You are on page 1of 1

Kumpulan 5 DSV 2011 INSTRUMEN DUNIA SENI VISUAL NAMA : KELAS : Bidang Membuat corak dan rekaan Band

1 Standard Prestasi Mengenal dan mengetahu i bahasa seni visual, media dan nilai baik Standard Pembelajar an 2.1.1 dan 2.1.2 Deskriptor B1D1 Eviden E2 TARIKH :

Rajah 1

Rajah 2

1. Murid diberi kertas warna segiempat sama yang dilipat dua seperti gambarajah 1. 2. Murid diminta mengunting kertas di dalam gambarajah 1 mengikut garisan titik yang dilukis. 3. Murid mempamerkan hasil dan guru menanyakan soalan seperti berikut: a. Apakah rupa objek yang kamu dapat? b. Dapatkan kamu lihat garisan lipatan pada objek tersebut. Apakah garisan itu?