You are on page 1of 1

B2D..........

Izendeitura:.....................................................................................................................
.........................../03/10/2011

Egia eta ezagutza norberaren baitan daude Sokratesen tesia


kontuan hartuta, garatu ezazu disertazio labur bat, gutxienez
aldeko eta kontrako argudio bina emanez. Amaitzeko, eman ezazu
zure hausnarketa tesiaren inguruan. (300 hitz).