CLASlClSMŦ8CMAn1lSMŦ8A8CC Ŷ CŦ CALlnLSCu

CLASlClSM 8CMAn1lSM
lndlvldul classlc esLe uLopla unul om perfecL
sanaLosţnormalŦ
lndlvldul romanLlc esLe uLopla unul om
compleL anormal(excepLlonal)
Lroul claslc e sanaLosŦ 8manLlcul esLe maladlv(frŦbolnav)
Lroul claslc esLe sLaLuar(ca o sLaLule) Lroul romanLlc esLe cocosaLţ orbţ schlopŦ
varsLa unlca lncerLa de maLurlLaLe loasrLe Lanar/ foarLe baLran
3 profesllť regeţ pasLorţ vanaLor sau mal blne
zls una de rege care pasLoresLe/vaneaza
Calugarţ proleLar(lucraLor)ţ puscarlas
Claslcul esLe un om echlllbraL ca LoLl oamenll
8omanLlcul esLe un monsLru de frumuseLeţ
sau uraLenleţ de bunaLaLe sau rauLaLe
SLarea claslculul esLe de raLlune SLarea romanLlculul esLe de vlsare/cosmar
1lnuLa claslculul esLe decenLţ calma 8omanLlcul esLe arroganLţ amar
MorallLaLea claslculul esLe regeascaţ
lmpecablla
Lroul romanLlc esLe vlcleanţ de o vlLe[le
nebuna
Claslcul esLe oblecLlv 8omanLlcul esLe sublecLlv
Claslcul e soclal sl soclabll 8omanLlcul esLe slnguraLlcţreLrasţrebel
Claslculul lll llpsesLe preocuparea de exlsLenLA 8omanLlcul LralesLe calvarul lupLel pLŦ vlaLa
Claslcul face apoLeza omulul (mareLlaţ
grandoarea vleLll)
8omanLlcul surprlnde dramaţ marLlrlul omulul
vlaLa claslculul esLe normala
vlaLa romanLlculul esLe absurda (moare de
Lanar prln slnucldere sau boala )
Claslcul bea vln sl mananca frucLe sl mlere
8omanLlcul consuma glnţ oplumţ deoarece are
nevle de exlLanLe sau analgezlce (calmanLe )
Claslculul ll llpsesLe senLlmenLal naLurllť
exclsLa doar un decor archlLecLural
naLura devlne un persona[ ln slne
Claslcul esLe un solar 8omanLlcul esLe un selena(seleneŴ zelLa lunll)
Cra claslca esLe 12 amlaz Cra romanLlculul esLe 12 noapLea
Claslcul LraLeaza o Lema unlca 8omanLlcul e revoluLlonar
Claslcul lmlLa modele 8omanLlcul el lnvenLeaza

.

.-@. ..

 .

-.

D .

.

 ° nf¾¾n ¾ ½f°¯½ € n ¾f°f¾ °¯f nf¾n ¾f°f¾ nf¾n ¾ ¾ff%nf¾f % If¾f°nf°n f ¯ff ½€ ¾ – ½f¾ f°f¾f¯f ° ¾°f – nf ½f¾ ¾ $f° ff ..

ff fnf¾n ¾ – f¾nf ¯½ nf f .f¾n ¾ °¯ n fnff¯ ° f fnf¾n ¾ f° @°fnf¾n ¾ n ° nf¯f .

f¾n ¾  n .

f¾n ¾nf¾¾nf .

f¾n½¾ ¾ ½ n½f f ¾ ° .

f¾n€fn f½ f¯%¯f f –f° f f % Iffnf¾n ¾ °¯ff .

f¾n f°¾¯f°f°nf€n ¾¯  .

f¾n½¾ ¾ ¾ °¯ °f°f n¾f f° xnfn nf .

f¾n ¾ °¾f fnf¾nf ¾ f¯f .

f¾nf ff ¯f°nf .

-@.f¾n¯f¯  . ° ¯f°n ¾ ½f°¯ n¯½ f°¯f% n ½°f% ¯f°n ¾ ¯ff %€ °f% ¯f°n ¾ nn¾f ¾n½ f¾ f°f$€f ff° .

f–f ½ f%nf% ½¾nff¾ ¯f°n ¾ °¯°¾ €¯¾  ¾ff °  °ff ¾fff f f¯f°n ¾ ¾f $n¾¯f ¯f°n ¾ f–f° f¯f ¯f°n ¾ n f°  © ° °f ¯f°n ¾ ¾ n ¯f°n ¾ ¾°–fn f¾  ¯f°nf ¾ nff½ ½ ff ¯f°n¾½° f¯f ¯f¯ Iff¯f°n ¾ f ¾ f%¯f  f°f½°¾°n ¾f ff% ¯f°nn°¾¯f–° ½¯ f n f °  f° ¾ff°f– n %nf¯f° % -ff ° °½ ¾°f©°¾° ¯f°n ¾ °¾ °f%¾ ° f°% f¯f°n ¾ °f½ f ¯f°n °f ¯f°n ° ° ff .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful