P. 1
Bazinul hidrografic hidrologie

Bazinul hidrografic hidrologie

|Views: 108|Likes:
Published by Re Manefiu

More info:

Published by: Re Manefiu on Dec 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/15/2013

pdf

text

original

Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Geografie Specializarea: Cartografie

Referat: Caracteristicile morfometrice ale bazinului hidrografic

Student: Iancu Marian Grupa : 111

Cuprins • Caracteristicile morfometrice ale bazinului hidrografic • Delimitarea bazinului hidrografic prin trasarea cumpenei apelor • Determinarea suprafeţei bazinului hidrografic .

Există două feluri de bazine hidrografice : Deschis: de suprafaţă. respectiv lungimea proiecţie orizontale a cumpenei apelor . hidrografic şi unul hidrologic este ca bazinul hidrologic nu ia în considerare apele subterane ci doar pe cele de suprafaţă . Coeficientul de acoperire cu lacuri . Panta medie a bazinului . Perimetrul bazinului. Aceasta cumpănă de ape e o linie care separa bazinele hidrografice vecine având punctele cu cele mai ridicate altitudini dintre ele. pentru cea permanentă cu o linie continuă şi pentru cea temporară cu o linie întreruptă. Din punct de vedere hidrologic. un lac sau o mare închisă. - . medie . Forma bazinului hidrografic .Introducere Bazinul hidrografic reprezintă suprafața totală de teren de pe care își colectează apele un curs de apă principal (fluviu sau râu) și afluenții să. bazinul hidrografic e considerat spaţiul geografic de pe care un sistem fluviatil îşi aduna apele. care reprezintă linia de separaţie între două bazine hidrografice. Principalele elemente morfometrice ale bazinului hidrografic sunt : Cumpănă de ape . Reţeaua hidrografică se trasează pe harta cu culoarea albastră. Suprafaţa bazinului. Lăţimea bazinului : maximă. Altitudinea medie a bazinului . alfuentii fiind delimitaţi prin cumpene de ape secundare. respectiv. Suprafaţa bazinului hidrografic este redată de limita cumpenei de apă (cumpăna apelor). delimitând astfel suprafaţa de care îşi aduna apele o reţea hidrografică. cât şi afluenţii săi şi tereneul de pe care afluenţii îşi aduna apele. Lungimea bazinului . de pe care e colectata apa scrusa din precipitaţii şi care e delimitat de o linie de cota maximă Închis: cu drenaj subteran care corespune alimentarii subterane a cursului de apă Diferenţa dintre un astfel de bazin. e spaţiul drenat de reţeaua de cursuri temporare sau permanente . Bazinul hidrografic cuprinde atât cursul de apă principal. Coeficientul de acoperire cu pădure .

Pisota şi I. notată cu L. Morariu. Lăţimea bazinului se poate calcula că fiind raportul între suprafaţa bazinului şi Lungimea medie a acestuia . exista mai multe metode de determinare a lor. Buta în anul 1962: definesc lungimea bazinului tot ca distanţă de la gura de vărsare până la punctul cel mai îndepărtat al bazinului. Schumm. Lăţimea maximă reprezintă dreapta trasată aproximativ perpendicular pe lungimea maximă între două puncte situate pe cumpănă de ape la cea mai mare depărtare. Măsurarea se face în linie dreaptă sau franta în funcţie de forma bazinului. Cele mai importante dintre aceste caracteristici sunt: lungimea şi lăţimea bazinului hidrografic. reprezintă distanţa cuprinsă între punctul de vărsare şi cumpănă de ape din dreptul izvorului. T. Horon. S. în anul 1932 .Caracteristicile morfometrice ale bazinului hidrografic Bazinele hidrografie se definesc prin intermediul anumitor caracteristici car ele face să fie unice şi care le individualizează prin modul de manifestare al proceselor hidrologice ce au loc în cadrul lor. dar valorile care se obţin nu sunt mereu concludente. s-au propus mai multe metode în ceea ce priveşte determinarea lungimii acestuia. E. altitudinea şi panta medie a bazinului. A. formă. Din această cauză. Lungimea bazinului. Asemenea metode au fost propuse de specialişti cum ar fi : R. I. în anul 1956 .În literatura de specialitate se mai întâlnesc termenii : Lungimea maximă (distanţa dintre izvor şi vărsare) Lungimea medie (poate fi determinată ce fiind raportul dintre suprafaţa bazinului şi lăţimea acestuia) În funcţie de formă regulată sau neregulată a bazinului. Lungimea şi lăţimea bazinului hidrografic sunt principalele elemente caracteristice care se determina în scopul definirii dimensiunii sale. .

în special în cazurile bazinelor hidrografice cu contururi foarte sinuoase sau a subbazinelor componente. la diferită scări în funcţie de curbele de nivel şi a cotelor topografice. După terminarea măsurătorii suprafeţei bazinului hidrografic principal. iar în final se însumează valorile acestora rezultând suprafaţa totală. Acest lucru se poate efectua prin două modalităţi. mecanica sau electronică. În urma acestei metode se obţine o suprafaţă a bazinului exprimată în cm². poziţia sa fiind influenţată de o serie de factori cum ar fi nivelul de bază al răului principal. Limita bazinului hidrografic se trasează pe planurile de situaţie în funcţie de relieful reprezentat prin curbele de nivel şi este determinată de cumpăna apelor sau perimetrul bazinului hidrografic. se măsoară şi suprafaţa subbazinelor componente şi a spaţiilor interbazinale. A doua metodă consta în suprapunerea conturului bazinului hidrografic trasat pe o coală de calc peste o hârtie milimetrică pe care se înscriu pătratele pline şi parţial pline. una dintre ele fiind metoda pătratelor module. Aceasta trasare se face mai uşor într-o regiune cu un relief mai înalt decât într-o regiune de câmpie. acesta se poate defini ca locul geometric al punctelor de pe care apa rezultată din precipitaţiile atmosferice se scurge gravitaţional spre reţeaua hidrografică a bazinului. unde pentru o trasare corectă e nevoie de apelarea la aparate de nivelment. Suprafaţa poate fi exprimată în km² sau ha. iar determinarea sa pe hărţile topografice se poate realiza pe baza uneia dintre metodele grafice. Metoda grafică se realizează prin descompunerea în figuri geometrice simple a suprafeţei bazinului. Metoda mecanică se realizează prin determinarea suprafeţelor cu ajutorul palimetrului. tectonica regiunii etc. Determinarea suprafeţei bazinului hidrografic Determinarea suprafeţei unui bazin hidrografic e foarte semnificativă pentru cunoaşterea evoluţiei fenomenelor hidrologice ce au loc în cadrul acestuia. Aceasta cumpănă delimitează arealul de pe care cursul principal al apei îşi aduna afluenţii şi apele prin scurgerea superficială.Delimitarea bazinului hidrografic prin trasarea cumpenei apelor Trasarea cumpenei de ape se realizează cu ajutorul hărţilor topografice. litologia bazinului. care în funcţie de scara hartii se transformă în km² sau în ha. . Cumpenele de apă secundare se trasează cu linii întrerupte subţiri de culoare neagră. e o metodă exactă şi rapidă. ce se însumează ulterior.

Bibliografie • • Tişkovski. Bucureşti http://ro. D : (2004) Meteorologie şi Hidrologie Lucrări practice. A şi Diaconu. editura Universitară.wikipedia.org/wiki/Bazin_hidrografic .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->