You are on page 1of 3

LEGEA nr. 82/1992 privind rezervele de stat CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1.

- Rezervele de stat se constituie n scopul de a interveni operativ pentru protectia populatiei, a economiei si pentru aprarea trii, n situatii exceptionale determinate de calamitti naturale, epidemii, epizootii, accidente industriale sau nucleare, fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe si n caz de rzboi. Art. 2. - Rezervele de stat se constituie ca rezerve materiale si se administreaz de ctre Administratia National a Rezervelor de Stat ca organ de specialitate al administratiei publice centrale n subordinea Guvernului, avnd personalitate juridic. Administratia National a Rezervelor de Stat este condus de un secretar de stat. Pstrarea pe timp ndelungat a produselor se realizeaz att n unittile teritoriale subordonate, care au personalitate juridic, ct si la agentii economici care se oblig ca, n cadrul activittii lor, s asigure mprosptarea si integritatea stocurilor contra cost sau prin crearea unor facilitti specifice, stabilite n conditiile legii. Art. 3. - Nomenclatorul produselor, nivelurile maxime si cele intangibile ale stocurilor, precum si termenele de pstrare ndelungat a acestora se aprob de ctre Guvern, la propunerea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat. Produsele la care se stabilesc stocuri intangibile, precum si nivelurile acestor stocuri se propun cu avizul ministrului aprrii nationale. CAPITOLUL II Acumularea si scoaterea produselor din rezervele de stat Art. 4. - Acumularea produselor pentru constituirea si rentregirea stocurilor rezerve de stat se realizeaz pe baza unui program anual, elaborat pe surse de finantare de ctre Administratia National a Rezervelor de Stat si aprobat de Guvern. Produsele ajunse la limita termenului de pstrare sau care prezint pericol de depreciere calitativ se mprospteaz pe baza programului anual, stabilit de Administratia National a Rezervelor de Stat. Art. 5. - Produsele pot fi scoase din rezervele de stat n urmtoarele situatii: a) n conditiile prevzute la art. 1, cu titlu de mprumut pe termen scurt sau cu caracter definitiv, cu aprobarea primului-ministru; b) din stocurile intangibile, cu avizul ministrului aprrii nationale si cu aprobarea primuluiministru; c) n vederea mprosptrii si pentru valorificarea celor devenite disponibile, cu aprobarea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat.

Pentru produsele scoase cu titlu de mprumut, agentii economici beneficiari depun o garantie, n lei sau n valut, al crei cuantum s asigure rentregirea stocurilor. Depsirea termenului de restituire stabilit atrage dup sine plata unor penalitti de 1% din valoarea produsului prevzut n contractul de mprumut, pentru fiecare zi de ntrziere, pentru primele 20 de zile, si de 1,5% pentru fiecare zi de depsire de la 21 pn la 30 de zile, dup care se retine garantia produsului. Pentru produsele scoase din rezervele de stat, Administratia National a Rezervelor de Stat poate percepe o cot de adaos de pn la 8% din valoarea acestora, n scopul recuperrii cheltuielilor materiale de administrare aferente si al stimulrii personalului. Din sumele ncasate se constituie, n limita a 25%, un fond pentru stimularea personalului n activitatea de mprosptare si de valorificare a stocurilor devenite disponibile. Nivelul de constituire si conditiile de utilizare a fondului se stabilesc prin norme aprobate de Guvern. Art. 6. - Administratia National a Rezervelor de Stat desfsoar activitti cu caracter comercial de vnzare-cumprare la intern si de import-export pentru acumularea si mprosptarea stocurilor, precum si pentru valorificarea produselor care se scot din nomenclator sau care depsesc nivelul maxim al stocurilor si a celor ce devin disponibile ca urmare a actualizrii periodice a structurii sortimentale, preturile fiind stabilite prin negociere sau licitatie. Cu aprobarea Guvernului, Administratia National a Rezervelor de Stat poate acumula si unele stocuri de conjunctur din productia intern sau din import, n scopul valorificrii ulterioare, n conditii avantajoase, n tar sau la export. CAPITOLUL III Finantarea rezervelor de stat Art. 7. - Finantarea cheltuielilor necesare acumulrii de produse n rezervele de stat, administrrii acestora, precum si pentru dezvoltarea activittii se asigur integral din bugetul de stat. Cu aprobarea Guvernului, finantarea acumulrii unor stocuri de urgent se poate face si din credite externe angajate de Guvern. Art. 8. - Sumele provenite din garantiile pentru mprumuturile nerestituite, din realizarea programului de mprosptare si din activitti cu caracter comercial rmn la dispozitia Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, urmnd a fi folosite pentru rentregirea stocurilor si pentru crearea unor stocuri de conjunctur. Disponibilittile realizate n conditiile alineatului precedent, pstrate n contul general al trezoreriei statului, sunt purttoare de dobnzi negociate cu Ministerul Finantelor prin conventie bilateral, potrivit actelor normative n vigoare. n situatiile cnd scoaterea la mprosptare a unor produse nu se poate realiza datorit conjuncturii de piat, pentru evitarea deprecierii, cu aprobarea primului-ministru, acestea pot fi valorificate la preturi reduse fat de cele practicate pe piat. Influentele valorice determinate de preturile produselor la iesire si la intrare n cadrul programului de mprosptare vor fi acoperite din sumele ncasate conform prevederilor art. 5 alin. 4 si ale art. 6, iar diferentele neacoperite se vor asigura prin bugetul de stat, n anul urmtor.

n situatiile prevzute la art. 1, cnd datorit consecintelor asupra populatiei sinistrate apar nevoi sociale deosebite, sau pentru acordarea de ajutoare umanitare externe, Guvernul poate aproba scoaterea din rezervele de stat a unor cantitti de produse, n mod gratuit, urmnd ca fondurile necesare rentregirii stocurilor s fie finantate de la bugetul de stat, dac n actul normativ de aprobare a ajutoarelor nu este prevzut altfel. Pentru situatiile de maxim urgent, cu consecinte imprevizibile, primul-ministru poate dispune acordarea imediat a unor ajutoare umanitare populatiei sinistrate, urmnd ca acestea s fie aprobate n prima sedint a Guvernului. CAPITOLUL IV Sanctiuni Art. 9. - Diminuarea, sub orice form, fr aprobare legal, a cantittilor de produse ale rezervelor de stat ncredintate spre pstrare unor agenti economici, dac fapta nu este comis n astfel de conditii nct, potrivit legii penale, s fie considerat infractiune, constituie contraventie si se sanctioneaz cu amend de la 250.000 lei la 10.000.000 lei. Sanctiunea poate fi aplicat si persoanelor juridice. Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii se fac de ctre mputernicitii Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, precum si de alte organe de control financiar anume mputernicite n acest scop. Contraventiei prevzute la alin. 1 i sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia celor prevzute n art. 25-27 referitoare la plata a jumtate din minimul amenzii. Art. 10. - n cazurile prevzute la art. 9, agentii economici sunt obligati s rentregeasc, n termen de 30 de zile de la constatarea contraventiei, cantittile de produse ale rezervelor de stat. Nendeplinirea obligatiei prevzute n alineatul precedent constituie infractiune si se pedepseste cu nchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amend. CAPITOLUL V Dispozitii finale Art. 11. - nfiintarea de unitti teritoriale, precum si amplasarea acestora se aprob de ctre Guvern, la propunerea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, cu avizul Ministerului Aprrii Nationale. Art. 12. - Litigiile patrimoniale n care figureaz ca parte Administratia National a Rezervelor de Stat ori o unitate din subordinea acesteia se judec n prim instant de Tribunalul Municipiului Bucuresti. Art. 13. - Organizarea, functionarea si administrarea rezervelor de stat n conditiile prezentei legi se stabilesc prin hotrri cu caracter militar ale Guvernului. Art. 14. - Pe data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog Decretul nr.357/1979 privind regimul rezervelor de stat de produse industriale si agricole vegetale, nepublicat, precum si orice alte dispozitii contrare.