You are on page 1of 2

MINGGU : __________________

HARI : __________________

TARIKH : ____________________

KELAS: 2 MERAH MASA: 10.30 – 11.30(60min) M/PELAJARAN: Dunia Seni Visual

AKTIVITI

IMPAK

Standard Pembelajaran : 2.1 Persepsi Estetik 2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.2 Prinsip rekaan 2.1.2.1 2.1.2.2 2.2 Aplikasi seni 2.2.1 Mengenal media 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.2 Menggunakan media 2.2.2.1 2.3 Ekspresi Kreatif 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 Apresiasi Seni 2.4.1

Bidang : Membuat corak dan rekaan (tiupan) Tema dan tajuk : Alam semula jadi – Kulit Buku Objektif pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menggunakan dan memahami bahasa seni visual. 2. Mengaplikasikan bahan dan media dalam penghasilan corak tiupan. 3. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri. Aktiviti P&P: 1. Guru menunjukkan contoh corak teknik tiupan dan bersoal jawab tentang contoh yang ditunjukkan.

Penilaian P&P : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak teknik tiupan berdasarkan empat Standard Kandungan. Refleksi Pada akhir pembelajaran : 30/34 orang murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan. 4 orang murid akan diberi lembaran pemulihan.

2.4.2

(EK 1- 1.14, EK 2 – 2.2) 2. Guru menunjukcara menghasilkan corak teknik tiupan. (EK2 – 2.2) 3. Murid membuat corak kulit buku menggunakan teknik tiupan seperti yang telah didemontrasikan. (EK3 - 3.2, EK4 - 4.3) 4. Guru membimbing murid. 5. Murid mempamerkan dan menceritakan hasil kerja sendiri dan rakan-rakan. (EK1, EK2, EK3, EK4, EK5) EMK : Kreativiti, keusahawanan (EK1, EK2, EK3, EK4 dan EK5) dan nilai murni BBM : Contoh-contoh corak teknik tiupan.