ueschldere All ÞALACL CC18CCLnl

AFÌ Palace Cotroceni, cel mai mare centru comercial din Romania, anunta 29 octombrie 2009 ca data oficiala de deschidere a mall-
ului.
"Ìn ultima luna si jumatate am semnat peste 30 noi contracte cu retaileri importanti. Brandurile care au ales pe ultima suta de metri
sa devina parte a proiectului nostru au facut ca ponderea suprafetei inchiriate sa atinga 95%. Pentru a avea totul foarte bine pus la
punct in momentul in care mall-ul isi va primi vizitatorii, incluzand in mod evident si magazinele brandurilor care ni s-au alaturat
recent, am decis sa stabilim data deschiderii pentru finele acestei toamne, in perioada optima unei asemenea actiuni pentru un
centru comercial,¨ a declarat Ìsrael Visel, Manager al Romanian Malls Division&AFÌ Palace Cotroceni Mega Fun 'N Mall.
AFÌ Palace Cotroceni este situat la intersectia dintre Str. Vasile Milea si Bd. Timisoara, avand o suprafata totala de 215.000 mp,
suprafata inchiriabila reprezentand aproximativ 76.000 mp.
intreaga suprafata construita va gazdui: 300 de magazine, 2.500 de locuri de parcare, un hypermarket Real deschis 24/7, 20 de sali
de cinema, primul ÌMAX din Romania (3D), restaurante, o pista de carting, 2 cazinouri, un patinoar de aproximativ 1000 mp ÷ cel
mai mare aflat intr-un centru comercial din Romania, deschis tot timpul anului -, un perete de escalada, un lac artificial, un teren de
joaca pentru copii, o pista de role, bowling si snooker.


La caLeva zlle dupa deschldereţ Afl CoLrocenl va gazdul o peLrecereţ la care vor lua parLe Loredanaţ
SlsLemţ Anna Lesko sl SlmpluŦ
ueschlderea oflclala a mallŴulul are loc pe 29 ocLombrleţ la ora 12Ŧ00Ŧ
ÞesLe o sapLamana sl cevaţ mal exacL pe 10 nolembrleţ va avea loc sl o peLrecere de deschldere Afl
CoLrocenlţ care se va lnLlndeţ ca ln povesLlţ pe parcursul a Lrel zlleŦ
SLarLul va fl daL de Loredanaţ care lmpreuna cu Lrupa Agurldaţ va susLlne un concerL lncepand cu ora
17Ŧ00Ŧ 1oL ln seara de 10 nolembrle va concerLa la Afl CoLrocenl sl Lrupa SlsLemŦ
ln cea deŴa doua seara a peLrecerll de deschldere Afl CoLrocenl va canLa Anna Leskoţ lar ln cea deŴa Lrela
Lrupa SlmpluŦ
ÞenLru programul deLallaL al peLrecerll clLesLe sl `Afl CoLrocenlţ 3 zlle de concerLe cu ocazla deschlderll`Ŧ
ClLesLe mal mulLť ÞeLrecere de deschldere Afl CoLrocenl cu Loredana sl Slmplu

,allŴul All a lnreglsLraL ln lunlle de vara vanzarl ln cresLere cu 30Ʒ
AFI PaIace Cotroceni a inregistrat in IuniIe iunie si iuIie afaceri in crestere cu aproximativ 30%, de 27,5
miIioane de euro, comparativ cu aceIeasi Iuni aIe anuIui 2010. Aceeasi crestere se mentine si pentru
Iuna august.
Ìn ceea ce priveste traficul, de la inceputul lui iulie centrul comercial a inregistrat peste 55.000 de vizitatori pe zi
de luni pana joi, in week-end depasind 75.000 de vizitatori pe zi, ajungand la un trafic total de 2 milioane de
vizitatori lunar.

Ìn momentul de fata gradul de ocupare din AFÌ Palace Cotroceni este de 96%.

Ìn AFÌ Palace Cotroceni au fost inaugurate in prima parte a lunii septembrie o serie de magazine precum Tom
Tailor (Casual si Denim), Le Cashmere Heritage, Republica del Gusto, Massimo Dutti Kids- primul magazin din
Romania, Ìmaginarium, Meli Melo. La jumatatea lunii urmeaza, Pandora, Sunshine, Timberland, Sea Secret
Spa, Dormeo. Oxette va fi prezent in mall din 30 septembrie, iar in prima zi din octombrie vor avea loc
deschiderile: Calzedonia si Loisir.


Columbus Circle USA NY
AbouL
When lL flrsL opened ln 2004ţ Lhe Whole loods ,arkeL aL Columbus Clrcle sold llquor from an aLLached
room near Lhe cash reglsLers away from Lhe maln shopplng alslesŦ Poweverţ Lhls conflguraLlon was ln
vlolaLlon of new ?orkƌs llquor llcenslng lawsţ whlch requlre grocery sLores Lo have a separaLe sLreeL
enLrance Lo Lhelr llquor deparLmenLsţ osLenslbly Lo prevenL mlnors from buylng alcoholŦ ln 2003ţ Whole
loods seLLled wlLh sLaLe auLhorlLles and closed lLs llquor operaLlons aL Columbus Clrcleţ hoplng Lo
Lransfer lLs llcense Lo a new locaLlon lL would be openlng on Lhe Lower LasL SldeŦ 1he space formerly
used for llquor now sells Whole loodsƌ LCC llne of coLLon/hemp cloLhlngŦ

1he Shops aL Columbus Clrcle ls an urban shopplng mall ln Lhe 1lme Warner CenLer ln ,anhaLLanţ new
?ork ClLy Ÿ a complex of skyscrapers LhaL was compleLed ln 2003Ŧ lL ls locaLed aL Columbus Clrcleţ nexL
Lo Lhe souLhwesLern corner of CenLral ÞarkŦ lL lncludes mosLly upscale sLores selllng luxury brandsţ
lncludlng Armanlţ uavldoffţ LƌCcclLaneţ Pugo 8ossţ 1umlţ Coachţ Cole Paanţ 1homas Þlnkţ 1ourneauţ and
SLuarL WelLzmanŦ 1he mall also has several resLauranLs such as Lhe ,lchelln 3ŴsLar Þer Seţ ,asa
(allegedly Lhe mosL expenslve resLauranL ln new ?ork ż1Ž)ţ an ouLposL of A voceţż1Ž a Samsung
LlecLronlcs showroomţ Lhe LasL CoasL flagshlp of WllllamsŴSonomaţ and a Whole loods ,arkeLŦ

.

@.

0725479.7.4207.9.702.43897:9.0397:.8:9.30  /04./08.3..8/ %284..39 7../0..:709.04974.- !.. .-.7.908.88./...3/:70.04974.41.:1.0850:92..8:57..949.987..-2/.04974.9. 25 3970..8.3.9 70.7038 .:3 ...8.790.3.4207.10903.9:350397::3 .709#0.2.90.:.#42.950890 34.8:2../03982..039 .:./08.:30.. !0397:.843 !.9.790-305:8.03089089:./3970$97 '.9:7.9.3:39.03 .93.2/0.89./0/08.3/.:.9.1.70.3/324/0.089094...7.9...3.572.9::34897:.4592.7. !.70570039...947 3.9.390780../070.3/48:57.9.70 :35072./3#42.93242039:3. :: 3:92.:7/05.949:14./0..../: /02.4./02097 8..800.:3...70.942-70 .5.. .28023.9...030.0.9.4397. 5:3. .90. :8.1.02./0750397:1300.5740.230 35074.2.../.8:57.300-7.1.802030.0397:.3.543/070.3/:747.:9.5742.07.7.3...0'80 ./0 25 8:57..

793 .0 2.3..:7...8949925:.. 572:/3#42.34:7 :35../. :390703/0 4.390 4589.2.4207. 7089.45 4589.3.3:: :3507090/008. 25 .1.791./0. /08./0740 -438834407  fnf f ½f ¾n €.934.7/0.5742.9397 :3.70.50397:../3#42..0397:.. /08.. /0.9.. :3.302.

n °f–f ½ n fnf f½f f°f ¾ ¯ °°f ¾¾¯½  ¾n f€nfff¯f f n½ n¯ ff  9 ¾ ¾f½f¯f°f¾n f ¯f fn½ ° ¯ ff fn¾½ n  ¾n € .

n ° nf ¾ f°° nf°½ ¾ ½ ½fn¾f  ff€ f f°f nf ¯½ °fn½f– f f¾¾° °n°n °n ½f° nf  @°¾ ff ° ¯ fn°n ff€.

n °¾½f¾ ¯ °n f f f¾ fff½ n  ¾n €.

n °fnf°f°°f ¾ f°n f f f ½f¯½ 9 °½–f¯ fff½ n n ¾ ¾€.

n °  n°n nnff ¾n  .

 ¾ ¯f¯ 9 n  ¾n €.

n °n f°f¾¯½   .

3.8824:99/8 572:2..:2.30/0 .1.5.950890 /0.709 $5.73572.03..942-70...:3.9.00.370897.790..04974.0&$  J °€¾½ ° ° J ¾.30570.030890/0  3!.93:30:308:0.0397:.00.057.3.f f° –¾f°° fff°f°n ¾ n !.:.:./070.30/00:74 .3:: .370897.00.0 #05:-.7  3242039:/01.:3805902-7048070/02. 2.7089070.9.5742.9.9.903572.8.3/ $0. /08..82070079.:397.089097.47 .9.$0...::89 3.70/3!.90..8032 0.3/3 #42.073..0/43..:3:720.9.. 47204 0990...03.157003932.949.::7../:/04.04974.: /0.1../34.:2%42 %. !.7:2 004 ./3 805902-70 .9.0.8:.7.04974.f f.7.4 300 03//05.8487  4:2-:87.3.94750 /0:35.94750 ./024.947:3.1.3/47.05:9:::0..4.8:3.0. /0 24.:5..708907080203930850397: :3..3.4207.47.:14893.425.83/ /0../0:894 .3/. $:3830 %2-07.

¯ ¾.

n ¾ €¯f°ffn ¯° f nf¾ –¾ ¾ff€¯ ¯f°¾½½°–f¾ ¾  ¾n°€–f°f¾° f°€- ¾n °¾°–f¾ n –n ¾ ¾f f¾ ½ff ¾ °f°n  ½f¯ °¾ ¾ °¾ ½ °¯°¾€¯ °–fn ° J  ¾¾ ¾f f ¾f° n¾ ¾½ f°¾f.

¯ ¾.

n ½°– f°¾€ ¾n °¾ f° nf° ½ °°–° f¾ @ ¾½fn €¯ ¾ €°¾ ¾J ¾ .

° €n°$ ¯½n°–  @ ½¾f.

¯ ¾.

n ¾f° f°¾½½°–¯f° @¯ Jf° .

f°ff° - . ° °.

 fn¯½ €¾¾nf½ ¾ff¾n¯½ ° ¾nf f.

¯ ¾.

n °  ¾ ¾ °n° €.

°f9f °n ¾¯¾½¾nf ¾ ¾¾ °– f° ¾ °n °–¯f° f €€ nnf° – ¾¾ @¯ .

fn .

 ff° @¯f¾9° @° f f° fJ ¯f° @ ¯ff¾f¾¾ f ¾ff°¾¾nf¾ .f¾f %f – ¯¾ ½ °¾ ¾ff°°-  % f°½¾€In ff¯¾°– n°n¾¾¯ f¾.n ° ¾f9 .

f¾€f–¾½€Jf¯¾ °¯f f° fJ ¾.f  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful