P. 1
Model Cv Curriculum Vitae European Romana

Model Cv Curriculum Vitae European Romana

|Views: 1|Likes:
Published by Clara Bianca

More info:

Published by: Clara Bianca on Dec 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2011

pdf

text

original

Curriculum vitae Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresa(e) Telefon(-oane)

Atasaţi fotografie. Eliminaţi titlul dacă nu este relevant (vezi
instrucţiunile)

Nume Prenume
Numărul imobilului, numele străzii, codul poştal, localitatea, ţara Eliminaţi rândul daca este cazul (vezi instrucţiunile) Mobil: Eliminaţi rândul daca este cazul (vezi instrucţiunile)

Fax(uri) E-mail(uri) Nationalitate(-tati) Data naşterii Sex

Eliminaţi rândul daca este cazul (vezi instrucţiunile) Eliminaţi rândul daca este cazul (vezi instrucţiunile) Eliminaţi rândul daca este cazul (vezi instrucţiunile) Eliminaţi rândul daca este cazul (vezi instrucţiunile) Eliminaţi rândul daca este cazul (vezi instrucţiunile)

Locul de muncă vizat Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile) / Domeniul ocupaţional Experienţa profesională
Perioada Menţionaţi pe rând fiecare experienţa profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea. Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)

Funcţia sau postul ocupat Principalele activităţi şi responsabilităţi Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie şi formare
Perioada Calificarea / diploma obţinută Disciplines principale studiate / competenţe dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Nivelul in clasificarea naţionala sau internaţionala
Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Menţionaţi pe rând fiecare formă de învăţământ şi program de formare profesională urmat, începând cu cel mai recent (vezi instrucţiunile)

Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)
Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Comunităţile Europene, 2003 20060628

Aptitudini şi competenţe personale Limba(i) maternă(e) Limba(i) străină(e) Autoevaluare Nivel european (*) Precizaţi limba maternă (daca este cazul specificaţi a doua limbă maternă) Înţelegere Ascultare Citire Vorbire Participare la conversaţie Discurs orale Scriere Exprimare scrisă Limba Limba (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi Competente şi abilităţi sociale Competenţe şi aptitudini organizatorice Competenţe şi aptitudini tehnice Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului Competenţe şi aptitudini artistice Alte competenţe şi aptitudini Permis(e) de conducere Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile) Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile) Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.cedefop. de suplimentare exemplu: persoane de contact. Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile) Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. daca este cazul (vezi instrucţiunile) Pagina / . Anexe Enumeraţi documentele ataşate CV-ului.eu © Comunităţile Europene. Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile) Menţionaţi dacă deţineţi un permis şi categoria. Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile) Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. 2003 20060628 .europa.Curriculum vitae al Nume Prenume Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass. referinţe etc. Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile) Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile) Informaţii Indicaţi alte informaţii utile care nu au fost menţionate anterior.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->