Menanganl anak hyperakLlf

kanakŴkanak lasakţ sukar duduk dlam dan Lldak menglkuL arahan lbu bapa serlng dllabelkan sebagal
nakalŦ Mungkln lbu bapa akan penlng kepala memlklr bagalmana caranya menanganl anakŴanak yang
Lerlalu akLlf lnlŦ

kebanyakan lbu bapa menganggap masalah lnl akan beransur hllang selrlng penlngkaLan usla mereka
Lanpa melakukan apaŴapaŦ

ul seballk kenakalan lLuţ kemungklnan besar Lersembunyl masalah yang perlu dlru[uk kepada pakar
perubaLanŦ

Mereka mungkln berada dalam kelompok kanakŴkanak hlperakLlf aLau mengalaml gangguan kecelaruan
Lumpuan dan kelasakan (AuPu)Ŧ

la merupakan saLu masalah Lldak normal pada bahaglan oLak yang membuaLkan kanakŴkanak lLu
berslkap akLlf se[ak lahlrţ berkelakuan menglkuL gerak haLlţ perhaLlan mudah berubah serLa sukar
mengaslngkan maklumaLŦ

Mengenall kanakŴkanak hlperakLlf dan memahaml langkah menghadapl kesukaran sepan[ang mengurus
mereka akan membanLu lbu bapa menyelesalkan masalah dengan balkŦ


ul bawah lnlţ dlsenaralkan beberapa Llp yang boleh dlguna pakal oleh lbu bapa sebagal panduanŦ la LuruL
dlper[elaskan menerusl laman web wwwŦsabdaŦorgŦ

* !angan menghukum kanakŴkanak hlperakLlf dengan memukul merekaŦ lnl keranaţ kanakŴkanak
hlperakLlf Lelah dllahlrkan sedemlklan dan mereka akan melalul fasa perubahan seperLl kanakŴkanak
normalŦ

* !angan sesekall melabel anak hlperakLlf sebagal anak yang nakalţ malas aLau bodohţ kerana akhlrnya
mereka akan berslkap seperLl apa yang anda labelkanŦ

* ualam melaLlh aLau menga[ar kanakŴkanak hlperakLlfţ [angan sesekall merasa bosanŦ lnl keranaţ lama
kelamaan kanakŴkanak lnl akan dapaL menguasal apa yang anda a[arkanŦ

* !lka kanakŴkanak hlperakLlf berLlndak mencederakan dlrl dan orang lalnţ segera berLlndak dengan
menaslhaLl aLau memarahl merekaŦ !lka perkara LersebuL berulangţ mlnLa pandangan dokLor aLau pakar
Lerapl mengenal cara menanganlnyaŦ

* Þerbanyakkan berkomunlkasl dengan kanakŴkanak hlperakLlfŦ lnl keranaţ komunlkasl yang bagus bakal
men[adlkan kanakŴkanak LersebuL leblh kreaLlf dan ldeallsmeŦ

* SenLlasa fokus dan berwaspada dengan segala Llndakan kanakŴkanak hlperakLlf yang mungkln boleh
mencederakan dlrl aLau orang lalnŦ

* A[ar dlslplln pada kanakŴkanak hlperakLlfţ agar pada masa hadapanţ mereka dapaL mengaLurkan hldup
dengan balkŦ

Kanak-kanak yang hiperaktif
Daripada pengalaman saya selama 25 tahun berhubung masalah kanak-kanak,masalah hiperaktiI
tidak selalu ditemui di klinik kanak-kanak walaupun di negara maju seperti Eropah dan Amerika
Syarikat.Keadaan ini dianggap sebagai masalah kesihatan mental yang paling kerap berlaku di
kalangan kanak-kanak.
Kebanyakan kanak-kanak yang dikatakan terlalu lasak oleh ibubapa boleh dikawal dan
didisiplinkan.Mereka semakin kurang lasak apabila usia mereka meningkat 8 tahun.Tetapi yang
menyulitkan para ibubapa ialah apabila keadaan lasak ini menjadi tidak terkawal. Anak tak
mendengar kata, asyik dengan aktivitinya,terlalu resah,tidak boleh duduk diam hampir dalam
semua situasi (di tadika,di klinik,di kedai,di taman permainan)dan tidak boleh menumpukan
perhatian kepada sesuatu aktiviti. Keadaan ini dikenali sebagai Sindrom HiperaktiI` atau
Attention DeIicit` atau Hyperactive Disorder`.
Semakin negara kita menunjukkan kemajuan sosio ekonomi,serta proses ke arah urbanisasi yang
pesat,masalah kanak-kanak yang tidak terkawal menjadi lebih ketara.Ini membayangkan
bagaimana perkembangan jiwa kanak-kanak telah berjaya dicemari oleh pengaruh-pengaruh
negatiI daripada pemakanan,persekitaran, suasana keluarga dan masyarakat.Proses modenisasi
telah mengubah gaya hidup masyarakat dan keluarga menyebabkan kendurnya kawalan terhadap
bayi dan kanak-kanak.Ini telah menyebabkan mereka lebih terdedah kepada pencemaran yang
boleh menjejaskan kesihatan kerohanian,mental dan juga Iizikal mereka.
Kebanyakan kanak-kanak yang menunjukkan ciri-ciri sindrom hiperaktiI lazimnya dibawa
berjumpa para proIesionalmenjelang usia 5 tahun.Mereka sudah terlalu kuat sehingga ibubapa
mula cemas memikirkan bagaimana anak ini hendakmenyesuaikan diri di sekolah sedangkan
tadika pun tidak mampumengawal dan melatihnya.Bagaimana pula masa depan mereka?
Ibubapa sedar bahawa keadaan ini telah mula membenih dari mereka kecil lagi,mungkin disedari
semenjak anak berusia 2 tahun lagi.Ada yang telah merasakan pergerakan janin yang terlalu
aktiIsejak dalam kandungan lagi dan dari bayi tersebut dilahirkan ibu telah merasakan keunikan
dari segi tingkah lakunya.
Pencegahan lebih penting dari rawatan.Kanak-kanak yang sudah sampai ke tahap yang
ditakriIkan sebagai Sindrom HiperaktiI` merupakan peringkat yang rumit untuk
dirawat.Penilaian yang komprehensiI perlu dijalankan.Ini memerlukanriwayat yang teperinci dan
pemeriksaan Iizikal serta menilaian perkembangan intelek dan emosinya.Kaunseling yang
intensiIdiperlukan untuk meningkatkan kemampuan ibubapa melatih dan mengendalikan rawatan
anak seperti yang telah disyorkan olehpara proIesional di klinik.Ini memerlukan
kesabaran,pengorbananmasa,tenaga dan kewangan.Kemahiran mengendalikan terapi
perludikuasai dan perhubungan yang rapat dengan pakar-pakar yangterlibat perlu dijalinkan.
Setiap kanak-kanak hiperaktiI memerlukan program rawatan tersendiri memandangkan kepada
kekuatan kekuatan dan kelemahan kelemahan yang ada padanya. Ada yang memerlukan latihan
pengubahsuaian tingkah laku(behavioral modiIication therapy), terapi pemakanan, dan ubat ubat
untuk mengurangkan keresahan bergantung kepada keperluan. Yang kurang pendengarannya
perlu dikenal pasti dan di bekalkan alat pendengaran serta terapi manakala yang
mempunyaimasalah pembelajaran diberi latihan khas. Suasana keliling kanak kanak yang sunyi
yang meresahkan mereka diubah dengan adanya orang orang yang boleh memberi perhatian
kepada mereka. Sebaliknya suasana keliling yang bising dan tidak tenteram serta berkemas
hendaklah diubah. Paling penting sekali ialah mempertingkatkan ilmu ibu bapa dan penjaga,
membantu mereka memahami jiwa anak anak mereka dan menyedari dengan lebih mendalam
kebolehan dan kelemahan anak anak mereka. Sikap negatiI mereka terhadap anak perlu di kikis.
Redalah dengan ujian yang dihadapi dan berusahalah dengan penuh kesabaran untuk
melaksanakan progrem pemulihan.
Matlamat rawatan adalah supaya kanak-kanak ini boleh menyesuaikan diri di sekolah dan
masyarakat dengan sebaik mungkin. Usaha meningkatkan prestasi intelek serta membentuk
akhlak yang baik mestilah berterusan . Dari masa kesemasa pencapaian perlu dinilai dan strategi
diperkemaskan agar sesuai dengan usia serta keadaan .
Pencegahan amatlah penting sekali dan memerlukan ilmu. Pasangan ibubapa perlu sedar akan
betapa pentingnya kesihatan kerohanian,mental dan Iizikal mereka sendiri untuk menghindar
penyakit-penyakit pada zuriat mereka.Saya sarankan agar mereka menimbulkan kekhuatiran
mereka tentang sesuatu keadaan penyakit yang boleh melibatkan janin atau anak mereka dalam
sesi kaunseling dengan para proIesional. Janganlah dibiarkan Iikiran terlalu dipenuhi oleh siIat
cemas dan was was dengan adanya keadaan-keadaan seperti Sindrom HiperaktiI, Sindrom
Down, Autisme,kecacatan dan penyakit-penyakit yang dihidapi oleh anak orang lain. Dapatkan
penjelasan dan kaunseling dari para proIesyenel yang ariI. Insyaallah dengan ilmu,sikap yang
positiI serta amalan hidup yang sihat,keadaan sebegini dapatlah dihindarkan.
Berdoalah sentiasa agar dianugerahi zuriat yang sempurna. Lakukanlah apa yang dituntut oleh
ALLAH s.w.t dan juga RASULULLAH s.a.w dan jauhilah daripada kesemua larangan yang
dituntut oleh hukum syarak.
asalah Hiperaktif (ADHD)

Kanak-kanak yang sering dilihat tidak boleh duduk diam dan lebih gemar
bermain biasanya disebabkan oleh sindrom yang dipanggil hiperaktiI (ADHD -
Attention deIicit disorder). Kanak-kanak yang menghidap sindrom ADHD
lebih bertenaga, cepat gelisah dan sukar memberi tumpuan.Biasanya ADHD ini
lebih kepada kanak-kanak lelaki berbanding kanak-kanak perempuan.
Hiperaktif (ADHD)
Kebiasaannya kanak-kanak hiperaktiI ini boleh memahami dan berIikir tetapi sukar untuk
memberi tumpuan atau perhatian. Oleh sebab itu kanak-kanak ini sukar untuk bergaul dengan
masyarakat serta lemah dalam akademik. Hasil kajian oleh doktor perubatan moden sukar
menentukan punca atau penyebab sindrom ini namun menurut mereka sindrom ADHD ini
melibatkan Iaktor genetik. Menurut mereka ADHD berlaku di sebabkan perubahan kimia yang
dipanggil neurotransmitter pada otak dan ada juga yang berpendapat saiz otak kanak-kanak
penghidap ADHD lebih kecil daripada otak normal diantara 5-10°. Ada juga yang menyatakan
ibu yang merokok ketika hamil boleh menyebabkan kanak-kanak hiperaktiI.
Faktor kelahiran pramatang atau bayi yang dilahirkan tidak cukup berat serta mengalami
kecederaan pada otak semasa dalam kandungan juga dikatakan Iaktor atau punca kepada masalah
hiperaktiI.
SiIat atau sikap kanak-kanak hiperaktiI
O Kanak-kanak hiperaktiI biasanya akan bersikap degil.
O Mereka suka membantah.
O Suka melanggar peraturan terutama di sekolah.
O Lalai dan tidak memberi tumpuan.
O Sering merasa tidak puashati.
O Sering tertekan.
O Menghadapi masalah dalam pelajaran.
O Menghadapi masalah dalam hubungan sosial.
O epat takut dan risau
O Suka berpeluh dan mengalami masalah sakit perut atau cirit birit.

THE TOLE AUPUNTURE & HERBAL MEDIAL ENTRE SDN BHD.
Suite 4.08- 4.10, 4th Floor,
Medical Specialist Floor,
Menara KH (Menara Promet),
Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur.
Malaysia
Tel No : 603-21418370 / 603-21451671
Fax No : 603-27326878

14Nu4Ŵ14Nu4 P£klL4ku nlP£k4k1ll
#awatan Akupunktur dan Herba Untuk engatasi asalah Hiperaktif (ADHD) Perilaku
hiperaktiI atau ADHD ini dapat dilihat melalui personaliti, perkembangan Iizikal dan emosi
kanak-kanak tersebut. Sama ada normal ataupun tidak, perilaku kanak-kanak normal bergantung
pada perkembangan sosial dan dan perangainya yang sesuai dengan usia mereka. Jika
perilakunya tidak sesuai dengan usia mereka, mereka boleh dikategorikan sebagai kanak-kanak
hiperaktiI.
Kadang-kala perilaku kanak-kanak ini tidak dapat dilihat dirumah. Namun di pusat-pusat
perubatan, doktor dapat mengesan gejala dan tanda-tanda perilaku hiperaktiI tersebut.
Berikut adalah beberapa tanda-tanda dan gejala perilaku kanak-kanak hiperaktiI :
O Perasaan kegelisahan terus menerus
O Sentiasa belari dan memanjat sana-sini
O Terlalu banyak bercakap
O Tidak boleh duduk diam untuk jangka masa yang lama
O Suka mengangu orang lain
O Tidak suka mengikut barisan atau menunggu. Selalu memotong barisan.
O Sentisa kehilangan barang-barang seperti pensil, pemadam dan sebagainya
O Tidak menumpukan perhatian
O Seorang yang pelupa.
O Sentiasa nampak tidak terurus (selekeh)
O Selalu mengikut gerak hati untuk melalukan sesuatu
Kebanyakan kanak-kanak akan menunjukkan perilaku hiperaktiI dan masalah kurang memberi
tumpuan serentak. Ini dipangil ADHD, namun sesetengah ada yang tidak mempunyai masalah
perilaku hiperaktiI namun mempuyai masalah untuk kurang memberi tumpuan dan mengambil
perhatian. Malasah ini disebut sebagai Attention DiIicit Disoder (ADD).

:3-07:-:32...3..32070.9...8.1.30-50393/.2..3.57410843.3907.. ..2.91 9/. ..:8.320..72070.:/ ..9..9.7.30:..2030-.:3.9:.3 9.:7-.8..3 203:9./.3203:3:.390. 0-.8./.82027.5.3.80.39/.5.5:39/.8 90./.502.33...3/:3.3:.:3 %09.3.08.-07:8.0..7 .507.93.80-. .580-.3.2030..0-907/0/.7.9 2.3. 3.3 507809./.3. -:-././.:5:3/30.3 070.3..8. 390.91 207:5.9.3907.5.808:.3 2039.907..207.9.3.. 203/03.3.907.9../05.09.3. 2:.350707.7.3.20308:.3 -.02. & °f¾f€¾ f° f¾½f f °–f°¾ –ff° ff°f°f f°f½ f€f°–¯°–°  ¯ °n ff° fff°–f°  &©f ¾½°½f ff°f f°f½ f€ f–f½f f¯f¾ff f½f° ¯ f f½f¯ °–ff° ½ °–f° f  .3/.9 !03.2.7.7.9180.:/902:/3.-:-./9/.303/.3.802.-.308.307.207.907.3203.8.2.7.: ..3.-:-. $3/742507. ..3.7-.5:../.3.35./.9.89:.90780-:9/.91 .3 8:..0847/07 $02.8.5.3 /.7: 30.7: 503.3.302.8 /9.8:/.3/.3. 907.2.2.3.. /3 /0/.. 2.9...3. .3.503.3 .5-07./-.05.3.. 2:33/80/.32039.202-03/..257/./.99.33/.3.3...93.::.2:.303/:73../....2.32.9803. 0-.3 //853./.77.203:-.9..3.3.5.3./.:3.5.37:29:39: /7.80. 9/.3905073.3507.9..0.3.3.3 507./.2070.91/.23.3 .2.740503..90..3074.38.3.:3 070.5. ./.7-.37. /9.9 .3 320207:.7.9 !7480824/038. .91.3/7/804..35072.38.3.-40203:25:.7./0-09..2033.71././.3.7. /.3907.:.3..8..5748080.7.783/742507..9./.3.2070.0:./.. .50702-.9. $3/742507.8.5.7.:805079745.2 802:..380-.2.3 /9.2.9..8.32070.9..203.:..8..80/.7.9 0.25.330..25:203./:52. $.3 /.3..38:/. !03.2..9/. ..-40/.7.-.0.8.3425700381507:/..3:8. 3202-. -07:25.3.2030-..3 -402030.35.8.80/.305.5.:708.3.7..9.3390.75.75.0..-.9 0. .3..35073.3.3.8.3:7.: 507..: 990394301.203:3:..3.7 80203.3.91 .503.02.3..3 508.8.-40/:/:/./.9.3.3-:90.. .3.02.8/03.3207...30:3../.3./.39/.3..3.78093.33/03.40-:-..3848404342 8079.8. .5 -..8.9.9.3-.2..3.-07.-.3.7.

203.9..3..32:-:-.3.3:.52.507:/8 #0/.502078.2 808.8.3.3907-./.9 503.3.805079.317.30:.9.5.839008079..3503/03.9507:/./-.7..7.-.3 5030.305.3.2033./.3:.907.92070./..71 38.7.../:-.5.3.9..3-83/.32070. /.503933.7.9/03..3002.38079.3..320207:.97.9./.803/7:39:2033/..2032-:.3.33./.38:3 .3 .3 -09.3-40202-07507./..:3803/03.3:8.8:.3.903907.8.72.2.#$&&8 .3.3/.0..9. $.0802.3.27./03.9:0.202-039: .:.3/9:39:940 8 9/..3.5.25:. .9.0....47.3 07/4.3.3002.5 507:/:.72070...3.3.2.507.3 0.357089.8.39/.8/...35747./.3 2.3-:-.:...9./...3 !03.03.3/.2070.3./.90 /50702.8079.8.8039..5.3.3. /.8.7 5.8 03/.3./.3:7.95...3 .3/.3 08..8:5./.3-07.3.3 548918079.2070.8079./.9 .3./03.3:39:2033.:/503:4081.3.3..2.91 $3/742 43 :9820 0../.3805079$3/742507.3..3.5 907.3 2039.7.8.   .9.3.3./.8.8.3/.502-0.3:07.7.3.7.3 .9.-0702..38025:73..35039380.3 503:-.9503/03.9.7.5. ./:-.:3803/..3507:/3.97.9/.320303/.-.5039380.3503.3.9.3808:.2070..3 2070. $0-.3503.75.89/.3-4020-.3/7/804..3574702502:.:7.3 2025:3.3.3897.3.393..3 .5.503.9.9 :39:203:7.02.943907..8.7.390.9./.....3503.3.3-:-.3907.3503:08./.3.5.75.3.9/03.3.302483..37.33900/.20250793.3.33.3.5/.:.3.3.3907..2.347..7/.7.08.9. ./.2089. 0:.3-07:8..320303/.7.3//.9..9.57410843.912070.9:-.7./03..24/1.2 0-40.39:2070...30-203/.9.35.03./..20.3/.3.7 503.:7.9.37.3.8.380-.3002.3.30:.3.5502./..3-. !.39:305./03.8 $:.3./..5. .7./.35.31..3 390381/507:.380-03/.3/-0.30.5..3/.8./847.3 /.:3803.0./03..-07907:8.3.302.3907803/7202..507:80/.7/03..8.3 .32.320708.320207:./.3074.7808:.3.540....2./.0507:.7.3../..3.3. 903.2070. .3 $09.2070./3/..3.7.3..57410843.8.9. 202-.7..3.3.: -0.3-4020308:..32: !.3:-.8/03.3405.5.9 503.47.9120207:.28079.9 0.47.5.907..32: 8.7...3507:-:3.202.9..0802:.3 02.3 /9:39:940::28./.9039..3.5../3 320207:.38.8..3/-07.31.3:39: 20.3.350702-.3 05.3.3.530.3.574108030.. $. 507:/03.9./.3/:5.8:.3 50347-.9.8..30708.32030/.2:33 &8.5./.5.

9 $07390790.8.32074409.2.9.9.3.3..5/0 070.9..20...802. ./.908.49.9507:9..3 $073207.3..91 ..3.203.3.::5-07...91  ./.30-02..2.8. .5.3. .-.-07.32./.3:. ./80-.:.3 080-.:.3/.9.3 2.35:3./. .3-0717909.2 0..8.39.:/03.507.!74209 .89447 03.7...3.39/.583/742 0--07903./.3  507.98.8.3$:9.$50.39/..  /.91 $1. 503/./.3.3203/.3-./.9/. 05.3.38:./.:/80-..33.947..8.7.382. 03.3.31./.8:.7 203039:.: $:.9470309 03:7:92070.05.2..507.98079.7.5../.38073/.02..9.8..3-078.52.31. $:.202-.3.8..8.9.7 -072.330:7497.7.9.2-402030-.91 O O O O O O O O O O .507025:.2:-:3.357..3 -:.  :.9.3.3 03.9.3.2.3/:3.9.3 .3/5.:5:3. . .913-40202..3 03..9...9470../.:8.39.38299075./. .7507.3507:-..0.3 0-05.:25:7 .. .3..507.7:39:-07.3.8.9:7./.3.8. .7..3.3.3 /5.3. %04  .:9/.-.:-.5:.507.0/07..:5030-.3.3848.202-079:25:.79-79  %% &!&%&# #%#$ $:90  9447 0/.49.75.3507.8.99/..9.22. 507.250.05.8..-83/74233.3.2/. .-0750:/.3./.507.8..3./.-40/:/:/.:507.7:39: 202-079:25:../.91  9903943/01.8.91-.49.340/4947507:-.3203..3.98079.52./02 .9.3.2.3907:9.9/847/07 .3/3.3-07503/.3.8..3. .3472./.35././804.3203..-07-.99.8.50-0..58:..-.3.2:3203:7:92070.378.38:.91  0-.2/..324/038:..:.7202-079:25:..7.-9:.7.49..34083/742.83/7423 20-.

  .4  .

.203.2:3/5:8.&39:03. 507. .9/.9190780-:9 07:9.9.9./.920..3.3507.3.:507.-07.9.920308.3:8./.:39::7.3507..3.3.9.3.9.-0-07.32.9/.507.9/. . $039.3.8.-40/:/:/.3.:./.5.2././.38050795038 502.3.30248 .7.3/.39.:507843.3 $047.:-.3.8.-0.3/.3..5.2/.3. $:.9047.3202..:3/./..5.3808:./03.3472.9.8./.3 %/.9/7:2.3/80-:980-.9 507:-..2:32025:.. 9.50702-.39/.507.3.31..9.3:8.2070..2025:3.8:.9/./03.3/.3202-07 9:25:. 9.507.3 .3-.:203:907.78.9.3.3.350:5.-07.8.203:9-..3203:3:./.2:39:.. 507.78.3 3.8.3. ..:5:39/.307-.507.3 ./.30.:7. 2070.:.25.@- @-9D9@ #.:2024943-.9 5:8..2..3 -.9 50702-.91.3848. 83 %07.3.3.:3..3507...7.39:3 5.3008.91 O O O O O O O O O O O !07.91 .:507. 507.808:.2. 507.3..3203./.3.5 %/..3.-40/../.8.2070..8. .2.:203:3: $0.2- 507.3.90780-:9 $. ..380-.3.3..2:38080903.3808:.203:25:.9.913.39/.:.91/. 3/5.3.99039431.:507. .3.3 /4947/.3.984/07  .3/.0.3/. %/.:.907:7:8 8000 $0.3.3202-079:25:.3807039.9:39:20.3:5:39:7/. .3472.98.380-.3.507..3907:820307:8 $039.: 507.3 $0398.7/.9: 0-.3:47.3.8.2...91 !07.5.3/.8.8. ..30.