Calimanesti‘

2038

Capitolul 4. Vilele orasului

1. - B`ile C`lim`ne]ti. Vedere general` - vile din centru. Ed. Ad. Maier & D. Stern, Bucure]ti, Pasagiul Vilagros. 1908.

2. Vila Maior Mihailidi [n st@nga vilei Meri - Ed. Grigore Protescu C`lim`ne]ti - circulat` la 4.08.1912.

85

Calimanesti‘

2038

3. B`ile C`lim`ne]ti - Vila M`celariu - Ed. Socec & Co. S.A. Bucure]ti.

4. Vila Cantacuzino - Ed. Ad. Maier & D. Stern, Pasagiul Vilagros, Bucure]ti.

86

Calimanesti‘

2038

5. C`lim`ne]ti - C`ciulata. Vila Cosma. Ed. Socec & Co. S.A. Bucure]ti

6. C`lim`ne]ti - Vila V`lim`rescu - Ed. Fra\ii Nicolantin, R. V@lcea.

87

Calimanesti‘

2038

7. C`lim`ne]ti - Vilele Meri, Piantine ]i Stoenescu, circulat` la 6.08.1923. Ed. Socec & Co S.A. Bucure]ti.

8. B`ile C`lim`ne]ti - Vila }orlei. Vedere circulat` [n 1928.

88

Calimanesti‘

2038

9. B`ile C`lim`ne]ti - Vilele Prahoveanu. Vedere circulat` [n 1912. Ed. Grigore Protescu - C`lim`ne]ti.

10. B`ile C`lim`ne]ti. Vila Dr. Nicolescu. Foto original Fischer - Sibiu 1942. Printre oaspe\i, celebra Sarita Montiel.

89

Calimanesti‘

2038

11. C`lim`ne]ti – Cas` de odihn` pe malul Oltului, vedere circulat` [n 1958, fost` Vila scriitorilor, gazd` a multor personalit`\i.

12. C`lim`ne]ti – pe plaj` laVila Culbecul, [n st@nga jos Venus - statuie din bronz.

90

Calimanesti‘

2038

13. C`lim`ne]ti - Vila Nicolescu.

14. C`lim`ne]ti – Pe plaj` la Culbelcul.

91

Calimanesti‘

2038

15. {nceput de secol - tr`sur` pe drumul spre centru.

16. C`ciulata. Casa de odihn` a muncitorului C.F.R. Spre Drumul Muncitorului.

92

Calimanesti‘

2038

17. C`lim`ne]ti - Hotelurile Jantea nr. 1 ]i 2.. Ed. Socec & Co. S.A. Bucure]ti.

18. C`lim`ne]ti. Hotelul Soc. Govora- C`lim`ne]ti. Ed. Socec & Co. S.A. Bucure]ti.

93

Calimanesti‘

2038

19. C`ciulata,Vila 1 Mai ]i restaurantul Perla [n dreapta - 1962. Ed. Meridiane.

20. B`ile C`lim`ne]ti. Cazinoul, azi Biblioteca, vedere circulat` [n 1931. Libr`ria P. Anastasiu ]i Gr. Petrescu.

94

Calimanesti‘

2038

21.B`ile C`lim`ne]ti Hotel Carpa\i, depozit Dumitru Sorlei. C`lim`ne]ti.

22.B`ile C`lim`ne]ti C`minul Func\ionarilor, vedere cenzurat` probabil 1943.

95

Calimanesti‘

2038

23. Vedere cu imagini reprezentative: Bivolari, Vila Cantacuzino, V@rteju, m`n`stirea Cozia, Hotelul Societ`\ii, Vila Piantine, MihailidiStoenescu, Izvorul, interior la hotel Vasiu, Gara Jiblea, Sursa C`ciulata ]i hotel Jantea.

96

Calimanesti‘

2038

24. C`lim`ne]ti - Hotel Cozia la 1925.

25. C`lim`ne]ti. Vedere general` spre Ostrov, Casa de cultur`, fost` Uzina electric`.
97

Calimanesti‘

2038

26. C`lim`ne]ti – Administra\ia Apelor ]i Serviciul Medical.

27. C`lim`ne]ti. Sanatoriul Casei Muncii C.F.R. C`lim`ne]ti – C`ciulata.

98

Calimanesti‘

2038

28. Hotel Vasiu – 1916. Deposit I. }araga & S. Schwartz str. }elari Bucure]ti.

29. C`lim`ne]ti. Vedere general` peste Olt de la Halta. Ed. Ad. Maier & Stern, deposit la Dumitru }orlei Magasin General C`lim`ne]ti.

99

Calimanesti‘

2038

30. C`lim`ne]ti – hotelurile Jantea.

31. C`lim`ne]ti. Vila Cantacuzino.

100

Calimanesti‘

2038

32. C`lim`ne]ti. Vila Meri.

33. Venus la …C`lim`ne]ti.

34. Venus la …C`lim`ne]ti.

101

Calimanesti‘

2038

35. C`lim`ne]ti – Pod suspendat, vila Piantini.

36. C`lim`ne]ti – Hotelurile Jantea v`zute de pe podul din Ostrov.

102

Calimanesti‘

2038

37. C`lim`ne]ti – Vila Mihailidi. Circulat` [n 2 iunie 1912 spre Nisa trimis` de servitoarea P. Priboianu proprietarului vilei ing. C. Stoyanesco.

38. C`lim`ne]ti – Hotelul Seltea [n 1916.

103

Calimanesti‘

2038

39. C`lim`ne]ti – Hotel Vasiu [n 1911.

40. C`lim`ne]ti – Hotel Vasiu.

104

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful