lkl kai|a

:

·atu:ca,, Dcccu|c: 10, !011
lkl kai|a:

·atu:ca,, Dcccu|c: 10, !011
Iu|i: ||mo n||o| ycng ccpcI kcmu perc|eh
ccripccc peIikcn ci Lcwch.
Fcnjcngnyc jcwcpcn kcmu hencck|ch
t|dok |eb|h dor|podo 50 potoh perkotoon.
Iu|i: jcwcpcn kcmu cc|cm sotu perenggon.
lkl kai|a:

·atu:ca,, Dcccu|c: 10, !011
lkl kai|a:

menghormot| |bu bopo
peromoh
mengerotkon s||oturoh|m
berd|s|p||n
meno|ong
menghorgo| joso
·atu:ca,, Dcccu|c: 10, !011
lkl kai|a:

·atu:ca,, Dcccu|c: 10, !011
lkl kai|a:

·atu:ca,, Dcccu|c: 10, !011
lkl kai|a:

·atu:ca,, Dcccu|c: 10, !011
lkl kai|a:

·atu:ca,, Dcccu|c: 10, !011