You are on page 1of 2

MATEMATK SINAV

SORULARI
1.) Aadaki say rntsnde bo braklan yerleri doldurunuz? (10 p)
1417--2326-.....-32
2.) 786 086 325 doal saysn basamak ve blklerine ayrarak basamak ve say
deerini gsteriniz.
78 6 08 43 25
Basamak Ad
Say Deeri
Basamak
Deeri
Birler basama
5
5X1=5

a-Aadaki saylarn okunuunu yaznz.


806 007 010 =

70 001 100 0 =
.
3.) Aada okunuu verilen saylar rakamla yaznz.
Yedi yz on bin on = .
Seksen milyon sekiz bin sekiz yz =
a-Yz binler basama 6, birler bl 403 olan en byk yedi basamakl
doal say dr.
b-Binler blnn say deerleri toplam 17, birler blnn say deerleri
toplam 13 olan alt basamakl
en byk say .. dr.

4.) 6, 8, 0, 1, 5 rakamlar ile yazlabilen en byk ve en kk be ( 5 )


basamakl doal saynn toplam katr?
5.) Gece saat 20.45te uyuyan mer, sabahleyin 7.35te uyandna gre, mer ka
saat uyumutur?
6.) 40+25+B < 85 eitsizliinde en byk B katr?

7.) 89 < ..<120 ifadesinde noktal yere ka tane say gelebilir?

MATEMATK SINAV

SORULARI

8.) Ardk iki tek saynn toplam 86dr.Kk saynn 4 kat katr?

9.) Ardk tek saynn toplam 239dur. Kk saynn 97 fazlas katr?

10.) Ardk drt doal saynn toplam 148dr. En byk ve en kk saynn fark
katr?