You are on page 1of 3

Lovln Ceorgla

8406A

ulagnosLlcarea sondel Lambda
Scopul dlagnosLlculul sondel de oxlgen
ulagnosLlcul func(lonal al sondel de C
2
amonLe Lrebule s deLecLeze o defec(lune care ar puLea
provoca o dep;lre a pragulul de poluare LC8u
rlnclplul dlagnosLlculul sondel de oxlgen


Defectele sondei de O
2
sunt de dou tipuri :
O uegradarea mecanlc a componenLelor ( spargere Llerea flrulul ) care se Lraduce prlnLro pan
elecLrlc
O uegradarea chlmlc a componenLelor care duce la o mrlre a Llmpulul de rspuns a sondel ;l care se
Lraduce prlnLro perload de Lrecere de la Lenslune mlc la Lenslune mare crescuLDiagnosticul sondei de oxigen
Detectarea pane|
Sonda C
2
esLe declaraL defecL dac perloada sa medle de rspuns dep;e;Le pragul LC8uLa
provoac aprlnderea marLorulul LC8u ( MlL )

@est stat|c a| sonde| de ox|gen
e anumlLe calculaLoare esLe poslbll efecLuarea unul LesL sLaLlc al sondel de oxlgen amonLe cu
a[uLorul Lrusel de dlagnosLlc
Diagnosticarea cataIizatoruIui.
Scopul diagnosticului catalizatorului.
ulagnosLlcul func(lonal al caLallzaLorulul Lrebule s permlL deLecLarea unel dlsfunc(lunl care ar
puLea duce la dep;lrea pragulul de poluare a normel LC8u

Catalizator nou.
Catalizator vechi.
Semnal sond amont
Semnal sond amont Semnal sond aval
Semnal sond aval

!rincipiul diagnosticrii catalizatorului.

CapaclLaLea de sLocare a oxlgenulul de cLre caLallzaLor esLe lndlcaLorul sLrll saleALuncl cnd
caLallzaLorul imbLrne;Le capaclLaLea sa de sLocare a oxlgenulul scade ca ;l capaclLaLea sa de a
depolua
rlnclplul consL in creerea de varla(ll lmporLanLe ale imbog(lrllin scopul umplerll cu oxlgen a
caLallzaLorulul
O uac caLallzaLorul esLe bun va absorbl oxlgenul lar Lenslunea furnlzaL de sonda de oxlgen aval va
rmne consLanL
O uac esLe uzaL oxlgenul nu va mal puLea fl sLocaL lar acesL lucru va anLrena o varla(le a Lenslunll in
sonda de oxlgen avalCu cL caLallzaLorul esLe mal uzaL cu aLL osclla(la va fl mal lmporLanL