Unitatea de învățământ: Grupul Școlar Economic Ad-tiv Piatra Neamț Disciplina de studiu: Calitatea produselor și serviciilor Clasa: a IX- a Data

. 18.11.2011 , Ora: 12:00 Profesor: Stafie Gabriela

PROIECT DE LECȚIE
Unitatea de învățare: Etichetarea mărfurilor Subiectul lecției: Elemente de etichetare a mărfurilor alimentare și nealimentare Tipul lecției: lecție de fixare a cunoștințelor/ recapitulare Competențe specifice vizate: Obiective operaționale ale lecției: O1: La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili să definească eticheta produselor alimentare și nealimentare cu propriile cuvinte. O2. La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili să enumere elementele pe care le conține eticheta produselor alimentare și nealimentare. O3. La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili să enumere elementele pe care le conține eticheta laptelui de consum și a încălțămintei. O4: La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili să recunoasca simbolurile înscrise pe eticheta laptelui și supă cremă de pui și incattamintei. Locul de desfașurare a lecției: In sala de clasă Bibliografie: 1. T. Petre, G. Simionescu, Studiul calitatii produselor si serviciilor, Editura Niculescu, Bucuresti, 2008 2. Tantica P, Simionescu G., Comert, ED. CD Press, Bucuresti, 2010.

care constituie subiectul obiectivele operaționale .observarea sistematică Anuntarea subiectului lectiei si a obiectivelor operationale 2 .face prezența Activitatea elevilor Metode. și mijloace de învățământ utilizate . Elementele pe care trebuie să le cuprindă eticheta produselor -numesc elevii care nu sunt prezenți . Paler -0 Se va anunța titlul lecției recapitulative: Etichetarea produselor alimentare și nealimentare -1 se vor analiza urmatoarele aspecte relevante pentru tema in cauză: 1. de a clasifica totul. Etichetarea produselor alimentare si nealimentare 2.notează titlul lețtiei și cele 4 puncte de interes.Desfășurarea lecției Evenimentele instrucționale/ etapele lecției Moment organizatoric Captarea atentiei Timp alocat (minute) 1 Activitatea profesorului .explicația -conversația -observarea sistematica . interpretând citatul si argumentânduși răspunsurile - .întrebări de control .text scris pe tablă Modalități de evaluare 2 -se va realiza prin enuntarea unui citat și corelarea lui cu tema calității „ Una dintre prejudecățile lumii noastre este nevoia de a pune etichete.conversația .participă la discuție .fac comentarii referitoare la desfasurarea lectiei . oamenilor li se pare că au și inteles ceea ce au clasat” – O.

explicația -lucru individual . a încălțămintei . a rezolva punctele de 1.Pentru cine sunt informațiile înscrise pe eticheta produselor? Reactualizarea 5 cunostințelor anterioare necesare învățării care urmează Comunicarea noilor continuțuri: organizarea și dirijarea învățării 10 .observarea sistematică .alimentare și nealimentare 3. să 1.evaluare frontală . a supei crema de pui. sa comune pentru laptele de consum și cerara nelamuriri. pentru supa cremă . în trebui înscrise pe urma lucrului etichetă? în echipa. pt.conversația . explică -conversația -sarcină colectivă -lucru in echipă . cer nelămuriri O3: Elementele pe care trebuie să le O3: Sa discute cuprindă eticheta cu profesorul. Elementele pe care trebuie să le cuprinda eticheta laptelui de consum. Care credeți că sunt raspunda la întrebare elementele care ar organizat.lucru individual . argumentează.observarea sistematică .evaluare curentă(oral) O1: Definirea etichetei O1: Elevii produselor alimentare.laptele de consum sa lucreze in și pentru supa cremă echipe pentru de pui/ încălțăminte.evaluare frontală .Raspund .explicația .Fac completări.observarea sistematică . Sunt elemente lucru . trebuie sa nealimentare participe la formularea definitie cu O2: Elementele pe prorpiile carte trebuie să le cuvinte cuprindă eticheta produselor alimetare/nealimentare O2: Să discute cu profesorul Ex de intrebari pe care pe marginea acestui le pune profesorul: subpunct.frontal -schema pe tablă -conversatia .frontal exemplificarea -schema pe tablă -conversația -intrebări deschise .evaluare frontală .

elevii -lucru răspund individual.Răspund .confirmă răspunsurile bune și discutarea celor greșite . Care sunt acestea? 3. întrebărilor individual și in liniște.se va realiza printrun test de evaluare cu itemi tip grilă și de completat spațiile goale. atenți și interesați de subiect.observarea sistematică Ieșirea profesorului din clasa și salutul .Cer explicații. 1 . .completează afirmațiile lor .Evaluare de control Evaluarea performanței 4 . Dar pentru încălțăminte ? sunt atenți și notează -explicarea -lucrul in echipă exemplificarea Obtinerea feed-back-ului și realizarea de precizări.răspund întrebările pe care le solicitărilor va pune pe parcurs și profesorului faptul că va pune note elevilor care sunt cei mai activi. -observarea sistematică Fixarea cunostințelor 15 .profesorul precizează .de pui? 2. completari -Conversatia . Ce ar trebui eliminat/adăugat? 4. completări 5 -observă elevii și pune întrebări de control -îi corectează dacă este cazul .evaluarea pe parcurs bazată pe răspunsurile elevilor date la solicitările din timpul lecției .Expunerea .

Data: 18. termenul de valabilitate. conținutul de cacao în substanță activă.. unitatea de produs. Completați spațiile libere: Etichetarea încățămintei se face în mod ……………………. nu se curață cu toți solvenții uzuali. 3. partea …………….. se curață cu benzină de extracție. denumirea și sediul producătorului. denumirea fabricii producătoare.11.. și talpă.Test de evaluare a cunoștintelor Etichetarea mărfurilor alimentare și nealimentare Nume ………………….2011 I. nu se curață chimic. Incercuiți varianta corectă: 1. compoziția chimică a produsului.. 2. și presupune înscrierea obligatorie a materialelor pentru parțile componente: partea …………….A” de pe eticheta produselor textile are urmatoarea semnificație: a) b) c) d) se curață chimic cu toți solvenții.. Mențiunea suplimentară obligatorie în cazul etichetării ciocolatei este: a) b) c) d) numărul lotului. II. Simbolul . Elementul de informare a consumatorului îl constituie: a) b) c) d) denumirea produsului. cantitatea netă. .

Punctaj: se acordă un punct din oficiu. fiecare cuvant corect se notează cu 1p. 1–b 2–a 3–c II. Rezolvare test I. fiecare grilă încercuită corect se notează cu 2p. . La I. individual. La II. interioară. superioară (exterioară).

g :.9.7: L30.: :.7:8. 30.7.79.g . 8.:.900/0 9.70. /01390. .:. 8.5g 0.-g :.50 5:3.-g .g 05.:.704. 5... .:.40.078.730.7:20390. 0.43..9. .85:3/. 30g2:77 17439.g 0..089: 8:-5:3. .2:77 4-807. 1472:..g 4-807..70 17439.07 3/.. 88902. 9..3g .70 05.70.50 502.02.5050397: . .9.7:3 0./8./:.7003 00251.5.L3.g .5900/0.:57410847: 8.7.9.:57410847:  8. 05.43.50.9. L3970-. 88902.7:: :.438:2 50397:8:5..3. .70 17439..42:3050397: .43.98g .70.02. .:.70.42509g7 .9 L3 :72.:90 ..:. 88902.07./:.:90 .. ..7: 574750 3/. $.70 17439..g 0. .g 4-807.g g2390  $:390020390 .g 0. $g/8.390 17439. 47.078.70. 970-:08. 7.078.

. 0.708:39..9.7970-: 023.0890.702g/05: .

9.g7 . 5071472.. .: . 3490.:9..:9:  . -93070.  . /08:-0.. 0.g 7g85:3/ L3970-g7050.. 84. 7g85:3/ L3970-g747 3/..708:39.70.9g747 .70. /0570.90. 100/ -.9 4-807.5:30505..3 0 .g .70.903  05.70.425090. 047 #g85:3/ 07 05.9g50 7g85:38:70 00.750397: L3.70 /0. 57410847:: /3. :: 70.7: 3/./:.70..59:.70.5:303490 00.42509.0  00. 8.8. 0 4.5g 00251.42509g7 4-807. 5:3070..:78 -..57397 :39089/00.43974 L.9g70 /3925: 0.903  390708.:.g :.9 .700 84.7. 5:30L3970-g7/0 . 0 4-807.70.43974 . .078..9.0 2.70.:34893 047 80.7 43.g g2390 8:39.9.47/..:.7. 33 90  :.g 0 70.47..172./:.70.047 70 90 57410847:570.0..7:3 0.:.70.g/..90 .....43172g 7g85:38:70-:30 /8.985./g:.: 902957g /0 . 88902.9.42509.:.g 0890...70. 505.. 88902.:78 57410847:: 1.470... ...g .g.g00.

.:09.2039.9g  02039:/031472.80231.-7.. g.43899:0 .:7.574/:80479090.900890 .309g .. 0 .: . 0-070 9..399.:94 84. / 3:80.g94.03 ::.907.425430390 5.70.   3.g g2390 80 1..3 g.2039.09..70.0 L3 24/ :39.8:52039.7.4.90. 5.5g ...7g4-.790.4.07..:7.790.9470L3..947::L..70 :20 .. g.:7.70.03 .2.90. 4-. 0 . /03:270.43 3:9:/0..  03 :30.:.39. g. 85.438:2. /0 574/:8  5708:5:30 L38.70:72.70.4254 . g..047 50397: 5.1...94. 80/:574/:.470.574/:.70. 9.2. L3.4L38:-89.g947::  42509.574/:8:: . 3:2g7:49:: .2g71:747.9470 .90  $2-4: /05009..9..2.:7.g / /03:270... .7 0 .9.:-033g/0097.09. 3:80.:94 84.70 30. 2.80. 80.574/:8:: .:34 939047 9.g.70 / 907203:/0.7070.09.%089/00.-9. /03:270.09g7.

470. 3/.:5 . 10. . 8:5074.7g  .9/341..07..g.:5  #04..!:3.7g  39074./:.. 80.9803490.g.9.: .707gL3.:9g.47/g:35:3.709089  - .470.7g 09074. 10..39.:.70.9803490.