Kamusal alanların anlamının, toplumsal içeriğinin yitirilmesi ile, yapı dışı alanlar ile parçaların birbirine bağlanmasını sağlayan

kuralların da duyumunu yitirdik. Geleneksel kentlerde kural açıktır; yapılardan çok daha önemli olan toplumsal yarar anlayışıdır. Geçmişte kentlerin sahip olduğu toplumsal yaşamın zenginlik ve çeşitliliğini geri kazanmak üzere, geçmişte geçerli olan duyumsamaları ‘mekân tasarımı boyutunda’ yeniden geliştirmek gerekiyor (Trancik, R., (1986). Finding lost space: Theories of urban design, 2, 10, 39, Van Nostrand Reinhold, New York, USA).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful