P. 1
Proiect1

Proiect1

|Views: 177|Likes:

More info:

Published by: Claudia Alana Hebedean on Dec 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1: "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere" Domeniul major de intervenţie 1.5: "Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării" Titlul proiectului: "Studii doctorale în ştiinţe inginereşti în scopul dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere - SIDOC" Cod contract: POSDRU/88/1.5/S/60078 Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

ŞCOALA DOCTORALĂ

PROIECT DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
CONTRIBUŢII LA ÎMBUNĂTĂŢIREA FILTRELOR EMI
Domeniul de doctorat: Inginerie electrică

Conducător Ştiinţific, Prof. Univ. Dr. Ing. Călin Munteanu

Doctorand, Drd. Ing. Claudia Alana HEBEDEAN

Anul 2010

..........3.. Compararea rezultatelor prin cercetare experimentală..................... Ultra compact simulator ( UCS500Mx)..................................................................2 CUPRINS Cap1....................5..4 1...11 3...……….....4 1...10 Cap3....... Integrarea pasivă în electronica de putere...................................……………………………………………………..............................................2..1................2.............4................................Studiul de caz luat în considerare. Optimizarea performanţelor filtrelor EMI realizate în tehnologie magnetică planară prin tehnici de supresie a efectelor parazite constitutive ………………………………………………................................................…………………………………..............2.................2........9 2. Documentarea prin studiul literaturii de specialitate din acest domeniu…....... Obiectivele temei de doctorat …………………………………………………………………………........ Realizarea practică a filtrului EMI proiectat.................1...................6 1.................................7 1......................16 ................................... Camera anecoică..............3.....15 Bibliografie……………………………………………………………………………………………………….........................4..... Aplicaţii ale convertoarelor rezonante (L-L-C-T)............11 3................12 3... Alte aplicatii.………................. Optimizarea performanţelor prin modelare numerică...8 Cap2................................................... Simulator de descărcări electrostatice ( dito ESD simulator)...................3....................................2...... Baza materială şi metodologia de cercetare....... Stadiul actual al cercetărilor.........12 3....3 1...................................................14 Cap............9 2..13 3...................................................2.......................... Încadrarea temei de cercetare în domeniul ştiinţific ........... Aplicaţii ale convertoarele PWM (IPEM pasive).......................................2.................. Principiul integrării electromagnetice pasive...4 Concluzii... Linie de stabilizare a impedanţei reţelei(LISN/AMN HM 6050-2)..11 3.....1.........................3................................................................................................................................... Analizorul spectral (HM 5014)..........................10 2........6...........................3 1.....................................................................................5 1..............................Simulator de unde continue (continuous wave simulator CWS 500)......................................................................1.............................

dimensiunea totală şi profilul sistemului sunt în mare parte determinate de dimensiunea componentelor pasive.cât şi pentru interconexiunile dintre elementele componente rezultând geometrii finale de dimensiuni nejustificat de mari. Astfel. acest tip de filtre EMI sunt compuse dintr-un număr foarte mare de componente. Astfel. 1. deoarece obiectivele principale ale tezei vizeaza imbunatatirea filtrelor EMI integrate planar prin supresia parametrilor paraziti. Aceste componente sunt separate funcţional şi structural. mecanică şi de procesare pentru reducerea timpului de fabricaţie şi a costului. proiectarea şi optimizarea filtrelor EMI sunt teme de cercetare de actualitate pe plan iunteranaţional. proiectarea topologiilor filtrelor EMI solicită o mare atenţie şi o expertiză specială. formă necesitând spaţiu considerabil atât pentru structura filtrului EMI. Aceasta poate fi foarte bine descrisă şi analizată prin considerarea unei înfăşurări spirale bifilare simplă. fiecare impunând tehnologii diferite de procesare. parametrii paraziţi cauzaţi de topologia filtrelor deteriorează performanţele filtrelor. Structura rezultată constă în inductivităţi şi capacităţi distribuite şi realizează o structură rezonantă LC. Convenţional. funcţională. şi datorită creşterii domeniului frecvenţei efective a filtrului de la ordinul MHz in sus. Cu câteva decade în urmă.3 Cap. pentru îmbunătăţirea caracteristicilor HF cu o dimensiune compactă şi un profil moderat şi pentru a realiza integrarea structurală. dar acestea au câteva inconveniente: în primul rând. (a). separate de un material dielectric. mai exact în problemele legate de compatibilitatea electromagnetică. tehnologia integrării electromagnetice a fost o temă de cercetare care avea ca scop creşterea densităţii de putere. filtrele EMI sunt implementate prin utilizarea componentelor discrete. Modelarea. a) b) . datorită existenţei parametrilor paraziţi ai componentelor discrete. dimensiune. integrată electromagnetic. cum sunt capacităţile echivalente paralele (EPC) ale bobinelor şi inductivităţile echivalente serie (ESL) ale condensatoarelor. Principiul integrării electromagnetice pasive La majoritatea convertoarelor electronice de putere.1. sunt propuse pentru proiectarea filtrelor EMI tehnologiile de integrare electromagnetică planare. În ultimul timp au fost făcute foarte multe cercetări în domeniul proiectării şi optimizării filtrelor EMI [22]-[25]. realizarea filtrelor EMI necesită timp de implementare îndelungat şi componente în număr excesiv.1. 1. pentru că componentele filtrelor EMI discrete variază ca valoare. în al doilea rând. Această structură se compune din două înfăşurări (A-C şi B-D). În consecinţă. pentru care caracteristicile circuitului echivalent depind de conexiunile externe (Fig.(a)). în al patrulea rând. în al treilea rând. aşa cum este ilustrată în Figura 1. la frecvenţe înalte. Unele analize arată clar că orice caracteristică HF a filtrelor EMI este în principal determinată de parametrii paraziţi.1. caracterizarea.1 Încadrarea temei de cercetare în domeniul ştiinţific Tema de cercetare a acestei teze de doctorat se încadreaza în domeniul ingineriei electrice.

Convertorul rezonant LLC cu punte comandată integral de 500 W 1 MHz reprezentat în Figura 1.1. o mare atenţie a fost acordată structurilor de dimensiuni reduse cu densitate de putere ridicată.1. aşa cum este ilustrat în Figura 1. 1.1. convertoarelor PWM şi altor aplicaţii cum sunt filtrele”trece-jos” sau snubbers. cum este structura integrată planară LC cu înfăşurări spiralate. • structuri de tip stivă [32]. (b) Schema electrică echivalentă simplificată. Proiectarea acestor structuri solicită o modificare şi creştere deliberată a structurii impedanţei natural existente pentru a realiza o anumită funcţie a circuitului echivalent – de exemplu creşterea capacităţii între înfăşurări pentru a realiza structura rezonantă LC. 1. Aceasta poate avea un randament de aproximativ 90% la o frecvenţă de comutaţie de 1 MHz şi o densitate de putere de aporximativ 30W/cm3. Integrarea pasivă în electronica de putere Activităţi anterioare în domeniul integrării pasive se referă la aplicaţii care vizează: • structuri bifilare [26].2. (b) şi (c). Astfel termenul clasic de „efect parazit” nu mai are sens şi toate impedanţele de ordin mare devin „impedanţe structurale” .4 c) Fig.2. Aplicaţii ale convertoarelor rezonante (L-L-C-T) Tehnologiile dezvoltate pentru integrarea componentelor pasive au fost implementate în special pentru aplicaţii în cazul convertoarelor rezonante [31]. Aceste structuri au fost aplicate convertoarelor rezonante.2. • structuri integrate planare LC cu înfăşurări spiralate [28]-[31]. Printre aceste structuri integrate. (a) Structura spirală integrată LC cu capacităţi distribuite şi configuraţi de conexiuni externe posibile. situaţie care este ilustrată prin structura integrată a unui transformator rezonant (L-L-C-T) în Figura 1. • structuri cascadă de linii de transmisie [27]. este un exemplu [28] în care armătura rezonantă LC şi transformatorul de putere de înaltă frecvenţă au fost integrate într-un modul planar. . [21] 1. (c) Vedere de ansamblu a pachetului Prin adăugarea mai multor nivele de înfăşurări pot fi realizate structuri integrate mult mai complexe.3.

a) b) . 1. integrarea pasivă planară şi tehnologia integrării magnetice planare au fost combinate pentru integrarea tuturor componentelor pasive la frecvenţă înaltă într-un convertor DC/DC semi-punte asimetric de 1 kW (AHBC) pentru un sistem DPS.4. Bobina dublă de curent şi transformatorul de izolaţie nu sunt cuplate magnetic. Aplicaţii ale convertoarele PWM (IPEM pasive) Fig. dar pot fi integrate în două structuri separate prin divizarea izolaţiei transformatorului şi utilizând inductivitatea magnetică echivalentă pentru realizarea dublajului bobinei de curent (reflectat la partea secundară).3.(b).5 Fig.4. Schema convertorului rezonantLLC 1MHz 1. În această aplicaţie.2. Aceste două structuri magnetice pot fi integrate în schimb într-o singură structură fizică prin tehnologii magnetice de integrare.4. (a). (b-c). folosind permitivităţi ceramice foarte ridicate ( εr > 12000) (Fig.4. 1. Condensatorul de decuplare DC relativ mare este integrat în ambele înfăşurări primare ale structurii. Diagrama circuitului AHBC este reprezentată în Figura 1. Modul de integrare pasivă Tehnologiile pentru integrarea pasivă pot fi aplicate de asemenea şi convertoarelor PWM nerezonante [29]-[31].2. Miezul de tip I conţine fluxul celor două module integrate LLCT1 respectiv LLCT2 iar fluxul AC este parţial limitat în partea comună a miezului de tip I aşa cum este ilustrat în Figura 1.(c)). diagrama reluctanţei şi vederea completă a acestui modul de integrare pasivă cu înfăşurări spirală de primă generaţie sunt ilustrate în Figura 1.2. 1. O secţiune transversală.

cu caracteristici termice mult mai bune şi o performanţă electrică comparabilă cu variantele discrete tradiţionale. Alte aplicaţii Alte aplicaţii ale tehnologiei de integrare planară pasivă în electronica de putere includ filtrele de ieşire şi snubbers RC [33][34]. Alt exemplu este dat in [35] si se referă la tehnologia de integrare pasivă planară folosită pentru integrarea filtrelor de ieşire şi a snubber RC. 1. 1.7. Asamblarea 3D a filtrului integrat de la ieşire. Fig.6. J.1.5. şi (c) Vederea amplă a unei structuri spirală integrată pasiv non-rezonantă cu integrare magnetică Acest modul integrat are o dimensiune şi un profil mult mai mic. Structura 3D a unei componente . aşa cum se poate observa în Figura 1. Marais a studiat configurarea filtrului trece jos a structurii integrate LC în [34].4.3.5.8. (b) Diagrama reluctanţei. şi Figura 1. Circuitul de ieşire al convertorului este ilustrat în Figura 1.6 c) Fig.2. S. Rezultatele experimentale promiţătoare arată că supratensiunile şi zgomotul parazitic pot fi foarte mult reduse. snubber RC şi a punţii redresoare cu diode de la ieşire sunt ilustrate în Figura 1. Reţea de ieşire Fig.6. 1. (a) Secţiunea transversală.

7. Toate conductoarele au aceeaşi dimensiune.3 mm. 1. Aceasta structură este alcătuită din două straturi: primul strat este o structură integrată L-C. Studiul de caz luat în considerare Structura prezentată în Figura 1. (a) vedere de ansamblu (b) vedere detaliată (c) vederea secţiuni transversale a unei jumătăţi din model Fig.1. All doilea strat este o înfăşurare normală de cupru. Snubber RC activat 1. Snubber RC dezactivat Fig. 1.3. un strat de ceramică şi o înfăşurare normală de cupru.9 este structura de la care s-a plecat in acest studiu. Structura fizică a unui filtru EMI integrat .7 Fig.1 mm. aşa numita Structură originală.9.8. 1. Grosimea izolaţiei de kapton dintre straturile de bobinaj este de 0.2 x 0. formată dintr-o foiţă subţire de cupru.

care. Stadiul actual al cercetărilor Această temă de cercetare reprezintă o continuare a studiilor efectuate în Cadrul catedrei de Electrotehnică din cadrul Universităţii Tehnice.1 Proprietăţile materialelor folosite în simulare Materials εr Ferită 12 Aer 1 Cupru 1 Kapton 3.1. şi a cuplajului magnetic dintre acestea. izolatori şi de materiale ferite care formează o structură integrată cu caracteristici terminale similare cu cele ale componentelor concentrate. are două straturi de bobinaj şi şase înfăşurări pe fiecare strat. Pentru aceasta se va folosi şi aparatura cu care este dotat laboratorul de Compatibilitate Electromagnetică pentru a se face o comparaţie între rezultatelor experimentale şi a celor obţinute prin modelare numerică. . Totodată au fost analizate tehnologii de minimizare a capacităţii echivalente paralele (EPC). a inductivităţii buclei de intrare şi ieşire. dielectrici. S-a studiat ESL a structurii integrate L-C cu trei metode diferite de conectare şi anume: • Conexiunea serie L-C • Conexiunea în două puncte a condensatorului • Conexiunea liniei de transmisie în patru puncte Cele trei metode sunt capabile să minimizeze ESL pentru integrarea filtrelor EMI şi să îmbunătăţească caracteristicile de înaltă frecvenţă ale filtrelor integrate EMI. S-a ajuns la concluzia că eliminarea zgomotului în cele mai multe cazuri practice. şi anume: • Creşterea grosimii stratului izolator. aşa cum s-a menţionat mai sus.8 Permitivitatea relativă a materialelor folosite este dată în Tabelul 1. Fiecare dintre aceste metode implică o reducere a EPC. cea mai eficientă metoda de reducere a EPC până în acest moment este metoda structurii cu bobinaj decalat. care desparte structura integrata LC de înfăşurarea auxiliară.6 Cemamic 84 1. Au fost efectuate 4 studii de caz a patru structuri singulare de bobinaj. S-au urmărit tehnologiile de minimizare a inductivităţii serie echivalente (ESL). S-a plecat de la Structura originală. prin urmare. se realizată prin folosirea unui filtru trece-jos. kapton 2. pentru a explicita filtrul trece-jos integrat magnetic. • Utilizarea structurii cu bobinaj decalat. această teză de doctorat îşi propune determinare altor modalităţi de reducere a ESL şi EPC pentru realizarea unor filtre cât mai performante. structură care se dovedeşte a fi instabilă din punct de vedere mecanic. cea mai mică valoare obţinându-se pentru cazul structurii cu „izolaţie aer”. este necesar studiul şi modelarea structurii integrate L-C. Prin urmare. Integrarea magnetică planară a structurii L-C constă în alternarea straturilor de conductori. Tabelul 1. • Înlocuirea stratului izolator kapton 2 cu un „strat de aer”. şi s-au propus trei metide de reducere a EPC.4. Prin urmare. Soluţia convenţională pentru minimizarea ESL este întotdeauna focalizată pe minimizarea lungimii traseului interconexiunii şi terminalului.

Toate aceste informaţii au fost culese din cărţi de specialitate. teze de doctorat.06. Un alt standard foarte folositor pentru cercetările următoare este şi CISPR 17 care prezintă ”Metode de măsurare a caracteristicilor de antiparazitare ale elementelor de reducere a perturbaţiilor radioelectrice şi ale filtrelor pasive”. Spice. standarde în vigoare cu privire la compatibilitatea electromagnetică şi manuale de utilizare. 2012 30. şi anume: surse scrise şi electronice. 2.09. Pentru noi idei de reducere a acestor parametrii au fost studiate documente cu privire la tehnologia magnetică planară. cărţi de specialitate şi standarde cu privire la măsurătorile ce vor fi efectuate pentru a se determina gradul de emisii.2012 Obiectivele stabilite sunt prezentate mai detaliat în cele ce urmează.2011 01. În acest caz s-a studiat stadiul actual al experimentelor şi rezultatelor colectivului catedrei. Optimizarea performanţelor prin modelare numerică. Mathematica.9 Cap. filtre EMI şi proprietăţi ale acestora. Compararea rezultatelor prin cercetare experimentală Elaborarea tezei de doctorat Termenul final 01. Pentru aparatura de laborator trebuie în special cunoscută familia de standarde CEI EN 61000-4 care se ocupă cu tehnicile de testare şi măsurare în compatibilitate electromagnetică. Crt. S-a studiat documentaţia asupra compatibilităţii electromagnetice şi a modului în care apar interferenţele electromagnetice.09. documentarea s-a efectuat din surse de două categorii.1 Nr.1. Următorul pas a fost familiarizarea cu aparatura de laborator şi documentarea asupra standardelor în vigoare pentru măsurarea emisiilor care apar pentru a se putea pregăti temeinic un stand de măsurare. iar cea scrisă. 1 2 3 4 Denumirea obiectivului Documentarea prin studiul literaturii de specialitate cu privire la modul de construcţie şi funcţionare a filtrelor EMI Optimizarea performanţelor filtrelor EMI realizate în tehnologie magnetică planară prin tehnici de supresie a efectelor parazite constitutive Realizarea practică a filtrului EMI proiectat. Următoarea etapă a fost documentarea asupra filtrelor EMI. Maxwell. La finalul fiecărui obiectiv se va prezenta un raport de cercetare cuprinzând informaţii despre modul în care obiectivul a fost atins. primul pas trebuie să fie o temeinică documentare asupra temei de cercetat. Totodată se încearcă înţelegera şi studierea filtrelor cu ajutorul softurilor folosite şi anume FEKO.2 Obiectivele temei de doctorat Prezenta teză de doctorat încearcă a fi o continuare a cercetărilor catedrei de electrotehnică din cadrul Universităţii Tehnice asupra filtrelor EMI. Astfel. În continuare se vor prezenta obiectivele ce vor fi luate în considerare pe parcursul cercetărilor şi a redactării acesteia. s-a încercat reducerea ESL şi EPC prin diferite metode. Lucrarea va fi elaborată urmărind următoarele obiective majore: Tabel 2. HFSS. După cum a fost amintit şi în Capitolul 1 al proiectului de faţă.2012 01.09. Cele electronice sunt articole preluate de pe internet din bazele de date de specialitate. Pentru efectuarea testelor asupra filtrelor din punct de vedere practic trebuie să se cunoască şi standardele de specialitate de compatibilitate electromagnetică. Paşii propuşi a se urma în elaborarea tezei de doctorat pentru a se ajunge la un produs finit sunt: Înţelegerea construcţiei şi funcţionării filtrelor EMI Modelarea numerică a filtrelor EMI şi variaţia parametrilor pentru obţinerea unui filtru mai eficient .Documentarea prin studiul literaturii de specialitate din acest domeniu Precum în cazul oricărei cercetări.

Rezultatele obţinute din rulări se vor compara pentru o mai bună siguranţă asupra rezultatelor obţinute.2.Variaţia unor parametrii şi studiul asupra comportării filtrelor în raport cu aceste modificări .analiza caracteristicilor filtrului cu ajutorul aparaturii de laborator . Maxwell. Se stabileşte astfel un optim şi numai acesta va fi pus în practică. HFSS. Compararea rezultatelor prin cercetare experimentală Al treilea obiectiv al lucrării de doctorat prezentat îl reprezintă realizarea practică a filtrului. Prin studiile şi analizele efectuate de-a lungul acestei lucrări de doctorat se va încerca îmbunătăţirea performanţelor filtrelor EMI. Realizarea practică a filtrului EMI proiectat. Activităţile propuse a fi efectuate pentru îndeplinirea acestui obiectiv sunt: . Acest lucru e posibil prin reducerea ESL (inductivitatea serie echivalentă) şi EPC (capacitate paralelă echivalentă). Mathematica. Programele folosite în proiectarea asistată pe calculator a filtrelor EMI sunt FEKO. dar aceasta doar când se va trece la partea de realizare practică a filtrului. se vor folosi software-uri pentru a modela numeric filtrele.Compararea rezultatelor obţinute cu ajutorul a mai multor softuri . Deoarece o proiectare în practică a acestor filtre pentru fiecare încercare ar fi foarte costisitoare. Paşii propuşi pentru atingerea acestui obiectiv sunt: .3.2. apoi încercându-se reducerea parametrilor amintiţi mai sus.10 Alegerea unui model optim din punct de vedere al funcţionării Optimizarea performanţelor prin cercetare experimentală.determinarea unui filtru optim . costurile fiind astfel reduse considerabil. Pentru aceasta se va încerca acumularea a cât mai multe informaţii despre modul de construcţie şi de funcţionare a filtrelor EMI. Rezultatele experimentale se vor obţine cu ajutorul aparaturii care se găseşte în Laboratorul de Compatibilitate Electromagnetică şi vor fi comparate cu rezultatele obţinute cu ajutorul software-urilor folosite anterior. Următoarea etapă va fi compararea rezultatelor cu unele obţinute pe cale experimentală. După ce mai multe designuri ale filtrelor sunt testate cu ajutorul softurilor. ea continuă pe tot parcursul procesului de elaborare al tezei de doctorat 2. Optimizarea performanţelor prin modelare numerică. programe cu ajutorul cărora se pot urmări emisiile şi se pot urmări valorile pentru diferiţi parametrii de interes. Spice. Acest lucru se va face numai în momentul atingerii optimului. Optimizarea performanţelor filtrelor EMI realizate în tehnologie magnetică planară prin tehnici de supresie a efectelor parazite constitutive Al doilea obiectiv şi totodată cel mai cuprinzător şi mai important este optimizarea performanţelor filtrelor EMI realizate în tehnologie magnetică planară prin tehnici de supresie a efectelor parazite constitutive. Compararea rezultatelor prin modelare numerică Cu toate că documentarea e prezentată ca un prim obiectiv al doctoranzilor.obţinerea unei soluţii optime pentru filtru EMI ce urmează a fi pus realizat practic 2.Modelarea numerică a filtrului în cadrul programelor software .construcţia filtrului . se va alege rezultatul optim şi se va pune în practică pentru a se putea determina şi în acest mod eficacitatea acestuia. Acesta este o concluzionare a tuturor cercetărilor asupra filtrelor prezentată la 2.

Linie de stabilizare a impedanţei reţelei(LISN/AMN HM 6050-2) După cum s-a menţionat mai devreme. 3. este dotat cu o mare varietate de aparatură.11 Cap. Deşi energia de RF este de obicei emisă prin spaţiul liber.3 Baza materială şi metodologia de cercetare Laboratorul de Compatibilitate Electromagnetică. De-a lungul cercetărilor se vor urmări atât emisiile radiate cât şi cele conduse. mai pot fi prezente şi alte metode de transmitere de câmp. 120 kHz. pe interfaţa seriala RS-232. Analizorul spectral (HM 5014) Acest analizor spectral este folosit împreună cu LISN prezentat mai jos pentru a măsura emisiile conduse ale anumitor aparature. de la instrumente de măsură până la instrumente specializate pentru teste de compatibilitate electromagnetică cum ar fi simulatorul de descărcări statice. LISN are următoarele date tehnice: • Curentul continuu maxim 16A • Indicarea fazei printr-un LED de pe panoul frontal • BNC semnal de ie ire al testului. de tip HM6050-2. care poate fi folosit cu success pentru a evalua caracteristicile de frecvenţă ale cuadripolilor. • Emisii conduse.1. simulatorul de unde continue. din cadrul Catedrei de Electrotehnică a Facultăţii de Inginerie Electrice din Cluj Napoca. Următoarele subcapitole reprezintă defapt scurte caracterizări ale aparatelor aflate în dotarea laboratorului folosite la diferitele experimente. Analizorul spectral lucrează în modul automatic sub firmware-ul SW5012E-V147. Componenta energiei de RF care este emisă printr-un mediu ca un câmp electromagnetic. 400 kHz • Intermodulaţie –gama dinamică 75 dB • Save/recall Analizorul spectral HM 5014 include un generator de urmărire. observându-se dacă emisiile se încadrează în limitele date de standarde. Analizorul spectral HM 5014 are următoarele caracteristici: • Banda de frecvenţă continuă între 150kHz şi 1050 MHz • Gama de amplitudini de la -100dBm la +13dBm(7 dBµV to 120 dBµV) 80 dB pe ecran • Lărgimi de undă ale rezoluţiei de 9 kHz. Pentru a caracteriza un echipament din punct de vedere al compatibilităţii electromagnetice. Cei doi termeni se pot defini după cum urmează : • Emisii radiate. L1 sau N • Mâna artificială • Circuit de simulare al pământului de protec ie • Limitator al regimului tranzitoriu • Banda de frecvenţă 9kHz-30MHz • Tensiune 230V AC • Reţea 50Ω II 50µH .2. 3. emisiile conduse sunt măsurate cu analizorul spectral HM 5014 prin LISN. care deja există în laborator şi urmează doar a fi montată. cât şi imunitatea acestuia la emisiile generate de alte aparate şi echipamente. iar în viitor se preconizează construcţia unei camere anecoice de foarte mare folos pentru testele de emisie şi interferenţă prin radiaţie. Componenta energiei de RF care este emisă printr-un mediu ca o undă de propagare în general printr-un fir sau cabluri interconectate. se vor lua în considerare atât emisiile generate de acest echipament.

Simulator de unde continue (continuous wave simulator CWS 500) Fig. 9 Butoane pentru funcţii F1. 5-declanşator şi butonul de ON/OFF. deci interferenţa. Simulatorul ESD:1-unitatea de bază dito.F5. De aceea utilizatorul e răspunzător să decidă dacă se pot efectua teste de imunitate în instalaţia respectivă. De aceea. 4-vârful de descărcare. Testele cu tensiune de peste 500 V generează descărcări cu scânteie.1. şi de frecvenţă mare • Impactul se poate observa atât asupra procesării datelor.. Simulator de unde continue Cu acest echipament se încearcă să se măsoare imunitatea la perturbaţii cnduse induse de .7 butonul − .2.3. 8 butonul +. Conexiuni 10 cablu de pământare. 11 interfaţa optică 3. cu energie mare.12 În principiu. utilizatorul are responsabilitatea de a evita riscurile pentru mediul înconjurător şi pentru operator. Liniile lungi şi distribuite către EUT (equipment under test) radiază o anumită energie în vecinătatea lor. La apropierea de un element încărcat variabil. 3-baterie. 3. 6 Ecran . Sursa de interferenţă în cazul descărcării electrostatice este încărcarea statică prin separare de sarcină datorată frecării materialelor rău conductive. se produce schimbul de sarcini. de aceea este interzis să se efectueze teste în medii explozive. Parametrii care trebuie urmăriţi sunt tulburările care apar ca unice impulsuri sporadice. cât şi distrugerea semiconductoarelor Fig. Aceste teste pot fi periculoase pentru operator.3.3.. (LISN) e o reţea de filtrare cu 2 obiective principale: de a conecta EUT la porturile principale printr-un filtru trece jos şi de a conecta EUT la analizorul spectral/receptorul EMC printr-un filtru trece sus pentru a măsura EMI.4. 2-modulul de descărcare. Simulator de descărcări electrostatice ( dito ESD simulator) Testele de ESD (descărcare electrostatică) sunt teste de imunitate asupra unor echipamente sau dispozitive electronice. a semnalelor anaogice.

radiouri portabile cu putere ami mică de 1 W Nivel 3: Mediu cu câmpuri electromagnetice puternice. scurte întreruperi şi variaţii ale tensiunii În acest caz se poate observa modul în care se comportă aparatura supusă testării la diferitele defecţiuni care pot apărea.Imunitatea la golurile de tensiune. Acest aparat se foloseşte împreună cu sursa de curent alternativ « Motor driven AC source » care este şi ea prezentă în laboratorul de compatibilitate electromagnetică BURST • Sursa de disturbaţii de acest gen poate fi momentul în care se deschid/închid contactele reţelei de alimentare. cu consum redus de energie. de bandă îngustă cu o anumită modulaţie Efectul care trebuie urmărit în urma simulărilor este: – impact al semnalului asupra procesarea datelor (erori logice şi consecinţele lor) – Impact asupra semnalelor analogice şi a amplificatoarelor Nivelul de severitate al testului poate fi reglat după cum urmează: Nivel 1:Mediu cu câmpuri electromagneti joase. curenţi turbionari. sporadice. 3. Schimbarea de sarcini capacitive în curcuite de înaltă tensiune • scurtcircuite şi absorbţii fulger în instalaţii • egalizarea curenţilor în reţea şi în sistemul de pământare • Parametrii caracteristici ai descărcărilor electrostatice : Apar ca impulsuri unice. în zona de comerţ sau business. etc. centrifuge. de înaltă frecvenţă apar în pachete de impulsuri. putându-se induce : . staţia radio mai aproape de 1 km Nivel 2:Mediu cu câmpuri electromagnetice medii. în formă de impulsuri. din zona industrială. calibrarea sau service.5.BURST – trenuri de impulsuri rapide te tensiune . Surse ale perturbaţiilor sunt: instalaţiile radio care cauzează câmpuri care induc perturbaţii în linii. staţii radio puternice în vecinătate.Din meniul principal. Ultra compact simulator ( UCS500Mx) Cu ajutorul acestui aparat se pot efectua teste de imunitate. tranzitorii şi de mare energie . în formă de impulsuri.SURGE – descărcări electrostatice . • Impact pe care trenurile de impulsuri rapide il au este: Impactul semnalelor la procesarea datelor (eroarea logică şi consecinţele acesteia) Impactul asupra semnalelor analogice şi a controalelor În cazuri rare distrugerea semiconductorului SURGE • Sursele de interferenţe de unde apar de obicei descărcările electrostatice sunt: • descărcări directe şi indirecte atmosferice • Schimbarea sarcinii în sisteme de joasă tensiune. sporadice. curent de joasă frecvenţă a elementelor de electronică de putere (convertoare. utilizatorul poate alege rutinele de testare. radiouri portabile cu putere de 2 W sau mai mult Nivel x:până la 30 V. sunt generate scântei deasupra contactelor şi astfel iau naştere interacţiuni de înaltă frecvenţă cu reţelele capacitive/inductive • Parametrii care sunt introduşi în instalaţie de acest gen de simulare sunt: Interferenţe de bandă largă. este definit în standardul de produs corespunzător Utilizatorul poate să facă diferite teste cu acest simulator .13 câmpuri de frecvenţă radio.) Parameter care trebuie urmăriţi sunt:– perturbaţii continue.

Exemple de configuraţii de camere anecoice Pe lângă această aparatură.14 - • Impact acestor descărcări electrostatice care trebuie urmărit : impactul controalelor analogice şi digitale distrugerea semiconductoarelor şi a altor componente pasive 3. Camera anecoică O cameră anecoică tipică este cea mai comună incintă ecranată aflată în uz.3. în laborator se mai pot găsi şi : • HM 8040-2 Triple Power Supply • HM 8011-3 Multimeter • HM 8030-5 Function Generator • HM 8027 Distortion Meter • HM 8018 LC Meter • HM 8122 Universal Counter . Dacă o cameră de 10m sau mai mare este disponibilă. realizarea uniformităţii exacte a domeniului devine mult mai uşor. Această cameră conţine conuri absorbante umplute cu carbon. care simulează efectul unui OATS (Open area test site). distanţa de 3m este folosită cu precădere în camerele anecoice datorită limitării acesteia în dimensiune. Fig. sau o combinaţie între acestea. în timp ce o incintă semianecoică are un plan de masă din metal solid. Camerele anecoice nu sunt efective la frecvenţe reduse pentru că acele conuri absorbante nu sunt atât de eficiente. Acest lucru e de obicei observat la frecvenţe sub 80 MHz. Standardele de testare spun că distanţa dintre antenă şi EUT ar trebui să fie mai mare de 1 m cu toate acestea.6.3. dale de ferită. Mărimea amortizoarelor trebuie să fie potrivită pentru mărimea EUT care urmează a fi testat pentru a obţine un control adecvat asupra toleranţei puterii câmpului necesar pentru teste de imunitate la radiaţii. O cameră anecoică are material de ecranare pe podea.

parametrii paraziţi cauzaţi de topologia filtrelor deteriorează performanţele acestora. În al patrulea rând. fiecare impunând tehnologii diferite de procesare. optimizarea topologiilor filtrelor EMI precum şi îmbunătăţirea performanţelor acestora. Unele analize arată clar că orice caracteristică HF a filtrelor EMI este în principal determinată de parametrii paraziţi. iar datorită creşterii domeniului frecvenţelor de lucru a filtrelor de la ordinul MHz in sus. în al doilea rând. cât şi pentru interconexiunile dintre elementele componente rezultând geometrii finale de dimensiuni nejustificat de mari. Astfel. cum sunt capacităţile echivalente paralele (EPC) ale bobinelor şi inductivităţile echivalente serie (ESL) ale condensatoarelor. Cu toate acestea. datorită existenţei parametrilor paraziţi ai componentelor discrete. de asemenea. îmbunătăţirea parametrilor de filtrare. Toate acestea se pot realiza deoarece se dispune de programele software care sunt necesare pentru modelare numerică necostisitoare a filtrelor şi cercetările pot decurge într-un timp scurt. funcţională. la frecvenţe înalte. Studiul efectuat relevă. dar. În momentul în care se va proiecta rezultatul finit. câteva dintre aspectele esenţiale şi fundamentale ale comportării componentelor pasive ca elemente de suprimare a zgomotului. aspectele ce vizează suprimarea zgomotelor EMI sunt. În consecinţă. Astfel.4 Concluzii În urma studierii literaturii de specialitate avută la dispoziţie s-a observat că. cât şi în ce priveşte aspectul îmbunătăţirii parametrilor tehnologici ce vizează reducerea surselor generatoare. dimensiune. pentru că componentele filtrelor EMI discrete variază ca valoare. .15 Cap. majoritatea fiind încă implementate folosind componente discrete. acesta se va putea testa cu uşurinţă datorită existenţei aparaturii de laborator specifică pentru stabilirea eficacităţii acestuia. chiar dacă tehnologia integrării electromagnetice pasive a fost investigată şi aplicată în realizarea convertoarelor electronice de mulţi ani. formă. realizarea filtrelor EMI necesită timp de implementare îndelungat şi componente în număr excesiv. scopul acestei cercetări îl reprezintă implementarea filtrelor EMI prin utilizarea tehnologiilor de integrare electromagnetică planară în vederea îmbunătăţirii caracteristicilor HF cu o dimensiune compactă şi un profil moderat şi pentru a realiza integrarea structurală. după opinia autorului. Faza finală a proiectului va fi cea de implementare practică a soluţiilor găsite cu scopul de a valida rezultatele obţinute în urma simulărilor. necesitând spaţiu considerabil atât pentru structura filtrului EMI. în al treilea rând. Aceste componente sunt separate funcţional şi structural. acest tip de filtre EMI sunt compuse dintr-un număr foarte mare de componente. Astfel această teză îşi propune dezvoltarea unor tehnologii speciale de integrare şi a unor metodologii de modelare şi de proiectare pentru filtrele integrate EMI în vederea obţinerii unor dimensiuni şi profile micşorate şi pentru îmbunătăţirea caracteristicilor HF. pentru a depăşi aceste probleme. mecanică şi de procesare pentru reducerea timpului de fabricaţie şi a costului. proiectarea topologiilor filtrelor EMI solicită o mare atenţie şi o expertiză specială. filtrele EMI sunt la început în acest domeniu. la început de drum. atât în ce priveşte metodele de cuantificare şi modelare. s-a ajuns la concluzia că acestea au câteva inconveniente: în primul rând.

Thesis. second edition... IEEE. Shuo.. Ţopa. S. [24] Rengang. Ferreira.. 1. CEI EN 61000-4 [8] Metode de măsurare a caracteristicilor de antiparazitare ale elementelor de reducere a perturbaţiilor radioelectrice şi ale filtrelor pasive. New Jersey: Wiley. 1991.. 3. O. [19] Simion. Van Wyk. D. . Faculty of Engineering. Odendaal. H.. D.. A. W. [22] Shuo. F. Electromagnetic Compatibility Testing and Measurement. Introduction to Electromagnetic Compatibility. E. of IEEE IECON 2003. SR CISPR 17. High Voltage Source” and Solutions to Reduce them. Bucuresti 1996. Munteanu. 1. P. in Proc. Filtre. pp. A. 1582-1588. Editura Tehnica. IEEE APEC. Rand Afrikaans University. Editura Didactica si Pedagogica. Chen. Odendaal. IRS [9] Răcăşan. D. pp. J. V.. J. A... PESC 2003. Inductrial and Electronics Technology Research Group.. C. Planar Electromagnetic Integration Technologies for Integrated EMI Filters. W.. Boroyevic. Van Wyk. 3. Lever. 2003. 18. Paede.. ASRO 1999.. Fred.feko. University of Warwick. [26] Stielau. 300-305. T....info [2] Adăscăliţei. J.. Application of Transmission Line Principles to High Frequency Power Converters.. Y. Compatibilitate Electromagnetica... David. Integration of EMI Filter for Distributed Power System (DPS) Front-End Converter. M. S. CA.. W. IEEE. Bucuresti. Montanari. I. J.Aproaches and Techniques. Ball. IAS 2003. Y. Bucuresti. 1978. Part vol. [27] Smit.Eng. Proceedings of the 3rd Modern Power Systems Conference.. pp.. C. 2003. Proc. R. 756-763. Lee. C. Liang. mediu rezidenţial. MPS 2010 Cluj-Napoca. M. A.. Part vol. D. Electrotehnica. 2. Van Wyk.Pleşa. D. Hameg Instruments [11] Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods-Part 2-1: Methods of measurement of disturbance and immunity – Conducted disturbance measurements.. proc. W.. Lee. Munteanu I. of IEEE PESC 1992 conference. C.... Nakauchi. A. user manual. C. G. Morar. SR EN 55011 [14] Pocan. G. ASRO 1994. IEEE and Yao.. pp.. vol. C. Răcăşan C.. [25] Cochrane. P. Boroyevich.Munteanu. Passive Cancellation of Common-Mode Noise in Power Electronic Circuits. High Frequency. Van Wyk. C.. Wang. D. United Kingdom. de Rooij.. K. C.. C. D. Effects of Parasitic Parameters on EMI Filter Performance. R. A Future Approach to Integration in Power Electronics Systems. O. High Power Resonant Electronic Converter for Induction Heating. I.. [23] Rengang. E. A... The 7th International Power Systems Conference [10] Spectrum Analizer HM 5014. Part vol.. [15] User manual-CWS 500 [16] User manual DITO ESD simulator [17] User manual UCS 500 [18] Schwab. D.Theory Manual. IEEE Transactions on Power Electronics. [28] Strydom. R. 2001 Anaheim. [20] Stefanescu.. 296-300. comercial şi uşor industrializat. 2003. May 2003.. M. Hebedean. 1045-1050. SR EN 50081-1 [13] Standard de bază privind emisiile conduse.. PESC 2003. . Editura Tehnica. 2004 [5] Tim Williams. IEEE. and Suărăşan. Sălceanu. Creţu. Testing for EMC Compliance. Solutions to minimize the equivalent series inductance and the equivalent parallel capacitance for EMI filters.. 1987.. W. CISPR 16-1-11:2003 [12] Standard generic de emisii. 2006 [4] Montrose. J. March 4-8. J. D.. no. [21] Van Wyk. 2002 [3] Clayton. M. M. Integration of a 1MHz Converter With Active and Passive Stages. pp. J. Odendaal. Z. EMC for Product Designers [6] User manual FEKO [7] Tehnicile de testare şi măsurare în compatibilitate electromagnetică.. USA..16 Bibliografie [1] www. vol. pp. NJ: IEEE Press Editorial Board. J. V. D. I. Chen.. Pleşa.. D. Jan. G. 73-78. M.

vol. pp. 2. Yang. F. 1240-1245. 3.. pp. High Density Integrated Electromagnetic Power Passives with Vertical Interconnect and Stacked Structure. Van Wyk. IAS 1994. APEC 2003... D. D. A. pp.. IEEE IAS. I. 2003. [33] Cronje. J. in Proc. Integration of Electromagnetic Passive Components in DPS Front-End DC/DC Converter . IEEE. Jan. IL. Holm. 38-44. . 30. Lee. M. F. [34] Hofsajer.. W. March 1995. Inductrial and Electronics Technology Research Group. Rand Afrikaans University.. pp. Transactions. Canales. Integrated Output Filter and Diode Snubber for Switchmode Power Converters. D. IEEE IAS. F. High Frequency. D.. 86(1). 4. H. J.. D. B. D. Van Wyk. R.. G. Odendaal... Van Wyk. Thesis. J. vol. W. K. Calanes. in Proc. High Permittivity Ceramic Dielectrics for Tuning Transmission in Power Electronic Converters. 1. R. W. 1137-1142 [32] Liu. pp. F. T. P. Van Wyk. Van Wyk. 4.. IEEE. C.. Oct. Volumetric Optimal Design of Passive Integrated Power Electronic Module (IPEM) for Distributed Power System (DPS) Front-end DC/DC Converter. Strydom. Yang. J. 442-447. 1758-1765. Eng. 1991. IEEE. SAIEE. [35] Stielau. USA. J. [31] Chen. 2003. R. Sept.. D.a Comparative Study of Different Integration Steps. pp. vol. Barbosa. 2001. Van Wyk.. Ferreira. Faculty of Engineering.. Part vol. 2232-2238.17 [29] Chen. Chicago.. PESC 2003.Oct. High Power Resonant Electronic Converter for Induction Heating. 2... J.. W. B. O.. 2002. vol.. A. Part vol.. Design of Planar Integrated Passive Module for Zero Voltage Switched Asymmetrical Half Bridge PWM Converter. J. [30] Chen. J.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->