You are on page 1of 76

Manual de utilizare

VR-330/D-730
VR-320/D-725
VR-310/D-720
CAMER DIGITAL
VmulumimcaioptatpentrucameradigitalOlympus.naintedeafolosinouadumneavoastrcamer
digital,vrugmscitiicuatenieacesteinstruciunipentruabenefciadeperformaneoptimeiodurat
deutilizarendelungat.Pstraiacestmanualdeutilizarelalocsigur,pentrua-lputeaconsultalanevoie.
Vrecomandmsefectuaifotografideprobpentruavobinuicucameranaintedearealizafotografi
importante.
Pentrumbuntireacontinuaproduselorsale,Olympusirezervdreptuldeaactualizasaumodifca
informaiilecuprinsenacestmanual.
Ilustraiiledinacestmanualcareprezintecranulicameraaufostrealizatenfazadedezvoltareaprodusului
ipotfdiferitedeprodusulactual.Dacnusespecifcaltfel,explicaiaaferentacestorilustraiiestepentru
VR-330/D-730.
nregistrai-vprodusulpewww.olympus-consumer.com/registeribenefciaideavantajesuplimentaredelaOlympus!
2 RO
Pasul
1
Alteaccesoriicarenusuntilustrateaici:certifcatdegaranie
Setuldelivrarepoatediferinfunciedezonadecomercializare.
Coninutul pachetului
CabluUSB CD-ROM
deinstalare
OLYMPUS
Pasul
2
Pregtirea camerei
Pregtireacamerei(pag.12)
Pasul
3
Fotograferea i redarea imaginilor
Fotograferea,Redareaitergerea(pag.19)
Pasul
4
Utilizarea camerei
Setrilecamerei(pag.3)
Pasul
5
Tiprirea
Tiprireadirect(PictBridge)(pag.48)
Programarepentrutiprire(DPOF)(pag.52)
Cuprins
Camerdigital nur CabluAV F-2AC
Adaptordec.a.USB
sau
Denumirea prilor componente ................... 8
Pregtirea camerei ....................................... 12
Fotograferea, Redarea i tergerea .......... 19
Utilizarea modurilor de fotografere ........... 26
Utilizarea funciilor de fotografere ............. 30
Meniurile funciilor de fotografere ............. 34

Meniurile pentru funciile de redare,


editare i tiprire .......................................... 38
Meniurile altor setri ale camerei ............... 41
Tiprirea ........................................................ 48
Sfaturi practice ............................................. 55
Anex ............................................................ 60

Acumulator
Litiu-IonLI-42B
3 RO
Setrile camerei
Utilizarea butoanelor de comand direct
Cuajutorulbutoanelordirecte,puteiaccesafunciilefrecventutilizate.
Blocul de sgei
H(stnga)
G(jos)/
ButonulD(tergere)(pag.23)
F(sus)/
ButonulINFO(pentrumodifcarea
informaiilorafate)(pag.22,24)
I(dreapta)
ButonulQ
(pag.17)
SimbolurileFGHIafatepentruselectarea
imaginilorisetriindicfaptulctrebuieutilizat
bloculdesgei.
NORM
OK
Single Print
Print
4/30 4/30
More
12:30 11/02/26 11/02/26 12:30
NORM 14M
FILE 100 0004 100 0004
02 26 12 30 : . . 2011
OK Set
X
Y M D Time
MENU Cancel
Y/ M/ D Y/ M/ D
Butonzoom(pag.21,24)
Butondeclanator(pag.20)
ButonulR(nregistrrivideo)(pag.20)
Butonulq(comutarentrefotografereiredare)
(pag.20,22)
Butonul(pag.5)
ButonulE(ghidmeniu)(pag.25)
4 RO
Utilizarea meniului
Utilizaimeniulpentruamodifcasetrilecamerei,precummoduldefotografere.
Esteposibilcaunelemeniurisnufedisponibile,nfunciedesetrileasociatesaudemoduls
(pag.26).
Meniul funciilor
ApsaiHnmodfotograferepentruaafameniulfunciilor.Meniulfunciiloresteutilizatpentruaselectamodul
defotografereioferacceslasetriledefotografereutilizatefrecvent.
Pentru a selecta modul de fotografere
UtilizaiHIpentruaselectamoduldefotografere,iarapoiapsaibutonulQ.
Pentru a selecta meniul funciilor
UtilizaiFGpentruaselectaunmeniu,iarapoiutilizaiHIpentruaselecta
oopiunedinmeniu.ApsaibutonulQpentruaconfgurameniulfunciilor.
44
PP
0.0 0.0
AUTO
WB
AUTO
WB
AUTO
ISO
AUTO
ISO
Program Auto Program Auto
14M
NORM
Fotografere
Meniul funciilor
Mod fotografere
44
PP
0.0 0.0
AUTO
WB
AUTO
WB
AUTO
ISO
AUTO
ISO
Program Auto Program Auto
14M
NORM
Opiuneaselectat
Meniul de confgurare
(pag. 5)
5 RO
1 Apsai butonul .
Vafafatmeniuldeconfgurare.
MENU OK Set Exit
Digital Zoom Off
Image Stabilizer On
AF Mode Face/iESP
1
2
1
2
AF Illuminat. On
Compression Normal
Image Size 14M
Reset Reset
2 Apsai H pentru a selecta flele meniului.
Utilizai FG pentru a selecta fla dorit
i apsai I.
MENU OK Set Exit
1
2
1
2
Power Save Off
TV Out
Bright
English
World Time
Pixel Mapping
Fildemeniu
MENU OK Set Exit
1
2
1
2
Power Save Off
TV Out
Bright
English
World Time
Pixel Mapping Pixel Mapping
Submeniu1
3 Utilizai FG pentru a selecta submeniul 1
dorit, iar apoi apsai butonul Q.
1
2
1
2
MENU OK Set Exit
TV Out
Bright
English
World Time
Pixel Mapping
Power Save Off Power Save Off
1
2
1
2
Bright
World Time
W English
TV Out
Pixel Mapping
MENU OK Set Back
Power Save Off Power Save Off
Power Save
On
Off Off
Submeniu2

4 Utilizai FG pentru a selecta submeniul 2


dorit, iar apoi apsai butonul Q.
Dupefectuareauneisetri,peecranrevine
automatmeniulanterior.
Potfdisponibileoperaiisuplimentare.
MeniuldeConfgurare(pag.3447)
1
2
1
2
MENU OK Set Exit
TV Out
Bright
English
World Time
Pixel Mapping
Power Save On Power Save On
5 Apsai butonul pentru a ncheia
confgurarea.

Meniul confgurare
Apsaibutonulnmodulfotograferesauredarepentruaafameniuldeconfgurare.Meniuldeconfgurare
oferaccesladiversesetrialecamerei,inclusivopiunicarenuaparnmeniulfunciilor,opiuniprivindecranul,
dataiora.
RO
Index meniu
Meniurilefunciilordefotografere

1Modfotografere
P(Programautomat)...pag.19
M(iAUTO).............. pag.26
s(Modscen)....... pag.26
P(FiltruMagic)..... pag.27
~(Panorama)............. pag.28
D(Fotografere3D)
*1
... pag.25
2Bli............................... pag.30
3Macro.......................... pag.30
4Autodeclanator.......... pag.31
5Compensarea
expunerii...................... pag.31
6Balansdealb............... pag.32
7ISO.............................. pag.32
8Moddedeclanare...... pag.33
9#(Confgurare)
p(Meniufotografere1)
Reset...................... pag.34
ImageSize............. pag.34
Compression.......... pag.34
AFMode................. pag.35
DigitalZoom........... pag.36
ImageStabilizer...... pag.36
AFIlluminat............ pag.37
q(Meniufotografere2)
IconGuide.............. pag.37
DateStamp............ pag.37
A(Meniunregistrrivideo)
ImageSize............. pag.35
FrameRate............ pag.35
ISMovieMode....... pag.36
R(nregistrarevideo
cusunet)............... pag.37
44
PP
0.0 0.0
AUTO
WB
AUTO
WB
AUTO
ISO
AUTO
ISO
Program Auto Program Auto
14M
NORM
4
8
5
1
2
3
7
6
9
MENU OK Set Exit
Digital Zoom Off
Image Stabilizer On
AF Mode Face/iESP
1
2
1
2
AF Illuminat. On
Compression Normal
Image Size 14M
Reset Image Size VGA
Frame Rate 30fps
On
IS Movie Mode Off
1
2
1
2
MENU OK Set Exit
*1
NumaipentruVR-330/D-730
7 RO
Meniurilepentrufunciilederedare,editareitiprire

1r(Setri1)
MemoryFormat/
Format......................pag.41
Backup.....................pag.41
USBConnection.......pag.41
qPowerOn...........pag.42
Keep
K
Settings.....pag.42
PwOnSetup............pag.42
SoundSettings.........pag.42
2s(Setri2)
PixelMapping...........pag.42
s(Ecranul)............pag.43
TVOut
*1
.................... pag.43
VideoOut
*2
................pag.46
PowerSave..............pag.47
W(Limba)..............pag.47
X(Data/ora)..........pag.47
WorldTime...............pag.47
Meniurilealtorsetrialecamerei

1q(Meniuredare)
Slideshow.................pag.38
Edit.....................pag.38,39
Erase........................pag.39
PrintOrder................pag.40
?(Protejarea
imaginilor)...............pag.40
y(Rotirea
imaginii)..................pag.40
Slideshow
Edit
Erase
Print Order
y
?
MENU OK Set Exit
1
2
1
2
1
Backup
q Power On Yes
Format
Keep
K
Settings Yes
USB Connection Storage
Pw On Setup On
Sound Settings
2
1
2
1
MENU OK Set Exit
1
2
*1
NumaipentruVR-330/D-730
*2
NumaipentruVR-320/D-725iVR-310/D-720
8 RO
Denumirea prilor componente
Camera
5
2
1
3
4
10
11
9
8
7
6 1 Capacconector
*1

........pag.14,16,44,46,48
2 mini-conectorHDMI
*1

................................pag.44
3 Orifciuprinderenur...pag.9
4 Multiconector
........pag.14,16,44,46,48
5 Capaccompartiment
acumulator/card......pag.12
6 Bli............................pag.30
7 Lamp
autodeclanator......pag.31
AFilluminator...........pag.37
8 Microfon..............pag.37,38
9 Obiectiv..............pag.60,73
10Soclutrepied
11Difuzor
*1
NumaipentruVR-330/D-730
9 RO
3
2
1 4
8
5
6
7
9
10
11
1 Butonul
n.............pag.17,19
2 Butonul
declanator.............pag.20
3 Ecran..................pag.19,55
4 Butonzoom........pag.21,24
5 ButonulR
(nregistrrivideo)...pag.20
6 Indicator
luminos.............pag.14,16
7 Butonulq
(comutarentrefotografere
iredare)...........pag.20,22
8 ButonulQ(OK).......pag.17
9 Bloculdesgei..........pag.3
ButonulINFO
(modifcareainformaiilor
afate)..............pag.22,24
ButonulD
(tergere)................pag.23
10ButonulE
(ghidmeniu)............pag.25
11Butonul............pag.5
Prinderea nurului de transport
Strngeinurulbine,astfelnctsnusedesfacaccidental.
10 RO
Ecran
Ecranul n mod fotografere
1/100 F3.0 F3.0
PP
1/100
zz
PP
0.0 0.0
AUTO
WB
AUTO
WB
AUTO
ISO
AUTO
ISO
DATE
0:34 0:34
VGA
## 14M 44 NORM ON ON
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
15 16 17 13 12 11
18
19
20
21
22
23
24 25
14
1 Indicatorbaterie........pag.16
2 Modde
fotografere........pag.19,26
3 Bli............................pag.30
Stand-bybli/
ncrcarebli...........pag.55
4 Macro.......................pag.30
5 Autodeclanator.......pag.31
6 Compensarea
expunerii.................pag.31
7 Balansdealb............pag.32
8 ISO...........................pag.32
9 Moddedeclanare...pag.33
10Meniulde
confgurare................pag.5
11nregistrareacusunet
(nregistrrivideo)...pag.37
12Imprimareadatei......pag.37
13Orapeglob...............pag.47
14Stabilizareimagine...pag.36
15Comprimare
(fotografi)................pag.34
16Dimensiuneaimaginii
(fotografi)................pag.34
17Numrulfotografilorcare
potfmemorate
(fotografi)................pag.19
18Memoriautilizat......pag.62
19Pictogramnregistrare
video.......................pag.20
20Duratanregistrriicontinue
(nregistrrivideo)...pag.20
21Dimensiuneaimaginii
(nregistrrivideo)...pag.35
22ChenarAF................pag.20
23Avertizareinstabilitate
camer
24Valoarediafragm....pag.20
25Vitezdeclanator....pag.20
11 RO
Ecranul n mod redare
Afareanormal
1 Indicatorbaterie........pag.16
2 Imagine3D
*1
.............pag.25
3 Programareapentrutiprire/
numrdeexemplare
...................pag.52/pag.50
4 Protejarea
imaginilor................pag.40
5 Adugarea
sunetului.................pag.39
6 Memoriautilizat......pag.62
7 Numrulcadrului/
numrultotaldeimagini
(fotografi)................pag.22
Timpscurs/
durattotalnregistrare
(nregistrrivideo)...pag.23
8 Modde
fotografere........pag.19,26
9 Vitezdeclanator....pag.20
10 Valoarediafragm....pag.20
11 ISO...........................pag.32
12 Compensarea
expunerii.................pag.31
13 Balansdealb............pag.32
14 Dimensiunea
imaginii..............pag.34,35
15 Numrulfierului
16 Dataiora................pag.17
17 Comprimare
(fotografi)................pag.34
Frecvenacadrelor
(video).....................pag.35
18 Volum.......................pag.42
10 10
12:30 11/02/26 11/02/26 12:30
4/30 4/30
10 10 4/30 4/30
00:12/00:34 00:12/00:34
1/1000 F3.0 2.0
AUTO
WB
100
ISO
P
NORM 14M
FILE 100 0004
11/02/26 12:30
1/1000 F3.0 2.0
AUTO
WB
100
ISO
P
NORM
14M
FILE
100 0004
11/02/26 12:30
1 7 6 5 4 3 2
1 7 9 8 10 12 11 6 5 4 3
1
16
13
14
15
16
17
18
7
DD
2
DD
Fotografe Video
10 10
12:30 11/02/26 11/02/26 12:30
4/30 4/30
10 10 4/30 4/30
00:12/00:34 00:12/00:34
1/1000 F3.0 2.0
AUTO
WB
100
ISO
P
NORM 14M
FILE 100 0004
11/02/26 12:30
1/1000 F3.0 2.0
AUTO
WB
100
ISO
P
NORM
14M
FILE
100 0004
11/02/26 12:30
1 7 6 5 4 3 2
1 7 9 8 10 12 11 6 5 4 3
1
16
13
14
15
16
17
18
7
DD
2
DD
Afareadetaliat
10 10
12:30 11/02/26 11/02/26 12:30
4/30 4/30
10 10 4/30 4/30
00:12/00:34 00:12/00:34
1/1000 F3.0 2.0
AUTO
WB
100
ISO
P
NORM 14M
FILE 100 0004
11/02/26 12:30
1/1000 F3.0 2.0
AUTO
WB
100
ISO
P
NORM
14M
FILE
100 0004
11/02/26 12:30
1 7 6 5 4 3 2
1 7 9 8 10 12 11 6 5 4 3
1
16
13
14
15
16
17
18
7
DD
2
DD
*1
NumaipentruVR-330/D-730
12 RO
Pregtirea camerei
Introducerea acumulatorului i
a cardului de memorie SD/SDHC
(comercializat separat)
UtilizainumaicarduridememorieSD/SDHCpentru
aceastcamer.Nuintroduceiniciunalttipdecard
ncamer.
1
2
11
Capac
compartiment
acumulator/
card
2
Comutatorde
protejarelascriere
Dispozitiv
deblocare
aacumu-
latorului
IntroduceibateriacusimbolulBnaceeaipartecu
dispozitivuldeblocareabateriei.Dacacumulatorul
estedeterioratlaexterior(zgrieturietc.),acesta
poateproducesupranclziresauexplozie.
Introduceiacumulatorulacionnddispozitivulde
blocarendireciaindicatdesgeat.
Acionaidispozitivuldeblocarepringlisarendirecia
indicatdesgeatpentrudeblocareiscoatei
acumulatorul.
naintedeadeschidecompartimentulacumulatorului/
cardului,opriicamera.
Cndutilizaicamera,nuuitaisnchideicapacul
compartimentuluiacumulatorului/cardului.
Introduceicardulpnseaudeunclici
rmnefxat.
Nuatingeidirectzonadecontact.
3 11
2
Aceastcamerpermiteutilizatoruluisfac
fotografiutilizndmemoriainternchiardac
nuesteintrodusuncarddememorieSD/SDHC
(comercializatseparat).
UtilizareacardurilorSD/SDHC(pag.61)
Numruldefotograficepotfmemorate/Durataunei
nregistrricontinue(video)nmemoriainternipe
carduriSD/SDHC(pag.63)
13 RO
Scoaterea cardului de memorie SD/SDHC
2 1
Apsaicardulpncndseaudeuncliciiese
puinnafar,dupcarescoateicardulcomplet
dinaparat.
ncrcarea cumulatorului i instalarea
cu ajutorul discului CD furnizat
Conectaicameralacomputerpentruancrca
acumulatoruliutilizaidisculCDfurnizatpentruinstalare.
nregistrareautilizatoruluicuajutoruldisculuiCD
furnizatiinstalareaaplicaiei[ib]suntposibilenumai
pesistemecareruleazWindows.
Acumulatorulpoatefncrcatprinconectareacamerei
launcomputer.
Indicatorulluminosseaprindentimpulncrcriii
sestingecndprocesuldencrcares-ancheiat.
ncrcareadureazpnla3ore.
Dacindicatorulluminosnuseaprinde,cameranu
esteconectatcorectsauacumulatorul,camera,
computerulsaucablulUSBpotfdefecte.
Recomandmutilizareaunuicomputercu
WindowsXP(ServicePack2saumainou),
WindowsVistasauWindows7.Dacutilizaiunalt
tipdecomputersaudacdoriisncrcaibateria
frsconectaicameralacomputer,consultai
seciuneancrcareacuajutoruladaptoruluide
c.a.USBfurnizat(pag.16).

Windows
1
Introducei discul CD furnizat
n compartimentul pentru CD.
Windows XP
VafafatocasetdedialognumitSetup.
Windows Vista/Windows 7
VafafatofereastrdedialogAutorun.Facei
dubluclicpeOLYMPUSSetuppentruadeschide
casetadedialogSetup.
DacfereastradedialogSetupnuesteafat,
selectaiMyComputer(WindowsXP)sau
Computer(WindowsVista/Windows7)dinmeniul
start.FaceidubluclicpepictogramaCD-ROM
(OLYMPUSSetup)pentruadeschidefereastra
OLYMPUSSetup,apoifaceidubluclicpe
Launcher.exe.
DacesteafatofereastrdedialogUserAccount
ControlfaceiclicpeYessauContinue.

14 RO
2
Urmai instruciunile de pe ecranul
computerului.
Dacnuaparenimicpeecranulcamereichiari
dupconectareaacesteialacomputer,esteposibil
cabateriasfeepuizat.Lsaicameraconectat
lacomputerpncndacumulatoruls-ancrcat,
apoideconectaiireconectaicamera.
Conectarea camerei
Indicatorluminos
CabluUSB(inclus)
Computer(pornit)
Multiconector
3
nregistrarea produsului Olympus.
FaceiclicpebutonulRegistrationiurmai
instruciuniledepeecran.
4
Instalarea OLYMPUS Viewer 2 i a aplicaiei
software [ib].
Verifcaidacsistemulndeplinetecerinele
naintedeancepeinstalarea.
FaceiclicpebutonulOLYMPUSViewer2sau
OLYMPUSibiurmaiinstruciuniledepeecran
pentruinstalareaaplicaiei.

OLYMPUS Viewer 2
Sistemde
operare
WindowsXP(ServicePack2saumai
recent)/WindowsVista/Windows7
Procesor Pentium41,3GHzsaumaibun
RAM
1GBsaumaimult(serecomand2GB
saumaimult)
Spaiu
disponibil
pehard
1GBsaumaimult
Setriecran
1024768pixelisaumaimult
Minim65.536culori
(serecomand16.770.000culori)
[ib]
Sistemde
operare
WindowsXP(ServicePack2saumai
recent)/WindowsVista/Windows7
Procesor
Pentium41,3GHzsaumaibun
(PentiumD3,0GHzsaumaibun,
pentrunregistrrivideo)
RAM
512MBsaumaimult(serecomand
1GBsaumaimult)
(Pentrunregistrrivideoestenecesar
minim1GBserecomand2GBsau
maimult)
Spaiu
disponibil
pehard
1GBsaumaimult
Setriecran
1024768pixelisaumaimult
Minim65.536culori(serecomand
16.770.000culori)
Grafce
Unminimde64MBRAMvideo
cuDirectX9saumairecent.
* Consultaiajutorulonlinepentruinformaiidespre
utilizareaprogramului.
5
Instalarea manualului camerei.
FaceiclicpebutonulCameraInstructionManual
iurmaiinstruciuniledepeecran.

15 RO
Macintosh
1
Introducei discul CD furnizat
n compartimentul pentru CD.
FaceidubluclicpepictogramaCD(Confgurare
OLYMPUS)depespaiuldelucru.
FaceidubluclicpepictogramaSetuppentru
adeschidecasetadedialogSetup.

2
Instalarea OLYMPUS Viewer 2.
Verifcaidacsistemulndeplinetecerinele
naintedeancepeinstalarea.
FaceiclicpebutonulOLYMPUSViewer2i
urmaiinstruciuniledepeecranpentruinstalarea
aplicaiei.
VputeinregistracautilizatordeproduseOlympus
folosindfunciaRegistrationdinseciuneaHelp
aaplicaieiOLYMPUSViewer2.
OLYMPUS Viewer 2
Sistemde
operare
MacOSXv10.4.11v10.6
Procesor IntelCoreSolo/Duo1,5GHzsaumaibun
RAM
1GBsaumaimult(serecomand2GB
saumaimult)
Spaiu
disponibil
pehard
1GBsaumaimult
Setriecran
1024768pixelisaumaimult
Minim32.000culori(serecomand
16.770.000culori)
* Potfselectatealtelimbidincasetaderulantculimbi.
Consultaiajutorulonlinepentruinformaiidespre
utilizareaprogramului.
3
Copierea manualului camerei.
FaceiclicpebutonulCameraInstructionManual
pentruadeschidedirectorulncareseaf
manualelecamerei.Copiaimanualulnlimba
doritpecomputer.

1 RO
ncrcarea acumulatorului
cu adaptorul USB-AC furnizat
AdaptorulF-2ACUSB-ACinclus(cucabludec.a.
saucuconectaredirect,numitncontinuareadaptor
c.a.USB)difernfunciedezonadecomercializare
acamerei.
Adaptorulc.a.USBfurnizatsefolosetenumai
pentruncrcareiredare.Nufotografaiatuncicnd
adaptorulc.a.USBesteconectatlacamer.Camera
nupoateredaimaginidacnuesteintrodusbateria,
chiardacesteconectatlaadaptoruldec.aUSB.
1
Prizdec.a. Prizdec.a.
CabluUSB
(inclus)
CabluUSB
(inclus)
Conector
USB
Conector
USB
Multiconector Multiconector
2
Indicatorluminos
Aprins:ncursdencrcare
Stins:ncrcareas-ancheiat
Acumulatorulnuestencrcatcompletnmomentul
achiziionrii.naintedeutilizare,ncrcai
acumulatorulpncndindicatorulluminos
sestinge(aprox.3ore).
Dacindicatorulluminosnuseaprinde,camera
nuesteconectatcorectsauacumulatorul,camera,
computerulsauadaptorulc.a.USBpotfdefecte.
Pentrudetaliidespreacumulatoriadaptorulc.a.
USB,consultaiseciuneaAcumulatoruliadaptorul
c.a.USB(pag.60).
Acumulatorulpoatefncrcatprinconectarea
camereilauncomputer.Timpuldencrcaredifer
nfunciedeperformanelecomputerului.(nanumite
cazuri,poateduraaproximativ10ore.)
Cnd trebuie s ncrcai acumulatorul
Acumulatorultrebuiencrcatcndaparemesajul
deeroaredemaijos.
Peecrann
stngasus
Mesajdeeroare
Seaprinderouintermitent
44
Battery Empty
14M
0:34 0:34
VGA
17 RO
Ghid de utilizare
Ghiduldeutilizareafatlabazaecranuluiindicfaptul
ctrebuieutilizatbutonul,Qsaubutonulzoom.
MENU OK
Sel. Image
Erase/Cancel
Ghiddeutilizare
OK Set
MENU OK Set Exit
Digital Zoom Off
Image Stabilizer On
AF Mode Face/iESP
1
2
1
2
AF Illuminat. On
Compression Normal
Image Size 14M
Reset
Data, ora, fusul orar i limba
Dataiorafxateaicivorfsalvatempreuncunumele
fierelor,datedetiprireialtedate.Deasemeneaputei
salegeilimbapentrumeniurileimesajeleafate
peecran.
1
Apsai butonul n pentru a porni
camera.
Dacdataioranusuntfxate,vaapreameniul
deconfgurareaacestora.
X
-- -- -- -- : . . Y/ M/ D
MENU
Y M D Time
Cancel
---- ----
Meniuldeconfgurareadatei
iaorei
2
Utilizai FG pentru a selecta anul
la poziia [Y].
X
: . . Y/ M/ D
MENU
Y M D Time
Cancel
2011 2011 -- -- -- --

18 RO
3
Apsai I pentru a salva anul selectat
la poziia [Y].
: . . 2011
X
Y/ M/ D
MENU
Y M D Time
Cancel
-- -- -- -- --
4
La fel ca i la paii 2 i 3, utilizai FGHI i
butonul Qpentru a seta [M] (luna), [D] (ziua),
[Time] (ora i minutele) i [Y/M/D] (ordinea
afrii datei).
Pentruofxaremaiexact,apsaibutonulQcnd
semnalulorardupcarereglaiestelasecunda00
ntimpcesetaiminutele.
Meniurilepotfutilizatepentruamodifcadataiora.
[X](Data/ora)(pag.47)
5
Utilizai HI pentru a selecta fusul orar local,
iar apoi apsai butonul Q.
UtilizaiFGpentruaactivasaudezactivaora
devar([Summer]).
11.02.26.12:30
Summer OK Set
Seoul
Tokyo
Seoul
Tokyo
Meniurilepotfutilizatepentruamodifcafusulorar
selectat.[WorldTime](pag.47)
6
Utilizai FGHI pentru a selecta limba
preferat i apsai butonul Q.
Meniurilepotfutilizatepentruamodifcalimba
selectat.[W](Limba)(pag.47)

19 RO
Fotograferea, Redarea i tergerea
Fotograferea cu deschiderea optim
a diafragmei i cu timpul de expunere
potrivit [Program Auto]
nacestmod,sepoateutilizafotografereacuparametri
reglaiautomat,darpermite,nacelaitimp,reglarea
unuinumrmaredealtefunciidefotografereprecum
compensareaexpunerii,balansuldealbialtele.
1
Apsai butonul n pentru a porni
camera.
Indicator[ProgramAuto]
44
PP
0.0 0.0
AUTO
WB
AUTO
WB
AUTO
ISO
AUTO
ISO
## 14M
0:34 0:34
VGA
Numruldefotograficepotfmemorate(pag.63)
Ecranul(nmodstandby)
Dacnuesteafatindicatorul[ProgramAuto],
apsaiHpentruaafameniulfunciilor,
apoiselectaimoduldefotografereP.
Utilizareameniului(pag.4)
Afaremodcurentdefotografere
44
PP
0.0 0.0
AUTO
WB
AUTO
WB
AUTO
ISO
AUTO
ISO
Program Auto Program Auto
14M
NORM
Apsaidinnoubutonulnpentruaopricamera.
2
inei camera i compunei imaginea.
npoziieorizontal
npoziievertical
Ecran
Cndineicameranmini,aveigrijs
nuobstrucionaibliulcudegeteleetc.
20 RO
3
Apsai la jumtate butonul declanator
pentru a focaliza pe subiect.
Cndcamerafocalizeazpesubiect,expunerea
esteblocat(suntafatevitezaobturatorului
ivaloareadiafragmei),iarchenarulintAF
devineverde.
DacchenarulintAFseaprindeintermitent
nrou,focalizareanuestereuit.ncercai
sfocalizaidinnou.
PP
1/400 1/400 F3.0 F3.0
CadrulintAF
Apsare
parial
Vitez
declanator
Valoarea
diafragmei
Focalizarea(pag.57)
4
Pentru a face fotografa, apsai uor butonul
declanator pn la capt, avnd grij s nu
micai camera.
PP
1/400 1/400 F3.0 F3.0
Vizionareaimaginii
Apsare
complet
Vizionarea imaginilor n timpul fotograferii
Puteiactivaredareaimaginilorapsndbutonulq.
Pentruarevenilamodulfotografere,feapsai
butonulq,feapsailajumtatebutonuldeclanator.

nregistrarea video
1
Apsai butonul R pentru a ncepe
nregistrarea.
0:00 REC REC
0:34
0:00
0:34
0:00 REC REC
0:34
0:00
0:34
Seaprindenrountimpulnregistrrii
Durataactual
Durataunei
nregistrri
continue
(pag.63)
isunetulvafnregistrat.
Moduldefotografereselectatpentruafacefotografi
seaplicincazulnregistrrilorvideo(unele
moduridefotograferenuauniciunefect).
2
Apsai din nou butonul R pentru a opri
nregistrarea.
ntimpulnregistrriiaudio,nupoateffolositdect
zoom-uldigital.Pentruaefectuaonregistrarevideo
cuzoomoptic,selectaipentru[R](nregistrrivideo
cusunet)(pag.37)opiunea[Off].
21 RO
Utilizarea funciei zoom
Cuajutorulbutonuluizoomputeiajustadistanade
fotografere.
DireciaW DireciaT
44
PP
0.0 0.0
AUTO
WB
AUTO
WB
AUTO
ISO
AUTO
ISO
44
PP
0.0 0.0
AUTO
WB
AUTO
WB
AUTO
ISO
AUTO
ISO
## # # 14M 14M
0:34 0:34
VGA
0:34 0:34
VGA
Indicatorzoom
Nr. Model Zoom optic Zoom digital
VR-330/D-730 12,5 4
VR-320/D-725 12,5 4
VR-310/D-720 10 4
Pentru a face fotografi mai mari
[Digital Zoom]
Tipuliintensitateazoomuluipotfidentifcaten
funciedeaspectulindicatoruluidezoom.Afajul
difernfunciedeopiunileselectatepentru[Digital
Zoom](pag.36)i[ImageSize](pag.34).
[Off] selectat pentru [Digital Zoom]:
Dimensiunea
imaginii
Scala zoom
14M
Intervalzoomoptic
Altele
Imaginecuzoomidecupat.
*1
[On] selectat pentru [Digital Zoom]:
Dimensiunea
imaginii
Scala zoom
14M
Intervalzoomdigital
Altele
Imaginecuzoom
idecupat.
*1
Intervalzoomdigital
*1
Dacdimensiuneaimaginiiestemaimicdect
rezoluiamaxim,dupceseajungelazoomoptic
maxim,cameravamodifcaautomatdimensiunea
imaginiiiovareducelavaloareaselectatpentru
dimensiuneaimaginii,iarapoivaintranintervalul
pentruzoomdigitaldac[DigitalZoom]este[On].
Fotografilefcutecndindicatoruldezoomesterou
potaveaunaspectgranulat.
22 RO
Selectarea informaiilor de
fotografere afate pe ecran
Moduldeafareainformaiilorpeecranpoatefmodifcat
pentruacorespundesituaiei,precumobinereaunei
imaginineobstrucionatedeinformaiileafatepeecran
saurealizareauneicompoziiipreciseprinutilizarea
afajuluigril.
1
Apsai butonul F (INFO).
Lafecareapsareabutonului,informaiilelegate
defotografereafatepeecransemodifc
nordineadescrismaijos.Ecranulnmod
fotografere(pag.10)
44
PP
0.0 0.0
AUTO
WB
AUTO
WB
AUTO
ISO
AUTO
ISO
44 NORM
PP
0.0 0.0
AUTO
WB
AUTO
WB
AUTO
ISO
AUTO
ISO
PP
14M
14M
0:34 0:34 VGA
0:34 0:34 VGA
Normal
Detaliat
Frinformaii
Vizionarea imaginilor
1
Apsai butonul q.
Numrdecadre/Numrtotaldeimagini
12:30 11/02/26 11/02/26 12:30
4/30 4/30
Imagineredat

2
Pentru a selecta o imagine, utilizai HI.
Afeaz
imaginea
anterioar
Afeaz
imaginea
urmtoare
ineiapsatIpentruaderulanaintesauHpentru
aderulanapoi.
Dimensiuneadeafareaimaginilorpoatefmodifcat.
Afareatipindexiafareamrit(pag.24)
Redarea nregistrrilor audio
Pentruaredasunetulnregistratmpreuncuoimagine,
selectaiimagineaiapsaibutonulQ.Peimaginilecare
aunregistratosecvenaudiovaapreaopictogram!.
[R](fotografi)(pag.39)
ntimpulredriiaudio.
ApsaiFGpentruareglavolumul.
Redarea nregistrrilor video
SelectaionregistrarevideoiapsaibutonulQ.
12:30 11/02/26 11/02/26 12:30
4/30 4/30
OK Movie Play Movie Play
Video
23 RO
Operaiuni n timpul redrii
nregistrrii video
ntimpulredrii
ntreruperea i
reluarea redrii
ApsaibutonulQpentru
antreruperedarea.Pentru
areluaredareadinmodulpauz,
derularenaintesaunapoi,apsai
butonulQ.
Derularea nainte
ApsaiIpentruaderulanainte.
ApsaidinnouIpentruamri
vitezadederulare.
Derulare napoi
ApsaiHpentruaderulanapoi.
Vitezadederularecretelafecare
apsareabutonuluiH.
Reglarea
volumului
Pentruareglavolumul,
utilizaiFG.
Operaiuni disponibile cnd redarea este
n mod pauz
nmodpauz
00:14/00:34 00:14/00:34
Timpscurs/
Durattotalnregistrare
Accesarea
nceputului sau
sfritului
ApsaiFpentruaafaprimul
cadruiGpentruaafaultimul
cadru.
Deplasarea cadru
cu cadru, nainte
sau napoi
ApsaiIsauHpentruaaccesa
cadrulurmtorsauanterior.inei
apsatIsauHpentruderulare
continupeimaginenaintesau
napoi.
Reluarea redrii
ApsaibutonulQpentruarelua
redarea.
Pentru a opri redarea video
Apsaibutonul.
tergerea imaginilor n timpul redrii
(tergerea imaginilor una cte una)
1
Redai imaginea pe care dorii s o tergei
i apsai G (D).
OK
Erase
Cancel Cancel
Erase
Set MENU Cancel
2
Apsai FG pentru a selecta [Erase],
iar apoi apsai butonul Q.
Pentruatergemaimulteimagininacelaitimp,
consultaitergereaimaginilor[Erase](pag.39).
24 RO
Afarea index i afarea mrit
Afareatipindexvpermitesselectairapidimaginea
dorit.Afareamrit(depnla10)permite
examinareaimaginiindetaliu.
1
Rotii butonul zoom.
12:30 11/02/26 11/02/26 12:30
4/30 4/30
11/02/26
12:30 11/02/26 11/02/26 12:30
4/30 4/30
2
44
11/02/26
4 2
W T
W T
W
T
2
2 4
Afareindex
Afareosingur
imagine
Afaremrit
Selectarea unei imagini n modul
de afare index
UtilizaiFGHIpentruaselectaoimagine,iarapoi
apsaibutonulQpentruaafaindividualimaginea
selectat.
Deplasarea unei imagini afate mrit
UtilizaiFGHIpentruadeplasacadruldevizionare.
Selectarea informaiilor despre
imagine afate pe ecran
Puteimodifcainformaiilelegatedefotografereafate
peecran.
1
Apsai butonul F (INFO).
Lafecareapsareabutonului,informaiilelegate
defotografaafatpeecransemodifcn
ordineadescrismaijos.
10 10
11/02/26 11/02/26 12:30 12:30
4/30 4/30
10 10 4/30 4/30
1/1000 F3.0 2.0
AUTO
WB
100
ISO
P
NORM 14M
FILE 100 0004
11/02/26 12:30
Normal
Detaliat
Frinformaii

25 RO
Redarea imaginilor 3D (VR-330/D-730)
Fotografile3Dfcutecuaceastcamerpotfredate
pedispozitivecompatibilecuformatul3D,conectatela
camerprintr-uncabluHDMI(comercializatseparat).
Fotograferea3D(modD)(pag.29)
Laredareaimaginilor3D,citiicuatenieinstruciunile
dinmanualpentrudispozitivelecompatibilecu
formatul3D.
1
Conectai dispozitivul compatibil cu formatul
3D i camera folosind un cablu HDMI.
Pentrumetodadeconectareisetare,consultai
UtilizareaunuicabluHDMI(pag.44)
2
Utilizai FG pentru a selecta [3D Show] iar
apoi apsai butonul Q.
3
Utilizai HI pentru a selecta imaginea 3D
pe care dorii s o redai, iar apoi apsai
butonul Q.
MENU OK Set Slideshow
Pentruapornioprezentare,apsaibutonul.
Pentruantrerupeprezentarea,apsaibutonul
sauQ.
Imaginile3DsuntformatedinfiereJPEGiMPO.
Dactergeivreunfierdepecomputer,esteposibil
caimaginile3Dsnumaipoatfredate.
Utilizarea ghidului pentru meniu
ApsareabutonuluiEdinmeniuldeconfgurareafeaz
odescrierearespectivuluielement.
Utilizareameniului(pag.4)
2 RO
Utilizarea modurilor de fotografere
Pentru a schimba modul de fotografere
Moduldefotografere(P,M,s,P,~,D
*1
)
poatefschimbatfolosindmeniulfunciilor.
Utilizareameniului(pag.4)
*1
NumaipentruVR-330/D-730
Setrilestandardalefuncieisuntmarcatecu .
Fotograferea cu setri automate
(modul
M
)
nfunciedescenafotografat,cameraselecteaz
automatmoduldefotografereoptim:[Portrait]/
[Landscape]/[Night+Portrait]/[Sport]/[Macro].Acesta
esteunmodcompletautomatcepermiteutilizatorului
sfacfotografiutilizndmoduldefotografereoptim
pentruscenafotografatprinsimplaapsareabutonului
declanator.
1
Selectai modul de fotografere M.
44
## 14M
0:34 0:34
VGA
Pictogramaseschimbnfunciede
scenaselectatautomatdectrecamer.
nanumitecazuri,cameranupoateselectamodul
defotografereadecvat.
Cndcameranupoateidentifcamoduloptimde
fotografere,vafselectatmodul[ProgramAuto].
ExistanumitelimitrilasetriledinmodulM.
Utilizarea modului optim pentru scena
fotografat (modul s)
1
Selectai modul de fotografere s.
44
Scene Mode Scene Mode
14M
NORM
2
Apsai G pentru a accesa submeniul.
44
Portrait Portrait
14M
NORM
3
Utilizai HI pentru a selecta modul optim de
fotografere pentru scena dorit, apoi apsai
butonul Q.
44
## 14M
0:34 0:34
VGA
Pictogramaceindicmodul
sselectat
27 RO
nmoduls,parametriioptimidefotograferesunt
preprogramaipentruanumitecondiiidefotografere.
Dinacestmotiv,anumitesetrinupotfmodifcate
nanumitemoduri.
Opiune Aplicaie
BPortrait/FLandscape/
GNightScene
*1
/MNight+Portrait/
CSport/NIndoor/WCandle
*1
/
RSelfPortrait/SSunset
*1
/
XFireworks
*1
/VCuisine/
dDocuments/KBeach&Snow/
cPet
Camera
fotografaz
utilizndsetrile
optimepentru
condiiilede
fotografere.
*1
Cndsubiectulestentunecat,esteactivatautomat
reducereazgomotuluideimagine.Aceastadubleaz
perioadadefotografere,timpncarenupotffcute
altefotografi.
Fotograferea unui subiect n micare,
precum un animal ([c Pet])
1 UtilizaiHIpentruaselecta[cPet],apoiapsai
butonulQpentruaconfrma.
2 OrientaicamerapentruasuprapunechenarulintAF
pesubiectiapsaibutonulQ.
Cndcameraidentifcsubiectul,chenarulint
AFurmreteautomatmicareasubiectului
ifocalizeazcontinuuasupraacestuia.
Focalizareacontinuasupraunuisubiect
nmicare(UrmrireAF)(pag.36)

Fotograferea cu efecte speciale


(Modul
P
)
Adugaifotografeidvs.unefectartisticselectndunul
dinfltreleartistice.
1
Selectai modul de fotografere P.
44
Magic Filter Magic Filter
0.0 0.0
AUTO
WB
AUTO
WB
14M
NORM
2
Apsai G pentru a accesa submeniul.
Pop Art
0.0 0.0
AUTO
WB
AUTO
WB
14M 44 NORM
3
Utilizai HI pentru a selecta efectul dorit,
apoi apsai butonul Q pentru a confrma.
44
0.0 0.0
AUTO
WB
AUTO
WB
## 14M
0:34 0:34
VGA
Pictogramaceindicmodul
Pselectat
28 RO
Mod fotografere Opiune
MagicFilter
[PopArt
\PinHole
]FishEye
@Drawing
*1
;SoftFocus
:Punk
jSparkle
*1
Suntsalvatedouimagini,oimaginenemodifcat
iunalacareafostaplicatefectul.
nmodulP,parametriioptimidefotografere
suntpresetaipentrufecareefect.Dinacestmotiv,
anumitesetrinupotfmodifcatenanumitemoduri.
Crearea de imagini panoramice
(modul ~)
Puteicapturaimaginipecareslecombinaiulterior
formndoimaginepanoramiccuajutorulaplicaiei
softwarefurnizate.
Focalizarea,expunerea,poziiazoom(pag.21)i
balansuldealb(pag.32)suntfxatelavaloriledin
primulcadru.
Bliul(pag.30)estefxatlamodul$(FlashOff).
1
Selectai modul de fotografere ~.
44
0.0 0.0
AUTO
WB
AUTO
WB
Panorama Panorama
14M
NORM
2
Utilizai FGHI pentru a selecta direcia
de panoramare.
3
Apsai butonul declanator pentru a captura
primul cadru, apoi compunei cea de-a doua
imagine.
1 2 1 2
MENU Exit
OK Set
nainte de prima
fotografe
Dup prima
fotografe
Dupcapturareaprimeifotografi,zona
careaparenchenarulalbvareapreala
margineaecranului,ndireciaopusdireciei
depanoramare.ncadraiurmtoareleimagini
astfelnctssesuprapuncuimagineade
peecran.
4
Repetai pasul 3 pn la capturarea
numrului dorit de cadre, apoi apsai
butonul cnd ai terminat.
Pentrufotografereapanoramic,puteicapturapn
la10cadre.
Pentruinformaiidesprecreareaimaginilor
panoramice,consultairesurseledeajutoronline
pentruaplicaiasoftwarefurnizat.

29 RO
Fotograferea 3D (modul D)
(VR-330/D-730)
nacestmod,fotografilesuntfcutepentruafvizionate
pedispozitivedeafarecompatibile3D.
Ecranulcamereinuafeazimagini3D.
1
Selectai modul de fotografere D.
14M 44
3D Photo 3D Photo
PP
0.0 0.0
NORM
2
Apsai butonul declanator pentru a captura
primul cadru.
3
Suprapunei subiectul peste imaginea afat
semitransparent pe ecran, apoi alegei poziia
pentru al doilea cadru.
4
Apsai butonul declanator pentru a captura
al doilea cadru.
nfunciedesubiectsaudesituaie(dacdistana
dintrecamerisubiectestepreamic),imaginea
poatesnuaibaspect3D.
Unghiuldevizionare3Dvariaznfunciede
subiectetc.
Pentruaprsimoduldefotografere3Dfrasalva
imaginea,apsaibutonul.
30 RO
Utilizareameniului(pag.4)
Setrilestandardalefuncieisuntmarcatecu .
Utilizarea bliului
Potfselectatediferitefunciiblipentruacorespunde
condiiilordefotografere.
1
Selectai o opiune pentru bli din meniul
funciilor de fotografere.
44
PP
0.0 0.0
AUTO
WB
AUTO
WB
AUTO
ISO
AUTO
ISO
Flash Auto Flash Auto
14M
NORM
2
Utilizai HI pentru a selecta opiunea dorit,
apoi apsai butonul Q pentru a confrma.
Opiune Descriere
FlashAuto
Bliulsedeclaneazautomat
ncondiiideluminslabsau
contralumin.
Redeye
Suntemiseluminipreliminarepentru
aeliminaefectuldeochiroii.
FillIn
Bliulsedeclaneazindiferent
deluminadisponibil.
FlashOff Bliulnusedeclaneaz.
Fotograferea la distan foarte mic
(fotografere Macro)
Aceastfunciepermitefocalizareaifotograferea
subiecilorladistanfoartemic.
1
Selectai o opiune macro din meniul
funciilor de fotografere.
44
PP
0.0 0.0
AUTO
WB
AUTO
WB
AUTO
ISO
AUTO
ISO
Off Off
14M
NORM
2
Utilizai HI pentru a selecta opiunea dorit,
apoi apsai butonul Q pentru a confrma.
Opiune Descriere
Off Modulmacroestedezactivat.
Macro
Permitefotografereadelanumai
20cm
*1
(90cm
*2
)fadesubiect.
SuperMacro
*3
Permitefotografereadelanumai
1cmfadesubiect.
*1
Cndbutonulzoomestenpoziiasuperangular
maxim(W).
*2
Cndbutonulzoomestenpoziiatelemaxim(T).
*3
Valoareazoomestefxatautomat.
Bliul(pag.30)ifunciazoom(pag.21)nupot
factivatenmodulsupermacro.
Utilizarea funciilor de fotografere
31 RO
Utilizarea autodeclanatorului
Dupapsareacompletabutonuluideclanator,
imagineaestenregistratdupunscurtintervaldetimp.
1
Selectai o opiune pentru autodeclanator
din meniul funciilor de fotografere.
44
PP
0.0 0.0
AUTO
WB
AUTO
WB
AUTO
ISO
AUTO
ISO
12 12 22
Y Off Y Off
14M
NORM
2
Utilizai HI pentru a selecta opiunea dorit,
apoi apsai butonul Q pentru a confrma.
Opiune Descriere
YOff
Temporizatorulpentru
autodeclanareestedezactivat.
Y12sec
Ledulautodeclanatoruluirmne
aprinsaproximativ10secunde,
lumineazintermitentcca.2secunde
iapoiarelocfotograferea.
Y2sec
Lampaautodeclanatoruluise
aprindeintermitentcca.2secunde
iapoiarelocfotograferea.
Autodeclanatorulseanuleazautomatdup
ofotografere.
Pentru a anula autodeclanatorul
dup activare
Apsaibutonul.
Reglarea luminozitii
(compensarea expunerii)
Luminozitateastandard(expunereacorespunztoare)
reglatdecamerpebazamoduluidefotograferepoate
freglatmanualpentruaobinefotografadorit(cu
excepiaMis).
1
Selectai o opiune pentru compensarea
expunerii din meniul funciilor de fotografere.
0.0
Exposure Comp.
0.3 0.3 0.0 0.0 0.3 0.3
AUTO
WB
AUTO
WB
AUTO
ISO
AUTO
ISO
PP
## 14M 44 NORM
2
Utilizai HI pentru a selecta luminozitatea
dorit, iar apoi apsai butonul Q.
32 RO
Obinerea unei combinaii de culori
naturale (Balansul de alb)
Pentruaobineculorimainaturale,selectaipentru
balansuldealboopiuneadecvatsceneifotografate.
1
Selectai o opiune pentru balansul de alb din
meniul funciilor de fotografere.
WB Auto
WB
0.0 0.0
AUTO
WB
AUTO
WB
AUTO
ISO
AUTO
ISO
PP
14M 44 NORM
2
Utilizai HI pentru a selecta opiunea dorit,
apoi apsai butonul Q pentru a confrma.
Opiune Descriere
WBAuto
Cameravareglaautomatbalansul
dealbnfunciedecondiiilede
fotografere.
5
Sunny
Pentrufotograferenexterior
cucersenin.
3
Cloudy
Pentrufotograferenexterior
cucernnorat.
1
Incandescent
Pentrufotografereculumin
tungsten.
>
Fluorescent
Pentrufotografereculumin
fuorescentalb(birourietc.)
Selectarea sensibilitii ISO
1
Selectai o opiune ISO din meniul funciilor
de fotografere.
PP
0.0 0.0
AUTO
WB
AUTO
WB
400
ISO ISO
200
ISO ISO
100
ISO ISO
ISO 200
1/400 1/400 F3.0 F3.0
400 200 100
ISO 200
2
Utilizai HI pentru a selecta opiunea dorit,
apoi apsai butonul Q pentru a confrma.
Opiune Descriere
ISOAuto
Cameravareglaautomat
sensibilitateanfunciede
condiiiledefotografere.
HighISOAuto
Camerautilizeazosensibilitate
maimaredectncazul[ISOAuto]
pentruareduceneclaritateacauzat
deunsubiectnmicaresaude
micareacamerei.
Valoare
SensibilitateaISOestefxat
lavaloareaselectat.
ISOesteacronimulpentruInternational
OrganizationforStandardization.StandardeleISO
specifcsensibilitateapentrucameredigitalei
pelicul;spreexemplu,pentruaindicasensibilitatea,
suntutilizatecoduriprecumISO100.
LasetareaISO,chiardacvalorilemaimici
nseamnsensibilitateredus,sepotrealiza
fotograficlarencondiiideiluminarecomplet.
Valorilemaimarinseamnsensibilitatemaimare,
iarimaginilepotfnregistratelaovitezmaimare
aobturatorului,chiarincondiiideslabiluminare.
Totui,sensibilitatearidicatdnaterelazgomotul
deimaginecaredimaginiiunaspectgranulat.
33 RO
Fotograferea n rafal
(mod de declanare)
Fotografilesuntcapturaresuccesiv,attatimpcteste
apsatbutonuldeclanator.
1
Selectai o opiune pentru modul
de declanare din meniul funciilor
de fotografere.
0.0 0.0
AUTO
WB
AUTO
WB
AUTO
ISO
AUTO
ISO
PP
Sequential Sequential
MENU MENU
Opiune Descriere
o
Single
Lafecareapsareabutonului
declanator,estecapturatun
singurcadru.
j
*1
Sequential
Imaginilesuntcapturatesuccesiv
utilizndfocalizarea,luminozitatea
(expunerea)ibalansuldealb
setatepentruprimulcadru.
c
High-
Speed1
Cameracaptureazimaginile
succesiv,laovitezmaimare
dectnmodul[j].
d
High-
Speed2
Cameracaptureazimaginile
succesiv,laovitezmaimare
dectnmodul[c].
*1
Vitezadefotograferedifernfunciedesetrilepentru
[ImageSize/Compression](pag.34).
Cndestesetatla[j],pentrubli(pag.30)
nupoatefselectatopiunea[Redeye].nplus,
cndestesetatla[c]sau[d],singuraopiune
disponibilpentrublieste[FlashOff].
Cndestesetatla[c]sau[d],[ImageSize]este
limitatla[3]saumaipuin,iarsensibilitateaISO
estefxatla[ISOAuto].
34 RO
Pentru informaii despre utilizarea meniurilor, consultai seciunea Utilizarea meniului (pag. 4).
Meniurile funciilor de fotografere
Setrilestandardalefuncieisuntmarcatecu .
Revenirea la setrile standard ale funciilor de fotografere [Reset]
p(Meniufotografere1)Reset
Submeniu 2 Aplicaie
Yes
Readuceurmtoarelefunciilasetrilestandard.
Modfotografere(pag.26)
Bli(pag.30)
Macro(pag.30)
Autodeclanator(pag.31)

Compensareaexpunerii(pag.31)
Balansdealb(pag.32)
ISO(pag.32)
Moddedeclanare(pag.33)

Funciiledinmeniulz
(Meniufotografere)/A
(Meniunregistrrivideo)
(pag.3437)

No Setrilecurentenuvorfmodifcate.
Selectarea calitii imaginii pentru fotografi [Image Size/Compression]
p(Meniufotografere1)ImageSize/Compression
Submeniu 1 Submeniu 2 Aplicaie
ImageSize
14M(42883216) AdecvatpentrutiprireafotografilorpehrtieformatA3.
8M(32642448) AdecvatpentrutiprireafotografilorpehrtieformatA3saumaimic.
5M(25601920) AdecvatpentrutiprireafotografilorpehrtieformatA4.
3M(20481536) AdecvatpentrutiprireafotografilorpnladimensiunileformatuluiA4.
2M(16001200) AdecvatpentrutiprireafotografilorpehrtieformatA5.
1M(1280960) Adecvatpentrutiprireafotografilornformatcartepotal.
VGA(640480)
Adecvatpentruvizionareafotografilorlatelevizorsaupentruutilizareafotografilor
nemailurisaupepaginiweb.
16:9L(42882416)
*1
AdecvatpentruvizionareafotografilorlauntelevizorcuecranlatsaupentrutiprireA3.
16:9S(19201080) AdecvatpentruvizionareafotografilorlauntelevizorcuecranlatsaupentrutiprireA5.
Comprimare
Fine Fotograferelacalitatenalt.
Normal Fotograferelacalitatenormal.
*1
NumaipentruVR-330/D-730
35 RO
Pentru informaii despre utilizarea meniurilor, consultai seciunea Utilizarea meniului (pag. 4).
Numruldefotograficepotfmemorate/Durataunei
nregistrricontinue(video)nmemoriainternipe
carduriSD/SDHC(pag.63)
Selectarea calitii imaginii pentru
nregistrri video [Image Size/
Frame Rate]
A(Meniunregistrrivideo)ImageSize/
FrameRate
Submeniu 1 Submeniu 2 Aplicaie
ImageSize
720P(1280720)/
VGA(640480)/
QVGA(320240)
Selectaicalitatea
imaginiipebaza
dimensiuniiimaginii
iafrecveneide
redareacadrelor.
Ofrecvenmaimare
acadrelorasigur
oredaremaicursiv
aimaginilorvideo.
FrameRate
N30cps
*1
/
O15cps
*1
*1
cadrepesecund
Numruldefotograficepotfmemorate/Durataunei
nregistrricontinue(video)nmemoriainternipe
carduriSD/SDHC(pag.63)
Selectarea zonei de focalizare
[AF Mode]
p(Meniufotografere1)AFMode
Submeniu 2 Aplicaie
Face/iESP
Camerafocalizeazautomat.(Dac
estedetectatofa,aceastaeste
ncadratdeunchenaralb
*1
;cnd
seapasdeclanatorullajumtate,
chenarulvadeveniverde
*2
dacse
poateobinefocalizareacorect.
Dacnuesteidentifcatniciofa,
cameravaselectaunsubiectdin
cadruivafocalizaautomat.)
Spot
Camerafocalizeazpesubiectulafat
ncadrulchenaruluiintAF.
AFTracking
Cameraurmreteautomatmicarea
subiectuluipentruafocalizacontinuu
asupraacestuia.
*1
ncazulanumitorsubieci,esteposibilcaacestchenar
snuaparsausaparcuntrziere.
*2
Cndchenarulseesterouintermitent,cameranu
poatefocalizacorect.ncercaisfocalizaidinnou
apsndbutonuldeclanatorlajumtate.
3 RO
Pentru informaii despre utilizarea meniurilor, consultai seciunea Utilizarea meniului (pag. 4).
Focalizarea continu asupra unui subiect
n micare (AF Tracking)
1 OrientaicamerapentruasuprapunechenarulintAF
pesubiectiapsaibutonulQ.
2 Cndcameraidentifcsubiectul,chenarulintAF
urmreteautomatmicareasubiectuluiifocalizeaz
continuuasupraacestuia.
3 Pentruaanulaurmrirea,apsaibutonulQ.
nfunciedesubiectsaudecondiiiledefotografere,
esteposibilcaaparatulsnupoatfxafocalizarea
sausnupoaturmrisubiectulnmicare.
nsituaiancarecameranureuetesurmreasc
micareasubiectului,chenarulintAFdevinerou.
Mrirea imaginii peste limitele funciei
zoom optic [Digital Zoom]
p(Meniufotografere1)DigitalZoom
Submeniu 2 Aplicaie
Off Dezactiveazzoomuldigital.
On Activeazzoomuldigital.
Funcia[DigitalZoom]nuestedisponibilcndeste
selectat[%SuperMacro](pag.30).
Opiuneaselectatpentru[DigitalZoom]infueneaz
aspectulindicatoruluidezoom.
Mrireaimaginiilafotografere[DigitalZoom]
(pag.21)
Reducerea neclaritii cauzate de
micarea camerei n timpul fotograferii
[Image Stabilizer] (fotografi)/
[IS Movie Mode] (nregistrri video)
p(Meniufotografere1)ImageStabilizer
(fotografi)/A(Meniunregistrrivideo)
ISMovieMode(nregistrrivideo)
Submeniu 2 Aplicaie
Off
Stabilizatoruldeimagineeste
dezactivat.Aceastopiuneeste
recomandatatuncicndfotografai
cucamerafxatpeuntrepiedsau
pealtsuprafastabil.
On Stabilizatoruldeimagineesteactivat.
Setrilestandardsunt[On]pentru[ImageStabilizer]
(fotografi)i[Off]pentru[DISMovieMode]
(nregistrrivideo).
Dacfuncia[ImageStabilizer](fotografi)estesetat
pe[On],esteposibilsseaudunzgomotdin
interiorulcamereicndseapasbutonuldeclanator.
Dacmicrilecamereisuntpreaaccentuate,
imaginilenupotfstabilizate.
Cndvitezaobturatoruluiestefoarteredus,ca
atuncicndfaceifotografinocturne,funcia[Image
Stabilizer](fotografi)poatesnufefoarteefcient.
Cndfotografaicu[ISMovieMode](nregistrri
video)setatla[On],imagineavafuormritnainte
desalvare.
37 RO
Pentru informaii despre utilizarea meniurilor, consultai seciunea Utilizarea meniului (pag. 4).
nregistrarea sunetului n timpul
nregistrrilor video [R]
A(Meniunregistrrivideo)R
Submeniu 2 Aplicaie
Off Sunetulnuvafnregistrat.
On Sunetulvafnregistrat.
Cndestesetatla[On],numaifunciazoomdigital
poatefutilizatntimpulnregistrriivideo.Pentru
aefectuaonregistrarevideocuzoomoptic,setai
[R](nregistrrivideo)la[Off].
Utilizarea iluminatorului AF pentru
a focaliza un subiect umbrit
[AF Illuminat.]
p(Meniufotografere1)AFIlluminat.
Submeniu 2 Aplicaie
Off LampaAFnuesteutilizat.
On
Cndapsailajumtatebutonul
declanator,lampaAFseaprinde
pentruaajutalaobinereafocalizrii.
LampaAF
Afarea informaiilor pentru
pictograme [Icon Guide]
q(Meniufotografere2)IconGuide
Submeniu 2 Aplicaie
Off
Nusuntafateinformaiipentru
pictograme.
On
Cndesteselectatopictogram
pentruunmoddefotograferesau
ofuncie,vafafatoexplicaie
apictogrameiselectate(pentruaface
informaiilesapar,ineicursorul
peopictogramctevamomente).
Informaii
pictogram
44
PP
0.0 0.0
AUTO
WB
AUTO
WB
AUTO
ISO
AUTO
ISO
Functions can be
changed manually.
Program Auto Program Auto
14M
NORM
Adugarea datei nregistrrii
[Date Stamp]
q(Meniufotografere2)DateStamp
Submeniu 2 Aplicaie
Off Nuseadaugdata.
On
Fotografilornoiliseadaugdata
lacareaufostfcute.
Dacoranuestefxat,opiunea[DateStamp]
nuestedisponibil.
Data,ora,fusulorarilimba(pag.17)
Datanupoateftearsdepeimagini.
Opiunea[DateStamp]nuestedisponibiln
modul~sauncazulfotograferiinrafal.
38 RO
Pentru informaii despre utilizarea meniurilor, consultai seciunea Utilizarea meniului (pag. 4).
Meniurile pentru funciile de redare, editare i tiprire
Redarea automat a imaginilor
[Slideshow]
q(Meniuredare)Slideshow
Pentru a lansa prezentarea automat
VR-330/D-730
Submeniu 2 Submeniu 3 Aplicaie
BGM Off/On
Pentruselectarea
opiunilorprivindfondul
muzical.
Type
Normal/Fader/
Zoom
Pentruselectareatipului
deefectutilizatntre
imaginileprezentrii
automate.
Start
Lanseazprezentarea
automat.
1 Selectai[BGM](fondulmuzical)i[Type](tipul).
2 Selectai[Start]iapsaibutonulQ.
VR-320/D-725, VR-310/D-720
Selectai[Slideshow]nmeniulfunciilorderedare
iapsaibutonulQ.
Deplasarea cadru cu cadru, nainte
sau napoi
ntimpulprezentriiautomate,apsaiIpentruaavansa
cuuncadrusauapsaiHpentruaaccesacadrulanterior.
Pentru a opri prezentarea automat
ApsaibutonulQsaubutonul.
Modifcarea dimensiunilor imaginii [Q]
q(Meniuredare)EditQ
Submeniu 2 Aplicaie
8640480
Salveazoimaginecurezoluienalt
caimagineseparatlaodimensiune
maireduspentruataarelamesaje
e-mailsaualteaplicaii.
9320240
1 Pentruaselectaoimagine,utilizaiHI.
2 UtilizaiFGpentruaselectaodimensiuneiapsai
butonulQ.
Decuparea unei imagini [P]
q(Meniuredare)EditP
1 UtilizaiHIpentruaselectaoimagine,apoiapsai
butonulQ.
2 Cuajutorulbutonuluizoom,selectaidimensiunea
cadruluidedecupare,apoiutilizaiFGHIpentru
adeplasacadrul.
OK Set
3 ApsaibutonulQ.
Imagineaeditatvafsalvatseparatcaonou
imagine.

39 RO
Pentru informaii despre utilizarea meniurilor, consultai seciunea Utilizarea meniului (pag. 4).
Adugarea sunetului la fotografi [R]
q(Meniuredare)EditR
1 Pentruaselectaoimagine,utilizaiHI.
2 ndreptaimicrofonulspresursadesunet.
Microfon
3 ApsaibutonulQ.
ncepenregistrarea.
Cameraadaug(nregistreaz)sunettimp
deaprox.4secundentimpulredriiimaginii.
Retuarea imaginilor [Perfect Fix]
q(Meniuredare)EditPerfectFix
nfunciedeimagine,esteposibilcaprocesul
deeditaresnufeefcient.
Procesulderetuarepoatereducerezoluiaimaginii.
Submeniu 1 Aplicaie
All
[LightingFix]i[RedeyeFix]suntaplicate
mpreun.
LightingFix
Luminozitateaesteamplifcatnumai
pentruseciunilentunecatede
contraluminsaucuiluminareslab.
RedeyeFix
Estecorectatefectuldeochiroiiprodus
debli.
1UtilizaiFGpentruaselectaometoddecorectare,
apoiapsaibutonulQ.

2 UtilizaiHIpentruaselectaoimaginederetuat,
iarapoiapsaibutonulQ.
Imaginearetuatvafsalvatseparatcaonou
imagine.
tergerea imaginilor [Erase]
q(Meniuredare)Erase
Submeniu 1 Aplicaie
AllErase
Toateimaginiledinmemoriainternsau
cardvorfterse.
Sel.Image Imaginilesuntselectateiterseindividual.
Erase tergeimagineaafat.
Cndtergeiimaginidinmemoriaintern,
nuintroduceicardulncamer.
Cnddoriistergeiimaginidepecard,introducei
cardulncamernaintedeaefectuaoperaiunea.
tergerea tuturor imaginilor [All Erase]
1 UtilizaiFGpentruaselecta[AllErase],iarapoi
apsaibutonulQ.
2 UtilizaiFGpentruaselecta[Yes],iarapoiapsai
butonulQ.
Selectarea i tergerea individual
a imaginilor [Sel. Image]
1 UtilizaiFGpentruaselecta[Sel.Image],iarapoi
apsaibutonulQ.
2 UtilizaiHIpentruaselectaimagineapecaredorii
sotergeiiapsaibutonulQpentrua-iaduga
imaginiiunmarcajR.
RotiibutonulzoomndireciaWpentruoafare
index.Imaginilepotfselectateuorcuajutorul
butoanelorFGHI.RotiibutonulndireciaT
pentruarevenilaafareauneisingureimagini.

40 RO
Pentru informaii despre utilizarea meniurilor, consultai seciunea Utilizarea meniului (pag. 4).
MENU OK
Sel. Image
Erase/Cancel
SemnR
3 Repetaipasul2pentruaselectaimaginilepecare
doriisletergei,iarapoiapsaibutonul
pentruatergeimaginileselectate.
4 UtilizaiFGpentruaselecta[Yes],iarapoiapsai
butonulQ.
FotografilemarcatecuRsuntterse.
Salvarea setrilor de tiprire mpreun
cu datele imaginii [Print Order]
q(Meniuredare)PrintOrder
Programarepentrutiprire(DPOF)(pag.52)
Programareapentrutiprireestedisponibilnumai
pentruimaginilememoratepecard.

Protejarea imaginilor [?]


q(Meniuredare)?
Imaginileprotejatenupotftersecucomanda
[Erase](pag.23,39),[Sel.Image]sau[AllErase]
(pag.39),dartoateimaginilevorftersecu
comanda[MemoryFormat]/[Format](pag.41).
1 Pentruaselectaoimagine,utilizaiHI.
2 ApsaibutonulQ.
Pentruaanulasetrile,apsaibutonulQdinnou.
3 Dacestenecesar,repetaipaii1i2
pentruaprotejaialteimagini,iarapoiapsai
butonul.
Rotirea imaginilor [y]
q(Meniuredare)y
1 Pentruaselectaoimagine,utilizaiHI.
2 Pentruarotiimaginea,apsaibutonulQ.
3 Dacestenecesar,repetaipaii1i2pentru
aconfgurasetrilepentrualteimagini,iarapoi
apsaibutonul.
Nouaorientareafotografeiestesalvatchiardac
aparatulestenchis.

41 RO
Pentru informaii despre utilizarea meniurilor, consultai seciunea Utilizarea meniului (pag. 4).
Meniurile altor setri ale camerei
tergerea complet a datelor
[Memory Format]/[Format]
r(Setri1)MemoryFormat/Format
naintedeformatare,verifcaidacaveidate
importantenmemoriainternsaupecard.
Carduriletrebuieformatatecuaceastcamer
naintedeprimautilizaresaudupceaufostutilizate
cualtecameresaucomputere.
Submeniu 2 Aplicaie
Yes
tergecompletimaginiledin
memoriaintern
*1
saudepecard
(inclusivimaginileprotejate).
No Anuleazformatarea.
*1
Nuuitaisscoateicardulnaintedeformatarea
memorieiinterne.
Copierea imaginilor din memoria
intern pe card [Backup]
r(Setri1)Backup
Submeniu 2 Aplicaie
Yes
Creeazocopieaimaginilordin
memoriainternpecard.
No Anuleazoperaiuneadecopiere.
Copiereadureazctevamomente.Asigurai-v
cacumulatorularesufcientenergienaintede
ancepecreareacopiilordesiguran.
Selectarea unei metode pentru
conectarea camerei la alte dispozitive
[USB Connection]
r(Setri1)USBConnection
Submeniu 2 Aplicaie
Auto
Cndcameraesteconectatlaun
altdispozitiv,esteafatmeniulde
selectareasetrilor.
Depozitare
Selectaiaceastopiunecnd
transferaiimaginisprecomputer
saucndutilizaiaplicaiasoftware
furnizatiarcameraesteconectat
lacomputer.
MTP
Selectaiaceastopiunecnd
transferaiimaginilepeuncomputer
ceruleazWindowsVistasau
Windows7frautilizaaplicaia
softwarefurnizat.
Tiprire
Selectaiaceastopiunecnd
conectaicameralaoimprimant
compatibilPictBridge.
Copierea imaginilor pe computer fr
a utiliza aplicaia software furnizat
Aceastcamerestecompatibilcudispozitivelede
stocaredemarecapacitateUSB.Puteitransferai
salvaimaginilepecalculatorconectndcamerala
acesta.
Cerine de sistem
Windows
WindowsXP(ServicePack1saumai
recent)/WindowsVista/Windows7
Macintosh MacOSXv10.3sauulterior
42 RO
Pentru informaii despre utilizarea meniurilor, consultai seciunea Utilizarea meniului (pag. 4).
ChiardaccomputerulestedotatcumufeUSB,
funcionareaadecvatnuestegarantatn
urmtoarelesituaii:
calculatoarecumufeUSBinstalateutiliznd
oplacdeextensieetc.
calculatoarelefrsistemdeoperareinstalat
dinfabricicalculatoareleasamblatela
domiciliu
Pornirea camerei folosind q butonul
[q Power On]
r(Setri1)qPowerOn
Submeniu 2 Aplicaie
No
Cameranuestepornit.
Pentruapornicamera,
apsaibutonuln.
Yes
ineiapsatbutonulqpentru
apornicameranmodulredare.
Memorarea modului curent la oprirea
camerei [Keep
K
Settings]
r(Setri1)Keep
K
Settings
Submeniu 2 Aplicaie
Yes
Moduldefotografereestememorat
cndopriicameraiestereactivat
laurmtoareapornireacamerei.
No
Lapornireacamerei,esteactivat
modulP.

Selectarea imaginii de pornire


[Pw On Setup]
r(Setri1)PwOnSetup
Submeniu 2 Aplicaie
Off
Nuesteafatnicioimagine
lapornireacamerei.
On
Lapornireacamereiesteafat
imagineadentmpinare.
Selectarea sunetelor camerei i
a volumului [Sound Settings]
r(Setri1)SoundSettings
Submeniu 2 Submeniu 3 Aplicaie
SoundType 1/2/3
Selectai
suneteleasociate
operaiunilor
camerei.
q Volume
OFF(frsunet)
sau5treptede
volum
Reglaivolumul
sunetuluipentru
redareaimaginilor.
Volume
OFF(frsunet)
sau5treptede
volum
Selectaivolumul
sunetelorasociate
operaiunilor
camerei.
Ajustarea CCD i a funciei de
procesare a imaginii [Pixel Mapping]
s(Setri2)PixelMapping
Aceastfuncieafostreglatdinfabricinueste
necesarnicioajustaredupachiziionare.Este
recomandataproximativodatpean.
43 RO
Pentru informaii despre utilizarea meniurilor, consultai seciunea Utilizarea meniului (pag. 4).
Pentrurezultateoptime,ateptaicelpuinunminut
dupfotograferesauvizionareadeimagininaintede
aexecutamapareapixelilor.ncazulncarecamera
esteopritntimpulprocesuluidemapare,executai
dinnouaceastoperaiune.
Ajustarea CCD i a funciei de procesare
a imaginii
ApsaibutonulQcndesteafat[Start](Submeniu2).
CameravaverifcaiajustasimultansenzorulCCD
ifunciadeprocesareaimaginii.

Reglarea luminozitii ecranului [s]


s(Setri2)s
Submeniu 2 Aplicaie
Bright/Normal
Puteiselectaluminozitateaecranului
nfunciadecondiiiledeiluminare.
Vizionarea imaginilor la televizor [TV Out] (VR-330/D-730)
s(Setri2)TVOut
Standardelesemnaluluivideopotfdiferitedelaarlaarsaudelaregiunelaregiune.naintedeconectarea
camerei,selectaistandardulvideocarecorespundeceluiutilizatdetelevizor.
Submeniu 2 Submeniul 3 Aplicaie
VideoOut
NTSC
Selectaiaceastopiunecndconectaicameralatelevizorntr-oar
sauregiunencareseutilizeazstandardulNTSC(deex.,Americade
Nord,Taiwan,CoreeasauJaponia).
PAL
Selectaiaceastopiunecndconectaicameralatelevizorntr-oar
sauregiunencareseutilizeazstandardulPAL(deex.,Europasau
China).
HDMIOut 480p/576p/720p/1080i SelectaiformatuldeieireHDMI.
HDMIControl
Off Funciilederedaresuntexecutateprinintermediulcontroalelorcamerei.
On Funciilederedaresuntexecutateutilizndtelecomandatelevizorului.
Setrilestandardalecamereidifernfunciedearasauzonadecomercializare.
Vizionarea imaginilor la televizor
Utilizarea unui cablu AV
1Selectaisemnalulvideoalcamerei([NTSC]/[PAL])carecorespundeceluiutilizatdetelevizor.
2Conectaicameralatelevizor.
44 RO
Pentru informaii despre utilizarea meniurilor, consultai seciunea Utilizarea meniului (pag. 4).
Conectaimufeledeintrare
videoTV(galben)i
intrareaudio(alb).
CabluAV(inclus)
Multiconector
Utilizarea unui cablu HDMI
1Selectaisemnaluldigitalalcamerei([480p/576p]/[720p]/[1080i])carecorespundeceluiutilizatdetelevizor.
2Conectaicameralatelevizor.
Opiunea[1080i]conferprioritatesemnaluluideieire1080iHDMI.Dactelevizorulnuesteconfguratpentru
intrarea1080i,cameravaselectamaintiformatul720p,iardacacestanuesteacceptat,maiapoiformatul480p,
respectiv576p.PentruinformaiidespreselectareasetrilordeintrareHDMIaletelevizorului,consultaimanualulde
utilizarefurnizatcutelevizorul.
NuconectaicablulHDMIcndcameraesteconectatlauncomputersaualtdispozitivcucablulUSB.
ConectailaconectorulHDMI
altelevizorului.
Mini-conectorHDMI
CabluHDMItipC
(disponibilncomer)
Capacconector
45 RO
Pentru informaii despre utilizarea meniurilor, consultai seciunea Utilizarea meniului (pag. 4).
TipD
TipC
3PorniitelevizoruliselectaiintrareaHDMIlacareesteconectatcamera.
Pentrumaimulteinformaii,consultaimanualuldeutilizarefurnizatcutelevizorul.
4 PorniicameraiutilizaiHI pentruavedeaimaginile.
UtilizaiuncabluHDMIcecorespundemini-conectoruluiHDMIalcamereiiconectoruluiHDMIaltelevizorului.
CndcameraitelevizorulsuntconectateattcucablulAV,cticucablulHDMI,cablulHDMIvafprioritar.
Imaginileialteinformaiipotapreatrunchiatelaafareapetelevizor.
Utilizarea unei telecomenzi
1Selectai[On]pentru[HDMIControl]iopriicamera.
2ConectaicameralatelevizorutilizndcablulHDMI.UtilizareaunuicablulHDMI(pag.44)
3Maintiporniitelevizorul,apoiporniicamera.
Urmaiinstruciuniledepeecranultelevizoruluiprivindutilizareacamerei.
ncazulanumitortelevizoare,operaiunilenupotfexecutatedelatelecomandatelevizoruluichiardacpeecran
apareghiduldeutilizare.
Dacnusepottransmitecomenzicuajutorultelecomenziitelevizorului,selectaipentru[HDMIControl]opiunea
[Off]iutilizaicomenzilecamerei.

4 RO
Pentru informaii despre utilizarea meniurilor, consultai seciunea Utilizarea meniului (pag. 4).
Selectarea semnalului video corespunztor televizorului [Video Out]
(VR-320/D-725, VR-310/D-720)
s(Setri2)VideoOut
TipuldesemnalvideoTVdifernfunciedeariregiune.naintedearedaimaginilelatelevizor,selectaimodul
deieirevideonfunciedesemnalulvideoaltelevizorului.
Submeniu 2 Aplicaie
NTSC PentruconectareacamereilaTVnAmericadeNord,Taiwan,Coreea,Japoniaetc.
PAL PentruconectareacamereilaTVnEuropa,Chinaetc.
Setriledefabricdifernfunciedearadincareafostachiziionatcamera.
Redarea imaginilor din camer pe televizor
1Selectaidelacameracelaitipdesemnalvideocaaltelevizoruluiconectat([NTSC]/[PAL]).
2Conectaicameralatelevizor.
Conectaimufeledeintrare
videoTV(galben)iintrare
audio(alb).
CabluAV
(furnizat)
Multiconector
3PorniitelevizoruliselectaipentruINPUTopiuneaVIDEO(aninputjackconnectedtothecamera).
Pentrudetaliiprivindselectareasurseideintrarelatelevizor,consultaimanualuldeutilizarealacestuia.
4 ApsaibutonulqiutilizaiHIpentruaselectaimagineapentruredare.
nfunciedesetriletelevizorului,imaginileiinformaiileafatepotfreproduseparial.
47 RO
Pentru informaii despre utilizarea meniurilor, consultai seciunea Utilizarea meniului (pag. 4).
Economisirea energiei ntre fotografi
[Power Save]
s(Setri2)PowerSave
Submeniu 2 Aplicaie
Off Anuleaz[PowerSave].
On
Cndcameranuesteutilizattimp
deaprox.10secunde,ecranulse
stingeautomatpentruaeconomisi
energiaacumulatorului.
Pentru a reveni din modul stand-by
Apsaioricebuton.
Schimbarea limbii de afare [W]
s(Setri2)W
Submeniu 2 Aplicaie
Limbi
Puteiselectalimbapentrumeniuri
ipentrumesajeledeeroareafate
peecran.
1 UtilizaiFGHIpentruaselectalimbapreferat
iapsaibutonulQ.
Fixarea datei i a orei [X]
s(Setri2)X
Selectarea ordinii de afare a datei
1 ApsaiIdupfxareaminutelor,iarapoiutilizai
FGpentruaselectaordineadeafareadatei.
02 26 12 30 : . . 2011
OK Set
X
Y M D Time
MENU Cancel
Y/ M/ D Y/ M/ D
Ordineade
afareadatei
2 Pentruancheiaoperaiunea,apsaibutonulQ.
Data,ora,fusulorarilimba(pag.17)
Comutarea ntre fusul orar local i cel
alternativ [World Time]
s(Setri2)WorldTime
Nuveiputeaselectaunfusorarutilizndopiunea
[WorldTime]dacnuaifxatmaintioracu
ajutorul[X].
Submeniu 2 Submeniu 3 Aplicaie
Home/
Alternate
x
Orazoneilocale(fusul
orarselectatpentrux
nsubmeniul2).
z
Oraalternativpentru
destinaiadecltorie(fusul
orarselectatpentruzn
submeniul2).
x
*1

Selectaifusulorar
local(x).
z
*1,2

Selectarefusorar
alternativ(z).
*1
nzonelencareseutilizeazoradevar,utilizaiFG
pentruaactivaoradevar([Summer]).
*2
Cndselectaiunfusorar,cameracalculeazautomat
diferenaorardintrezonaselectatizonaorar
local(x)pentruaafaoradinzonadestinaiei
decltorie(z).
48 RO
Tiprirea
Tiprirea direct (PictBridge
*1
)
Princonectareacamereilaoimprimantcompatibil
PictBridge,puteitipridirectfotografile;nuestenevoie
deuncalculator.
Pentruaverifcadacimprimantaestecompatibilcu
sistemulPictBridge,consultaimanualuldeutilizareal
imprimantei.
*1
PictBridgeesteunstandardpentruconectarea
camerelordigitalelaimprimantelediferiilorproductori
itiprireadirectafotografilor.
Moduriledetiprire,formatulhrtieiialiparametri
cepotfconfguraidelacamerdifernfuncie
deimprimantautilizat.Pentrudetalii,consultai
manualuldeutilizarealimprimantei.
Pentrudetaliidespretipuriledehrtieacceptate,
ncrcareahrtieiiinstalareacartuelordecerneal,
consultaimanualuldeutilizarealimprimantei.
Tiprirea imaginilor la parametrii
standard ai imprimantei [Easy Print]
nmeniuldeconfgurare,selectaipentru
[USBConnection](pag.41)opiunea[Print].
1
Afai pe ecran imaginea de tiprit.
Vizionareaimaginilor(pag.22)
2
Pornii imprimanta i conectai-o la camer.
Multiconector
OK Custom Print
Easy Print Start
CabluUSB
(inclus)
ButonulY
3
Apsai butonul I pentru a ncepe tiprirea.
4
Pentru a tipri o alt imagine, utilizai HI
pentru a selecta imaginea dorit, iar apoi
apsai butonul Q.
49 RO
Prsirea modului tiprire
Dupcepeecranesteafatoimagine,deconectai
cablulUSBdelacameriimprimant.
OK Print Exit
Modifcarea parametrilor de tiprire
ai imprimantei [Custom Print]
1
Urmai paii 1 i 2 pentru [Easy Print]
(pag. 48), apoi apsai butonul Q.
2
Utilizai FG pentru a selecta modul
de tiprire, iar apoi apsai butonul Q.
Print Mode Select
Multi Print
Print Order
All Index
MENU OK Set Exit
All Print
Print Print
Submeniu 2 Aplicaie
Tiprire
Tipretefotografileselectate
lapasul5.
AllPrint
Tipretetoatefotografilesalvate
nmemoriainternsaupecard.
MultiPrint
Tipreteaceeaifotografela
diferitetipurideaezarenpagin.
AllIndex
Tipreteunindexaltuturor
fotografilorsalvatenmemoria
internsaupecard.
PrintOrder
*1
Tipretefotografileconformdatelor
deprogramareatipririidepecard.
*1
Opiunea[PrintOrder]estedisponibilnumaidac
s-aefectuatprogramareatipririi.Programarepentru
tiprire(DPOF)(pag.52)
3
Utilizai FG pentru a selecta [Size]
(Submeniu 3), iar apoi apsai I.
Dacnuesteafat[Printpaper],atunci[Size],
[Borderless]i[Pics/Sheet]suntsetatelavalorile
standard.
Printpaper
Size Borderless
Standard
OK Set MENU Back
Standard Standard
50 RO
4
Utilizai FG pentru a selecta setrile
[Borderless] sau [Pics/Sheet], iar apoi
apsai butonul Q.
Submeniu 4 Aplicaie
Off/On
*1
Imagineaestetipritcuunchenar
njurulei([Off]).
Imagineatipritumplentreaga
suprafaahrtiei([On]).
(Numrulde
imaginipeocoal
difernfunciede
imprimant.)
Numruldeimaginipeocoal
([Pics/Sheet])poatefselectat
numaidaclapasul2se
selecteaz[MultiPrint].
*1
Setriledisponibilepentru[Borderless]difernfuncie
deimprimant.
Daclapaii3i4esteselectat[Standard],imaginea
estetipritlaparametriistandardaiimprimantei.
NORM
OK
Single Print
Print
4/30 4/30
More
12:30 11/02/26 11/02/26 12:30
NORM 14M
FILE 100 0004 100 0004
5
Pentru a selecta o imagine, utilizai HI.
6
Apsai F pentru a programa imaginea
curent pentru tiprire. Apsai G pentru
a confgura n detaliu parametrii imprimantei
pentru imaginea curent.
Confgurarea n detaliu a parametrilor
imprimantei
1 UtilizaiFGHIpentruaselectaopiuneadorit,
iarapoiapsaibutonulQ.
Print Info
File Name
P
Date
Without
Without
MENU OK Set Exit
<x <x 11
Submeniu 5 Submeniu 6 Aplicaie
<
010
Selectareanumrului
deexemplare.
Data With/Without
Dacselectai[With],data
vaftipritpeimagini.
Dacselectai[Without],data
nuvaftipritpeimagini.
Numefier With/Without
Dacselectai[With],numele
fieruluivaftipritpe
imagine.
Dacselectai[Without],
numelefieruluinuvaf
tipritpeimagine.
P
(Conduce
lameniulde
confgurare.)
Selecteazoporiune
aimaginiipentrutiprire.
51 RO
Decuparea unei fotografi [P]
1 Cuajutorulbutonuluizoom,selectaidimensiunea
cadruluidedecupare;puteimutapoziiacadrului
folosindFGHI,apoiapsaibutonulQ.
OK Set
2 UtilizaiFGpentruaselecta[OK],iarapoiapsai
butonulQ.
MENU OK
P
Cancel
OK OK
Set Back
7
Dac este necesar, repetai paii 5 i 6 pentru
a selecta imaginea de tiprit, confgurai
parametrii de tiprire i setai [Single Print].
8
Apsai butonul Q.
Print
MENU OK
Cancel
Set Back
Print Print
9
Utilizai FG pentru a selecta [Print], iar apoi
apsai butonul Q.
ncepetiprirea.
Cnd[OptionSet]esteselectatnmodul[AllPrint],
aparemeniul[PrintInfo].
Cndtiprireas-aterminat,esteafat
[PrintModeSelect].
Print Mode Select
Multi Print
Print Order
All Index
MENU OK Set Exit
All Print
Print Print
Pentru anularea tipririi
1 Cndesteafat[DoNotRemoveUSBCable],apsai
butonul,utilizaiFGpentruaselecta[Cancel],
iarapoiapsaibutonulQ.
Print
OK Set
Continue
Cancel Cancel
MENU
Do Not Remove USB Cable
Cancel
10
Apsai butonul .
11
Cnd este afat mesajul [Remove
USB Cable], deconectai cablul USB
de la camer i imprimant.

52 RO
Programarea pentru tiprire (DPOF
*1
)
ncazulprogramriipentrutiprire,dateledesprenumrul
deexemplareiprivindopiuniledetiprireadateisunt
ataateimaginiidepecard.Acestlucrupermitetiprirea
cuuurinlaimprimantsaulaunlaboratorfotocare
acceptDPOFutilizndnumaidateledeprogramare
depecard,frafnevoiedeuncomputersaude
ocamerfoto.
*1
DPOFreprezintunstandardpentrustocarea
deinformaiidetipriredepecameredigitale.
Programareatipririiestedisponibilnumaipentru
imaginistocatepecard.Introduceiuncardcare
conineimagininaintedeaefectuaprogramarea
pentrutiprire.
ProgramrileDPOFrealizatecualtaparatnu
potfmodifcatecuaceastcamer.Efectuai
schimbrilefolosindaparatuloriginal.Efectuareade
noiprogramriDPOFcuaceastcamervaterge
programrileefectuatecualteaparate.
PuteifaceprogramripentrutiprireDPOFpentru
pnla999deimaginipercard.
Programarea unei singure imagini [<]
1
Afarea meniului de confgurare.
Utilizareameniului(pag.4)
2
Din meniul de redare q, selectai
[Print Order] i apsai butonul Q.
Print Order
U
MENU OK Set Exit
<<
3
Utilizai FG pentru a selecta [<] i apsai
butonul Q.
NORM
4/30 4/30
12:30 11/02/26 11/02/26 12:30
NORM 14M
FILE 100 0004 100 0004
OK
00
Set
53 RO
4
Pentru a selecta o imagine pentru
programare, utilizai HI. Utilizai FG
pentru a selecta numrul de exemplare.
Apsai butonul Q.
MENU OK
X
Date
Time
Set Back
No No
5
Utilizai FG pentru a selecta opiunea
[X] (imprimarea datei), iar apoi apsai
butonul Q.
Submeniu 2 Aplicaie
No Vaftipritnumaifotografa.
Data
Datafotograferiivafimprimat
pefotografe.
Ora
Orafotograferiivafimprimat
pefotografe.
Print Order
Cancel
1 ( 1) 1 ( 1)
MENU OK Set Back
Set Set
6
Utilizai FG pentru a selecta [Set], iar apoi
apsai butonul Q.
Programarea tipririi unui exemplar
din fecare fotografe de pe card [U]
1
Urmai paii 1 i 2 din [<] (pag. 52).
2
Utilizai FG pentru a selecta [U] i apsai
butonul Q.
3
Urmai paii 5 i 6 din [<].
Resetarea informaiilor de programare
a tipririi
1
Urmai paii 1 i 2 din [<] (pag. 52).
2
Utilizai FG pentru a selecta [<] sau [U],
apoi apsai butonul Q.
Print Order Setting
MENU OK
Print Ordered
Set Back
Keep
Reset Reset
3
Utilizai FG pentru a selecta [Reset]
i apsai butonul Q.
54 RO
Resetarea informaiilor de programare
pentru tiprire pentru fotografa
selectat
1
Urmai paii 1 i 2 din [<] (pag. 52).
2
Utilizai FG pentru a selecta [<] i apsai
butonul Q.
3
Utilizai FG pentru a selecta [Keep]
i apsai butonul Q.
4
Utilizai HI pentru a selecta imaginea
a crei programare pentru tiprire dorii s
o anulai. Utilizai FG pentru a seta numrul
de exemplare la 0.
5
Dac este necesar, repetai pasul 4, iar apoi
apsai butonul Q cnd ai terminat.
6
Utilizai FG pentru a selecta opiunea
[X] (imprimarea datei), iar apoi apsai
butonul Q.
Setrilesuntaplicateicelorlalteimaginicudate
deprogramareatipririi.
7
Utilizai FG pentru a selecta [Set], iar apoi
apsai butonul Q.

55 RO
Sfaturi practice
ncazulncarecameranufuncioneazadecvatsau
dacpeecranapareunmesajdeeroareinutiicum
sprocedai,consultaiinformaiiledemaijospentru
aremediaproblema.
Remedierea problemelor
Bateriile
Camera nu funcioneaz, chiar i cu acumulatorul
introdus.
Introduceiacumulatorulncrcatnpoziiacorect.
Introducereaacumulatoruluiiacardului
dememorieSD/SDHC/SDXC(comercializat
separat)(pag.12),ncrcareaacumulatorului
iinstalareacuajutoruldisculuiCDfurnizat
(pag.13),ncrcareaacumulatoruluicuajutorul
adaptoruluic.a.USBfurnizat(pag.16)
Performanabateriilorpoatesferedustemporar
datorittemperaturiisczute.Scoateibateriilei
nclzii-lepentruoperioaddetimpnbuzunar.
Card/Memoria intern
Este afat un mesaj de eroare.
Mesajdeeroare(pag.56)
Declanator
Fotograferea nu se produce la apsarea
pe declanator.
Anulaimodulstandby.
Pentruaeconomisidinenergiaacumulatorului,
cameraintrnstand-byiarmonitorulsestinge,
dacnuseefectueazniciooperaiunetimpde
3minutecndcameraepornit.Fotograferea
nuseproducenicichiarlaapsareacomplet
pedeclanatornacestmoddefuncionare.
naintedefotografere,folosiibutonuldezoom
saualtebutoanepentruareaducecameradin

standby.Dacrmneneutilizattimpdenc
12minute,cameraseopreteautomat.Apsai
butonulnpentruapornicamera.
Apsaibutonulqpentruaselectamodul
fotografere.
Ateptaipncndsemnul#(ncrcarebli)
numaiapareintermitentnaintedeaefectua
fotograferea.
Ecran
Difcil de vzut.
Esteposibilsfaprutcondens
*1
.Opriicamerai
ateptaisseacomodezelatemperaturamediului
isseusucenaintedeafacefotografi.
*1
Cndcameratrecebruscdintr-unmediurece
ntr-unulcaldiumed,esteposibilsapar
condensul.
Pe ecran apar linii verticale.
Liniileverticalepotapreapeecrancndcamera
estendreptatspreosursdeluminputernic,
unsubiectfoarteiluminatetc.Reinei,ns,c
liniilenuvorapreanfotografe.
Lumina este prins n fotografe.
Fotografereacublincondiiidentunericduce
laapariianfotografeaparticulelordeprafce
refectbliul.
Funcia Data i ora
Data i ora revin la setrile iniiale.
Dacacumulatorulestescosdinaparattimpde
circaozi
*2
,dataiorarevinlavalorileiniialeivor
trebuifxatedinnou.
*2
Intervaluldetimpdupcaredataiorarevinla
valorileiniialevariaznfunciedeintervalulde
timpncareacumulatoruls-aafatnaparat.
Data,fusulorarilimba(pag.17)

5 RO
Diverse
Camera emite un zgomot la fotografere.
Camerapoateactivaobiectivulipoateemiteun
zgomotchiardacnuseexecutniciooperaiune.
Acestlucrusedatoreazautofocalizriiexecutate
decamerpentruafpregtitpentrufotografere.
Mesaj de eroare
Dacunuldinmesajeledemaijosaparepeecran,
verifcairecomandrileaferentepentruremediere.
Mesaj de eroare Mod de corectare
Card Error
Problem legat de card
Introduceialtcard.
Write Protect
Problem legat de card
Comutatoruldeprotecielascriere
alcarduluiestenpoziiaLOCK
(blocat).Acionaicomutatorul.
Memory Full
Problem legat de memoria
intern
Introduceiuncard.
tergeiimaginilenedorite.
*1

Card Full
Problem legat de card
Schimbaicardul.
tergeiimaginilenedorite.
*1

Card Setup
OK Set
Format
Power Off Power Off
Problem legat de card
UtilizaiFGpentruaselecta
[Format],iarapoiapsai
butonulQ.ApoiutilizaiFG
pentruaselecta[Yes],iarapoi
apsaibutonulQ.
*2
Memory Setup
OK
Memory Format
Set
Power Off Power Off
Problem legat de memoria
intern
UtilizaiFGpentruaselecta
[MemoryFormat],iarapoiapsai
butonulQ.ApoiutilizaiFG
pentruaselecta[Yes],iarapoi
apsaibutonulQ.
*2

Mesaj de eroare Mod de corectare


No Picture
Problem legat de memoria
intern/card
Esteposibilsnuffcutnicio
fotografe.
Picture Error
Problem legat de imaginea
selectat
Utilizaiunprogramderetuare
fotosausimilarpentruavedea
imagineapecalculator.Dacnici
astfelnuputeivedeaimaginea,
fierulestedeteriorat.
The Image Cannot
Be Edited
Problem legat de imaginea
selectat
Utilizaiunprogramderetuare
fotosausimilarpentruaedita
imagineapecalculator.
Battery Empty
Problem legat de acumulator
ncrcaiacumulatorul.
No Connection
Problem legat de conectare
Conectaicorectcamerala
computersaulaimprimant.
No Paper
Problem legat de imprimant
Introduceihrtienimprimant.
No Ink
Problem legat de imprimant
nlocuiicartuuldetudin
imprimant.
Jammed
Problem legat de imprimant
Scoateihrtiablocat.
Settings
Changed
*3
Problem legat de imprimant
Readuceiimprimantlasetrile
cucareafuncionatultimadat.
Print Error
Problem legat de imprimant
Opriicameraiimprimanta,
verifcaieventualeleprobleme
aleimprimanteiirepornii.
57 RO
Mesaj de eroare Mod de corectare
Cannot Print
*4
Problem legat de imaginea
selectat
Folosiicalculatorulpentrutiprire.
*1
naintedetergere,descrcaifotografileimportante
ntr-uncalculator.
*2
Toatedatelevorfterse.
*3
Acestmesajapare,deexemplu,cndtavadehrtie
aimprimanteiafostscoas.Nufolosiiimprimantan
timpulefecturiisetrilordetiprirelacamer.
*4
Esteposibilcaaceastcamersnupoattipri
fotografirealizatecualtecamere.
Sfaturi pentru fotografere
Dacnusunteisigurcumsrealizaifotografapecare
odorii,consultaiinformaiiledemaijos.
Focalizarea
Focalizarea subiectului
Fotograferea unui subiect care nu se af
n centrul imaginii
Maintifocalizaipeunobiectafatlaaceeai
distancaisubiectul,compuneiimagineai
faceifotografa.
Apsarealajumtateadeclanatorului(pag.20)
Setai [AF Mode] (pag. 35) la [Face/iESP]
Fotograferea n modul [AF Tracking] (pag. 35)
Cameraurmreteautomatmicareasubiectului
pentruafocalizacontinuuasupraacestuia.
Fotograferea unui subiect umbrit
UtilizareailuminatoruluiAFfaciliteazfocalizarea.
[AFIlluminat.](pag.37)
Fotograferea n condiii difcile
de autofocalizare
nurmtoarelecazuri,focalizaimaintipeun
obiect(apsndlajumtatedeclanatorul)cu
contrastsufcient,afatlaaceeaidistancai
subiectul,compuneiimagineaifaceifotografa.
Subiectcucontrastredus
Cndncentrulecranuluiapar
obiecteextremdeluminoase

58 RO
Obiectfrliniiverticale
*1
*1
Oalttehnicefcientestesineicameranpoziie
verticalpentruafocalizadupcarereaduceicamera
npoziieorizontalpentrufotografere.
Cndobiecteleseafla
distanediferite
Subiectafatnmicarerapid
Subiectulnuestenmijloculcadrului
Instabilitatea camerei
Evitarea efectelor micrii camerei
Fotograferea cu [Image Stabilizer] (pag. 36)
Selectai C (Sport) n modul s (pag. 26)
ModulC(Sport)utilizeazovitezridicat
aobturatoruluiipoatereduceneclaritatea
cauzatdeunobiectnmicare.
Fotograferea cu sensibilitate ISO ridicat
DacseselecteazosensibilitateISOridicat,se
potfacefotografilaovitezmareaobturatorului
chiarinlocuriundebliulnupoatefutilizat.
SelectareasensibilitiiISO(pag.32)
Expunerea (luminozitatea)
Obinerea luminozitii corecte
Fotograferea cu bli [Fill In] (pag. 30)
Esteamplifcatluminozitateaunuisubiect
ncontralumin.
Fotograferea cu compensarea expunerii
(pag. 31)
Ajustailuminozitateantimpceurmriiimaginea
defotografatpeecran.Deobicei,fotograferea
scenelorcumultalb(precumpezpad)produce
imaginimaintunecatedectnrealitate.Utilizai
compensareaexpuneriipentruajustaexpunerea
nsenspozitiv(+),astfelnctalbulsaparca
nrealitate.nschimb,cndfotografaiscene
cutonalitintunecate,esteefcientsreglai
expunereansensnegativ(-).

59 RO
Tonalitatea cromatic
Obinerea culorilor cu nuane ct mai aproape
de realitate
Utilizarea balansului de alb la fotografere
(pag. 32)
nmajoritateasituaiilor,sepotobinecelemai
bunerezultatefolosindmodul[WBAuto],dar,n
anumitecazuri,puteincercadiferitealtesetri.
(Acestlucruestevalabilnspecialpentruumbre
ncondiiidecersenin,amestecdelumin
naturaliartifcialetc.)
Calitatea imaginii
Obinerea de fotografi mai clare
Fotografai cu zoom optic
Evitaiutilizareafuncieizoomdigital(pag.21,36)
pentrufotografere.
Fotografai cu sensibilitate ISO redus
DacsefoloseteosensibilitateISOridicat
pentrufotografe,poateapreazgomotulde
imagine(punctecoloratedemicidimensiuni
carenuaparnimagineaoriginal),iarimaginea
poateapreagranulat.Imagineaobinuteste
maigranulatdectncazuluneisensibilitiISO
maireduse.
SelectareasensibilitiiISO(pag.32)
Bateriile
Prelungirea duratei de utilizare a bateriilor
Evitai urmtoarele operaiuni cnd nu
fotografai deoarece acestea consum energia
acumulatorului
Apsarearepetatadeclanatorului
lajumtate
Folosirearepetatazoom-ului
Setai [Power Save] (pag. 47) la [On]

Sfaturi pentru redare/editare


Redare
Redarea imaginilor din memoria intern i de
pe card
Scoatei cardul cnd redai imaginile din
memoria intern
ScoatereacarduluidememorieSD/SDHC
(pag.13)
Vizionarea imaginilor de calitate superioar la un
televizor cu nalt defniie
Conectai camera la televizor utiliznd un cablu
HDMI (comercializat separat)
UtilizareaunuicablulHDMI(pag.44)
Editarea
tergerea sunetului nregistrat pentru o fotografe
n timp ce redai imaginea, nregistrai peste
vechiul sunet n condiii de linite
Adugareasunetuluilafotografi[R](pag.39)

0 RO
Anex
ngrijirea camerei
Exterior
tergeiuorcuocrpmoale.Cndcamerafoarte
murdar,umeziicrpacuosoluiedespunmoalei
frecaibine.tergeicameracuocrpumed,apoi
uscai-ocuocrpuscat.Dacaifolositcamerala
plaj,folosiiocrpcuratumezitifrecaibine.
Ecran
tergeiuorcuocrpmoale.
Obiectiv
ndeprtaiprafuldepeobiectivcuunventilatorobinuit
iapoitergeiuorcuunmaterialdecuratobiective.
Nufolosiisolveniputernicicabenzensaualcool,
saumaterialetextiletratatechimic.
Dacobiectivulestemurdar,pesuprafaaluisepoate
formaopelicul.
Acumulator/Adaptor de c.a.
tergeiuorcuocrpmoaleiuscat.
Depozitare
Cndnufolosiicamerapeoperioadmaindelungat,
scoateiacumulatorul,adaptorulc.a.USBicarduli
pstrai-lentr-unlocrcoros,uscatibineaerisit.
Introduceiperiodicacumulatoruliverifcaifunciile
camerei.
Evitaislsaicameranlocuricuprodusechimice,
deoareceexistposibilitateaapariieicoroziunii.

Acumulatorul i adaptorul de c.a. USB


Aceastcamerfoloseteunacumulatorcuionidelitiu,
defabricaieOlympus(LI-42B).Nupotffolositealte
tipurideacumulatori.
Atenie:
Existrisculuneiexploziidacnlocuiiacumulatorul
cuunaltuldetipincorect.
Reciclaiacumulatoruluzatrespectndindicaiile.
(pag.67)
Consumuldeenergiealcamereidepindedetipul
defunciifolosite.
Pentrucondiiiledescrisemaijos,energiaeste
consumatcontinuuiacumulatorulsedescarcrepede.
Zoom-ulestefolositnmodrepetat.
Declanatorulesteapsatnmodrepetatlajumtate
nmodulfotografere,activndautofocus-ul.
Peecranesteafatofotografepentruoperioad
lungdetimp.
Cameraesteconectatlaoimprimant.
Folosireaunuiacumulatordescrcatpoateducela
nchidereacamereifrcamainaintesfeafat
mesajuldeavertizareprivindniveluldeenergiesczut
alacumulatorului.
Acumulatorulnuestecompletncrcatlaachiziionare.
Utilizaiadaptoruldec.a.USBF-2ACfurnizat(numit
ncontinuareadaptordec.a.USB)pentruancrca
acumulatorulnaintedeutilizare.
Cndseutilizeazadaptorulc.a.USBinclus,ncrcarea
dureazaproximativ3ore(difernfunciedeutilizare).
Adaptoruldec.a.USBfurnizatestedestinatexclusiv
ncrcriiiutilizriipentruredare.Nufotografaiatunci
cndadaptorulc.a.USBesteconectatlacamer.Camera
nupoateredaimaginidacnuesteintrodusbateria,
chiardacesteconectatlaadaptoruldec.aUSB.
Adaptorulc.a.USBinclusesteproiectatpentruaf
utilizatexclusivcuaceastcamer.Nuputeincrca
altecamerecuacestadaptorc.a.USB.
Anuseutilizacualtedispozitive.
Pentruadaptorulc.a.USBcuconectaredirect:
Acestadaptorc.a.USBtrebuieorientatcorectnpoziie
verticalsaupepardoseal.

1 RO
Conectarea camerei la calculator
Acumulatorulpoatefncrcatprinconectareacamerei
launcomputer.
Utilizarea unui ncrctor comercializat
separat
Pentruncrcareaacumulatorului,puteiutilizaun
ncrctorcomercializatseparat(LI-41C).nacestcaz,
scoateiacumulatoruldincamer.
Utilizarea adaptorului de c.a. USB-AC
n strintate
Adaptorulc.a.USBpoateffolositcumajoritatea
surselordecurentelectriccasnicecutensiunintre
100Vc.a.i240Vc.a.(50/60Hz)oriundenlume.
nfunciedearsaudezon,prizadeperetepentru
c.a.poateaveadiferiteforme,findnecesarunalt
adaptorsuplimentarpentruconectareaadaptoruluide
c.a.USBlaprizadeperete.Pentrudetalii,consultai
unmagazindespecialitatesauoageniedeturism.
Nufolosiiconvertoaredetensiunedeoareceaceasta
poateduceladefectareaadaptoruluidec.a.USB.

Utilizarea cardurilor SD/SDHC


Cardul(imemoriaintern)corespundpeliculeipecare
suntnregistratefotografilentr-unaparatcuflm.n
plus,imaginilenregistrate(datele)potftersesaupotf
retuatecuajutorulunuicalculator.Cardurilepotfscoase
dinaparatischimbate,daracestlucrunuesteposibil
pentrumemoriaintern.Dacutilizaicarduridemare
capacitate,puteistocamaimultefotografi.
Comutatorul de protecie la scriere
al cardului SD/SDHC
CorpulcarduluiSD/SDHCesteprevzutcuuncomutator
deprotecielascriere.Dacaduceicomutatorulnpoziia
LOCK,nuveiputeanregistradatepecard,tergedate
sauformatacardul.Aduceicomutatorullapoziiainiial
pentruapermitenregistrareadatelor.
LOCK
Carduri compatibile cu aceast camer.
CarduriledememorieSD/SDHC(consultaipaginaweb
Olympuspentruinformaiidesprecarduriledememorie
careaufosttestateiaprobatepentruutilizare)

2 RO
Folosirea unui alt card
Carduriletrebuieformatatecuaceastcamernaintede
primautilizaresaudupceaufostutilizatecualtecamere
saucomputere.
[MemoryFormat]/[Format](pag.41)
Verifcarea destinaiei n care este salvat
imaginea
Indicatoruldememoriearatdacpentrufotograferesau
redareestefolositmemoriainternsaucardul.
Indicator memorie utilizat
v:Esteutilizatmemoriaintern
w:Esteutilizatcardul
Indicatormemorie
utilizat
Modredare
Modfotografere
12:30 11/02/26 11/02/26 12:30
4/30 4/30
44
PP
0.0 0.0
AUTO
WB
AUTO
WB
AUTO
ISO
AUTO
ISO
## 14M
NORM
Chiardac[MemoryFormat]/[Format],[Erase],
[Sel.Image]sau[AllErase],dateledepecardnu
sunttersentotalitate.Cndcardulnumaieste
utilizat,distrugeicardulpentruapreveniaccesul
ladatelepersonaledepeacesta.
Procesul de citire/nregistrare pe card
ntimpulfotograferii,indicatorulprivindmemoriautilizat
seaprindenrountimpcecameranregistreazdate
nmemorie.Nudeschideiniciodatcompartimentul
acumulatorului/carduluiinudeconectaicablulUSB
nastfeldecazuri.Acestlucrupoatenudoarsafecteze
dateledepecard,darisducladeteriorareadefnitiv
acardului.
44
PP
0.0 0.0
AUTO
WB
AUTO
WB
AUTO
ISO
AUTO
ISO
## 14M
NORM
Seaprindenrou
3 RO
Numrul de fotografi ce pot f memorate/durata unei nregistrri continue (video)
n memoria intern i pe carduri SD/SDHC
Cifrelecareindicnumruldefotograficepotfstocateiduratauneinregistrricontinuesuntaproximative.
Capacitateaefectivdifernfunciedecondiiiledefotografereidecardulutilizat.
Fotografi
Image Size Comprimare
Numrul fotografilor care pot f memorate
Memorie intern Cardul de memorie SD/SDHC (1GB)
VR-330/D-730
VR-320/D-725
VR-310/D-720
VR-330/D-730
VR-320/D-725
VR-310/D-720
642883216
L
3 3 122 122
M
7 7 242 242
432642448
L
6 6 210 210
M
13 13 413 413
n25601920
L
11 11 338 338
M
22 22 656 656
320481536
L
18 18 543 543
M
37 37 1.078 1.078
216001200
L
30 30 887 887
M
62 62 1.776 1.776
11280960
L
47 47 1.372 1.372
M
96 96 2.746 2.746
7640480
L
194 194 5.494 5.494
M
357 357 9.999 9.999
019201080
L
28 28 827 827
M
57 57 1.632 1.632
4 RO
nregistrri video
VR-330/D-730
Image Size Frame Rate
Durata nregistrrii continue
Memorie intern Cardul de memorie SD/SDHC (1GB)
Cu sunet Fr sunet Cu sunet Fr sunet
L 1280720
N
6sec. 6sec. 2min.50sec. 2min.51sec.
O
12sec. 12sec. 5min.38sec. 5min.43sec.
8 640480
N
17sec. 18sec. 8min.23sec. 8min.35sec.
O
34sec. 36sec. 16min.24sec. 17min.11sec.
9 320240
N
48sec. 51sec. 22min.33sec. 24min.4sec.
O
1min.30sec. 1min.42sec. 42min.26sec. 48min.8sec.
VR-320/D-725,VR-310/D-720
Image Size Frame Rate
Durata nregistrrii continue
Memorie intern Cardul de memorie SD/SDHC (1GB)
Cu sunet Fr sunet Cu sunet Fr sunet
L 1280720
N
6sec. 6sec. 2min.51sec. 2min.51sec.
O
12sec. 12sec. 5min.41sec. 5min.43sec.
8 640480
N
18sec. 18sec. 8min.30sec. 8min.35sec.
O
35sec. 36sec. 16min.49sec. 17min.11sec.
9 320240
N
49sec. 51sec. 23min.22sec. 24min.4sec.
O
1min.36sec. 1min.42sec. 45min.25sec. 48min.8sec.
Dimensiuneamaximpentruunfiervideoestede2GB,indiferentdecapacitateacardului.
Creterea numrului de fotografi memorate
Fietergeiimaginilenedorite,feconectaicameralauncalculatorsaulaaltdispozitivpentruasalvaimaginile,
apoitergeiimaginiledinmemoriainternsaudepecard.
[Erase](pag.23,39),[Sel.Image](pag.39),[AllErase](pag.39),[MemoryFormat]/[Format](pag.41)
5 RO
MSURI DE SIGURAN
ATENIE
RISC DE ELECTROCUTARE
NU DESCHIDEI
ATENIE:PENTRUAEVITARISCULDEELECTROCUTARE,
NUDESFACEICAPACUL(SAUPARTEADINSPATE).
COMPONENTELEINTERNENUSUNT
DESTINATEUTILIZATORULUI.
PENTRUREPARAII,ADRESAI-VPERSONALULUI
DESERVICEOLYMPUSCALIFICAT.
Semnulexclamriintr-untriunghiv
atrageateniaasupraunorinstruciuni
defolosiresaudentreinereafaten
documentaialivratcuacestprodus.
PERICOL Dacprodusulestefolositfrrespectarea
informaiilorafatesubacestsimbol,sepot
provocarniserioasesauchiarmoartea.
AVERTISMENT Dacprodusulestefolositfrrespectarea
informaiilorafatesubacestsimbol,sepot
provocarniserioasesauchiarmoartea.
ATENIE Dacprodusulestefolositfrrespectarea
informaiilorafatesubacestsimbol,sepot
producerni,deteriorareaechipamentului
saupierdereadeinformaii.
AVERTISMENT!
PENTRU A EVITA RISCUL DE INCENDII SAU
ELECTROCUTARE, NU DEMONTAI, NU ADUCEI ACEST
PRODUS N CONTACT CU APA I NU LUCRAI NTR-UN
MEDIU EXCESIV DE UMED.
Msuri generale de precauie
Citii toate instruciunilenaintedeafolosiprodusul,citii
toateinstruciuniledeutilizare.Pstraitoatemanualele
deutilizareidocumentaiapentruconsultriulterioare.
CurareaScoateidinprizaparatulnaintedea-lcura.
Folosiidoarocrpuscatpentrua-lcura.Nufolosii
niciodatunagentdecurarelichidsaucuaerosoli,ori
solveniorganicipentruacuraacestprodus.
AccesoriiPentrusiguranadumneavoastripentru
aprevenideteriorareaprodusului,folosiinumaiaccesorii
recomandatedeOlympus.
Apa i umezealaPentruproteciaproduselorcudesign
rezistentlaap,citiiseciunilereferitoarelarezistenalaap.
AmplasareaPentruaevitadeteriorareaprodusului,fxai-l
sigurpeuntrepiedstabil,stativsaualtdispozitivdeprindere.
Sursa de curentConectaiacestprodusnumailasursa
decurentindicatpeetichetaprodusului.
Fulgerencazuluneifurtunicufulgere,deconectaiimediat
adaptorulc.a.USBdelaprizadeperete.
Obiecte strinePentruaevitarnirea,nuintroducei
niciodatobiectemetaliceninteriorulprodusului.
ClduraNufolosiiinudepozitainiciodatacestprodus
napropiereauneisursedecldurprecumcalorifere,sobe
sauoricealteechipamentesaudispozitivegeneratoarede
cldur,inclusivamplifcatoareaudio.
Manevrarea camerei
AVERTISMENT
Nu folosii camera n apropierea gazelor infamabile sau
explozibile.
Nu utilizai bliul sau lampa LED (lampa AF) cnd fotografai
persoane (bebelui, copii mici etc.) de aproape.
Trebuiesvafailacelpuin1mfadefaasubiectului.
Declanareabliuluifoarteaproapedeochiisubiectuluipoate
provocatulburrimomentanealevederii.
Nu lsai camera la ndemna copiilor i a bebeluilor.
Nulsainiciodatcameralandemnacopiilormici
sauabebeluilor,pentruapreveniurmtoarelesituaii
periculoasecarepotgeneravtmrigrave:
trangulareacunurulcamerei.
nghiireaaccidentalabateriilor,acarduluisauaaltor
elementedemicidimensiuni.
Declanareaaccidentalabliuluindireciapropriilorochi
sauaochilorunuicopil.
Rnireaaccidentalcuprilemobilealecamerei.
Nu privii spre soare sau n direcia unei surse de lumin
puternic prin camer.
Nu folosii i nu depozitai camera n locuri cu praf sau umede.
Nu acoperii bliul cu mna n timpul declanrii lui.
Utilizai numai carduri SD/SDHC. Nu utilizai niciodat alte tipuri
de carduri.
Dacintroduceidingreealalttipdecardncamer,
contactaiundistribuitorsauuncentrudeserviceautorizat.
Nuncercaisscoateicardulcufora.
ATENIE
Oprii camera imediat ce simii un miros neobinuit sau fum
n jurul ei.
Nuscoateiniciodatbateriilecuminileneprotejate,
deoareceexistpericolulprovocriidearsuri.

RO
Nu inei i nu utilizai niciodat camera cu minile ude.
Nu lsai camera n locuri supuse unor temperaturi extrem
de ridicate.
ncazcontrar,anumitecomponentesepotdeteriorai,
nanumitecondiii,camerapoateluafoc.
Nufolosiiadaptoruldec.a.USBdacesteacoperit(deex.
cuoptur).Acestlucrupoateconducelasupranclzire
saulaincendiu.
Utilizai camera cu grij pentru a evita arderea componentelor.
Prinsupranclzireaunorelementemetalicealecamerei,
sepoateproduceardereaunorpiese.Acordaiatenie
urmtoarelorsituaii:
Lafolosireacontinupeoperioadmailungdetimp,
camerasenclzete.Dacineicameramaimulttimp
naceststadiu,sepoatearde.
nlocuricutemperaturiextremdejoase,temperatura
corpuluicamereipoatefinferioartemperaturiiambientale.
Dacesteposibil,purtaimnuicndfolosiicameran
condiiidetemperaturjoas.
Fii atent la nur.
Fiiatentlanurcndtransportaicamera.Sepoateaga
uordealteobiecteprovocnddaunegrave.
Msuri de siguran la utilizarea bateriilor
Respectai urmtoarele indicaii pentru a evita scurgerea,
supranclzirea, arderea, explozia acumulatorilor sau
provocarea de scurt-circuite sau incendii.
PERICOL
Aceastcamerfoloseteunacumulatorlitiu-ionrecomandat
deOlympus.ncrcaiacumulatorulcuadaptoruldec.a.USB
furnizat.Nufolosiialteadaptoaredec.a.USB.
Nunclziiinuaruncainfocbateriile.
Aveigrijcndtransportaisaudepozitaibateriilepentru
aevitacontactulcuobiectemetaliceprecumbijuterii,ace,
agrafeetc.
Nuineiniciodatacumulatoriinlocuriafatenbtaiadirect
arazelordesoaresaulatemperaturicrescutenvehicule
ncinse,napropiereaunorsursedeclduretc.
Pentruaevitascurgereasaudeteriorareaacumulatorilor,
urmaiinstruciunileprivitoarelautilizarealor.Nuncercai
sledezasamblaisauslemodifcai,prinsuduretc.
Daclichiduldinacumulatoriintrinochi,splaiimediatochii
cuapreceicuraticonsultaiunmedic.
Nulsainiciodatacumulatoriilandemnacopiilormici.
Dacuncopilnghiteaccidentalunacumulator,apelaiimediat
launmedic.

AVERTISMENT
ineiacumulatoriitottimpulntr-unlocuscat.
Pentruaevitascurgereaisupranclzireasauaprovoca
incendiusauexplozii,folosiidoaracumulatoriirecomandai
pentrufolosireacuacestprodus.
Introduceibateriilecugrij,conformdescrieriidininstruciunile
defolosire.
Dacacumulatoriinuaufostrencrcainperioadadetimp
specifcat,nu-imairencrcaiinu-imaifolosii.
Nufolosiiacumulatoricrpaisaurupi.
Dacacumulatorulcurge,sedecoloreazsausedeformeaz,
saudacreacioneazanormalntimpulutilizrii,oprii
camera.
Daclichiduldinbateriecurgepehainesaupiele,scoatei
haineleisplaiimediatloculcuapreceicurat.Dac
lichidulvardepielea,consultaiimediatmedicul.
Nusupuneiacumulatoriilaocuriputernicesauvibraii
continue.
ATENIE
naintedencrcare,verifcaiacumulatoruldescurgeri,
decolorri,deformrietc.
Acumulatorulsepoatenclzincazuluneiutilizrindelungate.
Pentruevitareaunorarsuriminore,nuoscoateiimediatdup
ceaifolositcamera.
Scoateintotdeaunaacumulatoruldincamer,dacnuovei
folosiuntimpmaindelungat.
Atenie la mediul de utilizare
Pentruprotejareatehnologieidenaltpreciziedinacest
produs,nulsainiciodatcameranlocuriledescrisemaijos,
indiferentdacevorbadeutilizareasaudepozitareaei:
Locuriundetemperaturilei/sauumiditateasuntridicate
sausupuseunorvariaiiextreme.Razeledirectealesoarelui,
autovehiculenchisesaunapropiereaaltorsursedecldur
(sob,caloriferetc.)sauaparatedeumidifcare.
nlocuricunisipsaupraf.
Lngelementeinfamabilesauexplozibile.
nlocuriumede,cabisaunploaie.Lafolosireaunor
produsecudesignrezistentlaap,consultaimanualul
deutilizare.
nlocurisupuseunorvibraiiputernice.

7 RO
Nutrntiiniciodatcamerain-osupuneiunorocurisau
vibraiiputernice.
Cndmontaicamerapetrepiedsauodemontaide
petrepied,rotiiurubultrepieduluiinucamera.
Cndtransportaicamera,demontaitrepiedulioricealte
accesoriidectceledefabricaieOLYMPUS.
Nuatingeicontacteleelectricealecamerei.
Nulsaicameranbtaiadirectarazelorsoarelui.Acestea
potdeterioraobiectivulsauperdeauaobturatorului,pot
determinapierderideculoare,umbrepeCCD,saupot
provocaincendii.
Nutrageiinuapsaiputernicpeobiectiv.
naintedeadepozitacamerapentruoperioadmai
ndelungat,scoateiacumulatorii.Alegeiunlocreceiuscat
pentrudepozitare,pentruapreveniformareadecondens
saumucegaininteriorulcamerei.Dupdepozitare,verifcai
camerapornind-oiapsndpedeclanatorpentruav
asiguracfuncioneaznormal.
Camerapoatesnufuncionezecorespunztordaceste
utilizatntr-unspaiuundeestesupusunuicmpmagnetic/
electromagnetic,undelorradiosautensiuniinalte,adicn
apropiereaunuitelevizor,cuptorcumicrounde,jocvideo,
boxe,monitor,turnTV/radiosauturnuridetransmisie.nastfel
decazuri,opriiiporniidinnoucameranaintedeaefectua
alteoperaiuni.
Respectaintotdeaunarestriciilemediuluideoperaredescrise
nmanualuldeutilizarealcamerei.
Msuri de siguran la utilizarea bateriilor
Aceastcamerfoloseteunacumulatorlitiu-ionaprobat
deOlympus.Nufolosiialtetipurideacumulatori.
Dacborneleacumulatorilorsuntudesauunsuroase,
contactulcucamerapoatesnuserealizeze.tergeibine
acumulatorulcuocrpuscatnaintedefolosire.
ncrcaintotdeaunaacumulatorulpecarelfolosiipentru
primadatsaudacnul-aifolositvrememaindelungat.
Cndfolosiicameracuacumulatorilatemperaturisczute,
ncercaisferiicameradefriguldirectiseconomisii
ctmaimultenergie.Unacumulatorcares-adescrcatla
temperaturisczutepoatefreutilizatdupceafostreadus
latemperaturacamerei.
Numrulfotografilorpecarelerealizaidepindedecondiiile
defotograferesaudeacumulator.
Vrugmsreciclaibateriilepentruaprotejaresursele
planetei.Cndaruncaibateriileuzate,asigurai-vc
aiacoperitcontacteleirespectaintotdeaunalegile
ireglementrilelocale.

Ecranul LCD
Nuapsaiputernicpeecran;ncazcontrar,imagineapoate
devenineclarlaredareiexistpericoluldeadeteriora
ecranul.
Olinieluminoaspoateapreanparteasuperioar/inferioar
aecranului,daraceastanuindicneapratodefeciune.
Cndsubiectulestevzutndiagonalncamer,
marginilepotapreanzigzagpeecran.Aceastanueste
odisfuncionalitate;nmodulredarevafmaipuinevident.
nlocuricutemperaturisczute,ecranulLCDpoateavea
nevoiedemaimulttimppentruaseactivasauculorilesepot
schimbatemporar.Dacfolosiicameranlocuriextremde
reci,n-arfrusmaiineidincndncndcamerantr-un
loccald.UnecranLCDcuperformaneslabedincauza
temperaturilorsczuteirevinelatemperaturinormale.
AfajulcucristalelichideLCDfolositpentruecraneste
realizatpebazauneitehnologiidenaltprecizie.Totui,pete
negresauluminoasepotapreanmodconstantpeecranul
LCD.Datoritcaracteristicilorsauunghiuluidincarevuitai
laecran,ncadraturapoatesnufeuniformnculoarei
luminozitate.Aceastanuesteodisfuncionalitate.
Avertismente legale i altele
Olympusnuacordconsultansaugaraniepentrudefecte,
saurecompensepentructigurilecarearfpututrezultadin
folosirealegalaacestuiprodus,sauoricepreteniidela
oterpersoan,provocatedefolosireanmodneadecvat
aacestuiprodus.
Olympusnuacordconsultansaugaraniepentruorice
pagubesauctigurirezultatedinfolosirealegalaacestui
produs,caurmareatergeriidatelorfotografce.
Condiii de garanie
Olympusnuacordconsultansaugaranie,explicitsau
implicit,despresauprivitorlaoriceinformaieconinutn
acestematerialescrisesausoftwareinniciuncaznuare
legturcuniciogaraniecomercialimplicitsaudeclaraie
deconformitatepentruoricescopparticularsaupentru
daunenconsecin,incidentalesauindirecte(inclusiv,dar
nulimitatladaunelepentrupierdereaprofturilorcomerciale,
ntrerupereaactivitilorcomercialesaupierdereainformaiilor
comerciale)caredecurgdinfolosireasauincapacitateade
autilizaacestematerialescrise,componentelesoftwaresau
echipamentul.Anumiterinupermitexcludereasaulimitarea
rspunderiipentrudaunelenconsecinsauincidentalesau
privindgaraniaimplicat,ceeacenseamncrestriciilede
maisuspotsnuseaplicencazuldumneavoastr.
Olympusirezervtoatedrepturileasupraacestuimanual.

8 RO
Avertisment
Fotografereaneautorizatsaufolosireadematerialeprotejate
dedreptuldeautorpotviolalegiledecopyright.Olympusnu-i
asumresponsabilitateapentrufotografereaneautorizatsau
alteactecarencalcdreptuldecopyrightalproprietarilor.
Avertisment copyright
Toatedrepturilerezervate.Niciopartedinacestematerialescrise
saudinsoftwarenupoatefreprodussaufolositindiferent
deformsaumediu,electronicsaumecanic,inclusivprin
fotocopiereinregistrare,sauprinfolosireaoricreimetodede
stocaredeinformaiiisistemdeinterogare,fracordulscrisal
Olympus.Nuesteasumatnicioresponsabilitatepentrufolosirea
informaiilorcuprinsenacestematerialescrisesausoftware,sau
pentrudaunelerezultatenurmafolosiriiinformaiilorcuprinse
nele.Olympusirezervdreptulsmodifcecaracteristicilei
coninutulacesteipublicaiisaualsoftware-uluifravizprealabil.
Notifcare FCC
Interferenaradio-tv
Schimbrilesaumodifcrilecarenusuntaprobatenmodexpres
dectreproductorpotducelaanulareadreptuluideutilizare
aacestuiechipamentdectredeintor.Acestechipament
afosttestatideclaratcafindconformculimiteleimpusepentru
dispozitiveledigitaleClasaB,potrivitSeciunii15dinRegulamentul
FCC.Acestelimiteauroluldeaasiguraoprotecierezonabil
mpotrivainterferenelorduntoarealeuneiinstalaiicasnice.
Acestechipamentgenereaz,utilizeazipoateemite
energiepefrecveneradioi,dacnuesteinstalatiutilizat
nconformitatecuinstruciunile,poateprovocainterferene
duntoarecomunicaiilorradio.
Totui,nuexistniciogaraniecainterferenelenuvor
apreancazuluneianumiteinstalaii.ncazulncareacest
echipamentprovoacinterfereneduntoarepentrurecepia
radiosautv,lucrucepoatefdeterminatoprindipornind
succesivechipamentul,serecomandutilizatoruluisncerce
scorectezeinterferenaprinunasaumaimultedinmsurile
urmtoare:
ncercaisrepoziionaiantenaderecepie.
Mriidistanadintrecamerireceptor.
Conectaiechipamentullaoprizdecurentcareseafpe
unaltcircuitdectprizalacareesteconectatechipamentul
receptor.
Consultaidistribuitorulsauuntehnicianradio-tvcu
experienpentruasisten.UtilizainumaicablulUSB
furnizatdeOLYMPUSpentruaconectacameralaun
calculatorcumufUSB(PC).
Oriceschimbrisaumodifcrineautorizateefectuateasupra
acestuiechipamentpotducelapierdereadreptuluideutilizare
aacestuiechipamentdectredeintor.

Utilizai numai acumulatorii i adaptoarele


c.a. USB specifcate
Recomandminsistentfolosireacuaceastcamernumai
aacumulatoriloriaadaptoarelordec.a.USBautorizatede
Olympus.Folosireaunuiacumulatori/sauaunuiadaptorde
c.a.USBnon-Olympuspoateproduceincendiisaurniredin
cauzascurgerilor,supranclzirea,aprindereasaudeteriorarea
acumulatorului.Olympusnu-iasumresponsabilitateapentru
accidentesaudaunerezultatedinfolosireaunuiacumulatori/sau
aunuiadaptordec.a.USBcarenusuntaccesoriioriginaleOlympus.
Pentru utilizatorii din America de Nord
i America de Sud
Pentru utilizatorii din SUA
Declaraiedeconformitate
Numrmodel: VR-330/D-730
VR-320/D-725
VR-310/D-720
Denumirecomercial: OLYMPUS
Parteresponsabil:
Adresa: 3500CorporateParkway,P.O.Box610,
CenterValley,PA18034-0610,S.U.A.
Telefon: 484-896-5000
TestatpentruconformitatecustandardeleFCC
PENTRUUTILIZARECASNICSAUPROFESIONAL
AcestdispozitivesteconformcuprevederileSeciunii15
dinRegulamentulFCC.Utilizareadispozitivuluiestesupus
urmtoarelordoucondiii:
(1)Dispozitivulnutrebuiesprovoaceinterfereneduntoare.
(2)Acestdispozitivtrebuiesaccepteoriceinterferene
recepionate,inclusivinterferenecarepotprovoca
funcionareanedorit.
Pentru utilizatorii din Canada
AcestaparatdigitalClasaBestenconformitatecustandardele
canadieneICES-003.
GARANIA LIMITAT INTERNAIONAL OLYMPUS
PRODUSE PENTRU NREGISTRAREA, REDAREA I
PRELUCRAREA IMAGINILOR
Olympusgaranteazcprodusul(ele)Olympusinclusesau
accesoriileaferenteOlympus(numiteindividualprodusul
saucolectivprodusele)nuvorprezentadefectedematerial
saufabricaiencondiiideutilizarenormalintreinerepentru
operioaddeun(1)andeladataachiziionrii.
Dacseconstatcunprodusprezintdefectentimpul
perioadeidegaraniedeunan,clientultrebuiesreturneze
produsuldefectlaoricarecentrudeserviceOlympus,urmnd
proceduradescrismaijos(veziseciuneaCETREBUIEFAC
CNDSUNTNECESAREREPARAII).
9 RO
CompaniaOlympus,lapropriaalegere,varepara,nlocuisau
reglaprodusuldefect,cucondiiacainvestigaiaOlympusi
verifcareanfabricsconcluzionezec(a)defectulasurvenit
ncondiiideutilizarenormalicorespunztoarei(b)
produsulesteacoperitdeprevederileacesteigaraniilimitate.
SinguraresponsabilitatecarerevinecompanieiOlympusi
singuraobligaiefadeclientesterepararea,nlocuireasau
reglareaproduselordefecte.
Costurilepentruexpediereaproduselorctrecentruldeservice
Olympuscadnsarcinaclientului.
CompaniaOlympusnuesteobligatsexecutelucrride
ntreinerepreventiv,instalare,dezinstalaresaualteoperaiuni
dentreinere.
CompaniaOlympusirezervdreptul(i)deautiliza
componenterecondiionate,renovatei/saucomponente
folositenstaredefuncionare(caresatisfacstandardelede
calitateOlympus)pentrureparaiingaranieialtereparaii
i(ii)deaefectuaoricemodifcriinternesauexternede
designsaufuncionalitateasupraproduselorsalefrca
acestemodifcriasupraproduselorsatragvreunfel
deresponsabiliti.
CE NU ACOPER GARANIA LIMITAT
Urmtoareleelementesuntexclusedinaceastgaranielimitat
inusuntgarantatedeOlympusnniciunfel,feexplicitsau
implicit,sauprinstatut:
(a)produseleiaccesoriilecarenusuntprodusedeOlympusi/
saunupoartmarcaOLYMPUS(garaniapentruprodusele
iaccesoriilealtorproductori,carepotfdistribuitede
Olympus,esteresponsabilitateaproductorilorrespectivelor
produseiaccesorii,conformtermeniloridurateigaraniei
acestorproductori);
(b)oriceproduscareafostdezasamblat,reparat,deschis
saumodifcatdealtepersoanedectpersonaluldeservice
autorizatOlympus,cuexcepiacazuluincarereparaiile
s-auexecutatdealtepersoanecuacordulscrisalcompaniei
Olympus;
(c)defeciunialeproduselorcarezultataluzurii,ruperii,
utilizriiincorecte,abuzului,neglijenei,nisipului,lichidelor,
impactului,depozitriinecorespunztoare,neefectuarea
operaiunilordentreinereprogramate,curgereabateriilor,
utilizareaaccesoriilor,consumabilelorsaucomponentelor
dealtmarcdectOLYMPUSsauutilizareaproduselor
ncombinaiecudispozitivenecompatibile;
(d)programelesoftware;
(e)consumabileicomponente(incluznd,fraselimitala,
lmpi,cerneal,hrtie,flm,imprimate,negative,cablurii
baterii);i/sau
(f) Produsecarenuconinunnumrdeserieplasat
corespunztorinregistrat,cuexcepiacazuluincaresunt
modelepentrucareOlympusnuplaseazinunregistreaz
numeredeserie.
CUEXCEPIAGARANIEILIMITATEEXPUSEMAISUS,
OLYMPUSNUFACEINURECUNOATEALTEDECLARAII,
GARANII,CONDIIIICLAUZEPRIVINDPRODUSELE,FIE
DIRECTSAUINDIRECT,EXPLICITSAUIMPLICITSAUCARE
DECURGDINORICESTATUT,DECRET,UZANCOMERCIAL
SAUALTELE,INCLUZND,FRASELIMITALA,ORICE
GARANIESAUREPREZENTAREPRIVINDGRADULDE
ADECVARE,DURABILITATEA,DESIGNUL,FUNCIONAREASAU
STAREAPRODUSELOR(SAUAORICRORCOMPONENTEALE
ACESTORA)SAUCARACTERULCOMERCIALALPRODUSELOR
SAUGRADULACESTORADEADECVAREPENTRUUNANUMIT
SCOPSAUNLEGTURCUVIOLAREAORICRUIBREVET,
DREPTDEAUTORSAUALTDREPTDEPROPRIETATEUTILIZAT
SAUINCLUSNACEASTPRIVIN.
DACSEAPLICORICEGARANIIIMPLICITEPEBAZALEGII,
ACESTEASUNTLIMITATELADURATAACESTEIGARANII
LIMITATE.
ANUMITESTATENURECUNOSCACTELEDEDECLINARE
ARESPONSABILITIISAULIMITAREAGARANIEII/SAU
LIMITAREARESPONSABILITII.ESTEPOSIBILCA,NACESTE
STATE,ACTELEDEDECLINAREARESPONSABILITIII
EXCLUDERILEDEMAISUSSNUSEAPLICE.
DEASEMENEA,CLIENTULPOATEBENEFICIADEDREPTURI
SAUDESPGUBIRIDIFERITEI/SAUSUPLIMENTARE,DELA
STATLASTAT.
CLIENTULIALACUNOTINIESTEDEACORDCUFAPTUL
COLYMPUSNUIASUMRESPONSABILITATEAPENTRU
ORICEFELDEDAUNESUFERITEDECLIENTCAURMARE
ALIVRRIINTRZIATE,ADEFECTRIIPRODUSULUI,
ADESIGNULUI,SELECIEISAUPRODUCIEIPRODUSULUI,
PIERDERIISAUDETERIORAREADATELORSAUIMAGINILOR
SAUDINORICEALTCAUZ,DACRSPUNDEREAESTE
AFIRMATNCONTRACT,DECURGEDINPREJUDICII
(INCLUSIVNEGLIJENIRESPONSABILITATESTRICT
PRIVINDPRODUSUL)SAUNALTFEL.NNICIUNCAZ
OLYMPUSNUIASUMRSPUNDEREAPENTRUORICE
DAUNEINDIRECTE,ACCIDENTALE,NCONSECINSAU
DAUNESPECIALEDEORICEFEL(INCLUZND,FRASE
LIMITALA,PIERDERIDEPROFITSAUPIERDEREACAPACITII
DEUTILIZARE),CHIARDACOLYMPUSVAAVEACUNOTIN
SAUARTREBUISAIBCUNOTINDEPOSIBILITATEA
UNORASTFELDEPIERDERISAUDAUNEPOTENIALE.
Declaraiileigaraniileexprimatedeoricepersoan,inclusivde
distribuitori,reprezentani,agenidevnzrisauageniOlympus,
darnunumaideacetia,carediferde,suntncontradicie
cusaunplusfadetermeniiacesteigaraniilimitate,nuvor
creaniciunfelderspunderesauobligaiepentruOlympus,
cuexcepiacazuluincaresuntformulatenscrisiaprobate
deunreprezentantofcialautorizatnmodexpresdeOlympus.
Aceastgaranielimitatreprezintdeclaraiadegaranie
completiexclusivpecareOlympusestedeacords
ofurnizezenprivinaproduselorinlocuietetoatecelelalte
acorduri,nelegeri,propuneriicomunicrianterioaresau
70 RO
prezente,oralesauscrise,nlegturcusubiectuldescrisaici.
Aceastgaranielimitatestedestinatexclusivclientuluiiniial
inupoateftransferatsauatribuitalteipersoane.
CE TREBUIE S FAC CND SUNT NECESARE
REPARAII
Clientultrebuiestransfereimaginilesauoricealtedatesalvate
nmemoriaprodusuluipeunaltmediudestocaredeimagini
saudatei/sausnltureoriceflmdininteriorulprodusului
naintedeexpediereaacestuialaOlympuspentruservice.
NNICIUNCAZOLYMPUSNUIASUMRSPUNDEREA
PENTRUSALVAREA,PSTRAREASAUMENINEREA
ORICRORIMAGINISAUDATESALVATENMEMORIAUNUI
PRODUSPRIMITSPREREPARARESAUPEORICEFILM
DININTERIORULPRODUSULUIPRIMITSPREREPARARE
INICINURSPUNDEPENTRUORICEDAUNENCAZUL
NCAREDATELESAUIMAGINILESUNTPIERDUTESAU
DETERIORATENTIMPULEXECUTRIILUCRRILORDE
SERVICE(INCLUSIV,FRASELIMITALA,DAUNEDIRECTE,
INDIRECTE,ACCIDENTALE,NCONSECINSAUSPECIALE,
PIERDERIDEPROFITSAUPIERDEREACAPACITIIDE
UTILIZARE),FIECOLYMPUSTREBUIESAUARTREBUI
SAUNUSAIBCUNOTINDEPOSIBILITATEAUNOR
ASTFELDEPIERDERISAUDETERIORRIPOTENIALE.
mpachetaiprodusulcugrij,folosinddinabundenmaterial
protectordetipulfolieicuperndeaerpentruaprevenidaunele
survenitelatransportifenmnai-ldistribuitoruluiautorizat
Olympusdelacareaiachiziionatprodusul,feexpediai-lprin
potcuplatanticipatpentrureturiasigurare,ctreoricare
dincentrelenoastredeserviceOlympus.
Cndtrimiteiproduselelacentruldeservice,pachetuldvs.
trebuiesincludurmtoarele:
1 Chitanaprimitlaachiziionarecaresilustrezedatailocul
cumprrii.
2 Copieaacesteigaraniilimitatecu numrul de serie al
produsului care s corespund cu numrul de serie de pe
produsul dvs.(cuexcepiacazuluincareesteunmodelpentru
careOlympusnuaplicinunregistreaznumeredeserie).
3 Odescrieredetaliataproblemei.
4 Exempledeimagini,negative,imaginidigitale(saufiere
peundisc)dacesteposibilirelevantepentruproblem.
Lancheierealucrrilordeservice,produsulvvafreturnat
prinintermediulserviciuluipotalpltitanticipatdedvs.
UNDE TREBUIE TRIMIS PRODUSUL PENTRU SERVICE
ConsultaiseciuneaGARANIAINTERNAIONALpentru
aafacareestecelmaiapropiatcentrudeservice.
SERVICIUL INTERNAIONAL DE GARANIE
Serviciulinternaionaldegaranieestedisponibilncondiiile
acesteigaranii.
Pentru utilizatorii din Europa
SimbolulCEindicfaptulcacest
produsrespectcerineleeuropenepentru
siguran,sntate,proteciamediuluii
aconsumatorului.CamerelecusimbolulCE
suntdestinatecomercializriinEuropa.
Acestsimbol[pubelcudouliniintretiate
WEEEAnexaIV]indicfaptulcreziduurile
echipamentelorelectriceielectronicesunt
colectateseparatnrileUE.
Vrugmsnuaruncaiacestechipament
mpreuncureziduurilemenajere.
Vrugmsfolosiispaiiledecolectare
existentenaradumneavoastrpentru
acestprodus.
Acestsimbol[pubelcudouliniintretiate
specifcatnDirectiva2006/66/ECAnexaII]
indicfaptulcbateriileuzatesuntcolectate
separatnrileUE.
Vrugm,nuaruncaibateriilempreun
cureziduurilemenajere.Vrugms
folosiispaiiledecolectareexistenten
aradumneavoastrpentrubateriileuzate.
Clauze de garanie
1 Dacacestprodusprezintdefeciuni,deiafostutilizat
ncondiiicorespunztoare(curespectareainstruciilorde
utilizareintreinerepuseladispoziielacumprare),n
perioadadegaranienaionalcorespunztoareidac
afostachiziionatdelaundistribuitorautorizatOlympus
dinariacomercialOlympusEuropaHoldingGmbHdup
cumestestipulatpepaginawebhttp://www.olympus.com,
produsulvafreparatsaunlocuitgratuit,decizia
aparinndcompanieiOlympus.Pentruabenefciade
garanie,clientultrebuiesprezinteprodusulnaintede
expirareatermenuluicorespunztoralgaranieinaionale
ladistribuitoruldelacareaachiziionatprodusulsaulaorice
altserviceOlympusdininteriorularieicomercialeOlympus
EuropaHoldingGmbH,dupcumestestipulatpepagina
webhttp://www.olympus.com.nperioadadegaranie
internaionaldeunan,clientulpoatepredaprodusul
oricruicentrudeserviceOlympus.Reineicnun
toaterileexistcentredeserviceOlympus.
2 Clientulvatransportaprodusulladistribuitorulsaucentrulde
serviceautorizatOlympusperisculpropriuivarspundede
toatecosturilecarederivdintransportulprodusului.
71 RO
Clauze de garanie
1 OLYMPUSIMAGINGCORP.,[ShinjukuMonolith,2-3-1
Nishi-Shinjuku,Shinjuku-ku,Tokyo163-0914,]Japoniaofer
ogaranieinternaionalvalabiltimpde1(un)an.Acest
certifcatdegaranieinternaionaltrebuieprezentatunei
unitideserviceOlympuspentruaseputeaefectuaorice
feldereparaienconformitatecucondiiilegaraniei.Aceast
garanieestevalabilnumaidacseprezintCertifcatul
deGaranieidovadaachiziionriilaunitateadeservice
Olympus.Reineicaceastgaranievinencompletarei
nuafecteaznniciunfeldrepturilelegalealeconsumatorului
prevzutedelegislaianaionalnvigoarecereglementeaz
vnzareabunurilordelargconsummenionatemaisus.
2 AceastGaranienuacoperurmtoarelesituaii,iarclientul
vatrebuisplteasctaxadereparaie,chiardacdefectarea
asurvenitnperioadadeGaraniemenionatmaisus.
Oricedefectsurvenitnurmafolosiriiincorecte(deex.
operaiunicarenusuntmenionateninstruciunilede
utilizareintreineresaualtecapitoleetc.).
Oricedefectcareasurvenitnurmareparaiei,modifcrii,
curriietc.realizatedeopersoan,altadectunspecialist
autorizatdeOlympussaudeunserviceOlympus.
Oricedefeciunedatorattransportului,cderii,ocurilor
etc.dupachiziionareaprodusului.
Oricedefectprovocatdefoc,cutremur,inundaii,trsnete
saualtecalamitinaturale,poluareisursedecurent
neregulate.
Oricedefectaprutnurmadepozitriineglijentesau
improprii(deex.depozitareancondiiidetemperatur
naltiumiditate,napropiereasubstanelorinsecticide
canaftalinsaualtesubstanepericuloaseetc.),
ntreinereanecorespunztoareetc.
Oricedefectprovocatdeacumulatoriiuzaietc.
Oricedefectprovocatdenisip,noroietc.careptrund
ncarcasaprodusului.
CndacestCertifcatdeGaranienuesteprezentat
mpreuncuprodusul.
CndsuntefectuatemodifcripeCertifcatuldeGaranie
privindanul,lunaidataachiziionrii,numeleclientului,
numeledistribuitoruluiiseriaprodusului.
Cnddocumentuldeachiziionarenuesteprezentatcu
acestCertifcatdeGaranie.
3 AceastGaranieseaplicdoarprodusului;Garanianu
seaplicaccesoriilorechipamentului,deex.carcas,nur,
capaculobiectivuluisauacumulatori.
4 ntermeniiacesteiGaranii,singuraresponsabilitatecare
revineOlympusselimiteazlareparareasaunlocuirea
produsului.ntermeniiacesteiGaranii,esteexclusorice
responsabilitatepentrupierderiindirectesaunconsecin
saudaunedeoricetipprovocatesausuferitedeodefeciune
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
aprodusului,inspecialoricepierderesaudauneprovocate
obiectivului,flmului,altuiechipamentsauaccesoriilorfolosite
cuprodusulsaupentruoricepierdererezultatdentrzieri
aletermenuluidereparaiesaupierdereadedate.Aceasta
nuafecteazprevederilelegale.
Observaii privitoare la service pe perioada Garaniei
1 AceastGaranieestevalabilnumaidacCertifcatulde
GaranieestecompletatcorespunztordectreOlympus
sauundistribuitorautorizatsaunbazaaltordocumente
careconindovezisufciente.Tocmaideaceea,asigurai-v
csuntcompletatecorectnumeledumneavoastr,numele
distribuitorului,seriacamerei,anul,lunaiziuaachiziionrii,
saucfacturaoriginalsauchitanaaferentvnzrii
(indicndnumeledistribuitorului,dataachiziionriiitipul
produsului)suntataatelaacestCertifcatdeGaranie.
Olympusirezervdreptulsrefuzereparaiagratuit,
dacniciCertifcatuldeGaranienuestecompletatinici
documenteledescrisemaisusnusuntataatesaudac
informaiaconinutesteincompletsauilizibil.
2 CertifcatuldeGaranienuseelibereazncopie,deaceea
pstrai-llalocsigur.
* PentrudetaliidesprereeauacentrelordeserviceOlympus,
consultailistadepepaginaWebhttp://www.olympus.com.
Pentru utilizatorii din Asia
Clauze de garanie
1 Dacacestprodussedovedeteafdefect,chiardacafost
utilizatcorespunztor(conformcuinstruciuniledeutilizare
tiprite,furnizatempreuncucamera),ndecursulunei
perioadedepnlaunandeladataachiziionrii,produsul
vafreparatsau,ladeciziaOlympus,nlocuitgratuit.Pentru
solicitrinperioadagaraniei,utilizatorultrebuiesprezinte
produsulmpreuncuacestCertifcatdegaranie,naintede
ncheiereaperioadeidegaraniedeunan,ladistribuitorul
delacareafostachiziionatprodusulsaulaoricarecentru
deserviceautorizatOlympusmenionatninstruciuniis
solicitereparaiilenecesare.
2 Clientulvatransportaprodusulladistribuitorulsaucentrul
deserviceautorizatOlympusperisculpropriuivarspunde
detoatecosturilecarederivdintransportulprodusului.
3 Aceastgaranienuacoperurmtoarelesituaii,iarclientul
vatrebuisplteasctaxadereparaie,chiardacdefectarea
asurvenitnperioadadegaraniedeunanmenionatmaisus.
Oricedefectsurvenitnurmafolosiriiincorecte(deex.
operaiunicarenusuntmenionateninstruciunilede
utilizareintreineresaualtecapitoleetc.).
Oricedefectcareasurvenitnurmareparaiei,modifcrii,
curriietc.realizatedeopersoan,altadectunspecialist
autorizatdeOlympussaudeunserviceOlympus.
a.
b.
72 RO
Oricedefeciunedatorattransportului,cderii,ocurilor
etc.dupachiziionareaprodusului.
Oricedefectprovocatdefoc,cutremur,inundaii,trsnete
saualtecalamitinaturale,poluareisursedecurent
neregulate.
Oricedefectaprutnurmadepozitriineglijentesau
improprii(deex.depozitareancondiiidetemperatur
naltiumiditate,napropiereasubstanelorinsecticide
canaftalinsaualtesubstanepericuloaseetc.),
ntreinereanecorespunztoareetc.
Oricedefectprovocatdeacumulatoriiuzaietc.
Oricedefectprovocatdenisip,noroietc.careptrund
ncarcasaprodusului.
CndacestCertifcatdeGaranienuesteprezentat
mpreuncuprodusul.
Cndsuntefectuateoricetipdemodifcrincertifcatul
degaranieprivindanul,lunaidataachiziionrii,numele
clientului,numeledistribuitoruluiiseriaprodusului.
Cnddocumentuldeachiziionarenuesteprezentat
cuacestCertifcatdeGaranie.
4 Aceastgaranieseaplicdoarprodusului;garanianu
seaplicaccesoriilorechipamentului,deex.carcas,nur,
capaculobiectivuluisauacumulatori.
5 SinguraresponsabilitatecarerevinecompanieiOlympusse
limiteazlareparareasaunlocuireaprodusuluiioricealt
responsabilitateprivinddauneleindirectedeoricefelsuferite
deutilizatordatoritunuieventualdefectalprodusuluii,n
special,privindoricefeldepierderisaudauneasuprapeliculei
sauobiectivuluisauaaltorechipamentesauaccesoriiutilizate
mpreuncuacestprodussauprivindoricefeldepierderi
rezultatedinntrziereareparaiiloresteexclus.
Observaii:
1 AceastGaraniereprezintoadugireladrepturilelegale
aleclientuluiinuafecteazacestedrepturi.
2 DacaveintrebrilegatedeaceastGaranie,apelai
laoricaredintrecentreledeserviceautorizateOlympus
menionatenmanualuldeutilizare.
Observaii privitoare la service pe perioada Garaniei
1 AceastGaranieestevalabilnumaidacCertifcatulde
garanieestecompletatcorespunztordectreOlympus
saudistribuitor.Asigurai-vcs-acompletatintegralnumele
dvs.,numeledistribuitorului,numruldeserieianul,lunai
dataachiziionrii.
2 Certifcatuldegaranienuseelibereazncopie,deaceea
pstrai-llalocsigur.
3 Oricesolicitaredereparaiidinparteaunuiclientnaceeai
arncareafostachiziionatprodusulvafsupustermenilor
garanieifurnizatededistribuitorulOlympusdinaceaar.Dac
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
distribuitorulnustabiletecondiiidegaranieseparatesaudac
utilizatorulnuseafnaradeundeafostachiziionatprodusul,
sevoraplicaprevederileacesteigaraniiinternaionale.
4 Undeestecazul,aceastGaranieestevalabilinternaional.
CentreledeserviceautorizateOlympusmenionatencadrul
acesteiGaraniiovoronoracuplcere.
* Vrugmsconsultailistaanexatpentrudetaliidespre
reeauainternaionaldecentredeserviceOlympus.
Condiii de garanie
Olympusnufacedeclaraiiinuexprimgaranii,explicit
sauimplicit,despresauprivitorlaoriceinformaieconinut
nacestematerialescrisesausoftwareinniciuncaznuare
legturcuniciogaraniecomercialimplicitsaudeclaraie
deconformitatepentruoricescopparticularsaupentrudaune
nconsecin,incidentalesauindirecte(inclusiv,darnulimitat
ladaunelepentrupierdereaprofturilorcomerciale,ntreruperea
activitilorcomercialesaupierdereainformaiilorcomerciale)
caredecurgdinfolosireasauincapacitateadeautilizaaceste
materialescrisesaucomponentelesoftware.Anumiterinu
permitexcludereasaulimitarearspunderiipentrudaunelen
consecinsauincidentale,ceeacenseamncrestriciile
demaisuspotsnuseaplicencazuldumneavoastr.
Mrci nregistrate
IBMesteomarccomercialnregistrataInternaional
BusinessMachinesCorporation.
MicrosoftiWindowssuntmrcicomercialenregistrate
aleMicrosoftCorporation.
MacintoshestemarcnregistrataAppleComputerInc.
SiglaSDHCesteomarccomercial.
Oricealtenumedecompaniisaudeprodusesuntmrci
comercialenregistratei/saumrcicomercialeale
respectivilorproprietari.
Standardelepentrusistemeledefierepentrucameredigitale
menionatenacestmanualsuntstandardeDesignRulefor
CameraFileSystem/DCFstipulatedeJapanElectronics
andInformationTechnologyIndustriesAssociation(JEITA).
Programulsoftwaredinaceastcamerpoateincludei
programealealtorpri.Oricesoftwareterparteestesupus
prevederilortermeniloricondiiilorstabilitededeintorii
aceluisoftwaresaudeintoriilicenelorpentruacelsoftware,
ncondiiilecroraacestsoftwarevestefurnizat.Aceste
condiiiialtenotifcriprivindcomponentelesoftwareter
parte(dacexist)potfgsitenfierulPDFcunotifcri
softwaredepedisculCD-ROMcensoeteprodusulsaula
paginahttp://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/digicamera/
download/notice/notice.cfm

73 RO
SPECIFICAII TEHNICE
Camera
VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720
Tip produs : Camerdigital(pentrufotografereiredare)
Sistem nregistrare
Fotografi : nregistraredigital,JPEG(nconcordancuDesignruleforCameraFilesystem
(DCF))
Standarde aplicabile : Exif2.2,DigitalPrintOrderFormat(DPOF),PRINTImageMatchingIII,PictBridge
Fotografe 3D : CompatibilcuformatulMP
Sunet cu fotografi : Formatwave
Video : AVIMotionJPEG
Memorie : Memorieintern,carddememorieSD/SDHC
Nr. efectiv de pixeli : 14.000.000pixeli
Dispozitiv captare imagine : 1/2,3"CCD(fltruprimarculoare)
Obiectiv : ObiectivOlympus4,252,5mm,f3,05,9 ObiectivOlympus
4,242,0mm,f3,05,7
Echivalentul la
o camer de 35 mm
: Echivalentcu24300mm Echivalentcu24240mm
Sistem fotometric : SistemdemsuraredigitalESP
Vitez declanator : 41/2.000sec.
Distana de fotografere : 0,6mpnla (W),1,0mpnla (T)(normal)
0,2mpnla (W),0,9mpnla (T)(modmacro)
0,01mpnla (modsupermacro)
Ecran : EcranLCDcolorTFT3,0",
460.000depuncte
EcranLCDcolorTFT3,0",230.000depuncte
Muf : Multiconector(muf
USB,jackA/VOUT),
MiniconectorHDMI(tipC)
Multiconector(mufUSB,jackA/VOUT)
Sistem automat calendar : 2000pnla2099
Mediul de operare
Temperatur : 0C40C(funcionare)/-20C60C(depozitare)
Umiditate : 30%pnla90%(operare)/10%pnla90%(depozitare)
Alimentare : UnacumulatorLitiu-Ion(LI-42B)
74 RO
VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720
Dimensiuni : 100,6mm(L)
58,2mm()
28,1mm(A)
(frproeminene)
100,6mm(L)58,2mm()28,5mm(A)
(frproeminene)
Greutate : 153g(inclusiv
acumulatorulicardul)
158g(inclusivacumulatorulicardul)
Acumulator litiu-ion (LI-42B)
Tip produs : Acumulatorlitiu-ion
Tensiune standard : c.d3,7V
Capacitate standard : 740mAh
Durata de via a
acumulatorului
: Aprox.300rencrcricomplete(nfunciedeutilizare)
Mediul de operare
Temperatur : 0C40C(ncrcare)/
dela-10Cla40C(funcionare)/
dela-20Cla35C(depozitare)
Adaptor USB-AC (F-2AC)
Nr. Model : F-2AC-1A/F-2AC-2A/F-2AC-1B/F-2AC-2B/F-2AC-1C/F-2AC-3C/F-2AC-4C/
F-2AC-5C
Cerine de alimentare : c.a.100-240V(50/60Hz)
Ieire : F-2AC-1A/F-2AC-2A/F-2AC-1B/F-2AC-2B: c.d.5V,500mA
F-2AC-1C/F-2AC-3C/F-2AC-4C/F-2AC-5C: c.d.5V,550mA
Mediul de operare
Temperatur : dela0Cla40C(funcionare)/
dela-20Cla60C(depozitare)
Designulispecifcaiilepotfmodifcatefrnotifcareprealabil.
HDMI,siglaHDMIiHigh-DefnitionMultimediaInterfacesunt
mrcicomercialesaumrcicomercialenregistratealeHDMI
LicensingLLC.
2011 VR413001
http://www.olympus.com/
Adres: ConsumerProductDivision
Wendenstrasse1418,20097Hamburg,Germania
Tel.:+4940237730/Fax:+4940230761
Mrfurilivrare: Bredowstrasse20,22113Hamburg,Germania
Coresponden: Postfach104908,20034Hamburg,Germania
Suport tehnic pentru clieni n Europa:
Vrugmsvizitaipaginahttp://www.olympus-europa.com
sauapelainumrulnostrucuACCESGRATUIT*:00800 67 10 83 00
pentruAustria,Belgia,Danemarca,Elveia,Finlanda,Frana,Germania,
Luxemburg,Olanda,Norvegia,Portugalia,RegatulUnit,Spania,Suedia.
* Vavertizmcanumiteservicii/companiidetelefonie(mobil)nupermit
accesulsaucerunprefxsuplimentarpentrunumerele+800.
Pentrutoaterileeuropenecarenuaufostenumeratemaisusincazuln
carenuputeiobinelegturalanumerelemenionate,vrugmsfolosii
NUMERELECUTAXARE:+49 180 5 67 10 83sau+49 40 237 73 48 99.
Serviciultehnicderelaiicuclieniiestedisponibilntreorele918CET(luni-vineri).
Distributori autorizai
Romania: MGT Educational SRL
METAVBUSINESSPARKStr.BihariaNr.6777CorpE,etaj1,Sector1
013981Bucuresti
Tel.:+40212328894/5/6/7/8
OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH