1

2
1

= 0.5

4
1

= 0.25

1 l = 1000 ml

1

1

1

1

kg = 0.5kg = 500g

3

= 0.75

4
1

= 0.2

kg = 0.25kg = 250g

2

= 0.4

kg = 0.75kg = 750g

kg = 0.2 kg = 200g

km = 0.25km = 250m

3
4
1

kg = 0.4kg = 400g

2

km = 0.75km = 750m

km = 0.2 km = 200m

Jam = 0.75 jam = 45 minit

4

1x1=1
1x2=2
1x3=3
1x4=4
1x5=5
1x6=6
1x7=7
1x8=8
1x9=9

1

jam = 0.5 jam = 30 min

3x3=9
3 x 4 = 12
3 x 5 = 15
3 x 6 = 18
3 x 7 = 21
3 x 8 = 24
3 x 9 = 27

3
4
1

l = 0.75 l = 750 ml

l = 0.2 l = 200 ml

1

5

l = 0.4k l = 400 ml

jam = 0.25 jam = 15 min

4
Jam = 0.2 jam = 12 minit

5

2x2=4
2x3=6
2x4=8
2 x 5 = 10
2 x 6 = 12
2 x 7 = 14
2 x 8 = 16
2 x 9 = 18

l = 0.25 l = 250 ml

2
km = 0.4km = 400m

2
3

1

l = 0.5 l = 500ml

5

5
1

2

4

5

5

I jam = 60 minit

1
4

5

2

km = 0.5km = 500m

2

4

5
5

1 km = 1000 m

2

4
3

1 kg = 1000 g

2

Jam = 0.4 jam = 24 minit

5

4 x 4 =16
4 x 5 = 20
4 x 6 = 24
4 x 7 = 28
4 x 8 = 32
4 x 9 = 36

5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45

6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 x 8 = 48
6 x 9 = 54

7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63

8 x 8 = 64
8 x 9 = 72

9 x 9 =81

Sifir dipermudahkan menjadi beberapa kumpulan yamg mudah dan dihafal dlm bentuk nyayian setiap
pagi. Sifir sembilan hanya mempunyai satu nombor, sifir lapan dua nombor dan seterusnya. Pelajar
lebih mudah membuat hafalan.

JURARI PURIRI RAPUSA

FORMULA KOTAK
juta

ratus ribu

puluh ribu

ribu

JUTA

ratus

puluh

sa

persepuluh

perseratus

perseribu

RIBU

m
cm

kg / km / l
g / m / ml

FORMULA PURATA

FORMULA LUAS
T

J
P

K

J: JUMLAH
P: PURATA
K: KUMPULAN
FORMULA ISIPADU

ISIPADU
P
L T
P: PANJANG
L: LEBAR
T : TINGGI
20%--80%
40%--60%
70%--30%
50%--50%

A

LUAS
G

P

T: TOTAL
A: AVERAGE
G:GROUP

L

L: LUAS
P: PANJANG
L: LEBAR
FORMULA PANJANG

ISIPADU
10

LUAS
SS

T

mm

100
cm

1000
m

km

20% daripada 60 = 20 x
100

60

1–3
4 4

4 -- 3
7 7

1 daripada 500 = 1 x
4
4

500

40% daripada 200 = 40 x
100

200

3–5
8 8

1 -- 8
9 9

3 daripada 640 = 3 x
8
8

640

FORMULA KOTAK

LOREKKAN 20%

LOREKKAN 10%

LOREKKAN 40%

LOREKKAN 25%

LOREKKAN 75%

LOREKKAN 30%

LOREKKAN 15%

CONTOH SOALAN
Setelah potongan 20% harga sebuah jam tangan ialah RM160.00.Berapakah harga asal jam tangan itu?
FORMULA KOTAK
40

40

40

RM160 ÷ 4 (4 kotak tak dilorek) = RM40.00
Harga Asal =5 x RM40 = RM200.00

40

RM160.00

4
7
3
4

2
5

1
3

5
8

CONTOH SOALAN
Mazlan ada RM60.Wang itu ialah 1/8 daripada harga sebuah jam tangan.Berapa banyak wang lagi yang
diperlukan oleh mazlan untuk membeli jam tangan itu?
FORMULA KOTAK
1 kotak = RM60.00
Ada 7 kotak lagi: 7 x RM60.00 = RM420.00
60

SIFIR SERBAGUNA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 4 6 8 10 12 14 16 18
3 6 9 12 15 18 21 24 27
4 8 12 16 20 24 28 32 36
5 10 15 20 25 30 35 40 45
6 12 18 24 30 36 42 48 54
7 14 21 28 35 42 49 56 63
8 16 24 32 40 48 56 64 72
9 18 27 36 45 54 63 72 81