EY Financial Challenger 2011/2012

Literatura
Sekcja 1. Podstawowe pytania z zakresu Corporate Finance

1.1. Brealey R. A., Myers S. C., Podstawy finansów przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN 1.2. Brigham E. F., Gapenski L. C., Zarządzanie finansami, PWE 1.3. Copeland T., Koller T., Murrin J., Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, John Wiley & Sons 1.4. Damodaran A., Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Helion 1.5. Damodaran A., Investment Valuation. Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, John Wiley & Sons 1.6. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN 1.7. Reilly F. K., Brown K. C., Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, PWE 1.8. Stowe J., Robinson T., Pinto J., McLeavy D., Equity Asset Valuation, John Wiley & Sons
Sekcja 2. Pytania z zakresu Mergers & Acquisitions - patrz 3.1 poniżej Sekcja 3. Wycena i zaawansowane pytania z zakresu Corporate Finance

3.1. Strona internetowa Aswath'a Damodarana z darmowym dostępem do bardzo obszernej bazy dokumentów: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ (zwłaszcza Damodaran on Valuation + Corporate Finance) 3.2. Benninga S.Z., Sarig O.H., Finanse przedsiębiorstwa: metody wyceny, WIG-Press, Warszawa 2000 3.3. Bodie Z., Kane A., Marcus A.J., Essentials of Investments, McGraw Hill, New York 2001 3.4. Brealey R.A., Myers S.C., Principles of Corporate Finance, McGraw Hill, New York 2003 3.5. Copeland T., Koller T., Murrin J., Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, John Wiley & Sons, New York 2000 3.6. Damodaran A., Damodaran on Valuation: Security Analysis for Investment and Corporate Finance, John Wiley & Sons, New York 1994 3.7. Metody wyceny przedsiębiorstw: zarys teorii a praktyka (pr. zb. pod red. Zarzeckiego D.), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2000 3.8. Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 1999

Wszelkie prawa zastrzeżone – Ernst & Young 2011

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful