96

LUCRAREA NR. 10

DECODIFICATOARE BCD - ZECIMAL ŞI BCD - 7 SEGMENTE 1. Scopul lucrării
Lucrarea îşi propune studiul decodificatorului BCD-zecimal integrat, CDB442 şi al decodificatorului BCD–7 segmente integrat, CDB447.

2. Aspecte teoretice
2.1. Generalită i
Aşa cum am arătat în lucrarea precedentă, decodificatorul este un circuit logic combina ional cu n intrări şi m ieşiri, realizat în tehnologie MSI, care activează una sau mai multe ieşiri în func ie de cuvântul de cod aplicat la intrare.

2.2. Decodificatorul BCD-zecimal
Prescurtarea BCD semnifică zecimal codat binar. Schema bloc a unui decodificator BCD-zecimal este prezentată în fig. 10.1.

A0 A1 A2 A3

DCD BCD-zecimal

Y0 Y1 Y9

Fig. 10.1. Schema bloc a decodificatorului BCD - zecimal

Apari ia oricăreia din cele 6 combina ii de intrare excluse.1.7 segmente integrat (D147D sau CDB447) prezintă schema bloc din fig. 10. Se spune că decodificatorul rejectează datele false.. 10. BCD nu include combina iile binare 1010. acceptă un cod de intrare BCD şi produce ieşirile adecvate pentru selectarea segmentelor unui digit cu 7 segmente utilizat pentru reprezentarea numerelor zecimale 0. 14 şi 15. lucrarea nr.CDB 442. Modul de formare al numerelor zecimale 0. fig.2. 10. 1. 1111. 1101. .7 segmente Decodificatorul BCD . Decodificatorul BCD . Func ionarea decodificatorului din fig. 1100. active în stare "jos".16. g ) ale decodificatorului. Zona haşurată a tabelului 10.1 corespunde codului BCD.. 13. . 10.. duce toate ieşirile în starea 1 logic.1.. b . Cele 7 ieşiri ( a . .3. A7) este descrisă de tab. 1. 1.Decodificatoare BCD-zecimal şi BCD-7 segmente 97 Spre deosebire de codul binar natural. combina ii ce corespund numerelor zecimale 10. 1110. anexă. f . comandă display-ul cu 7 segmente prezentat în fig. 1011. e . 9.3. Tabelul de adevăr al decodificatorului BCD – zecimal A3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 A2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 A1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 A0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2. Tab. 11.1 (în varianta integrată . c .. d . 1. 12. 10. 9 cu ajutorul celor 7 segmente este prezentat în fig.

Studiul decodificatorului BCD .7.7 segmente integrat CDB447 este tab. fig. 10. 10.3. Se utilizează decodificatorul BCD-zecimal CDB442. Tabelul de adevăr al decodificatorului BCD .1.4 cu numărul pinilor circuitului integrat CDB442. A. v.10. prelua i din anexă.2. lucrarea nr.2. Schema bloc a unui DCD BCD .2. 3.. se va folosi platforma de laborator şi circuitele integrate CDB442 (anexă.2.2 şi 2.3).7). fig.. 10 DCD BCD .98 A0 A1 A2 A3 Lucrarea nr. 10.4. 1.1. . fig.16. cifrelor 6 şi 9 le lipsesc segmentele a. 3. A. nu au practic nici o semnifica ie. 3.anexă.1.1. . respectiv d. Se completează fig.7 segmente 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Fig. Desfăşurarea lucrării Pentru studierea decodificatoarelor integrate BCD-zecimal şi BCD-7 segmente (punctele 2. 15). 1.8. A. fig.7 sgm a b g Fig. fig.zecimal 3. 11. Se mai observă că în cazul circuitului integrat CDB447. A. inclusiv pinii de alimentare. Formarea cifrelor zecimale cu ajutorul celor 7 segmente Se observă că segmentele activate în cazul combina iilor logice de intrare interzise în BCD (ce corespund numerelor zecimale 10.. CDB404 şi CBD447 . 10.

"în aer" sau la 1 logic dacă dorim func iile de ieşire 0÷15. RBI . Notă: RI / RBO (Blanking Input / Ripple Blanking Output). 10. Tabelul de adevăr al DCD BCD-7 segmente CDB 447 ZECIMAL INTRĂRI SAU LT RBI A3 A2 A1 A0 BI / RBO(b) a FUNC IA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x 1 0 1 x x x x x x x x x x x x x x x x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 x 0 x 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 x 0 x 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 x 0 x 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 x 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 IEŞIRI 99 b 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 c 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 d 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 e 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 f 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 g 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 BI (b) RBI (b) LT (b) Au fost haşurate zonele cele mai importante ale tabelului. BI . +VCC A0 A1 A2 A3 Y0 Y1 Y9 DCD CDB 442 Fig."în aer" sau la 1 logic dacă afişarea lui 0 nu este dorită.2. LT (Lamp Test Input) – testează func ionarea tuturor segmentelor. Decodificatorul BCD-zecimal CDB 442 . 10.Decodificatoare BCD-zecimal şi BCD-7 segmente Tab.4.

3. A2 şi A3 ale decodificatorului se cuplează ieşirile omoloage ale divizorului de frecven ă DF-1 pus în regim de numărător comandat prin tact manual de către FTM-1. 10.7 şi A. Ieşirile Y0 .5.1.2.2.1. 10 3. 3. 3.6.2. Se ac ionează succesiv tactul manual şi se constată deplasarea unui 1 logic de la Y0 la Y3 . 10.5 prin numerotarea pinilor circuitelor integrate CDB442 şi CDB404.2. Se verifică pas cu pas tab. 3.1. A1.2.4.2. Studiul decodificatorului BCD – zecimal cu 2 intrări şi 4 ieşiri 3. Se completează fig. Se utilizează decodificatorul CDB442 în aplica ia simplificată prezentată în fig. 10. Decodificatorul CDB 442 într-o aplica ie simplificată 3.2...1.2. 3. Y3 se conectează în ordine la 4 circuite de semnalizare din BS. +VCC Y0 +VCC CDB404 A0 A1 A2 A3 Y1 Y0 Y1 Y2 Y3 DCD CDB442 Y2 Y3 Fig.3.3.6. 3. La intrările A0 şi A1 ale decodificatorului se cuplează ieşirile omoloage ale divizorului de frecven ă DF-1 pus în regim de numărător comandat prin tact manual de către FTM-1. 3. 10..5. Y1 .6. .. Y1 .5.4.1. Se implementează circuitul din fig. prelua i din anexă. 3. Se alimentează circuitele platformei de la sursa de 5V prin cuplarea întrerupătorului K1 din BA-1.7. A. 3. Intrările A2 şi A3 se conectează la masă. La intrările A0.5.2. Y9 se conectează în ordine la 10 circuite de semnalizare din BS. inclusiv pinii de alimentare.1. Se alimentează circuitele platformei de la sursa de 5V prin cuplarea întrerupătorului K1 din BA-1. Ieşirile Y0 .2. Se implementează decodificatorul pe platforma de montaj.10. 3.5 pe platforma de montaj.100 Lucrarea nr. fig.1. Y2 .

Se utilizează decodificatorul BCD .3. c (11). Se ac ionează succesiv tactul manual şi se verifică func ionarea decodificatorului urmărind tab. 3. 3.2 şi fig. 3.Decodificatoare BCD-zecimal şi BCD-7 segmente 101 3.4. 4 ale display-ului la borna de alimentare a circuitului.6. 3. 10.7 prin cuplarea schemelor din fig.2 şi 3. § 3.3.6 pe platforma de montaj. 3. 10. cu i=1.3. fig. 2. fig. Intrările A0 şi A1 ale decodificatorului CDB447 se conectează împreună cu cele ale CDB442 la ieşirile omoloage ale DF-1 pus în regim de numărător comandat prin tact manual. b (12).7 segmente CDB447. 10. Se alimentează circuitele platformei de la sursa de 5V prin cuplarea . 3. Se completează fig.5. 3.3.1. Decodificatorul BCD – 7 segmente CDB 447 3. 3.4.2. f (15) şi g (14) ale circuitului integrat CDB 447 se conectează la terminalele corespunzătoare ale BA-7sg. inclusiv a pinilor de alimentare. 10.4. e (9).3.2.. A2 şi A3 ale DCD-CDB447 la ieşirile omoloage ale DF-2 pus în regim de numărător comandat prin FTM-2. A1. Se conectează unul din terminalele Di.5 şi 10. prelua i din anexă. Intrările A2 şi A3 ale CI CDB447 se conectează la două circuite din BIDP pentru o mai uşoară manevrare a valorilor lor logice.7 segmente 3. Studiul decodificatorului BCD .1.4.3.6.10.3.4. Se alimentează circuitele platformei de la sursa de 5V prin cuplarea întrerupătorului K1 din BA-1. 3. 10.3. 10.3. +VCC A0 A1 A2 A3 a D4 b g D3 D2 D1 DCD BCD-7sgm CDB447 Fig. O aplica ie interesantă a decodificatoarelor: func ionarea în regim multiplexat a display-ului cu 4 digi i 3. Se realizează schema din fig. Se conectează intrările A0. 10.6.3. A.6. Ieşirile a (13).4. d (10). Se implementează circuitul din fig.4.4. 3.6 prin numerotarea pinilor circuitului integrat CDB447.3.7.8.

1.102 Lucrarea nr. 2 şi 3 se vor vedea simultan pe digi ii D1. +VCC Y0 +VCC Y0 A0 A1 A2 A3 DCD CDB442 Y1 Y2 Y3 CDB 404 Y1 Y2 Y3 DF-1 +VCC D4 A0 A1 BIDP A2 A3 a D3 D2 D1 DCD BCD-7sgm CDB 447 b g Fig.1 şi 10.. 10. Cu intrările A2 şi A3 ale CI CDB447 puse în 0 logic (din BIDP). 3.1 . 10 întrerupătorului K1 din BA-1. Observa ii personale ale studentului.7. Schemele din fig. 2 şi 3 pe digi ii D1. O aplica ie interesantă a decodificatoarelor 4.7 completate.. Se trece DF-1 în regim de numărător comandat prin tactul automat (intrarea DF-1 cuplată la ieşirea TTL a GTA-1) şi se observă func ionarea în regim multiplexat a display-ului: cifrele 0. .2. Tabelele 10.4. 4. după caz. 3. Con inutul referatului 4. 10. respectiv D4.6. 10. D2.4. D3.2.3.1. se ac ionează tactul manual şi se verifică apari ia succesivă a cifrelor zecimale 0.5. D2. 1. prin numerotarea pinilor circuitelor integrate utilizate. 4. respectiv D4. D3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful