Calc 3 Algunes funcions lògiques i els gràfics En aquesta lliço aprendràs a transformar dades numèriques a alfanumèriques i a presentar les

dades numèriques gràficament. Obre el fitxer Lliçocalc3

A la columna H vull posar, en text, si l’estudiant ha aprovat o no, és a dir, si el valor de la columna G és menor que 5, posaré en la cel·la següent “suspès” i si es superior o igual a 5, posaré “aprovat” Per fer-ho utilitzaré la funció “SI”

Posa’t en la cel·la H4 i selecciona el desplegable de les funcions

Busca la funció SI, en l’apartat “Lògiques”

Ara hem d’omplir tres apartats: Verificació, que és la condició que ha de complir la cel·la del costat per a que jo escrigui “aprovat” o “suspès”. Posaré G4<5 Then value és el valor que poso a la cel·la si la condició és compleix. Si es compleix que G4<5 vol dir que l’estudiant ha suspès, per tant aqui poso “suspès” (no oblidis les cometes). Otherwise value és el valor que posaré a la cel·la si la condició NO es compleix. Si no es compleix que G4<5, vol dir que l’estudiant ha aprovat, per tant, aquí poso “aprovat”. Fixa’t en les cometes.

Ara arrossego cap abaix i ja ho tinc

Val, però jo vull que em surti la nota, no només si aprovo o no La cosa es pot complicar una mica més. No és el mateix aprovar que treure un notable o un excel·lent,. Per solventar aquest problema, en el “otherwise_value” poso una altra funció “SI” Funciona així si trec menys que 5, suspenc, si no, si es menor que 6 és que he tret un suficient, si no, si és menor que 7 es tracta d’un Bé, si no, si es menor que 9 és un notable i si no, és que tinc un excel·lent. Una mica liat, però no és dificil. La funció que has d’escriure a la cel:la I4 és la següent
=+SI(G4<5;"suspès";SI(G4<6;"aprovat";SI(G4<7;"bé";SI(G4<9;"notable";"excel·lent"))))

Vigila els punts i coma, les cometes i els parèntesi (hi ha quatre al final)!!!!!
Ara arrossegues a baix, i ja ho tens.

PRESENTACIÓ GRÀFICA DE LES DADES. Ara ja he transformat les dades, i vull fer un resum numéric. Es a dir vull veure quants alumnes han aprovat o suspès, i veure quants han tret les diverses notes. Al costat de les dades, faig una taula resum. A la primera només posaré els alumnes aprovats i els suspesos. Per fer això utilitzem la funcio “comptasi (interval; condició”) que ja coneixes
=+COMPTASI(H4:H55;"aprovat")

(aquesta seria la dels aprovats, logicament) Utilitzo una segona columna per fer els percentatges. Recorda canviar el format de les cel·les.

Per acabar, presentarem les dades amb uns gràfics. Selecciona les dades que vols presentar gràficament i ves a la icona “grafics” de la barra d’eines. Mira la figura:

Ara et surt un desplegable, i has de seleccionar el tipus de gràfic que vols

Exercici: Fes la taula resum i els gràfics per les dades completes, és a dir, compta tots els aprovats, els suspesos, els notables.... etc.

Quan acabis, avisa al professor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful