LECTURI LITERARE PENTRU ELEVII DIN GIMNAZIU

PREVĂZUTE ÎN PROGRAMA ŞCOLARĂ ŞI ÎN MANUALELE ACTUALE LECTURI LITERARE pentru clasa a V - a Basme populare: Greuceanu, Sarea în bucate, Prâslea cel voinic şi merele de aur Aleodor Împărat (colecţia Petre Ispirescu) etc. Basme culte: Zâna-zorilor (Ioan Slavici), Capra cu trei iezi, Poveste (Prostia omenească) (Ion Creangă), Neghiniţă (Barbu Delavrancea), Făt – Frumos din lacrimă (Mihai Eminescu) Într-o poveste (Marin Sorescu) etc. Basme din literatura universală: Hänsel şi Gretel, Cenuşăreasa (Fraţii Grimm), Peştişorul de aur (basme ruseşti), Piele de măgar (Charles Perrault), 1001 de nopţi (Sindbad marinarul), Soldatul de plumb (Hans Christian Andersen), Prinţul fericit (Oscar Wilde) etc. Legende populare: Dragoş – Vodă, Descălecatul, Legenda lui Traian şi a Dochiei, Dreptatea lui Ţepeş, Povestea ciocârliei, Soarele şi luna etc. Legende culte: Legende istorice, Preda Buzescu (Dimitrie Bolintineanu), Legenda rândunicăi (Vasile Alecsandri), Stânca Corbului (Alecu Russo) etc. Legende din literatura universală: fragmente din Legendele Olimpului (Alexandru Mitru). Parabole biblice: Fiul rătăcitor, Pilda pomului bun şi a pomului rău, Parabola despre oaia pierdută, Parabola despre împărăţia cerurilor, Pilda samarineanului milostiv sau altele din Sfânta Scriptură. Floarea lacrimilor  Parabolă biblică (Emil Gârleanu) Snoave: De-ale lui Păcală, Păcală avocat, Boierul şi Păcală, Povestea vorbii (Anton Pann) sau altele. Descrieri din literatura română: Ardealul, Portretul voievodului (Nicolae Bălcescu  fragmente din opera literară ,,Românii supt Mihai Voievod Viteazul) , Ţara din carton şi vată (Eugen Ionescu), Bunicul a fost, bunica este (Ionel Teodoreanu) Schiţe din literatura română: Bubico, Vizită…, Un pedagog de şcoală nouă, D-l Goe (Ion Luca Caragiale), Bunicul, Bunica (Barbu Delavrancea), Sărăcuţul, Gândăcelul, Căprioara, Când stăpânul nu-i acasă (Emil Gârleanu), din Cartea cu jucării (Tudor Arghezi) etc. Schiţe din literatura universală: Broasca săltăreaţă din ţinutul Calaveras (Mark Twain), Cele două feţe ale unei ţestoase (Herman Melville) etc. Povestiri şi nuvele din literatura română: Budulea Taichii (Ioan Slavici), Domnul Vucea (Barbu Delavrancea), Dumbrava minunată, În pădurea Petrişorului (Mihail Sadoveanu), Puiul (Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti), Prăvale
1

Luarea la oaste . Ce te legeni…. portocala etc. Descoperind râul. Fulg. Copilărie (Victor Eftimiu). Pluguşorul (Ion Creangă) Corespondenţa literară : Domnu’ Trandafir (Mihail Sadoveanu) Cugetarea : Ciocârlia (Mihail Sadoveanu). Limba noastră (Alexe Mateevici). bala. (Ana Blandiana). Toamna (George Coşbuc). Cărţile cu Apolodor (Gellu Naum). Ode : Ţară (Ana Blandiana). Patrie. Ardealul (Emil Isac). rămâi. Noapte de vară. cântic dulce etc. Vară. Mama. Despre minciuni şi flecării (Anton Pann) etc. Mama. Steaua în iarbă (Tudor Arghezi). Pasteluri : Oaspeţii primăverii. ce veste minunată ! Moş crăciun cu plete dalbe. Strofe de primăvară (Adrian Maniu). În vie. În Vifleem ni se arată. (Octavian Goga). Focuri de primăvară. O.Baba (Ionel Teodoreanu). Acceleratul. doină. Creion (Fă-te suflete copil). Cărăbuşul de aramă (Lucian Blaga). Povestea codrului. POEZII DIN LIRICA ROMÂNEASCĂ CULTĂ Imnuri : Deşteaptă-te. Am plecat să colindăm. colinde. Capra etc. Colind ceresc. Trei păstori. Texte din lirica populară românească : Doină. Doina (Octavian Goga).. Revedere. Rugăciune. Ai noştri sunt aceşti munţi. Freamăt de codru. (Mihai Eminescu). Ziurel de ziuă (Radu Gyr). Deşteptarea României (Vasile Alecsandri). O.. Litere. Scrisoare mamei (Nicolae Labiş). 2 . La cireşe. Toamna. Povestiri şi nuvele din literatura universală: Tatăl lui Simon (Guy de Maupassant). Steaua sus răsare. Noaptea. Colinde : Colinde. Horea (Aron Cotruş). (Mihai Eminescu). ursul polar (Cezar Petrescu). Alte poezii : Poveste. La mijloc de codru des. Părinţii. Ardealule!… (Dimitrie Stelaru). O furnică. române ! (Andrei Mureşanu). Linu-i lin (Fănuş Neagu) etc. Pluguşorul. Hotarul nestatornic (fragment din . Colinde : Florile dalbe. Sfârşit de toamnă. La mijloc de codru …. Cămara cu fructe (Ion Pillat). (George Coşbuc). Biriuk (Ivan Sergheievici Turgheniev) etc. Texte din folclorul copiilor: Numărători : Ala. Rodica. Romane din literatura română: Fram. Poezii ceremoniale. Plopul (Nichita Stănescu). Bănuţul. Aventura de ciocolată (Eduard Jurist). Fiind băiat păduri cutreieram …. Inscripţie pe steag. Cele dintâi lecturi (Mircea Eliade) Amintiri : Amintiri din copilărie  fragmentele Calul Bălan . Sorcova.La Medeleni”) (Ionel Teodoreanu) Memorii : Anii de ucenicie (Mihail Sadoveanu). Sculaţi gazde. Ciobănilă (Vasile Voiculescu). Balada unui greier mic (George Topîrceanu).

Cântec de leagăn (Ştefan Octavian Iosif) etc. Mărţişor (Ion Pillat) etc. Pintea Viteazu. Texte narativo . Texte descriptive în proză: fragmente din Ţara de dincolo de negură. (Vasile Alecsandri). În miezul verii (George Coşbuc). volumul I. Celui ce-a lăsat oftatul. Miezul iernei (Vasile Alecsandri).Fraţii Jderi”. floare dulce . Mama (Nicolae Labiş) etc. Novac şi corbul. De-aş avea. Vânt străin (Tudor Arghezi).Letopiseţul Ţării Moldovei” (Grigore Ureche).a Doine: Măi bădiţă. Ucenicia lui Ionuţ (Mihail Sadoveanu). Cetatea Neamţului.LECTURI LITERARE PENTRU ELEVII DIN GIMNAZIU PREVĂZUTE ÎN PROGRAMA ŞCOLARĂ ŞI ÎN MANUALELE ACTUALE LECTURI LITERARE pentru clasa a VI . Doina (George Coşbuc). Portretul lui Ştefan cel Mare din romanul . din volumul . fragmente din Pe drumuri de munte (Calistrat Hogaş). Creion. Vara. Portretul lui Ştefan cel Mare fragment din . Peste vârfuri (Mihai Eminescu). Bivolul şi coţofana (George Topîrceanu).. fragmente din Românii supt Mihai-Voievod Viteazul (Nicolae Bălcescu) Texte descriptive în versuri: Iarna.. Fabule: Boul şi viţelul.descriptive în versuri: Scrisoarea III (Mihai Eminescu) Texte lirice: Revedere (Mihai Eminescu). etc. Vară (Lucian Blaga). Plânge-mă. Câinele şi căţelul (Grigore Alexandrescu). Creaţii de inspiraţie folclorică (în versuri): Doina. mamă. Cântec sfânt.Ce te legeni…. Foicică trei migdale. Doina (Octavian Goga). Experimentul poeziei ca joc de cuvinte: Vine primăvara ! (Grete Tartler) Experimentul poemelor lirico – epice: Basmul toamnei. Doina. Balade populare: Toma Alimoş..Jucării pentru Lily”(Ionel Teodoreanu) 3 . cu dor etc. Frunză verde şi-un dudău. Brumărel. La mijloc de codru…. Constantin Brâncoveanu.

Viaţa ca o pradă (Marin Preda). Hotarul nestatornic (fragmente din romanul . Poezia populară (Garabet Ibrăileanu). Reportajul: Privelişti şi sentimente. Moromeţii.. Prinţ şi cerşetor (Mark Twain). Cărţile au suflet (Nicolae Manolescu) Parodia: Fapt divers (Ana Blandiana) Corespondenţa literară : Istoria unei plăcinte (Costache Negruzzi) Poemul în proză: Cântarea României (Alecu Russo) Experimentul desfiinţării graniţelor dintre genuri. Micul prinţ (Antoine de Saint-Exupéry). Pupăza din tei etc. Amintiri din copilărie (Ion Creangă). Mihăiescu). Vestitorii (Mihail Sadoveanu) etc..Parabole: Parabola celor doi fii chemaţi a lucra via tatălui lor. specii şi forme literare: La ce latră Grivei ? din volumul . La scăldat. Hagi-Tudose (Barbu Delavrancea). Povestea unui om leneş (Ion Creangă) . Schiţe: D-l Goe (Ion Luca Caragiale). Din literatura universală. Romane şi nuvele din literatura română: Sobieski şi românii (Costache Negruzzi). Ciuş. Parabola grăuntelui care creşte fără ştirea omului etc. reportajul se poate ilustra prin schiţele lui Herman Melville din Encantadas sau insulele fermecate. Întâiul drum (Ion Agârbiceanu) Ierni jilave (Gib I. Minunata călătorie a lui Nils Holgerson (Selma Lagerlöf). Romane şi nuvele din literatura universală: Morcoveaţă (Jules Renard).(Ion Creangă). Veneam la vale (Geo Bogza) sau un reportaj aparţinând stilului publicistic. Procitania.La Medeleni”) (Ionel Teodoreanu) etc. Marile speranţe (Charles Dickens) etc. În nopţile cu lună femeile torc cânepa. Cartea Oltului. Unde fugim de-acasă ” (Marin Sorescu) 4 . Amintiri dintr-o călătorie. În munţii Neamţului (Calistrat Hogaş) Memorii: Cea dintâi învăţătură (Nicolae Iorga) Cugetarea: Scrisoare cu tibişirul (Tudor Arghezi). Piciul (Alphonse Daudet). Amintiri: La Broşteni. Palatul de cleştar. Prostia omenească.

Povestirea: Iapa lui Vodă. căpitan de plai.LECTURI LITERARE PENTRU ELEVII DIN GIMNAZIU PREVĂZUTE ÎN PROGRAMA ŞCOLARĂ ŞI ÎN MANUALELE ACTUALE LECTURI LITERARE pentru clasa a VII . Parabola sămănătorului (George Coşbuc). Hultanul. Noaptea Sfântului Andrii (Vasile Alecsandri). Catastrofa. Horea (Aron Cotruş).a Balada populară: Monastirea Argeşului Balada cultă: Paşa Hassan. Veche întâmplare (Nichita Stănescu). Parabola: Parabola vameşului şi a fariseului. Parabola fiului risipitor. În tren (George Călinescu). Poemul eroic în literatura universală: Cântecul lui Roland sau alt poem. Căprioara din vis (Vasile Voiculescu). Budulea Taichii. Nucul lui Odobac (Emil Gârleanu) etc. Mistreţul cu colţi de argint (Ştefan Augustin Doinaş) sau altele. Moartea lui Castor (Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti). Popa Tanda (Ioan Slavici). Două loturi (Ion Luca Caragiale). Fragmente de roman: Amintiri din copilărie partea a II – a şi partea a IV – a (Ion 5 . Cozma Răcoare (Mihail Sadoveanu). Dincolo de nisipuri (Fănuş Neagu). Tabăra de la Sibiu (Mircea Eliade). Alexandru Lăpuşneanu (Costache Negruzzi). Moartea lui Gelu (George Coşbuc). Proverbe: Povestea vorbii (Anton Pann) sau altele. Iţic Ştrul. Poteca (Ştefan Augustin Doinaş) sau altele. Taine (Mihail Sadoveanu) Nuvela: Hagi Tudose (Barbu Delavrancea). Golia ticălosul (Vasile Alecsandri) sau altele. dezertor (Liviu Rebreanu). Basmul versificat: Călin Nebunul (Mihai Eminescu) Poemul fantastic: Călin (file din poveste) (Mihai Eminescu) Poemul eroic: Dan.

Ce-ţi doresc eu ţie. Psalm (Ruga mea fără de cuvinte. Rugă (Radu Gyr) . Duşmanii. Psalmii: Psalmul 145. Tare sunt singur. Deşteaptă-te române (Andrei Mureşanu). Călătoriile lui Gulliver (Jonathan Swift). Gargantua şi Pantagruel (François Rabelais). Te drămuiesc în zgomot şi-n tăcere. Viersul ţării (Ion Pillat). brazi înalţi (Lucian Blaga). Nicoară Potcoavă (Mihail Sadoveanu). Psalmi moderni : Ţărână. Imn (Horea Stamatu). Moromeţii. Doina . Fragmente de romane din literatura universală: Romanele despre regele Arthur (Vrăjitorul Merlin. Florin scrie un roman (Mircea Cărtărescu) etc. Zece negri mititei (Agatha Christie) etc. Lancelot du Lac etc. Doamne. Odă simplisimei flori (Lucian Blaga). Şi-au zis…. Iertare. Doi ani de vacanţă (Jules Verne). Florii (Vasile Voiculescu) etc. Monodonie (Cezar Baltag). De Paşti (Tudor Arghezi). Cuvânt. Despre iuţeală şi mânie (Anton Pann) sau altele. M-am uitat la fericiţi (Alexandru Macedonski). Moartea căprioarei (Nicolae Labiş). Patria română (George Coşbuc) Imn lui Ştefan cel Mare (Vasile Alecsandri). etc. Cât am trudit…. toate. Voi. Imnul Albei-Iulia (Ioan Alexandru). N-am în ceruri nici o stea. Despre cuvinte şi limbaj (Nichita Stănescu) Corespondenţa literară : Păcală şi Tândală (Costache Negruzzi) 6 . Meditaţia: Drum. Psalmul 8 sau unul dintre Psalmii lui David. Proverbe: Povestea vorbii : Iarăşi despre nerozie. Grai valah (Vasile Voiculescu) etc. (Marin Preda). David Copperfield (Charles Dickens). dulce Românie (Mihai Eminescu). Baltagul. Drama: Meşterul Manole (Lucian Blaga) Imnul şi oda: Imn (Aron Cotruş).Creangă). Robinson Crusoe (Daniel Defoe).). Lumină lină . Stelelor (Lucian Blaga) Poezii: Doina (Mihai Eminescu). Doamne. Patriei mele (Elena Văcărescu) Cartea . Înviere (Gabriela Melinescu). şi pieziş…) (Tudor Arghezi). Cugetarea : În Vinerea Patimilor (Octavian Goga). Doina (Ştefan Octavian Iosif) .

File din cartea naturii. Fragmente de nuvele şi de romane din literatura română: Povestiri. Monastirea Argeşului sau alte balade. Aventurile lui Tom Sawyer (Mark Twain). Căpitan Mavromati (Panait Istrati). O rămâi…. Amintiri din copilărie (Ion Creangă) etc. Decor (George Bacovia). Un om năcăjit (Mihail Sadoveanu). Ivanhoe (Walter Scott). Ţara de dincolo de negură. Ce te legeni…. La vulturi (Gala Galaction). Omul invizibil (Herbert Wells) etc. Vânturile (Ion Agârbiceanu). Copiii căpitanului Grant (Jules Verne). Privesc oraşul-furnicar….a Balada populară: Mioriţa. Ciulinii Bărăganului. Boul şi viţeii (Ion Băieşu) etc. Amintire (Lucian Blaga). Piese de teatru Comedii: Chiriţa în provincie (Vasile Alecsandri). Trebuiau să poarte un nume (Marin Sorescu). O scrisoare pierdută (Ion Luca Caragiale). Moartea căprioarei (Nicolae Labiş). Amiaza de vară.LECTURI LITERARE PENTRU ELEVII DIN GIMNAZIU PREVĂZUTE ÎN PROGRAMA ŞCOLARĂ ŞI ÎN MANUALELE ACTUALE LECTURI LITERARE pentru clasa a VIII . Scrieri SF: Ciberiada (Stanislaw Lem). Neamul Şoimăreştilor (Mihail Sadoveanu). Moromeţii (Marin Preda). Colina. În mijlocul lupilor (Vasile Voiculescu). Conul Leonida faţă cu Reacţiunea . Mara (Ioan Slavici). Poezii: Crăiasa din poveşti. Viaţa mea se iluminează (Nichita Stănescu). Fragmente de nuvele şi de romane din literatura universală: Bătrânul şi marea (Ernest Hemingway). Călin (file de poveste). Dintre sute de catarge…. Parabole biblice: Parabola sămănătorului sau Parabola talanţilor. Mai am un singur dor (Mihai Eminescu). Baltagul. 7 . Popa Tanda (Ioan Slavici). Testamentul incaşului (Karl May) etc. Transilvania (Ioan Alexandru) etc.