You are on page 1of 2

BIBLIOGRAFIE pentru promovare prin examen a postului muncitor II/5 (sofer) in cadrul Serviciului Administrativ

1. Regulamentul de Organizare si Functionare al B.A.R. 2. Legea nr. 334/2002 *** republicat Legea bibliotecilor; 3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice; 4. Ordonanta de urgenta nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice cu modificarile si completarile ulterioare; 5. Legea nr. 319/2006 privind securitatea i sntatea n munc, actualizat Capitolul 4 Obligatiile lucrtorilor* 6. Ordonanta nr. 80/2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare Normativ de cheltuieli privind consumul lunar de carburant.

Bibliografie: 1. Regulamentul de Organizare si Functionare al B.A.R. 2. Legea nr. 334/2002 *** republicat Legea bibliotecilor; 3. Legea securitatii si sanatatii n munca (nr. 319/2006) si Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice; - Domeniul tematic Electrotehnica: Manuale si carti din literatura tehnica de specialitate -Domeniul tematic Legislatie: Legile si reglementarile aprobate prin hotarri ale Guvernului sunt publicate n Monitorul Oficial al Romniei. Reglementarile ANRE (regulamente, coduri,etc), aprobate prin Ordin al presedintelui ANRE - Domeniul tematic Norme tehnice: Normele tehnice ce au indicativul NTE, aprobate prin Ordin al presedintelui ANRE Normele tehnice ce au indicativ PE (prescriptie energetica) - Agenda electricianului