Şcoala 08 „D.

Cantemir” Bihor-Oradea

prof. CORNEA DIANA SIMONA Cerc pedagogic- 27. 02. 2004 Lic. Teoretic „O. Ghibu” - Oradea

PORTOFOLIUL UNEI EXCURSII
A. VIZITA ELEVILOR LA BISERICI ŞI MĂNĂSTIRI VECHI Profesorul de religie va organiza din timp drumeţia sau vizita. Are de precizat data când se organizează, scopul şi obiectivele acestei acţiuni. Acestea pot fi organizate după încheierea predării unui capitol, cu scopul de a fixa cunoştinţele, priceperile şi deprinderile, de a aplica în practică cele învăţate la lecţiile de dobândire de cunoştinţe, de a ilustra şi exemplifica în mod concret achiziţiile teoretice. Vizita se organizează, fie în localitatea natală, fie la unul din obiectivele înscrise pe traseul unei excursii în ţară. Dacă vizita are loc la biserica din localitate sau într-o localitate vecină, trebuie ca profesorul să se intereseze şi să cerceteze istoricul acelui edificiu de cult (biserică sau mănăstire), stabilind detaliile acestei vizite, şi anume: - preotul din localitatea unde se face vizita trebuie să cunoască ce fel de copii vor efectua vizita (elevi de ciclu primar, gimnaziu sau liceu); - tema trebuie aprofundată şi pusă în discuţie; - se va stabili ghidul care le va vorbi elevilor; În cadrul unei vizite la o biserică sau mănăstire, un profesor de religie trebuie să parcurgă următoarele etape: - documentarea personală asupra locului de cult ce urmează să fie vizitat; - stabilirea scopului şi a obiectivelor urmărite; - vizitarea în prealabil de către profesorul de religie a bisericii sau mănăstirii, pentru a comunica administraţiei de cult, data sosirii grupului, numărul de elevi, vârsta acestora şi scopul urmărit; - înainte de desfăşurarea vizitei propriu-zise, profesorul de religie va efectua următoarele etape: - va efectua un instructaj asupra comportamentului elevilor în cadrul vizitei pe care o vor efectua;

Fapt pentru care fiecare „parte” implicată va propune un itinerar. disciplină şi credinţă în Dumnezeu. în urma unor dezbateri şi argumentări.se stabileşte tematica şi obiectivele pedagogice concretizate cu cele din teren. legătura dintre teorie şi practică. B.se realizează o bună documentaţie bibliografică asupra obiectivelor de cult care se vizitează înainte de orice desfăşurare a unei activităţi didactice. La sfârşit. dezvoltându-se dorinţa de călătorie în scopul cunoaşterii istoricului creştinismului ortodox din ţara noastră.în acest mod. Această acţiune didactică trebuie bine pregătită după un plan. excursia şcolară dezvoltă. se stabileşte itinerariul. a interesului pentru studiul teologic.va trasa responsabilităţi elevilor.evaluarea rezultatelor vizitei. de voinţă.excursie (informativ şi educativ).se stabilesc punctele de aplicaţie practică prin popasurile făcute de-a lungul excursiei (rugăciuni. se trezesc sentimente de preţuire şi ataşament faţă frumuseţile naturale ale ţării noastre. . scurte programe artistice cu conţinut religios şi aşa mai departe). pe plan afectiv. în această etapă pregătitoare trebuie atraşi (incluşi) să participe şi elevii. cum ar fi: fotografiere. Prima etapă . Prin excursiile cu elevii. locuri istorice şi muzee au o importanţă şi valoare instructiv-educativă foarte mare. . şi anume: 1. care să cuprindă cele mai reprezentative obiective parcurse în lecţia excursie. Excursia contribuie la lărgirea cunoştinţelor teoretice. EXCURSIA ŞCOLARĂ Excursiile cu conţinut religios efectuate la obiective de cult: biserici vechi şi mănăstiri. se va stabili itinerariul final. la elevi.educativ al activităţii didactice. notări efectuate de elevi asupra obiectivului vizitat. asta deoarece 2 . filmări. dar şi faţă de realizările unor obiective de cult construite de-a lungul anilor în ţara noastră.. . care va fi adus la cunoştinţa direcţiunii şcolii şi a părinţilor. spiritul de prietenie. realizând . Lecţiile-excursie asigură stimularea curiozităţii de a descoperi noi fenomene şi elemente de credinţă ortodoxă. cântări bisericeşti.pregătirea teoretică a excursiei: a) . întregeşte efectul instructiv . Apoi. Acţiunea aceasta contribuie la dezvoltarea simţului de observaţie al elevilor. . ce cuprinde trei etape.se propune şi se întocmeşte scopul activităţilor pe care trebuie să le desfăşoare elevii în timpul desfăşurării lecţiei .

3 . Poate fi vorba despre un elev anume sau un grup de elevi. apoi. echipamentul şi alimentele necesare. La fel şi sarcinile pe care le vor primi elevii. a muzeelor şi a altor obiective prevăzute spre a fi vizitate. din ce grupă face parte sau este singur în sarcină. Trebuie să li se aducă la cunoştinţă elevilor că fiecare lăcaş are un regulament intern propriu. să-l asculte cu atenţie pe ghidul care-i va însoţi şi să ceară permisiunea ghidului atunci când vor să fotografieze în interiorul lăcaşului. mica trusă medicală .se analizează costul excursiei după distanţa care va fi parcursă. şi de la mănăstirile care urmează să fie vizitate). locurile de popas. Pentru a+i ajuta li se oferă (sau recomandă) surse bibliografice concrete. b) După întocmirea dosarului cu harta itinerarului. sunt înştiinţaţi cu ce sume trebuie să contribuie şi ce trebuie să aibă copiii la ei. se prelucrează regulamentul excursiei.principalul coordonator-ghid rămâne profesorul de religie. dacă apare ceva neprevăzut. localităţile prin care se trece sau se staţionează. trebuie anunţaţi părinţii – printr-un reprezentant stabilit dinainte). dacă-şi vor exprima dorinţa. cărora li se prezintă şi planul excursiei. este foarte importantă. Apoi. planificarea şi organizarea cazării şi a mesei este foarte importantă. posibilitatea de cazare şi masă. cât şi de către elevi. se face adresa necesară către agenţia turistică. se informează părinţii elevilor. şi să-l anunţe pe profesorul însoţitor atunci când lipseşte. apoi se va aduce şi la cunoştinţa părinţilor. Prelucrarea. care va prelungi programul excursiei. Este foarte important să se cunoască problemele elevilor (se pot lua informaţii de la părinţi sau diriginţi). adrese de internet cu site-uri care conţin informaţiile vizate. De la medicul şcolii se poate afla dacă unii elevi sunt alergici la anumite medicamente şi cu ce pot fi înlocuite acestea. după hartă itinerariul în mod amănunţit cu toate obiectivele. sarcinile fiecărui elev.Ş.J. Fiecare elev trebuie să-şi ştie „vecinul” de scaun. mijlocul de transport. c) Urmează pregătirea elevilor în vederea efectuării excursiei. Li se prezintă. de la I. elevii vor fi prelucraţi referitor la comportamentul pe care vor trebui să-l adopte la vizitarea lăcaşurilor prevăzute în traseu. stabilirea şi. Pot fi invitaţi să participe şi unii părinţi. (de obicei la şcoală şi trebuie neaparat respectate. Această etapă trebuie realizată împreună cu elevii. mai ales respectarea regulamentului excursiei. . aceasta se recomandă să fie realizată atât de profesorul de religie. Astfel. care să primească ca sarcină realizarea acestei documentaţii. se comunică elevilor ziua. un carneţel de notiţe. deoarece perioada aleasă pentru efectuarea excursiei se poate suprapune cu alte activităţi ale mănăstirii. se iau aprobările ( de la şcoală. ora şi locul de întâlnire şi de înapoiere din excursie. care trebuie respectat.

ce personalităţi sunt înmormântate în acel sălaş de cult. pentru evitarea unor accidente. 4 .desfăşurarea excursiei şcolare: Elevii incluşi pe tabelul de participare în excursie (cadre didactice. mănăstirea fotografiată din mai multe poziţii şi chiar interiorul ei. (fotoreporterilor li se trasează sarcini să tragă imagini pe tot parcursul traseului excursiei şi să fotografieze numai ce este permis). părinţi care participă la excursie) se întâlnesc la şcoală potrivit datei şi orei fixate şi anunţate şi se face prezenţa. ce obiective am vizitat. întreprinderi. Urmează deplasarea pe itinerariul stabilit. biserici etc. se pot prezenta scurte programe artistice pe temă religioasă şi chiar cântece populare şi de muzică uşoară. pentru a se opri şi pentru a lua măsurile de protecţie şi prim-ajutor). obiectivele principale şi fotografiile realizate în excursie. aşezările (fabrici. locuri istorice. se atrage atenţia că. iar cadrul didactic va reaminti traseul ce trebuie parcurs şi locurile de popas (se atrage atenţia elevilor să păstreze curăţenia în autocar. aşezări de cultmănăstiri. se pun întrebări de către profesor: pe unde am trecut. care aduc destindere şi bună dispoziţie. Etapa a doua . ce-am văzut. durata. vegetaţia. monumente. dacă cuiva îi este rău. care să cuprindă: itinerarul. se insistă pe disciplina pe care trebuie s-o respecte fiecare participant la excursie. în sala de clasă unde are loc evaluarea excursiei: Se reconstituie traseul parcurs pe zile şi pe obiective de informaţii culese de elevi. Se pot pune întrebări de către elevi (ghidului) pentru a afla cât mai multe noutăţi culturale despre obiectivele vizitate. A treia etapă. din ce cauză? Se poate realiza în clasă (sau pe coridorul şcolii) panoul informativ sau o gazetă de perete care să ilustreze întreaga excursie. apele. pentru notarea pe carneţelul fiecărui elev a locurilor parcurse şi ceea ce se vizitează şi se observă. uzine. ce va plăcut cel mai mult şi ce nu va plăcut. se verifică echipamentul şi ustensilele necesare.).2. care este istoricul mănăstirii vizitate. Apoi. Ghidul începe să explice la microfon zonele şi localităţile prin care se trece cu autocarul. formele de relief. cu scop de popularizare a acţiunii pentru trezirea interesului elevilor din alte clase de a efectua şi ei o asemenea excursie. să anunţe ghidul excursiei. ilustraţiile care vădesc tot traseul parcurs. În locurile de popas se pot desfăşura şi scurte jocuri didactice. 3.

11. Tabel nominal cu elevii participanţi (eventual părinţi însoţitori).E. 5. Adresă către Inspectoratul Şcolar Judeţean pentru aprobarea zilelor de desfăşurare a excursiei ( de 2 şi 3 zile sau 5-7 zile).DOSARUL EXCURSIEI Cu o lună de zile. 5 . 6.R.adresă către C. iar dacă se face cu trenul. Adresă către agenţia de turism (dacă se face cu autocarul). 10. 13. 7. 4. 9.F. 3. Adrese către taberele judeţene unde vor fi cazaţi (cu specificaţia zilelor şi orelor când vor sosi în localitate. Tema excursiei şi a scopului urmărit. Planul amănunţit de desfăşurare al excursiei pe zile şi ore. Un regulament scris de conducătorul excursiei în ceea ce priveşte manifestarea disciplinară a elevilor în excursie.C. 12. profesorul de religie trebuie să întocmească dosarul acestei activităţi didactice în afara clasei. înainte. Conţinutul general al obiectivelor propuse. precum şi sarcinile acestora. sau banii numerar. Colectivul de elevi şi a grupelor de lucru. din localitate. 8. Stabilirea itinerariului pe ruta respectivă cu harta desenată color şi sinteza informaţiilor despre traseul propus. Adrese către obiectivele economice majore care se vor vizita (ziua şi ora vizitei care se va efectua). Foile de C. Acest dosar trebuie să cuprindă: 1. Stabilirea duratei excursiei şi a datelor de deplasare. 2.

cu elevii clasei………………….. în scopul consolidării cunoştinţelor de istorie religioasă.ADRESA CĂTRE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN Şcoala…………………………. Nr. De asemenea.... Comuna/ Oraşul………………. ……din………………….... pe itinerariul……………………………………………. CĂTRE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN…………………. Judeţul………………………....zile. Vă rugăm să ne aprobaţi desfăşurarea unei excursii pe durata de………. Menţionăm că vom face toate demersurile legale pentru a avea asigurate masa şi cazarea elevilor. în zilele de ……………. vom trimite din timp...cu contribuţia elevilor... a observa direct mănăstirile lucrate cu sute de ani în urmă.. 6 . adresă la întreprinderile ce le vom vizita pentru obţinerea vizelor respective.

R.. ……………. Costul transportului îl facem în numerar la casieria agenţiei.F. ……. în vederea organizării unei excursii şcolare pentru data de ….. din ………………… CĂTRE AGENŢIA DE TURISM ………………… (sau C.. locuri. Comuna………………… satul………………………… Nr. pe itinerariul ……… şi retur. 7 . Conducătorul excursiei ADRESĂ CĂTRE AGENŢIA DE TURISM Şcoala…………………………..) Vă rugăm să dispuneţi repartizarea unui autocar cu …………….Director şcoală.

Conducătorul excursiei. Şcoala…………………………. satul ……………….... JUDEŢUL …………… ORAŞUL…………….) LOCALITATEA……………….. Pentru aceasta vă rugăm să desemnaţi un specialist pentru a prezenta elevilor istoricul acestei mănăstiri. Vă rugăm să ne aprobaţi intrarea în Mănăstirea ………………….Director şcoală. cu un efectiv de ……. .. mina. ……. clasa ………….. 8 . Comuna……………….fabrica sau mănăstirea din……………….. ADRESĂ CĂTRE ÎNTREPRINDEREA (uzina. Nr.. elevi.. . din ………………… CĂTRE MĂNĂSIREA…………………………………. orele ……. în vederea vizitării acestui sălaş de cult religios. în ziua de …….

băieţi ………….Director şcoală. Conducătorul excursiei. 9 . elevi (fete …………. Judeţul …………………………. ).. Nr.C. ……………… nr.. clasa ………… .E. ADRESĂ CĂTRE TABERELE JUDEŢENE Şcoala…………………………… Comuna/ Oraşul…………………. Str. din ……………… CĂTRE TABĂRA JUDEŢEANĂ Vă rugăm să ne aprobaţi masa şi cazarea în ziua de …………… cu un efectiv de …………. Plata se face în numerar sau C. …………. ………….

Conducătorul excursiei. 10 .Director şcoală.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful