Comparatie Muntii Carpati si Muntii Ural

Localizare: Muntii Carpati sunt cuprinși între Bazinul Vienei (care-l separă de lanțul alpin) și culoarul Timokului (care îl separă de Stara Planina, în Peninsula Balcanică). Evolutie geologica: Consideraţi munţi tineri, ca întregul sistem alpino-himalaian, în linii generale Carpaţii s-auformat în mezozoic şi neozoic. În ansamblul proceselor tectonice care i-au generat se remarcăperioada de d i s t e n s i u ne (deschidere) a segmentului nordic (transilvan) al Oceanului Thetys, între margini continentale rigide. Procesul a fostiniţiat prin fracturi crustale profunde (care au antrenat şi un magmatism bazic), urmate de expansiuneabazinului, în c are s-a produs o sedimentare complexă, în faciesuri de fliş şi de molasă, conformăvariaţiilor morfologice şi de adâncime ale acestuia şi în care au avut loc şi procese de subducţie. Încă pe parcursul distensiunii dar mai ales după încheierea sa au a v u t l o c f e n o m e n e d e c o m p r e s i u n e , m a n i f e s t a t e p r i n t e c t o g e n e z ă : supuse unor compresiuni tangenţiale puternice, masele de sedimente s-au faliat şi cutat pânăla forme exacerbate, (pânze) de şariaj (dacide – interne, mediane, externe şi marginale; transilvanide;pienide; moldavide). Orientarea şariajelor şi dispoziţia în plan a structurilor rezultate au fost determinateatât de efectul direcţional al mişcărilor tectonice tangenţiale, cât şi de conformaţia marginilor rigidecontinentale ale geosinclinalului carpatic. Complicaţii suplimentare au fost introduse de modul şim ă s u r a î n c a r e stressul tectonic extern şi intern a fracturat şi a implicat în t e c t o g e n e z a g e n e r a l ă fragmente ale marginilor menţionate. Trasaturi majore ale reliefului: Rezultantă a evoluţiei tectono-structurale şi a modelării subaeriene, relieful carpatic seîncadrează în specificul morfometric şi morfografic al munţilor mici şi mijlocii, cu altitudini absoluteextreme între 617 m – 2544 m. Chiar în sectorul lor cel mai înalt (CarpaţiiMeridionali), numai 25% dinaria montană depăşeşte altitudinea de 1500 m, în Carpaţi Orientali ponderea spaţială a acestor altitudinise reduce la 5%, iar în Carpaţii Occidentali este de numai 1% (Al.Roşu, 1973). Fragmentarea şi aspectulgeneral sunt foarte variate – culmi prelungi, frecvent plane în partea superioară, depresiuni longitudinalelargi, masive cu importante arii plane în zona înaltă, sectoare de văi transversale înguste, până la formede chei şi defilee, înclinări ale versanţilor care depăşesc frecvent 350 si chiar 550, valori ale fragmentării verticale de 400 m - 600 m şi, în mod excepţional, de peste 1000 m. Subdiviziuni importante: Carpații Vestici : Carpații Vestici Exteriori , Carpații Vestici Interiori:

– Carpatii formandu-se in orogeneza alpina concomitent cu întregul sistem alpin.Carpații Sud-Estici: Carpații Estici Exteriori . Cel mai înalt vârf este Muntele Narodnaia (Poznurr. intinzandu-se pe direcția nord-sud. Carpații Occidentali Români . Carpații Sârbi Altitudine maxima: Cel mai înalt vârf al întregului lanț Carpatic este Vârful Gerlachovský. 1895 m) pe cand cel mai înalt vârf al lanțului Carpatic este Vârful Gerlachovský. Europa și Siberia au rămas unite de atunci. 2655 m. în Slovacia . Începând din cretacic. când Siberia s-a ciocnit de supercontinentul care reprezenta cea mai mare parte a suprafeței de uscat în acea perioadă: Laurasia (Europa și America de Nord) și Gondwana. Subarctici și Arctici. 2655 m. orogenul caledono-hercinic (în vest) și scutul african (în sud). în Slovacia . de Nord. de Mijloc. acestia se intend pe 2500 km.spre deosebire de lantul muntos al Carpatilor care se intinde pe o suprafata de 1500 km. Carpații Sudici sau Carpații Meridionali . în vastul geosinclinal dintre Platforma Rusă (în est). Bibleografie: wikipedia Geografia carpatilor si subcarpatilor CIOBOTARU RUXANDRA 12 H . Geografii au împărțit Uralii în cinci regiuni: de Sud. în formarea Carpaților au avut loc mai multe faze de mișcări de înălțare. Muntii Carpati prezinta relief glaciar care lipseste in Muntii Urali. Carpații Estici Interiori .Munții Tatra. Platoul Transilvan . aparținând orogenezei alpine. S-au format in orogeneza hercinica la sfârșitul carboniferului.Munții Tatra Comparatie cu Muntii Ural: Munții sunt un lanț muntos din vestul Rusiei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful