You are on page 1of 1

EY Financial Challenger 2011/2012

Literatura
Sekcja 1. Podstawowe pytania z zakresu Corporate Finance

1.1. Brealey R. A., Myers S. C., Podstawy nansw przedsibiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN 1.2. Brigham E. F., Gapenski L. C., Zarzdzanie nansami, PWE 1.3. Copeland T., Koller T., Murrin J., Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, John Wiley & Sons 1.4. Damodaran A., Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Helion 1.5. Damodaran A., Investment Valuation. Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, John Wiley & Sons 1.6. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty nansowe, aktywa nienansowe, ryzyko nansowe, inynieria nansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN 1.7. Reilly F. K., Brown K. C., Analiza inwestycji i zarzdzanie portfelem, PWE 1.8. Stowe J., Robinson T., Pinto J., McLeavy D., Equity Asset Valuation, John Wiley & Sons
Sekcja 2. Pytania z zakresu Mergers & Acquisitions - patrz 3.1 poniej Sekcja 3. Wycena i zaawansowane pytania z zakresu Corporate Finance

3.1. Strona internetowa Aswath'a Damodarana z darmowym dostpem do bardzo obszernej bazy dokumentw: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ (zwaszcza Damodaran on Valuation + Corporate Finance) 3.2. Benninga S.Z., Sarig O.H., Finanse przedsibiorstwa: metody wyceny, WIG-Press, Warszawa 2000 3.3. Bodie Z., Kane A., Marcus A.J., Essentials of Investments, McGraw Hill, New York 2001 3.4. Brealey R.A., Myers S.C., Principles of Corporate Finance, McGraw Hill, New York 2003 3.5. Copeland T., Koller T., Murrin J., Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, John Wiley & Sons, New York 2000 3.6. Damodaran A., Damodaran on Valuation: Security Analysis for Investment and Corporate Finance, John Wiley & Sons, New York 1994 3.7. Metody wyceny przedsibiorstw: zarys teorii a praktyka (pr. zb. pod red. Zarzeckiego D.), Uniwersytet Szczeciski, Szczecin 2000 3.8. Zarzecki D., Metody wyceny przedsibiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowoci, Warszawa 1999

Wszelkie prawa zastrzeone Ernst & Young 2011