You are on page 1of 3

TUGASAN KUMPULAN : GPM AND GPB KURAU STONE AHLI KUMPULAN : SK KAMPUNG YAMAN (KETUA KUMPULAN) SK KAMPUNG GUDANG

SK KAMPUNG RELANG SK HAJI WAN JAAFAR SK BATU KURAU SJK (C)PHOOI WAH SJK (C ) KWONG MAN Mata Pelajaran Kelas Masa Tema Tajuk Objektif : : : : : : Sains 2 Cemerlang 60 minit Benda Hidup Pelbagai jenis makanan yang dimakan oleh haiwan Di akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat : 1. menamakan haiwan dan makanannya. 2. menyatakan makanan-makanan yang dimakan oleh haiwan tertentu. 3. mengelaskan haiwan mengikut cara pemakanannya. Aktiviti Kemahiran Abad ke-21 Pengintegrasian Teknologi 1.Tayangan senyap 2.Ramalan

Isi kandungan

Set Induksi (5 minit)

1.Murid-murid menonton video mengenai seekor beruang sedang mencari sesuatu di dalam air. 2.Bersoal jawab mengenai video berkenaan. 1.Guru memberi penerangan mengenai perbezaan makanan bagi haiwan-haiwan yang terbahagi kepada 3 kumpulan iaitu : -haiwan yang makan tumbuhan -haiwan yang memakan haiwan yang lain -haiwan yang memakan tumbuhan serta haiwan yang lain

1.Literasi ICT (Teknologi Maklumat Dan Komunikasi)

Langkah 1

1.Kreativiti dan Inovasi

1.Pemahaman Mendengar

2.Disamping memberi penerangan guru akan memainkan slaid gambar-gambar haiwan di dalam kumpulan yang berkenaan. Langkah 2 1.Murid-murid ditunjukkan sebuah gambar yang terdiri daripada pelbagai jenis haiwan. 2. Murid akan meneka dahulu makanan haiwan yang ditunjukkan. 3.Seterusnya, murid akan datang ke hadapan dan klik pada gambar haiwan berkenaan untuk mengetahui jawapannya. 1.Murid-murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. 2.Dalam kumpulan, mereka dikehendaki berbincang dan menuliskan makanan-makanan haiwan yang terdapat di dalam lembaran kerja yang diberikan. 1.Permainan secara berpasangan. 2. Cara bermain : -Seorang murid akan menghadap skrin dan seorang lagi membelakangi skrin. 3.Guru akan menunjukkan gambar haiwan dan murid yang menghadap skrin perlu 1.Literasi ICT (Teknologi Maklumat dan komunikasi) 1.Pembelajaran interaktif 2.Ramalan awal

Langkah 3

1.Daya penyesuaian dan Kelenturan 2.Kemahiran sosial dan Silang budaya

Penutup

1.Kreativiti dan inovasi 2.Kolaborasi dan Komunikasi

1.Tayangan bersilang

melakonkan aksi supaya murid yang seorang lagi boleh meneka haiwan berkenaan serta makanannya. TAMAT