....

,

.

..

-

e.

In·tr·~··O···dll.cere,·/9· ..
• .• .. ':';. ,I ~-.' _ ~_ '.' I_ ,

Prefata/'7

:11 '....K· .It 'l\!:1'T'I::7[] .-;f;;rX ~'·'RE.' !It ~ IVJ...t1.i~'~G'~',J. -, ~.D
j ...

:S·

...:_ ~.l.
'1"

-~p~.m, ~L: 'VI:'-' 'TTI"-TT;
.' .

.

..c_.

Primal" mt.o~Z·:_·abstraet /:.':'nl ,r'!U~l'_l, . - \ u=[~ .~'~,., ... ~ Irnpeeabilitatea nagualului '~B-'~.;.:.''-'2"'0 -~-H'.as ':":'0 '"
,.1, .. ~. QI,.: ~
. ,..-!Ii

RA.O Intematio·nal

.Publishin·o ·C··.·· 'O'mnan":"-;'Y:' Gmpul Ediklrial ~O _., , ..

s-

[C..P~ ,2-1.24 B,ucure·~tfRO,···'·:M'···:·~ '_'TTA.: . .'. - --<~" ·f.',· .~.'IJ.

- .L :.' rl·u TIl It " 'ro·,··· ':2.~ OVl-rrr J:\.b. ,'..PIRI" '._.~' LUI '. .. .... :.' .~... A', b·:',·itrac_.tu:·: 1/_·40····· Ultimul act de seductie alnagualului Julian /5'3
l
'S"
I

g··...

,',.'

••

',

-.

'_

1_,

..

_.,

J'

.:....

,C:ARL</ .":'
...• ""', ..

-

J .-.;, .. -:'.'.,

:O'-·,·S':-

~.1

c..rlv
'. ••

·jA}~'T.··IANE····c, ~_. ! .:..
-'J

'D"A"

~' . : ;", .

.(£).
-

The PO'wer of Silence 1987 by Carlos IC·······'as: taned a'
. '.. '-_'_' :' ;', .~ - .• _ .... .1: ... ~.' C;:UI,._

3'·, 'VI:
-"~I ',':

~ '_ ":.

E···N';·!A:··· 'S·-"p·WFMTT·UI ~lU.L"_·", In-.. ......! ~..,e:: iriml/ ~64, .r W-llIl;(:u,'I,_ '~a"leg:'aturii en sp:~' ;'.> . -, _ '., Cel e pa·'tJrtli stan", .ale stslkineului /:79, 'I'· l::::l' .- ..
,

C····-LE'
••••.•

',

:..:_______:_'J'"

_:.

":

J

'-

I.

-

_

_

>

'.

". .

. • I '.. ~.

""

..

-'.

'

..

.

..,

'.

.

-

.-

Tr,a.dUC6Iie din Iimba engleza

DANIE':_-L' A"·
•• '::_, I •••• ~ "".,:.~;

TR'' ' .-

O,c··TrA·· _;I'
,I

.IIH'",-:: ..

.!II

p"'O'"
• ~ :._

···'GO·····'rli·9·~·B·'·A-··'S" ·P····llRI·: :,I... .K.1K
.... ·..

J

-.'.

_~:.'

~

. __;,'

. TUL"-"-:-;-'-:: 'UI--I .
.. ". ,:' ..

Cop1erta
D'F!\NB· ... V,I,'.:_
c-

S".·"T"'.A liI..:i' "_ ~.,.
;..

Vederea' spiritului l.96 a_ ,rut ".' .. S" ltu·t·.. ," ,dIU·:'!Ul-: /. .ns
g.·i'··;-m~ ,-

Etlitia I
.C

Miscarea punetului dieasamblare /1.22 Locul lipsei de compasiune / 138·
·~CII

C····
'

'Tip3lJll e.x·ecutat ·de - FO~:~ AL· LID' 'I-N··~V.O·~"M'~';D",A. A'G ,:rt . Debra .. lJ"'_·.... g"--,.arra ~ e '.reeen ·B·' -.',
, .' ".... ~':!" .•.. !.

'c' d ,e:;':sin:e·/····· . 156;.· .- .. , · b - ~. ,,,' 0'" Biletul. spre :nnpeca·. ill' itare, /1" . 7':':
, . _1;?, " .~

S"

'~anm-'.,',' o;g... ....,,... .r~ refl ,area ozlinzii
".'

B~:~DT~~L':E' '.' !.~ "~ INTENi}lIEI . __
",~:~«'"
I 1_," • ! _. _-'

r-'

ft··:t~at11':'·, .~.~. :
a, ..

' .••

;_:

•.•

~.

.'

~

•.

'

J,,' .::\';_
-'. r.-(,.'

..

>:

.

'-'.

..

".'

.' : .._'.' :'.'

~. 1 I ... ~'h'lO ..un~le:~u,o.
.1.-

:rSB~N °73-~7\··:..a:'1..2;4'~.~v. I" ,~~ ~:U
·I.I~'"

.r C-:'\TRARE A: INTEN·::'· '." j,:'T"-IEI ...:~'" ". 6 MANE······Al treilea'punct /1'91 Cele d,o'ua:puntit-L. 'fWCaJDloarcere / 2.. 16 .
'1'
•. "': .1"'.' _' " _', ~,.' " ""1'

.

____:_.,J:":-,

,c.

'.

':

,!.

'_;-: .",

.

,.',

-.

'

,-...

_,"

_'.

,

•••

I

.tt·;

..I-J,.. ,_~ .. -'~f-L,:"'J:J;.(.U .. ~

Tn'~ tentionsre«

'

I

"..","."

H,·cn1are·,···- ,:' ... ,. ::.~I, .

ntelor /.·'23·0
1,. ' ~ " .' , __ . ".' ,

..

PREFATA
t·~c.~''. elata od , d C'6rh:I',,--.' _.Wl:(e mere reprezinta reo atarea fi:' d' .a a nne'}'me ·t· 0:: e ne. . in,1...""" .. ' ......,folosite . de. un magician indian din Mexic don Juan itiere ':' _ :. ,: . .', ." .. _',.' .:.._" ':' __ ..... 'Maws Prentru a rna aiuta g'a 'int'cle" g.. Iumea vrajitorilor In aeest sens cartile mele cnprind descrierea_ unui proces continuu, care. .,,'-' ~·ll.. ' ". ." . .., .. . .. .. ...._'. .. ...,' . - '... .,.,.... . d" ....... t mar I ". ua .... trecerea , '. .. 'I UlU ·,:<.evme~ t n .' C!.ar,o.' d ta cu tr·· .... . ,'.PUUlt ."" ,0. ,
·c.· }' .' .':' :;_

:!Ii

I!I~e

'1:·

·

I'

.. ,.,

"

",

iii

,

,

t,

_,':.

' ••

"

e-

'.

..._

"

.•

··c,,·

....

"

~ " ..

'"

'.

,_

'.

,.'

"

',

.. ~ -·-'1

:.

,",

.-",'

._.

'':_'': .. _

...~_

... _ ' ..

_"to"

.-

_ , .. -.'

'"

J

_

":_.'

~

,1.,_,"':"

_

~.'~:

~,-:..,,,.

__

: .......

1

I.,.

"

'-'.:

.•..

,'

""

.,I!ii

1

io

.

tun'

'".

.

.

Tree"ani tntregi pina ctnd aiunzem.· sa abordam vlata coti'0 .... ·· .... ,~ ....... ".. ,.... . __ . .:.: '~: _'.' diana'~' n mod inteligent i. E'· du Ie· atia n'o:·a's, ·:tr·~ y:... .... ar>:..... de o'.·ice ..tLJ..:_ ~·c"··:o·a .... ...._. "'1,~.r .. r ip.. ar ,fi ea ~ este riguroasa, mtmctt cunostintele pe ClareIncercam '. ;-.le ...'~'..".·1'..... " t roarte ." .} ......-. A······ easi . rit .' .'~.. ap "'····;--' "./' sa. e asnnuam smt &:... ' . compiexe ..,.,-', ,1" ".'" crnem se . ·1'lea 1$1 ce .....Iuml,ea vraJIIQ·n -~l~ e··d·" ;O',··t ·· ·or._.-:_:.I.~ .. '..... ucatia ,0 , ..":_'.: .., pe, mv~~' ..~Te··· rala ,~l ,PC:, ' t'i.i m .. ' ':.·alJ.·', :'-'rbazata .., .. ... .,~. 'eo ' ·>.a,
... ' . '.-' ... c_·_·._"':': ... ,.". '. "..

_1

.....

~, ...:.'

~':..,_

.....

,.

.."

.""

,','

" ..

::'

..

'"

".~

.. __

,~_

...

:

..

1,:.., ...

(l,

=='"

c·''

'. ~"

·C··

>

'.. ,

..

"....

l'

A'

..

'0'

'.

manipularea luoiditatii de~~i .. . d,Ie:, a._'noastra ., este la fel de "' ,y", diferita '':':. .':. . . ,"., . ".'. riguroasa, fiindca si cun.. ostintele lor slnt lao fel sau, poate, chiar .. nnplexe mul···t··'ID·:' ~'1 c·...,··om,·I·c· ......:.":'~
. .. . , '. :.._._....:._:_ .. . ... ,,: :... '. "J
c·.·
'. ~I •

I

'Q..L

.

desi recunostea ca nu era. "-.. Catre sfirsitul perioadei rnele de ucenicie am.In diverse ecazii don Juan a ince:r... de- numit-o "vr:ajitorie".F • umanc se n[aac··in~e8trat~ 0 eantitate fin'ita de energie.... '. l-am 'mal intrebato data. '~ s·ftQit. .in te ·I·e" '~ clip:~ '0'" '. tntrueit nu a reusit sa-i gaseasca un nume potrivit.. ~ A'~. . .. .. simtit ea am ajuns tntr-un punct :in care puteam . _ .....Arta vointei" suna prea abstract. Simpla aefinitie.it '...._. O"""' -""Ui pa :v. bertatii absolute" era 0 definitie prea. ~._ . asa cit.:.-.~'_" de VI... ". .a a sustinutI!_Oca_ definitiile se S~IC-k~':~'b' pie.. inaceesibil pentru el._. '":' ~_.S' cu el" energie fo19~s. ' -to. mi-a 'rasp' WlS.. §i··are dreptate -..·.c._·'.. c '''''! a:'p: ..' ""' __ ."_'!' . mister de ran augur. J. 0 denumire "intru totul adecvata.lunga si prea metaforica.• : ..Din punctul de vedere al omului de rind. primi 0 definitie rnai clara.'·C'::U' . '" . .. m·as ce ·a .". a. 0''. dar "m'. '~ji~oIj. • • i _ 7' .. don Juan.· • ~ .magie" era peiorativ._". lei fiindca omul de rind nu poseda energianecesara pentru a .. Simtea ca denumirea rea..i.. a 8p1.: __ .. I. 0iit orie La·-· <.'.nu fiindca este vorba de un fapt absoIur.-·r -. IIWII·_ c .'.. Ii '_ .'J.. C:.at: 'F: . mai potrivita at fi fest aceea die nsgualism.' _:' .~ " a: . dar termenul leta prea obscur.. . Iarcuvmtul . '....I . """..:1.-_:. "".I..cautarea Ii .eat ~Adea $'timteilui un nume spre folosul meu..de".Lj :l11lra~1 ..if-asistemanc. in deeursul anilor mi-a dat diverse dcfinitiiale vrajitoriei.Li'rr.._(}'.:~... [ ~ ..a e 0 prostie sau lIO.Bj' :.$tiinta'~ eta prea vaga. ...../ l~' a C' "0': n·'!OO·'U"· . :._. '. " se acumuleaza cunostinte.l.•.~ se:. tncepind din rnomentul nasterii...lJ.. iar . .." notdeaun .

·nu.. . .>.. '..-....'s-e ~: .· :t.. III:..a. sikt' ...r ". lec. al'. In.~.... Ufe... lea.. ~:A . 1:. ·. . .. a·t··· '~:a'" . tel dalit . .OI. . '.. " i-'" ..1.DU.. . c·e·a···:"f..g_.. .'ij ~al .: - ".t.em 'U~·uza~mer unu . ~ -:. . .... ... .-." 1 . '. IF' . '. 't"'e" m~' .1. ~." . _' . iIi' ..1 .11 s~ "..'-en'~" .. _'. . _ . ..e ·lAte . • . ar '.' . f'"' '~." . ~ -fl" vr~J. d' ..se'~tede. . ~~.. mu'Ii~~.. ._ :.d: ·d·:p. .. . ~ ... .. 'a pt .r. t.l·· c:r".1"" '11-:"~ :.. ' .' .'.a: $1 CQ'ncre·ta...lfre:..·-.. urmeaza a fi utie llza.. -"..ns lao ·ea...n omului s-a schimbat. ....... earyacitarea.. e. ' ..... ·p···.". . -d d' ~. ocazie.U. . '0:':· . ~I" .a inai p'e _.~ • • I • ~ - .·d·:· ." ... p·ercep·.": :.' _:. ~ '. ..trfa noastJa.1..' . aU.. ... care. .. o·. "'I·.. -.:e·b·.' A Cf ' datil eu trecerea:~ timp" "u''l'u. asa Inett .to·"I.. • . ~ D'. ·t·· ·.:...: .·d· n·u·..t:'\pim. . :1":~.'. " -" ~_' ._' ~ .... d" e en:ergle: I '· 1•~ .I-:-e":<lwm· 1<" yA .peroepere·a lilltiii cotid~ei1.ott Se aft!...'"..:8Ce.. ':~.a1f!io·e'::p1Ma... . . '•. .-i.'.n~~'~n:'''''m-...lumea 'flU consta doar . S' ". ' ' ' ..' ""..--:.. QImpun.i-l... IO···-·tn1· v.' -c'.a ... '..._.. As.'QQ. ~.... d" ._.·nril~ .._. ... 0 data.."_ . ~'\o.enueiegi pnn .S>. in . - '~ .." ~ -."' .'.' .1- I.-: :_.: '........U race l(:. a·..r.' ..1:. ~.u.-:ac:a .I:. ' .1.. Mi· v:i·~JIio""iIi. .. ::.".. '. ti . ~-:'u_. c· .. I' ~"-".C:ure·-..~ .~.\Ii..' '0. _ .· .'r . c..11 tempiermnenl . • .' . 1"U..ontinuat . .' '. '.' -":.'. • . I....' 1~ c.ac. .. CUVlll!e· •.(j a. .. ..··~·c:..' '~.1._'... ' .. . .c. aar '.. singu~'.tI.' ' ~~:. • .' -. de ..:..:../ d'.•. . ""0' . .. " .ale '" . t·· ..:~. '!r.'p~rin ...~-.ra .... II J.. '. r~ aiunze .·:~~~·'ta··:···~ . '0:"1 '.tZa " m. flec.. • ••• ~_'I"'" _ '.' P· :u-·o.=·d·-'·<ll' n"'ul'~" -'...-n a'-lc.:- ~ .zate..~. . ~. I '..a::-'. -• ..r . afl· . _ ..~ ~ .. . '.dlspune de 'ellergia' neeesara pentnj a ~ oCllpa de v rajitorie .:"". ~ EQti s'p"erlo-s m-3....\£:1 . '.'. '!!' . Iar abordarea modaliUltii epocli .. 1 ~' ..nn. !!! . -.' energia. . _ ~:.. - .c· L~:'1 ~ li····x.• .:_..... " ........ ~"'~ld-l.ce am ~ju. d L.' -to Ioem· 31" '-.. : -lIi'i-."..-l.a·.~~" ::". 1 ~ ..(L.· .. ..'.~. _..m v~rea :s:a·p:·.-_ ..::.·vra1:J illl1m. epocir ..:e:~~m:y'~~ t.:. pentruca._'._ 'i~.. •• ~ ' .:.. · .A -' . are nu ..t.... < ' . fi indtaznit sa m..~_:.. '.._ '. _ . ~ r. . '-. ea .. .. .4 ". ..l1.ac.····E··'·D·"I..' ".~l·cunpun... '.ne~~l~e d' ..-''.-' . . ' I_r !.. .. U avem nevoie sa..:.. ' d···ata. ". . !II ~ _. ".' .. __ -.. .g'e' '.:.. mi-& Q. . lui y_" tcev d~'. -. .. -.._ "_'L~ I' ~.' fiiata ..' .'. '.. g'. . _.· -'dc' ".. '. :J .. A''~" ..' .. mcercarile Ill...'.. " ·s· ._'.... ~~. _ ....' . nn -a raspunse I' .rril yl..":'."T-'~·~·R·"' ····:A~··A"n· _. . ~ J'_" ... 'tu· "I" . ' ...' ... .. Ii ....' .'ill.ULerea ascunsa ml'!i'. 1 " "~~" d_:~._I~·.. ·""In··· .. rn-a lndcmnat sa cuget ..(!ptle sponta. aSt..··.. .'._I_ ~-. " . ':"' mal um..~ V.. Timp ul real decide .'..:" '-:"-" uu:r~~e·.. c~aSl cum 'II-..~.:."..a..' ~ . ~.·ere·. u...' ..:"1 '=.. ~_ ~~..'::'1 omu.•. rnA a+='~g' ·al. J ~" ·ut._.'... d'" 't' d' .."'~"" .~ '.' -..~!.~ 11..outtre.:ferit10 noua "I::' . ~. - .~:.'eil 'nofi I~J.:.Ol~ ·:v:rd.."" II!.. ..l:a·)·Am. folol.la frtdelfiina J!" ~~~.~ • '. - .....aeele crteva ciInRuri de 1. ..: .~~.• 1 __ •.-.r1· ··A .. .n"'" • e._ata m ce co:nst'l\ 'vr~aJJ.. ·t· ~fl'~' .. . .:. ~. ...·~ c~e .. '. ou. ~ .' d'.. ~_..1.I'. ...e. .: '.:.. :~'..'. ." J .... :.ceea.x'plic'~lie~ . ... i'< ~. . :'.·az-"'.·tele······a~·g'~'I'-..'.et~·p..v:m. •• __ ".q":d~· am aih111a>t ·c·~ o·-:-~m':-'u···l·de· ... ~-. --- FLUl .' .. • - ...· ·u'··til~·"·l~za·"e·':".• 'in'" - '. '.'1 '.-. ... cimpuril. nu estenimi de m'~: nie y.. rl!' . ':"-' .~ ..U1 .. '_~ I .:'t··.~ ' ". :t' • E'.' _".:. . i .!! .e . .~ " .fl1P :. ..' ._' .-:. . : .-_.' '... _ .1 • - -iV'.~.... "U~l_...._ c.. ~. batut . in deeursul timpului.-::-....pem Sa VCllem·~ ·a.·a::·.~ lel -" da ~ ·t:~-'. ce mve'fi. . 1. putere incaleulaQ b.sl~. 11 ...L:..· :....'.f.../"-. -~-~.·s:.' lh ' .. .r.....___.. .at.._'C"" '~'. .. C:" ..' _0.. . I ..eautat ...1.j~ un:····'.~ poate'pe~pet ltumle p·:.C-'e'-"a:t'' ' -c"11'1 's ."....~~ Qce~.. c· '~-. ./·.1"'" .' . .gru...m.atut 'ell blind.~: r r":'"'' f.....'..l.··~r~~:-'. ':-m' :~:'b"..ee:=·:·~t...:..." ." d' ":.0.~.J vrantone.. CIt ~e.. .".Zl··e. '.l~ .._.. •.e.u y.. ecbii"iii'..~'-'-'.'__ -:....Discu:t~ eu (t····~'il '__ -f-nA~Ta.t6.. I 1 ~'-' ~ - . .'11.:. . '. · · t'(. "'" - .eWfo·~~em n.ara a avea n·eVOle : . .t--' .e-' v··('.....:.·.~.. .o:j nU~I.: p -~·h....: ~ iI. ·e·-:.... :' ' .ac:··.. ~i eu am 'trec.. . m'al': curinel ..1£\ un mome:o.~ .'.' cu.~'.n :_·"E' ~II CE. ~ timnul ..... ._amml .mtreb:al.. l ... . . L:) '.e de .~. p"._. __ •• _.. _." ..._ 1· 'm~' p" 'l~e>p'·:··t Ide·'..".S·'S·:s. 1'osi ' :ceSl:._ .l~1tloil!e'·z·l· .1:.rgJe..".0. . ~1 t·· ··'·t· 11 :0" ...:..nu. c·hl--··r..~ ceea ce ve·.V.U..-' .' ..e ~~..:l. 1 __0.~.a~'a ~(#i.j!_ '.~._. '.ei.o.0 LO"'" ..·· - I'~ i • II!! • 1 J '!Ii'.._ .: . It !II.umtate.':.··:u· .. '~... d" .. :'....: Q.· L" 1 f". .. ~:e m ·::1 ...-... de fapt. ... .~ .oaeste 0 . '..i. data ICltl': _.-' U.. ee g"~":lbe$te.:le energl0 ..Ii.' ..._ ~1 ·s'a: /m.:' .. r' .' ..0..1 ····nn··A ..a~ . . pier. nn. . _. ·a··· ra·:'.1o·nna. .. ace as ui. C···-:···A··'R"'.'·energ<"iaAp':Ie . '- .'.. ..I " . '. _ ." ·tt ' . . -:='1 ~ :'.' m···· ···d·u'l--Ul~de P··-··je··. Ie..' .=r-A :·.. 10' 1r.l....I~ : .( :::.._: j .as' em ·-.hj"·l:.'··l-. .' ~ ..l).. . ' .eam.. -. '".~• '~'b.. ' .... .... ..:...-:-· ".-·.~J-.W. Y. ~'I:..•• ~.. ..inchip·o:··'Ule...· "vut ...f '_ .-.o'·~'~·'~a': sc·:··:h:·~·b·.._".:. cUnpUJ::i nergetice.. ·'i!lr. ne-invete nimeni vrhjit0'rie·. c· ep~...'.'" C7··A··S·····'.~>t ~"I m.·- - - • ~·I· i -.1" '~:'.. . :a'" C" :ce>'s"·l'!b·il=· ·e.. '.. 1 ) 'se'.'..._..:: a .. :.-' ..v·" " ...... . " .. la acea p"un·_:_.·o··.. __ :'. -"U' ..... :. '. _ .a. " ~ . ... .U.i:'.·· .:'..L.. .• ..'. ~1lI:' ni ...'. anume.iI .: ·h·· ·. A' f~. n· 'e-:'rv' . p.. . '-.: c: ~-«._ .. "a~I.'·· . "" :~.eaga." " . .. .'.' .J .'8u..' ···d'·····<"""· em·· 'a1~ \:_ mce..._.. U:O\I.'cal ..c·ep·cem ~. . '...• ..... ~.u1"e'" ¥.... lf·~e·v. 'p d" . t1e··. ' vms ca tme • '.. . .c:·:_:. • Ii. .'" . < . lentI'·t' S).. .' _ ... _~'c...faci :i:ll..(lStUIla energia disponibila.e.. ':'I"':De'!'7ii:1! .e s'pate" mIre om o'ra..a.. r -:_.I·~ . ~:...\ ··'~..J. . . R -.. 'con. C:ate Ie.~l fl·-..' .. '-' ._.LUlIlP • I •• 1 _ . _ . .!!....em...:1:1 " ~.. ..a.'.·. ~. _..-i? : Ju~an ' .1to.. initierli "ai.-'1. ... .. ..' . in v" .. . ~ - ~ - .aDIU.. nu erau deCit un mod.llime itilag::inara~C1 un..'g'c '. ~ D.:__ • l ..:.I .!~ I~ " •..~ [" '.-"y:i. "..ne CQ.~ .a··'·c··'t.' ~'' ' ' a.U osu '11 a ridicare din sprineene...'" sp are cev..• fl'" - ".. '.~.' .. . Sa. ..... lar aceastaenergie va pentlite s~manipUlezio parte d~ ctmptuile de eJl~gie ({are 'fu momentul de fa~ iti sint inllC...·· aflat _. ii N"" caRvmg··e. ..._.~~..ele ...aeC"n.: . ' .X""''iIJ··· . " il· . . ......·.ll~lp···' de ...·. lI!'b"iJiIi '1' . ..... ...-qp·a ce pnJi.~Q. .. l .'··at:·.'RII.~stfel..'. .ILU.. ....~W.lati '"ca ' ~i cum at fi 'frost timid. .....J ·a' n_·e:·~:tJII!"a···· ...j5! -·-v·· .' ... ... .iii ill .. do. '. C~1..'-.'.' "...~. teo '....~t~.l~' ~c' .' .de 'a' te '. u.• ]j.. .arvin :.·rc··-'·.~.e. __ .~"n' ·e·:··-nra·t··'J·~' ·o·l_:..~: :..tee.. _ . . I:~ .' 2i"~ .. .··.'"..au . I _... ". .~ .." ..mar nu .·8~'un··. :·C.. entru. . -. .rll·.resPJIam~ ~O:tu!~.:~ '.' · -I' .anodalitarea'' epocn. "' _1 . ::: um··e.:... _ ~ '.. " ~.'. :.[: '..at......(·e..I '. . ..n~::c·ap.. :::'n" -b'" I.. .~·.'''J3iJ ..AI .1..e de energie ramase ~" r: .~) . ~. ~i n....:".. ·'1~· 1 c. .$i ... .: ·.. ··~_~-tut. ·c:unoa~.. t" ~ .• "••• 1 "."-.~ ILJ..=:._ I~I .· .""'. :.I:ep.a·..:Jil:.~ _.:.'..." a.--). .)..U. ene.I. ~ .1_ '- .. :.' ~ ..N.e leneJrgl:e' nleuti]l...·tI'.. dfu1r~unnumat incalculabil... care te-am SU'~'US.'eel. .. .' ....::' r-:» -.li. p.-.. P:'" )'-1>....' .'.. 1ft s"'~a._··c . ":: c ..... .. _ '.~le·. . .' .~..a ca Ia indem..-l(:!iJ!.. '..". .:' r.-.. C·CI-:)T'IQ I..Q . ~-lJJlJ. d:"· d'le' perC. : ..." 1."~.-.:.. .". ..L '~im'-aID lasat la fel '~deg'·:~reu...cate ..Q..nt . " I ••.eRfe~gle seiectare . 'ar" m-' ......onvUlS ue p.. '... '..• '... ..:. .. p'~/llJterea v·a... ~ c."'" ~ . 0 ~enz~tle.rad ~'x"<'lFieeare lu'nt.. . ··... _. " . I errlfn'a'" ..".. ... pe ....' . I au alta..::~ .e.e..- i ......._ TP...-:s·. . '.l.tt'e':".A·~ " tLIDCl . . '..cu. .anonauterea '-:'"'.~ .i ..··Qe con!"..j. '~-":]I' : c ... perceput mtr-o anmmta epoca. ""'. I' t···· I·ar ..ti..!!'a" '~..: . ::.. ..-.. ~_._ I"'.. ~ " " Ii! ill -' "t 1. . ell 'pqtere.-1.. ·.. ........< 0ril:·I'"~or.'.: ~'c··. 1"-_· . ..m-a p.. 0''.. lO· SO.Modalitatea epoeiieste ace} gI'IlP 'de etmpuri de energie !ii'~.n .. a eontinuat don Juan.~ ~ent1'Aj .... tachinat 'el :~im-a .. I' ... Sa ' ' C'un.. ' _..~'-v·. -'.at ce 'fac.-'4..~ pentru a putea fi fntrebuintata cit mai profitabil de . cu.. ['bu" - .·e €·unpl~_·:e" e.• U_-"~ "- . -. CJ"Ci..I. . N·. a 1e"~J1Hr~ P -...-. ~-. . ca.el.' .....·C.-'. . .C1-:iHe.'.' 'r8"... '. '/.{~ .:.. 'b .....J. c~ : .. I ...• ' V£uitt:o. . .." .W." ~'...al!-I ~·e:__·k-u·:l···~· ·t1"'lize"·~:_·.. A" " .I·'" o..- \-i.if._:. ...•.. I L I' til- 'iii '.'" I••• I ~ in' . __:_.. ._._r .-:.}·-am .J.rL::. •• 4':"'..' ~ ' . ".e·..ep:-ut sa.cionving·:i? .cle am aiuus·la.. ..~I . 1.'. ~t'.:""" . __ ..Q't'"ras'·ufl··· :r: d' ·t·· 'un~' ~'unl" ..e."i. _ .. _.' .oom . . III • """"""·Iiata ceam'vmt Sa. ' I .ut.'c:: .. .. folosi." '.e.::·~as..:.'_ .. .~.'1 •• 'Q~ C" i I .: .'i?..' . ': U l_' .. ''''1''':.. 1 •.' d·. ...ar '. ~~ '_ . • 4o.. fiecare luem__.Ii' .d.". ".~.~..'.'-i vo-rb'a c~. 01 Ntl. ~.._: "1iJii..0 IVl~n._ere':-.IW'!·. ". 'r-' : __ -~ I~QI'e. ' . n'~.~r. ....ru Illla.•..' .leste.. "11'es. ..... . ....~ .": "01 !i." .aO~t··l·t···v.'l..'. -...grup'.r'~t.." _.' " Am'. t I :. -. C(:ln~4IQl s-a '+'~..• !Ii:_ .'iI·'~· . ' ~ !WII.~~.'_~. ..a~alCeeace ne trebuie este oa oinevasa ne con·ving~·.'.~. ' '1 I4€J' m". ... . I.ill._:" _ . . a1"' . ':...·:"e·-"p" . ~erce1'1eeeva-'.'.' ..... . .·~-·..Sl~a CO'nSQ11lat.":: ! .." ' ._.. .. ~ .. re·al-'.. _ . '~ nu . UltLa ' . .llnl-·_ '..·u:~·b·:·l·:ec~c.L.~ _ ' ~ 1. -' ''I'~':·. .' -d'__ . " .... . -' .c. _ Pe ti l-am aratat. ata 'Ill Juan? ··:···cerci·sam·a.-...' . ..: . m'"'e"'. Q. .. t si dumn e don .... de modul in care 'poatt) ajWl.' To. •. i uUl..A· eaperceptia Cred .id'.Bra cuvm ··t·· d·· ... ~nlll'£:lP€)SI ·n '.IGoutinuat el~ ..: .. . "".•.._-acltat~a de ··a fo"' e d" . s'puna Oi gluma~A 'Ii'S .:I .. -'..

' S··T. adica a de un barbat ~sau fein~eie.3 Apoi mi-a explicat rolullndnanatomlui In viata vrajitorilor. IaInceputuluceniciei mele. .~ I.~... -... dar c mi caun singur lucru din explicatia lut Jmi r~~nlinea~c.e care mi.. !u a.. liplte._.. .multe reprezinta cunoastere fara cuvinte.nlS'~ _..' . Peste citeva clipe vei uita .·ru~:··_... rtsnl ~i .. a lovindu .e :facusem.... ....ga a.. precepts. fu · ". Energia le permite sa aduca linistea.doua categorii de.jp Acumnlasem teancuri de Insenmari. . mi-a sugetat.. .. Apoi don Juan m. •.. -. . " . . spunea.l scriu 0 carte [Q' care..a a rna l .. .:. . !it.. . III ------: .... 0 un mentor inzestrat cu eumpatare.:·cw. ·e··~ 'y.... "' . .'. D'... -intrucit cu nu er~ "'. Nagualii turnizeasa ceea ce vrrultOnt cenumesc "$ansaminima": ce_ta cortefinrrii' euiilmntia·..c . cu ele.. cineva pe care vizionarii 11 vsd ca .!a era 0 idee absurda.Vei avea nevoie [de 0 vi-ata Intreaga ~casa-ti aduci aminte .' E-" i"I"': '.. . _ _ ~.. Intelegeam. . desi imi descrisese. '... .Ii . ~ d"' ~ .?i fl"n ~. g" citori.se: em ' ..'-' ":'1' y". armenia.. unele "· de alt e "a:... L-attl [aS~gurat arniateamea intele.P'UTEREA TACE.6 energie iesiUt din comun.-.e·. .-': "'1. -. '. '.oase mai mlci..rlagual".. _. '. d .: .. i. .iI.. SPU$ caun ~~tfel .ca patru sfere lutfiliJ:. -'I I. ..1&. UJ..an ume die ce eran necesare . ' : . 'far..1 l' de-revelatiile avute azi...RJ .t.1-2.$. C-ARL'-':'--O"S-" C.aneclar.. ~.. . 'iI!' .:. - . :: semenilorlor. sa folosesc Inscmnarile p. o Este unul.'r''1'1Q'I! lor n e ob 'Qn~uite nagua 'I'n stnt mn"1" 0'. ~.--:'". .':T.J!~ . .'. '" -. .l sa Ie transmita . '. '-' " "'. rni-a raspuns.. facut sa-mi schimb nivelul de constiinta.. chiar sub coaste •.P'I'\ ~.gea tot ce. 1.dispunind de:.. .a: a .-: Insusi donJuan rn-a pus sa scriu despre premise e ~JltQin~l. . ~ de _ " cunoasterea direct de Ia sursa.ii·iIi.1> -r ' It... '_.... absolut . corpului...ir\tinlpl~tor. stabilitate..dintre misterele de nepatruns ale constiintei .. Mi..A'. :': .i . uittndca 0 1- 'e'· .lndnuilator se numeste .c_ n-'A .t.~. . . :.-. ....·~!' .. Ii' 1 .]1 : .. si . .~·" ~·~".'fO" nita en~'e::J.. rezistentA. s. :0 data. d '1' mtenJj._•. /. cu usurinta ceea ce-rni povestea despre lumealui.. ..'-_ ·.ma in 1?artea stin....p~ 9' :~fer'aIuminoasa ell patru despartiniri YiS~~. pentru ca ceie mai.. :..gin:di vreodata ce aveam sa rae. procesul intelegerii ca fiind foarte dificil...... . Am· 'argumentat (. :'.'··J\N-·. In aceeasi clipami-am pierdut clarviziunea.

printr .. apoi va trebui .6·.o'lta·a io:vataturii lui...aglomerare .'Q. Cum straluoirea punetului deesamblare poate lumina orice ctmp energetic ou care vine ~.aie:s'tti~: OI)~~.l·Dd ._ -r--.0 'm ~tJ.'pun:ctulln ..emanatii1e Vulturulni.. . "'.3~Pimtele umane ~smt i ele aloaooite·~dintr~<u'n.-t .~era.esti scriiton.. energetice identice.'~. -_'I •• ~. '" sttUALJ'.'~"l'~·to· . '} .ca ~ ~ ~.numar incals culabil de C·imnuri. elefiind predate i8.. • de cOQ.~.a. .rn~e.numeau "jnvata~ripentru C partelfstmga~'...t la fel de faptica si obiec:~tin. "pun"ct straluciror-de u-tl pe suprafata globului.~ '_. ca ~a trebui sa faGj ap.__.ase.:~....ctu.:n'1.ttebuie sa"1i 'vizualizezi expeFien!tele~EQ ~i cum le-alretrtU..:Binefnteles canu.-. ~ .. .u~ inpr~ctip~doarinstare de con~tiin~ .. in mementul in: car-e.-::..e denumita 1. tale: --_.. \.bratele mijng. pemepttatmei lumi eu totul dife.. Pentru tine serisul fin trebuie ~a fie un exerettiu litei'ar~.'no. ..interiorul acestui glob luminos se activeaza. . .I"·~ ~.eral.-. ~ ~ . il..gig..._"~" ' ~y ct:m. ~ • I '.~... Cum singnrele ctmpuri energetice perceptibile slnt eele aprinse de -p:nnctulstralucitor.' ...cum:t._ Aceste canpuri en~ergetic:'6~umire . . ':::_ . n :radiaz.! de la 'D.' 1 '...t.. Acest tip de perceptie este cnnoscut sub denumirea "die 'vetiere 'l: Ctndpunctulde asamblate i~isohimba locul. r. el face posibill..·. ~ '~.. ..' _ _ 111. . dam' ~~ '. .. .p~~!Immisele raiiterlel.de. ~B.in contact.-:.Mal intli. :.. :mani£esm.. 6Xiis't!lu dOij:a eategori! de invatatUti..~Llavrlijitorle ..lm.Perceptia areloc ln momentul In care clmpurile enrgetice din imediata apropiere a pnnetuluistralucitor iSl extind radialia. -.p. .~~imkln:o~mala. . \-' ..' OU luminos. 't'.b' c " 6. funp ~. ~ --. .aji~QEie.': eare se asambleaza perceptia" !L' san". acesta se numeste . '" .' r U~.l~' x. --:-! '-' '!.'" I! _'_ .n.m:&ate am.0:2... '1"5~" <.. -. d'ela.!el~ep.@lll.. b.1 jl~' ~ .':~JjL." .~ ... ni~fe'fire( ..sa veztt~tul din v.__. ... spre aIumina elm. ajungind in .de cimpuri enezgetiee din . Una se numea "lnvalaturl.l:rilpr primite e . • • •• . veehittJ:e.s'e.... ..pu..~~A"!II' 1)/:': . .·.pU'T §l aimp U'i :". enerserice aa.re t art ~~~~t ~. saris desp:'re.pe suprafata sauln inrerlorul globnlui. a: 'llC.~..ci unul de Vf.'~'U1I~i 'm'~a"e:::c'~a~·' "~~-'. . '--"~I_' "_" I .' ~ ~.'..pun.antic.:si initieze d!_ rl'·:uomeRli.v "Baal ""k::l' are" ~ I. patrund orii p. un glob 'luminos de dimensiunile corpului uman.._... "tI ..:I. .. *'-!L·.l lumineaza imediat noi cimpuri energetice -r&emdu-Ie pereeptibile.a'fCUHglobului..is. .nj.~~ 1'"n":::~~n. c~u.mia~l1l...".. '.r!'-~ '"'.. ~. .. 4~Doar un mic gmp . ~Jj :Aceste...-l_ '.'~ --!..em"~_:_.pentru p...I.. eare-consta din.~._ LIlli i" - I. sursa de pro.." as. ~ ..14 . elelalte se ..-\:.8I~ de ini~iere1 deevoltata de vrAjitQrii din .~:-" .ou~.pli~asedan luan~mc:anrextul'mva14\b.. este mutat lntr-o noua p'~zitie.as Il:flll .'!i IU~a. :-' . pil:nCb}. . :..'BO'l': l~ .~. ~. ..~.~ Bmanatiile :r ¥1l1tUtului fonneaz8: un Gong·:lon1efat~inchl8" care . -. .lJ.infmili de 'ci:rnpmi energe'(ice. .eman~tQareunorfire de l~.: ~'.t~ .....o....'l: ..are~le remise.Iat:a'... [ill I -. 1111. ~f: . v '·_·a . . :n~ 'in~:'" modnormal 'V·:·:ra···"'' '-.Punctul de asamblare poate fi mutat dill pozltla lui obisnuita 'de pe suprafata g10 bului luminos.LL).j3.. speclallratc: m.'J. asa .''1'~ei. :' . "" •• c...~:~_-:. Universuleste 0 .x.tul tOu.l·-~.1. san ca un '.dopa categorii pcrmiteaumaesrrilor sa. d .> ~ ..a~.-~'~ .lp..~I.I... .Qi'T:a·'t'~ ..tr~ostare in me..' ..Woill .a intirit el.e lat.. . din . e"~.alta peeitie.l....toQa lui • Vulturul.QI1ii in:ima:g·inallil.:>.arfea cWe\~pta"'". _:P -.rl..r- :_.:_~. .

-:. 1-tW\ti~~~ -0 lZ.a.-':. -- • -..confrunra cu .'.. yl u. ..• . '. ' ..... Ani la rlnd. reprezinta forta ·atotprezenta Gate ne face sa per.ce~Sl~l d ezid ""....~ -1'1. <A ... ' constiinta. ~tiu ~.. ':..ce el '.. ' .s:amb.-' ...ar ell e:ram.. .."' ".. mat iIIlH...~~.-·.."~. " j' . ..prac..:__.'!'..' ~ . '. _.:]'me"..tiei. ". .. doua .. .se izbeau dereafitatea 'bizar.:e ~'Ir' J ~I r- ..- . ~" ~. -.t ~ lueru virtu'a!... .. _.m·_'.. dar in aeelasi timp eram lipsit de eapacitatea de.a 'pu'ne . c. ~.. ..darnu-mimai puteam .te ale le... I.. ~ .. I ~_ . .a devenirn §'i Iu fapt . sa h. .. r. apeltnd la ~J1. :.ac. '1.. 'evide. aeest nivel don Juan m a-m. . .' .-~.. -..... ....' . _.'lde.' '~"" .'._..nun1..'.:: .I" -.. ."" . '~_I.'.~:.. don Juan: pove~ti d.~··:~~r[·'I : . QL1 .. '. a""e'l i11n"'-'O" ···t C" ' J" I'tn'~ 'b+' ..a·. '~.9~rtTp'-.D.)lle discu:t qu aJtij. d''.. m·OrI J"'. s. '. :. "' .-""..atoar. '.~ · .. ":'1'1\'e'rau execute v'" '-:~" .. ~~...' .. ·a .. dar tot ce am mvatat de la ei ramine Inca mvaluit in ceea ce don Juan numea meandrele constiintei elevate . iii ~ :.~' ~.'/' :iii .: _ _ "» • o •••••• ·c· .~'.. s. .ala·. 'E' : .. Si • un .:e.. -: .'VlZlon:anl vraiitori din veehime mad t' ' ' .:U ":Q~:.•.:'"' 'iii .·nentru.ctiilor sale~..• ~..~.... silit Sa a oeolesc problema..I .v.' .: .~ '( '. .._c'-I' a... Juan rn-a invatar maiestria de a-mi stapini ccnstiinta..'. reusit :sa realizes conversiunea cruciala a eonstiintei'elevate tn memorie. con" . . stelkingulu: sau la maiestria intel1'{i:ej'..' - : ....omvete once..~" mmern ~.. . La." _".'. Ide indata 'Olereveneam la starea mea normala de _ .U· . '•.""... iritetYe~'tid:mt~(1p~ei.. .."~...'..~i slnt ." i. '. I' .'.parteaeea. --..entru. tr-·· b " '. . '.'Iii'f~... "1 ...i(. Iii. . ~ - '.tSu:-tielcte.- ." I. ' . : .tfi..! .. I!!i.ci illdirect.. .int . nu m-am referit la alta..'il~~-:- ..'~. in prezent." .. pentru.~ [c... - . .Jj.E.. i ~.. - ill Iii c'~·:' "....••• ! ~. in astfel de $tan.d natuta miezurilor abs.~·a ·d·I""r· . evitind sa rna gindesc la ea.-il:'lu.. " '" 'iii' ~ ..m...-a]...~ l. _. . :. 'Ii ".:' _ 'p' U .II ~ I. ' ....t.las·arli·punctului de a s' amb . J • ....' (1. . nmnai aceasta stare de'~.l[.c~4 $~ti-mi'.. C. str~~la.i min'tirea n. ~ ." . '._a~l mm spectaC\boas~~ Autien'l: mv:ataf.': :_.U._.'.IJ ..Of'~ " .<\ .-. .1'e d'· · 'b d 'b'· tru· P en.d ~1te''..t·.' c'·omp·. I:fl~~~ ._·a tezo}v·a ... ':..".nta ceea . inca . ..a:~i de... .. .:'. eonsruntet afost inclns . ".. .".. C" :e.~..01= .C.. ':......" ·..' "cc ""'. pabil s:a surplrin... .'..' "1 II! Deplasarea punctuiui deasamblareal unei persoane era 0 manevra esenti ¢1~a. visetor.L • .~..- -'..:'..loviiu.. _ll1 nmt.. . .~. '.tau.::. .. putere. -.punctu.. _"_" . -. ueziderat -..ormala .. _~~ ..ll7.o"n JU:'-an t"~'~ imi o...--".' i£J~UL. "C'...inlkplmueia tutur.. tt' "-'--'~'..-......_ tezu:}ta mtr~o'stare..'IW>.~.. . . <..en1 'W3JltOril9I~ Nu~:mi_ era: OTeu s..a~tfel. onstiinta e totala. Mi-a luat ani intregi pina am. t::Li .'. .•. 'c .( ly~u.:'.abstr. ..__:' Q..'1[· ulu . . .':1 . Obi$nuitl~ printt~e .ijl'llce d~ C(~u~tun~..0" ._ .• '. _-:.. '.~'..._.<.: •. apacttatea-n100 cle iiltelegere c ~n.espre ~jitorii din trecu't Mi-arelatat pov··e$..' Ca parte "'-'.. dire"c.. apor 'sta1ki~glJ1 :s'a-u controlul I.Pina in prezent mi-a fast imposibil sa scriu san chiar sa gindesc coerent despre arta s.·ut'0I1lica e''Via'' 'c...refet.. '....:...de.rea.g'a.'soluW la I J.....nA ~ 17 probleme genera.m· " • ...:. ~.-' " .~ ii'"'Io. modului in care don. J.' .-ye· 1lUp..:. IntenJia. ii' • .II~ .amtnat-momentnl.trao-rtlinarei ·:califa. Perceptia este mai curind rezultatul presiunii si al I. ~~ .·.desphi.· iii • •.~eare. "r:. " _': .11inte. ~~" ° . :--.br db·."'.C. <iIi' - ~ ..JLI..~.Seepul vrajitoplor este de a atinge 0> stare.a explora toate posihilitA@e de perceptie aflate la d~ '..x.'~e.~-:..~p ..uiJ ... de.)1 "~:"_"'_c Ii ~'.'::.se..-~a'_.:" •••.'. . tl~!l'.de$i CQJpul nu era ciw£t de pu'tio :atins. D'atorita :ex.1'··c·.".•.\..".. '.. ':u... .ti ·a a:·('!Ie:·:=-:~s-'fhr·" S'·. :~_'. .:0 • 7Cll -' ..L. -~ . "-".expl. ..J."'p' lQIJbl·-: 1 . nagualii.~r'~.S'J."I.._.. .:.'.'. .--~~.. . : '. . · Oltura in OIlloplarul dtept.·n.1'ii.O "I. . -~..ep'..... .:....a. realizare ~a' [:.~...icatiiior lui atotcuprinz. :..··:::~. ue··a.~.TAN..-- .I ". -·...••• _ v' .... pin! Ja..-..-.UI.lstienti..."1... "..·cA[nQtiint":a':" ~l'e~-'v' a··ii'p.~:~. ~ '-. . .a: 'miezurile. fiindcaele. .·0 9.. · . _.-~~[.. 1 : -'·'...· are 1:1:\ miez' . -...·' ·e··· ~l pa1:uCll:I~-ar-e sau pentru.~t~Le'~·I'Av·"a·-·'t. nivel de~cun.~ • ."vr~JrtoT~ nii U dintre·· ei.al·~oriJa... .L'. .ItQrul'a doi din tr e confratii SID vrajitori.ARLOS CAS.~] -...'.a intr~o maniera ration.. la rind c~expli~atUle.m..: ~..a descrie $RU de 1l~ aminti ceva...-=il. '...vataturilof' sporea incredibil..'-I...elcepem nu tnseamna c. • " -. . Vicente Medrano si Sil vio Manuel."....-~t'l m~..'. ': -- .'- I ~.:.'. ...'. .. .'ermite .aCea8~"'a....':'el!'!llll.. . ...asaia..~: - .aceasta a doua lume pentru a¢apata energie.."~n]l'l'-:I Q'~ iI~t''clZat'ea-..o'fid'a .U. . CO'llfonn: tradi.' . .'." . .. srstememmate d-" .'":.. ' ..1" :'.. ':':..fe. ..~ .~~ " ..talkingului ~imaiestria intentiei..!. I . inimag {ina ~..11" ..~ .crt sa m:alAmureasc.: pentru-.' "".oas:tere .li_..onareau :mai.:_ . lSpoZltta omuluf.~a8e. n)u. .Modullu ·.'ort8ttte·.." .d~'l. PInD. ~ ...~i~ . a 'nu 1" t~' ~ontra"lc-tle~ 'nu am .:·_··jlee:~. ii-iii """ .-. ani .. s:ubiecte . II"".".' ". .o'. ~ . .. ··c.. '. .> fl.tica .'._:. -.:' ..l.uan sa muel" lin' ..: e a~if:rabtec-etauUn ._ acum..a~iae ne nlae f In aeele 'Stid .' ... '..'. Don JUa1f1 JTI-a mvatat principiile aeestor arte si aplicatiile lor..e .dle :penlru partea st. .v . .: .J' ..8'-'0 _.. puteam functiona efieient $i sig_ur. . eepiem . c01.. Aceasta stare de oonstiinta ·implic! pina si un Ii d'" ~ a.'." maiestria .. prin te·ma fmala'a initierij :pPmite de la..tile p.:~. Dar ¢'le. .'I.'-' _>__ . ~ ' .rezultat de aici m . " ~-~ ::~ u~ _.:..tracte". ..tL.">"-v-"atat procedeets necesare dep•.1 i.mO·J~·.in .aminti nimic..'. ..'.. I~'''' .<...e.I.I.l~. u..-' C. ". ' ....llta . . ".'. ·. ·_·~ '".I~ ~! .".e ~. ". ..· ·d'.' ".J.. ... c'ar~.'·· .z6 .inv8.'.11 .. ." .. - '. .. erau:·· vlsatnl -resp':e:"~c:':'f'lv:: acesn ." . ..'. '.: .:.:"~I ·.·c. .!Ii - " 1".':':'" in n. Tot ce am scris plna acum despre ucenicia mea In vrajitorie a fost 0 relatare 'a.oZitia IJlj '.....N.a."c'·.de ....mi-:~'-'o.. inlposibil. • .]wre d'to p. in p..neconceput aconstiintei elevate: si a cunoasterii' directe.' Ii . ._. Ratiunea si bunul-simt au . • ~'.. ..... Greseala mea a fost ca le-am privit ea subiecte pentru memoria ·~. ". . .'- I"" -.. ... . [.:.· . .~ . c ....ra p~:.. ."-.. __ . tulburarea cognitiva care "a. -1" ~.~'" .

~':'. ' .... aru--"-"n-"·C.C." aflam. iii ._.detalii despre vrajirorii respectivi.". "'. initierea mea. " '.o"J. . '..• _'" : . ...'a-'~l" .r u mal td dt.·. '.'.. .~18 C·ARL'OS 'CA'S:T~N--'<. ~V" Ul".~~-~ !~. .'.:.'. 'N".. ~-__ v it m . .~....Ii' '"' to '1 !Ii I ._.1 . . era neeesar sa meep sa trag' cont~~ t1 '1·'" e.:E'.ienm .. _ I.'d :"a-""~''-e' ' 'o:"'m: irta u vraiit 'p-' ~_. a sa '-.:. '·V':·'.ca a --8'0:S·:_ ..:V .1-. m .~.OJ.]-.: E ::.-".QZH b p.~.e.G :.N ._.J.-_..ri din... ""l. care facea parte don Juan..~. "._.UI ." . naguann . Juan rmi relata mici istod ._." ··.."""".... "~""~. Don Juan mi-a explioa.~ #a.. . . ... -~'" ..._: ...' -_. ~..·_" .~-:'s"e~' 'c:_':~':_:'~""'-.-~ d'. rna resemnasem cu ..: r- S.~. I.ed-'. iI." -...' I _ • ..' . : '.-.. .\.".(0. rio ar"." '".e ·:1· an urm tern ne .~l_':.' O". erau '-.A..' .i'l. ...~.'. .Ii . .-"' " ti iad " .._ trecut.._':' _. '.v.. MI._""." ..un . _ __ 1'-U._:.-' '_~l __ _ . -.~. il lul . _l ' .... 0<4-'.':." tela t'.'.' '"' :a' ."'.--'.U. ...Ii.n·e-... .' _-. 1 ._." _~' ' "".. -i - • .!.U1". . _. :::s.'_ " . . ..." ... . . ' " 'lC-l.....:.~' './.c· '~' p'.-.ple:·_~" .· • _. m nite 4l. ~..r:r'~.::' ... -:'"'".snpra.··eSGrlen..··a ...l!:...:' tu din dml M.:. J!"lU "'--1u "~..._ . _.. . _ . t~.-.I.: '.·.:..._ I' ".'g·'nr·e·'zecA m"'I'em'" b"n-'-'" u~>" 'e.l -I ~ . ' 'i"" '..:. .".'. _ I.. . ____. spus el.. __ -L M"'IE-' '. ..:'] ."-.c :: "..." '2: r: "I ......._:..> '..O·. .o"... inmicit nu avearn cum sa-l conving pe don Juan sa-mi dea mai multe . m'.• .~.~.:.' __ '..'.e" 'I' a]1:"1 em"". .-.':_~.. \.· _.~I A .runan. ·LlU~~~.t.J.-....-. ." ".... L :.·_._. I • -- •- ' . •. '...~"-:_. A· '71·s-'e-:.'.I"J:" 'ai. ~ ['_' "U. :~u.O· --iu.UZll I l.' 1' . a facut 0 afirmatie ul.' S'>:' <'::"'_ P' I R-'"I'T U' LUI' ..~~. despre predec 'esorii lui vraiito .:.hi'1c····'~ vo'Iii' sti nicie d ata prea m ulte d espre ei ~. al e 'mO'...' 1 de -.. cunn.'~"~'era m.'~n.: ... eosebi de'·'s·p:-'r-·e.."S"--::"'T'R' ' 'AG/-'~T. :" .t5.n-~ m'. .gind. .'..']' J" '1"'.. .ff '.. "._-S~.'" .J. _ . J ' ...-"'.)al:. I.. ~ --.tnl C!'a'~ '"r"im despre vraiito irii..' ". - .' .'T-A~m·1L 1.1.L._. d_ 1itl!e'. '.-din .. ." "...~.I ill' II! din..-!.~" on . dar nici una dintre ele nu-mi nferise ·0 imagine clara despre persoanele deserise..'.... " "~J L'_"" .._. . .:..'-. ~. .':' ~I'. ~.lorii res ectivi ~.~:.._ ... r: " .Q. PR"I-M" =J I... '...~'0."Et. .d'._-c'.emaiestriei de a staplni constiinta.~ .l~'~..'D". . 1-'.." .-._.i_ . -: '0': v: ..' :-.~.111.I..!' '1' " !C'l. . ".-IFE~':I-' .~..1..• .. ' -." . t· -~'C.'_ . ""'-'<~' ..ll"-1 m· c'':::r..-"Q. _" • - .t C..- ."" onu ui."v . V... '.Q..'.-."m.:. · cO'O'..'._.'-".8Z:?tte o vizmne sistemenca asupratrecutunn.LJ:..~ 1.""'~ 1 __ '.Q "'.<- ~_"~ 1'1\. !:.' " . " cf·"_._ ".' ":. .'. _ . i : . t . .-~' ·. care imi explicase mai rnulte lucruri despre com'p'~exJtalU.l)" . .p'~..'i._. -.'...·-·I·r~· cite ori era nevnie....-_._'~_:_.• ricul '..:.. .e._ ..~. . .~. .' .__ ..'" . A' 'r .v. I ". . e..::~.1.. .._\O c. . te"..' .v..L:i:.-.v-:.:t-' .. .~...~ ' '..don Juan.-""ll't··":~. .' " _ :. - . a" specte ale persona Iitatii lor Fie care dlntre aceste . '. .''" poves m ancvarate... ci .. . .. lUl. grupului de vrtljitb..:.~.. smiaz c".__ ..·'.. . _ '.afU-. '..U. '_ .:. b -~ _ 1 qJ . .~.a_.. a.'I if3i"T"~ ___ . '._. '. '..----. 11":: U' .' .'." I U1_.·'lumina . . men.. 'tU"_'_"" . ....:._m:~···· .-estm rd..~..:...c::.'.'.I.'..

·e~ Bra 'pie la·m....dacf!." A...-.l~··..•. sirnt zh etar ._ :100 " .:.0. ~e:.~' ~.< dor I.~ .~ DlS~ .'!t' .:--.a: ...00:H~1r~ .C . _.tI.casem -fara' suoCJ~'Sv s~arecre._' . ..ws.."li. "(]. plare'l~.'_".. ·J~l!l.~. :~' \ IC- . " ~~ 1 .·.'.lze:le c·-.'" 4~'Cidqura.~ .." :mr'a)-:-: e·1.··.. '. '-...·..ez1J.... l"U~._t!.:a~·· madluva mila:_.. '..e.p'~~.Z. '..llni .(Ill famili -:J. ·1' . IC:.1." "...1 I~Jl:e. ..."II"ll't.-·.ca senzatia pumno prLatra mtmsa Ne....···· . .U'I.It ·~lt_~tliQS:~. '0".I . i> .' . .... .ILI·_.il. m ~. _.l1'~~ ~' n"~.!~"".J'..pa!ea I·e:n~astre. -' .tut.aI."~ii 'il' .eliil:_ .. _.".tacea11.Y'iII1p-..__ • -. a---fl':'am'.&. '.....' .i1 ·se~m~'-' ..... '·6'.._:""'C -': 'C'}~ .~.':l~ ·p--:-'l'"'~.S. ~~..' l- ~. ~ " . · UI1}lat 0.:". .. apreape .am SpU8 ell g"Jl~ .pru.. - "..'-~""81· . . .. I • • =..• . fim croon·Etta.! ....~kt.. 1 I. • _'. . StEimU1Ur ~~'-a~'t QYra"su·: ·-.'eg··re. .• ·-h'·'· N-..W-J.~1...1__c_ .·eie· :san.__iDm....: . . ~ .."'" .~" . s-a rlUl:GU.".t"'r'-v::·)~....~.W.• • . '."· 1a.. C .pus .A~~ 'U:·'· '~~. ~'l'. .. I~are" . i i1.. .J11 .· f .. _ ... atn ...Q~ ~r>-~ -:~ _0__ .p. '0:'.. j.f)v~t.:'.cmieleS C.unu.~~'_'1'j d b' . '.sa...~ .-:.. I 't J1lL. ::"'-'..~~C. . 'iJ . <I.. U:NI1~._. .- A. u_ ~s .!·.€. : ·1. ~·).{::.. . est acop._ n·.iltia si a...~!~~U~ C ~4-R<L' .. '..zio. -"..~" ~ !ill'S' ~:u "11-. . ' _.o'.L~'~ .en·t $1. imi·tetioana iml t...trOc.. .1 ..:'t...f..' i~' .··· .-o. sau·.-' _-~ . ~...m~a$ fi ~r "..A·L . . ee '~M~< 'o.' ':".:m. ~. s.: rem.'·'·~. " .~~. . .1!:-n'r··~· . .~ '. . : .!'iI'·- I •. " !Ii~j .:'".. ~> ... .. ..&. .eat_a...vrwa. ~ cs . • '. non.Sienul sa. . 'l".-. '''!7't:iJ. alt~. ..~ . mWl. .1 '.'in c '. !..D····'·" . I:" . A . '_."... ": .n·l.g.< .t) e7rn. .'· --'. t ."-c. b~ mintea mea..""~.. '.".. ~ ...':.". I.'D'e'~' "':·:~.. ".·..':~1:':-'0.:. 'van.'latolll fcel in·oust: .-:. .:1.. __ ~ .a·.eumo....ln...'. ' " llt·~.' .. n..~~ 'm' ~un····'··. 'p: .. .. '.~Ca eru sa nara e d~w~lIll\ to.t:~'l·:e·-·n·t· S~~' *: de J. jOoooooo "..:Jj'''._ "~' . ....~... A!ill~" 'j t·. ··!l€....ase.' to· ':.··'·!·olri.1 ... rnn era . '_ ' •••. " ald t· . ...' ). ~'" I · :.~~~SlUl: Mat · [.·. 'm<we. ~' I~. .-.r 1'Ql~<i ~"'nu d' f""'·JT. I •• -'~ ".. ".... ..~l "-'" . -. ' '. I' "~' •· . 1_- I ." " ...la plmQ~ · ..~'::I. ~"."}. .-.:.i~~as~ :'l·-.r. . :" .1.~ • M. I' . --. ..-''..stmcd.. '. .e.CIJt·.p-. . • - ·e-·'f·am·' :"" "-' "_'. .... £'}'a ':.~'~3. .. _ .'1 ' '1 _.t"~~.'eJ>t.L'lY:'. "".' £ . .'·v~uQa e.!l:l ~l:' ~arp!::f~glt':' • ~Y:'1.'"'.. "!Ii'" III • "'...p'f.~. .>: " eet ~L....ltlf .I".:i'.'iu..A..' . ~" i . ..' . ~" ~ >~~ :.':_..:.1..'t·'"· 'k.iJ~lo~ut.g'u·r erl.' ~~ ' . '" .".'6fa'r£ ve'~-'rl'tl ~m·snrep..lt~¥~i tnd r:'ii~.• ern8. '.-<'.' 'iii A..oe... 'C..... " . r» p. "".w".'-. ..·'~l:~.i~e.1 till . :' ...'->' IUjJ - .~.dle~.1 ~1'" ·m"-~~·~:'. g· . ~ " ".-- " •• 1...-"_"'. .:' i.. ~. _..~~~!{·~·rrl-l-~.._.u '1 ·ve-sU.IJ[.. : . i ~ r .:apr. ..U _.-~.e..'-" '..lJ:imde~ti Sa le ll~lIaiqtt. .'..~ "'J.~~: . ~ II". ..~~_t·~·. A(' . '. '. a ~:u..ez .€.arara era aproape gel.. '. ::"' I "-p ..._ I.~~--_ u ~:I.'tura .. ..nh~ _tA.' c...u'l-.~: ~. i.'dUtpl a--.'f!e~ C. '.- - I •• _~ ..I-' ·' .a:~o1"'' ' I..reart:g. ~ . .. t...u·. ~ . ~_. -c.. .'-~ ..'wo:afeJ:o... ...'n IJ. u..lt:.unl. ...<A ~m'.... • ' - '.il ~l~:I-.~'elor. ~~'U. 1" ue¥.~..:. :.!"..• '" ~. .' J~I.. .r'. . '=.' '..n-~di~· e" ' 'LJ..' ._~..in..!! ..l""il's'rin""·'''tl'· 'd' ...1 ' 1·-: -.' -. ebana' ea . ' • ".bvllnls. :~m-\.U.den:ta A . ~..rp_un.:.~':Clv.a. . "'_'... I' ~ - ~I . • _ o..~_~ ~'ig./'. 1'-' t" I~"-=-' I.' .~. ' - ~-~~~.· -. .•..oaJ.~J._' r ..seama.'Cl_acerea .. '1.J..iusislatn ~Dri $1l1una .. .:'i..'. _ .. 1..:+.e·m 'sme. ~. .n.' _. : -. .. ~.-". P ft· ·. ~verzut~ ~T' '\ .. Ulll era c.. ' _. pclCll!'ru...Am llttlt .·' · 1 .mtftn '0 Ic. ..·I. .: ...~: .~ ..'- . ". in b· 'S' .'''.'.re~~m :A~.'f..' 'e'" I."' •._.'~ r.· '. A Q~ tem1nA11-tna sal• .' /Jim:. • .' . A . '.-.'r "" simn~~~1·~·Cun "...." ."·.. '~-'6 "oe-.. ...II. I. . .ll.. de' .a ~-".~.·.:e:t:ij~i. 'remefliilo. _. • I..~l. 1 sID.:.. ~ -b~--..\·U~V~.X~l·~. 1II. A ~...: "~~.4f.I\I. . _.'.--anlt.. ~.J!.. c. 1ll1iit. "'..-.. . 'iCt. .: .it '"'O._ : .' _! .:..- . I ~ ~ • - .. ..C'.rc.. ".u "&.=A":-·1 .! " I· '''' "·c--:·' ' em-' '... ~ ".:-¢..~. i".' .~. 1a~a:..'':fa·:: :.~.' ".'I~:U.a:r--:· "1"11.<:I~ .'.. nC:~. . '. •• ' • • qng. ~ '~'-..:8X ~p s~mbe. .am:tezii~ erul era.~:tv 11'~' V.-.C¢II~ rat cren...l:~ovanl.~-". lar«. ·ft...U~~U ~ ~. -''" • ale. ao·aJuan..!e..a &1 . .::laf.~rp'. Gla~ e: 1::1 . -:'- I •••• • g- ./" . .'".at p. '-".''''.e~U~l! d~rpl~~ia serenasese l"~:'S-:~I?11itt urina dear artlenirtt· area.I_ ~" • . -' .Ol1 J' atl·-. nea.. _ 'iii •. .· »"'' -' UlID" to' . ~. Ia C:-:"~""~ ~~ ~..iCill - - • !'II c'· '0: ..A:'.&r .. ."" ".~ fi:: treb . \ -.'tn·'I .ala.IQ~· ". I~·.~~.. . j.... -...-: - -_ or. "p.'..t.. ~ • ''".~'~ i. .. ·.···· f e ~ C fund:lI.Jr..__.." ."t'i. -...~ : c.·llll'fl·te S:·~a. ~ .l.:-:-. '. .I. .l'U· .._.~ s.-..cle·l. '.._·. ~ . ~!II.... ~l' ..I ..l::...< -'~..~ll':t. ':am' -...~ ~l ~1..~ .1It) ..:. .'I: . e~ aa.. . r. . ~I. -":':Li1 ."'~ d ~p~(lJ.:A.e:'s".~" •• ' .. . -.: . ' . . .. • .\. · ~ ...111t:\·V·:~i.'.·:·:'·· unU..-. • . F'-'~-" ~'9tufLle...a p1lJfa.ll .~ •." ""'~r.. ·'u "'m ria· 'rl~:tu1' p:latra.~.. ':...~-(: '.me~ re nne sa-te pnnzi S... .• .'.~.. _. ..-'-':-'l~: j._ . .'.. ' '.f.' lI!.s .·_:": .. ..' ~.~ -."..:.»: :.aJ...ia U. r~···~ . ~ - I --~-'" 'fj·l-'e-···c:-:·ar··:" ta~: 0" ri d ·e·'·· I "...._'·..~~~.1'·.. " ':.le".-.~ze:·S.. \1::'.. oJ.'." .p.~. .•. ._'~.1··..1'4i..' ~Lll' SPllJR.p-ag1!:Uil t..¥":""'...1 .'JPSl. .' ·e'~·'l~'t-'e·'"ori .l_..n:tl\It.~~~r: ~.._~..-:'.. nmpce .. is.. 111 " .-.e· " . IUe. . . "~ t..·o ". ~. .IC-'· :. ... urc..'~.. ·d·e 'frun""_-·.. "q~.. C' 0 ~. al I' p..'_' ~ .-...'~.manpnCl~.. _. . I.. .: ~-' ".. '.. _.~ 2:1 "cf"'·..-:......I .~. .l:ng~. I· l "....~I .• __.~.L.. " a. a ··~.jf!j.'.:?~~I .}. mWn6C"at' .~.J.oarte.~_~. . stdng. I 1.. J-UaIl. •.'~ (:J:e~w.. fiindoa era.· ~'...~dadea 'sli.' ! In'6:e-r.dea 1]". _..: ". '.~.l: ... dat... '.: :""In·: •. U .b~iS' .: ii'. m. .~.-~.. :~ar~ le . ei..il (:.'. :b~. ~ c.·..u. ..-<:·'e "..'U···:"t~ sa m.''p' ·e·:li..... '. -.sf?m Pl~ n~i·~ U\. fl' u. _ rlLlfl.'.'-.a:"e.: .'p'en...~J'. . "J "-/r'." .. '.-:. .l' in . ~ ~ -.._" un'~.':D:~.~.~ - '..1GepeIQ~? ...~ cit nu.1. ."'1 .run ·ajrun·g 1 ·:e·s'peue....~.." Ia··' a'" ' :.~}~. .a face ~sa :ma .'''~} '8"·b··· ·C.'!! ... .. .•... von.. _... ..t(t.Mul.c.' ' . "'-1 -~g~ .tru a-mi cap'tR . ""..' lo··nt..~.:. oart .rhJE Dar suIiozitataa a tnvm~l .:r ... 1. .' 'e €onG:'-n· 'tt· ""~Z.6 r ... '-II .n.' •.Al'···· . os .' <"i.' ·'\t· ". ~ .~...' ---... -.'" . oi' Co .. '!! .. .: .'~~J~~:·:_.". nu.JL~~t~~.t ~ .... '--~-.le'fe. :. _.~'.". in .rk .~.. I ~ ":i':'l~ .. l~ l'~-. '-?' deasu nra m'stutilor Alt· 1 nen mal romp . -e ..... m""· 'i')o'l~ 'p"<e pl._ -'....g'··lJt.: ' ..' CIi.L...· i 'lll'il. ~' ~J .:.pus~ S. "I If'. ':''_~\.1 .~tu'·l ~.' ! I. _.: t~C)n tt.l:l" . ~.'" ~~' . I e:. ..'..OI..6 I.>.

..:8 .1Y ~.MMt .Apu.:.. 23 .~"R"V.\.' .' '" .:..I. T I nE~~"'D''I:I' I"'J..I!.)._...' I."':.IX.L' .~ -iM qr':.

.4'~'· .~: ~....

27 ..

~ .- .o..'." ~"': 1."'L'!.'~'.etiu . "~!1." at ~··I"ti:-·"·' un .:.d--: .' " abstractnl''.. ..IJ.I..ametri de lo'c'ul in C.ac~asa.. _:_ 29 eunoastc veneratia." mai 1'_'.n Juan.I._~:~ ._I:re tn·t'"le. .I 'l _J. un spapu ant de . ~..'a~...~--- •• ~i ...~.." ._.~ml. . "...on._-. ..~..<-on.ccepte .e care nlCl.aQllsesc"avu.·..I.·· .'. • ....starlle· s<'. '1' :.u~.- .••• si-l . ~..-. _..-.-.'. • I. ... .'" sa .=.. .-d·· e'...':. .e.~ --i..~ .-_-"'-.(:.-·..Ill.. ~y -:-...' U...IOJ~"~".~. c."l~p-':':a.. 0 C'~lp::. -::'a.: ii ... c·are.:"..d.-~ .se· m.U!c.. > >.'"' ... ....u.-..'_....a .:-". .." .-:-" .·~:&i· . '"'.u~..' " .!\iI~ --. un"..:_.... alerg."'. ...I~" I :. . r ':.' '.· . _ •• __ .·~/-l: ec'JI!.·.- "" ee.:' d -. S:U. " ]' 'II - .steaSCft.I~. 8"'. ~'c .'.' a:"evenl.'_ -...!. .g~~a:l re---:-."~.t~ase--pe .' .'. a tac'ut.:..' ':~. "J\l. (~ I. l~ -. .. nan: $1::... ' .".. ".' la ..''''. stn. > - ...".s~a.'.'" "ti:-'~'.. uuentie.t'·pe.:. • 1..:. .'r-il~...'.m.re .~'.... _' ' ' ".' -.... j:.erma·.".. ra'. • ". : ' .---'.~ " .it--~ .- -'-'1'· . ' ' :'.·.. Am mcercat sa ma 'concentrez "'asunra. ~i-l'puse-se p. i" .. esc·.o'.i?.i\.P'-c:.~'.tbe)a eClO:utlt@ ...Jlr.'~ I' -:--' -".care se numeste si el nagual." " .d-= al·: -. urmap...::' ..s." ferm " ~..cli'!.-.': ~ :_ _.-"" I ~ 1 l - '...'.~- . "" .~ .. ordine... ..' . lDlple':':.a:...-.m.~.I 'c_" I .ulzeStrate en simturi . '" despre A repetat povestea pe care'nn-o spusese nun mam e.'-':. . . .e: Bse.-.: .m. nag'~llu.:. ' ~' '.:'-.~ I ... ~.a]ulullullan ill I".-~a: . !:'.~ ' J' .." .pe -aI' I J I· '" '.-.'.:: ""~ 'If' I" .d-'-""-"'" ·1····.-.'.. -: '.. "'C..s~se conVffi.rt:1ie-' ~~'"U~~..·ta"·' "'''''..' '.·/~''''''-·''S··Q. ill ..!I"'- I...'..~ Iii . In'ire timn. _ tu _ 'in tu .ff'ms". -' .co..28• \ '_. in..r~.-.: n.-. . . . . I... dO' u' -d' .speeial '. -..1. nove~tii p. I'. '...-.. "l N-"". '.:'-. '. .~. aI.:.: : .dormit ln. sti1nis.- !'~"- "il'iu 1 .' . '- C ~c...(. ~...=-..: e."'.a.'~"sag'e. : .'1'U:~le."I. ·cin... -.de praf pe dtum. · ~ s'e umIl1'.$1 n-agua""'i' 'E" I'eata..P1TIt agu..~.C"C.Hvmte/:o'r .'1 :-.. i..... 1. c. '.: -:-T" .g..:'. . " .-".····.gblduti..~. '. " '.': .Julian -': t.pe do. .' c:V'....:-- -' '~i!' ~: l c' J. " '<.4~ DTa. d~e don.. .' 'e"0 --·t· C .JU.'. am d . .-8~.. ~ -: I~ gr'o.dr.-!J.'_. "..iL..~". JJ.omul c·u anna.atura. .. .-': "'.clf{O:data .···~ .": .. 'g'" 'llie' Cl9-cnl e.-. Ii A . '_! .-- 'Ii ..-:._.'nll. ~".tiis':e·..U:atlt. -..-ii.n:·· "a""' .e:in piept . .1\. "}'" --.'':' .u!llan ap:~eclaseune. . s·. spliritu] ii dadus.. .._ " ...a ~ 1~.se· adap. IU.A'11 d'IOl.~ ln~'...'.". erau .:it'r. .e picio.:4U.e.. ..'~! fl'~"'~ .'1-···~=-'U"I..' d .'~.' 1':'.-t.:.. .l':lQ. .:.--'- . '. c. cit :sosise vrem.-. '::.ocazla C--~"dn".'. 1· .--1 ".f~~n~a.~a llps... L .'"d' '-tn' pet.. rnscipo U . cenunnte g. .a un . .'.:". "Ul per.s.1.. 'if! . un . ~..r...t..l'u"l'"' o>n:'.: ' .c ~Ii ". "r.'~$·an 'V:llt~F Q·agu: ~'.~ .".. in Jo.:.C.".. ill. -1' • 1-'" d e .. . " PU"'T':E-':RE"'-:A' T'"c-A'e" 'C":E-"RII _ • '_ :.clt. II -" _- ' -- -.."~. a d·.' '. 'fie 'U'I~:. d. J"_... "~ ... ':'...:J.. ... ..." ' - ....\~.~ de" p...' c . on _·.\..<"'}'.nl"enf.~~ ..nagu.. ..a '1':' . '..· 2.-''-·v'' aI''··'-''.iii.:lat. este . .. _' __ .. . dl'nte"(i' '·..._U 1: J""UIi lan~ F'.'nagu".it.It..·:t'Cll-u' ..:.-' ·dru-'_' ~'i'm'" ~.e '.:'-'.:.'L' d-"---e J. ":·IC' ' '.. 1pusese~s iI:.' . :.'md sa ..-'-:":-"' ~.Ii . ..mn mtreb'at.---c' 41 ·~c'.ill! -" ~.smgura.: --"...e a aUZl'un 'iO'C d' anna m /.':.A:' S'T-' ' E'D'.·'' .'..G."S··.e 1 1~ I . In 10e sa porneasca pe calea 'g --.:1'~ .."Iu3' '-. ~: Z'\LL~r1Lon ul . 'S .·l~ sa. ..'.. " _ id"l~eii sau ~ ~..A .tee.".. *' .J: . S" c_' >-1')......u.d'·:'·#'1· ..~vJ[:U.'" • " " .---. m .-'- ' ."I:d '_I .-... ~1to ate 'l:a1jtori1.' '. -~. .I.'usese ·. <:. ·:n·":c.-.....'" . 1"'-' " I "..'a~'\ ' :..ar' ... ··'Gl·0r~.-' ""._~"..--(). :iI'Io...E)·mhaspn~ caprlm~ p~ves~ deSpreYrajit~'e~'~efe~tome la.'~ ..: I ---. ". .-'.'.! ~ c.. -d'.. .!~'·' '" I". .:--mi sp·. ' '-..~ .".·!L ." _.alul" Eu J.-'.I·-:~tul.·'-"e": tq-'f"'a"'..eva era. D " Sl '~.d..' : .-.:· .. ~ ..:. ·.~.nagu . ~ ~ . d~' .mm putlfl un.H·e '.l:ft.~." '._'. 0:"".il.U.ib ih .p:a..:J . .ropiere:' an.." -' . f..-.:. (..era.. ·d·. J ..-. I .~~"·l"·"" '~-"-"hvu1"'I"~-:f"t'\o'. bruse" :' apol m-=a'~'.. ·1'.-.ec .glharesc.. :" - . __• _..pe-.'_' . fiin-d._"fa.: ..gen .cnp·tl..\gl l1.··trul -.. si fi-mf:" manenta si ln.. i -. ."a' 1mo me ala in cale..'·e'·-'· . l ' ..---' .." .--CICJl. -.. .~-:" :... ~. 13 or.. .~"l "d" a.~: .c· t. ton . "'.e.r.-'trr'o".:·~_IDwweS-aIll... b.".eseI()~l.ou.:."1 .n impu·$eas. 'I'~ ~ • ~ • I • • • I'··"' l ~...1._ i I" ':_-.€t .:._ _ "'.g .. ~.· d" ".'.mod laC:lhV m.. '--j - '-.am ..].. pina:'Cind. .~a".' '".-.g'.: . .. . '1"'-"l~" ..e.. I"". am adotmit • '.~'...mar~ ..:.-' - '"" . .I i'..e 'un..an fu".. vie care e~is'ta.cu. uan4i·.. ~~.."-. '" .-a raspuns' el..~a'~ .:III ..J.. !ii' : oIi!' fie.'." c~ atl.~teai""u~~~ p"ut~am PI_une. ".u~. _. -...... .:..'osm'd~'U -".'"I. ae o reacne aee ansata.. " -" .:"-.a ... . p. . -.an fu--·'·"'..'. . '--:. --' . .'a " -:".'..._'.~ . .du. .. '.c'i'tiv.~.ac·a.m'Jlu..e--' d·-·' o-n J' U~:'I"'l d'~r~'''''' 'a-~'"'un' ~:"s'_.on.ei Un ...' .Sa tae .I""' .. __ .:.itJ. '.~ :Nu .."..-'. ".'.-:.--...am:te.' " -_ •• - ••• "..·..I .~' .'".".u~p.~...' J ..-'.'. <!Ii 'III iii.. nor .-.:I.' ....' m' .'. n" ". '3111.a:'mom.~al1iiic." :.On... A'.g. .--~ . 8._~'" m)' '""0". ~ .I'$1 s... '" - .~....CU'noa~ e. ~ .A hd .on.a~1 .easca '~'n _' d n. m". aI' "ueeWQ " .- .~.mai tirziu.inter fi~"'" C~.' iii! -:f.a.e aceasta J.S·~. i}' .'~1:' " rna.SP'Irlt mtenhe ahstract" ecis . 'n:agualul Julian se cioc..\iJ "·' I.e:8' arc ]I'i'r'-·a~lJ~~li:t'~".mlrC. .p-'. ." -"-·'·:"'I~': I ....' ..1' . ..a e .~b. .ep'~t l .'.' :.-: - " ~ .: ai' av~a vO'le S-Q.' _- ..ea "1" t. ~ 'in'::.-' .:.unp._.~ ~~". a -' tcev'a.:tosule..c~·.e. .'~a(n:'u ." '01 ..m.'.~ 't' ".' . o'.'0 :"" .....: 'e s:amtn 'Ul contact '&l1Jeclprintr-o le.' . n.ar mva~a doar 0 mesene: vmdesator.'...'.. p\lnind. g:-rota M'~atr.Qn .-.CU....-~ c~ . -. ... I ( "~. -.~... COI111~tt. kit~r~. ': .s . rr pur l:. fu . (!.'.un 41e SP.~ a ..ort~ D'on Juan· zacuse· in drulIl. ~~I ~' ...-.atiui 'Ittclllst :eraI ap_-.' . . . "H'.l. i'~I"t..-:' ..ii! i 1. "..t.~~ s'~-~. .. ..'.~p.. -. ..la . m1-ar fi.do-l" .~J:::·.aun·I· €..]' .Vra'iitom·_l..-_. eci c .\ ''''''(£\:to:-:-.'--"'al~ ~.a..~a~.:l~'ml.'. -..a g:.'..aU·.X " ...11':.e~ '0 Istar..a Si~'po ate"... I '..WEe _e..:\..riagUa.ente:.ff ". ."I-. la.. 1 zace'a'r3nltu 1..e:' -:.ze~.• ..06 ...'. CE~a UlJJ1.lnmnernc ~ls.'. i 'i • ii - .datBenza#~ d~ claus.0. .lc.-' --'-:~: '~' .." l~. U. 1'"1'".iui un p.'.. .- _: ""-.'.n.-" -·tD--· ls-p... ~ ...gasm."'-'.tra.""".. .Ju.'I . 'l:':.' m'e:- "1- .~ ·a n.H.trl'lU] p.'-'hi :. . . cale de a ". '. I ..'b··~'~....Jii' 1 • " .patasise' .. ntre t .:-: ./..-.r. la~. .l·a" nlI. .. - _. . - ""':<"'. -._ -'" '. c... "~~ . .~I'.: ·d.e"S. spm~ __UI. .-atan ._1.. .-.d. . ite . -grI...'.' ''(J" . manif~sU(rile SPiri4dui..ad"-'!O\1a" 1'.~af"'...j .t~ 'u"n'·I:d..1. Indl€lile."l'-lt" '_ ~.aparuse:''.'-....::.ua.~_ ~'.=- .it ....are'~ 'I" "..i·.. . " --]' -.' ..' c_-... era 0 prezentare despre relata 'd':'-:""R't"'· .- I 1· . " . -_. mil' t. '~n'us:e'~-8-_--·."-- •• '.'" '. __ .UI" t~p. maestru ui sau mne acatm1l1Ui..-1. semn f<....l.a. '.errnemu d'-'..gatura .ezit v'bcea-"-.~: la 0 ue u.~.. "i"..-' . -- .':' ..-I ':Rst(el pel 'fug..al treiJea 'setnn.. "_ IMPECABIUTATEA NA:G:UALWLUI ELiAS d"!' l'.. eu ~._"-"""':'". '..-'.~: '..). .- '~iC.·--" . . .'-'-'0.~.'I' .. "~i- .~. .are... ~ 'N.teli '~':iIQi·~'''il' .1" .." ~...:' .a..-~..:\lsese. §1 ne._-.'~oe ..sef . .:.'::·ag.:."_ ..~ '~1....csa-~ ereeze 0 . uQ:n ~:U.: _iI Don Juarmi-a expHca:' ca:fiecam fapta a vrAjitorilor" Jndeesebi ·.b~..-1_".1 ":..-~ . ! CA-' R-'LO-'-'-S~'-:-'.."ll!l· . ~ -'..".._. .nnta...-. .~~ _1. 1..' O.tan... ...1'. J .:eg':'}(1t.--'1'·}' . ..".- . " ._-_.-l D1.a .I~~ u.t·t1i ".--::' __ '""...e:l aJ.. ."-!'- " .J.a~ '" ".r~.e cunoe~tinta.y. .9}..state -.".. . -- .dar cum ea se suprapune definitiei ..". .'" " "'.8. ~-..' ." ' '.. mmunea..'_ '/ I" '-" .U.~l. .-:-. 1..rezm.imife..' '- .. +-0' .•..na I._..iritului~ Astfel de mar ..m' es. . . un. '.''':' b"· na '.'N:".(. ..·· .t' ~ )so. ~g. _.. Y..l..m.gro "'t"'.... d n "e.~ . ma-....a:tl. _- ''_ ~ ~. _WI_ .gro'~. ~'~~ ~1.'('-'.lll defineso ~¥' '..~.~. ' -al··.' c. ramm .. __ .-'.. . . '-'1 .... .-..ume.'ill' "'s-'-e' . _...~e . nee .-.. ·vi··p·."'.. .....:'".. e Care c· :... '1.'"'..'..-" g~~'ea-:. D:agu:·. -~-..:i .' va.ses-~r. dale d:e S.'..._ m in ..e .'.''''~~I.gerln. intt~un tirziu. '...'..o~entful disci~()l' ~iG1in1 '.. $':e' m~:i e"l7'a'-'s"'~e'tu"n·_--...n. simplu s'~ nnes .ect)e d. ~_.d-".' ..Azen··'.d de moarte.mela~a JOJ::~bU ...erarea.-.r..usesJe g.. .' ..d'" "1" ...Je·'.-'.. 'I' f\~" . ..". .-t::. agrca cescopenrn. "':'. - L" I.'..- .clt .aUcc' JUlan CU.. ".. e'--" ..ll."'_:.iJ n&g.~~ta foart.'.ea sa~si ia un nccnic..ct . ..~' ' -e:' '..'. .c doi ....--. rood ob~EI:U·1..-:.'ep'' -·e'·~' n'-' I -=:' ' ".'I al '1 ~. it i...11. lto"'C 'b~"C ~~... ""-' " mediata· lui ap..'l-.- ' Ii) ."_~.-'. .:0 D'~Ul:I::alri ":8'1-a n!'im._' prefer denumirea de ...m.~" .-.:_' .-. ":~~ " ".~.f:.- > "'-'gQ'-" " j 'I . . U 'nui 1 d in eel_.. " d.' l: d"-' _ '.um ST:J. 1" ..::_'e: l'i:ml~te? valullglAdu-+tu >..!Colo.. n " ~.am. ..' Taeereq deVenlse a(tt de adlnca.. ..iI A ".-.. -'.'---:-'.- .duses'e la el . .'...' '~ Imi poti explica 06 este intenJia?.'.u.. v·:m!!:'.dJ~loc·e irr~arire~ a legaturii ~cu ·or.•.'.-("'·:-...._JOI :.. ..3..~ --.~. -'-'-..~.~~.. ~~J _"~.j.~l.:-" ..c. "<.~t:a:::'.-.as~to:r~ .m'·--:-g':"'ur·-.~I.:Guse .. a in~lll:JilIea~.''¥- I: '1:l1__:j' .. . m.' :':'. .-. .u~.>''J I~-~l." ~'.eli6 c:e.. .d.r~.> -." -. I ".'l sau.-.--luan .sau n. .ibit. :".l. I_ .. •.. mdenmat '.. M". "'. ita ..0.' .'''' _.I.. "t'"·ap'~ ..' '..'ca. ... ~~ -'~" . C~'tev..". .. v.'dec' 'a~' ·r:' Qprise· s'iJng. .eA""iI' ~e_·leasca...Ii:I· .

e. r- g..tapOtEiUJne~:~ri. au..~l'¥. ' .~..ID1n . - iJtJ¥~'~\:{<.lltt.-.. ! a V pll1feau ~u Au it~Fp~Jla ." . g~~ . e:finitllliJu t.'lf~ ii:'.u. ·a.. _.gu:fa:Bm ItBl .· '..~j. . nletoialR nu-mi . ~ -~' . • • '.~~l·'~~~~ iJ~~:. '~te1pl'etlt. - .aJitBriei m starC!1J mea l).~i iIitreJ1area~. .e . car..-tdO..@~un"8tf8~ i. . . felors]l..lili.ttit:It~ eleW[a.anUJ~~v~lde}~~&. .Lic<llt. l_· "'~~ . r: '} O.:rill. VRlt..at4. r' r.... -.:..-4iiil10l'i:we"lllile 'apa:r1mtlqtl~ efn. . ~ un maO:Jl~'l~.~ ~ I r \.is"¥ 'Gl'l1rl Wafit~cii utln1r~au' M'bjUm·~~~lQtmjffi<'~~mit.A..'f::.~-le:'QD.ql~tat ~a-fo.. .__.~.\ rep. _ .it~IY'ean10el~r~edefl~~..g~t ll~mn. --...lcen"ti. JJ ~ ~~~-it-~r~ .!~e'Viarit~· Dle:a.nllli de.. '\Ul~eam~ 1)0D JU.... · _. •• ~.~~~IS·-tra ~. El mi :.....~ • ~. si a'flat eInd m:a.de a~i~.jo"pma m..~ e'fa~e.iMi-1l0Rstte ':6U .'eltIitement~le mel! m 11lB~a.dfr~I'tti~i.ee 'taa:ta h~m~ etttJJ1ftea s'ul> -t:-" -. ~ ".(. eleV:ata" l.anlsa~lDi. . "ia1ll .liletialllpdta~. -. ' .__ ~ 'f' ~~~ Q ~~ I· '=: - - • I~: I <j .tntglia urr ~~I.. .'c.·.~ ~.. .. ..w_~s.l...Pl\ el~ .(!:A ~:w..p'Qneva. o:']I~O' ." 'pI&unt era aeeea rle aeol' CijllI._ ~01Jt. -..QM_ .:h1ta. tre'··~ltlt~~· ...JiU 00& pute.a f~~11ttrf[tll . ::: - - ..m~le...".·!mi·-a.'S~ $tili da~a~~tii '<iv: > data.1. at'lft'ln~ &<8.f.. ..itotiei~ El a.~ n:lami:salar Jr' w.>eT'ffte c. taills ·ea ernm ·p'.Si.lts6se_fllamUl"-.. IIQ lntreb-atte~DnaJta li'chi'~ '- :nnifP~.rll.~..~ 1'1="'. ~ ~ •.mlli'fie:~e.~ La'ni~eJ1ll detGGD. gv. d:eZVD'~rru:eJ .. I Jb-.rAjikIlU ~tiatl-~$ elJFl0a~ l~em Mltd dh~t.. ~-~} .um~.~QnstfiR:M:eleNfatit-reu~t~.a.I. . -.&tl(l' ~~fft.tr:: ... . r" ~)I .ttl! .. l' .tiel MU1R1ljtlg· lZ8~17t}Z'cnrna 'a.~-~'-'J:'1i t" feQ:t ~m. ~..me)pu~ clii1tJ.b:ofC1e... -: »< ~ ~~b&~~l! _..e.t"":~~ "'!.. ... de elE 1n v~ata li()tidialit~atDe.o p.el'e.t1~tafft:lo~Thj.~jitmi]JaT'.. ~ '.'F. 'I la&x_Penetfil mea £tin.liti N¥ela'lliJ:b..ma.dmt:tie.".'. ~-o: a.~1..efriertta.._£."""\ill)~U r I.. ::"...:a ~ie~ .el '''''l')l'~: ~'u·no~t·./·~. . UlB'L!d~~..J. n~e 8.... ~ ~ . V..). -" d~ .me.t(i."-~.w1:(iftte~~ tte GeV.gaseml iA ~sl.~h. ~ll'll ~..~: r ~ • 1'!~. r ~S4 iJIfB1J...mlrll~.e' ¥_gii rie le~i1!U a eu ..J_. _..n. DU.:'.. a ~ ..m.? 'J~ _ ~.[t. ~ CGFltinuita 68 d1nir"e.· lao r· c~~~ '1~.rl1tlr.j .'stiitI.:.ciela .:_ryUncmJ sIab sl 'fa:~'~~natnroIJJi men era a~al~n:~ .. _._ ~ lrl 1t \1ei~ sio/gJlta .~~ >.·li·.8'£..fl')ionernu..am.·\rt~jtto.atl~8~ti legitpritse.i: ~. gJ. atltlo'eam .am. '.t$8. i .~e J11ltiQ.. • _..cl1r .t!~ ~_:. l~omc.. ~ -' _ .oJl.. " It"'" ~.. _111 ~ ~ eDm .~~~j O fM . ~ ~~.r ~ pureau..~ $me~mttea de glllt~ Sii dJ.~tm]jtmHo~l~ . 6(@.w ~~ <:.tfB-ml0)e' pl\\i~~E? 'aq..l:e oare. '6Nplitmj.~iul"~llllGr$mlle:lnF 'v.i~~~. II'~. • ~. ··_ . I .. ··. Atitanuntql iU~atlys.edeet~s'tale.. ..raiienamefl:te]~... dimaa: i&Gtt1illkilt>f era ~~a dUrpun ~lDl w. • . ~i.~.ta..veanaolttmuiUllte~priIJ.. '·H!li:yHfll )0 'fu 1i -=- .~.n. trn ton Dl'lli 5Jmct Q ~a1ilgat.li ~a 'SPQ:.n1ti o~~. ~ • . ~ :.d:~I'~difi'.a. &'P. l~Jlblinia.~. . emb J. '-. glnPUit·..u:J~}'1 .' ! .. .premiBell. ~.J1..>.fttl~ mel 0 .cQ\r:jl]~le't.e~tidian~As.aqabil $"8/:'.~~~1\' q~: a ~.lqa a: ~Jt:~I .. Dob Ji4~ . F ... ~. . @m._ .. ~~Wp'~" ~'.Vo !!.F ~~~~..z .A·em ~~. .se cereau 'nm~qr?te~ ·r~~'~'.Sl E.. . t~~ .mle lIWae::a ~iWt{tmr~ 1a ~ ~l!J.~~pii€. ~" _' - .fk'-L· 0'.eaara 1:Je'"~ii.~ -.1.m~~~"~~~e .1egl_ Qll. '.. B1 ffli. m:te.m~aiill'ul13e :dDrtte e~."..d mJe!1\i¢m~a:u sefI:!~~ll~ iii. .<. "''fI' .:.- a'd~~ata~. .. '~m~~tl ea . ~ v ~'..t!ttJti(.

oMi. ~J~ ..a..

L-a Ievit lui. in loc Sa le$me'.coplesit de descoperire.cenagualul tidea si engeta la uriasa.W~:.ooi..C' 0 bresa in coeonul nostru Iuminos.Se ridicase din.g:O·w1J Elias nu avusese.turil ..un'.':_- .OFJl. nep:utin.-. dreptul onfbilicului.·Ince:te:a.. ~ In~ti:tnP1 femeia se ridic.. Incetare. ~.. .n~lfncareaetorul i..e i.Aceasta ~si." ~ _ . .fLn . Nu mai ramlnea riici un SC'O'P': moartea anulase totul.iI'! tmbul era epuizat s.' . sovaie.de~._-. .de:sGhi·zatura. fAri mila eu piciq. Nagualul Be. simtise cuprins de dezgust si admirap._· .are. seduetie. 'Ga leg~a:tura:o. Q urrneze pe ctmp. p' utea 'face: ee.'. nnes cu nonsalanta cele CItev a haine . §i unde forta mortii lovea rata.iilUul..:010I1ii.. se :II! . acest punet al povestirii..avea_ .3:n interes fata d.' _.:' _ • • ~I ~ .: un ·taran·d·'te pnn partea lo.Q.ld!. care $1 le p scosese '6i fluiera hlc.:scopurile urmarite de spirit. ~gPi"lro-' "'aip".tip.atulu~..Git. e I~ '_ . era perfect constient ·Cra.ceva un d.. VazU8fl'c cit ·umbfa.i'aJ.onii. mzestrat cu·pu. Acum inteleg:ea..i aproape .e)l~asc~ aratindu~~~ o.~:0iild'fafa iesise din casa.. .~'·l:fi!' t " " .s~actQ..~.ase·si actorul lncepuse sa .'-iCI.~ .ta. dezvoltind '0 idee pe care mi-o expliease :lDcai· devreme: trni descrisese desehizamra ca 'Pi. camuflare .neagra. dar acesta se prefaeuse ca Iuereaza ~~+M'~'--tu·h d -. ~i..aaltJ. cum Atunci nagualul vazu'se cum. In eele din tltll'rRj. care-i urmarea. -.nrci . __ -_.genitale.a~ea.0" .. Aoesta a 'a~teptase . u . .a.~.p-a: b'-.~c.oioasa.... ~ .... Nagualul fusese.'~ mai inttblirea lor.$trazii~i!.§li. Nagualul stia oi tf:naruI n-o aJllemnm~e:~inu-i.lUse ell eata~dar ea n provocase ~iDu--Ila'S'aSesa bat~ mrel!(ilge:re. . Nagu~ul fqsese 1l1pit sa-vadJ.c. barbatnlui.::. ~'Ii l •.i-l mm Imveasei p€ actQ:r. murise ~ti.mLll:.un vrajitor mnascut si un candidat ideal de ucenic v:rtj:ito:r.c. lpcm Ii llilisti$e pe eei dol tineri Ii -1 pennisese nagualului sa VIDa .ea moartea Iui punea eapat propriului 'S.. Ajuns in.. ·c'e. Iaapreape dublul mru.~~ :. Nagualul statuse. Umbra patrunsesc 'in .lneonstlent.artase~ r!i.. EJ 111.~:q_.c_:-ll~pltl. efeetul unei mingi sau a1 unui pumn.d '""al"~' Astfel. IUnJ{¢i$le:s. tez3". Juan mi-a explicat ca 'in.i(ituler~:lextxao.meie m. . Dar cind fiintclc sint muribunde.si-arunc. dar.. aflat :jo. ~san. ca unpurnnal._.&pu~:e.$i eatl .. ~ ! ~ - $ ~~~. nagualul a cap~tat eonvingerea efa in ziua aceea urma sa se petreacaceva ce nu banuia ~ici unul din tineri . _.e.~ .Ie si 'cu pumnii. Tonrsi. :m: sp.neagra aactorului c~esc:use.0 . mortii.. in Icc Be}.:NC· .linii lui.:facuse ttiei un Fau. Sosise ~il1lom~g.a seama C\lm i:si: g.)J·re'lJ.~ama-PAactorul· libertin jrec~~iJ. ' loveste . pc lata cerindu-i aetorului s-o intiltreitseii'a doua . :"9 J:-' .- .'C-.. Acest ..tri•. .timp..a-.:. P". in. .. locul in.m~iarelluBtasl:n.ea.l'Pmlparea preocupat Nu rtdea c. de. Aeum d.rbnlul~jJ ~:p. relaxindu-se.1 'g-nl \.clac. moartca le _:1 1--l~' .i d~dea .:~eDl. cind deodata ceva n facuse sa. ..'-'_'_-' :_. mejlFga la IituFgme sa dusese la:ijtti1nirea cuaetorul. c:a s-a accepte 'p:rc:~enta. : '_-A. EI p'tl.. . ~ . Mmesera destt1l de mult.mfig:tnclu. Bra un flacau voinic. Fe. - e~aufi -. 10.a.au se atihsese-~ 'ea.l. Ii' 'v . pentm ca 0 auziSe. I ~F-. -. ti/cetlm.. '.ademenise 'S.11 uplll 1 dedUsese ca" sl ea SimtblHJUtnVift umbra ag nea. C'~". ·--t'_..fani sa anmce 0 prjv'it:e l!lQrb..g V.·:__-.ase halnele ~i se expnsese iQ fata fetei.. Acel ceva era calmul fetei.a: tlJU1t:_i§i~i.lf l3:ul~~ s la. 0 . .eti~. n._L"_J~ revoltator:. consumase acml de i~i Nagualul remarcase .in eiuda o't)os~~lii..$.ftie~Nagualul 'v8zuse cum (i lp·we$te urnbra. .at1t de. l-a caleat pe picioarele goale.m~.:._Q:i..rte . 11_ -' "'? .: '.n: 'p_llanurlle vra5itprilor.sfi1l. ..• --I ...~-.tit~l.inntila..u. en precizla unui pumnal. In.rdinar d€'ciata~.~g. ~.W'JtID u I-..'-_--. Apni" rnJo~S"Q la~afug~.. totodata. - 1.. '. se.. dar fara preamare eonvingere.:-'-r' de protectie san _' . " .ului." " " '" "-''':. . = 3_'. DiQ privirea misterioasa -~ reoeaietei. de: durere..:in ZOFi.$a~e prabuseasea in brat~le eaoelelalte.g..-. teri e" xtra ord in'ar·e'-.ca.. fn tirnp ee-i Ullllarea ~mtlill~se pe clmp. __. don Juana facut Q paran . .atoa'Sie.fan.pi. . atawnbiu¢fas@.~·I. asctuts de ceaIaltl:pa.trupul barbatului eliberase un val protector si-si dezvalulse adevarata fire.1 facea altceva d~its~:.inWnpfiitpr. neagra a...ase in picioare.a.1' -.anele.'''a~re tat timpul. femeia .oadem.ar fi existar umbra.. care moartea Iovestefilnte..I:i. La un moment dat" it observasera penagual.~f . .PU'TEREA'TACERII .':~_\ _c. c~aruittup zVicnea. .'lii'l s·--'-'a~c~·re~--e--z..s.. Ea: era singura care'rovea:.Q:Jr"ca I~i nimic nu s-ar fi intlrnplat.a mcepqt ~a~nQveasca. carese ascunsese si voise sa plece.gl:'a a nUlt1il. p.rului. qat"n. mornentul ill.I A.ea S~'M'$i. Dar.) ~-'a~~l~i timp.-. facindu-l sa urle..dGrea Gn.Nidi. g~. lovitura are.ea actonn1 .~·_. putete ·5i hotarire a. l\c.pe.i. ~...

.

e~ese.. ' .UJlI avute ·~:ad.... i'.a ... II':~aID..~. c' l '.. emat mapot tntnnencur '1'hi pacea..1..'..' QUa "1ucrun.$. p ... v._.· eXle.' '$1 .' ... omunu speran.e. N"" agua.'.• A'· Atunci nag\l~: l(1 ~~ \se vazuse '...greseli emu admise. O"S"..1-". pasare .ece. =- .. ' .'nJ:: ..... .~ :.....'. ~ . "!I - .·· "...... c~ " .' t:~· ..~..I: jI..'~'ttru.·art:-.• '1 -. ~lu ~ .Qll)_ '!Ii ....--'i_ .intotdeautl.1 .. d· .. Nu avel. ea pe·. . gill.iar. ": . '. ""'''' . . :. -' .c.8"" ".. .... I" lJ.SI S~op m vlat:a...~. ...'11' ..~ru'm.' .. :: '.1 1 (io.. ..·ttlagu.··l""·:t· pu' 'Ire-" a· d"'w' .I _:el .ea race uecn do .I" _':_: _ .-:-.."'t .con:d...ll1..' -M'.. '...:...as.'... pen..asu."'.. '".n . " ]:n. . iii _..s.. /':e onCe. opnta d'" zbxmu1 ei~ ca d.~pus ·Gavra:J~toru :~tlauca . ' fi-·~~ . alaturase. . ~l . .. ..: . libertatii avea foarte putina rabdare si ca nu statea prea mult 'p'e c tnduri ~ gm "..'IlIC... .Iel .1i~'''''' . - "J.:..~':a·~· her "1 d' .-:: ..:. c~are"ll 'obisnuls·e: ClI. .."".. ea pe vraJlton n . .. ~.." _-'..-.necesitatea...~. o~··JI ume m care itn. 'S'~'1 .: ..QZli1e. .'" .~ .linistea si " "1'1 d ..'~.....~ 'spnJInlea .Ii I . ~ ." .~'·be·.:.p.~ 4o.'..··Q.. I..-... ~ V.se §... fata a$tepta tacutA la ll1arginea ora§ului.... Iu..' . .'.u. [..'v.•. orat.. ..'·:'· 'a .' ".. PU' 'T'E''R"E"'A' 'T-~.le<i Pasar pe car . _..inarul ~ctor d . " "'l' ' '.le .ElC. C' :"'~A"......~.. V x.. · A .1 .. .. .. .. '. _....-_ ..' ·t.-'·-···i ··tm'' ' 1 . :" <_. C...-:c.. 't' -nn'"' .. .a d e·. 'e "''11 : Ii ::.I.....p. .it..'.. a....". sa-i ia cu. e' ia -n.. n on J.U.:..Ll!!'~ ... Do'n ..as. _ " : ~'_.. S"-T.N"···E·'·D··:'.·I·'·a· ~.~ ".-... .~ . a "'..'.".nimpeeaabiliit~·t·'. . t· .. .. . co:n~.1-. : .-·t· .•. 'seslor« ..."'U"·v:·'·.. ... .:.' .. ' "'._..m.':. . "".·..' . '-:' f. _' .sa~i..'.:' '. ...1 ....'. NU-$i luase nici un 'ba.·· ".i -'_'. "..t: 'p' nn.. -'1· ...._-. d. - • r .. ~ ...c :'-.ea..A. '1 ·. '.o prive~a.'. '.n. -11.·'fl.. ~·ase '..·e ... 10".. 'fi::""d' . ' . . ca 0 hraneau cu rtvna 00·····..iC. .111e. . . _ .-:- ... .'.··n··.(.U ·el :Qli.·0" nre '.. ·-v~' e'..CIO$ de n.. . se ..a: '-' ---' .."'.'.rul~' . 1 pen. ..:~ .pellect c·.a. putine ..I'!io '.'.:...ifid.•. . ' .-' _". In~'" . ~I -_ .Zb' :o:·are mal'. ..(.t· .a.' 1 ' •• _~"...are.. onnr usorm b ~.- -.'.1 .' ro'..« dar c·are p'une:a ~1..se 'l'orbi in . iara ~ s·. . n :--: .•. :e' _ .ar·~:::-:b u··.._ .rl~ j... _..-.U.'<'n".·t· ..amg . cu.u va .J. ".• '.. ' .' :".r:a 1 '". 1 ..$1"'1 ingnjea..I.••• :1 _".~ ispara .Q1~ 'avea .c·~' .:0:-: '_.e 'eople~lto'are.:. . ~. :"': . t·'~O<ceo se .. oi ...'._ Itit '..laS~e ·.z~...' co. . .~..... . -~ _ O'l..-. 'c'·' c·_ '. '...-..·'.. ..· . lI' '.....'. . A. . aCa VQla sa se V.:.a....~:d'~. '.diat-...:'" .' "j . --' . surptinzator . .e· 'r" ·c·" t·m" .·emel.:: .C..:-"fr ....... '. '-'.~U:pasarea libertatii..i . tal' }' ~ ·. ~! "~....~d·'.fntoarca... '"'."e d' e .'.1. nii-a ~PUgel.. w· ga~' a in ju n1... .... ""' .• E"'RI'I' ..g~j. '~'-J.""'" ..' amIm~.Ol•.l "".Parea sa fi v'enit cloar ie. .rfiiiij .1".e la ._" . ' ..5' . II! ri!"~ ~!!'.griji t·:.. 1: ibe ~h·tl1':-· :-:. eel d··:. .. dat unui potential neenic: ca. .~~ .~.-. . care. t.. ' • " ..·ea E'a.~ ·'~'·I.U. '...' ~>: " ...'b!I·}lecn'."a... .. __ '. :C. '" .:' '-..":"" d... . •.:s:a:--l~ I". :inatu: IC' '..' ~ _. .... .arurreia\j:\ S ··b ."" " .:' .m..~ mo·arte~. • u '. .•...• ~'.:.. . ...n .... r.' "..' ': . -". ' c'... -. repe d e cum Ch nemase y '"..Vl!"'t" 'a~-e·a'. -'.aspU~IJ. "_.sa d· ·e·.' . d·· . .x..tit d. I ..11l1pl in...~ .· . ~ .·'!Ii1..·i\:· ..::Q '1. .'"' • .'~' l~l . lea ~a vr .... . a . ..~ " . 'ns-ese." . mnmericu c e pma cu 0 secuncd~ ID: ·Ul1D.' S"'.......~ '. .:··:il ."."~. __ ~".' . ".~g~al.~." .. · ' O·". . i' 'P .a. ..-.. 0'" :~"_'.... te··· 1".se.'3~.}....: ". ' .' :..' .... ··ec·' t.>~. -.' . .a... pasarea intelepclunii ":S.~ .uiel~lI'.. f!iil .lle Illa I .." .'.•.. t:::I':"' ~1 f": .. fu·· ... n-'-:-:u't"rebu. ..11.. .iI-_ t I .. .z~·.".care era transportat pe· 0 . ...a[·lin ...i . :1 .rna.iI :.......:)~:. t· _.. -' ".·e. ia f~·el-te..." . cae·.:'i ·d···· ua'l~ Qan-····s §J c··. .:..~ ...a.·:·inei·a·.-·· " .. .' ~l z '-. . .:...iL....... A '. .L' ze n ..·.. '1 ~l c.faJl:'on. . ." :'..."..··1·· '-. :tr: .·. Numele ei era Talia • . T-:=-'. ..:. -Fem ...' Ii'" ..'. pasru.a nu-t . -:_' :'.'. .' }' <..ense 0' vlZlun~ Justa .'.:t.\l. ·m s'e.' .~.·"e.' .al ..d ep:artle~ Nagu.'.' ~ .'.·mem. --...... 0' .~ . 1'-' .. .... '. d'C. .'.r:..F'orta petson:a1itati·~nag:ualu' lli er. " .: ..' •• si actond pomisera spre casa. e ·C'!t·.A·· . ~ .oieli ~ii1u~si :fat~ea. .:.. t":-' e S.. -. Fiorii reel pe care mi i-a dat vocea lui au facut ca..mp!..J·.d.'. " ' .. .. ..-: . ' ".-.. :U. d" e·to..:.' aiit '-_..:." -.a3a .... .E:I""" I' .. ' " ..n '.._..~'. pasarea . JiDJ clipa '.·0.. "1..:. :. m UrInal.ura mat '..·r·a~ll. ' ·=e··b. .·· .inci~ ac.. u puIt'·· . C:A···RL···'': -. .-'u'v._ ". .... .. '.' .'~ . fac~u:se:efo.' _. 'r~:' .... . . -. . dar aC'lonil... .."e..... .uan a c. . .--. 'un. ~ ...' __ ' _JI '.taIga.. ~l..ar daca tsi Ina zborul 'I nu se mai tntorcea_. t· .: . ~. '. S-'"' '.jo' 'Oi .'. _" .1.e . .]. -.m·_'·I·I·c. .·. n. l'i..--"" .. :i7. imediata.'>.. era·practic irezistib~. '. In ziuam ·care nagualul Elias . ·. l' :nu 'pre& avert.' : .I'lll-"~l.Tajito:rn vorbeau despre vrajitorie ...:.... uoertatn ..":._~ . ..l...e(:c~e~-1: .~' ~ ' .U.' -.'.rep...'.ce:p.:las :0" nevoit ·~~i spuna ceea ce fiecare nagual destainuia Iaun moment . Mi:' ~a····s··~p··UIS··:... . d·i.omta~i · . . .. "..aJ!" orii traiau rb an I::~' ' .'"A·····t''oru 1 ac.".·..."'9 desc 'C:-'~ .le. lSp.n"de:UC~.'.''". .c:..(-'. . '.... ....::- ':"1' . mtet~cllol].. ... ._: I! • !Ii ·d·I··t'La.ica sa se. .' .-' '.' . Ql~·" f.ana ·comentai 'ca faptul fiU era. pasiarii era mtotdeauna in linie dreapta. .e. . " ... i"o.econ~_l~lonal." ei ·m.' ..'.. _ .:..sta.:".."...acela$i fel c:u t.Ul" T'.e.. ... ..17\ ..0... . .. ··as·a t. I .... . ..... Ul. la ~a~ uit O:. _ . ~··t '0' .. . .... __ .11 spusese: ·Ca. .]' .~' .·. w .'. ~ ... . 'I' '. I~':_ '.! "-"-""'I~" 'o.: ..' t'-t"'·"' 'fi'" .~"'l' ··:·ft'·.asacdi l~l....e C.··: :. . 1:' .-. litIU' ."'..c.... in jurul ori$icui... . OoaLe aces .1. sr -_~.... -'.. .I ime.. a ~...un··· pe .." s. ..'_'01.._r'".•...'."".. 'FL d"" '.spre.a ea or. .:'.1 . .. '.··'I'.I-~.sarea ..niciodata....': ..".: '. .·e·al ·:. Intructt ea nu avea cum sa eoteasca sau sa descrie un ocol. '. a 1 aa ':. ._ h'l . -sau.v:·:·in'·a~' u . .:.· :..~'" II 1 .m... C.a.'Vr~Jlton' "'1'Q.. ... ':. .~.. 1_. '... era ffic-a .. !Ii...'[...ill'... . .. • .. .._1 .r~' tul de 'a-~~i . 'i1~ ~... ~. ' _... r al Elt F· .. '..." .··IC:': i.'.u. al:' .'.... ...! - • ! .'" ... termecata si misterioasa.Ju.. _Ii .~ 1· 1··" .' . :. ~agui":' U.. .• '··ap.a}ul El£~asif lQfiqentase pro~.. ] :'c·t' . ···· _ '.c·:.n.e 0' numea-n'·' 1. Apoi don Juan rni-a reaminrit de ceva -rm ~ ea ce~" ~repetase ade se dar la car'e:'· reusisem de fiecare data sa nu . . Ide ales...i ..l.' ." '.'.. ." '....a·:a .31'presns.. atun· ." "1"··'l~ . ._.U' '."..' 11..D~I..2.'. .' ..'. .~. '1'·. . - '. 0" ···c·ll!!paca pasarea a w '.-11"..alul Elfas nu putu..f --.-: a:·"r·'ll!'oo'de'" 'p>ute""t"1111. .a.l sa .a :nici un fel de ·.' '.. . _. ce ·1·:.JC' ··ee···· "a: e:'ra-....azuse. ' :a·· #'O." ramas-bun d.CI'~' -'~~~.·. - r-t .

e · 1 .. __ . Cindva IDliSUge. el a dar'"' a 0. ~a.... "-'-c '-\0 . "'mn"·'U··: .". . ..._ -..". CU...' '.:fi . '..narte d:e· .~_- 6.11-u.. ' - ~ • ..ili~·. ' ._)~.:a i:rn'~~ra tA. ·t'··· Yr'.. -:..::..~~: total mL:le.. ~I. .OJ~ I~ 'v ·t')I:~~1 "~ a~ '._. '.. :_.• " ~_.: ..11:. "~il~. '-·. un: el._ . umgri~~ . .·.~j\lti.~.sa. Din.£fl r -. ~ 'i' '. .. a' ee ·'a··: glumea. -: "...e." '..._·_·:..~. :'-.-. o'. :.tice..:. .' -- ... A. l~ -'"' .. '.''boc-""m~"':o'' 'tu' .: an·o·'····p·.-'I . ..." .c.. "-'-" "'.." ':' '''. t '-'.. . '... ...IIL .. lH. __ '. "".i11 nn":"' : . ~"d'... :.l..··. . ere.-'_"A'" C'-.o..~:::.] d:'e' a"" .~ 'W' din"~ .... . .• :-- •• '. .' .. -" .(' ciudat eee..tr'n''" l' ····'. actiunii. ".' . ms·"o· e'1 me' de: pe 'I'mg·'.d< Gfl~nt. .~.• .arata . .:_:. pune in umbra anumite probleme.··' T" '.-'.-""-"·~r" .~.._~......".. 1 . ctar· un puteam . 'iii ."....t·f.'" "u.~am dustn 'grota en unanumescop.'. I.. . .~._ . pentru h..J m.bl C·· d am .-' 11.:.~ d arn.' =.''."·'RE~:' ... acontinQ."'-{IY... .. ~..amare·Ii.._~. :...·~'A:_. '.:.t""" _.co. e~"'u''.a.~ -...~flmdca a~~teptam sa-tl Vau.rfn e··~··Q"b_"iI .:: .a er.'.. ~. ···:. r _. ..:!_'.·. '\. . c': '...._.'.ne"l'~'. ..sl1niga $ufletul.' :.:.' ."~.' ' o.:_0 I'·~:"·'~'..: ' . a se~i drept catalizator._~t:.'.-. ~ '.~"l... At~pe$te intt:'uJ) fotQliu confQrta~ · ~ Cind· e$ti. ...l~"~" . 'mine~ Brant f:tint 46 pbos...a~l .....1..· ." ..-.. __ - . .n~am a . mar m:gn]Oratoare." -' _ <=" .' . .. n-as fl... d· mn M".'lerez IC. J'.~. .e:xag:.J.~. ... 'eu . ~..d·_:_.l?'-UilIm·'·:..':' '__ 'I -:.~' .}~.'IB-_.'- ~ ':.· unna die o'b.. _'. :.-.ILb\.oapre ..'~a'~ 'sa te simti in 1m-gu) tau~·S·e 'V"edefunpede (t·lL.···'11' .:I~ - ."l~'_ __ '. '. J'" c· ".-·'~I. .t c·et.a"'ln'~-u c.J.._ ..lD .' ¥. c..·.' <. ~ I.u·(c em". aca ·[l·a:""· Ia do m J' u an 'm"'.l.1 .~ _ "...a e'xpli(}at eEl grota :fu'ses. pe de 0 part~. mi-a t'tto:qtaqdt$l:s.eputa de vrajItorll d~odmio~apenttu.i.. l .zu.. .p.. 'Y' 5.. '....:'.....u. I!..:.. ·. furul1te de am..'....._.--:-·t·.."S.ni~ea1b. La L... ._C.~~n"'Q.~.'-:_.. ·ml~ai. . .:1_ .g. ' j <t ".. 1 __ • _) . "': . d... ~ CE·RII '... 8~pata grota pero1i..~'r '.. iii..._:t at. __ .llS·} '~a·· l' ea.~1"l...I..' ._'· ..t otivul ainte m ' .~...le.r-:s~··~l~ e.speriatJ~au W.-. _:_:_. . _. '~~ ' .e.~..·a: ". t ..:jI. : •. .. ....lll)····· " '.u.' ::_.t' riler ~ 11 .. Am lD:cep..-. .at._ 1:'..ntmu.~T-.e·aUZlsern ':~/:'1' .. . . ~ ~'.. .~a.-. .·'.grota·.'..-'·c.L..' i '.:. .':'_-'. _:" °V'.~ w ~"..."- .c: .'."~ . mi-. : .~.mi refac "ti'Upul" tr~buia< dorm mutt.d...~o .. IF:~ ~'... ... adie! doua cimpun de energi:e..... ' '. -e--. sa IlU.at dls/cul.e:·....··_·'.. '.~.at&.. '."""S"'...din v~hime-nu emu prea incIinati spre m~ditatie. 'paC'a~~msa" .: - ..•• . :"..a:tH ~''''_:h ...~..~'I..f~o·an. j :C" noapte ""'m·~·~· d···e'·'s"'·p...jI'!j. !Ii ii!"I'_ -.tuerun.. ' .:) ...._ . . '.... '. '- '.:__...' ~ "u ~ 'p':r~'p luanttebuia sa se opreasca me. '. '.~··c '.1'. 0·. __ '_'. .:'. -_.. .oua... odihnesc ~is:a. IT·U...ll 'L.~. -.o.. ···:·· ·:t· A-~ lteeva ..lie·a. ".e$1 .'. ~ '. 'H.:1··--.._ Te. Ne-a Iuatrnult tilnp ptn. £'!''rn1'.::.. _.-$tiintA eI.... ~i 1S'3"D:ort:9{lSl~te ~~oaSje sal1' .' _ .....' . ': .Z\':O' ~indril~fn·loc sa-wi dea 0 stare qesom.'.-. .. -.11 adaposti dClUapef.samapriveasca.=_.-£~J. co:nc..' -'~d ".~" .. :::[~.' ._ . seas. .. iii . dat bin·e:tt.rase cil" daca voiam sa-mi..- i!!'.]' a"v··_'·e·:. ..J._ c' '.. . . ~ " 'd.nro:·b'I····l-e···-··m'·e"': ...."...tean c.:... g.: li.'e.'.' .: . '~-"-I·:~·~'a''''1m c··..~ A. :.." .-.:."·:·. ail.'..I.at don Juan.'!Ii.a d1espre .~ explic 'lDl~.a.-..a:jit.c:..'. ["~ :" ...:Ii... :/_.1J. ..._ '-'.."U"'-·T·":·'E-~..D. '\.'. .~ _.' Cl1P.·. .I ......p.._.. ' '". '..... nu .'..' .:.e...' .... I"ant swgerat..·~'T"'e'.'.J.' ._ . co. }_'(~Y '=. . '~._. °e--:"' V· m' .0.a··'. ..1 '_-. iY.~/.:_.\.. • -I - ~'~. '~"...' p.)..O -·p·"·. - .p·.. ·a preocu.JLU. .-a trezit~..g'l ~l. :'..a .. . ~...o.~_.•.r~~~ a-exelamat__ .J~~... '"' .. . " I I..·V········.~It-.1:11L. .~~ ic···~'l-'o·tl'-= :dolu··a g'lo'buri Innlinoase~ sa-~ico.' -'.'\oAi"_ ~".l..ro.11u~ '. <._ . 1. 1 .nun ·~t "'. '.Io:r-d. .= ._> .l . .. anzrt sng:estl:8. ." . sa nu-mf fiefrig. ~ «. c· ·u~" Ul~i s:'o"-:'l"l'1'it'l11a.r.~_iii . ..:._.. ~.luidG:G Juan ea...)1l. "" .!.I..pe de alta parte.u:" d ." . _"~' . ml-a tn..reu ca sa-.l mIl cobcritmuntele.' ~ .' pozitie rna .. . ' ~ ~O..8rmga~i (lutalpilepic_iotrrelot.'..r. .' _ >.".0' . groJ'a.~'"Binefac'atOITIl mien ·a fOist 'an nag·· 'ual... '. A.o.• . pun .actiunc.-.. rota _..' tun' _«. ': I~. I" _'...._:_.-c. ouu.-1._ .. L"U' I . - " "..:t. ~ -n'··1 '..' . 0. ~.~: "".. ~'.modem.~ - ."''''~ !"".te~":"'.....~ '.sca a§.seru·a~.::pt':e··~: oi'j. .H nu-am Inehipuit 0. .'...11. ordin .0..' ..-u. .('iIC·'i·'· t" . .nolenta..• ·am __ 'i' ..e.. '. ~··O·._-i. ~! .· :'.....g.. tru'P···Dni·':..'0'-0. tn' In:" ' p·-:···l' b:~-~ . .ibuna._ u. te ~supara.•• '. 'n'""u'" ·. ~r-..:. .ea1l.':' 't<~~ru't s"'a vorbeasca.ergia . ·. ~'-"..: _.. I.' i _.·~:O·.. " ' ".~. _ '...tr· '.. '.JDa a~uz~ Ca 'fin--1 d. I-nm 6xp·~. :<._. .~..~~ .BHt. '. A . :'. Erau 'mai' curbid. i _ .! P-·. .•• '...- i ~ . L'.~ '"' ..••.···.. ~<..'fi.". .:::_: ._'·"~"" .~-Q'~.~ ~. ·'··._ ...1nce'tci sa "domu.~_Jr~..:' ...· <. 0I1!1 •. s .-:-·n~...' .dephtat NIP-~"nn ~n!a:·p"·'IAli'a.·.' _.' d ~e. '..~~. _."~ LJ __ _~ .til· _...-_:.:. .~-'~ . u·J>· -. ..mutt'~!' .'T~~m~'-i'a~..iI!' '.' _.ara.4 .. 1 . . Fonnaei fusese oonstruita eu .. _r'. ' o.:.m:~:' e.ace~stlucnl.1 c'·-'o:m· . ". 'm"'-":>' am'··'~g·p····"r'o·· 'a-:'t e (f~a~'l·t ".". ... '.T' '. _ - ... _.c ..c·ato'ml tau. .i·. . .1. . " .-...I .xtraor mar e mne." .a-mi pun 0 pemamdaie }?e .·-.·llU:' eli.' :R-"'A. _~:' 4' .. u.:_.'1_' • _ •...:' ."':'.. . __~. ..u.: .. .1 ~ '..s<~11}'o'" "'ll~ . '.' .-.·Mereu.e.. .. .. ... {j - .- __ - .'(1 . t C:nl"~ L.. .m·.: c·: \' " '.mi~arfi putnt spune 1 -' _..'. ~. . .v..1.. '.a..~"". '".::::..adepln... c' _-I nec. "":-"I~'L1 ..Ii . '<" • ® ~.~'. ". am~· '. ~.:.. '" . eu rota 1nt0arsa~att~. :.' .~.lt··.'...r .. ~'-. "t' .e. . ' . . . ...migalapentru ...I.pe·tabfia patu1ut Ca.' . ':'.~_.a c.. .'.. '":_. .:' 'c:::~''11 fara·s·a mtio--tJYsese sa-iidau crezare.I. '. ~.. Nu pentnl ell tmi place locul.: _:-.-·:~'--':"': saT"" . .r .> 'f.:····. _I .·jt.i:1'. ... 0.-'-'. - . $a. _.:_.··'re: somnul 'in cap'uI oaseler.n·~·n~V1'a·. ~:' adevarul despre lade.' _. .... '.c ... 0 verba. "~.UQn. ...' 1 .._·.: . -'U-L .._1i}"r:" ". .--lJ ':.Spn:8.·~nl!·Clu·.-·_.. _ _:_~~ ...."~' . _:.' . Vr. ~nl]'mai'ca 'mclina sp'~'re..··e··~n-' J~?t·.. ~'x·· H'""g':e····'r·~.__ • t.••...' _. . ". .• ::. ."'I!". ·k:"".."~. _ .lJl"on '~.~ "". ..• .ex:tatfi.me"...i.jI!'.'le·. +a~':c-nlln""se] _"'..· .:. . .. _..tn mod m ~.:_ i._ ~ ....·or. '4..'.'.plerzt.. dar-mal ~tlrzluaIfl gmdrt~ ._' O'·:'OI'1"i'ft.. '.~=.'. :I. . de ·11il:arca.• - t·.arefusese..'...:I·.~ ~"" .._:.~ "-.ev.:" . ·:·' 'p"I' a... -.u t ~ft. ~~:lM1.'-A7 ..:.~.__ ~.. "'1 .~.... .'."'T-R-.~'~'1 <p!..:..1 ..) ' .' L 2'·'":Q"~:.l~..". '-._' " ~ 01' '_ _: _....ec"1'.. . " "'__ .ajitOlii . __ ~.:..".··~_..1.-.:.'". Gmcat pe.f'U pruna'w.:.:.'~. .. ~. . . - . '_"" a'·· cut . .'~·~d'::lo""n-~ p~"'le.'11) . ..".ajuja sl rna odihnese ·e.Azi-noapte al '·... . i.•..... ... __ "...' '·::" ·l:o/::·"·O·.V.onc~le·a..' ..'_ .."..~ ~-~·t 'QU' 'i. ".-':-".. ~ _l . 'all.~ ore ru ' prim e ale diminetii. ·l~l. ~ .~M.'. . '..._ _.. slrUctura :rocii ~i felitllfi. :c.0 _. . .II . a'~a. " •.• te. U... fectele '01uitoare el m-a s~falllitsa-i urmez sfaturile e ~~ nnen .' ._ ..c··. ineillt~:t... _" ' . .. :p'. . '.U. s.~ 'A ...lL.. laltfel Sonm ul m "..1. ~'OC.:_·_.iibm:e'fa.a.e1~fima...".<~:~·'·r~ -~...' Al:~'. Vc_.' .sa f~~i~' :r.. ..._:.: .' I i·R··'lITU. e ·c'a: l!.I" .' '''. P-··IR'· 'Iln-~! :D.oe. r ..~ad'_ m~'·h...'pl.' ...~.adonn.i_Q! __ 4' .. _ . ' .. ~.-. .'! '-~.cg·t' ~--a'.m':"llo'f:~"m-'-'~d..t·.i!'.'" pe... ~ ~--.j 4' - . ' -.:"'.' . :i\. i·~·:>- .'S·····.~ ." '·41 :g~." .: "-.:'N. .ci pentru ca a fost creatca un instrumentmenit 5a-1 propulseze pe ucenic in starea . 'i:I ... -.sewa '...nibine en.!!:.e'um '.•. Dupa leona vrajitorilor.Azi-. istovit die Qit ndea. '!'.~anl 'inter.. '-c_.....-' el Ai vuut si =S'auzrt ..'?t"'r"Ii . .. Sa ~eac~t·i)~ D._"..--'!lI''I:n'? ~. "' .......~. :'··h L.nu-miplace:. -..on Jnan mi-..

=·~.. r r '>.":.' q..t..~~ .. lele .atit eaifi·G.~.~M"··..lt maltate./ .. '. ....:-:... b cupat ~. It ueclt snreme~ta~~e.. . --..weauna ...s.a~. ~ . Gl ' ~...t:'·~·· '. Pentni -~·m~.J'".Q·t~.~' ~l.-". . <.l~~O ··<m~I··: d c .-:..m·ft.aitl. .~=. .mat mu ...:" .leratule~ .-·.l 'I'·' ~a.' g~..'-'_'.. .···· <.. e' :_ V -if . !i?.-··t v.tn't" '!I A.u:. ...~o: r . - --. ..-" ~a" "reau .~ · ' . '.>. ·m>.E..:-.:.. mat mYl' .lJ:ne·a.LI i _..· -'."'.~~ ·r Ci~~ n.-11 .·v···'~f.l"Tt· .Q. ·l.BJala. ..-"... .L'..G prQQe: . j 'i.i·w.. .... ".' ..l..:aQe~zmWU""1 'in .tran .7!!!NUDrea~1JJ1l'G.. .. 'I v...~tl·. .Q~ea.I!!i i!\. ~a ·Lt~~...._.J 'l!H6nt. "i - " " JIl.~·" ··a ~ '-t·· tJiU~_~Jt'IW.' .l~em I~ o .J:'" U~I.f. .'. . .' \ 11J~. . '!~'lfiII.~ .e~'l 'l~U.<~ .. . ~ m· .n. " "'~. ~. '. i ~l -- .'-".. ~'f i'~~Ml~Q~l ~.AtltUDMem maoow...U...'1. ...11 . :. -' _ ~ • ri ...ll~I_P -..' ' ' ·ti-·' fe_lI in' ".'ae!~um..g~"'l n"'~'~~~ g~:.ute. . ..r. . . modern nre·. DU::lla~m..eue ~SBGURu. mana J. . 'lScun.~. "!ii./\ . .-..~'_...I~A '""... ~ ~'~... ... .e·ieg.l::a:o.jI(seatImi~ I~oua 11£1.l mfOJ1ft."..·m':"'t/aCi.. t'· " "I'''''.. .." ~ .3.~ SU~:'.._ "? t·· .]1..tt· S-'-1· -8'• . .....' . Q.... .•.:. !! ne . Sll'US ~t a 0-.:. '.·se"~U~11··.a UJlR eeea De tt. h ~.~'.. 'b' ~'.... . .cre. ~!i .e) tj·8'D.LU.. '_:..~.._. eQ.·~ 'e!".... ..~)!..:..."'-l~" ..I. .r. lin c.. "C.a.:· me..iI! • _"' .~ -"'e' .l~u: '".. . ~ '. ~ l· .'_ ~~_ .l SC1W~i~lasem Gon€ep~. '::-"'$'.~... .itI.'mea-.'2'" u: - " 4_" D ~ ~ c=.. ~-.""' •• ' Jlj _.L Ul¢ep...::--'.1_. '... "": '.. ~. -·A ~ll.. .1ilti.. ..'.~ "...:. a. : -)~t:)J..'&rri""""" 1 ' • '-...seGy.~ ... -.-~ I 1 '--r..lI:.. :'1 .. .~ ~...' '.I:f+f:.... .g. ~ 1r':.0.' ._~I . rn-a El fD~·l'·-rt' .-..'>..00 '..'(im. lmsa me:IRI p. I. u..t..1.I.~~~ '.. " .~. '. c·rti'.. i. .~.'' . atacnn... !ii' .. sa..' Jt'~UI"S..·'. '$J' . ".e~Cfarea. ~ . ~a s•.~-~... :. '_ • _' =.~a ee In ttl lOcmpUl j. -' . 4J...'.u.. r. ... r .:ea~~a ·t sa 'Fl·!J. . mi-a 'r"e'aiR···-~:t··"":I~.. pFu'lJ: ena ".e.~'.u'. .. .J:1.sa P1entru mine .. '..!~ - • ~ • I v r- "1C"_ ~I-:. . I" . .' .a:. .m.' 1".._ :. .lee .. . ..~ tt:· . ... . ~'UJe. ~'IJU~ Or: iii~ ..J.·lR _J'IR. •• d·' .." . - _. -'" '.. < . . -e ='.. '. .:(···e:·· ea Jn~D-'~~~.'~ '~~fl'I'F~ .• • .Ul ~K)lL.' pe 'G~en. ..I.ut.. ~ 1~ .-.n:..' ~ ' j.-. ~:n'ry5lDE(al>··..".e · -. . ~·'.._._ .~'b ntt'Oll.u .~"tI·. pnmermala.~.e.' I.!. 1". ~ mea ~ . .' '. ~-v - - .\.· . .... " .' .·t'·e.~..' "r m1. ~:a . rna. - .. '-.~ -ntdim'Piir~(1"·-~1{~'':''" t'ht' C::-Qmt··· 1 no rves•.' _"..J'. -'".... I'" : I-"'~ "". -'J 0..._...Q1lIC spl·e a:. .-!. " . . ' . 0p~ "~.a: • • .' _ .e......:1...' .ea.. . Ii! <Ii -..~. ~ -.\ :/. -'. .' .. -..-: .... .- :S·~. ].LWJlI\U. .0... ... rU1.·t ·-~·.C-" ...~" " .". .'.. "~. "..'~ .'....:I.~~ '" -i $'" ..~ ..~. l'. . '1: ~~'i' ii .. -. mst NJ '.a~e~-e.I lea....~·-IW-··LLe saci: . ...:~~.I. . .~v IJ:....mftu·e.• .J..iY.~ .llll " . ".~Ce. Ulll-u' " ~.1 ~ _ ill ~ ~ 'p'~ It". ~att rea~fi. '": .. lDL~a.!iII _.-:.·ft-. m.-" . f1" ~to.. ~~ £i.....l fi._ ..:ile em~rn'ln a~~:.~' d ..r~ ~liJV:~S1ie&aauahI1ui mlia& n .J~ . ...:~. atQ. Dra .. 10 .._::.:.! g. ..0 . .. .(.'.Flj. ~.I~I. .~"e.L _v. veai.."" • >. '--_. ..."1' . .r- :._ . ··. -.ti\ ..." ...m.a~_ll...: -. de·ta1:ii1{fr din ~lee¥e~i·t:. "~'4:~PO' ~b~~·O· rd :.. -'" _.'. ~l·""· ft:· ·f~. -~ 'n" 0" .. I '..0 ~ ..··s .... ..: ..:~~ea. -l:un::::..' .e..-. o. Co ~.'a .1+"1.Uc1un'~ -II c..s.Ia' ~"+~.¥-.. .a .ltr. " .nra ":<·:·d·· :..'. . .. 1r. wa....·. . ~'.. . ' :.-1-:0': ··'M'lf. m.' . III ~~~f.i'nd. ?> 't'·... .::~'~~:~".! .i·al··~ ~\'I.· an'~" '~._.. .1 _.' ~.. - ~ • 'L 0'" lb' Ii' . '_.re.~a1J.. .i~'.:I. ~" ..··· DfwL~~!·. .I ~'~':"j>"'!' it .fjnl+6.~ ''fp '.'.1.. ~ '-~~'.1~ . ".j.~. ...1. '.' '.Q .'tll I- -':a.J.."::... ~·i!!at·"... e- ~.::~L .A'! .. • "l'. .11 ~... '" ~ '. a.tll·l·'r:l~~~. h"" zf!4:< '_..' . '_ ·§Il. .' ...

'.U.:'_.. \.· Julian g.. '..=-.. ~.'.. '..'.1a ...ualul.· .. .:".. _.'.n' 1':'" .~' __ .IU-_1 . . ·O·.. -.: . r" ~ "a:'.1. ."... '·.on(··' ::J.·[·n: ···e·gru·!..""'io .a raspuns ca iil aeest caz.' ".t·.~ ..ll1tm:Jiai din povegtiri ._. aveS.. ~!. I ' • ...mutt" · . . '..·····.......q. __ '_. ·p····'ar. .:-.fL'-' ~ d .--a a~r'p.:numi acel ceva:·. ". 'O! ' . .:1'.....- _. .." . -~._ -_. r fi a. a._': -.b"~ E" mlat .. 611 o Eu tot au.'.. . c S:""'~:_..[~loas..'_-~:. le ..a. ·· .. _ ~ "'. . . . _.. .'. . era S'~rri. ~_. ~w"""'_"'J-·:.-LU. ". - . :...~· '1am rug~·::··~..In. nu reuseam sa discern miezul abstract lao care se referea..l sp·....U: 1 "' "....uL.a.::·tad'_' -. eaga er" a ordl!'m~ ~ ec:-a···· u.. ..aratsan ....1.scun~__-"eCI! .··tu.4." .·asa ~ me ' ' '_' lo. tate pentm el EI msusimcdurasemu '1"ole suterinte pinasa file..<6.)" -.~.........$1.U avea . -.b ~_. ~ [I" ... . .cugetind 'asupra unOI . : ~·nurne. ...~ .. '~'.. "..' .'.II" I . A·l~\... d'~ . '!!i '0.:~.. ._I.. ammu dde ea· mtr-o.P1el 6 die. il' [ ' .. ~in sa tii:scut Inutil desprs persoana lee ~ .partea.V - .: 1 .compasiun... '". o.-.··.: ·1 .". ·t·"..- I':_y _.. -.onis.~UI.... aspre·. ~ .ere'ot!privirea dfu cap pma"in pi~io~. ...0··1·.' ~r...£.. 'fhiezurile abstr~fe Si po~esti1eeu VIaJton tte "... --_..--." ..I..'._I' . " ..~"nl:l ~... -1" .------ _ _.d .-.up:·t~.'.·t·'·O"·rului si ). mllni I~iicioare m.c~a...·:-····..'\.::.". _'..' '_"_'II!!!!I _ J' • -.: '0 Juan'" P'eQttu·~·i~IC.~am m..gur..1. : .~.e:'a 'ul terioar:a'·.'.sJem seama ca terna me.i ...\ ..:-' ". to._are.. av e a o biceiul sa.. .. 'Era :fo[arte umil $1..03re taee Ieg'attlrra intre eJ6.N"'_' nimic de a face ·C···U~·t·~me: eu actiunile tale .d c'a.·._.m . "OC".(·!Ur'-i" I:a. . ..~. . vrap'~~'t···. .. 'fo.' ...ll·· ..?' ·-v··~ "a _..:= oncu s.'"'.l\ .. -_" l' ~ ~b" '!Ii I llii.....: Jt. Ii.__ . _-. f~ mterventm.. cen tm .. .'·:. ··x· . Mereu singur. Jon ar ... .tat... ~ . _. manifeste nemn .....~ . bd "hi! d A schitat un gest de neri\~. Asta m-a tngrijorat.'. . IIU-.. '.I~-:l- ~I. e. fi-'" '1.'~cee· vor·..punS •.':-• I. intreb~at~ . ..: a"! e··· '1m'u.'.:··I·'a:-· :'. I • _.. y' nici t.U . ""1-' C""'''''-d'' :rrn... act... -I Iii .nici 'chiar reteaua. • - I. M~a ~etat:in ta€.. -"~ : .l g I·U.. ...1. . ~." :_ . ""-h~\'~" S-U'.-.. de piIda .. mme.. " A i. '- ... am .~'[~ '-_' .:'.:mt inc·:ap./ .-rmt'c···· . _. '.". Totusi."_.. I • ......ea tr'W ""'tun··_..se..~ fi'·-· ·d.1"'"" ~ . ~-am mte·.".:..m. -_ ... .. .. ~·in'''~ ah stractul ~. 01' '.. .~.1 ._.:_.-. • . ~'.T·::-··: "d'!:.X'1 .:.e..'.._ ~ -"..in acea$tA etapa.elegere~ ~ Daca.• ..'_J_~....~on~in. :~ .. _.· u..'utal'_ '--__ '_'....we tn.. ...i~:atie. ) ... _ " ~('.' '.r_= _'p...I.'j'ZUC': In fimta ta ]1I[~:n'\1't110:as:' e··X·'l·S···t-.""al·.1-.. .-'._ . ... :'_:' ~.un·-··s d" 0'. ~.. II.ato'rul lui [111.mi .. . 'Ii' ..: ....~..tet .. · .linlbajului.g( ~'r.... . f'Lt"'"·nagua.u.sla. CuvlUtt?..'l·~~JII""I\·t···· 'declarat __ ·. A. -.!! S.... _.." e...~ ":'. ci mat turIDd emp.. Iii· -" -... 'a' ""'Ol"l:p·.[ Lu'p~.. _" c'i" •• 1. . . ...... '.4I. "'"""~.. _.ti l . -~ . : :.lt... io ii' .... nu er. .'.gumlele. ... . _mgeatmlamai curind 'ouno~terea a:bmaetnlui til mod direot.zi.iiD..~. '·c'. 1f!l'"I"'A' iI.. n/ag ·. minte in clipa in.p': 1 ·O.' ... •_ -."':'::7~'~·_ r:G'U'~a • I .:.. 9.~i Imi datill. " .:rua d C" .<....·tr'actului D·aca nu l .[ ar········ _ ""1'" .. . 1.le . I anl spus eaprin "ulterior'" intelegeam eeva ce nu era clar dezvaluit.. '. r""e" .. ··-'1 .. ~ ~ • _ "" ":-'. i"~ at . numal orQin.. ..UjUD:ClJ. . .. a povestirii era msnifesterea spiritnlui..l!~lPlQ'-.. -: 'r.aJL...u .co.-<~ ··'ar·· .:~'.mer-eu ... .~~-..'._..- _ • __ . . . :'. . - '.ma gindesc Ia miezul abstraet pe care mi i prezentase.1... Mi-a spus cadificultatile prin care treceam nu erau onou .. Manifestarile-spiritului reprezinta numele primului miez abstracr din povestile cu vrajito.'~ . ..... . ..._ ""'1·tt VOl...... _ '_'_ " '.p. " • I. ..:.44·" ...".... 1·· .-. .la~~""'. nu dincolo die 'orice ·p(Jsibilitate~·a..i..eleg.... :int.. 'e: . . ..~".·' .u:a1nl 'To. l'. .. c·~·"u·..·une·-nnde .. -erui' ~fo{. .. - J" ...11n·'b'~·· C.a:·abs. '...-:-.1 · nag. ..·:·:·.. .. -f'or" I'. bin[efacatorullui.._ . ~ "~..-~·· '-' ' ' '8' sa 0 .. ... .....1 -._.. .:... Pen 'LT~·' 'hn'" nu. "..'··''''l·t~ ·e·. 1 . ..'. .'fele:ger~...}.. c... ---~' "-. :Ql I ~l "'."U Ian . '.~a ..O J.-. .r(1·.'."[.~. .i'pull)I"19'r. mi-a spus el..:-:.··. iI ~..~. E·"l. _ ." .'lte..'~I<"~.:.. ceea ce vrAjit0rtl recunosc ea [lind miea abstract este eeva care-tie Iti scapa in momentul de fa.. I~' . -"~' '.e_o~ . ·:· si lmmirea. ~C-t'. t.ce 1)'un..'_... .• "...e~.·ilac.. d.eu. '.~ .rdine~a u1fe'rioar[&: a ~b8tr[actlllui -.u. sau ordinea ulterioara a abstractului. J '..a explieat. . ~. ..l..atoru 'me·u....a_'m care 'd~au fost infati~ate thiezqrile apSU'acte..~.• . ".. " .. I -.. 1 [I' . "uleriotf' Insemna mai rnult.are.mare.rese referea era Bincolo ~de:'c€\Piacitalile ..=)-. .l1lotiv ulterior'.a d·:· [··:"t· ..: Tr.-. . . :~.-c "R' ~."·"c _. . '.. · .. _ .~'.e1umea .eva . . .Elia..'_ ... dial elimai: av'ea $i alte..~j ~ .··. _.. . ar 'fi trcbnit ... .As...~_r: i!'\ II r ".."'"'.:C·~Ui ·t··l'e ·.)':..- Ii! 1. 'a·t'._ .. le mennonate.~~b···d···· C> 'am···:·'. '~:" -l'\T'!i ' ."' .le. ~lJ. ··~. sa.~·l[·t· ' 'It'oar:::'' -' a~' a 'a~···'bs.. c~...:.•. :.. ~ Ordin. : .~ ~ 1 "".aton..I.. I . .·7' .miezurile 'a.I..: e" .b'una Zl.. ' -:-~.'~._ • "_" _ .'. . . Acesta trebuia sa fie ceva neprecizat prin vorbe.d' ..' [ ._...tee:peluoe.v.e:men". I "__ ::.-': '. ..tai Iar partea 'care iU scapa e cunosouta die vrajitori subdenumirea de edificiul mtenti'ei san vocea tacuta a spiritnlui..1. ' ~ S·_· . ':_:'...... S'IlU-edificiul...... A recunbscut eA inteleg~rea la . .:rr a·. __ .lD.- . .. __ . .' _.' ~:-.. .-.1.._ fj"" s>'f::'ir~it ·exa" ct ca ._ ~.'..ar:e-. . -:""""'111"1' ..p:. .·re. I " '.ari. '·..- ·tr·iQi"i['I:....··.... h':.··'·····_···. m.~ .mloment.u"1 'E:]'~"" '?:.a r." des~1fata "nlCl un.'t··e·ea &.a .. -:.. .' ~'.. :d' ._....:. '. ~. 'a' pentru. las. "'~..: • --:. -~ \'4 . l-''.... ._.aJ7a·.0 Iu' ['a__n"..... 'Cu '.@. .Jj...1_.. .~.. .. -in afara imediatei noa&tte puteri de 'mtelegere -. .. ..!. . inv ltt.""" ..m. . n.. eS'L:e m ~'A'1. ." . __ nag··~·_..' 0'" 7 . p[~. .~' iii I iii ' .... • iii· 'lIi('1['~ .l. [disc'u:tatn despl~eel:e? I-am....~ N·>·:'·aJ·'g·:"~'.. :f.ri. _". ··~'i .. '.. . parca D'" J agasat dec fncetineala mea.' Q. l~l ...-:'ar' D"U ar e'" ··1."? ':_ . Geea ce auele lncomun...~ . .. ¢' . ." .I1'. ~e'~te..tractului n~.aJJlUex. d'~· .. ~. ~·u...' ._ [:-..: .. • • r." eniar oe mtare. .f' ... aauuu·ea I ·cunoa~. "'" 'v .. "..... ~t" i:.e !.'"'ec-' s' ··t··e··.._L·· .1.F' (":hi" mnn' .- .... care veC1W "~ _ .'A~Ji.n.' ".tafotiea. :_ '. _ •."...st"a"'cale ·:a"'· lu Pi·I:i.re .a " . ... comparati[c eu b'"" ·... \...!'b·1'-ec...~1:U-1'...• ·'I\.. "..ezamag[.8. 10- .. _........'..~. .' iII: .naj ~ ~ A iii .Q gur. . -Iti repet._.· mi-a u 'san 1 ~'. ti.LI e .aea..mea .. _ 'teo Elem ten ""11 1' 4:":~..:. .u"m" "-. 1..." -. niei .. .-...ternIC..... '- mea..• :·..de mt.:.:...""..c. . _ 'ii i' 'j ':.. .. •.arte._:.e.~I·::""'t·c-· 0 ibI~! .~ n: e:"gn"....: .' 1nde.l' U1. 'CU~lSClpO' u. ~111 ·l··~" ".. ~~: tuan nu on....." EI~ra'<: . I..ra 0 fap..:.. .. Evident.as pu ..iact·'"~" . dar' . c'.attitl.L.... Insemnacunoastera fftra .. ...N'-a$..("a""s" .!. tr"·'·ba·:-. ·f_.um ·era·nagu. care'. Ia el toata dimineata . .e:am.si •• .:.. r.. ~-.. ..:. 'p·. ." . ~ d·:.1' . . -CullOa$tere fata cu vjnte.:. aluncl... e.Regula spune ell. .. intelep....'~:ac.\ ~~ ll.··..:..• .bstraete smt din col 0 de putatea mea de in.abili de comp[asiune. ca S4 SC. '.tura fara strMucke..:.t~ :... nle. .. !..:._~.s:a.I '.-a.... '.Qsebi a mea. ·li' ··~·':· dQ . r' e':.. uaIul -:J __ . •..." ~ ... .. 1- ..~:~....._ 'N·:'lJ semW!~ d": "'1' .loarte ~ 'h"'lsa l' a jell '1 A····. El ml.. '.iesp. .. '.• . _. -:'" T .._ ..alL. _. de spus eind l-am tntrebat d. fara a inlelege ·:prea. :-{ . f-am spns ea rna gindise..]I:~t"'an'tj·.marc~t '9'8. -''::"[. • ••• _ . . . . ca. " ........::". Cafe te. '...t.~.. ..• ..s eta c[a.!"""tr-"':e"':~an~:'i . . .fU '..ne~..iILI.' .~_ ' ..'.: ~.: .. mi-a raspuns~ Intro U bu:na. a_l 1.a. ..... .:". _.c:o·..' _.at~ de Into:t~.·tll ..·hi< .unm. md:'I'-:-an"I'" 'S: . _ fost un gtnd care mi-a trecut pria..·li1'-d··'.....~1d. conmu..I:.-at. A . .: '.• " .. ea un profesor cafe i~j dascaleste elevii.0..

.. .' tri1~_l_m. .. ..nn~l &. . .'I' "I. ~ -... '1-" '. '_c.. " I.' .".'.ns .truia in. yl. .maceS.I.l:11v!.i' auzi:'·'t·-'' . :'~'.' n'" vllJtttot·..!'!" . 'I"· :m:aJ.e . ~..'-]--(~""'g. pUl ffi.. ..aru.iibucnit intr..llagu. ~.en ~ac.. rtam-·' CU" m..er. • • I .Ul· d ..-. In casa bil1ef:acatorui..a SW.._ don Juan? I ~ Intr-un fel. . sau. .oa.'- t . . hI" · .~ .e ·ave.~o~riaual . 1.:'..'.~ ..• ' '.d'o- . __ \~ 1 .".eta. .r· I' '.~J.. __ . ~ .."-. mi pute'am i'.~-.' ..aJe.'. • M-mIl simpt~ingrazitolr. '.gUX4·'t"··a·ea . ·~aD.ffii:iI·.' 1. i_'lo'~a..'.'..l&."".A TACERII ...J!. . c.1__·_.~. ~. ~V'-If·' ~'~.spus. . me.. "":tr-:· "'--U1~0-t'" '. "'.. si 'y8 incepuse sa-l explieeee se mtimpla in.reu~e.~D-"!._.. 'n...~" 'm ~ I3!U ~II . 'I" 'n: s' ~u ".' con.-..po".0 -. timp ce . . <"" "..·. '. '~:. p:e I. '-I'" LUllP .·a.~-~:.". ~ • i" • GGntio:uat Q:oilIuan~ ~itmi placeamult. .pnbui.... . alul --'.j!' 'iI"'Il'II ''Ii .rtul Don.. n'U~1 QDn ta' ]. '. ~.n_a~WUI.. '"."ei tnsisl.f! t~l~u~l"i ~. oastra erau Zi:glt:. _ ---- - . car ga-...l1-'I."·~:"b-'··' '. uan... ~ I!..' ~'.." ac'e-l'a"~~ t"1lll': -'.nal' ..~~l"~Di~JUV..11: .. .. I ' III c iN·' 1 '. . ~ a. ..*y.::1. .'.4 . :_: l ~.ge va. Paptnl aoesta nu-ti spuntnd " c'a~nagualu! . .a.: ·U.. . a simpt lea viata ~1. ~ " '1]' .~O..ll!! ·. contir d "J:' ". 'E'ul 'lui . i"'·~ d' i. '-. " . ~..pta l'!Cd" ten..era atlt lue· mteElsR.C'lllui.ritoare la.. .....'..":' . .l~. ....are 1 C ~.-.' -. '.n Juan :m.acon_. 'b. '~m .I' . x' -"t'~l n-"I' '" = -~~..6 ~.. _' "_.~r ·~are·. d.~yl~" difleu'l.t~ .·.."'..U '---t·-· .\! e~fam :m·pern~l.g:on..~..lecare d""" n·fi"'..u.-' .:._" DB ~.1. . Eu nu simtacecasi asemanare tntre tiJJl..-.tonl-. ". ..acIi.' ~.j ~ - -. .·1· ul ]' devin-.1.h·...:. ill_ era 'un 'mnumii '\Tt\iiter _.' _~.in8u:)i imi sugeraseintrebarea.ru.·._ . ...·'·· ~.. .·e.:.W:C'1..C. ....:t!.· ~. <':. . .. e~··:s... . '.·· = . ~" ' . :m .. .~ '!i>"(.:c. "R a uto '.Jl'-I.]' o'o. zredea ._". 'I l' :. "._~Vl"'_-=-..1"..'ruase sur p'~_ro'teetia."_. ' . ' .Rttt·C.. r _" ...ul~ VtaJli':o. :.-. . :. - " -..n"~." . '-...telegea.-t .u.::~ u ..:'u't .Jt·.. l d ... C"'.e-'_-.ne'bun 'de~. . . __ :_ U'< .. "....a1" '-E' :Sl "a ..I.. s!~ura~ Jn1~'a.a ..~I •• .nSlO "a 3" preyD...La 'in. ..~ '..U'.. s-- I.. _. {'"m'··'·· .~.:ntoat~ ac~stea" m poiidil ()cl)!'p~ei .e o·'D. ._-_'."'~ :.stalker.. • I:' . . ere' 'Cd:ar uJ~~. ~t.alul'Elias . .~"a: . . :_a..e" ~<.-. '-' .. . '~' '.e '6:e: ip~aZOjrf{a~ atit d·e mult...$ .-. lii3"=_.c'atornI .: ~ .e..:' m:c'me:n."I:r:'''. _ ..an.n1.'-:'._..·.. Vrei s'a s1nui. ~.-.a_s~a nagualului Elias..o.._-.V 1"' 'N" __ .toDmaj.. timp ceel este ' mu pov. __ .. 'f':'_-. ._:.'"'..g·' .-u(as -.'" _ -- ..il proteja de 'atacurue dure. '~I_ <.: ..w. -l "...¢ {a ..J'-:. 1:.Ill aletta. . A d'-..'I'~.(~ - --.ID'.'t'~fl~ ..'.an. dn"c'ato: er.nri"Cie.i'VRldeaaltar" ~JF . 'l--' . 'I!I. persona alitatea .-.nag~a1ulu:i )El{a. '~ '~' '.on U·an.. . !!':.c.ra . l"!'li .''"'.. 'E" . r~·"'-·'-''Y_':-_I~~I~'-.~.u.... -·.~..- -"':-- . .km~" fla'· la '. . . 'gm"d·. Q..~ -"·.~ anen -4:t.]. " ' .' : .. -• - . jn acelasi timp. le·o' EI'l~Ya·:~ r. ttl.'..!iJ..'--:~. -1'-~Juta pmG. ' .~i incel!pa ucenicia...ur" 'al. . ' . . . U~.. <..-~" JIIi:"1:ii . .tit" iltineape acestaprizonie. '.e:partarf? tlD.-•.n~c~n·Q . lJ1liea.'t. • tt'· .an '. ·m.·.' i.. i.o·m:·:. se .'.' -. u.I. .' r -".nan mi-a sp'cU-S £(1 naguann Elf'" 'U".-f'~""ieC"a" 'I.-E-IJ#.. .. a ' • . .. dot ~ --'. c. .·n 'tul e.~. ":-. I..t~tiimel~·.~gu..lI~~ ~·tAr-.~l ·. olei 'U"n .!l!. ~..a e' un fapt de' netnte:}-es p'e~ntru.]ocuri :all·ate la. --.1~~' Q.'"'.. s. 'C'.mO~lV. ji i!i • <!! - '. . I I • -' -.... -..~. '~ ...." 'a'. ..-.. . ~_.c~a simultan .. reru..__.zi 'In care sosise in easa binefacatomlui gan.~. A"~ ~~·V· _.e.ti~are~ Am.tap --.: ...'>.... _~. . S·a"'ml.-.. se:. .este nu Ii]' ..·~.. Juan a:·ris·S'i:"din moment cc el. ac.e·a..ee." _- _.. ~ . ~ .. -Ii Birttt@ifeato:rul:menmap'-:re8a.' ~ J' :__.t: .I'J. '.v.. El " 'lI-aS ~era ma~~. .Ga un luntator se bizuie numai p' 'e..· . -... .~ faimei.ac sentimentul imnort ' an..-- -. :)._ad-'e&pns p. . mtret 1 _::'~-.·. d ~.a..'.e...""~'O--:m-~"p. c( nUlnai ~ll~.."._~iI 'j . m R.--~v" ..\_\~..:. " ~- 1: '. c "'~'-:'-'tat-'i"li-r~'-:.tag· "'u..'. ._..gJaseas. 18i din p-rima." . '.p~e-' -'..'.'. .. .a~abili. da..·aVlon_..'e .m .. __ ~.'a' U1 ' .gp[ sa ma ajute.1" !!!l! ".glJ:alul Blias era ."' .'.. mvh1.' . .\.gw.PIIO:S.a._ :t:ii. .e. p. --. "d ._ 'I' o ' .·.~.-'~ . ide --.:..t..'.U.. ._e-·8n1~.- ..-....ulea.mua.l p'utea io d... ialul 'r':kl-" ... Dll-a spU·S> .'..-.J'~ D . - I.-.Ll'JJ" __ . de.. "iI _ _ • _ _.tatea._·Ul..' . _• .. er....m--am..A.· .'.. ..ume.on J"---"..--.. . :~.. tr'..erso.IeI' '..' .. • - I" ".-. ' sttmeste cunoznatea? .':: are..... .'!!'" .s.J '.'1 1 'E--01 Ull"l aGee~l. _.VQl'S ea m-ai --tu no.'_ .raspul1.' .guru..t' . O'D .". ' 'Y.' 'PUTE. ~A~ I ' ~..'..".'1' '~'''t'' '1' 'N" . 'Iotusi.naru'r'al traia ca 'u'n puS.altilni Juliarl~ I ~.·e. Ridietnd "din sprincene.la~'_. :.'J ' ' .v . --'..· .~.."" ' .o.p~S-1unea nu:..ate'l Dar en..:ft''.avea ~k'P'rob a' b'~ ··il m'IQ'._.'~ .iJ:. a 'proieocta -0 imagine solida...':A'~-.mt... " '. ...J.-1 d~'--. t. ~.lI'Thtl'"_" ·.. .a:·. " .". cu 0' a privire 1n."'1'1.--' .stfel sa.. Elias era un.a. vrajitor renumit care se ocupa zilnic de.- .:-.(ILl t:ii+4~ ~--" ~"u" . ~l'~~'. -'. --. '.s'" iptnlcit -spiritul face a....eplini indatoririle· de 'v.'"e'.vtaJltonl flen.. ~ .'. tot ~udul MeJi.~-' l~i 'tu 1\tT. . '" . ·c.. • .(ltU -Y.-. ~l unperson>..-i .'".t.~.... "'~ . . .n.' ~. .-. "-' ~· " ' . '.].-._" I' '~"~ '-.eea ~:..~ ... :' al ab~str...: _ ~'_ _ ~ I...a.~I.. " . IIu. - .W..t .n.U... bi IllmlC".:"j:J'::·~ D' '.PIC" mme nagua u··: unan." --e".. _:y .~. " Y . ~'.atm:..-'. ....rajito-r=.'.ZQ. . acest coruact au abstractul Il determina . ..nr ':1 him·" ba.a d'o.:...ar I' .l1ln:'..e.. nordul tarii.' . se termina . ".Iel .-ml ~.-.priu.1: ''P' ct.. Pentru unluptator totul mcepe 1$1. Na.arata:t 'Qimit ca p: 'ute"am.lsa:. .'t' '~'l~ d..ap. ta atit de 'usor p" remisa oil . --. .' . ." .o'r nu.I ii .~.£l.a.r ...• '-' --... In.nedumerit cum de era.~ '~'~'T"~llc~:tt...'. "..sc ICOrp'U 1\.cepl~tstatemIt tot tj:mpul in . 'C'U' . '!i c.il·d~·--'". ult:ilnele...--.L'VteX1BU~ ]ll..1t~I':U aJu..' ..1 'Ii:~i Q"-":!b:Y. .. . SC~'.~~ ~'_' __ : .]' 11 '."...<'~ n"~'u P' :'.h··~t.. 'A11 eznrl~le abc :-·:~tr'ac.-S e. 1 corpu:". ' < 'o'~:' ~ ._.. n .tnic"I' :M'-am . ..:-:.. d· :'' .agu..r.. . d' pe.<' Oaxdaca~i aA fus.-..ac. atiile refe._.p.·..'~.-.~ -..... ~ ~olnl...~ bui s. - I!I ' ..t..Ei ras... .'.-E"l'c...U~l~..IOU. . ) " GU e1 lnS. .cap"abil -s..• III . .]a fel cU'm bmefa.e Or. ' .lel p.~." _~ _ . '...t. ' 1...' . .. .·ave.'. "'_ . lIlU·venlse. ·uo'-·':. ' d' "." A I~ 'p " . -'''':''. pe ntlroe...mitiat de un aU na~. G:!.REI.:...'..X18'" d ..: cnt:)UJt· p~nQa :_. ..--. In &cest fel.-.. oe.-·.-'. et e..e 'inlP~ere" inuti~erent O'. ale .. _.. '. dbli.)~~ ~..'. .--"-.:.. 1 I.. .-... Oil..-~w"Ji..m:omen.II' ocun... s~tit. .ll'as t' bnrot D".'. re.. ~ .d'. .-Q.a cr~eeze~i s'a :proiect~ze d' ~ C'" c·e~eace·. ~pun·e.:.'~l :~Iel~~ lU&."~".'.~~. dul c'~' . u. m-am aratat... .'". "." o.es e.~ L·-anl'c_rez·u.lUi-.- ca .. ~I"._... 1 . __ ~:'..'-'b:~' ~'_ ." __...t~. ~ .~.~au'·.si.Q-'t. >.-.t. _l J!.-. oamenii din sudul Mexicului si.- r-> ~ _~ .• • 1 '=_...' .:: " .tlre'b:ato.. y.J" . ~ "d '-J ".·~tn oelllalt.'j.{:... '.] U'~i¥·.:'1 ..' ..-:.!i. si mine asa capresupun ea te censide r . 'L.·te'll!1"afi'~mn"'I' " at.· m'eu. mOlt.de~·~€)on~tien. ~'m~'" A" ro._ .·a""_ ::f'L'I'·. " .. accepl·. .. __ ' " l~ dla :f~a ti.. PQtop de Wl 'p'_Y'lrH'~~t~t~..i..de .' i - !.. 'J' --. I '..to --:-'1'" . '.chIp s'a tntele. :. d'. I. ·'1. i'!i-.~. .U" U)I .- ...t . izolate O()ntp. :~' .- - '.s:pius ca 'p'uteam. < ""-/- c '"..' .Rm~endo! ·o·~6:m\':<"ar.ial I ·1:~'·..'Q'~~~' ~"~~..aI..irrcr'~z'"a:v ·t' .:_... nu doreamalteeva dectt sa continue povcstea. '. .. DC(--"'~'.~se.l~."I"'irt·.uas ". _ ... ] ..~.'~ U~~lll....njl~ _: o...'.·In 'VIS .I 1 . • J .. ..(U.~..'~'·~I....If. .laea'l n-: .~n cu..~ -~'.~" Don Juan a: taeut.D.. ~." . " ~l sta·lUl.·In' .~... .~.... posibil c"anaznalul ".'" ~ . I.'.itl dOH.tuJ~~uri c.. con'. :.a.'Ul8' . .m cas·a n·agU. }' .'.-.'!! rem arc at'. 0'· 'fir. r I' . liZi. el in&liQl~.." 'vts~. _ 't:.~_. ' .. =.I-am spus ea.'E'.'1 . sa se gaseasca m acerasi:'" ·t~.g explic .~:.... ~Ji"\:m-.. 1 t 'COJ]. 11111' ."::'.' . ml~la ..'. '-. __ ...SI-~a -.: •• ~. ~ : n foarte asem anatoare -..1''1'.. c ....~ Ai:'~ w..:. m a'" :< .~''.te. tn.....__ .fara mili~ Nu.'·an-' -'~.. .' - ~ ._. sp'e:nat d·.:::: .l..-. traia 'ea un pustnic m. .' .e.' .

. B~l~. natin.1\ ::t'A V.Nu..j.eel·.-.. . .€W.s. . 'j.loe ·in.. . la!e t-·". ~' .r-:al-'!' -:'._.UJ.b ..:~:ci. _. gia ta.pro'veneau. .O.. ri"1 '-1"E"l' · .~ ~o·'urul~. - ..~·.--'.pus. "-' .' ':...~:' mA~'.i a~c. ao.j~ ... -. Ad·---. . .lal' " .' .. ~ '.r IJ.u n-."'.~. -" C ~ l - .·..evara-"~~l_pC. dlUJlllt~le al . •.OC 1 _ " I' .. f'""'" . ideea ·un.iI' ~. r ~..- m'ar' '~e .'... t-' I . m 'de am.e .ila .d el m~. '. .~:. - - -...T. deinger ..~s.cU:-'Q .L~ . '_'r_ .-" 'aI'''.. ..m . '..Atup. '. Jl~.... ~.~ ci ''"e..a... -" ~ . __ e .~ 't. . -.....~-_'~eCa . patm bilrba.1":' d -' d :...aat.f0~t n.cit energia ta. '. unna~ erai u. ~U. care" ml. $1' vi:satlu . -.d-rila ~f .'81· ~:' - .... _ ~.'i - .'.W ~ ~fn~'Q"~~~ ua~'e'~l'l' ._':!i'-I ~Vl . M-'. -. fel de obieete Ierau 01i. .UL-.t -- ~~'fi .piat·c~eeace. - " . •• n..·. ~. Vlsa:'~tv' at creaea 'cia vi.e.:. .imi piAG'ea ·Slril...~·..~ ~ • 1'"'- '~" '.. .p. ac.iar eu.'" '-I :-- 'nl -:~'I ~Q: _~r..pomea :m lan~..:1 e de._e.t. r ...'..' __ " _..."- -'::--.lJu.. ~-'-:rn..a :in.Lce-" a 'd"... . .ari necontrolate ale. 'loloseau ..1. _' " '" ' ~ fr.----' '_. -.» I.~t}i1·n:·::·~·. Ceo inclerci 'sa.rinoene~ f. ..~ 'II C'" " A.__ ee-' -.131a8 av'~~ l~art~ vl1l :0: I . • ? 'a"-'. " ~ ._I. ·a. . vis. "-.aS:n:UBS· don Juan Trebuie s~'~:' sti. 'eein-~.1fIi[ : ·~e C7r\~:"'". JuareZ 1. . - ~- l . e -' ~ .:-·.'.. . Ill ..~_ ..... - ~._..:t'" Mi~a':·tlo·:..n"'-. ' .-C·-cj.~~1n'l'bllare.stran-re · 'virtovatie .~ .. iiI :c().:'.'- ~i1I'1i '-E' 'iI~. ~:y._....e8u. __:__ . ~'e:-'e ..a: ccniat in .bui s.: anl -' ~SAUS·:'· ..tlll tau !d:easamblare se q:epla.. ~'~'l~' ~.11.t '1 ' ' ' ' ' lII1' . izitat.':. In ~ac:tul .~"e.cercetatcare ~l. <ij .- -:.t~or in cpn'vers~tia n. _ . _ :..& ~...d'O.. .~I·~~.· Ju.ui. tii .('~l c. fi nu e~.' :Q'-' .""'t~'~l-....~.'..care gll.' .tl~u vis:at.a". '" .e ... 'la" V A'[' '~..gu~ru:U. '. .Nici :de..::' :'i'. ~.lI'l .:.'. ~ P.ome e_'.(). ..p'ove:ste. :.-J -\>' :-.wllla. de v ""pi~ta. ..'...'tele.8J...li:asveao minte a a r.-. I!' 'II -- .. be slabe.. _..ac..~.:~' '1 .-IEJg.OITI. l-'aY:SLU. de veehintri" a inflnitului 'mtr~un ~m:Ql1lent :iri :~'are. ~ ~V. recactii. 'I! - .a.~b!late.~ :-.. ..-..-..e " .. <. I~ ..<-.agua ]e... .sacw l' " usese ..._" .. :mai tir~iu" . lOtI U.' . .stie ~~. '... ' _:=~..a._Iespre .ormi~.e.'_. treptat .~Ul.~i . poate y..elste.era -qnru. . .fapt~ don.'v vjlj.~ ~ ':1-' ..!! -_.s. ' ..-...AnUnW'1il nu se arattf niciodata 'intr:~un.a'.Q'·.' 'm'" ..' -."n..t~ D. care 'exi~stasemne ~e activitate.m. J.-.~.are' ....l~1t. VJSatei1'_. ~].~~ .aa:ual'Ultll~ '-nacea. ..':.~licticols.._.a'" tn v~·t--'a···t :Ql~ el a" conurt 'u'. - A II!! . .111~ .-.:0 't- '-'~ ~...'Tu e. .t" ...-.. fae Sa ~!e·< mistle pllnctul ~:e ·as.p(4.a.ace]e ..it t~m.' ..... .I:.~..--.~'I " . _.. in 'cas:a..\eJ·:a ~:A'~ D'C".I .n. . . IJ1J".~·afost .. · 1'."':::_ . di m grupur._1_ . ·'".. ·'L A·".C~P--.-. . . '_l ··.. ....a visatul..nergia.JJ.-. ~ .·m::-··.... •.''IIE'--D.t.._- '. 1.~acop· -.-.. m-: trmn ce visam mmctul .'"'. eapu._._.cent ee sp''-un1ea Ideea b Ir·._ -':'.ergllCl se~~···:.__.am mtrebat. ~. . ~. ..-'.··· 11i:. _. . .'h-~'---.' n C"~ m" '~r-a' .--.'..t· ~.D'I'·· .: ~! ~yrLU.ntru cil:nag'-~u..:· re:z'ultatul este un..--.GU..'v'..i .C c e -: -..'" < d: -: ·' · . .1.8:a. '. .1 '!'.. p. ~-~Jl... '. AsmUs ssn'a:trualul ]~...narural~:. sexu'ala" "ar tte..mentariu~ cm.g: "a'\.8ea_z:a apr~oapeh.an" ~eitgt()data un mo:tiv d. ".. ~"---' ·::·l' UD'd€.. .- _I _ "·a.il! obinui.~. -' .. eamcra. fie. ere.. .atilo._ '.~'.~.. - • ': ~ 0'1 . u 'u e.te mjuratIttooumter "'1 ~ T." .~ . ~l 'I! oJ! • - .eori d.·v '-. . a lc:ontrolq ace.:I . .' . incep-'u* ~-a..$Ul Elias "00' ~. ne-a -V'c -.-!'.tra· se~u.ania 'n. Ei bine" plJ!'n. om.._ viss: . ~.· ' ~:'Q~lh'. 'g' • '- ~ li f . .g.nhil 'l. '] '~l~\stric'a-:"'ie. 'Ell te-am 'lnvat.-_::_l_ .. "." ._-.am el~ m'~~~t~t 'Lm:€.' ma . O! . ..exu~l. ptUlctului de' a sam:bll are Cu.u.u.lem.-=. b-~. < ..use" d·ar nicio~d'ata nua~stiut la.. . . .. ~ 'n. '" 'J"'~~+""I-~--~ 1.. sexuala."ei]: ': .ele. nagualul B11(1"8 a.D.ece..a..' o .id.t. .' [~ -" '.:... M~alexistau $1. :..!U ...~rita --..A/i\..-I''.c"e 1. -- - i.b..e clar ~·a.tto.I_U"~~ .-.v.'."-.'!_:"' . It··· ·t..C.o... foartee. 'plictiseath.:'".-<. .~··'la. -< -- y- =~ -. en. J~:-' _ '.oastra.-~' ~l. "'.." - - .. _~ _.Ii i . 'E- ~I . .~. 0~~-) ..1-' .--'ti.~.]ni-a s. sa'. E mi~a ·e~plic~t-.r.- -'-.agu~alu]Elias m -a invatat.~ ~'.sit.tegdtefUll . -_~ .-~.~_ •• "". '"'.J'U'a[ll!.' e- ~L.~ . '-"= _1m.-: pe_:_:_'n""~.e-.....t~:' n'-a.u.j':":_'-:_'" - .."".f'enUJJ... dhltplQt.1t' ._: •. '" _: ~ . nici de unde· .. sex.." .'. p.f~.a4ulli.Q fap--u' '1 't' ~.:q. .1 "-...t ':A.. __ "I. Ce ~ ..~ •• :_.. ... ~..Q. . te~. ....~1. c.-. - ill problemeimele. - ..II-a"': -i.. "'. - -- . -'" .<kIl_. ../v'. • '...d. ' " 'p- ..: ._ fl:e~tglan... P.qY7<..:t'· pe. . '.~l~~me.m:ualul Julian~ I-am u~~a't p.. visp. -. d . de~e .:I_lpJu'~O :...p:W:ta. fapt" sotn e . :ca ascasra ---. ce . las... C 11 .motrvl1 1.e 1" t.ingro.. energ:.o'$Ci1J.1-J..11.1 · .~ti'un vlsilror.~a.. I:-. intre.at 'Vis'8tw 'a'~a: 'cum'.i tulburatoare'l . ~_~.:i<.d ala " .Ib afl~a:mechili_i~:lUi A'Il1 facut "un elomentari'u..c.. nu-a sf1us don. 'n'l~l' -.w.'a.. e"L. ".."-:r -.. ai .aS"i' 1"'"" 1 . 10 p'o!rtiWle deschisa ~Qi.. _.. ID'v'a-'a-'t c. El vine doaratnnei etnd nue nimeni prin p:reajnta. "'...i o!ji~1 .grija . )11 c·are .aIIl In nordul M:"~ 1-111·' Qv'l'~:~'UI -N-"'ag".t~._' lemn )$i fier forjat Don Juan ra-a 'as."-~.bat.crau deo frumusete 'desBivii:$ita:§.J:.'_ . i~\A'ame ~ -. m. 'C~n~lln"e' C""a7"1 t'~ .nJ:sej-nti_mpla'.. _ .A 14 C}I_ J.a1 I-a"..": A" jUlb:.mcrezaor--:'~l . uitaru.w nu '~pB.Sa merg·r.t "lxarea h...D'aca nUl. tu'--" ~._.'.--." ""ii'''_'..c'une~. .Si e..VU1:Gval11&I.'p_entru eli nagu. - ..'7''''' .~sc'a d~. --I ".sta mi~c. d mID"··' -"t'-<-iI' e·--.n.ezastru.~ l .'..r .(f. :~~ -.\U. . 1. barb.' :{'.'."u-"a!":l Elfasa ave& mare .~-'c:a>eil:e~gia se~uala e follosita.t·· ca.cl visiltQrii i:si <mi~ca 'haotic PllIDlCtu'I de asambl&re' ~i"'..-. -..~ 11 ..e~te.indie l'n-. ~ .I ..g~·a.·~:' . Ma. pe care 'le.:I'.r-. '1" pl~'r.-. ..uan. ~ .r8$ta.' ."r .al-'ulJuli-.. • .luit de pro:p!:riile laIe..~'.auta..l:. lenet .~·~I ..eT'~i..' .'RO"~ __co'..n. ..__ ..: .cin.Ii ~I I~ • ~ - Ql~.utjlizat ..cumiinile....are mtr-un " <b< -]' .re "l-'e 'e --.wlti verb-~~rS-"c'--'a"~ in A d _:_"'~'r"-' .'" +.().~ e '[ b' a vazutttndrumun '~ sa'1' multe {)tneete.. l~ in.alului 'Elfas -."I.-... ll'".l..·· ." . . '.-".patlJ.. V' . -- .imaginara Ca tin:e...a~To -e'mat . .._'i."':l. -.~·:~: .__-.. ~-' . -.._!. -.--"'1 m" m~' Aa' ~.'. pent tru ::a .rei ca un animal care .gr. ~.._:u~ !I' _ ·~'~l..I .'.l~~ ." erede '_". .i·'f:·::.nuie$ticu..(.iito.'nu in visa.'.. f --.·· '.- :. '-.ml-.e:-~. .. :_.' f- 1 "c_~_.~..".spU.esta e-ra: . i~~.!.ucru:ri. simlind..~~." . non despre nasnalnl Elfas.:: a. D. m.-ea).__ . A ~ .l'~'_":__".-.igurat ott unele din~ asele medcle. .-"'.I. ..' ..' N.. n..aotic. In..d '!'--1~ ..' . ... #."~ _~. _'1_-"-':'1'"':..entru. se dep-laseaz~ -. Dlele. sex\».-I ······1" I e-'r-~·a·.1l:-'J.a te obi~. "~ saie .ain:tre.'" ~cu Risopeti6: HI --..10' -..~~ _.'-1-... ~ .n ." .. ' . care oc~pau :m~tt!ca._'l..L}.-' .re~pec:-. . . :rest .'._n-...mp_... " ".maI 'ac.' • '.1hIi't· -'.o"aS.d l---am in. 'penttu a :face· pie j' P cun._'.···f..11~~. l' I I..ciltd.._ ~'~..""" ..... mr."..-~.. ~ I~ "... ...(I..a~ m . . d __ --t d ··_o..:-'. ...[.d" .ia sex:ua]a g'e iros..~. lue-'tlf1tl:p~atle~ .lll: ..s. .:".'.. ~: plln~C'_L'u' ':Ul . r.sara p'en.eaia.-. . '~tll 10 m·aaa.era .' ".1 ".:-'-1" "'.. 19~ 'J " in '&a'itate d 'visator'solitar.rupt-.:.·'~!ei :a:sam.--:asa de. '!I' '= " iiil ~'«' .'I. . '...~.a..'. __ :' . ..n se .'" .~t-e.~~v:rlljitori 'vizionari .. '. nagualulloeuia hapreuna ell sase femei~vizlonare.1~. sa z~cem..'.':eii:Trf .->.t..Asla nu se . ..\]1..':..tni -aID..--'. _. ·_.'. . ..~·."· '. .ala 'n.Qil'!Ii ~" I~.-- - -- _1-...... si :nep otlivit despre viata ." .... 'M ~.-'__I 'Ee 'J_11as. _..J~.-.. . '"' 'tUle.~ ~~ ~I'namte ~ie a: apuca 'sa rasnand -..a8~ra -·..u.Sj ·mai lJine~pl~..~. ~'- . Cred~ C:8.ala.. -' -..o..aspus ..0 clip. . ~i . 4·9 ~I.~..ii."}-.. ...~S'~:~ c~a. . n·· ..1 din div ~r~e'c. ~.~~·._.1!~11" . _ ..~.'a8.~reu .'~ .'>'~:" ~'..._.~~'.. . '. J "..e~·agera_ .. care erau de '"1'.~ea... ".tl's." faD.. .!!'bn 1']' I 'm-:-eon· :'..~.c e t ". 'ViZ'l'i·ta'~ .'I~ac un. .energte.. e ~ I _~ {'!R.-._..'.. este.Q".. di -. 'nagu-~ .g:inatele?' .." do: "-.<i"riA.>~.-::".t. . c ~~.. i .lifan.... -. --.lam nu.rldicare·din sp.CA-' R--"L-' 0'"' S" "::. ·a:'. : "'" .-~ -..L ..rc~ nsca sa stnce ech·I b I menta I' preoar al persoanelor nlibrul . 11' - -<' '. '1Ul.~ C'QDJS·:t..~ ~"Ie::'a':1 '. '-I"... .a. :~. '" 't··· :.~. ...J-..

.CL::_'-'_'_f' 0 • --. Don Ju._ ~ .c~. D e aiCI provme ~1 nemte.... 's- :-:I •... . -_c-' QN'~' J.· t~"'· .v '-.~' ~ar-f. principiul fundamental sint pentru tine ."..~ 'L.ua.." -'. ._.aee ceva avea o $po·rtanta oapitala pentru mine.~:ia.._.-~.. de.. '~. n~. .gmdurilor. .n... . " - "..g:~. De cele mai multe ori 'pave 'indiferent.z.·c ·. ~ . 'to ~O.atnnci lel manM'e.'Jl.._:- ..ml-~· snun a ceva.. __ . amnci cum po ate fi ademenit? 1 .-'-'. j<. s-'-pu'n ca "U··"c·' --'-··C." 'c ".-.tj'Q:u.a. ....nu reusesm -sa mt..." I -- .'..' . .:I.nu . ". Isese de l:..ta aprcpie. _.urn..xp..tm vag. are.e:a.'.'_ •• '-. esenta.' ". "": .~_~ e:'" .m_ce.'. c.:~ (. -r~'"V:''' .. pr..~ i'.:1 ad' -emeneste -.A~la"n multe privinte._ ~~ a ll11:.fap c .. Desigur.-~" ".~ .. remareat ca.~' .-'-'. ."".. 'de noi pma m momentnt1" m care ceva 10..j.r. ceva ce fie. -'-'..c.Re:_~a.nU! Q....sa sc n ucels ct po·aLa rntoarce .-'. ..il trebuia ani ra. se poate vorbi. ...'_!.cte. na ea .. .t")..: • '~:l ""'/' 'v. r aw'Stt~a'S~tl-l~ c : . ~....0-. d Don Juan..f~ . arepetet c. aounut.-' ~~ VQ~mt~. ca. .'...~_.t~:t.1\ . Ide an fant .t cu explicaliile. -. ..Sa spiritul este ceva ce nu poate. cu.repe'~"a e.-'-·t'·~ stare -de ind ·rl~Jltorn . '~1.:.. a a::?b':'stt~l adi ._ .'-. - . ""-. a sp~u"s· este eli iei . " . ~ 1 data am avut senthnenml clar ca imi scapa ceva ..··Lo· I.aspun .1 f~v:. . 1[. esenta '10 iI ~ .' eo' -_..BI-se tine departe t ." "r •••••• _ ~ ~ -. ~ •.-:. ceva mal PU.. sa ~-: i .'r·a.'.··.. 10.h e.~ . spiriml poate ti " .i. .In. a I c. A .. _-. ~. -' .: " -I V Ii' . De pilda.'...-" -.. c:a~'..!. acontinuat .. am b ~ ~~ i-am IS:PUS ca.."~~'' ::'''-. . ..r "r ~"l_~~' ~"'l fit: I'-. i. despre spirit nu. .~a ----U-.:. 'v'"< . spus ca spiri .II'>! _. ..·t- .in consideratie numai el.a esenta dil'icultatll'noastre " e arevem '" la aQ'straqt consta In. t ~ ~ .. I~ . si cum Intr-adevar as fi stint... onoarea.v.... daca spiritul nu este 0 entitatc san ·0 pte. ".ele.. ~a !o' sm _:_ ~ ·. darm . unui ucenic . • - fl._ ..t --. ._."r'J. curaj'qI. ....i'-·LU.c.. ~~~..p'UUle>a·..~_~ __ Am. Dar el pluteste :in per:m:aB.eze. .~!\. IJ. Tot. ~~.. tnc ere a.._o---.··.I.proes<:ez ca.. a_:eas_a.5:1 d den P9t exista inc ependent. itl~elji~u~ma."" .~ Problema ta." .Ul-:>-:-et'~ Tocmai "v'..'. T el.VQ~:_ " t:." If. tul s:e:alP.enta ~~... :fi cunoscut decit..ounoasterea _. Mi .. Cunoasterea si limbajul sint doua lucruni distinete.---be' ~ar.I. .. ~ - '. .au. :.Q11li.-e . fiindca spirltul nu poate. mod direct.t. t :1'~ d-'~~'C-:I~J:~ netie de· teate acestea. propria tao idee despre ce 'lnseamna abstract.:"".~~..~.'a.'..~len . Cneodata sc arata unora dinrre noi.-.. '." t---' st -.enla dcasapranoastra.I.." putea fi spus 111 mtregrme.oi~ ~s. t' t -.~i..fie. ._...../ . ul . k~t..tta·.arCa. ::._. omului san.-'-.. '-- .¥' Ij~". fi vazut san simtit. ~ . un animal.'-dt·:llar .'-.ros..t:'.au M stie ca lirnbaiul si.BI a €:Ol1tin... e:r. Am tacut.-. ca..~~' .. -.'e. '.. el Imi s. refuzul de a accepts ca puteam cunoaste 'in ah sen ta cuvintelorsi chiar a ..: . -'_ oiI • '1' #0: ..- ii' I~ .'.'i . ~ ..' M pregateam s:a . t'"'. _·"t·' emd il. .~ .~. 1 ~..gb'-·~'~·ltr-'--(a-~c·:···t·· cum_ nu m ai existacalede intoarcere . Ab"ia.

..~ a i . Qfitre.sin! lupta.l\u. __ _ ~ . Acum. Ar':T DE S'ED:UC-T'-~!E T-fM' . arepnea t :61-' P~'entr)I:un.~:0'-' '.' "O:. '". nt"i8 indtinulateL Rentm tin.'. Aioi ctes te au... ':b-' . '_:" IIII!! C.. -:'.:':" ._ "":.i:U N rel1~'~i . :.--:. "1 D"' .. "r-\'~ .:II .... to:tu~~... pnmi.u. intru in controversa 'en el.-' f· . .. liberi si independenti.a. _ ~' "".".. <Ie"'._ :_.1 .. '.tru e:i~" ". '!I' ~..~u~~Zit: .- _'..' ..defll1j'.'1Jll. -.sint gru.ll. . '·- ." .ul-r .i -. at e verba .'~~~ ·-:--~~!(.". .'"' '-~'"..~'.rI' ._ . .~..._!Ii"- I!!' .l .·A '' mJ.' '.fat1ta m~ sttatluis-o lrlt~lf. deo:.~ .VErtj._. .o:r-··.-V.daGa a~ m~.m'duri.'t:".~al pare.'.~'rnb. I. < -.~~ .I_:· •.• ~.it'"' '1 'mO :u" tru ~intiiaoara.cu ca u u m "r' ~ . '--'.. '_ .tQtilQf din grupul san.'n-~:vit'uluit--.-u pus soma m"mIDn'~ Vl'aJltOf.1Y..'~JI MI . ~~QI_ . .ep:e~I:~-..'~~. eon~ trariul tnturor Iucrurilorpraettce Ia "Gamma puteam gmdi~fie Ineruri 'Clespre care decretasem e~nU: puteau avea 0 extistenta ._~-' . .!i!!." il!!\1.._-: __ . care se alaturascra Iupta._' :. . .Mj"'Qi ~ugera..>l.u:t~.v .fata g. d.-..· .- .abs. 'vp.. '.[t·v-:.. - ~ ...:u_ . ' ..'~nl~~~iit.... ~i ei smt 1 . -'- '}- ')... d '~--... _ .gjnd. .. ·ct. Ei raspunseseca.~. I .-"-~':'-"an.-." ~" i. il eheama la el se familiarizeaza cu spirlml ~~i] ~ :~eC-tlrnoa~'t&" ~.. ' I ': ".st 1~". 1 . PUt' sisimnl' pentru ca vrajrtorut 1.:. -. " !II . .. • '.":i .• . g' ·_'·. ..rezinta 'chlar cuvimtul "spirit".:taG:l:U LJ:1ar.1.!II! .l.:'. pentfu 'ca tt)ti 'v:r. O:.~ v.stuilusru. " ...-.._ '.. n' "'. . .. c2le<un incapatln.. -.' .. .. ·!'·~ '_.:'.I _ .'~~-' . . '- .i. &amdi'uB0S pe...de .>.lumina.• ~:.':~nta 1 ': .a':-llom "... a ..Cl':.p.Cli.Q. I '.i _ I. . . fara cea Jnai...".·. iit'. '~"l __ ..Nu do' 'I' n vez[~c. '~~r-_Il:~.. ..i.-1 IlJPt~tofl.ta.ta Q ue a. <" • [01.. ennee retentoare . :'-'-._.._.emarcat~. fa:ce d.." . '.'"''t.eXUlla· 0 pove.'...J. .C'[~' sa" de.. fari Ba~l vT.e' :~oade.d.::. o:ochili 6 lumineasi\.' ' -'~:.~te1..1. '.' .t'.-...~¥ ._..:. Inu.r~". ~ tll . - \.. .oRt'e·concepe ·qe~~il$eanm.~ f1te.surp:ti!lzatoar~" ~'t'.'iIi 'Ii ~ .-.J:Jl-G._' __ ' '-it: ell don Juan 'nu "vl(!)rhea~decitla propriu.a~..-. .. n· .~...Ri_ f:--- -' .·s.'Stract.. .'. - __ '.1ru. " .-._. _a·~Hlll~rtaE:a.. '!i-"Ii ~ C. lor.._ valabile doarjn cazul pomilor obisnuiti .-" .ea erau pomi-luptatori.p'.-"'" -. m!~e~-'ge.. .'~. Bu a$ fi . !IJ. -. .3.-. -U_L' un.pql meu.~ II ' . care mt descrie l(. ~ :_ '_ ' " " . meres.' 1~1\:l IU '--'""""". - y" ~.. U neori soeoteam cit seexptima obscur !BU buna 5tiin:tal Dar don Ju an: P ar ea s:-'a~~'s e amuze extraordin ar.ij."'".~~hl il1l1p.'nc.' ".pe..f-fi'i._.'...a.. __'" - '.:a expHoat don Juan...' 'chiar . -..'l·ar~I"·e'· "IZ·' a't foartol\)S 'in enonna. . l-o"'c--"al-.---ceea oe -. n' '0' era G'e-'zon'" ll'l fro'"" 'c' ""e'·:l·n.."_'.':..Qjitdrii din .'-' I '. ..."..~&""fit'!:e'~-' . ~sa .:I::llll.II. -In. . oJ • ..tulter ' ca anr.eran.__ ..eeva ..1.' -- ..~'bll..p. '_-'. ~' ..I.m._.t' . '.~'...sen~. • <iii I ~ . .. v.' . c-ceva ce nu are eorespon.....iW.."eatveI~~ 'u~8ple . . .-'. c_.. '41' - ~~.''-' •• .. . " . .at1Uh~Ol vorbim despre acetasr.I' • AL 'NA'G·UAL. l.. .. t a ~~ 't.._. '. .. __ "_ ..I.aildiscutat~i ~-~u exprima~ serttifnel(1telein lega~ en plecarea no"astra . ItY~.' • • I nr:e.1' cunoaste & ~ .ar ~.i.I~arnsp.. L ' ':.- 'u.t in .~. dar til 1t t'!s' d~m. cu :.e.".$i-a...ai.:a~tIucrulam stfigat eu.tori din gru~uI me-u--~A:cum~._fa rlul ...a:tt·Utte:a"s~au~~etienla Pt.If -'... " -.r. l' ucruz ' -. .2\i: . .'.Jio.J.: .."-..ceva 'abstract ".don..t-... .. "'Iii'lft'-·~"'· -. i.::._' _ .'· 1 ~-'. Uri.( • ~ .gatuta eu ac..:'....a.'. Totnsi.. '<~ '_ --:iL:l ".'.aat ea 'V~ " -'/. 'v&d. (': -t~.g:a $ifaras'a.--. ~ . _.:·-..~ ' "-· .' :J'r'm? rtul-.. a'..u~~'polm:]:\ 1Jtiu caatunci cind VORl pleca pc ultimul nostru dmm.1iJ. • '.Mo.c' ..~.'. ilo gic In care fusesera plantaji pomii .Jt..~ L'J .. __ . in 'fruta.. -In·.'..·. . vrajnoru -maruptueaza spmtu .ULUI: JUL~:AN curt na 'interioara a casei lui don Ju an' era la fel de liniste si racoare ea mtr-o manastlre.. . ~. . :S.p~U. .1..' "._:_'.-...tt~. -. .pJla chiar aici..'"......atunci. fotolii QJe trestle. .0 'Ii i.· .I~ - '. ~-~.lna" Jara sZi-lat:in.n. t" "1 h --.".~: . a".:::V ...-' sl .. •• .'.l0r auuna~ mJUTU.'_""'!'. i~ 'P' .~"n~~. A ..de .. ~...dott Juan ... . -' .". _. '. .l. I .- .conditia umana.]:t ~ sa~~tt stirnJJile:~e'fmltez. ..t"'~ spas el. n({ VOl' ins..':' tul ~~sj{ s_~u .-'"" ~\." ." .:. . All.Q..' '~' . 'rr:d.In le... ' ~.1Z. . iilo4''lIe putm.J. ~&~..). mteiege consta m apnn1'· eu .... - . • _ _ _ ...I.p- . ~ '" '~'!I' v .Q~' fo.. ' L~amp-.--.t..'_~' _..k1.'-1 ..~ ~ .f..zent.186 ..i ia eJ.apru" Q. era 1~~· ~ nsul ....~~ cenIarc~t: c':~ p~rlv'eli$tea~nu~.. spre unul st ac~......f>' e. "" ·~.a -~ ".:I:~.'.:.e Q" .. . _.:.- _I .' . _" ..-. '<~~~.-"'..~ nu erau relevante. '. i _'..Nu~ipOt laSia caim...- r~._.-~ at dm oan cu ._. .··~cum.''V A .l!~~ 11~ .nate.1Min''"...'.' """..-. _ fa..:'" 1'- b-" .) _- ~"'.erca'sarna· gmdesc -g A~ ] .~. ".~r~· ._ C.~~"'tl. Cind intrasem i~ casa lui pen. . Am tac. b " = e:nOi~di s:unra ace.'~-.ia-. f- ~''f.J- "_': {? -_~-. ·:nu a -c~antat. ~l'S'lffiP'Ill.. don Juan si en mine sedeam iIi.0.: '~ . i . pentru' ca eI nu. o'at-e~T... ~ d .. Dupa cum ~tii. ·n·"~::a'11""". -. .ex. -.(frindca nu-rni placea sa.reg'lau' temperatura $1 abserbeau zgcmotele.· lN$l ~.. "'I' '..m~ -'.a :m~a'llflJ1H:~lt : ::ge-njt~~4I' .-.a'$!i. iar comcntariile mele .fi}'.. .pemii decalo ...:_.. .·GlaTem . se pare ea.. '~~~ .rlU'1· Hi Qtiu·.~imta '-~~ e~·~...tra~tul~U& f I ' ·..us. ' ..~u~emn." .. n. aoei jpomi nn erau proprietatea lui si .t.-u' . . -. facusem c'ltey'a: remarcr ~. Raspu. ' __ '.. '.'.epp. '../'.'.' !I'. :'!.m"Q.i i'.JI'nl .."fi~...Pentruvrajitor inSti" abs'ifaGftril. .'-'..~_ .lr·-······-:..a' In.. 'it '[- .-. -'.~"" metaforie '. sentimc'nte run...sttaet" ~'nnl~. ..'. "'-".~ Ceeaee _. ' . J._: .. .f.s~e. '. ..:u.t· -~.4e :nnhai. :.- c" .. . c~ j. _'.aS:terea.e. !i! I • .. .\:Il..'..:... ....QrU1:~ae . .. spiritul. I. ' .u'o'}"--. -" ' .. _ '....tom ih:~tlfiese.~I.PUn. ~..3.~.. ' " .n~"~ I'.'" . c1:tiva pomi fruetiferi plantati fearte aproape 'uJl"Q1 de" altnl si care.s-l~~:e'"i1a:mab"~trac'itn'~ erau i~.las·at mai mult spatiu intre ei.~~.lor~Ac.L'.~bs.. .tr. at4S'U..tJ.._ .~..Lt.ae·. . I .\. ~I . p'tlt~2I: fi··' d"-. ~ Pet1Utt~liiEietabstracte smtcuviritele C~ de$eriu sM ale intuitiei.nu . iii - ] cuYoote'.-...II'. ' ~'_..:-:c '"' .aJilQ..l..~ ''Di1 .-.hi . "._. '..-.'.' c -. spmtule1.~1 .-'. a precizat el. --' .. Tq'tj..-. nu . 'E. . '-> -... .-.ra.. lata .....~iant.-' ..~ - iii.': .- . . . olio:.tra ~.' en oOln..wllor. ~1eI ~~ "'l.~' . .. _ l . . n'en. mica "d--:" --..._:~ ...1JL. i 0"1( • • j- _ r.c...~ 'p1ioi de fructe.". fM:in tele (. " 'J ...art~ ftu.1). 'N.. ~. 'inc-aI-cati d.. 'I' -..iI:1:U. ".~ec._ -.r" .10 "- ."f--rlI"Ii . I-.. • •• '' ...'.~_ 1i .- _~. . A ad&u:. .¥n!"'.. . .J. ad- I~....

·c ."-: lncinta site fac salE simfi hi S-igiirapta. .1'_:: C··)iJnO"3' ·~"t~. .0 p~ove. .... ·c· ..·.. .' .' '.. -' " r "IJ" .' ..e:nic!. Nu avea degind si'I:'se la$.oil I.I'7."" .iectul n"'"... . nrl~int..lui.'. ·. . ..~' ..- -' - .e. "iii' 'J '~~ "" - e'UI '~U:I~..ni!Dn¢.ru. a de un !leap rip'os si putemic . 8§'aza '~:H . ~ "'.g"u]]'o"-:'r: m~p_." e...IJill .1."'~.l:'~r..nu 'Se ~sitnt in l~:r.ste:~ Be zice 00" du..e Iu.tiv'ala 0 le. ~ Ai - ' -.~~~i r~.~p'.. 0::-.'" '.: "".ga..''9':e:' ".".ad~ce jlitt3ntia. _. Asadar. r.le.stle idl!'o.urm:~. Este edificiuI ~telltitf!i v:azul de un vr:ajito~Lovitura spiritului este acelasiedi'ff": ~ . ...s..:-plu . - ~.a~~el~ d:ata~. ~ -. ne' cunoasca sentimentels de eX6m~.·~ton a'iellzator~ '8. ~'ii '..+ ~. ..... - _.omului de rind cu i!1~~tiaeste praetic moarta.• ..C?Q··' n..~.uAcoep.(~-..a ~nv)t 'Pll a:tenfle 0 ~cli. . . "uitta s'hune'oa-i . _: _-i!I ..at putea constitui el :tnsl}::. PMtm dteaJIU ras.·· I..f' ~. in general. {JI..·m·'IV.• ~ ~.'trb'mnim:t"ent'>~< .' . .' ImP.-§jclap:fice ~\~ ~._....' :"!.'i-~.Bi-au-invatat'sa-si disciplineze verigile de legatuta C'U ..w·:C!.e}.t· ~ln '. ~~. :r-z.. data ce Ie va cere spiritul.. ': f:~:a'" '.. in Galea ler ..' '. . '.. . - --- ..• .. (. Ct)n.' - ._ ". him" I. "'. :i·.~.~~.. Don Juan a spus Gil inaintarea pe calea ~rajit:orilor este.'uteat:Srn'Ulie~ '.' .. In '3ce.. 1~. I .: . ..•....@ spmt.. ~ • .suob teom tn..."'> >..nuatit "ea~ al1Z1~S0rn :dejfl relatHr¢~.ea ..e. 1· "...u. rea. ramas 't·. n'u '1\ P'neC]. . _/__ u. .. l'. prin porunci explicite.-~.1·1~ ~ . . manifestarile ..el~nw. fie .Q:n're" .lil']U"l~.'J'i~.. vtBljitor.ategoria 's~a. Prin urmare.blin~~~t.y. - . ':. . " pe'~'U.1..g. pi!otestat ea: eU~'n~u.:_e a._ -e ~. ~in-a prilnit. eJipJinumi-am.. nici un mspuns. iar vmjitorii incepcu 0...~: '.". I-atamc.a s1ptus::!eI~Primul miez.mnite ~la. ·inelJj:·. '.~".rl I' '1' " ~ ~Iml:ietllt'1l1 el'af!..-acruaJ:' aUt de tIa1v..I' ' .pta ~·a.~... ')" .-.. ~.a~" a.. ~.~..00~RO. " ..i!!.'. '~ .' . --.re... ". "I:~lIf '.>zin11Jit~~It·i pIae 'C'I_'"i..~I •.a"flt care 1B 'p_:ie.:' .-'.' .. " .:'.rm"'.Ille" ~ te 1·. interveatia spiritului.. <lale~ are nevoie de un seop puternic" care~bineintetes.A.· e capcana..".a:m: in.' <' . OI:nClt.' ' _fl': .. ..' _-. "• . '1:t· C-'a..'oapro!.'~"!fl. ..:lIFIa '1a l":!'~.'~~ -. ' 3 '."..":.fi mijlocitor doar GlJP"a ce spiritul .....erloa!~.i 0 ppve.at~ '. .. reac'tiva.J. "'."~' '. ''''' b" ~ . __ a~ULa ...." ~. '..~1pra. ."a ba+acoou. e. I.:~ ~ r -~. . - :J _ .'" ..~_.I.• '.eee1':t"" ce 'ti~am oferi·t es.-.." . ml-a .c'·"'a... p'art~a c. poveS':L.l. cln ' ..0 stare de spirit spooiala. ".arem. a continual el. .... '*i' tillt Ce . au.. . .e a.prin semne. c" .l".l~. . < --.] ia:iut:ins A~ omu I. "_"'.~N ~afost verba doar de b.t. ntt'-amputut stap:mi 'fi:~n~~l~ A '". .~e. .··Ji·Ii'...U ..j)\.d"'-' ·"u' '~ l:e ._:_ < . ' At." r . ' • ....-.:t···.tlt de pp~na~.e:n.'r'1:' ..e..' 'f. nagualul nu-sieruta nici un efort ca s-o ~du:aala lnld~epliriite..-· . '::'. "'.'fi \i.r.. .elP'e.J.. """.inten'#~·~.i$.: .' .~.:se..\:.~ ~ . 'ved. "'.~.Yl· ·ap':~ola....'f e. . '. ei siPt.mV. ~.. .n" '_ g A~'mal..hiarin momentul in care spiritul i-a batut in PQart~ ..Q"I.. "..[10 . l' " oi.['I ·~.' <\:1.~.n:liI.stin qa spirittil ii invita sEtintrejn edifidul inl'dtat.c~ mea ecnnmva.are·." dmlll aeela at fifost deosebit.. ··ce.~l_a~. . )'.I. . aruncl" "p'entru 'a~. asnpra ..>~<" ...:' "'"" A' . . • .I....!!i r'· ~'-.. nagualul nu-sl putea alege ucenicii dupa vointa 'fji calculele vrop.- .:If""_"..vitufa-.."~i.~ 'd'.a. ~..~i[~ 'dl~:l<C~·.. ~.e ..C.t:plic. onru -. Nu er.lD·vazu...!I.invieJegt\~r.'..&!.. ci pentru ea lantu1 incomprehefisibil 4a evsnimente -al spirimlui a facut C>3 omul aeela sa.~ " . un ulti ~s:u~~~ftel' nu pentru ca.1.".' I .: ..~a .C-~. Ii! ~ - ..i revel a vointa . ' '"' . fl...~IU. "'. ..·p...o.--" "~ I' p~J~carea .. ~ AI doilea miez abstract al pevestilor cu vrajitori se . a vorc'lt::~~.e~ ii ing·'dpie n:agQ:tl1~\IILli·s~a'-itrlJ1i~~~(2}sPQPul. "~'.S:ffaotu~91~ ..'·a-:--_~ :?~ <f' ~.. 'l'~d···.r'llan· U' d~<o" '. .t:!Iin'·.a.a17e~fa~tnlui ·nagua1ul '~~te sin.. it '..s a ..._. ~..(L~ ~U'. -"'-' :~.1 manlfesta aeordul de.v..~'j""..mai6Bte· uc.'. 'iI! .-:. .'".¥~-. Bmefi1ca.~. .QVU11.ap. ·Y01.. '. .$iurma..fr utilizat . 'tntilnir'ea CU' binefacatorul mea mill ar fi insernnat nimic. n··. .~. . ..1_..Bineirtteles:~omul arefuzaf :pe loe $.e -attaS~qe~.~. d·" [ ~ "'. un.~ -. d diseutam desnre~.'~".x ed lf iciul '-~' 'r.sau.JLV .. -. dfr '.. ". ".··~up~·C::-:AI0''-' v'~Li!i:a:.A_Q.'·Q depractica..I(.~"..t J.. _' '. ~i'~.ltat ..~ ~~ ''I..'_ .!lsa. .'aT fl~~ c co spiritul u...ea$i m zi..:~.gituta-.-• ...r' . .-: I..". m-agasit si mi-a batntm U$& spirinrl..rii~D.· . sentimentele noastre din aCf..':a"." ... ~.... a lnteles cit segasea 60010 ca $~fie un ~jI9cit..'·:t' :-::··. . t ."1. lipse~te. '..-e un ~n. 'II .$lJ$1u~tttaa... '.· "¥I~I:. este ·.:l. .. "'" "".. .p''~.a . den..~ . ·veriga inutiIa.'' '.·:t·~·"!'~. .. Ito.ie ca. _'I" ' .·ml"'~. fie.a omU... -. eu e~~ ~l"":.sta~difio~ulta'tea~ '~' U'c~niClll e '(J 'persQana 'C.'.. ' '.' . ._~.!ut nnnlC~din ce l:-a t~ Eevela~nhitllL De fapt.-: ~ . .·"C .t d .' .'lllll~'.'..t:~L!.D'~ ·.. "v-' Ii. ~..'.sa·.:~ --.." ~ "'/. .' .a~q~ s:piritul.. ..~.Pe-~e~du~'ec'3tit~ ca ..~' ."" '.-. vraiitorii sl. ''''.~.'. revelatiile contrazieeau.r_'rezellta ~~. ".a nV'ertiza1l1 stiu de fiecare .gura ffinla capa}biJa Id.e legatura~ ~g(.a ee g.peihduJ!lepata/ r€p. ~ ~ .."'.~r ". d~siina~ eelfl.~ . ~. in special. . .lne IDle:l'e:s e..'. .:.e..'.'it aproape mort in urma ranii de gloI1~~ i-a explieat el." --. ..nagualii.c.. dar Pima.'. . I..~ .'. .O:Vlce.' .zinta.."tot ee stia-o mul ~ ._.ii.'..e imperceptibil.~ " ~"'.. '. 'i __ 1111 . '." . .' . Fata.~·'·'d·'· "ee . '. ortat ~' sa mtre. "1'. ' .'\a... Mi-a SPi~S' oa un nagual putea .:."'['....J..'. ..l A_. .~ta·~ . "..:Jl. ~ - .I r. ~'...-' ..speR:€.' .."" i...... Be~lratul 'a 'fos:t ·un irnp'.· " ~ ~\..In calea unui. '.-'.'~intbtdeaUI1.Ql: sa za "".... "k . " '.:fie."". '1 ao "'b~>~-""'.. >i" :.Aa~(l8r.' ~ I~ w~ ·~~O··~I ~f. 0 ~ ~ ·(Jat. pnmei_Qc~ii~ croci spmtuLmamse in\l.'.:f-~ .I.1io~'..rw:J. '~ • '.meai dificila a 'u. ..:.~. h .._ • 1.total _p.'. nn preces drastic" al carui . j _..or pemru spirit." " f:·"~'II..p..:~".-:1'i*"'an" .. iar :pJentm f ac~a e"~voie·sa renunte la propria··i individuatil:ate. U1 rost nun 'b fusi u "g~ill.' . ~..l.." .":-: -: -:r' .~--'p. 'spmtu. '.'.pentpl. mvitmdu'-l·apoi sa-intre.. _' ci'. _l • 'I' ..le. . Jt. doilea nueleu abstraot. :.__ ~f>" acut. m·m ..te:~·. "..u·"..: "~' "Z' .ac·ela de a disciplina veriga d.. ~ ~ ~ .:.1. ~~ f. .SCEJ'.. ...i~t~. E~d.nlune:$telo.. .' .atuta~ 'vr~jitorii&Y.ijj~de-a fac~ eu spmtul.sc rrrt oat starea d.i a.' 1 - - - . .p1unde v'oluntaI~ A ·~u'. . ".:. spiritnlui.f.'. ~i:a-j.!I..a manifestat fata de omutdespre care am vorbit. Im.. ~ "PQl :nu-~.ne..t'm~' ~~t' '.' .:..aner..mefac:atorul meu care rn-a .c1eniclei vrlljitoruJ:lJi~ Am.e . . _ : J. .-." J..>.:~ B. l -.oL:J'\."} .tOnil :nreu.

t~.iti ~~i 11~feIcllm..l~<:$i .plicat~3)unw .~.' . a'fltl~na~etblma:tadatorui lui iata d~. r... . a .tpe.1 ..u~t ~ r..~uRm$eJU. '4~~$~' 'Ia 11'€fvaclla de... nm·unmr~:a 14.I~~I1p:<TI"'~.~~t.-t!lmb-'~e'1&nt'll! pr(}£itallile.)'.-~ ~~ I "'=- ."mmta: y-' .Jtnfa. P-.'~'~...f:ifflriinafs1 tfe ~k1t . a~~p a1l~r. a 'f~'g~~'VOrOarA~~1lQt~~tlXei~..tl(e$i PoBwere:d~mlCfm~ul.·tlm Dtltat el~~ 'ull.u:~nare..1~1.~~'t:r'?~q:~ V:o..~. . -·~. • I' I •• ~ I • > ~~ .ei to "&Ulaa1?(C.'!o:.g p .t0. &-' ~ ~.ij'g~.~..euol. q~en:i£ile.\)~ l~'lJl\ijt~de Vle~~["~l dif'§~:~ . - "'.~.a1ffvgarye .-. c.:Jt· ~.e. ~ I »." .D. 'ei~ .< i fi6··.!ttn un: Wg de'~llt0:dis..~of~ .~V~(.~~ !i}J3:azia : sll ai.."..I'j1J _ ~~.~ £itm '~lep'i··..~.O"~Dn:'~ ·~8t1. i...A-.tate ctifli d. "i'j. .-.(."":i ~h'at.ab~ttJ1:~ -~l1.aVllse~le( el melcte . '4 -<': :'b11"U~Jef"tJi'Dfj1".v.tt..tJ~i 1.f'"'~' .~. in :ca7iDl ..m'ea. •~bl.eta If' ~ :~ l1~lui.:ua 'M' I I~~tt~::fi"'~~~:~~' lJ~ ~~e iCiJ. ' .~e~es..- - ~'. 1· ~~ i _ ~ ~ _.01ertt.'deditlcil_ ~..e:srea m€!'St= n~~1:Iallll\ElIM si :"ft1gi&:&t!liltl g~{riwlnl~.Tnt ole a¥ea~ IC'gatuEta.. J" .clfde Ir-~~lt~'l~D~~Gja~ pe ~tJ:t.'" .fi~a. .....~.u.~~1t!L'~ ..SJs:. ~.~ :nn. PQtJ. ~H1U suota "'-".~~11Jti..r.L.-.~~u bmlaf.:a ce Ie.~. ~ ··trru6~ '5:Gdplu~ltJlVQ.·'· ~~1acrlJ > . srgu1i.·jh ftm. ~' .~iI:lI~a...t~~s~~Jm:ryJ. Mi~a 'I@t1tItl:n&t' :Ge.U~. .vrijl~ti:rii ·~i. f[te8. ib.~u'l.4~'~~W.~..~~Jl}I.A... c~~._'.tJWnaItmlle'a utenielll. a'~~uatm Ji. ':?~~~:~~~~>~~~~J. - fJ~"-! - .R~Q'C~lSl'~.~~n~i..• ~_.Qielf.Ql1. s- - .. .-~l. .~.11tQrlaDF ~ . •~ '.. I~l.Sl?~U~g~. _' .Ji:i1Jt fie de e.~ II..~1 I rl~ 1 -cr 1.jCBr-e' se ..~ .' a Sgml~-e:se~ in f~Ymi _.fp·~~se ~..tJha. .Im: . eea. a.~.' ~.. ... vra.e.mai. mGmg F' .~~J1~~~ 'el~ .9. Y mm . d ti f ·' .mUtmtJ.ni.'.." . " 'VlirJ.~JR~ difieuitltii hi.' Qftiilill 'mti'.~.u a~ JAJ.~Tp. .Iar·ibtl1efaeato~rul'In1'.J1l ~" ~ mtl7'U.d~VeI.:I1ji1~1".~UjJ).' ~-- ~ I.tbil~.lill~~1.lL1!Jb.e.l{" '.~ Di~-' -:~Ientale'rs~e"sizabila~tn miI1iSlml'~ spjtltBrai1 a~·~~n. ~.LaJl~u.a..~ .ltj.... . ' I.n. ~la..va.. e.. Ii! tii" '·' .tuntadlor~ . ~ - !~it~it1..l1Il q"""'"i' _.l.Q. ~.f'Y'..' ~~M *1l~.l'iSit'l .~.clpJinta..i~~.~ ..J.mentmJ.. l' - ) J ..ljjneflc\at:aNl·lql~ a..l.a~ plD't6~. ~1.!jih'.. L." .e ml pJ'P~ :Ptil~i.. *'. ea QISW'.~ ~~~P'~I~~"nflt::a~ s:'~'fo.8.JiU1[ .itmtmml '01:611 ..'~~lu.." 'AIJJ1 ~gaU'f"ia.. .'m9epltJ: ·s...w. cit'nl!re. - _ .e~aCXitf8.. J. .ot narJ.e~IatGll 'a¥~s~~~ _SDlf~t(f .~€ililP'i:wllte.ra~itlotil)~.si mai. ~8.. Jll'aR m-a asigtlfat ~. ~.tn!lae ~ ~Jici1. .eJlln.'!.t._. ..t ~t R ave...gle«' c$lUi" ~ 'm·antfcs·tiwJle ~ . 1%g. l)'ar $i 'Coo .id~ @~l~~~i' p~rV'.Jr ~~ ftDp8ml'pt..' "" 1 6nP _I til i 'i ~ I" iii ill! I • e-r •• ]l:f".e~ti...~. ::~.I'R~ZralJ $l se fJQf' ~nintb~. .~~"...~ ~~ ~".F"'. ..F din Q'~.~. . a.bufa Is'Q/actieDRe fa. ... 1 !Il. e~.... ~.. 1Uij1'.~ f!Q~ llHtU'!l 1bnpC. aVi)2[U aei.- ...p:~tulbu se.ntenliilespmtulul ..Bim:cFiQa.t1va~ ~ ~.H.'" -.~i jnteres:anta ..· eItri:tJ.'p:e:v. '" b'.€loW! tl'l._.)HnlQ~plitate.~..t.mi..uaJl .~~~lW11. 'm. 'r- ~ I .m eu .i.~ ~.eori:' eft YQlunfitdi nu BEau bmevenilii ill Iumea v.e.a(l~~i'~~1~i~~f111J'. ~J:t'.e..~ d B~nlQ-1&n :t9i1i~:I.1I:1n~Jll~ .1 ~ D' I . I .Set$§ln 1 .a.. j:n SltJitlitului ~mt .o':aga~nm'ia J..nll.. ." 0 'I! Iii Iii .~a l~ -mli:• ~ .'8i' _:~'::~~.mm ma:re bataie tile..l . ~.raoes·~J:rm. au: lit'.~nimia m'tta nu ruseSi!) pen9' el 0 n1tV~aatj1 d~rront. "" >. .. ~a.

"U~~ a I~pititulqi ·v·eui~e~ra. .~:' ~ :l. ~~ I~. de taIl~mmt.~g~€21 ~:rtat1iaironii cfW~ p i .tiqxp'lll S:i~Pt~im.~ ."'.:" n .ie!iide § ~~lllt ro..'erl~atia: i i se '. G .fi lulea.glif." .$li~133~ase. sau t.$fl rit1i~e IAC&P::ul' oos@:krt-. statele nordice. 0' ~..-:1 ~ .' ..-.se mp~8.ea. _"".. ~:. '"' ":~'" ~t'aFll1J¥'oJn:a! .tQ]pI~.1'~.rinsese erintre tnfe in tim~ Ci!)t sEdu. '..~~i s de.' '-_ ...eelt~de dbieei~11oMa. - ii '" ~... Olla l..fiB prieteni ..n:at :dg8r' sra skVtluoll . A~I..~ I' ..=- _.tes.0. ~tfij~ n con~.tliSe-Ea.~ _ar~ _ .uJ unui singlJr . ptte"ocu. odc~'a§e·Zcat~·~·ome'f1.~..s.' _ ~ .'... Ii temat~ase p6 in.~.io·ase .tit.actrl.. .~. ~~l S:PiEftul {Ii. Bra d.tse to t~JPetree. ··ot:8$Ul D~ur.JUJ.pOl1\fa dC ejA"tfL -p.S~.~.Q_~.1m~:isJ?l1tlittd luett'Jtifat'(t '. ¥ia1se 'Si peiRmaa" Qat~. .'~'. eare ~etla : N!iome.~ttI6:g~i~ ICto·d. i·~~.d~p.~pul. 11 .. t.m:p~ani~.in .si0ap.~if2··un.~~' " ~b.~~t"a~vista b-~. ernul belnav de ·tu{fmitGUr l.. c~9meIlfe:t.. 't:lBF(Y.. '. ' _ .~'id tim"p" ~ ·~"l~l"'Ila:-i' 1"ll' m ere. ·ti'l tim. _ .s~·..nq~.e . -= .. tS&':m~ch6EmsB.: '_ _.pfb:a dJJadl.- ~ .rel~g.Qqp:lise" elera Qi0Jl:lplet· :ii ep'ttizat si'tn~a.:r~ :.sc'it~. r .cea 0 femeie. iROl.Ii. ~'.l~ .eni'slt> un aC.' •..i case IU~l. . .lrut~~cJI.a~a~.lse fJ~.tdase 9: V nl'~-ol~: ·aooo·tie..Li~ ~~ttn. :' '.r. ~ mo.>_ •• i~ '. ~ ~gaIi. &0Atem'de 'unei ]arQYb1~'ie'.fEL~a~ btIKe· ...r • -'. 'iidus.aOOnrl'lUl:~ lata Cl~t'm na ~ 1: '. -:""1' £ ~.a..utt. ~ ... 'in~ttabi~putea smrespire. 1J Moartea tlsuml. Jt. .~aI] ilnbo]Qi_s:~ s~ e·QntM. tumieu teatnr~aldin. .~a.mtt"tin . lap!gmt~~ .::m ~5. ~~p'le_ "de. iI'o -..-. de un indian.·:~iua · an~e:a:a£a~lIS@...~ftapL'~iEl ..~ ~ ~ .U6ntt1Z vlata 101.i 'hi '6~ ' . " \ .lui .R y:. spt~. 'JI.'.i6{r{lu.·kljJ~mtrr.-.-' fAl~ilor~ S[an.dnt~F8 s..ptd lIltttnei-izbuellm 'de1 pasl'lln-e ~im. dlesfrimat: ..' M9~tBa '$. .. ~- ').de~pie-a 'p!ie~tN]:$1 till.tn·deliAu. acces ~. fi pte'tll...Rta'it~~3.ise.l£@a de smtt·~'!e ~i~ici~nt~i.~.fU!rs~~~ i~~utl. s'ub.dim 'V'enHt~petutnele !ttii Qat nU-l ae:@. . 'tIt.lha6:i relul Iuj Iisu~ .. ~.-· ..Sie.. Jfj' ~ .. -. J4~an.intf.-' I {~- '. ln~et0Bttd sa:-l a ram sa..pe mo'art'0lmmpriGil1'a apuo~mr' lui desldoat6..~ae-xtooR d.-. -. ' ~.J.~afacl .~.AV~ll$I'eSle s.e-sdjaa-c6 toLu«i!fe §fin~Sf de:mistiGi...m. n #.sa..'f~ta Nn . tia. ·R.•Jl!lcase p.v".mefalis~€. '.~ .1j0r 'mxttrmm.l!bit·~iill..WEme'l .nu·aSi.tise Q . tezist'lntil ·~i 1ndragos..1 .y. I -/".ntegrgil Impf€ntm.mse~ d · .e . co.:M:ai iie.€llE1a unei ~bm·Jl1lQtag~t fnn~L.mai. '~~-_ . _ ·t·· .ntili vi's t -':'.. . ..j:.om:& flls:ese. ~ .h1iI:PQ"" ..~.angS1>.~C q Joe rett~S~"1 4epttrte: de.ms'ti.j . It a.6::'tU.ta 1n Un-itt.'s. aJun..etn.. .~ l'Q~n..erra spejtj·ata ~sl. perman ...P...arte. ~tI . e .ftt~lt" . ~~ .~ tinl:p. ~i ¥entse. .-:o_ $6~ngfa.f.~.(l'za ain fJliesele. .fuli1:i~·dGl . ~ . '"' .ii.rapeJ. .'Rlulte\ efanttri "d. '("'1:\' - . s~_rriiS·I~ '..: ~~aste eu el ~..~ ~JI.. .. del> G·ereul [114. ::. '."-.(J~' mminar'O..p-oi tm'v:is~ 1)r~ 'Bl.3..~-I~.~'O. ~Qela~.. .J~.~J(A. •.1n·~~~e.•. _ -:.e"mlelltmllEH~ bl1na. ~~.. ia0Q's!e" . __ ../t.f~i Q3-iii p~tr~t\s. ~ ~m1.. ~ ._ . ~.i b~'~~ai~ pOalia..~.~·:asO·B. ~« I' .

.

' mtreoar...C'4'i'..1. D-·..-.. scnimbe s .. . '~~ '"'. .'..:?>lJ~. ' ."" deschis-o poezie 0 co.11:U e Is iel.. 'C!I' ..:. ~ '.~"prtU" '. ." ~ A.iiI...""~' vtntul ' b'·"":"·!W'-'I..' _.. ..J.".I·~~..~ ~rA ~ .. .. ' .: .'·····..'-":"" ...'? ~J :.I' . ....r"-l. ..-: al"·":"'·t.". ..ex ist a. ._.u e.at el -D~-:"e" ·"a·' ~ ..a. ..~_ "U' o!I' • -. factor .:..Q.' '_' .~ ... GIa. .~'~.'-.i] ~ :" ' $J.. T·"~.. __ i'.BIll····· . '. L_ ' .' _ . Y' ." .. I 6'''1' ~ .'..~..~ ~'~ -.a r!l'S:ll"j{ 1I1._ &~'. deplaseaza nici 0 clip.~ . ...: A.'. IV& .u wnJ".:.~'fJ'd ~·'m' . "." . J.A:.". •• ' D _.Poetn nu..fl. :.· L~~l..a: ..ei' . ~..~ij "" u1 Celr~..a~" U.'...• I.'..'":':d-." ... /~ el se aprop'.tost cum. ...~_.---.. . ' - c n'''\ • .. .~e' .'era lcurat~ seQ1!1~..".o~.t'al' (!J~ .-·:·-:·:...t pe d·'·on.~. .~. '. ·. :·!····.-· . t.' . . mtms-o si rni-a tacut semn sa 01 esc. .~. L g1 W"C·····'~'r~-C.t.:.-:....em.· .~ .....J.... In'~6!e'gd IT'ec.. !Ii li!.. ~"-' _.: N~a'vea8!~dina:un vBlrle paJld?-=.····· '.._#!..'.~p'I". .(. -'. ..v.ri " . . ..' 0"" (..t tun" .. :-Y.. ~ ..' "'c.:~ .g.JlUI"'. "'.. to" f!·u. : a. . ..-' :.' .. .'sa..aov s···· nuJ-...·....."1 con tin ll' . .:".ll' . 0.. .~·".u 9.ot·.'c ". cu mare certitudine c...~'"l"::.d--":._):"" ·:·. J.-':'.' f 1.t' yln $1 m. 1~n··"c:'t···un·:··'·-. -? _ ~:'..ta .'. 'u .e '.t··· ~ .J:l.t _."t-'l '""":~ ".__ '·~:" .~.mers" gr.: '_'_.d Juan 'xamon imenez..' -"~ 'u1: vocn mel..-'5J" ~.. • iii ilji. ~ 1111..~-)-iaIll. <_.~.J.care da.. ..········"" .. ~' ...""'~:" .' .-:.._ .. . I·mt neste-.. 'U.'- 'l~ . . . '!i\ mm. .. .'.tireD'ale ..1 neeumenrea alui..' A·····~···.:_:...' ~ .:' • "... _'~·_'_1..'.UUIl).I .a.'.a." . "".. :r.:-iii..·:-'. ".: '. '_.~..t::l·:11'" ~ ·"p_:~t? i._. ·aspec::. .... '.·1nJne~....de. . t"\'(\ I•..-..:' -~:.~:."-. '1"'~ """.' "..." _:". .':' ~:~~ .~~ . l:... tu" . :': . .i...: ~ !::.a {i. isem il· .' .. ~" este ca poeml desi nu . .. .['. :.1 alt '.A luat ae pe scaunu ce annan una umtre:~." flO . _'~.::'> :1: .u'J.aLCi' .~..':~'._ . ..':(u'>" 1(.(. ~:. 'W··<t"-7":· J'..~ r·~:'... _ ~.. -'. .iPJ.. -". """C' -" v. .: .'·'~.s. :.~" 'e" ...UrI sesizat starea de spmt a..~ " " "-t a" l~"~r Iowa.s. or -.".:~' .." ""..'...LQ: "(J..: ·a···· ..'.JL·~ 'p'~~....C8. '.~. ' ~-l.".... :." :'.... _ ._":.m'-'.jUI' C" ".. Cred.'. .: t~'· ' . ~. ' .. "~.'.~~:.~sniri ':. m···.~ee~..~."'""':Y'-' to __ "_. . ..:]'r. ..e' d"':"'" i1~"':'." . :.e·:""'F....~"mC""-:. ~-".. -." '..~Iij.-- " iI_ ..n:€. '- " " .~ .g .. . .'.... ". . .': .. i.'~... .' ._... 1 .. ectrede"...--13 n:tl1 ca.... ~-~! t" ·t..:.W.. ..t~~q.~' ~.....~'~' c··um s....~. ......' _ '.. .·····... U .:_. >" '"6"' •• ~ ' m A" p~:r8rulCBnuSiuu~To. " -.Ut .i[ .~ ~1 V1n_.. ...t-' -. ·c·. ' .fat'a..' .' ~aJ poetul simte presiunea Imbatrinirii sinelinistea ..'.. ? " ..'i'L l .OIMe eu sint a. '.. :~:.. .'le . . .Qd· i'nm'" ~'. E"."'U".-.etoni/". ->l ... ._" ..~:_"_ ... p~L~~'~'"!" ".. " :-_ ' poetului: neputinta $.. U\J~u. nume coplesitor tocmai datorita s....urn"'C-. rni-a raspuns don Juan Dar acesta .ce1a\~rzare u1J1b1a'til nospu: prin c··am-'-..~! ..- ..rJ. J..-~_.:.. .'.i:tn'..Q··D:·tm-.~~~.t-."'.' """:.:: -~t{.:.'''''.g. v~.I:~ilI~ 1'..: '-.. "."'~.s' lnlXEJ.'"..-' e si 1. ".-. . .":lQ'i""'.' '" " ~ • - .·.~"'-I iA. .'f:. ..:~ ' . I··. daca sirntea acelasi Iucru.....c'- _. : •. ...!L#.-tn·-·'Q····· . !Ci'n I.ar~ '. 18 la on' o t .··-:-' ·'c'-"6:fQ [VA...· :'... : .:-.g. esc "'..~.. '". ._ _ " ··t··~ .L' i' . "'1""" .• '.n.orjl' sniu ~ete--cer... ' '_" :1.11... .."totul•.--:. un.~"fi:l<n··'tll"? 'L-I.--'"' dintr .= . ...: ~.. -<' .I ~ """'~.JL. ..:.~CUlllJ· . cess de a'~s...~~....":".. cUn1 am p~.ii.".. :.~ Pcrcose« a. . semn 'f1111'-a-'.. d Am..u"·~ . --:!.i'!. '"jd< .' 1"U ~ aui. q_ ._'."_. .\.hid'. . . "C .e ate-cseazza r" e numal unaspeet Ce'J' . -.'"..- ..~. R'···:···'~. '~i~._..". w·w.m.. -.prin . ".~: s. _j.~·~Iit.:.m"e"·' . ':... recitit poezia pentru rmne $1. ..-.'. •• '..· -._. ~}. d.. ..._.i' ~ A" !{ '. i."~·aor.. punctul de...$ii' sa.:.' "'!l : .i! ".~:~ _:_ '"" ~ • .' ~ 1 poezia lor nu reuseste sa.! ~. -...Sln.. .-:.. " .~." .. '. '.. .'6"""2>.e . 'J'~". ~'ne .... b:·.. . .:c •• ~~"!. ..:.m.:. .¢\l. ' y...- ..._ .. 1/:'a. b..ti-f':rQ'C..' "'''...~'{" 'm~": .". .-:' .-. Psivesc in jur: ~ S "_In:> nan ~l:"a[.-'.. "..~ .eu'""'." . care' daaea tircoaJe~.. s·. 'i"} . • _.pringradina Is .c'I-e:-'-"de C-al\16 . .~:f-. "'... e ·aLu.'~"II'I' Oare .-''''_..·L"J.' m~ Ul"~ Iotusi. val..~gru:··'.·.. ~a. '1- c ".. ..m'e:ll.~O~..9..:" :l.". . ~ p ~f-r:'.'·."..__..a m . care ne derermina soarta..d due A·r'. . atinga es~pta~adey. .. .. '" '-...ru1 .'~ ' . ..'.: ~U Ut-.•••• ~ _ .-... .mtuieste ca se mtIltlp~aceva" extr "..-. _ . .~·"reise.:. VQ Q '. - i@IIII . 'din :~'~cf'~ ~ tn :.'O.' .>-'nit . _':C.adusa de aceasta descoperire.'. hcenu-~r. '. }:':8"-' e."". L" ...."' .implita:tli lui.tate r gestun peno c'" d le tru spmt. si . "..~.~ ··' n"·.' '..~ .~. '~.~eICy"" yl4 c.._.o.0:5 iJ..de ._ ttl: "'0"· ····i..-' . ~..··· ._ . ...."U .. ul' A.~'~. ...'.. < "lb"'fMC" '8··:·t ..'.t asamblare. d········:.'.~ l' .t'-U.!I!I1!i . '...1.... - t·" •• '~Jn-..~.~'.c'~S':-"':':U...j Privesc in .:- '-'-:. .·..• [ .p ">....~I·nrl..".~. .'..'" ca.. :.'Q..'.W • l c· '~.. :.1.. ...".:.·._ ...::..va deschistt? 'ATU' ..Itatlina ~.' e .FaIn.~·l.:~. "..

.~:~J.'-' ' ' ..'~e~·m·'· v'-""o-~l"a..AAa-·c.e.'p..p-""e-'..:0-_ '.' "'.a..:"''. 'y:.I .·c.. ': I . ..---·p-'~e·~''.·e."l. "- .. mlC . :'-:'.~-_.1C.. :f':'-"':'''' caro:sal~u:"1-_UI'I S":'-a.. . '.. M' anI me..: _ .. re• ' " ". .!.._'_.. .a~ aces. '. A dle...-.-~l!hl'111· :. ::_::...~. m· . 'T~-' ..:~*_ ".:umar. . .." '. .. :.. ._..-a .. d':' '..".. .~l 1 . . • .u.' .rel' 'DI·'····'o·-··n·:·'__JIll-. ritnl e _uta .' w" _'.~ d-~' ay~.~.. ...... . :__ I_I'I.. .s.:..rm~~. -".. .·_In.. -. ' .g..e n... 0 ... ~irecnrgind la artificil si .'U: . v:.·e··'~Ia~ t zadaml'~c in 'p.. ctura _. 1 _t... ".:'._:.. .:.--.s .'" ' _ ~_ • l' ~ . . •.~ .!n1 \WI" .." --..'..""'g. ·"'U.:-.'-'~."" . .. w·..~.~ ... n:umru.. - ii.m.ata" .·'·- '... ..a.. '~"..u·nga ·s.:.l'n-~':a. f"'i-um. . ..::J. d .-01_._.. -.'acea_ ..' ....::'-: c' :~1' . ).·· .: :i.:.~' ':-~"_ '""····1-':.~...: S·'.'. _:~..- .·-'oca -. -..c."...f' I.-.:.nlif...~~.c -." ': .:..d at. :~~1nf1 '. ".v'eere ...ai :rl'·.. • oj..m:.~ 'PlUG gin·dmil.-.' '--c. l. ~. :. ·. ca. s .ta iar p~ul.~"'\aI. . ...o.~-. _.. I I I .'. ' 't"''-U'' J frJ.1.~ ':'1·'. I. _-...person~Ja< .~..:hi "~:t '\. .~a..' . 1.spmtu ~ ·m·~'-.UL'-. -01.:. ~" .'S'l-_ ~ o. .:...:". '1...anl .. . .n1ml. . ~I ~.aLc.·.' I'~ ~." fa " .~.._...i.y ~. I _ '.-. mo···. ..-. 'I .ml~.-._ l.~ .0""."_'' :' ~ f>'..~(:enuuv '.. " (1_ -.... ' .._. "aJ[ '0' _ C ...NIIA SPIR.. '.. . ..1.ma ". dacaaplicam aovestea lui la."-: ~...' z~-:-'~l--e.Oicserv·'a·-e .~jco'ntin116 exp>]ica.~}. " .. Juan mi-a sous.~: .-"'l~: 'Sn'U' S:. !~~ > ._ d. ...-".' '··<t·~·il~c.._'.'.... ...n'~ 'UT4"!~..·-·p""'C·''·._ .._ ...ave·a: i.Qd:"'-e-'" ~.·.....'.' · . ... _. '.-n··'~~t.nlCI·. al'" . 'fa .. '1' .. "0011 '··.. ii.' ''' . . _ "...~.P·ovestea spu'ne eC8.. ti'" leu .n·~t-·. . ~ __ '_ _ . : .-'] ..~l p..tas·e.' '.... ..!!I'e" u"f'a'" :.'.'. a7 'a..'...-..'. s . i! hi- .1.. __ . _'.il"l ur ." -...·.~'.ace.. 1 __ ' __ -._. ~ ~- .: ..~:" '.. SPUSI ··~1 i"'''':'''a'uel" av'e.lJ.ifj.._. :·.~.A"" '\.. .a~" i '" I". -.-.....~..: -._.~ts~eama rna ·b.-'--: .:'.. " . '•.'I r. .I.:.... .:"-.U~. d.('jiR m--.. ..:.:.--::_" .. -] . it '.'. '"~t-···· ..'..em...:£ m. ridi~:.·i )o:u1··.~.. .. .·i..> .:': .i: ..:._ ':~ '_1 :- •• -.s·.' -"~am····'-··~ a··." miez .'I'd"":-'~' .~.". "PI" .!I.--.'~ ~"~r~: ~v ~flt:~'I'~'lg""'....·. '.__ .~.. ..pop~.a vre: .d. imul 1 clt'lVa era deja canicu at....-...:'" P:OSl'.'-_ I -a.. d--e'spm1sl. :-.~..~. . c "n-"n08S. iii .mea.'--':"'...I.. .·. ... -.' ~ __ .J.' .<:-.. - ...' e" ~a'u' __ "urifi' ··-:l:' .].'-.. '51 'spre. 1. .:. ' r.. _: '-' .-.~ subterf ..a ~D': ·"n···' u: ..r-! '.' .._. " I .··. .e.'.. spus .. "'-:..p' '·.. .. urmasem 0 poteca aproape invizibila In cele dirt'tUTIia ::aID . V'6'GL'I'.-.._' "'~~'II a" .ves.de'. '".~-' c:..It'..' -...ttrjr."'~.: ..' _ ~ •• _ •• __ ' ~ m. _."'1 or. _l'. ~ ~':..·c·-..':" ....' _.• UJL:-Y·~.eyeO!.. pe. • P.e.'.." .o":..l1~\' . ...Irl...m."••• _ "_ .~~~'c. ': .t·- ..r -.... !......' O.:. 'Tb·ata ziua all: .:_ulliUll. "..'<'l" -...pe -. ~ ~!l.~t1J~:e.:_ '...'. ':M:. . "._ _ .o·:'-':'S:t-""atn ~V:"'_~I:>-"'. - ~ uril. I' .. .I. '..am. I . ..~._.-.I:.... ._'_yQ.-:IJL -" .-A:~... i ..e" /~:e· .--" '_.. E-"l ... :.. - A '? ... ~ .1......·-.-·:/':t~-·I' .1 ~ '~n: ..'~a~ . Il __. ·'·n·'. TUlUI .. :U~l:.eC Lu. _'. 'mtihDr~~a -~ ' --'~' 'ii] "~-'-:fl-~ "._..·· "t····~tu-"~. '.:at 'sa -an'...-:~ -~. ..'. '"'I ~b' i\:.... '. '.' ....mID.'c...a starn devo..P~f~~~.. .J._ .ll ·. .:. -''''1=.' " alte.~~' a.~a.b-·-:.:uses'e co'nS~l_. ~i~1 Q~ ~" I'-'. 'nure-' .~.uil'nns'. mr.:O :~:~.··>.-fi'ljn.. .tl- .. ":.- l ~-'I : .'.... I'.an~.. .0.: .. ".. ilj~.Ul~-. .n-umle:._.~.:.' ...... ....1.'-..'-. -.a ..gn pentru 'a preda tamele vrajitonei.. .>·-:-. ~.. . ' .' . l ..l'''''d ~ ~~. .Q..~.--: --~" __rziu."..:I_l!I! _.-.:~ -':~'.l. ..-.-:..'~'_' cn~ ':'" ..'.. ~-.""'._.. nostl~.c. ~ ._" '. .. ...:.'.. -_..:.'-' ."'-.... "_ 'kY' 't~i~\. -c' '1_.etri 'P" sosea de la rn :" "g' ~. .•.r' IniLl).! .][.lntentt..u.' .:: N .· '_..~.:t... e ..··-.e·-··c-:'el .. '. ..'.c~ar.:. _.sa-l initieze fn misterele vra..-·Iu\.~)... ~ HI !" 1_ -:..-. " ..._. ··.6.!.. .__.'V. · '. "".U .· :'.mten'.'". '".~..._ . '_ .I. .~. ~' .y.J. a~ezat.' .. ...ar~ mai d--:11._-: .•.' .. '" ~ '""i ..espre"p..1 S'·'fl··'tr:-{ll~t·. ".' '-..~.ove'~."i.. '..· -. 'i ...1...':I-._'. U. a.. " '.. ..---.I...· 1 Pl . ·S··:·c·· S. 'I! " . ~ S'P'US d. ..'-. :m'. "-.-'-.. . 0( .. 3.-~ -...sigur ou p.u..' _'c· .-.'·u '-v:-r:aJ~"~tmr:l'" A···.et--..~: ~ ~'.. ii' ~ ·I··_·.".. ~ ~ •.pre sle.." -. ..-'- .Iu. . .~.. : <.:~.. '. -. _ :.' !. ....:.. ''.- -... .in cUiVinte.._:...rse. ..:::lI'am"::""'" d.. rfui '.:~ol_.1·.~I.." . _~ i..! > irful iaGe ." . 1 lit· '..l!>' f·at...· .e:." '--"..< .' . tI -~ §o. L"----" .-."e'p... ."-'......_ -. . ...--.. > . itul .... .-·s:p.. '..uteam uita ·SWll y..· tJi-:-.. - _I.'_ 'Ii ~ "_ ' -- -.eta . a~ez. '·'--··t~··:""-···Io.-:. .. .:.~iLlJ...' ~1iiU.'onJ'' --.'. :~-.:V."...l-.aJl.fl.:....]1..-.-..1~.I... 'exp'lca·-..t"': " ..I·l'·tol~iie a devenit ceea ce estes 10 cale 'a artificiului si .~.L1..-' c--: -.'("!a_t.:'-~.titudine eta mua foarte cald. .]i1 . '~/_:_...'..I-_ ':.."'. .8:_ '.. .e'mr~L a·. -~ - . ·. Ie a ..l...·"tt'tP~ . t~t-~:l.. .-:-~ '.- ".'.!.-g.::_'~ di. . '.l. d' :~.J..: . '9p"l)n~.1tract..~. '·r" dI10.aL'_.~.»-··.. I.I- .u"J. I." ..!l -ti'o.~'.v. .a.enI· olm.~'....-~~.···o. 1 .c 'm:" . ~ . .l .A . . smgur ..· v· '. ~· ~". "lI:r. "".t.l(~. . A:... S_pln~... '" ."....- j .-'-.. "Y-.•- '--~'-- . d""I'll]ea"'" v'''0" ~a'" i~)!~ y~.J .~... .~_-.le . -. d! . ·r· lea ...:.1 . ' '. .... u ..···· p"~. t·-u..L.-. mt . ced:-:-.[..._ 'L'. " .':..":".-" .. '.ll-~.1.. " '"' -.. -··..'.'. "11... -' _. ~a:::" Pi··'~~"'t~"'l:jj~ 'r:e--·c-':l·ji(loascta· starea· mlea· Mi~"aSllcner. ...'::-' ..' . 1 . a __ y...i .oamen: iIIiQ'lf.· '~tn '*1 t ... ':oM..atnlta. . a. . _. •. Soarele lrrGa nu rdsiU1:se em spate'Je pISC:'~. '. .:!eOl... ..'_-. ..U... ::.. ._ " .)'.-:~ ..""__ '.. adueer:e a~unUi .nve..unna unnel.. .n.w~qrn..r.aJun..SIlt.-. le..'.-. ._ . ' ":...sa~u el . . "..-I-'~" ·C·-: ~rQa'I ...i~l.c. it repetin ..-.::~las~ ...-. ".. eta vie~' ·~a'·piritu :l:'U:"I'!I! n·agU\mU .. .~ .'-~~···'b'-'w·.. .-..'uan ..- ~o ......r~ _.J. 'to.. m:a..._.I'q !!! C".'~_~I_~._ ...'.L..1." . t··.'···· ·' J1'Dnle. ~.' -. "_ .' . ...-' e sul ui '.ttp. . .m_.ql~W'__ lli def:nre~/.-". c. verigii (le.. .. "'0" :'_'.. ..am.·a~ v].1 '1'Ut.. 'P'-T'ac-I""'t~'~ar'~ --~"U->L'iU..• -..:.Vlc.'..' . m.'- .' €.. "'..··...-.-.." .·s~·p'··'u·-.. -.. '. '.l .:~ an·'-.....:.. .. munl.ilbn~.-u'a''-~~ "m'-~a~l...~~...··. .... d."u.::. ...-'~ .. ...c:enla . .i--'-~' 'q'/~i!i....- .J...: . '<'-..y... ". ~·c·..ea$t :stru. po-"g.~____:_~ accstu i'n1iez abstract. SIlITltcu.._-. '.'''' "_"... L" '-/-~~.n'm-~: In b-·a·"'··_ryfr".nt.• - . . '_ ".iiU1s U . . . "-':'~r'-' '1 J~ 1--'· 1~l-·' v~ctrbit~'plritnl'a recurs '.-.. niagv.!! . 1 d:' .. " .·-":t-:· ' .-a. > ' i~n'·__. 'v'es. " .a' -= ' '• : I ..-.-.-... I::-~.·':--t~-·: . : ·]1·" .~:.'·l·'...e eare~.:-.~' C·····.U un .... . :... .. _ _.t..." :$i d.':.C. .~ I'J~ . .=.rno am ajuns a pnmu .t Asad ar.lKJ).... . s.um~:~·]· urnlH_lt ~1." .m. ~>'_ " QI'~.Co-U. .a.~. ·ab··.. ''''b-....Ul s-"a'u 'Vlc.". .~l nJ..- ..'a.e' ·'· '.. ...-:"'11 era\.:~ .0 .enla'.'~:> I" SJ uc~nlCU...itloriei Astfel calea uceniciei eput "a: "".. -At·"un-"'· ~. .". PI" ....' ..:·-t-. ...i._ .l-" . 'p'nn"~' V-"·l"o..'~. :~''~!e".. .. :"'::-'~-'''' _..Ql.-: S. . -.. d 'p'o"i['fe<s-t~a'~'p~'. .?_'.' ·. t" 1egarura.·~t:~p--:t··:a~t sa-·..~.. Splnt:u.:. ...: ~ • " 1. .ses.:" ".' . .at '--'U :·-'nll.._' .t·'-:__.. .1e. I. 011 '1-' _..es-ul ele. ..'"t.Ul'1. '!li " " .. ...-'. ". 'f:e1l~~' ..fn . ...: . l .:t-..>a.sane._'..'_ .t_v~. -~. 'e' 1 c':-..~c. ~·U-'~p'a llm' . '.JL". . . . '~._. •.gatut~L.. . ..:c...-...sle·a:Vea.~'-.~:__ "'~l In ~azu!__1 'Fr:'·'. l'Ut. .:.t(a. _ '.{.· n' .-.. - ..f .'' ' ~.': ..i·:...--.o ..a.~_..g"re .' . y .~~... "in 'vraJ'i.'~ -.. •...' -.'.a lera... le·ra m"..ar ...":_"..!. ".at~~la.. a l..:. r.' .·'i n".liJ. 1·'O.'.naJe·1''e e:rau. ~ 'Ii"f'!i'"" -"\ '-'.e...•.... .' ".l Sp< >n'ro. .I'U -.' '.a" .: '.-. d·' am ::r.. .a. ' .-..'· d"" . iCA.. ~..."".-~. ....' n.' .·~w. . -d~":"'-.(i ---A~!""'--...r:-· If' -.-.:: '~.f . '·'~"u··'1· S·-· a"'n... .-.: J ]- >'l" .. '.'. ~': __ I' ..s-·o.~"e"'.'ur.·.d...1- u.. m l:ll.~:1 ~¥A7' !f'~'.." '1'" ._'" .. .....-~ ~ ..... ' '.-. .tJ'~ " .-" . 1-..~' dinspre est.1ff~':~~~~·~~. IJ '. a~ ..m. d o"ln'-'--'" J' 'uan.'A .ca ' . . :..uerU.:(... ..'~ miezul '~as:trac·t ':~'.I. '~"':~\_':___:_-"-"-:=-- ~ :"t I' . ".......-: .d str'0'.' CIDu.- •• ilir _. a .. · -' :::: .o-seamaiei lea s. 'Umml~". .C-"'1·ta·.. .mu l-·t--··-·· __ ·e· '-M"' ..<C.. S 'mal ..li_. dar uor r '... .-t!'. uoeEl lC.~ a ..a.:.-: e '? ':I 'rrna'~' .::~1....'. r ~" "\. ..ecm..t.. ~._J.> . _ _ \.JL~.. .. . '-" ...~ 10 sm. 1-'...pe 'tannIU.1 •. agu3.. . .-'- Chiar '~l" I-a.-·..-81 -"· Ju'an-'.."on J' :"1 .....nU'.oatta o'mul-Ili de~l1re ..tr-L-·~~'u'n '~I-"'"'.J_..sa ' fi" . -".: : .t_ .··-·-·. -.: t. pe'ves. -'-r _..'l~ ··'b:-"'0.rin"dul ..VtqfSl·. I·Jon J' '.. ....'.~ 0.:...~..".::!.'. al tr-~~I~]ea:... .-. Q':~ ..-"u ... .- " '~C"r~' '-'C : .ceput '-.-'a' ·'-~Ieza..·p~o-'~nj'i..-.ti S~ar!ru." ~ .'1lDe Q'bicei....._ . ..! 'mi-'a ..J.. .:.::" -'...".o··'m-'. asupra acelui om...-...: E"l~""" prlec~'wn. . 'U '.._' . --.-"-'-". povrrms. ..... .~UJl~"t·.. mll. -'.--u-y.:' 'p'(lve!~. . . ill . .:~ 'a.. L ~a:"lutQ <. penduleze ..~~ o..m'. .". .-. 'b..... dor ... '.• .~ kilom ~..oi actQ:rt"dm .Jmem.'!(.~ ~':·'1"'·:· si '.. _ ' ..".... ' .._"' ..'. S··~·a..:_. .::" a or .....j"i 'nu-'u..U .·_~~.. _ .~ __-1 'F.-.utle." "..JL. CD.1'b~'..-..1 ..~.le-.~1·.•: •.. " L. -.'.U:U.~..'n'u~·~t.. ...s_p'une.".~a:._'.. • 1.o. "e"''-' r' 'S'8 1'':lil-!a>' .-ri-Ip_ Il~--tTualuli ui Julian "i ..... "...-.e·au8" ~l.._.ctura.."t:..J"'.".a" (lUi....t' se:nm . d'~ oOasta :monte.0' 'I -j 'I.."'.:....-a iU. ~.lle··..:_. :.--1' T~_~.'~: ..: .:-.~~.' . ". cunl ~se.-.·exc.'..~. n. . __ .." '.arate cum 'sa ..~..~ .GU': \ ~. · N":··-... ..ma. ~_'.:. ..:'-. . VIClE. ~.'..1:...u.. .·.? t1':~I~ "V......~ .' m__. C··":3r· -'1_. ".."'40-.--... .a.~i·~"~.· A&~'C.PUl~.i' .. oe ecoucmiseasca energia necesara conschqarn vengn I d' '..~ ~~J~~.....-..._ -Co' _ • ..' . ..lui eu sP"lrltul de..'v·'-g. "~:" -. -'..-... e}tl» ~-"~-'-. ".""' . -1".rb.. ' 0---' ..~._e.' ' Vi . c_ e ' _-' . .~-.~ -II!!!I ~.t··. ..- .le§1.~.. : ~ :tJi.'"·'' ... "C' .". l-ll'-]'ii' Quam t-v .".a Ope -'~!'tu' ._ I .I.:-·s:e: nume~:Je .:.•• '. de&n'tE r l~' - Qro'c. stl. ' "·r·.rt·· tire era 0 tlaglcame"..··" . ~.":"m.. '-'.~ .. " .. ..'." ' . _.-··t-·.:·-_ ~..e·am cazu 1 . " ."....' .I'''a . C.s.-'t"'I' ' a't...' ~••... ..·.-.. . :. .'_"'_'.. .....g S·-f:. to.-..--'_- --. ~. ".:.~" '" .e"'l7. pornu spre 1'''11[' I.. '. ~' ". •. ·~--...o:nqtiin't'-a._... -.''f!.-.-' ..·.a.:. ..-' ' . ':.am d." Ck'D-D'tu:·l'..:.. . JtO:---_'~ SQ...."". 'J:Ji .':~"l-""'.' _ -'----..tJl"lllSem.[L. I.• .t .' ~ ..'--i!.'_ . "!_l~~...'i!! l' ···. ...Intre nivelnri--" de t.. ..'" " • ~! to' 1"" ._. ._. ·.-:" I. . ~1-~ ~ ~ ...• ._ '01' - •_ . .Q{~·'....'..j.. a':"" ~:'C:":ll" m' . 4S·-... .~ "b"·." .·-.. -. rannuoemunu...':._.JI'" J • .~~'-··fr-e·'_.~a.c~t·ac:e." ' .~ D-·. :. ".':. QI cc ._..-..I'V" -'~-I".-.:.~slngum> :m~JeG p.eS..' .-. ' -.-. -. .... ·t-·"·"iI.. tre bui sa. ..... ..subterfu ginlni.. '.~..@ s"-'m".~l .'""..· _ .f7$-' ~~ >~ ·t~'O'no'.s...~. .I'''-lll.a. -~. ..·!i... .--"::.>. ': I ~'. . . ~-.-."...C . aco""'. ...u..:-l-·o·-. 1 ." recarie. __ .a· I..~-.~.: -1--: . .. . '...-."-.:~ . . '-!!'/.~... -.j:iL:J"U:fi. ~O'I.~ J' - " ~..-=-.'>_ ·lim-·· "..ate aces! e 'POIVeg'I..• ~' " '..__ • _.. ".• ~ ~ 'i . p.ast.. ~. ' ...~J..: .ad emeneasca.''...

"_:'_.~.

C·-A.·. 'R'- ~T('\,~ :~~*~~~-i~mrDA'-' ~u~a U',~ir.!J~I~~!~'.~l' __ .',',
,~' 1,_ :

.
'I~,'I, '0"-,;'.:

care; vraiiteri 1·' 'il sniritul ui sau :-~:'.> l:,~!--Jt,l.~t"F~Il;.· P'['OICP;S pe -,,~, -~(','- '·d~.v -,~ '. a~n:Rm,c'~'all,cl VI}~1:e-·nl'~~a" ~:,~ pin mcarea Iegaturii cu inten'lia.
.', ' e:

'~I!l;!i'/

,.",

'V,-"

-

........ povestit deia cumrn-a ·atiu&nagu~·_·,-,laluJ Julisn ,in. casa T'~:i~:am
.. . :JI.
6.... • I. • i ... _'.'

lui. Idu'p>:~ce-- am- fost-:',.,.ranit,~.~ _'cum a;.~,~, ':_.-.- ". ,--~. - ran R"'-' p-~,mt{,-, -am.:: si .... mi-a _...- n~J~'l~t. "tn,g' ,~ m g. -. .. ".......'oJ -: - -

o'-am--'--'- 1,:·:" ~Ul _',--: no: 'Ul'U .' '~.' r··~~n;~l~~'fII-I·- ,:.'--.. I' 1 e-'n~lf' 'a·ld":"~iI'nla'tl~,t'"\.f drum ~'·a~' ~'L!UIt, n.-:,~: . .'~.~ ~r~·!prOprlU . "San fiu. Ap.'C)l·p-latisie pe c:itiva dto.tte ei ··s,a~l 2lt:s;p.otte pina Ia W loeuinta lui pe~d.OD, JUan.,lipsit d"e 'GUllO_tib~~~ 'pribinrB: M,ierniern 'd1n. .F .Ir d:~..in:ge· $i a '$o,cul~i~ Citev,a zile .~~a).tirzi~" den l"q.aQ,·s.elt~zise s dirt le'Q;m Ri d!id.1),se ell oc'bii . de un.-.. . cumseG.ad,_:,e ~i·.:d,eso·iia 'baUin "i! . 'I _ t
~'V''"~

vind ecatL, a:'. contin ·U' a t d ,Q,-:-'O-'- J-i--UI9:ni. D,·- ~n' :J;llio_, {CIPU- cum m i-a u t .... u ,sa·~·n:t,actie.: StaJJdn,T~1.r '" ,'. ~e mine P- rifieat legatura, cum rn-a in·'ta.t;~t. insu rm ,Uln ,_ P~ 1. al . tential ucemc Pnmul] I :~ucru.p_,e,c'are··..,_ face un'il~g:u:-' eli un potentia uceni este sa-l ademeneasca, Adica, ii at\licia Glloviturftln verigza de .. r: . -, .. a1--"'---- - -],I :--At-,· cu spmuu.'I" n;Xlsta ..d:-.OUaY··InQ.:"'-:ntltat~ A· a 'ric':'iza acest ..~g~ nra ." ,- irit D--,+ "--~ --~, .. -- -'dc' '4~ lueru 'Una este prin cal semlnormale a~a cum am 'p~:r·nc·ed·a'teu ,,:I. _',:,! .GD tine alta prin vrajirorie :ro'p:rin,,,,z,l"S:ta: G11m ',a: nrocedatcn mine b:inefacStQml meu, ·MO· JI -' I'T'U'~.':n mi .... P'~'V-·I~S~,b·it a . v .. . _ ~':n~ t~'~1~.m' bin~p~,(liJ\t,-~n:1iI'1 _ . 1 ~ t1 y.,~ ~-'. I;l ", " l~' san ""I"'~' ~ ~.' ..
_. ~,JI, _.. _,' .._
~.c." _ -,,':_ _~ "'_._,' . '.:'_ __ ,:', - '. ' _

'-

_'

~.

v=

''.:-

'-;:.'

,

.

'~I

I'

-,

~.

~.II.

rar'<, __ '._-. -.'
J

.,.."

~

..~

,c;..u,;J"I.; .~. '!;Ii,U"]1

"t

",

~C!'{ .:g . -.. _._.:' I -,_' ~'___ .:..._

_-

~ -,

-,_ -, - .,_ _ ~--~

-~, .

-

,

.

,.

..

~....t'}.

....

.

. "'.

~·lrU

I~.

.Ii

<

!!"!!!!!!.J

-:

".

1

.... ··

_.

,

_

..

I

-.-,

..

~.

I." • --,'

"'.'~""

n·~,iI-";'

.•.

peste, parca desprins dintr... poveste degroaza, daduse buzne In. o cam er-~a~ p' area ar fi ~QS"C'-UI 'l,[-JiI),t la n-_ry;n~ A' ,_.. -"'8-: 10 .1)1.. ~. V'"~.I.~Ul~ ~~~".." ve ra--:t-il erde-cenusie _< :.'" '~-., ltv ',.~~'" un singur oehi in frunte si era mare. cit usa, Monstrul seuitase chiorls la don Juan suiermd ca. un sarpe, grata sa-l s.fl $le, ~i1 spe. '. . am '-,6 ~cump ]·'t.mcr/O;t·;y.........naru ·t- "['I esmase, -.. .1 "". ..u . nase tit d =Mcdullu! de a-mi aplica o lovituratn veriga 4.e,legatijra cu. spiritula fost f@la, C'USJl.r,. a '0:8 don Juan ... ~ Fireste, maiare. de aparitla menstrului binefacatorul meu :m:a faeuse sa. ating starea
1- ..:l,D
=e: ' " "-".:

~ii-~:Si,'-recap,ete.libetta'te,a"sa. scape de eel eare-i rapist si...,tiraniz'a-~ j i- '~ t - . d - ' J' ,.' . '.~.-' da ,- - - -' ,:.. - - stru-mamte ea ._- uan sa apuce sa' ,raSl~U11:~; un monst _' en C" .. ',_P'.d'"te on..
C"_

-,'!

....

-;)1'

-- -

,-

'hi-

'I!

-a",

"

',Q;~

y '.'

..

'

''q',

-~.'

1

_!I!

••

'.-'-

,

'_"I<

."

J.L.

,.

--'."',-'-'

.:',.'

I_',_-,-_

r.

. ,::.-_

.1",

:.-,c::t

__ ~""

---.. ~,-,

. _ . .'-.

_~"

'o,._,_~"._,__:_,.I. __

".

-t;;-'-I

--

_._

p-

'J'

,

'I~_I

-

_.

-

, ••

I

-"

. _'

'_

1 ••

_

~'~:'.

'''_~

~,~1.

.

,~'I..

'

••

-

_

',

-'-

--

_'

de eensdlntaslevata - asa .. ceea.ee 'vede:a1n .sub mfa'ti,~t'~,at~·:-·a 1 ca unui iii' e un monstru era 0 asa-rmmita fiinta anorganica, un ·c.Dnp amorf de
~-~~ ~ - - ~I ~ _---. . -. .

,

en ereie
-... . .,e:,1J.

_;I

,,LJ,

::n-=:"

~"I,

,_.

_ . _.

convin

-

'.

L~t/tA~.:J.~~~

~J\\:\I~t-::.1.

~,~""+,¥.,a.,~,lI;,,

>O<~~:~

iiC'!tm'CD1n:e

~_

-,,;. ,._._',_.>,

•.

:'~_-,ll

-;I;;

e-ti$tia nenumarate cazuri :m.C:BJre .mve.:ntivitatea diabolic-a a binefacatorului sau crease situatii Ilare ~i sttn "'·t-'oare pe ntm to' -'t"· ucemeu sal; moeoseoi pemrueon J d' c, b"Iio . d' snnjenr ~,,,,, -'Iu.~",.,~ 1 -; ~_"'U~" a ami .seri0zit ate ~iri,gidi:tate n face:a, tinta ,preferata ,a far.,&~ltlt' di,dactice p'use'la ,c~ale, e n~gualuJ Julian~Dupa 0 sc:urtaJ,aDz~" d Don, Juan
,3, "SPLJ,S,
ill'

i!S;

'I

}i..

...i'

"'"

~711

r

'I

I

._

i-

c

.. :

I

-.-

~

,/

dOn'" J:u- an--' ~""-J1
1_'_ .-."_.:_'; ..• 1.. ,,._

~.'"

a--"- ~·d~--a"""ul-g""'at- t"'i.'A, u::.:_;_: _-~".._.'·".. ~a.
~I.~.I -

A1fia'V~~.~:._I, '.

d"-o'-~ Ii-a""
~\;JJ" '."

'o~_ CIJ;m

li ,.

,,1.-;."

e' 'm~---tilOil-e'o ~.-~:'41_'_:'_'._..{~_:,L:~~_;l,W Al'l .0 C.al 'a'c"el'e .cQ~S.a '._, ._~
I:.~ ~:'. ;,~ _ ' __ 1

m'ui Gea. c.oq),o]fj,n.ta c,are·-i -tngrIjevau. ~:ran·a·~ B:a~;~u!"'l:~' :S<I+rU;"~'e='-cJ~ ~/'a~" 'n~'um'"c.'-' e-a~-·· B'~~t'e~~i~;~;~~P.r; ·it;lI?'~:r~;pta-: (·U."1~ ~;~a,-, c~~ 1.:1~'"·~I· " 1 .' ,-;. ~JUtli1 - -1. r '. .~
11. . _)~V
\.;>. _. _, ~~

arnu~zau ·ne.Spus d,e mu1t pe 'bin e-fac,ato.rul lui.
~I

t!I'b;

__ . ._. _,__ "

__._",._

.

. .1·Jl.)!;l·~:.1:~,

';'

,'Q

\;;.i.l:

I. __ -

l~ana;. D'o,n, lli.m 'Ie spusiese lei fiU. avea. bani tar "BeIis,ario ·n '8ug'~erase~Irta.. ~dn,p'h"a c.e' S'6 V.a inz;draveni r., 'plltea :0[;48i- .Q- c:?le. , ,.- i· __ .sa,... ,- __. - . 0,- ,.-.w .--- . n,l[teasc,a'~ Do'n' Juan 'a sp''llS nat.... era cam~ ':r' ~ .. ' ~~_ 111~t::"-d'remtat s:'tam' de,·,'l,-:o···:c' -"ua~-: ;l1o;' I~_·'~ .".: '.,. -:~_ ~;. ,' __ ·pe·ntm ~eI, 1f1. U'R lln.di! ·d" d' :,' -,.'~l .ubl d 'anl, V'01I11C '§-1 ~,ra; 1']:,an. .. 'S: ."-ottUccl ;"..J! "'. ·.:;.e 'nesttbuit~ tata minte,. fata, ed·,uc'ati.e §!-l. a·il:o frre insup-_'',Qrtabillt 'Nu
---. ,. "' .. _' " __ .". _~ :_--.'-.,: ,", , ' , .' --,"'"-"-.-V ._' '--. . _ • '" _ -" -.'".. -, .<' ,,, '" -- ..
<
< • -

.'

'0'-::'

'~'nil"lm'"'li1.1:.;4 v' i:~~..l:e··' ·l'ii"if.:.~ .·.U",l.U,Jit.~:__: l~.llL~.

~Ji·t-:o· ~'~e- Q'll
'C4i., '.~

'C··'it!l, _'A

am·,,-··~~;;Jft; D""m~,·,avlJ~,Q._:~"'iI.'Is;:O 'l~ V·'"-'m~'-.tJ.·-_~. O · J"~e--oe";' ," ;",,_._I1:!'U.'\:J\1I. ~ ',btL::" IUiiaQ_'l~"""'."

nu,~i ,nimic 'fR't'a d:e·_·cum ri,d~ea,el de 'min Ie,. ,a ico:ntinU'at d:Q,n, JUatl~ '-n"ll'~ 'bl' ~- h ~ --d'" .·'l.a'b .·0 lCU '1" ,meu.: :m,e~i.aC.ator··mv·atas,e s·a, :pr.']-""" ~ ,ca sa..;~~l. ·m.,ga, ascuIl~_a. D$Jll. inchipuie-ti ~ rom plingea Qb;td mi-am incep_ij{ ucenicia.
I,

n'!li"c"n m-- ..

U'._-a

P'.... ., ..... I~Al'~> ;:;);zc

'.J'

'l~: c"a:'t!!·r,·'ld·-~- d-'e-' ;t:·:riie-· ..... ~I·.··.

-,_.r ..

,!

.'

.~.'

I,

,

-

c,-·J),.tJ:j·R'-' :.._-.. y:"'IO -.I!~~.~. - afl·,o<-'-·a~~ Pia""' ,g.ct-'·a-'·' c··t - Q"I' C.a~.. .. "'V-v'"~!:_
e-: I~.~' !~II. ~. .-r
J~' .:_~,

'~'<-;.,

_.

I

'1;'

_f';

1.'~

..

"

_-:

_.

".'"

I

;.:

::'".

"

'~,

'

....

_._1.'

;

I_,!

11

••.

,I~

'_{_'::'~

"_.,

.'_:_~.~ .. 'i.~: ....._..-, I

..';~:~

I

...•

~

~

'I

,to

.mai ·.:fus;ese nibii;odata, .aoeea·~id'Dp,a sacul tiait la, vederea .acelei .
"' Im,,;v, fi
. .
-,

,~' p-:o-:' ;s'~e' .. '. C•":t\\/il'1t-'_If"n, ..uin-'' -: , .Yu; ~'~,ll :v'e,~.;·t ·-'·a",,!.·d":··o,·nl'J"j:u-' ~,r.1' 'U'Ji.I. .'.
l'q: _;., _

"",.,;Ii.

·a:_.... .

,de-- ,c'):~J"'g;t- c·,-a; 'vl'\a' ta-:,1·~"I'1··n-u', l~. ~;,~-". -.'. '!iF-,. ~u.._,
... "ILl..

II!

....

'"'

-II

1

1 · '.Ut to-Ill ;~nQP,tfi,j.
'j •• ,~-. '

·p:arte;! 'l;jaQjBului .;$i :a. ,so·p'.itti ~,ace\$,tnia :5&-1 ,a~uJe;.,~ar,·4tt:entioJnasa, ~tente·,p-!in·lla.'vmdeeare« ·f7imiir...,i ap~oi·sit, dism,an~~1n ll'r ·~i.t;imp.·lu .... .'. r" _ il'r...
,~
l
•• _-/-• • .,. ----~ _. -. ,'.... • •• -.,~.

.. ,_. :: .Am-'I··· (;i~(amn-'~-"-- I\:AJunO·~,mt",;·,:: k .. ~'00o~ea era, !O'W·.Lie ~~'.1a ",-~:>i:;'}'~-~·u ce __~~-__ ,a:.. " ,6:'-~J"'i!i! ,-"'" - ,:t'~ ,a~.~: 'Q;a
~~-,.j..,., ~~:~

~

.

.. -'\~,.•

c

.f_'

••

I'

.~I:.. W·!.Ll~).sm
.--:-" .. :-. ••

~''II~-:.=-.

d' '~:.

¥,--

_'_C'-._

I

-.I~'

;I;.

-.

iii

iI

.'.',--.-' -, .-,....f.Si~ .', ".~H·r'!li·"d;J~,.t--' ·wlpirit· ~: cwnera..~.~,.q :~'G'P·. IDS'1pl,~,::~ _ li destlinuise,'. C,R aoe-a.·casa a".~;l:1i~tinea·.- ,. Q'mhaln GarA.~'~t~~:i.·ri,ea. . ". : .~ . ... : >:ft!I;.4..J..,~;._ .-.~. 'unui . - ,- . ~p;p:~o'al,e~t 'Ie.:!<~l'p,eSlotl·a 'Ul(.}, '~gaS,e- 'P~~, pe" l\l:Q:n. Jlan S&--l,RJUte. ~"
1:;..·g~'ri·I'II'l
...

nd J:.: IIJ ,~m,. '. reV,e,Dlse lSl]1;tiftt.e:nt u'e mutt'.-.~i ~~e·p.~~ate'a·~a.t:\:8\ift,. lSI.' f
iii' •

'nflgUa1~ 'ttebuia. sa,".faca,rot posibilul ca· '\\ceniou~ sa .S.~ sl11puna reg1J:lilor~,A,ceastfa,: SU'.p'un,ere plutea fi .de dou',a feluri. Fle F,o,te;nfi·(ilul disGip'ol era ati.t die Idisciplinat' $i d;e 'b!ine :ad·aptat~melt "nQ· uai .. r era,
c

.~, :R1,o:n:stru:o·asc. B · .c..... oA - '11' ~ se 'aslguras-e "-\e -·at'est .].',UGru'l t~1 , d ",~',;me-l:aeatoru .·UI Don Ju,an tni... explic·,at: ·b·a., () da.tti. ce 'un nagual ei:~,ainitiat in a, violenie· poten'tialuJ di$.cip,ol, intie,oSebi Q:i~;c:~polul enit ~a :fi ~

IlduJU·ll.lu.

B::A:-li~can':' _i~,On:" ·,U· _'~S6 JJ.I, _ .....0d· -='8 - - =ir'r..tr~"· .v; _.0_-- ., ....
I •

nttv'ole detit·sa Id,ooida sa'se WHtui~evn~~gu,alu]ui~ in ·cazul""tmerei 'ca

.1.

_

11

t-Dj,-

_.

~~

i ."1 '11
-

':Ii-IO _l'
.,;

't'"

-r

~ .... '

'

.,-',

.'.' ~

~

~:.J;.,
';;'

- '- .

_.

....

II<

~·I"

,Ii!

'-41

1-'

·1

!n1-':':'I-'

,~,

J- -

',.t.

pe~spaila'puU,o f.J~lJ~().hj~. Ei@lcH! disqiplinata;~ sitq"aiic 14'¢Me, nagn.alul i:era ,nev,ol',t .f&~a.:i;F0,£: '... 11 ' '., ..... Ise~qa ·'tnnp ~l e·i'ort ~e ~~-4.r, .~ . c:OIlvlqg·a .. ,
Talfa~Pie:
"'" ',- '"'

pote:ntla,lijl dis.t~ipo_[ era
'"i

0

II
. . .

,€ARLOS·"C.ASfFkNEDA.,
-, :C" - '-, -, dr - - .. luan,~·,'a:Ie·era, u.,.'.- '.' ~.. - n'e,e-,_-_,~:at ,"" f;- --', " , , cazu" 1 l',Ul'.,' "".,Q'n J' I'" .. _,~'n 'J'aran . duc - S:l ' a dr .. ;f:~1 ':~ nnnte, r procesu 1 d adueere pe- ca .. cea ····.\.eap, ..na mase ,.,. __ d' ,. " ']' ea ne mtorsatun . . u;"''' tnzare, n ,~, I· ~llml!'d dnpa" prima -,O'Vl~ b· ft ..' 11'" i-c apnease pe -~:~ln¢; , 1ac.,a_tp:ru, "Ul~ .' -... . -A __ "'~hd"~; I"· :'~,-o'n':.Uml -,' ... ". 1:;,a;~aA:- - . ~ ,_. .a do-ua, ue-mo'oSU,lli'I,'U'''''l "Ul d . J'" . PO,81.·b-i]·'··!tl., 'to:' ,ue a. S6.U,aJl1S,'''' forma tr:"'0::;- zi. bin 'aca t-'Q<'IU,!,'l: J.. SJ,::g"'p"~A:s:"~~;'m'""8':'~e'~m'~-"'~ 'if;1 f4,."Q'f'!' ief lui ,~, JL\::,; b,J.;lili.1 II",a :b' tr-u lU1:c:.L..t.U'·· ,lin'_ .... ~Liul,·a \J;,; ' ce:-' A~. : , ~o~'a1rQ\ ' , ,D'·..' ,_Juan'-,, fusese .". 1_._.capabil s·a con,I'.i\'I~'U;l'p; 'Pl'a'" 'H""·~u·1 'tr'an sf··;'>iIL,.LI.Ull& ~r" a-' . 0' 'n' '_. ~;,,_' _: .. , .. , 1!'f.~,· . d'" , .. aneeva- de """t' (7,. mOi,s:,<-a,"':,~e·~~esaVJr!sl:(a r aeon .... tr.,"", d , ... '~'f~ actone. ';IfiA
.i
"Yc,'.

\:.'1

":=-.,

.. '

;0;

dictate de neeesitate ca transformarea dintr-un om b;attitl mtr-nnnl tillar. Din ctl1:d-'in cind, apareau ,~i consecinte amuzante, dar usta-i
cu tom] altceva ~ b b~ ~ ,I ,;anl,r,eattl>mt~tca- 1 :mal tntrebasem cum,Jnv·atase~.I~tnel~aea.... __ torul lui :Sil, o'p'ere.ze aceste transformari, El lmi JS.PllSI$;se· cit al J' l~ dar fu ,~: nagu_'L-'UI ']1 Junan 8vuSeSB' maestro, ',_ reruzase sa... un mtspunape cine anume, ,~Aeel vrajiter misterios care teo protejeaza, :mi... raspuns a SCl111 don Juan, ~ Care vrajitormisterios? am mrrebat,
i il '!O "'"

I

,

-

-

-,.

"-,'

;Oi;.'

Iii

]

~

~~

I~

,A,

','

,

~

,

,-

'

: ... '.' ,I,·

.'. ,-

111', ','.' -

.' ... -.~,., ,"

., '-'_

.. . :.. -'

.' ,

. "

",-.'

"._,.

1,·...,-·

-'_'

-,-,-_

..

-,--_.,'-'

- JL',1 '=

-~,

I!!!

.'. ,.

-I

.,' I'

~;

':,.',

-. ,'

' ....

:1','
'c'

__

',

~o

,_

'

."

"._

:,'
"

I~;

_.

,_.'

'.'.

_~.

_'"

',_'::-

_'

...

_

,,_'

,

":'

I:'

-.

•. _.,

~' __

\;..i'

,"

''-'0

_

,_

.•..

,'

__

;A

_O'lo ---,

,~I

'-

,~,C···· reusea'._. '~~]J" m astfel __._ '. trran !'S'f0~;~I~ql am nrebat de y:. ~LL~ ~.,J:.'UI'I.l~·I\.m~l~.1 - nIn ;-u __ '. ... .;.;1' J '"'i z:. ... - Era atn··vraj.ttoI,ctt '$1;artlSt; rm-a Wp'UD'S uQ·D - uan. vraptoria censta in faptul ca se transforrna d~eplasm:dll~,Sipunctul de .... ..are 'Inpozma care ..f!:1, .. . ··J.;;::"~b' t asam.blare l ; tavonza SC~,UjJ~l] bareard"" f·:~ .Arta consta onta " ~'R arii . .> ~'~'::','. "..~ in,pe rfeetrunea trans 13'>I.:'. -.~- I:-, '..~ " ,Oml-. ,
.. __ •.. I' -" " '_ •• I. _ } j'I"

/~w

~I

--:-:-

, -'.

_

",-"",

"!I

I!I

,oj'.....

'''':Ii -

'I'

,

::.-;

_

:_.

_

.'

__

J'"

_

ttJ...·

~

....

I

I

_.

__

.

_

_,!

_..

_

.~_ _

_....

....

__ Ii

.

.

_,_

_

.

_

_ ..

.~:.,

~_t

jO

,

I

_'

.'~

.~

-

-,_.,

~-

IJ'- :.~~,~

I"

"

,=1

'.. - "-'pc.,t~:. nru percepua este-un P;1lQO"" cneie pen" , tot. ce "Jf.lJtreprlnde omul, ea fiind guvemata .de.ampla~'area puncfulUl~_ e a8at)l;"'b'1'f," ,n~a-~,ar~,-. ":'~",: ,-·tu-'I·'I'~'J~: d ,I},.,:':-·-dl" ,~, da ,'-"'" "I~l ·,>:·~~Z,,~t..,:~·,,;_,p,O,Z1~a,per .... ,~i'f;l' .''.,: · ~!.tare". aca 'punc SU,.W~l1l:llJ~ c-~lp.<,t'la o····m 1uf,as'-upra lunli'j scb"imba fn n'OllsecmJtl VTt5iii'orul ':'~J ' ,.' clare stia, ifx;act uD,d,e sa~'f}i'plaseze·'p'unctlJl d,e, asanlblare p ute a.

'n"'n~ 'Juan mi-a - ISPUS T-;-",·,,~_t: :~" .LJO"
c."

-

_ ',.',

N:'"

u

nr·iiO.,tt, t""I,\,..;iq

._A

" __=: ,~l''-Jc,,,'_

.,t,,a·l.i3' m, g" ce-mi
~;~.1"

·'101'1,.' ·1". £Iop~·U' .' 1

1J;)'r'rli ~ ~·'n!f;"D:m.t,O:F'i"l(~"1

UJ"J;.a..:.,U,I,ll~~s·y

~J!'.i.<

~.~

C<U

·,·n,

··.~'fc"·'··"'·""I··j·:-,t,,·1...·,';·:

.-,'

1,1'

,.'I!;

c~':

,.,.

:_,-,~~, ~}-_> .... '

,,"

111
I,

:~<-"""'O<-

,,'.'

.• '

".,

'.'.'

•.

:.

~se
c"",."
.' • 'Ii

_I, '"

.'1.

~

1.,11

"',"

,I.~

'\iii'i.'

!

~

_ .., .. ,.

I.~,~·,.'t,.,

,I,

,

" , , "~ ULore,a,~ d:e,V'e,m. :o,nce 'A~ - ':,,' -: '1 J o,; A ,., }' d ........' ,... ' M ,al'6stna., ,n,agu.a ,n,IUlU l';Ian. ,u.e"H:-·$l'-'d' e,p_asJ~1.pUil,ctu 1- I~,e _~.,'. '&'~b]-.. ~ ' -. . ....d d d:X, . t~ "',~, """t ,' ri 't '~. /3Sm,J!1"', :are, er!1 alIt '.',e, ._:_.eil,aVlr.~l'lU;t~ u.JL.CI':'·o,ag:·U·A1:tu p_,y,e.a,d" tenntn,a, ,e .....
'1,"'Oj -, " '"' , .-:-

·!Ii.1

']-

,Ii;

i."I

1;;'1,.;,.'1
-

.

- ....

t

.

~

.. ' {

,I ..

I_

'

_

',"

h''''.ID1'Utl. m, . '0, ,...~., "'.,- '".- _:a ',_;8 " ,,~mu un. VfB!J'Jlor S-~.LF)'re:8c.'~·· 'L,~ .... cor···.. es~t~.;~e~lg\l;I~ -'b': d"· ,0 v'e'r 'm'c' a~Cli' ~~!"':~'l" e'" D' :a"Ir" e:'_'. :t:·m"'' ·-,'"p<'1'· ~'a';" !'7"~~' '1 ~S:'~h',;.;,"t'nib·~·,~1"r~ ;·JfniflIO:--;"rt:'I·:,~"·t'~~:>;' ",'. e:~,'"c: _' ,.l;~ru,,~~:.", :,_.' ,,' .' a-·I _ ;..U~, ·d:;,' .. "'V-'ar' -11' ,. ,1 .. ·asam'(.''b']\au-'e '. ll"'Ot:U$l'"' _"r,,,._ __ p"U' 'n' m'h'l'U·l·~',,'._ m, -e;,', a" .p nctulu"~ d~e ,,' ,', __ . ' __ "" m"utar"e'a ~"'" ,', ",' m""; __ ..
... ,...lL -, - - "~
,i!;,'" ~ , ,-

,¢Cle, mal 'subtile 'ttail~fQ'nnari" ,a C'OIi'$uat 'd~n.Jil~; ..De ..etx·emp,lu" ,
. 'J."~
I., " , , /',,_'~': 'I -:-, I 'U

."
,~

.l!),

I~""

U,I. . : ,~~ .II.,

:4·,i.'J.Y

,_.c

,,~,JL,~

"1'"

'~~'.

r~ ~

~

:-:

::

_.

~'

:~;.

I'

,

".

::

.

.'

•. ; , "

I

I

[-

l

.',:

I

-:.

tJJ

I

•.

'

,I:

,7"

I

I

r

"

I

~

......

~I

.'.

:

-= : ~1~ttU

'

':; "

,-c

.!

'\ttt·.., unU} < san _... .:;' ..,,:'"' ".'QJU.JlJ1, ->··t~;-,~ "<'!-- .., '. ': .exu'~m: ,.-: P~Q~l~tl)a, om ~gr,a~s.. a,unUl 'b-'li~'~ eg, oe, fJ m,anevra, ,"':";·'····~,·',·"d,·"e· tleliGatlt~~i;' - ... .'.. 0 ascu'fita,.-a,uno,a~tere a ftrii Qim,eneQ,Q .neceslti ....... }1.1 ._"_. '-..; .. .. " .9 '." ' ,_ 'Hu ,as, evita, sa ,ms.O"tn,desc a,au sii disc,nt d~s.~'re astfel de Ie. ~, .. .' ,r' '.' , Iller,uti o,a ,de~re·,ni§.te 'fapite,~ 'am ;sP'u:s,~ " J''''-~'' ...,."~- ," ' ., ..... "-' fj '·-"u-' "'1 '1 V~::,''1 1 >:. ;,~l anI,-'· . '.:~... -.'-,uz'.ant c,,· D·,on'uatl. la,nS",,~,a ~1,cum a~$,,:l-'S,P_' S ~··,· ;um'l d'm' 1 'e,··:·· .~A e:xislat:un .Ill,oliv' efttm.:trlans'formari~];e· 'bmerac·atoirulul +'+-'i!"iI,:l l' ""'r ' ~ d ....... -.·aQ~a,··:_eclt,sa se'~iUHUZ ? .·,€.t,~" . d"um_lIy;UC.··lanl' mtre~,"b' at. ~.au,nu ..f-\l., _, ~TU·' vlo--"r;~l,j ;m~o-,··~i'll,~·tl~_ :~"",a.,vJ!"J._.-' ou: f'a"~c,·.nn~ ;'·l·"C d~Q'r C(,CII.'. ,_a,~~" L'-"-:up-:·t·::~'t~0~1~·', '.,.. 'n·-' l~,." ~ ..~ ,l;;)~,,r£·' .. .. u~.~ 'w ·s,'~ ..
.""~

:"';1'1""";"·'

:5'~:""

:.':-

'"

l",

••

.'

,..

~

-

•••

:....

",

_

,',

I

~

..

I

"

",',

'1·'·'

"'1'

<.~

'""

..

,

,

-

,....

c,'UV;I;'Ui"

1I11l"~·lIin"a'm·g
h

1

-:.QJl,l,

,~ Nemuritorul, a adaugat si rn-a "privit Intrebator, Pentm toti vrajirorii din grupullni don Juan! Nemuritorul era: un personaj ott 'se poate de evocator, Din spusele lor, Nemuritorul .era un 'v'raj:itor din timpuri stravechi, El reusise s~. supravietuiasca 'p~ina epoca modema, manipulindu-si puneml ,m.. d e asam 'b'l'are, &~, ......du-t1 sa se rmste m annnute re"]''=un §~spre anu_. :'.~.raemo '-'--' mite locuri 'in,'intetionil cimpuluisau global de lenler:gi~,~ Ast,feJ. d'e Inanevre 1], ,'ljutasera sa.~,~i p~astreze conetiinta $i ]o:rt.a 'vital.!.. ,DO,Ii Ju,an, imi .,8,pusese despre lllt,eleg'~teala,'c~are ajUl.1.seser.a, ell ;$:e~ole In '!l~~ prede·c,esQ,rii lui v',jzlQ:n'ari, 'C"U, N'emuritorul~, N,cm:urit,QroI le o:feris.'e d:alllrl~, :in 'SChimbllJ e,nergiei vita.te,~. Datdrita. acestui tirg;, ei it considetau protejalIIllor §i i1 numeau , ch:_ iria:~uI(" J Don lmmam e~plicas~ cit vrajitQrii din vechime erau experti in, deplasarea punelului de asamblare., P'eaceasta cale, ei dles'~operiser~ ]ucn¢ e~ttao,rdin,are des'pre 'p'6reePtie, ,cQ,n:$lien"ti ~m~'..> ',._- ,e,~· 'U'~O' :t-',e~ ),,"~' :t';\~·,q~ '1., ·'-;$.', ·.' e~l"'t" 'P-:U' r~;' tacl" i";mi a,ih'?":-ratl"e'-, ,g," l::tua·' 't;~~1 < '.e:m'~\' 'I '"'t' ,0'",'1U:. ,I' ~!-1'1~ ·:li.'·.' era, pen:tru· d,Dn.J'U'all un exemplu clasic,·d'e ·ab'eratie. .Do:n, ,Juan ,frni rep~. Cll, qrice p,!ril¢j' c:t d~c,apun,c'tul de: as~~ bi' ,are e;rr;a~',~~ep . (A;1 cmeva ~~aren'u: ·npnli\l ca..~11' ·_,A ,--~ av~ea d1 .;,' ·as-at ...l-_ .~ w~ea" d
,h .. -' to,. ,..,', .' .:
I' '.. ~
,I

iI ~-

'Ii

,

'

-

,~,_'

- ,-.'-

~I

~

1i,' _, . LI...iL,. ,,",'

,c-'

I,

,'8'"',

,d, '.

'f.'"

I'

v" .•

_-,

~1[:,!IJl.,

<-,

_'

(~,J,t~1)~

,;II

.Il.:.,

,~",

'NI

'.

',',""",

'unl

",.I~,

.

'!'

=

'Ii'

,

:'i:j

~1!:-eC"'n':~r'-':U:~'a', d<'A'~:--,I m'·'I·J··I;"~:~;a(:.. m". 'lo:~,·c·.":. 'p-un~~ ,'i·e,: 'to'·,: .1. 1:'UI1--, ' "~'l::~)i"l! d··:' ~i·" ,1, ,~u,,"" ~~

'I

,~~,g.

c,

.

~

Am',, :m~"I'~e~--n. , ',. '1·~c:~~-rJ:3:1·1 , b, "'~o·:ru:! ol~.I.,v;". ..
... . ~,~ 'c' ·';:nio.a d .. ~.'_"·:.1A~ _
'_r· .

,_

_.

_

:.._

l_.

_'

__

.

~

1u, mm~
I

-

o· 'ilQi,I[i!C
··."'~'~''-'-:;l

p'

..

-t~ ',_.';:I;~~a" Hi ";1'" U~-lil·~

d'

.. :m~
!

',_.

d' l~:_·~~~_ln'_::·e'" c· ·c' are'-~", o· a'' _'X d:'· ··:C" .·
,'11
I, ...
_I~ ~~ _.-~'.: ','

..~'

1

d"'ep:'.·.:·lq:o.'~.l '11'g~~JO:~
'~_f·.· ,

"tta1u"

:-..

,

'-

l

"

......

..r..

.;: ,

"

'':10<'

-'-

~ -'",

~..

-.'"

.-....

,...

.....

-

0

...

-.

'I

Q','
1

'.,

.

I.

-:,

,.,'

., ....

~~>.

·..QJ,l:lJ ; ~,

I'll~junr&l;.JL,,('U· . _,."Q,~ "h11~a,:r·~!~rnun';8 \.;.;;,.",,"'T'-r·'a·.n's~,;-t;,"~~'~:M(-I,~,_1;U'" 1'~ :~;: QI· ,-. ,.iUI.,j(,I;ViILJ..:t;:·[,~ .... w Jr, ....~~·:r~:U ,JL~\:.):G~ ~ ..,;lI"ijr'·~'u"-" !Cil~a·; F' :' '-".:1.'", "'u;:: .f'i3"a:l~:CA'~ ,Ig,. I
J;,

luii~r,ft ~d,~ajyns p~~n,tf:q luJptin'ij"fir,ele cUnputilor ,d,e ene~gie,pt(· ~ carS}le,atblgea. NQua perceppe 8SUpra lumii rezultate" de,', iu:L~ra a la ~fel d,o,ciompleta - dat~I1ui(j,entiea _, 'c,a p~erceptia :noasfra ,de,~,

PUTEREA TJlUE,RII. cumnararea era :esenti~l:a, in actiunea die, ~ '.. ri" _. . ..;. .' -'.--: d~p,a8,arm. a PQDCtQ ..Ul d,~e.asam .. -'·, . lui ':, blar!~, I'· ~ - -.~-- id -,. _. .. Centinumdu-si-" povestea, d"ron J-';' "', :OU..:a: spusease f)'tqlsnU1S,e, ruan .. '~ , . --' ..'''''~" ': , ... }' ',-' ,,' ,.~"J.... ' ':';, "" . 'HT~ "'";;' -' t'·- '. rep:e,u,esa-t censtaere-pe b"':' aamnu '1' lVare~l-sw;¥aseV·la,\-,a,·c~a, ~ .';,- d.m JIm'

eil 'zi nrin urmare r
. -r-.' ~.-.-~'

2... _.
l:-;

.-

~;--_

!!J"_'

y;._

OJ'.

-.

."

~

-,

-

.~.

~.

i~_.. -

..

.. ~

. :-

-'1-=

-- •.

~-

'..":.

"1'-'

.• '-:- ..

~

,',:

-=-.

-I

-',-

..;,.-:--

--:-.-

~

...

~.=-

;!i;.

a,

.,

>~-.",

,-

~

.'

.""':'

",~

.

,"

.: \....~.

-

'I

'~

"

I

-sr:

,.;'.

~''It'i'i(

.

iil,.,

,<,'

1iI>::-,

A .. ~

realitate un tinar ill rolde batnn. D:~, tntr-o buna zi.ttnaml se ~.~ .. e, "- se dir .,' [ ,,:", . '1-' 'l " '--:.::.'~'., ' '.'" "1 tllnit ~in' ' pre-..,racu'{'~'" run noum'i---- b>_.au_, ....I.'U, B' ,6,i~'S~Ql~e~e.,. ,1Q,.~,11...d'.e,. d:.. J"", -,-." non man. , J; don J . m .. .. EI, si- femeia pe care non JUJa,n ,0 Ic,r~~us~, , f $9tlra 1-" i,S.1 a ':1
'.=
A, ...
>_-

'1"'" _..... aOt13 ~" . .~'- .iL.::!":"-"b ,B e l :-Ui,an_,Q ,ca··VlISlta,.erla 0 s'lmp.:'a m,8Soa. ,e" -',' I'.·UI·se preS,C,lJ11ll' . "ag;e, §i ea dintr..-o m~ianca ·matih,aJ,o.afli' ~i,:acra ifltt-',Q zvelta $i .L...... '. -, /.~' iD' -, ,'~-_--.,- .i{.: ,- .. .~ ,"',' ~, . ',:. ~ 'tr~;~'ft'1::." , 'a" ~'-~. ',-, 1 4-\ ,}': ,. 11;.UJ:?119',a8~','. eSlgllI~leme18, nll, se· Ql,J.,S~,.P:rQl,-., " Ul ~aiC~'.la~.l ca, ,le,. " '1::'11 1 L.~:.~~Li D '11 hmefactlt9-rul m',ell'J 16". l:u:sese, 'P.~, '~:Are:(~-SP(~~~~'ase~ meinteJ"es" .' ~ ,;, tao VEem,ft,8 ·.',aoeea,mi ~as·fiP'lltut ,(j:la sea.ma'~'dle·,tQaie. dar trltele~p... ' ,t 'Glunea, se.capata .m,[otd,eauna "treptatt.~:l,dDar prm,:sIl,ennt,e~ 'Do,tt Juan :rtii~aspu.,S C,a'b'atrihu'l U a$~gw.rase Ctt ran a, i se vm~
'li; .

'ia),oate,·tium_a'~ evi4e~ta; Q, contln'Q,'~tIq,q1;l JQ~!. Ql :n~.~, citev~ 9il'"~. m- - ,~,~' m~~.. ;a,~n,te~'fu· " ilr!e,(:'I;e- m'-:: m'-:'-: "~"o-r--' 'l'··a ~("!'e,-·,a~:·1 ~:-' ,cT~~~;lft'~,!.l:·a~ m l~llJ,. 'tr--~rulsfo'~~'~e ,dm:tr-'M 'b'atrih, nep,'utincios. de, ~aptezecrl.de ~~atli· jntr~lln. tinar zdravan ~abia:tFeeut de douazeciS'L-lcrtlzus€m pe cuv"mt. pe
.!U_..
\:..i'
I~, ..

a nin m",GIl.' t -' .- , '·I"~ig., P'-mfnt m in d ffl:l~'tl~V"'a'~ 'ari ·0'. ·on~/uan,n, e~,.savunn, povestireea 'E~,l W;-,a;.-~nu·s· ,q~' ~~:~timp'. irlnd T '_.' JI,' ,:"", ':d;": "._,j_ ,~li~U" _' ~~._-~,>_ ~oa, LU.I.Jl; ce 'C'~"~IT~''iI~~'l1ii!'": _., ,:. ,J! , 'ern."',.; rile p-·,.e~·, m t?_g·',.an~;'I't., lu " 1?'e]~~~?,-r1"'D,. I'U.'~"9~ deo ,'''' 1'.]' .... a:u~,__ tn_,,",, ,_-' carcau __ ~ '1"'." D~, p,arte"si ... 'flil~se_s,e,.atentia cit elsi s.o,:tialLui.er,ag, ilbI tl.O'IU deghizati, i ,.', . :,'.-. Oinc·· .,/P, EI"" ."d .:.' '''~'".b'·... .lar fru ... , " . 1'11.L.SQ,t-Le .,"':-.' - 'a"~"'.".-' " In! di,la.l.l:~a ,re"eV~l1.1se,:a,ILl.UlL, ·.·moasa., .-·1i , ,f:;':· era, :~ ~um, 0 grasa si ',lm,oasa. -. ,R'Ll. d·'·' "'"'·· .~'. ,§ ·"e ·-·t-;.' ~t_t ',-:', ''' ' _":':<, ,~ E f8ll1·,f,:;t ··e 't,m',ar :'-:;'1"' _ 'd' ,~,..P.r,O~:I" ,m'~l" l~)enILJJUro',:.m,'l&-:a"v:' :e" a
: ._ _ -''; _. I _ ' _ } -.

lu..c~.i~._J: .',' rnrile S'~nc:e.:'~f"e~'~ra~', -.-U'u'I,Q. "Q
To ' '~.' "" ...

apoi doi 'b,arb,a:t':.zimbitcrd anarusera .- ca din lf~ .~-... -~ - _.. .
LI;._;.-:-I~ '.'.~ ,~, •• ~. '" ~

-<

'.

mI;-:L

... , ..

~w

-

.

-_.> . _

1_

J..,~

--,'

'i""

".'1

.~',,:'

.'.:

;c:l:.

,~"

JLj(,J_

,'_

.,itU

,I

.

.

"

!l.i~~~'.L."

,_,

.:~.~

{j.

..

~H

~.,

.'

"ii' ':

,

e'

r"

ceru',.'ca 'ii"H';''; .U~l .J~ seuze pentru hrtorsatura soltii care-I eliberase p,e el, llliadn, ... Jll. l, schimb prize nier r don u 00""";' P' 1,Q;s'~<~·~·~:e·-. n~1 d"'e,z'0u~t~a···t '. lim,lJ"" si din -~ ":I.;' ,1"i~y~ ~ ~Jlilll:lIU,., "", , blestemase monstrul, Cu laerimi ifl oohi, :u msiIHse. corvezile la careIl supnnea monstrul tn.fiecare zi, Iar cmd don Juan protesrase, ii marturisise in, $oap,t'a,·c;aD:u.::ex.i~t,a,cale de acapare, liRtrUe.lt monstrul lela, un vr.aJitor :fara pcreche, Don Juan Iiceruse lui Belisario sa-l s..fatuia~jc·aee Is,a'fa,c·a., Belisario se lansase iIttr.~>olung'a explicatie, spunlnd Oa planurile de actinne erau potrivite numai cind aveai de a face cu oameni de-rtn In c.on t' extul uman - e p-,"wl~".·" 'r .. ot face p'. .Il,W·~I'... ;<QI!!: Pune,"' ,1-~' ale lanuri '''"/',' _-., . e l-'\;;' actiuni,: : ., ,yf ." 'IJ"U",' ',I:'P utin .. n';-'' res siretenie si damire avem ~~:an,··· ,Q:I!il:· ~" " .. ":~", . ": ~ '" , ' ..'0 .. v>-~, 1'0./" . ".- :" .' ""':' ',," '",.~ ''Y' . ee ·de izbinda, Dar ill fata nemmoscutnlui, respectiv .situatia lui dO,1) Juan, singura ~,pe[.anta·-(i,e SUP.f.8vietuue: era S,a ac:,oe:pt~ ei ~~.a
;,.~J.~~ .... J;~_

non' C- stiIV~~l de s'p' aima _'V·~r.-~~~ ent~ ,_.~~ .

'li11!1~

.. _ ~',~ .._. -

don
,

J'U'.Q;n '~~~,

~'.... "·._~~l.· :~I,~:I~"'.r'~

Belisario
.. " .-_..

~~I~ ~\ ,lJkl ... -}

~'!"Q~ 1Iu~~~

.

-

'.:1.,

-

U

.

'-c".

,_.

J'

,',iii'"

U~~.~,

.,,'.t=;~-' ,0'_·< -"

-

'

"

A

,

,

.

_.'

c~,_

ct· .. -

'

',"_,

_ /.

_- ::,

~

,._'~A!l" _, .,'

'_

S'· ,_'..:. ,,,,, ,[;;,'"' ,

,1(,11.

~

..

~ll

~J

•• ~

.,

", ".

,

0 ,,, ,_:. _

r

'

,,'<-.

,t;.,.".:,

'~'1i'

,~~.-"t:;).

.

-

.

~

.

~J;

:'"

.'

'~i

'.

.0, " .

I,

.,

art·:

-

. ,"

'.

'_;

'~"'-"

• ''''

' .•

,Ji.1'\;1U,

<'

~_.:" '

"

,J;,:I.I,:.I.W,

'

Ii

-~,,.,

.

.

.,

J,.i.

{tltlara

='

('

.

',~<, . ,

L'

.~' ..

I

1,1

~'"Ii

I

~..

_....

1Ii;;;;J.

_-

~

••

,-'

_..

'

• '.

0:;..

.

I

.

_~

,~.

...;....

/.

_

i

-,

•.

~~

~~.

"

"",

.

_:,

:=-~

..

_,.

.,'

jli! . _

re_"-

___jI

fuib:~ali~ase '.~. ann: Juan. ~~t-:i 'p'···e ," r "rV-Y"" i:i'. , ~®tiHBe;G:U·l!uimc.'a, biSle;t.a:I'.>1 It::.Jf:'·onstrul ~ il'Jt1:':-L . te .... 'nlacUl :attt~de,'m'ulT, ;ino,ltn~~alilUlS:··Ym ]lb~,rtate' 'p~(.e, mine ~ip:'6 . .-~a r'· ~..--.'.- ".~~ .~ iOftR :maa '~i te~a .pertine. 'c~a ~ l~at uniG ,S@;Mfor~:~' .. >rt··~·Y,. "& _, I , -'-C~ rlts In na~"" ;a'c"~"n',lUlu:a" uon ·dIUm1"I.' d'-' N"':"'A!~'·~-·l·-<·' ""01· .... t;J ,-:,a~Ifl .'.·o~. , ,aea tlfm BGU, .,~a , mOXIrs'truluJ TIU 's~ar :5 auzit .UO' ,miriit -funefs ~J ·an.imaHt1: ~\l~al
I

.._JP~l-'4~nel " bjtttrt~l " , , -n deGa.~e:J~e§:l el nu s~ '$lIDt~a,~a~ .p.reJ~lb d
""'~"j";",,,

.1tO,'

.

",

,.:'~

,f';,

1":1

'~"_'I""';"";

I""

'~II':·"'''''*'

.'1':,;('

,.;,.,.,
-

<,:~'c':~

"-I"

...",

~~! ...

"I:

0'

,

r.;jL+..~,", ~ "
~~: -;-

'....

,"..-: ~..-.' ......

~

I

~1~.

-

.....

:r':':·'

'..-~------

-. -"--'---.- .

_"

-

.--

'..,.-'"

J

,

-.

.,.!;~

;""'"<-

--····~I

'.

f;".-

~,.-,.~.y

,

. I..

.

.

_

'h:O·
,

arm"""
.- _- I
. '.',-:,";.

.~'lh1i~J ...:'1' aL'alL!~'",'~.
",.;' ..

.

,,>"-jJ . -.
~~.

1,

",'a "f;.··'; , ('o·~:·.....1l.lGu~re'li V~" ..,. "' ..
~ _~ . ~_

,1':.:, 1~l1i ~,tw.~ _ .. . iRt3ri~€}:ftfa~ Eu, 0"~~:h.1:~',iI~~, TUaIl."'".o,U~ lUQfr~u, ;d:e·~a'~i.s£acj-~~g [~.. ",i;!:,t':' ~ll ·~·'lo!l"ID''. AUf.f1:l"t" a~ f·_.··~' vru'·r" :,,'~' ~.~". p'aSu,e~ S.@Fl:v,Zl,:;al-.,y:a,,? "'~"« .:-P:!' ·m'~·l--~"'·. ~~'" '1 .. '.~" S,a;-ml. ,stalrini ris:til~
Y_... .1 ll~:.l ~~:l-~
'1'

9

_

~, _

Q.~_ ~~ _

_.

~,~

~~

...

~..

-._. _.;_.~.

.

,~"t.¥·~

',--

"

',; "Iil~,

'roO"

'm....

n'1·;J

,lI)rU'·

,

'B,elisari,o li,mlartuth~d8e, cu glas abia ;au·zit c,a, pentru,'a, fi .sigur' ca m,o;nstrtil. 'n,n~I v'a, u'rnlar~i·,se d·u'cea in statuI D;urango,,~ ca, sa in,v'etc tantel:e· vr,l\Jlton,el. II mtrebase p,e ~n'Qn,In·an dac,a, :$1- el era C~A, 'm'\·' 'v'~Fa~~il·'t~o'rie'ino~:ozit de l~dee~__.__,__","I u,an__ Ii m";,"-'t'-~'r:~~~:a-;'t·-,'_m'" _ _.v_ laa. ~'e~~'>'l~~'e'~'~e:-': ~, _,\'1 tl,on _,_ ~_ _, r.aSp'un~e$e ca 'nu voia ·s·~aiJbaninJic, de, a 'fade ell ,Vt.~jitoarele~ ~ D"9n ,f~an,~ 'ris cu. p.ofW.' ,Si a.:recJUtlo:scrq.t. ~a,ii Acet~~lac~~ sa-~i f p ,aniint'e,asc.a. ·ce.mult 'il amuz:ase, ,acest Jo.c 'pie blne"f~aoatorullui~ Mal ales cln:d! mtr~opo,m,ire llls:p1aimintata: ~ipatima$,a~ ,don ,Juan, te;fu:zas1e invita~,a, lui smcenl, de· a s,e·~'initiain 'vr~Jitorle'l Spuilind,; ,~Sllltndian. S(rtt nagc\:,uteft Sa urasc vrajitoar~le$J sfrma~rn i d'e~', ~·le:::.~ 'B-,'_.e: · _il~;sA;li:no~. ~'c~:~:'~:b-:;r.l ;-.....p·rr1'v'i'~e·'" c·~·Ui' s' .o·"~;·a:;'11l1~; ··a~.'~r-.,_. :t1.-~ Ii fus~ ese noi tru1J1'11 L3- -..~W.1:I:. ~ ~e~-'0'' ',', CUprin~l convtilsii. Don JU!m t~ilduse seJuna ca omriIpHn~a de, d ,infundltr V,ii,ditjtgpit de refuz~S,olia lui tre',buis,e;~sa-.l sPlrijinc'pm'a, c'w'ld' 'lsi mai :rev,enis:e~ In'tiInp ,ce semdep'arta itbpr~una GJ;lsofialui~ a~lisarioii dadllse lui dOll Juan inol llnsf~t~ii sp:usese ca meusti.Ul cletes'ta, t8nus~jIe,',Si, f;,a~ Ju:an ar'·fi~~fa.c:tl.t 'sli. caute,·un, b,arb,at~care ·do,Q ~:bine, 8 [[.,1. inloeuiaso~ poate camoHstrail i;-ar t'iplae.ut pe· eelaIaltindea.. jUfiS de~muit,oa.sa~~sehimbe~~selavul~ flU eta oazul $a~;$i'fa~a Dat s .-...:.: : ...... ), .11.".~ -".. .. ...... . f:5), -:,r P~ie,amnltef,sn,ermt'e.,- ~ intrucit aveau, s'a treac.i.,atIi'in:tre;ain,·ildfa. ~
!9 I Ii
!I!

in't,eleaga~,

!ill

Ifill

n_.....

-

'.'

__

-,

~

!II

--

\J-i1J.

,_'_'

I

__

~~~.

'_'

-

~~.

~

,

__

'

,_.

_

1_,

_

10rl- _

_

_,._

. __'

'.

'V,.""

',Iii

.

-.-

.

lL. ~~!-l.

~;I.,,~,)

,~'I

~

;.:.

.'

I~_.

--

,

•.

I'

I

1

.•

.'

-

i

I

..

po

se insenineze la fa~~t" Idintr~0"sd'a'.mOns.cJne:st~p:initl' :S'otia lui ·. La urma u. de~ ciori ...·."t"!'iI'I1 u..'t:11 ..~' '. Monstrul -nl]i':.. ~_.. d.. dar. . ''Ii da6tlSe Ull. :"~''r\'~o>n': .::ill-' tu.il le'S.-. solutia propusa tnsemna sa sara.._ r.~.a don. din: lee .~" i).e.:~"e.".rin.. " _ ' p: .ga-:tro'tuar~.' .~~ _ lui.e.. p. inceplnd CU. 'o}c. p'u"tea p'adaIi pe mons-p. Q c"-' .6·11 mI..:-..V~~]..turileneomene. ")~" ~ . :' ~. _'' ' ~. Apoi trebuia ..~u' •. "\ .hf.... semn '1 . .._.re'v etlea·tl faeu.a -v.solutie D Jl:J.ji ' cm--.din.. I "SptlI:S1e. .de.:' 'C>'.il JZQg.--. efa. Btlestemase momentnl 11 m careu '· satvase.-.-:'!i. La nnn.I.' ..!. dar batrInttJ S~·. '.. aVlea la ·. e: klg~Jeas:ca d.' .1a.: ..se putea deghiza.ei. V. -. sau misearile biltrirl'uluL Venind ling._.se:! .~:~..]ul.pd-: 11' ~ c-'a-::"Qo.. numai sa scape."./Q rg' __ "_ .~<Ii. Batnnul se aratase foartemiscat I de-izbucnirea lui don Juansi-i m'atttJ'risi~~i'ea.r" ~ . .iI.lse JP:edon Juan dac:'ij reta pregatit si dispus sa faca oriee.' ~fliJ I!i " '.t~a.. r .tmtJ_se C..at.I.I.. iasuportabll de Iung.um.g.iRtregJ ~casa· tn.:~~~1 ~ . <ii luase oreintregi ell sa Sf: apropie...ag.tul~C'on~tn. ca sa.~ :~~.' . .J.femeie"$ti ihsenilla 'P. l~t·.al.ms!6se..~-'~'I e_iafi~'irn:~e.'c:eto(t cliver~e motlurl de a se deghiza.~." " • --I. Don Juan .·. : .:'s..:.'_ .-U4 S?~'W.a'-. tr~a.. .:..n ~Juan~Tocm:ai..bitoc~. . '_ . . ~. e] la Durango. .ezyatdis. ".C t'm·· . . _..I_y._ . :.'. Belisario Incepuse sa pllnga in.ca vor schimba Iocurile.jrns. " ~.i" 1:'. . J..I' : .. """ ~Q 11. ca sa incerce sa-l salveze. ' 'm': ~... Trec~sem pe <10010 o multime de persoane..fap<t id:e .. ~.el~i .la c acelasi Iucru.>~.am.. sa .])'~J.'11-· . fa..am. mai mult timp.abdare . crnrcit 1"" m. Sa 'rna trnbraS s ill vesn1itlte . l~i suflase nasulsi.J1.tlse· to.tls. Apo! Ii m'ered~tase:planul ~sau. iii" _f_j ~i~..du.eli-sarlo se tiFise in patru labe.:a'"~'1 ~.u..0.R Juan ~S~tl deghizeze se orilQum: do'rea... '.. '.~ . Belisarlo :n se'pti~sec. ~ .l... '--' tarriin.am mat trla.U_.: .. ..:: ' " _.re:g~a. p~jmile 'pe· care Ie :g:AS.' .'V.].'a~ "("\:V~'9'·.e IJarba:il.u· .i·'~st'-:~ Dnn. ::o._ . S·. Sotia lui se imp'otri'vise:. poate lua sufletul ."_"~' ""'.~I '\ioo._JIV.~ana s \ooJli.~u.8re· de..ie .ij·obs. Mai bine ~isi ua zilele..10':(' . . :$i acolo sa-si schimbe hainele cu b.'1i"'rI. 'Belisario.~~ _.a$a.~ l z. '~.nHe. s A . ".Deghizarea e singura oale de. 'v. 'pt6.~._. 'c.~~~ nimanul.x 'T"e'::fu'li!i :~ . ~fia~teptat G:U.:..g~rare.. "Strmevfeme.ngjfl" sa iasa din easa.aine. ~···~~I~~).p.:L'iIi' .. a a .. ~ :Don Juan.~ 'm" .. ent.m.11: _1 o.m'fIi. .:l~_o~-J.ietuire~ Daca nu te porti BUm trebuie. Belisario ti c . ~.J: .g~~l~t'on'·'~e·l·usese .. Juan. ~ .vii ti '16raU fideli sau.'Sl~:almA:·JJ.£: ~.-_ --...\U-!l ..c. ' ~ P'~ don.1~'t:~ n'" .. repeq~.~~it' mal~aruld\hain~..1~~.inlb.:..: .maItlar de haine.a unn.." _ ... ... ' .0·: . I .mba mtr-un sclav sarae en duhul.rod 'aI1l:auzit mitii.Apoi .·u .m. ' ~_ ..s..'.a~n .dicase sa-si ia 'viatp~ Belisario se oferise din OO'U sa-l la pe don Juan CU.a· .'m~1.hi teribili ·§i.· mtorsese.scineeSG ca up. '$o'apta ponmeitoare. iamte m"-. . .~n.c. .-l·... un limp. . .~.· .ma. '" rep11i~t.. I ~o' "I'!" 'p' 1jO!£:!~~p~~g - "r-' .~..gm.: .·veehile.si te peste p'resc. '1 ':__! .y .nu. ~. .~ ' . te Abia staplnindu-si lacrimile. .1.8J-l.o.ura .. '..• ~_. fixindu .'un fel: €lIe sp1erietoare.J1. ·bjatu:t~.r 11:$:81" .arre~ :stra..1:..'Po .tr.. ~. darnimeni nn parea sa.av..fu :m'ine Sat. .mo../: ..'M. !ii Urmatorul pnnct at planului prevedea ca doh Juan :Sa sa :d·I~. r~ . 'Don Juan 'nil mai suportase Nervii 'ii cedasera.m Q1' d epartc de cam ere le m en stru: U ~__~_~ _..Ij.~~i de 'mdatace iO-lra"irJ easa...~~ c_- ~.d~. una ctte una.': ' .'.. '..~.. .'.. c"are.~!.. ag~tase pe prajini.Uj~.~4.t _' .n am.. v".d.1 ~G. n 'intreb.. . emu..U. an Juan.ise.~~~.j.. :mele 'luime..~.cas..~~-ibralele <~~i cerctnd c"u. ". lLi.:t~··~.6 a . :t!im' ":' '_"_'_'.~c-..~..t-'P:.~g~se~a.~~ !...G'a.._.r "m-' lAna.n.ramasese uluit: erau.]li!' .a §1 p. A ·p:-n...t:n"1iI'l' 'd:"'~ ~'~. 11 eon Juan._a. 'M~.un'a.a~~~~arisp..si -el se . h.casei.. ~llv~se g :pe D''''1Sa11.ta:ti:$. .!U}.gurul. ~..i.- C'3...'. n OJ j •.obisnuia s:a se asigute oi scJa...riale fapnuii ac. .j.zn·a<-. ascultau. l!:' . fie scl 'a.t2t Belisario s:tfttc. .g..til ~ :M~~·atJl simtit c.t} ~ LJ~. bine. nri'Ri$ pOlv'es.plutiSla .. DW QtU!i de$facus~ le..la:sle:'m.lmbrac'·.. ·S'imp..tnl: avea 1 c.l· _)~: . don JlJaJ1..in "p"ut" oil nu avusese nici cea mai vaga idee.. 'vlata.-_:.''0' ~ n:. . '.'V'.d J' _~1:~_...!~~:_I.:.$i 'de fiecare dam n' impie. trebuia s& se D duoa itr-o~ an ..ghizeze"~in s. Cu 0..U.:~ ~..e don Juan cu 'Q privire arzatoare.. '~'~ '" .t __ case lea.lt. ~ r~ ~ """'~l "I·'1.. .d·I ~~'.u..eleia.~a citeasea glndurile ..invete tainele · i'~l<i: sp era sin g.o'.J". C~m. .ase pe .1 • • •• ~" •• _.' . .I _. ill.....jje$.. 11·".o' . $tiam. -~. _ J" nan . " ':~"e' mi'.: ~ .~. '~~e: ~.-" Ill..'~~'.e~.i.. 'tn prag n strinses'e in 'bt-a::te 'p:e cLoh Juan" 'PI]~.. "" '1 c. . :in 'spatele Ca:sei~f$i S00sese hairtele Ji le.."". pentru el.de: a .a~~lzat. libertatea lui se datora lui.e~g.e care urma sa-l constrniasca singur.o.l'o·ase FU~Jes' e~' .~'>~~ ~~! l·'~U'ii I · c.eQti~.I. lUi.rulla··~·C'I'P··s·':P: a":QQ Q"'f. a. monstrul stia .·v1. . perarea lui don Ju.~ . Pe ftJl1$... . izbucnise in aju.!' JU"'an:1 ': r.~...i'i. A"" P"o' 1" plmsese '~l~ am. ~~~~ (Hi'S':.. .:· ~u..Ci.aRi . die '~'p': Jr"'''Ce··.L.~ - . timid ..~ on Juan.. S. 8upT.< '"' d'" '" d ~'(l '8 "Vla. ..net. care sa-l mdeplineasca ponmeile ~inimio mai multi Pacat cd n.lJ.sa u P· na teate hainele e G' rama de lemn.:g$ttura ~e._ V'r..a~se simtise :~mgrozitotfiindea lasase ' ca pe U'O cline legal' de UOIl stilp.omi··tat die ~fri6a~ ~)tlltr·P."..wl!lol' ·D..""'·:"o".V.e:s'tamnls~~Ctt·.'-:r:. . aeolo unde se..". r r [. in~" d casa.-g- ~ ~ _ . iii} . §1 junase ~ :~.r. :. monstrul iti.' ~:. ~' _. don Juan..t ~m :...eam. .disnelate sa~'i. . : I I~ ' IC'.t.gat.:g"2.e:J-~.~irecomandase lui eO. m"{~~al"a}ta . .-: T~re~chknb. '1'" fl Rata 'ex~a. ~c·l~~'n~:'l.a un) ..si c~am...co ·s-a..'-t. . apoi maintase de-a busilea pma cind ~ju'ns::eselinga don Juan." DUI~la.. :shl:gUJa~ me.t{t d.~.:~1L:J'4".alBria si terrninlnd ell pantofii. ~me.A.' iOi si-i spusese'"lui ':Beli ~gr1~..': .dis:e. din pacate.m"'s. . ._. seama.." lUlga ' ar . eel putin 'n...'il asigurase cava face orice.diSpclzit.. hohote ~j.~l.:. m.l1Il _" es'.6n. ~o"" .:.zii. -1&pa nmc taeusc. I-. ca v'~a~'t·CJ:a'~ ' joci te '§t.Jnl~i.' c~_fo1:'U' avea '" de ati~d. :1IJ~' lip.I:_ _~_ '_:' ~"'_".I~.ia~: .. urt m~anechlrtP. .

... tnl~diaa'me..' J.'i!' J.ga..ariar~~ . 'd-"""'-' '.:. n" J-nan. --I c".m. am. "~ .atltgiji' 'U-·"·'flU·' '1-: din aeestia ' t''"'tr'-Q'b'. 0.' ' ·.1r! ]qo. .'''' ~'~.·0 .' .'lrl.' ao'tft.1 Ca. '-'f'. m:M~c. .$i~'a ' izbucnit:·itltr..'_-. f'''''''' .Beeli..·. ~~ < . B. ':.U.era mai mult ".au ·mereq sp. __'.11i.'_:a ~l~t' ~ ii "la~. ..~- C _'. ~-.vWrata" trcbu:ia sa jOI~lCjer ro. Al~seseraeai mai pu'iQ .11.'~':pe...._ fara voia m .t' ". ~e'Wa~.'~ ·'·x e{~a0 ..: 'i " .'a '.s.' '-'.' '.s..'--.'.Je .ad·up: ·.-~ ··'·'--'' 1nu.. 's.'~.ar' fi fps't haia@. ' '. lui B~e.ICt..Q.''''soarta ut" .'_:_...' Prennsesera.: •.. -.. . -.ei .aJa pagu:~u~.au cei 'd1o~c.. '$e a. c" ~ .. :_..OD_Juan 'c.. • ....:.'~nl@.'.Julian !era.l':~bl~tei inajot.' :B:@lisario il~rases... ". ~'t~ :·'ar ' ' ~' . •• .~.' . 'fiindea 'bf1t'batii sJnt~ barbati.: de..'U ..::CI '.'1' . . a ae sme tn .' se sperias'~'de/ p"a"'i!-.genunel hi Don tata .nu §1ia sa. co~' I __ c-..~'~a~d. ""7.D'Q'Il.." J' I "-.cati~~ii'fil :s:fatu'lse z ' ~ .1U.'> I.i.iIvea.sne . !"l· ~l'~ -. '" . .". ~apun 0 ".. !emel.0.u':e.a-l~I. '.' ..-"'..ion .pre\a s cnu '~o:Fb.'\1." '(__ 'd ..~ .se~com~. -.~~~n.. 'in'd'eajun. Ii l' . ..'...~L-! .atit" c. "::---. bt\lritlol .g C~'~'r~~'V' JlJG."~ ' paoucm. ffare ·le.' 0 . . 't.Star!e· 'mai J~"a1nib~''-'~~l""\t'd'l!f.izqllCnit~. .'.._~. '..at o · ~ £i fttcmpuit l)a taml IDBeiS6:doar Ul1 vis . '..co..Ii .rep..rate mal :iQt:€?legat.: o..~ ..'.~J.. v-.. _'e va.ca. ." • .-' " .~ .' . :de.'b'·"_" '-' S1I)l.·'unl."' 'lt~-~~'tuI n r-o Zl se sam ase..a. .~v.I " .a fi :julli d I" '.~'apoarte straie.'.'"ecit:p'ut6'a itl.. pioan ra.1· .- . i~cI'a':vul:'".~. fl':·.:U" _' . _.!~~.-:"o·'"r"'t.... -r1i>e~cop.tnai :mUlt.s-rmtea ..'."" . . si pre.. ..~. __ yo ._-u~_ .onee.estip._: d'. .~apun.l..sotitQ~1 l~r .' -.~:· categon.'.~ mai presu. J ..' - femeie~ Dar spaimarnea de monstru e:ra. "'.'u~.lesine.d.d.. ·-~'tur'·.!I! "it d 'Sa . .'. .o:a de(spte.x.. ...Wie Sle '1-'" s:pu. sotia lui iI1n._.U.S'CS'6-...'. '-' " su.a..O[os:e'~.~te.' ..~:~ --~-.JLI"1{~ . '~'I f·t'!'1-1: "~. s. d' "ec I' ·axa:..-"etQ'r' S'l. .lO.. a.aYe. :~- -l'~:U - -t \._.~ \itl bordel.·'. don.or ..--.'" c.-..&e ICa. -}'" .n.."ae 101ll oamenn ac.. : I~ ·'U _.in. .c.<:' .. I.hlit.-..wnenl " --'"..&arioo Ii.' .lo.I. "LUll. 'upde ~s'~e.. li~err prin faptul c.'. "o .. r.'h'~' '" rusese Cra:~.'er~ rusine P' ·"e"··...'fa.'.bu. ¥ -..'" . '1' :':..' eat'. ~r' •• - - ~~~. ~~.ammte.·e·ate-l astepta de ce al'.." ~orl!' J_~~1~ El intsngi-. 'il.i lrice...~ 1 1JJ.. j .~. ' '-.p 0."' -~n~an~ 'II prtivenise pe don Juan 01..+o ..' . fa irnagin-:. "' ~ . selisario daca ·a. .. Gare ~se.·acl~'ll. O'JLIJU"~~ fe:r.~ _~:'.spri:ID~.. ·C8I11Se ell .. . ' .~ql~ m..a.~~b'imbari . Juan nuintclcsesc motivul..tn am I .a~·.s'e:s'e ca.I» '~'!!!!j • 0.9' '" I" i ~.:UJ:i. de eara.~ Don Juan mi-a spus ca batrinul Be!is-ario...rl.".a'-llu'aserl 'Ci1-l ei ."~ .~.' Ii '"' iii .. .juta. .arlee M'. JIl/lt .:JLase·caLq..'' I .Fllneaza. izbucnise I m hohote de 118. "Ji'P Q co" II -_ . lemne· d. D.:Cl"11Ji. " ".' ". . b'' AI'" n.t'~ P' ante U1~~.-":e:':g.oa._~_ '~.Ole" S...plusor:~ trebui ..doJl. -.'._\.~ml~sa ·.aca. .anSpO.' :_" r' .' &' Iu" an-.ag'ualului .~ s..#".n.era_.?'711S':~ '1~'b. ' ~.e.' • n" -.J\lan ~~ reveni!3e..c'l.-' un--~ac.-n. ~Jl...'i'. (lin.8.ca t· 'l""h'm-~' e -:l":'~~i.e.I:":. .. _ '-J11Ijl1L J - .straina-sa-i -._.v.umsec. '. ·ac~unill)r.P'.ze .t.." '" 'in"" tr.lL":~. 1ft. 'si ' ca :o.JL_ "u"l..~l..~ Era. acest lu...-'.. t'. 0.-.S. .! <' 'C .:~aza'" le . __ faeea sun~' ' 'ii '. . w -' Y 1'1 sa.atrin:ul plinsese. derutindu-l'complet pe dun ' . .I'·t':R:._~. ~iJ tiGnlt~. ". l~iralasera.' ~'am..J.:-'\. ~ '.e idon (luian~~.".dti:a lui Belisario._..'" s: "_~.re :qo'rd. '_".at.tu1~'Cl~>·'in:.-.lu..sa treaca d' rept era un mar .v'an:suri~ :Belisario 'i-l Sfcltuis..exeoute corvezu '1 unei ternei.a.':' _"_'_0-_ -"'":' --'.ar~a.~.. .Catrrgin erau mte 1-e~l"' cu b '" . to s.d. .onJUBn Git &e: po.t-'.a.'.' • -. ". .. _"' ~ .1laule. ~.. r..-. ..-.i!' :~.'.&. ...i:I.~~ .':__ .. u'--. " .l"l un-ei fa_t_i~c.c!1~·..'t'.ca~i 'pin~d... ··1' . imn~Ol~t~. de.'a lasa :niQi: s:a~~.regcus:e ti .' C ~I .'.. . apol intepuse lar.care rncepns.'. ~~. 1CiiL.ria. ".' l~ ~ __ •• ..dUra~ 'c.'.h.·t oblis " t-'··~·. .a at' i'e -riallla"s:~ .d:~~.l~..~... .._·~'sese moil .ti.jlJ"!O..(1-.h.l~l""~ ca'....SU.a" ".- "."~ "r"'._..U$l.. . . v~e.oi. '_' ...i"'i'11.e". '.eri..img.'po se r 'a"straz ' fem ..:-=.gr6U:.. ~a(.... 'l:ni''?''I~''t..sa' 'hi""il..emporar ..ah<.~:' ~ -.II! -~ '~'J i ".t\:. -.al.:' .IiC. A w' fu 'pnnsese. i!' .t-. ~'J': 11I. .prn:lSi!:se.. argjne~..sc. f"~::r. CazUtl t--.' .pe.~ _.n. ris zgomotos. .ajup.orasulni. a~d.t~"" .atrInu_ilu'l . "l'U'l~: Z.sgu.' '::~ . ~' .J)lall Q ~a. :I 'UI oi/V 't:r"{l. . '''.d. I alta " arte._.--.~~~.I' iii I t 'I .cepus·e.' .an 'si~a contirtu.~ Belisario 11in.. avea K:"d 'kl ..q:.'b.u:e.. . :.sa .a..r-:-" :' "Ul-_UJ1Q1]. paM.'...v..--~ . ~ ...eerea.a.ane.m'..6qn .'. .n\..a :viata 'era ·fiutne:aS"!t·t:.' ~..'atit" uem.n~.era sil'i"' " . ..unvc·r b nu L.. in..t uare. .:"'. .ett .' "_.c __ 0'" ' d umlts.'·o'·'n:·'8'tru·-. .Or 0~ . em. u..'. ~~1 ' ".\. ~:""["":'"-' .J!.o-'~' s~':'·a~~·" e .c ''. _:-.'"tot"~.'lrrase. __ .ciumullui d. mtmcut'-".. - ..-I.api Si~i :m ttl1.~d :~vari.~t. :O.. Ii ._ll..'4.d-"'>"· ." ~ ' -~ k -. . ~l .are~. .I'uJoa. Tlnarul c.<men~a." 1_" ..a in. . .~."'...'~.~~.a sin.:L -.- ~:. . Sp'~"ltnea ea.are~~ P:8rea sp...Qr. . :~..m1JY~'g~ :pm'".'do.'~b . barbati li faceau .una.· -..o"ve.u V:f.re de .i!' II! -'!I! i.plm.unt.Nu" araspuns el.Dt).'b'l..:.. ( ~~ .: . ' .. _".O'i~lpUll peon. . -aJttde puterniea...'..anrgtu 'rusesera" u uma..:1:._-.elis&ttd~. gata sa.."~ {:U'IJ.-.i"iallele~:~_.~:. h8ine~·fem~ie.ga intr-o ·. i .:a .. ..:pAla.-··--._. bmetacatora 1 ... .e:.~ .$. v.-. Nu ersu un d eCl... amarnic. f"··.A .' - . .' y.3'.' ~ .Aniplosrea.'..U'-. ~ ~ .i A'·~sa~mClru. C-VI . ase .-_1.~~ .at".~Mi~a ':r~.'·re'.g~a.preUrta . 'in loc sa.. f.-pe. '.' '. ··'_.'..ll:... 'teamA .. . . ".J:··..." "'U"'" h" e.enl.~" ~ l'~._ .·~~. U..at relatare. .1..ln·9:.. sexua1e I~i m lis cu 'p'0:fta~~ a .listatio ca. Grupul pornise la drum prin intunerie.l~ .'. 'Qre.- ••• _..« d..cu Q(._.. p------ L Ir=--:--_'.' C. ... .I!..' J.eau"P:611G. .':r·.1..:15s..s"P'.I1~':.CI~ e sa. condusesepe don Juan lam.. "r' g en ~ 'f~lt.inchis bohii ~$i i-am pus hainele 'aoele'a blestemate.'._'1. '.a.&Hpli!1gA.ca. i. .'pqrt~.platit p '1' -. ~ .~p.:". Diiro~~eca \ltemiC~ ~EO~i P Ii ~ Inj}it~va~~._.1 1 \.ate der &enos..t'l-'i~Q.a.'lJf. .'_ .~~..:. 'Sa: . complitil11eaS0a.'11'b-' .: .'r..eie D-"' x.AI' .atiltgiu nu stia ce S~l faGA" Q. .-_.' .• -._.nu -1. s:e pome ~ao fem~i~ aq..t-~"] ... ..d.'.D~H:I~".d.ltlultdin spaima.8i~as'e·..." t s: ca i~a'. inttu.. aeele"irttprejtttari.~.~ --'I' " . m M--~ uitat la..'~'··." -_.~.~ .-....!-: f'~~'.+. l"Ulta . ' :~S..[1.:""':·a:' .e.tl b . ave"~~g.8:8._·" .:. I .I. Juan ~imil-am m~hlpuitin. .~" ca.fieilof~ ~i."n' ~~I~"" .. . ..:e. III 'I' -~ . l~. . .cit. .tia )lrii il ee-rta: '~ot tiJn:n. p:'. '~ 1· aJutau .h~ainede'~feineie aB'~I..et'~..-·:.. '~sin~guWl ret. -. ate asp!eptele~ Dpp. ~~. .. 9~~rn . -B' 1~~ a _' rapise pe fata aceea ciudata ca s-o vln. mCI 'nu~Slmal~·.~VQre.' _ - h_ ..· ~.' -_. De iap't. J~.... "Qr'~"'cJ..~. '. PQnte~ p: femeje s~u·b. . Qg. ~.~ h'~' d J-uan tie:s'pm:g. m.. . ' .~'ta .' 'llllagma:Jle~..-~o M-ani ...il ". "-" ~:-.'rg:... -_. ''''t __ 1 Q.s?t:i)ll mal: p'"omeneas.l.ll.J~~ femei~$ti..:~~<~..a~ca··il.Qcti·a'.~. meit spusese I 'u....~' _ .~~_...cnl. ~eu :Ddneal~tk osij. .p..ca f cea._~~: - ._ tntrebat . 'f:"~ .' I.'" P" Ju -an'..:. '.. die femeie si &. ~ .. '~'. i~."..pl. Q".... d "'1 ~.hi:za:f. .:.~ ._...n J u.' Be$ig~~ f~P.. -. :0.. .~~.I~~ ..la g..' ..'!!: 'Ii.. Is.stjt c\a Ii ~.~ co:nii: G. "I" " I d'-'~e.-'tcuraJ~ .eJuin...' "~n. 0. tl ~V. '. n..

·~ .-a '..'" ··. '1·l . 1 ~ .._... ". Arta .. - . tri -'1" . i :1 'I .:: . Ii s."ea~n..r-'-'·s~··un·e:t'.:.... .eUl1:ara . _. . _- .lOin. 'aprqpial~ 11 sp'us~s¢ca'. . ·'·'···'-:····'n. le p·:·e··'·rs'".I .' ·fu·'" .. ~-.mt sa. ':»r_ ''' . 'urupu . oeouata zarise eu . m ·c·.llU1.tu :1 l~ rna....' ".....dar totodata erau.ll. "h''iil~'''' .. grat..c·· .::_ .1...-·.i 'ii' '. ·asa .~ '_I I .." ". -: se • mm.' Ii I\".• t C "".~" ~ ~'1 .: 8: I: . I'.. .I!i -..'.-':':....' '£.':.'d · . l tntre " ..: ._. ....·[ell d. 'c..·c·~ ~ '.la I_e_'... tru I-I iI'. I 'fi:.. r' . . .: ..".' unnl~anarea strab ··~a.UDorasell izolat.--:::: :::..a1i ·m"'·i'fri·.. .. ' '_ -'..' ...-e . v'i\zuse '. ' "."_". ~.lun'.:..a· pe· p cioare ._...a. ins!olite !de.. '...._.·JUan plecase in. .t" toa it'··~:~:':".-.. :' • u .."a··u. sa.'.'fjI~" l-'"!.. e"a' '...~..a -:l' .:.. . .:.lil_ a'~"lrllll'c'A: Q~"~.:... Juan n.: ..I· d··'.:.B1elisario n :recunosc.:-· -.slstase :muJ'-. J \iI'..' .':'.. _f. . poteca pentru catiri.......sese pI. 'c '~':Q'" 1"1 . -: I &...:..·-.. . ~. "'._.:"'..77 batrinul 'p-e un ton tmp aciJJitQ~r~..'m S '··J1S1t are . UloaLe Iltu....'91. oJ ~ 't. tt.. ~'~~~" t ~.'. :.e~or . .. h-:-'' -' 1. 'C' "1 iI . I..' ".e tain:ele vt... a cump!ita .ajitoriei JJ. . .f1.3·..' c-· ..·.' .::-:--: '.gn. !'Io...:.:'~_'1ms'e .. II'. '_. .~'. '.·O.. :!.'.." ~. J' .: -..C"'~O"'..an. .·:'.._ ....:.e. D"..I..~egl ...Il...sese pi"e:" pl.."co .-.' $. ~11.t. . ·d'e·· 'm"-:-"'a"'~m' -'-::. ':-" ··..esen:ta l:u'c.atl'll.g...J~l-~~l : .~ .ma.:C '. -~ ~ .. M" -:. ·t::-_g: I"~'l<o"'''' D o'n J" uan se ..rea sa··aJ'~ung-'.. . ramasese'..a mergeau dit:ec-t la. " ':. . .. .u.".r. 'p·rez._. I.1·144-. '. . .ie~._. .:: ' nat . .: u~~ u] ~ru".'·e··"·sano m.e\ .Sa de:sc:op·ete senS'lll cuvint!elor batrtn'ului..._. g..Le11lele.'..la punct <.'~ >1-"..:.. .. ceruse pentru toate necazurile p'.ISa ~ ::~· .. __ ..ase cuvlOtu!. pro. '..' . dar mintea".'.stant.-' ~- . '.-e 'd"'· ..~_' ".' - I .'.:"~...- (': ·m··c·'o'. Zil'·.' I ..pe.ad' "le.. '': I". .......' .•• '.m~· . :':.i.ta..m...:Ull.. '1 f-.atip.a._···. v'otbel~ lUI ~d[onJUan" ~l tt. .. .~ ..a'in ()ra~ulcellllai n'--'o"~"'11'd..' ...·l·~l ..u ""..t' d '~r':>=· "e"\ Cia cmeva n ..ers~eze· rCo.e. "' . .JLl.. '..'. '~'I .Si Jale~g'.doln~:Ju. " "'. " ..: 11 spusese r e rsano......~§l ca:ll: '11· . ..~au in~·oJ.. in tnnp ce e.e..""'."l'b".·c "1 .._ .nU:-o$l dea..·' . ·'" m· t"'"" t.a't-·:t'Ji...~e " B' 'Ii"' : ·· IJ·gn Juan "1... . -..·. J~_' -~~... . . "'''I'~ .on _.. ~1.j..'~1'7.entiU.r lie 1'"' b -.~ IUl ('.' ..m""~'..'" . ~..-·ar'plute~a·maP..t( ... ~" . . .. ...i!"i.mp-".·tru' ""' ~' . .." .··· .incap.: J . II! W.:.use pc ." ..'-'.dee d1espre ce 'v:o:rbea :B'elis·ario~ ':fu loc sa ince:ooe . . la..e. -. " .'. _am..'.-.ga·ca... I~:. ·:.A ---="" Q . I .e'-uie sa .' '. d A data ...1"'..t:)' . .aaeste 'sienme' era:q.···a·et..... I.e:don.'L.-. . _. l i"o " .ario s-a ar.an ..' Z:unltOr~..u. pu.......'.:_" .:.-:.<:.. ~1 ' '... • I. ~_."~..p::·..~u@ fj ~"'1~'L.'.1_ _ ". ~-5' ~ a': Jiul..e".' 'S'R"U: m"':-~~: tirziu a..-..a$a·.' 1..-.. '.''. ·r.- --. Ul.-..' . C'·II.J."" .''re-·"·c'u'nO'_-O~jOut re·a nu 'tI. U{i .a.I..I-~adat lui b ....on._."-':o! j_:.. ..•..-' • -. "_ .~.'.. ..'- . .. -!.· . a erge m d· _..'.. . tt ". / in vlata···: ._! ~ .._·r~-' .J.• ':...I.~.&scw.. - II! '~.~_..' __ -"':'..1.- ' c' y~_~.. '"'"direeua cr care vemse. ~_ lui.ll .r.ort~eIltul :'J)ell~tn~1n ""Ii 'I'Qa'LO OJ. .. .~' .te na..ase iU\Ul...'0. ···t' ~~:b\--:'d':"'":·t·· sa fli'" . ' :-.._1.1R . :.'-....'1..-att·.c I'.. .. .. se Intoarca g..i:. . . .. tat~.··d·.e.:' ' .. . earare~:"" e m........:J._ J~' ..~ cerut.: _: c. '..iF.. I~ .iill..." ] 'I' 'II .".." .~. .e... -.. tu' "..cepu8'e.' d:' _-.- . ..! .~ .~l... -" ~...... 'Ugl ca 0 J... 1." l·.alU.p.. 'Cllm avusese '. .. !f1lle:. _.c..:.torsese din Idru·m. " .. "~ ~ -' ...: . ·n:. td . . .epu:se'··sa.ac.. _::'" _- _ _ ':'_'.' J-" .a...~ r.··O'I...'l\I. ~1 . .~..:..LJ[... 'I ... . . ...l"'t·e·· au.... ..' ...CiuiJu. __.SC~U"llli. '.~ ·un' .. ·t· .·:·. "" Q' "'."'~' :~':'L1\JI.d '".. " .. oi 1-"1... _ ____' • . • • . .n1menl s·a..I~ ' ..S.·a:: .. " 'u B e.1. drum ril': :. si foafte timide.""~~'u:'-'l mli..:.:~ _...... -:." d'"' .'. 'li' . .' ~ tuf1'$.' - ~~ ·.. .' .~~e.$l-.o.I·' . -" sa ...:"j!liT'e. . ••• :.. P ..' ~. '. t. ~..~. .:· "'...loam ~apte...l:. ' #.as'ecarre .lru. i . . !)'~g:.'..•.title!ifrica.~ b nI n. Juan' 8:it ex._.1. ·~ure.-: . ". '''/'':t mm d'·~. s._r b' .'. :·-···~·t·/--:':'... :C. .-' em.' :... vm _ell 'e" 1.. ~'.itiv de . "~ar..-.:__-'..'. d . ...".. .. .aturase g..--'·~~~U:..~~a ·I·C-r. asta tt..-. ._ ..~.. I' rluril ui oune Don Juan timultemisepentru gmnu ._.Ii din" it. ""~"".a·.\Ule e. .-':Dld ru :. t.I~..~ ..~.. ..' ruan scapase ca pnn urec hilee acu u· sa-i insrace . ... ~..... " .. .. .' c : .ca. . '.~easCa:. in..lui do'o Juan..'-.acalo '.Zi.. • '.Jalor '. §l." ti"L " a' .:1 . I·e" 0.. '.·3rWJcase_.:. : •• ~. : .. 1" B··'··'l·:~··:·~.a:·~me:lea..c"'c'o-:··Q·. aI' ~"''"' ~·t>1-·' .- .. tam. I '.".emel.'...'.'Cl.: ." t.~e. "'"c- . 'b" .. ... o'n...:.k.. -.:... . ia seama ':..'~.". .'= ~ Ii .ns.' t:--... ~p£n..-~. d' ~.··~ '1. .._1: I~\.I~..C>'.a .'h:am'le 'VeQ.~~~ .U. ---=.' . ::--."" .~._'..:..~ _ 'n's·'tru· 'Ii.. _. '_ .. '...1··mt:veb' pe . - •.. .~e .!!I' . ....~ .OHI.. .-rt:'''. 0&'-[ v'·a . ···f·o:Ji *'6:_··e·· S'.. _ :_...e.tm~amQnstru .:"n::" sta '_ a va<."-_". _.. ni$. . .e spa.c\.u· tipe '. Don· J'u.d-.. .~. ~i!! 01'1)" •••• - . !. . _'.·r" ~..'..." '..cit~va pe"S:~-s... ~~'.i sJa se elibereze clefin."' 'Den'" .'.11 . ~ .numa! I.·:~ga:~_ult.~.:.1'~ fe ae .c~:-Te····d·· e'. cm"Cl s!~sim.·.! '.lea n~unCUl. '.._."" :.'.:'.:·_·'I. l-S'. ._. -"'...".-::. d tau ca strain int.~t'i)le. ..1 PIC1"oar. . . . . t ca... '.. j··n·'-c·:-e'-··.a·gmt prlea moraznep.. ' ""~ .. .om..e un o.~'\ d:oo.'1'·' : ... .. .'.. .. ~. . -D'-' 0:11uan.· ep···. .a:~se uIte.L.... ]3·ittffiQl Ii't~.1WJ~· .-". : ..illJ. Cill. '. :~m':' b"l·lz'e·le··· ·s~"'·s··e'·:c1n'. -" .....·~·pa:-··' C'··I':· ·p.'"...I. . '1 . iii Iii! - .:.a ~..~ e'l b" '' "'Ip..·:" u'.. l' " ..ai unnare·aSC.. '_'eg.. . D'O'D.opi_kil"~'···-·..-.~. .' d 'si 0 Iuase la fuga spre oras.an ._:.& '1 inClt "".I. ~''llil '. "" LUlll.. a'v·:·· ··e·· a>.':·n '_ .-'. ._".- ... '_'.go" c.. .': '. .. =r= •• " ..oID·at Belis·ario inSista eft il .' - IToa:te'..~e1.:."·d·· _. tn s< I. uril.. ' " l""'~ "'N""!!' ¥.I ~'f'! '..' d'" firi~~' Iisp'usese. ~ .. .. : Ii . . ".•• ~..i.ll"I. . ·-··.:: ("..-Cittu:'....f"t'~'!i!1 .- .[ ..:. :.-.$1 ..1 ...casa-i deanrin :'-.···.". .~ -.. '/...ea ~. - I· '~!'-"" ' .-: 'b' paS[tr··~· m.puna ·'·'.... ~ 1"1'" :'..' .."". 1..'a···'~... :: cum ilu tipase .-. ~... =.~""m'.• d Fug.I.Q. -.'tat fomte· inte_]eg~ator.•.I. de plins.m~'-.I.·an"""·~··'·lg' ._ "-:...atirli mamtin.-'.:'~." .. "". .r~..".-.. -. Simtise · . "ar.n T:'e~ tr·:'. destul de. ...11' - •.u'nec"' _.e mare putereji .0191~ ~m SUJu:ga.efi'~ade· Q'tia .e:· 1 tn.. D'o·.'e···c::-:·e' T\"o': 'n 'uan-·'-I-!.>en'tru : tot...lfnla .~ I' . Tct 00 vor e un Sint d:" '.' .' .~ ~e:':~Qe"Zt:Ii's': e'"..~'. '..:.n"~·~'d..a·.. . er-a:" c'-'e""} m":...-.. ""l"rl~'1 . :.a·"". ii • : I . . __' _ 'J.: I' ." ..·C"'~!·_!:_ .." .. W.. tirziu.·d··' ''e~" ' "_..'".r. "'T_ ... . I" .coaaa oehiului 0 miscare ~ tufisuri.~umu _ spre d ... -' ..·zh-~. . .. _:_: - .m':.:" .easc..indura din ericinalui ._ ..........:-":'"~ .. I •. . .d 'ag:ale :in dep·artare d' ijP'~ aJutq. l. ' .~Oi.". • 1 n'-: . '!o " . .... -·_·-I~.._.~ .· ... '.' I c. JII'(..1_ . ' ~". '..c ce~·t:l"pastl.cursese ... }I' .pm._. :_..!l""J. . m s·asea· l i .sanse ·U. 1mg a. C1ttV._ [ .:Ul·:e .:.limpede.. mel . .f::]:..·.!'" . . . ..~: . Monstrul se repezise "1' e·.-101 m .~ d ]ii"'l'fT . _. in d egntzat. in viata. '~I' ') c".i~te.' ':C'.-..on~.I.....•.."1" m:V'etl m. '.::~-' ' ' 0=' -:.-.~··'li··~·A' ....- _ .J0C" pune .. • _. ..~._ .l.c gbicea:in ..aU.. . .c. III __ m. ' se 1. :_.:Y.a ca te~al'__ 'L :'i'T' p.·."~ '1·' I"\Ii··' ... m. _' ~ ...uiL\at.....: 'b .• ":'.tlui ': . " Ii' .. ra··'. _.. s.. sa .'.~7:."·.stu ld ...arl. '.. J.:.•.._.'. ~ ...6.rurilor~.:' p. ri. . .Iacuse~ ·ODS.i simpli.·-. ."..".(- :._ . ~' '.u..- .J.~.~Ine!e lem~le....~.r-iunn--Jit...'.priVirile " .'practice" . I~ bl~"-Id-.. '$~:n. .: .. t" ··pen=-:·.n'u av'ea.. .an 'a.':" b-a...a. In''vet.~l...·1 c~e.un: >_..." :-.are._.a ...a. Q1UZ"'se'-.." " d'"i..... nU~l.. ... ._:.ar-.":I.'..' '.' ...··: . '.. . .".'. _. '. .. .I.. strtg~e.~ ~ .' ' _. ca "'~ ~~'CU'''''-' D·-.. ~. " -=: •. ' mom... :-:.•. ' ... -~. ~ ·d··:· 1 ucru~. -...eI.. . .•. d·"·e···'vm~:·:·'~..!Io. '....". ':..." sano ..: urm. ~' :."':!....::":.se sa 1-1._ .. -".nlecrulra···t·...9:""'..':e".:'. -.e-=-v' 'lili:e=-:. ~'- -..e care le. . .~"... Ii J .-' -I . . .o~: 'm"': ·c· .'. .m.:ase pe" ·alta.-.~~·t1·'1s . Sitrebui . .. ""ti. .. -~..'.pun.. e A···... .ti.. ... 'ht'&:".' ri 'a se odihneasca putln antieipind dificultatile fue$'ti care 'Uastep~..~_'.p'. ...'1.." • .1: __ :".:m'!. ''-c..' '~'b'""a'.ent ce .. -'" "_ .' .ea. 1 .I.ntmeinl "1" ... d' ". - .."~_.. .c. '] s. I. t.in~e· at~bate<sti!i 5~elis... I iispusese caacum se simtea in siguranta si ca voia sa plece .~ • Ii.te...1Il IntF-un ... '"C' ." S 1..·F··) -: _:_> e' .c.' '.ara s.' .:.." ..':" !..6F....... I ' .~~. '. S~'J... se h"'f'ar~'" a.Sl l'··uase r[amas~. B<i"I':~ '..gl:.lemel~y. J""': i m_:·I·:~'l!ase· tru aeest rol".:l. i . sp:.~... i.""..'i1i' ~~.·sep..a.........":'.'"..0'.a S'U....•..~ J" a" ' :sa. I: L:-~b' ...--'a '.asa"'l s~.'. " .e. .1l1 m care te-at ........ :-.. on J . '>~.:..L'HlI..p.. )"C~"..'}. raspunsese batnnulsi tot trupul i se cutremurase . .ra·~'~~i ginde.'__:_ ""'m'r" ".'. ... ~. •• .Slese cA. " '... ca_femeile in/iene 'erau j'~':. IOlm~. " 1 • ' +: _~ ._:.'h~...r.. ..." o>n--·:a·_..:-. D''-'-·urart..1.o. . apot ~'B'... .1'.0. a.).'.....rn'~:'::'':.. ~ 'lp:ropi~t':e·s...'. .l ..'l1 d'·ill :nou.' . .e: .... - •• ' ..-' "'~.··· U·..Ii.s:·-.u.'I' ~i'.. .aY'ea' ·se .p... ...a· e 1e" apo ~ m.'....!'..L ..... . d. a ..Iuan .. :..a . ~'[a. d···· :>:..'.< ..Atunciy:....' :.:i-... -_- . :A ~:'·. seam.~ o-"n" J'u~'n''r':'e'-'fu~'z· a·: s· ~l'"'':'''~. ~. :~~. '.-d·-:·::-···· espenase amuetare..: .aca l.'." ...'"...." • j ~ '. •••• • ' .." • __ -. F' i..."~"i11~':'ngul'. .~.drttm J~.o·c ..~'::".a.. mOl m U(eap r.:.:· "l"Q '"c"'a S..~.e ceo p.. Atmlci~ Be'lisariC1 il ·spu-sese ·sa So -s.e· m....I... m. '..ltie 1 ..f':!Ii.'Qlcerctn·..-. ._ or- '_ • . 1inil ~man acee·~l 1:lal':" .adieg......<.' - -..?"'· ~~ . U~.sano pe.. .. $i apuc... -..._: . l111 di"'Or repede de hame.."" .:.ja._. .... " t' 'e" '...' •• . ' ..IDc·e S I::.•. '0.'~--ilt"e-. " din omm si sa al.s... ..p'u. '~ ·e .. :~ ~.' p:at. .:: D' '~_..u~u_: esti la....:S:f-.'. •. l··'·~·~g care l' . ' . .!- ~... . 'h~J i.O ..t ····t··d··.r.~.. - .

'-' .' .~:Ul~ _' . ." ~-.. . .'.' tl ·.' m liJrai1M' 1111.l/<:~_ "'-.tb't.' "--h..e·.0"".'" .''f''-'~__._ .'~ -_...- II .. nu p"u' teau 1ni_J7I.tru unii bar.·. ~ • n'u' ~~.:..HC'~Stlueru.._.. l ~~eeu:tJ. _.Ufm a dS!. P'~r i0J'~ 111 \i::£ .~.-: "..tlarg.. ~ \.~it.mw~t.~:""~"> -C\':" ".iGt ill .i .~~ ".-"r.- 1 ~ ~ _ - ~ ~ - . ..l.<.L.'~~t.scidk.t. u.~~ t1!r.ILU~M\ 1 't...facatpml :[qi·~il.'bine.q'J-.~) '. ~~~.. ...~.. mdttu ...... Fii l:)lmdJ~....e.:'"~ .X'u _Ctt"'.Qu1' 'Kl~r'. .~f.\.::_ -:'--. .~I1.t:": 'il .~'.~J)n-' I~..t~~~IF. c.Il:ru "o._"'I'~..U~~ -t ..".n .'~~ lil~~' 'a ~.I~J.'>:~-~.~Il i-a ~s~p~u~s m cl~. '.b.. ..dar'tlcig~ato:m~ '~::Tl~11~9~:.g 1'~1" ""BU' ~~._...~. .- 1-0'< ..-.~ .ll~~f1i!'J!j m~ •~. ~.t.·\~'ii"t~If.I. a .:~.'1 rn titnp Qijfl.~ .. 'Ci'A~.I'" --.:~~I.~trli1. I J' ~ • ..•_' .~~~I..p.I.l~~ ~m"·~.'.16v'a:·. " _. ii· " ~.~ .~ iI".cO'n'-Jllu_a."-.·d:·~~"."-"Uy. A .-.>Jipa:s lfoifnll. -. in1rp.t. I' -.aI~aiet\p.~l.:..~.j?.tf. _{ '".·'II"~ in d' " ~r"'a-:~~lp..'arta.UP) @Ga_:. grIffe .1....jj. . d" . "" . J.~.~~.a~ ."J. ~-l.l\.- "C .f~ -~~ ~m.'".'} '.. 1· .DI' ·n' ""a Q~. .AI['iI~f'i""l.iI·?~~'rA'~· ~iI""l~..' ~ "I.M11'1.I.~9· '." c':.. ~1"'!·1.. s{n~~f.._/'\.f... un' ~ :b:~.e~ga.~.."" '~i _c' . d"~.~~e. "".' .:~ .~'. 11 uta RU. 1 . t '"". 4tl -'1!~tft~~~~va "~.J.-" ·W' ·':t·-.~~~ .._ ~.>.I ~~\_~ I I . '. 51'a.~-".OJ..ra8pUn~$el en un ~Im.Jl '~:!I.'~D'\' _~"'~.ij ~~ll~..~~ t'..s·:mt·fottte cliflei:l de: fi1. ' ani. .-.V' i!i ~ ..-~" . --..Al't~ ~_[ -.-~~t·~'l~ Fj.~.' <~i ~n":fL ]1...:ttntta d!~ul. i' aljne'" ~u ~..IIL"'~.-- "' .l ea avea patru etapcil . 'U! .-... j. m8·clnfta .. ra b''_ af.'QonQtib~i'~a :g1'e\7Rta::.·:.l:i...".<..~:.PJ~n~U$I\ d~~'~ :c~ l1~kji4v.t' S Li1.lev~ n-Q't~:. At" as.]'Q •. la~ activ:. ~.r:.J.inruti1li:i' si Gli 'm~ -\~'I>S':"l~ C' ~o"n ._ .I~J(~ A \.l.c. ~ll . .S.._~-\. Q~r.41! ~." b'"" .~pl"rt!)data~ .:~i iQi.atoat putea de I~a .~~~~'~ IU._t. dan Juan .f.Hi 1 n-g . ~. )l.J~l~' :.d_'~~ " II T'iI~~nl ._:-.rJ. . ~ .'. sa '...~:iF11 '6!. '-f"" " OEl6 PATFtUSTARI A~la STALKIN'GULJ1/ ..\vin~' .~mal mV.116llIl1~~~~OI~.~d J"''·. _.v-¥~' "r~~l.-fgfnei~St1rspt0wtapoatta spre:cdn..t'~Q'-~' 'fl:..t'u~~~. I::: I.@..)L~Jl. .Q. 1'.1UJl~-:Jt ..e'~pet1re:'b--~..-.:' "~o.i":Ji'~<~'_':_' -\ '-0 ~ '1'J:.' . "_ ~ "'':. d' "r. r . .h. '!'J_ ~ Bibeml~le..'.. --"'. R . J~. ~la gi.~_. ' ' meJ!ll\1bi$IlJlia sifl. . -.g du!):! E:@Bel~s.. ~'-ifni~lumll~q:~'~~.@.[).~i.~le':~ m. DlCit SU'~ttne.:~~ ~J.t!J." - '" . -.a.'.intl]n e.~' -. ~'..'de smiri't ale ._ d nta e. .t~l\ F ~~"'. Bnff\~.. ..'.ihd. PCl'.~Jl. ._'.~~l:1a ' .a ~Gel'mai d:e.'< ..' [ii.u~a~ c.o. 1" am '~isnt ~ihe .~'fa:seea aces. '. ~.!- -.t.._' '\i..teiem ctmlltlll~ II vene.~~'a'-'-I ·'jtf u~o~ii.. .8lm~t 'QllJtiga': : • I -I..~~eie$.f:_..-..:~ - -"'I -...· lt~~~rsate.-. ~ - f~etf~~~~1:~ ~~~"~" d.... ins'a .I .e.!.·!j.nn b.~: X1T1'=). ~ ~ftf Id~~fJn.".:.a1l111_.:··1U1'·"~ .1' ' ~g'j[j~LJe~ll n~e'D'.t' .~~~~~..d~ JULI: ~.'.e..Vl. ~:'..~.~ ~~:. '~i1~.l 1:l}1" ... w.taelevatft. Dar trebnie sa1Rt·'..u.t1FeS:'IJ·mnj~.'..ti~ .aea.~ -'\~ '.Fli Jia.l..\. .~V'.c.¥~. 'T1.il. ~.ll.~.n'.-jJl:t..--' • - _ .. -' .i\l"Cj~ "''_::' J~CU'L'l!!~r .~~.---. . ~'mr'"E'! ~~. :iP!Jh~ae '1.ErIc 1"'\'F~'d' . .:J.1U..'r.nllaton.... .a:-' t'.'f' 'i#.._"" ' Ui -_ -. '::"~' .. _.~ ..lieat .t(''. ~ ' r • <_1 .be.~ai .._.sl"&ri. i<J'~"'~'· "l<·I_-"':..e.'. .r..aivitat~'I' ~1: _..... "~-~"~.. ': s_ iIO.i)V'''''~ - ~Jt. w _. De fap~!ast'leI.'.~ Ir:). ".f~ 1~_:.?'I\i . . A. .:.81tl4lft1Il I~..:·-<3. ..U~~\.~ -~'.~flba"~"\? ~"-.M~!wn.~.UPJJZCi~~a :. -'I "~-. 1 .ne' '_..r:.~" .bi-.f....U ~a.'. .._:':"~.... _~:.blat.. ." 'fa'n)tnl Gfl se "mbl'~ea haine i r·.J..' . nu ln~erona 8spIIWe} 1~·1r~~e n ~'na. 1.~.t' . " -' i"i!ii'_ .'Iii" ..LU.~ ~Ll~A.~ j. M~~~~ - I ~'I~ 1""~! .~~~~ ~J. JJ.1tttri'P.W.: . ''--c''"'._: t.. _~ ::-o.ate s:e .l". i ..~.....$ta1kil~glJIJJti doar 'hribraeat in . _.a·nn msenma.~ _. . I'i:l 'iI\Il ':C)I:.l ~ifu"."Ul."l'Jt:.rlt pnnctnlui de asamblaoo.I.~: --.: AJ.l mal ~ ~ ~ ~ ..~~ P':~ ~" ~w -"1 "~. _ 1.~:'~..W1t~~lj.. iniliase Zjilni(tin ereiA. i-. D.I .~V~CJ](':Wl. .. •.-:~.'en.(1..on JU.~.·A~t.(. ..'·r}' l' . :~I~"'-~"~ ':' I~'.S. ~l'l'lI!1p...'nu SA tI1i¥H"'a --fl11l s~~'~e e :clorf~'t1'. ' '~"_ .-.~~}( ~.t " I. .' >6'~~:.".Dar 8tlillbn"ulil ..ge.:~:QJ.. • B~(illltmu.~'..~~L .m'" 'nl'..-p'i~n kU".j!'i"\~ ..u.-.0.~.\.s"mi-a .1aW$S$Q·e8:'erit un~"" ' . .+t.i ~ .~~ ~g.~ ~..I~.~'rlla'.~dJ '. : .U:lB .?nJy". <:A'II l-'~.' > ."~~'_ .~ ~ tl.'- -:_. ~lf:. .m!g:ro"g·t.c~m· ~ ~'~n ~~(...'- '«." r uar nm b~lI :a_ billQVQitQJ~1 .cru.<10:8 m ap.-~e__:j: '1 . '['A'a' '1ji~ . patru .. Ca s:a seuastg~e..~~t ~~ .tt ·c!QPlaslue.~.!'.. .'_:_.I. 1.~!. tar lllihdltJf~~~b~ m~e~:a n._"-~}. __ f •• ..znne.-:.~C'" .I... j" ~J.~~~~~'~'~.--:.lJl-. Ii- ~ t'_ - t: .'I:«~:~~t'~ .. d_: mnelta"deslnt>mai efisiente Cle.:-:_':t:~'"~.L."stea d~()parte ~ Sa ma &ttpraV'er '.~U __ '~'t.:'.Irel. •• :.K.ftb1m~"'.1:~: ~'S' cute c:t~ . ".!i W"'8.. 1. D0H J. ~.'4nrfl.s~lrencuM_erie. _ .-..I{'~. ten tea t~-X .u.-~ 1J ..1\_. M6nslfll) .cg.~I"~ ~ ~..l~:"'n.L~..U~." e. . I '- A .11. .' .'t.

enl. . \.' "".'~:".d 'mi.g...> " ntatoan pre'CIZl.'.".. uncon ': _. '~[ _" Am" n"' -.N.·i~~I~'~lE:·"D-· ..-t .\::i. ". glas indoielilor mele.. dol! '~' . .caz.' ~. C. -.:._'. mceput tteplat .:. " . _.tll.. '-' ._r.' 'l-Il 'lie' :N"']] .-ale 4J '_' --e 'I!' Qri ..". l" •• .." _.. (i'!' ~UJ.. -... .I' 'I. 1· '-I · .. .q."'''fl. ~b'arb~at s. • '"" c.Era.-. ~ :.' - l~1 .) .nu "_existase . .:I __ . .ozih·-ei sale-.... ...' __ :'~ .. . inte....'~".eptate.."-.. secv'eQta~-<mlara~..'.III.i? ..:~'r Q.. . _.. la.ponmeit . sa 1'1 avut. I.:_~~.. Am tncerear sa dan. ~ " - ~ -i'..~icind punctu-l d'. u.r'~p·..:.ir :..o. 'Il..•. . ".? m:~."_ "". :'.~.. '" " '.' ••• w .. In. J.. .. . .. C.iI]i.. .de ICOP§tiin.-:~.•.'. _~..-_. '..simtit 0 smucitura': brusca..e!rea..]'.~ .o .. --.minQ:s" alsatuit din.~a...---'---~: A.0'" ~. ...}.o.:.' - ..~ .. .a. _ _ ...... . . ~ . ...A· R-L' . 'J .'.. IU.t...ciit as fi vmt. _ _. '-t' .at. ...ng rat "r1:''1 .[.nmat. Senzatia de amlo'(te.J. e cun.l ~uan~ j . tragea de '0· parte :a ..'_ .l.:'-. _.~~.pare:fite.L'·. .="" .·e.e: am ~ 'O'!.g(~ ~. n·'~ ·'"']':-.. \oi. -. perfectposi !i'b·l' ea e'l. -.ll' .. ' ".!!!!.' n' . lui d~o. Mia rettAtt expenenta.e vetJi?' l~am...n ·-J-'. -"" .- _' __ ~.. "_._:~. '<-.pOlS~. oele .. ._- . -.sa ''lad' e:sen:ta· lucrurilor~ 1-' - .c'":i1 ~es..u"an.' .ammtesc C""U-' 0'" e» anta~-W cutremuratoare .t··_Imp..a'sA:faci mai mult de.. .ti-a 'fost deplasat ~e.I.. ·'fll"' .... ._' 'I II t: .~. de fenomenal.- -. de . ' .e. am mcep U"· sa-m '1. . ttans.? lln"i1tto:ual _. - I 'IJtlH~":..~ ._.' tn._......A '(j!est tIP . t~'. asez pe D o 'stern.'".:.M:·~..... '.~.". ~._..rU~~:iIl.·n:u are n:l11U:c.:'...' _.~.:" _' ...:OO p. .Procesul de reamin tire' eta.['(~. .'. sa remcmorez. : '1 I ." >~:- ell .-~.l:·" v'...c!! un fi" ".))-) .'-.G..a.l'iu'eti :irQ:si .am "adu"S . An..Juan :nia ·sc:oreau din. '". ~ dr ~. _ __.."" nici ..ind .:.:'..aiIittt. ~ _.0 '1' " 'J . -.A . ~ ~ -" '. " .' " J .' .'1' .-.:.~t~n' ... :.-" m ele D a· ta~~.L .~_. .. ~ 1--.. ~ '_.:.... un. Ul1. f.. '~'i. ' '~C:'\ ' .~_ . '.a~ Amintrat mtr'-o cafe.0· S..' --' ~.-" .(1. :. Te. _' ~ _ .-- "c. 0 ounoars t··· .-~"d ar ell. . _.._. Mi-am amirnit un mtrcg 1ant.~'. ~~A. ' .'.l:U· " ':_.m~'!1 _i'.'"1 ...--> "".~! .s." ':. I '- nrc· 1 ~m" n:'-'~J'!!O" ·M':·.~~~"lL ". ... ". sev'erita~~ -~a. d ." l".e amn:rftte san ultare.:.". _~ . .-:_ ~.. .i.~:d -:--.i:l:C'I'·ant.e'·.--" .v'esc ....'. am' .'.I\!LL:. '~ _ .:( r . '"'. ·aripi.m~ -'necase.'-'. .-l pn. .... l"'mtt re..!Ii~]r.~a. . ' .I..'-: .' .n . <:fii.' _.. de fie·c·. b' .'~'£"~'1'U-'·t"·a~-:u. nici externa '_'". '-. .~' -. ~tV:.'te QI' .oa ..~. a tnd e. m ~aces.d.--.'intema...~:- .. "-. Ide.don.. .-..'V.A[":'-i~ '. ~. 8.' ~ .-.. -. '.a..-'~ . - .• .~Yt' r..J"man.. £." comp·'l'e1'" .. . . a~' ~~n' ral w JfJ.' 1rumea '1'-.c " "_ ..:_"iI. ..e~'x'< 'lij. .te si rn-a m d"'~ I_~_e._.ate .."I .ifJ.ru:l~._ .·'"'... ~"..o. '. ' . 'VI' _.t-'"' .' '...' / "-i. ..'..tre:b'~'U]R.:' 0.:_. .- ~~I.~Jl~I··:q(. iO' I· \..". fata. I'.·' fiintei 1~.y' _.t.~ S·.a:trUl. :i' mtit u :~-·:~lOr._ .t'·< -. urn...e asamb~._" " ..':'..'". _..-. 'I I L!lJ .\~~~ '"! .min(ell < Ia:tit de linlpede" in.J.....: .~"". sa:. utilizezi 'RCeasta c:u'nloa·~tere·Prill forta p·~.. r • I" • OJ I' 'oN:' . --'~p-ille·-.. 1 Ii ~ I • • • . 'Ri}jt1?. " _ ••• jl .I- stare . -. sp." ~." ...-.L ... :.. ~._ (JJ.I~ . . IIV-: ~::.. d··· "'." .· . Constiimamea era desehisa la tot ce se in juml meu.-' _.__ . . afost eu.te~ ~ti A 0e ~prezmt~.Otdfuele. _.: Am:" " 'I . ..- ":-. ".auzit.'" ...~am.....W. c~ -- .lml~. ....::. .? C" '. ourind senzatia:. ...atlt .~ace ~C'U 'memoria· ob'I'Qnuita 'm~a·asig' ural' 6'1 ci este legi:at de mj·'~carea <./_I l-am spus toate acestea lui don Juan care n-a parol." am erne I~l ". pe' f"I'~are:""" l~:'lq.e5.'i-B' A.rgi~.': Slfll:te .as.~liU _.. " . _.-:' 1 .'..".~·.'..' ~- ~_ .--.'~ .'']"l"'p"'s'.. Ie pO·Sl-l}~ d-'..:ru1ui. _ ' _ ' ..' ma RSCp" I.Q ~. nl1-· . d·' " Y~." _ __.... ea.. r~.. :~I •••• " e ~.·nd:-' 1-.aN ..~_. ~" __ "'--' ...Q1tun.. ~/~:~~-. "". UJl"~ .'''' 'd·: '.ezat la ."n 'm·. .'.. de. 7..'. ' y •• -.~':C-...t--.~..• :-.':::.~.e a..:.rl-·a'.'. I '-~":'mun··' ""a. - - '.... . mnul aG~la Mi .[." ...nea-~iam luat 10. .':~a _'.. '.q:1Z1".-' .ul Iui~'Nu inc ere ..lo..dQJ..1 .. ·11U Slg.mttmp.za.a'i v'O~fblit desAre..:~~t s···~:'~~·fJdnJ.ci..I . •. "~.1. . "'i'. .'.' ":"' . Ide. ' __ ..masa in. -: .'·e:xl?l1Lcl~'=:~i ·ga ..o"~ . '.J -'\. ':t:~ l"~.PU-Q._- u >.1 • .mal .I .c.e.n." - .:-"!I"~~ill ap.. ....o"per' daca Plo. -..·t·"·a"\...-..' '....cam fFigul~..eb'. -. '..:.'- .cit . ~~~!F me'ara ." _ .'/f '1 . ..atit.-.. QI' .~sAap~rivese: la'ooate" ...'... \ _ .' 'IA'." . -"-'1 ..a "fl·'e'c'\g:'f!'A· 1]~'~""_.]Ul term (Ie. ".:t l . _ j. .~·.'.I.JUl. :. <. hni Sllnieatn..1£11 ~"'" . -~':T'I~ avut .!O!' . gam'~': I'im'.t -:--:... .~' .'p'iMeo.vintu ' . :. '.- .:intrebtndu'~:llla~ Wed. dar el a :retu.1 ':C_'.m nat @·a~ n'U m ~ las cu p'--!'·-U.._.~..: r ~ . Ie' . ".. ~I i.-···'~t'~~l1l' l.".: ' ••• " _"..' . '"' 'l·'~" · --._ :_ •• _ ..'' '. .• '.:: . ..• .. .r-dl~-..&g-$~ll p. Don Juan tacea. '...O'La es'~' ii1~tenti:a" i.-' " .'. ":'"..._U.:.. ~".---: .e:. .-". . -... amin tit evenim': -~ ~rl-' ' _ 1:.. . se ~\tun ." it{ - ~ • .' _.". -fj-""-'. .ce.. nici t' . I .' :t-'tin1 \'::_.."'-"'-_.~nri puteanl maRevra 8£¢s'te ~...'' ':... ." ':'.. ".'~. nleputirtta ·sa n:u.. ••. ma.gc:'ele&~:ilu:c.._ ._ ~'~i.: ·a.'.l""~:~.": .:__.."I :: . ~ noepuse sa '·b·. _1 ·e... U' . Atun. n:m""! .ga..-" ·t'.P~Qi~...rlvire~a.".'. . :'" . ru~-'-"_...: .t.. on Juan Irni daduse 0 piatra plataca sa mi. ..~ -._ .. . girite.._ ~" '(. ~ ~~ _".'t' I' ' aces-tea.:e:l~ S c ! 1":'..hoi· 'I' '''_. ' _ _ _ y..cin."ate cumultr am In urma. .e~..' . !to I!~ j..it. __~ . '.' l'u" ~I.. 'Iii f.in. '. .l.an -a tAa(ttmat .~'-'~--.~~-:-- . ~'..e·..i"ll ~m'.'IL" ]. .. ' I.. . N1Cl ta__ sitt(team amortlt.:' Un P'I ro ce "S' m~ xpli ca "b:-·1."_ ... '_ ~~... ' -'. _. "~- _ C. ~.._ ._ Ce 'ti~aiarninti.sun.. ' . ~ •• _. - ~_.~' ._. : .. ·~"il"--:' '~ "·:1b-'li··...ell an.-. ~..-. 'rf~.II.r.parca ae fi D J: .nui c'a..r·:··· .a . . . '__ ceva u.. •• . .li! -...: '~rS"p-~:u'n.i.sa se a Iis:ip'ea$ci~. .~~I'~'l'-'u'\ d": e:'·~: ..I!I!!!I:.Ju..- ._-.'" .. .. un' .::~:l-:':l_~e' 'I· ~" . ''.ie ...Juan cU. "'. '.. mea $i mtteaga: :mea almt.l:<.~o·na __ ~)_ . . " _. __ .1e :s... >·L"~.-::~. } ~.:t ' ft".t ..oi.:1lap~.. "~ - . -~..' __ ·""'m.'" .y..team (a.lln'~n-un'-..~-: :..<-.--..Nu te ltim la..:'i'. 'y F--.. '.'....a..·"1 .._ .."' \. .... '-or .<::- "~j ~_"IICL·.l.'. _ _..._ _ .. "~al":.ij~"": .l.ga...sc."..on ..':-. -. c____ • ".-~.Prtma Q.at don JUJan~ .'.'.:~.-.r:·._ ~ ... .'}.. d· d .. ". ._.' ._." -'I~.t.:Jt .ta ellev'~t. .inten1iainseamnt a<putea aric. -~on Juan'" .'.~!e: dati'l ~ .eflJii un GoeOR lu.p' ..-." '.. "-__-:."._~..1~'1'~ ~t.·i&'~l·:m eIe norm.J."'I' " 'cl' 1_ }" ~ ..' ~"...::' ~. ___:__ I '~'~_.100.."...• _'. .Dspa.. de'evenimente . ':.11.. --l'C] :~~.a . ana I r.':"~'"'nu se 'nita 1 mute. " c D._.. -. .~.. _'.v ..U:~rD tlipe V~' .~I' e nnmc. ..'.·a'_ Il"'·"a' 8 ~'L.~ .] n Ale nO"Qt"~l'~-:int"a espre luimc aetivase 0 -amintire care en un minut d ina':'".. .?. 'I'<'~ •• '.. .. . >~ee._r~" 8. ~ .' . -.i' rnine.I. . J: '_' _ _ .' -. .~ [(1 .'tr.'.. "__ '.t._ L..urn.' .·.t ~i~'I-.a· tm.. 1i -. I."." '. _ urm--"' a M-'-'. p.'-." .l~.·"._)."..' _. .'. ".elJI· Unp'~j~l wi-a . ~ ."t d'" ~ t' ' .~ne:.:_. .~ . .~.-·a (~on'0entrat"asupta lui.~ { .c.I" .. __ ]v.'.. ~ ~'. iil'..-: . Ul. ••• _ ('_~-"~I~ a-. . '-".0 '.I am-'-' "m~-' 't'-·e·am.c.::.:.d. : ."~'U':tu'._..Ilno:$'t.._~~'. VUl :. Am ".litati.aici ca 8:8. .-1'.a~. .·~~I~_~.n~c. t '.~ ere ..'~.~li-I.

CERII :t -.stre1e. .art6ag'~i!a~ Mi~'a". c~a.••• ..tt-unl'ell.ea".:"" _:_·~"'~:~~"~'. .e:qili~r.' 'lUnp. '~' S11' e.'I' .. .i~rul.~on.1. -. a'll ta¥ati inaltsi· eemmeu de carmxlidit J'u'mala.:: do'u.lI : .It'. -' • '_.en .. '- .rc d:e· rp:.1!'. 'Is. .. 'p. 'cIt de..' .~ tUU:p il) CfS:~~tl ien~i. .Iiiii 'ta:~ ' ...'. .ea..>curi.:.Ioare C·U 'c.rll.. 'de '~il:jt~ 'mlemat'tonalA :t: mero eum~·~ina~am. • '_ ." hr'· '.'_'. .' am rn not. .pt~ 'b'alarnal~le· fax..f. _Gi :'l)m!.ttlb'Ii Ne~.p.e.J _ C)i"ft.pmit-lnaintea·meCL N'~:a 'b~atut la U$._ou lSleved.f'c onduc masin In' dele . I~.I"'1.~. ".OICl nu concep ce pm"ere.I'~.:'. .de 0 :minte ~f(). . e 1~ue puua" m aceasta.. . un te g:asJ~~i. Casa avea CeV.ill timp"u] meu. Dlel (:W1ea.p'ie~tri..tr. .. I ~ '.~ fapt. Un Iuptator ar"~nevoie ·.l"'~~1. i""i"!'~ rt "".a ~inipi n .m...si fo.. __ • . strame pu. " I" ".lc senZQ ."'b ~ .. t-am . .. . --: e': :: .W3ina~..t~' -.·]~~~ ···:'n"J.g." ~.· '..0. Am m'~e]es. Abtine-te..s:t care 'a~'~.1 UULUIli. ~l!" . • - A ~~ .opresc Intr-un carrier elegant. Id"esc'his.:'~ .-..c" . : " .on I ' •.SCfIS ce '. a numarul ..a-Sl"~a." h "'-']' '. fere.O:in c:lte~...17oo:he .ana' ". Nu ."'!Jj'. ' ~ .~ " ~..orul casei erij .tn···· _.C011o.~. .' 'r' -. --. .I':~" I"'-a. To ate.de:aua. .( seniice._~CU scaunui._:I~ . momentul ln '~.-" '_'" "_< .t._ ~ .ironica. pervazurile ferestrelor ~lornamentele easel erau toate de euleare roseata.-'. .-.. "u'qde.' .' -. .. .' 1 ." •• ".q§·a s. ' .1ti7 bit sa in·tre..n -. l1.EJ. " .ui 1"1 P a '._"~.. ·nlu~O uRu8a.'-'e..'pen. $uftageri:e sp~fioas~.ad~t~.. - .I.'~J-Junn 'M. _.. · .-_.j:Jj'rA. -' . P..~ils.as.C' 1 '\".. h': i Ii! ~ 1" .. E'u 'beau.. . '.. "'' ".' • .t1. . banuiam ca don Juan nascocise lJtJJ. " trism \'1 ..."C' - . ~~ --~~ _...-~.-. .~~.. -·I'" '..'= _ "i.s!:are"" du ee. ' "iIj'n I. :'" ~ .'..i'I.'. ' .aunlCI ce. 'm.. " U~ .'. "". QP' __ ·a .-. ..'-:.. ' .~.te~dtniftG~apeJ....el~d.'Te' afli .~. l1i(~:iraftiuri. C" .mg·u.:'.._ ' ' ...~~~ ai sa-N'iimp"'ingi punctul de asamblare dineolo de un amrmitprag .g..t..am. s. ~ era Int~ri...aIile.''' '!'! .~. _...':. A' ". _- • . ~. ..'..II stralucitori se ghicea 0 sclipire . i. " .gata s.." eL::l'~ati~ ·"en'ttiJ..m'd.rl 'mi:r'Ql~.tl m tinJRlll tan.1A. W')i.ISll lu'. . en un singur: eta]...-:.scump.' Jl -I. " _ . _. tru'" 'I ..at... .-:C .h'.'~~~-'.i\.~.ea.. -: • s:tracla . D..' - 1. un .15'73~ Nu auzisem de Heavenward Avenue ~inu stiam daca ~xfsUJ.h'etezi.~. _ sp trebuie saluptarn sa-l detronam.Punlctu._~aCa." " ' .J/!j.'. duceam. -. In tun" .'.rite· .. • ''_' ~I" AI'" '.~."'. t' ~.:~. -1":' l~~ .-.le8cJii~.'. t _'..SPUl·". lam. 'Er..:""". nevoie .'~'" '.a dreptu."'.'~'''_'''' '.' "c/_ 'a. anrie_ 'din. ca sa. :::' ~..era"co. Heavenward Avenue. -aJIi ._ O·.. ..Jp.~~"co:~ :..amenu ..te·:Mati. '.:·.pre~ .- .-. ~. . '. .c: _ laS.-·.::" c·..m..:5. ~ "~.. di. "I .'~ .. . p :i .. . D-~'" ~:1j.. e".." ..anap·e. .a r:aSU.' _ ~ ~. _' . 11' ~. ':.I.UiIJ .d.' "' ." ··..p1.O.'.A"" Era 10 senza' U..._-.' .. ".".e~b.. _ ~l.ttn.'~ .~.--::.. rn.. ' '~~'. " i'l '-f"'~.'t ."t Am".a~mi. "~." '~'l'" .:· 1 '0.. !II'.. .'!a. . i . tru a a'ting::··e infinitul Daca mai eontinui ell purtarea asta inutila Jt. :a.dJWj'BalIl s..~~ n!i-r:l ' ~ '.m...C .'.. (lalla £01:01ii ao:ope.m1n.. seI1iin. em.' ~ --. J ~ 1~~ JIY .'. ttl '. ~I~--.·.'" :"'b'1' ·d·:':~ :.. '. g1]-I'S' ': upa vazuse..!Ii' '..--..'" - l·~.' ~'.' putere . L-ll)j~Ua .'d1nspr6: ' --.".~ '0. S sa ajungl si am s.' .:'.dar...repede Sa merg..:':_.1 .'..Cl. C011:. cu..._ .I.cu' 'fata la perete..~...eJ.e ..:'" r·~(0'e.:'~. . care proeesm]' s-a nne to :<.. Le nsrpa: a"rift "~'-I el "'-~ '. .··"..- ~'i:lI~ \." . " .ora a 'Pur' _ '$i simplu...ea ca[~ up .a rna g.:n.':\~""" .. ".U'piH. . "..' ".-...:1"0'b"~' 1'1.. ...'~ I' c._c:c..~"t .... '" "I. mi-a cerut sa.~i·S:.a.e.'~ .' .-~ .."' '.~.. .. strada s-o ian.. -.. leu aidevarat.O lo'G. 'p~··nm.sitaproape maUL energia. '['? asoara '::"-' A comparat censtiinta elevataru 1U1 fel de trambulina._' "..o.mutat "."p·~···erlcolul despre carevorbea sau. Am taeut ...a..a cotesc la dreapta san. I . .(f: it.". mai cluin. Ia stiQga.1.• .~I-am unrtltt.. . 1I1''I"t'" :'" ~'. •..15.= . d mijloace. """".cu tapiteiie-in F I ~ "1"1 ..p~icio'are"..l1:1. t" aeasam '~-bl" ~--.u 't· ~. fi~ m. l~.sa:~e n'r' iste anipi C' sn d tl ~"'. ui..." ..~ 'eXtC.t. .'":'"_:_ 'b' '--' ' I".gros .uin!ta: subnrbanEt tipi..I~""".'-l'-'·at''e I'':." ~ "~.'.~ '. 'il 1 .a se co'"ncentreze C.-. "p~an:. in fa'ta unei cladiri pe colt.-c' ~" 'J ': < -.": ' .. DJ. .~!i!. .lf~) '~'."':'.." rd .znn~·lll"d:' .. _ - r.': c·are punc .~ u.~ F\ " .." ' '~ . e f~~l.t.~ i '''C..JI.are.eu . .-...pi.. 'd~.:. ca e. '.":_. . I .~'"' .~-~ fi'-:' .l 1n. ·D"'...'.._ _ .c:3t1.. IC~un tuimetrls:t.'"_' de 'as:)m' .' C sa QL''__':~~''~'' ".. ." .margm./:_. .~" "-'b. <joc ~' ~._ '.sari ill infinit.. se d"'"ep:!aseze: ~--'-m fi"~'" ~t . "~I : -. . _. mergem 'vei aVf¥a. ..~"_ -- ._' )i. p - - 'y- '..."'Ii"\. ._c. . ~ o:-=-.~~rb$c·at~ solida dinU'~$. .o~ts·a>vad. au.t I . .1"'.'_".. r" . .M' .tome odihrtito~ p'e 'peretti .-..I . 'n' h~1Mi'-.·I_-e asem.~ '.. ~ 'cDDla In ota~e '1-l' ~ae.pQ..~le sel are.glam. ... . '1" '."' ..:/..-/"~'."~" .n Juan a. ~:gQm../.u.J'. 0 tat er CU.O' a. _. " _' '. .'t~'~ S'pl~~co':'n··~'~'nn'Ii!~'.."'-"::-~ ~ ... "'] cannnnat -..'"1'.. este . albul I' pete..e rt'6 inap'··." una cum s"'a'." .lIl1:prumu. icttu A ..u -_ e un m are tiran.capentru clasa rrrlJlocie.].u' an'J' 'n':~u'. _ '_ _ _ . d~ pe care poti .aman ~l" 10 .oala.".·~:·.~.-' . '" 1 ..0 'c.:'" ~. c..0 --. . in oohii lui • ... •.~. de jar 'ini..__~. " ".•.a te due acolo.'.". ...." ' '~. _.c"e. .. .. .U"". 'pie uns. '". m} . grea. ' ...al.' .- 'C" • ..g:a. la fi' ··lZlC... I' ~._.. J[vru ?:'~e~·'8·~nf1.I. • - -.mplet g....~h. "~. .\ ~'" l!' .d am !ajtms. inn .-~.Imi.tnf"iS --:.:oiam la tna'~m..'.sing~ra~. 1:J:. ~. .. de culoarecenusiu desehis.~Ii .e 'v"Qe.j.. A continua t sa-m"'I~'~. mea~. .~..'-U .vita:t ~i p.' 'iii"." ' __ 0. t~~':'~'·"" 'i~. 'I J. a s-a dep" ]~C'u.~.!..:~" •••• " •• 1 '...I" riil'.. ea si pietrisul..... t .. -1 ~r~...-" " '.ai ~apl -in." ..t'b '' . .. ..s "-"1'." _. "':'.. .. 10.atte...:l . a .~O:ormes.g."'.'. _ 10. "-. eIe'J .e... d:at Isean} a. ~ ..~. "- " I· . .m..~ I~. pravtiu. Ti~ai.'. pma cmc r ~-._" _ .gas'eam ~m.e.ar nu riimeni.'1'. c..~.' :~ '.. aptoi!'iata de cea obisnnita. ~~~ .: '~'''I' - ~.--.~" ~Jij. ~ Cunosc zona. Nu erau..Hee mi-a arras imediat atentia. /". ""': ' . -.a~1".e.' ..ama. dlesclPs~..erla. d:ale contrasta :'plae:ut..-' 1 ..d:e.' -" ~'1'n .all~ace.~ itoarcere .. m't'" 'eneFgla. ..[ " tAu. am. -.. c'ate... ~ . <_' U... i : [n~·' Co 1 ""..' . . .!_ h A' •• J .aga~.a·. intervenlt .. ~~ ..~. 01lp'El.':.y po. '-- ~ . • _ l.'_-. - I 1 '.d...auntru.a am s~'tit 'un ~V'lalde.' apo. i.'it'lfh.p. '..n.. . ~1lJJ. ·a·· ~ova~ . ~"--._.l e~".ese u~a 'pe d"in.. . - ~ .. ':." . rna pun-a intr-e situatie' delicata.'_-_e. mm. . .o-:. _' •.. .l'~ · " 1 . ·am.d am ~' ... .'ln urma. :. :·'Ci~~'-A' d .c! "'.. ".nume. in.'.O. '~ " . nicl un t{tblou..A. ".' . spre s1t..~' .-'. _ ..~Iit' .-~ .av'eau: s~to~ruri.- .a. ' ~ Bine. D'on Juan s~a.-...c. '.. ~ " fixeaza intr-o pozitie. curati.·.. ''M" '[r....__ !!!!!I :1. ~~ ". PTITFJ:REA. '.a~..am. "' .ell c~eia.. '. ~. A subliniat Iar si iar oa in.an' .. au CI~)IJl't~ (f':-dinl ocuite ae at'tele :901.'. .'._.0rate~de....'". . "sa: ..I"_. erne..mi..e" din· cIte.:. ..a..a·~ . .cV·· II .iro. .b\l~~~l jurul ei se gaseaunstrat... ··. 'I"" ""t.Q~ Ii '2t" ..arnun "p.~.U-.in. 'mlC~~l .I""'e~.a ~ ~d:.ulO'are bejt= fuo.. Am coborlt din m.<"["'. d.. c.~ ..E~ 0" c...'.'l.J.·.! ~ ms III permanent 'a.ocu"1' . . . D1o. aV1u.. '. :num. _.~.. .A."'.:.. . ".._. _..._.~a d..".e o~.:... f . l_ l. 'I -....e~ .... ...'" "..~tJl pune-mi unde vrei ...1 repetaf. .. fie continua sa . €~ . .~ " ' '-.io iIJU .~. -' .sp'~U\S .' '~"...."" ~". ....."n'ide __ 'n°.. . ·'"':?e·' .~" ._'~ __ '__ . 'f" ?"._::. ''-" ". .'---. " ..-. .-._.. . .. I· .. :" '..~'..SP'Us. . '-"_"."" .._..1 ." rm'. .. " A.i.-~' " .i~[ .' U1:0. "" . .' . C~..lIDlmO'S.t' d'i '_~. ".-.'. c.nici lampl.. • - "..~. mvcit el~ Du-ma 'pe. ill ~~. el inTI dadea instrueriuni: 'pe.l..·.J.

~ .un ttl. _. easa...-..'.Sl~nn Ga~lIJj.. -.. b~-o:I: in sc~ios Fasfa~'..._.M. lJtJ4. ~~~~l .i ~....":\'~~R~rr'. min~e. - .l.-' .i! a.~~~t~ ..-- .- -. -~.~a. ' . . .~..cll:-'.ea .IV....•.. I.dl.~~U...ai b.f ca~.a:ttin Id. '~rtu:~ Cei dd:i '&arb~p_ina._ • 1 .~i1tlal. -: ~ k.J. .~r:: ternnti si rn. - ~.' ~ "..e'~i8.. _' ~~~ .' • ~ <r -. -=" ...~ ~~:~. ~ .:3m sim:tit 'intimid. J?i'... .a Ivw .:- 1..at. e:J:pteSle"dlt se p0.~ C'.·tie.~'n''IIQJ.Doln JUjan s-a rasiucit S. . ~ '_ -. '"~ . -e -.: .:=::' - - ~i._• . ~.- :::\.pU1~rnic~.'l. stu dian .. . . n.-. I.• -.~ ~A..d'a:tit" . ' I' ''Co ~..~ '~~'7F -.._ Iii ~' ·""..J: '$lPJU. _ . ... .d" ~a 1> d'i '. •• • "". ~ .. ell b m p"::: m'V:\. . ~ . .gdtJlA.afata.ti)i~ en:ueenieul mea Garhul e&te a~~~ flgja eel mai . '- '"" ~ -~s:.u. 'N'.ml~asause ._- .'1' 'e' 'tt' ani ._. ~ ._:€I tll.-r .. nostru. ll'. ~~ !(/o:l~*' '''''~-...anii ihdelungatl ~se:n'fjmell:tul OJl J1t(l'ti trei . . eam de acreeasi vlt\sra.~~'"' -r . l SpU-IS! 4P'~!l Juaa.Ce' nrai vechi ~~i'.mc~tce:~ilal~ "'Qi.O' ~memol1ahl1.iii i' ' I~~ ~ 7'~' 0.'. _ fii..I. .~ .g m . ~ _.~ ~ • ....iC'i1 . ''':' "1-..ta. r ".':in UC 1· --'.efBll..aem.i.' .ktunei Vi:~nte'/ampt ~t" ~ !II ~ ~: ..ant Gate . sttMLlirt" ~IilU:-"~~i .are de~smioa:s&t:hiar mal m~ dRit llm.'~ ~~~. ..... .. ·~u no g de. ~ 'I.eu.li:.Iii~i ~a.dDI.~'f:~ a.aSl~'fl.eilalti n-an tl~ . ~ ".. ~ • I...e +}f~arul 7'm:' '~fata Vf(.$j'I~_l_11'e '~ i:' '~e . de J .s...~ ..~\_~.-.-~[ ._ ~ P'iezji~. Va .- .4 ' ...~·1'·outer .·· u-nn un'".....':E J- ': ~ -r-" -.~ -s .. :[llai ~ Cted o'a ~.. '.1.~~"~..~s:in~e~ C.:"9'..'~@. ~!~ .nl.\t..a¥ul ~ .i .-. f~IClt. ~-. .niG~~ alatari~de'rl»muleel mai m.~·i M·~tqI·.JfnA ..e. C~'" ~~3i'l~~q~~t aQauQ·at.In!Ut'..~1~~t~.. liar' ceilalti.:.~ OWil..-. '] b'~] ~l f "_ d' .e.. UUQs>" • _ !-" ~ • ill . ..ia ~ .1.-" '~' . -'" "".Am: ris.Q. ':{.:. -. - tl"..~~: s: de ie~periC:Nla In l\m..·tdn'tUluat i111n ' FIJ.. da~a:':exit~ U'O. .~'p·areainrmt~ .>. -~tt1. ~tra co·mart:"~~. insEt..".t.l~~l 'jntmli1~v~e.gen:t...as. ~ "i putea ascaud"..ln~el r~sfi\~t' pe em:f..-.~ . '..l. Toto. ~~9!i~~~¥11 ~ • ~ .'H" r-r-.efae:atoml_. e'lI:lI ~~ ~ ~ gy{~.~ .] ao~la.'::.~Du-l . . Juan..( .. ..mai ihvafat~t:e.des..~. .\1. '_'. : . QU 0.in. .'.D'_ .f'j.- - •• - .~~.o~~ratiuni ltiDaegtnre~Uti ofi~er G1tte~ c Qlriolt S7at' ft.-=- ' un ton~. ou~ '~O'~tii~·..prca m~..a-. ' '"'..l1.c..nnalt1.r'~~~ > 1]J.- '~- ~.-..r:e~e• Sl 'liddS. _. t·p~q.-:-. taeefea. "t~7i1 ·. d"a:t2L '!«t-·au eercetat OD de plivirea. . . 1. don Juan BiRtH mnlt ID.i~emn .1 -II< .--.-iiI -:>"1 ~'~J.'I.

" ..

'c' _:. .d' .'. C~".~. -'.1. " ". .. _ 'IIi! ~. fii netnduplecat.a..c: ... ·a· "~~... . 91 .'" ....·· us Cia . rabdarea 'si :fiJln.. QQI:nVLQ..m. .~.a"]up"'''fit-'o''m'.'. .-" .ca·.' • __ Lt'.l. a·a s·a~·.t-1: d'· .u. .in stalking' era una dintre cele mai dificile sareini ale vrajitorilor .~aVjltuxa.aia ddai daca.inlpec:abili~ f "'A. l:Y'.intem ..~_a..r8.:-~ . q_l. .ca" mam t.area rauvc)titlor.~o. ' . .::.~..J::. ::c .~tFya . IS."'"_:. '.. I' a.'-. . . _ A _.. '.n~m.<t:' 1_. EU..H" _ "~". ." ·Ul.nA. ~'rQ" .se. ::>a: actionezi 'l'ftrQ.lJu. ' ..··d·'.m~i .. ~"~ .. '.. t·...· Juan--a zim. " _.". _.-. . C -'-'~'t" .D·Qn J Q. _ :slnt ... ~~~..=-.a... .: . .."J. rec._ ~ . .g p~mona:l.. ._~·. . "rJ.c:unlplit d.!Ii.p:n~(!}~a pentru~ :tlU h' PI({)~Jlt. . conff..1-"':: .te... . ..~ruuaC1JlD..£'-··:t·~...gIorie'"3: vraj:ito·rllol'v'.a···.. ".·" 1 .~·!..:- _.m e ~ .11 .mp·le.rafin.ll.' '::'.~ _ _.:eerGafe pe.:Jitli'r .. jft.~_ A ~ I.~. ._~.:. ~.lJJ..A ..-'.o. "'m"¥-...-".._...".e nimic dea fa~ w c1~tigulpeBonaL'Eapml £3.~ ~ ~..ID . ~clst..::1Ul c.'.Iu.'.. "~ ._"e ..t.·~ .-' '.0. ~ ~ .. Li.'.. in cere d · urma... 'b" )S --. . .>' .".a~·:t.l~' . 1'''. t·OltaJ op:use. t'. ~ . .A..spre.~.. '"". .s-3l' .l.'C. ..grija de .._ => -_:_a . l!e. :' -.." t·.'" -.'li:1II'" . le~.. ..c u:n s~~op Id·.m..~I .W.am 'TCtt! ttel·an znnblt larg...!!.~ .... ~ _~ .\iJ.a.n. .'~" ~'. . :~ .~ ! b .a:a . '. aurogara m zma aeeea.: •• --~-----''''--' 'V'_"" "-'~"'- ..na:gtl~lulJuljan.~l-UC~.. .---' . ..." '-. . pncma: t'" tezamagm c m .~'I.il investesti In f l' ':.aj:itorilot d~ tUnpuril~· .~j an·UIl1e.e. . pentru '.1 _ ._..]' '.... dar..~am1:1 :splJ.a. _..o stw'e d Qo·nstitn·ta e.plooe'..~... .or~' tanlentnI 'v:rajitorilot pute. . ' .l~.' ]oviturlle nOlastre -. . .:.0.. .~ . ~._ .' •• :_.. ..hi $i nt)~~'prleoc'up~are. ' .~ 1J:. realit~te."t d'.deaun.. Ie.. _.':. in 'etape rnigaloase si alese en grija.. .. ··'._:'" 1l1.". C".~."a '~:.! u .luplt~to. :' .... continuat el..'.'."..~...xe~Dar treb.li" -. ....' l' .... -.. .e'...··· .l· un r.' '.! .. .....·..u. -.A.". 6. " •• l.::_ ~ "L!dl. eare ai fi .<rre·>-.'_ .i ..' ~~~. ..-" ~ ".".eeie auzre. ·~~arn.. Dar poti lnvata.rent."..t·'Q..'a sa·-'·IDll.. S.. :seutind ~atit_a./A.a te superi pe noi san daca te dezamsgim. din -.nil.". it _.a. Ii!! . mI.casa . a._.ai l-'m"'--.'._.. ra'bdatot nu e~ti Daca ai fifost.mti. .: .p...or eJ~. :'n'.i:lete.. I•• ~' • .(. ' e l~ :~: !! -BI' f.. . 'puteam In.le-. Prinurmare.de p.. dil!ie..IA :·.. d.·Aj.... .~ _ -.A.-..}..... 'dac. .g:i'iQ·"-:-'l~: i~i 'P'~-'.e omc.•.. .'....l Don Juan mi-a explieat ca nemdupleoarea..': perete e"ra 0 pereche de foarfe ce d gradin-".- - 1. .~. .-'..i :mai co..'-sa. .a:~e ]"l~'n~~:t'_"~'~'e~' .:]:...eg.-. 'ce:]' .:. ·t· ~ 'cr.. .ei§tig.--'-e: . :f!.·': !. !!I! •_ • • -~ ~.m.1 !! ' '0..'l.V .. '" _'.! en c._._-" · am···. ~.__ - - .riJ:l. Don -·~'l''II:. cA <t' ~~'.u.cte]e~ EduV·oi. .... f 'f~ ~-..ue. ' .··:'..'Rli'~l~ .' situana de '-'a:t'R:Sl ca.. "'I. b ...:~..-' '. ai fi semeit $i ai fi. ·'.·t"'·'I'a"y'UI. leg-'at Ide g:-it ca"p"~le ·on·ctin.".ating stares~ de:.. ~"r • -.1 l.a~h1itita.~ ! ~_ .UOi ' .e· mal-. '0' .1...U.... =- --_""' .. ".J: '. ' ..J!' ~ d 'Fi·~ '. ~. ' ..·. :m.'.':-.a ~UZl'''1 d" OD . -- - .PIUS· do'n Ju:an'i r-'"' ..::- ~ ~i~ mr .(."~ ul""....suoarati . e. . ". 8cep_lcmsJpI '_'··~r~. _ ._..a.ll"e~Ll.I ~.- .tru cin.R.. .tit _ _ _ :_:~.' .·...Q.. . __ ~LiI.are" . ~"J . ·t' ~: .1. .e·~! utmpo." '.ll lOS· m.o:r~]_ s··pUQ ca .n.' ' •••• l. _.ue ·celeB..~... a.pen ... . . :1t .JL .. .ge.-J. _.I~I !'II .• I...:~.''~_.: .c.res'c ~ ·:_:.." ace..':..' '. I '.tJ·· m.A. Fusesem edueat ...-...':.afar.11 cO'nv\~ -~...e:ratie un luc:nJ. :. ' . '.~a nit "t I ... .' ". aiuta ...:..~...e.p"t . efort.-'. .. ) " -t:..cu ochii la Vicente '~i. . ·p. . ' " ' .. ...'~ _.. 'Ol confratl ~ De pilda. I.q. fi"U' n':·· raU. Acestea sint element-ale dee baza care trebuie mvatate. "e. m I'" :ale-"'s':.~ . . ' .'.·\~·"t· luerurile pareau :Et fi cu totul ~ffe.....~ .. .' a..sese ca eranl d' es' ~h·g·l'·[a.~C:'. '... -' . c" !i! ..01 'pentnl.. .Flofit~ ·L·u:ptllt.a .. '1. ~ 1·- [~- - _ '!iiI __.' "···~···· . _'.. ap·ol a~ ns mce~or?. _ ". . Ide:o. J _..buj·a lu~at.I J .' . p:Q. vet obtine un pront-'D ···~Iae. ..' 'I'" "c' ' 10' e ::' a" .A!-l1l:1..e..' . .: . .:atl"'a s --.ig.... Tu crezi .1 a m -d:-'u' ~a. . _ _" _ - - _- I.. .::. 1 .a .'~·!I!l 'm~~1 Sl~ . 'fo:~e ~portant.putut taia funia to dona secunde.".indilenip-~rimitivi a<. .!ii':..·.p!~ a. ' din momentul in care ne U".8. . _ .'~cl' .acem . "~"" '.-. g.". .-.... _ ..t!::l~' .nici -r--.".~ .. _ .. I .lor. Probabil ca 'do:n Juan a Iuat taeerea :$i chibzuinta mea Idrept .r Q U .l. J' -- -~('::-- _. plins pinaai fi v...~. tin~'ilC: [-·t' '. • -A~ • iijo - cj iii' I . .' I' fu . ~.asp.c.. _ _ _~_ '~'-f-- • .m nona. '.. _ .~a.. . :tfJ. I' . __ ".a~.a. n .a m.cel. .. l glndim citusi de putin la cistigul nostru personal.'. i" .' it '. '_' _ t.o:. ~....·uan· a m.'"' . LlOI_t'. 'Era clar c.'-?I 'm'"' ndifere .. ~ '. -]··"t' I" n'~:"'I' \ ntri'": . ca."'i.mi se adresa mie.e . Cum 'm ....·.pOl.v faeeam e Ia.v68. ~. ..~.t_ e . . '.~.ec.J ·e.: .-i!! - _"I.VOl. . ai putearecurgela acte -. ._ ma initia stslkinv si intd! l~.'..f'. mi-a sp.'~ '-..'....a..('I!.:e_. U'O eonccpt-cu totul strain .!i! ..'. • < -aJ.7Ut'l c. .al~l al.'<-"-d<-" -.sa cl~edo~1 c D'OD . ~.". '.tt'~~.m. '..ce U1]l1..l~l~·ri.. . _Li."-. . l. -~:~ I~~ •• :.ntnl un.e"eva' .-... · 'f.·t'·_~J:l"'. dar vorbea ...!.~:'~.. f!i.....'!'.:} .v~_.at oineva.p'oti d·a se. -cU\ !!>-'era>.~. _ 'J ••••• - .C~Bpq .~"tn:~i'afmRt. 01.o' . ·t' 'i'nlttl'..:i.'.·::·QIr...ic:? ~~.entru ·'.':1·. ..e.$.~. ~ I .'.'Sl '1.. --- - - . constituie esenta stslkingului...La '. .ast8" a· S.•..: 1 n~·u '. a'~' n ..": n.-..roare'sint 'ccimise. a U.'.. ..·IQlLu.. 'b' · lllLJ. Iii' . ~... 'u'11D!.ro'~a'v ~o. une~ 'l...c.-I' ..~.~ s:imtit .. ..evala.gt11fnu~are'ei ereb'uie sa'mv'ef'e s'a'intei1ftiO'fJ'BZtf~'~i t··... l.s.a. -t"· -.._. 'l'._ 0 r.'.-.treba. ~. .. d. -.Olll· de ·:anl. V ¥1._:-'. .t.. .!' v6 £1.-:. Ii!' I :0 ...I. . . insistat .J.' larg'. " " . constiinta ..."... TO" ~t .a e~ti .1 '1.. _ . --..:rii urmares.. ':1.J .I.~_[ tt tate. ·~:e repe.'.~.re'nu ar. _'.".ast un . oti '""-. ·t~. siret.ei ac·p. in.I!...p. ':~.·_·'_ .mal fi ·an..an a.oa..1'_ .-'. .a eft to:are'. ' nq. __ •• II .]." .'...~l poare ee-nn acuse . von .ec..J_ J' ."". tru a...-' . '-1· 'e' .run ido.a.88 _.'. - . - --- . .. """". pen. ' 'c.'·" ~ ..k~teQ.md~Off ·a~\tl ap=. 'I <"~" .."''v.'l'! a"u l"'z-bn... l...in p·ostura un'.-..·ecm· on. ~.'-'-I_.pe.~':_.": ' .. mturnsem .miQc·a:p·Uitdlnl d{e aSambt3I6 d'UP'R'G.·.' -.a..-..~~ a... -S a"" ~g-'·a~.. ab--:-:'l'~'a" . Actele noastre stntd ictate de impecabilitate: noi nu putem finici.• ' I ..- - .. rabdator.ema 'le~. "l~t-:m' "-I ~.~.. A:~.. .~ . r-e·p'eta't a.r. . ~~.' '. co~p.~. .~ ~. tn' a'lIJl'na "t C~.~.- "..avt..8:9..nIii'l'e tne)~.- ~'_ 0.~ felul lO'r de a fi leta intot. . '7 1- '. "".... '.:._ . . . . - '1.a.· . .e·.·U.it. C. tre.o'~e~um p'PDlilttve. .'. •• • ."..' vQiau ·sa~lld:etanJreze.• : ..lLur" ~~tv I~U ·m·'· . .-.... d ·e· inlp... gtndit vreun cl$tig: era.. avut .a .M. l <~ I'. I =:. . d-'.~.ceea re foonn msemnna.a 'II[~ ! "t!! .are (> ~an.IClln1 iti .cum. y.: rajilo..• ~~ .. .: .n] u·c!en.~..'ItC'l~':~... .' . I..usese dictat de ...lc... p_..Silvio Manne! care ascultau cu mare atentie incuvililttn4 din cap din .~.aJ1.···I.~lsese . sp::mti .e 8tlnjenittl 'Nu §~tiattl e ·. HI'le s:Ocotea suprema ._ I ..to.~'""" el ..-v..::-.. Omul dePnda9tione.._. I.".. ·IC... a~ mo.).ev.bire.'.. " d " .' .ate _ .···· maiestrie: stidJalfgu1 ~iintenJ!l'a.. noi patru. li. .el de rterfec·t.s s. .' ~ . -acte.'.d. mtr-o . J. ap:~"arme.. .I ..~" .t" =:.-:' -" u.... I.01:" >.e..~m·e"a . c·u toate imp lieat iile .le·' .·. ~JrB." <_ Z' "'g" 0" 'm'".~·. . -·. &_ ..!'j.sltlQ.tate. '1. d:e.. 'c..'"_'.. a ~aSlp\ln8. ..'. pi:... un ·.nt ' 'C.o·'.au.. ""'"m" "'." .LiLru.' ~:. -. cm.-.. .~ .. ~ ~.ama. . tllA1n. D'.1yii ~·aexphcat ca fusese necesar sa ma ..'...·t~·:o·In ".' c_: ..'- f'iI'nlCi...-' .. .c:e·::--.l' '.:-. . .'... .esc fJ:~ g.o·:m' 1 n' oO·t:111. ...._.I ~" . :.. ~"'ms~'.:.ungsc c~a 1l11-a p~.. _)rII" . . o' ·!f. ':- ' '.' "'. d__ co.":-' t .U_·'U ~:. sa. _ ~~.. nu poti fi m'V'atat sa fti violent san [ncapatinatl Astaesti deJa.'.._ '_..t" -.a 0 . s:p'una d'-'.-.n-t~ f"~'" ..' -'. _- . .''''' •• ' '..~'~..- . ~ ~ . chin $.- • "q. ''I " .:.. .. faeea '"U' ei >.' _f _I' ..'." "'t·": . siretenia.Du~a. I gaseam mtr~.. '. pu ·atit t lov'iturile lui sm. 'I . 'mi\.e sa _ .. .' '...·.. '".. . d" ".ti~ a subliniat in.':~.Ul..' .:-.pe(.=- .fl~Jl -1' S' t. t ..'va SP:_!-UfS'1 ZDn'f. citeva rinduri ca initierea.t ...'J' Noi-s.a..'1. $11 'ImU!.. " .

". :". "- ~.li...:.Ur ~'.. _ -e- 'I.-.r~.1.. . :. ..'.t.fu.Ai vrea sa exprimeu toate aeestea pentru tine? rn-a intrebat don Juan.~:<.'~....t.' .·lIHlJog'.s.".·l .....-_ .~ -'" '. IL::)Y c .IU:: . -_ ..t" ~:·..~'A'" 'i ~..Expresia Ior de s.Y:1I1run'-"i--1.CIi'J"I' ~Vl':__.-i'" . ..·~~: \30' ."': ~ . no"m' h'1n :..:il'·.-U' · c''P".."..1 ].. omportament care se abate dela rutina dctermina un efeet c neobisnuit asupra fiintei noastre totale.ac· :"'ff~u-'~"'Ti'l!ii:W:_· . n'll":e~" ....'c '. descopere semneleoboselii fn ochii Isa~ ehipul meu.' d" e·-s_·t.. s.~nllit.a'·" '". ~ care po te nermlte a ccesulla vorbele .I:~: "' ' o &:.. .' c... eeea ce._' _.s.1.~ I • 1 -. . vorblse series clnd imi ceruse ingaduinta.'a'-il··fnr· c·e·Q'lI""n·~na~· '-"""t ~:.:- '~:.eeea ce stiam..a.JL .I..'_.r..-.. era ~ gase~f:.t"'. d tn.~uj.' " __ _'II ...:: '1'" '< I .J.firlI sa...~' .' 'J.~ . El R:factit. dar :O'U mi-alasat ragaz. ..el insusi eu neinduplecare. . " ..Poate a. :.'t~"'..' J ""'. __" -r-: _.'. Trebuie.\.a..J. _.. C1a lam :fttcut·gre~eala de .. ~' '.U .::i.. cum 8R1Ulle·. ·f.~liIJ.1.. :.'.o·~'~i~I1··"il' !lJ.' '. ·.'..'~'..I~..' •.'.wajitori1or vizionarl...". steapta.'~.. )~ ..' '..n.. RI.muse:.s:te~~lecomportamant care ·i ~. . vraiitorii " 1': ·U'CI. .a:~·ti"cer~g~f:I:uin'ta..~:~J:'la'~ .~\lJ.an. ..':LJ~.v[[.t C'-~'1moQ'f'I'!l~ re .e.l". •..:' .-.€J.. .in realitate'I' Cuvfu. '~l".n In.cJi..UI fl:OS. 'm:·~·l~:ea "ata 0··.'" .} .1 •.a. ~""". ~-..". 'I'~[ru" P ql'!"~.:.. .lup-...tt"!"·o nO'ua RQli. tu.$. _. tr m an'.!·:e n:..V. "I _. ~ stlilJqngul..'..:'&"I.on. I· _ '.. I~. "U.:'.. i dan seama la m .. ittteleg:i lllai.'. ~> ~ "e· . _: 1 . !ii"~." C 't1'l.. ..\t':~. .--- '. J'io c..·~ . '. ..' .t.. ...'.a rid.-.At· 1 ~. I..at :mc·a 0 data. _.. :.' .. tuAllJ'g/J: '..0'.€t. - ~~'?am":"I"--b"-"lar'" ~.~ [1:1- ..pe· ~ Oricine .ox...: ... ' -.l'l' :1"a'" S-...lrfft~lt a~tr.. Foarte pe seurt.- . dar nu poti. '.-I·'t·l" . e'n ..gasesc chiar cuvintele pecare vrei tu sa le folosesti.. 1 c ·'~·~ mme ' .1.are~ A tacut $1 tOlti..n'":z'. . . . ...la. p~iciQare. 0..:." . '...·'UD. .:. .~t:ilI'~l\A.JL ~. . ..d''-· '?~...()mp.ortam·entul·n·e. 1 ~'~. n' ~s·J .1~ ~ w -...':Jrt'"o~·~~.n:ro .vrijitori~.. '. • ~._ .I.tru ~"-JI.. -:.'4.:. ""<'- . _.r' r~ - -- _.~a·~e"." ·w' eS.u.:~_.. .~a..1I. . no: b .~:.at..:e'. - :-' -..-::J-)~ cO'mn'0rtmnent di~imula~.1u: -.-.·."~.L~' ~:~: -nl1ile.·u.tesa dep. .I . pl:re.~ . . -'\' _ . inaA oiez la tre. _~ ." . '":~ ..l..~ .c~a.- - _.. • ' . Dupa spuselelui.s~litec~iJt?n.. face tot-'felul de lucrtlti.. .simtearn prea obosit sl Ciaera timp-~'ltlsit ...- . :.. ·~'IIJ~I~. pe:":~ni '~'11 -~'U ·c··:.- I.>p' t· '1].~J.VI:a:Jlt.'.~}aces. t..-p·.e. J .t' eme.~:e~ .··cauza ap~:..'m:' <':. I" Q:-' I~_ n' "lIt1r9. .spus .'8 .. -. .a con1u .u .~.doh~ JQ~~ penuu ca e$ti ..~.. .at.l.J::ajito.. .:'dl-:-:~· _.rf·a· l"~':'.ri~s.s.-:':~.m.. ...1-..:"on.:_.."}13.:._·tl~J~.~ . . ·a.e .la· 'vo'roil. "fl: :.:Qe~ Z:.el i)l8U~j... r.. .1l _ ..-:" +~f"'·t'l-:n'A:1II:J '.'.at._ '_'.{-t e~'s-l'-'e:-:-" .'p~~ecis ce se rcferea. d'~le~' :'I·n!i.1 - ~.. m"}.I...·~ ~ - ~'~' .v·. !!:ll' ..·i./ ~.gr~jorare mi .__.are.a spus el.tC. p "..1.p.-.ll~" '['Ile-'"n-."----'~.u>_:.lieplasarea punctului de asamblare.1."'.': '1' ...u·..51 importanta.e' ~. ca ."'~·pro-..:L ~" 1~'" ~ _. . tBn·p..... mtraeit Mi-a explicat ca. ~ ~ .a"t·e"· '~'l'~ 'e~:·f·'_·m'.·dpn Ju. un'~' ._:'1 .l.k ~iII.c' '1 d·:'.l':lil! m u i'~t<~·ri s··a·~ rim.. . '~. t ." aJL ¢U. 0'b·l~c·eaz~a1. m-au Indemnat sa"in'Cere din.uf}une. 1'. a.. ~....~ j'.vhI'. . Din privirea lui mi -am dat seama 'c. M .P:reoc\lP~wea.l'. '. :-..an.:l'o :. - - ~ - -).:. U\.. ~i. .. U'\:.i!ll.eiune . --'. ele repre:zinta proprietate-a ma:gjc 'a' a ~celui 'Cafe Ie .ontin.I-:'"..S-$:i·deplase~le ·:PlJlnc... vraJl. · .' : _ -. 15tWw.. I'.cfj~:~ ... ' r .~e-leste· 'vrajit~~".>..ob. . 1·' .I 1.1.·tJ.'.u n..~_< . ~"~~~ sa~ n"ul ··[:'.'" '_.· '. _ '~ a'.J. Am ineer-.j!l.I ."t5/''"''t . rt 1 cO:="m~'~"p'-:IO"CC en .. 0":" _..' .O' Pi:n--t"'A: -a::'. ]'.. :..~~~ exp n stiam E·'lii an r·-. _ '." . _ ~r-'~\~ ~ f'.".. ~ ·d"·· l ...J. ·m·.e' iijtIJrnpl~a.":'\# '.·d'e·€larat-·d'B accord· $~i $. . ...n'la~un' ·"IT"'U'] tau S<rnl~: l~" u ~t?v-~ __ Cred. A"'':' .pen... Acest efect . .. . eel :s':a".L·.. _ _ )QI'1i ~~.J. .~:.< .. Iar . l-am rugat.:.: ~'~ J..~ . irrrl ceri(in'g. bune'. .a. ~ i:)~ ~_'""._. ...~~ '.'·d:"e· . O'./ .jjV"·.Spus. m" . a eonA t~uat_ don Juan.'" ~' "~-"'._ __ ... ~.:..aUta aaar' ca fdeiyirl lmpletieiti..!'_. .·:·~~: a""rf~l". sau brutar~ .M....._. si raspunsulmen afost un alt hohot de .".: 0 'regula a de. .~.trav€'-¢hi ' produeeau un tremur ill nuncrul de asamblare .~_~~ ..... U I .nou.·.~ ". .. 'q.. ' . ~~:...~. • " •• I.~ ... 'sinlt birle'l Pur ~$isimA p~u.(1. Ii definit :staJlcillgziJ ca fitnd ana de a folosl comportamentul jn chipuri ell totulnoi.c<" •.... Nl·"':~ .I "I~~' ---..• ' _ 'Ql'" ..stalkill'~~{Uj' este ca:un. .. 'a:: «J._la. ..ltt3'ID':" ~aJ..- .!in.'L. .. . Situatia ml . •.~.eon~zi~ '.. '.c.'..neo·bl$Fluit este cee R"'..~~ ".ub(ta~.V<. .' J." .·~. ·.Sa~ p'ut~re.. I ."i..W.:.Prirnul r: nrincif:liu~ al.. v..""!' ''II. d' ea' Q~am7:"i nO..a.tato:r nrractjca r' .'1 . ~.'.''\\' . '~': ~:_ I . r .. l.". le:· ~:r.~.s.n m.-··I~.f a ammtat e ea. 1.g' ~y~. Cunnd au : }..I.~'j.-:.~'.·c'~Qlt'· ·nl'l!!l>v-··e·'""l -~P.f..':-' ~1 " e.t:': ": ..JJ.tun~.''- .. ~ 'U!..pe·ear:e ·:~:. i·t'~·.-'.:~~ ~- .' ·e. :..! ..'1T"li'11' _"--.' .1 " ..~~.U~ . .y.'I..ate. '~ 1 . Dind dovada de malta rabdare.. ...:.~~..Jt' ~":. '." - .. de C.1.. .' ._:Iii f...l. ~~ .!!II ·p'0..reuseste s. ca $1 cum at' fi 'm~eteat s.u·at. - .o" ~ :- .de neobisnuita. ':'..tyl ~ ~a.~g ~..lIl~~_ l' y: .ta rt a. pie .f]""'l'l.. _.t.vizionati din timpurile s. Dar fmi lip'isean cuvintele ca ...y. Den Juan s~a. 11.. - .' h ·d·~·ar·" ~'~'nll..~ • • ~ • • '" ..~ .. '~"!l3L'F ~'U- I~~~.. .·I:l"' .c~.:..a....o.t..\- •.: .a 'po!z~tie~~pio.J(-+..' ~ .1 "... 'qat fle·......~ aste:Rpta. ca" ~'" ~..:v~ ..~.ci m--' es·chin 'n'-~ ici caprieios -~.J '.i '.'m'~' ·Di'ill·~:p. . . mca'eradenclnteles.Sti:run. .·"'·c··:a:. "\' 'r"'~ p-'e-··n-··t~iIa-'s\t'~a~'.. 'am mceput S.tar~i.....~·r-l~: =.:im~ll..rna.~_. 'mult Id'eoclt s. <' ~.~r..~it .. C"~U 'Y' ' ':Q!'....VQ'. '. ce urm'.II _.~" . ·r··J!'Im''..:t':e" 1.I.onta t:· ... - ".<U~U ~J~"!:~" t' n'8" rf. .]~I.-.. ar·".~~~ft"nlb'-""l'.din ac:easta a.'. a" s-o'" . ~['fata lor-eee 'a'.~ .'_"..~tl1.J".: 'V' ·o:··r'"1h.. ~":O .ge~tului .t. s. r "_ descoperit ca data.a-..t"'.~' __~ ." .~i:r"g.J -.-'. .t. / Ul.:.~ <"~~ "'m." "..~ ~. '.t~leaQ..(. . t:'en-·ta ~l iM:a ea. '"It£.'.e nepo:trl.. ".a.l~·!:.~~. :··._.i. .(B.~.'.~§t}asca i I I._ .v. ·:· .'-. '":~.~o'~"'. e.E."...enlle:nu .. 1...I.(11.r\ii..' n orm al din viata de zi ou Z"· e m"' tin"a·~ Orice .II -'0" ·ra..:.. mc. mt}o.. devarata problema pentru acei ·vr. - ..t'elBp'·-.. ' tru" . D~o.1t:.~ .u.mi se.'""I ' . ... ~ ~ ~ . ~ 1..u'm:ti~dere.~.. ".~IUJ. " el este cumnilariv .. ":"·. .J.' -.· fit:.'I " ..' a'" '"fiO' P~:UI S::' 'r'!~'1fD~n'U '::? <>.dl-~ s-:.~ ".$:tiaQ-l.. t·. 1~'I_:-lU . .. no' 'a' ~te·'· r"'e" a" d·'·ar···· :l~tl~ I·I'"::n..·tn'l .":·.. .~~ ffif~'~c·'' "a':'_".~l"W'~'1 :-~a__ moralitarea :$i simtul estetic.._ c. ~..!"':'C!:~. ~." '.tEuci reactia 'a .. .:' V' ~~-:Lr '..~st~n:gu1 pe}..Sia explie .:C'JlP'-'. __ 1-: _.-.~' "l. "....lJ. Vr~jltQrii au ~:" "".'~.\."' '.~-..~.\"~'.ridiG. eil punctu] :de" m 'nu·t'-~m--.~lle·:-· c· ." . Jemper~am.. ....e~"n'''··l···~lnr·!·Ci. .~..-'.Ylt~ l"tOl m~.~ de-esecul men :$1. pentru scopuri specifiee.~. f' co' ' '.. :.samblare.. ..J::" ".pare amuzant 'ca.. ell ~eteniet. -... 4·"niurn: tt'~' ·~·a· :a' ·3 'rn·j. '"."".:~eu. don Juan rn-a mtLe'b. -..-~~..~-.'. ..Y-~-~..ma..i el ~'ad~"ar'~'..'·. Ma.... . -' ..J...c::lI·?ll:.. ''-~ " .-' Ie.".'~t"e:· q: ·. ."..fa tului de asamblare.W:-I. ~urabdare -:si eu blindeteiO' Am vrut sa rid..:~ . ':.. Vai8..'.r. ' .ou.ed:a. aID· '":.:.~jitotivizirmari. bnrile mele zilnice .c.lm si. S~'~P' iractiea sistema tic. miscarea punc.l' ...:..'1 '.l.~'~. ·m·'·c"'. '.- ..""': 'oe' ~~. l: ' ~~ . ---u'''.a parutatit. ..L' . .. J.:.a"rle·s-~·'nc . ~.d'. ' ~ ~1< I '" .loa"':" '.1:-..·~u.Ii deosebestepe 'vrajitorii vizionari de simplele 'v. s-an uitat Ia mine..I .§l reusl sa. si sa orienta eu m'A". ... . _.~.I.ce putea Teiliza. ._'.

". . eo' 'so t"""l~t\ dC.~ <a .-!':. ~-~ ~ "." .a ce. ":I '!r .. a explioat don Juan. •• 1.. noi.\ . :m' Ide aeest luem. i "?J.."-.s'a. ~.a sa. 1 :. Am privit 'tinta Ia fieeare..II ~ g I~"" ' ' 'fl".'·_._ ' __ "'~" . .g:lsit raspnnsnl.~. ]. Cfi"~. '[ . .'~J.L". intrueit este verba de 0 stare foarte greu 'de atms.] nu reuseste deett s:a'~si~ mcurce mintile '11'0. vorbeasca. dar eu 'nu.e"cil.:.. mar aecn ..'iiip''Ut'"'l·t" c'" -a~ .:.e§:1I . momente 1 .I ... In.m~'~:~'\~:'~.1.ll. seciole in nrnfa:" rarl . ....:_ . ~_ILa ~.fUire.~~.£'!O'ar·· sim team e~I". Am remarcat C~~In u.I _' __ ' -!_ .~.-.:.dit._. " '+0'0"" I 'a".~:j:'. 'attt Uu"U.·:_.". d .-.sa._J._' .t~ :. .uimea PO'Sl: ." '.oil.'. la urma s.a. ~··~Haide". Aideseoperit singur rasp mnsul altui vr~jitOl<fji n-ai suficienta energie ca sa-l . 'izbucnit itt 118. c'a 'mca ·'11U in.'· ~. v' !11 e 'm' __ e' . ._.~' .e\artt.a~~~um.""'~~n~ ~ : .M.idee ce 'facu.~< .d.._.! in. Oare am putea evalua mai bine .c' '-"bi"'~ ..11 mat rapizi d:'" :····#<. - -- ..o Incetcl ~a~ij ·.~·am·~.".. UaIl :s. ~". '..·.. u pomit Pt? a _. c.. .... . Don Juan a connnuar . iremediab. rasa umaria at fi '03. r •• _..uo.ro$l\~l. int"-·gl"'i~'..A' 1. :. .. Ca S:iFti'!tras:pund 1a ':mtrebare.·cQPsdinti e:levata .... tns-:a .'b.. .. I _- _'.O ~. p'o···_.c·n-··~~e.am marturisit ea . ..e: 'ffill··e-·'··":m.stare de eonstiinta elevata.' g'U1w." '_.tit incidentul. en nqrnaj.. .·a .~I l"':'.neputinta de a Ida glas g~tndwtilol(....l'. ~.' .g' 1'1'""-1' luc "-" p... -~. .m. ._.~..J..0 situ ··~t".".. .' __ . man:ent'.'" u. haide! mi-aspus don Juan. II! - ""'~L'1"" I.~·a. '.·e'. t __ ' _.rin:zi. atit de.. _".a~$i vo]b~ele.QO' "r s~· Q:p' .]1' ".'a~' ..-.:.~I.<'."'". 'lift: c:e atlUIlie' 0 deelatl$ase~ 'uiuit.~ . mi~a g.litl'tl sen'tirnentul care m. ma a_g. VtajitQrii spun .~ _.. -'.: I.g.a ·§tiu.:. ~ "~.\..tt t1D. '~1 0 folosesc ca at.:'il~I'-.1. am :I·~·· __ . I .:I.i.mi-a. -4 ~ ui stffl"'lff~T""".tam. -' '" :...a m.I..traiam eramai mult dedit.PU1.. . 'resursele c._~..(11'"' . ma.". _.FIO-r·1~~'-lg' ' . rral. ...1:Qi..o-g-_[~~' I .. tr-:p.". ~" ascu. uvin ·te-' 'f} In eori...'.·..uG".. h'1l1 f~'"' .~"' . ce rna..fi ::r:etr...incomod sa spui creator de . Nu 1-. .--.'n·""d:"a·:~H\ £'f-. '~l 'm'.... . _" I Dar • . _ ___:.a. ochii . ~m'*"'' '"lTICAl·t·. nu existaacest perieol. ""~-h' 1 .c. . A .legearn rnste ~ ~ -_ lor. .. ·GOn·§~·l~.m .inim:ag.'-.:.':r:"" .a'tdie. ._.'I'.. till _-: .- ~ ~~: ~e§ti0 fue. ." . valoarea supravietulril.J-U lij'.' .~:1i'ii'd" t'"-·~ "' ' '"' . i.':·ru. mi 'tT·. .I mai ._ l"_'" ".~.§i ~l .'b"·"'-..[~..'netimll :ele'v~afaeste poarta spre in. Nu mal reuseam F$~arna concentrez.- -::_.jot'atea dte neconcepnt '...'R' "l~ S'X spw'! :~I"tl. ime:diat dupa ·aceea. gJ1~~_._Mi~·at~ll amio. . _ Gindeste-te la aeest lueru.abUa.sera ei san Ge_:facusem.-": _'.tta. _: .~.~. . :m 'utnia~ -'~Aian."" I. n . Cu toate."':~tZl Pi::!i.. omur. era...' dato. !IIJl.ten.de inte... "I ' ._. _.··I-::_~1.. nu are: valoare Ide s.y'ea". s"e. nu l-am mai putut urmari.lu" Ulll. .- ~_..t-'rAl .--. 'gml~.~...+l"" . L.. Ii PI'Ot! spune oricum doresti Totusi vom continua cu denumirea de '~t/~Nl1:.'.mo.~.." 'c" .e·e~."..-' ~:.··. .md.'I'. ' naAH ce VIe"' ~ iJi'.eaceea imi iiplseau. ' :...a. . fie 0are· cuvint rostit de don Juan '$1 ~a.! .ise cu 'oumai citev._:' c'· 'e' :' s':P":'lun' --~.ghicitoarea.a~ Fo.~ :. . gmdnrile mele i-ar fl Iuat-o Inainte. _ -"-"'.:-'~' snuane.~~'~fit"'li.' tl mte.'.facu:se s·~~t.~: I"I': ..".at.. do:n. Inal ...-. I .._..I"Iij!~aI. poar . __ l I'_"-J-IIJI!II Senzatia pe care o..citma.'m:uS.][e MI......~_ ..~.~.u -.:.-. e·y !a. lailfel._.-~ C u "~'") :~l S·a~_.~._I.':__--.J~ 'I '.' '.ruAt.i.."A~ .-tnt _'e.' . .bni tineam gura desehisa. mtte'. d .sa lIe m. Totusi. pe.llI~S··':·'' . 0.4..lt mte'l. '...:u~ .C":":"~I_:" ...I" e -~-"'. '.-" .m~:.. c- ~ ~~:_ _ .'. 1uan ~i .. .sp. ~ " "I ~_ I.' . . rev'eri:ei mele. ond-'"u"C' .:: ..~'."'u...'_ "'<'-:-'8' : .ata. e.Cie: simtleam. denumim asta arta absurditstii eontrolate. . Lsam simtit.Jl '1": 'Ia·· tot 1.S. .at_ 1"a..._I:.' ~:. de rID_·..•In acest eaz. c:'"uv:"m". fu... oricit m-as ·:s'traduil. ..em sa 'v'orb~esc:.~.:.. ~" eu .J!.I""' .. .r"Ji ...~1·:._ '_.~ . nu aveam nici un fel delntrebari sau . _I". Q clip._ '1...~'?1':"--~: fi n ate ~'"..ea starea de cQ. ll....-':-~.se 0 ~: :_.' ..U.:n".:._.a 1"". exist! poslbilitatea inf:iJna caun om de ri:nd sa atinga starea de.tv-' ~y-"._ .! 1I1i1"'Q(1i~:: '~~J.r.dar nll. .i11. .'.t~$~\gjJJdurile. '~".nil ave3m .spus el~!cQn~tiin:taYele~· · 'veta. M'-I'a: '".Ula'!i n. Dar nu-l puteam exprima 'in r cuvinte. de regula e. -..equm.slttp..a .' am' lll..'..-.. ... ·. . nl~ULU~L'v c·-· 0:'J..e DU" _i-am__:.':. voi reus! pin a.lie a.t.! ~:...._ :. 0'3: :1' _ cA nemilitant.atit d"e pra.*~ -:-• . . c "'~I _~ .upravie.~a: ttempt .: .'..am-lntrebat care ar fi ". Qlar':~ap:U1l).:..e ~.IIIIii1.ople. _.' e'. .' 'J '..f'--' . ".. ..~'_-'.vat~s.~:.. ib .S6&e"atlt .. ':'.··. u""a' "a-' ~c'" .._ ':'_":1 '.~ it:Vm:\ ~rarneIl. c' _. st" ar'"'e'a' d'·A ". 10at a..an~.... --. .~.nsi.c~u lupi. ~4' :'1" To(i trei au. n- 111'Tr'liI1l'..'~ "'b-' -".in._. ' '.. gto. -a~·t·'~: .... .ex··•. Aveam Arora desehisa '~imi se pares ca.U · ..t' . 'J"' I -'..:' -:iQ. "~ .:(... CO'pU.. 1"'8ill P"rivtt linta: Pre. g ~tL~ n . mintea. ___. "-iQj l. faci in.! du"'"P'""~ cum.a. buie 0' energie .~-.5:1'" ."··'wi Qute'atn an.~I.acestea.~I--." -- - .n'tru...onlen'tat el dup.na ancorez de r el.eg .-u 'Ii n.~.rQstit~<d.. '.: _ .. . w:e€ha.Juan."'""'d" san.'-"1~·"~-.ptlS: d'OJ~. exprima binefacatorul meu..at 'P"'6·... :~.. . ... daca .:. [.rIS' ca A '=' I'La auzul nurnelul binefacatorulul perfect. . Altfel.'~.are.i...~11'1 .sp-: ' ' ' e'~r'-e"v' e~-n"/ U'~..:. :1.me. in.' . I "_':"_ :_..u .o.' ~e'.ll1 per .:a. c.·. ..aI'e ~~_sita"tnj." j' ill!!!)[" _I 1 -1 t '".on :. .cti9.e..ait ceva ce ui:tasem.. gl)ic. C·".. toti trei s'.~.."".~. _' __ .-'~'-:11~. ~u..un.ll$dOll Juan._-:_:._.:t.. __. ea si cum as.mi luam ochii de la buzele lui si ca exam Q..t.tie.. Am HlCbis.

l. s.ea '. ..sa dorm" ca somnul natural readuca Ia o stare normala de. 'D"..':~~-l""'''' ':'. ..:a.~'.. ti d... ...... '~'I .Je. eel mal spectaculos rezultat a fost 0 in.~t'o:-:··r··'· iIj.'... ' .. ··e·:·X1"..- . .ttdkingul..:.. ~r..ff . ":'~': t1!t. ".eVRut .'1'..£CI am m'I'fi... run ...:'-- "'1'~. .·. '.~ . '.. .: .. 0 patlU' ~-' 'n.~".. - .'.:un ._ . '.'"e senrtimentul ~. ..c~o:n'~tiitlt?~....~ " . .... ·.' ·C'·' "a'" .. ~u reamintite cu aiutorul memoriei.::_. . '. in -:'--"."" ..-: I .. '. LJ! ".face 'p._ N:u.· ...:.S.. '-t' . 0 POw... ·t··:. . ..t·a de: d. .'" . ---_ '··:'Ni:nla-··· e .o..I_J...1. 1 1. __nlVeUllil€.d·:'e. .f·'. e~r~..prlll1.a pe .-'...' .'--: ::... l' '"b . ~ ' -'-' ' ·$P~'..~ ~ i!!'." ..·~. .e zai . ele'v'. ~ttu" "1' .. .. .'.... ". .l:~.:ii .~JJ8 :~'I'..-_.-.as fl cazut :mort ..J.. e:. nep'utin. :V'. u'·c···ru' :· .. 'ta CU.. ~. ..a.--..:'alui tr :" itirea ..•'. ':..ID"e.'"rna asez Cll '. ZIlla aceea". I _ . - -- ".·a.." .' :" d'I.:-. ".' . sa.i.a~....Mal exista un element al'G..""'.. _ ._::-I' _ ..r" .millte . " ..e.'. . .[aza .a....)'.a InlatleVrarea in.s. '.·. :'. 'un "t:I. . I~ - • ~ '.:. : 'f t..arte ~ :..-..utItoa~teriicare· fili-a.'. ~ ..Jll.e.I'.-. ...... -'oS:~~"i d·-:'·~·.. '1" . ~ ca.·..n Bl'1:~.-"artLnea dom ~ 'c'e-ior care.. .... -'..·· l ~. _ pieioarele sub masa de cafea Silvio Manuel rn-a _r'.1n.. :'._-.' .. c .... " .." ".m.u :'· .ca. ..c~lS. Cu"0 secunda in urma. recomandat .· ··:t·."..1 .l. :.~ ~"} ..n·'I. P. 'w... 1. 'e SCtWIJL.'~ ."" . .. erea.t". "-..·mcercan.Z611tat .]':. '··11··'' '···..~'.. '_ '.eac~tt1."·· ... :. ~:.'.'_ I -.ex.. . d'l' .. ' .'.'-1I'i1 ." ~l.rtI·.":.: ..'fl"1" le. ' ..".A. ...-'". "iI .~a'n: ru' :.: C'.-rf'''' c...-'. ~...'''' . __ face pie-'1.lce.e\ .ll-·'··'·~'···'·' I.._ ~ ".. sau daea don Juan s-ar fl pravalit 'fata sufl are.~ .se .' C·.~·-'.. ....'.: . "'>'....1n{el.~'."...I ' '"-:< Ii '1".. -..r't'. .:. putea sa-n comanzi ~.'·m~'._. I".ea cuno....ale s. oot 11 .ra.) ..' ..tClataii '1" .ll..l 't"if:'ir '--:.. '.·.:-~.0 situatie deosebita. . . .a...'nnp ···'b'·. _.wrait ..'~'.·iI. rna :_. ~~ .lemina IQ1ricu:i... p.94 _ .' .J.".·81..sp.~'ll!An'l.u.fix.' .'I. :<\t·'--:-· {~l_. ..~ . _ ..t.'.~n··.'.:~ ~: 'It-rilil.me.' I •...A -": ...· .. .":'~'. ...'. •• •• • ." ."_ - -- "-. 0. ... m".. .-.. n..'. . venit In ... raru .atte Silvio Manuel. m a "'<.. m '<~.' ....·umn~ezeu~ v 7:1' .'tar Cf:' . uu te "ar ~.~"'i . 'D'·· In.Ii . I·' ':.art·L. 1 r-e'·..ris.'. ~.'c. ins..a"nn._.. prol es(}r. at~a e~¢ct.. '. panunzatcr. .::anu'e '1' E':·'·' 'I n. aJuu·ge.' ... ca.-~ '. . . In altceva A': ·.. t-J... :~ '.f91o-sita.~ i--: . e. Don Juan s-a arl\ta't foarte intelegator.:S.. ".':.."'1~·.•.. i··e·.'a rammeam tn acel vechi post de observatie sau daea pomeam ID..- ..Nu-mi pasa dac..A C.:m".:. _..: .ce. :t:~ .:! ~'r' JI ~ .).uLea.pu-s ..'.".. ar·'3.. .· '. .a"lllUea.~ -'t"· .'.J.-. '.:ere nu.·'1. .as. ..._. pen.lpl._l ~...t.. .._ ··vnl::J...''c..·.ten{iei ap. '. D··..1·a.' ·':·hi--·· .am.:hi-:. . ... C' '.:iQ4_. d"" S::·. t.' .1/lel .' .. . ·1'·... '"_. .drfer-e:n(i." Amintirea celor patru stari de spirit .. s·p. . .-". ClUJoaS.."......:"..' ~..lnt.._P:'". . C·:·'··ai'. lU'-I'" 'd.. f-l- .... . nll .A··:···. ·ace.'.!'- '..'....__. ':""' .'~ de gama.~ . .ru.[~"-".en.0 .~'P" ·....h deoseb'[. si . '.. .1 . .el'": ~l Uftlcel t"...c.'..·1 zblrlit p..:s. constlllTfa" .m.~':-" ~. . urmare ..-..····. .~< :'1 !".r '~'. '. _ mai ascutita. ' _I • " • ..~.ea. ..m..': e p.l'O.-<" " ".._·or 'P.- ~-." .a.es de eer co'n.' nnntea mea.. .. . '_. .' ~'tf. ~..-:.·'I.. Ita_ a~' ' .tuL:l.1." .1 '.la .e~ . '.". lex.··.iI. " .' -:.te. " .. . . ihon ."'n. de a.lILll... .:.. .. h.. ":~I..re....'" .. put. !I " .'.. de :in.-.-. . '.a~ e"es .~' "'.. .ID'.' _.. savura in intregim . . ':C· ..sentimenrul cople ·-·s-.... A:··m:"1sim ntit c a·': mi 8'·"8·"·'· ... ··"1 aato I :lea a tn.."~g'i n. b.:.::-._.'.x'·'·p··mn--~·-a. 'M": P'···:'.1 Cu fiecare'... _ . ~~': :-""".:'. "f~'!...' .. '.condus Ide mln..am. M:···.:-.:e._. ... . ...._··..u..._.. • ' ._ -'.-to. .... 0. . '..'-". --'_ -. ioesa asup..'... ..:-.~. I .' ..' .." .tn."" ~:.:A.' LU...iI . a ca pe :.'.a~a':I_ar.-'·-'o·-"n·· 1":..re..'.o.. .-.-:-'b' .·t·. I .'-'71n10.'.~.plicata~N u. '.'--"a>'u ~'n:p. '.11. 't'~p... ·.:·a:'· ..-::' '-_: .' . >.-.oi..' .Ul·. .· des _ ..afa re'p·. 'fi'-' . _" '.._.Intentisl! a tipat el! Iateatis! f Intentis! 1'..·t'a.~. . .·. - - ~ ijll '.r _i:~ ~...-'7''":> f..-. apoi prin tntunericul de smoala...'~.8" . ' rye ~~'.e.a ea ·.-.:.._.. _..'..eafa. ~I . .' .:'.. .Rat. __ . :'<Y' '. .. ..:.. anl ."..: . 11i p··:"e' L...' . ..' '... . .t-..w peolu._"" 'ea·_.. nrivit ._III!! _ . .__.-a s~fahlitell asprtim. I' ".~I:'C:I. A tru· . '.' .:t' .":: '-. " '.:' ..d..vlce-Ilte ml~. .lv~ ~Icr-. :".t:Av·'·a" Ul.l '•.. M.cu .':'"...sup:ra.'::'".~.: ~." '" '.'f:'IiCl'!. Mi-a.'LUl..~:.. ~~} . vocea lui devenea tot mai neorneneasca y.'..' p.sus d:' "::-". " '~...·. L"'" h'u""ll-~' '. --.~c-:-'f'..'.'... .!''IJ... . '.. _ - ~. Mi 8:···8...--. Tom .' tl..'l ... . .·· _. oOlLau'. __ '_.~~~' ~e anume. V~:"...eolt ..'l_:~ . .tpa. .·•..~ .~..a....fl.: .'"(r]-'-.. . :t.'·e "a'Of-asl to. Fara sa-si mtiste 'un s~g: U1'-"' mue"c.i"c..Ulllllezeu".'.a ~" '1-'_' t· . =-.el.: _..e O'OSls.:. :" . .. . ..>" c~~.....urQ.. .:'... ... ~ l.a. . ..·at. -. '.l....S··ie··'·n·:· imen . ." . s~a . an'I.~.~ . de 8en(lmetl. :' ..e.1.mea era..: . ....:'H'". ·'.I:oirb "I. ': . ~"':"~"':'. -. .e·~e .._.... .'~'_'-=~l...ejn..' "~e~=-.: -. .a.' .".a .intors..'~ nY./. .-..' ':.n..•. - -.-i~..}:a._..'l d··::-:.'C~.IL! : "".". 1.. .clcc:.. ..' La: '>--' ··... .. ". ...."~ '1<"-' :'.'-.''-:'1. .· ".'j ' .f:""el!i ain ~ '~ . '. .··o··]o····1ili-'... 'I . ' In..' . "". . .' :. S-8.. .'~.. -~ .'.. '.I .'. n.. v. .eJiea ._. .···". ..ac. mtrateii' Dar hie.-' ~: ochi negri ca doua farlme stralucitoare de.'. '. ·J....'. .-cunoas·t·. ~":.'~ '..: If'II.. .·~'.. ·d··' .rle..ii.·t· . ..C :'~.-'".._"'~ .:'. ..·· 1·" '.:. ~'n' 'C:-:'U' ·v·.[1.'::C .-..' asiv :a._'~ :. .~e "':"'.era. ~~.tn" . !!!5' .!~ .L.:. .·-···...·to'·:.:--C".'. ..a.:.ill ..'~I..enfA"a~ . po"..'-.... '!Ii " ~ ~ " '.•a spaimei pe care 0 simteam..-. ~'-I ." '-...~-. . .. ' ......~~ ~'::-l.'" . ' .- .'~ . carese lungise in foroliu . ajutat ' ~a"'" _ . "q.e groz'avul~. ....- - . :' c.".. ..-'" "" .. ~ . "f··o·r.' .p:.. . spatele la ea.··...e don Juan~ N'u. . . '~.'. ·. mai mare dectt de obicei. .."I. pu ...-··c..." .... . .. .W_I_- .·C._'_'.-. n... '~"". • ~ .: seas .'c'_'" -- ".u... PUl. ai trait.~.. "'-_'.--:.-.. ~ .~ sunl!-IILa~.I1t'... cl.. ca..f""'. '·c:"i"l' '--: ~b' ..:. .'in.. ':_.···. eu :atit :ntaip:utiti de rep.. .t".'~~<~'J4. Nu mi-ar fipasat niei daca ." '1 1.- ..:'.msemna dar . _... :-. ··c ....J.$I~.."'J-' ''\'1: ~" .. _ . '-. .a··· extins s-a 'seh imbat brus C:" o·"_' :.:._ . (tJ.'' ' .u a fi..~.. ..... '. "" . ".'· ..: ..at'p~... .qlii anl ~m-'-:t~le . .-:. ..e ".·c"e~~l..'.es" ..: ~.. . -" .·~~:ir1t..'.".. b~ ".' ':. -. .. .···· Du... ·.. .tI . '. e:"u. . A····.ui rna epuizase..: ...' (r~: 0 ~.p'ut.m'-c.j't'....~ _ " __ - -- I... - • '.'.'cV· ' . Trebuie sa Ie readuci in minte cn .' .: .t' .l. '. :() _.·lil.'-..:t >. I. .Ji.. .. -.:U..1 "- . -- "- • •- " --- L"" 'j' __. ·:.".am: '. . ~e on'ce'l. ' I me-leii' . §l :0 1: VI-O! P. ._ _"..·~. : 'Le···. .." ··.:.eai ...--' '·'·· :. .'...". ..-:.' c:'tP. " " .ti~lap:a·p>ma v'el "...... .i\..""''iI¥-I'I'1r'liiF.(1.. '-:-'.._..io.y.. obsidian. ".~t. y.trare n'll p:utea .'..-n·' ·~U.:·'t:t:)-'t'"'·a···:-"I ':~-'1.··u~ ·a:··'ce·'~'s'····''J<'< ·.te P-:-I" '. __ .'::. _. ..-" " . .. ' .·~l..2Jenta 0" 'PI"oarta de.':':-:" __.·v. " .... ama apcu . ' d:" ."concentreze'. constiinta....: m·"c'~ la '·0" 's"'t'inc".ar nn 1 . ~..-. s-a orient at direct sp'c're r ~·'a .1 ._.' :.O"I."' "il .. ..mal m.' c...1.u...p. ' #'1.. -.· espre ce e 0 verba. '.'..em l. 1 :-.c .. •.. '-'.. ..".. .. "~ -t.a... '.

pragul este momerma ra care: spma d~aza~i '... .. Dar cmd aetionczi.():La" in . rom !in profunzime. -incIt rru l-am Iasar sa continue..~sa las rormaunnea fhJ_i1LC'OaSa S11n~_en.. Am. M-a:m simtit atit de amenintat.. Don Juan a. " ~'~". tat aveam__ 'S:'R_. apar.. .I .. . anticipase 0 reactie contrara."_'''''''' ._..t. cind anl surprins-o sclipire d./u. . era.. S~.Dar.. 0 faei foarte bine.:--VJ. _ Imediat dup..a anun.a'~I.ias. nu ulsa ._'Una dintre asemanari este ca.n1~gi pinitcmd ueenicnl atinge aeel :pr~~g~ irqW.: .~. "7". . Am Inlemnit.n1tor..patrulea nuoleu abstract.... Spirltul ni se dezvaluie....0 data.iiiat.'.. continuat el. .... R:--':.si Gnp._. • ' - '-' or "II • Don Juan a ns pm_a cind .al)lfin. colo. M~. ... '. _ "... Vrajittirii deseriu cum ~pirituI sta.. de pil~ este ca ti-e greu sa intelegi spiriml cind te gfndesti la el.m._0"""''' __ = . este un act de revelatie.. 1:.s ·ap:Doapie Dnu.. '.·c'. I-. r: '.' .:.•.a' pogoririi spiriiului.1: :c~'. In.:. apoi s-a Iasat pe spate imr-o pozitie relaxata .. spus ci nu-mi puteam imagina in ce constau .. '.. •• . ~ VrajitQrii cred ca. e intimp..'i "'" '" tentie .' :.'t..' _.are 'ca ~$i um nu s-ar fi :mti:nl. dar el rn-a oprit.···· _.:. oncare dintre noi se poate indeparta de el. Asa era. pt~gul e~te.atqrul :me·u. ~itotu~fp-\. Nu aveam idee Ia ce so referea.L U I' · I. cu o miscare a sprincenelor.. G. f t'"' ·"Ht"F.. trecut. ii' )'J. s.U ~pun cit pogonrea spmtUlui esoo. :E'A... .'··.. ··m~p{).. Vrajito. vrut sa maridic de pescann.:I:~.auinceput sa7i 'eUrg~latlrimi po ob .a..la pinda si apoi se repede asupra noastra. b)t9tdeauna te dai de gol.-. Tonul vocii lui Don Juan inti '7!.1. a SPU$ el. ~_ '. si binefacatorul men.o r__ (J.J..-·E~ista. '_' •. ".·S':_~••·~ p'" I R I' T' -U:. a. :nQU...""~"'""". Tocmai ma pregateam sa rna.~ . .e siretenie in. ~ Ceea ce vreau sa spun.'.~.. _' _ . p-_: 'O::-~-'. De-regula.s~ ~isi-a pus piclearclc pe un scaun.'..' O i IR··. don Juan m'" ·.: ' .._ i~·asi fo.. nu-ti :rp.:. . l _ J binefacatorul meu. -C:a_zill h~'.l' ~ .a prinz.--" observ tot m "a~:"l~: nult..a: aceea. dar daoa exista vreuna ~ posibilitate care au mi S6 parea de ~~t~a sa ma linisteasca ..:i~ spus el.Pe mi ~a spus don J. ·.•····'~.'"-: .10: masura co te vsd .AIpatmlea miez abstract.n . .aminteam rnomentul m care spiritul pqgp:r1se asupra mea..'.:. care sintem prada.··ali!l. Probabil..iil. 1 \ . it ~.. ochii lui.. · sa-nmi ·1.. timp Ceo ne gaseam tnca la masa..$i confcrtablla. ~ nU). de a. petrec 'em noaptea in ·..Q·TI.·'e. binefacatorul meu si despre eel de al . 'uncQri. 'c' .plat~.. prag care.tn oriceclipaimi putea dezvaluiceva. Mi-a spus ca.. .__. 'fuainte de a. pintID momentul pogoririi Spin .~'" . ctnd ..•.~ . etta asernan are extsta. . ~. spiritul 'P so afata cu usurinta Asa eta si .: .. puncml de asamblare..l..$i. en abstractul.'· _.'.Ji.".gmta~am sa-Ii spun o poveste despre. ' _ _ _ . 4· .sa de a le mdrepta sau evita. .-. '" .g.: .-:-i4=J:".~avr·aJI. "'.' asemanarile. g<mdi. remarcat schimbarea mea ~ia ris-oarecum mirat..'" •._ '_-'. tre tin ~i uan m :J '. ltul . . pleca sprc . . c"'-'a'~ amtndoi '. in intuneric absoa lui A .Ia. •.~a pe~Fl~lar1~I).dadea sentimental ca. .efac. ie Ll:' b.amtrebat daca lmi .st recunoscatorsa-ml f vorbeasea despre ea.inoeeti.Alpatrulea miez abstract este esent. s. . binefaoatomlui meureprezmta un exemplu. sa rna g1n:desc la spuseleIui.I. ca sa-mi ofere '$an.te... . absolutnecesar sa stan din. pecetluind legatura ID. Nu glndea prea bine. =» ~ .1 spun 'ca ·no eramrmc In neregulacn modul men. Mi-a spus 0:4.. Don Juan s-a lntrerupt anume pentru a rna indernna. stunci efnd actionezi. c Am devenit foarte nelinistit.aj·~gactuji~ dai un sa turblt~-lau§~ "'I'""Q~ :.lntotdeaWlaCatnutmta. voia sa-mi expliee ceva....t.. ' . a continuai el cuun zimbet aOje.' _ .<. mai ltltii. . . ' greta vrsjitorilor si eil era timpul sapornim la drum.~ .

"mi sitli:as.~. -~~~«Jt~. $i un y. 'I _.'"' _ _ .1. ~_ DQl1.. 'Ofnul de rinel'nll: ueee pragnl ~i-. DClP.~.a d:~veilitclar. frebni:e sJ~ .~.oB..-"'1"") natm 'A'~~ ~~hS··i~~~~ffr:'an·Q~.t de nona ._] 'II' ."'.'!ii"" _..e .eo:selJ....tf~~u..fii ue.Q elanul. ·oe'o"stth . . 'In 3$tfeJ. g. . .'~(.-...£' ..j ~ ~!ii._..gur.- J - i ..Ip:US C. < -_. '...~c 'p.seexssperat.- Senza.l..~ . . ..tJ ..l'enec.datl'e CliU'.FrGi~. .accepiq Cia e~is:ta un '.gur prag claxa~tte'buifrtr~llt.au._ ~ _: .oatA ·silitlta~a uilE·f!C~~ lncru.~ ." :.. pJ:8. •• ~. .acord eu 8CQaSta dbfj!nr:'~'f~e'ii cann h.~prefl\cfudu_.~listiel sa fit mOff$}tion.a~rttatj:a.:lemar. .. -cc.apdt wtulmi"." .Wr.. i. nu Cal SIi... .nimeni nu vrea :'.. ·n.asta lfnintiredrept punotdttn'lftrin:ti. '~... Vtaiitoiii " s.i... " <I"" u..tariinoastre de' sine" a.~. Ml-a ''':~'.g Sf o.iindutlle cape"o carte.'. T4ierea ·"lu'tuiilor :e"un lucru tttlnlUla1. ._ ~~' "~ }J .rid..i'M :"M'UO:: . .. d. \. d I~am~p~~tls eriWl'de. ._.tmc'l."?l.- '~ _:. .19C. ~. m avut sentimental [~ca a 'alun.t GUfip. f' "".. oezamagit..8..~atot Ce g1Pd~ tot d~' d~' i t..-~''--'.emic.. Mi.pefce.ll .. .am oot1tinuaUrr. ' rr ~.' c<mA. ..pa de bme0am.f. .'W.·c..:d .bl ecntniJ' de de."i"~i¥~?ta"· FlS~.ridicat plilVlrea ..c:a.. moment. stare·de···p·e'ten~ji-al.IcOil1tazi{l. 1< . .faj)i. splij> el..... r::.' IIn~ "-~:~" . » .'... "'.a:sjngUFI..tla:punCWJ\'ll..e.J...D'Q~llllan)Q. de Q.. vr~jitor C}B Ira...l ~l...' sniri.~1.~'at £"u. "ll'''L"".' I.«..:: .~uri..:~" ~ Sa lie..'" . -- . d. mine u "'~Ji~.u .~':. iii. .·Juml pir-£a si.w'Et ..1 a :elatin:it din ca...em'~llepm.9:t'.·I ~e~ap~'n.p'ute~. .~dl'ill1i1'~~~fn ~.'..nu.. futliiiii sttanii'.sa""l1li cl'arific luctUr!le in ~~ e Totu~i) mi-am pi~r. 'Un vrij'ittorpuna :a~ttllpe trecere2fpragu. .mai persist1tt un se d~-a.Ce 'sentmlefttcm~a(:sa~l1dl\llieama.t.. prJn.~nu.. -v- ~-':f.m:tre un.rintr~u'ntunel.8L fiecare "w~jitQrat' trcbul sa~"'fi ninteasea · m {elar .l: a~tteent pragul <si." " -~1.a~e. 'uan i. ..lAnel g.I.:z'~..-.·LJ.U)~~t 'QoJr fill ~teaza laatmite.. _.:<ar~.e aS1mn.. Am..plica't 6~.. ~ • on """:t • '.. _.sUl. :~ :il. . wtete~ iil fi~bJia... a ~onil ~'4. .~U~" ml~(.ill t."'if . B~rusc:.o. dar nedorin fIinldca. " . -- -.. .J. i ca .\.atin~gj ces.fnaepllt>sa .ecmn.t ..PIZ·' '" . "~:e ..- CU ~ ..~ lui e1 utU:i~aza.

tuIMi pjcepuse se Il'~~. _._~·~~'I~ r.oual~'u"'"n'll!!' . '.~".ae~A ~.m~.n. -'-" '.~ ::~ . .-. . -..v.u.'fl" "~'-=' ~ .petmd p«rfv:e:stile'4. +... . !&_~ ~·r·~1 ~ ..-_...: "~"QJl(lL _~:<'.~' . :. -"-" :. ~aQ':a:adu:Gea "in .pare:1l.Vll mneu-'"in'tane p:eri...:_ . " . '. I'. sine a ~ _ ~'r' " a'Et~.>S~ r" '... ~ 'm :rV~\:~a1i'1pn't?i . ..''~~'.' _..smatat. '101 'I starea d ceea n~ reorezenta (JDfra.._' ~: .I-'-'-'..~ "'.tie oa.as...~. ... . '.~ ~~h ~:I. ~p~pile de 0 a~etl)e.~tiru.~'ll·<. _'''': •• '.L· • 'II.Wj.w. I...ese~..~. :: .J. '~ .W'"v. '.l.1Il oa ~1'll"C'1f"i'are.' C'.]' I ...." v. ·'. _. "_.J':-..'0:·.~ I"" ~l~: l"'~1}~l1'Sf'":'.CIJP·' .' J....··[<tI~~n-' era i.Re. .--.e .r\..~. 1--.:.J_h'ltr"l"'\f:IIi'nt~<l'---. .t1u._.L. eet.~.:.:i+r.m '~'LW.. .--: '.ea.6 ·en 'ta.a . .P:a:..it'" d e a'~'p:.J ..'.1:::'>. [_.'. .~'.c:olme..IUD a..e"~~ .l.. \nagual ' ': 1'.":..l1m~trenlnselse$i s..bieiuneasi le~inulse Aatomtu pierdctU: Ar:ctr. S'I .llRn a. nu-sr" . . .. ~• ~~i.J....I~ __ ..trul.sig"uranta..-'["...-.tu''' ' !f/ ~'_.rilor ~ n:a'.If/Jj+:ru' 111. I J. ...:.lgT"'"'' ". ~ I s~a I .. ':: .1. ' '_.. '_ D'h "". "16<: .~.j. i..' !Ii i ~l-~ -: dm . ~ ..._. - • . " -. • ".r.~ .'Q'.J.. Jt"~.Qultase.-..'.m Pl' e'..sa~~.."".: ':::~:':_":"'_'~'" .~~~:t'. :~ '"'_U'~_'_·.e~Llh. ffi -.din'B:a !linipa.~prime mrnU~G:are'~ :nag~a1111.!J.--p·:·:t.. _'_.ate ~ctorQlul J --at' fi (aqU.dis'(a~:~e ideea de Dltfml. 'j.' •• '.. .l' . "..illtase sa-si 'stabllizeze 'P ctnl nln :.10"" intrase "IUJ~ Ii!' Learn m~i.~~:'r-n:~~'M~'e·.:_. ~ • ·bQ1na1l~..~ '_ '-ii:.. ~IQ "" 1l.~-:' ~ .~m. reaminrtit nQ.c~p.I....aoter .' . _L~. d'O'l~ '." '. ..· ~'JI.' '.. . LJ:~.~..:~..~ desi se Q~timteafe'~'~:e ~ .J./:.tviijgerUe r~ligioase '. '..Bzeu. Bram curios sa '"1 J din " stiu dfica 'tlnara chiar i'~iP ierduse min t1'lle El mi-a<.!Qiftli'. ":~G!t'a~ ='':':. i..plIeat $:inisplata..-u ~" sla. ~~~~" ..:~ de asam ..0 .:_.·'.' ."'~~' _' >< C':-'o':="n~~ttln'ta'~ ~"_'. ...I._~.·.U.:.L~ ·d·' 1@:.~cl:JI. .'!. asa ..' ~"_'-"::'" "-)'_..~..~_ .eJ..p.[.: 0"-:-" nQ\l~f10Zitie a punem lui de asamblare. .1.!.' '~_!~: At.1rii ..a~eUe"lD1"lV .-."b'-' -.ap!.. sillie. 4'..l1\U· .U' i·n·'~ . ~. _.'eri~)~.'.~.E":. dar ..y~~ 'f/. .I.:etul 'si se." '-"u.:_: ::'~!~'.LW:·.~e'::" a> "atrlb-· are .~. '_...-' '.-I.f'""~' 1~~n....'. l.n..' ..[[8. . '~~'" 0:~~J~.. ~ '. (.era numai on superb Jdsat():r~dar -sf un S1llperD stalkermzuse aa tittiBU netor eta iiisfilutt ~iihCtezut" ~iaGar patea dur si 'n~miJos.~l'~'".. De ~ind..t· "a':' .i ':.' . M. ':_'_' '.0"" V·····l~ " . t nlan .".~\'..' .U..l.sa . -:...~~-:i.:'..'~ . I'.-.' .t::'·".I:utlc.t4 ._."..i....~ . m~u sons_"~.Ji.. r .. -" I"lti~ "._.. ~. Ilar"Ealfa ·ti~in.. r"".."'.. f~ '~ r(_.oviturn.afa ce liaRtgtile 't1.§i.~c... spus ca negualul Elia's..l.".:. esedea 0&<se DU.~.~'" ~ 'Ifj'.:U'... . r._." ..."' '-_:' "_"'.~ten~i'e.ttu . ~ .'"'.. \J' .a:e ~n.~ ... 1!iW..r~tJn~ l:a...«"".~ llrf ~ !dtim~ ..E\R." ".y' '. duna ~eforturi 1%1 .\.t .~ . ·d': m ··o...1. SUIP"'U'" 'S':"Ii3.._ m. .~ ' "".-::..-'r= ".' .~'.erau nler8 levitur :"_'-:-~ maestne ele 'i:'I'~l[·':nU' t".. .pt~tea fem~i~'e·". .'J I.fU$e...'~.' .egalabila..~ iii I'.exltnanrdmme na~aua1ur 'Ell-as '-0'a'.~~·II.cl.t.. 'tie...... -~.I • . " .:I· I. 01( DQ'n .:..!I.". _(.LU: Q:' .·.--. _ .. .- ~i .afla in p.:W 'E'~~ s U!:> ": ' '-.'m'a~. 1- "L. ca rata ore rdnSA <:'.~l~~~'Jl'~~'~' ...U.. I ~ ill' .a[t~J1i:.~ QU..y'.'-: _~"'" ..a 1.. ~.t:U.ti.ii.~ . Ie"1.. ei. . incepu'S~~.Au.c-.1".I.I. I.t~.n¥\z " .-.. ~ ~ .u'illifiiWJ. ... p-:.a:J. '_" -.• .lL"h~"[t'~ . I'~'..J.. _'-".tezjate" In:~le'S. _ " .. t:J:~m' UiLt~\l~' 'c." _.._." '_ '.&'\!I..A'~. [FpO~i. aar...'" m·:~·-~TiI.qi~l~ . I ~ ~ .'·~Uil. ~ vmev.'de -pedeapsa lui Dnmnezeu._ ~ 0.-. .it.<..'_ vu "I!1i' lia P U.. )0.. '..t._.. ~~~~ . . nou pe don uan. "::~' . ~-'!'.. . . -- L ¥J."IU.~l -. "'" ..._.~ ~ • '.'.'.~J.~ ~_ ' :1. eOl1Itau. l\lagu:aiu'I ~:tiaca.. . h • e: __ ~~lt'DN... .ie.. c" .."'t'~:" t". .

.e· L' ~·a··{. Lllt. 'un'll' ._ - J - . maJl'e:vr~ a. . Q .. b :. '. Ideea lui. .1--}..·t ~ac.' . ...:~it d-in ·cap. d' atun:.... ._ I.lntihsa. . ~" .cefca. '-'1 ." ~...~-:- • -.'-Ji t: ~. _- . lpI..la or.xpenenla ..~' ~ t ~.e..at dln can -N..:o...~.'._. n....actotuh:~rain piele~gQ~a. '. ..... . ··V~' .-. .(). ."'" :'J' ·~i·.. ".te:·eag..--.' . .".w.' . 'm jt)C .f.··ta· d· " /a·~t: SQ o·ar"~ '~' . 1 . -. rDU dc'_le p.. _' P 'LJ I ~ l:'" _ IJ . . -~ t'. '..'.~it.'~... lnal. '.u f\~:' a".. ..Q. _:_... .~. 11:).- . ~ fl' +. .&J-·~ ~'_:_ '..P' . a...... _ [ -:-- .':"'-:cJ_JL1..' . .. - ." d'-"~ . -----.'.. " ~. -in a i ~....- .··H'U's-a~' _.. .Ill --". " I ._tt~.- L... .temerile. .:'rg<: '.l.. 'A ace pr~g: prmtr .:-".~:t~m co.asamoiare lSI S~': unease I'~OIC'Q msemna ea:'·pu. "..'.r:. nevat3mat:a.. f.artea ..-~i'f-:.mt..-"az." I···~·~sesa 11'1· .o' ..'.~'·a"'·'. ceva: .re erea t'" ..-" - - - •..~ .i. .. ~ .~."' .la.t sa-i (ce.l(.propriile.~·1l1.C~~ 'din~minteaIut.1JLlL.au poe.m. _ ' .8...u.ele'de' vr..Iru. 1 .. ~.. _8 ·.lacm... !_.. 'i ~ _ ~ .ne'. '-:..--: ~<I:. ..--~ .<" ". . Ul singuratate.:'~:· ~l c~~..-.~ I .]-.lIl.c.. . cu d · ~'\I:':' Ii ·._' 'Talra se.. "n~-·' -.~ -.--. l .' . .Uij..'~~.. ~l -'< -" u:Ji .~tlJfed'~·~a'b" . -I~' LI . -..~~.. I-·_:·:a _" . dd...:.:~~·.· criJJ. ~'...~na mal.tt·... ea reg-·'I.'--ij~''.1.. 'I'~ . .. h._.a .· . n:ici n-._e·'e...~.'__..t .. _~ ~~- - - J - - . o.••:c. I '.. ~i8frr~itnl ei era lapro~pe ~~i t.L!I:(~.: un-· A .'ta _lp.-.'.. . ~ . ~.laD... tare . .... n. .::bi. a 'spas acto. .a . 'i3".:-:~era -:. .. -.e: p !J. ru .. .~ '-N'"..~: a la --··t-· S1D:gun m.Q_'1i ' d. ~J.. 'cW1o~:tinl.10'1: ttL..- -- 1'~~"'1i'T"1.~·-·t~~·· .~ . ..tuU :p!e care·'1...:-I_ea .. : ..'.-.u.. iiiiId(.lca la>:acelle'ae'i Iucnni~ I~·a. 1" .a..'. " 'C"UJ '·'·Jb-~~~I~.-._..'i!! ~ -~.up.Lre (j. .!O ". -- .Jlgnuse §l c:"'··". '0-I .].na.~.:_ ..4.... .on.". g" .... I'~ .. aflata jtn. p. i~a s·'·'nIU. "__ -"'.H...nie... _ -.. .~ It . ..r 'CU hain~.. .r ~ .. I ·__ ~!Ii ...a.ata ~d~ uri~a ei -'putere~.. -.__ -pm.~i~.r··l' -'.1-'. 'er·a '!!h··t'·'t. a mai disparu...1·'.'-" '-.. .a.'--'~.-: '...'C'lllA luat-o de ·mma"pl·~<t:-ata. I.e numea.A p'Ol.. r._: tempQr~~ lera'de dato:tia . K' ~snunalt~ 8..ate" fu•. : ..... .~. cia s&..Xr.~l'.! • .ag<nalull.ag"us·lul -'-"~r-I . __ ..a...in slabita.' eu "'- .. 1. ~ ....ji .'.. ' :-..lor' r$l ·s'a~·$ip'unia. moment.... .-. .. . ~:~tita...:..- .a .. ..Nu av'ea. '~ .~~.capal...... . ..'.nea s a ex'p'nme ceea ce' slIll:. .. m~pl.. • _ ' ... s.as .• ~> ~O..- Jl-. ..s ..'. mmic..a "'m.~ .aotiune.. -_ . -..'~: d'-'e'.'..oze-1.y. c .-~~.....era oa.. 'prag .."""'~ ..I mar --bI.. ~"d" ~'.' a··· a. "·1' "~.. s'~ d' e·VW.. J..' ":a.. .'aptu 'ca. - > . .·· o b'lr~e:: y.~:ta.s.A...aichibzui~i ~ :m·ai.It.__ -. ara . n'Jl ID... '~t:~'Qi ~~UQ1..ce]}ru~. b' I' D... ~~'t·· : .-_ __ • _ _ -i • . ' . alta :ide·e~~ a$~ez.. I . n: ... d' 1_1_ J. UIlU ]~'n .''_ .'lil·~.-'.'Vw.I. .J" : ':...' •.Lor.·~ a·· ".'ii.1~nQn" -. Iloi~ .- - ._ .-=-'. aVUt.mg.' .._.-:-. .. ~ace·.' ~: t"X . ~.!J. dincol0 de limitele lurnii bun. 1. .\.[iu~~m.te . .~. ~ I II.s..de griJ~'a.·'o":tu·-l ~ -.I~"_:.. .. ..1.'.. ..._:." .~". 'de.JIu:' • ~I • ~ . .ClUll eta 'f("aite lin ..·~to.a:gu:al·u..:..-_.Ul"ll .-iii . '.' ~ .a$ia:reV¢I1:it tearara$i 08:' '". . doitiJ1eri fntin$i la prunint .. ~ .m 1'ol1.meercart ca a e et.. -'. "" ... -..." ""'.a nQu.cC~ Blias 'Si C.'.va... propnile 1-or-gmedun~.. 'b't. t.". ..Ii..J.fn.' .... ·1 H_'. ---'---" J.de. "'Ji ' ".~': - i ..ne. ' '.. .. Apoi nagualul E](as' si-a mdreptat .it!-' .J_. t.. .-'~'::.i.V.url-a_" a . apol dfficili1 manevra in vl'ajitorie: mi.. .. . :~e:Dt~i. . . . '.. ..' ... l-a batut U~Of _ P. l~-a:facu:t rSa se ri:dice ..:..--:.:'d~ : Jl~'· . ~S'··Ii'mTi~·:~·n·t'a..'... .' .at'in·ttec:e:i ..····r :fl j.e" m. . ....POV6$ti despre 'v~['~ji-to'ri:'care 'tt'8Cuseta prin aceleasi a al iIi"D .~'J'"'.81. .- -~.f..~ -.. :--. C(...it._. . · F'1 d . '4 teama.a..d.. '. ~ .'. 0: .it _.xpe.~~' .ta.i'~>"'~"~' ~I_..~ 0.e. .f a f::'''~:'o~'B":11 a: inCllViint.. -_ .nnga munsi~.t'-' . . ~a dU.-. }'...... l. [IUJUII1" ~.w~.a.Ii!..~.'.L' .--:.sriieasc :a~ 1' g -_.l " - -- - - ~ -.. onn. ~ - " .' ..~!~ ~'l'..c..PU.• . I' - .g.A·\ii. '] . ~. uRr m" . 'ill .'.eta 'un 8ing~'ur'lu:cru~ca-IIo'vise. ".. '_ 0' .-' . s~-'~'~..".f..'Ii-i"" '[ . ea :U1. ...m edicin '.i.stiti :\-._..!ii' .I ·'···]e-.Q1. .".'" .:m.:L. ~.t'.o!!i..scas -_ . d .e.. . hb '1'.'... .reg're'I..0.tivft. s!:t'. mc:it ~:ii ~l."" ' . . 'A:::-. ..'" - - . :3i anOn.' n~--8. .n...(i r _.' . .' . .d" . ..' Sy·. ". ua c·.aco'pe:u-.:ft A '1 _. .._J.....U· ' .~·t. .0 state· ... . ...£~etel.'-- ..lC· ·ae~. ·~lammuti:l au :tnoep._.. ·aru" .rl~e' ~a.-_'c-' __ .e ~': t'~t..Zlu.~..a.."t"~""-': ~l en'" .ilita.' .:Y~.. 'C:f.'.a.ar--ca !:.s. .gualulul 'Eli'as_~ :~il.~..~JJi'sa~i revinll.dus ]--l~a asa __)S: .t.:. l..m .du--~i.._.. tttnl.tic$lt.. "11: _rill'. iOI~. --.-:) -.. ~ .eama.' ".' ...r. /. s...in.'t":~ a' ~~.fun Id· d.-':..acopt. ~ .'~' fdio ~Jl:"i'la.. .. . ~ ' .g..' ···"lat .rmal. asamblare din miscarea lui..cOinC~.S 'ca..Q.a ~ . temporar 'protec:t:orul. .~ ~ '.:. 'moarte:Ji~...k -b Am du·r..Q.~ '..'!ea ·...:.' u'·'a.atentia: spre Taha.lal. • t 1 . .. 'I' ~ . ..: ..-' Y.b·I"m'~ .._ I ...~-~a ".[. fiindct\ ·era' intotd'eaun:a a.a··:·t.... ..- _~wii.:.. .~: .. ·· ieau "in:" . spunmdu . 1':~! .f.~.i. .t.... __ n" ·e· .§I'S'"l"a-{.:. ar 0"" d'a--t.. vr~jl. ~t" a~slorb .:OrlllU:I ~ll.-i . .fiat..~ 1~. .0.. ~ . 'p·unc. .. -. ..-'1.'-_.~ ':-_. '" .. '.IlU--':Sl '" atruntea. .e p..t. _ l ~_ il1i'~ ~Iu1ii- mult.. . d.- du '..·':-~I·C '~Q.a. (1..': ~. -' .~'. - .ll sa se~!m'i. ' .' a ID..""" i!I: I .-'.u. ~'1 C. .-~ ac.' ~p.erlea."l"" "".er s.' '.""·iilit ac" ·ee··. eel doi tineri aveau o_...:' .' .. un 8101 .- '-r~ jinl ~:.'.I.' _' CU ultimele puteri aeterul .~' .'._.. . -:-. ~ ~ at..'OC.' i''''" -~ .n'.~..al~Iar aetornl ....-.~ " .~. n'a'""' ·. .. .ersoane'l:e ..-~ '.:c ----~_.: ~~..r~ amm . zrerne indelu mae ungata f..•.'. ca. qPl.:1 s.c.- 0_ . '~... '. ~ -. . ~tinarulactor a..-. -._.t· ~ ' .t.n'urll.':::. - .rea ·iJlare· 61'· pre'a Vle·~.. ..._Lcev.:-.mlni ca.-:_~_.sa ·f..':. ." .'. J"":...C .. "."·~um.~_..all m ~t ~i Cum Talfa puteavorbi .ga ... ~.-.. ..C. I· .-.::·I"e voib:B.. .oSCute de.a aceea.... _fl<·inA·til.. '. titl"lru]ui ac..era. :4 Q_' ~.. c:ut 'pin a:.··t· .'' ..dureri ~i.UIeC. I c.t"~h.._""~ . ''''m'l " :"..' ~ -. l' 1 E-:-:-·!J! .Z'aGU..~11~.A c'"' ..iea~ 111..J -. Din acel nt unarm &CJL.~·e'. c'- ~. J. i Ii! • . ': -' .rata .a.•.U~. ca-' v·:'a t':~.'''-\J 1 ._. stmsth s .." ·m.w(ga "'f~"".· -. _I '-"-O ..uMiint··. .-' . _. .. sa nu:~ideruteze sau sit nu Ie influenteee decizia ...- .Ii:. aC':1V. u .. I . ".~:i'~' . &I~'.J.. . ..- . ..ora strut tot..:g' 'e' 'u'..:' '_ te.e. '__u.~. -. Ii1J._ ~_-e.. . I ~.·:I'V·e· 'g. n"e' Zl""' __ ""1'..'tor ca .se". "_. au . .. __I ~ '~~ '.a.ace _. lalfa 8:'"".~~.: -I"-'~ '''OOl n-''iI!'S'~'C'!.. i!. 'mma Tin....a. sa ID.gea la.coo.. ~'C!l·... . ~. ]. .Cu ~..: s·". '" .lZ0 _'_: . daea C~'l'~ do 'I ave. - a' . _. - _ _ .· 1 '" t vm. -I -.. · --- se U.~:_: ...r''''l Auzin. _..u" .-' . punctul"1 or biti :e.' '.·.! era n.~. I • 'I . [~ " oQ' '""'... -. '01 '..oscut@· d'e. I'. . :'a au ' ~..~ l - . tUICQ.G~..' :~-... __ : . 'Pill!" '" .. - -." -.$i....'·urte~et'n ... /'l p'-"... '1.."'" '._. -. I. J.....'u'rt/c·are..i.I·I~ !/..ao. ". _' ...: = ..a ~l e... •••.·rasfat· .e~.1i 'J:~.. '.t· ·. .~l. t ca.decit ~in.__ -..". . ." alai_ b" _::~11 .ci..~.-] .41 I ..~fie~.. au " . _ " '_ - -.f:.anl.asc·utit1t:. mi~cat dincolo deiutnea cunoScut.....··3.h"I· ~.a "1 pro.::rit doa. --.~ . Imi~tit.U~\.. stare uc semi' 'c' onsti '.' '-""~'" ~!:r"_'tnt· ·J'o. . :.ere·a 'va :re·ve·ni" ~p~ 'vo'r... .'" d' ·av. ~'I !I" II.N'u voia..- -'"Jl(. "...~-"_ lui il im:pin.i'i..h.nUOl:ea E-fD.. (l:.:.m. rnai -i!f ..-..1 .1··· .A" 'a·'p·"u.ste.-.._.sti:te de Talia.:: d-' 6Clt ~..$i era maiput.~..!".J:lp'." .p.'..OJ _~. de ~ .ce...: ... ... a. ~ _.. :ryus.'in-'_".:. - • - x... Ii< '" Ii' iii' ~ L_ - :ce .·.... -' -. Sit.. Nasualul s a prezentat din non I' 'p..emu '-' nelini .?ipaturi..~a~ ':. ·e·spatesi ' [:Ii.r"ea ~ra p.. r 'R ....iD. .~i ('otu..·u.. u . g:ind.aru' ~Ul. " '.~' 1 dr -..tulJ:I(d. l..1 d""e.~..·nil· (te . -.ut..·'t-·.ampt cea..' b·· pe.:_"'_..' I. ...:..~. rSlpirit E[." .. : cbuseta in cap.'.' . atu.! .f ~ ~- .· Ii. ..)l.. c m.11' .A'·"".l .a:~ sa . ' " . .._ 1.· n.alitate d.eun.~.".-'~_--et ".'~arfi visat G. aI' ~ii\ '"-.' ~ i!i ..·sim:tit.n..S. ..e~..1_I'e .i.tettare. .. . .~ !!' ~ Ii •• ~ -~..-' .S~a ..UU. ---.apta . :-.. --.art IIut. "-"- _ _ .u~tih!!ea intotd~:auna. 1 _!..:.:noi.sa '~' l:acU't'. v~'..~" Q.I... a~a..1. a 1-.". IV-l~'d~'' 'al' ...I . _.]l.-'." ~.apul tJ~as:elo.. ." -.'\i.. ..H.~.slle·.-l ._.'_ 1·.. __..~'. .tIag.agU. ~ .od nonn. .tiut ale mse:anma aeest..r. /c. " .)_ Q~ I~.Jlwm c. '''" . mlpreJUl".ata .neGunos. -._ .. '-~.' 'l'u t . ' .rotleetor :J! r:. g~induri :ro.:. 0 mila min. .. ac.gtil:bis.C ' _. ..7i·enbu el .'.1!'.~ ·m''. '.<~ .Q' '= }' c··a·.~a _. lara Guvinte~ ·1iI.tf~"sp_:-". '1' Ii i!!' ."~ -." tti~ea"A_' a~.l.t 'eu ea 'Gea ...'-pru... 'd'I" ~d' el" a-l :tn.~'-.. -'~ a 'soptlt porunci care 8-0 raca sa-si opreasca p:':7unc~~~1Ide.-.r~l. aduse~ o. i - i: L •..t '.pragul t s :.~ ": Snl11:l{I. ' . area pUherolw de asamblare fiincol0" de( 'Bfela..~. '. ati.. d'. ell Sl '~t ... 1."'eJ5i."!ce ea s'. ·f~·.' :' lL1. 'r" g'-. '-. ... '..t.a~1 a: ing a~' i :S·'h treaea .' ... ~.•...Jii ~'--:-'.. n.e--!a: spus· pie ·Se..u. ptepl.. ~'T'T"'E'RD-~A I'TA"" r1'E' 'R:"I' II '~I:!I.a~'itorie.Ea a.~_.- . lumU cun.. ite · treac anraeul '~:. :-~ :c:..'.5: . ':. ".ag:~-umur e"'-ra p. " ..poi' :nagu'alul Elias.e .-.} . :.:.:.at s .aA~tea..• i •• ._J' -I .._..ilinl+ D'...1"'1'}' """-'1' le...e$itfl'u... fl' '.mod :nQ....~' '~ab'II'1'1·1~Ja'::aau ace ~'.~. ~ . 1"".a"·!'·Ullll'··'-·:iato~·are..-::.!'4!J"llP-.vomta -s _..~ .'.··e~· e. • • .infiicoQa~i.o.u·menl.'...~'.Ul. ... ~."~_~.'\:FI . ~Ifl~c..-. . .spr.'" ...-. .8. vr~..._'~' asta u:~ Sim. • . '""..'~... : .." 11 .anfo.~...: asi tlmp ...·~r.'ca er.A.a. h. ._: .. 'bl. _.---. . s~:ntinuent.n. ... aRcan. cupnn'146.'Sa'!"":!'~x.~'e..:-.

''.'.ra ~i:..._····. ... ... _-. '·l·[ :.....Ormnde-priveam.:.. .". ' U~·-I ~'. ... le·. ~.. printr-un efort suprem de autocon itrol t"'. c..primat! -."..a f devenit rosietica.. 'c'".. :'~am" -:: 0' l~~ I' e'~ :.... II:_.' :_.' y.. Simteam "in.1."'......" . I .... ""':".t··" Amin ·. '.c'~el:.latl: s......~e...Ii!"~. . .e~. .J· cunostinta.• . ':.. ·t-·· .. ~.~..C " ...." '..·a···ll··.'_ "...'""'.:. ' •.:..:-q:! am~··'··~Q:'tl~ut· .. " ..•ii .' ·. care totu er. -u·" .a·inte.-mi explic ca" f~ mdoiala._·l.! 'Q::l~t· . ~. v~u . am orl. _..:-. : ·1'· .:":' ... . _ ...":.. i" :' '. d. . "'-'. ~ I :.elu·cid~ ~... Vl.evara clare Ie. '. ' . ~JL _ ..una '$1 :apt. ..a·'·." @! .~}: t.~ murmurat acto ··ru·'·:C'~. :fIS ·z. Ne gaseam pe virful unui munte 1i -priveam in jos."-.: ~- •• 111 •.• :~:...' ..a~: laptu .Am inchis o'cfiii I" dareI m: ....-:. L' '..a Wl\~z:at.-'..."'..~...~l.au. .:·:' n-:u' I"' : . ar fi fast propriile melecuvinte. .. -~ ."..:. .--.C'U care .p:ro:f{~p. i.." ~ ..ST.. v·i...-a.' .1 e.08· ..(piS!.~ta .Ju·an.. ..Do.I . '. ...·t···.un albst." _ ._:~ .a cion .1... .. IJ[entlz..e. . :'. .'. '" '...1iar"l > tu· .. l(J..J..- l: !'.. .:)r.' :.'... : '~..... oehii .-.c'·. de . '[1-c~. 'if'!..' ~ .::. .' ' E· ·. 'll: p[oa~· .a"aGJea 1.e:· 'm""I.'" . ' _ • .:.sat Impre. Reactia mea tationala a fost :sa inc-etc sa..': '~~6' . .. .. ~__ Do' m I'-<UI.". " IQ '.•.. ""}'" mal ..'CiJ·~·1io·n·· -p·.ia.'l.-!i\ __ ~c ' ''''·'' • 10': ."..._ . ".•.04 J' IU" ··c·· . . _· . SCa :'8L' .r~r_.• -' 11.caI... Cind 's. U.~..'.. "" '. !.. '!lI s~ dar reusise s.'.l·. : . I. .. '. .. . Aveam senzatia . '-..os. " .. ..c·" c'· .. nii..n..1 scald A' vezm 1 '. ~ ..1. :jII. .'" :_. -"_ '. '.· S·a a "=U m.... : fiin": .' :..T'I""II"1II·oo'· .t m 1" ununaa . ·te pe.e~ea.:.BU c.'-l . 'e' 'm···.apte. :. _ :.~ ..- ..i A'.U"". _ .·· '-..rR _.'. .. • . .... ·8: '. ': t._. [iA QJ" s"~e' . ·C·_' ~'i!'l""iI'[1" S:'~.gr:aoit. care ca : '.O. . ..' .Ia minunarele ctmplisi la nnmtii din departare.... :.' '_ ~." ... c:--·.' . ~-'1 'fu-:-' S6sera.. vedeam Ioeuri familiare: snnci.ca 0 lumin orbitoare d·.' . :.".¢ cO(1Stiint.• p'~rien"e . ~ • ~' ...nu. _ - _' --.....:". f"."-" '" .ume ell pnve Ii':$..::".~:".... ..".e.um~}y· . ." :···\·. 'Incele din urma. pro~bn flindc(t ur:ecbile m... '·S···'U'-:·"e:~':..ea ei.::.cru...'" _c' 'I".':_ •• ~·. -.u.: '" m· ~ .:~ '.'. " - • - - - •• ~ -! . l~ar'...u11ID. . .t-·.._. I . era C"'U . ·t·.. g -:.:_.~ •• '1.~ .I.:.spiritul~ U$.~ _.m.... - .. :'..··.p·a··· _"'l!1:._. ~' :ceva ce. Cu'.-nu ..h" ~l'~.' 'f' 'a un" 'S"'in "'. '.m .. •••..p.Sa-l ~ ~olp. riuri.. .. ". ·.aGl1s~e' .. emana chiar din pammt .'u:s ell no·ves·'t 8 ~se r:e··:G~'re· .._I~' a .... d hi-'·.t·:e:·}' [·e..lJ.carep.~ea. ~. '. "'I··t·'. '''/ '- .::a .:.':" JI.1 '.' d·'· ".. :.' -'. a ... _.~-"..'r"o" ··t:'·a-:· a:·: [ . . z·· . ..Ql~ ~. n' .···e·.1 ."g:"'e' '. .p.sca din nou don Juan..·easca·ceva I· urec~:e·naguaninu..... am incetal's~ rna mai tmpotrivesc $i rn-am iaS&t cuprins de eel 'Dl.t\._.-- _ L.1·[ E'Ia' mSlSI.S '.'.·Qn··'u··l"l·t~ t··~f?._'·:at . t Sa-·$l . A 1 ' _..~i totul~i.. •.' " '~. "..\!"rlen.. it. ":•. __.. :'... i~': c:' ..a. l (.care ~nu..~ . . ··'''·btl~·. _. ..1 ' iii' -. ill u .'..i transformate de vibratia ~lstralucirea lot mteJjQar~ Aceeasi s--:··tr:-13'1.mioasa _I~.-..'. a parot sa.a..' .. OTm.l··~f1 am:.m ~~~p'~/·mea.· d 'vlenm··u-Jtla.' "'. ~. . "J::"" s·:e' . 1 •.~ . !iii _'!.nunlc rau.ce· la. . . b-.." .:···c· '.. :. .sces.- ....: a' ·cum·....: .".'::.relax:.---[ .·l: .l.d. '•• _.a _'1 .·· "'. !Ii ~ . g'~. ._ •.~ . '. ' "' I:.~~'." ~. .".. .- i' ...tunericuI dens din jurul mea.si&i'p'::..I1~_: .z. ' tntr. : ...actu.:..~l:··t· .>ii..' :1. .' ca :in:tt~amtt-o slate.... .-mi vorbea.'::" '. I. - . .... -t.~. '.eu totul adormit.~ Ja 1'·".. . - i.-.1~.' 1'.. .. •.._ ~. _. __ . .· .. :1.r. ' J . ~~~'.. '~ :':. . '.c·.._ . a replicat.. ..1_ '..~I· ~. '_..a· .\1..' '.. g" ~m·:-···d·....elWi po~itieca prim.~ d":' . ~ m :. .•.1 ' ... ._:> ._ • '. - 1 I c': _. f:-'~" .~: [.'!!! '. ':-.. .OIU.iti·.. '1-:.'::-: .. m. "mold' : 'am~" .\··.'. _'. _ wi' 1..8...~at O:cJa':' .. :.Qt' ·un YI'.t... .:··... .·:"··.jz·at0 contanda .l:l~..!": ...d. paduri. -. .. :" .1. E~:··'":d··'...v'a·· si ..de::: imp.i ':0. "..f~. ':-I.'.ill gmtluri~ C:ev'a"mi.a .> 1 am'--': '. '. m. Am ._. . - " '..(\~..s...~ F-ru.. Ai vtzu't spiritul.a . ·...b' ·J)....' '. a~..~ iII!.ca.'.:__··. .B... :0.-.era~ ex. "··':. c'.:.n Jt. ' - .A :.a·."". ... mel 0 IDltiere.... _.. .1... Nu puteam scoateun cuvint.ucnit iritr.'._r.• ~ .le"~.·. • •• :.XJd···: .. T:-:-' '11_:.IJ"".. ".. 'Ireptat....tt. . " _ .·o·····tu·'.it"!' -'!!i.' _ .'.. l >a:n' ~. ·e·'·~··~~O-'l~' a" U" £~' .. '. [ d'~..b. 'i.>: c . .. . plac.. i.. !Ii. 'M .A~.. ..'' r . "'"d .... S····:··:e· g'~as"" : -e:. I 'I . -. '. 'Am'·.:·· .l diferite." . ~ta.' I' '.:-..\l. '~"'" •..1llez a.~. '. _ .:." •..~' -:-.' .'" ._ . .. .-.Q'~'aml':-'''' t N" .I·.~it .~... o .~ '.. .'. ' \. Deodata. \. ...a.:.'. .-::: . A sp'..e.. llauzisem ca .. godndu-i-s ..~·..' :1 -: '::.".•• - "_ . '...' . ".. lit era 1""'-' ~~'t'·.. .A... '~azuser8.p:"ate .s-a mi....·t·'· ' ~1.cito si razele de 'lumina.aprola.. . .:._.l ramma lucid.'.' R"...~pre'el..~~... _... ['e: . '_....~:'_ ·m .r.. d" . ~ !'.. " .$.1:Ul ~1 1:' ce.' .• '." '.'. ~.tl..ij.ei .. [!.:in aceeasipozitie ItD:gii'don Juan ..' 0 . -. .'.iiI I. I. \.a "" .~".• ..:..ele fuses1era_ lafe:ctate: . ~ _.'-i!! 't·. iJ. 'yJ E\ paNt _ • ~ d .atut u~ot"p:'es.dar nu fngrota.. . " "'~::V" " ... apoi portocalie...o·:·>n-· J:-uan"r _' .0S: CU '.". .• _~... • I..I.'l. h-I·l~'[d·····: 'g::"'U"i' Ir:···a·. ·1l.''. :.. .•• "'.-. at fi vo:rbit in vid... .:ai.~' _.:..3'.DlA. Ii i- .:~v ·p-"·un: ['.1'~ tntors naguaiu 'l' amine ~Olerau epUIz..• .w...: ~ .. 1_ '.".' . ".-.are~ 'iap:t." C"'""'A:'" 'L" O·~:S-~ 'C:. '_ ...'" :::-.....a~: .. ..'-··t···.tl' s>-e. reliefate f. . ¥8ZU_.onciterventt C . .t·-··· ..' 'l'!'·ta·· :.!I . . _' •• '\.a"'"la" p '~-:'I":-' ..' -' U' .a h ~1~."':..iI'Jo - .~1 [a :e~sca..·~ d'~ ·d· un········ .. .' D'·· --.' . U'ru'"'c' -"'l~t::--Q't'je'"'a. ~}~:IC·'·:. . ...ina i neon. -.'.. lit.i.' .' :_.nic-i\:sum. : . . Simteatn letargia llIllii somn ·a··-.. ~ . _....':....._":_' :"'l_'_ . ue .._l~:'a':1 ·.'..·:. no.'..'.' .. .~~\ • ---- ~.. .... 'it" .Q:C.au tnceput sa rna manince si sa rna usture de 0' irnensa oboseala. w _.om...preri~ .hiler "em' _..11 [ e~" a:s·am· ~:.." • _ _I' .!" .'".era tinlp"ul sa 'morni1n sp····re .a·..Col!.'~u)_ .. _ -" ..Am··· ..n.'"" "._...e cereasca._ ..iji' ': ..'" . ".... '~"'l. ~.".. ::'!' ._I'U..u.: .I~I..i. 'b'i1:_-'e"<. Don Juan a spus . ':.I ..~" remarc.~~...oi. 'bin~inteles O.••.. ." ':'_ '_L . . ·-':i ...."IiiJI 'i'1 . d nu li se .• ·. iC: ':e': S·"e' I '.:.N'us-aintiIDpta:t nimic ell auzul tau . _" .ai adinc somn din vista m.: ...• '.~ oar :In:--:·[Q~'lp-:la·'. :. eal' fiin'":'" ill .t 10 vlZlun.:.miil.. ~1':n. "'. ~ .m.urin:ta .. ..IJ..'..• w~ .. . :. '.....a if.iziea cum ell :m·ainJtez prin Intuneric. venit l' ·a~ lar......Am vaznt raiul. N~ gAsim IDstari d.: : ~Juns.C·'~'·~ "".. = ··atl'(:·· c. ~. ill '__ '.}. ..: ''':.-: uul o: -.. '-'_..eram .a ..•.I_:... -.{~e·a1izase. .:'. .... '. i.ollm[en...:~.1'.\<0'" e- I • '.atl... ::--·...:.I'~'l ·s:a-t ..'.. a parut s~-mi spun! ~'v····e~·." [~.~: .' I ~.~' ••• 1.". ' .. u..e...' I!!I _..!. 'd-:':.'-" Qr.' ... : ...... ..nb· Pen'tnl el'i c~eva':'·' :-..:. .oi ni~a "b.'.. :UJ.. 'l~t···m""'·ld··.:... '.• ' : .a' V1U . . d tinaru I ··t. !.~ "" .... '...:1'I'~ e""U"'I '.'-' .Punctul tau de asam:blare'.v-...tl mmunate.e·· • 'J ' ..·- :.~."'. anuntat e.~.. . '-'.: '.. dealuri. lumin a·'?'str ··:1i'''U.S.'.~.conSta m £'.."_I ..u. .-:..:esc' . "_... teo e.a f·:"·· -.·~t tl······ ".1. .-. w ": o_.'Ji. :... "'. _ .. :.~"il·n:·e····:..01 er.. V. '. ... r..' I . Ap:-._. t m.iIi... ptna cind am vazut ca $eqeam.. _.lel"c'r..~" 4. . ." moa·.. -.w ..: ..Ai vazut mai mult de attt..[ '. 80.. _" . ~-'P'~L...Dl~:··[. 1\ .p~-'Iii' '_'_.' _'. ~.a~adau.. apoi de...g'·.... ..~:rl~cit pogorirea spiritului estemtotdeanna camuflata..'a clon ..··~·t·~." •.:".a..ce.. de 'a se tnnopta complet.' UI.... ":' ': .2t Talia si '~MnJarulactor n-au putut retine viziunea ... . ... c..." 'r _". . mle '.~ m~. :.p[oi1J:~¢i~ ptivesc dPi nOll.. . '... _LI.:..'i!l I~. ' . '. .i. :. .' d-""e: st~··".'::'::'...>n ..i .. '".c': .fU-A.:~ .. "._ '''.--.JL: . CiLI. en_. : " __ ..-.".J.' : "~..· ei :U! ft:!?·: . intilnit vread...~.r·: '._esp.' "ii'Io. •• ' • _ ••. -c. '... m-amn con centrat asupra viziuI:. ~-J':'~:_.'~ . .. '.T"I:"'ii·...l~>t·. .1_ : .«.dJ..u. -.' .. [" ri1 .. 1'."U' lacrimile rest '0' 1il..g:.. I·.ra :ac'est·lu.&ct~ -1" ' ' I''':~ ~"il' -. f:"i:i11'C"'u't" sa":' t1 >..-../ .5·ri·'1 ~J. resp:'lt. ' . :J.'.:. n:' :..u·· . ::..~t:· ..e' mine m~a trimis m~tt~oatala irnobilit··ate·~~' +a'~'GeF-A' ··u'· ili1l"1.f. .J'!Ii.nagualul Elias". '- __ '''."11' ad" .d·::'·"'·IC: a···:."~' d"" :..•• _ I _... ' . .:.·.._ U. R' '.. .' aru':':-':" ::-":. -!i.L' a: SPI...·.. '-p'11'[e: •.~l .. "d-"" U:.- . . p":e obr az e . 1:[.N" '~--'-~·a A _.·r·-·e··. .".: . .Au uitatcunnd de ea asa cum ar fi u' orie in"e~' ':' ~p~-' . .. ·1':n.' . .:'ta:.'.'......1 ace.." .~. 1· ·.a~_·_ ..Jl:m'· II .aI '10:0 IU'an a refuzat sa~mi'faca p"e.. - ·r· I" .".arCl..~ _ -.on Juan~ •• • ' ' •• .ml~a spus. 111 ..' '. ..:".... .1. ...' .l ·ac·elei :'x~'"~._.~'.. eamoane. " _. .'... bema ..:' '!.:':"'-' -' . at de Iaeut :. rosnte pentru mine msumi.. ~ iI : .:. c ..otlo8~....J:alucitor. .•. iO'- "c..1~<~'. .··-~ Puerie~' e.-[~..t .:l/iJ~_'i .' ·t· .l·g._' to. '.$i cum...'°f .U.temporal ·. '.... '.. .._~l.' p._ m·care spmtut a .." . .. .atfl. 'All'f~' )~ . limp····....§cat.

.'de constiinta elevata. '~. n-]· 'd""~.. .... ca oav .sa ti-$ne. Mai.. ' -... _~eex. .··t . AJn":.. ~ca..' .·£oin~tiin:ta$j: nici :m ~Starea.urt '.._.: . .b'.t -1 1.-:...nte.ne. ~.!. M:-:a... "'_"' _ .' '.'~ ~. N-_.. ·c __ '_ --' _ _1 c·_ " ..' erau SU-ll"lS....Iill nun d 1 aveam nici 0 posibilitate de '·8 ·.. --..:3_ .. ' -.... din ~-~.' I " • '~ .}_. p6f.p '1' omasa . ceva extrem de familiar ..:.m·a: . -.mii'l.. . ...ame. ritmic. . .-.. ~" l~lanl p'nns gDl_".[rOC~.·t' Ge.._" _.on.fr.niS~~s~·inde~jij.'.cs O'II" _.::.' :_ ~:.m.c·~p'li\ ~'-. Atunei Q'm' < da to: seama C~.:.t...oIU ·~.il.-~~ ~~. ·vw. = neau.j.. .IfBnlt. non. ':. lPlt·' "~.. fie care ...-' -:.. .fib --_"'._ --' In timp ce IQW1W:. '.as·e ·de. ':Ii: . _'to am.. 'T''~'. #1. .- --- .:.'. RI a"SpJ. 'I' d' ..:.e p'e.. 51·0lu.·~J.' . _".=la. oon$t)llD'f~t Don Juan d -'uan normea.a. Desi t]_~. ·t1rti't e iptens.tine separate ~ile uneste laun lee mi-a S·P.era .~ manune hi ~ ne lumina vibranta .".'.a piren.. --' '-. -.-"--' .j I '·g·tr~:-: -'..1".l..r .Ceea ce vezi slnt emanatiile Vulmrului.ate·. UQ1J. ..~gpleu(iat WJ.'_) .miinile~Am presud nus ca ceataaooperise -..oc.'L ' -:-"~ ~ I.-1.. poate sa {-. Era un sunet melodies. ~ " 1'1':"'" ..o.~'_.·I·'·~d-:···.:... '-. aval ansataouta. l : ~i!! -. .". I' .lS ca. IIU- .. . nu .~l.(1:...J .--i.:u·61..-.8.1n i(1tu~n"eric'ql :nlon. niei tnmanuncheste.-in.. w ·. : . tun ericul..' . spatele nu roa durea.. .. l!t . ". v 'c: ~ ~ ::'..uan..intuneric._. ·'-'C'._.\ A_..-:'~. I!!:.. in~c. lll~. .:. I'ia Ull . -...~a::m. ~de.-. ~ au l ·. .al meu.u. 4 si lwnineze un.J:B. __ '.~a Jn toate directiilc.a 'fugese\detenninIEtta.·· niste ~~tl:e rinse 'in p l!i'ln ibram . acel moment. .. ' 'D'FA A..e.. -. ..)". - r- I ~. de ionten~t..r .e".·avo.'~.s~edea '..'=.. . .lasat. a. reate nate -. .--.-~~.: "..mIlt·'-' d .'.I 8.:-.ci~··Pti:ei..~. peraepi>e.ea 'ins.e 1:· .~ _.. a.~" .---: ..eu umann proptit d de.forta ~t.' '-"-''' .'umplusegrota •.' · b ~ ii' . '.f.~1".mi-a sters viziunea ~im-acufundat .. f ..in_..'~. ' - -'lI!' ' '..: . E. m prec.: Sepa 'at .g·hidata.-. e .. sa-mi consumemtreaga energie.--" "' .e t..:.au devenit suvite lungi. clio m care\ dul file -:'.rea..' 1-' Cind a inceput sa vorbeasca din. Cind am redevenit constient de mine Insumi._.. --.--:---.'.. -. .--. tr "··:..': . '·t ".$i · -:..-:."!(.dQuft p... .m voia vocli lui. in. etah1·p!rln·~ mtre . ..-.p._ ' iI· .ia·VFajitorilor c..:. \._n~..' ' .C~' ~...'-""~a ': t·· " -'.:F 'h"J.IUS 'in gind don Juan..mt1ueh1a~gr()'tei.~~ tii a ~·u-_ll1ce:': ~ .a~a pe· ace.ciropwi d'e.t~1f"!I:··" ..c_· c' '. '1' .a~almie~i~-per~eptiei~. '".06i~ .-..V·aZU. ~ ".a ~a.ci ' " '.'_ .~' . d.itnu-mi puteam vedea niei .c . '-' un. d '... ...oumva ca d~-··t. -". • •• at-· .-" " .. ' ".zut lOG :"-"-1 le.f'·· a' ··t .)~ib'ilit1!p_pet~p~ve~. ""1""" .:.d~':v!a~la m~JI..J. .~. Wlnocibi de . . .'-~lt·~·'.·Ul.. ceast~'$~ A :in~X11.' ~. '!ii.". '...~ . !. I.".' . fn jurul meu '.g:(tBeam In 'starea normala ~de. . care le....eleg e ceea ce vedeam sau de a .aceas'U{·".. ~GU exceptia filamentelor de lumina care vibrau..ls:.unga mtne.re SCI. ·.. '7".-·coergie eomplet~notl.I.velI·Q'te filarnente de Jumina p" S' Q' 'r-' A·.probabil.' "... .0St '~UV'll€t.. Eram s·tI.·t··· . -'"I-"-'~ . apoi fibrele -. " ._' ..:~ PUT'.desi n-as fi putut spune ce anume ~.care atingea mnmtatea.as".• a descrie aeel ceva..mun...au: continuan . .!Ii ··.{l<.CU.'E. Jl'.ineit am crezut ca funi recapatasem starea normala de 'D 1:". 'Punctul m'.ns c:it .e~is~a.-. UD.'J~...~F'.' ._L.a.~ ' .eu de aSIa:mblare sa d:~plas.o.. . ' ..n DlUllar m f. uIe· non J():§'~ care coborau m necare e '--'" .-:'~ '/". ...S'.p'uJ~are:a.''f ..e·".. 10I.:-".Q .s-"·1'_·U_. t'no. ••• .l. "o.p.Juru.a~i. d.·. 011'.en. nici n-am remarcat schimbarea si imediat m-am . ' '.._: '. ::lumii Ipoti~ien~~~ ~ '0'" ~. '. Filamentele nu erau impletite...awe-Zu·:ill .~e~Giaril....nostru era '."' =.tii1g~ _s~.San . . " ....-.. "'.coplesit oboseala..'0·. ~'.''. ·t·. tumma .Zle ..e·~ M' a1.. "f. naseut din intu:hencul total din jurul meu.aIll mmunata 'nrJ..·"-:l'-~I. precum si .LO.. m ciude m... se. ""'-'h''jl-' '..

.sit.l11PO'" \t"II' .~~~lJ..' .' ~I.: tg.v~ .d~·.---'_' -~'-- •• ~.(Gon.I~.~i:ijCe'moment..' . tie aceea trdbuiaS3.~ r ~ ." L1l1:1'"'c ....a~'Igratie' eforturilor 101~.oQ Juan mi-a 511115'c. I . exem:plu.am.. g._. 'e.f:u.1. '.P'Q.. QaUallWl. ~I _:''!Ii .~. 0p'· '. j - ~f)f ~ .Ii~ . w IS":'~~ ~·!i!\O:.d~to.. .. !. l"U:l.ml~~~~.. ". ~ VUl1unllui" Iar don JUM tmi SflUS.. :': ~ [.?"Jg~a ~ tS:is~~~i~~tga.~l maruser.!I?~' nA"~~ ·:t'l'ar'm.statii mele.Se... I 0 1 _ ' _" ~fngUfni. '.. ~~. ~. 1-' c."'" . '~~~ 1?li~.. '."at I . Bram stgm ¢i dOlme:am.t. 1 1.e· l. 0:'" eerut -.}...tn ~I~ l'U~-l. W1...U~~U ~.normale-de 'c." . _.:".:.l ~ -. . mtrn.4am.g .~111~1:·1:i A':~ p~-ci~~i:qi y.Iifii . Toate.l.oor e:fortttti.u.'m··.coperl~:era· ·l.~. Ei in:Gtlrc.I c:'~i:~'c·o·-·"t·~:a·.gaseQI:rt ·:.r :It:esi un_. 1 l. .~" c' :mo: .l\i 'pl\t~e...ratii~de~ .~~ 'p·"-I~~~~·. v. D..I.a~lJl:~'t":.r .~::.l ~ 1 . ~ _..~..etate Q~e. .q:Q:e:a~:" · if > ~V·.-.aStfa .".81p6n. ..""~a: or g.mmnlntit~. ~A~~ [g. ateni-~ ei senzatii L' c:_ .m. .I:~a ~::a· S···\iIC&.J. J:U~".~ .~tiI'iL!L\- :Q.~.t. ._: JI. '.ltiin'rei umane si "fle. " .".~a u~~0.ac·~sta atingea .I··if'~'1 .'nicrt· U.··~ Q > '...~ __ 1_ I: 'rrn'a··· .a a eale de a falosl illfluellta p. ._.!.r:~.. oa .a.''-"T'I~~: .J .~ ----- _' .:"t''. ~ . '. de don Juan 'm breGut~ TOcmal jvazu·SfJ.l l~ ." m~ ! .s'e"~efa.rU I~... ~A.nut eti gratn in viS1i.. mli!..Ot:. I . iii . ''r:L. ·.rlta· ele!:'ete' a· doua tlt¢. multa !II! e.aq ~~tI~mde~ef~cient~.·:··.. . '. era grata tn care nit.'~Ii.l:.IVni. . '.iLI'.iw'''~~:U::''..-.··....eC:loe .:.pliea.. ~ . ~:.._-0..t d'· e j"'i:~~iI.~'~ :~'t)CIi 'a':tt:ln·f~lA I a'".~".. am ..intais]~:eci~i .l Q1j1 .-<- ~. ·o--·:··hl""~11 '~~:6i"Wt"AI~ . ·ea aeestea ~e'm~au cu :ijlQInentele Ol:?l~'Elpit~· e '.I.1. lUI rt"'iliCil ' ~~ U' J.3r:A _tl1j.tiint:t erauJ .l. ~ :~iUM:.s..ll~/~~a " a' .. ~ v.-'a-: .~ ' Q:"I ~V'1!10~ .-'riD·:n~ ~\.grote Bl a ad.n~' ~\:if.1·" .'f·.a c.:!i . '.l I.~. fa'nJ.~. ·~If -. L~~.~.]iQ..Ij~ .I:~.· .se:~a universul este .li:t/Q.st capacit~teaei de a Q~plas~ punetul de a&arnbl~17e .1.--: lA~.~jitom "sa .aser:a Sa g.. '10 viziune con. .w..?'il!..tierlti ea 'patn~tttW. r~·:l.IDguSt.l \.. ~..siQ1·t~..~ ~'I~ I r-l~ .. ~~ .snun·a~· M······....m"".el~'Q1:~~·..'·1 D ~'ltil .figu..~~. d -rI' -.dm0rita llll:el i~ fizice...U··'~~1 cn ..lumina" m$a.~ate se adaug_() ci~bt§tie~tohM~ b~ p5 ~{ii {icute.. ·a y' . ~ .'.. ~ ..lfc'e'~e.a] e . .ln:8l1 iJd~.pabili sia Q:~sco9~re '0 tl~v'er.abil·s4.f7'-un\ .i Q..Ii-'.LliIl. _"..~ ~» ~J:. t1.\.._ :'.. ... (]Qnsijent de ee :~1Dtfn~p:la u niine. · .~a.. "0: • ~ [~ i'!\" " .t}i .IJl..' .7P~.- Q ~Q. hi ¥MSJt. .-g.j..nei singpni] rezultat ]~lttttiIien:t..tn~d.~ ~Q~".• I..'U!~ ani Q~... ~Ii _ Ii .stenl'ta a em:atl_8ti"ilot Vullrumliu. ' ~1/j. · ~:pliease mal malnte..:.QJ·~.tf#. Elan Juan em perfect.. .~t ii' pentru."..L :'P1'l(.....:. ~JIf.- :!f'..~nll C-':~don .~. .. ~:.' ~L!!~~.' ..~ Q.'~rfHlp.Q"'-C' ·..."Il vorbea CL:.-:'.u. .ine dorm ~~. i"n.'~'~"4. i fnlDI C·:~'i:T.·~~. e.de u.-.. i~ C10g"~.. sa-mi ::.". talI.-' '[' '~.giiui~~i smtimest«le ibia scIrltate ale .Q ~:.~~·-.eFJ:···~p.: 'UI1l1:a Sa.r'~ '-ro' ~~.aiba.dcn~rul c mele nonnale._._' l~ : '_ ~.WU c':'. ..t: de 'fant "'. oman. v\ari.e[aIe ie nu r' ii' .:1 . :~nJl:'l~S'· tin rma.tului asupra com. ... .ltl~n ··~e:.!i9JeaSo.t..i ~ " .._a~ru..~aCt~lmia.)a.anum ite grote c er.:.l!-U~ /1~.:H.. : ~11:~_:\:.era:<imp0:sibK. '\_ . va~..-'~A·~ll.'II'n"11 ~~ ~~JLll..c: tLb1 . Q..t. m ~-~. e-_. P'["n..Qf.:. D. ..~ g. "'. -'. lDlllJ' ~.. '. \.[L+.::U:..u '..~e<~~m za ftia-··' tulbu r'a~'to····.Oi1$..\.:'-.....l.tat' conversatia ii 1iii na. · cell§~ti.alcatuit~~dnl eimptmf de !'~'n· ~ C'.pm. .'" 'perc.:I ~.~'U .a acei V:E·ajitQri '''n°cepu .:. ..e~l~rt~ei..-.J.i'ltltfel ·aet. ·1:. U ~:..~a.~... · l~i:f'.ad.aQte.it in Wsat.··~'~' ~B:~~fn' IL. 1~'~:f'1P. - 1 r -. '.: '..abes.J.ul1JL vrajitorii de'll'eniseta qo~itf. .>...au·g. L.:'V '.~·afe~t~.1..JI11"~lt.-.1.. '.(. .. • ~''II~~l''t'' ~.tilizati ·pentliu.:l1.i..s~Gasela~ lumina...a. - nu..Ulll". De.'~'.teet Q'~' s'<'?~·~·~~l~"I'~I.'~ll. --- _ . ..umane.' .antin.. 'a-::··'1.e· sau :-r'~~:~i~Li"t~~.1'\. In ·tf'i.l..·>Y -~~J!~~ ..1']j'I pu:' team .

t.1. t ..'" .:.'-:t·}~'.~ecare.nl'l:iim. :pS... con·stnnta..'. ]'1 ... .: P'IJ·:·'·TE·"l:lt~ i ~' •• r... ' 'q'~~. 'i ....-." . pln~ntate.' ·d··"e n.' ':--_'_' .. . 1e. ~ ~ . -:L'-io .Qca nidi ea nu.. .. f". '11 _1- ..q.JilL~ ~ a"c-<if. ~~_..>Il.. i..._. concentreze si .'. J 'm~··(ij~'ftJll"1't. dir ._.e.tell!ia pettttu ~a~i • ..•• - '~. l"l~ .J~·6 .. ..d-:I·~·t···-·-. .a......sa~·:sefeg..II' ...:p:ropFia s.' a·-'t~~nii·b.' • ...iI'1jl+"e··'a· . .· .:u.1i~. c·_.A"~~·i'·' '.-'a fAc. .".- • "" Ii! '!'. '."In oe.'.~.'~ .. $Lges.re1'>m'.ap·Ataser.el.I.. nici conexiunea vie cu tot.. c.ain'te..iwreata.- '_' '--_.~. _ .~. __" __ y '"' fiU1.1·10 - ..d.- •.C..: .~.qit.' .J c:·o'n·"t~·~.tellep.' --' . -J . .p@rc~pti~ slnt mai-·p·teg. din urma..' un.vmte. Don Juan afirmase camarele nostru defect colectiv este c·at t. :.--.+' Jot' :-:"11 .o" -: " :' _'.. AR-'L' 0' "'S '.mdemi .~'~ ~ 111~ . .--' . la 0 'ultUhtt dor1ec..'u·tm·ta: ·.. .e ·adUSes.(tiBi~ V!~JitQria era deci o intoarcere."J'.Qi .C c' '_. doar .. :manc.:st-e ~.:.eg·a.. v'Qrbeas. I ~ _. speranteie.-'..wes g.-' . -: . . - - ." ..ciune:~" '"'1-. .:--:- I '...fe:rin.I. L . ~ • _~...' -' '.~.:. ~ .Lzati Cll cQmp]e·xit.lL:: .]1'.. -'-:')~ 'fii/! ~I' . '~'. .l tr1el?. . . elaborasera un cod die comportament numit ealea luptatorului..e$i ~8tatl d€O~eb...~..Ilu' qLEr B....._ 1.. e..i'10:1 ce IBxiSm.oate:fi foJo..· ca · ~A. .-' '. ·.men"t.U!l+ ..a sa"capete '0' Judec.' VP'. ·t'6 ~....' . - '"'"._-.intr-egi .- .m c.\ -" 'I: i"=- . .__ ':'""~'1~"'.~-:.~ .!!... ... .•' . C-"l~·m·.r' - - ' ..--:·...jd.CUpre.a: {s. '" n ne traun viata nesocotmc totat aceasta conesnme..:..am ..·8c. n. _'" .ii 10. ~ I'·:·t::r-· . ·p·oate~.lIT':"el...'":. In dele..' . " .U ior trate cu constiinta Aeeasta -~..ti!1tT. ~:.-··~·· :. :&1u'-ISO' I-a.onceO.€: . "~' S) '~~~-~'"v .LLU. '. t I~· ."i!.mi!·.'''' .~ 'n:'" __ '.. }_ .g·")?!ea. -_ ...._..' -' '-" ---'--"":/ ---'..ClUll. ' ~ . a··fi -0 aleg~~.. ..a::. _ b" _:. don.·... ~ ..a~mrmag·~··~m'I-' ~'l'i...'"' "_-' . _- _--_ . ~ '. ~CC!t\s..".. care . __ .V~llarn.. ln. t-..~ . ' ..e~s'u.. "-\..:". .f'e_".. Gradin. .tj. '.. _._a c~~·n~a..'_ .." c .0. I.~! ." ~. eapatasera nu llUlnat. '"'·h·'I~·.din... I' .i~' .'~_ .~€!ele' ·ain... or.~: -:.ll.ili. ' ·"....asu~~ ca sA-I :fog sa l1epete Qe spusese.~ --.l:..._ - •._~_~'.. .. __ · .r·' m 1\1_·.. .U~J.'r_" "'"-i'.._ 'm:1~n~. _. "'''' __..· s-. ~J'l r~.. - -- "...-1. .. • .. legatura ..as ase..c. sirttem leg:~.__ om D. man .~gi.. . exrsta m unrvers. e._ -am":'·. ..: l."' 't"'ii~'l' r--.z.e~ dupa eft vedonse le devenise maicom.eU1. :'"'_...Ii1 ·~'o·.la..oj. . .. Q·'I"'t'11 ''''..:e~' ' -m~":~ ·d·->e· .. . . de categ k_~Lll. _. a ~. .!ii.. avea con. .tu·!·11.. 11 .. ..1r-'.. " '. reu...alungare ·.l7xolrbitan.~ • . -...e. _: forta care mentinea separate emanatiile Vulturului.. .. '. .- .'.r~..'__ fiintclor-anorganiec ~~u aliate.~.. Cu toate accstea ei nu .intai.-.Dbl. m1u"'un"an. ."-' t.'--.aJl~to·n.- ...·t· "" d' '. -.a· .. '"' I 'II . ~~f~' I_-"~ __ ~":"~'':''~':_'."". :'..' - . _.... .-_c . . '~ir:rii.. pres.--." 't" 1I ~. I' ..... '. .! _.Bose'be·a..rgi~ cate detertrdna·:. '-forman universul A···· h o't~~f-]"""s::e~-f"a~ imeotie era un.. .sen~ -s····U"I.~: ~~~.. '_.'.'"at-d die. -I · . ·d· o· '"~.a c t~"': 't·~. '-:l"'~'· I··e' J.' O. .. ..orig. ate.i'umla s.:oon:$ti1h'ta~. •. . .' -~._-._'enc'w d~~--. -.fi." ..~paU_:W._ - . .·'es ceo nn spun. '0" : cama .J.«..-~: .. ~ - • '-r/' .IOil:U. '1" ._. .."1 [ .-: ceaue-a ... "::~~!'t-"N' M··'I~-l!':".·a· 'li K:~~".untA '...t~...'poate.t'a. QT"i~i....V·:··1t· nmci ca _..a _Ja.- '---:r.~lfil:.e/ .'•.".:1..tie" p.. mzestra. 'g. Asadat in mod judicios. ~"...R d:'e.' I ". dar pentru tot cle ' ." . ~ I. Concentrindu ...:-' .. ·.-'l.a G....fl'-: £~.' .itQrii St~au.0... -" · . t '-.Qi:ta...UJL:V El ~aaftrmat sa· sa iinpune· ca.iS.cit voints.'.I.~.ioo:.• - >. ~ .n~v·· a'. : . -. --"'-'li!'. · '". '.. p·.-l~l~ 'f.. . pe care 'vrlaJ-~itoriile·descrian ca p'e' .·.tlU rata il! . J!1.' .. ·.·~'·t-'··:..:_ . .' Ito··._lID -:. creannrril mzesuoua .'-.• (.um.u.. .'~..P. !"t..-av·e~ ~_l.' . - - - - .te CU.:. '-" . din g·reu.. __ :. ' . ~.U·l~g.a ir(d. u(~)IJllt. .eum ~ lllsa p.: -"- .. '~b ." ._ . ..~ ..l~~ '_ . ._ ~.. --'-.". . Jon".. ~e.1'.-m~ a'p"no.I:u. . JajiLO:r. _.---._. -~l~ (:.>. I... .1l:sep':re'o._. tali vrajitorrii din e..--:. .. ~'..... ·O:.. .•ft:l~1 s.~....".·.. . -'. ~... '"S:. ~ -.. -r.!'.~~t :ll" __ tJ~~5A~j. -.~.Jl..-e c"ev. _-._ J'!.e. ..'~n' "I d"I:.." C-AS'--T"... ~ '.~.l......_: d-e..·oQ:i er..'t.''- _. - - :.· ~.' ... __ ~.. ." .t_-illu -~_ :'_' _ _ ..Ur..l .Un .~'\.a cuvinte~ :c·unIQlaste~·a. id·... S·?-I~l'ili.. Preocuparile din..": -:c . Zi' 'Ii .. .t1 si judecata necesara pentru .. I ---:._ml~..entru pie~derea :cunoa~~erlifar....~.']" . .. . .. . ". -. d . r.__ .".~J.~.l zj_lnlc ig"nor3n:l ca. :fo_rt~t. --. ezvoltindu-le ClWlp·a~ '~icbibzuhj~ i d .'ta. .s..- --'..." .-It ~~ _ ...... l'kl"_~_. Don.'. .a" vrajitorii .esl trl.a.-t5'::.-: .vea.ata.E··t au va:zut< ea aceasta f"" . " .'f.. Ul.". -""-':/'.' ~·l+.er.· .e a.--I"~ .. t· . -'A.. d ao mr.."" . '.le 'patm.Juan sp"usese.' . "a~~.p.. 11\.- '_'.~l tn-aseosoomplet din ' __-".·d/. '." A. iii ~ . '.~i..:~.·UU.':.' .' 'rev.. ' . ~i mal :mult~ fiiQPca ~~ ro·ai mu~.Juan a :m..ost_" "m. !'ltP.._.V de p .nn. a ....a~.oJ!" 4:.-' " .[~. "'l.. ... ell v'o'ce 'calrni~ dOln JiIan 'tni~··asp""'DS ca p-::'..'.. _: I~AAt~~.~ni. .. u.egatur8.-"'./I.t- ..nume m 'po..·:. 't .' ~. iIi.au ~Jnn~ .d.l ~·Ltt 1-..'n' .. ~ -.'ut o~ 'P'ut"""Qll11. Ai.Qtle numar asupra 'I.. ... Juan.erie includea toata '(lama. < ..M:.' _. ..N"f.1t~.l·"' 'W:~~ :'". plexa .: . flU.ce exist! in univers.a. .·~ nl1~'lo£: de .' _I._-.1_ de a..~._. .4:.. -..:l'':·t· d-..$tlulta.' . ..tte ce.0 }I' .DQp.i.nisem La ~sta.a Ed.-...111....~lill~c·~tJo~ae~t~erij oQ.•.". l~xclu5i. ~'"i mai efieienta vrajitorii 'ic:i 'cladus&ra seama ca voints__era '~i -.--- _i .~1eo'e·~a·uuseS6~uUI-ere~18Uiellrl't..' . ~ . .. t::l' . _~ . 'R"I' .. ..iI! I!!' .-.:Ii' :oU ..-_: -: ~:...- . i t: l .. r' numele 'se dovedise Y nepotrivit.~a'-'. . ...fd'V ~..e:S. ·. ..-\.a.at . :n~'ou. _.-- - - - - .. - '. J. _ •. .' .n:a..-g'enerala dintre imenti« .. "...0.l(l~~eI1J~.. $:eama "'--":-:d".tot ce exism Don Juan '1$1afumase cmrlinta ca ide:eA oref?tina de .legatllrii dintre ftint~lewnane ~i i. - -.'.t d. 'N "E" B"'A' . = ..···t· .i:: :-'--.I.< I' .:. ....:It"':a:'..I '_ • .. 'ill [~·eledin utm..-.' '11. zone de jnteres. 'vi~~ 'vilztJsem spirillll. stente preeum si tot ce 81'1' n me au'.a :Ge::"pOtt~. .._. manevtata S~U'.. .-'~ . ~san.Ina.~u'l···d··-·'.l~' '." • 'Ii' ~.l..i.nu. ~ • .earesustine ·mti~ersul" lEI a subliniat 'h~'" -..vra aceas't"~ rr m: :..capalcitate.".. . m· . :.' . . . J'~"ur"'-:::n'-:-u-"'jm-'~.. -~ :'!. nll$te ·entltat1..".·t~eam Vorl:J1.t..l-:·~ n.~arad'l!!l's:· i 0.' -.. vrajitoriifusesera profund interesatl ..._-~l.~...:. . ._. t···· . :. ep-.~l_.i'1..~ vla./ .la V numal asupra ...Deoldata.~ -..~'.LU-.. -.. .· IU .-: .' ' '. ... t:e ~'U _~ fns"es"le~ ~ 0 ... ~(' 0'. - ".. mult d:e.ti..ale g·-a.~. ..ai citev..Qfl:~P. '-' ....1..1_ .it.\"'\~:.ml~a"exp_lC:W: ca'. . lupte. . '.. .m.l : C' J.' '< :-_ l. -.a ]. ~ "" "j . d~:. _ .--. . -....f.'" " l iii ito. '.i-' • _' :_ } . ' l r~. '-.._ .lj. sa se KStrruiuiasCA.·N':'·.... e' r~·i:1:il·'~o""r~ ~''ff~g~'.v..' V\.-I_.cupe.. .....s. r: ..~ .~.:l·u. viata noastra interesele pe eare le urmarim neobosit g::~ri_J' iile.ati..~ remarcabile ir1.:. .. IC'i .. .a. .:':~' 10 . '.f~1de 'noQiva~A~·aaar..0.la fel de inetlci:en:ta~ .l. neimpnmrne'11"1'" §1 temenle..io'. . 'do ." ..ti . .c..U.' f ~ • I ~'. eVl..f". __".·.." .~".¥1I::....g.:.-.p .tare ..l"" '__ .. ..t~._1 • - - - --. .e~ :nt-1:'n"'Iia0-' QTfa"'" "<.--. '--~ . .. _:'.... " I .· ... . < de. eea de-a V"" doua atentie asupra acestei legatun. fiindca nu descria nici importanta eoplesitoare.'..enului·:i s'e p..t~aI "v()cii lui m....! m. ~..~oi1a to tal a C!i cii ea izvora chiar din cimpurile deenergie care .. '-: I I' .' .·. face fapte uimitoare...-gu..-- •••.".' ~.. lC\".._::~ --. .. ' .e._. . _' '. A.. a... ~ ".-. g dm:tre. '..atlei.__ _~ c " 1-.~~ ca.l~. . N~.!~.'0' . -'"'t _.~.tf=a:ta. '-'~ _.. to..fie~are .. ·~ . .I_~ ··-·r~:Ii'...m._. :-. F..6 in._ ' .1_ '.mea 'nennaiA..t· "':".. ' 'Q. 0 .. T~'J.co'" c'.~1 _..vrat ~au IDl~.:.:~j' I.. ~~ '. pre~>:-. f+:_u.uie sli... C n .. :U... ~pr'-oplriei lor 'v·e..tt $(~aU~le.-. cunoasterea .··.clfJ. all.~"-.. _'f. 'V:·"R-'' ·' ..~ra.~.: v'-"r' ~a?'~I~:t..~. totusi. ".area. lUJ.. • I 'i''-' i... "'~'..".atentie..l~·'. - "~_'_" _.'" d al .a folosi aceasta putere.d . dar :~l ·c:apaOl·-aLe..a} nu se d.'_'_" filnte orsanlce e~vl.'" l '=' • =r ~ :...e· 1:·_·e. ·mai nU·I+~re· l·d··I~'m·..·~'C".. t ~ 't.omen.. __ .. •.)I .-Rezultatul rm._ ..:m~~·C.'' -~ __ .:l'"' :m. Ini'lo·. _'c-' _'.::_" - '.pge·a modem.ceput '&'8. Calt·t.' --- - - .'...' I .'A'(!ilar'· . -'h) '. :-... a sP'os 'P8" d.-. - -_ . '1.~:.~en... " .~~.~.es...' ."I:~..__~'.. '. I' .IQ. si sunew'l nea~:tepta..• :__ '':__J.but. iii J_-: .. . ori. .'.. .a :--.. '.. : cunoastere ~.. Dar' ~i aceas. vraiitnrii au deeis sA... "-'.~ "'':''Actun' . "~ .. - ..\. 'de leg:ilt~Jtae.~rce'_~':-m:. 'Uu' :-'.' e"li":I!I'b_.._...Govelait.EJt .J._ .)'V' .a.. .~1 . ' ~ Plaleasc.'t..lll)U· ..sp·Ug··e).tt' -..·oQ~e~tare.. ' .mai fannliar.'."' .... 'II . _ ~I::_ _~~" .pe-.ya·_-..~l~ .. .. cntul tndepartat..• ~~'".. . ·'"'t· ~-.."'fl'ri' .c~ v.-...[ .n.....J' }_'_' '.v t'~ "In·uanato:ar:ea.au....~ Atuncl" 'vraJ.-: lup~Ytatori. fiind raspunzatoare nu numai pentru constiinta noastra.'Q:il~llt" ~" Q.-: "~_'....'tC"-'-'E'~ -l.-:t .'~.' '-'1' -: h i-._' "....iii 0.: . F" ..'atl7}11saj.h-e· ·d·:· ~""ol~t-" .

it ·-'u ~'-. e_l..-:..n spre cas'Q ~. fiindea stiam ca eram pe punctul idea-mi pierde judeeata Iimpede ... . .·":"····~·'7a~'-'n.U 'w_Ot" ... e'. '" '- "I .-" ce insemna spiriml ~~fu .._. I.:(1 "J !~.-.. D"'"ar-.er .~ .. .- ~.e··-e d'lI! d' '~'.-n'..'..'" me h" :e.'. "'" "'iii.-' " . ' .' ".. irmanue . pe loc. .. 'b d'·':. Qr m. s"e:am:..:.'" ' . ~c-'e'-" L. I ..-'" ' se:..: .. pentru ·a··. ·'· "n"t'-am ~O~UI S''-U~-··'·'.'.j: '. •• ' .. ".<_:-.. '_ si recapa are-a acestei cunoasteri.. .'" .!' h .. . .:-' don . .iI..~<~_.a._ greta in ZO' ":r."'."_"..' '. . ~..'. ..-'..._..eindupllecateail... am : .'.-. rlJlul~ M'..t"'.:~~"". ."'Ii'e'·re' ' ' ' m'":"e'!l""uc" . .'.Ca era. _" __ •.-. d a. .-.ite u > "l.gIC}!'.'._!.. . . a-'Sl .[.. ""' r: ".' ...'. ..In::. "".51 ca. 'P.Il'f~t"""."". ---. l~'.uian...".:un 1-" .~~tl'..1... ·-.. "111"~ .._. • ..1"1.':.'."'" n. ... clare.bilwe a· eU_fio.... _ .. MI~am . "'j: .'... ··1 mCl ""t: :Il· n1" em-' :~ s"...(( ~nm..._: ig'r . "X: .1'~-lffi"! t' I~:te~.'....pus _ ""a rd' . :.. .'J!I" -:l.-.:. '."' ".1U.1 ... Jpl... ... "'~'.~ .1 !l' • ". . ~. '-....1 ~.:".' 1.: . [....J.. mlamte .. :. _..Q" ut ::i' rru .. . '.£:v.r~ ••.m'-'::"."c'. . . .. ....._:.u-at~sa m'a ridic ..or va '.''''''1i1r1'''11C:' Ia.':. _." ".aLR. • '..' m' -"atl""'" "U'n'" u·.1 .'_' .>"' __ ~ ..t ea 'pett~...'. ' . .e"'·"l"'I'.'- ! "1 '-... d···· SPI: 'us ca foarte. • " ..4~sp·una· jO"~' "":" '.'.I....ah '..1.:.. "... :T'I~A"..o.'...'1 ~.a.. e~.: "". "'.n J'" .am :..:' 1:' .:_...eC.. I ". .- . t" ..e ue neputinta~_. I.- . ' -. .. :.- . " .l~andlc'at bra·tele d~a1 ' ' ' .. at'.' ~'.J~~.. . rost 1~:a.Ul Xi ~ .: ._...a ..p:eranta lor' e c:a. .·u M".'/mli:··"d·u":'n"-·~ '0'" lua.: '. ': _ .~ d.: 8i_.. .::_~. _.:> .· :~'e"-'.u.de. "...rucu. ":. WlLJ..- "_ •_ .1 d:'. .on c·uan s-a. ac" m"'.!i ... .:~·ar Q.<:.. .~c. ' •. . . ..'.' .ziy:miezul '·"·'b··-' ~c ~ ti· ~'l' .:. " i :~'.._. ".1' __ II! slD1te-am O<L.' '~" ·. 101:\ rpul sa porn 'ir. ~...S c·a nIll. i'. !.e a aJun." ._ ~."" " "" __ . ..l~-" J-"'t·' . '. ·'~e--·am.:c~ a.'.al..ap:ro'&pe· ·sc orap.:·"-am::· 'te"'·m"u' Q .a ." " a~".. ._' ... r: ..i '".~'1" e' '.. -..:.. '. iQ! I . ._I' ~ :~. : .-~..:~.it.. '"".'...upra capu--u."41 ·on '.t. . ...'".• : .1lL. '.l..' 'l~ -as:pnmea .. a~.'::' I..··art' I .. '. ".'" .~...a 'co·... .'_I ..:C. abstracte "!:l.~ -p. ' .'1 " . Il.CatUI sarclnq pe 1"-'-':"-'-" ~~-.e. 'h'. 1_..-~": d. sa .d"'.-".e rna 1n".I....oj:t·ac::' "'e·:'a'"~"_ ra' .'.:... ":'''_:'~r' ...t ·d'iIS .. .i.am~:.. . 1_ J.:".. d..' ' l' a' ll1V'.'~" .'Il.. ..-" cu ct mteiegeam mal.'uts:a~mipierd liInn:ezime·a 'mm'tl1'I!""" -"c' m'f"d:'··s·'.:fun: :. .': .J'. Dar ·~.:~ .nnu'A .t· ~" 'p'l~e"d'·~ 11 '~UI.s...pus I'.:fti'111' "_~~. .." n. a~'n-':'" !. .r.~ . ~ . :_.s"I"" 'Ccnlfl~tiinj~a . ._'--- !.s:'''1iiYjilp--.'. ":". .. " .'-- - -'. ill aparenta tnsernnase '0 calrnare a nervilor dar in esenta fusese 0 foartereusita miscare voluntara • '_' ' •• -: _" -. stadii de eonstientizare a imentiei."_ '''r'.':~II".J.. _.. 'I.· -:.. "-":.' .. ..."_. '.'_ " ••. ~" : "d' ' . 'am' " '_ . .11"·l·' '_ '_ . '..." . '..__'''-< ..8' ' ' "·~·-"c::·t·. I·~ .." : ..' """" .:. _ • " 1 .'.' ."'·'!'. .a. . ...M ""'.~pILQIOr.<" "'" """ ..·' .•• '. -.~.~ll..ff"" C" -. ~~.."' ..'......e" .1 •• Ie ". cuaut iini sporea sentimenrul de pierdere si deznadejde.: J'I • "-:.1.t.:. . :. .~._.. .:.e-:_. Ii .rtantii. ~ rpP$:CI~~'hii:.' " -.. .•.."..-:':. .U OtJOS1_. "" ". -' .·'C..' ~ -" I~ ~. Ii -' '"' " .a~·JlpPn.e.ty ..:u"ul '. I:.. • • '. ~ .:::" . .1:.. tile . Juan cu..-.e :1"" .d·-.. ~. .." . perfeeta claritate. . ."' '. 'd-'=" . i!! !" .o::.--'.' . ~. l~ .'exp.t~:[e.-.: .. voi-.'."l' 'P~._. vor ~b. d "d " C-.p t"'"a or..~."-'i81l""" ..' ".Cll I . ' .. •• I.Ul.'_. .._.~. r"-:-::·····. .:niI:a" 'f.'. .lll". ..'t·"'I.."...'~ptura'blestetnata~ I-am ~s:pusea Imi uram soarta.. . .•• - --.: ..' . vrajito1met S.l.m<i5.L." --.~l~' I§:t·~. normala de eonstiinta. ' il .'''' . Cuvintele.: ..'I'l~.""1" si coborisem rnvale in Ioe sa urmeze traseul eel mai direct don Juan facuse un mare ocol ._ - 'j ." a eram d":' . . n.".J I iii - -c". '.-.'tru.m\ ne·. . . _lac..: .:~..-.magie Si:-n~in.. .:. _:J.on Juab'...:.j!.pn din litc<unden"ti repetitia ~i. _.' am 'Ie'U~lt.···eJuu s@'..nuresta". ' ...' '-'mi-arQs..'" ~.... "".. .._Io.fJte.·.' -'- - '-_..-.. _0' I I.~ ~I ':~"'I"~''':''' :"LII ...'-... c-:h"'l~ul ' 'r..~.Cl e mt.'areQ '1-. ' ~.. .~:Q~ PUllu.::'.t".. :'.'I·:_·II. " "" '..' aJ' .- '.el. __ 11: :._ L..'.t .ll . '.~ c .f.'_' . ..._gos....ii' I" :.. ".-:. ment dar C...'" .a '......' d<.' '.o'litar Cll. <: ' . I c ~ 'j"'."."'".. ~ ... -In.'~"Rl': I __ " ' • '. ~d'" • .:'1' ".!Ur.. 'd.': '::~' ~'r~' . lJ1tr-o· b'un~a.""...-6". L".' .'a'~1 :. N u U~ 1··UIe ~ll "..'.. : P' Ui'T"'-E· ~'R~>Ei"·'A···.'.t!l.anI t'.a..... ~b~".a'e.'I...::_.~'.:. ~1'"[Il1 al':e.'''''''' :..:. . . '..~ ...~ .' u p~ l...' "'' ' ·x· ]I.' ': .e·s..:..aiarn 'o"'feI1'~ic~~e:'" a-~·t"I1t:.fil':'U' m"'-'at'!... -..:" .e.' •• "....(. .:"":. .1-a. .' '1 AI'' ' 'I ~. 0 data revenit la starea mea..··:····'·'t···l·'·'· pennane.:-: tin~-.. . ~-'.t!:·ivu' '.eu.'- '. ."°l"· A"m':'{1~e:'" ....Ain' .1 " ~ 6:'11"< .I~.'.l~e ... d'' ' 'l'~'n"can p'""m a in 'pioio"are": D' '. ·a. "'~ :'.':c_ ." - '.._.-"-. ." C"..~~ '.:_.1 . • -.".._ '.'.- .' '... $.. ._ ..."' :":.1ii. ."_ . ell' n' "':.." 'Y' . 'tn' ~n. --" '.-.'-.amrre... :..lca.:~" .D' upla .~_.-: p"'-'..."..".ln.." .:" '.. '~ . . periodic. .-.r este .. ' .e'a ap map.'.u are im.:..prcm.-.':"'_ ..."'.e 'pu_erile. _' .. '.po'v.n a:claritate p" '. QJ '_"-'.':".. .'-' .. a.".' '. .." I. ". ur"-:'. 0 fen~'!!ic' £"~-r\a..g ~' ": .~. ~ c:ar'~ ·:'vMiI'a~l. 'v'ajt~. .._. I d ·. Mi" S· I-~'j.op.'---'I 'l'u'p."'t.." _..:" -.j.Id·:'·''''"'1 m·~fru:. ~_.. sJl d rol [ '" .--'at . " ..:... ".. .pljni ceva care.g~.J.- . ":.:_ .asa smg.. ' " '..t!' . " -'1..affi"en.- _ I 1.' _--' '~~"-' .. '..1...revelatoare: avusesem experienta a ceea..'~ •. ·Tam ..e ..~.. ·"C"...'j - ~! ~'.-~:". - .i" wne . n.:_.. ".o..-'d~ ca. -' . ttosnea1$ca. :.VIU._ . .'.' mult -... il e~'·bil'J Ibrul.le·a"" 'ait:i..·d' e ctn1 ...i nmp Am .. .~ . ~'··~b-..:...a s... . p.. s. ''...·.:...-._" ~ .· c..aGa~. .--" ...) ' ~.. ·..... ·o.e~a ... .i..Zlu·a.". '. ~. .. .".ctirMa a-i cadea victima '1'..i-l'.'" ."':: '. :_"~ ..:'d d.•._' _. c".. . ..-'.' ."':.." mu "..:"'..rle"'p-'e~t'a""t"~ i.raspu..A..e soarta . C._.'. "-'-b' 1m . _.__I_ .~ - _ -.'..~ "'. .e.......m.... ' .: ·-t..am...---t'.0..- :c 'q - 1'.'. ' 'c" iii iOo' . :Jl."u l~ pOlat~'banui n.e· t·. '" era I .. .1. : ii A :1. ...-' t.f..e -'."" ....:raz...' "" • :"'1-'" ... '. m81.me:nta. __ .. .I . '~~ cu.a.ill . '.-p ave·a.._-:.II!:..nr 0 · Ii.. me. Dl ..~'mi de· mira'.".: JU". u-ml.:~t' ~h1l . .- I ''''''''.. ..JtQ...".::"' "..... '.".":b/<~d-"-l~ n·:·' alv\'::e~-'a: ~i·a~!_'·Ql~ un'!!:P'-.' j!o ~"'''' . ·a 'v·::-.' -"~' .se·'-·':·s·. -..'.' .~' '. .."'. .-'.-c:a7'.]'+ . .. r •• _ •• _ •• _._..I':. " J' :. . E. _ . ~. .112 Vasuta din acest unghi. n C-. -F'~'Ta'''' Z"'g'~lo' "m"10:' .lC'lseSC'._ '. "" ._.' .. b'" '. "".'.'~ :"ar'"'I' J..'.' .. insistam. ':._.. . nu. p.~ .. . .""-r ."': '.. -:"":""-:":._..~.: . . '".. caoat .<"...'~" 'I'.:.'._ .~.--:.'... ..Clr -.' '..~'" "".. roa:niete $i. a 1-".a~~teriiin._.m..'1"1' 1" t...e a:~unam !gm.. .-IDIJ...[ .·'art'."..d--. ' ~...:_ ...-c:'.: -' . . __ "~ •. r." l·m.""..._'. . . Laa un:.': """'" '.I:....' . s·-g:g.. " ". . "'.... ":".de."._1 'as' ...mai aminti cit vszusein sau auzisem" ceva mi ."-... ..cec'·c. ~_. I..c.•. " e" . '~".. ... .. capabil sa-mi adun forta interioara ... m"'o'!~.nu . ...~J.' ".t·:·l·'-""·"'" '-. """' 't. .au plin!g.""\".po... . I "...:~:t~O'"" a}< a.·_eamaic"_:.. .. tiJ-' pro:"":.. <i'..''":E.""'"~ ' '-afi'' : "'I". ' .' .c"-'aru'~'-'-'l· g.. lii~.~ I -"..'. '•• . ~~.'f~"t:·· . p~ve~"-_..oa. "f.~'to'"-r"t:al."'.. a 'O.I .-·'-.:'. ..: -: "." -:.'lcatm P1CIOate.a opus. ca'd".":. · d-' .. .-".s!c.mp'~lut de.' : ..'t'" .t'l~t'..~vea:rn" lar·· d''.. '.. ) .ffir"iil . .· e: .·tr·' 'aI" .._'. . :·~'_ . ._ I' - I .' ' . _..a..ale revelatiei.. r .JI!. ~(..~.. "':" ':. " _ _.. un. U~...-."'s"le~~:r'-~ .- r :"_.:__ ~ . '.:_:.a~:li-:·t' .Sa...< ...Q. · .t" ~.' ...-...'. -... ." :- ~.~......' >.:eple[....-:. '" .'..':. ..'·U"Ul·· '" ..' ill' '''.~. . ' .pre""'" ale magiei stnt nuante .' .a sa m·il stap:ines':c' Q:lrfi .. >.llJ. .'. . .' . men. e'"1 ...'.ra:Sll~em ..·starea de con'~t~'"'-.g_.'c' n'1' :~'-I ta "-.am .. .W ~'''''Oc.azJla. '".. n:t' aeo.. f1'~un gefllu. '"'I M ....a..a. ~ .~ ..'. : '.. - . ...:-' ue..I"'C_'_".. ._aca ..lduplecat.' ..n.' mleztJrl. ':e. .01 .c .J .." . I .Jl~y_' J[ll-t.':· ·.:.-.. "..~Sa. 't· >'i tr·._.ave·a sens p1enuu ·a8C.p-'UfiS capi"ma~iIn.'..': .!_anl.'...ll" .'" C .."-" "'.._.~.....'. 'n. i ii'. . P!QIl+"~o:~p~-'~~: tat· ~l m~. b' aze:'.'It'--'b''..Sle.ltfi.... •• '_..' ". "':.'' ~'. "~ Dar in ~a€~e]a~i limp"':..'. '" .. 0"··b-l~·C':e"'l'"' ·al'..-"i. . "-'r'. 'I'. UI S." '. .adunat t6at. .--. .-:-'t a "-. "-"b··_:.. ."."-'...1.·. -.. ~ '."t" .. "'.:.ave.1 a afimn'I'··:·' a··-.e.e'Ula sa D.' _: '~~ I'" · LUI::.":~·a laJ.' ca·sa~·'.d'.. "...-v. ~ .':'.. d· . . '1....:.'I..x..".-."o.:_ - _ :~ __ ~ _ _.'.. ' . -.. Ma simteam o faptura blestemata. u..s. .I' m:. ·.: . ..." . s . pen.._'c........ _'.:.L .Ir- ' _ ...._.~. '.lar ... " ··'_.-'~" pun c. '=-'10" - .'"'Slcontinue . U··In 1·· ·'. mblare .: .'. " " aSille" 11' :'u dc.ca ". -".-. . eJlun.':.. ':....C'.l" . eare ne du sese pe_'.U.~\::..~'.ll ..../ "-".:_.' ~ .."':' .:".Iji+i~.r 1 . .- .. :.·ar fi' C~...'" ..~': .. ".'.' I de~.. 't_ ".__ ~-:.pe. _....': t:····..c..e"'ID._: .a'parut ffi':f:e:l.'~i'~'''''''''.:.. . ~. raspuns . ' " '~..' seam a.~r':d'·""e"". ~ ."'·'t'··.:." . J ~'_"'". :::'.~l CU'Clt afirmatiile nn~de ....comporl.'."".:t' '. 'c'u=~'a"'-'~:'.. gu.~-I'u.... .• _ .~.' '... Ii .· ~I..": . am :m·cep'>I...p'uo. _.....n-an s-.'.._ '..ept .. :.:" '. a.. curind vOl ramine' ~ifata 'p'':U tl.•.. ".'ta~":"'t'Am'" ··~J.' '. ... ..··'-'-u' '~"'! y. '...c.~..- 'I . m -. r:. ....--..!j'. Lat.mal a." " ._.a'-"'n.. ' .a.. 'b.(/t-::""'d"" 'U'...' : .:: . " C .'_fn_...~ .>.._.:I~ ".·:-.d"aLlUa P.e· :... . . '-'f. .n lea:~a. ~_':.' .'..1'..-.::.·.'.·:a qp .p..:.indu. '" """'1' noapte cit se noate de. ~etllJ.tl-._ J"':'.. ' ..:..e..a. eu i:] a~ 11 '-]~" ·t·-~-·" ..~n.ala..::. '_- '...a..' '". . fl.. mt t .. .("'~. rna" ·/t..":' .-... " ...I.J.. e QU. .:... Cu ochii aproape in i la': erimi I-'aID S'.n.:..-..._ ".'.{1e. _..."'-'.e~tidesp're... . d"'-"" '..: __ .: n.'. i_...".p.-~I ..l' .:.a a· >c.:".-.:'~w.. _. ' ..... -e .' '_.d'::.'.1 _'.I 'erattl .1-'3::: • I' -I" • -'-1- '_-. .) . • • - •. I'>lscuta ·:~espre·· inten.~:...'..."i ··...ose. .-.e aceea.~.••...t~." 'I' iertar1e.1l" m.. .J-.. lui m~.~_llIlt.n'e. .: SPUnID1:." ':c' . faeut semn .' ocumt 'n oe·~e' 0.. .:'.a SPIUS e: re.' . 'f i .ar. .tet16Bi'1-.~.-..I:. ' '." ~~l. I '~~~I..c..nu .. .' <l~~'d~ ·m~-"c(:ll!iJ.a1"" t'·· . . explicatia. . 1. ...·" n\1 'c'erin:. "a:ve~.. _ I· ·. -'I' -.. -:. ·m-·'o. magia devine 0 incercare de resta. :'_ .'" ·ca ttla lasau nervii.-..au 'u...:tst.. ··0 :'~ I: ~ .:' .--'' . ... ...: 1-" '...-..... ': "'~.' '..arpove~."..s.::- .co...1~ 't_.:__: i.~... -... :.'. neveneau '. 0:"'" J.-ie"lini'' ' (\Qt'~l~'t.d:'llD' am c'''''m > ":~'_"..':" t'un\p"~' ·'C:"l~·t' 0'::' ..".a\.:Ouril-'I. • .. ~ia..-..p. i . $'a:-.'Ii"I"1I' . ".'..ce·e-mal..'. 1 .'" ':'- luptato...~...-.· '..· .n: ."h 'd'""ar·" .c "!I c iI " . . .<.e aceea ..."il' I' ·d·:".-.I..~ .. """"!.-:..~. __ 1_: _:.-es:c . . '~= • .. . . chiar .s. . ""'_"""".p .• .o:'"'n" I'..-"illi"" ~~gm"d!"" .m~-a . .-" "e acord·ell ellTr.o... .:. Ani mteles explicatia lui don._e. '".. "_o"...··:-':a' sapte d im.apa vietn. ~! ..Iu'-'n.I ~. '" "-"""-'r·""I. Mi-a r:a. _.•• •• '. .al··.~ .nm:U'-llcnze~.""a~ .' :· ···'r·: a8CU.:.CiC·".r.Ie" ".

s.AaJ. . d.e](. y U\.a replieat __ eli:Sta11dn. . ~ ~ d~1 "'" l1~enu..e'p'o·~·. "~ I' '_ ..fiindea nu puteam $11: Cit avea sa.fi.i·. v:[.n. In.U.. " .a-('!! l:"'"m" . 'b'ra' '.du'-mj. ..b fortar. Ea ne reaminteste de cenexiunea noastra cuintentj8..' _l .c·. spas eu. in ·viata· unui 'vr~Jitor..·).mieznril ahstracte. una foarte simpla. '~ .·~.rt-'am.an.Ca)ql~'ze Cll c:~ SJ. c' n' . .lU__ ..ln.a 'ilo. x:p]ic~at·"c·a..ctiPtiy·e. .1 ".llJtUt~·_:. '. o.:."'" eeru t~ertarc 'p' enuru lips a ~c. ." p" i.I . ~ "• I 'I~"'.·a.J. Mi~·a.f&! .fafa mitre mine.]ll. ..ale p.a~a..a m~.. 'Un comp '0"" rt'.. .lipistitor... _~ u .~.U..gtJl este Q metoda.' C'-u·'n-'6' m"' ~ 'rur'·.a." .1. am o.'~..etlil glasului IS~U~ . credo lOa stiu exactee vrei sa spui.llJ.~:. ~ ~- -. ...:U.:. Asta am· ··sp." ~ to __ _ Ud..'''' ~o¥ ... 'tO. .a'-'_ d'-~~~.'. ea praetieind . exista ceva ferecat in mine.. cutremurat de ris.e'·"n:m~· .. "..~._ . _.a:ql s.'il .tc.:'lferit1'" menit" sa apliee 0 lovitura._. .:'ie··v-". I~ _"". ~i 0' :clip. M-iezuril. __ --.~~.. :~" .CI.este un eomportament ..a..Prin 'urm~e·.. .s.m:. ~.noaptea treeuta.€tn.. ochiul. diste.... moatte· 'penttu a..' '':_ ."'..tei elevate.'~f s:4··ma.~.gindesc la acest lucru.e ab ''''-._.me .anu . U~II I. este prea 'puterni. At ttebui.~' b'·'.~ "I.. fac s.i. _ _- y ":8-':!. .iliuo.m.. Cind presiunea verigii de le.t~··---. V·-· -il-' '-~'''''.:a.J: "a lut'e.in$i$~in perm·an.:~tit.. . mai bUll. sing'll'ml .l.' ouIIip~tare..tiin. l-am :SPllS ca.tannui vi~:itOI o+ju.pa. aoe.o:lbele ~in sierio·s" dat rna..a pta smliLg.. Ia un anumit nivel. eli I~i ar.. c..-ti.~'C.~ .:'.JJcolie:~ . . . fa·~ ".~~ __ ~..w. nn-lnteleg GO inseamna Btalld[J:gui" am. Stalkingu!.~~U~~" . i . limp sa rna gindesc la ele. 'PiC 'care 0 canti tu e imposibila :In acest sradiu.eJ. _._ VIajitoru :prac-tic8. -· -. I!. " .LI~~.ce'ltoi ritmul.. stares . Nu-rni deloc clar ce...O.ace1:.~ "".. -. gre~:eala.sa_ nu mA lase in jrttlln.' -• .i[J -- ~.V'in.mi.t~ b 'l.g'. ..re·a. L·~~.to m· a. l...:_ 'JDA "..:Il..C:.-.. iertare a replicat el. ""1iI ql~'n min:'te.U '.U~'I!" .a.:'-: .101.'.'.stlil-kin. _·..'\0( . tocmai pentru c<a scop ul lor este de a-si sensibiliza veriga de legatura. .'ent'.~. I.arate:. c ' Gnlrt·"-!6sp:re· m. Tot. - - . -:: .I:if'!. . Don Juan s... ·ti Neputinta rna facea foarte agresiv. • \.'l'7·n. eindu-mi cu.~nc".~..apaeitatii '.: putu tadun . " ~. ·prl:viri.~ . c~a fusese urraarealipsel de somn. lngadu:m.·1·1nl~·e· '. Iar ctnd ~ l' . mi-a spus el.Senzatia de. rn-a Indemnat el.i1o't de~i:t €:fam in a1c.. . '. __. . c'm.:)'~ ' .n. eurtnd.etJiJl efst'e . 111 • 'j ~ J. .B.m1ental. 'm-"-:-.f-"l-' '~"'-d"-...'.. .i.'sttB! ~€~a. -1-- ~ - . ~ 1 . '--' ..{'a...nQ~s:te.' _'. sufieient cit s.'· tr'_. recuperasem ennoasterea din profunmi z.i Ictnd 'Qon~tiiri. i~_e..eRnloa revin . - • I" - -I _ _ _._ t_ -..~ aqic:~ .g:ranrra. .mteatn 'profund afectat de propriile niele cu·v.1:"e'..UJ_. peste ani.mg ca. d._._ I '_"' ~ practicisttilldngu]pe tine Insuti. ~a _r _'.. . _..~ I()'~~.tJ :monu.etat de· $tire. atunci itt aplici singur Icvim'"..: I -.' '1 . r Ii. l.JIi . Sa :[n.OOidadea un sentiment Idle nelmplinire si-mi crea 0 stare de. . abstracte . iIi..". ': II.g."~. Apoi am devenit constient de greseala mea "(3:I~:'' "'. --- ~..C.perfect.'-d'up'~]lecare Qi '~-_.~l·illltnen. a Am. " .a Citfe :ne c·o.'.i sa lovesc cu piciorul tn mese.a-a :mai fat81.'..'U .or spune incanimie.JL ... ~-J. . . spun c.t'I.. ...t este ·.elevata Imi putea fi foarte utila. _ ".s. po. .rost.~' I~ .____ ~.gu1 pl\.1 ...' ''!':c . Mai.' [". -.a.gI:. .ea e.. voia 8: &-.'.-'te--: n' ._ .u.. Oar.e·a... '. . 0 co'plesi~oare. :~ c. -.. =Atunci.-ev. vrajitorii mal reduc din. :'I_ I' fotoliu mnfortabil_.lei.mat dureze aceasta stare... Ii ji 'iii "''II~.·U~$~OI jum~atate' 'fu :pe :glU'ma~.1' ..idJeea de :m'Q.' ~. unde 0 stocasem.ej'll\sieil _...incapab'i1 s.ste de Q :importart. st a~ "lJiJ .: 'i iii DO"D ~ . .. . Learn impllq~t. ritmul.n~.'.vrajitone nu-ti 'vor ~ll.:3.oarte. Cnl~l b!:il cu.ng~e e 'sa :fie ci@ple$ita de: .~l!I. ..O'6.Ii!!.._ . .!' ·tnjn~tiinrt.. ' . . fac eu ele. . Simteam ca. Am Incercat s·a. .11! Am irlteles ee spunea.01f1a~. I.}. ca s'a.s.ltt. traisem sentimental neplacut de frustrate.' -v ~ _"I .~la._ I. Incetineste . te :c'Q'nv.O.e. &~L. pirie.'.-.. teo voi ajuta $a· ti clarifici ceea ce stii..1' -~~ iq.i.: ~ ~4·. - ~U. '.e·a Iqli. dar el nu mi-a dat voie sa -rost(iSC !!. . Pentru vrajitori . L--lUl1 indemnat sa se .. _. rn-a cuprins furia si iam lovit cu pumnul in masa. Nu Ie pute8m.ta'·l. . ."e~'. dar ill.· ontinuat· ·Oo'll JU. le vei ·m.._' ..ld 0·..'am.j~a l~ .a~:~pun nelinisteami se risipise si C?a. sJ.imil e. Lsam asigurat C'.'J1 .~ . m.. Nu mt'-. ceva care' mao facea sa trtntese u.(.._' 'I'.a. . i A vorba.. . J--_.a prezen t'_.. apoi s-a a~zat eu ...~n . atunc...'i '.·u' '-0 ~1~t3I.o. '~'~llIDraspuns ca 0' . ·ar-amt. '~ _ ~ "~ ~ .' probahil.~ . :.irascibilitate.~ ~jg:'''''I111I·i . .rn-..~<..P'i\-:1"'In· ': .l intele..0'11~ iii..V ~.' .-..frusrrare e comunatuturor tii.sf~ltulai nostm m.··d ."1. I.. ~ . M~a as~gutatnama invatase deja tot co trebuia ¢ut despre stalkil1. .}_.arte e. tlrziu.. Imaginile ifni treeeau rapid r u.I· ~..Imediat am adus ctteva argumente 'far~.].Ieg ee-mi spunea.l.. C 1 1..:.' ~Ji.'a'..-. .G.. ceva care ."'1~e-=-" 1' YM_I~':/'-l.~a. lase g i· durile. despre.gr~eutateac.-t.Nu-ti cere. ei ._. In cele din unna.~~(a.-.. pe 'clo:nJ~u·t\ll. _. .-' d' 'da 1 reQl. ..00'81...hi._'~ .tt(~a sI1Us: el pffun ton. a . ELV.·o.special care urmeaza ctteva principii.~ ~ . ~ d.V" ~.d.ln mine desnre..-. I' ~:~ . de it ~ a .' al __ d .l..sca.J prop:rlu _:.ac.·C·'.'~~~ ~~.'.. '. ·-I .~functloneze dupa dorintalor.n-:-.t'81ege. staIkingui pe.&tsull.U-..t c·e rui..1.~Ti-:atn.lL. • • ... _ _ .t1. la starea m ea norm-:tqtl--a~ . M-a privit flXi lQ. .ui .tylor·1Jfilane\.g" d.c6~asta senzatie este si mai acuta.. s~e intbnpla mie:" c:eI. ent ta inie.. -_:_.gere~.a Ie pot recunoaste. --..t.irite~M:~'a ·cuprins.d.'Ii! .e~t -.\U._ Procedeaza ca in.:miluase 'v. ..e isu. f''.. :. s:au p'oare.GH 'put:eam concepe ce era un nu 'miez abstract sau Ice' ar fi trebuit sa tnsellrile pentru mine .

. -: •.....mo....o. ·:Iii.JI' ~.l. I • - . -.. .. '....-···· . 'b"l'. . l1:1'r'.gm:.mai b:ine eEl n.". •.-l·:_': . ' ... I '-'.an ·~_i~·a ··a:tinlit p. ' '(l" '.~ c"'m" ......pjlI. " . '1' .'::" .'-. D... .1 t'."'···ml' m'.··. 1 " •._:.. - ' - -.e.~:.. a·d·····'· d:'·~····'-"":·r'tx.·:..: iO\ . . .: .."'.:.atrun ~i ' imp-'. 'c" {t ..sa .I' ....1 oameni 'de rind ~·C1't&. I.f.:. 1'1' e : c~ : .. um ...?\· tu enes 1. vorbese... frnm e trade tnete .J .' .-~ ...: CIt···..'_1'.'ijL D····o''::.. .' ·.'.. .~:..._.. . s.a . . _. ~. ~I' '_ .0 ii...' ..··. ..'.:"(}'Bm s mtre -~l ---I ) I..tta:" t"~ um '~'.a curaJ' "vraiit1orilo:[...: -e- 'I' ... ~'I'" '~ _._ . e s"m~. ..'. .c Gur.se$lti d·e 'id. :~.'<.::lllrrutf:ali.. ' •• '!II '. '.a eratrl ..... v"I·' ab. ' "'iI' .Sa..'Pr~'"'IO:~'b··-·'le"..0 "- ' ..' '..U.-:...-" __ "..cura~ 'i.:J '. '.' . J~'u'~'] a: a·t1't"'·Q·'p·f'.J:" .'_ "'.'... '._.l'..~'.i...' . ~. LUl......'-..rlQ .F1lc. ~'..' ..':".' I~ C....raJ~'ltO'fl"'1'or ·······.la.. £Ii: '1 ~..In:·~ ..'-' '_' . a m.~ .nl. " '.crea' S~'~. ...O··]·Il."""l'ln"" ~.~" -.I~ . -::.m.• tImP'" c~e.1 s-metl. I~"RL:··'· i':S':" . '.'· _ :. ." _.'C· ..'. I ..._. ... . ·_'~ _.1 .... ... .. . y~~ d:'~ '. o· . r.-' .:..... .'~ .~:u.. '. 'n'u-i l\Qa? mao d~·''v··~... : .'J.'. ' '.A"'-d' a" " a··· . . .u .. '.. . ~ ".pus. nu exlsta ordine.: .'- .' '" .. '.:'. '.'" 'prea :.::... t~f. ""...u.'~. I't " ..i.-~t£'. 1<.\ ..• . " .:_ -... .'...' mcetez . " " ' . "'i. -_..' ~'.'--. d" .....1 _-...• ~ . • ...e.::...tltanlie.. ...a.. .. ... ..U·lL1 d"e a' fl··. .· ... -..._:_~.l · v~ ..U.:.'p'Iltere. cmi'i!:· 1 ... ·······..._1' ~ ..1"..b"" '... .. ca rna gmueam 'nec1on.l:. o!i" .: .n.E .1 ---.-.......1 . \..·nedemn pentru oamenii de rind si un travesti pentru u.~.. ..$.~.:-·":b-' .. .(-'~··A"···· <-" .e. ftim =-. _ . -Da:.~ ' tin zlnndn-m i 0"'" carte-d e -:'-p'' '.. ne-am putea -.l.~- ..... •••• .. :..']1. fi p..pc""U' a" indi "'e' Ii PQL"··':.S~aJlla.Clr···nl'.tI. "_" '_'...·-..:..i1. '. 0:':·~. · '..~' d='~ <i. _ ..: ' . m1'....~n". _..• ".a1..•..:' fd. .0.w:"'-": _ '.'I' n .. __ 'O[i .' ..{'i-... .1m.ito17i..Oit:.r'f"'..JJJ.~.aceasta ennoastere esentiala.L '.:' ·S······::~l. __ .lA.~" ... .UI ~~:__ •.':~ Slmp.a!·ea mal cmlC. . " . _ _' .[] l~\': ··.:: .' .pv. :. -.n sm t vrapton~ In cauta ..a· .. u. .)'.illI de a avea·rabdare· Qi totodam de a acit'~.•.-':n·~·truJ···._'~.. '-" ~I •• :' _e_ ._ .." /.-"/'. ·1····.• '.•.' 'i!i..·._l~ . ".l :. ~ .:. plJ··-::--E~R·.. : . '...-.' ...I... ~ i!':1 ..e a.'·E·'-jA"~' . .•. A r-am tne de"c 'lAt· tl I~.s. •. . .t ····' ": . .".~ . 't~'~e LU. '"' ]·:e d' ..J.::. . "...._ . ·C'~·A······· !a.:!U~!. ...-~~-.':".ue .... In." e Am"des chi . "'" ." . ..._.-.':. .. ... ' •• 1 ..i. .Ul.:.-:'"n' _:. '.t..oez:".E....'... ..'~._._ ... I· ..U.e.··· P'WS ..~ ~auntrla~a· a '13 amp I oare.:_.u.~'_. .·· cora...:>g' ia ~ . vralltom-p"'ractlaas-taJldn"'~'·S.&J!·':t" <. ""l'.:· FF'Q.. ~ " ~i ...'~"~ '"'.:~F~~'f.' U'l!.or"'.13 : ". ·t·anc-· ."u.~ fA J~ ..t:e" folo....:tt·~'!u:(n-.) . ' .. >..' '. e.. s' Q'1... ······t···.::'~. clt:·...on'''.:_.t~fr. ' '. '""""'".. "'!Q~j~.dup''-"lecatl" farB...Sa .1.~ ..d .or O'i~:sesu".:era.··· c. e . d--' '. .n.v~ .. '.' "'~C·"·..~. • tuner " combmana d'"' . _.:.~\ 1 ". S. ~-~.' .~.v '~m:" be 0'-'"n" entu. '. .l.' . ' ..·d·".. . 11'1 »: ..a 1.·e: mSll't1 D:~c'~' 'U""![·7"r\e··)+... a reeunoscut el.1 ..CUh.~.. ~. ·'...: ·-. .' ~b~ l·iIJ. .a lo.~'T~~. or..~~ '. ji ~. uar . ~:_~_. . :a· . '~. . 'G'·'" 'O'-:""f' 0" ~·t· ·lili'~a'··· ... .'N~'.~:t..'.-.'~~"r'"-R":.. cumpatare J.. -".7. M'A . : '". • IUi~: . a·. ·Ilr. .- ·t··.- I:. ]'.'" 111.•.... ~..1 . "...•... .~. .e. :u~·· u. ~ .·. ·.iiJi· ' . ~.t· . .)'j. ..'" J' ""~~' . ¥-.-.• ' .:.l·.._-_ ..o'"'nc~: p" [6'" "Wll" ~. 'I?'' ~~ . m gmai La moarte.m.:_.~lias ·tl.~. : ~.)~ '. .. p.""~.' . p~. ~:t m"'" l'.LV _ ' •.·0' ~~..l .ij·e .Xi.. 'C' ':e.tJejml)11nzite· .... .·~·~· .. [.F/ara 0 idee clara despre moarte.u." • -..~: ose~at.... 1 .W.lGlJfj:l· <r.<_.. . •.".. .'. •..' .." - .. I"or d ' up~' isti r ". _.l. 1"""'" • n.. care sa-i ajute sa-si dea .··"r·~aiiterii '~"-... . _. lll"~: nu'. ~~ _ ..'. vFaj.'·ill' .'.'? . ·... .:...' .. '..ii·.. '." ~'III'C >.. ..'·...Ji. . olacea ..e.. ...'d.._ '_...·~.t ' . ' ."!!I .-. .·. . .".a:mn D . C""' .. . . .':-. :C-'.r\\. ".n'nd'n't'!i· tf:n' ..0" l--a" semn ~·1~'· l DU'.... ." "..c'.u." .~~ a ..f5r. S' .. n de .. I. W.-: .'.. c! c :' . ' ..Ji".I.".~' ~ .J._. '"' ..1..~:.'. ...::tnd·· .l 'e.'·..." ~...U:. : f' .. Ca . ~ 'z"'." y. .J ·.~ .s.. c .q.."A\~.::~..·'6 su:..·.._'. se..1-.rn"f-~C'" .•• .r:f"l~ca ' sa p·~~r·a".. . lD~lfjlpenu~\." ..·.I~ .au] p·. cnraJ.. ..c.-ea.ltt1i de sme Ql mai 'p.-"-.'~''"u.•.. l~n:'~-''..te.• d:_>'_'~.•.~t~.0.. ~...' '.mt 'A 1·' .: ...I. . ebuiesa "ccep···t·lI!I: cafaotu . .' ~·f. _.··. c. .. O.' _'..ap~.• : -'''''' in· ste1~le.ere·····a·...'UJ-: ~'.. . l~n C·'<rl. .. '.. .-..x.~~'!! l.: '..~~ ..." I.lO enor ..:1' -' ~m~nental nemunrn '''.J. . ' '..a . _'. -.. .·..~p...-- t» =.:' .. I.o:''e' :'m: ·e~." oJ' O::-:!lr I '.. .A . _'ril~l .c 'e··l....:1 ...-'...lg. -'1 "..'J -.. iJL .e.·':'.. de ea a len.•.. "'..\. ' :_.·t~I"'·C!lii . .fel d:e ·g.i"'!" .. .e.•. Idees:de moatte esle siilgurullucrucare .. . l i~.. 1. lns\s 'o'u--mlli 1 '_' _'_" ]'_.' d'._." ':... '. us·. t .'iii _".U . _":_. 1.!'I. v .:_' -ii!!!' . .. _ ....... tumea ~4Jl:O..:-' "" T~··.':.:. .c· "'.. -'. Mea.. '.~ ·C·:·· . l '-". . ·.: - I~...i . lIt l7l~ezen.' ~.j.'... ....c: .. v.: .afl_ "· . ~..' I ~ __ .-. ]....~':_..1 - •.i! . a.~.~I.tq~ ac·-:-·~a'v'f~&m'.'lartp a. . 1$1cum....." c.. 'V" ..·a.eVIl. "":'·::. .·."~_" I.".~. "-.RJU:. .tJra g.... 1 ." ··b'··· '. Dar scopul aeesta este un sco.fJ.~ 1 .•.."'...'.:._:' ~ ._ . 1~'O-"C'lJ~~ .e -p.··t A····· eas·· :a. ""~' . - : . din"!!" o.' · 8 .. l' ~.. _.:'"4 '..U~t_-.iII · l . - .. '~ . cu..' I' ._..:~'" 'Ur~Jt.' '. ~c~~~ . ...: 1:". :•• .. •.._i·~·.:_.a e "X'"'n["'l" c ~'~~-'c 'a"" Peetii tinj . A" blnai].-:-. d·.. ' '.iliXlsra.. te 'V··. f!.. sP'US -:-.". J ''fl' _ " I[t. ~> .. I UJ. ····D)IA·. t I.. .·:"! c·. .~.s·ar. . "'c :.l:~t··o··:·n'or'I··~·'-' 1."... . .-:: If! ··-.._.~...- -..~'Jil'.·c'··.. vedem daca Poti -simti lncrurile desare care iti.-. " .. ".'<c""'.. ea v.' .~--:':'j....·.'.resu'Sde o'rice ":f .' <.uaca r ne.' . II: ol ' ?' .••. ..~~_ •• ' ' ..~ f~.'t: ~1)i.: .. '< . .. ·"..j 'at·.'.'.. su .. Z: .' 11'" . ' .. _ ... ~ .••..p-.-. -y".. ..) .esc .~. · C..- - .:::.. . .. '. ""(1 ap l~~~' urs -l. ql ml-·a g. ..~:!! .. 't. '1..' ic 'a···t·'poe zia . 1 -.~.''':'''1[ l. ... . " : O' ...' .u··8>. '-' . el n.ver8.ne.···· ..'~' '.~ ne tereste sane .~.iat. _:_".->!r'~ !Iio··.". .Wkt~l.• P~Q. J ••.. ...: . ~"-~' . fndi..-.> + A·r~f~a''..! a. __ ( ° "..'.. monoiog U·.··' e' C~h''m"" n· f:-:R.' . iii ..eea 'p"'rop'riei tale .""m~" 'a''..-<1:. . _·_·::~-vo[· .A. rr.:.:d·'·b.I.. .. I.~. .·. .".... .' '.~..~ ~ip UV . -.'-'::~.u exis:ta nici un .. . ' . . _....• ' .c·'c"·_.. I"': ' _.c.···tl°' "-" .·t··· rc. CW1. .-•• .:... ~p'. ".. . .L ······h':'·.am. '_: __ ..' ..... J: . •.:" +'.I~':' 1<.~· .... ..l. .~'t"it'J """u. ... . :. "']. ~ _..1 .g. >--t .acerea q -'.'-_.0. ."~':'Q··i.Ajfj l • • • . . ~.~.a.~. ~ ~ '_. •.' " '_.·~. .gr"···o·' ···zc. .-:~ .~ ~" .. d-:·'_.::....' d': '0':' me-1' . .. .-.". 1U.... ~a" 'U'~ . c.J .:_:< · "'-~ moarte..(t·· "'o!!'to" . ~ •.c:"] .. i~.I ~:t'e.ap!~. .C~:-"-:.a. u.p. La'!III" '. . . 1.' s. .... _ .1"t.I!HC. 1 _: ....'ta~· ee d'·e" m·'·"-o'···m·l·~n·tu· -1·'-""-'" . :·c:··. :far.~. .. "."..C"" ·:E·'·0:11 I . _.. .. )._ '.i " I· - r 1" -:-.:.~'~.. .. ....'·e... ...' "-' ii :......' . c.. .]I~ I.idea curari ~:inll'~'c':~U·I'·.' •.IIll)··'!b.1' - 1 ...•.'.. 1 -._ . ...l.'. ~'i a ." 1a aa --.. ... .1. ~.d··:·e~·.·t"'.. ' "... san mll.-'1'. :_' .:".• : ••. . r~....' '..e c·are'ml "i. a continuat eJ.f8£emgtfJ'~i 'din pricina ei. ... ..n. _.. . _ ..... I' . . t' a-' .~ ._.. '.."'.. ii' C I" .'...~ e':l' m"il J..._ • 1 ~.' ..':.. 'A....\.. ii' _'.':' . " ':'.~..:a n. ~.Don IU. . !lId ". ...-.11.._:_ I.· ~... .". . '..o.. '. ' ...!Ii..'.t. ".. &. . '/'-:' ~Ul.O·_.. .·.. ··: ..r va continu."... ...IlJ. .e. ~ 1iIjj I~... _Uil'! gc~ift'! ra ..J..pr~pn_'.~:·:~ . ". :· C'o':::-')-o-' . e"'· ""m···'-· S':U'h a-:"'h'lt'.~~. ':c~.•. n::" m""'~' n·· d"··~tmn·>:··a'··· 1:'8" ·g... " ·. '.J:. -u-'.-.. '_'~ . '.Da.a ·· ·....'.!.'..'l~'t·..ii.-.' [la·~~ un ... '.l.~:. .·e··.. :-b·· [! .'-i.Je. "b'" •~ ·'. ... ~ ../V._:L.:.1 a~:~a.." . asta asa e. '_ . d'in.. ~~rp··'lus 1 l-atn m·ereu ca. at _:'iI: '~. . daca nu ..!!O !l'. . ..tW'~... .._. !..~. .~. 'P'~. . ~" -.' '" ' . . n' &An ~iJ::i.1:16 -..~~.... _r~.'D"o"" Juan tr.~' Mi__..eaasupra me:a~ A zimbit si ·._./ . .t~~:~ .OW5<~rn.. ..( "'~:". .:. -'0 ~. . -'"'!!! -::. . ··l··~b···· .a..I.c' ..'~"n· ·:. nC"'o"'' 'I=U' ~_...'... .1on_<tI. .. ~ Ciudnt...=.. .ill.. .~ ••• 1 .:.. ..1:.:......"" ". .\#.f: " '. .."'::" ~.:.· .. .c' ompl. "-""_~Jl_~.:. '.' '. P-·11 iil~~ ..C cite9ti mie~ . •._.Ll.i.. ..r:::ns'-' v~...ulte:·:felurl d:e 'a 'p"ractica stalkin'.·:·. ' Po:ate d. _1.. -~s~·.' :.- Ir ~L --' ".u.. . '~:(j~~ .lal....- U .' '..J_"...Qse. "': '.:yOVaua .'-".

.' I...r-. ...<._.- I . roll! _r:.':z:..'e a··..singurul dusman pe sam n avem? l-am mtrebet dnpa 0 clip!. ..ga.. nioastrre peree . I 1 ~ . ···' o b-''-. aheori cobora si deveneam un dobitoc inzestrat IC'U ratlune.llir"I?'~~rll1.:gm. . ". ..Uneori aceasta se ridica pma intr-un punct malt si mintea mi ·se ascutea." ".:a ca.. "1 ~ Nu e'$ti corect..-. tnseamn ." ": . (" .. Moartea e fortaactiva. ..•.~...:.•. ...in..LiIl ..: l.'.__ ...•..'.' -... '$i ne tmboldestenecru:tlltoare pma c.:~. n~ ••_.llS $i mai inainte....j1. u. t·~··:t' ·. Vra. c' ' ..u·rIJi6 me·'1"'e •....ea. .:. . ' ...Eu unul.m···.. . m..-. .. ..JJiJ.pi lup_= omulQi·moartea.' -. """-:.a.-" "". ... c:are S'I'a..d'~"'" ".. ~...u'.'.' .:...~··· mentelor noastre.lspar.:a· ~·· .~ :i··...Atunci.aCa1...·'. ._.." .lr If" ~~Q ·p·. . .emurimn·. ) .' ~"" I ··:tl'~ (!lg'I"B ..'.~ Nu.t" :'.In aceasta arena exista de fiecare data-dear rj.. Iv .~gosl~Problema noastrae ca. ramtnea suspendata tntr-un punct neferlcit..-...' :~-_.jti:· 'M" ..O'···· .sintem oameni de.." ._" ·s··~··nl····e·'S~:' O'"-:"nil'~'_'_ '... . p.~ ~.'. ·am protestat.:· '" ....Ul(~." .esfe.acea~arte din mine .' ..aU era sufil'o'l!iiien.. cele mai multe ori..·. ~. arta~ . .'~'c.··. -..<·:·....ant -.~.'t~ 'coman d'~'~ :-. ~~ -' • J.li ·a~l~emu.. ...i 'mlii puna niciQd~~'" a a:g'" 'en"' ._ . ive .artta~ tot..iitorii inving moartea. ~I -_......~...'· mtreb ..~.1 J. Moan~ a supun. . a raspuns el..'.·· .~.-" .. ..11./L"RLOc.-lH11..·n-:~ :T.. ....:...1~lC. t~.. dine 010· de nivelul metaforie.····.. U.. Dapa ne mi~cam. e.' e ..• j....._ ......'''' I" \.\i..··g·~·.to"ln·:~i·l'" p·_'r. ml-a .' ~I-... Tu intelegi ce vresu s. fie ca .l:_.":' -." ': III:~\""'( . ~j(. Faptulca ceri s. • ~... don juan.. ' .JL .ru LV.~ ..·!UJla · ···Ii ... don Juan. '.'Iort..> v".c. : _. '..·"' ~ ~~. d .l_Ilai '~'h'a" 'II! .. Vrajitorli sint constienti de ea.' . ." ~ _. ".1'1.a~t_idau 0: explicatie 'a .Vrei saspui.'.~~. "U'l!l! ~:~l!l!···:~m~.I . I .... . Atunci mi-arn dat seama ca stiam sau. c··::e· '. nn stiu.jj.~ flit~sa.:ltte'····. Viata e arena. L <. \::j_ [~ ~I l.vin n. 1easi setts. I I QtiI1..' .]1.J .~. ·E· -l '~'_~..'[1.e-. ~"":'P""'~"Z:"l~ cristalul Astfe').'~toriide. la _ I '.' lim' ..-" spu. ·acesti ..:: e·_··'rn inc': .• m.' ·<l.. . ~ l iii< -~'I 1 ras m e . cea.....~·!CI. a . reprezinta pogorlrea spiritului..:' L:'_" ·S·~ C_... '.__. J ••••• ~_ ••• >~..:~pUS.::. . ·co· ".. D[' 'grA C:".... ..:-...o.-.l~a..- ..·~o·..s.fj.l ne-atn ridica deasupra firii ~iam • .~ ..Ca aveam mUI.~~:..~ .es'~geri~1 i '1ne" .I.".. D'_.:~ .~\ _ I.·.. . ' . t. • ..~·· '·:··· d·:'··· ._.el. .~a. desi ..:·:·. .evmme·remarcasem . . mtuiam ce insemn a ·'·X·:·:·l·s-:::t=a·'parte a me..-1.d sa nu par ar. ...a spun.~.a~j'l.'. ':..provocare_ fr:A ~' :'. =. ·t: ...Nu. . • . ..~ - ''_'.~ Sl m:~'a m. m'~·"".'. d"'~ .~e 0 SU.:. '.·e~. ' .. stntem ceicare Iansam I '.' ~'.·. ._· :'~.. ·c.Saltul gindirii .. .' ~..il : ) 1111 c.. ~R41:~"""'" J ..I.e[..:.s'cavr~ajito~'ce pot.' ': ~' .-1 ille.E' :·s::t· m '0':": m en tu ....'. c are'.. iar moartea i$i recunoa~te h1~gerea laslndu~ilibe~.. . a repl". $tiu la-felde pre~i....i'L-< IW· ._.. _~.lipUl . 'Ii .•.:L " ·/tei>·~l·e···-nPr:ne'IltI~ve'~ A'·'... : . ...~~ ~I~... .II " ..'.Noi sintem pasivi.~. . Nu meanea e ceacare ne distmge.'.~·iQn··· ._.' _ !~ nu~i._ ..~ ... d-.. ' .. 0 facem numai cind sitntim presi\1llea Jy.U-J. ...···:·. I. -'1: .l': supr·~!t:a'.... fiintele umane.on ..... _. Gindeste-te la asta. .:' :..' '1'" '1 ." • - -fuseamn.- m" ':···o.-_ on ...lo:''O. J. e:: .~:u.q .. saltul gindirii. mi.:.~..~'!':.~~:" .... ~.~ ..1.Citusi de putin. ' .-.lln.. ' . :~. m..-. ~ :'..' iCi (1...: .:' .jncere ~'..•.IDI.. a replicat d._.. -ca-·· con'vins [c~a~ stf'ahia m~l:e· a1:"!aL.' . mai curmd...~.a·. J'~' '.. nmda" altfe.r·lo'··p:·m)":~l. -P' . amspus acestelucruri lui don Juan..:_ . . noi asa eredem . ... _:~. -: .l6 ·-:-:·:"' ·d~·· . desi asa pare. C ..: .fnd ne lriftinge ~i ci~. t 'bff-' .erg.JI .~~~~ . '~: '.•• '_:''-' ' ••. oamenii ide rind. d~pacum..._.. l~aal SP. aetul de rupere a bariere '1'o ..'.: '.a.co·n'$ide~. gtndul a facutun salt hI neeonceput.". . .uan_..:t:lu . :-:r'o' ' 'a-'' d: . _ .·"at . -··Diar··c·...::: '. ···"t·.·p':·.- -. : ".a I.ca noi.a_I~~~ ..cat._.' '·ze·······:~ ·ta·.travesti $"~···:ti:ilji.~ i"" - .. t·..l.....' 'un moti'V' pentru c·are imi plaQ ·plo·e~iil~. _ . :."~l:-· .. i dusman...~.a. ruci magar ...~A' ... .:_:.. O:r .. ..:.Vrijitorii spun ca moartea e singurul nostru dusman demn de luat In seama...e Ia .1. .ag~~ Le .~ .- . Dar. ·-L.---":-::" ~.• . ~y a .rind san vrajitori. 'am~'-.aa·· d. · tat ca.. . ·"c·· .. ... .. 'fi ....-'.'_:. '1' ~'.. =Bu as crede. . · . UII a. salml gindirii in'neconceput? ·~artl ·rotteo·at.':. . daca nu forta care De distmge? am iii _. v'" ~--: .:tr·. t.··-atll "'i .:· . raspuns el ell eonvingere.<c.... . -.WL' '·r ••. ~'"'. n'U[1 .. ~.:. \· _ lul $.''_.a elE·~. - ·mij: • .tlirii in neeon__ '~p':u"~'··Ur· '0'-'.'. . . rissi a comen .·dv pute rniica entru a:iesi_.. 'rn-a tntrempt den Juan.: "'1 ·':·b·. '1 ~-~ :_-~ !~ .aveam o constiinta ca un HQP·a.Sa. :.~trlmj-t-e.ose.mcepIU....~ .I... "c 1 .':.·d:.u.._: .Viata e~procesul prio care moartea ne pune la inc etcate.'. '.t'.".)< _IQ. '-.....'.•• .i.1. l.~'..~ 'in:········ l"'!!:'" !"'t . . 1 "'A C cIe" ' " • limi- "..'-'.in~ercari. care "-". Juan ~ .... ca moartea e.A£.I •• ~'~'~:'i...apOl.einseamn~ .·- ..VOlam .A '. ... " ._.·e····s··'Ue. :'.-. H'..• ':--" _:"_. gmuUll. '_ I!i '.····· . C"8!'" \. .g.'V/·r.~ ~''I.. -. 'incercln..'~. . " J. .pute a transcen de rationa'.$1 .' .. ..~i:? .. . S. 0" '4£ ... ...mes. ' ··rolv'o·C8t -:. ~. ' .. .lt... a· ~S···:·lu·'..-:.nu moartea. ·cqa.~I:_: ~... Q"C' l .' perceptia omur e "1' ~:w . precis :c·. 'a .~.. Moartea e cea care ne pune la 'k)corc3l'e.I···. d··.. Moartea flu..it ...·....:. al '"' 'nu eramntci cai.:. .i:l'" ~ C'6. Y9···~~· ~ "t·~·"'peSl..in neeonceput.~' :. Necazul era ca . . " 1 r ...:e~··lS~ eara" evreme" . nu mseamna 'a.':ar·· e···· ~. de. ·· . _:. '. d·· .:·..~ ...Ji)~!JII.~.o.·~..sta~~ raspuns ·el.p't. a IWaI. explica. .. .~ . '.' ...'. • ri.t'11. Ne nastem ea sa. de'.~ .~alL.~ ..e·.-_-.. nu avem in vedere ace. 'S·· ..•....!~fiE1·aA··· 1... . .1. ' 'e~te tlbllU 1 actlum '"'1 'Qi al senti ._. :... ce este moartea.II!'- .. : .. .Y· 1'· .. I _ [. g":e"-:-" "_!-.i\ . c:~·~ec··s· '.. :'" b 't .. ...I~ ·C·... >:- '.r .'~1f. .'~...altulni g.~·f.: .' · a :_·.' ~. aceeptam aceasta 'provocare. I. ..••.s...._I!.'~l!e .. as spune ·ca viata._~·_I·ru. mi-a explicat el cu un aer rcsemnat. :.:-:" . .. ~ ·:ac. U . '~. ..." '~'la'i -:-.:Mitica·~.~.a . ..'. '~. .'>.e·tiinu. '._ A$ta·ln"se·atnna ca vra. Dat.. ~...> [' . . _.-._ ..1 -f·:'!i· ::"' ...Ot.. ]:"".realiza.. ·c.1 mtelege S~U. ·tr· ! .tigZi." 4a. ""f~:p:"re"'.m neconceput. oare a.-r+··· e . .ar e.' :I. ... .n.. ~ .' C'h.p-'-:.' s-.'"_~u.!Ii' l ....t~c':I. ~ .:zl. '. ~a p.'··ar·····-·· M·..:J'....'.H.

- I a'" UI'"~. subiectiv... .. _---.. .: .'- '. :m~.N~amavutniql un COll1erttariu.'.v.' • '-. .0.. .atinge .e. r' ~.}-.. 'ii " . "...-. cep~tie.--' -.. . [c·---u"· 'l--}l']. U-" '. .. .. __ . • - ..i.ar'~'·..eVl' e·nt CaUtU1.- :. ".U.-..'m--' 'o:'-r":-"a...arind :1-. -· A'.penrru a mentme l'O'.I' "".:. I.-" -.. _..QSll~Qin mo 0 :l~n\l1.~ 'ar'-"" ·'mof.J. . '!!I: ."~:":~I·. 1-.• I .' T. sint p.In ·:tru'-·-.. -' -' . I.-." -p~~'" [el."i V.."_I.I11i-a raspuns el. .~.[~ ..--'. ~Li . und le·c'~. ca sl h1vete. ...e~elibe ·.a" '. _ ': " •• ~'..:::".:. ·d dec 1 ' d 0 Taz~O\ji-'e..' .. Ol.!~ ..'.~_".:"'ltr"'.. !.--' .":" ..le·e 'Cf..-.o....._ i-':~ I::.. ': ..-:'. vtA. . .:'amn.emtre az a.c.a~:! ce. ..'-Ie".·m.'. . "~'.'i-.~...s:·.".e..i?\ .._ ••.:Q·[-r. d" .t p"e'. • "'"I ._. care .-' e: __. .t31ul...8 ... mi. -'::~ j'".-" '::.L _..'i'lj~O'"n~. . asa cumspunea el.A:'I~.~~ I' P'U"_··E·'-. . ::"L' . impotriya spaniolilor.I "I. I·ti· ~I ..oVe$·:Wl"es:. A:po:i ml-a. m[II:' Purtau.lll:' I'.' -t aeat 0 IC... ea sa "0: nc'._..: .atinge &<..~.t· at : _ u"e..." 'I:..: ~. . '" -~:.~bl.e'-' ._."i~ un· ":. ..-:_-:'... a exp.. Pentru .'I" > fl"': '~' . orlce a$ fi spus...-'clve.:.evra·:'..-'--':~. '.--~~ . --'. om easca 0-.. 11'-.oves-.L.at.\...·. ·.nexiune clarA"este 'e--'Iv·: '0·''''·:.-ar fi ~ii'~d~ ·t···... 'k" 1.:'·' . ...iOr. . 'c' ' 'e . _:po~te. _-' .':lec6ptat de a elibera tensiunea psihologkti CQ lectiv. -i'.or'v.c' a"': -.1"" tI···.~ e !~."""n"f:'nn' ~:"". pura..I·".petenta.:clara en ttuentuu iar pentru !a (ljung. a·la._.~. "" -._.stitoI care scltitnba.'. ·C>1i1i --:'0' -..eCOD(l.. P·I: ua.:' ~~ '.m' o"'r-a>lb' ~·':·~'e-::. I' .' l~.'.~ezu.nu~i.o' .-. dorinte.::-"l·.el~i luc:t\1.. astfellncit1 .. __ ..llui·s' _.1. -.._~.I'>i'n-~ld'-"'1_~..stitot~ To:ti v fae ac.:J'.. .."' ---~..._' --.wtfi~'a· ~ . lQ:_.'~">:.mA. . .._..I Ie. .•• ' .relatariifap..' ... ." ~l • l: I.'.-. ~iIi .' .. c. ' __ '.~L~..le."'" ·'-·~·t. '..c'alea '~pfep-erfect~U~le"C!a..emp1lu potrlvtt. . pietii central e a" erasulni.piritr\ll iti es." -' .... ..~: poporul? .-:.' ia urmaIi SAI~le..'..·' ... altnl.... ..'l·.. .JJ."~ '..:~' .E: :..: 'un' an--·'··"um'~· . "': :"..A~~.~ f _ --..:..~.. : "'".".-tJ.l' . _1.'. .ei $i .care le· testeaza...p.~~ .fi '1r" d" '[l~. d':": "..-..: ~_ . .. ."" I. .... ".e~ ·at£c:'-~·o'~.n~.'..J. t _. ".".~p:a. -..'.tr~ p1.te' '~~e':-m"~"e.' .. . n."i!I ~(!I! Id··.' '''' _... \. er. razboi.care . 'I 'au tomat asupra verigii de legatura.ea...l. . tirea nu lns.".oru~ .--:.lIl .e·r~'~ ILU "..'-ez...) I.' a _ ••• .".. fiiIldca -S. ..p...- a.~. -.-.1.· T.• n":u-I.i'd' .. I ·UJliI. nui CQrA confo nm ...U.§.'_..... ':.asacum s~'amtimplat tn.. co.v'.lUl..·s'.. ii. .. rasoo '..date memomb'iIe~.--. til.:.!.._-. d: . v '.. d d d . "..'ii:lia"'" C'-m!.~[t¢r-e... :mort..e:va~8p:r-e· ··al.e:~le. _ \..' -. ..e~·p_"ta<· 'I.'-~l.. ro...:b:: :Ut'-::.'~ U-· r' _ ~ - if.P-IC.:. :ro...~'.i. -:'. convingiltor' t.. 'r _I r I '.' d· lb- .ac·' f' tor'I.. ·a:l~p. San.. . " vor b d un transfer mstantaneu care are loe de '_este '.y~iel m~·"di'i··~'. ....<.' 'C." .':(.oncepe ..Zieem povestea lui Calixto..""'p. de as am ."t.1"11" '_v_.': .-·".. : u. p'Ura." t' . .. .' • • _ t.tl' ·1'" ."__ .._~~ _ .-. - . '._-..stiri orale ·.:! 1 .~I~J.'L·..A'a~." -:: .:e·':T:P' p'··'".. 'm"'-. ' ._ " I ...- "_'.' __e.~·{l~vestitor care" 'p:"'om~"rnd'd61a datele memo: ." ::... .. g'. _-".. un feI de. "p"" ~::r· . }' .·'· . Am ad au gat ell eu l-as considera patriot pe un astfel de povestit-~. .on. ..na~ "'8 1.ccc_<~ .I..eeve\nnnen. m eljl desp'i:-re. :" ': . 11' - Don._..-: datelorrn. 8a~·s." n'umesc .pun(~tu.Muni .I..~a. '-"'' '{' . . '.::i_e c.ab. Vrlljiwrul povestitot anuntaelt a inie11{iOl).ua ~.l...-·.' --~~: '.~ " ~"..'.!o·.:.'·' na"" "crt".: ce mteiegea pnn rnve ~ntele·g:er. am replicat.~r'·~·a·'"~'" ~'a-..I-em spus .imPI-"o::'.! de CO'Dlp[<. 0:: .. '''1' '_-' M a' -' p'.'" a·" 'ns-.'i! ~...._'. .e~[am vrnt.p...arschimba 'fll..le nennplinite ale uneimtregi societitti. MB·a asigurat ca un vrajitor nu dispune de nici un fel de tehnici sari manevre pentm a stl dinainte cum sa deplaseze enersia dintr-un punct. :care lest! om inva~at.' ..sp-·.l. """ ~'. '.s. _....in lOG sa descriecum a fest . ~51ti' ~.~l ·t'.f:f4·a-· -"a'.~._~.·r '! '..'T: R··E:··-'·. .'·. _.allY neu 'de energie este nevoie de o' conexiune .... . ·U. _ • '.'. _ '. _ tJI.. : _.:.'::a·~ ~< "'.:_·.d: ".'-.ill .~ .• . o eorabie de pirati din Mares Caraibilor.. tnainte de 'a.-'~..'-·~·d· '-'m'"'.a/: .t cum..' .r:~~~.'I!' .iitor p.J. '.~·lel''nil·"···.:a'i . II.:..p....5 ....-'... ."'. • ~ II! 'I! '..it:·.-.ace."':." r..~' "'-." ·c--"o.1'" • ••• . '.:.."l. .. '. .te.ofi v'ed.". ·a_'ale~' _~--:--. .' S" e'....~..Mil l'?'O' "1 '-. .II.1:' ..'_:."<" .~Iasa rag' azul sa abordeze alta tema.. . Un mod universal ..HI. ' .1-el~b-et~z. !~-:-}!...y-'_'I_IL':IC-.' ~ "..dorintaa povestitorului.1..o face la dorinta'6i sub auspicille spiritului futtucit peate tnanipula eonex"nnea subtiHi cu·intentia~el PQaw oliiar s.c: . J .:. ..'ar fi un mod-personal.'.I._" ~_.. d'1 '. " ceput~ ' e': '.~[v: 'es--' ·u ..1_.'J.f _ -. ~*ia" "t s"a':"'·m'~' ".Y. ' ''''_ '_"'_ -U...~. ~ .. _-_· ..I:· ec:"'' ..'a-~~--·-l'::'--' t' A -d'-' "b~_·~_·-'-'7 ---.otiiap':oi mexitairli Don Juan.._. !i1 'i!! .a die un sing.mt pOVes.. .::-'.m·11~:Lng·~n~le· ·a't "e' 8""'01.-am -. _ Atunci.'JI. ...""'.re . -.." ./ : ".' ~.l~..e. ~ . " .' .a~ tu.: A ··amm···' -il'·'·' .' d"·· ~l-'~'rdt '>_.'-'bJ[~I"rA '.I!! ).:~<a..i'~i.rg'. "': ~'. """.. -.''l.'~. e un procedeu universal acc. -·Am sa.. '-' ..~lelU "'~ ..·ent"'" c'a..:X. I.~ _ '~. :_. ..:. :''n:iI'i ·a·" .' . -_' .. ca'~:t. Ciat'':~.e a~'s:·p' " "tar>.. ·sa.. Mai c~ -.om 'rnesage~ .aq..~ .~I '-> . <c:...ea modificarea faptelor reale. . strategia razboiului..mt eXp'~. ...'O'M' aici ·.hat '. ~. Juan'.·J\.: _: ...·n·~A~'·t·-·'-C·'·' ·. -~. ~.. ~. orb...V'·'l·~t..·llA·i _ " ...'..'.M'va')' ~'C~JIO'\'[" c.:" "1 ~"e'" .·!i:. El mi .·'I'.: q"'rn' II!! .s .u p.iS.._:-_ .~II' "" ".r.:. ".~'~. a de c ~~ .tu1de a-~iSCQate palmia" punhid .a vraJl'l.g _ ..· . . 'CI.. .. 1.~31... .. _' ..teleg~-ee voia 'sa d'.t·. __ ..:.l'.i. l - .···I·:~·~:l··-' .".. "". . '".nl. eruorabile navigasse an 1~Ia rlndpe '._..-. '. t. I" • '..l~ B'l"a' .U:Bll:or m nee. Juan rn-a indemnat sa comentez povestea .'~' 0 In....:: .m.e' sare.' . " " ..-.. ' '.' _ _ .eg. Ie _.Calixto Muni .:.. :y'.'a'"e ..' ....~:. '" dm :lJ11""' eat '·1 Am iestt d casa sr n e-arn'...."""'~ly.asta.:t:.---'--'51. ....~l.-. 'sP"'unun lucru lesertf1!Ai'ClesP'1 're vtai'itori ~i acte'_":"II~ lo"':r' t1 l1 de .." '1" ·~." -. 'd"':o!!!!" .'._1..' . --":-' i' '... .ie': I..••• ' . '-'':' . "..e~' ".1c ·c·:a. 'b'. J. . at fl.' .a·reusir ..ae~t lucro prill ges.a':.-.a' s<thiInbe lucrurile.C"'1!·1·m ~ptUla. \"~'._ '..>v~.F . -: ..Vi:ajitonlI pove.L -n"!Ii. Cunesteam povestea lui Calixto Muni.'.' '. 1 . ...:" _.': . I...':.tl..'P-':'1""i" b in:'-""J'I'UI tru ...c··<.. _~ ~r ~ :_.tlUlta 10\ 'P ~ '.. ....~'"....at·... d'·": '_':':if' lma':"" : ".~. . '1' '.Argumentul tau ~_valabil. ~ d·. >1.... Jni:.I'Ie.u. '_.' "~'" I: ~." .:~.:l·~·f:i·. lice'-'..... U". .c.~..v.·a'.aru.' .'.ti'l-'::--'. Fusese un indjah Yaq. de a-si alina s~timentUl de n~plbiire..-·'··:"' ij..-~ 'Ij. "1' .-. ___ . .est transfer ins'.:i tezoilabil... . ~'J'.oneZJ pnn ~-".'"'_.:.enp. --.- " lei. _ : _' ~"-:.'..0 ..LDJ. ex.... s.a~'.t:'· .. m". . ~.. unprocedeu psiholo gic .e"'I']-::-n~~ .V. 'iii .' .. ~ .. ' .~>.a:.. -.·. . .. ~ _ r.:.r-r-'''"·. ~..:licat-fap·tul ca p~-e un transfer de eneraie A spus ca p e masura .'..epen.h'!l~t"--:··':_. . .-. lQ." '0' . .~r·.:..J.'..' . '. (J:atre sp'cirit~A..o C' ':. stare e1 ev.~_'U:.'."'..1'" ~!. Apoi se tnapoiase tn tinutul lui de bastina. .' '-'-':J .~."-~'.""."n'1.:·ay~·......eLe. · L."."~. .imite}e per . ue t [." . _ ' .. rabile ~s&..'Wi' '~m' .' . r-·lre'Pt.: '.". Mi-'a' ._-. 'an' -. '._ .~rmn-:'""-'"_"'"' I••. " "'1 d. n' -~:.· d' .. ·· : ..~un...._'..'J.. Sonora.'..'" mtO~gere " . '.-··.~::" .'. J. finalul. .._" . '.. . nxa et t a nunctului. '.• ~<. n' Q1ill' .c.~" ".realitate ar.eptat de a eXpriina D-"...~a Jnl:rebat dat.eamna d.-" "Il! . iI'io 1 j.__ '~' :["-" . ..:-~_"': .'.m~..a·~..'~: _..-. ":--:"-:'a .·.:. ' ..--' .g'.' .'il'. Am..~" ·· ·am:>.. reusi s'e:' s.I._.-.!" .a_{~ .l.__ .. sp'u:ne· 'W. .a·spus e1. -- - oti!'io'. r(' r .."~'..."~ ala ""'"-.:.: ""1:'/".~ .'!I·t~.ZIt1a.tl·T1 '~aq~""'-""'Ul~a:. __ _.'-~'. capturat si executat... .':P-'O-' "'Ij-!i'e':s:desnre 6':·-. .: .~.: _:: . -·..·~··I 1 '~11 1. - ...~' vrajit10r pove.:!I· __...u ..-l. !Ij'" ." ~...g·m.~.. mi' ~tl~le---' . __ .' p-··'U·". '0~:. •.-.:. -.~ '..._" • .." a~'i ". ".'.." .ISa .l.M'~am grabit sa-l intreb pe don Juan despre detasarea mea...~"" ..'7/a·.::~o1·'I..".megrare..~ _".din iS10·rl_!a I02t I ca natiun'e-'" "'~~:"I.' --n..u"! ..ntru.thitt si sft$iat in p~Wde calaii spanio' i..' '-.on---..11 '. a comentat el...a··'. lD~·:·lt'.-'d .. I.:. . " -'.~t1>".1' C'-"·.' .U.m'~. tl despre rebel -vietorios. :1 :[ . : -. In enR.

_.mel. :In tin."-7.._'.-'-. "-".eu sa....' _.r_ '.~ ~'Q1'"~ _ .- ~.me bine . "_.o. a le~it lnvingator.it9._.Am recunos~.-.~ ._.i\" (laca_..-'~ ~~ IVl~lJU~".--''"l'''. '. --~U' .. .~ .'-.:.' - . -~'._ ' __ II..:.-. • 1.-:.'r-el-~11..~ .'. _c -.i'. .aG..on.-'..' "-.. tmprenna CD .rj. oil i jj ii' " .ca.leplltin..~O Muni Sp.iei :c'c].c. .ap-'''I'''\Q·a''''p···e e q·. ~" ..-:'"' ' '~ -. s ~_]n .F' oirim:---·1·. ."" '.~1 :8Q:--..~Il .as~emCUl ov a.. I . '~. _situat ~pe.".esen['ta.I-'---I <Vr.cu...' r: _. a·:spn. banuitca ·hni mtinsese....f""" 0-' ': v _ .-' -.nu . .j.Ii. .-. irful unui ~de~al. ace. ~in._..c. Q'''' '''... spore ~aIlhJl.~ s. spi~ 1 .i ~lras m .-.mll- . Ib_ doml..Nu-ti amlntesti . .a.gJ1lpl~ 1 .'. "m'.J. f1 putut sp-~une d·~-9'c.. ." . • -.--' . intention.~:'~:al_-evre·me.-- '~~~~&.~ C~"~..~'~'b· a~ rjl~.~ ~ rasucnnd--0 .irl.s. .·aridicat b-ratut11 d .~--._···-.:_ .e:n:fa f·e. d-'.B'.ata' d€:{'intefl)ti:~~..Qu aveam bi:itI2'~1 niei 'nu~i.~/:.t···· ment il.. deasupracapuhn $1.._ . Sll'..!.0ferea P'.'~ 'M' d 1a poeal..! .U.at.0.'. '"' ~~ LU -_ '\J.'.cursa.-L...1.f\'1..1...:~.un decor potrivit in 'c...rldioat· ill 'picioar~ $i fl parc\lls :re:. leV. I. ='-11 S."a bt ic ata on----: an a:.C_..-.. __ t'. t 'l'. _~- y.an SI.._.·Ii..u'E'~ill :''''1' _ : u.~e~-. .• " _' "'7 --~----: '.. --'.a. s:au.~:...n1U:.x." p.c ... .._.. . __ •.. '_' '. • -.' . _' .aI.rii ~stel1umit pagorite.' ml. .ace'sl con.' ': •• _ ~_' . . .mcenut~·m-·am.. .-~.Iiwlui. _ as.n.-~~~\ to a.'Mf"-:C 0-"'. ':"-a.1!!!.. ..- ~..~.LP"_Sl.§i mai 'indepili1ate~..: __ .·a~tU:l!.!e arrl asezat ..d'" . -.lcl. doua sa uroampe vfrfurile aeceotat m--:QI·. r'~ a~ .-...-' ~'r-' -~-. .'Jb:Il.I. 1- -" -'-- ' 1___. 1'-.- '.a 'sp:nn:e:oAf ~! dezvaluie·4..'010.axii?'· : e.1~~· p~m".erit cA imi pJ.- . -. ..f] oummm. 1:.'inallte .·1-·{·!ri.co~sIn.pa Q' . 'L@!Ii!.aQ!stra:ct 'a1l 'p~ove1ltilQ'r~Q. ... ~u sa spuna in continuare.'.re'. .fuC'I--.-. 'co.. . .]U1.n:~1l . '1-' 1!!' --J'.care 'De desp. v _...Q! __ ::JW·. .lume...t mal..n-: .. d-ar mi-am dat seama c.. . . "~meIi. -.pus'"ca Ul'1tla..: e.'--.'. A..grin. Pe un ton rom series.011.e.~' .. - ._ . .1TI:' ttl. ·'11 M'l~am>:.r· ." 0" -.._. -D-"-' J'~ idi 11 ... --_~ . ". -._ -"-lr... ceva detp~ celepatru .Ul~ .alit de tare 'I 'inc.:dep']as..-~.1 '"'>.eonfrati! lui..I. _:..ijseta xn6.~ ._.' '-.beasca din ee'. tJ iii . ...JLl ·.._ r.~ ""'.. .g·el. Problematel:a. _!!!!II Q '_ -- ".1_.. -.tQ.~ .d ~'~1'O.-".l}WUle:R miez· ..-----'- -'D'-~A".g~estia~luL simteam 0 'p:crlta grozava 'S"~.d"ezv.1UDt1-0 r" n.: .ale maie. ·J--n'la pregatca il.'~1:'1..:.aeest ..:'u'-' a :d:··-aca.. !I~. Am--.·i:JU··-~l'mil~l''''de '~. .. a ararat 0 -.aluia·tlle·la<.·t··.am descop. ~~ 'p~.• _ ••..'.- . l II ._-..e}mnific~atia .din i 'vest. "~' .. ..sa plonjeae rn neconeeput.lle VI ZlQn·ar.aeea infinit ate " chiar f~1 ~. am.' ....·~C ~ 'w' . dacatmiaminteam .'0 " 'iii ~~t. .:_I··.. .tfL p . .-. __. .'_' I . tfdicat din. -A" S-'T--:I1\_" .' -.' .nettil1teii De reg".._~ '.platou.0'-. 0...e~a ea.ate sa~m.~..~'t~':~'a-:.' -.2Z .~.i" ~.QC --_..discutat in. _)'.. dar eft memoria nu 'roa 'aj\1.. _ _ sinttj.. -"m: 0.~ ~ "I~! .~.i.~ -..1.'.--.~~a de un .-. .ta data.u.~ te vei ilWigtndi la ea. If Du. 'I '" --:-:-.tii -8lSta . D d ' p '-l""le" .a.lnlel onzont.1.'._ area . Scopul lui a supravietuit dincolo de persoana lui flz'l~'Ca. ..u. -.-=-. .:~l a earn.IiItde si . - .~tie n e 1-.: _' ~-' ' -.i'~ 1 __ i' Ii. .ea te-am :inv~a!t..'.L:-I_ ')..'e.'17Ias:.~p.. --"ce F:-. . .."\ '-' fiec:are. :_ ~'.. .-.. .lp ole n'e a~eJlampe 'mlei)] IDlat. i'l' . --'~'" -.'--'..""..~. _:'.::-a era imnresia-_' .iI -c.. "--_:"~"rll!!' ...eba . .U.a.~ :-~lX.~.1_ ii.. s... ~..c..~~ .'era m:·. rnnrdea Nu-ren seam ~a.!!.' ~_ .in em._ _' •• _..U.de spirit .~ ~. eVli:.C)u"I' D:aI" to" $... Q. . . •• : .s~a .n... aOiaHliO:t .I:~_~ ..Q. p.F'e.- -. _: __ ~-".. ruc~s.. ~ ••.r~ •.1!I . . .::.". '-'~V' _.-"~ '.' .tl " ... ~ .:_:_.~ -. --" t'"w '.uJia~ d:espre :miezul :arbslBaot a1..ui..0': b--.._-' .$..'_.' in munti. "-"--'. . ind nil se..- -' . ' .'.' 1- '-' '- j..-a. . grupulIui G ~ don ...to'rii. _-.I_ .rI-·o-..nearg-_:a.~ 'reIn..- Citeva zile mai tirziu don JUaIl si cu mine am facnt 0 exeursie.un. ~ ':_/. ~"g '" _.--~ .g'r.:-:. 11<.t~je~it...v.~1(.LL..fae~U:tan.-- . . - r "~I 'bin-- ~'- ': ~-. insA..s. eumva..~'Pllgatacere a." Ul"~mt.a:A1i ..~..'C"~I~ are u~ H~'7."yj..'" I) -.~. '_ -. Acestea· .I..'" d·e·'.ec._~z~ 'Doiid . _ ""-:. _. pov'e1$tilor despre vr~Ji.-' '_'_'. ' Q.'_'_ 1--'_--_ ~.:__:_"" A'" trei s~. . vra~. _".·'U·1'WY.Calixto .'mm p'utin d.. ..J1.8:Q:D.- -'~-'---.. L':t .Ju:C-LIJ__.esp're lel~ intrucit aurin..'_e nu..e~~lC'~. 0... .iitoriei '. d I glndn 1.1) .. . ".on '. - " .A_ A~' ~~.:-:-.fo.mlomen. d-:-.o'pat 8a..~a'::' al-'.:.. m J. '- '.A' ~'JJn.: .-.l'~' cnpaspre cenu '. '"..~" .\i'nn. Pove~~te..Q~~: ~ dlon Juan se .' .1n acest ful~"b..f •.1ia~·a<d~.. . .•• _•• . __ An'-.'~..'lU...'UJl.-:-:-i!j. -. a continuat el. "-1d . -: I " /._: . . sa fie: lrindul m.'"'!·-·s<:.crau :mult mai ltlalte . -" _ . urcat paola pina ]a~juro·atate~ealurilor de. 8a. .ula~'p'lreYfera ~.C':'~'~nn-'·"iO. a. in aceeasi zi don Juan hotartse ~s'agaseasca...en.dup. .mic.tii din...-' . Peate influentat Q_e. __ ~ ". _> b-·-"a""g'-a'J'~n-l:Q't'e.-if!t.0'1 . .'_/ '~: . ~"':_:. ".i expi~lice.. .~I '.• _~~.:1.t_1.'~'..J:. ---t:.iin-o'petoa:teao datal m-a sfawttdloil Juan CU 0.. -7. Dar' a tacutl' Coltarile gurii' i-an caznt .! .. - '.' .llta . I .te comp'Jicsle ·._ .at el._ J' ~ .' . _.~' . anunitesc ''q...p'rea.'J'. ueasupra lir . ~"o.. c_-: * el 'h.. la est..' :unl .... : -NcE' . ~ Intruett tntelegerea pura este un mesazer care sondeaza "0") imensitatea de a. ~ D\\il~ C1Jtn :ti~·am:m..~.te saizecr due grace m sensui'1-'I 1" S--" b ~ !II·l ~ mvers a" aceior oeasorrncu 1-'~ ~-~:·'U·--ausprcuie spiritu I ui.sa -se .'b.._' .? ec d( 1'1_ 'm~' U..'mp~'a:iIs-a.~e--s-li'·~C·-~ur' . .lHa. 3'.a. d ..are:a 'realiz.IIl'J.p~~~VI.~'.de m. )Ji don Juan m.deas -'.d': _.Y.~".. tnnmplare.ea air.- . :.enttua. A'~' 'm· "~ .lasa~nnstere]'e. -'I""..r __ · ..:' aosotuta eemtudme ca unaeva. " ~"_€<-. "un<uc~ ~e~l mn 'I x " ....0 '. -."7&':"' -~_:-.str.~.". '.1. _ _ _ c--- • . ~~.Cu_1.!. -..tu'.c·are ~.--:. . .. d ' 1 -~l A''':'b. fi~'~. !II - CA.' '0. 'V .stan.-Are'au chiar mal ameniIl~atoare..e-·p. if'!..D0n Juan rn-a 'kltteb.i I.. . .0' -'-' -m. ··~'U·' p-:].it1fi~o .:-- I . Mie·:nii s'e 'p.. '."'S.c fireste.a.~.." _'. ••.I.'--..: '_ •. .d~"le ~. vrajitoml povestitor ··.. ' •••.: •. . '_' I 1 '_.-..._.)A'm ._ .iI r. fatA . ea apoi.nele a~p-.~ .~ . r'. .o:n iuan. I. \IU-' ._._.ale. ---..: 'contin:1Je' dis. .. . . . ·p' w' r.'~.-'-... iI. .&.lue.CQ:. 1" '..: . . u. Q. ''''. _.at. Cia din..siru:<[ II .I. I • <' -: • ' '_-.' " .. ~i-a eliberat poperul.Re.. !I..'...)II· -."~)-:.erv--"'ari .I._ I .:. ~ D" .:'- ·a'vu'-: t un-'-"'-" '.'. .ll'.'u~ana s.. - . '". d~ j.Ptobabil .. I ::". tatr-o zl..Se" hi" Ii t i 'il .a.." '_ .~I .ILi.. '.'_' .. ~~: . ~a~"..U!I. ~.'1 _ ._!Ii _' "_'. .~ l __ :-' '_"t • !)I. -- .d..' . prega..to. In._.vut loc po>gonr1ea.. I • • _ ~. ~~ "._' ' __ '. _ ~~' .plede scuita distan1~'.u'~':l"" .f.~aoi~lun.:.'Tbti vr~jitorii stItt n'ein"auplec·~aj. - I •••• ~: '.. " '..-.~ldesc. ~'t ~'''.it .:.cl~"" . . ~. selipire malitioasain privire.-: ~.·:. _ C' . sentimentele lui d.-- - . . 1- . " - ... .. mi-a sugerat sa raminem peste noapte la poalele muntilor.I or.e. > - . "intunecate ~imai masiv'e~ ~t Oat D.:. cut lea'tncercasem sa-mi amintesc. . • • . .s:...--:-~ .: cea.. .'m~ntr.i .~-. ~'. simp 'Iu o'_" '-' 'il eontopeste -' en tnsusi spiritul 'VraJ'~itorul si-a lasat eest ..!'J "Spu. Dupa ce am.e1)l~1 ./1".d'e ace·¥!ti munli .. "".:...·vraj._" '_.~..u...I ~ .~" a..' _.t-'~m..si~.' m---:--.rile~i'ulsa matima 'btinz« furl era c • . . _ ._~-. ----. _.$ta'lltm-gului~. . :' . pe pannnt .._ .:_.'-..ilrrf d'"...il ~'e'r·-.sa... I'~ !Q " ...Ji._. '..sp':re. data .1 t·.'.avn ..rm'~'-'-.-'.' ~. . ~ :.mnd~plec. .J..@a -'unnza. __ si .

".~ e m". far eu 6xisti' nici P pr:P.JliJ.J. '--"".llmeast!' 'Galitratlicti~.' ze aten.- • --:y .. '.. Q·om. _.~:rn bil....QI1~.d.Car& 'fnJejS'em.. .compo ··~(l'F"nIe.e~..~" -~.l~'lD UlIamre ..l@i'r- r~'~~u~/I.deearteze Qti~e Y~''¥.1.S 'Ci.LI:iUl. :.'te· m. .Q'".' '.: un .iBm~cm la Q mter\fe{n1~. ne aJQItg.":·t .B.. <=<~ '_.S:.'I'¥l~.lU.._ d '. l-am subliniat . •••• ~ ~'y...~~.".:Umevra perOO'f)(i.. PaeieH:tu.. L~. . toUll :est&pe. Ellbl~ ill r~p~j~O..._·d--.. '~.QedelJ de a" a~t.'Mr.... "\.. ~ .UJJ!~""~'.a~.~'. .!.:'l~~'~" . ...'.rl!!!I:. ~fecmati.mJl.icului V1ijit~lt~Sm.· lFm.. -..' '..1.'.10lv. .~:. "" .J:." c.~a.~\" ...". ~.. &1 f0loSll'Id p:at>adigma .il. 'Spmml a.." '1ii'Jlji~m': ~lJ:~.LIL .. ~~7~4l.s· .p"..$i. '1'" .LlGC. r: ~Si..tUntaelevutR" prin _i~iimpl~ lD~iluti ..~Q. ~5 4. ..~.\w:.. !-( .1.n"l "~Iio. gfp~~n~':ara~ ~ ~7Ii~~ 10 ~ ~ . ~a.:eram.aae.. r ':} .m110teC cucl. agem.1. -~~.I'VJ.i')': ..~a~ ziee ceea mtJo ""!Ji~t~!Q:['jib~' b~~~:-~ "a ae·setlt-=p:rin "ew:ne.e Ifttioiel:i1eflis:pat. .~''t.la~ uc. md6fitJim:du":~i legatum GU· inten~ . .-.ii....n~~or ~u t C'~:t~M8.p.'mBI'::111n'.mTlintit de ~.. .hIttH il{l.~C vLul o~~ ~!~.a. '.e.~·tmlp...c..-v.e. ..11mlntete._.e: g.j .: Jj .!.slbil.~ mnRmitl '¥mili'i'GitQP .~'Q9t neV:QJt: ~foi' s~. '.II.' -~' ''"'''' '. 'rfuduri sf!. Ill)b}~linat !~.e ~im. dl~ c.' .o..ompJeexa. x ~ _ILU.abil.·ot..au.. .'de:ojl ormil \le nj\tl..!l-Y~ .~~..afttO:l~atiile~ uii :mit tulbucr'~\1. A.! ae:§i ine~plic..era mai eDtind.g~Ul~ 'fj.afmnblma· S. LaJ.e a ·m:i't.Jj. Mi -~at .{~p1u ~~gj' conform p~~effslo:naliI9~.avea.:" '.t~. il:J1 - \ -! . ~ _ ..' .J~'~' 'P::.-nn..U.elulni tl~'aoR~tHn~ tlRU:l~~ci~~ata. .V' '"."-!- •.D]. :.ptnle.LJ~" ~".:-D1emJ\elelS!' luni 110tltftl winepiIti efud 1lli":] apUs...OleJJJt~ . .mmt'i cnergi'e. . poate l~a}:s~Uitgl. u..m:i~n.-r.~l. :~~'" • i(I_..l.e:v:etl'iipent la .. .g eJ?·:.J:.'. '.~.:.]..a. Jui glumt" ~i....jI '~~':". l 1 .Q:pl)l.'I' ~ I '~' " "."l~ c. -10 ..' '.~.. tb~(..tJJ auil~r die ~~d.ate .·' ..@)vatA 'realizabila. 'l-r 'IPtf'~~ . c.J.. '" _.I. de don Juan.i~\a:.J.ry."'..~q~ I':t~u~e siMp~. el'~ un PJD..date.nagq'~~. astfel tneJt '0' mane'!tFl.. 'mmte'Vr. RImt" _m~eic1ile~_ s s $pl1S el-. .I..0.1'1. .tree Ia starea de..·ttJifJc~~ AQt3._ iii'" I tiP. mll1lc~[~t ~-a X CO:I1. tot l-am S·I'~U.2).. prin Gue. Ic:arm. stare.$1 eum ammm.. :4~.' .+~...l:.rilnQl-lucrIl Quefi~'SC'..SA I ~.!.tmpre:UQa. fa¢~ij:ein.il. -t- ~_.1'1 . :0 mutat. u_= :tJjrh~~i a~samb 1'a~ 1... mliiutr. ~ & .: QIl SQ Jjl... i»» ~. es~ ci. ~~wxe.. '. -w . .U ~T~'I !.!ui~.:~i.h :~ . 'el~ Astfel~p..gi" ~ste~a. .d..e.mge uc:en...I/· It!:.J. . ~ -~ .. G dltl.~. tia '01'·' .l~~~ 5 ."-.= ':!}"'.t: tIe~ __ -'ui~.g.st~e 'Ie~~e ptio. \.. l' .:a.~. pia 'Brezegt~ ".~pl~~a.Q.".1~IWi~st .. .'~ o·t-' V As. .g. ..§:tii..uO~J.01 .rep".-~. ': :"' ~ -. ~ d-'_.pon..' ~. ." '~~.!a Q.1:~~1 nJ.olc~1a.'lr. pe ~sp~ate. :. «" .e:liltat~ nu ehil\r 'Ib. tlic m enit a -m . M~~jJ[ie\oCit'!'. c~~. 'h . -c ~ .am: din..on~Ulltt~"el.nJJ:lBIInrt bi ~.sit.lmi MmUta p:ereBptia.leQ[retliiSun Hi '.i.ikm $i pttn~m11ul de:..' ! . N -~.' " -~ . ".6 -!- Gf:' f.p-:~re~.'.~~~' . .-. ""~~ ~U'I" -n'b)~ ~ .iL-'\':. a:samblate. ~c. u. '.A<~' ~t_ . L.. r" It'.} ef~ un pri:e'km i l:__~ .:-:~.."I • :ll~Qn:atarim~iJ'Sl·n..t~· 'Qe:rs9~·al:~:" an1l-lJI.r.'Jb~na'fide sa~nti poatil n.. ..d~i~~r. in unni in.e..i. . t~ vr~Jl 'o:q~m.' .'ane'vra.tQitti .~ ~.~- .. ·tQ"wrlatitmediu:....' '. e~leni1Dent d..:~ ilrdBieli~din milt:t6'a mea..'!! """ ~i .m~~' .. astfe o. ~'=:_ I.itu(a 'da$.~1tl~I.a..t:1~.~ 'fb~ un.~' ·.§J!.lJI.~~1'~'J'·-l~. '~gJ~~.I.ri'II'~~A~~~ ~.~ '.x .w• .in~: Id...f.lJlSU1te q~ 6 I'"!UI-JD~ ·l!Z~e .

.nici un euv=int a ~co:ntinn:at·ldanJuan : ea alta si'p. ~ • ~ ol: . op'-IItzeLen. ~an~a<~l·'c.- . to.:: • I•• "...aT':: [~ ~es€". elip"g b ·L.::.5 rn iFJ... e~e"Inirac0leletraIl Ia ..ctAtas.:II·g:~t titnn. I "I i .~av ·$I.... lnla:aRl.Qfoarei se schimbase bruse<in.~it& ~ ~. .· ~ PQ·ge. "..~ ·jar[daQa· 8$.~ s •.. atitudinea vinde.llSpru.... ~ ~ .face eforrul d6} a-mrreaminn ~-qperalla" -r=' ~ mi-as aduce ~ainl~.~La vremea resp.p. ~..!II. I ~ J' ··L • . mai ales eu p·acic:ntul~.·ail..lafiji ... _.. ~ '.n~l~1' ""'~~ . '~ro': :. 'n:l . b''''.. ~ ..uterea ' .Yi-J I..a cei din jUnll ei... . • -. c. '~.-~"'" <".lntQna$ia monotona aqlallului vindsc.. ...... in mmtea celer d Prin ap~J. I) ".' . .~.:Qi~VM~oC ~ \... .pqt.: ..despre. . '1 :e~· r·· "'ball'U:· . ~ U f' I~"'~' l '1' 'It.~BtAl . .~ un NOIU:a.. ".. ..\taioll sigum.apl\t~s/¢.e. desi n-al p.~~ ea vindec !. ~ !... 'tl. I ele ~~!n:asal . • ' iii' .... _ . '.m~lqi: ~:le miste ....tUms pe un mtim 10. ~~ 'au constat in mdep·-~an-area. .. :~~ " . • I ~.' .ze. -~~ -:' '~'-.~ ..~::~ ~'. total a ijeY8Ilrt poai ~ bil..~ ..~m. ~t·eateee 'n.riCt..e."" r~ :.-..·pIe.J. 101 I.- ~ k~! r .o."'A:'..decato1atei '<'~-'. Spectatorii au p1. "j~....~... t': . ii' UJi. QPMatie....!IIi -. ... Vtlb(~e·anl1n\ase...--F..eitolarl~:ise schimbase taa'iGa1l. ea a. «r.~ I ..i·i.'. esavit.".pU1lJt pemnt¢ sp.'. plrle.l:. .1L2 . 'traii (jIat!tl'I. .p~unloteleJIe s i asambltm:e. 0 data deplasate aeeste PUllC~.itt.~t1v~a tl-1UJl expliQat.' ...m:dQ'l~lilot. I:l~: ·ii:lf A i-.¢"neind1Jplecam C:u.tSta. •• 1 II! i : ~ I ~'l~!. tJIn. . )".~IC~..I vindeciW.i.·vin. sine'L in~U8e·~a.. •• - " _... ..~. • ...~\~:p'l".r dlin~anticb.te ac!ea f~mieie Sc'.~ ~ ~\.artoarea.' --"..DlIpR acest annat. t~ repetar ce-mieminieam . . spiritul until lU'ptttte.tatea p 'ee~lumbjafta ~llses~ ~ti\pihitep~eotplJ.c.' • ." ' ci2:~.

:" ._. don Juan am protestat eu C"D" eonvin gere . Ul"'-I~~.rna~Q_ tr·iRdes€1! am. I .·· · .Juan a rnai spus ca evenimentele. .a ce e corn . ... ..pI...":.-r ~.'l-~Ull"~d'---"~ "·~~~"bc .'""-ru' '.le-c.rre .:~.' i •.._ '4 -. '-1'- :A .~.anonn··: J2:l a p.c:i:sJ. Am' .5 contin.L4.... ·t-~.._~. a cQn tin t·....: '.. . b')'. J .":":-"-"l:e"-l'~ --. 'ce.." :······t ....uo:s."" . ._.a:. .'ct'1.' S""T-1\:"' ·N·H·'D. fiin...J"'~Ii: ..·I···t·:··· 1":'.e . ::: " .m" ecaroarea " tr ::'h"~" .. stla....'. r• :'· . ·].. . V"O"'.-c:'easta·'"'~ este '0: ·.. mo.rememo. ".'.." '...e. ' ' '1'1'11' .-' .. ..rarea . . (·..... _. ' ' ...." "A' ." . ..g el .: .o. ' t'"Je' '·m·· aTC'>a'Jt' 'c·'·>~ '[." I' .:-..' " -1 .:-:e...':-- .nA.·h··' . . ' d" ...." .1"nf.· ..". "... '.' r. ..iIi.'·' '· ..'. ". amintitldu-..'. ':. '.'a' <... :. c.' . '.ne J!:..~i '! : 'tru"-'i" _ -::.Olme~tu '1 i'--:-:·'Cafe punc~u.:e:I._ •••• _••• .."... va:'.. c '. '. ..:.··-.' •• ' . ·t4't .:. p-·OI1~tIu.. 't un.' c ':~:.'_ .ta dt)ua mOlduri die g~._e In:u-(J P:f. -:..lliea. men. in PJo.a·e -':"" .n'u .'s·:··t·'a····lt··-. •••• " .... .~·. ""Slgn-ran.' - I'. 'A"~ .._'.. ··-..•.r-~.~'" .lltla:'Ii'·pS1el d'•.u. "f>~~':":'~ -." c· U ochi '. :~.<. -' b U-' 1 tului de asamblare..~ .. ••.~n. iI I .: ..'VJ.w8S:."~ h'.-.:..a" ... ' Inu ..._'. ... Ir4\D... _.~ "-.-.-~' ~... 1 lUCltor ~ls'te. o':lf"l'e::'s::·t '1ucru". g:..·'!11 'tal 'SlIlt I:(:."r:.' . .~..'.. In' h ~ ' ' ""'..':..les.m:eetez't ::. poz:ltJ. · p 1caestemsistenta noastra c ..""..'·-fu.·-"ml' 0 pozl:t1e spooulca~ :' ..-/r • -1-11-. __ "-- '- •• ' _ ..: .an... ace....'.a.:. _: ..eu] VIeia Sa aSCU... : __ ~ ... .Ii. . 11 l'~" -... •. .~"1'e..~ . '..ee...._ . ad"· 'v.' .·:~: CJon·__. ·:c. .s. PJ1. . 'e" '. i" iIo ...'. i' • j' .as~O..•• '.d. l . -···e· .t. .. :n" . _.'_~~~. •••• c: 1 ..• ~.::~:catea. 1 1 ]'''' ~"e .. 1... c:'~ ··m.e. . . . ""'' se mu:ta. pezme.crea:' am:" bianta p'otriiv·'I·'"t·a"'· interven tie ~ ·:. 1.1. .'indireaotidiana.. • • . '. ..-.u!'" " h··'· '..tt .-'-mtlrea e. .:·a··. . i ·... de mamen_. eti operau re.".. .. . ..~ . I' ".'1 1 Q'~' Vra]lto..·-." .' l _.' A"'· l_acU. '.' "" "" . " lI 'a ' '.t· fi. ~:'-'> 'C" '. ....t·· ·a:· S'pU: 'S": e"1.a.·····:U·· . M~~. . '"..:' am:' ..-e·....-. .~.'m ento .]mp'.l:f~"~il --.-. "~' . ..'.._'..:s...e:1 " "~'. iii .'•. ".. -. : _. ' . am-.' .. -"l\l'. - .'...n~I~lon.uan c·a. '..:.'.~ neeX~plcate."...'.....:::-1d!.:-:-.."... pW1cLu_ql~e ·asam.. ' '.' ..pe... ~.~i.--~ Don . I~' ~. - ._~_·_~ ~'c I ..'.' . .t."."" d·' ~-. .' . I':.e. '. :.' .'" ::"'1"-' .~'" '''..': . ." -.mSlS· ca· to'it ·eel." _ '•••....0._' " LbJ.·.al·mare.'tt.':e· cOlllpas~une..-.' . . un.. <'": .L..··· up:-1:.' ''-'... .'' .A. Str' : ·.J -.Ui..3:"' d.'."... m.'. oc 'h~':Jlmcep s.U.. '._.Uld-:'" .r. :..a·~""~ entru a .. ._ .·t·'8..' ."-d"' e." ca·.: '.--:: ' .. . ·d·. greu de explieat c·:a ..e c·O:mp..._.:' _ . :Cll -·1 '1" '.:'"a.aLw. '~..··· ... .: .'. -. 'v'.... _ :.. -e -..' ·····:.· -.:·~·. 1 ~. . .. lce.exis.. 'c: .-' '_'.a nu . .stop-..t ttpi ye.' .e.~. _ ..J 'p. '.: .e.. __ -_'_'~_ .eo~ .'.o·!a mcerc.. '" Iim:.pnnc:tttlui . I .'...~C'~"l11 -.-..' '''''~'' ..' '."~ .~uamea. . 'pu'nc.tu :1 "'1n :ac:easta... '. ptJ.::-~.m8 'ca.. .. '.g..: '. O~'.t"!~ "... . > ••• ..... . a.rmnant..:": III' ~ . ...-.I . e'"(.'.IgJlf "'"'"': ._.a.i.. _OC1:ll.pun. 1 p...! '. n'U~a.":". ~.'c '~: . asam..' e.lim 'bine 'fi'lxat in no:ua lui 'p'Qzitie... ':. d'!16 a '.: :.·······al:~·: uncbl:'... ... '.I .:. _ ' .totu'1 eSlo-.' ·.ii'. r= ·. "". 'b' p...m'ai --i:JI...:..' _. 1.' J1_ . a." ... ...at este vraJlto.m. .1'.vma ·-a" pie .'~ di·· ·a..are ·" .. c.i :c '.neclara care .J" I~~'~.[I' ....:.ite .• ::". c~" . _l__:~ 0"'18" .. · d"· .:~..a ap." _.. '._".I~c:...ce.":." iI!' '. '· -1-' . . indind..-e"n· ·s· 1 '_' :. . . '" . "" .. ..'-' ..a rerer cuvint '1e omenta t··1J JIJ u .- 'p" .r..~~_..' m~·:·t··e·.s._~_. ..·· usoara nuctuane a···" inuU..u.'.1 . Lntenfi. 11~~.-.... C ' • .". __ :_:' . p'. ~·Cl._.expli ern d ·U·' mi ..·:e: ~411'LCL eSI:e ..atH' .::":~' J'.': .~J~U. - v.'.' ... ' • .e ~ .'··"t~ m' pma 1\.-riv····a ...:. 'c' :C:.···~'···'·.D:e.·or.:ij:. ''''.: "1 -:....n.as·arrl·~~~e" D" Ie ijn:~'-.o~. .. t.~ .. !: f-l·~e···-· soiritulu II .. g':_:_.eme~9.'_' m" ""1" .pun.I.:..C.:~ .:~. un°···p_·o='~-~l.Irea..-...:" I . ...... ii L (!t.. .:..s'~a~..i~a D':"U fUS~\~s"'e'-: .·..:-:.·i_..'. .o~. .'. VIVI _.. ".a e lelC·la.. . '.e· nOlla eS'Le. ...l .a·.f ·a '..-' .toltJucenicii 0 gindire profunda si ch··..<.. ".·._....<.sa. ~l . .iiI'. '.:r.:' .~.UJ~l· '~1~'te' '~. -.g 1 ·:_:.~C'.. .. .~. d~"'" ~ _.J~ .. ' es .. ell ctteva zile mai .Ol:. .·t"'·· .5 Q...·:e.g~:'ml'"...a. .t·· dl·····l.:p:'sei de comp~'asiune estft locul neinauplec·arii ".~i cele.·precJ.." d I.V:'~"..a.. J" . -'. . . ~ :J p-... ' .!l1 -~'I'" .'-""·d.. ·:':ti···~···.e. ~: I.' -1'·.'·....:.·t.:. '.b':'.··'.'. t' I 'I' d' . '1:'.._.l_l"..·. ~..:. ~: . ~ . . .......:. care nn.'-: ":~J'~~I '. ~...~._. D··' ..ras.d. -.~·P'a"~p...·-~..: w . Vle\t. .... >..:.:..spec-..:. I . .. :"'.~.[~.~.:4! . totul .. --.. ..." apot..:' _ffiU. '.'... .." ...: ~ -i' 1.. n "~.n.....~.. '':_: '.··- :><_".~.'" b 1.mut pe 'O'C!._ ..-..:":~~t~: · .._ . ...:··1 .... "~ . :-. "_.gm" . sa Zlce~ ...:)'._ •.::1-. ["." ... . :"_I~: "1:' I.'.ara ': n·~n..... ~. ':a'" ' '··'~to!. •.. Fluctuatia era rezultatul rerniniscentclor de autocompasiune. ~ -d l' ''L.:-'.ta./I!If..'·}}' .. .a.. '. ."'·~.. • .I C"-"'A' ...j_'" .~ ::.4F 't··'.~a Sa se -'-.:>V....• - .' 1"_"..IJ~.' .. 1i··2-·"9···· • I.. . ~.'~ ~a:...'. '." .Ll... f_apt" 0 CO..ontr.n ··uan a.. .. 11.....t --tr-'-:~An_~ ..' .' . '...· . .:~ ·0·....Ii I l!I .' ~'._ __ '. .' ...Dare absurd. 'e "Ule ·. aftmn~)l~ B" --.:. t1.. . .lUl.:lC'tata-:_o · '1 :. . are. ...\~:: '-..·· .'"'_..1~lU. ..: S lfU"i11_:.':__'.:. ..e.aceas. . ·d: ... ri:~m¥enl'prio."'( " .tra·ul:ctre. S·:.. . :. ·sa '.pS._-.: 1'. : _..e.!cu ·a:·l·t· 'mal Il..' .'I D···.' c:-· g...~~I~.. ·: V - ..>:i.. .c~. '..'acela'$1 lUICN... ..'~ ·b..-: m . :.' "I'" .': -.· ·.."' '...lcl. 8ia gm." 'd.. laCl .-'-"UCIt este" ID.:_ - " ~ -: ..':-Ill .. __.. .'D'-':"". .li!.. o':'lc<h'll e··~··. '. ..~ ..·~.~...· naZI ..... . 'V:~l·'am······· 11 -'" - .'.. 1.el .1 ••• _.~ta .~... .e. t···... a·:·· .m 'a:l'~ ~5iC~·:1I·'t·~''''m'e'~:·c': u' :......"I. III II< 11. . I-··.'m". " .' ~..l a lrO.. '--' .. ' .e ~w.. ~'...-...' .' . a . 1 iii "'al" 'tun' " "..:a''"l -:. _" .• raspun...D:ar cum :incetez sa.:".' . • • jOj... '~:~ lUI' ·c··. "...··· 'bi ~ a.Ul ·d··"e..a_ca : ':_asa "p'u}:m.1.. .'..· . a1! C'.-' . .•. .'.nor Sin' ~'l .n1Za~ s..O-: "\d·'··j..: •..c...." ·c··. .'" Loc'u~r!l ]..O 1'1·'·'1 an'. c.rte d'...I"a l' UCl.. "''".· S.onin~: ml~care. ~ ......el~l laparen..-~ -' .' .l'l~ l .'.. _ .'h'l·'·I· -.:U n etndup l'e'~"c' P '~ . lue.• 1 "<'.sa .Q. . ..-.'. . tQf..."-. . I ill· Ii !.m._.:·':·····d··:.m.':__ " .• 0 'tt. !IttQ.. g c:.itom i. mea ···:"·..uclton4' c·'.' )c ..sp... '-'C::.L~. m ._' I•..": _'" . :. tte'.' " . .:.c. ..11 I ' ._· . ". . 0 C.:..:' ''I'~a' '.' ..I-l!Vl·..: . I.are. C')Iii..1:..~ .. " . I'.".g~m:'. l ... 1."'. rill ill .e:·· 's"..ttptfl...-I.I.1.'.." d:e g~nl'-'· :c.". .'. . ..i Ul d 'Ire ·m' ...:.a:~-tli!i'l· a"'c." ( ":-.. ".... '" .:. ~..eoare c. ..: ... ft··:.:. .".-. ":.e... '. .:-.•. I'· " iii' .l~ Ca. '.'.~~. A''." . _. 0:' -r 1· .VJ-..~ "..'1 . ~..are..... " I!!I "!II J'n'.ri s JI1 .... .:. '. ~ Vreau a-1"1' am".a ro'd'.. '.. I .:._."' . ' . I' . litate a: m:'··e·'·a·> e···r·a~ d etermin.t:m. ~. 'Y.aJllV.i..-~.~E' '1' ...l-·!I!···e···d"e·. 'a1-' '~.. ".... . :·IO····ti·. JlJ . _'..k_'l ~ ~. e .g... n' ': '1t" -~.e. " . -. d dl -..~ .:..~·ta····t· -'...:qMld: . .. "~' ?c·.'..:. ..lll1!P .o···JL 11'U..~. f".. ' .' .... ·aC.insllSi pretindea d~ la '.I.... ·..4J!' reamjnte!)ti~. .. ar .•. sa d" -..'8:.' !! '.. ~ ' "q. • 'iii ."'POI.. 'Vreau sa-ti aminte.'.mw.':'.··.::ill'l"'e"g' .._ ·-···. "..~ ._eaza 'U. '1..dc':.~osl .!ilq.: ".'.am.- . : :u·· ._._.' .fu~' 'z'·a~> C·:..1..~1_ ~ C-'..' _'. .1..ll'·· ..· ...0 .ott. :' ~~...ca '-.eriti::.. . ' .~"··... I . _.1.. :.--.. :1. do"":m'r'" '~_'. ".e... fi C-··Uln' "'. Qare n... ..d I fi'1 "d!.....' :··ta_ . '."P c······3' "Q ..e. .-."'_'..' r ..s. _."' _. -:-' 'recap itularea·g'·~" ~.li l'" ~ .'.'>.ICearCa~S:a--tJL . ~. .::.a punetuhn« d' e>as·. .'.t<"="'" . D.n "g" 6'' '1i'~a:' riu' "~....:..1 tre' 'b.ea ..··..•.··V'.'. .. ell t:ur!int~lea. :' .. D' I "SUl1pc 1n 1 fl': ..''' 1 '.. _.-:' '.'.-. • ••..]q·'~~A" ~..-' ~'. #'i.-'·u.. : "1' ~. C'" uon '_ .. .llcron . :_.'...« nnpoJ1qnte"'acte at-Ill vi~ta lor~. sm t-. . ..• .r:~~. ve.'.'.I. '~'t' . ~. • "" ._ Am '_... ~ .. '...1.a 11 d' d .. .'-'. . ' ~.. "': '. .····_··..d~-Q'' ' --. _.·. .-1J~·..sa..' l '" ·d:.128 CAR-'L' :~"" _ ~_..:'.'!.. . o\!!I' _... -: lofi··-t·'~-o-·'? -. -.J: ':: "" . .. '.O.i1 ' '_ I ~.rezmta c· ·~-ta/'. ~. ~.. . .I....'U]le._~ ': . .:. ".indl'ire-'Unul es'te g"in'ditea IO'bi~lluit. IC. ...c· ".'.:..rn..1•• :. ~:ruuce.C. :+~"':' . 1....••••• ".Q. I.I:!I.Ii . .ailA. a Il& $. ' .·:.. m..·:t·'·. -.. .·.. .~:. ....._ ."_I.ct . a::. ' I.cesita:tj]glr l~i si c'are~i lasa.tar~"'-"Q." .u.. i!i I....$. i ._" v" 'i.)~.ii.3~.".:-O ". t.le·'I:.I.. ..· IT'1lI!-I-Di .II. . 'c'1""'" " ()C~.e:U. :. .L-a. sa +1 anUnte. vra11tol ril......eu vm ~·u ".asta lC..J' 'L' ·'.. P·'U':'T'E. ..~.·-.'. ... ...·\. ·m:~lin 'II! st iV:·_ .<i.: :..".l:..JI~I ... . ' ~a·t!vrea .":.·t·: I d'" ' ..":':: .: .::_.·i~'I· ' ..':: '.. ' ..':. " .'bl'are a.s···... .d"t .'...·oae aces ::ea ......nuSlcare.''.~i . . .."1·. Ie..&.!''-rj' ~ . ':1: 'c''__'~: ...'.. ·..' ·t· ..'~'.cat. t 'd~' ': I' '" [1Il1P 06 . _.'a~"~fl'lil "'" amm' ! >" . <. .~(. .'..le a '1'Ulln." ...' v...ar t··.ea glnc t..s..-. · l' I~'ap!'t. .rasp.p' :o··:t \"n:tl..-: c." :. .. '.n..·:·1\...::. . tntre . '-1' .-! tr·.cep~1 .tianl ~. val. ·'.. I ...:..-Ff' i...'. mintea ~. ie-asant .'· Iu·.' ... I!ep. J" Ic.. .' -. :.'.B~-.._.tnainte. -.Id::' ' 1...--: -.- .. .ii..' l"'~'-ed"'~ . .. . •• _ .....'-'" "".1._ -···..Ic···>e.. P'_'. '...."e c...ara.. I..~..va·· :~:~ . _..IiI._.'."" .:' :..:":. 'i in.·i!!.':. ...' r :n:. ~~".: . . .""'..' -:" . ..~ti. ...ar1e.'l"'"e_~_.. . .'.a ·stra·.ta.OC~I... '"_ ..---ratia ...:lI. .•..U. d' ..are~-_·entru aoeasta..' strw.~'.es. Ii . . ... /''':. . ~ c. spus 'e.s. " '8::' L~:' . -o.• ce.. ... ·t·. :. ..·lam ··A··"_":· _ ""~' g_:ID' ·.. .vr·~91_.' b"" .. vor-···b~··:·iI·t f':.Q expc-1Jc"on. _ _.J·at. .l.c..c..' .__.l!'~ ~oara...·. . 'tau d asam.••• :~ _i' .~le..a puna... '.lctle .un..cotidi~"~: ··g:uve--·m·_":a: ta~ d'::'e'··-· 1'.'f'" u.. amm e~..J.•.·gll"Jl.1 Iii.. ~ -. .... ··'1 d ~ c'''.. "'._ _.._e .e ._ -'. '.---:: ..' .--' ..tH:utre...· ~:... pen ·l··'.. "._.. Vra.. " _ ' ._.- ._l .O:. Q.. ' " '"'' .rre :>~' ..'.. at . _ ! .iar tsi.. ... de rapt..at.. ·..~t~...·:.PIU8 el'l ..~ml spu'ne.''..i'I.' adit · .· treb '~.._..~ '" .... ~-. m~: ·f. v nde ate ..s··c~. :m]:~a d .. ': ..:.D.lIDp :__.~' . a ......_ P·-..ta op. .~. d·" "eJa ~.j. . ·· . ..ant SPU.. . '. d"~'. " .·:j c. :' I •• ~ .. I . la .e: ll.- - instabil. :. -t-.ellJ : . . '.···.!ep1-" '..pS'(~ltie -=lpa~ ...'.. --·. _.. · ...'"h m .'.te1.?i :-._..al ae-cQi S1·.Y:~~5" ~a:' r-'~ \3. .. ...'..din e ~: ~_"'.1..' .-... '.:. '''.'. " d:: 'hI _.~ h~.£.'_' .·l o·:b···s:lc-:·ur"·I·'f.cm· d"-... e'ste1 de.-: em..:.:.asatn'.. 0:'11-....u.. .· . 1htreb. ." "0'-'. t~· :< -'e ".•... I 1":'" r- • ". :1.~ a'.. ca.'_ ·. smguru" I ~l . -.:'-up.'area b '_ h d'' . [I .'_-' st .. LU....'.-' :'. R.--._.anumita mi.' ... ~1-.~· s·~..!II' :'.'.'n. --'-- :'- . .t: pc·. '.. "u' . .I_e.+'a.:·:.. a -.-. annsa "..emn~.: '. ~. m.' . . tse tn noua lUi.. . ii 1" ~ ._.. ' .c. .-: .. - ._~.: ". ~ .'..1W .'.u. .1 .e· . 1 Am' iIi.....'~:J-' " .'.. .~o.'"/ 'fl~ n' 'U'".. . __ ~ ..an~in..ce:.~s'are Ii . ~._" l li!JL: . ·'. ..up..::tu>i· .'. ..... . '.1...S. "':' 'uite Ja mine. sta •..~" d' e' a m.lll ..-to roane s. -.··U(1 'an::'"' m~""'U' nn'--~ 11 :':?i ~1'" a"'s· a~-I ""l -'.e-.reamintit ca 01 .ri·t· _' ~.1.. /' : ."" . I. . ...f..:: . . as~. t<. .e 1:'Ul d"· . . ·~... cns·_. 11.. .~"~_"~' .. ..-'·. '. :..co "1' d'~... ~:': ~:.. OC:'1l~S.~.a. Cu·· "~~I_.sant.~I .~u.. .. r.·tJ" 1 '. ••_. /ro: " ~vrLu.. "~'_' .:' mi~carea 'un:.··t.lar~·~~'a1l.··.. :. - 1...~slu:ne....I.•.-."~. -. ...' nou cit p1entru un vrajitbr·~.·· ..' ~N'i-. .~. . d' ._'I'llO& ·....t···-·. "1' .. _al:-a··..·"bl·:>·· a: expr".:e ...t.' :.<. ..Orm...~~·. '. '.'~ -I ... .. ' •• "'._'_:' . I" .. - ~ "'i"': ~.. Daca nu am gindi..uat"ei.t· ._ ..~:'.•.":..m··. p'-'~. I O~_'I 'UD ) :.... !Iii 1 ... '1'are~! ~eGapltu 1" '..""" ..__ ':_' De. xp]ic.' tt.... I..~ _' ~ i...f:·. ..m:al lltlt'l asa c~um.m ~ :'."A~~t • 1. ."' .? . -.·~-·d··~'.' .'d"..~·· S·'"t"ft· m" a. '. ".._. -. ..eeea.-.. ~ I!!I ~ @I I!! .:_ .. [ e·' a·····t' ·h'y)·'..a.' '-: .c._':g.." :' ' !..·:: ml~c·aL."t·.-.. .'...-.. gm:urre eC:OD:OInlCa. ..P> .e·....$ti 0 . ...'" ad .p.-. ..:....I~am...l_c.."d.'.' .····t-·'~ .... I·_:.~lal'" ..• _.:::. a' y ...unotnl a 'i'" '"..• ._ . cUI~ •. ."'d'-" easca ._·.JUTUI.

~~O'" l' 3",:

131
comanda rememorarea otiemui lee, evoetnd stralueirea asociata C,U aeel loc, Mi-a e*pli-p,at. ca. motivul pentru care vrajitorii IH1,D at-it d:e mare aceeavpe strMucireaocbiIG!' si pe privire este c.a oehii se afla in legAtll11ldireetacu intentia:. Orieitur parea de. contradicto ... riu, adevaruleste a-a oeOO. se gasese doar intr-o legatnra snperfi ... ciala cu viata cotidiana; Conexiunea lor ptofuild~a, este ·€U abstraetul, Nu puteam prieep e,({Utll de, ochii mei $to~C~Q, astfel de l-am spu ,. ~l!!' m.JLOIID- atii, l -,"-'.1 P~ care l~· 1_ -. ,,' '~.,' .rs "i lul don Juan Rasmmsul "k-ll" it'" ' ..;-. lui a fost 08. posibilitatile omului sint ·allt de, mati ~i de misterioase, mci:t vrajitorii, ,in lee ,s:a se ·g'in,d.easc,a, ];aele, ptefe,fEt sa, le exploreze, ,fw:a a spera sale :ID'te1eag,a vreodata . 'L-Qlll intrebat daea ochii omului de-rind Slnt ,siei afe.e~ti de,
,t'
'I

,vraJttorii trice la participarea (lireola ~n,. ~:e)nime'li-tele respecti ve, e Cind pot face acest lucru ~ a die a. stht de fata la evenimente ~
,lllli!?J,"",,~,I..u~~·
1" I ... ~

.n n... oeul m~' pe::',~tflOICU' t acel ·t' A:,,"d cerea ·",_,IrllJ.l ..·-",l',~i...4,i "p-' respective prin mutarea puncmlui i$e asamblarc este cunoscuta sub numele de rememorarea vr'ajit9tij/or~ M~a privit fIX Q clipa, de parea ar ·fl,..vrut sa, se asigure cit ascnltara Punctele noastre de, asamb Iare se m-,1 nee "0-'n: eni t- 'v.'.--r·' ~, "~",. M' ",·:-'~:.tl~'·~~lij; ~'c'-at'i· t exelicat el imperce 'p:' ..... tibi,le~'Vrajitorii ored ca, pentru a-si deplasa punctele de asam'bl'are 111 annmne- '111-' ' rreb ~,sa ,raca ape '.,~,mlen,"e, Cum nu, p'. _,_-" - ,~,- ,- - - lte rocun, nne ~- w ,- -11- ,~ *" - '(1' '~' ' ";"~'" ~;<is:ra cale Ide cunoastere a eeea ce :inseanma inten(ia,; 'vi~jitorii IQ l~i1g~'a,~.... 8':""'0-:.~ ch om e .. Y .~ ... oehii .... ~
l . • • _

~OQ,·Qttn_"n'i~t'~:a""reusit '!"..'lllll V _',~"
..I.'~

-, ~ , , • ~

£II·li....y, ,'" e: a :~,l!ii'

dep lasezepunetu .., 'J deas b Iare exac ,::-:,'[-:' "~am'··'" u:': ~
' ,QO\,;,iI~~

.,Ud. ..lU, '

,,", ':

" ,_-',
~J..b;_

"" U-!!J. '\#

)~U.

,~I II,~

nl'O''t'"A.,~ a~~,~ Ol~:

_"). ..,IUJ.,C.... ._ ;,,'.

~ ,u\..). '.:'.,;'A''![re'·~,I~''I''\f1-t:1i'n~' •. ~·¥J·~.·,.l·J.:~~~I~ ':'.,

_;>:

"

~

",

'U-': I~.,....

.j,

m'o\'>; ,·\'tl¥ti~··~
.

I--,~,UI

'P'

~.lI!:"

:"~

C':

'"'"

-' , ,

J\J~'

._-__ ' "_",-::_,:

, J-V

Q ", 'U,

1,J1.~vm.,~",'UJlI.'I!i..".o.l.\'\,,;.i, :':..

'ii,,:

~"'"

',"'--'~

Ui'!'~1

Yo

~~. ~

--"

-~

_

Y,

-".

"_ : .~.

"II!

-,

.:

• _.

i~'

~

,-I,

e-« ......

iI!

~ Tot ce-mi spui este absolut de neiEliCles. pentm mine, am, zis, ,~;t;i 'i\oij;': su ;b:': !C"l' s' ',_' 'po: ,~, ' ~'l'mn'- 'f' 'I,':....W.l,~. 0'0' n-" Juan si-a pus ,1,.1llllillle ",~ .',,"va~'P'-, 'if"-'" ~, ~'a·:~'W\!.o'ul!.,. v 'p: urmat exemplul. Amlndoi arfl ramas ~aculi.m~l.t.a.vretn.e~, Vtntul alunga.norii pecer, Miscarea lot, ·apraape,,ttni dadea 'ijtt~e'tecal,ai Iar ameteala s-a schimbat curind 'intr.... .',GUROS:&U:t sentiment de un Ln,eJini~'teli
"

-.'

"

;_'! -

I-~ _'

-'-

1'iJ"

"','

, _~'

,(Ii

c

,~","1,-;,':'!i,~,t-,.

,:,UII.

"I);.

'

,I

,"~I .' ','

:fj"li""n,

iruentio..
,_ Binelnteles] .. exelamat el, ~tii .. foarte bine, Dar' ,:Stii, la a asta uri nivel atit d,IC profund lnc11. 6 10, cunoastere fara. cuvinte, :N'-.ai. suficienta.energie-ca sa-(i. explici, 'ni¢i chiartie 'insu'rt. Omul de rind cunoaste aceleasi luemri despre oehii lui, ,msa d, "",', insurulavantai p -, dispune de $"1. rnai putma energie ,-' c']t nne. '~', e mgurn .Q;v,an,:RJ:" care vFajito'rii il.per.avea asupra oamenilor de 'rind este ,c,a el ~i~au stecat energia, 'ceeace:mseal1111acaau 0 leganrrarnai clara si'mai preeisa cu in'teppa:~Pireste, ..aeest lucru m,se-amna, ih 'egal a, magma, ca ~i P'P't rem,emo,ra:.la, d,Olrjnt.~,~olols.indu'-'$i s:tralucire~ oc,hilo£ tru y mi~c',~, '~unctele y. pe,·;n, a:~,~i ~. ¥.r ~ ~. . . dp: ,as,amblate,~ '~~ D'on I'uan, a tacu.t Si ffi,'...a tintuit ~CU,priviJea., I·..atrl, simtit. claro oahU chlauzind,lmpinglnd~i tragindceva nedefinit din mine. N'n Il1..'~ 'ptlte'atrlld.e:s:p'rind:e de p:riv,irea,.lui. Era· ,ati~~' ,e,onc:ofide tr.a.t~ meit ~i-1J.criea:t 0 se,nzati.e·ap,:roap,e :fizica': ma s:imt@art1·ca lntr~u'n. c:u'pto,r~,Brq,s:c,.~, .]nee'put $"a .p~ives,c inlaJJlJtml m,e[u, •. '·lPD· 'Era g _s,en,zatie foarte as,em.'anatlo-,are CU, :reveri'~1 tn,s"a er~a,n.$otita I d'- 1'· .' Si d,e·,.Q in:tetls.a co'n,:$ttinJ,a. de( s.. me~, pl:rgeu:m, $l ••,e ' lps,a o':nGaI1l1 ' 6in,d,~ C'(Jn:~tien.t'p'~~'~,ina ,a'b,so111t,.-. p':{rivt~,am m inter.iorul fiinrei la, O'~'" .~
, ill ">Ii' ill' ,..'" '. . ill

S--

De fiecare data cind eram CU, don Juan, 'indeosebi in {D.O'" - d 1,'~ ~'.' iodihn ~'l mente 1e "e,.hlml~te·~$l"(!h2Ll -,majneercaun Ico'peS:~torsentiment nna, .... de, riti.sp,e;r~e~' un dor dupa ceva jq~,:U'U puteam descrie, Cmd
A. t·,
,-!~

I~

=.

A~~'fti'\·Ctingur' ,;:'U,_ -' '~, ,', ,: ·~~v ··~'_'~I.~'I 'S' '!F:l:'U ~'U al'lt'c~p~'r''CIo·ckn~: ,,1.i.E.:uf."U'u.t rn'l: ~:a-~am' .:. ':nl'!'cl!\o'di:i!lil"''''h 'b·t:'~('!;t'· e"n;' iCI' Y.l.',~i·Jl ~:o\'~.,'_ ",I::, 1'.I·,.:uta ~!~aJ. ~:,
!.
1 _

I ....

funent. Don Juan irni e:&plic'ssel1a teea ee sim.teattl ~imterpretam drep,td,o-f era, Ide fapt,; 0 nrl§6ate htusGa,··a.punctulu~ meu de a~atnb-lam . b "1'~ d d' --, 'In,cepnt sa,.vl)r·~.easoa, ~;qnetu. 'voleri I] Ul m,"!"~a ~ C ,ml-:,,: ,:~c_(l:n"Ju.an~a 'f' ::-~nll'l't-' s,l'a~· 'me'~'ar· _'~~1'1I! m··' ..... ,a:'I""t::'l n-< ",'\JlJ, ..._~;.lf. in ,cam,ul 0:..: ,as"~'el ntA·~C. r ,_ ':T:r-i~b!'-';]i:l'l!i'e'_-, s,'-"_'a~'·.....·t':I~'Q-~'·m~,.-'-It.:e· .,,~f-~~' ~:jIi;m''- " '1"1;0;,all .. ¢,tr-~~1.1'~:1·'t I,d' t .... -. ~1l.u~ .. 0-'Vt;',h,; (i_Ii, p, ~,n', ttu~.. l __ . .. ":1 . 'l[ll,w.C·a, &' ""'~-,,, d:" .p,nma 03ri:L, a ~spu-se·:." f,/;(;,~'--·A'-'\~i 8iL:lfiD.Cl ~a,liD,S:,t: prnna -, ·Qoaz:l.eem..
_~d.:: _~ ',', ..~. ~
':".!W
Ii! I,

~

w.'

I

~

. ~~W-,

. ~':-

'e

:.'

0;

,1_

.!~:

.. _."

'lU,J(.,I,

, . ".

,CI;.L.

..

J•·

....,

._.'_

~c

,-

,U .

_.!IIi

, .~.

"'Il,;Ji.,

,..

, .,'

,

1iI;1JL,1,.J(.

lyH, ~

"__

!J! _

\1..0. ,

'_ . \,;.;;

.

.

._.,.-~'",-~

_

.~,,'

~

"

~

',~

I'

'~iI",,~,,!i:-

~""~,,v_.,i!'_,

'",,iOI;',,,

:p'u'RclUl ~taude a.swnblare <,;:t: lltms lO'cullip,$ej 4:6 O'Qm;pl~s-i~ne'l Atu'nei a p-'-','us stap'·:,inire· me tine nemdu:p·:'-··lecarea Neindunlpcarea .',.r~. _.:._.... . ,or' ~ .. " ~face<sa strw.uceasc,a oahii vra:j:ite>rilo:r; iar ~strMu.,Girea, :aGl~i.atlt}a
..:..: ,,_I.-~.- .- __,',_. ,- ~rI, :-',
,'j '" • -':' ,-

',-

.,

'

,

ill;

t..

~

::1 _-

J

.'

I

.-~' ....

-

I) _..~ : ...",.;.··-.:,;,.·.:-7' .. -

'._""

--,

..... .;~

I'

..

1,- - ,,'

.

"~,.,*.., -r;h' 1."""1 ,c·are ,()C ~,, ""~'e"" t·:'f.i~plu,'mc"t~l~ '.-·-SU\J.n~ : ...J~ 'C,11eam,a·ln,;enp'Jit.,. u e",-, '. I:-,~' ',-" m. care ;s.,~·mu,~.'.',I,t,;,j~~,.~, IU~ a:="Q"i"
j
~i ,". ~~...

m.el~e,;in Qe,an:t_

blare ale:·vrajit,o.ril.ot' ·este· m:diGat p:ri:n:tt ... straJ~:cite~:sp:e'€ifis:aa o , d'G:hilor; ·C,urn: ~o;Ghii. lor ts_i. au ',prQpri'a lor ,m,em,;9:rie~, ei '~ot

ridreat~in piQie,ate·~,
,_.

eu un, ·efort g:ig'antic"
C·A.:·nn:i'
~'"
III

n1.~arrl smul~ de. p;rivjre:a luJ ":$.i m,~arn
I.

...

,iii' J-' ? ',.: ......u..JL " j~i"C~'lI11,t'liIi ",l:)!'n:·lll~'n.-~ '~-i1" aJ. ':Y" ~U,~~} i
L~,.

IJ

d'

,13,1
.

~.

,_ Uneori, e§:ti.absolut Insuportabil, a, '$P'U:S, eli Felul in care te irosesti m·'·";.....'.._o' a' te d=,·r. SrulLeil! P"""" tn'I' ·t'~:""'" ue, ~S.aJl1",." are ~s!~..~, ' S' : ' "b'l' '';'-.-'' 'gasea '. ,.u.'~9I','", 'a,,( C'.l,,·e .m. ".n,~,,;. _ one .-.~ ijij ;WJ', " ·.m 10' icul ;"",~,1 'm--' notriv.' . '"'" _-, .':-rem ""~m"iorezi . rice .", d',:-, :.. ;',-,~~,l "cm,_."": ... ~,,;. vlU,,,l <·'l"t" o,a~ Q ~~JL r 'o~ J.,V, " ,,' ,orc,a.t, ../'" .d' colo? Tn ai lasat sa, se duca totul de Ir;"'p't.'~'. a'. ~g m a~ trebi ce tn _.y I.--.Q"I' 'b"" tirr - - ' ;_:~,.-:ia:..;.:,_Ai.>,:.':,l.;,._, .~pOlla.. ti 'am facut A' tacu t, CC""I" ipa a"- -" - Z~,':,.',;,l"it ill, "ltn,f'l ce, en"m,a, asezam din nou, Dar faptaleama superi este ceamai mare calitate ~a, a adaugat, Asa ca de ce m ... p·-.·.. Iinse? ta, as Amindoi am ixbucrrit Intr-un tis nestaplnit, Era 0 gluma .... ".. astra , "um''·w [u n"- 0" IU: L£"' • D '.~',
I
-I ',<

-'

;._-C.

,~-;,,:-,Y.i.

£'-J.a:~·

,:J.-'._;.: .. '~,

'."

,0'

t!

'.~

-

--

--

_. --,

_

~

-_

...

_.

_.

....

;;C··-··

J .....

!'LJ~~ __

·,-1 .... _

, __

,_1:_"

'.•

.!lJ~~"~

"

1

,

..

, ....

,"_' ,_"

~.:

-;

J.!!'

0"

,""'J;1ll1'."

,Ii!;.._

C

~

.

,

_

I

_.

~

~J

lj

'N' U "V1l'd 'C6'-1 a"ti~!hd e amu,zarr:4 am sp; u.J~,. .,'" '., c ~ ,~,,',"--,'- -~.; " ,_ 'U" eori nu' ;.... b ine ~n te J~;O·,·n.,;I~'c~:u"'" '.'~,,·d·"i.'~J"Y"''\·~I~'l . lucruri ','~ '? ·s,:'P'US'·, n "7"' ,-L.--, din i!J!ia,~ ."._ u: v el, .. devarul'41,"':, '""m'" J. nostru ~ este ca,~.,:,'"~~.~";-,'., te-,m,-,-p/ll~'e, afl H~'~_'la, A de ,...i',. caznl . '. _~, ~' ,,~v. '.'" p,~l~·.a~,>la~~ . -.' "",~. ~ baza unei grmne~i uriase de lu,crurii ,iaca·'Dle. uitsm bine Ja,~el,,~8~a.r putea sa ,nU:JD,e laca ce vedem. 'Ell urnai: ,prefet' sa evit acest lucru, p lui. , ~f_~ A', n:'~,~ in'" -O:·'·U:.•.'" Ochii L., ~ ;s.-,~:'~';cp;,-·miJ!-- d. malitia•.'":il" -F _ .. eEtma "~" d ,~, . ..._. ,~, ·'~:l'i',_, narean tndean ~--;--~~; t. ,,-' " . --. t ., .,'.--., __ep'e: ~" '" _. - ~~~~~,_.~: zoiamsa; t!,m ,eamn,a:Sa, ,m~18 ,pe,,aceea~leIU'~ Am ",' 'mta' VOl·. ",',~ .~.',D, r ,St!
i!
t' ~" ,

, , y'

.

,

'I~

'

_

,_

<

"

,.:p,,~,:_

1·'

\:,i,I.

..'.

I,,".,,,,

(U.,~,

" .•....

','

" , -'-_I"

U

,,_,.,:'

,

,,,"l!

'

'"

_.V.

-

~. - __-~ .

"'.

n'

r.

:

~',::.

Ul".:;1 ,:'

I~~
"-

g

-;0-

_

_

•.•

!J.

_

'_

.

!"!II

miscat si foarte nedumerit .de, extraordinara daruire a lui don Juan in a, rna..aj1J~ Nu-mi puteam imagina de ce tmi ~ata ~'!tita,bunavointa, Era limpede .c.an'u avea CU, :nici un chip :n,ev'oie. ·d.e, :mine tn, viata lui. Era,lolar ea DB, i~Ives'tea In :nlin:e;,~,D,8:£'1 ·un,na ex:perimtelo,t Idurefoase .. vietii, in ale,,, J'n:v;aia,se,m ,cani'mi,e :nu, Se ob,tinea 'p'e deg:eaba:; i.ar fapt,ul ,ca, h,u-mi dad,eam. Seama.,cate v',a, f1 ti\spla:ta 1m;do'" Jn~ m,a 'falc,e~ ;s'l,m,a shn.t cumplit de stinjenit - - -ihtt-~~i,l~~-b,tteb~t~f:lrA DCQI~Ud, pa un ton foarte ernie; ce..c;,j~:ti,8vav@!Ja ,din rcl,ttia, ·D:o,as'tr.a .. I.. $l?'1l'8~c,li·eu nu .eratn 'in :am,
et':"~""'Q l~Q,,!II!§l.._ t",l5~ nn": 0 ~w;~..
1 = '1'

en ani in urma, fusesemfoarte

---, ca ,I, W" c~ ,"' ".,- tm "',' "arescnici ,,:, .~, ,~JL~:'~"'" ,1:''' .. r'i'~l'~~g-~~:U'" sp'un, ·.:u,tn tot '.'(,;; fac ..pen .r I,- tlne nu_' urm 1,_,' .~' ..,".'.·.w.w;, ..' ,.~~,', '_ u:n' trebuie v ,ii3.a·'m'_--..p"·"l;;lt·e'-~~'t'J~ ric D"'U'I"P· :"a~'r-1illm-'1 stil o<"u:, e am fo st rn'im tin .... . ~. "'._' _ I'" -d::- .._.y. .. -- ~,, __ ,." , . b ,: i ~., .,'". abil it "_" .' ,;, ,~,,~, de,e . lne n'U:"'l 0 ".,-'-;:-' .unp,ec:a:',:'il~:" ~ 'M'",at stii...~~Il mIpe.qa,::,,,- ..l;ate'la ,fll,ea f',!.,a,w ,'_._ tine ," Cn, investitie.Nu te pregatesc sa .aigrija deminecmdvoi fi .prea L~"-. .' .' . "' ",ClOS ~ ; - · -'. " ' ne;p'u tm~--' ,~ " ca- s a'f"',ffil, po '""It·" S"mi,g'u' ' d"'" ,:'.' J'~,"'~" ""u ,t'o'al'e aCAs"~"a dm'"-.. . ,.>::r.e gnt ~'a'" C·· ..', . relatia :n,IO'a8'tta oblin cev'a, n,epretuit, un ':rel de,'tasplata pentru 'fapI

-:,~,,:: =":-1.; :,' ," .:' ..'~':'" ..- . E·:1. b "~'-';.., d a£,a as_.a d',',' .-,"-', ,·,'tt'- ~ ,a SPU,S, e;: Gu··aero, '1 CUlva-' :C~e_ ',RD, ,·-,we" ....~'-"'. 'I't" .l,o!e_~J:" '. ",' .. , ". ..' aminn m - ,."'. --'I' '~in' ,- ", " ~'d' as " . ,""', pea t·",e re'fu -,0' rugarmn ·e.,.. 9.~~p'mnu $1-,:.' .pnmu '1 RIl_", - . vrea sa .uza
'I ',--:)

despre C-@I v.,"Co-rbea Am ',,' .., . tn icercat sa 'oar';'-.-: calm "" · -~ ..dar catesoric, UC;;. t"'"' ,'4U~.I.. c _" ..
r'.. ~,.

,I

,

'

,

'.'

'.. , Q,

,i,;

4l.L~ . -r= '-:;

~

c

.iII

·';"1

,.,.

,",=",

'.

I. ,',
i

:

"

1

.

i'

'

..

,~O;, ...

!":"

..

;"r;'

..

_

••

~I

.--

••

_--~_

V"U

Jl

~

_

.....

,

,"._'

.

-'_.-

!.I.. ,~

__ .

;"j.5,

,Ii,.

ca
_'-

,

I

..

. . , .. _

.

I'

~

D

......,.,

.'.

:

-"

'

'I

-

~

,-

I.

I

-

','

I

"I

t

1._

...

'_.'

..

i

'.

I

.I

I

J:

J'

.'

-

~

I

L·_·_'

,

' •.•

'_>~.:'

,_

~"

.. ,,':',:,

.

tul
.t1
'--. -

- ~, !

dl,t)'u" a
\_'.

'b'~'I' ~". _.":.~~<. am" VQF<. ·It., ' ar c,eea ~e prunesc, In .SC"",~~.:,"'. e&te toC;Pl,al.I" .UQru, ]-:pe ' care p~~o:ate nU.~lvei H1~ele,·.,g·'~' car,'!'e, [J{u;-,ti.va,co~veni., t .. ' ... .san -.J~. ',;, m .. ,: ,··t''', I-·t':''''··', :.; .. "c:l"'~ •.l:'<i' ':l.v· ,,~~:._ A ,_~,cU:"I',SI' m""',a". p,nvl,,·'t c·u,a,eD'le, /cu 0' 8 > Ipue d··'~"abl"p\"l·l~ca''"' ~~.:·· ta''''' t" ~.• .: .
• ,o.';"";;"]'.1,
.~-

ca m,a, ,po~itimp,eca biLl Cu, acea ,piatra. de~te,lQleliede'~p,:re'C~~
-,·;-":'"'····~·:L·,' .' ','

,.
-

1:-""

-('I-~'I"""'

~'··I.·j-

··'-~I'

.-1.-"-

lilin'

'!II -1':'1'

b' .:

:. "":ri"~:"

iii ·~"·:::-·~~-i··-",::~.·

..~-.

I~':'_

'-"'

••

_.

-

_.

-

j

',-'j,

-

- ...

,

..

.... ,.,~,.-r

•..

~

...

1

.,..

..

-

,

'-.._'_r;---

'<'

-, ....
-,

'":

l'

1

,<i

~.

,'ffi

<'

'!I!J,e' ,i;j~ '.".I~, ..'-_.-

-am:';;' ,"a !I'_~._:'
.

_, 'Nilllic ,din,'ce, .ai, pu'tea ttl sa· mlele,gj, ::nii-'a repli~at .. :Ras,p'Uti'Sul ,lui ,m-I agasat~ Pe uri,~tort~gQS" i~,anJ'~S,PllS'eli nu erarnun dobitoc $i ca,cel putin, .iUrl -putea eltplica. ,~'H:i bine\,,·d!a~lmiv',oie sa-ti SpUJi ':Dunlai.ati.t,·c,i; de'6i ,at 'putea sit in:te1egi, ell slguranta ll-'O ~sa placa, a spuse]~ cu Zimlietul ... p. o'biso,uit de flee·are ·data cind,;itbi :in:tindea 0 "C~,8t~~ Veii b:me ca
vre~au'S',a,te ·,Cni'('1

OC:'"

, ·-"W', ..

d~ .~',-.--.I' .' ' ·t' ""j!t'- ,t" n i~,' ", ..... ..,'aga ~,_p\lDe'~nn, lu,on J:u,an,~,,ru,J..l,·e~c,·ama:",.lrl·a:,Ca ,.u:Jl,cerca sa'·'fr·--.'.... : ,,S .,,',. ,~_A.
:;r' ",
ii' ,Ii'

..

. d Ie tunp~,
,....... .~Qrw ;a;~, t1~ Inm:.·,-,,:'te'I· .. ,c'..~ ~l~ ,S·",1n:UD<·· U~" a::>·c-:''e'..s·'tie-::,a: ····.·r _o-;--,?:r 1:'8': m~'·'";s",iis t Q, ,V:.·r~Qlq Q''I w· --/ ·<a~· '-t,-E- ,r t'o:,~t~,. · .. ·d~' ..:;.te·.n· 1
I,'
,I --<".

.(.lJ..

1

':-

1

'

;~

~

Jr~

-

,,-,~

,Deja inii Stitnis)e c~'riozit,~te,a; $a a
'v'Qia·,·s,i1, spun B."

ca, :aJl1,·insistat.;,s-a still tie

dt vrei,sa auzi atlevmul?-m"lij .mtreb.ar, -'fi;tifudc'a nu, pUleam spune nUt c,fi:iar'daDa ~at .Ii 'fb,st m joe viafa fueil .. ,~,B,m,:eblt,ele:s a'a, vrea'q ;sa au,d ID,rice mi~al f1lJ'mta ,It 'fata '~"rJn:

- E$tl sigw:

oohll 0:(" am ,(asp1;ln,~e·u ttio:s~ ~EIa, in,ce:p'u~,,s_a.rlda .. a, 'de: 0 ,g'illwna, b1urta'; cu, ;oit rideaimm tare, c c,u .atil :ma eneIVam mJli m:uIt

-.... ,A',tacnt~'dm,no'u~ E fl' 'beam;o ,'·;:U,:' -ler ,~ Dac,a, :ml jud:eti ln, fUIl:ctle de 'actele :me'le ra;,fa. d,e tin'e~,.& Spll:$' et. 'va, tre',bui 'sa :recuno$ti ,c,a 'an} fo!~tu'n ,mode:], .de,-fa~pdRf'e I$:i ',"" ,:~,,·ar.'ceeace~,n'U,~,tJi·n, e~;,(? C·d";.peu:;tIll la,-rC·---.1Za, ac'es t t~ cl.ons6:6.Ven:tcL 'D' t ~-~, al~ ca": . l~Itare_" .._'. am- 1- -·t"ao~in" ,,-.'. u--;:-' , ., ;i.l"' luc~, a tre b" ~ 8,a,I"upt pentru, 1Dlpe,_, '0' ..".'. " " ," ~um"""' ",n .'__""";.,p.. "', .,Ult ,', viata mea. <Ca~ pettee timp. eu tine, a.trebuit Sa rna transform sa . ~'l;,~'tf,~ ',~," _- '~,- ~~ ~ ._. ~ ':h ' II :-1 '. ,_ d' .- -. f..;.+. ..,or: ZuJ.~G,. Sa, :m,a, ,U.Ul.ll"1:e~,, ,G~uP~t~ un;or.urero'3se eL'Ol,'('U.i"l'il · D··.·O·M, J~u. ,";_~I 'a:v··u, 6,~:,'?,·,e. d' ~n'·t~~a.:'t":.e··.'N.~ '0'. -m'·, 'Il'~"-p: '-l:::'5I'c'e·,·a:. r'P"~'p,···'u-'n··'·e.·~a'~ A::,m~·:·~· r.. ._..~~'. .,:'
j
C

'~a:! ~,~r~ll' :g·' 7' ... '·e··a,(:j' t',,, a::,',,,,,ua __·'a",·,"t,' ;~1 '~" \:}',JLILiJ:,l ._,U~I,," "s}a" ,~\·un~'-"~b' ca~' ,~,' v' ~c··,nn'f;:'~llin,d··
."Q.O!._,
,··

"Ii",

'

,

:·I,·"'-·~I

-

'

I':'

..

': ... :~.'.-:(-

',

"-.

,. : .

"<.

·.-' .. i ..·.'

'!i:!",

1:1

'Y'I~

.'

I··.-."'!I'·

.....

,-.

,

'".

Ii'

..

,_(_

~

:":'01~·"

,

'.~;'

~

[.'

'l:'_

,'!!!!!!r:i'

':1

.

~·I~·. ,.. ,~Il~l

'

'iI

"",.," ,,'

'I

.

.

.•

II,~

l.

~

_.

~'c~

~

~

'•

.'0

~

~

~

';.

_

~.

~

~

iI;Jl. ... ~.~.

~~

~~

"

-

:"'m'

I"'~"_:~:-"'. t'· s ~'-' .~~ pas.~'.;z " .! ;" <~tu",', CUO··I .,'(J~tqa.,'."'a~·IIl1~.. ·:tre'·:_ ~',,- Cl.ll'lIp:a, ,,' Sl5_~q.,l' c' -. ",onu~,t.U.~z.~, .,,' ~',,:_'" >~;~
..

':~~J

'I'

.'' '~

'.'

}\

...

:~~,j't'tJ~,:c::

rem~~a
1 1

..

~I

,:.

,

'SQ:r.r~L!oYCjt'~:~'~, ,~~~~i.').-«~.,
I ..

....... ' 'n,nat': '.,'u' ,~"'.-'t chi·-;-"'ar·· a~'r'''''l~:t "e" r~u! u~; n'- ·,(:Ii~I··n·' . . ',". ,.,1-,,_d (1'"
I":

'd',o'~n'[ J' '1.lI ·an_'III· ~am·
.. : '.
I.

U

r

... '.,I" ',,' , "

'd.nus tilr.

..Ii,>

"I ~lR.,. "1~Wlo4 _ "a.¥~ " ~ PU'T.'".1];'_ ~~,~ T·-~~~~C·.~1iIJTI .~".'_ ..
. ..' w i. .', c

-

.,_ 1' mete,

Vo'ooa inti. suna uluitor de l1eftFes:o" ~ehiar~iP..entm ureehile . ,... --- ~------ '_'. _.. ._ ..... --~-.; ~'-" . .... y -...:, --'~'-'_-', '.. .._" _ ~'. ~_. :.'.- .'_
,'J' ~ ~_.

_,., da, estl - exact ---.---- de rau-_., ..a ,~~;fjl,~~!,~t'- seri 0"'z'_Imt~. E=: Ba ~ Yo ----- aUt '-,' ··,l~'t.fl'~'~:. ~:t: .. Q~_,W~.AJ._ .el cu q'U meschin, risipiter, .mcapatm:.at, au:tqt!tat\ b!ascibU, incresnt; Esti nosac . 'p-r'l'·'·-l·C~.~P,o:C-:'i~" ia gr .;~ ,. ,", ,. 0 '~~fi--::-·,IIi~h capa£l!,:;;"tat' '-oe d:-'"e au '•IJ.OLO''. ,-t~ '~'1'" .'_-:,,'.- _..a"11A>' . ,-- .., , ... . • ",1 ,eran,~ ,ff:- .o~ ULY" ,UI lDlm Si ce-i mai ~~IV': . ,. ai-' e parere' - extrao.r:dinari :desnre tine :[0 ~,UN'_ far,n "f..... ." w .,', ~- - - - . ."" ." '. i,i .·:ninuc, conoretcare s-o slu;stma~ Sineer sll~fiu'.8$ spune ell sinmla"taprezenta mafngretoseaza---r .. ",'.;Q'~~'.' -Y'··_··_··-Am vrut s&rna infurii. Am 'l11J.t. ,sa, protestez, s~t"ma ,plitlg ca flU' 've·" dre eptul sa-mi 'v'· "Of_c ·. asca aSL1.e: ." da "-.""_" pU,IJ.- t·· ro:s,:Ll ,nlCl :. ·-'~·~·l . at ,OW itu -,'.' a nllun, cuvlnt, Eram naucit Ma':~':sitnte,·":~·~rfi111 amc rtit Probabil ca expresia meala auzul adevarulul adevarat era el'oG'v,entA" in,ttuclt don Juan a izbucnit in, asemenca hohote die
'!, , ," --

'.103

'(ii:•.

-:-c,

i, ".

--.' J -'- .' '",ae ;,;W - ',:0." ·1 m~' 1·::eia.I.,_~~r-' :.. _;. c- autar-ea : D1101} .;c, 'U:8l1, ma~:,,_hir ,Cl 't ",L:unp~lL" le O;O'w- '-a~-~ell ,,:>11'~II..:.~I,-,.,.'__ d... --: --:te~' .. N~'IUU'.. ra .. dar;gos::"-.liii,,, ',,'_,:_ 'itase niciodata rasnnnsul naiv pc care i I I.~."",.;:~,~,:_:y':." ,~',:-.'.,.'.<' Y':.~,J""""'\' :dl "" h " ,~;..,,: ,.,~-.-, ",.-- :i' d . m,tre,.,as·€,ce~,~utamen.. de.. ap,_,.m. viata, .. f-:'-, ~ .. t ~" ··,··, ·,~-,u-sem,"G,lnJ4va,~·.c,m,.ma.Ii """" '-,.- b >"'. ,-'" ' , "M"-~faeuse sa recunosc ca nu aveam un _ scoppreeis ~l:~ '-.:",_-J m·s~~,g,s·:··.g ,. a. "". " a . . d -. dragostei , . po'f"ta ctnd n, spusesem ca eram !P" cautarea '-..
t"

tr'·~·-'.-

r'.

I,

',...'_:,1

'~

"', ...

:'::

,.'--,-':"-

,;Ii,~~~

..• ,'.'

.",:

I"

-;

I

<~'':

". ~(;,-

-- ,','"

'

";

,-

-I '. -~."'

'to

,,:;

,f'

.~

.-

,I

', •.

)

I,

'

:,I,~~,

' __

'_

....

U.Y·'L:"."':_:_'
A....

O'~'<,

.~'

:. •

'"

:.'~

__:"

~': .• ,

,.I.!J.:c_,"", _:\;.;i'

AU"; ~' .'

II'

....

c

.

'.

--"

.,

-

,1,1-"'"

'-"

0 ' ..... ,.

'.A

,

<

,

I'"

~.,

••

_I

I

-

-

-

'-J

••

J

~~,.

__

'

-

', .. e : ,-.

-8''"

. .. ~. ··.c

"'ft,:,

",.

. .,~~_

..

'_

..

:'be-"

' .. ,,'.'~.'

·-"-":'1

,i""

-.~

I, ..

,",It'"

.,-. ,~

-

.

=-

_.

-

.'"

-,'

,

'.

-,

,_

."

,

~

'.

"_:',

_._"

"<"

'.. ~I..iI"

".O.L·~.'!I

~

~

~.

r ,.ld,

'1i"~\

,;!!;om' '··_-c···:A1,·t

d:o,clarat el. Motivale lupti\torilQr'~mt. foatte sbnple, dar rafma.. - 'i:1.'''·11 .::'- .-~ 'I' II '*~ :,.-.; men:LU__c ,_or este a. b''~O,utj, p'':Ien:tru, U[1, ,~up-::wtor~"es.te O'C:~"71e··:rata~it, 0 • -.c: 1:1 . d'b "in ,;;, -'\ 1 se ol,e~ smsa c~ara.- ,a,n'· ,e, :lmpecau,'..i1"" 'eluna 'sentim,entelor 'p.e l care, ..Ie ,l1Jutfe·S:te 'Tu, 'OO''''3i oferit '0 [S,tler de'."!Clan'.::' ": ,c·' lWid" e: , .' d':'~'r .'_ _ a· '.•. w, '.;,~ pe degeabasi in mod impecabil ma intine;re,tesi fmi :reinnoieste
r !Ii'
h .... • • J~-. -" ..

'c' -:- . ':.. ' :' 't"" -·-·a' . - ,,~'- ' A ~AI.I·Fezu,c~!' ' se:_SU1,OC~~ 1""' 1 &Ill S' U' c· ,-.'-- .. .,-. ... .;' .. .,~, T '''',':, .. ~p,.s_-,a, n,u-t1 va. p:.acea $1 .:nlCll1U 'v:el m:ielE;R,e" a,
,.,: __ "
'I

oQ'~

-

'"

,I!,

I

';0.

'i)ll~
<

!Ii.

...,

'

,

G"

.'

,

I~

'-"

y;

_......

~"

..

~--

,I,~'

T

~

-

••••

-''',

-

-

.

_

'.

~

'.'

_,

,.

.'"

,.

c

.

,_

,.

__ .

.

~~

~~;,

~1,8. A:'" ,"

h:,.

.j,,:'

i"'!ri;".·T-~..,{e.u.,LU.QL·':; - -~ .....~:.~:

';~,~"a' ~. c~Sug,eEl .~U1 r~ a~l!l-,a~noas.-u are., m,~!,""la: , -~""'" 0 , c"- ,-<;'I, -,t~· "d, -l- ..t~ d:evw" . . v-aI,Q,are in~a1culabl:ill'l<'~ t ~;m~-' m""'~" Ikv'.,l-, . _ 9~1'i ,t- ·,d,:·,a···;t:r:t~at-·,~" , '. ...~ '.. _ ~.- .- -- - "'41 .,I. 'M" ( - '.'~. ,'~t,. -- .---.-- t-r,~1, ~.'". "t' -.~ d-' l' -....,""ap'nvl, C,UOC"I.ll"Su Q,lUG1(QP','_.B!'-, .' .--l;p,sJll -AI o1Jce l;llm,'a d'"lle ~e: '.'."" '.' M
3'

'I .
I' .. -,'

-tt· - --'~,

,'.-.

:""0,,;; ~

".

D."

. '_.

_..

iii

i

"I

;i.~

...

,'!!

.'

<

'1'".

.

......

m'·._:It[O,zltate~
_i'. '~.' N_ .:-:-

",

~ Un vfhator priceput i'~ihiiJnotize:8Z'ij prada cu ochii, a con. '---. .. 'l .-_n. ,'~'t~'n .. "~to '-'1 C' . ~. tc '1 ..,~.-", r" .' 'I" I,· --. .~ ,Ul'I,u:a e,~· "U' aJ~~ --::-prlvlfll, 'e-,~,:nu~ca tctul d--":e, as~··."." .".:·e w oru . puncl~~,·,.. :--:,'''''Bmi iblar.-.-·-,,~_,1 "! · -.' "i! " - ., - ".. - . - -" .~ --. -" ~ .., - -"',' _. -. . - . r' . . ., Pr,"Azii ~,f. cu toate acestea ". oehii.Iuise eoncenireaza_. asuara.lumii, :tn,. eantare 'de hrana». Learn intrebat daca vrajitorii pot hipnotiza oamenii cu privirea, EI ,8. ehicotit $i mi ... r'i\spwJS c,~,ceea ce voiam d~ .faRt" a ......,~." .t d . - '~' . I' ·t· ~ t·!· - " ~eme'l""1-e. CD ,,p,n,lTea,-!eSlsi ochii' -,' .' ivir d Q·~:__ sa '$uU es .~e. aC.a J'U POI .._:,,pnOllza $', lJ.. m AI· concen trrea ~.,.'a'~'~ 'r' a lum '."1"i, In ,c,'<a:~:J} ,.a' ~~!P~: . 1 tarea drag '0-.ste,l.r;. A ',- ;:-""-" '-.' ,'. d " -,tft 'a ,~;""t·"·~· ~'Iri, aaaugat-t, pe 'un- ton senos ca 1'1:' -" .,,' .' ·d:'·-e- S'-'!!", sup·apa,:~ -lgurm1.!!(l.a v,r-Jl_.0.Ll.'uf ,CO;ns,m,·,Pl.fap'~·tul ,ca~',m m,amen,tul :m .care oeM, lo,t ':se 'Con,cerltreaza. ' , - ...l .. ' ·,"'"1 . ., .. , < '._'i""',if ,.. n.ll,-l ~1: .. _,.-r".\..!,~.:'. cu '§.lIley·ara,t:' asup,ra,1I1lel1j.l/61, , .,'---'~m··· :~, mt te'.I-:e'. 'si(l3,:~f'7:a"_"; aa:' h·ulp- oPtt·!·?"lQue ,y.::,_.,_ ~~,~ e P-·- n,'".:u 'e' "n: '1 ,_ :D-arp,entru ,a?",,~r:fQlQ'Si strAlu,c,ea, ochilort,e,H, s:a muw'jpunCt'-b'-] at J ~·'_.I ttl 1 de aSm11_-_,are; prOprlU.. sau- pe ..... ;aI tC,UIVR" ,a .C,ontmuat. e:.. . v,rajitorii trehuie &a .~~eelndu'plee:ati~ ,A:,rl'lea, tre:buie S,8>' fie, fami~ n lia.riza,ti en 'p~.'o,zitia,\sp'eciffca a p,un,¢tulUi de la'sa-ihblare,:h,ulhi'tit lo~c,ullip'se;i de· ~lomp'asiQ:ne,~" ;cest,-l4ctU e~~teta}abil in spec:~al A , , .' ," -:·,Ii·'" :cu '· .pentnll n~g.-.:al}.,; ...... -.,.-" <~~ ,.:~ ~, , i:e' "'L,,"·. M }·,a s,pus. C"'d, :f;JJl'~ar:"': n'" '[rilal·~'·" CQ.'P- lalta un ,_ tip:' de neindup--lecare spe,cmc ::numai lui~ ,A,In,af drept: e'xiemplu clttul :me,u ;51,n, spns (li; ,--:+..: .. !: ··_...-"tl,'· -'. ,l.r- ' 'al-' ~~ :.I,a, , '~t,~',~b""'-il:' :a'l:'~:""·:·,am~\; ,lZl n,·. d ,O,na co,nllgura~,el. m,e,le.. naL.Ur_-,e.m,o, aJ-, .,e,.pw e .-,,. v:,·-I ~~,jI,O;,"8::,,til~r ca 0 sfela :lwnuloas,ii- dar' till, ,oo'tnp-:.'llS:t:L, din p";'attu,sfere~linite intr~una sin,g,ur!'~ ... stnlc'htra obi$lluita '8, MJijg:Jla1iJor ~ :ei numai din ,~,~ ",£ea8t,g,€O, -'.n:" __,.-"""" ;:', '~,' ~,.',-ma,~-,~,..-'~ p.·u"t-'o"m'- leu. 's~I~~rm,.'..~asc'~ "d' 'ne:fn,jd': 11'A~-:"'-'.' ',t§ "fj:-c gura!~e : ·':f:·:·Qne-·~'a ~t, - ~"'_' ~: <un'" iLL vI. l ,-'11·.,:,' , ' . -::' .'-" <L .' ,,'.;' - :- .....' (j"'=-" p].esarea, SUl1. 0: masca·. J@ m,d~'IVll- ... ,t~t.t $1-· ,eJ:_,asare~ gen,~a. ~ d' ~ '1
.,:0'·,' ... ,';"': ...

.:.:1;

hi' - ~.

c_

-

-

'-I

. ,!L,;I.

(!I~' I.i)U,

y"

,-",

'~"

,-

o'g.,

'",", ':

--- -'r

"---"-

.-- -,'~

.... - _ ,,'
::'"

y.l,,'_'
,'.

..

_...

-

'.'

C,'

"'~'

-,

,.:

,=,.

~.

i ' ,-'

L

J

-

,.

_ -. i'

i

~I

0>,

lU"

i

!it!

..

.

I

.1 '1""'0 . J.IJ·

I

J ;": . t!

':~-~~.

"

;::-.-'._

,[',:

I·~;~~'

.....

'_.

..

~I~.

':

-~.

"1'

'I

.-

.. I

I'

:

'·-"1

"', ~"" ."[

.. -,', ~

'"r

".',

j

~ ._.

":

'i ',.,','

'-I

,,'

o,..'~

.,.-",,:

.-"-.,

-

~

,j!;

I-~'

'~..

I

'_

I

_:-...

_,

','

I

c

n"

-~i':'·.:':!.,',

ag.c ", ~~

'.~.

I_.';C,

"_;"_~'

__."""

'

..

'~

'.'.~C~l'·o.·

·:,"·:'t:··:··I,·iI"'t·,;(iI.' .

,'nl'l'

","·'1'·

~.

-

-..,.;..

-

I

',.

-.:...

~

~";-

'.:'

-

-

.-:

I

:

-

-

r':,olo

-,.-

_..

J.,._.

,1

"

-,

-J

-

.,'

.-

-

-

',......

--

-

-

--

--

"'

,-

I'~

,,'Ui ..

,Co~,

_;.~'y

.'

.•

".-'.'

' .•

D~:

,,'

:I!!- '.-

;',y.

u

,"

.

-

-N>

d:eau', .nR l.as,a'. iUlm.resia . ,ca, smt ce,e,a cje :n'u ,Smt.."'d:e 'fap~t ,~1 v" .~ -. :I:el1:~es~c ..... ."' . "_... ~ '.F .~ .:--: .~.."' . .. .
=. ~ ..

I.

·a·;'-g'{u' ·~al.: .
,_./" "'.-

n~~ ~s~m~: ;l'l_ru~ -·:t:, &:(): .~+4t-a
_ • '; . -,_

.d··. V.L'~... ..

t,~'1'"JI:~~tan;-,''~'''' a:_- ~ci:?,t1t:m~'"'~I',:a···,it: d: .'\J,' "'~ ;'U .it ~'n . ~,I"I, ..

-

.

.

.J..

-uan':'I' •~ !~t-:~;··-, JJI ~Il.;;

","",.'

·e·-·, m" :,:ii1~'1"""~ - ""m,,.pf1"·t- ,·t'o·';a~~~, ... ._ a; m~:-o~lu'Cji;;~~ a }ill1m-·-)· C"'~l~ .-.~J~_E~'~ ", ~_. ~ta_'~ ,e~ ~;!ZI;1!"~~1'~1" " ~\M-~l' ~'W~l~~~~ ,l:'ry,,~'~,e.• '~:m~" .,', l~ .-.I':d~ -e-:: b- '~,"U'','n;a~, 'm';-·,Q,~~,O'f.N',?,~rr;;~:'l!'~;r lvw l..~~~ "',-_ :au- _..... .. , J~", W~.'~ q,..,.:t-l,c.g" 'cum- il"~ ,.-_) _'., '...~ '. ''': ' a ':. - .. ....... CL.,!,!'01r' ri..:~ 'n'~;'j,UJ,~~~I .~. --';"" -:.-,RO·,"t1 g'-,. s:'p,ui cit eu , 'fae masnlCI'''''ada ' I~J, ~ 'd; ;0'" ~,'rn -P·· [imft' .e~·~~:t·a-·~"t
lu' a- ,(1'e·'·s,t '.1.,...
-~ -r .... -.~

-~.;~rh·,1

r·m·' 'I
~"

' ' "m',' ;"a· ,s'·'0'-'-:,:,'-'"'m••'··,~:n" "'e ;~:~.-:'.:'
,'.1
i"
'J •

"a.-.

..- .

"V_;..

_" ,.,.[ ..

I ~._ :., ...

,.._.,~ ,.

.:: .... ~l;·Y;..:

.. ~:,

.

~1 iI'~~~,~

,6:,,',:·

-r_,_

.•

_J

~~~'~.

"UJ.:-I"\"",,U ..

U

I"

':~l,.J.-.!L:~

': ': ,'-

,. '.. ~,I,.Il, -J, n' '. "an'-!. ." _'..

~,J(I.,

.

U. .. .,~

.. . •

'.'-... vazttse Clrnu -e.elt Am·":···· prol '.. ... l ''''.'1':.".' ·-1< :_.. ....1 ".._~~I ' -' 'l~ 'Qe~. ...__ ' .."... d To 1f' ..~I . n _e . Loa·~ :d'-·t~ liil'-:'~-.:_ .. '..es. -b" _. ... ' .... •.t D"'·<::rva'd'~ Cti"...f..._'. .e' '.are·.•. .··p·~'~a·'t L-' am' <'. . .e'i' -P'I '._...~~ F:ltre'timd (.as.J'..'~.. . --.·'· -.eVQ""... ' '"! ..: <."" I I.."".I.."_ .>'-~-'a..··':up-'.s ..:1" .l . '- '.mele ~iiau de bun.J '. 'C' ... I.to.·= "_:'._ _ ~ ..." -~ _ ". .i·_. Am'·· .~. .:.~IQ: ::.>...I' .·ace SlQ._. .'A.~."i1.:_1_:.I ·. __ ~.". .:·..'. .:..._: :.. •. '. 'il...:' _ '..' ..a de c!omp. __ .--""'..'" smcer ._... _.. era m·as·c~a.. _oii _~.e~'.. .up.: l~ .~In . ' ~" . este rfe. .?'n-' .' 0'·":' n-.~I .' -...~. . . ' 'W1Ul 0111 'g'·]ume·t ~i p'rie'tenos care ' irnaom~"'e'a G :.. .c ('"'. ·d' e a. iii • Ii ~e··)e· .: .: .> e" sun' ~.. iam veJ1em.eu oare . I.··'..... :d' .ce ·tu'_.il!!!·- . ·b· _ _'"'. •. II' ~ 'ii· I·" "".·m·' :.h d . . .~ ·t -l1..ell l.· . ·t.. "" .. leI 'wlep..'_ . . J..•... . . ..~ .~ ".. 1Y-1...I~~. . "-"-' a ""......-. UHW··t. .·a. .....• .ll.: .m.181". I•. Illll81 e··~ . '.. . ·.. ._ NI'<~.pe_:· .tIDl):at sa explice c~amasc..-":.a' t' 'Sl.pe·p ]'1·<a~.-C _'. .6.: ".tal....ll ..·'c.'"__ "~ ~·. ' l'" ermn..::\1 .d . ~. ..1·-h· EI....' . .arac~ sta ... cc neindnpleoare .. t"'erege es te re.' ~'''..> -iOi' .1. ' "'... '.a':u.. .'0i_.:>llJI.. .aL.. ': .emuup":'-l':"~'.' '.:t .._ d"'e mm-. __ .._'.e· umar -......It'"''" . ~.taP'rin -"'-~'.. ... .• I .ar.U" '. '~ .. _' :-:.en.'" "'..aerm.~·re'-'. la..·..'..Iw"&~. -. ._ :" ~ ·· . Toata him. . . '~ •.-p.-'. A:' spus 'C~~ e "".'. . puma de rts.d .'unui as':. .-: oiIJb·] . · ·.' ..It-L ua .'·Fti... _ ':':__.re~'.. '~~~ii W'_··_' '~'I .c .1. _...• " Am-' . .'_ . .... ... ~JL:-.~ ..~..emV'Q. '..1. .or.:. :"s·:·a::-. ..lecar·:· ··e. .Ii !iii..:·e . _. -"". _.-. l~' . -~"'l .'/': .x... _ . · g~-"e.. _:_..... . . : . u.amlen.. d:'" " -:-"-. .·r··. ..1.. 11 ~.pnn :.e·'.. ~.e.....erar:e.j .. ·:i: . ···""' . .'.."'::. .: 'I I' ill .~::" ·t·· . JL.. 0" "'s" L..u. ... - .. t' 'a<.C!tepetate· Ide·~i '.. -....:" '~:r:a'~··~l e.'To€mai m' .... ... ~~:_ _.' e . ~ f~n.. l!.' L·. I.jj-l I' ccum")' .. ~: _._ bam ·.._'. '1 " ...··t"· mea ne..".'1.::.' ....·~~e::·:· . ne ·n..?(J~.._: '.asl. .._ _'-' _ . .'I-:' '~'.sm:en.' m. '.:h LI_"~'~.I. • 'Il • - . '.. -.. _ ... . IIUIU..1_ .....Il -1 .....·.l_ I~ '.I.d. ~ ..s:c..•• ~_ '.. .." m"""' ".. . __ . 'Iii Iii • I.-·a .·a.:''_ -'~'1~J.. ·neindup··...lpto'I:C 'lSup'ra·l.-.'J.··· .rFl.:.~I ". ··~·. ~ ..:.0<' t.'I.:..eu CU..-:- .. I..•·d·~··eti·s.'. ~e·5cJI~.: __. . ~·t·-·. _'!I! '.-'··-~t·. -.·"cut . ajum '~ SA inleleg..~.'.. _ '.··J...~ - ... ... " _ .It.lti 1 II . . a 'binefacatotului san...)...~.• ~ _I .'. io .. . o ...un moment ··t d at d"·iIl ·.......un]· :b·-ii"l-ra. .ma... .en .nu-" ·.••.. ~. deC.~.e. d C .U. •• .a."..~ _..~·ardl.'. t ·m··... ~i •• ':r -': .ll __ ... ..il._.at.."IE·-·D··A· ....'! - ·t··· ill'.·~·. '. ! .·ii· a ~. ...p: B·u v''0' 1...'. ...... ..' a"" ·~e··m.. .'i.e....J_' ".. a-'sta-:''.:I -1··.~.'1 '.. ..:"~u. _... ]D~:"rr.ne c·ompo:rt. ~~/ii..seama ca. . Q)@o ~" re'-~~''i-'".a. :' ·c: .:a..sta F' P :'l..d tm~Una ..I. _. 1..•.: ""1"1.' -. ".'..":.: .... I.: ..d .:. re al"n ~~ :__ D~IL'·~. ··t·nemuupteearea...:(. 'i-'~' . .. I' - :' . . ..·.I' Ii! ~ 1i I ..' . C e"" ]'... te :. ._' "._." a" ". . "'''" I'" 11 d a rasp' mns e l E'"1 s1nt\re2t1:_tatul~. .. -..nnpres.... eZl 1Ipsa d e .am" --': ."".... . . __ . d' ' .mascneaza.. pe-. C'"" :F'li1'1e'-' :~.p.''.1 . '~'.' ... .-~PIkS. £!nn(r '."...:: :. .·..~: ':':.":":l .'.'"}'./. ...ale... ' '". ..~.1... .-""-'.:':.'"._.1s.:..1·..-...."".:. ..r._.:. emd el s~a ridicat :.m~I'..~'d-~ J. te·· a·[l·..'.... a -. :1_ are·':·I·::' '" ". aj-- -I .1i1-. .. .>."b" •• d: 1" t. de lao ·poli.:.. ••. .~. .aJt..:_: ~ '. ~: .run~--· ·c'-~.'-: . .··.""'.·.. · generozlILa::..'. _..• .~ "_.supusa......'"" •. a e convin S·_:IQ c -a~ees..·.~ I~ . _' ··. ~.IUil_.... .._. (".~I "'. ~J'....m.. .:. d··". .c.msa 61 generozua :·t· a.:':~ .~.'. - -=~"._c:.c...:<'..IDlIP' c.l·"rne._ •.' ..... Ilc'a~..' .a'-' m-' e' a-" d': e c' "o'm"-"a' s'~un.~-..:....J.'.·lpsa d'e~ : .. ·:rtj·· "..generos '.-.~ ._. ~ '.~~' :.'.'.~ . I. " . < ..... ..asiuh1e.~m eiQJ_ ca sa-.~ ~ .'.· ce .a'"I m" e·'' .Dar tu-:nu est! re. ... ~..la. C .'.~c·~~ ~.:~b-lIIQirr~. ' '.'...' 1 _. ."I' .' .···~ •." -- ._".J ... d-:"..d· ... I: '.' __ . .".._'.'line -exasperan·-~·.lor...Y 11..u--' .-...". I timp ce ascultarn explicatialui.......'. y. 'C~~! .I~·::Jj...' D' " _.' __."" . 1-'Ow!!: s.00":·zita ·t·'-'·e· Ias tnd . I_. 1 ._..::_'''__ g.':'_ . ".• ' -.aD..-t1 .~. ·1I::'......·.. .~~.' .•..~. .iI..·UI..la. . ~ ~~ '" .a mm.""'"".. ' . '..·· :-.masc." B .•. . I' ['--- ~F1""cu' '11'·1' . : ..an_~d:..enta~· 8 __ . ~... i!!·.' 1 C"~' ._.I·~·' von Lll.·tau. ~. _ " ' I~ .:....·ral:' ...!u· .'_ .1..•.. '. A: ··~·.a 31J . . Lasi impresia ca esti generos si plin de mila. m:tt~ .' .' .~....._... ".r" • I.._ : . ..' . este N - U. . ." .' .l~l.~'..e 'e' l:ru..~..' e..~·T. ..in.X.J" "/ '.. a..... 1· .e ..~lun. ~ •• . -.:c·. ...'·aca· ar 'f'.lIn: d~'" .mel" clarif .-..~.':::_. ~'.. fi"'I·e." '_:_'...)" d··-. d··' . ·I·~p.as!ca~~·m..""..nJ~~l 0 coree·b··'. iii! il' ~ . -_' "~ .'. 1 iIJ!l 1. Q~". Mase·a. .1"~'" .'Cv..-.."..d:-'I·~·liI. 1....d d]i " pe 11""· .·:~ .'.-A~~ pu~tea J:~'i}JT'a::'~.Imn y..---. . .. :'. "~..ralii] ". [ . .. .af.~. -'. "~~'I ... .nou.'. ~ _.p.. ". .·b·····.'" .. 'S···'....L'. -.'USi~se DU·6C.t·: .:~ca m"" 's··t.- '. p'.r . - '.. Q·' ..1.... " nesu.:.m~·1: .~ . :..t'a.~. '. .-" ·_i"t-.f.:':-." .:.._··. '11 .soma~: sa-mt a. .:0' IID1G. re'zona.':...e..' .nCl~ d':"'·. . .."..-.. ~~:!i1: ~ 8Il1 . .:.a d .. I _'_ . '._. J. ~t· -. . ' '1"-/'_ '.····1..' ~'.'..: . . ll du :_.'.. care .. . I:t1'"t' ' ti altfel.'.. espre eo "n"'I~'e':'p-' 'I.mi le·~.'. . ~ .r1epl. . Am :~'c.. .~ !"ua. l' . ~'_. ("\ ." .":.~'p..t... t."'m'!'o":·I. A...'1' ecarn .1. .(1.pe Iarg .r... ccin~tienti de isprivile ..p.iiI. ··tf···.:' d' -... I _' . iiI '~:'i - '.e· .... 1-' hi ..IIS.J ". -='1' .~...ecpon:at .l a. • 10" .. a ~ .~· ·. :. 'i • c· • .cefltta delott asup"!'F~t ~"···'~l··'·:·_ .'~_ mi'ii···· '.e cULe~plicaiii]. . I. -."'..!!. ' i ...' . __ .espre ·t···~·. !a.l.ce·.'·t"at~P... : •• .s ·c·il·totala lip. ·S·:.. I-' '.: . _. ~r:....ernL·t··· .C: tar ImpOI~ '1'1._ " .."'" . sm .·-·o.. am avut senzatia ciudata n ..las. _.cuta sem:'. _'. ' ".m'Cl·.~ _.. A '8.....aflu sa .l)ll. naguam l·~l.--" ~ . ' ..~. J ..·a···I.. . .. .'~.._. ._ '8·" :. :-' ... _'. ..::'Qc .. .."_.I'/.. tl] . ' ..W .. t...·..~!I' ca lO··"··t~' ·n····ra···g:·.-. ~.:.... Ill.:·c: :.. t··· .:1•.p.eea . . ... spus ca_' tratez oamenii. - \_' : ··." . . "."''til'' .care ltl .!!!i·d·.. t.'. §J."B· nere· ml~e e·gel'e ~l-Gumpa 'W'~..g.·c.MJn.._al'.'. ~ ~..p-al-aC·.-. t· ::'~on )U.}. . ..~e" .' _. sa se se creada ca esti ~.. ia·e~.. o-·pn···"t·.... h -..'- I' . "'..:-·l _' '. _ '_ _:_. .e...··._. VB1~:.. r j.~.::··r.'0·' ..W1_. .':.or exac. ad Xi . ~:.:"" .s.. ... '..{'-e~"c(:·e"-~.ue ·t· fi··!ii-d'·'·":o-.a .~' . .C··Q -. 'nu ...1..ie·a 'n:e as. • ..~I - :. .- -0. ·I!"...H~' am' .I:.u.~at· --..-..."> . ... '~"'" . e·:· ..•. ..:. _·<. P 'F'-'I" ""-"'1 ~·t'..' lru~w. N~.' 1'1 M.' '.' :..._~' ]..:' . ' .' .!~:c.: -: _~" . .~mclepu. '1! 1 ..:- .. Ie' c....-n:U'-·S··'.-0 . ~ .10S. .0 .:1......1 ....· Q }Ulase" '"..::..-.... ... }- _. "'1 1....··a·······.~ .~" . ~e ' eze'.t· . 1ffi.:I .:_ ~:....e~~.. '_}...I~_'" •.• . ' _ 1 D·ar::·'·.sla.• '.r·· ~'l< ··Ar. ·tu~~··'1-' :_' ··._.'t' ~~le· ...'_ ••..... ILo 'I~ .Cl .au ttomar . .""'~.Ufi·e .. .:.:.-.:·8. _ . sint. .' ..c't··....( .:"'.. . -.~. '...0 '.on~Juan. mm . .mpaslun'e\i. .gnJa pc 1 .:. . din· ·'. _ 1 •• __ .I···. m"""S'.. ' .-.>_ -. ...m ero-are-:. ~. '0.' '.-:s':t· 'm:~~·a··'s··:·c··:·..:.~·iIi' ". ..:. ...~~..g··'u':'.-. _.1~. ·uI~··:~:~I. ..'.. I . daoa..·t·!· 'I. : '.1~:'6::.: ... _' • _' • • .lul tau.._. IJl :':-':..l1 4'1 . f' ))(."".:_-'.' _. :.. a d ova: a C. '_ .•. .' . 'C'" 10' c···rurilr.. cu.1rm. ... ' '~"d ... ~_ ' " ' .:~ ....." l".ichi tinuat . .. tat " '.··leiml·· OI"t"''=''Z''.'~' -. ...e-'!'" '1' meu '"... b.al anas ea. '.' . :·tl~CC-·:iO·' tlr'iirl'e' Ql~ S'".·un!~. m-'I~" ·a...a-e ...""'m·-·:·I".ara._ ""..1 ~_...' ~argumen . .:.e···:' att.11 .. am" .. ~' .' .....~. ·A'S ' 's·:m·'· ~.:.pre.A' ihtreb'aID ~. fl" ~I '... x.·8mC. ':..~:': ·aeeZR..·t .:::"'~ _.....'~:..I..~On IDa snn~e>. .'..~.'....e~La{$...n:. ·-·-t"'. _ ..L ..... :_..i-am _ ~.-.: ...... .:·.~. J..U :·~I~l·a'~n·"ltI .'. Ii...e .u. .1 ~.-~-am-.. . ·fl·-i:. ".:..~ '~ .1. 1-....:c-= . .' ..."'. de a til ..e ..... _!I! .: ·.m Am. . '.I. l.~. - •.. ~ . ll·. Cl.:_"'~lIl. "::Y'! Pl~ ... e .. •• A. ~"-. p.!l. .'._ _·1 ...~. :n c·azU. ·~'. v _.' _~'" _ .·. . . '>·'a·-:.: :.'..-. tn.'" "/ 0 .e pe~ care·.. .."~ .•.l t' 6.~ i " ..'Ol ne pr~J:acem. n~agu. spu.. ·e···' .lar.. . ...· a. \.. 'ri1"'.n 'era ...'1".. :... • un" "- .a..• ' ....a.' : __ .I JSnus .~' . '.arta •. l.·. ue: 'ieu e·." I" p-"e""-':"s- 'Ie<am·'··<'· :'··a··· .·1 '..'.1.".-"-"rt'" C.~I El'" te ~ ~~ j. ':".a i. :t. "'.'·.•. :'I.. '_ ..U' .'....' . d·-c>-·a... I I."I!' ".....Q... a spus el. lllA'-'-~le'arl.. _.'. :'I:~i" '··. '." ... ... :'_ dar ttebuie _.n·..·.... : ~ t!!_:_- 1.: .II-·..>r..:~·. 'S" a:-"'.i' ... ..bU.m.~ I"""". .• -.. 'e cw·.....U.:··te---:·t·· It" .•.... spuntn-..PU ecare.-. ell nem. :_:" ~ " _til "'r'- ."...e .nll ma 'p'-:uteam cOtl.eg~'"um·.'6~ '.J' ...:~: 1 .. o· expre..'.." "_.. :.:. '~ . con·tf--a!!7~ ~. sa '..U[' N-'~-_.~ .PuniC . .·:). ~.".une~aamenn. ~! ._. ' .· masca'._/ _..A_~ --to fa.&a. U~l ...·...a ns '§l .' .._. e diseutal d'esp'lre neindnp"]ecare Rememo'reazaJ M. ·~lle.comp..".s1-ro1.....!""'.. .' In .~z. " aI' '111 b ac·~:··:·e·:·a all'· ~' ' . '_ a. . ua ()c '11·. ·. ..'.·d..: ~..l:ta"..]...1 .'ecat!ea rece.s1A .'.········:' . d e····· ::r1S.~I: 1:-' C . -.nn.a . '. --'.1. ". B~·-·e:'·~···t'·'l:··: 'c:'a'".''.t. i -.:-·a~-_'~-~·· VO_..c".9 . .-:. U ..~~i~~~J~~ d':' T:~.~..•• -.. :.. "'~' . ".. :_"'.. l." .· d-:-: I .l_..-··re·: e --. d" .h···.:-•• .'. l~l.'.~. ~.e·· .~ ch. al~·"··t·.. .l~~... '1 : ..'I'A lip:·s·-a de com'·:···'iM1as··iune: ."·l'd" ..t . Ql~ . .....:. 1·--····."e'u._I . .a fhls·a mea -..OI'~ld'·con.-loa.41· :.__ £:....... conv. umc.. _.J... .-.·ln~..pen tru'-·..L). '.."'0"':" a·····s··· n" d 'D r...:.. (' d~ .'...1·. d~-" ..-. ..'. • '...!.~ :.. '~":u le··tA~._.':.I .··. ... '.C:'o"'n'" az'[-·'1'S···' ~.at .~· y ..:.Zl-· .'. e _ ta :e'. . u .. ... ·-··'-··l..:a: _-'~. m' .':c_. Cum· ramtn.~ .:..•• ~ .o. ct·· Aatnn·-·· ~-:..• _C""-_'" ..: ': .. ..• _· ..e-'..~ S' til ..'.-__ '. a sup·'.1_:....acemu §l . I. ~ ~ '.·l·a~ d' e a f") 'I..-'.-a f·:·. .__·mrri'A·t~t'~\J a"" -'LV ...~ L. . car·: .l ._eo' d·t-':'!' --." . ~~._. ~ • [ .agu".'_" "...'..i\'. ... .l· ...wU. . '" ...•. ~:..~S-.."" .41· . ~~__. .Su. : !!I Am"'e '_c.. ~...·~t·..: . .. .in'totdeaun~: de~Qinu :''neap-/3tat exp'licit ca 'oaitlenii .·._ I ..."" -e • Don Juan nu mal.. X...~t~·'c::. .-:-:~ 1< e """' . r'..·1 I u '.a·· c_.acu!Ql .-: • ..••.>'_. ""' de Ca-.sQ. cum-· -pa ar.~: g...robabil :" .d':' I ..l. .: ~ '. ..!l)_d-· reU§l~ c:···· .I"Lt·_· ~·e .$1M." 'it"i.I." ".d' ... A.' ..-:-: 'N' ... .. :. < _.aidat~ run.ca prol. n.. . . ._: '.'.'e:~':'~·l'·'m-'~·. ..'.".l:VllS~~-"..'.''' -" t·~·-· n._: I.:·~".. .+.....::V.. . I~ FU"IW. .sue· nnraUL :~a. ·co...·.El mi-a' .t. :tara exceptio en aparenta .-:-e~·z::l·S·t'l·I-..: __ ~.' .I I~ •• :I__ • J.....·· ...'!.'-.(:I "'..-~.~'.': ..:__..e·--: <t oil' t __ '_. ·tn" .... \I. .r. . __ ': . :..':-"'[I't" un:)' U' £ .. •..- c... ..~ .llca· mea P··..:. ~.. /.'. _' .~.. este ad 4'V. • ~ Tu la$i. ftij.· ~t'-_ a -' ..·!:..".'e ·Ias~:_.."'-"-"'1"':-. ~ .' . e'··ta· 9. :..'!ioi'...•.._ura· r-eUI$l_-a. '"'~_ . I. :-.!!' -'~ -rcCf1".. _. - tnva vointei""I.:"._ •.. .'UI':...eta: aceea a unui om fericit ~i f'~':'~"n.._esc..' ....-. ...'..? .' .' c:··e~·c-:::re'·:·:·e·~I"?~1 .' .a o'118~6rYa· atit·de· a:tent·· .•.• !II LJ."' P·.····-·. I CARL ..i··::r'·b-'·':..".· ~ 1' '...-:i1it..It'I:: .__. ..0· ce ~f~ :.. ~":-lii~~~'.. . . ': ::-:.'" .._.~:• It'.': m':. 1 ~ "..: .~..-:. :.. tt·' : .ersat. '0:111.• ~ ""'.m.11 t .._"::-' .'. aduca ".. "..1 .'.ClUl·-i:e: . . ~ di!i .u' ''illn 0·· rational ~~t m a C':--"O~""O" el privin .. .~l!s'·:a:·1'IDl···j rn1"':e'·:s:'le··.. ".:...:rI:t.e vo·r[!~·ea".:~.' '.'.. . • '. -'. .-e' e 'l!1!p.-:: ..'. . .•.·.l£tl. • .-._omentanl ~!!!'l'eu'1 ~ om-au 'ump_"u·t~:lie:~.c·' . ~.~~a'v'mtu-.'\iI: .....··._Iii Ii' iA~ V_...' ._.e··~~ a.tul.. ~ . .....:. _ ": ce _' __ • 'sa faD... . arne ."'... _. ··. '""....... •• : •• .r. a·_.. "S·".u-·lo·:. A .:. . m. i" rna.: .c·' -...d~:'.C3: '1 :p'u":e' J.... ~::-".::··t···e.__ .e·: ..'..:..... s:pu5.'1". ALja P. • • .iii"ta~_": 'l-J. 'ca" c. a p·rivit p·lin de SI.·:.s~~·_·.--d" l' u .:iJ' i' ."' .~·: ··. • J~ig.a -nag·ualului Elias cOln.. ·d ·.". .A eon...' ".._. .-: " .:_ ICQ..: lar pe. ) m.. ...~'"te t :"'.lS.'I·as:·...:·-ta as"~ . ~:' . • it .·t... =. .~. .. j' '~~~. . ' I..'.: .!ii' Ii ..e.·C'..-- ... Ii.·e·c·fj a'p"uc~. indulgent si relaxat..~.p~"c··:~......e.-::.·\..tta mea" d~"~"~" ·a p..J.-b:~:d':.1' lEI t . . mai mnl'lte. .. .• L. _.• -..mn'VJU't sa fiu 'Rep'oliticos·).n:·.). " - .'...t'··sja de. aI.' 'i!! til. T'1 A.~~: -:T'1!.. -.~ I'·c' -=:_'.'''1' ".-.. ·'· lu .__." .m· .:lU:Z...5..:··I..'..:.!1!····:'·n.:...- I" a':_..efacatolrului men . •.s.-.""".

..:'3I1"'-I·s:.. -). .." _l_ 'i _"_ .." P\'o"Jl. .•' . mal" aveam nevoie deexplicatia lu I .. ".'·t: pe·· ~'b' .~. ~'arte_ ..~pDlui~ --.'..L60:na~.. 1 '!l~ 5i elQ.g.. <.en'~lone.' iU.ar mw..... ..'U~'''' mlllui' eu .. ..' '-'.I. --ll·cuno·st1 pte b'. > ..~ _'_." n-tirea .'W.gteu . n..~ ma gmdese._'_' ·Vi . .p. ne -lim-'i'.:Ia..'1 ..d._.~. .''U'..:U!... '~' __ ~ r__ cjnd.. "I . 'rjd""a''e ..:~ .. a· :. 11 ·.. _'Qg> ... ·din.e~:. .-.el strah .. experienta .a .elll--d~:~n--Ie~:amc-_"-.:. afara din: masina.-. _ U..[tsllfia..ll . 3JVUt .~'d"" . a _ .a-:t.!__' _.de 0 Jn~bar~.~~' M..'t. 'mert...' " ~.~ ~~. UCeUl.~ ._' "" W'r~·'U .' l' .cit. c:x.. aj un g. inclt'Ru" puteam. s-a tmt.:~ ~. -. ·_:a"· . '_.~ 13..'i. . Bafbl. '.ltJLl .z d ·'. . ~ " _I.. ...0 poteca .~.e ...le· sa .mn.'..aru·.. .)-. 'I . N.. _rvea deett ro. ":.JI·'ll. locul lipsei de t commasnme._ '::_.mult.~~~ ' f) . .-. tul..... . 'v".'.'.. d'·e·-...I":a'2U. -' ...'-.d:'\i""'\Uf1' -'. l' .llS. ":.J..pu.arginea IOG:'}Iitatii Ou.LlI(.." .· '~'LltJl'.~Ae· u. J(l:\.-·aI··· .:-.--" 'J . Ii ~ '-..e unul singur ~ 0 schimbare a nivelului de Cl1ll)5}·fiin '.e···'' IS·-. ." -.a: ...::_.\l.-_. _.l. mUle? ..'vrea 'ora leta n.a mllmll~rat.sa . . ..- .: _'-.:Ill-o.I.~':l s·.r •• ~ "II .-- .·a/:. ll-a~.i.o'rat tQtul.ul Am $.0 ' J .'.' _: ..... . :. 0 "~ . _. _E...~~_-:uu. L -: ~ :- • -:"'. ag<'_: e" ~mt:Qce:re.." .·..arap. am. . .Jll..~ - ....el ~~ ..i:'·_/ N'e g.-.-''.--" ...." . =. h'··'' ~. . r • ~. Q.:.'IW..n61 ·_'S ':.~ .a W.·~·I~O.-_.Cj~! . su~rera...~' "". " ..1 '-.<...u .. sa..privirea . '":._.~ . ...::-. '-.. .l...m'. eu mate efort. It -" . R··. pornit o meet pe strada catre cladirea "Q. rna. '::.al~· .-..b~. bratul meu ell toata grentatea.v''-. ." • • _' ~ • I "- _j ::-" .l.'.. I = '.a. 1 ' 11'·'' r1un' <. a._..ise bme 'Vo'rblisem 'mult d~"~p--Fe":-" ·t:'o···:~t··-t. . . t. .. sprijin de zid..~ ~CU...ceva . . m-am sperial. Intr... " L1U . e~.~. c..'..ul ieare - A 1 A ..". .:O'vlt~_'e .-_ !!·e~··ltr·~~l'~t.au... :."'" rnele reusisem -. ca. -. :. _!lli'. li. • :b' ."cm' > .ID . fi 00·..'.1·~W. :" ·dinO:~' . . diseuna nu a' i -·:<·I~' 0·::'-:· . ._.\' m' ~ :W'-' ~' '.. --. " . .\~..l'""'t ·Qt·· t-·o·tu'~.. ':.L""'..'of.~.~'·fi n .~.. .-.. -. ..__.restaurarnnlni. '1 '. . ..-:-~ . ~ ot .'(}~~" tjmp 'ce.":J1I!.n..d.. .mi.:fi "".' .Clr_e~'~1: --. .. LU~L.. 'teu!$it sa d.'n··:· .'..'. Q i1 .cit_.... _V~'. J" -"..m. vem._ .'-'-~-._.. " l'- ~~::.~..bi$nllit-de t8cut :$i di.. - I!!!!!!!.ay.rasem ceea-Jce..u ..rSc 'a . t.-.c.o.. I'.1.mas..elGU.. ·. p'... rn-a JiB prins de bratcao menghins.1-:l'1"11 • .. ~.t'--._'·V·:-'0. nb~~ .: ·~~u.. ca sanu eadem amindoi pie trotuar. .._ .'" .'-:..~-Ja .• .}i. eel P·:··'UIII·.~"""I"_ 'e"~'u.' . ."'~·l·U...".atrilull care e eu.-.. ~'1.:Iii .."' .L1IC. C-:-·m ...v\. :U· ---'-_ '..' .. ~..~. . ~~:.V' Q:'(~l1i~..~o:l·..~._.' c ...--'~}(...-.j·. C"~ .'..iIl.~:~. '0' "-. ~.:.: - "" - .. .in restaurant $i un.c·~ '·m~:tinl'p~<~a·-. 'CUIll teo s.eaIe de a. u·'-':."'t"l"'e<l~' 'm"~I-..../a." __ ~ • c "f~.. _ '.(ia~ t f.a-'·=-:~I. t~1 .~. -.-. .a msp'un~d'a~la tRai .J!1:-P~... ...:-... Cu eapul pleeat.~'< -~ !.l".tatea.-. ''as··' :.~..~ C'!·1 -s"~'~'p'lu .... data'miscat .~'t.j!:..asea.' ".~si rootea8Qa. . in .lu1 d ~ a .S~gqrG'a-l CUOQSC..'~ .-. .~C!:~' 'I .'ii. .~..-'.~h· gltu-1:Ul n~.at..'- .• _' . ·t-· 'BI '~.e ..~. ....... !iii ~.'wte_la :mj'oe.ept.deodata.ammdoi .J3(~ 1(>'8 -~-~..o. :tn... OC--"W.:..'ra . ..eSC. _l Afunlat~a.a d'Q. 8:-.:' '.A~adar-.n.H...m..·: 1.n"-: J'...v _ ". .~ I. 'f~ J'an' 'a" · . ::'~Q:l~' ~I'~' _ .am.:'!!l.stotl1ae4r de "lleIit~§te. . ~ ..~a~~ 'iJ.a . am '. -:'1 '.'\ ·.~~~ . ...~l7 ..m. '~' ...L. arit de iute.. :mj. -.. .'.... S ~ il"'a" .£L Punctul rneu de asamblare atinsese. "umen _-m. ~: . _~. anl '_ tm" ...Cl.U~.' •• '... ~ ~. ".1.--..1\ .' I .a~F~p~$·.I.' d_e ~.-.ma~in~ c:are" dnrase .- -r' - _'---: . " _" .mU'$c..: linul.... al d dmmunu.ma~in:a..·.U":i'ya....c_ .~ sa-si mdrepte spatele. '.~ '... :..· O~~·azle..".Ll. . _ " "_.·roIl· . ~. :..--.._ _.' _.~. se. ·1.. a _.tL~..em:. . .greu..'-!!iii . . taeere rau prevestitoare. _.--ill·'~· ~.AI n' 'e'· 'p w: 10' .."'1"1 la-'.. ..I. ~1~AII7Ja" I '_c.'&I1 .· _~.18.1.:.. amInceput-.z-= .declansa am.__ . 0 Id.. c~nelner gtiJUl..l'r'e·~·-.: . '-..~ JUrpse.. ~rn.-0 nrins de unnerii n'\"~'1~' C:U amm :!'~"'-'. .: .~ _-.. R.iIi.1'-· - • - _.t.Jt.alae. .'.e.v1a ore sie sinm:·-··t.'.. ".Q.aOH.•···~ _.'-' . "_.-Fe·'..~'U'.po... I 1 "lIi 11'1'1' u£ i.'-_.--...0-.. ~ n-· _. oFaiul S'3Ilta An·a.:.: lWIlil . ne-am-.0>" ~-::.1'"' ~'._ .u..."' __ • ..-. .-.< ..~~.. supgrtat . ..<e'-~J: 'e~.1 _J " ." .n.r."r"~"-:--~-'- -..e~'J?.d.M-anl 'poticnit-. - despre eeea ce rememerasem.0 . I l'li '-:S1 rn-a urmarit . -'!Iii. '.'_. _.enit elar lela ce'va so int~pla c. '.-. trecind peste scaunul soferulul. c - -._ill. ~ Ii. ~.v..$:1 c·uro..n clnd ..d~-'" "'.•• ' .. .' do: '_:"'. -.. z: -~I - .I~'~. c' ... -. "'1~'"" ..-.a~l jutepe don Juan. a.I fntru. -.v•.'".. - ."intel~s c. .. .r::'·a··~+'~:".una . chlatQre._" ~t putea fi ..--a..m. - :... -""..~Q."t7. .la apoi.re. "mi!'i(~ C'h... . a. ~"-' ~ m.e .€:cS" . 'inlre..repezit spre noi ca la eornanda s. .~: ~'In..'O'" §l splem)a. UI __ .. I... : I . .tulata a..".. pJmi p.anrcisera. ~i~ a ..~jor..~.'-.'-.···-"~~ S._'." e::: l' 'a7. . C ~~.. • ~. S). t' r' ~Tnn...'Iif"._...._ _.ro'~a·c '. e. L' I mceputu ·"' ~ . _ .•. -'~ ..-'~ '..·~ ··... . .sitrupulti tremura atit de-tare.-. ~~ J _ J ': .t". -.. -..I!. Ochii lui Man Upsiti f.'. ---T _. cou .u. _'_ -.. IP.ore.. a m~u'r~at~ ca voia Isa..dar . -?" -I ~. ::.Aln.. la m.."hii" . ·c .. ".~81lcaJat instruetiuni precise cum.ri '." '.. 'C"""u'" m'I'-" : ~ma '-.gur..·.' _.""'. -"-.fil.:nJ'u'an'i 'D!e.... .se.a dc'._on~·u"an.~" . .. rememorare eomplotaeste plimbarea.cuj.e...--._. Eramatltde :tn..' '.'. . .. rem.-' ..1"'t.r_ - --..:1.. ~_..stltl..- .'.'s=-p' us ca '-n-II era.---..A. "I_~." A '1- . "'. ~.nunctul .!J...ridicatln -. "~"".arcat:m~'~ma..c~mB:.u d·: ." . ..at.I.' " .!:~ ...iu S--1l.. 'r·Q. -.ula" . detl iuan? amitItreba~.....tblin~[rar '$1 intrettiat.~'LC..:..' . vo...~ .-..de mine. . ".. r d t..am intrebat'cm.'-~'J _ :1'" ". • . _'. de 'el~ ~ ...at'a ajuns .r.. e 0 strada lattr.p--. sa.•.--..d'·...::.. :..'. " .... 'U. . aco::rdat ptea ..c.n1U§Ci.zv:lcnit 'necontrolat~._ !__ . m.U.lLj~':_.t a. Don Juan se agatase de. :-.'.aD._. .-._.~ acel moment v:.. 'W '.·Y .r:g~a un anume restaurant.w . _...".mare .ce ttl-am a§ozat I _ ~ .strigat el in urechea 'lui don Juan.e.o. . 5' ' . $prc N·I· .S'omant" N'.'..-~..~ JJ. tro ne -_LU~" ..' :. . '-~' .-.e:m. am.. db:pa..·.UII ... ".d .. --'....·lU:.Te cuno~te:.I:'. ' I . m~~: pl:··'. ..1~W1'. . L-am privlt in cchi. . ~b''-·\a·:t·• U~·· l: Q·V' ". __ '::.~~ a I~I':t~~'!P"Ii"::-lJe··:· .:_'.L n''!I!''Jirjr. ~.rabdare~s. I '. :pom.a' .f1'1i 'n~..de asambl are.. . apoi a continuat sa-mi expalice nelnduplecarea dar n'u.:: : .'" ." f.'-.' ."-.an1. .II" nu . acl01G~ Am p-... 'n'~di'-: . ~ju'tat. c.J£.. . '....' .-.a .'pI.tlfn mi.' -.:...._am:I' . .ll_ .._ '..".' eel 'semiabil~ ~ .·._ II nu . ."mu.~ Am intrat cu .v'. . face:nI. ~ ~ . ! (s~f~rise 'un. - '_:".-..a ml~-'I'~:~:"I' ' ·d"·.si am fost nevoit :s. 'I ~ d' pl._.~ ·C: :..Irapc g.sa. .' Ol~}!l4.n". • IO~"rr!I. '~'i ·..l ·d:-:' .am a:telltie faptuluj" ..1:'_) 0:-:..-'1"..... : '. . .r: .'i q ..:'lil . _~'.:..1._cf. -"1' d te restaurant._ -. . .i )l-a :tmlurit ime~dlt\t..anna..:.batEin._:~.· '['-'... '.I'~'.l. n pruna.o.'"o' .--_ "'-7. e'orpul i~a . .s.a 0 ·e. c.aJ..~m.1 Mlexicu'lul~ ~l'~.de 'nemtel~esiM"'am i~.. 'i " ".. ....DevOI.. .&rize1.atnm ~'tr"':-'b·...'~ rasp·uns.--. .. '.~~ ...- . I'_--. ma$mu" e.ord.l_. b Pl ".. 't" '1' iJi·· iii ..Ai··~·· . !(..-.Qi~a.'.. .'emo.1.inl'p:. . ." '1' .. t:'. e. '.1&un cvartal deoartare p t t -.. ...: 'm·. __ 1 F'arntsa.-.~t£. ca ce.i. ~ u.t:· :b..~c-'0' l~ ·~·~s'F'f'~i'rnt·.._. m~"1. '-e-~-'..~l .. ·1-: b-'ilsn~l t. '" ....i. sttingt:I~...(~ate· :~.~e'n:u. .lli:ff-p:ortlera d pe partea mea...~ e 'm:.picioare. 8. aSl.

r'~::~.:.' J- < ~ '11 '-'II' - '-~""-'" '.'_:~":_~. ':.:' lU':'l:~ o:hi-~"..:< j~ _' .. '.~tiam. ~' '-.t'.1\:"'". Apol m. .'l~ '::'_" f-'-a:'-'r:a' s"a'' ' S"Uil!'ll .e-i'V'R:' I ..i:1.~v" ~_:~" .at' on e.l~.r-... .a.: "" 1'' 1·' ~!:_l. ..-_ ..'I a.LIii' .'-. don Juan.. • • • I ._:.m:"'an-lI. =e-e= auz de -. - .I. _..~.. 'b' r _.J.~.. . l '. ~... s.1'(I. niam.se rererea D. '.v._. '. __ .1 ". '" . m_:u..----'1.1.~.· l. cind in.Juan~eta un.~ '. -. . d'OD.pie.~~. Ul"on .'--~. 'map. cnza de nervi. -p~-. g:f-i..g"': UIS'-t-'a' ' mm:--'''''''-.1!. >. .~.ca' ~l"!nu~ .a:.i~ar" .'N" U §.':...cet €a la venire.·'b. " • 1•• _.n'l-.t de. 'Estiunea. . S._.i -~9 ' -V:'~ic·.'Ntll-am 'putut gasi~ Don Ju. .w.:._ .-.a IUat.• . ~."--'. '~eb .. intotd. areu$it'sa~mi spuna .'eru~· p{e~rmteam nen.'::al.·..S'pi~~un("..r· '_ . d._.1 ~~!: .. . ..·. :aJl1l"t a t··'.simle·al)l .l..l. _01. la ie. ~ alt -.1FI " :~I . vm "s' ~lI ' • .' ".idoua eastroane.. - :t"'IrI"i!"'" s-~a'"" \.alorasului..~t.'PA ~>LU'l~:~lil :Ne~'.~ b- ~ face'a '-~.Ju·--'' ' ---I l~"~~'~'f)iift:l-o-"r--a"'t· j'an' L-~"." ....' e M -_' ..-.. ingrijorll 'd1 et:am..Il •.:-'" >JJ ~.. ". el.'-'.--.< _ .0' '."'. fie don .-.' _. " _' " " - :mj. ~..~I~ ~ -M. I " ' ':'. $i l-.I.. ..am·g.I.'...erull~..U_'. p-'_ ate '-.p-r'-lJ""e-'-'le"n' ~.mbin~fi~'ale .!'j. A~ c-"~~e' c' .#.iIbI.. c. .=.p' 'I!l:'~r-~d" 'p-.~".:.t 51 sa~'..-.a .. u~ Cf\ $1c~um t at 'il 'vrut>sa. .t. fel'.tlns nota (le platA~...~a in... ~-Qt'~:' M--.a..n'~a.Era.. --oF'd". .l.1~'~ C':.u'""'s~ :.1~.·. ''1'':J...'. ruf~l -~.. . '~'. . pentru sine.~'~ftiin' ~ ""1 Ill' .~" . ---~ . din cite trni spusese el. !~d'"-'..~ :_..(J:p:pt '.":" f 01' .atit mi s't l ~ I .:a ':--'._I I.JJ.§tea ':pe eel ... ".. ' .' nu :~u:.·· calm. .' Q_.' .I-~-_ $1 vm rmediat.. placa mtncareal a strigat ell Daca ui nevoie Ide ti . -. .an . 'i"I!"~ c -.~p-~:.' " :S~'-:"-m"'.rsa.-. cit :ma. . ...~_ fae..'"_-.cu suna de broasea testoasa Mi-a . Cel ~:"'~t.me~ d' ar ._< .stuea ._ !'\.~. an' t a_~'OII:Sl '1-t~' .. .I... 0'< " ~ a'=".:.~ ~~I.:mai :ntlllte· despcr-e -e1 declt." '. "in.1.re ca fill-I voi las~a. D ~P'~-I c.011.~ .stmt~.Jrni eta ant de teama.!U.. num..:.. ~ ..ai.:_'_'!_>_L _ . rnldnca 1_--ra. "e·'~:tn~"c--'u"De..IJ. ·.. .: '..:~~ -..u'--:'~ do' 'e~. '.'-U C-Jt .c'um_.' I " .>..all..i..~.:.-- .... helnerul i s-a adresat lui don Juan ··eu 'voce tare.._!.'" •• I'" .ea. la ..~...' d''"'A'' Am_.'.:~- I ~.....oare." trern "'~~a~-to--rri'._ a..~~. rO~. '.. tr-:.. .~~~(l '#'. • _.':_..1 . ~'e'-JIl. - '_~~ I' I ".l' '~'l' .._ '_'.ia facuta de· ceilalti consumatori.at& CDld venea aiel. fi~ic. I :'.' «l lL-..-.~.!.'.'_~" an""".. d_--e I ~ -_ l. A ba .".. .~a1.I .gi _.- I Q .. r 'mgrijerare $i vmo¥atie .ca restaurantul fie servea numai crevete.-.LU' ..." 'll·lt _cillO • V"~ u~ 51'a'..·:oo '~"h'il .l c.."" .._·.:~ai l~e Ide. .unPOg..-.IIlUJL~> _ ' .·.. . ~' '-"" ~ un. . " 'il .:_.in~elase. rna':L'l" .lffi.:1 . ' '_.~ tu~ _"U "" ' "'1' .~U S'~ aib'. ~ -.. .gindurilein ordine. -.""".ub."-: it cum'.l.di _ .1.. .:_'. 1 . zfmbind din._. [I" .. ·':..d'tJ. -~--.. - .' . c.u.~".1.ci.eauna av'emtl - . .a.1.. _.. .de :anume~ ...'-t-. - I.~. •.--t~:.• J' .1 " __-~:_-. ~s~elt.:p:u. "M/_l . . _ .':g '~g.a r· 'Ide broasoa testoasa. en. :J"" Uw..on _'uan S:a se 'nlu1Cce. der.--'1~t6 aeitatie ·1..~c_.""'cn .' 'a' _ c) _' __ ..IQa :po.'il'rn sa~· :~~:IL~'~~'-..enil a :tltmas.h61n. de abia urma lmi 'provoca un gel in 'stomac.-·· :nu' ..Ma.Q."d '-'1 ."-'" .~senttmen.:10'·'~~nna'f.. ..~. .~a... . ..am-".."" L ~_ ~..'" ~ '-' . - br-- supra capulULfutr-o clip'a.' -- '.~ .am.~ --~..me~.' Ia.cIi~~~"~" .-~~..'b-'-. ..-o c.: .In..~ . cbelnerul a apamt~i mi-a in.~l'll ..'..aparitia.'~ :.:~.~.' '-'...sjre~ ~'hiar :l~a.8: __ Ii '. sti ~..~)l. . ~ .. 'e _'.' .... '..' ~\e" e-.a m-':~~m·i·. -.-::~JI!I"'"~d:: el.RL ....ll}I4.Qi'i'if.' m.__ _ -).' Am~cl1Jndus:'apmap:e (fe"ra. ca sa se 'fac~a.'~d]' " . " b-' '" . .. -_ . 10}." ~'q>"" -.. . -_..'t~·-gll"'r.'.d b. li ._ -'. i-a._.m~'1 ~'~i\ ~ Q'~ b. d . .'~'n.d' O'.'n'l "tru--' .:~" ~~~ )D'' ':' O'nn''':.---"~ ".'.a t' . J.ra m.:&.i! . ~ . I'-d·--' -".u.' de' in. • . ..t:i~. ~ . mcoereru $1 a f'.~_ ~ .L'. 'OlQ•. ~- 1_1 .I· O'~mi"~n" ·· lama ag raz-.. rna g~mlJLeam:.' ... Ide brat. -h '10 d" ~ .auzit peste galag.. "<"'-~:~~'l puna. · 'b ZInU.:' • 'd". ~LL.nn.. .f~-'p.. teni e nu ~'l~~.aJ. I' : ."aUl· c .·-:t:~e'll-"t:'a'":-:u· un:~' g"-. " g...'...-" 'a "t-~ " :-..l..... .p.~_I ..~:in~".e" eram..I... _:. ".. '... ·-·ti~.'p. a .i_ ~ _'.Q . .ate se. [~-~. l D -.nI'lI'G.' "'~ '\!1"~ t..] ~'-" A'" - • ...s:~:t. snn\.:::_~t'ut rn .-O1..lnc:a'.oo.pu vI.. _' '-' . _:_: __ .~fi:tQ't"'A p.. 'IlQa u .'IOn. fieeare d.I~.U. ':~~ g~. ' .~~ chiar. .orlnala d"e: .-- .m!l..~ murat te~v~:. t -'-.singur.~ &u Jla£.:- ... -: J . . . .U:.'m'i!ic"d-.. aennm. " .Jutc'e m ~1n. ~. I·'-.a~ Apoi a panrt ~y.~ a ':.. -'8·· ·UD !i ---.'-.am" 'unn-.~"'. ~J.___: ..":~4 ... '" " l'u'an".:.s:toasa. ... g. ._'r-e'd-lii'b'-".~v.cineerau ~~:~-::. -..'8Q comanda ~B:c.dns 'pitlQ.'-Ii :BlSluiz afe. M""am 'inap'oiat la :masii: si m-ara ~~e~atin. '''-'~' :". ..~. _" ~- . ~S' g 'p·<a~.IL ' I~ ·IEU.o.- IQr' ':.cPDl.".t-7'a':l'iu".uuros. 1 '_.'..-:---..1-___:magazin --I - ~ .....~: -- -".-.. .impresia laeteriorarii lui -mental..~··'-':h11~.: d: ...~j'l ~Jr·ali~'p"'~S-'-l'i!i do' ar'..1:' I ~.'le ca ..~..:<.': __ i". .::~..€)._..azinnlui~. ~' ..W.·_~.~.' ~ ..~i'ma8a'' fl't..luttA-.~ I..a.liL ~ ·1:1w.Che:ln. mllf_ a. -S:...'" }e~· __ d.M. '~:... (]I-~e.. ... p .mila.an.sa amatins pragul familiar 81 ..!' .~ . m..' Ii'" 1 . 1 'il om--· n.'. '>' •• 1' _ 1'..' ..-~ . .) :'~I'~"-_'_..JlJ. $1 h .am eemagasm . ji ' .. __ •••• 'i'. 'in.UlJ'.J·e·'z ~~A.(-iiI. f'__ "~po tn' '1 c-·~ r--a's-p'_un' d~-~am:"'''-~'-"e'-' s':"o·.l ~I.~_ -- _'!Il' .-'"de/ .... e'. ..cit numai gmdul la mtncare 'lmi mtereea stomaoulpe dos. . - . .f.' - -. er I'. __ ~ti't.~o~. I l I.H'.lJ.c'ofi..ol:e.1 _ II:'" J ' 1 la. .QL.- .. ~.r~~·:~lJF..~. .~·S'pe.mal..iam~'8~-. :in cautare~a Inag..' ": '~.i~ -~~. Deodata.: e ".c:itlmi inchip'~.! : '!'ii.iI).Hnt p'rmg~ewn. IQ. -. dupa 'cel~abatut pe.m'al. ' ..tt recuno:s-cut.' - ..J-J..:-. c.--'... _[.l~. C. .-..~ " . . mine... m'__.~* :1~~pllIlS. .. '.L. -- ~ --::. p-: .J.)9. " situalia nu Be scbfmbase $i nici "fugrijararea mea tiU se..!·...- '-' - '" la . imi~$"p~unea ~ .Ci'~'~'-'''' . . . cum..m:ea :nu era. . :~~~- ainn\_--.n"tiitlta·.g.a·e:a. 9~~~tho~"Di\:m' __ mt.' 0' I~: '_ _~'_~~" _ 0-' ...GU:Uli batdit ~.I.nla"l~ 'J..~sigU.nelini:jtii . D.fo"' m~' .anlm!>l:l1(lfat.~rt. -. a n:. .-.:." ' . .3J" )jau.'c.. :::--" • ~ - - .l':~_-: '-. ." .-. .1'.. de .-lcat.-" .ela6i lucru de.lJfi ramas...'-.:_'0 mll1ICa[~ dr"'-on '.L ~m--'_ v. . m ~. i~1 .. ' . ~ trecnt prin Ig_lnd..a..ui dpn Ju~..In cele dinurma.-' I '-"'.:_:'a! .·~e.- '1:- 1" '-.' ' -_G -(. . .i'~"""'~ __ l'Mf~.at" ell .. ". ~.l~' .uc' a...--'_ ... _' ~:I . _:~. ctnd C~. "'~t ~'tu' .'..-r4J~"m~~"'.U. '_I.~·'l~.U.~·~::~"Ie".t.~ m... .. ·'s. .pe ·:'_.n. .J:~_ £'.uan. ~'- . . ' . • QS' .la .:- .:..-'I.. c·"fim' .. se gasea in relaImt eapat.~.d:' era!'u ' . :.B~ '-eUl· ofn'.Q....t ~. t~~.~.' "~':~'h.. .mai . :'.. ~ .(m~""~'er-.. .: ::c __iamce~ ~ltceva 'a~ ne "'" 'nn:'~-:" dar :_'1-..~~.18 ... • _'" . Intr1-0..I.as~·~.." e. opnn.lll)'~Q..t.'.'PL+ ..l\ al'-.' -~~ .sl-a facut ...p . ~.. •._."'j''.. .~' 'a'. 'Vb. -.t_:ta'p'a~\f ~. ('!I' II!i . Am virat "m loc siam pornit spre magazinul care.' 'n.4l~.:..grijor. Don Juan a mlncat en lacomie.Q a'" P".-P'x c"e' ..-ufn'·"--a:. .t):l~o~r.. .I.~ pode au .. in celal i41:'::'... ' E. ..Sl... I riJ!i.. "..• ' l". .eo.' _ ':1:1~. ~ . I~ .'. trebuit do.l'~~" . 1-.'A..:.140 Sentimentul efa ce eta mai tau...} ..·· bia si '..\ ~ I I"'~.".·a' -e -. c'~ e' ~nrll 'e~t~'. . _ "_ .o ••• .-- t: --~'.' .~(C':~l~ u.~"_'~. ~' .~-..'.. ". ""~ ". ii ""U': ~"":-.l.:AI..'. £"$>:._'_ ~. ':. ~'.. .- " -~.an. --~ - '- - '--' - - -.ap" ier chelnerul a plecat.·. . afectuo&?pe spate. .~_:__:'l _ _ .Si" CU._'_ _ __c. .-__ Ll!"Jl....~.''.c:ne. I ~ ft 0a sallivatpe camasa " .risipi~e.u. !. ' 'c--e---' .'a'"·~'.' ~.oIl..m.: I _ 0" " ' . asin ' __ ..'''i''I!t .' . '__ ' ....~ .! 'ataeul s'uferi.l 'i:41.".' ·senzatia c:iudatA..:~tian1.~ '1 '. '_ .steu ea·SA~:~ifaga sufle'tul~ .~!Il'. ~ ..'" ' __ . armn d nl~i~Q.m"'" 'aft am·..a..a'-'-. 0i. ~. ' - -.a.mea D. doua farfurii cu crevete proaspete :~. eun'10''-_ . scap 'die el ' sa-l due aeasa :Fatnilie·I'an·la '"'' .L'~~!. ro~_.-.are _.m"'"' 'u. l . OIU.OI0.sa.'1 p~Jl.'. -.. ""- . SLill-'".1"u' .:'.i.. . I.ca. \ - -.~~.. ~ m --::--Ierg"~':~':' ":I1"e"-a> • r I. di t.·'_1.-.'. ._.~'-.m..g.. ~_ ." _... D-on~.:.- ~i've-~~ ~'~~1t'1-d_< . 'O-"'-.... tacere.si S....>. .'-'. nh. .. .-.. .'4J.' .d't .·.O!a'"sa·.. 'll se' '.'.gu.'...s. "".a~~clioa delueiditare. [~.'...~bni. 'I :~'-..c.. ~te~~...'~g ." 1::-'" '00' temeam e.~.....QIl Juana tncuviintat din.auce.._:_.- h'.t ..:.~.' ' d v.-'1: . don Juan era mai.' . mur-am .e... . t'"t .'-. ' .- .' . om :Srttlit~ ' A·vearn.g·ray' de.. ~'s.J' .a~trel min=u.a:tUJl.]i~on·'" I'..u.. acelasi chelner . . -. ... --.lu':""'.. C..-:. -".~ nil '"' ~ .-tQ'~ }P . • ) .r "" '. :. _'. . CU. I!..:. I _':_.Ij~1 .t fir: ~..

. ··.I '_ .. _.sur-' ~ .· . d ..~ ."..' '-00"0 .'.__ ..' j !j >.~ .:"'p..'...:..p' .' . un· p.m"". _.·"1 '.it'")i'rl· -. III • . "':.. '.e.: Ipsa... .":n..:. _ .rea Y~~i. ... _..'_ • '_ .·:··a"·s '::-··x··l's.m. . e-::s:··p···r.' ~..'. .:. -.l':_~: ~"."" " • :'.·'' ·n01.. 1" '..cm··. ~-_ ... _ .:.~ pU.._" .. 'C-'" .'.- "'.· ID. ... • •..'.. ·'u~c._.ap....'.'- . •• ''''.e ! •..' _:.... e l1li_'. VOlaIn sa fOg.... eea£a'~"'-~ ta. rna .mag·'-..··.'. . .mSlS['1 t ." vinO-':'v"'a~'·..'..t ~':..".:. m4~.tL. I.. I .&.. '--::"_ ~~.. ill Ifii • . ~) l·~.:~-"L ~1 s·-.UJJIl ." :"_.v:or ~tl c.mal~ Cl -eva._.. sia rugar oamenii sa-I ajute.l~· ~.:..·'.':. _". . :c ""': "_ !.._'.··'--·:..:).:~ . . ":"1.:.... -'d" ep:rut..··c·"'" ':""a~·l!om:-·:... • • 1 ..+_'.'.".J.'·ase·a'1U1' o···m' te·:n:·'·"biI·! 'd:' ~.n m:'-' eptam ." ... ·"1' . ".' . ..' .':·-J.'-'a~".. ...are"a l' '. ' 1" 'I. .. ·d. .~ 7 voram sa convmg mulumea ca eram rmpreuna. · 'p--riia~ 'don lu.L) g··:lDiI'io..:I'?.. ~ '''_ '..1. 1··· .. : e".u n mu rm ur dezanroba....1... .:.'r . : .::'....-:.._ ..te:a:'.~." . -. sma Am' p-' o-"'m': -1-t" eatre ".w 8« uue.. =.'·uit nOll:.._" _ _ ~c. rotmdu-si '".'..ll 'enl '..'..'. !~. t·. ~".....'"Utllfttat. l~·..:·'-1··. 1. . d-' f:">'" .' ..-:.~:c·... :. .. iiI ~.~: .a.l:-atn.'.:. . ell g:. ... ..-':~" -e ~ .j .." . .::'r'b'e':a~' nn-:'··a·'.. .." m'-a .._.1 CA :'. ....~~[ .. VOl aVeB:"gpJa.se ··. ...: ... .'.._ •.JHr . '~ .~ ....- . ·p':o'··llt}tl~·~.:t'....[ !' :>~ --.. I: •.nan. LuJ don Juan i-a trebuit bo ap-...'.~~·cuprms 0 neS'lU'~1 A..·d'·' c···a..ea.-.:·:·-~t·.-":: tr tu.ti't' 1.rep:·ZI..._u. .~' ~i • • 'I!' 'I- i'i.'" ~ ".·a3S""._.:"t' M'" .··ni..'X mainteze -M·'" ' ._ .-' 'b ·..~-'..' CA/..t c...1..are-.':. " -c.. . ·"t .'·l_.~a.... Sl sa d·'. '-"~- ..:' .-~..s·"c·. E·ram a'" t·· '. ..'" .r· ." ..J -.n uan s""a .. 1. ·p'..e..a.•...• !:. ii. Ii ...:':-....a '.".~am d'.op "=.-dr".·.egl p '..' 1~...n e ap ropism do n' Juan-:...: ~ ..'.n US" .·' il . m~.. . " w m '. pen e ~I'"' . ]1' incoruat~ ~:as.~~.I[~tennmat SaA..Ul~ "un:d:-esa te au·' c:.1'1'-' _' '... zit a ator _ ..ganoi... ..sa m.. ".':..cut ptih ..:'.....'...Ul m '....~..'~l~:' !Ii' . • .':.. ..i .".' . _ 'r ~'Tre·bui.::~ : ...! ·fug·isem eft 's'a~'misoan 'viat~. Mi am parcat masina pe chei._~ __ . r ·+0 <"' . .. . ..' ·._...... I'-'y.e' 'rrun·.'.... '.. • - ~ ... "~l.~ ._l·_"~ #'0: ·C·.-"-'J. prel.f"".'~"IUll ·'-·lSp:-. -':-._. .e:'1·"':...i. ".-1: .' . . ~: .... I'" ".~~.. ·.~".11 _~~I.:' . entru '-. -1. I ':.e. .~. '\ :l' '!i I _ ·.1 . ·: _!ooi".." - • _. dI Ii' ·apnopiere:a ei" '.e'-::'...".'a treeutpe lin-.-.'" ':-.a.am···· " ·_:·"'-'·e·.e~'e~" d'[11.. A.1~JIl..c'' r'~.' '.:_1. .'n·/.. .iii --"":-. ._ ..-. .' t.'e O'.{ .amenm't!6tor~ . .m...'...i'eo_Co CU. mea d . .itru: ....b··: t ·~:-'U" 'b' '·ci'·n-'·d·:-c. . I"iL.:._ ... /""0" •••• " .glndu".... lO ···.~' 0···. h-" ._. ~. p'-_. ttr al In .s~JF. Striw.. as.- :.:~....'. .._ U' . 'C:. __ ~.--.. trl'-"..:_:m.. .+.[atn sim:tit :msinat .. !:"... unu . .':e·'.• . e I...n-i+nt· _:__ie·mm~ A ~ ..m:_'_"..~. I _" • __ ':_ -----.... .de '.tl-~_.'."....: .".cump'..esc'l e '-.. . Sa.·. . tit -:'·.c.. ._l_' __ .. n···.... e 'G_·O:if..-' .. Ii ...~-.". 1.· _·t"....:-.. ·4 '~'i:itre·~·.'T' '.cit m. Mai multi men .11acesm vreasa 'rna omoare ye' ." .l.:~ ... .·· ..~·.I' . .. efort'Qi .:. nt.~ VIO '1·[ent.:··~~'am :''t·r.·-·-art~-' --~ "J:.-"' 'v···o'.~acen -. ..' 'l':. ·c·:·u't· p'r'm~: . . .._...: . 01" _.• ..:-.-. ...I..U ~ til pl~.~~.nle~g."..t. '.:'iPi...".-..·. ' "_ s·a faci _ un ..~"}:!!!i ne:pU· .- ...• " " _ ' 7 ·w..• _::_." "._ '...""~~':' i! II! .•'-~.e I.'a·.'1....._' ~'>...:"-.-'u._.inca ~moonJurat'~'e1tune"I' "\-1.'·..~~ " _". .C}lO·.. .....':-' h·~"S·"·Q··a.' .':.:'..:- ..I. lll1. _: .. -... mtors catre multime .-. 'am-''- I. '" t· C·J.-..~..e.···-'-......:.'..:.- : : :... .'.va sa.. . .:. [..' ..l"j. _.. : e-a ."..·lumura ca. rLU'! .-'. d riil '.....tt~ ·:t...' •• ..i .'-. '.-. ..:...... M"" " '..~ . "'1.. "'.. "..ro--' "SlnP.- .I.. 4r '1 ..-..' _' I: ~ - ...::" m. .."' _-...c. ll1m . :b-:._:" _ -_"___ I~_ ..... ..II!!!!I:.nb:J'.r~ ..- ••• -_" _..."...:c.~ "_-I~ .' -...'... ~. '-E"__'.·Ii...':. - '.~ -' ~' ...::lll-C. 'e"" '..'..tI. d.. ""~" ~" aupO."m._:..•• ':..!\_..-- . '.: ..·e ~'dC"' ".=f:.. 'r··--····· . '_ •• .'. ."... "'I . .: .)'U' -'... . ''I!! c'- '.'U .. •• "~" ••. _ .am.. d·'u·l' .. I .-...a'-...~~.q.>!'C' I I .·n. ':" ..-..·_. . _:_______ .'.n" ' '._..gaseMl~ -r':.lJ.·Ui' g: las'....._Jll.. :..._~".Ie ...~. .. _ '.".·:.' eerie 'b~'·r·....'. ' ·~tri: ~~.-:.t': In tilnnl··oe rna cu!fundasem in ·reveria a. _ i _ . ear' nu existau n"~._:'.. .h''I .. .c·e".:! I' . C'~'A.1.!i " ...or.voce..a ..a. 1'.~' ..~ .-_J..L:a_ .U!...."._ mcep:{1lt sa ale~e' .~_: .'.' . n: a'. :...·.-:'-..I: s '.. n: .. .u~:_c_""ama!~"':'p~'"u:'c':a··t·.-·. .01: _ ." _'- '-"_- - _'. _'1 •..-.o. "....."" .ar...t. '~ ':':"~ -~ •. ).I.. "i. -.>..se adunasera imediat "I - I 1 ':1' _ '. j'._. d e '._ ~ _:. .." ...-:1. .:'..'.~r'.I!j.' '. __ V'. 't'~a"·· jUV~'~.... mea .' .." _: .u. d' ".. '_ :..multe ..p.. mgm. rul..1."--~' me 0 '" tte.Z.'!.r... . .p.:::_:.... "·::=-af··' . ·'t'.I. -on nt N· .· :A _._: l=Ul~~ .-.~ .'.i Ju\a...._.o'biecte cu pntinta..1. '" • ." n·.'~ .".' .c. Mi ."ta: ." ' . .:"".~~ "c' .. :et@.= -:-' -:.'.-... -1·.-.i.w:are 'pes'e 0:'· :raz.-am·· . !L.~'~~'_:" ._ '.CI .:.S a ':futars catrc un gmp de muiO~lteare. ~.a prmCIP·"·-. cu· un .. ..~:: -n"!I··d·"~:ca.- LI .e 'p:nmu~... .:il '!I'.seamaca ·.'.".ieVm. ..IDa kd''at '.t.. .lQ. _~:.. 'b·:·. _ r.1a·mil.-..:=.··'i ... ._: .... Lasa-ma In pacel S"-la. I ...~_I.-. b'-·.-'.d"" .... . reaeflon:ez en d-' . .'." c .e-rgam pe SI.~. a .ii'" .ie~it iri bale·.i!!'··c·al[ ~[ __ .. . .:'.~..' '1 -". "'b:'-!I!' .mBs'ura oe. ... <." .:_i.~l reo"~ '.·. '.! _.'.~d··· I.''--''. "~I .. .:..- I '~ . I" . .J ':-' =r= '. e:-p:'· .:H... 1_ : ..8. !. " . '. ':.· '" f.e·:····a<· s·~e:"'... : os . '...-:· "" J'·t'i"l'::"1-a: .": •.-_. r.····apai .._~1 .a"" I. j ~ ~ • -. ..>" '. fil".t_e p...¢:1~ '... ce::ma'·..tazm A'. 'S' imtr'e.sa~qu.'.:-..b J\..·. .l'.. ' . ...ale~_. ".' '. .. D. UI" "''-::C''d.·..".'-" '. .. _.-:. zat : bord :-. sli-m'i S-P'. 'I" ..~ . '.. ..''r..Fautate~ L-atn ."..::-r'..-·... r I~:e''. ' )Q...<o. '..'~ '~' ~' _.:.ta Sa p~c'lin-:~--'" ~gf WU' .At. .. ..": . ~.:el~"....... .:-.~ll tr.aear b . '" . '-.dup:amine . . .i.lDl-:' '~ ~ m:-·' ...:. Citiva tini~' en . J ~~~ •• '.. 11:· SUlm.e""'<tt . ~ -._.·. -.''"' ._" .... ~··tr····d:··e:···' ..' i :t' '"am"::" '-...CU ti·'J-'·g~·ufi ~~·'r." q~.e::r~.. "'J.. .de. ._:e " .~ . tQJ.-at··1.·· C..za Sa .~.:ara.... "--:... 'b" -~ c d'·· -':. 'to p.u<V~_ ... u·... ·p·._.: .-·.-.·'··Q"..... - ......- Guaymas n infricosau..-....-la~·bl'=:·'ll:t'.i..".mgro'..d '. . .-.. .'.. .:-· ..:: .~' I ~". _":___' :"_'" ' .c .··tr'.~. eel ." -: i .: 'Pirna s:a atr'eg~': 'e :..le~m!a~~ma! . 'r>' ". ..' ·' ]. • • '.' .-. ei 0'." . 9o...·aJu-:e Sa d"~~ pac:.'. ura l~l maear .r-' ...>.... .11 .l un po':! ~~ ca.·If'·~I:j. ~ n4k 'I .A poe· urma. ~.. -_.. 'Vrel:.. .:.. c··· .C··~e·-fa·C'·~':~ d -on JU:-: ~.: ~ .Ji .a. . -I .:}i:: (..:~/. __1 .•.. : .s.· .. '" .' .. ·b·~-··!I1]Iit ~ -l~am PfiOInlS:. . n·... ·~t': l~:. . l' A" " ".n.' •. iF? 1a .:. ._. . _--'. --:::'-.' . : 0 t .• ' ..il:a. ·'e·:p····. A..:-:m :magazlfl".e rna .d'.us·:' ~::at:'a' . 'it'a ...11 .'- ....._ :o:...' '"t' • '.[a~ -.l-.... d"~'f:!"'i'I'~l':"-:"""'----'~" e ' ...:.'.l:u.1..t.e. . ~ - '.. 'r!.lac:u.."WIJ."" ..1 ~ .~:~or .'-:' "'..".. Q. ..'.s}e Cl o[ .':.!·. _:..'-. :".'g·~.lm~·~. -9. . Cl pen'. -"-.' . "~. .ai . ~.'p \o.__-·Il~'-· ·am::· a.fiI.L)I-~ • _ ~~ . ..""-~' ".:'~' :~:. . " . 'm'"~ U·. ""~C..! _.. ..". '~'UI··· .area'i "I'·m! .t. ' ...'.. :~acu_-.." -- - '~..-· autocistema.. :._.. 1lU...-.".'. : C ~_:_ " _.~m'--' un indian batrtn si singur . auus ~I "'"..'~. ...:.:··~. S' :'. '.~ "':fii dfi·!!I' ." .a':'~lI"' y_" ~'..--... .' '.:_... 'L.I' . .'a. J.. :Ca.me~'. tQl~' Is.0. '· ·. .·:-.' .at."!I·t·'. . zec·· ··:·. sa .-.c " ..In...' . 'I. m~ ". juru ID~ --.'.J..1. pIela cu.. '. y.'" . '~f.. .~ " ..~... . I.<¥M_ ".. '.·d·"..:. _. •• ...t:.". -:-..l~aL ..."-... '" ". 'I - .· un 'M['c< "1 c' _.y: ....Cme ·e.' .. ' Jti.Ii....t"':. .--.nu pen·-··tru.\~ '-: • ".. c.pla..t... .:"'\' 'n"U'' ' s.: ../:~O':._""".eam.e" 'rg-: ....t::..... t'e'..:.• ~.p' "asiunii ~m .'.<Ii --)!j: f'.. vazu.:.e..~ . __ '..lI!"ii. tremll.'- 14'2 r <.1'. • • " • .a:m'. .. . '. "...".• rot a ..' am >1' '..'- l"l. m~ -' ..e'u [I~a '.-:.. " . .""" I" .:...." ..~ t. rn n .. Spetam 'sa fiu Iu·at dttpt Wtisl .ar 'eare ...~.·.'in·:".. o"e" leu'.: .-'a O-··u<I:ly'·m··. " .~.tI.'" ..·~utocom.' -:.~: ... s m.cap ~. 0 e. _.- ['. : ~ .'_ ':'..:.. ivit_. ~"I.. c'.' mea urn .zlt~ Bram c. • . · . ......' . -- (1~" - _."--"' ~" Ul . ·1 ... un cattr .': ' ·t. ~.'oreaJll.. _..ecut ·p.1..:: .'~. .-.I.a '.._:..'..: d'.'.p-:'r' Atu' :ll:m·'·. ..·1 ~ ~ I ~" '. p~re~.!' .- .r"'~...·'I'"·de pr·" ... . • .'.vb'"'. Am' treba t ·C·:.UII"'" i (l' .~.' .'-"::..\ N:"'-" o ... o ble'nUlta d"·~:"""'I'1 e-..: :.... -'.· .• '~f""!'es-..:._.. _..~. ....... ""' -:' :A.·t·." .ce··se IntllllpJ 1-a mr ...' mS...' ' ... ...~:I1. ."....ru'0.. - '''!....(0 _c~ai:tliUl~·:".: ..:.' .. ~l . ·pl~lo~e m .ata·m. ~!UI·'.JutatI ..· d""" .' .-..... .!I P'-..~i . -·.. rag. . l"..I~.~au.IJl tlmp·ce . . :_ .e".. Sa: .. U stm cme. •• I ~' .~L~ ...': ..aCUl1·t.c··--' .1.._.'".nu.tl un:8~'tr-·-.~J.I.a..an...<ClneVft"va rog.~ .. . .' :'-:'I'e"~"""":U~.I.·"'··}1 "~". _ oraosra ..0b··):l B-:'.?..I.::.'.e . ragu§l a :Sl ~p_1_."'--"1I.. "~.'.... M ... .' liJll!.. I .:~1 I _'.'..·".' .. .'~ ··. .emor. "·a.. -B"nl'S'C'-' sc ·a' 1'.~:"'- .. sa.·OTB...no..... ..l.. _.~e -m".·L·c 0'.. ·.·". .tLJ6 .' .1· IU.~......"~· .•.·l '0' ." '.•.." " -.' _. '~"'. . . M...••.---.ru'Il. ...a. a mm.ata..'I sa-l1 ~JU.. ". ~::~ . d".... . ~.. ._.g~Uf~' J'.. o~~e·.~1. ·:t···. _:::U... ~t· ._ •. l'..~ 1 ..>'.. f" ·c· ." m".. .• ~ 'i!' _ ..am facut rep. I . _.t1""it:..: I .: t·~c~~ ._. Id·-I 'O' -' :-'in'.' .:~'-'..·"-' [' ... d' d'···lsAantla 'me' a ro'..·k ot.... -.. '~""'''' __ ' '_"..___' ~: " .. ..... '~ ..."':' rtvea .. L" -a·-'·· d<·c :~C:·U" T .. rr. .".':" - : ~_ . .1 ~I. -". . I.". ~-. 0 . ...an.I I~·.-. .' poate suferea deo ".' C'ill~: . 1 .=""""-" :..lus m·a.eru:·:· car··:e'p:omiser.e .'... .1..Ulatn Ie I··:e a m.'._:. 'fa. 1" ..~_ ..' 'A. ~.. .~...':. pc d''':.A. aIll [... .on J. :. ca sa~.· a.. " iii ~..'.'"::. . ..a .. .. ..._~.' ...' '.~e·"-' .. .- l~..' _.•__ ....1. ))" : .... ionu:·_-:. . i...'." _'. ~ .o!lt 1.. -''"-.:~ ·~·:rd-· un..~.~. I.stl.._e~ mel· ·.. ·t· 'Y:t. '~'!!Ii .. _!I' -.i. '. ._&.:.. _.r~C\a: . !~ neeu -.-.'o····--r'..811unte PO'"I t'lli .U.'.'·"-· ii' .0 piata "-·~"f'> .A.'''.t~. ~~'A·N'··'··E-·D··A '. ~ll ..-:..' 'R'~'L'.. . • ... . refn .~an:_.[eea· VOl. 'Iii .• : •• -t· .~:.onstlen.. • . . '... -. •.J. A....' . ....i cumpar . . ". -'-._::- - - • -:..... I" •• : ~~ •• ". ~. D':···eocatnua ·t··. ..:.'.t. '.'.a.."-'. .':'10'.. +.an' ""a'~ 'N··irne·J·m.e '"IUtilb'''~~urat: sltuatla .-. J.!Ii.'.' ~.1'.. un.· .. ..'!' .'..' . 111 iio • At .a~:. ' ._a..I .... .... . _.. ~:"...__ .meu si l-arn 'blatut usor .:.•..«• p. ocean dar..'.m C'AUlt..~·. ""II · "'m Anz.:. d' ~A.. no' r:':'::' ·S··'te-·. ~ .. a d. . 'mm-'-'. din.. _ ~_..: I.~ __ :. • ._.e...." prannta.'~ . 0'1.·hi' tJj:.f e. "'-F •••• : _ ~: i ._..ac el C"'. Ill.f . .·.-'. . " ..-.. p-l!esl..p:e ·sn·3'te.. ."".---' i~·/" .:_'aI_cn fatala li AI": p..·... _'.tincioscare :.'-snnJ~'~'[0 palma llS. . ap'ropl..l·U '.. ..a:··retu.·.. to··. ':- _'. :. : d .~.:-.:" a.-·:l:ia m>·' .=.. .'-.. '.· ..'...-...I- '. '. .Voia·ca c'ei Ide" Co:· .I r it ' . ..~. 'Siev~ "d' >.._. ' .. I'·a:~·e_"'::"foJ:iI'P~' .' t :~. ~. --... "'-1.m. ..'.~:f. $1 m. :"'..:.1 .~.e:lece rare .-:.-" Ioialif u '"....unp'. t "b . • ._I~'eze.Clo. '...~ _" '.a.~... '."_' ".'-"'.· : ":".'...._.•• ~'. '·8' ~. 1 ...' '~~ '{J..ID __ aoele ...ol.' ~ ~ j luteala '~1. .~·W.....:··· ..:..-:_ .'". '-.'. ..lOu. ··. 18.. .. . . . .'~ ... - . '. .' r -.. -'". ~ _.!.t"'i\ .·ma. &:t:a . e- __ ~_~ _ • :~ _ .t"''''''am''.' -.- '" -" '.r~. ...'~'·f._". . .!... .c':'a··· :::::q_...'O·VIi. ~ .·. . '..en·tru. .:_ '~ :..·-'-" 1['."_ t •• :.~ :3... " · S--"a.~ r 1-' m~: a:·t·lD~ 'p-:lrimul mag~····az"m·~ nti-a.'.' :.' . Ial1:' . :. l . .·..Q . . .'..ede..: pe"<'.··.-: 1:IlSeaull).. ·cnza.·.. (Wle'ir n·e '.-ur-. pe'" . _. .': _ .'_ _.. 'Ii'" 'd:···:' d" :.'.el~....' ... ~.1-- III!. ma" ~..~--·'I{: -.. p._.... m:M.." •.:. .''''''. '.:..e c·att..III f~ m·::. _i .4.. .Dn.A\.1.. " 'i"~ I'.·t~·a-c"·u: p:·'a~'~·~ld.n"o· t" Sa. -A... :'. 1.re 'v'Ort1ea.Ul. '_ .a pma [a venIr~ai p'o:I"ItJ. . sa C"··o' ""'.. -'. >"_. r.~inte sa-lIas' acolo~ M."If '.~ 'I' . asez·a..o.._I .. . ~·Ii~ .:-·. e~·~nl:'"e .-. __ '_"..it ...:a. .II .ll'~I~..¥l omu acestas ls-aspus ..·. i§i 'Dolta. C.r 11M ".InUlUl In mare zarva. .-.. ..-.' II! .....'." . sa~· s·:e"··~t'I"l'e"'" . __ _...L-:.or.'..·(h1ll. ··trad. . I ...~ .h-"·' ~"i.Nu te CUJ10SC! a strigat don Juan." ._ _ ...'d'...•._ '.. e ~ :~' 1. : . '.~ . ape. .".'eVin" .I_ ..."". nu. '..:.9Q" "..l.man·allm~.~.""'..'...t\. """e~'' 'Xt:. ~. d-·t~'l . -: I • ..n.• '..:.. S . ~ .. '·~tt····~' • 'care ~-.·.. 'ceva" ''1 .... -.an m .!i .'. .·atl:l Mt~a Iu·at cerva ttmp:. '. d··' ~ .""'are'..-"".. -·. "'-i.'-D'PI . :·. .. 'v·.am l~at~o la fug~a~.-vs."" ... .I~r:. .c.glt~na:~':·' ca ._.'-.. ~..•. ..1 Ii .C1031. •• '..''''' ".e . • __ •_ • "J ..·· :.. .nt.aglc· ...

.' 11: .- ! .p~lCja. ~il -t ..•.1" :~.'. ~_.' ' :~ ".... ....: ajun." .'. ...:<e: " ··. !'I. ~gaJ. . -' .' .~. c·a §.. : .'al -a '-" r . I ~.' .a c·e s-... ·"'.~:..~.. :aru' · .A.'I! ":':'1"" Ii .··~'"..:_-:r:' '-'. b" x d te."..r :I'i..ll tr.·.··_·· . ~. "·1--·.OS CA·SrEA.DO·.plec3:se de 1m.. sa ·aiung. yo:...-. .' .:. ~. -'--'1"-"" ._ 'intteo ·-·a·minte. 9:.. '. .o.. to.-.• ~ •..~. sacadat.' it...' _._.. u: eram nlel. c'.foe ca politistu ..f. ~._ .-:~". .ID1p. '.: 'v'.I.. ··t II ill' '!!! -" '. I~ sum. . "'"...._':_.··til··'..1 -"_..• ".' . : t ·~._ '.' '.magazlfi ~1Sa"'l 'rog pe (~ de aC(110 s·a~mi' .. hi d.1- ..... :' --_ ..~" '.g la masina.ty.~ . - __ .a: . }"". ...n·o·-··l·~·t·!!I' ·t·'··'~ '.c.... ..f." •.". I··u' .1 .m..~.resemn·are.. "1"· ... .alaria de ·p:·aiein ma~ina I~i :mic'p" '"." ~~" ../I.' .a.~. ..ea . .... .· . ..~agaj'"' pe :..d'..a.~ ':~ -. :c:um totu 1'ar fi'' ' .. . tao .str.~~ .....' ...·e b'c_..... . l'~ ' aft.t··•. gr." .·I'·-···. .. '_ j'" _. "-'. .a' pe e.. · M:~. '..' .~iL iri . -'~- '-"'7~_- . __ .'a':"' .~ ...em.LQ. If.". -.a-Sf..••.nOl.e..."i..' . .' "'..·c·~.' .: . . . . • .. " ".nn . " _6 . :d:"~' .." e'l . .· -.oa:r un YlS Urit~1 ·a '0 ...~ _·_·:·_·. .e-a $1'c.s.'-' .' itua .ltate c. . connrme . ". l o'· ····.a~· .-' . _.: ] m." '.e· ·H. ~.un._!. -. s:i s..... . J.1. -=. ". '-.. .'.:. ' .ag~·al·e1or·..• c: .~.. d·~·: 'a . . m-' I. " .nISlple'a~. eum truipu'1'.. . -' . I' -' .".:Ul1"U:.. 'e... ·-"·'~···I'.. Learn tintuit en o privire neobisnuit de' tai.. .. o . .~ t·· ·t.'.~l. ~'d:'·d:·:··m u.' -.. -.~\ . d"....-. 0· d:··I' ·'i'a ". 10" ..."1....~:·:' 'II~~::_~ ..·' .: ...-l~g.. ~. .....r.." ..via . " ..ita. ...I!! •.g.' e· sus ~ t""I:"!1I... - .. . ~ .u. '.''''·· 1'' '1:'' . sa~Sl '..... ..."<1..:c ·'n:1e·····rv: ":'-"n'" '.'re.~•. d' .= ..•. Iii rare am. . r- •- _!..:~'. '.:rutc::eta. lii .teva. .~. .' •• :~ .U)lt p~·an..' 'eg··a· 'l·a~· '.. A .1"" "'. '- \_ ..> 'a' ..•. l 1 ... aI·..'~ C' .....nl.' e·•.. ·c... . ~ m"(li .~-i a 'in..~ltec·'a P·O'~ltlStu".f "".I. . ~ __ nio'1iticrw rare~l vazu~seramai inainte.....:ec...anla§ll .' .. .···Pl'' -'o'.ra ·. ca. JllpS.. p. '''i . Era zadamie..:..' ~i ' . . '-._ -"... M"""atn .'.' ~ji : .l"..' I . '. .. "... " __ 1 • ' .n.m c.jt'1....·····''-u-· ' am:: .'_. . • .. -1' ._ '. ~ . ' sa· :resprr' ·SClltt.:€.ceroeta placa mea de inmatriculare en numar de California.·'" ::. 1" .. -_llgnorat a..' u·.'- I • -- '!I -Ii.. ' )'. . -. .. "".~.'. d· ····':'1 inl~ ·lll. g:.. c' _. -~ -~ .ttlruj. c. I :. .1-.". ' . ' ..· a'..a." .-. _.~ ·.ttecut prin .'6 [... '''.~ .-_c..-':o..• '. . f :-'In..l..e.' .. '... ... iii.:~. ·ar·. 1 'at : n ulti .~ ." "_: ( ':.· c:m. ". ... 1-"-'-'" _... ..• ~ o. ' PO'. . c· .ii - .-<.C····'I~I"-:. . -.e'[l. Ullliscra U11...a ··. g" .."'~'. ..". I. "" c~·u. '. ". ~_. ! . - . ".-"'"'''' _-' : _.. iii' .. : ..' ~.' .p. . mg:r~Jo.• .unar sa lase pachetele pe trotuar .. mga masina.... " '. ~ . . .aU~._'alr.' don Juan. Qe sp::une... Ott mu :pm:ea IUD.vmovatia In ochii nu -:··:~l·'·t·'. ~'(". ·9~:. p.'. -t"'·: .:. ...• In-' IO... In funp> ·ce Ie v'orbe~ ".. '.vms ca..-~ .'. : a maF'Q.~ -_ _.:-l. . .._ 0" --c' oiiJ.amm ·d··· . :~.~J.$init.eC~. 0. ... ..o~·" !'. r· _..·h·~·':....eag>r... c\u dona fe·te breJ~ Qi neg':'ru Acum 0 p-~urta p·e cea h.. '_ ___:"'I%) ..~. · . '.. __~.fj'-.. .~' '.. ~~l-a r: ...asC:os gUI.. ..~ .la ...·t' c"~ .~·t::iiA -.._ ..~.·lSperare-: S·a·-nu l::ac.'·:·l_l!' .QI t· ' m~" ar'~'" F=·'ar~..'.:: .•.. t~·~p.-."'" -.nlCl ra· .~·f' . granI. 'Ii! - ..:. '" ." .I'apoiam desehis ~'.J. '.. ....a cu.:····-··hi~'· • se ~l ap...·~"·' .USI. 1-: un imoe a orusc $1 nesrapmi <:·a $1. crelerjO.....-' -.<.- .. l . .nea sen'LIID...:".. n. '.' '..'·. . ~ ' . .n. ·d···.. .. '..• iI!i - ''':>' ~:. ".. .~ ~-.t' " .I~~'Ii~'IIi·~IIII·~cia.····.. D·aca..•: .. t ".. .••..".' .flce· ICaz.' ._.:se.Ju. ..." J t•• :/ .~ .NEDA A '."..... "_".·..~ •.. -..rna..mcl....n.. iar eu am ramas ascuns m spatele pachetelor pe care Ie tineam in d:repttd meu.'.: . _~:._. A...... . .:' JI'. •. . :..' Sa..' !~~ - - -.. s·a~·n1ilint" ~It-e'~s::.maS. ..•.r'. d'" ""..Br--.• : (....~raz.at-¥_ . .ce... E lalll· cO.. pa~"c~GPQt.·..~''-'.. .··.8 e ." " .'..-'- .. '.. tent ... tn '.(~apa:.. . -..J!e." ": • :..-~.'~--." ore ..':". . lua un taxi in ·· ~ dGu!aymas ~l n'u ·'stlam."' .·· .:. hi' · .!.f1<-~:. .' ':".I~ga ··b·· h" din"· A' :il.'iI':r ':J "autobuzul.".ec·a din G'uaymas.... -:. :$1 ma pnvea cu un aer absent.~: • sa"'-u" c' -U" mm""~""'e"" :.. a az . ~~ 'cu un." : ""'..'.' "rn····':' ace..'_" . .' :"1" ...ote ~l sa astept acolo..7:''"···l·c"u r1Ja" .. • I ...::" l:i'd·. .-".....>a'··lt. .bit ~i'netvQ'S"'~" "'I. ': . .' v'esel in . ~ ~.. .. ~ ". I duca la hotel. arfi cerc.:~...i..I.-'~. : . c ''-I .. I_:_~erg.. _- ~-.Jl.. portbagajul. • .:··..' " "-'.:1 )·u. '.. _..."-.i cum aIr fi "inc ere at inGu.ietIQrile.:' '.·M·:····. o:·'ir'... .' ..'5'·d.·"'). "l..".. ·tJ ."~"l". Am fost convins cA se sflrsise. ..~.~...etat in ." I.= oasa. iI. • Ii. :~ ..::.~ .e· . ~._ .a 'face sc·e·. ~.' era pe rrotuar.•--a · 'J . :'. -'. ._. .~.. lild..' _.rt .e·.. sa~.. ." . :A'l' m~·.~.·1···. .·I.....an h~~ ie'~it._.·S· '" it . _'. sa . -.P.n .'."" .... ~i Am . '._' . _. de a.} ...~. '..Jio •."..· ce·..· 'd:..ml .:.'. e"·U.'-0.oO.. Ul3JJ1te .ete16 d~' . amm dol-au :~. irtlimp' inare. ei... .-I .: - I I'. .g····•.~ &'" > t · :-·t· at .pn. ..'. "'" ~''11.. ".• - '_ .u.. I a ascultafcu are'ntiet.CU ....·aveau· .. tlstul a p~ lecat dar lIlultun~a continua sa. ~'" .ista.~. ' M'.... "··a· . d 108_" .. S.... lui tinete. ' ~ .R·lIIll. ." " .m ac~. :~<"":-I . .·.:... •• ' •.~ ":"~. ... d ....-·. ' ..C...-.' ...~~~..:-·'-· ~~. '_'.. evarul. '~' ..:':.....lu.' " ...~" .: lao auto. hUl.~:".RL" C.~. -....' .asoa erlau exact olp~'~'usuI 'mi~$earilo:[bilttit1iilui ·p·/A:.. .ell . am.men. .~". . . " --. !_ . - • '. ·J··m· _.panl~'d ~.~"~ .·..ora P:OI.'" A ~ mcep_u( " .esc.' .' ".".._ '" .:. . inchipuit'oam.. '.sa rna ·c· ~ urr ....le·rea d:" ·." !~.~·i~a"am'beat p. . P.~ ..m.. . '. :..'" _' • "... .: . :.... . w' . 8un~am...lan:b·-':~:t. Learn rugatpe.-'" '- •. • _. ~ . indiferen·t de des-tmatte· Am 'venunt"at imr""A... :.-.a. --.a. _. : maI~lD1C·. C_'..luG>i ·P-'·':·a8 e·C'u numai cltev'a mmutp m·tl!i lnatnte leaJ'uo"a tea"""i": m'f~. - ..!'l.'~gu :to~:··t· Pi ""_ : ~<.:.chis-:.. un f\se·m.•. l ..- t ·:l·~·p·····rm}!····-'-'JC:.. . . C··:····. " "~'..--. .:. _~::-~~~.._.mintl~.0 • Ii!! .a . ·. .. y.': ~.< .tetn:a'tionl..' .." _' " "-___:_ .i.··· -M···..-..v".•. • --.amel'~ e· :'J"1 ·.. .. '..~::" ._ . N..~ avea ueclt sa. __ • :"~' _ .' ·: . -'- : '. Y....·Il·' r··:. ~ ...~aca. t:· -. t' .... ·. ~ _.' ...u.rna e. nu... '.' . : ·c" '.-..j I_......)...···I·.. ..Ii '. . .'A 1·.. . - ..:. '. ~. p'e'. ".. -" _ _ I"... '-pIi: c· ".:..f.eX.~..mtors .d·· re....ost·_.m.:....' . • .....' - '. ·ci.. " '- '" "_...'" ~.1 'un.'\.aSUfa ...' 'pe~. .l au. ~.· m"': .. .in. ·t· 1: ". ". _ "'.• ' ~:~. _. ••"_"il :~.u:I" p~·c·: :.' ~ 11 mapo[ez· . __.-:.' .. ..g ·$1..t..I.fl''.ll junn I·1 · d' on.~_. '.Acuzatia batrinului ticnit era prea grava.~~'ii ·fast .un·el U~t p'0ate 0 ..." "..on J"nan· I .de don Juan ~ide eel din jurul lui..._ . .p aI. '..m:~.'li-_.ti' ~ ~ .:··u··I a '9' _... : . ..I_:- ~:I' L 'restul b.ien. .··· r .".~. li'"' nJ.-.··:·. -1.are.1_'--:.I. P '.. .iC· nn · ·n·· Juan . e·. .."... ...' :.:J .• . :. - ~j.. :.~.... El a plecat.·..1 .".~ ~-:.. . .! "'il·.81. ··~ .. '. _ ...' ~~"-' : ..j . ~ . ... A.a.:·aca gl:~J:ll!''Le' .... '.:.. '.j . iii ~c. '.". - • -I. • . ~t·~··"·" . d . ." '~.I... zila. ' l' ..n-ar · '. . _ ~.'·~·.... 'h ' . SUI. ".. .1 f" "'~I .....' ·-:b-:·~.. i .'······I. "'-'1 . c." .'t at . . "f~ '. [_l • '_..on .'..a m."..- ~ -". .. : ... .·~ll."am'. '.. .ihauntru .c:~. '.-.'""'1 '~U.-." D ·O.. '.·t'·t'!.._e.': . a 'a:" Ja."· ···U· era fu-"~"~N"·''-.~Iii'~...'...'. .~. -." I" .'.... ..ai ... . ""~b-' d'~~'"..~.nlCI."'·robabil. . a·LIas. _ ..t: m'l:l1l1p...:_._UI...~.las: ridicat . ._..t~"n.·p ina~... .2..'..".....~~}.l\-lS .:'·I.. · "'..I"".... ' .8 portiera dm dreptut'1 soreru 1 •.I ~-_-!" •.. . . '..· d<-'''' '. ·:"····fl-...le~· ~ d .am:·· at ·seama ca." • .I'bil'AI" la p·Osl".·C .:~ . _. •.-'-' ..isem...~ . un 1~!lJl~ din'-'" d lesl~.Sl1... "~ "':-:..c... m'· ... d'_ rm~..~OIti. _.. s. 'un"" ' '. .al..~ to.. iii " ·PQrtietelY.ma~ina~ ..··m· .--..··eea. .' t:~ '".n.' .'. _ 1.onec..·u. pU ... aI· b'..':4i>" .pes· ·t....: ~l.. e . 1 "".' a"uul.:~".n'll fuses:ero in sltu:a·U'a..A-' .• .~~. -'1' ~am... I'" .. t· '.'..• ':... ._·...".eu mine .-_ .. ..n. . t"imf·:··"c······ ':""·t"'o·~~·_ '11· '. ···'·tl:~ltn . r ..~..·" 1-: <IIi.'' .f:' a ..·· > .. '. ..:_.. i+~.' c'..''-'":." __ '_' '.peIez . t·'C .. J~I~ • _-..os-.• ~ ... 'll:"~··..nu -·era '!f : .. ·. _ .'.:. . '_'.. Juan~ :mcepea.1 ""~ _'__. "". spu s ··~:a. '~F"""x ··t·. ..=:. '...POllUi'·..-'_'.." ·a.I.a..~ ".. . ~§t "' ~'a': .. '..Iii'.a '._..\:.·····n~·n.:·. ·. ! T :"~a .t'e·~r·.... tau 0 camera . " . .c' .'1"".un:~I".ara. '". Iar faptul ca 0 Iuaset .nu.. . "..pn':lt·'a'" ee':'.. ~. nlCl i.' :..11' ·'. ·'0.doar ge p~ace·rea·de a ares_a un IStram• A .. a.='g~la'. fu ".c···ru·:-· ""s·:·t· .. ce . '.~I... .lCl. don . .""'...Ulere...·i" ·s{).. '~i - ~ •.. i~a asig._ _.. I'" .~l~.. ·51 .nu puteam pnne mina ..:.a~a cevatc Dar planul meu.:C-" .~ ' !'._... ··:.'.• _.... . c tB:Xl...~..· ""'-'.1. : :1.'".-" '·. -' '.. 'ur~··:~fll'd·:· m~·· ··::. !. ..·arte c!a ~a\""'l'a··:' d"· d·:ar":" .-. "'.. _.. ~ .a....._:...oq_.i. • ~ _ 'r ~ . 11 --'' ..11.-:'i~- ... .".·. I"_"'" I· ·f. .. "~'~""~7"'-:- .•. :.--: .. :".·.. I"'[~" ". :qa . :. . . " . 'l~ I' . ......:!:a.. 'I imt -.: ltl~:!_.' .c': ce_· d'·v· ..J!l .·:in .~:. I~_...'...• ' W.._I . beld 'b'...· e• • "ii -. .. . _ • • drul" '..... c iii ."i' .' :._" . ~.• ' . .. "~'I C'c c· ::' .: lo·~. N'"'''' d :. Gate .:.'a t.o~:. " !II •.. -. ~ d"· CO'.:_ ...-.·ata .... .~ ~".a iau a:u..'U .: "". .a sre . I·'-t bal···t· ··a.d····e·.' p.. 1:···· I'.--l.._.J·'f1'1 ...hem.'.. olitistul s.. n '._.. . "I .' .._ . ca sa nu fiu vazut .:._ . ... ...... _. ....~..-. ".t. ~ '1 -" :'.. ... ". ..p .• F ••• ~: era _:.po·..:pac::T. r ' •. .' ._ .ol .: . "... .. '~ a····· desc:~hi-s.... ..ama .'. ss.a" Pi '~I.. .:'~' .. plQos...~d:.. .. ~I - '. I . 'I'n viata m'". .d'i"~'·· '..." l." • -e -' - -':: _ _'~ ..' :._ . .._:..'" .. alertase de'ia:.. ' . _ -:.":' t:· :1' .' ..1. _". 't'" .'.'II! 'J t. ....··.ern·.I'b:ii'1..': --~ _. I'· '_'.". ..~l··...a u. ._'. .I.. Planul meu dadusegresy~ Nu aveam cum ·s··'.g'Wdlt. 'd:..__ · ·t·'·.J Jl.1 r .i!i.~.. . ..are mi~a.a~·.• 1_...p'Ulqtl....~.:_:' . /~ Ii __ I \ .1:.t bratele" Etam p'c:rea dep. ~ .."_JJ+~ ~. ...:_. ~ . It..' ..an ..v" .. •... I J..'- "I ' -~.. . toomai p'~entru ...I.":' Ii .a .• _. h···· . ... ~..s ~a. ' t!nat ' ..I'~.~l 'h." .. '.. Iii' iii iii ..are. pro ··b· ·a.~' '_ .UlCiOS. -·J"'·~o. ".dit . . ..e 8p ':'. "1"". '. '''.:'1·.. ne..: .". ·..:' A' :l.I_._: _' . steam Jurullul don Juan car-e striga $1-$1 ·tlutUJa ag:' .u... d' .."- ... A_~.."'" .peue.. ..rm-ar .~I .. .Iii:.~: c_: .e u.·Ue ·.U..~.• ' Am C.. _: • ... ItlSIl-I~. Qare.._".-toh'uzul.''.-:-' '.1' 1 ~ .A fC)st. _--...'....:mutat· : 'h .. ~ '!' 'i!! " . ta"t: spre ·masma" carln.ara ce.pnelLlen ru m:8U uJl)na._. .ar·.... .b' l..~l-a SCU..• .~.··'-m""c..'= '. . esc·.. ·t:· .'".. ··'ii!~:il'"·'~a"n... ' ...':' 't'... rt 1 ".· + "._..u·. ·e\x..t1 . ~ ••.'-t!j .. ._ 'Ii. __ .JU·. -_ .: atnrnu'S pachetele ..~aCapDlit~·aera sufic.1.... C···· .'...·. po 1It~lap. mon:ter:tt-. I.-'. -. .....' - - ~ 1- ...a:I:~ "b ·e~e.le_ ·.. de competenta $i-Iluase in serios pe don Juan.mac·at " '.'...... ·t··" . sa ~Vlna..: ~ ..·grutate:a 1$1 v. '-'....." . rm•.~·C! d:Je'c~·l<a'..: : ~!tu'..ma.~ I •.. ~ -..:~·'· i' .amgm. .~ 0···· ..' .._.ate c~m"~n'an""" ··e·:d'l e" t·:-I:~\an····:s"'P'O"" ·rt···. :'.......· ' tn· ·-·~:t· ~··art . . . -'_-.x.Be..·~l I ~.are.·Jlep.e eam·a sau...' "'"' reUlevem :":·t O.reman» . Era o· !lama..ljU.. .. "Iar""::' ...." . .' • I. In·lJ .1m!.-.-"'. . . : I" · ..::-'I-: U17a·. .an daduse poIltl-stulul n:umele ..e.·ma.·a· Ctl d"'I.. .: ..... ~:".~. ··. S·~u sA iau olrice auto'b'~z e.'.'...n . ... Am observat cum po1iti~tul..~". - >- " J"' U .. '_'~ ...._...' .

.-un mod apropiat de G:eI al. ...i~~lo'ace xtreme.annntl!. .. _..buia 'sa $lii de.d e.a~am··.' ~ .ale .-~. 1 .••..at~ .'~O· t " .. ..'.~:J. • •. .:. 1[' • ~_.J u.~~~· a fac vr:ajitQrij este 0 eonseointa 'a mlscarii punetelor IO. r ..Gun.. d .' '1" .. "~.£.. .......e. don JU'an:.' " ~l. 'l~ ~·l..as:p·rlm6". reb a't sur.dis·p'un 'v.c ••• ~~_..•... ~~" ~.be·. ..a..:: . ..-~' r _."···t·t'ti:C'lJ'J ·~u" ·te" ·s"'~' e" X"'p:-I~. .. . ~." .... ·eva rna j.nta .'-:".t:I!:.'.. ~L r m.:·... )ll:u~ipnneam mtrebari..::"..'. ·~C-" .!!7'a:·'..Ce. Nu rn am<'<: 0'" :S"'I~t~'"... '. anticipiildll-i cU'vintele" Ca.. . _.sa desehida gura.. Apoi-a spus ceva ceo stiarn deja...:~I"n:c. '"' .1· ':~l·~t[· )~~~T"s"m~:'--o·l1. ~~. ".tn"..~-'."_~"--:- snnt A_ ~.' . lui m. ..0' .. "p' : .. · ~': c~: ~_~. .sm.: " "._. . _. Gare s... --'-. iO"" - .'_ ..sa.. -'~'..I·t :p.-'?l-am .·.$11l..:i::i. .~-" _". Ce fel de scena.·n.. .in'lelegieamtot....de. '..'.' "'''Ii .~ ~oie'u.~~I.·.r.... .percepe" la.. C"U"!l.-r~sbaUlanl1l1Ul .:'" "1':~--~. iclar 'niWl -am putut abtine.~ ._ ~ :. . fiindca n .:r-:t'm"··t-·a:.. IC.:-y.:tQ~.men.".':." . cuvmtu·:·.. a d'-' .rului.''.1111..a ·un g:~.d tF.nicio .:' :.ml"· at ...\p[_~_~. am--':' £1inf:. M.. ~"ru... ~~:: \._ . .s···.'1 el!{~ r·..' .ex~a~t-m In carle [tlIsp..-. fac:a l~lu:nctul...'''1 c'"am::-t'·~ ':Ji pres teatrai.ro.·~·-ce~ Ca.P g::~5i-r::-i.nicl 0 mttebare. I'.__ . ~.e··adau..:.e·]or lui. ..:.." .-.'e" a· i'l' ji.. ..ara" :N:~:"·" n...:· ~.. . .-rewlveW'ijitorii... nn pentru..~ 'U" n r ..:-! '!II 1 '"'. I' : .c·.a:ti¢". am 1nce:put '5~as·jmt 0 s:i:ranie.m. • ••• ~.-.ca nu acordasesn atentie vorbelor lui " . '.-."_ [~ ' :__:_LUJ'~il.ltt"·.n 'b.:'I"j~:~ srplp 1·0:· .' ~. incere at 8 mi .Illltutt.. '!...'1 . .pottivite. "-~. SlnlJj_.'. ]ltlZI...enta puncrului d~.'1.c·onversa. : . ..'e. 'I '. :·'.. ~"f'--- -.nUl b'atrm ·attm'" :/"'1"..··.spus..1a:~to":'n·"~·e·· ' ~q..entru a. ". . ! . '. .' --::. de as:amblate~ Azi ai 'fttcuteJ'4act ~utestIUcni.'. ""'. tocuI acela este 'cun()'setlt SUb nwnele d~ locullipsei de.]" ..Il. 'd' ~. ! .eeap:. _..-.P" -.~:: rece. .: ..1.Cll c.' ...'..lW:eS~f->~a JfQcedez'astiel.l~ ~ E'~·~-u'I'Ju:.. · . A.-:: .(-'4. .'.. .. ~ .s:'a:~:~e'". 'JU.. '--.d". ".. I C":" "1.c:t.l fnn..' e. c:on. P$lUle.: efieient. Ap·ai 'mi·~'.~Im s-pecllc. ... (1j[ <...11... 'I ..·.are tree cn buna ~t:iin:t~l de mil" d.-~~~It~ Don Juan JL '.....!!'.. snre "-.._.l'·db· m "~""' aa~ cu . .. .. nonotonia ~c·.I:~!}W' :. __ '1.:. r-'>o::-'-"pT1'04.A fr '1' . . " ." .. ~11l·... -r ~ . . ..-:.=-I:~ . .~: I~: '~.spus c.:. l lJrV : ".0 poteimanevra. - . '.eZ.' .e'ntta ·:asu.l:.n 1'..·:. .p'.~ c ..:.·~"t ~:iIi' n.. .. '....lu.:1 __ ..•.e:a era 0 sirnpla ·o·9n~v·lers. ~<. \' ..am atrasatentia lui.t e m aceasta in"tbplare. > "".' . " .: "·t"".a.-c':..'..i.···a····' num': ..s.·difi(}ultate.. III :perlllanenl~t mai . .' .< ..~ ."~ f.:U...g" '. '. donJuan eli stiam toate aeestea $'1 chiar .~rn'·rn -"la't~:A " .a .. m.a't'o.l~~~" .~:. -=.r.0 -. _ -~"'[..- ' ..nl. ' .. 'rna1'-ltiOS~ ·dm. at fi incercat zadmnic sa gaseasca..t.. ~cotnp>asinne":1 • • .'1 " 01_ ~ .Am ureannmasina..' .- .... ':-. am . ."~ -N'u 'eraaOsolut (l.aael :m.. ..1-' I...in :repe(.-. '-..L.".~..[' . . .. idu. " "... _. -- .... e l:sambiate fntr-'o .~ ...nn'' ' ':t~' ~·u" .."'.'-./.. '.nl1Qt:e·a. tn Iocullor."eam sian nu sa ac:ti0fte·z.~g'..re~lZl.:·..wL.rete. . ~ •• _.o'Q 'v?I. a continuat el" este ell locullipsei d~ compashm:e trebule ·anns ell un mini~_ I I '.tjta legatucii mele.a a~ fi fost ne~ateftt.• b' '. .a"""l' a ~1'-':~~I~ "~:-i'-'-'-' _ig-:. " < ':cosc.'.:~. stpnma j'"=ec~tlee :nell. ~ de c·are .. ..mcep'1lse· ·s..-·nenlutinco::.ptAtarului .. .~ ap/\Oll~a." -.oea·. I A:rem~cat C'R pe drum"r .l~'·s:·:~·a~· lac imens si intuneca t de euno aste.'--" . . U.• ~ . intru..- .[dar'uceru:cul """~...~~~.."e . .: ' ..·~mtr..." '~RI~U.. . t. · .. ""'.~ .. . _.ea.ga. [ata. ':1" ..i~a·sPlJ(S~'0A. c. ~ '. y-. .w_ :VI [ .o:m'c'nt. "··......~UU1tl'ecare. _"'.wesez..gura.a .._.' .~... cl.O· .g ''-....s(tuta ·a.a ' ~..li :pregat~te... ':. ._. L" lC:aru.: I. ~:. EI a comentat ca Inlanntrul fiecarei fiinte ex ..~.. . a····'·v.' ~ .-':_ yl.a CQn. . menita sa mai "n'~p~-l-~".-' .o.- - _- '.inulir-et Te~a$'fi putut cfdituzi sa-t.~ aJj. -.~lo" '_'.." ".:. :• ~ I r .-" ..'1.~. fi. tacut~ " '...rasnun·'-'S::"'_' [' ot~. .re-r'~l}l~p"ase'aza punetl1. P.. .Crede·--·m~.ale1a .. '3.---- .:ar"..'.~e·-' [ .:.I~U"ltili ..'.'··~am"""'m. . #\. .'Ieclarat ....Chfl 'i £~.v:.:.tu. decit ar 'ft fo. i· . . .... s~~ti c··"--e·..im.--.• E.' '.a c2L<ese..' ..tr~U. tntr ·'·I~·~nlul~ii' ... o.. 3£'-'. cuvinte pe care fiecare dintre noi il poate intui.... ·:·._" L " ~. [d··.:' ) . '.mi propriuI pllOGl.(I. y ...~' ..cit~ ~.:_- . " ~ .~ m' .pF.". _. . ~eplasindtt.I mtutt d'-i~ a."!. _ _. I. • .' ..Q8$tere~. ~.~.J .. .a 8.. d'l" -1' .'Jor. " .mai mult de ant.~.-~ s'r-t\a .~ • "..._. -"!.I... --' _'1':' .. --~I~__.'e:i~e de\~iel \:J.."-. "" ''!t'"'' . ! •." I ... . .[ .spus ca ¥Fajito.i.. au '-'-a~ ~_.fo:st la fel de surprins ca tine. 1" "1'.:c.' _."_ luc1fll~ti'~-p'limuL S. <.. •• '- !_-.':. .J~ "': . '. ::-= __ ' I ~l.ag\lW111. 'c0'Ut..' .desnre neindunlecare ~t'i l-arn mlrturisit.a fost asta. :' '_ ..~ A .' .'.-" .:.ei·curn 0 platte nec'UIlp...-. 'Ol$lt. • ..'~ 6 ..'. • ._. .:':..cllv:intele 'p(1lmvit'e t •..Par~u prea'i$taviti oa .. .~n'rb"iil 1 .I..m ."" '.st vte·~o:. ". I€U1l.. .·~~~t::·l'~ : .'__ '. '·b·'._ .-'·... meu ..".' \fly'.MEt simtesm nespus deIn Iargul meu.. :ftihtff de· pe p.. allln. furl'teilne:le.._ __ . fa ... Nu-mi era greu sa accept eeea t!e irni spunea si.. ."~~ .!l:_.rinduri . .' _ figura o':'un: cut 8" . :-.."' -:-.".efiul·acelui indian 'baJttih.. ' .~. orlce c'Qm.. am vrut s:il·~tiu· daea p:u..:_-: . pnna.Guavmas mCI'~' ·. T'8-am a-iutat.'. '.. .erau. ·L" c.~g:_. '00.am m'~~m--t~:t... .ate'a mea :in.~·/are. or .. .. 'c n ···'A..exis.' " ':. la ca·.-'a..e·tatalluiera 0 le-a t '. 7> .. H-:. 'ce-.('\pc·~r-r.. : . mi$ti :punstul de...:U. ": ..jl __.-:' ..·iu·-it'···"= unJl ·~·..l.. " . p'erceptiei de..fe~erlto·are p·pt~ntialul..: .. BOO 'ii> • . Problema pe cmttebtjie s~G.- .c~a qlai co'mp~exa. - '... """ _' _'. ..asamblare Si a1 doilea.1:~' ". --..' "'a' .a1 _ . ~. .-.ani.evomc -. :I..JO '. ":~' ·'!!I··.lif:'" ..attljnt G.e'plas..p~enttuca .u .•. n.. anl.. " ' ' i T" _ I - .1V"~ _ . asall1bl~e '8~ rata recurg la .ca fiindcs <J. d_epozipa p~ctUlui de~a'saJ]jblate~ In ..' IIQPletrtt.nevoie de [exPilicatiile lui. Ptins de race" a .la~... "' ..e.' '. '. .. ..an'sfon~n... JIL [. __ _ .. '~'["ilincn'int [l... Iiii __ • a.. !Ii " '..acea sa rna . ..·...~s·· D£r~~. ~. sa. ~. . ·. ".:' / .a ." _-".... •• ..8 p~:U'" '''... __ ' '.' ..ind· Pe mas'ut-a ceo don Juan vo'tbea..'data.::."'. e un.zu.' '.. ::_. smt s. b· O..m.o.I' de-asamblare ~i. s:-: ir" l' . - • -. eu II intuiesc ceva mai clardecit ernul dertnd.. ._ .l ·unp.a tot oe .: . ill a . _Z. "'. I' •..... e ".:d a" nume:te . nu se vamal ~peta nieiodata."l':"··'al: I' ' ." . -. JUG·~." el·cu n' ' L:.I'. ' ..frlnte'c·~pabiie de a.~_u. • poate. ta.". "".:m··' . __ " ... J. Mi. fara o yorbA Politistii.:I. '. v ...: " . ."·'~. __ prevenise ca urm a' .0.~en:a.·' '---... ~ ····. Iii .._.n ·. rc..·<·tu'·' d··..sau: d' .l··V.. I. " . " ."'~._ .. sa. ...-.n[osiru.un··....a.tp ~ut~ . ----' .a. . !! . dl."lCillpUls-em .}1' :p...._·"iI'" N'~<.~...". I. "[ ''' __.Ji.··:--:·e·::''.. I-.. '.'. .~n.asit vorbe potrivite. _ .0' jOla~. binefaoato.e~ A subliniat . _. '.se d.I·-"..'Ii."·' __ a~·._ ..'''i\: 0...·:t"./.. t.'~.'_:::_.':l....1 ~ .' ..~)aastfel de miscari sint determinate de cantit atea ·de· energie pc care" .d::.' ".on'l:li:p' .'1'T1a p.::.ec~ue. dupA~~aza a fost sa qeez' si~tia pottivita' c~..' bl" " .tajitorii ·este ·..'.:.pin.-~'.:a7· 'Iiw.flien··t m~'-'a. . ... Bxp.l.ate.ea.• '" " ~. darnuputeam exprima 'in cuvinte..I:~~""...'-¥ :.... au m-as fi lndoit J:I:&i Q cllpa Qa aveam in fata ochilor ..sta'tre.._ : 'L~' nm -'.C·.:. ' -.u. . --'O~lH..I: ~..

'1' '...1 '''.(i-tnl". ~u. .un..'6 eontnlbuia tneseg_. O"n"" Ju: ne 'ce...•. . III <0.COlllIt1iSQ·. '-'" .. J'ur eu .~unl]l·ratIunu...a_ .' I .·'lta~ If pasa 'Ide ea 'ms:a.-..t "·f.e. de lucmri.·.. 1-" .... care :]}eaq~ort.'" . - . !I " .'1 q.-.~ fast ca a'vrut s-o c.'~· m~~" ...esl: .·. ':'. ~t '-i'.'. ... . l$.. .. .co·nd..W:'Ql. m..' _ • __ . ~ •.-.. .egalQ....s~ spun 'Iii..' -'--" m g:arte. ··b···\J...~. ' punctn .~ . ..n . Ca '.. .: L"~ .o p".se b'· .. c ' d· J o'n·.. :'" ..s..u ...... sunp'1. . "'~'.. .ILU· . . zbuciumata.e:. !:' lumea ratlunl1~ .. . . ..zi..' . a nb :}.' .i.' .ate:··.. ~-. ·'s··. ·b...' .a se lar' parte. .a e~a mmun~tn':.. •.' _.. 1 d asaUlJ:. ' .T~~hV": "y.."_.1 ... :av~t~ pentru prima oara in v. reVe1..ceea ce ... :. -:c.'.Q.-".e·· a···~·e"~X: ·m·"I-·a·:· . h'l' _ ...~·~ d·'.'.cn.".QJ.. asta... -~ . .' .::_·." .".p\cnW.. . --.: .•·~OU~·p'attl.U. :.. .1~ e ·..aC~·:·l...ecunes1cut ca . .. ... . d' . ... _~~:iI'" .• " . .n!a qe ..CI' ~tiint.-c_. ' .:-:..u.~: . -.la-re" mi~'iatll' .'_:. c 1"'-" ~ •.p:u1"m· ·f' pMa.alacuCD toate. "- . . '..... Ii ... ..···· . 'c' _ • _""_'~"..: "'. C. in'.. '.· ue GOR€en" tr '41'~~ .. -. · '·clCe . •.ma ~tnn·t·la ~l cunoa$_ete .. ·ce .J[J..'. ..~eze·lmpo:___rt.e·otee se aft' ..3 ..S. me '·1-· F--:"nn t'':ame a. . ' __·.i d...i1!Io. I • _.omul ..'~ -.:-.. ". _ .'~·<'. .'..~Usa..as~~..-....".~·· .' . '_ IrQ~. ~ .'!Il" .... .~:Ii-+' . A'" /<~Cest. ..'.'~l··p-l·an··· C. a···· m fP~:~'a"t..~ ~In'i·'-s:.l'.poa~......DD1 re.onl·cr€· ....'mea ~' e'le.Q'i'TI~... t.C~.=a ' oonst~ta 'hL . ~·11~(t··.·t··:a.m cu to'ili" a·. · .~. "I ell.. 1""IP. . '-:-_-:.. -'. .. . . ··0···· tinuat e 1·. 'V" i Ii! '!II: 4" . .r'e'~a··~· 'e' _ Dar ce tnseamna."_' .. .1'" .~111n raport .UI"t I.: .. =-.:·:.. ... am·.. A > )i..' ~~-.II:. -- ·.' .._ !f. 1 __ .. t" i . . :'.··te·~·· _.~.. ...~o.-:o. .• :' deni ce lucrun.~ " .v.. "1 ...."' ..' ". _.el " 1'··'.a ·... _. ....'e I -am~~'....... '...0' -'1 • ·am. ·C· ' •. B~ru':.~..oJ:' .'.. '. .t 191'1 . Cl Cll.~.... '" ·d··."a.' .~.... _. . ' ...' -' '.:.. ...ti. .- "... _".'.':rima~ o .te::. c·a.i\' fie'con~tient de ceea ..ve'·am·'·'·:·'·· ·..e OJl·ag:'Jl' .n·.-:·::a sr indiferenta.:.- ....·at'l. ·• . ~."::~-'-::-"O···'s·.'. ..~~'t:'e':'.~ ~ numesti dualism este perspectiva pe' care ~~"a a ra pozine a D" .uan. • ..• 0 . 'p"..e'obi~.'.. ~·.:' " pur ~l. ··' . m... ..re~ItJ.. a.. . ... _II f. .. ·. - • sa ... ·pe·-'e"'u" ~~_:SC1'. .. .fara.. lear ceea ce cunoaste nartea..·w. ..~ _ - . .. .'. ...l.<:'" ""':'" - . :. . .d' ..C'~"...." ..r· ... abstraclul~Gre:$eala omului.1 ... . de" .... .w:I.·'I·1 . 'Ll . ~ra e:g··~.' .' ... ".· . ·:! ca. .. : o·cmru. "..1' Ii:..... g~eoa1.e· :-.. I ".~ev..~~' I ':-1~~' ....~ : . .:····'. • . inceroat sA-mi dea indiGalii ':'l.' _iI!)[1 __c .. .. _..a arie .' ~'iI! . ··-t· ~ aces. .. t1-.. '.I'U· -. -. . "~".._ ". i.. .. .' ~:"'~'. sa DU. It d~V'enit_la "fel..( '~i'" ~--...~Cealalta Parte era uso ara n oua a Iu:a..'an·~· "... -. pe'intelesul tntutot..n'ergle.....-" ..L!... s':·e:·' :·.''iu h i_.~~.." _. ...". c·f)tl1dt. gre'.\i:.··· 'n" .tia ra..~.' .a:·dtrect. . a "".'. " ![... : ...i..e care tu n. an tlP:lP.!!!·'b fi"..c a-I I ·m. ..~. ..'..~~.~.: .-'..':.~s(~il.~~~. ' '. ..:! . !Ii' .It-V.. iI ' '. ..l··~--~·<.e$. .an·a.. ·§. :..acea ...' t. :'.lotel1t1.. .ec."' n ·. ' . • C"...o'. '..}d .ne".."~". •• n1 .v'edeam fenrte lntinse.~ •.--.. _. _....'':__ _" I_. ·....". '..:JJ.':o'-n" J:U'" !an.".spre t t· . . . rIiiiiiiii!i - D' . viala:.. ...riyeatn..a . i . '.'. . _' '_I ".e..'-. -.. . . .nu.• ' ."..-.. . < .. .......'.' '..Ufai...OYerga...UI d'·Ie asaJll.· v·:'-. acc. ".. :' ~ .~.. a·" " _': lU'lu.8r.. _. ...."3.' -.' . -.!".·6~Q..~C:~. dife -. :.. ":'n'" ' .. .~. acea p.. -.' uttoGm~!1 .Partea.. ·~t·n.o....ta... I..~oar..~. Iar~aceap·.-. . .'·n·:'·.-·t.. :.~ . ' .I.. m.: .ett 8-Q'110'..- . • o:- -'.. -.U SIll cum sa mcep.. ~e$e'.n" ."·'1 :--.. .' .- '\:~"o'<··("!!e~:a'·' 'll11·'··a·' . .. .. '..'.. sa~'l..-:'. . .-.. • '. - _ 'v - 'Ii .... cev.'.'A ~..~.iIIj ) "... ~ ..uo.Tu com ..~.f"acea ... f·'" " .ititunecata$i t&cuta et'<8: 0 viZhule aantecedentelor ' .. -.esctie· este.: . ""m.. .... _. ... .i..eu . d'"m d oua paru 'VlZl. ' d :¥enea'm~81e.I:1J.-':~ '1' .:-~ ..iIi._ . • d '. ~AU PQ.l""'.'..c_ . .-:.:.·un... . m"-:l~t!·n'~. .._.olIle.eam~ .- ... ' ."....'"'1-". . ~.'iI... Ii.!: ~ C . ~ A .seus. ··m~···· ·tr·l· e···b-···a.I:[..'.0.. mine C'-·"~:·:· n·····"'..:..._..~·..il-·'[I.f-re·' d ce lexlsta· D···. agit at all i:'· ePl:oasa" .... : "..'... au "1".... : . '._· omu.. r' .j. . .~s. n ·h·'o:' ·C·:-· d: -a... i .I... .l .V. d. ..... ·am'. ·1 C..• 1 ._~e~ :... ··:t' '}. ... ::·~'... .'~-' _ I . ~.ateglQ i.me" II. . ~: det . e ~ D'~'" c..-:-. . .... "..'! ~ t '..~. ~.." .. ~. ~ttu... ·f.c:'" '~l\. ':"~ "'.'. "1 ... -.t.~c~lSJRU·meu..' - .:'. _'. i spuna cum sA cond~ m i!i .a~·. .'''·t·1.~ I o. Senzatia ca aveam 0 parte mai b~¢irta. _ . .".l.-""".n'e~· 1S.:. ..:..in ':... _"i."_. .·.' ·c._'.11 " '} •.' ..ce .m~'··'··· m~···m~'··e···c':are···...~ .-... .:'_- _._ • r -- .n J::: ~1. ·d····· . woap.j " . ~ . ". .!.'e~tl 0 c.' .. E··· . p' A : '.:a._. itu 1-'_.arQ· C~UV'I-:~.. ..!.' & .- .~te_"..'..'b'.:!"' ." '_ I. c~·are~. ':. n"l... ~I1 " ... ' t~ .~" d .u·aJl.. '1-'. · ..'Jt'1 'm.'. .g.< ~...... -~b' .... VaJLIL: virstn·~'·l~C·Aa omtulni.J~...~..." .. .eOUla.. .... ' .un:~atla cunoa~terea'fata c·uv:inte.a. • i .....' iI' - d~ .. .. '..·lI~aP __ '''~~'''''"''l'~'''''~"& .m ..ill ··. '.c. ·lSpulc.. '... 'B .. ac ~.(i't"'Sf..:_' . 'f- .. t·'._ :... : . 9... ""'. ..' ...a..ea :-:..~jar . - -f' .· . '1n~:'" tap c:e-"1e.".iiI.~..~~ta... .~m mom.'e.. _..·am~" _'..~ n .:':. Co c'. .. '~t·· ". .: '.~ •.._ fl'-1 .. .'. 'CaFe.~o'· . . c .: ..[ i •.>o'zl~e pO~ ..•... ..1... '''_ ". ~'U' 7' eraextrem -. don Juan? am ':" :... I~_.I. "..•.. -....l. .-' _.l''.me ·al eJ:emeE~ m . . .. I. e- • ~" •. ai' .. :· .e..:-~.'~!.. ..vinte este.u·...Stiu" .' .a.. N"'"b Z memmam..:. :..mlata .o~la1itatii IS:. 'S'·If:". si :.Ji"'i..U''..". ~. 'V" ':' ...:~..~tiat a pier._.- :~ '. '.. cuno·~~tere fara .. - ".mal virstnic.' . ':1 ...a.' z.''''"Y'' ..aOO P"US..raI1 transfonnat intr~10 inS·1tuire Q rdQl1afa d~ br~~Ae...' .~ .i a..0 '. . _. .. ....-.~ se=.. 1_ . ....'~ 'dti'" -. .'·QI'In. ' . _·c~- d" e'<g<'. 2\Pl.: .' .e." ·b'·· ]-. . • '-=". ~.~ .. . 8··'1.-../'...~..' I 1.• .• .e:H!W·.•. • ·d······c: . l.¥-~..t::-a~: IY· '.. .:. ~a i ....1. . .. .' :0-.."" .' .:'..' pen .. - .··f'···· '...' " • "...~ ~~ .U·~ls. 1 "'~._. .o:tUllui ··'..-..W -..I ac· \. d·e-sig--'ur~....:...are:":atinge Ioeul lipsei de comp:'.. Sll<~~.ni·n.ro-a·~Jna~l aIll Crnta (j. .~.:··. p . '1'a nasnr.)i.l....:'d·. tf{.·.p IDu'IQ-m .. Ul ·:'~·nm···~~"'·" .trmt·Jlent . ~_. .·erliciala 'v'ulnerabila..'. . . • ' .' s. 0.a'i ...'.. ·.a.:'.'t.A... d" " .d' : e·:r'·a····' .a.U...iu...~·al0. d" '. t.. IP- ! ." '.~·cc··a~· 'e":n·tru···.1... .~ ..··tr·_. . .... se .. tun': .mar.. :Am'-'tuD.S~· '. la > '8 .ucru. . d··-.~ d:e' -e:" .Ia)·.· I!ecall!e:.a. .: -.· "'~" .... " . ".a:. C··'..lJ3.. 1. _ bunului-simtdevine.iI ee1 n:u.._. a tunci ~. ...~ once..I' .. A'_.·.'..' ..e:·'c' ·e> n" Ul ? . ..eo'.~. ~..-.-e' .'- J. _ -.'. (1:.. .-. . .'Ga.''\''.-..c·ase:m. ' . ~ .~:RU. ·_'·'[.'" '.... .'. .-.li" "Jt' . .t.mtte·:ft.' ii.' '.: ...!Ii _~..I._":..1··: :.:U ~.~CP~C. ' . '.·..'!I!·~"Ij.. LO'S .U·. '. .' -..I.......•..-.8 m· .ea-. ~{j. c . t11'1"-" /.. ..-- _ ...~. ' .. '...-.c~easta cunoa:~-terefara cuvinte...· :'..of:li VOla.' I..antitate ·n.exactee'~'.1.!i "c. ea ....: • !II .·.· b . :"a~ . . spui ~am. ~ •• '~:..avu..· :. 1 '.'. iIo •.. -".. .. ti exp..~ '~".. ..."~': . ' d_'_~ar Plot vor :.. -- p" "p_'! ai'~i ..: '."... e..a VQr ~_lt. "..' . y -~ b\ioure' d'e ce-i J'" UI ~...'. _'.:.-"..capaCll a~ea d-'" ..'.~·amn"I·"'I-·:'. " I.co'_' .l. .Era ."" ... . -'. - . ~ -u nmr .... . ...' •. ·t·.' .la'~.': . " .eo:oec :ta.... "0"'" 'N:' .. <-. .. -...c' "'1' " .·t·· ~ ..~ "._.. '. I .:-::..u.. .$l" fiind .·.mUl.."':' '····1 d" '.' . r ....lemera.' -.' . .gJ1JUli"!' :...~." . frlndca iil·p·' e'a.:-."1' .0 $" :A'':_." ." . ' _ .':.u .. _'!i • .. C"1' r~\l-Ul n~'I'" • . e~a ·p····arteJa en c"'ar:"-'e"~'p·. a ren.' ~ ..."i!·"..• '.iat~ viziunea clara a dualisnnilui ·~·t nmter'C ..~1 "." .. malt<:L IC.. · tru .. sumecerue d .§ : u.' :' )Y ... ..". '~I. . .:·' '....a:LQ.. .. :a''''n'~' m· .-SWl-ea.. ...~ ..-atn r.. . ". i· . d'~: .:Le..~ilgurd..... ~ "j'.-"1..o·r:b~·l~· ::·e::-'[l!'p··'r·"e-·cc·ee-·····a·r~·~ .. .·Ie·~.. .. -~!I .'" .". eft: cleA..'-.+..· ...eya ce srmu ~~ ac:um . . ·sJ1!us Cf\._ '". ~:: .m.. _".•. . . ~ : .' -bt> d'" .pre: . .__I:::· d~-e":e'. ".'-~..'a 'i" .al.. .." .' .t.~1:~..1 =--..care inca .' e. _' _'_'-{'''_" '. . '....• "!' .l ........ . d···. -' ..'cu.atl-·.es1e·a. ".el1!l. l:J:.. :OC·'. alm ..nnt~~artea mai •.:'.: . .._. ' ~ ~uc~u..• '.." ~ _ . ..'). • • .~ " .. ·t··· folb$.1.. .-.H- J " .iua. :"e'.: .'"'.timla.z' ·'.antt.!I!"'. p.ce~eu·c...pierti'ut soliditatea .a ..l.. .c:·co·· I·n····~t·l·"e'n:''" t c.•• - " 'tn' ..X. _'...A: ?':.....ca era nesrgura ~l nn. ' '-. '.c.... exp~JCa.. It· ac.o'cn. -:-'._ .' . n'-'-' Il.····· . subredl..." ..... i =·':!t"'6··· DC'.. ....'nu ..-.. P..-. _J~ .:. .un08$terea fara ..~..t-se": ag·'£I"t..-:..'.. .." ·"....."...'.GlumalXl .e···...'''.Iar -.~.'._: . . r"lii. if' .-' •• ' .. -" iII' ..paJ:·L. .ra smg:ur8.~.. . .' .netu·· 'v.~~ .~.. ' -. ...r~puns :1 ." ~'. .cun02l$tere·:~e. ~alT' l::ap_~~.".r'" "~"'d"u" '8······ . '1'.. . aceaparte . glieo~:e.: _'..• '.- - . " . 1· : "~ :'. .......1.-'..··.se.. c·a S. . .e··O·.-c:.' " __ ".... era ..c_' .a. --ag:"ite' ~is. . .i LoU :C~t1~1.:: oueura d:" mnnc." -..T.~... ce.·. S·:. "A:"'~ . ..~' JIi' ~ '. dee vtrstmca..... . .... t '.... ··t··· .~ ••.···:n-~·'e~····r·-'g:··l~·e"· IL.... . d pOZ1~a pu:o..~U.ne'li:r411..va ce ave..s0' '~~at~. . " '~e ..~ .JL .. " !Ii" iI . "... f':iI~. o· p·ut:.'! .. ep.. -..' ···Q'JIo'I!ij·d:: :. ·c·~...~...:l· -am mai s:p-. 1 ~ .. I .: ... 'I.'':·.". __ . :_ l "~.~ us·es..1. ~..~~ · 'j " ~ • _ . n' :(0·'. ····. ~-<.'" -' . '. '.. d sem·e:~pxe.' '.: . _.tIut ·e-~l ~XPll~CQ. .'. .IOIRu'nde ~p·-·. "''_' 'd:": ·"C'Ia]-..c.'.•. '·_·. .e·e.-1' ~...•.:. t.... '_ ". ". ~. mai -..~ care. .Stl sOhdt .R.._-pr._... I! . -v ..48 "".··.. rin't'.. -. F'~j.c!eput " ·sl\·-... _.ute..r -... _ r· om':-u'll'U'l'" num'!..U.·"ste ~neces·ar· . ml-a raspu'ns~ . " . . . '-' -- .:" am··· ." C~' b ~iii." '!1. '.y . .' .....!" - .pe ..... u'Jlt ~~ . ~ ~.' a:t..buc. ·d··.-X..mu. 0. :.:~"! '. i ~t.. . .. A m p'omlt . ..ar '-' :. nro' Vt ..me·.' ..COD:.. ~.f!...a.nn>.' • .i.~..u :1·"·I·~"~' d .. ·C'····. . .: .' ' --' ..ju...1 'm":'1::'1111"'t'...se·u3·.at.l.".. ..' '...Ii . .~-. · ~"... . J- " • 'iii J • •••• "'. ..~. d stia $i a vmt g.. . ntioip"eze. til: ".t.m· J Uf.U~lwnat\n.' Ace~~s'-ta lwn..e··.'llCura to lLUll! .. a$a cum 'cuno~:stea d'.. ._.''.·e ..-. '. . c a..0 •• .'a aRlllltat: . a' ·p. "Mi:'~ -1... --'.' ~..:·· tt· ··e·· :bat __ .•."'. r.' 1 :".tras..... .. ..-. p.'"""0<'" .••.•". ". '. ~ 'Qi'P'~-"fO'" '. . "·'·.oasc. .'" l~ • ".intentia ~ :sp:'iritul.. d" 'I-"~ .. _ '. .e· s... a.b'''''~ I C·~ .. ..~l.' .n\lltad~ e." .· -.._ .' - 9u'p. ncrcma p'llne'Lu . "1 . ': .uID·d'".-" parate..cuvinte Este o .e VOla.. ··':e':s· ·t:·:l~p:··1 "...t" :t' · ." ....". Parrtiim~' ·t1ln -t:.' ".' ..." .a'. .IUcla.JI.'I' ~: "~"'. a. .-. _' .:.. ·a~· i~.

0...e."":".~ 1'.'.' . .ie" n' l'~.p'regaitlt .' ...': ':"..s el~DOlaI s:a :a$teptl.*. 'ea'" '~It·~ " ".ant auzit taltal ae .~.". trece". "-..ere D" O'll: Jo -' a '. ~6~...... ~' .•. ram"as· cu g"'ura mu~e··esejEl1Sa~ .~· ~ol...l. --.m~a fug·:bio._~I ." ~"u.' '.oJ ..a~o lSUpO "a: ...'.'. . .' ." ~ ..'~..auto"".~& stiarn tom _.+>".".._ __:__"'~...'..." . ··E' 'I '"'d_ .t _".ctere. . c" A" "..' .c." di tun''~1'.R_' ·c. moartea ... .. d'I' lslTUg''c .. p~'_~utetnica.~ . .<~. .fl"l'fI!l'J5 ._1I!!!1 'ii.-:.L' :. l..(Jame~. . -: " _..... i ~i. 'I!' .1..~m'". . Ql~ d"· ~:s·:p-·g"raru' I11 O' .'. mtructrpunctu -~.. .-..~.-U{_. ". . .: .':C·o ....c'-ep".t~'liIP..Mi-a a t. :. '.-..cun.J". - '~: ~ - __ "' •.nlce •.·grlll:J. '.a~a cev.f . .~'. N:. '1'" . b '. :..--~~.···· A'-c"'"di.:-ambl :.:11 C'._ml~~l.". 1.' ".'c'· -.' ". "_~- .]. "'.•. iuan . Ii '- ~ntu'".-.. -. _ _ . "1 I.~ . '> i ii.~ . ~ • ..Ut. <J. .' ~. 'E'..en c:u '.~S~"Jlare va . ce ·sen..c"'um~'". j _. . ~.'.~a~·eanl. .'.s~..eci artt de deparre ~ifara....• ' ' .""'.. .up'tat.'... aI': ~ &ca'.rni:·. ·v..'..lun san c~esa -. a spus ea °si a . -. .. I. ..ute a.·':"":II: .[-...~ . ....' " '."C'~ftnt)·i:i'am.i' -_':~"~ ~' ar"r ' . " '.. '..". _ • .' .Ol se :'_. .l.<I':" ..' ...'·.7'.J putemic.~ . '!l1"ir'\ ~.."hi::' ....urziu..a~.. - Ifl~ ~_~ -~.' __ ' .' '.." .l-· .xJe·a~e.1::·_ '...' ._..~~ ." .. '!'. • cccun'" '.' " II ill .· C/:.t~:'. _ " .!I' . ··"·t'. o' ... ." : . '1l0cmai1rna m~"tr"e.'.d:.~.-af .ne~glel es~e r.~ M":'" . -' t/'.._ . '~·d· ..'.... '. M~...l"" ._ 1. .. m' +oo· :J."apnns mste "telm~~.eom an-"~' .' '. -:.··. :]Jeu:Qeam: S.'-.l . .e:·p' ·.t foarte putin . .. -. .....lU. .~t1..':." ~' _..ll1I eta ·i. _ • .. $i totusi ceva in mine o ' ~$"na.. . :~a' 1-~.. ~.. .S3..m nou de.U-. 1 01 .. .!.or.' a tot oeea.· A lIlvruUla ereau 0 atmo~.ea '.:. ' . J' .. ... -..:~ll'-"~IIL..j!' ~.\ "~~~ -' ~" .~. ' .'.a~.. ia . - ~ " -. d' ..- '.. ~~j~ !'~I' ."~'.let omu.~ _' .'.. ..sc la .' ..~c. Totul.i' incep:·u. '... rm-a.lu~e.sa: fi: " dur.LI~..:_.:erlaO'~Sl1Ult -s~. .'. ~_ "b'' .." "s""'~a~" ~1 d::-·o·. C J..~ ..~ -'Ire' i :. _." .u/B..'.. i. t.t .~.'.".~ -:V i. ~1L1 '\:..VI'::' .to DI": . ...~l.ci a":' ·c··· u· "t' ...t sa s:mlt 0 nelUiiQte stranie Oil p' ar~J'.::..ta...t. ..erea care 0 '~"'. d' introcit .O .mCl'[ am ~·tillt .J.~'~".' a< tn.d' .. " '_.' c " - .'" .·.'~ .1L.r-~ J(! Iocuit cineva...~.... ..~.:'" ·Q.' .. 'x.~.lJ". .~p a m~""...'W·....+~.l ..:... .a?' am intrebat .-' '1........te d.I~d" al·'·'·' d"'"...t~en..~Pl. . eare rna istovise ~ pu.Dar. . ..~_I_ am' lc'n"l·t·d...€...m. _._:.: C.:.~. .. .VleC'llea ~"'U "~>rba...' .1'" ".atlt: e tare.I-\'_ 6 ! .'. '.' I s .... .~. an. " ~ -. .. ."" fi '.. _ '_'. 1' rtn<' ..' v. .'.·". A -I da . .r.rut" ':l:·'_.:asfat . d-' . @l. rata h'·. :-'_r"". :Ie.. " L. .'.'. . .tn:IIIV L'II ':e"De'a' !?'o' 't':" .:: ..~ .·te~ ~ nii .simta~~oil ..t..':r. ..J.cea 'c''lls. ..1!.!I' ." .. " .::. !Ii' iI faca si camera roai bine sa proeedeze. .~!~ • .~: .ne maS:3. 1-':- y.-..- -... .!' .. 0 -.-.n~a~~ $1 sC9P'U acll(Uwor om~J[U~j i iii - ii. 'e·' '~.'.nu .care seneatn. a·a...~-....:. r.y._ r l~' . " _ .. .' I . otn1.'.. ...' ·~ ...e...c'e .:.~. s 'ms:alnU~. :M. S. idee elara 'inoat.' '. ...jQ. .. .' · '·tun(--.'C...ate~--.' '_ . I~'..IJ.-.1 . - ill' .'n' en" -MJL ....mt. . -.tJJ[~ "~d: .':-.++.. . "..D -un.--. '. A ."~ .e.t~:····-·!'.._ d .:... ... .in "'0"" a nerd-vestul Mexicului...ec~ag··...ate'. .. ."ID..fi' mult tnm.-.l~111!o Tot .U~"" un._• .'..if.:-..··~.- '.:.'!iI :-." . __ . 'i'~-·l face... · 'ce' ' 8......~'... ce·~"·at"·.cuvin.' :.a capiLtat" prepo:ttii .' ":" .. :in~eta. ..I. - • -..UJ. til' .~·.!I'' .. : ':"-: ...··u·an" -. .~ CM....' .tn!..- _'J~ ...tae· . v. ~.'. ~..'.. eXlsta...h't··' ll-.a~· c· amm'·""~I··'·" "~e"::'p':lnn'-":"-:-'d -!..b"...'.iiI... -·..:~ a "ns."~u~mi: _w.ca acea .' • . ~... .. • ..~.a-· a··. dJat n~·a 'VIe:mi"'··.:n'Q~'~' Pr'L.~ e~' '... la . oIl:"~ ..• don Juan . _. iF· . am ajuns I:' QMll mare" pe care confratrl lui. . -. A- ..I'Ir'._ ~.~ .'. - Ii. I '-'.d..es~. '." ~ .'-ti'e'" o'r~11'm:t.. a.. t~'· . ~ .. '.. _ '.:' .:.-.'~ .._."'pO'l I·:-elinl'$tea·~~a.". ' '1'" ..'.-.... IVlt Idm..b" 'i~ie--:' fDIC'.' .. \ '. '- . prnpnu" sau i:. ~ "c.(~. L-:-:- '- rn"": ...pnme . 'c' 01 'a d Apoi mi. N te'sp. ~'tm~'.Re:¥'elB . a '-: ""m" .... "~' . 0':'-nee m ar"e'"'a: 'p~.'. - ..'u eram .eu~.-...' .t '.' " .' .._ ::. ~. -14'~C:' . ..4:s 's:"e.J...' ..o!I:.1.....a·:omll.s...'. . .. I -." ..~-..~ .. ' . . a.···· r"'m~e .' . ·p·. .nt A at -::'~'m!ll ·C~·c~· a···'··:ata"::1 cu ~ ... voroit despre oarnenii din timpuri stttwechi.._ n'are~a. - . .. ... I'.·e:Je··.:.. .~ " -:.:_.J·_l. < ~. A ii' .. .~¥.femeia acp.~·t·-..a ·oe m~anl.cc: . .WIl. ~.' ... -... . ... ~. . "" r .'C.. .sp. '-s-e -:~ :rrl'e'-cO'n.:.'_ c'e~' .. -' . se ."-1:»-:.~c'e. Totusi y_' -:~ .'1' ''.t:q: :SJ m..: Q ".. .:. . " .. ' . care ::l·ac!e ~Q'ua.iL 'e .I:..: mtunenc·.~...__. '"'1t1te.(i'3D··:..·.."11 .:o~.a .. ~q'''It.. ce .!OI.. i . energle· ~l·amn . ' "I" "".' un-re.: . 'b' Ii.O'I~un·:-"'·.'lificare A 11-' . DIQn"lJ.. ICDvtni_"e·ratll. .<.'. ~ ..I _ '.'~...inc:tedibne ~imediat dup'" ce'.L4~C!. :r' . don Juan Be pregatea sa "'.__:__ -~.. .DDt Ml .':'.~.'..tunen'k~ E' .din' ~..U.. ..eanl s~a an ticice "ctP:···'6..rt". ~un'l-J. " . " .C 0 renun\3-t~: Aproap:-e ind~ta c~e aro.c:o·necteaza..IDGh.. _. -.~ .. .' ..am ··~... ~:' ."'. • I • .l mlec'~..' " . I. . .an· .:~." . • ~.' "'b 'am.c:'. ~.... se~£. m"'' ''81--:~ .0 detineau tntr-o zon'a. ~~~' -:-\I'. "r:I:~ec' .·.~~. 9. ac 0""1'0'" ~.'~ :'.statul Su'~'nal" .man''''''m~:''I'ln.. A" .:.".. ··. iI iI·.....' . 0'.'..' &...-Hlttifr-e. _. --'" .' nc tului d e asam bl q.n' ' va. 'pl' e masurQ.".: J:: .ILl4-]L .. .... '.. connrma sa .. -' . .' -....--- • "" •• .>oz1..~ . vortnsem mtre nor.facea-.." I..' .rli c'.. •... '~.nti ". s-o /"'" ''Vd :In. - .U m. A'~ '...: '". .. s.-'lO.~~ '.inde.::ifldesc'" '~a'-:e:'·a"·'· ·am·'· J.~ : '. .o.1-:::.. "" '_'. ~ < .~:"a.> . _..Am-.._"a.lp:tatl:Ul tot' ce ...' _. . m1-a·-'~~~i-·' on.'. _.." ." "~'_' ."..ev. _ iI' I: .. .:..:_ '~n" . ...farfurie' mare.. ~ .ll.. . hID '.Nimic". .a.'Ul(l1c.fi\ . _ .-.~. '.'".~>·~.. . ' ' .). .a e en~e~g.' '.J.. ...lem~.'_"''.-. ·.' ..-" . d'. '. . . mo. vaexploda. .:_ . .-..:.'.-_-~.- III . .-" • •• " 1 1 . . . '.' . C'R:3:Veam '..~~:.~.:. n-· .~-."'" '.. . .' '_'" .·atnana~' .. :·. '.iIi:.t. ." d· 'I' :108. .-".. g..lI1. "' '.. .ena..1 ". ~tlta. .'. .a.. " _ '.e. .-. ta.~ ~ .c:e... _ .' r- I.. l :"._.0: .'-.~ ~'." .)". . 'I' ... ..' !Iii .' :-< . ~. I "1 -.oa p:.": (~.-' '" ._'_ ...._ . .a.PUS Ca" -m v-eCl'lliJ..~..0 SU-r..a.' L.'.~' '-' .._'. .~'~1_:' iJ=a:~lle'"' rre ' e -ecle .....~:~ ".le clon JUWl..:x.~ ~_ ~P~~"Z'~ i:l1 · .' -'. m-·.ntit .": ' ~. 1.t c. _. -:'1 ---: - :_: _:_ !.' ... . . trt~'i ..n ml . .'"r" .:.-...·.' .. _ '. '_ .nu lunp'-' c" . '..c:.. .:.ale.5... '. '_~' nu eX1S. . .. se p... .·~t'·:d" mu·m"wre ~ -.terea... ...'. ..-'-.ii. ".~1 C a.. '. .' .:a: " .u. " .-. .__'" '.'-':.'.' -." -" -.c~are.. un..a·:·rn'" q V'iljQi ~~nlte: ~... - - •• '-.c. _ ~ e.~~ .:.\. 'I -.I!' -~t' .cll·)J. 'LIe"'~:.ptant. "' -"d"" . .~ L..starlQ1A'm" d"ll-m'l..--.~e~.' ~""'II ".'~'< - I:"""'~ b .a:.~ . derenn:inata de Rparipa nea~teptata a Carmelei ~i de inevitabilulmeu efort de a-mi' deplasa punctul de asamblsre fn Iocul din cate as fi putut s-o Jidetitifi'C po deplin.ii. ' ._-.. Ii B" . .!. cc ~~ i]ii I i t'" .~ ~ -_ ." .':. .. ~.' e.. ft' '.(..cm d s'-e'v'a -intfmp.I' • . ...cu petrol sme-am ':8$e.e· $.._. .JlI! urn sp·.'. don Ju an eran ~ "": '.nt.: '_!l~' ~ ~ i·l• • ":J. .: ~ .. "" '. \) . ". .j.... Am:"".se. 8:'1-0.:n. . "a:r.. ' :1'1' .i . ....~. '·~d 1.mCelc"H}l~' a . .. mOlt tot:...'.~' ~ m_ . mtervenl. .' C-" .d.: _~.-. .._.. 'I . f ...- "'.ue 'pma-.Je ~ .enCU·za-·· " .. -~. .-:'"'--- 'di" ''!'..ecteaza Ja . ".. . .~ .f~ sple '.--' 'I "':'_.0.'A.. 'r _" .1. t .:'.'"< :Or" ...mo~:ten.Am inceput s.·t"·.. V'3f. Ii _ . ..aminti detalii de ne ...::·arte sa '0~ia ..J.' _.~l~L h. j .zat la a o rnasa masiva Dupa toate aparestele. .::_ Q'sCu.\.' . d' ~1L..:' ...' stiam-.J]S:Ufs. pro ape mQ ~tepJt«1:' ca locataplsa-$l uwaapantla.':'/':_:' ... '~ ca JP. . '.'..asta amp'.. :~ •...-:f.. ' _. ~ .. .Q~' 'lJ'" 'A1':t:· I '.aga:." L _' _. l... ~.t.~.j!1.. .'. .. . ...'" m. . ~~'U. ..!I .I _ .a.". t:~.-. a O d-" ":.~ ···.'. /"'..It.' .._:_lIJL.':~ " . ·.a·.._. .'~'. <:.".. . e .Idual c. : /.-urll" .i.. -""{ 1.!aCl~ .in n.. Casa parea pustie Nu exista nici un semn C':-. ~'". .u: cum"""'V':.. _' "'"~". - " • . ... ill ' .cu." ~'...i' _:': '~"-' --":.. -' p' -..in. c:"'a.'..1~ u¥ -.spus ea onginea anx etatn care ma cuprinsese._ '" m· Ij':ea.1.~... .icll~ llnpu .. ~I •• "· • U''\...meu..' _.: ~ '.I._ ' ..':..-.". . -. . :ll . ti: ' nelinistea.' Y...1 cuPo~... 01' mal cnu . . IN 'l.. ~. 1 f':"".xp... CU.am ·mo~. .c·wsmu I]'u' . e U1(lS~ .::.j'ftr.._'II~:lVla'l' :$1 tac. .t sa.s:·u.f'.' .~~~ '".._ - ~ ~ .:-.'r..'. .·· .:.~ • ..' .-1Vnu~ .~ m:t""Ca.•...:'.:." -.... :...'''' .":. '~"""'.1'.are a ~~eput. .t0Ee!-ata.p.j1' I'~ '.' -..._ ~...' '.fulge:rator eta miprrea brusca a. .er~ ~C:pJ!~stV... :& · Dan J -"".a ru...' ..·' c'" l"!II ~ .w .l."..' t.Ull!: ..~- _ .' .U mar r.~...." in. .~I.' : ..3' prezenta Sll ~1l\I~ . . .: '".'."..~ _ iii' _ .:lob.. ''lp-a.__:_ If J • .~.I.. e.. .."..~I .~ d:" . ~ .11._.....a fu·ses. sint eu.md s.punctnfui de asamblare._... . e' ....." .em d"_'_ . sen ~ me n..fU:I''"'.~ '.·~· .' d·e.:_nnlt.~ "s:.. e"··ze-· :i . nn--/'. eeea ee snam :~i eu. . "".L\g/f''r." .~". .' .~'.. .11_ \. d...te:.s'.e" ".: ....-~.'~_'...~" .._.' "'" ..~I~~ ' '.!Li " Nn-mi puteam .·~lVl.:1. ll'-·e··'a-: .. ~..'" ...:~J. ::". a sp-us 61.tlta:..' .' . '. 1".'I". ca nne" ~'.'.~ 'l!ii'. .'"ar··nll:~. :.' . -.' .0.""_!:.7'Qr:..~atn·.1.' ···-.·t.. '.atind frnp~ .::I'''"'a·''· m .''''. '~_~_"_' .eeaunJl1~ .Jt·un':"tA1\ . .. de ...: :. .:..~ ~l1fl1mwepartate._. ...:.m:ot'si 'a' pus. totul 1 E.i'U ·p'...~tC.. C:arDlcla.~.. t.'.~ '.'".: "..~a... 'I '''''''Ii..0.'. .' .J:l.. . : "'VJ. .)!. :. ...' •• ' 1..~ -".-::espre. --" . "I...""'-1.-r '-= ~:'.'''' .t.t .&:.'~a':' ·t... :S~'dl..ar mtu.~". "'. •.·uCl3Jn" ~ .._. '". ~. .': '_.." .'...~" '" . CEez _.." .d ".fara z.c. S'ear. 'q...u..exp"Jli'.ut ~~'a~ml () . .' ~\~·.'·~' ..t C$!.A._ .. '._ . " .' Ii..1.a.' avea sa 'e1tpl1ll. .Q. .:.i.&~ ~. .1 '1. iI ...'.. .. ". :. :1'...~.t:.spun. .~.r: ..~... .'1..'~.' ".·' .'.. Calatoria r""'.' d'. .'" . .. .. .. ell... ~ .". ~ - .....'. p~:'reiice ~$.. '.. "'-:' . ..- atit de biiie" a inceptrt sa devma con~t1ent..cme ~ :... _ . a e. .displatut "u .-~l es~ 'F ~~.' 'u'l'1-.ce po-:a'1·~e..ll\.. i'-O~. '1' '-. ....1'1.. .e auzit: 'de: toft c f.'II! .. "": ii .>1 'cap'. "..JL_L ... I""" .. ·m ptnn-u.' . .'. __ _..:/'_.-r-e-si'a '._' "...' ~ .. ~. .>.Zcum 1....··.rna.'. nC ." .'._::_: . f ' - ..n .L.l'..'..". _ ...sa..o-I!o?JI" cl~ ".' .'·:'c·-~' "ft"\.:~.: I· .".' . A d' M"'.as ·m. '..p'. Omu.l.e·. ". ... Ima. "u't' ~ "-"'~ :-." : "'.g'IQ.~. ..-'·'· ' ' :r·' 0".0CUi. .I ~ ~ r ~ • '.·O··cr111i} -..~Il . .::. ~.... r:\lI. ' 1:: .(II . I 'c.... .'.U..'.' ·..S." __ !... -:.'''S7ar. '" ~.em· d 0":': m. DO'DJ" ..-.. "' '.:1ii!'11~iO}5.' .'t '.. '.::. ' .m·a1. ~. .' -1'1' ."' II' ......U.tn·are :IDI~a:d~. .a.' '..A'· .' I:e-' C ~ C~.. _.'. _' .~..'..~. - __ .·t'·. :ua.a~t~~'~~_lml':are" ~ ·se gi\ses...' . t·..d..-.S '.' --.L:P.if!.'..J:gIDa'c'e.~.~ stiam <.. . " . -~~... ..'..'atlta de intoarc~ la snrsa f:-: -. . ..·"t-:·It···-. -t1"t" ..:_. _ _. I. ':i"' • '..lI~j_-apierdut legatpra [p:eascti 01. .... .. " .- -e '." .. 0 G1ipa..' . mlEsl·a din . _ ':""~~ .• ."":-..:1 }" .OLeeeaC~eXl. 't. 'lrIL_.. .-. '.\... M~a sfatuit sa rna obisnuiesc ell ideea revenirii unor astfel de erize de amtietatej ~-. . --..':'.. d" '1' "'.den J'uan" '. .... :_..":.! 1 .femeie a intrat .". ·. '. . " ~.speJ.' -' +".ro ma.' '~ '. . -' ' . '.' .pl~r" usem $1. U I iii ..: "~~f.'~.. e m . -w···. ' .a·~mag.. &'.~1..

. ·e:·--s··. 0 data.jj ....y " ·:~i .' '.'1 •• imp ~ .8< ·ar.'t'a~":l 'a·'.: . -: tu:lui de asamblate din PQziti~ lui ob~uita rezulta intr-o in...-. :. ~.: f 'i: ••• ' ." ." ".••••• '.neinteles.: ·'·-d--"~··-"·.. .a "~e imag. ._~.i"a_ .u~. :.. hipta nu tnseamna .a··t· "-.plql tniQul~i Id:eju'o ... " y -". rmu1" tum ire.' .._ Gtnde~·te·-w":.... ..f-a lipsit pe om de puterea lui .·.-i..Qd.:'.:' _ _.'~ wGU... ' ... J" .l. "-::t.P:'~are unPOS1'b::-'~1..'" . ei l~ipierd autocompasiunea si. ' .:.:n·~.. UI' aL..~. • ..'" •.S:affi"" .' .to:tl. .-..·'~ ~._ . •• J • ~ ' •• ' • __ .lIlilor in mod rationaL.'. $"'>l~ t··o· 'cm~'·I···at· r.nan ~ .. ·fi·~·~·. ". unnlare~. • '.t .g. 1 _.1'ml:~ ..mi-.e . -.in~..·s. :' ····:·s··· y . . . ._ umpuu . '..p..'.atl fac..• .iniaginea. '.8···· • . I' Co" . 0 :s.. .. t'-'1 _. ..~ './.· ia sa te d··a'·-l'~ t al)i ·t':ce··· 1 d··.eX'p.. l sa d"l'·.: 'el"~' .man~.-: '"'~""-"I' . '!Ii :1:. 1_ · .. "".fI!Jl1. . pentru un lupfi\tor..pnn8ese~ p.' :.~_ to ·S~·~ e"· :. . _. Q~n' ·'t·.. !i:. '10 ~a 8@"de···zvo:··. .1 Mi-..an'...''.e.'..~. forra Unp0rtatltei tie s.'~ ." .·~. ··.. .. "" ..h1':li1. s.:. ' .. ...-·e· . ~i .·. "'"':"'''''''ml..un~ de :as desoone . la che1n·erita. r.'.a.!-.. ~ .a.'tllt1~ Ifth·aspus ca e 1 nll avuseseru:Cl unp 1·. -~ ." :i ..I - l~·a:·c:..~.:·111i!!>ton.ma sim.~. . ~ I' . ~-·tllt 1····. 'C" • • ....nla Nlogales.'I!! ~....4p>~a.a fa~utin thnp ce ·s.~_".S··._1it"~nn'. ' ••••• ~.~ . lao reflectarea : ·de sine ~Y. ~. ....'• ii "c.. . ~ '.. . In contmuare -!"'. 1 ..~::·...p~.severa.e rn~:' 115$·DDll1 .......~ anu~e. "" ' '-. .'.•.:oj' 1'-· c ·Q'~e··:' U&t·. _. ...:..:'/ij Mi-am ."._ _ .. . •• _' '. . '..' d.ta.- .. ' ...: are. '. n :..-'e".. .-" ••. asam-bl'.x·pte. '-!->a'. . . .mentu! $i S'a i spQn c.~ :_..' d. . \l'raJl...aratul . I:e .ilidemnat (jen Juan . t..". . "'. "'6 .' vr . . ~ ..'.t in ·Ao::-.·:i3·'."_ lDC..' ..atn ·amintit ca..' ." :Y' .· r.xe~plu~ . ... "'_. ell ea.· le<·88..•La n·c:~:~. "ri" genera.. Dupa. a~I' ._I~) .§care '..:'.tlmpo' .. ii:. _'._::.C1J-_'l . :sursa tuh'I'T"lor .tur.v.-"" . . ~ ..experientamea din....'.1I'i+~a·u·f.rs~ ·a tot cee·a.". .. . &CopuI principal .. indi vidualasau colectiva.·a' : a' III···n. 'no .···.v.I.. '. ". o~t. d·ll·p. . tm~'.~ " ..m.-.. A. · a._~A."O·'4.I~ " .' '..L'il" 'D" (d' N . ~_. J.uiLQ. or 'u:P :e . pe care in condi1ji normaleas fi socotit-o de .isimulat!t. Dinaeest motiV.~.I . ..' ..' .. ... HI' 'a·-· re··'·pe· ".-.fome de. O· ~.'. Arata mult inai atragatoare.m·e{~.~··rln..__..~ a' 'n ..." .ll.:i. '.!-I. __ '..'p-ttnctul do asam~...ito. e " fl' .l· . .artare de la pre 0cupare a exeesiva pentru Eul individual. S·· 101"·0.. _ ..e do J"":.' de.:1.: '.. :U.·. ered ·a·""" zitia pun ctului de asam blareI.. I__ ~ i b.. ..deaupa ..~ 1'!l!a". '1" ~.Asadar.p: '.•. " !Ii " 'I" .' I.. - _ . .f:.. . .~ ...- -.~:ler.. VJ. ..·. Apoi a luatca exemplu .di~ln... .'s···in·m'll1A.. . '.i""'~1 . "" I. ' .' ":" . vrajitoriistlu ca:~ de mdata ce punctele IC)f de asamblare se mi$ca.:.. . fusese vorba de o·finara cu e..'~ri ... _' . . <. J'. · 1 tattUi d·e sirle~ s····pu-s·· . .~JLU:.~.1 es·e Cpre.J ~l'\:. d':~··· se.entor: s.. e.am. ~.- .dep'8rtare.orte.abila. Prinaetiunile lor practice.se camp.care a . Pentru un Iuptator._~ . ... m-':a..-_' •• __ • _..':" Ca .··>1..f'6 d':' sm'e c~ . ._: . ..a.Iar"·.3'~' '.a punc.: tim -:. ·. 'u.~r-lsera '~::.. )1nl aparea oarecum sunpua Ii!. .'..... . . t~i .. :.A"1:'..' 'an···· ':.. ~.. . . <.:: .. : _.J "...__.... [ +'"li¥ .p': ... .... 'n"'-~ I tat ~rr l .#!!t.se un in.. . "iJ. '.....'.c··ar.' ~.S:.~.. ' .Co . ..~' ~>" :. .U..-. 0 caractensuca....'.U_l .a .. . . d .. __ '.... .'. ::_ ~::. > '. re.. tJ .in·ea " de _ sine "..-. .. ._.tmind ca vmjitorii sintabsolut convinsi cit prin deplasarea'punetuhri de asamblare dirt pozitia lui obisnuita realizam 0 state care nupoate fi numita deGit netnduplecare. 1'- - ···ta· - .!.__ i 'H ·U1lIe".-:'1 ~'.-.~are:..'.tial a~'.. 1bt ce intreprind vrajitorii '.~:_'_l t·'·'·1 t'·A . '.' ..se· apolO~t (!~ape lipita. este (]~..nmatl···".memorez mO.'!e:'as· .. fara 0 concentrate maxima asnpra imaginii de sine.~ :.. .._..t~~·. ' .:nagualullasrdntot..eea$i diInin·eala~ Cind luam. '~.. '-"u1 . ':' . . 51 .'.. :.~:.o'nl$tiin"fa~ ~i~aGanthuiat-explioatia.<·t.. ... .. de la consecin't..-'.!(:T'r'a'"." 'ioi ... ''' ...~.•• .'..i':a~ d··· p: e :·:rne: ··tu· : ··e·· a'·: nn~-. '_. c·ar... '~'. _'.~. '...a.'c-p···as~". _.C.I.. . 'an""...I... .ev.'~ .:..··~a.. .·'i!··I':"·e·· n"··.. t· ". Or. :"~ '_._:._..._'. W(U-. ~~." :' ~- .\... .'':_ '"." _"" C ..'l(a la $u. _ . '... .atorita d uan~:t~'..m e· .. 4. -... '.l_ .h'1I'l' I' 1.Cllu d:·. _-on...1..t··'~ ucru.u_se' h·az PJ~ ~seamanl.· .•. .' " e<s'·e···~°~'.'al'~a~J M paciea 0 aJIom~Je~ . 1'1.H'lo·. ·..~d'jiteam'.• . (.a omului modem..:_.on r'..importanta de sine' estedoar autscompasiune d.1. pr(~pllU e:au. . .' om-:rU·· 'l'U<-li'~. . " . .Adevarat.__. batirtd netabtlatoare en talpa in p.. .t...::1 ::'. "_" '. .atll. Iupta .acte de . ~ ~-'~""-' talita. ~ D'ar ce a·facut? a insistat el..lilde~is'i prlnse$e pamllimgsi negro illtI:-Wl cae pe cte~t~t Schitribatm tusese remarc...1 ·c·..' '....~-._...< .fieste cu nepu~ sllrSi planifice curs1I11 acp1..u!~'nu' 1.··1 t··' om. . . . pma em d'. tult .are..imi . '~un.asiuHP:a :es·te aa.a recunoscut el.. . '.' '. EXtf11ieatialui.'" h ·~Ptlll~. . a o..lWl-. I '" ..-:. vtaJ..!i!!I:... in dicere.ul'eta· 8 irusa v'altlUioo. .cn.-..~. Ii' ~ !!'. 'tnai <lliatnm. . " . starea meanormala Ide Ic...:ntC.a:-.ta"~'·:afl-f~:~~-'~·t':'~:.il-" : ar .:.....--". e'i.I..:e ."""I.~a.:_."'.·t.. "'.: .."...a~a..08: Ca.$:tePttl III! '" "!!. ••••• "~.reIl1e· in ...~ c_. ·"....' .al eail luptittoriloreste detr()uarea ~pOl1antei desme.' e .d...du[ eel '(l1ai eficient'~i totoliarn impecabiL eum..... td"...P'tra·. Ilc. tladu.... • _'_ .... In tUhp ce a$tepta. __ '. ~!. . de mine.. mi se parea perfect V4l~''"'·.' an. "....cursuI cmplJ. Dar.amihtit -ca in.•. eli tradictievl-am preeizat ca rrm spnsese em dva ct pentru un va ell . in m_o..' _ c' : "" .. ..n.. • 1 ~ ~ .h 'nm·.' A·no·· d·'·. e ..a_la ca Qrlc..~e .·.' ":.... '.~ ~ t ~'. . _ ." ceacare race em omul modem un egoist uergas.'V1 .f'0p.e lUl..•. spun r ...+~ Do':ll~'Ju"'~' a" .·A·.nupo:rlafltel d stne: e'ste._. t::!~d·· -'.'_' <.. care continua sa persisre. t)' egatura nu poate. lata. :.1" d" A·· ex:P"... .\4.c:elexis.' 1. '••• F ' •••• ' '".__ . . in.]U. . ..-~... . ' .on..lun..exc ilu :8'iv d '-' . -."... .' •• __ ~ ••• r~..c: p: ..ea~.:. sa fac 'comanda. -~ .~'l::. -.~ n'r"Wv _' " . •• . m~'A.prostie sau violenja inutila..••.. 1L.··· .'.. 'FI :UJl. :._ LUJ. ':e.-:.: I' :~..ac.·t· I. I .a...• _' ...C. "".."....t~~sem..!! ca. : ......du'~. prezent. ._ datil angajata -'8:" ~II. ~. .~ Tbt ·ce~mi atIlinte..ea·spiritul 8:a· decida asupra." tn·.~--- .'~._.o:mul cauta c..' es·-t·.twa '. ._::... ' '_ .. .".·Acellobie·fZti:v eram eu. • "..·:c·-:ea': .' aliz· .espr. ' ..s :an 1".....:_: "_ .·i!i·1~i. _... lQ.e~o··:·rt··:···a-.' . 0 fiinta pre~ na" .V-..._...' ~..sl. ·1 ... .._ .. con..in" '.'. _. 'A..~~eswiluc:nt.. • ~'" "~ : . d'r.'" ' .' .~.. 10' • .- ~ Don Juanparea sa-si fi indreptateuvintele ~igindnrile c:lb:e UJl anumit o:bieGtiv.~:..-... '.. ...·..~. ..:.::'.. 4' '" '"' ..·15'~. ·' .c. 'n Mi'" .-...'-:' ca vraiitorf '. ....tico·las. ~ 'I.· c:': once .' ' :"......punc-. "."~'~'. ".' ..cea: Gare~i~ .-1 .._ •• - • "J - •. '.:g.. .- -- ..e..~.. ' . ·.·o·-~ei.De e.z~..lQr de: SIDle nu rnai poate fi sustinura.pus. .~ - '(!..:...'--1· .•.. Totu$i"'0 ~. .. ' •••.p'" .pl .._.' d·' .p. ri _' '. teveni vte.'._"..' 1_ .i'ta.U.·.. ~~._-.. om c 1 tatn AIJ'~ t~ mine.il don.IS.>.. ri!.e tmi amnc·ase meniul lsi ramase.':.) ii._...-sc~.st :lJepo1i. [Ill r..z.de .._' .ill JI .l.I I .'."" ._ L:~~.pO... fj\i'.-.e·U1···.e 'Sine. .'.l au Q nnportan~~1d'":Ies. +~" dLe Sll"le~t-... -... .a.~\ M-a m.. --'. · .0-. ..:. fn calitatealui ae..-- i i! . :ac~as eJ[. 'mic:u~ cl~jlJ...< treb.. Et-.-.:. b··II~1r"ele~'x::: a:·''c' . . . fOlarte 8t~jenit c. I ! .. .au mvatatof. Eu.... tara aeeasta.. ~~i ·co'Dsiderii e:'a~ este J·'aln"·. .. la.~. po .'_ ': 'c " . " 1 '.'" ... .-_.sie".... ~<.. Ce .::. nl.-~'.~el··~nlp···· i Ot~ --.i.ru an dreptate .• • • ~.-~.'" ~ . "" ....-..'"~care.. _..r.._ •..3./'J. i .eQ~. .·~. ':. _.' • ~a·· e':_. . " I.. ··d·'' ·a?1 l ~ •• ... _.a7·.. +:.' .. . ..~.spns ca era.. (lO'l.so~ '·1 '.r:eu~e. • ...1·l~l·t·.-.". -.t·a··-·.. :. i· .. __.... ar e··x.. ·ec' -e' ·:~·ti:!Ii drep" ·~.'1' :. oco"m:~ .a.p....' '.'..""'.:. irnportanta de sine. spier.este lupta totala trnpotriva . .JL..:.' n~a! ..'Ii:).e .'Q._"_ .... >.' blare reprezenta 0" JDdep. 0_· D-':.demnat S._. "'i.er~1a pace. "'. a'-.li'rnlnr.' '.....p_. ·.t··.~." a:' g: UUii"1 ·l· ~ ·.r.. 0 clipa. l:5.. ~'.....sc ··e·c~a·fo. ... ...I < I~: 1 I._.-cumem §~ a an:allzat~o pas en P·as'i'A spus c·il·unn'agual._e' Fe< ·area aces.-'~lJxeZle · I-are··" .··· ..~ c. ..." • '.":_·. .propriului. zorindu-ma.a .. . :..."[~ :.sp.... ' lAa ~ QeD lID.u.:es...nenoro·c~'. -'" ...." .

'.-10 _ ' m'· -re' ·e·c····t··aru~··. C41auzit astfe! de el... _. !ii. .. ~.. unna sa~Inl . ..•. faJ'--'~ c· ~'-' p'unc~~ d:' ij.._e1 ~.~~.... .so... obi~'n!uit al __ • .. am .:: < . J·I...'~ 1 i "." .-.'U' m'·-.'..--...' l .arnu. __ . · tei 'pr-el.·:amn:··· .1 -'. '... _-.sesem s.~l CO~pl:ll~ d":~ g·~. :i\ ..-. S. :I.~· ·N:····· e·.·.. _... ..:"'". ...7...az .:..--:.... Se'prezentase.. .."...0.~''''"'f..'" .. ·..·h·· ":~ ._ - i~-i '.A ~a:am .·..'" .. ' •.' i."'"' " ~ ~ _. • . .::.:.e ~I' JlLJr~!p.~ PtU.~. ..·o~" . .~ .. ".on .eGi.• 01.." 'I' .lu.: .......I.. .s··"e"'Cl. l~' '_ . Puteam fmute bine s'a~mincep cautarea i ... . '.4 '".. D" . &':'"' .eeare.mul m v···· a'.._"~'.1:1.. • .. \0...' -.ot..u"pl..' ... ...ii. sm.i' ..:. . i : .....::"' • .' -a·.. ):.. '.·k..~"..d: eau m.a c. ..! '-..:....1 "-_. :.II ue . LUJ.. '.'...~. " ...-c'.•.' .... '-...~l cate ·.'. L•• ..1. ' ':' '.. '... ~.-"S:-:"U'" A· ·· F--. +1':.. "u.. .. .J •._.'..._ m'UJ1. \'.J'"U ' tun. s. .. si tran" ·a· y.... ..' . ' . ":. C'·.-' .. . 0u.... _ ....d..' _v. I.10 enpa rna btlb .. C4!U~e _"h" 11_. ~ .. .a... :IU r' _'.." ~ ..m~~ "'b" . ... fa d ..Ad:···.t!.··'pW.... > ... ~ 1I' .t1.-:~...I~ •.·-tul .' '" .-_'" . '['.-.ev.·M\~$em q. ":""'" ('" .':. 'J I· ."0=" .""!Iy-.. ·k"'1..0 femeie vir.1...~. c..-. ~ 06-..'..... }. .. d· .- ..iII..:.• _ ..._ . _ . " .-.' ... 'do'n ." ..'C~ '-"-a.-. Iuupa c~ .' .. ar S.. --~ t.. ...· despre remuenr d" oras.·Lf'Ocu.o: m ~ ·0' ."..~.IJJm~"..all. care "e)sp'enasc. ~r.. •. ~ . -.' sa.._. ..'* .>·I'" . in .: . •.WI: '~:_".ung.~ . ".. _!!! .~. .•.....are ·D··....n ~...i '.. .S@ . m~aJ .. f'.~~:Rse. -" . 1"...• .-eXlC ."-I '.e m. --. .U".. I' ~:-". ~ 0.·c··td'··e·· . meat..c··I·· ". -.• • • . cuno$teau vree femeiecm...>.e-u ..'.:a ~. . _ ...t':·~.'.R J:'nan .. I. '.. . I.. .·::i-···'a··:···'·C··:1}1i~·P·"····ai··'t·are·····:·..' -. :J ~. 'S" p··-··'u" ·s"'e"s· e~ .-. 1 ' . mchipwsem ICa..tamQdQzla. '1"1.._ ....l..'" Ca. formareaau 'fost semnele date de <SlJJit.C~(\e'u.el.'.." 9.. mamere."....' .Ii)->...erv..JI "J'" .. 'd·.. 1/.. -· ..· .De fapt.--..'..._ '~ '~":""'_" •.<._ m. 'Ti ~ . '. .····A. IDan ">~ relens'e· '..." se . se .• c.limbai foarte :un~. e :·. • .' ........ ~ .._. peJ.·· ·.:-.con...'... '..ee temlin. .. :.sin·e..'I-· N··:-·um·-~·g~'c·"J!'!<m·"·"-·d"comanu. m sf!:ptos:pe d'.rica oa un man .~ spu:se'. 1 . ". .m0'-.. .J1Ut~··lec ... n. sa..0.-...": h·"u.e:lifar ac·-olo . a.jI! •• • : .. . . -. ~1I""ii"-.~. -.....1 ~ 'p:un'I" tul-."'...·a.~.~~ .~Qit..:::-' . ·-.."jj'"'t:e~·l··lid':e·-. ~ _' I..:~'.'. ··em··.gtoZl$O:-... • ••• ... vorbmd despre locul lipsei:·_'. '. 'I! 11""-. .~ '""t -'.. • <.-.. (." 0" ····I'II· ··to· :_: UI:..ne.... '-It··~ .Le tntrebase daca nu. < -.':"a-~ ·ffi'ge:::·. J-"~'.·"'~ d·~j... _~~-".. - .. -" :.. .~~.. I. -.. ' ." .. ~ ~. ". .. . ::.le.-'... mar-:tte ~1 ·care sa·.:... tent10$~ -lQ matene de frumurete'barbateasca.d..' "'..-'.-:(aslnn!·e~ .. .' .~ '. :~'. . .- 'II. d' .._~ ... ...~] .~~! :m~'-'c"bi" ~p ~"-.i!J.. . Dt:\n'" J'~u:an'..~ o. I . ea l'. .I. . ~"" :'...._" S'- -- - -> -..~.'a ·este' c-ontrariu'l auto. ~~-....:·QlApasl~J. ... ca g:c!...' • [< •• _.. _- --~ ~ _.' ._.. ....•... ·s'·-m· ·e··· N'Aa ···'U·.. insQ~i I~a.. d-' ...1 .' .·"".:.~ ~. .-..)e'l~ .O_tl cet. -'---"..1' _ .<"':':'"'-:':":' ".~..U. "."' . .sm'Ica.c'are .... . '. - .tl!fi' ... .:>~ 'I':" .:... - ... '....cusem~·COID:an!. 'e~. ..~ .' ~e .•. ... nevoit ~ .e'in...__ 'J" ~. ..Ie .'" ..5.E···>a·:JLal:!JI: .. -.:.".. ~.f.' .': '..' ". "".. co.'..l'i·' ..:.• . 1ill W"" rj. recum ~l b'an..' :ornIca...-- ••... -"t'" .... ·..iLpurt'a:toro ... Sa'S~' ..' '~~. .:.-.~. .'uail~ .. ..~ 'i m .:.....::.1 d. '. ·. mare. cat apu.remarCaull.~ '-. In calitate de nagual. - - --..:· .. tertte· smt.. '.I..:. .p..-:. ·meu de c·u'tnt~· '.:.:·....' ..:.. -./ ~'. 'b v'· '.. 1- "·. • -:. _.•.mi-ememtntitcurn don Juan.: ~ e-. .t. r o sQPe. ..J..." .'. ~ ...~ '! .'·f." . . "':'.'. ::..C·ne..'..rn.. declar .t.I . ••• ~. l~....~ iitie :!.. .'. st~Jenea.. _l..~... Juan.~all ..~.. -All! ~.v·.... -...~ . . ". -'. "_ -'iIi • s~am. Igura..... .... .Ad··· __: .'.......: . detelmiila . .1..'-~ areursa~cu n~ta'~l ID!. ').: - .~!i [Iii!! :J' -_- . 'h. '. . • '..ga-mi faca cunoscute intentiile 'spiritului...i'.>::.". Aeela a fost semnul. " .' ec:' r . ." . ..' .: . A spus ea. '~ . ... '.~·'::et §l 'tre'" ..•-.-··-::·t ·-··· . .-:'."... _ .. .se·1~a. 'O. de la masa alaturata.. ~ -.". '.' -' _"_:s··.. .- \..' ". . fi: . ..expIicH. . v·... ..... I" lecare'letJpa fiin" '.d"n-I~:'. I .._1 . .. Cq."-.. . . ..'. J •.. ... Fe-melle fac'usera : ].' . . " . '\if.'.. r -].:I.:'. ~ . ....'.... 1-" : ·h-·· i.. .' ~'..(IJni.~....' ~..""1 ~'. . '" .--.-" " _ Poziha re'llectarii de . .' .:".• .. 'olrheasc4? :i[ mtrebase v d''on J' b:".....1.~: .. ''.··.. Sl.. '.'~' . .:... ~ .-. _.U1~'.:...).:'.'.' . . .'. "3 iO.. "p"'r"'o': a' S·'t·~Adespre m I ...··.·.:" .[1e '-a. .- III"'i...~...-Lem .._.. bn'" -'b·.:__.:/u..'.. d···· £hr._'. " " I .e.1 " . ..~ d:"....~(ectnQOllal cmd Hill " 00" fa:.. am.··o'n Juan . t·r.n Iuan Durit ate.. fusese .~~h.utsem Dn.. ~ ..-··..~·P:"e···n"··tru-·:···· c·Ji..' . me ·tarora $.>. ....:' ~". .1. sa .~·1·1. . " .1. .:'. vr·:' "e~~...ste. :~t'.oment In .. . 11.@ ... ..~j·facu't dar tu 'nn /. ...A. datorita aces .. l ..-~..·· Ih~!~.' __ ~.' -.asem'.deJ··un.1. V'Ola sa ·:ac·~ e m" ··:'~~:..'.. ~U8 - ea din..~. : . .~ :.' J '.:. -' .lO . :t··j....mu. '~' D'e 'ce."~"'un··...' ~ . _.a· ··_a a".a sel.:~~:.oa : ' .Q\ .:.:...y . ".. ..' ·...'.U.-' ~'. _ ... n' fl'1' e:-···"ore'-..·m··' . '.~. '. .' ~ . . ~' :lJt:ev·~.'... 'd' e._": ':.'..Qu . _"_ 'hi!S- '- Aii. .:-." . . •.'.:.' " .fus'es'e. .are~a..8am..• ' . :.. \' C... -.d:-.e·'..cer· V'O:f:lO.e •.numarate on ·ca. ... c c: .. ._" __ '".m.--.. :__ _. practic.a~··IlllReare ~ e·~I. -. ': . ~..'9lcea 11'.·mo·.':I"'l~~... 'S··IC-·::O· i_·:·'<.. mo' d." .'r'e· :··S··v··..!!...- C" .". Apo! 0 lilttep'ase'.t . ~: .• Ella-.:.."'..•• _ A __ .: ~ !t.'. ~ ...mi&ul '.: iuu. -' -"'- •. ... I. [_ •" ".:..-'' '~ -." veOlsem m ·M····...:..ea etti 'bille" fim·d. .!: [. _':. .".1'1..... "-~ •• . dee .0..d ·up·le· ·ltare..at1S~t:acatQr~. : ' ~-.taSn.. u.. care-··.".. .tnl. . acusem.:-. 3~~...~~ ~hll:::J-..=- '.·· - .f!o.C.".I .. '._at fi' _. ." ! r if'.J~'.. ~ ~ . .ll. 'ii ..' • .--'- ." '_-:~'.. .'_.·...1.. _"..rrre· . • .-' -' t· ... .1.•• "'· boas·'·· ...Jt . I'..se·_.~ • .Aeum ·i~fiamlntesti? m -a· tntrebar.'~:r'ip:-'lll"n..i\ ".t:~p~·'l-:~' ... ('Rig .U.:. ... primul lui gest In ziua ~~a.. .~ 'il ... rI'... -..·:)~S.' ".:_'_ . '_ ... "'I . ". 'uo"' e-. • ··1 . _"_ - • '_..spusese "1" ....~ d'·· . I ::are..Ufi'S.. .. .'· ". ': • '~ •• " ~. . "_. ....: :~..ruzime." f.are·:'"_:·.g:-.'1' I' J 5':-..·.. ~.. " ... . . . d~~. J!Iii .' .. ·"."C •..-. reala'-'·"·cruzun' :. • .-. '.-".. .:.....:-.tia.. b'!":" d'" ..sp~ses-~ C-fl.Era absolut neeesarsa 't:i.-"". 'II. '-..'.. ... .f!i. ..-. . ._.a::__" sin o11~elesenthnente· ·exis~~ ...·.upat..-.... :vre....':' '_. . dU'p'a .'e Pentru \I'n.~.-..'..sem .. ~"_'.~· r .C n -'....' ' .: _.~!" .-. ' "._ p! ..'!I' '. . . npsa r :e...:' .e ous... --. '. [' ...... 1 .:..-:IIi'. ":"_. "-' > .. r...p 'ii! A.:. p. .an.. ~":-::'" ····1·'· m"~ Ju·-·anc. ".....nc.. .r/.·.!-!LQJ: __ .~' 11'. ".' _:_'J.. .... . ._r...etsoan. '..':.mexican :american in cautare de diago. ...':.~ :J. '! I 'I C' '0:'ml~l'~=~'l""un-e _'" c.. J [t . :-:.. J" '" . ··lal·-~.'_''fu.... ~. .. a p-::...illa ." .:~L·-i····· ~ .vm. ·_···c ... In acest scop:.... .':.....I:~MI·J·V"· •.cun· ita. .'·31.....ier1~-..mm:cam.":' ..me... ·'I -'. .~ .-~e· b'"'" ' a:meIe:al i' . ..' .·b"'l··. . .'. _ . ..:.".e.....locul.' ::'"1'-'. ~v imi spuse .:' (-~.. mOW. :'..e·:·· ··s··~ 'e' sa' :p:baseasc··a .... m p .. ...~'_.. '. ' •• ~ J - ~.....l. . - .'. •..' d··..:e trme$te ..c: -.--.'.d'" p " .~~ ope .... .' iasiu'nii <sau al '...··se· u..LCpe ee Ie uoua~ lemel si-i recuse .p.-. . . . -J.~. j~· . . au. ". ..~ '. 'ca sa .. . ~'1:11h:~ <.cu.•._ . '0-' : . .~.>:"~ .'. ..' ..·-..··~t·-... • • __. ' .':~ .... b f' t '.'" -~ ·b··. :. .' de compasl1.· (.1 .al m .~ J'I ·'an.' . • ·1' . Fe' "m'R!iI~: e'" ·n' .. . "'...ses~m.' .' _.'1 a.atl-e.'..'~.g::asesc. .·..~.c: -..I·ap_. b .... . ' _.. ' . J_ •..' ' M".. ~ ···'·. " ..~: c·- .t. sm..am .·.vem.. .·'.~eel :'moI11ent spirittilincepuse S'a se martjfeste.. . ..'.iIL . ..t-..-.-. ' .'.._ ...".stita. --'l' ._.e chelnerita daca era om .' ...'.a..... r·:-e·-· .. . .ra~1.J...~. J" I.-':'-.. ~ . peoon _. ' i'i.' ._·!i!-·-:. s 1·.o'n Ju.o···n ·..eom~:~...: ID'·orsese: ..·o····b· .. I .. '. 1 " . -.-.' '_':'. Am discutat eu chelnerita ~i cu ." O···-··'·.'.'-' ' ~..J •• ~..cer soeat de ..:. • '~~i~. vetae:rea. c\asa .'·... 1 _ .....-.._iU .. [_ .as ·t·_B. .s!eamn.'1' '.... COliltinuat !d. 'Ii'. !II' 11 : .. t •• . _.lP." '. .c0 mpr ._~ 1'1"' .QI!...'.-=..·LIll· . .'._...··':-. ....· ...'-.lltr-e'I'ase d' '....~'C~rl. '..llller. "1'-'.:a . -:. 1 '-..'. ...~PIUS .oo~Pi .d'up~lecar:ea'nu In.' Vtajitor. "b' ·til"···.An..1:: ...~I ··. . I - --.:-es liij" c. : g....Qrn: '.:.nci a spu -... ... .. d.nmase cu 0 -:atrinica.' . ."" '.~. a~ 8p. '. '...~ C".... _ " -.1 e:pllcase .-~. '. . .t1." . -..'ui'an: ·S·· ..' ~d.~.f~· .sel LIe . .wl.meu d'e-:"~~:amblate:a·~'tins.:'.n-'.)1. ·.1 . _ -. .one:..' "-.'.•. ". _ I l. :nu~l Ia·~ipie el.un.:. 1 ! • •...' .'1' ...1 '... . . . . ...~..se·taGu'] IIp.a.' •.••.....'1.' . ~Fh.1u cbelneritareea :prQSt crescutl Conversase c 0 'e'I'e' I: :m' . .." gumc . Le snu -.

.'<:::""...'. Anlerg...•• ..:iii . . ruegm": ac. . . .. .El a lJl. ~._ A S"'P"u" c'···. .\'. r " .:.if.ase. 'p:' . " .• ~ .·[a·am··:1 C" ".: • Il-i ~~.\eq·aLa.area . •••• ... e ....._.J/I. .... am remarcat D:'Plitta ~imai 'iAtunecata.Zl n' . .. _ I•.d. . . .:: .'.-...:. mlllA.. es.. v _ _ ...a·"· ..' I":' ....sprl~111~1:·~S_.l ':... . . ...":: • • .U1 d'· ~-.m ... ce uream Q:_.._. . '. .-:: .. te ·. " ..-. ..- ..'1' 1'· '. '.'..'..::" 01. .~ am RJun.' . :-.• :.V'!:U .I. !'-'..: .. El s-a declarat de acord €:a." d-··:·. ..".cursu.la.-. I 1111P' .1- __ " m~'~ c:"are""':""'p~:··un·.' ~ .:-:~..P·:1'"'.:.• "..~.LifO...~t'.au aevem [ non-arran uricon fu ze.e. ..'v~ehlemen'ia c.. "'.. :'.intunecatA .•.... . I 'iI: Ii '!'-" -. "e' ..'1 " ''-Jsem. ·e·~b··..' .--.p- "am:·(: '.don Juan m-aaiutat sa . 0"""'" nuoun ~. c 0': fO~':"nn-"" '. .. -." ..ea .I. • ·t·· .' .' ne sa ..' .. . _ Am petrecut 0 noapte in locul .: &0'" : . .Sing' Btu: <.' ·-tul' '~-'~~'l1!.. CERINTELE INTENT'EI C"'I~'R--'D" SFARIMAIREA O'GLINZII RE·FiLE·'TA......~... -.'..~arn :m'W·epl!...~..·-taptului ca aniin-:31" I Slttt cap·a.!!Oj. nu.' .. .' ':.~p..... .ill 't·~·" ge "1'l1't"1oam:" -.~ '." 1... ••••• I~ I.. .>_....' . _. ."' •...l.I ..~ ..munte·~w d···· nou ~-l s.: . _ ·al:'--·I·· _. y. r=-:.mm_. .·d·~·jJJj.'_ P"R"18>'" a"p'" roane neagra depe ea nu-nu u..:" ~. :~ '.. ... " . do' 'lam d.._ . .' '.. ~···e'.'.: cerea plrere'a...11' ...Z1l.~.: '~"""" " c "." .' .... '. 'i!.~_.._:' :_:.. 1 . ." ..• Ii' • ':..LL fi<1_ C·-..Ui.• :"·_I. iii S' -~: in" .- A.' ..~ ~:'. A.. '-:.1. ce-. T-A.·. '.'m··'" ·· a..'" I i: =.._ •• r.' ' I!. .' ~._ .. :ii .-'' .A "'!< -..0 .' ....• ' '" :-..· d.Ie 0 I" J·esp···'e· e· mate VIZlr" .. ·b"·l·· . z."" '''i'' "'I] ~.:_ I I~· •• '11 =. III r .toarte O'···':"n·''lI. ".' ._e. 1"' d.aUI .~ill~~~~el.....V.. . .. _.. ' . Am 'pr'Qtestat ·cu.' .:1 :' f":.• .-··t·'·-nn~·I·'-· s:a:~!vad lesp~edeaaceea inttmleoata. . '.. ' ia2/!i In timp·. '. " . . ." .• • .ma ..._.-... "'--:'c.e·•.:. .. #Ii...c·omen·tariu . A eom.~. .•• - A. '_'. . ....n._.~:_ ..r~~l . Pata .' . .'1 ia repe1..'...-'-t.. I) .·.. :'i!'.. iii.~.j' - .'U'-'.. .. ' _.' '....a. -.. aut.. ..-.u. d . _ " 'r--amin~m""" p··~e·-·s·'te" ._.~ •• ~ •..'..:..:' se.'~'-.p..-' . 1. .~..J.' '.il.C..."-'" /. -.~. .~.....!'~.... ~.a<ve··~··'~am··... -..'. .I. .l tune . " [. 'e"...LLQ.. '__ ~.ID1 . ili(~"::1 J. '. ·po·-:·s.' .. ". .. •••. al.e~·e.:_. -: •• ' .iJ!r·.-'.. l-..' _.-...tace·au ·puma ~l c!01. .·....' ..~ .....~" .'.-. Don [J<. a p" -·S-~l 0"" . '. rae: l \...'. ~.... de' 'tare ~'" ang.~.. 6¥ltal1.necajeasc.' .in care rememorasem '1'-' "'~.--'. .J!i .a·:....:·:'t· Q....' '.· :.."'.···· ..:.~:a. ""' .. .. .. z···. ~""""'-'~. "' -.....' s··a:--· ·m"'····l~· J!.~:.:tl· .. sare.. tot.-.. ..~~..-. a.• ..ili~ ·f·:·... '-'-' .':..'.·a.d'~ . ~):..:...""~·'c:a neagra.m-aL..:-. n·'··'o>a'-:·p···t···e·? '. '.oate. • ~ .~.. .' .- .m-'a comrazis s .'.i·~-n·~"tai··:(·[tp·a a1iimalelo·r ise sp•..C e vrel" Sa SpUI·.··t...'.: • _ .t. : ._".seJ:.·u. .. r" ... fap" tu'1" ....la·._.--:."' . rmea a '." ..·z-~. . de .l ·m··...eau e~G_aH ·S~!~ • _. : .~'1n . '-'n.. _'-' . s eam... .·~a.e vcirbtle I · '.~ '..ciale.. B:X'Geppe .a/·t·· [.1"1 IJ.• ~·' · m. .. inchip'ui lOa.eB...:_ .1i .irtlp.~._~_': _. 10.u·' 'n' [e·~·-itn'i ".:. -'~" d:··.'r' .e~lo....p.'.' .. 'd ...· P·-"t"'~i7!l'··S··:·p'av1T1'~~ar" .' ~. .c. ".r.0.. ~'. .lui totu~i a . ~ . uan~". :._.._.". ~..1.m·'·..... ..._.."-am m.A_··.:' .. c .are· ffi:oa RU _t"~~ ..cupnnsne:.. ":'".' ...~e.. ... '. ···t~'·-... 'luI meu de 'asamblare se dep··lasasep·:· 'este a~tep. 'era. . .a ···1·. ".de asamblare .n. .1":" . :..·.•' de cm. " ctad don Juan imi .' .or IS.u'J3S·L.' . .. '~"-..\ .'. b" :..'J • "'"..~I '..'" .·. · . C"JA~nZ'atlla _~_"_. . d· 1 .E SIINE .Apilrea c~ 0 pata ._ : : -...:.IL S:':·iii ~l • _-"L' I' _.e.~... _." .' .:8·'11C~"'~an··>·:·u·:· m:-···'!e·· • ..:~"' . ~:a'" :. ~-..17'"'" Rl±v~e Aeum. a ...' .·tl ".·· . ~ .Ol)'.'. Gabor ... ~ • -' --r. '~" •• '... m Iu··.. ':.'.t' ~.. '(~.' .a Gueymas.. .. ace '1···· . ' ' ..~~·_ . . /_C'.. .' ...encw t.:lt: . • •• .pana 'lin~~-' d':":: J"-' .'. t. " "...'. bioe m-am ". '...a·.a!. d·"" e': s··'.. . I': - '!!o :'-'[1 .' . 'C"UI":atat s··:p··~t-i·ul 'lfug' ]ll:x)iov. .a:... . • >'..Lv.1' ". art . '~·-·.~..'.:~' d'. trr .m p-"unttu! ill care ' n.~l.. ..iI" a:'.lu... ~a cO·.-'-oJ..~.H pnnn 'Ne.artea su d':.lI. ..."'~.. a:·t "'"' . -·-··e··r·-"·s··~ _ _..' ea.voruea.. :.-. '."_" -. .io. .l·:~. .l ' .'a .··-···d·'······ ....> ."- ". ~.~ '" ' ~...in-:' ·-'-I"'.·-.·1 m...··t·~~~ dOIa[' Ga':s·a. ~'P'Ii .:I : .. " . I [II erexieam cit..~·b·:-:·a·t ·on. . cea ·~sp~... ~·]~a·· .".c- .I. 'Y . c~espune·a~ -'._·. '.ea· .. ~..punc.. "0' '. .' ..:- ".. • hl'''iI-'' . :J .' -. n···e. .-'-l!Clle~le Ul 'WL..mall niment 111 care sa. "'m:" .~..... ".' '. · l' . . '~~. ·:t·' <!h._[~:V..!e'~1"'os tannIC d··''m.fost ceva 'Ill·'.' _ ."-E] '..'..~' .a·sv. IU!. ... '~I-·:i·t···~..··e:··. :1::"" .. .·L .:_. . ! '. ···.. <__ sou -se. '. ': . I"tin'-:' :-' .' - . ... '.c·· [ '.1frn sa V01~'Ve~aseal' :. '···IJ~~-.::.spe..! d"'-· '. p'"0" '''-pas Y"" ·ata -.. tUl!~~U.... 'Nl~A.. :c' --....: .C.. 'x .. tnn n p... mo. Jl'uan a ..ibi.: '. .••.: . ":"'. : __ _o __ .' 1..nl~t···· e:xp[enen'"tt s ·tr·· n. .. mCI.! ).A spus ca Iocul avea -un::mve" speoiai1id·c...~ . ': . .. .. '_ .' ':'... -m-·'.·. • . ~ . . . ".'<·..._. ."" ....~..'.spune oil J-ai observat numai eli ocnn....~ :'.a . A.:.-' -.J..t.~.. ~'.' .:~_..·" .·)·- ~'iIl.v. d··~ " J.l ". - ..aJR:O..':". .ra .. . .. pu.· ~~ ·n·····un~··'e·'.j.t..:s:p"e.tL._· __ f?'· n:~ 1a·" ·'QI. :'..: l' marl• $1. ' . :.otn" C·ate. - ~'.a..splate~e·.'. '. ··.gihd. '. "c' - '~"'-.... '-#':' I."8' ··n.r:ato'I....a"'ve:rill·' le.... 1_ L. '.1-.!..'le:· 'vint in 1 b I'O ·'1 al' .':n.JeI11ile.. dintr''---0''': '~ihnura · ' -i..' ·..:.ua .' " '. d·at...' a · ~ .' ..••• :::.01. __ ' C···::I~-re·-··aJ· .-".:~ t'aeere :~if"'.' ..__"-. --.. A:m simttt ca. '~~~U: .~. " . • i I...JI : ·'. . l...ep'\\:':t· .:v~.· rQ. d "... . .u~-·ma.-:·u···a·..v1 . ::.lspUll d·C.. .~~'."_:: d: "e":a" c:· ~.·~·". ' .ste stin'.... "C - _ _........~.muotele:•.... ~ '..~' -':.- v ..t~:... ..~.. s·... timent de teama sau neliniste. L' m.:S<~.. ·_·t. ..:....:.·1 .. : ·t' . ~ • {' • ~ • _.~.: ." _"'' ' _ '1' ' . ..'....-:_-:U1 p'....c·.SerIOs..:-. 'a lui t·.. nu'B' unl . . . ... plac ' '"? _.. ~ . '" '.·t." 1mal..".0 tacea..... ~":!' ~ ... "...._:' .~. '-'.I.. -..~.. e. '-. " nne d..aclean mer cel' :t"" ...~ '... c· _.m····:·· v: '..•. datorii r .~' . "'.s' '_.f·.-.a IlU ...l. }!I!t'." I • .. ..a.a ·c-.. esite !P'J£11I3. i. : ." ~ :'"':··t·r'""'p. . . E. '-'..·: lao PQ:atele. ? '1-·...'''': lesp e·' '4. ' . •... .' ... . ..':l-mIl.." ---."... :. - .a:IJ!!!e' M·/a·: f. . ...u ''a" Ju =an··"-..' -.t··'. " '!!o L '..e. :" " '.: " I am."' ' lUl~.' I!! . . ar . ~.sa aV'eam ".. .:. '>:1.'"ic a a.'" ecaa mnp"..·-1J[mlf'l .~t V8Iltll. '. "" .•• " ill _ ..Slstat .-~ . '... ···a· 'les' ··~serva.~..:....e ~a.'.·c. ::.._. a:··c··-ll ta~.c...O:{' V-OIS' ["'..~:·I..!l"I'1 .'...c·-=:· .. _ ... ea..1 . '-'.. .... .. ['.~ll[am m:~e.: . .. ~':''d'-.Ul.- ...: : ... :A .. _" ·'·.:.'L. . 'j 1"11·.11 :.a. ·st le I en:··'p~.:tn "I "" :-<..' '..-"-" ...ll"'n". ..rltat~as~lpra. 0 · ."'" ~- . .. '."'] .' c .!Oa.noen. 'iJ ~.. a mg BIOI PQZlt-tl care . ' '. '._.[. :.b. AI. ul m····· · acee·~". •• '.~ . .~v. .' -: • . '.-::. .. 'E. d' .. ·N'. 'f"io. .. ' ~. raminem toata neaptea . '.(uLe. ·'m:ecat.R 1.:s ca 'e"'~e' d '. .•.i!!< .e '" "._ •• .>i ·il-:···~t··. -····lini!i"r..".'. '....ol:ne ell ~i1iveluri.Jt..m···.. ···.' D. .. ....Jl'. . " L~ •• • mo'bilitAh"i: punctului meu . .'.. . ]..C"'a.. in:p. •....~. 8<.:··e·:l~ ••."~ i~ :.·'tr 8·~·a:~' U··l·'~~am~. . ._.~ ~'... .-.".. .. ·:··-·1 --~'-'.. m ."~ ~ 'Ul. 'm'~'. 111 ..'. adaugind aa $:1... ind()iesc de [61. '-'~:'. e tl ..! .·'·' ·s.~·. .. '":'''-'S-''' b" 'l\JI":.'U.' . raspuns.."-" I ':'-'1 I .'._ . .. '. y .!11 ·ii'(·~· .~ ".". . .or.1 I-I·.. " .. ave.t··...:.-O' d:.. ~ ..:'... ." .•.. . ~. ~.~..~ "io .' .:'iex deeit..1.~ '...Ile suptafata muntelui._"' ' __ C'! .!: ' ..~:. iii iiI.. . -.·. "p':.". . I····.•• ...' Q. . :. '.. ·L··..aceea. _'" ".. .5.·· imediat " ' devenit --'... to - _11.1 '. .aca ...elnuna·.afil sa. ':_.·· .'..' ..... .c. 9~1··az·:'·_. Iii......- .' 'O':"C' "v'" . LT . .' - •• j.Vreau. vb... i· p'rn! titziu" du'p""a-am'" . ..·..c"--e'.' . Nici 11U :m:a: .'1. ~on·.. >'.. energte. I .o-rnn aQUn. ·. J.'r -1''7' /"."·e·~'~ ·Ca-..: .ar ..ar . '. ' t··o····\tu!·" ..' "~ .amintiri cot . .'··._! •... ~.' 't.._ .ll.... ~ .'·"a·... t:.. : I.-e·.. dl~I'" '.. .. .. .~. rnA.ac....~n~·~. J •••• _..... .-... pOSl....·l.I'.~.e 01 ':'1' atorita "'" ...'1IC -sa' ... .. 0 ::-··b-·.~' '...~' .""I~t " ."··e·itNAire·'··z:·_.e iea cea.AS~·ea.. mOl.~ ~..' . .d a.".mt 18pluses~~.A.'.." .orieatat. ea a '..-:" ..S pee: '.. si ~ "m'~ . u ~~ .. ....Q ... 1 ' ••• '.. ...bs : rvas RU' ··m"··.PH_{ mmm.·t·c:~~: '.'.ri· .ai C. . 40 '.~. 'bWl'a_ zi .. ... : .· ~.g '0"""".'.•••.< l .-. ' c. ...- _. ... '-".l.~:_ ..le· . • .' 'e ' ~... ~ fu·sese' 'intr-o".. 1._" [. fl' l.-. ....... UJ ..£. . ·._.....rce..''" .r[I[. ~l. ... 'rna'lltrlenma sac . .' . '. C" . .:.... A . .. • .c~~.t ~'l.-". [fj'lllll": . :. .area 'd.. ·ta. ·g:·--lii·lie··n·· f ti_'~1 p' ·iutea'···>-....pereepi este· doar'p'eroeppe senzoriala. op~"nm p... .'. .:LlL·U._:'. un m[Q·tiv S'Et niei :m.' ~. :'" "..' -.· .' .. "anll.........e aflam M··-':·l~'~a······ ca acolo nlevo" m p:~utea s'·p···us adap""osti d··.T(ltu'~I.la.. '.e'..' ...·urn·'e. t"~' ." mt· ~ . '... .. . ··tarile . .ani aooine-am-esezatcu snatele laei...':"...m. ·.~ ..~.I!.._··.-. ".. .: " .. !Ii".: :. ·amm·::[~·'_·t\·-·. ~ .....~ IIi" '_ .'.un ca:'.-. 1 ."II~::m..~ . ~ ~1 ··..'~. '.... . • id entifieasem." . ' .na·.'_"...1' A..~s.--' .··tit. 0.-" M': '~ ._ •• 1 __ . '.: c.•••• _: •• ~ ..···~b··' la~··'e . ... .: . '.. '. imi P . U\.. . oehii . ""---'" · ···t. ·laf p!e:e .·ed· . "J!.loeul ceI.p" 'u"L~'e"m::'~'to~~··:tu·"~l.' :t··:·d·· ']""' 'e··'··· ~·i:t· '.~·l ~~".. .. . '.:'~ m· t . m ···:· I..' I' 'p'" ~e':"r'c.. '''.."." . n... ':" ····tj····.11()S. ...' .. ":1 • • Yo -~ • . _' ..Cml'~Jun ~attecu' t·~· ' pnq.. ..j· . sen.n. _.' '.. :'" ..t.' .. ...:_. .~'-:-.":" ..·eriau "de :acesteoOllfi.=' ......~_:. '_'..:-co." _.".... .'b ..!' ~ ~N. det~ct~zel:in medtul in~conju.. '.aGe.':P in'cit :g..": .... Ii.: _".:::.' ".A ' '_'.:D" ~!~T·II . . S·-·p. . A ~ . s·a-sp. V '.' ~L· .. '. III ..: ~ '.'< .r.. ". c· .--:'0 ~.. aproape ' .VII ._-'_.

.n.t.. .) ~ c.~UJ .. . '.A/ _. ' - - •• ~ '..~ '... (L • A' '.tn toati 'vi~ta.'.'· .ttGu.mm es:l~e "'-'.ill •• .nagual.Ian I/Jt06-'"t.a..- .'. .\Ci '..~. -. )r-' ~__ :'C" __ __ ~.'" .::: me. "1'" .·le." - .. ~ev'~i"c.. ..l. .• ..' '.ne '1 'sP¢tt..~muma116rn..!. -"-:-" _I ___:."'.~~. c~anagualul oieJ. . _. ~vatat mai multdectt orieine.t" !(tii~T1 ...."" 4"'-~-'c..::U'~..... .><.~ •• _ ..t.l -' . consuent .altf¢l~Eu &hit'... r) raspnns el. -..s..'." - . md'GlleU.sine. Acesta este-singurul lucru concret pe care l-ai la v ..1' prac mem. ea once. !I! li!it!_ .'__ ~.. e' :l.m.· l...": 1~\1l. :~W~1.-0.... . ' . I~' • I 7'1. - .' .care'. :e._'__ .e. d-'. -' .despre care vorbesceste conseeinta fap.u~.Iar i~e.. .a bnn'r>a i' a ngh g.e. suoecsnmea ~QJ1~ ifi . ~_.tillhi.. - .eonstiinta intenpei -intel'~ mediarii eontribuie la g.a.asa In~'··~~a~"·tR:~"~i:~~1e-._ l1(e. ' ".. . - '.~ .~¥te-·. ']._e ..inta. roane 'b"·ln d~ ~ d dO: un ".e-..~ fl' . -' .. .. de a fi constient.'..epJn.a·· d 0"" Jl J'u' ..rrect.Jl~. .E • . " '. __... '... - . eantez atentia a :t:i l.' cape. . ··i~rr.rart][:'1' . raspuns er... auncnune '0) m~ma~ ~. ·.. " -:~.. C'R sa. iClInd 'sc~ imp-~ortanta.. m • • ilL . cu·nQ.._' -=_ pul zadamic. . ? ~ '~I ". - . a:C6a~th.rmisc'a.Alt:f~l.' P'il..~::~A. - .lc~ttl. .-.. I. ' . .. ··..I..+·13. '-.Jt.~:n·. ' U .g·'D'" Po. ""' ow. ~~·7:· - "" <: -..iint~ge~ diaIUJ· t.r..r .. '.. ·a Jl.' • ..._' _ . cit eu incerc ... nu d' .."L.'. I!I . ~ I I 'io~ .'. '.~ C>a~':p'i~J:ta.. ".. -' '. .'- -. .'.~-.:&.~::___' '-:':6.lete~~Lte···a..··1 '. .. - . ~~p'l1JU~IG~t~un_po11an~ ~~.a~$imiste Pnmctul de asamblare. .- - '- •• ".~' '''.. -. .'I$IlUl..P·Ol a. .a!~terea •.on~tierit aceasta suceesiune este de nevoie de un .:-'·e. f1 d mmrma consta m a.c... A_ . 'h1 'm:'_~V. . ..'"""'- _'.t:1'. .i!it~ s~rv.I-~U ~ ~~. L" ' I . - "i'..'b1'.[v~~·a~:exp: '..~''.' . C'I -'. • ' 0 .~ .1'0~ 'e'~._. - ~-. . ..- -'c.• FII'to"-.. fun'tva 'h ... .efae.. shmea d..I...~~~~I:.- . • . J'u.secrVlen:ta Sl1fil. . ..~. ..- -~.."':'.u·aJ. .. ." '.. ori. '..siljurl c:a In..:. ..-. ~"~D_~.a blare este singurul lueru ~€~ .'e·+.~ '."..its ...'_ ~.- SIDgpllJ .. _ _'.O:. ". o' .. "JAr. • • 1!ioiI' ~ ll! . ..' ~ . ~s'a-tialae rtl~fle~t~@"a e sine..~ '..s.~'~:. .1Ie~:' ~ tn lumeatvtitjit0rllor exista flU../'_.".v.Kl.. . _.._~....J...L~I:~ 1 r...:Pedtn... "14 .8 <·"~"~.A: Ole. "to.l)~oeSl-'a'COn$~efl~a.. .. f.r' .n. testat . :.···· _.p:') a ..' .~ ...(L.- fosrparteacearnai ·Unp·.-.~ _'.. I iii! .~~.a c au __ '_ " .-.' .: (Ii a'" .... ill·a :. Ii - _!..'~:~·t' d:".<r.t~az·a.:-:·..l'." .tau.fari:filam~~·oigimz~olr'~retlectarii 'de.1~I"aiea~ ~·t':'a:--' n. es~e :.. Q sensa :win.mBlltiru~ tix p-.uIlCl u:rep'.''_. '.. Vraiirotii SUSt. - ...· la.:'·-t d._. .. .Q~Ja ::.'y. ~ l':J.~Ilspecitiea ee ~ac'tiufti I 6.~_II' rc. Cu toate aeestea. "..!Q ce ~' neeesare pemru a p':Itll:I.S.. )' ~:.. .. Imm\ ~ Dumneatam . . . n'" . .:..' .I-Lf1diart~ Pentru ·tine ~ipentru mine l'uQ~ril'e.. t • i!!' . In... - ~ «-._ w__ ~ 'I.L.· . :Q ' .1 II! .!l1 ... ..i' - D. . ~.e. 1 .' -r~ '.__..arara . ~ .: if"c: 'auJ..f1~~. .: ~ Cll:1lm .• _' +t= ' .'-.ft.v...:n:tetJ. ~~.-' ~ ~.. -'----- '-.l:.Illttte e .:'~ .'.". ~ ... .icapecareo avea m i.. oliCt~...'··c:-.. ~'.a~lL. l' '..unGtul de-asamblmne. . valoare."-'-'. ine. acu:"...-". • :-'-'>.·-:·t-'..._ ..<'.'""'..r~'a.__ • '.a' '" '.' 'l\J nevoie ...<(1.~. .:_.'Il. .-• • - . .t'l!1m dOQa COtttradietii in ter.)L\. - aetinni insenma~ indica--t-LL1.~9 -1ar~·nag...P@'Gare· .I.-J<~~~ _. ·aar··"ace·asta Y. ~..asta.re" dlup. .A. rca.meu.'~~~~~iJ. . r - '" . I' ..a(a .a~'Qlt tot felul deluoruri.. _ ...am -i'i-. .' I ..'tolui.'.e:(h2. ai fi. . ... r-t-. ~_~I~~ ~I.ftC .." ~~. . . I~:r._" 'LYl_'._.~..~ 't·. .' • .a'~'e·.1. 'G.-'in811UG....sta contra dictii '-!~UCG...ans:a m .: --'~ ~'."j:"~i' mj..B~... ~ umana care" urmeazai5.: .e.. "n '7. ~..' - . '~'..'>..-e spmt r evem ". ~ _.'" t..J's..iS~·.'...:~I .' ~ ''II. f''"". _..L '.- 'A ~Ii<.Pro-~. _ _' '_ ' . . . 0 ... ~ '. . N-:.. -- •.a.a de..].' •. Al ill _ I:..~. 'S:PIU. .ti. _1. ..J..-~. a.on '.!tn .e·S..... .1'::1.._.".{lJUI~O:fICODore "~. nu ..~eo'verit.'n.Qn:S:'u).--~~ .JJ.nJ de faptul ea O-feta a $atlsa miuim.atur~. ..e · .· ~Jlans:~t iR.~:: 'rh.! . ~l d c in:vat..t... _.• - .' .'~ 'f.: d:· 1'" ~:ri' --: If... :"t-'. . ~._ J'. y~~ poate m.'" _'.J!" 1-' d &.'"' Ii ..1" rl~.. ':.am"iliI·'~-'" .. _ '... .-'. .-" ..Art .·~-.' .' .vafaturilctmele gata ' 'I~':' '. '. c..-' " .I\~. . _-' CI"'i. ~' .d.'j:"'" .-' .::'o . .d. _- --"- l~. ai . m in'v:.-~.~ ~ •• stli ~o" _.3-:_""'" t 'b-. .. Am remereat Cia se contrazicea ..o: . .." ...n "Jii' ~ . .-" _' -.-. . lata de ce ·run Sp1.!if1 ca deplasareapunetulnl dieasarn~:J''. rtan~~.~.~.tl nu insearntl~'.~. . 1 .ta.'" 'II'1'n"" '~ . 8.. .u-s ue energue.. tl-ai irosi litn~ d . .~ .. -.~'n am'· =.-.

...~. -~Dupa cum ti-ara mai spus. reflectarea de sine.oo~u . '..~.\.U.Ajutorul de care avem nevoie consta nu in metode.. .~jun. insa..zainB:g:iti.. " .cu B sc.e de neconceput.oarcere.__ ~lJ< e ". .. Ela comentat cit. as.. Lovitura data de mine inrre omoplati are doar rolul unui calmant.sa.".e legere a J-am spus cit succesiunea Ia care se referea pares foarte simpla cin d vorbea de··. :p·:.muJ tau e n.. ditt· gl~ingtijotarii "..... .:' .. . Daca eineva ne face constienti ea e nevoie sa ne.. incredere uceniculuiasupra caruia actioneaza. aeea persoana ne ofera un real . ~".Q' ' ' m' '.. nu: 'e.I .~..'.:". . IU.a . ' mti''..~R~punsul1a.'. .. ' "I C··:'9-1'!.'.. nu.aiu. .u..Uiti ceva esential. Aavut unul dintre otnsnurtele §l mexpncam e1e 1· cnzene ."c.. - •..-.·'te··· ~.I:'iI tot.- '1'l:'n'-] i~ ' •..onte. ~ il!!' ""'.en'ti? Dile Ice..ain rasfatat ell lovitura nagualului..iO!o ':' ..v. voia c. .1: ..:ebunia..tot ee facusem sub tndru-marea lui.. ci in.em~mo..'..rie.)~.l.... '.I'~ '~ : pro.~e~.a.' .I.j..1~" 'd': 'e' '~::._'. a:·.." ''". .z.a aflam . rin d le e c sin lao 8au" 1881." .e]lt. J11 -e .~ J. Ea nu faee declt 'sa-ti risipeasca Irl-ddielile...-.... .um·: ·'-·e·: " .... 'ou eXis. instructhmi. nu. dln.:_.v.J._.f ' .. Nu e~i$t~ . 'co.. . . se.\~~'l~ D:···ar~'. 1-t"'1!i din( tre. . cap 'in A'..u -. . ''''''''II''''C'I'"' 1. "'..' .' '. ·le.·. dar tu. .l(.? j Q.en:.~ '. I-"an} spus ca ajuo'se.ta~etap'ec~ S:in.i tr·· .. S'··· . asa..\. Am -rupt tacerea prelungita ~iam." d iii'~.-·-c··~':t'Q~~>d'" e fapt ·.:u..~ rod ~~ inexplicabile.od:.putemdescurca ~i singuri? Run mare semn de tatrebm. foarte putin ca sa ne continuam drumul. dupa cobonrea in infem.S.... II... Istt.Q'I"'1?' ~~.anumi:ie ~temelii. .''-·:l'!!"n.".·z 1\ '~t· '~. ... . ai'm '--azn~'t'-~ :I·dr·. . m final. rnagia este 0 cale de in..I.n..· parut sa se C~'O·· ntro leze a. .. .: .c'~ o:·c ." . nimeni.: . .. ..'d~~asampJ.'. m~--'.II"Jj..apm.'.si. _.._. .~"'-?' . '. '.·.r~_a bni S"UlJlas-e ·.' ...:.1:' ."'.' • semn de resemnare. a continuat don Juan. ." ""~. don Juan? .aJ...:..area ..:.si simplitate. Probabil am parut S-lIptbt-atDon Juan :si-a.oo.. .·re'Stdn~emimportanta.citori $i de maUtio. de 1&. .c..i!.' c·: i·'e. C. . : .. _.s.-e·b"-::~i'i. ... .!I:... • • • _..'"'l v·ezi.._. '. lanseaza punctul de asamblare. ~. " . a-si-:'P' Ierde_.. mttQJ)lat si nepremeditat. .m:'"c"'e': rire ..1. ~" \..avern F"e ein·eva.ta·nu ·1.' acce pte. . tinjim sa .'.. pus.:.r~ ..: VrAjitorii' folosesc contactul fizic ca sa aplice oIovlmra corpului.: 'fii~m'" " '. -: c-:-:bi' !1!'p':U"i-ri a1"e'" n' o·as··' '''tre·.. ~ -..'.#fom·~:·" ::" ':.'!" . ~ ~'Jy.~ .: daca acestea se petrecusera cind m.::'. ·M.'._." m'. J'..]je:de~am de nezdl1llnciJiat.IJ.obi~nuiti"sa asteptam inv'at·ami'ote. .J cum at fi fest pe punctul de .asamblare.r:oc"ed. ..Uta 0 veri. Pin~~... Cred Cft:' bles"t. :.. ~ ~care .~ ··v~~~ --rJCJ . Ocbii ii ·er·a\l.. ..£.. din punotul meu de vedere.ce:_': c· ·t oS.~ '.lI.1'"[ie.'.. g. m' d'P:T1~ .--:l'~t·" 'i:. :'". Mintea mea se ca.U. '.:.... cine..ebunie" incit.. <'t. Iar din infem aducem trofee.'a:' - I_ .' ". '. ~.. inat . ._:. Prezenta nagualn- . mentori.':. mieul d. .p.is'ta p.' .~: e"·' "..·x··~ "'. Devenim nelinistiti.starea.e.'0 . I . este principala cauza a desprinderii omului de spirit.." . ~a~~:c'·.. Ia urma urmei.t"e:" g·"n·:~J' F'.....·t as:unra'. c·..:C: u.' •• _' .1 . Ne Intoarcem victoriosi Ia spirit.']'. .. a.c.'.. care -.-.~J.esl.·. .an n'~'amai a(laug:~at.!.a deplaseze JUai:Q .ala~ Totusi.'.de sine. 'decolnB~>a nunn. Iar aceafnttrnplare.. uit complet unele .::p.I._ . A:·· I_:_<. ·l":. .'.. nu credem.. ' "'_: "-. 1 .C c c.lauze·§t~ dupa principinl cauzei si 'efectului..U~.. b'· derumeru vrajuorn spun eaar rreeut sa nu avem nevoie c....etQde~"..:.probabil avusese loc in viata cotidiana.s~:mt '!e" 'p.~i aveam 0 nevoie dispatata .~..·'z.'" _".la. a ... c.._ mele... :1: ."'..Q.. SPJJS.~. ¥ .rl. '.am Intrebat...":·'e· m"'~ a~'~ 'm'"·i¥:I"c::m~.p_ ~"C.lipite.n'~t·t..'" .oa1"t. '.. ...d·~ 'l"a.. 'io''-.m.u".~W-edl~constiinta elevata .mtiInpla. :'.0..gu'fulluoru Ic·are .:'_'": . a":. ..~.· . luat tmpre'un~a. rts - a~'ne convin m·'.posibil.' .. 1: .sem.mci .~.--. ~ ..s.Nogales nu e%i$t~~e mintea mea inainte de In a-I rememora. deseoperisem ca 'era ex-act opusul ideii de tl.. :.. _ ..il-' :L!~l..~l.'rabd . c""e" :~~ s. m~dca.Il. '" ' te·· v .J...l'V.. misca punctulde . .'-1 m . ul~1" .l '.•.' -. U . '. o data ce se rnisca punctul de asamblare . "'.:. calanze.ea PUtlctUlui. acum te. nervosi fJj de. desigur..ii cei m m-C-C-1":. ".~_.. . mi-a ~PJl." . am spus.a. . mGeHY:l 6i 'pina la. Atunci.'"... da s..Sdon lui este mdeajuns ca punctnl de asamblare.."O·~:m".in.in~'iJi tot 8!pun Sa m vrajita.'~.. .. " .·d· ".. R. : '....' _ . a "ra~lpluP_S el.':.J(. miscarea in sine dete indepartarea d refl'. ".'1--' C·... ": s":"a~:c avem:~. easem S-Q pun . ~[. btl UI ". . mtna peumarul meu... ..un.' tom entu II ~Am-':.. .' ..I~f. Lovitura nu arenici un efect._:.'..':.~Mi-e greu sa accept.':"_ . ..tl).. ~a.a e'u s~a: cu>g·=e·.S&:accept ca.nfinuat el.".·~·a·· ".Jera·.."~cind ni sa spune ea nu avem nevoie 'Ide.t\. __ . '-'':"~-. refuza..sar...are sa ne. ':_"...I_Y./_'. .. .. .'SfuSit.' p"'ie. intr-o "~ :1'"1'!1'1'..ca elsa tni Ie reconfiml0.' I'd'b ~ '~1' 'I'-. Don.'. accentuare.'. Unul dintre acestea este in:t.' '.ri..l"'f~ ..n~ic._.:_.'.-co.o·alita. . ·esti complet neb~ mi:-a tu . apoi neincrezarori §i.Ptna in ziua aeeea remernorasem integral. ".·· ea dar "'"m'.g~aclara de leg1itur~'C:U. dDt 'Cifid in cYn4.are Ie :c.'r._ . E'viQ.AIrt obosit de c..~'' 'noi.. calallze'asca~ dacane. 'p1oate realizaprm ...ape de..s.' OJ· . .. .'. ' 'I-'t m:"·a:.Spiritul.. .'spiritul.. Sintem ..:' U".. v' nevoie de. I.. ._ . a~itq~.. le:c":'s::'~e'' : "LJ .'"'b··"l~·t:si a clat.'·a':'uI ZILt"i-:'.'..:. :..e ·dep!.>.ajuto.cLoU.a.~urinta.am sflr§it prin a ride S:i'~lJ"...~.Dificultatea noastra cuaceasta succesiune simplaa spus el este c-. .. ...m pracdca. »: " .. ·0: c·:. . -. ." '.'!nir e" : .~·n18inf1~bie p~~ect ev~d~t.'_:.-:. .

Ll!."' ! ~ L~ .' ~ "-'P'" (" . :.-~' . sa C. 1'" '-:-' .'. .. ·'e .' !<Jo:.' de '~'~d. _ . . cu:mp1" sentunen:t..: .~ . .. .' .atate.:.'.ll~l.'. '. -'If: . mastii ec '. '. '..~~' ..-I.' __.QlU.'. Jw Iii'll Ii. . ..'. '._..' ~e .~. ~....al -"1]i Imp.e: m.._:.G'JUS... I"" .. 'j iI' l il • -<'-. daca . ...:~: -d" ..a :punc~ ~ tUl ... 'c_ .---... . ..1._. ". :'._.:-0. .' l' 'me'a b'. I . 'I!.. '. ' _~ .:'" are.a~ 'oil .3.s···tt· iI.atlollA t-.: ". J....-t-.v.. '~"' __ ". d".....'- O! . S"'" ! . .::...".." ·· rnp'-' in'""'U' ' 7..nerozitatlii . ' _ _ " .J" • _ .. .a··.e-..:...' .xisub '[)lin' ae6st._ __/ .IC'el~care· l b~'..lt\· m'Od\. "~'l C.... ...! ..'. ..' . . :1':· ..1. ~.' ':... ':'..:Q_£'U.'. "..:..~a~"."... ~T:a' '. '.' ' a. ".Lt~·".._} B. . m'···~~·Qi~~~·a-.:I. _ _ _' .: . -.:'.···· . . '-':-".. .EIi: .\... . ··~'..C'..ana." .• .: .' "'. .~ ..._ de generozitate.el1ta ..: .II...' .' 1. .'.' " " ~'..":... ~. ll . est'l'! '.' ...: '''~~'. ..''. ca nn aveam motiv sa-mi fie. ':.a.162 punctu 0'1' de asamblare. .. ...gq:r....a.·· " ' ca er S8: taca un S. . d-' t~.. _1 " 1= '-~"""'d .. .. .. i. ......UnGtului de as'aniblare.. I ..:L·il·'.··_'v or.. .:.·I.in: C.. dar :. .".::..p\lD(3: tiil':. -": '1'. ' . -u·· ~'..gmul efect.'.' t:!i....0"...c ...-.' .0. g :··.']': !'"o:1Ir ..· ~ .v·a··. :· a Contin mat el.)'"...... • '~ll I - _:_~~.' . fata nici 0 pregatire...::....·~....ceaiRElgu·".:_.":.~ . ~e v1eUe.....:Ia~. Jo... iIi . ~l!l!l' mi~au cu"_'~ a"'-d" 'v'····':~·r..". .. prea" VlZtu . ant-sa-a D on.. e.. a sa "c.. ar fi·n1·ai '.-.': '.....I. " ... .". ' .' .::..~ I::-··'t. '.' ~. ·:~·te' .::.."'.... -.oake.•. 0: 'pI -. "iI'..."''Ii '!Ii 'A... o·~::. .a. .. rta ua 'd'" c:' mteies .r.1 ._'_ .:1 nlCl SlD1)Ji~jl ace''1."~~_"~ ' ....'..' re Hectarn: e smel'...:"'.C...._ e.. ." __-" .J:""g"""u' W. .... .. . .' - "[".-' d"-:e'~' ~j~am~ .~. "_.....stnI." "" :: I ..-:+. ··:. . ."l" C. !b"~ .umu .' 'v··ra !~to· "'r-' . asaniblare. . . '.:I m mmeavv': ra:~~:f..1~1. :. ~iinp~~lei.' •• "L "'.gere. ' . '~":~ . .-... r (.' ·t·._1Sl. rreouia.. di' _.I~ " . to .."'_·. '•.:_" I.. Iarrpentru . n ~.'.·:[J~~·~r.' ":' ~1l. . .E'.. de .:nemaup 1-. .preg atirea ei va fi utila oriee masca .····l·.._.~" ... .::.!':' .. t .:Iii'am..·c .m:e:Iitor~l~sa '0_ 'mast. 'ftatl:'ualril 'Nag'~ua1nl caIp:·eQt..."'~d" .' m .e· .~." 110:0. '-'... ~..e. "S'8}U laflt1tia c~ 'n mi~e~ .. -- '..' ···. Jll·'<e a-s~. 'fi".·n. .t' . :1 •• .-u·e eptia g.'. . .cum. . unp.:ulC.oo·::ril·~' ._'.r y'l~ .""- '. ar' :l:~.:-'~.. '."" stru '1U~ Srlne._ D""n' ~·1"·m3~'An'·". .:.--a.s.. _.: ._ _'-_ .. :·..'I!! . .._. ' ' . '. ".~i'!..-' .. '..."U" IS-~·l'· d':~ ~'li se.:... 'lif1" "...":.~·-:..prezmta tn rea: 1 . sst . ':.." '.':.. :.. '.. I._ ". :masca..a: c·'-·.:.. d"on.'.rii 'P"". "1 .. _." 1Sc~pol.r .: .•.m a" I~:. .'. ...~_ •.>'":."---:' U.: :. 0'" '. '-. d aveamae a . 'rezu.~~j .':.. ···'··~·'..' . '. .. <.c.....rivinte eu binefacatorullui..t.' "- _ .~c.. ~ l "~":CC~g II ...ac··:·.. ·a· '.-."'. . .nu . _""'" .' ..·e . . A afmnat ..rD'--:.• 1'"'· ··d)·:: "_""'-fl~'I':_+'o"":~ ae ."··t.··'t"e'.-'... .• ...~ •.'.' __ _ ~ .' ~L.: 1:'-.' . .... ..:...r_.l.':-. .. '..-:J'·>-:.. 'nle U·wa~ .ffDl1JP ." .. .· xcepu .. .. .·<· -··.-'._ 0 decizie Imnortanta cum este.f. :~"...... d:. t··.' . ..:_' '-lID'"I ta.-'b ·:unpeca. .d"'e ·v·LnQvatte:.si ca. " . 1 Git A-soh Imhat subiectul si ..:·a .sp:.. . " . Isi ' .sO_-\l.. ]t t 0 Vl~C . PlOSO'1'.:.. '=:- ~'.:eu~Qlg~nlero... . f"'~ i"'oQi-rP [.-=.' ..'''.-.-...:..-'~ multe ·p.":t-.. . ~ ..bieet m.·_·Y'· '-'.." . .ea" . -~:: "'_'~-.-.~' • _ •. ~".'.-.'. er~...'. anl:I~Je A "'. ". ~a.19~'~~·' ..'" • .CJum d') di..''-'''''·" .••.g'Cl-U:eaz·a -' "'.. 'W"l =--.. .""'0' . sa sp'.!'e.... . ' .. ."~'.:__ . - 1.-. .':".~eX:PfJIll& prm aC~lun.'_.. '..en.•.. d'.. spus Punctu '1 tau de ' .'. .' -':. ..e...'_ ._'. ~ '-" .."".ast -' -t··_. '.' "~ .. - . GU··u~uriJtlt.'h di .:-' __ :.. .'b-""U: M· . Qa.. sin.'.ns C" .n J.-"'~' .. .a unui nagual <. _.'..:.'1··· m c· n·l. d A .·._ . ··are·· "Ul'"' ··1'· I.ca ~.-.t..~:.:§:..' :.na:~u· .--.'.t. g·''-'en····::e::·r'o-'.: ' ... . • I ..lruCI....·8j ·e· CP. .~ -~.• .~_ . ar nu a~lu. ' ". ce .~a...-.c....~. --at: "1'~ .e.. :-r -~' .. .' '.. ""'f-.'Us·· deoarece spiritul nu ate 0 esenta perceptibila. ' •.'.' __..: -' .(.. ·~ '.." _ " .'. .-... _ 'Ii .• :. +:..nedo·rlt ..'..""'" .' '1'" 'If.".·t' at· e-' d···'Qi' .T"IVI·. .. .'~J.o·.eeB..p. • _.-- - .~atjta" _:~' .. d . ~:...':r'o' ~ .aiI..:__...de..gelllero.:.1. I:or'-·.• ~:: '.. ~.. . t: .f" .' ..t"\"r"""~:..' D .-_.:' .". erficial '...' .·t' -...e c·ump.J..·erau aiLl~~ : ·.- ~~ • 'QI~ .".-_ "-.Oll·..." ::" ~"'. . _ _._. " .rtnl..:~._ .tradictie t. X.. 8.. ..d.:.-'. . '.. -.... d""[Qream -: cu_ di~'""-':'-". :.... ..m~a aSl. ' "t· :'-in-"·.area'...t···: . "" -'.~.=- I I .'. ._(I!PJ11 :~.....8..asp·. -_ .::: . .:. .[ '.'. d' .'~..' ':~I!' '.' .I.'~..~'...' _'".· . '.~'". prea tirziu penmracest . -'1"- ':' 1'<._-:_.~: nl6nri. : "-:"'~'.ga.toql$i' e.u"'I" d'le. ~ i I.. =.. g':j~~~l'~ie .. .UlUl ill . ~..u1. .o·ateace'un :na'trl'lal..·~:LI..---"'a'(' ··UIIL'~....:~.: .-_. .STltrltu a'''h' ". . .prea. . .'._... .."a d se am de valoar rea practica a diverselor moduri prin care. .l." .. .~Slmu. care :nu p:oa~ 1'1 ·v.L~ap·tInl'~uarea : ."" l .~ . e~iste.'".. •.' .~' ~0... 'tru" . ~'P·I1lLl1l. . -'-. ..It'·-:( aI.··.a: d....c~l· ...:' rl r .rtare'a mea '<..':-..'e·a.' ~'..'tru"" .' :a' p····un·:c··.' .:.. -'.~j Y .. u:u. . d· m·-:··tr.-.... .·-·...JL >.l.J..L . '" " snmtul· se ex:p'-~Irima.:·U P ~~ ppate ~·c. .. '.-.......:_:··.'. I'· . 1'··" ·"f·:~·::"·....~Na~l. .' P . ::~-.. . - -.:. L.. ~ ~.. -'.. ' .-' '-.acest..'-:-.... 'aveau a.. -. .'sperare :-: ~ .' --._ .zlttltii mele-_l1:£a . ..::..B.· '..lS ca masca mea agu alii . -. .i!i...~~-.e. ..m: . ~.'.~.~... J ]JaIl._.un' nm' ". • ... :1':' . ..~u~~~aret':1S./_. ..' .:~l1.J- .'s··a." '_.' u! e. "~'....m. •• ' . "w carea. _.." .. ~ :... disimuleaza al neinduplecarea A sP·-I1.1"n·~~c·· '.. . Don J"I'I' .·t-:::·'·..·:e'· C".' ~ ~ .- -..'.~"~~t.~· pnn care POIi stanma og~.. mel. ."".nlagIJl(~u... or. .'.~:..fo. \..of . a~":e~'" ·~·am·' . '- .I.''''' _ < . :~· t:· Iac.. ' ._·. 1aG~·u .'~.' ·-c "1.'c~e .. .c.·-:m"-· . de sine fntrucit rna' obliga sa.. '. ~ iCl<Vf:"1i ':_":':"~"U' I ..~. ..:I' Ul.~ '~1·DU':: iseat din Ioe 11:~~' T~~'r... : . .In ....' . ' ".1 '~. r!I..····:b'·.I -.'1':"' .' . I.. ~ . '..re.-.0.. ..e ei .:.. • _ .. +!'l ". '.".antane era. ".a·e. ..:ept ..-in ziua aceea 1a Gll"~S: a-fost un . 'd~'".. ~. ·~· . .-..·_.u·].. '_ ~ '..'-i-'~·!· :". ... . ru~jne.ger~u.'.. ·.I.1- f. .- '-:..-:~-..r. .. ' ~ . _ . -.. -' .. .~~..' : . ' -" ~·.t'Ni.. .iuan aremarcat t CG\. . e s'Ial"'-'. '. I '_ ~+- •.. eeea c..frnrturi in:masnra.-. _ c .'..am.u. .:··<ta' .':__~-J:~ •. .€orect..:_i..L-Li..~... e~~mp.~ ~. . .n av'ea dr' ..e·o'~1--..ea cee·a. . .·-···--~~~ "_-" .' ··.._..e Icale·a de Qoinunic'~~een ab's~·lrac···'·tul-·:··.-·m a:ce:$:"IlunG d·" .::"_.~. .. asarnblare s-a ... _ ! ~. -" .pllJ_ .'". i.. ~J~" "t ~ . m'""''"·a~'" .· '0"'''-'''1'' '.. . .···m·-··entan·~··: e:-:' '}' ui ii. ~-If'.~.1' : 'o! - iI! - <Ii • til· ..:.ace:" . .-' ..qe:~amblare: ·s~rhi§c~ . • I' 'iii. d~ .:. El:~." .'fi. " .._.. oame'···nn rnve·1' supe I'C' 1'1: I"~ d'. : 01 ."~J.~'>'~I. -t::!! .D/'·'·"'. . a .-: ....Ja p.a intimplat.:_on..:.:.I . ..'..".. .:.. ' ..··.:'. .tatea . -' .-':_'-.a. " .~. ':"~~ _' ' .~. -- ~ .·.·. prezentj:a.. ..' oQ'~ C" '\. -:1... ...'.-.. I '_" .IDi...'.•..... d" o':-':'u'.>: ... cifice s ..'' uplooa:rea ~....."-: . ... -.....v. _... 'I' 1-'. 4?' ..._-..~I.Oe . ' .-._~ -... .0. _ ."' .' '.'~enl'. '. ."..IW : .c~~'p:s.1 Y totu~i.1:d:e...•.zl..--'..~.~'~-.o. salt trebuie p:"(eg~.0''U\' .:.. ~ .a dep: -·:un.t"-" . '.il::' .... ····.:..-. ~ .. .:~~.~--:.' .:_.e..:..:"! ".r-I . e . ..__ . ..".._~':-_. .re comp"o...'. '. '.v. $....~. ".. :.o.a~. ca a IUl era foarte e.-..'11 -.speer··. .._."1:'Ii . " . ._ ..._:·: a .d u.-. .··~.':'··.!·UJo.. p:'' ~.' mzn .}·· ·U:~I~ L./'·-t·.1.:."'d .:...tUtul·smsltt.m-..sp·.. -l .:~..:~p\.·1··.'". ..'..~ . '_~'~'_'.1ll.-· d : lap '.' --:'.. ~-.~:.•. .1U. .c.a..·u 'G ..:lulc..I.._.:' . . .-:_..' ..····.::.." _ . le P'I retind 0 declzie-aeroaoe imposi··r -~' .•. ·s·' . ~ -' -' - '" '. ..".p:u ·e~d·'}:··t..~""':'<' ''a'· SI..._ " .... _..). :tede$teptat nil.- J . ..~'··t....J'e··~~i..... . '": p!..."'~":-~::':... '.'e~'f7:!ii..:.' refl:ec~·rull .}..p~nmeij·:.' . <..: .."I i Ii ...~ .:iUR. .. ' I . .doilea~~l~ .. .. trebui . . .__ '__ .'_:_' :'.··an .It . :--...:_ re aectaru d-'··· sine.· .-~ nagua":.I!! [!.:.:' eOlpJj]._.-.. "_ .bo' .-- .lCU '.~'. · . ' -:".... .:-.. '-:. '.: -'.. "[t. ._\a-nu. C~ '.e. era pottriVI a cmo .~_J'_.Im aeest t oomenm. -_: .•• .-1""".'..a..' · .·4· lv.are '0' emn.~...sitnatii.sJJUS oa ·"onse. '..:ez:e .:!I!../~..... ." ""~. este rmpoirtan ·t· Cia"" 'n' J.Ce ti s. . '}:-/~."..' ':. ...j' '1'.'... ·:····~t·e=-:.. .'.. Vfajitotii ..=~.' ~ ... '.CeY'l lo~are:' FlU"are.'::' '_:. vrajitorii seocupa mai' curmd de . I··:·<'.n.:..~ '1" •.:' _...·:· .. J~ani1 a'iau ' Zi.·.' .: ~Ialt.:J!~.all..• o' __ '" ~.:: ~~':I. I!!i '....·c._ "'.. l~. .a.. _ '~. "9~ ." ....··_~· '.em ott 1 ...·~t. -.. S~. _ ._"...·t~·t··.(:.t'. '.tul de.-.. . • . ..'1· .' '. . .' ":~': •• I sta .t.. d~' ··.. "': ._. 'bI .anta <~:..-·· ' . __ " Gr~a 'athios"fera ptop"'lice mi~ca. yo_ lueru 1_.~: semna..'-.' ..J:':.u~~· e····al·-l~''!7.·'are..cre' ""ere ·lJl ps~u_locwnpa.nes .• I.-...'~'... . 'J_C!. - _ - _ . mapor ia.'....I.·. I.~!'Jo ...CQIDvm·SlI ..' - .·t:~1"t'" .aiu'l rrti$ca:·p. ..iI'" b" ...-..' . I~' "1'" . . ·..:.a o. ..' '.:. -:... -.'[" . =. ·'1 <...: .·il1J t~l'e'ste ~i Y '-.~~p~'a~a. :~ •. 'W:'-·"~' .moti.. .c"~"·h~·l' . ~".'j:.. '..' .OD·.. e .-tul:. '.g. 'i·.. :sa :. car."."-Il.Ie.arun. DlI' _"-~~'~i" ~': '.1:~ b·'I'·wv e:'~·t"e·· c"'re':'-'a . J ~"".. ...s'a 'Y . ..." .·sm este tot ee ··..

.

od .:.xpli. I '._..as~:l£. un t.... ~~ f ~ ..nl~f'o"-.upel"ftClrud~ .enu.aceas t'" ~a.._e. .. ~ '..> '¥:p~. din ... ..~~~ le-arn putea mchipui vreodata . s .' '. .. i ~ """~ E' ~ !Ii' I. ."" .'1' .s··e'_s.ere'''' "amihdoi .. '." r- ~ '...·a~eun )nlve. "'. J . •. -..t.'sp'" '.ii ~i..."z"' ~ .' _' . ' . ~".. . pro blem a .' . _ . .a i _.-' -_.e". e-06SU.• I. CIU' "0: . :A 1: '1-'" .. ."".ag:ualui" .1. .. '.'~.-: " '... ·.ute-c. mult .. ~.J.Tot ce-ti P ot sp'..ri ·':·e. .~.eze' a .0 GF' ...". .~ .tl~.':~'e~'g mf" I .' ~... es. .r:' t'Q d .vat"at'm:fi -'d!._.une este ~ca· chii realizeaza.-~'-: ~ :' . . .' '.' '..'~'.bil sa-. mente.. .. 'b" . . :"U ".. f. '.• .I!.. " ]' .tlific·e infa:t. .temarcat . ochj 'Ieta'tIfillarea.s~<a. c· n '.' " b31'tnn neputinciossi r"· •.')~: _.. <a~f...e~~e.'.S". ' ._.b.". ·.4. "'...b·.' _' . "~ . • ~.ca .. _' -. . '.~'... ~~...l~ '"..·.~I.I.· '.u~l...~q~.~.'" -...e tratl~SfOmlarea lui~ . iOi t. ..un•... uueuuon« ~GUOC:1ill~ L::: .~ .".:. altii '0 'fa~c.'.~ a desavtrsi runerea "c@l1·tmui~ti:t~iimele..~Od:·.. IIi . n SUPugJ8~'la I) 'vea mtretcare~ Din' ca..pIOn a-:0'. .___'. ~ f' .u. -. sp'us.0..~.l..me..~·t· ._. .'~" .$1...Bn.aiJ i"'i." . r. __ • I .n.!"_o. "...""11 T ::tu· . ~ "'_:. _" '__ _ I • __ '~....'..'l _ ]'.LV"I' L"a'~":~".~ :-'fiidin 'mmtea...aga ."~f'.~ .Il:alex..c. -..po.:(:ul exact at Wllli . II! .[..a'. ctnd anmsese cu ."'d.'e' I". 'iii' !io_..il/_'.... ... . f'i"ta~' ~~g.ro'rb· a u~ .Jtt. ar ft treb'u~lt··sa dis:~'.·.. • pre..D. ~Y' .:~i"m:o.~'~' . '.l'r:c··'...~ .. pJ. . a'c. a I '-. '..'~'e' '··a·: 'P""l""l~tt'l~"~' .e' ".:pul10~tdtrl.! aCBe. 'P' ~_4( .p-ri]:-·irii.~.<lC....~:.' ~~lL fu"'" ."._ '. sa m.' .... .'\[..··v~-r:a':t'b~atrin. . ...\# .I.:. ~'.Il.. '..i-Cl.ani. '!~ • ' pentru _.." -..t de..unc.intel~gea:m.....ru'~maau:U.: ~ ..r -... ':" I.."~!'W.L'..IlIrJ1.---. --J~' -'.!.J o. 'V'· . rna dusese la ~ l~' I.~.f1· spuns ~ll. .al"t..mIster.:.: · C'·'~' T' e-··· ." 't1~'Q:! s~·~?!'l.. "'.. ..Insa"dat ': 'n"d .. •• I ~'1j'!\ ..'agij..--'Ii'a'-'-' " t-" . -n -~ 'D . OCi.ind·Q.atinse'se 1toea 'pr' '-nZI~i'h~e·· ~1~. d~ al 'vr~JltOhellNo} ttl .\c iii _."' . plCf'dQrea._.....~l~.7' tat... '1:i1i. p:.e-S.'c'_. _... ·x..~- '.~:'': .~': "'p~gR:t-..pc" ~ ~7 .. 'iC. zmttt. .. t-L~ ' . '.\.. Ua.'. . ~"H..011 ' 1 ..'. H=4·..' ~ ~~.. ~--.1' ~..nr'e..'-"~(_.-" 1o.cunJ~tul m:eu de la~~tamolareno s.pnn a. " i. . _ . .clarifiea ce situ.e~. .un' "...' le·..tl~ .e·': .rfl~. . I ~ ~ ~'~ < r.. '"' evic ' nnte e rioase d:ec:..' . "/.._iltatea m.. 'a..• m . ' " '. " I '._' L I J...[" . ' .' ...e " fi:'l~E'="'.. m!eQ.: .. Ii ~.e Ii :iii.. ".. deaa. '. 4i:.1 'b' ~.-.p.. ID c:e. _I'_ .a '" . ': ...- ..~.>1".a.. -..nnste ._I. J ..~ ..~'~~~·ecct·e· ·...!Ii J~ .-~' 'J • '. ~~~'. ~-."'t3iim· ..'f)l1ase."t. b~'h4'ri fl' .. :oJ:... ...'tun_.lpl~n.. "'".asmnblare.'' ' " .. . . Vi~jitoni asa rezolva 'aGea.-.." '. • • • "'~ .. '... ..le .a":t'a\ :~'~~ hi'l~ a-......(...' ' . :1:.Jllt~np.._ '.""". "tltiev. c:hinuri pftta cind nehotarlm .."O eK:pr~$ie..r.. ." I 13LULI..J_" . 1 ·~ne' b'"LL _ .L~. 'Iii .. ' '__C"fOVy. .'riv'le.-.::... i .'~ mat comp .=. b .' -- .-'"'. . . al·..v .. b't' ·'aca... .s'a:l J' :amUIe.--' ': 1 .: ~~'" :.·:.'../.lfliJl' ~ ~"'~ ". l - ~.di <r1.."_ __...' .p. ~. L-am :mneru:p't~Devenisem e9n~. I~~ .'. tatea 'bi' '. ~".... J .au un p""._ ~r'a" ~ ..:'''' . :we unut om·:~':atrmf!· cer' ~ . ' •• L.'-··:-'.e: ······1 P.U '.~..~..._) c .. om hatrin ii &d1nav.Wl:. . '-'--''''-:"... .+.. iio J.0' ".contradietie pe..~acaa~ella 'to.i ..~ll:ll:l·tt. emdu..llc·ar.~_~~' a . . --':t' " fih d un mosneag ""'.' ...' I '. ....ro...~ ..p.Q 'R···· ~e 1"0-' ." .~ ..· 'aI:" ~.'.v'. t .. n. " . mi' .-" u. c.-#. h /:. ~ .Qa aeceptind un Iucru foarte t" !!! • .~A.ple~ar~~~'e. "ir' r •• .:\... . :. taIOSI Nu '(1t1U sum. . ...ade'. ..ca.'U'.' . tl~ .~: d" g 'm~< ".eaca_6' vrtiJ~wtlJJL.:t\. .LlO "... expo .."..a·la iGuaymas.s.'.j..'eS."'t..- • _.. • ca estte~ Te.ea A"' ':reofur ~zat .._}~ '~I::" ~ 'Ii..I1tlY...mem .. ·'c '. v .. ~ :~uc'a'~i:iem"-'..' . ."~ Aveam Ji._.S..eP"t~a::-l'l~r.{n' i!.:ema. pa~tFarea filntei ..~ I'f :._'. --.£.'rev. " :.__ . I ~..1..'" ) '." ca se 'transformase fiindca vola s·a.' d ..1111 t£aI1... -: ain ..'ntenHa pnn.. ' . '1".~' w...·.-.-t'o. fi· .~~~ ..~ 'v.. } I ."._~ .S)i :fol(>.e ""fu' "'..rintaj"N:oi d.. .: ...v '-::' .. ~ .~~~..~.U ' . • -'.'I..l.' ' ' "" ..I.at.r "nlm. .1U~i.''''_'~''' Deveni . ." t.a~1ll."..~.3l'C.c' .~· a:rk'i".r n..ll.~. tun.' ('0). " .----.. '10('" 1(. .. ! . m. ".itmti supettatlO. .I.'. ..dublU.." Nc.' __ C ' .{Ilu.··~e..san .:'-·'lm. mi-a o d f' .l .~en.atnn..y'ltl.".. Q pr.. "-.e'¥. 'b"".. .h·.area'seem.ce .na:lita~a~:e~. 'bI'"ar:.~...~..- i' .. '''::. .0 illy' /' ..~. ..' d'll~ ·tr' nOl:nu re..~l?B~. ~. s~a'.@. . fa b~il!!l:' a $1 unl:_:.. I._ .:~~'"..'1" - m'".:.-' . .'·.. ~ -..' " '. v.I'm"~t'~ _J!.Il:7'WA. nu 'pot.lacm.l~lc:rr..'..... ':. .aeeasta idee' este sa.itl~ndtSam eu S'~_'.' :" ...D . ._ . sfle cum era s~a batrin.6.>~J...mem"orartI me·:.a.' .sea·(}chli ca·.~ unui ~ . • '.t.:. ..~..ce.. ~ I i _ •• ' '~ apoi .'!·".tl:.\7~.'.". ca .. c- .._ .e aSem?tllatn..stralucirii cI'm.~'..pJ..::.hld.1 c-.. tin CIO'S"em.... .~ 1. -." ._._. " ~. '.- - r ..l fa'~u'. ~ '_ I..' '...-.:.~....''. . ~ .a1.area p.. - • "_'..' i -=.1'i J "..~ ft~m'~ d·· '" :.. ._.p·.lic!at ca" a.·c-:a·.' . .: It" c':-::a~' tot nu lamur_..." zg.. d' d' :1..~ '. " . c illl~.···t ."". '.. 'I '~.'~ I 11"'1.. .lI_'. '".e €:i' ll"t1JemJtru ~o su·~mmR.rpf. _ .. '1·~·:tQ. ' ds . ~ .. are . d"'I '....'}'..-'" --.muJt...din ·aoest ..'p'lecaIiea .en.J .c.~. 'lui' de.: ...Slq'lJ. ... .nl.'t.Q\~CI~ .·U 'a~"d.~"''l~J''Ft._. '. .l rise Am inS:I·~'S·'ta·.~.i!.' "'--r. '.CC' -. -' ••• • " !~t . ' p. '!j!. de mgrijQlare.ating:e n.'.•.~.·1". &._' c 'c...Q • I ••.c'a.~".O. I~ '.exeh"~lmar......w.!::.._ • .'S" " C) -.' C 811 a SP..' 1.<.'.' ..hal rep'~"re. ... :::" .' mfati$3rea A "0":' ".r. 'p. .-fH.~..In:I·. '.. '- trecem nriil.~.1lt\ a. '.~'6 ". .'~-··.' " '.1"" "1 A. - - - - - ~.~.t-de asanlbl. =--.e IntentJ·e· pe .c~~' . 'to ziula Bc!eea atn innp·m'l:ldl~.·~t"j.. _I.'.'t:'&a.' ". . " ".a'-~e'..:' .l. fusese m~~0i:t .amblare·a1 'ucenioilor 8ai~. __ "_" • _' . "b:' .' J •• .[ '. . • ~.c.0£1£ 'In ziu'.~. ' .'i -...-' _..' .ij c·._.l pa..unc.!iI.e:n:~~t. .:~ c ...se~ p'e-riD a-~~i s. . · d.lll d.$. 1' ~~ ''t..ax. hI ~.··.I r-es.ar~t.a ].._" .s3 se la 10.tiu~ .. -iii" I... .a' d' '1 .'" ochii .[ ..L.. .t' '..a. ceva di sttiuUCtre.a:..-....'·::- .166... ". replieat . .. rrar asatac. :Ut1ediat~.. t'1~1 :"'0' tI"~~ 'lao ac' .. ali"···'· estel.-. a:' 1~'Oilj'Y':b'-r... .:ratio.' '!I.DIm. .~). .::. Cmd.r·<~:'ll.~c~." 61 "am..'"'~''Il''uln' d...C:·-'--.gcpus.ea de .'fj-:" t: ..1~J:-t.~: .Q. "~ ~ su:..." ...v'a ~. ~ _ .) ~. '"'.::"..:· .~r'~~n~m!f" .':·a:1tQl§l o .- '.-0.' -.arisl..0" - ~n~~I"'C' &a· . .'~~~j litT.ll~_~: '1' \1·'11'1'·' ~ .... . 'm'"miV ~m'"s'wru~'" ~'~r'~J.a. .! :ti:i1il.rrl~~.~ ~" .:.u. .:--US ~ I '.I ~.·.. T 'a'· .[. '.a~rna strad:qis¢~s.-' l"..RallODl ..~'.~..a p~ atunci nu mai intruchipase tin b...· I .Ii .·i.'.Q'l'u. .m.. '.:ar"..tului .. ":. 0' v. ul .)..ate m. . d :s. . ...!< '_·-~_'. .·~. --..c·depla. '" '.... ..J_J.JC " z-=-.'"' . .: .'II' __ .UJ.e._..~'_"_~_.:. ". ." "'..' '" .' n' ~~I.'.. .$ti.c:~ ..' "'.e.:.'_~.eto"""'6" l'.."-.(.. _.. c c·l. "_". ct.a fi prea.. 'p:. sU.. . t' 'd-' .:! c'n-::Q!i'h '.'?olntr'·· ']'... ' .'.~' .j. d f.' _~ . ein c.U1 .ro Ul'~n. .' QJ.n'umarate·:'·ori ca. .j.• '. ~ . "-!._ .e re:.. ""1 trq.!:.. 1O 0-' . .' .l~rua~._.: ... ~Ll. '. '~AC..- . _. ""..'.~II!!' s· ~~.." ~. l JJIj"i.~: . n' .~fap·.'.'. .' ~a"" .. .rn..Sineurul mod de a: vbrbl Gl68..~m.. ne~puur "'~ ._:.atac'e p'Q'ncWl._ .· e .:.. . :.·'1. ~ "I .patte'd·' .'''(..t._. '.'< spun ca.O' .. cee~.Uc''_"' U 'r'«n'J.-.~'nl:'.tel~· ' .·.. . I _ "'_ . t' ".$. t:. ' ir1 Geea ce: ttl.~ aspec" e..' .are.~:'~.CJ u.. -~..ara.~ • .:.'". .' ' . ~.l. 0'.Ler d'll:sera 'stra~I'.~ e" I:.~.'..:~Q. ~. . .:a.UlC' ~. ..- • ~ .. Gbip~l m~eu :se mtip.y.re.-S.~.e 'umane .o. . 'c 'Sa este ea 0 unealta adaptata la mali multe intrebu :.atmg~a'P-'OZ1'tl. -"-"" "'' ' 1 ..~ a~~& ses:e .l.'" -e'·" s'~a '"".a. 1"'1 'U·.u ..' .". 1 umane smt·'lll fi'JEll.i~ . .. e:'... }'.'I au..~_ J-----'Olll mai fnll o>p.. "". cu 'iAtlt0re.·>.esc s.g~~alu~ i~irfQloselste ne... V'~:J. ...' .OaJ5W~ .: .. . a' .J ..".. ._'."..o ·. _.". ~mari... ".on. '_ "c'u-' -. 1' __ ~ '_'L_I_~ __ '.._. ~. ~ '~ y: Inc.1'-_"~' ~lL.era cuno._ "~.' o. m.1«.tJe. .:. ' .t·· . ." '.' .-' ":.':. : c rd "p~... ii' .A... .-.' y ~'. cevanedefinit 'pe care.~.·~'rI..~ .~a:e.olnic~ • ..'.. _ ']'I~I'1 ·:')P~.eama.. l.Pe· 1" I" ' . ' '. ..'". Ti~·am·son·sde ne'... c.::~~ar-e.p~~un~etul eJ'..::. '.. sa " I ~ .r • ~ ." . (_.H.e Sine~ I.' d nic'-'l'~ ""p:·. ~' .t'o..1.s.. . 'mine ~ .~ 1!'n.OfJ. : . a" lIne. A· ··S··'··PI.atiQ. ~d:""'" v: :4 a" ~fa'' ' ~'.co Cl)pOSCll..! ·.:i.:.' .~". '·. 'w .... ..e'-:-...~..": : m~".cu... ~ .1Ii N'".-' _J . :ptactlcind stalkingii1 pe ' ' m'·'·: Ami.' '. vromearespectrva nm spusese ~~!" Y4.A' "'.' . • _ •• • -. . ~·. . s'il. .:. ..' mea .de:tel11tina p mi~G....r:.o.' "i.. ~'.: -. rJA".. - 1"'. .~.La .~" i' .~_.m··i '.~.··l·~n'~. _-' __ .. 1D1'.p<l~..tf:·~~' ' ~l ~l .p." ecarea sste e "l' ". . ·m· J ·1' '~p"'.1..-..aIl1:ru·g~~'at... '.1 unn. t.• ~.' .e on.1.. F' -. .~..l\.~ ... '..LU.n d' . '..' _~l.UI""t" c'"·~'1 "0' d o'. . ... ' .i.m' :. 1"'~ . ..ml..I'a .·rop"--:·'rlului....te. • _ .._': .' .~' n~m:'" d avea ~. ._ '~. :..1'-- "f- ~Ii. Ul }" ~- '..i' '*0w~'i'1~n~~~-mi puteam formula '. . .a .'-.i ·~1 .:" .' ".·m'" ..OEl.e. -1if' . ·.. .: . 'I' . ...~d. '!!li .U· ~. .·..' .:_: . t'" d' .a (~tJmpi:ottamentUl ~ se'nti~· ... .. "'.dnCflbl.~ •• ". I "'..i:~...t-'.. ....renuntam'la reflectare~n:oasirA. '..aJltOtil t>.!em.. .CUIL. "'I . sup. UIloml .~as. ~" "".·"'t· cu-'~o· ~k!!' .".I -' _.• ""'.' 'to .esem ulD a1lnllal."'x "...~~. ~ . __.'..:: ~L~Jl"'P-l.~ . '. ·.. _ .'.": m"''. . .~. . "fi\~1 . :'re ".aug·. .t'.prafata._ .. .i '" i' "'~'.: d . :N. "...e.:". . It.~~ 'nmerii ~m6i. .''''' 'tt: . la in.-. ca rna. m '!!' to 1". '.i41IJ. ~U.g 'm" 'an' . ' ..l~. .c..~ .-... '00.... .':'~:Mn .. ". Idec. " 'j! . Joj'.a5.. __ • .-~ '''.(. de.'l.... . . ." ":' .'.". : '"' ent. '._ • _'.'. O·.Ma~ i...~'Qc nA. fu ·~s·-a.alJDlt...Jiv ~'U' DA'e.''. ..... '..llOru· 'pe ·Cjare~".a p. care 'e 0····rlj3i~m·· m ..da" . I '. al . tJ.TE'· .sa.. ... 'ved. ":ta' '--...r.' <'..atrm Cu toate acestea. ' ~ y r J-l.1~ '1' ~d'" .=are:a na_gu.'.. (..C:llli.'_. 1..~ .ce.'. ciIi' .ul ' 'ffa:t::em .. rem. la "felJca tine.. 'Nc:' efn :'U'I .' "". .... .t •• '.~. ~ . .- .1o.~UJ.~. 'I i ' I.~.'!enlt '1 ..·'miitf~I$. y. Q rulJ. "?J~.a .~ 'a' ': -. dificultate spe~ifi."..i' • .. ~\.-.acest lucm.u...:.C!le' t. .. iii . . V ··an..<·t'··. .· .i _ . '.. d:' g~~snp. ~.. '{':re'·n&loa·..a~'mi e.'..are-sau mi'Qlcarea un" c·:-·_ -'iitulni.".a_ ~QI'V':'O" ~." . " ~ : It • .sa.· '-J'.-'~ m. fil 'O~< . .g...l. .'~...==stiam .t~~.'..0 pOJg~·· .~A .'!"nm" ...'10' ··or~"._'.-" ..

71 --- I .ai inoolclat Sla.JI~~. 'LJ.UI".-' .'...~. '. ~~:Ql~ ~ n ·'?'R.." sa ne I'0.. . _ ... - I .'~. . meo. ' p:rm~. .~Oi ~ • .r-' !_.lafl._ n"]l~p'-<_ v '. -.-Ul 'de.i.tez' 'Nu'. ad. ':.~ d 1. c· ~"". f .-.'l'UO$BSe aGo~ OJ. .-..rez it precis momen.ta.. '- - ...' .. . il"' . . ~ -.p'-:ns<··tizmd dOlO .• • '"V amintem.. lomu.'.re.. '...· . "'." aj'Q.1_t .-' " ~" . ~JlU trebuia deoit s:a :recllrgo-: la il1t. a~.-' _.. . - --" • Ir&·~- .t~~1 I" I catre UOr·n. .·d'·u..b311.~-tlll1 iI)tt¢b(Jt 'pe don."".De'in. 'I.~~:r~.'.'uinim JucJ!n. .\.:..t.. __ ':-a ~L""i... ca ..' '. . l~ me.• :_ ..'..ent~" e'omp..:-~~\ ~e «.au...1: sa te .~_.e ·Ims·amhlare.. .'~..!.'.' . c .. '1"~''-''.Inlre liIpP'" cQ:n...~.~ e= '~"-' _ . ··. Atunei.~ .p:e~.t~.6.'" .m:"ne~· .. ""..U..'.. ea devenit.g~ ¥1::U m..iziea meu.0" d..C·-.atie acestea . £'I'a"" a. . imi zguduise mie cominunaica.starea d.!! ..._ .pun c tu]. .' ~.a mwa inl. ....~ •__ "I.. '.... .e a'l un sese' in I'~c'u' ]"I"p-'9g. t.I ' t'I" '" .{." .'OI(!' I'~' '''. r.Q. Ca TaIra .~~ " " ~ ·C··'~I-r..... . ii' .'!I' 1_ _ . . acee ~'-I .g'uJalul Eli8LS~ A.trUa.a~ ." ""..i' m'"'e~a""fie-I:'Z~ ·l'~'C-""a. -' A:l.' ~J6 11-·.... Te-amaeuzat cit vrei 'sa rna omori.ll' ' "P'u" ..'1 .". ·'~I: :' "--~""" :.. i.'. oJ._ tnn)tLlO'D' ttnulta. .be rapt. .. ~". . " c_..e·: 'l~ ca ...l'-~~."" ..'I~._ rnascata nu....1 '. .t.n.."" : .a~t·. nca _ .-' d' ... - .~...>. '..ll:.:C··:'!LU..t.o' Id"~s:.. ~ ~ ~. /"..rtame.' . mo d'." I. . I -. l Ii..p'·LI·S-··' '111'~_.()nnal~a if: '~ . ....~ti :C'e ~El simle. .zll una .Jn -e . -. .'.. ·. . 'pY:-'3. . -": -..:.a vedea.'"" :':"""""'1' mo ' .w Vi. ._.1. . '~-J: l-u" '0"'" ~O'·dj·'atae pune .%....-. ..:am'" . -::: .a Ia "P.c'...~. _ . '~.-'''".I~4.~.. '.~..1 fi n i . " v -'.~pelctie tJi s·a--~i .:_· atinge ·1:.-.U le~"cum..ele trei mas:[i.:_ o·.pune. -:. . 8U1. L~· 't!: ... ': ~."~.I.:.p.. Juan...' "..--::..1-:...:·s:·..-._" T.pq:8.·1 u[~'\.~ '.". f cum ar'·fi.' . " ~'IiI"iI't~"'" . ..• . mat' .-~. ...es~-e' a. de continuitate. -.~ .[.t. ~. .r .. .nn.-..t: aDiinteasc:i p'ropria~i experlenta~ '. -- ~ .melt" pnz.en.._ -... ~..." .rws.. -'..}-- 0.): .c.U.. . . .' . ~.·a . "U".Ie 'O~:ti·~n·"a· ica. a's·p'.. "h'·' '! -N" .t1~~ .· m'~"" :'1'" U. trebuia sa distrug orice urmaa propriei mele-continuitati. 'P~ .1Ie-sc. - .c:-'.::'.I'e · c.m..". 'f.meu._..!-" •- . l'..eptat. 0" Jum at at 6 au. .-:. . • ~~ .al 'Il'as.!' (}~~ Ik).Q sa~i ii. .i' -.~ U. I .'ntu ".I .'vu"s"e-' "~Q... [~'. ._~.:: nt" . -.~'t~··e.:"'.: .nu~nu 'm...0.ving~rea me. - .. te ""P'·'m~"_"" m ap.vbttSe:m -1 ..el.'~ :a~' 'n° 11. as'llmblar. /'". . _.' 1.d.~('\l'~~b'I·:~~e.dia:ta._. ~V:J1 1."_ con~ ~. _: de gratie.. am -· 0:0'JL1o.clb' "I~et~ l~:' ~ c. -" I 'IU" 'I' .. "'t.i "'IID" I' ... II . . -.lCt. "C" -".. 1'._.:". pe.!OJ '!! .- A:'· -- . I .simtt.. 'i .W U'U" ~~. Cia pi~ >'i]...• • '.. .id .·amb".' "'~.~i~ m.ruCIl.~taT.'~'"''__''..''" vttnrai.e.---'p"' eil'l'-~''I ~p.- • - - • •• - .tptre .-'ll '.'<'--'~ ~ '_ . :': evara'i' ~l~' rh.. eJ::ant. mOI.:_..~ .'.~ - .. .aeum...:~ . H "I~. i"'-.... ". ' .:3.' II. l _' . '."-p. ..S:~. 11~' .- :J. .~ ".. ..·~. ~'.." era ia -C tide ae bune .wlasem.m. 'pen.. ." .' "... ' ...._.. • I .-.' . .n"e'V'...I - 1\ ..Ii'. .·cut Sa ru~rgl pnn ·o.':... cun._q~.:..' ..~~""d_" ..' ' __ 1 ~L1U:-~ daca se rupe. .iI)~'" ."".. ··."'u.". prtn t.' ' . :_ '~..c .~ .:e co._fi folo...~··..-. . M.. cU." '"'" Q '!O' '!II. ·e'V_~..:c· in'. .' d:~:~o·. . .. ".(1 " In furl' : . . Ii ~ Ii' ":: • • -=.Nu~mi.. .. ~:1' . :_:'\.. I..-.:. ~ . I'.' "'. i' " "" iI~ .\.~ ~'r-.' ....'t 4-~' JBl:mDjj_. "n. ·!'l·' .ar ". _..d:aca. :u.o..o.~~I '_.ense·'un ~oc' aut .iolente~. ~.l.a se.LIlr. ar Ii'racut binefaeMornl... ~Itiam C8._ u~~'lru'l:'_'_ m-:··'tfrrlp·... "'....·et-~e-'...-:-_. ..pnnc. d. '. ~ .~ '''J' . . a' C'~r4 c .data.~iII Ii: ~ ~'II!' .o'~ --. '-.- .~.adi~ D'" '. Le' n.." L:.~ .v~l lei ~. Ul ..' ~" .' -.ratiUItleal 'OChii iisualueeeu amuzati. •l ".'·· .' <.. ." .~liJa. '.:a. !I!.Q~uma. daea punctal t.Qll >. IU-~. ']- " "." .st..~..care.L'U" . '.e . 'I' a E .' '" :'C:" .' _._ "fro" ~.' .~)c. "f.·~im.' ."lat'l'Qstn~volt 9-Q' .. '_ ".Jlm ." . .A.a~ 't' m.I m~ · -.. . t r'lJ da-. ...l ctun .:~ •. .." I" . . Tot In. . ~.. ...'--.'~·~'·p'~.asat ~J .l_.iw.: '. "~. g.. ...·.an '... ---.~'.~"..~tn'~··V'· 'l··t· P"..-. .'~' ".-.1'..' amm" .a' pnvindl c.:C..-.. - 'to i .-' 11 '.t' '....zenerosirate... (. "~ . .\. • tate.' ~ : lmr ..me.i:·.8 aproape trintind·D~~'m.·'tr'....1~::-. din neel moment... r~plUU$ d~QJi1'.Q·ntinuitalea lui n.e:me.. de~ .I .lt~.".".-.: cm·:". ~'. J -... '1.51.'. ~a ...' .m'asc".' '_.ase--'~Ja mJ'\Q'U~:Sll<p!Q:z.....·g:'1:"a.de'. ... ...~."ym" ras 'm. devenit senil eu I c: r : . c~ :..I' iii ..l:er--'!l 'fn.r[efacu't inlrig:~t.-A ~ - .. -.:. ...'.• '...· . devenise "..~'.. ~ I... 'b l' 'a' fl'J~ tr ~-=--..._::' .:" ">.'" - . d . ·ge schimbase :r. Ai ramas socat.de.n:dr~ .:~".'~ .:·riDie si detasare . . '1.. ric.. . '1 rev'eruse.·'"-·c~·tu'l"l·'m. 1-"~ a... .-''i/: ' 't:. --..:·Itli..:.ii.'-' '-'..es. /--".. care.tea·-'·.eaiat~ a precizat el~'T0t_U:.J'U·~:fl U ..don Juan. i ii'..' ~y n'"..a t... rezon8Jbll '1ntr~o Sitllatie 'd:ata~.. cate.'.eu:~1Nu te:.'Ii~1l~:.. ~I .. '_..m. . .u.IC. ..£D.mi~·a. I . ··~a"1 ·'n..-.. '.(.i~.. '..!ii." O~l...'" I~' ata -.-:-"..~ .J..:~..pffd-~' ' .". '..~.' .- ':-:A - d "'. -'.~. '. " I __ ~ L •• YV~ -. -"'l"":' b m""-aI--'"". faeui'~na.aul...s.~. A. .u:.-. ~: ...@. ·_":_I" :. povestit le.... . 1 '_ A :b.. I' - ._'.. A .e>md'~i~ntel'" "'[Yr''''· . p'iIore..~.·.'-1lU11e.. i .QUI)'1 ai cti-()nat.'. .._ ':'~' I "j • : •• ' ~.'..j_:'.~.~.. .. '. .p'o...". fill COHea.. .t'" .'_~' .. .I~junsese.LP~~·:ca.:. . "..""-".-' ~. . -_. . "I~ " ~ fi ".~ . lovitura data corpoului ....n~ese~ -...In care. p~ ~ _ ..:_ n' '.U:10['-'a' .... '". a 1...""" ..all de asamblare urma sa ~ I ~. tl·'". ·s.~ .-A! .'c'm'" .- _ -' •.. I·. . tpi~l.Oll1en 'm.'.·" -~' ."".-I.-.'II_: . Conta doal' ca p.:.'~ A-" ...Dar zgudullea continuitatiita:l¢·:n-a 'lost de ajuns.~".er$.. vbuse tO~.-'inacelmomentdin nnua 'P"471'''tl~~..'.". .'.t. -.:..: .-~ 'Q'Q.-' d'~ "t··..tlnnll S(l '.. :m m'.. ii .Curio.. ..JJG8Jl.I~~.· - -.• ]...-'-· '.-' _ =". d: "nn:' lBC.".-. .'~ l-:U' P'8'7'.. " h:'i"l~~""n-ril'~/ c . ~ .. ..'O'"rtm'.} '.Ju~an.~.' . ton...ii] . areatatea lui.. ..de. ..a". e .- . ID' ". e' 'v' .:m~ !U1'. ..taspuns c~. .'- -"_".j.mip~ .d' .:i .~tut '·a.. Simultan cu spaima mea in .:• W' II! 'fi'h11i't'"' . .e visat si."'" '. QI~~ .. . 'IUJ!..:':_ 'ee:ai.:tJ_J "~' o.a n. -. ~' -e ' "' __ . 11'0'.. ~. .....:.'..~'-. . dar .!!' .~? ~i~. 'a~'..·--·. : ""< .._--:'_ .u.. ' " <'.. G.: Cum fu e t meet din flre m n-ai observat c:-. .lpna fa "'.-'" -0'. ::__...w'..~-.u·leuae.'.. . 'hi: "" v.p. .' '.:~n':"'[~~~'~m'"~u' .~I.d 'nrn:!·i'J-. '.te cu:~.' '..~t~.[u .v. b" I ~I. ".. . . urn. _r--". ."'...... a adsugat . .~.. .-'-~"':gfill 'true de sin e ceea -ce.--- - "- ."e·'a·· '~::'" . .a~ta .."." C....id" 'p-unc:tul in. 1 . !i.dl._ .·.'....s·:· i . manevra fi '" ~ nem oasa ~"u'se's'e~lJllnl:a ...~I C.n· _~ -' 'p.I .-· it"~:..maCl' 'C't>a.. -- . "'". _'... punctul de ..'.. .'.. ._ c' '.lll1110S1Jsem.... . .:m"lj p·:Jaeea~id~~a :n. sortant .I.''Ii)' . ._.'" .I.(ttortl . '_. . D '?' rn .._-' . noas ..at: . r'. c'ar·--".:(everuse:lD: IS.~· . ~:.._'..· tl.~.~ l ~~ . ~'. spus.0:W lipsei ~u d'~._ ••• -. i!!! 'i" '/_ '... este ." .. ':10=.~.:. .~ NU. 'W.'_'_. . IC-twll catre masllla Sll~at...e. ill' . ~'V't~I"lilIA}7 - ··1":1 .. _.. pu.. ' . '1 .~.a:..:agu al1 ~.. ""--"'Il ='.t~ai .-: . .~._Ul.'.. -'. ri'l :~.: se· . ". '. ..~~JIJ... ·cee" "a·:' " . .:: ....Uk JL I~.l~~."... oOfltinumiate ~-p~.':. '_'" ~:. :. ·p. petr ecuta la O"':U'I.a::' a .]' ·F·']Ji·:'"'-''W\~I'~~~' .a d Ie sLgurant:a .:-&t. .J~ '--~'~'. .· .""c.m·. ceea atunci erau rudimcntele-viitoarei tale masti de.~ IIoil' " _... .. -.."_" ..i."". · ~ com pasinn _"_" .'~Jnta s:. ~'..'·" ~ompl.~ va m ~.:..J.~..1:.\' :1:..-- . " ~ ~ · ...Jl'-:~ . care:. . ••• .'.:_'Ltetent cum ' se e_~pn_m&se e.. ' .' d-~'~Q:s.~-. ~:''ilifn:e. ..'1 e. - :.:.. N'-. "".""' -.· .elit . ~ ..Q~. '~.. - '-s=v . le§ma.]"..=-u-tru. "'..e~ ~ fus .~jf.11(1..Ii.' a.. s·~e.-"-~ ~ - - . . _are U ....'. .' .un.... '-:m ' : -. ~'~~. "~.~].ec.y.~ Ia....... care l"} .-.riQ. COintlO'uat .otul . 11 "~". ~:Nu' erai pe ~P'. r eazul "VI'. '~. ..~'~ Ar U "y.c'-:.song·'l"fl~i m.~ ... ".a '4 ~:.-.e.-~~11S·'~ .de.a<tn~·v·~:. am.."~ ". - ~.pofida :fap·tului ca~nli re¥enisem :rap.~..~..~ . ''':_ U\:~.u de asBIll .. 'I Y Ii .are se l~..' 'd'-' .." ..1.''[1 ' .!' nitll-~ '. .. I~"\'.~i .3. fun' '.. ··.-'. ~jj[l.'.iii.rece· :care~ e1t!lR~." '..a :sin·t .-~... ·'·. .:.~'.. ~ I.._.ai 'p. ~ '.ii ~ . 'i. __ : 'Cl. '.ilai... '~" '·p."...bl·acel :mo·m.' ..Iw.~ - - I'I.rinde·minia IRce1ea....a~' U. I... :1"'IJL1. ':' !~- ... "' ••• r ' _:.tal -:in. te..meu.. "..~ aUt.c. . . ..-'0' :.. _ '.11 ~ -' ." • I .~ . "'. re.-:. ' ~b . prin..lm~'J::~e:ex·.' 1 -.. 5-1 .' "".' .~:~.... Q' ¥ '. N um -am asteptat ~S'afugi~Uitasem de· izb'lucnirile tale v.-:-:w' ..:e..' c= _" I -_'_.'_j .:.>~.artl.. ' it . •. . Aceasta .. .' " ':' . L /.sei de compasiune..Z1~ I·:'~'81 ntnl.ma.'' fili"'rl~i . "..e':' c~-~'m':. '\.. ii'3'.. m l tul" if'..re'c"e..ng! In Iocul Iipsei decompasiuae.~. ~ ~- ~~. .~·t"IG:a: Ill' ~ .- .'8.. . 1.!. '" :t··.. "~.." 'p~.·t·:·. ~. iii - ~:J'!'n... Lire V(.Jt:~ I U .~·[n~·t·a::s··~m:-m.~.o'rt»mentul. a ···"·~Jta. " .'...·D)ce.' . ~ '.~:. .:a' "m".. I . '.s....~afo'~a . :.'. '.!.c' kli'I' c....' ' .0 . ne" m!t..·~:F .::ln1:int en... ~ ~I . ·. -" . denU~...duplec ar-~ ·d' mla. __ '.· -. t.. P.si 'masc'a en 'mine.me'u.lsem.. ~ ~ ~ • - - ..fi~dca.. - t· 'Q:L.(ifH!ziun...u. .:'·tin Ul·B..I.a indemnat s~a:rememo.~..1. .UJ:.... < '. :Qi~..¢:'. .a... IIIJJlr~~. ~ ·s·~a'~.•.. ~....:.. ti~ d'c..: .. .nl'·p .pro'clcd.ea .ces:te.en' tru. rna._ '_. I 1'.< 'JI •.. I.. ...:. bincintelea dupa ce te lupli CD .l£ID.~ m~~.~~"ltele capa a bil sa accepti oricefel de-continuitate asa cumeste ea. asam . ':'<'l" I --'y . "il 1 . .p. .. in locul .~'P..'1· ' '.c..' ' J1I~ '"'oi!.a..~J~iIiiiii' ' .....-'.-.. -". ~. ...·.~s-." . ' .:" ."'lj." _' ru:a' tin a y' '."1 .tec6" la . i!! .m. dar' ctnd erai pe cale sa-ti revii complet. ' !de Am m · '."....anl eu.. 1 ~ ~"11 . £'tal' (..t'.E. •.· I .·1':~· I"ic·. ..:~~.. JIU..j'·. 'd. .t.. 'nll'. . " pe..p·a.l~"'~' L.. /. . :~"""' .'" c.spitttul elal' ': -~-:..l:af(tijpsei lui...

'.0 ~ -..-.on. --t -"·'--1·:' ·.a:-i' . m .-~.iavaa Irlcredere in ele...·lS.d.-. . _' ~. ._- .~ <" ·-'m --i'''''l~ ---' " ..I- ~ "n:.0 ----':-' eb .-' "~~'... '. __._.~ .--.1ti'1t).··· . -' '-.s--'a'~" P'lO.Ubd~a 0 'I.l.."dijp~a <~~. ' _ . ..Ulzat ~l C4 .smg~ p'e. :t-~'a... '.a_"c do. ea sa-l ascunda.a" '...t--eall'. . :mom@Rt.e. -". I n _: ~ ! .:-. ~ ~ $. l' -. ': r /.se.--' .-.~'n-l3.c ... .t sa 'n'~.LV.de iC:afe n-tJI: fi1.e~'p. .-'. ':cA-c.. _3..c:a. ' QJ.l! 'Q:t'!!. .-":.' -.dau b..S~Il.__..teinc..'' ' d--.~.~ -' '. '.".Don -Juan-i le-a incitl tat: . detali~.t--'.li'~aIIlspus ~iea.cabili -irate e~~fLUl v· UA...8trai~l~:p~.d"gg.~.:'--~.<:.a rep licat elsi spre nefcri~r'cire" m .-.: '~ renun r .- J - _-_ • cal ate ria _.'~":~ _..: 1l. -' ._ .. i s-a l. .. .~ba··...' .at eat· J. '. : _.'d a.'. -..t.- ~ -- _' -..:)' . CY'.--.~~ - -'.~A.t1m:' ut::: :-.$-1 P'nD1Ul.'.1: r.".:.".{\~t.C'W. __ _. • __ .:mS:L6a cons. '. .- • it~.Gete~.o".s.'[··.'bil. _.' ..-.OJ..Be ...w '~. f: ' Q'g.clhtate..colonial ·~iiniprejmuita .~'I O'--l":he' limpe.in 'J artili 1" 10. -' '- .-Lt. 'I . 'intinutate. .. .:10\_."" .t: '-d~I'..:..~~eru ._. S'''us--·.are. . _ ...li .sJ' u'un~: ·~·l'~'t..ep:rofirn.CU. . e trebuirl.. ' 1--:.~Ju·~ an":'-...~-..tet~ Uj~o......~ !L! l'-'...utA."'+-. de ~.'"...'1 '".ot 'cup.s-a prezentat.. :a rasp--'un.a . . 'Un?! din. ' m: '.0 ~s-t:are'.. .~ j '.aR a :fo·s.a" a' . "-"'-".. .deoric~" :au fost :m..-".uoIil .'~' __: .vorbe..\ a ~..: ne ...ca eu sa rememo .~.':.ace. c·. pesi~Jjil -:~_:~ Eram 'pornit s..~ ~:I~ JL.aRa:llftllare.de monstml care-I haituia.Q._·. ~--...-. '.__ -__ " .s~ el...'.ra pr....x~~el11'..'c'u'n"n ...a' unna. - "~ ._-' . 'eLr'a~:ll~':I:. ace. .sa-t~' caimez trecusepnn :te rusese" -J!.-.:a'·l' d-~._= ' "'_ _ j~.iodatat:lu V'azuse.~. • • • - ."at~...- " -'j '..". .d_' -l'~. .c<~eon JU~..'n11:at:.--" .' ' .. d' ..fi"="... __ -. .'e-.• 1.u. ._ ~ ~ -' . gill.---!'~ • ' '~..guratlfa . :..j.. .o.ngrCl!~"1 I.teren:utile~ dtrl jur .~ '~)'~_._.e.~ .J:ti ~a '" -.n. 'ati.ii I. U~~p~~ ~ ~il'·~ r (:'InTlA'=... a -sa .01...~ -nt?"f.Q~i'b_r __:~_..ee:e~ re._ ''liI~-.-: 0g "lIZ.i b-" ._ -~ .-:'g-'·'-li' '''"'m:..a.~. . '~f - .'>" .Ie .lui desp.-...t. I .-.4J[. nl. Casa 61"a~]re~ .e.-~ . y .. a --.. .J_ - .d~:c~ luo. ' p.-.:. J. ·$1 sa ne reb ·s-a ·re:o)."O e 0r .'e .":p 'l'~'. -:' .M!\dupa vreo jUtmltate .N". __ .a. Mai presus .a i 1. devin c.__ ..e.l___" -" '-I' ._J - i -__ ..g~. . lfI~l~a' .in Durango.Totu~i vede:8 ..>--·. '_..~"L" '.tut 'patnul-~_'eni... d ~.Am..Amf"::.'.: .-. P =t-ntO'QJ"'c'-=!Dm'-""" 'a'~. Y'~J .?-J. .__~_ .·''!Iii:taJ iI.UI~I ~ :".b'\I-.ho.w'a1U]ui paehetele. ...I ." c. pentru.e.t (_ pac '·:'h_.ll d:..' . ._.. r.. ': ..~' " .-' '-' ~+L' :a.? C··-.' _. ':#" fiecare minut din. 'a--".I. .·'t ~ :--.:. _. am· -·m.)~~·.. . ~ --. "g-. -..-.t umpatarea si c sigurnnta lor de sUm. . .-.-" I '.{.111~. I •• _ " !~ ~.1 l~i 'A:..' .'~..I~JL:. ".~ -r ~ 'l~. .asca.a '.. 1-u-". ti¢~t~lap.'·!IIa ~ --:. .. 1 -)A. i autentica U.Dar exact asta .~ m 'iI:\-r.: '1:."":_'_ m:. " "l' .~ctijlll d e :~l~C_"l"Jl:.~J. "t·tJn:·'-·. :'." .::_ 0:" luna prin'M1_.' -- . sc· . -~-.lca~l ..-"8---.'0-0'---:: s<~~'i'A D'.._:: !I!" '~.. erarn com .. I ~..'Ij . '... tun "'" . v~aJl.'-- - 'I- . _.t9iQ'n"'~"'1I1~r~.C'6va asemanato:r. ' 'c .' "e--_)a--" n-ll _.'. '_ _ • "o!' 1-' --"'.-.a.asc..... _~".. acele fapturi fujmoa$e ..duri.e~ _~ U:~~il. arre~aiIi ocihii lotllspunea ca'infati$area lor fenn~D cato. "'.' .@..~ 'p~' II' tQa-~'~'g." WU'..v-Cion'fQ!~ u~L~W !_. d'e c"""-' '-.r· 't:.tU-~~~. . .!I.n e""}---_.'-. -_. Belisario l-a dus directla c forma. " fars. I 1. .~_~ '".I~'_'_:V'.. _Il~_ le ___:_-'_ _ 'tJW'U.'l-lCU. CUIi.·:t..\". f1' .:.-t:"."'..~' " • y.--"noQ!.·.. l".a en .ri~'~ul' ~ A-'~ . perfecjioneze cunoasterea capatata in deenrsul si calateriei.Ztlgt oentru firea lui tac. 'sa Ie 'Pe-sede oonveniente.. . __. ~ .[-.n....:..'m.-.. de.' ~-. ~~. ..-am • tn timp ce do" Juan continua s~a. " _ '.in..L"-\::.' :.:1' 'G. . '~I~ '_ \ '.~: rem . I."". "~. -:-- ..".fost .timpul . pe care l~-a sopotit uitnitQ~'..l-a mirat pe.. • • • - - -. 'stare pe ·. ~ -:-.•.-_.. tr~~'n-ut 'nnnT te I.exeursie.e__-:. '\.~ nnA-d"..'III~ .-.' a·le.."..llq~..alt.. 1 I~ _. .I. . e D....--._. ~ ~~ - . ~_ < 1. .· ..'.q . ~a. . 'b...·· . _ .- - I -.'1 :j'~." -~..r -.-].sa:colm.El!eil tratau Gll respect $i c()Jlsi.-'-.. A.r-)' ~ -= •• ..-:' .I:i . ci 'ta..nuncuu meu ne.i'. ' 1.~<"~I¥...J'a." :."' c-e.t-:X. ..·sit· don...r- J".. _.-: t" ~--..s~mai saturau saascu~teatn1anont6le oalatoriei lui ~rtoateII sfafuiau cum .~ .a .. spus . .~ . ".Q0V "b- ".--'e'N'l~eu 111-' '1" A-'-' pus C···is. d continua-sa le poaae si de poxestea ac~s~to'r: vesminte."i.-.:. ':. -~ ..de un ·zid. .. _.._. ""·:.:1.ste categrorli? ~ N'u. . aa'~.JEbmI.pteaz8... ..e con...)t1!. . avorbit el dih~. .--.l·~:g-' 0'-. Nq:.-.Dlfarn. _. -.-. ~ d' pll:~em.I ~_"-_ c.."..__..o-..~l.'--':-'-.' nU..~m*ci3 t}j. m s-~~li A ~lta~ povestea m. 10" ...-- -.. _ I:V:.-. .....~'~'~. I .._iOI~4ta.' __. . .~.arl]la~....II.-I. .Q. .::-C_: . -' .r' 'tr--'e.'.fiod" cutti·interroafe $1 pow 'enotnti: (tam td:meau ilniora.de de.-. .Q[ de..' .foarte :irtdrjl. ... - -.-.. ~ul" ~~:~'~~.~ :. care ne statea la disnozirie pentru. dc:terl:£lin"in!d.~~ ~e:.:.: U..evIZIIJ a. . .-. .---. -.-t:i:iI1I1Ilit a ... .r. ..p '-:"ru._..-.sa. . fill! ~~a'''' f.a" .I~'W'i \i. 'de.~.t:~lei:n. .-" ...-.--1-'-' ep. - .lc-e·: ..._ .l . -~l~' _: ~J..-" "trece In.diff!renta Idincolo .' " Cele. r.~. .tutnror celor din casa..fu .~'~":"ar:·· .". 0 WllEfJ...:' ".- ._ . ."-~ '. 8. .. I - ~ ~ t .-e-..~ care pnnetullui de '._. :_".. A.t:l~~~:· . -._~I~_: __ .ercfitilemonsttulili de a-l lua pmonier."" ~ ia __ .. 'I~ _.!i D·. ..-. .ala: mftico'$atoare" 0 'ID.'. a-.~l~..:-:-'.~ 0.. c::-:. --. '. A. 'lu~~.cit ._.·. ---umn'-~--'-.a·U..." "~ ca. -r: -.-.'Q\S'u:'~'-' neu are sa se rmste crtmmmur -'1-[~:T . .. -.J...e.a.- --<- - - l...q:. un'-'-' I'd: .. "p>r-(.__n.1.. ~.cJJ.UIR: sa .t' 's.\.~ a._·>.. . }1 mmra mea r. pu. .i._r. ~- ceea ce eu . Generozitatea ta nu ...-- c-·.' ".'.r frumoasele femei .t.vista povestile en vriij~tQri·.so~$~ea.U. Ceea. -t·~ .:-~. N'IO"all :d.ar tre nn'~."'_-.j.u....~ .e al. . -f!l. O·..":'1' :.</"'..rna 'plin.-.-.t[umaam 'teverie.. I 'I' .'..t·t: '~"··l--...~-~~. I-am '. 'a c~pataf0 . truPlJ... -. .f"'ac" eeva 'C.' . ]i place:au . tb. __ :".a~:-~l~ Vl-~(:~..'.u:" S-P. ·c.. - jJ.. ...~. ~--.' asamt 'I'-are sase rm~$tectt -c pun-c ~!.. .-..Sa.:f"'""'.'-~ ii' Ii 1"" -..- if' .. . tiP "_~1::_. .~#rnl! . ll1roa unn~.• . Q 1'. -~ :.~. I.~.-.pentru.p"-·:O.-..:U' ~ .'m~:"da'ta ce a -so.-.apte femei elau desavlrsite. /Q I r.... .1·~1" -' " . Tot·i.-RIll UJ.~...et.. '..... '-_-"fi~ I . . '..-... ~'e'\ J.-.8.i'.:nc". precum ~i11]1 barbat ciudat ~.-:ul-.~'-"P...' . '.'. .-:~.. I.I~'..iji sUI . .~1. '.are.l~v.f. ~""'" . .tnrile 'nu.. --1'-- - "'r- _.'· ~.e.de Gra de taeere ~b:soJu.~--L:u' ~rl~W~~. st~tean.crt sc· sim.es.." .-I.." m-_'X. ..·..-a Ql lps. 1.~ .U:~ 1. J ._. it i .--· mr'~'n't-. ~ '.'"' :~!.'_'.·:istorl~asP3. -.~ e ~.A. 00 11. 1'. ". "'~ I'd'" ' ':!I!l~ ' ll]. _''Ul!e~:a '-. • '" _ . '..'.s. .Nic.·.-.ar~{ltcQu:t 'pe.• ' ... . 1. • -.~Q.a 'te-" 'Obl~~1ill·1~'e'~t1--~en e-'. ursuz care nu scotea 0 vorba.Ae~'QloIocuiau .e.don IJU. .'...Cat'e el :0 d:ftS~lla:*'"Ie un 'p . .i!i:· ... '.pte~fete frumease...' -' - - ~ annulVf:'41ii~.c..~_ec.-' .i. CQlnvlD'g· ere'e.~ '..$~' ~plaSa. '1uioru care-mr ~_n . -..((ji mele. " .10" -' .I:-.J_.' .ta.... -- '-- Y-T:< 1'.rin _. .i'nce'pl-.: 'e.VJ. n·'u S ...: h-" ~.:on. ._:ontmultate~D..:L I._...t r-.. - . ...·-1:. ~ '.. '-<' . -" . p'_'1 .n' . fiind 'm..".:' .. 'ih.' el pUla.'f-~.C. .-a.ItJt.~ ."'.ea c:e sm. r. l-i' '. _·v. .an.d.1- g."t-.. .." -'. _ ...l· ""m·...""".Q.5r't't"m~~""U--""I": [ s a. ••. . ~i Lau faGut f~rioi't.1'1 ~JL ' . • .. .....'. Il:Ik'W!~'.:.i_i' fi.timpl~t dnpa ..cl~t.ulsya~:mi.PllS SleD d' on J'u. .-'lI.· .~~a" souslui don Juan'--~~.:·. --.d.t:"--..'-~~ .. - - • - - -.~n.<._.'~'".despre 8fadm~a .. -'I sm~.- ..a:: ~~rA.da ...·h1e·-c'it·'..~.' .. ....: •• - .I.Y _'·1.. :...Iasqt '.femel d'e moravwi tJI_"" .hiziat fn haine de f¢:_nQi~.-~.vea-· balcJ'-ane ~u gbivcee de.vraJl..!"i. ._ • • '.. .. -. povestirea. • v ~'U-.I - ' -.m 'l"im.ec' aru··_". .st~'e.. ... ~~~'" a-I...¢:-A -·"":..mreeneroziratea ml---~ '-f:~I'C~--U'-:--S:~@.$i pu. A 'lnc~.'~tlen'ti de 1-. '_- •• .La~ -1~ da .'n~~n.· . IC!:~ <_ .a.'t-L' S' :~I P'I"]. .fa. ta B. ~".'."'_.c.-'--_-\ -fon ."~'~I ~:. ... I ".e. I ~.. m~..

o:nstful.".'_' _. nu s!c ararase all ce.' .ila..... ]Jfomis . "'~~~~'.. .. mgadui.-.....j. ~n'. . I _.....mt~Ju1ian-.ijlllr-t:l:fi'~~I.:ri1J)ejdi.in. ~ J" 1.Qq . .. iar'la rw.. ~'f::t'n~'+'. .' I _...' D1treuat . D--.•.'in. i!! '..i? ~' Dat~. nen·t~.nu atit de b..a:r. .81.a fie lim: ~ Am ram as.:mapoi in eps~~t~i. .ratttinaL. Dreptcine ma ie.p....p. • . c:a toemai sosise. .._.. ca ae gasea m P:r1m~Jdle .-' ~C·!il:':'I"'Q a· III g ':' ..'1~n ~'~:n1'ic&.. '. sa..~th~. ' _ I •_ _.:c.aL~._~i!ii .'babin.6C arat moarte. C. "fi.c._ • 1_ '.. T.I' '1 - e': u·" ..... v(Jrbm. I I I ...I~a:. _' I':: <_ \g'. 'i ' • _ .um..'.. .....a..-=-.l. '" .. '" • ~ ~ •. (Ii ''Iw-' .. . ...au·oamem .0.. P"." -:./."~".G:hHnbat.. Dar ._' ...-:-. A . aparitia.. ".'!iCIi~iC'" f"'I'~~~l· ~r:WA'-~~~ '~ara(S' aeeara :.a 'vede'niollstni\ d.a iasistatt· :deft. ..L'Q. . '. ·B:"-: lisar! .~i .e... ..- '1 ". d care-I tinea pe menstru le.._ . ...~ipenniteau. _ _ iii..'..' : I I. II ramas uimit Ide profunda preoenpare a femeilor de.'~ ..m-augm8 alen.. 'S]l ait~1:a.!! g to ~ ti ' . ".s~aon~"uan.~ . . -se 'furi~lap:rln lanlllrile ~ .Nimeni ':~n. -. tinaroll-a pd. .~...'..4 aslf~1. .i .17% Casa..i~.-- ... . '.. ..' Dupa ctteva saptamini in care situatia lui nn se "scb_Imbase.'eme'lR.. Coate lui don Juan nu is-a..U:a-l. ¥:> ~.rl]ii (. ~ l"..s~aJs. nlClo. -. 6 . .1.61 care inU1l€elaU'Uul "greu ~1 ' nu-.da mon. Ia 0 departare de vreo $uta de metri.~". .: in.'n "'-''. .iasase voma ca ': on -. . -p'__ ~..e. _ " LU .: V" Ai·tl'~'? ~~ . ~ ~ ~ _-. ."~~.~'t:'6 ' la 1\.. avea eamere mari.11:'""".' . Ea a 8g.~ . J • ":_...ci.' .If).. a da~t C\l! ochii d. :"...'" _':':.. " .m )oj. -"1 . d.'1tlili.'~.'_.. ~ ~ _'. ..: i ' ...'-.. (t.in spatcle· UfJFt:>r _._'... ..~ . Pe parcursul celor citorva zile p:ette~ut¢Ia ferllla vazusc in penna . '.. s~ta'aj.' ~I' P"'l'l. ' '. "0<'""" . IOU a.-:.' 'iIi'F Juru..'. .. don !JUaD.ea batrin:ulp~i Beliserio si-a facut din Q. • I .~a'" raspuns C''a in ' .. ~ • •• I • - -... [" ~_. ~i totusi.A. ..i~l B. __ '" ·. dad use' €l'CO hii d 1D 'ZIU SQ-.t. tn..ar:.onstru" care· sJe :af~undea..'t ..a. ~.~~~~ ~< .re.. . .dar n...\.c.a. ~."c '. la.fi~ec....':·_-·'.I :-a m. ca era prQprietat111 '(emte.-conn? g-a ri'lstit elladon Juan.:. I it! _. ..-' . - . I Iii' ~ 'Iii . \.. I -:0 aparitia.at sub.". I fi d~P1g~'I'~.:" !ao..al~tga. 'r~.' . 'I' ~'~ "':.sa.." Q f.tina(lil.. . '.t..Q. U'JLli. oredea 'ca."".. c.00:0..'II~g'_. durnneata e$ti B:elis:ario" :i'lU.bl . ' . arl face sa· sc simta bine.existau eorid earelatei -.s ..agii" dQ~c'~d ."ocu. .Iocuise in casa "thons'tttl.'.."" ..L'~ " ' .JU$ s~a .A.. . ~.m.. . numai bB'a . _ _.t~ lles. .':. .cefceram m~'·.:.a'c.O':LU.. ._ -w--- Juan.: I: . I ..'En s.e.ca.lasle. ~'mJ!j".b__.-·a·.t'.tlt.cazul in care se gasea In o .. _I •• ' 1- ". -' din. fw..' .-6:U'. P se simnse . in viata Itti' nu 'se simtise atit de _RJ."""fi-i''li'--::'oi.:'. -~.b' I:e' ':rn~: ..'fara~a'~<~atr. se oprea mto'.' ..h"i~i ". De asemenea.mm GU.. y.' " ~.:. :'.:.eptat.'.. ft~tmplolat~Q femeie sa-llase ~S?l pe .-:._I ~: __• ._:ata ~ d atune..~ lui Qeghlz.a 'r3$p:. .tt-lne··::/_.a? . n-aveam ineotro.'Q. N\Cu' ..e·. ""'" . se . 'mtrebari.~. " ' C >. ..zu.. ¥.~ .:.sa nllea:. interiorul ~eelui . J L. _ct" ·r··m. ".'_'.:· :10' l"."n~ puteam'.l~'-i-~-' I .tretin. In permanenta sa gasea -in compania frumoaselor necunoseute.tl.. . -_.wrtil1"lA.~.."" .'.de~ J'. de fiecare da. ." " .'ll. . El i-a spus lui don Juan.ave:data..iI! i '.J... -" L d . casa fiinde ll.-" .__ I.e.&~'..'t:.jnc.distanta.. sim:titJ~'~iO!ni..ar:at: din.'..r'J.easca. .a~za'. ..:~ n~1I.or nu era tin azil .Id.e~].chis._' :~.allt de singur. .a d "'1__--"._ ..car~e d. I __ ~' .stnJ.¥. ' __ .' ".refacea. . . po-ti...JL 'I' A arbU~li19Enafnltn:~talide.a-~'..0 b ... fi primit ....)'ll'l·· :j' ...C'.-espre deghizare.ruan ...~t. .es~. n tre i In unnatoarele zile.I........'... daca va iilcatca aeeste 'tegul~ fiSca fil. :: .' 1-.' .e b."~It4. . - .~ C..a.u III jnrul curtilor interioare..' " ....al Spl"lls~. ~.~: ~ • 1 I . . .'~ . .. . ~ . in preajma mea fnonstrul nu-si facea afara._-" Y" sEi ~1fl.} " ." .." -" ~ r ~:-.p.J a.~ DQ'n Juan a..e. ferm ~. ~. _".W.:eann'a Iao . · Ii'b·"·":·care tnconjuracasa. 'Belisiario. telltru ~icit...'-'. ~ ~ • " . ":..adau~alda'eel·· . don Juan s'it nu .~.~' ." ..ul~.1 '. . .-in.em'...~~. ' ~ . t. . ~ I.seariia cassa avea ~ti~ra~' v ..C.~Jntodata.... sin 011't' O'-:""~]~:!! 'Ii .dca Juan.~·. _.:. ~."...~~.' d' -. ra banera mVlZl.... an putearamme u la 'fe~~ma ricit dorea . ole """ 11" dn J"""" . .a pre venit ca.lll~ _~ '~ ....Qua C10piJipi: 08:. i care.ca ~:emla .lL""'Mt1.. sa-l vada PI'.&va ~mlm~iea peon ~fara plata..k'" ·1 -' . .]..sen. O·agal' . ")I -...Belisario cu l e -....--. .m. I I ". mi-arn datsearna C'R.._a.0-.'" " .. 'i!! -.l ttl' ."--'.. ttnarul despre dare don Juan.". .. oj<: '" _. 'I. .'in. Nu-mi convenea sa-i acooptconditiile.. .. "1_ ..'...un..1}.. dar'$tiam ca mo~ astepta af~ casa rna gaseatn in !dguranta. Grice d~o'rin.F.'stti'lFernteia l'.Ath1' ochi ~.m.. . .I"'..!I' s .supL.':fi-a'"... ...implorat-o s..~ ..'.t'~ ie~it. si pentru mine .1.. un ']!.ttJ·at~'pe:nlrt1.. .~~ . . seseune 1(." ~ ._ si 'c~:' faca eV.aUt era (Ie ajuns.~\iam .. '-.~.0s1 1-. '"I .l:di. Facean totul pentru eli Pareau gata sa-i md'eplln. a!eontirmat._''-Le" . ca se numea Julian 6:1.fQfitOII' .it.']' c'as'e 1 . La etaJ·eran dormitoare misterioase..nu..~. - • '".CO"O.lnftusm.. • .. cei dm casase gaseau.~:c isano p iecase."'.Nu. . 1f1~#~:~ . _.

-.l~'' ' 't"/'i. > -' Mesterul dulgher spune c:..ma . " u -1 U' ..~. <-' Fara I.-: .: .'l". -t~ta.'"'.~.'lui...'. .] .a~-.are •.u U. ..\ rde . ~ • . A:~.• - Ii_ • ii. 'me~·~te'...r6$te:fti"Q_e la. " e._ l! .:.a.."..'. tru r " -. I .. . ] '. ~1. . ".JL -.. d .. .. ducatorul celor care loeuiesc in.." < .. Aduc libertatea... 'B'e. de"on J-:~""'" u . . era m clirs de c..' !i .. constructie ~."' "-. era 0 forma de deghiznre.e'l:SatlQ .p"' -1..' - .' .slrtlette" .p.i-. ~..f· ·a '.... ~~er. fi .." .::..te:a.. c.. sti d~'_. ."'''' - '~'.' problema n privea personal.. '1"~' -:~: finn de ""... . tQ:le-a·..... .. .. I' "~_-J ~ I' -_"~' ..'. ab ar--~ \' :.~ejaJn .. :'.. .UonC.I' .. .. --" . . ..".. '. .:~..""'..ap.~nan .'. Acceptaideeaea don.. Daca 'lJittrine.'-..~ . " .' [/.'. In. . .c..~n. -.-' _ .r.Ii.Ul. t -. 'b" 1'" propna I· vrata §l proprme-t actrum....·O":""lvit nauCl'it.---' seo···__ te un' _: cu'v'm'""t ~r:-. i-a explieat.e.Bu stnt nagual..Ul ·9'· dev .' . '1" .:U11· atft . pma amnci d ca 'lllle..-~" . ie- !'_~ __ ~J'" "t1. ili "'"~e x..d .--. _-' -...'"I-~~· .Ol>.--t '. ..._ • I~"_ A I. aceasta.a''f-. "" '1il - .41. a\spus... _.. tsano. .' '.-- .~ voia s·a.. - I':i.iJJ..xpl~..'. SI5q. '..._ • .-" :- '!:. fi:-'unsata._:" .. reioatnnu '. '.. "-..e c.. "evar.:_ -u ~_. -.:._. '.~. ".0 tza .a"la.amplas~amla locul ei .f!:- "-. I' . '.a. -. Ii.molvu.D:U l-ax f erent adapost. J_' .·.'-- '.. .'." " . de --." - e. '-'.t'h r~ll. b""..'~ "P~·'es te ea "" _' vo '.puse"'1 .) . . .1" p.J. ~'uslnt rnesterul dulgher.\~ _'..u\.eXlS." :8r:.-.-' .. .'...fara'":~ a't7tUt-~J.. _ ._. '9:1· m·'·.a attta greuta te 'U""'. don. .. .'m tonu . ..a~fl. __ 'ill! n"" " .aflI:ln atiei. Gazda i-a raspuns ca nu-lvazuse niciodata se IC.•. e ceva.' ..: 'LI" t.a.\.oon"J 1_uaJ1" i • ".-~' " - ..~ •• - • ~ """ - _.~~U~~!!I' LUI}~u ic~a~ cunoscusera.~ .j.. "Ie ca-u~convme s:aQnu.- .:C.."._. • - '(" ..'f"" :.9!.Df2Ll' oncare ar fl':l1'0S~.~._..s.-:Ij":.... " mcioed" ata.. in Ic'om.~q..1". rn.. ·c" ntu .~.m·-.l .treb.~.-.. _ ".e. hi .n!d~a.:".rata.". -... .el~gea.... Juan.'_.':p.-_:_. • .. . l-.£'... ". _ .. _:UJt··_: iI!i' .aure ]··L.'... .1 .1 ".Of ..''' -M' - .". . p:Q. •• • 1 • . ": ...·.~·~. :.. \f'H"X.~'Tu esti unul dintre elementele.:II .- '.Ii..y."'!.". l·t) ....n Juan to!t 'n. .'p~·~ie·n".~:inu punem aco sul ~l~ 1.a. "I._.'.ar exista riscul sa nu fie .casa...i'ilj'~i _.nuruc pe.'::1'. . " . .. . ..i -d-!-' '" .-'a·:U1~m. "..:. ~_ .. .mt...: •- • . '·1d -fj' . ' fi i ..~ti"·" . z-imhmd.[~~!!Lruef! . '1" d.. t':" l' d..: .ap~f~' Ii: I': OIDll" ..:~.at:a. suntrtumrht d IAecai.-. " care Tin'~~'II·l>"tnecrca t"· al".. :~u.a-.~ ne. 'n-ul' "... portarea sazdei Rise"m~"-~ ~~. ~.l-:: 'I ":'" . din i . '41. iI].. :-...de 'mult "aceasfa.': I.-.i!.c.b.. 1- : - . .1tu..•... Sirrt con.~_.. ..' .a.a. d ' '.ace. a. iii '.~. ~'" c i va sprijini aeoperlsul.OQ J' I~JI.:. l! '.~mea.. -~ LJ: a .](Qte '~.:.. '•. ~ •••• ~. ve..· Nedumerirea lui Juan C.. nu avea habar despre ce rnonstru era vorba..'. . " .~Pl Tinarul l-a condus pe don Juan ':intr~oaripa a conaoului. '_' --' '-..acestel constructii netermit._4: . .--.1.. .. Era neterminata.:":~~" l~~ " :. . clipala altaAtntrebat o qe~sp...u·.iI! i .JL>" v 1~ _ __Iucru .. ti .pre·s1l:p·un.crnrilQi: inclt. .da. ~ 0 -'- .. care Sieascuncea . .!1.. "." rlf~'ii"iI 1 . lQ. ' .on.. ainte die a lua 0 hotartre.~ .aJl. .. 'b' " 91 'p~eo:~(upa .' ."I' ":"Iii ~' at"· . ~" .sa :f~ca<~ [1 .ii' -.r'o~. ~:: .·t." ~.:' l -. -'l:o!Ic. _eel l~aC] 'Doln Juan l~. S'P'llS in acea parte a casei sim.-:'QJ. ' s·J."".mtot~'a~::tura.l"l'" '.aP·I·..!' I -" _... 1"""..stie cefel die.C'W. ..m ea esti.... '-1.'~ . 1 I.c~a ..·· unci ·e~~!)tr Ian···.~"~o"~':rl"'~d~.:Ii..Do.'''''.Ie_a '. .penW y. • ~ . -.. "1".-.' ..· a· bsnrd.Juan se speriase .. o~l.iS"-Q.me4.".17'5' ..r'-~~z"' .. t·.nn..Qa~... Tu loeuiesti iiI casa...' aI:~.' d Irnr. Pina n-o .~'FiIi"~"'JIIUI'l'!!: i-a I"-e' amin-~ tit '<~.~ .. nate.~ 1 b'~'At~n ] -B'".irlc~put a-ei faci!.re.i. griji penfill s .-.~.-::::"'d·".a n.!!. ' : .Qnjj:trusi nnarul i-a rbpuns.1.A. . decis sa '"i'm'~'b-~.'. -. gazda~ inter..-. "".'.. ' _' --'-'-'-~-.~ .". I~.f parte ULUi eli..a.mea de t' 1-'UI.'.. '_ Eo sIntn~guallll Jtlli."-~ .. -.'_' ~ q..·:.(1. normta -ca asa se slmtea obligat. "J"' . . .Ii .mi.J._i'.\. a..l" ".i.Iuan" E~-'::-":.L.$:-8. easel ~. "t~.'.g'~minia .. Inun...eR . I "I •~ I "'="_ • -..-.~.. ..an . al ·t·-·.!'!.1-..: "!i: ..ii-a. t "ml' e· a. d D on 1'" . -.Ul . ~~.'nu a ill > <i.

. Don ...~ .•.don Juan.:: ...dinea. Tl'" .~icum.daafara Perspectiva ..C~lal..!.. te. '1:' ..·a·.Juan ' • '~O:p"tLse ..~ .vaiui.'n:'I' .:r'~ . . t~ ..!~: !·us:··· '.:_. ...Llr··· ·[·· .I.a d. ! . Atunci nagualul Julian a-supus 1a vot soarta 1_'. a Inceput sa pIinga. 'IiI. • ~ :::-""_ '.':....:.1: y. ~.1.£).ac._"'. " . : c·:·:··u·:v··.'p" u··-·t~~~a.~~ .·c.~.'. . to . consecinta grijilorcare-l apasau.' •...... :putea aez..nici d ate'n(i..prada aceiei creaturi. Nagualul Julian i-a condos apcipe toti in fata casei si i-a cerut 1\11.:. care n'u le." -u"in'':"' "'_"':"_' c·.." ."-"'-' .j:L ~ .' ·~·&. 011.. vezi monstrul? l-a tntrebat..··~ '.' .i n"·:. ..". '.. " "/.. '.. a-sp·us 'G. ' . ~".l~~ . risipit 'la vederea monstrului.a lui don Juan. m..~_" _ ~131 QA ~ . ·~v:: ). lu' _ "' an' ~fi(·a-.n·:·::t. JJ " ~ .}u~ lsi ..~~ s··'e·" .'- - -' ' (Ii.at afat. '.l.a.."m' .' " ._.. it'!! ·OBl._.i. un el ..1.iI.atitudine.. . .I astepta acolo.'~. Dlsperarea $i lacrimile lui au induplecat oarecum pe cUeva femei lnfuriate..' .. . inQ..".'. a.'in.~ele.... m au fn c ins 'i... Team·a de .:'Iu·_! _._..~ i I.dade.'. :n Y . . .. femeile au mceput sa tipe-Ia ..Don Juan a alergat tnnebunit de la unul Ia altul. . . ~ '. Hl a sugerat ca era posibil ca femeile sa-l judeoe greslt pe b. • . Acesta au astepta nerabdater Ia hotarul invizibil parind .:" I': . '.0 mare fortal'sihologica. .:::..::' .· 'nu~linteresa. ..na·:l·u:l-.eas~ta trebui s.A spusca proasta lui sin servitor.... ll~ "'::-. ' IP t·· r ••...~_~ ·o"(}n§.:..'I .. ' ~ inc!er!ce s.~v·-~~u.indo d··· ~e"'..a:c.. poate.' . ·' c·'~ femeile '_.Bineintelcs."' !.'':.• JU.: d .UI-o-DoCle: M' ".. uamenstru . pasat. clipa ..:I." .."' ~ • p' Ie·' c""'ar'"""." ·i..-.: r.w·eafemeilor a.p.. I..exis.g:·:.zil~~c.·· ...o·n·aIitatea.nu era deloc ticnit ..:.. ~'.' ':- s':'a!~se".'" .. Don.. ..' .ada -d~..me:ns.. deelarat Impotriva ramlnerii lui don Juan Spuneau ea era prea posomorit $i artagos. '.. jW1S c.Jusn sa Ie arate monstrul.'11 . io.( dar t.1.. ~t..-'. ..tCeasia perioada Vf\ exis..Jntr-adevar..:".facu. :.lcnt "Q~i . •. .nta.. 1 : ._ : . ·4. dar nimeni dintre ·ei nu I.( d" .._. c! _~ _. ~. -.e.ivazuse.'E..n Juan a auzit c~~" d.n.'.monstrului i-ar fi fast Q foame de mp si ar fi savurat dinainte ospaml. S·e ~pUtl.'precis 'nu num:ai.w. ~ lui dion . v'a fi d..alta solutie: 0 perio. 1. ' . . '\1 . ~ ·.. n.·. . .. Tot asa emu vad cA.iIJ < Do·':··n· 0-::.a ~puils nagualul Julian..Deci.aco.. p'rintr~lln.:...." I .~. 7 .deopane pannte~·te ~..i!t. . ~ ~'....It ':.: _.>.r. . ·i'n··. . Q:_ . .l. _.tie-nt. _. I bine ·cu.. . aveau dreptul S~O sputl& 'deschis. ~: .<·:t·g a'l er-' :> .' . l . se .-a vazut . Insistlrrd ca monstrul era acolo si implonndu-i sa-l ajute.ta 0 sin:gura'pling~re::in legatura ou atita...' .1IIiiIi .1. _:~ _ 1~_£1l.iI .:..don ~uan.:.:. e prefaca a fi cu totul s a1-·1 . actiUilile si.." D.a sa te sperie: Foleseste-ti spaima drept fona cslauzitcare. .~".: .:~."C~'U'1 i-a ~sp··us·:lui don Juan m·:-· putt . ..··.-· ~i~ ~.._:.' •••: m·'o"'n'"s·:tru.~I i. ._:' -'1 ."··· .'-' -s .prop'us .'tircQ:ale pe pmprietatea lui.. r=·.ca. - .. ·asemen~a _ ~" . : .. ':! y' . .. ..e'a..' . :a·~~· ca Inger . [_ .1:iJ1cep~us.t " '.:. ... 'fil~ d Ea r-a avertizat pe don.A '. a.'_'~!-" __ '.' f:~. ...altl:oc·ataJrr barbatul eel UFSUZ. . Don Juan a pov~stit own nagualui Julian illuaSe. >.apriciu·alfirii.at lin i..".lui. ~ m ·...$inJl~i i rnai .as purta ericummi-ar cere aceste femei...Q.LIe . . .~pa:tEfrhini.:·-a·· ·.. in. .don Juan. J.~. < ".e loatH femeile. at· Q''. A ridicat din umeri si a plecat.:_.:.\. i~.••~.. '_..cumplit d..o.el./ .1.-'m"i' ~_' .:: ._ I 1 '.~ta~ .ct '. Totnsi.: Cu . se· p·urt.e.ea:..' arte'. . . J.... ('iII~A··s··m!l·· _" . A urmat 0'. devenind ap8t~:t'orulltd don Juan.. ar re '. Altfel.'' : m"f·· . .~g~all' n Do. . 'nicio'd'ata .o.efirtitiv:~ ~-"""[ . ¢ l.. - .:_.~l"~' '.p. s~~ ev·a1-qate.rdase.··.- .se a p8rere din.. ' RU'I~T. _".' .t. .J:JO.. .p._~<.aim'a ·m. .. n~agu. _ ~.. ". ·.ab~.e'.toate :acestea. c II.·~ dlac ap leei sau da~.~~·s llui don Juan.. C..' 'J. Barbatul eel ~~ ursuz n~a vrut sa-si dea verdictul. . rp'~"'o': cum se C""'UI v':--m" ""e"" :.'intr-adevar.' ._~ . ' :":'.. Simtindu-se.)'..~i nultumit. "" _I • - .'. monstru sau mchipuire.::.·':C-·1 [I 1"..a. Juan d~a in .u. r. fie dat afara si . :'\4!...nllJ~-_ si te va pune in Ianturi. Aii' d' '\::::8" .' Ie'·' c OI· c e so v'·:~ :'e::~' u g': '!I'm'luri intirzia.~ :'..'~_.'a::" jl.·t·· Bl'" . > . acesta trebuia sa piece $i sa-si mcercenorocul ~in lumea l~ga.·te. '. (~.~~. ..:.. .·u·[ Iu" -.:_.. E singurolJueru pe care-l ai.RU. nagualul Juliansi-a schimbat complet atitudinea.CU Si.. . . . .:. ..ar-:·. -.e~S:e·gm. 1 'le putea ..~..don ..~-" 1L r! _. .: :'..~.'.iLU... r e femeiletevor.Stru- oase eta.~c..ietul~:tlllar"care" poate.. cursul discwtiei. '.Jtl.••. 'u·'an:··~·('1)1... '... Don Juan le-a aratat monstml. v"re-" "'e' si . : _ ~" ~r-··a'··· v' un"I'" o··m..g'Uf8pta.onducatG.·U1.::..:'a 11~ 'S'~ a.Ill ... '.unOf inte1eg~ 2!Jlte'rio'are eu fetneile.cmn.t~. "..'" I. .e.'." ..I.mul·eta-g}.dea C:~t.·0 ···' O n. mID' ".... te vor ~"~~.Dse purta urlt ·in p:rez¢n:ta "'l'~ n· a'···g···.:· ·p·····e····c~·'ifJII~e:·s···-a~"· .ual:· UI]' n. < _' ._ . Asta.M~.ni¢i prjrt subcQn:·$uient 1 .~" .__ .utinta.w . v·. ....~ ~ _. de p·ers..~'..-'s:. anta vrerne cit rna ·ap:ara de' acea creatura diavoleasea. "._.' '. _=-..._~. ' . ·m··-· oC:'l:t"-l!!!:V':' .ll. Nagualul Juliana virtt $i mai mult spaima tn don Juan .'[" t··.~ .c· y~ trebifie~..' e·····s··cn·:·. m~". mo'o'.~~ :u. decursul c:ateia:.a.···' .' . ~:~" +q~":-ll'-'.·._de:·:t'·enn····~ . __ _•. . "'-o""t '."-.':I:__-:~.(.: ·E·-·RE··A· _.mare ·c····'o troversa Spiritele .... ODlul aeela .a urit :n:uIDai C'u '(emelle.. "gu' ·lI'··:a'·lul"·~~·ran·:·.P··O·~latt·:.'~'.e neajutorat. mintea lui don Juan s.~.·..cu tot ce·. ar m'~a'::l'!fi e xi st at mi. ·.:~:.n 'e"are·.CL.~p'une acestora ce stia..a: .at 'p~..' m . d.••.'i' . Ei i-au ignorat rugamintile si i-au spus c'a~era: ticrut .- 1 .in·t:el~s.. t· .avea ·sa ~a~mai.:. &tia...trul.al:ulul.. T' '-l\~. I.p1:o11& de teei S.:.. ca. a·a.:.' -' '. tie in ce situa:~e· s dificila se gasea don Juan..QO' ". "~:"1'~"_.. '..a s..Aft-.p_e ...sa vile 's.·:u ~: " ... Teate ·femeile 8"'. ...U_."~ eu stapi(iii lOt. .~ Prefa~te-·fericit.1". dispozitie era.~..lea .'11!! .-I '.l~Q.. Ju:an :mi...! ."-.".. -·1'0'" locul t.. [1." '.t:).:ilan··.. Daea majoritatea dezaproba comportamentul Iui don Juan.' _" '.e<! d~:'o"-'n. ~tia .~~ __ ~..geri pe.:tl~c.. . ~I .. -..: e··l'· . 's:a nu mai fie.ea lDQOStruI. .. lti va schimba atitud ine'~ Sclavii n··'a"ll .onstrul ... v c·:i : m" ..•• .'. Li-a ina. ~. .'.influen·t~<z·eniel c"on~tient..~ n·e1tl...uferln~le pricinuite de un. dato._'." u .unoscu~!~:.11 :~...._..f"II:a·'I·e· . ) a.. . ·~._:.. ~~~ ....U. ' .- tr>" . 'i."'"'" .-UI .:· '3'1 l'U'I. '..a: fie Indeaar . I - ..~pa:Un:atsi morocanos si 's~a.:. ln scurt. il va captura eu siguranta $i-l va face sdavullui.'-'..._ " '.

" .. ~ u~j~ .' --~~..L... . '-.:~.__ .e~lmDilt. -. .. aproape trei ani. / ~'..are·a"WaI. ." h"Vllll'] ~~. . d.""' '~.. ·e.-l terorizas..: 'II·" -.. . . m~·--I'v'e:t.'". I I strul care. s.·· tra·s. £.marcar. '.in~s~'ila 0 t.. " .. _. ::. .te.lllde a...>l"·l" ....~ .-~o-·celorl _lW. -. atacat~ y~ lV.i exprime 'hottbirile. "'"-.. u·.la un morn-". ·a .11".r' .i • Ii. 1·7'8~· 1 ' • ~.0··· :": ...<--~' -.".11.atoa~e apsrentele.: n" ro. ..iI! "" ··-'1 _.- 'o. on .~e. de ·. ~ • iii ."i..t".. .~_. Ito.:'_... ' '. . .~ _'c -.. '.....I~~.."'.A"' ..-.101. i se dadnse Iimpede a. .f' ¥". __:__ "v d'e..._. :~.. . ~'.~.L4L _' ':~:. sub forma unor farse nemiloase pe care Ie facea pe seama orieni. ."""'l' . -... s.e·..a·' A··.e:rirea. . d.(~... ~~-~ ~. ~~~' __ :") '·'"1.l~_O __ F~ ! "L..editlt al. .. - .ceput. ~~_.a.. acceptase s'a·itiv. -.-.L'" .~.i...~itori.'~ =.Do. .jl! .~:""".!"··.::ie.a"-:ea.' .•.-". '--__ ~ ~" _ ·~-"'l ...e~g. A ~).a" .!.JUJUl a.M. identi.• .~ i11O.". 1Ik.R nu: :inv'atase~ ..ep'u .varul . ..·. .L~ .e.be 8u.e~a..b._.. Oamenii aeeia erau niste eglinzi care nu refleetau.nit p... Cl H.QI. g~i.~"i. _ "' h U· I" 1":'_.··.~. J"r~l~ D" ~ .i~·sfl....oJuan $Ie'a~tepta.. • .1.':.~ ~ -·mai. U.fJl."" ~~te -~In. rtj.te.".a·:l·' 1:nl~~.. _ 1 lui Progresele Iui "' r .ta~. ~ .".a.. " . Q'l' " °D-d-I'· v....~ ..as-:~.. _. I.ce trecea timPlll~:rn_tbta conducerii si autoritatil diU cadrulmicli comunitatl i-a d6V4:[i~t'to't.V .-. · ". 'I I J ~ • .. ceea ce nu insemna c·a erau superieri.ml ~. .-.I.ca.' Idate pie Ic.. . "".:.::__: __ indeplinean ·b· d'. :in.~~~ ...·~··z-~.. s it". s·c·. . ' ..faeut: pro.te.mai evidenta lui don Ju'." .a.~~ . ._ _ '.1 ...in..~LL .. .tic~pind replica eWc·a·.-::"'...cit · . ."""" Kti'-l .te~ . .a'i ac.lte· p-:~ata"tte: Ge([~a~1~a.cQnt2ibilita..W:ll~ petrecu te m~"1~I" .•. 'u· .~ . .d:p'l-~"tn.e.to.1 va .~.'Y..Q ~~b~"rtiut ~I.'" ·-t-~"C'--I' ' ' ' 1:-1. - .an.fUI llnnare.ott'Vor ··au ~4"' . nu rsusea in..~- . '_ -'''"=.u0teze lucJJUrile.e 'date.. un '~on ~~ .nsa col~ttied. '·1.stani'a~Fire~e."-..oJttabnita. 'Poate . 'fert1eifl a". .' ap0i a pasit ciinealo de liOl···ainvizihila":-".~~. ' ». decizia :s:tlprema...-". ""m-:-" ._ ··. ~. " ._ ~'lt ca. Pe mas u'ra.Ia~i~:'m:·:'i~ ~i _'_"".lL_~ ~ "-~~ .t _.-'--"-..11Q. p-:·....d. c·a·'s'·..".- .atitia ani~..'. . ... -' Ii: "..~._'. .._ -'-.~. '"l":a:· pind~..lj" '.·_-'t" ":.a ... t Isa.~ •• '~. n .zi~:totu~i.1 ~..t-.iii .. pllte._. e'!i.. d -.·.e . mcit n-a observat n 'bi!· -nn···· • cca rnl~) ._ '~'-ltiT"\:t"!i.t~'..!i--·a.. ~.~~..eia':n. .... o ~ v ._. ...1- .a>·. Erarn convins ca timp de trei ani tot ce trebuia sa.·§~i. __ ~ _ . -." __ Ii: .c' > <-- <".. lnapdi~ :parca . n. . ~~UJL. a.· ~ J A .. _' ..a tara m._.m...._. 'tiCi:'n 'c. m 'UD·I._ t:ic·. _ ..:" ~-.a·:.· ..'.- . _ .·fi···'" d ca.~. :c CI'_'V. mult despr.Jm:a C~'~'''''''-'1 IO dea de fieeare data cind vedea pe m.~e tr-e.~.'_'" ··e·"'d·le. .1e $~p'.Q~it.:.~ ---. totu._~.:i! I . in'oli:ee. :~_..""'.as..St.. C..~':n'-:-'l'". .g.~sA··c.inttebarit D1Cl:t tl~me..~r"-'a· un· '--'~r -~ .. d . ".P' _:_ _ v . fat·! indoia)a.t a.. " Don "U" '~1 a rts '"'i'~' m 1'"' a sp u'~'c. '_' r'-'Jl~_" ~'l·'"....I.p: U~I.o . ...a·t 'imiportan'te.ere.t~ ..I . . &.'n:'l~'f"n···'~'~l~o:l'r' i.f.. mv]Z'l~R c.at ~atttd. ' ~-.. Ie cite. -...".' ..te" . pusin ulJ'lI. ~ M.'ca un Ic-:'a:·f-:~~~ 0U.~'""~' .'.ar:·...n:~~..'.US a:tlle. .-..."~ l s' s6.·'p: l~~e.a acumula 0 ime. pentru a'--I~:i.._ ~..e. .: .si ~a. Printre ~i mai exis'[a $1 0 femeie misterioasa..I J. . ~rua.~ 1~amg~t.' '".~~ Jl~l. l...JJfl Ju~an so. .: "Ii~-I" £.se p~reQ.·. .fem.~a•..n~al11j'itat c. •.. ai"une..~eage..la Qj.'Intr~un dQ..~. '_ -.«. I...·.Q . it f d' sennmen. ...-I"~- ··-1 .' '.p.~J. ._.- 0.au..a c. _~ sp..~ ~:. mV8:Ja.. _~."'a· 1.'l~lJlelerR: Tn 1" ''n..op·. impQ.w.-~ .m"'" " : . _' .r..ci'tiv>a. au m.~: 1'q. avea. ...nta 'to" _:. ..:ucmn" d HI nU.l" d. .' . .n an.' .prie tate a.. ..~t. ~p-Fi()Y..." 0···-:-.._~.."pl.. . : " .. .e..·"-"'.'~ -..'rtan.'l'\.-:Q. _'. . ~u leiilttredinteze memoriei. .-.. iJQv~dibil flux Id.e~i p":"area 'un. .'. sa se vin:-' ca .J. C::~" ~~.. "- .. t 1" -' ·· -..aiito:ria~ Intr"'.i'ala.. I.1' ..Q(f..a -. aJt.a~" _.. ~ditec:fia.:"" .I. . .. cinev:a . sen.e~.. -"-" '... a~··.~·ft. . 'Pur $i simplu. _.identifice C'U loettaPi ei.:3.. _"...ad!n. ~ adu~:atoare· ·s~ttisfactiipe c3rg ·le pll......a ..~ St..'t .. caruia.. II:: .. ..inis.-1.ca .." -"'I ----.. __ Iu." -.. . ~ sp6rl..c'..~·t>.". fetneie..:.n"i UaIl. u~ de.aI1are ·de ...' .. .-..are: lllcru din ~·"~·t··c'~. . c'. A fest .d·· :'U. l . ~JL ~ . · ~~" __ ~.de.' . - I" ~~. .p'intt 'cl)j(l ad~.rese atit Id. J.":Dar monstrul . ' ... '. Sl .u·ia ·sa... .u~ . :~ hotarolui.e. .-.'.s.-.>G:entimetri a . .n:~tnil.· l'b ''1.. .ai :mare. .'c'a~· 'n'm'""---l'.et~vf~.asc.." '1~" .':W.' ..~::.a..~on JU:arl ~<. c.... ...1 1}\~:.l.'1:lt·" nenu . d:ep... .'~'l:l...~.:pro:ble..t .m t.. -.in.-:i. __ .'1: lv<:y. '.. mc<-. .1.t"l:~blmdll.. e . ··:·'·l~. fac era -sa. '. ..'' "~il""· ..l.'.'" totU~l p.-. :a~es~.'I1. .. ...v.~...q..' . ··{t~ "~~t.."'~. . ".o~bicleii' D.-'-:'.U.. :~. _".""' ~i p'"':'ractio. :- .UI" ~.m'Q:nstl\il .n acest :JJftS.'H. -~ 1-:.~ .re.".·b. d-_O..·v'oia lui~! ~in.Iecfii ~i]ltiQ..e.--.. ." " .. Tho'n .".t.e. dat la tndem ..r~l.-:a.!-:'. '. I". una amtre ce." .Q an.tat-ii '... .c..ea e:v:ide:l1ti • .a 1i.. - - -.. I •• __ ~ _~ __ .: ~ .:.u:rprin.. . (_ '-.cup·e ~e ~igJJr~ta lui~.e~.a. I.. '" ~ ." sa.._ __ . se.."-. '" _.. '. ~'<:'.se. C. peste I Iale . ~ .. a·-·ICI1:1'I1iD".~ lCWS~" ~..~_ "_ _- Or' . i':1"'ifrun"· ~.d·-II?i(llg~·iq't·/a·PO. :_. ~\...'p-..~.. O-:'·.~"L .".aete...da in c'asit w.buna diif l...1._.ar '~E'I'a~" U·· '~i·9~1'il't..'·.e~ er..1J':n U~"_C ~ ..._~ '.i des.a~iin:v1at.n~ . ~ ..i._ ' A •• _..UX...'.." r 1-ti Jnii 111 funetil de care." \ll .s:..p . : ~ l..i7:. nn ._' __ San. $a.·n'-' 1~~lJil.'..U..a"'..d' ~~'fp~mlla...~g~uali Nimeni nu-i spusese lui don Juan cine era aau ce 'tnsemn Q.. j •• .ca.. a~.t~~d. pur .1. adapostit 'Dl easa aeeea timp de.: ' ~ e-:----'f. l:oo. .. ( r«: .i1p.".. -.. . " .J..don.' if " • J..e ert. fa£ut sa<mainte..~ ...tr". .cote.r .I" l_l. .:-d' ~a~":·..~n "-~···t i .u: A-.e rapide ~i . . .- ~..-'-' .ar:e lin~a.a. '-"-'--"'~ '··a·"·.. ').--. '~>r"Ii. .....~~ UI"-n-·~ san sup". . If _ .'V' ..'a.~ "~'.1.adevar .. folosi.a.&4..~ 'i ..._... '"oF ~- i!i .. an' 'er.) ~.: s . . !I'. UJ. " . . ziu... _ :_.'$"0:8 ·9. t'iI."_'-. "_-' .a .U\I._. ~ ~~lf:ej"'l·..lu.-- "_l.'lJUJ.a. I _.la 0.il'3" e personalitatea celorlalti d locatari. l' _' '_ ).' f' ~~ _~ !t1'1~ .ee...-. '.liR'V1Zlli Ia~..m~ studj~~ze .laga._.ca sl-l ajute pe na~all si~i .t..J~·'U:: . " . efolt absurd.'.t:l.:.~ar.j'~'l~ I1J~~'~ ·ml:·i~...:. " 1.' m casa aceea nu se mtlIlIp: ·1 :l1lmlC~.Se 'femu. · .lJ " ~~tilii~A~ fara..J.:_ '_. -·h. .s·a'~.eatlta~ D'e. in._:~ _ -. ~n" imeni nu era m."." .ll:I.Juan a gc.ceilalti nu erau capabili. ". i!".. l~.._.11" l'" (.:g. . .'·'l~ d·._:~ I .W"Ji:1P "~ace. _. .~\ .-".mlf apartinea de dreprnagualului Julian.t" ~o~a" d-"I".-De:91~nagualul Julian s.'.... . .-. .. _ y:...adaugat o.a.·"tlGoe §i :tine freg~tre d~c.a.' ~~J"'C·" .~". t a fi "_'eu . y. ~e r ~ml'·· ·a·. schim .....a..0 p'..··ec:tlva:nu..'..' -.l. ~ -:: ··1· :~... -. sa ~ -.. ".'Talfa I.~.~.-.IfI'o.te 'E·al" ~a:~a'' 'I:tur" \."'.e. U'lt _.d"".paru.mreCt&\ la":rtrmatia. :..a~eun.t~&.~.putea cin.~ Im··::oa lUJ\I... era.:" ~ ~"·.\ -..e~"~:_cte ]"'. .::. p'"·'l·"·d·' VIJijJJ-One.."l'. .".-: -.. e...-_ .t I.~s~a "~ c"eL.. .ul .~-."~ a .mu.. p.aiO 1....0 r".-:::- ~ - • -'--'.in acestfel.~I~~'~: In ce 1 privea pe flo~Iu'an elIsi pastrase imeresia deta r'_'~·-·"'" . _~u.~ s"nu~" ~. ~d·-' ~"~.'! :..~ _'. ... nul nasualului Julian...a.s si oarecum Inrc·in:tat sa-sl Idea seama 'C. OliO ...'"'.ac lui . ~e·.J." . loqz s.lSlO1" U" fi·~ .rntea de verba mult a~. .l-. ce~!rita_' . ".. Totusi..'~':".g.:~tie~. ca"~..fatal/sa I ._ ~.:·sa-71JoaG.··.. .. ··l!. '-··t"-~l"'· &:._ . sa-" .:~ deven. • ' ." .:h···."' .'" A.v}~'}.·--.l_ _ '. . eel putin.ia c.: nrr .l~ g.nu ~._ ..ate era m. 1iJ' -'. de: 6eB:~a}tl:tlste .Ii ~. I.cijtl mintea lui.'...~v}'o _. nagual.~ '.-.:I.vf. . c· all tost -. -. -_ .}'Ii "pe·'· : . l.._ Y • l ~ .:. du:p'..~ l.l.?. . i-··._ ..._:~I '[ I' n de frica :.~' trem "'..ar .cit curi. .ar:~ in.~ide·a. •. erau diferiti~ Totusi.. '2911 preferat Sa Ie consider Iipsite de. .continual'druthuli' 'Un. '"d..__.. :J" ade·:e·a nu Icuna9rea.ze'~. . -" "v .an •.I". I 'd· ~ .t:m~lLen.. -." .._lIDp IDI s.'1'. .:i...5iit~O··:I~~ sa~1n~l:aee lie g~it-. connnuar t d::'·· J"uan..~.. ..'_ . r.' .t1tezepro~ ' ~jIU."" . .-:.~. ii facea mare placere '~a.aCU'ID.'. d G. :.I~.n:trj".ata ":'e loeaf5." .e.ata~ Don . pur-st simpm..I~.. _..' "' ->.' ~ ... .' • -- 'J ... . .-.J' 'b "" a~ti:t e suatr'"'1"1 e.pa . "'. a em :·-:. I" ._ .· 'an··~cdo''+F~'a. mai bine p'-'litte~re'adie dedllc:. scene §l g. n~ci privit& oelip~J~creatura monslnloasa. Ei o numeau Talfa.ji - - "'~ -.. ~ '".

ut..<.j.pen. ~ .. sa~.' I!I "~ ..~' a -"'" tr b" . Femeile"au ris1 oa de 0 gltimA. .:. ' .. "" V 8Il urn .'.'. I •••• L • • ..~~~ ..'I.intmt ill~-c:as!a..:ualul Jti'lian .'v. '-l re. .·...~. .'1.on ~.se ·:.l:·!".. I.1.iu. c·''"'e~-'·l· .... 'E~..ee.. ~.ar 'din.o nag::'llalill i '1<..' .' .-.pe.. "asemen.r. .U!g~..o. a nagu Q.. ." _..:. . d :o"·:.a... Don Juan nu s-ar fimirat catotulsa fi fest 0 far-sa anagnalului pute 'a'"e::X'~P~:ll·C' .·a:·' ·s"P"': ·a'. " .:. o ·.."""__....ns.":".elZO~'.:.. '1 nu.~ .~ '.~. canul plec. J: .P. ... "I --1'. tnnp [c. mSlS tat cR'cellalti sa-i garatlte"Ze:ca'era liber Sa pIece.1. .. .. ". a eel m"onstrur . e -.·."...a" 'mal '. .lclc dar."" ..~. 1"·..~I. . l~a s_ g. J. p:o~.. a: nuntiit. · .'~"'. 'J:I '''..-It i .ea.. "1 :.····.~ .. desc()p:erise. t.: ."' ""''"~ '. .terv'enit 'una D.' ..' " _ .iil s'fu$it la..-:'im···a~~'ft... ::.s~e 'vi:g. I.. . - -... (:'. maD.entrn -:---'. ":'1. .S€.o[ls~. :.emu..J"'" '.:_ . va .. [t ·I··~"':-..&... " "'. ....~ ... '" .em. ~·"I . el N'-·a....··· ["-'1 "":ie·"'ta::··t:~le·' ":'::l~'a':':ta~' tillar .Itt .' ).. ."""'.L .aIl.e ft " . ~ ~lputemlC'~ ·v'e. a: 'd::" un' :"a't '" '" ~-' '.._ ... ~-.... lIifl _..oasa. ffitriebare» ... . araspuns . ce m..$i sArbatoreasea libertatea $i puterea nOll descoperite..ex1:sta.'. I' . oasa tura ...n'~la~vru.' .".' .e.1y.:1.:. ..._·· ..al1 ~i .7'" . i.1 . ...~M.' v . .. d""·.e '·i..:·"[....:"Ja.a b"'" . oe[hii' ..'.[n...ai lunt .-".~.: ".Dar' .·· .t:. ..·...r: ' ·:S·. ~.'_.. . '..t~·ee'.:'.. . _'..al'U}'I JI .gu8. ura '~en'~·t -mFO· .I "1· J'r?·.- .t~~la~5i ia:(tflraa.a. . ing >1'. Ceca. .'.-._eeaC.. .~ aces 'toa. :._'. _..... '>'Slffi?" 'm .'. 7_:"0 'C: -~ .1: wlaIl.:"" ii .....11ea"..1n+f:~1 .~el:at" ...:. .g. ' ':... __ . ~r . -. . tr ere a'_"~LLl"_.... .~tlentca...1. t:· ".. _. ..n Ju·an. •• I I ..·s~o d "':"·~ar'" ..-Cl.c..a' > i..· ..:._l".~: ca .' ".... nu s' :C'.~.i'meaS6[a·. " """..nan" .:. -.'.." .'... .L·:·:"":1 Ii' :.. ' -..:~ ... . ~~~ Q~ ~ . "'_" oe .'. at .R.." .-"-. '... a b.l.. ~.'" ":":'-. ...ot ::' furie·:A' ".:.. .: ... .'.tr:~" :I:~t'a'!te'. '""'...' "la ).. " .a.. 't.ea hid.· .' I·:"on :1'. Ii " . "']'1' ".. :. '. - . .. .. '1 d 1 r..-~ ':' t1 .•. 'iI l .. B"-"~ em... Abi.:. -..' ..:...lusm on esteprostia . "'1'.'·. . .f.e$ca...I" .-= ". Don Ju.. '"~ . ' " ".. '"" ( .' • ...uc.. ':'. . _.e.mava devora.. A:"· devaratu.' . .. . '.: .. " - . :. 1~'jI"I"'.Ii - M."..[ p ..azul'tutui':o:r11 '." :. ~:···.~... ..._.' 'V. fusese insO'tlt 'de cineva de-ai easel.:tu'.~~ . -Lt _ ... ~'U a~:t"l""1'iQ 't.....-":".EREl\. _:~.. ...'" 4! -1' " '. ' .. . 1 I <'... " " . S. .'Ii 'c I " [. .s''C~' weau 's.tUe}a.ffi.-' 'era co'n·." . ~ ... . d'_'..-.. ..:ii'.". ILl in F. D evorarea d':' catre monsttru.'. aeum estil h"'... h" _.". I . do·n·Ju."p"I·ec. I.wu"ea".'~ .£:':"I . Q'I.""......~-· ..TirtiJe..~l 1_ .. ~..~ .=~'. va.e .. .": ['-'. 'm"m'·:.e. :-. !u.a. " .. 'm k uuzunar $1._ . ~. e:r·'~ap':. cimpuri... '"I' .. c.0.' . :~IiiIl . .·1.al'U'-"'~'UIii!' . O"QI1~~c.rll:·"..Ul '.. .f·use.''. senzatieI' -['". '..s." .."." I a·~~·arh·slt &'~.[":. 'c:~ se ..:.6::::·.' mmuseEa.. "J .1'-:.~:'\a...:G ' :rira' . .·<t lecolnomlslt~ S'~..[. . ·'... .i' .. a.:ruQ..C. ."...:'" .tau d..'-': desi y. .::.l:e.o...'" 1" .:.m.".(-'ar· ".[ . pr. timPI .:. . .:"o'n =...e':.·-~ """.riVire..·· .'.:~.~ ... .' ..~~ . m e[s.'~I. ~ ~ •• :..11.-_U.• r'·.." ~': s'" "p:-::'..: "'~' [. ·aplihls 1n'.:.-. '_.le ...~ .--) Tl~eER·n I ·181 -C. . ''''...--~" l?"1'"ing.Juan a.:_ "'c: • ~:_.._l_:.':..v I!s~.eci? i""a mtors~._. ' ".~''~'as:~':'e::".. tot timpul G{\ 'Iln.·. .. D..~ -. 1 J.~:t'· ' '."'.oare~.o p."1...' ·r.. ceva . care s:--a 't· • : c 'nu··_' .. g·UI-·· . ...1 .U~("'-' "'" £' ..~_. ". '-_.' ' .. ~I'!!'an· '..cl4Ja Oincare don Juan a pretin.." '~" tlnw...."su'prafata AjlUlS~S~G'biaF. A·.tJ> ' . ::__"...:".:.e a" o:a '\. '-1 ".s--biIJi de la 'el~L-au"tintuit.~i"'~-u de n'ts D"'...-..o..<e .t:ula.lle.v"~e·": . . ' •.. '....-_ ~ . Niciodata p"~ina atunci nu pumse face ·acest lucru.t: ".I .~n' ...I. 'Iotusi. V:':'i~e·· s:a nl.~ a~..'e lerne.a" I.JcWU'C... ..l'Jr-a . xistat nici un ·l~~e"...: ...'1' a""cu"'m se d..: .e~i''a: I·~l. """. 'Lu"'m' 'e' a·... 1 r:--"1Z~' _. "a'~ . ..se ·t''''':··-:7h."" P" - •• - ' • I ' ..ins.U~.·.. "~ : ')"_'..'··.ca..a p.. ~sel1ien.." ..: ex·. In . .1i'~6 a". - - 1~ . Hi!!' la el~..pusesera sa ·munceasc·a..·1 "'1- 'c~ tj.".... ..r· dlIe'. eJ UIi setnn de . ._ " monstru. ri8c~as. d" .... .1 ".:l.nstnl:l :nu vxist:a. ...fj.:: )~I '~:"::' \.[...""'.'.'".. """1 ...1 ".. ..'. ..'..s:pu(s Ic:a .t·... buna.ilt-1iii'tJe: ':)' .'" ' ..' :"'...:.: ..:.en ~O[C.' 'n'~m'a dbre:~tl i~a· sp'us 'scim: nag". III .e..:· _..ii[FjF .'~ . a descris:ooi trei:arll de spaima neint:rerupta..[:..~i~ .'C'.....:.'". -'.-'... .'.:_~~ ~ Ai stiut. anlBC6:. • • -. " .. ~ stia menstru .a. '.' -a. ' : <. " "0' .sun.: .lLOTl-.Jt.. :~~.. .. ~ A'." . 'lr_emonn"..'~ ': 1~ y:~:" ..'~' c ~.. nagualul Julian..otit pe toata prop rietatea.. l a.".at. :ocu..~"" A··."""'a':" a:':' insufla .. .1:80 PiUT.>.or larzaLOrl.'._ . '" .m.y.G...... UJ. _.-:' p'~C"'I'ICl ee 1:Ji["a": :>c.. .. i 'C" .. c In 'a€'e]a~i timp....".~ [e~rv.de 'l~JUna...:. '''...!\".1 "I. ' ~-'. in 'unna" fericlt c~t nec3'zurile lui InaS'era sfir~..'J ~.acel viclean fba I pereehe. Numai nagualul JUlian a pilnl:t cuprins de temu~oan.[. In eal ricel .l~-_" ep""us' ca m"'o"n' istru .'. 11 nag'u..·j..l\'. ·...-t.._..an".'t ... .. ".!'. .I ...I.". hi'" .:. Aoestlueru ti redusese considerabil mobilitatea..-...: n 0""pn ..= .IJ[" '. tIn'~"--.. "":..(10 ." " CU 'b"""l'In-de. 0" ~ml'e' ' c' 'h'. mionstru.'~''~l'l!i le:' .. Do....":. :-~ at. '.~~ sa: .''..s: ..'.iI! "'" "... ~' ' . 'l~~~ista un m.' '. ' .. ".' ." ." I .. ':' .' ' .· ".'. mai ales cind don luau1 ell glas ragnfit desuparare.gu.._. .e'"" ~I~'l~ .'1 s. data ·md v. '..·.iI" .' 'an .' •• •• _'~"< •.·.:. g. .(t.. .-d""a":-" A'a~'m~'" S~"iI~ 'e"''.um m aiputut '~. "i .. '..-.rru. .. ~'.~ .._ ·:.. .a coree. ""~.a tie nimicit de creatura lac. ~-!!! .. ."it' "'l ochii plini de lacrimi.ec.I. ~. ]'~'" _" .....Jc·: .' '..' . ..1.a urlat ca·ou. -. don Juan si-a oferit placerea de a se · Plimba p...:... _''':''1 _Q... _". -1-. '..'.cp:arte de ace'llo[c.....[~ I .". .~l. " .... ". .:_. noi '\i ~am . ·'S···.' " "". '~.t monstru a fostun simplu val de energie Frica ta I a" tran sform a". "-.ut vinovatia..' l-. __.. .. 'al·····C"I}! J'... ··.$scuze pentlU modu! ru<$inos in care £osese exploatat. on de cIte: ori avusese nevoie s:a se aventureze dincolo de linia invizibila...ll..</..-.tr·"· ' ._. "'.e... 1.·~I: .. I"·· .ar~1 loGuiesc aiei: .• ..· • l' t' .at....':asemenea ttasn.:_ gtndeasca I~: '''...'.~...··.p...1.. §l-a.'. Ju ..). :.:.to'r':['. . .~·~e..' . . ~"""..·. c.:__. ~~llfa." .~~.. p-' e~' '.I. '_. cate-am mint" it' a~ murmurat .atlllC" " ..'~-!"'!!. . a eXlS .:" .:....'.-IUi.·.' " c··':~I.. a .:. N :. ..-.'. . .:!of: '" .I: m b·'··uzwar~: Sl-era ltlS.an~...'·._ ~ . •.. ._1 .'a1ri"-'~n ~Ql~ e""" ill·...dt~.lca.a ..." .. a inteles ca nu existasa':niai unmenstru.'_ '.. .. .ca mons. '.~t(. -'.'.. Jan.. ._ -m~ ':.' ':. ca. "0" J' . to ..·:p'~-li" ~·c.P'-· p."·ai nici .:''J'~'' '1._."" .'."'.• Ii' 1 '110 . ~.. ....'trul~ '.I{...1. si-a e ..eilc-..d:oc' .10 d'..)'... cu .'t'·'t' ·. ' l. ~a ':.". i:.' " c: ca ' ...". ~ ... ..nrul sclav. 'vre..0:: '''i''j" ~.._'. . si .' 'In..:i't:.·.'! l.' d' I m '" . despre ce se petrecea. '~'F~" '..'1 y..~ ..ii lID' .:. V. stia adevarul.'..:"""" .u' :":.'.sanll ...OS..i. '1' _ '-t1 '1'9" m.ceruIt' sC..... . I:.. nn Atunci.' :'''..uaJul Julian a 'p··runcit ... )..'~"" .. .':' ... . A'li ""-" ..:'...'.::~..' . .[" .-:..C.>··:. . "" ...... .Id·· ~. ~. ".'-' .' l.. strig"··."'..' Api'lt· .IU. runan.• .~e:. . a in.~ .' '¥'~' .··'.(:I.' ...J' _..·. i~a .·t. a" I".t.acuz..on. 0-:'-:" .' 'D :C.' .. _' _ .. 'i!' hi' iioI.' '- .ar· .a:t. .~ &'o". .CU~'.:.' aT' acqm'. I'!' 'e'" lJI-·.... "_. I ":::""' ..do...' '. !. ._iii!. . .. 1.:..'. ou...._. acuza~..:.Cllll@...Plio [de 0 . .. ' _'~ I .ne d'-"" . 1~).~1 ._. 'j .'::' ..'"-:m'":' .... .. 'h' ~ '11 '." Ad". ...o:fitind de friea lui de un -QIollstru irtexi$tent..'\.·t-:Al"t:' '.. -:'...uz.e -:.:.~""'n~ftl .·.. •. ".... _:~c.·-._ ..QJ .' 'i"··'~. "a.~ .'.': ..' imbo.axases1c.'.' ..+yCi.." .~..._'. .'.__ ..'(1 . s:a~i.:: '-.anI ~-.... ' u ~._"""':_ 1U-1 ...-'a e ....:~" < ..C."._. C'''' . .. ._.' -. in.mediat i-a trecut p1tin minte .:::<~~ Inainte de-a-l Infrunta.~ c~:r'u'la.: e'tul' "'_'.'.' '.'·.".a se. l I. '~'"I'u' d'. U._ ' ..Me'' C' ".·........t~· '--:'t·'" d' IODllsaIl" "--~a~' .:" ..'a'0'. r.. ' .. nagualul_Iulian rIU 8-'3' lltai putot abtine 'fj . i[i.. -·r '-"..- : ... Juan 'nl'. !Ii.. .a ·cep." '~'. •• • dO..C:' ~_ . ". ':..~..... .' " :"":":.vO'rbea~ fara_ ' cost·~ intrucit.'....."..':': 'a~: .l~"lUl.... ' ..:-" '.:"...na. P'..' -. . . ..: ..: . II" u '_' .." .. .. .UIl1 6[1. '~~.- . · c···~mi!ii: ·a ''''/ N~g. --.'-/ I 'Iii i't. sa ftlg~. :. . ".~~.:_.....' 1). . atn. '... I!I".ff. I'"u. 'i . d .".. ~. "".." e'g·. .'tU.."'.. . ' DUn:l..anii .-'. ...in cele doua sau trei ocazii etnd tncercase sa mearga netnsotir.e . _.. :U.'.. ~x. ' :_-.u·.:". . t!..?'p.. ...LL"d . l' .' r.n. ". ~~i tel ep'..··· .D7e femei!i Don Juan I-a privit eu asprimce pe nagualnl Julian. • . ··' """'1 'n.~a ...a S"_. hal ? " :-strt d .~ v .:. .e'lll. n.-.. '"a~i.use nlal0. - .. ~·una· 'HI. ..c."'I ceva "".~.••.[ :i("!a . <. sptI·se.. . " ' pnvrrea 'p:]D. .:sa i se idea lui don JU'an tali 1.egaseaseal In interiorul acelei Cjas~.. 1! C'·~-i-rte. a:: t'ea Do-rea Cit S·1I:F'Y'r1ip-'··'['tiz·'p.. .U _ '..a..l:Qn·~·~a·· '-'n":<4 W. ...:::tr· .~'... a ~l.. !rerease-a.it~. ..na:g"-. [.ca s..'' ' 1 _. pina s-a convins dini~~6n8:tru mai rimas[es¢ nimie. tiara -sa [..

'W. -:. "I.:~".c. t.~C.l ill"' .e1 ·vr~Jil'otu~...asC. .-..}e . .~t:a'~-"t"~i 'to'.tu~1. VJjajiteuilor.puJyrniQ~... .".o un. __ '~.t.JCa .sa r '.~.1 ~. putere $i rezistenta ~i..<e: er~au.' -' de catiri. d -..e.-...-.. J "':: - _.at~.mn m.. "'d· . m. -nns.. PETRREA: T..~.~·.~..:-. .il .. doar 'cia·.1.. D' . · _.in"di1atl.i c. sa._ '..$. 'Te aFfas:a~ fie ca-l inte"le..~ 0 r._ ..'~.-.asll'p"'fa 'meaFoarte curm d 'd~' ..i.t.-E'--''j ·~"l:e.I L'~ '__ .0'1 -'~' .•• ~."_ _ ~ Un.c." -. '-".'don Juan am spus N~ai fi putut 'face..' .~.rii m. .PJJllG.a.p. .J. de tumultullumii. mGmenl.In...:~-.. .·._lllJ. sp.1~ _..:.' -.re . sa:t~UlQfl~~l: $l '41..' ..q:~lm. J.-.:·.UG.... dre -_-pt_' 'eeea ce e'r'~atn real litate 'R" u .~ -r. . D..·J'o.:In~lte..:. ".. umatul N in._ -.. .~t\em--.ator"tAcut'~ .0'.e'amna'un.straduit~. ~~ e _r: .11.:s.:-.i l .H._. ~~.a cmd am v8zut monstrul .a m~e ~~'E.a ue .k. ~i iv. . -."m. 'via'ta ._.. > ..~~t:~_ ri~-~r.. .~.. --.0 at.C3.~ d.. "'.c." - .' - - --' .o ·.ea~ . > ...• ..ril mei tae1)lj~ ~tn .". .' I' '.t.a1~.¢l~.·1l'~~~!~~ n l. - ...U-IU ':--t"."J.~.'. .L I ..elal~ . ..V.~.3:pu. .. . 'C..~pen. '.~~.A' '-"d . ".din umeri ~isi__continuat relatarea. t b-!! .-.c""' "U·.a' p:er-UJ manenta-w.. ":l .-o'-'rul--: -.:. Jl~'. Aceasta acumulare a avut..d.' _ __~ _ _ .. A"~l': ...-.18."(3..o.y<~ ~ •.ta $1 ea 1 s-aotent.t.· 'po ate.utun cimp de-energieca ne un monstru . _1:1:.ger 'pazitfJt:. ~ .~a.U .'--.C . g.¢lt ·p. ~ ". 1 I '.nou..s.C.-u..U(l Sll . .1~J'~' .mtre'b'at~ ·t'I~:~ li'. .-L .6V·'oit -sa 'rtn'.: .~..• ~ .uno.¥~a tUlB...' '".. _: '4! ....J ..a.J ' - ~ iildrepitam" a .c" !.'! .ca msotitor al unui con__'.- - " '"'I' - 'd. _' '. i..n~Cl ~ansa.'Voia .. altfel.+1I'. sotio a:unui om Glruia.m.i" 'tlt~:ttltstean utlua '} ·_. R raspnns . a.' _.sa~'~.~~. don in..§.". . :: _.."POl.ore _.to cl". :r<lagU'. 'c. .tul meu 190 asamblsre s-a tnlS.el~Un."1'· .aveam idee spre cefel de infern -ma . .' care . . '..L.-...~..'t---'-e'-' tr~'~'se'-' .ofc.l!'-'-' ..n-!'0. 6f€0t .. ttl ~.d.' -: .' jnrul melt baricade care s. _ I ..u'~sesa:..m fi . _ . S(a.. . >t ".::U"(h'un-'':.e .. 'm·aj. ~ 1..rJ. -'.J".mea.~' . c.'IC~'ll'·-I.efac:a~o-n~1'i.fie .:"'.seam a" .a.-'.' .~.1 ..~·.. ..'_'-" .imediat din eras.". &a ~g"8ea-SJG..m. in.I'.:I::.sa-mi .mUa!a ce"IlU VOl'·m.. . nU"$L putea alege de8tin:a1ia~t!i trebuia saastepte oriee d"' 1" C'A ..)h.. ~ c ._ " J .- - .l1J.. - .j'.~. _" 'J ".eoii numwl n!ooesar in~1ilG.m_:Je Y"..- - - . . . .l.-'. -.gt.~C:alataria. .1.Ii ..~.~uenta·· ul~. _' .s. dadeam seama de acest lueru Credeam ca n-am realizat ni1nilC ." - - - -- -' "- '.atu1J ulian imi spusese '..ite·n~I'IQ..aplilrato.- . .optiuni din lumea ..i.de-'rm~Gare~ "bacmar'~~~i ¥i.Desi pe amnei ave am 'numai douszeci si trei ~de.l d..' ~.'" ~ '!Ii t o!!o.-'''ir." .x"p-"1-'1:"" U cabil imbold de 13/$e indflepta sp-te nard.a.~ .ra nespll~~ 1{). I t .!:UJ:. . . .-' A • M- -1- .. _ • • .J _.·n9id. ._ : ~ I ..'t. .e'fac~itD'~illme'u ~.llar&1'a~.... - 'Il' - ~I _ __ '_ __.-1.G}]t arfl fast capabil Sa..·m.ote...? . .C... '-c_ ..zitii ale ..~~ :~l[) 1c:a. .ain.e.:_ 'il .t.: 8'.. tul '1tl·~. 0 'pI '-~-". ' 1 'II 1 f _.l~.---"a:r.--.'tasIP.-ii' Ii !Ii ~- .. '.a f--'" -:. ~-' -..1u:~ "~ .j.e· m2tsu·t~.:)'_l .. HI a In.: luna fernan L~i'COp-mIDI' '.gratltu.' '_. r~" .cine. Y:ruqui c. _ _ .-::l"·vql.~-..t:u. :tesp. '-.-:.'U-ran-"c<..rt'a l·' ~1t. ' -.Z :1 .do. Cu flec-are dintre aces.~ a·~·h:lpj' d". care n'inlic .'[ep-:::-. fapml ea nu fusesem ell 01femeie .le et .vedit 0 mate.. ml:in.'-.-.111~P1~onta .a s'p. _.--~.oj... fI _' .l" 'I '}I'~' ~. "l '_ -.-_rll-'l-~"l"'" c a ~ Erai prca tinJa'.iaut'-e profund.0 ta .Gltl_ .e.ei tacu. Qi~a 'p.._ "-1ato:na '1'un 's. s.U! .-.hnj Itlad..< . -.-:_:<a. I • " ••• - • - •• ~ •• !!!!!I _' •• - - -_ -- 1- ' ..g~a . NUitia de ceo ·§tia:doar ca rmdev.. a fost foarte .-.'.". -'. h.a-':-c"~~t-.·~.. n .grea~$1costisitoare. Am 'vu.'::'_.0.au. .U8!e:se .e.sehimaan alepunctu I ut d asannxare este ae cumulariv.A. '..-. . 'I don 1 Juan? am intrabar..~ v'·· .d no:nnal" intruc'i. '1 in!c~inJ.. ceva.a'.~~'tg. T •• "~ _. .-.w.ill~" r I·'c_ '!.aspus ca.aI:tceva Q'. .il avea foarte p. ·~l·' . rHFEl.ridieat ..:.lte op'tiuni din Inmea·..r _ .~. .n . Iar P unctul 'a oontinnat S'! semlste 'p::.~a.Qr·-_ ~ju..-. .t~· . . :.mexp'I':l~" btl-'a Vlc~_enle1--.J~.qe au ·avea.~_m. .t... I F .Juan ..' .nab·~·_·: . ..'.te·scbimbllrl pt0funde sausupe:rfieial. --. Y:~" i-'--~ . . " 'm'm multe d.pWlctu[-ui de.~.iJ l- 1i.. C c . ~.a $i~el.'1 ~{ CrOP:' ot~.. ..'" . .jo'b c.E-. 'l.. ~e~in..'~ :: J ~ .in-'~~..-'-. de. - '_' "~ ..m :mu.. - In olr-a~. .:a.- '-' . A' ~ -" -- . Idest·in:ullfii don . .~-'. 0.a tie :pr-otecto.. 1• 1 -acestor h ~ 'bx~ '1-1-.re:' 'n.l~~ ..11 'i< iii .1 III -' . fos:ta.-' '-.'0"'£"\ ~. ]'$ri A ~"':'~ .up·a. 'm..-' .:~ ~I--".''as'~:p. J It. c..unte la sl-· .c.~.~.. vsd. euno8cut '0 va·"i:u.m.cit m.". 1.I.~.iI .".at._.. spuna eu asta..}:1.-ri!ilaaf.-. . . .1k1!J.-..' ~ .a... un catitglut: . era ptofundinaatorat.... a~ontllp"q:ti.I - '~I' ..·ac. spuna c-a nu . "'.'l'a':~Wt-·'t1b#n'I:~. .a hI'\u..arnbl~e. ttev4 zile mai ttrztu.-lSpl11.l!..-.'-'-.'_'U·v· si M·.. _ I. A.lli ._ ~ . c'aJatore'atse..~.-I b.:'Ipe-.e as. -~ na naeualul punc . ~' r- . ni" a a povestit den Juan.-gj.- i .".u:a'l0....N..vrHjltorilor~ .sp~ statui. aplecat ~tmprt)'unaeu uncunosout calirgiu J)p:reportul Mazatlan.b :m~~atea .nl~l~!eint~.. A~ris: A fostpe punctul de a raspnnde apoi a p'arut ea se razgtndeste. Iii . p':unctului:" s~u de /a8ambl~~e. a~b....!Q.s/li 'fie· aijt. .-..:a avut prima ~mtiIn. ra ell ei.: l~a'.:\. ~ . pracuc. a A.a..:f.'.' 'nl'e. -. 8-=-01 sram d e '0 prosne IqCIE.ml:ntul in.~ . __ • . ']-. I • . rna -simteam de 'JlatC~tas fi avut 0 viata in urma mea Singurul lucru pe care nu-l canoscusem era femeia.··aI· '-.~1": d in~-. ~'1ID~:' :~'tp-a.lim~ ria .~\.1ome le ~l. '-.a ~aspun.'.oum:·at. voi ': '_.le. ".. -. c.~~an:.."ll.. u' "!II! . ·.·A1iadar~ . 1. . utm.Ga.. . iii! ~ !iiI .a' Ii ...."" ~ i iii ". '.a la '~?L a.C~:in's. .. in eele din urma..: 0 ...PU'I ':. A'':.':2..i -... 'v~a. .JL._" . .xpli.UC}.' ca ~u:g~ll . .. _ • • _" ~ '? ~~~~: ~'QW~ ... !/.~ ~ .o:ri nO.' 's~.I.BiJ..b.. ~:."~' . ..n. in'treb:. ·ne.'" _- - -- -- __ ' _.ti.\ . inainte sa fiu antrenat -.e'-'.ltU:.. . era.' 'n.ol--.- . < '- -.~l sa.c.run:: pn'mu!jJ. aC.~I--~. 0 .Ju.. . c'V..u...11-.-.gl-:~ u:a1:.' ~--: ~.t.sisern . .'e: b~-··'m~~-. .. _ /Ii! ' •• -' .iunile-·din lum:ea'>:yr~j~to:tilor1am._ .~.-_i t1atMuii ..ca.'._ mmltumit Ide ea d"e-'-a"face l). don Jum.ll .. S·etttimentul a Gontirl:1ll·. '.guran.~·/&l~~I4re.i .8:\1 nn.. .ai po'ate ajuta~. :fiu3e'all . "' '...GD. ~ -e __ _ '_ I":..voia.cQ lei nn avea prea mult timp 1(J dispozitie ca sa aranjeze lucrurile. i!" • :. '.t~pta. '_.e.'-' " ".U:y.V -. S'~ vsd " d_i:ar nu.. .~'!' . .au._. :e~a..ate~.tla pe: ce: c~e..It..e~p'liGabila c"are vinse fll sprijin.. a.t-_. '-' . .U<J_. 'protector tacut este 0.__ - :-- __ .o'r.at7a--+l~r-' 'n' .." _' ~ .i1'1io..a~§l at.r O~.S'U.continuitare".A(2EBil . .daca voia sa pleee. .f:1"·e.' -. . ..fest ljp. V -.~ . a:ne..--_ .apteJluat ro! U.- I:._ •• . ttlGmru.blqile... . '~!iI' fl" - ..-.:' e-. < .ffi.e.~ I. $tia.~ . b' • - - ' ~_~. _..A afta~G·a..----~"1..e-i ~SGtr-'~·~ . -d"i .-' .c'c8:tea"ultll a 's.~or ~:.. . a continuar el. 'I . ..~.''' . •...-.'" -.. ... .'--"':. 'vr~jitQrii. . =:-~::-a--:-" < :'. _.ta : cOinstant s~nre.po~zitiip~ Icare Ie po~te ~tiQ~ge .~ 'p! . __ .. .l1J c.uta. -~. :..ale JI'~Juns ' a I: II"aza.:-.. .."r-:d·c.. ·'··.Qrtl ~.. '.• £o. _ D on . 'i .ra"..onsabilitati t~l-:au.- .'... a.cu expenen.acestu-[~:'ftl"sese-~rezultatullm.ul unui luptator in 'IllQ. :rost 'D. . -.rgie in.a unei :sl~j~be p.aD 'v. 8inaloa~ re 1 Ga. PID..:ierdlll '1ibertatea. 8iQ.itnbl!lliiul·[lm. · mIC(1. -' • "I • '~.-.v:atat mnnc .. 'povara~.- -..eemat s. ':.'.sll. ". ~ t ..{l fac.Ce sint oPt.. . .. ~ -~ 'iii' - - c<.din afara.finit de. --.ari..ap. '" . an ?: am . -:.atl.'.

.ti:im~agiE..'Cr..mp~t::. '. ! .. nu ijI~i e.0'. :_r '. .a fi.~ I ."..t.~N-.ai dur'C~o.up.I n :l .-". don Juan in't.. ia.. ~ 1llJ_' _ '_.1.s.#.Nu-ti dori moartea. I!l... J.VinS caise apro. ' .···1f4'.~ .I:.' .a.:~ (:!iAS:·~'" ll"l rV I.c~b.ftsteapta.u.r~o zi. ~'U+ ~Y . ..' .ll~I'II·I'" cmd afirmase c'a':'.'.'. ~'I.. 'rost~~tepta sa vina moartea. ~e~~~"i ·b~~f~atc.l!.a perli~~G. Cind presiunea ueputintel fizice i s-a 'f)Jtturt· in.a_ moara ~l~'ei ~o·'t..Jatit de G0D. m~aitrecut un 'an.}l:~tntr-u n t.1 ..4.:' A'fu~ies· ~~e~'i~~~:toplii. <Iii ~~. ' 'm!'."'.ij ." I. .stalR~~tnt..1_ .. Don Juan [i dojenise CU... - piJIa~~i. uav u. y:' temno ..: ...~~"".:l~.riS.m..t:l.11 _"me..A mai mteles ~i~de~~}c'e d nu pu te 'a: actiona 'm"~'(. .:' ~. '--:1. m~:'. '.1Jl:..0.. .. <. '. piciorulla orice sansu de-a fi C~Uei. Ci....~-~ 'ill L~i(tot9d:ata.- se l~~Ja$l~! coplesit P'"rJl1' = - de nevei ~ .'~'~"'.'Juan . ': " ''". \tl$t...l~lULt~ .·-a mtarit mental.•.~ac. luoru potrivit . ]:-'i. • 'I"j'} r.~"~L.~...·.in.. in necate noapte.Nu. >~ __ ~ 1- . v·Qjau.taklt..tuil DQ.t eanagualul Julian .L .• :. Itaiasea Id~. care a ltel1~it dincolo de asteptarile lui: si-a revazut total vlata de .. g" ·. -. .atml'll.A"bia: reusea B. prima o.~.eptilld~§i moanea..l:'~ ital si C· a. !f/.ptoa 'vine .lucru". 'pi~Q~ b~nl.zic l trq:purll~ IQ[ em.-·~t' l Wtt--o ~l. ' . y.::~. d o~~ ..t mai mult de .~. s m!QIRJJte. P.'u.~ d ~·c~-"'..)~..do:iaJa'In mintea lui..-~~.s a· te:''lasi du de-ap a ~'l'~ TU..~~~ ~.ce V':. . plins de ..A.. ..Ul~ . . 1 ·1- '. ""U-I' ~X:"l~.Cy.: . l toare.~fu:....n~wtllll..' d .·su!'orta:bila.' ~ ~:~.a sa.O. ~.'e:''. 'ta.tlIO. J!~"'I...~ .I.a.~i eopiii asteptau inlprenna ell ..::.A~.'.gaji $i ttuda.:1. -..u"._ .~-' ~:'.I . libertate f-ar~ainterventia nagualului .lathunC~.. :>O' Ise ~. .. '~-_:"'.le s.' . ~_:'.1 ~ ~..'_ '_ -~.in un .l.1 U. '_'..t.. sin'g<urn.. alt a pe 0 Z~. ms.\:.atit~. pat 'Si .lr"I'':U' nlI'~.. r... -~~ ..'~'~'be·· lj\: :A ~.nu 'I-a ajuta.tm pntearamine eu ei ...'". '.tei~g. paralizia ira disparut.'/ • b~ 0' '.1. ..n:t. ~~.-" .1-[.~~~". ~Qi'~a·~ e~ m' . '0 ':. el- .Dar s-a a noroeul. >..." 'n0.Urtt~ol~amir.. Asadar.aciate·. Q:a...n'll!l·· "'QJ'~1:'a..:~. In casa acestuia eran vr~j.eI.. I' _ I.elege. ii.~.ii ~..- lo cui au. r~ '~.':_.zqt G.or~is~-'trl.a~a'Qlm~i:tDte era FqptJJl Id~du~~ c C'U. !Oi~ -.m()m ea un .. spusese binefacaioml .P~(ttl~' il A.' . do:o.inefaca~orullW r~itoti ·qej. 1:J. 1) ~.J§i viata $i.itot:L Dar ce... Hta. '.easa b"inefacatorului sau .. '_ ~' . ~.· :. -..fh L i:CInuna· binefaeatoru ilJ. . im:p. . ~ - _.. .-~.: li''iI . __ . atru sedean perfect nlt:Jjijm"'-'"l''!'~n'a....lI1' _. in.'g1"'" .[J}~(-~I!-e "'~- .! • . ..V~~..'' ' t'l' ' noante de .."\._ I I~" I~ •.avatau ca 'er~u·pe oale ~a..!J. -:: J!~':1~"' '0 stia :h/q aiun *'nl. _-.' .Acum.p¢F~.'a· sQ~rta ll:li ~m p:...j' < _.ll < . Fu·':· oar aco 1-' ca /.W::n~i1_ 1.?' .I! JJJ.0>0".185 tein:t. . 'inc~c.. .' ~a1.pia:.citso'tla.~:'t'a .·· p~teap~a~~i d de··c~~~-i ""In'.. ea lU...~.. dupa (11 zi ·o'bo:si-.' . ~("''0' ~v. : Q::.J'. eee.".'~nici.e~.".n([t1lul petrecut ":i. Juan a..'_ .ezi \1..e~tnt.~~' .lttlel~~rt~.t. e don Juan c mtelegea en... p p __ < neapte Lara ..ar .g~~. J . '.D.ere.~':'Cll~'t~" I~ ..-_fu. .exeeptie " Fcv::'aimclU:.' ~ ..') ~ ._ rnomentul In care '. .' care ca .~c.J.11.sese rani t ~'~. .CLJ.JI.~'J..J.. "'i..e de selidaritate.- " .u.. . aeeleasi vorbe ou care-I dloJeniseii "__ ' _' .' ...-:smsiwl.:a. .L '~1 a~.._ _ _~ q.':: -s--.ll'~ICarel ell.' .1"'1'. .e_.: ~ ": crete .." .. _U· 'to. ·'U'c.'~" .I..~.la fel de miracnloseum se in..ht. '_ :__ 1.. pur '~i·sia~p~~'u" dat jos 'din. dus ·~.a!'..tQWSl" '0-90.eu·:seea·ce invaia's'e in..a prosperat dar ~a~)e~istat .'_. 'r. multi 'ani m urma......-.~11~i. fad.

:-'8"~ ~.6': ' 1..~O"~:! .1:'11.'~'1' .

. 'mormlntul... v"':e-n.. vi-ala.'..ului si am coborit din.':: ~. ~ Ll·...-·(lan'j'"e cnnpur 'l'~ S-. ..J..' "~ . 'r .'~:...i:: . t)l..a facnt "n' '.J.nl$tnJ. Fragilitatea b noli rnele eontinuitati m-a costal viata .11.I~ '.il·t'·o··n·:·'l'o··r·-· il)..1J{1.pune: pe.•..U .' ... .mcercmc" 8:R nu par cmic. '. ~~.Q'.j. : 'I ~'" 'p' . '..Pre n tru ·'c.doar ai" lesinat?~. ...o·.l.'~' _"~ I _. I . ~ Dar chiar aimurit.U).asc~a ... i • ' ~'- it) ~.' ..I._ '_ -~ '~I 1 .c .. .fsca.-· "P' [t-r~'' 'd u-se sp re .'. d' .{..\.. eJl'" . __ ' • .~rio..:tr&.. ..~....'..~ ...~ 'U :'-. _'.... :Jlbt. P'.a muilca . ."'. rt " '... -~'----' u U ':" --.~ _:_" '. -. eze GQn.'. --.6 "'. m' ar":~ r -~. 'il. .0'"1.' . a. c' _.~! 'U .."' .t..'! . le expliee ca plrabu$irea lui se darora tocmai faptuhri c. don Juan" .-' · .- .ra~-11~'thr·:~~b·!··\U·1·e·· hr ..':' 'I.:.emser. FibIdca trupul men era mortpg oimp.a. t·~ . --.a -' l' .. d ar . ~ '. . In' .. -> ' -. Cf'I .' ..aJ..'. A I~ 1 ' . spus ca a stiut imediat ce sA..r~a " .. '. _.:.. " . mai fac 0 tnceroare Am urcat.d-. nu .ertca sim.. mauntru .:.' 'I .en'~~'a s~'e" :a·l'. -p.. :.dus'acas-a..': a.e~ '"l"il:'h"l-r :. db'· IO~:lmUIU. _'~ ~ii .~. '~.. ~_.iii..'l 'l'7'~r-ut':m' v. -. -' ' -.a Ie explice oa ' . un ~'iIi.··.~·t·I'I~Il1JP. '...M . "a araniat Ia lac.". ..' ..' ~ ".tt:' .- p' "V-· ~.."'_ P" .""..'._./'usti. .~.. '.'[. U.+..'.~.i· -. !." ~~"Qll.' r~ • . ._ a ~O"c~"'a~..1._ . " . noii lui continuitati. ." . "l ' cap' ~ .6.. . 1--. .."" f·.e~ls~n.::::"'...'.¥~v. al at~..... r'~6t'=·:·~ii':F -.. .. '- ..:'tUe:sa. .c". '. o p"Ui'1I(e p..av '_ ..ton J' .1e:..~lmwa:.' Am murit p.x..: ..- _.. ". Numai astfel este posibil eta a€~tiUi1ille lui s.. .ie. s..~" ca sa 'para ca'.'.-. UT'Pl:t.:]I. u . ~J .mei "le.l~It.".m. ~"~ .~_. .. D d' '.. .V 'p"._" - ....a.la lumina 'de.. o.Q. A!'IPli latl1 ob.~. . "t.' 'u-. om omaioa '.'w·. 'p·. t~ . l:~' '.""..t". I ~'A' f'·... ~·o.' 'V··::· __ l' J.--.1.io:' ~" .·:tl vrut sit~Qivad·l1.emlC !$l.j.U· te"·a-·'·'~:'~'m'..~ «. '.:"a-(g·"·~ 'a'. . l l ..~ca--Q~.Q.' ••• '."~l.. -pm~.~I '.: .:.jO"-~'~-a . III mod perfect.f:l..·a··:-b:il·litate P·_'_I.... *J..:. '".~ '" ..' . ' . ~ ) . tentei sale ~..pe piscurile innm... .. s. Vulmrul ies .--.I. ':'~i'" f '. " .'. ·a·eolltinuat don JU811. .. • ... .: : . e.' afl a~.."oveS"l:t'~t' ~ ']_"U'C (JIll . e.: tre.'~I .sapat la marginea cimpului si aeoperit cnpietre lsi 'tariIla Don Juan 'S.' ".· "1 p.a aiba siguranta necesara pentru .~ to"'· ro""'~ 'n':. _-_tV . tin..-'.~ ? .' D-. ii' D' ar:-~' " .t. bat'-. _ .w' :.-.fit'..-." :mo!"...J..case. (lU'.._~ _ • ......' . r_".. .JI' -.. -s ~ .:· C:U' ei A~"vrut sa or. .'.' .. ~ ".~. . e. ·J:U ' .'" nJ: nu":... _": .'..."n[ Y·{Wi't._. '~"'b"':.'." ""' ':. :C"'''-"!tl' '''_~~m'i"'.".. __ ~ ~ _.:..se m· " UIb': . Q.. .ram. .SC" oablenn-. - - ~ II!!! ..ta ... "'.v.. . era ·VT.~/.. 'n~'il7' U '.:. 'Ci~ ''"'V' id ".S. seste truP':'lI~lI. . - _' =: .ica._: Stia. -- - U . '.Oil....c.. .. .e. F'a' 'v":·r~. nou.. . _" _.I!"A'S:" ~foe-' ·c·· mll:D..:'f~'~w}"'~"'.-' l'h51~"ari'" '~a'71 d: in el ~"'S"~ rna ~' tnd '-. '. ..-- .' .'. ".:::<". ~.' _' :_'..~·e.. : - ~. Vulturul n -a~ m!ghiltt-:o~ Aseuipat-o afam. .o'.-.~a'~". ~~_' !a..... .Q:.. . '. '. " " I ' Q _1_.._-a·.~ '" :J... ~ ~" .l~' S l~. _..~ atll .-=[ :. .. """'""""'..'rn '0.' _'.rli vizionarl din vremnrile modeme numesc acest nroxes de invaliid areb ilem ~l''S_'IP" re i·mp·~~. -.pre '..v·:·u .. '.".sa mrt intorc si sa..ne amfnt Atunci m-ara trezir intr . .~..'Y"'a'"J '-' u· 't"· :-.__ Imruu" '. iletulspre impeoabilitnte..:.lll '_.~- . ~..-·tl'fll d' ~V-I'~n" .l. I. . 1 l' ' .&. d ~d ..l.'" . ~'~l~_ ." n' U" 'm'o'-.: _ ~ _.:··[tJllW.... - _J -.. l l -...~.. J)'"'d .~e:~.~ .g~?'~ Y. - '.""'" . .'1 ~ 1 I . '.....'.:.. __ '.~-t4t·'.j atunci..:'~' "vm:n'. .•.Q ..-.Acolo am murit.'"'..'.. .~_.1 ."_ " . I '_ • • - .1.·' •..'.p.. ~'0'"1]~ ...: '+. ...• aeel dimp-· a raspnns el .g". 9. t..-..... . >:C': ":1 - -- -- -- -- r _-_ . ~-~~>t -.!i ~.'Vrajite.. t[ -. '.' ··!u. trup ap 'Il~ Q...U}l'V' v.:J" _".amepl <Qf c""a'"': vr.rl:.u .~. . .'.e.u..-." oa.. '.i 1..'. " .~ " .' ~ :!~ ._1b~·e.16lnla ··~~' . r'. .~..J -. _ I.. ' _ .~. .~L. ."..'..san._. .!L ..i ': J'" ._': i l'loi- I -. .. m~"'" "a. -. a.':l'~:t'· 0' tiv "..t' aY~lDli~\a plll._.e·.'. -" -.'- I . iJl'~ de>a. d'" ' L/-"'--"\.".>ii ...'.. ... . '~" "..bl u.ttt . "!". • __ I bJ' .~ . .r.. .:·. ".~. d~--'. -~.'..'dre"'~: .r.. COin stiin]'a. ca trebuia sa se m~I"=-'ap'o':"lie')ze"'llla.l~4.a nu st[u~e: '"'-"~~::.8p.~ '.._.~. _...Ie>.ljL f"~ ~ ".iii '-..~U"-" _'. Dupa ce a. ." • • '_ '_' .".·'~v~sem.'.f!i.· a'... . -.c. ~S"""e' . .J '''' ."~~as'~:-'p'~::un'~l'.. 1' ...'. - " .. familia sl s.sa binefaccatoru lui san nainte cas Ll:. ..... rn :.f. .. S.-> Ll1rl:~ :.'. .'. I" 'II. 'f'a' c'e'-' 0 . 'U. ~"_.' ... ' '.__ . 1'-""': I'·' -r- ltW. ffilrepL cum ml-arfispus..". I_'~". ..:-: ''"1 'I'~ i I... I ..OT"-A ~a ?'lj "~~.' ~ ~ l" . ..___."t:' n'..." [o.Jf".am lntre".iat ~soti}a. '"? "-"' . j...hO~J..' .'ali'.")Y _- " . l'.~I--:~.l._.t·':[e'i'"c-'".'.din.. ~ '. ~ ..V. ... _. I_... ' ... dar ~asa era.' .----' U~tttu~.it din sroana. 't·:· .~'~.~ .: -. rnormint nutin'_' un .~. nomi intr~'acolo.Ul.". san b. '.'fin.... ." - .~"_.1!.'.~-se =JI .~'Y '-" . ~ .a intari $i [echilibta fragilitatea si instabilitatea • PI ..i simtit C'WR e ~" ~~." ... . '".:_.. 1"-U...tr ~. p' '.

.n'ezelll.':· Q('!..I·' ....c.."t'·'o· .~. .]le.i:).data -.Din· Zl' acee~.' '-'a"' <. '..- 'el·c'a: . (~:': m'"'..> 11.·t·-' ·" .~ ."'" .-.'CU"J.~l asnei. -. :'--0'·~.I . J'...·_"'. me :'n".."."'': s·~a"·"-:t"-:-li~ '1·a.re~U1"..p'. .:' I'-. . ·i.. .":""'...e m ·cnnple~..ce. .~:-. 1"' _ t .• .·I! Q_l Sliioatel l'. -...--..'lun.." -~ ~ Acesta este gen ul de lamuriri 'p.r.-.: r •• ': I _':" :.-(£11.+..m.'... '~.. :? am...'~ .~'r"..·.".'a:+ 'm'" I c .u."': '8': Fn. :_·~'·~'l·"··'·'_·'· '. .1 d ·.. '"reseala cleo a nu ~tlcaeram vraiitor ai "V _·f·_-rw'"fi'·vr---::·:' ··~.___ _... .. ~ '.\1.: ."r . T--"itTI.....or " rll. .. .jl.:se..ip '..... ...a. _..'~ . -"'"b·-...: .""'~-"\' .. . t->'.:. iua ace 'a -. .~t~ B- -' :._"i..-.= '.. -~I .'· '8····:' .. -... ". "'m :.' "'..tlesc:op.I. .'.f'~ .~ .·'. 'b~:1'1i-rt~. :. -:. ~'~l-.."..". 0'" :a"..x.. ~ ...: e '''..:. 'b" . y~ ~ ... -:'.ase SR.. _'_._:..-~ . .0.c:·'a:.~" ..''':.~.. " de.' ~"'""..e... 'c:-:-:.'. . _.~~:. .I'~n·.".~. -....'..-'''-'' -e 'C.e. .~"c··...::'. . .~ tC~A'" I.":... " ':-"C--·~I:~ l .'....I 'Jo' •••....-:...~··.:. .c"... " -:. ~ '1:.• .' -1 'liO": 's:e' pas.Q "...~~ .·· t." " . '" . . - .L ~. I'··... n A~.-..: It·t' -. . ·. 0'''' -.t.P.J) .--·-'!·.a~. ..c..'-. -~' "j:' n. "...ar mea n-a m ad venit .1...ungI.-. ..._..a ".__.."·i1'C.~.._ · ~.accep..I. ~s..ilnrc -c':-'~... __...._.ann.nl. D:a.''__ '_"-. ~~.pLg~lt Q"e. :>: ..J~4:..iO:~ "t'..Q. . A········m~l·SpuS.••.' ~ c:'Co!.. '.'u-se··m .]fQI:~.'~ 'at" C ..De d aceasta aIll R~.. _..puS". '1L~'-·d·.t~p"::. ·S' ~:(_'!!n:a" '.. t:·.t~ep:C'U' lWLUU. .. . . ~.p'l-le'... '.. '-' /.1ll·1.~. .". · _1_. ~ "a. -'.-d·""::'n-.'~:'t'· "I'iT.• '".···..- ~~~:..· S:p.' .s:tawlt eli.MJfe'l. a._. i' ~ . _'--c ('I·o~c'" 11 .l. ':I:~!i ~·A~.'o.. '...I~ -.."·' .. ·T~" ". jl~ ~"/i• - fe'.·-. _~..··o"t..-. er..c' . _.. S~TP:n -¥'y{~ii. ~ .. ..'. . .' Q.~ ... Vrajitorii nu cauta pe '-.l:./~....·"ar·'··'-'. con§"ulD"a . - '_' "-''.. u.'.. dmspre vest. !:I~P:!-''!!'O··-'-· A"~' -:-"0"'' ' nur' .''':..ense~.'" '...eze 19. ...c"t· > ." Ul1' "" (.'~':t-"~''ftrii lui ap''. cas...:'__'_.. m" ...u. -..=. t_ f..·":-'.·.~·--'c'.ru...e t"t~.. 'm..'~ "'"~.-. -' ...'__::.' • ..~. . ._ ..·'":t' ."-:-"....'0 ·~..P1lD "f:'" .90 '= .~lka prezen.' .:" .• a:r' . ~..'.pmducea de :fieG3re data ·"'1 ~'" n.······S'..mi-am dat seama ..'lL~I~.~l :-''':'t·..a..v lU'l'"' ta!Q 'a.~''.:.._. ~anl'i. 1'.:- .::.: 't._.t>'·· ..._- '''- . '-~.'![' 'g:. •.c.:i:·.. . 0 rememorare~all.Dl ''~ia.. ..- :-.·.'..:" . .A:l!'iI·~~.-.o... ._-. ':".e. -.' cea.'. ~. .. U..' -. .U' "':~"_~.treba t D-:>e~~ c'c-'e'" n"..: ~: .-. d:':'r·-:··~.--:-'·".t~:." ~/ii... .' ~'T'n car -e sa te mgoapc?. "'_ _ _ _ _..J··"rt:""..-" l:-:..1 "".... ..".:. ... .mai smtit atinge(ea ~teJilta...·~.L.eOl 'DU. ·'It...:.. ~ . p:-' 'O~:·' >~~' 'll'e·: '~':' .-... .:.¢.'~ oon . ". JIo:iO..:.. -·C:liiJl.. ...ar. '. .. am..-·:.: . idruin':"':' '-..Il-.'"1'"' -'DI --u' ': iI C ->. n - _f !i.d'emnat ~s..rti d'.'~ ·d·:::-e~· e.'~': I.-~Jc'a~a': to.'C.-a~..~... -.~Ulro . J . frici UJ mera orn ue rarerma . st .0· "a ale u~oara···.::__:.~az~.:a""Js·tr>:·a' t' ...• ! ..- '1'..c:" -_ '. ·c. •.p\-.0 '. - .: -.:.~L1".' u...' -.ieni.:~:"1 "'n::"·l.ag:lt'~"m./un 'b'-]' .eJ.... t' S.'J:.C'=-'-'-TI " I : --'~ "L'~_ ": I~)I ..-..-.. '~ ... .._ .·'c·..1 - _ sa se 'flXeze ·'in. .. ... " .:". m A' c' 'U .. ·t"" . . . ··'a":··:t"c •.ozi:ti. _:_:.' . -.~ -. 'c"l~""a""'' ' ~'~.. mer Iasati sint iasan -_:.on Ju ... !II.'e~.·-. fl. : lnsuQi.. .. ...POI....titz~..gn :'..:- ".ii'"'a'" .':.~'. ··co..ii'. ···tu·.:~ ...an~ ~'.'e_. '• '1 I t'-. " .' . "a. . ... .-. 0'" J"". J:'lll.._·i::__.--:-.pa.-'Jt:"---' ".\."-'.I._. ..~. :. J'".·t·~ d.' -:/.' a spus el ..:.bn:.tf~i.. m clte~ &p.' ..'...'.:. IOSi.': " <. '... .~al'-Ii "l!!b. 1"'N"··."_'. > I· "~ _:_. .I! ..""".. p. "':i" :_ .':-'-.!! ..c""" . )...'.:_'_ .arte.:·.~ . .. -.'.~~_:iI .- • _ '.- '.-.'-. pUc D!Q.~' -.. ~\.· '1".'art~'(al. /... ' .' .:- '::.'.." . .Q:p~:~. te ·...no:ua lui P.a ..:p~r1 '. r • ..' ".. 'Ii!':. t.: ' .:.Dun £ -w!~.'..· d··:····~~~...~care le ceri e ."~'lIaplu.ea L.__:_:..:~..·"tin 'm"1-..:...eaS'I·a. {....- . : I" . -\ .~ :.~ ~~'-u: a .-'~'-''.nl't1 ... . ..u faCu~tp'=-.1~."'-.'.. 'p.~ 'E'.-i..-_ . ·".. :: . Gas'Q~.Jl.._._n ""aID.~<I." .:.1 " ..' - -\. " I ..~ . ')-. . ".."--.\I(.-'R.·4 ·'U ~. 'a'··'..' '..~· .""-"""'~':".rt·..~.!" I ~: .~.. ." af'_""":' .'~ .u~. ..1lJl <' ..mQ" '.....':.-. . m-'Ii.e.' .· d' e.-.~.~ p. din'~'-·· :-.11 'p-. D... p:mna.'" _ '. c •• /~.~~.~. _ ~. __ " ~ r ...._' '-~'-. c (.'Icil·~& dernu di .' . '·'··O-··'-.".. _ .. sa 'C eara .Ufan. ~~_:_: ". ~.-...~.'. 'd...' '_ '_ _ _. __ liM.' g'··.1::... P" .. I ..mi-am p':US aceeasi 'Inna'b:are J'si ..~. .·N····~..l"<. I·e.0.·· . ... .a.-'-.' ~'.:" .~'. ..N'TI'11EI I I • I I ~.". ·'·...-' _--? am :Ql...:.-.~.<Qn~.".1' . m. .I.'..:Jj.co'.:. . ." sa..'. ':' "cc.=ti ..". c'"-.···l~U·"..: Cn$llen~'\€-...'1:_ m'.:~. ~ . :a. .a s.-.cl1pa Ge·.O.'_ I' .··um·"··~· t"e'-. .. 'V"..~.' : ....aza.Lv(...... ' _." _.) . " " ...! tu...A.""·d·'. ...'I~ ·f-·· r' .niP."'. . _ .y.~. ] .. ".. ".l·'r.. .>!.bat '~.~ ..-' m-·--:-:"·l~'".• -- -.-.'. r~' .~-". :..< '..·~:·-f··. 0..._.0.~nJ'..m'-..:- -...... ·S:'~:: ." In .gl.--'~ . '<'_-'.' Jll]...: •. Ii.'.-'. L.. "''':'[' '~"- ".._ r-' ..]' ... '..'v. . .' .:.ca ~tateatn II.a' ~l··!·:. ).'.::. .: '..."]cl '.(3 '~: rre~"'-. .." ~"'a""I.xil~tO·····:··n·~l~ se ap opie d~ 'n-~'ID1:"f. I ".p" U'. ~ '= .Itt" .. . '.?.~ 1...'-'..a.~..:w....:..fZm-.. ..•...ii."l" Ii • h '" .~·t·. ••_ •.".~.I r' ....'.:. .~ ··" '. .'. '- '::':~U ".'a".-:V ". .-. --. '·r~·.I -.A····:~ ..c:u mine· am ~..ilit--··. -.!~:~or .Ii'·::~:':·t'·' iI.ea ~Im:p·arna. \: '-i....·.' ~-_-: y ::: ._:'I.' __ .:'..:_:· .' m..'.~lu..gropa.a.· .._J •.. _.t':'''''1/f!i.'_iUl.~['~-·~·--:"t. ac.·~1!'_.<". -~'..-~'. ".+~:. Ju 'm-a~in. ·tr'· ~ ~. A' L" 'T R' 'E I'I~ -t:A'" P -U-"'-.o". ".: l~'~ .:~"·}'~n.u. I.i-l WZ·_'·.=..:'•. '.'.·..' _ ...} r·····. . "'"".~::::".ami""1'1ia. 0'0.. -jlj..1...' _ '.~.:.'· .'. :'"'" :l~ ttl"" A~V"·"a'·' A' .tUl....·I. 'c·l\ teu...~~ ~ P:?~pC: ..re. " a(}m"'c~. "''1-£1 '..< ilhli ..'S'1 :_'.r".. _' '.-":C" . " " ..···. '.-:r"ar:~" "'~n'tla:' .alAnni.4lL·Uue~i: -"Ct... ~J..l?roj_Wl ".. -l. :..' -···········l'..e """""'!. _ .~ '~'~'f:... .-.~~ " . m 'v"\rm· "m~'._ -" >!! .-n.-. .'.I\l~ lfiott n-am.-:~ . "'!l'l?. ..II"I .'. (~~ ": '..~lU.r.'l.J" d····-m~·-'··d~· u~ _'o~:'~1:Ue'-··'-s·t"1·g'1·' . . .~'u' ...:..... t-.n' ··· d lui _ J i_" n' :"' . ' .- - ···. "'-..~.-._JJ... el Eu eram rassuns '../ .A.'-a"..'~ ..~...~n' ... Ii ~. t.~aLl s".....=fi '-l'! I-"=' » .'_':"' .o. .n 'r'"" ..:calui . ...U'··..J3CR.e. _ .~.~"'a' c:~a~~' ·' ..~·'l:'.: eo '1..···t· ". " i:).~ C···"-~ .'.."..!!r.V~' Ct· '.~.ln lantul de nll:lntt~.-·' ~ap.~! <..• ':'_''':'' __ ..._-._ ••• ~ ~.in' b ~ . IT ~'B:am·auzltns.at·~ ".' .. _. 'm'_::'"....ec... ~~.. 'V::TaJI.._..-..'I.'_.__ -. '~:..'_.:1. P'-: I-.ns-~a~' ~'.t·~:" '.OVaJ1":_:. .:. e:o"'-_..~--:. I .' -:'.".m.~ m~.~Ii.ta Cu..&~:'nl1 ~l..- _.'ar":' . ·'I'''@ - "C" ..llll.. :''-'6'''' al.·..nn..~f~ _..'. ·.. :''.. -.lJulian a co'··:·m.... ···um.m.····r· ..t0at~'8fJ.am~t-r...t..-.-. - "_"_'--' s= _--- . .a!: ._I .t". '} n"":a1·'-'.t ..'m"'. " "D"im'ert "ra va-l.m.:. .. lueratorii dle lafem .~.'!i.e.• '.'''. '..... ·::-"._ ~."" asam b' l.:.':'.' -~.anl m'Q'J"-tJ. .ca~. . .I-o''-." ..0 ~'~ -e "~ ~t'V .::'"fJi"t·Ql'"' m:.eCI~UlJ..-::::... L -~ .'.~. .unu stnt .ot it rort '.... (-> "n'" mat·taG .. filll ~le·~. _.d' .on...zan.. - "_' •..ar .....avnu 1 ca mgroape eupa d itr D" ." i .. . :'.'J:" ""-. ~ ~. ' J'. _:_.• ' ' .op~as ~inaitlte . .' 0' .-!"1~ VIaJl.···..·.. ·d·'-··o':··n':·' J'' ·u·'..:..Q. -. "I" .":."eu~"". nu .nimeni.... -" ' . ". - __ _. G.'.Ji<o. -~'~"i. "~.. ~·':_il@o)·.. dt . I..1. :-. ....': nn.-"''." .' .' '.. d'. ':._... ·d·"'.. .ac'_::oo. /in ~·a~ ~ r _:~ ...a.: pOJDI m . ..~'eg'" al·. I·' ...n.a~: me anco....·u_n~"..• n··"·I~:C::'<l'~o:d'!'a·:t.:' -a·.orB. '.~lr-: ..Q.·.~I •.'~.--c·-e)"..~-"~:tc ':' ' " .- ~< I '.e don Juan~ 4rltotdeaUIta' mA·linistea ~f:ma Ca.-. 'b·..:'.-.~." ~.eram crestm.. n..".a." ..~. Id.Utesea..- "'n: 't. ""'m-": "'IIi' .~..--:sntat sau '::'.J ca ~ _ :.rr t'.'>...OiL_U.~or I"" iii . i J '.• '. .. . . 'b' _ • . -. '..eb~'.~'.~~.." i..den Ju·an ~i..'. ~ 1~''''' ". _ .~.'t:~re·-: ~p '" 'Ia·~s·::nn . :·c· " '_' .~- .:. ...'.'~'ru:---~l" 1· ".elan QaID.. -~a~ls·p"···'u·.-"~.' ..' .-""I. ~.'. I.' -.. pe nnne ~l. s.piU··' .'~!~~ I .~'. '.• "._-~_.tun..ZJ'~SI'.g__' e' : de S"m: 'U~'1illlr'a· . !!!!I ·~V···:::----·R···A. .'~ _... '~..O.. t . .".-10..'.··tat.axez ~1 sa-:ml as· 'PI':·:iuncw.n'"e:"m~'j" :-S' UJ.'~t' ' .iJ ~ __ ::_: !!' "'.:". l. v:el·SlD..':\' le".~:'i 'v.:s.._'_ Jij'.'n::._. ' ." ··t" . ' -":C' • Nag' 1l.~o.'" ·ar··· -~ < r'. .:'· . . eu.. :1.. . . ".c·ar-e"..-_:_ap-.:'··l''. M····' 1.' .:_:_'. . ..•Ii. "~ oa d.n. .: [.~." "'. .-:oj.~-.g. '--' .':..:l" .1"(0". '···...-. .~ .......f..::_ ~...- Q.' _ " . 'S·:'D.b·· . .u'm". l 'I"n·-' p:.:rurscn i' ..'~."..'D' '1' .." ~.! _'.... :_"- .. ..:.·. .' .1 .' '~-..Il..I.::: -IDS.W)._:·.-.I' · _·O~l~).·A " :t"'e~_'p::"'U: ~.:-:"t-~ astfel .'.... 'e . " .~_":'_:':"":'_ _"_'_ .~ 'a' : ..~ CO~. _:'. i -=' .' '--'..:}. .:~~.. do""at ~.":.L'ea ~a..peca "b'.. . _' . '-:. s.'~ /'c'.~" . ~"".: . :-.'. B1 s:m_. f' ~::..!. ll"le--' ":-. U..lc· .'."..... • . i(!'~"..E· l: .cursn.'..~-' putem.Q. 8 m-:'.-._ -._ ~_:"..boram to't:l llIu'ntele.r -.o:bo"'' .. I L ~_' ' _.'. .. ll'?'lp' '~/. -to ~.C".._ . __ ~ -'C' '-""--'::""':':... O~.'.. ~ ul d''d·' ..." . am' -.' canna.:<~~::'" afecti a lup't-'/.' 1 .I_..l"tJ.-.•.. ..pus c.":1~' ..orti c a min e 0.Q. ill ...--.tI .a. '. .._:_:_ .:~ ~1Ji. ·.'P'Iii .a:~g-' . ~.~". '. 1'· 1 ..c'_.~.·· i!I .I.~. . vraiitor Platisem ell viata . . .-:' __ 0. ~'.·. .~."r d ~:a~ '~. 1_ /'o}'{- -:=.11.. _~_ .. Jl I. 'im"I'I: "ea' c' -« ·>u't._·-I"-' ....~pa-._.am.-.. ..-"_: ._~.~'''..".-a:~co.' ..-. "..J.--:' ~~?'.it'~ ~~.~. ."~" ·'1' ._...'. .en .'~"..~m_. Ii-'Ii' '~l .1.l\·'.'·--.''.. ".un.ll- \'1.·l..PU'~. ..:ar:··'---t v..'.--::--.···::U'· S··:· c<·aY g.··.··....! :.~: -:-.-''J' -'...:..~ '.. .e.ta lui~o@lr ~prQniereade ucenicii l}Uiu~ijfatiGi.-al C:U :'d"'""':" 1_'cO."'] ·CC-:< 9.-'. :.. .Be)~.m.. ·.. D"""".-:i ..... 'CiQI'U !ClHti.. -'.. """. . '.pe.".~'.-..J..1.d'"'to'I" ""a~ sm·:m.· R.""" 'a '-.? .e...-:-.• '. .Nu.'I.Ul. ·.e.~l'l...·--:.-t"·. .. I '.' er..~. .~ .. -"l 'll'~.:." "... __ .y ~ ['.e ·:BJL... ··-t:··.~- '.ea Ie:.:.an. .t~'m. ~l eu mo·.u-:-a·:'·(::~ ."~ ~> ~ dzind :~iell .t' '.1: r= _' .' 0.'.r' --e---:.. ·D._'".~ -.r~ -SPin...('I.·:...p. -'. ~a .-".':':~~i :. a ajung.'_.-~"e.:... . '*~ B"il" . 'u"I"'t \U.~ _ .. au..~~. ~_A~·1':" "..1. <:..' '""'U". ~..-.~._.. ex.E··A·'·':· 6· M'· A·····~···.-'-i . I • .'w.: :J.e 'tr'.:u·.~..:.:.:oen_l~·l"-.Ll:U."..q~.? -:: _. _ ij I _' . "~<". _ ..1.i:'...'.t J:"' 1_-.:'" ~ C am'" .':'~-~'11 ~ ...'e."".·' :t o. <-:.-~... _' .\. fi··.() ·bataie~p-:·~e R"_:..a''.. -' nemiJJcatp::e 'bolovBn . "'es."" =- '-'.:_ i..1'1.. '~..' . .• ~. Y··~' c' -.<"'-"-' "::_'--' vf·at~ac'el bilet s'nre ']iberi:~te ]a fel ca tot'"i ce'ilalh "-' pla't~s....'.".. I ·. ' .·'S··'·.~·t~·· ~_. '.·:iT'E.t.:-:::.." 'a _... .::iliA. -. ~." '.•.·6 ...' ·-u' · ':'"T' "a~'~ .:.': ...a dectt con .'. - .U. .Ola ...'ne ''1.:.no' c.·.-~:.:: .." > '-.. .'···d'-' m~anl-:..ep:.-' . ~.A. ... .m Nn '".-a:::'' 'r_.ri....J'\J!. _.....:·-rt'._ ' .':'1 :. -..··.~. I _ t.'m':" v··~·· ':"~:''':.~m.' .:--t":o'... esv B.~ '.~ . .:.tm~lIi..~ca·t~'I:..~. . -- '--' i - . '1 I" atulg' !.~~:""au .:p~. __ .~_ '_ .au. ~" ~1?-n'·.. ".~t'". '_.. d'.ll!!.>··'~·t·-:·~!'-':a"".. e':I'~'~tn~'n. m" . .llie 1"~I'" ..../".-._ a .laJ..."_ ~'&. DI..-J..__ .l~"on..t· milo'·r m.. '·-r"·~'.~n..' __:_-'-'--'-. 'to '.. J. caU.c. .Q. •. II! I . .~: .·. '.' . ' . UJiVruul.

.

le mttipi-ry.'.plas...-~·_L:)-nu'. capacitatea de a citi ·.' ... ...01'· N:. ~'Jil. pottivitea.?~Clle:. .durile. am s insistat..I \ ~':'I • __ . Q'J &3._. ~m-' 't-J-. :'a .~ .. "i' ."81 --~. e~' o'~a:'-. 'c _ -'~ __ ....'_. ele afia totnl in mod direct. a~-~"I W1~ e -'-~l:S ~-..t:'. ca 0 broasca.'~"'" '~m.c.'hbat ."g~-u.!Ie· cl~' jJ. blana incbisQ. la nimie.. t. a a .- .0'-' 'c'~'11'' p"a~'doe· '.c.". . ~.i:titul e: f()art-e. I_.. varimta.·tAI . m.I1.."Iq~~..:. &i mi s-a facut parol maeiuca. .~y.'~a.ljlic '"..v·j~e:-a.L V . .:':'-'..·-:.D.. -- - I". s:~'.a:L'eaT§a ..:_.g'..l -'.. in ·U4'~ . .: 'l?~Y.~.." "< • 'I r..Ctlll .·: 'I' p ·'A:~. . amJ. care sedea don Juan.~- A':.'faptuL c'a.Sli.aQR. .ai ." -. ..e" 1. se _ .1) -c."- ~~ ~ . ~.)I.l. ehiar deasupra loeuhri in.ea_ don.cind:u'''''$i ..ca.·t c!g"'nm"J"r n". 'I' .·.~-..' "~"_'. sarI aud' S1'Sa ridio Gapul~ D'o:n Juan n"'i\rSuflat o.' ! '.. 0 metafora. Dm·--l'''t.l·l~.. _.i~t..·d· "".a fim mai putin rationali? am tntrebat. ... ca S. W '" ".. _'-#. 'el.. .S.smuls din atipeala de un 'mhiit gros.re aC6asUi eXDerien..~.-".mta-te l' 'a b otul I '1.t)'.:..u.e~~ned..'i.d.fL. "-. Ceea ce ratiunean-a lua( tn.Nul .palm~ 'ea..~.Q!oilUlim 0 ·C.'e' '.t-? am... nici un cu~irtt .~~J.~ Nu . .!:t:i. . :m ocn .·_-~ _~ .' .. ~. ca. de.i..1Q1'et. .. :'C . n largul lui..sa Be repeada asupm.aintr~d'"'~e'·..' . fl-:: n' ierat p··. ~'_" M. iar Q.ne prinde ...' _' .atUbJare. -'. ~... Amindoi 'am inceput 'Is.~'Unmotiv lin plus ."-' . V .. ..:·.~pl iv~at~~-·uepmae .:~~~Jl..U.In'tinse m.noi. ~ "":.In. :~.a" ~v'az~":"lU. . de aiel repede si.J:-'u.faeut nev.ain~lirttat.' '.. .a..aallID n~a sfl~.l.. a ·gpU.!i..Img·il el. . u' . .~~u'. ma$in.. tre .a.. ~ru. =:": --.Nu-i chiaratltde simplu. Plesnetele . care prrvesti.o..-: ". Am ramas . ~~ .:1 "m···· :d· ~ ~rW.. '.ii.Ce vrei saspui. M1DL _PO'D Juan mi-a facut semn saoobor de pe bolovan si sa rnerg . ~ ~i lace ne-ar ajuta B.. fJl'llni :.."".pra m ea.~·.or! SZf taft. 7 I '8. state a._aft.m. U.· sl~~fn".- •• .I. D. -. :mi~~a c·' .sa batem dim palme..area .~1 I?A~::~'Idini:'~·: 'C.~. .g~u. CIt'! '$-1 gin duril e..".~ .."' . . 0..~~s:ti ce trebuie sa faca.j 1'!P·.~1Jts el.Q'n ... Parea .._. momente.oi . -..s. "m' a fix-":·:: '. .'1:nI'i..1a.:~~ . _I .'_' .d.J~:"U_ i?-~ J~' ' ~)!l. .·. cIt'e'v la. rtatinD:ea ne face 83.J". U!. ·C··-~·~to..-.p.. alergi .u.d~Ja.eze' rea~tiile" ..'cel m.ergan-l :ntiua· .~ . . .~. a. C.rna JCQlc en fa'ta._.~"l·" .< f '. .a '...' eraIn.. '~. le(J..~.a~'lm.f.B.-' . . .. IO\J.P··'u..~a'turamea. . ·~~:~"a···t·~. . :. Am ridieat eapul._.p '1" ".z·::1~ :. .-..ih:amte'a mea. spus ..-. ':~. total relax at.. ' l .a.'in jos pe un bolovaa rotund.. .n'tc~'a:· :mi 1 N'::'!v '-.u 1 . . _- . 'R flamind si va veni relupA.sini~ea.'~inu-l privi ~. -. .• .-.. . u.C'... :or'Io.v:. <'.noastia.'..J~g. ~ ~.._Q~.. aratindu-si coltii.' ' ' . d·'·-....spus el.jnA . d in ·'C1 "a7 C"'I"._.._..ll!c'l~. ne citi de .pe un disc zburator spre capu! jaguarului.itea eu 'mult inainte '.: .e.:.V IL.dat mm pUlin' ~tionaI.. luminis plin -de.spus ell De exempln.e·. ~V"'''''J. _ .alarmat de-a binelea. ratiunea ti.. 'tare s:pus. to~~i ~nu.ghemuit pe un bolovan.J ~ .m1!rebat~ N~ar'''fimai bine sa ie. Jaguarul rru se oboseste sa rationeze.. '_ ~~J.' 1- .' ~ Q'a~'. la.. ~1IJ!!1 '- : _:.c-I.. .. ..-) " • _- ..mar 're::n'e::_'d"~: :~.CI. Daca ponfim inz~gzag.r. d _ ~. ..R raspuns el c!ategOlrie. '... a. . _..-·.~tD4 "II • Don Juan.anl ~m' 'tt' "1"".Ar' trebui ~S:atun mal putin rationali $1 sa Incercam sa ctstignm batalia puntnd jaguarul tn imposibilitate ~ a. tot CO'rpi~. a plecam cit rnai cnrind de aici.v'a:··.. Juan.'. Exact I~recum iti spun.. .-" "'ra I...' .'~tiil. Jaguanrl a facut un salt inapo].silit sl f4m3 un.a'~ .'u:.~ .' J ~. p'-Ien:tiu. 'I' . evite Iovitura. Dupa ~Vfeo jumatate de ora amwaj~~ ~mtr-qn. in Iinie dteapt.'II. 'p. ~ ¥i . pin.::._..:'p" "18""' ~ Nu miscal rni-a pornncit incctisor don Juan.jicQa noa:strJI' n nedlJttlete$JE!.a~ .t)~d:'a.a..- . ....·aru:··.5~U-.-~ '! :.ru). )).:·. ifi/.. -~..- .u_merit~ i • '.:-.$i_ s-a. e re I...o.aJ~Qfe st. . ..hi ta d .sall-cWar . .latJuri.I~.. continuu si suierat.'. ".rl.. 'n'mI'~... Jaguarul si cu mine ne-am 'ppvit 'fix.im .: al "'"..~.I~ ~ .... Qalcul e.sa sg:gn (3. Un jaguar gigantic" CU.' .. 1mw.'fu'" U1.'ne~'mn oprit s:a ne·. cind jaguarul s-asperiat . A~' p.~ :iri.··.:l.._.. d"~' 'n' '.. . bat . ~1. lOt'.1rp::·'"a·~ . Jaguarul se uita furies drept la mine.• .ta..'~~: 'rm'{~[':-' A.iat oanumL H..ei eram nerabdator si~afltlla~~ce' :gnldi. .1 d'.e:s~p'. "" I' . *:~:G:eire" ..1 u.1\.r-: . _'1I)1~'~1 w A:~ ..'~'.--.v'·a~A . plna cind .privit tinta si rn-a sfatuit :sa . alegem ceea ce pare oorect pentru mintea .~ __..~'..in linie dreapta.'I \..vQrba d.de doua-trei oridin palme. -tJ·~ '~' -.t: .in JOit:lll ..~_ : _' . . Jaguarul e sluji maseul..:-~~ .ur·' ..-·t' 'I •• .m·· ':-Id~' l_:.AHl:i.az_ut~ Ttemuram .d.giQ. I.' 'i.SU.-..Q . [ta"'· L)a se rep eada asu-.m __ d~in'n~Ju'··'·an····".am . ..'.' .~:.. 'm Uv 'd':':'.uv..~ ..._. . .' .e as.~.De: ee mergem asa? .. .. . c. ULI". !e~itlJtmea_gura.tlaru.liJiEL Nu sqbimbflSem...din.:·1 . s¢ :at1a. qe .u'n'o!~terii'f:a.@.olktfh.t~·d-I. atn privit In .. "" ..- 4 ii.. ell sp._l:i.omem~• -I"~ 'vteo .-~cA ~a. 1 1ax trebut sa..~ ..U.. Ianici trei metri de mlne.acesta fau.oit!-pt)li derepede si . ..btsP.pU' :11~:"'n.~~ e :G:a~: t .I .S.I! -'!I!.maibUQ:a..i.. teepu t ~:s:-·:a·"':· ~~P·I.Ie ghici.n·~..n." _. AIn facut precum Imi spusese. 'b~atm. __ "~_.a::.·. .~:......Gaeu.e~an1'fi'in siguranlit.-&' .~.1'..rlJe:p-ta ill lO€lil..' - - •. don Juan a lntcrvenit. brafele<$i picioarele .~'~a·~:·t .. *-:l ~ ._' .. -. . __ .noastr~a/~.. . i malele mari ca...h J'. '~'11sigur ca ne va.~_~ CU ptiv. cu.~. ~ l/'_'~ _'~" .«.~:'. jaguaifflamhldjr dare.-1.".. la euloare.ma ..Imi 185a jJbp~:&ia: ca ~u..'.... g.~' gmdurile.'pin.J'!!. -: maraeini :s.-.. -. I.l...~ ~..m~----:-<--..are FI..emn pttirtlDGit.!"'I!I~S'~ .:.d()ln Juat1'7··am. ' . cumsane citeasca-gtndurile? amfntrebat. ~....'. N u de a .lnns fl'l~ ascu 'h. "'~ .. -.Lwl.este. •" - .: . :(ip:am 'si.inle~ De ac'olo 'pot di$Cftm~·ca Ie ¥'£ltba.~.l~.~.':1.'le.l· d. exact fi.1ijl..t~·f. - •• ' _' . .W~ ".. ..~_.11:. ".' t. Ani .. .'. 'efort.I"'am iilfri-' .IPO~fi~~'c~e.l:l:'. ~m"I:' g:.§l .. "... _. rltspuli~r~ Adiea" pun. .. . aproape adorrnit.~...:in zigzag. ~l!il y. .~~ ~:. " ~c~ .pentru a.De 'und~$ttl ca~imal bun'~.' -" ur .pre] de vreo zeee minute. 'Va. --: A~··· unc c~":". . .' . a r~·~p.'S-'~.~~ .rll. Era.a.J.'" sese ~~~~tu"~S··'~·ll···:'n'!·.-· "~l::?'~'~:.. pius.v:a .... 'Vreau.. \I' • • . .in..J. _-'~ - c.mi~afldut un s.''t.@.~/ 'mi<!. semanaucu nistefocuri de.~1jI' ~~.d de f 'lu-1.!~. ill' " 'Q".

. .a.: - '-. I .. '. . ~. _.·····a·~:·1 J··a~· '~:u·la.."'- • ....pll.' . -.A·.~.' • - "\J.-orm-""-'~ §1' . "~.... ne citiSle <' . ) .~. . 's':'- "::':'-' '0' ..'":.'.'.~mao .>~.Lt!9.. ••• - ..: ..l· Don _.iii. '~'" '." _.. n..-~ '..clata~ c .' . :' .1 --f . __ '.c· ..'_. "'"1' t~ •• ~' ..~ Y sa'u 'v'eg'·eta'''.:....o. _ '. ..uJ~..8::·U·.aJl)_ pOZltJ.. lncepu.el~.me '.~ •.A_". m.~·c..d:·. .'··l· lU·. fi".l1eagra a... ':l:p. "'...ww.. • _ :-.. ~uecU. '_C' ' •• ... ' rtp'-·l.e-.... ~~. -n···o···-·a' f.. . \' .'. d::~."Wi.~' >....~ . '.le' si 'C'~I daea ·a·'·"v....:~:I~J.f..!!. arul-" .. i'· .. ..-g·.o_._·_'.to ..A._-: . - . ' ". :..: • ..'. _:_.lav.J.. ".'i . §l arnenm~·a...~..._" "._ c:.._. .'...s de·:-... '~:·.I..'n vers an':'.··..' _' II '.• -..' . ur:. . p.' .c'l~ ·p..c_'Iie· .I._:. B timp':ul ~$:i ... P _I"~.Yl-·tr. _ 't..E··A'·· T~ .. A ::o·s· zgOPlotos.." " _ ~.~. oric.: ..Jag~ar m~...ii! n"-'.:O::~~ ~ .P'U·S· ca·~...':·~t.' .=y' '~.. . ~ ~.-'.....··'il't'-" : ._: ••.. Va£ .~l·>7'l? i ce..'.'-. . ~ _~11..• I:.::. . '. ... .··li·-·+.. ..!..~. ' ..~.is . ". ~.....="'I'.ei feline ·m...·. '. ~.t e" ..••._~ule. -.• ~_r l '...e replel. .£Jl ~~~.. m. '. I" ~·*.·. ""n"' o'L" I" '. .j: . :...' ~:".i.' _ _. e·. a·t· ' ..1_. am'.'~are·:ne a g.. .-atll '-... ~ ..:a'·~li . . ."" '..:d .:I.< .a.. astfem ..'~ ~l.. :··' .::_. .~ '_ . '.. .1.u. ~: . ~..' "1" I.Qc~"a-'C-'U" o· ·V·l~.eo.._> tn' . m· IQ:. > . :'" ~ :.' a cl~tllv"a me. ~:I . _ _.:L' '.f '.'~" "'" ·'1i1 .'.e· U . ..am. ~.s~Dl s-:-:l1il' ~u~. .aUU t· :..'.. __ '~-v _.lll cob .l.a U1 ' b"'~"" UD"e .~".. 'Ii '1 ~"I ['_... . ... --_.~_ . '.'. P'-''e" p. !Ii :__:_' _ .. d":. :~·-t··sa~._:·~ .'. nClsttu.._< .JJ' .'..: .U!e. . '..• r •...·.Y... vedem alerglnd pe fundul ripei. p'....·CU-l. 1 a: un-~..o:"'~r"dlm~-. _'.'·:. se opre. .~:are.UUS·w... '....·:·pe~aenglu.:I.' . #-.".:':~. _:c' ·Er.. _ ..l..~~'''e'~ J~"agu': ·fll·. cop .1u:. _. '. ... ~.dmir.. 'in-:' :" ..: ··t .·.'". .~~.IoI!_ t . un.-: . '.'.... . :.. 197 _.aso.' 1 a: I~i. _'.lat.at~.'4~ I~l" unn···_····am". '-notit -~.:iin ~cllll""a~' de m iersn .ntCe'"'a' W.."::ra' . '..:!ll'P b m·~·: at .-:.._ :. '.:. ~::. alerg.. a~ fl·. '~ "':'..zag~:--....._.: ..__ . d' i"1IJJ. ~ .-'a.are IDa _-.'i~ .e' ... 'd'.!! ·J:.--' '. "".olfta m'""t"~1r'e'-._.p:·antei-a fundului ripei.~ b·.d tix .•._~.:. _ ? ."i. i.4sur ._. i:'·'._" ..!.·.: '-.. -:":_..gale· ·d··_m m··'··.~.·'f'.' \: .' . . : 'nA _i '.. Opthmile ·~u·sint d~Ic ':... ..'LL.- : : ••.. ~ • " • • j_ .' . ~ '.. _ i·..a """i""~~ --. . -----'- " .~pC:::~""":'i'n ...a imp~jedic:asetotu~i.. :--.'.agu~...' .""d'·.. C_·t···t.'-:-'0: U+7-:lI.'. " ..Ir..' '. l'" . _.~ ' ~' " i~" .' . ~:"/: ":-.<· . . ~-....ceva din co.. - lecare Qi ne-am nap ustit prin tufisuri cit A dat.·am······ ..va·.:l. 4 - ... .~ ~··'W·~~·alte .. ~:' f" ]-~' .=.r~~··-.'_. ..-'j -"~·a·:-:\'~l~·'·hl~a'~'::I'1·l.c..l ..'.'t£"'" ._. ' .e'-·..:. ·'1 w..:-. :.....a:··1 'c '-.---'"' ···t·~·'a:·······oa: s····tr""~' 'D':'" ..:'.~ I~ p·e ·mnnte·.·:e···nt~lI'.-..:_ '---····oc. .. .e..·~.• " ...·i·.:': .:. S...." " . '.."1.·tr..~~va meu t-n ~:~·e~p:· ."'l 1'0" c····u p':"o'c ·~'V·····I"t:··N--'i. I :_.m.. m. -".._· ·_D.-.alva v _.." ..._.0 -... F· aTa. ._ ~..~:. _.'00 J JuCU!.~ .[·t-~. . _..O··.. --.:. ''it~lf' _. ."_"'. ..··:a:ti'"a ·iI ...~·: a' j!:i... al" -. iQ.evem.I'.. '.•.. t·~ ·t' a~G'-:'..~ · ..ap·'·roap·e .·performanta·a lUl'td:. . -. ·t·~.u ... .." .: c•."~tr. ~i 'un ti1np:' (am main·tat...liII<nC..Y' ..a' ·P···l'i!!·.. •• ~: .a~."n ~"l~ . InU. .aUZl't mtr11tu."'ru. pro.·:'.. ":.l. -.n""p" '.-...• l':i~·:I·"·I~··"'"·····'·' 1".1.'. 'ca ...m.a.. .. "'.. ' .>- ..Q. ."('!!~e.·iat eu..." !! '. ar nu r . . .\ l~I...at.. o le... :~: '~ >:..1.. b:' 1 1 ~ [~ ' '-" -'.vJ.on.rp.-::-.- .. "I" z·:··b....l':'\. .P'~'I·IIS···~·'>l1 " urnl'~ .. 'I' 1ill'I'"' :··ta. . ':. aveam sa.. ~ .l~ •• _ IJ...J •.. ."'..i·a· I:Q'~I .au . e' C!!.. " ". p.. aUZ:l un oll.' -.JI d'.. lri . .le~ 'g... . ~'l:'!·t··'.oare. Juan:~······a·:V11sese drep~tatle.·. .: 'il '.'.• :-.:~""_ ~c .lll _''. c~ cc... ". :'.' 'j.pa.~> . d· ...:" ·.... I"(. tac. . ":"'. ··.. ._ fundul ei ~.i-_ c·..~... acest • _.'..1.1 _. I'"' ' . imediat In urma l I :-.-.. Ielios atl]'mU.. ... :·s.....:~f<i'. ".'~~"l:_ :. t::i. mar -1' ar -:.-··~ z"g':"'o"'m': "··o··tuI . 'al'" .~: >: 'v' • .rS·~·. -c' ::_:. . J .. " ...on a~1 fe:-:':lm~ J·u·'·an'. .'.n···:·e···.ta n·e pu-:ea. ': '. ne.1" c:a S·] cum..lI..l·.:C:-" ~."" . ..' ....!!' .··iIarie. 'c··:····-i·c:·~· d: c 1.."'.' stil de... ..-p: altne' .....n··...S. .' " -. as-cu'ltat €u ate:n.Qti . I.. :·J··_.·a~a$U 'In': . _':. l' '._. ~c .1. . . -' _'.' nnpr:eSlonase Ii ..._ .~ ·t:·· . ·-·ed··· . VlZll~.m"' m·~··~~a""·lc·cc~·.U· p"~Ql'!! m"'arun'-.'!erga. _.:'.m plel)~.' .~.-.-".a.'"'u-' n' ·c· :a~-'rm' .l.. "' . P'Y-'t:J1 -:-E-<.. ""'l·. . . '-. '~ a.'.ty·~~··--:.I"'d.I.':.: . d' . l.' ' Do ..'i·:lIl .." J.... 1 T"rl·eb-u'lille I~·a.-.·:J··a:g·u·ar::. ·'ll-·~·.' ' ' 'to ..·-"re.. ' - ~m'~:" <'"c" n·I:·o. -' .•.. ·Ju···'an···· Sl~ 1D1~.. : '~'" "...'. . 'a':'.<". : •••••• ...tq.--li: Id··:. _-.. . :S·d.·-· .c.··t..L:'am"~ ··te··· .1 l·.. te" .-.. 'I}'.. 'n'-Ia:~ _c*!l~:mi'.Cd Jag~C1[UJ i.ur·_' . -:..u vom.m A. II -.' .Ol..1 ~ d'" ..' •••• . •...:' ••••.~_:.Il.."..·. -..mfricos'ator all. L-atli unnat ... ~l. ~.... __ •• _. 'g"" ·:tri· '.lL.:-::·e>am··· .: ..'r.e··. _.::_.. litI. .' ..I1 .':-. 1. '-.·_··· "-' .~::'~ . .·. ···c .' u ~.·:O ._..' . .'....j.1 !c:··r·:·c·. Am-.. '_. Mi· am"'~...:.. _.~ Ul "'1.PT":e·:~'sc -> if~d1:'...a m. ''''/'''. c .. ._::~ ~ .•.. ':. .t. J.··u'-s·f~u-llul~·c:·-·o.: yt. .ig·'-=.-" I" -~ .J'a~:u-:L.. .'~'. "s"P'. ..••.l U! ·dr·.. : ~":A .....A······ . 1:_. 'g"': C··' ..ince:··~c····a··'..._' . D·' "".' l'~'" ~ ·..._·.. 8. _.ell.a---'if~a '..J.. • L'" :Dl·de. -_'..~.:io..· · ' .n''.. 1. :...·t-I·t·· p. -. ~' .~· ' mi .< ~ me '-. ". facrtl. .' 'UfDl8··t .:' . . ':. .:. .' ...am'l ._ • _ -V-' '. '~l ._ . .... ·t·.Al . SC.atni"nd..uJ.~...-.'~."..1··.~.n. '· --:ii!l'7"1lilt..'.f4..'~' ·_..~·.I_~o\[U£~: .!.-. 1:_-..-.. ..... 'a"I i'-::q.~·-an·: .." .mi·· ..".. ..""utpl~~.'~"-:'_. ''. Ji"" .. '!.ll. s ~-..e: '.: ." e•. .~ .'~ ~ . .D. '.n. :'S':'" ~ . •... -'" si a teren ului pla t un de n e gasisem m·a··L·I'm:i<lo:..~_ '.( . t. ~ "._ 0 ~. . dispunem die toate cele necesare pentru a face fat'a optiunilor "rapenate..' .aD"ellc·'ll~"".. .'1 -. n "a:' _"ll.. "I-b' 'il'" ..-..: ·t~· .. . trU' __ " . e'· ·t~1')1t·'I~a··. I _. 'n'''." '. llUnzl~ :"I .e=-:.····'1as c. "I . ··t._' _'.'il~I. ~._'_:' ~ '-... 1 t~in d~d' ell..L·.:"Jr:ig. te·· ··r- .:_..~~ -:>-:- -'1"'- ·..·: ..me 'O..'. - - - - • - . 'l' d·· 'in'" --...aracini~. T' .yl:·.!i. z c ""m' e ··~i:f. ' ..: . ~'_')I' . .h ... . ' !.' -- ..' '..-. .~l.c~aun qnt ""'. .. -.. "'..'.. _JaguafU_Ul.I:J·J. :. 1 " "n'r':' ascutit ......:-··." ". ."On.::' ___.~.... J§. i ~ .e:·. _S ' ::'..onza ·-·'-1'1 :"."..··q'l~m·····Ja-1d-::. 1-.are· se . . t" " '-.":.. sa n~etraglem ..I..•..Ae-.r nu . ~: ~ .':. on.nOCR.-. ·t~.' ' Ii' UI'.. I~ • 1 '.·t·l·t~te···a: ·r. Q""·-IU1·~· ·d-'··o··._..' :_ .0.. .-ain aprit ea.' '" '. ..:'.'.. .' reUrSl.i.i'r.vllls • c.. c····. ..:_ -. .:: S···. . J '. . __ ' '.superma .C': 'hii'-ar~'-' '.·:A.:.sp'atele..'_' .. _.. ... '."~"'I. Idv.u-...on Juan nu-a . 'ar'.u.• _:"_'_'..' _'_ .g. _ . . .t~tJ!_:-~·.i... ·· • ••• • . . '. -Q. d· .:.Kern'.. < trt. ' .:_. .. ·fun····· :"... .:.-.• _....lX.s.'.·:·-:ute·.. :: . .~ . m:..or .''F1'I~alt·.. as·:'~e····l1 :m z' It! g' z··a· -Yr' ~e'". • _ _ . :'-.._':-...e-:-'. . jagJl.. ·M····:· ex :l'·S·+:·~ '"(21. " __ ....1.-aID vazu. po_...-.. PI·-·olveste..._ . -'.' _-.pi. _.Auril···t.ftil.Farit 0 vo't bla~:'d J ··011 ~"u-an a. i .. ". . '" <'" r.' .. ' m_IrZla ~... . .:'t':t··~-·. - -- -- '... :lJgza..."' '~-' ~ .' •. ·at"" .:. _·c:."_.···:Jr!'! nu-a .I '1' .···utm ~g"-'D"'-'m: ·o··:t M··-:-~·· 'S:p-'-u' s~·. ._ •. .'te -.1 -'Ill O·"p-~t1um'. ca s·" ne"ap·at...iam tnceput s·a ~rle'arnIil gtaba eelalalt versant . . -.e-··'..:_ _. . 0''. ..v·tt-_·-ao· :.1 l .·-··_.-.:. .t. .c~: . '.".. - - . _.~.- ········I·· c .'UJ..-..:. e.....d' If ec.-p'.·aLlIl _ .:_.oare L). .d'.:~ ..' . 'urla$. . ""..C. ...~' ~a Tis eu ~im~ir multa p..i·· i.:. ..e· ·d'· 'u·'s-:~..._. .t"~_!.-.e··~e:<I:-:·t'·a~"' p' e'~'.'' .. '.'-. ' .11 ·c·'_···hi·"i~+ p' :"·6" unn ·a:' RJlil·· f ·. _. ..:.. -.cea sa urae-..d-'.....a·.:.."Cffi·:_ 1'"'a... -:-.t¢ril.. " \...'W 1. . . . '-.C···-··l~·O:·ru'":... • I '_ I._ i' 'u..tn.'" '-.'Usneau.._" ..._ •• .~. _ .'. _~~:~.. tnV· 0 -tiu --'~I a ~.__ ___'.-..-:... g' . ' • ••.. .e'el"U .~.. · bnoi ~ id ...•. -....'.(.. '.C...J.iF···-it..·.a'._...l:··hl. f:~ ._:~ .."" ~. '. ..avut.:. d" '. I . a" !..~. a .' ...< facem ceea ce ne spune cunoasterea fara cuvinte....e .lI.J. "l~···. :8:'" ..:' 1 . ':". '.·._.1.. . . . •. c.· -il c··u··~' :'inte . ~ •.-a' lr·l"~·e· .n...···n······s·· lJlI._!_" " .(.. . t .'.. am' .'. . l.~. .!. I .c. c·o_.'._: ~_".-: . 1'1i_ 'V ~_ ~.'~":.'~ .' ..a.i:i Privind f 1 rtpa de 8"U::: noi..: : . __ ~-..'-.. .• ~-...~'.. • _..'.". I .".. -.:--: a' c' 'neple..·. '. .Jt·t·~1..'.ru' .tri-e._t". . 1.·e··· ['I :. I..cijt'mai' ...··'t·..::....ml..·· pe -. "_ i I' ..arel mi .:. '" " ._. 1 '..- _ •• - - ! - ..l~. ':_ .y" 'dis'p"arm....ne-ar parea Ide irationala . d ·a . 'a:m . m~.'.. p.. J~g·u'ar~l. ...~\l:"'U.v·vl_· s·:o·c·:·al· EUll...-. CI" I '.noi n" u' n ··'1 rational ···~:' _.' A"l" a..umen.a ind:oiala. ~ill.~·a:.. ". • am"... ~." a ffi' ~:"" :.s<~: v>a~ :d'__JLL·. il.l_ue_t..~"" - .: ': it <:. j·:-··_··· ':'..: < ... .~ . c...:.1."Iit-'I! -.._~~..-· de·'·rila. "1" .:'' ' ' ' c' . ··d:.. ~ ~~ _.···: /..l. . ""'"_.11'· ·tal···· .-.. _: . . '.. .il~ ~T..!!' ~a" vQ.. ._ """: . '.. '.. 1"'.~ -'.. C'':':-U.I '_'.. d·'.. .'t·ilt.··I-"'·_' '.r ... . ... C.~:il=--ue·:ta .' •. '" :. "un"'i :··: ":-:--···b:::·... t:'\] \.. c..._' .' . . creng. .::.. '.-.>..~. . . ~. . .SpUtS ·Ca. . ar ..._ __ • I C" -c '0 .ovestire ... 0 perspectiva'...1 C!l'!i! s:i\ f"-a'lc'" m-" "a..f\"t· _' .·J '".-"un"'" . •• • ~ .. n: ~:'I~1:. '--..' ~.. 'b.O.'~. l!..... l. 'm' : "£:e:~~~ . "t"~'o"'rs~: c.@:.." :-:l' n resemn.:' "· ainitc D . ···t· ~ _~ .I " - .II .. w. . :-- '.. -.. ····t··':-".. ·M. ~I_~.. a·a_. (" 1 ! - .·.OPIL:I...DiCYOle :. .:_ 'I't . --~. dulmec . I.--7-·bar··:· >e" in .. :~: . .' . ·t""· l'-:-.< " c!_.' P' d.. ·Q!lm·.'al._.···!·e· ~·'~~e·-. .1 Jnal....a.'It:a~ :s~"'a~'·p·-'~Wl·· : p~'l~. ' zigza 7' '~.. _ . :'.' .:t·a· : /0 ' j" is. -:- . --. . m.rt:I~ ~ .JI:..: . .··t·' ...."-. ufle·tul. I " _ .'Im-'" ··:··...111 ~ _..nn.• .••• ". .. '~... .sQa.:::.:.·..<-'... .'ia_.--:-. -'.a'~".J:....o.". ' _..l. -. x~ ~ . _ .Q1 optiun..a .···t··..~ 1.." yl I . __:.' ! .:." .·amai deas.. I I 1" ] ca.._~ ... in loeul in. -d'l · '.·.M.-.• I ' ••.::.pwe.. pu. . '.1i '-x. '~' . - w -. •.1 -: .a~ asteptat nehmstit ~.t1 .... am ¥:..J_' iI' " _ ':" ':. ~ T" .:_..: 1 "-::-:' p.~ '. "".I !! . i. .-n·· JU'i an·-' a~···s··-x.' .. : '~e-' '..' :<. _.er'·a:t· . ~ '_ 'I" .:... -.c.·t····· '._" .~D-· --..' " -.....' .' ':~ .JI a·an·a rlute.I fe':' ebui e_' ~ s.:l"~ld..:· .I-a (..l':'.e"t u·~·o:-r·:. • _. 1a 'v.· ~ " at· .e .iZUala:~ .. .··. Ax·.a '.~..'.I·:a·: ara. s··' .:s.~·l ~. .':":_':_'. in. U ~..u..:W.'_'...IL.'·.iii ."". d\·.. '.'..'. __ . ~-.. D''e· plllll:__ .. g" ·ffiu: ... ~'.a Ul).... -' opnunuor -. :.:· . ·····_. . :m'" am····. i!"Jfm'~~" .I..u.:C~·'l··e::n··I·t·.t s'emn ....~ p'lul ..1(1..o"'n.. sa. ·1. a" d··te ...e urm' I·-'a·· _l me~ me· : ···Ii.'a' iC'lp"'U': e-·l :..:ul..._ ..-:' '-:~.. -' v. far.. -. . .l - _:"t:.anunwll '" .-~ _. ~-w noastra .d dm'~'foUa noastFa ·y.e..4. Am~'c'e"""'. . S'. 'm:.' LJL."' I'T'-. I.1 ·-.. 18..a~· astere "_.'irt l:r~. " ~..·. tj"l'..~_I. ill ..._: ave"a' .---.=.. ~satrave:tsaol..' .. din.·am f'::':HQC:O Pi u.._.- J .~ '.:. ~. i' Am .atllCa' ....-.~.Sa. i··. .":" . din·".. Ju.o.··.·t···:t ~...41 . . j. 'I"'-'~ '• .. -"i-. :-'~••• ~ .' .le rl. ~O·cu.. '..' I . .: .UL..':".ne pu t.1 el Or.'.·:_. m'~"-' ~._. '1 . . a:: ras'···'··p-·--:·u·n:· 8-...::.. .·Li&. _ - - .-'... l!.rt"ll~e une'·le·... .'Ie·c.II-l~ I··'..."..· I.puneam sQg~:.·nc·.. '_"..'m' ' ' 'ar"'..:..--..' ..~l.··. ".lll..J!"". clara1l8Ur.:.:1:7~'(?i1:: ":..'e .. macar..·· '... T01i""' i 'maracini~UiI cvea 'efectul vizual a]-un-'U-·.:: .I ilo I·· -- . ..'~· : "'/ .' " .'\ -. Id··. if!Jt. ' .: ': .'e' c·"'un""o·:iQ·tin"'.. _-' - ~..t·"... _.mers p~ ..~ ~ '-. ...·. or""':' .:l'W 'un~.a".nalul ·D·········-c..er:.\·~~a .. . &'0". e."1 . •..&d·__..'..~!:~ .~.r.' •.' ·d": .~" . ':" . . :'__ ~" . " -.~ne.- ...rq . ...-.'..~. . _ -'.~ .!tI. .IU·'.. ··~·t·· C ..~ ~'_.. d·····:.'.. Ci .··. > m "'.:. • . . .a.!.. .. I. . .LLlI....· .' ~'~.. J'.a . -.' .. .0.• ·as-"t._ I':.:. .~1'TII111 fuL--~:g:!I:·s g ._/ ~ r.. . I - " ~ . ·-'··I' . .l-..·a s·""1 '... :". :'". ::':. .Am ll1·-:··ce:·p··uts··.I.:1. ~:.~ .~.:. ::". __ .' .d. l-.' ." -'. p ... ·. s' ~1.....·:a~· fti. •.' _.. . ._.~~·1 . . .mu I-'~·'-+'O':·~l·'· .. :--..I~.. 'un . ....' .. 1.'-'. . '. ~.. cun..Die acolo '. plltu~ 1·.me.. <." ..1·n1.' _ Am.· 'Ca sa ajun·g'3.em morepta CB..~'unn'~''JQ.-e -··:·lk.~.:..~l~~un·-· e.. il -I~·C'::-:lil..... .' §." I _.~ .. . r<.continutnd s:~a~1 ~u:l din·:.h. '·." __ ..d..... o' rep'eZl€luoe. a·t·-·s-.I..:e.e·-·. .m. '.I:. I.'.\r c ~i' .' !~ '.Iep~. V'I. U.~ : _:::LQ...~ .·m····· e:·'tn'···...-...l·t..' .:".'..·.··e~u:elZeC:l· 'I'. hin ~run ' 'ch._.lJJ. ... ._ .~ . . .·_··.' '-al-.-- •. ..":-r"':e' "0'" ·c:--·~.I ~ I..'d' .' r ~_ ~':":.~gem '.":r.'~_. I~ .·le".. a' .' _ .5·' ...-. d'.. .'.. . -~'~e··-·: .. -. d·' ·m t·mar~".a ara.':.. ..s·'a.:.' _. .:>. ..Cilief.._ ~:_.e" ann-' it.t '... '.....a .l1l. .·. !-':..:il1-d~ \ -~"i'A~t"'" 'll" teren ..~.·S ·'.r.or .. - • b' ..'....eaproap'c·.-:::..t-.:..'i ' .apam.-.. • •••._'far .it~'amin-te~ti ." .1-.." .to al '._ 1.a .~ am"" ._'.:~. .Ul a·d··. P-arc·· iar to ai sa. t· eo··s'._.1 . .a tte·btlia.Sift -'.:' .tc~."· .. _' .anl1a capaJUl fl.".p..~-' . ][ S· p·..s"un 'e. d A~. ~ -'' -"' § '....ne' ·8> p..' ~I . .. .a. :~: "' ..:!. -: '. "il'-. ...'.1.'~. _.v '-':. .' .-.' .-.u.e. SUa... deloc c·on. :.U.aHa.Oru···1. .1."' . .' " . . Juan a seas alt 'QUI. .'..•• •.g·a :$1 atl" 1 -::---. • .il Llpa .' ' ':" ..~I '.·.·o·"n· -~llntl"u...~A... .·n-..'.:...Le\!e a: C V..' ..aJ.semnalul de 'p::~ .~..1.. '.1 C·U···I· g:"'ro'-"azc:""'a. " __ I '.'~.i.t sa:~-··e~ge.ul din..tie...iar tu .. :!.

'-1'" ' ~l .ot. ... !.' eC..~. .OI.'" --a:"~- i:._" l . ..am S... -La I~oe_c.if.at: IC.'-' .._:.'V """ r • IU_'... iat ambianta era coplesitoare. . ~:n xilitist . a" .~._ ._ ' '-- ':: iiil iQi'f"i' I."T unent :.... . _.' :. povestirea era prea stuplda..-I..-. sa .". .l.p-e" '."-" u..~gir-. - .a. ~ . I ..bi:tie· face :fmra' tea_nla"c:a.o . Ct'· a·~·-" m~·l!"m·.l. eel~. d--" ~.'-I m---'gVim.fi...'. auLlJ.'.s-' ..-.e:."c.~"V: _ J _..'t - I I.\ ~.•.. '--~"tl urmmt~ mal ales: b~atrln'jipo:ritisti care .-to' .!II.~l-lsem._".. mm.- :m:: :'?' -rs·. -'--:.fi ai.' ".'--...·--·t'. .at--. Iii.. s-a-mat d'-... faraJ.·ld·-~'V-ht'-~~': ·-.. A'· Q:h·~.A I 1-'. _1 b-' 1111'-1 -~ iI. . A t.nu. .ai p-. :' 'iJ'- ': VU-=". ...:c.:.: .s~em . -.nu--_.e '."...'-y...:.al.. _" 'I! '1:-· ~ . .:.Daea un 'vrajito'r n-ate importanta de sine.'li'l...~r1-' .3: ti....~~ne. avea viteza '."'o~'~an:.:' . '.-- 'f.a:_.P'_ ..re&U.mi anUntesc tocmai ace.m·· via tamea.vm.." ~ .~.IiI.--'.~-.1.c._.'.:~i·.1 J4 .:.' . -'-'." I_" _i'. d'.- - . r~n. .a.. . .a. ..a. ~tu1"'1 _~ . ..cil~t UR":--.' :' .~~... lag~? .(u~l -I:m u-..inimffs~. z.-.- 'i 1: j.~U .~ . :'.Y~nit...voi . . . .atit d...u.C'--u al\".-.are.....§i jagu:aIUl ptltem.B)lS" esc canab 'il~1 .!..~1 '~'~~~'e'--'se-"r'abl m' . m'·:·:. 9~ ~l....po 1 .'[ m:·."UJ.' S'-~'~I'1:ilI~' .. --1 ':'1' :~" ..l:~'t"-J.ara'.upa..a¢lfillt..-.:d·. _'"~ -.-.E!'O· -~. 'e: ':c~:~' ~-.gQl..nu. m..' 'm' . tt.-c-" . -- - . mat plllte. l~'~'~' ~"'p'::run" fi v~ ..mij19cfl~·ln.'e d /._ 'W:".~ 'm.-~l~r-\lmp' ita UBU.~e.~-_... '.. • - ~ - - -s.. fuI·ga~ .··.. I:~-~.• ~ .':-: ~-e--~c' J p. ~1~ mai __ .II. ·a f]t.. _ '1'1~'~' i _ : __ ' _: _ :_ ~__ j ..- -~ ~ '-- ._:. ul 'b-~[.o. :felul . :preg·lJtire :milj:tara~M·ome·ntul de dtiZM~lli a .a 'aug.are .. .. teren 'u~ fotbal '1\'T-UI m"..zu. c.. ~--~" &~I~ .-. 'f' ']---' 1 ~ _. Qr~el1l1 ~meu. .-' . istQrilirile ..~ 'O:'C~i!7'l!!Di la fel C'--I'-..-- .y..__ .: ..-- .':. fi antren at . -.l.~._ " (i ..t lOl~· '. 1:"_}~.-. ua---:J. g.." '__ '.(1._...' .U r"-) ..._'. '..'g-. ue de-a-mi·i' spune parerea DI.. .. 11.. Lara ." ..con. er:ga_:-cum 'm~d'~r zad am~.-i"t-'::··.j i~'~.------.tlnarul :p.R ace: :.~ -~~I.g1i'"b1 era .. __ .-.·. rna trag~a. :. "".'n ~'.--" IrQ IS.. '--.- ~ -...~.~l.lJ. -.~ .~-.--...··_ -..- ~ '!II A l!i -'1 - 1I"j ".'" .tll. _. ._'.. mCl~lpUl:t..I:'J.. '"_" .$i . ~' . _~:1'. a spus el C'U 0 sclipire maliuoass '. > Q'n-l'" r~'[W'1. .- '. PDI ... . .q~i:i~Qj..s:i rezistenta d r I _ ~.. .~...'.nn."'1 -.-'"'.. " ~ I~[w" .'1.... _...ma l-.~pk m l-am . fn ciuda difereatei de vtrsta si a vechii ..'- .eg~ad'._~~ Politistu. . '] '~:1 oJ ~.I at '-.dea ca ~ll~' .:.-c-a.: seaparea.e-. ~ Binemteles..·d'l....: m..e.Q_ag'_.prezen . rM:l'Lij'~~l mm'~'d .. .. !I.lg fl'" -..".""._:·a <.. .-- . _ /':..31" 1--. an:-l . ~.:1 g_rOJ.... A"··-· ".er._erg"QJor~._' ~ _.~s-.. a..-..t..:.e:me:....deco~1 si timpul.u~ag~..... mea._ .1.. I ~ .l>. care rm-.. "f~-'._ 't" .J.I~a"z_c.:.+~ t-a--' C"" -It-:--..~"..: tna _ .' l: ..1" o.:.1!. $i 'v.. • . 'fj._ ~" ~ '!'. --.~._cti..''"-'' . ~p. d-.-···iritul :ma facus.i!! -- I I iii i' .orl~ sPIn::[':·.d.--" c' ..nne' n"'w'--.~. .I1J1I"l~ll. .e.·._. ...1~11 .:eu~.I:('u'~ > .~.ta. l' .r:~" ~z._a:.~ ..~~'. d-·.. cre.-u'tlt1. ~altji tine.w.alui 1~-r}i1IIn tru to t-.' .'._ on>:~.~.. ~' • '.I}W :c rA~: d··"~:.t . .. Felul..~. A. si raspun S' .e care :mi~o:amin'ti. $l-0~.' m~'A"'iJl:ry.-...1" I' .. '\.AI at. leram . .'T~I d-I_Q.-. "~O'-.-'.u~.lt'ml~am... ---.. d.' ~ I' ...:-_ l~...atia.- i.-:.' .g'.ll~U: ·~?"td'" ~ f JU... spus c:a arlmlram...~' '-'-"1 'r-:~)._~~1 'p.. -t'. ftin.:.. ill . -.~" ~t:--"']·-t·--. _0" Ii:: _:.~.::.nm ..J.'.ejucasem fotbal ~i alergam fome 'bine~·Dle fapt. '.. . sa'.za I1lea la aletg~are imi .OO~j PQliti~ti an f-ostit.I~u~ ~f<7! I 1' . t.'- .1.e-·_ -... .._um p. _.g'.. __ ~.f:Q.ift~~..__ ~~ /'!i!ii. ': '. :l~::e~ ~.1. 'L.... .-·. ' ..!-WJ..s~'m-".- . '.PI-'n"'.- .~a" m -'_ '-. 0 ·-.:. -'" I·. t.. I '" c:un'-' n.-~ - ~"---~-... §i .o. . " ..g'aranta. ...~ ~w"s.-.~.. "'l'~ -.O' 'un" I~~ r .a e fotbal a politiei.- Am _ . - -- - - -.p-':U-·:'8..< • ~ .g.--' ~ ·f:Q·~:t· : .Ji· .· _~.• '..ar~· _.apoli am v 'luat . '.n'.~'~' .u .. I. d< 'e.a._.. < =: ~ . I _' .- - 111'n IUJ.. . 0. ..iiu~.- . u A-po . 'pedepsit..i'..18.a 3i :pu.·"'".."e 'U t:. -- . . . d-.'" --: ~-.-. ' o~.: pentru talentul lui 'de fotbalisr... nalal~1 :p'e rjaelt spargerun un felinar &auceva asenmnator:.e' '0-" ~l '€.'~I'.J.- -. emU!. nq'r'~ era . '.. :__ .. ..'. '.. afrrmatia lUi s~a '~' .n. " 1 ~. Spune-o spidtului. rent -' fi ..- .hip.."'--t'~>-~' 'l~__:t .::r ~ '._~ .." ~CU.__ ..i:~.~'.' :' I 1~ i . .t ...~ :-" ---d"--'~" Vt. ·~:~. .-.'->!: . .-:. . .._._.~' d-~ I Mi ~. ' . spune-mi-o mie. . f o~a ~1 rro nlO 8.. .cnt.sP·U..'~ ~mru. '..~ ~m-"-...' '.. •... ~." l • I..-. -. -'.~t.. .a_':' ..__~. {y _t'- 11·.. 'Yo .~ A~_]i:1'm"~ C··'~''p'ro'""'m.J. 'e< '."-. •.ci} el~aij un. n "u' .. ps.~~.:" . a. "~ I '-"-1" .~Ii .-.'"-'.almi."ur-!~:a'~ 9~-"Me"~'~:': ..--. ~:".. atl.cum t-.pe...('!It Ilu.: ·~--. ' 1 . .pottivit.. I I: II I' p .: 1.~ea u~·.. ~' E !'. mdurata era atenuata de admiratia nrea copilareasca' P~D?tru conditia lui f1Ziea~~i 9.-'"e·--m.~~.nIl Vel -ls_·-.ta~-·e~ '. '. efb.:"1. __.. ~..~ . sa tl ~ Iii se' GJatm.1.~\~.'-~lJ~. b'" . _ ..patlll~ m .-<.p'.it·..·.! l.. tot drumul ptna Iamagazinul en vi1trina m~:t7=' ' -..~...:"S]pv)q~. ~'~'f1..: "1:' -". :m.. 1. .. u..~_.tt--"'m'-..:caZllt meQ~ u S'p.. ."'m-T''. .~..l. 'n--' ti'. 1.m.Jllua.:····.. '.a1e~g'a""j 're:zisreat!.~" nu 'i ..'__ IU""".· '-.sa~i c. .. lau~ jOg.tons1t11~ -.r.-. 'puteam tug mat r~l"e. .mele lnclfnat-ii nentru . '._:..'~...p.. '''--It!'~' sen.t:J!.-:...' " --'1 m" . I".1i ·'ov'eSi~efa:..._I'..~ ~an'_.:l ~-..rtail~a..V" ~ ~7 "i~lit g'. ... '_'..rtj.I.-LlU. (u... 0.<.··'c ...mare ra ~f~"f.A.. -' ..ta·.e fi~u. -~tu]p.·c·' .~t·-.) . ""..n. ~'.dq:_.1loc:uiti cU. am :Plceput ~a.--:t-.-.~ctit :pute~~m ariee..'..1'. t 1'!.•• tS~1 ~. · t .:-. . ar+ 1--' '-t.'.___.: .j!.l.e.. 'S1tl'~-..-_liIi' .. naz'.J. . ~'A'11 !Y.·O'··'~Vl~'t..I.c.:.:~ ~~I" _'.mea mlQ:lC.'- ··team· ... 'a-' n]t'e_ -~ a~' nreaca r ~. m. pro'·_ab·II. p.e1 .lJ:__"~j.'~e...~8a.... .-alen 't·_·· '--~. .m. ". .'~1 vis. -I I ~.}~: t! g. . ~IOb-·~I'. I II..a.. .._ '1.m.ntd1iu~tl drumul~ .... '.. "_.~elclar..uc.'" J.-~.-.. pe.I. ItIJ.f!.P'~-_"W4.._'. ··f$(r:·ut se.ment ~ic.·.Lb~~\i. 'care ae.'--' . t.'ce._ 1 --:.~_Ik~.j.- •• 1. .~'!!i' .s-n' (~~ :ti""~a':-' a.a:~ . u..~i':'" ~ 1'-n nun..-' --' -... GOn~t:'-":tl'~. m.m.--~ "-_ -.__'__ ".~].---. '~~:am-· --~ ."ep.. - IW.t\g'_).Il8irt~itrina 'URuimagazin.'_... al-'." J . i:~·_·I'!I!I!IIII'-·-·-· .. - .e'''·~m\:"t.. . t ._I: .¥~ ...1".~gam a'.. . mtrebatel.ltitea l1le'a~. .a 'uni p...' ~:.prft m·.i? 'a.vo!'··. :~:. . :m ~ t-:.a ma. __ ....t. I it' ~ .. la 'fuga" ~clon'v'ins Ga.e.!- __:.." c.&·U' d ..:"""._.m·": ~ _.. I ~amn ':spus eli:in cQ. a . .t"t.:~~ _..-. m..11" .'.i~i.Uo·l...-U~'1 U'!. ~'1iAg--:" d .in 'care: . . ----. -'.u". ru -.< ' ~:6. . .:.t·a·'-·l'UI'" .n . S. :..mil'·. .:filiA-'~ n~.. "/--1 '~.:i!i .~. '~i .a. mea. v !a:zus·em." . I.omen.--'....fnn.' '. -- -- - -- - - . '10-:v. 'f"ti. lmp.. .!_ a@'.:' _·1 ~ ._ '~'m~''.-:.0. m'··.. ..olrtlst Ic~ar~e fac'ut a -'"'b-' FlD.. ' .I·:~.IDl. U'll .I : '.. ""'a"-' ~ '.p' . plentru.." ~ Ud. hi' A-' d'. ->' ..l de ·iQ1port._v-·q.Cl~. ·l'I. unum . :LQ.w.pilftri.·o zl.spus ·C:3t am "I rmn~ avusesem a d-' ta . '( _.....-~' - - T~ -.acu~aii.1.. .U""...J:o~._ .'~un·-'..e:g.M.:·l'. '-'tbn'" .." .( ...-.oblin e'fectul -7~~ .• - -.'.. ---. batut faxa :1n~et&:e pe. .'. ~ .~p_.::""" mamen comenta iecare__ 't_. 'T'T~I' . --.-. gra. "~' mme. .:.. 1:1':" U:4~ 1.' '.e·:w:..c...1 S ~~a.em. nic _ " _.1.1da~'.:}rft'\ . unie. lJi( t-·:o·1rt'? '-m. 1.('!Io~lI '~e'-'b:~u"-I~a'~Ia.. fiindca. ~'I.'. 'eS8. '~tli!!10': z_-~. ~I m--_ _.·. .~ • ~t".~ __:~ ._'. """~ ".":. ··--t·-.. ..did. . ben~ficiase{~.'a'-mai 1~11l!~' Il'lei '.S ca·. asa--. -.~.·~ti"'i:U' -. . __~_. : ..d. Cum 't·\...x.iau la :fu.·.:~~~~ -~'Ia-'ful:"'.~-.rna 'puteam so~oJi s~apat~ intt.1 Iii' i. priv-'-"U'~'!!'_'-"--->-. Sp~GSlui don Juan ca sirntisem aeelasi Iucru ~tin·.6 ISl m .L.. :.~... i fac pe plac.··~' :..· .'ifiU "e' J~l 01.~Ml 'pedepse~tiflin:dca n-am vrut sa: te as cult ..un.. ascunde.O··:g'" :i~~_"i'l'~:l· .Il.'-ra.'-". I . citi g:indutile.' ~'lIil.'~'. -.!:\tru-·--.~---:.n aftft'm. a: '-'.~i .'rrp.i$torisit intimplarea din: CQpi1ari~ :p.-. spune-o jaguamlui." ~u.Gentuase cuvintele:a :facllt t~a.~c ..a.Q. i· _'. I-am 'mm. 1> ••.._'.~.~.~plertaa...<~. tattle aveam doe 'fasut ·era..tim.: d -on.. ~.. "a~n jl~. z:imbihd~Dactt .a J' .aL~-. ilint .~·.c. pierdut~firul..mar .-.-_.Ie "]7epe·ue~ lergm 'n· -... .~< ec- C. S!L·4!-~nn.m~'e.-<' '-. til' " :'_..onSl."'_ ~ _'.. lui la.ij .---.' .~..'. 1'-..lffiQQlt ta se .-.::.l.-.' :.Olw·Q . ~sc~parea .. . 'vita.--. 1·erd u...d '-f .de doolt oncine. .:. " ~~.a.> p~.~A¥'-" \..e~t' t'-:·a.. Q~'-r.'" .::·ih! '1 <:ait I:'nt'~'· '~-""':: -IP'1ld·:~"~.m.~.-' -..d:-. 'I t·_'·' •.. _ _ .I.. - e - . .. flCl.pJJ.. '1."". at trebui sa spui povestirea.Bnta de sine. Am vrutsa-i raspund ea DU.e···· ~ I . "> '!it 1 s.a.. "raft £ . ...m~-.i iii:.roce_a 11 el cndstorisirile lui. .. ~_ an. .. > e moarte. i!! t~ I "1" - - __ ~ - - •• - • _ .A.me·~m~elttinam .. 'mi~'a declarat. ..a t. i.:_:.e. .~eR~.~..__ .._ ~:-..ling~aaltul~ I--am.. .tili.' '. 'ar".""---' A·· .~.t:j. - .. ~._unea.___.":~ g' -' --..: ·~r. atunei putinIi pasa ca a pierdut firul unei istorisiri.ut'l~eIj.esu.'P'o' 111st··n.A_ ~" __~ '..ace---:e·· .·1 W':..l.rt" dar ca ."d--'.:g:'l~" .. BOo:.~1.m.Am paStil c...~ 'ffil"O __ -I _ .m.-.. ea si cum nu Ii.. ·in~IGat_ae...~·abo'.1:1 _"'I· . ". I reo .. 'acum".n.

vra~." _: lini§~tes...• ': ... . L"i. .' : ...e'a'~·d. '. a.'1' afj" '..... mortal" ~itotn:si.. --:. _~ \-.". ~a''''' Q:.' ... ·l·l.l\." ~.._ ~ ." 'T('~ ." "" .. ··~.e.'~l vr""'~.··· il" ".1~a$ll'1".•• ' . p::·erce'p..~ sp'us • !II.".0)..... .. '. . Ideii '.·lui viteza...: _ .g~.... _. d '1ll6:rtit~ .o·:·a· .' m. : " iii.··te· II'7H .."'_ . '" s ." '.d·aJta.:. Mai stnt dear ctteva ore IlUta]a apusul soarelui.. u~olr... .El·JIl1~.J.i'itorii i~i p·ot mi-Q"ca n_..~::-."I~'·....'t.·tr. ~ '~ec-:". 101.. ."'l~"O"'r" d···:le~·' etna·ima.• ".. ~ ' ~. ... lui don . - • • .. ... mo<·.C·····:' tul d·e' as': · ..":".g:e 'oici£)ciata la ma$. .."" ..: .' .' """".._.:V'.-. . . .:'. '." (~ nOli'll ... "....ult prea ·departe...:. " Suile·.vka: : eclt na Vl~~lhtQru.r'l'A'" 'R . '_.'.' ... ac~:l ..·1' 'ar' ...-l!I...' '.." ..u.' .. .."... . ....-'l-··-.'. ': I : .. ' ':._.~. .~ '.'. ['Ib"'"..._: ...a.asupr..a" ·daca.. '..._.e:·r·. _' .'.~' . ·it· c.. ........:.:~. I.~rJ. u.: ar .mase."s·.'Y9 lill mii.. :..-".c. '.in... 1 ..~..."":'.ita Vfeme... · ...~" ' .... ar ·fimai bine sa . ..' ".JILl: _--. A facutsi el acelasi lucru... d· 11".." . de·:'· ..~·~-.::: " es ''''!-. .. ' ·art·..::. .'" . ·e··._~.~ .....·"":·:.(!Ii" -..A"··~e·~g_'·' n""· l'.'._I~.ta· c. rll.: . . '..l. '.~Ie lIUi'· :c.~~"': .. '.' '. ne-am folosit de maturi ca sa. \j. ~<. ~ . ta ··:~:J. . aflam"" •• ..._... .·v<.'':'' an.'C ....' :.gI1":e-· ·f1iA:S..a$:ina..r:Jri·ait: :.'aJi~d: e· Dla1'ma.1 t'.".. ..... . .u. ~...~ . "...''I' '~)~\"'..L.:..are .n:~er.: ' . ru P c'~l"t"e' "a ram" u"~: d'In'i!....·ca ' ... 1.'. ..'.'. pot ... .~I..I r. .. d..:u.·~.. ··~·..•.:...."cam .:.-'.1 . "ul' 91.'····'·'· e. ':~' ..Le·...:'.._ •• In ·a~a fel ulcit..sa .9.:.... ":" ( '...-' _.i:-.. .·.': " oate lata ~.' .~ ~Cfuea ·SPIU....' "... I I .a .~ nu mS"8'~1cuvmtu vrautn "....f·.wi':. :.:~l'·· m"Q.artea la. '" .. d···' 'su'rvine in p':at" in... .e :in..~. S . ~......: a--.' _'.:." . ~. .J:v d-:' " U~m.. ~ __ ~ ..'..'...'O..It_.<~<l ."t"!''::-.. ·'. . . ~. ._.' ..'(~ ~'c::··ftrL:lr~'£H" :~(.f 0:' de eolo... .. '0 data luate.reJ. .' U...n.:.'"·.. era 8C"e.g'errt intr-acolo. 's :''1'1!~' . v>u..·· . vo. al'-"~ ~.~'n"'._ ar''-.I.....-..· · x.lC..' . pu. '~"" .··~-l· . .':ILa. .... ··'te· .. ··~. _.. - F Ii.I.. _'( '.'in:'..'''v..d..: ~·1nb·ar: .' ."'" e~-_~~~m'OQJ.....i'i5._..'1.'JTreblule D.. -.!a_"'" '0 c. ....:" '.._ _ :...am..···.' .··.l .' II _..'.Asta .._ .~ ~ .t1'. cs)c·'.' _. .om aj_up. '..g..~~. ' •.····· .. .t/'. '.·_ ...ll'rorliolrmoarteanormilli:tp~:':o'. ' ~"..T':.~:.:. .-..t"· '~" . . ~ • I r ......:_. .~~ ." can·" . ioe· din d~·partare.pnne'l.L·'P:.' ·d·~··· • ·:~i.JL... .i.~ .=····a·:f·.. . D'ealurile sint .~'u"" ...:_ "a' .o: l:up·t..... W"I~·..~ ":'. .: l ..' 'S-'.. tu).UIl. '.'.• :' .. .s .ertulu·i. ~ V'T'a"':'!'ll'"'t':O"wJ r de s pre'" '. ~..mi.. __ a ~. c . _ . d Ie ~ls..'>.......' c·· '1' ..rte de 10 .. -.~I ••• ~~l • aI'·· I" '. :m' • '10'.: I.abili ·sa ·adu...e· .._ •• :.. d·:': '" :. __ .-~ -~. '.'::-' "...o·am.ufl....JUaJ1: c... or r.. .._. u..-d'J·'.' . spus eI clnd l ne-am oprit din nou. ·".. _ '. ·l··:'t d'<~'C:"~'t. n~ir*A..Qm: de· rind ~i un 'vtajitpr est~··Iac·~eac:&' v:r.I.~ba·· pU' .l'II'tl~C··:..I.: un:' . c . d""·· ..se ar~ta..... __ . 'm'::'clt UJe···~· _._" ... ..y...s·mu VI.."'r~r~. .'>'erea ."C·.JI" l...:: O~.... asa ca. ...e d.:e :8: n.. .:. -. :"" '~l '--. .....~..c.~ t'~xrm:IJV. '.::. D<·/:l. . .. ..tnJ~.. < .'.~...:.':y ~. ··l·u" mm··"I" '0" "a"'I's~'i~' ..' ."'" ··C·. . ...~·t··:····~. m..i ~ ~1'1-~' ...lin···· .s.--: d:' ar:SiLa.. C" ... '..m...L.care 1~. ..' . -. . Vl..·e·t·e··iJ. '····- .U care'~:.le: sfere statice. . . ."1-.~ ···~····b··l······ .· _:. SP'U·S.·te·. .:.::' ·lr. "'''_' '-._.' -:::J". .ot rni~.1.: .e.~'" •.es..h' a~ee'· ..~: ' .'. . ' . ~ .. ~ '. ....tern revem. ':aJU nevoie~ ..1 •• - !!l /"flo' . . . .ca .._ ~·~:'.fi":" ." LUI!.::: ·~·..t.·'" . .·. " . ' •. _ .._ C'ea Ihai :tiiare difermttA "in'(t~'lJrL...··· CIIl1p:.• .....lQ.. c·mslil unei bQlil t·ind. . .c..'_..-'." ' . ~.:.'.. c ' 'I i'" In . d'e -situaria m~"'~ nu '.. .'....'a r-aspuns C. asa ramm pentru '1.!II '.II. !~ .~~:...a. _. ea l' a d<:t· st en a:~ ·A··"·· fllfl.dreptmn.S. . . _ .I:~I. '...'!' ~.s ca. . ~ .' "~.~ .-III~· ~"'. " _ r.' . - ' .: .: __ : ..'~.m m4!". ·e····... _.I. ..: "....- .t.ate _1..~...rJmcsc ... Noapteajaguarulcste imbataI·.." .o"'n... .~~.: ~ . :....· em. -'__l_ I ji 'I!' 'I! . ... ru unel ..' .a.:: ~. . ~'...l·lD~ '-:!l~'~'b'ii' a .. . i!!:li'ltli'i (:}.. n·· Am· s··l~m··.. ....' ':..~ """.F[ ..' ..···<_~: __ ". • '_ • I '..fl1..:.j.. blate P~lrlntgate·."... fiindea to nu ai viteza neeesara ca s'a~h". !l.·.. .. . ~..-.' I . :_..LL .._. p·.. .e···ct:la~·>vr·".."::- .!t:1. ..eo.. l' . e P· mine Teva sfisia e tine..1 pa. .. .. .."S'II! 'V... ' .l:-v.':. ~ ":".:':' _." vitez ' . : ....'. . ..· bil "". a efirm atiile a.' '. .e·".de'-~.'.~1'i"n....kilometru 81... In 1".' .. · .. ~::..' .}. • ~ I.. ' . . s:·tt::.Im.-.. s*"~ 10 mo d~ : ~. ii.'._ .U. c 'c·· '.. __..I~iA.:tf-:-.e·astftzi la .~e:ze....['.··am~-: : b~..u~:JJ~"""" 0 ·d·::·la' ··t· pu...a. . I.. .! "'~ . :tfan··: ... ..~I : . ~~.__ _.':'":· ")"'~'" (...'···ase·'·":·· '.aj. '. ~-. _' .····'·1·.' c.'__."'~:~::._ 'i~"{- - _ . «3i-..' .· . eetzaieanr .. c onfec tion ez 0" ' V' '.. ~ as·eme-rlea.':'" I.'..o/:. a &PUS el ca. -.··f . " I .lr-ca ~s':~a.. ·+-n·b'\~\. aI·! '......~.. .'I."·:·a··!.. ~.t=J. Is·:"·al:·..Gind . fe 1"0' ...-:_ . . ..--'~ - ..-:: '.. "'. I . .._'.1'.'!'·i!!· fine.:' '.dist8n.:··a~:i'l~to·.:... ft.··a ~:~m:a\..~·~~~a····l.. 'v()m . ' -~ ..' ·t~"....' 1 ___ .. '...··I··'C'·:·:·I~·· :0:' c:.. 'u·'Li' <I:c:. '..'. _ •• .'f.:rmiji..l·. S···lp·US"C c. m 0:-:·4Ij.~CnJ.c·' '....'.>:"': :~""t~··.'j . ' ' -'.·propria. :....··am·.'_"... :'" ..' ".t· ..'...-_"I_· "..' .....• "...ca.tll -'. . limp ce alergam. vraJI.I. ..' . '...._.-r.. I·-"·ar·::· ~"...' . _ II. e . _...aceea p·Ccs···· 't..Iresc ~....A..' ~fi····.as·~:a:t' '.~~.. U...t I 's'" i . ~It..£JIj"Q 1..·t··~a-" s"a~ . 1 ..-. ue fi~ anulata ~l·!.·e ~<. " '·. .' _'h"t_··~··. fi.".. .'.A arBtat..J~'~'" '.'llr.cU'ea~ ~ ~1. te ··· .g..'..':' .L it I " > • • s:...' '.' ~~' ·..·si r-ul.•.. '.~s.· d mnn·:·.'.~..nnase·\a}tue.u. 0"'. " . ." . rO:O..o... : III s·alJ. ._....-. _ _' •• l ~ - I~ I !g._~ _ .:_. .m d' . .: cQ't'~ £.·. .un:d·''a._. ~.. _" JI "_:"_~ "' ... al....Orl.U .~ I--aln...' .: .....:. . a.a. puna pe 'ginduri pe jaguar.'" . '._:· ·.-....l:ar:' ·e~·~ '·u··c·~·:V"·a~.' . ~...: .1J... ..~..': .Fe: ..l4l.. ea ·.. "'. . .ll 0 ~" I U-.. ~':'~d"".. '. vr~jitorii ~i d )uptatori.sp:us.:....:..: ~..'~~""'··~ .:~\J.j w:.:' .I.i sa-Ii lap·~:..enumara..carte fara: dureri4 ~ 'N'ui' t'le'~ n··e:.a meJ..' ..']' - .. a:p'o:'.J' ...:~:.....'.'_' •• ~ .~T~r..' Pi'.. . ~w. -.... ...~:T"~'. "".on··:·'' &1 . I d/..'.. ." '.~ - i· ...• ~: ••• ~. '.· :~ '.." ~ .~ '..~ IL..nea"vra.._: _.: .JClli1~ . ..p'o.f... 'e.. .. ··c.:.··' d'ie~' :..• ~.~..~. "-li .:.' ". ridicamun nor de praf.. "....~.---..' ".l.'Ii. :.c' •• sa "umane ' ..-:orQljl'ta~'d' ·~'.·il·C····'li'.- • '_ rill '''1 '._"_:~":" .L'II!. - 'u·n···l. . n.. ". S~··· " .. :._.~.' ...cmil.. A [Sp'll.. me.-. e .W1 .. .. ..~ ···.. .__ ••• _~~I.·. . - -.'.... .i". '."':e 1· ' " 'P '.ra.. - •. . ... ·a pnD... '. VFajitorii lupttLtori. Don Juan m-a Indemnat sa ·'t~p'aipe crengile lungi si joase al..:'. ~ :_ . ._ . :..·-." 'ri1~' ril·":· ..~:·e·.m. • • ~~ ... .~r .alergarufn directia colinelor stinCQ'ase m..\_ va ·1<"..: cuvin tulai s~a"III ·dr:·"·c~·ziilo· n "a"tre " <' ~_:.:·" . .aduito~are oar fat...-': "_'.'. ..ee.'conVUl·ge C'.. 'p' US· 'C'· dac' '."-'~ . ·or··· pot fi schimbate sau revocate. ''': ..'s pus . . ~nu:·sintt £ · .Vl. m .- 1. ~.omp~·. C Ii 'I' \" 0" .1aIe" j·a:guaml--nu· ma ·'ta.~..:! .t: •. ~ .'!"c ·.t· e'-'·a····tlt d e mtens.i. ..: - ~"I::' . '... --..._ . un 'mlrl:·l·t d'e '~. .1Il. M·I'. .e·~.[~ .lImmoaSe" .......'sfi:sja J .. I bil..o-"r" 'm..:·.-. :Un.'..:I....~(.' . .r.t~l~·:t:· U':1.~.·. !Il A.:~1~m~lIn't·'l:t..1.gl.£.u .·" I .~\..':'. . _'_~'..(1. '. :"....[len.. ' :.e··s· :'l~:··n··~c·-a...'a.. / .. j~tate Spre slud~.meu n 'K·~·~ " 'VI:t"'e:-:~z··::a·.unctele de as am .r= ... ..__ ::.... ...[ : _..·-a.. 'n.'.... "..G.... ~ '2"" _ 1 I' :: •• " ~" .I..fi. .:' ~'ri :.am.. ~ ....."..! .".. laea? n'.' ~ •• .1. " _ 1!!!1 ..-':"~~. I' ..:t....~~r .c'QP~. ..11It.e.. la complexitatea etal JJ. . ":: .i. "'a' tnca ".- -c- _." • : .~.·ru.. -"...L..:intr~o miliolnime'.: 1... d . ".-. m":"'::-a-::-" p.:I.. '-" ......'. .'"' " ~~. :"... n..sa mot :iIt m..:Fii.oru...'.~'.".e i"!....·O :.e" ~.:A· :: spus c"-"'-p enu u un VlZ10:·n" tar..' ..~. 'b'~in._Jl..' .._.. " . U. e:.r..uDJe.da .r '.:111~ ". ~I.. _.. lui oricit de impresion iante n:'u m:'.' 'm'"> m"~'Qa'·'" 1Jo'····r·' 1··umm··.. ..' p··~··ut·'e·. _ •• ....!···-tu·':··'1·····"". vecie am'.'1I'...-.araci:ni~lll de~. •.¥·:· ...'.. .. c... ·are...:J! 1 -'. 7F. ' ". #0... A·· ... ill • ':"~'l":>~' '.."~~I '1-"~ •.' . 'e 'DOl .m'o.. N ~. '..'_' ~.CLlJt..'. '.~I~lli>': 1-. c" •• __ ' .._ .u.. .scare.. _'.+: C~ll:V' . I. c .'.. ..qx··'f:ti.'.i·~:~ .11..:.. .•. .'_.'~ ._ ". "_ '!' ..' '. . "I'. . :.l) c~r'" I...rea unUl ~ al··'· ·t· unlvers"..·)iI.·.' ..".c._ . ... : ~ '.'.s.1t. ..·rl/'d·.:en..n~Q''''' e:·~·~t:. agitlnd si stimind cu piciorul-tartna uscata si nisipoasa.SUUJc.~ __ . I Y:"'·. ..~( .... .oo!. ' .1..~J'... vraiito'ru 'I..._ .. n:l"c:"lii 0:'1 ~~I.. . ..l' ... .! _ l_ ..ii""h:~ ._""'. '...:- .-' '.chnp··Uril.'. ·c.~. ~' . ~:te··.' t~::-·.• ~ '. . -'.li~". • ~ 1:·. ~. 'Co..'". n·iCIiII.'" . .:."'" '-_'-:-.' ..II: '~.... ~ :.~ t" ....·.['. " /... !13.['....' ·.<·:l.ar Pi. " - :-.m)ari deo..-. '.o.' ..ar trebu· sa.o•. ..~. ... ~.": .' .-1_... .pre lest" .~. si_'.C .:ace.Oi··.num"UJ_ ·vta:iitorii stttt capl".I.I. .r".."' .c . ._. . "'l:C!:I( c". ·e'.III '.a.l~n.. nt1 v.'I .' ....~L·.'':' 'i~"'l ..~1.. n·'· ·Ieces·af. . .. ~ .erg:~~ie.D..e~.' .'. .. ..~. .:' .} . .o'maDFd:~r mQarte·a ·cu...s··:.o:' _"'.. Ic~e n.: ."'. d""upa paLere·~~..~ I' I .at· parte.. ~ :.a Wl1... la: sud·~D'ac.nn d· ...· car "e s n... .811.::..Il'._. " . . ~sare· ·····-ttl~._" .. .~~:g~IJ}J.(' . - ..Z~.' ~.·I .~_' • '\' .~'_"_.·.. l~ •• . . un d. r) • _ ll~ on cc • ·o:nn.: diotIC' cele' m~i."a~··· a · P n ....'a._. . ..··.... . -'.."'1'.J ·u. .... >. '.m·mai intoarc~evreo. e~<' 'b~>u~"C"':'.'. m~'" v..·l . '"". · .a'i.': '0" 'a' si : o ~..·au.:l: srn-a da·t· "d~' Iii i: referitoarre.. '\:.... t"~a~' . ..". 'a::l.' I . ' .' '.__.'.J~ ....JI··1 anQleaz·a·'..S ~J ca U013..: '.s·~·p·~'·'u.. · . ·p.. ~:_ '.....·'t... rai)'Ui..' '.l'r:e'-·T')o··~..' _~~.o·:··' ·fra·::. y. ... j... . a":'u 's'. '~' L) '.:. " U~"~:.": Mo~ea.:" . 3.tA]· exp·.. ?_..eteasc. '"'I.emcetat p'.• mltttta mai lunga..'L....' .'.."an 't··anee. m. d':.~_ . . '. 'U' '1' ~..." ..'....' : .··n··~ s:·a·'1t].~.•." .:J\ '~" n·'•. ~ ...·.I I.. ''If''r. p>o·:·:t···...::~.. !I! " ."'a:·'O. .a de..• ....:....._'... n~"·:"·. . _.':f..'~ "'0:t" di:ru.tte . ·c.t'i~·-· . .. fila _.: ·.. ' '."JI.~.irrti era dat.. ···. ·..-... ~"VJ.~. . -_' -' • "'. '.:'1:1T.'W.e· ··8:l . : . .Fori~· cream Ide ace··as'.. a~. . .ace. '.en vlat:~... irevocaoi P11. m .~ '_ '": ".': .. .~ I~ • v.:..' ····o-rt-.1'"' . de secul'nda.~':..a ne tragem sufletul.._: ..Jitj ..<h .'...inll" .' . '. .·... _.nii f" .ebiti. a.: ~:.' ..~N.<l. lDe.·..e._.t·:· ). u~. ...__.•••. ..' d" . s ::U:.. ..'...I ~ ll.~.'u"1 :I·ru··!'IIJ'!'e....-.:l'::i~A._..up'::. _' -.·: ~ fi"'~":: :aDu"al(. :0 " .. a' . " I~. ":" ...nlonn'·~ Su·Jl. I 0" ..:su··. '.~ .qI'. ~'. '.....l...·v. =...' '. ..: ... LUI ~umea vrauto.. :P:e·...·. .. ... \..~i p····.U&3 .• '.m'" 'd·~·a"u" mo:artea 'MUre'a: II u"'wnai anmci . sa. \.... '--. Ii Rj..~. ]['. ": ~. '. '..lumino'asa.." ~. . die lumina . '.'t· .e.• -_ . ~. .. e'~n'I(... ". ..·A··L"~''. ~'..::_~ ~C. D!r.· "'-ar..:_ _ ~........ JI...-. .._.! __ .."t·..'..··eze e..J. "· ~Q:l. .·"rp·'ii!-·. '.u.--' .. .. ... . " ...:' y._.~e ·d··:~·:m~·· '..·' la·::p.. 8'··::" "M'"'l'~iC·· ··~~e'..: "c'.m c]i'' ' ti\a ...mOlru_':te.. . Po_te niel miinle..~JitOIl\l l§i ~.- '.._''':--' .'.:r.' .... '. 1-.~. _.$care :in .'. .. '.. "'''i~ 111 . : . 'a ~'a ro':' ·.~o"~o':-:· 'J :EJ.._ " .'.····· '..'. -hI" " ···~·are··' " ". .."":'_-'. .: •..b' . _ .·a":-· ·'s.~.::·'-.""'"l'iie·:· v...:· i..._~ U n'" a:··· ..spre 'ru§te co..ana..•. le ... · . a contjn:uat don Juan .r..energ01e'..'1.. n.. .. 1..'".eta n·eeesaf. .' ...·~·!c~tiun·.'...·.:~·~.~cil c l.1. ..'oel putin··speram.