April 2010.

Predlog za kalkulacije i tenderske opise
Projektantske cene bez PDV-a, rastura i popusta

SADRŽAJ
Oblaganje zidova
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lepljenje Rigips plo ča na zidove - suvo malterisanje Termoizolacija zidova iznutra lepljenjem Rigitherm PS sendvič plo ča sa stiroporom i parnom branom Termoizolacija zidova iznutra lepljenjem Rigitherm MF sendvič ploča sa mineralnom vunom i parnom branom Termoizolaciono i zvučnoizolaciono o blaganje zidova sa Rigistil metalnom potkonstrukcijom i Rigips RB pločama 12,5 mm Termoizolaciono i zvučnoizolaciono oblaganje zidova sa CW/UW samostojećom metalnom potkonstrukcijom i RB plo čama 12,5 mm Oblaganje zidova sa Rigips CD/UD metalnom potkonstrukcijom i Rigips RB ploč ama 12,5 mm Oblaganje zida na minimalnom odstojanju sa CD/UD metalnom potkonstrukcijom i RB pločama 12,5 mm Zvučnoizolaciono oblaganje zida sa specijalnom potkonstrukcijom Apsorbersko oblaganje zida sa CD/UD potkonstrukcijom i Gyptone Big Quattro pločama za apsorpciju zvuka

Pregradni zidovi
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Pregradni zidovi 50/75 mm sa metalnom potkonstrukcijom jednoslojno obloženom Rigips RB pločama 12,5 mm Pregradni zidovi 50/100 mm sa metalnom potkonstrukcijom dvoslojno obloženom Rigips RB ploč ama 12,5 mm Pregradni zidovi 75/100 mm sa metalnom potkonstrukcijom jednoslojno oblo ženom Rigips RB ploč ama 12,5 mm Pregradni zidovi 75/105 mm sa metalnom potkonstrukcijom jednoslojno obloženom Rigips RB ploč ama 15 mm Pregradni zidovi 75/125 mm sa metalnom potkonstrukcijom dvoslojno obloženom Rigips RB ploč ama 12,5 mm Pregradni zidovi 100/125 mm sa metalnom potkonstrukcijom jednoslojno obloženom Rigips RB ploč ama 12,5 mm Pregradni zidovi 100/150 mm sa metalnom potkonstrukcijom dvoslojno obloženom Rigips RB ploč ama 12,5 mm Pregradni zidovi 50+50/min.155 mm za veliku zvuč nu izolaciju sa dvostrukom metalnom potkonstrukcijom i Rigips RB plo čama 12,5 mm Instalacioni v lagootporni pregradni zid 75/125 mm dvoslojno obložen Rigips vlagootpornim RBI pločama 12,5 mm Instalacioni zidovi 50+50/min. 160 mm, odnosno 75+75/min. 210 mm za montažu sanitarnih elemenata i provođenje instalacija ViK Riflex pregradni zakrivljeni zidovi 75/87 mm sa metalnom potkonstrukcijom obloženom Riflex savitljivim pločama 6 mm Pregradni zidovi 75/100 mm sa obostranom oblogom od Dekor plo ča 12,5 mm sa dezeniranim tapetom Pregradni zid 100/150 mm za zaštitu od rendgenskog zračenja sa pločama kaširanim olovnom folijom debljine 1,00 mm Izrada rama za dovratnik i montaža Rigips metalnog dovratnika

Oblaganje plafona i potkrovlja
24 25 26 27 Oblaganje plafona Rigistil potkonstrukcijom i Rigips RB ploč ama 12,5 mm (9,5 mm) Oblaganje potkrovlja i drvenih greda Rigistil potkonstrukcijom i Rigips RB pločama 12,5 mm (9,5 mm) Oblaganje potkrovlja sa CD/UD potkonstrukcijom i Rigips RB p ločama 12,5 mm Oblaganje plafona sa CD/UD potkonstrukcijom i Rigips RB pločama 12,5 mm (9,5 mm) sa minimalnim odstojanjem

Spušteni monolitni plafoni
28 29 30 31 32 33 34 Spušteni plafon sa metalnom CD/UD potkonstrukcijom i Rigips RB ploč ama 12,5 mm (9,5 mm) Spušteni plafon sa metalnom Rigistil potkonstrukcijom u jednoj ravni i Rigips RB pločama 12,5 mm (9,5 mm) Spušteni plafon za kač enje bez vešaljki sa metalnom Stil Prim potkonstrukcijom i Rigips RB pločama 12,5 mm (9,5 mm) Riflex spušteni luč ni plafon sa metalnom CD/UD potkonstrukcijom obloženom dvoslojnim Riflex savitljivim ploč ama 6 mm Rigiton plafoni za apsorpciju zvuka, perforirani R= 8 mm, R= 12 i 20 mm, R= 8, 15 i 20 mm "Zvezdano nebo" Gyptone Big Quattro plafoni za apsorpciju zvuka sa CD/UD potkonstrukcijom i Gyptone Big Quattro 41 perforiranim pločama Vlagootporni spuš teni plafon sa crnom specijalnom metalnom vlagootpornom CD/UD potkonstrukcijom i Rigips vlagootpornim RBI pločama 12,5mm

Spušteni kasetni plafoni
35 36 37 38 Casoprano spušteni plafoni rastera 60x60 cm od gips ekoloških ploča Casoprano spušteni plafoni rastera 60x60 cm za idealnu apsorpciju i akustiku (spojevi A24, A15 i E15) Gyptone spušteni plafoni rastera 60x60 cm za apsorpciju zvuka (spojevi A24, E15 i D1) Gyprex spušteni plafoni rastera 60x60 cm obloženi folijom za prostore sa velikom vlagom

Suvi estrisi
39 40 Rigiplan suvi estrih (košuljica) bez izolacije sa ploč ama u dva sloja 12,5 mm Rigiplan suvi estrih sa termoizolacijom od 2 cm stiropora i dva sloja ploča debljine 12,5 mm

Vodootporno oblaganje
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Hydropanel unutrašnje vodootporno oblaganje i Bluclad spoljno vodootporno oblaganje Spušteni plafon otporan na požar F90 (odozdo), za betonske konstrukcije, sa metalnom CD/UD potkonstrukcijom i RF ploč om 15 mm Spušteni plafon otporan na požar F90 (odozdo), za drvene konstrukcije, sa CD/UD potkonstrukcijom i vatrootpornom ploč om Die Dicke 2 5 mm Spušteni plafon otporan na požar F90 (odozdo i odozgo), sa metalnom CD/UD potkonstrukcijom, nonijus vešaljkama i dva sloja RF ploč a 20 mm Spušteni plafon otporan na požar F120 sa metalnom CD/UD potkonstrukcijom i 3 sloja Riflex plo ča 10 mm Oblaganje potkrovlja za otpornost na požar EI30 (F30), EI60 (F60), EI90 (F90) sa metalnom CD/UD potkonstrukcijom i 1-3 sloja RF ploča 15 mm Oblaganje trapezastog lima krova za otpornost na po žar F30, F60 i F90 vatrootpornim Ridurit Glasroc F pločama Pregradni zidovi otporni na požar EI30 (F30) tip 75/100 mm, sa metalnom potkonstrukcijom jednoslojno obloženom RF pločama 12,5 mm Pregradni zidovi otporni na požar EI90 (F90) tip 75/125 mm, sa metalnom potkonstrukcijom dvoslojno obloženom RF pločama 12,5 mm Pregradni zidovi otporni na požar F90 visine do 10 m, sa metalnom CW/UW potkonstrukcijom jednoslojno obloženom RF pločama 25 mm Pregradni zidovi otporni na požar EI90 (F90) tip 75/150 mm, sa metalnom potkonstrukcijom troslojno obloženom RF pločama 12,5 mm Pregradni ili šaht zidovi otporni na požar F90 obostrano, sa metalnom potkonstrukcijom i dva sloja vatrootpornih Ridurit Glasroc F ploča 20 mm Šaht zidovi otporni na požar F90 obostrano, sa metalnom potkonstrukcijom dvoslojno obloženom vatrootpornim "Die Dicke" pločama 25 mm Šaht zidovi otporni na požar F90 bez potkonstrukcije samo sa dva sloja Ridurit Glasroc F ploča 20 mm (maksimalna dužina zida 2 m) Dekor pregradni zidovi 100/150 mm otporni na požar F90 dvoslojno obloženi Dekor pločama 12,5 mm sa dezeniranim tapetom Oblaganje čeličnih stubova i čeličnih greda za otpornost na požar F90 vatrootpornim Ridurit Glasroc F pločama Oblaganje instalacionih kanala za otpornost na požar I30 i E90 vatrootpornim Ridurit Glasroc F pločama Revizioni otvori

Sistemi otporni na požar

Mašinski malteri, ručne i mašinske glet-mase, boje i mašine
59 60 61 62 63 64 Mašinsko malterisanje i gletovanje gips-malterom R imat 150 G sa debljinom oko 1 cm za plafone i 2 cm za zidove Gletovanje Rimano Final glet masom u debljini 0- 3 mm Gletovanje Rimano glet-masama Grundiranje Mašinsko gletovanje Profinish glet-masom Mašinsko ili ručno unutrašnje malanje Rigips Innendispersion disperzionom bojom

Lepljenje Rigips ploča na zidove - suvo malterisanje
TENDERSKI OPIS
Lepljenje ploča na zid ili suvo malterisanje podrazumeva oblaganje zidova Rigips RB pločama debljine 12,5 mm uz korišćenje Rifix lepka za ploče. Rifix se nanosi parcijalno u “pogačama” na rastojanju od 25 cm po ivicama i sredini ploče. Zidovi vlažnih prostorija oblažu se Rigips RBI vlagootpornim pločama. Zid, kao podloga, mora biti suv i čist. Zid treba tretirati Rikombi-Grundom ako je od jako upijajućeg materijala. Zid treba premazati Rikombi-Kontaktom ako je od glatkog betona. Ako je zid pokriven starim malterom, potrebno ga je obiti. Spojevi ploča se ispunjavaju, bandažiraju trakom i gletuju pomoću Rigips mase za ispunu spojeva. Spoljni uglovi se štite aluminijumskom ugaonom zaštitnom šinom ili Alux trakom.

KARAKTERISTIKE
Poboljšanje izolacione moći: 1-2 dB 2 Otpor prolasku toplote: 1/? = 0,17 (m K)/W Maksimalna visina zida: 3,00 m Masa: oko 15 kg/m2 uključujuć i i Rifix

NORMATIVI RADA

0,3 8 h/m 2 (23 min/m 2) 3,4 2 € / m2

ORIJENTACIONA CENA RADA

ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA 3,01 € / m2

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2
Rigips RB ploče 12,5 mm Rifix - lepak za ploče Super ispuna spojnica Bandaž traka sa staklenim vlaknima Aluminijumska ugaona zaštitna šina
(1 )

1,00 4,00 0,30
( 1)

m2 kg kg m m

0,80 0,10

Navedena k oličina se odnosi na spoj ploča prema bočnim zidovima, plafonu i podu, kao i na međusobne spojeve samih ploča.

Rigips sistem 3.10.00

- 01 -

Parna brana služi za sprečavanje prodora vlage u zid.lepak za ploče Super ispuna spojnica Bandaž traka sa staklenim vlaknima Aluminijumska ugaona zaštitna šina (1 ) 1. kao i na međusobne spojeve samih ploča.30 m 2 kg kg m m ( 1) 0.80 0. Rifix lepak nanosi se na celu površinu Rigitherm ploče.00 m Masa: oko 18 kg/m2 uključujući i Rifix NORMATIVI RADA ORIJENTACIONA CENA RADA 0. plafonu i podu.50 (m 2K)/W sa 60 mm stiropora Maksimalna visina zida: 3. bandažiraju trakom i gletuju pomoću Rigips mase za ispunu spojeva. pre nanošenja lepka.20 .Termoizolacija zidova iznutra lepljenjem Rigitherm PS sendvič ploča sa stiroporom i parnom branom TENDERSKI OPIS Termoizolacija iznutra i sprečavanje vlage.00 4.20.02 - Rigips sistem 3.00 0. . kao podloga.38 h/m2 (23 min/m2) 3. KARAKTERISTIKE Otpor prolasku toplote: 1/? = 1.ploče kaširane stiroporom 20 mm sa PB Rifix . Zid. mora biti suv i čist.10 Navedena k oličina se odnosi na spoj ploča prema bočnim zidovima.4 2 € / m2 ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA 9. vrše se lepljenjem Rigitherm PS ploča na zidove.08 € / m2 SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Rigitherm . koje se sastoje od Rigips gipskartonske ploče kaširane stiroporom i parnom branom. Zid treba tretirati RikombiGrundom ako je od jako upijajućeg materijala kao što je na primer siporeks. Spojevi ploča se ispunjavaju. Spoljni uglovi se štite aluminijumskom ugaonom zaštitnom šinom ili Alux trakom. Zid treba premazati RikombiKontaktom ako je od glatkog betona.

03 - . Zid treba tretirati Rikombi-Grundom ako je od jako upijajućeg materijala kao što je na primer siporeks.84 (m K)/W sa 60 mm mineralne vune Maksimalna visina zida: 3. Zid treba premazati Rikombi-Kontaktom ako je od glatkog betona.lepak za ploče Super ispuna spojnica Bandaž traka sa staklenim vlaknima Aluminijumska ugaona zaštitna šina (1 ) 1.ploče kaširane mineralnom vunom 20 mm sa PB Rifix .30 m2 kg kg m m ( 1) 0.Termoizolacija zidova iznutra lepljenjem Rigitherm MF sendvič ploča sa mineralnom vunom i parnom branom TENDERSKI OPIS Termoizolacija iznutra i sprečavanje vlage vrše se lepljenjem Rigitherm MF ploča na zidove. bandažiraju trakom i gletuju pomoću Rigips mase za ispunu spojeva. Rigips sistem 3.00 m Masa: oko 25 kg/m2 uključujuć i i Rifix SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Rigitherm . plafonu i podu. Spoljni uglovi se štite aluminijumskom ugaonom zaštitnom šinom ili Alux trakom. KARAKTERISTIKE NORMATIVI RADA 0.00 5.38 h/m2 (26 min/m2) Poboljšanje zvučne izolacione moći: 3.10 Navedena k oličina se odnosi na spoj ploča prema bočnim zidovima. Spojevi ploča se ispunjavaju.30 .30 € / m2 2 1/? = 1. kao i na međusobne spojeve samih ploča.4 2 € / m2 ORIJENTACIONA CENA RADA ?RWR max. 7 dB Otpor prolasku toplote: ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA 15. Rifix lepak nanosi se ravnomerno na celu površinu Rigitherm ploče. koje se sastoje od Rigips gipskartonske ploče kaširane mineralnom vunom i parnom branom.20.00 0.80 0. Zid kao podloga pre nanošenja lepka mora biti suv i čist. Parna brana služi za sprečavanje prodora vlage u zid.

plafonu i podu. m ko m. a na vertikalnom do maksimum 150 cm. Spojevi plo ča se is pu nj av aj u.parna brana Aluminijumska ugaona zaštitna šina (1 ) 1. U me đuprostor postavljaju se Isover mineralna vuna i parna brana (koje postoje u specifikaciji. Držač i se montiraju na horizontalnom rastojanju od 60 cm. Na Rigistil U profile i držače lepi se traka za zvu čnu izolaciju.00 13. Potkonstrukcija se sastoji od Rigistil horizontalnih U profila 20/20/30 mm koji se pričvršćuju vijcima za pod i plafon i vertikalnih Rigistil C profila 18/45/18 mm. kao i na međusobne spojeve samih ploča.Termoizolaciono i zvučnoizolaciono oblaganje zidova sa Rigistil (Stilprim) metalnom potkonstrukcijom i Rigips RB pločama 12.92 € / m2 SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Rigips RB ploče 12.04 - Rigips sistem 3. ba n da žir aj u tra ko m i gle tu ju p om o ć u Rig ip s ma se z a i sp un u sp oj ev a.2x14 mm sa ravnom glavom za Rigistil profile Isover mineralna vuna 50 mm Samolepljiva traka za zvučnu izolaciju 30 mm Rigistil U profil 20/20/30 Folija .00 0.5 mm Rigistil distancer GL2 max.00 1.20.30 ( 1) m2 kom.5 mm koje se prič vršćuju Rigips mašinskim vijcima. KARAKTERISTIKE Poboljšanje zvučne izolacione moći: ΔR WR max.5 mm TENDERSKI OPIS Oblaganje zidova izvodi se pomoć u Rigistil F 530 potkonstrukcije i Rigips RB ploča debljine 12.05C .00 0. i na taj način se poboljšava termoizolacija i sprečava prodor vlage u zidnu konstrukciju. kg m kom. ali nisu neophodne).40 3. .00 1.81 (m K)/W sa 5 cm mineralne vune Maksimalna visina zida: 10 m 2 Masa: oko 20 kg/m NORMATIVI RADA ORIJENTACIONA CENA RADA 0. Spoljni uglovi se štite aluminijumskom ugaonom zaštitnom šinom ili Alux trakom. koji se nivelišu i pričvršćuju vijcima za držače profila GL2 ili GL9.40 2.10 m m m2 m Navedena k oličina se odnosi na spoj ploča prema bočnim zidovima. 15 dB Otpor prolasku toplote: 2 1/λ = 1. Prazan prostor između zida i plo če koristi se za provo đenje instalacija.80 1.85 € / m2 ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA 7.00 2.80 2.30 0.6 mm profile Super ispuna spojnica Bandaž traka sa staklenim vlaknima Vijci sa plastičnim tiplom 6/40 mm Vijci 4.65 h/m2 (39 min/m2) 5. m 2 0. 7 cm (potkovica) Rigistil C profil 18/45/18 mm Vijci 212/25 mm za ploče i 0. Za elektroradove koriste se Rigips dozne. kom.

5 mm koje se pričvršćuju Rigips mašinskim vijcima. Zidovi vlažnih prostorija oblažu se Rigips RBI vlagootpornim pločama.6 mm profile Vijci sa plastičnim tiplom 6/40 mm Super ispuna spojnica Bandaž traka sa staklenim vlaknima Isover mineralna vuna 50 mm Folija .6 mm Rigips CW vertikalni zidni profil 75 mm debljine 0.30 ( 1) m2 m m m kom.40 € / m2 ORIJENTACIONA CENA RADA ΔR WR max.80 1.22. Potkonstrukcija se sastoji od horizontalnog Rigips zidnog profila UW 75 i vertikalnog Rigips zidnog profila CW 75.80 2. Na UW profile i držače lepi se traka za zvu čnu izolaciju. bandažiraju trakom i gletuju pomoću Rigips mase za ispunu spojeva.00 2. Me đuprostor između zida i ploče koristi se za provođ enje instalacija. kg m m m 2 0.00 1. Za elektroradove koriste se Rigips dozne.10 2 m Navedena k oličina se odnosi na spoj ploča prema bočnim zidovima.56 (m K)/W sa 10 cm mineralne vune Maksimalna visina zida: 4.05 - .00 13.60 h/m2 (36 min/m2 ) Poboljšanje zvučne izolacione moći: 5. KARAKTERISTIKE NORMATIVI RADA 0.30 0. plafonu i podu. Spoljni uglovi se štite aluminijumskom ugaonom zaštitnom šinom ili Alux trakom. kom.00 0.00 m Masa: oko 20 kg/m2 SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Rigips RB ploče 12.82 € / m2 2 1/λ = 2.40 0. U međuprostor postavljaju se Isover mineralna vuna i parna brana (koje postoje u specifikaciji.5 mm Samolepljiva traka za zvučnu izolaciju 70 mm Rigips UW horizontalni zidni profil 75 mm debljine 0. i na taj način se poboljšava termoizolacija i spreč ava prodor vlage u zidnu konstrukciju.6 mm Vijci 212/25 mm za ploče i 0.Termoizolaciono i zvučnoizolaciono oblaganje zidova sa Rigips CW/UW samostojećom metalnom potkonstrukcijom i Rigips RB pločama 12. Rigips sistem 3.00 1.00 . ali nisu neophodne). 15 dB Otpor prolasku toplote: ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA 7. Spojevi ploč a se ispunjavaju.5 mm TENDERSKI OPIS Oblaganje zidova izvodi se pomoću CW/UW samostoje će zidne potkonstrukcije i Rigips RB ploča debljine 12. kao i na međusobne spojeve samih ploča.parna brana Aluminijumska ugaona zaštitna šina (1 ) 1.

80 13. Na UD profile i držače lepi se traka za zvučnu izolaciju.00 .6 mm profile Vijci 4 21/3.80 0. kg m kom m m m2 0.40 1. i na taj način se poboljšava termoizolacija i sprečava prodor vlage u zidnu konstrukciju.30 0.5 mm koje se prič vršćuju Rigips mašinskim vijcima. m m kom.6 mm Rigips UD profil 27/28/27 mm debljine 0.10 1.00 0. plafonu i podu.5 x 9.5 mm Rigips CD distancer 3. KARAKTERISTIKE NORMATIVI RADA 0. Spojevi ploča se ispunjavaju. Za elektroradove koriste se Rigips dozne.5 mm Super ispuna spojnica Bandaž traka sa staklenim vlaknima Vijci sa plastičnim tiplom 6/40 mm Samolepljiva traka za zvučnu izolaciju 30 mm Aluminijumska ugaona zaštitna šina Isover mineralna vuna 50 mm (1 ) 1.6 mm Vijci 212/25 mm za ploče i 0.5 cm (potkovica) Rigips CD profil 27/60/27 mm debljine 0. kom. 62 h/ m2 ( 37 min/m2) Poboljšanje zvučne izolacione moći: ORIJENTACIONA CENA RADA 5. Držači se montiraju na horizontalnom rastojanju od 60 cm i vertikalnom rastojanju od maksimum 130 cm.5 mm TENDERSKI OPIS Oblaganje zidova izvodi se pomoću CD/UD potkonstrukcije i Rigips RB ploča debljine 12. bandažiraju trakom i gletuju pomoću Rigips mase za ispunu spojeva.5-5. Spoljni uglovi se štite aluminijumskom ugaonom zaštitnom šinom ili Alux trakom.58 € / m2 Δ RWR max.30 ( 1) m 2 kom. Međuprostor izmeđ u zida i plo če koristi se za provođ enje instalacija. ali nisu neophodne).00 4.00 Navedena k oličina se odnosi na spoj ploča prema bočnim zidovima.00 2.06 - Rigips sistem 3.40 2.80 2. . kao i na međusobne spojeve samih ploča.21.84 € / m2 2 1/λ = 1. 15 dB Otpor prolasku toplote: ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA 6. U među prostor postavljaju se Isover mineralna vuna i parna brana (koje postoje u specifikaciji. Potkonstrukcija se sastoji od Rigips horizontalnih UD profila i Rigips vertikalnih CD profila koji su pričvršćeni na zid držačima-distancerima dužine 30 mm ili 60 mm (u zavisnosti od potrebne širine međuprostora između zida i ploče ).56 (m K)/W sa 60 mm mineralne vune Maksimalna visina zida: bez ograničenja Masa: oko 20 kg/m2 SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Rigips RB ploče 12.Oblaganje zidova sa Rigips CD/UD metalnom potkonstrukcijom i Rigips RB pločama 12.

Za elektroradove koriste se Rigips dozne.80 0. m m kom. kg m kom.19 W/(mK) Otpornost na vlagu: do 75% Refleksija svetlosti: 72-80% Protivpožarna zaštita: F 30 Masa: oko 20 kg/m2 NORMATIVI RADA 0.80 Koeficijent toplotne provodljivosti: λ = 0.80 2. plafonu i podu.40 2.10 0. Potkonstrukcija se sastoji od horizontalnih UD profila koji se pričvršćuju vijcima za pod i plafon.6 mm Vijci 212/25 mm za ploče i 0. KARAKTERISTIKE Koeficijent apsorpcije zvuka: od 0.5 mm Rigips CD držač .30 1.00 1.5 mm koje se pričvršćuju Rigips mašinskim vijcima.80 13.parna brana Aluminijumska ugaona zaštitna šina (1 ) 1.15 do 0.00 2.21.6 mm profile Vijci 421/3.5 mm TENDERSKI OPIS Oblaganje zidova izvodi se pomoću CD/UD potkonstrukcije. bandažiraju trakom i gletuju pomoću Rigips mase za ispunu spojeva. kom.6 mm Rigips UD profil 27/28/27 mm debljine 0.00 0.Kimmel Rigips CD profil 27/60/27 mm debljine 0. Vertikalni CD profili se nivelišu i pričvršćuju vijcima za specijalne drža če profila.62 h/m2 ( 37 min/m2 ) ORIJENTACIONA CENA RADA 5.15 . kao i na međusobne spojeve samih ploča. specijalnih držača i Rigips RB ploča debljine 12. Drža či se montiraju na horizontalnom rastojanju od 60 cm.20 € / m2 SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Rigips RB ploče 12.30 ( 1) m2 kom.58 € / m2 ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA 7.5x9. Rigips sistem 3.Oblaganje zida na minimalnom odstojanju sa CD/UD metalnom potkonstrukcijom i Rigips RB pločama 12. a na vertikalnom do maksimum 150 cm.40 1.Kimmel -07- . m m2 m2 m 0.00 .00 4.5 mm Super ispuna spojnica Bandaž traka sa staklenim vlaknima Vijci sa plastičnim tiplom 6/40 mm Samolepljiva traka za zvučnu izolaciju 30 mm Isover mineralna vuna Folija .0. Prazan prostor između zida i ploča koristi se za provođenje instalacija.10 Navedena k oličina se odnosi na spoj ploča prema bočnim zidovima. Spojevi ploča se ispunjavaju. Na UD profile i držače lepi se traka za zvu čnu izolaciju.

00 1.80 Koeficijent toplotne provodljivosti: λ = 0.30 1.5x9. Za elektroradove koriste se Rigips dozne.40 2.00 4.00 .5 mm Super ispuna spojnica Bandaž traka sa staklenim vlaknima Vijci sa plastičnim tiplom 6/40 mm Samolepljiva traka za zvučnu izolaciju 30 mm Isover mineralna vuna 50 mm Folija .21.00 0. Držači se montiraju na horizontalnom rastojanju od 60 cm i vertikalnom rastojanju do maksimum 130 cm.6 mm Vijci 212/25 mm za ploče i 0.00 2.Kimmel .19 W/(mK) Otpornost na vlagu: do 75% Refleksija svetlosti: 72-80% Protivpožarna zaštita: F 30 Masa: oko 11 kg/m 2 NORMATIVI RADA 0. Na UD profile se lepi traka za zvuč nu izolaciju.80 13. plafonu i podu.00 0. kg m kom. specijalnih elemenata CD/UD potkonstrukcije za zvuč nu izolaciju i Rigips RB ploča debljine 12.15 € / m2 SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Rigips RB ploče 12. m m2 m 2 0.15 do 0. 62 h/ m2 ( 37 min/m2) ORIJENTACIONA CENA RADA 5.15 .10 m Navedena k oličina se odnosi na spoj ploča prema bočnim zidovima.30 ( 1) m2 kom.80 2. U šuplji prostor postavlja se Isover mineralna vuna (koja po potrebi predstavlja i termoizolaciju. KARAKTERISTIKE Koeficijent apsorpcije zvuka: od 0. ali je tada potrebno dodati i parnu branu).6 mm profile Vijci 421/3. kom.5 mm koje se pričvrš ćuju Rigips mašinskim vijcima. Spoljni uglovi se štite aluminijumskom ugaonom zaštitnom šinom ili Alux trakom.6 mm Rigips UD profil 27/28/27 mm debljine 0.58 € / m2 ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA 7.Zvučnoizolaciono oblaganje zida sa specijalnom potkonstrukcijom TENDERSKI OPIS Zvučnoizolaciono oblaganje zidova izvodi se pomoću CD/UD profila. Prazan prostor izme đu zida i plo če koristi se za provođenje instalacija. kao i na međusobne spojeve samih ploča. m m kom.parna brana Aluminijumska ugaona zaštitna šina (1 ) 1. .Kimmel Rigips CD profil 27/60/27 mm debljine 0.40 1.5 mm Zvučnoizolacioni CD distancer. Spojevi ploča se ispunjavaju. Potkonstrukcija se sastoji od Rigips horizontalnih UD profila i Rigips vertikalnih CD profila koji su prič vršćeni na zid zvučnoizolacionim držačima-distancerima dužine 30 mm ili 60 mm. bandažiraju trakom i gletuju pomo ću Rigips mase za ispunu spojeva.0.08 - Rigips sistem 3.80 0.

80 2.5 mm Super ispuna spojnica Bandaž traka sa staklenim vlaknima Vijci sa plastičnim tiplom 6/40 mm Samolepljiva traka za zvučnu izolaciju 30 mm Isover mineralna vuna 50 mm Aluminijumska ugaona zaštitna šina (1 ) 1.6 mm Rigips UD profil 27/28/27 mm debljine 0. kao i na međusobne spojeve samih ploča.5x9.78 € / m2 Protivpožarna zaštita: F 30 Otpornost na vlagu: 70% Visina zida: bez ograničenja Masa: oko 20 kg/m2 SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Gyptone Big Quattro 41 B1 Rigips CD distancer 3.7 ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA14. Prazan prostor izmeđ u ploča služi za provođenje instalacija i ispunjava se Isover mineralnom vunom.75 € / m2 Otpor prolasku toplote:1/λ = 1. Za elektroradove koriste se Rigips dozne.6 mm profile Vijci 421/3.09 - . kom.21. plafonu i podu. m kom.00 0.75 h/m2 (45 min/m2) Poboljšanje izolacione moći: Δ RWR max.00 0.00 4. KARAKTERISTIKE NORMATIVI RADA 0.6 mm Vijci 212/25 mm za ploče i 0.40 2.31 (m2K)/W Koeficijent apsorpcije zvuka: α = 0.5. 15 dB ORIJENTACIONA CENA RADA 6.30 ( 1) m2 kom. Potkonstrukcija se sastoji od Rigips horizontalnih UD profila i vertikalnih CD profila koji su pričvršćeni na zid držačima dužine 30 mm ili 60mm. bandažiraju trakom i gletuju pomoću Rigips ispune. kom.Apsorbersko oblaganje zida sa CD/UD potkonstrukcijom i Gyptone Big Quattro pločama za apsorpciju zvuka TENDERSKI OPIS Oblaganje zidova može se izvesti sa CD/UD potkonstrukcijom i Gyptone Big Quattro 41 plo čama za apsorpciju zvuka koje se pri čvršćuju Rigips mašinskim vijcima.80 0. m m kom.40 1.5 cm (potkovica) Rigips CD profil 27/60/27 mm debljine 0. a na vertikalnom od maksimum 130 cm.70 1.Gyptone . Spoljni uglovi se štite aluminijumskom ugaonom zaštitnom šinom ili Alux trakom. Rigips sistem 3.5 . Na UD profile i distancere lepi se traka za zvu čnu izolaciju.10 .10 Navedena k oličina se odnosi na spoj ploča prema bočnim zidovima. Spojevi ploča se ispunjavaju. Distanceri se montiraju na horizontalnom rastojanju od 60 cm.00 2.80 13. m m2 m 0.

6 mm Rigips CW vertikalni zidni profil 50 mm debljine 0.60 ( 1) m2 m m m kom.60 2.30 0.5 mm. Spoljni uglovi se štite aluminijumskom ugaonom zaštitnom šinom ili Alux trakom. . m 2 1.80 2.5 mm Samolepljiva traka za zvučnu izolaciju 50 mm Rigips UW horizontalni zidni profil 50 mm debljine 0. Spojevi ploča se ispunjavaju. Za zaštitu od požara upotrebljavaju se Rigips RF vatrootporne plo če.85 h/ m2 ( 51 min/m2) 7.65 € / m2 10. kg m kom.00 1.87 € / m2 ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Rigips RB ploče 12.00 26.Pregradni zidovi 50/75 mm sa metalnom potkonstrukcijom jednoslojno obloženom Rigips RB pločama 12. bandažiraju trakom i gletuju pomoću Rigips mase za ispunu spojeva. Za zaštitu od požara. plafonu i podu.10 m Navedena k oličina se odnosi na spoj ploča prema bočnim zidovima. kao i na međusobne spojeve samih ploča.01 . Za elektroradove koriste se Rigips dozne.5 mm TENDERSKI OPIS Rigips pregradni zid 50/75 mm sastoji se od metalne potkonstrukcije širine 50 mm i obostrane obloge od Rigips ploča RB debljine 12.10 - Rigips sistem 3.00 0.6 mm profile Super ispuna spojnica Bandaž traka sa staklenim vlaknima Vijci sa plastičnim tiplom 6/40 mm Isover mineralna vuna 50 mm Aluminijumska ugaona zaštitna šina (1 ) 2. Prazan prostor izmeđ u ploča služi za provođenje instalacija i ispunjava se Isover mineralnom vunom. toplotnu i zvučnu izolaciju preporučuje se Isover mineralna vuna.6 mm Vijci 212/25 mm za ploče i 0. a oni se prič vršćuju za pod i plafon vijcima sa plastičnim tiplom. Na horizontalne Rigips zidne profile UW 50 lepi se traka za zvučnu izolaciju.75 m Debljina zida: 75 mm 2 Masa: oko 26 kg/m NORMATIVI RADA ORIJENTACIONA CENA RADA 0. Vertikalni Rigips zidni profili CW 50 umetnu se između UW profila na međusobnom rastojanju od 60 cm.50 1. Ako se pregrade rade u mokrim čvorovima treba upotrebiti Rigips RBI vlagootporne ploč e. KARAKTERISTIKE Izolaciona moć: R WR = 42 dB Protivpožarna zaštita: EI 30 (F30 ) (sa RF ploč ama i 5 cm Isover mineralne vune) Maksimalna visina zida: 2.00 0.40.

50 1.Pregradni zidovi 50/100 mm sa metalnom potkonstrukcijom dvoslojno obloženom Rigips RB pločama 12.00 m Debljina zida: 100 mm Masa: oko 50 kg/m2 NORMATIVI RADA ORIJENTACIONA CENA RADA 1. Na horizontalne Rigips zidne profile UW 50 lepi se traka za zvuč nu izolaciju. Rigips sistem 3. Ako se pregrade rade u mokrim čvorovima treba upotrebiti Rigips RBI vlagootporne plo če. Za zaštitu od pož ara.04 . kg m kom.6 mm profile Vijci 212/35 mm za ploče i 0.80 2.5 mm Samolepljiva traka za zvučnu izolaciju 50 mm Rigips UW horizontalni zidni profil 50 mm debljine 0. plafonu i podu.11 - . Za elektroradove koriste se Rigips dozne. Vertikalni Rigips zidni profili CW 50 umetnu se između UW profila na međ usobnom rastojanju od 60 cm. a oni se pričvršć uju za pod i plafon vijcima sa plastičnim tiplom. Za zaštitu od požara upotrebljavaju se Rigips RF vatrootporne ploče. Prazan prostor izme đu ploča služi za provođenje instalacija i ispunjava se Isover mineralnom vunom.5 mm TENDERSKI OPIS Rigips pregradni zid 50/100 mm sastoji se od metalne potkonstrukcije širine 50 mm i obostrane.00 26.53 € / m2 13.6 mm Vijci 212/25 mm za ploče i 0. KARAKTERISTIKE Izolaciona moć: RWR = 52 dB Protivpožarna zaštita: EI 30 (F30) (sa 5 cm Isover mineralne vune) EI 90 (F90) (sa RF pločama i 5 cm Isover mineralne vune) Maksimalna visina zida: 4. Ukupna debljina zida je 100 mm. dvoslojne obloge od Rigips RB ploča debljine 12.6 mm profile Super ispuna spojnica Bandaž traka sa staklenim vlaknima Vijci sa plastičnim tiplom 6/40 mm Isover mineralna vuna 50 mm Aluminijumska ugaona zaštitna šina (1 ) 4.10 Navedena k oličina se odnosi na spoj ploča prema bočnim zidovima. 17 h/ m2 ( 70 min/m2) 10.60 2. Spojevi ploča se ispunjavaju. m2 m 1.00 0.00 0. toplotnu i zvučnu izolaciju koristi se Isover mineralna vuna.11 € / m2 ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Rigips RB ploče 12.30 0.5 mm.6 mm Rigips CW vertikalni zidni profil 50 mm debljine 0.00 13. bandažiraju trakom i gletuju pomo ću Rigips mase za ispunu spojeva. kao i na međusobne spojeve samih ploča. kom.40. Spoljni uglovi se štite aluminijumskom ugaonom zaštitnom šinom ili Alux trakom.00 1.80 ( 1) m 2 m m m kom.

5 mm Rigips UW horizontalni zidni profil 75 mm debljine 0. Za zaštitu od požara upotrebljavaju se Rigips RF vatrootporne plo če. plafonu i podu.80 2.6 mm profile Vijci sa plastičnim tiplom 6/40 mm Isover mineralna vuna 50 mm Super ispuna spojnica Bandaž traka sa staklenim vlaknima Aluminijumska ugaona zaštitna šina (1 ) 2.Pregradni zidovi 75/100 mm sa metalnom potkonstrukcijom jednoslojno obloženom Rigips RB pločama 12.02 .16 h (70 min) 7. Za zaštitu od požara.6 mm Samolepljiva traka za zvučnu izolaciju 70 mm Vijci 212/25 mm za ploče i 0.30 26. kao i na međusobne spojeve samih ploča.00 0.60 ( 1) m2 m m m kom. Vertikalni Rigips zidni profili CW 75 umetnu se između UW profila na međusobnom rastojanju od 60 cm.00 2.52 € / m2 SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Rigips RB ploče 12. KARAKTERISTIKE Izolaciona moć: R WR = 46 dB Protivpožarna zaštita: EI 30 (F 30) (sa RF ploč ama i 5 cm Isover mineralne vune) Maksimalna visina zida: 3. Prazan prostor izmeđ u ploča služi za provođenje instalacija i ispunjava se Isover mineralnom vunom.6 mm Rigips CW vertikalni zidni profil 75 mm debljine 0. toplotnu i zvučnu izolaciju preporučuje se Isover mineralna vuna.00 0. m 2 kg m m 1. Na horizontalne Rigips zidne profile UW 75 lepi se traka za zvučnu izolaciju.10 Navedena k oličina se odnosi na spoj ploča prema bočnim zidovima.5 mm. Spoljni uglovi se štite aluminijumskom ugaonom zaštitnom šinom ili Alux trakom. Spojevi ploča se ispunjavaju.5 mm TENDERSKI OPIS Rigips pregradni zid 75/100 mm sastoji se od metalne potkonstrukcije širine 75 mm i obostrane obloge od Rigips RB ploča debljine 12.12 - Rigips sistem 3. Ako se pregrade rade u mokrim čvorovima treba upotrebiti Rigips RBI vlagootporne ploč e.55 m Debljina zida: 100 mm Masa: oko 26 kg/m2 0. Za elektroradove koriste se Rigips dozne.60 0. bandažiraju trakom i gletuju pomoću Rigips mase za ispunu spojeva. kom.85 h/ m2 ( 51 min/m2 ) Opciono: dilatacione spojnice 1.40. a oni se prič vršćuju za pod i plafon vijcima sa plastičnim tiplom. .65 € / m2 ORIJENTACIONA CENA RADA NORMATIVI RADA ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA 9.50 1.00 1.

Ako se pregrade rade u mokrim čvorovima upotrebljavaju se Rigips RBI vlagootporne ploče.00 26. plafonu i podu. Vertikalni Rigips zidni profili CW 75 umetnu se između UW profila na međusobnom rastojanju od 60 cm. Prazan prostor između ploča služi za provođenje instalacija i ispunjava se Isover mineralnom vunom.30 0.65 € / m2 ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA 10. a oni se pričvrš ćuju za pod i plafon vijcima sa plastičnim tiplom.00 2.Pregradni zidovi 75/105 mm sa metalnom potkonstrukcijom jednoslojno obloženom Rigips RB pločama 15 mm TENDERSKI OPIS Rigips pregradni zid 75/105 mm sastoji se od metalne potkonstrukcije širine 75 mm i obostrane obloge od Rigips RB ploča debljine 15 mm. Na horizontalne Rigips zidne profile UW 75 lepi se traka za zvučnu izolaciju. kom.13 - . Za elektroradove koriste se Rigips dozne.6 mm Rigips CW vertikalni zidni profil 75 mm debljine 0. Spojevi plo ča se ispunjavaju.69 € / m2 SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Rigips RB ploče 15 mm Samolepljiva traka za zvučnu izolaciju 70 mm Rigips UW horizontalni zidni profil 75 mm debljine 0. toplotnu i zvučnu izolaciju preporučuje se Isover mineralna vuna. bandažiraju trakom i gletuju pomoć u Rigips mase za ispunu spojeva.80 2. Za zaštitu od požara upotrebljavaju se Rigips RF vatrootporne ploč e.40. Za zaštitu od požara.60 ( 1) m2 m m m kom.55 m Debljina zida: 105 mm Masa: oko 26 kg/m2 NORMATIVI RADA ORIJENTACIONA CENA RADA 0.6 mm profile Vijci sa plastičnim tiplom 6/40 mm Isover mineralna vuna 50 mm Super ispuna spojnica Bandaž traka sa staklenim vlaknima Aluminijumska ugaona zaštitna šina (1 ) 2. Spoljni uglovi se štite aluminijumskom ugaonom zaštitnom šinom ili Alux trakom.60 0.00 1.85 h/ m2 ( 51 min/m2) 7. m 2 kg m m 1.50 1.02F .10 Navedena k oličina se odnosi na spoj ploča prema bočnim zidovima. kao i na međusobne spojeve samih ploča. Rigips sistem 3.6 mm Vijci 212/25 mm za ploče i 0.00 0. KARAKTERISTIKE Izolaciona moć: R WR = 47 dB Protivpožarna zaštita: EI 30 (F 30 ) (sa RF pločama i 5 cm Isover mineralne vune) Maksimalna visina zida: 3.

6 mm Rigips CW vertikalni zidni profil 75 mm debljine 0.50 € / m2 SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Rigips RB ploče 12. Vertikalni Rigips zidni profili CW 75 umetnu se između UW profila na međ usobnom rastojanju od 60 cm. bandažiraju trakom i gletuju pomoću Rigips mase za ispunu spojeva.00 0.60 2.45 h (27 min) 10. Za zaštitu od pož ara.80 2. kom. kg m kom. dvoslojne obloge od Rigips RB ploča debljine 12. m2 m 1.6 mm profile Super ispuna spojnica Bandaž traka sa staklenim vlaknima Vijci sa plastičnim tiplom 6/40 mm Isover mineralna vuna 50 mm Aluminijumska ugaona zaštitna šina (1 ) 4. Ukupna debljina zida je 125 mm. a oni se pričvršć uju za pod i plafon vijcima sa plastičnim tiplom. kao i na međusobne spojeve samih ploča.15 m Debljina zida: 125 mm 2 Masa: oko 50 kg/m NORMATIVI RADA 1.5 mm Samolepljiva traka za zvučnu izolaciju 70 mm Rigips UW horizontalni zidni profil 75 mm debljine 0.5 mm TENDERSKI OPIS Rigips pregradni zid 75/125 mm sastoji se od metalne potkonstrukcije širine 75 mm i obostrane.80 ( 1) m2 m m m kom.00 13.50 1.00 26.05 . Spojevi ploča se ispunjavaju.10 Navedena k oličina se odnosi na spoj ploča prema bočnim zidovima.6 mm profile Vijci 212/35 mm za ploče i 0.6 mm Vijci 212/25 mm za ploče i 0. Prazan prostor između ploča služi za provođenje instalacija i ispunjava se Isover mineralnom vunom. Spoljni uglovi se štite aluminijumskom ugaonom zaštitnom šinom ili Alux trakom.30 0. KARAKTERISTIKE Izolaciona moć: R WR = 54 dB Protivpožarna zaštita: EI 30 (F30) (sa 5 cm Isover mineralne vune) Maksimalna visina zida: 5. .Pregradni zidovi 75/125 mm sa metalnom potkonstrukcijom dvoslojno obloženom Rigips RB pločama 12. Ako se pregrade rade u mokrim čvorovima upotrebljavaju se Rigips RBI vlagootporne ploče.53 € / m2 ORIJENTACIONA CENA RADA ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA 13.00 0. Za zaštitu od pož ara upotrebljavaju se Rigips RF vatrootporne ploče.00 1. Na horizontalne Rigips zidne profile UW 75 lepi se traka za zvuč nu izolaciju.5 h (90 min) nadsvetlo 120x120 cm 0.40.14 - Rigips sistem 3.5 mm. Za elektroradove koriste se Rigips dozne. plafonu i podu. 17 h/m2 (70 min/m2) Opciono: dilatacione spojnice 1. toplotnu i zvučnu izolaciju preporučuje se Isover mineralna vuna.

m2 m 1. Za zaštitu od požara upotrebljavaju se Rigips RF vatrootporne ploč e. vune) Protivpožarna zaštita: EI 30 (F 30 ) (sa 5 cm Isover mineralne vune) Maksimalna visina zida: 5. kg m kom.60 ( 1) m2 m m m kom.80 2. Vertikalni Rigips zidni profili CW 100 umetnu se između UW profila na međusobnom rastojanju od 60 cm. a oni se pričvršćuju za pod i plafon vijcima sa plastič nim tiplom.6 mm Vijci 212/25 mm za ploče i 0. Prazan prostor izmeđ u ploča služi za provođenje instalacija i ispunjava se Isover mineralnom vunom.15 - .50 1. Za zaštitu od požara. plafonu i podu.5 cm Isover min.65 € / m2 RWR = 45 dB (sa 5 cm Isover min. vune) ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA10.00 0. Za elektroradove koriste se Rigips dozne.00 1.10 Navedena k oličina se odnosi na spoj ploča prema bočnim zidovima. Na horizontalne Rigips zidne profile UW 100 lepi se traka za zvučnu izolaciju.00 0.10 m Debljina zida: 125 mm Masa: oko 26 kg/m2 SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Rigips RB ploče 12. Spojevi ploča se ispunjavaju.5 mm TENDERSKI OPIS Rigips pregradni zid 100/125 mm sastoji se od metalne potkonstrukcije š irine 100 mm i obostrane obloge od Rigips RB ploča debljine 12.5 mm Samolepljiva traka za zvučnu izolaciju 95 mm Rigips UW horizontalni zidni profil 100 mm debljine 0. toplotnu i zvučnu izolaciju preporučuje se Isover mineralna vuna. Rigips sistem 3. Spoljni uglovi se štite aluminijumskom ugaonom zaštitnom šinom ili Alux trakom.60 2. bandažiraju trakom i gletuju pomoću Rigips mase za ispunu spojeva. kao i na međusobne spojeve samih ploča. KARAKTERISTIKE NORMATIVI RADA 0.30 0.Pregradni zidovi 100/125 mm sa metalnom potkonstrukcijom jednoslojno obloženom Rigips pločama 12.6 mm profile Super ispuna spojnica Bandaž traka sa staklenim vlaknima Vijci sa plastičnim tiplom 6/40 mm Isover mineralna vuna 50 mm Aluminijumska ugaona zaštitna šina (1 ) 2.08 € / m2 RWR = 50 dB (sa 10 cm Isover min.03 . Ako se pregrade rade u mokrim čvorovima upotrebljavaju se Rigips RBI vlagootporne ploč e.85 h/ m2 ( 51 min/m2 ) Izolaciona moć: 7.6 mm Rigips CW vertikalni zidni profil 100 mm debljine 0.00 26. vune) ORIJENTACIONA CENA RADA RWR = 46 dB (sa 7.40.5 mm.

06 . KARAKTERISTIKE NORMATIVI RADA 1. Za zaštitu od požara upotrebljavaju se Rigips RF vatrootporne ploče.6 mm profile Super ispuna spojnica Bandaž traka sa staklenim vlaknima Vijci sa plastičnim tiplom 6/40 mm Isover mineralna vuna 50 mm Aluminijumska ugaona zaštitna šina (1 ) 4.05 € / m2 RWR = 56 dB (sa 10 cm Isover min.5 mm Samolepljiva traka za zvučnu izolaciju 95 mm Rigips UW horizontalni zidni profil 100mm debljine 0. kao i na međusobne spojeve samih ploča.00 13. Za elektroradove koriste se Rigips dozne.10 Navedena k oličina se odnosi na spoj ploča prema bočnim zidovima.00 0. plafonu i podu.6 mm profile Vijci 212/35 mm za ploče i 0. vune) EI 90 (F 90 ) (sa RF pločama i 5 cm Isover mineralne vune) Maksimalna visina zida: 7. dvoslojne obloge od Rigips RB ploča debljine 12. toplotnu i zvučnu izolaciju preporu čuje se Isover mineralna vuna.6 mm Vijci 212/25 mm za ploče i 0. Spojevi ploča se ispunjavaju.00 26.0 m Debljina zida: 150 mm 2 Masa: oko 50 kg/m SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Rigips RB ploče 12.00 1. Za zaštitu od po žara.00 0.80 ( 1) m2 m m m kom. . kom.5 cm Isover min. bandažiraju trakom i gletuju pomo Rigips mase za ispunu spojeva.30 0.60 2. vune) ORIJENTACIONA CENA RADA RWR = 51 dB (sa 7. Ukupna debljina zida je 150 mm. a oni se pričvršćuju za pod i plafon vijcima sa plastičnim tiplom. Vertikalni Rigips zidni profili CW 100 umetnu se između UW profila na me đusobnom rastojanju od 60 cm. Prazan prostor između ploča služi za provođenje instalacija i ispunjava se Isover mineralnom vunom. 17 h/ m2 ( 70 min/m2) Izolaciona moć: 10. m2 m 1.50 1. Na horizontalne Rigips zidne profile UW 100 lepi se traka za zvučnu izolaciju.5 mm TENDERSKI OPIS Rigips pregradni zid 100/150 mm sastoji se od metalne potkonstrukcije širine 100 mm i obostrane. kg m kom.53 € / m2 RWR = 53 dB (sa 5 cm Isover min. Ako se pregrade rade u mokrim čvorovima upotrebljavaju se Rigips RBI vlagootporne ploče. vune) Protivpožarna zaštita: EI 30 (F 30 ) (sa 5 cm Isover min. vune) ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA14.16 - Rigips sistem 3.Pregradni zidovi 100/150 mm sa metalnom potkonstrukcijom dvoslojno obloženom Rigips RB pločama 12.80 2.6 mm Rigips CW vertikalni zidni profil 100 mm debljine 0.5 mm. Spoljni uglovi se štite aluminijumskom ugaonom zaštitnom šinom ili Alux trakom.40.

vune) RWR = 63 dB (sa 10 cm Isover min.00 2. vune) EI 90 (F 90) (sa RF pločama i 5 cm Isover mineralne vune) Maksimalna visina zida: 4. kao i na međusobne spojeve samih ploča.6 mm Rigips CW vertikalni zidni profil 50mm debljine 0. dvoslojne obloge od Rigips RB ploča debljine 12.60 4.00 0. Za elektroradove koriste se Rigips dozne.00 26.10 Navedena k oličina se odnosi na spoj ploča prema bočnim zidovima.5 mm TENDERSKI OPIS Rigips pregradni zid CW 50+50/min.80 ( 1) m2 m m m kom. Za zaštitu od požara. bandažiraju trakom i gletuju pomoću Rigips mase za ispunu spojeva. Spojevi ploča se ispunjavaju. Spoljni uglovi se štite aluminijumskom ugaonom zaštitnom šinom ili Alux trakom.6 mm profile Super ispuna spojnica Bandaž traka sa staklenim vlaknima Vijci sa plastičnim tiplom 6/40 mm Isover mineralna vuna 50 mm Aluminijumska ugaona zaštitna šina (1 ) 4. Na horizontalne Rigips zidne profile UW 50 lepi se traka za zvučnu izolaciju. kom. Rigips sistem 3. toplotnu i zvučnu izolaciju preporučuje se Isover mineralna vuna. m2 m 1 . Za zaštitu od pož ara upotrebljavaju se Rigips RF vatrootporne ploče. kg m kom.6 mm Vijci 212/25 mm za ploče i 0.5 mm Samolepljiva traka za zvučnu izolaciju 50 mm Rigips UW horizontalni zidni profil 50mm debljine 0.17 - . plafonu i podu. 155 mm za veliku zvučnu izolaciju sa dvostrukom metalnom potkonstrukcijom i Rigips RB pločama 12. KARAKTERISTIKE NORMATIVI RADA 1. Ako se pregrade rade u mokrim čvorovima upotrebljavaju se Rigips RBI vlagootporne plo če.47 h/m2 (88 min/m2) Izolaciona moć: ORIJENTACIONA CENA RADA 13 . vune) ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA 15.Pregradni zidovi 50+50/min. Vertikalni Rigips zidni profili CW 50 umetnu se u UW profile na međ usobnom rastojanju od 60 cm. 155 mm (maksimalna debljina neograničena) sastoji se od dvostruke metalne potkonstrukcije širine 50 mm i obostrane.00 13. a oni se pričvrš ćuju za pod i plafon vijcima sa plasti čnim tiplom.60 5.41.50 € / m2 Protivpožarna zaštita: EI 30 (F 30) (sa 5 cm Isover min.00 1.6 mm profile Vijci 212/35 mm za ploče i 0.23 € / m2 RWR = 61 dB (sa 5 cm Isover min.60 1. Prazan prostor između ploča služi za provođenje instalacija i ispunjava se Isover mineralnom vunom.5 mm.01 .00 0.0 m Debljina zida: > 155 mm Masa: oko 53 kg/m2 SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Rigips RB ploče 12.

Spoljni uglovi se štite aluminijumskom ugaonom zaštitnom šinom ili Alux trakom. Spojevi ploča se ispunjavaju.00 0. KARAKTERISTIKE Izolaciona moć: R WR = 54 dB Protivpožarna zaštita: EI 30 (F30) (sa 5 cm Isover mineralne vune) Maksimalna visina zida: 5. plafonu i podu. a oni se pričvršćuju za pod i plafon vijcima sa plastičnim tiplom.60 2.6 mm Rigips CW vertikalni vlagootporni zidni profil 75 mm debljine 0.80 2. m2 m ( 1) 1. kom. Za zaštitu od požara upotrebljavaju se kombinovane Rigips RFI vatrootpornevlagootporne ploče.50 1.18 - Rigips sistem 3.00 0.Instalacioni vlagootporni pregradni zid 75/125 mm dvoslojno obložen Rigips vlagootpornim RBI pločama 12. Prazan prostor izmeđ u ploča služi za provođ enje instalacija i ispunjava se Isover mineralnom vunom.00 1.00 26. Za elektroradove koriste se Rigips dozne.40.30 0.6 mm profile Vijci 212/35 mm za ploče i 0. .92 € / m2 ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA 16. Vertikalni Rigips vlagootporni zidni profili CW 75 umetnu se između UW profila na me đusobnom rastojanju od 60 cm. bandažiraju trakom i gletuju pomo ću Rigips Vario mase za ispunu spojeva.5 mm TENDERSKI OPIS Rigips vlagootporni pregradni zid 75/125 mm sastoji se od crne vlagootporne CW/UW metalne potkonstrukcije širine 75 mm i obostrane dvoslojne obloge od Rigips vlagootpornih RBI ploča debljine 12.15 m Debljina zida: 125 mm 2 Masa: oko 50 kg/m NORMATIVI RADA ORIJENTACIONA CENA RADA 1.5 mm Samolepljiva traka za zvučnu izolaciju 70 mm Rigips UW horizontalni vlagootporni zidni profil 75 mm debljine 0. Na horizontalne Rigips vlagootporne zidne profile UW 75 lepi se traka za zvuč nu izolaciju.6 mm profile Vario ispuna spojnica Bandaž traka sa staklenim vlaknima Vijci sa plastičnim tiplom 6/40 mm Isover mineralna vuna 75 mm Aluminijumska ugaona zaštitna šina (1 ) 4.10 Navedena k oličina se odnosi na spoj ploča prema bočnim zidovima. 17 h/m2 (70 min/m2) 15.5 mm.03 € / m2 SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Rigips RBI vlagootporne ploče 12. Za toplotnu izolaciju preporuč uje se Isover mineralna vuna. kao i na međusobne spojeve samih ploča.00 13. kg m kom.80 m2 m m m kom.6 mm Vijci 212/25 mm za ploče i 0.05 .

odnosno 75+75/min.5 mm Rigips RFI ploče 12. plafonu i podu. Prazan prostor između ploča služi za provo đenje instalacija i ispunjava se Isover mineralnom vunom.60 2.00 2.0 m za zidove CW 75+75 6. kg m kom. vune) Protivpožarna zaštita: ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA 16. a oni se pričvršć uju za pod i plafon vijcima sa plastičnim tiplom. Ako se pregrade rade u mokrim čvorovima treba upotrebiti Rigips RBI vlagootporne ploče.00 0.6 mm Rigips CW vertikalni zidni profil 50 mm debljine 0. Vertikalni Rigips zidni profili CW 50 umetnu se između UW profila na međ usobnom rastojanju od 60 cm. 160 mm. toplotnu i zvučnu izolaciju preporučuje se Isover mineralna vuna.41. m2 m ( 1) 3. kao i na međusobne spojeve samih ploča.50.77 € / m2 EI 30 (F 30 ) (sa RB pločama i Isover min.00 13. Za elektroradove koriste se Rigips dozne.60 1.00) . Za zaštitu od pož ara upotrebljavaju se Rigips RF vatrootporne ploče.6 mm profile Vijci 212/35 mm za ploče i 0.57 h/m2 (94 min/m2) Izolaciona moć: 14.13 € / m2 ORIJENTACIONA CENA RADA RWR = 54 dB (sa 4 cm Isover min. Koriste se za provođenje sanitarnih instalacija proizvoljne širine.19 - . Na horizontalne Rigips zidne profile UW 50 lepi se traka za zvuč nu izolaciju.0 m za zidove CW 100 +100 Minimalna debljina zida: 160 mm za zidove CW 50+50 210 mm za zidove CW 75+75 Masa: oko 53 kg/m2 SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Rigips vlagootporne RBI ploče 12. dvoslojne obloge od Rigips RBI ploča debljine 12. vunom 5 cm) Maksimalna visina zida: 4.04 (5. 210 mm za montažu sanitarnih elemenata i provođenje instalacija vodovoda i kanalizacije TENDERSKI OPIS Rigips instalacioni pregradni zid CW 50+50/min.60 4.80 m2 m2 m m m kom.00 2. Spoljni uglovi se štite aluminijumskom ugaonom zaštitnom šinom ili Alux trakom. kom.00 26.10 Navedena k oličina se odnosi na spoj ploča prema bočnim zidovima.40 3.00 0. 160 mm (maksimalna debljina neograničena) sastoji se od dvostruke metalne potkonstrukcije širine 50 mm i obostrane. Rigips sistem 3. vunom 5 cm) EI 90 (F 90 ) (sa RF ploč ama i Isover min. Za zaštitu od pož ara.6 mm profile Super ispuna spojnica Bandaž traka sa staklenim vlaknima Vijci sa plastičnim tiplom 6/40 mm Isover mineralna vuna 50 mm Aluminijumska ugaona zaštitna šina (1 ) 2.5 mm.Instalacioni zidovi 50+50/min. Spojevi ploča se ispunjavaju.5 mm Samolepljiva traka za zvučnu izolaciju 50 mm Rigips UW horizontalni zidni profil 50 mm debljine 0.0 m za zidove CW 50+50 5.6 mm Vijci 212/25 mm za ploče i 0. bandažiraju trakom i gletuju pomoću Rigips mase za ispunu spojeva. KARAKTERISTIKE NORMATIVI RADA 1.

0 € / m2 dvostruko oblaganje Riflex pločom 13. m 2 ( 1) Navedena k oličina se odnosi na spoj ploča prema bočnim zidovima. da bi se mogli zakriviti.80 4.00 3. toplotnu i zvučnu izolaciju preporučuje se Isover mineralna vuna. kao i na međusobne spojeve samih ploča. Prazan prostor između ploča slu ži za provođenje instalacija i ispunjava se Isover mineralnom vunom.25 m za četiri sloja Riflex plo ča Debljina zida: 87 mm 2 Masa: oko 14.5 € / m2 ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA 20.10 .6 mm profile Bandaž traka sa staklenim vlaknima Vario ispuna spojnica Vijci sa plastičnim tiplom 6/40 mm Isover mineralna vuna 50 mm (1 ) 2. Za elektroradove koriste se Rigips dozne.6 mm Rigips CW vertikalni zidni profil 75 mm debljine 0.60 1. KARAKTERISTIKE Izolaciona moć: R WR = 37-4 9 dB Protivpožarna zaštita: F30 za jedan sloj Riflex ploča F60 za dva sloja Riflex ploča F90 za tri sloja Riflex ploča F120 za č etiri sloja Riflex ploč a Maksimalna visina zida: 5. Za zaštitu od požara. m kg kom.20 - Rigips sistem 3.00 52.00 m 2 m m m kom.Riflex pregradni zakrivljeni zidovi 75/87 mm sa metalnom potkonstrukcijom obloženom Riflex savitljivim pločama 6 mm TENDERSKI OPIS Riflex zakrivljeni pregradni zid 75/87 mm sastoji se od metalne potkonstrukcije širine 75 mm i obostrane obloge od Riflex savitljivih ploča debljine 6 mm.30 0. Horizontalni Rigips zidni profili UW 75 zasecaju se na svakih 5-10 cm. Vertikalni Rigips zidni profili CW 75 umetnu se između UW profila na međ usobnom rastojanju od 30 cm. Spoljni uglovi se štite aluminijumskom ugaonom zaštitnom šinom ili Alux trakom. . a oni se prič vršćuju za pod i plafon vijcima sa plastičnim tiplom. Spojevi ploča se ispunjavaju.0 h/m2 (60 min/m2) dvostruko oblaganje Riflex pločom 1. na njih se lepi traka za zvučnu izolaciju.6 mm Vijci 212/25 mm za ploče i 0.00 1.07 € / m2 SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Riflex savitljive ploče 6 mm Samolepljiva traka za zvučnu izolaciju 70 mm Rigips UW horizontalni zidni profil 75 mm debljine 0.75.80 1.40 0. bandažiraju trakom i gletuju pomo ću Rigips mase za ispunu spojeva Extra ili Vario. plafonu i podu.5 h/m2 (90 min/m2) ORIJENTACIONA CENA RADA jednostruko oblaganje Riflex pločom 9.4 kg/m (1x6 mm) NORMATIVI RADA jednostruko oblaganje Riflex pločom 1.

30 26. KARAKTERISTIKE Izolaciona moć: R WR = 50 dB (15 RB + 12.6 mm Samolepljiva traka za zvučnu izolaciju 70 mm Vijci 212/25 mm za ploče i 0. kom.50 m 2 m2 m m m kom. Zidovi se mogu čistiti vlažnom krpom i dezinfikovati. presvučene vodootpornim dekorativnim tapetom (25 dezena). 25 € / m2 ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA 49.00 1.00 1. Uglovi se pokrivaju-ojačavaju ukrasnim ugaonim profilom.71.80 2.Pregradni zidovi 100/155 mm sa obostranom oblogom od Dekor ploča 12. toplotnu i zvučnu izolaciju preporučuje se Isover mineralna vuna. m2 m m m m m Rigips sistem 3.50 0.00 0. Za elektroradove koriste se Rigips dozne. a oni se prič vršćuju za pod i plafon vijcima sa plastičnim tiplom.6 mm profile Vijci sa plastičnim tiplom 6/40 mm Isover mineralna vuna 50 mm Hut profil za Dekor ploč e Ukrasna lajsna od belog PVC-a za Hut profil Lajsna za spoj zida i plafona Ukrasni ugaoni profil unutrašnji Ukrasni ugaoni profil spoljni 2.00 m Debljina zida: 155 mm 2 Masa: oko 55 kg/m NORMATIVI RADA ORIJENTACIONA CENA RADA 0. Prazan prostor između ploča služi za provođenje instalacija i ispunjava se Isover mineralnom vunom.5 RD) Protivpožarna zaštita: F 90 Maksimalna visina zida: 5.6 mm Rigips CW vertikalni zidni profil 75 mm debljine 0. Na horizontalne Rigips zidne profile UW 100 lepi se traka za zvuč nu izolaciju.30 € / m2 SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Dekor ploč e sa bež dezeniranim PVC oblogama Rigips RB ploča 15 mm Rigips UW horizontalni zidni profil 75 mm debljine 0.01 . Vertikalni Rigips zidni profili CW 100 umetnu se između UW profila na međ usobnom rastojanju od 60 cm.21 - .00 2. Za zaštitu od požara.00 2.00 2.5 mm sa dezeniranim tapetom TENDERSKI OPIS Rigips pregradni dekor zid 100/1 55 mm sastoji se od metalne potkonstrukcije širine 100 mm i obostrane obloge od Dekor plo ča debljine 12.5 mm.92 h/m2 (55 min/m2) 8.80 1.60 0.00 1. Na CW 100 profile vijcima se pričvršćuju Hut profili kojim se ploč e fiksiraju bez ispunjavanja spojeva – suva montaža. Preko profila prič vršćuje se ukrasna lajsna.

Između vertikalnog CW profila i olovne folije na plo či postavlja se traka od olovne folije.00 0.5 mm od kojih je unutrašnji sloj ploč a sa strane prostorije sa izvorom zračenja kaširan olovnom folijom debljine 1.00 mm TENDERSKI OPIS Pregradni zid 100/150 mm za zaštitu od rendgenskog zra čenja sa pločama kaširanim olovnom folijom debljine 1. dvoslojne obloge od Rigips RB ploča 12. kg m m kom. m2 ( 1) 1.55. Ukupna širina zida je 150 mm.5/ 3 i 3.30 0.00 13. Spojevi ploča se ispunjavaju.6 mm profile Super ispuna spojnica Olovna traka Bandaž traka sa staklenim vlaknima Vijci sa plastičnim tiplom 6/40 mm Kamena vuna 100 mm (1 ) 1.Pregradni zid 100/150 mm za zaštitu od rendgenskog zračenja sa pločama kaširanim olovnom folijom debljine 1.00 .80 2.6 mm Rigips CW vertikalni zidni profil 100 mm debljine 0.6 mm Vijci 212/25 mm za ploče i 0.50 1. Za zaštitu od po žara upotrebljavaju se Rigips RF vatrootporne ploče kaširane olovnom folijom. sastoji se od metalne potkonstrukcije šir ine 100 mm i obostrane.80 2.00 3.80 m m 2 2 m m m kom.4 h/m2 (84 min/m2) 12.6 mm profile Vijci 212/35 mm za ploče i 0. Na horizontalne Rigips zidne profile UW 100 lepi se traka za zvučnu izolaciju i prič vršćuju se za pod i plafon vijcima sa plastič nim tiplom. *Rigips u ponudi ima ploče kaširane olovom debljine 0. Vertikalni Rigips zidni profili CW 100 umetnu se izme đu UW profila na međusobnom rastojanju od 60 cm.5/ 2/ 2. kom.0 m Debljina zida: 150 mm 2 Masa: oko 60 kg/m NORMATIVI RADA ORIJENTACIONA CENA RADA 1.0 mm. plafonu i podu. bandažiraju trakom i gletuju pomo ću Rigips mase za ispunu spojeva.0 mm.00 1.00 26.00 Navedena k oličina se odnosi na spoj ploča prema bočnim zidovima. Spoljni uglovi se štite aluminijumskom ugaonom zaštitnom šinom ili Alux trakom.60 € / m2 ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA 102.5/ 1/ 1.5 mm Samolepljiva traka za zvučnu izolaciju 95 mm Rigips UW horizontalni zidni profil 100 mm debljine 0.5 mm .22 - Rigips sistem 5.90 2. KARAKTERISTIKE Izolaciona moć: R WR = 59 dB Protivpožarna zaštita: F90 za RF plo če Maksimalna visina zida: 5.5 mm kaširane olovom debljine 1 mm* Rigips RB ploče 12.66 € / m2 SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Rigips RB ploče 12. kao i na međusobne spojeve samih ploča.

75 i 100 mm i u dužini 3-5 m. koja se postavlja vertikalno u podni i plafonski UW profil.25 € / kom ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA ram 50 mm (CW 50+UW 50) 1.Izrada standardnog CW/UW rama za dovratnik u Rigips zidu TENDERSKI OPIS Zidni CW profili debljine 6 mm utaknu se u zidne UW profile i tako formiraju kutiju. Varijante: 1) duži za postavljanje na noseću međuspratnu konstrukciju 2) kraći za postavljanje na gotov pod. 75 i 100 mm. L profili se pričvršćuju u pod i plafon vijcima sa tiplom. Primena rama od UA profila je neophodna u slučajevima: 1) visina zida preko 2.5 € / kom ram 75 mm (CW 75+75) 2.23 - . 125 mm (zid 105 mm).67 € / kom ORIJENTACIONA CENA RADA ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA ram 50 mm 2.1 € / kom ram 100 mm (CW100+UW100) 2. 85 i 90 cm. Iznad rama se ugrađuju dva vertikalna CW profila. UA i L profili načinjeni su od čeličnog pocinkovanog lima debljine 2 mm. 70. Univerzalno su napravljeni za leva i desna vrata. 80. Kutiju treba zanitovati za UW profile.5 cm 1. 145 mm (zid 125 mm).5 h/kom 30 min/kom 4.4 € / kom Izrada ojačanog UA rama za dovratnik u Rigips zidu TENDERSKI OPIS Ugradnja UA profila vrši se direktno na pod i plafon pomoću L priključnih profila.7 € / kom Ugradnja Rigips metalnog dovratnika TENDERSKI OPIS Rigips metalni dovratnici (štokovi) rade se od 1. KARAKTERISTIKE CW/UW ram dimenzija do 101x213. Dihtung traka služi za zaptivanje plota (vrata). pri čemu je jedan na mestu spoja Rigips ploča. NORMATIVI RADA ORIJENTACIONA CENA RADA 0. Ploče se pričvršćuju za UA profile Rigips vijcima sa bor-špicem tip 221.9 € / kom ram 100 mm 3. Sve vibracije i opterećenja UA profili prenose na pod i plafon bez prenošenja uticaja na Rigips zid.3 € / kom ram 75 mm 2.63 h/kom (98 min/kom) 14. UA profili rade se u širinama 50.5 mm NORMATIVI RADA ORIJENTACIONA CENA RADA 1.5 mm NORMATIVI RADA do 101x213. a na UA profil pomoću šrafova sa ravnom glavom. KARAKTERISTIKE Svetli otvor: 60. 170 mm (zid 150 mm) i 240 mm (zid 220 mm).5 € / kom na zahtev ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA . Dovratnik se fiksira za ram na 8 mesta pomoću odgovarajućih Rigips šrafova. Oblaganje pločama se vrši tako da je sastav između ploča iznad rama minimum 30 cm odmaknut od UA profila.8 m 2) vrata šira od 90 cm 3) težina vrata (plota) veća od 25 kg. 120 mm (zid 100 mm).25 h/kom (75 min/kom) 11. Za montažu na gotovom podu predvideti dodatni L profil koji se radi u širinama 50. KARAKTERISTIKE UA ram dimenzija do 101x213. Širina štoka: 100 mm (zid 80 mm).5 mm lima sa trostrukom zaštitom od korozije i lakirani su na 200 °C.

2x14 mm sa ravnom glavom za Rigistil profile Metalni tipl DN6 za betonske tavanice Traka za zvučnu izolaciju 30 mm Super ispuna spojnica Bandaž traka sa staklenim vlaknima (1 ) 1. kom. kom.24 - Rigips sistem 4. koje se pričvršćuju Rigips mašinskim vijcima.Oblaganje plafona Rigistil (Stilprim) potkonstrukcijom i Rigips RB pločama 12.6 mm Rigistil C profil 18/45/18 mm debljine 0. Spojevi ploča se ispunjavaju. a maksimalna 13 cm.00 1.5 mm (9. Profili se kače direktno na tavanicu pomoću držač a (distancera) GL2 (maksimalna visina spu štanja 7 cm) ili GL9 (maksimum 12 cm).39 € / m2 Protivpožarna zaštita: F30-A sa RF pločama ORIJENTACIONA CENA RADA 2 Masa: oko 11 kg/m ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA 4.5 mm Rigistil distancer GL2 maksimum 7 cm (potkovica) Rigistil U profil 20/20/30 mm debljine 0.5 mm).30 ( 1) m2 kom. Rigistil C profili se nastavljaju pomoću profilne spojnice GL3.70 Navedena k oličina se odnosi na spoj ploča prema bočnim zidovima.5 mm) TENDERSKI OPIS Oblaganje plafona izvodi se pomoću Rigistil potkonstrukcije i Rigips RB plo ča debljine 12.50 14.00 2.00 3. kom. Potkonstrukcija se sastoji od Rigistil C profila 18/45/18 mm.5 mm (9.00 1. . m kg m 1. kao i na međusobne spojeve samih ploča.00 3.90 0. koji se postavljaju samo u jednom pravcu i Rigistil U profila 20/20/30 mm. plafonu i podu.50 0.6 mm Rigistil GL3 nastavak C profila (spojnica) Vijci 212/25 mm za ploče i 0. bandažiraju trakom i gletuju pomoću Rigips mase za ispunu spojeva.60. kom.00 0.50 6. m m kom. Na Rigistil U profile lepi se traka za zvučnu izolaciju.71 h/m2 (43 min/m2) Izolaciona moć: do 8 dB 6. Minimalna visina spuštanja je 4 cm. U međuprostoru između tavanice i spuštenog plafona se provode instalacije.6 mm profile Vijci sa plastičnim tiplom 6/40 mm Vijci 4.61 € / m2 SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Rigips RB ploče 12.03 . KARAKTERISTIKE NORMATIVI RADA 0.

5 mm (9. kom.5 mm (9.30 ( 1) m2 kom.5 mm Rigistil držači za drvene grede 8 cm Rigistil U profil 20/20/30 mm Rigistil C profil 18/45/18 mm Rigistil GL3 nastavak C profila (spojnica) Vijci 212/25 mm za ploče i 0.6 mm profile Vijci 4x40 mm za drvene grede Vijci 4.82 h/m2 (49 min/m2) 7. a maksimalna 14 cm. kg m m2 m 2 1. Rigistil C profili se nastavljaju pomoću profilne spojnice GL3.50 14. plafonu i podu. Kod ugaonih spojeva parapeta i kosine krova mogu se koristiti plasti čne lajsne za sprečavanje pucanja. Iznad plafona provode se instalacije.60.5 mm) TENDERSKI OPIS Oblaganje drvenih greda plafona i potkrovlja izvodi se sa Rigistil potkonstrukcijom i Rigips RB pločama debljine 12.parna brana PVC profil za spoj kosine i zida odnosno plafona (1 ) 1.5 mm). KARAKTERISTIKE Izolaciona moć: do 8 dB Protivpožarna zaštita: F30-A za RF ploče Masa: oko 11 kg/m 2 NORMATIVI RADA 0.34 € / m2 ORIJENTACIONA CENA RADA ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA 8. kom. bandažiraju trakom i gletuju pomoću Rigips mase za ispunu spojeva. koji se postavljaju samo u jednom pravcu i Rigistil U profila 20/20/30 mm. Kač enje profila direktno je izvedeno preko fiksnih drža ča dužine 8 ili 17 cm.00 1. m m kom.00 6.00 1. Rigips sistem 4. Potkonstrukcija se sastoji od Rigistil C profila 18/45/18 mm.Oblaganje potkrovlja i drvenih greda Rigistil (Stilprim) potkonstrukcijom i Rigips RB pločama 12. Minimalna visina spuštanja je 4 cm. kao i na međusobne spojeve samih ploča.02A . Za toplotnu i zvučnu izolaciju preporučuje se Isover mineralna vuna.33 € / m2 SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Rigips RB ploče 12. kom.00 2.00 0.50 0.2x14 mm sa ravnom glavom za Rigistil profile Super ispuna spojnica Bandaž traka sa staklenim vlaknima Isover mineralna vuna Folija . Spojevi plo ča se ispunjavaju. Na Rigistil U profile lepi se traka za zvučnu izolaciju.00 0. koje se pri čvršćuju Rigips mašinskim vijcima.10 m Navedena k oličina se odnosi na spoj ploča prema bočnim zidovima.00 6.70 1.00 3.25 - .

Spojevi ploča se ispunjavaju. kom. Kod ugaonih spojeva parapeta i kosine krova mogu se koristiti plastične lajsne za spre čavanje pucanja. .5 mm.70. kom. kom. bandažiraju trakom i gletuju pomoću Rigips Vario mase za ispunu spojeva.Oblaganje potkrovlja sa CD/UD potkonstrukcijom i Rigips RB pločama 12.5 mm TENDERSKI OPIS Oblaganje potkrovlja izvodi se pomoću metalne CD/UD potkonstrukcije i Rigips RB plo ča debljine 12. Kačenje profila direktno se izvodi preko fiksnih drža ča (potkovice) ili distancera za drvo (sidra).26 - Rigips sistem 4.5 mm Rigips CD profil 27/60/27 mm debljine 0.19 W/(mK).6 mm Distancer za drvo (sidro) ili CD distancer (potkovica) Nastavak CD profila (spojnica) Vijci 212/25 mm za ploče i 0. kao i na međusobne spojeve samih ploča.80 Koeficijent toplotne provodljivosti: λ = 0.80 1. Za zaštitu od požara upotrebljavaju se Rigips RF vatrootporne ploč e. Za toplotnu i zvučnu izolaciju preporučuje se Isover mineralna vuna.80 2.82 h/m2 (49 min/m2) 7.15 do 0.2x14 mm sa ravnom glavom Vario ispuna spojnica Bandaž traka sa staklenim vlaknima Isover mineralna vuna Folija .00 4.50 13. koje se pričvršćuju Rigips mašinskim vijcima.parna brana (1 ) 1.00 2.64 € / m2 SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Rigips RB ploče 12.6 mm profile Vijci 421/35 mm za ploče i 0. kg m m2 m2 0.34 € / m2 ORIJENTACIONA CENA RADA ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA 7.5 mm.00 Navedena k oličina se odnosi na spoj ploča prema bočnim zidovima.00 0.40 6. Na UD profile lepi se traka za zvu čnu izolaciju. plafonu i podu.14 i 4. Opciono: Postoji mogućnost da se ceo sistem uradi sa vlagootpornom CD/UD potkonstrukcijom i RBI vlagootpornim pločama 12.6 mm Rigips UD profil 27/28/27 mm debljine 0.80 3.70.0. CD profili se nastavljaju pomoću profilne spojnice. Otpornost na vlagu: do 75% Refleksija svetlosti: 72-80% Protivpožarna zaštita: F30 Masa: oko 11 kg/m 2 NORMATIVI RADA 0.15 . Potkonstrukcija se sastoji od CD profila i UD profila. kom.15 . m m kom.00 0.00 1.30 ( 1) m2 kom.6 mm profile Vijci sa plastičnim tiplom 6/40 mm Vijci 4.00 0. KARAKTERISTIKE Koeficijent apsorpcije zvuka: od 0.

19 W/(mK). koji se postavljaju samo u jednom pravcu i UD profila koji se postavljaju po obodu plafona.0.71 h/m2 (43 min/m2) 6.80 Koeficijent toplotne provodljivosti: λ = 0.22 i 4.00 0.15 .5 mm Rigips CD rofil27/60/27 mm debljine 0.27 - . Iznad plafona provode se instalacije.30 ( 1) m2 m m kom.Oblaganje plafona sa CD/UD potkonstrukcijom i Rigips RB pločama 12.5 mm). kg m 0. kao i na međusobne spojeve samih ploča. plafonu i podu.80 Navedena k oličina se odnosi na spoj ploča prema bočnim zidovima.6 mm Držač „Klick-fix“ za CD profile ili Rigips CD distancer (potkovica) Metalni tipl DN6 za betonske tavanice Vijci sa plastičnim tiplom 6/40 mm Vijci 212/25 mm za ploče i 0.95 € / m2 SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Rigips RB ploče 12.5 mm (9. Potkonstrukcija se sastoji od CD profila. bandažiraju trakom i gletuju pomoć u Rigips mase za ispunu spojeva. koje se pričvršć uju Rigips mašinskim vijcima. kom.00 2.5 mm) sa minimalnim odstojanjem TENDERSKI OPIS Oblaganje plafona izvodi se pomoću CD/UD potkonstrukcije i Rigips RB ploča debljine 12.05.00 0.05.40 20. Spojevi plo ča se ispunjavaju. kom.39 € / m2 ORIJENTACIONA CENA RADA ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA 4.23 a . Otpornost na vlagu: do 75% Refleksija svetlosti: 72-80% Protivpožarna zaštita: F30 Masa: oko 11 kg/m 2 NORMATIVI RADA 0.80 2. a na njih se postavljaju CD profili. Direktni držači se pričvršćuju za plafon vijcima sa metalnim tiplom DN6.6 mm Rigips UD profil 27/28/27 mm debljine 0.15 do 0. Rigips sistem 4. KARAKTERISTIKE Koeficijent apsorpcije zvuka: od 0.6 mm profile Super ispuna spojnica Bandaž traka sa staklenim vlaknima (1 ) 1.50 2.00 3 . kom. Ako se oblaganje radi u mokrim čvorovima upotrebljavaju se Rigips RBI vlagootporne ploč e.5 mm (9.

.5 mm) 21 kg/m2 (20 mm) 2 24 kg/m (2x12. kom. kg m m Samolepljiva traka za zvučnu izolaciju 30 mm (1 ) Navedena k oličina se odnosi na spoj ploča prema bočnim zidovima.80 m2 m m kom. kao i na međusobne spojeve samih ploča. CD profili se nastavljaju pomoću profilne spojnice.6 mm Rigips UD profil 27/28/27 mm debljine 0. kom.5 mm (9.50 0.00 2.00 0.916 h (55 min) ORIJENTACIONA CENA RADA 6.00 0.6 mm profile Super ispuna spojnica Bandaž traka sa staklenim vlaknima ( 1) 1. koji se postavljaju u dva pravca (roštilj konstrukcija) i UD profila 27/28/27 mm koji se postavljaju po obodu. koje se prič vršćuju Rigips mašinskim vijcima. Spojevi ploča se ispunjavaju.67 € / m2 SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Rigips RB ploče 12.24 .5 mm) TENDERSKI OPIS Spušteni plafon izvodi se sa CD/UD potkonstrukcijom i Rigips RB ploč ama debljine 12.5 mm) 2 NORMATIVI RADA 0. Ako se plafoni rade u mokrim čvorovima upotrebljavaju se Rigips vlagootporne RBI ploče. kom.00 2.39 € / m2 ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA 5. bandažiraju trakom i gletuju pomoć u Rigips mase za ispunu spojeva. plafonu i podu.05. Razmak CD profila na koje se kače plo če je 50 cm. Za unakrsno povezivanje CD profila koriste se krstaste spojnice. Potkonstrukcija se sastoji od CD profila 27/60/27 mm.5 mm.3 h (18 min) ugradnja svetiljki 0. a razmak izmeđ u nosećih CD profila je 100 cm. Na UD profile lepi se traka za zvučnu izolaciju .50 16.6 mm Rigips CD vešaljka Visilica 250 mm Metalni tipl DN6 za betonske tavanice Unakrsna spojnica za CD profile (dvostruka) Nastavak za CD profile (spojnica) Vijci 212/25 mm za ploče i 0.00 2.71 h/m2 (43 min/m2) Opciono: dilatacione spojnice 0.30 0. kom.5 mm Rigips CD profil 27/60/27 mm debljine 0.80 0.28 - Rigips sistem 4. kom. KARAKTERISTIKE Masa: 13 kg/m (12. vešaljke sa federom ili nonijus držača. Kačenje profila za plafon može biti izvedeno preko držača (distancera).80 2.00 3.Spušteni plafon sa metalnom CD/UD potkonstrukcijom i Rigips RB pločama 12.

50 0. Rigistil C profili se nastavljaju pomo ću profilne spojnice GL3. bandažiraju trakom i gletuju pomoć u Rigips mase za ispunu spojeva.6 mm Rigistil C profil 18/45/18 mm debljine 0.00 1.00 Navedena k oličina se odnosi na spoj ploča prema bočnim zidovima.5 mm) TENDERSKI OPIS Spušteni plafon izvodi se sa Rigistil potkonstrukcijom u jednoj ravni i Rigips RB pločama debljine12.03 .30 ( 1) m2 kom.Spušteni plafon sa Rigistil metalnom potkonstrukcijom u jednoj ravni i Rigips RB pločama 12. Na Rigistil U profile lepi se traka za zvu čnu izolaciju.34 € / m2 ORIJENTACIONA CENA RADA ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA 6. kom. m m kom. KARAKTERISTIKE Izolaciona moć: do 8 dB Protivpožarna zaštita: F30-A za RF ploče Masa: oko 11 kg/m 2 NORMATIVI RADA 0. kom.00 1. koji se postavljaju samo u jednom pravcu i Rigistil U profila 20/20/30 mm.5 mm (9.70 3.82 h/m2 (49 min/m2) 7.5 mm (9.60.00 0.50 3.5 mm Rigistil vešaljka sa federom Rigistil U profil 20/20/30 mm debljine 0. a visina spuštanja je od 14 cm do 2 m.50 14. Spojevi plo ča se ispunjavaju. Ako se plafoni rade u mokrim čvorovima upotrebljavaju se Rigips vlagootporne RBI ploč e.29 - .5 mm). plafonu i podu.6 mm profile Vijci sa plastičnim tiplom 6/40 mm Metalni tipl DN 6 za betonske tavanice Super ispuna spojnica Bandaž traka sa staklenim vlaknima Visilica 250 mm (1 ) 1. kao i na međusobne spojeve samih ploča. kg m kom.00 2. Rigips sistem 4. 1. Potkonstrukcija se sastoji od Rigistil C profila 18/45/18 mm. Kačenje profila direktno je izvedeno preko vešaljki. Iznad plafona provode se instalacije.31 € / m2 SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Rigips RB ploče 12. kom.6 mm Rigistil GL3 nastavak C profila (spojnica) Vijci 212/25 mm za ploče i 0. koje se pričvršć uju Rigips mašinskim vijcima.00 3.

25 0.40 0. plafonu i podu. 34 € / m2 ORIJENTACIONA CENA RADA ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA na zahtev SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Rigips RB ploče 12. Kač enje I profila za plafon izvodi se preko vešaljke sa navojnom šipkom na rastojanju od 3 m.2 m i Rigistil C profila koji se postavljaju u pripremljene žlebove na I profilu na rastojanju od 50 cm.15 2. koje se prič vršćuju Rigips mašinskim vijcima. Ako se plafoni rade u mokrim čvorovima upotrebljavaju se Rigips RBI vlagootporne ploče. .82 h/m2 (49 min/m2) 7.70 0. Na spoju I profila i zida na zid se pri čvršćuje U profil.03 .90 0.2x13 mm sa bor špicem Super ispuna spojnica Bandaž traka sa staklenim vlaknima ( 1) 1.5 mm) TENDERSKI OPIS Spušteni plafon izvodi se sa Stil Prim potkonstrukcijom i Rigips RB ploč ama debljine 12. kom. KARAKTERISTIKE Izolaciona moć: do 8 dB Minimalna visina spuštanja: 20 cm Masa: oko 15 kg/m2 NORMATIVI RADA 0.90 m2 m m m m kom. kg m m Samolepljiva traka za zvučnu izolaciju 30 mm (1 ) Navedena k oličina se odnosi na spoj ploča prema bočnim zidovima. Za kačenje i produžavanje I profila postoje specijalne spojnice.5 mm I 100 profil dužine 4 m UW 100 profil du žine 3 m L profil dužine 3 m Rigistil C profil du žine 3 m Nastavak za I profil (spojnica) Nastavak za Rigistil C profil (spojnica) Vešaljka za I profil i plafonska vešaljka Navojna šipka Metalni tipl DN 6 za betonske tavanice Vijci 212/25 mm za ploče i 0.5 mm (9.40 0.00 3. kom.Spušteni plafon za kačenje bez vešaljki sa metalnom Stil Prim potkonstrukcijom i Rigips RB pločama 12.10. kao i na međusobne spojeve samih ploča.30 - Rigips sistem 4. Potkonstrukcija se sastoji od I profila koji se postavljaju u jednom pravcu na maksimalnom rastojanju od 1.20 0. kom. kom.40 20.00 0.50 0. kom. Spojevi ploč a se ispunjavaju.5 mm (9. a na mestu spoja Rigistil C profila i zida na zid se pričvršćuje L profil. Na U profile lepi se traka za zvučnu izolaciju.40 0. bandažiraju trakom i gletuju pomoć u Rigips mase za ispunu spojeva.6 mm profile Vijci 421/4.00 0.30 1.5 mm). kom.

Spojevi ploča se ispunjavaju.5 kg/m (2x6 mm) NORMATIVI RADA jednostruko oblaganje Riflex pločom 1.30 1.05.50 . KARAKTERISTIKE Masa: 10. zasečeni na svakih 10-15 cm ili već gotovi zaseč eni profili.Riflex spušteni lučni plafon sa metalnom CD/UD potkonstrukcijom obloženom jednoslojnim Riflex savitljivim pločama 6 mm TENDERSKI OPIS Riflex spušteni lu čni plafon izvodi se sa CD/UD potkonstrukcijom i jednoslojnim Riflex pločama debljine 6 mm.0 € / m 2 dvostruko oblaganje Riflex pločom 13. Kačenje profila za plafon vrši se pomoć u vešaljki.70 0. Riflex ploče se mogu savijati do poluprečnika od 60 cm. Potkonstrukcija se sastoji od CD profila 27/60/27 mm u podužnom pravcu na rastojanju od 30 cm.40 0.5 kg/m 2 (1x6 mm) 2 16. kom. kom. bandažiraju trakom i gletuju pomoću Rigips mase za ispunu spojeva. plafonu i podu.80 1. kao i na međusobne spojeve samih ploča. Za unakrsno povezivanje CD profila koriste se krstaste spojnice.6 mm profile Vijci sa plastičnim tiplom 6/40 mm Vario ispuna spojnica Bandaž traka sa staklenim vlaknima ( 1) 10.90 1. kom.6 mm Nonijus vešaljka za CD profil Nonijus visilica 24 cm za beton Metalni tipl DN6 za betonske tavanice Unakrsna spojnica za CD profile (dvostruka) Nastavak za CD profile (spojnica) Vijci 212/45 mm za ploče i 0. Veza plafona i zida vrši se preko UD profila 27/28/27 mm na koje se lepi traka za zvučnu izolaciju.66 € / m2 1.80 1.6 mm Rigips UD profil 27/28/27 mm debljine 0.90 m2 m m kom. kom.00 2.30 20.31 - . CD profili se nastavljaju pomoću profilne spojnice. kom.5 h/m2 (90 min/m2) ORIJENTACIONA CENA RADA jednostruko oblaganje Riflex pločom 9.00 0.00 3. koje se pričvršćuju Rigips mašinskim vijcima. Rigips sistem 4.50 0.0 h/m2 (60 min/m2) dvostruko oblaganje Riflex pločom 1.5 € / m 2 ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Riflex savitljive ploče 6 mm Rigips CD profil 27/60/27 mm debljine 0. kg m m Samolepljiva traka za zvučnu izolaciju 30 mm (1 ) Navedena k oličina se odnosi na spoj ploča prema bočnim zidovima. kao i savitljivih C profila u popreč nom pravcu na rastojanju od 100 cm.80 3. Kao savitljivi profili mogu se koristiti CD profili. kom.

kom.45 € / m2 ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA 17.6 mm Rigips CD vešaljka Visilica 250 mm Metalni tipl DN6 za betonske tavanice Unakrsna spojnica za CD profile (dvostruka) Nastavak za CD profile (spojnica) Vijci za Rigiton ploč e SN 3.50 20.80 2.6 mm Rigips UD profil 27/28/27 mm debljine 0. kom. Ploče se pričvršćuju Rigips mašinskim vijcima. Perforacije se moraju usaglasiti na spojevima ploča.5 mm. Na obodne UD profile lepi se traka za zvučnu izolaciju.5x30 mm Vijci sa plastičnim tiplom 6/40 mm Lepak 63 za čeono lepljenje ploča Vario ispuna spojnica Samolepljiva traka za zvučnu izolaciju 30mm 1.10 0.07.2 5 0.50 0.00 4. Spojevi plo ča se formiraju lepljenjem č eonih ivica bez ispunjavanja i bandažiranja.05 h/m2 (63 min/m2) 9.00 Planen und Bauen Masa: oko 14 kg/m2 NORMATIVI RADA ORIJENTACIONA CENA RADA 1. kom.00 0.00 2. . Ploče se montiraju tako da fuge formiraju krst. KARAKTERISTIKE Koeficijent apsorpcije zvuka dat u grafikonu registra 4. kg kg m Savet: za montažu koristiti alat-distancer za spojnice i kartuše za ušpricavanje ispune.32 - Rigips sistem 4. 15 i 20 mm "Zvezdano nebo" TENDERSKI OPIS Rigiton spušteni plafon izvodi se sa CD/UD potkonstrukcijom i specijalnim perforiranim plo čama za apsorpciju zvuka debljine 12.54 € / m2 SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Rigiton perforirana ploč a Rigips CD profil 27/60/27 mm debljine 0. vešaljke sa federom ili nonijus vešaljki. Za unakrsno povezivanje CD profila koriste se krstaste spojnice. kom.00 2.00 0.00 3.07. kom.00 2.Rigiton plafoni za apsorpciju zvuka Perforirani R= 8 mm Perforirani R= 12 i 20 mm Perforirani R= 8. Potkonstrukcija se sastoji od CD profila 27/60/27 mm. Kačenje profila za plafon može biti izvedeno preko držača (distancera). kom. CD profili se nastavljaju pomoću profilne spojnice.21 . koji se postavljaju u dva pravca (roštilj konstrukcija) i UD profila 27/28/27 mm koji se postavljaju po obodu.80 m 2 m m kom.

00 20. 80 m2 m m kom. kom.80 2.70 0. kom. Masa: oko 11. Spojevi prvog i drugog sloja gipskartonskih plo ča su smaknuti. 15 1. vešaljke sa federom ili nonijus držača.33 - . plafonu i podu. kom. kom.00 0.50 0. koji se postavljaju u dva pravca (roštilj konstrukcija) i UD profila 27/28/27 mm koji se postavljaju po obodu.85 h/m2 (51 min/m2) Koeficijent apsorpcije zvuka: α w = 0.7 7.59 € / m2 Normalizovana zvučna izolovanost: Dn = 36 dB Protivpožarna zaštita: F30 Proizvodi su ekološki. CD profili se nastavljaju pomoću profilne spojnice. Za unakrsno povezivanje CD profila koriste se krstaste spojnice. KARAKTERISTIKE NORMATIVI RADA 0. Potkonstrukcija se sastoji od CD profila 27/60/27 mm. Kačenje profila za plafon može biti izvedeno preko drža ča (distancera). Spojevi ploča se ispunjavaju. kom.6 mm profila Vijci sa plastičnim tiplom 6/40 mm Super ispuna spojnica Bandaž traka sa staklenim vlaknima ( 1) 1. kom.00 2. kg m m Samolepljiva traka za zvučnu izolaciju 30 mm (1 ) Navedena k oličina se odnosi na spoj ploča prema bočnim zidovima. bandažiraju trakom i gletuju pomo ću Rigips mase za ispunu spojeva.07.00 0.00 4.50 20. Plo če se pričvrš ćuju Rigips mašinskim vijcima na rastojanju od 17 cm.00 2. Razmak između CD profila je 30 cm.30 .6 mm Rigips UD profil 27/28/27 mm debljine 0.Gyptone Big Quattro plafoni za apsorpciju zvuka sa CD/UD potkonstrukcijom i Gyptone Big Quattro 41 perforiranim pločama TENDERSKI OPIS Spušteni plafon izvodi se sa CD/UD potkonstrukcijom i Gyptone Big Quattro 41 perforiranim pločama od gipsa dimenzija 2400x1200x12.65 € / m2 ORIJENTACIONA CENA RADA Klasa gorivosti: M1 Otpornost na vlagu: do 70% ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA 17. Fuge kod spojeva formiraju krst.00 3.5 mm. Na UD profile lepi se traka za zvučnu izolaciju. kao i na međusobne spojeve samih ploča.6 mm Rigips CD vešaljka Visilica 250 mm Metalni tipl DN6 za betonske tavanice Unakrsna spojnica za CD profile (dvostruka) Nastavak za CD profile (spojnica) Vijci 212/25 mm za fiksiranje plo če i 0.6 kg/m2 SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Gyptone Big Quattro 41 Rigips CD profil 27/60/27 mm debljine 0. Rigips sistem 4.

koje se pričvrš ćuju Rigips mašinskim vijcima.5 mm) NORMATIVI RADA ORIJENTACIONA CENA RADA 0. kg m m Samolepljiva traka za zvučnu izolaciju 30 mm (1 ) Navedena k oličina se odnosi na spoj ploča prema bočnim zidovima. kom. bandažiraju trakom i gletuju pomoću Rigips Vario mase za ispunu spojeva.05.24 .00 2. Na vlagootporne UD profile lepi se traka za zvučnu izolaciju. plafonu i podu.Vlagootporni spušteni plafon sa crnom specijalnom metalnom vlagootpornom CD/UD potkonstrukcijom i Rigips vlagootpornim RBI pločama 12. kom.60 0. Za zaštitu od po žara upotrebljavaju se kombinovane Rigips RFI vatrootporne-vlagootporne ploč e. Ka čenje profila za plafon može biti izvedeno preko vlagootpornih držača (distancera).5 mm) oko 24 kg/m2 (2x12.6 mm Rigips CD vlagootporna vešaljka Vlagootporna visilica 80 mm Metalni tipl DN6 za betonske tavanice Unakrsna spojnica vlagootporna za CD profile (dvostruka) Nastavak vlagootporni za CD profile (spojnica) Vijci 212/25 mm za ploče i 0.6 mm profile Vijci sa plastičnim tiplom 6/40 mm Vario ispuna spojnica Bandaž traka sa staklenim vlaknima ( 1) 1.5 mm Rigips CD vlagootporni profil 27/60/27 mm debljine 0. kom.5 mm. kom.80 m2 m m kom.50 16.80 2. kom.00 2. . vlagootporne vešaljke sa federom ili vlagootpornog nonijus držača.5 mm TENDERSKI OPIS Rigips vlagootporni spušteni plafon izvodi se sa crnom specijalnom vlagootpornom CD/UD potkonstrukcijom i Rigips vlagootpornim RBI plo čama debljine 12.30 0.00 3. kom. a razmak između nosećih CD profila je 100 cm.50 0. Razmak CD profila na koje se kač e ploče je 50 cm.6 mm Rigips UD vlagootporni profil 27/28/27 mm debljine 0. Za unakrsno povezivanje CD profila koriste se vlagootporne krstaste spojnice. koji se postavljaju u dva pravca (roštilj konstrukcija) i vlagootpornog UD profila 27/28/27 mm.85 h/m2 (51 m2/h) 7.10 € / m2 SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Rigips RBI vlagootporne ploče 12.65 € / m2 ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA 31.00 2. CD profili se nastavljaju pomoću vlagootporne profilne spojnice.00 0. KARAKTERISTIKE Masa: oko 13 kg/m2 (1x12.34 - Rigips sistem 4. Potkonstrukcija se sastoji od vlagootpornih CD profila 27/60/27 mm.80 0. kao i na međusobne spojeve samih ploča.00 1. Spojevi ploč a se ispunjavaju.

dobri zvučni izolatori. poprečni T-profil od 60 cm). Potkonstrukciju sačinjavaju T profili (glavni T profil 370 cm. kao i vešaljke sa federom za kačenje na plafonsku konstrukciju.70 0. Casoprano spušteni plafoni su: ekološki.75 € / m2 ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA 9.50 0. dimenzija 60x60 cm i metalne potkonstrukcije. Rigips sistem 4.15 Koeficijent toplotne provodljivosti λ= 0. NORMATIVI RADA ORIJENTACIONA CENA RADA 0. poprečni T profil 120 cm. kom.22 € / m2 SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Casoprano Casostar A T glavni profil 24x3700 mm T poprečni profil 24x600m cm T poprečni profil 24x1200 mm Ugaoni profil 21x21 mm Vešaljka za T profil Visilica 250 mm Metalni tipl DN6 za betonske tavanice Vijci sa plastičnim tiplom 6/40 mm Ukrućivač (feder) za ivič ne plo če 1.60 m2 m kom.Casoprano spušteni plafoni rastera 60x60 cm od gips ekoloških ploča TENDERSKI OPIS Casoprano spušteni plafoni sastoje se od dekorativne ploče od prirodnog gipsa. kom.50 1.70 2.38 0. kom.00 0.35 - . sa odličnom refleksijom svetla. m kom.40 0. KARAKTERISTIKE Koeficijent apsorpcije zvuka: α w = 0.07. Raster spušteni plafoni koriste se za pristup instalacijama koje se nalaze iznad ploča i to jednostavnom demontažom.70 0.15-0. vatrootporni 30 minuta (F30).83 1. vlagootporni (mogu se brisati vlažnom krpom i bojiti).19 W/(mK) Otpornost na vlagu do 90% Refleksija svetlosti 85% Protivpožarna zaštita: F30 Masa: oko 10 kg/m2 Proizvodi su ekološki.80 . kom. nedeformabilni. kom. L obodni profili. Ugradnja se vrši umetanjem Casoprano ploč a u roštilj potkonstrukciju rastera 60x60 cm. Spojevi mogu biti vidni A24 mm i upušteni E15 i E24 mm.42 h/m2 (25 min/m2) 3.

Spojevi mogu biti vidni A24 mm i upušteni E15 i E24 mm. kom. nedeformabilni.38 0. kom. dobri apsorberi zvuka. kom.Casoprano spušteni plafoni rastera 60x60 cm za idealnu apsorpciju i akustiku (spojevi A24. kom. poprečni T profil od 60 cm). Casoprano spušteni plafoni su: ekološki.83 1. vatrootporni 30 minuta (F30).70 0.41 . m kom. NORMATIVI RADA ORIJENTACIONA CENA RADA 0.00 0.70 0.15-0. Ugradnja se vrši umetanjem Casoprano ploč a u roštilj potkonstrukciju rastera 60x60 cm.81 € / m2 SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Casoprano Casovoice A24 T glavni profil 24x3700 mm T poprečni profil 24x600 m m T poprečni profil 24x1200 mm Ugaoni profil 21x21mm Vešaljka za T profil Visilica 250 mm Metalni tipl DN6 za betonske tavanice Vijci sa plastičnim tiplom 6/40 mm Ukrućivač (feder) za ivič ne plo če 1. sa odli čnom refleksijom svetla. dimenzija 60x60 cm i metalne potkonstrukcije.19 W/(mK) Otpornost na vlagu do 90% Refleksija svetlosti 88% Protivpožarna zaštita: F30 2 Masa: oko 10 kg/m . Raster spušteni plafoni koriste se za pristup instalacijama koje se nalaze iznad ploča i to jednostavnom demontažom. Proizvodi su ekološki.55-0.50 1. L obodni profili. poprečni T profil 120 cm. po obodu prostorije. kombinacijom Casoforte (Casoalto) plo ča za refleksiju u sredini prostorije i Casovoice (Casonova) ploča za apsorpciju zvuka. KARAKTERISTIKE Koeficijent apsorpcije zvuka: α w = 0.07. kom. Potkonstrukciju sačinjavaju T profili (glavni T profil 370 cm.40 0. .60 m2 m kom.36 - Rigips sistem 4.42 h/m2 (25 min/m2) 3.50 0.65 Koeficijent toplotne provodljivosti λ= 0. A15 i E15) TENDERSKI OPIS Casoprano spušteni plafoni sastoje se od dekorativne ploče od prirodnog gipsa. kao i vešaljke sa federom za kač enje na plafonsku konstrukciju. vlagootporni (mogu se brisati vlažnom krpom i bojiti). Casoprano plafoni poseduju mogućnost stvaranja idealne akustič ke izbalansiranosti i potpuno razgovetnog zvuka u prostoriji.75 € / m2 ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA 10.70 2.

dobri apsorberi zvuka. poprečni T profil od 60 cm). Gyptone ploče imaju vrhunsku obradu i dizajn i predstavljaju vrhunski kvalitet. dimenzija 60x60 cm i metalne potkonstrukcije.84 0. E15 3.40 0.00 0.83 0.37 - .38 1.40 1.50 0. E15 i D1) TENDERSKI OPIS Spušteni plafoni Gyptone sastoje se od dekorativne ploče od prirodnog gipsa. a na poleđini plo ča je nalepljen filc za upijanje zvuka. vlagootporni (mogu se brisati vlažnom krpom i bojiti).83 0.0.1 do 9 kg/m NORMATIVI RADA A24. kom.20 0.83 0. kom.20 2.43 € / m2 Rigips sistem 4.83 2.50 0.66 m 2 m kom.60 1. skriveni D1 ili upuš teni E15.83 1.42 h/m2 (25 min/m2) D1 0.50 0. Ugradnja se vrši umetanjem Gyptone ploč a u roštilj potkonstrukciju rastera 60x60 cm. poprečni T profil 120 cm.40 0.29 € / m2 15. Plo če su specijalno dizajnirane za zvučnu apsorpciju. ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA za A24 spoj ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA za E15 spoj ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA za D1 spoj 14.5 h/m2 (30 min/m2) ORIJENTACIONA CENA RADA A24.00 1. kom. kom.83 1. m kom. vatrootporni 30 minuta (F30).15-0.83 0.5 € / m2 SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Spoj D1 Gyptone Quattro 20 T glavni profil 24 cm T poprečni profil 60 cm T poprečni profil 120 cm Poprečni profil za D-spoj Ugaoni profil 21x21 mm (3 m) Vešaljka za T profil Visilica 250 mm Metalni tipl DN6 za betonske tavanice Vijci sa plastičnim tiplom 6/40 mm Ukručivač (feder) za ivič ne plo če 1.60 0. sa odličnom refleksijom svetla. Raster spušteni plafoni koriste se za pristup instalacijama koje se nalaze iznad ploča i to jednostavnom demontažom. kom.07.83 1.00 0. L obodni profili.83 2.38 1.75 € / m2 D1 4.80 Koeficijent toplotne provodljivosti: λ = 0. kom. Gyptone spušteni plafoni su: ekološki.66 Spoj E15 1.18 € / m2 25. Spojevi su vidni A24. nedeformabilni.60 0. E15 0.Gyptone spušteni plafoni rastera 60x60 cm za apsorpciju zvuka (spojevi A24.19 W/(mK) Otpornost na vlagu: do 75% Refleksija svetlosti: 72-80% Protivpožarna zaštita: F30 2 Masa: od 7. kao i vešaljke sa federom za kač enje na plafonsku konstrukciju. Potkonstrukciju sačinjavaju T profili (glavni T profil 370 cm. KARAKTERISTIKE Koeficijent apsorpcije zvuka: α w = 0.66 Spoj A24 1.50 .15 .

dobri apsorberi zvuka.70 € / m2 Otpornost na vlagu: do 90% Refleksija svetlosti 80% Protivpožarna zaštita: F30 Masa: oko 10 kg/m2 SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Gyprex Alba A24 T glavni profil 24 mm T poprečni profil 60 cm T poprečni profil 120 cm Ugaoni profil 21x21 mm Vešaljka za T profil Visilica 250 mm Metalni tipl DN6 za betonske tavanice Vijci sa plastičnim tiplom 6/40 mm Ukrućivač (feder) za ivič ne plo če 1. kom. KARAKTERISTIKE NORMATIVI RADA 0. Ugradnja se vrši umetanjem Gyprex ploč a u roštilj potkonstrukciju rastera 60x60 cm ili 60x120 cm. vlagootporni (mogu se brisati vlažnom krpom i bojiti). nedeformabilni. toaleti. Potkonstrukciju sačinjavaju T profili (glavni T profil 370 cm. sa odlič nom refleksijom svetla. Raster spušteni plafoni koriste se za pristup instalacijama koje se nalaze iznad ploča i to jednostavnom demontažom. kao i vešaljke sa federom za kačenje na plafonsku konstrukciju..50 0. Ploče su obložene vodonepropusnom folijom i koriste se za montažu u prostorijama sa povećanom vlažnošću (kupatila. Spojevi mogu biti vidni A24 mm.15-0.70 0. dimenzija 60x60 cm i metalne potkonstrukcije. kom. .41 . Gyprex spušteni plafoni su: ekološki. popre čni T profil 120 cm.50 1. kom.19 W/(mK) ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA 11.38 0. L obodni profili.70 2. kuhinje.75 € / m2 ORIJENTACIONA CENA RADA Koeficijent toplotne provodljivosti: λ= 0. upušteni E 15 mm ili E 24 mm kao i skriveni D1 gde se ploč e dodiruju.07. m kom. vatrootporni 30 minuta (F30).15 3. kom.Gyprex spušteni plafoni rastera 60x60 cm obloženi folijom za prostore sa velikom vlagom TENDERSKI OPIS Spušteni plafoni Gyprex sastoje se od dekorativne plo če od prirodnog gipsa.70 0.00 0.).40 0.38 - Rigips sistem 4.60 m 2 m kom. popre čni T profil 60 cm). kom.42 h/m2 (25 min/m2) Koeficijent apsorpcije zvuka: α w = 0.83 1..

00 .50 0.5 mm Lepak za suvi estrih Rigips zvučnoizolaciona obodna traka širine 5 mm/10 cm Opciono: Thermo-Plan sloj za izravnavanje površine 1. U slučaju da je podloga neravna koristi se Thermo-Plan granulat za korekciju. Spojevi ploča se ne gletuju.00 0. a onda se postavlja drugi sloj ploča u poprečnom pravcu. Ako se traži pove ćana čvrsto ća koristiti Rigiplan završni premaz.Rigiplan suvi estrih (košuljica) bez izolacije sa pločama u dva sloja 12.17 € / m2 SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Rigiplan suvi estrih 12. KARAKTERISTIKE Protivpožarna zaštita: F30 Otpor prolasku toplote: 0. Na podlogu se postavlja PVC folija ili natron papir. Prvi sloj ploča nanosi se u jednom pravcu i premazuje lepkom.39 - . već se sastavljaju čeonim naleganjem ivica.90 m2 kg m Rigips sistem 7.61 (m 2/K)/W 2 Masa: oko 27 kg/m NORMATIVI RADA ORIJENTACIONA CENA RADA 0.5 mm dimenzija 60x200 cm. Rigiplan suvi estrih se postavlja na neobrađene ravne podove ili suve nasipe.5 mm TENDERSKI OPIS Suvi estrih sastoji se od dva sloja specijalnih gipskartonskih plo ča Rigiplan debljine 12.33 € / m2 ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA 15. Po obodu se postavlja traka za zvučnu izolaciju širine 10 cm.10.85 kg/m 2/cm 2.37 h/m2 (1 7 min/m2) 3.

90 m2 m2 kg m . Spojevi ploča se ne gletuju. debljina Rigiplan ploče 12. 37 h/m2 (22 min/m2) 3.50 0. Rigiplan suvi estrih postavlja se na neobrađene podove ili suve nasipe.61 (m K)/W 2 Masa: oko 27 kg/m NORMATIVI RADA ORIJENTACIONA CENA RADA 0. a onda se postavlja drugi sloj ploča u poprečnom pravcu.10.00 .00 1.5 mm Lepak za suvi estrih Rigips zvučnoizolaciona obodna traka širine 5 mm/10 cm Opciono: Thermo-Plan sloj za izravnavanje površine 1.72 € / m2 SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Rigiplan suvi estrih 12.5 mm kaširan stiroporom Rigiplan suvi estrih 12. Prvi sloj ploča postavlja se u jednom pravcu i premazuje lepkom.5 mm. Na podlogu se postavlja PVC folija ili natron papir. Termoizolacija je debljine 20 mm.5 mm TENDERSKI OPIS Suvi estrih sa termoizolacijom sastoji se od dva sloja specijalnih gipskartonskih ploč a dimenzija 60x200 cm: Rigiplan PS kaširan slojem stiropora i Rigiplan bez stiropora. U sluč aju da je podloga neravna koristi se Thermo-Plan granulat za korekciju. a ukupna debljina estriha je 45 mm. KARAKTERISTIKE Poboljšanje izolacije od zvuka udara: do 17 dB Protivpožarna zaštita: F30 2 Otpor prolasku toplote: 0.40 - Rigips sistem 7. ve ć se sastavljaju čeonim naleganjem ivica. Po obodu se postavlja traka za zvučnu izolaciju širine 10 cm. Ako se traži povećana čvrstoć a koristiti Rigiplan završni premaz.85 kg/m /cm 2 1.33 € / m2 ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA 18.Rigiplan suvi estrih sa termoizolacijom od 2 cm stiropora i dva sloja ploča debljine 12.00 0.

s1. KARAKTERISTIKE Dimenzije Hydropanel ploča: 1250x2600x9 mm 1250x3000x9 mm 900x1250x12 mm 1250x2000x12 mm 1250x2600x12 mm 1250x3000x12 mm Prema EN13501 A2. kg m m2 kg m2 kg Navedena k oličina se odnosi na spoj ploča prema bočnim zidovima.5 mm koje se pričvršć uju Hydropanel vijcima.00 13.41 - .00 1. Za elektroradove koriste se Rigips dozne. kom.80 2.6 mm Rigips CW vertikalni zidni profil 75 mm debljine 0.00 0. i na taj način se poboljšava termoizolacija i sprečava prodor vlage u zidnu konstrukciju. Na UW profile i držače lepi se traka za zvučnu izolaciju.00 2. površina se premaže Hydropanel grundom.30 0. . prevuče Hydropanel lepkom i obloži Hydropanel fasadnom mrežicom.Rigips oblaganje vodootpornim pločama Hydropanel iznutra ili Bluclad spolja TENDERSKI OPIS Oblaganje zidova izvodi se pomoću CW/UW samostojeće zidne potkonstrukcije i Rigips Hydropanel ploč a debljine 12. ali nisu neophodne). Potkonstrukcija se sastoji od horizontalnog Rigips zidnog profila UW 75 i vertikalnog Rigips zidnog profila CW 75. d0 2 Masa: oko 16. Međuprostor između zida i ploče koristi se za provođenje instalacija.30 0.7 m 2 m m m kom.40 0.60 kg/m Dimenzije Bluclad ploča: 1250x3000x10 mm 1250x2850x10 mm 1250x2500x10 mm Prema EN13501 A2.80 1. Kod Bluclad ploča za spoljnu upotrebu.parna brana Hydropanel grund Hydropanel mrežica (samo za spoljno oblaganje) Hydropanel lepak (samo za spoljno oblaganje) (1 ) 1. s1.05 1 0. U međuprostor postavljaju se Isover mineralna vuna i parna brana (koje postoje u specifikaciji. plafonu i podu.6 mm Vijci Hydropanel Vijci sa plastičnim tiplom 6/40 mm Hydropanel ispuna spojnica (samo za unutrašnje oblaganje) Hydropanel bandaž traka (samo za unutrašnje oblaganje) Folija. Spojevi ploča se ispunjavaju Hydropanel ispunom. d0 2 Masa: oko 13 kg/m SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Hydropanel ili Bluclad ploče Samolepljiva traka za zvučnu izolaciju 70 mm Rigips UW horizontalni zidni profil 75 mm debljine 0. kao i na međusobne spojeve samih ploča. bandažiraju Hydropanel trakom i gletuju Hydropanel glet malterom.

30 0.20 2. bandažiraju trakom i gletuju pomoću Rigips mase za ispunu spojeva.54 € / m2 ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Rigips vatrootporne RF ploče 15 mm Rigips CD profil 27/60/27 mm debljine 0. Potkonstrukcija se sastoji od CD profila 27/60/27 mm. Spojevi ploča se ispunjavaju.00 2.80 0.20 .80 0.00 0.6 mm Nonijus vešaljka za CD profil Nonijus visilica 24 cm za beton Metalni tipl KKM za betonske tavanice Unakrsna spojnica za CD profile (dvostruka) Nastavak za CD profile (spojnica) Vijci 212/25 mm za ploče i 0. kom. koji se postavljaju u dva pravca (roštilj konstrukcija) i UD profila 27/28/27 mm koji se postavljaju po obodu.40.20 2. . Razmak CD profila na koje se šrafe plo če je 40 cm.50 0. Kač enje profila za plafon vrši se pomoću nonijus vešaljke. kao i na međusobne spojeve samih ploča.6 mm profile Vario ispuna spojnica Bandaž traka sa staklenim vlaknima ( 1) 1.80 m2 m kom.Spušteni plafon otporan na požar F90 (odozdo). Minimalna visina vešaljke je 8 cm.42 - Rigips sistem 4. kom.00 4. kom. kg m m m Rigips UD profil 27/28/27 mm debljine 0. kom. Ako se plafoni rade u mokrim č vorovima upotrebljavaju se kombinovane Rigips RFI vatrootporne-vlagootporne plo če.6 mm Samolepljiva traka za zvučnu izolaciju 30 mm (1 ) Navedena k oličina se odnosi na spoj ploča prema bočnim zidovima. CD profili se nastavljaju pomoću profilne spojnice. kom. za betonske konstrukcije. sa metalnom CD/UD potkonstrukcijom i vatrootpornom RF pločom 15 mm TENDERSKI OPIS Protivpožarni spušteni plafon F90 (90 minuta vatrootpornost).20 2.73 h/m2 (44 min/m2) 6. koje se pričvršć uju Rigips mašinskim vijcima. KARAKTERISTIKE Protivpožarna zaštita: F90 Masa: 17 kg/m2 (1x15 mm) NORMATIVI RADA ORIJENTACIONA CENA RADA 0. predviđen za betonske me đuspratne konstrukcije. Za unakrsno povezivanje CD profila koriste se krstaste spojnice. izvodi se sa CD/UD potkonstrukcijom i Rigips vatrootpornim RF pločama debljine 15 mm. plafonu i podu.50 16.59 € / m2 7. a razmak između nose ćih CD profila je 100 cm. Na UD profile lepi se traka za zvu čnu izolaciju.

Spojevi ploča se ispunjavaju.00 0. koje se pričvršć uju Rigips mašinskim vijcima. kg m m m m 2 Rigips sistem 4.06 h/m2 (64 min/m2) 9.6 mm Samolepljiva traka za zvučnu izolaciju 30 mm Isover mineralna vuna 80 mm 1.20 6.30 1.00 m2 m kom.54 € / m2 16. kom. a razmak između nosećih CD profila je 100 cm. kom. Na spojevima UD profila sa obodnim zidovima postavlja se traka za zvučnu izolaciju od mineralne vune. Za unakrsno povezivanje CD profila koriste se krstaste spojnice. 3 Međuprostor se popunjava Isover mineralnom vunom debljine 80 mm (40 kg/m ).50. sa metalnom CD/UD potkonstrukcijom i vatrootpornom plo čom Die Dicke 2 5 mm TENDERSKI OPIS Protivpožarni spušteni plafon F90 (90 minuta vatrootpornost) predviđen za drvene me đuspratne konstrukcije.50 18.01 € / m2 ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Rigips vatrootporne plo če Die Dicke 25 mm Rigips CD profil 27/60/27 mm debljine 0. CD profili se nastavljaju pomoću profilne spojnice.20 2.50 0. za drvene konstrukcije.80 1.Spušteni plafon otporan na požar F90 (odozdo). kom. izvodi se sa CD/UD potkonstrukcijom i Rigips vatrootpornim ploč ama Die Dicke debljine 25 mm.80 0.50 0.43 - .30 . Razmak CD profila na koje se šrafe ploč e je 40 cm. kom.00 2.6 mm profile Vijci 4x40 mm za drvene grede Vario ispuna spojnica Bandaž traka sa staklenim vlaknima Rigips UD profil 27/28/27 mm debljine 0. Potkonstrukcija se sastoji od CD profila 27/60/27 mm.6 mm Nonijus vešaljka za CD profil Nonijus visilica 24 cm za beton Unakrsna spojnica za CD profile (dvostruka) Nastavak za CD profile (spojnica) Vijci 212/35 mm za ploče i 0. koji se postavljaju u dva pravca (roštilj konstrukcija) i UD profila 27/28/27 mm koji se postavljaju po obodu. bandažiraju trakom i gletuju pomoć u Rigips mase za ispunu spojeva.00 2. Minimalna visina vešaljke je 8 cm. Kač enje profila za plafon vrši se pomoću nonijus vešaljke. KARAKTERISTIKE Protivpožarna zaštita: F90 Masa: oko 28 kg/m2 NORMATIVI RADA ORIJENTACIONA CENA RADA 1.00 5. kom.

11.Spušteni plafon otporan na požar F90 (odozdo i odozgo). Međuprostor se popunjava Isover mineralnom vunom.50 0.6 mm Nonijus vešaljka za CD profil Nonijus visilica 24 cm za beton Vijak sa metalnim tiplom DN6 Unakrsna spojnica za CD profile (dvostruka) Nastavak za CD profile (spojnica) Vijci 212/35 mm za ploče i 0. Minimalna visina vešaljke je 8 cm. Razmak CD profila na koje se šrafe plo če je 40 cm. kom.20 2. kg m m m m2 . Kač enje profila za plafon vrši se pomoću nonijus vešaljke.6 mm profile Vario ispuna spojnica Bandaž traka sa staklenim vlaknima Rigips UD profil 27/28/27 mm debljine 0. KARAKTERISTIKE Protivpožarna zaštita: F90 2 Masa: oko 46 kg/m NORMATIVI RADA ORIJENTACIONA CENA RADA 1.6 mm profile Vijci 212/55 mm za ploče i 0.13 h/m2 (68 min/m2) 10.50 16. Za unakrsno povezivanje CD profila koriste se krstaste spojnice. kom. a razmak izmeđ u nosećih CD profila je 85 cm. izvodi se sa CD/UD potkonstrukcijom i Rigips vatrootpornim RF plo čama debljine 20 mm. bandažiraju trakom i gletuju pomoću Rigips mase za ispunu spojeva.00 16.00 m 2 m kom. Potkonstrukcija se sastoji od CD profila 27/60/27 mm.80 1. nonijus vešaljkama i 2 sloja vatrootpornih RF ploča 20 mm TENDERSKI OPIS Protivpožarni spušteni plafon F90 (90 minuta vatrootpornost) nezavisan od tipa međuspratne konstrukcije.50 1.50 0.44 - Rigips sistem 4.20 2. Spojevi plo ča se ispunjavaju.20 3. kom. kom. kom.17 € / m2 ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA 20.00 4.73 € / m2 SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Rigips vatrootporne RF ploče 20 mm Rigips CD profil 27/60/27 mm debljine 0.80 0.00 2.6 mm Samolepljiva traka za zvučnu izolaciju 30 mm Isover mineralna vuna 80 mm (40kg/ m3) 2.22 . CD profili se nastavljaju pomoću profilne spojnice. kom. koje se pričvršćuju Rigips mašinskim vijcima. Ako se plafoni rade u mokrim čvorovima upotrebljavaju se kombinovane Rigips RFI vatrootporne-vlagootporne ploče. koji se postavljaju u dva pravca (roštilj konstrukcija) i UD profila 27/28/27 mm koji se postavljaju po obodu.00 0. Na spojevima UD profila sa obodnim zidovima postavlja se traka za zvuč nu izolaciju od mineralne vune. sa metalnom CD/UD potkonstrukcijom.

Potkonstrukcija se sastoji od CD-profila 27/60/27 mm.00 1. CD-profili se nastavljaju pomo ću profilne spojnice. Spojevi prvog. drugog i trećeg sloja Riflex ploča su smaknuti. kom. koje se pričvršćuju Rigips mašinskim vijcima.70 0.90 m 2 m m kom. kg m m .60 2. kom.00 3. Za unakrsno povezivanje CD-profila koriste se krstaste spojnice.00 20. Ka čenje profila za plafon se izvodi pomoću nonijus držača.25 20. kom.00 20.6 mm Rigips Nonijus vešaljka za CD profil Nonijus visilica 24 cm za beton Metalni tipl DN6 za betonske tavanice Unakrsna spojnica za CD profile (dvostruka) Nastavak za CD profile (spojnica) Rigips vijci 35 mm Rigips vijci 45 mm Rigips vijci 55 mm Vijak sa metalnim tiplom DN6 Vario vatrootporna ispuna Bandaž traka sa staklenim vlaknima Samolepljiva traka za zvučnu izolaciju 30 mm 3.Spušteni plafon otporan na požar F120 sa metalnom CD/UD potkonstrukcijom i 3 sloja Riflex ploča 10 mm TENDERSKI OPIS Protivpožarni spušteni plafon F120 (120 minuta vatrootpornost) izvodi se sa CD/UD potkonstrukcijom i 3 sloja Riflex plo ča debljine 10 mm. bandažiraju trakom i gletuju pomoću Vario mase za ispunu spojeva.90 1.60 1.52 € / m2 30. kom. Na spojevima UD profila sa obodnim zidovima postavlja se traka za zvu čnu izolaciju od mineralne vune.00 0. kom. kom.60 1. KARAKTERISTIKE Protivpožarna zaštita: F120 Masa: oko 38 kg/m2 NORMATIVI RADA ORIJENTACIONA CENA RADA 1.60 0. Spojevi plo ča se ispunjavaju. kom. kom.84 h/m2 (110 min/m2) 16.90 0.06 € / m2 ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Riflex ploč e 10 mm Rigips CD profil 27/60/27 mm debljine 0.6 mm Rigips UD profil 27/28/27 mm debljine 0.45 - . koji se postavljaju u dva pravca (roštilj konstrukcija) i UD-profila 27/28/27 mm koji se postavljaju po obodu.90 0.

KARAKTERISTIKE Protivpožarna zaštita: EI30 (F30).18 € / m 2 0. 25.00 m 2 1. 6. 0.6mm profile Vijci 212/55 mm za ploče i 0.02 € / m2 NORMATIVI RADA ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA 8.50 m 2.parna brana 0.00 kom.70.80 m 0.30 kg 0.00 m 2.13 . CD profili se nastavljaju pomoću profilne spojnice.50 m 3. 10.02 h / m2 1 min / m2 ) 9. 16.00 m2 1. 6. Spojevi ploča se ispunjavaju. EI60 (F60 ) i EI90 (F90 ) Masa: 16 kg/m2 (1x15 mm) 2 30 kg/m (2x15 mm) 2 45 kg/m (3x15 mm) SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 F30 Rigips vatrootporne RF ploče 15 mm Rigips CD profil 27/60/27 mm debljine 0.6mm profile Nastavak za CD profile (spojnica) Vario ispuna spojnica (džak 5 kg) Bandaž traka sa staklenim vlaknima Rigips UD profil 27/28/27 mm debljine 0. Spojevi prvog. 3. 6.80 m 0.6 mm Rigips CD distancer 3-6 cm (potkovica) Vijci 4x40 mm za drvene grede Vijci 421/9. 6. 0.00 m2 1.00 kom.85 h / m2 (51 min/m2 ) 7.00 kom.50 kom. bandažiraju trakom i gletuju pomoću Rigips mase za ispunu spojeva.50 kg 0.70 kg 0. 16. Potkonstrukcija se sastoji od CD profila 27/60/27 mm i UD profila 27/28/27 mm.6mm profile Vijci 212/45 mm za ploče i 0.50 m 0.00 kom.00 kom.00 kom.5 mm za profile Vijci 212/25 mm za ploče i 0. Na UD profile lepi se traka za zvuč nu izolaciju. 6.50 m 1. F60 i F90 (30. Ei60 (F60) i EI90 (F90) s metalnom CD/UD potkonstrukcijom i 1-3 sloja Rigips RF ploča 15 mm TENDERSKI OPIS Oblaganje potkrovlja za otpornost na po žar F30.00 kom.50 m 0.00 kom.8 0 € / m2 14.00 kom. 0.50 m 3.00 kom.20 h / m2 (72 min / m2 ) 10.50 m 1.Oblaganje potkrovlja za otpornost na požar EI30 (F30).50 m 1. 0. 3. 10.46 € / m2 11 . 6.10 m2 0.00 kom. 16.46 - Rigips sistem 4. Kačenje profila se izvodi preko drža ča (distancera).50 m 0.10 m2 1. koje se prič vršćuju Rigips mašinskim vijcima.80 m 0.18 € / m2 .00 m 2.50 kom.00 kom. drugog i trećeg sloja Rigips vatrootpornih RF ploča se međusobno smiču.00 kom. 60 i 90 minuta vatrootpornost) izvodi se CD/UD potkonstrukcijom i 1-3 sloja Rigips vatrootpornih RF ploč a debljine 15 mm.00 m2 2.6 mm Samolepljiva traka za zvučnu izolaciju 30 mm Isover mineralna vuna 30 cm Folija .50 kom.00 kom. Za toplotnu i zvuč nu izolaciju preporučuje se Isover mineralna vuna.65 € / m 2 F60 2 F90 2 1.10 m 2 1.00 kom.

00 20.47 - . kom.7 € / m2 Protivpožarna zaštita: F30 ORIJENTACIONA CENA RADA 2 Masa: oko 20 kg/m (za F30) ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA 12.00 0.44 € / m2 Protivpožarna zaštita: F90 2 ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA 25.00 m2 kg kom.60 40.00 m2 kg kom.30 20.60 20.22 € / m2 ORIJENTACIONA CENA RADA Protivpožarna zaštita: F60 2 Masa: oko 30 kg/m (za F60) ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA 21. KARAKTERISTIKE NORMATIVI RADA 1.16 h/m2 (70 min/m2) ORIJENTACIONA CENA RADA 10.Oblaganje trapezastog lima krova za otpornost na požar F30 vatrootpornim Ridurit Glasroc F pločama 20 mm TENDERSKI OPIS Oblaganje trapezastog lima krova za otpornost na požar F30 Ridurit Glasroc F pločama 20 mm vrši se tako što se ploče prišrafe vijcima dužine 45 mm i spojevi ispune i obrade Vario ispunom.18 € / m2 Masa: oko 50 kg/m (za F90) SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Ridurit Glasroc F vatrootporne ploče 20 mm Vario ispuna Ridurit vijci 45 mm Ridurit vijci 55 mm 2. Oblaganje trapezastog lima krova za otpornost na požar F90 sa 2 sloja vatrootpornih Ridurit Glasroc F ploča 20 mm TENDERSKI OPIS Oblaganje trapezastog lima krova za otpornost na požar F90 sa dva sloja Ridurit Glasroc F ploča 20 mm vrši se tako što se ploče prišrafe vijcima dužine 45 mm i 55 mm i spojevi ispune i obrade Vario ispunom.58 h/m2 (35 min/m2) NORMATIVI RADA 5.68 € / m2 SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Ridurit Glasroc F vatrootporne ploče 15 mm Vario ispuna Ridurit vijci 45 mm 2.00 m 2 kg kom. KARAKTERISTIKE NORMATIVI RADA 0.52 € / m2 SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Ridurit Glasroc F vatrootporne ploče 20 mm Vario ispuna Ridurit vijci 45 mm 1. KARAKTERISTIKE 0.3 h/m2 (18 min/m2) 2. .00 0. Oblaganje trapezastog lima krova za otpornost na požar F60 sa 2 sloja vatrootpornih Ridurit Glasroc F ploča 15 mm TENDERSKI OPIS Oblaganje trapezastog lima krova za otpornost na požar F60 sa dva sloja Ridurit Glasroc F ploča 15 mm vrši se tako što se ploče prišrafe vijcima dužine 45 mm i spojevi ispune i obrade Vario ispunom.00 0.

Spojevi ploča se ispunjavaju.5 mm.40. Za toplotnu izolaciju preporučuje se Isover mineralna vuna. Prazan prostor izmeđ u ploča služi za provođenje instalacija i ispunjava se Isover mineralnom vunom. Vertikalni Rigips zidni profili CW 75 umetnu se između UW profila na me đusobnom rastojanju od 60 cm.60 2.10 m2 m m m kom. bandažiraju trakom i gletuju pomoću Rigips mase za ispunu spojeva.00 0.65 € / m2 ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA 10.5 mm Samolepljiva traka za zvučnu izolaciju 70 mm Rigips UW horizontalni zidni profil 75 mm debljine 0. Horizontalni Rigips zidni profili UW 75 oblažu se trakom za zvu čnu izolaciju i pričvrš ćuju za pod i plafon vijcima sa plastič nim tiplom.60 1. Spoljni uglovi mogu se ojač ati Alux trakom ili ugaonom zaštitnom šinom.6 mm profile Vario ispuna spojnica Bandaž traka sa staklenim vlaknima Vatrootporni vijci DN6 Isover mineralna vuna 50 mm Aluminijumska ugaona zaštitna šina 2. KARAKTERISTIKE Izolaciona moć: R WR = 46 dB Protivpožarna zaštita: Ei30 (F30) Maksimalna visina zida: 3. Za elektroradove koriste se Rigips dozne.70 € / m2 SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Rigips vatrootporne RF ploče 12. m 2 m .00 0.00 26. kg m kom.48 - Rigips sistem 3.85 h/m2 (51 min/m2) 7.30 0.Pregradni zidovi otporni na požar EI30 (F30) tip 75/100 mm. Ako se pregrade rade u mokrim čvorovima treba upotrebiti kombinovane Rigips RFI vatrootporne-vlagootporne RFI plo če.80 2.02F .5 mm TENDERSKI OPIS Rigips pregradni zid 75/100 mm sastoji se od metalne potkonstrukcije širine 75 mm i obostrane obloge od Rigips vatrootpornih RF ploča debljine 12.00 1.6 mm Rigips CW vertikalni zidni profil 75 mm debljine 0.6 mm Vijci 212/25 mm za ploče i 0. sa metalnom potkonstrukcijom jednoslojno obloženom Rigips vatrootpornim RF pločama 12.55 m Debljina zida: 100 mm Masa: oko 26 kg/m2 NORMATIVI RADA ORIJENTACIONA CENA RADA 0.50 1.

17 h/m2 (70 min/m2) 10.50 1. Za zaštitu od po žara.Pregradni zidovi otporni na požar EI90 (F90) tip 75/125 mm. toplotnu i zvučnu izolaciju preporučuje se Isover mineralna vuna.00 0. Spojevi ploča se ispunjavaju.60 2.00 1. kao i na međusobne spojeve samih ploča. kg m kom. bandažiraju trakom i gletuju pomoću Rigips mase za ispunu spojeva.5 mm Samolepljiva traka za zvučnu izolaciju 70 mm Rigips UW horizontalni zidni profil 75 mm debljine 0.6 mm Rigips CW vertikalni zidni profil 75 mm debljine 0. Ukupna debljina zida je 125 mm. Vertikalni Rigips zidni profili CW 75 umetnu se između UW profila na međusobnom rastojanju od 60 cm. Rigips sistem 3.00 26.80 2. Ako se pregrade rade u mokrim čvorovima upotrebljavaju se kombinovane Rigips RFI vatrootpornevlagootporne ploče.49 - .00 13. kom. plafonu i podu.6 mm Vijci 212/25 mm za ploče i 0.6 mm profile Vijci 212/35 mm za ploče i 0.8 0 m 2 m m m kom.10 m Navedena k oličina se odnosi na spoj ploča prema bočnim zidovima.00 0. dvoslojne obloge od Rigips vatrootpornih ploč a RF debljine 12.53 € / m2 ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA 15.30 0.5 mm.6 mm profile Vario ispuna spojnica Bandaž traka sa staklenim vlaknima Vatrootporni vijci DN6 Isover mineralna vuna 50 mm Aluminijumska ugaona zaštitna šina (1 ) 4. Spoljni uglovi se štite Alux trakom ili aluminijumskom ugaonom zaštitnom šinom.5 mm TENDERSKI OPIS Rigips pregradni zid 75/125 mm sastoji se od metalne potkonstrukcije širine 75 mm i obostrane. KARAKTERISTIKE Izolaciona moć: R WR = 53-5 6 dB Protivpožarna zaštita: EI90 (F9 0) (sa 5 cm Isover Protect BSP mineralne vune) Maksimalna visina zida: 5 . Prazan prostor izmeđ u ploča služi za provođ enje instalacija i ispunjava se Isover mineralnom vunom. Za elektroradove koriste se Rigips dozne. sa metalnom potkonstrukcijom dvoslojno obloženom Rigips vatrootpornim RF gipskartonskim pločama 12. m 2 ( 1) 1.15 m Debljina zida: 125 mm 2 Masa: oko 50 kg/m NORMATIVI RADA ORIJENTACIONA CENA RADA 1.40.05F . Horizontalni Rigips zidni profili UW 75 oblažu se trakom za zvučnu izolaciju i pričvršć uju za pod i plafon vijcima sa plastičnim tiplom.69 € / m2 SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Rigips vatrootporne RF ploče 12.

Sloj Rigips ploča otpornih na požar pričvršć uje se Ridurit vijcima dužine 35 mm. Kada su zidovi viši od 5 m nastavljanje CW profila se vrši tako što se napravi preklop sa komadom CW profila u dužini od minimum 1 m.36 m 2 m m m kom.8 € / m2 ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA 18.50 - Rigips sistem 3.10 1. kom.00 m Debljina zida: 150 mm Masa: 49 kg/m2 NORMATIVI RADA ORIJENTACIONA CENA RADA 1.80 € / m2 SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Rigips RF vatrootporna ploča "Die Dicke" debljine 25 mm Rigips UW horizontalni profil 100 mm debljine lima 0.00 2.50 4. uvrtanjem u vertikalne UW nosače na razmacima od 25 cm.09F . uz premaz Vario mase za ispunu spojeva. kom.00 0.6 mm Rigips CW horizontalni profil 100 mm debljine lima 0.2 h/m2 72 min/m2 10. sa metalnom CW/UW potkonstrukcijom jednoslojno obloženom vatrootpornim "Die Dicke" pločama 25 mm TENDERSKI OPIS Rigips zid otporan na požar sastoji se od metalne potkonstrukcije.00 1. kg kg kg Opciono: UW profil za preklop kod produženja CW profila za zid visine < 5m CW profil za preklop kod produ ženja CW profila za zid visine > 5m 1. Svi spojevi između ploča.36 0.00 3.6 mm Filc traka š irine 10 cm i debljine 12 mm za zvučnu izolaciju Vijci 35 mm na rastojanju < 250 mm Bandaž traka sa staklenim vlaknima Metalni tipl za pod i plafon pre čnika > 6 mm Vario ispuna Isover mineralna vuna A1 debljine 80 mm za vatrootpornost F90 Rimano superfina glet-masa 0-3 mm 1 .60 32. Ploče se preklapaju s najmanjim razmakom horizontalnih spojeva od 30 cm po vertikali. sa podnim i plafonskim UW profilima u koje su postavljeni vertikalni CW profili na razmaku od 30 cm i obloge od jednog sloja Rigips vatrootpornih ploča "Die Dicke" debljine 25 mm. 10. Kada su zidovi niži od 5 m nastavljanje CW profila se vrši tako što se napravi preklop sa komadom UW profila u du žini od minimun 1 m.00 m2 m2 .40.45 0. prekrivaju se bandaž trakom od staklenih vlakana. kao i ivice prema priključnim zidovima.Pregradni zidovi otporni na požar F90 visine do 10 m.20 1. KARAKTERISTIKE Protivpožarna zaštita: F90 Visina zida: max.

kao i na međusobne spojeve samih ploča. Vertikalni Rigips zidni profili CW 75 umetnu se izmeđ u UW profila na međ usobnom rastojanju od 60 cm. m2 ( 1) 1. kom.10 .51 - . Rigips sistem 3.00 Navedena k oličina se odnosi na spoj ploča prema bočnim zidovima. Horizontalni Rigips zidni profili UW 75 oblažu se trakom od mineralne vune i pričvršć uju za pod i plafon vijcima sa plastič nim tiplom. Za elektroradove koriste se Rigips dozne.75 m Debljina zida: od 125 do 150 mm Masa: oko 75 kg/m2 NORMATIVI RADA ORIJENTACIONA CENA RADA 1.5 mm TENDERSKI OPIS Rigips protivpož arni pregradni zid 75/100 mm sastoji se od metalne potkonstrukcije širine 75 mm i obostrane.5 mm. Ako se pregrade izvode u mokrim čvorovima treba upotrebiti Rigips RFI kombinovane vatrootporne-vlagootporne ploč e.6 mm profile Vijci 212/45 mm za ploče i 0.6 mm Rigips CW vertikalni zidni profil 75 mm debljine 0.50 1. bandažiraju trakom i gletuju pomo ću Rigips mase za ispunu spojeva. Prazan prostor izmeđ u ploča služi za provođenje instalacija i ispunjava se Isover mineralnom vunom.6 mm profile Vijci 212/55 mm za ploče i 0. plafonu i podu.80 2. kom.00 20.08 € / m2 SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Rigips vatrootporne RF ploče 12. troslojne obloge od Rigips vatrootpornih RF ploča debljine 12. Spojevi ploča se ispunjavaju.42 € / m2 ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA 20.6 mm Vijci 212/25 mm za ploče i 0. KARAKTERISTIKE Izolaciona moć: R WR = 59 dB Protivpožarna zaštita: EI90 (F9 0) Maksimalna visina zida: 9.40.00 6.60 m 2 m m m kom.00 0.00 20.38 h/m2 (83 min/m2) 12.Pregradni zidovi otporni na požar EI90 (F90) tip 75/150 mm sa metalnom potkonstrukcijom troslojno obloženom vatrootpornim RF pločama 12. Spoljni uglovi mogu se ojačati Alux-zaštitnom trakom ili ugaonom zaštitnom šinom.5 mm Traka za zvučnu izolaciju od mineralne vune širine 95 mm Rigips UW horizontalni zidni profil 75 mm debljine 0.00 0.80 0. Ukupna širina zida je 150 mm.80 2.6 mm profile Vario ispuna Bandaž traka sa staklenim vlaknima Vatrootporni vijci DN6 Isover mineralna vuna 5 0 mm (1 ) 6. Za toplotnu izolaciju preporučuje se Isover mineralna vuna. kg m kom.

Pregradni ili šaht zidovi otporni na požar F90 obostrano, sa metalnom potkonstrukcijom i dva sloja vatrootpornih Ridurit ploča 20 mm samo sa jedne strane
TENDERSKI OPIS
Protivpožarna pregrada se izvodi pomoću CW/UW potkonstrukcije i dva sloja Rigips vatrootpornih Ridurit Glasroc F ploča debljine 20 mm koje se prič vršćuju Ridurit mašinskim vijcima. Potkonstrukcija se sastoji od Rigips horizontalnih UW profila i vertikalnih CW profila, a ispod UW profila postavlja se traka za zvučnu izolaciju od Isover mineralne vune. U međuprostor postavlja se Isover mineralna vuna. Spoljni uglovi mogu se ojačati Alux-zaštitnom trakom ili ugaonom zaštitnom šinom. Spojevi plo ča se bandažiraju i gletuju pomoću Ridurit ispunjiva ča i Rimano 0-3 glet mase.

KARAKTERISTIKE
Protivpožarna zaštita: F90 Maksimalna visina zida: 10,00 m Masa: oko 39 kg/m2

NORMATIVI RADA ORIJENTACIONA CENA RADA

0,83 h/m2 (50 min/m2) 7,47 € / m2 29,86 € / m2

ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2
Ridurit Glasroc F vatrootporne ploče 20 mm Rigips CW vertikalni zidni profil 50 mm debljine 0,6 mm Rigips UW horizontalni zidni profil 50 mm debljine 0,6 mm Vatrootporni vijci DN6 Rigips vijci 35 mm Rigips vijci 55 mm Vario ispuna Traka za zvučnu izolaciju od mineralne vune klase negorivosti A1 širine 12 cm Bandaž traka sa staklenim vlaknima
( 1)

2,00 1,25 0,70 1,33 32,00 26,00 2,50 1,10 2,10 0,36 0,10

m

2

m m kom. kom. kom. kg m m kg m

Rimano superfina glet-masa 0-3 mm Aluminijumska ugaona zaštitna šina
(1 )

Navedena k oličina se odnosi na spoj ploča prema bočnim zidovima, plafonu i podu, kao i na međusobne spojeve samih ploča.

Opciono: sa profilima CW/UW 50 postižemo visinu 7,5 m, sa profilim CW/UW 75 9,0 m, a sa profilima CW/UW 100 maksimalnu visinu 10,00 m.

- 52 -

Rigips sistem 3.80.10

Šaht zidovi otporni na požar F90 obostrano, sa metalnom potkonstrukcijom dvoslojno obloženom Rigips vatrootpornim pločama "Die Dicke" 25 mm samo sa jedne strane
TENDERSKI OPIS
Rigips šaht zid otporan na požar sastoji se od metalne potkonstrukcije, sa podnim i plafonskim UW profilima u koje su postavljeni vertikalni CW profili na razmaku od 100 cm i obloge od dva sloja Rigips vatrootpornih ploča "Die Dicke" debljine 25 mm sa jedne strane. Prvi sloj Rigips plo ča otpornih na požar pričvršć uje se Ridurit vijcima dužine 35 mm, uvrtanjem u vertikalne UW profile na razmacima od 25 cm. Drugi sloj Rigips vatrootpornih ploča pričvrš ćuje se na prvi sloj, uvrtanjem Rigips vijaka dužine 70 mm na horizontalnom i vertikalnom razmaku od 200 mm. Svi spojevi izme đu ploča, kao i ivice prema priključnim zidovima, prekrivaju se armirajućom trakom od staklenih vlakana, uz premaz Vario mase za ispunu spojeva. Prvi i drugi sloj ploča preklapaju se s najmanjim razmakom spojeva od 20 cm po horizontali i 60 cm po vertikali.

KARAKTERISTIKE
Protivpožarna zaštita: F90 Visina zida: max. 9 ,00 m za CW100 Debljina zida: 100 mm za CW 50 i 125 mm za CW 75 15 0 mm za CW 100 2 Masa: oko 48 kg/m

NORMATIVI RADA ORIJENTACIONA CENA RADA

1,2 h/m2 (72 min/m2) 10,80 € / m2

ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA 17,21 € / m2

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2
Rigips vatrootporne plo če "Die Dicke" 25 mm Rigips UW horizontalni profil 50 mm debljine 0,6 mm Rigips CW horizontalni profil 50 mm debljine 0,6 mm Traka za zvučnu izolacijuod mineralne vune klase negorivosti A1 debljine 12 mm Rigips vijci 35 mm Rigips vijci 70 mm Bandaž traka sa staklenim vlaknima Metalni tipl DN6 Vario ispuna
(1 )

2,00 0,70 1,25 1,10 10,00 15,00

m

2

m m m m kom. kom. kom. kg

( 1)

2,10 1,30 1,35

Navedena k oličina se odnosi na spoj ploča prema bočnim zidovima, plafonu i podu, kao i na međusobne spojeve samih ploča.

Rigips sistem 3.80.11

- 53 -

Šaht zidovi otporni na požar F90 bez potkonstrukcije samo sa dva sloja Ridurit Glasroc F ploča 20 mm (maksimalna dužina zida 2 m)
TENDERSKI OPIS
Rigips protivpožarni šaht zid sastoji se od metalnih ugaonih profila pričvršćenih vijcima sa metalnim tiplom za pod i zidove i obloge od dva sloja vatrootpornih ploča debljine 20 mm sa jedne strane. Prvi sloj Ridurit Glasroc F plo ča otpornih prema požaru pričvršćuje se vijcima dužine 35 mm, uvrtanjem u ugaone nosače na razmaku od 600 mm. Drugi sloj Ridurit Glasroc F ploča pričvršćuje se na prvi sloj, uvrtanjem vijaka dužine 55 mm na horizontalnom i vertikalnom razmaku od 200 mm. Svi spojevi izme đu ploča, kao i ivice prema priključnim zidovima, prekrivaju se armirajućom trakom od staklenih vlakana, uz premaz Vario mase za ispunu spojeva. Prvi i drugi sloj ploč a preklapaju se s najmanjim razmakom spojeva od 20 cm po horizontali i 60 cm po vertikali.

KARAKTERISTIKE
Protivpožarna zaštita: F90 Visina zida: max. 5,0 m Maksimalna dužina zida: 2,0 m Debljina zida: 40 mm Masa: oko 37 kg/m2

NORMATIVI RADA ORIJENTACIONA CENA RADA

0,77 h/m2 (46 min/m2) 6,90 € / m2

ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA 29,83 € / m2

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2
Ridurit Glasroc F vatrootporne ploče 20 mm L profil 40x20x1 mm Traka za zvučnu izolaciju od mineralne vune klase negorivosti A1 debljine 12 mm Rigips vijci 35 mm Rigips vijci 55 mm Bandaž traka sa staklenim vlaknima Metalni tipl DN6 Vario ispuna 2,00 1,80 1,80 15,00 7,00 2,10 3,60 2,50 m
2

m m kom. kom. kom. kom. kg

- 54 -

Rigips sistem 3.80.15

Prazan prostor izmeđ u ploč a služi za provođenje instalacija i ispunjava se Isover mineralnom vunom. obloge od Rigips RF vatrootpornih plo ča debljine 15 mm i obloge od Dekor ploča debljine 12.Dekor pregradni zidovi 100/150 mm otporni na požar F90 sa metalnom potkonstrukcijom dvoslojno obloženom Dekor pločama 12. Zidovi se mogu brisati vlažnom krpom i dezinfikovati.00 1. toplotnu i zvuč nu izolaciju preporučuje se Isover mineralna vuna.00 2. Za elektroradove koriste se Rigips dozne. Spojevi Rigips vatrootpornih RF ploč a. Za zaštitu od požara.00 2. Preko profila prič vršćuje se ukrasna lajsna. bandažiraju trakom i gletuju pomoću Rigips mase za ispunu spojeva.01 .60 1.3 h/m2 (78 min/m2) 11. Na horizontalne Rigips zidni profile UW 100 lepi se traka za zvučnu izolaciju.70 € / m2 55. kom. a oni se pričvrš ćuju za pod i plafon vijcima sa plastičnim tiplom. vijcima se pričvršć uju Hut profili kojim se Dekor ploče fiksiraju bez ispunjavanja spojeva – suva montaža.61 € / m2 ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Rigips vatrootporne RF ploče 15 mm Dekor ploč e sa bež dezeniranim PVC oblogama UW horizontalni zidni profil 100 mm debljine 0. Uglovi se ojačavaju ukrasnim ugaonim profilom.55 - .50 0. Vertikalni Rigips zidni profili CW 100 umetnu se između UW profila na međusobnom rastojanju od 60 cm. presvučene vodootpornim dekorativnim tapetom (25 dezena).5 mm sa dezeniranim tapetom TENDERSKI OPIS Rigips pregradni Dekor zid 100/155 mm sastoji se od metalne potkonstrukcije širine 100 mm. KARAKTERISTIKE Izolaciona moć: R WR = 50 dB Protivpožarna zaštita: F90 Maksimalna visina zida: 6.30 26.42.6 mm profile Vatrootporni vijci DN6 Vario ispuna spojnica Bandaž traka sa staklenim vlaknima Isover mineralna vuna 50 mm Hut profil za Dekor ploč e Ukrasna lajsna od belog PVC-a za Hut profil Lajsna za spoj zida i plafona Ukrasni ugaoni profil unutrašnji Ukrasni ugaoni profil spoljni 2. ispunjavaju se.6 mm Samolepljiva traka za zvučnu izolaciju 95 mm Vijci 212/25 mm za ploče i 0.50 m2 m 2 m m m kom.00 2.80 2.50 0. kg m m2 m m m m m Rigips sistem 3.5 m Debljina zida: 155 mm 2 Masa: oko 55 kg/m NORMATIVI RADA ORIJENTACIONA CENA RADA 1.5 mm.00 1.6 mm CW vertikalni zidni profil 100 mm debljine 0.00 0. Na prvi sloj od Rigips vatrootpornih RF ploča 15 mm.00 2.60 0.80 1.

72 13. Fiksiranje se vrši Ridurit vijcima.15 22.2 18.00 1.00 2. skele.50 3 2 0. €/m2 €/m 2 .00 F90 2.00 18.10.56 - Rigips sistem 6.21 .1 21.50 4 0.00 24.72 13.09 kom. KARAKTERISTIKE Protivpožarna zaštita: F30. F60. 69 m2 18.50 4 0. visine. a ispunjavanje Vario ispunom.7 13. Ivice se ojač avaju ugaonim zaštitnim šinama. F60.00 F180 m 2 1.00 2.. F90 i F120 SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Ridurit Glasroc F vatrootporne ploče 15 mm Ridurit Glasroc F vatrootporne ploče 20 mm Ridurit vijci 45 mm Vario ispuna Aluminijumska ugaona zaštitna šina F30 1.00 2.8 15 . F60.34 28. pristupa.68 13.8 1 5.50 3 2 0. 23 2.50 3 2 0. Ivice se ojačavaju ugaonim zaštitnim šinama.00 F90 F120 1.00 2. F60.50 4 1. F90.1 2 1. kg m m h/m 2 NORMATIVI RADA ORIJENTACIONA CENA RADA* ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA *Zavisi od sečenja.30 30.32 m2 24. F90 i F120.10. a ispunjavanje Vario ispunom.00 2.00 2.00 2.00 m2 1.6 18.00 F120 m 2 2. vatrootpornim Ridurit Glasroc F pločama sa četiri strane TENDERSKI OPIS Oblaganje stuba preseka I 100 za otpornost na požar F30.77 kom.50 3 2 1. KARAKTERISTIKE Protivpožarna zaštita: F30.34 18 .11 Oblaganje I 200 čeličnih grednih nosača za otpornost na požar vatrootpornim Ridurit Glasroc F pločama 25 mm sa tri strane TENDERSKI OPIS Oblaganje I 200 čeličnog grednog nosača za otpornost na požar F90 izvodi se pomoću vatrootpornih Rigips Ridurit Glasroc F ploča debljine 25 mm.65 12.50 3 2 1.53 48. 32 48. kg m h/m €/m 2 NORMATIVI RADA ORIJENTACIONA CENA RADA* ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA 2 €/m 2 Rigips sistem 6. F90 i F120 izvodi se pomoć u vatrootpornih Rigips Ridurit Glasroc F ploča.00 F60 1.43 36.00 36..Oblaganje čeličnih stubova preseka I 100 za otpornost na požar F30. Fiksiranje se vrši Ridurit vijcima.55 F60 1.6 16 .00 2.50 4 1.2 23. F120 i F180 SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 F30 Ridurit Glasroc F vatrootporne ploče 15 mm Ridurit Glasroc F vatrootporne ploče 20 mm Ridurit Glasroc F vatrootporne ploče 25 mm Ridurit vijci 45 mm Vario vatrootporna ispuna Aluminijumska ugaona zaštitna šina L profil 18 .00 2.28 32 .

Oblaganje instalacionih kanala unutrašnjeg preseka 300x150 mm sa četiri strane za otpornost na požar I30 Ridurit Glasroc F pločom 15 mm TENDERSKI OPIS Protivpožarno oblaganje I30 instalacionih kanala unutrašnjeg poprečnog preseka kanala 300x150 mm (zaštita od požara iznutra).4 h/m2 (84 min/m2) 12. Na uzdužnim ivicama ploče se spajaju pod pravim uglom Ridurit vijcima na razmaku od 20 cm.10 Oblaganje instalacionih kanala unutrašnjeg preseka 300x150 mm sa četiri strane za otpornost na požar E90 sa dva sloja Ridurit Glasroc F ploča debljine 20 mm TENDERSKI OPIS Protivpožarno oblaganje E90 instalacionih kanala unutrašnjeg poprečnog preseka kanala 300x150 mm (zaštita od požara spolja).00 h/m2 (60 min/m2) 9.00 24 2.10 .80. Kanal kontinuirano prolazi kroz zidove. Ove trake obavezno prekrivaju sve spojeve na dnu kanala. a na mestima prodora otvori su zaptiveni negorivom kamenom vunom.50 m2 kom.50 m2 kom. izrađuje se sa jednim slojem Ridurit Glasroc F ploča debljine 15 mm. kom.85. a na mestima prodora otvori su zaptiveni negorivom kamenom vunom. KARAKTERISTIKE Protivpožarna zaštita: I30 Masa: oko 40 kg/m2 Maksimalna otpornost: I 120 (2x25 mm Ridurit Glasroc F ) NORMATIVI RADA ORIJENTACIONA CENA RADA 1.0 € / m2 ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA 25.00 € / m2 SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Ridurit Glasroc F vatrootporna ploča 20 mm Ridurit vijci 55 mm Vario ispuna 2.00 € / m2 SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Ridurit Glasroc F vatrootporna ploča 15 mm Ridurit vijci 45 mm Vario ispuna 1. Na uzdužnim ivicama ploč e se spajaju pod pravim uglom Ridurit vijcima na razmaku od 20 cm. Ove trake obavezno prekrivaju sve spojeve na dnu kanala. Kablovi se polažu preko popre čnih Ridurit Glasroc F traka položenih na dno kanala u razmacima od 60 cm. Kablovi se polažu preko poprečnih Ridurit Glasroc F traka položenih na dno kanala u razmacima od 60 cm. Po potrebi koristiti "škrge" za hlađenje kanala.57 - .6 € / m2 ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA 40.00 48 2. KARAKTERISTIKE Protivpožarna zaštita: E90 Masa: oko 50 kg /m2 Maksimalna otpornost: E90 (2x20 mm ili 15+20 mm Ridurit Glasroc F) NORMATIVI RADA ORIJENTACIONA CENA RADA 1. izrađuje se sa dva sloja Ridurit Glasroc F ploča debljine 20 mm. Kanal kontinuirano prolazi kroz zidove. kg Rigips sistem 6. Rigips sistem 6. Po potrebi koristiti "škrge" za hlađenje kanala.

60x60. 30x30.5 € / kom za 30x30 137. 40x40. Revizioni otvor se otvara ključem koji se posebno naručuje. 30x30. 15x20. 25x25. 60x60.50 h/kom (90 min/kom) 13. Dimenzije koje se rade po narudžbini: 15x15 cm. Standardne dimenzije F90: 15x15. 100x100. 40x40. 30x30. 30x30. 7. KARAKTERISTIKE Dimenzije Rigidur revizionih otvora F30 i F90: 20x20 cm. ORIJENTACIONA CENA RADA ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA 13. 25x30. 20x20. 30x30. Revizioni otvori Rigidur F90 koriste se za plafon od 40 mm. NORMATIVI RADA ORIJENTACIONA CENA RADA 1. NORMATIVI RADA ORIJENTACIONA CENA RADA 1. KARAKTERISTIKE NORMATIVI RADA 0. a poklopac je od pocinkovanog belog lima. 50x50. 60x60. 25x25. 25x25. 20x20. Vrata imaju dva zasuna. 40x40. 50x50.30 € / kom 40x60. ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA za 30x30 15. 80x100. Revizioni otvori F30 koriste se za plafone debljine 12. 80x80. 60x60. Vrata su sa Ridurit Glasroc F pločom i bravicom sa plastičnim ključem. Revizioni otvori otporni na požar F30 ili F90 sa metalnim poklopcem TENDERSKI OPIS Revizioni otvori se ugrađuju u šaht zidove otporne na požar F30 ili F90. 30x30.83 h/kom (50 min/kom) Standardne dimenzije: 20x20 cm. 60x60. Revizioni otvor nije otporan na požar. 20x25.58 - . 40x40. 40x40.50 h/kom (90 min/kom) 13. 40x40. 60x80. KARAKTERISTIKE Standardne dimenzije F30: 20x20 cm.5 € / kom na zahtev ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA . 20x30.25 € / kom Revizioni otvori otporni na požar F90 sa poklopcem od Ridurit Glasroc F ploče TENDERSKI OPIS Revizioni otvori otporni na požar F90 za zidove debljine 40 mm služe za ugradnju u Ridurit šaht zidove debljine 40 mm. Oko revizionog otvora potrebno je napraviti ram od CW profila u zidu ili CD profila u plafonu. 50x50.5 € / kom na zahtev ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA Revizioni otvori Rigidur za potkrovlja i plafone obični i otporni na požar F30 i F90 TENDERSKI OPIS Najekonomičnija varijanta revizionih otvora za spuštene plafone i potkrovlja sastoji se od rama i poklopca koji su vezani sigurnosnim kanapom. 60x60. 1.47 € / kom ORIJENTACIONA CENA RADA 50x50. Standardne dimenzije F90: 15x15. 50x50.Revizioni otvori od belog lima TENDERSKI OPIS Revizioni otvori od pocinkovanog belog lima sa belom lak farbom koriste se za pristup instalacijama u Rigips pregradnim zidovima i Rigips spuštenim plafonima.5 mm i 15 mm. 50x50. 70x70. 80x80.50 h/kom (90 min/kom) KARAKTERISTIKE NORMATIVI RADA Standardne dimenzije F30: 20x20 cm.

siporeksa i ostalih ravnih podloga.8 m.083 h/m2 (5 min/kom.60 0. a kod zida 1 cm.18 € /m2 Minimalna debljina plafona: 8 mm Ekologija: IBO ekološki sertifikat SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 (za debljinu od 2 cm) Rimat 150 G Vođ ice 2.5 N/mm2 postavljanje ugaone šine 0. Ako se zidovi premazuju Rigips bojom. Podloga mora biti čista i nakvašena.2 h/m 2 (12 min/m 2) ORIJENTACIONA CENA RADA I MATERIJALA 3.6 W/(mK) 2 Potrošnja: oko 10 kg/m /cm Minimalna debljina zida: 10 mm 6. Finalna površina je ujedno izgletovana. Ponekad je potrebno koristiti grund: za gladak beton (Rikombi-Kontakt) i za šupljikavi beton (Rikombi-Grund). Za idealnu ravninu. 120 minuta nakon malterisanja površina se obrađuje ravnja čom.2 h/m2 (12 min/m2) Otpornost na pritisak: df> 2.Mašinsko malterisanje i gletovanje gips-malterom Rimat 150 G sa debljinom oko 1 cm za plafone i 2 cm za zidove TENDERSKI OPIS Rimat 150 G mašinski gips-malter nanosi se mašinom za malterisanje na zidove i plafone.) Otpornost na savijanje: bzf> 1 N/mm2 postavljanje vođica 0. a za mašinsko 4 mm.8 kg/m /mm 2 NORMATIVI RADA 0.59 - . Finalna površina je ujedno izgletovana.083 h/m2 (5 min/kom.36 € / m2 SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 (za debljinu od 4 mm) Rimat 100 DLP 3. a potom gletericom. KARAKTERISTIKE Otpornost na pritisak: df> 2. KARAKTERISTIKE NORMATIVI RADA 0.5 m Ugaona šina 2. pre malterisanja se mogu postaviti vođice na rastojanju od 1. Za zaštitu ugaonih ivica koristiti ugaone šine.00 0.8 cm. Minimalna debljina sloja za ruč no malterisanje je 2 mm.5 N/mm Otpornost na savijanje: bzf> 1 N/mm2 Faktor otpora difuzije vodene pare: μ = 10 2 Potrošnja: oko 0.30 kg m m Mašinsko malterisanje i gletovanje tankoslojnim gips-malterom Rimat 100 DLP u debljini 3-6 mm TENDERSKI OPIS Rimat 100 DLP mašinski gips-malter nanosi se mašinom za malterisanje na zidove i plafone od betona. Podloga mora biti čista i nakvašena.) Faktor otpora difuzije vodene pare: μ =10 Koeficijent toplotne provodljivosti: ORIJENTACIONA CENA RADA I MATERIJALA λ R < 0. Ponekad je potrebno koristiti grund: za gladak beton (Rikombi-Kontakt) i za šupljikavi beton (Rikombi-Grund). Za zaštitu ugaonih ivica koristiti ugaone šine. Minimalna debljina sloja kod plafona je 0.20 kg . podloga nije potrebna. ali ako se radi poludisperzijom koristi se grund od rastvora Rikombi-Grunda i vode u odnosu 1:10.5 m 20.

a za zaštitu od vlage Ri-Spezialgrund.5N/mm2 Debljina sloja: 0-3 mm Potrošnja: 0.Gletovanje Rimano Final glet-masom u debljini 0-3 mm Univerzalna glet masa za gletovanje. malterisanje.60 - . ispunjavanje.13 h/m2 (7.9 kg/m2/mm Rimano Final NORMATIVI RADA 0.30 € / m 0. Ako se radi u slojevima. za šupljikavi beton (Rikombi-Grund).. TENDERSKI OPIS Rimano Final služi za gletovanje i ispunjavanje zidnih i plafonskih površina u unutrašnjem prostoru (enterijeru) u debljini od 0 do 3 mm. Ponekad je potrebno koristiti grund: za gladak beton (Rikombi-Kontakt). Prilikom pripreme koristiti isključivo č iste posude i alat. KARAKTERISTIKE Sastav: fini gips i dodaci za poboljšavanje obrade i prianjanja Otpornost na pritisak: df> 2. sledeći sloj se nanosi tek nakon sušenja prethodnog.17 € / m2 ORIJENTACIONA CENA RADA 2 ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA 0.90 kg . Rimano Final je proizvod koji je pripremljen za podloge koje treba da zadovolje potebe Q3 i Q4 kvaliteta obrade završne površine.. U sastav glet-mase pored finog gipsa ulaze i dodaci za poboljšavanje obrade i prianjanja. Bele je boje. izravnjavanje.5 min/m2) 1.

17 € / m2 ORIJENTACIONA CENA RADA ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA 0. U sastav glet-mase pored finog gipsa ulaze i dodaci za poboljš avanje obrade i prianjanja. Ako se radi u slojevima.7 0 kg Krpljenje.35 € / m2 SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 (za debljinu od 1 mm) 0.5 N/mm Debljina sloja: 3-6 mm Potrošnja: 0. KARAKTERISTIKE Otpornost na pritisak: df> 2.86 € / m2 SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 (za debljinu od 3 mm) Rimano 3-6 2 . a za zaštitu od vlage Ri-Spezialgrund.9 kg/m2/mm 2 NORMATIVI RADA 0.17 h/m2 (10 min/m2) 1. KARAKTERISTIKE Sastav: fini gips i dodaci za poboljšavanje obrade i prianjanja 2 Otpornost na pritisak: df> 2. Sledeći sloj se nanosi tek nakon sušenja prethodnog. 25 h/m2 (15 min/m2) 2.00 kg . a za zaštitu od vlage RiSpezialgrund. a za zaštitu od vlage Ri-Spezialgrund. Prilikom postavljanja keramičkih pločica debljina maltera treba da iznosi najmanje 10 mm.5 min/m2) 1. KARAKTERISTIKE Otpornost na pritisak: df> 2. ispunjavanje i gletovanje zidnih i plafonskih površina u unutrašnjem prostoru (enterijeru) u debljini od 6 do 30 mm.61 - .90 kg Izravnavanje i gletovanje Rimano 3-6 tankoslojnim glet-malterom TENDERSKI OPIS Rimano 3-6 služi za izravnavanje. 53 € / m2 ORIJENTACIONA CENA RADA ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA 0.13 h/m2 (7. za šupljikavi beton (Rikombi-Grund).11 € / m2 SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 (za debljinu od 10 mm) Rimano 6-30 8 .25 € / m2 ORIJENTACIONA CENA RADA ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA 2.9 kg/m2/mm Rimano 0-3 NORMATIVI RADA 0. slede ći sloj se nanosi tek nakon sušenja prethodnog.5N/mm Debljina sloja: 0-3 mm Potrošnja: 0. izravnavanje. za šupljikavi beton (Rikombi-Grund). Ponekad je potrebno koristiti grund: za gladak beton (Rikombi-Kontakt).5 N/mm Debljina sloja: 6-30 mm Potrošnja: 8 kg/m 2/cm 2 NORMATIVI RADA 0. Prilikom pripreme koristiti isključivo čiste posude i alat. Prilikom pripreme koristiti isključivo čiste posude i alat. Ponekad je potrebno koristiti grund: za gladak beton (Rikombi-Kontakt).Gletovanje Rimano 0-3 glet-masom TENDERSKI OPIS Rimano 0-3 služi za gletovanje i ispunjavanje zidnih i plafonskih površina u unutrašnjem prostoru (enterijeru) u debljini od 0 do 3 mm. za šupljikavi beton (Rikombi-Grund). krpljenje i gletovanje zidnih i plafonskih površina u unutrašnjem prostoru (enterijeru) u debljini od 3 do 6 mm. malterisanje i gletovanje Rimano 6-30 glet-malterom TENDERSKI OPIS Rimano 6-30 služi za ru čno malterisanje. Ponekad je potrebno koristiti grund: za gladak beton (Rikombi-Kontakt).

36 € / m2 1 .36 € / m2 0.10 kg/m 2 NORMATIVI RADA ORIJENTACIONA CENA RADA 0. Pre nanošenja maltera ili lepka za gipskartonske ploč e. 20 kg/m 2 NORMATIVI RADA ORIJENTACIONA CENA RADA 0.20 kg/m 2 NORMATIVI RADA ORIJENTACIONA CENA RADA 0.5 min/m2) 0. Rimat Alfa) .43 € / m2 ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Rikombi-Kontakt 0.04 h/m2 (2.20 kg . KARAKTERISTIKE Potrošnja: oko 0.04 h/m2 (2. Rikombi-Grund se može koristiti i kao molerska podloga preko gipskartonskih ploča i mašinskih glet-maltera (Rimat 150G.Grundiranje betona Rikombi-Kontaktom TENDERSKI OPIS Rikombi-Kontakt služi za grundiranje betonskih površina. Pre nanošenja maltera ili lepka za gipskartonske ploče.48 € / m2 ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Rikombi-Grund 0. kao i grundiranje pre moleraja TENDERSKI OPIS RI-Spezialgrund služi za grundiranje svih podloga gde postoji opasnost od prodiranja vlage.5 min/m2) 0.5 min/m2) 0. Posebno se koristi kao podloga za lepljenje keramičkih pločica preko gipskartonskih ploča i mašinskih glet-maltera (Rimat 150G. KARAKTERISTIKE Potrošnja: 0. neophodno je grundirati površinu zida izrađenu od lako upijajućih materijala.04 h/m2 (2.36 € / m2 0. KARAKTERISTIKE Potrošnja: oko 0.15 kg Grundiranje protiv prodora vlage Ri-Spezialgrundom. neophodno je grundirati glatku ili masnu betonsku površinu.20 kg Grundiranje upijajućih podloga Rikombi-Grundom TENDERSKI OPIS Rikombi-Grund služi za grundiranje gas-betonskih (Siporex) i drugih lako upijajućih materijala.62 - . Rimat Alfa) i u tu svrhu se razblažuje sa vodom u odnosu 1:10.03 € / m2 ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Ri-Spezialgrund 0.

bele je boje.20 € / m2 ORIJENTACIONA CENA RADA ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA 0.2 mm Potrošnja: 0.2 min/m2) 1. Obrađivanje može da traje do tri dana ako se nakon prekida rada u materijal pospe malo vode. Kada se osuši. Koristi se kod unutrašnjih prostorija sa uobič ajenom vlažnošću.20 € / m2 ORIJENTACIONA CENA RADA SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Profinish ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA 0.33-0. KARAKTERISTIKE Vreme sušenja: do 24 sata Vreme obrade: do 3 dana Debljina sloja: 0.82 € / m2 0.02 h/m2 (1.63 - .Mašinsko ili ručno gletovanje Profinish glet-masom TENDERSKI OPIS Na suvu.60 kg/m2/mm Gletovanje zida od gipskartonskih ploča ili zida omalterisanog gipsanim malterom NORMATIVI RADA 0. a zatim se vrši gletovanje.02 h/m2 (1.2 min/m2) 1.33 kg Gletovanje zida omalterisanog krečno-cementnim malterom NORMATIVI RADA 0.60 kg . Molerske boje se nanose nakon sušenja. čvrstu i nosivu podlogu nanosi se Profinish glet masa na bazi polimera naprskavanjem pomo ću mašine Graco Mark V ili PFT Ritmo (ili ruč no). Daje izuzetno glatku površinu i ne puca pri sušenju (ne suši i ne vezuje brzo) i ima visok stepen paropropusnosti (diše).30 € / m2 SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Profinish 0.

Disperzija je parodifuzna. Nanosi se u jednom sloju i ne treba je razređivati.6 min/m2) 0. KARAKTERISTIKE Potrebna temperatura: min. prvi sloj razblažiti sa maksimalno 10% vode. Disperzija se isporučuje kao mat bela.01 h/m2 (0. Neujednačene površine grundirati rastvorom Rikombi-Grunda i vode u odnosu 1:10. a drugi sa 5% vode. Sredstvo za razređivanje je voda.64 - . Boja se nanosi ručno valjkom. odnosno mašinski valjkom ili špricanjem. Otporna je na pranje vodom. Potrošnja zavisi od različ itih kvaliteta podloga na koje se nanose i najbolje je potrošnju proveriti na gradilištu izradom uzorka.10 h/m2 (6. Potrebno je sastrugati staru krečnu farbu kao i potklobučene delove maltera ili gleta. Najpre se proveri nosivost podloge.30 kg .RUČNO .Mašinsko ili ručno unutrašnje malanje Rigips Innendispersion disperzivnom bojom TENDERSKI OPIS Rigips Innendispersion za visokokvalitetno unutrašnje malanje. +5°C 2 Potrošnja: 200-300 g/m NORMATIVI RADA .0 min/m2) 0.MAŠINSKI 0. sa perfektnom pokrivnom moći i otpornoš ću na pranje i ribanje vodom.59 € / m2 0. Apsolutne higijenske osobine i blagi miris limuna su karakteristike ovog proizvoda. Ako se radi u dva sloja.23 € / m2 ORIJENTACIONA CENA RADA ORIJENTACIONA CENA MATERIJALA SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 Rigips Innendispersion disperzivna boja 0.

65. Izrada dilatacione spojnice plafona svakih 10 m. grejanje i drugo ne spadaju u standardne sisteme suve gradnje ve ć se obračunavaju kao zasebna pozicija. Ugradnja svetiljki detalj 5. Izrada nadsvetla iznad vrata 120x120 cm 27 min/kom. Otvori preko 2 m2 se odbijaju. kada je utrošak radnog vremena ispod 8h.35. ventilaciju. Prostorije površine ispod 5 m obra čunavaju se kao prostorije sa površinom od 5 m2. 2 Dodatno oblaganje slojem Rigips ploča 9 min/m . Napomena Normativi rada u ovoj brošuri se odnose na vreme koje je potrebno da tim koji čine 2. Ispuna ugaonih spojeva akrilom 4 min/m. stubova i slično. vrata 4-8 min. Prosecanje otvora za elektro dozne 2 min/kom. Premeravanje i izrada otvora za rasvetu. Redukcija zida za priključak na fasadu detalj 5.01 70 min/m. Izrada skele za rad na visinama ve ćim od 4 m se obračunava 20-30% više od ukupne sume. 2 Postavljanje parne brane 1 min/m .10 47min/kom. . Postavljanje zaštitnog ugaonog profila 25x25 mm 6-10 min/kom.Preporuke izvo đačima radova za izradu kalkulacija i davanje ponuda Prilikom izrade sistema suve gradnje od gipskartonskih plo ča treba rač unati sa rasturom materijala 5-10%. Širina i dužina prostorije je ukupna širina odnosno dužina prostorije bez odbijanja otvora manjih od 2 m2.23. obra čunava se 8h.01 56 min/kom.02 90 min/m. 3 ili 4 čoveka izvede određeni sistem obračunat po jedinici mere. 2 Dopunske pozicije Obele žavanje položaja zida.70. Izrada dilatacione spojnice zida na svakih 15 m. detalj 5. ali se posebno obračunavaju špaletne. Kod ugradnje malih površina.35. Obrada špaletni prozora i vrata 40 min/m2. Postavljanje termoizolacije 4 min/m2. Ugradnja nosača sanitarnih elemenata 20-25 min/kom. detalj 5.02 na 18 min/m. detalj 5.

o. obloge. Suva gradnja Rigips pločama Suva gradnja Rigips pločama Sa int-Gobain . Protivpožarni sistemi Protivpožarni sistemi CO NSTRUC TION P R DUC TS O 201 0 . Vladimira Popovića 40 11070 Beograd Tel.o./Faks: 011/ 22-82-444 E-mail: rigips.com www. molerske b oje.srb@saint-gobain. Zvučna izolacija i apsorpcija Zvučna izolacija i apsorpcija Preg rade. spu šteni plafoni CO NSTRUC TION P R DUC TS O 201 0 . lepkovi Rigips Saint-Gobain građevinski proizvodi d. ispune. Završni radovi Završni radovi Malter i.CD-ROMOVI 201 0.na jv eć i pr oizv ođa č gips ka rtons kih ploča CO NS T RUC TION P R DUC TS O 201 0. g let mase .rigips.rs CO NS TRUC T P RO DUCTS ION .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful