You are on page 1of 82

NDEKLER

AIKLAMALAR ................................................................................................................... iv GR ....................................................................................................................................... 1 RENME FAALYET - 1 ................................................................................................... 3 1. PENCERE ELEMANLARI VE GRNTLEME BMLER ...................................... 3 1.1. Genel Bilgiler.............................................................................................................. 3 1.2. Ekran Grnmleri ..................................................................................................... 5 1.3. Metin Snrlar ve Basmda kmayan Karakterler..................................................... 6 1.4. Grntleme Oran ..................................................................................................... 6 1.5. Tam Ekran Grntleme ............................................................................................ 7 UYGULAMA FAALYET .............................................................................................. 9 LME VE DEERLENDRME .................................................................................. 10 RENME FAALYET - 2 ................................................................................................. 11 2. DOSYA LEMLER ........................................................................................................ 11 2.1. Yeni Bir Belge Ama................................................................................................ 11 2.2. Kaytl Bir Belgeyi Ama ......................................................................................... 11 2.3. Birden ok Belgeyle alma................................................................................... 12 2.4. Belgeyi Kapatma....................................................................................................... 12 2.5. Belgeyi Kaydetme..................................................................................................... 12 UYGULAMA FAALYET ............................................................................................ 14 LME VE DEERLENDRME .................................................................................. 15 RENME FAALYET - 3 ................................................................................................. 16 3. METN LEMLER ......................................................................................................... 16 3.1. lemleri Geri Alma .................................................................................................. 17 3.2. lemleri Yineleme.................................................................................................... 17 3.3. Tama lemi............................................................................................................ 18 3.4. Kopyalama lemi ..................................................................................................... 19 3.5. Yazlanlar Temizleme.............................................................................................. 19 3.6. Metin Arama ve Deitirme ..................................................................................... 20 3.7. Simge Ekleme ........................................................................................................... 21 UYGULAMA FAALYET ............................................................................................ 22 LME VE DEERLENDRME .................................................................................. 23 RENME FAALYET - 4 ................................................................................................. 24 4.SAYFA YAPISI VE YAZDIRMA LEMLER ............................................................... 24 4.1. Sayfa Ayarlar ........................................................................................................... 24 4.2. Bask nizleme......................................................................................................... 25 4.3. Yazdrma Seenekleri ............................................................................................... 25 4.4. stbilgi - Altbilgi Ekleme......................................................................................... 26 4.5. Sayfa Numaras Ekleme............................................................................................ 28 UYGULAMA FAALYET ............................................................................................ 29 LME VE DEERLENDRME .................................................................................. 30 RENME FAALYET - 5 ................................................................................................. 32 5.BMLENDRME LEMLER ....................................................................................... 32 5.1. Metin Biimlendirme ................................................................................................ 32 5.2. Paragraf ve Satr Biimlendirme............................................................................... 34 5.3. Byk / Kk Harf Deiimi .................................................................................. 35 i

5.4. Paragrafn lk Karakterini Deitirme ...................................................................... 35 5.5. Kenarlklar ve Glgelendirme................................................................................... 36 5.6. Biim Kopyalama ..................................................................................................... 36 5.7. Madde aretleri ve Numaralandrma ....................................................................... 37 5.8. Sayfay Stunlara Ayrma......................................................................................... 38 5.9. Sekmeler Ekleme ...................................................................................................... 38 5.10. Otomatik Metin Dzeltme ...................................................................................... 38 5.11. Stil lemleri............................................................................................................ 39 5.12. Belge Artalan Rengini Deitirme.......................................................................... 41 UYGULAMA FAALYET ............................................................................................ 42 LME VE DEERLENDRME .................................................................................. 44 RENME FAALYET-6 ................................................................................................... 46 6. TABLO LEMLER......................................................................................................... 46 6.1. Yeni Tablo Oluturma .............................................................................................. 46 6.2. Satr / Stun Ekleme ................................................................................................. 47 6.3. Satr / Stun Silme .................................................................................................... 47 6.4. Satr Yksekliinin / Stun Geniliinin Ayarlanmas............................................. 47 6.5. Hcreleri Birletirme / Blme................................................................................... 47 6.6. Tablo indeki Verileri Sralama .............................................................................. 47 6.7. Tabloyu Metne Dntrme ..................................................................................... 49 6.8. Metni Tabloya Dntrme ...................................................................................... 49 UYGULAMA FAALYET ............................................................................................ 50 LME VE DEERLENDRME .................................................................................. 51 RENME FAALYET-7 ................................................................................................... 52 7. ZM ARALARI VE NESNELER................................................................................ 52 7.1. izim Dmelerinin levleri ................................................................................... 52 7.2. Nesne Ekleme ........................................................................................................... 53 7.3. Resim / Wordart Nesnesi Ekleme ............................................................................. 53 7.4. Grafik Ekleme........................................................................................................... 54 UYGULAMA FAALYET ............................................................................................ 55 LME VE DEERLENDRME .................................................................................. 56 RENME FAALYET - 8 ................................................................................................. 57 8. ARA UBUKLARI......................................................................................................... 57 8.1. Ara ubuklarna Dme Ekleme ............................................................................ 57 8.2. Yeni Ara ubuu Oluturma .................................................................................. 58 8.3. Yeni Men Oluturma .............................................................................................. 58 UYGULAMA FAALYET ............................................................................................ 59 LME VE DEERLENDRME .................................................................................. 60 RENME FAALYET - 9 ................................................................................................. 61 9. GELM ZELLKLER ................................................................................................ 61 9.1. Dipnot, Dizin ve Tablolar Ekleme ............................................................................ 61 9.2. Yer aretlerini Kullanma ......................................................................................... 62 9.3. Kesme Ekleme .......................................................................................................... 63 9.3. Kpr Ekleme ........................................................................................................... 63 9.4. ablon Oluturma ..................................................................................................... 64 9.5. Dil Seimi ................................................................................................................. 64 9.6. Yazm Kontrol ........................................................................................................ 64 ii

9.7. Mektup, Zarf ve Etiketler Oluturma........................................................................ 65 9.8. Makrolar ................................................................................................................... 67 9.9. Program Ayarlarn Dzenleme ................................................................................ 69 UYGULAMA FAALYET ............................................................................................ 72 LME VE DEERLENDRME .................................................................................. 74 MODL DEERLENDRME .............................................................................................. 75 CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 79 NERLEN KAYNAKLAR.................................................................................................. 81 KAYNAKA ......................................................................................................................... 82

iii

RENME FAALYET1
AMA

RENME FAALYET - 1

Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, kelime ilemci programnn ekran grnmne ait dzenlemeleri yapabileceiz.

ARATIRMA
Kelime ilemci programlarnn kullanm amalarn, salad kolaylklar ve evrenizde yaygn olarak kullanlanlarnn hangileri olduunu aratrnz.

Yaptnz incelemeleri, rapor haline getirerek snfta sununuz.

1. PENCERE ELEMANLARI VE GRNTLEME BMLER


1.1. Genel Bilgiler
ncelikle, hep birlikte kelime ilemci programn altrmay renelim. Bu ilemi birka farkl ekilde yapabiliriz. En basit olan, Balat dmesine tkladmzda karmza gelen Programlar blmnden Microsoft (MS) Word ksa yoluna tklamaktr.

ekil 1.1: MS Word programnn altrlmas

Masastnde bulunan Bilgisayarm sembolne ift tkladktan sonra karmza gelen pencereden C:sabit diskine, oradan da sra ile Program Files - MS Office - Office10 dizinlerine girip Winword dosyasna ift tklayarak da program altrabiliriz. 3

Program altrdmzda karmza ekil 1.2deki pencere kacaktr. imdi program penceresinde bulunan eleri inceleyelim:

ekil 1. 2: Program penceresi ve eleri

Pencerenin ortasnda bulunan beyaz sayfa, dokman hazrlarken kullanacamz sayfamzdr. Balk ubuu : zerinde altmz belgenin isminin ve program penceresi dmelerinin (program kapama, simge durumuna kltme) bulunduu ubuktur. Men ubuu: Dosya Dzen Grnm Ekle Biim Aralar Tablo Pencere Yardm menlerinin bulunduu ubuktur. Her mennn altnda o men ile ilgili ayrntl seenekler bulunmaktadr. Standart Ara ubuu: Programda sk uygulanan ilemlere ait simgeleri zerinde bulunduran (kopyalama yeni belge ama yazdrma ) ara ubuudur. Biimlendirme Ara ubuu: Belge iinde bulunan metin ve nesneleri biimlendirirken uygulayacamz ilemlere ait simgeleri bulunduran ara ubuudur. 4

izim Ara ubuu: Belgeye ekleyeceimiz ekiller, nesneler ve izgiler ile izim dzenleme komutlarna ait simgelerin bulunduu ubuktur. Cetvel: Belgenin sayfa ayarlarnn yaplmas iin referans noktalarnn ayarlanmasn salayan ubuktur. Sayfann dikey ve yatay ksmnda bulunur. Grev Blmesi: dzenleyebiliriz. Bu blme ile belge iinde yapacamz ilemleri

Durum ubuu: Belge iinde altmz sayfaya ait konum bilgilerini veren alandr. Belge Penceresi Dmeleri: zerinde altmz belgeyi kapatmamz veya yardm seeneklerine ulamamz kolaylatrr. Kaydrma ubuklar:Belge penceresinde belgenin ekranda grnmeyen blmlerini izleme imkan verir. Yatay ve Dikey olarak 2 tane kaydrma ubuu bulunur.

1.2. Ekran Grnmleri


Kelime ilemci programnda, Grnm mens altnda bulunan seenekleri kullanarak belgelerimize ait ekran grnmlerini deitirebiliriz (ekil 1.3).

ekil 1. 3: Grnm mens

Kelime ilemci programn altrdmzda belgemiz, Sayfa Dzeni grnmnde alacaktr. Bu, belgemizi yazc araclyla kda aktaracamz grnm trdr. Normal grnm setiimizde, belgemiz kenar boluklar olmadan grntlenir ve sayfalar aras (- - - -) eklinde bir izgiyle ayrlr. 5

Web Yerleimini setiimizde belgemiz, web sayfas eklinde grntlenecektir. Anahat grnm ile belgemiz, iinde bulunan balk seviyelerine gre grntlenir. Her balk ve satrn nnde onu temsil eden bir iaret bulunur. Belge Balantlar grnm ile belge iinde bulunan balklar referans alan noktalara gei kolaylar. Sol tarafta alan blme zerinde bulunan belge balklarna tklayarak istenen noktaya gei yapabiliriz.

1.3. Metin Snrlar ve Basmda kmayan Karakterler


Belgemizi hazrlarken bize yol gsterici olmas asndan; sadece ekranda grnecek yazcdan kt alndnda gzkmeyecek snrlayc izgileri aktif hale getirebiliriz. Bu ilem iin Aralar mens altnda bunan Seenekler dmesine tklanr.

ekil 1. 4: Belge snr izgilerini grntleme

Karmza gelen pencereden Grnm sekmesi altnda bulunan Yazdrma ve Web Seenekleri alanndaki Metin Snrlar kutucuu aktif hale getirilir. Bu durumda, zerinde altmz belgenin etrafnda snr izgileri grlecektir. Kelime ilemci program ile belge hazrlarken belge iinde bulunan kesme, sekme gibi baz zellikler sayfa zerinde (yazcdan kt alndnda) bulunmazlar. Bu ifadeleri, standart ara ubuunda bulunan Gster/Gizle ( ) simgesine tklayarak alma ekranmzda grntleyebiliriz.

1.4. Grntleme Oran


6

Kelime ilemci program ile hazrlam olduumuz belgenin ekranda grntlendii bykl artrp azaltabiliriz. Bu ilem iin Grnm mens altnda bulunan Yaknlatr seenei kullanld gibi standart ara ubuklarnda bulunan Yaknlatr ( ) simgesi de tklanabilir.

ekil 1. 5: Yaknlatr penceresi

1.5. Tam Ekran Grntleme


Belgelerimizin, ekrann tamamn kaplayacak ekilde grntlenmesi iin Grnm mens altnda bulunan Tam Ekran seeneinin tklanmas yeterlidir.

ekil 1. 6: Tam Ekran belge grnm

Karmza gelen tam ekran grnmndeki belge zerinde dzenleme ve kayt yapabiliriz. Tam ekran grnm durumunu sonlandrmak iin, grnen Tam Ekran letiim penceresinden Tam Ekran Kapat dmesine tklamamz yeterlidir.

UYGULAMA FAALYET UYGULAMA FAALYET


Aada verilen ilem basamaklarn takip ederek konuyu daha da pekitirelim. neriler ksm, uygulama faaliyeti iin ynlendirici olacaktr.

lem Basamaklar Kelime ilemci programn altrnz. Bilgisayarnzdaki anz. bir word belgesini

neriler

Belge grnmlerini sra ile deitiriniz, son halini Sayfa Dzeni grnmnde Grnm mens braknz. Belgeye metin snrlar ekleyiniz. Aralar - Seenekler Belgenin ekrandaki grntlenme orann deitiriniz. Belgeyi kaydetmeden programn kapatnz kelime ilemci Dosya - Kapat Grnm Tam Ekran Grnm Cetvel

Ak olan belgenizi Tam ekran Yapnz. Cetveli ekrana getirip kaldrnz.

LME VE DEERLENDRME LME VE DEERLENDRME


PERFORMANS TEST Uygulama faaliyetinde yaptmz ilemlere gre aadaki tabloyu doldurarak kendimizi deerlendirebiliriz. rencinin Ad Soyad Numaras Balama saati : Bitirme saati : Sre

AIKLAMA: Aada listelenen ilem basamaklarndaki davranlar rencide gzlemlediyseniz EVET stununa, gzlemleyemediyseniz HAYIR stununa X iareti koyunuz GZLENECEK DAVRANILAR Evet Hayr 1. Kelime ilemci programn altrdnz m? 2. Sayfalarn ekran grnmn deitirdiniz mi? 3. Belgeye metin snrlar eklediniz mi? 4. Belgenin grntleme orann deitirdiniz mi? 5. Kelime ilemci programn kapattnz m? 6. Sreyi uygun olarak kullandnz m?

DEERLENDRME Performans testindeki ilem basamaklarnda sralanan davranlar kazanmsak dier renme faaliyetine geebiliriz. Baarsz olduumuz ilem basamaklar iin konuyu yeniden gzden geirebilir.

10

RENME FAALYET2
AMA

RENME FAALYET - 2

Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, kelime ilemci programlarnda uygulanan temel dosyalama ilemlerini (belge ama-kapatma-kaydetme) yapabileceiz.

2. DOSYA LEMLER
2.1. Yeni Bir Belge Ama
Program altrdmzda, otomatik olarak bo bir sayfa almaktadr. Bunun dnda, aadaki yntemlerle de bo bir sayfa (belge) aabiliriz: Dosya mensnden Yeni komutu Standart ara ubuundan Yeni ( ) simgesi Klavyeden Ctrl + N tu birleimi Yeni oluturulan belgenin varsaylan ismi belge1 uzants .doc tur.

2.2. Kaytl Bir Belgeyi Ama


Var olan bir belge, bilgisayarda kaytl demektir. Kaytl bir dosyann alabilmesi iin bilinmesi gereken iki unsur vardr:Bunlar, dosya adnn ne olduu ve dosyann nerede olduu bilgileridir. Kelime ilemci programnda iken bir belgeyi amak (armak) istiyorsak aadaki yntemlerden herhangi biri ile bunu gerekletirebiliriz: Dosya mensnden A komutu Standart ara ubuundan A ( ) simgesi Klavyeden Ctrl + O tu birleimi Bu ilemlerden herhangi birini yaptmzda, karmza A Penceresi kacaktr.

ekil 2. 1: A penceresi

11

Bu pencerede, Bak blmndeki liste kutusuna tklayarak alan listeden belgemizin olduu alan veya srcy iaretleriz. Bu alan iinde, belgenin olduu dizine gidip istenen dosyay setikten sonra, A dmesine tkladmzda belgemiz alacaktr.

2.3. Birden ok Belgeyle alma


Kelime ilemci programnda birden fazla belgeyi ayn anda aabiliriz. Atmz bu belgeler arasnda gei yapmak iin Pencere mensnden faydalanlr. Alm olan tm belgeler bu men altnda grntlenir. stediimiz belgeyle almak iin, Pencere mens altnda grlen belge ismine tklamamz yeterlidir. Eer monitrmzde ayn anda tm altmz belgeleri grntlemek istersek Pencere mens altnda bulunan Tmn Yerletir seeneini iaretlememiz yeterlidir.

2.4. Belgeyi Kapatma


zerinde altmz belgeyi kapatmak iin de farkl yntemler kullanlabilir. Bu yntemleri aadaki gibi sralayabiliriz: Dosya mensnden Kapat komutu Program Pencere dmelerinden ( ) simgesi (bu simge, ayn zamanda kelime ilemci programn da kapatr) Belge penceresi Kapat dmesi ( ) Kapat komutunu verdiimizde belge kaydedilmemise kaydetme seenekleri ile karlarz. Bir sonraki konuda, belgenin nasl kaydedilecei anlatlacaktr.

2.5. Belgeyi Kaydetme


Hazrladmz belgenin daha sonra da kullanlabilmesi iin kaydedilmesi gerekmektedir. Belge aarken gerekli olan dosya ad ve dosyann bulunaca yer bilgileri, kayt ksmnda belirtilir. Dosya ad ve kayt yeri bir defa belirtilir; sonraki her kayt ileminde eski dosyann yerine yenisi otomatik olarak kaydedilecektir. Kelime ilemci programnda iken bir belgeyi kaydetmek istiyorsak aadaki yntemlerden herhangi birini uygulayabiliriz: Dosya mensnden Kaydet komutu Standart ara ubuundan Kaydet ( ) simgesi Klavyeden Ctrl + S tu birleimi Bu ilemlerden herhangi birini yaptmzda, karmza Farkl kaydet letiim penceresi gelecektir (ekil 2.2). Bu pencerede Dosya ad ksmna hazrladmz belgeyi anmsamamz kolaylatracak bir isim yazabiliriz. Belgeyi hangi alana kaydedeceimizi belirledikten sonra, Kaydet dmesine tklarsak belgemizi kaydetmi oluruz.

12

ekil 2.2:Kaydet penceresi

Belgemizi parolal olarak kaydetmek iin, kaydet penceresinde bulunan Aralar dmesine tklayarak Gvenlik Seenekleri penceresini aktif hale getirebiliriz. Belgemizi farkl bir isimle kaydetmek iin Dosya mens altnda bulunan Farkl Kaydet seeneini iaretlememiz yeterlidir. Belgemizi farkl biimde kaydetmek istiyorsak kaydet penceresinde bulunan Kayt Tr kutucuuna tklayarak istediimiz biimi seebiliriz. Hazrlam olduumuz belgeyi; web sayfas, belge ablonu, Macintosh belgesi olarak kaydedebiliriz.

13

UYGULAMA FAALYET UYGULAMA FAALYET


Aada verilen ilem basamaklarn takip ederek konuyu daha da pekitirelim. neriler ksm, uygulama faaliyeti iin ynlendirici olacaktr. lem Basamaklar Kelime ilemci programn altrnz. Bo bir belge anz. Sayfa iine adnz ve soyadn yaznz. Hazrladnz belgeyi masastne Deneme1 ad ile kaydetiniz. Belgeyi kapatnz. Bilgisayarnzdaki bir word belgesini anz. Dosya Kapat neriler Dosya Yeni

Ayn belgeyi masastne Deneme2 ad ile parolal olarak kaydediniz. Farkl Kaydet - Aralar (Parola: MEGEP) Bilgisayarnzdaki word belgesini anz. Aktif belgeyi kapatnz. Kelime ilemci programn kapatnz. Ctrl

Dosya - Kapat Dosya k

14

LME VE DEERLENDRME LME VE DEERLENDRME


OBJEKTF TESTLER (LME SORULARI) 1. Yeni bir belge amak iin ara ubuundaki Yeni dmesini kullanmak ile Dosya/Yeni men seeneini iaretlemek arasndaki fark nedir? A) Ara ubuundaki Yeni dmesi ile sadece yeni bir belge alr, Dosya/Yeni men seenei ile ayrca hazr ablonlardan yararlanlr ve istenirse ablon dosya da oluturulur. B) Dosya/Yeni men seenei ile sadece yeni bir belge alr, ara ubuundaki Yeni dmesi ile hazr ablonlardan yararlanlr ve istenirse ablon dosya da ek olarak oluturulur. C) Alacak belge ile ilgili zet bilgi girilecekse Dosya/Yeni men seenei kullanlmaldr. Ara ubuundaki Yeni dmesi ile bu yaplamaz. D) Her ikisi de ayn ama iin kullanlr. Kaytl bir belgeye parola konulabilmesi iin aadaki men seeneklerinden hangisi uygulanmaldr? A) Dosya / Kaydet / Aralar / Kaydetme Seenekleri B) Dosya / Kaydet / Aralar / Gvenlik Seenekleri C) Aralar /Seenekler / Gvenlik D) Aralar / Seenekler / Kaydetme Seenekleri Dosya/A men seenei kullanldktan sonra ayn anda birden ok dosya aabilmek iin ne yaplmaldr? A) Alacak dosyalarn zerine srasyla ift tklanmaldr. B) Alacak dosyalar Ctrl tuu ile tek tek seildikten sonra A dmesi tklanmaldr. C) Dosya/A deil Dosya/Tmn A men seenei kullanlmaldr. D) Alacak dosyalar nce farenin sa tuu ile seilmeli ardndan da A dmesi tklanmaldr.

2.

3.

15

RENME FAALYET3
AMA

RENME FAALYET - 3

Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, kelime ilemci programlarnda uygulanan metin ilemlerini (yaz yazma, ilemleri geri alma, tama, kopyalama, arama) yapabileceiz.

ARATIRMA
evrenizde grdnz afi, gazete gibi dokmanlarn nasl hazrlandn aratrnz.

Yaptnz aratrmaya ait sonular rapor haline getirip, arkadalarnzla paylanz.

3. METN LEMLER
Kelime ilemci program ile belge hazrlarken, sayfa iine yazdmz metinler veya eklediimiz nesneler zerinde tama, kopyalama, silme gibi eitli ilemler yapabiliriz. Bu ilemleri yapmamz iin; ncelikle, zerinde ilem yaplacak metni veya nesneyi sememiz gerekmektedir. Seme ileminin, seilen metnin zelliine gre birok farkl yolu vardr. Bunlar, aadaki gibi sralayabiliriz: aretiyi, seilecek metnin bana getirmek ve farenin sol tuuna basl tutarak sonuna kadar gtrmek (srkle-brak yntemi)

ekil 3.1: Metnin seilmesi

Kelime semek iin; iareti, seilecek kelime iinde iken fare ile iki defa tklanr. Cmle semek iin; iareti cmle iindeki herhangi bir kelimenin zerinde iken Ctrl ile birlikte farenin sol tuuna bir defa tklanr. Paragraf semek iin ise; iareti paragraf iindeki herhangi bir noktada iken farenin sol tuuna defa tklanr. Belge iinde bulunan metin veya nesneler ile ilem yapmak iin, ilem yaplacak metin veya nesne mutlaka seilmelidir. 16

3.1. lemleri Geri Alma


Paket programlarn ounda olduu gibi kelime ilemci programnda da yaptmz ilemleri geri alma imkanmz vardr. Bunu, zaman iinde yolculuk yapma olarak da adlandrabiliriz. Kelime ilemci program, yaptmz her ilem admn sra ile belleine kaydeder. Bu sayede yaptmz ilemleri adm adm geri alabilir, hatalarmz dzeltebiliriz. Yaplan ilemleri geri almak iin aadaki yntemlerden herhangi birini kullanabiliriz: Dzen mensnden Geri Al komutu Standart ara ubuundan Geri Al ( Klavyeden Ctrl + Z tu birleimi ) simgesi

Belge iinde herhangi bir alana Merhaba arkadalar Gnaydn. ifadesini yazalm. Her Geri Al komutunu verdiimizde, yaptmz ilemlerin en son yaptmzdan balayarak iptal edildiini grebiliriz.

ekil 3.2: Geri alma ilemi

Belgeyi kaydettiimiz an, geri alma ilemi iin bellekte tutulan ilemler silinir. Kayt ileminden sonra, bir dahaki Kaydet komutuna kadar yaplan ilemler tekrar bellekte tutulur.

3.2. lemleri Yineleme


Geri Al (Ctrl+Z) komutu ile adm adm geri gidebildiimiz gibi Yinele komutu ile de geri gittiimiz noktadan itibaren adm adm ileri giderek bulunduumuz konuma gelebiliriz. Bunun iin aadaki yntemlerden herhangi birini uygulayabiliriz: Dzen mensnden Yinele komutu Standart ara ubuundan Yinele ( ) simgesi Klavyeden Ctrl + Y tu birleimi Yinele komutunun kullanlabilmesi iin Geri Al komutu kullanlm olmaldr. Geri Al komutu pasif ise dosya kaydedildikten sonra bir ilem yaplmam demektir.

17

3.3. Tama lemi


Belge iindeki metinleri, nesneleri, resimleri ve ekilleri sayfalar zerinde istediimiz yere tayabiliriz. Tama ilemini gerekletirmek ok basittir; nce tanacak metin veya nesne seilir, sonra farenin sol tuu basl tutulup sayfa iinde srklenir ve istenen yere gelindiinde farenin sol tuu braklr. Bylece, tama ilemi gerekletirilmi olur. Bu ilemi farkl bir ekilde de yapabiliriz. Bunun iin metin ya da nesne seilir; sonra Dzen mensnden Kes komutu verilir, seili nesne ya da metin kendiliinden silinir ve bellee alnr, ardndan tanmak istenen yere gelinir ve Dzen mensnden Yaptr komutu verilir. Bu ilemler sonunda, seilen metin ya da nesnenin, yeni yerine tandn grebiliriz.

ekil 3.3:Tama lemi Admlar

Tama ileminin ilk aamas olan Kesme ilemini aadaki yntemlerden herhangi biri ile gerekletirebiliriz: Dzen mensnden Kes komutu Standart ara ubuundan Kes ( ) simgesi Klavyeden Ctrl + X tu birleimi Tama ileminin tamamlanabilmesi iin Yaptr komutunun da verilmesi gerekir. Yaptrma ilemini aadaki yntemlerden herhangi biri ile gerekletirebiliriz: Dzen mensnden Yaptr komutu Standart ara ubuundan Yaptr ( ) simgesi Klavyeden Ctrl + V tu birleimi Bir defa bellee alnan nesne veya metinler binlerce defa farkl yerlere yaptrlabilir.

18

3.4. Kopyalama lemi


Kopyalama ilemi ile tama ilemi arasndaki tek fark, seilen nesne ya da metnin bulunduu noktadan silinmemesidir. Kopyalama ilemi de tama ileminde olduu gibi yaptrma ilemi ile birlikte yaplr.

ekil 3.4: Kopyala ilemi admlar

Kopyalama ilemini aadaki yntemlerden herhangi biri ile gerekletirebiliriz: Dzen mensnden Kopyala komutu Standart ara ubuundan Kopyala ( ) simgesi Klavyeden Ctrl + C tu birleimi

3.5. Yazlanlar Temizleme


Sayfa iinde bulunan metin veya nesneleri silebiliriz. Bunun iin nesne veya metni, fare yardmyla seip aadaki yntemlerden herhangi birini uygulayabiliriz: Dzen mensnden Temizle komutu Tm alt seenei Klavyeden Del(ete) tuu Eer bir sayfa iindeki metin veya nesneyi seip Temizle komutunun altndaki Biimler alt seeneini uygularsak sadece seilen ksma ait biimlendirme ilemleri iptal edilir.

ekil 3.5: Bir metnin temizlenmesi

Temizlenen yaz, tama ileminde olduu gibi bellee alnmaz. Temizleme ilemi sonucunda yanllkla silinen bir metin, ancak Geri al komutu ile kurtarlabilir.

19

3.6. Metin Arama ve Deitirme


Belge iinde sayfalarmz arttka aradmz metinlerin bulunmas zorlaacaktr. Bu durumlarda arama sihirbazn altrabiliriz. Arama sihirbaz, belge iinde aradmz metnin bulunduu konumlar bize gsterecektir. Arama sihirbazn Dzen mensnden, Bul komutunu vererek altrabiliriz. Klavyeden Ctrl + F tu birleimi de Bul penceresini, yani arama sihirbazn altrr.

ekil 3.6: Bul penceresi

Bul penceresi iinde, Aranan ksmna belgede aramak istediimiz metni yazp Sonrakini Bul dmesine tklarsak zerinde bulunduumuz noktadan itibaren arama ilemini balatm oluruz. Bu ileme, aradmz metne ulaana kadar Sonrakini Bul dmesine tklayarak devam edebiliriz. Pencere iinde Tm Seenekler dmesine tkladmzda ayrntl arama seenekleri karmza gelecektir. Arama yaptmz metni bulduumuz gibi baka bir metin ile otomatik olarak deitirebiliriz. Bunun iin Dzen mensnden Deitir komutunu verebiliriz. Ayn ilemi klavyeden Ctrl + H tu birleimini kullanarak da yapabiliriz. Bu ilemlerden herhangi birini yaptmzda, karmza Deitir penceresi kacaktr.

ekil 3.7: Deitir penceresi

Deitir penceresi iinde Aranan ksmna deitirilmek istenen metin, Yeni deer ksmna ise deitirilecek metnin yerine gelecek yeni ifade yazlr. Deitir dmesine tkladmzda kelimeler aras deiim sra ile gerekleir; eer Tmn Deitir dmesine tklarsak belge iinde bulunan tm aranan metinler, yeni metin ile deitirilmi olur. 20

3.7. Simge Ekleme


Hazrladmz belge iinde, klavyede olmayan simgeleri rahat bir ekilde belgeye ekleyebiliriz. Ekle mens altnda bulunan Simge komutunu kullanarak istediimiz simgeyi, belge iindeki bir noktaya ekleyebiliriz.

ekil 3.8: Simge penceresi

Alan Simge penceresinde, ekleyeceimiz simgeyi setikten sonra pencerenin alt ksmnda bulunan Ekle dmesine tklamamz yeterlidir. Bu ilem sonunda ptal dmesi otomatik olarak Kapat ekline dnecektir. Pencereyi kapatmak iin bu dmeye tklayabiliriz.

21

UYGULAMA FAALYET UYGULAMA FAALYET


Aada verilen ilem basamaklarn takip ederek konuyu daha da pekitirelim. neriler ksm, uygulama faaliyeti iin ynlendirici olacaktr. lem Basamaklar Kelime ilemci programn altrnz. Belgenin ilk sayfasna stiklal Marmzn ilk iki ktasn yaznz. lk msray seiniz. Seilen msray ikinci sayfaya taynz. Yaptn ilemi iptal ediniz. Son iki msray se ve ikinci sayfaya kopyalaynz. Bul penceresini altrnz.. Belge iinde millet kelimesinin ka adet bulunduunu gzlemleyiniz. Belge iinde bulunan millet szcklerinin hepsini ulus olarak deitiriniz. Belgeyi, ilk yazld haline getiriniz. lemleri geri almadan nceki konuma geliniz. Belge iinde bulunan ulus szcklerinin hepsini millet olarak deitiriniz. Belgeyi, Belgelerim dizinine stiklal Mar ad ile kaydediniz. Belgeyi kapatnz. Bo bir belge anz. Belge iine birbirinden farkl simgeler ekleyiniz. Belgeyi, kaydetmeden kapatnz. Kelime ilemci programn kapatnz. Alt + F4 neriler

Srkle - Brak ve Dzen - Geri Al Ctrl + C ve Ctrl + V Ctrl + F

Dzen - Deitir Ctrl + H Ctrl + S Dosya Kapat Dosya - Yeni

22

LME VE DEERLENDRME LME VE DEERLENDRME


1. Kelime ilemci programnda metin seme ilemi ile ilgili olarak aada verilenlerden hangisi sylenemez? A) Kelime semek iin kelimenin zerinde iken farenin sol tuu ile ift tklanr. B) Satrlarn belli noktalarndaki metinleri semek iin farenin sol tuu ile birlikte Alt tuuna baslr. C) Harf semek iin klavyeden Ctrl tuu ile yn tular kullanlr. D) Cmle semek iin Ctrl tuu ile cmlenin herhangi bir yerine tek tkanr. Bilgisayar kelimesini kopyalamak istiyorsak yapmamz gereken ilemler nelerdir? E) Seme ilemi yaplmadan Kopyala - Yaptr komutlar verilir. F) Seme ilemi yaplarak Kopyala - Yaptr komutlar verilir. G) Seme ilemi yaplmadan Kes - Yaptr komutlar verilir. H) Seme ilemi yaplmadan Kopyala - Kes komutlar verilir. Kelime ilemci programnda bir metnin yerini deitirmek iin yaplan ilemler aadakilerden hangisinde doru srasyla verilmitir?

2.

3.

1- Dzen mensnden Kes seenei iaretlenir. 2- areti, metni tamak istediiniz yere getirilir. 3- Tanmak istenen metin seilir. 4- Dzen mensnden Yaptr seenei iaretlenir.
A) B) C) D) 4. 2-1-3-4 3-1-2-4 4-2-3-1 3-2-1-4

Belge iinde bulunan bir metni yenisi ile deitirmek iin hangi yol izlenmez? A) Dzen /Bul B) Dzen / Git C) Dzen / Deitir D) Dzen / Temizle Hazrlanan belgeye klavyede bulunmayan bir karakterin eklenmesi istenirse hangi men seenei kullanlmaldr? A) Ekle/Simge B) Ekle/Alan C) Dzen/Bul D) Dzen/Yaptr

5.

23

RENME FAALYET4
AMA

RENME FAALYET - 4 4.SAYFA YAPISI VE YAZDIRMA LEMLER

Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, kelime ilemci programlarnda sayfalarn yaplarn dzenleyebilecek ve yazdrma seenekleri ile ktlar alabileceiz.

4.1. Sayfa Ayarlar


Hazrladmz belge, sayfalardan oluaca iin sayfalarn kat zerinde grmek istediimiz ekilde yatay veya dikey olarak ayarlanmas gerekmektedir. Sayfa dzenlemelerini yapmak iin Dosya mens altnda bulunan Sayfa Yaps seenei tklanr. Karmza ekil 4.1deki pencere gelecektir.

ekil 4.1: Sayfa Yaps penceresi

Sayfa Yaps penceresi iinde sekme bulunmaktadr: Kenar Boluklar sekmesinde, sayfa iinde metin yazlabilecek alan ve sayfa yn (dikey-yatay) ayarlanr. Yaplan ayarlamalar, Uygulama Yeri seenei ile; tm belgeye veya sadece istenen blmlere uygulanabilir. Kenar boluklarn dzenlemek iin, cetvelden de faydalanabiliriz. Kat sekmesinde, belge hazrlarken kullanlan kadn boyutlarna ve yazdrma ileminde kullanlacak kaynaa ait dzenlemeler yapabiliriz. Dzen sekmesinde ise, belge iinde bulunan blmlere, stbilgi ve altbilgilere ait dzenlemeleri yapabiliriz. 24

4.2. Bask nizleme


Kelime ilemci programnda hazrladmz belgelerin kat zerindeki yerleimini grebiliriz. Bu ilem iin, aadaki yntemlerden biri kullanlabilir: Dosya mensnden Bask nizleme komutu Standart ara ubuundan Bask nizleme ( ) simgesi

ekil 4.2: Bask nizleme

Bask nizleme penceresinde bulunan ara ubuklarn kullanarak nizleme grntsn bytp kltebilir, ekranda grnen sayfa saysn ayarlayabiliriz. Bask nizleme penceresinden kelime ilemci ekranna dnmek iin ara ubuundan Kapat dmesine tklanr.

4.3. Yazdrma Seenekleri


Hazrladmz belgeleri, yazc ile kt zerine aktarabiliriz. Bu ilem iin aadaki ilemlerden herhangi birini yapabiliriz: Dosya mensnden Yazdr komutu Standart ara ubuundan Yazdr ( ) simgesi Klavyeden Ctrl + P tu birleimi Yazdrma seeneklerini ayrntl olarak semek istiyorsak Dosya mensnden Yazdr seeneini iaretlemeliyiz. Bu durumda, ekil 4.3teki Yazdr Penceresi karmza gelecektir. 25

ekil 4.3: Yazdr penceresi

Yazdr penceresinde bulunan seenekler araclyla hem yazc zelliklerini hem de yazdrma seeneklerini dzenleyebiliriz. Belge iinde bulunan sayfalardan istediklerimizi yazdrmak iin Sayfa aral ksmndan Sayfa kutucuunu iaretleyip yanndaki kutucua yazdrmak istediimiz sayfalarn numaralarn girmemiz gerekmektedir. rnek: 1 6 1 5; 8 : 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaral sayfalar yazdrlr. : 1, 2, 3, 4, 5 ve 8 numaral sayfalar yazdrlr.

4.4. stbilgi - Altbilgi Ekleme


Hazrladmz belgeye, tm sayfalarda grnecek ekilde stbilgi veya altbilgi ekleyebiliriz. Bunun iin Grnm mensnden stbilgi ve Altbilgi komutu verilir. Bu komut verildiinde karmza stbilgi ve Altbilgi ara ubuu gelecektir.

26

ekil 4.4: stbilgi ve Altbilgi ara ubuu

imdi bu ara ubuunda bulunan simgelerin grevlerini anlamaya alalm:

27

4.5. Sayfa Numaras Ekleme


stbilgi ve Altbilgi ara ubuunda, sayfa numaras ( ) simgesini iaretleyerek belge iinde bulunan tm sayfalara sayfa numaralar ekleyebiliriz. Ayn ilemi, Ekle mens altnda bulunan Sayfa Numaralar komutunu vererek de gerekletirebiliriz.

ekil 4.5: Sayfa Numaralar penceresi

Karmza gelen Sayfa Numaralar penceresinden, sayfa numarasnn sayfa iinde bulunaca konumu seebiliriz. Biim dmesine tkladmzda, karmza gelen ayrntl biimlendirme seenekleri ile numaralandrma ilemine ait biim dzenlemelerini yapabiliriz.

28

UYGULAMA FAALYET UYGULAMA FAALYET


Aada verilen ilem basamaklarn takip ederek konuyu daha da pekitirelim. neriler ksm, uygulama faaliyeti iin ynlendirici olacaktr. LEM BASAMAKLARI Kelime ilemci programn altrnz. Bir word belgesi anz. NERLER

Dosya - A Dosya Sayfa Yaps Belge sayfalarn yatay olarak ayarlayarak Sol: 3 cm Sa: 1,5 cm kenar boluklarn deitiriniz. Alt:2 cm st: 3,5 cm Tek sayfalarda tarih bilgisini, ift sayfalarda Grnm stbilgi ve Altbilgi belge ismini stbilgi olarak tanmlaynz. Her sayfann alt ksmna ortalanm olarak Ekle Sayfa Numaralar sayfa numaras ekleyiniz. Eklenen sayfa numaralarnn i, ii, iii Sayfa Numaralar - Biim eklinde grnmesini salaynz. Belge sayfalarn dikey olarak ayarlayarak Kat Boyutu kat ebatn A6 llerine getiriniz. Bu belgenin ilk sayfas ile birlikte Ctrl + P yedinci sayfasn da yazdrnz. Dosya bask nizleme belgeyi Bask nizleme

Sra ile belgeyi ve program kapatnz. Hazrladnz yapnz.

29

LME VE DEERLENDRME LME VE DEERLENDRME


1. Belge iinde bulunan sayfalar dikey durumdan yatay duruma getirmek iin aadakilerden hangisi kullanlr? A) Dzen / Sayfa yaps / Ynlendirme / Yatay B) Grnm / Sayfa Yaps / Kt / Yatay C) Dosya / Sayfa Yaps / Ynlendirme /Yatay D) Dosya / Sayfa Yaps / Kt / Yatay Belgenin yazlaca kat A5 ebatlarnda ise kat boyutunun deitirilmesi ilemi hangi men seenekleri ile yaplabilir? A) Dosya / Yazdr / Seenekler B) Dosya / Sayfa Yaps / Kat Boyutu C) Dosya / Sayfa Yaps / Kat Kayna D) Aralar / Seenekler 40 sayfalk bir dokmann 1den 9a kadar olan sayfalar ile 35 ve 40 nolu sayfalarn yazcdan kartmak istenirse Dosya / Yazdr men seeneinde sayfa blmnn karsna yazlacak uygun ifade, hangisidir? A) 1 , 9 ; 35 40 B) 1 ; 9 ; 35 ; 40 C) 1 9 , 35 ; 40 D) 1 9 , 35 , 40 Kelime ilemci program ile hazrlanan belge yazdrlrken aadakilerden hangisi yaplamaz? A) Sadece seilen alan yazdrlabilir. B) Sadece imlecin bulunduu sayfa yazdrlabilir. C) Sadece belli kelimelerin getii sayfalar yazdrlabilir. D) Sayfalar birden fazla kopya olarak yazdrlabilir. Hazrlad belgenin sadece tek numaral sayfalarnn kts alnmak istenirse hangi ilem yaplabilir? A) Dosya / Yazdr / Sayfa B) Dosya / Yazdr / Aralktaki tm sayfalar C) Standart ara ubuundaki Yazdr dmesi kullanlr D) Dosya / Yazdr / Tek numaral sayfalar Kullanc tek ve ift numaral sayfalarda farkl st bilgiler kullanmak istiyor . Aadaki seeneklerden hangisi ile yapabilir? A) Ekle / stbilgi ve Altbilgi dmesi ile dmesi ile B) Grnm / stbilgi ve AltbilgiC) Dosya / Sayfa Yaps / Dzen / stbilgi ve Altbilgi D) Ekle / Sayfa Numaralar / stbilgi ve Altbilgi 30

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Belge iine eklenecek sayfa numaralarnn 13ten balamas iin hangi men seenei kullanlmaldr? A) Ekle / Sayfa Numaralar / Biim - Balang B) Aralar / Seenekler C) Ekle / Sayfa Numaralar / zelletir D) Dzen / Sayfa Numaralar / Biimlendir Aadaki seeneklerden hangisi yazcdan kt alnrken kat zerinde grnmez? A) Dipnot B) Resim yazs C) Aklama D) st bilgi/Alt bilgi Belgelere eklenen tarih ve saatin, normal tarih ve saat deitiinde otomatikman deimesi istenirse ne yaplmaldr? A) Ekle / Tarih ve Saat iletiim kutusunda yer alan Otomatik Olarak Gncelletir kutucuu seilmelidir. B) Aralar / Seenekler den Tarihleri Gncelletir kutucuu boaltlmaldr. C) Ekle / Tarih ve Saat iletiim kutusunda yer alan Otomatik Olarak Gncelletir kutucuu boaltlmaldr. D) Aralar / Seenekler den Tarihleri Gncelletir kutucuu seilmelidir. stbilgi ve Altbilgi ara ubuu kullanlarak aadakilerden hangisi otomatik olarak eklenemez? A) Sayfa no B) Tarih C) Simge D) Saat

8.

9.

10.

31

RENME FAALYET5
AMA

RENME FAALYET - 5

Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, kelime ilemci programlarnda uygulanan biimlendirme ilemlerini yapabilecek ve stillerle alabileceiz.

ARATIRMA
Kelime ilemci program ile yaplabilecek biimlendirme ilemlerini aratrnz. Yaptnz aratrmaya ait sonular rapor haline getirip arkadalarnzla paylanz.

5.BMLENDRME LEMLER
5.1. Metin Biimlendirme
Kelime ilemci programnda; belge iine yazdmz metinlere ait karakterler veya nesneler zerinde byklk deitirme, renk dzenleme, ekil biimlendirme gibi birok ilemi yapabiliriz. Biimlendirme ilemlerini iki yol ile gerekletirebiliriz: Biim mens yardmyla (ekil 5.1) Biimlendirme ara ubuu yardmyla (ekil 5.2) Biim mens altnda bulunan seenekleri kullanarak metin, nesne ve sayfa iin biimlendirme ilemlerini gerekletirebiliriz.

ekil 5.1: Biim mens

32

Biimlendirme ara ubuunda bulunan simgeler, yapacamz biimlendirme ilemlerini daha kolay yapmamz salar.

ekil 5.2: Biimlendirme ara ubuu

imdi, biimlendirme ara ubuunda bulunan simgeleri tanyalm:

33

5.2. Paragraf ve Satr Biimlendirme


Belge iinde bulunan paragraf ve satrlara ait biimlendirme ilemlerini, Biim mens altnda bulunan Paragraf seeneini kullanarak yapabiliriz.

ekil 5.3: Paragraf penceresi

Paragraf penceresinde iki sekme bulunmaktadr: Girintiler ve Aralklar sekmesini kullanarak paragraf hizalamasn ve satrlar aras boluk deerlerini dzenleyebiliriz. Satr ve Sayfa Sonu sekmesini kullanarak ise paragraf satrlarnn bir arada bulunmas, satr numaralarnn grntlenmesi gibi dzenlemeleri yapabiliriz.

34

5.3. Byk / Kk Harf Deiimi


Kelime ilemci programnda belgeler hazrlarken belge iinde bulunan karakterlerin byk ya da kk grnmesi iin dzenlemeler yapabiliriz. Bunun iin; zerinde deiiklik yapacamz metini setikten sonra Biim mens altnda yer alan BYK/Kk Harf Deitir seeneini iaretleyebiliriz. Bu durumda, karmza BYK/Kk Harf Deitir penceresi gelecektir. Yapacamz deiiklie gre pencere iinde bulunan seenei iaretleyip tamam dmesine tklamamz yeterlidir.

ekil 5.4: Byk/Kk Harf Deitir penceresi

Ayn ilemi, deiiklik yapacamz metni setikten sonra Shift ve F3 tularna ayn anda basarak da yapabiliriz. Metin seili iken bu tu kombinasyonunu her kullanmzda, seili metnin durumu deiecektir. Deiiklik yapacamz metin tek kelime ise ve Shift F3 tu kombinasyonunu kullanacaksak iaretimizin metin iinde herhangi bir noktada olmas yeterlidir.

5.4. Paragrafn Balang Karakterini Byltme


Genellikle basn yayn dokmanlarnda bulunan metinlerin ilk harflerinin dier karakterlere gre byk olduunu grrz. Bu ilemi kelime ilemci programn kullanarak da gerekletirebiliriz. Paragrafta bulunan ilk karakterin boyutunu bytmek iin Biim mens altna bulunan Balangc Byt seeneini iaretlememiz yeterlidir.

35

ekil 5.5: Balang karakterini bytme

Karmza gelen pencereden isteimize uygun seenekleri iaretleyip Tamam dmesine tkladmzda, metnimizin deitiini grebiliriz.

ekil 5.6: Balangc bytlm metin

5.5. Kenarlklar ve Glgelendirme


Biim mens altnda bulunan Kenarlklar ve Glgelendirme seenei ile iaretimizin bulunduu paragrafa veya belge iindeki sayfalara kenarlklar ekleyebiliriz. Kenarlklar ve Glgelendirme penceresi iinde bulunan seenekleri kullanarak kendimize zg kenarlklar tanmlayabiliriz.

5.6. Biimi Kopyalama


Kelime ilemci programnda, hazrlam olduumuz belgeler iinde bulunan metin veya nesneleri kopyalayabileceimiz gibi bunlarn biimlerini de (Yaz Tipi, Yaz Rengi, Puntosu vs.) dier metin veya nesnelere kopyalayabiliriz. Bu ilem iin; biimini kopyalayacamz metin veya nesneyi setikten sonra standart ara ubuunda bulunan Biim Boyacs ( ) simgesine tklamamz yeterlidir. Ayn ilemi Kopyala zel Yaptr ilemleri ile de gerekletirebiliriz. 36

5.7. Madde aretleri ve Numaralandrma


Belge iinde sral listeler oluturmak iin farkl yntemler kullanlabilir. Bu yntemleri yle sralayabiliriz: Biim mens altnda bulunan Madde aretleri ve Numaralandrma komutu Biimlendirme ara ubuunda bulunan Madde aretleri ve Numaralandrma simgesi ( )

ekil 5.7:Madde aretleri ve Numaralandrma

Madde aretleri ve Numaralandrma penceresi iinde drt sekme bulunmaktadr: Madde aretli sekmesinde, grntlenmesi salanr. eklenecek madde iaretinin ekiller halinde

Numaral sekmesinde, eklenecek madde iaretlerinin harfler veya rakamlardan olumas salanr. Numaralandrlm Anahat sekmesinde, madde iaretlerinin seviyelere gre dzenlemesi (1 1.1 1.1.1 gibi) salanr. Liste Stilleri sekmesinde ise kelime ilemci program belleinde bulunan liste biimlerinden faydalanabilir.

37

5.8. Sayfay Stunlara Ayrma


Biim mens altnda bulunan Stunlar komutunu altrarak belgemize ekleyeceimiz metinlerin stunlar halinde yazlmasn salayabiliriz. Seilen yazy drt ve drtten az sayda stuna ayracaksak satndart ara ubuundaki sutunlar dmesi kullanlabilir.

5.9. Sekmeler Ekleme


Biim mens altnda bulunan Sekmeler komutunu altrarak belgemiz zerinde sekme noktalar belirleyebiliriz.

5.10. Otomatik Metin Dzeltme


Belge hazrlarken metin yazmnda yaptmz hatalar, kelime ilemci programna tantarak otomatik olarak dzeltilmesini salayabiliriz. Bu ilem iin Aralar mens altnda bulunan Otomatik Dzeltme Seenekleri iaretlenmelidir. Karmza gelen pencerede ilgili ayarlar yapabiliriz.

ekil 5.8:Otomatik Dzeltme Penceresi

38

rnekte; belge iine yazlan MEB ifadesinin yerine otomatik olarak Milli Eitim Bakanl yazlmas ayarlanmtr.

5.11. Stil lemleri


Stil, kelime ilemci programnda hazrlam olduumuz belgede bulunan metin veya paragrafa ait genel yapy ifade etmektedir. Stiller ile paragrafn grnne ait metin hizalama, sekme duraklar, satr aral ve kenarlklar gibi alanlar denetlenmektedir. Stil ilemleri iin Biim mens altnda bulunan Stiller ve Biimlendirme seeneini iaretlememiz yeterlidir. Karmza gelen Stiller ve Biimlendirme iletiim kutusunu kullanarak yeni stiller oluturabilir veya varolan stilleri dzenleyebiliriz. Burada bulunan Yeni Stil dmesine tklayarak oluturacamz stile ait dzenlemeleri yapabiliriz.

ekil 5.9: Yeni stil oluturma

Yeni Stil penceresinde oluturacamz stile ait tm zellikleri dzenleyebiliriz. Stile vereceimiz ad, stil tr, stil biimi (yaztipi, hizalama vb.) gibi zellikleri bu pencerede dzenleyebiliriz. Oluturduumuz stle ait kenarlk ekleme, dil ayarlama, ksayol tuu atama gibi ilemleri ise pencerenin alt ksmnda bulunan Biim dmesi altndaki seenekleri kullanarak yapabiliriz.

39

ekil 5.10: Stil biimlendirme aralar

Oluturduumuz stiller zerinde deiiklik yapmak iin Stiller ve Biimlendirme iletiim kutusu iinde bulunan stil seeneinin yanndaki ( ) simgesine tklayarak Deitir seeneini iaretlememiz yeterlidir. Oluturduumuz stilleri, almalarmzda kullanabiliriz. program stil belleine ekleyerek daha sonraki

rnekte; Deneme isimli stil oluturarak paragraf metninin ortalanm, Arial 11 pt, 2 satr aralna sahip olmas istenmitir. Stil dzenlemelerinden sonra bu stili kullanarak hazrlayacamz metinler ekil 5.11deki gibi olacaktr. HAKAN BABA ORHANEL AHMET NECAT YILMAZ .P.L.
ekil 5.11: Stil biimlendirme aralar

40

5.12. Belge Artalan Rengini Deitirme


Biim mens altnda bulunan Arka Plan komutunu kullanarak belgemizin artalan rengini deitirebiliriz; fakat bu deiiklik, sadece ekranmza yansyacaktr. Basl Filigran alt mensne gei yaptmzda, belgemize arka plan nesnesi veya arka plan metni ekleyebiliriz.

ekil 5.12: Arka Plan Nesnesi Ekleme

Basl Filigran penceresi iinde eklenen arka plan nesnesi veya arka plan metni, belgemize ait tm sayfalarn arka planna ilenecektir.

41

UYGULAMA FAALYET UYGULAMA FAALYET


Aada verilen ilem basamaklarn takip ederek, konuyu daha da pekitirelim. neriler ksm, uygulama faaliyeti iin ynlendirici olacaktr. lem Basamaklar Kelime ilemci programn altrnz. Alan belge iinde ilk satra adnz soyadnz yaznz. Bir sonraki satra geip okulunuzun adn yaznz. lk satr seerek, yaz tipini Arial, bykln 16, kaln olarak ayarlayp ortadan hizalaynz. lk satr ile ikinci satr arasndaki boluu arttrnz. Adnzn ilk harfini, soyadnzn tamamn byk harfe dntrnz. Okulunuzun ilk harfini 3 satra karlk gelecek ekilde bytnz. kinci satrdan sonra bir satr atlaynz. Okulunuzda bulunan blmleri, sral olarak yaznz. Ad ve soyadnzn bulunduu satr ereve iine alnz. Sadece ilk sayfaya, renkli ve glgeli bir kenarlk ekleyiniz. Belgeyi, nc satrndan itibaren iki stun haline getiriniz. Belgeye arka plan numaranz ekleyiniz. nesnesi olarak, Biim Stunlar Metin Filigran Biim - Sekmeler neriler

Ad ve soyadnzn tamamn kk harflerle yaznz.

Srkle- Brak Biimlendirme Ara ubuu Biim Paragraf Shift + F3 Balangc Byt

Madde aretleri ve Numaralandrma Kenarlklar ve Glgelendirme

Belge iinde her drt cmlik alana, sekme ekleyiniz. 42

Belge iine yazlan Biliim ifadesinin otomatik olarak Biliim Teknolojileri olarak deitirilmesini ayarlaynz. Yeni word belgesi anz. Elinizdeki modldeki bu renme faaliyetinin konu balklarn bir word belgesine yaznz. 1. balklar iin 1.BALIK, 2. balklar iin 2.BALIK adlarnda stil tanmlaynz. 1.BALIK stili 20 punto, kaln, Times New Roman, sola dayal , tm harfler kk olsun. 2.BALIK stili 14 punto, kaln, Times New Roman, soldan 1cm ierden olsun. Oluturduunuz uygulaynz. bu stilleri balklara

Otomatik Dzeltme Seenekleri

Stiller ve Biimlendirme

Belge iinde bulunan balklara ait stil tanmlamalarn deitiriniz ve belgeyi kapatnz

43

LME VE DEERLENDRME LME VE DEERLENDRME


1. Yazlm olan bir metnin satr aralarn ayarlamak iin aadaki men seeneklerinden hangisi kullanlmaldr? A) Ekle/Kesme B) Ekle/Alan C) Biim/Paragraf D) Biim/Sekmeler Kelime ilemci programnda UYGULAMA metninin alt izgi rengini krmz olarak deitirme ilemi iin hangi seenek uygulanr? A) Biim Yaz Tipi Alt izgi rengi B) Standart ara ubuu A dmesi ile C) Sa tu Alt izgi rengi D) Biim Otomatik biim Kullanc bir listeye numarayla baladnda alt satra geince baka bir ilem yapmakszn numarann alglanp otomatik olarak devam ettirilmesini istiyor. Bu ilemin otomatik olarak yaplabilmesi iin aadaki menlerden hangisi kullanlmaldr? A) Ekle / Madde aretleri ve Numaralandrma B) Aralar / Seenekler / Otomatik Biim C) Biim / Madde aretleri ve Numaralandrma D) Biim / Otomatik Biim Paragrafn son satrnn arka sayfaya tanmasn engellemek iin aadakilerden hangi yaplmaldr? A) Biim / Paragraf / Satr ve Sayfa Sonu Satrlar birlikte tut B) Biim / Paragraf / Girintiler ve Aralklar nce Sayfa Sonu C) Biim / Paragraf / Satr ve Sayfa Sonu nce Sayfa Sonu D) Biim / Paragraf / Girintiler ve Aralklar Satrlar birlikte tut Seilen metindeki zelliklerin aynn baka metinlere veren aadakilerden hangisidir? A) Bask n izleme B) Kopyala C) Yazm ve Dilbilgisi D) Biim Boyacs ara ubuu esi

2.

3.

4.

5.

6.

(c) ifadesinin ekline dnmesini salamak iin hangi men seenei kullanlmaldr? A) Ekle-Simge B) Aralar-Otomatik Dzelt C) Biim-Sitil D) Aralar-Yazarken biimlendir 44

W
7. 8.

orld ide eb

Yukarda gsterilmi olan biimlendirmeyi gerekletirmek iin hangi ilem yaplmtr? A) W harfi seilerek yaz ykseklii artrlmtr. B) Biim / Byk/Kk Harf Deitir - Yalnzca ilk harfi byk C) Farenin sa tuu tklanarak Yaz tipi / Kk byk seenei iaretlenmitir. D) Biim / Balangc byt Bir belgedeki tm kelimelerin ilk karakterlerini byk harf olarak ayarlamak iin hangisi uygulanmaldr? A) Dzen / Tmn Se ile tm belge seilip , Biim / Byk/Kk Harf Deitir ile Yalnzca lk Harf Byk seenei iaretlenmelidir. B) Biim / Byk Kk Harf Deitir ile Yalnzca lk Harf Byk seenei iaretlenmelidir. C) Dzen / Deitir ile belgedeki tm kelimelerin ilk harfleri byk harfe evrilmelidir. D) Aralar / Yazm ve Dilbilgisi ile belgedeki tm kelimelerin ilk harfleri byk harfe evrilmelidir. Stunlar ile ilgili olarak aadakilerden hangisi sylenemez? A) Sayfa, en fazla 11 stuna blnebilir. B) Stunlar arasna izgi konulabilir. C) Stun genilikleri ayarlanabilir. D) Stunlandrma ilemi tm belgeye uygulanabilir. Balangc bytme ilemi ile ilgili olarak aadakilerden hangisi sylenemez? A) Bytlecek harfin metinden olan uzakl ayarlanabilir. B) Bytlecek harfin yaz tipi deitirilebilir. C) Bloklanan birden fazla kelime bytlebilir. D) lk harfi istenilen satr says boyutuna bytr.

9.

10.

45

RENME FAALYET6
AMA

RENME FAALYET-6

Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, kelime ilemci programlar iinde tablolama ilemlerini (tablo oluturma, satr ve stun dzenleme) yapabilecek, hazrladmz tablolar kendimize zel hale getirebileceiz.

6. TABLO LEMLER
6.1. Yeni Tablo Oluturma
Kelime ilemci program ile belge iine istediimiz zellikte tablolar ekleyebiliriz. Bu ilem iin, Tablo mens altnda bulunan Ekle seenei iindeki Tablo komutu verilmelidir.

ekil 6.1: Tablo Ekle penceresi

Bu ilemi yaptmzda, karmza Tablo Ekle penceresi kacaktr (ekil 6.1). Pencere iinde, tablomuzda bulunacak stun ve satr says ile tablo boyutlarn belirleyerek Tamam dmesine tkladmzda, tablomuz belge iine yerletirilecektir.

46

6.2. Satr / Stun Ekleme


Hazrladmz tablo iinde satr veya stun ekleme gibi deiiklikler yapabiliriz. Satr veya stun ekleme ilemleri iin, ncelikle satr veya stun eklenecek noktaya gelinir. Sonraki admda, Tablo mens altnda bulunan Ekle seenei iinden uygun olan seenek (sola stun, saa stun, ste satr, alta satr) iaretlenir.

6.3. Satr / Stun Silme


Satr veya stun silme ilemleri iin, ncelikle satr veya stun silinecek noktaya gelinir. Sonraki admda, Tablo mens altnda bulunan Sil seenei iinden uygun olan seenek (stun, satr, hcre) iaretlenir.

6.4. Satr Yksekliinin / Stun Geniliinin Ayarlanmas


Belge iine eklenmi olan tabloda bulunan satr ve stunlara ait ykseklik ve genilik ayarlarn yapmak iin iareti ilgili satr zerinde iken Tablo mens altnda bulunan Tablo zellikleri iaretlenmelidir. Karmza gelen pencerede bulunan Satr sekmesinde satr yksekliini, Stun sekmesinden de stun geniliini deitirebiliriz. Ayn ilemi fare ile ilgili satr veya stunun bir sonraki satr veya stunla kesitii nokta zerine getirip sol tuuna tklayp istenen yne srkleyerek de yapabiliriz.

6.5. Hcreleri Birletirme / Blme


Tablo iinde bulunan hcreler zerinde istediimiz dzenlemeleri yapabiliriz. Hcreleri birletirmek iin, ncelikle birletirilecek hcreler seilir. Ardndan, Tablo mens altnda bulunan Hcreleri Birletir seenei tklanr. Hcreleri blmek iin ise ncelikle blnecek hcre seilir. Ardndan, Tablo mens altnda bulunan Hcreleri Bl seenei tklanr.

6.6. Tablo indeki Verileri Sralama


Tablo iinde bulunan verileri, istediimiz biimde (artan veya azalan ekilde) sralayabiliriz. Bu ilem iin, iaretimizin sralama ilemi yaplacak tablo iinde herhangi bir noktada olmas yeterlidir. Tablo mens altnda bulunan Srala komutunu altrdmzda karmza Srala Penceresi gelecektir (ekil 6.2).

47

ekil 6.2: Srala penceresi

Srala penceresi iinde; sralama ltlerini ve sralama eklini (artan veya azalan) belirleyip Tamam dmesine tkladmzda, tablo iindeki verilerimizin otomatik olarak sralandn grebiliriz.

48

6.7. Tabloyu Metne Dntrme


Kelime ilemci programnda hazrlam olduumuz tabloda bulunan ifadeleri tablo dna metin eklinde aktarmak iin iareti tablo iindeyken Tablo mens altnda bulunan Dntr / Tabloyu Metne seenei tklanr.

ekil 6.3: Tabloyu Metne Dntr penceresi

Karmza gelen pencereden metin ayrc ekli iaretlendikten sonra onay verilerek, tablo iindeki ifadeleri metne dntrm oluruz.

ekil 6.4: Metne dnm tablo verileri

6.8. Metni Tabloya Dntrme


Kelime ilemci program yardmyla belge iinde bulunan metinleri otomatik olarak tablo iine aktarabiliriz. Bu ilem iin metin seildikten sonra Tablo mens altnda bulunan Dntr / Metni Tabloya seenei iaretlenir. Karmza gelen pencerede tablo ve ayrc ayarlarn yaptktan sonra tamam dmesine tklarsak istediimiz metnin tablo iine alndn grebiliriz.

49

UYGULAMA FAALYET UYGULAMA FAALYET


Aada verilen ilem basamaklarn takip ederek, konuyu daha da pekitirelim. neriler ksm, uygulama faaliyeti iin ynlendirici olacaktr. lem Basamaklar Kelime ilemci programn altrnz. Belge iine, 5 satr 3 stundan oluan bir tablo ekleyiniz. ADI SOYADI neriler Tablo Ekle - Tablo BLM

SOYADI ve BLM stunlar arasna bir stun (NO) ekleyiniz. Tablo sonuna iki satr ekleyiniz SOYADI stununu geniletiniz. ADI stunu altnda bulunan 2. satrn ykseklii artrnz. BLM stununu siliniz. Tablo iine veri girii yapnz. Verileri, NO stununa gre sralaynz. Tablo iindeki verileri metne dntrnz. Son satrdaki bilgileri siliniz. Metni tabloya dntrnz. Son satrn ilk iki stunu birletiriniz. Son satrn nc stununu ikiye blnz.

Tablo Ekle Stun Tablo Ekle - Satr Kesime noktalar Tablo Sil Stun Tablo - Dntr

Tablo Hcreleri Birletir Tablo Hcreleri Bl Ctrl + S Alt + F4

Tabloyu, sayfann ortasna hizalaynz. Belgeyi, Belgelerim dizinine Tablo ad ile kaydediniz. Belgeyi ve program kapatnz.

50

LME VE DEERLENDRME LME VE DEERLENDRME


OBJEKTF TESTLER (LME SORULARI) KTABIN ADI EXCEL WORD POWER POINT 1. SAYFA SAYISI BASIM TARH 600 450 275 10.10.1998 10.10.2002 10.11.2000

Yukardaki tabloda yaplan sralamada lt ve sralama tr aadakilerden hangisidir? A) Kitabn Ad / Artan Sralama B) Sayfa Says / Azalan Sralama C) Basm Tarihi / Artan Sralama D) Basm Tarihi / Azalan Sralama Tablo iinde bulunan metinlerin ynn deitirmek iin hangi ilem yaplmaldr? A) Tablonun tamam seilerek Tablo / Otomatik Tablo Biimi seenei kullanlr. B) Tablonun tamam seilerek Biim / Yaztipi men seenei kullanlr. C) Hcredeki yaz seilerek farenin sa tuu yardmyla metin yn seilir. D) Tablonun tamam seilerek Aralar / Otomatik Dzelt men seenei kullanlr. Belge iinde oluturulan 4 stunlu 5 satrl tabloyu metne dntrmek iin aadaki seeneklerden hangisi kullanlmaldr? A) Tablo / Otomatik tablo biemi B) Tablo / Dntr / Tabloyu Metne C) Tablo / Hcreleri Birletir D) Tablo / Dntr / Metni tabloya

2.

3.

51

RENME FAALYET7 RENME FAALYET-7


AMA
Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, kelime ilemci programlar iinde izim aralarn kullanarak izim ilemlerini yapabilecek ve belge iine nesneler ekleyebileceiz.

7. ZM ARALARI VE NESNELER
7.1. izim Dmelerinin levleri

ekil 7. 1 : izim ara ubuu

52

7.2. Nesne Ekleme


Sayfalarmza, dier programlar altnda alan dosyalar ekleyebiliriz. rnein, Denklem Dzenleyici programn altrarak belgemiz iinde istediimiz alanlara denklem formlleri yazabiliriz. Bu ilem iin Ekle mensnden Nesne komutu verilir. Karmza Nesne penceresi kar. Bu pencerede istenen nesne tr seildikten sonra Tamam dmesine tklanr. Seilen nesnenin ait olduu program alr; nesne, dzenlendikten sonra sayfamza eklenir.

ekil 7.2: Sayfaya nesne ekleme

7.3. Resim / Wordart Nesnesi Ekleme


Hazrladmz belge iinde, istediimiz noktalara resimler ekleyebiliriz. Sayfaya resim eklemenin birok yolu vardr. Ekle mens altnda bulunan Resim komutunu kullanarak istediimiz resmi, belge iindeki bir noktaya ekleyebiliriz. izim Ara ubuu zerindeki simgelerden de sayfaya resim, kk resim ve geometrik ekiller ekleyebiliriz. Renkli metin ekillerinden oluan WordArt biimleri de izim ara ubuu kullanlarak eklenebilir. ekil 3.5te izim ara ubuundaki simgelerden resim ve ekil ekleme ile ilgili olanlar gsterilmitir.

53

7.4. Grafik Ekleme


Kelime ilemci programna ekli olan MS Graph programn kullanarak belge iine grafikler ekleyebiliriz. Bu ilem iin Ekle mens altnda bulunan Resim / Grafik seeneini iaretlememiz yeterlidir.

ekil 7.3: Grafik ekleme

Karmza ekil 7.3teki grafik ve grafie ait veri sayfas gelecektir. Veri sayfasnda bulunan deerleri ve ifadeleri deitirerek istediimiz grafii hazrlayabiliriz.

54

UYGULAMA FAALYET UYGULAMA FAALYET


Aada verilen ilem basamaklarn takip ederek konuyu daha da pekitirelim. neriler ksm, uygulama faaliyeti iin ynlendirici olacaktr. lem Basamaklar Kelime ilemci programn altrnz. izim ara ubuunu aktif hale getiriniz. Belge iine geometrik ekiller iziniz. Belge iinde son sayfaya gidiniz. Ekle - Resim Belge iine resim ekleyiniz. Belgenin ilk sayfasna gidiniz. WordArt galerisini oluturunuz. kullanarak balk neriler

Belge iinde son sayfaya gidiniz. (x2 + y) / (5x-8) formln, denklem dzenleyiciyi kullanarak yaznz. Belge iine, Biliim Teknolojilerinin Temelleri dersine ait snav notlarnz ieren bir grafik ekleyiniz. Belgenin tam ekran modunda grnmesini salaynz. Sra ile belgeyi ve program kapatnz. Ekle Nesne Microsoft Denklem Dzenleyici Ekle - Grafik

Grnm mens

55

LME VE DEERLENDRME LME VE DEERLENDRME


PERFORMANS TEST Uygulama faaliyetinde yaptmz ilemlere gre aadaki tabloyu doldurarak kendimizi deerlendirebiliriz. rencinin Ad Soyad Numaras Balama saati : Bitirme saati : Sre

AIKLAMA: Aada listelenen ilem basamaklarndaki davranlar rencide gzlemlediyseniz EVET stununa, gzlemleyemediyseniz HAYIR stununa X iareti koyunuz GZLENECEK DAVRANILAR Evet Hayr 1. izim aralarn kullanarak belge iine ekiller eklediniz mi? 2. Belgeye resim eklediniz mi? 3. Belge iine WordArt nesneleri eklediniz mi? 4. Denklem dzenleyiciyi kullandnz m? 5. Belge iine grafik eklediniz mi? 6. Sreyi uygun olarak kullandnz m?

DEERLENDRME Performans testindeki ilem basamaklarnda sralanan davranlar kazanmsak, dier renme faaliyetine geebiliriz. Baarsz olduumuz ilem basamaklar iin konuyu yeniden gzden geirebilir.

56

RENME FAALYET8
AMA

RENME FAALYET - 8

Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, kelime ilemci program iinde bulunan ara ubuklarn ve menlerini zelletirerek yeni ara ubuklar veya menler ekleyebileceiz.

8. ARA UBUKLARI
8.1. Ara ubuklarna Dme Ekleme
Kelime ilemci program altrldnda aktif hale gelen ara ubuklarna yenilerini ekleyebilir, var olanlar dzenleyebiliriz. Bunun iin Grnm mens altnda bulunan Ara ubuklar seeneinin zerine gelmemiz yeterlidir. Buradan zelletir seeneine tklayarak menler altnda bulunan komutlar, ara ubuklar iine srkle brak yntemiyle simge olarak kopyalayabiliriz.

ekil 8.1: Ara ubuklarn zelletirme

57

8.2. Yeni Ara ubuu Oluturma


Kelime ilemci program altrldnda alma ekranmzda grnen ara ubuklarn dzenlemek iin Grnm mens altnda bulunan Ara ubuklar seeneinin zerine gelmemiz yeterlidir. Karmza gelen liste kutusundan grnmesini istediimiz ara ubuklarn iaretleyebiliriz.

8.3. Yeni Men Oluturma


Kelime ilemci programndaki menleri de isteimize gre dzenleyebilir yeni menler oluturabiliriz. Bu ilem iin de Grnm mens altnda bulunan Ara ubuklar seeneinin zerine gelmemiz yeterlidir.

ekil 8.2: Yeni men oluturma

Karmza gelen pencerede Komutlar sekmesi altndaki Kategoriler alanndan Yeni Men komutu srkle brak yntemi ile menler arasna tanmaldr. Men alt seenekleri de ayn yntem ile oluturulabilir.

58

UYGULAMA FAALYET UYGULAMA FAALYET


Aada verilen ilem basamaklarn takip ederek konuyu daha da pekitirelim. neriler ksm, uygulama faaliyeti iin ynlendirici olacaktr. lem Basamaklar Kelime ilemci programn altrnz Bo bir belge anz. Biim Yaztipi st simge komutunu biimlendirme ara ubuu iine ekleyiniz. Ara ubuklarnn yerlerini deitiriniz. Yeni Ara ubuklarn zelletir neriler

srkle - brak Kayt yeri : allan belge

Yeni bir men oluturunuz Sra ile belgeyi ve program kapatnz

59

LME VE DEERLENDRME LME VE DEERLENDRME


PERFORMANS TEST Uygulama faaliyetinde yaptmz ilemlere gre aadaki tabloyu doldurarak kendimizi deerlendirebiliriz. rencinin Ad Soyad Numaras Balama saati : Bitirme saati : Sre

AIKLAMA: Aada listelenen ilem basamaklarndaki davranlar rencide gzlemlediyseniz EVET stununa, gzlemleyemediyseniz HAYIR stununa X iareti koyunuz GZLENECEK DAVRANILAR Evet Hayr 1. Ara ubuklar eklediniz mi? 2. Ara ubuklarn kaldrdnz m? 3. Ara ubuklar iine yeni ara kutular eklediniz mi? 4. Yeni men oluturdunuz mu? 5. Men iine alt seenekler eklediniz mi? 6. Sreyi uygun olarak kullandnz m?

DEERLENDRME Performans testindeki ilem basamaklarnda sralanan davranlar kazanmsak dier renme faaliyetine geebiliriz. Baarsz olduumuz ilem basamaklar iin konuyu yeniden gzden geirebilir.

60

RENME FAALYET9 RENME FAALYET - 9


AMA
Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, kelime ilemci programnn gelimi zelliklerini kullanarak belge iinde dzenlemeler (dipnot, dizin, kpr, ablon, dilbilgisi ilemleri) yapabileceiz.

9. GELM ZELLKLER
9.1. Dipnot, Dizin ve Tablolar Ekleme
Kelime ilemci program, bize sayfalarmza ekleyebileceimiz baz hazr ablonlar sunmaktadr. Dipnot, dizin, ekiller tablosu, iindekiler listesi gibi ablonlar; Ekle mens altndaki Bavuru komutu ile sayfalarmza eklenebilir (ekil 9.1).

ekil 9. 1: Ekle- Bavuru mens

Dipnot seenei ile sayfa iinde bulunan bir metin iin, sayfa altna dipnot ekleyebiliriz. Resim Yazs seenei ile belgeye eklediimiz resimler iin referans numaralar oluturabiliriz. Her resim eklediimizde, bu komutu verirsek resim numaralar otomatik olarak eklenecektir. apraz Bavuru seenei ile belge iinde setiimiz bavuru trne (numaral e, balk, yer iareti) gre istediimiz bir alana balant oluturabiliriz.

61

Dizin ve Tablolar seeneini iaretlediimizde, karmza drt sekmeli bir pencere gelecektir (ekil 9.2).

ekil 9.2 : Dizin ve Tablolar penceresi

Gelen Dizin ve Tablolar Penceresi iinde, ilgili balklar iaretleyerek belgemizle ilgili hazr formlar oluturabiliriz.

Dizin, indekiler Tablosu, ekiller Tablosu, Kaynaka gibi hazr formlar oluturabilmemiz iin belge iindeki balk, metin ve resim yazs stillerini uygun ekilde dzenlemeliyiz.

9.2. Yer aretlerini Kullanma


Kelime ilemci program ile hazrlanm olan ok sayfal belgelerde, srekli kullanlan alanlara ulamak iin istenen noktalara yer iareti eklenebilir. Bu ilem, istenen nokta zerinde iken Ekle mens altnda bulunan Yer areti seenei iaretlenerek yaplr. 62

9.3. Kesme Ekleme


Kelime ilemci program ile hazrlam olduumuz belgeler iinde ayr ayr blmler oluturabilir, belli noktalarda bulunan metinlerin sayfa balangcndan balamasn salayabiliriz. Bu ilemler iin kesme oluturmamz yeterlidir. Kelime ilemci program ile kesme oluturmak iin Ekle mens altnda bulunan Kesme seenei iaretlenmelidir.

ekil 9.3 : Kesme penceresi

Karmza gelen Kesme penceresinde kesme veya blm sonu trn belirleyerek ilemi tamamlam oluruz.

9.3. Kpr Ekleme


Kelime ilemci programnda bir nesne veya metin araclyla baka bir dosyaya veya alana gei yapabiliriz. Web sayfalarnda sklkla rastladmz balant (link) ilemini, belgelerimiz zerinde de gerekletirebiliriz. Sayfa iinde bulunan bir alana balant eklemek iin metin veya nesne seildikten sonra Ekle mensnden Kpr komutu verilir. Bu ilemi yapmann dier bir yntemi de, nesne zerinde farenin sa tuu ile tklayp alan pencereden Kpr komutunu vermektir. Bu ilemlerden herhangi birini yaptmzda, karmza Kpr Ekle penceresi kacaktr.

63

ekil 9.4: Kpr Ekle penceresi

Bu pencere iinde yaplacak balant trne gre, Bala sekmesi altnda bulunan blmlerden biri seilir. Bak blmnden de balant yaplacak dosya seilir ve Tamam dmesine tklanr. Sayfamza dnp balant yaplan alan zerine fare ile gelerek Ctrl tuuna bastmzda farenin iareti simgesi ( kurulan balant alanna gei yapabiliriz. ) ekline dnr. Bu noktaya tklayarak

9.4. ablon Oluturma


Kelime ilemci program ile birlikte alan belge, Normal.dot adl ablonu esas almaktadr. Bu ablonda belge ayarlar bulunmaktadr. Biz de kendi isteimize uygun olarak ablonlar oluturabiliriz. Bu ilem iin belge ayarlarmz yaptktan sonra Kaydet seeneini iaretlememiz ve kaydet penceresinde bulunan Kayt Tr seeneklerinden Belge ablonunu sememiz yeterlidir.

9.5. Dil Seimi


Kelime ilemci programnda, belgemizi hazrlarken yazdmz metinlerin dilbilgisi kontroln yapabilmemiz iin, yazm dilimizi ayarlamamz gerekmektedir. Dil seimi iin Aralar mens altndaki Dil seenei iinde bulunan Dil Ayarla komutu altrlmaldr. Karmza gelen Dil penceresinden, metin yazmnda kullanacamz dili seip otomatik yazm denetimine ait dzenlemeleri yapabiliriz.

9.6. Yazm Kontrol


Kelime ilemci programnda, belge iine yazdmz metinlerin dilbilgisine uygunluunun kontroln yapabiliriz. Bu ilem iin aadaki yntemlerden herhangi birini uygulamamz yeterlidir: 64

Aralar mens altnda bulunan Yazm ve Dilbilgisi komutu Standart ara ubuunda bulunan ( Klavyeden F7 tuu ) simgesi

Bu ilemlerden herhangi birini yaptmzda, karmza Yazm Denetimi ve Dilbilgisi Penceresi kacaktr.

ekil 9.5:Yazm Denetimi ve Dilbilgisi penceresi

Alan Yazm Denetimi ve Dilbilgisi penceresinde; Szlkte Olmayan sekmesi altnda, kelime ilemci programnn szlnde olmayan veya dilbilgisi kurallarna uymayan kelimeler krmz renk ile gsterilir (ekil 9.5). Eer, yazdmz kelime doru ise kelimeyi, Szle ekle dmesine tklayarak program szlmze aktarabiliriz. aretli metne ait alternatif metinler, neriler blm iinde bulunmaktadr.

9.7. Mektup, Zarf ve Etiketler Oluturma


zel gnlerde birden fazla kiiye ayn metni ieren mektuplar yazmamz gerekebilir. Bu durumda her mektubu tek tek yazmak yerine kelime ilemci programnn mektup hazrlama zelliinden faydalanabiliriz. Aralar mens altnda bulunan Mektuplar ve Postalar seenei iindeki Adres Mektup Birletirme Sihirbaz ile birden fazla kii iin ayn biimde oluturulmu mektup, fax veya e-posta hazrlayabiliriz. 6 admdan oluan adres mektup birletirme ileminde ncelikle zerinde allacak belge (mektup, e-posta, zarf, etiket veya dizin) ve ablon tr seilir. Ardndan alclara ait veritaban (isim, adres bilgileri) oluturulur. Bu ilemden sonra ise iletide bulunacak adres ve selamlama biimleri seilerek ileti yazlr. Alclar iin ayr ayr nizlemesi yaplan ileti formlar son admda yazcya gnderilir. 65

ekil 9.6: Adres Mektup birletirme

66

9.8. Makrolar
Bir grevi Microsoft Word iinde srekli yineliyorsak bu grevi makro kullanarak otomatikletirebiliriz. Makro, bir grevin otomatik olarak uygulanmas iin bir arada gruplayarak tek bir komut haline getireceimiz bir dizi word komutu ve ynergeden oluur. Makrolarn kullanld baz yerleri yle sralayabiliriz: Yinelenen dzenleme ve biimlendirme ilemlerini hzlandrmak iin Birden ok komutu birletirmek iin; (rnein; belirli boyutu ve kenarlklar ve belli sayda sra ve stunlar olan tablo ekleme) letiim kutusu iinde daha kolay eriilebilir bir seenek yapmak iin Karmak grevleri otomatikletirmek iin Makro oluturmak iin Aralar mens altnda bulunan Makro seeneinin iindeki Yeni Makro Kaydet penceresi aktif hale getirilir.

ekil 9.7: Makro Kaydet penceresi

Karmza gelen pencerede makro ad ve hazrlanacak olan makroya ulamak iin kullanlabilecek ara ubuu veya ksayol tular belirlenir. rnein; hazrlayacamz makronun bir ara ubuu vastasyla altrlmasn istersek Makro Kaydet penceresinde makro adn yazdktan sonra Makro ata kategorisindeki Araubuu simgesine tklamamz yeterlidir.

67

ekil 9.8: Makro kaydetme

Kamza gelen zelletir penceresinde Komutlar ksmna otomatik olarak atanm olan yeni makro simgemizin zerine gelip ara ubuklar iine srkleyerek makromuzun ara ubuu vastasyla altrlmasn salayabiliriz. Ardndan makro kaydna balanacaktr.

ekil 9.9: Makro kaydetme

Kaydettiimiz makroyu altrdmzda yaplacak ilem uygulanr. Ardndan kayt ubuunda bulunan Kayd Durdur dmesi tklanarak kayt ilemi bitirilir. rnekte, belge iinde ortaya hizal olarak 16 pt. yksekliinde ve Arial yaztipinde yeil renkli harflerle ORHANEL AHMET NECAT YILMAZ OK PROGRAMLI LSES yazlmtr.

68

ekil 9.10: Makro altrma

Kaydetmi olduumuz makroyu altrmak iin Aralar mens altnda bulunan Makro seenei iindeki Makrolar penceresi aktif hale getirilir ve istenen makro seilerek altr dmesi tklanr.

9.9. Program Ayarlarn Dzenleme


Kelime ilemci programna ait tm ayarlar Aralar mens altnda bulunan Seenekler komutunu altrarak deitirebilir, kendimize zel bir program oluturabiliriz.

69

ekil 9.11: Seenekler penceresi

Grnm sekmesinde bulunan seenekler ile programmzda bulunan ekran elerine ait dzenlemeleri yapabiliriz. Genel sekmesinde son alan belgelerin listelenmesi, belge artalan renginin deitirilmesi gibi ilemleri yapabiliriz. Dzen sekmesinde bulunan seenekler ile yazm ilemlerine ait otomatik ayarlamalar yapabiliriz. Yazdr sekmesi ile yazdrma ilemlerine ait seenekleri dzenleyebiliriz. Kaydet sekmesindeki seenekleri kullanarak otomatik kaydetme ayarlar ve kayt trlerini dzenleyebiliriz. Kullanc Bilgisi sekmesinde, program kullancsna ait dzenlemeleri yapabiliriz. 70

Uyumluluk sekmesinde kelime ilemci programmzn daha nceki srmlerine uyumunu salamak amacyla gerekli dzenlemeleri yapabiliriz. Konum sekmesinde, kelime ilemci programnn almasnda bulunan elemanlara ait referans noktalarn tanmlayabiliriz. Gvenlik sekmesinde belgemize, ama ve deitirme parolalar ekleyebilir, bu parolalar dzenleyebiliriz. Yazm Denetimi ve Dilbilgisi sekmesinde, yazm denetimi yaplrken dikkat edilecek seenekleri dzenleyebiliriz. Deiiklikleri zle sekmesindeki seenekleri kullanarak belge iinde yaptmz deiikliklere ait iaret tanmlamalarn yapabiliriz.

71

UYGULAMA FAALYET UYGULAMA FAALYET


Aada verilen ilem basamaklarn takip ederek, konuyu daha da pekitirelim. neriler ksm, uygulama faaliyeti iin ynlendirici olacaktr. lem Basamaklar Kelime ilemci programn altrnz. Word belgesi i anz. Belge iinde son sayfaya gidiniz Belge iine resim ekleyiniz. Eklenen resim iin, resim yazs ekleyiniz. Eklenen resim iin aklayc olmas amacyla resim yazsna * eklinde dipnot ekleyiniz. Belgenin ilk sayfasna gidiniz. WordArt galerisini kullanarak balk oluturunuz. Bal ileri kaydrarak ilk sayfay boaltnz. indekiler tablosu oluturunuz. indekiler tablosunun sonuna blm sonu sekmesi ekleyiniz. Belge iinde son sayfaya gidiniz. (x2 + y) / (5x-8) formln, denklem dzenleyiciyi kullanarak yaznz. Belge iinde bulunan Bilgisayarn Geliiminde Devreler balna yer iareti ekleyiniz. Son sayfaya rnek2 yaznz. Yazlan metin zerinden, baka bir belgeye balant ekleyiniz. Belgenin tam ekran modunda grnmesini salaynz. Belgeyi kaydetmeden kapatnz. neriler

Dosya A Ekle Resim

Ekle Bavuru Resim Yazs Ekle Bavuru Dipnot

Ekle Bavuru indekiler Tablosu Ekle - Kesme Ekle Nesne Microsoft Denklem Dzenleyici

Ekle Kpr Grnm mens Dosya Kapat

72

lem Basamaklar Var olan ablonlardan birini kullanarak yeni bir belge anz. Belgenizi, istediiniz biime getirerek Deneme ad ile ablon olarak kaydediniz. Farkl 3 kii iin mektup, zarf, etiket ve e-posta iletileri oluturunuz. Belgeniz iin Dil ayarlarn yaparak yazm kontroln yapnz. Bo bir belge aarak basit bir makro oluturunuz Programn otomatik belge kaydetme sresini deitiriniz Sra ile belgeyi ve program kapatnz

neriler Dosya Yeni Kayt Tr: Belge ablonu Adres Mektup Sihirbaz F7 Aralar Makro Aralar Seenekler Kaydet Birletirme

73

LME VE DEERLENDRME LME VE DEERLENDRME


1. Belge iinde bulunan hesap kelimesine tklanldnda hesap makinesi programnn almas iin aadakilerden hangisi yaplmaldr? A) Hesap kelimesi seildikten sonra Ekle / Kpr mensnden hesap makinesi bulunarak tamam dmesine tklanr. B) Ekle / Nesne mensnden hesap makinesi bulunarak Tamam dmesine tklanr. C) Hesap kelimesi seildikten sonra Grnm / Kpr mensnden hesap makinesi bulunarak tamam dmesine tklanr. D) Grnm / Nesne mensnden hesap makinesi bulunarak Tamam dmesine tklanr. Kullancnn belgesine ekledii dipnotu silmesi iin aadakilerden hangi ilemi uygulamas gerekir? A) Dzen / Temizle - Dipnot B) Belge iinde bulunan dipnotu silmesi C) Satu / Dipnot sil D) Biim / Temizle Aadakilerden hangisi kullancy sayfa iinde bilgilendirmek iin eklenir? A) Aklama B) stbilgi / Altbilgi C) Dipnot D) Sonnot

2.

3.

74

MODL DEERLENDRME MODL DEERLENDRME


Bu blmde, modlde geen dokuz renme faaliyeti ile elde edilmek istenen yeterlikleri kazanp kazanamadmz llecektir. A- YETERLK LME Modl yeterliimizin belirlenmesi iin aadaki uygulama rneklerine benzer uygulamalar yapmamz istenebilir. Bylece, hedef davranlar ne lde kazandmz grebiliriz. UYGULAMA 1 : Okuduunuz okulu tantan bir belge hazrlayn. Bu belgede okula ait genel bilgiler, blmler, retmenler, istatistiksel bilgiler, retmen ve okul fotoraflar bulunsun. UYGULAMA 2 : Yaadnz il veya ileyi tantan bir belge hazrlayn. Bu belgede yaadnz yerin genel zelikleri, tarihi, geim kaynaklar, tarm rnleri, turistik imknlar ve fotoraflar bulunsun. UYGULAMA -3: Kendinizi tantan bir zgemi hazrlaynz. ktsn Yazcdan alnz. UYGULAMA -4 : Gncel olaylardan yararlanarak kendinize ait bir Gazete sayfas hazrlaynz.

75

B - PERFORMANS TEST rencinin Ad Soyad Numaras Balama saati : Bitirme saati : Sre

AIKLAMA: Aada listelenen ilem basamaklarndaki davranlar rencide gzlemlediyseniz EVET stununa, gzlemleyemediyseniz HAYIR stununa X iareti koyunuz GZLENECEK DAVRANILAR Evet Hayr 1. Kelime ilemci programn altrdnz m? 2. Bo bir belge atnz m? 3. Alan sayfay dikey veya yatay olarak ayarladnz m? 4. Sayfa kenar boluklarn deitirdiniz mi? 5. Sayfa iine metin yazdnz m? 6. Belgeyi kaydettiniz mi? 7. Kaydedilen belgeyi kapattnz m? 8. Kaytl belgeyi atnz m? 9. Belgeyi yazdrdnz m? 10. Belge iine metin yazdrdnz m? 11. Metin setiniz mi? 12. Tama ilemini yaptnz m? 13. Kopyalama ilemini yaptnz m? 14. Yaplan ilemleri iptal etmeyi kullandnz m? 15. Belge iinde szck arama yaptnz m? 16. Belge iindeki szckleri deitirme yaptnz m? 17. ptal edilen ilemleri tekrarlamay yaptnz m? 18. Belge grnmlerini deitirdiniz mi? 19 .Sayfalara stbilgi ve altbilgi eklediniz mi? 20 .Belgeye sayfa numaralar ekleme ve biimlendirme yaptnz m? 21. Belgeye tarih, saat, simge ve resim eklediniz mi? 22. Metinler iin dipnot oluturdunuz mu? 76

GZLENECEK DAVRANILAR 23. Resimler iin resim yazs oluturdunuz mu? 24. Metinler iin aklama oluturdunuz mu? 26. Denklem dzenleyiciyi kullandnz m? 27. indekiler tablosu oluturdunuz mu? 28. Balantlar (kpr) oluturdunuz mu? 29. Metinlere ait yaz tipini deitirdiniz mi? 30. Karakter bykln deitirdiniz mi? 31. Karakter zelliini (kaln, italik, alt izili) deitirdiniz mi? 32. Karakter hizalamalarn yaptnz m? 33. Paragraf girintilerini dzenlediniz mi? 34. Paragraflar aras boluu dzenlediniz mi? 35. Satrlar aras boluu dzenlediniz mi? 36. Sral listeler oluturdunuz mu? 37. Belge iinde kenarlklar eklediniz mi? 38. Stunlar oluturdunuz mu? 39. Sekmeler eklediniz mi? 40. Arka plan rengini dzenlediniz mi? 41. Belgeye, arka plan nesnesi eklediniz mi? 42. Balklara ait stilleri dzenlediniz mi? 43. Belgeyi, parola vererek deitirdiniz mi? 44. Belge iinde yazm denetimi yaptnz m? 45. Programa ait grnm seeneklerini deitirdiniz mi? 46. Programa ait genel seenekleri deitirdiniz mi? 47. Programa ait dzen seeneklerini deitirdiniz mi? 48. Programa ait yazdrma seeneklerini deitirdiniz mi? 49. Programa ait kaydetme seeneklerini deitirdiniz mi? 50. Programa ait gvenlik seeneklerini deitirdiniz mi? 51. Belge iine tablo eklediniz mi? 52. Tablo iine stun eklediniz mi? 77

Evet

Hayr

GZLENECEK DAVRANILAR 53. Tablo iine satr eklediniz mi? 54. Tablo iinde stun sildiniz mi? 55. Tablo iinde satr sildiniz mi? 56. Tablo iindeki hcreleri birletirdiniz mi? 57. Tablo iindeki hcreleri bldnz m? 58. Tablo iindeki verileri sraladnz m? 59. Yeni ablonlar oluturdunuz mu? 60. Mektup oluturdunuz mu? 61. Zarf oluturdunuz mu? 62. Etiket oluturdunuz mu? 63. Makrolar oluturdunuz mu? 64. Makrolar altrdnz m? 65. Kelime ilemci programn kapattnz m? 66. Sreyi uygun olarak kullandnz m?

Evet

Hayr

DEERLENDRME retmenimiz, yukardaki performans testine benzer bir lme arac ile modl yeterliine ulap ulaamadmz lecektir. Bu deerlendirme iin retmenimize bavurmalyz.

78

CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI


RENME FAALYET 2 CEVAP ANAHTARI
1 2 3 A B B

RENME FAALYET 3 CEVAP ANAHTARI


1 2 3 4 5 C B B D A

RENME FAALYET 4 CEVAP ANAHTARI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C B C D C A C A C

RENME FAALYET 5 CEVAP ANAHTARI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C A C A D B D A A C

79

RENME FAALYET 6 CEVAP ANAHTARI


1 2 3 B C B

RENME FAALYET 9 CEVAP ANAHTARI


1 2 3 A B A

80

NERLEN KAYNAKLAR NERLEN KAYNAKLAR


Anadolu niversitesi Akretim Sistemi (www.aof.edu.tr) BACI mer, Yeni Balayanlara Bilgisayarn Bsi, Sekin Yaynclk, Ankara, 2002 KARAGLLE hsan, PALA Zeydin, Office 2000 Pro, Trkmen Yaynevi, stanbul 2000 RUBIN, C. Adm Adm Microsoft Word 2000 le almak, akrak, A., ve Altnta, E.B. (eviri). Arkada Yaynclk, Ankara, 2000 http://www.bilgisayardersanesi.com

81