You are on page 1of 1

Izobraevanje Fratnik ola za elektrine klaviature

Kobdilj 5c 6222 tanjel Telefon: (05) 769 01 65, Davna t: 37320912

OBVESTILO
DATUM: 21. oktober 2011

PREJEMNIK:

Mariza Guli Kopriva 10 6221 Dutovlje

Zap. t. 01 02 olnina oktober knjiga

Opis

Koliin a 1 1 SKUPAJ ZA PLAILO

Znesek v 25 10 35

Obveamo vas, da olnino zaradi bolje preglednosti trenutno e vedno pobiramo v gotovini. olnina za tekoi mesec plaate v prvi polovici meseca. Prosimo Vas, da raun poravnate na prihodnji uri sintesizerja.

klaviature

Jasna F ola za elektrine