ASIGURARILE DE BUNURI, PERSOANE SI RASPUNDERE CIVILA

Asigurarile de bunuri, persoane si raspundere civila definesc relatiile juridice si financiare prin care persoane fizice si juridice (asigurati) se obliga sa participe la formarea unor fonduri financiare prin plata unor sume de bani numite prime de asigurare, avand dreptul sa fie despagubiti, la producerea evenimentului asigurat, pentru daunele suferite. Avand in vedere domeniul in care se cuprind asigurarile se impart in: Ø asigurari de persoane - au ca obiect sanatatea, integritatea corporala si viata persoanelor fizice care pot fi afectate de evenimente ce provoaca boala, invaliditatea sau decesul; Ø asigurari de bunuri - au ca obiect valori materiale care pot fi avariate sau distruse de accidente, calamitati naturale sau alte fenomene; Ø asigurari de raspundere civila - au ca obiect pagubele aduse de asigurat unui tert. Din punct de vedere legislativ, asigurarile se impart: Ø asigurari obligatorii (stabilite prin lege) pe care trebuie sa le detina toate persoanele fizice sau/si juridice care indeplinesc conditiile impuse in prevederile legale. Ø asigurari facultative (contractuale) care se incheie la cererea expresa a asiguratului si care au la baza un contract de asigurare. 1.Asigurarile de bunuri cuprind: cladirile, autovehiculele, echipamentele electronice, animalele, culturile agricole, mijloacele fixe si activele circulante ale agentilor economici etc. Cele mai frecvente riscuri asigurate sunt: riscul de incendiu, riscul de trasnet, riscul de explozie, riscul de cutremur, riscul de inundatie, riscul de vandalism, riscul de furt, riscul de prabusire si/sau alunecare de teren; riscul cadere accidentala de corpuri (stanci, copaci, stalpi, etc). Raspunderea asiguratorului incepe cel mai devreme in ziua urmatoare datei emiterii politei si incasarii primei de asigurare si inceteaza in ultima zi din perioada pentru care s-a incheiat asigurarea. De obicei, politele de asigurare se incheie pe ani de asigurare dar la cerere, politele pot fi incheiate si pe perioade subanuale, dar minim pe 3 luni. Primele de asigurare se achita anticipat si integral sau in rate, din care prima rata se plateste inainte de intrarea in vigoare a politei, iar urmatoarele anterior datelor scadente mentionate in aceasta. Numarul si cuantumul ratelor sunt
Gradinariu Laura

precum si al manoperei necesare pentru readucerea bunului avariat sau distrus la starea anterioara producerii riscului asigurat. asigurarea mixta redusa. Gradinariu Laura . Principalele forme ale asigurarilor de persoane in caz de accidente sunt: asigurarea facultativa a calatorilor pentru cazuri de accidente. Asiguratii au dreptul sa incaseze suma asigurata numai in masura in care se produce evenimentul asigurat in perioada de valabilitate a asigurarii. asiguratul trebuie sa instiinteze imediat pompierii. imbolnavirea. Asigurarile de viata traditionale cuprind : asigurarea mixta de viata. asigurarea de accidente a persoanelor care participa la excursii organizate de oficiile de turism etc. In caz de dauna totala. asigurarea de tip dota etc. politia sau alte institutii de cercetare si sa avizeze in scris asiguratorul. asigurarea de viata pe termen limitat. reconditionarii sau inlocuirii partilor avariate sau distruse.cele inscrise in polita de asigurare. Exista in prezent sute de tipuri de asigurari de viata. Dupa producerea riscului asigurat. In caz de dauna partiala. Principalele categorii de asigurari de persoane sunt: asigurarile de viata si pensie facultativa. asigurarea de viata pe termen nelimitat. in special o data cu aparitia politelor de asigurare care ofera nu numai protectia impotriva riscului de deces. ci si posibilitati de investire. in cazul producerii unui eveniment care priveste persoana asiguratului: vatamarea corporala. restaurarii. capacitatea de munca sau viata asiguratului. 2. in termenul stipulat prin contract despre producerea riscului asigurat. in functie de costul la data daunei al reparatiilor. Asigurarile de accidente au ca scop protejarea persoanelor fizice impotriva unor evenimente care pot afecta sanatatea corporala. asigurarea de tip renta pentru studii. asigurarea de sanatate pentru calatorii in strainatate. refacerii. asigurarile de accidente. supravietuirea sau decesul. cuantumul despagubirii este stabilit in limita sumei asigurate din polita. cuantumul despagubirii este egal cu suma asigurata din polita. Unele dintre ele nu isi mai pastreaza toate caracteristicile. Asigurarile de persoane au ca obiect garantarea platii unei sume de bani de catre asigurator. intrucat unele forme de asigurari de viata cuprind si asigurari de accidente. Produsele de asigurare de viata au suferit transformari considerabile in ultimii ani. de aceea vor fi prezentate numai cateva dintre cele mai reprezentative si mai frecvent intalnite. Intre asigurarile de viata si cele de accidente nu exista limite exacte.

nu vor depasi valoarea prejudiciilor cauzate si nici limitele maxime (limitele de raspundere) la care s-a angajat asiguratorul. In cazul acestei categorii de asigurari. primesc despagubiri pentru daunele materiale si/sau vatamarile corporale suferite. Gradinariu Laura . asigurari facultative de raspundere civila. Asigurarea de raspundere civila auto (RCA) este cea mai intalnita asigurare obligatorie de raspundere civila. asiguratorul se obliga sa plateasca o despagubire (care nu are o limita dinainte stabilita) pentru prejudiciul de care asiguratul raspunde in fata legii fata de terte persoane pagubite. Despagubirile platite de o societate de asigurare unui tert pagubit intr-un accident auto. produs din vina conducatorului auto asigurat. independent de situatia materiala a celui care a produs paguba.3. in baza asigurarii RCA incheiata pentru autovehiculul care a produs accidentul. Asigurarile de raspundere civila acopera prejudiciul produs de asigurat unor terte persoane. Dupa modul de reglementare din punct de vedere juridic asigurarile de raspundere civila pot fi grupate in doua categorii: asigurari obligatorii de raspundere civila. Scopul acestei asigurari este ca cel pagubit sa primeasca obligatoriu despagubiri pentru daunele suferite. Contractul de asigurare RCA poate fi incheiat cu societatile de asigurare autorizate in acest sens pe o perioada de 6 sau 12 luni. prin care tertii prejudiciati in urma unui accident auto.

.: /7059: 8. 89..: /897:80 570..8:7.5.9. 5.025497. ..08: !73.90/0./0390 !74/:800 /0 .7 70.10..7 /0 . 29.:.70. /0 2:3.7 . /0 .082..800 8:2.947: 3 907203: 895:.5.9 /08570 574/:.8:7...9.9 ../0390 .8:7.9542507 549.:: /0 /0.9 3 5074.: /897:8 .9:: .. 50397: 89:/ .. 8 548-9.8./943.8:7./0..438/07.-0 3 :92.8:7.9. 3 2.7 3970 . 574/:.. 8 .303.308:39 ... 89.8:7.9.705.::..8:7.9:: 8:7.7 /0 .47547.8:7.39:2:/085.::..43/943.. .70 50397: 70.947 701. 2-43.7 /0 .70/0.00 38. ..9.90 397:.90 .8:7.0014720..0778.4557490. /0 .70.9.. 8. /0 .90 .8:7.:7 5. 78...09.9: 970-:08..-93 29.9. .9.90 ..9 3. .3 3850.79.90 50397: .8:7.70/0.70  :5.9... .:9.032039...947 3 897.70. 3 570039 8:90 /0 95:7 /0 .3.5. .9047/0.90. /0 8.170./0390 !73./.4/...07.381472..5.08970 8:7.8:7.00 3 8.947 3.9  8:7.09:70. ..8:7. ..70.:8:2. 94.9..70.0/09:78209. .08.. 78../0390. .. 29. . 70570039.489:..9.5.39:2:/085.:3. 97...07:3:0. 3 . .. ..:7847.70 /0 ...47547. /0 .:7 /0 ..9 8...8:7.:30./.90/041.070.50784.90 8. ..39.9 :308:20/0 -./0390 3: 089.:: . 70/:8.3047 .8:20.00 2.7088. 3:2.. /3970 ./03908:39.: 8:1079 97.8:7.9.:. /0 95 /49.9 . 8.00.:2 8 ..7/050784.90 3:2.70... .8:7.70/050784.574/:.390 8:7. /0 95 7039./3549.7..08 .00 /0 . 2...78 .8:7.30471. /0 ..4-0.032039: .9.8:7.. 25497.90.8:7.7 8.39074.: 34..345070 30./0390 .9.9.7.5..089050784..970.:.949.9 .9 /0 3. :347 0.70.47 1 570039.  f °fff .90789..2.:7.. .8:7.4397.7947 .:./0/.00..8. /0 . 31:3.8:7.9.9.07 7089.70.9.0 /0 ../0/..:9. 0.94747 50397: . -:3:: . 1. 57490.70 /0 .8:7.3..70. 290 0..70.704107. .70.:.. 50784. 50 907203 3029.0.8:7. 09.79././:.79...: .9.-9.:-7089089.747/050784. 3. .8:7...9. &300 /3970 00 3: 8 2.780 3 549.70 549 .7..9.8:7.70 /0 .5.:574/:.8:7.. 8:57.70.:3.30.70/0.70 80 574/:.903899:9/0.90/3549.70 5.3.0 0.8:7.9.:573/.9.70.8:7. .8:7.9 573 ..9.070..:-708900..03939.:573/ 8 .70.8:7..7. 50 907203 29.3:3:2. 3. 78..3.70.9.:.8:7.0 .90.8970.7057..0320390 . . 8.8:7.3/0.3.389390020/..9 .8:7.: /0.8:7.8503801.070.7.549047/0.7.9 :300 14720 /0 .

. . 50397:570:/...: /0.0890.9.9 :3479079050784..:-90 :5.:574/:8/0.3.:3:.43/:..9.9047 . /085.8. 573.8:7..:94 # 0890...9:7..70/07.:.:9..70.:94 .0/07.85:3/031.4/085..8:7..947:: .8:7.08.9/0./09079050784.947:804-.71.39089.30 3.85:3/070.85:3/070. 24/:/07002039.9047/0.703:..70/35:3.9.:-70 ..:-7 50397: /...4507.70/07. .570:/.8. 54917:5.93:72..... 8:7.8:7.-9.9 57208..74-..903/4:.:3002..01.8:7.9470/07..70.39.39.85:3/070.70 4-..8:7.0.8:7./3.8:7.. 8:7./07./039 .8:7.2.70429.0/070:7/. 5.85:3/070..:94 574/:8 /3 .907...709079570:/.85:3/070.85:3/070.90.947/07..7 ..305.

570:/.9.990 /0 4 84..4.8:7.574/:8.90 83.47. 4-.9.:-70 5.09. 574/:8 5..903. /0 8.2.0890...:94 3 -.:.0 5.0. .8:7.:-.8:7.9./.:84.09.70. . .9013..8:7./039 .7 # 3.0.::...:300 8:10790 3/0503/039 /0 89:.0.70890 .70 :3: 9079 5..9.907.0: ..8:7.70#54.90/0..45:.08:10790 $../039: 3:.8.8.:94.9.47/05.70..8.:-9 8. ..:947.70.:-7 50397: /.947: f °fff .: :3 085.. 5720.8:7.90 /0 .70.:.70 . 2..0898038 50 4 5074.9: /0 . 4397.3..47547.708 ..29002...20 2900/07.85:3/070 .:-9 397 :3 ..947: /085. 50397: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful