Projektni zadatak na temu

:

Organska proizvodnja jagoda
Jagoda d.o.o.

Grupa 10 : Mirela Mujanović Lejla Pepić Fatima Fazlić Ilijana Petrović

Predmet: Preduzetništvo Mentor : Doc. Dr. Elvir Čizmić ass. Munira Šestić

................. .....................................1 IZRAČUN OTPLATE KREDITA......................................... SAŽETAK..6 6.......................................................................................................................................................Novembar...5 3.. FINANCIJSKI PRIKAZ PROJEKTA................................................................................. PROFIL KUPCA.. OPERATIVNI PLAN .......5 4.............. OPIS PROIZVODA.........................9 9................................................3 2................1 TEHNOLOGIJA UZGOJA JAGODA..............8 8....................................................................... . UVOD............................................................. ANALIZA KONKURENCIJE..................................................7 7...........................4 3......................14 2 ........................13 11................ ZAKLJUČAK........................................................................................................................11 9 ........................10 9............................................................9 8.......... .......................................................1 PLAN UKUPNIH PRIHODA....... 2011 Sadržaj : 1......................................... ........................................................................ OPIS POSLA............................................................... LOKACIJA.....................................................5 5.......................2 PRIJEKCIJA DOBOTI(GUBITKA)............................................11 10........ OPIS PRAVNOG OBLIKA I VLASNIŠTVA ...............................................................

...... Prisutna je i proizvodnja povrća.. Bosna i Hercegovina ima tradiciju u proizvodnji voća........ odnosno materijalnog stanja potrošača.. Uvod Kako u svijetu tako i u BiH prisutan je porast potrošnje voća i povrća......... nježnih i lako kvarljivih plodova.15 1.. ali je isto tako zanimljivo da su relativno veliki proizvođači voća i povrća zemlje u razvoju.. Sve ovo upućuje na zaključak o potrebi bržeg povećanja proizvodnje voća.... Voće i povrće je prisutno u ishrani ljudi od Sjevernog do Južnog pola. osigurava se duži kontinuitet dospijeća voća i povrća u toku godini..... kao i izgrađena mreža hladnjača i razvijena tehnologija za čuvanje voća u svježem stanju.... kao i njihovom potrošnjom u toku cijele godine... ove tendencije ukazuju i na kvalitetne izmjene koje nastaju u ovoj potrošnji povećanjem učešća kvalitetnijih voćnih vrsta i njihovih prerađevina.... 3 ...... te se iz broja podignutih novih zasada opaža njihov brzi rast.. inače....... Postojanjem većeg broja vrsta i sorti voća s različitim biološkim karakteristikama..... kako bi se zadovoljila povećana potražnja....... što je rezultat povećanja primanja............. čime su smanjena sezonska kolebanja u snabdijevanju i potrošnji voća i povrća......... ima sve predispozicije za razvoj voćarske proizvodnje sa velikom lepezom voćnih vrsta.. Tome je pogodovao i razvoj transportnih sredstava.... Najveća ekspanzija može se evidentirati u proizvodnji jagodastog voća i to malina i jagoda...... . kao i spoznaja o pozitivnom utjecaju voća i povrća na zdravlje. brz i jeftin prijenos na veće razdaljine ovih. ali ona zaostaje za proizvodnjom voća.. Što je još značajnije...LITERATURA : ....... ali zvanični podaci o širenju ove proizvodnje ne postoje. Različiti klimatski uvjeti od kontinentalno do mediteranske klime omogućavaju proizvodnju svih vrsta kontinentalnog i pojedinih vrsta mediteranskog voća....

Zemljište površine 10. osobno ulažući po 10 000 KM. sa subjektivnom odgovornošću i vlastitim rizikom. JAGODA). Projekt uzgoja jagoda zamišljen je kao dopunska. Opis pravnog oblika i vlasništva Djelatnost proizvodnje je odgovoran posao u razvoju. trgovinom. 3.Voćarstvo je raširena grana . u koji ulazimo nas četiri. prometom. Do sada se nije pridavalo puno pažnje toj grani. sezonska djelatnost.00 KM.2. kupljeno zajedničkim ulaganjem svih članova.o.ali još uvijek ne postoji dovoljna količina da bi se potrebe zadovoljile.000 m² vlasništvo je JAGODA d. jer se uz pomoć tih djelatnosti jagode iznose na tržište i prodaju kupcima. granu voćarstva.o. je u samom usponu i izuzetno tražen oblik na globalnom nivou. no u posljednje vrijeme radi se na njenom razvijanju. što je ukupno šest uposlenika. Pravni oblik je društvo sa ograničenom odgovornošću (d. radi ostvarenja poslovnog plana i implementiranja nove ideje u napretku rada i proizvodnje. Jagode su vrsta jagodičastog voća.o. Opis posla Proizvodnja jagoda spada u poljoprivrednu proizvodnju.000. Na plantaži će osim vlasnika biti uposlena još dva radnika. zbog čega su i sezonske cijene visoke Proizvodnja jagoda povezana je s voćarstvom. Organski način proizvodnje u mjestu gdje ćemo napraviti plantažu za proizvodnju jagoda. menadžmentom. osnivačkog kapitala od 40.. Odobren je potsticaj Federalnog ministarstva privrede od 20.000 KM i dugoročni kredit od 20. međutim nedostatak je to što većina 4 .000 KM.koje je traženo na tržištu.o.

3. Oni također dolaze na plantažu. Jagode u pravilu daju tri prinos tokom sezone. uklanjanja starog lišća i slično. gnojidbe.Jako je važno nabaviti zdrave sadnice za sadnju. Polje jagoda Kada govorimo o tehnologijama uzgoja jagoda. gdje sami mogu ubrati plodove koji im se čine primamljivim. Vrsta jagoda koju ćemo saditi su tzv. Ovo je najpogodnija vrsta za sadnju jagoda u polju. daje plodove svaki mjesec tokom sezone. usitnjavanja. Nakon berbe primjenjuju se različiti kanali distribucije. Zbog uzgoj na otvorenom polju sadnice su podložan napadima raznih nametnika i bolesti. Koja je kvaliteta proizvoda i šta zapravo dobivaju za svoj novac. nepposredno kupovati jagote po fabričkim cijenama. najbolje i najzdravije su one koje imaju razgranat korijen. te 3-5 listova. Ova vrsta počine davati prinose početkom juna. Zahvati obuhvaćaju postupke od pripreme za sadnju. dakle u pravilu berba se vrši svaka 3-4 tjedna. Sadnju jagoda po savjetima stručnjaka najbolje je obaviti u jesen. ručna obrada. Slika 1. Sezona traje od kraja juna do kraja septembra. Trideset dana posije počine sadnja. Nakon berbe plodovi se spremaju u hladnjaču odakle se dalje distribuiraju kupcima. tlo se gnoji umjetnim stajskim gnojivom.1 Tehnologija uzgoja jagoda Tehnologija koja se ovdje koristi je tzv. a potrošači su skloniji organski (bez dodavanja hemikalija) uzgojenom voću. onda u prvom redu mislimo na sve agrotehničke zahvate koje provodimo u nasadu. Otkupljivači s kojima je sklopljen ugovor o otkupu sami odvoze ugovorenu količinu plodova. same sadnje. Ovo je ujedno i jako dobar marketing. Nakon obrade tla:oranja frezanja. 5 . i samim tim se uvjeravaju kako i na koji način je uzgojeno ono što kupuju. Također pogodnost je uzgoj jagoda u čistoj okolini. Kako joj sam naziv kaže.proizvođača koristi razne hemikalije prilikom uzgoja proizvoda i njihovog produživanja vijeka trajanja. a provode se do krčenja nasada. Jagode se sade u razmacima od oko 25 cm između sadnica. mjesečarke.U praksi se najčešće koristi uzgoj jagoda na polju i ovdje se radi o takvom uzgoju. Slično je i sa individualnim kupcima.

U ovoj fazi. Kvaliteta mora biti dobra. Biologija jagode obuhvaća proučavanje života jagode od njenog nastanka do kraja životnog ciklusa. Privrednom časopisu i časopisu Ljepota & Zdravlje koji se izdaja na teritoriji cijele bivše Jugoslavije. 6 . Lokacija na kojoj će biti smještena plantaža jagoda nalazi se u blizini Sarajeva. a nadopunjuje se s drugim prirodnim znanostima. oni moraju odgovaraju zahtjeva planirane kulture. Prije obrade gredicu bi trebalo pognojiti stajskim gnojem. Jagoda je rod biljaka iz porodice ruža. Opis proizvoda Jagoda je grmolika biljka. razmnožava se vriježama. osnivanja. crvene boje. Korijen jagode je vlasast. koliko je teško izaći.10-16 listova.Tijekom sezone potrebno ih je često zalijevati i prihranjivati mineralnim gnojivom. a još teže opstati na tržištu s takvim proizvodom.a beru se potpuno zreli plodovi. List je trodijelan i nazubljen.a 14 do 20 dana nakon listanja počinje cvjetanje i traje 10 do 25 dana ovisno o vremenu. glavna mu je masa u tlu do 25cm dubine i širine. Odlučili smo se za reklamu u dva časopisa. Rast jagoda počinje u proljeće pri temperaturi iznad 5 C. Lokacija plantaže.koja ima specifičnu aromu kao i okus. Naši strateški kupci većinom su locirani na području Sarajeva pa je ova lokacija logičan izbor.Treba ih redovno plijeviti . Edafski faktori obuhvataju fizička. Tačnije udaljena je12 km od Sarajeva na području Iliđe uz rijeku Željaznicu. Slika 2. Također je u izradi i Web stranica. Lokacija Kod uzgoja jagoda treba se voditi računa o klimatskim i edafskim faktorima .također jagode trebaju dosta vlage pa se plodno tlo uz rijeku čini savršenom lokacijom. Obzirom da BiH pripada umjereno kontinentalnoj klimi u našem području se mogu uzgajati jagode. 4.te korijena. 5. a cijena ne smije biti previsoka. Jagode je najbolje saditi na ravnom. promocija je vrlo važna. ne previše strmom tlu . Sastoji se od ploda. na kojoj će biti sve potrebne informacije o nama i našem proizvodu.Jasno je da nije teško proizvesti jagode . hemijska i biološka svojstva zemljišta.

Višegodišnja je nisko zeljasta biljka koja uspijeva u sumama i domaćim vrtovima u predjelima umjerene klime. te ubrzavaju oporavak od bolesti.želea. jer u jagodama prevladava glukoza.može se koristiti na razne načine. Veoma pozitivno utječe na čovjekovo zdravlje. jogurta. pa je time manja potražnja. Privredna društva kupuju veće količine proizvoda.To su trgovinske radnje koje se bave prodajom raznih artikala. te na taj način dobivaju jagode po nešto nižoj cijeni. jagoda naročito organski proizvedena premašuje gotovo sve voće.sladoleda. Jagode se mogu koristiti svježe. a saharoza je jako malo zastupljena. Baš zbog tog im je sklon veliki broj potrošača. Bogatstvom voćnih kiselina.za voćne torte. a znamo da to dolazi iz zdrave ishrane. dok su druge veoma razvijene.marmelada. posebice folne kiseline. Mogu ih jesti i dijabetičari. Kupci je traže osim zbog odličnog okusa i zbog niza hranjivih sastojaka koje ona sadrži. Privredna društva su kupci koji kupuju ovaj proizvod.Jagode se od davnina koriste u liječenju raznih bolesti pa su im skloni i ljudi starije životne dobi. Baš zbog toga postoji veliki broj kupaca ovog proizvoda. Mlađi je konzumiraju u ishrani jer njen plod sadrži niz zaštitnih tvari koje pozitivno utječu na pravilan rast i razvoj ljudi. Zbog toga je prednost ovog proizvoda što je organski proizveden. Neke od tih trgovina su manje razvijene. Slika 2.niskokalorično voće. te kupci koji kupuju radi daljnje prodaje ili prerade ovog proizvoda (privredna društva). To je osvježavajuće. među kojima je i voće.štiti od mnogih bolesti.kao nadjev za pite.veoma finog okusa. Za buduće majke od velike je važnosti i velika količina željeza u jagodi. vodka ) itd.Također od njih se proizvode mnogi ukusni deserti. To su kupci koje svakodnevno konzumiraju ovaj proizvod u svojoj ishrani( individualni kupci) .za pravljenje slatkog od jagoda. Voća salata od jagoda Slika 3. liker. ali i zdravi. Jagode su važne u ishrani trudnica. Oni su istodobno ukusni i slatki. pa je tražnja ovog proizvoda mnogo veća. kompota. Profil kupca Svako od nas želi zdrav i dug život. Za uspješno usvajanje tog istog željeza presudan je vitamin C koji se također nalazi u ovom slatkom plodu. raznih vrsta pića okusom jagode ( čaj. marmelade i napitci. kako bi ga iznijeli na tržište te omogućile njegovu daljnju prodaju.ali i za pravljenje sokova. 7 . posebice za one koje pate od anemije i nedostatka hemoglobina.čokolada. Frape od jagoda 6.

Privredna društva traže određenu kvalitetu proizvoda.o. Slika 4. 7. te se svježe ubrane transportuju na prodajna mjesta. nego ih odvoze na pijace i tamo se odvija prodaja što je naša prednost. oni svoje proizvode ne izvoze na inozemno tržište. dakle organska . kao i oni koji proizvode neke zamjenske proizvode.O Bajrić Bugojno za proizvodnju marmelad. Dakle. pa sazrijevaju prilikom transporta i distribucije.Ove jagode imaju prirodnu aromu.o. Analiza konkurencije U poslovanju je konkurencija uvijek prisutna. Ukus. Fructal koja ga koristi za proizvodnju sokova. Svi konkurenti predstavljaju veliku prijetnju u poslovanju ukoliko su bolji i kvalitetniji.Naši kupci s kojima je sklopljen ugovor o otkupu su : trgovinski centri Konzumi. kvaliteta i osjećaj svježine tih jagoda se ne može usporediti sa domaćim. Uvozne jagode se zbog osjetljivosti prema dugotrajnom transportu beru nezrele. Prednost dajemo kvaliteti koja je na prvom mjestu. Dukat koja otkupljuje ovaj proizvod radi prerade jagoda u voćne jogurte. Bingo Robot. što pridonosi potpunom zadovoljstvu kupaca. što im je omogućeno. zdravom proizvodu bez upotrebe hemije u proizvodnji. miris kao i okus. Najveću konkurenciju predstavljaju domaći proizvođači istih proizvoda.O. Organski uzgojene jagode 8 . Najvažniji razlog zašto kod kupovine jagoda kupci biraju domaće je zbog toga što se jagode koje se plasiraju na domaće tržište beru zrele. Proizvodnji jagoda konkurenciju predstavljaju svi proizvođači ovog proizvoda. Mercator.zdrava proizvodnja. Tu su još i oni koji kupuju naš proizvod i dalje ga prerađuju. te proizvodnji u prirodi. kao zemlje koje se bave takvom vrstom proizvodnje. D. Klas d. Najviše se proizvodnjom bave u okolici grada Zagreba. Ali. bilo da je to u maloj ili velikoj mjeri. proizvođač se mora potruditi da zadovolji potrebe kupaca. te Republika Hrvatska i Italija.

frezanje i usitnjavanje tla angažirana je vlasnik male lokalna plantaže malina koji ima potrebnu mehanizaciju. SWOT ANALIZA Snaga : posjedvanje znanja za uzgoj jagoda organska proizvodnja Slabost : viša cijena od cijene konkurencije prirodne nepogode . Da bi ste zasadili 10 000m² potrebno je 6 sadnica. svijetlosti da bi donijele dobar prinos. Operativni plan Od dobavljača najvažniji je dobavljač za sadnice.pogodna lokacija Prilike : poticaji od države siguran otkup Prijetnje : direktna konkurencija indirektna konkurencija 8. Očekivani prinos po sadnici je u prosjeku 300g za jednu berbu. Dakle da bismo zasadili 10 000m² potrebno nam je 60 000 sadnica. oranje. Prinos je niži jer se radi o organski uzgojenom voću.o. Prije nego počnete sa sadnjom potrebno je najprije dobro pripremiti tlo za sadnju.Stajsko gnojivo kao jedino gnojivo koje je dozvoljeno koristiti kod ovakvog uzgoja kupljeni je od lokalnih seljaka.50 KM = 30 000 KM 8. Matematički prikazano : 10 000 m² x 6 sadnica = 60 000 sadnica 60 000 sadnica x 0.o. Ovaj posao je na samom početku i veoma je bitno da proizvod bude vrhunske kvalitete kako bi zadovoljava potrebe ali i očekivanja potrošača. dok su prinosi konkurencije uzgojeni pomoću pesticida u plastenicima znatno veći.Konkurenti također mogu biti i bilo koji drugi proizvođači voća. što znači da bi za nabavku sadnica bilo potrebno 60 000 KM. Za obradu tla. Osim toga imaju vlastitu dostavu što je još jedna prednost. 9 . Cijena jedne sadnice je 0. zato je vrlo važno da ovaj proizvod zadovolji kvalitetom kao i okusom kupca kako bi se on odlučio baš na kupnju jagode. je rasadnik koji je ponudio najbolje i najpovoljnije sadnicama.1 Plan ukupnih prihoda Već smo naveli da je za ovu plantažu potrebno 60 000 sadnica.50 km za komad. moraju imati dovoljni vlage. Također je zamjenski proizvod neka prerađevina s okusom jagode. Jagode ne smiju biti pregusto zasađene. Zamjenski proizvod za jagodu može biti bilo koje drugo voće. Preduzeće «Mily» d. toplote.

U vrijeme sezone na plantaži radi 6 radnika. kada ovog voća ima u izobilju. kako bi se zadržala svježina jagoda.40 60 000 0. Da bi se zasadila od 1 ha potrebno je 60 000 sadnica. u punoj sezoni je 400 g. Nakon berbe plodovi se spremaju u komoru.50 2. daje manje ali znatno kvalitetnije prinose. Ako pomnožimo broj sadnica sa prinosom koji donose i cijenom po kilogramu jagoda a koja je također varijabilna što je vidljivo iz tabele 1 prihod za jednu sezonu iznosi 123.000 78 000 123 000 Tabela 1 Plan prihoda po sezoni Sasvim je logično da je prinos u prvoj berbi nešto niži u prosjeku 200 gr po sadnici. dok je realna cijena u sezoni 2. S druge strane nešto višu cijenu opravda upravo organska proizvodnja koja je naravno nešto skuplja.50 Prihod od prodaje u KM 30 000 48 000 45 000 Ukupan prihod 30. Financijski prikaz projekta Potrebna sredstva za ovaj projekt su 93 000 KM. 000 KM . Detaljniji i jasniji prikaz potrebnih sredstava je dat u tabeli 2. Cijena je nešto viša u odnosu na cijenu koju ima konkurencija u to doba godina.00 KM za kilogram. njihove bruto plaće za period od 4 mjeseca iznosi 24 000 KM. a osnovni cilj je prezentirati to kupcima na način da oni to shvate.Nakon prve sezone plantaža se planira proširiti. Kupac mora znati da kupuje skuplji ali znatno kvalitetniji proizvoda.50 KM na početku i na kraju sezone. negdje u rujnu 300 grama po sadnici.00 2. Zemljište na kome se nalaze sadnice vlasništvo je poduzetnika i procijenjeno je na 20 000 KM. u samoj sezoni. tako da je neophodno nabaviti hladnjaču za skladištenje jagoda. 9. Prihod po sezoni I berba II berba III berba Broj sadnica Prinos po sadnici u kilogramima 60 000 0.a pred kraj sezone .Cijena kilograma jagoda je 2.30 Cijena za kilogram 2. 10 .20 60 000 0.

9.000 KM 1. energije Troškovi promocije Ambalaža Osnivački troškovi Ukupno 20 000 KM 30.00 12.440. 000 KM 1.400.800.000 KM 24. 000. Dakle ukupno se raspolaže iznosom od 80 000 KM što bi trebalo biti sasvim dovoljno za financiranje ovog projekta.000 KM 1. 000 KM 93.000 KM 2 000 KM 1.000 KM 5 000 KM 1.000 KM 5 000 KM 1.OPIS NAMJENE SREDSTAVA VLASTITA MATERIJALNA IMOVINA 20 000 KM SREDSTVA KOJA JE POTREBNO NABAVITI UKUPNO Zemljište 1 ha Sadnice Hladnjača Obrada zemljišta Gnojivo Bruto plaće Troškovi el.000 KM 73.000 KM Tabela 2 Financijski prikaz potrebnih sredstava Iz tabele 2 je vidljivo da osim zemljišta koje je u vlasništvo osnivača .000 KM 24. kao nepovratna sredstva: 20 000 KM dugoročni kredit.1 Izračun otplate kredita Iz tabele 3.000KM 20.00 1. potrebno je još 73 000 km da bi se projekt organske proizvodnje jagoda realizirao.00 KM godina 0 1 2 4 000 4 000 Glavnica Kamata 9% 1.00000 11 . 000 KM 30. a na period od 5 godina osim glavnice od 20.000 KM 5.000 KM 5.00 16 000.00 KM uz kamatu od 9%. 20 000 KM iznose sredstva dobivena kao poticaj od strane Ministarstva gospodarstva/privrede . koja predstavlja otplatni plan za svaku od 5 godina vidljivo je da se na iznos od 20 000 .000 KM 5 000 KM 1. Izvori sredstava za ovaj projekt su sljedeći: 40 000 km iznosi osnivački kapital.00 Ostatak duga 20 000.000 KM 1.00 KM plati kamata u iznosu od 5.

00000 0.00 Tabela 3 Plan otplate kredita 9.00 8.ukupni rashod III.uk.080.00 720.400.380 KM odnosno 44.dobit/gubitak Porez na dobit 10% IV.000. 156 271 102 003 54 268 5 427 48 999 V. Vidljivo je da se već i u prvoj godini poslovanja očekuje dobitak u iznosu od 39.rashoda i financijskog rezultata plantaže za kroz razdoblje od 5 godina.765 KM čiste dobiti.a samim time i prihoda te se u drugoj godini očekuje dobitak od 49.3 4 5 Ukupno 4 000 4 000 4 000 20 000 1. Godine projektiranog razdoblja Stavke I I. gubitak /dobit 123 000 78 800 44 200 4 420 39 780 II. 135 300 85 920 49 380 4 938 44 442 III. 164 084 108 123 61 961 6 196 55 765 Tabela 4 Projekcija dobiti za 5 godina 12 .4442 KM kada se oduzme porez na dobit 10 % kroz sljedeće godine očekujemo porast te u petoj godini očekujemo 55.2 Projekcija dobiti (gubitka) Račun dobiti i gubitka je prikaz prihoda.00 5.780 KM U drugoj godini vidljivo je povećanje poslovanja.ukupni prihod II.00 4. 148 830 96 230 52 600 5 260 47 340 IV.00 360.

Projekcija dobiti/gubitka Grafikon 1 grafički prikazuje podatke iz tabele 4. i predstavlja planirani rast promet. prihoda. Sažetak 13 .prikaz poslovanja gobit/gubitak u KM 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 I II III godina IV V I II III IV V Grafikon 1. odnosno rast dobiti u narednih 5 godina. 10.

ne zahtjeva nikakva specifična znanja. ali kao dodatni vid zarede jako je prihvatljiv. Tuča . Zaključak 14 . Stoga je puno teže naći otkupljivača za proizvod od same proizvodnje 11. velika su prijetnja ovakvom načinju proizvodnje.Sam posao sezonske. Jedan veliko nedostatak ovakvog uzgoja je mogućnost da vam ukupan prinos unište različite elementarne nepogode. pogotovo ako se radi o maloj količini.preporučljivi su kupcima svih uzrasta. Mora se imati u vidi da je u Bosni i Hercegovino voćarstvo i općenito poljoprivreda ne razvijena. Plodovi uzgojeni na ovaj način su jako zdravi. nije nešto od čega se može obogatiti. poplava i sl. Dovoljno je da kvalitetno obradite tlo i nabavite kvalitetne sadnice. Skloni smo uvozu i držimo se teze da je sve što je tuđe bolje. organske proizvodnje jagoda u polju. Tehnologija uzgoja nje teška. Također ne zahtjeva neka velika ulaganja . Organski uzgojene jagoda daju niže ali kavlitetnije prinose. suša.

Zdrava ishrana je postala ne samo nužna nego i trend u svijetu.a sve što je trend ima tendenciju rasta. Literatura: 15 . uz ozbiljan radi. a kaže se da zdravlje ulazi na usta. Nerealna je tvrdnja da je zdrava ishrana privilegija bogatih. Kvalitenim uzgojem. stresan život zahtjeva više posvećenosti sebi i svome zdravlju.Živi se vrlo brzo . samo je jedna od ideja koje se mogu kvalitetno realizirati. makar to mnogi smatrali samo frazom. čistim zrakom i čistom vodom. Novine i televizija su pretrpani programima zdrave ishrane. ozbiljne otkupljivače. nezagađenim tlom imamo savršene predispozicije za takav uzgoj. Brz. može se ostvariti jako dobar dodatni prihod proizvođačima. Organska proizvodnja jagoda u polju. Potražnja za organski uzgojenom hranom raste. Mi kao zemlja sa velikim prirodnim bogatstvima.

http://jagodemiletic. Midhat Jaši 2. http://www. http://www.net/PG20_1.atpdoo. http://www.poljoberza.agroburza.fmpvs.rs/jagode_na_otvorenom_polju 11.ba 8. http://jukan.zdravaishrana.kupujmodomace. http://poljoprivreda.rs/tehnologija.gov.ba/ 12. http://www. Tehnologija hrane.html 10.ba 3.net/ 16 . http://www. Prof.1.net/PG20_1.aspx 7. http://www.hr/2011/05/583/ 4.info/?oid=4&id=585 9.aspx 5.poljoberza. http://www. Dr.