Ing. Jozef Ballay, nar. 11.3.1960, bydlisko: Nitra, Jelenecká 46,e-mail:elbajoz@post.

sk

Životopis
Vzdelanie: 1980-1985 Vysoká vojenská technická škola v Liptovskom Mikuláši, odbor- výzbrojna elektrotechnika, ukončenie štátnou skúškou. 1975-1980 Stredná odborná škola elektrotechnická v Žiline, odbor elektromontér rozvodných zariadení, ukončenie maturitou z odborných predmetov elektroenergetika a elektrické zariadenia. Priebeh yamestnaní: Od 2007 KIWA spol. s r.o Nitra, skúšobny technik, náplň práce-skúšky prepäťových ochrán, kalibrácia meracích prístrojov, kalibrácia teserov a testovacích zariadení vo výrobe Od 2006 do 2007 živnostník v oblasti opráv kancelárskej a výpočtovej techniky,opráv elektrických strojov a prístrojov s hlavným zameraním na opravy monitorov a televízorov. Od 2004 do 2006 Computerclub s.r.o, servisný technik so zameraním na opravy,záložnych a napájacich zdrojov ,tlačiarní a monitorov (CRT,LCD) Od 1985 do 2003 profesionálny vojak na rôznych prevažne technických funkciách v armáde. Z odbornych funkcií to boli hlavne tieto: • • 1985-1989 – náčelník kontrolnej a skúšobnej stanice ( kontrola, opravy a nastavenie špeciálnej výzbroje po stránke elektrickej a mechanickej) 1989-1992, 1997-2000- inžinier kontrolnej a zriaďovacej skupiny ( kontrola, opravy a nastavovanie elektrických parametrov výzbroje a techniky letectva a protivzdušsnej obrany 2000-2002 –náčelník oddelenia metrológie a odborného technického dozoru ( kalibrácie a opravy meracích prístrojov používanych v armáde, odborné prehliadky / revízie / vyhradených elektrických zariadení 2002-2003 –zástupca náčelnika oddelenia metrológie a odborného technického dozoru v rezorte obrany (riadenie a kontrola výkonu kalibrácii meracích prístrojov v rezorte obrany, riadenie a kontrola odborného technického dozoru vyhradených elektrických, tlakových a zdvýhacích zariadení v rezorte obrany)

V r. 1987-1997 som mimo funkcie vykonával odborné prehliadky a skúšsky ( revízie ) vyhradených tlakových zariadení ( tlakové nádoby, tlakové hadice ) do 60 MPa a od r. 19972002 som vykonával odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických strojov, prístrojov a elektrických zariadení do 1000 V v rezorte ministerstva obrany.

Ďalšie vzdelávanie V r. 2001 3-mesačny intenzívny kurz z anglického jazyka. V r. 2001 absolvovanie “Základného kurzu metrológie” na Slovenskom metrologickom ústave Bratislava

V r. 2002 absolvovanie kurzu “Metrológia elektrických veličín a kalibrácia príslušných meradiel” na Slovenskom metrologickom ústave Bratislava. V r. 2008 absolvovanie kurzu z Vyhl.718, paragraf 23 s osvedčením- elektrotechnik na riadenie činnosti na elektrických zariadeniach do 27kV Od r. 2007 kurz Anglického jazyka, v súčasnosti mierne pokročilý. Osobitné schopnosti Bohaté praktické a teoretické skúsenosti v opravovaní, nastavovaní a kontrole najrôznejšich druhov elektrických zariadení po elektrickej aj mechanickej stránke, dobrá orientácia v elektrických a mechanických schémach, schopnosť rýchlo sa učiť nové veci, rýchle zorientovanie v nových zariadeniach, logické myslenie. Držiteľ vodičského oprávnenia A,B,C,T.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful