CV - Curriculum Vitae

Biografija (CV, Resume) ima svrhu da predstavi Vas i Vaše obrazovanje nekome ko Vas ne poznaje ili nema vremena da Vas upozna. Biografija treba da Vas predstavi u najboljem svjetlu, na koncizan i lijepo struktuiran način. Dobro napisana biografija prvo pokazuje ono što je najvažnije, ali sadrži i sve relevantne informacije. Da biste ostvarili svoj cilj, prilikom pisanja biografije adaptirajte biografiju shodno cilju koji želite da postignete (posao, nastavak studija, stipendija, konferencija…). Sama biografija bi po nekim idealnim standardima trebalo da sadrži sledeće: • lične podatke, • obrazovanje, • radno iskustvo, • nagrade koje posjedujete, • relevantne kurseve i seminare, • znanje stranih jezika i rada na računaru, • lične osobine, • hobije i ostale napomene, ukoliko ih imate. Lični podaci Ovdje treba navesti ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, e-mail, telefon i državljanstvo (koje ne treba poistovećivati sa nacionalnošću). Lični podaci mogu biti napisani manjim fontom, ukoliko želite da uštedite prostor za ostale podatke. Ukoliko Vaša biografija privuče nečiju pažnju, ta osoba će pažljivije pogledati Vaše lične podatke. Važno je samo da su oni tu. Jedino morate obratiti pažnju da ime i prezime bude napisano fontom koji je veličine ostalog teksta, kako bi čitalac jasno mogao da vidi čija je to biografija. U nivou dijela sa ličnim podacima, sa desne strane, možete unijeti fotografiju. Svrha unošenja fotografije je da, nakon intervjua, poslodavac lakše poveže utisak iz biografije sa utiskom sa intervjua, naročito ukoliko je prije i poslije Vas imao mnogo kandidata. Fotografija treba biti manjih dimenzija osim ako je zbog prirode pozicije u oglasu naznačeno drugačije. Nikako ne treba slati fotografiju kao poseban fajl, kao ni fotografiju na kojoj ne izgledate ozbiljno i profesionalno. Obrazovanje U ovom dijelu bitno je da naglasite koju srednju školu ste završili, od kada do kada ste je pohađali, koju diplomu posjedujete. Prosjek u srednjoj školi naglasite samo ukoliko je dobar i ukoliko nemate završen fakultet. Ukoliko ste završili fakultet, navedite naziv fakulteta, mjesto gdje ste studirali, od kada do kada ste studirali, kada i gdje ste diplomirali. Prosjek navedite ukoliko je reprezentativan i ukoliko prelazi 8,00 ako biografiju koristite u našoj zamlji ili 9,00 za inostranstvo. Kada biografiju šaljete u inostranstvo, navedite i skalu ocjena koja se ovdje koristi, odnosno da su prolazne ocjene od 6 do 10.

uz rad. konkurse na kojima ste učestvovali. period zaposlenja u svakoj od njih. sa naznakom koliko dobro poznajete taj jezik. kao i ostale kurseve koje ste pohađali. možete je osvježiti dijelom o hobijima. na primjer: inicijativnost. napredni. . Lične osobine Navedite osobine koje su relevantne za poziciju za koju konkurišete kao što su. kako u zemlji. zna da uskladi i zabavu u svom životu. Hobiji Ukoliko Vam biografija djeluje previše hladno i profesionalno. Navedite stipendije koje ste dobili. nagrade koje ste osvojili. Možete opisati u nekoliko riječi ono što smatrate da je bitno kod ovih nagrada. i odredite nivo svog znanja (početni. koje vještine ste stekli. praktično iskustvo i osobu spremnu da uči i usavršava se. Takođe. Ovim podacima sebe predstavljate kao osobu koja preuzima inicijativu i spremna je da se izbori za dobro obrazovanje. šta ste tamo naučili.Radno iskustvo U okviru radnog iskustva navedite kompanije u kojima ste radili. Ostalo U ostale napomene navedite sve ostalo što smatrate bitnim. poziciju na kojoj ste radili i koje su bile Vaše dužnosti. komunikativnost. Ne morate navesti samo naziv. srednji. upornost. Seminari i kursevi Ovdje možete navesti stručne konferencije i seminare na kojima ste učestvovali. već samo spomenuti. uključujući služenje Internetom. Obavezno navedite ako posedujete vozačku dozvolu. ekspertski nivo). a niste mogli da svrstate u gore navedene kategorije. navedite ukoliko imate završen neki kurs jezika i diplomu. Ukoliko imate završen neki kurs. timski rad. Radno iskustvo koje nije posebno relevantno za poziciju za koju sada konkurišete ne treba posebno isticati i opisivati. Nagrade Ove informacije su ono što vas razdvaja od drugih kandidata. Strani jezici Navedite sve jezike kojima se služite. stipendija itd. Znanje rada na računaru Napišite sve programe koje znate da koristite. godinu i mjesto. možete spomenuti da imate sopstveni auto (ukoliko je to značajno za posao). tako i u inostranstvu. Hobiji i ostala interesovanja djeluju lijepo u svakoj biografiji jer Vas predstavljaju kao osobu koja. da ste odslužili vojni rok i slično. obavezno to navedite. odgovornosti.

Ukoliko pišete u trećem licu. kao nepažljiva. Takođe. nemarna. CV treba da je vizuelno privlačan . naravno. Ovim dajete utisak objektivnosti. ako budete primljeni na osnovu netačnih informacija. Naravno. Probajte da shvatite koji su to kvaliteti koje ta osoba. Ne izostavljajte bitne informacije. Ako izostavite neke od bitnih informacija. CV mora biti bez gramatičkih i pravopisnih grešaka. Na kraju krajeva. a da se ne ispuste bitne informacije. Razmislite koja biste pitanja Vi postavili da ste osoba koja prima desetine ili stotine prijava za posao.i to ne po značaju koji imaju za Vas nego prema značaju koji mogu da imaju za organizaciju/firmu na čiji konkurs se javljate. CV ne smije da bude predugačak i treba da sadrži samo relevantne informacije. Sve informacije moraju biti tačne. ne treba da ide na uštrb kvaliteta sadržaja. rizikujete da već na prvom intervjuu budete razotkriveni ili da uopšte ne budete ni pozvani na intervju jer su Vaši podaci prethodno provjereni. kako ne biste neumjereno produžili CV. mnogo bolje zvuči da ste na prethodnom radnom mjestu svojim radom obezbjedili kompaniji četiri nova klijenta sa kojima su zaključeni dugoročni ugovori o saradnji. stranica može da djeluje dosadno oku . informacije treba redati hronološki. CV mora biti pregledan i struktuiran. Nemojte dopustiti da Vaš CV zvuči kao uopštena priča. Budite što konkretniji. Službe za ljudske resurse često primaju veliki broj prijava. nemojte koristiti lične zamjenice (ispravno je npr: „završio srednju školu“ ili „završena srednja škola“. Naravno. i šta je to što bi Vas privuklo u nečijem CV-ju. a ne „on je završio srednju školu”). velika je vjerovatnoća da će se u toku Vašeg rada uočiti neslaganja između osobe koja je predstavljena na papiru i osobe koja se pokazuje u praksi. Cjeline treba da budu jasno odvojene i da je prilikom prvog pogleda na dokument jasno gdje se šta nalazi. Skraćivanje. Ako imate šta da kažete o sebi. jer je ponekad teško sastaviti kratak CV. nego da napišete prosto da ste svojim radom doprinjeli uspješnom poslovanju kompanije. koje treba brzo pregledati i izdvojiti pogodne od nepogodnih.dinamičan. Stavite se u ulogu osobe koja će da čita Vaš CV. Vi djelujete kao osoba koja ne zna pravopis. uz konkretnost ide i sažetost. Ako Vaš CV sadrži ovakve greške. učinite to što konkretnije. morate uzeti u obzir svrhu Vašeg konkurisanja. poslovnu politiku firme/organizacije na čiji konkurs se javljate i ostale faktore koji su bitni za tu situaciju. Ukoliko ste u CV-ju naveli netačne podatke. Sposobnost da dobro osmislite strukturu CV-ja ukazuje na organizovanu osobu. Stoga je CV duži od dvije strane vrlo neprikladan. izbacite iz CV-ja sve informacije koje nisu relevantne za ovaj konkurs. Redoslijed informacija mora da bude logičan pri čemu je najbitnije da se informacije ređaju po značaju . površna ili nezainteresovana osoba. inače rizikujete da čitanje Vašeg CV-ja bude zamorno ili da se predstavite kao osoba koja ne razlikuje prioritete. jer ćete se upravo tako izdvojiti od ostalih kandidata. Ipak. a najbolje je ako možete da ga sastavite u okviru jedne strane.Male cake za pisanje CV-ja Pišite u trećem licu ili pasivu. Ako sve u dokumentu poredate u kvadrat ili u potpuno pravilni pravougaonik. Na primjer. može se steći utisak ili da ste nemarni pa niste obratili pažnju na sadržaj CV-ja ili da želite da sakrijete neki podatak. odnosno organizacija ili kompanija traži.

osnova za ovaj razgovor će najčešće biti upravo Vaš CV. Poslodavac će naglasiti u oglasu šta trebate poslati da bi konkurisali. ako napišete da ste na prethodnom radnom mjestu bili zaduženi za praćenje kvaliteta. kada se prijavljujete na konkurs za radnika u marketinškoj agenciji. i slično. Ukoliko se u startu utvrdi da niste sigurni šta firma/organizacija traži. pokazujete da ste zapravo nezainteresovani za posao ili neodgovorni. CV treba da odiše pozitivnom energijom . Uporedite tu dinamičnu strukturu stranice sa stranicom nekog udžbenika na kojoj imate istaknut samo naslov. Vaš CV treba da odiše entuzijazmom. odnosno više istaknuti. ako se prijavljujete za posao sekretarice. čak naprotiv mogu da Vam odmognu). pouzdana i prijatna osoba. a ostatak stranice je popunjen tekstom koji nije izdjeljen ni u kakve cjeline. CV treba da se prilagođava svakom aktuelnom konkursu. a dobro bi bilo i da obratite pažnju na to koje riječi koristite.doc ili petar_petrovic_cv. Stavite svoje ime u naziv CV-ja. kako biste u njemu istakli baš ono što će Vam na tom konkursu obezbjediti „zeleno svjetlo”. Međutim. Na primjer. iskustvu i poziciji za koju konkurišete) i da prikazuje ambicije koje opet odogovaraju poziciji za koju konkurišete (npr. nego je sve samo poravnano u pravilne margine sa svih strana. potvrda ili preporuka. u kome ništa nije istaknuto. Takođe. svakako izbjegnite da Vaš CV liči na esej. Naime.doc jer je poslodavcima tako mnogo lakše da pronađu Vaš CV u . nego shodno Vašem znanju. mnogo bolje zvuči ako napišete da ste preduzimali neke aktivnosti nego da ste ih izvršavali. Ipak. samopouzdanjem (ali ne pretjeranim. što Vam nosi mnogo negativnih poena. To ćete naravno postići odgovarajućim sadržajem i pozitivnim stavom. Fotografiju možete staviti u CV ukoliko ste sigurni da na njoj djelujete kao poslovna. Vaše ambicije da jednog dana doktorirate neće Vam mnogo pomoći prilikom zapošljavanja. Ljudi ne reaguju dobro na pesimiste i pasivne osobe. Na primjer. neka ime fajla bude npr. Stavljanje fotografije u CV. Ako nećete da postignete efekat suprotan željenom. Takođe. petar_petrovic. pomenuto iskustvo spomenite. Ako na osnovu CV-ja i prijave budete pozvani na intervju. Vaše iskustvo u istraživanju javnog mnjenja će vjerovatno biti od značaja i treba da ga istaknete. ako konkurišete za mjesto računovođe. Takva slika demotiviše čitaoca. ali ga nemojte posebno isticati. Zabilježite kome ste poslali koji CV i kako je tačno glasio konkurs na koji se javljate.posmatrača. Nemojte dodavati uz CV-u dokumente koji od Vas nisu traženi (ovo se ne odnosi na slanje propratnog pisma). Odnosno. koja je dinamično uređena tako da svaki tekst ima svoje mjesto i tačno se osjeti koji su manje. neke riječi zvuče bolje od nekih drugih. morate znati kako je glasio konkurs na koji ste se prijavili kako biste se prilikom razgovora vodili osnovnim kriterijumima navedenim u konkursu. Nemojte jedan isti CV slati na sve konkurse. Eventualno možete da pošaljete neku preporuku ukoliko ona potiče od vrlo cijenjene osobe. Zato morate da znate šta se napisali u njemu i da budete spremni da date dodatna objašnjenja o podacima koje ste iznijeli. pobrinite se da fotografija odaje upravo onakvu osobu kakvu organizacija/firma traži.obratite pažnju koje riječi koristite. Izaberite na primjeru stranicu u dnevnim novinama. stoga se ne preporučuje samoinicijativno slanje raznih diploma. ali je možda bolje da u propratnom pismu prosto napomenete da imate preporuku od te osobe i da je možete dostaviti ako se to zahtjeva. to zvuči pasivnije nego da napišete da ste upravljali kontrolom kvaliteta.

Biografiju ne biste smjeli slati bez propratnog pisma. kao i njenu funkciju i organizaciju u kojoj radi. Nije preporučljivo štampanje na papirima druge boje osim bijele i upotrebljavanje drugih boja slova osim crne. da ukaže na aktivnosti i karakteristike koje su od posebnog značaja za prijavu.pdf. odnosno „Kind/Best regards“. pregovaranja ili druge kvalifikacije relevantne za konkretno radno mjesto) koje Vas čine . Potrudite se da cjelokupni izgled odaje izgled uredne i obrazovane osobe. Stuktura sadržaja Idealno PP ne treba da ima više od četiri pasusa. Ukoliko ne znate ime kontakt osobe počnite sa Poštovani/Poštovana. Propratno pismo Propratno pismo (PP) je dokument koji prati Vašu biografiju tj. odnosno ukoliko pišete na engleskom Dear Mr. kada se prijavljujete za posao. CV. PP je veoma kratko (200-250 reči). Ispod toga. Ispod toga taksativno navedite koje dokumente prilažete uz prijavu. čak i ako nije naznačeno da je propratno pismo potrebno. Kako je CV dokument koji se piše po utvrđenom šablonu i time je sličan od kandidata do kandidata. niti koristiti šarena slova ili previše podvučenih i iskošenih slova. dovoljno je da to pomenete u samom tekstu PP. Ako biografiju šaljete poštom. Ukratko. odštampajte je na čisto bijelom A4 papiru. Ukoliko prijavu šaljete poštom. Vaše PP bi trebalo da odgovori na pitanja koja bi poslodavac mogao sebi da postavi čitajući Vaš CV. U drugom pasusu treba navesti kvalifikacije i vještine koje posjedujete (vještine prezentacije. i stavite u bijelu kovertu. ne smijete koristiti ni premali font koji nije čitak. Nemojte biografiju pisati kompletno velikim slovima. napišite ime osobe kojoj se obraćate. or Dear Sir or Madam. moj_cv. ali nikako preko 12 jer prevelika slova ostavljaju loš utisak. sa lijeve strane. Ako znate ime osobe kojoj pišete. cilj PP-a je da odgovori na pitanje poslodavca: Zašto bi trebalo da zaposlim ovu osobu? Forma PP ima formu poslovnog pisma: Vaša adresa i kontakt informacije dolaze ispod Vašeg imena. Ono upoznaje čitaoca sa Vašom biografijom i upućuje na njene važne dijelove. Pismo treba završiti pozdravom „Sa poštovanjem“. u desnom gornjem uglu stranice. propratno pismo je Vaša prilika da date neki individualni pečat svojoj biografiji i da iskažete svoje specifičnosti.doc. Cilj prvog je da naglasi za šta se prijavljujete i gdje ste dobili informacije o konkursu. Biografija se piše slovima Arial ili Times New Roman. Na kraju PP navedite mjesto i datum pisanja pisma. na engleskom Dear Sirs. Mrs. odštampajte PP na bijelom papiru A4.pdf. a njegov cilj je da uvede poslodavca u Vaš CV. Sa druge strane. Ukoliko šaljete samo CV. biografija. Sve ovo doprinosi nepreglednosti i neozbiljnosti biografije. a veličina slova bi trebalo da bude između 10 i 12. isto kao i Vaš CV. počnite sa Poštovani gospodine ili gospođo/gospođice. i slično.arhivi nego ako imaju desetine fajlova koji se zovu cv. komunikacije. Ms.

a posebno propratno pismo. Treći pasus pokazuje zašto želite taj posao. Zatim trebate navesti ciljeve koji vas motivišu da konkurišete upravo za taj program. ali pokušajte da sebe predstavite upravo u onom svjetlu. a to Vam svakako neće biti plus kod poslodavca. za koji želite da aplicirate.Ako šaljete CV u attachmentu. razložnu osobu koja nije konfuzna. Prilagodite biografiju. Selekciona komisija očekuje da uskladite Vaše ciljeve i ciljeve samog programa. Njegov cilj je da stvori sliku o vama i ubjedi selekcionu komisiju da izabere upravo Vas. nemojte ostavljati prazan naslov i tijelo mail-a. kako bi sama komisija željela da Vas vidi. Pored kvalifkacija koje zahtjeva program. a ipak želite da konkurišete. CV u e-mail-u . Sve ovo čini MP jedinstvenim dokumentom za svaki pojedinačni program pa stoga zahtjeva personalizaciju MP-a za svaki program za koji aplicirate. Ne izostavljajte ni druge bitne elemente CV-ja. kao i sve napomene koje je poslodavac istakao. konkretnom konkursu objašnjavajući zašto ste se prijavili baš za tu poziciju. U tijelu mail-a preporučljivo je da napišete propratno pismo. Nacionalnost nema potrebe isticati. Najčešće greške u prijavi za posao Prazan e-mail . Nerelevantno radno iskustvo (npr. . Ne trebate izmišljati neke stvari samo da bi se dopali komisiji. Motivaciono pismo Motivaciono pismo je dokument u kome trebate staviti što više ličnih stvari o Vama. ili dok ne steknete iskustvo i budete spremni da tražite drugi posao. Niste naveli sve bitne podatke – Ne izostavljajte informacije o tome da posjedujete i u kojoj mjeri posjedujete sve kvalifikacije koje se u konkursu traže. a imate radno iskustvo na mjestu trgovca) možete pomenuti. Privremeni posao – Ne navodite da Vam je ovaj posao interesantan samo dok ne nađete bolji ili odgovarajući Vašem profilu. naziv osnovne škole i slično.biografiju šaljite u prilogu – ne ispisujte je u okviru mail-a. Nepažnja – Nemojte dozvoliti sebi da detaljno ne pročitate konkurs i sve uslove koji se traže. i osobu koja je uvjek spremna na učenje i usavršavanje. Posljednji pasus naglašava da ste voljni da poslodavcu detaljnije objasnite i pokažete svoje kvalitete prilikom intervjua. Ako to ne navedete. Ukoliko neki uslov ne ispunjavate. ali državljanstvo svakako nemojte izostaviti. ispašće da se prijavljujete na svaki konkurs koji pronađete. motivisanu osobu. Tražite bilo kakav posao – Pokušajte da izbjegnete situaciju da poslodavac iz Vaše biografije zaključi da tražite bilo kakav posao. Ističete nerelevantne podatke – Ne bi trebali opterećivati biografiju informacijama kao što su imena roditelja. Ovo izgleda kao da se niste ni potrudili da pozdravite osobu koja prima prijavu i da naznačite Vašu namjeru. ali nemojte posebno naglašavati. obavezno obrazložite u propratnom pismu zašto smatrate da ste i pored toga odgovarajući kandidat za posao. Ukupno gledajući trebate uskladiti vašu biografiju i vaše ciljeve.pravom osobom za taj posao. MP treba da Vas predstavi i kao razumnu. konkurišete za mjesto sekretarice. uključujući i lične podatke i kontakt podatke.

Slanje CV-a sa adrese trenutnog poslodavca .Ovo ne mora da bude presudni kvalitet za primanje ili odbijanje ali svakako pokazuje Vaš uloženi trud i profesionalizam. kontakt očima. pun stručnih termina i iskustva. a čak 40% utiska o Vama ostavlja Vaš glas! Ton i boja Vašeg glasa ostavljaju posebnu impresiju. koristite svoj privatni e-mail. Preseljenje radi posla . Pored toga ŠTA ćete reći na intervjuu. Mnogi poslodavci ovo smatraju neprofesionalnim. Imajte u vidu da neke firme mogu imati više različitih konkursa raspisanih u istom trenutku i da možda neće znati za koju poziciju se prijavljujete. U tom slučaju se može desiti da Vaš mail. pogotovo većim. Naprotiv. jer poslodavac u protivnom stiče utisak da ste greškom poslali prijavu. zatim iskustvo i talente. umjesto da sazna na ovakav način. onaj ko dođe na intervju. a ne zna ništa o kompaniji. 55% ide na spoljašnji efekat (garderobu. a ne dobro napisan CV. Potrebno je da razmislite šta tačno ostavlja dobar utisak na vašeg sagovornika. a i omogućava poslodavcu da prvo uoči Vaše bitne kvalitete za posao. poslodavac će odabrati osobu. Najbolje bi bilo da se riješite zablude da je to „običan mali razgovor i ćaskanje” i suočite se sa činjenicom da je intervju zapravo prodajna interakcija.Niste naveli radno mjesto – Obavezno navedite u propratnom pismu za koju poziciju konkurišete. završi kod Vašeg trenutnog poslodavca ili barem da on bude obavješten o Vašoj prijavi. Intervju Od ključnog značaja je da se dobro pripremite za intervju. firmama postoje filteri koji registruju mail-ove slate sa firminih naloga koji sadrže riječi poput „CV“ „prijava za posao“ i slično. Smatrate da struktura i izgled CV-ja nisu od značaja . često izgubi sve poene koje je stekao dobrim CV-jem. Ako tražite drugi posao.Ukoliko ste već zaposleni a tražite novi posao.com). U suštini. Prije svega. pokrete i fizički stav. bolje je da Vi sami obavjestite trenutnog poslodavca o tome. Kada konkurišete za posao. body language. bitan je i način KAKO ćete to reći. Imate slovne i gramatičke greške u prijavi – Ovo svakako djeluje neprofesionalno. naglasite da ste spremni na preseljenje. Zato morate da ga ubjedite da ste Vi čak i bolji od onoga što piše na papiru. prodajete svoje sposobnosti i vještine (snalaženja). čovjek obično procesira samo 10% informacija. umjesto kod firme za koju se prijavljujete. Od svega što čuje. neprecizno i neuredno. kao i svoju ličnost. nemojte slati prijave za posao sa e-mail adrese koja Vam je profesionalno dodjeljena kod trenutnog poslodavca (npr. To jednostavno znači da ćete . Kako se poslodavac sigurno odlučuje za vas? Ne smijete se zavaravati da je dovoljno da CV bude lijepo dizajniran.Ukoliko živite van mjesta za koje je konkurs raspisan. Takođe.Ovakvim postupkom već u startu odajete utisak osobe koja ne poštuje zadate rokove i ne poštuje vrijeme poslodavca. Bitno je da shvate da ste baš Vi najbolji za taj posao. vašeime@imefirme. u nekim. Ljudi često griješe misleći da je njihov dobar CV dovoljan i da su se na taj način pripremili za intervju. a proizvod ste upravo – Vi. Konkurišete nakon isteka roka . a to nisu osobine po kojima želite da Vas poslodavac zapamti. jer se u praksi pokazalo da je intervju zapravo odskočna daska za dalje pregovore.

.. promišljena i fokusirana pitanja. naginjanje i okretanje ka sagovorniku. primećeno je da muškarci u prvom krugu selekcije prave više pokreta nego u drugom krugu. Vaše samopouzdanje Ovo je jedna od kategorija koje obično prelome da li ćete dobiti posao ili ne. osoba želi da sakrije određeni stav ili informaciju od drugih. Ovaj prvi utisak je veoma jak i ukoliko se uspostavi negativan utisak. donji dio tijela može da oda skrivene namjere. Na samom intervjuu pažljivo slušajte i odlučno odgovarajte na pitanja. daljim ambicijama. Međutim. Na pokrete donjih ekstremiteta treba posebno obratiti pažnju. Osobi koja vas intervjuiše treba svega 30 sekundi da formira svoj prvi utisak o Vama i to na osnovu fizičkog stava.pozitivan utisak na intervjuu ostvariti prevashodno načinom na koji o nečemu pričate ili kako nešto prezentujete. posebno ruku. • Nikada ne prekidajte sagovornika. više nego onim što kažete.. Gestikulacije i body language Prilikom intervjua za posao. kada su samouvjereniji i opušteniji. garderobe. Kako da sebe kvalitetno predstavite • Na intervju dođite temeljno pripremljeni. • Slušajte. kontakta očima. Ukoliko osoba podiže i rotira šake uz pokazivanje dlanova . • Obavezno održavajte kontakt očima. klimanje glavom u znak razumjevanja.. • Postavljajte dobra. • Budite što iskreniji. • Pokažite entuzijazam kroz razgovor. razmislite o svojim prednostima i manama (omiljeno pitanje). • Istražite što je više moguće o kompaniji u koju idete na intervju. i slušajte. • Govorite sporije. • Razmislite o pitanjima koja vam mogu postaviti. glasa i gestikulacije. rijetko kada se u toku intervjua mišljenje promjeni. i slušajte. Najbolji način da ostvarite zadovoljavajući nivo samopouzdanja jeste da se dobro pripremite za intervju. Ovo je posebno zanimljivo ukoliko posmatramo kretanje stopala. te pozitivni izrazi lica. Slično je i prilikom premještanja sa noge na nogu ili uzastopnog prekrštanja i odkrštanja nogu. Žene će nasuprot tome drugi krug intervjua doživeti kao još veći stres u odnosu na prvi intervju i shodno tome koristiće više gestova. direktno i precizno o onome što je pitano. • Imajte osmeh na licu i odnosite se prijateljski. jer se obično svi trudimo da kontrolišemo izraz lica i gornjeg dijela tijela. Za povećanje stepena saradnje u poslu preporučuje se povećano korišćenje kontakta očima. Ukoliko se stopala grče ili se tapka prstima. svojim najvećim uspjesima.još jednom provjerite da li vam govori istinu.

Pazite na slaganje boja. obucite udobne pantalone i košulju i obujte cipele (ne patike).mirnih boja (jednostavan džemper preko košulje.bluzu blagih boja.Glas Da bi zadobili nečije povjerenje. a štikla ne previše visoka. nikako piskutav. Preporuka je da ton bude samouvjeren. Ukoliko nemate sako. Suknja ne treba da bude ni previše dugačka ni previše kratka . obucite pantalone (ne farmerke) i košulju blagih . Kako se obući za intervju za posao? Provjerite da li kompanija ima određenu „politiku oblačenja“. poput sakoa. Više povjerenja će ljudi imati u osobe koje govore ravnomjernim tonom. Odgovaraće klasično crno. obavezno obucite tanke čarape boje kože. • Izbjegavajte upadljivu šminku i nakit. • Ako nosite suknju. Niste na modnoj pisti i ne smijete dopustiti da Vaš izgled privuče više pažnje od Vaših profesionalnih kvaliteta. kravata odgovarajuće boje i crne cipele. Ton mora biti stabilan. jačina glasa ne treba da bude ni prejaka ni preniska. ako Vam je hladno).djelatnosti. Ton ne smije biti ni previše grub niti previše umilan (zavodnički). koji govore prebrzo i slabom dikcijom. • Cipele treba da budu zatvorene.najbolja je dužina negdje oko koljena.obucite klasičan komplet: sako sa pantalonama ili suknjom. • Skratite nokte. Za žene: • Ako kompanija pripada više formalnoj industiji . • Ne dozvolite da Vam se uočava veš. nećete pogriješiti ako obučete sako i stavite kravatu. Crni brushalter ispod bijele bluze je pogrešna kombinacija kao i plitke pantalone ispod kojih Vam viri donji veš kad se nagnete. poput bankarstva ili prava. Patike nisu primjerene. u odnosu na brbljive (nepouzdane). • Ako znate da se u kompaniji ne očekuje toliko formalno oblačenje. Isto važi i za govor bez pauze. Izbjegavajte ekstravagantnu i upadljivu odjeću i odjeću sa upadljivim markama proizvođača. obucite prikladne pantalone i košulju . Za muškarce: • Ako kompanija pripada više formalnoj industiji . sivo ili tamno plavo odjelo. • Ako znate da se u kompaniji ne očekuje toliko formalno oblačenje. • Koje predmete ste voljeli/mrzili u školi? Zašto? • Da li volite da radite u tačno određenom radnom vremenu? • Šta mislite o prekovremenom radu? . Najčešće postavljana pitanja od strane poslodavaca • U čemu ste najviše/najmanje uživali na Vašem prethodnom poslu? Zašto? • Da li posjedujete odgovarajuće vještine za karijeru koju želite? • Šta je to što posjedujete a što bi Vas učinilo uspješnim u budućoj karijeri? • Da li više volite da radite sami ili sa drugima? Zašto? • Šta znate o ovoj kompaniji? • Šta biste željeli da radite za našu kompaniju? • Šta je ono što ste radili u prošlosti a što pokazuje da imate inicijativu? • Da li se dobro slažete sa drugima? Navedite primjer.

. Šta biste radili ukoliko… (pitanja vezana za situacije koje Vas mogu očekivati na budućem poslu) Kako ste se pripremili za ovaj intervju? Opišite. situacije kada ste upotrebili veštinu __________ da rešite određeni problem. Kakav je bio rezultat? Opišite Vaš koncept profesionalnosti. • Naglašavanje svojih privatnih ili poslovnih planova koji pokazuju da nemate namjeru da se zadržavate u kompaniji kod koje ste došli na intervju.slenga u govoru. • Korišćenje lokalizama . Opišite vještine koje posedujete. ličnost koja se ni po čemu posebno ne ističe i slično) • Izbjegavanje kontakta očima. konkretno.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Da li ste organizovani? Da li ste timski igrač? U kojim univerzitetskim aktivnostima ste aktivno učestvovali? Šta su Vaše glavne prednosti/mane? Da li posjedujete preporuke od Vaših prethodnih poslodavaca? Koliku platu želite? Šta Vas motiviše da radite? Zašto želite da napustite kompaniju u kojoj sada radite? Koliko dobro znate da koristite kompjuter? Gdje biste željeli da budete za 5 godina? 10 godina? Kojoj osobi se najviše divite? Zašto bih zaposlio baš Vas? Šta možete donijeti mojoj organizaciji? Zašto ste zainteresovani za rad u ovoj profesiji? Šta Vas čini drugačijim od ostalih? Kažite mi nešto o Vama. • Nedostatak plana buduće karijere (neposjedovanje vizije o sopstvenom profesionalnom razvoju u budućnosti). • Nedostatak samopouzdanja (ili pretjerano isticanje sopstvenih nedostataka). stimulacija? • Da li moje radno mesto uključuje putovanja? • Da li ću dobiti potrebnu obuku? • Kada očekujete odluku o izboru kandidata? Koji su dalji koraci? Najčešće greške prilikom intervjua za dobijanje posla • Slab nastup (slab karakter. Šta znate o našoj kompaniji? Potencijalna pitanja za Vašeg poslodavca • Koje će biti moje odgovornosti na tom radnom mestu? • Ko će biti moj šef? • Da li ću raditi u timu ili samostalno? • Ko su/kakvi su klijenti kompanije? • Koji su razvojni planovi kompanije? Da li će se poslovanje širiti? • Kakve su mogućnosti za napredovanje i usavršavanje? • Kolika će biti moja plata? Šta mogu da očekujem od doprinosa.

osobe iz kojih se bukvalno moraju izvlačiti odgovori). tako da ostavljaju loš utisak. ali na brzinu.). nemojte to samoinicijativno raditi jer se to može ocjeniti kao znak nepoštovanja. Ciničnost / Ljenost. Kratkotrajna prethodna zaposlenja (veliki broj kratkotrajnih poslova može da ukazuje na to da ne znate čime želite da se bavite. Nepostojanje volje za početak rada sa niže pozicije i želja za velikim uspjehom. bez obzira što su intervjueri možda vašeg godišta. ali i preveliko potcjenjivanje očekivane plate.). za rad u smjenama. prethodne poslodavce i slično). Česta greška je što ljudi na intervjuima govore previše i prebrzo. Nedostatak entuzijazma i želje da radite baš taj posao i baš kod tog poslodavca. Precjenjivanje. Odgovori na pitanja. Pokazivanje nervoznih navika (cupkanje nogom.). Nedostatak takta (previše temperamentna osoba. nadobudnost. Bez obzira koliko je atmosfera opuštena i razgovor prijatan. da niste uporni ili da niste dobri u tome što ste radili). nedostatak osjećaja za procjenu situacije. Kašnjenje na intervju. za promjenu radnog mjesta i sl. Loše samoprocjenjivanje (preveliki ego. Zbog toga je bitno da se ne potcjenite suviše ali ni da tražite visoku platu koja nije u skladu sa Vašim trenutnim kapacitetima i pozicijom za koju konkurišete. precjenjivanje sopstvenih kvalifikacija i mogućnosti i slično). ukoliko vam oni ne predlože da pređete na „ti”. pa Vam je mnogo bolje da budete spremni za njega jer time Vi poslodavcu pokazujete kako cijenite sebe i svoje sposobnosti. Netolerantne predrasude. Prenaglašavanje finansijske strane (stiče se utisak da Vam je novac jedina motivacija za rad). koje svoje probleme svaljuju na stanje u državi. Obraćanje sa „ti”. Činjenica da ne govorite lijepo o prethodnom poslodavcu. Najbolje je dati neki raspon plate za koji mislite da je fer. Imajte u vidu da je ovo uobičajeno pitanje na intervjuu. .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Nekomunikativnost (govor u nedovršenim rečenicama ili odgovaranje samo sa da ili ne. Nedostatak znanja iz stručne oblasti. Nefleksibilnost (nepostojanje volje za promjenom prebivališta. Mlako rukovanje. Neodgovarajuća postavka prema poslodavcu (previše hladan ili previše prisan odnos prema članovima komisije za prijem novih radnika). Revoltiranost i pesimizam (osobe koje su revoltirane i nervozne zbog dugog čekanja na posao. Činjenica da nikad prije toga niste čuli za kompaniju ili da malo znate o njoj. nedostatak osjećaja za odnose sa ljudima i sl. Nepostojanje želje za daljim usavršavanjem. nervozni pokreti rukama i sl. Mnogi kandidati nisu spremni za ovo pitanje ili izjavljuju kako je to nezahvalno pitanje ili odbijaju da daju odgovor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful