P. 1
List of Walking Test

List of Walking Test

|Views: 225|Likes:
Published by Ganesh Chougule

More info:

Published by: Ganesh Chougule on Dec 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2011

pdf

text

original

Starting

time
End time Duration
1 4 BHONDIVALE SACHIN EKNATH 8:00:00 10:48:19 2:48:19
2 6 GANGADE AVINASH MUKUND 8:00:00 10:38:50 2:38:50
3 7 THANGE KISHOR BALU 8:00:00 10:40:03 2:40:03
4 8 PADOSA SURAJ VIJAY 8:00:00 10:23:40 2:23:40
5 9 GIRHANE DINESH JAGAN 8:00:00 10:12:53 2:12:53
6 11 GHODVINDE SACHIN ARUN 8:00:00 10:38:51 2:38:51
7 13 AHER BHAURAO GAUTAM 8:00:00 11:58:18 3:58:18
8 16 MORE SANJAY KRISHANA 8:00:00 11:39:40 3:39:40
9 17 WAGH NARAYAN VILAS 8:00:00 11:47:20 3:47:20
10 18 PANPATIL DILIP ANIRUDH 8:00:00 11:44:42 3:44:42
11 21 DESLE RAVINDRA MADHUKR 8:00:00 11:13:22 3:13:22
12 24 SURYVASHI MANGESH WAMAN 8:00:00 10:39:10 2:39:10
13 26 PATIL JITENDRA HARI 8:00:00 11:15:24 3:15:24
:· −::·· `·· š −· š ·“ ··-·
•¨-rr“−
š −·- −:··“· ,·· `:ŒŸ “· -:Ÿ `··- :“ “-·“ ·Ÿ
`:· `−· ,.,,·· :• :-- †- -· `··· •· ˆ : − “-·“
†Ÿ: `−·Ÿ» . Ÿ:· •· »· · - - †- Ÿ· » “ Ÿ`·- :-- †-
r·' ˆ-:·r“' †r' ·:' ··»·− -· ·−· -“· r = Ÿ r·»·r ¨r·: =-' •‡-
‹· †`Ÿ ,,· :: ˆ:“ » •`-:ŸŸ − · - -· − :: ·
»·− -· ·“· :·Ÿ :»: `: · - •‡ -
ˆ:“ `-Ÿ œ-
WALKING TEST DURATION Sr.
No.
ROLL NO NAME OF THE CANDIDATE
14 27 PATIL AMOL DHOMANRAO 8:00:00 11:44:40 3:44:40
15 31 SANAP SHARAD PUNDLIK 8:00:00 11:25:07 3:25:07
16 32 SONAVNE AMIT SANTOSH 8:00:00 11:02:53 3:02:53
17 34 BHOYE RAVINDRA RAGHU 8:00:00 11:13:20 3:13:20
18 35 BARAF VIJU KASHIRAM 8:00:00 10:36:53 2:36:53
19 40 PATIL SANDIP SAMBHAJI 8:00:00 11:20:32 3:20:32
20 41 PATIL BHUSHAN SHALIGRAM 8:00:00 10:47:12 2:47:12
21 42 SONAWANE DINESH SHIVAJI 8:00:00 10:36:17 2:36:17
22 43 PATIL BHUSHAN ASHOK 8:00:00 11:13:06 3:13:06
23 44 SHINGADE SHIVAJI SUBHASH 8:00:00 11:20:40 3:20:40
24 46 PANDERE PRAKASH RAHUL 8:00:00 11:36:15 3:36:15
25 48 GHODVINDE JAYENDRA KASHINATH 8:00:00 10:23:39 2:23:39
26 49 AIREKAR NAMDEV MAHESH 8:00:00 11:20:03 3:20:03
27 50 AIREKAR NAMDEV RAKESH 8:00:00 11:20:18 3:20:18
28 51 GADE DINESH RAMDAS 8:00:00 11:46:50 3:46:50
29 52 VARKUTE SHASHIKANT KRISHNA 8:00:00 10:36:06 2:36:06
30 55 MORE VILAS BHAGWAN 8:00:00 11:39:49 3:39:49
31 56 VISHE DIPESH ANIL 8:00:00 11:44:43 3:44:43
32 57 GHART RAMDAS AATMARAM 8:00:00 11:39:46 3:39:46
33 58 DHULUGADE PRADEEP BABAN 8:00:00 11:35:51 3:35:51
34 59 JADHAV PANKAJ PANDURANG 8:00:00 10:48:34 2:48:34
35 60 DOIFODE KACHARU SACHIN 8:00:00 11:52:00 3:52:00
36 65 BACHAM VISHAL ANIL 8:00:00 11:49:14 3:49:14
37 67 AHIRRAO NIKHIL NARAYAN 8:00:00 11:36:12 3:36:12
38 68 PATIL SAGAR SUBRAO 8:00:00 11:34:17 3:34:17
39 69 SAPATE VILAS VARKE 8:00:00 11:35:56 3:35:56
40 70 SAMBARE NITIN BALARAM 8:00:00 11:08:28 3:08:28
41 73 WAGH MANOJ BALIRAM 8:00:00 11:20:44 3:20:44
42 77 TAYADE MAHENDRKUMAR LAKSHMAN 8:00:00 11:12:07 3:12:07
43 78 TAYADE MOHAN LAKSHMAN 8:00:00 10:50:39 2:50:39
44 79 RAJPUT NITESH GANESH 8:00:00 11:23:50 3:23:50
45 80 PATIL GIRISH CHANDRKANT 8:00:00 10:38:35 2:38:35
46 81 SHELAR KAMLAKAR BHUSHAN 8:00:00 11:12:11 3:12:11
47 82 PARDI SUNIL RAMDAS 8:00:00 11:44:59 3:44:59
48 83 WAGH MANGAL KATHOD 8:00:00 10:56:15 2:56:15
49 85 SONAWANE VALMIK YUVRAJ 8:00:00 10:23:59 2:23:59
50 87 SUTAR RAJESH RAVINDRA 8:00:00 10:52:49 2:52:49
51 88 AGIWALI KALPESH KANHA 8:00:00 10:18:09 2:18:09
52 89 AGIWALI SUBHASH KANHA 8:00:00 10:46:02 2:46:02
53 90 GIRANE NILESH MADAN 8:00:00 11:20:07 3:20:07
54 92 PAWAR RAMCHANDRA BHIKAJI 8:00:00 10:47:38 2:47:38
55 93 PATANGRAO SAMIR BHASKAR 8:00:00 10:47:38 2:47:38
56 94 PATANGRAO GANESH DUNDARAM 8:00:00 10:47:39 2:47:39
57 95 NARWADE ANANTA PRAKASH 8:00:00 10:58:53 2:58:53
58 96 BHISE CHANDRKANT SOMAN 8:00:00 11:12:45 3:12:45
59 98 CHAVAN AMIT RAJARAM 8:00:00 11:21:25 3:21:25
60 100 AIWALE ANANDRAO TATOBA 8:00:00 11:14:28 3:14:28
61 101 GHARBUDE AJINAATH BRAMHDEO 8:00:00 11:19:36 3:19:36
62 102 PATEKAR MAHADEV SHIVAJI 8:00:00 11:01:02 3:01:02
63 103 GAWARI SUNIL LAXMAN 8:00:00 10:54:07 2:54:07
64 109 DABHADE PRADEEP JANARDAN 8:00:00 11:30:17 3:30:17
65 111 THAKARE NAKUL GANESH 8:00:00 11:37:46 3:37:46
66 112 ZURDE HARISHCHANDRA DATTATRAYA 8:00:00 11:29:27 3:29:27
67 114 KARANDE ARJUN CHANDRAKANT 8:00:00 11:57:27 3:57:27
68 116 WAJE DAULAT SUBHASH 8:00:00 10:34:20 2:34:20
69 120 GAVAND SAMEER VASANT 8:00:00 11:46:52 3:46:52
70 122 THAKARE SAGAR DHANASING 8:00:00 11:07:43 3:07:43
71 126 PATIL SURAJ BALAVANT 8:00:00 10:58:58 2:58:58
72 129 BANDICHODE SHRIKANT SIDRAM 8:00:00 11:12:37 3:12:37
73 133 DARODA BHAU HARI 8:00:00 10:56:46 2:56:46
74 134 HAMBIR DATTA BABU 8:00:00 10:48:21 2:48:21
75 135 BANGARA SADANAND BABAN 8:00:00 10:30:11 2:30:11
76 137 BHOIR PRAVIN PARSHURAM 8:00:00 11:29:46 3:29:46
77 139 GHODKE SUNIL VASANT 8:00:00 10:09:42 2:09:42
78 141 DOLE RAJANIKANT CHANDRAKANT 8:00:00 11:56:59 3:56:59
79 144 RANDIVE SANTOSH MADHUKAT 8:00:00 10:41:38 2:41:38
80 145 KHANJODE YOGESH GOPAL 8:00:00 11:11:26 3:11:26
81 146 KHANJODE DILIP RAMU 8:00:00 10:53:36 2:53:36
82 147 KADAM MAHESH EAKNATH 8:00:00 10:58:26 2:58:26
83 149 ATTAR KASHIM HUSHAN 8:00:00 10:35:29 2:35:29
84 150 KANOJA PRAVIN LIPAT 8:00:00 11:09:00 3:09:00
85 153 MHASHILKAR AMOL ASHOK 8:00:00 11:32:58 3:32:58
86 157 NIKALE DIPIK TULSIRAM 8:00:00 11:56:15 3:56:15
87 162 AAHIRE MANISH UTTAM 8:00:00 11:22:21 3:22:21
88 164 DHATRAK MANOJ CHANDRAKANT 8:00:00 11:17:47 3:17:47
89 166 KHEDVAN JAYESH NAMDEO 8:00:00 11:40:28 3:40:28
90 167 MURKUTE MAHARUDRA MURLIDHAR 8:00:00 11:51:56 3:51:56
91 170 PATIL AMOL ARVIND 8:00:00 11:53:57 3:53:57
92 172 PAWAR BHUSHAN BAPURAO 8:00:00 11:28:08 3:28:08
93 175 POL SUVAS JAGANNATH 8:00:00 10:33:40 2:33:40
94 185 GHATAL DILIP KASHIRAM 8:00:00 10:29:36 2:29:36
95 190 PAWAR CHETAN ASHOK 8:00:00 10:53:53 2:53:53
96 192 SHINDE NILESH DATTU 8:00:00 11:28:25 3:28:25
97 193 GUND SANTOSH SAMBHAJI 8:00:00 11:03:12 3:03:12
98 194 PARDESHI PARESHSING ARUNSING 8:00:00 10:56:36 2:56:36
99 196 BHAMARE AMOL ASHOK 8:00:00 11:50:52 3:50:52
100 197 VARGHADE PRAVIN PANDURANG 8:00:00 11:11:05 3:11:05
101 199 NIKAM SUSHANT ANANT 8:00:00 11:56:23 3:56:23
102 200 SHINDE SUNIL LAKSHMAN 8:00:00 10:09:42 2:09:42
103 201 CHAUDHARI PRAKASH TUKARAM 8:00:00 11:23:52 3:23:52
104 202 MADHAVI YOGESH SURESH 8:00:00 11:24:04 3:24:04
105 203 CHAUDHARI ANANTA GANPAT 8:00:00 10:12:07 2:12:07
106 207 SHAIKH SOHEL MOHIDDIL 8:00:00 11:10:12 3:10:12
107 209 SHINDE SHARAD GANGARAM 8:00:00 11:50:56 3:50:56
108 210 SURVE PRATIK PRADEEP 8:00:00 11:26:54 3:26:54
109 211 SHINDE PRAVIN VIJAY 8:00:00 11:27:10 3:27:10
110 213 MOHITE ROHAN SADASHIV 8:00:00 11:01:15 3:01:15
111 214 MOHITE RAHUL SADASHIV 8:00:00 11:30:13 3:30:13
112 218 KADAM SWAPNIL LAKSHMAN 8:00:00 11:59:40 3:59:40
113 220 SARDAR GANGADHAR RANGRAO 8:00:00 11:00:27 3:00:27
114 223 PADWAL ANIL MANGAL 8:00:00 11:47:05 3:47:05
115 224 SHINGOLE BHAGWAN LAXMAN 8:00:00 11:47:14 3:47:14
116 229 JADHAV SANDEEP DHONDIRAM 8:00:00 11:47:05 3:47:05
117 230 JADHAV SANKET DHONDIRAM 8:00:00 11:36:31 3:36:31
118 231 MORE SANDIP PUNJAJI 8:00:00 11:47:36 3:47:36
119 232 JADHAV LAXMAN GANPAT 8:00:00 11:39:37 3:39:37
120 233 SAKPAL DNYANESHWAR SHRIRANG 8:00:00 11:50:54 3:50:54
121 236 NIKAM NILESH NIMBA 8:00:00 11:55:24 3:55:24
122 237 BANGAR HEMANT YASHWANT 8:00:00 10:54:18 2:54:18
123 239 GAIKAR YOGESH BHAGWAN 8:00:00 11:19:44 3:19:44
124 240 PATIL RUSHIKESH ABHIMAN 8:00:00 11:18:29 3:18:29
125 242 MONE JAYESH NARAYAN 8:00:00 11:08:35 3:08:35
126 244 KOKANE SUNIL KHIMA 8:00:00 11:51:36 3:51:36
127 245 PATIL MAHENDRA BALKRUSHNA 8:00:00 11:15:53 3:15:53
128 246 PATIL ARJUN SHREERA 8:00:00 11:14:11 3:14:11
129 249 SHIRKE DIPAK RAGHUNATH 8:00:00 11:54:04 3:54:04
130 251 SHEWALKAR SACHIN BHUJANG 8:00:00 11:37:18 3:37:18
131 253 WAKH SUNIL DATTU 8:00:00 11:46:55 3:46:55
132 254 KOTHAWALE OMKAR ASHOK 8:00:00 10:52:59 2:52:59
133 255 DAGALE BHAURAO GOVIND 8:00:00 10:33:37 2:33:37
134 257 BORASE YOGESH PANDIT 8:00:00 10:53:12 2:53:12
135 261 TIDKE AMBADAS MADHUKAR 8:00:00 11:08:07 3:08:07
136 262 JADHAWAR AMOL BHARAT 8:00:00 10:18:52 2:18:52
137 263 MORALE PRASHANT SHUBHASH 8:00:00 10:19:00 2:19:00
138 264 GHUGE RAVINDRA MADHUKAR 8:00:00 10:18:41 2:18:41
139 266 PATIL PANKAJ GAJANAN 8:00:00 11:00:27 3:00:27
140 268 KOLI AMOL RAMDAS 8:00:00 11:11:18 3:11:18
141 270 GITE MAHESH BABRUVAN 8:00:00 11:09:12 3:09:12
142 272 SANAP ADINATH RAOSAHEB 8:00:00 11:27:23 3:27:23
143 274 SHAHA HAMID SAMAD 8:00:00 10:37:25 2:37:25
144 275 BHOIR DINESH DASHRATH 8:00:00 10:46:19 2:46:19
145 276 CHOUDHARI GURUNATH RAMCHANDRA 8:00:00 10:40:20 2:40:20
146 277 BHOIR NIVRUTTI DASHRATH 8:00:00 10:53:46 2:53:46
147 278 TAWASE SURESH GOVINDRAO 8:00:00 11:20:41 3:20:41
148 283 GAIKAR RAVINDRA SITARAM 8:00:00 10:49:07 2:49:07
149 284 MARATHE SUNIL KUNDALIK 8:00:00 10:29:53 2:29:53
150 287 BAGDURE GANESH VAIJANATH 8:00:00 10:29:53 2:29:53
151 288 JAGDALE NITIN NIVAS 8:00:00 11:05:54 3:05:54
152 290 DHERE KISAN MAHADEV 8:00:00 11:09:41 3:09:41
153 292 NIKALAJE PRASHANT GHOKHAJI 8:00:00 10:30:59 2:30:59
154 293 UBALE VIKAS DEVIDAS 8:00:00 11:01:12 3:01:12
155 298 JADHAV DILIP ANNA 8:00:00 11:04:18 3:04:18
156 301 KAMBLE PRAVIN ARJUN 8:00:00 11:28:32 3:28:32
157 306 JAGDALE NILESH DNYANESHWAR 8:00:00 11:48:43 3:48:43
158 311 SHELAR AKASH ANNA 8:00:00 10:53:02 2:53:02
159 313 GAYAKWAD SANJAY ANANDA 8:00:00 11:15:29 3:15:29
160 315 HIRE DEELIP DHANRAJ 8:00:00 11:50:00 3:50:00
161 317 NIKAWADE SUNIL LAXSHMAN 8:00:00 11:16:19 3:16:19
162 319 THAKARE DHIRAJ ANIL 8:00:00 10:48:39 2:48:39
163 322 HARAD ARUN ASHOK 8:00:00 10:47:02 2:47:02
164 323 BUDHAR BANDU INDU 8:00:00 11:21:48 3:21:48
165 324 JAYKAR KIRAN PANDIT 8:00:00 11:49:56 3:49:56
166 326 MORE JITENDRA MAHADEV 8:00:00 9:59:55 1:59:55
167 328 KUMTHEKAR AMOL SHARADRAO 8:00:00 11:37:06 3:37:06
168 330 CHAVAN KISHOR JAYSING 8:00:00 11:00:04 3:00:04
169 331 SHAIKH HARUN GANEE 8:00:00 11:00:07 3:00:07
170 334 SONWANE RAHUL CHAVADAS 8:00:00 11:36:20 3:36:20
171 340 SHINDE GORAKH BAPU 8:00:00 11:09:54 3:09:54
172 341 PATIL VICKY SAMBHAJI 8:00:00 11:23:44 3:23:44
173 342 SAMBAR VISHNU MOTIRAM 8:00:00 10:48:01 2:48:01
174 343 VISHE SHARAD HARISHCHANDRA 8:00:00 11:55:16 3:55:16
175 344 DEORE VIJAY RAMA 8:00:00 11:24:48 3:24:48
176 347 JADHAV RADHAKRISHNA BALAJIRAO 8:00:00 11:49:12 3:49:12
177 350 BARORA GANESH DHARMA 8:00:00 11:16:09 3:16:09
178 351 GANGODA NILESH JATRYA 8:00:00 10:42:06 2:42:06
179 355 PANDIT PRADEEP WAMAN 8:00:00 11:53:42 3:53:42
180 356 GORALE SHIVAJI SHANTARAM 8:00:00 10:40:32 2:40:32
181 357 HADAS SANTOSH BALU 8:00:00 10:15:12 2:15:12
182 360 WARKHEDE SANTOSH LAKSHMAN 8:00:00 11:15:44 3:15:44
183 361 BHOJANE SAGAR PURUSHOTTAM 8:00:00 11:15:03 3:15:03
184 363 AACHARYA KISAN JALINDAR 8:00:00 11:06:11 3:06:11
185 368 DESHMUKH GORAKH SANTOSH 8:00:00 10:36:48 2:36:48
186 369 MAHADIK SANDIP GORAKSHAN 8:00:00 11:26:02 3:26:02
187 370 DESAI ABHIJIT DIPAK 8:00:00 10:55:51 2:55:51
188 371 PAWAR AJIT HANUMANT 8:00:00 10:55:24 2:55:24
189 372 LONDHE SAINATH BABAN 8:00:00 10:57:29 2:57:29
190 374 MUNDHE NITIN VITTHALRAO 8:00:00 11:37:14 3:37:14
191 375 SONAWANE VILAS ANGADRAO 8:00:00 11:23:16 3:23:16
192 376 PURI DIGAMBAR GANGADHAR 8:00:00 11:20:24 3:20:24
193 377 PAWAR PAPPU SHANKAR 8:00:00 11:32:07 3:32:07
194 379 KANDE SANDEEP AMBADAS 8:00:00 10:21:06 2:21:06
195 381 DHARNE ASHOK MAROTRAO 8:00:00 10:48:40 2:48:40
196 391 PARDHI SAGAR SURESH 8:00:00 11:55:48 3:55:48
197 395 RATHOD RAVINDRA NATHMAL 8:00:00 11:23:34 3:23:34
198 396 SURYAWANSHI SHIVHARI SHESHRAO 8:00:00 11:48:56 3:48:56
199 397 SURYAWANSHI DEEPAK PUNDLIK 8:00:00 11:17:18 3:17:18
200 398 DHUM MAHESH RAGHUNATH 8:00:00 10:49:04 2:49:04
201 400 CHAVAN GANESH SAHEBRAO 8:00:00 11:47:58 3:47:58
202 401 JADHAV YOGESH BHIMSINGH 8:00:00 10:31:19 2:31:19
203 402 JAGTAP DIGAMBAR SUKHADEV 8:00:00 11:28:31 3:28:31
204 411 SANAP NILESH DHARMA 8:00:00 11:41:29 3:41:29
205 412 SOLANKI PRADEEP BAPUSING 8:00:00 10:32:00 2:32:00
206 413 WAGH VIJAY SUSLAL 8:00:00 11:47:07 3:47:07
207 414 BHAVSAR SHRIKANT SHIVDAS 8:00:00 10:35:34 2:35:34
208 415 BODHERE DINKAR ASHOK 8:00:00 10:03:23 2:03:23
209 416 BODHERE MILIND ASHOK 8:00:00 10:35:48 2:35:48
210 419 BAMBARE PRAKASH BHAU 8:00:00 11:23:21 3:23:21
211 421 WAYDE RAJENDRA EKANATH 8:00:00 11:47:32 3:47:32
212 426 SONAWANE PRAVIN ATMARAM 8:00:00 11:20:44 3:20:44
213 427 SHINDE SAGAR RAMDAS 8:00:00 11:01:42 3:01:42
214 428 ZUGARE NILESH BABAN 8:00:00 10:15:19 2:15:19
215 432 RATHOD RAMESHWAR DHONDIRAM 8:00:00 11:05:17 3:05:17
216 435 KHADASE MANGESH CHARANDAS 8:00:00 11:53:58 3:53:58
217 436 DESHMUKH NILESH BALASAHEB 8:00:00 11:44:45 3:44:45
218 438 KOKATE BHARAT RAMBHAU 8:00:00 11:53:58 3:53:58
219 439 SARAK RAJESH VAMANRAO 8:00:00 11:39:22 3:39:22
220 440 GAIKWAD GANESH MUGANDHRAO 8:00:00 11:48:35 3:48:35
221 442 SASANE RAJAN VISHNU 8:00:00 11:46:37 3:46:37
222 443 MUNDHE VISHWANATH JAGANNATH 8:00:00 11:23:14 3:23:14
223 445 DUKARE BHAGAWAT LAXMAN 8:00:00 10:37:15 2:37:15
224 447 LANDGE SUNIL LIMBAJI 8:00:00 10:50:49 2:50:49
225 448 BHOVAR NITIN SADU 8:00:00 10:27:14 2:27:14
226 450 KSHIRSAGAR AVINASH DHANAJI 8:00:00 11:15:44 3:15:44
227 451 AGONE ROHIDAS NATHU 8:00:00 10:22:05 2:22:05
228 459 RATHOD VASANTA BALIRAM 8:00:00 10:26:52 2:26:52
229 461 MASKAR KRISHNA RAMHARI 8:00:00 11:26:18 3:26:18
230 462 BHERE BRAHMADEV LAXMAN 8:00:00 10:49:50 2:49:50
231 464 RATHOD SANTOSH UTTAM 8:00:00 11:05:03 3:05:03
232 466 PAWAR SUNIL SAHEBRAO 8:00:00 11:37:49 3:37:49
233 467 DHERE MAHENDRA SHRIRAM 8:00:00 10:49:25 2:49:25
234 470 TAMBARE GANESH MADHUKAR 8:00:00 11:27:27 3:27:27
235 471 SHINDE BHARAT BABURAO 8:00:00 10:53:17 2:53:17
236 475 WAGH RAJU SURESH 8:00:00 11:09:11 3:09:11
237 476 GITE SANJAY SHRIDHAR 8:00:00 11:23:21 3:23:21
238 479 UBALE BHAKTARAJ DIGAMBAR 8:00:00 11:01:14 3:01:14
239 481 GAIKWAD VIKAS SURESH 8:00:00 11:11:29 3:11:29
240 484 SURYAWANSHI ANNASAHEB VASANT 8:00:00 11:11:34 3:11:34
241 486 KADAM KIRAN KASHINATH 8:00:00 11:19:42 3:19:42
242 487 CHAVAN VIJAY RAMA 8:00:00 10:45:34 2:45:34
243 490 DOIPHODE AVINASH SHIVAJI 8:00:00 11:58:28 3:58:28
244 492 CHORMARE PRABHU PANDURANG 8:00:00 10:01:54 2:01:54
245 494 PADGHAN VIKRANT BHIMRAO 8:00:00 10:49:45 2:49:45
246 495 SHAHA WASIM SHARIF 8:00:00 11:41:21 3:41:21
247 496 PARTE SHAILESH DNYANESHWAR 8:00:00 10:52:04 2:52:04
248 499 PATIL RAJENDRA VITTHAL 8:00:00 11:38:53 3:38:53
249 504 DHANGAR RAVINDRA SUKADEO 8:00:00 10:45:07 2:45:07
250 505 PAWAR CHANDRAKANT CHINTAMAN 8:00:00 11:55:55 3:55:55
251 510 BIRADAR SUDHAKAR SHAHERAO 8:00:00 10:29:32 2:29:32
252 511 MAHALE PRAVINKUMAR PRAKASH 8:00:00 11:49:53 3:49:53
253 516 BHAGIT RAVINDRA NANA 8:00:00 11:47:00 3:47:00
254 517 AGONE EKNATH MOTIRAM 8:00:00 10:15:40 2:15:40
255 520 GANGURDE KRUSHNA SOMNATH 8:00:00 10:30:24 2:30:24
256 521 SURAWASE UMESH GOVIND 8:00:00 11:26:49 3:26:49
257 523 GHONGDE SANJAY KHANDU 8:00:00 11:00:33 3:00:33
258 528 SHAHA ABED ABDULGANI 8:00:00 10:51:38 2:51:38
259 529 BACHHAV NILESH DEVIDAS 8:00:00 11:49:52 3:49:52
260 530 BAHIRAM DINESH PANDIT 8:00:00 10:49:29 2:49:29
261 535 DESLE VINIT VISHWAS 8:00:00 10:34:12 2:34:12
262 541 RATHOD BHAGWAT HEMLA 8:00:00 10:40:55 2:40:55
263 543 TARMALE SAMEER DAGI 8:00:00 11:16:01 3:16:01
264 547 ADHIKARI NARAYAN HANUMANT 8:00:00 11:36:04 3:36:04
265 550 BHONDIVALE NITIN JAYWANT 8:00:00 10:53:02 2:53:02
266 552 PAWAR RAVINDRA NAMDEV 8:00:00 10:56:05 2:56:05
267 553 PATIL MAHESH SANJAY 8:00:00 11:57:41 3:57:41
268 554 PATIL RAKESH ABHIMAN 8:00:00 10:49:43 2:49:43
269 558 GURAV JAYESH JAYWANT 8:00:00 10:48:29 2:48:29
270 562 DANDGULE BALAJI GURAPPA 8:00:00 11:13:24 3:13:24
271 563 NAIK VINOD SADASHIV 8:00:00 11:20:41 3:20:41
272 565 PAWAR PRASHANT SHIVAJI 8:00:00 11:40:49 3:40:49
273 567 SAWANT PRAKASH SUBHASH 8:00:00 11:41:08 3:41:08
274 569 BHAGAT GURUNATH DEVRAM 8:00:00 11:47:24 3:47:24
275 570 SHELAR AJAY DYNANESHWAR 8:00:00 11:33:40 3:33:40
276 571 KUMTHEKAR VINOD VIJAY 8:00:00 10:48:25 2:48:25
277 572 PATIL PRAVIN DHANRAJ 8:00:00 11:08:59 3:08:59
278 573 PATIL DHAIRYSHIL ADHIKRAO 8:00:00 10:52:13 2:52:13
279 575 PHOTGA NAVSHYA RAMJEE 8:00:00 11:11:58 3:11:58
280 576 SALUNKHE AMIT PRABHAKAR 8:00:00 11:49:14 3:49:14
281 578 PATIL TRAMBAK JITENDRA 8:00:00 11:20:30 3:20:30
282 579 PAWAR VITTHAL TUKARAM 8:00:00 11:05:48 3:05:48
283 581 KARBHAL NAGU VISHWAS 8:00:00 11:33:56 3:33:56
284 582 PATIL DIPAK BALU 8:00:00 11:08:58 3:08:58
285 583 CHVAN SUNIL AMARSING 8:00:00 11:23:58 3:23:58
286 585 TADAKHE SHRIKANT NANDKUMAR 8:00:00 11:05:52 3:05:52
287 586 WAGHMODE SAMBHAJI SHIVAJI 8:00:00 11:24:33 3:24:33
288 589 PATIL SHYAM RAGHUNATH 8:00:00 11:00:34 3:00:34
289 590 ADHIKARI AJIT ANANT 8:00:00 11:36:10 3:36:10
290 595 DESHMUKH CHANDMIYA GAFARMIYA 8:00:00 10:56:09 2:56:09
291 598 MORE NIKHIL NANDKUMAR 8:00:00 11:52:36 3:52:36
292 599 KHANDAGLE ANIL NIMRAJ 8:00:00 11:07:37 3:07:37
293 602 KORDE BALU VISHWANATH 8:00:00 11:18:49 3:18:49
294 603 WAGHMODE SHASHIKANT SHANTARAM 8:00:00 10:40:37 2:40:37
295 604 KALE KALYAN ACHYUTARAO 8:00:00 11:00:49 3:00:49
296 606 AGALAVE SHIVAJI BALASAHEB 8:00:00 10:36:07 2:36:07
297 609 TOPALE DILIP SAKHARAM 8:00:00 11:11:32 3:11:32
298 611 SANAP SAJAN DATTU 8:00:00 11:18:47 3:18:47
299 612 MORE SURESH CHANDRAKANT 8:00:00 11:28:45 3:28:45
300 615 PAWAR ASHOK DEVIDAS 8:00:00 11:05:21 3:05:21
301 616 AVTAR JITESH GOVIND 8:00:00 10:33:06 2:33:06
302 617 JANRAO ANIL SHAMRAO 8:00:00 11:26:01 3:26:01
303 619 UGHADE SANTOSH NATHU 8:00:00 11:25:26 3:25:26
304 621 SURNAR DATTA RAMRAO 8:00:00 10:09:20 2:09:20
305 626 DHAS GANESH JALINDER 8:00:00 10:24:31 2:24:31
306 629 PATIL SAMADHAN SUBHASH 8:00:00 11:12:17 3:12:17
307 630 CHAVHAN KAILAS ZAGADU 8:00:00 10:55:08 2:55:08
308 631 JADHAV VIPUL VASANT 8:00:00 10:55:07 2:55:07
309 637 PATIL SUNIL ADHIK 8:00:00 11:09:05 3:09:05
310 638 PATIL SAGAR VIJAY 8:00:00 11:10:50 3:10:50
311 639 NIKUMBH CHANDRASING EKNATH 8:00:00 11:04:43 3:04:43
312 640 LOKHANDE SUNIL VITTHALRAO 8:00:00 11:35:20 3:35:20
313 644 RATHOD PRUTHVIRAJ SAIDAS 8:00:00 10:29:10 2:29:10
314 648 PATIL GURUDAS DHANJAY 8:00:00 11:15:09 3:15:09
315 649 JADHAV SANJAY DATTU 8:00:00 11:50:34 3:50:34
316 651 KENDRE SHIVPRASAD MADHAV 8:00:00 11:01:57 3:01:57
317 655 THAKARE GOPAL JAYRAM 8:00:00 11:34:12 3:34:12
318 661 PATIL DNYENSHWER SANTOSH 8:00:00 11:28:45 3:28:45
319 665 WAGH SANJAY KAMALU 8:00:00 10:36:04 2:36:04
320 666 DOIFODE SATISH MANIKRAO 8:00:00 10:09:49 2:09:49
321 668 PATIL GOPAL DIGAMBAR 8:00:00 11:15:10 3:15:10
322 670 MANE ROSHAN NIMBA 8:00:00 11:02:56 3:02:56
323 671 KENDRE SIDDHESHWER NATHRAO 8:00:00 11:28:05 3:28:05
324 674 NIKAM PRADIP SUDHA 8:00:00 11:13:07 3:13:07
325 676 DHOLE SHIVAJI KAILAS 8:00:00 10:03:35 2:03:35
326 677 UGALE ANIL BALASAHEB 8:00:00 10:19:38 2:19:38
327 680 AVHAD PRAFUL SAVKAR 8:00:00 11:34:10 3:34:10
328 682 WARUNGASE YOGESH ASHOK 8:00:00 11:01:33 3:01:33
329 683 JADHAV GURUNATH LAKHNAV 8:00:00 10:52:19 2:52:19
330 684 WARGUDE HIRAMAN CHIMA 8:00:00 9:49:37 1:49:37
331 688 NIKAM SAMADHAN VIJAY 8:00:00 11:18:13 3:18:13
332 693 VISHE NAKUL BHASKAR 8:00:00 11:44:17 3:44:17
333 695 LOKHANDE VISHAL ASHOK 8:00:00 11:51:39 3:51:39
334 696 WARUNGSE SACHIN VISHNU 8:00:00 11:02:35 3:02:35
335 699 RATHOD PRAKASH SHIVAJI 8:00:00 10:57:19 2:57:19
336 700 MORE PRASHANT KISAN 8:00:00 11:02:48 3:02:48
337 701 BHUSARA RAMCHANDRA DEU 8:00:00 10:50:24 2:50:24
338 702 ZUGARE SADAN BHURYA 8:00:00 11:02:59 3:02:59
339 705 ZUGARE DEEPAK LAXMAN 8:00:00 10:28:28 2:28:28
340 706 DAMSE PRADIP KASHINATH 8:00:00 11:46:23 3:46:23
341 707 CHOUGULE SURESH JOGU 8:00:00 10:31:00 2:31:00
342 708 RATHOD BANSI HARI 8:00:00 10:08:05 2:08:05
343 711 GHUDE DIPAK MADHUKAR 8:00:00 11:52:37 3:52:37
344 713 CHAVAN UDALSINGH DHARMA 8:00:00 11:20:49 3:20:49
345 714 GHARATE EKNATH BABURAO 8:00:00 10:52:21 2:52:21
346 716 BANJARA EKNATH INDRASING 8:00:00 10:59:30 2:59:30
347 717 AHIRE BABURAO DAGAJI 8:00:00 11:13:27 3:13:27
348 721 BANJARA KULDEEP UTTAM 8:00:00 10:46:33 2:46:33
349 730 TARALKAR MAHESH RAMESH 8:00:00 11:13:33 3:13:33
350 731 PARAJANE DHANANJAY JAYSINGH 8:00:00 10:10:44 2:10:44
351 732 SATTAVAN GAJUSINGH BHAVSINGH 8:00:00 10:48:51 2:48:51
352 733 SUROSHE KASHINATH LAXMAN 8:00:00 11:20:10 3:20:10
353 735 TAMBE GAUTAM VILAS 8:00:00 11:23:19 3:23:19
354 736 PATIL ASHOK BHANUDAS 8:00:00 10:52:21 2:52:21
355 738 DHOPATE SAMBHAJI MANIKRAO 8:00:00 10:52:10 2:52:10
356 742 KHAIRNAR DINESH YUVRAJ 8:00:00 11:18:47 3:18:47
357 744 MAHALE SUNIL YASHWANT 8:00:00 11:23:29 3:23:29
358 745 KHARPADE RANJIT SADU 8:00:00 10:18:27 2:18:27
359 746 GOLHAR MAHADEV NAVNATH 8:00:00 11:07:24 3:07:24
360 747 KHARPADE SUNIL SADANAND 8:00:00 10:28:05 2:28:05
361 748 KIRDE KRISHNA MUNJAJI 8:00:00 11:19:32 3:19:32
362 749 PADEKAR PANDHARINATH LAXMAN 8:00:00 11:13:13 3:13:13
363 752 VISHE SUNIL SHIVRAM 10:00:00 12:43:00 2:43:00
364 754 NICHITE BHAGWAN KRISHNA 10:00:00 13:48:03 3:48:03
365 756 MAGAR SHALIKRAM SANJAY 10:00:00 12:53:54 2:53:54
366 761 ZINJURKE GHANSHYAM BHAUSAHEB 10:00:00 12:39:56 2:39:56
367 762 JAGALE MUKUND EKNATH 10:00:00 13:00:54 3:00:54
368 766 SHAIKH FARUKH AMIN 10:00:00 13:11:19 3:11:19
369 767 TAMBE KIRAN NARAYAN 10:00:00 12:58:17 2:58:17
370 768 PARAJANE POPAT BHAGAWANRAO 10:00:00 12:49:15 2:49:15
371 769 MORE SHRIKANT VIJAY 10:00:00 13:40:39 3:40:39
372 771 GHOLAP RAMESH SANTOSH 10:00:00 13:56:47 3:56:47
373 772 THORAT EKNATH VITTHAL 10:00:00 13:40:44 3:40:44
374 773 WAGH MANOJ MAHENDRA 10:00:00 13:34:54 3:34:54
375 776 SALUNKE MAYUR RAJARAM 10:00:00 13:57:29 3:57:29
376 779 PAWAR DINESH MOTIRAM 10:00:00 13:11:24 3:11:24
377 780 KALE KISAN KAPIL 10:00:00 13:51:52 3:51:52
378 781 AMBRE VISHWAS VINAYAK 10:00:00 13:03:29 3:03:29
379 782 DAGLE GHANASHYAM SURESH 10:00:00 13:50:44 3:50:44
380 784 INGOLE MILIND DHONDIBARAO 10:00:00 12:44:27 2:44:27
381 785 SHIRKE DINESH DIVANJI 10:00:00 12:35:30 2:35:30
382 787 GAIKWAD AMIT TRIMBAK 10:00:00 13:08:32 3:08:32
383 792 RATHOD RAMPRASAD VASANTRAO 10:00:00 12:45:49 2:45:49
384 794 GADAKH AVINASH RAJENDRA 10:00:00 13:02:38 3:02:38
385 795 GITE SUNIL MADHAVRAO 10:00:00 13:18:31 3:18:31
386 797 SANGLE DINESH TUKARAM 10:00:00 13:31:30 3:31:30
387 800 GAIKAR MAHESH UTTAM 10:00:00 13:31:45 3:31:45
388 801 BHANDE CHETAN GANPAT 10:00:00 13:48:48 3:48:48
389 803 GAIKAR DYANESHWAR HIRAMAN 10:00:00 13:54:12 3:54:12
390 804 BHOIR SHAILESH HARIBHAU 10:00:00 12:59:09 2:59:09
391 805 VEKHANDE RANJESH BHAGWAN 10:00:00 12:42:08 2:42:08
392 807 DALVI SHARAD TATYARAM 10:00:00 13:41:19 3:41:19
393 811 GAIKWAD PRASHANT VISHNU 10:00:00 13:05:32 3:05:32
394 813 KHAMBEKAR VIDYADHAR SANJAY 10:00:00 13:20:40 3:20:40
395 814 SAURA BALU JANU 10:00:00 13:55:58 3:55:58
396 815 PAWAR DYANESHWAR MOTIRAM 10:00:00 13:11:06 3:11:06
397 816 WAGH RAVINDRA WALKU 10:00:00 12:48:54 2:48:54
398 817 VAD NILESH ANKUSH 10:00:00 12:34:25 2:34:25
399 819 BHAGAT HITENDRA PANDURANG 10:00:00 13:14:16 3:14:16
400 821 SHINDE NILESH BAHARAT 10:00:00 12:49:00 2:49:00
401 822 SAKPAL DYANESHWAR ANANT 10:00:00 13:03:19 3:03:19
402 824 TIKONE NIRANJAN BHASKAR 10:00:00 13:20:35 3:20:35
403 827 KORDE NARESH RAGHUNATH 10:00:00 13:40:11 3:40:11
404 828 GAWAND ROSHAN ANANT 10:00:00 13:20:03 3:20:03
405 830 MALIYA VIJAY BHAIJI 10:00:00 13:32:57 3:32:57
406 831 MALIYA NARESH BHAIJI 10:00:00 13:05:07 3:05:07
407 832 RATHOD PRASHANT NIMBAJI 10:00:00 13:47:46 3:47:46
408 835 SHELAR MILIND SIVAJI 10:00:00 13:31:14 3:31:14
409 836 PAWAR MILIND PANDURANG 10:00:00 12:57:11 2:57:11
410 837 KADAM SAWPINL CHANDRAKANT 10:00:00 13:31:44 3:31:44
411 839 MAHANWAR DHANJI SADASHIV 10:00:00 12:48:06 2:48:06
412 841 PATIL ASHISH RAMCHANDRA 10:00:00 13:37:11 3:37:11
413 843 PATIL MAHANDRA RAJARAM 10:00:00 13:12:16 3:12:16
414 844 NIMASE MAHESH JIVAN 10:00:00 13:12:10 3:12:10
415 846 SHINDE SANTOSH BABAN 10:00:00 13:15:55 3:15:55
416 848 JADHAV SOMNATH ABASAHEB 10:00:00 12:44:56 2:44:56
417 849 JADHAV RAHUL CHHATRAGUN 10:00:00 12:06:56 2:06:56
418 850 MANE MAHAVIR BABAN 10:00:00 12:32:42 2:32:42
419 852 ABHANGE GANESH ANIL 10:00:00 12:53:52 2:53:52
420 855 MANE LAXMAN RAMCHANDRA 10:00:00 12:57:44 2:57:44
421 861 ARAB ARBAZ ARIF 10:00:00 13:03:53 3:03:53
422 862 WAGH GURUNATH SOMA 10:00:00 13:12:46 3:12:46
423 864 JADHAV SACHIN MANOHAR 10:00:00 13:30:27 3:30:27
424 865 JADHAV PRAMOD MANOHAR 10:00:00 13:03:34 3:03:34
425 866 BAMBLE SAHEBRAO RAMDAS 10:00:00 12:53:53 2:53:53
426 870 BAVISKAR AJAY TULSHIRAM 10:00:00 13:01:10 3:01:10
427 871 SONAWANE MAHADEV ANAND 10:00:00 13:32:36 3:32:36
428 872 SOMWANSHI DEVIDAS RAJENDRA 10:00:00 13:24:44 3:24:44
429 873 GADE SAGAR DAYANAND 10:00:00 13:17:54 3:17:54
430 874 NIKAM BHASKAR DATTATRAY 10:00:00 13:13:56 3:13:56
431 876 JADHAV SWATANTRA SHALIGRAM 10:00:00 12:59:27 2:59:27
432 879 MANJRE PAPPU JAYRAM 10:00:00 13:10:56 3:10:56
433 880 GHUTE DIPAK VITTHAL 10:00:00 12:30:06 2:30:06
434 882 GARJE PRADEEP DEELIPRAO 10:00:00 13:58:15 3:58:15
435 884 RATHOD VINAYAK JAGANNATH 10:00:00 13:39:57 3:39:57
436 886 PAWAR VISHAL MANGU 10:00:00 13:34:00 3:34:00
437 887 JADHAV VISHNU NIVRUTTI 10:00:00 13:04:27 3:04:27
438 888 SADAR SUDHAKAR BHASHKAR 10:00:00 12:57:18 2:57:18
439 890 JARAG SANDIP BHARAT 10:00:00 12:40:33 2:40:33
440 892 MANTE SANDEEP LIMBAJI 10:00:00 12:51:14 2:51:14
441 893 PATHAVE UTTAM AHILAJI 10:00:00 13:51:57 3:51:57
442 895 JAYBHAVE VISHNU ASHOK 10:00:00 13:04:44 3:04:44
443 896 LADAVI AVINASH BALU 10:00:00 13:31:39 3:31:39
444 897 PATIL PRABHAKAR PRAVIN 10:00:00 13:57:24 3:57:24
445 899 CHAVAN PREMDAS VIJAY 10:00:00 13:06:11 3:06:11
446 904 WANGE SHIVAJI BALASAHEB 10:00:00 13:05:03 3:05:03
447 905 CHAVHAN SANTOSH SUDHAKAR 10:00:00 13:46:52 3:46:52
448 906 CHAVHAN SANDIP RAJUSING 10:00:00 13:37:22 3:37:22
449 908 VISHE JAGDISH RAGHUNATH 10:00:00 13:06:56 3:06:56
450 909 SONAWANE APPA UTTAM 10:00:00 12:51:16 2:51:16
451 910 POWAR DEVDAS VITTHAL 10:00:00 13:39:52 3:39:52
452 911 SHELKE MAHESH BALCHANDRA 10:00:00 13:22:07 3:22:07
453 912 SHEVADE SHIVAJI GANAPATI 10:00:00 12:43:18 2:43:18
454 913 MAID RUSHIKESH NANDKUMAR 10:00:00 13:32:10 3:32:10
455 921 PATIL SACHIN SUNIL 10:00:00 13:05:22 3:05:22
456 922 AGONE SANJAY SAHEBRAO 10:00:00 12:17:38 2:17:38
457 923 RANDIVE VITTHAL ANANT 10:00:00 13:44:49 3:44:49
458 924 JADHAV DHANRAJ SAHEBRAO 10:00:00 12:51:06 2:51:06
459 925 HOLKAR GOPAL GULABRAO 10:00:00 13:03:28 3:03:28
460 926 KALE SHRIKANT MARUTI 10:00:00 13:08:07 3:08:07
461 927 TENGALE PARMESHWAR BALU 10:00:00 12:45:40 2:45:40
462 928 KOLI DIPAK SHIVAJI 10:00:00 13:44:37 3:44:37
463 929 MORE SANDIP DILIP 10:00:00 13:31:44 3:31:44
464 930 VAHTAKAR NAVNATH YASHWANT 10:00:00 13:31:29 3:31:29
465 931 KADAM SACHIN MADHAV 10:00:00 13:26:40 3:26:40
466 934 SHINDE AMAR SHIVAJI 10:00:00 13:37:46 3:37:46
467 938 GAIKAR KIRAN KALURAM 10:00:00 13:25:53 3:25:53
468 939 RATHOD NAVNATH RAMSING 10:00:00 12:37:38 2:37:38
469 942 SHIRSATH SRIKANT BHAGWAN 10:00:00 12:57:56 2:57:56
470 947 AMBRIT SATISH EKNATH 10:00:00 13:08:04 3:08:04
471 948 KHORATE ATUL ALIAS DEVANAND SHIVAJI 10:00:00 13:22:17 3:22:17
472 950 GAWDE SOMRAJ SATAPPA 10:00:00 13:44:36 3:44:36
473 952 DEVRE GANESH ASHOK 10:00:00 13:34:55 3:34:55
474 954 GITE VIJAYKUMAR SAHEBRAO 10:00:00 13:04:33 3:04:33
475 955 TAMBE SHEKHAR MAHADEV 10:00:00 13:42:05 3:42:05
476 961 MEGHWALE NAMDEV SHANKAR 10:00:00 13:11:32 3:11:32
477 964 DIVA NARESH BAPAJI 10:00:00 12:54:15 2:54:15
478 965 GHUTE RAMAKANT SOMA 10:00:00 11:45:17 1:45:17
479 966 PAWAR RAJESH GHANSHAM 10:00:00 13:03:27 3:03:27
480 967 MOREY JITENDRA RAMDHAN 10:00:00 12:50:27 2:50:27
481 968 RATHOD VIVEK TARACHAND 10:00:00 13:38:27 3:38:27
482 969 CHAVAN SACHIN GANPAT 10:00:00 12:46:36 2:46:36
483 971 MHASE TANAHAJI THAKABAPU 10:00:00 12:51:39 2:51:39
484 973 POTE BHAGWAN MAHADEV 10:00:00 13:21:07 3:21:07
485 975 SASANE AMBADAS ASHOK 10:00:00 12:54:32 2:54:32
486 979 BORUDE SHARAD SHRIDHAR 10:00:00 13:07:51 3:07:51
487 980 CHAVAN PREMDAS BANDE 10:00:00 12:47:40 2:47:40
488 982 KARALE AJIT RAMDAS 10:00:00 12:51:42 2:51:42
489 983 SUPEKAR AJIT DHANURDHARI 10:00:00 13:26:57 3:26:57
490 986 PUROHIT BHUSHAN MADHAV 10:00:00 13:27:57 3:27:57
491 987 RAUT PRADIP BHAGWAN 10:00:00 13:53:06 3:53:06
492 989 SUPEKAR PRAVIN DIGAMBAR 10:00:00 13:44:15 3:44:15
493 990 GAVIT NARAYAN PANDIT 10:00:00 12:58:27 2:58:27
494 992 PATHADE GOKUL DATTATRAY 10:00:00 12:36:58 2:36:58
495 993 PAWAR MAHESH NAMDEV 10:00:00 13:20:30 3:20:30
496 994 SANGAVE HANUMANT MAHADEV 10:00:00 13:07:35 3:07:35
497 996 WAGHMARE SURAJ KRISHNAT 10:00:00 13:44:26 3:44:26
498 998 WAYAL PRADIP GOPINATH 10:00:00 13:24:50 3:24:50
499 1001 DEVKATE RAJARAM BALBHIM 10:00:00 13:32:47 3:32:47
500 1002 DEVKATE DEVANAND BALBHIM 10:00:00 13:03:39 3:03:39
501 1003 DHAWALE VIPIN VIJAY 10:00:00 12:24:23 2:24:23
502 1005 BELDAR DHANANJAY YEDAPPA 10:00:00 13:44:33 3:44:33
503 1007 PATIL PRADIP KIRAN 10:00:00 13:02:27 3:02:27
504 1008 SHELKE SANDEEP RAGHUNATH 10:00:00 12:10:15 2:10:15
505 1009 MOHITE MAHESH VASANT 10:00:00 12:40:22 2:40:22
506 1011 LAKADE JAGDISH MALHARI 10:00:00 13:47:00 3:47:00
507 1013 SHINGOLE JAYESH ANANT 10:00:00 13:59:47 3:59:47
508 1016 PATIL NARESH LAXMAN 10:00:00 13:09:25 3:09:25
509 1021 GIRI RAMESH APPAGIRI 10:00:00 12:54:21 2:54:21
510 1024 KHAIRE ANANDA SUKLAL 10:00:00 13:31:09 3:31:09
511 1027 ROTHOD KIRAN MULCHAND 10:00:00 12:46:12 2:46:12
512 1028 AHIRE PANKAJ PRABHAKAR 10:00:00 13:08:00 3:08:00
513 1031 GHULE EKNATH JIJABA 10:00:00 12:30:48 2:30:48
514 1032 CHAVAN TIRUPATI MAROTI 10:00:00 13:14:38 3:14:38
515 1033 HYALIJ MUKESH DIGAMBAR 10:00:00 13:23:51 3:23:51
516 1035 FUNDE SATISH PRALHAD 10:00:00 12:37:35 2:37:35
517 1036 DAM NITEEN RAMNATH 10:00:00 12:55:14 2:55:14
518 1037 GOPHANE POPAT VITTHAL 10:00:00 12:04:44 2:04:44
519 1039 KHANDEKAR ASHOK VYANKATI 10:00:00 13:02:21 3:02:21
520 1040 NAGARGOJE SACHIN TUKARAM 10:00:00 12:31:07 2:31:07
521 1041 SHINDE GANESH HARIBHAU 10:00:00 13:50:07 3:50:07
522 1052 KANTHALE NIVRUTTI KISAN 10:00:00 12:54:37 2:54:37
523 1053 KHATKE RAMNATH ASHRUBA 10:00:00 11:59:59 1:59:59
524 1054 FUNDE SHRIKANT DNYANDEV 10:00:00 12:24:13 2:24:13
525 1056 DAHIPHALE LAXMAN DNYANOBA 10:00:00 12:51:36 2:51:36
526 1059 NAROTE RAJU BORAKSHA 10:00:00 12:23:07 2:23:07
527 1060 KADU ANAND ANIL 10:00:00 13:27:32 3:27:32
528 1062 KAMBLE VIKAS MADHUKAR 10:00:00 13:17:43 3:17:43
529 1064 FUNDE GANESH DATTU 10:00:00 13:03:31 3:03:31
530 1071 THAKARE GANESH UTTAM 10:00:00 12:45:37 2:45:37
531 1072 GAIKWAD ROHIT SANTAJI 10:00:00 12:33:44 2:33:44
532 1073 SHINDE RAMESH BALASAHEB 10:00:00 12:52:16 2:52:16
533 1078 ANDHALE RAJU RAMNATH 10:00:00 12:24:43 2:24:43
534 1083 SONKAMBLE RAMDAS GOPINATH 10:00:00 13:31:04 3:31:04
535 1085 JADHAV ASHOK VITTHAL 10:00:00 12:09:35 2:09:35
536 1087 GUND SATYAM SHIVAJI 10:00:00 12:59:47 2:59:47
537 1089 RATHOD VIVEK BHAGWAN 10:00:00 12:47:10 2:47:10
538 1090 GUND TUSHAR RAOSAHEB 10:00:00 12:45:48 2:45:48
539 1092 JADHAV GANESH VITTHAL 10:00:00 13:27:16 3:27:16
540 1093 WARLE DHANANJAY PRABHAKAR 10:00:00 13:57:18 3:57:18
541 1094 DAVARI UDAY CHANDRAKANT 10:00:00 13:11:20 3:11:20
542 1095 THORAT SAGAR ANANDA 10:00:00 13:33:50 3:33:50
543 1096 HARALKAR GANESH SHYAMRAO 10:00:00 13:20:23 3:20:23
544 1097 KHILE RAHUL RAMESH 10:00:00 12:19:53 2:19:53
545 1100 GAUD SHANNI MANGALSING 10:00:00 13:16:11 3:16:11
546 1101 MOHITE SUBHASH BALU 10:00:00 12:29:08 2:29:08
547 1106 RATHOD GAJENDRADATTA MAHADEO 10:00:00 12:46:19 2:46:19
548 1107 GARJE SATYAWAN DNYNDEO 10:00:00 13:00:14 3:00:14
549 1109 RATHOD VISHAL SHIVAJI 10:00:00 13:38:21 3:38:21
550 1111 BHIL SUNIL SHANTARAM 10:00:00 12:53:44 2:53:44
551 1113 KOLI DNYANESHWAR ASHOK 10:00:00 12:45:43 2:45:43
552 1115 CHAUDHARI NITIN TRYMBAK 10:00:00 13:44:22 3:44:22
553 1123 FASALE BALU NAMDEV 10:00:00 13:27:31 3:27:31
554 1124 MULE RAJKUMAR ANTRAM 10:00:00 13:30:55 3:30:55
555 1125 PATTHE SHANTILAL BHAULAL 10:00:00 13:38:07 3:38:07
556 1132 LONDHE MILIND RAGENDRA 10:00:00 13:40:22 3:40:22
557 1135 PARGALE DIGAMBAR BHAGWAN 10:00:00 12:10:24 2:10:24
558 1136 SALUNKHE MAYUR RAMESH 10:00:00 12:51:44 2:51:44
559 1137 SARDAR AMIT BABARAO 10:00:00 13:44:40 3:44:40
560 1139 SHINDE NITIN DAGDU 10:00:00 12:47:14 2:47:14
561 1142 SANAS BABURAO PRAKASH 10:00:00 12:38:22 2:38:22
562 1148 ROHIMAL SITARAM SAKHARAM 10:00:00 13:16:19 3:16:19
563 1149 JADHAV NILESH RAMCHANDRA 10:00:00 13:30:17 3:30:17
564 1150 GADAR EKNATH KISAN 10:00:00 12:40:29 2:40:29
565 1153 SANAP RAMKRUSHNA BABURAO 10:00:00 12:51:49 2:51:49
566 1154 PATIL MANOJ LAXMAN 10:00:00 13:40:42 3:40:42
567 1155 PARAB ANANT SANTOSH 10:00:00 12:52:20 2:52:20
568 1159 DAM HARIDAS DINKAR 10:00:00 13:12:19 3:12:19
569 1161 PAWAR GORKH PADAM 10:00:00 13:02:04 3:02:04
570 1162 PAWAR KACHRU VITTHAL 10:00:00 13:40:23 3:40:23
571 1164 MANGNALE SHANKAR MARUTIRAO 10:00:00 13:05:55 3:05:55
572 1168 SHELKE VISHAL BALKRISHNA 10:00:00 13:58:34 3:58:34
573 1179 JADHAV UMESH RAMCHANDRA 10:00:00 12:49:01 2:49:01
574 1182 TUREWALE MAHESH JAYSING 10:00:00 13:04:05 3:04:05
575 1183 SABLE DAYANAND NIBRAJ 10:00:00 13:31:51 3:31:51
576 1184 BODHNE PRASHANT RAMKISAN 10:00:00 13:13:42 3:13:42
577 1187 GAIKWAD KAMLESH BHAGWAN 10:00:00 13:46:29 3:46:29
578 1188 DAHIPHALE PARSHURAM ANNA 10:00:00 12:43:01 2:43:01
579 1192 PATHAN ALLAUDDIN SUBHEDAR 10:00:00 13:25:41 3:25:41
580 1195 GHODKE KIRAN MANIKRAO 10:00:00 12:46:04 2:46:04
581 1196 CHAVALE SUNIL KASHINATH 10:00:00 12:34:07 2:34:07
582 1198 BIRAJDAR SHRIHARI PANDURANG 10:00:00 12:34:52 2:34:52
583 1199 SHELAR RAKESH UTTAM 10:00:00 13:23:42 3:23:42
584 1201 BHOIR SUDHIR SANTOSH 10:00:00 12:59:19 2:59:19
585 1202 MAHALE JANARDAN KASHIRAM 10:00:00 13:05:38 3:05:38
586 1203 GAWAI PRASHIS RAMCHANDRA 10:00:00 13:39:35 3:39:35
587 1204 PATIL SACHIN SURESH 10:00:00 13:52:44 3:52:44
588 1206 YELMAME VIKAS KAILAS 10:00:00 13:14:26 3:14:26
589 1209 RATHOD MAHESH AMBADAS 10:00:00 13:31:21 3:31:21
590 1212 CHAVAN AJITKUMAR NILKANTRAO 10:00:00 13:31:27 3:31:27
591 1214 GHADGE VIJAY ARUN 10:00:00 12:29:31 2:29:31
592 1215 SHINDE GAUTAM BALWANT 10:00:00 13:57:48 3:57:48
593 1217 JHATE ANANTA RAGHUNATH 10:00:00 12:32:47 2:32:47
594 1218 BARVE DIGAMBAR KEDU 10:00:00 13:26:47 3:26:47
595 1219 KATHEPURI SUNIL NATHURAM 10:00:00 13:31:17 3:31:17
596 1221 JAYBHAYE SAMADHAN ATMARAM 10:00:00 12:30:08 2:30:08
597 1222 JADHAV DAYANAND VITTHAL 10:00:00 12:53:54 2:53:54
598 1226 MOHITE GANESH WAMAN 10:00:00 12:18:33 2:18:33
599 1228 KOKANE ROSHAN PRALHADRAO 10:00:00 13:48:30 3:48:30
600 1229 RAUT MANGESH SAMADHAN 10:00:00 13:46:00 3:46:00
601 1230 SONDKAR VIPUL RAMESH 10:00:00 13:04:57 3:04:57
602 1232 RATHOD MOHAN VITTHAL 10:00:00 13:48:30 3:48:30
603 1234 FANASE DEEPAK NAMDEO 10:00:00 13:40:04 3:40:04
604 1235 MALI BHAGWAN SHIVDAS 10:00:00 13:40:02 3:40:02
605 1238 GANGURDE BHUPESH ASHOK 10:00:00 12:40:22 2:40:22
606 1241 SULENVARU ARVIND KASHINATH 10:00:00 13:33:53 3:33:53
607 1243 BHAGAT MANOHAR BANSHI 10:00:00 12:45:59 2:45:59
608 1246 BHOSALE SANTOSH GHANSHAM 10:00:00 12:38:00 2:38:00
609 1247 CHAVHAN SANDEEP MOHAN 10:00:00 13:38:10 3:38:10
610 1255 SHINDE NAVNATH HARIBHAU 10:00:00 13:19:48 3:19:48
611 1256 HALE CHANDRAKANT MAROTI 10:00:00 12:48:00 2:48:00
612 1258 CHAVHAN GANESH KONDIRAM 10:00:00 12:43:40 2:43:40
613 1259 OPALE ANIRUDDH GANESH 10:00:00 13:02:11 3:02:11
614 1260 JADHAV VINOD KASHINATH 10:00:00 13:45:56 3:45:56
615 1264 GHATAL MANGESH ARJUN 10:00:00 12:38:11 2:38:11
616 1265 MOHAPE RANJIT RAMCHANDRA 10:00:00 13:39:36 3:39:36
617 1266 SHELAVALE KAKAJI VAMAN 10:00:00 13:12:56 3:12:56
618 1267 SHEIKH MASTOOFA LUKAMAN 10:00:00 13:17:53 3:17:53
619 1271 JADHAV SANDIP BHASKAR 10:00:00 13:44:32 3:44:32
620 1272 JADHAO MILAN TULSHIRAM 10:00:00 12:07:36 2:07:36
621 1274 DUKARE AMOL SHANKAR 10:00:00 12:52:17 2:52:17
622 1275 MAHALE UMESH SITARAM 10:00:00 13:06:59 3:06:59
623 1277 ADHAV RAHUL GOPAL 10:00:00 12:26:32 2:26:32
624 1279 CHUNATKAR AJAY PRABHAKAR 10:00:00 12:28:23 2:28:23
625 1280 SONWANE KIRAN SAHEBRAO 10:00:00 12:27:27 2:27:27
626 1281 SHEIKH ASPAK ISMAIL 10:00:00 13:29:33 3:29:33
627 1284 JADHAV SHARAD RAMESH 10:00:00 12:07:32 2:07:32
628 1285 PARDHI SHANTARAM BHIMRAO 10:00:00 13:31:11 3:31:11
629 1288 RATHOD PRAVIN BHAGWAN 10:00:00 12:38:39 2:38:39
630 1289 PATIL MAHESH PRAKASH 10:00:00 13:09:00 3:09:00
631 1291 RAUL AJIT HIMMATSINGH 10:00:00 13:05:45 3:05:45
632 1295 BANSODE HARIRAM UTTAM 10:00:00 12:23:26 2:23:26
633 1298 PARADHI RAHUL DHANRAJ 10:00:00 13:00:42 3:00:42
634 1300 BHADRE PRADNYASHIL LIMBAJI 10:00:00 13:50:12 3:50:12
635 1302 KHEDKAR DNYANESHWAR BABURAO 10:00:00 12:31:02 2:31:02
636 1303 SHIVADE DINESH NITIN 10:00:00 12:55:17 2:55:17
637 1304 GADHAVE GANESH RAMRAO 10:00:00 13:16:40 3:16:40
638 1307 PAWAR PRITAM SUBHASH 10:00:00 13:52:53 3:52:53
639 1308 SHRIKHANDE SAGAR BHAURAO 10:00:00 12:47:26 2:47:26
640 1309 PANDHARE SHRINIWAS VISHNU 10:00:00 13:32:22 3:32:22
641 1314 FUNDE RAMDAS SUKHADEV 10:00:00 12:46:57 2:46:57
642 1315 MAHAJAN VINOD SADASHIV 10:00:00 13:40:08 3:40:08
643 1317 NIKAM NITIN YASHWANT 10:00:00 12:46:41 2:46:41
644 1318 GAVHANE RAJENDRA BABASAHEB 10:00:00 13:38:02 3:38:02
645 1319 FUNDE SHIVAJI DNYANOBA 10:00:00 12:55:21 2:55:21
646 1321 RATHOD SHIVAJI ZUMBAR 10:00:00 12:52:27 2:52:27
647 1322 PATIL ASHWINKUMAR BAPUSING 10:00:00 13:05:53 3:05:53
648 1324 PAWAR NITIN UTTAM 10:00:00 12:43:35 2:43:35
649 1327 PATIL ATUL DEVIDAS 10:00:00 12:55:48 2:55:48
650 1328 SONAWANE SUNIL SAHEBRAO 10:00:00 12:10:13 2:10:13
651 1329 CHAUHAN PRAKASH UTTAM 10:00:00 13:37:23 3:37:23
652 1330 DUDHBHATE AMOL DIGAMBAR 10:00:00 12:43:10 2:43:10
653 1331 DIPAKE SURESH MADHAVRAO 10:00:00 12:45:41 2:45:41
654 1335 TAMKHANE NARENDRA PAULAD 10:00:00 13:12:34 3:12:34
655 1337 MANTE SAMADHAN BHAGWAN 10:00:00 12:51:13 2:51:13
656 1338 SURNAR ANGAD MACHHINDRA 10:00:00 13:31:50 3:31:50
657 1339 CHAVAN AMOL RAJARAM 10:00:00 12:46:30 2:46:30
658 1340 KENDRE SUSHEN SUBHASH 10:00:00 13:39:54 3:39:54
659 1342 KAKUSTE MAHENDRA SUDAM 10:00:00 13:19:33 3:19:33
660 1343 WAGH DIGAMBAR DILIP 10:00:00 13:32:39 3:32:39
661 1345 JADHAV LAXMAN RAMU 10:00:00 13:47:07 3:47:07
662 1347 RAJPUT DIPAKSINGH BAHADURSINGH 10:00:00 13:19:34 3:19:34
663 1348 SONAWANE PRANAY DILIP 10:00:00 12:36:49 2:36:49
664 1349 JADHAV DIWAKAR GANPAT 10:00:00 12:54:40 2:54:40
665 1350 RAJPUT SATISH BHAGAWANSINGH 10:00:00 13:04:17 3:04:17
666 1351 RATHOD HUKUMCHAND KASHIRAM 10:00:00 13:19:11 3:19:11
667 1353 JAYBHAYE RAVINDRA GAJANAN 10:00:00 12:48:44 2:48:44
668 1356 KSHIRSAGAR BHAGWAT RAJARAM 10:00:00 12:21:34 2:21:34
669 1358 RATHOD AMIT DEVIDAS 10:00:00 13:47:02 3:47:02
670 1359 SHINDE SHANTARAM RAJARAM 10:00:00 12:56:57 2:56:57
671 1360 DHUM MANGESH RAGHUNATH 10:00:00 12:27:56 2:27:56
672 1365 KARAPE MENINATH GORAKSHNATH 10:00:00 13:21:49 3:21:49
673 1367 BAVISKAR SANJAY WAMAN 10:00:00 13:22:41 3:22:41
674 1370 GHUTUKADE MARUTI SAMBHAJI 10:00:00 13:06:21 3:06:21
675 1371 THORE NARAYAN DNYANDEV 10:00:00 12:53:52 2:53:52
676 1383 KHAIRNAR RAHUL NATTHU 10:00:00 13:33:52 3:33:52
677 1384 AHIRE DIPAK ANANDA 10:00:00 13:35:17 3:35:17
678 1385 SONAWANE KIRAN RAMESH 10:00:00 12:32:27 2:32:27
679 1387 PAWAR PUNAM RAMDAS 10:00:00 13:57:02 3:57:02
680 1388 SONAWANE VASANT BHAURAO 10:00:00 13:09:09 3:09:09
681 1389 KANADE DEEPAK PANDURANG 10:00:00 12:48:53 2:48:53
682 1396 SAPKALE SHAILESH DIPAK 10:00:00 13:11:42 3:11:42
683 1398 SHINDE MADAN SHRIKRISHNA 10:00:00 12:47:01 2:47:01
684 1399 DONGARE SAMRAT RAJESH 10:00:00 12:59:47 2:59:47
685 1404 BHOIR NIVRUTTI JAYRAM 10:00:00 13:01:32 3:01:32
686 1405 GAWALE UMESH SHANTARAM 10:00:00 13:17:25 3:17:25
687 1408 KHULE AMOL RAOSAHEB 10:00:00 12:46:44 2:46:44
688 1410 CHANDRASHEKHAR DIGAMBAR BHIMRAO 10:00:00 13:21:23 3:21:23
689 1411 AM SANTOSH SUKHDEV 10:00:00 12:37:36 2:37:36
690 1415 MAHAJAN SAHEBRAO BAJIRAO 10:00:00 13:44:41 3:44:41
691 1419 DUDUSKAR SACHIN DATTATRAY 10:00:00 13:59:45 3:59:45
692 1424 SALUNKHE KUNDAN BHAIDAS 10:00:00 13:05:18 3:05:18
693 1426 HOLKAR AMOL ANANT 10:00:00 13:06:15 3:06:15
694 1428 PAWAR NITESH ULHAS 10:00:00 12:46:09 2:46:09
695 1429 IPPER UMESH NARAYAN 10:00:00 12:37:41 2:37:41
696 1430 SUNDARDE SAGARSING VITTHALSING 10:00:00 13:06:52 3:06:52
697 1431 PADOL GANESH EKNATH 10:00:00 12:26:36 2:26:36
698 1437 BOKARE SAKHARAM VENKATRAO 10:00:00 12:39:22 2:39:22
699 1438 GOSAVI LEELADHAR RAMESH 10:00:00 13:07:20 3:07:20
700 1439 BHOPLAD GANESHSING AMBARSING 10:00:00 12:24:26 2:24:26
701 1440 PATIL RAJESH NATHU 10:00:00 12:58:52 2:58:52
702 1442 AMRUTKAR ASHOK BARKU 10:00:00 12:51:27 2:51:27
703 1443 GOLHAR SOMINATH NAVNATH 10:00:00 12:59:58 2:59:58
704 1444 SHELE RAHUL RAMESH 10:00:00 13:02:58 3:02:58
705 1446 KUWAR SUMIT SURESH 10:00:00 13:56:15 3:56:15
706 1449 THAKRE VIJAY MANIK 10:00:00 12:23:06 2:23:06
707 1450 BAHIRAM POPAT PANDU 10:00:00 11:58:10 1:58:10
708 1451 BAHADARE ATISH KAILAS 10:00:00 13:18:32 3:18:32
709 1455 BANGE YOGESH DNYANDEO 10:00:00 12:44:21 2:44:21
710 1458 MARAG GANESH VITTHALSING 10:00:00 13:06:53 3:06:53
711 1460 NARVATE DAYANAND HANMANT 10:00:00 12:36:57 2:36:57
712 1461 MARSALE VIJAY MADHUKAR 10:00:00 13:38:55 3:38:55
713 1462 SALVE VINOD APPA 10:00:00 13:22:46 3:22:46
714 1463 PATIL KIRAN KISHOR 10:00:00 13:07:17 3:07:17
715 1465 BANJARA RAVINDRA LALU 10:00:00 13:10:00 3:10:00
716 1476 THAGNAR NAVNATH DADARAO 10:00:00 13:03:23 3:03:23
717 1477 BADE RAJAN NAMDEO 10:00:00 13:12:24 3:12:24
718 1480 MALI JYOTIBA MADHUKAR 10:00:00 13:41:36 3:41:36
719 1481 SALUNKHE GAJANAN SHIVAJI 10:00:00 13:07:25 3:07:25
720 1483 MANE PRAKASH BALI 10:00:00 12:46:54 2:46:54
721 1484 LINGAYAT SUNIL MADHUKAR 10:00:00 12:52:26 2:52:26
722 1485 RATHOD JAWAHARLAL GOTIRAM 10:00:00 12:53:24 2:53:24
723 1486 JADHAV SACHIN RAMCHANDRA 10:00:00 13:41:20 3:41:20
724 1487 KARHADKAR GANESH RAMESHRAO 10:00:00 13:36:24 3:36:24
725 1488 ZUNJAWAR SATTESHWAR GANPATRAO 10:00:00 12:58:33 2:58:33
726 1492 MALI RAM DADARAM 10:00:00 13:39:15 3:39:15
727 1497 GADHVI SUNIL PANDURANG 10:00:00 12:48:50 2:48:50
728 1501 MAPARI VASANT RAVI 12:00:00 14:45:10 2:45:10
729 1505 TAMBARE SANTOSH BIVAJI 12:00:00 15:44:24 3:44:24
730 1510 GARUDKAR KISHOR CHANDRAKANT 12:00:00 15:53:14 3:53:14
731 1512 BARLAWAR IRESH LAXMAN 12:00:00 14:59:46 2:59:46
732 1514 NIKAM VIKRAM RAMDAS 12:00:00 15:47:36 3:47:36
733 1515 NIWDANGE MAHENDRA BHAGWAN 12:00:00 15:44:22 3:44:22
734 1516 SURYAVANSHI MANOJ DHANRAJ 12:00:00 15:33:09 3:33:09
735 1517 PHATANGARE AMOL SURAJI 12:00:00 15:06:17 3:06:17
736 1519 WAGH RAHUL VINAYAK 12:00:00 15:11:28 3:11:28
737 1520 MAULE SUDHIR SITARAM 12:00:00 15:23:35 3:23:35
738 1521 BHOYE MAHESH NARAYAN 12:00:00 15:06:45 3:06:45
739 1523 PAWAR RAJAN SONU 12:00:00 14:59:04 2:59:04
740 1524 PAWAR SACHIN SONU 12:00:00 15:22:05 3:22:05
741 1528 JADHAV AMAR DATTATRAY 12:00:00 15:06:00 3:06:00
742 1529 KHEDKAR AMBADAS DINKAR 12:00:00 14:49:44 2:49:44
743 1530 SHAIKH AFSAR KOUSAR 12:00:00 15:50:25 3:50:25
744 1531 GARJE SUNIL MANIKRAO 12:00:00 15:27:31 3:27:31
745 1532 JADHAV PRAKASH MADHAV 12:00:00 15:43:30 3:43:30
746 1533 POUL ANIL MAROTRAO 12:00:00 14:57:37 2:57:37
747 1534 LANDE BALAGI GOVINDRAO 12:00:00 14:39:45 2:39:45
748 1536 RAUL PRAFULLA KOMALSING 12:00:00 15:29:30 3:29:30
749 1541 MORE RAHUL BAPU 12:00:00 15:33:37 3:33:37
750 1543 JADHAV GOKUL BAPURAO 12:00:00 14:56:00 2:56:00
751 1545 LOKHANDE SHAILENDRA MURLIDHAR 12:00:00 15:28:45 3:28:45
752 1546 FULSINGE PRATIK PARSHURAM 12:00:00 15:33:10 3:33:10
753 1549 PATTHE BHAUSAHEB BABULAL 12:00:00 14:32:05 2:32:05
754 1550 CHAVAN VIJAY RAMESHWAR 12:00:00 15:22:13 3:22:13
755 1552 BHOSLE MAHADEV BABASAHEB 12:00:00 14:58:12 2:58:12
756 1553 DHANVE VALMIK MARUTI 12:00:00 15:17:38 3:17:38
757 1554 CHAUDHARI HARISHCHANDRA DINKAR 12:00:00 14:52:53 2:52:53
758 1555 CHAURE CHHAGAN HIRAJI 12:00:00 15:23:03 3:23:03
759 1556 BHOSLE LAXMAN BABASAHEB 12:00:00 15:06:30 3:06:30
760 1559 MANGNALE PRADIP MARUTIRAO 12:00:00 15:51:07 3:51:07
761 1562 SUROSHI RAJESH NAMDEV 12:00:00 15:56:27 3:56:27
762 1564 GAIKWAD GOVIND MADHAVRAO 12:00:00 15:07:41 3:07:41
763 1567 DIOPHODE SACHIN SADASHIV 12:00:00 14:33:24 2:33:24
764 1570 BANDUKHE DNYANESHWAR SAMBHAJI 12:00:00 14:46:23 2:46:23
765 1575 KASHID GANESH RAMRAO 12:00:00 14:37:18 2:37:18
766 1576 AMBHORE NITIN MAROTI 12:00:00 15:24:37 3:24:37
767 1578 PARDHI MUKESH KANTARAM 12:00:00 14:20:57 2:20:57
768 1581 TAWRE NAMDEO BABURAO 12:00:00 15:09:45 3:09:45
769 1582 MORE VISHAL SHIVAJI 12:00:00 14:53:51 2:53:51
770 1584 DANDKAR SACHIN PRAKASH 12:00:00 14:51:59 2:51:59
771 1586 MASKE SANTOSH SHAHURAO 12:00:00 15:11:02 3:11:02
772 1587 PAWAR AVINASH BHIVAJI 12:00:00 14:42:21 2:42:21
773 1588 KASHID RAMESH SHIVAJI 12:00:00 14:37:30 2:37:30
774 1593 PAWAR ANIL SUDAM 12:00:00 15:23:02 3:23:02
775 1594 WABL VINAYAK SARUNATH 12:00:00 14:48:29 2:48:29
776 1597 JATHORE SANTOSH BHIMRAO 12:00:00 14:47:34 2:47:34
777 1600 SHAIKH AKHTAR AFSAR 12:00:00 14:58:05 2:58:05
778 1602 PAWAR ANIL RAM 12:00:00 14:32:18 2:32:18
779 1604 WAYBASE DINKAR SHAMRAO 12:00:00 15:06:15 3:06:15
780 1605 DANGE VIKAS VANKATRAO 12:00:00 15:23:32 3:23:32
781 1608 PAWAR NAVNATH GOVARDHAN 12:00:00 14:50:01 2:50:01
782 1609 CHAVAN SACHIN BALU 12:00:00 14:56:19 2:56:19
783 1610 LOKHANDE JAYNDTRA MURLIDHAR 12:00:00 15:39:12 3:39:12
784 1611 DHAKNE VIJAY BABASAHEB 12:00:00 14:41:50 2:41:50
785 1613 JADHAV SACHIN VITTAHL 12:00:00 15:47:08 3:47:08
786 1616 BENDRE LOKESH MANGU 12:00:00 15:24:07 3:24:07
787 1619 SHINDE BALASAHEB VITTAHLRAO 12:00:00 15:38:42 3:38:42
788 1621 JADHAV RAJESH SHIVAJI 12:00:00 15:15:29 3:15:29
789 1623 PAWAR SHARAD GANGARAM 12:00:00 14:54:37 2:54:37
790 1625 BHALERAO RAMAKANT PRALHAD 12:00:00 14:57:26 2:57:26
791 1626 PAWAR JALINDAR GOVARDHAN 12:00:00 14:51:43 2:51:43
792 1629 RATHOD SANDIP TARU 12:00:00 15:25:14 3:25:14
793 1631 JIRANGE AVINASH LAXMAN 12:00:00 15:47:07 3:47:07
794 1632 WAGH SUNILKUMAR RAMDAS 12:00:00 14:41:50 2:41:50
795 1634 PATIL CHANDRASHEKHAR MOHAN 12:00:00 14:33:42 2:33:42
796 1635 SALVE RAOSAHEB LAXMAN 12:00:00 15:32:27 3:32:27
797 1636 PATIL PRAVIN BHAULAL 12:00:00 15:51:06 3:51:06
798 1640 MALLAH RAMCHANDRA BACCHAN 12:00:00 15:07:29 3:07:29
799 1641 DESHMUKH PANDIT DEVRAM 12:00:00 15:14:01 3:14:01
800 1642 JAGTAP GANESH NIVRUTTI 12:00:00 15:53:02 3:53:02
801 1643 GUNJOTE NAGNATH RAMCHANDRA 12:00:00 14:37:18 2:37:18
802 1644 PATIL KALPESH YASHVANT 12:00:00 15:04:58 3:04:58
803 1646 JARAG RAHUL PANDURANG 12:00:00 15:28:28 3:28:28
804 1650 RATHOD ASHOK RAJU 12:00:00 14:48:40 2:48:40
805 1651 BHOIR SAGAR VAMAN 12:00:00 15:22:11 3:22:11
806 1659 PAWAR RAJENDRA DEVIDAS 12:00:00 15:47:07 3:47:07
807 1661 DHAMNE SHARAD KRISHNA 12:00:00 14:59:00 2:59:00
808 1663 DEDE DEEPAK UTTAMRAO 12:00:00 14:42:59 2:42:59
809 1665 JOGDAND MARUTI BHAUSAHEB 12:00:00 15:26:38 3:26:38
810 1667 SANGIRE NITIN TUKARAM 12:00:00 15:18:07 3:18:07
811 1668 DALVI MANOJE RAMESH 12:00:00 15:56:38 3:56:38
812 1669 FARDE DEEPAK YASHVANT 12:00:00 15:56:33 3:56:33
813 1670 RATHOD NAKUL GANESH 12:00:00 14:42:57 2:42:57
814 1671 BHADANGE ARVIND VAMAN 12:00:00 14:34:48 2:34:48
815 1672 BHTAVALE BHUJANG SOMNATH 12:00:00 15:47:49 3:47:49
816 1673 FARDE ADITYA VALMIK 12:00:00 15:30:19 3:30:19
817 1674 MANDALE VISHAL ANIL 12:00:00 15:47:25 3:47:25
818 1676 BHARADE LAHU NAMDEV 12:00:00 14:22:57 2:22:57
819 1677 SONAVANE MACHINDRA MHATARDEV 12:00:00 15:19:29 3:19:29
820 1678 RATHOD NAVNATH DAGDOO 12:00:00 15:05:57 3:05:57
821 1679 GAIKWAD MANGESH BHAGWAN 12:00:00 15:47:42 3:47:42
822 1680 MUNDE CHANDRAKANT JEEVRAJ 12:00:00 14:23:27 2:23:27
823 1681 ADMANE NITESH RAJENDRA 12:00:00 14:57:09 2:57:09
824 1683 RATHOD RAJENDRA UTTAM 12:00:00 14:58:32 2:58:32
825 1685 ZEND SANDIP DADASAHEB 12:00:00 15:56:43 3:56:43
826 1687 NAGARGOJE HANUMANT BABASAHEB 12:00:00 15:35:55 3:35:55
827 1690 GHODAJKAR MAROTI PANDURANG 12:00:00 15:33:06 3:33:06
828 1691 RATHOD GURUPRASAD BADRINATH 12:00:00 15:07:28 3:07:28
829 1692 BANGARE ANIL DUNDA 12:00:00 14:42:30 2:42:30
830 1694 JADHAO BABARAO PRAHLAD 12:00:00 14:35:41 2:35:41
831 1696 WANKHEDE VINOD NARAYAN 12:00:00 14:51:04 2:51:04
832 1699 ANDADE RUPESH DATTATRAY 12:00:00 15:44:22 3:44:22
833 1700 KOLI MAYUR DATTATREY 12:00:00 15:17:18 3:17:18
834 1701 ROKADE PRATIK BHIMRAO 12:00:00 15:12:07 3:12:07
835 1702 CHAVAN RAJU TUKARAM 12:00:00 14:56:47 2:56:47
836 1703 SHAIKH ADIL SHAIKH LATIF 12:00:00 15:35:40 3:35:40
837 1704 JADHAV SANDEEP VASANT 12:00:00 15:59:36 3:59:36
838 1705 RASAL SAMBHAJI BARAKU 12:00:00 15:40:08 3:40:08
839 1706 KEDAR VISHAL BALU 12:00:00 15:08:18 3:08:18
840 1709 SHINDE ATUL ANANT 12:00:00 15:55:43 3:55:43
841 1712 BAVISKAR SANDEEP NAMDEO 12:00:00 15:06:05 3:06:05
842 1715 PAWAR PANKAJ MARUTI 12:00:00 14:41:23 2:41:23
843 1716 DESHMUKH KUSHOR SHESHRAO 12:00:00 15:16:00 3:16:00
844 1717 GAIKWAD PRITAM MAHENDRA 12:00:00 15:16:07 3:16:07
845 1720 VISHE RAVINDRA KISAN 12:00:00 14:31:34 2:31:34
846 1721 SUMBHE AKSHAY PRAKASH 12:00:00 15:37:26 3:37:26
847 1724 KASHID PRADIP HANUMAN 12:00:00 14:58:05 2:58:05
848 1726 JONDHALE RAJESH BHAGWAN 12:00:00 14:57:12 2:57:12
849 1727 JADHAV SATISH BANDU 12:00:00 14:52:04 2:52:04
850 1728 SURWASE SHIVRAJ ANANTRAO 12:00:00 14:57:15 2:57:15
851 1729 BAMBALE BABAN RAMDAS 12:00:00 14:20:27 2:20:27
852 1731 WAGHMARE ROHAN RATNAKAR 12:00:00 15:47:00 3:47:00
853 1732 PARATE DOMA NARENDRA 12:00:00 15:30:02 3:30:02
854 1733 VALEKAR DIPAK NATHURAM 12:00:00 15:05:51 3:05:51
855 1734 RATHOD MANOHAR KISAN 12:00:00 15:09:11 3:09:11
856 1739 LAHANE KESHAV LIMBAJI 12:00:00 14:11:39 2:11:39
857 1740 RATHOD ROHIDAS RODBA 12:00:00 14:37:51 2:37:51
858 1746 JADHAV GORAKH JANGLIRAM 12:00:00 15:28:55 3:28:55
859 1747 UGHADE VIKAS BALIRAM 12:00:00 15:47:02 3:47:02
860 1748 UBALE YASHWANT BHAU 12:00:00 15:25:00 3:25:00
861 1749 ARSUL AKSHAY BAJIRAO 12:00:00 14:56:57 2:56:57
862 1751 LOKHANDE DAYANAND SURESH 12:00:00 15:02:15 3:02:15
863 1752 KOLI VIVEK LAXMAN 12:00:00 15:24:23 3:24:23
864 1755 JADHAV NAVALSING PRATAP 12:00:00 14:10:04 2:10:04
865 1757 JAYBHAYE NILESH VISHNU 12:00:00 15:17:43 3:17:43
866 1758 GAIKWAD SHIVAJI TUKARAM 12:00:00 15:23:46 3:23:46
867 1759 TARALKAR JYOTIRAM RAMDAS 12:00:00 15:49:47 3:49:47
868 1760 POLE SUGANDHRAO VAIJANATH 12:00:00 14:31:51 2:31:51
869 1761 POLE MANOHAR RAVI 12:00:00 14:49:21 2:49:21
870 1762 RATHOD PRAMOD PRAKASH 12:00:00 14:57:14 2:57:14
871 1765 JADHAV SUDAM KRASHANNA 12:00:00 14:52:44 2:52:44
872 1769 GHOLAP KIRAN SUBHASH 12:00:00 15:07:32 3:07:32
873 1770 JAGTAP NIVRUTTI MURLIDHAR 12:00:00 15:33:05 3:33:05
874 1772 RATHOD PRADIP DEVICHAND 12:00:00 15:23:47 3:23:47
875 1773 KHANJODE ARUN SHANTARAM 12:00:00 14:55:55 2:55:55
876 1774 CHANDANSHIVE SACHIN SUDAM 12:00:00 14:57:52 2:57:52
877 1775 KUCHEKAR RAJKUMAR SUKHDEV 12:00:00 14:45:04 2:45:04
878 1776 MAGADE VISHNU SAUDAGAR 12:00:00 14:16:26 2:16:26
879 1778 KUCHEKAR DATTATRAYA TUKARAM 12:00:00 14:18:21 2:18:21
880 1779 ADHAV SIDDHARTH SAHEBRAO 12:00:00 14:58:24 2:58:24
881 1782 AHER RAMESHWA BALASAHEB 12:00:00 15:00:04 3:00:04
882 1786 GAIKWAD KAMALAKAR DINKAR 12:00:00 15:43:33 3:43:33
883 1787 RATHOD SACHIN RATAN 12:00:00 14:49:15 2:49:15
884 1789 RATHOD KHIRU WALU 12:00:00 14:55:38 2:55:38
885 1790 GAIKAWAD SUDHAKAR BALU 12:00:00 14:57:46 2:57:46
886 1791 DHARGUDE SATISH ISHWAR 12:00:00 14:25:31 2:25:31
887 1792 SANDE JAGDISH JAYWANT 12:00:00 15:24:18 3:24:18
888 1793 GITE SANJAYKUMAR SAHEBRAO 12:00:00 14:13:19 2:13:19
889 1794 BHOSALE SHAILESH VILAS 12:00:00 15:48:30 3:48:30
890 1795 PATIL VAIBHAV SHANKAR 12:00:00 15:22:16 3:22:16
891 1800 GOSAWI SANDIP RAVINDRA 12:00:00 15:20:23 3:20:23
892 1802 PATIL PANKAJ RAGHUNATH 12:00:00 14:45:22 2:45:22
893 1803 PATIL YOGESH HIRAMAN 12:00:00 15:20:40 3:20:40
894 1805 RATHOD SANJAY SEVU 12:00:00 14:59:03 2:59:03
895 1806 HADAP VIJAY JAGANNATH 12:00:00 14:50:49 2:50:49
896 1809 NAGMAL DINESH SANJAY 12:00:00 15:03:52 3:03:52
897 1810 DEVRE RAJESH ADHIKAR 12:00:00 15:34:26 3:34:26
898 1811 SALEGAVE JITENDRA JAYHIND 12:00:00 15:52:05 3:52:05
899 1815 BHINGARE NAGESHWAR PRAKASH 12:00:00 15:32:59 3:32:59
900 1817 KAKAD SANJAY BHIKAJI 12:00:00 14:44:32 2:44:32
901 1821 DEVRE CHANDRASHEKHAR BAPU 12:00:00 15:12:25 3:12:25
902 1822 DANGATE DIGAMBAR GOPINATH 12:00:00 14:50:57 2:50:57
903 1824 OHAL NITIN POPAT 12:00:00 15:05:21 3:05:21
904 1825 BHOIR AKASH SHRIKRUSHNA 12:00:00 15:51:22 3:51:22
905 1827 GITE BIBHISHAN BAPURAO 12:00:00 14:35:16 2:35:16
906 1828 DHANKE AVINASH GURUNATH 12:00:00 15:42:34 3:42:34
907 1829 SHINDE TEJRAJ CHANDRAKANT 12:00:00 15:19:37 3:19:37
908 1830 WAKACHOURE ASHOK CHHAGAN 12:00:00 14:58:03 2:58:03
909 1832 PAWAR VISHNU BABAN 12:00:00 14:50:43 2:50:43
910 1833 MOTE VINOD RAOSAHEB 12:00:00 14:41:52 2:41:52
911 1834 PATIL MANOJ PUNDLIK 12:00:00 15:33:04 3:33:04
912 1835 CHAUDHARI GANESH MAHARU 12:00:00 15:34:18 3:34:18
913 1837 BHONGALE AYAJ YAHYAKHAN 12:00:00 15:34:08 3:34:08
914 1839 SULTANE GAJANAN SHRIKRUSHNARAO 12:00:00 15:25:09 3:25:09
915 1841 AVCHAR BAPU KASHINATH 12:00:00 15:14:29 3:14:29
916 1842 PATIL AMOL ANANT 12:00:00 15:43:44 3:43:44
917 1846 UBALE PRAVIN SHAHURAO 12:00:00 14:03:41 2:03:41
918 1850 PATIL SUNILKUMAR BHATU 12:00:00 15:23:04 3:23:04
919 1851 RAUT KESHAV VISHWNATAH 12:00:00 15:17:40 3:17:40
920 1852 YADAV RAVINDRA PRALHAD 12:00:00 14:12:32 2:12:32
921 1857 RATHOD DNYANESHWAR RAMESH 12:00:00 15:23:04 3:23:04
922 1858 SANAP TRIMBAK ARJUN 12:00:00 14:45:51 2:45:51
923 1861 SAINDANE SAISHAM SHANKAR 12:00:00 15:19:00 3:19:00
924 1868 WANKHEDE PANKAJ PRAKASH 12:00:00 15:07:56 3:07:56
925 1869 TAWARE RAMCHANDRA SHIVAJI 12:00:00 15:06:22 3:06:22
926 1871 PALASPAGAR AJIT DURYODHAN 12:00:00 15:00:02 3:00:02
927 1872 SHELAR VAIBHAV VAMAN 12:00:00 15:26:31 3:26:31
928 1873 BRAMHMANE VIJAY HARI 12:00:00 15:37:30 3:37:30
929 1874 KUMBHAR AMOL JAGANNATH 12:00:00 15:37:32 3:37:32
930 1876 KHARWADE DATTA HANWATA 12:00:00 15:13:26 3:13:26
931 1878 JADE SHISAMB SHIVRAJ 12:00:00 14:37:14 2:37:14
932 1880 JADHAV SAPANDEV NAMDEV 12:00:00 15:17:37 3:17:37
933 1881 PAWAR INDAL PRALHAD 12:00:00 14:44:04 2:44:04
934 1882 DANDGE ASHISH SOMNATH 12:00:00 15:25:20 3:25:20
935 1883 NARWA MADHAV VENKATRAO 12:00:00 14:35:27 2:35:27
936 1884 CHATTAR SARJERAO SHIVNATH 12:00:00 14:51:47 2:51:47
937 1885 VELHALE SANDEEP THAKAJI 12:00:00 14:20:18 2:20:18
938 1886 DATIR PRATAP SARJERAO 12:00:00 14:30:27 2:30:27
939 1887 BARDE MANOJ NAMDEO 12:00:00 14:34:34 2:34:34
940 1890 RATHOD DILIP LAXMAN 12:00:00 14:56:08 2:56:08
941 1892 KENDRE MADHAV MAROTI 12:00:00 15:35:43 3:35:43
942 1897 KEDAR PRAKASH BHAKTRAM 12:00:00 15:15:55 3:15:55
943 1905 BORSE BHUSHAN MANOHAR 12:00:00 14:55:42 2:55:42
944 1906 PAWAR RAHUL EKNATH 12:00:00 15:53:13 3:53:13
945 1908 TAMBULE KESHAV KASHINATH 12:00:00 14:42:43 2:42:43
946 1909 TANDEL PRITAM DATTARAM 12:00:00 15:39:06 3:39:06
947 1911 RATHOD SANJAY KISAN 12:00:00 14:48:35 2:48:35
948 1913 SURYAVANSHI NETAJI RAMRAO 12:00:00 15:37:51 3:37:51
949 1914 AGHAV WALMIK BHUJANRAO 12:00:00 14:55:37 2:55:37
950 1916 AINWAD HANMANT MADHAVRAO 12:00:00 14:57:09 2:57:09
951 1917 JADHAV PRAVIN GULAB 12:00:00 14:55:59 2:55:59
952 1919 PAWAR AVINASH BALIRAM 12:00:00 14:56:02 2:56:02
953 1922 LA,N;E SADASJOV ANAND 12:00:00 14:57:26 2:57:26
954 1925 SHELKE KIRAN TUKARAM 12:00:00 15:42:06 3:42:06
955 1927 KAMBALE SANJAY GYANOBA 12:00:00 15:17:39 3:17:39
956 1928 KORDE RAJENDRA SOPAN 12:00:00 15:53:40 3:53:40
957 1931 NAGRE VIKAS EKNATHRAO 12:00:00 15:36:18 3:36:18
958 1933 TARDE RAVINDRA BABAN 12:00:00 14:24:04 2:24:04
959 1934 SABALE RUPESH VASANT 12:00:00 15:14:08 3:14:08
960 1935 MUNDE NAMDEV VISHNU 12:00:00 15:28:05 3:28:05
961 1936 RATHOD AVANISH BABURAO 12:00:00 15:17:14 3:17:14
962 1939 PAWAR PATEL BALU 12:00:00 14:22:37 2:22:37
963 1945 CHAVAN NATHRAO NAGNATH 12:00:00 14:36:38 2:36:38
964 1948 RATHOD KISHOR BHIKU 12:00:00 15:13:21 3:13:21
965 1955 SHAIKH BABU MAHAMAD 12:00:00 15:28:57 3:28:57
966 1956 TARALKAR GURUPRASHAD ASARAM 12:00:00 15:49:51 3:49:51
967 1957 MUNDE MANDDEV VACHISHI 12:00:00 14:33:25 2:33:25
968 1958 NICHITE NILESH GURUNATH 12:00:00 15:44:36 3:44:36
969 1961 PAWAR VIJAYKUMAR BHANUDAS 12:00:00 15:38:15 3:38:15
970 1964 DURVESH SHAKTI AHMAD PASHAMINYA 12:00:00 15:19:35 3:19:35
971 1966 MOHITE GANESH BANAN 12:00:00 14:36:42 2:36:42
972 1973 BODAKE VIJAY KASHINATH 12:00:00 14:33:26 2:33:26
973 1974 BACHKAR NANASHEB SAWLERAM 12:00:00 14:58:56 2:58:56
974 1975 NAVALE YOGESH RADHU 12:00:00 15:33:52 3:33:52
975 1979 BORSE NILESH VILASRAO 12:00:00 15:11:52 3:11:52
976 1981 LABADE DEVIDAS NANASAHEB 12:00:00 13:56:49 1:56:49
977 1982 PAWAR RAKESH RAMESH 12:00:00 15:44:20 3:44:20
978 1984 GAWALI SANJAY TANAJI 12:00:00 15:17:43 3:17:43
979 1985 PATWEKAR RASHAD YUSUF 12:00:00 14:59:19 2:59:19
980 1986 AHER SANDIP DILIP 12:00:00 14:46:07 2:46:07
981 1987 NERKAR AMOL BHAGWAT 12:00:00 15:35:16 3:35:16
982 1991 BAGUL SUNIL AMRUT 12:00:00 15:34:52 3:34:52
983 1993 POLE MAROTI PANDURANG 12:00:00 14:01:00 2:01:00
984 1997 POLE DHANARAJ GIRJAPPA 12:00:00 14:43:13 2:43:13
985 1999 GONEWAD MADHAV SHANKAR 12:00:00 14:40:04 2:40:04
986 2000 KARHAD GANESH CHABURAO 12:00:00 15:33:11 3:33:11
987 2001 PATIL SWAPNIL AKUSH 12:00:00 15:15:42 3:15:42
988 2004 PATIL HANUMANT NARAYAN 12:00:00 15:00:11 3:00:11
989 2005 JADAV NAGNATH NARAYAN 12:00:00 15:11:35 3:11:35
990 2006 RATHOD SUNIL RAJARAM 12:00:00 15:20:30 3:20:30
991 2007 PATIL PUSHKAR ANANTA 12:00:00 14:56:17 2:56:17
992 2011 BHALEROV LAHU RAMNATH 12:00:00 15:47:11 3:47:11
993 2012 PAWAR DEVVRAT POPAT 12:00:00 15:38:28 3:38:28
994 2013 TAYADE SUMIT DIGAMBAR 12:00:00 15:20:21 3:20:21
995 2015 PAWAR PRAKASH DILIP 12:00:00 14:35:55 2:35:55
996 2016 SHINDE UMESH SUNIL 12:00:00 15:32:56 3:32:56
997 2019 JADHAVA PRAVIN SITARAM 12:00:00 15:34:22 3:34:22
998 2020 RAIBOLE RAHUL JANRAO 12:00:00 15:16:36 3:16:36
999 2021 CHAURE RAKESH PANDIT 12:00:00 15:44:50 3:44:50
1000 2023 SHELAR JITENDRA ASHOL 12:00:00 15:52:25 3:52:25
1001 2024 MADANE VINAYAK ASHOK 12:00:00 14:28:02 2:28:02
1002 2025 SALUNKHE ANIL VITHOBA 12:00:00 15:38:32 3:38:32
1003 2027 JADHAVA NITIN GORAKHA 12:00:00 15:20:33 3:20:33
1004 2029 JADHAV MANGESH DATTATRAYA 12:00:00 14:56:51 2:56:51
1005 2030 VITEKAR ATHUL DAULAT 12:00:00 14:28:49 2:28:49
1006 2031 SHELAR LALASAHEB LAXMAN 12:00:00 15:34:19 3:34:19
1007 2033 KHAIRNAR YUVRAJ PANDIT 12:00:00 14:21:51 2:21:51
1008 2035 JADHAV TUKARAM KARBHARI 12:00:00 14:45:51 2:45:51
1009 2036 MULY SACHIN ANNA 12:00:00 14:56:52 2:56:52
1010 2038 WKACHOURE SACHIN BABAN 12:00:00 14:56:52 2:56:52
1011 2039 BAPTE VISHWANTH SURESH 12:00:00 15:30:53 3:30:53
1012 2041 PATIL JAGDISH PRAKASH 12:00:00 15:20:42 3:20:42
1013 2042 BADGUJAR BHAUSAHEB RAMESH 12:00:00 15:34:36 3:34:36
1014 2045 PADVI RAKESH SHIVARAM 12:00:00 15:25:57 3:25:57
1015 2046 GOSAVI BHAIYYA KAILASGIR 12:00:00 14:57:59 2:57:59
1016 2051 PATIL BHIKCHAND BHATU 12:00:00 15:15:26 3:15:26
1017 2052 GADHAVE NITIN MOHAN 12:00:00 15:42:18 3:42:18
1018 2053 GAIKAWAD DEEPAK BHAGAWAN 12:00:00 15:12:59 3:12:59
1019 2054 BHALERAO MAHENDRA SAKHARAM 12:00:00 15:12:57 3:12:57
1020 2056 MAHURKAR HANUMANTA UDDHAV 12:00:00 14:42:43 2:42:43
1021 2057 KHODVE SUBHASH MAGANRAO 12:00:00 14:28:30 2:28:30
1022 2058 HEGADE HANUMANTA BABAN 12:00:00 15:35:35 3:35:35
1023 2060 KHANDAVE RAJESH DNYANOBA 12:00:00 14:21:15 2:21:15
1024 2061 RATHOD PRAMOD GULABRAO 12:00:00 15:32:35 3:32:35
1025 2062 BIRARIS KIRAN BHAURAO 12:00:00 15:32:18 3:32:18
1026 2065 SHINDE SURAJ PANDU 12:00:00 15:47:50 3:47:50
1027 2066 MUNDHE KRISHNA BALIRAM 12:00:00 14:56:31 2:56:31
1028 2067 SHINDE SURESH MACHINDRA 12:00:00 15:11:55 3:11:55
1029 2070 SAWANT NITIN SURESH 12:00:00 14:40:49 2:40:49
1030 2078 SURYAWANSHI RUPESH PRAKASH 12:00:00 15:15:23 3:15:23
1031 2080 PARATE DNYANESHWAR BHAGAVANTA 12:00:00 14:52:24 2:52:24
1032 2081 BHALERAO ANKUSH RAMNATH 12:00:00 15:52:57 3:52:57
1033 2082 LUSTE SATISH CHANDRAKANT 12:00:00 15:26:34 3:26:34
1034 2084 NAIK HITESH VILAS 12:00:00 14:35:47 2:35:47
1035 2086 NERKAR DURGESH BHAGWAT 12:00:00 15:25:12 3:25:12
1036 2087 ZANJE MININATH GORAKSHNATH 12:00:00 14:28:05 2:28:05
1037 2090 BHAVATE VINOD RAMRAO 12:00:00 14:29:07 2:29:07
1038 2093 PATHAN ALTAF BABUKHAN 12:00:00 15:03:41 3:03:41
1039 2097 BANDGAR VIJAY MANIK 12:00:00 15:03:14 3:03:14
1040 2098 VANAVE DEEPAK TUKARAK 12:00:00 15:47:06 3:47:06
1041 2100 ADAGALE PRATAP VISHNU 12:00:00 15:23:09 3:23:09
1042 2101 PAWAR DEVENDRA RAVINDRA 12:00:00 15:32:39 3:32:39
1043 2103 KHARAT BAJIRAV RAGHUNATH 12:00:00 14:28:11 2:28:11
1044 2108 MUNDHE SAMBHUDEV DNYANOBA 12:00:00 14:51:20 2:51:20
1045 2110 GODASE NITIN SHIVAJI 12:00:00 15:43:28 3:43:28
1046 2113 LOMATE SHYAMSUNDAR RANGNATH 12:00:00 15:50:15 3:50:15
1047 2114 GODASE ASHISH BAPUSAHEB 12:00:00 15:33:36 3:33:36
1048 2115 ICHNAR GOVIND ANURATH 12:00:00 14:45:13 2:45:13
1049 2116 DHABE SANDIP VASANTRAO 12:00:00 15:39:05 3:39:05
1050 2117 MUNDHE MAHARUDRA PRABHAKAR 12:00:00 14:35:36 2:35:36
1051 2121 PATOLE VISHWAJIT GANPATI 12:00:00 15:47:11 3:47:11
1052 2123 KOKARE BHIMASHANKAR MHALU 12:00:00 14:59:13 2:59:13
1053 2125 TANDE GANESH RAGHUNATH 12:00:00 15:05:23 3:05:23
1054 2126 SHIRURE SIDHARAM NINGAPPA 12:00:00 14:36:16 2:36:16
1055 2129 HAKKE MALKARSIDDHA BILYANSIDDHA 12:00:00 14:51:12 2:51:12
1056 2130 NANWARE SATYAVAN DHONDIBA 12:00:00 14:14:07 2:14:07
1057 2131 SHEWALE DADASAHEB BANDU 12:00:00 14:11:04 2:11:04
1058 2134 KAMBLE RAHUL SAMBHAJI 12:00:00 15:12:56 3:12:56
1059 2136 MUNDHE PRAKASH VAIJNATH 12:00:00 14:13:45 2:13:45
1060 2138 SONWANE RAJESH VITTHAL 12:00:00 15:53:07 3:53:07
1061 2141 MUNDHE SHRIKANT JANARDAN 12:00:00 15:55:10 3:55:10
1062 2143 UGHADE RAM RAGHO 12:00:00 15:33:16 3:33:16
1063 2144 SAMBARI RAMDAS MARUTI 12:00:00 15:36:48 3:36:48
1064 2146 KENDRE SANTOSH SITARAM 12:00:00 14:51:12 2:51:12
1065 2148 PALWADE NILESH GANESHRAO 12:00:00 14:56:28 2:56:28
1066 2151 KHARAD KISHOR VISHNU 12:00:00 15:20:20 3:20:20
1067 2156 RAJAGE DADASAHEB KRUSHNA 12:00:00 14:31:03 2:31:03
1068 2158 RATHOD VISHAL MAHADEO 12:00:00 15:39:34 3:39:34
1069 2159 LOHAR VIJAY PARASHARAM 12:00:00 15:05:03 3:05:03
1070 2160 MUNDHE MANIK RAVSAHEB 12:00:00 15:36:15 3:36:15
1071 2161 POTE RAHUL DILIPRAV 12:00:00 14:46:48 2:46:48
1072 2162 WANI ISHWAR DILIP 12:00:00 15:07:15 3:07:15
1073 2164 SHEIKH JAMIR SAHEBLAL 12:00:00 14:54:37 2:54:37
1074 2171 PATIL SACHIN KRISHNADEO 12:00:00 15:05:51 3:05:51
1075 2183 DURPADE SANDIP NARAYAN 12:00:00 14:38:09 2:38:09
1076 2185 SABALE SANDIP BAHIRU 12:00:00 14:20:20 2:20:20
1077 2186 MAHALE PRASHANT RAGHUNATH 12:00:00 15:43:11 3:43:11
1078 2188 CHAVAN AVINASH BHASKARRAO 12:00:00 15:21:45 3:21:45
1079 2189 SABALE SHIVRAM TAVJI 12:00:00 15:29:31 3:29:31
1080 2190 MORE AMAR RATNAKAR 12:00:00 14:48:56 2:48:56
1081 2191 DHAWALE PANDIT PRAKASH 12:00:00 15:49:10 3:49:10
1082 2193 MHATRE PRAVIN JAGDISH 12:00:00 15:08:12 3:08:12
1083 2194 AGALAVE DNYANOBA BALASAHEB 12:00:00 14:18:14 2:18:14
1084 2195 VITKAR SACHIN ASHOK 12:00:00 15:24:49 3:24:49
1085 2196 SHINDE YOGESH RAMESH 12:00:00 15:06:48 3:06:48
1086 2197 GUTTE SANDIP MADHAVRAO 12:00:00 14:48:15 2:48:15
1087 2198 AADE SANDEEP GOVINDRAO 12:00:00 15:42:12 3:42:12
1088 2199 POKALE SHARAD SHANKARRAO 12:00:00 15:23:36 3:23:36
1089 2201 ZAMPALWAD ANKUSH RAMRAO 12:00:00 14:38:11 2:38:11
1090 2202 BASHIRE SACHIN RAMBHAU 12:00:00 14:40:15 2:40:15
1091 2203 AWALKAR ROHIT SURESH 12:00:00 14:50:46 2:50:46
1092 2205 JADHAV SUSHANT CHANDRAKANT 12:00:00 14:50:10 2:50:10
1093 2206 CHAVHAN VILAS PRAKASH 12:00:00 14:49:17 2:49:17
1094 2207 DAM SUDARSHAN NAVNATH 12:00:00 14:22:47 2:22:47
1095 2210 SABALE GORAKSHA LAXMAN 12:00:00 14:39:22 2:39:22
1096 2211 DAMSE ASHOK DEVRAM 12:00:00 15:29:32 3:29:32
1097 2214 SANGVE MADHAV BHUJANG 12:00:00 15:12:05 3:12:05
1098 2215 KIRDAT AJIT PRAKASH 12:00:00 14:58:04 2:58:04
1099 2216 RANDIVE VIJAYKUMAR NAHADEORAO 12:00:00 15:25:44 3:25:44
1100 2220 SONAWANE DHIRAJ CHANDRAMANI 12:00:00 15:20:47 3:20:47
1101 2224 JADHAV RAVINDRA RAVSAHEB 12:00:00 15:57:18 3:57:18
1102 2225 SAHANE MANOHAR GOVINDA 12:00:00 14:44:45 2:44:45
1103 2226 DHAKANE PRAMOD UTTRESHWAR 12:00:00 14:01:01 2:01:01
1104 2227 KARPAT CHINTAMAN VISHNU 12:00:00 14:12:57 2:12:57
1105 2228 RATHOD SUDHIR SATISH 12:00:00 15:38:11 3:38:11
1106 2229 DHAKANE SANNY MAHADEV 12:00:00 14:37:40 2:37:40
1107 2230 ZOLE GANESH HEMANT 12:00:00 15:03:59 3:03:59
1108 2231 CHAVAN BHAIDAS MALKHAN 12:00:00 15:08:46 3:08:46
1109 2232 KOLI RAVINDRA BARKU 12:00:00 15:06:08 3:06:08
1110 2234 GAIKWAD SANDEEP RAMESH 12:00:00 15:42:12 3:42:12
1111 2239 GAWARI SACHIN KRISHNA 12:00:00 15:16:29 3:16:29
1112 2240 KAMBLE GANESH BHIMRAO 12:00:00 15:42:52 3:42:52
1113 2241 KADALI PRAKASH SHANTARAM 12:00:00 15:30:18 3:30:18
1114 2243 PATIL NILESH ASHOK 12:00:00 14:56:57 2:56:57
1115 2244 PATIL VIJAY SHANKAR 12:00:00 15:06:47 3:06:47
1116 2246 BHAGAT PANDU RAJESH 12:00:00 15:05:30 3:05:30
1117 2247 MHASKE SACHIN ASHOK 12:00:00 14:44:32 2:44:32
1118 2249 DOUDMANI AVINASH BHIMRAO 12:00:00 14:03:18 2:03:18
1119 2251 PAWAR AMOL MAROTRAO 14:00:00 17:59:19 3:59:19
1120 2252 KHEDKAR DATTATRAY AMBADAS 14:00:00 17:40:02 3:40:02
1121 2253 SONAWANE MAHESH TULSHIRAM 14:00:00 17:30:40 3:30:40
1122 2256 GIRI AMOL BHIMRAO 14:00:00 17:45:25 3:45:25
1123 2257 AVHAD SUNIL DEVRAM 14:00:00 16:55:14 2:55:14
1124 2259 KOLHE BABURAO SARJERAO 14:00:00 17:04:38 3:04:38
1125 2260 RATHOD SIDHANT KISAN 14:00:00 16:47:17 2:47:17
1126 2261 GITTE RAJEBHAU SHRIHARI 14:00:00 17:23:49 3:23:49
1127 2265 BAGADI NAGNATH DAGADU 14:00:00 17:01:22 3:01:22
1128 2266 PATIL AMOL AKARAM 14:00:00 17:01:59 3:01:59
1129 2268 BARANDE MADAN RAMPRASAD 14:00:00 17:08:37 3:08:37
1130 2270 CHAVAN SURESH MANGULAL 14:00:00 17:38:56 3:38:56
1131 2271 PAWAR BHATU PANDHARINATH 14:00:00 16:45:03 2:45:03
1132 2272 SURYAWANSHI ANUPKUMAR BABURAO 14:00:00 17:41:38 3:41:38
1133 2273 MORE NAMIT VILAS 14:00:00 16:50:30 2:50:30
1134 2275 KATKADE SOMESHWAR RAMESH 14:00:00 16:49:07 2:49:07
1135 2279 JADHAV PRAKASH DHARMA 14:00:00 16:28:07 2:28:07
1136 2282 SALUNKHE SHIVAJI POPAT 14:00:00 17:28:22 3:28:22
1137 2283 UBALE SUSHIL JALINDER 14:00:00 16:46:25 2:46:25
1138 2284 PAWAR KUNDAN CHANDRAKANT 14:00:00 16:45:07 2:45:07
1139 2286 THAKUR GOPAL UTTAM 14:00:00 17:21:04 3:21:04
1140 2287 GAVALI GANESH DATTATRAY 14:00:00 17:14:03 3:14:03
1141 2289 MUNDHE DNYANOBA MANOHAR 14:00:00 17:40:45 3:40:45
1142 2291 BHOSALE MANOJ VINAYAK 14:00:00 16:37:03 2:37:03
1143 2293 PATIL PRASHANT SADANAND 14:00:00 17:13:54 3:13:54
1144 2296 WAGH JIVAN RAMDAS 14:00:00 17:15:42 3:15:42
1145 2297 BHOSALE SHIRISH AVINASH 14:00:00 16:50:31 2:50:31
1146 2298 SASE SAGAR JALINDAR 14:00:00 17:04:38 3:04:38
1147 2299 PHAD ANIL NARAYAN 14:00:00 17:23:56 3:23:56
1148 2300 KASULE NAGNATH HARIBHAU 14:00:00 16:54:38 2:54:38
1149 2304 CHAVAN SANJAY BHUJANGRAO 14:00:00 17:41:34 3:41:34
1150 2305 DOLAS ASHIKESH ANANDRAO 14:00:00 17:32:20 3:32:20
1151 2307 BELOSHE SATISH TUKARAM 14:00:00 17:17:02 3:17:02
1152 2309 SUDAME SOURABH SHRIRAM 14:00:00 17:31:49 3:31:49
1153 2312 JADHAV SUBHASH HARIBA 14:00:00 16:32:03 2:32:03
1154 2313 RATHOD SACHIN RAVIKUMAR 14:00:00 17:07:37 3:07:37
1155 2315 PATIL VIKAS DATTATRAY 14:00:00 16:50:50 2:50:50
1156 2316 RATHOD DNYANESHWAR RAMESH 14:00:00 17:22:13 3:22:13
1157 2319 SHELKE DATTATRAY CHIMA 14:00:00 17:07:05 3:07:05
1158 2320 MENGAL DHARMA BHAGWAN 14:00:00 17:18:41 3:18:41
1159 2323 AWATE CHANDRAJIT KISAN 14:00:00 16:59:03 2:59:03
1160 2325 MAGAR ATUL POPAT 14:00:00 17:04:55 3:04:55
1161 2326 PURI GANESH SANJAY 14:00:00 16:31:12 2:31:12
1162 2328 JARHAD AMOL LAXMAN 14:00:00 17:38:38 3:38:38
1163 2329 PATEL ASLAM RAHIM 14:00:00 17:12:07 3:12:07
1164 2336 MASKE SHANKAR RAMCHANDRA 14:00:00 16:57:20 2:57:20
1165 2338 KARE RAHUL JAYWANT 14:00:00 17:53:37 3:53:37
1166 2340 KAMBLE JITENDRA DASHRATH 14:00:00 16:42:29 2:42:29
1167 2341 SALWE RISHIKESH PRAKASHRAO 14:00:00 17:14:19 3:14:19
1168 2342 GARJE ACHYUT EKNATHRAO 14:00:00 16:27:39 2:27:39
1169 2343 JADHAV SACHIN PRALHADRAO 14:00:00 16:54:35 2:54:35
1170 2344 KAMBALE HANUMAN LAXMAN 14:00:00 17:08:38 3:08:38
1171 2346 SONAWANE DNYANESHWAR RAGHUNATH 14:00:00 17:06:30 3:06:30
1172 2347 JADHAV SARDAR KESHAV 14:00:00 16:43:37 2:43:37
1173 2348 SHINDE RAGHUNATH MANIK 14:00:00 17:00:09 3:00:09
1174 2352 PARTE PRAVIN SHANKAR 14:00:00 16:45:08 2:45:08
1175 2354 WADILE GANESH NAVAL 14:00:00 17:51:39 3:51:39
1176 2357 SHAIKH SAMIR BABUSAHEB 14:00:00 17:46:32 3:46:32
1177 2359 KASARLE TUSHAR BHOLESHWAR 14:00:00 17:29:31 3:29:31
1178 2362 HAKKE SANTOSH UTTAM 14:00:00 17:01:37 3:01:37
1179 2364 ROKADE SANDIP SAMBHAJI 14:00:00 17:07:08 3:07:08
1180 2370 INGLE MAHENDRA SUDESH 14:00:00 17:16:25 3:16:25
1181 2371 KHEDKAR SACHIN BAPPASAHEB 14:00:00 17:30:25 3:30:25
1182 2374 PAWAR SANJAY CHINTAMAN 14:00:00 17:06:53 3:06:53
1183 2375 ADSUL AVINASH KALYAN 14:00:00 17:13:30 3:13:30
1184 2377 GHULE VASANT VIKAS 14:00:00 17:53:42 3:53:42
1185 2378 BODAKE SANJAY KASHINATH 14:00:00 16:31:48 2:31:48
1186 2379 DANVE UMESH SUBHASH 14:00:00 17:31:43 3:31:43
1187 2380 BHARADE PAPPU JALABA 14:00:00 16:48:57 2:48:57
1188 2382 GAIKWAD VINOD SUKHDEV 14:00:00 16:52:26 2:52:26
1189 2383 SAHANE RAMESHWAR KADUBA 14:00:00 17:13:49 3:13:49
1190 2385 MORALE GORAKSHANATH SHESHRAO 14:00:00 17:31:26 3:31:26
1191 2386 CHINTAMANI NITIN VASANT 14:00:00 17:45:00 3:45:00
1192 2388 THOSAR ANNABHAU NANABHAU 14:00:00 17:06:12 3:06:12
1193 2390 JADHAV BANTI VASANT 14:00:00 17:36:53 3:36:53
1194 2391 FEGADE GOVIND SHRIRAM 14:00:00 16:50:20 2:50:20
1195 2392 KENDRE SURYAKANT HARISHCHANDRA 14:00:00 17:44:40 3:44:40
1196 2393 BAGADE KASHINATH GANPAT 14:00:00 17:30:51 3:30:51
1197 2395 SHAIKH IMRAN RAUF 14:00:00 17:38:45 3:38:45
1198 2400 INGAWALE NAGESH SUBHASH 14:00:00 17:03:20 3:03:20
1199 2401 AHIRE VAIBHAV DHANARAJ 14:00:00 16:55:44 2:55:44
1200 2405 SHAIKH MUJAHID ALLAUDDIN 14:00:00 17:46:31 3:46:31
1201 2407 TAYADE JITENDRA CHINTAMAN 14:00:00 16:53:21 2:53:21
1202 2408 PARDESHI VIKASKUMAR SURESH 14:00:00 17:32:19 3:32:19
1203 2409 SHIRKE VILAS ANIL 14:00:00 17:30:55 3:30:55
1204 2411 KEDAR KUNAL KRISHNA 14:00:00 16:26:32 2:26:32
1205 2412 PATI L SWAPNIL SADANAND 14:00:00 17:46:24 3:46:24
1206 2413 PATIL SUDHIR TIRMBAK 14:00:00 17:58:33 3:58:33
1207 2416 SALUNKE GAJANAN NANDU 14:00:00 17:30:04 3:30:04
1208 2417 KUMBHAR SACHIN SUBHASH 14:00:00 16:47:10 2:47:10
1209 2418 KUMBHAR DIGVIJAY DILIP 14:00:00 17:38:20 3:38:20
1210 2419 GAIKAWAD KESHAV BHAURAO 14:00:00 17:34:09 3:34:09
1211 2420 JADHAV ANIL SUDHAKAR 14:00:00 16:42:05 2:42:05
1212 2421 JADHAV AMOL SUDHAKAR 14:00:00 16:24:21 2:24:21
1213 2424 FARDE PANDHARINATH BALU 14:00:00 17:49:51 3:49:51
1214 2427 MANJE VISHAL TUKARAM 14:00:00 17:17:22 3:17:22
1215 2433 WAGH SANDEEP ANNA 14:00:00 16:32:47 2:32:47
1216 2434 JADHAV VIKAS DEVIDAS 14:00:00 16:45:37 2:45:37
1217 2435 KAMBLE RAHUL VITTHAL 14:00:00 17:46:23 3:46:23
1218 2436 AHIRE DILIP PANDIT 14:00:00 17:13:35 3:13:35
1219 2438 BHATANE SIDDESHWAR KISAN 14:00:00 17:21:57 3:21:57
1220 2440 WAGH VILAS BABANRAO 14:00:00 16:33:56 2:33:56
1221 2441 RATHOD ATUL JAYWANT 14:00:00 17:19:50 3:19:50
1222 2443 UGALE BHIMRAO PANDURANG 14:00:00 17:44:32 3:44:32
1223 2444 HALAGE CHATRAPATI PANDIT 14:00:00 16:59:50 2:59:50
1224 2445 DOKHALE VITTHAL LAXMAN 14:00:00 16:54:54 2:54:54
1225 2449 THOMBRE DEVIDAS UTTAM 14:00:00 17:12:05 3:12:05
1226 2450 VEER KISHOR HARISHCHANDRA 14:00:00 17:33:33 3:33:33
1227 2451 NAIK MAHESH DEVJI 14:00:00 17:30:00 3:30:00
1228 2453 DAMBALE SOMESHWAR DNYANOBA 14:00:00 16:43:35 2:43:35
1229 2455 THAKARE KIRAN RAGHUNATH 14:00:00 17:14:47 3:14:47
1230 2457 ANDHALE DADASAHED KALIDAS 14:00:00 17:53:39 3:53:39
1231 2458 KADNAR DNYANESHWAR RAMCHANDRA 14:00:00 16:21:13 2:21:13
1232 2460 TUMRAM SURESH LAXMAN 14:00:00 17:23:58 3:23:58
1233 2461 BARDE RAKESH PRAKASH 14:00:00 16:19:34 2:19:34
1234 2463 YADAV RAJESH RAMKISAN 14:00:00 17:27:01 3:27:01
1235 2467 PURI RAMDAS DATATRAY 14:00:00 17:38:23 3:38:23
1236 2468 NIKAM TUSHAR SAMBHAJIRAO 14:00:00 17:36:34 3:36:34
1237 2471 WAGH NITEEN ANNA 14:00:00 16:43:51 2:43:51
1238 2473 CHADAR SURAT BHAGWAT 14:00:00 17:30:46 3:30:46
1239 2477 PHULARI SHRIKANTH BALKRISHNA 14:00:00 16:38:30 2:38:30
1240 2479 KASHID BALASAHED SHIVAJIRAO 14:00:00 17:37:57 3:37:57
1241 2480 RATHOD SURESH HARI 14:00:00 16:46:22 2:46:22
1242 2481 GHARJALE SANJAY MOHAN 14:00:00 16:36:10 2:36:10
1243 2483 SODGIR KESHAV DIGAMBAR 14:00:00 16:49:27 2:49:27
1244 2485 HONDALKAR PUNDALIK LAXMANRAO 14:00:00 17:38:35 3:38:35
1245 2486 PATIL RAVINDRA SHIVAJI 14:00:00 17:40:23 3:40:23
1246 2487 SALVE SHARAD SOPANRAO 14:00:00 16:47:48 2:47:48
1247 2488 ARSUL RAMKRISHNA NARAYAN 14:00:00 17:31:46 3:31:46
1248 2490 DOIFODE SHRIKRISHNA SOMINATH 14:00:00 17:30:01 3:30:01
1249 2491 FUNGE SUNIL MACHHINDRA 14:00:00 17:12:42 3:12:42
1250 2493 PATIL SATISH RAWSAHEB 14:00:00 17:08:42 3:08:42
1251 2495 JAGDALE SUJIT JAGDALE 14:00:00 17:56:06 3:56:06
1252 2496 RATHOD PANILAL CHUNILAL 14:00:00 16:41:58 2:41:58
1253 2499 GARUDI ANIL VISHWANATH 14:00:00 17:24:38 3:24:38
1254 2501 SURYAWANSHI SUSHIL BHAGWAN 14:00:00 17:51:23 3:51:23
1255 2503 UBAlE GANESH MURALIDHAR 14:00:00 17:18:50 3:18:50
1256 2505 RAJPUT RAJPAL DAULTASING 14:00:00 16:47:49 2:47:49
1257 2506 CHAVAN BALU RAM 14:00:00 16:22:45 2:22:45
1258 2507 HIRVE DIGAMBAR KESHAV 14:00:00 16:50:03 2:50:03
1259 2508 GAIKWAD KASHINATH MAROTI 14:00:00 17:26:15 3:26:15
1260 2509 RATHOD SANDIP PANDIT 14:00:00 17:15:26 3:15:26
1261 2510 ABDUL ARSHAD ALI AYYUB ALI 14:00:00 16:38:21 2:38:21
1262 2511 CHOLE TANAJI NIVRATTI 14:00:00 17:29:50 3:29:50
1263 2512 BARVE EKNATH KAILAS 14:00:00 17:00:07 3:00:07
1264 2514 PATHAN AJAZ KHAN KHALIL KHAN 14:00:00 17:41:12 3:41:12
1265 2515 SALUNKE BALAJI SIDDESHWAR 14:00:00 17:11:23 3:11:23
1266 2516 DHAIGUDE SHIVAJI DASHRATH 14:00:00 16:57:10 2:57:10
1267 2521 BHAGAT GANPAT YESU 14:00:00 17:17:34 3:17:34
1268 2523 JOGDAND PRAKASH BHAUSAHEB 14:00:00 17:20:26 3:20:26
1269 2524 RAJPUT DIPAK SAHEBRAO 14:00:00 17:06:43 3:06:43
1270 2525 INGALE KIRAN PANDIT 14:00:00 16:53:21 2:53:21
1271 2526 MUNDHE PARMESHWAR KISAN 14:00:00 16:17:47 2:17:47
1272 2527 PANCHAL HANMANT NAGNATH 14:00:00 17:29:01 3:29:01
1273 2528 BONGANE SANDEEP BABURAO 14:00:00 17:32:13 3:32:13
1274 2530 GAIKWAD ANTOSH GYANOBA 14:00:00 17:11:30 3:11:30
1275 2531 NETAK MUNJA KISAN 14:00:00 17:21:53 3:21:53
1276 2532 NAWGHARE GANESH KASHINATH 14:00:00 17:04:30 3:04:30
1277 2533 BHOGAONKAR AMOL GANESHRAO 14:00:00 17:44:59 3:44:59
1278 2534 KHATIK RAM LIMBAJIRAO 14:00:00 16:30:52 2:30:52
1279 2535 GAIKWAD SAINATH PARSHURAM 14:00:00 17:12:43 3:12:43
1280 2538 SABALE PANDURANG JIBHAU 14:00:00 17:29:52 3:29:52
1281 2539 GARUD SANTOSH BABAN 14:00:00 17:40:07 3:40:07
1282 2540 TERANE SWAPNIL MANOHAR 14:00:00 17:08:28 3:08:28
1283 2542 WANKHEDE SANJAY SAHEBRAO 14:00:00 17:15:54 3:15:54
1284 2544 MORE GOVIND GANESHRAO 14:00:00 17:26:04 3:26:04
1285 2546 JADHAV ASHOK BABURAO 14:00:00 17:30:40 3:30:40
1286 2547 MASKAR SUNIL SAMPATRAO 14:00:00 17:24:52 3:24:52
1287 2548 KHADE PRAVIN SUBHASHRAO 14:00:00 16:35:40 2:35:40
1288 2549 MORALE SANTOSH SHESERAO 14:00:00 17:56:41 3:56:41
1289 2550 MANVAR PRAVIN SUBHASH 14:00:00 17:32:40 3:32:40
1290 2552 FEGDE VIJAYKUMAR VISHWANATH 14:00:00 16:43:34 2:43:34
1291 2553 PALASPAGAR YUVRAJ ISHWARDAS 14:00:00 17:14:07 3:14:07
1292 2556 KHARDE AVINASH KARBHARI 14:00:00 16:57:43 2:57:43
1293 2559 MAGAR NETAJI BHIVAJI 14:00:00 17:44:14 3:44:14
1294 2561 JADHAV SANTOSH JAYSING 14:00:00 17:23:17 3:23:17
1295 2564 NARAVATE BALIRAM KISHANRAO 14:00:00 17:12:05 3:12:05
1296 2569 PAWAR RAMESH DEVSING 14:00:00 17:14:42 3:14:42
1297 2570 WARKAD MADHAV SATWAJI 14:00:00 17:28:51 3:28:51
1298 2575 PAWAR TUSHAR RUPCHAND 14:00:00 17:44:53 3:44:53
1299 2576 RATHOD NIKIL SITARAM 14:00:00 17:27:23 3:27:23
1300 2580 GAWALI SATISH VISHWANATH 14:00:00 17:37:30 3:37:30
1301 2581 IRANAK NAVNATH SAKHARAM 14:00:00 17:25:52 3:25:52
1302 2583 SABHADINDE INDRAPAL PANDURANG 14:00:00 17:46:00 3:46:00
1303 2586 THOSAR VISHWAS BABASAHED 14:00:00 17:06:12 3:06:12
1304 2589 CHAVAN VIKAS RAJENDRA 14:00:00 17:29:09 3:29:09
1305 2591 JADHAO SOPAN SHAMRAO 14:00:00 16:45:10 2:45:10
1306 2592 MUNDHE VYANKATI BALAJI 14:00:00 17:02:28 3:02:28
1307 2593 PALWADE UMAKANT YESHVANT 14:00:00 17:42:31 3:42:31
1308 2594 DHAKANE NILESH PANDURANG 14:00:00 17:34:08 3:34:08
1309 2595 GADE NARAYAN SACHIN 14:00:00 17:10:20 3:10:20
1310 2600 BHATANE AVINASH MADHUKAR 14:00:00 17:21:55 3:21:55
1311 2602 BABNE PARESH PRAKASH 14:00:00 17:02:07 3:02:07
1312 2603 BAJNARA BHAVLAL DARBAR 14:00:00 16:54:10 2:54:10
1313 2605 WARPADE VENKOBA VINAYAK 14:00:00 16:58:19 2:58:19
1314 2609 CHAVAN SUSHILKUMAR BABURAO 14:00:00 16:27:44 2:27:44
1315 2610 KEKAN AMOL BABASAHEB 14:00:00 16:54:27 2:54:27
1316 2611 SARGAR MOHAN KUSHABA 14:00:00 17:29:01 3:29:01
1317 2613 KAVATE PADURANG NAMA 14:00:00 17:19:29 3:19:29
1318 2617 JADHAV VINOD SUBHASH 14:00:00 16:42:23 2:42:23
1319 2618 THAKUR GANPAT PRAKASH 14:00:00 17:26:47 3:26:47
1320 2619 VYAVHARE NANA SARJERAO 14:00:00 16:45:38 2:45:38
1321 2620 PATARE LAXMAN SADASHIV 14:00:00 17:00:04 3:00:04
1322 2621 NAYAKUDE SAGAR MACHINDRNATH 14:00:00 17:43:52 3:43:52
1323 2622 PATIL SAMADHAN LAXMAN 14:00:00 16:52:22 2:52:22
1324 2623 SARAVADE ANIL GAUTAM 14:00:00 17:14:02 3:14:02
1325 2624 CHAVAN EAKNATH DNYANOBA 14:00:00 17:15:45 3:15:45
1326 2626 CHANDUGADE KRUNAL PRATAP 14:00:00 17:36:59 3:36:59
1327 2629 CHINKHEWAR DATTA BABURAO 14:00:00 16:23:48 2:23:48
1328 2631 RATHOD BHARAT DEVICHAND 14:00:00 17:24:07 3:24:07
1329 2632 RATHOD BALASAHEB KONDIRAM 14:00:00 17:27:17 3:27:17
1330 2635 PARBLE SITARAM BALBHIM 14:00:00 16:45:40 2:45:40
1331 2639 BAGADE JALINDAR KASHINATH 14:00:00 17:38:42 3:38:42
1332 2641 DEVKATE MAHESH BHAGVATRAO 14:00:00 16:59:24 2:59:24
1333 2642 MORE ASHOK LAHANE 14:00:00 17:09:10 3:09:10
1334 2645 CHAVAN VINOD RUSTAM 14:00:00 17:15:33 3:15:33
1335 2646 TENGLE BALU GANGADHAR 14:00:00 17:11:19 3:11:19
1336 2647 NETKE PRAMOD RAGHUNATH 14:00:00 16:50:55 2:50:55
1337 2648 JAGTAP PRATIK PADMAKAR 14:00:00 17:15:37 3:15:37
1338 2649 GAIKWAD AMOL DILIP 14:00:00 17:13:55 3:13:55
1339 2650 MOHITE GANESH MAHADEO 14:00:00 17:37:15 3:37:15
1340 2657 JADHAV RAMRAO HARI 14:00:00 16:24:08 2:24:08
1341 2669 DORLE YOGESH RAOSAHEB 14:00:00 16:44:00 2:44:00
1342 2672 KEDAR SAGAR VIJAY 14:00:00 17:20:15 3:20:15
1343 2676 NAKADE RAMNATH BAJIRAO 14:00:00 16:37:53 2:37:53
1344 2678 BAJARA UMESH INDEN 14:00:00 16:51:21 2:51:21
1345 2679 NAKADE SANDIP BHINSEN 14:00:00 16:41:38 2:41:38
1346 2684 RATHOD SOMINATH MANIRAM 14:00:00 17:29:44 3:29:44
1347 2685 MURKUTE MANIK RAMRAO 14:00:00 17:13:55 3:13:55
1348 2687 RATHOD BALU UTTAM 14:00:00 16:36:12 2:36:12
1349 2690 WARE MACHINDRA PANDURANG 14:00:00 17:07:36 3:07:36
1350 2692 PATIL HARSHWARDHAN DHANAJI 14:00:00 17:00:55 3:00:55
1351 2694 GONDLE SANTOSH NANA 14:00:00 17:39:09 3:39:09
1352 2695 GHADGE DATTA MAHADEV 14:00:00 16:39:22 2:39:22
1353 2697 KHODKE UVRAJ DEVIDAS 14:00:00 17:15:17 3:15:17
1354 2699 SHINDE SANTOSH NAMDEV 14:00:00 16:58:00 2:58:00
1355 2701 CHAUDHARI ASHISH TRIMBAK 14:00:00 17:28:00 3:28:00
1356 2705 GORANE ANIL RAMDAS 14:00:00 17:20:55 3:20:55
1357 2706 KAKDE AMOL SAKHRAM 14:00:00 16:56:38 2:56:38
1358 2707 MORE VIJAY TULSIRAM 14:00:00 17:35:43 3:35:43
1359 2709 SHEVRE BHUSHAN ANANDA 14:00:00 15:48:49 1:48:49
1360 2714 KHARE VIKAS NANA 14:00:00 17:18:47 3:18:47
1361 2717 PAWAR RAVINDRA RAJENDRA 14:00:00 17:07:13 3:07:13
1362 2718 SONAVANE ATUL VIJAY 14:00:00 17:51:27 3:51:27
1363 2720 KOKANI DIPAK LAXMAN 14:00:00 16:46:03 2:46:03
1364 2723 MANDLIK NANASAHEB SAKHARAM 14:00:00 16:55:02 2:55:02
1365 2724 SONAVANE SHRIDHAR NARAYAN 14:00:00 17:03:04 3:03:04
1366 2725 JARWAL MADAN CHOTERAM 14:00:00 16:29:55 2:29:55
1367 2726 KALE DEEPAK PADMAKAR 14:00:00 16:33:34 2:33:34
1368 2727 BOLE NILESH SHANKAR 14:00:00 16:38:11 2:38:11
1369 2732 BELDAR SANDEEP ROHIDAS 14:00:00 16:34:53 2:34:53
1370 2734 GITE VITTHAL AJINATH 14:00:00 17:01:45 3:01:45
1371 2735 KHANDARE SANDEEP RAMESH 14:00:00 16:40:48 2:40:48
1372 2736 BONDRE PRAKASH BHASKAR 14:00:00 17:59:38 3:59:38
1373 2737 JONWAL CHARANSING HIRCHAND 14:00:00 16:31:58 2:31:58
1374 2739 BANGAR GANESH KESHAV 14:00:00 16:38:00 2:38:00
1375 2740 AMBHORE ANUPPRASAD PRADIP 14:00:00 16:53:10 2:53:10
1376 2743 BAWASKAR PRAKASH MAHADEV 14:00:00 17:40:00 3:40:00
1377 2744 KHALSODE AVINASH GYANBA 14:00:00 17:20:59 3:20:59
1378 2753 PARAKALE DEEPAK RAJENDRA 14:00:00 16:34:05 2:34:05
1379 2756 GORE KANIPNATH DAGDU 14:00:00 16:34:12 2:34:12
1380 2757 LANDE BHAGWANT SHIVRAM 14:00:00 17:40:22 3:40:22
1381 2758 PATHAVE TEJAS KISAN 14:00:00 17:29:20 3:29:20
1382 2763 HULGE VISHVAS DEVIDAS 14:00:00 17:38:07 3:38:07
1383 2764 GANGAVANE SATISH SHIVAJI 14:00:00 17:24:26 3:24:26
1384 2765 MARADE BABU BHAGWAN 14:00:00 16:15:19 2:15:19
1385 2769 WAGHMODE RAMESH MAYAPPA 14:00:00 16:59:39 2:59:39
1386 2774 HANWATE PRAVIN NARAYAN 14:00:00 17:05:05 3:05:05
1387 2775 PANDHRE SANJAY VASANT 14:00:00 16:37:40 2:37:40
1388 2776 PATIL GAJANAN RAMCHANDRA 14:00:00 16:58:01 2:58:01
1389 2777 SHELAR HARESH NAMDEV 14:00:00 17:42:09 3:42:09
1390 2780 JATHOT AMOL VIKRAM 14:00:00 17:29:54 3:29:54
1391 2781 WAGHMODE ANIL MARUTI 14:00:00 17:00:15 3:00:15
1392 2782 WAGHMODE SAGAR JAIAPPA 14:00:00 17:12:37 3:12:37
1393 2784 KATHRUT KUMAR RAMCHANDRA 14:00:00 16:47:24 2:47:24
1394 2787 NAGARGOJE RAMDAS SUDHAKAR 14:00:00 16:29:57 2:29:57
1395 2788 MHASKE SAMPAT PUNJAHARI 14:00:00 16:56:00 2:56:00
1396 2791 KOKARE DATTATRAYA JAIRAM 14:00:00 16:33:42 2:33:42
1397 2792 PATIL SAGAR VISHWANATH 14:00:00 17:18:47 3:18:47
1398 2795 BHANKADE MAHALAPPA SURESH 14:00:00 17:13:48 3:13:48
1399 2801 PATOLE GANESH VITTHAL 14:00:00 17:28:41 3:28:41
1400 2802 BHERE HARESH VISHNU 14:00:00 17:24:00 3:24:00
1401 2806 MACHEWAD SHIVAJI BALAJI 14:00:00 17:25:53 3:25:53
1402 2809 KHADKAR JAYVANT KONDAJI 14:00:00 16:49:58 2:49:58
1403 2810 GAVIT SUNIL JEJIRAM 14:00:00 17:37:41 3:37:41
1404 2812 PATIL JITENDRA EKNATH 14:00:00 17:07:38 3:07:38
1405 2814 WAGHMARE ANIL MADHAURAO 14:00:00 17:06:23 3:06:23
1406 2816 POTTEWAR HANMANT JALBA 14:00:00 16:57:09 2:57:09
1407 2817 KAJALE GANESH GUNAJI 14:00:00 17:17:38 3:17:38
1408 2821 KORADE MAHENDRA HARICHANDRA 14:00:00 17:06:34 3:06:34
1409 2822 CHAVAN VIJAY ANANTRAO 14:00:00 16:22:45 2:22:45
1410 2825 MUNDE JAGANNATH SAHEBRAO 14:00:00 16:27:52 2:27:52
1411 2827 CHAVAN AMRUTRAJ VINODKUMAR 14:00:00 17:47:36 3:47:36
1412 2829 RAMRAJE AMOL ASHOK 14:00:00 17:06:27 3:06:27
1413 2831 SANAP YUVRAJ KAMALAKAR 14:00:00 17:31:10 3:31:10
1414 2833 BHADANE PRAVIN RAVINDRA 14:00:00 16:19:58 2:19:58
1415 2834 KARAD ASHOK ANANDA 14:00:00 15:58:08 1:58:08
1416 2835 HANGE SWAPNIL BHASKAR 14:00:00 17:05:45 3:05:45
1417 2837 WANAWE RAMNATH KASHINATH 14:00:00 16:25:29 2:25:29
1418 2838 GORDE KIRAN ASHOK 14:00:00 15:51:04 1:51:04
1419 2840 DHABALE VISHAL HIRAMAN 14:00:00 17:47:26 3:47:26
1420 2841 WANAWE LAXMAN KASHINATH 14:00:00 16:02:35 2:02:35
1421 2845 KADAM SHAILENDRA SHASHIKANT 14:00:00 17:00:39 3:00:39
1422 2846 CHAVAN AMAR BRIJLAL 14:00:00 17:30:27 3:30:27
1423 2847 WARE JALINDAR BABAJI 14:00:00 16:15:45 2:15:45
1424 2848 SAPKAL HANUMANT POPAT 14:00:00 17:20:53 3:20:53
1425 2849 GOLHAR SANJAY ASHOK 14:00:00 16:34:42 2:34:42
1426 2850 GITTE SANTOSH TULSHIDAS 14:00:00 16:46:51 2:46:51
1427 2851 SADAMATE SARJERAO AKARAM 14:00:00 17:15:49 3:15:49
1428 2854 BHANGARE HAIBAT RAMDAS 14:00:00 17:29:20 3:29:20
1429 2856 MANE VIKAS LAXMAN 14:00:00 17:27:43 3:27:43
1430 2858 PATIL BHARAT HOUSIRAO 14:00:00 17:49:47 3:49:47
1431 2860 TARALKAR HANUMANT DHANANJAY 14:00:00 16:58:30 2:58:30
1432 2865 GARALE SHRIPATI SATTU 14:00:00 16:53:55 2:53:55
1433 2866 PUKALE SATYAVA JAGANNATH 14:00:00 17:04:47 3:04:47
1434 2867 SURWADE AVINASH APPALAL 14:00:00 17:52:25 3:52:25
1435 2869 SAGARE DINESH ASHOK 14:00:00 17:53:06 3:53:06
1436 2870 KEDAR AMOL ANNASAHEB 14:00:00 17:06:51 3:06:51
1437 2873 KHAIRNAR YOGESH DNYANESHWAR 14:00:00 16:24:35 2:24:35
1438 2874 KHAIRNAR YOGESH LAXMAN 14:00:00 16:37:47 2:37:47
1439 2875 TAKALE GANESH HARIBHAU 14:00:00 17:08:51 3:08:51
1440 2884 JADHAV DAYNAND STYWAN 14:00:00 16:52:06 2:52:06
1441 2885 UMRANE ABIHIJEET PRAKASH 14:00:00 17:35:48 3:35:48
1442 2886 RAISINGE SUNIL VASANT 14:00:00 17:10:23 3:10:23
1443 2887 KOLI NAVNATH DAGA 14:00:00 16:21:30 2:21:30
1444 2888 GOPALGHARE GANESH BHGWAN 14:00:00 17:28:29 3:28:29
1445 2892 FARDE PRAKASH VASANT 14:00:00 17:18:38 3:18:38
1446 2893 SAKPAL SANTOSH JALINDER 14:00:00 16:56:08 2:56:08
1447 2895 GAIKWAD BHANUDSA BHASKAR 14:00:00 16:49:26 2:49:26
1448 2896 DAMALE BALKUMAR ADINATH 14:00:00 17:05:32 3:05:32
1449 2898 VASTRE ANUP BANDOPANT 14:00:00 17:44:10 3:44:10
1450 2901 PATIL PRASAHAT PARMESHWAR 14:00:00 17:05:28 3:05:28
1451 2902 PAWARA VASANT THUMLA 14:00:00 17:00:10 3:00:10
1452 2906 GAVIT DAULAT MANGU 14:00:00 17:05:40 3:05:40
1453 2909 SANGALE RAMPRSAD BHASKAR 14:00:00 16:24:05 2:24:05
1454 2910 ROKADE ATUL PANDIT 14:00:00 16:41:42 2:41:42
1455 2911 CHAVAN ANKUSH ROHIDAS 14:00:00 17:22:24 3:22:24
1456 2916 MIND MAHADEV BABASAHEB 14:00:00 16:22:44 2:22:44
1457 2918 RATHOD LAXMIKANT DVMAN 14:00:00 17:05:43 3:05:43
1458 2919 HAGIR RAHUL DATTATRAY 14:00:00 17:17:34 3:17:34
1459 2921 SHINDE VIJAY RAMSING 14:00:00 17:53:40 3:53:40
1460 2922 BHOYE MANOHAR MAHADU 14:00:00 16:45:21 2:45:21
1461 2927 NERKAR VIKAS FAKIRA 14:00:00 16:57:20 2:57:20
1462 2930 NIMBALKAR CHINTAMAN LAHU 14:00:00 16:02:57 2:02:57
1463 2931 MORE SANDESH MAHADEO 14:00:00 17:29:43 3:29:43
1464 2932 MASKE DEVIDAS JAGDEORAO 14:00:00 16:34:19 2:34:19
1465 2933 CHAVAN BALAJI GINYANDEV 14:00:00 16:57:09 2:57:09
1466 2934 ZANJE SOMNATH VITTHAL 14:00:00 16:56:33 2:56:33
1467 2936 KEDAR VIKAS SUBHASH 14:00:00 16:34:44 2:34:44
1468 2938 KARANDE DATATRAY NIWRUTTI 14:00:00 17:32:48 3:32:48
1469 2940 SANAP BALKRUSHNA BHIMRAO 14:00:00 16:39:53 2:39:53
1470 2942 KAMBLE VISHAL SAHEBRAO 14:00:00 17:12:25 3:12:25
1471 2945 BANDICHODE KHANDU GHALAPPA 14:00:00 16:42:07 2:42:07
1472 2946 NIKAM GOVIND PPUNDLIK 14:00:00 17:03:37 3:03:37
1473 2948 JADHAV CHANCHAL DHARASING 14:00:00 17:12:01 3:12:01
1474 2950 AHIRE KIRAN NANAJI 14:00:00 17:13:55 3:13:55
1475 2951 GORE SHIVAJI SOPAN 14:00:00 16:09:18 2:09:18
1476 2952 KEDAR VIKAS DATTATRAY 14:00:00 16:37:00 2:37:00
1477 2953 NICHAL DIPAK VILAS 14:00:00 17:59:00 3:59:00
1478 2954 KEDAR AMBADAS MAHADEO 14:00:00 16:53:30 2:53:30
1479 2955 SHIRSAT BHAUSAHEB SANJAY 14:00:00 16:34:22 2:34:22
1480 2959 GHODKE TANHAJI RANGNATH 14:00:00 16:46:34 2:46:34
1481 2960 GORE MAROTI JANARDHAN 14:00:00 16:52:52 2:52:52
1482 2961 SURYWANSHI VISHAL RAJKUMAR 14:00:00 16:29:10 2:29:10
1483 2962 KEDAR VIKAS BABASAHEB 14:00:00 17:05:33 3:05:33
1484 2963 BHAND YAHWANT BABANRAO 14:00:00 17:00:00 3:00:00
1485 2966 MUNDHE MUNJA ANGAD 14:00:00 16:41:35 2:41:35
1486 2969 NATHJOGI SWAPNIL RAJENDRA 14:00:00 17:06:22 3:06:22
1487 2970 DHAKNE AJINATH TRIMBAK 14:00:00 16:52:01 2:52:01
1488 2971 MANE REVNATH GOPINATH 14:00:00 17:12:09 3:12:09
1489 2972 NAGARGOJE SAMBHUDEV ;UTTAMRAO 14:00:00 16:56:18 2:56:18
1490 2974 TANDALE SOPAN SHESHRAO 14:00:00 16:38:05 2:38:05
1491 2975 WARE SANTOSH PARMESHWAR 14:00:00 17:30:37 3:30:37
1492 2977 JADHAV SUNIL BABURAO 14:00:00 17:48:11 3:48:11
1493 2978 KEDAR BALASAHEB VASANT 14:00:00 16:45:32 2:45:32
1494 2980 RAHANE AMOL SAYAJI 14:00:00 17:14:22 3:14:22
1495 2982 RATHOD ASHWIN MOHANRAO 14:00:00 17:11:42 3:11:42
1496 2984 CHAVAN RAM VAMAN 14:00:00 17:00:40 3:00:40
1497 2987 ROHOKALE LAXMAN BALASAHEB 14:00:00 17:22:22 3:22:22
1498 2988 GUTTE NAMDEO BALAJI 14:00:00 17:24:33 3:24:33
1499 2989 CHAVAN DIPAK RAJARAM 14:00:00 17:11:21 3:11:21
1500 2991 JAKAPURE VINOD ANANDA 14:00:00 17:40:19 3:40:19
1501 2992 DAMALE NAVNATH UTTAM 14:00:00 17:00:21 3:00:21
1502 2993 GHULE AJINATH BHANUDAS 14:00:00 17:00:45 3:00:45
1503 2995 JADHAV ANKUSH RAVAN 14:00:00 16:41:22 2:41:22
1504 2996 BODARE GOVIND DILIP 14:00:00 17:16:47 3:16:47
1505 2999 FUPATE VITTHAL ASHRUBA 14:00:00 17:29:29 3:29:29
1506 3000 DHANGAR BABAN VITTHAL 14:00:00 17:53:47 3:53:47
1507 3001 KAMBLE GOPICHAND BABUROV 8:00:00 11:22:50 3:22:50
1508 3005 LANGHI NATHA KONDIBA 8:00:00 11:13:06 3:13:06
1509 3010 PATIL MITHUN DAGA 8:00:00 11:49:58 3:49:58
1510 3013 PALAWADE ASHOK ANURUDRA 8:00:00 11:22:18 3:22:18
1511 3018 DHAIGUDE GANESH MOHAN 8:00:00 11:08:41 3:08:41
1512 3019 HADAMBAR PRAKASH GULAB 8:00:00 11:22:28 3:22:28
1513 3036 RATHOD AKASH SHRIKANT 8:00:00 10:23:13 2:23:13
1514 3038 GHODKE ATUL POPAT 8:00:00 11:45:17 3:45:17
1515 3050 BITAKE ABASAHEB RANGNATH 8:00:00 11:10:39 3:10:39
1516 3051 SHIRSAT SHRIKANT TARACHAND 8:00:00 10:42:29 2:42:29
1517 3052 BHABAD ARJUN NATHA 8:00:00 10:49:10 2:49:10
1518 3057 MISAL SANDIPAN DNYANOBA 8:00:00 11:17:04 3:17:04
1519 3062 PAWAR EKNATH DINKAR 8:00:00 10:57:12 2:57:12
1520 3065 GHUGE SAUDAGAR BHANUDAS 8:00:00 11:43:15 3:43:15
1521 3066 GAWADE RAJU UTTAM 8:00:00 11:45:07 3:45:07
1522 3067 HOLAMBE KHUSHAL ANKUSH 8:00:00 11:35:05 3:35:05
1523 3068 DOKE DINESH MOHAN 8:00:00 11:04:00 3:04:00
1524 3071 KARADE GORAKH BAJRANG 8:00:00 11:48:29 3:48:29
1525 3074 JAMADAR PRAKASH SAYABANNA 8:00:00 11:30:40 3:30:40
1526 3075 MORE KESHAV RAMRAO 8:00:00 11:21:27 3:21:27
1527 3077 MUNDE SANGRAM DAGDOBA 8:00:00 10:44:11 2:44:11
1528 3078 RAKH EKNATH GANGADHAR 8:00:00 10:31:22 2:31:22
1529 3079 MANE RAHUL SHAHAJI 8:00:00 11:13:42 3:13:42
1530 3080 BHABAD GANESH AJINATH 8:00:00 10:42:34 2:42:34
1531 3084 PAGARE PRASHANT RAVINDRA 8:00:00 11:27:02 3:27:02
1532 3085 BAGADE PRAVIN MADHUKARRAO 8:00:00 11:37:34 3:37:34
1533 3088 MUNDHE PANDURANG DINKAR 8:00:00 10:49:42 2:49:42
1534 3089 PANDAV RAVINDRA BALASO 8:00:00 11:44:06 3:44:06
1535 3091 SHINDE AMBAR PARASHARAM 8:00:00 11:22:44 3:22:44
1536 3092 SHAHABADEE RAM SHARANAPPA 8:00:00 10:29:05 2:29:05
1537 3095 JADHAV TUSHAR RAMESH 8:00:00 10:22:17 2:22:17
1538 3098 DHANGAR YOGESH MACHHINDRA 8:00:00 10:45:14 2:45:14
1539 3104 PINGALA SANTOSH DAMODAR 8:00:00 10:21:34 2:21:34
1540 3107 MUNDHE SANTOSH GOVIND 8:00:00 10:34:31 2:34:31
1541 3108 CHAUDHARI LAXMIKANT GOPAL 8:00:00 11:37:47 3:37:47
1542 3114 THORE MANOJ RUPCHAND 8:00:00 10:45:44 2:45:44
1543 3116 WELASE RAMDAS SUPADU 8:00:00 10:13:38 2:13:38
1544 3118 PACHAKUDE HITESH VISHNU 8:00:00 11:22:44 3:22:44
1545 3119 BHERE MAHENDRA DATTATRAY 8:00:00 11:59:33 3:59:33
1546 3120 SHINDE SACHIN BABU 8:00:00 11:18:04 3:18:04
1547 3123 GAIKWAD GANESH HANUMANT 8:00:00 10:52:41 2:52:41
1548 3125 GAIKWAD AMOL BALIRAM 8:00:00 10:53:50 2:53:50
1549 3126 IRNAK BHAU NIVARUTTI 8:00:00 11:10:51 3:10:51
1550 3128 CHITTE SANDEEP KISAN 8:00:00 10:50:28 2:50:28
1551 3131 KAKADE VISHWAJIT VIRAM 8:00:00 10:30:15 2:30:15
1552 3133 SURWADE VIJAYANAND BALIRAM 8:00:00 11:08:49 3:08:49
1553 3135 THAKARE VIJAY RAGHUNATH 8:00:00 11:13:58 3:13:58
1554 3137 DINGORE SANDESH PUNDLIK 8:00:00 11:37:45 3:37:45
1555 3140 PATIL SANTOSH MOHAN 8:00:00 11:10:56 3:10:56
1556 3141 MHASKE AJAY MADHUKAR 8:00:00 11:05:07 3:05:07
1557 3142 WAYBHASE VINOD UDDHAV 8:00:00 11:24:00 3:24:00
1558 3144 KALE GHANSHAM ASARAM 8:00:00 10:37:25 2:37:25
1559 3145 MUNDE ANKUSH HANUMANT 8:00:00 11:40:38 3:40:38
1560 3152 HIRVE RAVINDRA GANU 8:00:00 11:08:57 3:08:57
1561 3153 SANAP GANESH KAILAS 8:00:00 11:04:48 3:04:48
1562 3156 DUDHLEWAD ANKUSH SUDAM 8:00:00 10:48:44 2:48:44
1563 3158 MATE GANESH SHRIRANG 8:00:00 11:23:36 3:23:36
1564 3159 BHOSALE AMRNATH SHRIMANT 8:00:00 11:25:51 3:25:51
1565 3162 JADHAV MAROTI SHIVAJI 8:00:00 10:46:39 2:46:39
1566 3165 INGOLE RAJENDRA SHIVAJI 8:00:00 11:20:50 3:20:50
1567 3168 CHORMALE VITTHAL NAGNATH 8:00:00 10:44:44 2:44:44
1568 3172 SURTE NIKHIL SUNIL 8:00:00 11:44:56 3:44:56
1569 3187 BIRADE DYANESHWAR SITARAM 8:00:00 10:39:41 2:39:41
1570 3188 NANDRE GANESH VILASRAO 8:00:00 11:41:32 3:41:32
1571 3189 KORABU SUDHIR TATOBA 8:00:00 10:32:42 2:32:42
1572 3190 SARDAR DIPAK JAYRAM 8:00:00 11:11:11 3:11:11
1573 3191 MISAL SUBHASH SHANKAR 8:00:00 11:04:25 3:04:25
1574 3193 PAWAR GANESH SHRAWAN 8:00:00 11:37:29 3:37:29
1575 3194 BHOYE MAHENDRA PANDURANG 8:00:00 10:39:40 2:39:40
1576 3195 BAYAS BALAJI VILAS 8:00:00 11:23:03 3:23:03
1577 3197 GIRA MADHUKAR BHIKAJI 8:00:00 10:49:14 2:49:14
1578 3199 KALE BALASAHEB SIDDHARAM 8:00:00 10:46:14 2:46:14
1579 3200 INDULKAR MAHESH BALKISHNA 8:00:00 11:27:54 3:27:54
1580 3202 ADE SUNIL PANDURANG 8:00:00 10:15:20 2:15:20
1581 3205 MHAMUNKAR SANKET PRABHAKAR 8:00:00 11:44:57 3:44:57
1582 3206 RAJPUT AMOL MADHUKAR 8:00:00 11:08:29 3:08:29
1583 3207 PATIL DEEPAK PRATAPRAO 8:00:00 10:44:04 2:44:04
1584 3208 KOLEKAR BAJIRAO DNYANESHWAR 8:00:00 10:59:06 2:59:06
1585 3209 OTARI SAGAR MADHUKAR 8:00:00 11:45:00 3:45:00
1586 3210 PAWAR YOGESH ANANDRAO 8:00:00 11:29:20 3:29:20
1587 3213 BHAPKAR PRASHANT BHAUSAHEB 8:00:00 11:09:52 3:09:52
1588 3217 BHUSNAR PRAKASH RAMCHANDRA 8:00:00 10:35:30 2:35:30
1589 3219 GARKAL SANTOSH AMBADAS 8:00:00 11:41:37 3:41:37
1590 3225 RUPNAWAR PRAMOD BHANUDAS 8:00:00 10:49:22 2:49:22
1591 3228 GANGAWANE SANDIP VISHWANATH 8:00:00 10:47:58 2:47:58
1592 3229 AHIRE SUNIL ASHOK 8:00:00 11:22:52 3:22:52
1593 3232 PARDESHI KOMAL BABULAL 8:00:00 10:48:12 2:48:12
1594 3233 MADANE BANDU VISHWAS 8:00:00 11:26:47 3:26:47
1595 3235 WAGHMARE SIDDHARTH DATTU 8:00:00 10:51:38 2:51:38
1596 3236 JADHAV PRASHANT PRAKASH 8:00:00 11:30:52 3:30:52
1597 3237 GAVADE ABHIJEET BABAN 8:00:00 11:51:47 3:51:47
1598 3244 KAGNE SURYAKANT MAROTI 8:00:00 11:47:42 3:47:42
1599 3245 SONAWANE DIGAMBAR MANOHAR 8:00:00 10:45:13 2:45:13
1600 3246 GAVE VIVEK NAGANATH 8:00:00 10:39:21 2:39:21
1601 3247 PATIL SUSHIL NIVRUTTI 8:00:00 10:57:55 2:57:55
1602 3248 KOKARE GANESH NAVNATH 8:00:00 11:44:57 3:44:57
1603 3250 KONKEWAD SANTOSH VITALRAO 8:00:00 11:20:12 3:20:12
1604 3252 GAIKWAD AMOL RAJENDRA 8:00:00 11:05:25 3:05:25
1605 3254 RATHOD DAYANAND SHANTARAM 8:00:00 11:30:59 3:30:59
1606 3255 SAVALKAR LAKHAN ASHOK 8:00:00 11:17:47 3:17:47
1607 3256 MALI RAKESH NAVNATH 8:00:00 10:32:43 2:32:43
1608 3259 SURYAWANSHI SATISH BHAGWAN 8:00:00 11:58:30 3:58:30
1609 3260 SURYAWANSHI YOGESH PANDIT 8:00:00 10:32:00 2:32:00
1610 3261 PATIL BHAGVAN GANESH 8:00:00 11:37:10 3:37:10
1611 3267 JADHAV ABHIJIT HANAMANT 8:00:00 10:57:54 2:57:54
1612 3268 JADHAV PREETAM SHANKAR 8:00:00 10:31:29 2:31:29
1613 3270 PATIL PRITAM ASHOK 8:00:00 11:29:06 3:29:06
1614 3271 VANMANE TATYASAHEB TANAJEE 8:00:00 11:40:49 3:40:49
1615 3272 NEVE KIRAN VINAYAK 8:00:00 11:38:51 3:38:51
1616 3273 KAVITAKE VISHAL CHANDRAKANT 8:00:00 11:37:54 3:37:54
1617 3275 JALDAWAR VISHWANATH GANGADHAR 8:00:00 11:16:48 3:16:48
1618 3276 TUNGAR TUKARAM KISHOR 8:00:00 11:39:05 3:39:05
1619 3278 LAHAKARE SUHAS SHANTARAM 8:00:00 10:45:21 2:45:21
1620 3281 KATHEWADE VIJAY NAGNATHRAO 8:00:00 11:32:57 3:32:57
1621 3283 LOKHANDE NAVNATH VASANT 8:00:00 11:32:57 3:32:57
1622 3284 KASAR SAGAR RAJENDRA 8:00:00 10:54:09 2:54:09
1623 3285 DEWARDE ANKUSH RAMCHANDRA 8:00:00 11:58:47 3:58:47
1624 3286 MORE SHARAD PRABHAKAR 8:00:00 11:24:10 3:24:10
1625 3288 PATIL NIKHIL SHANKAR 8:00:00 10:57:58 2:57:58
1626 3289 WAGHMARE PRAVIN PANJABRAO 8:00:00 11:23:20 3:23:20
1627 3296 KENGALE PRAKASH SURESH 8:00:00 11:50:53 3:50:53
1628 3300 YENDE SACHIN SHANTARAM 8:00:00 11:45:59 3:45:59
1629 3303 TEKALE AMBADAS MAHADEV 8:00:00 11:44:30 3:44:30
1630 3304 NIVALE LAXMAN SUNIL 8:00:00 10:43:09 2:43:09
1631 3306 GANGAD BHAU TUKARAM 8:00:00 11:19:21 3:19:21
1632 3310 SHAIKH ABRAM MAMUD 8:00:00 11:35:42 3:35:42
1633 3311 CHAVAN AJAY UDESING 8:00:00 10:46:44 2:46:44
1634 3312 NIVALE TUKARAM ANIL 8:00:00 10:42:34 2:42:34
1635 3315 DINGORE VISHAL SHANTARAM 8:00:00 11:56:10 3:56:10
1636 3319 DHAMKE DATTATRAY SANDIP 8:00:00 11:43:23 3:43:23
1637 3320 DINGORE SAGAR VITTHAL 8:00:00 11:37:09 3:37:09
1638 3323 KATKARI YUVRAJ GANGA 8:00:00 10:26:13 2:26:13
1639 3327 BUDHAWANT BHASKAR MAHADEV 8:00:00 11:19:28 3:19:28
1640 3330 WAKH HIRU JAGAN 8:00:00 11:36:46 3:36:46
1641 3331 SHAIKH IRFAN KALURAM 8:00:00 11:35:40 3:35:40
1642 3334 VIBHUTE GANESH MAHESH 8:00:00 10:50:36 2:50:36
1643 3339 JADHAV CHANDRAKANT BHIVA 8:00:00 11:34:28 3:34:28
1644 3342 MORE SUNIL BALIRAM 8:00:00 10:42:28 2:42:28
1645 3347 PAWAR VIKRAM SHASHIKANT 8:00:00 11:46:35 3:46:35
1646 3350 WASATE AMOL BHIMRAO 8:00:00 11:11:31 3:11:31
1647 3355 MORE SWAPNIL RAMESH 8:00:00 11:44:59 3:44:59
1648 3358 RAUT SANJAY GOVIND 8:00:00 11:23:32 3:23:32
1649 3359 TUMBADA DIPAK SONU 8:00:00 11:11:14 3:11:14
1650 3362 RATHOD BALIRAM UTTAM 8:00:00 10:32:25 2:32:25
1651 3364 CHAVAN SATISH GURUNATH 8:00:00 10:37:31 2:37:31
1652 3366 GARALE SHANKAJ RAMNATH 8:00:00 11:10:33 3:10:33
1653 3369 PATIL PRITESH PRABHAKAR 8:00:00 11:55:32 3:55:32
1654 3370 PATIL PRITESH PARSHURAM 8:00:00 11:22:37 3:22:37
1655 3375 THAKARE RAOSAHEB PANDURANG 8:00:00 10:41:40 2:41:40
1656 3376 BHOIR PRAFULLA RAMCHANDRA 8:00:00 11:23:34 3:23:34
1657 3377 BHOSALE SHIVAJI TUKARAM 8:00:00 11:20:57 3:20:57
1658 3380 KHEDKAR VISHNU RAMDAS 8:00:00 11:09:40 3:09:40
1659 3381 UGALE BAJIRAO SANTU 8:00:00 11:10:34 3:10:34
1660 3386 CHOGLE SUBODH SHIVA 8:00:00 11:55:55 3:55:55
1661 3388 KAKUSTE MAHENDRA KAILAS 8:00:00 11:23:55 3:23:55
1662 3392 SAGRI USMAN A.SHUKUR 8:00:00 11:45:10 3:45:10
1663 3393 SOLANKAR RAVISHANKAR MOHAN 8:00:00 11:34:07 3:34:07
1664 3394 ISHWAR DIGAMBAR HOLMBE 8:00:00 10:24:08 2:24:08
1665 3395 ATHAWALE VIJAY DAMAJI 8:00:00 10:46:10 2:46:10
1666 3397 MULE ARUN DINKAR 8:00:00 11:15:50 3:15:50
1667 3398 VANJARI TUSHAR SHIRISH 8:00:00 10:58:05 2:58:05
1668 3402 MORE VAIBHAV BALASAHEB 8:00:00 10:29:05 2:29:05
1669 3403 SALUNKHE ANNASAHEB LAHU 8:00:00 11:20:31 3:20:31
1670 3405 LOKHANDE PRAVIN GANESHRAO 8:00:00 11:07:53 3:07:53
1671 3408 BHORE SURESH NAVASU 8:00:00 11:00:26 3:00:26
1672 3412 BAHURE RAHUL CHHOTIRAM 8:00:00 10:45:36 2:45:36
1673 3413 BAHUREGAJANAN RATANSING 8:00:00 10:22:28 2:22:28
1674 3414 SHAIKH JOHEB SHAHAJAN 8:00:00 10:47:48 2:47:48
1675 3415 JADHAV PRAVIN PRABHAKAR 8:00:00 11:13:32 3:13:32
1676 3417 SHELAR PRADIP EKNATH 8:00:00 11:08:30 3:08:30
1677 3418 KHEDKAR DNYANESHWAR ARJUN 8:00:00 10:54:50 2:54:50
1678 3420 BHOI KUMAR SAMADHAN SHIVAJI 8:00:00 10:39:42 2:39:42
1679 3423 JADHAV HEMANT MARUTI 8:00:00 11:36:47 3:36:47
1680 3426 CHOUDHARY YOGESH BALARAM 8:00:00 11:23:30 3:23:30
1681 3427 DAREKAR SWAPNIL VITTHAL 8:00:00 11:23:38 3:23:38
1682 3429 MOHAPE ONKAR DILIP 8:00:00 11:43:01 3:43:01
1683 3430 NAGARGOJE RAMESH PRABHAKAR 8:00:00 11:02:50 3:02:50
1684 3434 PETHE DEVANAND BABRUWAN 8:00:00 10:54:49 2:54:49
1685 3436 KAMBLE KRUSHNA GULJAR 8:00:00 11:16:49 3:16:49
1686 3437 BANSODE RAMCHANDRA MURLIDHAR 8:00:00 11:24:10 3:24:10
1687 3438 KONAPURE SHASHANK MANMATH 8:00:00 11:19:47 3:19:47
1688 3439 RATHOD DEEPAK RAMRAO 8:00:00 11:37:42 3:37:42
1689 3440 PATHAN EMRANKHAN AFZALKHAN 8:00:00 11:33:27 3:33:27
1690 3442 PATIL PRAYAG ANANT 8:00:00 11:55:32 3:55:32
1691 3443 WAGHERE JAGANNATH SITARAM 8:00:00 11:44:38 3:44:38
1692 3450 KARANDE ABA BABAN 8:00:00 11:02:45 3:02:45
1693 3456 SAUNDANE VASANTRAO MADHUKAR 8:00:00 11:09:04 3:09:04
1694 3458 KOLI DINESH ASHOK 8:00:00 11:17:08 3:17:08
1695 3462 VISAVE PRASHANT RAVINDRA 8:00:00 11:47:14 3:47:14
1696 3463 SHINDE SACHIN PRAKASH 8:00:00 11:27:41 3:27:41
1697 3468 PACHANGE SANDIPAN MANIKRAO 8:00:00 11:41:38 3:41:38
1698 3470 PATIL PRASHANT KAILAS 8:00:00 11:28:46 3:28:46
1699 3471 BAVISKAR SUNIL BHIVA 8:00:00 11:44:31 3:44:31
1700 3472 NATIKAR SHIRISH MAILARI 8:00:00 10:49:58 2:49:58
1701 3475 GHULE SATISH MADHUKAR 8:00:00 11:24:59 3:24:59
1702 3476 NAIKWADE MALLESHI DHARMA 8:00:00 11:14:49 3:14:49
1703 3477 GUND GANESH AJINATH 8:00:00 10:49:16 2:49:16
1704 3479 GATKAL PAPPU BAPU 8:00:00 11:09:51 3:09:51
1705 3485 PAWAR MNACHAK BALASAHEB 8:00:00 10:58:02 2:58:02
1706 3486 GAWARI PRALHAD BAHURAO 8:00:00 11:36:45 3:36:45
1707 3492 RATHOD LAHU PRALHAD 8:00:00 10:39:24 2:39:24
1708 3493 BHANGARE PRAMOD BUDHA 8:00:00 11:21:32 3:21:32
1709 3494 SURNAR SANGRAM MADHAV 8:00:00 11:38:51 3:38:51
1710 3495 PHAD SATESH BHIMRAO 8:00:00 11:03:29 3:03:29
1711 3499 RAJPUT HARSING MOHANSING 8:00:00 11:27:15 3:27:15
1712 3500 JOGDAND MAHENDRA TUKARAM 8:00:00 11:20:44 3:20:44
1713 3501 GAWARI SANJAY BHAU 8:00:00 11:12:57 3:12:57
1714 3503 BANGAR ABASAHEB RAGHUNATH 8:00:00 11:29:48 3:29:48
1715 3504 SONAWANE GULAB RAMA 8:00:00 10:47:48 2:47:48
1716 3506 KARAD AMOL PRASAD 8:00:00 11:29:53 3:29:53
1717 3508 RATHOD DASHRATH VISHAWNATH 8:00:00 10:52:39 2:52:39
1718 3509 SHRIKHANDE SEVAK KISHENRAO 8:00:00 11:10:24 3:10:24
1719 3510 PAWAR NILESH MAHADEV 8:00:00 11:36:47 3:36:47
1720 3512 HAREGAONKAR NILKANTHESHWAR
VAIJNATH
8:00:00 11:06:19 3:06:19
1721 3514 BAGWAN RAPHIK USMAN 8:00:00 11:27:01 3:27:01
1722 3515 JAGTAP KRUSHNA PANDIT 8:00:00 11:45:58 3:45:58
1723 3517 GANDURDE BHAIDAS VALMIK 8:00:00 11:53:50 3:53:50
1724 3518 JADHAV PRASHANT SAHEBRAO 8:00:00 11:29:15 3:29:15
1725 3522 THAKARE SANDIP DIGAMBAR 8:00:00 10:12:24 2:12:24
1726 3525 BAGUL DHANRAJ DHARMA 8:00:00 10:29:52 2:29:52
1727 3526 SHEGOKAR KUNAL WASUDEO 8:00:00 11:34:58 3:34:58
1728 3527 MAHAJAN DEEPAK KAILAS 8:00:00 11:53:50 3:53:50
1729 3529 KORADE BABU DHAVLYA 8:00:00 11:10:44 3:10:44
1730 3530 SARKATE DIPAK SUDAMRAO 8:00:00 11:44:37 3:44:37
1731 3531 AMBHORE ARUN SHESHRAO 8:00:00 11:38:20 3:38:20
1732 3532 SONAWANE MANOJ VASANT 8:00:00 11:37:27 3:37:27
1733 3534 KHOKAD RAM BUDHASING 8:00:00 10:30:27 2:30:27
1734 3538 VAISHNAV SATISH NANDARAM 8:00:00 11:22:18 3:22:18
1735 3539 PAWAR MAHESH SHANKAR 8:00:00 11:16:49 3:16:49
1736 3540 RAJPUT BHAGWANSING PARBHATSING 8:00:00 10:44:25 2:44:25
1737 3542 SHIRSATH RAJENDRA GABA 8:00:00 11:03:42 3:03:42
1738 3544 PATIL LAHU ASHOK 8:00:00 10:22:52 2:22:52
1739 3548 PADIR JAGDISH DATTATRAY 8:00:00 10:45:47 2:45:47
1740 3551 KHARPADE VILAS CHIMA 8:00:00 11:42:00 3:42:00
1741 3555 SHEGOKAR KISHOR WASUDEO 8:00:00 11:14:48 3:14:48
1742 3559 MUNDHE GANESH VISHWANATH 8:00:00 11:37:14 3:37:14
1743 3560 MAHAJAN MAHESH SHRIDHAR 8:00:00 11:13:42 3:13:42
1744 3563 BORASA SHIVRAM LAXMAN 8:00:00 10:31:22 2:31:22
1745 3567 BRAMHANE VIKAS VALMIK 8:00:00 11:44:35 3:44:35
1746 3568 RATHOD ASHOK RAMLAL 8:00:00 10:48:14 2:48:14
1747 3569 GANGAD YOGESH HARISHCHANDRA 8:00:00 10:45:47 2:45:47
1748 3570 KENDRE SAMBHAJI NAMDEV 8:00:00 11:23:41 3:23:41
1749 3575 RATHOD RAJU PHULSING 8:00:00 11:41:07 3:41:07
1750 3578 PANDHARE GOVIND MAROTI 8:00:00 11:05:46 3:05:46
1751 3580 GAVIT SUHAS ISU 8:00:00 11:16:58 3:16:58
1752 3581 PATIL DINESH BABURAO 8:00:00 11:20:56 3:20:56
1753 3582 DEORE VIKAS ZENDU 8:00:00 11:03:05 3:03:05
1754 3584 CHAUDHARI BHUSHAN VITTHAL 8:00:00 11:50:56 3:50:56
1755 3588 FARDE DHANAJI MARUTI 8:00:00 11:08:42 3:08:42
1756 3589 BANGAR JAGDISH NAMDEV 8:00:00 10:52:34 2:52:34
1757 3594 BHALERAO ISHWAR SANJAY 8:00:00 10:41:24 2:41:24
1758 3596 MORE KIRAN PRAKASH 8:00:00 11:15:18 3:15:18
1759 3597 ISHI KAPIL DEVIDAS 8:00:00 11:30:35 3:30:35
1760 3598 PATIL MILIND RAVINDRA 8:00:00 11:44:36 3:44:36
1761 3599 IPPER MAHADEV DNYANOBA 8:00:00 11:32:56 3:32:56
1762 3604 SURWASE ANIL DASRAO 8:00:00 11:37:47 3:37:47
1763 3605 KOLI SANJAY GOVIND 8:00:00 10:39:13 2:39:13
1764 3607 KADARI AJARODIN ATIKSAHEB 8:00:00 11:32:40 3:32:40
1765 3608 DUMNE BAJARANG JAYSING 8:00:00 11:57:31 3:57:31
1766 3610 PARDHI KUNDAN SITARAM 8:00:00 10:41:02 2:41:02
1767 3612 DHONGADE MORESHWAR PRALHADRAO 8:00:00 11:19:16 3:19:16
1768 3614 PARDHI SUBHASH SITARAM 8:00:00 11:42:02 3:42:02
1769 3617 NIPURTE SATISH JAYRAM 8:00:00 11:29:10 3:29:10
1770 3620 PADVI DILIP DHARMA 8:00:00 10:49:41 2:49:41
1771 3626 TUMBADA GANESH KASHINATH 8:00:00 11:05:28 3:05:28
1772 3627 KHOPADE PANDIT RAJARAM 8:00:00 11:27:03 3:27:03
1773 3628 POWAR PRAVIN ANANDA 8:00:00 11:45:58 3:45:58
1774 3629 GAIKWAD HEMRAJ RAMJI 8:00:00 10:28:41 2:28:41
1775 3637 PATIL MANOJ SANTARAM 8:00:00 11:17:18 3:17:18
1776 3638 NIBALA VASANT HARJI 8:00:00 11:36:03 3:36:03
1777 3640 KATKADE RAM SAMBHAJI 8:00:00 11:05:04 3:05:04
1778 3645 HODBE DNVANESHWAR BABURAO 8:00:00 11:09:21 3:09:21
1779 3646 BARAF RAJESH SANTYA 8:00:00 10:28:00 2:28:00
1780 3648 GADADE AMOL SAHEBRAO 8:00:00 11:09:05 3:09:05
1781 3649 RATHOD VIKAS DUDHRAM 8:00:00 10:41:20 2:41:20
1782 3653 CHAVAN VINOD SAHEBRAO 8:00:00 11:05:58 3:05:58
1783 3654 ADE SANJAY SHIVAJI 8:00:00 11:32:30 3:32:30
1784 3655 CHAVAN GANESH RAMRAO 8:00:00 10:55:18 2:55:18
1785 3656 SHAIKH IBRAHIM YUSUF 8:00:00 11:11:06 3:11:06
1786 3658 KAMBALE DEVIDAS MARIBAG 8:00:00 10:57:45 2:57:45
1787 3662 GAVALI NILESH BHASKAR 8:00:00 10:28:10 2:28:10
1788 3664 MANDE SACHIN SHIVAJI 8:00:00 10:35:24 2:35:24
1789 3666 AKARE DNYANESHWAR CHHAGAN 8:00:00 11:43:05 3:43:05
1790 3668 BHOIR ROHAN TUKARAM 8:00:00 11:28:13 3:28:13
1791 3669 JAGDALE SAGAR SANJAY 8:00:00 11:05:24 3:05:24
1792 3671 PAWAR PRASHANT HIRALAL 8:00:00 11:56:14 3:56:14
1793 3672 DAUND RAMKISHAN KAKASAHEB 8:00:00 11:02:35 3:02:35
1794 3677 KHUTADE NISHGANDH YASHVANT 8:00:00 11:00:54 3:00:54
1795 3679 NAGARGOJE KESHAV VITTHAL 8:00:00 10:56:03 2:56:03
1796 3680 MEGHAWALE TUKARAM RAGHUNATH 8:00:00 10:50:56 2:50:56
1797 3682 BADE KKESHAV DNYANDED 8:00:00 11:11:16 3:11:16
1798 3689 BORSE NILESH RATAN 8:00:00 10:41:22 2:41:22
1799 3690 BHABAD LAXMIKANT PANDIT 8:00:00 11:11:26 3:11:26
1800 3691 BADE NAVNATH NIVRUTI 8:00:00 11:17:31 3:17:31
1801 3692 TAMBAT BHARAT BALU 8:00:00 11:17:25 3:17:25
1802 3695 BORSE AVINASH KAILAS 8:00:00 11:33:53 3:33:53
1803 3696 TUMBADA SANDEEP CHHAGAN 8:00:00 11:37:20 3:37:20
1804 3697 MORE RAVINDRA SAWANT 8:00:00 11:43:27 3:43:27
1805 3698 MORE SURESH PRAKASH 8:00:00 11:35:20 3:35:20
1806 3701 SARWADE MANGESH DILIP 8:00:00 11:41:08 3:41:08
1807 3703 LABADE SANDIP RAOSAHEB 8:00:00 10:40:07 2:40:07
1808 3707 MORE NARESH PRAKASH 8:00:00 11:35:50 3:35:50
1809 3708 PATIL VIKAS BHALCHANDRA 8:00:00 11:18:29 3:18:29
1810 3709 LONDHE SHRIKANT SHAMRAO 8:00:00 11:20:41 3:20:41
1811 3714 BAMBALE RAMESH GOVIND 8:00:00 11:48:02 3:48:02
1812 3732 SHIRSAT SHIVNATH NAVNATH 8:00:00 10:34:06 2:34:06
1813 3733 PAWAR DEVIDAS MANGAL 8:00:00 11:46:54 3:46:54
1814 3737 SURADKAR BHARAT JANARDHAN 8:00:00 11:34:30 3:34:30
1815 3738 MOHITE KIRAN ASHOK 8:00:00 11:04:54 3:04:54
1816 3739 MOHITE ASHISH ASHOK 8:00:00 11:03:19 3:03:19
1817 3740 THORAT AJIT LAXMAN 8:00:00 11:38:57 3:38:57
1818 3741 PATIL SUNIL SHIVAJI 8:00:00 10:37:31 2:37:31
1819 3743 INGAVALE SAMBHAJI VISHNU 8:00:00 10:47:57 2:47:57
1820 3747 PAWAR VIJAY SAKHARAM 8:00:00 10:49:15 2:49:15
1821 3751 DONGARE VALMIK RUPSING 10:00:00 13:04:40 3:04:40
1822 3756 CHAVAN VINOD BHAVSING 10:00:00 12:21:16 2:21:16
1823 3759 PAWAR SANDIP SAKHARAM 10:00:00 12:56:19 2:56:19
1824 3762 KHOTARE RAMESH NIVARUTTI 10:00:00 13:41:16 3:41:16
1825 3763 RATHOD KANTILAL POPAT 10:00:00 12:53:33 2:53:33
1826 3765 SANAP HANUMANT SUDAM 10:00:00 13:41:48 3:41:48
1827 3766 BHALERAO RAHUL SUBHASH 10:00:00 13:06:44 3:06:44
1828 3767 DIGHE SOMNATH UTTAM 10:00:00 13:10:28 3:10:28
1829 3768 GOLHAR RAMDAS SONBA 10:00:00 12:50:09 2:50:09
1830 3769 ZINJURDE AMOL RAJENDRA 10:00:00 12:38:57 2:38:57
1831 3774 GHUTE BHAGWAN GOVIND 10:00:00 13:56:54 3:56:54
1832 3776 SANGALE RANJEET SHIVAJI 10:00:00 13:23:21 3:23:21
1833 3778 PAWAR KIRAN ARUN 10:00:00 13:51:41 3:51:41
1834 3779 MASAL DHANAJI SUKHDEO 10:00:00 13:30:32 3:30:32
1835 3781 GORAD APPASAHEB SHIVAJI 10:00:00 13:48:20 3:48:20
1836 3782 PATIL SAMADHAN SHIVAJI 10:00:00 13:27:13 3:27:13
1837 3785 OHOL UMAKANT ANANTRAO 10:00:00 13:49:27 3:49:27
1838 3786 BHATANE RAJEBHAU BALAJI 10:00:00 13:29:48 3:29:48
1839 3787 PACHLORE NILESH ARUN 10:00:00 13:08:15 3:08:15
1840 3790 GULDAGAD MOHAN RAGHUNATH 10:00:00 12:55:44 2:55:44
1841 3794 JADHAV NITIN SUBHASH 10:00:00 13:54:45 3:54:45
1842 3796 RATHOD MUKESH PRABHAT 10:00:00 13:07:15 3:07:15
1843 3798 MADHE PRAMOD BUDHA 10:00:00 13:21:40 3:21:40
1844 3801 TAYADE NILESH DNYANESHWARRAO 10:00:00 13:50:44 3:50:44
1845 3807 BAINWAD TUKARAM PRAKASH 10:00:00 12:55:23 2:55:23
1846 3809 RATHOD SHARAD KESHAV 10:00:00 13:17:04 3:17:04
1847 3812 WAGH MAHESH UTTAMRAO 10:00:00 13:22:07 3:22:07
1848 3814 THAKRE PRAKASH JAYRAM 10:00:00 12:53:19 2:53:19
1849 3819 MORE JITENDRA KISAN 10:00:00 13:25:32 3:25:32
1850 3821 KATRE MANAGENI NAGAPPA 10:00:00 12:43:48 2:43:48
1851 3822 GAIKWAD VINOD VILAS 10:00:00 13:44:18 3:44:18
1852 3823 HELKAR DNYASHWAR GOVIND 10:00:00 12:54:26 2:54:26
1853 3825 PAWAR RAHUL RAMESH 10:00:00 13:24:18 3:24:18
1854 3827 KUMBHARE LAXMAN ANANDA 10:00:00 12:55:44 2:55:44
1855 3828 SALUNKHE AMOL GANPATI 10:00:00 13:15:36 3:15:36
1856 3829 KATARE YSHWANT SHANKAR 10:00:00 12:47:54 2:47:54
1857 3831 GAWADE BALASO GANPATI 10:00:00 13:44:20 3:44:20
1858 3832 GANGARDE AJAY SUDHIR 10:00:00 13:44:19 3:44:19
1859 3833 KADAM PRAVIN RAMESH 10:00:00 13:42:39 3:42:39
1860 3835 PURANIK KAMLESH RAMKRUSHNA 10:00:00 13:33:06 3:33:06
1861 3837 GAWDE RANJIT JAGANNATH 10:00:00 13:06:03 3:06:03
1862 3839 SHINDE SURESH PANDHARINATH 10:00:00 13:57:38 3:57:38
1863 3840 YEDEKAR SUKHDEV RAJARAM 10:00:00 13:40:13 3:40:13
1864 3843 JADHAV GORKASHANATH NANASAHEB 10:00:00 13:38:11 3:38:11
1865 3844 SARKATE SWAPNIL KARBHARI 10:00:00 12:46:05 2:46:05
1866 3845 PUJARI SHAILESH SUBHASH 10:00:00 13:58:45 3:58:45
1867 3848 WAGHLKAR RAVIKUMAR MADHUKAR 10:00:00 13:55:22 3:55:22
1868 3849 DHADSE AMOL SHREERAM 10:00:00 13:56:40 3:56:40
1869 3851 MORE MANOJ BHANUDAS 10:00:00 13:23:52 3:23:52
1870 3853 AUCHAR AJIT ASHOK 10:00:00 13:39:51 3:39:51
1871 3854 BARGI MAHADEO ANANDA 10:00:00 12:37:54 2:37:54
1872 3857 KANKGANE VISHNU SOMNATH 10:00:00 13:11:33 3:11:33
1873 3860 LALE LAKHAN GAJANAN 10:00:00 13:25:10 3:25:10
1874 3865 KANGANE VISHNU LAXMAN 10:00:00 13:10:04 3:10:04
1875 3868 RATHOD SUNIL VISHNU 10:00:00 12:49:27 2:49:27
1876 3873 RATHOD NAMDEO DHARMA 10:00:00 13:42:26 3:42:26
1877 3874 TANDALE CHANDRAKANT ANKUSH 10:00:00 13:11:49 3:11:49
1878 3876 EBHAD PRABHU BHIVA 10:00:00 13:26:31 3:26:31
1879 3878 DHODI SANJAY SUNIL 10:00:00 12:50:58 2:50:58
1880 3879 SHINDE PANDURANG LAXMAN 10:00:00 12:36:25 2:36:25
1881 3880 SANAP PRASHANT DHONDIRAM 10:00:00 13:38:45 3:38:45
1882 3881 LOHAKARE PRAKASH RAMCHANDRA 10:00:00 13:02:43 3:02:43
1883 3883 RATHOD SURESH RAU 10:00:00 13:23:25 3:23:25
1884 3884 KHATAKAR GORAKSHANATH BANDERAO 10:00:00 12:44:44 2:44:44
1885 3885 SAGBHOR SUNIL DHONDU 10:00:00 13:23:48 3:23:48
1886 3888 VALAMBA ASHOK JANU 10:00:00 13:50:44 3:50:44
1887 3889 GAVTE RAMCHANDRA DASHRATH 10:00:00 13:01:05 3:01:05
1888 3891 DEORE HIMMATRAO BHAIDAS 10:00:00 13:21:32 3:21:32
1889 3893 LOHAKARE JAGDISH RAMCHANDRA 10:00:00 13:27:08 3:27:08
1890 3894 LOHAKARE SURAJ MAHADEV 10:00:00 13:44:22 3:44:22
1891 3902 PATIL TEJAS MANIK 10:00:00 13:20:20 3:20:20
1892 3903 RATHOD SANJAY PANDURANG 10:00:00 13:10:07 3:10:07
1893 3904 KUMBHARE SACHIN SHRIMANT 10:00:00 12:38:15 2:38:15
1894 3909 PAWAR VIJAY SHIVAJI 10:00:00 12:39:56 2:39:56
1895 3913 DHESHMUKH VARUN VILAS 10:00:00 13:07:32 3:07:32
1896 3915 KANALE PRADIP MAHADEV 10:00:00 13:13:05 3:13:05
1897 3916 RATHOD GANESH BANDU 10:00:00 12:17:21 2:17:21
1898 3917 GORALKAR ATUL RAJKUMAR 10:00:00 13:29:34 3:29:34
1899 3920 BUKARE UMESH RAMRAO 10:00:00 13:55:35 3:55:35
1900 3923 KAMBALE DEVANAND NANA 10:00:00 13:24:22 3:24:22
1901 3924 SURYAWANSHI DATATRYA PUNDLIK 10:00:00 13:12:47 3:12:47
1902 3925 PARDESHI AMOL JAGNATH 10:00:00 13:41:26 3:41:26
1903 3929 WAKHRE GAJANAN RAMDAS 10:00:00 13:30:02 3:30:02
1904 3934 SOLANKI GANESH NAMDEV 10:00:00 12:40:07 2:40:07
1905 3936 KORDE VAIBHAV GURUNATH 10:00:00 13:18:41 3:18:41
1906 3937 PATIL SURAJ SUNIL 10:00:00 13:39:37 3:39:37
1907 3938 RATHOD PRAKASH BIMRAO 10:00:00 12:58:35 2:58:35
1908 3940 BAKLE VILAS PREMRAJ 10:00:00 13:01:50 3:01:50
1909 3942 SHIRSATH SURESH GABA 10:00:00 13:58:47 3:58:47
1910 3943 AHER AMOL ASHOK 10:00:00 13:40:00 3:40:00
1911 3944 GAVATE MANOJ SUBHASH 10:00:00 13:05:38 3:05:38
1912 3946 JAGLE MAHESH SHRAWAN 10:00:00 13:46:41 3:46:41
1913 3947 BAMHANDE SANJAY MANIKRAO 10:00:00 13:02:48 3:02:48
1914 3949 KAKAD NITISH SURESH 10:00:00 12:28:35 2:28:35
1915 3950 MORE JAYESH DONGRE 10:00:00 12:53:53 2:53:53
1916 3963 AALOT SURAJ DEVIDAS 10:00:00 13:19:33 3:19:33
1917 3965 ZODGE TUSHAR ASHOK 10:00:00 13:05:47 3:05:47
1918 3967 DAMSE PRATAP GOPA;L 10:00:00 13:25:19 3:25:19
1919 3968 KHULE VIKRAM MARUTI 10:00:00 13:10:32 3:10:32
1920 3969 SHINDE RAMESH BABNRAO 10:00:00 13:23:47 3:23:47
1921 3971 GADHARI PRAVIN NIMBAL 10:00:00 13:05:50 3:05:50
1922 3972 DHANGADE ANKUSH RAMA 10:00:00 12:52:31 2:52:31
1923 3975 BODKE YOGESH UKHA 10:00:00 12:55:58 2:55:58
1924 3976 SANAP DATU JAYRAM 10:00:00 13:32:10 3:32:10
1925 3977 MADHAVAI SAMADHAN BABASAHEB 10:00:00 12:56:46 2:56:46
1926 3988 KHIRARI HARESH KASHINATH 10:00:00 13:13:24 3:13:24
1927 3990 MUNDE DEEPAK BALAJI 10:00:00 13:14:53 3:14:53
1928 3991 PAWAR VISHWAS SARICHAND 10:00:00 13:30:10 3:30:10
1929 3992 CHAUDHARI AMOL BHAGWAN 10:00:00 13:08:09 3:08:09
1930 3994 CHAVAN EKNATH DHANSINGH 10:00:00 13:58:44 3:58:44
1931 3995 BHAWAR JITESH SHARAD 10:00:00 13:25:39 3:25:39
1932 3996 MANKAR MAHESH BHAUSAHEB 10:00:00 13:39:32 3:39:32
1933 3997 JADHAV BHIRAM PURANDAS 10:00:00 12:53:32 2:53:32
1934 3999 MARATHE YOGESH NAMDEV 10:00:00 13:39:07 3:39:07
1935 4001 PATIL SHIVAM BHAGWAN 10:00:00 13:16:34 3:16:34
1936 4005 MORE DEVIDAS NARAYAN 10:00:00 12:49:50 2:49:50
1937 4006 DABHADE NITIN RAMESH 10:00:00 13:07:04 3:07:04
1938 4007 NIKAM VASANT SUBHASH 10:00:00 13:33:10 3:33:10
1939 4011 WANI SUNIL SOMINATH 10:00:00 13:34:17 3:34:17
1940 4014 GAIKWAD HEMANT SHANKAR 10:00:00 13:53:11 3:53:11
1941 4016 KANKHAR RAVSAHED BANSILAL 10:00:00 13:07:57 3:07:57
1942 4017 BHADHANE KISHOR BHATU 10:00:00 13:26:38 3:26:38
1943 4021 BHALERAO NITIN BAPU 10:00:00 12:59:42 2:59:42
1944 4022 AWSARMOL KAILASH MADHUKAR 10:00:00 13:12:03 3:12:03
1945 4023 GUNJALE GANPAT SONAJI 10:00:00 13:08:15 3:08:15
1946 4024 BHADANE UMESH KASHINATH 10:00:00 13:24:28 3:24:28
1947 4026 GAVIT AMRUT VIKRAM 10:00:00 12:52:36 2:52:36
1948 4031 PARADHI BHATU CHINTAMAN 10:00:00 13:40:49 3:40:49
1949 4032 CHAVAN KIRAN DHANARUP 10:00:00 12:13:49 2:13:49
1950 4033 CHAVAN GANESH MADAN 10:00:00 12:07:13 2:07:13
1951 4037 RATHOD MANOHAR ULHAS 10:00:00 12:17:19 2:17:19
1952 4038 RATHOD NITIN MANGILAL 10:00:00 12:17:24 2:17:24
1953 4039 GAVIT GANESH PANDURANG 10:00:00 13:17:29 3:17:29
1954 4040 RATHOD GOVIND PRAKASH 10:00:00 12:30:59 2:30:59
1955 4044 RATHOD YOGESH GOKUL 10:00:00 12:45:22 2:45:22
1956 4045 JADHAO MANIK AMARSING 10:00:00 13:10:27 3:10:27
1957 4046 MALAME SANDIP ASHOK 10:00:00 13:28:08 3:28:08
1958 4047 PATIL VIJAY MADHUKAR 10:00:00 13:45:21 3:45:21
1959 4049 DANGE YOGESH TUKARAM 10:00:00 13:25:51 3:25:51
1960 4051 RATHOD MUKESH MADAN 10:00:00 13:07:23 3:07:23
1961 4052 BHOSALE PARMESHWAR SHILIGRAM 10:00:00 13:11:48 3:11:48
1962 4056 GAGARE RAJNIKANT ANNA 10:00:00 13:46:28 3:46:28
1963 4058 MORE BHUSHAN GOKUL 10:00:00 12:59:19 2:59:19
1964 4059 MANG SAMADHAN VIJAY 10:00:00 13:24:33 3:24:33
1965 4060 KHANDARE NARAYAN ATMARAM 10:00:00 13:19:53 3:19:53
1966 4062 GARALE PRAKASH DAGADU 10:00:00 13:00:26 3:00:26
1967 4066 KHOKAD LAKHAN BUDHASING 10:00:00 12:41:47 2:41:47
1968 4067 BAGLE UMESH BHAGAWAN 10:00:00 13:35:31 3:35:31
1969 4071 CHAVHAN VITTHAL BHIMRAO 10:00:00 13:31:31 3:31:31
1970 4072 GAIKWAD SACHIN SURESH 10:00:00 13:54:12 3:54:12
1971 4073 CHAVHAN KISHOR ASHOK 10:00:00 13:27:15 3:27:15
1972 4080 DEVKATTE SHIVDAS RAMKISAN 10:00:00 12:22:55 2:22:55
1973 4082 SHEWALE NARSING MAROTI 10:00:00 13:15:20 3:15:20
1974 4083 SHEWALE YASHWANT SHIVAJI 10:00:00 13:50:14 3:50:14
1975 4084 AVHAD SACHIN BALASAHEB 10:00:00 13:15:09 3:15:09
1976 4085 SOLANKE HARIDAS DEVIDAS 10:00:00 13:53:39 3:53:39
1977 4088 AUTE SHAHAJI BABANRAO 10:00:00 13:16:58 3:16:58
1978 4096 RATHOD RADHESHYAM DILIP 10:00:00 13:39:40 3:39:40
1979 4101 GOSAVI JAIRAMGIR SHESHGIR 10:00:00 14:00:00 4:00:00
1980 4105 INGLE SUMEDH BABURAO 10:00:00 13:02:08 3:02:08
1981 4106 PAWAR BHASKAR KASHINATH 10:00:00 12:39:39 2:39:39
1982 4109 AHIRE KAMLESH AJABRAO 10:00:00 13:10:07 3:10:07
1983 4110 MORE SHUBHAM GOPALRAO 10:00:00 12:55:19 2:55:19
1984 4112 KOLI SIKANDAR BHAGWAN 10:00:00 13:06:07 3:06:07
1985 4115 WAGHMARE VIKAS VHIWAJI 10:00:00 13:46:26 3:46:26
1986 4116 TAYADE MANGESH JAGDEO 10:00:00 13:29:36 3:29:36
1987 4117 KULKARNI ASHISH UMESHRAO 10:00:00 13:38:29 3:38:29
1988 4118 JADHAO AMOL BHIKU 10:00:00 12:57:07 2:57:07
1989 4122 PAWAR PRAVIN SHIVAJI 10:00:00 13:23:31 3:23:31
1990 4123 BAHURE CHARANSINGH BHAVLAL 10:00:00 12:50:14 2:50:14
1991 4124 KAWLE KEWALSING DAULTSING 10:00:00 13:23:40 3:23:40
1992 4125 PAWAR LAXMAN SHIVAJI 10:00:00 13:45:57 3:45:57
1993 4126 JADHAO SACHIN SONLAL 10:00:00 13:20:08 3:20:08
1994 4130 PAWAR DNYANESHWAR NAMDEO 10:00:00 13:20:12 3:20:12
1995 4131 VAISHNAV GAJANAN GULABDAS 10:00:00 12:50:15 2:50:15
1996 4132 KOLI SANDEEP LAXMAN 10:00:00 12:18:22 2:18:22
1997 4133 HIRKUDA HARESH VASANT 10:00:00 13:11:49 3:11:49
1998 4134 BAGUL ANAND POPAT 10:00:00 13:36:52 3:36:52
1999 4136 RATHOD SUNIL MULCHAND 10:00:00 13:11:22 3:11:22
2000 4137 FULPAGARE BANDU NANA 10:00:00 13:26:09 3:26:09
2001 4139 KAMBLE VIJAYKUMAR RAMESHRAO 10:00:00 12:45:34 2:45:34
2002 4140 DEVARE SHASHIKANT BUDHA 10:00:00 13:29:39 3:29:39
2003 4141 NIMBALKAR DHANRAJ HANUMANT 10:00:00 12:32:05 2:32:05
2004 4143 WARE SACHIN PARAMESHWAR 10:00:00 13:25:37 3:25:37
2005 4147 BHOT ABHIJIT RAJENDRA 10:00:00 12:40:37 2:40:37
2006 4149 GUNALE SANDEEP SHIVAJI 10:00:00 13:13:27 3:13:27
2007 4150 CHAVAN TULSHIRAM NAMDEO 10:00:00 13:34:31 3:34:31
2008 4151 BANDE NARAYAN MANOHAR 10:00:00 13:19:21 3:19:21
2009 4153 KULKARNI KASHINATH ANNARAO 10:00:00 12:58:56 2:58:56
2010 4155 MASAL VILAS LALA 10:00:00 12:49:31 2:49:31
2011 4156 BANDE DIPAK RAMCHANDRA 10:00:00 13:19:21 3:19:21
2012 4158 BADE SANTARAM POPAT 10:00:00 13:44:57 3:44:57
2013 4159 KHOLGADE SATISH DILIP 10:00:00 13:27:11 3:27:11
2014 4163 MADI DINESH NAVASHYA 10:00:00 12:54:12 2:54:12
2015 4173 RATHOD GAURAO SHANKAR 10:00:00 13:23:38 3:23:38
2016 4174 NHAYADE VILAS MADHUKAR 10:00:00 13:26:37 3:26:37
2017 4176 BARALE RAJESH RELSING 10:00:00 13:13:29 3:13:29
2018 4177 JADHAV SHANTARAM LAHU 10:00:00 13:29:29 3:29:29
2019 4184 BHORE YUVRAJ SONU 10:00:00 11:56:35 1:56:35
2020 4186 SAKHAREKAR PRAMOD SHRINIVAS 10:00:00 13:32:27 3:32:27
2021 4194 BHASRA HARISHCHANDRA LAXMAN 10:00:00 12:30:33 2:30:33
2022 4195 CHAVAN GAJANAN BHIMA 10:00:00 12:42:34 2:42:34
2023 4198 LANGADE ROHIT DNYANDEO 10:00:00 13:07:42 3:07:42
2024 4202 NIKAM UMESH NAMDEO 10:00:00 12:58:19 2:58:19
2025 4204 KUMAVAT SUNIL KAILAS 10:00:00 12:40:27 2:40:27
2026 4206 TUPLONDHE MAHESH PANDURANG 10:00:00 12:52:36 2:52:36
2027 4207 GAIKWAD ROSHAN DINKAR 10:00:00 13:16:21 3:16:21
2028 4208 GAIKWAD DHIRAJ SAMIR 10:00:00 13:16:22 3:16:22
2029 4209 BHADANE JAYWANT RAO ANANDRAO 10:00:00 13:31:42 3:31:42
2030 4217 NIKAM RAHUL NAMDEO 10:00:00 12:55:22 2:55:22
2031 4220 AMABAT KIRAN KASHINATH 10:00:00 13:50:21 3:50:21
2032 4221 TAYADE SHASHIKANT BHAGWAT 10:00:00 13:49:49 3:49:49
2033 4222 KUMAVAT SACHIN KAILAS 10:00:00 13:51:45 3:51:45
2034 4223 NIKAM NILESH BALIRAM 10:00:00 13:07:27 3:07:27
2035 4224 PAWAR DNYNESHWAR RUMDEO 10:00:00 13:19:04 3:19:04
2036 4225 RAJPUT NARAYANSING DHANSINGH 10:00:00 13:24:14 3:24:14
2037 4226 KOLI VINOD RATILAL 10:00:00 13:41:59 3:41:59
2038 4228 KAMBALE YOGESH DINKAR 10:00:00 13:41:58 3:41:58
2039 4229 KAKADE KAILAS RAMCHANDRA 10:00:00 13:05:22 3:05:22
2040 4230 KAMADI SITARAM GOVINDA 10:00:00 13:07:35 3:07:35
2041 4231 WAGHMARE PRAVIN BHAGWAN 10:00:00 13:21:50 3:21:50
2042 4233 TOPALE MAHESH DATTU 10:00:00 12:50:48 2:50:48
2043 4235 VADHU KESHAV NANA 10:00:00 13:34:27 3:34:27
2044 4240 HUGGE SACHIN DHONDAPPA 10:00:00 13:59:48 3:59:48
2045 4242 KAKADE SOMNATH POPAT 10:00:00 12:53:49 2:53:49
2046 4247 HANDVA RAVINDRA SUDHAKAR 10:00:00 12:57:23 2:57:23
2047 4248 BHOYE MAHENDRA SAKHARAM 10:00:00 13:20:17 3:20:17
2048 4249 WANANJE NAGENDRA BHIMRAO 10:00:00 13:39:14 3:39:14
2049 4250 JAT BHUSHAN BHARAT 10:00:00 13:41:54 3:41:54
2050 4251 GHEGAD VISHWANATH SITARAM 10:00:00 13:04:31 3:04:31
2051 4252 RUPNAR RAMAKANT NAGNATH 10:00:00 13:15:32 3:15:32
2052 4254 GURAO AMBADAS ANANDA 10:00:00 12:41:36 2:41:36
2053 4257 KAMLE AMOL NILKANT 10:00:00 13:24:08 3:24:08
2054 4258 AVHAD JAGAN RADHAKISAN 10:00:00 13:28:20 3:28:20
2055 4259 DHANDARE RAVINDRA SAKHARAM 10:00:00 12:36:46 2:36:46
2056 4260 THAIL VISHAL RANGANATH 10:00:00 12:29:19 2:29:19
2057 4264 SHINDE NETAJI VAIJINATH 10:00:00 13:01:14 3:01:14
2058 4271 PACHPOL VIJAY SURESH 10:00:00 13:26:39 3:26:39
2059 4281 AWHAD SUNIL TABAJI 10:00:00 13:10:49 3:10:49
2060 4284 PAWAR BALIRAM BABASAHEB 10:00:00 12:43:23 2:43:23
2061 4286 PAWAR DINESH LAKSHMAN 10:00:00 13:36:00 3:36:00
2062 4289 PAWAR MAHADEV LIMBRAJ 10:00:00 13:10:19 3:10:19
2063 4292 SONKAMBLE DILIP SATWAJI 10:00:00 13:14:54 3:14:54
2064 4293 SAUNE GANESH VINAYAK 10:00:00 12:58:22 2:58:22
2065 4300 TOTEWAD NIWRATI KONDIBA 10:00:00 13:50:43 3:50:43
2066 4301 DANDKAR RAJENDRA DATTATRAY 10:00:00 13:07:14 3:07:14
2067 4302 BARELA SATISH SHIVAJI 10:00:00 13:31:38 3:31:38
2068 4305 KHADE VAIBHAV SUKUMAR 10:00:00 13:09:31 3:09:31
2069 4306 BHAGAT JAIRAM DEVU 10:00:00 13:17:38 3:17:38
2070 4307 JADHAV SHESHRAO RAMRAO 10:00:00 13:06:40 3:06:40
2071 4311 PAWAR BHIDAS SAHEBRAO 10:00:00 13:45:13 3:45:13
2072 4314 PANPATIL GUATAM ATMARAM 10:00:00 13:38:25 3:38:25
2073 4318 DANDGOLE BASAVRAJ TAYAPPA 10:00:00 13:51:58 3:51:58
2074 4320 SONAWANE MOHAN DATTATRAYA 10:00:00 13:15:27 3:15:27
2075 4323 WATAS MUKESH RAGHUNATH 10:00:00 13:39:40 3:39:40
2076 4324 RATHOD DATTA PARASHRAM 10:00:00 13:51:27 3:51:27
2077 4325 UBALE VITTHAL MAHADEV 10:00:00 13:34:57 3:34:57
2078 4326 LOTE MAHENDRA EKNATH 10:00:00 13:50:44 3:50:44
2079 4328 NAIK MAYUR DNYANDEV 10:00:00 12:39:20 2:39:20
2080 4330 POLE RATAN VISHVANATH 10:00:00 12:10:12 2:10:12
2081 4332 GAVARE PRAMOD SUDHAKAR 10:00:00 13:45:59 3:45:59
2082 4334 BAGUL POPAT DADAJI 10:00:00 13:42:25 3:42:25
2083 4335 BHONGALE ANIL RAMBHAU 10:00:00 13:02:09 3:02:09
2084 4337 PATIL VIJAY EKNATH 10:00:00 13:36:05 3:36:05
2085 4338 WAGHMARE SHIDHARTH VISHWANATH 10:00:00 12:45:33 2:45:33
2086 4340 KHEDKAR ANKUSH GORAKSH A 10:00:00 12:35:12 2:35:12
2087 4342 ROHOKALE BAPU KASHINATH 10:00:00 13:40:43 3:40:43
2088 4343 GHODKE DIPAK SHIVDAS 10:00:00 13:49:15 3:49:15
2089 4344 SONKAMBLE ARUN GANGADHAR 10:00:00 13:13:25 3:13:25
2090 4346 VATALE SANTOSH GOVIND 10:00:00 12:54:50 2:54:50
2091 4348 PARATWAGH KIRANKUMAR ANNARAO 10:00:00 13:02:30 3:02:30
2092 4349 TAMBOLI SALLIM SANIMIYAN 10:00:00 13:34:43 3:34:43
2093 4350 NAGARGOJE SANGAMESHWAR DEVIDAS 10:00:00 13:07:28 3:07:28
2094 4352 JADHAV VINOD RAMPRASAD 10:00:00 13:40:01 3:40:01
2095 4356 CHAVHAN NILESH ULHAS 10:00:00 13:45:31 3:45:31
2096 4363 BAHURE RAHUL INDALSING 10:00:00 12:39:55 2:39:55
2097 4370 INGALE YUVRAJ MADHUKAR 10:00:00 13:42:31 3:42:31
2098 4371 NIKAM BHUSHAN BALASAHEB 10:00:00 13:02:13 3:02:13
2099 4373 GUNGAL SANJAY HIRAMAN 10:00:00 13:13:09 3:13:09
2100 4374 GAIKWAD CHETAN ASHOKRAO 10:00:00 13:38:29 3:38:29
2101 4375 TOGE ANIL ARUN 10:00:00 13:51:36 3:51:36
2102 4377 BAGUL BALU RAMA 10:00:00 13:03:34 3:03:34
2103 4385 JADHAV SANTOSH RAMHARI 10:00:00 12:44:50 2:44:50
2104 4386 KHULE NILESH CHANDEV 10:00:00 13:08:26 3:08:26
2105 4390 BORDE DILIP BHIMA 10:00:00 12:39:01 2:39:01
2106 4391 AADE KALYAN BALIRAM 10:00:00 13:08:36 3:08:36
2107 4392 KATKADE GOVIND SHESHRAO 10:00:00 13:04:02 3:04:02
2108 4395 PAWAR KAILAS NARAYAN 10:00:00 12:56:56 2:56:56
2109 4396 CHAVAN VISHNU HANMANT 10:00:00 12:45:40 2:45:40
2110 4397 DODKE VIJAY RAMCHANDRA 10:00:00 13:36:16 3:36:16
2111 4398 GAIKWAD AMOL RAM 10:00:00 13:27:14 3:27:14
2112 4399 RATHOD RAMESH SAKHARAM 10:00:00 13:42:31 3:42:31
2113 4400 BHANDGAR AMIT CHANDRAKANT 10:00:00 13:05:37 3:05:37
2114 4403 NARWADE SAMADHAN YASHWANT 10:00:00 13:25:45 3:25:45
2115 4411 SABLE ATYANAND KACHRU 10:00:00 13:34:59 3:34:59
2116 4412 POKALE ANANTA SHANKAR 10:00:00 13:24:19 3:24:19
2117 4413 KADAM PRATIK PRAKASH 10:00:00 13:54:08 3:54:08
2118 4415 SHEVALE SANDIP NANABHAU 10:00:00 13:16:31 3:16:31
2119 4416 SAYYED WASHIM ISAKSAHEB 10:00:00 13:40:14 3:40:14
2120 4420 JOGDAND VINOD VIJAYKUMAR 10:00:00 13:24:30 3:24:30
2121 4422 GHUGE VINIL JAGDISH 10:00:00 13:24:32 3:24:32
2122 4425 GUTTE NAGNATH SHIVAJI 10:00:00 13:49:50 3:49:50
2123 4426 ADE SANTOSH HANMANTRAO 10:00:00 13:04:54 3:04:54
2124 4428 HADABAL NITIN SURESH 10:00:00 13:14:41 3:14:41
2125 4429 SABLE SACHIN SIVRAM 10:00:00 13:51:23 3:51:23
2126 4431 TAPKEER AMBADAS BAJIRAO 10:00:00 13:22:07 3:22:07
2127 4432 RATHOD SURDAS NATHA 10:00:00 13:11:46 3:11:46
2128 4433 SAWANT DINESH VASANT 10:00:00 13:51:57 3:51:57
2129 4434 KATKE BALAJI GANGDHAR 10:00:00 14:00:00 4:00:00
2130 4435 SHERIKAR RAM ANNARAO 10:00:00 13:17:03 3:17:03
2131 4436 HADBE RAMESH MANCHAKRAO 10:00:00 13:36:33 3:36:33
2132 4437 KOKRE MANOJ SIDRAM 10:00:00 13:13:09 3:13:09
2133 4440 BIRAJDAR RAGHUNATH BANKAT 10:00:00 13:23:50 3:23:50
2134 4443 RANDA GANESH DADU 10:00:00 13:19:47 3:19:47
2135 4444 BHOYE BHASKAR YASHVANT 10:00:00 12:54:02 2:54:02
2136 4446 RAMRULE GOPINATH RAMESHWAR 10:00:00 13:02:27 3:02:27
2137 4447 CHANDANE PUNDALIK LAXMAN 10:00:00 13:13:51 3:13:51
2138 4448 VARAK MAHESH DHAKLYA 10:00:00 13:19:18 3:19:18
2139 4451 PAWALE ASHRUBA BABURAO 10:00:00 13:34:55 3:34:55
2140 4453 PATIL HARSHAL SUNIL 10:00:00 13:03:36 3:03:36
2141 4455 SONWANE SANDIP PRABHAKAR 10:00:00 12:32:08 2:32:08
2142 4457 INGLE VIKAS PRAKASH 10:00:00 13:39:46 3:39:46
2143 4458 PATIL GURUDAS UKHARDU 10:00:00 13:33:51 3:33:51
2144 4459 GADGE BHASKAR SHANKAR 10:00:00 13:34:32 3:34:32
2145 4460 SONONE YOGESH PANJAB 10:00:00 13:24:25 3:24:25
2146 4461 JAGRE LAXMAN KRISHNA 10:00:00 13:42:38 3:42:38
2147 4463 SHEWALE MAHADEV SHIVAJI 10:00:00 13:34:50 3:34:50
2148 4465 MUSALMAN SK IBRAIM SK RAFIYODDIN 10:00:00 13:24:46 3:24:46
2149 4466 PATIL SHRIKANT GOKUL 10:00:00 13:15:11 3:15:11
2150 4470 NATHJOGI PRASHANT DILIP 10:00:00 13:51:57 3:51:57
2151 4471 PANSARE SHARAD PRAKASH 10:00:00 13:24:43 3:24:43
2152 4473 BHOIR RAHUL NAMDEV 10:00:00 13:19:56 3:19:56
2153 4474 CHAVAN RAVI POMSING 10:00:00 13:46:06 3:46:06
2154 4475 AHIRE SAGAR DILIP 10:00:00 13:06:04 3:06:04
2155 4477 BANGAR MAHESH KASHINATH 10:00:00 13:18:38 3:18:38
2156 4479 KANSE ARJUN BALASAHEB 10:00:00 13:24:53 3:24:53
2157 4480 SHIMPI GULAB GOVINDA 10:00:00 13:05:39 3:05:39
2158 4481 RATHOD RAVINDRA MADAN 10:00:00 12:56:14 2:56:14
2159 4486 JADHAV AMIT ANANTA 10:00:00 13:58:35 3:58:35
2160 4487 GAIKWAD BIPEEN PRADIP 10:00:00 13:58:35 3:58:35
2161 4490 PATIL YOGRAJ RAJENDRA 10:00:00 13:55:57 3:55:57
2162 4491 PINJARI ASHISH SAYBU 10:00:00 13:30:14 3:30:14
2163 4492 DHULE DIGAMBAR BHANUDAS 10:00:00 12:55:50 2:55:50
2164 4497 LOKHANDE APPARAYA SHANKAR 10:00:00 13:58:23 3:58:23
2165 4500 MHASKAR DEEPAK VASANT 10:00:00 13:07:16 3:07:16
2166 4502 PHAPE RUSHEKESH YESHWANT 12:00:00 14:35:44 2:35:44
2167 4503 PATIL SACHIN PANDURANG 12:00:00 15:35:17 3:35:17
2168 4504 PATIL SACHIN DILIP 12:00:00 15:12:27 3:12:27
2169 4512 LAWARE SACHIN NAMDEV 12:00:00 15:33:10 3:33:10
2170 4513 BHOIR VIKAS MAHESH 12:00:00 14:30:14 2:30:14
2171 4514 CHOUDHARI SATISH YADAV 12:00:00 15:55:28 3:55:28
2172 4515 GHUTE PANDU BALU 12:00:00 15:12:15 3:12:15
2173 4516 GHUTE LAXMAN BALU 12:00:00 15:39:18 3:39:18
2174 4517 JADHAV PRAVIN BABAN 12:00:00 15:42:02 3:42:02
2175 4518 DAKHANE RUPESH KALURAM 12:00:00 15:34:20 3:34:20
2176 4520 SHERKAR SAMEER SHRIKANT 12:00:00 15:57:02 3:57:02
2177 4521 SURAVKAR CHETAN VIJAY 12:00:00 15:28:08 3:28:08
2178 4524 LANKESHWAR PRAMOD SANDIPAN 12:00:00 15:51:31 3:51:31
2179 4528 MANJRE MAHESH MOTIRAM 12:00:00 15:52:17 3:52:17
2180 4530 PATIL VIDESH BALARAM 12:00:00 15:26:01 3:26:01
2181 4532 PATIL AKSHAY NARAYAN 12:00:00 15:47:37 3:47:37
2182 4533 MARALE RAHUL BHASKAR 12:00:00 15:16:11 3:16:11
2183 4537 KALE JAYESH RAMESH 12:00:00 15:38:41 3:38:41
2184 4538 KALE SATISH BABULAL 12:00:00 15:38:22 3:38:22
2185 4539 GAIKWAD RUPESH PRAKASH 12:00:00 15:49:09 3:49:09
2186 4542 KADSE ABHIJIT BIMRAO 12:00:00 14:53:57 2:53:57
2187 4544 CHOUGULE SITARAM GANESH 12:00:00 15:33:23 3:33:23
2188 4545 SHINDE KISHOR DATTATRAY 12:00:00 14:28:36 2:28:36
2189 4546 RATHOD ANIL BABU 12:00:00 14:42:16 2:42:16
2190 4547 NARWADE NARENDRA PRAKASH 12:00:00 14:31:47 2:31:47
2191 4550 MULIK MOHAN RAJARAM 12:00:00 15:49:21 3:49:21
2192 4551 PAWAR CHETAN ASHOK 12:00:00 15:49:28 3:49:28
2193 4554 GANGODE SUDHAKAR MAHADEV 12:00:00 15:49:24 3:49:24
2194 4555 SHLKE AMOL VITHAL 12:00:00 15:24:16 3:24:16
2195 4556 RATHO NITESH HUKUMCHAND 12:00:00 14:14:01 2:14:01
2196 4557 RATHO SATISH HUKUMCHAND 12:00:00 14:27:39 2:27:39
2197 4559 BHUJBALE VISHAL BHAU 12:00:00 15:18:12 3:18:12
2198 4560 PATIL KRUSHNA KANTARAM 12:00:00 15:39:20 3:39:20
2199 4561 PARDESHE GAURAV MANOHARSINGH 12:00:00 15:21:02 3:21:02
2200 4562 THORAT JAYESH VISHWAS 12:00:00 15:49:53 3:49:53
2201 4563 REKAME PRAMOD MADUKAR 12:00:00 15:56:37 3:56:37
2202 4564 BHANGARE RAMCHANDRA RAKHAMA 12:00:00 15:57:07 3:57:07
2203 4565 MORE NILESH KALURAM 12:00:00 15:22:34 3:22:34
2204 4566 KHAKAR SHVAJI NAGO 12:00:00 15:20:59 3:20:59
2205 4567 SHIRSAT MAHINDRA GULAB 12:00:00 15:52:19 3:52:19
2206 4568 THOMRE SADNAND SURESH 12:00:00 15:24:37 3:24:37
2207 4569 KHADE GANESH BHIKHA 12:00:00 15:28:02 3:28:02
2208 4570 TUMBADE KIRAN PRAKASH 12:00:00 15:56:32 3:56:32
2209 4572 KHADE MANOJ GOKUL 12:00:00 15:28:02 3:28:02
2210 4575 KEDAR NARAYAN JAGANATH 12:00:00 15:35:48 3:35:48
2211 4578 VARKUTE RAJESH DAMODER 12:00:00 15:39:13 3:39:13
2212 4579 BHOYE DILIP RAMU 12:00:00 14:59:44 2:59:44
2213 4580 GIRASE GULABSINGH DAULATSINGH 12:00:00 15:01:48 3:01:48
2214 4582 DSOUZA WILSON ROCKY 12:00:00 15:31:43 3:31:43
2215 4583 PADWAL MAHESH PANDURANG 12:00:00 15:13:59 3:13:59
2216 4589 UDAWANT SANTOSH DEEPAK 12:00:00 15:21:01 3:21:01
2217 4593 SANGALE SHIVAM PRAKASH 12:00:00 15:18:30 3:18:30
2218 4595 PACHPUTE SHIVNATH LAXMAN 12:00:00 15:16:51 3:16:51
2219 4596 PARDHI HANUMANT SHRIKANT 12:00:00 15:49:18 3:49:18
2220 4599 SURYAVANSHI MILIND BHAGWAN 12:00:00 15:58:23 3:58:23
2221 4600 THAKARE VANJI PRAFULLA 12:00:00 15:01:04 3:01:04
2222 4601 ADHIKARI YOGESH DEU 12:00:00 15:53:10 3:53:10
2223 4602 LAVATE DASHARATH BHANUDAS 12:00:00 14:54:53 2:54:53
2224 4606 BHALAKE GANESH HIRAMAN 12:00:00 15:50:30 3:50:30
2225 4607 KHADSE NILESH VISHWANATH 12:00:00 15:25:34 3:25:34
2226 4610 PATIL SANDEEP SHRIRAM 12:00:00 14:34:15 2:34:15
2227 4615 MANGATE VILAS TEJRAO 12:00:00 15:45:23 3:45:23
2228 4617 SHINTRE VISHAL VIJAY 12:00:00 15:38:49 3:38:49
2229 4618 RATHOD PARMESHWAR VITTHAL 12:00:00 15:18:21 3:18:21
2230 4619 JANJAL SANTOSH GANPAT 12:00:00 15:23:23 3:23:23
2231 4620 HARAD GANESH VILAS 12:00:00 15:58:17 3:58:17
2232 4621 HARAD VAIBHAV VILAS 12:00:00 15:56:12 3:56:12
2233 4624 BHUYAL VINOD BALU 12:00:00 15:52:29 3:52:29
2234 4625 GHATAL BHARAT KALURAM 12:00:00 15:34:51 3:34:51
2235 4627 RERA SANDIP RAMCHANDRA 12:00:00 15:45:25 3:45:25
2236 4629 MENGAL MAHENDRA BUDHA 12:00:00 15:47:14 3:47:14
2237 4631 MENGAL KRISHNA SHIVARAM 12:00:00 15:56:20 3:56:20
2238 4633 CHAVAN NARESH RAMDAS 12:00:00 15:54:28 3:54:28
2239 4634 CHAUDHARI RAMCHANDRA PANKAJ 12:00:00 15:12:00 3:12:00
2240 4635 PAWAR MOHAN SHESHERAO 12:00:00 15:47:24 3:47:24
2241 4638 VASAVE JALSING ARSHI 12:00:00 15:22:56 3:22:56
2242 4639 JADHAV UTTAM SACHIN 12:00:00 15:33:10 3:33:10
2243 4640 AHIRE HARI AKASH 12:00:00 15:33:14 3:33:14
2244 4641 BHOIR MOHAN KASHINATH 12:00:00 15:47:55 3:47:55
2245 4642 RAUT GAMIR DEVAJI 12:00:00 15:21:59 3:21:59
2246 4643 VASAVE BHIMA JOTANYA 12:00:00 15:05:15 3:05:15
2247 4645 BANGAR SANTOSH DIGAMBAR 12:00:00 15:01:15 3:01:15
2248 4647 KEDAR RAVI BALU 12:00:00 15:07:00 3:07:00
2249 4650 KOLEKAR MANOHAR GAJANAN 12:00:00 15:50:30 3:50:30
2250 4652 LOKHANDE AJAY JAGANNATH 12:00:00 15:15:31 3:15:31
2251 4653 KENE VASANT ATUL 12:00:00 15:56:05 3:56:05
2252 4654 MALI VISHNU ANANTA 12:00:00 15:15:31 3:15:31
2253 4655 RAJE MUKADDAR SHAHANWAJ 12:00:00 15:36:56 3:36:56
2254 4656 MHATRE KALPESH KASHINATH 12:00:00 15:44:01 3:44:01
2255 4659 VEERKAR AVINASH NANA 12:00:00 15:56:45 3:56:45
2256 4660 LOHAR VISHAL LAXMAN 12:00:00 15:37:33 3:37:33
2257 4664 BIRARI DEVENDRA SARDAR 12:00:00 15:58:47 3:58:47
2258 4665 TAMBE SWAPNIL DATTATRAY 12:00:00 15:37:34 3:37:34
2259 4666 DHANGAR UDAY BHAU 12:00:00 15:58:14 3:58:14
2260 4668 BANGAR YOGESH SHARAD 12:00:00 15:45:21 3:45:21
2261 4669 WAKLE YOGESH ANIL 12:00:00 15:58:53 3:58:53
2262 4670 GHORPADE PRASHANT PRATAP 12:00:00 15:34:31 3:34:31
2263 4671 SAPATE VAIBHAV BHAGWAT 12:00:00 15:58:20 3:58:20
2264 4674 HINGE DEEPAK GENBHAU 12:00:00 15:26:12 3:26:12
2265 4677 THAKARE SWAPNIL SADANAND 12:00:00 15:50:31 3:50:31
2266 4679 MADHAVI HITESH HALOJI 12:00:00 15:50:33 3:50:33
2267 4681 KATKHADE KAILAS RAGHUNATH 12:00:00 15:40:04 3:40:04
2268 4683 SAMBARE PRAVIN DINKAR 12:00:00 15:23:57 3:23:57
2269 4688 PATIL ADESH MADHUKAR 12:00:00 15:19:22 3:19:22
2270 4691 GHOVALE PANDHARINATH TRIMBAK 12:00:00 15:46:13 3:46:13
2271 4692 PATIL SURAJ SUDAM 12:00:00 15:27:28 3:27:28
2272 4698 EGADE JITESH RAMCHANDRA 12:00:00 15:23:43 3:23:43
2273 4699 GHOLVE SADASHIV TUKARAM 12:00:00 15:46:11 3:46:11
2274 4702 CHANNE RAJENDRA JANU 12:00:00 15:58:00 3:58:00
2275 4703 PARAB ROHAN ASHOK 12:00:00 16:00:00 4:00:00
2276 4704 DHAMKE CHANDRAKANT GURUNATH 12:00:00 15:34:14 3:34:14
2277 4707 RAJPUT PRATAPSING CHANDRASING 12:00:00 15:52:21 3:52:21
2278 4713 NANDKAR CHINTAMAN BABAN 12:00:00 15:54:06 3:54:06
2279 4718 KIRPAN MAHESH MADHUKAR 12:00:00 15:59:09 3:59:09
2280 4720 PAWAR MILIND ASHOK 12:00:00 15:45:18 3:45:18
2281 4721 BABAR BHARAT LAVHAJI 12:00:00 15:18:24 3:18:24
2282 4723 GAIKWAD SWAPNIL MADHUKAR 12:00:00 15:46:45 3:46:45
2283 4724 GAIKWAD PRAVIN BALASAHEB 12:00:00 15:54:30 3:54:30
2284 4727 UBALE GANESH RAMESH 12:00:00 14:49:07 2:49:07
2285 4729 UBA LE NILESH RAMESH 12:00:00 14:56:30 2:56:30
2286 4733 PAWAR MITHUN BALIRAM 12:00:00 15:06:41 3:06:41
2287 4736 DHANAVA NARESH MADHAV 12:00:00 15:44:38 3:44:38
2288 4738 MOR DAULAT LAXMAN 12:00:00 15:34:17 3:34:17
2289 4740 PALVE NAVNATH DATTATRAY 12:00:00 14:41:58 2:41:58
2290 4741 CHAVAN JAGANNATH ASHOKRAO 12:00:00 14:53:20 2:53:20
2291 4745 PAWAR KALU NIVRUTTI 12:00:00 15:49:19 3:49:19
2292 4746 RATHOD RAJU SADASHIV 12:00:00 14:57:40 2:57:40
2293 4748 JADHAV AMAR KESHAV 12:00:00 15:45:34 3:45:34
2294 4749 NEVRE DINESH SAHEBRAO 12:00:00 14:53:50 2:53:50
2295 4750 MOR PRADIP GANPAT 12:00:00 15:34:16 3:34:16
2296 4757 MHASKE PRASHANT RANDHIR 12:00:00 15:45:40 3:45:40
2297 4760 DESHMUKH ROHIT GAJANAN 12:00:00 15:50:54 3:50:54
2298 4761 SHAIKH RAFIQUE MUNTAJ 12:00:00 15:32:11 3:32:11
2299 4762 AWALE BALU MADHUKAR 12:00:00 15:23:41 3:23:41
2300 4765 HALSE VISHAL UDDHAVRAO 12:00:00 15:32:10 3:32:10
2301 4766 KENDRE ANKUSH SHIVAJI 12:00:00 15:23:13 3:23:13
2302 4772 ROHOKALE GORAKHNATH SHRIDHAR 12:00:00 15:55:25 3:55:25
2303 4773 GITE ASHOK KESHAV 12:00:00 14:48:24 2:48:24
2304 4775 SHIRSAT RAGHUNATH GAHINATH 12:00:00 15:24:48 3:24:48
2305 4776 SABALE MOTILAL TARACHAND 12:00:00 15:14:35 3:14:35
2306 4777 DAHIPHALE ANIL MOHAN 12:00:00 15:34:56 3:34:56
2307 4784 INGLE SANTOSH SHANKAR 12:00:00 15:15:56 3:15:56
2308 4786 SALVE YOGESH NIVRUTTI 12:00:00 15:41:32 3:41:32
2309 4788 JADHAV GORKHANATH TUKARAM 12:00:00 15:09:21 3:09:21
2310 4794 BACHKAR KISHOR DILIP 12:00:00 15:47:53 3:47:53
2311 4796 MALI AJAY NAYBA 12:00:00 15:27:23 3:27:23
2312 4798 AVTAR RAMESH PANDURANG 12:00:00 15:34:54 3:34:54
2313 4801 GAVIT MITHUN SAKHARAM 12:00:00 15:14:02 3:14:02
2314 4802 DOKE SANJAY NAMDEV 12:00:00 14:47:05 2:47:05
2315 4804 FODASE NITIN GOVIND 12:00:00 15:06:49 3:06:49
2316 4809 DEVARE PANKAJ SHIVAJI 12:00:00 15:11:20 3:11:20
2317 4812 MAGARE VISHAL GAUTAM 12:00:00 15:40:15 3:40:15
2318 4814 JADHAV NITIN SEVARAM 12:00:00 15:39:50 3:39:50
2319 4815 PAWAR BANTILAL MOHAN 12:00:00 15:37:15 3:37:15
2320 4817 NAWALE ASARAM RAMDAS 12:00:00 14:19:00 2:19:00
2321 4819 IGALE DHIRAJ KISANRAO 12:00:00 15:24:16 3:24:16
2322 4821 SHAIKH MUSA SHAHABUDDIN 12:00:00 15:18:12 3:18:12
2323 4822 RATHOD SANTOSH ASARAM 12:00:00 15:30:14 3:30:14
2324 4823 RATHOD RAHUL VITTHAL 12:00:00 15:22:54 3:22:54
2325 4826 SANAP PRITAM ASHOK 12:00:00 15:13:50 3:13:50
2326 4827 THONGIRE KISHOR BHAU 12:00:00 15:58:25 3:58:25
2327 4828 KOKANE ADITYA SURYAKANT 12:00:00 15:52:12 3:52:12
2328 4829 TONDE ANSARAM NAGNATH 12:00:00 15:28:32 3:28:32
2329 4833 SHID SURESH KHELU 12:00:00 15:24:26 3:24:26
2330 4834 KHARAT JITENDRA PRAKSH 12:00:00 15:05:44 3:05:44
2331 4835 ASGOLAKAR MITHUN TUKARAM 12:00:00 15:48:41 3:48:41
2332 4837 MALGAVE RAMESH CHANDAR 12:00:00 15:19:24 3:19:24
2333 4839 KADU RAVINDRA ANANT 12:00:00 15:16:48 3:16:48
2334 4840 JADHAV ARVIND RAMRAO 12:00:00 14:47:54 2:47:54
2335 4842 CHAVAN PRAVIN NAVANATH 12:00:00 15:49:38 3:49:38
2336 4846 IGHARE ANIL MAROTI 12:00:00 15:20:13 3:20:13
2337 4847 RATHOD AVINASH BABU 12:00:00 15:25:36 3:25:36
2338 4851 DEOKAR SANDIP RAMBHAU 12:00:00 15:49:05 3:49:05
2339 4852 PATIL VISHAL PRAKASH 12:00:00 15:45:06 3:45:06
2340 4855 GUDDHATWAR VISHNU LAXMANRAO 12:00:00 15:48:49 3:48:49
2341 4856 PAWAR RAHUL ARUN 12:00:00 15:18:10 3:18:10
2342 4860 PATIL GOPAL MADHUKAR 12:00:00 15:43:15 3:43:15
2343 4861 BADE VENKATI RAMKISAN 12:00:00 15:31:08 3:31:08
2344 4862 KOLHE GANESH SUBHASH 12:00:00 15:35:55 3:35:55
2345 4865 AHIRE SANDIP MANOHAR 12:00:00 14:39:28 2:39:28
2346 4868 GIRASE TUSHAR RUPSING 12:00:00 15:34:46 3:34:46
2347 4869 PATIL RAHUL BALKRUSHNA 12:00:00 15:20:02 3:20:02
2348 4870 BHISE GAJANAND MAHADU 12:00:00 15:32:54 3:32:54
2349 4872 KAWRE DNYANESHWAR SHANKAR 12:00:00 14:49:06 2:49:06
2350 4873 BHANGE AVINASH SUBHASH 12:00:00 15:52:02 3:52:02
2351 4879 KEDARE GANESH CHANDRAKANT 12:00:00 15:00:42 3:00:42
2352 4880 PHAD AVINASH MANCHEKRAO 12:00:00 15:37:38 3:37:38
2353 4883 PAWAR PRAVIN RAMDAS 12:00:00 14:53:29 2:53:29
2354 4885 SHINDE GOVIND PANDURANG 12:00:00 15:51:35 3:51:35
2355 4889 JADHAV MANOJ VANKATI 12:00:00 14:53:29 2:53:29
2356 4890 GAIKWAD MAHENDRA RAJU 12:00:00 15:39:21 3:39:21
2357 4893 KORADE DASHRATH NIVRUTEE 12:00:00 15:25:58 3:25:58
2358 4895 GOPALGHARE KISHOR VISHNU 12:00:00 15:39:54 3:39:54
2359 4899 CHOUDHARI PARAG GOPAL 12:00:00 15:59:52 3:59:52
2360 4902 GHODVINDE AMOL LAHU 12:00:00 15:19:33 3:19:33
2361 4903 WAGH VINOD BABAN 12:00:00 15:39:41 3:39:41
2362 4904 BHALE BALKRISHNA RAGHUNATH 12:00:00 15:08:15 3:08:15
2363 4905 BHALE KASHINATH RAGHUNATH 12:00:00 15:51:04 3:51:04
2364 4906 WALIMBE DIPAK SHIVARAM 12:00:00 15:54:13 3:54:13
2365 4907 GIJE PRASHANT DATTARAM 12:00:00 15:53:58 3:53:58
2366 4910 MORE SAMADHAN GOKUL 12:00:00 15:51:44 3:51:44
2367 4911 PATIL DATTATRAYA RAMESH 12:00:00 15:42:00 3:42:00
2368 4913 WAGHMARE DATTATRAY GAJANAN 12:00:00 15:35:50 3:35:50
2369 4914 GHARE AJAY ASHOK 12:00:00 15:46:57 3:46:57
2370 4915 KHODAKA RAMESH DEU 12:00:00 15:10:02 3:10:02
2371 4917 PIMPLE SAJID MONOHAR 12:00:00 15:37:06 3:37:06
2372 4918 SARAK SAGAR BABAN 12:00:00 15:45:54 3:45:54
2373 4919 PATIL MAHESH NARESH 12:00:00 15:31:17 3:31:17
2374 4920 PATIL YOGESH BHIKAJI 12:00:00 15:48:57 3:48:57
2375 4921 GORDE ATUL EKNATH 12:00:00 14:57:00 2:57:00
2376 4924 SHINDE NILESH RAMACHANDRA 12:00:00 15:25:41 3:25:41
2377 4927 CHAUDHARI DILIP JANARDHAN 12:00:00 15:27:19 3:27:19
2378 4931 JADHAV KALYANSING CHANDRASING 12:00:00 15:06:06 3:06:06
2379 4932 BHOIR PRAFUL ASHOK 12:00:00 15:10:02 3:10:02
2380 4933 SHINDE NARESH MAHIPAT 12:00:00 15:48:21 3:48:21
2381 4934 DEORE SADASHIV PRAVIN 12:00:00 15:23:37 3:23:37
2382 4936 DATIR SHARAD VITTHAL 12:00:00 15:39:38 3:39:38
2383 4942 PATIL SAMIR RAMAKANT 12:00:00 15:57:21 3:57:21
2384 4944 SHAIKH YASIN ABBAS 12:00:00 15:26:09 3:26:09
2385 4947 SHERE DNYANESHWAR VITTHAL 12:00:00 15:08:50 3:08:50
2386 4948 BHANDE MAHESH JAGANNATH 12:00:00 15:32:38 3:32:38
2387 4949 MHATRE VIKAS RAJENDRA 12:00:00 14:54:26 2:54:26
2388 4952 CHAVAN RAJESH NARAYAN 12:00:00 15:34:19 3:34:19
2389 4954 BANSODE RAVIKUMAR PANDURANG 12:00:00 15:08:14 3:08:14
2390 4955 BHANGE VISHNU SUNDARRAO 12:00:00 15:40:01 3:40:01
2391 4957 CHAVAN NARENDRA RAGHUNATH 12:00:00 15:20:56 3:20:56
2392 4964 MADKE SANDEEP BHASKAR 12:00:00 15:13:59 3:13:59
2393 4966 BHOI SAHEBRAO KISAN 12:00:00 15:52:10 3:52:10
2394 4977 ADHIKARI RAHUL DATTATREY 12:00:00 15:18:23 3:18:23
2395 4978 LAHANGE KRUSHNA VISHNU 12:00:00 15:14:42 3:14:42
2396 4982 BIRARIS MILESH RAVSAHEB 12:00:00 15:33:51 3:33:51
2397 4985 BHOYE SAKHARAM CHANDU 12:00:00 14:58:22 2:58:22
2398 4986 BAGUL BHANUDAS AABA 12:00:00 15:26:53 3:26:53
2399 4987 VEER SANTOSH KARBHARI 12:00:00 15:07:15 3:07:15
2400 4988 JADHAV PRASHANT BABURAO 12:00:00 15:01:19 3:01:19
2401 4993 GHUGE RANJIT GANESHRAO 12:00:00 15:27:57 3:27:57
2402 4994 RATHOD YUVRAJ PANDIT 12:00:00 15:00:10 3:00:10
2403 4995 KONALE RAMESHWAR GUNDERAO 12:00:00 15:11:33 3:11:33
2404 4996 BARHALE ANGAD BHANUDAS 12:00:00 14:36:37 2:36:37
2405 4999 KASRALE GANESH VAIJANATH 12:00:00 15:31:46 3:31:46
2406 5000 GANGAPURE LIMBAJI SAHEBRAO 12:00:00 15:32:11 3:32:11
2407 5002 NADGE MAHENDRA KASHINATH 12:00:00 15:00:02 3:00:02
2408 5004 DAGATE REWANNATH PANDHARINATH 12:00:00 14:48:44 2:48:44
2409 5007 BHANMARE NARESH RAGHUNATH 12:00:00 15:52:29 3:52:29
2410 5009 WAGH NIVRUTEE AMBADAS 12:00:00 15:07:04 3:07:04
2411 5010 BHILL VIJAY MAGAN 12:00:00 15:24:37 3:24:37
2412 5011 BHIL VASUDEV SANTOSH 12:00:00 15:36:16 3:36:16
2413 5012 WARE SHIVAJI GORAKH 12:00:00 15:40:20 3:40:20
2414 5016 CHAVAN RAVINDRA SUBARAO 12:00:00 15:47:16 3:47:16
2415 5021 PAWAR ANAND DIGAMBER 12:00:00 15:06:34 3:06:34
2416 5022 BHAMARE RAKESH KHANDERAO 12:00:00 15:13:03 3:13:03
2417 5025 PARDESHI RAVINDRA RAMA 12:00:00 15:53:59 3:53:59
2418 5027 THAKARE ANANTA KRISHNA 12:00:00 15:50:56 3:50:56
2419 5029 LOKHANDE SANJAYKUMAR YADAV 12:00:00 15:54:21 3:54:21
2420 5030 JADHAV PREMDAS GOVIND 12:00:00 15:24:20 3:24:20
2421 5033 JADHAV HARSHWARDHAN BIBHISHIAN 12:00:00 15:29:07 3:29:07
2422 5034 JADHAV ASHOK LIMBRAJ 12:00:00 15:39:56 3:39:56
2423 5035 GHULE TUKARAM SHANKARRAO 12:00:00 15:53:09 3:53:09
2424 5037 GAVIT DHANLAL SHANKAR 12:00:00 15:00:52 3:00:52
2425 5038 RATHOD DINESH SHITARAM 12:00:00 15:28:36 3:28:36
2426 5040 CHAVAN SACHIN DILIP 12:00:00 15:39:23 3:39:23
2427 5041 PAWAR DIPAK ABHIMANYU 12:00:00 15:28:06 3:28:06
2428 5042 MAGAR AMOL WALMIK 12:00:00 15:27:26 3:27:26
2429 5043 HANGE PRAMOD SATISH 12:00:00 15:28:42 3:28:42
2430 5045 KOKANE GANESH DIGAMBAR 12:00:00 15:29:09 3:29:09
2431 5046 RATHOD DEEPAK PANDURANG 12:00:00 15:19:20 3:19:20
2432 5048 PATIL BHUSHAN BHIMRAO 12:00:00 14:43:09 2:43:09
2433 5050 LAD DATTARAM NIKHIL 12:00:00 14:57:46 2:57:46
2434 5052 PADOSA MAHESH SADANAD 12:00:00 15:30:12 3:30:12
2435 5054 PATIL SORAJ SHIVAJI 12:00:00 15:10:28 3:10:28
2436 5058 JAGTAP NARAYAN TUKARAM 12:00:00 14:51:56 2:51:56
2437 5059 RAJPUT RANJEETSING SANGRAMSING 12:00:00 15:41:01 3:41:01
2438 5071 CHIGLE NARSING BHANUDAS 12:00:00 15:28:39 3:28:39
2439 5073 KACHWAYATHAKOR DHANPALSINHA
MANIKSINHA
12:00:00 15:26:49 3:26:49
2440 5080 SHINDE AMOL SURESH 12:00:00 15:34:09 3:34:09
2441 5081 DEVKATE NARAYAN DATTRAO 12:00:00 14:54:50 2:54:50
2442 5086 CHOUDHARI HARISHANDRA JANARDHAN 12:00:00 15:26:48 3:26:48
2443 5089 EGHARE GANESH BHASKARRAO 12:00:00 15:22:53 3:22:53
2444 5091 GHOLAVE AJINATH VITIHAL 12:00:00 15:40:22 3:40:22
2445 5106 THOMRE ANANTA NANA 12:00:00 15:31:38 3:31:38
2446 5115 KAMBLE SUSHANT MARUTI 12:00:00 15:51:41 3:51:41
2447 5117 KOLTE MAHENDRA POPAT 12:00:00 15:34:01 3:34:01
2448 5119 KANDEL KUNAL JAGDISH 12:00:00 15:13:50 3:13:50
2449 5120 BHAKRE GANESH JALINDAR 12:00:00 15:49:20 3:49:20
2450 5122 RATHOD ULHAS LAKSHUMAN 12:00:00 15:05:32 3:05:32
2451 5123 KUTE SHRIRAM RAOSAHEB 12:00:00 15:37:20 3:37:20
2452 5126 KACHEWAD AVINASH NAMDEVRAO 12:00:00 15:53:01 3:53:01
2453 5127 GOPALGHARE ATUL VASANT 12:00:00 15:28:38 3:28:38
2454 5131 PAWAR VILAS LALAJI 12:00:00 15:58:12 3:58:12
2455 5137 PHIRANGE NILESH PRAKASH 12:00:00 15:38:56 3:38:56
2456 5140 KOKRE PANDURANG BABU 12:00:00 15:10:18 3:10:18
2457 5141 SANAP DHANESHWAR TUKARAM 12:00:00 15:37:44 3:37:44
2458 5143 RASAL SHRIKANTH VINYAK 12:00:00 15:29:32 3:29:32
2459 5147 MONDHE JAGAN HIRAMAN 12:00:00 15:44:10 3:44:10
2460 5152 GAVANE GANESH VINAYAK 12:00:00 14:39:57 2:39:57
2461 5153 MUNDE RAVINDRAKUMAR VASHISHTHRAO 12:00:00 15:31:09 3:31:09
2462 5155 PAWAR VIJAY SHRIRAM 12:00:00 14:42:05 2:42:05
2463 5157 GHIDIVAN SHRIRAM KISAN 12:00:00 14:54:37 2:54:37
2464 5158 RATHOD SHIVAJI PANDURANG 12:00:00 15:11:19 3:11:19
2465 5166 RATHOD ANIL SADHASHIV 12:00:00 15:23:31 3:23:31
2466 5169 JADHAV RAMESH BANDU 12:00:00 15:20:02 3:20:02
2467 5170 BAHIRWAL SATISH SITARAM 12:00:00 15:53:26 3:53:26
2468 5172 JADHAV RUSHINDRA PRAKASH 12:00:00 15:12:29 3:12:29
2469 5174 BUJABAL SHRIKRISHNA BHAGAVAN 12:00:00 15:59:32 3:59:32
2470 5176 BARGE PRAVEEN SHANKAR 12:00:00 15:27:55 3:27:55
2471 5180 HASE YOGHESH BHAUSAHEB 12:00:00 15:14:18 3:14:18
2472 5182 DAHIPHALE GOR\VARDHAN SHAHADEO 12:00:00 15:15:54 3:15:54
2473 5193 GANGURDE LAKHAN RANGNATH 12:00:00 15:45:22 3:45:22
2474 5196 RATHOD SUNIL CHABURAV 12:00:00 15:20:24 3:20:24
2475 5198 RATHOD VIJJAT RAMESHWAR 12:00:00 15:20:25 3:20:25
2476 5201 PAWAR VINOD MOHAN 12:00:00 15:37:37 3:37:37
2477 5202 JADHAVO PRAVIN SHALIGRAM 12:00:00 15:00:13 3:00:13
2478 5203 RATHOD VISHNU SHANKAR 12:00:00 15:13:59 3:13:59
2479 5204 BORSE SACHIN ASHOK 12:00:00 15:43:15 3:43:15
2480 5205 WARE GOVIND BARIKRAV 12:00:00 15:28:55 3:28:55
2481 5210 PATIL GANESH SUPADU 12:00:00 15:21:45 3:21:45
2482 5211 WAGHCHAURE ANKUSH BALU 12:00:00 15:14:19 3:14:19
2483 5213 PAGARE PANKAJ VISHWAS 12:00:00 15:41:46 3:41:46
2484 5214 DIGHE SURESH RAVINDRA 12:00:00 14:36:37 2:36:37
2485 5215 CHAUDHARI RAVINDRA RAJENDRA 12:00:00 15:45:28 3:45:28
2486 5218 CHATTAR DNYANESHWAR DATTATRAY 12:00:00 14:13:47 2:13:47
2487 5219 DEOGHARE SANDIP WALMIK 12:00:00 15:55:01 3:55:01
2488 5220 CHAVAN CHANDRASHEKHAR PRAKASH 12:00:00 15:47:18 3:47:18
2489 5222 PATHARAVAT VALMIK MUKUNDA 12:00:00 15:41:51 3:41:51
2490 5225 PAWAR RAMDAS TULSIRAM 12:00:00 15:20:54 3:20:54
2491 5226 KOLI YOGESH SHALIGRAM 12:00:00 15:14:40 3:14:40
2492 5227 KADAM SHAILESH SAHADEV 12:00:00 15:52:26 3:52:26
2493 5231 PATIL DIPAK BHARAT 12:00:00 15:19:38 3:19:38
2494 5234 GAWALI DINKAR CHINTAMAN 12:00:00 15:54:42 3:54:42
2495 5238 AGHAV SUNIL VISHAVNATHRAO 12:00:00 14:40:06 2:40:06
2496 5242 DOLE SANJAY SHIVKUMAR 12:00:00 15:27:59 3:27:59
2497 5245 BURUNGALE SANTOSH JAYWANT 12:00:00 15:17:55 3:17:55
2498 5247 NAGARGOJE SHARAD MURLIDHAR 12:00:00 14:57:16 2:57:16
2499 5248 PAWAR AJIT SHANKARRAO 12:00:00 15:31:37 3:31:37
2500 5250 HOLE SAGAR VILAS 12:00:00 15:12:52 3:12:52
2501 5253 KEKAN VIKAS SHRIPATI 14:00:00 17:22:53 3:22:53
2502 5254 RATHOD PRAVIN SHESHRAO 14:00:00 17:42:13 3:42:13
2503 5255 GONDAKE RAVINDRA DULAJI 14:00:00 17:47:00 3:47:00
2504 5256 BAGUL RAMLAL RAMESH 14:00:00 17:01:10 3:01:10
2505 5259 GAIKWAD DILIP RAKHMAJI 14:00:00 17:36:47 3:36:47
2506 5260 SHEWALE ANIL ASHOK 14:00:00 17:29:13 3:29:13
2507 5261 DESHMUKH ATUL SUDHAKAR 14:00:00 17:59:04 3:59:04
2508 5262 TONAPE PRADIP ARUN 14:00:00 17:32:20 3:32:20
2509 5263 TONDE KESHEV MADHUKAR. 14:00:00 17:53:56 3:53:56
2510 5265 CHAVAN SANDIP RAOSHEB 14:00:00 17:37:39 3:37:39
2511 5267 PAWAR SACHIN KASHINATH 14:00:00 16:58:01 2:58:01
2512 5268 CHAVAN DNYANESHWAR DHARMA 14:00:00 16:58:04 2:58:04
2513 5269 CHAVAN PANDHARINATH SALTAN 14:00:00 17:08:00 3:08:00
2514 5275 KEKANE RAGHUNATH PANDURANG 14:00:00 17:34:56 3:34:56
2515 5276 HANGARGE SACHIN SHRIM 14:00:00 16:56:28 2:56:28
2516 5278 RAMTEKE AMOL WAMANRAO 14:00:00 17:53:39 3:53:39
2517 5279 GONDAKE ANKUSH DULAJI 14:00:00 17:48:30 3:48:30
2518 5288 PALVE SANDEEP VISHNU 14:00:00 16:49:09 2:49:09
2519 5291 GITE SHARAD DAGADU 14:00:00 17:05:33 3:05:33
2520 5292 MANE PRAVIN MANIKCHAND 14:00:00 17:56:59 3:56:59
2521 5296 KHOTARE PANDURANG GHANSHYAM 14:00:00 17:50:16 3:50:16
2522 5297 GHUGE GANESH DINKAR 14:00:00 17:59:06 3:59:06
2523 5298 DUMBHELE PRAKASH PANDURANG 14:00:00 17:30:40 3:30:40
2524 5300 JADHAV KISAN BHUSHAN 14:00:00 17:56:00 3:56:00
2525 5302 PATIL UMESH BHAIDAS 14:00:00 17:30:06 3:30:06
2526 5305 PATIL SAGAR ASHOK 14:00:00 17:29:25 3:29:25
2527 5306 KAPADANE MUKESH VIJAY 14:00:00 16:40:17 2:40:17
2528 5308 DHANDE KIRAN SITARAM 14:00:00 17:41:08 3:41:08
2529 5309 TIRTHKAR ANIL GOVINDRAO 14:00:00 17:12:06 3:12:06
2530 5310 KADAM YOGESH JAYRAJ 14:00:00 17:57:15 3:57:15
2531 5312 ZIRADKAR SANTOSH CHANDRAKANT 14:00:00 17:41:12 3:41:12
2532 5314 BHOIR VAIBHAV ASHOK 14:00:00 17:30:33 3:30:33
2533 5317 VIRKAR VINOD BABASAHEB 14:00:00 17:17:22 3:17:22
2534 5319 SHENDE RAMCHANDRA DAMU 14:00:00 17:56:08 3:56:08
2535 5323 BAVISKAR SANTOSH KAILAS 14:00:00 17:29:41 3:29:41
2536 5325 SONAWANE SANDEEP BHIKAN 14:00:00 17:29:44 3:29:44
2537 5326 CHAVAN VINOD NAMDEV 14:00:00 17:05:16 3:05:16
2538 5328 GHUGE MAHESH DINKAR 14:00:00 17:56:34 3:56:34
2539 5332 PARDHI PRASHANT LAHANU 14:00:00 17:35:05 3:35:05
2540 5333 SAMBARE JAYDEEP DATTATRAY 14:00:00 17:54:47 3:54:47
2541 5335 DODKE ABHIJEET ASHOK 14:00:00 17:48:45 3:48:45
2542 5337 AMBHORE SANTOSH MAHADU 14:00:00 17:05:32 3:05:32
2543 5342 BHOIR BHARAT GURUNATH 14:00:00 16:46:49 2:46:49
2544 5345 NILAPALLA SAMRAT BHART 14:00:00 17:06:21 3:06:21
2545 5347 UBALE SANDEEP LIMBAJI 14:00:00 17:38:50 3:38:50
2546 5354 MHAISDHUNE ASLESH RAJU 14:00:00 17:59:19 3:59:19
2547 5356 KAMBLE PRALHAD KANDU 14:00:00 17:52:20 3:52:20
2548 5357 NERKAR PARESHKUMAR SAHEBRAO 14:00:00 16:26:37 2:26:37
2549 5358 NERKAR PRASHANT KAMRAJ 14:00:00 17:14:16 3:14:16
2550 5364 MUTHE BALU RAMCHANDRA 14:00:00 17:35:01 3:35:01
2551 5365 CHAUDHARI DADASAHEB NAVNATH 14:00:00 16:55:58 2:55:58
2552 5366 PALVE GAJANAN PRALHAD 14:00:00 17:13:33 3:13:33
2553 5369 CHAKRE AVINASH KASHINATH 14:00:00 16:47:47 2:47:47
2554 5370 NAGARE GANESH ASHOKRAO 14:00:00 17:13:30 3:13:30
2555 5371 THOMBARE BHAGWAN JAGANNATH 14:00:00 17:10:42 3:10:42
2556 5372 MURKUTE MANGESH NATHRAO 14:00:00 17:24:16 3:24:16
2557 5374 SHIRSAT PRADIP VIKRAM 14:00:00 17:18:13 3:18:13
2558 5375 KHADE SACHIN BABASO 14:00:00 17:45:45 3:45:45
2559 5379 ADHE NAVAL GOPA 14:00:00 17:20:21 3:20:21
2560 5381 PAWAR RAKESH JAYRAM 14:00:00 17:27:41 3:27:41
2561 5384 NAGRE RAMPRASAD VISHNU 14:00:00 17:37:01 3:37:01
2562 5385 KENDRE HARIRAM NAGORAO 14:00:00 16:28:27 2:28:27
2563 5388 GORE BALIRAM PRASHANT 14:00:00 17:47:56 3:47:56
2564 5389 PAWAR SUBHASH BAPU 14:00:00 17:52:16 3:52:16
2565 5390 PAWAR RAJESH SAHEBRAO 14:00:00 17:58:33 3:58:33
2566 5391 JADHAV KAPIL SHRAVAN 14:00:00 17:17:17 3:17:17
2567 5392 MORE SUNIL RAMKRUSHANA 14:00:00 17:28:17 3:28:17
2568 5393 KENDRE MADHAV BALAJI 14:00:00 16:30:35 2:30:35
2569 5405 BACHKAR SUDHAKAR NIMBA 14:00:00 17:42:14 3:42:14
2570 5407 BAGADE PRAFULL MADHUKARAO 14:00:00 17:50:08 3:50:08
2571 5410 GHONGADE SATISH GANGARAM 14:00:00 17:26:47 3:26:47
2572 5411 KHADKAR PRAMOD GANPAT 14:00:00 16:54:39 2:54:39
2573 5414 RATHOD SANJAY NATOO 14:00:00 16:32:52 2:32:52
2574 5418 DONGARE KRISHANA SURESH 14:00:00 17:51:48 3:51:48
2575 5423 KALSE DIPAK RAMKISHANRAO 14:00:00 17:24:57 3:24:57
2576 5427 DESALE PRAFULLA KISAN 14:00:00 17:48:32 3:48:32
2577 5428 CHIMBADA SACHIN SHANKAR 14:00:00 17:11:27 3:11:27
2578 5429 DESHMUKH KISHOR PRABHAKAR 14:00:00 17:23:48 3:23:48
2579 5430 GHUTE NAYAN MANSURAM 14:00:00 16:39:08 2:39:08
2580 5431 PATIIL PRADIP GORAK 14:00:00 16:40:25 2:40:25
2581 5432 BODAKE NAVANATH SUBHASH 14:00:00 17:17:28 3:17:28
2582 5433 RATHOD NIVRUTTI RAMSINGH 14:00:00 16:55:34 2:55:34
2583 5434 NAIKWADI SANKET BHAGWAN 14:00:00 17:46:28 3:46:28
2584 5435 SONAWANE GAUTM SADASHIV 14:00:00 17:53:58 3:53:58
2585 5437 PATI L GANESH MACHCHHINDRA 14:00:00 17:04:32 3:04:32
2586 5439 GAVIT SURESH PANDURANG 14:00:00 17:00:09 3:00:09
2587 5441 CHAHUR SACHIN BHAUSAHEB 14:00:00 17:11:13 3:11:13
2588 5449 DESALE PRATIK KISAN 14:00:00 17:25:33 3:25:33
2589 5451 GAVALI SANDIP RAMESH 14:00:00 17:16:34 3:16:34
2590 5452 KADAM HARSHAD VINOD 14:00:00 17:40:57 3:40:57
2591 5453 PALANDE SWAPNIL SAMBHAJI 14:00:00 17:40:57 3:40:57
2592 5455 GAMNE SACHIN DAMU 14:00:00 17:17:27 3:17:27
2593 5457 PATIL MAHESH GAGANATH 14:00:00 17:12:05 3:12:05
2594 5460 SARVADE AMAR SHASHIKANT 14:00:00 17:44:31 3:44:31
2595 5462 RATHOD ASHOK BALU 14:00:00 17:17:18 3:17:18
2596 5464 WAGH KIRAN RAMCHANDRA 14:00:00 17:53:53 3:53:53
2597 5466 TETGURE SURAJ VISHNU 14:00:00 16:57:42 2:57:42
2598 5468 AVHAD DASHARATH SAMPT 14:00:00 17:30:51 3:30:51
2599 5470 NARWADE DAYANAND GANGADHAR 14:00:00 17:22:48 3:22:48
2600 5472 THAKARE PARESH JAYRAM 14:00:00 17:54:18 3:54:18
2601 5474 PATIL DNYANESHWAR NARAYAN 14:00:00 17:04:33 3:04:33
2602 5475 DOIPHODE SURAJ DILIP 14:00:00 17:43:23 3:43:23
2603 5477 PATIL GANESH GULABRAO 14:00:00 17:04:31 3:04:31
2604 5484 NIKALJE GANGARAM NARAYAN 14:00:00 16:48:05 2:48:05
2605 5489 PATARA GANESH KISAN 14:00:00 16:39:08 2:39:08
2606 5493 DAGALE VAIBHAVKASHINAT 14:00:00 17:46:34 3:46:34
2607 5496 CHOUDHARI BHARAT LAXMAN 14:00:00 17:38:55 3:38:55
2608 5499 WAGHMODE SHAHAJI RAMCHANDRA 14:00:00 16:12:22 2:12:22
2609 5501 PATHAN SALIM GULAB 14:00:00 17:39:03 3:39:03
2610 5504 MUSALE SAMEER JAYRAM 14:00:00 16:55:53 2:55:53
2611 5506 PATIL BHUSHAN GOKUL 14:00:00 17:09:29 3:09:29
2612 5507 WAGHCHAUDE SUDARSHAN DUNDARAM 14:00:00 17:06:02 3:06:02
2613 5510 PATIL YOGESH BHAGWAN 14:00:00 17:00:22 3:00:22
2614 5511 PATIL NILESH PRAKASH 14:00:00 17:47:43 3:47:43
2615 5512 THAKARE YOGESH PANDHARINATH 14:00:00 17:41:58 3:41:58
2616 5515 VISHE PRAVIN DHARMA 14:00:00 17:41:58 3:41:58
2617 5520 SHELAR BHUSHAN NANDKUMAR 14:00:00 17:51:44 3:51:44
2618 5521 KAYANDE AMOL MOHANRAO 14:00:00 17:33:41 3:33:41
2619 5524 AGHAO VITHHAL ARUN 14:00:00 17:24:04 3:24:04
2620 5525 GHULE PRAMOD VASANTRAO 14:00:00 17:24:03 3:24:03
2621 5526 KOKANE SONBA MAHADEV 14:00:00 16:24:20 2:24:20
2622 5527 NIVALE DEEPAK CHANDRAKANT 14:00:00 17:24:22 3:24:22
2623 5528 CHAVAN SANTOSH LAXMAN 14:00:00 17:07:28 3:07:28
2624 5529 THOKALE PRADEEP JIVAJI 14:00:00 17:58:49 3:58:49
2625 5530 TAUR SANDIP TUKARAM 14:00:00 17:45:03 3:45:03
2626 5531 JAGDALE NILESH ARJUN 14:00:00 17:28:04 3:28:04
2627 5533 AVASARMAL SACHIN CHANDRAKANT 14:00:00 17:04:12 3:04:12
2628 5534 AVASARMAL SWAPNIL CHANDRAKANT 14:00:00 17:49:35 3:49:35
2629 5535 KHAN SALMANKHAN ATAULLAKHAN 14:00:00 17:49:31 3:49:31
2630 5538 JADHAV MAHESH RAJU 14:00:00 17:10:43 3:10:43
2631 5539 SHINGARE SANTOSH MOHAN 14:00:00 17:43:26 3:43:26
2632 5540 CHAVAN VIVEK BABAJI 14:00:00 16:37:14 2:37:14
2633 5541 PATIL MONISH BALU 14:00:00 17:28:18 3:28:18
2634 5542 CHAVAN RUPESH PRAKASH 14:00:00 17:24:21 3:24:21
2635 5547 PATIL ANIKET ANIL 14:00:00 17:45:23 3:45:23
2636 5548 BHOIR RAVINDRA KRISHNA 14:00:00 17:44:54 3:44:54
2637 5549 NIVALE ABHIJIT ASHOK 14:00:00 17:48:03 3:48:03
2638 5550 NIVALE DIPAK ANKUSH 14:00:00 17:47:58 3:47:58
2639 5553 PATIL SACHIN ABHIMANYU 14:00:00 17:46:59 3:46:59
2640 5554 AWARI RAMESH SHIVARAM 14:00:00 17:49:26 3:49:26
2641 5556 WAGHE SUSHIL SHIVAJI 14:00:00 17:43:58 3:43:58
2642 5557 DAMBALI RAHULRAJ GANPAT 14:00:00 17:48:50 3:48:50
2643 5558 HILE RAVINDRA DASHRATH 14:00:00 16:46:12 2:46:12
2644 5560 DANDGE YATIN RANGNATH 14:00:00 17:49:14 3:49:14
2645 5561 DOLE ANIL MANGALU 14:00:00 17:25:11 3:25:11
2646 5563 SABALE CHETAN SADANAND 14:00:00 17:52:22 3:52:22
2647 5564 BHOSALE AVINASH ADHIKRAO 14:00:00 17:57:18 3:57:18
2648 5565 JADHAV NITIN SUBRAO 14:00:00 17:54:48 3:54:48
2649 5567 GHARAT MARUTI SAHADEV 14:00:00 17:19:49 3:19:49
2650 5571 GHANGHAV KIRAN BABAN 14:00:00 17:48:02 3:48:02
2651 5575 PAWAR YOGESH VASANT 14:00:00 17:35:10 3:35:10
2652 5578 SABALE RAJESH MARUTI 14:00:00 17:38:31 3:38:31
2653 5583 AUTADE SAGAR CHANDRAKANT 14:00:00 17:47:53 3:47:53
2654 5584 THAKARE HARESH DINESH 14:00:00 17:55:31 3:55:31
2655 5587 BANGARE LAXMAN AMBO 14:00:00 17:34:45 3:34:45
2656 5588 BHAGAT MAHENDRA BHASKAR 14:00:00 16:55:51 2:55:51
2657 5589 NIRGUDA MAHESH GANPAT 14:00:00 17:34:02 3:34:02
2658 5591 DHANGARE SHARAD KISAN 14:00:00 17:07:35 3:07:35
2659 5592 HEMBADE MAHESH BABAN 14:00:00 17:53:36 3:53:36
2660 5593 HEMBADE YASHPAL BABAN 14:00:00 17:53:39 3:53:39
2661 5595 MUKADAM MANGESH MUKUND 14:00:00 17:50:25 3:50:25
2662 5596 KARE SANJAY MHALU 14:00:00 17:48:52 3:48:52
2663 5598 GHARAT KALPESH ANANT 14:00:00 17:44:23 3:44:23
2664 5604 GAIKWAD PRASHANT BALIRAM 14:00:00 17:40:54 3:40:54
2665 5605 SALUNKHE VINOD BHARAT 14:00:00 17:42:57 3:42:57
2666 5606 HULGE VIPUL DONDIRAM 14:00:00 17:43:00 3:43:00
2667 5607 SHINDE SURAJ SHAM 14:00:00 17:31:27 3:31:27
2668 5609 SHETTY SACHIN SITARAM 14:00:00 17:13:34 3:13:34
2669 5612 RASAL NILESH KHANDU 14:00:00 17:28:47 3:28:47
2670 5614 RASAL NILESH SADANAND 14:00:00 17:44:56 3:44:56
2671 5615 THAKARE MAHESH CHANDRAKANT 14:00:00 17:22:35 3:22:35
2672 5616 NEWLE AVINASH ANANT 14:00:00 17:02:52 3:02:52
2673 5617 DAGLE DNYANESHWAR SHASHIKANT 14:00:00 17:52:03 3:52:03
2674 5618 JAGTAP VIKRANT BALIRAM 14:00:00 17:43:58 3:43:58
2675 5619 NEWLE PRAMOD ANANT 14:00:00 17:02:39 3:02:39
2676 5620 BHOSALE TANAJI TUKARAM 14:00:00 17:49:32 3:49:32
2677 5621 PAWAR RAHUL SHANKAR 14:00:00 17:12:16 3:12:16
2678 5626 BASWAR LAXMAN ANURATH 14:00:00 17:35:36 3:35:36
2679 5628 BHOI BHUPENDRA KISHOR 14:00:00 17:46:57 3:46:57
2680 5630 NANDAKAR MUKUND DNYANESHWAR 14:00:00 17:07:35 3:07:35
2681 5634 MADAKE KRUSHNA RAMESH 14:00:00 16:32:24 2:32:24
2682 5635 TRIBHUVAN DEVIDAS POPAT 14:00:00 17:59:27 3:59:27
2683 5636 PADALKAR MAHADEV NITIN 14:00:00 17:47:47 3:47:47
2684 5637 PAWAR RAJESH SURESH 14:00:00 17:04:19 3:04:19
2685 5638 PAWAR DINISH DEVIDAS 14:00:00 17:30:47 3:30:47
2686 5639 DHAVALE ANKUSH BABURAO 14:00:00 17:47:51 3:47:51
2687 5640 CHAVAN RAMESHWAR PUNAMCHAND 14:00:00 17:23:15 3:23:15
2688 5641 MARATHE PRAVIN BABULAL 14:00:00 16:53:37 2:53:37
2689 5642 DHONGE SANJAY NAMDEV 14:00:00 17:48:40 3:48:40
2690 5644 DHADAVE PRAMOD SHARAD 14:00:00 17:13:23 3:13:23
2691 5646 SHINDE KIRAN BABASAHEB 14:00:00 17:45:59 3:45:59
2692 5647 CHAVAN RAMESHWAR JYOTISING 14:00:00 16:19:50 2:19:50
2693 5648 RATHOD DEELIP SITARAM 14:00:00 17:27:34 3:27:34
2694 5649 BAILKWADE SANTOSH KISHANRAO 14:00:00 17:47:47 3:47:47
2695 5653 CHAVAN SUMIT RATAN 14:00:00 17:13:13 3:13:13
2696 5654 BORSE RAVINDRA PANDHARINATH 14:00:00 16:33:36 2:33:36
2697 5656 KOLI GORAKH BHAGWAN 14:00:00 17:08:04 3:08:04
2698 5659 GITE SUDHAKAR BALU 14:00:00 17:31:02 3:31:02
2699 5667 KATHOD VINOD SAKHARAM 14:00:00 17:37:21 3:37:21
2700 5668 MAHALE JAYRAM BHAGVAT 14:00:00 17:02:20 3:02:20
2701 5670 SARKATE RAVIKIRAN KONDAJI 14:00:00 17:33:16 3:33:16
2702 5671 CHAVAN SITARAM ISHWAR 14:00:00 16:40:55 2:40:55
2703 5674 RATHOD SANDIP JORSING 14:00:00 17:23:16 3:23:16
2704 5675 NIKAM NILESH SAHEBRAO 14:00:00 17:02:09 3:02:09
2705 5676 KUMAVAT MAHENDRA NARESH 14:00:00 17:50:02 3:50:02
2706 5678 KAMBLE SAKRUT VISHWANATH 14:00:00 17:52:54 3:52:54
2707 5682 KOLEKAR SUNIL BANGO 14:00:00 17:54:31 3:54:31
2708 5686 NAGARE GOVIND SURYABHAN 14:00:00 16:37:12 2:37:12
2709 5687 SURYAVANSHI KALPESH DILIPRAO 14:00:00 17:17:38 3:17:38
2710 5688 GAIKWAD MANOJ LAXMAN 14:00:00 17:47:08 3:47:08
2711 5689 RATHOD SURESH SUDAM 14:00:00 16:51:16 2:51:16
2712 5690 PATIL AMOL SHALIK 14:00:00 17:13:45 3:13:45
2713 5692 KEMBRI MAHESH RAMCHANDRA 14:00:00 17:45:18 3:45:18
2714 5699 KALE VIJAY GURUNATH 14:00:00 17:52:23 3:52:23
2715 5702 SURYAWANSHI UDAY KASHINATH 14:00:00 17:14:31 3:14:31
2716 5706 RATHOD KUNDAN TOLARAM 14:00:00 16:57:48 2:57:48
2717 5707 PAWAR VADILAL JAGAN 14:00:00 16:51:58 2:51:58
2718 5708 MAHALE RAHUL SUBHASH 14:00:00 17:48:36 3:48:36
2719 5709 PATIL UDAY JANARDAN 14:00:00 17:51:24 3:51:24
2720 5710 PATIL CHETAN CHANDRAKANT 14:00:00 17:51:22 3:51:22
2721 5712 PATIL SAMADHAN MADHAV 14:00:00 17:25:46 3:25:46
2722 5714 PATIL SWAPNIL SARJERAO 14:00:00 17:41:15 3:41:15
2723 5718 SUKATE TANAJI GANGARAM 14:00:00 17:22:30 3:22:30
2724 5723 GAIKWAD DNYNESHWAR DHANAJI 14:00:00 17:52:33 3:52:33
2725 5725 PUNDE SUDHAKAR PRADEEP 14:00:00 17:48:39 3:48:39
2726 5727 AHIRRAO DEEPAK PRATAP 14:00:00 17:31:17 3:31:17
2727 5728 SHELKE SURYAKANT CHANDRAKANT 14:00:00 16:23:02 2:23:02
2728 5729 VISHE NILESH KANTARAM 14:00:00 16:31:14 2:31:14
2729 5730 CHAUDHARI DINESH BABAN 14:00:00 17:13:18 3:13:18
2730 5732 MISAL SIDDHESHWAR MAHADEV 14:00:00 17:12:29 3:12:29
2731 5733 MADANE GANESH HANUMANT 14:00:00 17:12:31 3:12:31
2732 5734 JAMDADE ANIL PRAKASHRAO 14:00:00 17:35:33 3:35:33
2733 5735 PAWAR MITHUN THAVARU 14:00:00 17:16:45 3:16:45
2734 5738 TEMBE MAHESH VITTHAL 14:00:00 17:51:52 3:51:52
2735 5739 PALVE SURESH SANJAY 14:00:00 17:41:27 3:41:27
2736 5741 DAHALE UMESH SHRIKRISHNA 14:00:00 17:20:38 3:20:38
2737 5749 SHINDE SHIVAJI SITARAM 14:00:00 16:27:41 2:27:41
2738 5750 BORSE TUSHAR TUKARAM 14:00:00 16:56:39 2:56:39
2739 5752 PATIL SAMADHAN VIJAY 14:00:00 16:59:10 2:59:10
2740 5754 DESHPANDE AMOL HEMANT 14:00:00 16:44:43 2:44:43
2741 5756 GAVIT YOGESH KASHINATH 14:00:00 17:14:25 3:14:25
2742 5757 SHIVSHARAN KAPIL MILIND 14:00:00 17:29:02 3:29:02
2743 5758 ZENDE DINESH SHIVAJI 14:00:00 17:45:54 3:45:54
2744 5760 NAGRE SANTOSH RAMDAS 14:00:00 17:13:31 3:13:31
2745 5761 TONDE NARAYAN SHAMRAO 14:00:00 17:20:00 3:20:00
2746 5762 PAWAR DADABHAU BARKU 14:00:00 16:53:40 2:53:40
2747 5763 DESHMUKH ASHUTOSH ASHOK 14:00:00 17:36:40 3:36:40
2748 5765 BHAGAT DEVRAM PANDURANG 14:00:00 17:40:08 3:40:08
2749 5766 MOHITE SANDEEP UTTAM 14:00:00 17:02:40 3:02:40
2750 5768 AWHAD ASHOK EKNATH 14:00:00 17:30:11 3:30:11
2751 5769 TAMAKE MURLIDHAR VYANKATRAO 14:00:00 17:28:08 3:28:08
2752 5770 JAGALE MUKESH CHANDRAKANT 14:00:00 18:00:00 4:00:00
2753 5771 DEORE GAJENDRA SHAMLAL 14:00:00 16:33:30 2:33:30
2754 5773 RATHOD PANDURANG PANDHRINATH 14:00:00 17:19:40 3:19:40
2755 5775 DEORE PRAVIN BHIKANSING 14:00:00 17:37:56 3:37:56
2756 5776 SURYAWANSHI WALMIK RAMESH 14:00:00 17:00:23 3:00:23
2757 5778 RATHOD RAKESH KISHORE 14:00:00 17:34:50 3:34:50
2758 5779 DHANGAR SOMNATH DHRMARAJ 14:00:00 16:17:31 2:17:31
2759 5780 TIKANDE BAPURAO SHIVAJI 14:00:00 16:46:46 2:46:46
2760 5781 JODMOTE ANAND MALLIKARJUN 14:00:00 17:48:01 3:48:01
2761 5782 CHAVAN DILIP MAGILAL 14:00:00 17:33:45 3:33:45
2762 5783 CHAUDHARI SAMADHAN RATAN 14:00:00 17:06:07 3:06:07
2763 5784 PATIL SATISH KASHINATH 14:00:00 16:41:25 2:41:25
2764 5785 RATHOD RAMRAO VASANT 14:00:00 17:13:14 3:13:14
2765 5786 PATIL HARISH SHRAVAN 14:00:00 17:02:24 3:02:24
2766 5788 AVHAD PRAKASH DNYANESHWAR 14:00:00 16:54:41 2:54:41
2767 5791 CHAUDHARI RAKESH RAMESH 14:00:00 16:55:30 2:55:30
2768 5793 GHOLVE INDRAJIT BHIMRAO 14:00:00 17:00:58 3:00:58
2769 5796 MANE MAHESH EKANATH 14:00:00 17:17:15 3:17:15
2770 5801 JADHAV DINKAR GAUTAM 14:00:00 17:11:37 3:11:37
2771 5802 TEKALE PERMESHWAR MADHARAO 14:00:00 16:52:26 2:52:26
2772 5804 SHEKADE PRAVIN BABASAHEB 14:00:00 17:25:22 3:25:22
2773 5806 BANGAR PRALHAD ARUN 14:00:00 17:24:28 3:24:28
2774 5807 PATIL PRAVIN ASHOK 14:00:00 17:43:17 3:43:17
2775 5808 SAPKALE YOGESH BHAGWAT 14:00:00 17:30:53 3:30:53
2776 5809 MISALE PRAKASH BAPU 14:00:00 17:24:44 3:24:44
2777 5811 NAGARE GANESH MAMATA 14:00:00 17:09:41 3:09:41
2778 5812 CHAVAN ARUN JIJABHAU 14:00:00 17:03:42 3:03:42
2779 5813 LOKHANDE PARMELSHWAR TAYA 14:00:00 17:29:20 3:29:20
2780 5814 SHIRSAT ARUN CHHANNU 14:00:00 17:48:43 3:48:43
2781 5815 LONDHE KARAN PANDURANGRAO 14:00:00 16:52:30 2:52:30
2782 5816 JADHAV SANDIP ROHIDAS 14:00:00 17:19:29 3:19:29
2783 5817 BADE SAMBHAJI POPAT 14:00:00 17:16:19 3:16:19
2784 5819 BHABAD JALINDAR PANDURANG 14:00:00 17:14:22 3:14:22
2785 5820 BANSODE BALU UTTAM 14:00:00 17:30:17 3:30:17
2786 5822 DHAVALE PRADEEP KASHINATH 14:00:00 17:19:31 3:19:31
2787 5823 CHITALKAR SHIVNATH SITARAM 14:00:00 17:36:58 3:36:58
2788 5824 KHEDKAR KESHAV UTTAM 14:00:00 17:08:04 3:08:04
2789 5825 KELGANDRE RAHUL HARICHANDRA 14:00:00 16:25:25 2:25:25
2790 5826 JADHAV AMBADAS RAMDAS 14:00:00 17:24:50 3:24:50
2791 5828 SHIRSAT NANABHAU SUKHDEV 14:00:00 16:44:43 2:44:43
2792 5829 DAGALE NIVRUTTI DASHARATH 14:00:00 17:17:29 3:17:29
2793 5830 DHAKANE ASHOK KASHINATH 14:00:00 17:31:21 3:31:21
2794 5835 KADAM GANESH SITARAM 14:00:00 17:13:42 3:13:42
2795 5836 JADHAV ANIL RAMDAS 14:00:00 17:13:33 3:13:33
2796 5838 AVHAD GAUTAM RANGANATH 14:00:00 16:14:30 2:14:30
2797 5841 KARPE RAMESHWAR DNYANDEV 14:00:00 17:31:01 3:31:01
2798 5842 GITE GANESH SUDAM 14:00:00 16:54:36 2:54:36
2799 5843 NAROTE BALASAHEB DASHARATH 14:00:00 16:33:51 2:33:51
2800 5844 BADE VISHNU GANGADHAR 14:00:00 17:11:46 3:11:46
2801 5845 KUTE NAVNATH BABAN 14:00:00 17:29:20 3:29:20
2802 5846 HAKE BHIMRAO BABURAO 14:00:00 16:40:53 2:40:53
2803 5847 DAHIPHALE JALINDAR TUKARAM 14:00:00 17:28:12 3:28:12
2804 5849 GHULE DADA NAVNATH 14:00:00 16:58:50 2:58:50
2805 5850 DAHIPHALE GANESH SHIVAJI 14:00:00 17:28:12 3:28:12
2806 5851 GARJE ARJUN KALYAN 14:00:00 16:28:58 2:28:58
2807 5852 BADE SANDIP KUNDALIK 14:00:00 16:14:31 2:14:31
2808 5853 GHULE SANJAY TUKARAM 14:00:00 16:39:08 2:39:08
2809 5857 PATIL SWAPNIL DIGAMBAR 14:00:00 17:31:07 3:31:07
2810 5858 PAWAR DASHARATH PATINGRAO 14:00:00 16:58:53 2:58:53
2811 5859 SHITOLE SUBHASH BHIMRAO 14:00:00 17:16:36 3:16:36
2812 5868 BORSE DEEPAK SUKLAL 14:00:00 16:40:38 2:40:38
2813 5869 RATHOD DEVIDAS HIRAMAN 14:00:00 17:21:33 3:21:33
2814 5870 MUNDHE GOPALKRISHNA RAMRAO 14:00:00 17:49:48 3:49:48
2815 5871 BORSE SACHIN HIRAMAN 14:00:00 17:20:35 3:20:35
2816 5872 SHAIKH VASIM SHABBIR 14:00:00 17:46:36 3:46:36
2817 5873 PAWAR MAYUR PURUSHOTTAM 14:00:00 16:49:43 2:49:43
2818 5874 SHELKE SIDDHARTH UTTAMRAO 14:00:00 17:41:03 3:41:03
2819 5877 CHAUDHARY AJAY RAJENDRA 14:00:00 17:37:18 3:37:18
2820 5878 DEORE SACHIN SURESH 14:00:00 16:32:39 2:32:39
2821 5880 PATIL SACHIN INDRASING 14:00:00 17:04:42 3:04:42
2822 5881 PATIL BHUSHAN PRAKASH 14:00:00 17:53:58 3:53:58
2823 5882 HHAYADE BHALCHANDRA BHAVLAL 14:00:00 17:14:19 3:14:19
2824 5883 PATIL YOGESH RAVINDRA 14:00:00 17:09:44 3:09:44
2825 5884 KURWADE RAMJI SANJAY 14:00:00 17:41:01 3:41:01
2826 5886 PATIL MAHESH BHAGATSING 14:00:00 16:33:40 2:33:40
2827 5887 KHEDKAR VISHAL VASANT 14:00:00 17:34:28 3:34:28
2828 5888 KHEDKAR DHARMA RAMDAS 14:00:00 17:33:41 3:33:41
2829 5890 AGALE SURESH NIVRUTTI 14:00:00 17:13:46 3:13:46
2830 5891 JADHAV GORAKH RAGHUNATH 14:00:00 17:15:56 3:15:56
2831 5893 GANGURDE RAHUL ANNA 14:00:00 17:34:29 3:34:29
2832 5895 SONAWANE AMOL VAMAN 14:00:00 17:14:58 3:14:58
2833 5896 PARDHI KAILAS RATILAL 14:00:00 17:43:38 3:43:38
2834 5897 GHUNAWAT NANDLAL RAMLAL 14:00:00 16:52:53 2:52:53
2835 5898 RAUL AMANSING VIJAYSING 14:00:00 16:54:20 2:54:20
2836 5899 PATIL BHAGWAN BABULAL 14:00:00 17:11:24 3:11:24
2837 5900 PATIL RAMKRUSHNA MURLIDHAR 14:00:00 17:32:26 3:32:26
2838 5902 BIRHADE KUNDAN PAIJWAN 14:00:00 17:35:31 3:35:31
2839 5903 PARDESHI YOGESH MAGAN 14:00:00 16:41:02 2:41:02
2840 5906 DAPKAR SUNIL GOVIND 14:00:00 17:00:20 3:00:20
2841 5907 PATIL YOGESH ABBA 14:00:00 17:15:02 3:15:02
2842 5908 BIRHADE GAUTAM MANGAL 14:00:00 17:31:23 3:31:23
2843 5910 PATIL GOPAL VITTHAL 14:00:00 17:48:59 3:48:59
2844 5913 PARDESHI PRASAD RAJENDRASING 14:00:00 17:54:24 3:54:24
2845 5914 PATIL SUNIL CHINTAMAN 14:00:00 17:02:13 3:02:13
2846 5915 JADHAV AVINASH ARJUN 14:00:00 17:34:45 3:34:45
2847 5916 KHEDKAR PRASHANT VASANT 14:00:00 16:18:39 2:18:39
2848 5917 SHIRSATH SUDAM HANUMAN 14:00:00 17:11:24 3:11:24
2849 5918 BHOI SHANTILAL RAMESH 14:00:00 16:14:37 2:14:37
2850 5919 JADHAV SAMADHAN SHRIRAM 14:00:00 17:50:46 3:50:46
2851 5921 PATIL MANOJ NAMDEO 14:00:00 17:48:59 3:48:59
2852 5923 SURYAWANSHI KAPIL VAKIL 14:00:00 17:01:12 3:01:12
2853 5924 SONAVANE PURUSHOTAM GOKUL 14:00:00 17:33:43 3:33:43
2854 5925 KOLI DINESH BHAGWAN 14:00:00 17:34:43 3:34:43
2855 5926 GAVIT PRAVIN VISHNU 14:00:00 16:57:57 2:57:57
2856 5928 NIKUMBHE PAJKAJ SUBHASH 14:00:00 17:47:13 3:47:13
2857 5929 TADVI JITENDRA GANUJI 14:00:00 16:51:57 2:51:57
2858 5931 VITEKAR PRAKASH GINYANDEV 14:00:00 16:42:40 2:42:40
2859 5933 RATHOD VINOD BANSI 14:00:00 17:15:54 3:15:54
2860 5936 GHAVATE RUSHIKESH LAXMAN 14:00:00 16:31:04 2:31:04
2861 5940 NARWAD PARABAT RAMRAO 14:00:00 17:53:21 3:53:21
2862 5941 KORE VIRBHADRA PANDURANG 14:00:00 17:38:48 3:38:48
2863 5944 MORE SAGAR MACHINDRA 14:00:00 17:29:01 3:29:01
2864 5947 DALVI SANTOSH KONDBARAO 14:00:00 17:28:52 3:28:52
2865 5948 KOKARE SHARAD RAMAKANTRAO 14:00:00 16:15:07 2:15:07
2866 5953 BANDGAR NITIN SHRIMANT 14:00:00 16:57:50 2:57:50
2867 5956 BANSODE LAXMAN CHANDU 14:00:00 16:46:58 2:46:58
2868 5958 CHAVAN MOHAN LALCHAND 14:00:00 17:39:40 3:39:40
2869 5960 MALGAVE MOHAN CHANDAR 14:00:00 17:11:27 3:11:27
2870 5961 KAMBLE DATTATRAYA HARICHANDRA 14:00:00 17:51:34 3:51:34
2871 5962 MEHATRE ASHOK ANANTRAO 14:00:00 17:37:31 3:37:31
2872 5964 GAYAL MAROTI DWARKAJI 14:00:00 16:58:06 2:58:06
2873 5965 GORE AMRUTA GURUNATH 14:00:00 17:48:40 3:48:40
2874 5966 MOLE SACHIN LALLAPPA 14:00:00 17:16:11 3:16:11
2875 5968 MURKUTE TUKARAM NAVNATH 14:00:00 17:22:12 3:22:12
2876 5969 KENDRE VITTHAL SANGAJI 14:00:00 16:50:36 2:50:36
2877 5971 CHOUTMAL SURAJ DADARAO 14:00:00 17:28:37 3:28:37
2878 5972 GAIKWAD LAXMAN DAGADU 14:00:00 17:17:13 3:17:13
2879 5973 PAWAR GOVIND GOPINATH 14:00:00 17:19:51 3:19:51
2880 5976 DEWTALE DATTA YASHVANT 14:00:00 16:34:01 2:34:01
2881 5979 SWAMI SHRIKANT RAMAKANT 14:00:00 17:29:39 3:29:39
2882 5980 KEMBARI SHAILESH RAMCHANDRA 14:00:00 17:48:25 3:48:25
2883 5982 GAIKWAD JALINDAR RAMESH 14:00:00 16:25:47 2:25:47
2884 5983 WAGHMODE SAMADHAN VAMAN 14:00:00 17:44:57 3:44:57
2885 5984 KATE SHANKAR PRAKASH 14:00:00 17:53:57 3:53:57
2886 5988 MAHALE PRASHANT DAMODAR 14:00:00 17:36:45 3:36:45
2887 5989 GHATGE PRASHANT RAGHUNATH 14:00:00 16:23:00 2:23:00
2888 5991 KHARAT PRADIP SHRIKRISHNA 14:00:00 17:37:36 3:37:36
2889 5993 JAMDAR AVINASH BALU 14:00:00 17:56:46 3:56:46
2890 5996 PANSARE ASHOK SHIVAJI 14:00:00 17:34:59 3:34:59
2891 5997 VALVI CHINTAMAN SHANTARAM 14:00:00 16:17:48 2:17:48
2892 5999 MORGHA RAHUL SHANKAR 14:00:00 16:44:44 2:44:44
2893 6000 DESAI KAKASAHEB MARUTI 14:00:00 17:07:53 3:07:53
2894 6001 RAUT VISHWAS KISAN 8:00:00 11:24:18 3:24:18
2895 6002 ZATE DARSHAN MANGALYA 8:00:00 11:14:59 3:14:59
2896 6003 KAMDI SANDIP KASHINATH 8:00:00 10:46:47 2:46:47
2897 6004 BHOYE UMESH SHANTARAM 8:00:00 10:39:47 2:39:47
2898 6006 GOSAVI SHRIRAM JAGANNTH 8:00:00 10:55:01 2:55:01
2899 6008 THAPADE BIBHISHAN KALYAN 8:00:00 11:07:01 3:07:01
2900 6010 GHODKE RAHUL MADHUKAR 8:00:00 10:16:14 2:16:14
2901 6015 NAGARGOJE VIJAY PRABHAKAR 8:00:00 11:44:28 3:44:28
2902 6016 KALE RAVI RANGRAO 8:00:00 11:13:22 3:13:22
2903 6025 SHELAR ANIKET ANIL 8:00:00 11:09:04 3:09:04
2904 6026 JAYEBHAYE SURESH DNYANESHWAR 8:00:00 11:08:42 3:08:42
2905 6028 BARELA BALRAJ RAJAN 8:00:00 10:45:31 2:45:31
2906 6029 OVHAL KAILASH ABHIMAN 8:00:00 10:30:40 2:30:40
2907 6032 ADE BHARAT SHIVRAM 8:00:00 11:26:05 3:26:05
2908 6036 GAWAI RAHUL SHESHRAO 8:00:00 11:33:50 3:33:50
2909 6038 KHAIRNAR SWAPNIL NANDKISHOR 8:00:00 11:36:06 3:36:06
2910 6041 AHIRE KIRAN MADHUKAR 8:00:00 11:40:15 3:40:15
2911 6042 SANDHAQNSHI VISHAL RAJU 8:00:00 11:29:23 3:29:23
2912 6043 KHARAT ROHIT ARJUN 8:00:00 10:56:37 2:56:37
2913 6046 RATHOD RAJU VASANTRAO 8:00:00 10:47:56 2:47:56
2914 6047 SALVE RUKHAMAGAND VAIJNATH 8:00:00 10:57:18 2:57:18
2915 6048 MATE SOMNATH SHANTARAM 8:00:00 10:41:49 2:41:49
2916 6049 KALANE VIJAY MARUTO 8:00:00 10:43:38 2:43:38
2917 6050 LABADE NARYAN TUKARAM 8:00:00 11:02:00 3:02:00
2918 6051 BODKHE RAMESHWAR UTTAM 8:00:00 10:11:43 2:11:43
2919 6052 JADHAV SACHIN SURYAKANT 8:00:00 11:31:23 3:31:23
2920 6053 HINDOLA ANIL HARI 8:00:00 11:08:44 3:08:44
2921 6054 LOBHI VASANT DEVAJE 8:00:00 11:22:24 3:22:24
2922 6058 NARWADE BALASAHEB DEVIDAS 8:00:00 10:46:40 2:46:40
2923 6059 PADIR DILIP PANDURANG 8:00:00 11:22:16 3:22:16
2924 6061 CHOUDHARI GANESH HIRAMAN 8:00:00 11:33:28 3:33:28
2925 6064 JOSHI MAYUR SUBHASH 8:00:00 11:54:34 3:54:34
2926 6065 SIRSAT KISHOR PANDIT 8:00:00 10:38:47 2:38:47
2927 6068 GOTAARNA AVINASH RAMU 8:00:00 11:36:02 3:36:02
2928 6070 KAKADE SHANTARAM AMIT 8:00:00 11:42:49 3:42:49
2929 6071 SONGAL HIRAJI RAMCHANDRA 8:00:00 10:53:28 2:53:28
2930 6073 SHELKE HARI DNYANDEO 8:00:00 11:25:22 3:25:22
2931 6074 NAWALE DEEPAK SURESH 8:00:00 11:07:16 3:07:16
2932 6075 KOLI KAILAS LAXAMAN 8:00:00 11:07:10 3:07:10
2933 6076 SAWANT GANESH PURSHOTTAM 8:00:00 11:57:19 3:57:19
2934 6077 GAIKWAD ROHIT POPAT 8:00:00 11:35:59 3:35:59
2935 6081 BANDE ANKUSH TUKARAM 8:00:00 11:01:33 3:01:33
2936 6084 DHANGAR VAKIL BAHADUR 8:00:00 11:50:39 3:50:39
2937 6086 SHEDGE ROSHAN BHAVSHIRAM 8:00:00 11:10:55 3:10:55
2938 6091 KALE MUNJABHAU HANUMAN 8:00:00 11:26:19 3:26:19
2939 6093 KOLI YOGESH MOTILAL 8:00:00 11:32:50 3:32:50
2940 6097 LONDHE SHAILESH BANDU 8:00:00 11:33:02 3:33:02
2941 6099 DESALE SAGAR RAMESH 8:00:00 11:51:27 3:51:27
2942 6104 WAKCHAURE DIGAMBAR HARIBHAU 8:00:00 11:26:56 3:26:56
2943 6105 PANDAGALE RAHUL BHASKAR 8:00:00 11:38:54 3:38:54
2944 6106 KHATATE PARSHURAM YOGESH 8:00:00 11:50:31 3:50:31
2945 6111 GIRI RAMESH RAM 8:00:00 11:33:10 3:33:10
2946 6112 GIRI RAHULGIRI ANANDGIRI 8:00:00 11:26:33 3:26:33
2947 6115 WAGH GAHININATH NAVNATH 8:00:00 11:32:25 3:32:25
2948 6117 GARJE BALU LIMBAJI 8:00:00 10:29:46 2:29:46
2949 6118 JADHAV AJIT BABAN 8:00:00 11:31:50 3:31:50
2950 6119 SURYAVANSHI BALAJI SOMNATH 8:00:00 10:36:55 2:36:55
2951 6120 VAKURE VISHAL RAJENDRA 8:00:00 10:50:04 2:50:04
2952 6121 ADE SANTOSH KESHAV 8:00:00 10:59:25 2:59:25
2953 6123 RAKH RAHUL VASUDEO 8:00:00 10:53:46 2:53:46
2954 6124 BHAVARTHE SUNIL KASHINATH 8:00:00 11:28:47 3:28:47
2955 6129 THAKARE PRAKASH DINKAR 8:00:00 11:17:41 3:17:41
2956 6133 SIRSAT DEVICHAND ONKARRAO 8:00:00 11:57:11 3:57:11
2957 6134 BAVISKAR NILESH ANANDA 8:00:00 11:38:37 3:38:37
2958 6135 NAIKWADE SAMBHAJI SHYAMRAO 8:00:00 10:56:42 2:56:42
2959 6141 JADHAV MAULI NAMDEV 8:00:00 11:03:45 3:03:45
2960 6142 THAKARE PRAVIN SANTHOSH 8:00:00 10:57:03 2:57:03
2961 6146 CHAUDHARI PRASHANT ANANT 8:00:00 11:50:47 3:50:47
2962 6147 SUTE SHASHIKANT VIJAY 8:00:00 11:03:31 3:03:31
2963 6149 KHAKAL PARMESHWAR MAHADEO 8:00:00 11:22:38 3:22:38
2964 6150 RATHOD GAJANAN DATTA 8:00:00 11:29:48 3:29:48
2965 6153 SURYAWANSHI TUSHAR DIVAKAR 8:00:00 11:28:34 3:28:34
2966 6154 PANDULE PANDURANG SAMPAT 8:00:00 11:33:52 3:33:52
2967 6156 TIDKE SUSHIL SADASHIV 8:00:00 11:35:25 3:35:25
2968 6158 PADAVALE VILAS EKNATH 8:00:00 11:54:29 3:54:29
2969 6159 BHALSHANKAR JAYWANT RAMBHAU 8:00:00 11:18:05 3:18:05
2970 6160 TARPE GAJANAN BEGAJI 8:00:00 10:58:44 2:58:44
2971 6163 GAJBHARE VAIJNATH SUBHAN 8:00:00 11:29:40 3:29:40
2972 6166 KHARODE DATTA SHRAVAN 8:00:00 10:58:45 2:58:45
2973 6168 MANKAR HIMANSHU SUNIL 8:00:00 11:42:16 3:42:16
2974 6169 BAVA PRAVIN SHRIDHAR 8:00:00 10:27:52 2:27:52
2975 6175 CHAUKATE AMOL UMAKANT 8:00:00 10:13:00 2:13:00
2976 6176 GHOGARE SANDEEP GORKSHNATH 8:00:00 10:57:55 2:57:55
2977 6177 SHINDE APPARAO SHRIHARI 8:00:00 10:24:23 2:24:23
2978 6178 PATIL SUNIL RAJENDRA 8:00:00 10:47:53 2:47:53
2979 6179 SHELAR MAHESH LAXMAN 8:00:00 11:48:49 3:48:49
2980 6181 KHANDAGALE RUPESH BARAKU 8:00:00 10:48:59 2:48:59
2981 6182 KENDRE GOVIND SADASHIV 8:00:00 10:22:43 2:22:43
2982 6184 SURYAVANSHI PERMESHWAR SOMNATH 8:00:00 10:36:55 2:36:55
2983 6185 SURYAWANSHI SIDDHARTH KISHANRAO 8:00:00 11:12:00 3:12:00
2984 6187 KALE GANESH BALIRAM 8:00:00 10:55:46 2:55:46
2985 6191 SASWADE KRISHNA PANDURANG 8:00:00 11:27:39 3:27:39
2986 6192 PATIL HEMANT GAMBHIRRAO 8:00:00 11:00:48 3:00:48
2987 6193 KURHADE SHANKAR ASHOK 8:00:00 10:43:58 2:43:58
2988 6197 GHARAT NANDKUMAR MANGLU 8:00:00 11:05:37 3:05:37
2989 6198 KHUPASE KALURAM KISHOR 8:00:00 11:54:25 3:54:25
2990 6199 THAKARE JAGDISH MOTIRAM 8:00:00 11:05:17 3:05:17
2991 6201 VALVI GANPAT PUNYA 8:00:00 11:12:44 3:12:44
2992 6202 KALCHIDA GANGARAM RAGHO 8:00:00 11:20:46 3:20:46
2993 6209 MANE ATUL NAMDEO 8:00:00 11:34:47 3:34:47
2994 6210 RATHOD RAMESH DASU 8:00:00 10:42:05 2:42:05
2995 6212 CHANCHURE SANTOSH BABURAO 8:00:00 11:28:13 3:28:13
2996 6215 SHANKPAL SANTOSH SARJERAO 8:00:00 10:39:55 2:39:55
2997 6219 BIRAJDAR BHIMASHANKAR VISHWANATH 8:00:00 10:57:56 2:57:56
2998 6220 MOCHI RAJENDRA SHANTAPPA 8:00:00 10:59:42 2:59:42
2999 6221 GIRI KESHAV MADHUKAR 8:00:00 10:53:49 2:53:49
3000 6223 CHAVAN GANESH BABURAO 8:00:00 10:40:24 2:40:24
3001 6226 DARADE PATIL LAHUDAS 8:00:00 10:36:07 2:36:07
3002 6227 DARADE BHAGWAT PATLOBA 8:00:00 11:26:51 3:26:51
3003 6228 BUGNAR SANGRAM TULSIRAM 8:00:00 10:36:22 2:36:22
3004 6230 KHANDHVI KISHOR PANDURANG 8:00:00 11:24:38 3:24:38
3005 6231 KURWADE KAMESH BHAGWANRAO 8:00:00 11:37:11 3:37:11
3006 6233 NADAF ABDULGANI DASTAGIR 8:00:00 11:20:25 3:20:25
3007 6234 MORE ROHIT SADASHIV 8:00:00 11:10:45 3:10:45
3008 6235 GHUGE SAINATH SUBHASH 8:00:00 11:02:08 3:02:08
3009 6237 KHANDAVI VITTHAL SHIDU 8:00:00 11:21:07 3:21:07
3010 6238 SHINGARE AJIT VASHISTA 8:00:00 10:33:19 2:33:19
3011 6239 WAGHMARE MAHENDRA TUKARAM 8:00:00 11:44:11 3:44:11
3012 6240 BHAWALE DHONDIBA RANGNATH 8:00:00 11:19:21 3:19:21
3013 6242 VALVI VIJAY VANYA 8:00:00 10:04:57 2:04:57
3014 6245 WAGHMODE SANJAY ASHOKRAO 8:00:00 11:26:00 3:26:00
3015 6247 CHATE BAJIRAO MAROTI 8:00:00 11:20:18 3:20:18
3016 6249 TAMBRE GANESH MAROTI 8:00:00 11:03:25 3:03:25
3017 6250 PINJAR RIYAJ MAKBUL 8:00:00 11:14:54 3:14:54
3018 6251 RANDIVE SATISH MOHAN 8:00:00 10:53:41 2:53:41
3019 6252 SOUDAGAR SYYADANKHAN MANJURANKHAN 8:00:00 11:14:58 3:14:58
3020 6253 DUKALE RAMESH AMBADAS 8:00:00 10:50:18 2:50:18
3021 6254 RATHOD KESHAV PRAKASH 8:00:00 11:05:46 3:05:46
3022 6256 JADHAV AJIT SHANKAR 8:00:00 10:57:39 2:57:39
3023 6258 BHELERAO SHRIKANT SHARAD 8:00:00 10:44:12 2:44:12
3024 6260 ANGRE ROHIT SADASHIV 8:00:00 11:55:38 3:55:38
3025 6261 JADHAV AMOL VITTHAL 8:00:00 11:39:50 3:39:50
3026 6264 CHAVAN SUBHASH ROHIDAS 8:00:00 11:55:01 3:55:01
3027 6265 GANDHAPWAD SADANAND DIGAMBAR 8:00:00 10:51:52 2:51:52
3028 6266 CHAVAN VIKAS ROHIDAS 8:00:00 11:25:11 3:25:11
3029 6272 RATHOD DANYESHWAR DEVIDAS 8:00:00 10:59:41 2:59:41
3030 6277 WALIMBE RAHUL CHANDRAKANT 8:00:00 11:54:31 3:54:31
3031 6280 CHOUDHARI RAJESH PRAKASH 8:00:00 11:42:40 3:42:40
3032 6282 GURAV KIRAN SADANAND 8:00:00 11:19:58 3:19:58
3033 6283 PAWAR ANKUSH SHIVAJI 8:00:00 11:57:14 3:57:14
3034 6287 PATIL ROSHAN ANANT 8:00:00 11:20:54 3:20:54
3035 6289 JUVALE ANAND RAVINDRANATH 8:00:00 10:53:46 2:53:46
3036 6292 SHINDE SANDESH NAMDEV 8:00:00 10:50:54 2:50:54
3037 6295 GAIKWAD NITESH SANTOSH 8:00:00 11:31:30 3:31:30
3038 6296 DESHMUKH PRAVIN GOVINDRAO 8:00:00 11:33:36 3:33:36
3039 6298 PEDHAVI AJIT KASHINATH 8:00:00 11:02:22 3:02:22
3040 6299 AVHAD NILESH SAHEBRAO 8:00:00 10:33:36 2:33:36
3041 6300 AVHAD KIRAN PANDHARINATH 8:00:00 10:56:16 2:56:16
3042 6303 POKHARKAR SANTOSH DEVRAM 8:00:00 10:52:26 2:52:26
3043 6306 GHOLAP AMOL SATISH 8:00:00 11:52:50 3:52:50
3044 6309 POKHARKAR NILESH ASHOK 8:00:00 11:22:15 3:22:15
3045 6310 BANGAR VINOD BALU 8:00:00 10:50:45 2:50:45
3046 6311 DESHMUKH RAHUL SAMBHAJI 8:00:00 11:44:25 3:44:25
3047 6313 CHAUDHARI KIRAN PRAKASH 8:00:00 11:15:15 3:15:15
3048 6315 MORE ASHOK NITIN 8:00:00 11:53:50 3:53:50
3049 6319 DHUMAKE SAGAR SAMBHAJI 8:00:00 11:03:11 3:03:11
3050 6320 SHINDE GANESH TANAJI 8:00:00 11:03:15 3:03:15
3051 6322 MHATRE SURESH LITESH 8:00:00 11:51:39 3:51:39
3052 6325 SHIRSAT SANDEEP KRISHNA 8:00:00 11:17:35 3:17:35
3053 6328 RASAL NARESH CHINTAMAN 8:00:00 10:18:38 2:18:38
3054 6329 BHOIR MAHESH DAULAT 8:00:00 11:28:28 3:28:28
3055 6330 WALIMBE MANOJ KISAN 8:00:00 10:18:03 2:18:03
3056 6331 PADWAL AVINASH VASANT 8:00:00 11:12:43 3:12:43
3057 6332 PAWALI ABHISHEK TATU 8:00:00 11:47:05 3:47:05
3058 6337 BORADE PRAVIN DATTATRAY 8:00:00 11:47:05 3:47:05
3059 6338 KAKDE LAXMAN MANIKRAO 8:00:00 10:48:18 2:48:18
3060 6340 GAIKWAD ASHOK GYANOJI 8:00:00 10:53:41 2:53:41
3061 6343 PATIL VINOD AMBADAS 8:00:00 10:31:50 2:31:50
3062 6345 WAGHMARE SANTOSH ANTRAM 8:00:00 10:40:17 2:40:17
3063 6347 SHELAR DINESH ANANDA 8:00:00 10:57:54 2:57:54
3064 6348 NALE SACHIN SAVATA 8:00:00 10:58:12 2:58:12
3065 6350 GHUGE SANTOSH VALIMBA 8:00:00 10:31:11 2:31:11
3066 6351 HALGEWALA OMKAR MUKESH 8:00:00 11:26:37 3:26:37
3067 6352 GAIKAR DEVIDAS BARKU 8:00:00 10:49:03 2:49:03
3068 6353 SONAWANE NITIN CHINDHA 8:00:00 10:50:10 2:50:10
3069 6354 PADVI KIRAN AMARSING 8:00:00 11:15:55 3:15:55
3070 6357 MAHIRE SANTOSH SURESH 8:00:00 11:09:15 3:09:15
3071 6358 PATOLE VIJAY SURESH 8:00:00 11:48:02 3:48:02
3072 6359 GHUGE SUNIL SHANKAR 8:00:00 10:30:17 2:30:17
3073 6360 PATIL CHETAN RAMAKANT 8:00:00 11:50:08 3:50:08
3074 6367 RATHOD SHIVAJI TIKARAM 8:00:00 10:46:43 2:46:43
3075 6369 MOHAPE RAHUL NAMDEV 8:00:00 11:21:10 3:21:10
3076 6370 JADHAV MAHESH SADASHIV 8:00:00 11:54:41 3:54:41
3077 6371 MENGAL MACHINDRA KASHINATH 8:00:00 10:34:47 2:34:47
3078 6372 FODSE NILESH GOVIND 8:00:00 10:58:36 2:58:36
3079 6374 PAGARE GANESH DHUDKU 8:00:00 10:52:19 2:52:19
3080 6376 HATEKAR SANJAY BHIMRAO 8:00:00 11:42:51 3:42:51
3081 6377 UNDE VIJAY KISAN 8:00:00 11:27:16 3:27:16
3082 6381 KAJALE MANESH JAYSING 8:00:00 11:00:34 3:00:34
3083 6382 PATIL PRASHANT LAXMAN 8:00:00 11:15:24 3:15:24
3084 6385 GAIKWAD SANJAY RAMDAS 8:00:00 10:28:46 2:28:46
3085 6392 SALVE RAHUL NANASAHEB 8:00:00 11:23:26 3:23:26
3086 6393 PINJARI KHALIL JILANI 8:00:00 11:00:06 3:00:06
3087 6394 DAWARE BABAN GOVINDRAO 8:00:00 10:24:46 2:24:46
3088 6396 GAIKWAD MOHAN RAMDAS 8:00:00 10:45:33 2:45:33
3089 6397 DIVEKAR JITENDRA MADHUKAR 8:00:00 11:06:12 3:06:12
3090 6399 KENDRE SANTARAM AMRATA 8:00:00 10:55:26 2:55:26
3091 6400 RATHOD VILAS EKNATH 8:00:00 10:57:39 2:57:39
3092 6402 BAVALEKAR AMIT CHANDRAKANT 8:00:00 11:29:13 3:29:13
3093 6403 LAHANE ANANA RAMESH 8:00:00 10:23:20 2:23:20
3094 6404 CHAVHAN SUNIL GANGARAM 8:00:00 11:40:46 3:40:46
3095 6405 WAGH PRABHU DATTU 8:00:00 10:23:25 2:23:25
3096 6406 BHOIR RAHUL MAHADEV 8:00:00 11:35:28 3:35:28
3097 6409 THAKUR VIKI NANA 8:00:00 11:17:45 3:17:45
3098 6410 BHALCHIM SANDIP ARJUN 8:00:00 11:44:16 3:44:16
3099 6412 PACHLORE KUNAL ANILSINHA 8:00:00 11:29:03 3:29:03
3100 6414 THORAT CHETAN JAGNNATH 8:00:00 10:54:57 2:54:57
3101 6416 CHAVAN GANESH VISHWANATH 8:00:00 11:56:04 3:56:04
3102 6418 JADHAV PADMAKAR VIJAY 8:00:00 11:53:47 3:53:47
3103 6419 BORADE SHIVDAS BALIRAM 8:00:00 11:18:18 3:18:18
3104 6420 SATPUTE SOMNATH RAMESH 8:00:00 11:51:17 3:51:17
3105 6421 KHAIRNAR SUNIL DILIP 8:00:00 11:18:22 3:18:22
3106 6422 PAWAR PRAVIN VASANTRAO 8:00:00 11:44:24 3:44:24
3107 6423 JADHAV POPAT SHIVAJEE 8:00:00 10:15:58 2:15:58
3108 6424 RAUT SANDIP KAILAS 8:00:00 11:25:06 3:25:06
3109 6425 GITTE NAGNATH UTTAM 8:00:00 11:00:24 3:00:24
3110 6427 SALAM MAHENDRA RANGRAO 8:00:00 11:33:39 3:33:39
3111 6429 WALKE JANARDHAN NIVRTI 8:00:00 11:17:34 3:17:34
3112 6430 KENDRE TIRUPATI BABURAO 8:00:00 10:29:00 2:29:00
3113 6432 NAGARGOJE BALIRAM SAMBHAJI 8:00:00 10:21:11 2:21:11
3114 6434 PACHLORE DIGVIJAY KISHORSIHA 8:00:00 11:29:03 3:29:03
3115 6435 BHUTALE VITHAL NAMDEO 8:00:00 10:25:12 2:25:12
3116 6436 THAKUR RAKESH VIKRAMSINGH 8:00:00 11:34:15 3:34:15
3117 6442 CHAUDHARI SACHIN MOHAN 8:00:00 11:10:20 3:10:20
3118 6443 PAGARE MANOHAR ARUN 8:00:00 11:50:24 3:50:24
3119 6444 THAKRE RAVINDRA JAGAN 8:00:00 11:43:26 3:43:26
3120 6445 PATIL JITESH MANOHAR 8:00:00 10:59:45 2:59:45
3121 6448 MAHAJAN KALPESH PRAKASH 8:00:00 11:47:50 3:47:50
3122 6449 SAPKALE PANKAJ YASHAWANT 8:00:00 11:49:31 3:49:31
3123 6450 PATIL YOGESH PRAKASH 8:00:00 10:26:48 2:26:48
3124 6456 GAIKAWAD PRASHANT DAJI 8:00:00 11:43:16 3:43:16
3125 6457 HAJARE SURAJ GOVIND 8:00:00 11:09:31 3:09:31
3126 6459 BHAVARTHE KIRAN TUKARAM 8:00:00 11:06:18 3:06:18
3127 6467 KULKARNI SUDHIR VINAYAK 8:00:00 11:59:00 3:59:00
3128 6468 GUND ROSHAN MADHUKAR 8:00:00 11:05:23 3:05:23
3129 6471 MAHALPURKAR MANOJ RAVINDRA 8:00:00 11:04:12 3:04:12
3130 6473 KHANDAGALE ANIL BARKU 8:00:00 11:20:39 3:20:39
3131 6475 SATPUTE RAKESH GURUNATH 8:00:00 11:18:03 3:18:03
3132 6477 SONAVALE RAMESH ASHOK 8:00:00 10:31:31 2:31:31
3133 6479 ROKDE SUHAS RAGHUNATH 8:00:00 11:58:44 3:58:44
3134 6480 MHATRE KALPESH TUKARAM 8:00:00 11:34:41 3:34:41
3135 6482 MALI SURAJ SHANKAR 8:00:00 11:57:15 3:57:15
3136 6483 KHAIRNAR AMOL SHANTARAM 8:00:00 11:08:40 3:08:40
3137 6484 SHINDE RAHUL UTTAM 8:00:00 11:09:16 3:09:16
3138 6485 IMDE BALU BALASAHEB 8:00:00 10:56:54 2:56:54
3139 6486 PATIL PRAMOD DAGA 8:00:00 10:44:33 2:44:33
3140 6487 DEORE INDRAJIT RAJENDRA 8:00:00 10:32:31 2:32:31
3141 6488 MAGAR SUNIL NAMDEV 8:00:00 10:48:16 2:48:16
3142 6491 PATIL NAVNATH DATTATRAY 8:00:00 11:34:08 3:34:08
3143 6492 PAWAR JYOTIRAM RAMESH 8:00:00 11:33:38 3:33:38
3144 6493 BASWANT NILESH TUKARAM 8:00:00 11:34:34 3:34:34
3145 6494 KONGERE RAJESH EKNATH 8:00:00 11:20:32 3:20:32
3146 6496 JANGAM RUSHIKESH VIRSHAN 8:00:00 10:22:03 2:22:03
3147 6499 KAMBLE SUDHIR ANANDA 8:00:00 10:55:23 2:55:23
3148 6501 PAWAR GANESH PRAKASH 8:00:00 11:06:20 3:06:20
3149 6504 PATIL SUDHIR SURESH 8:00:00 11:47:28 3:47:28
3150 6507 NAGE VIKAS BABURAO 8:00:00 11:26:50 3:26:50
3151 6508 RATHOD BABASAHEB DATTU 8:00:00 11:28:00 3:28:00
3152 6509 GUNDALE BHARAT BABU 8:00:00 10:53:11 2:53:11
3153 6511 JAYBHYE MARUTI NAVANATH 8:00:00 11:42:08 3:42:08
3154 6512 SHIRKE MAYUR RAJAN 8:00:00 11:45:36 3:45:36
3155 6513 NANDE ANANTA MUKUND 8:00:00 10:59:12 2:59:12
3156 6515 DINGORE MAYUR ASHOK 8:00:00 11:47:57 3:47:57
3157 6519 KASHID SANDIP TULSHIRAM 8:00:00 11:20:30 3:20:30
3158 6520 BHOYE PRAKASH RAGHUNATH 8:00:00 11:44:34 3:44:34
3159 6525 OVHAL SHRIKRUSHNA ARJUN 8:00:00 11:15:16 3:15:16
3160 6529 TITKARE DUNDA MANGAL 8:00:00 11:38:46 3:38:46
3161 6530 BAUSKAR HEMANT ASHOK 8:00:00 11:50:54 3:50:54
3162 6533 JAGTAP AJIT PRALHAD 8:00:00 11:27:18 3:27:18
3163 6534 PATIL RAKESH VIJAY 8:00:00 11:10:19 3:10:19
3164 6537 SONAWALE SHYAM BABAN 8:00:00 11:20:03 3:20:03
3165 6538 DAHIPHALE GANESH ASHRUBA 8:00:00 11:09:11 3:09:11
3166 6541 DALVI DILIP WAMAN 8:00:00 11:20:03 3:20:03
3167 6543 TARE EKANATH JAYRAM 8:00:00 11:19:59 3:19:59
3168 6544 DESALE RAJESH PANDURANG 8:00:00 11:09:17 3:09:17
3169 6546 BHAVARTHE HARICHANDRA NARAYAN 8:00:00 11:25:26 3:25:26
3170 6548 RATHOD MALLU TUKARAM 8:00:00 10:15:19 2:15:19
3171 6549 VALVI ANIL SOGADA 8:00:00 10:56:32 2:56:32
3172 6550 TRIPATHI SANJAYKUMAR SANTOSH 8:00:00 10:55:26 2:55:26
3173 6551 GITE SURESH BALAJIRAO 8:00:00 10:22:18 2:22:18
3174 6553 WATHORE SUNIT MAHADU 8:00:00 11:18:32 3:18:32
3175 6554 GITE SANDIP MURLIDHAR 8:00:00 11:09:14 3:09:14
3176 6555 BARDE UTTAM MALU 8:00:00 11:33:58 3:33:58
3177 6558 MALI UDDHAV BHAGAWAN 8:00:00 11:26:06 3:26:06
3178 6559 BHOSALE ANKUSH SHIVAJI 8:00:00 11:38:12 3:38:12
3179 6560 LONDHE SACHIN DNYANESHWAR 8:00:00 11:32:58 3:32:58
3180 6564 JUMADE ASHRU VIJAY 8:00:00 11:34:59 3:34:59
3181 6565 HIREMATH GURUAYYA MAHAMTAYYA 8:00:00 10:38:10 2:38:10
3182 6568 CHAME JIVAN CHANDRA KANT 8:00:00 11:02:17 3:02:17
3183 6570 PATIL MANISH RAMDAS 8:00:00 11:28:40 3:28:40
3184 6572 KOLI PRAMOD TANGA 8:00:00 11:13:28 3:13:28
3185 6573 AGIVALE DHANAJI DAJI 8:00:00 11:42:49 3:42:49
3186 6574 SALVE SANGHPAL GAUTAM 8:00:00 11:34:12 3:34:12
3187 6575 KADAM BHAUSO LAXMAN 8:00:00 10:50:06 2:50:06
3188 6576 KHADE SHANKAR PRABHAKAR 8:00:00 11:26:52 3:26:52
3189 6577 CHOUGULE UMAJI SURESH 8:00:00 11:20:11 3:20:11
3190 6578 MANE AJIT ASHOK 8:00:00 11:20:12 3:20:12
3191 6581 JADHAV ROHIT HANMANT 8:00:00 11:31:20 3:31:20
3192 6582 SHINDE GOPAL VISHWANATH 8:00:00 11:19:33 3:19:33
3193 6584 KOLEKAR DNYADEV NIVRUTTI 8:00:00 10:45:48 2:45:48
3194 6585 BHOR BALASAHEB GANGADHAR 8:00:00 10:50:24 2:50:24
3195 6588 GHORPADE MANOJKUMAR MOHAN 8:00:00 11:17:56 3:17:56
3196 6592 KADAM AMOL TULSHIDAD 8:00:00 11:46:38 3:46:38
3197 6599 CHAKRANARAYAN KISHOR GAJANAN 8:00:00 11:40:23 3:40:23
3198 6602 GAIKWAD DINELSH NAMDEV 8:00:00 11:50:48 3:50:48
3199 6606 WAGH VISHAL VASANTRAO 8:00:00 11:21:20 3:21:20
3200 6610 THORVE KETAN DATTATREY 8:00:00 11:27:15 3:27:15
3201 6618 SHINDE PRADIP PRALHAD 8:00:00 11:24:11 3:24:11
3202 6619 HIWALE RAHUL BHIMRAO 8:00:00 10:51:53 2:51:53
3203 6622 DAGALE PUNDALIK BHASKAR 8:00:00 11:59:51 3:59:51
3204 6623 DAGALA HITESH BHASKAR 8:00:00 11:47:33 3:47:33
3205 6624 JADHAV NITESH TARACHAND 8:00:00 10:41:48 2:41:48
3206 6628 DHARNE PRADEEP KALPESH 8:00:00 11:10:11 3:10:11
3207 6632 PADVI JARMANSING RANMALSING 8:00:00 11:28:34 3:28:34
3208 6633 PATIL GANESH MADHAVRAO 8:00:00 11:00:38 3:00:38
3209 6635 BARAF SWAPNIL MOHAN 8:00:00 10:46:56 2:46:56
3210 6638 GAIKWAD RAHUL JAGANNATH 8:00:00 11:28:12 3:28:12
3211 6641 SONAWANE GANESH MANGOLAL 8:00:00 11:03:46 3:03:46
3212 6642 NISAL KALPESH NAGO 8:00:00 11:35:14 3:35:14
3213 6643 LATE PRABHAKAR BANDU 8:00:00 11:07:53 3:07:53
3214 6644 GAIKAR GANESH KISAN 8:00:00 11:07:53 3:07:53
3215 6645 RAUT TUSHAR SURESH 8:00:00 11:51:44 3:51:44
3216 6647 KADAM PANKAJ DILIP 8:00:00 10:38:47 2:38:47
3217 6648 AVHAD BHAUSAHEB POPAT 8:00:00 10:20:22 2:20:22
3218 6650 PATIL CHETAN KASHINATH 8:00:00 11:02:16 3:02:16
3219 6653 GAIKAR MAHENDRA LAHU 8:00:00 11:25:31 3:25:31
3220 6655 CHAVAN RAJENDRA BADRINATH 8:00:00 11:40:56 3:40:56
3221 6656 GUNJAL DEEPAK VASANT 8:00:00 10:42:43 2:42:43
3222 6658 BANSODE MAHESH KONDIBA 8:00:00 10:54:32 2:54:32
3223 6659 GAWARI DNYANESHWAR DUNDA 8:00:00 11:25:16 3:25:16
3224 6660 NEVHARKAR PRATIK PRALHAD 8:00:00 11:47:08 3:47:08
3225 6662 SHELKE MUKUND MADHUKAR 8:00:00 11:18:04 3:18:04
3226 6663 TADVI SIKANDAR KALANDAR 8:00:00 10:51:05 2:51:05
3227 6665 KOLI VIKRAM DHONDU 8:00:00 10:31:51 2:31:51
3228 6670 DANI MAHESH ASHOK 8:00:00 11:31:24 3:31:24
3229 6671 PANDHARE RAJKUMAR SHANKAR 8:00:00 10:15:39 2:15:39
3230 6672 KHATKE TUSHAR DHONDIRAM 8:00:00 11:07:37 3:07:37
3231 6673 KHEDKAR AJIT MHATARDEV 8:00:00 11:52:04 3:52:04
3232 6675 MANE SHARAD MARUTI 8:00:00 9:50:42 1:50:42
3233 6677 MEHER PRASHANT MARUTI 8:00:00 11:13:10 3:13:10
3234 6679 NANNAWARE DNYANESHWAR VITTHAL 8:00:00 10:56:40 2:56:40
3235 6680 GAIKWAD SWAPNIL BALKRISHNA 8:00:00 11:38:33 3:38:33
3236 6681 SURYAVANSHI SANGRAM MOHAN 8:00:00 10:32:51 2:32:51
3237 6686 NAIK DIGAMBAR BHIMSEN 8:00:00 10:53:20 2:53:20
3238 6687 DHATRAK KIRAN PRABHAKAR 8:00:00 11:42:19 3:42:19
3239 6689 NAIK SAGAR TANAJI 8:00:00 11:51:21 3:51:21
3240 6691 GHUGE GANESH SHANKAR 8:00:00 11:17:02 3:17:02
3241 6692 PAGARE DHANANJAY DONGARRAO 8:00:00 11:34:21 3:34:21
3242 6694 CHAVAN VISHAL JANKIRAM 8:00:00 11:30:30 3:30:30
3243 6696 WAGH BALU MOTIRAM 8:00:00 10:56:07 2:56:07
3244 6699 SHINDE ANKUSH KHANDERAO 8:00:00 11:13:07 3:13:07
3245 6701 GAIKWAD SIDDARTH JAGANNATH 8:00:00 11:27:53 3:27:53
3246 6704 PATIL DHANESH NARAYAN 8:00:00 11:30:42 3:30:42
3247 6705 GADEKAR YOGESH ANKUSH 8:00:00 10:29:12 2:29:12
3248 6707 RODAKE DATTARYA GURLING 8:00:00 11:13:06 3:13:06
3249 6710 GAIKWAD PARMESHWAR HANUMANT 8:00:00 10:28:30 2:28:30
3250 6720 DHULGANDE GAJANAN PANDHARI 8:00:00 10:18:52 2:18:52
3251 6721 PATIL BHUPESH SUBHASH 8:00:00 11:22:28 3:22:28
3252 6726 KENDRE SHIVAJI KESHAV 8:00:00 10:03:07 2:03:07
3253 6727 ADE BHAUSHED VILAS 8:00:00 10:20:18 2:20:18
3254 6729 SONKAMBLE ANIL BALIRAM 8:00:00 11:42:46 3:42:46
3255 6732 HARD MANOJ BABU 8:00:00 11:19:57 3:19:57
3256 6734 DUBE BALAJI NARAYANRAO 8:00:00 11:52:07 3:52:07
3257 6735 WAYADA PRAKASH MANGAL 8:00:00 10:44:30 2:44:30
3258 6736 RAHANE GOVIND YAMAJI 8:00:00 10:43:49 2:43:49
3259 6738 SHINDE SACHIN VITTHAL 8:00:00 10:17:53 2:17:53
3260 6739 BHALERAO VIJAY KACHRU 8:00:00 10:27:25 2:27:25
3261 6740 BHABAD PRASHANT TUKARAM 8:00:00 11:02:52 3:02:52
3262 6742 KAKADE AMOL SHIVAJI 8:00:00 10:40:32 2:40:32
3263 6744 KADAM AJAY MAHADEV 8:00:00 11:42:47 3:42:47
3264 6746 KATORE YOTESH ANNASAHEB 8:00:00 10:46:53 2:46:53
3265 6748 JADHAV DINESH ARUN 8:00:00 11:13:21 3:13:21
3266 6749 GHUGE SANTOSH CHHAGAN 8:00:00 11:14:19 3:14:19
3267 6750 GHORPADE ACHYUT BHANUDAS 8:00:00 11:17:52 3:17:52
3268 6753 JADHAV TUSHAR RAJENDRA 10:00:00 13:38:09 3:38:09
3269 6754 PAWAR SATYAJEET VASANTRAO 10:00:00 13:11:58 3:11:58
3270 6757 KALWALE SUDHAKAR DHONDIBA 10:00:00 13:52:52 3:52:52
3271 6759 BHOYE BHAGIRATH JANKIRAM 10:00:00 13:46:46 3:46:46
3272 6760 KAHALE PRAKHEMESH SUNIL 10:00:00 13:51:20 3:51:20
3273 6762 SHAIKH KHATM NOOR 10:00:00 13:04:00 3:04:00
3274 6766 DIGOLE MADHAV DNYANOBA 10:00:00 13:12:38 3:12:38
3275 6767 RATHOD AAKASH BHURA 10:00:00 13:10:03 3:10:03
3276 6768 DAMASE MILIND TUKARAM 10:00:00 13:49:29 3:49:29
3277 6769 GAVALI JUYRAM SUDUM 10:00:00 13:19:55 3:19:55
3278 6774 BODAKE MANOHAR GANGADHAR 10:00:00 12:52:37 2:52:37
3279 6777 ZOLE NARENDRA SAKHARAM 10:00:00 13:46:46 3:46:46
3280 6778 WAGHARE DEORAM NEVAJI 10:00:00 12:54:03 2:54:03
3281 6779 MOMIN GOUS MANJOOR 10:00:00 12:45:51 2:45:51
3282 6780 DAHALE NAMDEV BHIMA 10:00:00 12:44:29 2:44:29
3283 6786 BODKHE VIJAY ANANDRAO 10:00:00 13:33:15 3:33:15
3284 6792 SAGADE YEGESH SITARAM 10:00:00 12:59:38 2:59:38
3285 6794 AHIRE AMOL BABURAO 10:00:00 13:46:31 3:46:31
3286 6796 MAHANGARE PRASHANT BABURAO 10:00:00 13:27:05 3:27:05
3287 6798 AINKAR VISHAL RAGHUNATH 10:00:00 13:18:15 3:18:15
3288 6799 PATIL PRAMOD SAKHARAM 10:00:00 13:38:11 3:38:11
3289 6800 THORAT SACHIN MANOJ 10:00:00 12:59:41 2:59:41
3290 6801 PATIL BALWANT NARAYAN 10:00:00 13:00:10 3:00:10
3291 6806 MAHALE VINOD GULAB 10:00:00 13:30:44 3:30:44
3292 6808 KHETADE TUKARAM GENU 10:00:00 13:06:39 3:06:39
3293 6810 LAHANE DEEPAK JAGAN 10:00:00 13:27:31 3:27:31
3294 6813 GORAT VAIBHAV CHINTAMAN 10:00:00 13:10:28 3:10:28
3295 6816 KOLEKAR VIKAS SHIVAJI 10:00:00 13:13:10 3:13:10
3296 6819 PATIL RAJU YASHVANT 10:00:00 13:39:45 3:39:45
3297 6820 MUNDOLE DIPAK DATTATRAY 10:00:00 13:46:17 3:46:17
3298 6823 KORVI SANTOSH RAMU 10:00:00 13:54:21 3:54:21
3299 6825 DHASADE ARUN RAMESH 10:00:00 13:44:41 3:44:41
3300 6830 RAUT GULAB UTTAM 10:00:00 13:43:38 3:43:38
3301 6836 JADHAV SAGAR RAMDAS 10:00:00 12:58:52 2:58:52
3302 6837 KAMBLE SUBHASH ANANSA 10:00:00 13:47:37 3:47:37
3303 6839 VALVI YOSEF CHHAGAN 10:00:00 13:18:53 3:18:53
3304 6847 PAWAR PRASAD LAXMAN 10:00:00 13:24:40 3:24:40
3305 6849 MANE ATISH BALU 10:00:00 13:13:57 3:13:57
3306 6855 BANGER UDAY TUKARAM 10:00:00 13:32:34 3:32:34
3307 6857 LONDHE ASHISH NANDKUMAR 10:00:00 13:57:54 3:57:54
3308 6860 RATHOD SURAJ SAHEBRAO 10:00:00 13:49:48 3:49:48
3309 6863 RAJPUT KANSING DHUDKU 10:00:00 13:19:25 3:19:25
3310 6864 MUNDE BABASAHEB ATMARAM 10:00:00 13:33:21 3:33:21
3311 6866 MARNAR DIPAK DAULAT 10:00:00 13:19:46 3:19:46
3312 6868 WARUSANGE ANKUSH RAMBHAV 10:00:00 13:53:56 3:53:56
3313 6870 ALAM ARVIND JANU 10:00:00 13:37:28 3:37:28
3314 6871 AWAR AVINASH NAMDEV 10:00:00 13:37:27 3:37:27
3315 6875 SANAP BALAJI GANESHRAO 10:00:00 12:55:44 2:55:44
3316 6878 PADAWALE DUNDA SHANTARAM 10:00:00 13:44:34 3:44:34
3317 6879 PALWE ARUN SHIVNATH 10:00:00 12:55:53 2:55:53
3318 6881 DARADE VINOD CHINTAMAN 10:00:00 13:19:10 3:19:10
3319 6885 JADHAR BHAU SAKHARAM 10:00:00 13:06:19 3:06:19
3320 6888 SANAP AMOL VITTHAL 10:00:00 12:29:46 2:29:46
3321 6889 ZIRPE GANESH RADHAKISAN 10:00:00 13:46:03 3:46:03
3322 6890 BARGAJE HARIBHAU GOVIND 10:00:00 13:11:06 3:11:06
3323 6892 DOLE SUNIL SHRIDHAR 10:00:00 13:19:18 3:19:18
3324 6902 GHOLAP MAHESH HIRU 10:00:00 13:13:52 3:13:52
3325 6907 ROHI LAXMAN PANDHARINATH 10:00:00 13:52:57 3:52:57
3326 6908 KADAM DATTATRAY MAHADEV 10:00:00 13:42:21 3:42:21
3327 6909 DEORE YOGESH HIRAMAN 10:00:00 13:02:05 3:02:05
3328 6911 DEORE CHETAN DODHA 10:00:00 13:18:13 3:18:13
3329 6912 MISAL ASHOK SARJERAO 10:00:00 12:33:20 2:33:20
3330 6913 WAYDANDE VIKAS RANJAN 10:00:00 13:39:47 3:39:47
3331 6917 CHAVAN LAXMAN NARAYAN 10:00:00 13:00:33 3:00:33
3332 6925 CHAUDHARI JITENDRA RAMLAL 10:00:00 13:20:44 3:20:44
3333 6928 BHOYE JASU ZIMAN 10:00:00 13:37:13 3:37:13
3334 6929 WAYEDA PROMOD BHIWA 10:00:00 13:58:48 3:58:48
3335 6930 TADAVI ARIF NASHIR 10:00:00 13:45:54 3:45:54
3336 6934 TAYADE GAJANAN JAYARAM 10:00:00 12:55:02 2:55:02
3337 6935 BHUYAL VINOD VISHRAM 10:00:00 13:43:38 3:43:38
3338 6936 GAIKWAD BHIMA BAPU 10:00:00 13:20:11 3:20:11
3339 6937 LAHASE UMESH PANDURANG 10:00:00 12:40:32 2:40:32
3340 6940 TADAVI ARPANKUMAR AYUB 10:00:00 13:11:09 3:11:09
3341 6943 ABHANG SHEKHAR VIKAS 10:00:00 13:18:12 3:18:12
3342 6946 PARADHI RAVINDRA PANDURANG 10:00:00 13:45:28 3:45:28
3343 6947 HOLKAR NILESH EKANATH 10:00:00 12:33:32 2:33:32
3344 6952 MORANKAR CHANDRASHEKHAR LAXMAN 10:00:00 13:41:29 3:41:29
3345 6953 RATHOD PREMSINGH MADHUKAR 10:00:00 13:36:36 3:36:36
3346 6954 CHAWARE VINAY MADAN 10:00:00 13:37:16 3:37:16
3347 6958 PATIL AMARSINGH KAUTIK 10:00:00 13:46:55 3:46:55
3348 6961 RATHOD VIKAS BASRAJ 10:00:00 13:23:24 3:23:24
3349 6967 LASHKARE SUNIL CHANDRAKANT 10:00:00 13:19:51 3:19:51
3350 6968 LASHKARE YADAV LAKSHMANRAO 10:00:00 13:16:19 3:16:19
3351 6972 DAMARE VIKAS HANUMANT 10:00:00 12:31:40 2:31:40
3352 6978 JADHAV DHANANJAY BHARAT 10:00:00 13:47:02 3:47:02
3353 6979 BHAGAT VASUDEV RAMCHANDRA 10:00:00 13:59:01 3:59:01
3354 6983 KENDRE DHANRAJ INDRAJIT 10:00:00 13:01:56 3:01:56
3355 6984 DONGRE UMESH YASHWANT 10:00:00 12:37:45 2:37:45
3356 6985 BHUIMBAR SHARAD ANNAPPA 10:00:00 13:20:09 3:20:09
3357 6987 SARAI SHIVRAM TUKARAM 10:00:00 13:57:12 3:57:12
3358 6989 KAMBLE SUGREEV DNYANOBA 10:00:00 13:47:49 3:47:49
3359 6991 SAMBARI SHARAD PANDU 10:00:00 13:13:22 3:13:22
3360 6992 GITE VITTHAL ROHIDAS 10:00:00 13:27:47 3:27:47
3361 6993 SONWALKAR KIRAN GANPAT 10:00:00 13:27:57 3:27:57
3362 6995 HINDOLE RAJENDRA RAMA 10:00:00 13:45:29 3:45:29
3363 6998 ANDHALE AJINATH BABURAO 10:00:00 13:11:09 3:11:09
3364 7002 JADHAV SWAPNIL ALHAD 10:00:00 13:27:00 3:27:00
3365 7004 ZOPADE BAPURAO SURESH 10:00:00 12:59:01 2:59:01
3366 7005 BADE NITIN VIKRAM 10:00:00 13:21:16 3:21:16
3367 7006 WARKAD APPASAHEB NARAYAN 10:00:00 12:59:01 2:59:01
3368 7014 BURUTE RUTURAJ VITTHAL 10:00:00 13:29:59 3:29:59
3369 7017 KUDNAR VILAS NATHA 10:00:00 13:30:43 3:30:43
3370 7018 LOHOTE BALU GOPINATH 10:00:00 13:04:27 3:04:27
3371 7019 KHEDKAR SATISH RAMCHANDRA 10:00:00 13:40:18 3:40:18
3372 7023 CHAVAN PRAVIN SHAMSING 10:00:00 13:28:02 3:28:02
3373 7024 JADHAV NILISH ANKUSH 10:00:00 13:28:15 3:28:15
3374 7026 RATHOD SANTOSH SHANUKAR 10:00:00 13:26:50 3:26:50
3375 7029 PHAD SANTOSH KAILAS 10:00:00 13:11:59 3:11:59
3376 7033 KHORGADE DHANANJAY RAMCHANDR 10:00:00 13:52:10 3:52:10
3377 7038 KHALIFA FIROJ MAHAMADSHARIF 10:00:00 13:43:27 3:43:27
3378 7039 KAMBLE NITIN POPAT 10:00:00 13:48:37 3:48:37
3379 7040 KADAM MARUTI CHANDRAKANT 10:00:00 13:59:32 3:59:32
3380 7045 WADILE RAHUL ASHOK 10:00:00 13:57:48 3:57:48
3381 7048 BAHILAM PRAMOD RAMDAS 10:00:00 13:25:24 3:25:24
3382 7049 JADHAV DASHARAM POPAT 10:00:00 13:49:48 3:49:48
3383 7051 KURKUTE MAHESH DASHARATH 10:00:00 13:47:14 3:47:14
3384 7054 KHARAT SUMEDH LIMBAJI 10:00:00 13:31:27 3:31:27
3385 7055 DESALE SHAILENDRA CHANDRAKANT 10:00:00 13:49:28 3:49:28
3386 7056 PATIL SHRIMANTRAO RAJU 10:00:00 13:13:47 3:13:47
3387 7059 WANKHEDE RAKESH NANDKISHOR 10:00:00 13:11:12 3:11:12
3388 7061 MALI NITIN SHANTILAL 10:00:00 13:00:26 3:00:26
3389 7062 MALI KIRAN SHANTILAL 10:00:00 13:21:48 3:21:48
3390 7063 MHASE ATUL JAYRAM 10:00:00 13:34:10 3:34:10
3391 7064 SATHE ATUL NARAYAN 10:00:00 13:47:44 3:47:44
3392 7065 SONAVALE VIJAY PANDURANG 10:00:00 13:39:46 3:39:46
3393 7066 BHISE NITIN NARAYAN 10:00:00 13:31:37 3:31:37
3394 7067 DARADE VIKAS BHASKAR 10:00:00 13:19:16 3:19:16
3395 7068 DEWADKAR AMOL VIKRAM 10:00:00 13:41:10 3:41:10
3396 7069 BOTHINGE DIGAMBAR VITTHAL 10:00:00 13:54:14 3:54:14
3397 7072 ORASKAR VINAYAK VILAS 10:00:00 13:46:40 3:46:40
3398 7075 CHAVAN DNYANESHWAR BADU 10:00:00 13:27:28 3:27:28
3399 7076 MORE SANTOSH RAMESH 10:00:00 13:13:32 3:13:32
3400 7077 DHAWALE BHUSHAN DATTU 10:00:00 13:46:46 3:46:46
3401 7078 TAYADE SUMIT LAXMAN 10:00:00 12:58:29 2:58:29
3402 7079 TAY ADE SUJITKUMAR SHESHRAO 10:00:00 12:34:29 2:34:29
3403 7083 MORE ARJUN MAHADU 10:00:00 13:41:50 3:41:50
3404 7084 GULVE KISAN PANDURANG 10:00:00 13:44:21 3:44:21
3405 7087 MORE MAHADU GANESH 10:00:00 13:53:04 3:53:04
3406 7088 CHAVAN JAYRAM LAXMAN 10:00:00 13:00:40 3:00:40
3407 7089 TARTE RAHUL VISHNU 10:00:00 13:47:18 3:47:18
3408 7092 RATHOD SANJAY VITTHAL 10:00:00 13:57:23 3:57:23
3409 7094 KASHID SHARAD DATTU 10:00:00 13:41:10 3:41:10
3410 7096 JADHAV SANDIP SAIDAS 10:00:00 13:10:22 3:10:22
3411 7100 SARNIKAR SUDERSHAN MILIND 10:00:00 13:38:12 3:38:12
3412 7104 KARNAKAL YOGESH NANDLAL 10:00:00 13:10:12 3:10:12
3413 7105 DHERE RANDEEP DAVIDAS 10:00:00 13:47:47 3:47:47
3414 7106 BHOIR MITESH MAHADEV 10:00:00 13:48:09 3:48:09
3415 7107 GHAYWAT ANAND MANOHAR 10:00:00 13:53:38 3:53:38
3416 7111 KAMBLE SAMEER SUBASH 10:00:00 13:29:48 3:29:48
3417 7116 KHADE ANANTA MANIK 10:00:00 13:08:14 3:08:14
3418 7118 TOUR ANKUSH DASA 10:00:00 13:50:34 3:50:34
3419 7123 RAYATE MANGESH BHALCHANDRA 10:00:00 13:33:24 3:33:24
3420 7124 SONAR MANOJ MADHUKAR 10:00:00 13:42:19 3:42:19
3421 7125 SHINDE BHIDAS DEVRAM 10:00:00 13:45:33 3:45:33
3422 7129 MAHAJAN YOGESH SUDHAKAR 10:00:00 13:48:43 3:48:43
3423 7130 SAMSHER NARNDRA PUNECHAND 10:00:00 13:01:08 3:01:08
3424 7133 SAWANT AMOL PANDURANG 10:00:00 13:11:06 3:11:06
3425 7135 SARDAR RAJESH PANDURANG 10:00:00 13:51:19 3:51:19
3426 7136 PINPALE RAKESH BHAURAO 10:00:00 13:36:28 3:36:28
3427 7140 PARDHI SHARAD LAHU 10:00:00 12:38:50 2:38:50
3428 7142 MHASADE MANCHINDRA RAMESH 10:00:00 13:51:22 3:51:22
3429 7143 SABALE ANIL CHOTIRAM 10:00:00 13:40:51 3:40:51
3430 7144 AHIRE CHANDRASHEKHAR PRALAD 10:00:00 13:58:47 3:58:47
3431 7148 JADHAV NISHANT JAGDISH 10:00:00 13:58:45 3:58:45
3432 7149 PATIL SWAPNIL MADHAVRAO 10:00:00 13:38:10 3:38:10
3433 7151 BAISANE BHARAT NANA 10:00:00 12:45:36 2:45:36
3434 7152 NIKAM MUKESH MURLIDAR 10:00:00 13:31:04 3:31:04
3435 7153 CHAWAN MAHENDRA CHAITRIAM 10:00:00 13:16:13 3:16:13
3436 7155 VARGHUDE NANDU PARSHURAM 10:00:00 13:46:30 3:46:30
3437 7157 BHALERAO BALAJI SHESHRAO 10:00:00 13:57:57 3:57:57
3438 7159 BORSE RAHUL SOMNATH 10:00:00 13:05:54 3:05:54
3439 7161 PAWARA AMAR HIRALAL 10:00:00 13:35:37 3:35:37
3440 7162 INAMADAR MOMHADKHAN SHOIABEKHAN 10:00:00 13:43:16 3:43:16
3441 7164 DALAL PADMAKAR VITTHAL 10:00:00 12:44:12 2:44:12
3442 7165 NAVAGANE AJEET ANANT 10:00:00 13:28:11 3:28:11
3443 7167 INAMADAR JUNEDKHAN MOHEMADKHAN 10:00:00 13:20:50 3:20:50
3444 7168 RATHOD VIJAY DIGAMBHAR 10:00:00 13:37:11 3:37:11
3445 7170 CHAWAN YOGESH MERECHAND 10:00:00 13:11:38 3:11:38
3446 7171 GHODVINDE RAJESH BABAN 10:00:00 13:44:45 3:44:45
3447 7172 PATIL PADRINATH SHANKAR 10:00:00 13:33:34 3:33:34
3448 7179 WALVI SANDEEP VIRSING 10:00:00 13:21:21 3:21:21
3449 7180 PATIL JINESH JAGANNATH 10:00:00 13:14:27 3:14:27
3450 7182 BAISANE TUSHAR HEMRAJ 10:00:00 13:48:26 3:48:26
3451 7186 MANE SHASHIKANT GAVTAM 10:00:00 13:38:29 3:38:29
3452 7187 THORAT SHIVAJI LAXMAN 10:00:00 13:44:42 3:44:42
3453 7192 JADHAV REWANNATH BHAGUJI 10:00:00 13:54:08 3:54:08
3454 7193 SHINGALE KALAS JAYJAWANT 10:00:00 13:21:38 3:21:38
3455 7195 SHINGALE ANIL JETHU 10:00:00 13:32:46 3:32:46
3456 7198 MANDLE RAM BALASO 10:00:00 13:17:04 3:17:04
3457 7200 YAMIGAR DATTA RAGHU 10:00:00 13:07:22 3:07:22
3458 7201 ZORE KISHOR DHAU 10:00:00 12:56:59 2:56:59
3459 7209 KUDNAR SANDIP SHIVAJI 10:00:00 13:17:02 3:17:02
3460 7214 PAWAR SHATRUGHNA VISHNU 10:00:00 13:28:10 3:28:10
3461 7217 RATHOD BABASAHEB GANAPAT 10:00:00 12:30:42 2:30:42
3462 7218 PATIL TATYASAHEB PRAKASH 10:00:00 13:20:24 3:20:24
3463 7219 NIUNGARE RAJU SHRIPATI ` 10:00:00 13:27:35 3:27:35
3464 7223 KADAM SURYAKANT SAMPATRAV 10:00:00 13:46:41 3:46:41
3465 7226 SHINGADE CHANDRAKANT JANARDAN 10:00:00 13:28:09 3:28:09
3466 7230 SHINGOLE PANDURANG KRISHNA 10:00:00 13:26:37 3:26:37
3467 7234 KOKANE BANDU SADASHIV 10:00:00 12:22:06 2:22:06
3468 7237 BARMODE DASHRATH RAMJI 10:00:00 13:05:42 3:05:42
3469 7238 LENDE GANPAT LAXMAN 10:00:00 13:31:56 3:31:56
3470 7241 LENDE RAMDAS LAXMAN 10:00:00 12:30:33 2:30:33
3471 7242 GAWAMDE AMOL BHASHKRRAO 10:00:00 13:27:36 3:27:36
3472 7244 SABLE PRAKASH NRAYAN 10:00:00 13:13:26 3:13:26
3473 7248 CHAVAN CHETAN JAYCHAND 10:00:00 13:27:49 3:27:49
3474 7251 THAKARE SURENDRA BARIKARAO 10:00:00 12:39:10 2:39:10
3475 7254 RANE RAJESH RAMDAS 10:00:00 12:48:55 2:48:55
3476 7256 RATHOD YOGESH RAMU 10:00:00 12:54:18 2:54:18
3477 7258 CHIKHALE SACHIN VIJAY 10:00:00 13:48:55 3:48:55
3478 7259 WANKHEDE YOGESH BHIMRAO 10:00:00 13:57:16 3:57:16
3479 7260 KADHARE PRASHANT RAVAN 10:00:00 13:51:26 3:51:26
3480 7261 CHAVAN VITTHAL TUKARAM 10:00:00 13:12:43 3:12:43
3481 7263 GHUDE JGANNATH ANANT 10:00:00 13:31:43 3:31:43
3482 7264 CHAVAN RAM PREMSING 10:00:00 13:27:08 3:27:08
3483 7269 BAGUL BHIMRAO SUNIL 10:00:00 13:49:22 3:49:22
3484 7270 THORAT KISAN SANDEEP 10:00:00 13:22:19 3:22:19
3485 7271 CHAVAN ISHWAR BALSING 10:00:00 12:54:12 2:54:12
3486 7272 SHINGATE ANKUSH NITIN 10:00:00 13:17:37 3:17:37
3487 7273 GAWALI SANDIP BHURMAL 10:00:00 13:43:08 3:43:08
3488 7278 BHOSALE TUSHAR PRADIP 10:00:00 13:39:54 3:39:54
3489 7279 SHINDE NITIN ANANDRAO 10:00:00 13:50:21 3:50:21
3490 7283 KANDGULE KAPIL RAMESH 10:00:00 13:29:59 3:29:59
3491 7284 NAWGHARE KIRAN SUDHAKARRAO 10:00:00 13:25:20 3:25:20
3492 7287 BHIL ANIL DAWAL 10:00:00 12:32:24 2:32:24
3493 7291 WANKHED DIPAK DADARAO 10:00:00 12:59:44 2:59:44
3494 7292 DESALE GURUNATH SHANKAR 10:00:00 13:57:54 3:57:54
3495 7293 DAGALE ARJUN RAMDAS 10:00:00 13:51:19 3:51:19
3496 7297 GAIKAR ANIL YUVRAJ 10:00:00 12:58:30 2:58:30
3497 7298 KATE KIRAN SHIVAJI 10:00:00 13:38:33 3:38:33
3498 7299 JADHAV GANESH SHIVAJI 10:00:00 12:48:54 2:48:54
3499 7302 WAGHMARE MUKESH MADHAVRAO 10:00:00 13:10:59 3:10:59
3500 7304 PATIL KIRAN MANOHAR 10:00:00 13:24:18 3:24:18
3501 7305 PATIL DNYANESHWAR PRAKASH 10:00:00 13:07:38 3:07:38
3502 7310 KAMBLE YOGESH DINANATH 10:00:00 13:39:49 3:39:49
3503 7313 DHAGE BHARAT BALU 10:00:00 13:39:43 3:39:43
3504 7314 JAGTAP LAXMAN SADASHIV 10:00:00 13:19:54 3:19:54
3505 7315 CHAURE MANOJ JAYAMAL 10:00:00 13:49:34 3:49:34
3506 7324 GITE SANDIP VAMAN 10:00:00 12:52:24 2:52:24
3507 7325 SANAP SANDIP VISHNU 10:00:00 13:03:42 3:03:42
3508 7327 VISHE PRASHANT CHANDRAKANT 10:00:00 13:36:28 3:36:28
3509 7328 VISHE NIKHIL DATTATRAY 10:00:00 13:32:36 3:32:36
3510 7329 DHAMANE MILIND GURUNATH 10:00:00 13:46:28 3:46:28
3511 7330 CHIKANE MUKESH VILAS 10:00:00 13:20:59 3:20:59
3512 7331 BANKAR PRADEEP NARENDRA 10:00:00 13:24:10 3:24:10
3513 7336 DHAMANE KAPIL HASHA 10:00:00 13:28:14 3:28:14
3514 7342 PANDHARE VISHWAS NANDKUMAR 10:00:00 12:55:00 2:55:00
3515 7345 KHOT MOHAN RAJARAM 10:00:00 13:59:30 3:59:30
3516 7347 YADAV SUDHIR RAMCHANDRA 10:00:00 13:39:51 3:39:51
3517 7349 DURGUDE SACHIN GORAKSHANATH 10:00:00 13:11:58 3:11:58
3518 7354 KHARAT BAPU BHIMRAO 10:00:00 13:10:36 3:10:36
3519 7356 MUNDE SANDEEP VANKAT 10:00:00 12:52:46 2:52:46
3520 7359 GHARAT MAHESH DHARMA 10:00:00 13:36:24 3:36:24
3521 7362 KHODKA VASANT BUDHA 10:00:00 13:44:26 3:44:26
3522 7365 JADHAV SUNIL RAMRAO 10:00:00 13:13:49 3:13:49
3523 7372 MHADSE PRAKASH HARISHCHANDRA 10:00:00 13:51:20 3:51:20
3524 7374 BANDEWAR NAGESH TULASHIRAM 10:00:00 13:35:59 3:35:59
3525 7376 NAIK SHRIKANT NARAYAN 10:00:00 12:55:30 2:55:30
3526 7377 PAWAR SUNIL SHIMAGYA 10:00:00 13:52:27 3:52:27
3527 7378 HARUGADE AMAR BABURAO 10:00:00 13:37:32 3:37:32
3528 7382 SANGLE BHAUSAHEB BABURAO 10:00:00 13:31:38 3:31:38
3529 7384 PASARI GANPAT BARKYA 10:00:00 12:46:45 2:46:45
3530 7387 BHOSLE SUNIL CHANDRAKANT 10:00:00 13:11:32 3:11:32
3531 7388 BHARADE JOGENDRA VILAS 10:00:00 13:19:39 3:19:39
3532 7389 ZUGARE BHARAT GANPAT 10:00:00 13:49:06 3:49:06
3533 7391 JAYEWAR SAINATH LINGURAM 10:00:00 13:50:13 3:50:13
3534 7392 HADAWALE SANJAY MADHUKAR 10:00:00 13:28:44 3:28:44
3535 7393 BORATE VISHAL PRABHAKAR 10:00:00 13:52:51 3:52:51
3536 7394 KARADKAR PRAMOD KASHINATH 10:00:00 13:30:42 3:30:42
3537 7395 DHAMKE PRATAP BALU 10:00:00 13:24:25 3:24:25
3538 7397 ARAJ KALPESH TUKARAM 10:00:00 13:16:49 3:16:49
3539 7400 BHOIR TUSHAR NARAYAN 10:00:00 13:06:01 3:06:01
3540 7401 WAGHMBRE VIJAYKUMAR ASHOK 10:00:00 13:20:20 3:20:20
3541 7402 GAIKWAD NIKHIL VIJAY 10:00:00 14:00:00 4:00:00
3542 7403 THAKARE SAMEER GOPAL 10:00:00 13:45:32 3:45:32
3543 7404 DAHIPHALE DEVANANAD RAJENDRA 10:00:00 12:57:38 2:57:38
3544 7405 THAGNAR DINESH UDHAV 10:00:00 12:52:50 2:52:50
3545 7409 MANE VIJAY JAGANNATH 10:00:00 13:15:10 3:15:10
3546 7410 KHEDEKAR ASARAM NANASAHEB 10:00:00 13:39:15 3:39:15
3547 7411 PATHAN KAYUMKHAN RAHIMKHAN 10:00:00 13:25:55 3:25:55
3548 7412 NAKULE PADMAKAR GANGARAM 10:00:00 12:55:53 2:55:53
3549 7416 NIMASE DIPAK BABAN 10:00:00 13:54:31 3:54:31
3550 7417 TONAPE SANTOSH GOPICHANDR 10:00:00 13:49:05 3:49:05
3551 7419 MARGAL ASOK BABAN 10:00:00 13:14:21 3:14:21
3552 7421 RATHOD KISHOR PANDHRINATH 10:00:00 13:32:47 3:32:47
3553 7422 KHILLARE NILESH SHASHIKANT 10:00:00 13:52:54 3:52:54
3554 7424 BHISE SUSHANT SHIWAJI 10:00:00 13:52:50 3:52:50
3555 7426 BOTE MAHESH HANMANT 10:00:00 13:34:16 3:34:16
3556 7429 TARALKAR UMESH SITARAM 10:00:00 13:14:33 3:14:33
3557 7433 BOBADE RAHUL JANARDHAN 10:00:00 13:27:12 3:27:12
3558 7435 SANAP VINOD NANA 10:00:00 13:57:57 3:57:57
3559 7436 DOMBLE RAHUL DADA 10:00:00 13:33:52 3:33:52
3560 7440 BHISE PRASHANT SHIVAJI 10:00:00 13:46:53 3:46:53
3561 7448 KOTHE SANDIP MACCHINDRA 10:00:00 13:18:49 3:18:49
3562 7451 WAYKAR BAPURAO SHAHU 10:00:00 13:36:28 3:36:28
3563 7452 GHULE RAMDAS BHAGWAN 10:00:00 13:37:03 3:37:03
3564 7453 BANGAR JALINDAR PARMEASHVAR 10:00:00 13:39:45 3:39:45
3565 7457 ZUGARE RUPESH GOPAL 10:00:00 13:24:36 3:24:36
3566 7460 KAMBLE VISHAL RAMESH 10:00:00 13:24:35 3:24:35
3567 7463 SALUNKE SACHIN NARAYAN 10:00:00 13:21:16 3:21:16
3568 7464 DIGHE ANIL NAVNATH 10:00:00 13:48:30 3:48:30
3569 7466 MANE PRAMOD PRAKASH 10:00:00 13:16:47 3:16:47
3570 7467 SAKATE SAGAR ANANDA 10:00:00 12:59:11 2:59:11
3571 7469 WAKCHAURE RAVINDRA SHANTARAM 10:00:00 13:27:04 3:27:04
3572 7471 JADHAV SACHIN JAGANNATH 10:00:00 13:40:13 3:40:13
3573 7474 UAMATAKAR VINAYAK VIJAY 10:00:00 13:43:24 3:43:24
3574 7476 NALKO L BHARAT BABAN 10:00:00 13:10:39 3:10:39
3575 7479 JAGTAP AMIT DATTATRYA 10:00:00 13:32:10 3:32:10
3576 7482 GAWALI SHIVAJI PARAJI 10:00:00 13:48:28 3:48:28
3577 7483 MOHOKAR RAMESHWAR RATANJI 10:00:00 13:46:55 3:46:55
3578 7485 AVHAD AMOL TRYAMBAK 10:00:00 13:34:06 3:34:06
3579 7486 RATHOD AVINASH VITTHAL 10:00:00 13:58:13 3:58:13
3580 7490 PATIL VISHAL VASANT 10:00:00 13:29:47 3:29:47
3581 7493 MANTE RANGNATH GAJANAN 10:00:00 12:11:47 2:11:47
3582 7496 AKARE KALPESH VASUDEV 10:00:00 13:46:47 3:46:47
3583 7498 SHEWALE SANDIP RAGHUNATH 10:00:00 12:57:21 2:57:21
3584 7499 WAGH POPAT VINAYAK 10:00:00 13:32:53 3:32:53
3585 7500 DHAMKE MADHUKAR PANDURANG 10:00:00 13:10:50 3:10:50
3586 7506 KAMBLE PRAFULL SHANTINATH 12:00:00 15:58:31 3:58:31
3587 7507 BHOYE SANTOSH RAMU 12:00:00 14:27:34 2:27:34
3588 7508 PATIL SANJAY BABASO 12:00:00 15:56:26 3:56:26
3589 7509 SHINGOTE MANOJ PRABHAKAR 12:00:00 14:59:30 2:59:30
3590 7510 SAPKAL AMOL BALIRAM 12:00:00 15:26:39 3:26:39
3591 7512 GORALE GANESH SOMNATH 12:00:00 15:08:59 3:08:59
3592 7513 KAMBLE SAMIR CHANDRKANT 12:00:00 15:37:57 3:37:57
3593 7515 BONGANE SOMNATH SARJERAO 12:00:00 15:46:06 3:46:06
3594 7517 CHAVAN SAINATH RAMESH 12:00:00 14:38:02 2:38:02
3595 7521 PATIL NITIN ANANDRAO 12:00:00 15:13:39 3:13:39
3596 7522 AVHAD VINAYAK PANDURANG 12:00:00 14:40:45 2:40:45
3597 7523 DIVE ANIL SUBHASH 12:00:00 15:15:20 3:15:20
3598 7525 BORADE ARUN DNYANESHWAR 12:00:00 15:57:51 3:57:51
3599 7526 INGLE PANKAJ VASANT 12:00:00 15:42:13 3:42:13
3600 7527 GITE RAJU VITTHAL 12:00:00 15:09:07 3:09:07
3601 7528 ANDHALE PANDURANG ASARAM 12:00:00 15:46:57 3:46:57
3602 7529 NAIKWADI ANIL SAMPAT 12:00:00 14:56:37 2:56:37
3603 7530 WAGHMARE RUPESH DASHARATH 12:00:00 15:40:42 3:40:42
3604 7535 PADIR JAITU CHANGO 12:00:00 14:47:37 2:47:37
3605 7536 KANKAL ANIL MANIK 12:00:00 15:08:22 3:08:22
3606 7541 KEWARI YASHWANT MANGAL 12:00:00 15:21:58 3:21:58
3607 7546 PADGHANE VISHAL GAUTAM 12:00:00 14:46:01 2:46:01
3608 7547 SATRE PRADIP DNYANESHWAR 12:00:00 15:32:32 3:32:32
3609 7548 RATHOD AMOL PREMSINGH 12:00:00 15:29:16 3:29:16
3610 7550 RATHOD AVINASH SAHEBRAO 12:00:00 15:09:52 3:09:52
3611 7552 MADANE VIKAS KISAN 12:00:00 15:49:05 3:49:05
3612 7553 KAKADE SANGHARAKSHIT PANDURANG 12:00:00 15:23:13 3:23:13
3613 7554 MAHALE AMBADAS GANGARAM 12:00:00 15:44:51 3:44:51
3614 7557 AJABE KAILAS SHESHRAO 12:00:00 15:49:53 3:49:53
3615 7558 THETALE JAGANNATH BARKU 12:00:00 15:05:23 3:05:23
3616 7561 GAVANDHA GHIRISH AMRUT 12:00:00 14:36:56 2:36:56
3617 7562 CHAUDHARI BALKRISHNA SADU 12:00:00 15:30:01 3:30:01
3618 7563 DAKE BALASAHEB MADAN 12:00:00 15:12:16 3:12:16
3619 7564 KIRVE PRATIK PRADIIP 12:00:00 15:37:34 3:37:34
3620 7566 DEORE YOGESH SUDAM 12:00:00 15:30:14 3:30:14
3621 7567 SONAWALE PRASAD RAMCHANDRA 12:00:00 15:44:15 3:44:15
3622 7574 PAWAR KISAN JEMAL 12:00:00 15:29:51 3:29:51
3623 7576 DHAWALE GOVIND GAMPU 12:00:00 15:33:31 3:33:31
3624 7578 RATHOD RAJU FULSING 12:00:00 14:57:10 2:57:10
3625 7581 JADHAV SAGAR GOPINATH 12:00:00 15:32:26 3:32:26
3626 7583 DEOKATE SUDARSHAN PANDURANG 12:00:00 15:06:43 3:06:43
3627 7592 SARODE AMOL ANANDA 12:00:00 15:42:15 3:42:15
3628 7593 CHATE DNYANESHWAR RAMBHAN 12:00:00 15:13:46 3:13:46
3629 7594 HARANE SAKHRAM KIRAN 12:00:00 15:35:46 3:35:46
3630 7599 DESALE SHIVRAM AMOL 12:00:00 15:35:46 3:35:46
3631 7600 JADHAV ATAMARAM ATESH 12:00:00 15:32:26 3:32:26
3632 7601 MOTE SAINATH MADHUKAR 12:00:00 15:47:58 3:47:58
3633 7604 KHOT MAYUR VALKU 12:00:00 15:54:00 3:54:00
3634 7605 CHAVAN DILIP HARSHAD 12:00:00 15:15:27 3:15:27
3635 7608 GARJE MANOHAR MAHADEV 12:00:00 15:49:06 3:49:06
3636 7609 PASHTE RAMESH MARUTI 12:00:00 15:25:46 3:25:46
3637 7612 BORSE BHARAT MADHUKAR 12:00:00 15:28:44 3:28:44
3638 7613 SHAIKH ARMAN SHAIKH IQBAL 12:00:00 15:28:51 3:28:51
3639 7614 CHAUDHARI MOHAN PRAKASH 12:00:00 15:28:58 3:28:58
3640 7616 SARUK BAPURAO GORAKSHA 12:00:00 15:51:00 3:51:00
3641 7617 DESHMUKH VIJAYSINHA BHAGVAN 12:00:00 15:02:27 3:02:27
3642 7619 YADAV ASHOK DINKAR 12:00:00 15:02:27 3:02:27
3643 7620 YADAV ABHIJIT ASHOK 12:00:00 15:03:06 3:03:06
3644 7622 SHIRSATH BAPU SHANKARRAO 12:00:00 15:14:03 3:14:03
3645 7626 DHINDE PRADIP UTTAM 12:00:00 15:54:27 3:54:27
3646 7628 HATKAR VIPIN PANJABRAO 12:00:00 15:52:43 3:52:43
3647 7630 SHELAR MANOJ LAXMAN 12:00:00 15:45:01 3:45:01
3648 7637 GAWAI MALHENDRA TULSHIRAM 12:00:00 15:50:27 3:50:27
3649 7639 PATIL SHARAD BHAGVAN 12:00:00 15:07:58 3:07:58
3650 7646 BANGAR AMBADAS VISHNU 12:00:00 14:37:10 2:37:10
3651 7647 KAMBLE DHAVAJI RAMDAS 12:00:00 15:41:26 3:41:26
3652 7649 VAGARE JANAPPA NAGA 12:00:00 15:04:58 3:04:58
3653 7650 SAYYAD IRFAN IQBAL 12:00:00 15:29:53 3:29:53
3654 7651 VEKHANDE GANESH DAMODAR 12:00:00 15:15:14 3:15:14
3655 7653 MORTALE BHANUDAS SOPANRAO 12:00:00 15:29:19 3:29:19
3656 7655 VEKHANDE DINESH VAMAN 12:00:00 15:54:05 3:54:05
3657 7656 DALAL KUNAL DILIP 12:00:00 15:45:41 3:45:41
3658 7657 GAIKWAD SOMNATH SAMBHAJI 12:00:00 15:30:00 3:30:00
3659 7658 SHAIKH MATIN MANSUR 12:00:00 15:25:10 3:25:10
3660 7659 VIGHNE ASHOK ANANT 12:00:00 15:15:46 3:15:46
3661 7661 SHAIKH RASHID LATIF 12:00:00 15:06:55 3:06:55
3662 7662 BAMANE SANTOSH VITTHAL 12:00:00 15:20:51 3:20:51
3663 7663 PADWAL SACHIN SURESH 12:00:00 15:30:41 3:30:41
3664 7664 KHADE AJIT ASHOK 12:00:00 15:34:15 3:34:15
3665 7665 SAWANJI SUDHIR ANKUSH 12:00:00 15:26:49 3:26:49
3666 7668 DABHADE SATISH SOPAN 12:00:00 15:45:22 3:45:22
3667 7669 INGLE MANJOT GOVARDHAN 12:00:00 15:54:03 3:54:03
3668 7671 PAWAR DHONDU RAJESH 12:00:00 15:32:07 3:32:07
3669 7675 RATHOD JAGDISH RAGHUNATH 12:00:00 15:09:53 3:09:53
3670 7676 MURHE MADHUKAR ANANTA 12:00:00 15:51:10 3:51:10
3671 7682 RAUT PRASHANT JALINDAR 12:00:00 14:50:31 2:50:31
3672 7683 GADHARI PRAVIN MOTILAL 12:00:00 15:02:52 3:02:52
3673 7685 DHULE KRUSHNA KANHU 12:00:00 15:15:35 3:15:35
3674 7686 BANSODE RAJENDRA ATMARAM 12:00:00 15:50:50 3:50:50
3675 7690 RAURALE SANTOSH MAROTI 12:00:00 15:44:50 3:44:50
3676 7692 SARDAR RAHUL RAMESHRAO 12:00:00 15:30:39 3:30:39
3677 7694 OHEKAR SACHIN DILIP 12:00:00 15:07:29 3:07:29
3678 7695 MANKAR PRAMOD PRABHUDAS 12:00:00 15:41:59 3:41:59
3679 7698 GAIKWAD CHIRAG NARSINHA 12:00:00 15:42:19 3:42:19
3680 7699 SHIRKE ARVIND ASHOK 12:00:00 15:17:38 3:17:38
3681 7700 DOIPHODE VIGHNESH RAVINDRA 12:00:00 15:51:33 3:51:33
3682 7701 KADAM SHIVAJI SUJIT 12:00:00 15:35:07 3:35:07
3683 7707 SAWANT ROHIT PRAKASH 12:00:00 15:23:35 3:23:35
3684 7709 YEDE AMOL PANDURANG 12:00:00 15:22:25 3:22:25
3685 7710 SANKPAL PARSHURAM KAKASO 12:00:00 15:22:30 3:22:30
3686 7711 PATOLE NITIN BIRU 12:00:00 14:57:38 2:57:38
3687 7712 PATHAN SAIFAN RASHID 12:00:00 15:49:31 3:49:31
3688 7713 PHALAKE SANJAY LAXMAN 12:00:00 15:34:59 3:34:59
3689 7722 LAGHE VISHNU ASHOK 12:00:00 15:29:13 3:29:13
3690 7723 UMALE AJAYKUMAR DEORAO 12:00:00 15:07:03 3:07:03
3691 7728 JANKAR DATTU BIRA 12:00:00 14:41:08 2:41:08
3692 7729 CHARKHE GAJANAN SUDAM 12:00:00 15:09:23 3:09:23
3693 7734 SHA FIROJ SHA JABBAR SHA 12:00:00 15:41:19 3:41:19
3694 7736 SONAWANE PRADIP GORAKH 12:00:00 15:52:12 3:52:12
3695 7737 YADAV ANIKET ASHOK 12:00:00 15:38:21 3:38:21
3696 7740 THORAT TUSHAR HANMANT 12:00:00 15:50:32 3:50:32
3697 7743 SHEWALE NILESH SHIVAJI 12:00:00 15:52:15 3:52:15
3698 7752 PARISE GANESH SUBHASHRAO 12:00:00 15:07:48 3:07:48
3699 7757 PANDE MANOJ MANOHAR 12:00:00 15:07:45 3:07:45
3700 7758 MAHADIK VINAD VITHOBA 12:00:00 15:50:04 3:50:04
3701 7759 GAWAI ARVIND GAUTAM 12:00:00 15:41:55 3:41:55
3702 7761 KOKANE NAGNATH PARASRAM 12:00:00 15:49:11 3:49:11
3703 7762 RAIBOLE DINESH MADHUKARAO 12:00:00 15:02:13 3:02:13
3704 7763 SHINGATE PRASHANT ARJUN 12:00:00 15:30:35 3:30:35
3705 7764 PANPATIL ANAND MOHAN 12:00:00 15:08:28 3:08:28
3706 7765 JADHAV KISAN PADAM 12:00:00 15:56:05 3:56:05
3707 7769 JAGTAP DINESH RAMESH 12:00:00 15:22:45 3:22:45
3708 7775 TARADE AJIT SAHEBRAO 12:00:00 14:43:00 2:43:00
3709 7777 DUPARE SHYAM DHONDU 12:00:00 14:43:56 2:43:56
3710 7778 DURGUDE SUDAM GENBA 12:00:00 15:23:56 3:23:56
3711 7784 MADAKE DATTATRAY DNYANDEV 12:00:00 15:55:50 3:55:50
3712 7786 MAHALE MAYUR CHANDAN 12:00:00 15:58:41 3:58:41
3713 7787 BAMBALE SUSHIL CHANDRAKANT 12:00:00 15:54:37 3:54:37
3714 7788 SHIRSAT RAHUL ANNASAHEB 12:00:00 15:28:29 3:28:29
3715 7789 GAIKWAD RITESH MARUTI 12:00:00 15:44:37 3:44:37
3716 7791 KADAM SUDHIR DHARAMRAJ 12:00:00 15:39:55 3:39:55
3717 7795 MANE VAIBHAV SADASHIV 12:00:00 15:48:52 3:48:52
3718 7798 KANDEKAR SACHIN RAJKUMAR 12:00:00 15:12:16 3:12:16
3719 7802 KADAM SURAJ DHARMRAJ 12:00:00 15:22:49 3:22:49
3720 7807 KHARATE VIJAY SUKDEO 12:00:00 14:45:51 2:45:51
3721 7815 RATHOD ISHWAR SAIDAS 12:00:00 14:57:04 2:57:04
3722 7818 MUSALE SONU SHANTARAM 12:00:00 14:56:14 2:56:14
3723 7823 TADAVI NILESH SHABBIR 12:00:00 15:44:55 3:44:55
3724 7825 KOLI PANKAJ RAJARAM 12:00:00 15:15:59 3:15:59
3725 7826 BHOIR SIDDHARTH SANTOSH 12:00:00 15:49:35 3:49:35
3726 7828 GOPAL VIKAS BHIMRAO 12:00:00 14:35:18 2:35:18
3727 7829 PATIL RAJENDRA MURLIDHAR 12:00:00 15:32:07 3:32:07
3728 7830 CHAVAN NITIN RAMESH 12:00:00 15:25:16 3:25:16
3729 7831 NERKAR RAKESH DILIP 12:00:00 14:56:45 2:56:45
3730 7835 MAHALE NAVNIT VASANT 12:00:00 15:16:22 3:16:22
3731 7836 MAHAJAN SHARAD DINKAR 12:00:00 15:13:57 3:13:57
3732 7837 SALUNKHE DINESH ARUN 12:00:00 14:10:47 2:10:47
3733 7839 PATIL KIRAN BHAGWAN 12:00:00 15:17:13 3:17:13
3734 7840 PATIL YOGIRAJ RAMKRISHNA 12:00:00 15:42:19 3:42:19
3735 7841 BORSE NILESH SHESHRAO 12:00:00 14:35:53 2:35:53
3736 7843 CHORMALE SUNIL PANDURANG 12:00:00 15:38:53 3:38:53
3737 7845 TADAVI MAHBUB NAJIR 12:00:00 15:46:55 3:46:55
3738 7846 CHAUDHARI ASHOK BALU 12:00:00 15:25:55 3:25:55
3739 7855 KOLEKAR GANESH MALHARI 12:00:00 15:46:01 3:46:01
3740 7861 SAWAR SHAIKH HUSEN NADIM 12:00:00 15:47:21 3:47:21
3741 7863 NAGRE SANDIP RAMRAO 12:00:00 15:44:18 3:44:18
3742 7865 GORALE MILIND SAKHARAM 12:00:00 15:56:39 3:56:39
3743 7867 GHULE NISHAN AMBADAS 12:00:00 15:34:39 3:34:39
3744 7868 TALBHANDARE UMESH GAUTAM 12:00:00 15:25:51 3:25:51
3745 7871 MANE ANIL BALU 12:00:00 15:35:32 3:35:32
3746 7879 NAGRE YOGESH SHANKAR 12:00:00 15:35:11 3:35:11
3747 7882 GADADE BIRA HANAMANT 12:00:00 15:23:58 3:23:58
3748 7884 GIRNIWALE MAJID MAHEBUB 12:00:00 15:34:57 3:34:57
3749 7886 KAMBLE BALAJI MARUTI 12:00:00 15:14:47 3:14:47
3750 7888 SHENDE VINOD CHINTU 12:00:00 15:04:21 3:04:21
3751 7896 MHASKAR TUSHAR SOMNATH 12:00:00 15:31:25 3:31:25
3752 7899 RAMGADE LAXMA N BALAGI 12:00:00 14:49:09 2:49:09
3753 7903 BODAKHE ANIL SAHEBRAO 12:00:00 15:32:13 3:32:13
3754 7908 GADHIRE SACHIN KISAN 12:00:00 15:22:37 3:22:37
3755 7909 SAMBARE SATISH SOMA 12:00:00 15:21:47 3:21:47
3756 7913 JADHAV SUNIL MADAN 12:00:00 15:18:01 3:18:01
3757 7914 HINDE VINOD RAMDAS 12:00:00 15:38:36 3:38:36
3758 7916 TONDE DINKAR ARJUN 12:00:00 15:25:47 3:25:47
3759 7917 PARANDE PRADIP MAHADEVRAO 12:00:00 15:20:50 3:20:50
3760 7920 PATEKAR HARI MANGALA 12:00:00 15:06:27 3:06:27
3761 7923 KOLEKAR NARESH MALHARI 12:00:00 15:49:44 3:49:44
3762 7924 BARAF MARWAT CHIVAN 12:00:00 14:56:19 2:56:19
3763 7925 TUMBADA MAHESH VISHNU 12:00:00 15:21:43 3:21:43
3764 7928 SANAP GANESH MOHAN 12:00:00 15:14:04 3:14:04
3765 7930 KHARADE SHEKHAR ROHIDAS 12:00:00 14:34:45 2:34:45
3766 7933 SHIVALE ATUL PANDURANG 12:00:00 15:34:21 3:34:21
3767 7934 KANADE GOPAL FAKIRAPPA 12:00:00 15:11:23 3:11:23
3768 7935 SAVALE CHETAN PRALHAD 12:00:00 15:10:51 3:10:51
3769 7940 KAMBLE SANJAY SUGRIV 12:00:00 15:46:28 3:46:28
3770 7941 BHOSALE SHAILESH BABASAHEB 12:00:00 14:27:20 2:27:20
3771 7944 BHOSALE GANESH ABHIMAN 12:00:00 15:50:43 3:50:43
3772 7945 GIRI VINOD VISHWANATH 12:00:00 15:53:51 3:53:51
3773 7949 BHOIR NILESH VISHNU 12:00:00 15:46:10 3:46:10
3774 7954 KHANDARE ANIL GOVINDA 12:00:00 15:06:21 3:06:21
3775 7957 MANKAR ASHISHKUMAR NARHARI 12:00:00 15:37:42 3:37:42
3776 7964 NIMBARE KALURAM VISHWANATH 12:00:00 15:43:36 3:43:36
3777 7968 SURNAR RAM HANUMANT 12:00:00 15:10:51 3:10:51
3778 7973 DEVKAR ASHOK VAIBHAV 12:00:00 15:46:32 3:46:32
3779 7981 PANDAV BABURAV KRISHNAKUMAR 12:00:00 15:33:19 3:33:19
3780 7984 MANJE KIRAN EKANATH 12:00:00 15:49:51 3:49:51
3781 7985 VHANAKHANDE BASAPPA TIPPANNA 12:00:00 15:39:46 3:39:46
3782 7988 RAJPUT GOPAL KESHVRAO 12:00:00 15:15:19 3:15:19
3783 7989 WAGH GOMA BHAGAWAN 12:00:00 14:32:56 2:32:56
3784 7990 NAVALE SURESH BAPU 12:00:00 15:25:21 3:25:21
3785 7993 TAMBE RAHUL SANJAY 12:00:00 15:42:44 3:42:44
3786 7997 SHID LALIT GANGARAM 12:00:00 15:24:44 3:24:44
3787 8000 PAWAR VIJAY SHIVAJI 12:00:00 15:16:57 3:16:57
3788 8001 BHADANGE BALKRUSHNA KEVAJI 12:00:00 15:50:34 3:50:34
3789 8003 PATIL SUNIL BALU 12:00:00 15:51:07 3:51:07
3790 8004 BHADANGE YOGESH VINAYAK 12:00:00 15:02:26 3:02:26
3791 8005 DHOLE VILAS TUKARAM 12:00:00 15:47:33 3:47:33
3792 8007 SHINDE KUNAL SANJAY 12:00:00 15:33:19 3:33:19
3793 8009 WARE JITENDRA GOVIND 12:00:00 15:59:05 3:59:05
3794 8012 GAIKWAD PRAMOD SUBHASH 12:00:00 15:06:22 3:06:22
3795 8014 KASHID YOGESH VITTHAL 12:00:00 15:54:21 3:54:21
3796 8017 JAGTAP AMOL ASHOK 12:00:00 15:14:29 3:14:29
3797 8018 RATNE ANIL NAMDEV 12:00:00 15:06:56 3:06:56
3798 8019 SHEVARE DNYANESHWAR SAJAN 12:00:00 15:19:24 3:19:24
3799 8021 DESHMUKHA BHUSHAN SURESH 12:00:00 15:24:05 3:24:05
3800 8022 NIPURTE UDAY KISAN 12:00:00 15:07:56 3:07:56
3801 8023 SHERE VIKRAM PRALHAD 12:00:00 15:22:43 3:22:43
3802 8026 PAGARE RAVI SANTOSH 12:00:00 15:14:43 3:14:43
3803 8028 SALUNKHE HEMANT SAHEBRAO 12:00:00 15:16:03 3:16:03
3804 8029 RASAL SOMNATH DATTATRAY 12:00:00 15:08:45 3:08:45
3805 8031 BHIL THUMBA DUKALYA 12:00:00 15:25:27 3:25:27
3806 8032 PARDESHI NITIN PRATAP 12:00:00 15:40:08 3:40:08
3807 8036 SABALE MARUTI GANGARAM 12:00:00 15:09:02 3:09:02
3808 8037 KOSHTI RAHUL EKNATH 12:00:00 15:52:31 3:52:31
3809 8038 VALVI KALULSING HURAJI 12:00:00 14:39:15 2:39:15
3810 8039 SONAWANE VIJAY VILAS 12:00:00 15:07:12 3:07:12
3811 8040 BHANGARE ARJUN SHANKAR 12:00:00 15:46:23 3:46:23
3812 8041 SABALE ANKUSH RAMDAS 12:00:00 14:27:23 2:27:23
3813 8044 HARAD BHARAT LAXMAN 12:00:00 15:11:11 3:11:11
3814 8047 NIRGUDE UMESH JAITU 12:00:00 15:35:07 3:35:07
3815 8049 PATIL SHRIKANT DILIP 12:00:00 14:48:15 2:48:15
3816 8051 BADGUJAR MAHESH SHRIRAM 12:00:00 15:49:50 3:49:50
3817 8053 VASAVE CHANDRASING RATNYA 12:00:00 14:39:15 2:39:15
3818 8055 NICHITE GANESH NARAYAN 12:00:00 15:44:17 3:44:17
3819 8057 VASAVE RAVINDRA SUNAPSING 12:00:00 14:51:04 2:51:04
3820 8064 SALUNKHE MAHESH HEMKANT 12:00:00 14:48:02 2:48:02
3821 8065 DAMODAR RAVINDRA SURESH 12:00:00 15:56:41 3:56:41
3822 8067 SHARMA PRATIK HIRALAL 12:00:00 15:21:32 3:21:32
3823 8070 MORE MAHESH SHIVAJI 12:00:00 15:18:18 3:18:18
3824 8072 CHAUDHARI VIJAY KISHOR 12:00:00 15:14:19 3:14:19
3825 8075 PATIL GANESH SANJAY 12:00:00 15:22:58 3:22:58
3826 8076 PATIL DIPAK SUBHASH 12:00:00 15:26:45 3:26:45
3827 8077 KAMBLE ROSHAN ASHOK 12:00:00 14:42:13 2:42:13
3828 8079 PARDESHI GANESH YOGIRAJ 12:00:00 14:34:21 2:34:21
3829 8084 KOKARE ASHOK PANDURANG 12:00:00 15:15:41 3:15:41
3830 8085 MARSALE KASHIRAM RAMA 12:00:00 15:41:08 3:41:08
3831 8086 TADAVI AJIT BALDAR 12:00:00 15:50:03 3:50:03
3832 8087 TAYADE JIVAN ARJUN 12:00:00 14:56:05 2:56:05
3833 8088 PATIL MAYUR PRAKASH 12:00:00 15:26:54 3:26:54
3834 8089 PATIL SUBHASH MADHUKAR 12:00:00 15:36:50 3:36:50
3835 8091 KHEDKAR KISHOR MANIKRAO 12:00:00 15:44:17 3:44:17
3836 8093 TADVI NASIR ARMAN 12:00:00 15:37:54 3:37:54
3837 8094 GIMVEKAR CHANDRAKANT DASHRATH 12:00:00 15:29:38 3:29:38
3838 8096 WAGH ANANTA VAMAN 12:00:00 15:22:10 3:22:10
3839 8097 PANDIT ATISH GARIBDAS 12:00:00 15:30:58 3:30:58
3840 8101 TADAVI MUKADDAR GAFUR 12:00:00 15:41:13 3:41:13
3841 8103 TADAVI ABID ABDUL 12:00:00 15:50:42 3:50:42
3842 8104 KOLI SWAPNIL EKNATH 12:00:00 15:13:51 3:13:51
3843 8105 JADHAV RAMESH PRAKASH 12:00:00 15:28:43 3:28:43
3844 8110 PATIL NARENDRA DAGA 12:00:00 15:58:03 3:58:03
3845 8120 WAGH SURESH DATTU 12:00:00 15:22:08 3:22:08
3846 8123 THAKUR MARUTI SANDIPAN 12:00:00 14:46:42 2:46:42
3847 8124 KATKADE SANJAY VAIJANATH 12:00:00 15:51:33 3:51:33
3848 8125 DARKONDE NILESH SUBHASH 12:00:00 14:44:50 2:44:50
3849 8126 RAJPUT HARSHAL AJABSING 12:00:00 15:26:55 3:26:55
3850 8127 PATIL VIRENDRA RAMKRUSHNA 12:00:00 15:27:48 3:27:48
3851 8128 GUNJITE VIKAS SHIVAJI 12:00:00 15:09:36 3:09:36
3852 8129 SHAIKH MANNAN SUBHAN 12:00:00 14:44:50 2:44:50
3853 8133 AMBHORE VINOD DIGAMBAR 12:00:00 15:59:22 3:59:22
3854 8134 KADAM NIKHIL VILAS 12:00:00 15:21:51 3:21:51
3855 8139 SAMBARE DEVIDAS LAXMAN 12:00:00 15:46:09 3:46:09
3856 8142 THAKUR VIJAY DNYANESHWAR 12:00:00 15:35:03 3:35:03
3857 8145 SONATAKKE NISHANT PARMESHAWAR 12:00:00 15:56:35 3:56:35
3858 8146 JADHAO VIJAY SITARAM 12:00:00 15:02:57 3:02:57
3859 8149 GHOLAP SACHIN KACHARU 12:00:00 15:52:04 3:52:04
3860 8155 BHOSALE RAM BANKAT 12:00:00 14:47:13 2:47:13
3861 8156 GHADEKAR GANESH ASHOK 12:00:00 15:19:01 3:19:01
3862 8159 GAIKAWAD MAHESH VISHANU 12:00:00 15:33:38 3:33:38
3863 8161 PATSUTE VINOD EAKNATH 12:00:00 15:45:30 3:45:30
3864 8162 MANTE VILAS SHIVRAM 12:00:00 15:07:11 3:07:11
3865 8163 PASHTE SHAILESH RAGHUNATH 12:00:00 15:58:03 3:58:03
3866 8165 PUNJARA PRADEEP YASHAWANT 12:00:00 15:59:47 3:59:47
3867 8166 SHINDE TUSHAR BALIRAM 12:00:00 15:50:09 3:50:09
3868 8172 PATIL NITIN RAVASO 12:00:00 15:04:57 3:04:57
3869 8173 SHINDE YOGESH VASANT 12:00:00 15:04:58 3:04:58
3870 8174 SHELVALE MAHESH BALU 12:00:00 15:16:40 3:16:40
3871 8175 KALINGE BAGWAT BABAN 12:00:00 15:35:03 3:35:03
3872 8176 BHINGARDIVE RAJU TABAJI 12:00:00 15:57:42 3:57:42
3873 8178 SANDUKE SHRIKRISHANA BHIKA 12:00:00 15:10:02 3:10:02
3874 8179 PASHTE NILESH JAGNNATH 12:00:00 16:00:00 4:00:00
3875 8181 SHREENATH KADU GOPAL 12:00:00 15:11:41 3:11:41
3876 8186 BNSODE UMESH DHANPAL 12:00:00 15:57:52 3:57:52
3877 8193 DHANDE SACHIN RANGNATH 12:00:00 15:32:17 3:32:17
3878 8194 JADHAV DHANAJI MOHAN 12:00:00 15:49:13 3:49:13
3879 8199 BOCHARE GANESH SHIVAJI 12:00:00 15:53:45 3:53:45
3880 8200 KONGERE RUPESH NAMDEO 12:00:00 15:33:54 3:33:54
3881 8201 JADHAV ANKUSH TOTIRAM 12:00:00 15:58:13 3:58:13
3882 8202 PAWAR PREMDAS DHONDIRAM 12:00:00 15:47:28 3:47:28
3883 8203 BHAGAT SACHIN SHANKAR 12:00:00 15:22:46 3:22:46
3884 8207 CHOUGULE PAPPU MAHADEV 12:00:00 15:19:41 3:19:41
3885 8208 MATOLE SHIVAJI GANPATRAO 12:00:00 15:23:29 3:23:29
3886 8210 PADALKAR SUNIL BALASO 12:00:00 15:23:20 3:23:20
3887 8212 MALPEKAR KAVIN SHANTARAM 12:00:00 15:06:56 3:06:56
3888 8214 SANAP GANESH BABURAO 12:00:00 15:19:11 3:19:11
3889 8215 JADHAV RAVIRAJ DASHARATH 12:00:00 15:29:52 3:29:52
3890 8216 SHAIKH SALAM YUSUF 12:00:00 15:21:24 3:21:24
3891 8217 VASAVE DILIP BASARA 12:00:00 15:53:48 3:53:48
3892 8220 PAITHANE KRUSHNA PRABHAKAR 12:00:00 15:10:16 3:10:16
3893 8223 PATIL BHATU UTTAM 12:00:00 15:41:53 3:41:53
3894 8226 NAVKAR RAHUL KASHINATH 12:00:00 15:32:58 3:32:58
3895 8231 SHINDE SAMADHAN CHANDRAKANT 12:00:00 15:28:28 3:28:28
3896 8232 SABALE RAVINDRA VASANT 12:00:00 15:53:03 3:53:03
3897 8233 BIRHADE ANIL RATNAKAR 12:00:00 15:28:28 3:28:28
3898 8234 PARDHI RAKESH ASHOK 12:00:00 15:36:51 3:36:51
3899 8236 PATIL RAVINDRA MADHUKAR 12:00:00 14:50:15 2:50:15
3900 8237 KUWAR BHUSHAN MURLIDHAR 12:00:00 15:15:32 3:15:32
3901 8238 BHAGAT RAVINDRA BHAGWAN 12:00:00 14:44:50 2:44:50
3902 8239 JADHAV SUDHAKAR DASHARATH 12:00:00 15:17:45 3:17:45
3903 8241 WAGHMARE DATTA ARUN 12:00:00 15:53:44 3:53:44
3904 8244 GONDHALI SUBHASH KALURAM 12:00:00 15:53:38 3:53:38
3905 8246 SHINDE AJAY KISAN 12:00:00 14:56:02 2:56:02
3906 8249 PAWAR DINESH MANIKRAO 12:00:00 15:15:54 3:15:54
3907 8251 SHINDE VISHAL ARUN 14:00:00 17:10:51 3:10:51
3908 8253 PALNATE MANOJ HARIDAS 14:00:00 17:16:31 3:16:31
3909 8255 PATIL SAMADHAN NAMDEV 14:00:00 16:57:10 2:57:10
3910 8256 JADHAV JAYESH BHAURAO 14:00:00 17:09:51 3:09:51
3911 8260 DIGHE MITHUN NAMDEV 14:00:00 17:46:20 3:46:20
3912 8262 SONAWANE SUNIL DILIP 14:00:00 17:00:34 3:00:34
3913 8263 PINJARI ARIF MEHBUB 14:00:00 17:28:36 3:28:36
3914 8264 FARKADE VISHAL BABURAO 14:00:00 17:05:38 3:05:38
3915 8267 NYAHALDE PAVBA JAGAN 14:00:00 17:12:04 3:12:04
3916 8268 SAMUDRE NILESH KISAN 14:00:00 17:27:20 3:27:20
3917 8269 SHELAR VIVEK BABAN 14:00:00 16:45:43 2:45:43
3918 8270 PATIL MUKESH KRISHNA 14:00:00 17:28:42 3:28:42
3919 8276 GHUMARE DEVICHAND VITTHAL 14:00:00 16:47:22 2:47:22
3920 8278 PAWAR VINOD PRAKASH 14:00:00 17:02:59 3:02:59
3921 8279 MHASKE NAGESHKUMAR SANJAY 14:00:00 17:14:56 3:14:56
3922 8280 GUTTE KIRAN RAMKISHAN 14:00:00 16:52:25 2:52:25
3923 8284 VITKAR KAILAS LAXMAN 14:00:00 17:27:01 3:27:01
3924 8288 ANDHALE SANDIP DHONDIRAM 14:00:00 17:46:06 3:46:06
3925 8289 GHARAT SANDESH CHANDRAKANT 14:00:00 17:28:32 3:28:32
3926 8290 WALIMBE SAGAR VITTHAL 14:00:00 17:40:58 3:40:58
3927 8291 PANDIT PRASHANT UPENDRA 14:00:00 17:24:54 3:24:54
3928 8292 NIPURTE AVINASH ASHOK 14:00:00 17:41:51 3:41:51
3929 8293 BRAMHANE SANTOSH MAGAN 14:00:00 17:18:51 3:18:51
3930 8295 GARE DEVCHAND KASHINATH 14:00:00 17:54:48 3:54:48
3931 8296 BAHIRAM DATTU MURLIDHAR 14:00:00 17:00:15 3:00:15
3932 8300 CHAUGULE SAHINATH RAM 14:00:00 16:58:02 2:58:02
3933 8302 SONAWANE SHARAD DILIP 14:00:00 17:32:46 3:32:46
3934 8305 BIRADE DINESH BARAKU 14:00:00 17:55:34 3:55:34
3935 8307 GAIKWAD SANTOSH VISHNU 14:00:00 17:21:37 3:21:37
3936 8309 WALIMBE PRAVIN BALU 14:00:00 17:08:33 3:08:33
3937 8310 BHOIR SADANAND PUNDALIK 14:00:00 17:16:37 3:16:37
3938 8311 RAUT JAGDISH SUDAM 14:00:00 17:40:29 3:40:29
3939 8314 GADEKAR TUKARAM SURESH 14:00:00 17:27:02 3:27:02
3940 8315 PATIL DIPAK KAILAS 14:00:00 17:46:38 3:46:38
3941 8321 KOLI SANTOSH MAHADEV 14:00:00 17:08:44 3:08:44
3942 8324 RATHOD SANDIP GOVIND 14:00:00 17:00:30 3:00:30
3943 8325 SHIVSHARAN AMIT BABU 14:00:00 17:30:30 3:30:30
3944 8331 KARE SAGAR VITTHAL 14:00:00 17:32:46 3:32:46
3945 8332 GHODASE SURYAKANT DNYANESHWAR 14:00:00 16:26:11 2:26:11
3946 8345 TAVSKAR SIDDHESHWAR MAHALING 14:00:00 16:53:01 2:53:01
3947 8348 GOSAVI PANKAJ YUVRAJ 14:00:00 16:57:34 2:57:34
3948 8349 BHALERAO ABHIJIT UTTAM 14:00:00 17:42:32 3:42:32
3949 8353 GAPAT GIRISH BHARAT 14:00:00 16:52:13 2:52:13
3950 8354 DINKAR MANESH SAKHARAM 14:00:00 16:40:14 2:40:14
3951 8355 MALI RAJENDRA SAHEBRAO 14:00:00 18:00:00 4:00:00
3952 8356 DAPSE DNYANESHWAR MURLIDHAR 14:00:00 17:28:18 3:28:18
3953 8366 RATHOD PANDIT REU 14:00:00 17:19:35 3:19:35
3954 8377 CHAVAN SUBHASH GULAB 14:00:00 17:05:45 3:05:45
3955 8379 GAVIT SANJAY MOTILAL 14:00:00 17:00:26 3:00:26
3956 8387 HIRE CHANDRASHEKHAR BHAGAWAT 14:00:00 16:32:24 2:32:24
3957 8389 PAWAR SHARAD LAXMAN 14:00:00 17:54:25 3:54:25
3958 8394 AMODKAR ATUL MURLIDHAR 14:00:00 17:41:28 3:41:28
3959 8395 PAWAR SANDIP RAGHUNATH 14:00:00 17:54:31 3:54:31
3960 8396 PHAD JANARDHAN RAOSAHEB 14:00:00 17:35:32 3:35:32
3961 8401 BHOIR RAJESH NARAYAN 14:00:00 17:45:52 3:45:52
3962 8402 WAGH JAGAN BABAN 14:00:00 17:03:42 3:03:42
3963 8404 PARDHI SAMBHAJI SAKHARAM 14:00:00 17:05:37 3:05:37
3964 8406 GAIKWAD AMOL LAXMAN 14:00:00 16:54:57 2:54:57
3965 8407 SONAWANE VISHVJEET BHAGWAT 14:00:00 17:16:30 3:16:30
3966 8408 PAWAR VIJAY UTTAM 14:00:00 17:26:52 3:26:52
3967 8409 MUJAWAR IMAM FATRU 14:00:00 17:53:04 3:53:04
3968 8410 CHAVAN AMBADAS DHONDIRAM 14:00:00 17:14:32 3:14:32
3969 8411 CHAVAN PREMSING DHANSING 14:00:00 16:38:57 2:38:57
3970 8413 REDDI GANGARAM DEVENDRA 14:00:00 17:06:57 3:06:57
3971 8416 SURYAWANSHI KISAN AUDUMBAR 14:00:00 16:43:01 2:43:01
3972 8418 KOLI VIKAS BALARAM 14:00:00 17:27:05 3:27:05
3973 8419 BHOIR SAMEER SAKHARAM 14:00:00 17:24:18 3:24:18
3974 8420 WAGH BARKU ALO 14:00:00 17:53:45 3:53:45
3975 8421 JADHAV LAHU TOTIRAM 14:00:00 17:22:36 3:22:36
3976 8423 REDE PAPPU BALU 14:00:00 16:46:59 2:46:59
3977 8424 SAWANT PRAKASH MAHADEV 14:00:00 17:02:56 3:02:56
3978 8426 GORE SAMADHAN NAMDEO 14:00:00 17:27:57 3:27:57
3979 8427 BUDHWAT BABAN BHAGWAN 14:00:00 17:25:06 3:25:06
3980 8429 KAMBLE SITARAM HARISHCHANDRA 14:00:00 16:46:50 2:46:50
3981 8434 SONAWANE PRABHAKAR RAHUL 14:00:00 17:54:43 3:54:43
3982 8436 PATOLE DAGDU BALKRUSHNA 14:00:00 17:30:42 3:30:42
3983 8437 DOUNDKER ANIL BABAN 14:00:00 17:51:38 3:51:38
3984 8438 JAISWAL DEEPAK RAMU 14:00:00 17:48:38 3:48:38
3985 8439 KAMBLE SANDIP RAVAN 14:00:00 17:18:51 3:18:51
3986 8444 RATHOD AMITKUMAR NARAYAN 14:00:00 16:56:39 2:56:39
3987 8446 WARE SUNDER HARIDAS 14:00:00 17:39:43 3:39:43
3988 8447 LAMJANE RATAN MAHADEV 14:00:00 17:34:39 3:34:39
3989 8449 VILAT GANESH SUBHASH 14:00:00 17:19:33 3:19:33
3990 8451 GHOLAVE RAMLING SHIVAJI 14:00:00 17:21:33 3:21:33
3991 8452 MEHETRE JAJDISH NAMDEO 14:00:00 17:32:36 3:32:36
3992 8454 MORE VINAYAK BALSU 14:00:00 16:59:23 2:59:23
3993 8457 NIRGUDA DUNDA AMBO 14:00:00 17:04:10 3:04:10
3994 8458 KARLE DATTARAY MAHESH 14:00:00 17:41:02 3:41:02
3995 8459 KARLE VINYAK LAXMAN 14:00:00 17:33:44 3:33:44
3996 8460 BHOIR NARESH TUKARAM 14:00:00 16:42:47 2:42:47
3997 8463 AHER BHASKAR PANDIT 14:00:00 17:59:00 3:59:00
3998 8464 SALUNKE RUPESH PRATAP 14:00:00 17:44:48 3:44:48
3999 8467 CHOUDHARI AVINASH SHANTARAM 14:00:00 17:55:39 3:55:39
4000 8468 SHAIKH SULTAN SHABBIR 14:00:00 16:28:30 2:28:30
4001 8471 BIRARI KISHOR BHAURAO 14:00:00 17:30:42 3:30:42
4002 8472 GAIKWAD RAHUL SANTOSH 14:00:00 17:15:13 3:15:13
4003 8473 THAKRE SANDEEP MOTIRAM 14:00:00 16:51:11 2:51:11
4004 8474 PARAYE UMESH RAMESH 14:00:00 18:00:00 4:00:00
4005 8476 GAWADE PRVIN MANJABHAU 14:00:00 17:16:05 3:16:05
4006 8479 NAKHATE GANGARAM RANGNATHRAO 14:00:00 16:29:09 2:29:09
4007 8480 GHOLAP MAHADEO SAHADEV 14:00:00 17:28:33 3:28:33
4008 8481 GODE MADHUKAR DHONDIRAM 14:00:00 17:21:22 3:21:22
4009 8485 MAKHAR VIJAY MAHADEO 14:00:00 17:37:31 3:37:31
4010 8487 GAIKWAD YOGESH KISAN 14:00:00 17:42:50 3:42:50
4011 8488 BHOIR SANDEEP BALU 14:00:00 17:21:40 3:21:40
4012 8492 MAHATME SURYKANT SOPAN 14:00:00 16:59:24 2:59:24
4013 8493 RATHOD SHIVAJI INDAL 14:00:00 16:38:34 2:38:34
4014 8494 RATHOD UMESH BHURA 14:00:00 16:55:45 2:55:45
4015 8495 SOMVANSHI JOGENDRA SOMA 14:00:00 16:30:15 2:30:15
4016 8498 CHAVAN NAMDEO NATHU 14:00:00 17:58:10 3:58:10
4017 8500 AVAHD AMOL ANILRAO 14:00:00 17:46:16 3:46:16
4018 8501 GHODE ANKUSH PANDURANG 14:00:00 17:45:10 3:45:10
4019 8502 AMPALKAR AMOL NARENDRA 14:00:00 17:43:39 3:43:39
4020 8507 ADAV GOVIND NAMDEV 14:00:00 16:28:05 2:28:05
4021 8510 DABHADE MANOJ ARUN 14:00:00 17:14:06 3:14:06
4022 8511 NAGARGOJE HANMANT PUNDLIK 14:00:00 17:27:54 3:27:54
4023 8513 JADHAV GAJANAND SUNIL 14:00:00 17:14:41 3:14:41
4024 8514 MENGAL PRAKASH MADHUKAR 14:00:00 17:44:57 3:44:57
4025 8519 ZANZAN RAMESH VISHMBAR 14:00:00 17:18:52 3:18:52
4026 8521 CHITTE KANTILAL ATMARAM 14:00:00 17:08:55 3:08:55
4027 8530 WAGHAMODE PANDURANG SHIVAJI 14:00:00 17:25:01 3:25:01
4028 8533 CHAWARE GOPAL MADHUKARRAO 14:00:00 17:42:00 3:42:00
4029 8534 POTE DNYANESHWAR DADABHAU 14:00:00 16:40:24 2:40:24
4030 8535 BANDE TRIMBAK CHANDAR 14:00:00 17:19:25 3:19:25
4031 8536 PATIL NARAYAN JAGATRAO 14:00:00 16:33:20 2:33:20
4032 8540 KULKARNI PANKAJ ANIL 14:00:00 17:12:29 3:12:29
4033 8541 SHEWALE JITENDRA RATAN 14:00:00 16:49:23 2:49:23
4034 8543 PAWAR PRASHANT DEVIDAS 14:00:00 16:55:47 2:55:47
4035 8545 VALVI NARSING GOSAVI 14:00:00 17:03:02 3:03:02
4036 8547 BURANGE RAMKUMAR PHULCHAND 14:00:00 17:34:19 3:34:19
4037 8548 THAKARE AJAY RAGHUNATH 14:00:00 17:27:46 3:27:46
4038 8551 DAPAL KRISHNA SHRIPATI 14:00:00 17:30:35 3:30:35
4039 8552 INGLE SHAHAJI VENKATRAO 14:00:00 17:00:00 3:00:00
4040 8555 KUVARA ROHIDAS SITARAM 14:00:00 17:01:16 3:01:16
4041 8556 JADHAV LAXMAN PRAFULL 14:00:00 16:47:39 2:47:39
4042 8557 VISHWASRAO AMOL CHANDRAKANT 14:00:00 17:41:22 3:41:22
4043 8558 SHEWALE UMESH CHINTAMAN 14:00:00 17:50:10 3:50:10
4044 8559 KHADGIR SHANTARAM SOMANATH 14:00:00 17:07:23 3:07:23
4045 8560 CHAUDHARI GAMAN BABLU 14:00:00 17:30:31 3:30:31
4046 8564 DHAMODA KIRAN RAVJI 14:00:00 17:49:22 3:49:22
4047 8567 LAHARE KANIF TUKARAM 14:00:00 17:52:24 3:52:24
4048 8570 KOSHTI DEEPAK MADHUKAR 14:00:00 17:40:42 3:40:42
4049 8571 SHANKHPAL DARSHAN MURLIDHAR 14:00:00 17:00:22 3:00:22
4050 8572 SHAIKH NADIM NAJEEM 14:00:00 17:23:20 3:23:20
4051 8575 SONAWANE VAIBHAV PRAMOD 14:00:00 17:05:54 3:05:54
4052 8578 PARDESHI PRAFULKUMAR RAVINDRASINGH 14:00:00 17:44:04 3:44:04
4053 8581 PARDHI MACHHINDRA SOMA 14:00:00 17:18:12 3:18:12
4054 8583 GHOLAP SHRIRAM SAHADEV 14:00:00 17:19:54 3:19:54
4055 8585 KOTKAR DATTATRAYA HARIDAS 14:00:00 17:26:06 3:26:06
4056 8589 DHANGAR BHARAT JAGANNATH 14:00:00 16:50:58 2:50:58
4057 8591 KAMADI PRADEEP VASANT 14:00:00 17:50:52 3:50:52
4058 8592 CHAUDHARI GOVINDA LAXMAN 14:00:00 17:00:31 3:00:31
4059 8593 KUDVE MANGESH DILIP 14:00:00 17:16:08 3:16:08
4060 8595 SONKAR SWAPNIL VIJAY 14:00:00 17:53:43 3:53:43
4061 8600 BANSODE RATNADIP ASHOKRAO 14:00:00 17:27:33 3:27:33
4062 8606 MUNDE SANTRAM BALASAHEB 14:00:00 17:55:35 3:55:35
4063 8607 PAWAR VAIBHAV DINKAR 14:00:00 17:46:40 3:46:40
4064 8608 UGALE VIKRAM NAVNATH 14:00:00 17:49:15 3:49:15
4065 8610 DHOTRE KAILAS DASARATH 14:00:00 17:08:36 3:08:36
4066 8611 PATOLE SANDEEP DASHRATH 14:00:00 17:53:32 3:53:32
4067 8615 RATHOD RAJU GULAB 14:00:00 17:03:31 3:03:31
4068 8620 DAHIPHALE SUNIL MAHDEV 14:00:00 17:03:42 3:03:42
4069 8622 PINGALE NITIN NANDKUMAR 14:00:00 16:41:39 2:41:39
4070 8624 PATIL SACHIN BALKRISHNA 14:00:00 17:54:59 3:54:59
4071 8626 JAGTAP MOHAN SUKHDEV 14:00:00 16:44:53 2:44:53
4072 8628 BHOIR DNYANESHWAR MANOHAR 14:00:00 17:38:16 3:38:16
4073 8631 TANDALE BHARAT ANNASAHEB 14:00:00 17:08:16 3:08:16
4074 8632 KAMBLE NAVNATH MADAN 14:00:00 17:32:30 3:32:30
4075 8635 DESHMUKH AJAY BHAUSAHEB 14:00:00 17:32:01 3:32:01
4076 8639 MYANEWAR GANESH GANGADHARRAO 14:00:00 17:06:49 3:06:49
4077 8641 KOKATE SUNIL RAJENDRA 14:00:00 17:33:28 3:33:28
4078 8642 MOHALKAR AMOL SHIVAJI 14:00:00 17:33:00 3:33:00
4079 8644 KAMBLE AMOL KISAN 14:00:00 17:09:56 3:09:56
4080 8649 PATOLE PRAVIN BHAGCHAND 14:00:00 17:56:36 3:56:36
4081 8651 AHER SWAPNIL ASHOK 14:00:00 17:44:58 3:44:58
4082 8652 RATHOD SAMADHAN DESHMUKH 14:00:00 17:19:48 3:19:48
4083 8655 LIPANE SAMADHAN HIRAMAN 14:00:00 17:57:25 3:57:25
4084 8656 WALE YOGESH DHONDIBA 14:00:00 16:43:33 2:43:33
4085 8658 ADE SUNIL MAROTI 14:00:00 16:55:45 2:55:45
4086 8659 CHAVAN MOHAN DEVIDAS 14:00:00 16:44:53 2:44:53
4087 8661 MORE VISHVANATH RAMESH 14:00:00 17:25:10 3:25:10
4088 8665 AUTI NILESH SURYABHAN 14:00:00 16:53:01 2:53:01
4089 8668 CHAVAN NITESH BHAURAO 14:00:00 16:58:37 2:58:37
4090 8670 JADHAV SHESHRAO SHIVRAM 14:00:00 16:58:35 2:58:35
4091 8672 GHOLAVE DATTATRAY RAMLING 14:00:00 17:44:52 3:44:52
4092 8674 MUNDE BALU ASRUBA 14:00:00 17:19:21 3:19:21
4093 8680 KEDARI ASHOK RAMBHAU 14:00:00 17:55:49 3:55:49
4094 8681 WAGH DIPAK NAVNATH 14:00:00 17:12:25 3:12:25
4095 8683 PADMANE GANGARAM ANIL 14:00:00 18:00:00 4:00:00
4096 8685 WAGH SIDHESHWAR NARAYAN 14:00:00 17:09:57 3:09:57
4097 8688 KOLGE AVINASH FULCHAND 14:00:00 17:58:16 3:58:16
4098 8690 AUTI UMAKANT BABURAO 14:00:00 17:56:41 3:56:41
4099 8693 SUNEWAD VISHWANATH NARSING 14:00:00 17:30:16 3:30:16
4100 8694 RATHOD SHRINATH SURESH 14:00:00 17:57:34 3:57:34
4101 8700 RANKHAMB MAHDEV ANKUSH 14:00:00 17:02:58 3:02:58
4102 8710 MANE GOVIND PANDURANG 14:00:00 17:36:16 3:36:16
4103 8719 PADEKAR RANGNATH VISHNU 14:00:00 17:38:31 3:38:31
4104 8725 TIGOTE DATTATRAYA NAGORAO 14:00:00 17:59:06 3:59:06
4105 8730 CHAUDHARI KESHAV SHANKAR 14:00:00 17:14:42 3:14:42
4106 8732 RATHOD PRAKASH ASARAM 14:00:00 16:46:05 2:46:05
4107 8734 CHAVAN NAVAL BHATU 14:00:00 17:33:40 3:33:40
4108 8736 SUTPUTE DIPAK ADINATH 14:00:00 17:57:02 3:57:02
4109 8737 SARKATE SUNIL JANARDHAN 14:00:00 17:12:36 3:12:36
4110 8738 ALATE RAJU UMAJI 14:00:00 17:27:08 3:27:08
4111 8739 RATHOD DAMODHAR BHANUDAS 14:00:00 17:33:54 3:33:54
4112 8741 RATHOD JAGDISH UAMAGI 14:00:00 17:20:18 3:20:18
4113 8742 SAGBHOR DATTRAYA ANTU 14:00:00 17:42:22 3:42:22
4114 8743 CHAVAN BHIDAS NARESH 14:00:00 17:36:00 3:36:00
4115 8745 PAWAR RAJU KRISHNA 14:00:00 17:44:20 3:44:20
4116 8756 PATIL PANKAJ BALU 14:00:00 17:17:05 3:17:05
4117 8758 GARE GOVIND SHIVRAM 14:00:00 17:38:13 3:38:13
4118 8759 SANAP ROHIT ARUN 14:00:00 16:55:40 2:55:40
4119 8761 MORE BABALU RAMDAS 14:00:00 17:44:41 3:44:41
4120 8763 BANSODE DATTU BHANUDAS 14:00:00 16:59:40 2:59:40
4121 8769 BHOWAR KALURAM GOPAL 14:00:00 17:48:42 3:48:42
4122 8770 DAGADGAVE MAHANOR BALAJI 14:00:00 17:38:09 3:38:09
4123 8771 MUNDE SUNIL RAMCHANDRA 14:00:00 17:19:18 3:19:18
4124 8772 GANGE KESHAV VITTHAL 14:00:00 17:39:07 3:39:07
4125 8780 JAYBHAYE SAMADHAN ASHRUBA 14:00:00 17:27:55 3:27:55
4126 8782 WANKHADE NIKHIL ANANDA 14:00:00 17:15:47 3:15:47
4127 8783 AWAD SANTOSH HARIBHAU 14:00:00 16:54:09 2:54:09
4128 8784 RATHOD SANJAY GOVIND 14:00:00 16:57:28 2:57:28
4129 8785 BADALE SIDDHESHWAR BHASKARRAO 14:00:00 17:22:06 3:22:06
4130 8787 KAMBLE HARISHACHANDRA GANESH 14:00:00 17:16:25 3:16:25
4131 8789 YEOLE PRASHANT NIVRATTI 14:00:00 17:38:22 3:38:22
4132 8792 RASAL RAJKUMAR VASANTRAO 14:00:00 17:51:09 3:51:09
4133 8793 GAWLI RAMDAS FAKIRA 14:00:00 16:47:20 2:47:20
4134 8802 WAKCHAURE KISHOR PANDHARINATH 14:00:00 17:51:08 3:51:08
4135 8807 BHAGADE ANIL BHALCHANDRA 14:00:00 17:57:33 3:57:33
4136 8809 DHAIGUDE DATTATRAY VITTHAL 14:00:00 17:02:18 3:02:18
4137 8812 SATPUTE SURAJ ADINATH 14:00:00 17:19:46 3:19:46
4138 8813 RATHOD PRADEEP GORAKH 14:00:00 17:07:36 3:07:36
4139 8814 PATIL DIPAK DHIRESH 14:00:00 17:45:50 3:45:50
4140 8815 KUNDE GANPAT SURESH 14:00:00 17:30:36 3:30:36
4141 8818 PADHER MANOJ SAVJI 14:00:00 17:18:55 3:18:55
4142 8820 JADHAV GOKUL NIMBA 14:00:00 16:50:08 2:50:08
4143 8821 CHAUSALKAR MAHESH BABANRAO 14:00:00 17:21:28 3:21:28
4144 8822 GOSAVI ANKUSH VILAS 14:00:00 17:56:25 3:56:25
4145 8829 BABAR VIKRAM VITTHAL 14:00:00 17:40:18 3:40:18
4146 8831 KALE GANESH ARJUN 14:00:00 17:40:16 3:40:16
4147 8837 SONAWANE HARESH RAMESH 14:00:00 17:35:28 3:35:28
4148 8838 UGHADE MADHUKAR HARI 14:00:00 16:45:56 2:45:56
4149 8840 GORDE GITARAM AMOL 14:00:00 17:49:18 3:49:18
4150 8841 BHOI V IJAY DILIP 14:00:00 17:13:21 3:13:21
4151 8843 BHOI SWAPNIL SHANTARAM 14:00:00 17:49:05 3:49:05
4152 8845 SANAP KALYAN CHAGAN 14:00:00 17:44:43 3:44:43
4153 8849 NAIKWAD MAROTI SAKHARAM 14:00:00 17:35:24 3:35:24
4154 8850 PAWAR GOVIND RAMJE 14:00:00 16:48:40 2:48:40
4155 8852 DHAYGUDE SURAJ BHAIRU 14:00:00 17:24:47 3:24:47
4156 8854 BORSE RAHUL GOVINDA 14:00:00 16:41:59 2:41:59
4157 8855 BUDHWANT SHANKAR SHIVAJI 14:00:00 17:04:58 3:04:58
4158 8856 SHIRSAT VITTHAL ASHOK 14:00:00 17:35:39 3:35:39
4159 8857 CHILGAR RAJESAHEB MACHINDRA 14:00:00 16:42:22 2:42:22
4160 8858 MANKAR VITTHAL RAWSAHEB 14:00:00 17:24:40 3:24:40
4161 8859 AGHAVANE GANESH SHIVNATH 14:00:00 17:19:35 3:19:35
4162 8861 VANDEKAR AMOL NAMDEV 14:00:00 17:44:50 3:44:50
4163 8862 THATE SWAPNIL RAMDAS 14:00:00 17:11:15 3:11:15
4164 8863 BADGUJAR NANDKISHO VITTHAL 14:00:00 16:44:57 2:44:57
4165 8864 SURADKAR PURSHOTTAM PANDURANG 14:00:00 17:42:39 3:42:39
4166 8869 CHAVAN PRALHAD DAGADU 14:00:00 17:14:25 3:14:25
4167 8870 AVHAD RAHUL SUBHASH 14:00:00 17:33:30 3:33:30
4168 8872 KADIR CHANDRAKANT BHAU 14:00:00 17:20:49 3:20:49
4169 8873 TIKHANDE SAMEER TANAJI 14:00:00 17:33:16 3:33:16
4170 8874 TIKHANDE KISHOR SAMBHAJI 14:00:00 17:57:00 3:57:00
4171 8876 JOSHI CHAGAN NARAYAN 14:00:00 17:58:58 3:58:58
4172 8879 MINMINE NILESH GAJANAN 14:00:00 17:34:13 3:34:13
4173 8880 KEWARI PRAKASH GANPAT 14:00:00 16:44:46 2:44:46
4174 8881 KEWARI RAVIDRA GANPAT 14:00:00 17:30:25 3:30:25
4175 8883 THORAWE GANESH PANDURANG 14:00:00 17:54:28 3:54:28
4176 8885 PAWAR SANJAY SURASH 14:00:00 17:24:50 3:24:50
4177 8887 POTE SANJAY DASHARATH 14:00:00 17:35:49 3:35:49
4178 8888 SHINDE AMIT BALKRISHNA 14:00:00 17:19:52 3:19:52
4179 8893 PALWE ATISH NAVNATH 14:00:00 17:35:45 3:35:45
4180 8894 DEVKAR SHRIRAM MANOHAR 14:00:00 17:55:53 3:55:53
4181 8896 MUSALE GANESH EKNATH 14:00:00 17:38:32 3:38:32
4182 8898 BHOJANE NILESH DADARAO 14:00:00 17:35:37 3:35:37
4183 8899 GORE SACHIN ANANDA 14:00:00 17:46:48 3:46:48
4184 8900 GORE GORAKHNATH TUKARAM 14:00:00 17:06:15 3:06:15
4185 8902 RANE ASHISH ANKUSH 14:00:00 17:50:21 3:50:21
4186 8905 JADHAV RITESH DADARAO 14:00:00 17:58:37 3:58:37
4187 8906 GAIKWAD DEEPAK KUNDLIK 14:00:00 16:39:57 2:39:57
4188 8914 JADHAV DEEPAK MADHUKAR 14:00:00 17:14:57 3:14:57
4189 8916 BHUSARA RAJENDRA ANANTA 14:00:00 17:23:42 3:23:42
4190 8917 CHANDANE BABASAHEB BHAGWAN 14:00:00 17:11:43 3:11:43
4191 8919 GHUGE SANDIP MURLIDHAR 14:00:00 17:14:45 3:14:45
4192 8923 LAWANGE NILESH SAMADHAN 14:00:00 16:51:56 2:51:56
4193 8925 BHOIR NARAYAN KASHINATH 14:00:00 17:10:35 3:10:35
4194 8927 PAWAR ASHOK BHIKAJI 14:00:00 16:56:11 2:56:11
4195 8928 MORE PRASHANT VITTHAL 14:00:00 17:46:02 3:46:02
4196 8929 PATIL AMIT JAGANNATH 14:00:00 17:29:55 3:29:55
4197 8930 LIPARE RAHULAASARAM 14:00:00 17:35:52 3:35:52
4198 8931 SANGLE ANKUSH RAMESHWAR 14:00:00 16:58:54 2:58:54
4199 8932 BUDHE SANDIP DNYANDEV 14:00:00 17:50:53 3:50:53
4200 8933 TOUR TANAJI GANPATI 14:00:00 17:52:23 3:52:23
4201 8935 KALE VIJAY SUBHASH 14:00:00 17:44:50 3:44:50
4202 8938 BUNDHE SANTOSH KASHIRAM 14:00:00 16:36:03 2:36:03
4203 8939 MIRATKAR CHANDU BAJEERAO 14:00:00 16:51:14 2:51:14
4204 8941 KAMBLE SUNIL PRAKASH 14:00:00 17:00:09 3:00:09
4205 8943 KENDRE PANDHARI BALAJI 14:00:00 17:35:52 3:35:52
4206 8944 DESHMANE VINOD SHANTLING 14:00:00 17:21:57 3:21:57
4207 8945 BHOYE ARUN RAGHUNATH 14:00:00 17:25:37 3:25:37
4208 8946 PUJARI SIDHARAM MALLINATH 14:00:00 16:48:37 2:48:37
4209 8947 SHELKE AVINASH UDDHAVRAO 14:00:00 17:21:40 3:21:40
4210 8948 KOLGIR DNYANOBA BALAJI 14:00:00 16:39:53 2:39:53
4211 8952 KHEDKAR DIVIDAS BHAGWAN 14:00:00 17:14:10 3:14:10
4212 8954 BHOSALE ATISH RAJENDRA 14:00:00 17:03:41 3:03:41
4213 8956 JAMDADE VISHAL ANANDRAO 14:00:00 17:40:20 3:40:20
4214 8960 MALI ASHOK VISHNU 14:00:00 17:39:05 3:39:05
4215 8962 DHAGE BABASAHEB BHAUSAHEB 14:00:00 16:59:29 2:59:29
4216 8963 SANAP SANTOSH LAHANU 14:00:00 16:27:11 2:27:11
4217 8968 VALAVI DATTATRAY SAKHARAM 14:00:00 17:35:14 3:35:14
4218 8971 CHAVHAN RANJIT DATTU 14:00:00 16:43:51 2:43:51
4219 8972 NIPURTE SUNIL JANU 14:00:00 17:35:12 3:35:12
4220 8973 DAGALE VITTHAL RAMDAS 14:00:00 17:45:35 3:45:35
4221 8974 GANDHI GANESHCHAND AMOLCHAND 14:00:00 16:38:06 2:38:06
4222 8975 KOLI NAMDEV MOHANRAO 14:00:00 17:19:58 3:19:58
4223 8977 NIRGUDE YASHWANT 14:00:00 17:27:47 3:27:47
4224 8981 WAHUL SHALIKARAM DNYANESHWAR 14:00:00 17:35:33 3:35:33
4225 8982 MAHALE UTTAM DEVRAM 14:00:00 17:54:10 3:54:10
4226 8985 GADAKH PRAVIN BABASAHEB 14:00:00 17:54:50 3:54:50
4227 8986 BANDGAR NAVNATH DATTATRAY 14:00:00 16:43:45 2:43:45
4228 8988 KAKAD SUNIL SAHEBRAO 14:00:00 17:28:18 3:28:18
4229 8990 PATHAN ZAMEER JALAM 14:00:00 17:35:35 3:35:35
4230 8991 PATHAN SAMEER JALAM 14:00:00 17:40:35 3:40:35
4231 8992 WAGHULE RAJENDRA UTTAM 14:00:00 17:29:38 3:29:38
4232 8993 RATHOD BALIRAM VIKRAM 14:00:00 16:47:44 2:47:44
4233 8995 GAIKWAD SUMEDH DATTATRAYA 14:00:00 17:39:14 3:39:14
4234 8996 JAGTAP PRAVIN KASHINATH 14:00:00 17:39:10 3:39:10
4235 8998 INGOLE MANOJ DADARAO 14:00:00 17:00:53 3:00:53
4236 8999 TARASE ANIL CHINTAMAN 14:00:00 16:36:05 2:36:05
4237 9000 KAZI ASIF SHAHAJAHAN 14:00:00 17:24:48 3:24:48
4238 9001 PATIL PUSHPAK PRAKASH 8:00:00 10:59:55 2:59:55
4239 9002 BANDICHHODE PRAKASH HANAMANT 8:00:00 11:37:47 3:37:47
4240 9003 BANDICHHODE REVANSIDHA KALLAPP 8:00:00 10:26:42 2:26:42
4241 9004 CHAVAN AVINASH AMBADAS 8:00:00 10:20:08 2:20:08
4242 9005 KURLE SACHIN SHIVAJI 8:00:00 9:52:42 1:52:42
4243 9007 VHANAJE VIJAYKUMAR VITTHAL 8:00:00 10:07:44 2:07:44
4244 9008 DONGARAJE SIDHRAM JAGANNATHA 8:00:00 10:01:26 2:01:26
4245 9009 DARADE PANDURANG KASHINATH 8:00:00 11:23:43 3:23:43
4246 9011 BAGUL SURYKANT SITARAM 8:00:00 11:28:18 3:28:18
4247 9013 JADHAV YOGESH BHANUDAS 8:00:00 11:06:10 3:06:10
4248 9020 DORE DEVARAM PANDURANG 8:00:00 10:44:47 2:44:47
4249 9022 SHELAR PRADEEP MAHADU 8:00:00 11:04:43 3:04:43
4250 9023 DHAPATE DIPAK DAMU 8:00:00 10:27:27 2:27:27
4251 9024 THORAT SHENUR DAMU 8:00:00 11:32:21 3:32:21
4252 9025 KASHIWALE MAHESH SHANKAR 8:00:00 11:54:22 3:54:22
4253 9027 KAMBLE SHEKHAR ARJUN 8:00:00 11:54:23 3:54:23
4254 9028 INGLE SACHIN RAMACHANDRA 8:00:00 11:57:04 3:57:04
4255 9032 LOKHANDE MANGESH CHAINU 8:00:00 11:43:32 3:43:32
4256 9036 THOKE MAHENDRA SHIVAJI 8:00:00 11:08:06 3:08:06
4257 9041 GAYKAR SAGAR DHARMA 8:00:00 11:07:43 3:07:43
4258 9042 PAWAR HARESH KISAN 8:00:00 10:44:41 2:44:41
4259 9043 MADHAVI MAHESH MAHADU 8:00:00 11:53:19 3:53:19
4260 9044 BHERE SUHAS YASHWANT 8:00:00 11:37:30 3:37:30
4261 9045 MORE RAHUL MAHADEV 8:00:00 11:50:50 3:50:50
4262 9051 PACHPUTE MAHESH SURESH 8:00:00 11:05:28 3:05:28
4263 9052 DHAYAGUDE AJINKYA GUNAJI 8:00:00 11:30:39 3:30:39
4264 9054 WALKAR VISHNU BALIRAM 8:00:00 11:17:21 3:17:21
4265 9058 PAWAR SUNIL GOVIND 8:00:00 11:28:55 3:28:55
4266 9060 GAIKWAD LALABA MARIBA 8:00:00 11:06:45 3:06:45
4267 9065 SANAP BABAN VENKETI 8:00:00 10:44:46 2:44:46
4268 9066 UNWANE SACHIN SHRIMANTRAO 8:00:00 11:25:36 3:25:36
4269 9067 PAYGHAN DATTA JANARDAN 8:00:00 10:49:35 2:49:35
4270 9071 ALDAR BAPU SHANKAR 8:00:00 10:31:31 2:31:31
4271 9072 MASKE RAHUL DATTAJI 8:00:00 11:47:14 3:47:14
4272 9073 ATHAVALE SAMBHAJI RAVASAHEB 8:00:00 11:43:27 3:43:27
4273 9076 DARANE BAPURAO BHIMA 8:00:00 11:20:41 3:20:41
4274 9077 SOLALANKE VIVEK DHARMRAJ 8:00:00 11:20:58 3:20:58
4275 9078 DOIJAD KARTIK LAXMAN 8:00:00 11:47:53 3:47:53
4276 9081 RAJEGORE TUSHIRAM JALBA 8:00:00 11:09:54 3:09:54
4277 9082 DAHIWAL DEEPAK SHIVAJIRAO 8:00:00 11:14:12 3:14:12
4278 9085 RATHOD BIVHISHAN BABU 8:00:00 11:40:31 3:40:31
4279 9088 GODBOLE SIDDARTH HARIBHAU 8:00:00 10:52:55 2:52:55
4280 9091 BHONG PRAMOD GURUBAS 8:00:00 11:25:44 3:25:44
4281 9092 PAIKRAO DEVANAND BHARAT 8:00:00 11:40:14 3:40:14
4282 9093 GAIKAWAD AMOL KAMAJI 8:00:00 11:06:14 3:06:14
4283 9095 SANKHE MOHIT ARUN 8:00:00 11:06:47 3:06:47
4284 9097 DHAKNE GOKUL PANDURANG 8:00:00 11:41:31 3:41:31
4285 9098 SANKHE HIMANSHU ARVIND 8:00:00 11:35:41 3:35:41
4286 9099 BENURKAR SANDIP BALKRISHNA 8:00:00 10:56:18 2:56:18
4287 9102 SANAP RAMHARI BHAGAVAT 8:00:00 10:50:31 2:50:31
4288 9106 KOM EKNATH GOPAL 8:00:00 10:36:46 2:36:46
4289 9107 SAKPAL KALPESH ANANTA 8:00:00 10:09:09 2:09:09
4290 9108 JADHAV PRASAD SUNIL 8:00:00 10:54:08 2:54:08
4291 9114 PATEKAR RUPESH NARENDRA 8:00:00 11:33:50 3:33:50
4292 9122 VALVI GANESH KISAN 8:00:00 11:30:39 3:30:39
4293 9123 PADVI SHITAL RAMSING 8:00:00 11:17:51 3:17:51
4294 9124 PADVI SHRIKANT HANSRAJ 8:00:00 11:42:46 3:42:46
4295 9125 CHANDRATRE BHUSHAN ASHOK 8:00:00 11:07:28 3:07:28
4296 9129 FARAT YASHAVANT GURUNATH 8:00:00 11:27:51 3:27:51
4297 9139 ANGRE ANKUSH BABAN 8:00:00 11:00:35 3:00:35
4298 9141 DOLAS ANNASAHEB SUKHDEO 8:00:00 10:54:24 2:54:24
4299 9143 WILSON JOY MAHENDRA 8:00:00 11:48:02 3:48:02
4300 9146 PAWAR TUSHAR RAJPAL 8:00:00 11:25:50 3:25:50
4301 9148 SONAVANE VASUDEO YUVARAJ 8:00:00 11:20:50 3:20:50
4302 9152 PADWALE GANESH RAMDAS 8:00:00 11:01:49 3:01:49
4303 9153 NIMASE VIKRAM ARJUN 8:00:00 11:04:21 3:04:21
4304 9154 AKRE AJAY ANANT 8:00:00 11:39:15 3:39:15
4305 9156 BHOYE KAMLAKAR VITHTHAL 8:00:00 11:35:43 3:35:43
4306 9158 SHIRSATH NAMDEO SAMBHAJI 8:00:00 11:27:13 3:27:13
4307 9159 VIGHNE NITIN DASHARATH 8:00:00 11:27:48 3:27:48
4308 9162 KADAM NILESH KASHIRAM 8:00:00 11:11:52 3:11:52
4309 9165 SHIROSHE SAMIR TUKARAM 8:00:00 11:49:10 3:49:10
4310 9167 VASAVE ISHWAR BHURYA 8:00:00 11:07:44 3:07:44
4311 9168 GARKAL GORAKNATH VINAYAK 8:00:00 11:31:29 3:31:29
4312 9169 BORASE MAHENDRA ARUN 8:00:00 11:35:42 3:35:42
4313 9171 SANAP GANESH KASHINATH 8:00:00 11:50:58 3:50:58
4314 9175 GAWARE AMOL HARIBHAU 8:00:00 11:05:26 3:05:26
4315 9176 WAHUL UMESH VISHNU 8:00:00 11:30:39 3:30:39
4316 9180 ZORE MANGESH BABU 8:00:00 10:58:09 2:58:09
4317 9182 JAKHERE VIKAS SAHADU 8:00:00 11:50:36 3:50:36
4318 9183 PATEKAR SURESH BANDU 8:00:00 11:26:00 3:26:00
4319 9187 LATE MAHESH ANKUSH 8:00:00 11:50:34 3:50:34
4320 9188 LOHAKARE MANESH RAMCHANDRA 8:00:00 10:52:49 2:52:49
4321 9190 SURVASE BALU ABHIMAN 8:00:00 10:47:24 2:47:24
4322 9191 RATHOD NILESH UTTAMRAO 8:00:00 11:40:36 3:40:36
4323 9193 DHAYAGUDE VIKAS CHANDRAKANT 8:00:00 10:46:27 2:46:27
4324 9197 CHAVAN SAGAR PRABHAKAR 8:00:00 11:50:28 3:50:28
4325 9200 THORAD ARUN BABURAO 8:00:00 10:33:14 2:33:14
4326 9201 VEKHANDE TUSHAR GOKUL 8:00:00 10:47:50 2:47:50
4327 9203 MASKARE KIRAN BALU 8:00:00 11:38:21 3:38:21
4328 9206 BHIOR AMOL MADHAN 8:00:00 11:27:19 3:27:19
4329 9210 GHARGE VISHAL SARJERAO 8:00:00 11:52:21 3:52:21
4330 9212 GAJALWAR GANESH MAHANRAO 8:00:00 11:51:37 3:51:37
4331 9213 PATIL MAYUR CHANDRAKANT 8:00:00 11:25:30 3:25:30
4332 9216 KENDRE SANPEEP SANGRAM 8:00:00 10:21:48 2:21:48
4333 9224 DHANGE VIJAY NAGU 8:00:00 11:14:13 3:14:13
4334 9226 JAKHERE VIKAS SAHEBRAO 8:00:00 11:12:19 3:12:19
4335 9227 BHOSALE PRASHANT DATTATRAY 8:00:00 11:39:45 3:39:45
4336 9232 AKHADE ANANDRAO BABURAO 8:00:00 10:51:52 2:51:52
4337 9235 RATHOD SANDIP GULAB 8:00:00 11:25:21 3:25:21
4338 9236 KHARAT VIKRAMSINH MADHUKAR 8:00:00 11:53:26 3:53:26
4339 9237 DAUND SANTOSH BHAGAUAT 8:00:00 11:43:01 3:43:01
4340 9242 DAMALE KARBHART RAJENDRA 8:00:00 11:48:48 3:48:48
4341 9243 JADHAV RAMESH DAGADU 8:00:00 11:21:02 3:21:02
4342 9245 DAGALE CHANDRAKANT BHASKAR 8:00:00 11:29:21 3:29:21
4343 9251 RAUT INDRASING JOLYA 8:00:00 11:25:44 3:25:44
4344 9252 KUNDALKAR PARMESHWAR MAHADEV 8:00:00 11:12:19 3:12:19
4345 9253 SHINDE GAJANAN LAXMAN 8:00:00 10:14:22 2:14:22
4346 9255 NALWADE ANANO KINCHAK 8:00:00 11:38:33 3:38:33
4347 9256 ZORE RAMCHANDRA SAHADEO 8:00:00 10:56:41 2:56:41
4348 9258 GOPALGHARE RAJESH ASHRUBA 8:00:00 11:24:21 3:24:21
4349 9259 SATPUTE SUDHAKAR KAILAS 8:00:00 11:30:02 3:30:02
4350 9260 SANAP ANIL RAOSAHEB 8:00:00 11:33:31 3:33:31
4351 9262 SHINDE SUNIL PANDURANG 8:00:00 11:21:22 3:21:22
4352 9263 CHANDEKAR PRADIP CHANDRAKANT 8:00:00 10:43:56 2:43:56
4353 9264 MORE ANANT AJAY 8:00:00 11:48:50 3:48:50
4354 9267 SONTAKKE DIGAMBAR NAMDEO 8:00:00 11:36:03 3:36:03
4355 9268 SAKPAL MANOHAR SHANKAR 8:00:00 11:35:07 3:35:07
4356 9269 FYAGE BASAVARAS BHIMANNA 8:00:00 10:26:39 2:26:39
4357 9271 SALAGAR DIGAMBAR SHIVAJI 8:00:00 10:48:49 2:48:49
4358 9273 GORE SUNNY GANAPAT 8:00:00 11:06:35 3:06:35
4359 9274 CHITTE RAJABHAU PRALHAD 8:00:00 10:38:20 2:38:20
4360 9277 CHAVAN SANTOSH GORAKSH 8:00:00 10:38:38 2:38:38
4361 9281 KHANDAGLE VISHAL PUNDALIK 8:00:00 11:20:57 3:20:57
4362 9282 BHAMARE BHAUSAHEB GULAB 8:00:00 11:05:20 3:05:20
4363 9285 TANDALE SANTOSH BIBHISHAN 8:00:00 11:19:08 3:19:08
4364 9287 LADUKAR MAHADEO AMBADAS 8:00:00 10:47:02 2:47:02
4365 9288 GAVLI SHIVADAS MANSARAM 8:00:00 11:02:11 3:02:11
4366 9292 VEKHANDE MANOJ BHALCHANDRA 8:00:00 11:43:35 3:43:35
4367 9298 SHERE SANDEEP JANGAL 8:00:00 11:38:58 3:38:58
4368 9299 HARAL JADISH PANDURANG 8:00:00 11:48:35 3:48:35
4369 9300 PATIL RANJIT BHAGAVAN 8:00:00 11:17:26 3:17:26
4370 9303 SINGH PAWAN DEVENDRA 8:00:00 11:53:34 3:53:34
4371 9305 BHADANE ANIL HIMMAT 8:00:00 11:18:05 3:18:05
4372 9306 PATIL UMESH BHIKAN 8:00:00 11:18:01 3:18:01
4373 9307 UBALE SANTOSH GANU 8:00:00 11:08:31 3:08:31
4374 9308 CHAURE SACHIN DEVRAM 8:00:00 11:23:09 3:23:09
4375 9310 RATHOD YUVRAJ SITARAM 8:00:00 10:48:17 2:48:17
4376 9312 DAGALA CHINTU RAMESH 8:00:00 11:29:23 3:29:23
4377 9314 MADGE GANESH KASHINATH 8:00:00 11:50:40 3:50:40
4378 9318 DHOLE NILESH SANTOSH 8:00:00 11:24:01 3:24:01
4379 9319 NAGARGOJE GANESH DEVIDAS 8:00:00 11:20:58 3:20:58
4380 9320 PATIL MAHESH DILIP 8:00:00 11:02:25 3:02:25
4381 9322 SALUNKE RAHUL AHSOK 8:00:00 11:17:36 3:17:36
4382 9323 HAJARE DILEEP SITARAM 8:00:00 10:42:32 2:42:32
4383 9324 PATIL JITENDRA BAPU 8:00:00 10:50:03 2:50:03
4384 9326 MUNDHE SATISH ATMARAM 8:00:00 11:33:29 3:33:29
4385 9329 PATIL PRITESH ANIL 8:00:00 11:39:00 3:39:00
4386 9330 MAHALA MAHESH KASHIRAM 8:00:00 11:44:13 3:44:13
4387 9331 NAVALE RAJENDRA AMBADAS 8:00:00 11:07:49 3:07:49
4388 9332 MAHALA RAJENDRA BHASKAR 8:00:00 11:30:09 3:30:09
4389 9333 FARAD SUNIL KAMALAKAR 8:00:00 10:48:13 2:48:13
4390 9335 SABLE VIJAY SUKRU 8:00:00 11:50:11 3:50:11
4391 9337 MAHALA SADANAND RAGHUNATH 8:00:00 11:30:31 3:30:31
4392 9342 GIRHE SAGAR JAGNNATH 8:00:00 11:59:21 3:59:21
4393 9343 MORE YOGESH TRIMBAK 8:00:00 11:07:45 3:07:45
4394 9344 KHALANE MAHENDRA SHIVDAS 8:00:00 10:51:55 2:51:55
4395 9350 JAGTAP SUNIL BHAGWAN 8:00:00 11:41:05 3:41:05
4396 9353 RANE PRADIP RAVINDRA 8:00:00 10:41:32 2:41:32
4397 9354 RANE SWAPNIL RAVINDRA 8:00:00 11:25:17 3:25:17
4398 9357 SALVE RAVINDRANATH NAMDEV 8:00:00 11:32:08 3:32:08
4399 9358 JAGTAP PRAVIN SHRAVAN 8:00:00 11:43:28 3:43:28
4400 9359 POPHALE PANKAJ RAMCHANDRA 8:00:00 11:35:58 3:35:58
4401 9360 UDALE SUHAS TUKARAM 8:00:00 11:08:34 3:08:34
4402 9364 PADVAL VISHNU MADHUKAR 8:00:00 11:13:43 3:13:43
4403 9365 PADAVAL UMESH RAGHUNATH 8:00:00 11:28:45 3:28:45
4404 9366 VARKUTE JAYAWANT MUKUND 8:00:00 11:11:08 3:11:08
4405 9367 SONKAMBLE PRASHANT SURENDRA 8:00:00 11:57:17 3:57:17
4406 9368 HARANE PRADIP DAYANAND 8:00:00 11:26:43 3:26:43
4407 9369 WANKHEDE GOPAL DNYANESHWAR 8:00:00 11:51:21 3:51:21
4408 9370 NAGARKAR SUNIL DATTU 8:00:00 11:41:58 3:41:58
4409 9371 PATIL NILESH EKNATH 8:00:00 11:20:48 3:20:48
4410 9377 BHOSLE GIRISH ANKUSH 8:00:00 11:40:34 3:40:34
4411 9379 SODNAR VIJAY MADHUKAR 8:00:00 11:43:04 3:43:04
4412 9380 BALKWADE SANDESH SURESH 8:00:00 11:48:42 3:48:42
4413 9387 PATIL DIPESH DILIP 8:00:00 11:43:11 3:43:11
4414 9389 PAWAR PRAKASH MARUTI 8:00:00 10:26:38 2:26:38
4415 9390 SAWANT SATISH BHANUDAS 8:00:00 11:05:00 3:05:00
4416 9392 SHINDE SANDEEP AKARAM 8:00:00 11:19:19 3:19:19
4417 9393 GHARAT SANTOSH SHANTARAM 8:00:00 11:55:37 3:55:37
4418 9394 BHOIR SUNIL AMBO 8:00:00 11:39:09 3:39:09
4419 9396 SAPATE RAVINDRA RAMU 8:00:00 10:38:15 2:38:15
4420 9398 SHELAR SAGAR ANIL 8:00:00 11:29:07 3:29:07
4421 9399 GURAV GURUNATH LAXMAN 8:00:00 11:13:12 3:13:12
4422 9403 BANGAR DTUKARAM BABAN 8:00:00 11:37:40 3:37:40
4423 9405 GHODUNINDE DATTAREY BHAGWAT 8:00:00 11:27:22 3:27:22
4424 9408 GORALE MAYUR VASANT 8:00:00 11:21:16 3:21:16
4425 9409 RIKAMY DHANAJI KASHINATH 8:00:00 10:53:35 2:53:35
4426 9414 AVHAD SAMRAT ASHOK 8:00:00 11:05:09 3:05:09
4427 9416 AGWALE RAJANDRA VAIBHAV 8:00:00 11:39:40 3:39:40
4428 9418 PAWAR ANANT SAHADAV 8:00:00 11:08:08 3:08:08
4429 9419 UBALE PROMOD TANAJI 8:00:00 11:41:29 3:41:29
4430 9420 SHELAR VISHWAS MAHADU 8:00:00 11:08:30 3:08:30
4431 9421 JADHAV AMOL MADHUKAR 8:00:00 12:00:00 4:00:00
4432 9422 MAHADIK NIKHIL SURESH 8:00:00 11:27:04 3:27:04
4433 9423 MALI AJAY ASHOK 8:00:00 11:59:50 3:59:50
4434 9424 GHULE BABASAHEB SUBHASH 8:00:00 11:12:03 3:12:03
4435 9434 SHELAR PRAMOD MAHADU 8:00:00 11:39:12 3:39:12
4436 9435 VISHE NITIN GOVIND 8:00:00 11:18:57 3:18:57
4437 9436 KAMBLE ANAND SURESH 8:00:00 11:48:54 3:48:54
4438 9438 MAHAMUNI AMOL DILIP 8:00:00 11:57:08 3:57:08
4439 9441 SURVASE PRATIK GAUTOM 8:00:00 11:29:47 3:29:47
4440 9448 GANURDE RUSHIKUSH BHARATRAO 8:00:00 11:42:14 3:42:14
4441 9449 DEORE VIJAY JAGANNATH 8:00:00 11:17:47 3:17:47
4442 9451 BHADANE KISHOR PRABHAKAR 8:00:00 10:58:08 2:58:08
4443 9454 PATIL VAIBHAV SITARAM 8:00:00 10:31:16 2:31:16
4444 9457 AHIRRAO PRAMOD BHATU 8:00:00 11:25:12 3:25:12
4445 9458 SARUKTE ASHOK VITTHAL 8:00:00 11:54:50 3:54:50
4446 9462 SANGLE PARSHURAM YADU 8:00:00 11:35:15 3:35:15
4447 9466 DONDE AMAR KIRAN 8:00:00 11:42:21 3:42:21
4448 9472 CHAVAN GOKHULDAS ROHIDAS 8:00:00 11:48:02 3:48:02
4449 9474 PAWAR AJINKYA MARUTI 8:00:00 11:52:39 3:52:39
4450 9479 KOLI PRADIP VISHNU 8:00:00 11:36:04 3:36:04
4451 9483 KAMBLE AKSHAY MADHUKAR 8:00:00 11:40:34 3:40:34
4452 9484 GAIKWAD KALYAN KACHARU 8:00:00 11:49:31 3:49:31
4453 9486 SHELAR BHAGWAN KIRAN 8:00:00 10:26:44 2:26:44
4454 9490 PATIL YOGESH ASHOK 8:00:00 10:56:21 2:56:21
4455 9492 PADEKAR NARESH KESHAV 8:00:00 11:21:17 3:21:17
4456 9493 THOMARE SANDEEP SURESH 8:00:00 11:27:02 3:27:02
4457 9495 PADEKAR LAXMAN RAMU 8:00:00 11:37:31 3:37:31
4458 9496 GAHALA RAMESH LAHANU 8:00:00 11:17:49 3:17:49
4459 9497 BABAR DEEPAK DATTU 8:00:00 11:08:00 3:08:00
4460 9498 ZUGARE MAHENDR TUKARAM 8:00:00 11:52:24 3:52:24
4461 9503 SALVE TUSHAR PRAKASH 8:00:00 11:12:51 3:12:51
4462 9504 PATIL RAVINDRA UTTAM 8:00:00 10:35:18 2:35:18
4463 9505 PATIL AMOL SHASHIKANT 8:00:00 11:47:03 3:47:03
4464 9508 MORE ANKUR ANANT 8:00:00 11:21:15 3:21:15
4465 9516 CHAUDHARI MUKESH BHAGWAN 8:00:00 11:21:23 3:21:23
4466 9517 MOHITE YOGESH HANUMANT 8:00:00 11:49:53 3:49:53
4467 9518 PATIL PRAKASH DATTATRAY 8:00:00 11:22:03 3:22:03
4468 9519 GHARAT KASHINATH NAMDEV 8:00:00 11:16:57 3:16:57
4469 9522 MASKARE SANTOSH DNYANDEO 8:00:00 10:36:55 2:36:55
4470 9523 PAWAR KUNAL PRAKASH 8:00:00 11:52:27 3:52:27
4471 9524 PAWAR CHETAN PRAKASH 8:00:00 11:08:48 3:08:48
4472 9525 KARAWANDE JALINDAR MADHUKAR 8:00:00 11:19:19 3:19:19
4473 9526 BAGNAR SANDIP BHIMA 8:00:00 11:06:43 3:06:43
4474 9528 SHIRSATH NANASAHEB JAGANNATH 8:00:00 11:11:44 3:11:44
4475 9529 KHARAT PRASHANT MILIND 8:00:00 11:50:46 3:50:46
4476 9531 BHOIR BHARAT HARI 8:00:00 11:50:05 3:50:05
4477 9536 BHOYE MANOJ PRABHAKAR 8:00:00 11:40:34 3:40:34
4478 9537 MORGHE BHAVESH DHARMA 8:00:00 10:56:08 2:56:08
4479 9539 KHARIK VIJAY NARAYAN 8:00:00 10:53:30 2:53:30
4480 9540 SAMBARE SAINATH SHANKAR 8:00:00 10:55:19 2:55:19
4481 9541 PHAD NITIN NAMDEV 8:00:00 11:12:05 3:12:05
4482 9544 FARDE VISHWAS MUKUND 8:00:00 11:18:29 3:18:29
4483 9548 GAWALI DHANANJAY HARICHANDRA 8:00:00 10:51:59 2:51:59
4484 9555 MHASKAR SANDIP KHANDU 8:00:00 10:35:14 2:35:14
4485 9556 MHASKAR PRADIP KHANDU 8:00:00 11:25:41 3:25:41
4486 9559 GAVALI GANESH BHIVA 8:00:00 11:40:35 3:40:35
4487 9560 GAVALI PRAMOD HARICHANDRA 8:00:00 11:40:40 3:40:40
4488 9561 EAPPER SHARAD DEVARAM 8:00:00 11:43:14 3:43:14
4489 9562 BADE RAMNATH DASHRATH 8:00:00 11:52:26 3:52:26
4490 9563 PATIL ROHIDAS SURESH 8:00:00 11:46:24 3:46:24
4491 9564 PATIL NIKHIL ASHOK 8:00:00 10:56:33 2:56:33
4492 9566 PATIL DEEPAK VIJAY 8:00:00 11:50:04 3:50:04
4493 9567 RATHOD SANJU PARASHRAM 8:00:00 11:35:25 3:35:25
4494 9568 CHAUDHARI AVINASH GANPAT 8:00:00 11:21:20 3:21:20
4495 9569 PARADHI KAILASH KAMLU 8:00:00 11:37:54 3:37:54
4496 9570 SOLANKE SACHIN PANJABRAO 8:00:00 10:51:11 2:51:11
4497 9572 RATHOD KAILAS UTTAM 8:00:00 11:25:44 3:25:44
4498 9576 CHAVAN SHRAVAN RAJARAM 8:00:00 11:22:41 3:22:41
4499 9577 SOLANKE ANIL RAMBHAU 8:00:00 10:52:18 2:52:18
4500 9580 JADHAV KAMALAKAR MUKUND 8:00:00 11:14:21 3:14:21
4501 9582 GAIKWAD KALPESH NARAYAN 8:00:00 11:37:57 3:37:57
4502 9584 KHADE GANESH RAMDAS 8:00:00 11:23:45 3:23:45
4503 9585 UMBARKAR VISHNU RAMDAS 8:00:00 11:18:12 3:18:12
4504 9586 LAHANE SANJAY TRYAMBAK 8:00:00 11:12:51 3:12:51
4505 9591 KHANDAVI NITEEN JAGANNATH 8:00:00 11:14:21 3:14:21
4506 9594 WAGH DINESH BALIRAM 8:00:00 10:42:20 2:42:20
4507 9600 FANADE YOGESH KALURAM 8:00:00 11:50:37 3:50:37
4508 9601 DEVKATE DATTATRAY DHONDIBA 8:00:00 11:54:03 3:54:03
4509 9602 SAPKAL SACHIN ASHOK 8:00:00 11:33:47 3:33:47
4510 9604 WAGH TUKARAM RAGHUNATH 8:00:00 11:19:58 3:19:58
4511 9606 PATIL ROHAN MUKNE 8:00:00 11:26:35 3:26:35
4512 9607 BHARADE HARESH BHAU 8:00:00 11:56:13 3:56:13
4513 9608 KHODKA SUNIL RAMU 8:00:00 11:53:11 3:53:11
4514 9610 VISHE MANOJ SURESH 8:00:00 11:50:44 3:50:44
4515 9614 CHAVAN HARISHCHNDRA BHURSING 8:00:00 11:29:37 3:29:37
4516 9618 GAIKWAD SUNNY SUNIL 8:00:00 11:43:58 3:43:58
4517 9619 THEMBHE VIKAS KHANDU 8:00:00 11:44:57 3:44:57
4518 9621 RATHOD VITTHAL POPAT 8:00:00 11:00:20 3:00:20
4519 9622 RATHOD SUJIT ANIL 8:00:00 11:15:58 3:15:58
4520 9623 PAWAR VITTHAL ALU 8:00:00 11:08:33 3:08:33
4521 9624 GBHALE HARI JANARDHAN 8:00:00 11:12:56 3:12:56
4522 9625 JADHV BHUSHAN NARAYAN 8:00:00 11:12:56 3:12:56
4523 9629 NHAYADE ANNAND SHAMROV 8:00:00 11:29:42 3:29:42
4524 9630 MHASADE RAHUL ASHOK 8:00:00 11:25:42 3:25:42
4525 9631 KSHIRSAGAR GAUTAM BHIMRAO 8:00:00 11:26:56 3:26:56
4526 9632 BHANGRE GANESH PANDURANG 8:00:00 11:35:18 3:35:18
4527 9634 BHANGRE ARUN TULSHIRAM 8:00:00 11:33:25 3:33:25
4528 9635 DAGALE GANPAT SOMNATH 8:00:00 11:33:26 3:33:26
4529 9636 PATEKAR VITHAL HARI 8:00:00 10:57:38 2:57:38
4530 9637 BHANGRE RAMDAS MARUTI 8:00:00 11:28:52 3:28:52
4531 9638 GAIKWAD GANESH GOKULDAS 8:00:00 11:14:19 3:14:19
4532 9639 JAKHERE SUNIL PANDHARI 8:00:00 11:18:41 3:18:41
4533 9641 WAGH RAMESH SHRIRAM 8:00:00 10:43:57 2:43:57
4534 9643 SATHE RAVINDRA RGHUNATH 8:00:00 11:32:26 3:32:26
4535 9644 GAVTE HEMANT JAYWANT 8:00:00 11:26:51 3:26:51
4536 9645 MALI DINESH PANDURANG 8:00:00 11:59:43 3:59:43
4537 9646 KEDARI YOGESH SONU 8:00:00 11:52:57 3:52:57
4538 9648 BHOIR ARUN RAGHUNATH 8:00:00 11:29:41 3:29:41
4539 9649 MHASDE VISHAL SURESH 8:00:00 11:45:21 3:45:21
4540 9654 GAIKWAD MANOJ SOPAN 8:00:00 11:56:47 3:56:47
4541 9655 METKAR DIPAK LAXMAN 8:00:00 11:51:41 3:51:41
4542 9658 JANGLE RAJAN VITHU 8:00:00 11:39:33 3:39:33
4543 9660 MHATRE VISHAL SURESH 8:00:00 11:46:45 3:46:45
4544 9661 DONGRE ASHWIN NARESH 8:00:00 11:49:30 3:49:30
4545 9662 LAVATE MAHADEV SIDA 8:00:00 11:37:12 3:37:12
4546 9664 PATIL SANDIP MAHARU 8:00:00 11:42:16 3:42:16
4547 9665 MANDOLIKAR HEMANT DUNDAPPA 8:00:00 11:50:24 3:50:24
4548 9667 KHARIK CHANDRAKANT JIVAN 8:00:00 11:18:11 3:18:11
4549 9668 AHIRE CHETAN ADHAR 8:00:00 11:02:11 3:02:11
4550 9671 THORAT ANIL JAYWANT 8:00:00 10:55:30 2:55:30
4551 9673 PATIL SAGAR JANARDHAN 8:00:00 11:38:13 3:38:13
4552 9676 SANAP MACHINDRA VITTHAL 8:00:00 10:41:08 2:41:08
4553 9677 KALE KIRAN NAMDEV 8:00:00 11:47:37 3:47:37
4554 9678 WAGH DEEPAK SHIVDA 8:00:00 10:56:15 2:56:15
4555 9680 SHINDE KISHOR VISHWAMBHAR 8:00:00 11:23:52 3:23:52
4556 9681 DHOLE VAMAN CHANGU 8:00:00 11:35:59 3:35:59
4557 9683 LANGHI VIJAY CHINTAMAN 8:00:00 11:42:18 3:42:18
4558 9689 SHINDE SURAJ VASUDEV 8:00:00 11:30:12 3:30:12
4559 9691 SAGAR RAVIKANT RAGHUNATH 8:00:00 10:40:37 2:40:37
4560 9692 MALPEKAR ANIL NARESH 8:00:00 11:12:45 3:12:45
4561 9693 MALUSARE NILESH NARAYAN 8:00:00 11:30:56 3:30:56
4562 9694 BAGVAN TOPIK JILANI 8:00:00 10:27:51 2:27:51
4563 9695 CHAVAN ANIL DHANSING 8:00:00 10:20:36 2:20:36
4564 9697 KUSEKAR KAMALAKAR SIDHU 8:00:00 10:27:09 2:27:09
4565 9698 PUJARI GANGAPPA BHUTALI 8:00:00 10:11:45 2:11:45
4566 9699 SHEDGE ANKUSH TUKARAM 8:00:00 11:07:01 3:07:01
4567 9700 MAHALE MAHENDRA GORAKH 8:00:00 11:37:22 3:37:22
4568 9701 BANGAREE PUNDLIK DHARMA 8:00:00 11:41:42 3:41:42
4569 9704 KHART GANESH ARJUN 8:00:00 11:52:25 3:52:25
4570 9707 GHUGE SOMNATH BHASKAR 8:00:00 11:21:26 3:21:26
4571 9709 KHANDEKAR MAHINDRA BALIRAM 8:00:00 11:59:53 3:59:53
4572 9712 BHOIR NARESH RAMBHAU 8:00:00 11:56:44 3:56:44
4573 9713 DALVI SANTOSH RAMDAS 8:00:00 11:20:46 3:20:46
4574 9714 DALVI RATNDEEP RAMDAS 8:00:00 11:14:41 3:14:41
4575 9715 PATIL HARSHAL JAYWANT 8:00:00 11:11:08 3:11:08
4576 9719 MARE BHUSHAM ATMARAM 8:00:00 11:46:24 3:46:24
4577 9721 ARSEWAD NAGESH MADHAVRAO 8:00:00 11:59:11 3:59:11
4578 9722 JADHAV YOGESH BHANUDAS 8:00:00 11:29:13 3:29:13
4579 9725 MAHAJAN RUPESH HIRALAL 8:00:00 11:38:49 3:38:49
4580 9727 BAGALE ARVIND BHAYAJI 8:00:00 11:55:34 3:55:34
4581 9729 RATHOD KIRAN RAMRAO 8:00:00 11:13:53 3:13:53
4582 9730 NARE BALAJI TUKARAM 8:00:00 11:06:47 3:06:47
4583 9731 KHARE MAHINDRA RAMESH 8:00:00 11:14:52 3:14:52
4584 9734 PATIL VILAS UTTAMRAO 8:00:00 11:48:45 3:48:45
4585 9735 JADHAV BAPURAO RAMKISAN 8:00:00 11:43:42 3:43:42
4586 9736 TARANE CHANDRAKANT PANDURANG 8:00:00 11:05:47 3:05:47
4587 9737 TARNE NARESH PANDURANG 8:00:00 10:21:14 2:21:14
4588 9742 NAGARGOJE DNYANOBA VINAYAK 8:00:00 11:36:00 3:36:00
4589 9744 PITAMBARE ROHIDAS BHIKU 8:00:00 11:31:27 3:31:27
4590 9745 PABHALE GHANSHYAM SHRAVAN 8:00:00 11:22:30 3:22:30
4591 9747 INGOLE KAILAS PRATAP 8:00:00 11:29:45 3:29:45
4592 9748 BHOR SUBHAS GANPAT 8:00:00 11:21:18 3:21:18
4593 9749 KHOLAM GAURAV CHANDRASHEKHAR 8:00:00 11:43:08 3:43:08
4594 9750 VISHE UMESH BALA 8:00:00 11:06:48 3:06:48
4595 9751 VISHE PRASHANT ASHOK 10:00:00 13:53:05 3:53:05
4596 9752 JADHAV KISHOR HARIBHAU 10:00:00 12:59:32 2:59:32
4597 9754 BOBADE SANDEEP BHANUDAS 10:00:00 12:36:45 2:36:45
4598 9755 DHOTRE GOVERDHAN RAGHUNATH 10:00:00 12:45:17 2:45:17
4599 9757 JADHAV PRAVIN SURESH 10:00:00 13:35:35 3:35:35
4600 9760 SALUNKHE SUNIL BABU 10:00:00 13:37:19 3:37:19
4601 9761 PATIL JAGDISH ANANT 10:00:00 13:37:54 3:37:54
4602 9766 BODKE RAVINDRA RATAN 10:00:00 13:27:22 3:27:22
4603 9767 KORDE BHARAT RAMDAS 10:00:00 13:38:18 3:38:18
4604 9769 WAGH GURUNATH LAXMAN 10:00:00 13:36:52 3:36:52
4605 9777 MHADSE DNYASHWAR MALU 10:00:00 13:28:35 3:28:35
4606 9779 NANDRE YOGESHWAR GANGADHAR 10:00:00 13:15:35 3:15:35
4607 9780 PALVE SANGRAM SIDU 10:00:00 13:23:54 3:23:54
4608 9781 AHER DHANRAJ DEVRAM 10:00:00 13:53:43 3:53:43
4609 9783 GUHE UMESH KAKDYA 10:00:00 12:35:46 2:35:46
4610 9785 CHAVAN SANTOSH CHANGDEV 10:00:00 13:42:08 3:42:08
4611 9786 CHAVAN SANJAY CHANGDEV 10:00:00 13:19:47 3:19:47
4612 9787 SHINDE AMIT MANOHAR 10:00:00 13:51:45 3:51:45
4613 9790 GODSE RUPESH RAMCHANDRA 10:00:00 12:57:42 2:57:42
4614 9793 KALAT DISTUR VASANT 10:00:00 13:51:38 3:51:38
4615 9795 YEWALE SATISH BHAGINATH 10:00:00 13:56:02 3:56:02
4616 9798 KOTARE CHANDRAKANT EAKNATH 10:00:00 12:39:11 2:39:11
4617 9801 GHOLAP HARESH CHINTAMAN 10:00:00 13:28:31 3:28:31
4618 9807 ZAREKAR HEMANT CHANDRAKANT 10:00:00 13:17:54 3:17:54
4619 9809 KAMBLE SACHIN VITTHAL 10:00:00 13:52:48 3:52:48
4620 9810 WANKHADE ATUL GAJANAN 10:00:00 13:49:18 3:49:18
4621 9811 GAVARI KAILAS DEVRAM 10:00:00 13:50:25 3:50:25
4622 9813 SHINDE JITENDRA NARAYAN 10:00:00 13:51:08 3:51:08
4623 9814 PAWAR VAMAN KISHOR 10:00:00 13:08:22 3:08:22
4624 9815 PAWAR MANOHAR BHAGWAN 10:00:00 13:41:03 3:41:03
4625 9816 SUROSHI SITARAM MAHESH 10:00:00 13:41:04 3:41:04
4626 9817 SUROSHI RAMDAS GITESH 10:00:00 13:09:25 3:09:25
4627 9818 JAGTAP SANTOSH BUDHAJI 10:00:00 13:53:22 3:53:22
4628 9819 PADWAL RAVI BABAN 10:00:00 13:18:27 3:18:27
4629 9824 AHIRE SANDESH BAPU 10:00:00 13:19:18 3:19:18
4630 9825 DARADE BHAGWAT SUBHASH 10:00:00 13:08:44 3:08:44
4631 9826 PATANGE RAMCHANDRA PANDURANG 10:00:00 13:26:45 3:26:45
4632 9828 CHATUR SANDESH SHANTARAM 10:00:00 12:42:33 2:42:33
4633 9831 VYALIJ BHUSHAN DILIP 10:00:00 13:36:35 3:36:35
4634 9833 AHIRE SAMADHAN SURESH 10:00:00 12:54:31 2:54:31
4635 9835 WAGH SAMADHAN ARUN 10:00:00 13:26:48 3:26:48
4636 9836 ERKAR UDDHAV VILAS 10:00:00 12:23:46 2:23:46
4637 9838 PANSARE SIDDHANT BHASKAR 10:00:00 13:16:10 3:16:10
4638 9840 SHAIKH IRFAN SHAIKH HASAN 10:00:00 13:21:09 3:21:09
4639 9841 KADAM RITESH CHANDRAKANT 10:00:00 13:40:33 3:40:33
4640 9842 DHAWARE SURESH DATTATRAY 10:00:00 13:13:25 3:13:25
4641 9843 GHULE SACHIN SHAHADEV 10:00:00 13:08:43 3:08:43
4642 9844 SHAIKH ASIF RAFIK 10:00:00 13:38:58 3:38:58
4643 9845 MUSALE NILESH BHANUDAS 10:00:00 13:26:05 3:26:05
4644 9846 CHAUGALE TANAJI MARUTI 10:00:00 13:16:14 3:16:14
4645 9847 LANJEKAR SAGAR SAHADEV 10:00:00 13:37:23 3:37:23
4646 9850 VARAK MAHESH LAXMAN 10:00:00 13:37:28 3:37:28
4647 9851 POKALE SUSHANK SHARAD 10:00:00 13:28:43 3:28:43
4648 9853 NAGARE BHASKAR LAXMAN 10:00:00 13:10:37 3:10:37
4649 9854 AHIRE SACHIN BHAGWAN 10:00:00 13:20:26 3:20:26
4650 9855 GURAV KRISHNAT BHANUDAS 10:00:00 13:26:25 3:26:25
4651 9857 BHOIR PRAVIN DHANAJI 10:00:00 13:08:17 3:08:17
4652 9860 MALI YOGESH NANABHAU 10:00:00 13:40:59 3:40:59
4653 9862 FUNDE ADINATH GORAKSHANATH 10:00:00 13:10:30 3:10:30
4654 9863 SHIRSAT SANDIP DASHARATH 10:00:00 13:11:14 3:11:14
4655 9864 KEDAR GANESH KESHAV 10:00:00 13:38:27 3:38:27
4656 9865 RATHOD RAVIKIRAN DHONDIRAM 10:00:00 12:53:01 2:53:01
4657 9866 GAVHANE SANTOSH HARIBHAU 10:00:00 12:45:07 2:45:07
4658 9868 DEORE VIJAYKUMAR SAHEBRAO 10:00:00 13:12:12 3:12:12
4659 9869 BHAMARE DIPAK BALU 10:00:00 13:11:47 3:11:47
4660 9871 SHELKE DHAMMASAHEB SUBARAO 10:00:00 13:17:43 3:17:43
4661 9874 CHAVAN SHASHIKANT MOHAN 10:00:00 12:51:17 2:51:17
4662 9882 RATHOD DNYANDEV ROHIDAS 10:00:00 12:01:59 2:01:59
4663 9884 MORE SHILPESH CHANDRAKANT 10:00:00 13:32:15 3:32:15
4664 9889 ADE PANDURANG TUKARAM 10:00:00 13:11:24 3:11:24
4665 9890 DANDEKAR RAMDAS YADAV 10:00:00 13:30:04 3:30:04
4666 9891 DHANGAR JAYRAM YESU 10:00:00 12:25:25 2:25:25
4667 9894 AMBARE BHAGWAN UNDRU 10:00:00 12:25:28 2:25:28
4668 9896 SALUNKHE NARENDRA RUPSING 10:00:00 13:30:14 3:30:14
4669 9899 BHOIR MOHAN TUKARAM 10:00:00 12:36:06 2:36:06
4670 9902 MUKNE SURESH DATTU 10:00:00 13:05:55 3:05:55
4671 9903 KAZI MAHUMAD MAKSUDALI 10:00:00 13:29:08 3:29:08
4672 9904 CHAVANP RRATHMESH JAGANNATH 10:00:00 12:28:56 2:28:56
4673 9906 GHUDE DNYANESHWAR KATHOD 10:00:00 13:40:13 3:40:13
4674 9907 BHOIR MAHESH VITTHAL 10:00:00 12:39:02 2:39:02
4675 9911 SHRIST SATISH DAGDU 10:00:00 13:18:25 3:18:25
4676 9912 MANJE VINOD LAHU 10:00:00 13:40:17 3:40:17
4677 9913 RAUTMALE DINESH GANGARAM 10:00:00 13:53:41 3:53:41
4678 9916 PARDESHI VINOD BHARAT 10:00:00 13:12:27 3:12:27
4679 9917 CHAVAN DIPAK SAHEBRAO 10:00:00 12:31:20 2:31:20
4680 9918 JANGAM YOGESH HARISHCHANDRA 10:00:00 12:55:04 2:55:04
4681 9920 THAKUR PRASHANT DHONDU 10:00:00 13:36:41 3:36:41
4682 9922 NARGUNDE ARVIND DHURPAT 10:00:00 12:23:48 2:23:48
4683 9925 WAGHMARE RAJU NAROBA 10:00:00 12:53:51 2:53:51
4684 9926 RAKSHE JALINDAR GORAKH 10:00:00 13:28:45 3:28:45
4685 9928 NERKAR SIDDHARTH RAMESH 10:00:00 13:13:34 3:13:34
4686 9932 THAKRE GANESH SHRIPAD 10:00:00 12:43:26 2:43:26
4687 9933 SURYAWANSHI PANKESH NATTHU 10:00:00 13:20:59 3:20:59
4688 9934 BORSE GAURAV KISHR 10:00:00 13:27:55 3:27:55
4689 9937 BANKAR SUSHANT SURESH 10:00:00 13:08:29 3:08:29
4690 9938 CHANDANE SACHIN RAJENDRA 10:00:00 13:51:18 3:51:18
4691 9939 SONAWNE SUSHIL SHAHAJI 10:00:00 12:56:05 2:56:05
4692 9940 SHINDE DIPAK NANA 10:00:00 13:15:07 3:15:07
4693 9943 CHAUS AKRAM ALLI 10:00:00 13:34:47 3:34:47
4694 9945 KUDAV SAGAR SADANAND 10:00:00 13:24:52 3:24:52
4695 9950 CHAVAN VINOD SAHEBRAO 10:00:00 13:38:10 3:38:10
4696 9954 KAMBLE SANGRAM NAMDEO 10:00:00 12:42:31 2:42:31
4697 9956 AJAY DAGDU SONAWNE 10:00:00 12:20:53 2:20:53
4698 9957 WANKHEDKAR SHARAD MADHUKAR 10:00:00 13:15:36 3:15:36
4699 9962 PAWAR GANESH UKHA 10:00:00 12:24:57 2:24:57
4700 9964 JODMOTE JAGNNATH BHIMASHANKAR 10:00:00 13:27:10 3:27:10
4701 9967 KAKDE BALAJI VYANKATRAO 10:00:00 13:23:26 3:23:26
4702 9968 GHADGE SAGAR BAJIRAO 10:00:00 12:58:28 2:58:28
4703 9969 KAMBLE SHANKAR RAMKISHAN 10:00:00 13:37:21 3:37:21
4704 9970 BADHE SHARAD SHIVRAM 10:00:00 13:21:24 3:21:24
4705 9971 LANGHE SURESH NAMDEV 10:00:00 13:04:33 3:04:33
4706 9973 MOHADKAR SANDIP MANSING 10:00:00 13:38:55 3:38:55
4707 9974 SHIVKAR MAHESH BHASKAR 10:00:00 12:48:32 2:48:32
4708 9976 PAWAR SHIVAJI TUKARAM 10:00:00 13:16:18 3:16:18
4709 9977 BHOSLE DIPESH DILIP 10:00:00 12:55:11 2:55:11
4710 9979 VISHE MOHAN HARI 10:00:00 13:13:21 3:13:21
4711 9980 PATIL SHIVAJI DILIP 10:00:00 12:28:45 2:28:45
4712 9982 AHIRE SANDIP ANKUSH 10:00:00 13:17:53 3:17:53
4713 9983 PATIL KISHOR PUNJARAM 10:00:00 12:56:31 2:56:31
4714 9986 ZOLE UTTAMRAO SOMNATH 10:00:00 13:31:17 3:31:17
4715 9988 HONMANE SAGAR KAILAS 10:00:00 13:22:48 3:22:48
4716 9992 PATIL AMOL DNYANESHWAR 10:00:00 12:29:23 2:29:23
4717 9993 DOHALE KESHAV DHASHRATH 10:00:00 13:08:26 3:08:26
4718 9994 RATHOD ARUN RAMLAL 10:00:00 12:31:55 2:31:55
4719 9997 DHANGAR AMOL ATMARAM 10:00:00 12:49:16 2:49:16
4720 9998 DEORE PRAVIN PREMSING 10:00:00 13:43:46 3:43:46
4721 9999 DHATRAK AMOL UTTAM 10:00:00 13:21:37 3:21:37
4722 10004 HADPE NILESH GORAKHNATH 10:00:00 12:56:31 2:56:31
4723 10005 RATHOD DINESH NATTHU 10:00:00 13:19:50 3:19:50
4724 10008 MENGAL MADAN NIVRUTTI 10:00:00 12:25:33 2:25:33
4725 10013 PAWAR NITIN HARIDAS 10:00:00 13:51:46 3:51:46
4726 10014 CHAVAN YUVRAJ LALCHAND 10:00:00 13:13:14 3:13:14
4727 10017 AHIRE SITARAM RAMESH 10:00:00 13:49:54 3:49:54
4728 10022 GAWALI HARSHAL KASHINATH 10:00:00 13:13:27 3:13:27
4729 10024 GAWALI KAMLAKAR KASHINATH 10:00:00 12:57:06 2:57:06
4730 10026 SHINGARE PRAVIN PRABHU 10:00:00 13:36:10 3:36:10
4731 10027 BHANGE KIRAN VYANKAT 10:00:00 13:58:13 3:58:13
4732 10028 CHAVAN PRASHANT PANDURANG 10:00:00 13:45:48 3:45:48
4733 10029 JADHAV VIKI PRAMOD 10:00:00 13:38:22 3:38:22
4734 10030 EKHANDE AAKASH SANJAY 10:00:00 13:54:42 3:54:42
4735 10031 JAYBHAYE UMESH NANDKUMAR 10:00:00 13:43:07 3:43:07
4736 10033 SONAWANE NITIN JAGANNATH 10:00:00 13:48:20 3:48:20
4737 10036 PAWAR SHRIKANT SHARAD 10:00:00 13:04:32 3:04:32
4738 10041 TAJANE DILIP BALKISAN 10:00:00 12:29:27 2:29:27
4739 10044 RATHOD RAVINDRA NATHU 10:00:00 13:01:16 3:01:16
4740 10045 CHAVAN LAXMAN KALU 10:00:00 12:59:27 2:59:27
4741 10046 FATANGRE VIVEKANAND NILKANTH 10:00:00 13:22:49 3:22:49
4742 10048 PAWAR NITIN RAVINDRA 10:00:00 13:18:23 3:18:23
4743 10050 BORSE NITIN SAHEBRAO 10:00:00 13:13:46 3:13:46
4744 10051 CHAVAN PREMSING DHARASING 10:00:00 13:00:12 3:00:12
4745 10052 BAIRAGI DIGAMBAR SUDAMDAS 10:00:00 13:30:30 3:30:30
4746 10054 WANI ARUN SANDU 10:00:00 12:54:31 2:54:31
4747 10055 BHOSALE SANJAYKUMAR BABURAO 10:00:00 13:33:14 3:33:14
4748 10056 CHAVALE NITIN NAGANATH 10:00:00 13:06:00 3:06:00
4749 10057 HADAPE WALMIK BALU 10:00:00 13:08:28 3:08:28
4750 10059 SALUNKHE DADASO DHONDIRAM 10:00:00 13:11:23 3:11:23
4751 10061 BADE BAPPASAHEB MANIK 10:00:00 12:30:03 2:30:03
4752 10063 PATIL SACHIN ARUN 10:00:00 12:50:19 2:50:19
4753 10067 BELGE DNYANDEO DINKAR 10:00:00 12:32:24 2:32:24
4754 10068 KUVARA SUBHASH SITARAM 10:00:00 13:17:26 3:17:26
4755 10069 BHERE BALARAM GAJANAN 10:00:00 13:14:39 3:14:39
4756 10072 CHOUDHARI NAGSEN GOURIHAR 10:00:00 13:30:01 3:30:01
4757 10073 TITKARE ASHOK PUNAJI 10:00:00 13:32:37 3:32:37
4758 10074 PATYANE PRANAY GOPINATH 10:00:00 13:41:00 3:41:00
4759 10076 SHELAVALE SUHAS DHONDU 10:00:00 13:00:28 3:00:28
4760 10077 GUMTAJ AVINASH KALLU 10:00:00 13:42:34 3:42:34
4761 10081 KAVALE UMAKANT VISHNU 10:00:00 13:09:27 3:09:27
4762 10082 TANDALE BALASAHEB SUMANTRAO 10:00:00 13:38:38 3:38:38
4763 10084 RATHOD RAVINDRA SARDAR 10:00:00 12:16:28 2:16:28
4764 10088 GAIKWAD NANDKISHOR VITTHALRAO 10:00:00 13:43:41 3:43:41
4765 10089 GHOSALKAR DAYANAND DATTATRAY 10:00:00 13:57:23 3:57:23
4766 10091 SOLKAR SHARAD TUKARAM 10:00:00 13:49:55 3:49:55
4767 10092 DUDAYE VASANT VIVEK 10:00:00 13:01:16 3:01:16
4768 10094 SURYAVANSHI TUSHAR DILIP 10:00:00 13:28:30 3:28:30
4769 10095 PHAPALE UMESH TANAJI 10:00:00 13:40:28 3:40:28
4770 10096 DARADE RAHUL BHAURAO 10:00:00 13:39:40 3:39:40
4771 10097 KEKAN SUNIL SANKET 10:00:00 13:52:16 3:52:16
4772 10098 SANGLE SACHIN ARUN 10:00:00 13:21:43 3:21:43
4773 10102 WADEKAR UMESH KAUTIK 10:00:00 13:46:33 3:46:33
4774 10103 WADEKAR NITIN KAUTIK 10:00:00 13:46:32 3:46:32
4775 10104 RATOHD NILESH MORSING 10:00:00 13:16:45 3:16:45
4776 10105 BANSODE SUKUMAR SUKHADEV 10:00:00 13:39:08 3:39:08
4777 10106 RATHOD NILESH VASANT 10:00:00 13:05:46 3:05:46
4778 10110 MORE SUHAS MOKINDA 10:00:00 13:13:39 3:13:39
4779 10111 PATIL SUNIL RAJARAM 10:00:00 13:02:28 3:02:28
4780 10112 RATHOD RAJENDRA MORSINGH 10:00:00 12:43:37 2:43:37
4781 10113 CHAVAN DNYANESHVAR CHARAN 10:00:00 13:10:05 3:10:05
4782 10114 KEDAR VILAS MALHARI 10:00:00 13:44:36 3:44:36
4783 10119 GONAKE JANARDAN RAMCHANDRA 10:00:00 13:43:23 3:43:23
4784 10120 THAKARE BALU NARAYAN 10:00:00 12:49:32 2:49:32
4785 10121 VHATKAR SATISH GANESH 10:00:00 13:28:28 3:28:28
4786 10130 LANDGE PRASHANT SURESH 10:00:00 13:17:26 3:17:26
4787 10131 RATHOD JYOTILAL KANIRAM 10:00:00 13:00:29 3:00:29
4788 10132 GIRASE GOPALSING DIVANSING 10:00:00 12:27:38 2:27:38
4789 10134 BHAWARI TANAJI SOMANATH 10:00:00 13:17:46 3:17:46
4790 10138 SHAIKH MAHEBOOB MADARSAB 10:00:00 13:28:34 3:28:34
4791 10139 CHAURE GANESH RANGNATH 10:00:00 13:28:21 3:28:21
4792 10141 KARVEKAR SHIVANAND NANDAKUMAR 10:00:00 13:51:28 3:51:28
4793 10142 UMBARSADA ANIL RAMAJI 10:00:00 13:04:12 3:04:12
4794 10145 MAHALE MOHAN POPAT 10:00:00 13:23:48 3:23:48
4795 10146 PAWAR HEMANT TUKARAM 10:00:00 12:55:30 2:55:30
4796 10148 MAKNIKAR SHANKAR BABRWAN 10:00:00 13:06:07 3:06:07
4797 10150 WARADE VIKAS VASANT 10:00:00 12:28:17 2:28:17
4798 10152 BHOI SACHIN AJINATH 10:00:00 12:39:51 2:39:51
4799 10154 CHAVAN PRAKASH DHONDIRAM 10:00:00 13:10:19 3:10:19
4800 10155 SHINDE AMARNATH BHAGWANRAO 10:00:00 13:24:25 3:24:25
4801 10157 NAIK VIKAS VASANT 10:00:00 13:26:18 3:26:18
4802 10158 SURVADE TANAJI RAOSAHEB 10:00:00 13:42:22 3:42:22
4803 10159 BONDAR RAMKISAN GOVIND 10:00:00 12:44:21 2:44:21
4804 10163 KENDRE MANOJ UTTAMRAO 10:00:00 12:35:36 2:35:36
4805 10166 KURHADE RAJU MADHUKAR 10:00:00 13:27:33 3:27:33
4806 10167 RATHOD AVINASH MEGHU 10:00:00 13:26:22 3:26:22
4807 10169 CHAVAN KUNAL EKANATH 10:00:00 13:09:55 3:09:55
4808 10171 KEDAR BABULAL KUNDLIK 10:00:00 13:38:28 3:38:28
4809 10176 CHAVAN PRAVIN SHANKAR 10:00:00 13:08:51 3:08:51
4810 10179 PATIL SANDIP VIJAY 10:00:00 13:08:51 3:08:51
4811 10180 THAKAREDHANRAJ UDAY 10:00:00 13:41:00 3:41:00
4812 10182 SURVAWANSHI NIVRUTTI ABHIMANYU 10:00:00 13:17:52 3:17:52
4813 10183 SHEVARE WALMIK ROHIDAS 10:00:00 12:45:34 2:45:34
4814 10184 FANSE SHYAMKANT GIRIDHAR 10:00:00 12:51:34 2:51:34
4815 10185 SONAWANE RAMKRUSHNA CHINDHA 10:00:00 13:16:39 3:16:39
4816 10186 KOLI YOGESH RAJARAM 10:00:00 12:34:02 2:34:02
4817 10188 PAWAR PRAVIN RAMLAL 10:00:00 13:23:07 3:23:07
4818 10189 KAMBLE SATISH SHRIRANG 10:00:00 13:12:48 3:12:48
4819 10191 DAMASE PRAKASH GENBHAU 10:00:00 13:20:52 3:20:52
4820 10194 TARPADE SUBHASH BHAGUJI 10:00:00 12:32:01 2:32:01
4821 10196 BHARSAT LALIT AMRUT 10:00:00 12:50:51 2:50:51
4822 10200 RATHOD SACHIN RAMRAO 10:00:00 13:08:04 3:08:04
4823 10203 DHANGAR SANDIP PRABHAKAR 10:00:00 13:26:09 3:26:09
4824 10208 RATHOD SANJAY DHONDIBA 10:00:00 13:49:25 3:49:25
4825 10210 BHURE DATTA KISAN 10:00:00 13:36:18 3:36:18
4826 10213 LONKHASKAR NARENDRA ABHIMANU 10:00:00 13:43:14 3:43:14
4827 10214 BHARTI ARJUN BABAN 10:00:00 13:16:05 3:16:05
4828 10215 BHOSLE GORAKH TUKARAM 10:00:00 13:10:45 3:10:45
4829 10217 RATHOD BALU PANDURANG 10:00:00 13:22:18 3:22:18
4830 10218 THOP GOPAL VITHAL 10:00:00 12:28:49 2:28:49
4831 10221 SURVE YUWRAJ NATRAJ 10:00:00 13:44:09 3:44:09
4832 10226 SATPUTE UMESH ASHOK 10:00:00 13:46:14 3:46:14
4833 10227 GIRI HARSHAL SURESHGIR 10:00:00 13:27:14 3:27:14
4834 10228 MALOCHE RAJIV UKHARDU 10:00:00 13:05:00 3:05:00
4835 10231 MORE TANAJI DATTATRAY 10:00:00 13:31:38 3:31:38
4836 10240 CHAVAN UMAKANT DIGMBER 10:00:00 12:44:18 2:44:18
4837 10241 GACCHE VINOD SHREERANG 10:00:00 12:58:18 2:58:18
4838 10242 SAYYAD HAJRAT DASTAGIR 10:00:00 13:46:11 3:46:11
4839 10243 JADHAV VIJAY BABULAL 10:00:00 12:49:52 2:49:52
4840 10244 BHAMRE NRESNDRA MADHUKAR 10:00:00 13:49:21 3:49:21
4841 10247 PAWAR BHOJU SURESH 10:00:00 13:21:09 3:21:09
4842 10248 UCHALE SAMBHAJI ARJUN 10:00:00 13:17:11 3:17:11
4843 10249 BHALERAO VINOD SADU 10:00:00 13:26:48 3:26:48
4844 10251 CHALKE VAIBHAV LAXMAN 10:00:00 13:24:55 3:24:55
4845 10262 KEDAR VISHNUDAS VYANKATI 10:00:00 12:16:28 2:16:28
4846 10264 BODELE SACHIN SUKHADEO 10:00:00 13:01:34 3:01:34
4847 10267 MELGE VICKY DATTA 10:00:00 13:28:03 3:28:03
4848 10268 GADEKAR DNYANESHWAR BASWANT 10:00:00 13:35:15 3:35:15
4849 10270 JADAV CHANDRAKANT ARUN 10:00:00 13:22:41 3:22:41
4850 10276 KEDARE SANDEEP RAJARAM 10:00:00 13:21:52 3:21:52
4851 10277 PATIL YASHWANT BAJIRAO 10:00:00 13:52:38 3:52:38
4852 10281 INGLE ANIL INDRAJEET 10:00:00 12:22:46 2:22:46
4853 10284 RATNAPARKHE MOHAN SANDU 10:00:00 13:45:30 3:45:30
4854 10285 SOUNDADE PRADEEP ANAND 10:00:00 13:37:32 3:37:32
4855 10286 BHALERAO PRAMOD ARUN 10:00:00 13:31:34 3:31:34
4856 10288 BADE ANIL VIKRAM 10:00:00 13:34:10 3:34:10
4857 10289 SHELKE PRAVIN BAPURAO 10:00:00 13:31:34 3:31:34
4858 10291 DHUMAL HANUMANT SHANKAR 10:00:00 13:37:43 3:37:43
4859 10298 SURYAVANSI SWAPNIL NAVNATH 10:00:00 13:36:37 3:36:37
4860 10299 FANSE RAMESH KISAN 10:00:00 13:43:55 3:43:55
4861 10300 AGIVALE SANDESH KASHINATH 10:00:00 13:11:36 3:11:36
4862 10301 MANE BHARAT SURESH 10:00:00 13:04:32 3:04:32
4863 10302 UGHADE DEVIDAS 10:00:00 13:40:53 3:40:53
4864 10305 SALVE AMOL DNYANDEO 10:00:00 13:05:33 3:05:33
4865 10306 BHAGAT SUNIL JANARDHAN 10:00:00 13:05:21 3:05:21
4866 10310 DESHMUKH RUSHIKESH HANMANT 10:00:00 13:40:58 3:40:58
4867 10311 JADHAV SANJAYKUMAR ANKUSH 10:00:00 12:58:16 2:58:16
4868 10312 DUDE DATTATRAY ARJUN 10:00:00 13:42:12 3:42:12
4869 10313 MANE SACHIN DNYANESHWAR 10:00:00 13:27:18 3:27:18
4870 10315 PAWAR GOPAL BALAJI 10:00:00 13:44:01 3:44:01
4871 10319 SHAIKH MAGDUM HAIDAR 10:00:00 13:55:33 3:55:33
4872 10320 BHAVAR RAVINDRA KALURAM 10:00:00 12:44:47 2:44:47
4873 10322 NIMBAL KASHINATH LAXMAN 10:00:00 12:23:54 2:23:54
4874 10326 SHEGOKAR RASHTRAPAL TEJRAO 10:00:00 13:29:05 3:29:05
4875 10328 CHAVAN PRAVIN DHANSHING 10:00:00 12:44:24 2:44:24
4876 10330 RATHOD VISHAL DEVIDAS 10:00:00 12:49:39 2:49:39
4877 10331 PATIL SOMANATH GANPATI 10:00:00 13:13:24 3:13:24
4878 10337 LAMBHATE NARAYAN RAMRAJ 10:00:00 13:46:19 3:46:19
4879 10338 FARAKATE SANTOSH KRUSHNA 10:00:00 13:23:38 3:23:38
4880 10342 AAGALE BALAJI SITARAM 10:00:00 13:59:10 3:59:10
4881 10343 SABALE HITEH KALURAM 10:00:00 13:29:57 3:29:57
4882 10344 CHAVAN ARJUN VIJAY 10:00:00 13:18:12 3:18:12
4883 10351 PACHPUND MAHADEV SHIVAJI 10:00:00 13:09:08 3:09:08
4884 10352 CHOUDHARI VIJAY SURESH 10:00:00 13:29:57 3:29:57
4885 10356 WAGHMARE SAGAR GANPAT 10:00:00 13:36:49 3:36:49
4886 10359 PATIL YOGESH ASHOK 10:00:00 12:57:50 2:57:50
4887 10362 CHAVAN SURESH DHARMU 10:00:00 13:54:36 3:54:36
4888 10364 RITTHE RAMPRASAD GOVIND 10:00:00 13:17:21 3:17:21
4889 10368 MOHITE DHANAJI MANOHAR 10:00:00 13:26:43 3:26:43
4890 10369 GAWAI SURAJ DAYARAM 10:00:00 13:03:02 3:03:02
4891 10370 WAGHMARE SARINATH PRAKASH 10:00:00 12:25:37 2:25:37
4892 10371 KUMAWAT MAYUR SUDAM 10:00:00 13:39:33 3:39:33
4893 10373 SHIRSATH MAHENDRA SANTOSH 10:00:00 13:38:29 3:38:29
4894 10374 SONKAMBLE MILIND BHARAT 10:00:00 13:54:51 3:54:51
4895 10375 DHANGAR DINESH BHIKA 10:00:00 13:17:50 3:17:50
4896 10379 CHAVAN MORESHWAR ANANDRAO 10:00:00 12:30:04 2:30:04
4897 10382 GAVIT ANIL RAMBHAU 10:00:00 12:32:28 2:32:28
4898 10383 BHOYE DILIP MURLIDHAR 10:00:00 12:53:03 2:53:03
4899 10385 PATOLE DNYANESHWAR ASHOK 10:00:00 13:12:47 3:12:47
4900 10390 MOHARE SHANKAR SOGAJI 10:00:00 13:19:31 3:19:31
4901 10391 DHAWAK AMOL RAMRAO 10:00:00 13:12:58 3:12:58
4902 10394 SABALE NARESH RANGANATH 10:00:00 13:33:55 3:33:55
4903 10398 WADJE SADASHIV KONDIBARAO 10:00:00 12:51:55 2:51:55
4904 10399 CHITTE ARUN DHONDU 10:00:00 13:26:26 3:26:26
4905 10400 AGARKAR PRADEEP MANOHARRAO 10:00:00 13:42:39 3:42:39
4906 10401 SANGOLE AKASH ASHOKRAO 10:00:00 13:28:28 3:28:28
4907 10413 NARALE NAMDEV DASHARATH 10:00:00 13:11:07 3:11:07
4908 10421 PATIL NILESH BHIKANRAO 10:00:00 13:44:06 3:44:06
4909 10424 PATIL SUNIL DATTATRAYA 10:00:00 13:00:57 3:00:57
4910 10426 KAWALE NILESH ASHOK 10:00:00 13:35:55 3:35:55
4911 10428 GORE MADHAV GUNVANT 10:00:00 13:53:38 3:53:38
4912 10429 BHAWAR SUDAM GANGADHAR 10:00:00 12:40:23 2:40:23
4913 10432 DESAI SAMEER MAHADEV 10:00:00 13:55:17 3:55:17
4914 10433 NAGRALE KIRANKUMAR VITTHAL 10:00:00 13:58:58 3:58:58
4915 10437 KUMAWAT DEEPAK SUDAM 10:00:00 13:08:30 3:08:30
4916 10439 MUJAWAR MUSA BABU 10:00:00 12:48:10 2:48:10
4917 10444 BHANJE GANESH VAINKTRAO 10:00:00 13:44:24 3:44:24
4918 10445 JADHAV ASHOK NAGNATH 10:00:00 12:40:40 2:40:40
4919 10450 MANE PARMESHWAR DNYANESHWAR 10:00:00 12:27:45 2:27:45
4920 10453 GAVIT SANTOSH KISAN 10:00:00 12:56:54 2:56:54
4921 10456 TOPALE DEVENDRA GOPAL 10:00:00 12:22:53 2:22:53
4922 10458 BHANAWAT SUMIT DAS 10:00:00 13:05:25 3:05:25
4923 10463 WAGH RAMDAS SHIWAJI 10:00:00 12:50:15 2:50:15
4924 10466 SHIRSAT KRISHNA BHASKAR 10:00:00 13:26:35 3:26:35
4925 10467 MHARSE AMIT RAMDAS 10:00:00 13:28:29 3:28:29
4926 10475 JADHAV VISHAL DINKAR 10:00:00 12:23:06 2:23:06
4927 10476 RATHOD VITTHAL EKANATH 10:00:00 12:45:29 2:45:29
4928 10480 BUDHAR KAILASH DHAKAL 10:00:00 13:43:04 3:43:04
4929 10482 KAMBLE RAMDAS MOHAN 10:00:00 12:40:28 2:40:28
4930 10483 KAMBLE NAMDEV BALAJI 10:00:00 12:40:21 2:40:21
4931 10484 QURESHI ZESHAN HABIB 10:00:00 13:40:56 3:40:56
4932 10486 RATHOD RAJUSING SITARAM 10:00:00 12:59:50 2:59:50
4933 10490 SINGHAN ASHOK PANDURANG 10:00:00 12:40:17 2:40:17
4934 10492 RATHOD KISHOR MULCHAND 10:00:00 13:28:32 3:28:32
4935 10495 TARE SANTOSH SITARAM 10:00:00 12:43:29 2:43:29
4936 10496 GADGE HIRAMAN JAGANNATH 10:00:00 13:47:11 3:47:11
4937 10499 SHEDGE RAVIKIRAN BABARAO 10:00:00 13:18:23 3:18:23
4938 10500 RATHOD RAMRAO SHRIRAM 10:00:00 13:19:36 3:19:36
4939 10504 BHASMA CHANDRKANT BARKU 12:00:00 14:48:18 2:48:18
4940 10505 SOLANKE SHIVDAS DAGDU 12:00:00 14:37:11 2:37:11
4941 10506 RATHOD ANKUSH UTTAM 12:00:00 15:30:20 3:30:20
4942 10508 BAGUL VIJAY VALMIK 12:00:00 15:32:40 3:32:40
4943 10511 KHARE SAGAR KAILAS 12:00:00 15:01:24 3:01:24
4944 10512 JADHAV RAVINDRA KACHRU 12:00:00 15:02:52 3:02:52
4945 10514 NERPAGAR VISHAL SUBHASH 12:00:00 15:57:22 3:57:22
4946 10516 SURWADE VINOD MADHUKAR 12:00:00 15:33:45 3:33:45
4947 10517 SONAWANE DNYANESHWAR NAARAYAN 12:00:00 14:55:23 2:55:23
4948 10521 SHEJULE VIKRAM PUNESH 12:00:00 15:47:33 3:47:33
4949 10522 RAJPUT BHUSHAN JAYSING 12:00:00 15:12:28 3:12:28
4950 10523 DHAKANE KAMLAKAR KRUSHNA 12:00:00 14:36:01 2:36:01
4951 10524 SURWADE SHANTARAM SHENPADU 12:00:00 15:53:16 3:53:16
4952 10534 KAMBLE RAVINDRA RAGHUNATH 12:00:00 15:14:47 3:14:47
4953 10540 KANGANE KIRTINATH BHIVAJI 12:00:00 15:22:02 3:22:02
4954 10541 TAVADE SHTRVGHNA ROHIDAS 12:00:00 15:08:06 3:08:06
4955 10542 FADATARE VIKAS GHANSHYAM 12:00:00 15:24:56 3:24:56
4956 10544 RATHOD GOVIND KASHINATH 12:00:00 14:47:26 2:47:26
4957 10549 SONAWANE ANIL SUBHASH 12:00:00 15:00:56 3:00:56
4958 10551 DADAS TANAJI UTTAM 12:00:00 14:05:13 2:05:13
4959 10554 JAYBHAYE SOMNATH DATTU 12:00:00 15:35:57 3:35:57
4960 10555 DARWADA EKNATH SUDAM 12:00:00 15:17:53 3:17:53
4961 10556 MORE DURGESH GULAB 12:00:00 15:34:42 3:34:42
4962 10564 NALAWADE SAMIR MARUTI 12:00:00 15:48:20 3:48:20
4963 10567 SONAR SHAILESH POPAT 12:00:00 15:36:21 3:36:21
4964 10570 HIWALE DNYANESHWAR SALUBA 12:00:00 15:13:21 3:13:21
4965 10576 SARODE PRAFUL WASUDEORAO 12:00:00 15:24:05 3:24:05
4966 10577 VIJAPURE BASAVARAJ RAJSHKHAR 12:00:00 15:40:56 3:40:56
4967 10578 SAPATE NITIN KISAN 12:00:00 14:20:42 2:20:42
4968 10581 GODE YOGIRAJ PANDURANG 12:00:00 15:30:47 3:30:47
4969 10583 GOMLADU SAGARSING SHIVSING 12:00:00 14:11:05 2:11:05
4970 10584 GOMLADU JAYSING SHIVSING 12:00:00 15:31:15 3:31:15
4971 10587 PARDHI RAVINDRA ASHOK 12:00:00 15:04:22 3:04:22
4972 10591 SADAVRTE SUKHADEO SAKHARAM 12:00:00 15:28:03 3:28:03
4973 10601 KOKANE AMOL SUNDER 12:00:00 15:18:59 3:18:59
4974 10602 MAHALINGE TUKARAM VAIJANATH 12:00:00 15:32:59 3:32:59
4975 10604 GAIKWAD AMOL POPAT 12:00:00 15:47:36 3:47:36
4976 10605 KUMAVAT NITIN KISAN 12:00:00 14:49:43 2:49:43
4977 10606 GAIKWAD VINOD RAMRAO 12:00:00 15:26:47 3:26:47
4978 10607 BAHARE ARUN DEVIDAS 12:00:00 15:43:14 3:43:14
4979 10610 AVTADE YETALA BHAGWAT 12:00:00 15:01:08 3:01:08
4980 10612 CHOLE DHONDIBA PANDHARI 12:00:00 14:26:12 2:26:12
4981 10618 DHOLE BHAYYA TUKARAM 12:00:00 13:47:51 1:47:51
4982 10620 BHOIR ROSHAN RAJARAM 12:00:00 15:33:09 3:33:09
4983 10623 PHAD MAHESH KACHRU 12:00:00 15:24:23 3:24:23
4984 10625 RATHOD ANKUSH RAMESHWAR 12:00:00 14:53:09 2:53:09
4985 10627 KHANDAGALE SAMBHAJI ASHOK 12:00:00 14:45:52 2:45:52
4986 10630 MALI YOGESH PANDITRAO 12:00:00 15:40:36 3:40:36
4987 10634 PATIL NILESH NARAYAN 12:00:00 15:30:13 3:30:13
4988 10635 MINDHE DIPAK BUDHA 12:00:00 15:51:51 3:51:51
4989 10636 DAREKAR SANDEEP SUPADU 12:00:00 15:07:56 3:07:56
4990 10637 AADBAL BHARAT SOMA 12:00:00 14:11:27 2:11:27
4991 10638 MULANI BABSAHEB ABDUL 12:00:00 15:13:34 3:13:34
4992 10640 NAVGIRE NITIN BHAUSAHEB 12:00:00 15:10:55 3:10:55
4993 10641 GUNEWAD SHIVDAS RAMESH 12:00:00 14:59:14 2:59:14
4994 10642 KOKATE CHETAN PRAKASH 12:00:00 15:48:49 3:48:49
4995 10647 PATIL MANOHAR ASHOK 12:00:00 15:32:38 3:32:38
4996 10651 RATHOD NAVALKUMAR PARSHURAM 12:00:00 15:01:47 3:01:47
4997 10652 KHADE PHULCHAND BARIKRAO 12:00:00 15:44:15 3:44:15
4998 10654 RAJPUT UMESH RUPCHAND 12:00:00 15:26:13 3:26:13
4999 10656 ASHTE RAGHUVIR JANARDAN 12:00:00 15:12:37 3:12:37
5000 10660 SARAG PRASHANT VASANT 12:00:00 15:18:46 3:18:46
5001 10662 KAMBLE RAHUL MACHINDRA 12:00:00 14:43:09 2:43:09
5002 10666 MHATRE NITESH SHARAD 12:00:00 15:12:15 3:12:15
5003 10667 JADHAV AMAR VIJAY 12:00:00 15:12:19 3:12:19
5004 10671 PARDESHI ATUL KAILASH 12:00:00 15:27:04 3:27:04
5005 10672 AHIRE ROHIT DINESH 12:00:00 15:34:14 3:34:14
5006 10677 JADHAV PANDURANG RAMDAS 12:00:00 14:40:15 2:40:15
5007 10679 DESLE NILESH DAMODAR 12:00:00 15:14:50 3:14:50
5008 10680 KAKAD SHIVALAL BALDEO 12:00:00 15:17:43 3:17:43
5009 10681 HANDE ATUL SOPAN 12:00:00 15:52:55 3:52:55
5010 10682 KHANZODE SANDEEP PANDU 12:00:00 14:28:58 2:28:58
5011 10683 PALAV NARAYAN SITARAM 12:00:00 15:35:01 3:35:01
5012 10684 CHAUDHARI YOGESH CHANDRAKANT 12:00:00 14:29:12 2:29:12
5013 10685 BHOIE SACHIN RAGHUNATH 12:00:00 14:49:10 2:49:10
5014 10686 SAVRA AJAY PRAKASH 12:00:00 15:43:49 3:43:49
5015 10689 MALI BHALCHANDRA VALMIK 12:00:00 15:24:13 3:24:13
5016 10693 INGALE DIPAK ATAMARAM 12:00:00 15:10:00 3:10:00
5017 10694 BIRAJDAR ELIE AMIN 12:00:00 14:12:39 2:12:39
5018 10702 RAMOSHI DINESH MAHADU 12:00:00 14:36:50 2:36:50
5019 10704 KADAM NARENDRA SURYAKANT 12:00:00 15:32:58 3:32:58
5020 10709 WAGH MAHESH PRAKASH 12:00:00 15:29:35 3:29:35
5021 10710 KALLURAKAR SANTOSH SIDRAM 12:00:00 14:08:26 2:08:26
5022 10712 BODKE MACHHINDRANATH PARASHRAM 12:00:00 15:54:21 3:54:21
5023 10713 AHIRE BHUSHAN JAYWANT 12:00:00 15:17:15 3:17:15
5024 10714 GAIKWAD RAVIKIRAN RAMESH 12:00:00 15:01:56 3:01:56
5025 10715 MUNDE ASHRUBA UTTRESHWAR 12:00:00 15:46:30 3:46:30
5026 10716 DEVKATE SATISH BHIMRAO 12:00:00 15:23:01 3:23:01
5027 10724 KOKARE KUNDLIK NARAYAN 12:00:00 14:29:44 2:29:44
5028 10728 KANASE RANJEET JAGANNATH 12:00:00 14:53:17 2:53:17
5029 10731 YADAV DIPAK TANAJI 12:00:00 15:21:40 3:21:40
5030 10733 GIRI SOMNATH KALYAN 12:00:00 15:11:55 3:11:55
5031 10734 BANGAR BHARAT YASHWANT 12:00:00 14:50:22 2:50:22
5032 10736 SONDKAR SUSHANT BABURAO 12:00:00 14:35:15 2:35:15
5033 10738 PATIL ATUL BALIRAM 12:00:00 15:51:31 3:51:31
5034 10744 BILARI JIVAN ABHIMAN 12:00:00 14:32:16 2:32:16
5035 10747 SHEGOKAR ANIL GAJANAN 12:00:00 14:49:42 2:49:42
5036 10749 SHAIKH AFSAR MANSAB 12:00:00 15:14:56 3:14:56
5037 10750 AKHADE SANDEEP HARIDAS 12:00:00 15:14:56 3:14:56
5038 10751 OHOL SUYOG ANANTRAO 12:00:00 15:24:13 3:24:13
5039 10754 SWANT SAGAR HANMANT 12:00:00 14:28:10 2:28:10
5040 10755 SHINDE AMOL NAVNATH 12:00:00 14:38:01 2:38:01
5041 10756 KAVATHEKAR SANJAY ADGONDA 12:00:00 15:10:55 3:10:55
5042 10759 MAGDUM VAIBHAV EKNATH 12:00:00 15:10:52 3:10:52
5043 10762 ZINJURKE ANIL SITARAM 12:00:00 14:44:08 2:44:08
5044 10767 BHANGARE RAVINDRA DHAWALA 12:00:00 14:30:58 2:30:58
5045 10768 KADAM NITIN ANANDA 12:00:00 15:31:54 3:31:54
5046 10769 DESHMUKH NIVARUTTI KASHINATH 12:00:00 14:30:59 2:30:59
5047 10770 RAJPUT MANGLSING RAMSING 12:00:00 14:06:09 2:06:09
5048 10771 PATIL BHUPENDRA RAJENDRA 12:00:00 15:08:29 3:08:29
5049 10773 JADHAV YOGESH BALASAHEB 12:00:00 15:12:38 3:12:38
5050 10778 BHOSALE DILIP SAHEBRAO 12:00:00 15:06:34 3:06:34
5051 10780 PALVI SANTOSH KALURAM 12:00:00 14:53:43 2:53:43
5052 10781 KOLATE SANDIP BHAGCHEND 12:00:00 14:36:03 2:36:03
5053 10787 SONARANR KHUSHAL SANTOSH 12:00:00 14:39:37 2:39:37
5054 10790 PARDESHI YOGESH VIJAYSING 12:00:00 15:28:57 3:28:57
5055 10793 JUMDE SANDIP SHAMRAO 12:00:00 14:16:54 2:16:54
5056 10794 PAWAR KIRAN JAGANNATH 12:00:00 14:59:36 2:59:36
5057 10799 SALUNKHE SANDESH KISAN 12:00:00 14:26:08 2:26:08
5058 10803 PATIL ISHWAR VIJAY 12:00:00 14:54:25 2:54:25
5059 10804 GAIKWAD PRADIP RAMCHANDRA 12:00:00 15:55:14 3:55:14
5060 10805 GOVIND RUKESH VASANT 12:00:00 15:15:24 3:15:24
5061 10808 THORAT JIVAN PRAKASHRAO 12:00:00 15:23:37 3:23:37
5062 10812 KURHADE VILAS RAJARAM 12:00:00 14:36:08 2:36:08
5063 10815 PAWAR SAGAR ANAND 12:00:00 15:17:30 3:17:30
5064 10820 KAMBLE TUSHAR POPAT 12:00:00 15:51:29 3:51:29
5065 10821 SOAVANE SANDIP PRALHAD 12:00:00 15:07:27 3:07:27
5066 10822 RAJPUT JALINDARSING NARAYAN 12:00:00 14:20:37 2:20:37
5067 10823 KOKANI RAKESH MOGYA 12:00:00 15:39:36 3:39:36
5068 10824 KHARKAR NARENDRA SUBHASH 12:00:00 15:43:44 3:43:44
5069 10825 RAJPUT CHARANSING MANGALSING 12:00:00 15:11:22 3:11:22
5070 10829 BANJARA ISHWAR DASU 12:00:00 14:40:17 2:40:17
5071 10831 PATIL VINOD DILIP 12:00:00 15:30:12 3:30:12
5072 10832 PATIL VINOD KISHOR 12:00:00 14:57:11 2:57:11
5073 10833 CHAUHAN RAHUL INDAL 12:00:00 14:42:17 2:42:17
5074 10836 PATIL VIJAY PURUSHOTTAM 12:00:00 15:18:30 3:18:30
5075 10837 PATIL MAHESH SUPADU 12:00:00 15:43:24 3:43:24
5076 10839 PINJARI IKBAL HANIF 12:00:00 14:42:12 2:42:12
5077 10840 KAPADANE DIPAK BHATU 12:00:00 15:02:55 3:02:55
5078 10841 NIKAM RAMESH SHANTARAM 12:00:00 14:47:27 2:47:27
5079 10842 BHOI ANIL SURESH 12:00:00 15:48:41 3:48:41
5080 10843 JADHAV JAGAN AMARSING 12:00:00 15:29:20 3:29:20
5081 10844 JADHAV ANIL CHARANDAS 12:00:00 14:36:26 2:36:26
5082 10846 JADHAV RANASING HIRALAL 12:00:00 15:44:21 3:44:21
5083 10847 KUMAVAT KISHOR PRALHAD 12:00:00 15:24:10 3:24:10
5084 10848 AHIRE PARESH RAVINDRA 12:00:00 15:39:35 3:39:35
5085 10849 NALWASE VELGI HEWATYA 12:00:00 15:00:37 3:00:37
5086 10850 SHINDE ARJUN PRAKASH 12:00:00 15:22:41 3:22:41
5087 10853 BHORE RAMCHANDRA DHAKU 12:00:00 14:23:40 2:23:40
5088 10855 KADAM ASHISH ASHOK 12:00:00 14:51:08 2:51:08
5089 10856 SAWANT AJAY SUBHASH 12:00:00 15:39:27 3:39:27
5090 10857 SONAWANE RAJENDRA ARUN 12:00:00 14:46:08 2:46:08
5091 10858 WAGH JITENDRA BHAURAO 12:00:00 15:23:41 3:23:41
5092 10859 PATIL DATTU BHIVSAN 12:00:00 15:24:39 3:24:39
5093 10860 GOVIND UMESH NAVASHU 12:00:00 14:33:52 2:33:52
5094 10862 THAKARE SUNIL SUKLAL 12:00:00 15:42:51 3:42:51
5095 10866 PATIL MAHESH SATILAL 12:00:00 14:54:31 2:54:31
5096 10868 SALUNKHE SACHIN SURESH 12:00:00 15:27:26 3:27:26
5097 10871 RAKHME GUNAVANT RAMCHANDRA 12:00:00 15:36:43 3:36:43
5098 10872 PAREKAR EKNATH SAHEBRAO 12:00:00 14:20:39 2:20:39
5099 10873 AVHAD DHARMA RAMDAS 12:00:00 15:22:24 3:22:24
5100 10876 MOTIRALE PRATAP ASHOK 12:00:00 14:58:08 2:58:08
5101 10877 SAINDANE MAHESH NETAJI 12:00:00 14:49:55 2:49:55
5102 10878 SAPKALE NARENDRA BHIMRAO 12:00:00 14:51:09 2:51:09
5103 10879 SAINDANE RAVINDRA SHRIRAM 12:00:00 14:51:56 2:51:56
5104 10880 KHAMBAYAT SUDHIR ARVIND 12:00:00 15:22:01 3:22:01
5105 10881 AVACHAR VINOD PANDHARI 12:00:00 15:11:09 3:11:09
5106 10882 BANJARA MAHENDRA RAMDAS 12:00:00 14:37:05 2:37:05
5107 10884 PAWAR SUDHIR EKANATH 12:00:00 15:49:27 3:49:27
5108 10887 PATIL SUDARSHAN VILAS 12:00:00 15:20:30 3:20:30
5109 10890 KADAM VINAY GUNGA 12:00:00 15:03:37 3:03:37
5110 10891 SHIRSALE TUSHAR SADASHIV 12:00:00 15:46:14 3:46:14
5111 10893 SALI CHANDRASHEKHAR SHANTARAM 12:00:00 15:11:32 3:11:32
5112 10894 PARDESHI UMESH SUBHASH 12:00:00 14:47:12 2:47:12
5113 10896 PARDESHI VILAS NARSING 12:00:00 14:29:59 2:29:59
5114 10902 GURAV SACHIN SADASHIV 12:00:00 16:00:00 4:00:00
5115 10906 WAIDANDE SUKHDEV MARUTI 12:00:00 15:33:34 3:33:34
5116 10909 WANKHEDE RAVINDRA RAMKRISHNA 12:00:00 15:18:22 3:18:22
5117 10910 SHINDE SUHAS MALOJI 12:00:00 14:42:43 2:42:43
5118 10912 KOLI VINOD DATTATRAY 12:00:00 14:38:09 2:38:09
5119 10914 SHIKALGAR SHITAL BABU 12:00:00 15:08:24 3:08:24
5120 10916 ADHE NAVNATH MOHAN 12:00:00 15:47:48 3:47:48
5121 10922 THAKARE KAILAS DATTATRAY 12:00:00 15:36:41 3:36:41
5122 10923 SHAIKH MUSTAK BISMILLA 12:00:00 14:34:17 2:34:17
5123 10924 HILE SUHAS DHARMA 12:00:00 14:54:27 2:54:27
5124 10927 DADHALE VIJAY GANPATRAO 12:00:00 15:30:00 3:30:00
5125 10928 YADAV VISHAL VIJAY 12:00:00 15:17:21 3:17:21
5126 10930 CHANCHE TAYVANT YASHVANT 12:00:00 14:58:22 2:58:22
5127 10932 HARAD JAYWANT GANPAT 12:00:00 15:26:09 3:26:09
5128 10934 BORDE ROHIT PRAKASH 12:00:00 14:41:59 2:41:59
5129 10935 MUNDHE BHAGWAN TANAJI 12:00:00 15:00:27 3:00:27
5130 10936 JOSHI VITTHAL NARAYAN 12:00:00 14:49:22 2:49:22
5131 10938 ALGUDE SACHIN POPATRAO 12:00:00 15:51:52 3:51:52
5132 10939 SARWADE SOMNATH DATTATRAY 12:00:00 15:51:49 3:51:49
5133 10942 PATIL VISHAL BHALCHANDRA 12:00:00 15:35:48 3:35:48
5134 10945 PAWAR SOMNATH HARIDAS 12:00:00 15:43:29 3:43:29
5135 10947 MANE AJAY SHANKAR 12:00:00 15:51:50 3:51:50
5136 10948 SATPUTE SACHIN ASHOK 12:00:00 14:30:04 2:30:04
5137 10949 WAGH SANDIP BHAIDAS 12:00:00 15:34:42 3:34:42
5138 10950 MANJULE RAVINDRA RAMDAS 12:00:00 15:32:42 3:32:42
5139 10954 RATHOD SANDIP AMBADAS 12:00:00 15:06:33 3:06:33
5140 10955 DUBOLE AJAYKUMAR UTTAM 12:00:00 15:06:35 3:06:35
5141 10956 TANDALE YOGESH VIKRAMRAO 12:00:00 15:04:00 3:04:00
5142 10957 CHIMANKAR JIVAN GOPAL 12:00:00 15:19:23 3:19:23
5143 10960 PATIL ARVIND NARESH 12:00:00 15:12:13 3:12:13
5144 10965 CHAVAN SANJAY TARACHAND 12:00:00 14:57:08 2:57:08
5145 10968 MARBHAL RANJEET DHONDIBHAU 12:00:00 15:28:09 3:28:09
5146 10970 CHAUDHARI VIJAY RAMESH 12:00:00 15:09:47 3:09:47
5147 10973 THAKARE GAJANAN BALIRAM 12:00:00 15:37:25 3:37:25
5148 10981 SHAIKH SAMEER ABUBAKAR 12:00:00 15:23:08 3:23:08
5149 10982 WAGHCHAURE PRASAD BALASAHEB 12:00:00 15:03:39 3:03:39
5150 10983 MASKE PRAVIN NILKANTHRAO 12:00:00 14:35:04 2:35:04
5151 10984 SHINDE NITIN KASHIRAM 12:00:00 15:52:13 3:52:13
5152 10986 MARKAD DHANAJI VASANT 12:00:00 14:26:53 2:26:53
5153 10988 JADHAWAR NITIN SANJEEVAN 12:00:00 14:58:29 2:58:29
5154 10989 GAVHANE NARAYAN NAMDEO 12:00:00 15:26:37 3:26:37
5155 10991 GALANDE VINOD SHAHAJI 12:00:00 15:47:36 3:47:36
5156 10995 GUGWAD ANKUSH SHAMRAO 12:00:00 15:18:09 3:18:09
5157 10997 SONKADE SHAILESHKUMAR BARGALI 12:00:00 15:24:57 3:24:57
5158 11000 BENDRE YASHWANT GAJANAN 12:00:00 15:47:48 3:47:48
5159 11001 GAIKWAD AJIT LAHU 12:00:00 14:51:38 2:51:38
5160 11003 THITE SHAM MARUTI 12:00:00 14:13:20 2:13:20
5161 11007 NIKAM SHARAD DILIP 12:00:00 14:24:49 2:24:49
5162 11008 DARADE ASHOK BIBHISHAN 12:00:00 15:57:45 3:57:45
5163 11011 DIGHULE SANTOSH BHAGWAN 12:00:00 15:06:30 3:06:30
5164 11013 KAKADE GANESH CHANDAR 12:00:00 14:53:24 2:53:24
5165 11014 TATE VADJURAM BHIMRAO 12:00:00 15:08:19 3:08:19
5166 11016 NAVGHARE SUDAM RANGNATH 12:00:00 15:22:24 3:22:24
5167 11017 LANDE PRAKASH SHIVAJI 12:00:00 15:00:21 3:00:21
5168 11021 GAWALI HARISHCHANDRA DAMU 12:00:00 14:55:26 2:55:26
5169 11023 CHAVAN KRUSHNA TUKARAM 12:00:00 15:00:48 3:00:48
5170 11026 BHOYE SAHEBRAO RAJARAM 12:00:00 15:46:28 3:46:28
5171 11028 PATIL PARAG VIVEK 12:00:00 15:51:40 3:51:40
5172 11029 PADLE NARAENRA DATTATRYA 12:00:00 15:04:45 3:04:45
5173 11030 MORE DINESH ANANTA 12:00:00 15:12:36 3:12:36
5174 11032 GHOLAVE RAVI BALAJI 12:00:00 14:35:32 2:35:32
5175 11035 SHIRSATH HEMANT PRATAP 12:00:00 14:32:17 2:32:17
5176 11036 KHAIRNAR JAGNATH BUDHA 12:00:00 14:54:21 2:54:21
5177 11043 SHEWALE SAGAR KRUSHNA 12:00:00 15:21:23 3:21:23
5178 11051 JUIKAR HEMANT KAMALAKAR 12:00:00 15:01:47 3:01:47
5179 11054 LOKHANDE RAJU DATTU 12:00:00 15:19:31 3:19:31
5180 11055 BELOSHE YOGESH BABAN 12:00:00 14:47:36 2:47:36
5181 11056 KALE ASHOK NARAYAN 12:00:00 14:21:23 2:21:23
5182 11057 KAUNTAGI PANCHAXRI CHANDRAKANT 12:00:00 14:49:12 2:49:12
5183 11060 JADHAV SAGAR BHANUDAS 12:00:00 15:01:22 3:01:22
5184 11061 SHINDE NAGRAJ SHANTARAM 12:00:00 14:49:09 2:49:09
5185 11062 KHAMKAR MAHESHKUMAR CHANDRAKANT 12:00:00 15:20:41 3:20:41
5186 11067 GUJAR ABASO ANANDRAO 12:00:00 14:43:34 2:43:34
5187 11070 GADE SAGAR SURESH 12:00:00 14:27:34 2:27:34
5188 11072 DHONGE SHRIRANG SOMA 12:00:00 14:28:32 2:28:32
5189 11074 MIRKE JAYWANT DEVRAM 12:00:00 14:48:58 2:48:58
5190 11078 SALUNKE PRASHANT BARIKRAO 12:00:00 15:33:43 3:33:43
5191 11079 PATIL RAVINDRA CHINTAMA N 12:00:00 14:49:44 2:49:44
5192 11081 WAGH BUDHABHUSHAN RAJENTDRA 12:00:00 15:42:59 3:42:59
5193 11082 SHINDE SANDEEP ARUN 12:00:00 15:37:12 3:37:12
5194 11083 SALUNKE BALKRISHNA GOKULE 12:00:00 15:22:15 3:22:15
5195 11085 BELOSE NITIN KASHINATH 12:00:00 14:59:27 2:59:27
5196 11088 KALE SANTOSH EKNATH 12:00:00 14:36:17 2:36:17
5197 11090 KASHID SATYJIT RAMCHANDRA 12:00:00 14:58:43 2:58:43
5198 11092 RAUAT SUNIL KRISHNA 12:00:00 14:50:06 2:50:06
5199 11093 TULSANKAR MAHESH SHANKAR 12:00:00 14:26:14 2:26:14
5200 11097 KHEDEKAR AMAR VASANT 12:00:00 15:01:26 3:01:26
5201 11098 NAGARE GANESH MANIKRAO 12:00:00 15:06:52 3:06:52
5202 11100 THAMKE ANKUSH TANAJI 12:00:00 15:10:52 3:10:52
5203 11101 KURKUTE NILESH SHIVAJI 12:00:00 14:59:04 2:59:04
5204 11107 SONAWANE KHANDU MANIK 12:00:00 14:36:07 2:36:07
5205 11108 CHAVAN JAGAN SOMNATH 12:00:00 14:31:00 2:31:00
5206 11109 CHAVAN VISHNU BHAGWAN 12:00:00 14:31:04 2:31:04
5207 11110 SONAWANE ISHWAR KACHRU 12:00:00 15:01:50 3:01:50
5208 11113 MUNDE DATTATRAY SHIVAJI 12:00:00 14:53:14 2:53:14
5209 11114 CHAVAN DINESH SAKAU 12:00:00 14:43:40 2:43:40
5210 11115 PAWAR ANIL GANESH 12:00:00 14:42:27 2:42:27
5211 11116 RATHOD PRAVIN RAGHUNATH 12:00:00 14:49:45 2:49:45
5212 11117 TADAVI KALINDAR BABU 12:00:00 16:00:00 4:00:00
5213 11118 CHAVAN SUNIL UTTAM 12:00:00 14:05:33 2:05:33
5214 11121 BHUSARA KAMALAKAR YASHAVANT 12:00:00 14:48:22 2:48:22
5215 11124 CHAVAN VILAS ABHIMANYU 12:00:00 15:53:43 3:53:43
5216 11127 KASHID VIKRAM VAIJINATH 12:00:00 14:45:20 2:45:20
5217 11128 THAKARE VIJAY NARAYAN 12:00:00 14:37:21 2:37:21
5218 11130 KENDRE MADHUKAR SADASHIV 12:00:00 15:53:42 3:53:42
5219 11132 DAGAGAWE NAVNATH RAMRAO 12:00:00 15:00:01 3:00:01
5220 11133 KURKUTE DNYANESHWAR SHIVAJI 12:00:00 14:56:37 2:56:37
5221 11134 SAVLE CHANDRAKANT PAULAD 12:00:00 14:58:31 2:58:31
5222 11135 SHIRSATH HARSHDEEP PRAKASH 12:00:00 15:31:50 3:31:50
5223 11136 MANGAONKAR SHIVRAM NARAYAN 12:00:00 14:41:43 2:41:43
5224 11137 KEDAR VIKI DADHAU 12:00:00 14:27:23 2:27:23
5225 11142 MADHE SANDIP RAMDAS 12:00:00 15:47:57 3:47:57
5226 11144 SHIRSATH BAGWAT RAGHUNATH 12:00:00 14:59:47 2:59:47
5227 11145 BADE AMOL PANDURANG 12:00:00 14:33:53 2:33:53
5228 11148 ALLE PRASAD VENKATASUBBAIAH 12:00:00 15:40:41 3:40:41
5229 11152 SHIRSATH NAVNATH RAMNATH 12:00:00 14:51:49 2:51:49
5230 11156 MANE PRASHANT NAMDAVE 12:00:00 15:09:36 3:09:36
5231 11158 BHARATI SUYOG SAUSHIRAM 12:00:00 15:33:16 3:33:16
5232 11160 SHAIKH AJIT SHAIKH GULAB 12:00:00 14:58:59 2:58:59
5233 11161 RAUT RAMACHANDRA ANAJI 12:00:00 15:30:07 3:30:07
5234 11162 HIPPRKAR NIKIL RUDRAPPA 12:00:00 15:43:17 3:43:17
5235 11165 MOHITE PRAVIN LAXMAN 12:00:00 14:55:16 2:55:16
5236 11168 PATIL SATVASHIL SAKHARAM 12:00:00 15:24:16 3:24:16
5237 11170 KALAMKAR MAHADEV RADHAKRISHNA 12:00:00 14:11:17 2:11:17
5238 11171 THAIL HEMRAJ PANDIT 12:00:00 15:11:42 3:11:42
5239 11172 SHINDE RAMESH DILIP 12:00:00 15:25:01 3:25:01
5240 11174 SHIRSAT SUNIL BHANUDAS 12:00:00 15:42:37 3:42:37
5241 11177 MORE MANOJ ASHOK 12:00:00 15:14:14 3:14:14
5242 11184 MIRAJGAWE OMKAR RAMAKANT 12:00:00 15:03:18 3:03:18
5243 11187 MANE SANTOSH RAMKISAN 12:00:00 15:01:28 3:01:28
5244 11191 KOLI HITENDRA KHANDU 12:00:00 15:11:37 3:11:37
5245 11193 PATIL RADHESHAM DILIP 12:00:00 15:29:23 3:29:23
5246 11194 PAWAR BHARAT PANDIT 12:00:00 15:29:24 3:29:24
5247 11197 BANGAR SACHIN SUDHAKAR 12:00:00 15:50:51 3:50:51
5248 11201 SWAMI SHRISHAIL PANCHYYA 12:00:00 15:40:13 3:40:13
5249 11207 PADVI MAGAN CHAGAN 12:00:00 15:34:12 3:34:12
5250 11209 DUKLE YOGESH TRIMBAK 12:00:00 15:25:02 3:25:02
5251 11210 GADAMBE DATTA BAPURAV 12:00:00 14:43:52 2:43:52
5252 11211 PATIL SAMBHAJI RAMESH 12:00:00 14:34:38 2:34:38
5253 11212 GAVANDI CHETAN BHIMASHANKAR 12:00:00 14:38:03 2:38:03
5254 11214 AKHADE NITIN HIMMAT 12:00:00 15:21:47 3:21:47
5255 11217 LOHKARE DILIP DHONDU 12:00:00 15:06:42 3:06:42
5256 11219 LENDI JITENDRA YASHWANT 12:00:00 15:36:30 3:36:30
5257 11221 PAWAR YOGESH KAILAS 12:00:00 15:11:56 3:11:56
5258 11224 MORE BHAYASAHEB SAHEBRAO 12:00:00 14:21:23 2:21:23
5259 11225 NIKAM SANDIP HILAL 12:00:00 14:21:32 2:21:32
5260 11228 GHURGHURE SHIVKUMAR BASAVRAJ 12:00:00 14:53:52 2:53:52
5261 11235 KATKAR GIRISH PRAKESH 12:00:00 15:21:42 3:21:42
5262 11238 SATALE BARMAJI VISHWNATH 12:00:00 14:48:24 2:48:24
5263 11240 CHAKRANARAYAN PANJAB JEEVAN 12:00:00 14:37:19 2:37:19
5264 11241 EBITPATTE SHIVAJI NEMENATH 12:00:00 14:52:16 2:52:16
5265 11244 SONUNE BALAJI KISHAN 12:00:00 14:50:30 2:50:30
5266 11246 SHIKH TURAB KHALIL 12:00:00 15:08:11 3:08:11
5267 11250 AALEGATLEWAR BALAJI MADHAVRAO 12:00:00 15:21:16 3:21:16
5268 11253 TAYADE DIPAK PITAMBAR 14:00:00 17:34:20 3:34:20
5269 11258 SHIKH SHAKIL IBRAHIM 14:00:00 17:13:55 3:13:55
5270 11260 JADHAV JAGDISH BUDHA 14:00:00 17:42:43 3:42:43
5271 11267 GAVANE SAGAR PUNDLIK 14:00:00 16:39:33 2:39:33
5272 11269 BELE DYANDEV KISHAN 14:00:00 17:39:49 3:39:49
5273 11270 AMRUTSAGAR HITEN BAPU 14:00:00 17:19:48 3:19:48
5274 11274 RATHOD GAJANAN GANESH 14:00:00 16:49:27 2:49:27
5275 11275 GARDSAVAR BALKRISHNA MARUTI 14:00:00 17:56:00 3:56:00
5276 11276 ADE VINAYAK HARI 14:00:00 16:52:39 2:52:39
5277 11277 NAGARGOJE ANIL MADHUKAR 14:00:00 17:32:23 3:32:23
5278 11278 SODGIR RAMCHANDRA MALUJI 14:00:00 16:51:57 2:51:57
5279 11282 SONAVANE ANIL BALIRAM 14:00:00 17:19:08 3:19:08
5280 11284 RATHOD VAKIL BABUSING 14:00:00 17:01:05 3:01:05
5281 11285 RATHOD KISAN UKANDI 14:00:00 17:12:48 3:12:48
5282 11286 TIGOTE ANAND MACHINDRNATH 14:00:00 17:52:20 3:52:20
5283 11289 RATHOD RAVI UDDHAO 14:00:00 16:44:28 2:44:28
5284 11292 SONULE SANJAYKUMAR PRATAPRAO 14:00:00 17:56:19 3:56:19
5285 11294 GORE VAIBHAV VANKATRAO 14:00:00 16:32:03 2:32:03
5286 11295 BANSODE BHIMANAND MANOHAR 14:00:00 17:30:31 3:30:31
5287 11296 UGALMUGLE RAJENDRA GORAKH 14:00:00 16:20:50 2:20:50
5288 11299 BARGE MARUTI MANAJI 14:00:00 17:32:29 3:32:29
5289 11304 AVHAD VILAS LAHANU 14:00:00 16:43:07 2:43:07
5290 11307 SHINDE ASHOK SUBHASH 14:00:00 16:35:18 2:35:18
5291 11312 LAHANE JAGDISH VYANKATRAO 14:00:00 17:11:01 3:11:01
5292 11314 GHUMBRE ARUN MAHADEV 14:00:00 17:24:55 3:24:55
5293 11320 NAIK PRAVIN HAKU 14:00:00 17:14:22 3:14:22
5294 11321 RATHOD SANJAY NARAYAN 14:00:00 16:17:07 2:17:07
5295 11325 SHAIKH BABU SAYYED 14:00:00 16:50:08 2:50:08
5296 11326 KHADAGALE MILIND MADHUKAR 14:00:00 17:33:09 3:33:09
5297 11327 NAGARE SUNIL SAMPAT 14:00:00 16:50:09 2:50:09
5298 11328 RATHOD KANTILAL PUNDALIK 14:00:00 17:33:07 3:33:07
5299 11329 JADHAV SANDIP SHIVDAS 14:00:00 17:01:00 3:01:00
5300 11330 JADHAV ANIL TARACHAND 14:00:00 17:42:57 3:42:57
5301 11332 KHEMNAR DEEPAK BHAUSAHEB 14:00:00 17:03:48 3:03:48
5302 11336 VANGAL SHANKAR SITARAM 14:00:00 16:35:46 2:35:46
5303 11338 MORE DNYANESHWAR ANKUSH 14:00:00 17:14:56 3:14:56
5304 11340 KARADE DEEPAK DNYANESHWAR 14:00:00 17:25:19 3:25:19
5305 11343 GITTE NITIN PANDIT 14:00:00 17:30:58 3:30:58
5306 11345 SANAP SACHIN CHANGDEV 14:00:00 17:39:45 3:39:45
5307 11346 KADAM VITTHAL BAPURAO 14:00:00 17:09:55 3:09:55
5308 11347 KANKUTE KISHOR BHASKAR 14:00:00 17:50:11 3:50:11
5309 11348 KANKUTE DEEPAK PRAKASH 14:00:00 17:50:14 3:50:14
5310 11349 WAGHMARE VILAS VIKRAM 14:00:00 17:05:25 3:05:25
5311 11351 NAGRE PADHARI VITTHALRAO 14:00:00 17:34:38 3:34:38
5312 11352 BANSODE TULJAPPA SIDDHAPPA 14:00:00 16:55:39 2:55:39
5313 11354 GHUGE NAVNATH SUBHASH 14:00:00 17:40:06 3:40:06
5314 11355 PATIL PRAKASH SITARAM 14:00:00 17:27:41 3:27:41
5315 11359 PATIL SACHIN RAVINDRA 14:00:00 17:06:16 3:06:16
5316 11361 SURVASE NITIN RAM 14:00:00 17:51:40 3:51:40
5317 11362 DEVKATE ADINATH RAOSAHEB 14:00:00 17:03:50 3:03:50
5318 11364 GADHARI KASHINATH DAGADU 14:00:00 17:30:05 3:30:05
5319 11365 MAHALE KAILAS SUKRAM 14:00:00 17:52:24 3:52:24
5320 11366 PAWAR RAHUL NANA 14:00:00 17:41:40 3:41:40
5321 11367 CHIMTE RAMESH VITTHAL 14:00:00 17:51:26 3:51:26
5322 11369 PATIL YOGENDRA SHRIRAM 14:00:00 17:20:41 3:20:41
5323 11370 CHAVAN VILAS SUBHASH 14:00:00 16:55:21 2:55:21
5324 11380 GOTAWALE DHANRAJ GOVIND 14:00:00 16:40:35 2:40:35
5325 11381 PANDHARE KISAN NARAYAN 14:00:00 17:15:18 3:15:18
5326 11383 GADAI PRAKASH CHANDRAJIT 14:00:00 17:35:48 3:35:48
5327 11386 BHOSALE GANESH RUSTUMRAO 14:00:00 17:21:47 3:21:47
5328 11387 NAGARGOJE GAJANAN GOVINDRAO 14:00:00 17:15:26 3:15:26
5329 11390 RATHOD VISHNU MAHADEV 14:00:00 16:58:39 2:58:39
5330 11392 KASHID JAGDISH BALASAHEB 14:00:00 17:49:51 3:49:51
5331 11401 LOMTE SACHIN UTTAMRAO 14:00:00 17:45:56 3:45:56
5332 11403 RATHOD BALU ULHAS 14:00:00 16:44:43 2:44:43
5333 11404 PHAD GOVIND BALAJI 14:00:00 17:31:59 3:31:59
5334 11405 KAMBLE BHAGWAN MUKUNDRAO 14:00:00 17:24:13 3:24:13
5335 11413 ZOPE AMOL VIJAY 14:00:00 17:56:21 3:56:21
5336 11415 JADHAV ARVIND RAMRAO 12:00:00 15:18:42 3:18:42
5337 11416 MANDALE VIKRAM PANDARINATH 14:00:00 17:55:03 3:55:03
5338 11418 KENDRE CHANDRAKANT BALAJI 14:00:00 17:01:17 3:01:17
5339 11421 MULIK SUHAS BAPURAO 14:00:00 16:44:12 2:44:12
5340 11423 WAGH ANIL VISHRAM 14:00:00 16:46:23 2:46:23
5341 11424 BURUNGLE BIRUDEV JAYWANT 14:00:00 17:15:51 3:15:51
5342 11426 CHATE BHARAT ANIL 14:00:00 17:20:37 3:20:37
5343 11429 BHURKE TUKARAM NARAYAN 14:00:00 17:32:22 3:32:22
5344 11433 GALE UMESH DEVIDAS 14:00:00 17:47:51 3:47:51
5345 11434 PIRKAD VAMAN KUSHA 14:00:00 17:40:27 3:40:27
5346 11437 GITE SHIVRAJ LAXMAN 14:00:00 17:01:28 3:01:28
5347 11441 SWANI OMKAR SURYAKANT 14:00:00 17:11:21 3:11:21
5348 11442 JADHAV ARJUN RAMA 14:00:00 17:26:25 3:26:25
5349 11449 JOGDAND NILESH BAJIRAO 14:00:00 16:52:52 2:52:52
5350 11450 BHAGWAT SHARAD VASANTRAO 14:00:00 16:56:28 2:56:28
5351 11451 NAGARGOJE BALAJI GOVINDRAO 14:00:00 17:30:52 3:30:52
5352 11452 NAGARGOJE HARI SAHEBRAO 14:00:00 16:23:45 2:23:45
5353 11456 PATIL SHAILESH VENKATRAO 14:00:00 18:00:00 4:00:00
5354 11458 VANVE SHIVAJI SAHEBRAO 14:00:00 16:33:14 2:33:14
5355 11461 GAYKWAD KESHAV PANDURANG 14:00:00 17:19:50 3:19:50
5356 11462 LENDI KAMLAKAR NARAYAN 14:00:00 17:23:42 3:23:42
5357 11464 SHID VASANT KASHINATH 14:00:00 17:21:13 3:21:13
5358 11466 SHIRSAT ROHIT VIJAY 14:00:00 17:55:08 3:55:08
5359 11467 SUTAK KHELU RAM 14:00:00 17:23:47 3:23:47
5360 11468 DIGGE PRASHANT BASWESHAR 14:00:00 17:14:58 3:14:58
5361 11469 CHOURPAGAR GOPAL RAMDEVRAO 14:00:00 17:14:59 3:14:59
5362 11470 SHIRSAT LAXMAN SUDAM 14:00:00 17:03:10 3:03:10
5363 11472 KOLI AMOL SITARAM 14:00:00 16:24:33 2:24:33
5364 11478 SHEVALE VASANT DAULAT 14:00:00 17:19:04 3:19:04
5365 11479 KUDAV KALPESH MADHUKAR 14:00:00 17:16:36 3:16:36
5366 11480 HEDULKAR SWAPNIL SUBHASH 14:00:00 17:30:31 3:30:31
5367 11482 SHETE DHANRAJ MANOHAR 14:00:00 17:42:08 3:42:08
5368 11485 SHINDE ABHAY DILIP 14:00:00 17:23:13 3:23:13
5369 11486 MOHITE MITHUN HIRAMAN 14:00:00 17:06:45 3:06:45
5370 11487 MARATHE YOGESH PRAKASH 14:00:00 17:09:14 3:09:14
5371 11490 DIVASE NITIN SHARAD 14:00:00 17:23:53 3:23:53
5372 11491 PATOLE NAGESH VASANT 14:00:00 17:21:49 3:21:49
5373 11494 CHAVAN SOPAN SURESH 14:00:00 17:06:23 3:06:23
5374 11495 SHINGADE RAMESH CHANGDEV 14:00:00 17:55:51 3:55:51
5375 11496 WAGHMARE LAKHAN DEVIDAS 14:00:00 16:38:17 2:38:17
5376 11500 PAWAR SANDIP BHAIDAS 14:00:00 17:20:52 3:20:52
5377 11501 WAGH SAMADHAN BAPU 14:00:00 17:37:54 3:37:54
5378 11503 DEOKATE UMESH ANKUSH 14:00:00 17:11:57 3:11:57
5379 11510 VALVI ISHWAR GOSAVI 14:00:00 17:14:08 3:14:08
5380 11511 BHOI DIPAK MAHENDRA 14:00:00 17:29:47 3:29:47
5381 11514 WANWE GOVIND VISHVANATH 14:00:00 17:41:41 3:41:41
5382 11516 MORE AMOL ASHRU 14:00:00 17:29:53 3:29:53
5383 11519 SONKAMBLE RAMRAO NAMDEORAO 14:00:00 17:42:28 3:42:28
5384 11520 KHANDEKAR ASARAM DHONDU 14:00:00 17:47:29 3:47:29
5385 11521 SANAP YESHWANT VITTAL 14:00:00 16:50:09 2:50:09
5386 11529 KHATIK SHEKH IRFAN SHEKH YUNUS 14:00:00 17:25:18 3:25:18
5387 11531 SURADKAR JEEVAN SAHEBRAO 14:00:00 17:33:23 3:33:23
5388 11534 HILE RAJU PANDURANG 14:00:00 17:29:28 3:29:28
5389 11535 GITE MAHESH GORAKSHNATH 14:00:00 17:25:20 3:25:20
5390 11536 SAKALE GIRISH BABURAO 14:00:00 17:40:13 3:40:13
5391 11537 RATHOD VISHNU VITTHAL 14:00:00 16:25:31 2:25:31
5392 11538 DEVKARE SANDEEP NARAYAN 14:00:00 17:12:06 3:12:06
5393 11541 GOSAVI GAJANAN VITTALGIR 14:00:00 17:57:04 3:57:04
5394 11543 DHAPASE SANTOSH SAVALARAM 14:00:00 17:39:30 3:39:30
5395 11546 DHANWATE SOMNATHA DINKAR 14:00:00 17:33:00 3:33:00
5396 11548 SANGALE DATTATRAY VALIBA 14:00:00 16:39:32 2:39:32
5397 11549 SHIRSAT SANDIP GAVGADHAR 14:00:00 17:15:11 3:15:11
5398 11551 SARODE SATISH MOHAN 14:00:00 17:17:02 3:17:02
5399 11552 KHAMKAR DIPAK BHAUSAHEB 14:00:00 17:18:19 3:18:19
5400 11556 SANTHSH MADHUKAR DHAGE 14:00:00 17:19:46 3:19:46
5401 11557 SASAVE VJJAYKUMAR MALAPA 14:00:00 16:17:06 2:17:06
5402 11560 SURVADE SITARAM VISHAL 14:00:00 17:12:04 3:12:04
5403 11564 KARALE TRUSHAN PADMAKAR 14:00:00 17:54:12 3:54:12
5404 11567 VHATKAR AMOGASIDA SURESH 14:00:00 17:36:21 3:36:21
5405 11568 BARMADE DHAVALA KISAN 14:00:00 17:02:00 3:02:00
5406 11571 CHAVHAN SAGAR CHANSUKH 14:00:00 16:37:42 2:37:42
5407 11573 SHIRPHULE RUREAH VITTHALRAO 14:00:00 17:40:54 3:40:54
5408 11574 KONDE BALAJI SUBHASH 14:00:00 16:36:03 2:36:03
5409 11577 KALYANKAR SIVADAS RAOSAHEB 14:00:00 17:18:47 3:18:47
5410 11578 GALE DEEPAK SUBHASH 14:00:00 16:56:43 2:56:43
5411 11579 KADAM NAGNATHA PANDIT 14:00:00 17:38:43 3:38:43
5412 11581 JADHAV DIRAJ RAJENDRA 14:00:00 17:12:04 3:12:04
5413 11585 KENDRE SIDHESHWAR MADHARAO 14:00:00 17:17:35 3:17:35
5414 11589 GHATAL LAXMAND DEVLYA 14:00:00 17:25:01 3:25:01
5415 11590 DHORE SAMBAJI MOHAN 14:00:00 16:52:36 2:52:36
5416 11598 LATAKE SHUKRACHARYA BIBHISHAN 14:00:00 17:01:55 3:01:55
5417 11599 KORE BHAGWAN PARAPPA 14:00:00 17:36:33 3:36:33
5418 11600 BATULWAR GANGADHAR UMAKANT 14:00:00 17:37:31 3:37:31
5419 11602 GARE KHANDU CHANDAR 14:00:00 17:28:41 3:28:41
5420 11603 KHODKAR SURESH JAGANNATH 14:00:00 17:12:18 3:12:18
5421 11605 PAWAR SATISH LAKSHMAN 14:00:00 17:49:20 3:49:20
5422 11607 BANGAR YOGESH DIPAK 14:00:00 16:59:36 2:59:36
5423 11608 GAYKAR GANESH GAJANAN 14:00:00 17:53:00 3:53:00
5424 11611 NAGARE SHIVPRASAD MARUTI 14:00:00 17:32:36 3:32:36
5425 11612 DHOBI KAMLESH RAMVRUKSH 14:00:00 17:23:56 3:23:56
5426 11614 AMATE VINAYAK BHAGVAN 14:00:00 17:14:02 3:14:02
5427 11619 GANDHI SHAM SUDHAKAR 14:00:00 16:30:34 2:30:34
5428 11620 TADAVI SALIM ITABAR 14:00:00 16:55:07 2:55:07
5429 11621 NHAVI NIKHIL ANIL 14:00:00 17:12:40 3:12:40
5430 11622 KAMBLE ANANDA SATESH 14:00:00 17:19:40 3:19:40
5431 11627 SHELORE SANDIP SHRIRAM 14:00:00 16:39:13 2:39:13
5432 11628 PATIL GOKUL PRABHAKAR 14:00:00 16:34:14 2:34:14
5433 11629 GHARAT SACHIN YASHWANT 14:00:00 16:31:49 2:31:49
5434 11633 MALI VIJAY BHAIDAS 14:00:00 16:33:56 2:33:56
5435 11635 ZOLE DATTARTAY ASHOK 14:00:00 17:43:41 3:43:41
5436 11636 MANDLIK DNYANDEO RAGHUNATH 14:00:00 16:24:21 2:24:21
5437 11637 BANGAR SHAVAJI SHARAVAN 14:00:00 16:37:44 2:37:44
5438 11638 GAIKWAD PRKASH UDHAVRAO 14:00:00 17:47:11 3:47:11
5439 11645 PIMPLE RAMESH BABULAL 14:00:00 17:34:01 3:34:01
5440 11649 PADHAR BHARAT RAMESH 14:00:00 16:20:05 2:20:05
5441 11650 JOPALE RAMCHANDRA LAHANU 14:00:00 17:22:53 3:22:53
5442 11657 KAMBLE PRAVIN DATTU 14:00:00 17:06:06 3:06:06
5443 11658 JADHAV INDRAJIT LALSING 14:00:00 17:37:43 3:37:43
5444 11659 NIMBALKAR RAHUL BALASAHEB 14:00:00 17:41:24 3:41:24
5445 11661 NHAVKAR NARESH SANTOSH 14:00:00 17:52:11 3:52:11
5446 11665 GARJE RAHUL AJINATH 14:00:00 16:46:40 2:46:40
5447 11667 PAWAR BALAJI DIGAMBAR 14:00:00 16:57:01 2:57:01
5448 11668 BHADANGE RAMESH KEVAJI 14:00:00 16:53:32 2:53:32
5449 11669 GHARE DEVCHAND SHANTARAM 14:00:00 17:27:59 3:27:59
5450 11672 SABALE DILIP SAHEBRAO 14:00:00 17:33:49 3:33:49
5451 11674 GOND GANESH SHANTARAM 14:00:00 17:05:37 3:05:37
5452 11677 PADGHANE RATNADIP MADUKAR 14:00:00 16:58:33 2:58:33
5453 11683 VASAVE HANDYA RAMANSING 14:00:00 17:29:36 3:29:36
5454 11690 PATIL JITENDRA YASHWANT 14:00:00 17:12:33 3:12:33
5455 11694 PAWAR AVINASH JAGNNATH 14:00:00 17:25:17 3:25:17
5456 11696 TAMBOLI KHADIRPASA AMINSAB 14:00:00 17:55:08 3:55:08
5457 11697 NAGARGOJE SHIVDAS UMAJI 14:00:00 17:55:33 3:55:33
5458 11699 TIDKE VISHNU SAHEBRAO 14:00:00 17:08:00 3:08:00
5459 11704 PATIL BHUSHAN SHARAD 14:00:00 17:14:12 3:14:12
5460 11706 PALHAL KISHOR UTTAM 14:00:00 17:00:21 3:00:21
5461 11707 KATKAR RAGHUNATH DEVRAO 14:00:00 17:28:42 3:28:42
5462 11708 PANPATIL SANDIP VIKRAM 14:00:00 16:50:19 2:50:19
5463 11712 KAKARWAL GAJANAN NARSING 14:00:00 16:56:45 2:56:45
5464 11720 GANGODE NIRANTAR BABURAO 14:00:00 17:19:57 3:19:57
5465 11722 JADHAV ROHIDAS KANTIRAM 14:00:00 17:33:55 3:33:55
5466 11724 PINJARI MO.KASIM CHANDKHA 14:00:00 17:30:18 3:30:18
5467 11727 KARE AMOL SHRISIDDHA 14:00:00 17:16:32 3:16:32
5468 11736 BHAVSAR JITENDRA PRADIP 14:00:00 17:15:06 3:15:06
5469 11740 GOPALGHARE BABASAHEB BHIMRAO 14:00:00 17:03:12 3:03:12
5470 11741 GADGE SANDEEP KALU 14:00:00 17:19:34 3:19:34
5471 11742 GAWADE DHANSHYAM PANDIT 14:00:00 17:24:32 3:24:32
5472 11743 KAMBLE YASHVANT RAMCHANDRA 14:00:00 17:02:49 3:02:49
5473 11744 CHAUDHARI GORAKH DAGA 14:00:00 16:48:12 2:48:12
5474 11748 KUMAVAT RAHUL BABURAO 14:00:00 17:23:23 3:23:23
5475 11749 VISPUTE MAHESH ANIL 14:00:00 17:20:39 3:20:39
5476 11753 LENEKAR KADUBA GANGADHAR 14:00:00 16:43:54 2:43:54
5477 11757 INGOLE RAHUL YASHWANTRAO 14:00:00 17:14:49 3:14:49
5478 11758 PATIL KALPESH SURESH 14:00:00 17:10:18 3:10:18
5479 11762 BHOI MANGAL PRATAP 14:00:00 17:45:36 3:45:36
5480 11763 KOLI PANKAJ SAKHARAM 14:00:00 17:36:16 3:36:16
5481 11773 KORE MAHARUDRA GURUNATH 14:00:00 17:28:40 3:28:40
5482 11775 MATEKAR ATMARAM BABURAO 14:00:00 17:10:18 3:10:18
5483 11778 GIRI ANIL BHARAT 14:00:00 17:33:31 3:33:31
5484 11780 PAWAR MAROTI GOVIND 14:00:00 16:48:58 2:48:58
5485 11785 UAGLE VITTHAL PRADEEP 14:00:00 16:38:16 2:38:16
5486 11787 CHOPADE MAHESH DNYANESHWAR 14:00:00 17:47:10 3:47:10
5487 11788 KENDRE ANIL SAMBHAJIRAO 14:00:00 16:51:55 2:51:55
5488 11792 NAIKNAVARE PRASANNAJIT GUATAM 14:00:00 17:39:41 3:39:41
5489 11793 BIRHADE SUMEDH NANA 14:00:00 17:33:54 3:33:54
5490 11794 GANGURDE DADAJI CHANDU 14:00:00 17:40:14 3:40:14
5491 11795 SHIRSATH NITIN BAPU 14:00:00 17:47:42 3:47:42
5492 11796 RAUT DIPAK DNYANESHWAR 14:00:00 17:39:10 3:39:10
5493 11798 KODAG PANDURANG 14:00:00 17:34:46 3:34:46
5494 11801 JADHAV DASHRATH BABAN 14:00:00 17:12:32 3:12:32
5495 11802 BHOYE LAKHAN JAYRAM 14:00:00 16:49:12 2:49:12
5496 11805 GITE GANESH PRAKASHRAO 14:00:00 17:39:08 3:39:08
5497 11810 KOKARE KIRAN POPAT 14:00:00 17:52:56 3:52:56
5498 11811 BIDGAR SAHABRAO ASHOK 14:00:00 16:55:05 2:55:05
5499 11812 PADMANE SOMNATH DAGU 14:00:00 16:39:27 2:39:27
5500 11814 KAMBLE GANESH ARJUN 14:00:00 16:55:40 2:55:40
5501 11815 CHIDE DNYNESHWAR NATHA 14:00:00 16:52:17 2:52:17
5502 11819 WAGH GANESH ASHOK 14:00:00 17:06:54 3:06:54
5503 11821 RAVATE SANDEEP YOVARAJ 14:00:00 17:08:21 3:08:21
5504 11824 BORSE SHUBAM KAILAS 14:00:00 17:09:45 3:09:45
5505 11825 KHANDVI BHANDU RAGHUNATH 14:00:00 17:09:37 3:09:37
5506 11830 MADHAVI MAHENDRA BALKRISHNA 14:00:00 17:51:08 3:51:08
5507 11831 WAGH PRAKASH GAJANAN 14:00:00 17:06:37 3:06:37
5508 11837 PANDOSA SUDHAM MADHAV 14:00:00 17:19:10 3:19:10
5509 11838 PAWAR PRAVIN SITARAM 14:00:00 16:47:26 2:47:26
5510 11842 JADHAV MAKARAND RAJARAM 14:00:00 16:53:00 2:53:00
5511 11844 MADKE RAJESH DAMODAR 14:00:00 17:29:26 3:29:26
5512 11848 THOMBARE PANDURANG LAHU 14:00:00 17:00:48 3:00:48
5513 11851 CHAVAN DILEEP VISHVNATH 14:00:00 17:51:42 3:51:42
5514 11854 ROJ BHANDU YASHWANT 14:00:00 17:11:45 3:11:45
5515 11856 LOHAR SAMBHAJI SADASHIV 14:00:00 17:02:44 3:02:44
5516 11858 LAD SUDHIR LAXMAN 14:00:00 17:10:55 3:10:55
5517 11859 BANSWAL VIJAY PRALHAD 14:00:00 17:56:38 3:56:38
5518 11861 CHANDNWAR VAIJNATH LAXMAN 14:00:00 17:34:33 3:34:33
5519 11865 SURYAWANSHI SHAMKANT LAXMAN 14:00:00 17:40:10 3:40:10
5520 11872 SURYAWANSHI ANIL NAGRAJ 14:00:00 16:30:06 2:30:06
5521 11873 KAMBLE RAJU BABURAO 14:00:00 17:04:45 3:04:45
5522 11877 RAJPUT BHUSHAN JAYSING 14:00:00 17:38:04 3:38:04
5523 11878 KHARSAN LAXMAN ANIL 14:00:00 17:29:46 3:29:46
5524 11883 WAGH ANIL KANISHINATH 14:00:00 16:47:25 2:47:25
5525 11885 PAWAR VINAYAK DINKAR 14:00:00 17:54:37 3:54:37
5526 11891 MHASKAR YOGESH HARICHANDRA 14:00:00 17:15:47 3:15:47
5527 11896 SASANE MAHADEV VYENKAT 14:00:00 16:46:40 2:46:40
5528 11897 PATIL JETINGAPPA IRANNA 14:00:00 17:06:33 3:06:33
5529 11898 GHOBALE DHIRAJ VAIJANATH 14:00:00 17:17:32 3:17:32
5530 11903 WATODE VIJAY MAHADU 14:00:00 17:55:42 3:55:42
5531 11904 MALANGE MAHANTESH GURUNATH 14:00:00 17:39:42 3:39:42
5532 11907 GHADI RAMCHANDRA SAHADEV 14:00:00 16:32:41 2:32:41
5533 11908 MALI MUKESH PANDURANG 14:00:00 17:00:49 3:00:49
5534 11913 KAMBLE RAMESH NILAPPA 14:00:00 17:09:51 3:09:51
5535 11914 JADHAV GAUTAM BHAGAVAT 14:00:00 17:55:19 3:55:19
5536 11916 PHAD SACHIN ASHOKRAO 14:00:00 17:42:24 3:42:24
5537 11920 BHANAGE RAJENDRA MALAKAPPA 14:00:00 16:56:44 2:56:44
5538 11921 SHINDE RANJEET SURESH 14:00:00 17:06:48 3:06:48
5539 11922 GARAD SHARAD MAHAVIR 14:00:00 16:53:58 2:53:58
5540 11925 LOKARE ANAND BHARAT 14:00:00 17:05:26 3:05:26
5541 11927 SOLANKAR SHANTAPPA BIRANNA 14:00:00 17:19:49 3:19:49
5542 11929 UGALE MAHENDRA RAMDAS 14:00:00 17:16:10 3:16:10
5543 11932 ANANTKAWALAS YOGESH SNYANDEO 14:00:00 17:19:44 3:19:44
5544 11934 BANSODE BHIMRAO BASAWANT 14:00:00 16:24:05 2:24:05
5545 11938 BANDAGAR SHRIMANT MARUTI 14:00:00 16:23:29 2:23:29
5546 11943 SHEWALE SUDHIR BHAUSAHEB 14:00:00 17:17:12 3:17:12
5547 11944 SHIKARE RAHUL SURESH 14:00:00 17:09:06 3:09:06
5548 11950 TAMBADE KIRAN PRAKASHRAO 14:00:00 17:34:22 3:34:22
5549 11951 SHENDE SANTOSH TUKARAM 14:00:00 17:40:25 3:40:25
5550 11953 DHANGAR GANESH MAHINDRA 14:00:00 17:00:58 3:00:58
5551 11954 KADALI KIRAN PANDURANG 14:00:00 17:40:21 3:40:21
5552 11956 PAWAR PINTU NAMDEO 14:00:00 16:31:34 2:31:34
5553 11959 KHIRARI BHARAT SOMA 14:00:00 16:26:32 2:26:32
5554 11960 PAWAR VILAS SIDHARAM 14:00:00 16:50:05 2:50:05
5555 11961 MOHITE SAHADEO BHIMRAO 14:00:00 17:24:20 3:24:20
5556 11963 PATHARUT KAPIL HULAGAPPA 14:00:00 17:47:44 3:47:44
5557 11965 WAJE SHASHIKANT NANDU 14:00:00 17:51:26 3:51:26
5558 11969 JADHAO ARJUN BALDEO 14:00:00 17:51:20 3:51:20
5559 11971 TUPLONDHE SANTOSH KUNDALA 14:00:00 16:39:08 2:39:08
5560 11972 WAGHMARE RAVINDRA PARSHURAM 14:00:00 17:01:38 3:01:38
5561 11973 SANDBHOR VIKAS BABAN 14:00:00 17:47:04 3:47:04
5562 11975 KHAPANE SUNIL SAMBHAJI 14:00:00 17:06:13 3:06:13
5563 11977 PATIL RAMCHANDRA DADASO 14:00:00 17:29:57 3:29:57
5564 11978 GAVARI NAGNATH RAJARAM 14:00:00 17:27:45 3:27:45
5565 11982 BHADANE KAMLESH MOTHABHAU 14:00:00 17:41:30 3:41:30
5566 11985 KHALANE LAXMAN DEONATH 14:00:00 17:30:16 3:30:16
5567 11986 KANOJE NILESH PRAKASH 14:00:00 17:44:56 3:44:56
5568 11987 RAUT JAYRAM SHANTARAM 14:00:00 17:06:28 3:06:28
5569 11988 JADHAV VINOD VITTHAL 14:00:00 17:10:00 3:10:00
5570 11989 GAIKWAD SUNIL BABURAO 14:00:00 17:50:27 3:50:27
5571 11991 CHAUDHARI KISHOR LIMBAJI 14:00:00 17:25:20 3:25:20
5572 11992 GADAWE BHARAT BHAJANDAS 14:00:00 17:25:30 3:25:30
5573 11993 KHANDALKAR RANJIT PANDURANG 14:00:00 17:33:24 3:33:24
5574 11997 PATHRUT KUMAR HULGAPPA 14:00:00 17:38:01 3:38:01
5575 11999 WADILE MAHESH BANSILAL 14:00:00 17:39:21 3:39:21
5576 12005 RATHOD MADHUKAR GURUSINGH 8:00:00 10:49:53 2:49:53
5577 12007 NAMPALLE BALAJI JALBA 8:00:00 11:34:47 3:34:47
5578 12008 HINGANE GANESH HIRAMAN 8:00:00 11:32:03 3:32:03
5579 12012 DHENDE PRAMOD PRABHAKAR 8:00:00 11:38:05 3:38:05
5580 12014 JADHAV VILAS NARAYAN 8:00:00 11:17:14 3:17:14
5581 12015 MORADE SANDIP BABAN 8:00:00 11:41:22 3:41:22
5582 12016 GAVIT VANESH KASHINATH 8:00:00 11:18:48 3:18:48
5583 12019 PAWAR BHARAT GYANSING 8:00:00 10:16:46 2:16:46
5584 12021 VALVI DINESH RAJYA 8:00:00 11:06:01 3:06:01
5585 12022 BUDHAWAT DNYANESHWAR NANDAJI 8:00:00 10:20:06 2:20:06
5586 12024 HIWARALE SURENDRA ANANDA 8:00:00 11:01:51 3:01:51
5587 12025 BAISANE DILIP JAGANNATH 8:00:00 10:56:57 2:56:57
5588 12026 KOLTE NAVNATH ISHWAR 8:00:00 10:56:32 2:56:32
5589 12027 KALE SURESH YOGESH 8:00:00 11:56:43 3:56:43
5590 12028 KOLI RAOSAHEB SOMA 8:00:00 11:23:17 3:23:17
5591 12030 MAHANVAR AJINKYAKUMAR VILASRAO 8:00:00 11:22:27 3:22:27
5592 12034 PATIL PANKAJ DNYANSHWAR 8:00:00 11:47:35 3:47:35
5593 12046 GAIKWAD KESHAV RAMA 8:00:00 10:18:36 2:18:36
5594 12047 THAKARE SUMANT BHAGWAN 8:00:00 10:18:24 2:18:24
5595 12048 BHALERAO SHIVAJI YASHWANT 8:00:00 11:32:32 3:32:32
5596 12051 RATHOD DHARMARAJ SUKHLAL 8:00:00 11:49:12 3:49:12
5597 12053 PAWAR RATAN RAMRAO 8:00:00 11:28:20 3:28:20
5598 12057 PATIL SACHIN DEVIDAS 8:00:00 10:30:03 2:30:03
5599 12058 RATHOD AADHAR GOVIND 8:00:00 11:19:36 3:19:36
5600 12059 CHAVAN SANJAY ASHOK 8:00:00 10:37:56 2:37:56
5601 12061 GHATAL KAILAS RAGHUNATH 8:00:00 10:22:23 2:22:23
5602 12062 MAHALE MAHENDRA BALAWANT 8:00:00 10:06:07 2:06:07
5603 12066 SANAP KAILAS VAIJINATH 8:00:00 10:30:41 2:30:41
5604 12067 KEDARE GORAKSHANATH VASUDEV 8:00:00 10:57:17 2:57:17
5605 12070 BHOYE BALAKRISHNA GOPAL 8:00:00 10:12:41 2:12:41
5606 12072 BIRWADKAR TEJESH GAJANAN 8:00:00 11:31:45 3:31:45
5607 12074 ADABAL ISHWAR SOMA 8:00:00 11:06:50 3:06:50
5608 12076 TOKARE KAILAS VISHRAM 8:00:00 10:47:58 2:47:58
5609 12078 KHADE MACHINDRANATH SITARAM 8:00:00 11:34:51 3:34:51
5610 12080 MURDE SACHIN PRADEEP 8:00:00 11:11:51 3:11:51
5611 12081 RATHOD DILIP VASANT 8:00:00 11:49:10 3:49:10
5612 12085 VIBHUTE SHIVRAJ MADHAVRAO 8:00:00 11:51:40 3:51:40
5613 12089 CHAVAN RAHUL OMPRAKASH 8:00:00 11:13:21 3:13:21
5614 12090 PAGAR AMOL KALU 8:00:00 11:51:30 3:51:30
5615 12091 MIRZA JAINODIN MAULASAB 8:00:00 11:30:30 3:30:30
5616 12099 BHANDKOLI PRASHANT KISAN 8:00:00 11:11:36 3:11:36
5617 12102 PARATWAGH PRASHANT PRABHAKAR 8:00:00 11:08:20 3:08:20
5618 12103 DHANGE NILESH LAXMAN 8:00:00 11:20:16 3:20:16
5619 12105 JADHAV SANTOSH ASHOK 8:00:00 11:37:37 3:37:37
5620 12106 ZUGARE BHAKTRAJ MANGAL 8:00:00 10:58:43 2:58:43
5621 12107 KATKAR SWASTIK BABANRAO 8:00:00 10:34:04 2:34:04
5622 12109 DHULE PRABHAKAR HUKUMAJI 8:00:00 10:58:14 2:58:14
5623 12111 MUSALE RAMDAS RAMESH 8:00:00 11:19:12 3:19:12
5624 12113 GHAVAT SACHIN MARUTI 8:00:00 10:25:39 2:25:39
5625 12115 MUSALVIJAY RAMESH 8:00:00 11:06:56 3:06:56
5626 12116 WANKHADE SAGAR MUKUNDRAO 8:00:00 10:45:35 2:45:35
5627 12117 GAIKWAD PARSHURAM SHAHADEV 8:00:00 10:41:06 2:41:06
5628 12119 DEVKATE CHANDRAKANT ASHOK 8:00:00 10:24:14 2:24:14
5629 12121 TARE DHANRAJ BUDHAJI 8:00:00 11:09:20 3:09:20
5630 12122 INDALKAR DATTATRAYA SHIVAJI 8:00:00 11:32:01 3:32:01
5631 12123 GAWALI HARIBHAU DNYANOBA 8:00:00 10:11:52 2:11:52
5632 12127 GARE BALU DUNDA 8:00:00 11:26:27 3:26:27
5633 12128 MASKE RAHUL GAUTAM 8:00:00 11:31:55 3:31:55
5634 12132 BHOJANE BALAJI UDHAV 8:00:00 11:15:11 3:15:11
5635 12135 PHAD VAIJANATH ANGAD 8:00:00 10:13:01 2:13:01
5636 12137 NAGARGOJE KAILAS RAMRAO 8:00:00 10:52:04 2:52:04
5637 12139 RATHOD RAMESH KISHAN 8:00:00 11:16:01 3:16:01
5638 12141 AVALE SANGMESHWAR NAGORAO 8:00:00 11:07:15 3:07:15
5639 12146 FARDE PRAVIN SHIVAJI 8:00:00 11:13:54 3:13:54
5640 12149 DESALE HARISHCHANDRA KISAN 8:00:00 10:46:36 2:46:36
5641 12150 KHANDAVI HEMANT MALU 8:00:00 11:21:51 3:21:51
5642 12152 BHONDAVE PRASAD LAXMAN 8:00:00 11:37:39 3:37:39
5643 12155 PAWAR ANTOSH PREMSHING 8:00:00 10:43:09 2:43:09
5644 12156 DOIPHODE ANKUSH PANDHARI 8:00:00 11:01:50 3:01:50
5645 12161 BHAGARE VINOD GOVIND 8:00:00 11:13:14 3:13:14
5646 12162 JAGTAP SAGAR RAMCHANDRA 8:00:00 10:52:36 2:52:36
5647 12164 JADHAV SURESH SHESHRAO 8:00:00 10:39:21 2:39:21
5648 12167 DOUND VAIJANATH MADHUKAR 8:00:00 10:12:52 2:12:52
5649 12168 GAWHANDE DIPAK KAILAS 8:00:00 11:14:22 3:14:22
5650 12169 PAWAR PRAKASH DIGAMBAR 8:00:00 10:53:23 2:53:23
5651 12170 RAUT KAUTIK KASHINATH 8:00:00 11:36:12 3:36:12
5652 12171 BANGAR SANTOSH BHIMRAO 8:00:00 10:31:50 2:31:50
5653 12174 DOMBALE SATISH DEVIDAS 8:00:00 10:25:04 2:25:04
5654 12175 KANOJA KAVIRAJ SHANKAR 8:00:00 10:23:33 2:23:33
5655 12176 DUDHWADE RAVI BHAGWAN 8:00:00 11:10:40 3:10:40
5656 12177 VISHE ASHOK SHANKAR 8:00:00 10:17:12 2:17:12
5657 12178 RATHOD VILAS VAIJNATH 8:00:00 10:07:14 2:07:14
5658 12183 PAWAR SHARAD ABHIMAN 8:00:00 11:01:53 3:01:53
5659 12184 GHUGHE LALASAHEB RAMESHWAR 8:00:00 11:31:01 3:31:01
5660 12187 SHEKADE SANDEEP SAHEBRAO 8:00:00 11:24:03 3:24:03
5661 12192 MUNDHE PANDURANG HARIBHAU 8:00:00 11:37:27 3:37:27
5662 12196 DHANGAR CHANDRASHEKHAR KATTHU 8:00:00 10:35:54 2:35:54
5663 12200 GHUSINGE VIJAY BALCHAND 8:00:00 10:55:24 2:55:24
5664 12201 SABALE AJIT CHAHADU 8:00:00 11:33:54 3:33:54
5665 12202 SAWANT MANOHAR DATTARAO 8:00:00 10:57:36 2:57:36
5666 12203 THAKUR AMAR VIKRAM SINGH 8:00:00 11:23:04 3:23:04
5667 12204 UMADE SUBHASH KISHANRAO 8:00:00 10:33:36 2:33:36
5668 12205 WADKUTE RAMESH DIGAMBAR 8:00:00 10:56:37 2:56:37
5669 12208 CHAVAN AMOL DHANSING 8:00:00 10:47:08 2:47:08
5670 12209 JIRAGE KHANDAPPA RAJENDRA 8:00:00 11:40:24 3:40:24
5671 12210 PATIL ISHWAR SHANTRAM 8:00:00 11:06:35 3:06:35
5672 12211 KOLI ASHOK EKNATH 8:00:00 11:07:29 3:07:29
5673 12213 GHORPADE GAUTAM VITTHAL 8:00:00 11:43:13 3:43:13
5674 12214 KALWANE RAMESHWAR SHIVANAND 8:00:00 10:47:48 2:47:48
5675 12216 MULE SANTOSH KEDAR 8:00:00 10:16:33 2:16:33
5676 12217 GAMBHIRE RAMDAS LAXMAN 8:00:00 11:33:40 3:33:40
5677 12218 KADAM RAMAKANT BALIRAM 8:00:00 11:11:31 3:11:31
5678 12220 GUDDE GAJANAN KONDIBA 8:00:00 10:54:30 2:54:30
5679 12222 HANGERAGE VIJAYAKUMAR SHIVAJI 8:00:00 11:31:31 3:31:31
5680 12224 AHIRE ROHIDAS RAMA 8:00:00 10:53:22 2:53:22
5681 12225 SALGAR SANJAY GORAKH 8:00:00 10:36:49 2:36:49
5682 12226 SHENDGE SHASHIKANT APPA 8:00:00 10:59:14 2:59:14
5683 12227 WARANGADE GOPAL SAKHARAM 8:00:00 10:43:54 2:43:54
5684 12228 SULKEKAR ASHITOSH ANIL 8:00:00 10:56:49 2:56:49
5685 12230 KHANDAVI LAHU MALU 8:00:00 11:56:17 3:56:17
5686 12231 GAIKAR DAYANAND BHAGAWAN 8:00:00 11:42:20 3:42:20
5687 12234 BHOSLE VIJAY TUKHARAM 8:00:00 11:24:40 3:24:40
5688 12236 KHETRE RAHUL PANDHARINATH 8:00:00 11:25:24 3:25:24
5689 12237 PAWAR UMESH BANDU 8:00:00 10:43:57 2:43:57
5690 12240 SHINDE YASHWANT RAVIDRA 8:00:00 11:07:37 3:07:37
5691 12241 KINNARWAD SHYAM KANBARAO 8:00:00 11:33:03 3:33:03
5692 12244 MALI SANDIP LAAXMAN 8:00:00 11:47:47 3:47:47
5693 12245 KALE DHANANJAY ASARAM 8:00:00 10:08:11 2:08:11
5694 12249 GIRI HARIBHAU RUPGIR 8:00:00 10:54:11 2:54:11
5695 12252 CHAVAN KAILASH BHAGWAN 8:00:00 10:54:12 2:54:12
5696 12256 PAWAR RAUS SAHEBRAO 8:00:00 10:33:00 2:33:00
5697 12258 JADHAO AMOL MAHENDRA 8:00:00 11:13:17 3:13:17
5698 12260 SHELAKE ANANT RAMCHANDRA 8:00:00 11:04:57 3:04:57
5699 12262 PANSARE PRAVIN RAMU 8:00:00 11:31:24 3:31:24
5700 12263 SURYAWANSHI JAGADISH VILAS 8:00:00 11:36:11 3:36:11
5701 12264 VIGHNE ANIL SUNIL 8:00:00 10:59:35 2:59:35
5702 12265 GITTE ARUN JANARADHAN 8:00:00 11:00:56 3:00:56
5703 12268 AHIRE SUDARSHAN BABASAHEB 8:00:00 10:49:31 2:49:31
5704 12270 GUNDEKAR SANTOSH BHIMRAO 8:00:00 10:30:18 2:30:18
5705 12272 KALE YASHAWANTA VYANKATI 8:00:00 11:21:51 3:21:51
5706 12274 JADHAV SANTOSH ANANTA 8:00:00 11:13:40 3:13:40
5707 12275 KAMBLE VINOD RAMESH 8:00:00 11:40:58 3:40:58
5708 12281 SHINGDA SACHIN SONJI 8:00:00 11:08:34 3:08:34
5709 12285 BHANGARE GANESH SUBHASH 8:00:00 10:56:01 2:56:01
5710 12287 KAROTE SANDEEP SAHADU 8:00:00 11:52:22 3:52:22
5711 12288 RATHOD DHARAMSING SAKHARAM 8:00:00 10:38:52 2:38:52
5712 12289 BHALERAO DILEEP PETRAS 8:00:00 10:30:19 2:30:19
5713 12292 MALI HUNUMAN DADARAO 8:00:00 11:19:44 3:19:44
5714 12296 INGLE SURAJ ARUN 8:00:00 11:48:08 3:48:08
5715 12298 THAKARE RAJESH RUPRAO 8:00:00 11:58:18 3:58:18
5716 12299 SABALE SATOSH RADHAKISAN 8:00:00 11:10:44 3:10:44
5717 12300 SABALE SAVLERAM KISAN 8:00:00 11:30:40 3:30:40
5718 12302 KALE SHAHU BALIRAM 8:00:00 11:20:04 3:20:04
5719 12303 BAMBERE JAGDISH PARSHURAM 8:00:00 11:16:06 3:16:06
5720 12305 DHONDMARE SACHIN DATTATRAY 8:00:00 11:19:19 3:19:19
5721 12307 POTE LAXMAN NAMDEV 8:00:00 10:30:38 2:30:38
5722 12308 SHAHAMANE GAJANAN NAVNATH 8:00:00 10:57:37 2:57:37
5723 12310 RATHOD RAHUL FULSING 8:00:00 11:14:21 3:14:21
5724 12311 KANDE JOTIBA BALAJI 8:00:00 10:52:02 2:52:02
5725 12317 KAMADI SHARAD RAVAJI 8:00:00 10:57:26 2:57:26
5726 12318 RATHOD NITEEN SAKHARAM 8:00:00 10:20:36 2:20:36
5727 12320 KORDA MANGESH KAMA 8:00:00 11:07:03 3:07:03
5728 12322 MUNDE SHANKAR GOVINDRAO 8:00:00 10:26:57 2:26:57
5729 12324 GAWARI MAHENDRA JAYRAM 8:00:00 11:55:05 3:55:05
5730 12327 SABALE DEEPAK BHAUPATIL 8:00:00 11:28:35 3:28:35
5731 12330 KUWARA RAMESH DHAVAJI 8:00:00 10:34:24 2:34:24
5732 12332 ZADE MILIND ANIL 8:00:00 10:34:24 2:34:24
5733 12336 PAWAR KISHOR RAMESH 8:00:00 10:49:25 2:49:25
5734 12339 GHOSHA SUNIL GANPAT 8:00:00 10:57:16 2:57:16
5735 12340 WAGH UMESH MANIKRAO 8:00:00 11:34:44 3:34:44
5736 12341 BHOIR RAJESH SITARAM 8:00:00 11:22:48 3:22:48
5737 12343 RATHOD YASHWANT SITARAM 8:00:00 11:12:39 3:12:39
5738 12344 SUROSHE SAMADHAN SHAMRAO 8:00:00 10:17:39 2:17:39
5739 12345 DANDAGULE SANJAY TUKARAM 8:00:00 11:14:59 3:14:59
5740 12347 DINKAR BHALCHANDRA KISAN 8:00:00 11:30:08 3:30:08
5741 12348 SADGIR LAHANU KARBHARI 8:00:00 11:20:55 3:20:55
5742 12350 JADHAV PANDIT JAYRAM 8:00:00 10:41:15 2:41:15
5743 12351 CHAUDHARI KAKASAHEB KISAN 8:00:00 10:42:33 2:42:33
5744 12354 SHEKADE ASARAM NAMDEO 8:00:00 11:29:44 3:29:44
5745 12355 WALIMBE NIKHIL DHAU 8:00:00 11:38:17 3:38:17
5746 12356 GHARAT VAIBHAV VASUDEV 8:00:00 11:23:03 3:23:03
5747 12358 WAYBHASE YUVRAJPATIL CHANDRABHAN 8:00:00 11:19:25 3:19:25
5748 12360 LOKHANDE SACHIN RAMESH 8:00:00 11:37:54 3:37:54
5749 12362 DOKE VIJAY SAVANJI 8:00:00 11:08:17 3:08:17
5750 12364 GHUGE AMOL BHASKAR 8:00:00 11:45:37 3:45:37
5751 12373 CHAPE PARMESHWAR RANGNATH 8:00:00 11:44:08 3:44:08
5752 12375 CHOURE KAILAS VITTHAL 8:00:00 11:34:31 3:34:31
5753 12377 DUBUKWAD SHIVAJI MAROTI 8:00:00 11:04:50 3:04:50
5754 12378 DHUMAL NITIN RAMRAO 8:00:00 11:16:38 3:16:38
5755 12380 SHINDE VANKATI RAMRAO 8:00:00 11:17:09 3:17:09
5756 12381 MANE VAIBHAV VILAS 8:00:00 11:06:31 3:06:31
5757 12385 MORALE UMESH VASANT 8:00:00 10:27:23 2:27:23
5758 12387 HEMADE CHANDRAKANT MANOHAR 8:00:00 10:25:20 2:25:20
5759 12388 WAGHMARE RAKESH AMBADAS 8:00:00 10:17:48 2:17:48
5760 12390 GAIKWAD AMOL MAROTI 8:00:00 11:29:52 3:29:52
5761 12391 MUSALE GIRJAPPA BALIRAM 8:00:00 10:27:29 2:27:29
5762 12392 DUMANE CHANDRAKANT BHIMRAO 8:00:00 10:41:01 2:41:01
5763 12400 BANGAR SHRIKRISHNA ASHRUBA 8:00:00 10:56:10 2:56:10
5764 12411 JAYBHAYE VISHNUKANT SHIVAJIRAO 8:00:00 11:10:11 3:10:11
5765 12415 BHANDARE SUSHANT POPAT 8:00:00 10:40:12 2:40:12
5766 12419 KAMBALE MADAV DNYANOBA 8:00:00 10:47:37 2:47:37
5767 12421 LOKARE SHIVAJI UTTAM 8:00:00 11:14:19 3:14:19
5768 12423 KAPURE HIRAMAN GANGARAM 8:00:00 11:16:19 3:16:19
5769 12424 SIRSATH VINDOD SUDAM 8:00:00 11:01:37 3:01:37
5770 12428 KAMBALE DATTATRY JALINDAR 8:00:00 11:17:52 3:17:52
5771 12430 PATIL PRVIN BANDU 8:00:00 11:58:21 3:58:21
5772 12432 KALE PRKASH DNYANOBA 8:00:00 10:45:00 2:45:00
5773 12439 JONDHALE VIJAY FAKIRJI 8:00:00 11:25:07 3:25:07
5774 12441 KHADE VIJAY MACHINDRA 8:00:00 11:31:30 3:31:30
5775 12445 UBALE ARJUN SHARAD 8:00:00 11:08:42 3:08:42
5776 12446 SONAWANE SUNIL DATTATRY 8:00:00 11:48:46 3:48:46
5777 12447 KUTE GANESH KESHVRAO 8:00:00 11:34:07 3:34:07
5778 12451 KANVATE BALASHAB DAMODARRAO 8:00:00 11:12:05 3:12:05
5779 12455 KATURE KACHRU SOMINATH 8:00:00 11:25:01 3:25:01
5780 12457 SAWARDEKAR SHANKAR SACHIN 8:00:00 11:16:58 3:16:58
5781 12463 ZOLE KIRAN SHIVRAM 8:00:00 11:57:20 3:57:20
5782 12464 PADIR PRANAY NANA 8:00:00 11:55:38 3:55:38
5783 12465 DAVLE JAKARAYA MHALAPPA 8:00:00 10:58:25 2:58:25
5784 12469 ICHNAR PARMESHWAR BALASAHEB 8:00:00 11:28:45 3:28:45
5785 12474 MANE PRANAVKUMAR PRALHAD 8:00:00 11:13:27 3:13:27
5786 12479 BAGUL VIKAS PANDDIT 8:00:00 11:20:54 3:20:54
5787 12481 HIROLE AVINASH DAYARAM 8:00:00 10:49:08 2:49:08
5788 12482 PATLE ROHIDAS TEMBRYA 8:00:00 11:18:32 3:18:32
5789 12486 PATHAN MUNNA MUSA 8:00:00 11:58:48 3:58:48
5790 12488 PAWAR PRSHANT YASHWANT 8:00:00 11:46:21 3:46:21
5791 12489 KOLI SHANKAR BHIVAJI 8:00:00 9:55:38 1:55:38
5792 12490 BHADANE NILESH DODHU 8:00:00 10:41:43 2:41:43
5793 12493 DEOKATTE ANAND SHIVAJI 8:00:00 11:07:09 3:07:09
5794 12495 NAGARE ANIL LAXMAN 8:00:00 11:51:08 3:51:08
5795 12498 MANDAGE VIJAY CHHAGAN 8:00:00 11:20:08 3:20:08
5796 12500 DEVKATE SHARAD KAHNU 8:00:00 11:29:56 3:29:56
5797 12505 ATOLE BALU GOVARDHAN 8:00:00 10:18:49 2:18:49
5798 12510 KHARAT GAJANAN UDDHAV 8:00:00 10:46:50 2:46:50
5799 12513 AWATADE NILESH RAMCHANDRA 8:00:00 11:24:46 3:24:46
5800 12517 JADHAV VISHAL RAMCHANDRA 8:00:00 11:19:24 3:19:24
5801 12521 KAYANDE PANJAB DIGAMBAR 8:00:00 11:30:17 3:30:17
5802 12522 NAIK SUBHASH VISHNU 8:00:00 10:56:06 2:56:06
5803 12524 WANKADE RITESH DILIP 8:00:00 11:54:05 3:54:05
5804 12526 KESKAR SALMON ROBEN 8:00:00 11:28:56 3:28:56
5805 12528 SHIRTODE SACHIN SURESH 8:00:00 11:20:56 3:20:56
5806 12529 RATHOD RAJIV UKANDA 8:00:00 11:19:21 3:19:21
5807 12531 RAUT MANOJ HEMANT 8:00:00 11:48:14 3:48:14
5808 12539 DHEKALE SANDIP BHIKA 8:00:00 10:30:41 2:30:41
5809 12541 RAKTE SANDIP DADASAHEB 8:00:00 10:19:13 2:19:13
5810 12542 TADAVI SARFARAJ SUBHAN 8:00:00 10:53:35 2:53:35
5811 12544 KHADE GANESH SUBHASH 8:00:00 11:43:14 3:43:14
5812 12547 PATIL KIRAN JAYSING 8:00:00 11:47:30 3:47:30
5813 12548 KHARDE VILAS SAMPAT 8:00:00 10:32:04 2:32:04
5814 12550 GADGE SUDHIR MHDHAV 8:00:00 10:37:05 2:37:05
5815 12553 SIRSAT DATTA BHAGWAN 8:00:00 11:10:43 3:10:43
5816 12554 GARUD BHAGYESH MOTIRAM 8:00:00 11:23:50 3:23:50
5817 12555 TANDALE MAHESH VIKRAMRAO 8:00:00 11:22:20 3:22:20
5818 12556 JAWALE VISHNU MAHADEO 8:00:00 10:41:01 2:41:01
5819 12559 TALPADE SANDIP PANDURANG 8:00:00 11:07:11 3:07:11
5820 12562 SARUK SHREEHARI VILASRAO 8:00:00 10:43:38 2:43:38
5821 12563 SURWADE RAJENDRA SHANTARAM 8:00:00 11:03:56 3:03:56
5822 12565 BORUDE NAVNATH SONYABAPU 8:00:00 10:18:46 2:18:46
5823 12567 KHARAT RAMESH JAYWANT 8:00:00 11:44:13 3:44:13
5824 12568 KALE TUSHAR VIJAY 8:00:00 11:39:11 3:39:11
5825 12572 LONDHE SWAPNIL ANIL 8:00:00 11:39:12 3:39:12
5826 12573 DHOLE PRASHANT BHIMRAO 8:00:00 11:54:52 3:54:52
5827 12574 KHEDKAR BHAGINATH BALASAHEB 8:00:00 10:55:17 2:55:17
5828 12578 SHIRSAT DATTU KARBHARI 8:00:00 11:26:58 3:26:58
5829 12580 PALWE SATISH MHATARDO 8:00:00 11:37:27 3:37:27
5830 12581 JADHAV RAJEBHAU DHARU 8:00:00 10:44:49 2:44:49
5831 12583 TANDLE SHIVAJI SHAHADEO 8:00:00 11:26:58 3:26:58
5832 12588 GHOLAVE SANTOSH LIMBAJI 8:00:00 11:35:17 3:35:17
5833 12589 GUNJAL ASHOK SUBHASH 8:00:00 11:47:29 3:47:29
5834 12593 TALE SHIVAJI MALHARI 8:00:00 11:34:04 3:34:04
5835 12596 KAKADE VIJAY SHAMRAO 8:00:00 11:14:32 3:14:32
5836 12597 TADAVI SHARIF BASHIR 8:00:00 11:38:31 3:38:31
5837 12598 KHEDKAR VISHAL RAVINDRA 8:00:00 11:35:15 3:35:15
5838 12599 BAVISKAR SANDIP BHIMRAO 8:00:00 11:38:28 3:38:28
5839 12600 WANKHEDE DIPAK SUDHAKAR 8:00:00 11:31:57 3:31:57
5840 12601 DHANGAR SATISH PRAKASH 8:00:00 11:30:36 3:30:36
5841 12602 CHAVAN SANDIP SHRIDHAR 8:00:00 11:44:56 3:44:56
5842 12606 GANDOLE SOMNATH DATTATARYA 8:00:00 11:50:11 3:50:11
5843 12609 JADHAV EKNATH UTTAM 8:00:00 10:19:20 2:19:20
5844 12610 NAKADE GANESH SUBHASH 8:00:00 11:22:15 3:22:15
5845 12611 TALPADE BALU GANPAT 8:00:00 11:17:21 3:17:21
5846 12613 WARE GANESH MAHADEV 8:00:00 11:10:41 3:10:41
5847 12614 JAWARE AMOL AVINASH 8:00:00 10:37:44 2:37:44
5848 12615 HIWALE SATISH ARUN 8:00:00 11:28:01 3:28:01
5849 12616 LOKHANDE NILKHAND GAJANAN 8:00:00 10:37:39 2:37:39
5850 12617 CHAVAN RAHUL BHAGWAN 8:00:00 11:12:29 3:12:29
5851 12620 MATKAR SUNIL SUDAM 8:00:00 11:34:09 3:34:09
5852 12623 YADAV PRAVIN PRAKASH 8:00:00 11:11:35 3:11:35
5853 12625 GORE VISHWAS TATOBA 8:00:00 11:15:45 3:15:45
5854 12628 KAMBLE SIDDHESHWAR GORAKH 8:00:00 11:12:03 3:12:03
5855 12630 PAWAR SHRIKANT NANDKUMAR 8:00:00 11:15:08 3:15:08
5856 12631 BIRUNAGI PUNDALIK SHIVALING 8:00:00 11:05:57 3:05:57
5857 12632 PALVE VINOD DASHARATH 8:00:00 10:33:16 2:33:16
5858 12636 PALVE VASUDEV SESHRAV 8:00:00 11:27:25 3:27:25
5859 12637 DAMALE VITTHAL UTTAM 8:00:00 11:27:30 3:27:30
5860 12640 TARALE AJINATH BHAIRAVNATH 8:00:00 12:00:00 4:00:00
5861 12641 PAWAR RAHUL BANSI 8:00:00 11:43:08 3:43:08
5862 12645 JEJURKAR RAOSAHEB GANPAT 8:00:00 11:46:02 3:46:02
5863 12647 SADGAR BALIRAM MAHADEV 8:00:00 10:18:16 2:18:16
5864 12648 KAMBLE BALIRAM SUNIL 8:00:00 11:17:13 3:17:13
5865 12652 WAMAN TUSHAR BHAUSAHEB 8:00:00 11:21:55 3:21:55
5866 12655 PALVE VISHNU NANA 8:00:00 11:27:24 3:27:24
5867 12656 PATIL SUBHASH MARUTI 8:00:00 11:21:57 3:21:57
5868 12657 DAHATONDE ASHOK DINKAR 8:00:00 11:46:59 3:46:59
5869 12661 THAKUR GANESH DATTARAM 8:00:00 11:20:39 3:20:39
5870 12666 GADHAVE MEGHARAJ NANDU 8:00:00 11:30:47 3:30:47
5871 12669 PHADATARE MAHADEV DADASAHIB 8:00:00 11:19:25 3:19:25
5872 12670 LAKADE GANESH SHRAVAN 8:00:00 11:23:25 3:23:25
5873 12672 PASHTE RUPESH TUKARAM 8:00:00 10:12:44 2:12:44
5874 12673 PAWAR GOVIND GAJANAN 8:00:00 11:25:17 3:25:17
5875 12675 TARU RAVI KERBAJI 8:00:00 10:44:36 2:44:36
5876 12677 WAGATKAR BHOJAJI YADHAVRAO 8:00:00 11:15:13 3:15:13
5877 12685 KUNDE UTTAM KASHINATH 8:00:00 10:46:52 2:46:52
5878 12686 GAWADE VITTHAL MAHADEO 8:00:00 11:09:14 3:09:14
5879 12689 VAIRAT SOMNATH RAGHUNATH 8:00:00 10:35:09 2:35:09
5880 12690 BHOYE YASHWANT SHANKAR 8:00:00 10:55:07 2:55:07
5881 12691 JADHAV PRAVIN POPAT 8:00:00 10:13:22 2:13:22
5882 12692 YADAV KRISHNAT LAXMAN 8:00:00 10:34:52 2:34:52
5883 12694 PAVANMARE PAVITRA VISHRAM 8:00:00 10:52:23 2:52:23
5884 12695 PAWAR SUNIL JAYSINGH 8:00:00 11:46:14 3:46:14
5885 12696 RAJGURU VINOD BALIRAM 8:00:00 11:12:12 3:12:12
5886 12697 MORE PAVAN GULAB 8:00:00 11:00:19 3:00:19
5887 12698 DABHADE ANIL RAJARAM 8:00:00 11:33:26 3:33:26
5888 12700 WAGH NAMDEV DNYANOBA 8:00:00 10:43:15 2:43:15
5889 12702 JADHAV DIPAK ARUN 8:00:00 10:37:01 2:37:01
5890 12703 CHAVAN EKNATH PANDARINATH 8:00:00 11:08:46 3:08:46
5891 12705 GITTE RANGNATH TUKARAM 8:00:00 10:43:35 2:43:35
5892 12706 SOLAPURE UMAKANT GOVIND 8:00:00 10:58:36 2:58:36
5893 12709 KEKAN LAXMAN RAMBHAU 8:00:00 10:25:03 2:25:03
5894 12711 BANGAR GANESH BHAGWAT 8:00:00 11:13:23 3:13:23
5895 12712 KAMBLE VIKRAM VINAYAK 8:00:00 11:02:53 3:02:53
5896 12713 CHAVAN UMESH DEVCHAND 8:00:00 11:06:58 3:06:58
5897 12715 AHIRE ANANDA RAMDAS 8:00:00 10:50:24 2:50:24
5898 12716 RATHOD NITESH TRAMBAK 8:00:00 11:17:45 3:17:45
5899 12718 CHAVAN NILESH RAMSINGH 8:00:00 10:34:44 2:34:44
5900 12719 KHUPSE DATTA HONAJI 8:00:00 11:11:46 3:11:46
5901 12720 PAWAR GULAB VITTAL 8:00:00 11:41:53 3:41:53
5902 12721 PAWAR TOOFAN VITHOBA 8:00:00 11:17:16 3:17:16
5903 12723 AHER KIRAN SUBHASH 8:00:00 10:47:01 2:47:01
5904 12724 PAWAR DEVIDAS MADHUKAR 8:00:00 11:44:12 3:44:12
5905 12726 SURVE NILESH VILAS 8:00:00 11:02:52 3:02:52
5906 12727 PATIL MULUND PRALHAD 8:00:00 11:33:11 3:33:11
5907 12729 HILAL NAGORAO KESHAVRAO 8:00:00 11:33:31 3:33:31
5908 12731 SARUKTE RAMDAS PANDHARINATH 8:00:00 10:38:13 2:38:13
5909 12733 CHAVHAN PRAKASH PARASRAM 8:00:00 11:17:20 3:17:20
5910 12740 JADHAV JITENDRA BHIMRAO 8:00:00 11:14:42 3:14:42
5911 12742 PAWAR LAKHAN TANAJI 8:00:00 11:53:28 3:53:28
5912 12744 PATIL AMOL BABGONDA 8:00:00 11:56:37 3:56:37
5913 12745 GAVADE RAVINDRA SHIVAJI 8:00:00 11:07:24 3:07:24
5914 12746 LONDHE SUDHIR VITTAL 8:00:00 11:06:24 3:06:24
5915 12749 BHOSALE BAUSAHEB KACHRU 8:00:00 10:34:35 2:34:35
5916 12753 BALME SAMPAT CHANDRABHAN 10:00:00 13:45:48 3:45:48
5917 12754 TAMNAR PRAKASH SOPAN 10:00:00 13:54:49 3:54:49
5918 12756 MEDHE RATNADIP PANDURANG 10:00:00 12:37:56 2:37:56
5919 12757 SHAIKH ASHIF RAHIMODDIN 10:00:00 13:39:19 3:39:19
5920 12762 DEVKATE KIRAN NAMDEV 10:00:00 13:13:09 3:13:09
5921 12764 HONDE RAMESH MACCHINDRA 10:00:00 12:29:24 2:29:24
5922 12765 DEVKATE ARJUN CHHABU 10:00:00 13:12:38 3:12:38
5923 12766 TADVI YUNUS ABBDUL 10:00:00 13:42:23 3:42:23
5924 12768 GARJE BALASAHEB BHAGWAN 10:00:00 12:29:41 2:29:41
5925 12772 SAMBHERAO RAVINDRA SUDAM 10:00:00 13:14:49 3:14:49
5926 12773 THORAT SACHIN ROHIDAS 10:00:00 13:06:52 3:06:52
5927 12774 THANGE KIRAN MANIBHAU 10:00:00 12:55:13 2:55:13
5928 12775 GOSAVI PRAVIN SHYAM 10:00:00 13:24:34 3:24:34
5929 12777 RAIKAR SHRIKANT SURYAKANT 10:00:00 13:12:29 3:12:29
5930 12778 TADVI JAVED ABBDULNAVI 10:00:00 13:08:04 3:08:04
5931 12780 BORUDE KIRAN KODIRAM 10:00:00 13:44:39 3:44:39
5932 12782 SHAIKH SHAMSTABREJ AJIMULLAH 10:00:00 12:24:56 2:24:56
5933 12783 DHEMBRE BHIMRAO RAMA 10:00:00 12:28:24 2:28:24
5934 12787 ZINE RAVINDRA SURESH 10:00:00 13:18:37 3:18:37
5935 12788 DHAS MAHADEV DASRAO 10:00:00 13:44:35 3:44:35
5936 12794 CHAVAN BALAJI SAKHARAM 10:00:00 12:27:59 2:27:59
5937 12795 AHIRRAO RAVINDRA BHAILAL 10:00:00 13:45:11 3:45:11
5938 12797 MORE PRAVIN DINKAR 10:00:00 12:50:44 2:50:44
5939 12798 RATHOD ARUN MANNU 10:00:00 12:28:08 2:28:08
5940 12799 PATIL PRASHANT NAGNATH 10:00:00 13:10:02 3:10:02
5941 12800 GHARAT MOHAN MACHINDRA 10:00:00 13:26:34 3:26:34
5942 12801 PILLAMARI SATYANARAYAN VYANKTESH 10:00:00 12:37:39 2:37:39
5943 12804 DESHMUKH GORAKH TUKARAM 10:00:00 13:33:01 3:33:01
5944 12805 DHON SANTOSH KISAN 10:00:00 13:23:40 3:23:40
5945 12806 NARKE SITARAM DRONACHARY 10:00:00 12:33:22 2:33:22
5946 12809 SHIRSATH NITIN BABASAHEB 10:00:00 13:42:05 3:42:05
5947 12810 UBALE SANDEEP SHRIDHAR 10:00:00 12:39:54 2:39:54
5948 12811 GITE BALKRISHNA JAYRAM 10:00:00 13:46:16 3:46:16
5949 12815 PAWAR RAVI GOVIND 10:00:00 13:25:58 3:25:58
5950 12816 MOHALE VIJAY KISAN 10:00:00 13:55:51 3:55:51
5951 12818 DOLE ANKUSH WAMAN 10:00:00 12:38:54 2:38:54
5952 12819 SADAVARTE NITIN PRAKASH 10:00:00 13:03:47 3:03:47
5953 12822 GARJE BABASAHEB TULSHIRAM 10:00:00 13:29:28 3:29:28
5954 12823 KANGANE ARJUN PRAKASH 10:00:00 12:27:08 2:27:08
5955 12825 KAWAR RAMDAS DEVRAM 10:00:00 13:46:26 3:46:26
5956 12829 SHID MITHUN PADU 10:00:00 13:16:41 3:16:41
5957 12835 CHAVAN BALU BABURAO 10:00:00 12:56:48 2:56:48
5958 12841 GIRASE RAJENDRA RAGHUNATH 10:00:00 13:44:32 3:44:32
5959 12842 BARGE AMOL TANAJI 10:00:00 13:34:01 3:34:01
5960 12843 NAWAR TUKARAM SHIVAJI 10:00:00 13:10:53 3:10:53
5961 12844 GAVADE BAJIRAO SHIVAJI 10:00:00 12:26:33 2:26:33
5962 12850 KANGANE BALASAHEB MAHADU 10:00:00 12:58:21 2:58:21
5963 12852 AVHAD SUNIL SAMBHAJI 10:00:00 13:03:08 3:03:08
5964 12853 GANGARDE NAMDEO SHAMRAO 10:00:00 12:29:37 2:29:37
5965 12854 PATIL AMOL HIRMAN 10:00:00 13:44:52 3:44:52
5966 12855 DHAYTADAK KISAN TRIMBAK 10:00:00 13:26:35 3:26:35
5967 12856 KHANDAGALE YAIBHAV GORAKSHA 10:00:00 12:39:01 2:39:01
5968 12857 KHANDAGALE SHASHIKANT RAMESH 10:00:00 13:11:15 3:11:15
5969 12860 WADILE DIPAK MADHAVRAO 10:00:00 13:53:00 3:53:00
5970 12863 PINJARI ASAPAK SHAKIL 10:00:00 13:17:34 3:17:34
5971 12864 WAKCHAURE PRAKASH DEVIDAS 10:00:00 13:08:06 3:08:06
5972 12866 BAVASKAR KAUTIK KADUBA 10:00:00 13:21:05 3:21:05
5973 12870 MALI YOGESH SAVATA 10:00:00 12:28:20 2:28:20
5974 12872 DEVKATE MUKTAJI APPA 10:00:00 13:12:13 3:12:13
5975 12873 SHEGOKAR PADMAKAR PANDURANG 10:00:00 13:59:48 3:59:48
5976 12875 PAKHARE ANIL VAIJINATH 10:00:00 12:44:03 2:44:03
5977 12877 SURYAWANSHI SHANKAR VILAS 10:00:00 13:15:04 3:15:04
5978 12880 KOLI RAJENDRA SHIVDAS 10:00:00 13:02:28 3:02:28
5979 12883 DARGUDE PRATAP PRAKASH 10:00:00 12:47:50 2:47:50
5980 12884 LOKHANDE RAHUL VITTHAL 10:00:00 12:47:17 2:47:17
5981 12885 TRIBHUVAN SANDIP HARISH 10:00:00 13:57:21 3:57:21
5982 12886 PATOLE SOMNATH SATISH 10:00:00 13:11:02 3:11:02
5983 12889 KSHIRASAGAR DATTATRAY PANDURANG 10:00:00 13:20:15 3:20:15
5984 12890 DARADE RANJEET TUKARAM 10:00:00 12:45:22 2:45:22
5985 12891 KAKADE GAUTAM PRALHAD 10:00:00 13:11:20 3:11:20
5986 12893 THAKARE MAGAN POHALYA 10:00:00 13:04:34 3:04:34
5987 12896 PAWAR SANTOSH BALU 10:00:00 13:21:57 3:21:57
5988 12897 BAMHANAVAT RAMDHAN SHIVLAL 10:00:00 12:31:52 2:31:52
5989 12898 SHINDE SACHIN VINAYAK 10:00:00 13:49:32 3:49:32
5990 12900 BANMARE PRADEEP HARIBHAU 10:00:00 13:34:34 3:34:34
5991 12901 UBALE VIKAS ASARAM 10:00:00 12:58:14 2:58:14
5992 12903 KHADE KALU SITARAM 10:00:00 12:52:21 2:52:21
5993 12904 CHAUDHARI PANKAJ KHANDU 10:00:00 13:35:16 3:35:16
5994 12905 PATIL SATISH PRAKASH 10:00:00 13:38:50 3:38:50
5995 12908 SHEGOKAR VIJAY UTTAMRAO 10:00:00 12:55:47 2:55:47
5996 12909 DESHMUKH SANDIP SANJAY 10:00:00 13:07:32 3:07:32
5997 12911 WAGHMARE KIRAN SHATARAM 10:00:00 13:23:06 3:23:06
5998 12913 GHODASE MUKESH AANANDA 10:00:00 13:07:41 3:07:41
5999 12914 KAMBLE MACHINDRA YADAV 10:00:00 13:07:33 3:07:33
6000 12915 JAGADALE NILESH VIJAY 10:00:00 12:28:17 2:28:17
6001 12917 BHANGE DHONDIBHAU SAKHARAM 10:00:00 12:53:21 2:53:21
6002 12919 JADHAV ANIL GOVIND 10:00:00 13:23:45 3:23:45
6003 12920 KOKANE RAJU KHEMA 10:00:00 13:44:48 3:44:48
6004 12921 BHALEKAR YOGESH VILAS 10:00:00 13:40:38 3:40:38
6005 12924 SHINDE AMOL AZAD 10:00:00 13:44:51 3:44:51
6006 12926 PATIL SAMADHAN SURESH 10:00:00 13:08:06 3:08:06
6007 12928 ADMANE NITIN DEVIDAS 10:00:00 13:59:40 3:59:40
6008 12930 CHILKA SAGAR GOPAL 10:00:00 13:56:23 3:56:23
6009 12933 ROTE PRALHAD NAMDEO 10:00:00 13:13:36 3:13:36
6010 12934 MORE SOMANATH DATTATRAY 10:00:00 12:52:54 2:52:54
6011 12936 MALLAV ANKUSH DATTATRAY 10:00:00 13:14:46 3:14:46
6012 12937 YADAV YOGESH SURYABHAN 10:00:00 13:15:57 3:15:57
6013 12939 MARBHAL NAVNATH HAUSHIRAM 10:00:00 13:52:15 3:52:15
6014 12940 BADE VASUDEV NANDU 10:00:00 12:58:13 2:58:13
6015 12947 MAHAJAN BHUSHAN KAILAS 10:00:00 13:21:42 3:21:42
6016 12952 KHARMATE DNYANEDEV SAMPAT 10:00:00 13:36:22 3:36:22
6017 12954 KHANDARE PRAKASH DIGAMBAR 10:00:00 12:44:46 2:44:46
6018 12965 NIKAM VINOD KARTIK 10:00:00 13:44:30 3:44:30
6019 12967 RAJPUT VISHALSINGH NIMSINGH 10:00:00 13:21:25 3:21:25
6020 12968 BHOYE DEEPAK RAGHUNATH 10:00:00 13:20:44 3:20:44
6021 12971 PAWAR PRAVIN SAHEBRAO 10:00:00 12:49:59 2:49:59
6022 12972 PATIL SATISH BALU 10:00:00 12:58:24 2:58:24
6023 12973 MORE SANJAY BALU 10:00:00 12:42:52 2:42:52
6024 12974 SURYAWANSHI PRASHANT MAHENDRA 10:00:00 13:34:09 3:34:09
6025 12975 PAWAR MAHENDRA RAVASAHEB 10:00:00 12:35:37 2:35:37
6026 12976 RATHOD ANKUSH GOVIND 10:00:00 12:40:25 2:40:25
6027 12978 KUMAVAT NANA BHOJRAJ 10:00:00 13:37:30 3:37:30
6028 12979 PAWARA AMIT CHHAGAN 10:00:00 12:44:38 2:44:38
6029 12980 DAMSE CHANDRAKANT TUKARAM 10:00:00 13:09:58 3:09:58
6030 12984 MEHTRE NAGANATH GANAPATI 10:00:00 13:21:14 3:21:14
6031 12985 TARATE AKASH GAYNOBA 10:00:00 12:36:24 2:36:24
6032 12987 MUGALE TANAJI KERNATH 10:00:00 13:02:20 3:02:20
6033 12989 JAGTAP AMOL SUNIL 10:00:00 13:10:07 3:10:07
6034 12992 KALE SAMPAT RAMESH 10:00:00 13:34:44 3:34:44
6035 12994 SABALE AJINATH SAKHARAM 10:00:00 12:52:16 2:52:16
6036 13006 MAHALE VASANT KISAN 10:00:00 12:49:23 2:49:23
6037 13010 ZINZURED DEVIDAS PANDURANG 10:00:00 12:54:58 2:54:58
6038 13011 GAVALI VISHVNATH KRUSHNA 10:00:00 12:50:25 2:50:25
6039 13013 KENGAR DEEPAL SHIVAJI 10:00:00 12:59:58 2:59:58
6040 13014 PATIL SUKUMAR BALASO 10:00:00 13:00:01 3:00:01
6041 13017 THORAT NAMDEV PANDITRAO 10:00:00 12:58:48 2:58:48
6042 13020 SALVE MOKIND UTTAM 10:00:00 13:43:23 3:43:23
6043 13021 CHAVAN YOGESH SADU 10:00:00 13:18:29 3:18:29
6044 13022 PAWAR SANTOSH NAMDEO 10:00:00 13:29:17 3:29:17
6045 13023 NILEKAR CHETAN CHANDRAKANT 10:00:00 13:43:02 3:43:02
6046 13026 PAWAR SUNIL BHAIDAS 10:00:00 13:47:35 3:47:35
6047 13028 RATHOD NILESH MADAN 10:00:00 13:19:19 3:19:19
6048 13029 KOSHTI TULSHIRAM BHIVSAN 10:00:00 13:07:51 3:07:51
6049 13031 PAWAR RAVI RUMDEO 10:00:00 12:32:05 2:32:05
6050 13033 RATHOD SUNIL DHARMA 10:00:00 13:44:42 3:44:42
6051 13035 JADHAV KISHOR SITARAM 10:00:00 12:56:17 2:56:17
6052 13037 SURYAWANSHI SANDIP SITTARAM 10:00:00 13:32:23 3:32:23
6053 13038 PAWAR ARJUN TUKARAM 10:00:00 12:53:18 2:53:18
6054 13039 JADHAV SANDIP ROHIDAS 10:00:00 13:17:17 3:17:17
6055 13040 SAINDANE SANDIP DINKAR 10:00:00 11:59:02 1:59:02
6056 13042 RATHOD KISHOR BADRINATH 10:00:00 13:02:10 3:02:10
6057 13043 JANE PRASAD SHRIKANT 10:00:00 13:48:21 3:48:21
6058 13045 BAGUL GANESH PRAKASH 10:00:00 12:50:27 2:50:27
6059 13046 RAJPUT PRAVIN SUMERSING 10:00:00 12:50:21 2:50:21
6060 13047 PATIL PREMSING BHAVSING 10:00:00 13:06:27 3:06:27
6061 13050 POL SOURABH BRAMHADEV 10:00:00 13:18:43 3:18:43
6062 13052 SHINDE DNYANESHWAR DIGAMBAR 10:00:00 13:38:21 3:38:21
6063 13053 PATIL TAJANI ABA 10:00:00 13:37:58 3:37:58
6064 13054 GHADGE ROHIT NIVRUTTI 10:00:00 12:52:04 2:52:04
6065 13055 GHADGE NAVNATH BABAN 10:00:00 13:31:04 3:31:04
6066 13056 TANPUR RAMDAS SUBHASH 10:00:00 13:03:39 3:03:39
6067 13059 SONAWANE DHANANJAY SATILAL 10:00:00 13:09:17 3:09:17
6068 13060 SHINDE AJINATGH TATYASAHEB 10:00:00 13:38:29 3:38:29
6069 13061 RATHOD BHUPESH JUGRAJ 10:00:00 12:51:13 2:51:13
6070 13063 BHOI MAHESH SOMNATH 10:00:00 13:29:24 3:29:24
6071 13065 SONAWANE MUKUNDA MADHUKAR 10:00:00 12:25:25 2:25:25
6072 13066 PATIL SOPAN SUDAM 10:00:00 12:33:01 2:33:01
6073 13068 BRAHMANE PRAVIN BHIWA 10:00:00 13:03:48 3:03:48
6074 13069 RAVATE YOGESH BHAGAVAN 10:00:00 12:47:01 2:47:01
6075 13070 GAJARE BHAGWAN FAHIRA 10:00:00 13:18:35 3:18:35
6076 13071 GOSAVI SANDEEP MOTTGIR 10:00:00 13:55:19 3:55:19
6077 13072 BIRARI YOGESH PRADOSH 10:00:00 13:20:20 3:20:20
6078 13077 MAHALE JITENDRA SUPADU 10:00:00 12:25:28 2:25:28
6079 13079 DHEKALE SATYAVAN BHIMRAO 10:00:00 12:49:53 2:49:53
6080 13080 WAGH VIKRAM MAHADEV 10:00:00 13:23:33 3:23:33
6081 13081 SABALE JAYDEEP VILAS 10:00:00 13:16:10 3:16:10
6082 13082 MANE KUMAR GULAB 10:00:00 13:42:32 3:42:32
6083 13083 DESHMUK MAHESH SURESH 10:00:00 13:03:12 3:03:12
6084 13085 SARTAPE SHASHIKANET DILIP 10:00:00 13:20:45 3:20:45
6085 13086 KADAM ATUL MAHADEV 10:00:00 13:51:10 3:51:10
6086 13087 CHOUGULE PRADIP KALAGONDA 10:00:00 13:01:06 3:01:06
6087 13089 PAWAR NAVNATH SUDAM 10:00:00 13:12:44 3:12:44
6088 13091 MANE GORAKHANATH LAXMAN 10:00:00 13:37:10 3:37:10
6089 13092 PATIL ABHIJEET MADHUKAR 10:00:00 13:06:25 3:06:25
6090 13093 PAWAR NANASO UTTAM 10:00:00 12:44:28 2:44:28
6091 13098 GAIKWAD HEMANTG CHANDRANKANT 10:00:00 13:03:29 3:03:29
6092 13099 KAMBLE VAIBHAV RAMCHANDRA 10:00:00 12:53:29 2:53:29
6093 13100 PATIL RAMCHANDRA DURYODHAN 10:00:00 13:48:26 3:48:26
6094 13102 YADAV TANAJI RAMCHANDRA 10:00:00 13:51:08 3:51:08
6095 13104 CHAVAN VIKAS NARAYAN 10:00:00 13:10:37 3:10:37
6096 13106 KAZI IMRAN NAVAJ 10:00:00 13:36:29 3:36:29
6097 13108 GHADGE PRASHANT RAJENDRA 10:00:00 13:55:02 3:55:02
6098 13109 SHINDE PRASHANT DAYANAND 10:00:00 13:55:19 3:55:19
6099 13111 PATOLE MAHESH BABAN 10:00:00 12:33:08 2:33:08
6100 13112 DHANE NILESH RAMESH 10:00:00 13:38:19 3:38:19
6101 13113 PANDE ABHAYJIT JAGDISHPRASAD 10:00:00 13:12:55 3:12:55
6102 13115 PATIL PRASHANT DILIP 10:00:00 12:51:21 2:51:21
6103 13118 NIKAM YOGESH BAPU 10:00:00 12:01:17 2:01:17
6104 13120 SHAIKH MOHASIN KARIM 10:00:00 13:05:25 3:05:25
6105 13122 TADVI SACHIN AKABAR 10:00:00 13:12:41 3:12:41
6106 13129 MALI RAVINDRA LAXMAN 10:00:00 13:43:25 3:43:25
6107 13135 SINHALE CHANDRASHEKHAR SADASHIV 10:00:00 12:49:41 2:49:41
6108 13136 SAPAKALE YOGESH RAMESH 10:00:00 12:57:57 2:57:57
6109 13137 BHOYE PARSHRAM DEVRAM 10:00:00 12:54:41 2:54:41
6110 13142 AVAHAD YOGESH SURESH 10:00:00 13:02:39 3:02:39
6111 13143 MORE JIGNESH VILAS 10:00:00 13:09:07 3:09:07
6112 13144 BIJ YOGESH MADHUKAR 10:00:00 13:32:42 3:32:42
6113 13146 AVAHAD GANESH SHIVAJI 10:00:00 13:17:43 3:17:43
6114 13147 DUBE GANESH BALAJI 10:00:00 13:40:30 3:40:30
6115 13148 TIWARI MAYUR GAJENDRA 10:00:00 13:45:53 3:45:53
6116 13150 PATIL AKASH RAJARAM 10:00:00 13:09:58 3:09:58
6117 13152 BAVISKAR SACHIN SAHEBRAO 10:00:00 13:35:46 3:35:46
6118 13154 UJAGARE TUSHAR SHANKAR 10:00:00 13:39:36 3:39:36
6119 13156 SHENDE DILIP YASHAWANT 10:00:00 13:05:15 3:05:15
6120 13158 NIPHADE SANDEEP DAGU 10:00:00 13:54:18 3:54:18
6121 13163 BORSE SHANTARAM GANPAT 10:00:00 13:36:18 3:36:18
6122 13164 KHADE PRAMODE MUKUNDRAO 10:00:00 13:39:21 3:39:21
6123 13165 LINGAIT NITEEN PANDHARI 10:00:00 12:55:09 2:55:09
6124 13167 THAKUR DHIRAJ ARJUN 10:00:00 13:24:28 3:24:28
6125 13169 PATIL RAVASAHEB VIKRAM 10:00:00 12:54:07 2:54:07
6126 13171 SABLE DIPAK VASANT 10:00:00 13:05:26 3:05:26
6127 13172 PATIL BHUSHAN BAPU 10:00:00 13:01:35 3:01:35
6128 13173 KUWAR VIJAY MURLIDHAR 10:00:00 13:08:27 3:08:27
6129 13175 BAIRAGI AJAY RAJENDRADAS 10:00:00 13:42:31 3:42:31
6130 13177 SHAIKH IRFAN RAHIM 10:00:00 12:45:22 2:45:22
6131 13178 GOPAL BHAGWAN DADARAO 10:00:00 13:17:21 3:17:21
6132 13179 SONAWANE CHETAN SURESH 10:00:00 13:49:09 3:49:09
6133 13180 TADVI BHUSHAN SAMPAT 10:00:00 12:50:52 2:50:52
6134 13183 SONVANE MAHESH RAJENDRA 10:00:00 13:13:21 3:13:21
6135 13187 PAWAR SACHIN SANJAY 10:00:00 13:00:32 3:00:32
6136 13190 KUTE SANTOSH FULCHAND 10:00:00 13:49:05 3:49:05
6137 13195 THAKARE VISHNU BHAGWAN 10:00:00 13:00:31 3:00:31
6138 13199 BARI RAJENDRA BHASKAR 10:00:00 13:30:41 3:30:41
6139 13200 JADHAV SAMBHAJI OMKAR 10:00:00 13:14:06 3:14:06
6140 13204 MALI RAJENDRA VASANT 10:00:00 13:01:52 3:01:52
6141 13205 PAWAR PRAKASH UTTAM 10:00:00 12:56:17 2:56:17
6142 13206 SONAWANE AMOL SURESH 10:00:00 12:57:52 2:57:52
6143 13207 PATHARE SANDIP NARAYAN 10:00:00 13:50:08 3:50:08
6144 13208 BHOIR VINOD PANDURANG 10:00:00 13:22:13 3:22:13
6145 13209 BADADE DAYANAND CHINTAMAN 10:00:00 12:50:41 2:50:41
6146 13210 BAHIRAM KANHAILAL ISARAM 10:00:00 13:11:12 3:11:12
6147 13211 JADHAV GAHININATH YASHWANT 10:00:00 13:29:15 3:29:15
6148 13213 DUKRE JANARDHAN RAMCHANDRA 10:00:00 13:46:23 3:46:23
6149 13215 PATIL NAVNIT DEVAJI 10:00:00 12:58:05 2:58:05
6150 13216 MISAL TANAJI BABANRAO 10:00:00 13:59:34 3:59:34
6151 13217 SUDA SURAJ SHIVDAS 10:00:00 12:36:57 2:36:57
6152 13218 MORE NAGESH RAMDAS 10:00:00 12:31:54 2:31:54
6153 13221 RAUT MANOHAR SAKHARAM 10:00:00 12:52:24 2:52:24
6154 13227 MISHRAM KUNAL SUKHARAM 10:00:00 12:32:59 2:32:59
6155 13231 BELLE PRABHAKAR RAJU 10:00:00 13:17:41 3:17:41
6156 13232 KOKATE KIRAN BABASAHEB 10:00:00 13:54:59 3:54:59
6157 13235 KHURKUTE PRAKASH KAMALU 10:00:00 13:13:22 3:13:22
6158 13236 BAGUL VIJENDRA JEEVAN 10:00:00 13:31:19 3:31:19
6159 13239 PAWAR VAIBHAV BABAN 10:00:00 13:41:01 3:41:01
6160 13240 GAIKWAD RAUL RAMDAS 10:00:00 12:49:28 2:49:28
6161 13243 BHOYE KESHAV KRUSHNA 10:00:00 13:17:04 3:17:04
6162 13244 JARAG SATISH RAOSAHEB 10:00:00 12:16:15 2:16:15
6163 13247 PAWAR KIRAN DIVAN 10:00:00 13:11:32 3:11:32
6164 13248 PATEL SULEMAN AKBAR 10:00:00 12:54:12 2:54:12
6165 13252 JAYBHAYE RAVINDRA KARBHARI 10:00:00 13:25:58 3:25:58
6166 13254 PAWAR SANJAY TEJRAO 10:00:00 13:26:27 3:26:27
6167 13255 JAGTAP POPAT KHESHAV 10:00:00 12:39:01 2:39:01
6168 13257 KOLEKAR ANIL SOPAN 10:00:00 13:55:18 3:55:18
6169 13258 GITE TUKARAM UTTAMRAO 10:00:00 12:50:10 2:50:10
6170 13259 KOLI ARUN NATHA 10:00:00 12:19:57 2:19:57
6171 13260 KOLHE PRAMOD BABURAO 10:00:00 13:41:19 3:41:19
6172 13261 NICHITE SACHIN KISAN 10:00:00 13:33:45 3:33:45
6173 13265 GENGAJE GANESH NANDARAM 10:00:00 13:28:49 3:28:49
6174 13268 NAGARGOJE GAJENDRA GAJANAN 10:00:00 13:28:50 3:28:50
6175 13270 PAWAR RAMESH ABHIMAN 10:00:00 13:37:15 3:37:15
6176 13271 BENDKOLE SITARAM TULSHIRAM 10:00:00 13:18:51 3:18:51
6177 13272 JOGI NAVNATH GORKHNATH 10:00:00 13:47:43 3:47:43
6178 13277 KAMBLE AMAR GAUTAM 10:00:00 13:53:13 3:53:13
6179 13278 SALE SANTHSH KALAPPA 10:00:00 13:44:54 3:44:54
6180 13279 SHINDE SACHIN BHAGWAN 10:00:00 12:49:57 2:49:57
6181 13280 POTE BALASAHEB BABAN 10:00:00 12:34:25 2:34:25
6182 13292 CHAVAN RAVIRAJ BHIMRAJ 10:00:00 12:58:32 2:58:32
6183 13298 CHAVAN PANDURANG VIKRAM 10:00:00 13:10:35 3:10:35
6184 13308 ITGYALKAR PRITAM BHANUDASRAO 10:00:00 13:48:32 3:48:32
6185 13314 SALUNKHE LAKHAN SUDAM 10:00:00 13:11:42 3:11:42
6186 13317 GIRE HARIDAS GAJENDRA 10:00:00 12:29:43 2:29:43
6187 13322 MOKASWAD SANTOSH BALIRAM 10:00:00 13:18:33 3:18:33
6188 13324 DHOLE VISHNUDAS DATTRAO 10:00:00 12:23:21 2:23:21
6189 13329 HONRAO GURUNATH DHONDIBA 10:00:00 12:18:54 2:18:54
6190 13330 MIRZA MOHSIENBAIG RASULBAIG 10:00:00 13:40:35 3:40:35
6191 13331 UGALMUGALE RAJU SHIVAJI 10:00:00 13:14:43 3:14:43
6192 13339 MISAL VISHWAS BHAGWAT 10:00:00 12:52:37 2:52:37
6193 13340 GAIKWAD BHARAT ASRUBA 10:00:00 12:57:27 2:57:27
6194 13341 PAWAR POPAT SHANKAR 10:00:00 13:02:24 3:02:24
6195 13343 GITE SHARAD NAMDEO 10:00:00 13:35:10 3:35:10
6196 13344 ADDE VIKAS BAGUL 10:00:00 13:38:45 3:38:45
6197 13352 MAHARNUR TUKARAM NANSO 10:00:00 13:38:51 3:38:51
6198 13356 KHADE MAHESH SUDAM 10:00:00 13:28:45 3:28:45
6199 13358 CHAURE UDDHAV LIMBAJI 10:00:00 12:31:00 2:31:00
6200 13360 SHINDE GOPINATH MARUTI 10:00:00 13:06:41 3:06:41
6201 13363 KALE NITIN ABASAHEB 10:00:00 13:59:40 3:59:40
6202 13367 RATHOD RAJABHAU BHAGWAN 10:00:00 12:49:48 2:49:48
6203 13369 RATHOD VIKAS TIPPU 10:00:00 12:40:05 2:40:05
6204 13372 SHINDE AMOL ANKUSH 10:00:00 13:22:09 3:22:09
6205 13375 SHELKE UMESH SATISHRAO 10:00:00 13:43:09 3:43:09
6206 13376 JADHAV BALU KISAN 10:00:00 12:45:14 2:45:14
6207 13377 PAITHANE NARAYAN SAKHARAM 10:00:00 13:40:36 3:40:36
6208 13382 RATHOD RAJU JAYSING 10:00:00 13:14:32 3:14:32
6209 13385 DEVKATE KISHOR HANUMANT 10:00:00 13:16:09 3:16:09
6210 13387 KUCHEKAR AKASH MAHADEV 10:00:00 12:57:54 2:57:54
6211 13390 GAROLE SURESH UTTAM 10:00:00 12:39:20 2:39:20
6212 13391 GAIKWAD AVINASH DIGAMBARRAO 10:00:00 13:44:38 3:44:38
6213 13393 GOPNAR AJIT DIGAMBARRAO 10:00:00 12:52:56 2:52:56
6214 13394 PHAD KRISHNA VAIJANATH 10:00:00 13:01:17 3:01:17
6215 13396 RODEVVAD SHRAVAN HANUMANTRAO 10:00:00 12:56:49 2:56:49
6216 13399 DOLKAR SAMIR KHELU 10:00:00 12:57:41 2:57:41
6217 13400 KARAD VIKAS RAMRAO 10:00:00 13:12:32 3:12:32
6218 13402 KOLI LAKHAN BALASAHEB 10:00:00 13:38:00 3:38:00
6219 13406 KHADE AMIT TATOBA 10:00:00 12:54:44 2:54:44
6220 13412 MOHITE PRASHANT UTTAM 10:00:00 13:05:05 3:05:05
6221 13415 JARAG SANTOSH SHAMRAO 10:00:00 12:59:43 2:59:43
6222 13417 PATIL SACHIN SURESH 10:00:00 13:06:38 3:06:38
6223 13418 SHINDE PRAMOD DURYODHAN 10:00:00 13:40:40 3:40:40
6224 13419 JADHAV AJIT SHIVAJI 10:00:00 13:04:51 3:04:51
6225 13421 KHANDRE HARIDAS NARAYAN 10:00:00 13:49:04 3:49:04
6226 13429 NIKAM BHAGWAN MOTIRAM 10:00:00 13:10:05 3:10:05
6227 13430 KATKAR RAJU RAGHUNATH 10:00:00 12:46:12 2:46:12
6228 13431 PHAD PRADEEP BALKISAN 10:00:00 13:05:34 3:05:34
6229 13437 KHEDKAR AJINATH ASHRUBA 10:00:00 13:43:02 3:43:02
6230 13438 MORE VILAS SUDAM 10:00:00 13:10:28 3:10:28
6231 13440 SABLE GANESH SADHU 10:00:00 13:43:56 3:43:56
6232 13441 GODE SHASHIKANT EKANATH 10:00:00 13:06:54 3:06:54
6233 13444 MARALE SANDIP MADHUKAR 10:00:00 12:38:50 2:38:50
6234 13446 BAMBALE SWAPNIL BHIMA 10:00:00 13:52:21 3:52:21
6235 13447 MANJE SHREENATH BABU 10:00:00 13:28:47 3:28:47
6236 13448 JADHAV BABAN RAGHUNATH 10:00:00 13:10:20 3:10:20
6237 13449 VEHELE MUKUND PANDURANG 10:00:00 13:07:04 3:07:04
6238 13453 CHAVAN SHYAM BHAGWAN 10:00:00 12:42:18 2:42:18
6239 13455 DHORE RAHUL ABIMAN 10:00:00 13:03:10 3:03:10
6240 13457 ZUNGURE SUDHARSHAN UDHAVRAO 10:00:00 13:09:55 3:09:55
6241 13462 RATHOD ANKUSH RAMSING 10:00:00 13:16:27 3:16:27
6242 13469 KAMBLE SANTOSH SAMBHAJIRAO 10:00:00 12:51:22 2:51:22
6243 13471 PATIL SUWALAL MACHHINDRA 10:00:00 13:16:12 3:16:12
6244 13473 TUPSUNDARE HANUMAN PANDHARINATH 10:00:00 13:17:17 3:17:17
6245 13489 DINKAR NILESH BHASKAR 10:00:00 13:53:24 3:53:24
6246 13493 MANTE SACHIN NANDU 10:00:00 13:13:18 3:13:18
6247 13495 VANGAD GANESH MAHADEV 10:00:00 13:57:53 3:57:53
6248 13498 MUNDE SANJAY MANOHARRAO 10:00:00 13:24:30 3:24:30
6249 13506 UDMALE SACHIN HARIDAS 12:00:00 15:48:31 3:48:31
6250 13507 PAWAL SURESH UTTAM 12:00:00 15:35:53 3:35:53
6251 13508 BHABAD MAHADEV VIKRAM 12:00:00 14:50:42 2:50:42
6252 13509 DESHMUKH UTTAM DAMU 12:00:00 14:53:40 2:53:40
6253 13510 PALVE BABASAHEB AJINATH 12:00:00 14:29:26 2:29:26
6254 13514 PATANGE SAYASRAO DEVIDAS 12:00:00 15:48:40 3:48:40
6255 13515 JAWADE JALINDAR BHAU 12:00:00 15:06:59 3:06:59
6256 13516 PAWAR TANAJI SHUBHASH 12:00:00 15:29:52 3:29:52
6257 13518 ANDHALE YOGESH PANDURANG 12:00:00 14:09:25 2:09:25
6258 13519 DARADE DATTU BHAGAWAN 12:00:00 14:50:35 2:50:35
6259 13520 KHARADE RAMBHAU TUKARAM 12:00:00 15:17:46 3:17:46
6260 13523 PHAD GANESH BHAGWATRAO 12:00:00 15:23:01 3:23:01
6261 13524 KHILARI DATTU MAHADEV 12:00:00 15:46:50 3:46:50
6262 13526 SHAIKH ARIF RASUAL 12:00:00 15:24:02 3:24:02
6263 13527 VARTHA SUBASH VANSHA 12:00:00 15:09:39 3:09:39
6264 13528 GHDRKHANA KASHIRAM BABU 12:00:00 15:40:36 3:40:36
6265 13531 MADHE PANDURANG SOMA 12:00:00 15:36:38 3:36:38
6266 13532 DOKE MAHESH SHANKAR 12:00:00 15:56:08 3:56:08
6267 13541 DALVI PRADIP VISHNU 12:00:00 14:31:57 2:31:57
6268 13544 GANGAWANE DANYNESHWAR KUDUBA 12:00:00 15:55:12 3:55:12
6269 13545 WAKEKAR MANOJ RAMRAO 12:00:00 14:44:43 2:44:43
6270 13547 RATHOD SUNIL SAIDAS 12:00:00 15:39:45 3:39:45
6271 13550 KATHORE JAGDISH BHAGWAT 12:00:00 15:36:45 3:36:45
6272 13553 WAGATKAR GAJANAN SHANKAR 12:00:00 15:19:08 3:19:08
6273 13561 GIKWAD VIJAY NAMDEV 12:00:00 15:47:38 3:47:38
6274 13562 KOLTE DIPAK MANIKRAV 12:00:00 14:22:16 2:22:16
6275 13563 JADHAV RAJUDAS KESHAV 12:00:00 15:11:19 3:11:19
6276 13565 KOLTE PRAVIN KAKAJI 12:00:00 14:44:43 2:44:43
6277 13569 PADVAL MAHESH NANA 12:00:00 15:34:57 3:34:57
6278 13570 BHILL ARJUN BHIMRAO 12:00:00 14:54:38 2:54:38
6279 13574 KACHRE DADASAHEB GORAKH 12:00:00 15:18:24 3:18:24
6280 13575 AHIRE SAGAR NARAYAN 12:00:00 15:41:50 3:41:50
6281 13576 PANDIT PRAKASH SHANTARAM 12:00:00 15:37:06 3:37:06
6282 13580 JAGDALE AMIT VIJAY 12:00:00 15:25:54 3:25:54
6283 13582 PATIL SURAJ SURESH 12:00:00 15:41:25 3:41:25
6284 13586 ZOLE SANTOSH ASHOK 12:00:00 15:40:22 3:40:22
6285 13587 SHEDGE NITIN AMBURAJ 12:00:00 15:49:02 3:49:02
6286 13590 GUNDE PANDURANGA PRALHADRAO 12:00:00 15:39:02 3:39:02
6287 13591 POLE YOGESH NAGORAO 12:00:00 15:09:33 3:09:33
6288 13593 PAGARE SUNIL SHANKAR 12:00:00 15:40:49 3:40:49
6289 13594 ZADE MUNJAJI NIVRUTTI 12:00:00 15:09:34 3:09:34
6290 13597 TANAJE JAYANAND GAJANAN 12:00:00 14:53:37 2:53:37
6291 13598 TAJANE MANOJ BHAGWAN 12:00:00 14:53:28 2:53:28
6292 13600 CHAUDHARI DEVIDAS PANDHRINATH 12:00:00 15:21:22 3:21:22
6293 13605 NIPURTE KALPESH BHASKAR 12:00:00 15:57:13 3:57:13
6294 13606 MORE DNYANESHWAR KASHINATH 12:00:00 15:03:12 3:03:12
6295 13607 RANDIVE SUMIT JANU 12:00:00 15:19:45 3:19:45
6296 13608 SINDHANE SATISH SURESH 12:00:00 14:54:36 2:54:36
6297 13614 DALVI GANPAT SAMBHAJI 12:00:00 15:10:00 3:10:00
6298 13616 PANGARE KRUSHNA DATTATRAY 12:00:00 15:52:53 3:52:53
6299 13617 KADAM RANJEET SHAMRAO 12:00:00 15:20:18 3:20:18
6300 13618 MEGHWALE ABHIJIT BABURAO 12:00:00 15:12:31 3:12:31
6301 13622 SANKPAL NILESH RAMAKANT 12:00:00 15:06:07 3:06:07
6302 13624 KATHE SAGAR SANTOSH 12:00:00 15:45:57 3:45:57
6303 13629 JADHAV MANOHAR DADA 12:00:00 15:33:50 3:33:50
6304 13632 SANGLE KIRAN BHASKAR 12:00:00 14:51:53 2:51:53
6305 13633 JADHAV PRAVIN DATTATRAY 12:00:00 15:45:49 3:45:49
6306 13635 POKLE DNYANESHWAR BHAUSAHEB 12:00:00 15:08:43 3:08:43
6307 13638 SAYYED YAKUB AHMED 12:00:00 15:27:30 3:27:30
6308 13641 SHEVANTE DNYANESHWAR MAHADEV 12:00:00 14:58:10 2:58:10
6309 13643 POTE SHASHIKANT SHUKHADEV 12:00:00 15:06:20 3:06:20
6310 13649 DESHMUKHA MAHESH CHINTAMANI 12:00:00 15:26:09 3:26:09
6311 13655 HAKE KIRAN SHIVAJI 12:00:00 14:14:40 2:14:40
6312 13656 AGHAV HARIBHAU SURESH 12:00:00 14:48:46 2:48:46
6313 13659 GAIKWAD ANTOSH KASHINATH 12:00:00 14:47:35 2:47:35
6314 13660 GAT VILAS NAVNATH 12:00:00 15:04:43 3:04:43
6315 13662 VEER VAIBHAV PURUSHOTTAM 12:00:00 15:16:15 3:16:15
6316 13663 GARJE BABASAHEB ASHRUBA 12:00:00 15:28:53 3:28:53
6317 13664 GHODAKE NAGANATH GOPINATH 12:00:00 14:50:07 2:50:07
6318 13667 BHOKARE SADASHIV BABU 12:00:00 14:51:59 2:51:59
6319 13671 SONUNE SHRIHARI SHAMARAO 12:00:00 14:29:29 2:29:29
6320 13672 POTE SANDIP DINKAR 12:00:00 15:31:47 3:31:47
6321 13673 SHIKARE DIPAK NAVNATH 12:00:00 14:48:46 2:48:46
6322 13677 SHIRSAT AJINATH DINKAR 12:00:00 15:57:37 3:57:37
6323 13680 BORDE ANANT MURLIDHAR 12:00:00 15:26:03 3:26:03
6324 13681 ROKDE PAVAN DILIP 12:00:00 15:27:41 3:27:41
6325 13682 PAKLE KIRAN DILIP 12:00:00 15:54:38 3:54:38
6326 13687 GORE SACHIN GOVINDRAO 12:00:00 15:49:48 3:49:48
6327 13691 DIGHE SUBHASH PANDURANG 12:00:00 15:05:16 3:05:16
6328 13693 KAMBLE VIKAS BHAGWAT 12:00:00 15:20:52 3:20:52
6329 13697 SATPUTE SANDIP SHIVAJI 12:00:00 15:51:58 3:51:58
6330 13702 HIVRALE SATISH ASHOK 12:00:00 15:13:50 3:13:50
6331 13703 MANE ASHISH JAYVANTRAO 12:00:00 15:38:41 3:38:41
6332 13709 BANSODE LAKHAN MAHADEV 12:00:00 14:53:30 2:53:30
6333 13710 ADHAV MANOJ HARIBHAU 12:00:00 15:35:08 3:35:08
6334 13714 WARE JITU KASHINATH 12:00:00 15:29:52 3:29:52
6335 13715 DHAKANE GAHININATH NAVNATH 12:00:00 15:09:11 3:09:11
6336 13716 BODKHE RAHUL TEJRAO 12:00:00 15:30:59 3:30:59
6337 13720 MAHER VIJAYSING KANTILAL 12:00:00 14:22:17 2:22:17
6338 13724 JADHAV RANU JANU 12:00:00 15:28:22 3:28:22
6339 13725 EDAKE ARJUN BIRA 12:00:00 15:13:36 3:13:36
6340 13730 KAWNAPURE PAWAN ASHOKRAO 12:00:00 15:08:39 3:08:39
6341 13731 LOKHANDE VIJAY VINAYAKRAO 12:00:00 14:52:29 2:52:29
6342 13735 KOLI NITIN PRAKASH 12:00:00 14:34:47 2:34:47
6343 13736 KAMBLE DASHRATH PANDURANG 12:00:00 15:30:50 3:30:50
6344 13737 PAWAR KRUSHNA BHASKAR 12:00:00 14:55:22 2:55:22
6345 13739 KASBE AMOL BHAUSAHEB 12:00:00 15:30:16 3:30:16
6346 13740 TUREWALE NAVNIT DNAYANOBA 12:00:00 15:25:16 3:25:16
6347 13741 PISAL YAGESH B HADUDAS 12:00:00 14:52:55 2:52:55
6348 13743 BARGE AMAR GAJANAN 12:00:00 15:42:04 3:42:04
6349 13745 TADAVI SHEKHAR SHARIF 12:00:00 15:09:22 3:09:22
6350 13747 BAGAL VIKAS BABAN 12:00:00 15:58:28 3:58:28
6351 13748 PATIL DADASO MOHAN 12:00:00 15:47:30 3:47:30
6352 13751 PAWAR SAGAR BAPUS0 12:00:00 15:48:31 3:48:31
6353 13753 SURVASE BALAJI DAGADU 12:00:00 15:59:33 3:59:33
6354 13754 PATIL KIRAN NAGORAO 12:00:00 15:25:28 3:25:28
6355 13756 NOKARE UTTAM MARUTI 12:00:00 15:27:19 3:27:19
6356 13758 DUDHAL NANASO NAMDEV 12:00:00 14:27:05 2:27:05
6357 13762 KOLI SANDIP BAPU 12:00:00 15:37:54 3:37:54
6358 13765 BANDAL ARUN MURLIDHAR 12:00:00 14:33:43 2:33:43
6359 13766 TALEKAR ASHOK MOHAN 12:00:00 15:38:44 3:38:44
6360 13771 JADHAV ANIL SHAHAJI 12:00:00 15:39:52 3:39:52
6361 13773 PAWAR VAIBHAV ASHOK 12:00:00 15:38:52 3:38:52
6362 13774 PATIL MAHADEV RAMCHANDRA 12:00:00 15:39:26 3:39:26
6363 13777 PANCHAL SURYAKANT BABUVAN 12:00:00 15:46:55 3:46:55
6364 13779 KUMAVAT AMOL NARAYAN 12:00:00 14:33:47 2:33:47
6365 13780 LOKHANDE VIKRAMSING RAJU 12:00:00 15:08:32 3:08:32
6366 13785 SULANE SUBHASH HARSING 12:00:00 14:31:00 2:31:00
6367 13789 NAGLOT MADANSING KAURCHAND 12:00:00 15:02:58 3:02:58
6368 13790 CHAVAN SHANKAR SAKHARAM 12:00:00 15:02:56 3:02:56
6369 13791 JAGTAP LALITKUMAR SUBHASHRAO 12:00:00 15:02:56 3:02:56
6370 13793 CHAVAN BALU VISHANATH 12:00:00 15:28:18 3:28:18
6371 13794 JADHAV RAHUL DHANAJI 12:00:00 15:16:55 3:16:55
6372 13796 MORE SAMBHAJI SHRAVAN 12:00:00 15:36:47 3:36:47
6373 13802 BORSE SUNIL VIJAY 12:00:00 14:49:52 2:49:52
6374 13805 PATIL BHUSHAN ASHOK 12:00:00 15:08:23 3:08:23
6375 13807 MODHALE RAHUL RASIKLAL 12:00:00 15:06:45 3:06:45
6376 13813 TALHA DEVIDAS NANDKUMAR 12:00:00 15:54:29 3:54:29
6377 13815 THORAT SANDIP PANDURANG 12:00:00 15:30:24 3:30:24
6378 13817 KHANDARE VIKAS DEVRAV 12:00:00 15:26:40 3:26:40
6379 13819 PATIL ANIL BHAU 12:00:00 15:38:12 3:38:12
6380 13821 GITE SACHIN BAJIRAO 12:00:00 15:36:07 3:36:07
6381 13823 DAGADE AMOL DHONDIRAM 12:00:00 15:14:49 3:14:49
6382 13824 SURYAWANSHI MAHESH DILIP 12:00:00 15:36:15 3:36:15
6383 13825 PUNDE VAIJANATH BHAGWAN 12:00:00 15:44:06 3:44:06
6384 13827 DEOKATTE VIKAS BHIMRAO 12:00:00 15:37:55 3:37:55
6385 13830 BOGATI TEKBAHADUR BHARATSINGH 12:00:00 15:35:33 3:35:33
6386 13831 GUNDALE CHNDRABHAN BABU 12:00:00 14:44:37 2:44:37
6387 13835 BODKE SATYAWAN NAGESH 12:00:00 15:47:44 3:47:44
6388 13836 DONGARE KHANDU GANPAT 12:00:00 15:13:54 3:13:54
6389 13838 JAGATAP SAGAR RAGHUNATH 12:00:00 15:21:51 3:21:51
6390 13840 VAGARE BALASAHEB MAHADEV 12:00:00 14:55:53 2:55:53
6391 13842 WAHULE SHARAD RANGNATH 12:00:00 15:10:59 3:10:59
6392 13843 KHADE HARSHPAL VINAYAK 12:00:00 15:09:26 3:09:26
6393 13845 BAVISKAR SANDEEP KASHINATH 12:00:00 14:52:02 2:52:02
6394 13847 BELDAR DNYNESHWAR CHUDAMAN 12:00:00 14:29:45 2:29:45
6395 13848 AVHAD DIPAK CHANDRAKANT 12:00:00 14:57:28 2:57:28
6396 13850 TARTE NAVNATH BHANUDAS 12:00:00 14:58:17 2:58:17
6397 13855 TELANGE RAKESH RAMESH 12:00:00 15:19:39 3:19:39
6398 13856 CHAUDHARI SAMIR BALARAM 12:00:00 15:35:07 3:35:07
6399 13857 KALE SAMBHAJI SHIVAJI 12:00:00 15:17:59 3:17:59
6400 13858 PAWAR DHANAJAY YASHWANT 12:00:00 15:09:32 3:09:32
6401 13863 MOTE GOPAL NAGA 12:00:00 14:44:38 2:44:38
6402 13865 KAMBLE SIDRAM MAHADEV 12:00:00 15:39:38 3:39:38
6403 13868 BANDGAR DATTATRAY AKARAM 12:00:00 14:57:02 2:57:02
6404 13869 MALAME KISAN KUNDLIK 12:00:00 15:33:26 3:33:26
6405 13871 GOSAVI DNYANESHWAR SONGIR 12:00:00 15:26:46 3:26:46
6406 13877 NAVSARE PRADIP PITAMBAR 12:00:00 14:47:08 2:47:08
6407 13879 NILWARNE AKASH SHRINIVASRAO 12:00:00 14:44:41 2:44:41
6408 13888 PATIL DINESH MOTILAL 12:00:00 15:28:45 3:28:45
6409 13889 NAGLOD RAMSING PARSRAM 12:00:00 14:32:44 2:32:44
6410 13890 CHVAN GANESH NARAYAN 12:00:00 14:38:17 2:38:17
6411 13891 LAHANE SIDHESHWAR VILASRAO 12:00:00 15:47:47 3:47:47
6412 13892 KAMBLE DEEPAK RUSTUMRAO 12:00:00 15:52:24 3:52:24
6413 13893 DAINGADE JOTIBA VITHAL 12:00:00 14:31:00 2:31:00
6414 13896 BABAR SNTOSH MANIK 12:00:00 15:25:26 3:25:26
6415 13899 LAD JAYDEEP JAYAWANT 12:00:00 15:36:56 3:36:56
6416 13900 SHID DHANAJI HINDURAO 12:00:00 15:40:17 3:40:17
6417 13901 BALKHANDE RAHUL RAMESH 12:00:00 14:27:37 2:27:37
6418 13903 GARLAL PRAVINKUMARD RAMRAO 12:00:00 15:37:45 3:37:45
6419 13904 AGHAO SANTOSH UDDHAO 12:00:00 15:33:39 3:33:39
6420 13905 JAMKAR BABAN RAMESH 12:00:00 15:18:06 3:18:06
6421 13907 KOLPE MANIK BIRAJI 12:00:00 15:34:59 3:34:59
6422 13908 SHINDE RAJENDRA SAMBHAJI 12:00:00 14:44:14 2:44:14
6423 13909 SHELKE YOGESH SUBHESH 12:00:00 14:44:15 2:44:15
6424 13911 GAIKWAD RAJU PRALHAD 12:00:00 15:50:09 3:50:09
6425 13912 KHARAT GAJANAN KHUSHAL 12:00:00 14:44:00 2:44:00
6426 13914 DHERE BALASAHEB BABANRAO 12:00:00 15:20:05 3:20:05
6427 13915 TAMBOLI SAMIR MOHIDDIN 12:00:00 15:37:06 3:37:06
6428 13916 INGOLE ANKUSH BHAGWAN 12:00:00 15:31:23 3:31:23
6429 13919 FAD SURESH RADHESHAM 12:00:00 15:36:06 3:36:06
6430 13922 BODKHE SACHIN ASARAM 12:00:00 15:36:10 3:36:10
6431 13926 MURKAR GAJANAN VASANT 12:00:00 14:59:40 2:59:40
6432 13930 RAJPUT PRASHANT MOHAN 12:00:00 15:30:14 3:30:14
6433 13932 SONAWANE NITIN MANOHAR 12:00:00 15:57:44 3:57:44
6434 13933 CHAVHAN RAVINDRA MANIK 12:00:00 15:08:49 3:08:49
6435 13934 RAJPUT SANTOSH SURESH 12:00:00 15:04:13 3:04:13
6436 13935 SURALKAR ANIL PRABHAKAR 12:00:00 15:33:44 3:33:44
6437 13937 BOBDE PRAKASH PRABHAKAR 12:00:00 15:59:08 3:59:08
6438 13938 KAKADE AMOL SURESH 12:00:00 15:29:15 3:29:15
6439 13939 KUMAVAT KISHOR PRALHAD 12:00:00 15:46:37 3:46:37
6440 13940 CHAVAN AMOL ASHOK 12:00:00 15:05:16 3:05:16
6441 13941 SHINDE RAMLAL RAMBHAU 12:00:00 15:04:13 3:04:13
6442 13948 SHIRSATH AKSHAY SAHEBRAO 12:00:00 15:54:28 3:54:28
6443 13952 PATIL SANDIP DINKAR 12:00:00 15:02:08 3:02:08
6444 13955 PATIL SAGAR SHRIRANG 12:00:00 15:31:40 3:31:40
6445 13957 KHADE DATTU DINKAR 12:00:00 15:04:51 3:04:51
6446 13958 SANAP ANIL BHAGWAT 12:00:00 14:45:10 2:45:10
6447 13959 GHAG PRANAY GANPAT 12:00:00 15:36:02 3:36:02
6448 13960 TUREVALE MAHESH SHIVAJI 12:00:00 15:59:12 3:59:12
6449 13962 KHODKAR BHARAT DIPAK ALIAS MAHAVIR 12:00:00 15:39:06 3:39:06
6450 13965 BADARKHE SACHIN TULSHIRAM 12:00:00 15:38:16 3:38:16
6451 13966 KAMBLE VIKAS JANBA 12:00:00 15:09:02 3:09:02
6452 13967 LOKHANDE AMOL DIGAMBAR 12:00:00 15:09:36 3:09:36
6453 13970 SHELAR SANJAY BALBHIM 12:00:00 15:14:31 3:14:31
6454 13972 GOLE SAGAR MAHADEV 12:00:00 15:14:45 3:14:45
6455 13975 TUREWALE AKASH PANDURANG 12:00:00 15:58:37 3:58:37
6456 13976 CHAVAN SHIVAJI SIDA 12:00:00 15:41:23 3:41:23
6457 13977 ATOLE AMOL VITTHAL 12:00:00 14:26:48 2:26:48
6458 13980 KENDARE RAHUL PANDIT 12:00:00 14:36:36 2:36:36
6459 13981 PATIL BHIMRAO PRASAD 12:00:00 15:20:23 3:20:23
6460 13987 JAGATAP GANESH RAMKRISHNA 12:00:00 15:45:57 3:45:57
6461 13990 RATHOD VINAYAK BALU 12:00:00 14:35:07 2:35:07
6462 13991 KAMBLE VIJAY SITARAM 12:00:00 15:56:25 3:56:25
6463 13992 SHAIKH SALIM GAFUR 12:00:00 15:07:10 3:07:10
6464 13993 CHOUDHARI SACHIN BALARAM 12:00:00 14:57:27 2:57:27
6465 13994 BANGAR AVINASH VITTHAL 12:00:00 15:16:23 3:16:23
6466 13995 BHOSALE SAGAR DILIP 12:00:00 14:52:08 2:52:08
6467 13997 KAMADI MANOJ KASHINATH 12:00:00 15:54:09 3:54:09
6468 14001 SHINDE ARUN ANANT 12:00:00 15:14:56 3:14:56
6469 14005 WATHORE RAVINDRA UDDHAO 12:00:00 15:18:13 3:18:13
6470 14007 JADHAV SURESH DEVRAO 12:00:00 15:09:19 3:09:19
6471 14009 GHONGADE RAVINDRA ANANDA 12:00:00 15:51:45 3:51:45
6472 14012 PATIL BAPUSAHEB NARAYAN 12:00:00 14:40:33 2:40:33
6473 14014 SANKHE ROHIT NARAYAN 12:00:00 15:17:27 3:17:27
6474 14015 KARAD THANAJI DHANAJI 12:00:00 15:08:17 3:08:17
6475 14020 LONDHE NAGHE BANU 12:00:00 15:51:38 3:51:38
6476 14023 KAMBLE BHAGWAN SACHIN 12:00:00 15:25:33 3:25:33
6477 14024 INGLE SHAKTIKUMAR GOVRADHAN 12:00:00 15:17:44 3:17:44
6478 14027 RAJGURU VIJAY PRAKASH 12:00:00 15:22:52 3:22:52
6479 14028 DESHMUKH SANTOSH VILAS 12:00:00 15:38:13 3:38:13
6480 14029 MUNDHE RAVI EKANATHA 12:00:00 15:30:46 3:30:46
6481 14036 CHATE RAVI LAXMAN 12:00:00 15:15:03 3:15:03
6482 14037 CHATE ASHOK SAHEBRAO 12:00:00 14:28:26 2:28:26
6483 14041 CHANDANSHIVE ANIL DAGADU 12:00:00 14:47:10 2:47:10
6484 14043 WAGADKAR SATISH PANDURANG 12:00:00 15:14:51 3:14:51
6485 14044 SONUNE ANIL ASARAM 12:00:00 14:59:30 2:59:30
6486 14047 CHAVAN VIJAY DASHARATH 12:00:00 15:37:48 3:37:48
6487 14049 SONAWANE SUNIL DILIP 12:00:00 14:29:16 2:29:16
6488 14051 GORALE ROHIDAS BABAN 12:00:00 15:41:23 3:41:23
6489 14053 MANE SUSHIL SUDHAKAR 12:00:00 15:59:42 3:59:42
6490 14054 MESHRAM PAVANKUMAR DEVIDAS 12:00:00 15:26:27 3:26:27
6491 14055 BEDAGE PRAVIN RAJARAM 12:00:00 15:33:24 3:33:24
6492 14061 NIRMAL MKOHON WASUDEORAO 12:00:00 15:26:28 3:26:28
6493 14062 SHINDE NILESH DHONDIRAM 12:00:00 15:23:53 3:23:53
6494 14063 MUKANE DILIP LAXMAN 12:00:00 15:27:36 3:27:36
6495 14067 GHODRAO MANOJ DAMODAR 12:00:00 15:35:06 3:35:06
6496 14073 ADE RAMESH SUKHALAL 12:00:00 15:04:54 3:04:54
6497 14079 BIRARI TUKARAM MADHUKAR 12:00:00 15:09:14 3:09:14
6498 14081 RAYAT DEEPAK ANANTA 12:00:00 15:37:37 3:37:37
6499 14086 DESHMUKH RAHUL RANGRAO 12:00:00 15:27:44 3:27:44
6500 14087 KOTHE NILESH DNYANESHWAR 12:00:00 15:46:53 3:46:53
6501 14088 GORALE MAHENDRA GANESH 12:00:00 15:56:11 3:56:11
6502 14089 CHAVAN TATACHAND VILAS 12:00:00 15:39:29 3:39:29
6503 14092 KHANDEKAR VYANKAT VITTHALRAO 12:00:00 15:50:16 3:50:16
6504 14096 HIWALE VIJAY GULAB 12:00:00 15:35:03 3:35:03
6505 14100 NARWADE RUPESH SAKHARAM 12:00:00 15:27:31 3:27:31
6506 14102 NIKAM JAGDISH PRAKASH 12:00:00 15:20:37 3:20:37
6507 14103 GAIKWAD GOVIND SANGRAM 12:00:00 15:36:44 3:36:44
6508 14107 SURSE VIJU BHUJANGRAO 12:00:00 15:33:45 3:33:45
6509 14109 NIKAM YOGESH BANDU 12:00:00 14:32:46 2:32:46
6510 14111 WAGHBIJE SIDHARTH SADASHIV 12:00:00 15:45:29 3:45:29
6511 14114 KHANDARE SHEKHAR DASHRATH 12:00:00 15:31:23 3:31:23
6512 14117 KAYANDE MAHADEO KARBHARI 12:00:00 15:57:56 3:57:56
6513 14122 MUSLE RAMESHWAR BABURAO 12:00:00 14:47:20 2:47:20
6514 14123 RATHOD GOPAL UTTAM 12:00:00 15:10:45 3:10:45
6515 14125 GHARAT YOGESH BARKU 12:00:00 15:58:22 3:58:22
6516 14126 PAKHARE DEEPAK PANDURANG 12:00:00 15:48:45 3:48:45
6517 14129 ATKE SATTESHWAR VILAS 12:00:00 15:22:03 3:22:03
6518 14130 CHAVAN PRADEEP ANKUSHRAO 12:00:00 14:41:45 2:41:45
6519 14134 TIDKE UDDHAO MANIKRAO 12:00:00 15:02:02 3:02:02
6520 14135 RATHOD KAILAS ATMARAM 12:00:00 15:00:19 3:00:19
6521 14138 PHOPASE SANDIP HANUMANT 12:00:00 15:17:29 3:17:29
6522 14139 TAYADE BALU MAHADEORAO 12:00:00 15:33:37 3:33:37
6523 14150 RATHOD BRAHMANAND RATANSING 12:00:00 15:14:19 3:14:19
6524 14151 ADE SHIVA SOMAJI 12:00:00 15:09:29 3:09:29
6525 14154 TIKHANDE SANTOSH GOPAL 12:00:00 15:23:23 3:23:23
6526 14155 BHOYE RAVINDRA MADHUKAR 12:00:00 15:06:27 3:06:27
6527 14159 MARATHE HEMANT RAMESH 12:00:00 15:14:06 3:14:06
6528 14161 SATPUTE SANDIP BABASAHEB 12:00:00 15:30:47 3:30:47
6529 14162 SHAIKH AREPH INNUS 12:00:00 15:58:17 3:58:17
6530 14170 PATIL PRASHANT BHIMRAO 12:00:00 15:25:19 3:25:19
6531 14172 PADVAL KIRAN DAGDU 12:00:00 15:40:39 3:40:39
6532 14173 CHAUDHARI ARUN NAMDEV 12:00:00 15:40:10 3:40:10
6533 14174 CHIMDA DATTATRAY SUNIL 12:00:00 15:37:36 3:37:36
6534 14177 UGALE YOGESH SURESH 12:00:00 15:26:50 3:26:50
6535 14178 BHOIR MADHUKAR KANHU 12:00:00 15:37:10 3:37:10
6536 14179 VEKHANDE SANDIP HANUMANT 12:00:00 15:49:50 3:49:50
6537 14182 MALE ANIL MOTILAL 12:00:00 15:48:34 3:48:34
6538 14184 PATIL SANDIP PUNDLIK 12:00:00 15:09:40 3:09:40
6539 14186 BHOIR KISHOR DAMODAR 12:00:00 15:27:07 3:27:07
6540 14187 BHOIR MAHENDRA ASHOK 12:00:00 15:27:08 3:27:08
6541 14193 RATHOD RAJU GOPICHAND 12:00:00 14:56:39 2:56:39
6542 14199 KOTKAR GANESH NAMDEV 12:00:00 15:26:49 3:26:49
6543 14200 PAWAR JAYAVANT KAUTIK 12:00:00 14:56:13 2:56:13
6544 14202 KAMBLE PRASHANT SARJERAO 12:00:00 15:19:34 3:19:34
6545 14203 BARAPATRE NIRAJ DHANRAJ 12:00:00 15:28:56 3:28:56
6546 14204 MULLA AAKRAM KASAM 12:00:00 15:20:52 3:20:52
6547 14205 KADAM KULDEEP LAXMAN 12:00:00 15:28:58 3:28:58
6548 14206 KATKAR DIPAK SAYAJI 12:00:00 15:51:09 3:51:09
6549 14210 PAWAR AMOL GAJANAN 12:00:00 15:36:04 3:36:04
6550 14212 THAKARE JAYUR SURESH 12:00:00 15:34:44 3:34:44
6551 14218 KURHADE RAJARAM KRISHNA 12:00:00 15:37:51 3:37:51
6552 14223 ZAGARE VISHNU PARMESHVAR 12:00:00 15:09:40 3:09:40
6553 14230 CHAUDHARI HEMANT ASHOK 12:00:00 15:39:04 3:39:04
6554 14231 GAVIT PHULSHING KASU 12:00:00 15:39:28 3:39:28
6555 14236 PATIL GANESH TUKARAM 12:00:00 15:55:25 3:55:25
6556 14237 PAUL GAJANAN BALASAHEB 12:00:00 14:47:40 2:47:40
6557 14238 CHAVAN SURYAKANT VINAYAK 12:00:00 15:21:18 3:21:18
6558 14239 PAKALWAD DASHARATH NAMDEV 12:00:00 15:10:14 3:10:14
6559 14246 AWASARMOL SACHIN BHUJANGRAO 12:00:00 15:50:17 3:50:17
6560 14250 GAIKWAD RAHUL SANPAT 12:00:00 14:40:25 2:40:25
6561 14251 CHAVAN GANESH PRALHAD 14:00:00 16:28:08 2:28:08
6562 14252 SHINDE SACHIN UDDHAV 14:00:00 17:17:13 3:17:13
6563 14254 DHOBALE YOGESH TABAJI 14:00:00 17:39:21 3:39:21
6564 14255 UGHADE GORAKH MUKUNDA 14:00:00 17:18:22 3:18:22
6565 14262 GAIKWAD BEBILAL KISAN 14:00:00 17:23:50 3:23:50
6566 14263 SANKHE SANDEEP KAMALAKAR 14:00:00 17:07:50 3:07:50
6567 14266 KSHIRSAGAR SANTOSH BHAGWAT 14:00:00 17:01:10 3:01:10
6568 14272 KANGANE VIJAY ASHOK 14:00:00 17:26:32 3:26:32
6569 14273 DESHMUKH VISHAL BHARAT 14:00:00 17:17:20 3:17:20
6570 14275 GANJE BHASKAR DATTU 14:00:00 17:27:08 3:27:08
6571 14276 FUNDE KISHAN ANKUSH 14:00:00 17:40:20 3:40:20
6572 14280 SALVE MUKESH ASARAM 14:00:00 17:14:51 3:14:51
6573 14281 MALI PRAMOD SANTOSH 14:00:00 17:16:25 3:16:25
6574 14282 TADVI MUSTUFA ISMALI 14:00:00 17:48:47 3:48:47
6575 14283 WARE BABU VITTHAL 14:00:00 17:06:55 3:06:55
6576 14284 BADE DHANANJAY MARUTI 14:00:00 17:36:15 3:36:15
6577 14285 BADE LAXMAN NARAYAN 14:00:00 17:21:45 3:21:45
6578 14288 BAGWAN SALIM FAKIRSAHEB 14:00:00 16:47:12 2:47:12
6579 14289 BHANDE MADHAV NARSING 14:00:00 17:02:41 3:02:41
6580 14294 THAKARE RAVINDRA MOTIRAM 14:00:00 17:00:42 3:00:42
6581 14295 CHAUDHARI NITIN MADHUKAR 14:00:00 16:48:52 2:48:52
6582 14296 KALE DEEPAK RAVSAHEB 14:00:00 17:34:11 3:34:11
6583 14298 CHAVAN SURESH YAMANUR 14:00:00 17:30:36 3:30:36
6584 14300 MHASKE DIPAKKUMAR BHASKAR 14:00:00 17:05:11 3:05:11
6585 14309 BANSODE PRAMOD JALUINDAR 14:00:00 17:45:52 3:45:52
6586 14316 GAIKWAD KRISHNA PANDHRINATH 14:00:00 17:03:38 3:03:38
6587 14318 PATIL SHANKAR SUBANA 14:00:00 17:27:37 3:27:37
6588 14326 LAHANGE SUNIL MOHAN 14:00:00 17:31:29 3:31:29
6589 14329 NAMBHA SIDHARAM LAXMAN 14:00:00 15:59:40 1:59:40
6590 14332 BHOJANE PANKAJ RADHAKRISHNA 14:00:00 17:33:42 3:33:42
6591 14333 PAWAR DADABHAU KEDU 14:00:00 17:14:38 3:14:38
6592 14334 KASAV CHETAN SUBASH 14:00:00 17:37:22 3:37:22
6593 14335 MUSARE SAGAR POPAT 14:00:00 16:36:48 2:36:48
6594 14337 KESKAR SUDHARSHAN PHULLCHAND 14:00:00 17:00:10 3:00:10
6595 14338 ADAKE ANIL SUKHDEV 14:00:00 16:35:52 2:35:52
6596 14340 SHINGADE MAHAKU MARUTI 14:00:00 17:45:29 3:45:29
6597 14343 BARATAD DNYANESHWAR SHANKAR 14:00:00 16:56:04 2:56:04
6598 14344 SALUNKHE MAYURKUMAR SHRAWAN 14:00:00 16:49:29 2:49:29
6599 14347 BAMNE VINAYAK BHAOSAHEB 14:00:00 17:51:52 3:51:52
6600 14349 RANSHUR ABOL JANARDHAN 14:00:00 16:49:42 2:49:42
6601 14351 JADHAV SHYAM VENKATHRAO 14:00:00 17:06:58 3:06:58
6602 14352 SURNAR UTTAM SANTRAM 14:00:00 17:40:23 3:40:23
6603 14353 ASAN BHATU CHHOTU 14:00:00 17:45:00 3:45:00
6604 14356 RATHOD KRISHNA JAYWANT 14:00:00 17:08:24 3:08:24
6605 14358 BHAJANAWALE AJIT DNYANU 14:00:00 17:06:47 3:06:47
6606 14359 PASAL ANGAT BALAJI 14:00:00 17:24:11 3:24:11
6607 14360 SHINDE BAUJANGRAO PRAKASHRAO 14:00:00 17:29:12 3:29:12
6608 14362 NITNAWARE BHAGWAN SAHEBRAO 14:00:00 16:46:46 2:46:46
6609 14363 MOKAL SAGAR SOPAN 14:00:00 17:45:30 3:45:30
6610 14364 KULKARNI PRAVIN PRAKASHRAO 14:00:00 17:20:19 3:20:19
6611 14365 SARODE GAJANNA MAHADU 14:00:00 17:25:44 3:25:44
6612 14366 DIHOLE SAMBHAJI PUNDLIK 14:00:00 17:06:12 3:06:12
6613 14368 CHAVAN DEEPAK VASANTRAO 14:00:00 17:49:58 3:49:58
6614 14370 RAUT GANESH RADHAKRISHNA 14:00:00 16:39:27 2:39:27
6615 14373 CHAVAN YOGESH RAMDAS 14:00:00 16:46:27 2:46:27
6616 14374 PAWAR AMIR AKARAM 14:00:00 17:42:50 3:42:50
6617 14375 MARATHE PRASHANT SURESH 14:00:00 17:45:22 3:45:22
6618 14378 DAMBALI SANDIP MOHAN 14:00:00 17:33:02 3:33:02
6619 14380 GAVIT SURAJKUMAR JAYWANT 14:00:00 17:11:46 3:11:46
6620 14382 GHODAKE SHRIKANT BHAGWANT 14:00:00 17:26:29 3:26:29
6621 14386 KADAM AMBADAS APPARAO 14:00:00 17:17:37 3:17:37
6622 14387 BHUSARE DILIP RAMCHANDRA 14:00:00 16:57:48 2:57:48
6623 14392 RATHOD PRAVIN RARANCHAND 14:00:00 17:53:10 3:53:10
6624 14394 JADHAV VIKRAM MAHADEV 14:00:00 16:58:07 2:58:07
6625 14396 SHINDE SOMNATH DATTATRAY 14:00:00 17:11:47 3:11:47
6626 14397 PAWAR SURESH NIMBA 14:00:00 17:53:37 3:53:37
6627 14400 SONWANE GANESH RAMESH 14:00:00 17:37:48 3:37:48
6628 14402 TAMBE SACHIN NARAYAN 14:00:00 17:43:36 3:43:36
6629 14405 MAGAR DHANJAY PRABHAKAR 14:00:00 17:10:20 3:10:20
6630 14406 PATIL SOPAN JAYRAM 14:00:00 16:49:58 2:49:58
6631 14407 GUNGUNE ANIL BARKU 14:00:00 18:00:00 4:00:00
6632 14409 KADAM PARMESHWAR BABU 14:00:00 17:17:45 3:17:45
6633 14411 GOSAVI UNMESH DIGAMBAR 14:00:00 17:58:34 3:58:34
6634 14412 ADE YOGESH VISHNU 14:00:00 16:39:46 2:39:46
6635 14414 PALAMPALLE MARUTI VANKAT 14:00:00 17:06:30 3:06:30
6636 14416 PALAMPALLE SACHIN SUGRIV 14:00:00 17:34:01 3:34:01
6637 14417 BANSODE MAHADEO KONDIBA 14:00:00 17:14:26 3:14:26
6638 14418 WAGMODE BIRUDEO BHIMRAO 14:00:00 17:12:59 3:12:59
6639 14419 WAGMODE BIRUDEO GAJENDRA 14:00:00 16:32:31 2:32:31
6640 14421 DEOKATE RAMA BHAGWAT 14:00:00 17:12:47 3:12:47
6641 14422 BHAT SUYODHAN VILAS 14:00:00 17:51:21 3:51:21
6642 14424 BACHKAR SOPAN BHANUDAS 14:00:00 17:14:15 3:14:15
6643 14425 DHALE RAHUL BHAUSAHEB 14:00:00 17:33:13 3:33:13
6644 14426 DBHOBALE DILIP SAHEBRAO 14:00:00 17:33:12 3:33:12
6645 14427 THULE PARSRAM LAXMAN 14:00:00 17:38:05 3:38:05
6646 14428 KALE MACHHINDR SHANKAR 14:00:00 16:27:22 2:27:22
6647 14431 UGHADE LAHANU MAHADU 14:00:00 17:06:46 3:06:46
6648 14432 KARPE GANESH SRIMANTRAO 14:00:00 17:23:28 3:23:28
6649 14435 MURKUTE NAVNATH DADAHARI 14:00:00 17:35:56 3:35:56
6650 14437 KATHARE NITIN SHIJAJIRAO 14:00:00 17:44:35 3:44:35
6651 14438 HAKE VILAS BHAGIRATH 14:00:00 16:34:25 2:34:25
6652 14439 MURKUTE SHANKAR DADAHARI 14:00:00 17:28:46 3:28:46
6653 14440 LOHARE SOMNATH KESHAV 14:00:00 16:54:58 2:54:58
6654 14444 SHINDE NANDKUMAR BALASAHEB 14:00:00 17:28:03 3:28:03
6655 14445 MORE SHIVAJI TULSHIRAM 14:00:00 16:55:56 2:55:56
6656 14449 SHINDE AMIT VILAS 14:00:00 17:05:09 3:05:09
6657 14450 KATARE SANJAY DADASO 14:00:00 17:18:31 3:18:31
6658 14451 SARVADE DAGDU SUBHASHRAO 14:00:00 17:29:29 3:29:29
6659 14454 KALAN SANDIP SURESH 14:00:00 17:26:07 3:26:07
6660 14459 SURYAWANSHI MANOJ BALASAHEB 14:00:00 17:49:15 3:49:15
6661 14461 VALVI SAMUELARUN 14:00:00 17:33:08 3:33:08
6662 14463 NARWADE BHUJANG DATTA 14:00:00 16:23:11 2:23:11
6663 14464 RODEWAD AMRATRAO HANUMANTRAO 14:00:00 17:38:33 3:38:33
6664 14465 RAHOD VINDAL GOVIND 14:00:00 17:12:18 3:12:18
6665 14466 ALDAR SHAHAJI SHANKAR 14:00:00 17:23:05 3:23:05
6666 14467 GITTE DNYANOBA MADHAV 14:00:00 16:20:08 2:20:08
6667 14468 SHINDE GANESH MARUTI 14:00:00 17:17:19 3:17:19
6668 14471 DHAIGUDE GANESH NAMDEV 14:00:00 16:54:55 2:54:55
6669 14472 MUDHALE SANTOSH KONDIBA 14:00:00 17:36:09 3:36:09
6670 14473 MALLAV BIBHISHAN DATTATRAY 14:00:00 17:29:01 3:29:01
6671 14474 SANGALE YOGESH BALU 14:00:00 17:00:13 3:00:13
6672 14476 KATKAR YOGESGH PANDURANG 14:00:00 16:56:11 2:56:11
6673 14479 GAVALI VILAS VISHNU 14:00:00 16:55:48 2:55:48
6674 14480 BADE PAPPU NAMDEO 14:00:00 17:39:43 3:39:43
6675 14483 DHANWATE RUSHIKESH SURESH 14:00:00 17:54:00 3:54:00
6676 14485 UMAP RAHUL DIGAMBAR 14:00:00 17:15:52 3:15:52
6677 14486 SHINDE TATYARAO DNYANDEO 14:00:00 17:39:06 3:39:06
6678 14487 VYAVHARE SOMNATH CHANGDEO 14:00:00 17:02:02 3:02:02
6679 14493 BAGADE AKASH DIGMBAR 14:00:00 16:50:01 2:50:01
6680 14495 LOHAKARE DEVIDAS LAXMAN 14:00:00 17:39:21 3:39:21
6681 14496 HATKAR PIRAJI CHANDRAKANT 14:00:00 17:02:41 3:02:41
6682 14497 ADE VIJAYKUMAR GURUNATH 14:00:00 17:15:54 3:15:54
6683 14498 BELHEKAR PARASRAM MITTHU 14:00:00 17:07:00 3:07:00
6684 14499 DAHIPHALE BALAJI HARISHCHANDRA 14:00:00 17:22:00 3:22:00
6685 14506 RITHAD BHARAT DNYANDEV 14:00:00 17:42:46 3:42:46
6686 14508 SAGAR MAHADEV SHIVAJI 14:00:00 17:10:42 3:10:42
6687 14510 SAMBARE VILAS NAVASU 14:00:00 16:42:25 2:42:25
6688 14513 RATHOD MUKESH KADUBAL 14:00:00 17:11:12 3:11:12
6689 14514 SHEKH SHABUDDIN SAYYAD 14:00:00 17:00:41 3:00:41
6690 14516 MUNDKAR KHANDUJI DHONDIBA 14:00:00 17:28:02 3:28:02
6691 14519 PAWAR GULAB VASANT 14:00:00 17:12:22 3:12:22
6692 14528 OLAMBA SWAPNIL MANGESH 14:00:00 17:45:10 3:45:10
6693 14529 CHAUDHARI DHIRAJ NANU 14:00:00 17:24:58 3:24:58
6694 14530 KAVHA GANAPAT SAKHARAM 14:00:00 16:34:09 2:34:09
6695 14533 SOLE SUNIL DAMU 14:00:00 17:11:53 3:11:53
6696 14536 RUPNAWAR GOVIND VAIJANATH 14:00:00 17:15:38 3:15:38
6697 14538 GIMBHAL PRAVIN AMRUT 14:00:00 16:36:38 2:36:38
6698 14539 BHOYE MANOJ PANDU 14:00:00 17:05:35 3:05:35
6699 14545 BHOSALE AJIT RAOSAHEB 14:00:00 17:34:08 3:34:08
6700 14550 SAPATE DINESH SAKHARAM 14:00:00 17:13:02 3:13:02
6701 14551 CHAUDHARI YOGESH SITARAM 14:00:00 17:05:37 3:05:37
6702 14552 BHOYE SHYAM GOVIND 14:00:00 17:50:20 3:50:20
6703 14553 DABHADE ROSHAN BATTASH 14:00:00 17:54:23 3:54:23
6704 14554 GOLE UMAJI PANDURANG 14:00:00 17:10:21 3:10:21
6705 14555 JOSHI PRANIT HEMANT 14:00:00 17:45:58 3:45:58
6706 14558 PAWAR DIPAKBHAI KISANBHAI 14:00:00 17:16:00 3:16:00
6707 14559 KUWAR RAVINDRA BHAGWAN 14:00:00 17:31:25 3:31:25
6708 14561 KAMBLE SAGAR GURAPPA 14:00:00 17:38:41 3:38:41
6709 14562 KOLI GANESH DNYANESHWAR 14:00:00 17:47:28 3:47:28
6710 14563 WARUNGASE RAMDAS VISHNUQ 14:00:00 17:50:35 3:50:35
6711 14564 TAYDE AMBADAS SUNDER 14:00:00 17:38:37 3:38:37
6712 14565 KUBADE SADANAND PURBHAJI 14:00:00 17:44:42 3:44:42
6713 14568 PATIL AVINASH SHAMRAO 14:00:00 17:05:24 3:05:24
6714 14569 NAGARE PRADIP TANAJI 14:00:00 17:06:25 3:06:25
6715 14570 AVHAD NAVNATH NIVRUTI 14:00:00 17:30:55 3:30:55
6716 14576 CHAVAN SAMBHUDEV NAGRAO 14:00:00 17:17:33 3:17:33
6717 14577 PARATWAGH ASHOK YADAV 14:00:00 16:57:24 2:57:24
6718 14578 PARATWAGH KAILAS PANDHARINATH 14:00:00 16:27:21 2:27:21
6719 14581 UKARDE RAHUL BABRAO 14:00:00 17:21:51 3:21:51
6720 14584 ARADWAD GIRISH KASHINATH 14:00:00 17:20:56 3:20:56
6721 14585 MALODE ANIL VASUDEV 14:00:00 17:45:44 3:45:44
6722 14586 MORE PRAVIN BHUJANG 14:00:00 16:38:55 2:38:55
6723 14587 APOTIKAR DILIP NILKANTHRAO` 14:00:00 17:18:32 3:18:32
6724 14591 RATHOD GORAKNATH BHAGVAN 14:00:00 17:03:08 3:03:08
6725 14594 KUWAR VILAS RAMDAS 14:00:00 17:16:59 3:16:59
6726 14598 WARUNGASE SHANKAR KACHRU 14:00:00 17:00:33 3:00:33
6727 14600 GAIKWAD DEVIDAS PANDURANG 14:00:00 17:57:01 3:57:01
6728 14605 MOKAL PRASHANT TUKARAM 14:00:00 16:50:03 2:50:03
6729 14608 MONDHE ASHOK RAJARAM 14:00:00 17:12:41 3:12:41
6730 14609 CHAUDAHARI PRASHANT SUKADEV 14:00:00 17:37:56 3:37:56
6731 14614 MALI JAGDISH DHANARAJ 14:00:00 17:06:18 3:06:18
6732 14615 CHAVAN VIJAY YASHWANT 14:00:00 16:57:23 2:57:23
6733 14616 PATIL GANESH KASHINATH 14:00:00 17:26:54 3:26:54
6734 14620 PATIL GOPAL VITTHAL 14:00:00 17:25:50 3:25:50
6735 14622 PATIL SANDIP ASHOK 14:00:00 16:50:01 2:50:01
6736 14623 PATIL RAHUL POPAT 14:00:00 17:05:30 3:05:30
6737 14624 GUJAR CHETAN VISHWANTH 14:00:00 16:57:26 2:57:26
6738 14625 GAVAI SADANAND RAMDAS 14:00:00 17:56:45 3:56:45
6739 14626 MANE BANDU ALIAS RAJU ASHOK 14:00:00 17:23:44 3:23:44
6740 14628 GUTTE ANIL SAYASRAO 14:00:00 17:17:25 3:17:25
6741 14635 MORE PRAVINKUMAR RAJARAM 14:00:00 17:31:05 3:31:05
6742 14638 SHIRSAT ROHAN ABHIMAN 14:00:00 17:26:01 3:26:01
6743 14639 WAGHMARE BAPUSAHEB YOGIRAJ 14:00:00 17:45:37 3:45:37
6744 14644 BORADE NITIN RAMRAO 14:00:00 16:49:41 2:49:41
6745 14646 RATHOD KISAN RAMDAS 14:00:00 17:55:06 3:55:06
6746 14647 CHAVAN AVINASH RATAN 14:00:00 18:00:00 4:00:00
6747 14649 CHAVAN RAJENDRA DEVCHAND 14:00:00 17:55:18 3:55:18
6748 14651 WAGHMARE VIJAYKUMAR UTTAM 14:00:00 17:08:55 3:08:55
6749 14654 POTBHARE RAVI VISHWANATHRAO 14:00:00 17:38:42 3:38:42
6750 14662 RATHOD VINOD KADUBAL 14:00:00 17:08:58 3:08:58
6751 14663 BIKKAD VAMAN SAKHARAM 14:00:00 17:49:58 3:49:58
6752 14666 RATHOD SARJERAO BHAGWAN 14:00:00 17:49:59 3:49:59
6753 14668 BHARAD MUNJABHAI SHRINIKRAO 14:00:00 17:19:51 3:19:51
6754 14671 MUNDHE BABURAO RAJABHAU 14:00:00 17:23:24 3:23:24
6755 14674 PHUPATE DIPAK KONDIBA 14:00:00 17:38:30 3:38:30
6756 14675 SANGALE JOCKY ANKUSH 14:00:00 16:56:22 2:56:22
6757 14680 PHUPATE NAMDEO NARAYAN 14:00:00 17:39:40 3:39:40
6758 14683 RATHOD PRAMOD GULABRAO 14:00:00 17:21:52 3:21:52
6759 14686 DHUMAL NIKHIL SANTOSH 14:00:00 17:45:51 3:45:51
6760 14687 CHAVAN PRAVIN KANTRAO 14:00:00 17:44:32 3:44:32
6761 14692 PHOLE SANTOSH PUNJAJI 14:00:00 16:21:35 2:21:35
6762 14693 NAGARGOJE RAJARAM BALWANT 14:00:00 17:36:20 3:36:20
6763 14696 CHAVAN VIJAY RANGNATH 14:00:00 16:49:46 2:49:46
6764 14698 SABALE SACHIN PANDURANG 14:00:00 17:28:22 3:28:22
6765 14701 BAWALE KIRAN KRSHAVRAO 14:00:00 17:43:42 3:43:42
6766 14702 JADHAV PRATAP BALU 14:00:00 17:42:25 3:42:25
6767 14704 MUNDHE MANOJ VALMIKRAO 14:00:00 17:04:00 3:04:00
6768 14705 BATANE SACHIN DEVIDAS 14:00:00 17:16:10 3:16:10
6769 14710 KANGUNE GANESH SOMNATH 14:00:00 17:17:52 3:17:52
6770 14712 SHAIKH JAMEER KHUDABODEN 14:00:00 17:26:41 3:26:41
6771 14721 CHOTHE SHANTARAM TRYAMBAK 14:00:00 17:19:05 3:19:05
6772 14722 KOTWALE VILAS RAMRAO 14:00:00 17:39:05 3:39:05
6773 14723 KAWALE VANKATI HARIBHAU 14:00:00 16:32:29 2:32:29
6774 14724 WARADE ATUL DNYANESHWAR 14:00:00 17:30:39 3:30:39
6775 14725 RATHOD AVINASH PHULCHAND 14:00:00 17:33:07 3:33:07
6776 14728 KAMBLE KAPIL VASANTRAO 14:00:00 17:05:02 3:05:02
6777 14729 SOGE BALAJI KESHAV 14:00:00 17:10:50 3:10:50
6778 14730 ZINGARE PIRAJI VITHOBHA 14:00:00 16:51:26 2:51:26
6779 14734 BADE MININATH PARAJI 14:00:00 17:21:44 3:21:44
6780 14735 KHADGIR NANDKISHOR RAMDAS 14:00:00 17:26:12 3:26:12
6781 14736 AVHAD NILESH BHSKAR 14:00:00 17:01:31 3:01:31
6782 14743 MUDALE DNYNASHWAR KISHANRAO 14:00:00 17:40:50 3:40:50
6783 14750 MAHAJAN PRAKASH BHAVALAL 14:00:00 17:54:12 3:54:12
6784 14752 WAGH BHAUSAHEB SUBHASH 14:00:00 17:23:20 3:23:20
6785 14756 SHINDE RAHUL HOUSHIRAM 14:00:00 17:24:18 3:24:18
6786 14758 PATHAN AKIL JAMAL 14:00:00 16:32:55 2:32:55
6787 14759 KARAD SURAJ MARUTI 14:00:00 17:23:06 3:23:06
6788 14763 JADHAV SANTU KASHINATH 14:00:00 17:34:34 3:34:34
6789 14765 PAWAR SANJAY GOVIND 14:00:00 17:42:25 3:42:25
6790 14767 PAWAR SACHIN SHRIRAM 14:00:00 17:23:26 3:23:26
6791 14769 KENDRE PADMAKAR LAXMAN 14:00:00 16:13:03 2:13:03
6792 14770 BARADE DEEPAK TANAJI 14:00:00 17:39:40 3:39:40
6793 14780 GAIKWAD GANESH BABURAO 14:00:00 17:03:33 3:03:33
6794 14781 NIPURTE GHANSHYAM KESHAV 14:00:00 16:43:11 2:43:11
6795 14783 PATIL BHUSHAN SUBHASH 14:00:00 17:35:04 3:35:04
6796 14784 DABHADE DNYANU SHESHERAO 14:00:00 16:58:15 2:58:15
6797 14785 CHAVAN DATTA DEVIDAS 14:00:00 16:27:27 2:27:27
6798 14786 NETKAR GAUTAM SAGAR 14:00:00 17:45:52 3:45:52
6799 14787 LIMBALKAR DINKAR UTTAMRAO 14:00:00 16:55:03 2:55:03
6800 14788 NAGRE VISHNU NAMDEO 14:00:00 16:55:23 2:55:23
6801 14791 PALVE SURESH KUSANDEV 14:00:00 17:08:14 3:08:14
6802 14796 KALUKHE VISHAL DAYANAND 14:00:00 17:56:22 3:56:22
6803 14801 RATHOD RAHUL RAMCHAND 14:00:00 17:41:58 3:41:58
6804 14809 MORE AMOL PUNDALIK 14:00:00 17:25:49 3:25:49
6805 14811 DESHMUKH AVINASH DILIP 14:00:00 17:26:43 3:26:43
6806 14812 NAIGADE SUHAS ANKUSH 14:00:00 17:39:13 3:39:13
6807 14814 ROKADE NAGNATH BABARAO 14:00:00 16:56:36 2:56:36
6808 14815 HEDE VITTHAL BALAJI 14:00:00 16:47:33 2:47:33
6809 14817 ZODPE RATNAVIR DAGDU 14:00:00 17:02:15 3:02:15
6810 14819 GAIKWAD GANARAJ LOKAJI 14:00:00 17:02:15 3:02:15
6811 14823 PATIL DIPAK RAJU 14:00:00 17:35:05 3:35:05
6812 14826 PARKAD MUNJAJI SHRIVANT 14:00:00 16:43:51 2:43:51
6813 14827 WAKLE SATISH UDDHAVRAO 14:00:00 17:14:22 3:14:22
6814 14830 LONDHE RATNAKAR ABAJI 14:00:00 16:45:58 2:45:58
6815 14831 AINILE KISHAN BHAGWAN 14:00:00 16:39:14 2:39:14
6816 14833 ADE MADHAV SHIVAJI 14:00:00 16:41:51 2:41:51
6817 14835 PATIL SURESH AVINASH 14:00:00 17:43:14 3:43:14
6818 14836 GAIKWAD DNYANESHWAR NAGNATH 14:00:00 16:14:04 2:14:04
6819 14837 PAWAR KULDIP PANDURANG 14:00:00 17:00:08 3:00:08
6820 14840 TAPASE SAMRAT PRABHU 14:00:00 16:41:16 2:41:16
6821 14842 BHALSHANKAR YAMNAJI RAKHAMAJI 14:00:00 17:41:15 3:41:15
6822 14845 KANGANE RAJIV PARASARAM 14:00:00 16:24:05 2:24:05
6823 14848 NIKAM JAGDISH DINKAR 14:00:00 16:59:26 2:59:26
6824 14850 RATHOD BALIRAM MAROTI 14:00:00 16:27:26 2:27:26
6825 14854 KALUKHE MAHESH SAMBHAJI 14:00:00 17:56:21 3:56:21
6826 14855 WAIKAR NARENDRA SURESH 14:00:00 17:54:53 3:54:53
6827 14856 NARWAD GANESH SHESHERAO 14:00:00 17:15:59 3:15:59
6828 14858 BHENDEKAR DNYANESHWAR VISHNU 14:00:00 16:49:48 2:49:48
6829 14859 THORAT MAHESH BAJARANG 14:00:00 17:53:24 3:53:24
6830 14860 KADAM YOGESH DADASO 14:00:00 16:43:33 2:43:33
6831 14864 BHARTI ASHOK GANGADHAR 14:00:00 16:56:44 2:56:44
6832 14867 POLE SHIVAJI MAROTI 14:00:00 17:21:58 3:21:58
6833 14868 KADAM NITIN ASHOK 14:00:00 16:43:34 2:43:34
6834 14872 SALVE SANTOSH MUNJAJI 14:00:00 17:20:52 3:20:52
6835 14873 PAKHALE AVADHOOT NANDKUMAR 14:00:00 17:37:27 3:37:27
6836 14874 THORAT ROHIT RAJENDRA 14:00:00 17:50:13 3:50:13
6837 14876 MAHADIK SUBHASH ADHIKRAO 14:00:00 17:40:56 3:40:56
6838 14877 KADAM SHRIKRUSHNA VISHWANATH 14:00:00 17:56:56 3:56:56
6839 14884 BAIS VIKRAMSINGH KAMALSINGH 14:00:00 17:37:21 3:37:21
6840 14885 SALVE AMOL UTTAM 14:00:00 16:55:40 2:55:40
6841 14886 ADE NAMDEO VISHWANATH 14:00:00 16:41:21 2:41:21
6842 14888 NAVAGIRE ROHIDAS SHANKAR 14:00:00 17:10:05 3:10:05
6843 14890 THAKARE DILIP TETYA 14:00:00 17:26:46 3:26:46
6844 14891 GHOLVE KRUSHNA MOTIRAM 14:00:00 17:09:18 3:09:18
6845 14893 RATHOD PRABHAKAR MAROTI 14:00:00 16:58:37 2:58:37
6846 14896 UGHADE GORAKHNATH BHIMRAO 14:00:00 17:26:00 3:26:00
6847 14901 SAVALE RAGHUNATH RAMCHANDRA 14:00:00 17:26:08 3:26:08
6848 14903 BAGUL RINGNATH PANDURANT 14:00:00 17:15:38 3:15:38
6849 14905 CAHVAN KISHOR TUKARAM 14:00:00 16:55:44 2:55:44
6850 14906 CHOUDHARI GANESH BHIKAN 14:00:00 17:37:55 3:37:55
6851 14908 CHAVAN BHASKAR RAMCHANDRA 14:00:00 16:27:35 2:27:35
6852 14909 PALVI VILAS HARICHNADRA 14:00:00 17:44:51 3:44:51
6853 14910 MHATRE SWAPNIL WAMAN 14:00:00 16:56:06 2:56:06
6854 14911 JADHAV RAMESH TANAJI 14:00:00 17:26:39 3:26:39
6855 14913 PINGALA MANGESH YASHWANT 14:00:00 17:32:08 3:32:08
6856 14917 DESALE BHUSHAN VASANTRAO 14:00:00 17:01:18 3:01:18
6857 14921 VAVRE SURAJ SITARAM 14:00:00 17:08:52 3:08:52
6858 14923 BHASMA MOHAN HARICHANDRA 14:00:00 17:30:48 3:30:48
6859 14924 TEMKAR SUYOG MANGESH 14:00:00 17:31:11 3:31:11
6860 14928 GHUMAR UMESH SHRIDHARRAO 14:00:00 17:26:51 3:26:51
6861 14929 BAHIRAM NAVNATH YASHWANT 14:00:00 17:15:21 3:15:21
6862 14933 GARANDE ANNASAHEB PANDURANT 14:00:00 15:50:55 1:50:55
6863 14934 SHAIKH FATTEAHEMAD BADRODIN 14:00:00 17:23:14 3:23:14
6864 14935 TONE SUDAM SHESHERAO 14:00:00 17:23:21 3:23:21
6865 14942 SONUNE PANDURANG PARSHARAM 14:00:00 17:02:56 3:02:56
6866 14945 KALYANKAR YOGESH PRABHAKAR 14:00:00 16:56:12 2:56:12
6867 14946 THAKKURWAR SAINATH BABNNA 14:00:00 17:55:24 3:55:24
6868 14949 SALUNKE VIKAS MANIK 14:00:00 17:10:51 3:10:51
6869 14956 METKARI DATTATRAYA NAMDEO 14:00:00 15:47:45 1:47:45
6870 14958 PAITHANE SUBHASH SHYAMRAO 14:00:00 17:09:19 3:09:19
6871 14965 PAWAR SHASHIKANT ASHOK 14:00:00 17:33:42 3:33:42
6872 14966 MORE RAJENDRA RAMRAO 14:00:00 17:18:21 3:18:21
6873 14972 KADAM ANANT HANMANT 14:00:00 17:55:30 3:55:30
6874 14973 PAWAR SUDHIR ANIL 14:00:00 16:39:01 2:39:01
6875 14974 BHANGE NARAYAN PURBHAJI 14:00:00 17:09:37 3:09:37
6876 14975 GOSAVI DHURAJI BAPU 14:00:00 17:26:12 3:26:12
6877 14976 SHINDE RAJU SHANDU 14:00:00 17:32:34 3:32:34
6878 14977 PAWAR VIJAYKUMAR KASHINATH 14:00:00 15:59:02 1:59:02
6879 14978 BUDHWAT RAJIV SANTUBA 14:00:00 17:04:18 3:04:18
6880 14983 MIRKHELKAR AMOL SUBHASHRAO 14:00:00 17:03:05 3:03:05
6881 14984 INGOLE MANOJ DIGAMBAR 14:00:00 16:42:24 2:42:24
6882 14986 SALVE GAUTAM HIRAMAN 14:00:00 17:54:00 3:54:00
6883 14990 KANKUTE RAJKUMAR DASRAO 14:00:00 17:43:10 3:43:10
6884 14994 VISHWAS SHIVRAM BALAJI 14:00:00 17:17:17 3:17:17
6885 14999 ADKE DIPAK VIJAY 14:00:00 17:52:37 3:52:37
6886 15000 HAIBATKAR BABU SHANKARRAO 14:00:00 17:14:23 3:14:23
6887 15002 KALE SHRIKANT NAMDEV 8:00:00 11:41:41 3:41:41
6888 15004 RATHOD DEELIP RAMSING 8:00:00 10:41:13 2:41:13
6889 15005 RATHOD BANDU KASHINATH 8:00:00 10:17:01 2:17:01
6890 15006 GAVADE SOPAN RAJARAM 8:00:00 10:39:17 2:39:17
6891 15008 ROY SUSHIL ASHOK 8:00:00 9:58:23 1:58:23
6892 15009 MUSALE DNYANESHWAR SUBHASH 8:00:00 10:12:28 2:12:28
6893 15011 KENDRE VAIJANATH SUGRIV 8:00:00 10:58:45 2:58:45
6894 15012 GUTTE DATTATRAY TUKARAM 8:00:00 10:58:39 2:58:39
6895 15013 MOTE SANDIP TANAJI 8:00:00 11:35:31 3:35:31
6896 15016 GUTTE SATISH SADASHIV 8:00:00 10:58:42 2:58:42
6897 15019 GAIKWAD RAHUL GOVIND 8:00:00 10:46:58 2:46:58
6898 15020 POLE KRISHNA HULAPPA 8:00:00 10:09:20 2:09:20
6899 15021 POLE SAKHARAM MASNAJI 8:00:00 9:58:38 1:58:38
6900 15024 JADHAV RANJIT JYOTISING 8:00:00 11:24:28 3:24:28
6901 15026 CHAVAN GANESH SURYABHAN 8:00:00 11:38:52 3:38:52
6902 15028 SURYAWANSHI DATTATRAYA YADAV 8:00:00 11:25:19 3:25:19
6903 15029 POLE SANDIP VISHWANATH 8:00:00 10:12:28 2:12:28
6904 15030 GAVIT GANESH BHAU 8:00:00 11:01:00 3:01:00
6905 15033 PATIL SANDIP LAHU 8:00:00 10:20:18 2:20:18
6906 15034 RATHOD AVINASH SHIVAJI 8:00:00 10:28:03 2:28:03
6907 15040 JANGALI TULSHIRAM KAKAD 8:00:00 10:07:02 2:07:02
6908 15042 CHAUDHARI VILAS MANGLYA 8:00:00 10:31:47 2:31:47
6909 15046 GHULE AMOL DILIP 8:00:00 11:13:01 3:13:01
6910 15049 SHINDE SACHIN RAMESH 8:00:00 10:44:50 2:44:50
6911 15051 KOLHE AVINASH MARUTI 8:00:00 11:40:00 3:40:00
6912 15052 BHOI JAGAN SUKRAM 8:00:00 11:25:45 3:25:45
6913 15054 PAWAR NITESH BALASAHEB 8:00:00 11:44:35 3:44:35
6914 15055 APRE NILESH RAJENDRA 8:00:00 10:22:12 2:22:12
6915 15057 SHARMALE GANESH MOTHYABABA 8:00:00 10:29:40 2:29:40
6916 15058 CHOUDHARI GORAKSHNATH BALASO 8:00:00 11:22:19 3:22:19
6917 15059 BHOSALE SHAILESH TANAJI 8:00:00 11:29:53 3:29:53
6918 15061 CHATTAR VILAS SHIVAJI 8:00:00 10:52:33 2:52:33
6919 15063 RANSURE BHAGWAN SOMNATH 8:00:00 10:44:52 2:44:52
6920 15067 MORE VIKAS LAXMAN 8:00:00 11:46:45 3:46:45
6921 15068 SHINDE PANJAB PANDURANG 8:00:00 11:08:03 3:08:03
6922 15070 TIWARI ARJUN ASHOK 8:00:00 11:30:51 3:30:51
6923 15074 JADHAV PRAMOD APPASO 8:00:00 11:59:19 3:59:19
6924 15076 PANSARE PRAVIN BHAUSAHEB 8:00:00 10:44:50 2:44:50
6925 15077 EKAL RUPESH TUKARAM 8:00:00 11:48:29 3:48:29
6926 15078 KUTWAL TUSHAR ANKUSH 8:00:00 11:20:45 3:20:45
6927 15081 JORVEKAR JALINDRA BABASAHEB 8:00:00 11:08:06 3:08:06
6928 15082 BENKE VILAS HIRAMAN 8:00:00 10:41:56 2:41:56
6929 15083 GHULE ANIL VITTAL 8:00:00 10:52:26 2:52:26
6930 15089 GAYKAWAD BHASKAR BAPU 8:00:00 11:37:39 3:37:39
6931 15090 ZENDE NAGESH SHANTATAM 8:00:00 10:52:25 2:52:25
6932 15094 SANVAKE SHRIKANT DATTATRAY 8:00:00 11:24:24 3:24:24
6933 15095 KORABOO SHAKIL MAKBOOL 8:00:00 11:27:37 3:27:37
6934 15097 PAWAR PARMESHWAR TUKARAM 8:00:00 10:53:19 2:53:19
6935 15099 WAGH ASHOK ANANTA 8:00:00 11:06:33 3:06:33
6936 15100 NICHITE VASUDEV ANANTA 8:00:00 11:42:46 3:42:46
6937 15104 MOKASHI PRASHANT RATAN 8:00:00 11:47:36 3:47:36
6938 15105 SURYWANSHI UDDHAV PRAKASH 8:00:00 10:59:22 2:59:22
6939 15109 CHAVAN PARAMVEER PYARELAL 8:00:00 11:44:58 3:44:58
6940 15112 PEDHEKAR HAUSHIRAM MARUTI 8:00:00 10:09:20 2:09:20
6941 15113 DESHMUKH BHARAT GOVIND 8:00:00 11:27:21 3:27:21
6942 15114 MURADNAR AMOL DINKAR 8:00:00 11:25:00 3:25:00
6943 15117 ISHI GAUTAM BHAIDAS 8:00:00 11:36:26 3:36:26
6944 15118 PATIL MAYUR DILIP 8:00:00 11:46:59 3:46:59
6945 15121 JADHAV VILAS BHAU 8:00:00 11:36:16 3:36:16
6946 15123 WAGH MUKESH ARUN 8:00:00 11:42:20 3:42:20
6947 15136 BANSODE DEVIDAS MANOHAR 8:00:00 11:30:48 3:30:48
6948 15137 WAKADKAR SANTOSH RAMAJI 8:00:00 11:02:00 3:02:00
6949 15138 SHIRSATH KAMLESH ASHOK 8:00:00 11:03:59 3:03:59
6950 15141 GAIKWAD ANAND SANDU 8:00:00 11:31:09 3:31:09
6951 15143 CHAURE MURLIDHAR LAXMAN 8:00:00 11:13:56 3:13:56
6952 15148 SAKPAL SAMEER SURESH 8:00:00 11:47:58 3:47:58
6953 15149 KANHEKAR AVINASH BHARAT 8:00:00 11:30:36 3:30:36
6954 15150 MOSE BHIMA SURESH 8:00:00 11:45:29 3:45:29
6955 15151 CHAVAN ANKUSH RAMU 8:00:00 10:23:09 2:23:09
6956 15156 RAUT SOMNATH GAJANANA 8:00:00 11:48:19 3:48:19
6957 15161 PATIL VISHAL VIDYADHAR 8:00:00 11:03:49 3:03:49
6958 15164 MAHALE VAMAN CHANDAR 8:00:00 11:00:03 3:00:03
6959 15168 JAGTAP PARASRAM BHIWAJI 8:00:00 11:18:50 3:18:50
6960 15171 KALASARE ANIL SAMBHAJI 8:00:00 10:54:45 2:54:45
6961 15177 RAJAGE LALASO SHIVAJI 8:00:00 10:56:54 2:56:54
6962 15178 RATHODNILESH RAMESH 8:00:00 11:05:55 3:05:55
6963 15185 PATIL SAGAR VIDYASDHAR 8:00:00 11:19:34 3:19:34
6964 15193 SHRISATH RAMESHWAR MARUTI 8:00:00 10:57:24 2:57:24
6965 15194 RATHOD MAHESH RAJUSING 8:00:00 10:42:59 2:42:59
6966 15195 MORE MANISH DEVAJI 8:00:00 11:35:45 3:35:45
6967 15197 DHAGE SANDEEP EKNATH 8:00:00 11:28:29 3:28:29
6968 15204 LIHINAR RAJU JANARDHAN 8:00:00 11:12:25 3:12:25
6969 15206 PAWAR MAHESH GAJANAN 8:00:00 11:51:57 3:51:57
6970 15212 DESALE ARUN SHANKAR 8:00:00 11:06:02 3:06:02
6971 15214 CHAUDHARI KASHINATH MUKUND 8:00:00 11:41:41 3:41:41
6972 15216 BANGAR SANTOSH CHHABU 8:00:00 10:29:39 2:29:39
6973 15217 DOMBE UDHAV VISHWANATH 8:00:00 10:39:41 2:39:41
6974 15218 CHAVAN MANOJ DHAMSING 8:00:00 11:00:35 3:00:35
6975 15219 PALAVI VIJAY PANDIT 8:00:00 11:17:43 3:17:43
6976 15221 WAGH GANESH DEVIDAS 8:00:00 11:24:05 3:24:05
6977 15225 SAVALE YOGESH BALKRISHNA 8:00:00 11:37:22 3:37:22
6978 15226 SURVE RUPESH SHIVAJI 8:00:00 11:21:58 3:21:58
6979 15228 JADHAV GHANASHAYAM SAKHARAM 8:00:00 10:39:06 2:39:06
6980 15231 GOLE VIJAY SARJERAO 8:00:00 10:59:46 2:59:46
6981 15237 YADAV PANKAJ DULAR 8:00:00 10:18:45 2:18:45
6982 15239 GOSAVI SAMADHAN SHANKAR 8:00:00 10:28:42 2:28:42
6983 15240 MUNDE SHANKAR SAMBHAJI 8:00:00 11:02:59 3:02:59
6984 15241 JOGDAND EKNATH SUBHASH 8:00:00 11:35:04 3:35:04
6985 15244 AGHAV HARIDAS DATTU 8:00:00 10:34:34 2:34:34
6986 15247 RAO RAMESH VISHNU 8:00:00 11:09:16 3:09:16
6987 15254 WARGHADE GANESH RAMESH 8:00:00 10:59:12 2:59:12
6988 15258 TOTEWAD DNYANESHWAR AMRUTA 8:00:00 10:27:52 2:27:52
6989 15261 SHILAWAT SHASHIKANT HIRAMAN 8:00:00 11:27:50 3:27:50
6990 15264 WAGH YOGESH RAMNATH 8:00:00 10:34:38 2:34:38
6991 15265 GAVIT SHANTARAM POPAT 8:00:00 11:23:53 3:23:53
6992 15266 SONAJE VINOD DHARMA 8:00:00 11:12:20 3:12:20
6993 15267 KUWAR YOGESH ASHOK 8:00:00 11:25:18 3:25:18
6994 15272 PATIL ATUL SUBHASH 8:00:00 11:48:29 3:48:29
6995 15276 MANJARMAKAR GANESH DASHRATRAO 8:00:00 11:38:52 3:38:52
6996 15277 BANDE DHARMARAJ RAMA 8:00:00 11:41:55 3:41:55
6997 15279 ZATE PRAVIN SHANKAR 8:00:00 10:24:00 2:24:00
6998 15284 PAIKRAO PRAKASH YADAV 8:00:00 11:23:53 3:23:53
6999 15286 FARDE NAGESH RAGHUNATH 8:00:00 11:04:37 3:04:37
7000 15287 VEKHANDE PRAMOD SUDHAKAR 8:00:00 10:35:58 2:35:58
7001 15289 WAGHAMODE LAXMAN BHIMRAO 8:00:00 11:04:23 3:04:23
7002 15290 SHAIKH IMRAN RAHIM 8:00:00 11:27:23 3:27:23
7003 15294 GAIKWAD UTTAM YASHWANT 8:00:00 10:42:55 2:42:55
7004 15297 BHOYE JAYRAM DAULAT 8:00:00 11:20:55 3:20:55
7005 15298 LENDE MAHESH TUKARAM 8:00:00 11:15:17 3:15:17
7006 15302 GHADAGE HANAMANT NAMDEV 8:00:00 11:05:59 3:05:59
7007 15304 KORAVI SURESH SHAMRAO 8:00:00 11:52:15 3:52:15
7008 15306 KATKADE RAJARAM GOPINATH 8:00:00 10:27:26 2:27:26
7009 15310 ARJUN APPASAHEB DNYANESHWAR 8:00:00 11:31:37 3:31:37
7010 15311 RAUT JAGDISH HIRAMAN 8:00:00 11:24:52 3:24:52
7011 15313 MANJE MAHESH BHASKAR 8:00:00 11:57:28 3:57:28
7012 15314 GHANE MAHADU VIKAS 8:00:00 11:25:19 3:25:19
7013 15316 FASE SHIVAJI ARVIND 8:00:00 11:51:48 3:51:48
7014 15317 SAWLE RANJIT SHESHERAO 8:00:00 11:15:35 3:15:35
7015 15320 AGIWALE SANDIP BARAKU 8:00:00 10:29:09 2:29:09
7016 15324 KERKAR SAGAR SADANAND 8:00:00 11:39:22 3:39:22
7017 15325 GAVIT VILAS KASHINATH 8:00:00 10:52:18 2:52:18
7018 15329 CHAUDHARI KALPESH NITYANAND 8:00:00 11:51:56 3:51:56
7019 15332 KARUNASAGAR MANOJKUMAR PRABHAKAR 8:00:00 10:59:11 2:59:11
7020 15333 PATIL RAHUL TUKARAM 8:00:00 11:26:33 3:26:33
7021 15335 JAYBHAYE PRAKASH RAMDAS 8:00:00 10:56:04 2:56:04
7022 15338 SHINDE AMAR SHIVAJI 8:00:00 11:01:52 3:01:52
7023 15340 KEDARE JAGDISH KACHARU 8:00:00 10:56:55 2:56:55
7024 15342 MOTE RAJU CHANGDEV 8:00:00 11:19:03 3:19:03
7025 15344 NIMBALKAR AVINASH KAILAS 8:00:00 10:37:32 2:37:32
7026 15345 JADHAV TUSHAR SHAMRAO 8:00:00 10:15:23 2:15:23
7027 15347 KAMBALE ATUL RAMESH 8:00:00 10:47:57 2:47:57
7028 15348 PHADATARE KAKASAHEB SARJERAO 8:00:00 10:40:46 2:40:46
7029 15350 SULE SHIVAJI DNYANU 8:00:00 10:39:50 2:39:50
7030 15351 JADHAV DADA SHAMRAO 8:00:00 11:21:56 3:21:56
7031 15353 LANGUTE RUSHIKESH BABAN 8:00:00 11:48:47 3:48:47
7032 15355 KADAM ANKUSH (VIJAY) ASHOK 8:00:00 11:06:58 3:06:58
7033 15360 GODSE VAIBHAV LALASO 8:00:00 11:47:15 3:47:15
7034 15361 PISAL MAHESH NARAYAN 8:00:00 11:42:14 3:42:14
7035 15364 AHER SOMNATH EKNATH 8:00:00 11:20:09 3:20:09
7036 15365 GHODE SANTOSH KHANDERAO 8:00:00 11:25:09 3:25:09
7037 15369 TIDKE BALAJI MADHAVRAO 8:00:00 10:49:50 2:49:50
7038 15372 RATHOD RAVI SHANKAR 8:00:00 10:55:32 2:55:32
7039 15376 PALVI KAILAS RAJARAM 8:00:00 11:05:22 3:05:22
7040 15378 GHARAT DINESH NARAYAN 8:00:00 11:35:15 3:35:15
7041 15379 WAGHMARE AMOL MANIK 8:00:00 11:08:39 3:08:39
7042 15382 SHELKE SHRIRAM ASHOK 8:00:00 11:26:15 3:26:15
7043 15383 PEDHEKAR SOMNATH DEVRAM 8:00:00 10:41:12 2:41:12
7044 15384 MORE SANDEEP MOHANRAO 8:00:00 11:00:59 3:00:59
7045 15385 WAGADKAR PARMESHWAR VITTHAL 8:00:00 11:19:23 3:19:23
7046 15388 RATHOD SANDIP VASANTRAO 8:00:00 10:27:55 2:27:55
7047 15393 PAWAR MILIND SURATSING 8:00:00 11:49:01 3:49:01
7048 15395 WAYKAR ANNASAHEB SUDHAKAR 8:00:00 11:19:09 3:19:09
7049 15405 MALI DINESH RATAN 8:00:00 11:42:53 3:42:53
7050 15407 POKALE PRALOBH KASHINATH 8:00:00 11:30:38 3:30:38
7051 15411 BHASMA RAMESH DHARMA 8:00:00 11:20:10 3:20:10
7052 15415 BARELA NILESH SAYAMAL 8:00:00 11:04:06 3:04:06
7053 15418 RATHOD GAULAB PANDURANG 8:00:00 10:55:54 2:55:54
7054 15419 DHANMEHER PRASAD VISHNU 8:00:00 11:58:20 3:58:20
7055 15420 TELANGE KESHAV SHANKAR 8:00:00 11:00:56 3:00:56
7056 15421 MUKTAWAR SACHIN SAKHARAM 8:00:00 10:39:07 2:39:07
7057 15425 PACHPOL SHRIKANT SURESH 8:00:00 11:07:02 3:07:02
7058 15426 HARAK MANIKRAO NARAYAN 8:00:00 10:26:38 2:26:38
7059 15428 SARDAR ANANTA PANJABRAO 8:00:00 11:31:32 3:31:32
7060 15432 SALVE SAGAR GULAB 8:00:00 11:40:00 3:40:00
7061 15434 GAVIT RAVINDRA SITARAM 8:00:00 11:11:19 3:11:19
7062 15440 SARDAR AJAY VALMIK 8:00:00 11:35:38 3:35:38
7063 15441 PHAD VANKAT PRAKASH 8:00:00 10:47:50 2:47:50
7064 15444 CHAVAN ANIL MORASING 8:00:00 10:43:03 2:43:03
7065 15446 KELKAR NITIN DILIP 8:00:00 11:00:24 3:00:24
7066 15448 SHAIKH SAMAD SHADULSAV 8:00:00 10:37:00 2:37:00
7067 15449 BHOSALE VISHVANATH BHAVNATH 8:00:00 10:33:19 2:33:19
7068 15457 GHATAL SWAPNIL KRISHNA 8:00:00 11:12:27 3:12:27
7069 15458 GHATAL YUVRAJ CHANDAR 8:00:00 11:02:53 3:02:53
7070 15460 BHUSARA SANDIP JAYRAM 8:00:00 10:48:18 2:48:18
7071 15461 PATIL YOGESH PRADIP 8:00:00 11:45:40 3:45:40
7072 15465 GAVIT NITIN CHANDU 8:00:00 11:26:49 3:26:49
7073 15466 KATELA KAILAS HARI 8:00:00 10:15:15 2:15:15
7074 15471 CHAUDHARI NARESH PANDU 8:00:00 10:27:26 2:27:26
7075 15473 NIKAM SUNIL RAMESH 8:00:00 11:08:58 3:08:58
7076 15476 VASAVE KAILAS PARTA 8:00:00 10:54:32 2:54:32
7077 15477 DHALE PREM BASU 8:00:00 10:45:31 2:45:31
7078 15481 GAIKWAD SANDEEP BABURAO 8:00:00 11:42:13 3:42:13
7079 15482 SHELKE PARMESHWAR MALIRAM 8:00:00 11:34:14 3:34:14
7080 15483 BHOIENAR MAHADEV VAIJNATH 8:00:00 10:45:48 2:45:48
7081 15488 MISAL SHASHIKANT BABAN 8:00:00 11:17:02 3:17:02
7082 15489 DEVKATTE RAHUL GOPALRAO 8:00:00 11:46:51 3:46:51
7083 15493 MORE AMOL BHAGWANRAO 8:00:00 11:35:02 3:35:02
7084 15494 SHINDE PRATAP DIGAMBAR 8:00:00 11:23:47 3:23:47
7085 15495 SHEAIKH ABRAR SHEIKH AZAM 8:00:00 10:50:42 2:50:42
7086 15499 MALKULWAD VYANKATI RAMJI 8:00:00 10:40:06 2:40:06
7087 15500 BORKAR AMOL BALIRAM 8:00:00 10:34:35 2:34:35
7088 15505 JUBRE AVINASH BALAJIRAO 8:00:00 10:26:00 2:26:00
7089 15506 BADE SUBASH TYATYABA 8:00:00 11:19:12 3:19:12
7090 15507 KATKHADE MACHINDRA MOHAN 8:00:00 11:19:12 3:19:12
7091 15513 PAWAR SANTOSH GOVINDRAM 8:00:00 11:15:15 3:15:15
7092 15518 KALE SADASHIV VAMANRAO 8:00:00 11:03:21 3:03:21
7093 15521 SATALE JEEVAN TUKARAM 8:00:00 11:34:32 3:34:32
7094 15525 KAMBLE SAGAR BHARAT 8:00:00 11:33:14 3:33:14
7095 15526 VHORKATE PRAMOD SOPAN 8:00:00 10:51:48 2:51:48
7096 15527 GANDHALE MANGESH SHIWAJI 8:00:00 11:14:00 3:14:00
7097 15529 PALANGE PRAMOD ARUN 8:00:00 10:41:26 2:41:26
7098 15531 GADEKAR NILESH PARASNATH 8:00:00 11:22:19 3:22:19
7099 15534 GOKNE RAMRAO PAWANKUMAR 8:00:00 11:22:56 3:22:56
7100 15535 SHINDE PRAMOD CHANDRAKANT 8:00:00 11:31:40 3:31:40
7101 15536 WANDRE GAJANAN NAMDEV 8:00:00 11:03:50 3:03:50
7102 15537 KHARDE PRADIP BHAGWAN 8:00:00 11:35:37 3:35:37
7103 15538 SHINDE ISWAR VISHNU 8:00:00 10:38:08 2:38:08
7104 15539 MORE RUSHIKESH BHAGWANRAO 8:00:00 11:30:19 3:30:19
7105 15540 POL VIKAS SHASHIKANT 8:00:00 11:47:14 3:47:14
7106 15546 BADE SHARAD BHASKAR 8:00:00 11:35:39 3:35:39
7107 15548 RAMGUDE SANDEEP BHAGWAT 8:00:00 10:44:41 2:44:41
7108 15551 TEMGIRE MANDAR ANANDA 8:00:00 11:36:12 3:36:12
7109 15555 BENKE SANJAY DEVRAM 8:00:00 10:41:36 2:41:36
7110 15556 VETAL VIJAY SHANKAR 8:00:00 10:44:53 2:44:53
7111 15558 KAYANDE KISHAN ARJUNRAO 8:00:00 11:38:36 3:38:36
7112 15560 PAWALE NITIN ASHOK 8:00:00 10:29:39 2:29:39
7113 15568 MOHARE RAJESH DEVIDAS 8:00:00 11:24:58 3:24:58
7114 15571 SANAP SACHIN SHIWAJI 8:00:00 10:58:16 2:58:16
7115 15573 GAIKWAD PRAKASH SHANTARAM 8:00:00 11:41:20 3:41:20
7116 15575 MORE ASHOK SURYABHAN 8:00:00 11:41:30 3:41:30
7117 15578 PALANDE VINOD SHIVRAM 8:00:00 11:48:24 3:48:24
7118 15579 KHARAT NILESH LUISE 8:00:00 10:18:19 2:18:19
7119 15581 SARBANDE RAHUL KAILAS 8:00:00 10:44:53 2:44:53
7120 15582 MASKE RAVINDRA SAHEBRAO 8:00:00 10:55:33 2:55:33
7121 15590 DHAKNE SHIVAJI ASHOK 8:00:00 10:51:28 2:51:28
7122 15591 SAKATE VILAS NAMDEV 8:00:00 11:47:49 3:47:49
7123 15592 ATOLE SACHIN ARJUN 8:00:00 11:51:46 3:51:46
7124 15597 PATOLE VISHAL PRAKASH 8:00:00 10:43:09 2:43:09
7125 15598 KADAM SANDESH MANSING 8:00:00 11:23:30 3:23:30
7126 15599 JADHAV GOVIND MALLAPA 8:00:00 10:23:30 2:23:30
7127 15600 WAKODE NILKANTH SHRIRAM 8:00:00 11:39:16 3:39:16
7128 15601 CHACHAR UMESH DAMODHAR 8:00:00 11:35:40 3:35:40
7129 15602 WARE RAJU BHANUDAS 8:00:00 11:35:35 3:35:35
7130 15606 KAMBLE AMOL PRAKASH 8:00:00 11:44:33 3:44:33
7131 15608 GONDAKE TRIMBAK RAMDAS 8:00:00 11:12:26 3:12:26
7132 15615 PATIL SANDIP DATTATRAY 8:00:00 11:47:04 3:47:04
7133 15618 MADGE YOGESH LAXMAN 8:00:00 11:02:10 3:02:10
7134 15620 MADGE RAMHARI NAMDEV 8:00:00 11:03:51 3:03:51
7135 15621 JADHAV SAGAR SHRIPATI 8:00:00 11:20:10 3:20:10
7136 15622 HINDOLE BALKRUSHNA MADHUKAR 8:00:00 11:06:52 3:06:52
7137 15623 KHARPADE GURUNATH KALURAM 8:00:00 10:53:36 2:53:36
7138 15626 MAHANGADE SAGAR LAXMAN 8:00:00 11:07:51 3:07:51
7139 15629 SHELAR SURESH BALARAM 8:00:00 11:06:34 3:06:34
7140 15631 BHERE HIRAMAN RAMKRISHANA 8:00:00 11:25:49 3:25:49
7141 15634 DALVI LALIT BALAKRUSHANA 8:00:00 11:35:33 3:35:33
7142 15638 PATIL AMOL GURUNATH 8:00:00 11:19:22 3:19:22
7143 15642 GOLVAD PRAVIN KONDAJI 8:00:00 11:33:53 3:33:53
7144 15643 JADHAV ARVIND MADHUKAR 8:00:00 11:10:24 3:10:24
7145 15645 LANGUTE SACHIN UTTAMRAO 8:00:00 11:15:55 3:15:55
7146 15647 JADHAV ROHAN RAMDAS 8:00:00 11:54:49 3:54:49
7147 15650 JAGTAP PRAVIN TANAJI 8:00:00 11:48:28 3:48:28
7148 15652 SULE RAMA DENA 8:00:00 10:44:42 2:44:42
7149 15654 SONAWANE RAVINDRA KADU 8:00:00 11:30:27 3:30:27
7150 15659 DHAGE VIJAYKUMAR NIVRATTI 8:00:00 11:28:27 3:28:27
7151 15662 CHAVAN SUNIL NATHRAO 8:00:00 10:32:55 2:32:55
7152 15663 NALE VISHWANATH BALASO 8:00:00 10:48:20 2:48:20
7153 15664 CHANGAN HIMMAT VITTHAL 8:00:00 11:30:22 3:30:22
7154 15665 PATIL SACHIN YASHWANT 8:00:00 11:00:20 3:00:20
7155 15666 PATIL DIPRAJ SHANKAR 8:00:00 11:42:10 3:42:10
7156 15671 MANE SANDIP GANGADHAR 8:00:00 11:16:08 3:16:08
7157 15673 KHARAT SUNIL SHUBHASH 8:00:00 11:37:06 3:37:06
7158 15677 DHAKANE VINOD RAJU 8:00:00 11:26:24 3:26:24
7159 15680 MORE DIGVIJAY GOVIND 8:00:00 11:52:10 3:52:10
7160 15681 INGLE MANESHKUMAR TATYARAO 8:00:00 11:06:54 3:06:54
7161 15683 JADHAO KAILAS SADASHIV 8:00:00 11:00:58 3:00:58
7162 15687 DAMRE NIMBA SUKDEV 8:00:00 10:45:50 2:45:50
7163 15689 KASARE SANDIP KESHAV 8:00:00 11:37:14 3:37:14
7164 15691 GITE SATISH RAMDAS 8:00:00 11:53:52 3:53:52
7165 15695 IDE ZUMBAR RAMCHANDRA 8:00:00 10:35:52 2:35:52
7166 15696 PAWAR BALAJI HARIRAM 8:00:00 10:40:42 2:40:42
7167 15697 JADHAV SACHIN SURYABHAN 8:00:00 11:05:43 3:05:43
7168 15700 BHISE SACHIN SUBHRAO 8:00:00 10:57:51 2:57:51
7169 15706 CHATE ATUL DATTU 8:00:00 11:15:07 3:15:07
7170 15707 SONWANE KACHRU SAMBHAJI 8:00:00 11:27:02 3:27:02
7171 15708 GULVE SANJAY BHUJANGRAO 8:00:00 10:23:37 2:23:37
7172 15709 FATATE RAVI SHIVNATH 8:00:00 11:25:25 3:25:25
7173 15710 JADHAV BHARAT KISHAN 8:00:00 11:12:42 3:12:42
7174 15711 CHAVAN AKSHAYKUMAR RAJKUMAR 8:00:00 10:55:02 2:55:02
7175 15714 PAKALE SURESH ROHIDAS 8:00:00 11:00:50 3:00:50
7176 15717 SAIKH SHAFEDDIN TAJAUDDIN 8:00:00 10:50:41 2:50:41
7177 15718 SHINDE PANKAJ TATYARAO 8:00:00 10:55:22 2:55:22
7178 15722 SALUNKE GANESH RUKSHES 8:00:00 11:15:21 3:15:21
7179 15723 PAWAR BHAGWAT BABU 8:00:00 11:17:59 3:17:59
7180 15724 RATHOD SUKHADEV BABURAO 8:00:00 11:08:23 3:08:23
7181 15725 GAVIT VIKAS JANU 8:00:00 10:59:26 2:59:26
7182 15726 PAWAR YUVRAJ VALMIK 8:00:00 10:28:21 2:28:21
7183 15730 MANE SHANKAR DEVIDAS 8:00:00 11:16:07 3:16:07
7184 15731 BARDE PRABHAKAR SHIVAJI 8:00:00 11:16:33 3:16:33
7185 15732 SIRSAT ATUL LIMBAJI 8:00:00 10:54:46 2:54:46
7186 15733 GITTE VITTHAL ANTRAM 8:00:00 10:56:38 2:56:38
7187 15734 KOLEKAR SHIVAJI BABRUWAN 8:00:00 10:53:18 2:53:18
7188 15735 DESHMUKH GOVIND DNYANOBA 8:00:00 10:57:51 2:57:51
7189 15736 NAGARGOJE PARMESHWAR GOVIND 8:00:00 11:13:42 3:13:42
7190 15737 CHAUDHARI CHANGDEO MARUTI 8:00:00 11:27:56 3:27:56
7191 15744 KAHANPATE ARUN KONDIRAM 8:00:00 11:17:15 3:17:15
7192 15745 LANDGE BHIMASHANKAR BABURAO 8:00:00 11:03:42 3:03:42
7193 15747 PHULARI RAHUL DILIP 8:00:00 10:50:55 2:50:55
7194 15748 SARWADE SUSHIL UTTAMRAO 8:00:00 11:28:10 3:28:10
7195 15749 KOPNAR SAKHARAM BHASKAR 8:00:00 10:33:56 2:33:56
7196 15750 MAGAR NAVNATH SHIVAJI 8:00:00 10:54:55 2:54:55
7197 15751 KALVALE GOVIND MANOHAR 10:00:00 13:23:37 3:23:37
7198 15752 KEDAR MAHADEV SHIVAJI 10:00:00 12:44:08 2:44:08
7199 15753 RATHOD SONTOSH BHILU 10:00:00 13:03:12 3:03:12
7200 15755 TIPRALE VAIJNATH LAXMAN 10:00:00 12:54:10 2:54:10
7201 15756 CHIKATE SHRIKRISHNA DATTA 10:00:00 13:02:39 3:02:39
7202 15757 PAWAR DILIP DHARMA 10:00:00 12:46:08 2:46:08
7203 15759 BARAF LAXMAN LAHANU 10:00:00 12:34:44 2:34:44
7204 15760 HAKE SAMADHAN ZUMBAR 10:00:00 12:52:48 2:52:48
7205 15762 MUSALE GAJANAN SIDRAM 10:00:00 12:16:22 2:16:22
7206 15764 CHAVREKAR VIJAY EKNATH 10:00:00 12:58:57 2:58:57
7207 15767 SHINDE DINESHCHHABU 10:00:00 13:13:44 3:13:44
7208 15770 RATHOD RAHUL RAMESH 10:00:00 13:28:31 3:28:31
7209 15771 DESAI SANDESH PANDURANG 10:00:00 13:05:13 3:05:13
7210 15772 NAIK RAKESH BHAGATSING 10:00:00 13:11:19 3:11:19
7211 15775 PANDOLE DADA SHANKAR 10:00:00 13:05:12 3:05:12
7212 15776 SURADKAR VINOD SAMPAT 10:00:00 12:42:43 2:42:43
7213 15777 JADHAV SWAPNESH SURESH 10:00:00 12:44:25 2:44:25
7214 15779 SANGALE VIKAS BALU 10:00:00 13:49:55 3:49:55
7215 15780 DOMNALE BASAWRAJ RAMCHANDRA 10:00:00 13:03:03 3:03:03
7216 15781 WAFELKAR SHANTARAM VIJAY 10:00:00 13:21:06 3:21:06
7217 15784 NAIK PRADEEP NARAYAN 10:00:00 13:11:42 3:11:42
7218 15786 PATIL VASANT HANUMANT 10:00:00 13:26:43 3:26:43
7219 15787 MAHALE MAHENDRA PANDURANG 10:00:00 13:54:00 3:54:00
7220 15789 AMBEDKAR ASHOK HARIBHAU 10:00:00 13:35:00 3:35:00
7221 15791 GOPALE AKASH SANJEEV 10:00:00 13:45:15 3:45:15
7222 15792 DHUMAL GANESH SHRIMANT 10:00:00 12:56:07 2:56:07
7223 15799 MANE RAVIRAJ JAGANNATH 10:00:00 13:11:02 3:11:02
7224 15802 MULE GULAB RAVSAHEB 10:00:00 12:35:06 2:35:06
7225 15803 BHONGI YOGESH ANKUSH 10:00:00 13:23:38 3:23:38
7226 15804 BHURE VILAS KAMLAKAR 10:00:00 12:54:11 2:54:11
7227 15810 BENDKOLI SATYAWAN DASHRATH 10:00:00 13:46:08 3:46:08
7228 15811 BARDE TARZAN ONKAR 10:00:00 13:17:59 3:17:59
7229 15816 SHEDAGE BALAJI BABURAO 10:00:00 13:09:10 3:09:10
7230 15817 SADGIR RAMDAS BHAGWAT 10:00:00 13:04:33 3:04:33
7231 15818 MUNDHE VINOD RAMU 10:00:00 12:53:45 2:53:45
7232 15819 SONAVANE DNYANESHWAR BHIMA 10:00:00 13:15:21 3:15:21
7233 15821 GAVIT VIKAS NANDLAL 10:00:00 12:10:54 2:10:54
7234 15822 GARE OMPRAKASH TUKARAM 10:00:00 13:50:01 3:50:01
7235 15823 PADVI JITENDRA BHIMSHING 10:00:00 13:16:26 3:16:26
7236 15824 VASAVE BHIMSING PARSHI 10:00:00 12:21:49 2:21:49
7237 15825 PANDEY RAHUL RAMJI 10:00:00 13:38:26 3:38:26
7238 15828 MASAL NAMDEV SAMBHAJI 10:00:00 13:10:26 3:10:26
7239 15832 BUDHAR SHARAD KRISHNA 10:00:00 12:00:05 2:00:05
7240 15834 KHARAT ROHIDAS DIXIT 10:00:00 13:54:46 3:54:46
7241 15835 NAMWAD ANIL MADHAV 10:00:00 13:23:24 3:23:24
7242 15837 CHIMATE MANGESH ARUN 10:00:00 13:10:13 3:10:13
7243 15838 JADAHAV SAHADEV SHATRUGHEN 10:00:00 12:48:20 2:48:20
7244 15839 BHAVAR SAGAR SHANKAR 10:00:00 13:53:49 3:53:49
7245 15843 NIKALE SAGAR RAVINDRA 10:00:00 13:08:00 3:08:00
7246 15847 TELANGE PRVIN LAXMAN 10:00:00 12:44:26 2:44:26
7247 15849 KUMAWAT SAMADHAN NINBA 10:00:00 12:17:37 2:17:37
7248 15851 PHADKE BHAGOJI JAYAWANT 10:00:00 13:21:55 3:21:55
7249 15852 BANSODE SANJAY BHIMRAO 10:00:00 13:20:10 3:20:10
7250 15853 BORKHEDE ASHOK BHAGWAN 10:00:00 13:41:11 3:41:11
7251 15858 CHORGE PRATIK DATTARAM 10:00:00 13:18:07 3:18:07
7252 15864 KADAM MANOJ BHAGWAN 10:00:00 13:46:13 3:46:13
7253 15868 PATIL VIKAS BHIKAN 10:00:00 13:17:16 3:17:16
7254 15871 BHOSALE SACHIN SHIVAJI 10:00:00 12:31:37 2:31:37
7255 15874 PADVAL KETAN DAGDU 10:00:00 13:08:33 3:08:33
7256 15877 PATIL VIRENDRA BALASO 10:00:00 13:24:45 3:24:45
7257 15879 GITE GANGADHAR JAIWANTRAO 10:00:00 13:05:13 3:05:13
7258 15881 BORDE SHAILESH MURLIDHAR 10:00:00 12:58:02 2:58:02
7259 15882 PATIL AVINASH ARUN 10:00:00 12:09:44 2:09:44
7260 15883 GAIKWAD SANDEEP LAXMAN 10:00:00 13:57:26 3:57:26
7261 15884 KADAM MARUTI BHAGWAN 10:00:00 13:32:40 3:32:40
7262 15886 MORE MAYUR VIJAY 10:00:00 13:35:52 3:35:52
7263 15887 GANGURDE GANESH PRAKASH 10:00:00 12:27:10 2:27:10
7264 15889 TEPLE RAVIKANT BHASKAR 10:00:00 12:58:56 2:58:56
7265 15890 GODE GANESH RAMDAS 10:00:00 12:56:28 2:56:28
7266 15891 KHARIK RAVINDRA WAMAN 10:00:00 13:08:12 3:08:12
7267 15894 PAWAR DEEPAK CHANDRABHAN 10:00:00 13:24:19 3:24:19
7268 15895 KANTE KISHOR KRISHNA 10:00:00 13:29:19 3:29:19
7269 15898 MALI PRAKASH GANPATI 10:00:00 12:47:49 2:47:49
7270 15908 BAGUL DINESH MOHAN 10:00:00 12:23:23 2:23:23
7271 15912 SUPAL AVINASH VITHOBA 10:00:00 12:36:42 2:36:42
7272 15914 DINGORE DEVENDRA YASHAWANT 10:00:00 13:50:23 3:50:23
7273 15915 SALVE VIKRANT SAMPAT 10:00:00 13:37:18 3:37:18
7274 15918 BARDE RAJENDRA CHANDRABHAN 10:00:00 13:06:55 3:06:55
7275 15922 SHELAWALE HARESH DEU 10:00:00 13:19:47 3:19:47
7276 15924 GAVHANE BALIRAM GAJANAN 10:00:00 13:45:14 3:45:14
7277 15925 MULE SANTOSH DATTATRAYA 10:00:00 13:40:47 3:40:47
7278 15927 DESALE RAJESH PARSHRAM 10:00:00 13:46:08 3:46:08
7279 15934 PAWAR BHARAT SHANKAR 10:00:00 13:12:29 3:12:29
7280 15936 ATAKE PANJABRAO PRALHADRAO 10:00:00 13:08:31 3:08:31
7281 15939 RATHOD VISHNU KESHAV 10:00:00 12:46:30 2:46:30
7282 15942 DORNAPALLE BHASKAR NARAYAN 10:00:00 12:11:55 2:11:55
7283 15947 MAKHANE MOTIRAM DATTARAM 10:00:00 13:06:45 3:06:45
7284 15952 TADVI LATIPH SUPDU 10:00:00 13:01:10 3:01:10
7285 15957 TADVI RAFIK RUBAB 10:00:00 13:37:14 3:37:14
7286 15960 RATHOD DATTATRAYA GOPINATH 10:00:00 12:56:26 2:56:26
7287 15961 MOHARKAR NITIN BABASAHEB 10:00:00 13:08:19 3:08:19
7288 15962 PAWALE KAPILKUMAR SUDAMRAO 10:00:00 13:52:28 3:52:28
7289 15964 GOPCHADE SANDIP UTTAMRAO 10:00:00 12:32:54 2:32:54
7290 15967 NIKAM BHUSHAN SAMPAT 10:00:00 13:09:02 3:09:02
7291 15970 GHARAT PRASHANT ARJUNRAO 10:00:00 13:17:15 3:17:15
7292 15971 RATHOD SURSH CHUDAMAN 10:00:00 13:02:26 3:02:26
7293 15974 KASABTE DHANAJI KISAN 10:00:00 12:51:32 2:51:32
7294 15976 RAUT PRAKASH BHAU 10:00:00 13:00:47 3:00:47
7295 15979 MULGIR GAJANAN NAMDEV 10:00:00 13:47:59 3:47:59
7296 15980 TADVI SIRAJ GAFUR 10:00:00 13:54:48 3:54:48
7297 15981 SODGIR DHANRAJ RAMRAO 10:00:00 13:12:29 3:12:29
7298 15984 WAGHMODE BHUJANG BHAGWAN 10:00:00 12:55:56 2:55:56
7299 15986 KEDAR RAMHARI SUDHAKAR 10:00:00 13:52:56 3:52:56
7300 15990 GHULE SACHIN JALANDHAR 10:00:00 14:00:00 4:00:00
7301 15992 BHANGARE BALU SADU 10:00:00 13:07:37 3:07:37
7302 15993 KARODWAD NITIN BALAJI 10:00:00 13:11:31 3:11:31
7303 15995 WARE PARSHURAM KISAN 10:00:00 12:47:31 2:47:31
7304 16001 KOKATE BADRINATH BABASAHEB 10:00:00 12:59:48 2:59:48
7305 16005 MORE RANJEET KASHINATH 10:00:00 13:37:55 3:37:55
7306 16006 ZINJURDE YOGESH DASHARATH 10:00:00 13:33:09 3:33:09
7307 16007 DESHMUKH GOVIND RAMU 10:00:00 12:35:58 2:35:58
7308 16009 SALUNKHE PIYUSH BHARATRAO 10:00:00 13:24:46 3:24:46
7309 16012 CHAVDHARI RAMDAS VISHNU 10:00:00 12:21:40 2:21:40
7310 16013 AASDE SHIVANAND NITYANAND 10:00:00 13:15:53 3:15:53
7311 16014 PAWAR PRAVIN SURESH 10:00:00 13:22:47 3:22:47
7312 16017 MANDWALE GANESH RAMDAS 10:00:00 12:59:58 2:59:58
7313 16018 KALUSE SHRIKANT RAVIKANT 10:00:00 12:47:11 2:47:11
7314 16020 KALE SHIVAJI RAMESHOR 10:00:00 13:00:23 3:00:23
7315 16022 AHIRE MANGESH BRIJILAL 10:00:00 13:56:24 3:56:24
7316 16023 KADAM AMOL ASHOKRAO 10:00:00 12:52:07 2:52:07
7317 16026 SHAIKH SHOAB RAJMHAMED 10:00:00 13:19:24 3:19:24
7318 16027 MUNDE SUKHADEV SANDEEPAN 10:00:00 12:49:28 2:49:28
7319 16028 PAWAR SATTISH RAWSAHEB 10:00:00 12:27:20 2:27:20
7320 16030 RAUT DINESH DNYANDEV 10:00:00 13:54:11 3:54:11
7321 16035 PAWAR VILAS BABURAO 10:00:00 12:33:51 2:33:51
7322 16040 PAWAR YOGESH ANIL 10:00:00 13:57:24 3:57:24
7323 16043 NAGARGOJE YADAV SHRIPATI 10:00:00 12:45:13 2:45:13
7324 16045 KENDRE NAGNATH PANDHARINATH 10:00:00 12:25:01 2:25:01
7325 16046 GUTTE BALIRAM SHESHERAO 10:00:00 13:04:44 3:04:44
7326 16049 BANGALE PRADIP ARUN 10:00:00 13:33:09 3:33:09
7327 16050 MUDALE NAGNATH VISHNU 10:00:00 13:36:31 3:36:31
7328 16052 BIRAJDAR SOMANATH DHONDAPPA 10:00:00 12:07:15 2:07:15
7329 16053 GHATULE BALBHIM SOPAN 10:00:00 12:27:45 2:27:45
7330 16054 KALE KERNATH VYANKAT 10:00:00 12:43:18 2:43:18
7331 16056 MUJAWAR RIYAZ NIJAM 10:00:00 13:49:08 3:49:08
7332 16060 KEDAR TUKARAM SITARAM 10:00:00 12:32:57 2:32:57
7333 16062 WAYKAR RAMESH DATTATRAYA 10:00:00 12:35:01 2:35:01
7334 16063 SHELAR SAGAR POPAT 10:00:00 13:46:21 3:46:21
7335 16064 TAMNAR PRAKASH SAHEBRAO 10:00:00 13:18:20 3:18:20
7336 16065 MHASKE BAPU SAHEBRAO 10:00:00 13:46:22 3:46:22
7337 16066 GIRE GANESH RAVSAHEB 10:00:00 13:26:44 3:26:44
7338 16070 IRULE VISHAL SUNIL 10:00:00 13:08:04 3:08:04
7339 16071 BANGAR GOVIND VITTHAL 10:00:00 13:14:38 3:14:38
7340 16074 PAWAR SANJAY GANPAT 10:00:00 13:21:07 3:21:07
7341 16076 THOMBE RAHUL POPAT 10:00:00 13:46:23 3:46:23
7342 16078 SHINDE KISHOR MACHHINDRA 10:00:00 12:01:54 2:01:54
7343 16080 KALE VIJAY BHAUSAHEB 10:00:00 12:22:36 2:22:36
7344 16083 GAIKWAD YOGESH DADABHAU 10:00:00 12:31:45 2:31:45
7345 16085 KEDAR SANTOSH SHRAVAN 10:00:00 13:11:55 3:11:55
7346 16089 BAVASKAR SACHIN PANDIT 10:00:00 13:29:23 3:29:23
7347 16090 SUSHIR RAHUL BANSILAL 10:00:00 14:00:00 4:00:00
7348 16091 TAYADE PRASHANT PANDIT 10:00:00 13:34:38 3:34:38
7349 16092 DESHMUKH SHIVAJI ANNASAHEB 10:00:00 12:48:07 2:48:07
7350 16093 BAVASKAR SWAPNIL DEELIP 10:00:00 13:29:24 3:29:24
7351 16095 NAVASARE PRAVIN BHGAWAN 10:00:00 12:22:05 2:22:05
7352 16101 DHANGAR RAVINDRA VITTHAL 10:00:00 12:42:14 2:42:14
7353 16102 KUMAVAT PAWAN RAGHUNATH 10:00:00 12:24:27 2:24:27
7354 16106 SHELKE JAYESH DNYANOBA 10:00:00 13:08:23 3:08:23
7355 16110 KAWAL RAJU BABULAL 10:00:00 12:17:12 2:17:12
7356 16112 AKOLKAR RAMESHWAR BHAUSABEB 10:00:00 13:46:23 3:46:23
7357 16113 GADHAVE TUSHAR ANIL 10:00:00 13:05:37 3:05:37
7358 16115 DOIFODE DEVANAND KARBHARI 10:00:00 12:32:58 2:32:58
7359 16118 RATHOD MITHUN MOTIRAM 10:00:00 12:27:53 2:27:53
7360 16127 DIGHE SHANKAR BALU 10:00:00 13:29:05 3:29:05
7361 16131 BHURKUNDE BAJIRAO BABAN 10:00:00 12:55:16 2:55:16
7362 16133 FASALE BALU GOVINDA 10:00:00 13:04:23 3:04:23
7363 16137 RATHOD RAVINDRA SHANKAR 10:00:00 13:09:48 3:09:48
7364 16138 RATHOD SANTOSH PANDURANG 10:00:00 13:17:37 3:17:37
7365 16141 CHAVAN LAXMAN SHIVAJI 10:00:00 12:24:06 2:24:06
7366 16147 GAWAI PRASHANT BHAGWAN 10:00:00 13:41:05 3:41:05
7367 16149 SHEGOKAR ASHISH BHIMRAO 10:00:00 12:59:07 2:59:07
7368 16152 BITHARFE SAMADHAN BHIKAJI 10:00:00 13:11:01 3:11:01
7369 16155 INGLE SHATRUGHAN VISHWANATH 10:00:00 13:08:06 3:08:06
7370 16157 DHARAM KAILASH LAXMAN 10:00:00 13:07:20 3:07:20
7371 16162 GAIKWAD TUSHAR DEVIDAS 10:00:00 13:12:49 3:12:49
7372 16164 GANAGE MAHESH PANDARINATH 10:00:00 13:08:43 3:08:43
7373 16167 JADHAV SHIVAJI KALYAN 10:00:00 13:08:45 3:08:45
7374 16168 PALYE RAVINDRA SHANKAR 10:00:00 12:47:51 2:47:51
7375 16169 MANDLE SANJAY GANGADHAR 10:00:00 13:14:35 3:14:35
7376 16172 SANGALE AJINATH KISAN 10:00:00 13:15:10 3:15:10
7377 16174 CHORMALE SOMNATH SIXDHESHWAR 10:00:00 12:31:55 2:31:55
7378 16176 CHAVAN PUNDLIK BASRAJ 10:00:00 12:45:47 2:45:47
7379 16177 RAMJI BHIMSEN KEMPANA 10:00:00 12:46:56 2:46:56
7380 16178 UGALE VIKAS RAMKISAN 10:00:00 13:28:39 3:28:39
7381 16180 KAVATE PRAKASH PANDURANG 10:00:00 13:28:33 3:28:33
7382 16184 DOWALA HARESH CHANDRAKANT 10:00:00 13:03:37 3:03:37
7383 16186 SHINDE DATTU BHAGWAT 10:00:00 13:03:04 3:03:04
7384 16187 ALLAPURE SAGAR DAYANAND 10:00:00 13:05:56 3:05:56
7385 16190 AKHADE AMOL VISHWAS 10:00:00 12:20:17 2:20:17
7386 16193 TUPVIHIRE VIJAY DAJIBA 10:00:00 12:34:09 2:34:09
7387 16194 BACHAV MACHHINDRA BHAGWAN 10:00:00 13:07:57 3:07:57
7388 16195 PAWAR NITUN NAMDEV 10:00:00 12:34:35 2:34:35
7389 16197 SURWADE PRAVIN BHIMRAO 10:00:00 12:45:54 2:45:54
7390 16199 AHIRRAO BHAUSAHEB JULAL 10:00:00 12:55:16 2:55:16
7391 16200 PAWAR VISHAL ASHOK 10:00:00 13:08:06 3:08:06
7392 16207 LOKRE PRANAY MARUTI 10:00:00 13:19:44 3:19:44
7393 16210 KARADE LAXMAN GUNDIBA 10:00:00 13:29:55 3:29:55
7394 16211 SUTAR SUNIL MALLAPPA 10:00:00 13:15:48 3:15:48
7395 16217 NANDESHWAR SAGAR DILIP 10:00:00 13:01:40 3:01:40
7396 16218 KILJE SACHIN DEVU 10:00:00 12:25:07 2:25:07
7397 16219 VALEKAR SANJAY ASHO 10:00:00 13:00:01 3:00:01
7398 16221 MHASKE PRAKASH VITTHAL 10:00:00 12:13:24 2:13:24
7399 16222 MHASKE VIKAS VITTHAL 10:00:00 12:35:24 2:35:24
7400 16226 MASAL PANDURANG DNYANOBA 10:00:00 12:16:13 2:16:13
7401 16227 MASAL SANTOSH REVANSIDDHA 10:00:00 12:23:48 2:23:48
7402 16228 SHINDE VILAS CHANGDEV 10:00:00 12:43:39 2:43:39
7403 16234 KOLI NITIN SAMBHAJI 10:00:00 12:47:35 2:47:35
7404 16235 ADASUL VAIBHAV DINKAR 10:00:00 14:00:00 4:00:00
7405 16237 BIRAJDAR KEDARNATH BHIMASHANKAR 10:00:00 13:38:27 3:38:27
7406 16241 NARLE ADINATH SHIVAJI 10:00:00 13:33:01 3:33:01
7407 16242 RATHOD AMOL SHANKAR 10:00:00 13:15:48 3:15:48
7408 16244 LENGRE ABASAHEB RAOSAHEB 10:00:00 12:49:08 2:49:08
7409 16249 BAGAL BANDU HANUMANT 10:00:00 12:56:15 2:56:15
7410 16250 KOLI POPAT ANKUSH 10:00:00 12:26:39 2:26:39
7411 16251 LENDE RAMCHANDRA TUKARAM 10:00:00 13:17:34 3:17:34
7412 16252 TIKONE KETAN PANDURANG 10:00:00 13:48:07 3:48:07
7413 16254 PALSE VISHWANATH MAROTI 10:00:00 12:55:36 2:55:36
7414 16255 RANE MAHESH DATTARAM 10:00:00 12:04:53 2:04:53
7415 16256 SAPATE (PATIL) MAHESH ANANDRAO 10:00:00 13:03:49 3:03:49
7416 16257 GAIKWAD VISHNU RAMDAS 10:00:00 13:08:49 3:08:49
7417 16258 KHARAT SACHION EKNATH 10:00:00 13:47:16 3:47:16
7418 16265 KHODDE DADABHAU RADHU 10:00:00 12:39:57 2:39:57
7419 16266 CHITALKAR MANGESH DATTATRAY 10:00:00 12:40:48 2:40:48
7420 16267 PATHARE NITIN BHAGWAN 10:00:00 13:31:47 3:31:47
7421 16269 SONSALE SHAMKUMAR BHAGWAN 10:00:00 12:47:10 2:47:10
7422 16270 GARUDKAR NAVNATH TABAJI 10:00:00 12:23:36 2:23:36
7423 16271 MOMIN WASIM ASLAM 10:00:00 13:28:31 3:28:31
7424 16272 GHODE BALU YASHWANT 10:00:00 13:22:42 3:22:42
7425 16273 DHUDHADE RAMDAS KISAN 10:00:00 13:31:40 3:31:40
7426 16277 KHANDARE VILAS MANGAL 10:00:00 13:07:50 3:07:50
7427 16279 PADOLKAR PUNDALIK GORAKH 10:00:00 12:09:54 2:09:54
7428 16280 SHINDE RAJU TANJI 10:00:00 13:00:45 3:00:45
7429 16286 AHER RAHUL MASU 10:00:00 13:31:42 3:31:42
7430 16291 PAWAR DIPAK SUMERSING 10:00:00 12:47:46 2:47:46
7431 16294 AHIRE MAHENDRA RAMDAS 10:00:00 13:21:24 3:21:24
7432 16296 DANKE SONAL BAPURAO 10:00:00 12:49:28 2:49:28
7433 16297 POLE ROHIDAS GANGARAM 10:00:00 13:05:57 3:05:57
7434 16301 GHADE RAMCHANDRA DINANATH 10:00:00 12:41:04 2:41:04
7435 16303 MUNDHE MUKTARAM SOPANRAO 10:00:00 12:49:27 2:49:27
7436 16309 TAPASE YUVRAJ PRABHU 10:00:00 12:08:12 2:08:12
7437 16311 PATIL UDAYSINH TUKARAM 10:00:00 13:00:44 3:00:44
7438 16317 SAWANT RAM SHANKAR 10:00:00 12:43:50 2:43:50
7439 16321 DABADE DIPAK PANDITRAO 10:00:00 14:00:00 4:00:00
7440 16325 RATHOD PRASHANT NARAYANRAO 10:00:00 13:25:41 3:25:41
7441 16326 POPALGHAT RAOSAHEB SHESHERAO 10:00:00 12:30:29 2:30:29
7442 16329 KADAM RAMESH MANSING 10:00:00 13:08:04 3:08:04
7443 16333 WAKLE VIKAS SHIVAJI 10:00:00 13:21:08 3:21:08
7444 16334 SONNER PARAJI GUNDERAO 10:00:00 12:30:28 2:30:28
7445 16335 CHAVAN RAJENDRA DATTATRAYA 10:00:00 13:25:31 3:25:31
7446 16339 BUDHWANT PARIKSHIT DIGAMBAR 10:00:00 13:30:45 3:30:45
7447 16341 BUDHWANT KHUSHAL SHYAMRAO 10:00:00 12:39:34 2:39:34
7448 16344 THITE SHRIRAM VISHWASRAO 10:00:00 12:47:38 2:47:38
7449 16346 TELWAR VIKAS BALAJI 10:00:00 12:45:44 2:45:44
7450 16347 GHORPADE SHRIKANT VILAS 10:00:00 12:27:50 2:27:50
7451 16352 MADNE PARAJI ANKUSH 10:00:00 13:11:03 3:11:03
7452 16354 BHENDEKAR RAJARAM SHESHRAO 10:00:00 13:52:12 3:52:12
7453 16356 BARATE ANANTA GAJANAN 10:00:00 12:39:32 2:39:32
7454 16360 GHARAT DIPESH JAYWANT 10:00:00 12:28:24 2:28:24
7455 16364 GHUHE SHYAMRAO BABARAO 10:00:00 12:27:23 2:27:23
7456 16365 KSHIRSAGAR PRADIP DNYANDEO 10:00:00 13:25:19 3:25:19
7457 16371 SHAIKH SALEEM MUNAF 10:00:00 13:34:23 3:34:23
7458 16375 SHAIKH SHIKANDAR MOULA 10:00:00 12:49:06 2:49:06
7459 16376 BHAIKATTE SANDEEP MANIKRAO 10:00:00 12:58:06 2:58:06
7460 16377 DATKE GOVIND LAXMAN 10:00:00 13:48:34 3:48:34
7461 16378 GAIKWAD RAHUL SAMPATI 10:00:00 13:19:51 3:19:51
7462 16379 KIRATWAD HAMANT MADHAVRAO 10:00:00 13:35:45 3:35:45
7463 16380 SHINDE ASHOK SHANKAR 10:00:00 13:36:34 3:36:34
7464 16381 GADADE VIRENDRA AMBADAS 10:00:00 13:23:04 3:23:04
7465 16383 THORAT SIDDHARTH PRALHADRAO 10:00:00 13:34:59 3:34:59
7466 16385 GOLE PRATIK SAHADEO 10:00:00 13:40:49 3:40:49
7467 16390 CHORAMALE DEVRAM DNYANDEV 10:00:00 13:00:07 3:00:07
7468 16392 PATIL SANJAY PANDURANG 10:00:00 12:21:49 2:21:49
7469 16394 SHRINATH GANESH PRALHAD 10:00:00 12:40:07 2:40:07
7470 16395 TAYADE PRAKASH RAMRAO 10:00:00 13:35:43 3:35:43
7471 16396 WANKHADE DEVANAND SAHEBRAO 10:00:00 13:10:27 3:10:27
7472 16400 AMBHORE PRADEEP SHRIKRUSHNA 10:00:00 13:29:41 3:29:41
7473 16401 PAWASE SUSHIL TUKARAM 10:00:00 12:48:10 2:48:10
7474 16403 RATHOD JETALAL SHRIKRUSHNA 10:00:00 12:56:31 2:56:31
7475 16404 CHOUGULE LAKHAN BALASAHEB 10:00:00 13:39:00 3:39:00
7476 16405 SURALKAR RAJESH MANGU 10:00:00 14:00:00 4:00:00
7477 16407 BACHKAR SACHIN ANNASAHEB 10:00:00 13:47:18 3:47:18
7478 16409 ARSUL DADA SONBA 10:00:00 13:26:31 3:26:31
7479 16411 KADAM GOVARDHAN AMBADAS 10:00:00 12:54:27 2:54:27
7480 16412 AVHAD BHAGWAT SAHEBRAO 10:00:00 12:37:34 2:37:34
7481 16414 ARSUL GAJANAN DASU 10:00:00 12:58:24 2:58:24
7482 16417 BORUDE ISHWAR KONDIRAM 10:00:00 13:12:52 3:12:52
7483 16420 WA\DATE ANIL ARJUN 10:00:00 13:02:39 3:02:39
7484 16426 KAMBLE VISHAL MAROTI 10:00:00 13:07:55 3:07:55
7485 16427 AHIWALE SAMAR DILIP 10:00:00 12:47:00 2:47:00
7486 16428 BHANJE YOGESH VENKATRAO 10:00:00 13:28:12 3:28:12
7487 16431 CHOUDHARI RAHUL KALYAN 10:00:00 12:54:36 2:54:36
7488 16432 SAKHARE VISHAWANATH BABURAO 10:00:00 12:43:12 2:43:12
7489 16436 EKSHINGE YOGESH BHAGCHAND 10:00:00 12:22:49 2:22:49
7490 16437 PALWE MITHOO SHIVAJI 10:00:00 12:57:36 2:57:36
7491 16439 GAVANDI KIRAN SHIVAKUMAR 10:00:00 12:46:27 2:46:27
7492 16440 YADAV SACHIN MAHADEV 10:00:00 12:46:47 2:46:47
7493 16443 MASAL AMOL SHIVAJI 10:00:00 13:52:54 3:52:54
7494 16446 KATARE MAHESH MALIKAJUN 10:00:00 12:25:31 2:25:31
7495 16450 MALVE SHIVAJI VINOD 10:00:00 12:58:07 2:58:07
7496 16453 KHANDARE SUMEDH TUKARAM 10:00:00 12:43:36 2:43:36
7497 16454 GAWANDE PARAG HEMCHANDRA 10:00:00 13:00:13 3:00:13
7498 16456 TADVI WASIM ISA 10:00:00 13:05:44 3:05:44
7499 16458 RATHOD MADHAV GOVIND 10:00:00 13:46:09 3:46:09
7500 16460 NIRMAL DINESH MARUTI 10:00:00 12:41:49 2:41:49
7501 16461 BAGUL CHANDRAKANT DEVIDAS 10:00:00 12:45:15 2:45:15
7502 16462 KAWATHALE VISHAVANATH NAMDEV 10:00:00 13:05:45 3:05:45
7503 16465 BAGUL SACHIN UTTAM 10:00:00 13:40:49 3:40:49
7504 16467 PATIL RAKESH VISHWAS 10:00:00 12:41:19 2:41:19
7505 16468 JADHAV VINOD ISHWAR 10:00:00 13:05:51 3:05:51
7506 16469 SHIRAL ANAND ASHOK 10:00:00 13:36:43 3:36:43
7507 16470 JAT TILAKCHAND RAMESHLAL 10:00:00 13:07:56 3:07:56
7508 16476 INGLE GAJANAN KISAN 10:00:00 13:07:02 3:07:02
7509 16483 KAMBLE SACHIN APPSO 10:00:00 13:35:04 3:35:04
7510 16485 PALVE GANESH BHAUSAHEB 10:00:00 13:03:21 3:03:21
7511 16489 AHER GANESH DADAJI 10:00:00 13:18:42 3:18:42
7512 16490 LACHAKE RAVINDRA DHONDIRAM 10:00:00 13:13:10 3:13:10
7513 16492 GHUGE VIKAS HIRAMAN 10:00:00 13:23:54 3:23:54
7514 16493 KUTE RAMCHANDRA MACHINDRA 10:00:00 13:10:42 3:10:42
7515 16498 WARUNGASE RAMDAS ASHOK 10:00:00 13:08:14 3:08:14
7516 16500 KHILLARE CHANDRAMUNI GANGARAM 10:00:00 12:09:15 2:09:15
7517 16501 RATHOD GOPICHAND VASANT 12:00:00 15:08:36 3:08:36
7518 16502 EKLEWAR SHRINIWAS GANGADHAR 12:00:00 15:26:59 3:26:59
7519 16503 GATTUWAR RAVI HANMALU 12:00:00 14:54:32 2:54:32
7520 16507 SHELKE SUDHAKAR MADANRAO 12:00:00 14:51:37 2:51:37
7521 16515 MALI NILESH TUKARAM 12:00:00 15:14:22 3:14:22
7522 16516 PATIL GANESH SHASHIKANT 12:00:00 15:04:36 3:04:36
7523 16519 SAWANT SAGAR BAHAGWAN 12:00:00 15:12:37 3:12:37
7524 16521 RATHOD ARJUN KASANDAS 12:00:00 15:47:59 3:47:59
7525 16523 BHOSALE GANESH BARKU 12:00:00 15:17:23 3:17:23
7526 16524 GAIKWAD SHARAD BHIMRAJ 12:00:00 15:03:32 3:03:32
7527 16527 SHINDE SOMNATH HARI 12:00:00 14:28:31 2:28:31
7528 16528 SANAP BALU KARBHARI 12:00:00 14:40:36 2:40:36
7529 16529 JANGALI JAGDISH MAVNJI 12:00:00 15:41:45 3:41:45
7530 16534 VISHE KALPESH PANDURANT 12:00:00 15:36:29 3:36:29
7531 16536 DORE DHIRAJ SUBHASH 12:00:00 15:22:13 3:22:13
7532 16537 RATHOD SANJAY LALU 12:00:00 15:24:29 3:24:29
7533 16538 LAD RAHUL PRALHAD 12:00:00 15:39:50 3:39:50
7534 16541 BHOSALE VIJAY TUKARAM 12:00:00 15:06:40 3:06:40
7535 16542 SHAIKH ABDUL MALIK ABDUL KARIKM 12:00:00 15:25:30 3:25:30
7536 16545 DADAS RAOSO YASHWANT 12:00:00 14:24:57 2:24:57
7537 16548 PEDHEKAR BUDHA BHAURAO 12:00:00 14:21:57 2:21:57
7538 16550 JADHAV PRAKASH RATAN 12:00:00 15:13:02 3:13:02
7539 16551 PATIL SAMADHAN MOHAN 12:00:00 15:58:26 3:58:26
7540 16555 KHADSE VIJAY KISHAN 12:00:00 15:35:50 3:35:50
7541 16560 KAWAR MADHUKAR PANDIT 12:00:00 15:20:36 3:20:36
7542 16562 JADHAV TUSHAR PANDURANG 12:00:00 15:03:35 3:03:35
7543 16569 CHAVAN RAGHUNATH VAIJENATH 12:00:00 15:41:09 3:41:09
7544 16572 THAKARE DATTU MANSARAM 12:00:00 14:49:02 2:49:02
7545 16574 SONAR VISHWAS JANARDHAN 12:00:00 14:34:11 2:34:11
7546 16577 ZIRWAL RAJU SADASHIV 12:00:00 15:06:22 3:06:22
7547 16579 BARHE KRUSHNA JAYRAM 12:00:00 15:30:50 3:30:50
7548 16582 GITE ANGAD SHANKARRAO 12:00:00 15:12:13 3:12:13
7549 16584 SHIRSAT SUDHAM RAMESH 12:00:00 14:36:59 2:36:59
7550 16587 PATIL KRISHNA SHAMRAO 12:00:00 15:42:35 3:42:35
7551 16591 GITE SANDIP BHIMRAO 12:00:00 15:35:35 3:35:35
7552 16592 KAMBLE NITIN PRAKASH 12:00:00 15:51:27 3:51:27
7553 16593 HONMANE KAILAS SADHU 12:00:00 14:51:47 2:51:47
7554 16597 MEKALE NAMDEO MOTIRAM 12:00:00 15:07:13 3:07:13
7555 16598 SHAIKH MAHEBUB KHUDBODDIN 12:00:00 14:49:45 2:49:45
7556 16599 FARDE NILESH DAMODAR 12:00:00 15:40:40 3:40:40
7557 16602 TARE TUSHAR RAMESH 12:00:00 15:34:30 3:34:30
7558 16607 CHAVAN RAJARAM SAVLIRAM 12:00:00 14:47:42 2:47:42
7559 16608 SONALE RAVINDRA PURBHAJI 12:00:00 15:30:05 3:30:05
7560 16610 RATHOD VISHVJIT BHIMRAO 12:00:00 15:53:01 3:53:01
7561 16614 PUNDE NAVNATH SHIVAJI 12:00:00 15:40:33 3:40:33
7562 16622 BAGULWAD NAGESH BALIRAM 12:00:00 15:27:45 3:27:45
7563 16624 METE MANOJKUMAR PANDURANG 12:00:00 15:02:32 3:02:32
7564 16626 AHIRE RAJESH PANDIT 12:00:00 15:00:39 3:00:39
7565 16628 RATHOD MUKUND GULAB 12:00:00 14:37:44 2:37:44
7566 16629 JADHAV RAJU LAKHUDAS 12:00:00 15:18:07 3:18:07
7567 16632 JADHAV RAJU VINAYAK 12:00:00 15:27:35 3:27:35
7568 16634 GIRI REVNNATH RAMBUVA 12:00:00 14:11:26 2:11:26
7569 16635 JADHAV ANKUSH BALAJI 12:00:00 15:19:22 3:19:22
7570 16636 RATHOD DNAYESHWAR KUNGILAL 12:00:00 15:30:13 3:30:13
7571 16637 RATHOD RAVINDRA RAMSING 12:00:00 14:53:29 2:53:29
7572 16638 CHAVAN MAOJ BHAULAL 12:00:00 14:52:54 2:52:54
7573 16642 NIKAM SUMIT MANIK 12:00:00 15:27:34 3:27:34
7574 16643 PHAD BHAGVAT BALASAHEB 12:00:00 15:38:53 3:38:53
7575 16647 MUNDE SURESH BABURAO 12:00:00 15:35:39 3:35:39
7576 16648 AKKANWARO RAHUL RAMESHWAR 12:00:00 15:20:59 3:20:59
7577 16650 RANKHAME CHANDRAKANT VENKATRAO 12:00:00 15:22:03 3:22:03
7578 16655 CHAVAN RAMESH NAMDEV 12:00:00 15:24:41 3:24:41
7579 16659 BAGUL AVINASH JAWAHARLAL 12:00:00 16:00:00 4:00:00
7580 16666 MATE PRAVIN AVINASH 12:00:00 15:09:45 3:09:45
7581 16667 KARAD GAJANAN VENKATRAO 12:00:00 15:49:05 3:49:05
7582 16668 DESHMUKH BAJIRAO KISANRAO 12:00:00 15:02:34 3:02:34
7583 16669 VAIDYA GAJANAN VITTALRAO 12:00:00 15:05:05 3:05:05
7584 16670 VAIDYA SAINATH VITTALRAO 12:00:00 14:41:24 2:41:24
7585 16672 GEJAGE ANANTA GIRJAPPA 12:00:00 15:01:01 3:01:01
7586 16674 GALPHADE VITTAL JAGANATH 12:00:00 14:49:10 2:49:10
7587 16676 MALIK VISHAL PADMAKAR 12:00:00 15:28:42 3:28:42
7588 16679 YADAV VENKAT SHAHURAJ 12:00:00 15:00:27 3:00:27
7589 16681 GHUDE AMOL BHIKAJI 12:00:00 15:08:37 3:08:37
7590 16683 MISAL ARVIND SUKHDEV 12:00:00 15:41:03 3:41:03
7591 16688 SADGIR DATTATRE SOMNATH 12:00:00 15:22:35 3:22:35
7592 16697 BHOIR RUPESH NARAYAN 12:00:00 15:21:19 3:21:19
7593 16700 VIBHUTE SACHIN GAJANAN 12:00:00 14:35:21 2:35:21
7594 16702 CHAUDHARI PRAKASH KISAN 12:00:00 15:46:16 3:46:16
7595 16703 GAJBHARE MADHAV DATTA 12:00:00 14:42:22 2:42:22
7596 16705 WAVHLE BHIMRAO NIVRATI 12:00:00 15:45:06 3:45:06
7597 16707 CHINTEWAR BALAJI LAXMAN 12:00:00 15:50:09 3:50:09
7598 16709 PAWAR VADILAL PADAM 12:00:00 15:15:18 3:15:18
7599 16711 CHAVAN KUSHAL KANHTRAM 12:00:00 15:21:59 3:21:59
7600 16713 SALUNKHE NILESH NATHU 12:00:00 15:44:25 3:44:25
7601 16714 PAGAR ANIL BAPU 12:00:00 15:01:57 3:01:57
7602 16715 RATHOD ANKUSH KASHINATH 12:00:00 14:38:01 2:38:01
7603 16721 MORE CHANDRAKANT SAHEBRAO 12:00:00 14:19:27 2:19:27
7604 16723 THAKARE DNYANESHWAR JAYRAM 12:00:00 15:46:35 3:46:35
7605 16724 PATIL PRASHANT NANA 12:00:00 14:37:07 2:37:07
7606 16728 PAGARE RAKESH RAMDAS 12:00:00 16:00:00 4:00:00
7607 16729 AHIRE SHIRISHKUMAR BAPUSAHEB 12:00:00 15:35:52 3:35:52
7608 16730 CHAVAN GORAKH UTTAM 12:00:00 14:59:35 2:59:35
7609 16733 UNDRIKAR UMESH SANDUKRAO 12:00:00 14:35:00 2:35:00
7610 16738 RATHOD GAJENDRA RAMRAO 12:00:00 15:21:44 3:21:44
7611 16740 GORDE ANIL RAHUL 12:00:00 15:49:31 3:49:31
7612 16746 KHATAL YUVRAJ YOGESH 12:00:00 15:08:23 3:08:23
7613 16752 GAGE SANJAY DHARMA 12:00:00 15:09:25 3:09:25
7614 16753 ABADAR SANTOSH NAGORAO 12:00:00 15:19:21 3:19:21
7615 16754 SALUNKHE ANIKET ANIL 12:00:00 15:16:24 3:16:24
7616 16759 SHINDE CHANGDEV PRAMOD 12:00:00 15:41:52 3:41:52
7617 16761 CHAVAN BHAUSAHEB PRABHAKAR 12:00:00 15:26:45 3:26:45
7618 16763 POKALE SUSHANT MANOHAR 12:00:00 15:31:51 3:31:51
7619 16764 JADHAV SUSHANT SHARAD 12:00:00 15:49:56 3:49:56
7620 16765 BHUJANG MOHAN RAMKISAN 12:00:00 15:47:59 3:47:59
7621 16766 HARUGALE ANKUSH DNYANDEV 12:00:00 14:40:05 2:40:05
7622 16767 GADE UMESH MILIND 12:00:00 15:54:06 3:54:06
7623 16770 THOKE BHIMA NAMDEVRAO 12:00:00 15:09:33 3:09:33
7624 16772 BODKE ANIL DASHARATH 12:00:00 14:51:09 2:51:09
7625 16777 KOLI ALPESH ISHWAR 12:00:00 15:32:15 3:32:15
7626 16778 KATKAR SWAPNIL GULAB 12:00:00 15:25:45 3:25:45
7627 16780 DIWAN MOHSIN SIKANDAR 12:00:00 15:41:52 3:41:52
7628 16781 DAMGUDE NITIN RAGHUNATH 12:00:00 15:24:56 3:24:56
7629 16782 TURKAR DURGESH ISULAL 12:00:00 15:34:44 3:34:44
7630 16784 KARANJE VIKAS DADA 12:00:00 15:09:47 3:09:47
7631 16788 GAWARI MILIND LADAKU 12:00:00 14:21:30 2:21:30
7632 16790 KALE PRAVIN HARIDAS 12:00:00 15:41:56 3:41:56
7633 16791 AMUGE RAMAKANT BAPRAO 12:00:00 15:11:36 3:11:36
7634 16793 PATNE SUDHIR BHIMRAO 12:00:00 15:20:07 3:20:07
7635 16797 DIVE YUVRAJ RAMA 12:00:00 15:28:18 3:28:18
7636 16799 SHINDE AJIT DAYANAND 12:00:00 15:08:22 3:08:22
7637 16801 JADHAV ARJUN BALAJIRAO 12:00:00 15:00:09 3:00:09
7638 16802 DIGHA RAMDAS SAKRU 12:00:00 15:19:25 3:19:25
7639 16805 INAMDAR MEHBOOB KHAJAWALI 12:00:00 15:17:43 3:17:43
7640 16807 MOHANDKAR CHETAN HIRU 12:00:00 15:36:07 3:36:07
7641 16810 EKAL PRASHANT MOTIRAM 12:00:00 15:57:10 3:57:10
7642 16816 KULKARNI PAWANKUMAR PRAMODRAO 12:00:00 15:42:24 3:42:24
7643 16817 KEDAR PRAKASH SHIVAJI 12:00:00 15:51:24 3:51:24
7644 16818 BARATE RAHUL GAUTAM 12:00:00 15:30:55 3:30:55
7645 16819 DODKE RAHUL BHARAT 12:00:00 14:22:25 2:22:25
7646 16820 KAMBLE MAHADEV KISAN 12:00:00 15:36:39 3:36:39
7647 16826 SHINDE KIRAN SUBHASHRAO 12:00:00 15:37:51 3:37:51
7648 16827 MUNDE VISHNU SHAHU 12:00:00 14:43:05 2:43:05
7649 16828 JADHAV PRAVIN KESHAV 12:00:00 15:52:00 3:52:00
7650 16829 SONKAMBLE SANJAY DEVBA 12:00:00 15:01:13 3:01:13
7651 16833 GUTTE ACHYUTE SUGRIV 12:00:00 14:54:44 2:54:44
7652 16837 KAMBLE APPARAO RANGNATH 12:00:00 15:08:09 3:08:09
7653 16838 BANDKAR MAHADEV VENKATRAO 12:00:00 15:22:05 3:22:05
7654 16839 PATIL SANJAY GUNVANT 12:00:00 14:52:16 2:52:16
7655 16843 PALVE RAMESHWAR TRIMBAK 12:00:00 14:56:47 2:56:47
7656 16845 MORALE TULSIRAM MADHUKAR 12:00:00 15:13:37 3:13:37
7657 16850 CHAVAN SUDAM SADHU 12:00:00 15:28:58 3:28:58
7658 16854 CHAVAN MITHUN MERSI 12:00:00 15:53:20 3:53:20
7659 16855 INGALE YOGESH BALASAHEB 12:00:00 15:40:15 3:40:15
7660 16858 BHAGAT NITIN BHIKAJI 12:00:00 15:27:17 3:27:17
7661 16860 PAWAR PRADIP ASHOK 12:00:00 15:37:08 3:37:08
7662 16861 WAGH AAKASH KRISHNA 12:00:00 14:49:47 2:49:47
7663 16862 DESHMANE VIKAS VISHNU 12:00:00 15:10:33 3:10:33
7664 16865 MUNDE SANTOSH VASANT 12:00:00 15:19:27 3:19:27
7665 16868 PATIL SUNIL SADASHIV 12:00:00 15:07:33 3:07:33
7666 16869 GAIKWAD PRABHAKAR JIBHAU 12:00:00 15:42:23 3:42:23
7667 16872 PATIL MANOHAR DILIP 12:00:00 15:20:28 3:20:28
7668 16876 KENDRE BHARAT KERBA 12:00:00 14:58:39 2:58:39
7669 16877 MANE NITIN BABASAHEB 12:00:00 14:52:06 2:52:06
7670 16878 BANGAR UDHAV MAHADEV 12:00:00 15:20:53 3:20:53
7671 16879 CHAVAN KISHOR MANGALSING 12:00:00 15:37:17 3:37:17
7672 16883 PALVE MADAN LAXMAN 12:00:00 14:51:35 2:51:35
7673 16885 PAWAR DILIP PRATAP 12:00:00 15:07:34 3:07:34
7674 16888 PAWAR SHIVDAS RAMDAS 12:00:00 14:46:08 2:46:08
7675 16890 KAMBLE SANDIP ASHOK 12:00:00 14:41:10 2:41:10
7676 16891 DHOLE CHHAGAN SOPANRAO 12:00:00 15:02:15 3:02:15
7677 16893 PAWAR DINESH BABU 12:00:00 15:20:03 3:20:03
7678 16903 WANKHADE MUKESH RAMDAS 12:00:00 15:47:59 3:47:59
7679 16911 MANE SHEKHAR MADHUKAR 12:00:00 15:57:10 3:57:10
7680 16912 RATHOD RANJEET UDAYSING 12:00:00 15:40:22 3:40:22
7681 16913 JADHAV ABHIJEET YASHWANTRAO 12:00:00 15:42:08 3:42:08
7682 16919 MORE ANANTA VISHWNATH 12:00:00 15:45:47 3:45:47
7683 16922 DERE HARISH GAJANAN 12:00:00 15:37:55 3:37:55
7684 16923 PAREKAR GORAKH BHAGINATH 12:00:00 14:34:47 2:34:47
7685 16925 KEDAR DHANAJI BANSI 12:00:00 15:34:19 3:34:19
7686 16927 GAWARI SHANKAR BALU 12:00:00 15:31:17 3:31:17
7687 16928 KEDAR AVINASH MARUTI 12:00:00 15:01:40 3:01:40
7688 16929 SHINDE CHANDRAKANT BABASO 12:00:00 15:37:14 3:37:14
7689 16933 INGALE KETAN RAJENDRA 12:00:00 15:35:52 3:35:52
7690 16934 SHIRSATH SAGAR BHIMRAO 12:00:00 15:26:18 3:26:18
7691 16935 GHORPADE SACHIN MOHAN 12:00:00 15:14:39 3:14:39
7692 16937 PADEKAR DHANAJAY WAMAN 12:00:00 15:51:58 3:51:58
7693 16938 RAJPUT CHETAN GOPAL 12:00:00 14:54:14 2:54:14
7694 16939 WARE TUKARAM KISAN 12:00:00 14:49:08 2:49:08
7695 16943 PAWAR VILAS HIRAMAN 12:00:00 15:39:53 3:39:53
7696 16948 THORAT DINESH SHRAVAN 12:00:00 15:56:09 3:56:09
7697 16949 JADHAV RAMDAS SHIVDAS 12:00:00 15:47:38 3:47:38
7698 16951 ALDAR SANJAY KERAPPA 12:00:00 15:43:06 3:43:06
7699 16953 KEDARE PRAVIN SHIWAJI 12:00:00 15:32:57 3:32:57
7700 16954 GAVIT ASHOK FOTTU 12:00:00 15:21:10 3:21:10
7701 16955 BORSE HANUMAN KEDA 12:00:00 15:11:20 3:11:20
7702 16956 GAVLI JEETENDR CHINTAMAN 12:00:00 15:45:36 3:45:36
7703 16957 KUTE ARJUN BALASAHEB 12:00:00 15:38:17 3:38:17
7704 16958 GANJVE SANTOSH NIVRUTTI 12:00:00 15:51:30 3:51:30
7705 16959 PATIL PRITAM MARUTI 12:00:00 15:55:05 3:55:05
7706 16961 BHOI CHETAN ARUN 12:00:00 15:37:52 3:37:52
7707 16962 BANDE VITTHAL CHANDAR 12:00:00 15:27:47 3:27:47
7708 16964 DAGALE PANDHARI KALU 12:00:00 15:26:05 3:26:05
7709 16966 NAVALE KASHINATH DUNDA 12:00:00 15:45:33 3:45:33
7710 16967 BHALERAO MAHENDR VIJAY 12:00:00 15:56:14 3:56:14
7711 16971 MISAL SADU MAHADU 12:00:00 15:19:18 3:19:18
7712 16977 RATHOD SUDAM ROHIDAS 12:00:00 15:12:49 3:12:49
7713 16978 MORE SANJAY SOPAN 12:00:00 14:21:39 2:21:39
7714 16979 KAROTE SACHIN LAKSHMAN 12:00:00 15:29:48 3:29:48
7715 16980 SAPLE DHANESH DATTATRAY 12:00:00 14:56:28 2:56:28
7716 16982 BODHARE JEETENDRA PANDURANG 12:00:00 14:45:52 2:45:52
7717 16983 MANE GANESHWAR CHANDRAKANT 12:00:00 15:50:19 3:50:19
7718 16986 RAJURE SIDDHARAM SHARNAPPA 12:00:00 15:11:00 3:11:00
7719 16987 MANE NAVNATH DHARMA 12:00:00 15:19:14 3:19:14
7720 16988 WAGHMARE ASHRUBA VIJAY 12:00:00 15:16:27 3:16:27
7721 16990 DANGANE GANESH RAGHUNATH 12:00:00 15:12:56 3:12:56
7722 16995 CHAVAN SUNIL PANDIT 12:00:00 15:28:37 3:28:37
7723 16998 GUND RAM MAHADEV 12:00:00 15:28:15 3:28:15
7724 16999 AGHAV RAVINDRA RAGHUNATH 12:00:00 15:45:38 3:45:38
7725 17003 GARALE NILESH PUNDALIK 12:00:00 15:35:45 3:35:45
7726 17004 BARKADE BHAIRAVNATH NARAYAN 12:00:00 15:52:51 3:52:51
7727 17005 PATIL RAJU GULAM 12:00:00 15:43:50 3:43:50
7728 17006 CHAVAN VIKRAM BALKRISHNA 12:00:00 15:10:25 3:10:25
7729 17008 KHAN JAVED TAVFIQUE 12:00:00 15:34:40 3:34:40
7730 17010 CHAVAN DIPAK AMBADAS 12:00:00 15:32:24 3:32:24
7731 17013 PADVI GAURIDAS BHIMSING 12:00:00 15:34:10 3:34:10
7732 17014 SABALE SOMNATH TUKARAM 12:00:00 15:42:11 3:42:11
7733 17017 NIKALJE PRAVIN BHASKAR 12:00:00 15:44:09 3:44:09
7734 17018 OZARE DEVRAM DASMA 12:00:00 15:53:05 3:53:05
7735 17019 KINI DIPEESH MOHAN 12:00:00 14:58:37 2:58:37
7736 17020 GHULE KISHOR NATHA 12:00:00 15:11:08 3:11:08
7737 17026 TANDEL SUNIL SHANKAR 12:00:00 15:34:37 3:34:37
7738 17028 EBHAD RAJESH DEU 12:00:00 15:30:29 3:30:29
7739 17029 GHULE MAHADEV NAMDEO 12:00:00 14:18:32 2:18:32
7740 17030 GHULE GOVIND LAHANU 12:00:00 14:24:25 2:24:25
7741 17031 RAVATE SMITESH VISHNU 12:00:00 15:52:44 3:52:44
7742 17038 CHAVAN JAGDISH EKNATH 12:00:00 14:53:47 2:53:47
7743 17044 GURAV SUSHANT HANAMANT 12:00:00 15:15:35 3:15:35
7744 17045 KADAM SAGAR NANDKISHOR 12:00:00 15:05:14 3:05:14
7745 17050 SONWALKAR MAHESH NANA 12:00:00 15:02:31 3:02:31
7746 17058 GARJE UDHAV NAVNATH 12:00:00 14:48:47 2:48:47
7747 17061 DIVKAR SACHIN NARAYAN 12:00:00 15:40:44 3:40:44
7748 17064 WAGHMARE VIKAS ANKUSHRAO 12:00:00 14:43:52 2:43:52
7749 17065 NAGARGOJE BABURAO SHIVAJIRAO 12:00:00 15:20:51 3:20:51
7750 17067 CHAVAN ANIL BAPURAO 12:00:00 15:07:20 3:07:20
7751 17069 KORE HIRSHIKESH GANESH 12:00:00 15:54:05 3:54:05
7752 17076 BHOSALE ASHOK YOGESH 12:00:00 15:21:00 3:21:00
7753 17077 JAYBHAYE PANDURANG ABA 12:00:00 15:49:30 3:49:30
7754 17080 PAWAR SANTHOSH SUBHASH 12:00:00 15:31:55 3:31:55
7755 17081 TADGE RAHUL SOPAN 12:00:00 15:44:36 3:44:36
7756 17082 WANKHADE VIJAY RAMDAS 12:00:00 15:02:39 3:02:39
7757 17083 MORE AMOL BALASO 12:00:00 15:21:23 3:21:23
7758 17085 MACHHI NARESH LAXMAN 12:00:00 15:37:21 3:37:21
7759 17088 RAIBORDE SAGAR KAILAS 12:00:00 14:39:26 2:39:26
7760 17089 WANKHADE SHARAD PANJABRAO 12:00:00 15:04:57 3:04:57
7761 17091 SAYYAD JAKIR SALIM 12:00:00 14:42:23 2:42:23
7762 17094 RATHOD RAMRAO NAMDEO 12:00:00 15:18:45 3:18:45
7763 17095 RAIBORDE VIKAS RAMRAO 12:00:00 15:43:40 3:43:40
7764 17099 SONWALKAR ATUL DNYNDEO 12:00:00 15:02:36 3:02:36
7765 17100 TAJANE MAHESH NAMDEO 12:00:00 15:13:49 3:13:49
7766 17103 GHUTE RAMNATH BHANUDAS 12:00:00 14:30:31 2:30:31
7767 17106 AGHAV KARMADAS BABAN 12:00:00 14:46:17 2:46:17
7768 17108 KINDRE KRUSHNAKUMAR KONDIBA 12:00:00 15:42:38 3:42:38
7769 17109 MOHITE NIKHIL DATTU 12:00:00 16:00:00 4:00:00
7770 17110 JAGTAP VALMIK PARASHRAM 12:00:00 14:19:29 2:19:29
7771 17117 MANE NATHARAM SATWAJI 12:00:00 15:40:08 3:40:08
7772 17121 LOLAPOD PRADIP RAMRAO 12:00:00 15:16:09 3:16:09
7773 17124 KAWATHEKAR GUNJAN DNYANDEO 12:00:00 15:42:52 3:42:52
7774 17127 WAGHMARE SANDIP NARAYANRAO 12:00:00 15:09:16 3:09:16
7775 17130 DUBE RAMA TUKARAM 12:00:00 14:04:28 2:04:28
7776 17131 KELE RAHUL MADHAVRAO 12:00:00 15:45:51 3:45:51
7777 17134 RATHOD SANTOSH MOHAN 12:00:00 15:47:47 3:47:47
7778 17136 SHINDE AMAR MOHANRAO 12:00:00 15:47:45 3:47:45
7779 17140 SARODE SANDIP LAXAMANRAO 12:00:00 15:52:52 3:52:52
7780 17141 SOSE GANESH MADHAV 12:00:00 15:22:29 3:22:29
7781 17142 JAKKAWAR LALU NARSING 12:00:00 15:57:34 3:57:34
7782 17143 SHENDAGE VITTHAL SAGAJI 12:00:00 14:40:30 2:40:30
7783 17144 JADHAV ABHISHEK DATTATRAY 12:00:00 15:47:44 3:47:44
7784 17145 MANDAVE SANTOSH VISHWAS 12:00:00 15:33:56 3:33:56
7785 17146 BHUKTAR ANANTA UTTAMRAO 12:00:00 15:09:12 3:09:12
7786 17153 MUNDE UTTARESHWAR BABASAHEB 12:00:00 15:36:36 3:36:36
7787 17162 BHUSADE MAHESH BALASAHEB 12:00:00 15:39:37 3:39:37
7788 17163 SARUK SUSHEN SADASHIV 12:00:00 15:38:12 3:38:12
7789 17165 CHAVAN SANJAY KISANRAO 12:00:00 15:42:10 3:42:10
7790 17167 SHIRSATH UDAY MADHUKAR 12:00:00 15:51:33 3:51:33
7791 17168 PAWAR YUVRAJ ASHOK 12:00:00 15:31:47 3:31:47
7792 17171 PATHAN JAKIR JABBARKHA 12:00:00 15:26:26 3:26:26
7793 17179 SAYYAD JUBERALI MUKHTARALI 12:00:00 15:40:12 3:40:12
7794 17180 VALVI DANIAL IBRAHIM 12:00:00 15:47:51 3:47:51
7795 17181 KOKANI VINOD VARYA 12:00:00 14:52:21 2:52:21
7796 17182 SAPKALE DIPAK ADHAR 12:00:00 16:00:00 4:00:00
7797 17184 KHEDKAR UDDHAV ARJUN 12:00:00 15:20:52 3:20:52
7798 17185 NIKAM RAVINDRA SAHEBRAO 12:00:00 15:02:49 3:02:49
7799 17186 THAKUR GAURAV HIRALAL 12:00:00 15:41:41 3:41:41
7800 17190 PUND RAJU DAJIBA 12:00:00 14:33:00 2:33:00
7801 17191 VEER VALMIK GANGADHAR 12:00:00 15:10:36 3:10:36
7802 17192 PAWAR SATISH INDAL 12:00:00 14:30:47 2:30:47
7803 17194 SHAIKH SALMAN RAUF 12:00:00 15:21:53 3:21:53
7804 17199 LANDE GANESH KESHAV 12:00:00 14:52:05 2:52:05
7805 17200 SURYAVANSHI SANDIP DATTU 12:00:00 15:24:17 3:24:17
7806 17201 DUDHE SUBHASH WAMAN 12:00:00 15:20:06 3:20:06
7807 17204 SINGAL DHARAMSING MAHADU 12:00:00 14:31:03 2:31:03
7808 17209 SABALE VIKRANT VISHWAS 12:00:00 15:30:12 3:30:12
7809 17212 BEDSE PRASHANT HIRAMAN 12:00:00 15:53:13 3:53:13
7810 17222 YEWALE SAHEBRAO RAJUJI 12:00:00 15:03:33 3:03:33
7811 17225 SAYYAD FARUK MAHAMADRAFIK 12:00:00 15:30:38 3:30:38
7812 17227 MAHINDRE SHYAM SUKLAL 12:00:00 15:16:35 3:16:35
7813 17230 GUND RAJESH PANDURANG 12:00:00 15:57:03 3:57:03
7814 17231 BANGAR ASHOK MAHADEV 12:00:00 15:01:42 3:01:42
7815 17232 RATHOD ISHWAR GOVIND 12:00:00 15:59:13 3:59:13
7816 17234 MUDE ARVIND BALIRAM 12:00:00 14:52:49 2:52:49
7817 17240 SONAWANE AJIT SHIVAJI 12:00:00 15:47:50 3:47:50
7818 17241 SHINGADE RAMCHANDRA KISAN 12:00:00 15:38:36 3:38:36
7819 17246 SHEKADE NAVNATH VISHNUDEV 12:00:00 15:13:24 3:13:24
7820 17253 BARKATE BAPU MANIK 14:00:00 17:48:10 3:48:10
7821 17254 BADE PANDURANG ARJUN 14:00:00 17:06:41 3:06:41
7822 17256 ANDHALE ROHIDAS GANGADHAR 14:00:00 17:42:43 3:42:43
7823 17257 DEORE ASHWIN ABASAHEB 14:00:00 17:56:46 3:56:46
7824 17258 ANARASE APPA AJINATH 14:00:00 17:48:09 3:48:09
7825 17261 KAKADE AMOL SHRIRAM 14:00:00 17:02:14 3:02:14
7826 17264 WAGHMARE DIPAK LAXMANRAO 14:00:00 17:31:37 3:31:37
7827 17265 GAIKWAD SANDEEP VITTHAL 14:00:00 17:04:27 3:04:27
7828 17267 WAGHIRE AMOL RAGHUNATH 14:00:00 17:18:44 3:18:44
7829 17270 BORSE BHAGAWAT PANDU 14:00:00 17:09:16 3:09:16
7830 17272 GAWALE ANIL NARAYANRAO 14:00:00 17:52:04 3:52:04
7831 17273 PAWAR NITESH TRIMBAK 14:00:00 17:22:02 3:22:02
7832 17274 DHAYATADAK DNYANESHWAR BABASAHEB 14:00:00 16:45:54 2:45:54
7833 17275 KADAM AVINASH RAOSAHEB 14:00:00 17:48:24 3:48:24
7834 17277 LOKHANDE MUNJAJI MALHARI 14:00:00 17:23:08 3:23:08
7835 17278 IMPAL ARUN LAXMAN 14:00:00 17:48:12 3:48:12
7836 17279 YADAV SAMEER ASHOK 14:00:00 16:57:15 2:57:15
7837 17280 CHOURE LAHU MADHUKAR 14:00:00 16:50:53 2:50:53
7838 17281 KALE DNYANESHWAR VILASRAO 14:00:00 16:56:10 2:56:10
7839 17282 BAHIR NARAYAN GANESH 14:00:00 17:05:13 3:05:13
7840 17284 SHAIKH SALAUDDIN MOHIDDIN 14:00:00 17:15:33 3:15:33
7841 17287 DOKE ARJUN RAOSAHEB 14:00:00 17:12:42 3:12:42
7842 17288 TAMALWAD GANGARAM VISHVANATH 14:00:00 17:02:27 3:02:27
7843 17289 SHAIKH MAGDUM SHADULA 14:00:00 17:10:21 3:10:21
7844 17293 SAWANDKAR RAJU LOBHAJIRAO 14:00:00 17:27:55 3:27:55
7845 17296 BADE DNYANESHWAR BHIMRAO 14:00:00 17:26:39 3:26:39
7846 17300 TONDE RAJEBHAU VISHNU 14:00:00 16:41:48 2:41:48
7847 17307 DAHIFALE BHAUSAHEB BHAGWAN 14:00:00 17:57:39 3:57:39
7848 17308 SANAP SANDIP MOHAN 14:00:00 16:34:28 2:34:28
7849 17309 JOSHI TARAPRASAD BHIMPRASAD 14:00:00 17:19:24 3:19:24
7850 17311 KHARE ANIL KEDA 14:00:00 17:38:55 3:38:55
7851 17313 RATHOD ISHWAR SOMNATH 14:00:00 17:31:28 3:31:28
7852 17314 PAWAR SAMADHAN DHONDIRAM 14:00:00 16:40:23 2:40:23
7853 17315 NAVGIRE RAMDAS DHONDU 14:00:00 17:52:07 3:52:07
7854 17316 SHINDE HARI GULAB 14:00:00 16:43:18 2:43:18
7855 17317 SHIBDE HIRAMAN GOVINDA 14:00:00 16:39:00 2:39:00
7856 17320 GAVIT SUNIL RAMESH 14:00:00 17:30:11 3:30:11
7857 17321 GAVIT NITESH CHHAGAN 14:00:00 17:38:13 3:38:13
7858 17322 VALVI RUPESH VASANT 14:00:00 17:50:51 3:50:51
7859 17323 VALVI KUSH VASANT 14:00:00 17:30:13 3:30:13
7860 17326 CHANDANSHIVE SAHEBRAO MAHADEO 14:00:00 17:29:25 3:29:25
7861 17327 SHINDE LAXMAN MITU 14:00:00 16:48:26 2:48:26
7862 17328 TUNGIDWAR SHRIKANT GANGADHAR 14:00:00 17:36:04 3:36:04
7863 17329 GAIKWAD DHANAJI PARMESHWAR 14:00:00 16:34:27 2:34:27
7864 17331 RATHOD KINSHNA DAGDU 14:00:00 17:26:10 3:26:10
7865 17333 KAMBLE VILAS YASHWANT 14:00:00 17:18:58 3:18:58
7866 17336 SASNE GANESH PANDURANG 14:00:00 17:56:24 3:56:24
7867 17337 KHEDKAR AJINATH TUKARAM 14:00:00 16:28:23 2:28:23
7868 17341 RATHOD RUPSING BHIMRAO 14:00:00 17:01:25 3:01:25
7869 17343 TONDE RAMESHAWAR NARAYAN 14:00:00 16:41:50 2:41:50
7870 17346 BADNE DNYANESHWAR PRABHU 14:00:00 17:19:49 3:19:49
7871 17347 KACHRE SANTOSH SAKHARAM 14:00:00 16:40:55 2:40:55
7872 17348 GIRHE NAVNATH BHORU 14:00:00 16:20:24 2:20:24
7873 17353 JADHAV NILAKANT SHIVAJI 14:00:00 17:28:45 3:28:45
7874 17354 JADHAV RAHUL RAVINDRA 14:00:00 17:27:42 3:27:42
7875 17358 AHIRE SUNIL KHUSHAL 14:00:00 17:24:23 3:24:23
7876 17360 SONKAMBLE MADHUKAR BHUJANG 14:00:00 17:26:59 3:26:59
7877 17364 SASANE AMARKIRTI VAIJINATH 14:00:00 17:23:57 3:23:57
7878 17365 VIGHNE VISHNU HARIBHAU 14:00:00 16:57:24 2:57:24
7879 17368 GUDDE SANTOSH MADHUKAR 14:00:00 17:04:23 3:04:23
7880 17369 TANDALE ASHOK VISHWANATH 14:00:00 17:29:55 3:29:55
7881 17371 DHUMASE PARSHARAM PANDIT 14:00:00 16:51:07 2:51:07
7882 17382 PATIL RATNAKAR DHIKAN 14:00:00 17:31:27 3:31:27
7883 17390 DHANGAR RAMESH NARAYAN 14:00:00 16:56:43 2:56:43
7884 17392 BANSOD SHARAD KACHRU 14:00:00 17:19:47 3:19:47
7885 17393 UDIKAR RAM PANDURANG 14:00:00 17:45:52 3:45:52
7886 17396 WAKLE NITIN KHOBARAJI 14:00:00 17:34:33 3:34:33
7887 17400 DHANGAR DEEPAK BHILLA 14:00:00 17:44:17 3:44:17
7888 17406 MAHALE SUNI PRADEEP 14:00:00 17:31:36 3:31:36
7889 17408 BHOI KISHOR HARI 14:00:00 16:54:40 2:54:40
7890 17410 KUNDGIR NAGNATH DNYANOBA 14:00:00 16:33:39 2:33:39
7891 17411 NIKAM DEEPAK JAGANNATH 14:00:00 17:30:30 3:30:30
7892 17412 RATHOD VINOD LAXMAN 14:00:00 16:30:07 2:30:07
7893 17413 AHIRE ROHIT DADAJI 14:00:00 17:24:08 3:24:08
7894 17414 RATHOD SANTOSH GOVIND 14:00:00 16:29:22 2:29:22
7895 17416 KHEDKAR SATISH GAHININATH 14:00:00 16:31:30 2:31:30
7896 17418 PAKHARE SOMNATH KISAN 14:00:00 16:30:44 2:30:44
7897 17421 CHITALE NITIN MURLIDHAR 14:00:00 17:26:32 3:26:32
7898 17422 KENDRE BHARAT BALAJI 14:00:00 17:37:34 3:37:34
7899 17424 LANDE KALIDAS MADHAVRAO 14:00:00 16:58:21 2:58:21
7900 17425 SALVE PANKAJ SUBHASH 14:00:00 17:31:42 3:31:42
7901 17426 MAGRE VISHAL DIGAMBAR 14:00:00 17:35:50 3:35:50
7902 17431 BADE AMBADAS MAHADEO 14:00:00 17:39:39 3:39:39
7903 17436 BANGAR GANESH BABASAHEB 14:00:00 16:54:52 2:54:52
7904 17437 RATHOD SUNIL DARMA 14:00:00 17:14:43 3:14:43
7905 17438 GEDEWAD TULSIDAS NARSINGRAO 14:00:00 17:29:49 3:29:49
7906 17444 CHIKANE ANAND SHASHIKANT 14:00:00 17:10:19 3:10:19
7907 17448 LAHIRE ARVIND SACHIN 14:00:00 17:33:10 3:33:10
7908 17449 PATHAN MUSAALI AJIJ 14:00:00 17:08:59 3:08:59
7909 17451 KHODSE NAVNATH KAILAS 14:00:00 17:10:37 3:10:37
7910 17454 GHARAT KARESH BALKRUSHAN 14:00:00 17:59:01 3:59:01
7911 17461 TALPE JANADHAN DEORAO 14:00:00 17:40:06 3:40:06
7912 17462 AMBEKAR VILAS ANANDA 14:00:00 17:06:41 3:06:41
7913 17463 DATIR BABAN LAXMAN 14:00:00 17:23:58 3:23:58
7914 17466 CHITALE KISHOR SUBHASH 14:00:00 17:23:58 3:23:58
7915 17468 JADHAV AMOL MAHADEO 14:00:00 17:25:28 3:25:28
7916 17469 CHAVAN SATISH NAVNATH 14:00:00 17:12:33 3:12:33
7917 17470 SHINDE NARENDRA VIJAY 14:00:00 17:36:39 3:36:39
7918 17471 BADE VASUDEO LAXMAN 14:00:00 16:35:41 2:35:41
7919 17472 NARLE PRAVIN SHAHU 14:00:00 17:31:40 3:31:40
7920 17473 GARJE GANESH GORAKSH 14:00:00 17:27:59 3:27:59
7921 17475 DAHIFALE GANESH AMBADAS 14:00:00 17:11:27 3:11:27
7922 17476 BHABAD GANESH SHIVAJI 14:00:00 17:46:11 3:46:11
7923 17477 DARADE MARUTI DIGMBAR 14:00:00 16:54:50 2:54:50
7924 17480 CHAVAN SHIVAJI HIRAMAN 14:00:00 17:10:44 3:10:44
7925 17481 HATTIAMBIRE MAHENDRA MARUTI 14:00:00 16:57:42 2:57:42
7926 17484 PAKHARE AMBADAS BHAGINATH 14:00:00 16:30:44 2:30:44
7927 17485 PALVE RAMDAS MACHHINDRA 14:00:00 17:47:15 3:47:15
7928 17488 PUND YOGESH RAMRAO 14:00:00 17:03:33 3:03:33
7929 17491 RUPANAR PAVAN MANIKRAO 14:00:00 16:50:28 2:50:28
7930 17495 WAGHE PRMOD RAMU 14:00:00 17:53:59 3:53:59
7931 17496 BAGUL KAPIL BANDU 14:00:00 17:21:52 3:21:52
7932 17498 BAHIRAM SUBHASH BHIVRAJ 14:00:00 17:25:56 3:25:56
7933 17499 JADHAV RAVISHANKAR PRABHAKAR 14:00:00 17:30:23 3:30:23
7934 17501 SODGIR VAIJENATH RUSTUM 14:00:00 16:54:53 2:54:53
7935 17504 LOKARE SOMANATH MAHADEO 14:00:00 17:08:38 3:08:38
7936 17506 MOCHI NILKANTH SOMNING 14:00:00 16:40:15 2:40:15
7937 17507 GIRAM BALU SHAHIR 14:00:00 17:12:45 3:12:45
7938 17509 YADAV KRISHNA ANKUSH 14:00:00 17:04:21 3:04:21
7939 17512 DEVKATE DEEPAK DATTATRAY 14:00:00 17:30:28 3:30:28
7940 17520 PED KAILAS SANJAY 14:00:00 17:06:36 3:06:36
7941 17523 MUTKULE PANDURANG BAPURAO 14:00:00 17:27:31 3:27:31
7942 17524 LATPATE ADINATH MOHANRAO 14:00:00 16:57:33 2:57:33
7943 17527 TARU CHARUDATTA KISAN 14:00:00 17:30:49 3:30:49
7944 17529 MALI ASHOK SUBHASH 14:00:00 17:51:55 3:51:55
7945 17531 KASBE GAUTAM SANDIPAN 14:00:00 17:43:29 3:43:29
7946 17532 POTBHARE VIJAYKUMAR BHAGWAN 14:00:00 17:52:36 3:52:36
7947 17536 RATHOD NARESH SHANKARRAO 14:00:00 17:33:15 3:33:15
7948 17540 TIWARE ROSHAN JANARDHAN 14:00:00 17:56:25 3:56:25
7949 17541 KENDRE ANGAD PRABHAKAR 14:00:00 16:01:31 2:01:31
7950 17543 KERURKAR RAHUL NIVRITIRAO 14:00:00 17:23:17 3:23:17
7951 17546 MASKE NARENDRA ANKUSHRAO 14:00:00 18:00:00 4:00:00
7952 17547 GOPNAR AMAR DIGAMBARRAO 14:00:00 17:02:08 3:02:08
7953 17548 MANE AMOL RAJENDRA 14:00:00 17:26:58 3:26:58
7954 17549 MANE PRITAM DNYNOBA 14:00:00 17:47:22 3:47:22
7955 17550 KAMBLE YASHWANT NAGNATH 14:00:00 17:14:47 3:14:47
7956 17555 DHAGE SANTOSH DNYANDEO 14:00:00 17:23:59 3:23:59
7957 17556 TARANE MILIND PANDURANG 14:00:00 16:42:07 2:42:07
7958 17560 KOPURWAD SUDHAKAR NAGNATHRAO 14:00:00 17:07:03 3:07:03
7959 17563 GITE SANGRAM RAMRAO 14:00:00 17:04:00 3:04:00
7960 17564 PATANGE VIJAY MASAJI 14:00:00 17:30:02 3:30:02
7961 17566 NAVKAR KAMLESH ASHOK 14:00:00 16:57:02 2:57:02
7962 17568 SHIRSATH DAJIBA LAXMAN 14:00:00 17:11:33 3:11:33
7963 17569 INGALE SHUDDODHAN DEVALAL 14:00:00 17:42:50 3:42:50
7964 17573 GAIKWAD SATISH PRALAHAD 14:00:00 17:37:21 3:37:21
7965 17576 WAGHMARE SUNIL NANA 14:00:00 17:57:23 3:57:23
7966 17577 RATHOD AJIT BHAGWAN 14:00:00 17:19:52 3:19:52
7967 17582 SHAIIKH ALTAF SHAIKH MAJID 14:00:00 17:54:02 3:54:02
7968 17583 YENGADE SHIDDHODHAN MAROTI 14:00:00 17:47:57 3:47:57
7969 17584 SALUNKE VINODKUMAR ARVIND 14:00:00 17:33:19 3:33:19
7970 17586 BAKAN SANTOSH GANGADHAR 14:00:00 17:27:28 3:27:28
7971 17587 VHORKATE PRASANNAKUMAR ASHOK 14:00:00 17:52:12 3:52:12
7972 17589 NIKAM ABHIJEET ARUN 14:00:00 17:26:57 3:26:57
7973 17594 CHAVAN SUNIL SANTARAM 14:00:00 16:45:53 2:45:53
7974 17596 POLE VAIJANATH SHRIPATRAO 14:00:00 17:13:23 3:13:23
7975 17598 MUNDHE DHANRAJ MAHADEV 14:00:00 17:10:33 3:10:33
7976 17600 JAYBHAYE UTTAM NAMDEO 14:00:00 16:49:30 2:49:30
7977 17601 GOPNAR BABU MADHAVRAO 14:00:00 16:22:39 2:22:39
7978 17602 GUTTE TUKARAM NAMDEV 14:00:00 17:24:34 3:24:34
7979 17603 KHANDEKAR BALIRAM TRAMBEK 14:00:00 16:46:56 2:46:56
7980 17604 DAHIPHALE SHRIKRISHNA ANIRUDHA 14:00:00 17:11:39 3:11:39
7981 17605 SONVANE RAMESHWAR SOMNATH 14:00:00 17:03:47 3:03:47
7982 17612 SANGLE VINAYAK DAMODAR 14:00:00 17:11:13 3:11:13
7983 17613 KATKADE YOGIRAJ DAMODAR 14:00:00 17:33:40 3:33:40
7984 17614 QURESHI IRFAN FAIJULRAHEMAN 14:00:00 17:21:53 3:21:53
7985 17615 PHAD VASUDEV SAYAS 14:00:00 17:52:23 3:52:23
7986 17616 KUGNE VITTHAL SAMBHAJI 14:00:00 17:26:47 3:26:47
7987 17617 NANWATE ARJUN ASHOK 14:00:00 17:20:02 3:20:02
7988 17618 CHAVAN DEVIDAS NAMDEV 14:00:00 17:32:28 3:32:28
7989 17619 WAGHMODE NITIN ANANTRAO 14:00:00 17:24:11 3:24:11
7990 17622 BAJGIRE SUGRIVE HANMANT 14:00:00 17:19:19 3:19:19
7991 17623 KARAD DIPAK PRABHAKAR 14:00:00 16:59:58 2:59:58
7992 17624 MUNDE RAHUL BALASAHEB 14:00:00 17:48:36 3:48:36
7993 17625 PENTULE NANDRAJ DATTATRAYA 14:00:00 17:33:34 3:33:34
7994 17627 WAKLE BALU GANGADHAR 14:00:00 16:11:54 2:11:54
7995 17628 SHELKE MANOHAR VALMIK 14:00:00 17:12:00 3:12:00
7996 17630 BANGAR BAPUSAHEB DILIP 14:00:00 17:19:29 3:19:29
7997 17637 ADE SANTOSH MUKUNDRAO 14:00:00 17:37:46 3:37:46
7998 17638 PAUL VISHNUKANT DNYANOBA 14:00:00 17:36:40 3:36:40
7999 17642 PAWAR DINESH DILIP 14:00:00 17:43:07 3:43:07
8000 17645 BHADARGE SANDIP GOVINDRAO 14:00:00 17:21:04 3:21:04
8001 17646 BHALERAO ATUL SAMBHAJI 14:00:00 16:26:40 2:26:40
8002 17651 JAYBHAYE RANGNATH SAMBHAJI 14:00:00 16:06:36 2:06:36
8003 17652 JOGDAND ANKUSH PANDITRAO 14:00:00 17:26:35 3:26:35
8004 17655 BHUSARE BHAGAVAT EKNATH 14:00:00 17:22:17 3:22:17
8005 17656 NANWATE NARHARI SHICHARI 14:00:00 16:51:20 2:51:20
8006 17657 MULGIR GANESH SHESHRAO 14:00:00 17:37:47 3:37:47
8007 17658 DHONE GUNAJI GANPATRAO 14:00:00 17:02:09 3:02:09
8008 17660 PANCHAL VISHNU EKNATH 14:00:00 17:35:05 3:35:05
8009 17662 PATALE VRISHIKET SUBHASHRAO 14:00:00 16:42:51 2:42:51
8010 17663 DHABADGE GINYANDEO VISHANATH 14:00:00 17:49:52 3:49:52
8011 17664 RATHOD VIJAY PANDIT 14:00:00 17:56:40 3:56:40
8012 17667 ZINJURDE RAJESH PRALHAD 14:00:00 17:10:22 3:10:22
8013 17668 SURVASE RAVINDRA LAXMANRAO 14:00:00 16:48:40 2:48:40
8014 17669 DAMBALE PRASHANT RAMKISHAN 14:00:00 16:47:25 2:47:25
8015 17670 DHANVE SURESH SHRIMANT 14:00:00 16:47:06 2:47:06
8016 17671 BHATANE MAHADEV SALBA 14:00:00 17:12:45 3:12:45
8017 17672 KULKARNI ASHOK RAMESH 14:00:00 17:09:18 3:09:18
8018 17673 GADHE MORESHWAR SAKHARAM 14:00:00 17:06:37 3:06:37
8019 17676 TIKEKAR LAXMAN SAYAJI 14:00:00 16:12:03 2:12:03
8020 17679 LATPATE SHIVRAJ NAMDEVRAO 14:00:00 17:11:13 3:11:13
8021 17681 BHASKAR MANIK MAMATAJI 14:00:00 16:52:14 2:52:14
8022 17686 PAWAR MUKESH SITARAM 14:00:00 17:46:12 3:46:12
8023 17688 JAWADE NAVNATH GOVINDRAO 14:00:00 16:36:03 2:36:03
8024 17690 WAYWAL SIDDHARTH JAGANNATH 14:00:00 17:24:12 3:24:12
8025 17691 PARDE JALINDAR GANESHRAO 14:00:00 17:52:22 3:52:22
8026 17692 KULKARNI DATTATRAY BALASAHEB 14:00:00 17:09:18 3:09:18
8027 17695 BHOSLE SHIVDAS SUDHAKAR 14:00:00 17:47:56 3:47:56
8028 17696 PAUL DATTATRAYA SADASHIVRAO 14:00:00 17:34:40 3:34:40
8029 17698 BACHATE ROHIT BALASAHEB 14:00:00 16:52:01 2:52:01
8030 17701 KHANPATE MAROTI NAGORAO 14:00:00 17:24:57 3:24:57
8031 17703 TADGE SHANKAR RANGNATH 14:00:00 17:03:55 3:03:55
8032 17705 DHONE SADASHIV MAHEANDRA 14:00:00 17:59:59 3:59:59
8033 17707 SHELAR VILAS VISHNU 14:00:00 17:31:26 3:31:26
8034 17709 BHAVAR ASHOK KAKADYA 14:00:00 16:24:58 2:24:58
8035 17712 BHIOR SANJAY ANANTA 14:00:00 16:26:24 2:26:24
8036 17713 SHINGADE BHARAT KISAN 14:00:00 17:12:21 3:12:21
8037 17716 DHONGADE PANDHARINATH LAXMAN 14:00:00 17:10:38 3:10:38
8038 17717 CHAUDHARI PRASHANT SURESH 14:00:00 17:44:14 3:44:14
8039 17718 BELDAR VALMIK ANANDA 14:00:00 17:12:23 3:12:23
8040 17719 BHOI ASHOK SHANKAR 14:00:00 17:35:13 3:35:13
8041 17721 BELDAR SHYAM GULAB 14:00:00 16:26:12 2:26:12
8042 17730 KENGALE RAMDAS SITARAM 14:00:00 17:43:34 3:43:34
8043 17734 KANKUTE PREM KANHOJI 14:00:00 17:56:56 3:56:56
8044 17736 QURESHI MATIN RAZZAK 14:00:00 17:19:19 3:19:19
8045 17737 DHAKANE RAJENDRA DINKAR 14:00:00 17:00:12 3:00:12
8046 17740 DAHIPHALE AMOL ASHOK 14:00:00 16:59:00 2:59:00
8047 17743 SHELKE AVINASH NARAYAN 14:00:00 17:05:12 3:05:12
8048 17746 TARANE SAINATH BABAJI 14:00:00 16:55:25 2:55:25
8049 17747 SANKHE PRASAD NAROTTAM 14:00:00 17:26:29 3:26:29
8050 17749 DALVI ASHOK PANDURANG 14:00:00 17:07:21 3:07:21
8051 17750 PERANE SACHIN INORABHAN 14:00:00 17:20:57 3:20:57
8052 17751 GANGURDE VILAS MOTIRAM 14:00:00 17:45:25 3:45:25
8053 17753 AVHAD HANUMANT RUNJA 14:00:00 17:48:35 3:48:35
8054 17755 BAHIR ASHOK SURESH 14:00:00 17:05:22 3:05:22
8055 17756 BASAPURE SAVAN BASAVANTRAO 14:00:00 17:45:15 3:45:15
8056 17759 SHELKE SHIVAJI KASHIRAM 14:00:00 16:41:35 2:41:35
8057 17760 RATHOD SUKHADEV GOPINATH 14:00:00 17:08:19 3:08:19
8058 17761 BHALERAO DINKAR BHARAT 14:00:00 17:52:28 3:52:28
8059 17763 SANAP BALU RAMCHANDRA 14:00:00 16:58:45 2:58:45
8060 17768 YADAV SANTOSH MANCHAKRAO 14:00:00 17:31:17 3:31:17
8061 17769 KALE KIRAN RAMDAS 14:00:00 17:45:17 3:45:17
8062 17771 SURWASE SAHADEV HANMANT 14:00:00 17:39:03 3:39:03
8063 17773 BHAMRE TUSHAR BHASKAR 14:00:00 17:45:22 3:45:22
8064 17774 JADHAV VIJAY VITTHALRAO 14:00:00 17:57:37 3:57:37
8065 17775 GOLHER GITENDRA GANESH 14:00:00 16:45:17 2:45:17
8066 17779 GHOLVE PARMESHWOR CHANGDEV 14:00:00 16:58:27 2:58:27
8067 17780 YERAWAR ANIL DEVANNA 14:00:00 17:31:05 3:31:05
8068 17784 GABALE NILESH JAYVNT 14:00:00 18:00:00 4:00:00
8069 17785 BHOSALE SOPAN DEORAM 14:00:00 17:16:14 3:16:14
8070 17786 GHARE ANIL SOMA 14:00:00 17:19:54 3:19:54
8071 17787 JOSHI BHARAT SHRAWNA 14:00:00 17:28:43 3:28:43
8072 17792 MAMANE JAYANT MUNJA 14:00:00 17:50:34 3:50:34
8073 17795 KAMBLE AVINASH DEVAJI 14:00:00 17:17:35 3:17:35
8074 17796 CHANDANE VISHNU NARAYAN 14:00:00 17:47:13 3:47:13
8075 17801 ZINJADE PRASHANT GANGADHAR 14:00:00 17:52:18 3:52:18
8076 17806 RAIPHALE JAGANNATH TAMANAPPA 14:00:00 17:04:21 3:04:21
8077 17807 THOMBRE BHAUSAHEB KAUTIK 14:00:00 16:12:23 2:12:23
8078 17811 RANE MAHESH JAGNATH 14:00:00 16:48:20 2:48:20
8079 17813 SHELKE SHIVAJI VITTHALRAO 14:00:00 16:53:50 2:53:50
8080 17814 BHOLE DHANRAJ WAMAN 14:00:00 17:40:09 3:40:09
8081 17816 TIPRALE VAIJANATH VISHAMBHAR 14:00:00 16:52:40 2:52:40
8082 17819 DARADE VISHNU RAGHUNATH 14:00:00 16:22:07 2:22:07
8083 17820 KENDRE SANJIV BHIVAJI 14:00:00 16:52:39 2:52:39
8084 17821 SHINDE DNYANESHWAR RAJESAHEB 14:00:00 17:09:29 3:09:29
8085 17822 RAK MAROTI WALMIKARAO 14:00:00 17:18:34 3:18:34
8086 17825 JADHAV GANESH MAHADEV 14:00:00 17:59:55 3:59:55
8087 17826 NAGARGOJE NAMDEV GULCHAND 14:00:00 17:50:52 3:50:52
8088 17828 PAWAR UVRAJ DEORAM 14:00:00 16:48:11 2:48:11
8089 17831 WADIKAR YUVRAJ SHESHERAO 14:00:00 16:47:26 2:47:26
8090 17833 SHAIKH MAHTABSAB YUNUS 14:00:00 17:12:59 3:12:59
8091 17834 JOSHI LAXMAN AMBADAS 14:00:00 17:41:19 3:41:19
8092 17835 PISAL VIKAS BHARAT 14:00:00 17:21:36 3:21:36
8093 17836 SONAVANE SHRIKANT GANGADHAR 14:00:00 17:00:31 3:00:31
8094 17837 BANSODE DEVANAND UTTAMRAO 14:00:00 17:57:01 3:57:01
8095 17838 BHOPALE VIVEKANAND SAMBHAJI 14:00:00 17:19:56 3:19:56
8096 17840 JADHAV DATTATRAY PRABHAKAR 14:00:00 16:29:13 2:29:13
8097 17842 PAWAR TANAJI KASHINATH 14:00:00 17:36:15 3:36:15
8098 17843 AHIRE PADMAKAR KONDIBA 14:00:00 16:34:54 2:34:54
8099 17845 SATHE DINESH NIMBA 14:00:00 17:24:36 3:24:36
8100 17849 MORE ARUN BABURAO 14:00:00 17:43:38 3:43:38
8101 17850 PATIL GURUNATH NARHARI 14:00:00 17:34:35 3:34:35
8102 17851 PAWAR YOGESH BAPU 14:00:00 16:43:34 2:43:34
8103 17852 TONCHAR HARIBHARU RAMBHAU 14:00:00 17:24:02 3:24:02
8104 17861 PARANGE PARAG MAROTI 14:00:00 17:52:39 3:52:39
8105 17863 TARANE NANA BALU 14:00:00 17:34:35 3:34:35
8106 17869 HIRGUDE DATTATRAY RAMCHANDRA 14:00:00 17:20:13 3:20:13
8107 17870 NAVLE PRASHANT SANDIPAN 14:00:00 17:00:50 3:00:50
8108 17871 MANADRE VAIBHAV YASHWANT 14:00:00 17:17:53 3:17:53
8109 17874 ULGULWAD NAMDEO EAKNATH 14:00:00 16:37:26 2:37:26
8110 17879 PAWAR VISHAL GAUTAM 14:00:00 17:53:14 3:53:14
8111 17882 GAMBHIRRAO TUSHAR SURESH 14:00:00 17:26:34 3:26:34
8112 17883 GHUDE BHASKAR HANUMANT 14:00:00 17:49:37 3:49:37
8113 17885 INGOLE SANDIP FAKIRA 14:00:00 16:53:32 2:53:32
8114 17888 JONDHALE VISHAL ASHOKRAO 14:00:00 17:45:10 3:45:10
8115 17889 SHINDE GOPAL RAOSAHEB 14:00:00 17:24:58 3:24:58
8116 17898 DONGRE NILESH LAXMAN 14:00:00 16:46:02 2:46:02
8117 17902 PARAB PANKAJ PRATAP 14:00:00 17:11:42 3:11:42
8118 17903 MAHANGARE VISHAL VITTHAL 14:00:00 17:20:59 3:20:59
8119 17904 BADE SHAHADEV MAHADEV 14:00:00 17:00:37 3:00:37
8120 17907 MUNE RAHUL RAMESH 14:00:00 17:25:59 3:25:59
8121 17908 RATHOD APPARAO VYANKATRAO 14:00:00 17:23:40 3:23:40
8122 17909 ADHAV RAJU SAHEBRAO 14:00:00 17:03:53 3:03:53
8123 17914 KUWAR SAINATH DILIP 14:00:00 16:29:28 2:29:28
8124 17915 SONAJE PRASHANT UTTAM 14:00:00 17:33:16 3:33:16
8125 17916 SALUNKE SAMADHAN BABANRAO 14:00:00 16:30:24 2:30:24
8126 17919 DHAKANE ANKUSH ARJUNRAO 14:00:00 16:50:51 2:50:51
8127 17922 PHALE GAUTAM GOPAL 14:00:00 17:32:07 3:32:07
8128 17923 BANGAR ANIL VAVNATH 14:00:00 17:24:26 3:24:26
8129 17924 GANGASAGRE SAHEBRAO MAROTI 14:00:00 17:07:03 3:07:03
8130 17930 MORE GANGADHAR SHOKRAO 14:00:00 17:35:37 3:35:37
8131 17931 VIGHNE MANOHAR BHIMARAO 14:00:00 17:50:35 3:50:35
8132 17932 AGHAV ANANT VITTHAL 14:00:00 17:28:00 3:28:00
8133 17933 PALVE SANDIP SONYABAPU 14:00:00 17:48:15 3:48:15
8134 17934 YEWALE SANTOSH FATTUJI 14:00:00 17:35:55 3:35:55
8135 17936 SHINGADE RAMESH BAPURAO 14:00:00 16:48:41 2:48:41
8136 17943 GITE VRUNDAVAN NIVRUTTI 14:00:00 16:53:09 2:53:09
8137 17946 BANGAR SAMPAT MAHADEO 14:00:00 16:55:30 2:55:30
8138 17952 RINDAKWALE ANIL BALAJI 14:00:00 16:57:57 2:57:57
8139 17953 BOYANAR RAMESH NIVRATHI 14:00:00 17:05:26 3:05:26
8140 17957 BACHAL PRASAD PANDURANG 14:00:00 17:52:19 3:52:19
8141 17958 BADE SUDARSHAN EKNATH 14:00:00 17:47:08 3:47:08
8142 17961 CHAVAN SIDDHARTH KAILAS 14:00:00 17:53:35 3:53:35
8143 17967 GAIKWAD SUSHANT BHARAT 14:00:00 17:22:39 3:22:39
8144 17969 CHAVAN ANILKUMAR BHANUDAS 14:00:00 17:12:43 3:12:43
8145 17972 BHOSALE TUKARAM BHIVAJI 14:00:00 16:47:48 2:47:48
8146 17975 KHADE UMESH GANESHRAO 14:00:00 17:21:14 3:21:14
8147 17976 KADAM MANGESH DATTATARY 14:00:00 17:24:06 3:24:06
8148 17979 MALI VINOD RAJENDRA 14:00:00 17:08:49 3:08:49
8149 17980 KUWAR ANIL SHANKAR 14:00:00 17:25:56 3:25:56
8150 17982 BHISE BHARAT MAROTI 14:00:00 16:59:58 2:59:58
8151 17984 CHAVAN GOVIND RANGRAO 14:00:00 16:37:09 2:37:09
8152 17985 GAIKWAD RAVISHANKAR GANGARAM 14:00:00 16:59:00 2:59:00
8153 17986 WARPADE PARMESHWAR BHIVAJI 14:00:00 17:02:15 3:02:15
8154 17990 KHILARE UDHAV ATMARAM 14:00:00 17:07:23 3:07:23
8155 17993 VIGHNE VISHWANATH PRABHAKAR 14:00:00 17:25:32 3:25:32
8156 17995 KALUNKHE SHAILESH NANA 14:00:00 17:39:22 3:39:22
8157 17996 JADHAV MUKESH DHONDIRAM 14:00:00 17:22:49 3:22:49
8158 18002 CHVAN BALU NAJAM 8:00:00 10:42:33 2:42:33
8159 18007 MANGULKAR SWAPNIL VINYAKRAO 8:00:00 11:46:22 3:46:22
8160 18009 ADE SUSHIL UTTAMRAO 8:00:00 10:56:46 2:56:46
8161 18010 SHEVARE YOGESH SHAMBHU 8:00:00 11:07:39 3:07:39
8162 18013 AHIREKAR ABHIJEET GORAKH 8:00:00 11:46:05 3:46:05
8163 18014 SHINDE ANKUSH ANANT 8:00:00 11:02:29 3:02:29
8164 18015 CHABUKSWAR VISHAL SHANKAR 8:00:00 11:36:55 3:36:55
8165 18017 GAIKAWAD HARISH JAGANNATH 8:00:00 11:56:54 3:56:54
8166 18019 KHADE PANDHRINATH SOMNATH 8:00:00 10:55:56 2:55:56
8167 18027 MULE GOVIND SUDAMRAO 8:00:00 11:26:19 3:26:19
8168 18031 SONAVANE JITENDRA RAGHUNATH 8:00:00 10:33:36 2:33:36
8169 18034 CHAVAN VITTHAL MOHANRAO 8:00:00 10:53:33 2:53:33
8170 18040 DHULGANDE DYYANESHWAR RAMRAO 8:00:00 10:52:01 2:52:01
8171 18048 DATTU RAHUL ARJUN 8:00:00 11:59:19 3:59:19
8172 18054 DHPASE JIVAN MAHADEV 8:00:00 11:05:42 3:05:42
8173 18059 CHAVAN SHIVAJI BHAGVAN 8:00:00 11:37:18 3:37:18
8174 18061 GAIKAWAD VILAS VANKATRAO 8:00:00 11:02:30 3:02:30
8175 18063 SURARE SWAPNIL DEVIDAS 8:00:00 11:50:38 3:50:38
8176 18064 DIDORE SATISH PRAKASH 8:00:00 10:20:57 2:20:57
8177 18066 MUNDE VASANT SOPANRAO 8:00:00 11:30:20 3:30:20
8178 18067 GHATE DHARMAKI SAMBHAJI 8:00:00 11:20:32 3:20:32
8179 18071 GAIKWAD VIRAJ HIRAMAN 8:00:00 11:48:34 3:48:34
8180 18074 PATIL NITIN VINAYAK 8:00:00 11:47:12 3:47:12
8181 18083 YERANDE NILESH NIVRUTTI 8:00:00 11:52:52 3:52:52
8182 18086 DATTU NARENDRA PRABHAKAR 8:00:00 11:50:30 3:50:30
8183 18087 HIRE VISHAL PRAKASH 8:00:00 11:42:13 3:42:13
8184 18088 VANJARE LAXMAN PANDURANG 8:00:00 11:26:55 3:26:55
8185 18095 RATHOD JITENDRA KESHAR 8:00:00 11:25:24 3:25:24
8186 18097 CHAVAN VINOD PRAKASH 8:00:00 11:00:08 3:00:08
8187 18099 BHANGE KRUSHNANATH BALIRAM 8:00:00 11:11:58 3:11:58
8188 18107 SAPUREMALHARINARSING 8:00:00 11:07:09 3:07:09
8189 18108 ANDHALESANTHOSHBHAGWAT 8:00:00 10:04:09 2:04:09
8190 18111 HOLAMBEDNYAOBABABURAO 8:00:00 10:15:31 2:15:31
8191 18113 RATHODLAKHANVASANTRAO 8:00:00 11:17:05 3:17:05
8192 18115 DHAWALERATNPALNAMDEO 8:00:00 11:51:02 3:51:02
8193 18119 EKSHINGEKRISHNASURESH 8:00:00 11:24:49 3:24:49
8194 18121 DHANGARGAJENDRABHIKA 8:00:00 10:55:47 2:55:47
8195 18123 NAMAWARSURESHBHUMANNA 8:00:00 11:05:47 3:05:47
8196 18125 JADHVANILMURLI 8:00:00 11:26:15 3:26:15
8197 18126 TAMBAREGAJANANGYANBA 8:00:00 10:58:34 2:58:34
8198 18128 BALWALDHARAMSINGSHIVSING 8:00:00 10:28:46 2:28:46
8199 18131 JADHAV DIPAK NARAYAN 8:00:00 11:47:47 3:47:47
8200 18137 PAWARDINESHRAJKUMAR 8:00:00 11:30:46 3:30:46
8201 18141 AHIRENAREDRASUPDU 8:00:00 11:06:57 3:06:57
8202 18142 BHOLESANJAYSURESH 8:00:00 11:25:11 3:25:11
8203 18152 GHAY WATPRAVINSAHEBRAO 8:00:00 10:22:23 2:22:23
8204 18156 LADKESHRIKANTMANOHARRAO 8:00:00 11:26:09 3:26:09
8205 18157 KESHAVMAHADEVUMESH 8:00:00 11:44:24 3:44:24
8206 18158 SANAPSWAPNILPRAKASH 8:00:00 11:18:12 3:18:12
8207 18164 WANKHADESANDIPSURYBHAN 8:00:00 11:02:37 3:02:37
8208 18168 WANKHEDEANANDSURESH 8:00:00 11:18:58 3:18:58
8209 18170 PETHEKARDNYSHWARLAXMAN 8:00:00 10:50:01 2:50:01
8210 18171 JADHAV GHANSHYAMJAGANNATH 8:00:00 11:15:40 3:15:40
8211 18173 PATIL MAHESHMURLIDHAR 8:00:00 10:39:32 2:39:32
8212 18176 NAGREKIRANSANTOSH 8:00:00 10:12:32 2:12:32
8213 18178 WAGHMAREKIRANMAROTRAO 8:00:00 10:51:52 2:51:52
8214 18182 CHAUTHAMALPRASHANTSURESH 8:00:00 11:44:47 3:44:47
8215 18183 JADHAVAJABRAODINKAR 8:00:00 10:28:23 2:28:23
8216 18184 SANAP LAXMANDINKAR 8:00:00 11:21:28 3:21:28
8217 18186 PATILBHUSHANBALARAM 8:00:00 11:44:01 3:44:01
8218 18187 ATHAWALESACHINDADARAO 8:00:00 11:54:13 3:54:13
8219 18190 RATHODKANTILALBABU 8:00:00 11:42:02 3:42:02
8220 18191 TIWADESANDESHVASANT 8:00:00 11:20:19 3:20:19
8221 18195 DIGHEKISHORANATA 8:00:00 11:26:28 3:26:28
8222 18200 GAVITPRADIPSHANKAR 8:00:00 11:28:08 3:28:08
8223 18205 RAKHAPASARE SUDAM ASHOK 8:00:00 11:48:09 3:48:09
8224 18206 PAWAR LALIT CHANDRAKANT 8:00:00 11:45:52 3:45:52
8225 18207 BANGAR GOVIND DEVRAM 8:00:00 11:19:19 3:19:19
8226 18210 CHANNE ASHOK CHETAN 8:00:00 11:44:01 3:44:01
8227 18213 KOKARE PRADIP GANGARAM 8:00:00 11:05:16 3:05:16
8228 18215 JADHAV RAKESH BABAN 8:00:00 10:48:01 2:48:01
8229 18217 ADHE AJAYKUMAR VINAYAKRAO 8:00:00 11:16:29 3:16:29
8230 18221 RATHOD VINOD UKHARAM 8:00:00 12:00:00 4:00:00
8231 18229 BAGUL NILESH LAXMAN 8:00:00 11:15:33 3:15:33
8232 18230 SOMVANSHI YOGESH SAKHARAM 8:00:00 11:15:48 3:15:48
8233 18231 PATIL MANOHAR ARUN 8:00:00 11:09:23 3:09:23
8234 18238 JADHAV RAVINDRA SIDDHARTH 8:00:00 11:22:07 3:22:07
8235 18239 CHAVAN DILIP DADU 8:00:00 11:06:57 3:06:57
8236 18240 DOKE NITIN KASHINATH 8:00:00 11:20:23 3:20:23
8237 18244 GAVALI GURUNATH KRUSHANA 8:00:00 10:58:45 2:58:45
8238 18245 GAVIT KISHOR MAHADU 8:00:00 11:27:59 3:27:59
8239 18246 GAIKWAD ANIL BABAN 8:00:00 11:33:13 3:33:13
8240 18247 PEDNEKAR ROSHAN RAMESH 8:00:00 11:29:05 3:29:05
8241 18254 SIRSAT SANDEEP SURESH 8:00:00 11:16:40 3:16:40
8242 18258 MORE MACHINDRA VIKRAM 8:00:00 11:33:22 3:33:22
8243 18262 ZUGARE RAVINDRA HALYA 8:00:00 10:38:04 2:38:04
8244 18265 KOLI ANIL NAGNATH 8:00:00 10:41:39 2:41:39
8245 18268 JADHAV RAMESH SAHEBRAO 8:00:00 10:23:39 2:23:39
8246 18270 BANDGAR PARSHURAM NAGNATH 8:00:00 11:05:46 3:05:46
8247 18273 GUDEWAR BALAJI KONDIBA 8:00:00 11:46:47 3:46:47
8248 18278 GHORPADE VASANT MOHAN 8:00:00 11:26:39 3:26:39
8249 18279 CHAVAN PRADEEP GABARU 8:00:00 11:49:57 3:49:57
8250 18281 JADHAV DEVIDAS VISHNU 8:00:00 11:48:11 3:48:11
8251 18288 JADHAV YOGESH NAMDEO 8:00:00 11:16:32 3:16:32
8252 18291 CHAVAN MUKESH ONKAR 8:00:00 10:58:17 2:58:17
8253 18296 SAGBHOR SANJAY NAGESH 8:00:00 11:18:23 3:18:23
8254 18297 SHELAVALE MAHESH SURESH 8:00:00 11:43:59 3:43:59
8255 18299 PADVI BAHADURSING RAGHUVEERSING 8:00:00 10:43:32 2:43:32
8256 18300 WAGHMARE SURESH TUKARAM 8:00:00 11:31:44 3:31:44
8257 18304 NIKUMBH PRASHANT RATILAL 8:00:00 11:24:21 3:24:21
8258 18305 PATIL SAGAR VIJAY 8:00:00 11:43:52 3:43:52
8259 18307 PATIL BALKRUSHNA DILIP 8:00:00 11:21:09 3:21:09
8260 18309 JADHAV SACHIN PANDIT 8:00:00 11:54:12 3:54:12
8261 18313 MAHALE JAYESH BACCHU 8:00:00 11:30:48 3:30:48
8262 18315 JAGTAP JITENDRA SANJAY 8:00:00 11:46:52 3:46:52
8263 18318 KALUNKHE RAHUL MUKUND 8:00:00 11:24:49 3:24:49
8264 18319 SANAP MADAN BALU 8:00:00 10:58:17 2:58:17
8265 18320 MORE GOKUL PANDIT 8:00:00 11:30:39 3:30:39
8266 18324 GHUGE PARASHURAM NIVRUTTI 8:00:00 11:09:23 3:09:23
8267 18328 SHELKE SURESH GANPAT 8:00:00 10:34:03 2:34:03
8268 18329 SHELKE NILESH SURESH 8:00:00 10:43:31 2:43:31
8269 18330 BARKE VIJAYKANT MANOHAR 8:00:00 10:34:45 2:34:45
8270 18338 LOKHANDE TUKARAM SONBA 8:00:00 10:35:07 2:35:07
8271 18339 DEHANDE DINESH SUDHAKAR 8:00:00 11:42:40 3:42:40
8272 18346 GAVADE LANNKESH SURESH 8:00:00 11:26:00 3:26:00
8273 18351 MAGAR PRITAM EKNATH 8:00:00 11:43:32 3:43:32
8274 18352 RAJPUT KIRANSING PRABHUSING 8:00:00 10:56:22 2:56:22
8275 18355 RATHOD JAGDISH VISHNU 8:00:00 11:48:49 3:48:49
8276 18356 MUDGAN RAHUL SAKHARAM 8:00:00 11:14:30 3:14:30
8277 18360 MUTKE DEVIDAS JYOTIRAM 8:00:00 10:50:36 2:50:36
8278 18366 JONWAL ANIL INDAL 8:00:00 10:36:31 2:36:31
8279 18367 DOKE SANJAY VISHWANATH 8:00:00 11:08:03 3:08:03
8280 18368 VALVI DILIP FURTA 8:00:00 11:19:49 3:19:49
8281 18373 PATIL MAHESH GAJANAN 8:00:00 11:26:06 3:26:06
8282 18375 NIRBHAVNE NILESH DIGAMBER 8:00:00 11:13:42 3:13:42
8283 18380 BALTE VIJAYKUMAR UTTAMRAO 8:00:00 11:12:56 3:12:56
8284 18384 JARWAL TRYAMBAKSING BHAULAL 8:00:00 10:34:14 2:34:14
8285 18387 ADE PRALHAD NAGORAO 8:00:00 11:13:45 3:13:45
8286 18390 GHIGE SACHIN CHHAGAN 8:00:00 10:58:06 2:58:06
8287 18391 NAGARGOJE ASHRUBA PRABHAKAR 8:00:00 11:22:06 3:22:06
8288 18392 CHAVAN CHANDRAKANT SATERAM 8:00:00 11:54:28 3:54:28
8289 18393 GHULE SANTOSH BABAN 8:00:00 10:52:54 2:52:54
8290 18396 SADGIR CHINDHU UTTAM 8:00:00 10:32:59 2:32:59
8291 18397 RATHOD PRAVIN RAMRAO 8:00:00 11:37:14 3:37:14
8292 18398 RUPNAR RAGHUNATH KISHANRAO 8:00:00 11:04:18 3:04:18
8293 18402 BHUSARA CHANDRAKANT BACCHU 8:00:00 11:36:11 3:36:11
8294 18403 MAHALE PRUTHVIRAJ PANDURANG 8:00:00 11:45:20 3:45:20
8295 18405 BHOY SUDHIR YASHVANT 8:00:00 10:41:35 2:41:35
8296 18406 PATHAN NASHIR BASHIR 8:00:00 11:15:52 3:15:52
8297 18407 BARMADE BALU TRIMBAK 8:00:00 10:33:21 2:33:21
8298 18410 PAWAR SHASHIKUMAR YASHWANT 8:00:00 11:31:57 3:31:57
8299 18415 NANDIL RAUL CHHAGAN 8:00:00 10:37:53 2:37:53
8300 18416 BAMBARE GANESH VISHNU 8:00:00 10:18:06 2:18:06
8301 18419 MISAL NARESH BARKYA 8:00:00 11:37:38 3:37:38
8302 18420 PAWAR ANIL SURESH 8:00:00 10:23:36 2:23:36
8303 18422 KUTE KIRAN RANGNATH 8:00:00 11:18:11 3:18:11
8304 18424 CHAVAN YUVRAJ PRABHUDAS 8:00:00 11:09:49 3:09:49
8305 18425 GADGE KAMLAKAR RAMA 8:00:00 11:57:46 3:57:46
8306 18429 BHOYE KASHINATH DHAVAJI 8:00:00 10:51:14 2:51:14
8307 18430 CHAWAN PRADEEP VASANT 8:00:00 11:36:55 3:36:55
8308 18431 BAISANE ROHAN JAGANNATH 8:00:00 11:17:19 3:17:19
8309 18434 AHIRE KAPIL SITARAM 8:00:00 11:43:25 3:43:25
8310 18438 RANE SACHIN PANDURANG 8:00:00 11:11:26 3:11:26
8311 18441 LOHAKARE JALINDAR SHANTARAM 8:00:00 11:32:04 3:32:04
8312 18446 SHELAKE VISHWANATH SAHEBRAO 8:00:00 11:03:24 3:03:24
8313 18447 BANJARI DATTU RAGHUNATH 8:00:00 11:05:49 3:05:49
8314 18453 SALUNKE YOGESH SURESH 8:00:00 11:45:01 3:45:01
8315 18454 CHOURE YOGESH PANDURANG 8:00:00 11:10:09 3:10:09
8316 18456 HANGE ROHIDAS SHRIRAM 8:00:00 11:09:58 3:09:58
8317 18458 SONWANE AMOL VIKAS 8:00:00 11:44:13 3:44:13
8318 18460 LABHADE NITIN BHAUSAHEB 8:00:00 10:44:43 2:44:43
8319 18464 LENGARE NANDKUMAR DNYANU 8:00:00 11:34:27 3:34:27
8320 18465 MAHALE MOHAN GOVIND 8:00:00 10:49:42 2:49:42
8321 18475 RATHOD SUSHIL KALYAN 8:00:00 11:17:13 3:17:13
8322 18477 NARKAR RITESH ANANT 8:00:00 11:38:26 3:38:26
8323 18478 SONDKAR AVINASH GANESH 8:00:00 11:46:22 3:46:22
8324 18480 NARSALE SABAJI NIVRUTTI 8:00:00 11:08:58 3:08:58
8325 18483 PANDIT RAUL BHIMRAO 8:00:00 11:14:28 3:14:28
8326 18484 JADHAV BHAGYESH RAMCHANDRA 8:00:00 11:39:59 3:39:59
8327 18486 HAJARE SANTOSH GANGADHAR 8:00:00 11:04:34 3:04:34
8328 18492 BHOSALE AJUBA ILABAD 8:00:00 10:54:05 2:54:05
8329 18496 NAGRE PRAKASH DEVIDAS 8:00:00 11:07:16 3:07:16
8330 18500 KADAM MANOJ VINAYAK 8:00:00 10:25:24 2:25:24
8331 18501 BHANJE NITESH VENKATRAO 8:00:00 11:43:02 3:43:02
8332 18502 LOKHANDE SOMNATH RAJENDRA 8:00:00 11:18:03 3:18:03
8333 18504 JAGDALE SHARAD BHIMRAO 8:00:00 11:09:38 3:09:38
8334 18506 GUTTE DEVANAND MADHUKAR 8:00:00 11:52:10 3:52:10
8335 18509 PAWAR SUNIL SHANKAR 8:00:00 11:36:39 3:36:39
8336 18511 DHONGADE BHAIYASAHEB SAHEBRAO 8:00:00 10:59:54 2:59:54
8337 18513 DESAI AMBADAS KANHUDEO 8:00:00 10:31:34 2:31:34
8338 18519 CHAUDHARI RAJU RAGHUNATH 8:00:00 10:31:25 2:31:25
8339 18520 ROKADE SURAJ NAGNATH 8:00:00 11:42:52 3:42:52
8340 18524 SARUK DEEPAK VITTHAL 8:00:00 11:25:54 3:25:54
8341 18525 KUSALKAR JALINDAR NAMDEV 8:00:00 11:40:49 3:40:49
8342 18528 RATHAD SHANTARAM RAGHO 8:00:00 10:16:53 2:16:53
8343 18535 RATHOD UMESH DEORAO 8:00:00 10:49:42 2:49:42
8344 18537 DAHATONDE BHAIRAVNATH ASHOK 8:00:00 10:31:32 2:31:32
8345 18542 SONAVANE MANOJ YUVRAJ 8:00:00 11:18:12 3:18:12
8346 18544 CHAVAN PRAVIN PRAKASH 8:00:00 11:20:24 3:20:24
8347 18550 GAWAI PRAFULLA PANDURANG 8:00:00 11:46:48 3:46:48
8348 18553 WAGH KIRAN SANTOSH 8:00:00 11:42:36 3:42:36
8349 18556 CHAVAN BHARAT PRALHAD 8:00:00 11:37:02 3:37:02
8350 18563 SASANE AJAY MADHUKAR 8:00:00 11:25:24 3:25:24
8351 18564 PATIL PRAKASH SURESH 8:00:00 11:25:54 3:25:54
8352 18567 GAVIT SAGAR RAMSING 8:00:00 11:19:50 3:19:50
8353 18568 NIRBHAWANE AMOL SHIVANATH 8:00:00 11:53:29 3:53:29
8354 18569 KATKADE SANTOSH BHAGAWAN 8:00:00 11:37:45 3:37:45
8355 18571 PATIL DINESH DEVIDAS 8:00:00 10:48:02 2:48:02
8356 18572 MAWAL AMOL BHASKARRAO 8:00:00 11:11:29 3:11:29
8357 18573 PAWAR KADU SUDAM 8:00:00 10:56:27 2:56:27
8358 18578 AHIRE UTTAM RAMDAS 8:00:00 11:52:43 3:52:43
8359 18579 WETAL JAGDISH DAGADU 8:00:00 10:37:52 2:37:52
8360 18588 GAIKWAD RAVINDRA PITAMBAR 8:00:00 11:38:53 3:38:53
8361 18589 KASAR KISHOR BALKRUSHNA 8:00:00 11:27:38 3:27:38
8362 18590 NAGARGOJE KESHAV BHAGWAT 8:00:00 10:58:19 2:58:19
8363 18596 DADAS BANDUPANT ABA 8:00:00 10:10:12 2:10:12
8364 18597 GAIKWAD VIJAY SAHEBRAO 8:00:00 10:42:40 2:42:40
8365 18600 LADE ASTIK MUKTAJI 8:00:00 10:27:09 2:27:09
8366 18602 KUPADE AMOL ASHOK 8:00:00 11:27:30 3:27:30
8367 18603 MALI JIBHAU BHASKAR 8:00:00 11:33:09 3:33:09
8368 18604 WAGHMODE AMOL KISAN 8:00:00 11:57:03 3:57:03
8369 18606 BACHCHHAV PRAMOD KAILAS 8:00:00 11:44:58 3:44:58
8370 18608 CHOURE HARESH LAXMAN 8:00:00 10:39:57 2:39:57
8371 18610 WAGH MAHESH RAMAKANT 8:00:00 10:43:57 2:43:57
8372 18613 PATIL SHRIRAM AMRUT 8:00:00 11:29:18 3:29:18
8373 18615 DARADE AJINATH SARJERAO 8:00:00 10:28:48 2:28:48
8374 18624 ARSUL BABASAHEB MAHADEO 8:00:00 10:41:11 2:41:11
8375 18628 ARSULWAD LAXMAN MAROTI 8:00:00 10:32:48 2:32:48
8376 18629 KHARAT MILIND BHAGWAN 8:00:00 11:05:38 3:05:38
8377 18632 NAGARE KIRAN HARI 8:00:00 11:54:08 3:54:08
8378 18633 PATIL GANESH RAOSAHEB 8:00:00 10:20:54 2:20:54
8379 18635 SANAP DIGAMBAR ARJUN 8:00:00 11:15:18 3:15:18
8380 18636 KADALE DASHRATH DATTU 8:00:00 10:30:30 2:30:30
8381 18637 KHEDKAR SANDEEP SITARAM 8:00:00 11:49:45 3:49:45
8382 18638 SOUNDARMAL SHASHIKANT UTTAM 8:00:00 11:06:01 3:06:01
8383 18640 WANKHADE MILIND TULSHIRAM 8:00:00 11:46:56 3:46:56
8384 18643 KHAN ISRAIL JAMAL 8:00:00 11:13:16 3:13:16
8385 18644 MOKASHI DASHRATH KRISHNA 8:00:00 11:28:12 3:28:12
8386 18645 MOHITE GANESH SURESH 8:00:00 11:47:58 3:47:58
8387 18646 SHITOLE RAMDAS BABAN 8:00:00 11:43:02 3:43:02
8388 18647 PATHAN SHOUKAT LIYAKAT 8:00:00 11:15:51 3:15:51
8389 18648 JOSHI RAMDAS BAJIRAO 8:00:00 11:00:08 3:00:08
8390 18654 AHIRE EKNATH RATILAL 8:00:00 11:10:10 3:10:10
8391 18658 PAWAR SHASHIKAPUR RAMKRUSHNA 8:00:00 10:49:06 2:49:06
8392 18661 BHAVSAR SANDIP NARAYAN 8:00:00 11:48:05 3:48:05
8393 18665 IGHARE SANDIP KESHAVRAO 8:00:00 11:27:34 3:27:34
8394 18668 GHOLAVE SAMADHAN BHARAT 8:00:00 10:49:10 2:49:10
8395 18669 WAGH AVINASH POPAT 8:00:00 10:45:55 2:45:55
8396 18674 PAWAR SHESHRAO BHIMRAO 8:00:00 11:09:24 3:09:24
8397 18675 BUTE SHIVDAS SAMADHAN 8:00:00 11:10:51 3:10:51
8398 18677 PAWAR BHART VITTHAL 8:00:00 11:43:44 3:43:44
8399 18678 MACHALE SHRIKANT CHANDRAKANT 8:00:00 11:40:40 3:40:40
8400 18680 PATIL SURAJ SHAM 8:00:00 11:26:32 3:26:32
8401 18684 NILE VIJAY MURLIDHAR 8:00:00 11:15:41 3:15:41
8402 18685 PATIL RAMCHANDRA BHASKAR 8:00:00 10:58:33 2:58:33
8403 18688 PAWAR GULAB SUKHARAM 8:00:00 10:54:58 2:54:58
8404 18691 BANSODE TUKARAM GOROBA 8:00:00 12:00:00 4:00:00
8405 18695 LOKHANDE GULAB BHIMA 8:00:00 11:20:26 3:20:26
8406 18699 MOREY ROHIT ASHOK 8:00:00 11:46:06 3:46:06
8407 18702 AHIRE AVINASH KALU 8:00:00 9:46:06 1:46:06
8408 18708 KOLI GANESH RAGUINATH 8:00:00 11:04:41 3:04:41
8409 18711 GAIKWAD YOGESH GAJU 8:00:00 11:16:35 3:16:35
8410 18712 BHOYE SOMNATH PANDIT 8:00:00 11:07:24 3:07:24
8411 18719 JAIWAL YOGESHWAR BHAUSAHEB 8:00:00 10:35:53 2:35:53
8412 18720 LOKHANDE PRASHANT KARBHARI 8:00:00 11:39:52 3:39:52
8413 18721 LAHANE JAGDISH DASHARTH 8:00:00 10:59:49 2:59:49
8414 18722 RAJPUT MAGARSING SUKHLAL 8:00:00 10:41:27 2:41:27
8415 18725 BORALE DIPAK DHANRAJ 8:00:00 11:48:13 3:48:13
8416 18726 AKALADE AVINASH VINAYAK 8:00:00 10:29:43 2:29:43
8417 18729 PATOLE ASHOK KISAN 8:00:00 10:46:25 2:46:25
8418 18730 AHIRRAO LALITKUMAR ARUN 8:00:00 11:38:00 3:38:00
8419 18732 WAGH RAJENDRA UKHA 8:00:00 10:07:05 2:07:05
8420 18733 SARDAR AKASH SHAMRAO 8:00:00 10:20:43 2:20:43
8421 18735 HALOR VIJAY NAVAL 8:00:00 11:22:18 3:22:18
8422 18736 CHVAN RAHUL GORAKH 8:00:00 11:46:52 3:46:52
8423 18740 DIPAKE VIJAYKUMAR DALIT 8:00:00 11:15:15 3:15:15
8424 18744 TARDE SACHIN ANKUSH 8:00:00 11:16:05 3:16:05
8425 18747 WAGH PUNDURANG NARYANRAO 8:00:00 10:57:20 2:57:20
8426 18748 PAWARA VIJAY FADYA 8:00:00 10:52:36 2:52:36
8427 18757 PATIL VIDYADHAR NIMBHA 10:00:00 12:35:32 2:35:32
8428 18760 JAWALE MADHUKAR VISHAVANATH 10:00:00 13:08:38 3:08:38
8429 18761 GHORPADE PADMASEN SANBHAJI 10:00:00 13:16:55 3:16:55
8430 18767 SONEWANE GULAB MADHUKAR 10:00:00 13:43:30 3:43:30
8431 18770 GHOLAP JINDRAKUMAR BHAURAO 10:00:00 13:40:33 3:40:33
8432 18773 KANKUTE VINOD DADARAO 10:00:00 12:56:44 2:56:44
8433 18774 MIRKHELKAR SUMEDHAODHI SUBHASHRAO 10:00:00 12:45:06 2:45:06
8434 18775 RANKHAMBE AMOL BABANRAO 10:00:00 12:54:15 2:54:15
8435 18777 PAWAR SACHIN SHIVAJI 10:00:00 12:49:42 2:49:42
8436 18782 GHATAL RAJENDRA DATTU 10:00:00 13:48:22 3:48:22
8437 18788 MUSALE PAWAN SURESH 10:00:00 12:38:38 2:38:38
8438 18789 PAWAR VITTHAL RAMRAO 10:00:00 13:57:41 3:57:41
8439 18794 AKRE HARSHAD SURESH 10:00:00 13:18:48 3:18:48
8440 18798 ARKE AVINASH BHASKAR 10:00:00 13:43:15 3:43:15
8441 18800 SONEWANE RAJENDRA LAXMAN 10:00:00 12:48:44 2:48:44
8442 18802 VALVI KANDYA RAJYA 10:00:00 12:37:06 2:37:06
8443 18803 JADHAV HANMANTRAO PRAKASHRAO 10:00:00 13:07:32 3:07:32
8444 18808 PATIL RAJENDRA SANDIP 10:00:00 13:02:50 3:02:50
8445 18810 MANE BHARAT DATTU 10:00:00 12:59:59 2:59:59
8446 18811 MORE RAHUL RAMCHANDRA 10:00:00 13:49:26 3:49:26
8447 18812 BAWA DAULATGIR BALUGIR 10:00:00 13:27:44 3:27:44
8448 18815 GITTE RAMESHWAR BALAJI 10:00:00 13:15:06 3:15:06
8449 18818 BACHHAV RAVINDRA RAGHUNATH 10:00:00 13:41:04 3:41:04
8450 18821 BHLERAO VINOD DADABHAU 10:00:00 13:27:19 3:27:19
8451 18823 WAGH HIRAMAN LAXMAN 10:00:00 12:59:39 2:59:39
8452 18828 KENGALE BHIMA BUADH 10:00:00 13:11:30 3:11:30
8453 18830 BADE VISHANU TRIMBAK 10:00:00 13:09:28 3:09:28
8454 18831 CHAVAN RAVINDRA PRAKASH 10:00:00 13:49:23 3:49:23
8455 18832 VAIDYA CHETAN SUBHASH 10:00:00 13:37:24 3:37:24
8456 18838 GUNJAL RAVINDRAKUMAR YALLAPA 10:00:00 13:11:20 3:11:20
8457 18840 CHAUDHARI RASUL WALISAB 10:00:00 13:39:34 3:39:34
8458 18841 GALBE MUNJA VISHWANATH 10:00:00 12:49:15 2:49:15
8459 18844 GOPNAR PRAVIN SHRIPATRAO 10:00:00 13:57:00 3:57:00
8460 18846 NIL RAHUL PRAKASH 10:00:00 13:25:56 3:25:56
8461 18857 PATIL GANESH SHANTILAL 10:00:00 12:47:10 2:47:10
8462 18860 PAWAR VISHAL ADHAR 10:00:00 13:17:21 3:17:21
8463 18867 MARATHE PRAVIN MARTAND 10:00:00 13:17:00 3:17:00
8464 18872 BHAGWAT RAVINDRA GOPICHAND 10:00:00 13:17:48 3:17:48
8465 18882 KHAIRNAR RAHUL SHUBHASH 10:00:00 13:50:56 3:50:56
8466 18883 DHOTRE RAHUL BALAJI 10:00:00 13:49:57 3:49:57
8467 18887 PAWAR SANJAY KASHINATH 10:00:00 13:47:54 3:47:54
8468 18888 SANAP PANDURANG REVNATH 10:00:00 13:20:34 3:20:34
8469 18889 AHIRE MUKESH MAGAN 10:00:00 13:43:52 3:43:52
8470 18891 TANDLE PRADIP JALINDAR 10:00:00 13:39:06 3:39:06
8471 18892 WANKHEDE VILAS DASHRATH 10:00:00 12:38:40 2:38:40
8472 18895 WATHORE AJIT PANDIT 10:00:00 12:57:43 2:57:43
8473 18896 INGOLE AMOL KAILAS 10:00:00 13:09:24 3:09:24
8474 18898 RATHOD VAIJINATH RAMKISAN 10:00:00 13:45:38 3:45:38
8475 18900 GHUGE PRADEEP RAOSAHEB 10:00:00 13:36:19 3:36:19
8476 18907 GORE DATTATRAY DASHRATH 10:00:00 13:42:24 3:42:24
8477 18908 SURAWANSHI PUAFULLA BHAGVAN 10:00:00 13:42:23 3:42:23
8478 18910 DUDHMAL MAHENDRA NAMDEV 10:00:00 13:37:59 3:37:59
8479 18912 SHINDE YAURAJ DIGAMBAR 10:00:00 12:46:30 2:46:30
8480 18913 BHOYE SANJAY RAMDASH 10:00:00 13:29:18 3:29:18
8481 18921 LOKHANDE RAJU DATTATRAY 10:00:00 13:44:23 3:44:23
8482 18922 RATHOD KIRAN MAKARAM 10:00:00 13:48:18 3:48:18
8483 18923 BHALERAYE MAROTI DIGAMBAR 10:00:00 13:36:37 3:36:37
8484 18928 SASE PRAVIN CHINTAMAN 10:00:00 13:30:39 3:30:39
8485 18931 SANAP SANJAY NARAYAN 10:00:00 13:35:58 3:35:58
8486 18937 KOKATE SANTOSH UTTAM 10:00:00 13:02:29 3:02:29
8487 18938 MANE GANESH ARUN 10:00:00 12:58:43 2:58:43
8488 18940 MUNDHE SHIVAJI SHAMRAO 10:00:00 12:59:45 2:59:45
8489 18941 CHAVAN KRISHNA SHIVAJI 10:00:00 13:03:07 3:03:07
8490 18943 MAGRE ANAND RAMBHAU 10:00:00 13:34:53 3:34:53
8491 18958 SHAIKH MAHAMAD SARVARSAB 10:00:00 12:46:32 2:46:32
8492 18959 GODBOLE SANDEEP SHRIRANG 10:00:00 13:15:57 3:15:57
8493 18961 SHEIKH SALMAN WALISAHEB 10:00:00 13:09:28 3:09:28
8494 18963 GHOLAP RAHUL BALIRAM 10:00:00 13:11:39 3:11:39
8495 18966 BOTE SUNIL SHIVRAM 10:00:00 13:48:27 3:48:27
8496 18968 RATHOD SANTOSH CHANDRAKANT 10:00:00 13:52:19 3:52:19
8497 18971 INGOLE KERBA KACHARU 10:00:00 13:50:25 3:50:25
8498 18975 PARJANE BADRINATH BHAGWAN 10:00:00 13:21:15 3:21:15
8499 18979 GHOLAVE SANJAY ASHRUBA 10:00:00 13:14:06 3:14:06
8500 18981 RATHOD GAJANAN RAMRAO 10:00:00 13:29:16 3:29:16
8501 18983 DEVKATTE NAVNATH BABURAO 10:00:00 12:47:07 2:47:07
8502 18987 GUNGEWAR MANGESH GANGADHAR 10:00:00 13:20:36 3:20:36
8503 18988 SHEIKH SALMAN MOOSA 10:00:00 12:37:24 2:37:24
8504 18990 CHEMATE KANIFANATH BHAUSAHEB 10:00:00 13:22:27 3:22:27
8505 18996 THAKUR GAJENDRASINGH PREMSINGH 10:00:00 13:47:48 3:47:48
8506 19003 DHORE YOGIRAN DEVIDAS 10:00:00 13:58:40 3:58:40
8507 19005 GOPNAR GAJANAN GOPALRAO 10:00:00 12:56:46 2:56:46
8508 19007 CHAVAN VIJAY DATTATRAY 10:00:00 12:59:04 2:59:04
8509 19009 AHIRE YOGESH SHAMRAO 10:00:00 13:39:23 3:39:23
8510 19013 SHINDE SHRIKANT DATTU 10:00:00 13:07:06 3:07:06
8511 19015 WAGHMARE SANDIP SUDAM 10:00:00 13:38:17 3:38:17
8512 19018 BHONDVE ASHOK LAXMAN 10:00:00 13:16:27 3:16:27
8513 19022 MANE VAIBHAV VIKRAM 10:00:00 12:58:41 2:58:41
8514 19023 MANE KULDEEP VIKAS 10:00:00 13:26:55 3:26:55
8515 19025 SANGLE SANDIP SHIVAJI 10:00:00 13:27:20 3:27:20
8516 19029 KHARAT ARVIND SOMNATH 10:00:00 12:59:57 2:59:57
8517 19032 CHONDHE RAVSAHEB BALU 10:00:00 13:52:13 3:52:13
8518 19034 KHOKALE BHIMA MAHADU 10:00:00 12:53:04 2:53:04
8519 19035 GONDE KAILAS PRABHU 10:00:00 13:14:06 3:14:06
8520 19036 BHANGE GANESH PANDURANG 10:00:00 13:27:03 3:27:03
8521 19037 KAMBLE SACHIN RAJENDRA 10:00:00 13:23:34 3:23:34
8522 19040 ZORE VIJAY PRAKASH 10:00:00 13:48:16 3:48:16
8523 19042 MAHAJAN KANTILAL RAMDAS 10:00:00 13:57:43 3:57:43
8524 19044 BURUNGALE DATTATRAY RAMCHANDRA 10:00:00 12:30:08 2:30:08
8525 19045 CHORMALE DHANANJAY NAMDEO 10:00:00 12:41:11 2:41:11
8526 19047 LALAGE BALASAHEB CHANDRAKANT 10:00:00 13:20:49 3:20:49
8527 19049 DEOKAR SHRIKRISHNA MANIK 10:00:00 13:06:35 3:06:35
8528 19058 NANDEDKAR KIRAN LAXMANRAO 10:00:00 13:17:34 3:17:34
8529 19059 KAMDI ASHOK KALU 10:00:00 12:57:24 2:57:24
8530 19063 VASAVE ZINA DHEDYA 10:00:00 13:28:06 3:28:06
8531 19065 SHEWALE SANDIP VITHOBA 10:00:00 13:51:57 3:51:57
8532 19070 NIKAM ROSHAN KAILAS 10:00:00 13:28:22 3:28:22
8533 19073 DEORE ISHVAR PRALHAD 10:00:00 12:38:52 2:38:52
8534 19080 WAGHMARE PARMESHWAR BABURAO 10:00:00 12:44:53 2:44:53
8535 19081 SAPKAL ARUN UTTAMRAO 10:00:00 13:30:21 3:30:21
8536 19082 MAHER GANESH DHARMSING 10:00:00 13:17:00 3:17:00
8537 19083 WAGH GANESH SAHEBRAO 10:00:00 12:59:54 2:59:54
8538 19084 DONGARE JITESH KANTILAL 10:00:00 13:28:44 3:28:44
8539 19086 SHINDE SATISH PANDURANG 10:00:00 13:21:51 3:21:51
8540 19091 WAGHMARE SURESH RANBA 10:00:00 13:02:14 3:02:14
8541 19095 WAGH RAJESH DHANSINGH 10:00:00 13:30:10 3:30:10
8542 19096 RATHOD RAHUL BALIRAM 10:00:00 13:30:50 3:30:50
8543 19097 JADHAV RAJESH GANESH 10:00:00 13:30:49 3:30:49
8544 19104 RATHOD SANJAY KASHINATH 10:00:00 13:35:54 3:35:54
8545 19105 PATIL CHUDAMAN DILIP 10:00:00 12:47:50 2:47:50
8546 19110 KAMBLE NITIN SHANKAR 10:00:00 12:42:10 2:42:10
8547 19114 WAGH DIPAK DHANSINGH 10:00:00 13:58:28 3:58:28
8548 19116 CHAVAN DHONDU SHIVAJI 10:00:00 13:08:37 3:08:37
8549 19119 AHIRE SANJAY SAHEBRAO 10:00:00 13:20:36 3:20:36
8550 19120 PATIL SACHIN SHANTARAM 10:00:00 13:47:45 3:47:45
8551 19121 GARDE NITIN BABULAL 10:00:00 13:49:32 3:49:32
8552 19123 DHOLE SACHIN PANDIT 10:00:00 13:47:43 3:47:43
8553 19124 MASAL DNYANESHWAR RAMDAS 10:00:00 13:05:34 3:05:34
8554 19133 DEVKATTE NAVNATH KHUSHALRAO 10:00:00 12:56:45 2:56:45
8555 19135 SONAWANE BHARAT TUKARAM 10:00:00 13:42:23 3:42:23
8556 19141 BAHIRAM BHAVRAO RAMDAS 10:00:00 13:15:50 3:15:50
8557 19142 PATIL BHUSHAN BHGWAN 10:00:00 13:06:16 3:06:16
8558 19143 PATIL SAGAR SURESH 10:00:00 13:27:42 3:27:42
8559 19144 GOSAVI DHANANJAY KESHAV 10:00:00 12:57:40 2:57:40
8560 19145 NIKAM SUNIL KISHOR 10:00:00 12:52:34 2:52:34
8561 19146 DHIVARE GAUTAM SUBHASH 10:00:00 12:52:42 2:52:42
8562 19147 SHIRASTH GAUTAM GAVARCHAND 10:00:00 13:59:22 3:59:22
8563 19159 HOLAMBE SHANKAR DIGAMBER 10:00:00 13:33:03 3:33:03
8564 19162 SWAMI SIDHESHWAR SHIVSAMAB 10:00:00 13:52:56 3:52:56
8565 19174 PATIL VIKAS PRAMOD 10:00:00 13:10:13 3:10:13
8566 19180 SALUNKE VIDYAWAN MOHAN 10:00:00 13:28:48 3:28:48
8567 19184 KENDRE NIVARTTI RAMKISHAN 10:00:00 13:30:24 3:30:24
8568 19186 SAWANT BALAJI DNYANOBA 10:00:00 13:15:31 3:15:31
8569 19187 RANKHAMB SUBHASH MAHADEV 10:00:00 13:01:31 3:01:31
8570 19188 GAIKAR UMESH GANGARAM 10:00:00 13:01:27 3:01:27
8571 19191 KENDRE PARSHURAM BHAGWAN 10:00:00 13:13:48 3:13:48
8572 19196 RAVNDHAL BABU HEMANT 10:00:00 12:41:30 2:41:30
8573 19197 RODE KAILAS BABAN 10:00:00 13:07:30 3:07:30
8574 19202 RAJPUT SANJIT NARENDRAPRATPSINGH 10:00:00 13:40:35 3:40:35
8575 19203 CHAWAN MANOHAR SURYAKANT 10:00:00 13:58:26 3:58:26
8576 19204 KAMBLE VISHAL KAILAS 10:00:00 13:51:48 3:51:48
8577 19205 KADAM SUDHIR BABAN 10:00:00 13:58:39 3:58:39
8578 19207 PATIL MANISH NAVINCHANDRA 10:00:00 13:52:47 3:52:47
8579 19212 PAWAR YOGESH BHAGWAN 10:00:00 13:27:03 3:27:03
8580 19213 MARATHE TUSHAR DATTATRAY 10:00:00 13:26:28 3:26:28
8581 19218 KHANDEKAR SANJAY YASHWANTRAO 10:00:00 13:36:23 3:36:23
8582 19219 SHISODIYA PRABALSINHA NANDKUMAR 10:00:00 13:03:48 3:03:48
8583 19221 WALANJ RUPESH VAMAN 10:00:00 13:48:20 3:48:20
8584 19222 WALANJ NILESH GAJANAN 10:00:00 14:00:00 4:00:00
8585 19223 MUSANDE VISHAL VITTHAL 10:00:00 13:40:30 3:40:30
8586 19225 BHANGE VINOD MOHAN 10:00:00 13:36:25 3:36:25
8587 19226 WALKANDE DINESH MANOHAR 10:00:00 13:52:49 3:52:49
8588 19227 GAIKWAD RAJESH HIRAMAN 10:00:00 13:52:32 3:52:32
8589 19228 GUND RAVI CHANDRAKANT 10:00:00 13:31:20 3:31:20
8590 19232 GURAV ANIKET ARUN 10:00:00 13:52:49 3:52:49
8591 19234 ADAGALE NITIN BALASAHEB 10:00:00 12:58:44 2:58:44
8592 19237 BHALEKAR RUPESH RAJARAM 10:00:00 13:42:01 3:42:01
8593 19238 GUNGUNE VINOD BARKYA 10:00:00 13:37:21 3:37:21
8594 19245 PATIL ASHISH BALKRISHANA 10:00:00 12:52:41 2:52:41
8595 19246 BURAMBE NILESH SHANKAR 10:00:00 13:49:16 3:49:16
8596 19250 CHITTE AMOL SANTOSH 10:00:00 13:43:29 3:43:29
8597 19251 CHAVAN GANESH UTTAMRAO 10:00:00 13:36:21 3:36:21
8598 19252 KHARAT PRAKASH DHULAJI 10:00:00 13:03:46 3:03:46
8599 19255 PATIL DIGVIJAY SAMBHAJI 10:00:00 13:31:15 3:31:15
8600 19257 YEWALE RAKESH ASHOK 10:00:00 13:47:45 3:47:45
8601 19258 YEWALE YOGESH MOHAN 10:00:00 13:47:46 3:47:46
8602 19259 WALKOLI VITTHAL VASANT 10:00:00 12:44:46 2:44:46
8603 19261 GAWADE SANTOSH RATNAKAR 10:00:00 13:11:42 3:11:42
8604 19264 RATHOD VITTHAL GOVIND 10:00:00 12:23:09 2:23:09
8605 19276 PHADTARE SUHAS VILAS 10:00:00 13:49:50 3:49:50
8606 19277 JAGTAP SANDESH NAMDEO 10:00:00 13:57:40 3:57:40
8607 19278 GHORAPADE GURUNATH NAMDEV 10:00:00 13:48:42 3:48:42
8608 19280 GADADE VIJAY APPASAHEB 10:00:00 14:00:00 4:00:00
8609 19281 BRAMHANE SANDIP UTTAM 10:00:00 13:56:41 3:56:41
8610 19284 KALE DADABHAU DILIP 10:00:00 13:59:29 3:59:29
8611 19286 KALE PRAVIN CHANDRAKANT 10:00:00 13:36:54 3:36:54
8612 19287 KALE SIDDHESH ANIL 10:00:00 12:56:09 2:56:09
8613 19288 KALE VINAYAK DILIP 10:00:00 13:52:58 3:52:58
8614 19289 KALE SHRIKANT SAMBHAJI 10:00:00 13:48:07 3:48:07
8615 19290 SHINDE HEMANT KIRAN 10:00:00 13:05:33 3:05:33
8616 19291 SONAVNE VINOD MALHARI 10:00:00 12:50:51 2:50:51
8617 19293 SONAVNE YUVRAJ MALHARI 10:00:00 12:47:04 2:47:04
8618 19296 DIXIT VIJAYKUMAR SHIVAJI 10:00:00 13:58:26 3:58:26
8619 19299 PAWAR SHRIDHAR ANANDRAO 10:00:00 13:37:08 3:37:08
8620 19302 BURUD MANOJ GENU 10:00:00 13:52:31 3:52:31
8621 19313 BORSE RAHUL MAHADU 10:00:00 13:16:17 3:16:17
8622 19314 PATIL VISHAL KADU 10:00:00 13:16:17 3:16:17
8623 19315 DESALE SANDIP PANDITRAO 10:00:00 12:50:48 2:50:48
8624 19316 SALVE SIDDARTH MUKUND 10:00:00 13:47:47 3:47:47
8625 19317 JADHAV PRADIP GOVIND 10:00:00 13:37:17 3:37:17
8626 19318 PATIL SUDHIR BABAN 10:00:00 12:26:02 2:26:02
8627 19319 RATHOD SUDAM RANGARAO 10:00:00 12:57:24 2:57:24
8628 19320 PATIL SUDHAKAR RAGHUNATH 10:00:00 13:30:56 3:30:56
8629 19327 PAWAR SANGRAM LAXMAN 10:00:00 13:43:53 3:43:53
8630 19328 KESKAR AMOL DATTATRAY 10:00:00 13:54:24 3:54:24
8631 19329 DHAYAGUDE RAJANDRA TANAJI 10:00:00 13:17:41 3:17:41
8632 19330 SAWANT AMOL MARUTI 10:00:00 13:17:01 3:17:01
8633 19335 YADAV SUHAS MARUTI 10:00:00 13:16:37 3:16:37
8634 19338 DANGE SHASHIKANT SHANKAR 10:00:00 13:38:43 3:38:43
8635 19339 SHAKH JAVED HARUN 10:00:00 13:55:19 3:55:19
8636 19341 SHAIKH NAHIM SIKANDAR 10:00:00 14:00:00 4:00:00
8637 19342 CHAVAN AMOL RAM 10:00:00 13:14:58 3:14:58
8638 19343 CHAVAN VIJAY RAM 10:00:00 12:41:49 2:41:49
8639 19344 JAMBHALE VISHAL KHASHABA 10:00:00 13:38:42 3:38:42
8640 19345 CHAUGULE PRASHANT POPAT 10:00:00 13:36:35 3:36:35
8641 19346 GAVIL SAGAR PRAKASH 10:00:00 12:56:18 2:56:18
8642 19347 JADHAV HARPALSING VIJAYSING 10:00:00 13:30:54 3:30:54
8643 19348 SAWANT BABURAO BALKRISHNA 10:00:00 13:17:50 3:17:50
8644 19349 KONJE NILESH YASHWANT 10:00:00 13:39:09 3:39:09
8645 19350 NIKAM HEMANT SHRIRANG 10:00:00 13:43:50 3:43:50
8646 19351 BHILARE RAJENDRA LAXMAN 10:00:00 13:03:21 3:03:21
8647 19354 KHEDKAR JAYKANT SHASHIKANT 10:00:00 13:22:09 3:22:09
8648 19355 GOREGAONKAR VISHAL GOPAL 10:00:00 13:58:54 3:58:54
8649 19359 VAGARE SOMNATH HANAMANT 10:00:00 12:49:52 2:49:52
8650 19361 VAGARE NAVANATH HANAMANT 10:00:00 13:16:49 3:16:49
8651 19362 PATNE PRAFUL GANGARAM 10:00:00 13:58:29 3:58:29
8652 19363 PATNE PRATIK GANGARAM 10:00:00 13:58:54 3:58:54
8653 19366 BAGAD KISHOR MARUTI 10:00:00 13:19:39 3:19:39
8654 19367 WALIMBE NILESH RAVINDRA 10:00:00 12:28:11 2:28:11
8655 19368 WALIMBE VILAS KRUSHNA 10:00:00 12:21:34 2:21:34
8656 19370 YADAV SAGAR BHARAT 10:00:00 13:40:38 3:40:38
8657 19371 GIRASE PRADIP BHIKESING 10:00:00 12:33:52 2:33:52
8658 19372 GIRASE PRAVIN YOGENDRASING 10:00:00 12:58:53 2:58:53
8659 19373 SHINDE LANKESH BARKU 10:00:00 13:24:10 3:24:10
8660 19374 GAWADE AMOL BANSI 10:00:00 13:30:25 3:30:25
8661 19377 SHINDE YOGESH BALU 10:00:00 13:23:53 3:23:53
8662 19378 PADWAL YOGESH BARKU 10:00:00 13:42:23 3:42:23
8663 19383 MHATRE SIDDHESH NARESH 10:00:00 13:46:31 3:46:31
8664 19385 GAWADE ASHOK BHAGWAN 10:00:00 13:14:40 3:14:40
8665 19386 BEDARE SOMNATH BABURAO 10:00:00 13:52:06 3:52:06
8666 19387 INGLE VIJAY KESHAVRAO 10:00:00 13:28:23 3:28:23
8667 19391 RIKAME HARSH DATTATRAYA 10:00:00 12:33:45 2:33:45
8668 19392 TIKHANDE ASHISH NAMDEV 10:00:00 12:30:49 2:30:49
8669 19394 VEER VAIBHAV TUSHAR 10:00:00 13:47:05 3:47:05
8670 19395 DALAVI BHAVESH SAINATH 10:00:00 12:19:53 2:19:53
8671 19396 MANE AMIT TANAJI 10:00:00 13:54:52 3:54:52
8672 19397 HANDE PRASHANT ANAND 10:00:00 13:48:15 3:48:15
8673 19398 SONAWANE SUSHIL BHAGWANT 10:00:00 13:46:56 3:46:56
8674 19399 JADHAV AMOL AANANDA 10:00:00 13:15:42 3:15:42
8675 19400 BHOYE SUNIL JAYRAM 10:00:00 13:43:42 3:43:42
8676 19402 MANE AJAY VISHWAS 10:00:00 13:21:28 3:21:28
8677 19403 TADAVI SHABIR ITBAR 10:00:00 13:37:25 3:37:25
8678 19405 TADVI IRFAN BASHIR 10:00:00 13:18:19 3:18:19
8679 19409 CHAUHAN AJAYSING ANANDSING 10:00:00 12:41:10 2:41:10
8680 19411 KAMBLE BHURA BHIMRAO 10:00:00 12:37:18 2:37:18
8681 19412 DUDHANE YOGESH GANPAT 10:00:00 13:35:49 3:35:49
8682 19413 PATIL YOGESH PRABHAKAR 10:00:00 13:14:41 3:14:41
8683 19414 PATIL KAPIL NARAYAN 10:00:00 13:37:17 3:37:17
8684 19415 PATIL UDAYKUMAR NAWAL 10:00:00 13:17:46 3:17:46
8685 19416 KUMBHAR AJITKUMAR KKASHINATH 10:00:00 13:34:31 3:34:31
8686 19418 THAKARE HEMANT ARUN 10:00:00 13:36:20 3:36:20
8687 19420 BHOIR NILESH PANDURANG 10:00:00 13:52:46 3:52:46
8688 19427 BHOYE AVINASH MADHUKAR 10:00:00 13:36:24 3:36:24
8689 19430 PATIL SACHIN ANANDA 10:00:00 13:56:25 3:56:25
8690 19434 DESALE DILIP SHIVAJI 10:00:00 13:43:23 3:43:23
8691 19435 PATIL MADHUKAR NANA 10:00:00 13:01:09 3:01:09
8692 19437 SONAWANE VIJAY KHUSHAL 10:00:00 12:33:08 2:33:08
8693 19438 NARANGIKAR PRAFULL BHASKAR 10:00:00 13:50:07 3:50:07
8694 19439 DUDHAL UTTAM VITHOBA 10:00:00 12:19:54 2:19:54
8695 19440 ZALTE GOVIND KARANSING 10:00:00 12:48:13 2:48:13
8696 19441 ZALTE RAVINDRA GULABSING 10:00:00 12:34:37 2:34:37
8697 19442 DIVEKAR AMOL MARUTI 10:00:00 13:43:23 3:43:23
8698 19443 DHAMDHERE SWAMI ARJUN 10:00:00 13:05:35 3:05:35
8699 19446 VYAPARI SAGAR GOPINATH 10:00:00 13:34:31 3:34:31
8700 19447 VYAPARI SACHIN GOPINATH 10:00:00 13:52:17 3:52:17
8701 19451 JADHAV ISHWAR DEVRAM 10:00:00 13:50:37 3:50:37
8702 19453 WARANG RAMKRISHNA GANGADHAR 10:00:00 13:28:21 3:28:21
8703 19455 NAIK GITESH GURUNATH 10:00:00 13:37:59 3:37:59
8704 19456 WAGHMODE SUHAS SANJU 10:00:00 13:36:38 3:36:38
8705 19458 KADAM RUPESH BHANUDAS 10:00:00 13:56:16 3:56:16
8706 19459 PATHARE LAXMAN SANDIP 10:00:00 13:56:17 3:56:17
8707 19468 RASAL NITIN BALKRISHNA 10:00:00 13:43:22 3:43:22
8708 19469 DATE ASHOK GOPAL 10:00:00 12:58:58 2:58:58
8709 19470 BHERE HEMANT MANGAL 10:00:00 13:43:55 3:43:55
8710 19471 HAMARE SANDIP LAXMAN 10:00:00 12:59:17 2:59:17
8711 19474 SARANG VASIF ISMAIL 10:00:00 13:25:59 3:25:59
8712 19475 JADHAV RAJENDRA DHONDU 10:00:00 13:47:59 3:47:59
8713 19476 BAGUL ANIL BHIMRAO 10:00:00 13:36:42 3:36:42
8714 19477 PATIL AJINKYA VIJAY 10:00:00 13:40:27 3:40:27
8715 19478 PATHAN PARVEJKHAN ANWARKHAN 10:00:00 13:08:54 3:08:54
8716 19481 JADHAV GANESH BAJIRAO 10:00:00 13:05:05 3:05:05
8717 19483 VISHE NIMESH BALKRISHNA 10:00:00 13:26:25 3:26:25
8718 19488 PAWAR SUDHIR DASHRATH 10:00:00 13:13:37 3:13:37
8719 19491 SURYAWANSHI DIGVIJAY VILAS 10:00:00 13:43:28 3:43:28
8720 19494 AWASARMOL PRAKASH MADHUKAR 10:00:00 14:00:00 4:00:00
8721 19496 JAGALE BHIKA JANARDAN 10:00:00 13:15:30 3:15:30
8722
19503 BHOSALE DIPAK DILIP 12:00:00 15:25:22 3:25:22
8723
19504 KOLEKAR VIKAS TUKARAM 12:00:00 15:24:48 3:24:48
8724
19505 LIHE RANJIT RAMAKANT 12:00:00 15:50:30 3:50:30
8725
19514 KADAM MANGESH VASANT 12:00:00 15:04:29 3:04:29
8726
19515 SONWALKAR RAVINDRA MARUTI 12:00:00 15:35:11 3:35:11
8727
19517 WAGHMARE RUPESH SHANKAR 12:00:00 15:48:32 3:48:32
8728
19518 GOREGAONKAR ANIKER DATTA 12:00:00 15:44:40 3:44:40
8729
19523 KOKANI SANDHAY UTTAN 12:00:00 14:48:30 2:48:30
8730
19524 PASHTE NARESH RAGHUNATH 12:00:00 15:46:37 3:46:37
8731
19525 GARANDE VISHAL NAMDEV 12:00:00 15:12:06 3:12:06
8732
19527 KOLI SAMBHAJI BABURAO 12:00:00 14:34:07 2:34:07
8733
19528 JADHAV SACHIN RAGHUNATH 12:00:00 15:48:02 3:48:02
8734
19529 BHOIE VAIBHAV TULSHIRAM 12:00:00 15:52:00 3:52:00
8735
19532 SHELAR VILAS KIRAN 12:00:00 15:41:21 3:41:21
8736
19533 KALE ABA SHANKAR 12:00:00 15:33:35 3:33:35
8737
19536 PADIR KRISHNA ANNA 12:00:00 15:45:00 3:45:00
8738
19537 PADIR DATTATRYA ANNA 12:00:00 15:15:10 3:15:10
8739
19539 DIGE SHANKAR PANDURANG 12:00:00 15:36:50 3:36:50
8740
19540 JADHAV SUSHIL SURESH 12:00:00 15:44:47 3:44:47
8741
19542 SAMBRE ASHWIN SURESH 12:00:00 14:49:51 2:49:51
8742
19546 KHANDVI MAHESH JAGDISH 12:00:00 15:43:15 3:43:15
8743
19554 BENKE BHAURAO PUNJA 12:00:00 15:19:35 3:19:35
8744
19555 PASHALE RAMESH DEVRAM 12:00:00 15:24:49 3:24:49
8745
19557 RATHOD PRAVAN DHARMA 12:00:00 14:58:18 2:58:18
8746
19558 DESLE SACHIN DATTU 12:00:00 15:44:44 3:44:44
8747
19559 JAIKAR JAYESH VASUDEV 12:00:00 15:35:07 3:35:07
8748
19561 VELHE MANGESH UDHAV 12:00:00 15:53:48 3:53:48
8749
19562 MINMINE KAILAS YASHWANT 12:00:00 15:19:57 3:19:57
8750
19564 SONAVANE DILIP ASHISH 12:00:00 15:46:09 3:46:09
8751
19566 PARAB DIPAK GONIND 12:00:00 15:35:07 3:35:07
8752
19567 SHANKHAPAL VAIBAHV HILAL 12:00:00 15:29:13 3:29:13
8753
19571 RAJPUT MANGESH KISHOR 12:00:00 14:05:45 2:05:45
8754
19574 KOLI UMESH SHRIKRISHNA 12:00:00 14:44:39 2:44:39
8755
19575 VALIMBE ANANTA KESHV 12:00:00 15:50:22 3:50:22
8756
19580 YASHWANTRAO AMIT PANDHRINATH 12:00:00 15:48:34 3:48:34
8757
19582 PATANGARAO CHETAN SUBHASH 12:00:00 15:48:03 3:48:03
8758
19583 PAVSHE DIPAK KASHINATH 12:00:00 15:30:10 3:30:10
8759
19585 KAMBLE RAHUL PANDURANG 12:00:00 14:56:38 2:56:38
8760
19587 DAMODHER NAMDEV JALBAJI 12:00:00 15:39:55 3:39:55
8761
19589 SUMBE KIRAN BABAB 12:00:00 15:40:23 3:40:23
8762
19590 BARSHI NAVNATH BALARAM 12:00:00 16:00:00 4:00:00
8763
19591 MORE VISHAL BAJIRAO 12:00:00 16:00:00 4:00:00
8764
19592 PAWAR DILIP RAMDAS 12:00:00 15:53:50 3:53:50
8765
19597 PATIL ROHIDAS BHAGWAN 12:00:00 14:40:50 2:40:50
8766
19599 JAGDEO MANOJ MAHINDRA 12:00:00 14:05:58 2:05:58
8767
19600 RODE AMOL SHANKAR 12:00:00 15:34:09 3:34:09
8768
19601 AWALE MAYUR DILIP 12:00:00 16:00:00 4:00:00
8769
19602 DAMODAR VIKRAM SHANKAR 12:00:00 15:37:08 3:37:08
8770
19603 HBURUD UMESH DHONDU 12:00:00 15:24:53 3:24:53
8771
19610 SATPE YOGESH KESHAV 12:00:00 15:45:41 3:45:41
8772
19611 SATPE BHUPESH KESHAV 12:00:00 15:44:58 3:44:58
8773
19613 RATHOD VINOD SITARAM 12:00:00 15:21:41 3:21:41
8774
19619 SHIRKE SUMIT SUBHASH 12:00:00 15:39:46 3:39:46
8775
19634 UBALE SACHIN GANU 12:00:00 15:43:36 3:43:36
8776
19639 SANAP RAVINDRA CHANRABHAN 12:00:00 14:48:30 2:48:30
8777
19644 GHARAT AMIT ABHIMANYU 12:00:00 15:58:57 3:58:57
8778
19645 PAWAR ADITYA MARUTI 12:00:00 15:42:56 3:42:56
8779
19648 SOMANE SACHIN GAJANAN 12:00:00 14:44:45 2:44:45
8780
19652 FAKATKAR VISHAL BALASAHEB 12:00:00 15:02:26 3:02:26
8781
19654 GAVALE SWAPNIL KAILASRAO 12:00:00 15:46:07 3:46:07
8782
19655 PATIL SUNIL DEVEDAS 12:00:00 15:47:09 3:47:09
8783
19657 BHAKRE NITIN KASHINATH 12:00:00 15:26:54 3:26:54
8784
19658 SUROSHI KETAN KESHAVA 12:00:00 15:55:51 3:55:51
8785
19659 SUROSHI SACHIN DHARMA 12:00:00 15:53:32 3:53:32
8786
19661 BHAKRE CHINTAMAN SAKHARAM 12:00:00 15:46:33 3:46:33
8787
19662 PATIL MAHENDRA PARSHURAM 12:00:00 15:31:50 3:31:50
8788
19663 PATIL MANOJ NIVARITI 12:00:00 15:58:00 3:58:00
8789
19664 PATIL NILESH PARSHURAM 12:00:00 15:30:39 3:30:39
8790
19665 SANKHE AKSHAY VASANT 12:00:00 14:59:01 2:59:01
8791
19666 KURHADE VAMAN NANDU 12:00:00 15:09:48 3:09:48
8792
19668 GHUTE SUNIL BALU 12:00:00 15:09:46 3:09:46
8793
19669 BUDHAWANT ANIL NAGNATHA 12:00:00 15:11:13 3:11:13
8794
19673 FARDE KAILAS MUKUND 12:00:00 15:08:44 3:08:44
8795
19674 DHANMEHER ARVIND AMIT 12:00:00 15:55:40 3:55:40
8796
19678 NARWADE GOPAL KISAN 12:00:00 15:41:30 3:41:30
8797
19679 PATIL SWAPNIL RATAN 12:00:00 14:49:55 2:49:55
8798
19687 MAHAJAN KIRTIKUMAR JAYAWANT 12:00:00 15:40:13 3:40:13
8799
19688 WALKOLI DIPAK YAMANA 12:00:00 15:50:27 3:50:27
8800
19689 PATIL PRASHANT RATAN 12:00:00 15:25:33 3:25:33
8801
19690 MINDHE GANESH MARUTI 12:00:00 15:41:09 3:41:09
8802
19693 DAGLE RAMESH DATTATRAYA 12:00:00 15:54:47 3:54:47
8803
19699 PALVI SATISH JAYRAM 12:00:00 15:54:34 3:54:34
8804
19700 KHADE DINESH MANGELA 12:00:00 15:46:45 3:46:45
8805
19701 BHOIR GOVIND SOMA 12:00:00 15:43:10 3:43:10
8806
19703 PAWAR TUSHAR CHINTAMAN 12:00:00 15:37:37 3:37:37
8807
19705 DHAEALE SUSHIL RAMDAS 12:00:00 15:28:58 3:28:58
8808
19707 PATIL DHANAJAY MADHUKAR 12:00:00 15:23:23 3:23:23
8809
19710 PATIL GANGADHAR PRAKASH 12:00:00 15:43:18 3:43:18
8810
19711 AMBOKAR SANKESH PARSHURAM 12:00:00 15:34:33 3:34:33
8811
19713 MIRASDAR MANOJ MARUTI 12:00:00 16:00:00 4:00:00
8812
19715 MORE PRITESH RAVINDRA 12:00:00 15:24:31 3:24:31
8813
19719 BHOR RAVINDRA NAMDEV 12:00:00 15:06:50 3:06:50
8814
19721 SHELAR PRADIP JAGANNATH 12:00:00 14:27:13 2:27:13
8815
19722 PAGAR SUMIT ARUN 12:00:00 15:40:58 3:40:58
8816
19723 NIRGUNDE BHARAT BALU 12:00:00 14:42:35 2:42:35
8817
19727 SHELAR RAJESH BHAGAWAN 12:00:00 14:27:15 2:27:15
8818
19730 DHANMEHER ANIL KUNAL 12:00:00 15:18:50 3:18:50
8819
19732 RAJE SALMAN RAHIM 12:00:00 14:59:32 2:59:32
8820
19734 WAGHMODE RANJIT SADHU 12:00:00 15:13:52 3:13:52
8821
19736 PAGI MAHESH DATTU 12:00:00 15:09:14 3:09:14
8822
19741 BANUSHALI SWAPNIL RAVINDRA 12:00:00 15:53:30 3:53:30
8823
19753 VISPUTE SANDEEP RAJENDRA 12:00:00 15:43:03 3:43:03
8824
19754 NAIK VASUDEV MOHAN 12:00:00 15:29:12 3:29:12
8825
19756 GHATAL TARANATH DINKAR 12:00:00 15:24:05 3:24:05
8826
19757 BOYANE RAHUL BABURAO 12:00:00 15:24:35 3:24:35
8827
19765 SOUDE RAJESH MANSINGH 12:00:00 15:58:17 3:58:17
8828
19766 GODE SANDEEP DATTU 12:00:00 15:10:58 3:10:58
8829
19768 PUKALE DADA BHARAT 12:00:00 15:38:58 3:38:58
8830
19770 KAMBLE ASHWAJEET ANANDA 12:00:00 15:49:55 3:49:55
8831
19771 ALDAR HANUMANT RAMCHANDRA 12:00:00 15:39:11 3:39:11
8832
19780 DHURI SITARAM MADHUKAR 12:00:00 15:52:10 3:52:10
8833
19781 NARKAR DATTATRAY RAJENDRA 12:00:00 15:52:19 3:52:19
8834
19782 GHOLAP MANOJ VITTHAL 12:00:00 15:53:46 3:53:46
8835
19784 PATIL KIRAN ASHOK 12:00:00 15:53:44 3:53:44
8836
19785 WAGH SACHIN SHIVAJI 12:00:00 15:33:30 3:33:30
8837
19786 PAWAR ANIL LASHKAR 12:00:00 15:50:39 3:50:39
8838
19789 MASAL SACHIN TUKARAM 12:00:00 15:21:41 3:21:41
8839
19791 MHASKE RAKESH ANKUSH 12:00:00 15:40:41 3:40:41
8840
19793 DOLE SURAJ KRISHNA 12:00:00 15:10:09 3:10:09
8841
19800 BHONDVA AJIT KASHINATH 12:00:00 15:20:40 3:20:40
8842
19803 TAMBADA BHUPENDRA PRABHAKAR 12:00:00 15:24:54 3:24:54
8843
19805 MUKANE NIKESH PRAKASH 12:00:00 15:39:01 3:39:01
8844
19806 GALANDE NILESH CHANDRABHAN 12:00:00 15:36:59 3:36:59
8845
19810 PATIL NAGESHWAR SURESH 12:00:00 15:46:40 3:46:40
8846
19811 PATIL VINOD RAMKRUSHNA 12:00:00 15:45:58 3:45:58
8847
19818 GHADAGE PRASHANT BABURAV 12:00:00 15:58:15 3:58:15
8848
19822 KAMBALE SUNIL SUBHASH 12:00:00 15:20:37 3:20:37
8849
19825 RAUT KUNAL RAJARAM 12:00:00 15:48:53 3:48:53
8850
19828 SALUNKHE NILESH VILAS 12:00:00 15:05:06 3:05:06
8851
19829 THAKUR MANOJ MOHANSINGH 12:00:00 15:46:32 3:46:32
8852
19830 BARGE SOMNATH NIVRUTTI 12:00:00 14:53:19 2:53:19
8853
19831 BAIKARI AMOL DASRAO 12:00:00 15:46:37 3:46:37
8854
19832 GHATAGE BHAVSAHEB SUBHASH 12:00:00 15:00:27 3:00:27
8855
19833 KATHORE DUSHAN TUKARAM 12:00:00 15:24:52 3:24:52
8856
19836 PATIL VISHAL BHARAT 12:00:00 15:33:49 3:33:49
8857
19838 BHOSALE AMIT VIJAYKUMAR 12:00:00 15:34:25 3:34:25
8858
19839 SHINDE PARESH NAMDEV 12:00:00 15:39:01 3:39:01
8859
19840 KATKAR AVINASH RAJARAM 12:00:00 15:05:06 3:05:06
8860
19841 GORE RAVINDRA RAGHUNATH 12:00:00 15:41:26 3:41:26
8861
19842 SALUNKHE SUBHASH CHANDRAKANT 12:00:00 15:05:57 3:05:57
8862
19845 WAGHELA DEEPAK BHARAT 12:00:00 15:51:09 3:51:09
8863
19846 JADHAV SACHIN SAHEBRAO 12:00:00 15:29:00 3:29:00
8864
19847 JADHAV NILESH SHANKAR 12:00:00 15:05:19 3:05:19
8865
19848 PATIL PRADIP MARUTI 12:00:00 15:19:41 3:19:41
8866
19849 MORE DATTATRAY PRAKASH 12:00:00 15:19:48 3:19:48
8867
19851 CHORAGE SUDHIR SHANKAR 12:00:00 14:59:34 2:59:34
8868
19852 KUDAVE NILESH KAILAS 12:00:00 15:46:18 3:46:18
8869
19853 MALEKAR HARSHAL BHAU 12:00:00 15:47:55 3:47:55
8870
19862 JAGTAP SHRIKANT BALIRAM 12:00:00 15:35:04 3:35:04
8871
19865 KESKAR KISAN DADASAHEB 12:00:00 15:27:16 3:27:16
8872
19866 CHAVAN PREMDAS TUKARAM 12:00:00 14:54:28 2:54:28
8873
19868 PATHAVA DINESH NARAYAN 12:00:00 15:45:50 3:45:50
8874
19872 KHALGE POPAT BABURAO 12:00:00 15:38:32 3:38:32
8875
19873 PATIL MITUL NILKANTH 12:00:00 15:58:18 3:58:18
8876
19874 TALOLE MAHESH POPAT 12:00:00 15:18:24 3:18:24
8877
19875 SURYAWANSHI GIRISH ARUNRAO 12:00:00 15:39:11 3:39:11
8878
19880 GHUDE VILAS KANTILAL 12:00:00 15:47:22 3:47:22
8879
19884 GHUDE MAHESH PADMAKAR 12:00:00 15:04:09 3:04:09
8880
19886 PAWAR RAJENDRA MANGAL 12:00:00 15:10:40 3:10:40
8881
19890 GAWAI DIPAK KADUBA 12:00:00 15:36:50 3:36:50
8882
19908 PATIL SAGAR RAJENDRA 12:00:00 15:42:43 3:42:43
8883
19914 PAWAR MANOJ GAJANAN 12:00:00 14:58:33 2:58:33
8884
19915 PATIL ANIL UTTAMRAO 12:00:00 15:44:50 3:44:50
8885
19919 MORE CHANDRAKANT PRAKASH 12:00:00 15:38:21 3:38:21
8886
19920 JADHAV PRAKASH CHANDAR 12:00:00 15:37:10 3:37:10
8887
19922 PALKAR KIRAN SHANKAR 12:00:00 15:33:29 3:33:29
8888
19923 DHAGE MILIND RAVINDRA 12:00:00 15:59:42 3:59:42
8889
19925 DESLE VAIBHAV KAMLAKAR 12:00:00 15:42:06 3:42:06
8890
19926 SAWANT SANDESH BABAN 12:00:00 15:34:31 3:34:31
8891
19930 RATHOD DNYANESHWAR DAGADU 12:00:00 15:07:50 3:07:50
8892
19932 PUNJARA VILAS ANANTA 12:00:00 15:58:28 3:58:28
8893
19937 SHEWALE MAHENDRA NIMBA 12:00:00 15:24:46 3:24:46
8894
19938 KANDARE NITIN ATMARAM 12:00:00 14:25:33 2:25:33
8895
19939 GOWARI TUSHAR PANDHARINATH 12:00:00 14:57:27 2:57:27
8896
19940 PADIR VASANT LAXMAN 12:00:00 15:24:57 3:24:57
8897
19941 SHINDE PANKAJ LOTAN 12:00:00 15:34:25 3:34:25
8898
19944 PIMPALE JITENDRA VISHAWAS 12:00:00 15:46:41 3:46:41
8899
19947 GARAT SACHIN KALURAM 12:00:00 15:23:11 3:23:11
8900
19948 PANDHARE BHANUDAS DATTATRAY 12:00:00 15:29:33 3:29:33
8901
19950 KAVATE RAJESH HEMANT 12:00:00 15:34:14 3:34:14
8902
19951 GUND RAJENDRA BHAU 12:00:00 14:36:24 2:36:24
8903
19961 PATIL PRADIP SHIVAJI 12:00:00 15:41:30 3:41:30
8904
19968 BHRE JAGDISH VASANT 12:00:00 15:18:44 3:18:44
8905
19970 KINI KALPESH SUDHAKAR 12:00:00 15:19:58 3:19:58
8906
19971 KUNCHIKORAVI AMAR RAMESH 12:00:00 15:57:05 3:57:05
8907
19974 CHAUDHARI NARESH KRISHNA 12:00:00 14:54:30 2:54:30
8908
19975 MACHHI PIYUSH MANGESH 12:00:00 15:39:00 3:39:00
8909
19976 FARDE SACHIN BALIRAM 12:00:00 15:24:40 3:24:40
8910
19977 MACHHI MANOJ GANESH 12:00:00 15:56:09 3:56:09
8911
19980 BARE MILIND YASHAWANT 12:00:00 15:22:46 3:22:46
8912
19982 THAKRE PRATIK BALARAM 12:00:00 15:13:53 3:13:53
8913
19984 NICHITE VINOD SURESH 12:00:00 15:47:57 3:47:57
8914
19989 DEVRE RAMESHWAR MANIKRAO 12:00:00 15:33:33 3:33:33
8915
19991 AMBEKAR SOMNATH MARUTI 12:00:00 15:33:30 3:33:30
8916
19996 BANSODE AVINASH REKHALAL 12:00:00 15:48:05 3:48:05
8917
19997 LAVTE MAHESH NARAYAN 12:00:00 15:46:49 3:46:49
8918
20002 SAWANT VAIBHAV UTTAM 12:00:00 15:48:08 3:48:08
8919
20003 BHOIR YOGESH SHANTARAM 12:00:00 15:42:43 3:42:43
8920
20010 ZINGE ROSHAN RAMESH 12:00:00 15:18:16 3:18:16
8921
20016 JADHAV AJIT PUNDALIK 12:00:00 14:29:45 2:29:45
8922
20017 DURGE RAVINDRA LAXMAN 12:00:00 15:27:10 3:27:10
8923
20019 KAMBLE RANJEET MAHADEO 12:00:00 15:54:38 3:54:38
8924
20020 BHARUD MILI ND KACHARU 12:00:00 15:29:54 3:29:54
8925
20021 BHARAT DEEPAK SONAWANE 12:00:00 15:00:27 3:00:27
8926
20027 GHODSARE PRAKASH KARBHARI 12:00:00 15:52:27 3:52:27
8927
20029 MORE SIDDHARTH SHANKAR 12:00:00 15:18:54 3:18:54
8928
20030 KOTHIMBIRE VIJAY TATYABA 12:00:00 15:48:16 3:48:16
8929
20042 SONAVANE SACHIN BHIMAJI 12:00:00 15:59:00 3:59:00
8930
20050 KHADATALE VILAS UTTAM 12:00:00 14:45:52 2:45:52
8931
20053 KHADATALE KISHOR NAGU 12:00:00 15:27:22 3:27:22
8932
20054 ZENDE RAJU VYANKATRAO 12:00:00 15:51:48 3:51:48
8933
20058 HINDOLE VIJAY RAVAJI 12:00:00 15:45:59 3:45:59
8934
20060 KHARJE AJAYKUMAR KONDIBA 12:00:00 15:25:52 3:25:52
8935
20062 DHONGADE BHASKAR JAGANNATH 12:00:00 15:59:22 3:59:22
8936
20063 DANDALWAD BALAJI YALAPPA 12:00:00 15:45:00 3:45:00
8937
20064 GAWARI INDRAKANT JAGANNATH 12:00:00 15:28:32 3:28:32
8938
20066 KEKAR DINKAR DEORAM 12:00:00 15:45:56 3:45:56
8939
20067 KHANSOLE GOPINATH RAJENDRA 12:00:00 15:39:45 3:39:45
8940
20068 KEKARE HARISHCHANDRA DEORAM 12:00:00 15:38:50 3:38:50
8941
20073 TAMORE KULDEEP HEMCHANDRA 12:00:00 15:19:08 3:19:08
8942
20075 SHIRSATH RAKESH PRAKASH 12:00:00 16:00:00 4:00:00
8943
20076 MULLA VASIM NISAR 12:00:00 15:43:42 3:43:42
8944
20077 JADHAV NILESH KALURAM 12:00:00 14:25:41 2:25:41
8945
20078 SHELAR RAHUL BALARAM 12:00:00 14:27:33 2:27:33
8946
20081 PATIL SACHIN BALIRAM 12:00:00 15:59:28 3:59:28
8947
20083 SHELKA SAGAR DNYANESHWAR 12:00:00 15:47:42 3:47:42
8948
20088 DABHADE ANIL GORAKH 12:00:00 15:52:53 3:52:53
8949
20089 MORE AVINASH BABAN 12:00:00 15:13:00 3:13:00
8950
20090 BHOI MAYURESH PRAKASH 12:00:00 15:50:46 3:50:46
8951
20095 GAWALE NARENDRADEV NAMDEO 12:00:00 14:24:59 2:24:59
8952
20099 GAWALE SUHAS BHASKAR 12:00:00 15:46:10 3:46:10
8953
20101 KHAIRNAR MITESH HIMMAT 12:00:00 15:40:52 3:40:52
8954
20102 TUNGAR MUKESH RAMCHANDRA 12:00:00 15:55:53 3:55:53
8955
20104 KHAIRNAR SAGAR RAJARAM 12:00:00 15:55:54 3:55:54
8956
20119 CHAVAN GOKUL KALU 12:00:00 15:11:22 3:11:22
8957
20120 KHEDKAR SACHIN KARBHARI 12:00:00 15:43:48 3:43:48
8958
20128 BORSE BHUSHAN RAGHUNATH 12:00:00 15:48:24 3:48:24
8959
20129 BORSE NILESH SUDAM 12:00:00 15:39:54 3:39:54
8960
20131 THOMRE RAMCHANDRA NANA 12:00:00 15:20:16 3:20:16
8961
20135 MISKIN SHRIKANT MADHUKAR 12:00:00 15:22:26 3:22:26
8962
20136 GAIKWAD LOKESH SANJAY 12:00:00 15:23:37 3:23:37
8963
20137 THOMRE KASHINATH UTTAM 12:00:00 15:20:16 3:20:16
8964
20138 MOHITE NIKHIL GAUTAM 12:00:00 15:26:47 3:26:47
8965
20140 NIJAP VIKRANT VIJAY 12:00:00 15:50:47 3:50:47
8966
20142 KEDARE PAWAN DAULAT 12:00:00 15:26:34 3:26:34
8967
20143 KEDARE CHANDRASHEKHAR SURESH 12:00:00 15:49:41 3:49:41
8968
20149 KHARAT BHIKU BABAN 12:00:00 14:54:53 2:54:53
8969
20151 SHETYE MADAN VINAY 12:00:00 15:55:05 3:55:05
8970
20157 JONDHALE RAJRATNA BANDHU 12:00:00 15:33:33 3:33:33
8971
20169 TELANG CHAGAN LAKSHMAN 12:00:00 15:47:00 3:47:00
8972
20177 SHINDE ANIL SURYABHAN 12:00:00 15:50:27 3:50:27
8973
20181 CHAWHAN SANJAY DHONDIBA 12:00:00 14:47:19 2:47:19
8974
20182 CHAWHAN RANJEET DHONDIBA 12:00:00 15:46:08 3:46:08
8975
20190 CHAWHAN SUNIL KACHRU 12:00:00 15:44:04 3:44:04
8976
20191 DABADE VIKAS DAMODAR 12:00:00 15:52:45 3:52:45
8977
20192 MORE KALPESH PANDURANG 12:00:00 15:52:39 3:52:39
8978
20194 GOSAVI SUSHANT SUBHASH 12:00:00 15:45:26 3:45:26
8979
20200 SABLE RAHUL SHRIRAM 12:00:00 15:54:59 3:54:59
8980
20201 CHAVAN MACHINDRA MULCHAND 12:00:00 15:28:32 3:28:32
8981
20202 RATHOD WADEELAL HEMA 12:00:00 14:26:09 2:26:09
8982
20206 JADHAVARGOVINDVASISHTA 12:00:00 15:24:50 3:24:50
8983
20208 NIMSEKUNDANMALU 12:00:00 15:53:16 3:53:16
8984
20209 SANAPSHIVAJISURYABHAN 12:00:00 15:33:34 3:33:34
8985
20211 MUNDESANTOSHBABURAO 12:00:00 14:35:44 2:35:44
8986
20215 SONAVANESANTOSHJAYRAM 12:00:00 15:39:38 3:39:38
8987
20216 KHODEDEVENDRAMADHUKAR 12:00:00 16:00:00 4:00:00
8988
20218 MUNDELAXMANRAMA 12:00:00 15:40:56 3:40:56
8989
20219 PATILCHANDRAKANTBALCHANDRA 12:00:00 15:19:56 3:19:56
8990
20220 PATI LVILASJAGANATH 12:00:00 14:53:16 2:53:16
8991
20221 PATILAMOL RAMESH 12:00:00 15:08:01 3:08:01
8992
20224 MATHARENILESHKAMLAKAR 12:00:00 15:37:55 3:37:55
8993
20227 MHATRESANDESHNTHURAM 12:00:00 15:37:52 3:37:52
8994
20233 NEHARKARSANKETDHANRAJ 12:00:00 15:50:52 3:50:52
8995
20235 BARISSANJAYMURLIDHAR 12:00:00 14:21:11 2:21:11
8996
20236 MAVCHIBAPUANAJI 12:00:00 16:00:00 4:00:00
8997
20237 MAVCHIPRAVINBHIKA 12:00:00 15:04:13 3:04:13
8998
20243 SHETTERUPESHMADHUKAR 12:00:00 15:24:47 3:24:47
8999
20244 PATILPRAKASHMADHUKAR 12:00:00 15:24:44 3:24:44
9000
20253 DIVE VIJAY HEMANT 14:00:00 17:39:35 3:39:35
9001
20257 MHATRE VIRAM GAJANAN 14:00:00 17:32:19 3:32:19
9002
20259 MENDADKAR HARESH MAHADEO 14:00:00 17:30:40 3:30:40
9003
20261 UBALE ABHISHEK CHANDRASHEKHAR 14:00:00 17:15:47 3:15:47
9004
20266 SURYAWANSHI VALMIK TUKARAM 14:00:00 17:31:45 3:31:45
9005
20267 PARDESHI VIJAY SURESH 14:00:00 17:18:33 3:18:33
9006
20268 GADHARI JITENDRA SHANKAR 14:00:00 17:13:59 3:13:59 RS 100 DD
9007
20269 VANJARI JYOTIRAM GANESH 14:00:00 17:08:50 3:08:50
9008
20270 KUMBHAR NATHURAM VINOD 14:00:00 17:50:46 3:50:46
9009
20273 MORE RAJAN SHIVRAM 14:00:00 17:58:17 3:58:17
9010
20274 SARGAR RAMESH SOPAN 14:00:00 17:56:00 3:56:00
9011
20275 ALDAR NAVNATH BHIMRAO 14:00:00 17:55:55 3:55:55
9012
20276 RANE JAYDAS HARICHANDRA 14:00:00 17:02:35 3:02:35
9013
20280 LANDGE AMIT SURESH 14:00:00 17:10:05 3:10:05
9014
20281 PAWAR ANKUSH JAYRAM 14:00:00 17:44:08 3:44:08
9015
20282 WAKCHAVRE MILIND BALAHAHEB 14:00:00 17:55:13 3:55:13
9016
20283 CHORGHADE RAHUL ANKUSH 14:00:00 17:44:32 3:44:32
9017
20287 GAVTE UTTAM AMRUTA 14:00:00 17:31:55 3:31:55
9018
20288 GAVHANE KIRAN BALASO 14:00:00 17:40:22 3:40:22
9019
20289 BURANGE KAILASH RAMCHANDRA 14:00:00 17:40:16 3:40:16
9020
20290 RATHOD KIRAN DASHRATH 14:00:00 17:44:10 3:44:10
9021
20291 BURANGE ASHOK RAMCHANDRA 14:00:00 17:24:15 3:24:15
9022
20292 KHANDEKAR DIPAK TULSIRAM 14:00:00 17:46:10 3:46:10
RS 100
POSTAL
TICKET
9023
20293 PATIL KISHOR SHIVAJI 14:00:00 17:26:03 3:26:03
9024
20299 RATHOD SHATRUGHAN BHAGCHAND 14:00:00 17:58:45 3:58:45
9025
20301 SANAP SATISH RANGNATH 14:00:00 17:49:31 3:49:31
9026
20302 TORADMAL AMOL MADHUKAR 14:00:00 17:50:04 3:50:04
9027
20303 PATIL NIKHIL PRABHAKAR 14:00:00 17:56:44 3:56:44
9028
20304 TORADMAL GANESH MADHUKAR 14:00:00 17:03:29 3:03:29
9029
20305 PATIL BIPIN BHANUDAS 14:00:00 17:32:41 3:32:41
9030
20308 BAHIRAM GOVINDA BHIVARAM 14:00:00 17:08:27 3:08:27
9031
20312 PADWAL VISHAL KONDIRAM 14:00:00 17:39:38 3:39:38
9032
20313 GUND SAGAR VITTHAL 14:00:00 17:44:13 3:44:13
9033
20314 DEVKAR PRASHANT MANIKRAO 14:00:00 17:51:55 3:51:55
9034
20316 PADWAL HARISHCHANDRA KESHAV 14:00:00 17:31:22 3:31:22
9035
20318 AUTI TUSHAR BALSHIRAM 14:00:00 17:55:14 3:55:14
9036
20320 ACHARYA SHREEKANT JAGANNATH 14:00:00 17:49:36 3:49:36
9037
20322 KHARBAL NANDKISHOR DATTARAO 14:00:00 16:38:26 2:38:26
9038
20323 SANAP SUNIL MOROTI 14:00:00 16:39:03 2:39:03
9039
20324 KOKATE MADHAV BHASKAR 14:00:00 17:11:37 3:11:37
9040
20325 GANGAWANE GOPAL KAILASRAO 14:00:00 17:28:27 3:28:27
9041
20326 CHIBHADE RAMESHWAR RAGHO 14:00:00 16:55:35 2:55:35
9042
20327 WAKUDKAR DNYANESHWAR ASHRUJI 14:00:00 17:00:32 3:00:32
9043
20328 GADHAVE SANTOSH SAMBHAJI 14:00:00 17:30:38 3:30:38
9044
20331 SAPKALE BHIMRAO LAHU 14:00:00 17:59:40 3:59:40
9045
20332 WAGH GAJANAN UDHAV 14:00:00 17:11:35 3:11:35
9046
20333 NIRBAN SANDIP KISANLAL 14:00:00 16:55:25 2:55:25
9047
20336 WAYBHASE KESHAV NAMDEO 14:00:00 16:58:26 2:58:26
9048
20337 SAPKALE SANDEEP GOKUL 14:00:00 17:00:29 3:00:29
9049
20338 PAWAR ASHOK KAKASAHEB 14:00:00 16:51:22 2:51:22
9050
20339 GANGAWANE PRADIP BABARAO 14:00:00 17:25:43 3:25:43
9051
20340 SONONE MITHUN LAXMAN 14:00:00 16:49:58 2:49:58
9052
20344 AHIRE BHUSHAN PRABHAKAR 14:00:00 17:09:14 3:09:14
9053
20345 CHAVHAN ROHIDAS VITTHAL 14:00:00 17:23:05 3:23:05
9054
20349 GHODVINDE YOGESH TUKARAM 14:00:00 17:43:59 3:43:59
9055
20351 SANDE RUPESH RAMCHANDRA 14:00:00 17:43:55 3:43:55
9056
20354 TATKARE GAURAV PRABHAKAR 14:00:00 17:30:39 3:30:39
9057
20355 GHORPADE AVINASH GAJANAN 14:00:00 17:34:10 3:34:10
9058
20357 NIRGUDA SHARAD ANANTA 14:00:00 17:12:06 3:12:06
9059
20358 BANGARA RAMCHANDRA DUNDA 14:00:00 17:52:07 3:52:07
9060
20359 SARUKTE RAJU MURLIDHAR 14:00:00 17:52:45 3:52:45
9061
20360 BAMBALE SHARAD WAMAN 14:00:00 17:52:46 3:52:46
9062
20361 SONI PRASHANTKUMAR SURESH BHAI 14:00:00 17:55:03 3:55:03
9063
20362 PATIL BHAGVANTRAO RAMESHRAO 14:00:00 17:21:28 3:21:28
9064
20365 SATAPUTE UMESH BALIRAM 14:00:00 17:31:17 3:31:17
9065
20366 SALUNKHE UMESH NIMBA 14:00:00 17:38:02 3:38:02
9066
20367 SALUNKHE KISHOR NIMBA 14:00:00 17:02:14 3:02:14
9067
20370 KOR AVINASH HARICHANDRA 14:00:00 17:24:22 3:24:22
9068
20375 JADHAV EKNATH PELA 14:00:00 17:36:26 3:36:26
9069
20377 JADHAV SANDESH TULSHIRAM 14:00:00 17:40:02 3:40:02
9070
20378 KATHOLE NILESH GAJANAN 14:00:00 17:08:28 3:08:28
9071
20384 BIRHADE BHAGWAN RAJU 14:00:00 17:31:55 3:31:55
9072
20386 CHAVAN HEMRAJ CHANDRABHAN 14:00:00 17:10:35 3:10:35
9073
20387 LOKHANDE SACHIN SADANAND 14:00:00 16:17:44 2:17:44
9074
20392 VASAVE RANJIT GEMU 14:00:00 17:27:30 3:27:30
9075
20394 NIKUM HITESH RAJENDRA 14:00:00 17:50:43 3:50:43
9076
20395 BOMBE DASHARATH DEEPAK 14:00:00 16:27:17 2:27:17
9077
20399 PATIL DEEPAK TUKARAM 14:00:00 16:35:06 2:35:06
9078
20402 PATIL ALPESH SURESH 14:00:00 17:05:02 3:05:02
9079
20406 BHANGE ANTESHWAR NARAYANRAO 14:00:00 17:10:11 3:10:11
9080
20407 DIGOLE DATTAJI BHAUSAHEB 14:00:00 17:04:52 3:04:52
9081
20408 DIGOLE CHANDRASHEKHAR BHAUSAHEB 14:00:00 17:04:52 3:04:52
9082
20409 DORUGADE SAGAR NAMDEV 14:00:00 17:44:13 3:44:13
9083
20411 TARE SOPAN SURESH 14:00:00 17:15:39 3:15:39
9084
20418 KHACHANE SAGAR VASUDEV 14:00:00 17:08:49 3:08:49
9085
20419 HANDE ANKUSH BALASAHEB 14:00:00 17:08:47 3:08:47
9086
20420 KADAM JAVENDRA KASHINATH 14:00:00 17:45:16 3:45:16
9087
20421 PATIL RUPESH VITHOBA 14:00:00 17:05:49 3:05:49
9088
20423 PATIL TRIVENDRAM MOHAN 14:00:00 17:57:53 3:57:53
9089
20424 PATIL SAINATH CHANDRAKANT 14:00:00 17:52:40 3:52:40
9090
20432 KURHADA BABURAO KAKADYA 14:00:00 17:00:40 3:00:40
9091
20433 AVHAD RAMNATH PANDHARINATH 14:00:00 17:33:24 3:33:24
9092
20435 GORE SANJAY BABYA 14:00:00 16:50:50 2:50:50
9093
20436 THAKARE KISHOR SATILAL 14:00:00 17:17:42 3:17:42
9094
20437 JADHAV KUNAL KARTIK 14:00:00 16:57:36 2:57:36
9095
20439 BANJARA VISHWAS HARI 14:00:00 17:44:03 3:44:03
9096
20440 BHOI MACHCHHINDRA GULAB 14:00:00 17:29:05 3:29:05
9097
20441 NIKWADE SUNIL BHAIDAS 14:00:00 17:59:00 3:59:00
9098
20442 DHANVA GURUNATH BHAU 14:00:00 16:21:59 2:21:59
9099
20443 KATKAR DILIP ABHISHEK 14:00:00 17:43:28 3:43:28
9100
20444 RATATE VASHVANT PRASHANT 14:00:00 17:43:26 3:43:26
9101
20447 PARDESHI SURESH NIKHIL 14:00:00 16:49:09 2:49:09
9102
20448 BHOIR PRAKASH SACHIN 14:00:00 16:49:08 2:49:08
9103
20449 WAGHMARE PRASHANT ASHOK 14:00:00 17:50:34 3:50:34
9104
20451 BASWANT NITEEN VISHNU 14:00:00 17:12:07 3:12:07
9105
20454 KONE CHANDRAKANT FAKIRAPPA 14:00:00 17:20:23 3:20:23
9106
20456 WAGHE MONISH KANU 14:00:00 17:55:50 3:55:50
9107
20461 NAIK DHANESH VASANT 14:00:00 17:33:01 3:33:01
9108
20462 BHOYE ANKUSH NANA 14:00:00 17:45:08 3:45:08
9109
20463 UTAKAR KISHAN MARUTI 14:00:00 17:28:35 3:28:35
9110
20464 SHILWANT SANJIVAN SHIVAJI 14:00:00 17:36:26 3:36:26
9111
20467 BHOIR RUPESH RAGHUNATH 14:00:00 17:21:08 3:21:08
9112
20471 SALVE ANAND MILIND 14:00:00 17:51:48 3:51:48
9113
20472 JADHAV SANJIVLAL CHETAN 14:00:00 17:51:47 3:51:47
9114
20473 KHATEGHARE HANUMANT BHAGOJI 14:00:00 17:36:43 3:36:43
9115
20477 RATHOD SHANKAR YUWARAJ 14:00:00 17:37:39 3:37:39
9116
20478 GAIKWAD PRASHANT DASHRATH 14:00:00 17:56:52 3:56:52
9117
20479 RUPNAWAR VIKAS APPA 14:00:00 17:47:54 3:47:54
9118
20480 KHARAT PRAVIN SURYABHAN 14:00:00 17:07:25 3:07:25
9119
20483 SHERKE BHIMRAO MURLIDHAR 14:00:00 16:57:59 2:57:59
9120
20486 KOKARE SUBHASH JANU 14:00:00 17:46:14 3:46:14
9121
20489 TOKARE BHARAT DAJI 14:00:00 16:43:16 2:43:16
9122
20490 MIRKUTE MAHESH PRAKASH 14:00:00 17:55:52 3:55:52
9123
20491 SHELWALE VIJAY JITENDRA 14:00:00 17:54:21 3:54:21
9124
20494 GANESHKAR BALKURSHNA SANTARAM 14:00:00 17:20:27 3:20:27
9125
20499 PATIL LALIT DHUDKU 14:00:00 17:15:56 3:15:56
9126
20502 BHOSALE VAIBHAV VILAS 14:00:00 17:45:19 3:45:19
9127
20504 MAHALE RAVINDRA KRUSHNA 14:00:00 17:54:36 3:54:36
9128
20505 GAIKWAD BALAJI BABRUWAN 14:00:00 17:53:34 3:53:34
9129
20506 JADHAV AVINASH HINDURAO 14:00:00 17:44:38 3:44:38
9130
20511 TANDALE BALASAHEB SADASHIV 14:00:00 16:48:06 2:48:06
9131
20514 BHOIR NASTHA JAU 14:00:00 17:26:14 3:26:14
9132
20520 GAIKWAD AMOL BALIRAM 14:00:00 17:58:13 3:58:13
9133
20524 HINGMIRE SUNIL NANA 14:00:00 17:50:09 3:50:09
9134
20527 DESHMUKH AMOL ASHOK 14:00:00 17:56:54 3:56:54
9135
20531 WALE VISHAL SHESHRAO 14:00:00 17:44:48 3:44:48
9136
20534 MAHAPADI VINAYAK SHIVAJI 14:00:00 17:55:39 3:55:39
9137
20540 THAKARE RAMESH BHAMA 14:00:00 17:40:40 3:40:40
9138
20541 MORE PRADIP SUDAM 14:00:00 17:36:33 3:36:33
9139
20544 LAHAMATE BAJIRANG BHAGA 14:00:00 17:15:04 3:15:04
9140
20547 KAMBLE MILIND SHYAMSUNDAR 14:00:00 17:06:16 3:06:16
9141
20549 KASAR VIJAY SHANTARAM 14:00:00 17:45:20 3:45:20
9142
20552 SURYAVANSHI MAHESH SHANKAR 14:00:00 17:18:11 3:18:11
9143
20555 SONAWANE PAWAN HARI 14:00:00 17:50:38 3:50:38
9144
20558 PAWAR KRISHNA NATHA 14:00:00 17:07:23 3:07:23
9145
20559 PATIL SHIRISH RAMESH 14:00:00 17:53:12 3:53:12
9146
20564 HOUSDAUNDI AMBER SIDDHANNA 14:00:00 17:51:03 3:51:03
9147
20569 SATHE ABHISHEK SURESH 14:00:00 17:50:28 3:50:28
9148
20572 MORE SACHIN SAMBHAJI 14:00:00 17:54:46 3:54:46
9149
20574 SALVE KUNAL MARUTI 14:00:00 17:49:09 3:49:09
9150
20579 MOHITE MAHESH NARAYAN 14:00:00 18:00:00 4:00:00
9151
20583 BANKARE DUNDARAM GURUNATH 14:00:00 17:23:58 3:23:58
9152
20585 BHOIR ARJUN DATTATRY 14:00:00 17:38:41 3:38:41
9153
20586 WAGH KESHAV HANUMANT 14:00:00 17:04:30 3:04:30
9154
20587 AGASHE VISHNU TULSHIRAM 14:00:00 17:04:08 3:04:08
9155
20588 SHINDE ABHANGRAO MANOJ 14:00:00 17:57:11 3:57:11
9156
20592 VARAK PRAKASH BHAGOJI 14:00:00 17:04:56 3:04:56
9157
20605 PALVI RAMESH BHAGWAN 14:00:00 17:46:28 3:46:28
9158
20606 KHEDEKAR ANIKET MAHENDRA 14:00:00 17:22:59 3:22:59
9159
20608 NIKAM GANGARAM SUBHASH 14:00:00 17:06:39 3:06:39
9160
20610 BORSE PRASHANT SURESH 14:00:00 17:39:25 3:39:25
9161
20611 MARATHE MAHESH BHIKAN 14:00:00 17:51:19 3:51:19
9162
20612 PATIL RAVINDRA SUBHASH 14:00:00 17:15:21 3:15:21
9163
20614 BEDSE MANOHAR ASHOK 14:00:00 17:22:50 3:22:50
9164
20616 BHAMRE MANOJ PRALHAD 14:00:00 17:56:54 3:56:54
9165
20617 LOLEKAR YOGESH BHIMASHANKAR 14:00:00 17:37:00 3:37:00
9166
20619 CHAVAN NARAVAN VITTHALRAO 14:00:00 16:47:38 2:47:38
9167
20620 SONTAKKE DEVANAND NARAYAN 14:00:00 16:45:39 2:45:39
9168
20621 KADAM ANIL GANGADHAR 14:00:00 16:51:08 2:51:08
9169
20622 SOLASE VISHAL RATAN 14:00:00 17:22:55 3:22:55
9170
20625 MALI BHARAT RAMESH 14:00:00 17:47:16 3:47:16
9171
20626 PATIL PRASHANT DEVIDAS 14:00:00 17:23:06 3:23:06
9172
20630 ALLADWAD PANDUJRANG GANGADHAR 14:00:00 16:51:20 2:51:20
9173
20631 PAWAR RAHUL SURESH 14:00:00 16:47:10 2:47:10
9174
20634 TATALE POPAT MARUTI 14:00:00 17:26:24 3:26:24
9175
20639 MACHAREKAR AMIT JIVANSING 14:00:00 17:47:26 3:47:26
9176
20640 MACHAREKAR GOVINDA JIVANSINGH 14:00:00 17:30:47 3:30:47
9177
20641 ADE CHANDAN LAXMAN 14:00:00 16:38:14 2:38:14
9178
20645 KHAIRNAR NAVNATH BHANUDAS 14:00:00 17:34:15 3:34:15
9179
20649 DASANHATTI SANJAY MALLESH 14:00:00 17:34:13 3:34:13
9180
20650 KULAL SANJAY NARAYAN 14:00:00 17:39:06 3:39:06
9181
20651 RAJPUT NITIN NAVAL 14:00:00 17:55:50 3:55:50
9182
20652 JADHAV SANDIP CHHBU 14:00:00 17:32:18 3:32:18
9183
20653 SANGLE RAJENDRA RAMBHAU 14:00:00 17:13:03 3:13:03
9184
20654 DONGARE ASHOK SUBHASHARO 14:00:00 16:36:15 2:36:15
9185
20655 DONGARE YOGESHWAR SHAHADEO 14:00:00 16:36:43 2:36:43
9186
20658 THAKARE SANDIP JANGLU 14:00:00 17:12:18 3:12:18
9187
20661 PATIL BHUPENDRA KRISHNA 14:00:00 17:37:45 3:37:45
9188
20664 GURLE DNYANOBA RAMRAO 14:00:00 17:43:30 3:43:30
9189
20665 KASHID ASHRUBA LAXMAN 14:00:00 16:43:45 2:43:45
9190
20670 MUSALE PADMANKAR GANGADHAR 14:00:00 17:34:59 3:34:59
9191
20671 HUMBE DHTTATARY VIJAY 14:00:00 17:46:14 3:46:14
9192
20674 PAWAR HANMANTRAO SHIVAJI 14:00:00 17:54:08 3:54:08
9193
20675 PATIL BHUSAN HIRAMAN 14:00:00 17:02:07 3:02:07
9194
20678 VISHE RAVINDRA LAHU 14:00:00 17:50:18 3:50:18
9195
20679 VISHE NITIN PUNDALIK 14:00:00 16:31:04 2:31:04
9196
20681 KENDRE RAJIV MAROTARAO 14:00:00 17:02:27 3:02:27
9197
20683 KHANDEKAR RANDHIR SAYSRAO 14:00:00 17:29:30 3:29:30
9198
20684 GHARGIL GOVIND DATTA 14:00:00 17:08:51 3:08:51
9199
20687 WAGHMARE MANGESH MILIND 14:00:00 17:28:33 3:28:33
9200
20688 RATHOD SANDEEP TULSHIRAM 14:00:00 17:44:07 3:44:07
9201
20689 CHAVAN JAYRAM BABAN 14:00:00 17:17:14 3:17:14
9202
20691 VISHE PADMAKAR RAGHUNATH 14:00:00 17:51:13 3:51:13
9203
20701 ADHIKARI SUYOG ANANT 14:00:00 17:51:35 3:51:35
9204
20703 VARKUTE OMKAR TUKARAM 14:00:00 17:45:37 3:45:37
9205
20706 CHERFALE SUJIT HARISHCHANDRA 14:00:00 17:32:17 3:32:17
9206
20707 THAKUR VIVEK BHAGWAN 14:00:00 17:36:24 3:36:24
9207
20708 PICHED KISAN MAHADU 14:00:00 16:25:34 2:25:34
9208
20710 RAIKAR DIGEMBER SUKDEV 14:00:00 17:51:26 3:51:26
9209
20711 GAIKWAS MAHESH VITTHAL 14:00:00 17:12:32 3:12:32
9210
20714 MHSKAR ANIL VESHA 14:00:00 17:10:21 3:10:21
9211
20719 MISAL VISHAL SADASHIV 14:00:00 17:44:03 3:44:03
9212
20722 KALWALE BALAJI KACHRU 14:00:00 17:29:54 3:29:54
9213
20726 NAVALE ANANTA SHIVA 14:00:00 16:49:22 2:49:22
9214
20727 CHOYDHRI JANU SUKRYA 14:00:00 17:04:19 3:04:19
9215
20729 GONDAKE SUBHASH RANGNATH 14:00:00 17:22:53 3:22:53
9216
20734 GODVINDE NITISH GANPAT 14:00:00 15:56:55 1:56:55
9217
20737 PATIL DATTATRAY RAHUL 14:00:00 16:43:15 2:43:15
9218
20740 PATIL SHIVAJI KAMLESH 14:00:00 17:37:13 3:37:13
9219
20743 JADHV NILISH BABAN 14:00:00 17:35:15 3:35:15
9220
20744 BODKE MARUTI SACHIN 14:00:00 17:46:14 3:46:14
9221
20750 WAGH DINISH WAMAN 14:00:00 17:21:23 3:21:23
9222
20755 PATIL BHUSHAN BHASKAR 14:00:00 17:07:59 3:07:59
9223
20757 JOSHI DATTA KASHINATH 14:00:00 17:25:37 3:25:37
9224
20758 KHARMISE VAIBHAV JAGNATH 14:00:00 17:58:58 3:58:58
9225
20761 SHINDE LAXMAN AMRUTA 14:00:00 17:05:12 3:05:12
9226
20762 PATIL NITIN HARI 14:00:00 16:56:23 2:56:23
9227
20763 SHISODE ANIL JAMRAO 14:00:00 17:43:54 3:43:54
9228
20766 PEHRE LAXMAN DEVCHAND 14:00:00 17:54:28 3:54:28
9229
20767 TUPE SANDIP EKNATH 14:00:00 16:58:03 2:58:03
9230
20771 KORE BALAJI ANGAD 14:00:00 16:28:56 2:28:56
9231
20772 KORE LAXMAN VITtHAL 14:00:00 16:35:47 2:35:47
9232
20773 KEDAR RAMDAS DHANESH 14:00:00 17:49:21 3:49:21
9233
20774 PELE SHIVAJI RAMDAS 14:00:00 17:00:09 3:00:09
9234
20776 GILINDE RAMA KALU 14:00:00 17:52:04 3:52:04
9235
20777 BOTE DHVALA NIVARUTE 14:00:00 17:31:57 3:31:57
9236
20782 GADADE GORKHNATH DHYANDEV 14:00:00 17:13:57 3:13:57
9237
20783 AREKAR SARANG PRLHAD 14:00:00 17:44:54 3:44:54
9238
20787 WAGMARE SANIT JANARDAN 14:00:00 17:12:13 3:12:13
9239
20792 SUROSHI VIJAY NARAYAN 14:00:00 17:35:35 3:35:35
9240
20797 SAJGANE SAGAR DADASAHEB 14:00:00 17:48:00 3:48:00
9241
20798 KHAIRAOKAR RANGRAO ABHANG 14:00:00 17:47:56 3:47:56
9242
20802 MALI NITIN TRACHAND 14:00:00 17:23:59 3:23:59
9243
20803 SHIRSAY KALPESH MUKUNDRAO 14:00:00 17:11:59 3:11:59
9244
20804 JADHAV SUNIL BALARAM 14:00:00 17:34:23 3:34:23
9245
20806 THAKARE JAYASH DNDARYA 14:00:00 17:32:30 3:32:30
9246
20812 KOCHARE PRAMOD AJAY 14:00:00 17:16:15 3:16:15
9247
20815 THAOMBARE SHASHIKANT WAMAN 14:00:00 17:26:15 3:26:15
9248
20816 DHUS YUVRAJ BHARAT 14:00:00 16:58:01 2:58:01
9249
20817 MUNDHE ABHIJIT BABASAHEB 14:00:00 17:16:32 3:16:32
9250
20818 KEDAR RAHUL ANANTRAO 14:00:00 17:16:32 3:16:32
9251
20821 PATIL NITIN VINOD 14:00:00 17:21:13 3:21:13
9252
20822 MHATRE MAKARAND ARUN 14:00:00 17:15:55 3:15:55
9253
20823 PATIL SUCHIT DIMGAMBER 14:00:00 17:36:36 3:36:36
9254
20824 GOVARI SHAILASH SOMA 14:00:00 17:45:48 3:45:48
9255
20825 JADHAV HEMANT VISHNU 14:00:00 17:45:47 3:45:47
9256
20826 PATIL AJAY SURESH 14:00:00 17:37:20 3:37:20
9257
20827 VALVI SHIMON MADHUKAR 14:00:00 16:38:15 2:38:15
9258
20828 PATIL CHETAN DILIP 14:00:00 17:15:52 3:15:52
9259
20831 SINNAKAR RAKESH NAMDEV 14:00:00 17:47:55 3:47:55
9260
20834 TARE NARESH HARI 14:00:00 17:29:11 3:29:11
9261
20841 MIRKUTE TUSHAR PANDURANG 14:00:00 17:54:40 3:54:40
9262
20843 PARADHI SAMADHAN SANJAY 14:00:00 17:31:27 3:31:27
9263
20844 PARADHI AMOL RAJU 14:00:00 17:33:05 3:33:05
9264
20846 MISAL LAXMAN MANIK 14:00:00 17:26:02 3:26:02
9265
20847 KHANDEKAR GAJANAN HANMANTRAO 14:00:00 16:59:16 2:59:16
9266
20849 PALAVI SAGAR BHASKAR 14:00:00 16:45:10 2:45:10
9267
20851 HILAL PRAVIN PANDURANG 14:00:00 17:00:46 3:00:46
9268
20859 CHAVAN MANOJ MORSING 14:00:00 17:15:20 3:15:20
9269
20866 AVISHKAR RAJENDRA DAMODAR 14:00:00 17:38:31 3:38:31
9270
20872 PATHAN AVESHKHAN MEHBOOBKHAN 14:00:00 17:21:43 3:21:43
9271
20873 NIVE MAJENDRA BHAGVAN 14:00:00 17:45:44 3:45:44
9272
20874 SARODE BHAYASAHEB GANPATI 14:00:00 17:26:59 3:26:59
9273
20875 PAWAR MANGESH GANPAT 14:00:00 17:53:04 3:53:04
9274
20876 ADURKAR SUDARSHAN SHYAM 14:00:00 17:24:47 3:24:47
9275
20877 NIJAI PARAG VISHNU 14:00:00 17:49:38 3:49:38
9276
20884 KOLEKAR PANDURAND BHANUDAS 14:00:00 17:28:05 3:28:05
9277
20885 KOLEKAR HANUMANT BHANUDAS 14:00:00 16:47:16 2:47:16
9278
20886 ALDAR VIKAS SHIVAJI 14:00:00 17:59:57 3:59:57
9279
20887 SARGAR CHANDRAKANT JAGNATH 14:00:00 17:43:50 3:43:50
9280
20889 MAGAR ADIK HINDURAO 14:00:00 17:43:16 3:43:16
9281
20893 TIRMULI UMESH MURLIDHAR 14:00:00 17:35:06 3:35:06
9282
20899 CHAUDHARI VIPUL NARSINGH 14:00:00 17:33:30 3:33:30
9283
20900 PATIL CHETAN WAMAN 14:00:00 17:33:02 3:33:02
9284
20901 SHIVADE DATTATREYA KIRAN 14:00:00 17:19:20 3:19:20
9285
20909 KALE SURESH SUDARSHAN 14:00:00 17:59:31 3:59:31
9286
20911 SHAIKKH MUSAHID ASGAR 14:00:00 17:58:25 3:58:25
9287
20916 PAWAR NILESH POPAT 14:00:00 17:15:33 3:15:33
9288
20917 SHINDE SAMBHAJI SHIVAJI 14:00:00 17:49:23 3:49:23
9289
20924 SANAP RAMDAS BABURAO 14:00:00 17:49:38 3:49:38
9290
20925 POTE KISHOR RAGHUNATH 14:00:00 17:50:51 3:50:51
9291
20927 HONMANE GANESH SADASHIV 14:00:00 17:54:06 3:54:06
9292
20928 VIRKAR VIKAS TUKARAM 14:00:00 16:59:41 2:59:41
9293
20929 VIRKAR BAJRANG BABURAO 14:00:00 17:53:31 3:53:31
9294
20931 NICHITE HARICHANDRA VAMAN 14:00:00 17:37:45 3:37:45
9295
20932 NICHITE AMOL NAMDEV 14:00:00 17:47:44 3:47:44
9296
20934 CHAVHAN MANGESH KASANDAS 14:00:00 17:22:18 3:22:18
9297
20935 MANKAR AKSHAY BHARAT 14:00:00 17:29:43 3:29:43
9298
20937 PAWAR UMESH MAHADU 14:00:00 17:31:39 3:31:39
9299
20939 JADHAV AASHWIN SHAMRAO 14:00:00 17:42:27 3:42:27
9300
20940 KHOBRAGADE NITIN CHINTANMAN 14:00:00 17:24:32 3:24:32
9301
20947 BENKE BALU PUNJA 14:00:00 17:23:12 3:23:12
9302
20951 MORE AMOL BHANUDAS 14:00:00 15:58:51 1:58:51
9303
20953 GUND ASHOK NARAYAN 14:00:00 17:32:27 3:32:27
9304
20954 GUND GOVIND BHAU 14:00:00 17:05:45 3:05:45
9305
20966 KHANDAKALE UMESH ANANT 14:00:00 17:25:37 3:25:37
9306
20968 MATE RAMCHANDRA SACHIN 14:00:00 16:55:41 2:55:41
9307
20970 KOLEKAR POPAT PANDURANG 14:00:00 17:18:03 3:18:03
9308
20972 RANE AVINASH PRATAP 14:00:00 17:17:05 3:17:05
9309
20973 PATIL AVINASH SUNIL 14:00:00 17:03:35 3:03:35
9310
20974 BELDAR RAGHUNATH KADU 14:00:00 17:21:40 3:21:40
9311
20975 KUMAVAT SACHIN RAJENDRA 14:00:00 16:53:47 2:53:47
9312
20979 WAGHULKAR KAKASAHEB THAKAJI 14:00:00 17:46:47 3:46:47
9313
20980 BANGAR SHAMRAO PRASHANT 14:00:00 17:42:25 3:42:25
9314
20981 MOTE RAGHUNATH ANNASAHEB 14:00:00 17:56:59 3:56:59
9315
20983 CHALKE RUPESH DILEEP 14:00:00 17:10:02 3:10:02
9316
20986 MURKUTE DHANANJAY PRABHAKAR 14:00:00 17:09:28 3:09:28
9317
20987 KALE AMIT POPAT 14:00:00 17:54:20 3:54:20
9318
20991 PAGARE MANOJ SURESH 14:00:00 17:37:07 3:37:07
9319
20993 PATIL KAILAS JANARDAN 14:00:00 17:47:26 3:47:26
9320
20999 KAJALE UMAKANT RAMBHAU 14:00:00 16:58:56 2:58:56
9321
21000 PAIKEKAR SURESH JALINDAR 14:00:00 17:18:39 3:18:39
9322 21003 SONAWANE MAYUR MUKUND 8:00:00 10:58:28 2:58:28
9323 21004 PATIL YOGESH VIJAY 8:00:00 11:03:06 3:03:06
9324 21005 PADWAL GANESH RAYBHAN 8:00:00 10:52:24 2:52:24
9325 21013 SHIRE LAXMAN RAGHUNATH 8:00:00 11:33:10 3:33:10
9326 21014 AHIRE RAHUL ASHOK 8:00:00 11:51:50 3:51:50
9327 21026 BHOSALE SHARAD JIJABA 8:00:00 11:48:41 3:48:41
9328 21028 SHRIRAM YUVRAJ VITTHAL 8:00:00 11:58:33 3:58:33
9329 21030 CHAVAN HIMMAT HARASHING 8:00:00 11:01:28 3:01:28
9330 21032 PARMESHWAR SANTOSH SHAMRAO 8:00:00 11:33:49 3:33:49
9331 21033 MARATHE RAJENDRA DNYANESHVAR 8:00:00 10:57:06 2:57:06
9332 21036 GUNDALE VILASRAO RAMU 8:00:00 10:59:03 2:59:03
9333 21041 THAKUR YOGESH RAJU 8:00:00 11:58:43 3:58:43
9334 21045 BORADE TUSHAR PRABHAKAR 8:00:00 11:49:40 3:49:40
9335 21046 SORMARE CHANDRA RAMCHANDRA 8:00:00 11:10:46 3:10:46
9336 21047 WADILE YOGESH SITARAM 8:00:00 11:15:30 3:15:30
9337 21048 JOSHI SUNIL LAXMAN 8:00:00 11:53:52 3:53:52
9338 21054 PANPATIL RITURAJ SHARADCHANDRA 8:00:00 11:44:25 3:44:25
9339 21057 WAGH JITESH MURLIDHAR 8:00:00 11:01:30 3:01:30
9340 21060 SHAIKH VASIM HARUN 8:00:00 11:42:17 3:42:17
9341 21063 HAGARE SACHIN BALASAHEB 8:00:00 11:01:30 3:01:30
9342 21069 KAMBLE AMOL JAYRAM 8:00:00 11:22:00 3:22:00
9343 21070 BOMBALE SACHIN CHANDRAKANT 8:00:00 11:58:38 3:58:38
9344 21072 PAWAR BALU BHAUSAHEB 8:00:00 11:04:48 3:04:48
9345 21079 PATIL PRADIP MARVUTI 8:00:00 11:15:17 3:15:17
9346 21080 DALVI SHATLESH DHAKYA 8:00:00 10:37:21 2:37:21
9347 21084 BHOSALE RAJENDRA MARUTI 8:00:00 11:05:29 3:05:29
9348 21087 PATIL RUSHIKESH DATTAJI 8:00:00 11:23:07 3:23:07
9349 21089 DINDE SAMBHUDEV DADARAO 8:00:00 11:51:15 3:51:15
9350 21091 CHAVAN PUNAMCHAND LIMCHAND 8:00:00 11:16:47 3:16:47
9351 21093 TAKALE YASHWANT VITHOBA 8:00:00 11:01:01 3:01:01
9352 21096 PATIL MANOHAR VIJAY 8:00:00 10:17:37 2:17:37
9353 21100 THAKARE SIDHASTH PITAMBAR 8:00:00 10:37:44 2:37:44
9354 21104 OHOL AMOL HEMANT 8:00:00 11:05:01 3:05:01
9355 21106 SALUNKHE SAGAR VITTHAL 8:00:00 10:53:36 2:53:36
9356 21108 BARHALE VYANKAT SOPANRAO 8:00:00 10:46:57 2:46:57
9357 21109 PATIL SANGRAMSING BALU 8:00:00 11:33:26 3:33:26
9358 21110 PATIL HARPALSING DEVENDRASING 8:00:00 11:58:05 3:58:05
9359 21115 RAIBOLE AMOL GOVRDHAN 8:00:00 11:48:25 3:48:25
9360 21117 PATIL AMOL CHANDRAKANT 8:00:00 11:11:13 3:11:13
9361 21118 MISAL JAIPAL KACHRUAPPA 8:00:00 11:10:53 3:10:53
9362 21120 RATHOD AVINASH CHANDR 8:00:00 11:13:17 3:13:17
9363 21121 RATHOD PRADIP MAMRAJ 8:00:00 11:43:51 3:43:51
9364 21123 PATIL KIRANSING LUBHANSING 8:00:00 11:34:20 3:34:20
9365 21128 SITAPURE BABASAHEB JALINDHAR 8:00:00 11:42:24 3:42:24
9366 21131 KARE UVSRAJ SHANKAR 8:00:00 11:57:29 3:57:29
9367 21132 DADAS NANDKUMAR VILAS 8:00:00 10:46:59 2:46:59
9368 21133 LANDE ARVIND KISAN 8:00:00 11:02:32 3:02:32
9369 21137 CHAVAN SITARAM MEHTA 8:00:00 11:37:45 3:37:45
9370 21138 BADHEKAR KISHOR JAISHING 8:00:00 11:20:13 3:20:13
9371 21140 PATIL RANJEET SAMGHAJI 8:00:00 10:31:24 2:31:24
9372 21142 NIKAM ANIL HASARAT 8:00:00 11:25:18 3:25:18
9373 21143 PAWAR JAIDEEP ASHOK 8:00:00 10:49:50 2:49:50
9374 21144 PATIL RAHUL BABURAO 8:00:00 11:23:22 3:23:22
9375 21146 SHIRSAT VIKAS BHAURAO 8:00:00 11:25:31 3:25:31
9376 21148 TAWAR ASHOK JYOTISING 8:00:00 10:41:28 2:41:28
9377 21149 CHAVAN SUBHASH NARAYAN 8:00:00 11:41:30 3:41:30
9378 21151 KHARE SHIVAJI NAGNATH 8:00:00 11:00:02 3:00:02
9379 21153 KHARE SAMADHAN GORAKH 8:00:00 11:14:41 3:14:41
9380 21154 RATHOD RAMESHVAR HIRAMAN 8:00:00 11:53:17 3:53:17
9381 21156 POLE SANDIP KISANRAO 8:00:00 10:35:11 2:35:11
9382 21159 RATHOD SATISH AMARSING 8:00:00 11:53:16 3:53:16
9383 21162 PAWAR BHAIDAS VITTHAL 8:00:00 10:47:17 2:47:17
9384 21163 KAMBLE SUNIL NANA 8:00:00 10:30:27 2:30:27
9385 21166 TAMBADI SANDIP DATTA 8:00:00 11:52:59 3:52:59
9386 21169 KAPDNE NILESH VALMIK 8:00:00 10:43:10 2:43:10
9387 21171 JAMNIK RAHUL PRABHAKAR 8:00:00 11:29:50 3:29:50
9388 21172 GURAV SAGAR RAJENDRA 8:00:00 11:45:22 3:45:22
9389 21173 PINJARI SHAMBIR VAJHIR 8:00:00 10:38:10 2:38:10
9390 21175 THORAT PRAVIN VASANT 8:00:00 11:27:44 3:27:44
9391 21176 SAWALE BHIMRAO SSHYAMRAO 8:00:00 10:28:55 2:28:55
9392 21177 SHARUK BALU NAVNATH 8:00:00 10:52:16 2:52:16
9393 21178 SHARUK ASHOK ANANTA 8:00:00 10:36:49 2:36:49
9394 21180 MORE ARJUN SHANTARAM 8:00:00 11:18:04 3:18:04
9395 21181 PANDHARE ANANDA KHANDU 8:00:00 11:15:17 3:15:17
9396 21182 MALI SAMADHAN SYAMRAO 8:00:00 11:03:05 3:03:05
9397 21189 MARATHE DILIP BARKU 8:00:00 10:38:25 2:38:25
9398 21190 WAGH NIVRUTI YUVRAJ 8:00:00 10:50:00 2:50:00
9399 21194 KAKAD DIPAK PANDURANG 8:00:00 11:23:37 3:23:37
9400 21196 JANGAM SAGAR SANJAY 8:00:00 11:47:16 3:47:16
9401 21197 PATIL ANIL SURESH 8:00:00 10:17:20 2:17:20
9402 21199 BHOSALE GANESH VISHANU 8:00:00 11:36:57 3:36:57
9403 21200 KHUTADE RAVINDRA YASHAVANT 8:00:00 10:47:59 2:47:59
9404 21205 RATHOD RAJESH UTTAM 8:00:00 11:43:15 3:43:15
9405 21208 NAGRA SHRIKANT SUDAM 8:00:00 11:25:58 3:25:58
9406 21211 JANGLE RAHUL RAMESHWAR 8:00:00 11:29:20 3:29:20
9407 21214 KORDE RAJESH SITARAM 8:00:00 11:06:47 3:06:47
9408 21218 PAWAR RAVINDRA SHANKAR 8:00:00 11:27:50 3:27:50
9409 21220 MORE MAYUR RAJU 8:00:00 11:45:51 3:45:51
9410 21221 KHAIRNAR PRAMOD SURESH 8:00:00 11:49:28 3:49:28
9411 21223 PATIL AMOL DINKAR 8:00:00 10:57:30 2:57:30
9412 21225 BAGUL VIKESH UTTAM 8:00:00 10:58:29 2:58:29
9413 21227 CHAVAN LAKHAN JAYSING 8:00:00 11:27:48 3:27:48
9414 21230 NIKAM VIJAY PRABHAR 8:00:00 11:40:53 3:40:53
9415 21233 BAGUL DILIP PRAKASH 8:00:00 11:40:58 3:40:58
9416 21234 LOKHANDE PRADIP SUPADU 8:00:00 11:34:13 3:34:13
9417 21235 WAGH JITENDRA DIGAMBAR 8:00:00 11:47:40 3:47:40
9418 21236 GHARGIL SURESH SHANIKRAO 8:00:00 10:29:31 2:29:31
9419 21237 SHINDE VISHAL RAMCHANDRA 8:00:00 11:50:03 3:50:03
9420 21240 SARUK MACHINDRA SHIVAJI 8:00:00 10:23:13 2:23:13
9421 21241 PATIL SATISH SHRAVAN 8:00:00 10:43:45 2:43:45
9422 21243 KHAIRNAR DNYANESHWAR CHINTAMAN 8:00:00 11:33:23 3:33:23
9423 21246 DALVI CHANDRAKANT RAMDAS 8:00:00 10:48:49 2:48:49
9424 21248 FUNDE ADINATH BHAUSAHEB 8:00:00 11:04:32 3:04:32
9425 21249 PAWAR SWAPNIL GOKULSING 8:00:00 11:57:55 3:57:55
9426 21250 KADAM DINESH BALKRUSHNA 8:00:00 11:31:32 3:31:32
9427 21251 MALI BHUSHAN PRAKASH 8:00:00 11:25:25 3:25:25
9428 21253 SHIRSAT SUHAS SIDDHARTH 8:00:00 11:31:32 3:31:32
9429 21254 UGHADE EKNATH SAKHARAM 8:00:00 10:48:56 2:48:56
9430 21256 PAWAR TUSHAR HARI 8:00:00 11:08:01 3:08:01
9431 21265 GAIKAR RAJU HALYA 8:00:00 11:01:28 3:01:28
9432 21275 VISHE NILESH MADAN 8:00:00 10:45:10 2:45:10
9433 21280 YADAV SUYASH SAMPATRAO 8:00:00 11:19:30 3:19:30
9434 21281 CHAVAN PRADIP AMARSING 8:00:00 11:29:23 3:29:23
9435 21282 RATHOD NITIN INDALSING 8:00:00 11:09:11 3:09:11
9436 21283 PINJARI IMRAN BABU 8:00:00 11:23:03 3:23:03
9437 21285 KALE LAXMAN RAJENDRA 8:00:00 10:59:18 2:59:18
9438 21286 GAIKWAD NITIN BHASKAR 8:00:00 10:29:58 2:29:58
9439 21287 MANE NITIN ANIL 8:00:00 10:29:39 2:29:39
9440 21289 KSHIRSAGAR SHASHIKANT CHANDRAKANT 8:00:00 11:42:27 3:42:27
9441 21291 CHAVAN VADJAN PADAMSING 8:00:00 11:06:26 3:06:26
9442 21294 BAGUL DNYANESHWAR BHIKA 8:00:00 11:43:54 3:43:54
9443 21295 WAGH AMOL KANTILAL 8:00:00 11:23:38 3:23:38
9444 21296 AWATADE AMOL BABURAW 8:00:00 10:35:29 2:35:29
9445 21297 VISHE PRATIK KANHU 8:00:00 10:48:14 2:48:14
9446 21299 PATEL HARUN SIKANDAR 8:00:00 11:14:19 3:14:19
9447 21300 SATHE RAMRAO BHIKA 8:00:00 11:24:43 3:24:43
9448 21301 MATE SANTOSH RAGHUNATH 8:00:00 11:33:48 3:33:48
9449 21306 MESHRAM AJINKYA DEVIDAS 8:00:00 11:37:25 3:37:25
9450 21307 KHISTE GOVIND RAGHUNATH 8:00:00 11:19:11 3:19:11
9451 21309 CHAVAN ANAND KESU 8:00:00 11:08:34 3:08:34
9452 21314 SHINDE BHOOSHAN SHIVDAS 8:00:00 11:42:27 3:42:27
9453 21315 SONAWANE DIPAK BHARAT 8:00:00 11:27:54 3:27:54
9454 21317 LAKSHETE MAHADEV GUNDAPPA 8:00:00 11:22:58 3:22:58
9455 21319 WADILE SANDIP DEVIDAS 8:00:00 11:49:30 3:49:30
9456 21323 MORE RAKESH ASHOK 8:00:00 10:41:25 2:41:25
9457 21324 MAHALE DHANANJAY GORAKH 8:00:00 11:58:45 3:58:45
9458 21325 KHAIRNAR ANKALESH RAVINDRA 8:00:00 11:06:32 3:06:32
9459 21327 SALI RAHUL ASHOK 8:00:00 11:43:55 3:43:55
9460 21330 THAKUR CHETANKUMAR PRADEEP 8:00:00 11:40:50 3:40:50
9461 21338 LAKHADE TUKARAM MADHAVRAO 8:00:00 10:52:54 2:52:54
9462 21341 WAGH RAHUL HIMMATRAO 8:00:00 11:30:44 3:30:44
9463 21342 SURYAWANSHI SAHEBRAO PANDURANG 8:00:00 10:46:01 2:46:01
9464 21345 RAUT SACHIN MANIKRAO 8:00:00 11:29:20 3:29:20
9465 21348 LOTE TUSHAR SURESH 8:00:00 11:49:58 3:49:58
9466 21350 BADE DNYANDEV MAHADEV 8:00:00 10:30:43 2:30:43
9467 21357 MASURE BALWAN EKNATH 8:00:00 11:19:14 3:19:14
9468 21359 DHAKANE MACHINDAR MURALIDHAR 8:00:00 11:08:23 3:08:23
9469 21362 DHANGAR RAHUL RAMESH 8:00:00 11:47:03 3:47:03
9470 21365 DHAMKE NILESH BALU 8:00:00 11:34:11 3:34:11
9471 21370 SAPKALE PRITESH VILAS 8:00:00 11:58:07 3:58:07
9472 21371 YADAV DIPAK CHANGDEV 8:00:00 11:21:36 3:21:36
9473 21372 MUDGAL MANGESH SHRAVAN 8:00:00 11:32:21 3:32:21
9474 21373 JANGAM AMAR TUKARAM 8:00:00 12:00:00 4:00:00
9475 21374 RAUT NILESH NAMDEV 8:00:00 12:00:00 4:00:00
9476 21377 NIKAM RUPESH RAJARAM 8:00:00 11:49:59 3:49:59
9477 21378 PATIL AJAY SUBHASH 8:00:00 10:27:47 2:27:47
9478 21380 JAVALE NITIN BABASAHEB 8:00:00 11:18:56 3:18:56
9479 21381 BHOIR ARUN VINAYAK 8:00:00 11:47:53 3:47:53
9480 21382 KOLI GAJANAN LAXMAN 8:00:00 10:43:26 2:43:26
9481 21383 AMBEKAR DEVRAM NAGESH 8:00:00 11:40:46 3:40:46
9482 21384 JADHAV MANOJKUMAR HANMANT 8:00:00 11:12:52 3:12:52
9483 21386 BHORE BHARAT TULSHIRAM 8:00:00 10:01:02 2:01:02
9484 21393 THAKARE CHANDRAKANT TUKARAM 8:00:00 11:37:53 3:37:53
9485 21397 DHAKANE AJINATH HARIBHAU 8:00:00 11:08:12 3:08:12
9486 21398 SHIRSAT UDDHAV RAMA 8:00:00 11:16:40 3:16:40
9487 21405 WALHE BIPIN ASHOK 8:00:00 11:20:19 3:20:19
9488 21406 LATPATE NILESH BHASKAR 8:00:00 11:01:16 3:01:16
9489 21409 MALI DINESH BHILA 8:00:00 11:27:46 3:27:46
9490 21410 BACHHAV YOGESH SUDHAKAR 8:00:00 11:18:18 3:18:18
9491 21414 SURYAWANSHI PRAKASH VASANT 8:00:00 10:43:05 2:43:05
9492 21415 KOLI VIJAY SUKHDEV 8:00:00 11:46:55 3:46:55
9493 21419 RAJPUT KAVARSING MAHENDRASING 8:00:00 11:30:48 3:30:48
9494 21421 GAYMUKE KAUSHAL KRUSHNARAO 8:00:00 11:29:20 3:29:20
9495 21426 KHANDAGALE KIRAN PHILIP 8:00:00 11:39:46 3:39:46
9496 21427 GHARAT ARUN DILIP 8:00:00 11:58:13 3:58:13
9497 21428 SHINDE SACHIN RAJENDRA 8:00:00 11:46:00 3:46:00
9498 21443 CHATE ARVIND VISHWAMBHAR 8:00:00 12:00:00 4:00:00
9499 21445 PATIL PRADIP EKNATH 8:00:00 11:22:44 3:22:44
9500 21446 MALCHE YOGESH PARASHRAM 8:00:00 10:54:06 2:54:06
9501 21448 GURAV SAGAR PRAKASH 8:00:00 11:32:13 3:32:13
9502 21449 SAKHARE SANJAY SURYABHAN 8:00:00 10:18:38 2:18:38
9503 21453 SANADE BASAVRAJ RAJAPPA 8:00:00 11:33:39 3:33:39
9504 21456 BIRAJDAR UMESH SOPAN 8:00:00 11:49:29 3:49:29
9505 21458 BHOIR BHUSHAN BHIMAJI 8:00:00 11:58:17 3:58:17
9506 21460 DAGALE BHAWGAN DEVRAM 8:00:00 11:18:13 3:18:13
9507 21466 BANGAL ASHOK BUDHAJI 8:00:00 11:08:49 3:08:49
9508 21469 PAWAR BALAJI MANOHAR 8:00:00 11:05:44 3:05:44
9509 21470 MAHAGAVE HANMANT GANESH 8:00:00 10:54:29 2:54:29
9510 21473 KENDRE SACHIN KESHAVRAO 8:00:00 11:06:22 3:06:22
9511 21474 RATHOD ISHWAR BALIRAM 8:00:00 10:29:37 2:29:37
9512 21475 CHOUGULE NAMDEO DHONDIBA 8:00:00 11:58:47 3:58:47
9513 21477 MUNDE BHARAT PRABHAKAR 8:00:00 10:01:28 2:01:28
9514 21480 CHAUDHARI YOGESH TANAJI 8:00:00 11:18:45 3:18:45
9515 21487 SHIRSAT NILESH ASHOK 8:00:00 11:15:33 3:15:33
9516 21488 GHOGARE RAM NAMDEO 8:00:00 10:08:07 2:08:07
9517 21490 PAGDHARE VIPUL HARESHWER 8:00:00 11:52:41 3:52:41
9518 21491 SANER DIPAK JIJABRAO 8:00:00 11:31:15 3:31:15
9519 21492 PATIL DNYANESHWAR BABURAO 8:00:00 11:43:55 3:43:55
9520 21493 AITWAD TRIPATI BALAJI 8:00:00 10:19:08 2:19:08
9521 21495 RATHOD SUDHAKAR VISHWANATHRAO 8:00:00 11:39:59 3:39:59
9522 21497 GADE VILAS ASHOK 8:00:00 11:47:43 3:47:43
9523 21500 SHINDE YOGESH PANDHARINATH 8:00:00 11:29:32 3:29:32
9524 21504 NALAWADE GANESH SADASHIV 8:00:00 12:00:00 4:00:00
9525 21505 DHAKANE JALINDAR MURLIDHAR 8:00:00 11:39:30 3:39:30
9526 21506 KAMBLE BALAJI RAMA 8:00:00 11:41:21 3:41:21
9527 21508 FARDE GURUNATH BABAN 8:00:00 11:42:16 3:42:16
9528 21510 KULLAL KISHAN RAMA 8:00:00 11:52:34 3:52:34
9529 21511 PAWAR SANTOSH GOVIND 8:00:00 11:18:09 3:18:09
9530 21512 GAIKWAD BABRUWAN SATTYAWAN 8:00:00 11:23:46 3:23:46
9531 21513 GAIKWAD SURESH BHAGWAN 8:00:00 12:00:00 4:00:00
9532 21517 YEDAKE GANESH TANAJI 8:00:00 10:37:22 2:37:22
9533 21519 SURYAWANSHI PANDURANG SAMBHAJI 8:00:00 11:20:12 3:20:12
9534 21522 PANDAGALE NAGESH GAUTAM 8:00:00 11:35:18 3:35:18
9535 21524 KALGUDE HARSHAL MOHAN 8:00:00 10:53:36 2:53:36
9536 21527 FUNDE AMBADAS BABASAHEB 8:00:00 11:19:19 3:19:19
9537 21528 VAIDU SHANKAR MALLU 8:00:00 11:35:29 3:35:29
9538 21530 PAWAR CHANDRAKANT BAPU 8:00:00 11:30:44 3:30:44
9539 21533 SONWANE ANADA JAGANNATH 8:00:00 10:44:50 2:44:50
9540 21536 PAWAR PAVAN PRAKASH 8:00:00 11:14:29 3:14:29
9541 21544 PAWAR SAGAR RAMESH 8:00:00 11:45:36 3:45:36
9542 21545 NAROTE AOUDUSIDHA MAHADEV 8:00:00 10:57:12 2:57:12
9543 21546 SUMBE AJINATH DEVIDAS 8:00:00 11:30:02 3:30:02
9544 21554 WANKHEDKAR RAJENDRA PANDURANG 8:00:00 11:34:36 3:34:36
9545 21555 PAWAR MANOJ DILIP 8:00:00 10:47:04 2:47:04
9546 21556 SURAYVANSHI VILAS BHIKAN 8:00:00 11:44:38 3:44:38
9547 21558 GAIKWAD ASHOK SUNDAR 8:00:00 10:52:20 2:52:20
9548 21559 SHARMA AJAY SURESH 8:00:00 11:19:57 3:19:57
9549 21560 TOKAREKOLI NIKHIL DILEEP 8:00:00 10:57:05 2:57:05
9550 21562 KUDRE GOVIND BAPURAO 8:00:00 10:37:11 2:37:11
9551 21566 RATHOD SUDHAKAR MADHARAO 8:00:00 10:49:24 2:49:24
9552 21568 RATHOD UMESH TUKARAM 8:00:00 11:39:58 3:39:58
9553 21569 DINDE VISHNUDAS SUBHASH 8:00:00 10:57:28 2:57:28
9554 21570 KENGAR GANEHS VITTHAL 8:00:00 11:44:20 3:44:20
9555 21573 CHAVAN PRAKASH DEVIDAS 8:00:00 11:35:15 3:35:15
9556 21576 JADHAV ASHOK BELAJI 8:00:00 10:36:24 2:36:24
9557 21579 WADJE KISHAN BAPURAO 8:00:00 11:05:38 3:05:38
9558 21582 KATKEMOD BALAJI HANMANTU 8:00:00 11:22:57 3:22:57
9559 21583 THORAT YOGESH SURESH 8:00:00 11:16:37 3:16:37
9560 21587 CHAVAN PRAKASH MOKAM 8:00:00 10:41:04 2:41:04
9561 21591 KHAIRNAR KUNAL MAHOHAR 8:00:00 11:49:38 3:49:38
9562 21593 PAWAR RAMESH MACHHINDRA 8:00:00 10:14:10 2:14:10
9563 21596 RATHOD CHUDAMAN POPAT 8:00:00 11:15:36 3:15:36
9564 21599 PAWALE SANTOSH AMRATRAO 8:00:00 10:59:28 2:59:28
9565 21602 KUMARE VAIBHAV PRADIPKUMAR 8:00:00 11:59:19 3:59:19
9566 21605 SALUNKHE ANANDA ASHOK 8:00:00 11:07:33 3:07:33
9567 21608 GHODE SANDIP HONAJI 8:00:00 10:51:57 2:51:57
9568 21609 LOHAKARE GENBHAU TUKARAM 8:00:00 11:29:55 3:29:55
9569 21613 DAMSE NIVRUTTI SOMA 8:00:00 10:44:22 2:44:22
9570 21614 WAGHMODE BABASAHEB RAMCHANDRA 8:00:00 10:42:29 2:42:29
9571 21615 CHAVAN DINESH GAJANAN 8:00:00 10:35:12 2:35:12
9572 21617 DEVKATE GAJENDRA GANGADHAR 8:00:00 11:07:02 3:07:02
9573 21619 BHOSIKAR PARMESHWAR YADAVRAO 8:00:00 10:56:24 2:56:24
9574 21622 TADVI JAVED NIJAM 8:00:00 11:22:12 3:22:12
9575 21623 TADVI CHHABBIR SUBHEDAR 8:00:00 11:25:34 3:25:34
9576 21626 MALVE BALKRISHANA SUNIL 8:00:00 11:47:41 3:47:41
9577 21627 AUTADE RAVINDRA SATISH 8:00:00 11:11:33 3:11:33
9578 21636 AADE RAJENDRA MURHARI 8:00:00 11:03:20 3:03:20
9579 21639 RATHOD PRAKASH DHANAJI 8:00:00 10:15:35 2:15:35
9580 21640 BOBA DEU SUBHASH 8:00:00 11:27:33 3:27:33
9581 21642 SOLANKAR NATHA BALASO 8:00:00 10:59:10 2:59:10
9582 21644 RATHOD RAJENDRA NANADA 8:00:00 11:14:43 3:14:43
9583 21647 JADHAV SAGAR DATTATRAY 8:00:00 11:40:15 3:40:15
9584 21650 SHINDE BALAJI DAYANAND 8:00:00 10:50:52 2:50:52
9585 21651 TAKLE SANJAY TRIMBAK 8:00:00 11:47:55 3:47:55
9586 21653 SHINDE SANJAY VILAS 8:00:00 11:18:54 3:18:54
9587 21663 GHULE ANKUSH UDDHAVRAO 8:00:00 10:55:54 2:55:54
9588 21667 BHORHADE ANIL DNYANDEV 8:00:00 11:25:02 3:25:02
9589 21671 HIRAY SUNIL ASHOK 8:00:00 10:43:08 2:43:08
9590 21673 SARGAR TANAJI TUKARAM 8:00:00 11:53:38 3:53:38
9591 21675 UPPE SANJU LAXMAN 8:00:00 11:18:10 3:18:10
9592 21677 DHANKAR KRISHNA NARAYANRAO 8:00:00 11:34:25 3:34:25
9593 21679 HADULE DINKAR RAOSAHEB 8:00:00 11:07:06 3:07:06
9594 21684 GADADE GAJANAN CHANDRAKANT 8:00:00 11:29:24 3:29:24
9595 21685 NAGRALE RAJENDRA BASAPPA 8:00:00 11:35:52 3:35:52
9596 21686 PURI ANIL SADASHIV 8:00:00 11:36:47 3:36:47
9597 21691 GAIKWAD BALAJI KACHRU 8:00:00 11:35:59 3:35:59
9598 21696 KIRPAN GANESH RAGHUNATH 8:00:00 11:33:55 3:33:55
9599 21698 KALKEKAR NITIN VANKATESH 8:00:00 11:08:27 3:08:27
9600 21700 KAMBALE SUNIL PANDURANG 8:00:00 10:55:53 2:55:53
9601 21707 GADAMBE DNYANOBA DEVIDAS 8:00:00 11:18:31 3:18:31
9602 21708 PATEL VIKRANT ARJUN 8:00:00 11:47:55 3:47:55
9603 21710 KONDULE TANAJI KACHARU 8:00:00 11:37:49 3:37:49
9604 21716 PATIL RAHUL BHASKAR 8:00:00 10:59:10 2:59:10
9605 21717 BARKALE MAHESH SHREEKISAN 8:00:00 11:21:05 3:21:05
9606 21721 PATIL NANDANSING SUBHASH 8:00:00 11:16:34 3:16:34
9607 21728 PATLE RAJENDRA CHANDRASING 8:00:00 10:58:15 2:58:15
9608 21729 PATLE GANPAT KALYA 8:00:00 10:04:06 2:04:06
9609 21731 SONAWANE CHHANNU RAMESH 8:00:00 11:24:24 3:24:24
9610 21739 KUMAWAT VISHAL BHIKAN 8:00:00 11:21:51 3:21:51
9611 21742 RATHOD PANDURANG LAXMAN 8:00:00 10:47:19 2:47:19
9612 21743 BENDGE RAVINDRA LAXMANRAO 8:00:00 11:21:32 3:21:32
9613 21750 BORSE DIPAK SANJAY 8:00:00 11:47:08 3:47:08
9614 21752 SANGLE SHIVRAM RAMKISAN 10:00:00 13:56:58 3:56:58
9615 21756 SHINDE VIKAS SUBHASH 10:00:00 13:31:06 3:31:06
9616 21759 BAGUL AVINASH MOHAN 10:00:00 12:35:37 2:35:37
9617 21761 BAGUL AJAY VIJAY 10:00:00 13:04:43 3:04:43
9618 21762 BADE RAMESH BHAGWAN 10:00:00 13:56:58 3:56:58
9619 21763 BAGUL RAHUL SURESH 10:00:00 13:51:25 3:51:25
9620 21776 MORE SHANKAR KERBA 10:00:00 13:11:05 3:11:05
9621 21780 KHARATE RAVINDRA SUBHASH 10:00:00 13:31:06 3:31:06
9622 21783 SAVALE GANESH VYANKATRAO 10:00:00 13:30:56 3:30:56
9623 21785 KOKANE KISHOR PRALHAD 10:00:00 13:21:37 3:21:37
9624 21787 PAWAR ROHIDAS NIWARUTTI 10:00:00 12:11:01 2:11:01
9625 21789 DASTURE BALAJI PRAKASHRAO 10:00:00 13:44:16 3:44:16
9626 21791 PATIL SUNIL RAMCHNDRA 10:00:00 12:17:42 2:17:42
9627 21792 MUNDHE KASHINATH VANKAATRAO 10:00:00 13:10:24 3:10:24
9628 21793 MOGARE SANTOSH RAMDAS 10:00:00 13:12:23 3:12:23
9629 21799 DALVI MANGESH CHIMNAJI 10:00:00 13:51:36 3:51:36
9630 21803 BHERE NILESH LAHU 10:00:00 13:44:32 3:44:32
9631 21805 RATHOD PANDURANG PARSHURAM 10:00:00 13:41:14 3:41:14
9632 21806 PAWAR AMOL PRASHANT 10:00:00 12:24:46 2:24:46
9633 21810 ADE NITIN SATTARAM 10:00:00 13:41:40 3:41:40
9634 21813 HEGADE SANTOSH KISANRAO 10:00:00 13:44:38 3:44:38
9635 21817 BHOSALE SHIVAJI BHASKARRAO 10:00:00 12:49:46 2:49:46
9636 21828 KOLI ISHWAR DNYASHWAR 10:00:00 12:57:02 2:57:02
9637 21829 RATHOD DILIP CHARANDAS 10:00:00 13:00:45 3:00:45
9638 21830 BALASANE RAVINDRA VASANT 10:00:00 13:38:07 3:38:07
9639 21832 BHAGAT AMOL NATHU 10:00:00 13:39:11 3:39:11
9640 21834 NERPAGAR AMOL RAJENDRA 10:00:00 12:41:52 2:41:52
9641 21836 DHAKNE ADINATH ASHOK 10:00:00 13:12:43 3:12:43
9642 21839 PATOLE MUKESH HIRAMAN 10:00:00 13:30:46 3:30:46
9643 21841 PATIL DIPAK ABAJIRAO 10:00:00 13:04:51 3:04:51
9644 21842 BIRAJDAR BALASAHEB NANDKUMAR 10:00:00 13:28:21 3:28:21
9645 21843 SAKLE JAGDISH SANTOSH 10:00:00 13:10:07 3:10:07
9646 21849 RATHOD SAMADHAN ROHIDAS 10:00:00 13:47:42 3:47:42
9647 21850 SAHARE PRAKASH MANOHAR 10:00:00 13:39:27 3:39:27
9648 21851 RATHOD VASANT SANTOSH 10:00:00 13:47:58 3:47:58
9649 21852 PATIL NARENDRASING VIJAYSING 10:00:00 13:31:32 3:31:32
9650 21854 GHOGARE ABASAHEB VISHNU 10:00:00 13:35:29 3:35:29
9651 21857 GADHAVE VILAS DATTU 10:00:00 13:27:09 3:27:09
9652 21858 MUNJAL SHIVAJI PANDURANG 10:00:00 12:40:14 2:40:14
9653 21860 GUND KUMAR VIJAY 10:00:00 13:11:39 3:11:39
9654 21862 PARDESH ANIL SARDAR 10:00:00 13:30:52 3:30:52
9655 21866 GADHAVE YOGESH ARJUN 10:00:00 13:17:21 3:17:21
9656 21869 GADHAVE SHANKAR VISHNU 10:00:00 13:03:00 3:03:00
9657 21871 SONAWANE ARUN BALU 10:00:00 13:04:38 3:04:38
9658 21873 BUDHWANT DNYANESHWAR GULABRAO 10:00:00 12:52:48 2:52:48
9659 21874 TAPASE SHRIKANT KAILASH 10:00:00 12:49:18 2:49:18
9660 21875 JADHAV RAJU GANPAT 10:00:00 12:22:19 2:22:19
9661 21876 BORADE GANESH PRABHAKAR 10:00:00 13:31:04 3:31:04
9662 21879 THAKARE SOMA BHIKAJI 10:00:00 12:43:59 2:43:59
9663 21881 PAWAR SANDIP RAMESH 10:00:00 13:28:26 3:28:26
9664 21891 CHATE PANDURANG KISANRAO 10:00:00 13:11:55 3:11:55
9665 21892 PHAD DILIP VANKATRAO 10:00:00 12:54:49 2:54:49
9666 21893 KAMBLE DHANRAJ BABAN 10:00:00 13:06:10 3:06:10
9667 21895 GAIKWAD GANESH KHANDU 10:00:00 13:37:56 3:37:56
9668 21897 PAWAR VISHNU BHAGWAN 10:00:00 13:41:15 3:41:15
9669 21903 MUNDE RAMESH PANDRUNG 10:00:00 12:59:51 2:59:51
9670 21909 BUDHWANT DAMODER PARSHRAM 10:00:00 12:52:42 2:52:42
9671 21911 BAGLE HIRALAL VIKRAM 10:00:00 13:12:34 3:12:34
9672 21913 AVAD SOMNATH RAGHUNATH 10:00:00 13:23:48 3:23:48
9673 21918 KAVDHALE RAJKUMAR VISHWAMBHAR 10:00:00 12:19:49 2:19:49
9674 21924 DAMSE ROHIDAS SHRAVAN 10:00:00 13:34:56 3:34:56
9675 21925 DOMBALE KASHINATH ANGAORAO 10:00:00 13:16:43 3:16:43
9676 21926 GARAD RAHUL PARMESHWAR 10:00:00 12:32:30 2:32:30
9677 21929 KALE PRAKASH RAJABHAU 10:00:00 12:58:21 2:58:21
9678 21930 UDBUKE PRALHAD GOVINDRAO 10:00:00 13:56:15 3:56:15
9679 21934 MORE VIJAY KARBHARI 10:00:00 13:09:48 3:09:48
9680 21942 SONVANE RAHUL DILIP 10:00:00 13:44:38 3:44:38
9681 21947 PAWAR SURESH RAMBHAU 10:00:00 13:21:54 3:21:54
9682 21948 MILIND DATTATRAYA KAMBLE 10:00:00 13:42:04 3:42:04
9683 21949 SHIRSAT PRAVIN ASHOK 10:00:00 13:15:40 3:15:40
9684 21955 JAYBHAYE SHRIHARI TUKARAM 10:00:00 12:33:06 2:33:06
9685 21956 VISHE MADHUKAR EAKNATH 10:00:00 13:09:00 3:09:00
9686 21959 JAMADAR SIDHRAM SHIVARAYA 10:00:00 13:51:52 3:51:52
9687 21960 DHANGAR MHALAPPA AIRAVAN 10:00:00 13:00:48 3:00:48
9688 21961 PATIL JITENDRA MADHUKAR 10:00:00 13:38:48 3:38:48
9689 21965 MORE DHARMA BHIKA 10:00:00 13:42:41 3:42:41
9690 21966 RATHOD ESHWAR PANDIT 10:00:00 12:41:45 2:41:45
9691 21967 MORE AVINASH SURESH 10:00:00 13:46:32 3:46:32
9692 21969 CHAVAN JITU KUNJU 10:00:00 13:43:13 3:43:13
9693 21970 KANKHAR SANDEEP RAMESH 10:00:00 12:46:20 2:46:20
9694 21971 AHER SANTOSH YADAV 10:00:00 12:54:02 2:54:02
9695 21979 HAMARE CHANDRAKANT KASHIRAM 10:00:00 13:56:51 3:56:51
9696 21980 CHITTE SANDIP JIBHAU 10:00:00 13:18:04 3:18:04
9697 21990 KOLE NAMDEV BABURAO 10:00:00 13:30:54 3:30:54
9698 21996 GAVHANE GOVIND LAXMANRAO 10:00:00 13:43:43 3:43:43
9699 22005 KOLI DIPAK MADHUKAR 10:00:00 13:16:55 3:16:55
9700 22006 CHASKAR SUSHANT VASANT 10:00:00 13:27:05 3:27:05
9701 22008 SHELKE RANJIT NAMDEV 10:00:00 13:57:08 3:57:08
9702 22011 MUSALE ASHOK DAGADUJI 10:00:00 12:49:44 2:49:44
9703 22012 VEKHANDE ASHISH RAGHUNATH 10:00:00 12:20:04 2:20:04
9704 22013 KAMBLE SHIVAJI SATWAJI 10:00:00 13:17:11 3:17:11
9705 22015 KAMBLE AKASH BABRUVAN 10:00:00 13:06:10 3:06:10
9706 22017 RASAL AMOL JAYDEV 10:00:00 13:37:26 3:37:26
9707 22019 KAMBLE BALAJI HANUMANT 10:00:00 13:02:14 3:02:14
9708 22021 GORE KIRAN BABURAO 10:00:00 13:25:10 3:25:10
9709 22022 BHADANE SURAJ VILAS 10:00:00 13:13:10 3:13:10
9710 22023 RATHOD VISHNU BALIRAM 10:00:00 13:07:23 3:07:23
9711 22024 VISHE SHASHIKANT KRUSHNA 10:00:00 12:47:00 2:47:00
9712 22028 MAHIRE MANOJ YUVRAJ 10:00:00 13:40:15 3:40:15
9713 22034 SANDANSHIV RAHUL DHONDU 10:00:00 13:33:09 3:33:09
9714 22035 JADHAV PRAVIN KESHAV 10:00:00 13:55:35 3:55:35
9715 22041 PATIL RAKESH SUBHASH 10:00:00 13:43:13 3:43:13
9716 22044 KAPASE CHETAN PRAKASH 10:00:00 13:52:02 3:52:02
9717 22045 NIPUN DINESH SURESH 10:00:00 13:44:45 3:44:45
9718 22046 SHEVALE NARESH SHANTARAM 10:00:00 13:08:19 3:08:19
9719 22050 GHUGE ANIRUDDHA MADHUKAR 10:00:00 13:55:36 3:55:36
9720 22055 THAKARE KIRAN BHARATSING 10:00:00 13:39:45 3:39:45
9721 22056 BHOI GHANASHYAM RAVINDRA 10:00:00 13:26:52 3:26:52
9722 22058 AHIRE RAJMAL DAYARAM 10:00:00 12:51:09 2:51:09
9723 22062 JADHAV GAUTAM BHAGVANTA 10:00:00 13:03:53 3:03:53
9724 22063 PARDHI JAGDISH DASHARATH 10:00:00 13:15:13 3:15:13
9725 22065 NARWADE ANIL ARJUNRAO 10:00:00 13:11:52 3:11:52
9726 22066 RATHOD SANTOSH PARASRAM 10:00:00 13:26:28 3:26:28
9727 22067 SHEVALE RAHUL RAJENDRA 10:00:00 13:15:15 3:15:15
9728 22068 RATHOD NITIN ANKUSHRAO 10:00:00 13:26:52 3:26:52
9729 22080 MOGALE SUNIL DASHARATH 10:00:00 13:14:38 3:14:38
9730 22081 NIRAS SHYAMSUNDAR NARAYANRAO 10:00:00 13:23:48 3:23:48
9731 22083 POUL MADHAV GANESHRAO 10:00:00 13:04:09 3:04:09
9732 22084 TONDROD RAVINDRA NARSINGRAO 10:00:00 13:41:15 3:41:15
9733 22086 BARI SAGAR RAMDAS 10:00:00 13:13:12 3:13:12
9734 22090 RATHOD YOGIRAJ MOHAN 10:00:00 13:11:12 3:11:12
9735 22101 SONAVANE VIKAS SURESH 10:00:00 13:07:46 3:07:46
9736 22102 ZADKHANDE DIPIK PRABHAKAR 10:00:00 13:19:03 3:19:03
9737 22103 KHAMKAR KIRAN DATTU 10:00:00 13:11:00 3:11:00
9738 22104 TAYADE SANDIP ARUN 10:00:00 13:32:58 3:32:58
9739 22123 PIRAGAL SACHIN ASHOK 10:00:00 13:33:20 3:33:20
9740 22126 SALAVE RAVINDRA DEVIDAS 10:00:00 13:49:24 3:49:24
9741 22129 MANE RUPESH RAVINDRA 10:00:00 13:47:50 3:47:50
9742 22131 RATHOD GANESH DINKAR 10:00:00 12:45:36 2:45:36
9743 22133 SALUKE VILAS BALU 10:00:00 13:16:39 3:16:39
9744 22135 WAGHMARE SOMNATH DIGAMBAR 10:00:00 12:39:43 2:39:43
9745 22136 AHIRE AMOL BAPU 10:00:00 13:55:37 3:55:37
9746 22138 JADHAV RAJESH GORAKH 10:00:00 13:42:18 3:42:18
9747 22139 BAISANE SANDIP UTTAM 10:00:00 13:00:03 3:00:03
9748 22140 DESALE SAGAR BHAIDAS 10:00:00 13:02:08 3:02:08
9749 22143 SHINDE PRAVIN BABASAHEB 10:00:00 13:47:35 3:47:35
9750 22147 SAMBHARAM AMAR KRUSHNAHARI 10:00:00 12:29:48 2:29:48
9751 22150 RASAL GANESH DHONDU 10:00:00 13:58:45 3:58:45
9752 22155 BAISANE NARAYAN VANA 10:00:00 13:55:54 3:55:54
9753 22161 SONAVANE ANNASAHEB SUDHAKAR 10:00:00 13:13:52 3:13:52
9754 22162 BHOJANE AMOL NAMDEV 10:00:00 13:38:42 3:38:42
9755 22163 LOHAR BAJRANG RAGHUNATH 10:00:00 12:49:28 2:49:28
9756 22166 PARMESHWAR GULAB RUPCHAND 10:00:00 12:55:46 2:55:46
9757 22167 PATIL MANDAR MACHINDRANATH 10:00:00 13:10:01 3:10:01
9758 22169 KHEDKAR SURESH VITTHAL 10:00:00 12:42:48 2:42:48
9759 22175 PANZADE NANDU BUJANGRAO 10:00:00 13:20:53 3:20:53
9760 22178 SONTAKKE SIDDESHWER DNYANDEV 10:00:00 12:27:35 2:27:35
9761 22182 JOGHAREE ASHOK SITARAM 10:00:00 13:28:06 3:28:06
9762 22184 PATIL YUVRAJ GULAB 10:00:00 13:17:08 3:17:08
9763 22185 PALVE DADASAHEB BAJIRAO 10:00:00 12:55:19 2:55:19
9764 22189 GUTHE MAHADEV ANKUSH 10:00:00 12:56:26 2:56:26
9765 22190 SALVE VAIBHAV BAPURAO 10:00:00 12:29:24 2:29:24
9766 22192 POL PRAVIN MANIK 10:00:00 13:33:04 3:33:04
9767 22193 SHNDE SHAURYASHIL PRAKASHRAO 10:00:00 13:43:00 3:43:00
9768 22202 RAJGURU VIVAS VASANT 10:00:00 13:29:54 3:29:54
9769 22207 BONGE SANTOSH KRISHNA 10:00:00 13:17:20 3:17:20
9770 22208 RATHOD RAHUL MANIK 10:00:00 13:10:50 3:10:50
9771 22213 KOLI KISHOR NATHU 10:00:00 13:49:49 3:49:49
9772 22215 PAWAR TUSHAR BHAGWAN 10:00:00 12:42:03 2:42:03
9773 22216 CHAUDHARI CHANDRASHEKHAR MOTILAL 10:00:00 13:51:36 3:51:36
9774 22217 GORE LAHU DEVIDAS 10:00:00 13:52:09 3:52:09
9775 22218 AHIRE SACHINKUMAR SHIVAJI 10:00:00 13:31:57 3:31:57
9776 22219 BAGUL EKNATH SHAMA 10:00:00 13:56:09 3:56:09
9777 22221 NERKAR PRAKASH ASHOK 10:00:00 13:41:55 3:41:55
9778 22222 SALUNKHE CHHOTURAM PURUSHOTTAM 10:00:00 13:49:40 3:49:40
9779 22223 MORE MANGESH SUKDEV 10:00:00 13:32:40 3:32:40
9780 22224 KOLI JEEVAN EKNATH 10:00:00 12:48:47 2:48:47
9781 22229 SAPKALE HARSHAD ANKUSH 10:00:00 12:26:02 2:26:02
9782 22234 PARDESHI KARANSING GOPAL 10:00:00 13:20:58 3:20:58
9783 22239 KHWALE VINOD RAMA 10:00:00 12:29:08 2:29:08
9784 22240 OVHAL NITIN ABHIMANU 10:00:00 13:13:00 3:13:00
9785 22248 KHAORNAR VILAS BHIKA 10:00:00 13:25:54 3:25:54
9786 22253 AWAGUNE PRABHAKAR LAXMANRAO 10:00:00 12:58:10 2:58:10
9787 22254 RASAL SANTOSH PARSHRAM 10:00:00 13:18:00 3:18:00
9788 22255 KHAN JAVED ISMALI 10:00:00 11:59:56 1:59:56
9789 22257 KADAM PRAVIN DEVIDASRAO 10:00:00 12:45:21 2:45:21
9790 22266 MAHAJAN PRAVIN JAYARAM 10:00:00 13:00:16 3:00:16
9791 22271 PATIL MANOHAR RAMRAO 10:00:00 13:37:50 3:37:50
9792 22272 CHAVAN UMAKANT VASANT 10:00:00 13:37:40 3:37:40
9793 22274 PAWAR HUNMAN BANSI 10:00:00 12:58:36 2:58:36
9794 22279 KHADE NILESH RAMESH 10:00:00 13:39:20 3:39:20
9795 22280 DANVE AJAY SUBASH 10:00:00 12:41:03 2:41:03
9796 22282 JADHAV UMESH SUBHASH 10:00:00 13:56:51 3:56:51
9797 22284 PATIL MAHADEV AANNAPPA 10:00:00 13:18:33 3:18:33
9798 22286 MOHITE AMOL ANANDA 10:00:00 13:54:36 3:54:36
9799 22289 KAMBLE KIRAN ASHOK 10:00:00 13:10:25 3:10:25
9800 22291 AHER RAHUL YADAV 10:00:00 13:19:03 3:19:03
9801 22295 GIRI RAJESH RAMESH 10:00:00 12:55:26 2:55:26
9802 22298 CHAVAN RAVI HARICHAND 10:00:00 12:59:22 2:59:22
9803 22299 RATHOD RAHUL PRALAD 10:00:00 13:42:42 3:42:42
9804 22301 SHINDE JAYESH BHIMRAO 10:00:00 13:00:03 3:00:03
9805 22304 KAMBLE UMAKANT VASANT 10:00:00 13:38:35 3:38:35
9806 22307 KAMBLE CHANDRAKANT VASANT 10:00:00 13:25:00 3:25:00
9807 22310 KUVARE HITESH PRAKASH 10:00:00 13:51:30 3:51:30
9808 22316 SHINDE SWAMI BARKU 10:00:00 13:26:28 3:26:28
9809 22322 BHEKARE MAHESH DATTARAM 10:00:00 12:23:21 2:23:21
9810 22323 MALI MALLAPPA LAXMAN 10:00:00 13:13:49 3:13:49
9811 22324 HULAGE GANESH TANAJI 10:00:00 13:15:12 3:15:12
9812 22325 HULAGE SOMANATH BAJIRAO 10:00:00 13:33:54 3:33:54
9813 22327 BHALCHIM GHANSHYAM GOVIND 10:00:00 13:19:54 3:19:54
9814 22335 PATIL CHETAN RAMESH 10:00:00 13:55:37 3:55:37
9815 22337 WAGHERE RAGESH VAMAN 10:00:00 13:23:17 3:23:17
9816 22338 JADHAV YOGESH KESHAV 10:00:00 13:56:11 3:56:11
9817 22340 VEER SACHIN SADHU 10:00:00 13:34:23 3:34:23
9818 22341 BARATAD ANKUSH SOMA 10:00:00 13:31:23 3:31:23
9819 22342 KEDAR PRAVIN MANGAL 10:00:00 13:33:57 3:33:57
9820 22353 SAPKALE VIJAY SUDHAKAR 10:00:00 13:02:28 3:02:28
9821 22355 RATHOD DNYANESHWAR BABU 10:00:00 13:59:24 3:59:24
9822 22359 SHIRSATH AJINATH GANGADHAR 10:00:00 13:05:15 3:05:15
9823 22360 SHELAR NIKHIL SADANAND 10:00:00 12:12:38 2:12:38
9824 22370 MUKANE SHARAD SHIVRAM 10:00:00 13:32:09 3:32:09
9825 22375 ARALE RAMDAS MADHAVRAO 10:00:00 13:38:14 3:38:14
9826 22376 SHELAKE NAVNATH GULAB 10:00:00 13:29:52 3:29:52
9827 22377 KOLEKAR DATTATRAY GOVIND 10:00:00 13:56:09 3:56:09
9828 22379 PATIL VIVEK ASHOK 10:00:00 13:36:40 3:36:40
9829 22382 GANDHARE DINESH NAGOJI 10:00:00 13:14:58 3:14:58
9830 22383 PAWAR SUJIT VASANT 10:00:00 12:28:35 2:28:35
9831 22384 KORADE VAIBHAV CHANDRABHAN 10:00:00 12:36:31 2:36:31
9832 22392 PHAPALE SOMNATH HARIDAS 10:00:00 12:39:09 2:39:09
9833 22398 SAYYAD LALU NAZER 10:00:00 13:25:58 3:25:58
9834 22399 LINGAYAT SUKDEO ASHOK 10:00:00 13:40:15 3:40:15
9835 22400 BHOYE POPAT ULUSHA 10:00:00 13:44:36 3:44:36
9836 22407 PAGARE BARKU JAGDISH 10:00:00 12:34:46 2:34:46
9837 22409 RAKADE DIPAK NANA 10:00:00 13:07:19 3:07:19
9838 22410 CHAVAN SWAPNIL HARSING 10:00:00 13:05:14 3:05:14
9839 22416 JADHAV GANESH BABAN 10:00:00 13:15:52 3:15:52
9840 22417 JADE HEMANT KISHOR 10:00:00 13:44:34 3:44:34
9841 22424 BIRHADE MAYUR NANAJI 10:00:00 13:34:42 3:34:42
9842 22427 BADGUJAR CHETAN DHANRAJ 10:00:00 13:37:57 3:37:57
9843 22429 PATIL PANKAJ YUVRAJ 10:00:00 13:46:01 3:46:01
9844 22434 ITHAPE CHANDRAKANT RAVINDRA 10:00:00 13:37:58 3:37:58
9845 22436 PATIL CHANDRAKANT BHAGWAN 10:00:00 13:37:28 3:37:28
9846 22446 PINJARI NADIM SIKANDAR 10:00:00 14:00:00 4:00:00
9847 22449 MANYAR SH.ANWAR SH.JABBAR 10:00:00 13:17:06 3:17:06
9848 22450 BORSE SUNIL MANOHAR 10:00:00 13:01:17 3:01:17
9849 22451 BHAMARE PRANAN KEWALDAS 10:00:00 13:15:42 3:15:42
9850 22455 SONAWANE SACHIN PANDIT 10:00:00 13:49:49 3:49:49
9851 22456 PAWAR AJAY SAVLARAM 10:00:00 13:27:11 3:27:11
9852 22458 BARAF YADUNATH MAHADU 10:00:00 11:44:11 1:44:11
9853 22462 PAWAR ABASAHEB BAPPASAHEB 10:00:00 13:35:33 3:35:33
9854 22463 BHOYE PRAVIN GOPAL 10:00:00 13:34:38 3:34:38
9855 22468 DHANGAR SWAPNIL BHAGAWAN 10:00:00 13:45:38 3:45:38
9856 22476 GIMEKAR KIRAN PUNJARAM 10:00:00 13:49:40 3:49:40
9857 22479 VISHE PRAKASH GANPAT 10:00:00 13:14:59 3:14:59
9858 22480 TARNE YOGESH PANDURANG 10:00:00 13:41:28 3:41:28
9859 22488 VARKUTE GURUNATH VITHHAL 10:00:00 13:36:49 3:36:49
9860 22489 SHIMPI MANGESH HIRALAL 10:00:00 13:20:52 3:20:52
9861 22499 SANGALE VINOD SAKHARAM 10:00:00 13:29:43 3:29:43
9862 22500 RAUT VAIBHAV BHARAT 10:00:00 13:38:33 3:38:33
9863 22502 GARUD KIRAN MANGO 12:00:00 16:00:00 4:00:00
9864 22503 MAKASARE ATUL KONDIBA 12:00:00 15:37:37 3:37:37
9865 22504 BHAD MININATH KALYA 12:00:00 15:43:54 3:43:54
9866 22505 NARAYANKAR GOURISHANKAR APPARAO 12:00:00 15:44:36 3:44:36
9867 22510 MADANE PANKAJ BABAN 12:00:00 14:50:38 2:50:38
9868 22512 JAYABHAYE SAMBHAJI VISHNU 12:00:00 15:35:00 3:35:00
9869 22514 CHAVAN SUNIL MOORSING 12:00:00 15:03:30 3:03:30
9870 22519 WAGH DIPAK BHAGAT 12:00:00 15:51:04 3:51:04
9871 22521 GUNDLE MITHUN SUDAM 12:00:00 15:02:15 3:02:15
9872 22526 PAKHARE BABASAHEB SUDHAKAR 12:00:00 15:41:10 3:41:10
9873 22529 PATHAN MATINKHAN GAUSKHAN 12:00:00 15:20:47 3:20:47
9874 22531 WAGHMARE DEEPAK KISHAN 12:00:00 14:49:43 2:49:43
9875 22532 WAGHMARE MALHARI DHARMRAJ 12:00:00 15:45:10 3:45:10
9876 22534 KURHADE DEEPAK DATTU 12:00:00 15:38:33 3:38:33
9877 22537 PATIL MAHENDRA RAJENDRA 12:00:00 15:56:28 3:56:28
9878 22538 SONAWANE SONU VIKRAM 12:00:00 15:35:29 3:35:29
9879 22541 KAMDI KIRAN RAMESH 12:00:00 15:50:42 3:50:42
9880 22544 DHAKANE BHASKAR SHRIHARI 12:00:00 15:38:33 3:38:33
9881 22545 JAWALE KISHOR MAHADEO 12:00:00 15:02:59 3:02:59
9882 22547 JADHAV SAGAR SUBHASH 12:00:00 14:45:12 2:45:12
9883 22549 WAGH CHETAN ANIL 12:00:00 15:24:38 3:24:38
9884 22550 HAKE MOHAN LAKSHMAN 12:00:00 15:04:13 3:04:13
9885 22558 CHAVAN RAKESHKUMAR GOVINDA 12:00:00 15:39:38 3:39:38
9886 22562 GIRHA GOVIND SOMA 12:00:00 15:44:53 3:44:53
9887 22563 NAGARE RAMPRASAD SADASHIVRAO 12:00:00 15:28:05 3:28:05
9888 22566 SAYAJI YOGESH HARI 12:00:00 15:25:12 3:25:12
9889 22568 PHADATARE SANGRAM SHASHIKANT 12:00:00 15:40:48 3:40:48
9890 22569 PADIR RAMESH RAMDAS 12:00:00 15:56:21 3:56:21
9891 22572 KHAIRNAR CHAITANYA KANTILAL 12:00:00 15:59:02 3:59:02
9892 22575 BRAMHANE SANDEEP MURLIDHAR 12:00:00 15:37:38 3:37:38
9893 22576 NIKUM PAWAN NAGRAJ 12:00:00 15:26:14 3:26:14
9894 22577 BHAMARE TUSHAR LALCHAND 12:00:00 15:10:48 3:10:48
9895 22583 MALI MANOHAR BAPU 12:00:00 15:06:26 3:06:26
9896 22585 KHARAT MILIND NAMDEV 12:00:00 15:10:48 3:10:48
9897 22586 GAIKWAD YOGESH MADAN 12:00:00 15:36:20 3:36:20
9898 22589 PULATE ANKUSH RUKHMAJI 12:00:00 14:45:24 2:45:24
9899 22590 LOHAR MAYUR RAMANLAL 12:00:00 15:14:44 3:14:44
9900 22595 BHALEKAR HEMANT MANOHAR 12:00:00 15:52:15 3:52:15
9901 22598 SONAWANE DNYANESHWAR SHAMARAO 12:00:00 14:28:36 2:28:36
9902 22600 THAKUR ARUN SURESH 12:00:00 14:56:50 2:56:50
9903 22601 PATIL DIPAK PRABHAKAR 12:00:00 15:24:29 3:24:29
9904 22602 MANDLOI ASHOK CHINTAMAN 12:00:00 15:33:04 3:33:04
9905 22612 GAIKAWAD BHAUDAS HIRAMAN 12:00:00 15:15:25 3:15:25
9906 22613 PADMAR KISHOR SAJAN 12:00:00 15:01:59 3:01:59
9907 22618 AHIRE BHATU BHAULAL 12:00:00 15:44:38 3:44:38
9908 22619 ZENDE NITIN TRYAMBAK 12:00:00 15:29:01 3:29:01
9909 22623 MHETRE SURYKANT KONDIBA 12:00:00 15:35:27 3:35:27
9910 22626 PARE BHAGWAT CHANDAN 12:00:00 15:03:15 3:03:15
9911 22627 VHORANDE RAMESHWAR NAVNATH 12:00:00 15:45:11 3:45:11
9912 22629 MARATHE BHUSHAN BALU 12:00:00 16:00:00 4:00:00
9913 22630 CHOLE RAMESHWAR KESHAV 12:00:00 15:05:43 3:05:43
9914 22631 GAIKAWAD BALIRAM BABURAO 12:00:00 15:56:21 3:56:21
9915 22632 KARLEWAD LAXMAN BHARAT 12:00:00 14:44:48 2:44:48
9916 22634 KHANDVI AMBADAS PANDHARINATH 12:00:00 15:42:34 3:42:34
9917 22635 SAYYAD UMARFARUKH MUSA 12:00:00 14:36:19 2:36:19
9918 22637 LAWATE TATYASO RAGHUNATH 12:00:00 15:33:53 3:33:53
9919 22638 PHAD GANGADHAR SAKHARAM 12:00:00 15:01:22 3:01:22
9920 22639 KOLI SANJIV RATILAL 12:00:00 15:03:57 3:03:57
9921 22647 KALAM KAILAS PANDURANG 12:00:00 15:33:17 3:33:17
9922 22648 SHAIKH IKRAMODIN ETESHAMODDIN 12:00:00 15:41:11 3:41:11
9923 22656 TAVADE MAHESH GAJANAN 12:00:00 15:15:43 3:15:43
9924 22659 DIGHA JIGNESH DHULYA 12:00:00 15:28:20 3:28:20
9925 22661 BORADE MANGESH SAHADEO 12:00:00 15:51:05 3:51:05
9926 22668 PAWAR VINOD BHAGWAT 12:00:00 15:55:35 3:55:35
9927 22669 BHABAD DEVENDRA VIJAY 12:00:00 15:24:51 3:24:51
9928 22675 SHIKALGAR MAKSUD BALU 12:00:00 15:43:27 3:43:27
9929 22676 LOKARE KAILAS RAMBHAU 12:00:00 15:05:26 3:05:26
9930 22677 PAWAR SUDHIR LADKU 12:00:00 15:53:05 3:53:05
9931 22682 PABALKAR RAMNATH SATISH 12:00:00 15:54:20 3:54:20
9932 22683 KARAN DHANAJAY SUDHAKAR 12:00:00 15:52:05 3:52:05
9933 22692 MORE SANDDP VIKRAM 12:00:00 15:02:58 3:02:58
9934 22696 CHANDANSHIVE VIKAS DNYANDEO 12:00:00 15:08:58 3:08:58
9935 22699 CHAVAN PRVIN HARIBHAU 12:00:00 14:38:25 2:38:25
9936 22708 BARDE YOGESH RAGHUNATH 12:00:00 15:02:15 3:02:15
9937 22710 PATIL GOPAL PANDIT 12:00:00 15:49:49 3:49:49
9938 22711 CHOUDHARI SANTOSH SUKHADEV 12:00:00 14:56:49 2:56:49
9939 22715 MEHTRE GAJANAN DHAKARAM 12:00:00 15:42:59 3:42:59
9940 22722 MORE DADA SHALIK 12:00:00 14:47:28 2:47:28
9941 22730 CHOURE RAMESH APPARAO 12:00:00 14:57:17 2:57:17
9942 22732 BHOIR VISHAL DHAU 12:00:00 15:52:44 3:52:44
9943 22737 MARADE RAVINDRA MANGLU 12:00:00 15:44:53 3:44:53
9944 22741 KODAG ARVIND RAMCHANDRA 12:00:00 15:46:32 3:46:32
9945 22743 BARKUND GANESH SURESH 12:00:00 14:42:40 2:42:40
9946 22745 SALVE MADHUKAR ARUN 12:00:00 15:45:12 3:45:12
9947 22746 GULAVE SANDIP BHAGVATRAO 12:00:00 16:00:00 4:00:00
9948 22763 PAWAR PRAWIN BHIKANRAO 12:00:00 15:37:48 3:37:48
9949 22770 KHARAT SAXHIN VILAS 12:00:00 15:40:51 3:40:51
9950 22777 PATIL DIPAK SUKHALAL 12:00:00 15:08:59 3:08:59
9951 22781 BADGUJAR HARISH MOHAN 12:00:00 15:41:05 3:41:05
9952 22783 PATIL SUNIL BAPU 12:00:00 15:15:56 3:15:56
9953 22784 JAMBHALE VIKAS PRABHAKAR 12:00:00 15:33:35 3:33:35
9954 22785 SHINDE KRUSHNA ANKUSH 12:00:00 15:33:01 3:33:01
9955 22786 NIKAM GANESH RAMRAO 12:00:00 15:41:02 3:41:02
9956 22788 CHAVAN RAJENDRA NANDLAL 12:00:00 15:32:30 3:32:30
9957 22794 CHOUDHARI SAGAR PARSHURAM 12:00:00 15:54:59 3:54:59
9958 22797 HARNE NITIN YASHAVAN 12:00:00 15:40:22 3:40:22
9959 22801 GABHALE DEVIDAS AMRUT 12:00:00 15:47:00 3:47:00
9960 22802 BHOSALE AMIT DNYANDEV 12:00:00 14:56:02 2:56:02
9961 22804 KHADKE DATTATRAY BHASKAR 12:00:00 15:23:59 3:23:59
9962 22811 JADHAV CHHAGAN VISHNU 12:00:00 15:21:17 3:21:17
9963 22812 BHOIR SAINATH VASANT 12:00:00 14:53:27 2:53:27
9964 22813 PARDESHI RAMESH SHANKAR 12:00:00 14:40:30 2:40:30
9965 22816 PATIL SWAPNIL ABAJI 12:00:00 15:11:24 3:11:24
9966 22829 WAGH MILIND RAMESH 12:00:00 15:29:06 3:29:06
9967 22831 GALPHADE MANOJ BHAGWAT 12:00:00 15:24:49 3:24:49
9968 22833 PATIL SACHIN PRAKASH 12:00:00 15:14:52 3:14:52
9969 22834 PATIL PRAMOD RAJENDRA 12:00:00 15:14:52 3:14:52
9970 22835 PAWAR RAHUL SUBHASH 12:00:00 15:24:23 3:24:23
9971 22836 SAMUDRE MAHENDRA SUDAM 12:00:00 15:52:25 3:52:25
9972 22837 DHANGAR HEMRAJ DHANRAJ 12:00:00 15:54:42 3:54:42
9973 22838 PATIL BHUSHANSING VIJAYSING 12:00:00 15:49:52 3:49:52
9974 22845 JADHAV BAPURAO KISHANRAO 12:00:00 15:30:29 3:30:29
9975 22847 NIJAI SANDIP TUKARAM 12:00:00 15:53:32 3:53:32
9976 22851 JADHAV GAHINEENATH GULAB 12:00:00 15:50:33 3:50:33
9977 22852 GAWARI SACHIN JAYRAM 12:00:00 15:33:23 3:33:23
9978 22854 KARANDE SACHIN KASHINATH 12:00:00 15:42:36 3:42:36
9979 22855 MAGARE NATHA SAHEBRAO 12:00:00 15:43:15 3:43:15
9980 22872 CHAVAN MUKESH BADRI 12:00:00 16:00:00 4:00:00
9981 22874 CHOLE TUKARAM DNYANOBA 12:00:00 15:04:20 3:04:20
9982 22878 RATHOD LAVHAL PRASHRAM 12:00:00 14:35:17 2:35:17
9983 22882 GHOGARE AVINASH ABHANGRAO 12:00:00 14:52:50 2:52:50
9984 22890 MORE YOGESH ARJUN 12:00:00 15:37:20 3:37:20
9985 22892 GAWALI SANTOSH NARAYAN 12:00:00 15:15:47 3:15:47
9986 22894 PATIL VIKAS KAILASH 12:00:00 15:25:43 3:25:43
9987 22896 PATIL DIGAMBAR DHONDIRAM 12:00:00 15:47:23 3:47:23
9988 22899 HAJARE AMOL SOPAN 12:00:00 14:53:51 2:53:51
9989 22900 NAKATE ATUL BANDU 12:00:00 15:50:05 3:50:05
9990 22901 MOTE SHARAD SAMBHAJI 12:00:00 15:41:23 3:41:23
9991 22904 DAMSE ATUL RAJU 12:00:00 15:29:59 3:29:59
9992 22912 MARAKWAD VIKAS CHANDARRAO 12:00:00 15:24:53 3:24:53
9993 22915 NICHAL SANDIP SHASHIKANT 12:00:00 15:54:26 3:54:26
9994 22916 GHOTRE PRASHANT JALBA 12:00:00 14:37:23 2:37:23
9995 22917 BHOYE BHARAT VIJAY 12:00:00 15:20:46 3:20:46
9996 22918 AHIRE SITARAM UTTAM 12:00:00 15:29:21 3:29:21
9997 22920 KORDE KESHAV PANDURANG 12:00:00 15:09:22 3:09:22
9998 22922 PATIL GOPAL HILAL 12:00:00 15:46:00 3:46:00
9999 22923 PATIL GANESHKUMAR CHANDRAKANT 12:00:00 15:36:21 3:36:21
10000 22926 YADAV SOPAN SANTARAM 12:00:00 15:45:46 3:45:46
10001 22932 KHATKE PRAKASH SADASHIV 12:00:00 14:45:12 2:45:12
10002 22940 KENDRE SHRIKISHAN DNYANOBA 12:00:00 14:50:25 2:50:25
10003 22941 NANGALOT PRALHAD NEHARUSING 12:00:00 15:08:58 3:08:58
10004 22943 RAUT DILIP SHANTARAM 12:00:00 15:02:38 3:02:38
10005 22944 GUJJARWAR SANTOSH NAGNATHRAO 12:00:00 14:53:15 2:53:15
10006 22945 WAGHMARE ASHOK JAYRAM 12:00:00 14:38:14 2:38:14
10007 22949 KENDRE SURYAKANT GANGADHAR 12:00:00 15:01:24 3:01:24
10008 22951 RATHOD RAMESH LAXMAN 12:00:00 14:56:16 2:56:16
10009 22952 JAYBHAYE SANDIPAN RAMCHANDRA 12:00:00 15:30:46 3:30:46
10010 22961 PAKHARE VISHAL VITTHALRAO 12:00:00 15:04:04 3:04:04
10011 22962 PHAD DNYANESHWAR NAMDEV 12:00:00 14:44:46 2:44:46
10012 22964 CHAVAN VILAS BHIMRAO 12:00:00 15:52:50 3:52:50
10013 22966 MUSALE SANDEEP SURYAKANT 12:00:00 14:48:49 2:48:49
10014 22967 GARKAL NAVNATH RAMDAS 12:00:00 14:29:16 2:29:16
10015 22970 KALE ASHOK SUKHADEO 12:00:00 14:12:04 2:12:04
10016 22981 PATIL VIJAY SANJAY 12:00:00 15:36:23 3:36:23
10017 22986 ANDHALE MITHU TRIMAK 12:00:00 15:12:38 3:12:38
10018 22988 MISKAR SURESH DNYANOBA 12:00:00 14:45:40 2:45:40
10019 22990 RATHOD GAJENDRA REKHU 12:00:00 15:29:33 3:29:33
10020 22991 BHOSALE DIPAK SHRIRANG 12:00:00 15:12:06 3:12:06
10021 22994 PARKAD RAM GANESH 12:00:00 15:29:47 3:29:47
10022 22997 AIHOLLI NINGAPP BALLAPP 12:00:00 15:25:37 3:25:37
10023 22998 BHOIR DIGAMBAR BABU 12:00:00 15:29:32 3:29:32
10024 23001 KHARSE YOGESH SUDHAKAR 12:00:00 15:16:36 3:16:36
10025 23004 PATIL SHANTARAM SADASHIV 12:00:00 14:37:54 2:37:54
10026 23005 PATIL YOGESH DILIP 12:00:00 14:51:31 2:51:31
10027 23008 MORE PANKJ DHARMA 12:00:00 15:12:23 3:12:23
10028 23009 BAVISKAR MANOJ SHALIGRAM 12:00:00 15:59:07 3:59:07
10029 23010 GAWADE SANDESH PANDURANG 12:00:00 15:41:09 3:41:09
10030 23011 AVHAD WALMIK UTTAM 12:00:00 14:51:31 2:51:31
10031 23012 PARDESHI MAHENDRA BABULAL 12:00:00 15:17:31 3:17:31
10032 23014 SATPUTE GANESH NARHARI 12:00:00 14:58:53 2:58:53
10033 23017 MISAL SATISH BHASKAR 12:00:00 14:33:34 2:33:34
10034 23018 BHOIR BHAKTIDAS SHANTARAM 12:00:00 14:38:38 2:38:38
10035 23020 KASAR RAMDAS TUKARAM 12:00:00 15:11:08 3:11:08
10036 23024 DADAR VIJAY MARUTI 12:00:00 15:34:54 3:34:54
10037 23026 SHENDE RAJESH ANANDA 12:00:00 15:16:50 3:16:50
10038 23029 THORAT BALASAHEB DATTATRAYA 12:00:00 15:52:11 3:52:11
10039 23032 PAWAR PANDURANG SUGRIV 12:00:00 14:38:44 2:38:44
10040 23037 SONAWNE LAHU BHIKAN 12:00:00 15:35:31 3:35:31
10041 23039 KHAN WASIM KAYYUM 12:00:00 14:58:53 2:58:53
10042 23041 UGLE BALASAHEB ARJUN 12:00:00 14:24:10 2:24:10
10043 23042 SURYAWANSHI PANKJ BHIMRAO 12:00:00 15:37:03 3:37:03
10044 23049 SHEREKAR SANJAY VITTHAL 12:00:00 15:11:20 3:11:20
10045 23050 LANDGE PRASHANT DAGDU 12:00:00 15:41:44 3:41:44
10046 23056 GAIKWAD SANDIP BHARAT 12:00:00 14:40:13 2:40:13
10047 23058 SUL LAHU KUNDLIK 12:00:00 15:51:13 3:51:13
10048 23060 PATIL AMIT PRAKASH 12:00:00 15:45:46 3:45:46
10049 23066 KADAM MARUTI LAKHU 12:00:00 15:12:45 3:12:45
10050 23075 AHER KIRAN RAMDAS 12:00:00 15:37:47 3:37:47
10051 23081 MALI MAHESH ARJUN 12:00:00 15:44:36 3:44:36
10052 23082 SABLE SHAM SHANKAR 12:00:00 15:44:33 3:44:33
10053 23090 GHUGE SANDIP KASHIRAM 12:00:00 14:20:47 2:20:47
10054 23094 WAGH ARJUN BHAUSAHEB 12:00:00 15:21:15 3:21:15
10055 23098 TOGRIKAR RANJIT SHIVAJIRAO 12:00:00 15:55:38 3:55:38
10056 23099 CHAVAN SANDIP DHONDIRAM 12:00:00 14:37:20 2:37:20
10057 23104 MULE CHANDRAKANT MAHADEV 12:00:00 14:49:52 2:49:52
10058 23106 RATHOD VINAYAK PANDURANG 12:00:00 15:37:50 3:37:50
10059 23108 GAYKAR SAMEER JANARDAN 12:00:00 15:45:08 3:45:08
10060 23111 KENE NIKHIL RAJARAM 12:00:00 15:33:56 3:33:56
10061 23113 PAWAR JITENDRA PANDIT 12:00:00 15:09:01 3:09:01
10062 23116 SHINDE SANTOSH PRABHAKAR 12:00:00 14:45:14 2:45:14
10063 23118 PARKAD BALIRAM GANESH 12:00:00 15:21:19 3:21:19
10064 23119 KARE BALAJI LIMBAJI 12:00:00 15:52:31 3:52:31
10065 23120 SHINDE AMOL SUBHASH 12:00:00 15:22:08 3:22:08
10066 23121 WAGHMODE BHAGWAN EKNATH 12:00:00 15:04:56 3:04:56
10067 23123 PATOLE DNYANDEV RAMDAS 12:00:00 15:52:11 3:52:11
10068 23124 LATPATE RAJABHAU HANUMANTRAO 12:00:00 15:04:12 3:04:12
10069 23126 JADHAV SANTOSH JAYSING 12:00:00 15:03:33 3:03:33
10070 23129 BHENDEKAR MAHADEV GANGADHAR 12:00:00 15:14:11 3:14:11
10071 23132 MANDGE RAGHUNATH NARAYAN 12:00:00 15:58:32 3:58:32
10072 23134 SALVE PARSHURAM GOPINATH 12:00:00 15:57:01 3:57:01
10073 23135 SANAP SURESH VITTHAL 12:00:00 14:21:09 2:21:09
10074 23136 AINAR ANJYABAPU LAHANU 12:00:00 14:54:29 2:54:29
10075 23137 PALVE SAMBHAJI RADHUBA 12:00:00 15:50:34 3:50:34
10076 23138 KHARAT SAMBHAJI SHIVAJI 12:00:00 14:31:56 2:31:56
10077 23139 CHAVAN SURESH NARAYANRAO 12:00:00 15:54:52 3:54:52
10078 23143 GINEWAD VITTHAL SADASHIV 12:00:00 15:05:57 3:05:57
10079 23152 CHAKANE HANUMANT POPAT 12:00:00 14:06:52 2:06:52
10080 23153 PAWAR NILESH BHANUDAS 12:00:00 14:56:01 2:56:01
10081 23167 LIPANE DEEPAK SAMBHAJI 12:00:00 15:47:49 3:47:49
10082 23170 LAHANGE TULSHIRAM KISAN 12:00:00 15:57:03 3:57:03
10083 23173 PALVE PRAMOD SHANKAR 12:00:00 15:47:25 3:47:25
10084 23177 DAMALE BALASAHEB VIKRAM 12:00:00 15:19:51 3:19:51
10085 23178 PALVE GANESH SHIVAJI 12:00:00 14:51:24 2:51:24
10086 23181 SARKALE DHAMMADIP DIGAMBAR 12:00:00 14:31:46 2:31:46
10087 23182 AGHAV DATTATRAY KRISHNA 12:00:00 15:36:09 3:36:09
10088 23184 KADAM DATTATRAY UTTAM 12:00:00 14:58:53 2:58:53
10089 23193 PAWAR SANTOSH BHIMA 12:00:00 14:58:40 2:58:40
10090 23195 TAYDE ASHOK PANDIT 12:00:00 15:41:25 3:41:25
10091 23196 PATEL ALTAB YAKUB 12:00:00 15:45:33 3:45:33
10092 23197 JADHAV SANJAY KISAN 12:00:00 15:41:12 3:41:12
10093 23198 SANAP GOVIND NAMDEO 12:00:00 14:36:02 2:36:02
10094 23202 BHOIE RAJESH ANANTA 12:00:00 15:38:10 3:38:10
10095 23205 PAGI GANESH PANDURANG 12:00:00 15:47:15 3:47:15
10096 23207 PAWAR SUDHIR ROHIDAS 12:00:00 15:16:23 3:16:23
10097 23208 PAWAR RAMCHANDRA SUBHASH 12:00:00 15:58:32 3:58:32
10098 23209 CHAVAN PRAKASH MOHAN 12:00:00 15:50:41 3:50:41
10099 23210 PALVE NAVNATH BABANRAO 12:00:00 14:53:44 2:53:44
10100 23214 MORE RAVI SIDHARTH 12:00:00 15:02:08 3:02:08
10101 23217 PATLE VILAS DAULAT 12:00:00 15:24:19 3:24:19
10102 23218 GANGURDE SAGAR PRALHAD 12:00:00 15:52:35 3:52:35
10103 23226 KAKAD GANESH CHINTAMAN 12:00:00 15:28:41 3:28:41
10104 23227 THOMBRE DATTATRYA KUNDLIK 12:00:00 14:55:58 2:55:58
10105 23234 BHADARGE VIJAY SUDAM 12:00:00 14:21:42 2:21:42
10106 23239 BANGAR SATISH NIVRUTTI 12:00:00 15:24:46 3:24:46
10107 23242 RATHOD RAJESH BHOJU 12:00:00 15:41:49 3:41:49
10108 23250 KURKUTE RAMESHWAR BHANUDAS 12:00:00 15:54:42 3:54:42
10109 23251 ADHAV SAINATH ANNASAHEB 14:00:00 17:30:38 3:30:38
10110 23253 SURYAWANSHI LAKHAN DHYANESHWAR 14:00:00 17:46:29 3:46:29
10111 23254 CHAVAN PRADEEP KERABA 14:00:00 17:53:57 3:53:57
10112 23255 SAKALE DHARMAJI GANGARAM 14:00:00 18:00:00 4:00:00
10113 23259 KEDARI NILESH BABAN 14:00:00 17:35:09 3:35:09
10114 23264 JADHAV VISHWAS RANGRAO 14:00:00 17:29:25 3:29:25
10115 23267 BANGAR RAJKUMAR VISHNU 14:00:00 17:59:53 3:59:53
10116 23269 ANJANWAD OM BHAGWANRAO 14:00:00 17:41:37 3:41:37
10117 23270 PAWAR SUKHDEV SITARAM 14:00:00 17:13:59 3:13:59
10118 23272 SHELAR VINAY SURESH 14:00:00 17:24:22 3:24:22
10119 23273 DHANE SAGAR SRIPATI 14:00:00 17:11:09 3:11:09
10120 23274 KHAIRNAR SAGAR SHIVAJI 14:00:00 17:46:30 3:46:30
10121 23277 DAMSE DIPAK BALU 14:00:00 17:41:06 3:41:06
10122 23282 JAGDALE RAVINDRA SAMBHAJI 14:00:00 17:18:11 3:18:11
10123 23283 BOTE SANDEEP SONYABAPU 14:00:00 16:51:48 2:51:48
10124 23285 SONAVANE VIJU PRABHAKAR 14:00:00 17:25:17 3:25:17
10125 23286 BOTE DIGAMBAR SONYABAPU 14:00:00 17:37:54 3:37:54
10126 23287 RATHOD MANOJ VIKRAM 14:00:00 16:55:57 2:55:57
10127 23290 BHATANE ANANT SAHAHAJI 14:00:00 17:35:13 3:35:13
10128 23299 WAGHMARE MAROTI PRALHAD 14:00:00 17:12:46 3:12:46
10129 23301 PHALKE HANAMANT SHIVAJI 14:00:00 17:00:27 3:00:27
10130 23302 MOHAPE AMOL PUROSHOTTAM 14:00:00 17:45:52 3:45:52
10131 23303 KAPASE AMOL MOHAN 14:00:00 17:17:17 3:17:17
10132 23305 KACHARE RAVIKANT CHINDHU 14:00:00 17:51:17 3:51:17
10133 23311 SARGAR SACHIN JAGANNATH 14:00:00 16:55:31 2:55:31
10134 23314 JADHAV SHIVAJI NARAYANRAO 14:00:00 16:55:39 2:55:39
10135 23317 GAVIT RAGHUNATH SANDEEP 14:00:00 17:54:44 3:54:44
10136 23320 ZALTE RAJENDRASING DILIPSING 14:00:00 16:55:17 2:55:17
10137 23321 LAMBOLE SANTOSH VASANT 14:00:00 17:30:13 3:30:13
10138 23323 BADGUJAR VISHAL BHIMRAO 14:00:00 17:33:15 3:33:15
10139 23328 GITE NAVANATH BHAGWAN 14:00:00 17:26:23 3:26:23
10140 23331 TORADMAL AMOL BALASAHEB 14:00:00 17:36:57 3:36:57
10141 23336 ZIRWAL LAXMAN MANOHAR 14:00:00 17:55:35 3:55:35
10142 23337 AHIRE SANDEEP YASHWANT 14:00:00 17:41:48 3:41:48
10143 23338 BAGUL RAGHUNATH JIBHAU 14:00:00 17:19:42 3:19:42
10144 23339 VALKAR KALPESH RAMESH 14:00:00 17:28:41 3:28:41
10145 23341 RATHOD BHIMRAO VAIJENATH 14:00:00 17:11:34 3:11:34
10146 23344 AWAGHADE RAHUL BABAN 14:00:00 17:24:49 3:24:49
10147 23345 BEDASE DASHRATH RATAN 14:00:00 17:53:44 3:53:44
10148 23346 BORSE DEVENDRA BALWANTRAO 14:00:00 17:02:54 3:02:54
10149 23348 DEVARE NIETIN SUDHAKAR 14:00:00 16:54:43 2:54:43
10150 23354 SALUNKHE HARSHAL KALYAN 14:00:00 17:53:12 3:53:12
10151 23355 SURVASE RAGHUNATH SURESH 14:00:00 17:46:55 3:46:55
10152 23356 PAYGHAN ARUN DATTRAO 14:00:00 17:24:24 3:24:24
10153 23358 HAVINAL RAJAKUMAR SURESH 14:00:00 17:25:10 3:25:10
10154 23362 BHOSALE SANTOSH BHAIRAV 14:00:00 17:50:23 3:50:23
10155 23364 JUNJARE VIJAY LAXMAN 14:00:00 17:59:24 3:59:24
10156 23366 DHANI DEVKISAN KUKAJI 14:00:00 16:55:33 2:55:33
10157 23367 NAGARE PARSRAM GOVINDRAO 14:00:00 17:05:44 3:05:44
10158 23375 BAHRE DEVSING KACHARU 14:00:00 17:05:20 3:05:20
10159 23378 KADAM SIDDHESHWAR VITTAL 14:00:00 17:27:49 3:27:49
10160 23381 PAWAR NAVNATH VITTHAL 14:00:00 17:04:58 3:04:58
10161 23382 KHODASKAR YOGESH BHASKARRAO 14:00:00 17:30:11 3:30:11
10162 23392 GAVHANE ARUNKUMAR SURESHRAO 14:00:00 17:35:50 3:35:50
10163 23394 SANAP SANDIP SAHEBRAO 14:00:00 16:51:25 2:51:25
10164 23399 HEGDE AVINASH ARUN 14:00:00 17:56:00 3:56:00
10165 23401 KALE DEEPAK SHIVAJI 14:00:00 16:48:38 2:48:38
10166 23402 GAIKWAD KESHAV BABNURAO 14:00:00 17:46:37 3:46:37
10167 23403 RATHOD ARUN VIJAY 14:00:00 16:40:20 2:40:20
10168 23404 TURERAO VIKAS ASHOK 14:00:00 16:54:04 2:54:04
10169 23406 KODE AVINASH YASHWANT 14:00:00 17:21:42 3:21:42
10170 23408 PARBHALE UMESH RAMESHWAR 14:00:00 17:49:58 3:49:58
10171 23409 POLWADKER RAVINDRA NAMDEV 14:00:00 17:09:30 3:09:30
10172 23411 MISHRA AAKASH VINOD 14:00:00 17:44:41 3:44:41
10173 23412 PHAD TUKARAM KASHINATH 14:00:00 17:00:04 3:00:04
10174 23421 NANAWARE KISAN AANA 14:00:00 16:55:59 2:55:59
10175 23422 PRAMOD MANGILAL PAWAR 14:00:00 16:55:44 2:55:44
10176 23423 GUNJALE BABASAHEB BABURAO 14:00:00 17:36:07 3:36:07
10177 23424 VINCHURKAR RAHUL SURYAKANT 14:00:00 17:39:05 3:39:05
10178 23425 JADHAV SANTOSH BHAGWAN 14:00:00 17:54:44 3:54:44
10179 23435 RATHOD PARADEP VINAYAK 14:00:00 17:59:18 3:59:18
10180 23436 TAMBARE NARAYAN GYANBA 14:00:00 17:35:50 3:35:50
10181 23440 WAVAHL ANNASAJHEB RAMBHAU 14:00:00 17:46:13 3:46:13
10182 23446 RATHOD SHANKAR GANGARAM 14:00:00 16:54:43 2:54:43
10183 23460 LONDHE DILIP BHAGWAN 14:00:00 17:42:53 3:42:53
10184 23469 HEMBADE SANTOSH PUNJARAM 14:00:00 16:37:14 2:37:14
10185 23470 HEMBADE BALU RAMBHAU 14:00:00 16:49:34 2:49:34
10186 23475 AHIRE SACHIN KARBHARI 14:00:00 17:34:15 3:34:15
10187 23479 BAMBALE SHIVAJI DHONDU 14:00:00 17:11:37 3:11:37
10188 23480 WAGH BHUSHAN NANDLAL 14:00:00 17:35:30 3:35:30
10189 23488 THORAT VISHWADEEP GANGADHAR 14:00:00 17:38:25 3:38:25
10190 23493 GHUNT RAMESH DHANSINGH 14:00:00 17:36:46 3:36:46
10191 23500 RAUT BHUSHAN KASHINATH 14:00:00 17:55:00 3:55:00
10192 23501 SAINDANE JAGDISH NAMDEV 14:00:00 17:26:29 3:26:29
10193 23507 VANJARI BHUSHAN PUNJU 14:00:00 17:30:05 3:30:05
10194 23509 JAYBHAYE DNYANESHWAR PANDURANG 14:00:00 16:57:30 2:57:30
10195 23514 KANADE GANESH DAGADU 14:00:00 17:42:26 3:42:26
10196 23515 MALI YOGESH SHIVKUMAR 14:00:00 17:42:26 3:42:26
10197 23522 SONWANE SANTOSH SURESH 14:00:00 17:45:01 3:45:01
10198 23526 SHAIKH AJNUDDING RAMJAN 14:00:00 17:00:35 3:00:35
10199 23527 RATHOD DILIP OMKAR 14:00:00 16:39:39 2:39:39
10200 23535 GANGURDE SARJERAO ANNASAHEB 14:00:00 17:27:36 3:27:36
10201 23538 KARANDE DNYANESHWAR KISAN 14:00:00 17:33:43 3:33:43
10202 23542 BAGUL YUVRAJ KISAN 14:00:00 16:48:36 2:48:36
10203 23543 KASABE BALASAHEB SOMNATH 14:00:00 17:20:07 3:20:07
10204 23545 KASABE PRASHANT PHULCHAD 14:00:00 17:36:55 3:36:55
10205 23546 VALVI SUNIL GANPAT 14:00:00 17:38:21 3:38:21
10206 23550 KAMBLE SUNIL GOPALRAO 14:00:00 16:43:33 2:43:33
10207 23553 SHRIKANDE PRAKASH MADHUKARRAO 14:00:00 17:29:27 3:29:27
10208 23556 KASBE MAHEDRA BHIKAJI 14:00:00 17:34:35 3:34:35
10209 23568 JAYBHAY DATTATRAY HARI 14:00:00 17:15:25 3:15:25
10210 23569 WAGH SAMADHAN PRALHAD 14:00:00 17:05:20 3:05:20
10211 23571 WAGH DATTATRY LIMBAJI 14:00:00 17:15:36 3:15:36
10212 23577 PUTTEWAD PARAJI GANGADHAR 14:00:00 16:31:32 2:31:32
10213 23579 BABAR ASARAM DHARMA 14:00:00 16:59:26 2:59:26
10214 23580 PAWAR ASHOK NABHA 14:00:00 17:52:58 3:52:58
10215 23583 PATIL SANDESH SANJAYRAO 14:00:00 16:58:14 2:58:14
10216 23589 AYALWAD MANIK NAGNATH 14:00:00 17:23:23 3:23:23
10217 23590 GHADGE BASVANT RAHUL 14:00:00 17:38:29 3:38:29
10218 23594 GHADGE DILIP NITIN 14:00:00 17:46:49 3:46:49
10219 23595 GHADGE BHAGWAN BABASAHEB 14:00:00 17:27:29 3:27:29
10220 23604 BORADE SHANTARAM DADARAO 14:00:00 17:32:56 3:32:56
10221 23610 NAIK BHUSHAN BHALCHANDRA 14:00:00 17:54:35 3:54:35
10222 23611 CHAVAN JEEVAN HANSRAJ 14:00:00 17:53:07 3:53:07
10223 23614 KANKE NAVINCHANDRA DILIP 14:00:00 17:45:03 3:45:03
10224 23618 BHOSALE SACHIN SHIVAJI 14:00:00 17:05:42 3:05:42
10225 23620 PHALEPURE RAMCHANDRA DNYASHWAR 14:00:00 17:37:05 3:37:05
10226 23621 RATHOD VINOD AMARSINGH 14:00:00 16:59:40 2:59:40
10227 23622 JADHAV KISHOR GABARU 14:00:00 17:36:09 3:36:09
10228 23625 NAGULKAR SHARAD DATTARAO 14:00:00 16:46:13 2:46:13
10229 23627 SATHE VISHAL VASUDEV 14:00:00 17:26:47 3:26:47
10230 23628 NADE PRAKASH RAMKRUSHNA 14:00:00 18:00:00 4:00:00
10231 23630 SANAP VISHNU NARAYAN 14:00:00 17:28:12 3:28:12
10232 23635 DAHIFALE NITIN VITHAL 14:00:00 16:59:54 2:59:54
10233 23639 ANDHALE BALASAHEB DINKAR 14:00:00 17:50:27 3:50:27
10234 23640 WAYAL SHARAD HANUMANT 14:00:00 17:55:05 3:55:05
10235 23643 GUNGALAR DIPAK RANGNATH 14:00:00 17:16:00 3:16:00
10236 23644 PHAD VAIJNATH NAGNATH 14:00:00 17:49:10 3:49:10
10237 23648 HALOR SOMNATH BHAGWAN 14:00:00 17:20:04 3:20:04
10238 23652 SHISHUPAL PRASHANT VILAS 14:00:00 17:59:05 3:59:05
10239 23654 PRASAD KONDIBA BHORGE 14:00:00 17:52:41 3:52:41
10240 23659 SHINGE SHAILASH PARMESHWAR 14:00:00 17:47:24 3:47:24
10241 23661 SHELKE BALBHIM NITIN 14:00:00 17:46:54 3:46:54
10242 23662 PATIL DIPAK RAVNDRA 14:00:00 17:21:09 3:21:09
10243 23663 BHISE UMESH SHESHRAO 14:00:00 17:53:23 3:53:23
10244 23666 SALUNKE PRAVIN KAILAS 14:00:00 17:19:55 3:19:55
10245 23669 KOLI YOGESH GOKUL 14:00:00 17:19:55 3:19:55
10246 23672 BHADE ROSHAN VINAYAKRAO 14:00:00 17:39:32 3:39:32
10247 23675 MORE RAM SHESHRAO 14:00:00 17:10:55 3:10:55
10248 23676 PATIL PAVAN MURLIDHAR 14:00:00 17:22:45 3:22:45
10249 23677 MACHALE VIJAY BHAUSAHEB 14:00:00 17:47:04 3:47:04
10250 23678 MAHAJAN AVINASH GULAB 14:00:00 17:55:20 3:55:20
10251 23679 KOLI SAMADHAN LOTAN 14:00:00 17:47:51 3:47:51
10252 23682 PANDHARE RAMDAS DASHRATH 14:00:00 16:49:57 2:49:57
10253 23683 DHANGAR KELAN VISHVAS 14:00:00 17:47:00 3:47:00
10254 23684 PATIL SANDIP NIMBA 14:00:00 17:30:33 3:30:33
10255 23686 SALUNKE SHARAD DINKAR 14:00:00 17:40:13 3:40:13
10256 23689 MALI PADMAKAR VITHALRAO 14:00:00 17:54:45 3:54:45
10257 23692 MUNDE HANUMANT MANOHAR 14:00:00 16:42:50 2:42:50
10258 23694 MUNDE BHUJANG KISANRAO 14:00:00 17:26:26 3:26:26
10259 23698 BHATANE ARJUN SHREEHARI 14:00:00 16:45:50 2:45:50
10260 23702 SHINDE ASHROBA EKNATH 14:00:00 17:43:50 3:43:50
10261 23707 GHUGE SOMNATH NARSING 14:00:00 17:06:09 3:06:09
10262 23710 WAYASE DHANANJAY DILIP 14:00:00 16:59:26 2:59:26
10263 23711 UBALE SANTOSH NARAYAN 14:00:00 17:42:22 3:42:22
10264 23712 SHINDE SANDIPAN JAGANNATH 14:00:00 17:39:59 3:39:59
10265 23714 KEDAR PANDURANG SAHEBRAO 14:00:00 17:26:09 3:26:09
10266 23715 SUPANE SAMBHAJI SHIVAJI 14:00:00 17:42:17 3:42:17
10267 23717 AKHADE HRISHIKESH SHARADKUMAR 14:00:00 17:39:03 3:39:03
10268 23727 GADGE RIPUNJAY NARAYAN 14:00:00 17:34:40 3:34:40
10269 23728 MANE DNYANOBA MANIK 14:00:00 16:59:10 2:59:10
10270 23729 KAMBLE SANDEEP KISANRAO 14:00:00 17:57:52 3:57:52
10271 23733 SAHAJRAO SIDHESHWAR BANSI 14:00:00 17:45:01 3:45:01
10272 23737 GITE SAMBHAJI YASHWANT 14:00:00 16:58:04 2:58:04
10273 23743 MAHALE DHANRAJ DAMU 14:00:00 17:04:05 3:04:05
10274 23746 SHELAR SHAILESH BUDHAJI 14:00:00 17:13:11 3:13:11
10275 23754 KAMBALE PARISHITI POLAD 14:00:00 17:19:00 3:19:00
10276 23756 HATKAR DEVANAND KASHINATH 14:00:00 16:42:19 2:42:19
10277 23757 KALE SHARAD SHRIMANT 14:00:00 17:54:29 3:54:29
10278 23758 WAGHMARE BHIMRAO MASU 14:00:00 17:54:40 3:54:40
10279 23761 BORHADE MUKUND NARAYAN 14:00:00 17:32:52 3:32:52
10280 23763 HAMBIRE SANTOSH GANESH 14:00:00 17:38:28 3:38:28
10281 23764 AKRE KUNAL GAJANAN 14:00:00 17:12:50 3:12:50
10282 23765 KUSALKAR ANIL NAMDEO 14:00:00 17:52:27 3:52:27
10283 23767 BAGUL ROSHAN SATISH 14:00:00 17:57:22 3:57:22
10284 23773 MODHAVE GANESH VILAS 14:00:00 17:16:50 3:16:50
10285 23777 TIKKAL SAGAR NAVNATH 14:00:00 17:59:46 3:59:46
10286 23783 PAWAR RAJENDRA YUVRAJ 14:00:00 17:18:36 3:18:36
10287 23784 KHATIK A. RAUF A. RAZZAK 14:00:00 16:45:23 2:45:23
10288 23793 RATHOD PRALHAD HARIBHAU 14:00:00 16:58:07 2:58:07
10289 23797 DHUM MADHUKAR KASHINATH 14:00:00 17:23:22 3:23:22
10290 23798 DOLKAR PRATAP ANANT 14:00:00 17:50:23 3:50:23
10291 23810 RATHOD SHAM GULAB 14:00:00 17:10:04 3:10:04
10292 23813 GODALKAR SAGAR GYANDEV 14:00:00 17:09:47 3:09:47
10293 23819 WAGHMARE AKASH SUBHASHRAO 14:00:00 17:53:50 3:53:50
10294 23822 DEVKATTE RAM BHIMRAO 14:00:00 17:30:47 3:30:47
10295 23826 TAPASE KISHOR GHAMAJI 14:00:00 17:33:10 3:33:10
10296 23835 NAWALE SANTOSH JAYRAM 14:00:00 17:09:24 3:09:24
10297 23836 KADAM DINESH RAMESH 14:00:00 17:52:22 3:52:22
10298 23841 ZANZURNE ASHOK TUKARAM 14:00:00 16:39:40 2:39:40
10299 23842 JADHAV KRISHANA RAMESHRAO 14:00:00 17:46:12 3:46:12
10300 23844 RATHOD BAHADUR HANMU 14:00:00 17:48:58 3:48:58
10301 23845 KOLUGADE BRAMHADEO BHIMRAO 14:00:00 17:27:52 3:27:52
10302 23849 CHAVAN VIJAY RAMESH 14:00:00 17:13:59 3:13:59
10303 23850 BANDE DILIP SHIVRAM 14:00:00 16:35:05 2:35:05
10304 23852 JADHAV VAIBHAV SHRIMANT 14:00:00 17:00:00 3:00:00
10305 23853 RATHOD SANTOSH MAROTI 14:00:00 17:20:50 3:20:50
10306 23869 PAWAR RAMESH KESHAV 14:00:00 17:41:22 3:41:22
10307 23871 JAYBHAYE RAMESH RAMRAO 14:00:00 17:25:54 3:25:54
10308 23875 RATHOD NITIN MOTIRAM 14:00:00 17:08:26 3:08:26
10309 23877 RAUT MAHENDRA BHAGWAN 14:00:00 16:38:55 2:38:55
10310 23887 GAJGHAT NAGNATH LAXMAN 14:00:00 17:32:19 3:32:19
10311 23898 GHAGAS HARSHAL VITTHAL 14:00:00 17:44:28 3:44:28
10312 23899 THAKUR VIKAS HASHA 14:00:00 17:15:11 3:15:11
10313 23906 JADHAV BALU LAXAMAN 14:00:00 17:50:56 3:50:56
10314 23907 ADURKAR HARISCHANDRA RAJENDRA 14:00:00 17:38:58 3:38:58
10315 23910 PUJARI MOHAN DAJI 14:00:00 17:18:00 3:18:00
10316 23912 MENGAL VASANT PANDURANG 14:00:00 17:18:00 3:18:00
10317 23915 PANDILWAD SHIVAJI KERBA 14:00:00 17:53:43 3:53:43
10318 23917 UGHADE SUNIL ASHOK 14:00:00 17:12:04 3:12:04
10319 23920 MOTE SANTOSH BABASAO 14:00:00 17:36:47 3:36:47
10320 23933 WARE GANESH DNYANDEV 14:00:00 17:30:51 3:30:51
10321 23936 DARADE AVINASH VISHNU 14:00:00 17:19:10 3:19:10
10322 23937 PAGARE NANDU VIJAY 14:00:00 17:31:05 3:31:05
10323 23946 KHOLE AMOL MADHUKAR 14:00:00 17:28:26 3:28:26
10324 23947 RATHOD PRAFULLA PANJAB 14:00:00 17:31:05 3:31:05
10325 23949 SHIRSAT PAPU GORKSH 14:00:00 17:39:18 3:39:18
10326 23951 PINGALE KRUSHNAT SURESH 14:00:00 17:13:39 3:13:39
10327 23952 DAHIPHALE AMBADAS PRALHAD 14:00:00 17:51:50 3:51:50
10328 23954 JADHAV DHANAJI SHIVAJI 14:00:00 17:20:50 3:20:50
10329 23960 PAWAR AVINASH DURGASING 14:00:00 16:40:56 2:40:56
10330 23967 KAMBLE GANESH SITARAM 14:00:00 17:20:55 3:20:55
10331 23975 KADU VIJENDRA KASHINAH 14:00:00 17:59:28 3:59:28
10332 23976 JADHAV VINAYAK SHIVAJIRAO 14:00:00 16:55:09 2:55:09
10333 23977 PATIL MAHENDRA SAJABRAO 14:00:00 16:45:28 2:45:28
10334 23980 VISHE RAHUL GAJANAN 14:00:00 17:51:28 3:51:28
10335 23982 WAGH SUYASH SUBHASH 14:00:00 17:28:31 3:28:31
10336 23984 AVHAD BHAGWAT MADHAV 14:00:00 17:19:50 3:19:50
10337 23986 CHAUDHARI VINOD HARISHCHANDRA 14:00:00 16:36:20 2:36:20
10338 23993 PATANGE LAXMAN BALIRAM 14:00:00 17:47:32 3:47:32
10339 23994 RATHOD AVINASH MADAN 14:00:00 17:44:10 3:44:10
10340 23997 THAKARE SANJAY CHAITYA 14:00:00 17:03:08 3:03:08
10341 24000 GAIKWADRAMESHWAR MAHADEO 14:00:00 17:37:19 3:37:19
10342 24007 TIDKE VISHWAMBAR SHESHERAO 8:00:00 10:29:28 2:29:28
10343 24008 KENDRE NAGESH DAGDU 8:00:00 10:28:31 2:28:31
10344 24010 DIVEKAR SANJAY RAHUL 8:00:00 10:57:55 2:57:55
10345 24012 BORADE PRASHANT PRALHADRAO 8:00:00 10:44:29 2:44:29
10346 24013 GAVIT GOPAL KANILAL 8:00:00 11:49:50 3:49:50
10347 24015 RATHOD RAJENDRA RAHUL 8:00:00 11:16:39 3:16:39
10348 24022 ARSUL RAHUL SHIRRAM 8:00:00 10:44:43 2:44:43
10349 24023 KAKDE VIKAS UDDHAVRAO 8:00:00 10:20:54 2:20:54
10350 24024 DARADE HANUMAN AMBADAS 8:00:00 11:33:29 3:33:29
10351 24025 ARSUL SANGRAM TUKARAM 8:00:00 10:48:39 2:48:39
10352 24026 SABLE BALASAHEB SARJERAO 8:00:00 11:32:52 3:32:52
10353 24028 MHASKE SHESHRAO NIVRUTTI 8:00:00 10:33:50 2:33:50
10354 24035 RATHOD RAGUNATH ULHAS 8:00:00 10:43:42 2:43:42
10355 24038 HOLKAR NAGESH ASHOK 8:00:00 11:16:17 3:16:17
10356 24040 MHASKE ASHOK NIVRUTTI 8:00:00 11:52:05 3:52:05
10357 24041 GAVHANE GOVIND NANA 8:00:00 10:46:47 2:46:47
10358 24042 ARSUL VISHAL TATYASAHEB 8:00:00 11:16:25 3:16:25
10359 24044 YADAV SACHIN RAJARAM 8:00:00 10:53:25 2:53:25
10360 24046 YADAV SURAJ SHIVAJI 8:00:00 10:51:42 2:51:42
10361 24048 DUDHAL BHAUSAHEB VITHOBA 8:00:00 10:28:06 2:28:06
10362 24049 GIDDE GORAKHNATH RAGHUNATH 8:00:00 10:55:27 2:55:27
10363 24053 KAMBLE SWAPNIL TATOBA 8:00:00 10:32:51 2:32:51
10364 24054 DUDHAL SHIVSAGAR VASANT 8:00:00 10:28:05 2:28:05
10365 24055 HAJARE DHANAJI MARYAPPA 8:00:00 10:56:47 2:56:47
10366 24056 ATHAWALE VIDHYASAGAR BHIMRAO 8:00:00 11:22:34 3:22:34
10367 24058 PATIL VIJAYSHING BHASKAR 8:00:00 10:39:24 2:39:24
10368 24059 GIRAMKAR AJAY CHHAGANRAO 8:00:00 11:11:12 3:11:12
10369 24060 JADHAV KIRAN UTTAM 8:00:00 11:09:59 3:09:59
10370 24062 PATIL PANKAJ BALWANT 8:00:00 11:16:13 3:16:13
10371 24064 UPHADE RAM KACHRU 8:00:00 10:56:24 2:56:24
10372 24075 PIMPARE BALAJI LUGAJI 8:00:00 10:22:57 2:22:57
10373 24076 PATHAN UMAL KHAN SATTAR KAHAN 8:00:00 10:24:21 2:24:21
10374 24077 SHAIKH JUNED IQBAL 8:00:00 9:58:56 1:58:56
10375 24082 GAIKWAD SANTOSH BABURAO 8:00:00 10:59:01 2:59:01
10376 24092 HAKE DEVIDAS DARBA 8:00:00 11:04:10 3:04:10
10377 24100 KHITADKAR SUKDEO RAJARAM 8:00:00 11:18:08 3:18:08
10378 24101 VIDHATE DATTARAYA RAJARAM 8:00:00 11:00:44 3:00:44
10379 24102 GORE SANJAY ASHRUBA 8:00:00 11:48:57 3:48:57
10380 24105 JADHAV GANPATI DTTATRYA 8:00:00 11:15:02 3:15:02
10381 24110 BANDGAR NAVLU YASHAWANT 8:00:00 10:05:12 2:05:12
10382 24113 AVHAD HARSHAD ASHOK 8:00:00 11:17:32 3:17:32
10383 24117 MORE SIDDHARTH CHANDRAKANT 8:00:00 11:47:22 3:47:22
10384 24121 CHAUDHARI ANIL SURESH 8:00:00 11:15:46 3:15:46
10385 24129 WAGH SAGAR SHANKAR 8:00:00 11:17:24 3:17:24
10386 24132 JADHAV DHIRAJ MAHADU 8:00:00 10:45:04 2:45:04
10387 24134 DHAKANE GANESH NIVRUTTI 8:00:00 10:42:58 2:42:58
10388 24136 CHAUDHARI ARUN LAXMAN 8:00:00 10:28:47 2:28:47
10389 24137 KOLI GANESH BHILA 8:00:00 11:39:12 3:39:12
10390 24138 VAJE PRABHAKAR SAKHARAM 8:00:00 10:11:11 2:11:11
10391 24140 RATHOD TANAJI DEVIDAS 8:00:00 11:49:14 3:49:14
10392 24147 NIKUMBH PRADIP KASHINATH 8:00:00 11:00:43 3:00:43
10393 24151 GADE NAGNATH PRASHANT 8:00:00 11:53:55 3:53:55
10394 24153 NAGULKAR KESHAV ASHRUJI 8:00:00 11:20:06 3:20:06
10395 24154 PATIL DHANRAJ BHAGVAN 8:00:00 10:52:06 2:52:06
10396 24159 MADANE SANDEEP ARJUN 8:00:00 11:34:30 3:34:30
10397 24169 MARADE KIRAN SOMNATH 8:00:00 11:33:54 3:33:54
10398 24170 SHAIKH MAHMAD ZAHIRUDDING MAHAMAD
BIYASUDDIN
8:00:00 10:50:41 2:50:41
10399 24178 SAYYAD WASEEM BHIKAN 8:00:00 10:47:49 2:47:49
10400 24181 RATHOD SHRINIWAS RATANSHING 8:00:00 11:41:13 3:41:13
10401 24183 KHANDARE MANTHAN NAGORAO 8:00:00 10:49:25 2:49:25
10402 24188 MASKE RAVI KISHANRAO 8:00:00 11:19:34 3:19:34
10403 24194 SOMANWAR MANGESH ANANDRAO 8:00:00 10:28:48 2:28:48
10404 24195 SURYAWANSHI DATTA NAMDEVRAO 8:00:00 10:37:21 2:37:21
10405 24196 PHAD CHANDRAKANT BABURAO 8:00:00 10:53:43 2:53:43
10406 24197 SURNAR SUNIL RAGHU 8:00:00 11:16:33 3:16:33
10407 24198 RATHOD RAHUL RAMRAO 8:00:00 11:41:13 3:41:13
10408 24205 KARAD LAXMAN NIVRATI 8:00:00 10:30:46 2:30:46
10409 24211 PATIL NILESH DILIP 8:00:00 11:06:18 3:06:18
10410 24212 ATAK GOPAL BHASKAR 8:00:00 10:53:23 2:53:23
10411 24220 HANDE AMOL BHAUSAHEB 8:00:00 11:39:12 3:39:12
10412 24222 PANDULE RAHUL SAMPAT 8:00:00 10:48:08 2:48:08
10413 24226 SANAP MOHAN BANDU 8:00:00 11:26:38 3:26:38
10414 24227 SHEGAR DHANAJI SIDRAM 8:00:00 11:12:55 3:12:55
10415 24229 INGALE RAHUL PANDURANG 8:00:00 11:00:15 3:00:15
10416 24240 CHAVAN SANJAY HIRU 8:00:00 10:34:05 2:34:05
10417 24241 KESAKAR PANDIT HANUMAN 8:00:00 10:13:28 2:13:28
10418 24244 KHANDARE PROMODKUMAR NATHA 8:00:00 11:39:11 3:39:11
10419 24247 KALE MAHINDRA BAJIRAO 8:00:00 11:46:39 3:46:39
10420 24258 PAWAR SANDEEP CHANDRAKANT 8:00:00 11:37:15 3:37:15
10421 24259 BALSANE PRATIK GOVERDHAN 8:00:00 11:16:56 3:16:56
10422 24261 KAPURE SADANAD SURESH 8:00:00 11:57:20 3:57:20
10423 24266 GOPALGHAE TRYAMBAK NANDARAM 8:00:00 10:30:27 2:30:27
10424 24267 PATIL PRATIK NARAYAN 8:00:00 11:57:59 3:57:59
10425 24273 LANDGE AMOL MADHAV 8:00:00 11:19:15 3:19:15
10426 24278 BANSODE KUMAR KONDIBA 8:00:00 10:38:11 2:38:11
10427 24279 MALVI MANDAR MADUKAR 8:00:00 10:58:45 2:58:45
10428 24290 PATIL PRATISH ASHOK 8:00:00 11:01:11 3:01:11
10429 24293 KOLI GOKUL PANDHARINATH 8:00:00 10:50:05 2:50:05
10430 24294 TAYADE SACHIN SANTOSH 8:00:00 10:22:48 2:22:48
10431 24298 RAJPUT GOPALSING DHANSHING 8:00:00 11:49:10 3:49:10
10432 24307 PAWAR AMOL RAMESH 8:00:00 11:59:29 3:59:29
10433 24308 CHANDANSHIVE AMOL BABASAHEB 8:00:00 10:46:14 2:46:14
10434 24311 CHAVAN MAHENDRA GOTIRAM 8:00:00 12:00:00 4:00:00
10435 24312 ZAGADE ATUL GOPAL 8:00:00 10:34:31 2:34:31
10436 24320 THAKARE SHIRISHKUMAR BHAGWAN 8:00:00 10:57:55 2:57:55
10437 24321 CHAVAN MAHESH ARUN 8:00:00 11:09:18 3:09:18
10438 24329 THAKUR HEMKANT GULAB 8:00:00 11:45:39 3:45:39
10439 24330 PATIL BHURA RAMDAS 8:00:00 10:37:19 2:37:19
10440 24332 BORASE RAHUL ROHIDAS 8:00:00 10:23:15 2:23:15
10441 24336 DEVKATE SHRIKANT VISHNU 8:00:00 10:08:39 2:08:39
10442 24337 MASALKHANB SACHIN SATTAPPA 8:00:00 10:24:55 2:24:55
10443 24338 BAVISKAR DIPAK VIKAS 8:00:00 10:19:06 2:19:06
10444 24340 TADWI SAMIR KALINDAR 8:00:00 11:19:42 3:19:42
10445 24342 NIKAM RAHULKUMAR SHANKARRAO 8:00:00 10:54:26 2:54:26
10446 24343 PATIL RAHUL SANJIV 8:00:00 11:49:00 3:49:00
10447 24344 AWGHADE SAGAR SHANKAR 8:00:00 10:25:50 2:25:50
10448 24345 MURKUTE SANTOSH YUVRAJ 8:00:00 11:10:35 3:10:35
10449 24347 WAGHMARE PRAVINKUMAR SHESHRAO 8:00:00 11:09:41 3:09:41
10450 24348 DIGHE RAMDAS CHIMAJI 8:00:00 11:22:07 3:22:07
10451 24350 GORAKHE HEMANT SHARAD 8:00:00 10:59:39 2:59:39
10452 24359 BIRARE RAJRATNA KISAN 8:00:00 11:47:43 3:47:43
10453 24365 DARADE BHASKAR BALAJI 8:00:00 10:52:42 2:52:42
10454 24367 JADHAV ANKUSH KISAN 8:00:00 10:17:21 2:17:21
10455 24368 PATIL KIRAN SANJAY 8:00:00 11:46:47 3:46:47
10456 24369 KEDARE AMIT BHAURAO 8:00:00 11:36:19 3:36:19
10457 24370 KHANDEKAR GANESH VITTHAL 8:00:00 10:16:38 2:16:38
10458 24375 MOHITE DHANAJI DHIRAJ 8:00:00 10:24:55 2:24:55
10459 24376 GAIKWAD SAINATH LAXMAN 8:00:00 11:12:14 3:12:14
10460 24379 DEWARE AJAY NIMBA 8:00:00 11:11:31 3:11:31
10461 24385 PATIL MANOHAR SHIVAJI 8:00:00 10:08:38 2:08:38
10462 24389 KALE GANESH RUKMAJI 8:00:00 10:45:31 2:45:31
10463 24393 AWHAD MOHAN RAVINDRA 8:00:00 10:51:45 2:51:45
10464 24399 TAYDE GANESH RAMESH 8:00:00 10:43:15 2:43:15
10465 24401 NAWALKAR SANEBRAO DNYANDEO 8:00:00 11:03:42 3:03:42
10466 24404 TAYADE JITENDRA SURESH 8:00:00 10:50:05 2:50:05
10467 24407 MAHAJAN SANDIP NARAYAN 8:00:00 11:12:19 3:12:19
10468 24408 NIMBALKAR JIVAN SHANTARAM 8:00:00 11:12:19 3:12:19
10469 24418 RATHOD JAGAN ABHAYSING 8:00:00 10:03:38 2:03:38
10470 24420 KOTHE MANOHAR GANGARAM 8:00:00 11:05:28 3:05:28
10471 24424 GUTTEKOLI BALASAHEB APPASAHEB 8:00:00 10:41:08 2:41:08
10472 24425 WANKHEDE VILAS DIGAMBAR 8:00:00 11:23:11 3:23:11
10473 24427 ALANE RAHUL NARAYAN 8:00:00 11:09:00 3:09:00
10474 24428 GAWARE SATISH BHAURAO 8:00:00 10:40:05 2:40:05
10475 24430 JADHAV RAVINDRA SHESHRAO 8:00:00 11:13:02 3:13:02
10476 24431 KARHALE DEVIDAS RAMRAO 8:00:00 10:53:25 2:53:25
10477 24440 KADAM VINAYAK DAGDU 8:00:00 9:58:55 1:58:55
10478 24445 INGALE SAWANT VITTHALRAO 8:00:00 11:21:04 3:21:04
10479 24446 KOLEKAR SANJAY BHIMRAO 8:00:00 11:33:50 3:33:50
10480 24451 SAPATE ROHAN RAMCHANDRA 8:00:00 10:53:53 2:53:53
10481 24452 DHAWALE SANDIPAN SOPAN 8:00:00 10:59:07 2:59:07
10482 24459 SURADKAR RAHUL PRADIP 8:00:00 11:23:46 3:23:46
10483 24464 DASARWAD BALAJI POTANNA 8:00:00 11:41:59 3:41:59
10484 24469 JADHAV AMOL PRAKASH 8:00:00 10:54:09 2:54:09
10485 24472 BHOI SANDIP TULSIRAM 8:00:00 10:34:07 2:34:07
10486 24478 GHODE SOMNATH NAMDEV 8:00:00 10:58:05 2:58:05
10487 24479 JADHAV VILAS RAMDAS 8:00:00 10:33:15 2:33:15
10488 24480 AMBHORE DHANRAJ DAMODAR 8:00:00 11:26:19 3:26:19
10489 24483 TAYDE DEVIDAS EKNATH 8:00:00 11:01:23 3:01:23
10490 24487 AWALE RAJU MURGYAPPA 8:00:00 11:15:09 3:15:09
10491 24488 KUMBHAR ARVINR GANPAT 8:00:00 10:13:36 2:13:36
10492 24500 MANE ANAND GOVINDRAO 8:00:00 10:16:40 2:16:40
10493 24501 JADHAV NITIN RAJARAM 8:00:00 11:18:42 3:18:42
10494 24503 PATIL SANKET PRABHAKAR 8:00:00 11:11:41 3:11:41
10495 24504 GHADGE ROHIT SHASHIKANT 8:00:00 11:11:45 3:11:45
10496 24509 JAMGHARE MAHESH SHUKRACHARYA 8:00:00 10:59:34 2:59:34
10497 24513 BHOLE VIDYADHAR UDAY 8:00:00 11:17:21 3:17:21
10498 24514 KONDIKIRE PRAVIN BALASAHEB 8:00:00 11:49:34 3:49:34
10499 24518 JADHAV KISHOR SUDHAKAR 8:00:00 11:29:30 3:29:30
10500 24519 GHADGE SAGAR SURESH 8:00:00 11:03:42 3:03:42
10501 24520 GURAV KUNAL SHANKAR 8:00:00 11:59:10 3:59:10
10502 24522 PAWAR PAVAN PRAMOD 8:00:00 12:00:00 4:00:00
10503 24526 AREKAR BABAJI KALPESH 8:00:00 11:11:31 3:11:31
10504 24527 PISAL HINDURAO MAHESH 8:00:00 10:59:38 2:59:38
10505 24531 LOHKARE SANDIP SOMA 8:00:00 10:36:05 2:36:05
10506 24537 NIKAM CHETAN DADA 8:00:00 10:22:05 2:22:05
10507 24541 DALVI NARESH KESHAV 8:00:00 10:50:23 2:50:23
10508 24544 TARMALE NITIN JAGAN 8:00:00 10:23:59 2:23:59
10509 24556 MHATRE BHARAT MANOHAR 8:00:00 11:03:56 3:03:56
10510 24558 DIGHOLE SACHIN RAVINDRA 8:00:00 11:11:22 3:11:22
10511 24559 BHUYAL SANTOSH SADU 8:00:00 10:16:20 2:16:20
10512 24561 MHASKE VIJAY TUKARAM 8:00:00 11:28:53 3:28:53
10513 24565 MHATRE HEMANT SOPAN 8:00:00 11:11:31 3:11:31
10514 24566 KOM KALPESH NARESH 8:00:00 11:37:51 3:37:51
10515 24570 PAWALE ISHWAR SADASHIV 8:00:00 11:11:40 3:11:40
10516 24574 BAVISKAR MAHESH ARUN 8:00:00 11:24:57 3:24:57
10517 24575 SURADKAR YOGESH DHANSING 8:00:00 11:46:24 3:46:24
10518 24576 CHAUDHARI VINAYAK MADHUKAR 8:00:00 11:11:40 3:11:40
10519 24591 BHALERAO DHANJAY NANDKISHOR 8:00:00 10:44:27 2:44:27
10520 24593 SHETE SHIVAJI SACHIN 8:00:00 10:52:57 2:52:57
10521 24600 VISHE DINESH RAGHUNATH 8:00:00 11:57:34 3:57:34
10522 24602 VEKHANDE TASVIR RAMCHANDRA 8:00:00 11:38:33 3:38:33
10523 24603 VISHE SACHIN HARIBHAU 8:00:00 10:51:44 2:51:44
10524 24605 BHOIR PRASHANT GOPAL 8:00:00 11:57:42 3:57:42
10525 24606 KAMBALE MAHESH MARUTI 8:00:00 11:32:53 3:32:53
10526 24610 BINNAR BHAUSAHEB MURALIDHAR 8:00:00 11:59:51 3:59:51
10527 24615 UGALE TUSHAR SHIVAJI 8:00:00 10:47:51 2:47:51
10528 24624 DUDHALE VAISHNAV GURUNATH 8:00:00 11:09:47 3:09:47
10529 24626 SURWADKAR MOTILAL SHIVLAL 8:00:00 11:53:01 3:53:01
10530 24630 JAWALE SACHIN SHANKAR 8:00:00 11:35:13 3:35:13
10531 24635 GOTAMWAD SHASHIKANT NARAYAN 8:00:00 11:41:59 3:41:59
10532 24636 NALE SACHIN BABASAHEB 8:00:00 11:37:26 3:37:26
10533 24637 GAIKWAD NAVNATH RAOSAHEB 8:00:00 11:33:32 3:33:32
10534 24641 PATIL VINAYAK BHAU 8:00:00 11:57:21 3:57:21
10535 24647 SHINDE ANANTA RAMCHANDRA 8:00:00 10:43:50 2:43:50
10536 24656 WADWALE PANDHARI BHAGWAN 8:00:00 11:36:14 3:36:14
10537 24659 GOLDE JAYDEEP BHAGWAN 8:00:00 10:27:38 2:27:38
10538 24660 KAMBALE MANGESH BHASKAR 8:00:00 11:43:44 3:43:44
10539 24661 SHIROSHE HAWESH DUNDA 8:00:00 10:49:56 2:49:56
10540 24662 SHIROSE DIPAK DUNDA 8:00:00 11:03:09 3:03:09
10541 24663 GAIKWAD VISHNU MUKUND 8:00:00 11:14:10 3:14:10
10542 24665 MOJAR BHANUDAS RAMCHANDRA 8:00:00 11:23:47 3:23:47
10543 24671 MAHAJAN KALPESH BALIRAM 8:00:00 10:55:18 2:55:18
10544 24672 MORE SANDIP KASHINATH 8:00:00 11:22:10 3:22:10
10545 24679 MANKAR KAUSTUBH SUBHASH 8:00:00 10:57:49 2:57:49
10546 24680 MHASKE VINOD SHANKAR 8:00:00 10:54:58 2:54:58
10547 24684 SHIVSHARAN PARESH GURU 8:00:00 11:10:30 3:10:30
10548 24685 LANDAGE JAGGANATH RAKHMAJI 8:00:00 11:49:30 3:49:30
10549 24692 HARDAS SHIVANAND SUDHAKAR 8:00:00 11:12:55 3:12:55
10550 24695 SALWE PRASHANT SADASHIV 8:00:00 11:43:51 3:43:51
10551 24700 PATIL SAMIR SHASHIKANT 8:00:00 11:57:57 3:57:57
10552 24704 BHISE SANJAY JAYSINGH 8:00:00 11:50:12 3:50:12
10553 24705 BHISE VIKRAM JAYSINGH 8:00:00 11:50:10 3:50:10
10554 24706 BHAGAT DINESH LAXMAN 8:00:00 11:07:42 3:07:42
10555 24708 BHAGAT BHAVESH LAXMAN 8:00:00 11:08:47 3:08:47
10556 24709 HEMBADE DNYANESHWAR GOVIND 8:00:00 11:17:32 3:17:32
10557 24710 SANGALE MAHESH LAXMAN 8:00:00 10:44:24 2:44:24
10558 24711 BODKE GANESH LAXMAN 8:00:00 10:44:42 2:44:42
10559 24713 TADVI ARIF KHUDABAKSHA 8:00:00 11:28:08 3:28:08
10560 24714 TALEKAR DATTAGURU KASHIRAM 8:00:00 11:42:03 3:42:03
10561 24716 GADIKAR GANESH ANANDA 8:00:00 11:11:39 3:11:39
10562 24717 BANGAR SHARAD UTTAM 8:00:00 10:20:30 2:20:30
10563 24718 BHORKADE PANKAJ NAMDEV 8:00:00 11:19:57 3:19:57
10564 24720 BODKE DANAJI KASHINATH 8:00:00 10:24:12 2:24:12
10565 24723 NAGARE NARHARI POPAT 8:00:00 10:22:32 2:22:32
10566 24724 GAYAKAR ASHOK AVINASH 8:00:00 11:21:07 3:21:07
10567 24726 ALGAT DNYANESHWAR SAINATH 8:00:00 10:49:38 2:49:38
10568 24727 SHINDE RAVINDRA GORAKH 8:00:00 10:29:36 2:29:36
10569 24729 PAWAR SAKHARAM BHAGWAT 8:00:00 10:29:58 2:29:58
10570 24730 JADHAV GAJANAN SUKHDEV 8:00:00 11:11:55 3:11:55
10571 24743 DHUMAL VIRAJ NILKUMAR 8:00:00 10:52:57 2:52:57
10572 24744 SAKPAL VINAYAK DINKAR 8:00:00 10:47:49 2:47:49
10573 24746 GAVDE SATYAJIT ABHIMANYU 8:00:00 11:16:34 3:16:34
10574 24750 KALE SANTOSH SHRIPAT 8:00:00 10:46:36 2:46:36
10575 24752 WADEKAR KISHOR GOVIND 10:00:00 13:21:45 3:21:45
10576 24754 KOLEKAR AVINASH ATMARAM 10:00:00 13:44:05 3:44:05
10577 24755 MUNDE SAGAR VISHVAS 10:00:00 13:20:42 3:20:42
10578 24757 BHUGE SANDEEP VITTHAL 10:00:00 13:02:10 3:02:10
10579 24758 BHIDE SUDAM VILAS 10:00:00 12:48:27 2:48:27
10580 24760 DAMALE PRADEEP BHAUSAHEB 10:00:00 13:10:35 3:10:35
10581 24761 PATIL SHRIKANT BHAURAO 10:00:00 13:11:10 3:11:10
10582 24762 MALGUNDE SHARAD SOPAN 10:00:00 12:50:08 2:50:08
10583 24765 GADKAR HEMANT VIJAY 10:00:00 14:00:00 4:00:00
10584 24767 WAGHMARE HIMESH DASHRATH 10:00:00 13:51:57 3:51:57
10585 24768 MINDE TUKARAM BABAN 10:00:00 12:48:52 2:48:52
10586 24775 AHIRE GOUTAM NATHAJI 10:00:00 13:39:46 3:39:46
10587 24780 MUNDE SHIVRAJ BALAJI 10:00:00 12:41:11 2:41:11
10588 24782 SISODE RAM SANKAT 10:00:00 12:50:13 2:50:13
10589 24784 KAMBALE SADASHIV ARJUN 10:00:00 13:33:03 3:33:03
10590 24786 TIDAKE SACHIN PADMAKAR 10:00:00 12:35:10 2:35:10
10591 24793 MADANE SANJAY ANNASAHEB 10:00:00 12:22:29 2:22:29
10592 24794 SHINDE CHANDRAKANT RANGNATH 10:00:00 12:17:18 2:17:18
10593 24796 DHOBALE SAMBAJI SHIVAJI 10:00:00 13:07:09 3:07:09
10594 24798 JADHAV DINESH DATTU 10:00:00 13:42:31 3:42:31
10595 24801 GAVIT PRADIP VISHNU 10:00:00 13:19:09 3:19:09
10596 24802 NIKAM PRAVIN BHAWALAL 10:00:00 12:36:03 2:36:03
10597 24804 RATHOD INDAL GOVIND 10:00:00 12:36:00 2:36:00
10598 24809 PAWAR DILIP GULABRAO 10:00:00 12:46:33 2:46:33
10599 24810 TIDAKE GOVIND MARUTI 10:00:00 12:18:07 2:18:07
10600 24813 DOIFHODE SHIVAJI PARSHRAM 10:00:00 12:36:04 2:36:04
10601 24818 PAWAR JANARDAN ROHIDAS 10:00:00 12:12:17 2:12:17
10602 24819 JAGTAP SURAT GULAB 10:00:00 13:29:32 3:29:32
10603 24820 MORE ABHIJIT JANARDAN 10:00:00 13:57:46 3:57:46
10604 24821 RAJPUT LAXMANSINGH PRATAPSINGH 10:00:00 12:50:23 2:50:23
10605 24822 VEER AMOL SHRIRANG 10:00:00 12:16:03 2:16:03
10606 24831 CHAVAN SIDHESHWAR RAJARAM 10:00:00 13:26:34 3:26:34
10607 24832 KAVALE VISHWAS VILAS 10:00:00 13:03:33 3:03:33
10608 24833 CHAVAN MADAN BHALCHANDRA 10:00:00 13:20:57 3:20:57
10609 24834 JADHAV ANIL SUBHASH 10:00:00 13:23:44 3:23:44
10610 24836 DHAPSHI KISAN VIJAY 10:00:00 12:13:12 2:13:12
10611 24839 NMORE GANESH NAMDEV 10:00:00 12:56:28 2:56:28
10612 24842 KATE LAKHAN GAUTAM 10:00:00 13:26:36 3:26:36
10613 24846 KHADE NITIN PANDURANG 10:00:00 13:28:06 3:28:06
10614 24852 THAKARE ABHAY SURESH 10:00:00 12:39:30 2:39:30
10615 24855 KADAM CHANDRAKANT MAHADEV 10:00:00 13:29:56 3:29:56
10616 24857 MINDE SACHIN SURESH 10:00:00 12:42:31 2:42:31
10617 24861 MAHAJAN VINOD RAMDAS 10:00:00 13:07:14 3:07:14
10618 24862 GADADE RAVINDRA VASANT 10:00:00 12:19:32 2:19:32
10619 24864 PATIL KUNAL TANAJI 10:00:00 13:43:09 3:43:09
10620 24868 DUKALE KISHOR PARSHURAM 10:00:00 12:38:11 2:38:11
10621 24870 SHINDE BHUSHAN PUNJARAM 10:00:00 13:08:58 3:08:58
10622 24873 SONTAMDE SAINATH GENDAJI 10:00:00 13:29:56 3:29:56
10623 24874 DARADE TULSHIRAM VAIJANATH 10:00:00 12:55:40 2:55:40
10624 24879 JADHAV YOGESH CHANDRAKANT 10:00:00 13:04:11 3:04:11
10625 24883 GUND CHANDRASHEKHAR MADHUKAR 10:00:00 13:38:28 3:38:28
10626 24890 AAGIVALE LALIT VITTHAL 10:00:00 13:55:12 3:55:12
10627 24893 JAGTAP ATUL SAMBHAJI 10:00:00 13:42:01 3:42:01
10628 24898 BAYAS VIJAYSINGH SUBHASHSINGH 10:00:00 13:14:35 3:14:35
10629 24899 GAVANE AJIT BALAJI 10:00:00 12:18:28 2:18:28
10630 24904 GAYAKWAD BAPURAO SAHEBRAO 10:00:00 12:31:23 2:31:23
10631 24905 PATIL SHRIDHAR SUBHASH 10:00:00 12:44:11 2:44:11
10632 24907 PATIL NITIN TANAJI 10:00:00 13:42:23 3:42:23
10633 24915 SAWANT VISHAL PRALHAD 10:00:00 13:34:44 3:34:44
10634 24916 NAGARGOJE KESHAV GANGADHAR 10:00:00 13:02:54 3:02:54
10635 24919 SAGRE RAHUL SANJAY 10:00:00 13:22:49 3:22:49
10636 24920 NALAWADE VISHAL BHAGWAN 10:00:00 12:55:30 2:55:30
10637 24924 PURI MAHADEV MURLIDHAR 10:00:00 12:45:04 2:45:04
10638 24926 DEVKATTE BALASAHEB PANDHARI 10:00:00 12:49:59 2:49:59
10639 24927 ULLAGADDE SANGHRAM RAMDAS 10:00:00 12:27:06 2:27:06
10640 24929 MAGAR PRATAP NAMDEV 10:00:00 13:20:39 3:20:39
10641 24932 MEHETRE GIRISH RAMESH 10:00:00 13:29:52 3:29:52
10642 24939 GONDAKE BALASAHEB NIVRUTTI 10:00:00 12:53:43 2:53:43
10643 24943 KADAM SHIVSHANKAR ARJUN 10:00:00 13:15:26 3:15:26
10644 24944 JADHAV SANTOSH SHESHRAO 10:00:00 13:34:42 3:34:42
10645 24947 BHOSALE RAMESHWAR BALAJI 10:00:00 12:07:06 2:07:06
10646 24948 BARWADE VIVEK VITTHAL 10:00:00 12:40:50 2:40:50
10647 24950 SALI SACHIN DILIPRAO 10:00:00 12:55:41 2:55:41
10648 24952 BOINWAD RAJU LAXMANRAO 10:00:00 13:01:15 3:01:15
10649 24955 MORE TATYA KHANDU 10:00:00 12:37:09 2:37:09
10650 24961 PANDIT VILAS DHARUJI 10:00:00 13:49:44 3:49:44
10651 24966 BHONG VAIBHAV PUNDALIK 10:00:00 12:34:10 2:34:10
10652 24968 JADHAV SHRIRAM NILKANTHA 10:00:00 12:49:57 2:49:57
10653 24969 JADHAV MANGESH PRABHAKAR 10:00:00 12:27:19 2:27:19
10654 24975 KOPNAR RAKHAMAJI MANIK 10:00:00 12:37:43 2:37:43
10655 24976 KOCHEWAD SANTOSH VAIJANATH 10:00:00 13:30:14 3:30:14
10656 24982 JAGDALE JAYDEEP BHAGWAN 10:00:00 12:47:15 2:47:15
10657 24983 JAGDALE SHASHIKANT DHONDIRAM 10:00:00 12:47:17 2:47:17
10658 24990 KAWALE SHANKAR VENKATRAO 10:00:00 13:30:03 3:30:03
10659 24992 BHOKARE SWARUP VENKATRAO 10:00:00 12:34:24 2:34:24
10660 24997 PATIL SACHIN SAMPATRAO 10:00:00 12:56:02 2:56:02
10661 24998 DINESH SHANKAR LAD 10:00:00 13:20:44 3:20:44
10662 25000 KAMBALE SAGAR DEEPAK 10:00:00 13:22:59 3:22:59
10663 25002 MANE SACHIN BHAUSAHEB 10:00:00 13:06:31 3:06:31
10664 25003 PAWAR NITIN MADHUKAR 10:00:00 13:39:12 3:39:12
10665 25006 HAKE RAMESH KISANRAO 10:00:00 13:43:05 3:43:05
10666 25007 HAKE SIDRAMA MADHUKAR 10:00:00 13:29:45 3:29:45
10667 25009 VISHE CHANDRAKANT ANNA 10:00:00 13:50:00 3:50:00
10668 25011 NATHJOGI PRAMOD ISHWAR 10:00:00 13:39:23 3:39:23
10669 25014 KHOT SHRIKANT KRISHNA 10:00:00 12:24:00 2:24:00
10670 25015 BHAGDE RAVINDRA RITESH 10:00:00 13:44:33 3:44:33
10671 25016 MANWACHARYA NARENDRA RAJENDRA 10:00:00 13:59:43 3:59:43
10672 25019 GIRI THAMBAHADUR LALBAHADUR 10:00:00 13:22:24 3:22:24
10673 25020 BANKAR KISAN SUNIL 10:00:00 13:22:24 3:22:24
10674 25022 SALUNKHE AJINKYA PRAKASH 10:00:00 13:44:19 3:44:19
10675 25023 GAIKWAD SANJAY MOTIRAM 10:00:00 13:25:45 3:25:45
10676 25028 MALI PRAVIN ANANDA 10:00:00 13:32:55 3:32:55
10677 25032 TORASKAR MANGESH JAYRAM 10:00:00 13:11:12 3:11:12
10678 25033 KALE DEVENDRA SAHEBRAO 10:00:00 13:25:44 3:25:44
10679 25034 WAGE SAMIR HARICHANDRA 10:00:00 13:18:11 3:18:11
10680 25037 PRAMODKUMAR AYODHYA PRASAD 10:00:00 13:11:53 3:11:53
10681 25038 BENKE SAKHARAM NAMDEV 10:00:00 12:59:01 2:59:01
10682 25039 BENKE DATTU TUKARAM 10:00:00 13:52:49 3:52:49
10683 25040 KHUDE PRASHANT KUNDLIK 10:00:00 13:18:48 3:18:48
10684 25042 SHINDE SHEKHAR MOHAN 10:00:00 13:56:00 3:56:00
10685 25045 PATIL VISHNU DINESH 10:00:00 13:38:45 3:38:45
10686 25046 KHUDE SUYESH NIVRTTI 10:00:00 13:18:47 3:18:47
10687 25057 KARANDE GANESH NARAYAN 10:00:00 13:41:44 3:41:44
10688 25066 PAWAR KAILAS ANANTA 10:00:00 12:38:19 2:38:19
10689 25067 PAWAR BHUSHAN ASHOK 10:00:00 12:42:21 2:42:21
10690 25068 MHASKEKAR AMOL KISAN 10:00:00 13:51:01 3:51:01
10691 25069 SONAWANE KRANTI BAPU 10:00:00 13:20:03 3:20:03
10692 25070 GHARE RAMESH YOGESHWAR 10:00:00 13:03:57 3:03:57
10693 25071 SABALE SHRIKANT SAHADU 10:00:00 13:01:25 3:01:25
10694 25075 CHOUDHARI NIKESH SHARAD 10:00:00 13:48:44 3:48:44
10695 25079 KEDAR MADHAV DNYANOBARAO 10:00:00 12:11:25 2:11:25
10696 25083 PHODSE PRAKASH DNYANESHWAR 10:00:00 13:55:14 3:55:14
10697 25086 BORADE SHASHIKANT PRAKASH 10:00:00 13:32:16 3:32:16
10698 25089 VEKHANDE SANDESH HARIBHAU 10:00:00 12:57:35 2:57:35
10699 25092 KARODE CHINDHU BHARAT 10:00:00 12:39:08 2:39:08
10700 25093 BHANGRE DHASHRATH BUDHA 10:00:00 12:38:58 2:38:58
10701 25094 MANE SANTOSH TUKARAM 10:00:00 12:41:43 2:41:43
10702 25095 SHINDE ROHAN SUNIL 10:00:00 13:43:12 3:43:12
10703 25111 WATADE SUDAM SOMA 10:00:00 13:32:16 3:32:16
10704 25112 LAKHE APPA TULAJI 10:00:00 13:52:57 3:52:57
10705 25113 VHONAMANE DILIP RAMA 10:00:00 12:07:07 2:07:07
10706 25119 HABALE NILESH CHANDRAKANT 10:00:00 13:16:54 3:16:54
10707 25120 THORAT PRASAD ANIL 10:00:00 13:17:23 3:17:23
10708 25124 PATIL SACHIN KONDU 10:00:00 13:19:43 3:19:43
10709 25127 KHUSPE POPAT UDHAYSING 10:00:00 13:22:27 3:22:27
10710 25128 SHINDE KANCHAN CHANDRAKANT 10:00:00 12:59:33 2:59:33
10711 25130 KAMBLE HEMANT KISAN 10:00:00 13:23:02 3:23:02
10712 25132 PAWAR NARESH AVAJU 10:00:00 12:59:48 2:59:48
10713 25133 JOSHI PRAVIN SURESH 10:00:00 13:36:21 3:36:21
10714 25136 BADE RAMDAS SHIVAJI 10:00:00 13:13:41 3:13:41
10715 25138 PAWAR ARUN NAMDEV 10:00:00 13:30:03 3:30:03
10716 25140 MANE NITIN SHAHAJI 10:00:00 13:43:47 3:43:47
10717 25142 NIKAM SAMEER ASHOK 10:00:00 13:44:09 3:44:09
10718 25147 PATIL SWAPNIL RAVIKANT 10:00:00 13:16:58 3:16:58
10719 25148 BADE GANESH BHAUSAHEB 10:00:00 13:13:41 3:13:41
10720 25157 RATHOD RAMESH HANMU 10:00:00 13:26:47 3:26:47
10721 25159 KHAIRNAR TUSHAR KEVAL 10:00:00 13:12:07 3:12:07
10722 25166 DAYAT ANIL GANPAT 10:00:00 13:06:05 3:06:05
10723 25169 DAYAT HEMANT KANHA 10:00:00 12:49:45 2:49:45
10724 25170 DHONNAR EKANATH SANTU 10:00:00 12:39:31 2:39:31
10725 25179 BHANDARE JANARDHAN SUDHAKARREDDY 10:00:00 13:53:47 3:53:47
10726 25183 GHOTKAR CHHATRAPATI GURUNATH 10:00:00 12:31:31 2:31:31
10727 25184 SAWANT MAHADEV RAMESH 10:00:00 13:03:12 3:03:12
10728 25185 PATIL SANDIP KHUSHAL 10:00:00 13:08:30 3:08:30
10729 25187 KOKALE AVESH KESHAV 10:00:00 13:17:29 3:17:29
10730 25193 CHAUDHARI DATTATRAY SAKHARAM 10:00:00 13:42:19 3:42:19
10731 25198 MODAK KISHORE SUDAM 10:00:00 13:17:19 3:17:19
10732 25203 PATIL DIPESH SHARAD 10:00:00 12:33:48 2:33:48
10733 25212 VISHE SANDESH LAXMAN 10:00:00 12:06:39 2:06:39
10734 25213 MOKASHI SAGAR RAVINDRA 10:00:00 12:45:54 2:45:54
10735 25214 MARADE NILESH RAMDAS 10:00:00 12:48:24 2:48:24
10736 25219 JADHAV SAMEER NAMDEV 10:00:00 13:11:37 3:11:37
10737 25220 GILANDE BHARAT SANTU 10:00:00 13:12:43 3:12:43
10738 25222 SANGLE RAHUL VILAS 10:00:00 13:07:16 3:07:16
10739 25223 DHARADE DILIP EKNATH 10:00:00 13:10:09 3:10:09
10740 25229 RAINAK ASHISH MADHUKAR 10:00:00 13:23:23 3:23:23
10741 25234 KAVILKAR SAGAR MARUTI 10:00:00 13:44:12 3:44:12
10742 25235 NAGARE ANIL MARUTI 10:00:00 13:45:00 3:45:00
10743 25236 PADAWAL SANGRAM MADHUKAR 10:00:00 13:27:31 3:27:31
10744 25240 BAGUL RAVINDRA SAHEBRAO 10:00:00 13:55:24 3:55:24
10745 25245 JADHAV DINESH GURUNATH 10:00:00 13:23:56 3:23:56
10746 25249 KAMBLE NAYAN DATTU 10:00:00 13:57:39 3:57:39
10747 25251 FARDE DNYANESH SITARAM 10:00:00 12:46:31 2:46:31
10748 25254 SASE NILESH LAXMAN 10:00:00 12:43:04 2:43:04
10749 25257 RATHOD MAHESH TULSIDAS 10:00:00 12:48:35 2:48:35
10750 25258 RATHOD ONKAR UTTAM 10:00:00 13:27:53 3:27:53
10751 25263 CHAVAN KAMALAKAR ISWAR 10:00:00 12:36:01 2:36:01
10752 25265 GHADSHI VINAYAK VISHNU 10:00:00 14:00:00 4:00:00
10753 25269 JAGDALE AMIT BABURAO 10:00:00 13:38:29 3:38:29
10754 25270 ASAWALE SHRIPAD KUNDLIK 10:00:00 13:21:43 3:21:43
10755 25277 LONDHE SIDDHARTH RAJENDRA 10:00:00 13:41:30 3:41:30
10756 25279 SAPKALE PRASHANT VASANT 10:00:00 13:49:15 3:49:15
10757 25280 SHINDE VINOD SUDAM 10:00:00 13:05:05 3:05:05
10758 25285 HILE VIKAS BHIMA 10:00:00 13:44:42 3:44:42
10759 25287 SHIRUDE SWAPNIL MAHENDRA 10:00:00 13:44:57 3:44:57
10760 25288 KADAV SANDEEP HARICHANDRA 10:00:00 12:53:57 2:53:57
10761 25291 NIKAM SATISH SHASHIKANT 10:00:00 13:20:32 3:20:32
10762 25295 KEDARE MORESHWAR NANDKUMAR 10:00:00 13:22:15 3:22:15
10763 25297 LOKHANDE AMOL LAXMAN 10:00:00 13:23:33 3:23:33
10764 25298 TALAPE VIJAY PANDURANG 10:00:00 13:38:55 3:38:55
10765 25300 DESHMUKH MILIN CHAMPATRAO 10:00:00 13:14:05 3:14:05
10766 25302 PAWAR YOGESH SANTOSH 10:00:00 13:14:04 3:14:04
10767 25303 TILAK AKSHAY KAMALAKAR 10:00:00 13:34:05 3:34:05
10768 25304 CHATE PRATAP NIVRUTTI 10:00:00 13:29:30 3:29:30
10769 25305 MAGARE ASHOK ANKUSH 10:00:00 13:34:05 3:34:05
10770 25313 POKALA RAGHUNATH DEU 10:00:00 12:14:31 2:14:31
10771 25315 PARADHI SOMNATH PRAKASH 10:00:00 13:36:30 3:36:30
10772 25316 PARADHI VISHWAMBHAR PRAKASH 10:00:00 13:50:00 3:50:00
10773 25317 SURVE VINAYAK HARISHCHANDRA 10:00:00 12:43:22 2:43:22
10774 25318 BORHADE RAJENDRA PRABHAKAR 10:00:00 13:54:41 3:54:41
10775 25319 KHARAT SUNIL MANOHAR 10:00:00 13:56:50 3:56:50
10776 25322 HARACHAKAR SACHIN NARAYAN 10:00:00 13:27:52 3:27:52
10777 25323 SANAP PRAKASH RAJARAM 10:00:00 12:53:25 2:53:25
10778 25324 GARKAL SANTOSH PRAKASH 10:00:00 12:21:19 2:21:19
10779 25325 TIWATANE ROHIT ASHOK 10:00:00 13:38:08 3:38:08
10780 25327 SHINDE NANASAHEB ASHOK 10:00:00 13:23:33 3:23:33
10781 25328 PAGARE NITESH VASANT 10:00:00 13:07:45 3:07:45
10782 25337 DEWHARE TUSHAR SUDHAKAR 10:00:00 13:56:42 3:56:42
10783 25340 MARKE BHASKAR SHANTARAM 10:00:00 13:50:21 3:50:21
10784 25343 INGLE RAJU BABULAL 10:00:00 13:55:36 3:55:36
10785 25344 LOKHANDE VALIBA RAMA 10:00:00 13:10:29 3:10:29
10786 25348 BHAGAT SADU MANGYA 10:00:00 12:55:00 2:55:00
10787 25350 SHINGE DILIP SHIDYA 10:00:00 12:24:17 2:24:17
10788 25351 VISHE YOGESH BALKRISHNA 10:00:00 13:10:44 3:10:44
10789 25352 FASALE RAMDAS RAVJI 10:00:00 13:27:45 3:27:45
10790 25354 HARAD NILESH EKNATH 10:00:00 12:59:42 2:59:42
10791 25355 JADHAV KAILAS ONKAR 10:00:00 13:44:50 3:44:50
10792 25356 BHALERAO SANDIP SONU 10:00:00 13:23:23 3:23:23
10793 25358 BAGUL JEJIRAM DILIP 10:00:00 13:10:22 3:10:22
10794 25360 PAWAR GANESH SHIVAJI 10:00:00 12:55:19 2:55:19
10795 25362 KUNDE SUBHASH RAMDAS 10:00:00 12:54:57 2:54:57
10796 25363 SUPE GANESH NANA 10:00:00 12:54:03 2:54:03
10797 25369 JADHAV NANAKSINGH PARMA 10:00:00 13:44:48 3:44:48
10798 25370 MAIRALE DIPAK SAMBHAJI 10:00:00 13:19:56 3:19:56
10799 25371 SUPE NITIT PANDURANG 10:00:00 13:32:45 3:32:45
10800 25372 RATHOD BALIRAM SHIVDAS 10:00:00 12:45:20 2:45:20
10801 25375 VISHE JAYWANT VISHNU 10:00:00 12:59:17 2:59:17
10802 25376 BORSE BHUSHAN BHAUSAHEB 10:00:00 13:42:11 3:42:11
10803 25377 ANDHALE KRISHNA VISHNU 10:00:00 13:27:31 3:27:31
10804 25379 MAGAR MANGESH MARUTI 10:00:00 12:55:57 2:55:57
10805 25381 JADHAV PRASHANT VITTHAL 10:00:00 12:27:51 2:27:51
10806 25383 IPPER SANTOSH SHIVRAJ 10:00:00 12:39:49 2:39:49
10807 25385 GHARAT JAGDIP BALIRAM 10:00:00 12:27:35 2:27:35
10808 25387 RAUT PRAVIN CHANDRAKANT 10:00:00 13:44:38 3:44:38
10809 25390 RAUT AVINASH SURESH 10:00:00 13:27:37 3:27:37
10810 25391 SHERAWATE DINESH SHANKAR 10:00:00 12:47:17 2:47:17
10811 25392 BHANGARE VILAS ANKUSH 10:00:00 13:21:05 3:21:05
10812 25393 THAKARE VISHWAS JANU 10:00:00 12:55:23 2:55:23
10813 25395 DHANKAR MAHADEV NAMDEV 10:00:00 13:04:41 3:04:41
10814 25397 KARWAR RAMBHAU SUBHASH 10:00:00 13:04:59 3:04:59
10815 25400 SHIMPI RAKESH RAMDAS 10:00:00 12:36:45 2:36:45
10816 25401 PATHAK BALU RAMESHWAR 10:00:00 12:15:32 2:15:32
10817 25403 PAWAR VINAYAK SITARAM 10:00:00 13:29:42 3:29:42
10818 25404 SHIRKE AMOL PANDURANG 10:00:00 13:00:26 3:00:26
10819 25409 ROKADE DINKAR BABAN 10:00:00 13:55:16 3:55:16
10820 25412 BHOR GANESH KUNDLIK 10:00:00 13:01:42 3:01:42
10821 25414 PATIL SANTOSH HARISHCHANDRA 10:00:00 13:59:56 3:59:56
10822 25415 SASANE MANOJ DHAU 10:00:00 13:43:24 3:43:24
10823 25416 SASANE NARESH DHAU 10:00:00 13:43:26 3:43:26
10824 25418 KENDRE MANOJKUMAR SUDAMRAO 10:00:00 12:42:43 2:42:43
10825 25423 KADU JITENDRA SUBHASH 10:00:00 12:59:05 2:59:05
10826 25425 PAWAR DHARASINGH BAKSHIRAM 10:00:00 13:42:56 3:42:56
10827 25426 LOTE VINOD SUBHASH 10:00:00 13:44:00 3:44:00
10828 25428 SHERE NILESH SHANKAR 10:00:00 13:13:57 3:13:57
10829 25430 MAHALE YASHWANT DEVDAS 10:00:00 12:52:49 2:52:49
10830 25434 PASHTE NILESH NANDKUMAR 10:00:00 13:22:17 3:22:17
10831 25435 MADKE UTTAM MURLIDHAR 10:00:00 13:09:32 3:09:32
10832 25436 TAMBADE PRADIP VISHWAMBHAR 10:00:00 12:37:01 2:37:01
10833 25437 PATIL AVINASH MADHUKAR 10:00:00 13:27:16 3:27:16
10834 25439 JADHAV AJAY MURLIDHAR 10:00:00 13:09:20 3:09:20
10835 25441 KARWANDE EKNATH POPAT 10:00:00 13:32:23 3:32:23
10836 25446 BHUYAL RAVINDRA ATMARAM 10:00:00 12:21:23 2:21:23
10837 25447 ROKADE VISHAL DINKAR 10:00:00 13:22:15 3:22:15
10838 25448 ROKADE AJINKYA DINKAR 10:00:00 13:21:02 3:21:02
10839 25449 JOSHI VASANT AMOL 10:00:00 13:47:27 3:47:27
10840 25450 WAKCHAURE NIRANJAN UTTAM 10:00:00 13:43:10 3:43:10
10841 25452 KHADE PRAKASH RAMDAS 10:00:00 13:02:56 3:02:56
10842 25453 PATIL MAHESH RAJENDRA 10:00:00 13:32:42 3:32:42
10843 25454 PATIL BHUSHAN MANOHAR 10:00:00 13:32:29 3:32:29
10844 25455 JADHAV DINESH RAMCHANDRA 10:00:00 13:59:51 3:59:51
10845 25456 PATIL MANOJ RAMKRISHNA 10:00:00 13:32:31 3:32:31
10846 25457 PATIL KETAN PRADIP 10:00:00 13:43:15 3:43:15
10847 25462 DOHALE SATISH GAJANAN 10:00:00 12:45:43 2:45:43
10848 25463 JAMGHARE MOHAN MADHUKAR 10:00:00 12:55:26 2:55:26
10849 25466 KONDE DINESH DATTATRAYA 10:00:00 13:21:51 3:21:51
10850 25468 CHAVAN SANDIP GAUTAM 10:00:00 13:27:09 3:27:09
10851 25470 NIKALAJE SACHIN VIJAY 10:00:00 13:31:08 3:31:08
10852 25471 GAIKWAD KAPIL NAMDEO 10:00:00 13:36:04 3:36:04
10853 25475 KORDE PRASHANT PURUSHOTTAM 10:00:00 13:27:06 3:27:06
10854 25489 ANDHALE DATTATRAYA BAJIRAO 10:00:00 12:53:00 2:53:00
10855 25490 HAMBIR NAMDEV HONAJI 10:00:00 13:05:10 3:05:10
10856 25492 PATIL VINOD NARAYAN 10:00:00 12:45:01 2:45:01
10857 25496 MATE SAGAR SADANAND 10:00:00 13:19:15 3:19:15
10858 25497 SATHE RAJU NAMDEV 10:00:00 13:24:49 3:24:49
10859 25501 CHANKOTE KASHINATH SHRIMANT 12:00:00 15:51:57 3:51:57
10860 25502 CHANKOTE SANTOSH SHRIMANT 12:00:00 15:45:57 3:45:57
10861 25504 PASHTE CHETAN RAGHUNATH 12:00:00 15:52:02 3:52:02
10862 25505 JADHAV PANDHARINATH DAIVAT 12:00:00 15:11:32 3:11:32
10863 25506 DHANGAR KISAN KALU 12:00:00 15:13:35 3:13:35
10864 25511 DESALE MANIK MADHUKAR 12:00:00 15:45:21 3:45:21
10865 25516 WAGHERE PRAVIN ALLO 12:00:00 15:07:57 3:07:57
10866 25520 GAISAMUDRE SHYAM SHANKARRAO 12:00:00 15:50:00 3:50:00
10867 25524 HARAD RAMESH LAXMAN 12:00:00 14:52:00 2:52:00
10868 25526 WARINGE SANKESH RAMESH 12:00:00 15:27:07 3:27:07
10869 25527 WARKE VASUDEV RAMU 12:00:00 14:49:28 2:49:28
10870 25532 CHAUDHARI SACHIN KIRAN 12:00:00 15:28:22 3:28:22
10871 25537 GAGE ARUN RAMCHANDRA 12:00:00 14:49:02 2:49:02
10872 25539 DIVE ASHOK ARUN 12:00:00 15:55:11 3:55:11
10873 25546 SOLANKE SHANKAR SHRIKRISHNA 12:00:00 14:48:18 2:48:18
10874 25548 BARDE KIRAN GANGADHAR 12:00:00 15:45:28 3:45:28
10875 25549 DAGADKHAIR MANOJ BABAN 12:00:00 15:04:35 3:04:35
10876 25550 DAGADKHAIR HARIDAS BABAN 12:00:00 15:19:41 3:19:41
10877 25552 BARDE SACHIN GANGADHAR 12:00:00 15:08:16 3:08:16
10878 25553 ISAME VISHAL JAGANNATH 12:00:00 15:12:03 3:12:03
10879 25554 GHODVINDE VINOD VIJAY 12:00:00 15:12:03 3:12:03
10880 25555 BANGARE RAVINDRA RAGHUNATH 12:00:00 14:31:28 2:31:28
10881 25556 JAGALE RAVIKANT PANDURANG 12:00:00 15:20:02 3:20:02
10882 25558 VISHE CHETAN VASANT 12:00:00 15:27:57 3:27:57
10883 25560 DURGUDE ANIL PUNJARAM 12:00:00 15:15:02 3:15:02
10884 25563 RAJPUT KEVALSINGH DILIPSINGH 12:00:00 15:22:08 3:22:08
10885 25564 KOLSE MAYUR CHANDRAKANT 12:00:00 15:26:38 3:26:38
10886 25567 PARAD RAMESH CHANDRAKANT 12:00:00 15:02:04 3:02:04
10887 25568 GAWAS SABAJI MOTIRAM 12:00:00 15:38:44 3:38:44
10888 25569 NAIK ANIL NAGRAM 12:00:00 15:06:47 3:06:47
10889 25575 ZENDE KUNDAN BALASAHEB 12:00:00 15:50:37 3:50:37
10890 25576 LAKADE ABHISHEK BALKRISHNA 12:00:00 15:09:59 3:09:59
10891 25578 LAKADE PRAMOD HARI 12:00:00 15:09:59 3:09:59
10892 25585 KARTULE KRISHNA DHONDIBA 12:00:00 14:44:05 2:44:05
10893 25587 SAWANT OMKAR GANGARAM 12:00:00 14:41:16 2:41:16
10894 25589 CHAUDHARI DURGESH MURALIDHAR 12:00:00 14:41:34 2:41:34
10895 25591 NAYKODI SACHIN SURESH 12:00:00 14:41:47 2:41:47
10896 25592 KANKHAR YOGESH PRATAP 12:00:00 14:43:52 2:43:52
10897 25594 GAWARI DADABUWA DHONDIRAM 12:00:00 15:22:52 3:22:52
10898 25595 GORALE OMKAR DILIP 12:00:00 14:28:03 2:28:03
10899 25596 GAIKWAD JIGNESH WAMAN 12:00:00 15:47:03 3:47:03
10900 25599 JADHAV RAJESH DEVRAM 12:00:00 14:36:59 2:36:59
10901 25600 AVHAD KISHOR MADHUKAR 12:00:00 15:19:13 3:19:13
10902 25602 SARUKTE NITHIN HARISCHANDRA 12:00:00 15:32:48 3:32:48
10903 25610 INGALE SHAILESH RAMBHAU 12:00:00 15:13:57 3:13:57
10904 25611 PATIL RAMCHANDRA BHASKAR 12:00:00 14:21:57 2:21:57
10905 25612 AKARE YASHWANT ARUN 12:00:00 14:19:52 2:19:52
10906 25613 PATIL PUNDALIK PRAVIN 12:00:00 15:31:21 3:31:21
10907 25621 CHOUDHARI SANDIP NARAYAN 12:00:00 15:00:29 3:00:29
10908 25623 SALVE ARVIND MACHINDRA 12:00:00 15:33:41 3:33:41
10909 25625 AHIRE PAVAN DILIP 12:00:00 15:33:34 3:33:34
10910 25627 MARADE SANDESH PANDHARINATH 12:00:00 14:59:31 2:59:31
10911 25635 DAMSE BALU PANDURANG 12:00:00 14:16:15 2:16:15
10912 25638 METKAR DNYANESHWAR SOMNATH 12:00:00 15:50:20 3:50:20
10913 25645 WARKARE BHIMANAND KAMALAKAR 12:00:00 15:07:31 3:07:31
10914 25646 TARAMALE RAJENDRA PRALHAD 12:00:00 15:23:06 3:23:06
10915 25647 PATIL VIKAS VIJAY 12:00:00 14:47:21 2:47:21
10916 25650 LANGI MAHESH CHANDRAKANT 12:00:00 14:50:30 2:50:30
10917 25654 ARKADE SATESH ANURATH 12:00:00 15:29:14 3:29:14
10918 25656 ARKADE NITESH ANURATH 12:00:00 15:22:17 3:22:17
10919 25669 PAWAR BHAIDAS OMKAR 12:00:00 15:46:53 3:46:53
10920 25670 SUPE MASCHINDRA RAMCHANDRA 12:00:00 15:45:48 3:45:48
10921 25674 KENGALE GORAKSHANATH ASHOK 12:00:00 14:43:00 2:43:00
10922 25677 PIMPALE MAYUR BANDU 12:00:00 15:26:58 3:26:58
10923 25679 GAIKAWAD SANDIP RAJARAM 12:00:00 15:45:18 3:45:18
10924 25680 BHALERAO MAHESH LAXMAN 12:00:00 15:39:26 3:39:26
10925 25682 BHOIR GANESH RAMESH 12:00:00 14:42:09 2:42:09
10926 25683 SHINDE MUKUND ANIL 12:00:00 15:38:44 3:38:44
10927 25684 BHUYAL RAJESH KASHINATH 12:00:00 15:12:34 3:12:34
10928 25686 JADHAV DINESH DASHARATHRAO 12:00:00 15:04:48 3:04:48
10929 25687 BAJGIR AMBADAS RAMRAO 12:00:00 15:46:57 3:46:57
10930 25690 SONAWANE RAHUL NILKANTH 12:00:00 15:04:06 3:04:06
10931 25691 MHATRE SACHIN ARVIND 12:00:00 15:59:14 3:59:14
10932 25692 KAMBALE GANESH LAXMAN 12:00:00 15:23:50 3:23:50
10933 25694 DHAPASHI UMESH RAMCHANDRA 12:00:00 15:38:51 3:38:51
10934 25696 KHANDAGALE BHIMRAO ARJUN 12:00:00 14:36:43 2:36:43
10935 25701 SANGALE VISHNU VASANT 12:00:00 14:26:53 2:26:53
10936 25703 CHAVAN VIKAS ANKUSH 12:00:00 15:10:27 3:10:27
10937 25704 DHOME SHARAD MASCHINDRA 12:00:00 14:53:23 2:53:23
10938 25705 JADHAV SUNIL SURESH 12:00:00 15:09:30 3:09:30
10939 25706 JADHAV BHANUDAS NITIN 12:00:00 14:54:44 2:54:44
10940 25709 GHOTKER LAXMAN SAVLARAM 12:00:00 15:35:08 3:35:08
10941 25710 BAJAGE SUNIL YASHWANT 12:00:00 15:02:32 3:02:32
10942 25711 GHIGE SUBHASH NAMDEO 12:00:00 15:00:57 3:00:57
10943 25713 PAWAR SUMEDH GAUTAM 12:00:00 15:43:21 3:43:21
10944 25714 GHODKE SUNIL SUDHAKAR 12:00:00 15:46:49 3:46:49
10945 25715 PEVEKAR SWAPNIL DATTU 12:00:00 15:00:51 3:00:51
10946 25716 SHINDE AMIT ARUN 12:00:00 14:48:14 2:48:14
10947 25717 VALEKAR NIKHIL BHIMA 12:00:00 15:45:22 3:45:22
10948 25718 BHALERAO PANKAJ PUNDALIK 12:00:00 15:58:08 3:58:08
10949 25719 INGOLE RAJESH SUDHAKAR 12:00:00 15:01:12 3:01:12
10950 25724 SALVE SIDDHARTH VISHVANATH 12:00:00 15:27:55 3:27:55
10951 25725 KHAIRNAR KASHINATH SACHIN 12:00:00 15:46:10 3:46:10
10952 25726 BIDWE ASHOK AMOL 12:00:00 15:56:58 3:56:58
10953 25728 BATARA UNIS RAMA 12:00:00 15:28:46 3:28:46
10954 25737 HATNOLKAR TUSHAR MARUTI 12:00:00 15:36:35 3:36:35
10955 25738 SHINGLE GANESH SATISH 12:00:00 14:50:41 2:50:41
10956 25744 SALUNKE YOGESH DATTATRAYA 12:00:00 15:07:06 3:07:06
10957 25746 GHODVINDE AJAY GAJANAN 12:00:00 15:54:43 3:54:43
10958 25747 SONAVANE GANESH VINAYAK 12:00:00 14:37:35 2:37:35
10959 25751 KORDE CHETAN SHYAM 12:00:00 15:30:12 3:30:12
10960 25753 MORE VIKAS RAMCHANDRA 12:00:00 14:41:40 2:41:40
10961 25755 GOLE KALPESH RAM 12:00:00 15:26:38 3:26:38
10962 25757 MOULE ASHOK KASHINATH 12:00:00 14:54:44 2:54:44
10963 25762 HARAD VIJAY VASANT 12:00:00 15:24:35 3:24:35
10964 25769 PATEL RAMESH RAMFAKIR 12:00:00 15:07:41 3:07:41
10965 25772 BANGAR HARESH JANARDHAN 12:00:00 14:11:37 2:11:37
10966 25774 PADEKAR SAGAR DATTATRAYA 12:00:00 14:26:27 2:26:27
10967 25777 SHINDE BHAGWAN VYANKATRAO 12:00:00 15:45:19 3:45:19
10968 25787 PADAVALE DNYANESHWAR NAMDEO 12:00:00 14:43:47 2:43:47
10969 25792 PAWAR SUHAS VASANT 12:00:00 15:51:11 3:51:11
10970 25796 JADHAV RAKESH GANESH 12:00:00 15:58:53 3:58:53
10971 25797 PATIL HRISHIKESH MORESHWAR 12:00:00 15:55:45 3:55:45
10972 25800 PATANGE SURESH BALIRAM 12:00:00 15:13:10 3:13:10
10973 25803 MHASKAR MAHESH VASANT 12:00:00 15:10:43 3:10:43
10974 25804 BHOIR MILING DATTATRAYA 12:00:00 15:55:58 3:55:58
10975 25806 KAMBLE CHANDRAMANI PANDURANG 12:00:00 15:27:53 3:27:53
10976 25808 EGADE NAVNATH KANTARAM 12:00:00 15:34:52 3:34:52
10977 25809 KOR ALPESH SHANKAR 12:00:00 15:27:11 3:27:11
10978 25814 AVHAD SANTOSH BHAGWAT 12:00:00 15:14:57 3:14:57
10979 25818 TIADI UMASHANKAR PRABHAKAR 12:00:00 15:40:02 3:40:02
10980 25825 ALDAR SAVALA SUKHADEO 12:00:00 15:34:54 3:34:54
10981 25833 WARGHADE PRAVIN MADHUKAR 12:00:00 15:47:02 3:47:02
10982 25835 HARAD JAYVANT DIPAK 12:00:00 15:12:55 3:12:55
10983 25836 GAIKWAD DEEPAK TANAJI 12:00:00 15:36:35 3:36:35
10984 25837 GHUTKE BHUSHAN SUDHARAG 12:00:00 15:35:51 3:35:51
10985 25839 BARDE PRADIP JANU 12:00:00 15:49:45 3:49:45
10986 25842 PAKHARE VISHAL RAMDAS 12:00:00 14:41:39 2:41:39
10987 25843 DESALE AJAY GURUNATH 12:00:00 15:15:41 3:15:41
10988 25848 GORALE SAHINATH KUNDLIK 12:00:00 15:37:29 3:37:29
10989 25854 MASALE DIPAK DEVIDAS 12:00:00 15:42:30 3:42:30
10990 25855 THAKARE NILESH SUNIL 12:00:00 15:27:21 3:27:21
10991 25857 BHOIR NILESH BABURAO 12:00:00 14:28:15 2:28:15
10992 25861 SAPALE JITESH JANARDAN 12:00:00 15:23:27 3:23:27
10993 25863 PATIL CHETAN GANESH 12:00:00 15:43:50 3:43:50
10994 25864 FARDE SANDESH ASHOK 12:00:00 14:46:32 2:46:32
10995 25865 SHELAVALE AJAY CHANDRAKANT 12:00:00 15:20:23 3:20:23
10996 25867 MHASKAR KALPESH RAMESH 12:00:00 15:11:58 3:11:58
10997 25868 MHASKAR PRASHANT RAMESH 12:00:00 15:11:38 3:11:38
10998 25869 KHAWALE ROHIT RAVINDRA 12:00:00 14:41:17 2:41:17
10999 25870 GHANARE SACHIN RAJARAM 12:00:00 14:36:58 2:36:58
11000 25872 MADHAVI SACHIN KONDU 12:00:00 15:15:47 3:15:47
11001 25877 TAPASE SUYOG RAVIKANT 12:00:00 14:46:42 2:46:42
11002 25878 BHERE ANKUSH VASANT 12:00:00 14:46:41 2:46:41
11003 25882 BHOIR DATTATRAYA BALU 12:00:00 15:09:57 3:09:57
11004 25883 RASKAR RAHUL NAMDEO 12:00:00 15:21:03 3:21:03
11005 25884 VISHE HARISCHANDRA LAXMAN 12:00:00 15:11:54 3:11:54
11006 25886 JADHAV VINOD YUVRAJ 12:00:00 15:48:16 3:48:16
11007 25888 MANJE ANIL TUKARAM 12:00:00 15:32:42 3:32:42
11008 25891 PALAMPALLE MAKARAND MANOHAR 12:00:00 15:07:00 3:07:00
11009 25899 JADHAV MANISH BALIRAM 12:00:00 15:53:03 3:53:03
11010 25900 JADHAV TUSHAR VILAS 12:00:00 14:57:19 2:57:19
11011 25902 WADEKAR NILESH NIVRTINATH 12:00:00 15:55:57 3:55:57
11012 25903 BANGARI MARUTI MALU 12:00:00 15:27:49 3:27:49
11013 25906 GOSHTE GIRISH RAGHUNATH 12:00:00 15:39:28 3:39:28
11014 25911 PATIL MAHENDRA VISHVANATH 12:00:00 14:42:40 2:42:40
11015 25916 LONE SAINATH SURESH 12:00:00 14:41:37 2:41:37
11016 25920 SAMBARE RUPESH DINGAMBER 12:00:00 14:46:58 2:46:58
11017 25924 BIRAWADKAR DATTA ROHIT 12:00:00 15:23:39 3:23:39
11018 25926 NIMASE KAMALAKAR ROSHAN 12:00:00 15:27:22 3:27:22
11019 25931 JADHAWAR SACHIN RAOSAHEB 12:00:00 15:38:46 3:38:46
11020 25933 YADAV BABASAO SHANKAR 12:00:00 14:54:17 2:54:17
11021 25934 FARADE SITARAM PRAMOD 12:00:00 14:38:57 2:38:57
11022 25935 BANADAGALE VAIBHAV SITARAM 12:00:00 15:57:41 3:57:41
11023 25946 JADHAV SHANKAR NANABHAU 12:00:00 15:00:40 3:00:40
11024 25951 NIKAM MILIND CHUDAMAN 12:00:00 15:48:02 3:48:02
11025 25961 BHOIR MOHAN TEJASH 12:00:00 15:29:22 3:29:22
11026 25962 PATIL PRASHANT SAHEBRAO 12:00:00 15:11:10 3:11:10
11027 25963 JAT YOGESHWAR LAXMAN 12:00:00 14:28:28 2:28:28
11028 25964 PATIL RAHUL KAILAS 12:00:00 15:01:22 3:01:22
11029 25965 THAKRE RAHULKUMAR KALU 12:00:00 15:00:29 3:00:29
11030 25966 KINI AVESH JAGANNATH 12:00:00 15:29:03 3:29:03
11031 25967 KHANDE ANKUSH RAMCHANDR 12:00:00 15:15:45 3:15:45
11032 25969 SADGIR NAVNATH BABURAO 12:00:00 15:01:33 3:01:33
11033 25970 MAHATRE GAURAV BHALCHANDRA 12:00:00 15:29:05 3:29:05
11034 25977 NACHANEKAR CHETAN VAMAN 12:00:00 14:57:19 2:57:19
11035 25980 PATIL LAHOOR SHANTARAM 12:00:00 15:31:29 3:31:29
11036 25985 DOKE MANOJKUMAR GOPAL 12:00:00 15:06:45 3:06:45
11037 25986 WAGH UTTAM SHRIRAM 12:00:00 14:50:21 2:50:21
11038 25987 PATIL PRAMOD NARENDRA 12:00:00 15:28:33 3:28:33
11039 25988 BHUDHE SANDIP DYANDEV 12:00:00 15:14:08 3:14:08
11040 25994 AHIRE PRAMOD SUBHAS 12:00:00 15:13:48 3:13:48
11041 25996 AHIRE CHANDRAKANT GOVIND 12:00:00 15:13:48 3:13:48
11042 26002 RATHOD RAJENDRA REKHU 12:00:00 15:22:17 3:22:17
11043 26004 CHAVAN SANDIP SHALIGRAM 12:00:00 15:11:12 3:11:12
11044 26006 VADEKAR SANTOSH SAWAJI 12:00:00 14:51:12 2:51:12
11045 26011 CHAVAN SANJAY RAMESH 12:00:00 15:11:27 3:11:27
11046 26012 DAHIPHALE NATHA SHIVAJI 12:00:00 14:38:56 2:38:56
11047 26013 DEVKARSUBHASH BALASAHEB 12:00:00 15:32:05 3:32:05
11048 26014 AHER DATTATRAYA TANHAJI 12:00:00 14:57:27 2:57:27
11049 26019 AVHAD AVINASH ARJUN 12:00:00 15:32:05 3:32:05
11050 26028 PALVE RAMESH MACHHINDRA 12:00:00 15:20:31 3:20:31
11051 26029 PAWAR RAVI MAHADEO 12:00:00 14:52:32 2:52:32
11052 26030 INGLE VILAS SURESH 12:00:00 14:38:54 2:38:54
11053 26031 TANDALE BABASAHEB SUKHDEV 12:00:00 15:46:59 3:46:59
11054 26034 GADHARI YOGESH MAHADU 12:00:00 14:59:30 2:59:30
11055 26039 JADHAV VIJAY BALASO 12:00:00 14:51:29 2:51:29
11056 26040 GOSAVI DILIP DNTANGIR 12:00:00 14:48:43 2:48:43
11057 26041 PAWAR SHASHIKANT MAHADEV 12:00:00 14:13:17 2:13:17
11058 26042 POL RAMESH MANIK 12:00:00 14:46:27 2:46:27
11059 26044 AHIRRAO ABHIJIT NITIN 12:00:00 15:00:11 3:00:11
11060 26045 POL PRAMOD MANIK 12:00:00 15:27:14 3:27:14
11061 26047 MANE ARUN PANDURANG 12:00:00 14:37:19 2:37:19
11062 26055 BHANGARE RAVJI VITTAL 12:00:00 14:45:57 2:45:57
11063 26059 INGLE NANDAN SURESH 12:00:00 14:32:44 2:32:44
11064 26065 SALE NITIN MAHADEV 12:00:00 15:35:10 3:35:10
11065 26067 BALLAL RAJU PANDURANG 12:00:00 15:04:23 3:04:23
11066 26068 WAGH AMOL MADHUKAR 12:00:00 14:53:35 2:53:35
11067 26069 WADILE GAURAV CHUDAMAN 12:00:00 15:40:51 3:40:51
11068 26078 WAGHMODE SHITAL VITTHAL 12:00:00 15:28:28 3:28:28
11069 26082 JOSHI VILAS LAXMAN 12:00:00 15:10:39 3:10:39
11070 26083 PUTAGE DILIPKUMAR HAVANNA 12:00:00 14:56:12 2:56:12
11071 26084 GAIKWAD DIPAK TANKU 12:00:00 14:48:49 2:48:49
11072 26085 GOPALE RAJENDRA POPAT 12:00:00 14:53:45 2:53:45
11073 26088 NAWALE KIRAN GOVIND 12:00:00 15:18:42 3:18:42
11074 26091 MOHITE AMOL NAGNATH 12:00:00 14:53:18 2:53:18
11075 26094 DESHMUKH SANDESH HIMMAT 12:00:00 14:57:56 2:57:56
11076 26097 MULAY VAIBHAV TUKARAM 12:00:00 15:53:14 3:53:14
11077 26108 SAWANT NILKANTH ROHIDAS 12:00:00 15:41:15 3:41:15
11078 26112 VARANGADE UMESH DATTU 12:00:00 14:35:09 2:35:09
11079 26115 SARGAR SUKUMAR ANANDA 12:00:00 14:18:12 2:18:12
11080 26120 GOLHAR KESHAV VITTHAL 12:00:00 15:02:18 3:02:18
11081 26125 AVHAD POPAT ARJUN 12:00:00 14:32:22 2:32:22
11082 26126 KALE RAHUL SUNDER 12:00:00 14:49:20 2:49:20
11083 26128 PAWAR ASHOK GOPINATH 12:00:00 14:49:05 2:49:05
11084 26130 DESALE GANESH SUBHASH 12:00:00 14:19:35 2:19:35
11085 26135 CHAUDHARY KUMARGAURAV SATISH 12:00:00 15:23:27 3:23:27
11086 26136 MASULE SATILAL BABULAL 12:00:00 14:49:55 2:49:55
11087 26138 SASALE BHARAT ABHIMANYU 12:00:00 15:12:09 3:12:09
11088 26141 WAGH VINOD NANABHAU 12:00:00 14:53:48 2:53:48
11089 26143 BAGUL GORAKH PRAKASH 12:00:00 15:38:47 3:38:47
11090 26145 BORKAR AMOL MADHUKAR 12:00:00 15:28:05 3:28:05
11091 26148 MALCHE ZULAL HILAL 12:00:00 15:27:39 3:27:39
11092 26152 SONVANE BALASAHEB NARAYAN 12:00:00 14:35:08 2:35:08
11093 26156 RODE DHONDIRAM ASHROBARAO 12:00:00 15:39:05 3:39:05
11094 26159 BIDGAR GOPAL RAMESH 12:00:00 14:47:27 2:47:27
11095 26161 DAHIPHALE ARJUN ANIRUDHA 12:00:00 15:00:43 3:00:43
11096 26163 PHAD SANTOSH ANGADRAO 12:00:00 15:06:28 3:06:28
11097 26164 HOLAMBE PARMESHWAR SHRIRAM 12:00:00 15:07:39 3:07:39
11098 26165 MUNDE NAMDEO NARSING 12:00:00 14:47:28 2:47:28
11099 26167 RADKAR VINAYAK VASANTRAO 12:00:00 14:49:42 2:49:42
11100 26171 NAGARE SAGAR BHAGCHAND 12:00:00 14:46:53 2:46:53
11101 26173 GOSAWI KAUSTUBH GANPAT 12:00:00 15:27:25 3:27:25
11102 26175 FATANGARE VIJAY SADASHIV 12:00:00 14:20:42 2:20:42
11103 26183 UGALMUGLE RAM TRAMBAK 12:00:00 14:28:28 2:28:28
11104 26184 DIGHE BHARAT SOPANRAO 12:00:00 14:43:29 2:43:29
11105 26185 MHATRE PRATIK CHANDRAKANT 12:00:00 14:22:24 2:22:24
11106 26187 THALI PARMANAND MOTIRAM 12:00:00 15:33:26 3:33:26
11107 26189 THOKAL SHIVAJI RATAN 12:00:00 15:17:05 3:17:05
11108 26191 SURVE ANIKET VIJAY 12:00:00 15:55:47 3:55:47
11109 26193 NAGARE YOGESH SUBHASH 12:00:00 14:12:02 2:12:02
11110 26194 BHOR BHASKAR BHAURAO 12:00:00 14:58:52 2:58:52
11111 26195 WAKCHAURE SANTOSH NARAYAN 12:00:00 14:47:42 2:47:42
11112 26196 KEDAR KIRAN SUBHASH 12:00:00 14:20:10 2:20:10
11113 26197 SARAK TANAJI UMAJI 12:00:00 15:07:53 3:07:53
11114 26198 SANAP DNYANESHWAR SHIVRAM 12:00:00 14:42:18 2:42:18
11115 26199 DIGHE ANIL TUKARAM 12:00:00 14:44:45 2:44:45
11116 26204 NAWALE RAHUL SHIVAJI 12:00:00 15:18:44 3:18:44
11117 26207 THATAR SOMNATH BHIMRAJ 12:00:00 14:49:52 2:49:52
11118 26215 SHINDE GANESH PANDURANG 12:00:00 14:54:15 2:54:15
11119 26217 NEHE NITIN VILAS 12:00:00 14:12:21 2:12:21
11120 26218 TALEKAR YOGESH SUBHASH 12:00:00 15:19:10 3:19:10
11121 26219 SHINDE PRAVIN ASHOK 12:00:00 15:15:16 3:15:16
11122 26220 DIVA SAGAR VASANT 12:00:00 15:55:57 3:55:57
11123 26225 RATHOD NARENDRA GORKH 12:00:00 14:28:14 2:28:14
11124 26227 IROLE BABASAHEB PANDURANG 12:00:00 15:04:48 3:04:48
11125 26235 GHULE AVINASH VITTHAL 12:00:00 14:42:45 2:42:45
11126 26236 KANDALKAR SANDIP AHILAJI 12:00:00 14:42:45 2:42:45
11127 26237 NILKAR SHASHANK RAM 12:00:00 14:54:00 2:54:00
11128 26238 DAHIPHALE ANKUSH MURLIDHAR 12:00:00 14:38:58 2:38:58
11129 26239 KAMBLE KULDIP AKASH 12:00:00 15:40:30 3:40:30
11130 26240 BHADANGE HARISHANDRA DATTU 12:00:00 14:42:52 2:42:52
11131 26242 JADHAV YOGESH GORAKH 12:00:00 15:21:03 3:21:03
11132 26248 GAWARE LAXMAN LENAJI 12:00:00 15:23:37 3:23:37
11133 26251 TARSE SWAPNIL PADMAN 14:00:00 17:28:35 3:28:35
11134 26253 RAHINJ ANIL RAGHUNATH 14:00:00 16:34:04 2:34:04
11135 26256 PAHUNE PARESH PANDURANG 14:00:00 16:15:27 2:15:27
11136 26259 GAVANDA DHANANJAY MAHADU 14:00:00 16:40:48 2:40:48
11137 26260 SATPUTE SURAJ SUBHASH 14:00:00 17:42:05 3:42:05
11138 26265 KORE MAHADEO RAJARAM 14:00:00 17:14:16 3:14:16
11139 26269 KHAMKAR SANTU KAILAS 14:00:00 17:12:22 3:12:22
11140 26272 KANAWADE RAJENDRA BHIMASHANKAR 14:00:00 17:14:16 3:14:16
11141 26273 DAYE MAHESH WALMILK 14:00:00 17:27:38 3:27:38
11142 26275 PATIL SHRIKANT MADHUKAR 14:00:00 17:11:13 3:11:13
11143 26277 GUNJAL BALASAHEB ASHOK 14:00:00 16:35:54 2:35:54
11144 26281 GUNJAL GANESH RAJENDRA 14:00:00 16:44:32 2:44:32
11145 26283 CHAVANKE VIJENDRA SOMNATH 14:00:00 16:09:41 2:09:41
11146 26285 RATHOD DINESH MADAN 14:00:00 16:42:24 2:42:24
11147 26286 SANWANE PANKANJ VISHAWASRAO 14:00:00 17:07:45 3:07:45
11148 26288 RADKAR SACHIN DINKARRAO 14:00:00 16:44:14 2:44:14
11149 26290 DHARANE RAGHUNATH SHIVAJI 14:00:00 16:52:16 2:52:16
11150 26293 GHUGE UDHAV ARJUN 14:00:00 16:32:49 2:32:49
11151 26295 KOKANE KAILAS SITARAM 14:00:00 17:01:26 3:01:26
11152 26296 UGALMUGALE BABASAHEB NAMDEV 14:00:00 16:51:04 2:51:04
11153 26299 DONGARE BABASAHEB PRAKASH 14:00:00 17:02:51 3:02:51
11154 26300 KHESMHALASKAR MAHESH SHAMRAO 14:00:00 17:25:00 3:25:00
11155 26301 TADEVI RAHIM SALIM 14:00:00 17:15:14 3:15:14
11156 26303 MEHETRE AVINSASH RAJDHAR 14:00:00 17:42:54 3:42:54
11157 26304 KANDALKAR ANIL DASHARTH 14:00:00 16:32:45 2:32:45
11158 26305 MANDE PRAVIN RAMNATH 14:00:00 16:26:54 2:26:54
11159 26311 TAMNAR PARSHURAM KARBHARI 14:00:00 17:08:40 3:08:40
11160 26312 DHOKANE NANABHAU RANGNATH 14:00:00 17:19:06 3:19:06
11161 26315 GHOGARE PRASHANT SUKHALAL 14:00:00 16:45:00 2:45:00
11162 26317 RATHOD UMESH BADRI 14:00:00 16:26:17 2:26:17
11163 26318 AUTI SANDIP DATTU 14:00:00 16:22:54 2:22:54
11164 26325 WAGHMARE SATISH SUNIL 14:00:00 16:50:50 2:50:50
11165 26328 KUMBHAR VIJAY ARJUN 14:00:00 17:04:10 3:04:10
11166 26329 PADKANTWAR SHIVAJI VAIJNATH 14:00:00 17:34:06 3:34:06
11167 26330 DEVIKATE SANJAY RAMBHAU 14:00:00 17:12:51 3:12:51
11168 26332 SHINDE PRAVIN SHIVAJI 14:00:00 16:55:54 2:55:54
11169 26334 RATHOD GORKHNATH RAU 14:00:00 16:21:50 2:21:50
11170 26335 AGUNDE SAGAR VILAS 14:00:00 16:55:53 2:55:53
11171 26336 SABLE GANESH ANANDA 14:00:00 17:03:15 3:03:15
11172 26337 AVHAD HARSGAL ABA 14:00:00 17:32:04 3:32:04
11173 26338 BHOSALE RAHUL VISHOBA 14:00:00 17:38:53 3:38:53
11174 26340 WAYAL SONTOSH SHANKAR 14:00:00 16:36:14 2:36:14
11175 26342 GHUTE ATMARAM KASHINATH 14:00:00 17:25:29 3:25:29
11176 26344 MAHALE CHANDAR SITARAM 14:00:00 16:44:28 2:44:28
11177 26346 CHAVAN VIKAS VYENKARRAO 14:00:00 16:25:34 2:25:34
11178 26350 BHERE GAJANAN VAIJINATH 14:00:00 17:13:16 3:13:16
11179 26353 GADE NAGESH BHIMRAO 14:00:00 16:38:41 2:38:41
11180 26355 ERANDE VASANT VITTHAL 14:00:00 17:26:19 3:26:19
11181 26356 SAVLE SUDHAKAR UKHADU 14:00:00 17:10:23 3:10:23
11182 26359 PANGLE NILESH SHIVAJI 14:00:00 17:45:02 3:45:02
11183 26364 KAMBLE SATISH MARIBA 14:00:00 17:22:57 3:22:57
11184 26369 PHAD DAYNAND NAMDEV 14:00:00 18:00:00 4:00:00
11185 26370 GANGURDE SACHIN RAGUNATH 14:00:00 16:12:37 2:12:37
11186 26375 DHAPLE SANTOSH KHANDU 14:00:00 17:04:18 3:04:18
11187 26378 NAGARE CHANDRAKANTH MAHADEV 14:00:00 16:42:23 2:42:23
11188 26380 KATKADE KRISHNA PANDURANG 14:00:00 16:36:47 2:36:47
11189 26385 HAJARE YOGESH KASHINATH 14:00:00 17:26:57 3:26:57
11190 26386 DHOTRE VILAS BALU 14:00:00 16:24:35 2:24:35
11191 26387 PAWAR SANJAY SATISH 14:00:00 17:04:20 3:04:20
11192 26389 KAMBLE DILIP KISHANRAO 14:00:00 16:17:03 2:17:03
11193 26390 MANTRI PARMESHWAR RAOSAHEB 14:00:00 16:39:45 2:39:45
11194 26394 KAMBLE ANIL MARIBA 14:00:00 16:37:10 2:37:10
11195 26398 PATHARE JALINDAR GANPAT 14:00:00 17:18:28 3:18:28
11196 26399 TODMAL SHAM SHANKAR 14:00:00 16:33:13 2:33:13
11197 26401 BURUD AMAR ANKUSH 14:00:00 17:25:20 3:25:20
11198 26402 SHINDE JAYESH SURESH 14:00:00 17:43:15 3:43:15
11199 26405 PATIL PRASHANT NIMBA 14:00:00 16:12:26 2:12:26
11200 26407 BALE VINOD SHANKAR 14:00:00 16:46:18 2:46:18
11201 26409 PALWADE BALASAHEB JANARDHAN 14:00:00 17:03:17 3:03:17
11202 26412 NAGARE DILIP BHASKAR 14:00:00 16:25:57 2:25:57
11203 26415 DHEMBARE ARJUN BHASKAR 14:00:00 16:35:39 2:35:39
11204 26421 RAWATE BHANADAS SHANTARAM 14:00:00 16:23:12 2:23:12
11205 26423 SHAIKH MOHASIN RASHID 14:00:00 16:33:07 2:33:07
11206 26428 THORAT SUNIL VISHNU 14:00:00 16:51:58 2:51:58
11207 26429 DIGHE PRAVIN RAOSAHEB 14:00:00 16:33:05 2:33:05
11208 26430 SHERMALE SANDIP SOPAN 14:00:00 16:32:45 2:32:45
11209 26435 BIDGAR SANJAYRAO TUKARAM 14:00:00 17:27:05 3:27:05
11210 26439 KACHRE RAVINDRA NARAYAN 14:00:00 17:43:34 3:43:34
11211 26440 GAIKWAD NITIN MANERAM 14:00:00 17:10:47 3:10:47
11212 26444 MAHAJAN GOVINDA HIMMAT 14:00:00 17:15:51 3:15:51
11213 26445 PATIL BHUSHAN DEVRAM 14:00:00 16:54:08 2:54:08
11214 26449 GODSE SACHIN MINDEORAO 14:00:00 17:01:43 3:01:43
11215 26453 SURVE MAHESH MARUTI 14:00:00 17:11:41 3:11:41
11216 26456 SANAP LAXMAN BABASHEB 14:00:00 16:09:55 2:09:55
11217 26458 RATHOD MOHAN NARAYAN 14:00:00 16:20:40 2:20:40
11218 26461 KSHIRSAGAR NAVNATH ASHRUBA 14:00:00 16:34:18 2:34:18
11219 26463 PAWAR PINTU SURESH 14:00:00 17:27:03 3:27:03
11220 26469 SHINDE RAHUL DILIP 14:00:00 16:52:15 2:52:15
11221 26471 PATIL SANDIP SANJAY 14:00:00 16:21:28 2:21:28
11222 26480 ZOPALE VIJAY RAMESH 14:00:00 17:18:09 3:18:09
11223 26481 RATHOD PRAVIN LAXMAN 14:00:00 16:25:18 2:25:18
11224 26483 MANOHAR GAUTAM PANJABRAO 14:00:00 17:50:49 3:50:49
11225 26485 KHANDRA RAJESH BABURAO 14:00:00 16:27:48 2:27:48
11226 26487 BADGUJAR DEEPAK RAJENDRA 14:00:00 16:43:43 2:43:43
11227 26488 TAWARE NITIN MAHADEV 14:00:00 17:59:09 3:59:09
11228 26493 DHANGUDE RAJENDRA SURESH 14:00:00 16:53:17 2:53:17
11229 26497 KHEDKAR PAPPU MHATARDEV 14:00:00 17:55:07 3:55:07
11230 26498 KHONDE KUNAL CHANDRAKANT 14:00:00 17:51:39 3:51:39
11231 26500 KOLWADKAR AMOL DNYANDEV 14:00:00 16:29:54 2:29:54
11232 26501 PAGARE MUKESH NANDU 14:00:00 17:07:38 3:07:38
11233 26502 DHAKNE VIKAS BAPURAO 14:00:00 16:43:39 2:43:39
11234 26503 NAGRE MAHESH NAVNATH 14:00:00 16:56:07 2:56:07
11235 26509 ULGULWAD NARAYAN RAGHUNATH 14:00:00 16:37:14 2:37:14
11236 26511 SANAP REVAN RAGHUNATH 14:00:00 17:01:52 3:01:52
11237 26512 AMLE ASHOK SHIVMURTI 14:00:00 17:00:50 3:00:50
11238 26515 SANAP GANESH BHAGWAT 14:00:00 16:15:38 2:15:38
11239 26516 JADHAV SATISH RAMKISHAN 14:00:00 16:26:44 2:26:44
11240 26518 MANE VILAS DHURAJI 14:00:00 17:35:33 3:35:33
11241 26519 SHAIKH SIDHIK BABU 14:00:00 17:05:20 3:05:20
11242 26524 JADHAV SANJAY DILIP 14:00:00 17:50:16 3:50:16
11243 26527 DHUM VINAY KRISHNA 14:00:00 17:12:26 3:12:26
11244 26532 KAMBLE AKSHAYKUMAR PRABHAKAR 14:00:00 17:30:49 3:30:49
11245 26533 TARE YOGESH PADMAN 14:00:00 16:34:34 2:34:34
11246 26537 SHINDE GOPAL BHIMRAJ 14:00:00 16:48:40 2:48:40
11247 26542 AGHAN MARUTI RAMBHAU 14:00:00 17:58:51 3:58:51
11248 26545 GIRI NITIN SURESH 14:00:00 17:06:04 3:06:04
11249 26546 SONAVANE PRASHANT ARJUN 14:00:00 17:28:30 3:28:30
11250 26547 PANDIT DEEPAK SAHEBRAO 14:00:00 17:01:54 3:01:54
11251 26549 PATIL BHUSHAN AJITRAO 14:00:00 18:00:00 4:00:00
11252 26550 PATIL CHETAN ANIL 14:00:00 17:15:51 3:15:51
11253 26551 CHAWDHARI SWAPNIL KAILAS 14:00:00 17:01:53 3:01:53
11254 26552 BHOIR ATUL VASANT 14:00:00 17:38:42 3:38:42
11255 26555 SANSARE AMOL SURESH 14:00:00 17:50:00 3:50:00
11256 26556 JADHAV MAHADEV MOHAN 14:00:00 16:29:21 2:29:21
11257 26557 SABLE ASHOK YOUHAN 14:00:00 16:59:06 2:59:06
11258 26558 NAVGHRE JITESH SAVANTA 14:00:00 16:59:52 2:59:52
11259 26560 THALE AMEY MOHAN 14:00:00 17:06:18 3:06:18
11260 26563 PARDESHI ANAND HEMANT 14:00:00 17:32:05 3:32:05
11261 26566 HAMBIR KAILASH LAKSHMAN 14:00:00 16:54:17 2:54:17
11262 26567 GAVALE SIDHARTH JAYPRAKASH 14:00:00 17:41:07 3:41:07
11263 26569 PATIL VISHVJEET VAMAN 14:00:00 17:32:09 3:32:09
11264 26570 YADAV SAGAR SURYAKANT 14:00:00 17:37:03 3:37:03
11265 26571 BORSE TUSHAR VASANTRAO 14:00:00 17:38:27 3:38:27
11266 26575 KADALE NILESH NIVRUTTI 14:00:00 17:25:50 3:25:50
11267 26576 MALI NILESH GARBAD 14:00:00 17:36:52 3:36:52
11268 26577 PATIL SUMEET YASHWANT 14:00:00 17:37:04 3:37:04
11269 26579 KARBHARI SANIKUMAR SHYAM 14:00:00 17:39:38 3:39:38
11270 26581 KHOSE SATISH BALASAHEB 14:00:00 17:18:13 3:18:13
11271 26583 AGHAV RAMESH KARBHARI 14:00:00 17:02:03 3:02:03
11272 26584 BHOSLE PARMESHWAR DILIPRAO 14:00:00 16:48:44 2:48:44
11273 26585 MANDLIK VISHAL JAGANNATH 14:00:00 17:02:59 3:02:59
11274 26589 ATKARE SHRIKRUSHNA BHASKAR 14:00:00 17:27:10 3:27:10
11275 26595 CHAWHAN RAMESH JAGANNATH 14:00:00 17:12:03 3:12:03
11276 26599 DESAI ASHISH SHIVAJI 14:00:00 16:48:00 2:48:00
11277 26601 GUNJAL MAHENDRA RAMESH 14:00:00 17:08:16 3:08:16
11278 26605 SHRIGAONKAR CHANDAN VIJAY 14:00:00 17:27:22 3:27:22
11279 26611 NAMAKAR DILIP SHIVAJI 14:00:00 16:46:29 2:46:29
11280 26612 MOHITE SACHIN HARI 14:00:00 16:35:19 2:35:19
11281 26614 DEORE VIKAS ADHIKAR 14:00:00 16:24:50 2:24:50
11282 26615 MAHAJAN ARUN PUNJU 14:00:00 17:36:05 3:36:05
11283 26616 BHOSLE PRATAP PRASAD 14:00:00 17:21:10 3:21:10
11284 26617 KAYANDE RAHUL VISHNU 14:00:00 17:12:38 3:12:38
11285 26618 GOPAL ANNASAHEB RATAN 14:00:00 16:51:40 2:51:40
11286 26619 SOSHTE MUKESH VISHNU 14:00:00 17:31:10 3:31:10
11287 26621 RATHOD ATISH ARJUN 14:00:00 16:30:28 2:30:28
11288 26622 NAVGHARE RAVI ARJUN 14:00:00 16:56:08 2:56:08
11289 26624 JADHAV GORAKHANATH RAMRAO 14:00:00 16:25:22 2:25:22
11290 26625 GADHAVE RAHUL YUVRAJ 14:00:00 16:57:19 2:57:19
11291 26629 JADHAV SANDIP SUNIL 14:00:00 16:31:28 2:31:28
11292 26632 BORSE DHANANJAYA DAGDU 14:00:00 17:37:58 3:37:58
11293 26640 VHANMANE SACHIN DILIP 14:00:00 17:16:18 3:16:18
11294 26643 KAMBLE RAMCHANDRA TANAJI 14:00:00 17:01:50 3:01:50
11295 26654 KAMBLE BHASKAR VASANTRAO 14:00:00 17:25:07 3:25:07
11296 26659 VAIDYA GOVIND HANUMANT 14:00:00 17:45:05 3:45:05
11297 26662 PAWAR SANTOSH NANA 14:00:00 17:35:05 3:35:05
11298 26665 MOHITE ANIL BABULAL 14:00:00 17:10:47 3:10:47
11299 26668 CHAVAN UMESH MOTIRAM 14:00:00 17:01:54 3:01:54
11300 26669 SAWANT LAVLESH PANDURANG 14:00:00 17:50:15 3:50:15
11301 26670 JADHVAR SUNIL MAHADEV 14:00:00 16:19:00 2:19:00
11302 26672 MENGAL MAHADU SANJAY 14:00:00 16:45:57 2:45:57
11303 26674 ROKADE MAHESH ABHIMANYU 14:00:00 17:12:25 3:12:25
11304 26678 BHOIR AMAR VASANT 14:00:00 17:38:59 3:38:59
11305 26679 MHARSE DINESH RAMCHANDRA 14:00:00 17:20:55 3:20:55
11306 26680 DUMNE SURAJ TRIMBAKRAO 14:00:00 16:23:13 2:23:13
11307 26683 KUMAVAT SURAJ PRUTHVIRAJ 14:00:00 16:47:47 2:47:47
11308 26689 SAHANE PRAVIN EKNATH 14:00:00 17:27:10 3:27:10
11309 26690 DHATRAK SANTOSH RAMDAS 14:00:00 17:12:50 3:12:50
11310 26693 KOLI GANESH CHANDRAKANT 14:00:00 16:49:10 2:49:10
11311 26694 DODAKE TUSHAR KANHU 14:00:00 17:27:14 3:27:14
11312 26696 KALE SHIVAJI YOGESH 14:00:00 17:07:06 3:07:06
11313 26702 GIRI SACHIN SURESH 14:00:00 17:32:05 3:32:05
11314 26703 WAGH BALU YASHWANT 14:00:00 17:21:42 3:21:42
11315 26706 BORUDE DATTATRAYA MARUTI 14:00:00 17:04:40 3:04:40
11316 26707 SHETE SUSHANT BABASAHEB 14:00:00 16:29:08 2:29:08
11317 26710 GODSE MANGESH SHIKANT 14:00:00 17:01:08 3:01:08
11318 26713 PAWAR SHARAD GOPAL 14:00:00 17:32:03 3:32:03
11319 26718 BANSODE SANJAY KACHRU 14:00:00 17:05:00 3:05:00
11320 26726 DONGARE DHANRAJ BALASAHEB 14:00:00 16:40:15 2:40:15
11321 26732 PAWAR RAOSAHEB BHANUDAS 14:00:00 16:37:44 2:37:44
11322 26737 CHAVAN SANTOSH DADA 14:00:00 16:56:37 2:56:37
11323 26755 GHUMARE YUVRAJ TUKARAM 14:00:00 16:43:36 2:43:36
11324 26756 HODSHIL BHIMRAO DNYANDEO 14:00:00 16:20:42 2:20:42
11325 26758 KHARAWATE RAGUNATH RAM 14:00:00 16:23:42 2:23:42
11326 26761 GAWAS DINESH DEEPAK 14:00:00 17:04:50 3:04:50
11327 26762 MUTADAK AVINASH NADKUMAR 14:00:00 17:03:37 3:03:37
11328 26763 GIRHE RAJARAM SHIVAJI 14:00:00 16:54:48 2:54:48
11329 26764 BODKE NARESH YASHWANT 14:00:00 17:33:40 3:33:40
11330 26767 CHAVAREKAR RATNDIP RAVIKANT 14:00:00 17:51:31 3:51:31
11331 26770 PARDESHI RAJENDRA CHINTAMAN 14:00:00 17:09:45 3:09:45
11332 26772 FERE SUNIL SHRIMANT 14:00:00 16:48:42 2:48:42
11333 26775 SONAWANE SUKHDEV PRAMIT 14:00:00 17:26:48 3:26:48
11334 26776 PALWE JAILINDAR RAMRAO 14:00:00 16:45:34 2:45:34
11335 26779 PISAL SHIVAJI BABASAHEB 14:00:00 16:51:42 2:51:42
11336 26780 JAWLE BHARAT BHAGWAN 14:00:00 17:25:21 3:25:21
11337 26785 BADGIRE AJIT BHANUDAS 14:00:00 17:14:54 3:14:54
11338 26786 KALE YOGESH KESHAV 14:00:00 17:17:02 3:17:02
11339 26787 BHASKAR BALESHWAR BABASAHEB 14:00:00 17:02:29 3:02:29
11340 26792 KUSALKAR PRAVIN JAGNATH 14:00:00 16:06:21 2:06:21
11341 26793 TALPADE GORAKH BHIMA 14:00:00 17:01:26 3:01:26
11342 26796 UGALE SHARAD BHAGCHAND 14:00:00 16:00:38 2:00:38
11343 26797 MAKU TEJAS NAMDEV 14:00:00 16:27:40 2:27:40
11344 26810 LONKAR JITENDRA PARASRAM 14:00:00 17:25:41 3:25:41
11345 26812 KAWADE AMOL GANPATRAO 14:00:00 17:59:03 3:59:03
11346 26814 KOUD POSHATTI NARAYAN 14:00:00 16:43:19 2:43:19
11347 26815 BAGATE PRASHANT RAJESH 14:00:00 16:37:22 2:37:22
11348 26816 KHEDKAR VIVEKANAND UDDHAVRAO 14:00:00 17:43:18 3:43:18
11349 26817 BANGAR NITIN MAHADEV 14:00:00 16:40:13 2:40:13
11350 26821 KENDRE RAJESH NATHRAO 14:00:00 17:07:18 3:07:18
11351 26826 KHEDKAR SUNIL RAMDAS 14:00:00 16:47:33 2:47:33
11352 26830 KANOJA HARESHWAR YASHWANT 14:00:00 17:25:51 3:25:51
11353 26834 WAGH BHARAT SITARAM 14:00:00 16:42:56 2:42:56
11354 26839 BORUDE DNYANDEV DATTU 14:00:00 17:01:22 3:01:22
11355 26843 KHAWALE LAXMAN CHANDRABHAN 14:00:00 17:07:59 3:07:59
11356 26850 PALWE AVINASH ANILKUMAR 14:00:00 16:55:45 2:55:45
11357 26854 PAWAR DURGANAND NARAYAN 14:00:00 17:13:05 3:13:05
11358 26859 DEVRE SATISH DATTATRAYA 14:00:00 17:11:56 3:11:56
11359 26862 KHANDARE DATTATRAY YEDU 14:00:00 16:57:06 2:57:06
11360 26865 KHARPUDE SANTOSH YASHWANT 14:00:00 17:20:09 3:20:09
11361 26870 DABHADE JAY VILAS 14:00:00 16:52:17 2:52:17
11362 26875 ALKUTE ASHOK ARJUN 14:00:00 17:51:33 3:51:33
11363 26876 CHAUDHARI AMIT RAJARAM 14:00:00 16:57:02 2:57:02
11364 26877 JADHAV VINIT ANIL 14:00:00 17:24:03 3:24:03
11365 26880 KHULE CHANDRAKANT ASHOK 14:00:00 16:42:47 2:42:47
11366 26881 UGALE KAILAS BABAN 14:00:00 16:43:23 2:43:23
11367 26889 RAJPUT TUSHARSING KOMALSING 14:00:00 16:53:06 2:53:06
11368 26891 BHOSALE SHRIKRISHNA RAGHUNATH 14:00:00 17:32:38 3:32:38
11369 26893 BAVDHANE SANTOSH HEMA 14:00:00 16:53:48 2:53:48
11370 26898 BIRANGAL GANESH PARMESHWAR 14:00:00 17:51:57 3:51:57
11371 26899 PISAL ADINATH ARJUN 14:00:00 16:27:11 2:27:11
11372 26900 SANMUKH MAHESH MADHUKAR 14:00:00 17:33:22 3:33:22
11373 26901 SHIRSATH AMOL BABASAHEB 14:00:00 17:25:57 3:25:57
11374 26906 PALVE SANTOSH RAMDAS 14:00:00 17:17:28 3:17:28
11375 26911 PRADHI MANGAL NATHU 14:00:00 16:43:56 2:43:56
11376 26912 PHAD YOGESH BHIMRAJ 14:00:00 16:04:19 2:04:19
11377 26913 DAHIPHALE ANIL VISHVNATH 14:00:00 16:40:16 2:40:16
11378 26915 DESALE KIRAN KRUSHNA 14:00:00 18:00:00 4:00:00
11379 26917 DHAKNE SACHIN CHANDRASEN 14:00:00 17:40:30 3:40:30
11380 26919 MISAL SURAJ RAMCHANDRA 14:00:00 16:48:27 2:48:27
11381 26923 KAVDE SACHIN CHANGDEV 14:00:00 17:31:59 3:31:59
11382 26924 JANGAM PRATHMESH PRAVIN 14:00:00 17:11:13 3:11:13
11383 26925 BHOSALE PEAKASH HRIDAS 14:00:00 17:32:47 3:32:47
11384 26927 LATPATE ARVIND BABASAHEB 14:00:00 17:13:18 3:13:18
11385 26930 DHULGAD DINKAR DATTATRAY 14:00:00 16:28:24 2:28:24
11386 26931 DESHMUKH SANTOSH BALASAHEB 14:00:00 16:48:36 2:48:36
11387 26932 KAKADE GANESH PRAVIN 14:00:00 16:44:32 2:44:32
11388 26934 SATPUTE BABAN SUDHIR 14:00:00 17:06:25 3:06:25
11389 26938 RANE SUBHASH NILESH 14:00:00 16:57:26 2:57:26
11390 26941 DEORE DIPAK RAJDHAR 14:00:00 16:45:34 2:45:34
11391 26943 SONAWANEVINOD ANKUSH 14:00:00 16:52:50 2:52:50
11392 26944 NAWALE SUNIL PRABHAKAR 14:00:00 17:17:04 3:17:04
11393 26945 BHOKARE RANGNATH NAGORAO 14:00:00 16:13:08 2:13:08
11394 26951 DALVI PANDHARINATH RAGUNATH 14:00:00 16:10:37 2:10:37
11395 26959 BHOYE PRADIP BHAU 14:00:00 17:20:47 3:20:47
11396 26964 PANDULE AVINASH RAM 14:00:00 17:14:03 3:14:03
11397 26967 ADHAL NITIN DASHRATH 14:00:00 16:45:00 2:45:00
11398 26970 JADHAV VISHAL DNYANESHWAR 14:00:00 16:57:22 2:57:22
11399 26975 RATHOD SUNIL PREMNATH 14:00:00 17:33:28 3:33:28
11400 26976 CHAVAN SUBHASH SHIVRAM 14:00:00 17:33:21 3:33:21
11401 26977 VARPE SUSHANT MANOHAR 14:00:00 17:42:25 3:42:25
11402 26980 PATIL SANDIP RAMESH 14:00:00 17:31:57 3:31:57
11403 26981 DOLE SACHIN SAHEBRAO 14:00:00 17:07:59 3:07:59
11404 26982 DARADE ABADAS AASARAM 14:00:00 17:35:34 3:35:34
11405 26986 PATIL NITIN CHHAGAN 14:00:00 17:23:30 3:23:30
11406 26987 REDE ISHWAR SADASHIV 14:00:00 16:57:00 2:57:00
11407 26992 PATIL ARUN PUNDLIK 14:00:00 16:10:26 2:10:26
11408 26993 RATHOD RAMKISHOR SAWIRAM 14:00:00 17:26:13 3:26:13
11409 26995 KHATELE GRUNATH SHIVAJI 14:00:00 17:17:16 3:17:16
11410 26999 AWARI YOGESH SAKHAHARI 14:00:00 16:16:40 2:16:40
11411 27001 KADAM SANDIP RAKHAMA 8:00:00 10:51:27 2:51:27
11412 27003 GHULE BHUSHAN SUBHASH 8:00:00 11:25:40 3:25:40
11413 27007 NAWALE CHANDRAKANT GANPAT 8:00:00 11:04:57 3:04:57
11414 27010 KALEL NAVNATH BABAN 8:00:00 11:09:57 3:09:57
11415 27012 KANGANE RAJU BHANUDAS 8:00:00 10:07:08 2:07:08
11416 27013 KANDALKAR KAILAS RAOSAHEB 8:00:00 10:08:03 2:08:03
11417 27016 VISHE NIVRUTTI BALKRUSHANA 8:00:00 10:32:19 2:32:19
11418 27018 PATIL PRAVIN SHIVAJI 8:00:00 10:44:15 2:44:15
11419 27022 LATHAD NAMDEV PARASARAM 8:00:00 10:08:55 2:08:55
11420 27023 SADAR DNYANESHWAR DAYARAM 8:00:00 10:26:27 2:26:27
11421 27024 SATHE SACHIN DILIP 8:00:00 11:14:53 3:14:53
11422 27030 TELGOTE MANGAL ANANDA 8:00:00 10:27:23 2:27:23
11423 27032 CHAVAN GOPAL MAHADEO 8:00:00 11:21:21 3:21:21
11424 27036 KAWALKAR RAM SUPAJI 8:00:00 10:52:15 2:52:15
11425 27037 SOMVANSHI ANAND RAMESH 8:00:00 10:31:35 2:31:35
11426 27040 AGHAM DINESH NAMDEORAO 8:00:00 10:54:15 2:54:15
11427 27043 OGALE SAINATH SURYAKANT 8:00:00 10:54:03 2:54:03
11428 27045 RATHOD UNKESHWAR MANGILALL 8:00:00 11:24:21 3:24:21
11429 27046 WAGH GAUTAM DHAUKA 8:00:00 9:49:13 1:49:13
11430 27047 FUKE HIMMAT GANESHRAO 8:00:00 11:33:34 3:33:34
11431 27050 SHELKANDE NILESH DUNDA 8:00:00 11:04:27 3:04:27
11432 27052 SASANE LAXMAN MOTIRAM 8:00:00 10:25:09 2:25:09
11433 27054 BHANGE EKNATH HARIDASRAO 8:00:00 11:43:26 3:43:26
11434 27056 KHADSE SUNIL PANJABRAO 8:00:00 10:55:58 2:55:58
11435 27062 SAKHARE VIJAY SAKHARAM 8:00:00 10:49:59 2:49:59
11436 27063 KOLI SANDIP ARUN 8:00:00 10:57:55 2:57:55
11437 27064 THAKARE NARESH MADHUKAR 8:00:00 11:00:08 3:00:08
11438 27065 RATHOD SACHIN UTTAMRAO 8:00:00 10:42:34 2:42:34
11439 27066 SULANE KIRAN RUPSING 8:00:00 10:11:41 2:11:41
11440 27067 GHUGE NITIN RAMRAO 8:00:00 11:55:40 3:55:40
11441 27070 KENDRE NARAYAN NAMDEO 8:00:00 10:26:12 2:26:12
11442 27074 NAVKAR NITESH ASHOK 8:00:00 10:36:48 2:36:48
11443 27087 GAYKAR SUYOG PANDURANG 8:00:00 10:51:19 2:51:19
11444 27089 AHER NILESH BALKRUSHNA 8:00:00 10:37:55 2:37:55
11445 27093 JADHAV AVINASH VIJAY 8:00:00 11:41:02 3:41:02
11446 27107 SHINGADE WAMAN MANOHAR 8:00:00 11:53:41 3:53:41
11447 27110 DESHAMUKHA SAGAR PUNJU 8:00:00 11:35:04 3:35:04
11448 27112 GAWHANE LAXMAN UMAJI 8:00:00 10:27:50 2:27:50
11449 27115 MAHAJAN PANDURANG KESHAV 8:00:00 10:19:09 2:19:09
11450 27127 JADHAV DILIP KAMALSING 8:00:00 10:42:55 2:42:55
11451 27130 PADVI RANJEET KLYA 8:00:00 11:06:28 3:06:28
11452 27136 PATIL PRADIP PRABHAKAR 8:00:00 11:32:03 3:32:03
11453 27144 TAWADE BHUPENDRA DONGAR 8:00:00 11:21:37 3:21:37
11454 27145 WARGUDE MANGESH KUSHA 8:00:00 9:55:33 1:55:33
11455 27150 CHAOUDHARY SHRIRAM ARJUN 8:00:00 11:08:11 3:08:11
11456 27152 KACHARE ABHILASH RAMKRISHNA 8:00:00 10:43:26 2:43:26
11457 27156 NYAHALDE SANTOSH SUDAM 8:00:00 10:43:06 2:43:06
11458 27161 JADHAV BHUSHAN YADAV 8:00:00 10:25:30 2:25:30
11459 27165 MAHALE CHANDRACANT RAMA 8:00:00 10:07:41 2:07:41
11460 27167 SHINDE MAHENDRA RAMESH 8:00:00 11:29:24 3:29:24
11461 27170 JADHAV SANTOSH SHANKAR 8:00:00 11:43:25 3:43:25
11462 27171 NIRGUDA ANKUSH KASHINATH 8:00:00 11:06:58 3:06:58
11463 27175 SAWANT RAHUL BAPU 8:00:00 11:43:31 3:43:31
11464 27176 KAMBLE AATISH PRABHAKAR 8:00:00 11:09:20 3:09:20
11465 27179 BAGAD DATTU GOVIND 8:00:00 11:37:50 3:37:50
11466 27183 GAIKAWAD VISHAL MUKTAJI 8:00:00 11:35:25 3:35:25
11467 27186 RATHOD BHIMRAO RAMRAO 8:00:00 10:48:35 2:48:35
11468 27187 GHUGE VIJAY BHIMRAO 8:00:00 10:58:21 2:58:21
11469 27188 SULANE WALMIK CHAINSING 8:00:00 11:14:45 3:14:45
11470 27190 VARKUTE ASHOK BHASKAR 8:00:00 11:53:47 3:53:47
11471 27196 BHOI SANDESH SOMNATH 8:00:00 11:28:50 3:28:50
11472 27202 MULANI AMIR LATIF 8:00:00 10:43:06 2:43:06
11473 27206 JADHAV RAVINDRA ANANTA 8:00:00 10:47:04 2:47:04
11474 27210 VISHE VIBHAV RAGHUNATH 8:00:00 10:37:39 2:37:39
11475 27212 BHANGE ANKUSH SHANTARAM 8:00:00 11:00:53 3:00:53
11476 27216 DOKE MANJUNATH SHANKAR 8:00:00 11:20:52 3:20:52
11477 27220 PAWAR SUBHASH SHAMRAO 8:00:00 10:55:02 2:55:02
11478 27223 VALVI VISHWANATH SITARAM 8:00:00 11:24:11 3:24:11
11479 27227 MHANKRAJ NITIN MARUTI 8:00:00 10:29:16 2:29:16
11480 27230 BINNAR BALU VALU 8:00:00 11:11:56 3:11:56
11481 27231 BHOYE PRAVIN PALSU 8:00:00 10:16:09 2:16:09
11482 27236 KAKDE RUPESH MADHUKAR 8:00:00 11:20:26 3:20:26
11483 27239 TOMPE SOMNATH KERBA 8:00:00 10:28:12 2:28:12
11484 27254 NANGARE SHEKHAR YADAV 8:00:00 11:41:05 3:41:05
11485 27256 HUMBARE LAXMAN BABASAHEB 8:00:00 11:32:30 3:32:30
11486 27257 KEDAR SHRIKISAN DINKAR 8:00:00 10:22:05 2:22:05
11487 27258 MURKUTE DATTATRY ABALAJI 8:00:00 10:35:54 2:35:54
11488 27262 WAGH MARUTI CHANGDEO 8:00:00 10:37:37 2:37:37
11489 27269 SHAIKH AFSAR AKABAR 8:00:00 11:14:38 3:14:38
11490 27270 KARDILE MANOHAR MACHHINDRA 8:00:00 10:48:34 2:48:34
11491 27271 DONGARE MANOJ PANDHARINATH 8:00:00 10:42:07 2:42:07
11492 27276 KURKUTE DATTA TULSIDAS 8:00:00 11:32:13 3:32:13
11493 27278 MOTE SANDIP RAMRAO 8:00:00 11:10:15 3:10:15
11494 27281 PAWAR PRASAD N ARAYAN 8:00:00 11:40:34 3:40:34
11495 27283 BHOYE DINESH LAHU 8:00:00 10:41:00 2:41:00
11496 27286 KENDRE HARIRAM NAMDEO 8:00:00 10:58:58 2:58:58
11497 27287 PATIL PAWAN VITTHAL 8:00:00 11:17:25 3:17:25
11498 27289 KHARA SAMADHAN NABAJI 8:00:00 11:34:14 3:34:14
11499 27291 PATIL VIJAY BHAIDAS 8:00:00 10:57:32 2:57:32
11500 27303 BHOIRE GURUNATH DWARKANATH 8:00:00 11:09:21 3:09:21
11501 27305 JAMADAR LADLEMASHAK JINODDIN 8:00:00 10:55:28 2:55:28
11502 27314 KHEDKAR GOVIND GAHININATH 8:00:00 11:18:29 3:18:29
11503 27315 RATHOD MAHESH SHIVAJI 8:00:00 10:25:51 2:25:51
11504 27318 THAKARE GANESH MADHUKAR 8:00:00 11:09:55 3:09:55
11505 27322 LAWATE SHAILESH TUKARAM 8:00:00 11:39:43 3:39:43
11506 27324 JAYBHAYE SATISH NARAYAN 8:00:00 11:03:52 3:03:52
11507 27326 BAHIR LUXMAN RAMESHWAR 8:00:00 10:44:10 2:44:10
11508 27333 MANE HIMMATRAO VISHNU 8:00:00 10:54:38 2:54:38
11509 27338 JADHAV PRAVIN SUBHASH 8:00:00 11:08:12 3:08:12
11510 27340 BIKKAD SUDHIR BANDU 8:00:00 11:02:59 3:02:59
11511 27353 SURYANSHI KISHOR KAILASH 8:00:00 11:01:23 3:01:23
11512 27355 HIMPLNARIKAR SHRINIVAS DASHRATHRAO 8:00:00 10:43:34 2:43:34
11513 27359 CHAVAN RAHUL KANTILAL 8:00:00 10:14:17 2:14:17
11514 27362 PATIL RAHUL KUNDALIK 8:00:00 11:31:49 3:31:49
11515 27365 WADEKAR SACHIN SURJERAO 8:00:00 11:35:25 3:35:25
11516 27387 KADAM SUNIT KUMAR BABURAO 8:00:00 11:29:17 3:29:17
11517 27388 KAMBALE VIDYADHAR ANANDRAO 8:00:00 11:37:30 3:37:30
11518 27394 ZORE PRAKASH SITARAM 8:00:00 11:25:29 3:25:29
11519 27399 THAKUR AMOL ARUN 8:00:00 11:35:54 3:35:54
11520 27404 MAHABALE MAYUR PUNDALIKE 8:00:00 11:49:15 3:49:15
11521 27408 MUNDE VITTHAL DNYANOBA 8:00:00 11:33:25 3:33:25
11522 27409 PAWAR SANGRAM VISHAVANATH 8:00:00 10:52:28 2:52:28
11523 27413 TAMNAR SACHIN APPASAHEB 8:00:00 11:21:50 3:21:50
11524 27418 KHOT JOTIRAM BAPUSO 8:00:00 11:26:13 3:26:13
11525 27419 AWARI SHARAD RAMNATH 8:00:00 10:35:44 2:35:44
11526 27421 PATHAN SAEEDKHAN NASEERKHAN 8:00:00 11:34:41 3:34:41
11527 27422 KOKATE YUVRAJ KUMAR 8:00:00 11:33:10 3:33:10
11528 27423 BANGAR RAVINDRA GABAJI 8:00:00 11:23:57 3:23:57
11529 27426 CHANDGUDE VISHAL BHUJANG 8:00:00 11:04:30 3:04:30
11530 27430 CHAVAN DNYANESHWAR SHESHERAO 8:00:00 11:13:54 3:13:54
11531 27438 BHALERAO SUJITKUMAR NARSINGRAO 8:00:00 11:35:27 3:35:27
11532 27439 DARWADA ASHOK NAMDEV 8:00:00 10:46:57 2:46:57
11533 27440 BHURKUD SADANAND DIWAL 8:00:00 10:46:46 2:46:46
11534 27443 MADHE RAJU KALU 8:00:00 10:23:51 2:23:51
11535 27444 HUGE NITIN SARJERAO 8:00:00 11:24:36 3:24:36
11536 27452 RATHOD SUNIL RAMRAV 8:00:00 10:57:24 2:57:24
11537 27454 KORADE SUNIL APPARAO 8:00:00 10:53:29 2:53:29
11538 27456 SHAIKH AMIN IBRAHIM 8:00:00 11:25:41 3:25:41
11539 27458 WAGH SUGRIV VASANT 8:00:00 11:05:17 3:05:17
11540 27472 BADE VISHAL BHAUSAHEB 8:00:00 11:02:03 3:02:03
11541 27473 BHASKARE SUBHASH SOPANRAV 8:00:00 11:14:52 3:14:52
11542 27478 PAWAR SUHAS GOVIND 8:00:00 10:45:37 2:45:37
11543 27481 KAMBLE ASARAM WAMAN 8:00:00 10:33:54 2:33:54
11544 27483 CHAURE VIJAY VITTHAL 8:00:00 10:48:36 2:48:36
11545 27484 RUDARE GORAKSH JALINDAR 8:00:00 11:10:54 3:10:54
11546 27485 PAWAR DAMAJI DADASAHED 8:00:00 11:29:02 3:29:02
11547 27487 LOBHI PADU POSHA 8:00:00 10:21:25 2:21:25
11548 27490 GAIKWAD RUSHIKANT AMBADASRAO 8:00:00 11:45:10 3:45:10
11549 27494 KAMBLE PARMESHWAR CHINTAMAN 8:00:00 10:51:08 2:51:08
11550 27495 WADU KISHOR PRAMOD 8:00:00 10:23:55 2:23:55
11551 27501 RAUT SATISH DATTATRAYA 8:00:00 11:32:35 3:32:35
11552 27503 JADHAV RIKESH TANAJIRAO 8:00:00 10:32:34 2:32:34
11553 27504 GUTTE MANGESH VENKATRAO 8:00:00 10:27:43 2:27:43
11554 27505 BADGE SANGRAM MAROTI 8:00:00 11:36:50 3:36:50
11555 27507 RATHOD DNYANESHWAR RAMRAO 8:00:00 10:56:15 2:56:15
11556 27509 DESHMUKH AJIT BHARAT 8:00:00 10:45:48 2:45:48
11557 27510 CHATE RAMAKANT JEJERAM 8:00:00 11:34:43 3:34:43
11558 27513 BIKKAD VINOD BANDU 8:00:00 11:05:54 3:05:54
11559 27515 GAREL PANDIT LADKYA 8:00:00 10:31:11 2:31:11
11560 27520 BHOSALE SUJIT TANAJI 8:00:00 10:16:50 2:16:50
11561 27524 CHAVAN VINOD ANANDA 8:00:00 10:44:24 2:44:24
11562 27526 KOLI PANDURANG VITTHAL 8:00:00 10:57:43 2:57:43
11563 27529 KHUNE SWAPNIL NAMDEVRAO 8:00:00 11:28:27 3:28:27
11564 27530 SURYAWASHI KUNDAN KAILAS 8:00:00 11:18:36 3:18:36
11565 27535 SALVE KAILASH MAHADURAO 8:00:00 10:55:23 2:55:23
11566 27538 CHITRAL SAGAR NANDKISHOR 8:00:00 10:42:33 2:42:33
11567 27540 BAN SADANAND SHIVHAR 8:00:00 11:05:55 3:05:55
11568 27544 KARAD MADHAV SADASHIV 8:00:00 11:31:59 3:31:59
11569 27553 NAGARGOJE ANIL DADABHAU 8:00:00 10:37:58 2:37:58
11570 27554 KUNGAR PANJABRAO BHIMARAO 8:00:00 10:36:59 2:36:59
11571 27559 JOSHI AVINASH CHANDRAKANTRAO 8:00:00 11:22:21 3:22:21
11572 27565 LOKHANDE RAJESH DNYANOBA 8:00:00 10:12:25 2:12:25
11573 27566 PATHAN YUNUS AKBAR 8:00:00 11:07:09 3:07:09
11574 27570 LAGAS BHAGWAT NARAYAN 8:00:00 10:42:38 2:42:38
11575 27575 DALVI KIRAN LAXMAN 8:00:00 11:51:52 3:51:52
11576 27576 JAWALGEKAR PRAMOD JAGANNATH 8:00:00 11:40:35 3:40:35
11577 27582 PANDHARE SURESH VILAS 8:00:00 11:11:03 3:11:03
11578 27583 MORE GANESH RAGHO 8:00:00 10:57:39 2:57:39
11579 27584 KHAIRNAR KRUNAL SADASHIV 8:00:00 11:00:21 3:00:21
11580 27590 DEVKATE RATANAKAR VYANKATRAO 8:00:00 11:02:23 3:02:23
11581 27592 JEDGUTE MARUTI GANESH 8:00:00 11:20:43 3:20:43
11582 27593 MADAVI SANDIP YADAV 8:00:00 11:20:55 3:20:55
11583 27598 THAKARE SURESH SITARAM 8:00:00 11:07:01 3:07:01
11584 27599 BABAR LAHANU RAMA 8:00:00 11:20:42 3:20:42
11585 27603 DIGHE RAGHUNATH PANDU 8:00:00 11:18:44 3:18:44
11586 27608 WADER GANGARAM ANKUSHRAO 8:00:00 11:16:51 3:16:51
11587 27611 WARANG SAMEER NARAYAN 8:00:00 11:04:41 3:04:41
11588 27614 KADAM MANGESH ASHOKRAO 8:00:00 11:02:20 3:02:20
11589 27622 SALAVKAY MILIND MANOHAR 8:00:00 11:56:08 3:56:08
11590 27623 RATHOD MANOHAR DASHRATH 8:00:00 10:25:00 2:25:00
11591 27624 RATHOD KAILASH NARAYAN 8:00:00 11:51:52 3:51:52
11592 27626 CHAVAN SANDIP BHIMRAO 8:00:00 11:04:28 3:04:28
11593 27629 KSHIRSAGAR RAJ SUNIL 8:00:00 11:35:14 3:35:14
11594 27630 BAMANE VIJAY BHAGINATH 8:00:00 10:21:44 2:21:44
11595 27635 SAUDARMAL PRAKASH SAHEBRAO 8:00:00 11:24:36 3:24:36
11596 27641 MAGARE BHAGWAN BHANUDAS 8:00:00 11:15:41 3:15:41
11597 27648 MAYKAR ANNABHAU RAMDHAN 8:00:00 10:56:26 2:56:26
11598 27649 PATIL SIDDHESH RAVINDRA 8:00:00 10:26:39 2:26:39
11599 27652 IDE RAMNATH BHAU 8:00:00 11:57:26 3:57:26
11600 27655 MANE BALU GORAKH 8:00:00 10:06:29 2:06:29
11601 27657 PARBHANE SURESH RAJENDRA 8:00:00 11:38:50 3:38:50
11602 27669 SONAWANE GOKUL SURESH 8:00:00 10:49:40 2:49:40
11603 27670 WANKHEDE YASHWANT SAMBHAJIRAO 8:00:00 11:36:58 3:36:58
11604 27675 JARE VISHNU AJINATH 8:00:00 10:38:30 2:38:30
11605 27676 SAKHARE SANDIP BABAN 8:00:00 11:14:33 3:14:33
11606 27678 MANDHARE SOMNATH NAVNATH 8:00:00 10:27:57 2:27:57
11607 27681 BAVASKAR RAMESH TRIMBAK 8:00:00 10:54:40 2:54:40
11608 27684 BHAGAT NILESH CHANDESHWAR 8:00:00 10:29:06 2:29:06
11609 27685 RATHOD BHARAT GOVIND 8:00:00 10:21:32 2:21:32
11610 27686 DHOLE ATUL BANDOPANT 8:00:00 11:41:07 3:41:07
11611 27687 DARKUNDE GANESH MARUTI 8:00:00 11:04:15 3:04:15
11612 27691 WAYKULE EKNATH SHIVAJI 8:00:00 10:27:00 2:27:00
11613 27696 INGALE BHARAT TRIMBAK 8:00:00 10:25:39 2:25:39
11614 27705 KHEDKAR AMBADAS ASHOK 8:00:00 11:07:14 3:07:14
11615 27709 DHOLE NANASAHEB ARJUN 8:00:00 10:14:12 2:14:12
11616 27710 THAKUR SWAPANIL GANRESH 8:00:00 11:36:51 3:36:51
11617 27712 BAGADE SHRINATH UTTAM 8:00:00 11:55:44 3:55:44
11618 27722 KHAPARE UMESH MOTIRAM 8:00:00 11:56:10 3:56:10
11619 27723 RAMDHRANE NILESH JAYWANT 8:00:00 11:20:51 3:20:51
11620 27726 KADALE SUJIT DILIP 8:00:00 10:54:50 2:54:50
11621 27729 LASKARE SWAPANIL DATTARE 8:00:00 11:06:26 3:06:26
11622 27733 TEMKAR DINANTH MAHADEV 8:00:00 11:18:21 3:18:21
11623 27739 KUKADE GANESH APPASAHEB 8:00:00 10:37:50 2:37:50
11624 27746 PATIL MANDAR KASHINATH 8:00:00 11:37:36 3:37:36
11625 27747 KASAR MARUTI VAIBHAV 8:00:00 10:37:47 2:37:47
11626 27752 RAJPUT SANDIP HIRALAL 10:00:00 12:30:44 2:30:44
11627 27753 PATIL SACHIN SHIVAJI 10:00:00 13:41:22 3:41:22
11628 27757 GAIKWAD BALIRAM VAINKATRAO 10:00:00 12:45:58 2:45:58
11629 27760 TADALE NAVNATH KASHINATH 10:00:00 12:44:34 2:44:34
11630 27762 DAREKAR PAWAN BAPURAO 10:00:00 13:30:22 3:30:22
11631 27763 TANDALE KRUSHNA MAHATARDEV 10:00:00 13:06:17 3:06:17
11632 27764 PATHAN SALMAN SARDAR 10:00:00 13:34:44 3:34:44
11633 27772 SURIVANSHI VIJAYKUMAR SABHAJI 10:00:00 12:20:18 2:20:18
11634 27774 SHINDE GANESH ASHOK 10:00:00 13:11:00 3:11:00
11635 27780 GHANTEWAD HANUMANT GOVINDRAO 10:00:00 13:01:24 3:01:24
11636 27781 WAGHMARE ATUL ANNAT 10:00:00 13:30:15 3:30:15
11637 27784 DESHMUKH BABAN MADHAV 10:00:00 13:15:24 3:15:24
11638 27790 SAKHARE SACHIN MURLIDHAR 10:00:00 13:26:59 3:26:59
11639 27791 WAGHMARE SUHAS TRIMBAKRAO 10:00:00 13:36:04 3:36:04
11640 27794 DOLKAR PRATISH HASHA 10:00:00 13:11:05 3:11:05
11641 27795 BHOI VINOD RAJENDRA 10:00:00 13:39:26 3:39:26
11642 27799 SURYVANSHI MILIND SHESRAO 10:00:00 13:06:31 3:06:31
11643 27804 CHAVAN RANJIT SHESHRAO 10:00:00 12:10:29 2:10:29
11644 27805 VALVI MANGALSING DILSING 10:00:00 13:01:43 3:01:43
11645 27806 BHAGIT NAMDEO TUKARAM 10:00:00 12:45:07 2:45:07
11646 27807 PALVE GANESH SURYABHAN 10:00:00 12:17:23 2:17:23
11647 27808 SHAIKH SADDAM ASHPAKH 10:00:00 13:03:25 3:03:25
11648 27809 NAIK KETAN SAKHARAM 10:00:00 13:48:44 3:48:44
11649 27813 SANKPAL RAJESH SHANKAR 10:00:00 13:07:21 3:07:21
11650 27819 DARWADA KESHAV NAMDEV 10:00:00 12:57:04 2:57:04
11651 27823 CHAVAN KIRAN NAMDEV 10:00:00 12:58:03 2:58:03
11652 27828 PATIL VALMIK NAMDEV 10:00:00 12:42:39 2:42:39
11653 27835 INGLE AMOL SHESHRAO 10:00:00 12:17:22 2:17:22
11654 27839 MANORE MOHAN RAVINDRA 10:00:00 13:21:36 3:21:36
11655 27843 KHARE MOTHABHAU ASHOK 10:00:00 12:13:29 2:13:29
11656 27850 PATIL YOGESH SHANTARAM 10:00:00 13:18:40 3:18:40
11657 27856 KADU ROHIDAS HARIBAHU 10:00:00 13:44:47 3:44:47
11658 27860 AHADI MADHU RAGHUNATH 10:00:00 12:54:18 2:54:18
11659 27861 MHASKE AMOL DILIP 10:00:00 13:45:55 3:45:55
11660 27865 MANJARE DIPAK VASANT 10:00:00 12:54:17 2:54:17
11661 27866 VALVI GOMA RAMESH 10:00:00 12:56:53 2:56:53
11662 27867 MORE VISHNU GOKUL 10:00:00 13:19:03 3:19:03
11663 27872 PATIL PRAVIN ANANDA 10:00:00 13:08:07 3:08:07
11664 27876 DIGOLE PRAVIN NAGHNATH 10:00:00 13:40:51 3:40:51
11665 27882 PATIL MAHESH RAJENDRA 10:00:00 13:06:26 3:06:26
11666 27887 JANGALE MAHADEV LAXMAN 10:00:00 12:31:05 2:31:05
11667 27890 SANGALE BHARAT BHIMA 10:00:00 13:59:01 3:59:01
11668 27891 KADAM VIKAS BHAGWANRAO 10:00:00 12:36:21 2:36:21
11669 27893 SHELAR MAHENDRA HARIDAS 10:00:00 13:06:24 3:06:24
11670 27895 ATTAR MUJMMIL CHANDSAB 10:00:00 13:40:54 3:40:54
11671 27904 SAWANT RAJENDRA JANARDAN 10:00:00 13:31:50 3:31:50
11672 27910 JAGALE NILESH DILIP 10:00:00 13:21:41 3:21:41
11673 27911 GHARAT SAMEER VASANT 10:00:00 12:20:53 2:20:53
11674 27912 VARTAK PRASHANT PRABHAKAR 10:00:00 13:06:41 3:06:41
11675 27922 JADHAV VIJAY KISAN 10:00:00 12:38:23 2:38:23
11676 27926 MADANE AMOL TULSHIRAM 10:00:00 12:52:09 2:52:09
11677 27927 PADWAL SARDAR MAHASANG 10:00:00 13:15:12 3:15:12
11678 27929 RATHOD SANDIP AMAR 10:00:00 13:26:57 3:26:57
11679 27931 MANDLIK ARUN JABAJI 10:00:00 12:50:43 2:50:43
11680 27934 MENGAL KESHAV RAM 10:00:00 12:57:05 2:57:05
11681 27936 BHANGARE VIKRAM VALIMBA 10:00:00 13:50:03 3:50:03
11682 27937 MISAL SANDIP MARUTI 10:00:00 13:28:30 3:28:30
11683 27938 MOTE RAJARAM SANTU 10:00:00 13:13:37 3:13:37
11684 27939 DAHIPHALE BALAJI MADHAV 10:00:00 13:51:18 3:51:18
11685 27949 AWARI SANDESH MACHHINDRA 10:00:00 13:19:18 3:19:18
11686 27957 JADHAV AMIT BALASAHEB 10:00:00 13:02:54 3:02:54
11687 27958 BHAUD SWAPNIL DATTARAM 10:00:00 13:01:59 3:01:59
11688 27960 CHAVAN MACHINDRA ROHIDAS 10:00:00 13:28:30 3:28:30
11689 27962 JADHAV PANKAJ SUBHASH 10:00:00 13:14:47 3:14:47
11690 27964 BHERE AJAY MALHARI 10:00:00 13:05:34 3:05:34
11691 27965 MHASKE SANJAY SUKHADEO 10:00:00 13:45:55 3:45:55
11692 27969 DHUMAL SWAPNIL LAXMAN 10:00:00 13:59:24 3:59:24
11693 27970 BORKAR AMIT DHARMADAS 10:00:00 13:27:35 3:27:35
11694 27972 KHANSOLE DILIP DIGAMBARAO 10:00:00 13:06:01 3:06:01
11695 27973 RATHOD KAPIL RANGANATH 10:00:00 12:32:24 2:32:24
11696 27974 DESHMUKH NAVNATH RAHUL 10:00:00 13:10:36 3:10:36
11697 27975 DHAGE GAJANAN SHANTARAM 10:00:00 13:06:56 3:06:56
11698 27976 CHITRAL VYANKATESH DYANESHWAR 10:00:00 13:34:27 3:34:27
11699 27978 HAUSARE SAHEBRAO BHIMRAO 10:00:00 13:06:01 3:06:01
11700 27980 BAVISKAR SURAJ DASHARATH 10:00:00 13:03:14 3:03:14
11701 27981 WAHULE SACHIN BHASKAR 10:00:00 13:03:02 3:03:02
11702 27982 MEHETRE RAMDAS BHAURAO 10:00:00 12:45:54 2:45:54
11703 27984 TAYADE SACHIN RAMDAS 10:00:00 13:07:05 3:07:05
11704 27986 KADAM JITENDRA JAYANTRAO 10:00:00 13:42:09 3:42:09
11705 27990 THORAT VIJAY KIRAN 10:00:00 13:05:17 3:05:17
11706 27992 SARKATE SHAHEDEO DEVENDRA 10:00:00 13:06:46 3:06:46
11707 27994 SONAVANE MAHENDRA RAGHUNATJ 10:00:00 13:30:28 3:30:28
11708 27997 JONWAL SURAJ RAMSING 10:00:00 12:36:53 2:36:53
11709 27999 KAMBALE CHANDRAKANT BHIMRAO 10:00:00 12:41:59 2:41:59
11710 28010 GAIKWAD AVINASH MACHINDRA 10:00:00 13:21:43 3:21:43
11711 28011 NARWADE VIKAS SHESHRAO 10:00:00 13:33:18 3:33:18
11712 28015 TOMAKE SANGRAM PANDITRAO 10:00:00 13:02:06 3:02:06
11713 28016 KURANE PRASHANT YASHWANT 10:00:00 13:18:26 3:18:26
11714 28017 JADHAV PRADIP RAGHUNATH 10:00:00 12:21:14 2:21:14
11715 28019 PATIL JAGADISH BHASKAR 10:00:00 13:50:17 3:50:17
11716 28020 NAKADE RAJENDRA SHIVNATH 10:00:00 13:03:40 3:03:40
11717 28025 RAKSHE VISHWAS BHAUSAHEB 10:00:00 12:40:41 2:40:41
11718 28037 NISARAD YASHAVANT TRYAMBAK 10:00:00 12:51:27 2:51:27
11719 28043 SORATE AMIT GORAKHNATH 10:00:00 12:31:18 2:31:18
11720 28044 MARAKWAD BALAJI HANMANT 10:00:00 12:52:40 2:52:40
11721 28046 BAVISKAR VINOD SUKALAL 10:00:00 13:14:54 3:14:54
11722 28048 THAKARE DEEPAK CHIMAJI 10:00:00 12:19:32 2:19:32
11723 28050 RAGHATWAN DINESH ROHIDAS 10:00:00 12:32:05 2:32:05
11724 28051 KALE PRITAM KAILAS 10:00:00 13:26:59 3:26:59
11725 28052 ISHI YOGESH ASHOK 10:00:00 13:42:11 3:42:11
11726 28053 PATIL SACHIN SAHEBRAO 10:00:00 13:11:27 3:11:27
11727 28057 KOLI MANGESH RAJARAM 10:00:00 13:28:21 3:28:21
11728 28064 KARAD MAHESH CHANDRAKANT 10:00:00 13:03:58 3:03:58
11729 28067 BAGUL WALMIK YASHAWANT 10:00:00 12:50:46 2:50:46
11730 28070 KOKITKAR OMKAR VASANT 10:00:00 12:26:21 2:26:21
11731 28072 GAIKWAD ERABA MADHAV 10:00:00 12:59:57 2:59:57
11732 28074 PANEREE MASHNAJI WAMANRAO 10:00:00 12:37:49 2:37:49
11733 28075 MINKIKAR SANTOSH VENKATRAO 10:00:00 13:42:02 3:42:02
11734 28077 SUROSHI AMOL RAMDAS 10:00:00 13:55:46 3:55:46
11735 28078 KALE NIVRATTI MADHUKAR 10:00:00 13:05:44 3:05:44
11736 28082 DARADE BABAJI NARAYAN 10:00:00 13:03:58 3:03:58
11737 28083 JADHAV GAJANAN MADHAVRAO 10:00:00 13:47:13 3:47:13
11738 28085 SONNAR ASHOK BALASAHEB 10:00:00 12:44:12 2:44:12
11739 28089 SALUNKE UMESH ASHOK 10:00:00 13:38:48 3:38:48
11740 28090 RENGADE GHANSHYAM SHANTARAM 10:00:00 13:06:08 3:06:08
11741 28092 MISAL ANIL BHAGWAN 10:00:00 13:30:44 3:30:44
11742 28095 SONUNE RAMESHWAR VASANTA 10:00:00 12:34:36 2:34:36
11743 28097 GAWADE VIJAY HANUMANT 10:00:00 13:36:05 3:36:05
11744 28100 PRABHALE BAPU VITTAL 10:00:00 12:47:10 2:47:10
11745 28104 SHINDE DATTA ARJUNRAO 10:00:00 12:57:09 2:57:09
11746 28105 DIPAKE VILAS CHANDU 10:00:00 12:31:22 2:31:22
11747 28108 GAIKWAD VIKRAM BHIMRAO 10:00:00 13:42:59 3:42:59
11748 28111 PAWAR VIJAY RARU 10:00:00 13:29:54 3:29:54
11749 28113 SULANE JIVANSING SHIVSING 10:00:00 12:17:54 2:17:54
11750 28116 BIGHOT DHANRAJ KARBHARI 10:00:00 12:42:38 2:42:38
11751 28121 MANWATKAR VITTHAL BALIRAM 10:00:00 13:47:12 3:47:12
11752 28124 KAWALE VINAYAK VITTHALRAO 10:00:00 13:15:45 3:15:45
11753 28125 DAGALE KIRAN NIVRUTTI 10:00:00 13:30:52 3:30:52
11754 28133 PRABHALE NITIN HANUMANT 10:00:00 12:51:18 2:51:18
11755 28135 PALWE PRAVIN DATTRAO 10:00:00 13:53:20 3:53:20
11756 28139 SONNAR ANKUSH SHESHARAO 10:00:00 12:21:20 2:21:20
11757 28145 RUDRE RAMESH BHAGWAT 10:00:00 12:47:53 2:47:53
11758 28151 JADHAV PRAFUL KARAMSING 10:00:00 13:18:55 3:18:55
11759 28153 PATIL PARASH HEMANT 10:00:00 13:03:28 3:03:28
11760 28155 RAUT ASHOK SUDAM 10:00:00 13:48:51 3:48:51
11761 28159 SHID KAILAS KASHINATH 10:00:00 12:49:13 2:49:13
11762 28162 BAMBLE PRAMOD HONJI 10:00:00 13:49:18 3:49:18
11763 28167 THITAME SANTOSH SHIVAJI 10:00:00 12:05:44 2:05:44
11764 28175 MHATRE RAKESH SUDHAKAR 10:00:00 13:47:25 3:47:25
11765 28178 PATIL SHAILESH SADHURAM 10:00:00 13:23:08 3:23:08
11766 28180 MALLAV YEDU JALINDAR 10:00:00 12:29:28 2:29:28
11767 28182 MALPURE NIKHIL SANJAY 10:00:00 13:46:56 3:46:56
11768 28183 GHUGE SUNIL SUKDEV 10:00:00 13:21:52 3:21:52
11769 28184 MORE HANUMANT KESHAV 10:00:00 12:48:15 2:48:15
11770 28188 KHANVILKAR RAJESH VASANT 10:00:00 13:23:47 3:23:47
11771 28191 NETKAR RAJENDRAKUMAR TUKARAM 10:00:00 13:32:41 3:32:41
11772 28193 PATIL RAJESH SUBHASH 10:00:00 12:47:27 2:47:27
11773 28196 NIVALE NILESH LAXMAN 10:00:00 12:29:29 2:29:29
11774 28197 KOR KIRAN KISAN 10:00:00 13:46:37 3:46:37
11775 28198 SHID SUBHASH NARAYAN 10:00:00 12:10:05 2:10:05
11776 28199 VADAVLE MAYRU BALU 10:00:00 12:33:13 2:33:13
11777 28200 CHEMATE SHRIKANT ARJUN 10:00:00 13:05:05 3:05:05
11778 28202 VHANE KIRANKUMAR PANDURANG 10:00:00 13:52:48 3:52:48
11779 28206 THORAT RAMESH GANPAT 10:00:00 13:02:14 3:02:14
11780 28207 VEKHANDE RAGHUNATH RAMCHANDRA 10:00:00 13:30:57 3:30:57
11781 28208 GAWALI SANJAY SAHEBRAO 10:00:00 13:17:47 3:17:47
11782 28209 NADEKAR SUNAIL MARUTI 10:00:00 13:06:09 3:06:09
11783 28210 KONDALKAR NAVNAT ANAND 10:00:00 13:21:37 3:21:37
11784 28212 BHOYE PRAVIN JANU 10:00:00 13:40:37 3:40:37
11785 28220 GORALE NILESH MANOHAR 10:00:00 14:00:00 4:00:00
11786 28222 DHANDE MARUTI SOMANATH 10:00:00 13:34:28 3:34:28
11787 28224 BUNDHE SUBHASH DEWOO 10:00:00 13:08:01 3:08:01
11788 28230 GAWADE SACHIN DATTU 10:00:00 12:26:22 2:26:22
11789 28234 KENDRE SACHIN BABURAO 10:00:00 13:04:20 3:04:20
11790 28235 JADHAV VILAS RAMRAO 10:00:00 13:53:48 3:53:48
11791 28236 JOSHI AVINASH BAHGAWANRAO 10:00:00 12:46:13 2:46:13
11792 28237 DESHMUKH ANANDA DEVAJI 10:00:00 13:20:50 3:20:50
11793 28244 GADE RAVIKIRAN PANDURANG 10:00:00 12:49:58 2:49:58
11794 28245 SOMWANSHI SHUDDHODHAN MADHUKARRAO 10:00:00 12:36:13 2:36:13
11795 28246 BHALERAO DAGADU MAHENDRA 10:00:00 13:30:47 3:30:47
11796 28248 SATPUTE PRALHAD MILAND 10:00:00 13:19:27 3:19:27
11797 28249 DHANGAR SAMBHAJI YURAJ 10:00:00 12:56:45 2:56:45
11798 28250 DHAKNE AMOL SOMNATH 10:00:00 12:43:23 2:43:23
11799 28252 GHANWAT SAMBHAJI RAGHUNATH 10:00:00 12:39:49 2:39:49
11800 28255 NAROTE PARDIP RAMBHAU 10:00:00 12:56:34 2:56:34
11801 28263 SANDASHIV KASHINATH BADAL 10:00:00 13:11:53 3:11:53
11802 28264 BORSE PAWAN HIRAMAN 10:00:00 12:46:17 2:46:17
11803 28265 KOTULKAR PANKAJ AVINASH 10:00:00 13:59:24 3:59:24
11804 28267 SHIRSAT SUDAM MARUTI 10:00:00 13:05:55 3:05:55
11805 28268 BHOSALE PHILIP SAMBHAJI 10:00:00 12:14:25 2:14:25
11806 28270 BHOSLE SEMEL SAMBHAJI 10:00:00 11:54:35 1:54:35
11807 28272 MORE MAHENDRA ASHOK 10:00:00 12:17:06 2:17:06
11808 28273 TALPADE CHANDAKANT BHARAT 10:00:00 12:24:45 2:24:45
11809 28274 KALBANDE SANDEEP BALIRAM 10:00:00 13:11:11 3:11:11
11810 28275 JADHAV SANTOSH BHIMRAO 10:00:00 13:42:41 3:42:41
11811 28277 GOSHAVI NANDLAL TRAMBAK 10:00:00 12:54:20 2:54:20
11812 28281 SANDASHIV SAMADHAN ASHOK 10:00:00 13:11:49 3:11:49
11813 28283 BORSE RAGHUNATH RAMDAS 10:00:00 12:33:01 2:33:01
11814 28285 PARDHI KASHINATH KAMLU 10:00:00 12:57:37 2:57:37
11815 28286 GAWANDE SATISH SANKAR 10:00:00 13:13:37 3:13:37
11816 28288 GAIKAWAD MILIND PRABHAKAR 10:00:00 12:49:03 2:49:03
11817 28290 DHOBALE SUHAS PRABHAKAR 10:00:00 13:43:29 3:43:29
11818 28292 SAIDANE DHAMMASHIL ANANDA 10:00:00 13:28:29 3:28:29
11819 28294 BHANGE KALU SHKHARAM 10:00:00 12:44:04 2:44:04
11820 28304 GAIKWAD SANTOSH BHANUDAS 10:00:00 13:48:12 3:48:12
11821 28305 SALUNKE AVINASH RAMESH 10:00:00 13:59:22 3:59:22
11822 28310 JADHAV DEVIDAS SUBHASH 10:00:00 12:30:29 2:30:29
11823 28312 RAUT NARENDARA PANDURANG 10:00:00 13:59:12 3:59:12
11824 28313 SURYAWANSHI SATYAM MAROTI 10:00:00 12:41:05 2:41:05
11825 28317 MAHORE KIRAN GANESH 10:00:00 11:59:59 1:59:59
11826 28318 PATIL PANDURANG AMERSHING 10:00:00 13:30:16 3:30:16
11827 28321 RASAL NITIN SARJERAO 10:00:00 12:58:23 2:58:23
11828 28324 SANDANSHIV HARISH SHRIDHAR 10:00:00 12:51:04 2:51:04
11829 28325 ISI SANDIP DASHARATH 10:00:00 12:05:55 2:05:55
11830 28326 PISAL NAVNATH TATHYABA 10:00:00 12:16:37 2:16:37
11831 28329 SATPUTE SUYOG SHAYMRAO 10:00:00 13:48:48 3:48:48
11832 28333 THAKUR RAKESH KANTILAL 10:00:00 13:41:43 3:41:43
11833 28334 PATIL ANANDA BHATA 10:00:00 13:19:29 3:19:29
11834 28335 CHAVAN NILESH JAGANNATH 10:00:00 12:23:21 2:23:21
11835 28337 BHARUD KISHOR SHIVAJI 10:00:00 13:47:08 3:47:08
11836 28340 BLADUNDE VISHL SHIVHAR 10:00:00 13:49:56 3:49:56
11837 28348 KOLI HARSHAWARDHAN VILAS 10:00:00 13:28:21 3:28:21
11838 28351 RAJPUT GULAB MAHADEV 10:00:00 13:47:18 3:47:18
11839 28352 SOLVAT SHANKAR SUGRIV 10:00:00 13:14:33 3:14:33
11840 28353 PATIL RAVINDRA DILIP 10:00:00 13:30:36 3:30:36
11841 28355 SALUNKE SACHIN DILIPRAO 10:00:00 12:43:31 2:43:31
11842 28357 PATIL PRASHANT DAULAT 10:00:00 13:19:18 3:19:18
11843 28358 PATIL HARSHAL DATTARAY 10:00:00 13:30:30 3:30:30
11844 28363 DHANGAR RAKESH RAMESH 10:00:00 12:21:50 2:21:50
11845 28366 PATOLE KAMLESH VISHNU 10:00:00 12:20:34 2:20:34
11846 28369 KAPADNIS KISHOR DAGDU 10:00:00 12:09:34 2:09:34
11847 28377 BHADANE RAVINDRA RAMRAO 10:00:00 13:47:13 3:47:13
11848 28379 BANGAR RAHUL BHAUSAHEB 10:00:00 13:00:35 3:00:35
11849 28380 DHIWARE SAMADHAN DADAJI 10:00:00 13:10:52 3:10:52
11850 28382 MORE DIPAK SUBHASH 10:00:00 13:46:59 3:46:59
11851 28383 BORATE SUDHIR NARAYAN 10:00:00 13:47:03 3:47:03
11852 28385 TATHE GANESH SUDHAKAR 10:00:00 13:40:31 3:40:31
11853 28387 PATIL MAHESH DILIP 10:00:00 13:04:39 3:04:39
11854 28395 CHANDGUDE AMARDEEP MOHAN 10:00:00 12:23:37 2:23:37
11855 28396 CHANDGUDE GOKUL DURYODHAN 10:00:00 12:12:45 2:12:45
11856 28398 SHINDE GANESH MARUTI 10:00:00 12:32:28 2:32:28
11857 28401 GAIKAR SHARAD SHANTARAM 10:00:00 13:39:31 3:39:31
11858 28402 AGIVALE MANGESH DAMODAR 10:00:00 13:31:11 3:31:11
11859 28404 DAGLE PRABHAKAR GANPAT 10:00:00 12:57:18 2:57:18
11860 28407 KHONDE PRASAD DATTA 10:00:00 13:33:06 3:33:06
11861 28408 MADHAVI KESHAV JANU 10:00:00 13:46:57 3:46:57
11862 28412 MANE RAHUL BASAVRAJ 10:00:00 12:20:36 2:20:36
11863 28416 RATHOD ISWAR RANGRAO 10:00:00 13:02:12 3:02:12
11864 28429 CHANDANE NITIN BHAGWAT 10:00:00 13:21:33 3:21:33
11865 28430 BADE VIKAS MAHADEV 10:00:00 13:25:59 3:25:59
11866 28431 KOLEKAR GANESH NAMDEV 10:00:00 12:32:16 2:32:16
11867 28433 PATIL LOTAN SURESH 10:00:00 13:08:06 3:08:06
11868 28434 PANDHARE DNYANESHWAR SHAVRAYA 10:00:00 12:36:29 2:36:29
11869 28435 RATHOD NAVNATH BALU 10:00:00 12:35:44 2:35:44
11870 28443 KHOTRE REMESH 10:00:00 13:20:27 3:20:27
11871 28445 KALE KRUSHANA PANJABRAO 10:00:00 13:18:57 3:18:57
11872 28449 DHAGE SHIVJI RANGNATHRAO 10:00:00 12:44:42 2:44:42
11873 28450 PANGARE VISHAL VITTAL 10:00:00 12:47:36 2:47:36
11874 28451 SHELKE RAMCHANDRA GULAB 10:00:00 13:09:35 3:09:35
11875 28454 GHARAT PRAVIN RAMCHANDRA 10:00:00 13:04:37 3:04:37
11876 28455 SAVANDKAR SURAJ RUSTAMRAO 10:00:00 13:10:28 3:10:28
11877 28457 BHOIRE VILAS ANANT 10:00:00 12:47:34 2:47:34
11878 28458 KUDKE RUSHKESH NAMDEV 10:00:00 12:56:33 2:56:33
11879 28464 THORAT BANDU BANSI 10:00:00 12:09:24 2:09:24
11880 28465 PANDRE NILESH EKNATH 10:00:00 13:43:30 3:43:30
11881 28466 SALUNKE HARIBHAU BALAJI 10:00:00 13:04:35 3:04:35
11882 28470 JADHAV JITENDRA ATTMARAM 10:00:00 13:47:56 3:47:56
11883 28474 ADE BABAN EKNATH 10:00:00 12:36:38 2:36:38
11884 28475 PARDE SATISH MAROTIRAO 10:00:00 12:51:53 2:51:53
11885 28476 PATIL YOGESH SHRIDHAT 10:00:00 13:47:23 3:47:23
11886 28478 GHARYAT UMESH MACHINDRANATH 10:00:00 13:45:30 3:45:30
11887 28479 GAIKAR DHANAJI SHANTARAM 10:00:00 13:06:53 3:06:53
11888 28488 MAHALE MAHENDRA VASANT 10:00:00 13:06:40 3:06:40
11889 28492 KHARPADE CHANDU RAMESH 10:00:00 12:47:54 2:47:54
11890 28493 GAIKWAD PARMESHWAR DNYANDEV 10:00:00 13:44:45 3:44:45
11891 28498 ZINE MANESH SAKHARAM 10:00:00 13:56:49 3:56:49
11892 28500 ADHIKARI RAMKRUSHNA HARI 10:00:00 12:37:23 2:37:23
11893 28503 KAMBLE VISHAL MARUTI 12:00:00 15:48:36 3:48:36
11894 28507 MAGRE CHANDU PRAKASH 12:00:00 14:32:18 2:32:18
11895 28508 MAGRE ANILKUMAR RAOSAHEB 12:00:00 15:15:36 3:15:36
11896 28512 GAIKAR MUKESH ASHOK 12:00:00 15:39:53 3:39:53
11897 28526 AHIRE RAKESH BHAGAJI 12:00:00 15:31:25 3:31:25
11898 28542 KHATADE SANJAY TRIMBAK 12:00:00 14:56:24 2:56:24
11899 28552 NARWADE VITTAL PRALAD 12:00:00 14:28:29 2:28:29
11900 28555 SAHANE KIRAN HARI 12:00:00 15:58:01 3:58:01
11901 28559 PARDHI MAHENDARA PRAKASH 12:00:00 15:17:05 3:17:05
11902 28562 SHINDE AMOL GANPAT 12:00:00 14:20:39 2:20:39
11903 28563 KHADE YASHWANT NAGORAO 12:00:00 14:49:59 2:49:59
11904 28564 PANDIT ATUL BHIVA 12:00:00 15:59:03 3:59:03
11905 28569 GAIKWAD DILIP JAYESH 12:00:00 15:16:31 3:16:31
11906 28573 TADVI SAHEBKHA BABU 12:00:00 15:26:51 3:26:51
11907 28580 SANAP KESHAV SITARAM 12:00:00 14:46:23 2:46:23
11908 28584 SAMANE PRAVIN CHANNAPPA 12:00:00 15:00:17 3:00:17
11909 28588 JADHAVWAR RAJESH GANPAT 12:00:00 15:26:24 3:26:24
11910 28590 LAD AMOL CHAGANRAO 12:00:00 14:02:02 2:02:02
11911 28595 BORSE RAMNATH SHIVRAM 12:00:00 14:18:48 2:18:48
11912 28599 PAWAR DEVIDAS RAMDAS 12:00:00 14:38:48 2:38:48
11913 28610 MANE VISHAL ASHOK 12:00:00 15:31:43 3:31:43
11914 28613 GAWADE ANIL BHAUNDAS 12:00:00 14:28:41 2:28:41
11915 28618 GAWADE RAHUL FULCHAND 12:00:00 15:03:19 3:03:19
11916 28621 MANE JANDHRANA VASANT 12:00:00 15:17:57 3:17:57
11917 28624 FAD DEEPAK LAXMUN 12:00:00 14:55:46 2:55:46
11918 28626 PATIL NILSH SUBSHA 12:00:00 15:21:00 3:21:00
11919 28628 GAIKWAD MANGESH RAOSABHA 12:00:00 14:58:50 2:58:50
11920 28629 GUTTE MADHUKAR DAYANOBA 12:00:00 15:40:08 3:40:08
11921 28630 BHANDRA YOGASH ASHOK 12:00:00 15:35:18 3:35:18
11922 28632 LEMBHE CHANDRABAN SITRAM 12:00:00 15:06:10 3:06:10
11923 28635 DHARADE VILAS BHAGAWAN 12:00:00 15:07:36 3:07:36
11924 28637 MANE BANJARANG DATTU 12:00:00 15:37:26 3:37:26
11925 28640 CHOUGULE ASHOK DARSHAN 12:00:00 15:18:44 3:18:44
11926 28644 HILIM RAMEST AMURTA 12:00:00 15:27:27 3:27:27
11927 28645 BODAKE DNYANESHWAR UTTAM 12:00:00 15:46:02 3:46:02
11928 28649 FUNDE ASHOK ADINATH 12:00:00 15:46:02 3:46:02
11929 28652 WAKLE KAMALKAR NAGSH 12:00:00 15:47:18 3:47:18
11930 28653 PATIL VIKASH SHIVAJI 12:00:00 14:48:19 2:48:19
11931 28659 AHYAR AMOL LAXMUN 12:00:00 14:45:54 2:45:54
11932 28662 WAKLE KAMALKAR NITTN 12:00:00 15:11:04 3:11:04
11933 28663 DHAKNE SANDEEP LIMBAJI 12:00:00 15:29:30 3:29:30
11934 28667 DHAKNE RAMDAS GANGADHAR 12:00:00 15:19:34 3:19:34
11935 28669 RAUT VINESH SHIVARAM 12:00:00 14:43:37 2:43:37
11936 28673 BARGAGE GANESH BAJIRAO 12:00:00 14:02:36 2:02:36
11937 28674 GUND DATTRAYA NARYAN 12:00:00 15:46:16 3:46:16
11938 28679 DANGA KIRAN BAJIRAO 12:00:00 14:58:23 2:58:23
11939 28681 RAJGURU SIDDHARTHI ASHOK 12:00:00 14:11:59 2:11:59
11940 28682 MORE NARANDRA JEEVAN 12:00:00 15:24:02 3:24:02
11941 28691 BOBDE KIRAN ASHOK 12:00:00 15:27:41 3:27:41
11942 28699 HOLKAR LAKAN RAMRAO 12:00:00 14:51:24 2:51:24
11943 28703 GAJBE ASHISH ASHOKRAO 12:00:00 15:27:57 3:27:57
11944 28705 MESARE PURUSHOTTAM SHIRAM 12:00:00 15:17:21 3:17:21
11945 28706 RATHOD VITTHAL MARUT 12:00:00 14:46:40 2:46:40
11946 28709 MAHALE JAYRAM BHAU 12:00:00 14:16:54 2:16:54
11947 28711 WALUNJ RAVINDRA TABAJI 12:00:00 15:20:56 3:20:56
11948 28718 PATIL ROHIT VIJAY 12:00:00 14:51:25 2:51:25
11949 28726 BHOSALE NILESH UMESH 12:00:00 14:18:01 2:18:01
11950 28729 JADHAV SAGAR AGTARAO 12:00:00 14:51:27 2:51:27
11951 28730 PATIL VABHAV SARJERAO 12:00:00 15:42:31 3:42:31
11952 28732 JAVIR VIJAY ABASO 12:00:00 14:31:55 2:31:55
11953 28733 RATHOD LAXMUN LALASO 12:00:00 14:47:39 2:47:39
11954 28734 KHADE VISHAL JAYPAL 12:00:00 15:21:15 3:21:15
11955 28735 RUPNUR SHAJI VILAS 12:00:00 14:27:24 2:27:24
11956 28737 GAIKWAD NIVAS RAJARAM 12:00:00 15:24:27 3:24:27
11957 28738 EKARE PRAKASH SHIVAJI 12:00:00 14:29:21 2:29:21
11958 28742 PATOLE SANKAT SUBASH 12:00:00 15:04:51 3:04:51
11959 28745 BHALERAO SHANKAR ASHOKRAO 12:00:00 15:16:17 3:16:17
11960 28747 CHAUDHARI GANESH KHNDU 12:00:00 15:09:12 3:09:12
11961 28752 LONE ANAD BHIMRAO 12:00:00 15:02:40 3:02:40
11962 28758 INGALE MANGESH SUBHASH 12:00:00 15:41:41 3:41:41
11963 28768 GARUD RAKESH RAMLAL 12:00:00 14:52:09 2:52:09
11964 28770 FATTELASHKARI BALURAM BHARATLAL 12:00:00 15:58:24 3:58:24
11965 28772 VASAVE VILAS RAJU 12:00:00 14:29:02 2:29:02
11966 28777 GAWALI KAMLESH HARIDAS 12:00:00 15:58:33 3:58:33
11967 28778 DAKHORE GANESH DAGADU 12:00:00 15:20:58 3:20:58
11968 28782 MORE SHIDHARTH SUNIL 12:00:00 15:16:57 3:16:57
11969 28783 VALHE ASHOK PRAKASH 12:00:00 14:47:07 2:47:07
11970 28793 PEDHAVI YOGESH NANDKUMA 12:00:00 15:05:09 3:05:09
11971 28794 GAIKWAD AVINASH ARUN 12:00:00 15:26:20 3:26:20
11972 28796 WAGHMARE MALHARI HAUSAJI 12:00:00 14:53:12 2:53:12
11973 28798 SALAVKAR AMIT GANPAT 12:00:00 15:00:01 3:00:01
11974 28801 KHANDEKAR MARUTI BAPUSAHEB 12:00:00 15:14:17 3:14:17
11975 28803 KALE ANIL ASHOK 12:00:00 15:48:52 3:48:52
11976 28804 BANSODE RAHUL BHIMRAO 12:00:00 15:14:39 3:14:39
11977 28806 YADAV PRATHMESH SADASHIV 12:00:00 14:57:51 2:57:51
11978 28808 SHINDE PRASHANT SHARAD 12:00:00 14:00:17 2:00:17
11979 28809 KSHIRSAGAR SANTOSH VASANT 12:00:00 14:52:14 2:52:14
11980 28813 PATIL PAVANKUMAR MADHUKAR 12:00:00 15:34:52 3:34:52
11981 28814 RATHOD DIPCHAND LAXUMAN 12:00:00 14:31:09 2:31:09
11982 28817 SHINGADE LAVANKUSH TANAJI 12:00:00 14:10:11 2:10:11
11983 28822 GAJANE RUPESH MURALIDHAR 12:00:00 14:44:13 2:44:13
11984 28823 KAMBLE SHELAR HARIBA 12:00:00 14:35:38 2:35:38
11985 28824 CHOUDHARI MAYUR NITIN 12:00:00 15:06:47 3:06:47
11986 28827 SIRSAT UMESH DASHARATH 12:00:00 15:23:05 3:23:05
11987 28829 MUNEKAR HEMANT ANANTA 12:00:00 15:51:56 3:51:56
11988 28833 VISHE GAJANAN PRAKASH 12:00:00 15:23:12 3:23:12
11989 28834 VISHE GAJANAN UDAY 12:00:00 15:05:26 3:05:26
11990 28835 FARDE YOGESH CHANRAKANT 12:00:00 15:10:56 3:10:56
11991 28838 PAWAR PRAVIN SUBHASH 12:00:00 15:41:51 3:41:51
11992 28841 SAWANT MANGESH RAGHUNATH 12:00:00 15:20:07 3:20:07
11993 28843 DIGULE BABRUWAN SHAMRAO 12:00:00 16:00:00 4:00:00
11994 28845 BHOSALE AJAY LAXMAN 12:00:00 14:46:15 2:46:15
11995 28847 CHAUDHARI SANTOSH PANDURANG 12:00:00 15:22:39 3:22:39
11996 28849 TALAPE DNYANESHWAR LAXMAN 12:00:00 14:24:30 2:24:30
11997 28852 THORAT YOGESH ASHOK 12:00:00 15:01:06 3:01:06
11998 28854 MIRZA ABRAR BEG SHABBIR BEG 12:00:00 15:23:56 3:23:56
11999 28856 BAVISKAR SHRIKANT DAMU 12:00:00 14:55:54 2:55:54
12000 28857 JAGDALE AMOL LAXMAN 12:00:00 14:37:06 2:37:06
12001 28863 KAMBLE YOGESH BALVANT 12:00:00 14:43:27 2:43:27
12002 28864 PUJARI MAHESH LAXMAN 12:00:00 14:59:43 2:59:43
12003 28865 DORAGE DNYANESHWAR SOPAN 12:00:00 14:17:53 2:17:53
12004 28867 PHADATARE SARANG SAYAJI 12:00:00 15:19:03 3:19:03
12005 28874 VASAV MAHESH DILIP 12:00:00 14:46:12 2:46:12
12006 28879 MULE ASHOK ANNA 12:00:00 15:10:49 3:10:49
12007 28880 BARGAJE ASHOK BABAN 12:00:00 14:20:15 2:20:15
12008 28883 KEDAR BHARAT NAMDEO 12:00:00 14:49:14 2:49:14
12009 28884 KEDAR HANUMANT NAMDEO 12:00:00 14:55:05 2:55:05
12010 28886 DEVAKATE SAGAR YASHAVANT 12:00:00 14:56:21 2:56:21
12011 28888 RUPNAR SANDIP ISHWARA 12:00:00 14:27:25 2:27:25
12012 28889 RUPNAR SAMBHAJI BIRA 12:00:00 14:27:25 2:27:25
12013 28890 GALANDE SHAHAJI NARAYAN 12:00:00 15:26:34 3:26:34
12014 28892 NAIKWADI MAYUR ANANT 12:00:00 14:46:47 2:46:47
12015 28893 KAMBLE BABAN PUNDLIK 12:00:00 14:14:05 2:14:05
12016 28896 NALAVADE RAHUL SARJERAO 12:00:00 14:08:10 2:08:10
12017 28898 TALWARE SACHIN SANJAY 12:00:00 14:30:43 2:30:43
12018 28899 LOKHANDE JAYKISHAN GENDRAO 12:00:00 14:50:08 2:50:08
12019 28900 VAIRAGADE RAJESH VITHALRAO 12:00:00 14:51:12 2:51:12
12020 28904 GORE VILAS WALMIK 12:00:00 15:34:15 3:34:15
12021 28906 RATHOD ISHWAR AMARSING 12:00:00 15:04:52 3:04:52
12022 28907 ABDUL FEROJ ABDUL RAJAK 12:00:00 15:02:45 3:02:45
12023 28908 TAMLURE CHANDRAKANT NILKANTHRAO 12:00:00 15:07:56 3:07:56
12024 28910 DANGA NANAKSING KAPURCHAND 12:00:00 14:57:54 2:57:54
12025 28913 JADHAV SONUJI EKNATH 12:00:00 15:46:01 3:46:01
12026 28918 GADAMBE RAMESH NAGORAO 12:00:00 15:35:56 3:35:56
12027 28920 PANDIT NARAYAN BHIMRAO 12:00:00 15:41:10 3:41:10
12028 28923 KHUSPE SUHAS VISHNU 12:00:00 14:46:11 2:46:11
12029 28928 PAWAR VIKASRAO DINKAR 12:00:00 14:32:14 2:32:14
12030 28929 KAMBLE RAHUL HARIBHAO 12:00:00 14:55:21 2:55:21
12031 28933 WAGHMARE ANIL BHIMRAO 12:00:00 15:26:12 3:26:12
12032 28936 WADKAR SUDARSHAN RAMLING 12:00:00 14:40:02 2:40:02
12033 28940 MARADE SANTOSH CHANDRAKANT 12:00:00 14:11:38 2:11:38
12034 28942 VANDULE PRAMOD PANDIT 12:00:00 15:32:01 3:32:01
12035 28947 KOLEKAR BANDU TUKARAM 12:00:00 15:10:40 3:10:40
12036 28949 SONAVANE NIKHIL TUKARAM 12:00:00 15:42:30 3:42:30
12037 28951 LAD GAJANAN KALPESH 12:00:00 14:40:21 2:40:21
12038 28956 PATIL VIKRANT VASANT 12:00:00 15:03:37 3:03:37
12039 28964 KAMBLE RAJU VISHNU 12:00:00 14:46:14 2:46:14
12040 28967 SABALE SURESH DAULAT 12:00:00 14:08:31 2:08:31
12041 28970 SHINDE KIRAN DAGADU 12:00:00 14:37:41 2:37:41
12042 28971 MORANKAR BHUSHAN LAXMAN 12:00:00 15:49:37 3:49:37
12043 28974 MACHALE SIDDHARTH PRAKASH 12:00:00 14:36:14 2:36:14
12044 28982 FADTARE SAURABH SAYAJI 12:00:00 15:19:08 3:19:08
12045 28983 TAKALE HANUMANT MANOHAR 12:00:00 15:28:35 3:28:35
12046 28987 KADLAG YOGESH BABAN 12:00:00 15:18:31 3:18:31
12047 28989 KANADE NITIN UTTAM 12:00:00 15:16:28 3:16:28
12048 28990 VADEKAR DATTATRAYA TUKARAM 12:00:00 14:30:32 2:30:32
12049 28992 MUTHE GANPAT DHONDU 12:00:00 14:28:46 2:28:46
12050 28994 SHENDGE VIJAY VISHNU 12:00:00 14:31:37 2:31:37
12051 28996 SONAVANE SUDHIR BABURAO 12:00:00 15:20:55 3:20:55
12052 28998 ADAKMOL MANOJKUMAR BALU 12:00:00 14:48:52 2:48:52
12053 28999 NARUTE GOVIND YASHWANT 12:00:00 15:02:52 3:02:52
12054 29001 JAYBHAYE ASHOK BABAN 12:00:00 15:03:06 3:03:06
12055 29002 KEDAR AVINASH VITTHAL 12:00:00 14:34:55 2:34:55
12056 29004 RATHOD EKNATH GANPATI 12:00:00 15:57:08 3:57:08
12057 29005 KENDRE HARIDAS BHAURAO 12:00:00 14:24:18 2:24:18
12058 29008 SONTAKKE AJIT KERBA 12:00:00 14:42:00 2:42:00
12059 29014 BADE GAHININATH CHHABAJI 12:00:00 14:24:28 2:24:28
12060 29015 GADMAD DEVIDAS DATTA 12:00:00 14:39:44 2:39:44
12061 29019 PANSAMBLE GANESH VASANT 12:00:00 14:46:47 2:46:47
12062 29021 SHINDE VISHAL SHIVAJI 12:00:00 15:47:18 3:47:18
12063 29024 DEOKAR KESHA0 VISHWANATH 12:00:00 13:52:48 1:52:48
12064 29025 SHELKE BALU SUBHASH 12:00:00 14:12:19 2:12:19
12065 29027 DESLE ANKUSH FAKIRA 12:00:00 14:05:55 2:05:55
12066 29033 KHARAT DASU NITIN 12:00:00 14:32:14 2:32:14
12067 29037 DHANGAR RAOSAHEB KISAN 12:00:00 15:07:14 3:07:14
12068 29052 SAWANT SANTOSH CHANDRAKANT 12:00:00 14:34:33 2:34:33
12069 29054 GURUMURTI UMAKANT OBLESH 12:00:00 14:53:58 2:53:58
12070 29056 DEOKAR SAGAR LAXMAN 12:00:00 15:04:40 3:04:40
12071 29058 BAGUL VASANT DHAVALYA 12:00:00 15:42:52 3:42:52
12072 29063 SHAIKH JAVEER APPASHA 12:00:00 15:35:11 3:35:11
12073 29066 DONGARE PRAVEEN SAKHARAM 12:00:00 15:09:54 3:09:54
12074 29073 SONTAKKE PARMESHWAR D. 12:00:00 14:58:39 2:58:39
12075 29074 GIRASE NILESH OMKARSING 12:00:00 14:34:57 2:34:57
12076 29079 KAMBLE MILIND GULAB 12:00:00 15:19:53 3:19:53
12077 29081 KADAM VIKAS ROHIDAS 12:00:00 15:16:28 3:16:28
12078 29088 AGALE SACHIN MAHADEO 12:00:00 15:09:54 3:09:54
12079 29089 GADAGE MAHENDRA MADHAV 12:00:00 14:49:54 2:49:54
12080 29093 KARWAR SANTOSH ANANTA 12:00:00 15:07:07 3:07:07
12081 29097 MULGIR SANTOSH KISHOR 12:00:00 14:28:48 2:28:48
12082 29100 KHUSPE ABAJI VISHNU 12:00:00 14:26:26 2:26:26
12083 29101 SAINDANE KIRAN NARAYAN 12:00:00 15:01:07 3:01:07
12084 29102 PUKALE NAMDEV ARJUN 12:00:00 14:57:46 2:57:46
12085 29103 KOLEKAR KRISHNA SURESH 12:00:00 14:36:58 2:36:58
12086 29111 VALVI SANDESH SUKDEV 12:00:00 14:48:19 2:48:19
12087 29122 PARDESHI RAJNIKAT RAJENDRA 12:00:00 14:55:05 2:55:05
12088 29127 EGADE KRISHNA DHANAJI 12:00:00 15:22:39 3:22:39
12089 29130 BAMBLE HANUMAN JANARDEN 12:00:00 15:39:30 3:39:30
12090 29132 GAIKWAD MUKESH DAMODAR 12:00:00 15:29:08 3:29:08
12091 29145 CHAVAN MAHESH DAJI 12:00:00 15:48:12 3:48:12
12092 29147 RATHOD ANKUSH VITTHALRAO 12:00:00 14:48:54 2:48:54
12093 29156 CHAWAN GOKUL SARICHAND 12:00:00 14:28:25 2:28:25
12094 29158 ILAG SANTOSH PUNJA 12:00:00 15:54:38 3:54:38
12095 29159 SHINDE KIRAN SURESH 12:00:00 15:59:30 3:59:30
12096 29161 DOIPHODE SAGAR BHAGWAN 12:00:00 15:54:38 3:54:38
12097 29163 RATHOD RAJU RAMCHANDRA 12:00:00 14:43:37 2:43:37
12098 29167 KUPKAR ATUL LALASAHEB 12:00:00 15:57:15 3:57:15
12099 29169 KADAM ABHIJIT ANANDA 12:00:00 14:02:10 2:02:10
12100 29171 SAWANT KIRAN CHANDRAKANT 12:00:00 14:43:50 2:43:50
12101 29173 SANAP RAVI TUKARAM 12:00:00 15:12:46 3:12:46
12102 29177 SHENDE BABASO VASANT 12:00:00 15:12:31 3:12:31
12103 29178 GIDDE SAHADEV RAGHUNATH 12:00:00 14:18:54 2:18:54
12104 29180 GAWADE NITIN DATTU 12:00:00 15:23:04 3:23:04
12105 29182 AGHAV RAMU RAOSAHEB 12:00:00 15:26:21 3:26:21
12106 29183 SADULWAR KRISHNKANT SUDHAKAR 12:00:00 15:07:56 3:07:56
12107 29189 MHATRE UMESH JAGNNATH 12:00:00 15:50:56 3:50:56
12108 29191 BHOIR RAJENDRA BALARAM 12:00:00 15:57:20 3:57:20
12109 29193 GHUGE VISHAL DATTARAO 12:00:00 15:04:34 3:04:34
12110 29195 GHUGE HANUMAN MADHAVRAO 12:00:00 14:27:19 2:27:19
12111 29201 PAWAR VILAS NAVNATH 12:00:00 15:06:46 3:06:46
12112 29203 NALAWADE AMOL SHIVAJI 12:00:00 14:28:13 2:28:13
12113 29204 SALVE VAIBHAV HIRALAL 12:00:00 15:59:35 3:59:35
12114 29209 SONAWANE DNYANESHWAR SUKLAL 12:00:00 15:30:53 3:30:53
12115 29210 BHOIR DEEPAK DINKAR 12:00:00 15:54:36 3:54:36
12116 29211 NIKUMBH SAVANT BHARAT 12:00:00 14:51:59 2:51:59
12117 29215 MIRAJE ROHIT DINKAR 12:00:00 14:41:19 2:41:19
12118 29216 PATIL RAJENDRA BHASKAR 12:00:00 14:31:56 2:31:56
12119 29217 SHIRSATH SAGAR VIKRAM 12:00:00 15:26:21 3:26:21
12120 29220 POTE SUSHIL KHANDU 12:00:00 15:06:32 3:06:32
12121 29221 DEVKATE VIJAY ARUN 12:00:00 15:25:54 3:25:54
12122 29222 LIPANE MURLIDHAR VIKRAM 12:00:00 14:28:41 2:28:41
12123 29226 PALWE ARUN NAMDEO 12:00:00 15:01:38 3:01:38
12124 29228 PALVE BHAUSAHEB UDHAV 12:00:00 14:13:10 2:13:10
12125 29236 PALVE SANDIP SHICLAL 12:00:00 14:56:56 2:56:56
12126 29238 DARADE DNYANESHWAR RAVASAHEB 12:00:00 15:00:35 3:00:35
12127 29242 DHANKE MANOJ BALIRAM 12:00:00 15:11:02 3:11:02
12128 29243 RIKAME SANJAY RAMESH 12:00:00 15:10:58 3:10:58
12129 29250 POL RAHUL DADASAHEB 12:00:00 14:58:28 2:58:28
12130 29256 SHAIKH KARIM NIJAM 14:00:00 17:26:24 3:26:24
12131 29258 KOLI DILIP SUKDEO 14:00:00 16:13:01 2:13:01
12132 29261 SHELKE GANESH VASANT 14:00:00 16:07:32 2:07:32
12133 29269 RATHOD BALAJI HIRA 14:00:00 16:39:59 2:39:59
12134 29270 GAIKWAD PRAMOD PANDURANG 14:00:00 17:05:53 3:05:53
12135 29271 BACHHAV CHETAN GOVINDA 14:00:00 16:59:59 2:59:59
12136 29274 PADIR DINESH HARI 14:00:00 16:57:21 2:57:21
12137 29288 KANBLE ASHISH BHIMRAO 14:00:00 17:34:53 3:34:53
12138 29290 GAYKE GANESH TUKARAM 14:00:00 17:47:36 3:47:36
12139 29293 PAWAR VIKRAM ROHIDAS 14:00:00 16:32:08 2:32:08
12140 29294 BADE NILESH BALASAHEB 14:00:00 16:53:28 2:53:28
12141 29295 JAGTAP DEVDATT BHAUSAHEB 14:00:00 17:12:04 3:12:04
12142 29301 KATKADE VANKATI ABHIMANYU 14:00:00 17:33:47 3:33:47
12143 29302 ANDE VINAYAK HANUMANT 14:00:00 17:10:32 3:10:32
12144 29303 DHANKE PRAVIN VITTHAL 14:00:00 16:59:57 2:59:57
12145 29305 VEKHANDE SAMIR RAMCHANDRA 14:00:00 16:39:57 2:39:57
12146 29307 SONAWANE GOPICHAND YASHWANT 14:00:00 17:35:32 3:35:32
12147 29311 UGHADE ARUN VIJAY 14:00:00 17:39:45 3:39:45
12148 29312 JADHAV SAMADHAN YASHWANT 14:00:00 17:56:12 3:56:12
12149 29313 PADWAL NILESH SHANKAR 14:00:00 16:45:00 2:45:00
12150 29316 SADGIR GOVIND TRYAMBAK 14:00:00 16:57:03 2:57:03
12151 29322 KULKARNI RAHUL DILIPRAO 14:00:00 17:20:33 3:20:33
12152 29326 SALUNKE GULAB YASHWANT 14:00:00 17:09:13 3:09:13
12153 29330 NAIK SHRIRAM SURESH 14:00:00 16:26:08 2:26:08
12154 29332 KHAIRE SHRIKANT MOHAN 14:00:00 16:24:21 2:24:21
12155 29334 SALUNKE SANJAY SHIVDAS 14:00:00 17:43:33 3:43:33
12156 29335 THOMBARE SHAHAJI TANAJI 14:00:00 16:58:43 2:58:43
12157 29336 PATOLE ASHISH DHANAJI 14:00:00 16:23:00 2:23:00
12158 29338 IRKAR SAMADHAN LAXMAN 14:00:00 17:00:18 3:00:18
12159 29339 RUPNAR MAHADEO TRIMBAK 14:00:00 16:41:27 2:41:27
12160 29343 BHOYE MOHAN PANDIT 14:00:00 16:44:44 2:44:44
12161 29345 CHAVAN BABURAO BALASAHEB 14:00:00 16:22:57 2:22:57
12162 29349 MATE ANKUSH MARUTI 14:00:00 16:39:55 2:39:55
12163 29354 TALEKAR LAHANU JIJARAM 14:00:00 15:46:27 1:46:27
12164 29356 MANE SURESH JANARDHAN 14:00:00 16:38:03 2:38:03
12165 29357 RATHOD LAXMAN BHIKA 14:00:00 17:02:14 3:02:14
12166 29360 GHATAL NARESH CHANDRAKANT 14:00:00 15:57:18 1:57:18
12167 29361 KADAM SAGAR BHASKAR 14:00:00 16:54:02 2:54:02
12168 29368 MORE SURESH MANSING 14:00:00 17:35:28 3:35:28
12169 29372 KHALATE JEEVAN PRALHAD 14:00:00 16:24:42 2:24:42
12170 29373 KAYAGUDE BHARAT VITTHAL 14:00:00 16:55:16 2:55:16
12171 29374 SHIRKE MAHESH KISAN 14:00:00 17:18:22 3:18:22
12172 29377 BELDAR RAVINDRA ARJUN 14:00:00 16:57:05 2:57:05
12173 29382 DHUM SHANKAR YESHWANT 14:00:00 16:16:58 2:16:58
12174 29385 BAGNAR YOGESH EKNATH 14:00:00 16:41:55 2:41:55
12175 29391 KHANDEKAR CHUDAMAN ATMARAM 14:00:00 16:47:46 2:47:46
12176 29392 SHINDE GANESH DILIP 14:00:00 17:14:45 3:14:45
12177 29395 RAUT YOGESH KEVAJI 14:00:00 16:17:44 2:17:44
12178 29402 PATIL SWAPNIL KUMAR 14:00:00 16:08:52 2:08:52
12179 29407 KAKAD DEVANAND MADHAV 14:00:00 17:10:28 3:10:28
12180 29409 BAGDI ADITYA RAVINDRA 14:00:00 16:57:25 2:57:25
12181 29412 SHELKE SUNIL BALWANT 14:00:00 16:38:42 2:38:42
12182 29417 MERGAL APPA POPAT 14:00:00 16:46:58 2:46:58
12183 29418 PATIL VISHAL ASHOK 14:00:00 17:25:49 3:25:49
12184 29420 RITOND DASHRATH GORAKH 14:00:00 16:40:00 2:40:00
12185 29423 BHOSALE PRAJYOT ASHOK 14:00:00 17:20:40 3:20:40
12186 29427 IDHATE SOMNATH UDAY 14:00:00 17:17:48 3:17:48
12187 29431 KEKAN ADINATH AMBADAS 14:00:00 16:41:20 2:41:20
12188 29432 PAWAR APPASAHEB DHULIRAM 14:00:00 17:26:38 3:26:38
12189 29434 KOLI PRAKASH KALAPPA 14:00:00 16:28:29 2:28:29
12190 29435 NAGRE SANFIP DATTATRAYA 14:00:00 17:10:29 3:10:29
12191 29436 GAIKWAD ANAND SUNIL 14:00:00 16:51:28 2:51:28
12192 29440 NAJAN ARJUN NIVRUTTI 14:00:00 17:49:51 3:49:51
12193 29444 DESHMUKH NITIN PRABHAKAR 14:00:00 16:56:42 2:56:42
12194 29445 GALANDE PARAG DEVENDRA 14:00:00 17:47:33 3:47:33
12195 29446 MHASKE SAGAR GANGADHAR 14:00:00 17:25:53 3:25:53
12196 29447 GHULE DADASAHEB BHASKAR 14:00:00 17:25:04 3:25:04
12197 29451 SHIRSATH HANUMANT VITTHAL 14:00:00 17:39:42 3:39:42
12198 29452 WAVARE AMOL YASHWANT 14:00:00 17:10:37 3:10:37
12199 29454 CHAVAN DATTA RAJESH 14:00:00 16:53:59 2:53:59
12200 29455 SUTAR KAKASAHEB MALLAPPA 14:00:00 17:32:47 3:32:47
12201 29457 NAGARGOJE SANDEEP PANDURANG 14:00:00 16:46:05 2:46:05
12202 29460 PIRKAD MAHADEO RAGHO 14:00:00 17:51:22 3:51:22
12203 29463 MANYAR ASLAM SAMAD 14:00:00 17:19:52 3:19:52
12204 29464 SURVASE NAVNATH RAGHUNATH 14:00:00 17:26:55 3:26:55
12205 29465 SUL VISHAL WALMIK 14:00:00 16:57:07 2:57:07
12206 29474 GANGODE RAVINDRA KASHINATH 14:00:00 16:35:02 2:35:02
12207 29475 KATKAR CHAITANYA SHAHAJI 14:00:00 17:07:15 3:07:15
12208 29476 JARE NITIN VILAS 14:00:00 16:08:50 2:08:50
12209 29478 PATIL LAXMIKANT INDRAJIT 14:00:00 17:21:43 3:21:43
12210 29481 THAKRE LAKHAN TUKARAM 14:00:00 16:15:07 2:15:07
12211 29482 BHAGAT MILIND NAMFEO 14:00:00 17:11:42 3:11:42
12212 29486 KHATAKE BHIVA DULABA 14:00:00 15:57:18 1:57:18
12213 29488 BHANGRE KIRAN SURESH 14:00:00 17:16:02 3:16:02
12214 29489 MORMARE MAHADEO PRAKASH 14:00:00 17:33:18 3:33:18
12215 29491 SAPALE DIPAK DINKAR 14:00:00 17:23:00 3:23:00
12216 29492 KUCHEKAR RAVI SHIVAJI 14:00:00 16:40:37 2:40:37
12217 29496 GAVANDHA SUNIL GOVIND 14:00:00 17:15:39 3:15:39
12218 29497 BHOYE EKNATH YASHWANT 14:00:00 16:43:22 2:43:22
12219 29498 GAVLI HARICHANDRA JAOO 14:00:00 16:20:16 2:20:16
12220 29502 MORE JAYESH ABHIMANU 14:00:00 16:51:51 2:51:51
12221 29505 BORSE MUKESH HIRAMAN 14:00:00 16:57:31 2:57:31
12222 29512 SIDWADKAR PRAVIN PRAKASH 14:00:00 17:59:40 3:59:40
12223 29515 VHATKAR DHIRAJ RAMDAS 14:00:00 17:14:04 3:14:04
12224 29517 KHAIRNAR SACHIN PANDURANG 14:00:00 16:59:54 2:59:54
12225 29520 SHIMPI BHAGWAN LOTAN 14:00:00 16:39:30 2:39:30
12226 29521 DARADE BABASAHEB SHIVDAS 14:00:00 17:16:27 3:16:27
12227 29522 RATHOD RAJKUMAR PANDITRAO 14:00:00 17:11:46 3:11:46
12228 29523 DARADE KRUSHNA BHAGWAN 14:00:00 16:55:34 2:55:34
12229 29524 BANSODE SACHIN VIJAY 14:00:00 16:27:51 2:27:51
12230 29525 GOLHAR TUSHAR MADHUKAR 14:00:00 17:11:47 3:11:47
12231 29527 ANDHALE SOMNATH RAMRAO 14:00:00 17:23:31 3:23:31
12232 29528 ANDHALE BALASAHEB SHIVNATH 14:00:00 17:11:46 3:11:46
12233 29531 PARDESHI SHASHIKANT RAJENDRA 14:00:00 17:04:44 3:04:44
12234 29538 PISE SHRIKANT DAMODAR 14:00:00 16:58:05 2:58:05
12235 29544 GITE VISHNU PANDIT 14:00:00 17:27:44 3:27:44
12236 29547 GITE SUSHANT BABURAO 14:00:00 17:13:36 3:13:36
12237 29550 GITE DATTU BHAGCHAND 14:00:00 16:25:01 2:25:01
12238 29551 MORE SHANKAR RAM 14:00:00 17:08:06 3:08:06
12239 29552 LONE PRAKASH VISNU 14:00:00 17:26:56 3:26:56
12240 29555 KADAM UDAY VINOD 14:00:00 17:30:18 3:30:18
12241 29557 SHIRSHIM RAVINDRA SUYABHAN 14:00:00 17:05:25 3:05:25
12242 29559 FUNDE SHRIRAM ARJUN 14:00:00 16:40:49 2:40:49
12243 29570 LAVTE ANKUSH KESHAV 14:00:00 17:25:52 3:25:52
12244 29573 RATHOD DYNESHWAR KISAN 14:00:00 17:49:21 3:49:21
12245 29574 BHOI SHANTARAM BHAGAT 14:00:00 16:57:21 2:57:21
12246 29575 PATIL KETAN EKNATH 14:00:00 16:55:59 2:55:59
12247 29577 MADANE ARUN JALINDAR 14:00:00 17:02:57 3:02:57
12248 29584 DHANGAR PRASHANT ASHOK 14:00:00 17:49:26 3:49:26
12249 29585 KHEMNAR GANESH SUBAHASH 14:00:00 16:06:15 2:06:15
12250 29587 TAMKHANE SACHIN CHAITRAM 14:00:00 16:59:22 2:59:22
12251 29588 CHAVAN TULSHIRAM TUKARAM 14:00:00 16:38:56 2:38:56
12252 29589 MORE AJIT MADHUKAR 14:00:00 16:29:11 2:29:11
12253 29595 VALVI NURJI KALSHA 14:00:00 17:33:39 3:33:39
12254 29596 VASAVE KIRANSING ARSHI 14:00:00 16:15:58 2:15:58
12255 29604 VALVI SUNIL VANYA 14:00:00 16:50:07 2:50:07
12256 29610 GORE SUBHASH DAMU 14:00:00 16:50:45 2:50:45
12257 29612 GAVANDHA NITIN RAGHU 14:00:00 16:56:56 2:56:56
12258 29613 BORSE CHETAN KASHINATH 14:00:00 17:01:05 3:01:05
12259 29616 KHOTRA PRAMOD LAXMAN 14:00:00 16:56:57 2:56:57
12260 29617 ATTAR VASIM JABBAR 14:00:00 17:52:36 3:52:36
12261 29626 KOKNE VINOD SHIVAJI 14:00:00 17:56:06 3:56:06
12262 29628 KOLHE GAJANAN RAMDAS 14:00:00 16:06:44 2:06:44
12263 29630 KAHRAT DIGAMBAR LAXMAN 14:00:00 17:11:33 3:11:33
12264 29632 SALVE DIPAK SHRIRAM 14:00:00 16:27:54 2:27:54
12265 29634 ANDHALE SACHIN MADAN 14:00:00 16:55:41 2:55:41
12266 29646 SANGLE BABASAHEB GAHININATH 14:00:00 17:24:59 3:24:59
12267 29647 JADHAV VAIBHAV DILIP 14:00:00 17:45:39 3:45:39
12268 29648 JADHAV KAILASH RAMADAS 14:00:00 16:10:08 2:10:08
12269 29654 KURADE SURAJ SANJAY 14:00:00 16:49:33 2:49:33
12270 29655 PAWAL SANTOSH ROHIDAS 14:00:00 16:55:54 2:55:54
12271 29656 WAGHMARE SACHIN RAVINDRA 14:00:00 16:30:24 2:30:24
12272 29657 BHOYE MAHESH LAXMAN 14:00:00 16:43:19 2:43:19
12273 29660 PAWAR ANIL DATTU 14:00:00 17:13:11 3:13:11
12274 29667 VARKHEDE MAYUR VASATN 14:00:00 17:11:09 3:11:09
12275 29672 GORE SANTOSH VINAYAK 14:00:00 17:24:06 3:24:06
12276 29675 JAYBHAYE BHAUSAHEB SONRAO 14:00:00 16:58:34 2:58:34
12277 29680 PATIL HARSHAD RAJARAM 14:00:00 16:40:15 2:40:15
12278 29682 DHANGAR PRAKASH BHASKAR 14:00:00 16:39:44 2:39:44
12279 29684 PATIL CHETAN CHANDRAKANT 14:00:00 16:26:07 2:26:07
12280 29686 PATIL HEMANT BHARAT 14:00:00 17:09:40 3:09:40
12281 29688 VHALGIR DYNESHWAR BAJIRAO 14:00:00 16:47:32 2:47:32
12282 29689 BHUSAR VASANT PANDURANG 14:00:00 17:13:32 3:13:32
12283 29692 WADAR JAGANATH BABASO 14:00:00 16:46:40 2:46:40
12284 29694 GAVLI MOHAN RAGHUNATH 14:00:00 16:40:29 2:40:29
12285 29697 THAKRE RAJESH BHARAT 14:00:00 16:24:26 2:24:26
12286 29698 PATIL DEVENDRA BHARATRAO 14:00:00 16:39:53 2:39:53
12287 29710 PATOLE RAVINDRA SADASHIV 14:00:00 17:32:22 3:32:22
12288 29712 HATIM SUSHANT MANOHAR 14:00:00 16:14:01 2:14:01
12289 29715 SHINDE SACHIN ANAND 14:00:00 17:14:34 3:14:34
12290 29720 GAWADE GANESH BHANUDAS 14:00:00 17:43:58 3:43:58
12291 29724 VALVI DILIP YASHWANT 14:00:00 16:48:36 2:48:36
12292 29727 GHAG MAHESH VISHNU 14:00:00 16:40:45 2:40:45
12293 29735 TAYDE MANOHAR MADHUKAR 14:00:00 17:39:17 3:39:17
12294 29738 ANDHALE SANTOSH ARJUN 14:00:00 16:56:48 2:56:48
12295 29739 GHULE PRAVIN GULAB 14:00:00 16:54:20 2:54:20
12296 29740 PADGHAN MANISH ASHOK 14:00:00 17:16:34 3:16:34
12297 29745 SHAIKH AFZAL SHAIKH RASHID 14:00:00 16:31:17 2:31:17
12298 29747 RAUT VIJAY TUKARAM 14:00:00 16:40:00 2:40:00
12299 29748 TALEKAR RAHUL SHIVAJI 14:00:00 17:09:46 3:09:46
12300 29749 SHINDE SOMNATH DADA 14:00:00 17:07:13 3:07:13
12301 29765 VINKAR SUNIL VITHAL 14:00:00 17:11:37 3:11:37
12302 29769 GODSE PRAMOD VIJAY 14:00:00 16:50:57 2:50:57
12303 29774 YELE VIJAY ASHOK 14:00:00 17:54:57 3:54:57
12304 29777 YELE SUJITKUMAR SAYAJI 14:00:00 16:43:01 2:43:01
12305 29788 MURDANGE PRASHANT POPAT 14:00:00 17:04:28 3:04:28
12306 29799 BORSE SHRIKRUSHANA PANDIT 14:00:00 17:19:46 3:19:46
12307 29805 SONAWANE TUSHAR BAPU 14:00:00 16:49:11 2:49:11
12308 29806 PISAL HARSHAD DNYANDEV 14:00:00 16:54:03 2:54:03
12309 29809 VALE ADHIK BHIMAJI 14:00:00 17:00:58 3:00:58
12310 29813 INGAVALE ANIL MAHADEV 14:00:00 16:43:13 2:43:13
12311 29819 SHEKTE MAHESH YASHAVANT 14:00:00 17:42:20 3:42:20
12312 29823 BUTERE NILESH RAMESH 14:00:00 17:42:20 3:42:20
12313 29837 SABLE RAJESH RAMESH 14:00:00 16:24:56 2:24:56
12314 29842 WAGHAMARE SANTOSH YASHAVANT 14:00:00 17:38:34 3:38:34
12315 29845 SABLE KRISHNA SARJERAO 14:00:00 16:24:57 2:24:57
12316 29852 DESHMUKH DHANESH NIVRUTTI 14:00:00 16:09:17 2:09:17
12317 29857 RATHOD MAHESH TARACHAND 14:00:00 16:57:34 2:57:34
12318 29860 TEMKAR SANDIP VITTHAL 14:00:00 16:53:54 2:53:54
12319 29864 NICHAL NITIN SHIVAJI 14:00:00 16:41:19 2:41:19
12320 29865 GIMBHAL RAJU DUNDYA 14:00:00 17:23:50 3:23:50
12321 29867 KOKRE SUBHAS UTTAMRAO 14:00:00 16:54:39 2:54:39
12322 29869 ROKDE SHASHIKANT CHANDRAKANT 14:00:00 16:56:57 2:56:57
12323 29870 CHAVHAN ARJUN MOHAN 14:00:00 16:58:17 2:58:17
12324 29886 CHAVAN KISHOR CHANDRAM 14:00:00 17:49:23 3:49:23
12325 29891 THOMBRE DILIP DADA 14:00:00 16:13:15 2:13:15
12326 29896 BHUJBAL SWAPNIL NAMDEV 14:00:00 17:30:20 3:30:20
12327 29897 KHARE SACHIN RAMDAS 14:00:00 17:58:02 3:58:02
12328 29898 BHUJBAL SANDESH NAMDEV 14:00:00 17:28:53 3:28:53
12329 29900 KHARE GIRISH BHAGAJI 14:00:00 16:57:13 2:57:13
12330 29903 BORADE ASHOK ARUN 14:00:00 17:32:22 3:32:22
12331 29908 RATHOD SURESH DIGAMBER 14:00:00 16:34:20 2:34:20
12332 29916 SHELKE TUSHAR YSHWANT 14:00:00 16:59:12 2:59:12
12333 29918 GHODKE MAHESHH RAJENDRA 14:00:00 17:25:41 3:25:41
12334 29925 PARDESHI MUKESH SURESH 14:00:00 16:58:10 2:58:10
12335 29926 TAYDE RAVINDRA SHANKAR 14:00:00 17:16:46 3:16:46
12336 29928 GAIKWAD AKASH JIBHAU 14:00:00 16:53:15 2:53:15
12337 29930 SHINDE RAHUL APPSAHEB 14:00:00 17:58:11 3:58:11
12338 29932 GAVHANE BABASAHEB MOHAN 14:00:00 17:36:05 3:36:05
12339 29936 KHILLARE SANTOSH KISANRAO 14:00:00 17:05:06 3:05:06
12340 29938 SAKHRE SACHIN DINKAR 14:00:00 17:55:32 3:55:32
12341 29940 KHLLARE SANTOSH MOTIRAM 14:00:00 16:58:52 2:58:52
12342 29946 MHATRE PRASAD MORESHWAR 14:00:00 17:27:01 3:27:01
12343 29960 KOLEKAR CHANDRAKANT SHIVAJI 14:00:00 17:53:29 3:53:29
12344 29961 RATHOD SANTOSH PANDHARINATH 14:00:00 17:28:56 3:28:56
12345 29962 BAGUL AVINASH ANANDA 14:00:00 16:13:08 2:13:08
12346 29964 JADHAV SACHIN RAMDAS 14:00:00 17:17:52 3:17:52
12347 29967 KOLEWAD BALAJI PANDU 14:00:00 16:38:04 2:38:04
12348 29973 KOLPE JAGANNATH SHIVAJI 14:00:00 17:58:21 3:58:21
12349 29981 ANKUSHE NANASAHEB BHIMRAO 14:00:00 17:03:56 3:03:56
12350 29982 THORAT DATTATRAY PANKAJ 14:00:00 17:23:33 3:23:33
12351 29985 GAIKWAD JAGDISH RAMDAS 14:00:00 17:17:25 3:17:25
12352 29987 RATHOD BANDU SHAMRAO 14:00:00 17:38:26 3:38:26
12353 29988 JADHAV VIKRAM RAJENDRA 14:00:00 16:37:22 2:37:22
12354 29989 DHAVAN ABHJEET PANDURANG 14:00:00 16:58:34 2:58:34
12355 29990 HATTE SHRISHALYA VIJATKUMAR 14:00:00 17:17:25 3:17:25
12356 29991 KAMBLE SIDDHARTH HARISHCHANDRA 14:00:00 17:24:44 3:24:44
12357 29995 MUSLE HANMANT BHAGWAN 14:00:00 16:00:00 2:00:00
12358 29996 PAWAR MAHESH BHANUDAS 14:00:00 17:37:38 3:37:38
12359 29998 JADHAV VAIBHAV VIJAY 14:00:00 17:42:29 3:42:29
12360 30000 KADVEKAR SACHIN NIVAS 14:00:00 17:07:21 3:07:21
12361 30001 PAYMAL NAVIN VASANTRAO 8:00:00 11:20:01 3:20:01
12362 30003 JAGDALE GANESH NAMDEO 8:00:00 10:48:52 2:48:52
12363 30005 CHAVAN KAILASH SHIVAJI 8:00:00 10:48:28 2:48:28
12364 30007 MANE SOMNATH MOHAN 8:00:00 10:48:54 2:48:54
12365 30011 CHAVAN DADAJI ATAMAARAM 8:00:00 10:05:08 2:05:08
12366 30023 NARUTE JIBHAU BHAURAO 8:00:00 11:18:56 3:18:56
12367 30026 KOLI PANKAJ RAMESH 8:00:00 10:28:20 2:28:20
12368 30031 PAWAR HIRAMAN SAHEBRAO 8:00:00 10:49:06 2:49:06
12369 30037 MAGAR AKASH SHIVAJI 8:00:00 10:46:57 2:46:57
12370 30050 JADHAV SURESH LAXMAN 8:00:00 11:13:50 3:13:50
12371 30055 VEER RAJABHAU RAOSAHEB 8:00:00 11:25:07 3:25:07
12372 30057 JADHAV KRISHNA DATTATRYA 8:00:00 10:46:58 2:46:58
12373 30059 JIREMALI SANTOSH NIMBA 8:00:00 11:46:10 3:46:10
12374 30069 KAMBLE NITIN SADASHIV 8:00:00 10:55:26 2:55:26
12375 30073 GAWALE MAHADU UTTAM 8:00:00 10:59:50 2:59:50
12376 30075 NIKAMBE YASHPLA VILAS 8:00:00 11:11:31 3:11:31
12377 30076 BANJARA LAXMAN KAPURCHAND 8:00:00 11:17:21 3:17:21
12378 30077 PHULPAGARE SHEKHAR PRABHAKAR 8:00:00 10:49:42 2:49:42
12379 30078 DESHMUKH DINESH DILIP 8:00:00 10:45:24 2:45:24
12380 30079 ALDAR DATTATRYA DADU 8:00:00 10:15:41 2:15:41
12381 30080 ALDAR VILAS MAROTI 8:00:00 10:25:14 2:25:14
12382 30087 SALUNKE SOPAN KADU 8:00:00 11:06:11 3:06:11
12383 30089 DAHIPHALE SADASHIV DADABA 8:00:00 10:35:40 2:35:40
12384 30101 PAWAR MAHENDRA ARVIND 8:00:00 10:22:30 2:22:30
12385 30103 RATHOD BABLU NAMDEV 8:00:00 10:28:10 2:28:10
12386 30104 GAHANWAT AVINASH ANIL 8:00:00 11:30:56 3:30:56
12387 30112 KALE DATTATRAYA BHAGVAT 8:00:00 10:49:56 2:49:56
12388 30113 SADANADE GOVIND VIRBHADRA 8:00:00 10:49:35 2:49:35
12389 30117 DOKHE SANTOSH KALASH 8:00:00 11:22:47 3:22:47
12390 30122 DABHADE RAMKRUSHNA CHINDHA 8:00:00 10:54:57 2:54:57
12391 30130 MORE SHRIKANT KRISHNA 8:00:00 11:32:53 3:32:53
12392 30140 BHARAT SANTOSH GORAKSHA 8:00:00 10:56:18 2:56:18
12393 30144 PATHAN MOHAMADHANIF MULALI 8:00:00 10:25:26 2:25:26
12394 30146 GAIKWAD VIJAY VISHNU 8:00:00 10:41:44 2:41:44
12395 30151 VHANAJE NAGNATH GURSIDDHAPPA 8:00:00 11:28:08 3:28:08
12396 30152 BAGADE RAHUL PRABHAKAR 8:00:00 11:52:08 3:52:08
12397 30156 PAWARA VEERISHING RADTYA 8:00:00 10:52:23 2:52:23
12398 30160 NAVGHARE PRASHANT ARJUNRAO 8:00:00 11:04:06 3:04:06
12399 30162 KOLI BABURAO BHIMSHA 8:00:00 11:18:58 3:18:58
12400 30164 ATAR MUJJMIL HUMAYU 8:00:00 11:06:14 3:06:14
12401 30165 PAWARA SHILDAR JALDAR 8:00:00 10:05:08 2:05:08
12402 30168 KAMBLE FULCHAND GANESH 8:00:00 10:34:28 2:34:28
12403 30169 PARDHI BHASKAR BAPU 8:00:00 11:18:39 3:18:39
12404 30171 SAINDANE SHARAD CHAGAN 8:00:00 10:48:05 2:48:05
12405 30174 RAMOLE KAPIL SURESH 8:00:00 11:00:04 3:00:04
12406 30175 NAIKWADI SAMBHAJI MARUTI 8:00:00 10:39:16 2:39:16
12407 30185 CHIDGIR KHANDERAO TUKARAM 8:00:00 10:29:22 2:29:22
12408 30190 GHUGE GOVIND NARAHARI 8:00:00 11:15:40 3:15:40
12409 30193 AKKALKOTE MAHADEV SHIVPUTRA 8:00:00 10:38:29 2:38:29
12410 30196 KAKADE GULCHAND RAGHNATH 8:00:00 10:17:56 2:17:56
12411 30197 BIKKAD PRALHAD BHAGWAN 8:00:00 11:42:57 3:42:57
12412 30201 PARDESHI VILAS JADATPALSING 8:00:00 10:55:13 2:55:13
12413 30202 PATIL RAMAKANT RATAN 8:00:00 11:37:03 3:37:03
12414 30203 BHOI RAMESH DAGDU 8:00:00 11:51:47 3:51:47
12415 30208 MAHAJAN RAHUL AMRUT 8:00:00 11:51:36 3:51:36
12416 30211 SHINDE MADUKAR CHHABU 8:00:00 11:00:54 3:00:54
12417 30213 BHOI MANGESH BABAN 8:00:00 10:42:09 2:42:09
12418 30214 ROKADE ANKUSH RAMBHAU 8:00:00 11:21:06 3:21:06
12419 30215 SHINDE KIRAN SUBHASH 8:00:00 11:13:39 3:13:39
12420 30217 PATIL ABHAY HARESH 8:00:00 11:11:17 3:11:17
12421 30222 NAGARGOJE CHANDRAKANT TRIMBAK 8:00:00 11:34:24 3:34:24
12422 30225 BICHUKALE GANESH SHIVAJI 8:00:00 11:35:22 3:35:22
12423 30226 JAWALE DIPAK SHIVAJI 8:00:00 10:31:00 2:31:00
12424 30228 NIMSE VIJAY PANDURANG 8:00:00 10:56:36 2:56:36
12425 30247 GANGAWANE SANDEEP PRAKASH 8:00:00 10:35:52 2:35:52
12426 30255 KALE VIJAY PRALHAD 8:00:00 10:52:09 2:52:09
12427 30263 PATIL AJINKYA MARUTI 8:00:00 10:27:54 2:27:54
12428 30266 GHASE VINOD RAMCHANDRA 8:00:00 11:51:38 3:51:38
12429 30271 BAVSKAR RAVIKANT EKNATH 8:00:00 11:26:44 3:26:44
12430 30272 KHADE SURAJKUMAR VIJAY 8:00:00 11:22:35 3:22:35
12431 30273 RASHTE SHRIKANT ABASAHEB 8:00:00 10:42:30 2:42:30
12432 30274 PATIL SAGAR ANIL 8:00:00 11:22:15 3:22:15
12433 30275 ZOTE AMOL ASHOK 8:00:00 10:55:25 2:55:25
12434 30277 SHELKE NITESH SUKHDEV 8:00:00 11:39:47 3:39:47
12435 30281 RATHOD GULAB BABU 8:00:00 11:03:17 3:03:17
12436 30282 SALUNKE KIRAN BANDU 8:00:00 11:46:17 3:46:17
12437 30285 RATHOD DEVIDAS PANDIT 8:00:00 11:10:34 3:10:34
12438 30287 PATIL SACHIN SATISH 8:00:00 12:00:00 4:00:00
12439 30288 JADAV MAHADEV RAKHAMJI 8:00:00 10:41:36 2:41:36
12440 30290 KAKADE MAHAVIR SHRIRANG 8:00:00 11:19:56 3:19:56
12441 30296 JADAV DINKAR SUKDEV 8:00:00 11:43:28 3:43:28
12442 30302 AHIRKAR PRASHANT DIGAMBAR 8:00:00 10:40:56 2:40:56
12443 30303 DAPHAL PRAMOD KISAN 8:00:00 11:54:59 3:54:59
12444 30304 THAMBOLI SHABBIR SHEKHALAL 8:00:00 11:01:55 3:01:55
12445 30311 DADAS PRADIP SHANKAR 8:00:00 11:48:34 3:48:34
12446 30313 KOLEKAR DATTATRYA VASANT 8:00:00 10:10:29 2:10:29
12447 30315 MANE KIRITIKUMAR PRAKASH 8:00:00 11:08:48 3:08:48
12448 30316 CHAVAN RAHUL JAGNNATHA 8:00:00 11:26:08 3:26:08
12449 30319 PAWAR ANKUSH TULISHIRAM 8:00:00 10:05:08 2:05:08
12450 30323 BIJJARAGI SANTOSH HANUMANT 8:00:00 10:51:03 2:51:03
12451 30335 GAWADE RAJESH SOPAN 8:00:00 11:36:56 3:36:56
12452 30339 WANAVE RAHUL PANDURANG 8:00:00 11:26:43 3:26:43
12453 30340 PATIL BHUSHAN RAVINDRA 8:00:00 11:46:19 3:46:19
12454 30341 PATIL KISHOR SHANTARAM 8:00:00 11:46:18 3:46:18
12455 30349 SALUNKE RAHUL MOTILAL 8:00:00 10:27:40 2:27:40
12456 30357 PISE KRISHNA NARAYAN 8:00:00 10:56:31 2:56:31
12457 30376 DESHMUKH RUSHAL BALASAHEB 8:00:00 10:36:40 2:36:40
12458 30380 BORUDE GANESH HARIBHAU 8:00:00 10:58:13 2:58:13
12459 30381 SHINDE DAUTLAT PANDURANG 8:00:00 11:31:38 3:31:38
12460 30382 SAWANT VAIBHAV PRALHAD 8:00:00 11:39:25 3:39:25
12461 30383 GHODKE AMOL KALIDAS 8:00:00 10:50:45 2:50:45
12462 30387 SHEGOKAR SURENDRA CHANDRAKANT 8:00:00 11:01:54 3:01:54
12463 30389 RATHOD RAJKUMAR TULSIRAM 8:00:00 11:55:15 3:55:15
12464 30400 KASHIRSAGAR SHAHAJI SURESH 8:00:00 11:10:04 3:10:04
12465 30402 SAYYAD INNUS BADASHA 8:00:00 11:13:45 3:13:45
12466 30403 HONNA VIRBHADRA JAGANNATH 8:00:00 11:39:22 3:39:22
12467 30404 DAMODARE NAGNATH BAPU 8:00:00 11:48:35 3:48:35
12468 30405 JADHAV VIJAY ANKUSH 8:00:00 10:54:08 2:54:08
12469 30410 ZANKE AMIT TUKARAM 8:00:00 11:31:38 3:31:38
12470 30413 JADHAVAR RAJABHAU BAPURAO 8:00:00 11:33:07 3:33:07
12471 30418 WAGHAMARE SURESH SHIRPATRAO 8:00:00 11:26:48 3:26:48
12472 30421 CHAVHAN GOVIND CHANDANSIGH 8:00:00 10:22:37 2:22:37
12473 30431 KAMBLE RAJENDRA KISAN 8:00:00 11:46:10 3:46:10
12474 30432 CHAVAN AMOL BAJIRAO 8:00:00 11:48:34 3:48:34
12475 30436 MISAL SHARAD GANPATI 8:00:00 11:48:12 3:48:12
12476 30438 BHOI SACHIN ARVIND 8:00:00 11:16:59 3:16:59
12477 30439 SHINDE SANDEEP RANGNATH 8:00:00 11:10:05 3:10:05
12478 30440 JAMBHALKAR BHAGCHAND PRATAP 8:00:00 11:22:19 3:22:19
12479 30443 NIKAM KISHOR VALMIK 8:00:00 10:42:09 2:42:09
12480 30449 NIKUMBH DADA DASHRATH 8:00:00 11:36:29 3:36:29
12481 30453 BHOI SANJAY SHRAVAN 8:00:00 11:29:35 3:29:35
12482 30461 BAGUL NIVRUTTI BHAUSAHEB 8:00:00 11:40:24 3:40:24
12483 30466 DHANDE NANDU EKNATH 8:00:00 10:50:38 2:50:38
12484 30468 HAKKE NILESH PANDURANG 8:00:00 11:44:44 3:44:44
12485 30472 KHADE VIKAS VIVEK 8:00:00 11:52:14 3:52:14
12486 30476 PATIL PRASHANT SHIVAJI 8:00:00 11:35:51 3:35:51
12487 30482 HADAL RAVINDRA SANKAR 8:00:00 10:21:42 2:21:42
12488 30484 PATIL PAVAN TANAJI 8:00:00 11:00:34 3:00:34
12489 30487 BAHURE KARANSING VIJAYSING 8:00:00 11:12:17 3:12:17
12490 30489 MORAGHE NARESH RAMESH 8:00:00 11:55:31 3:55:31
12491 30491 WADKAR BHALCHANDRA KALPESH 8:00:00 11:34:24 3:34:24
12492 30496 DAMALE VISHNU DATTU 8:00:00 10:46:45 2:46:45
12493 30497 NAIK SURAJ MAHADEV 8:00:00 11:50:07 3:50:07
12494 30503 PATIL MAHENDRA RAJU 8:00:00 10:37:15 2:37:15
12495 30505 KOLI EKANATH NIMBA 8:00:00 11:25:09 3:25:09
12496 30513 JADHAV VIKAS SURESH 8:00:00 11:31:40 3:31:40
12497 30517 PATIL YOGESH PRAKASH 8:00:00 11:23:16 3:23:16
12498 30526 SHAIKH AMJAD CHANDULAL 8:00:00 10:51:15 2:51:15
12499 30528 CHHALLARE RAVINDRA BALKRISHAN 8:00:00 11:41:06 3:41:06
12500 30533 GADE GANESH LALASAHEB 8:00:00 11:17:48 3:17:48
12501 30534 KADU DATTRAYA RAMCHANDRA 8:00:00 11:42:11 3:42:11
12502 30536 BHUJABAL SANGRAM MARUTI 8:00:00 11:29:57 3:29:57
12503 30538 DEORE PRAVIN SAHEBRAO 8:00:00 11:41:07 3:41:07
12504 30540 NAGARE SAMADHAN VALMIK 8:00:00 11:03:39 3:03:39
12505 30542 MAHALE AKASH SANTOSH 8:00:00 11:31:17 3:31:17
12506 30543 KAMBLE VISHAL BAHASKAR 8:00:00 10:34:45 2:34:45
12507 30546 SAHARE NITIN SAKHARAM 8:00:00 11:30:42 3:30:42
12508 30552 KEDAR VIKAS BHAVKA 8:00:00 11:02:00 3:02:00
12509 30561 DHOMANE PIRA CHHABU 8:00:00 11:06:36 3:06:36
12510 30564 BORSE MAHENDRE RAJENDRA 8:00:00 11:24:21 3:24:21
12511 30565 KHADAKE DEELIP PANDU 8:00:00 11:36:27 3:36:27
12512 30569 DAVHARE KISHAN JANKIRAM 8:00:00 10:10:31 2:10:31
12513 30570 DHADAMBE CHETAN SUNIL 8:00:00 10:45:21 2:45:21
12514 30576 AWAGHADE SACHIN ANANDA 8:00:00 10:39:18 2:39:18
12515 30577 TAMBE ARJUN TANJI 8:00:00 10:48:22 2:48:22
12516 30579 SOBALE ANKUSH KARBHARI 8:00:00 11:43:22 3:43:22
12517 30581 KAMBLE NAGESH MADHUKAR 8:00:00 11:10:14 3:10:14
12518 30584 DEVKAR RUSHABH DILIP 8:00:00 11:26:52 3:26:52
12519 30585 BARGAJE RAMADAS CHANDRABHAN 8:00:00 10:58:11 2:58:11
12520 30587 CHAVAN MILIND RAMESH 8:00:00 11:49:19 3:49:19
12521 30588 BHOIR KAILAS LAXMAN 8:00:00 10:35:52 2:35:52
12522 30591 NANDIVEDAR RAHUL RAJENDRA 8:00:00 11:36:19 3:36:19
12523 30592 RASALKAR AVINASH BUDHARAM 8:00:00 11:50:07 3:50:07
12524 30593 PATIL VIJAY DILIP 8:00:00 11:42:11 3:42:11
12525 30597 VARADKAR SURYAKANT NAGESH 8:00:00 11:46:32 3:46:32
12526 30599 CHAVAN RAVI MEGHU 8:00:00 11:11:59 3:11:59
12527 30605 SAWANT SANKET SADASHIV 8:00:00 11:43:24 3:43:24
12528 30608 WARGUDE NILKANTH YASHVANT 8:00:00 11:15:17 3:15:17
12529 30610 KARBHARI TUSHAR SHARAD 8:00:00 11:26:07 3:26:07
12530 30616 HEMADE MAHENDRA UTTAM 8:00:00 11:03:09 3:03:09
12531 30621 TOMAKE AMAR BALASO 8:00:00 11:18:46 3:18:46
12532 30622 KHAIRNAR RAKESH NAVAL 8:00:00 10:30:08 2:30:08
12533 30626 TAYADE MANOJ PRAKASH 8:00:00 11:10:21 3:10:21
12534 30631 KOLEKAR MAHAVEER PRAKESH 8:00:00 11:33:34 3:33:34
12535 30636 SHELAR LALITE KISAN 8:00:00 10:44:42 2:44:42
12536 30637 VARKHADE SWAPNIL ARVIND 8:00:00 10:28:48 2:28:48
12537 30638 VARKHADE UMESH ARVIND 8:00:00 11:16:16 3:16:16
12538 30641 BADE SHESHRAO LOBHA 8:00:00 11:13:23 3:13:23
12539 30643 SONAWANE TUSHAR PANDHARINATH 8:00:00 11:01:20 3:01:20
12540 30645 MULIK SAGAR TANAJI 8:00:00 11:01:26 3:01:26
12541 30646 PAWARA VASANT KONYA 8:00:00 10:21:04 2:21:04
12542 30652 SALUNKE SACHIN EKNATH 8:00:00 11:43:10 3:43:10
12543 30656 PAWAR SUNIL GULAB 8:00:00 11:03:11 3:03:11
12544 30662 NEVASE VISHAL LAXMAN 8:00:00 11:25:02 3:25:02
12545 30664 SAWALE VILAS NAMDEO 8:00:00 11:26:39 3:26:39
12546 30666 NAINWAD AVINASH RAMRAO 8:00:00 11:38:18 3:38:18
12547 30671 THAKUR SUYOG KRISHNA 8:00:00 11:42:54 3:42:54
12548 30677 WAGAVEKAR BAJIRAO DHONDIRAM 8:00:00 11:33:46 3:33:46
12549 30687 SONWANE NITIN BHIWAJI 8:00:00 10:16:01 2:16:01
12550 30688 DOHPHODE SAGAR SHIVAJI 8:00:00 11:55:07 3:55:07
12551 30691 KAWAJI SUNIL ANANT 8:00:00 11:19:55 3:19:55
12552 30696 CHAVAN NITIN KISHAN 8:00:00 11:44:13 3:44:13
12553 30707 GHARAT SAGAR UMAJI 8:00:00 11:19:55 3:19:55
12554 30719 SANGALE SACHIN BALU 8:00:00 11:18:04 3:18:04
12555 30720 KUTE UMAJI BALU 8:00:00 10:26:36 2:26:36
12556 30722 MALEKAR DNYANESHWAR KESHAV 8:00:00 10:55:35 2:55:35
12557 30731 KHARAT VISHWANATH HIRALAL 8:00:00 11:02:54 3:02:54
12558 30734 GUJALE PRADIP MALHARI 8:00:00 10:48:44 2:48:44
12559 30740 LANDE SOMNATH PANDURANG 8:00:00 11:15:55 3:15:55
12560 30746 GURAV ATUL MADHUKAR 8:00:00 11:06:57 3:06:57
12561 30751 CHOGALE CHANDRASHEKHAR SANJAY 10:00:00 13:07:44 3:07:44
12562 30756 THITAME MAHADU SURESH 10:00:00 13:01:51 3:01:51
12563 30757 DHANAVADE ROSHAN RAJENDRA 10:00:00 13:32:01 3:32:01
12564 30765 KANDALKAR SHRAVAN MARUTI 10:00:00 12:53:58 2:53:58
12565 30767 KHARAT ARUN KALIDAS 10:00:00 13:49:50 3:49:50
12566 30768 BHOSALE DIPAK TULASHIDAS 10:00:00 13:14:41 3:14:41
12567 30772 SAKPAL KIRAN PANDURANG 10:00:00 13:42:09 3:42:09
12568 30773 KUTE MHALU LAHANU 10:00:00 13:43:42 3:43:42
12569 30776 BHAGAT VISHAL ASHOK 10:00:00 13:43:51 3:43:51
12570 30777 POKALE RAHUL KASHINATH 10:00:00 13:06:53 3:06:53
12571 30781 TARKASE NILESH RAJENDRA 10:00:00 13:53:14 3:53:14
12572 30787 CHIKHALE DNYANESHWAR SHIVAJI 10:00:00 13:36:42 3:36:42
12573 30791 PATIL POSHATTI RAMA 10:00:00 12:59:58 2:59:58
12574 30805 WAGHMARE VIJESH WAMANRAO 10:00:00 13:09:58 3:09:58
12575 30821 SHINDE KESHAV GOVARDHAN 10:00:00 13:51:27 3:51:27
12576 30823 GOLHAR HETALKUMAR KERU 10:00:00 13:34:17 3:34:17
12577 30824 GHOLVE RAMCHANDRA NARAYAN 10:00:00 13:19:23 3:19:23
12578 30825 DHALE RAJKUMAR PRAKASH 10:00:00 13:23:56 3:23:56
12579 30826 LAD NITIN RAVSAHEB 10:00:00 12:56:08 2:56:08
12580 30827 KHILLARE GAUTAM JANARDHAN 10:00:00 13:29:08 3:29:08
12581 30828 PAWAR VIAS UTTAMRAO 10:00:00 13:33:27 3:33:27
12582 30835 LENDE DEVJI MALU 10:00:00 13:10:38 3:10:38
12583 30840 KHADE KAPIL UTTAMRAO 10:00:00 13:09:59 3:09:59
12584 30855 GUNJAL DNYANESHWAR MANIK 10:00:00 12:54:53 2:54:53
12585 30860 THAKARE GUBAL BABURAO 10:00:00 13:43:34 3:43:34
12586 30865 DUKARE SANDIP VISHVANATH 10:00:00 12:44:37 2:44:37
12587 30867 GUTTHE ROHAN VILASRAO 10:00:00 13:33:41 3:33:41
12588 30868 RATHOD SANDIP UTTAMRAO 10:00:00 12:36:01 2:36:01
12589 30869 RATHOD VIJAY SAHEBRAO 10:00:00 13:10:59 3:10:59
12590 30872 CHAVAN SHIVAJI DEVCHAND 10:00:00 13:47:48 3:47:48
12591 30873 LAD PRAMOD YASHWANT 10:00:00 12:41:06 2:41:06
12592 30874 KAUTKAR VILAS SHANKAR 10:00:00 13:59:51 3:59:51
12593 30875 RODGE DNYANESHWAR BHASUAHEB 10:00:00 13:48:26 3:48:26
12594 30880 SAWALE ASHANT SIDDARTH 10:00:00 12:44:37 2:44:37
12595 30881 WAGHMARE ASHWIN SARJERAO 10:00:00 13:01:45 3:01:45
12596 30882 MORE SATISH ASHOKRAO 10:00:00 13:03:03 3:03:03
12597 30889 KENDRE NARAYAN BHAURAO 10:00:00 13:29:56 3:29:56
12598 30896 LANDE BALU MALU 10:00:00 13:03:45 3:03:45
12599 30897 KAWALE PRAVIN PRABHAKAR 10:00:00 12:59:58 2:59:58
12600 30899 DESHMUKH SUDARSHAN SHIVAJI 10:00:00 13:42:59 3:42:59
12601 30901 ULGULWAD SAMBHAJI RAGHUNATH 10:00:00 12:44:46 2:44:46
12602 30904 CHAVAN VITTHAL BANDU 10:00:00 13:15:23 3:15:23
12603 30905 TODKAR MUKUND RAMDAS 10:00:00 12:39:53 2:39:53
12604 30910 DHULE GHANSHYAM KADDAPPA 10:00:00 13:00:57 3:00:57
12605 30912 VANVE SANDIP VISHVANATH 10:00:00 13:53:31 3:53:31
12606 30914 SONAWANE YOGIRAJ DEVIDAS 10:00:00 13:17:31 3:17:31
12607 30917 MASKE SANTOSH MANOHAR 10:00:00 13:41:45 3:41:45
12608 30921 WAGHMARE RAGHUNATH JAGANNATH 10:00:00 12:55:20 2:55:20
12609 30924 SARAK TUSHAR GAJANAN 10:00:00 12:58:28 2:58:28
12610 30932 GAIKWAD YOGESH RANGNATH 10:00:00 13:48:04 3:48:04
12611 30936 EKAL AMIT SOPAN 10:00:00 13:46:46 3:46:46
12612 30938 BANSODE SWAPNIL BHARAT 10:00:00 13:23:58 3:23:58
12613 30942 AHIRE RAHUL NANABHAU 10:00:00 13:32:36 3:32:36
12614 30944 SHAIKH AMIR IBRAHIM 10:00:00 13:39:47 3:39:47
12615 30945 SAKOLKAR RAHUL DHONDIRAM 10:00:00 13:32:00 3:32:00
12616 30946 CHAUDHARI DHARMRAJ TUKARAM 10:00:00 13:00:57 3:00:57
12617 30948 KOTE OGASIDDHA RAMA 10:00:00 13:35:55 3:35:55
12618 30951 PAWAR SUHAS ANKUSH 10:00:00 13:26:36 3:26:36
12619 30954 GABHALE SANTU LAXMAN 10:00:00 12:18:49 2:18:49
12620 30959 PALAVAKAR RUCHIR RAMESH 10:00:00 13:53:05 3:53:05
12621 30960 JADHAV AMOL SAMBHAJI 10:00:00 13:28:19 3:28:19
12622 30964 MANORE YOGESH BHIMRAO 10:00:00 12:55:39 2:55:39
12623 30966 DHANGAR HEMRAJ ABHIMAN 10:00:00 12:36:25 2:36:25
12624 30969 CHAWANE MADHAV BHIMRAO 10:00:00 13:37:15 3:37:15
12625 30970 SABALE MANOHAR SHRIRAM 10:00:00 13:25:12 3:25:12
12626 30975 KOLI RAKESH ASHOK 10:00:00 13:53:04 3:53:04
12627 30978 GANGUNA DEVRAM LAXMAN 10:00:00 12:44:07 2:44:07
12628 30980 MANORE DINKAR GIRDHAR 10:00:00 13:24:18 3:24:18
12629 30981 BARAF JAYRAM CHIPYA 10:00:00 12:54:20 2:54:20
12630 30986 DHULUGADE SANJAY HANMANT 10:00:00 12:56:03 2:56:03
12631 30991 PATKARE SWAPNIL BHAGOJI 10:00:00 13:28:01 3:28:01
12632 30997 DEVARSHE MAHESH GYANOBA 10:00:00 12:49:44 2:49:44
12633 31000 DALVI RAJENDRA DEVRAM 10:00:00 12:22:47 2:22:47
12634 31001 VIGHNE RAJU KISAN 10:00:00 12:23:41 2:23:41
12635 31004 KAMBLE SACHIN ARUN 10:00:00 13:40:22 3:40:22
12636 31013 INGLE SHIVKUMAR MARUTI 10:00:00 12:48:39 2:48:39
12637 31017 PAWAR ARVIND AMBADAS 10:00:00 13:27:49 3:27:49
12638 31018 RATHOD RAVI HARISHCHANDRA 10:00:00 13:45:12 3:45:12
12639 31022 BHANGALE ROHIDAS SONU 10:00:00 13:43:17 3:43:17
12640 31024 JADHAV RAMAKANT PANDURANG 10:00:00 13:26:12 3:26:12
12641 31030 JADHAV PRALHAD BHAVRU 10:00:00 13:40:03 3:40:03
12642 31032 PANDHARE PRAITHVIRAH BHIMRAO 10:00:00 13:46:37 3:46:37
12643 31035 DHALMARE SUNIL RUPCHAND 10:00:00 13:32:23 3:32:23
12644 31038 GHARE SANDIP UTTAM 10:00:00 13:54:13 3:54:13
12645 31041 BHATANE SOMNATH SAUDAGAR 10:00:00 12:23:00 2:23:00
12646 31044 WARUNGASE NIVRUTI RAMDAS 10:00:00 13:13:03 3:13:03
12647 31046 NIGALE DNYANESHWAR PANDURANG 10:00:00 13:41:23 3:41:23
12648 31048 ADIYAL ABHIJIT BALAJI 10:00:00 13:34:58 3:34:58
12649 31049 MEHTRE NILESH MADHUKAR 10:00:00 13:39:35 3:39:35
12650 31055 SABLE KIRAN DAUKAT 10:00:00 13:49:59 3:49:59
12651 31056 KAMBLE MANGESH DATTA 10:00:00 13:21:57 3:21:57
12652 31060 KHANDEKAR PANDURANG BHAGINATH 10:00:00 12:40:05 2:40:05
12653 31064 MANE GAUTAM HARIDAS 10:00:00 13:45:15 3:45:15
12654 31067 WAGHMARE ANANT GOVINDRAO 10:00:00 13:38:10 3:38:10
12655 31069 GATKAL RAMESH BAPURAO 10:00:00 13:21:07 3:21:07
12656 31075 CHECHADE PRAKASH BHUJANGRAO 10:00:00 13:42:22 3:42:22
12657 31076 KAMBLE SUKUMAR GOVINDRAO 10:00:00 12:26:21 2:26:21
12658 31079 SAKHARE SANTOSH GUNDERAW 10:00:00 13:04:50 3:04:50
12659 31082 KAVAL VIJAY BHAGCHAND 10:00:00 12:38:00 2:38:00
12660 31083 JADHAV YOGENDRA ARUN 10:00:00 13:40:20 3:40:20
12661 31084 RATHOD DINESH TUKARAM 10:00:00 13:33:55 3:33:55
12662 31085 PHADKE SUDHIR DEVIDAS 10:00:00 12:50:05 2:50:05
12663 31088 SHINDE DADARAO ARUN 10:00:00 13:36:51 3:36:51
12664 31089 SHINDE AMOL ARUN 10:00:00 13:29:12 3:29:12
12665 31090 MAGARE VINOD PARMESHWAR 10:00:00 13:09:58 3:09:58
12666 31092 PATHAN ASLAM KASIMKHAN 10:00:00 13:28:30 3:28:30
12667 31093 PATIL SATISH GUNVANT 10:00:00 13:51:06 3:51:06
12668 31096 RATHOD SANJAY PANDURANG 10:00:00 12:51:17 2:51:17
12669 31097 NIKAM SAMADHAN SHIVAJI 10:00:00 13:52:58 3:52:58
12670 31099 JADHAV VIJAY TUKARAM 10:00:00 13:31:27 3:31:27
12671 31100 DIGOLE SHIVAJI RAMESH 10:00:00 13:05:33 3:05:33
12672 31101 BHANGE LAXMAN NAMDEV 10:00:00 13:06:33 3:06:33
12673 31102 DIGOLE VAIJNATH BALAJI 10:00:00 12:26:54 2:26:54
12674 31105 RASKAR DIPAK BALBHIM 10:00:00 13:42:37 3:42:37
12675 31109 KHATAL PRASHANT BHASKAR 10:00:00 12:54:18 2:54:18
12676 31110 MULLASHETH ABDUL RAHIM RAJU 10:00:00 13:02:27 3:02:27
12677 31111 BHAWAR JAGDISH MACHIDRANATH 10:00:00 13:29:01 3:29:01
12678 31118 PAGARE DEEPAK SIDHHARTH 10:00:00 12:41:37 2:41:37
12679 31129 VADER RAJARAM BILYANI 10:00:00 13:39:24 3:39:24
12680 31130 SHENDE BHARAT KASHINATH 10:00:00 13:01:52 3:01:52
12681 31137 MORE PRAKASH BANDU 10:00:00 12:49:14 2:49:14
12682 31139 RAKH BIBISEN DIKAR 10:00:00 12:23:13 2:23:13
12683 31142 WAGHMARE SACHIN AKRUR 10:00:00 13:28:54 3:28:54
12684 31149 LANDGE NILESH KAILASH 10:00:00 13:25:54 3:25:54
12685 31150 BANDGAR PRASHANT NAMDEV 10:00:00 13:22:15 3:22:15
12686 31151 GAWADE MAHADEV VISHNU W 10:00:00 13:44:29 3:44:29
12687 31158 GADE ANIL TRIMBAK 10:00:00 13:08:10 3:08:10
12688 31163 YENARE PRAKASH GORAKH 10:00:00 13:53:29 3:53:29
12689 31164 WAYADANDE SANTOSH VITTHAL 10:00:00 13:46:54 3:46:54
12690 31171 DABHADE SHYAMKANT SHRIKANT 10:00:00 13:57:57 3:57:57
12691 31173 BHOI BABULAL BANSILAL 10:00:00 13:37:20 3:37:20
12692 31177 KHARAT VISHAL DAJIRAM 10:00:00 13:38:00 3:38:00
12693 31178 SHINDE MAYAJI DASHRATH 10:00:00 13:13:29 3:13:29
12694 31179 GAWADE SANDIP SHIVAJI 10:00:00 13:05:08 3:05:08
12695 31183 PATIL AKSHAY SHANKAR 10:00:00 13:42:43 3:42:43
12696 31189 MORE JAYDEEP BALASAHEB 10:00:00 13:40:43 3:40:43
12697 31197 MADANE ARVIND DATTATRAY 10:00:00 13:32:52 3:32:52
12698 31199 CHAVAN AVINASH CHANDRAKANT 10:00:00 13:40:11 3:40:11
12699 31207 MASAL RAMA SHRIMANT 10:00:00 13:25:15 3:25:15
12700 31208 CHAUDHARY SANDIP ONKAR 10:00:00 13:21:37 3:21:37
12701 31213 PATIL RUPESH RAOSAHEB 10:00:00 13:39:09 3:39:09
12702 31215 CHAVAN PRASAD VILAS 10:00:00 13:15:27 3:15:27
12703 31217 FATE UMESH GAJENDRA 10:00:00 13:34:41 3:34:41
12704 31224 NAGTILAK DHANAJI GORAKH 10:00:00 12:57:48 2:57:48
12705 31227 RAUT DIPAK MOHANRAO 10:00:00 12:30:27 2:30:27
12706 31229 MORE SUNIL MARUTI 10:00:00 12:32:13 2:32:13
12707 31230 MUTHE BHARAT SUDHAKAR 10:00:00 13:19:31 3:19:31
12708 31232 BEDKE SANDIP RAMNATH 10:00:00 12:27:31 2:27:31
12709 31233 HOGADE MANGESH VITTHAL 10:00:00 13:46:27 3:46:27
12710 31235 UBALE YOGESH SHIVRAM 10:00:00 13:42:34 3:42:34
12711 31243 KURKUTE KRUSHNA DINGAMBAR 10:00:00 13:52:43 3:52:43
12712 31246 RATHO LAKHAN RAMESH 10:00:00 13:46:06 3:46:06
12713 31251 PATIL MANGESH VITTHAL 10:00:00 12:45:40 2:45:40
12714 31253 GAWHANDE MILIND DILBHAR 10:00:00 13:31:58 3:31:58
12715 31257 PABALE SUNIL MASU 10:00:00 13:07:46 3:07:46
12716 31259 MANCHARE YOGESH RANJIT 10:00:00 13:09:19 3:09:19
12717 31260 MULIK VICKY MANOHAR 10:00:00 12:35:14 2:35:14
12718 31263 KOLEKAR MACHINDRA SAKHARAM 10:00:00 12:54:12 2:54:12
12719 31274 SHELKE ASHOK SHANKAR 10:00:00 13:42:35 3:42:35
12720 31275 BHAKARE VISHAMBHAR KALYAN 10:00:00 13:20:19 3:20:19
12721 31276 BORUDE MAHESH MOHAN 10:00:00 12:57:00 2:57:00
12722 31277 RAKH MANGESH BAHUSAHEB 10:00:00 13:59:18 3:59:18
12723 31279 JADHAV PRAMOD ANANDA 10:00:00 13:45:16 3:45:16
12724 31284 KUMBHAR GANESH SAKHARAM 10:00:00 13:45:11 3:45:11
12725 31290 JAGADALE SADASHIV NAMDEVRAO 10:00:00 13:53:28 3:53:28
12726 31291 GHERADE SUNNY BAPURAO 10:00:00 13:33:27 3:33:27
12727 31292 MANE VIJAYKUMAR RAMDAS 10:00:00 12:48:14 2:48:14
12728 31293 JADHAV MAHESH BHARAT 10:00:00 13:40:22 3:40:22
12729 31294 WABALE DATTATRAY PARUNATH 10:00:00 13:04:44 3:04:44
12730 31295 TIKONE YOGESH SHANKAR 10:00:00 13:25:15 3:25:15
12731 31302 TARAVADE SHEKHAR GOVARDHAN 10:00:00 12:36:44 2:36:44
12732 31304 SADAWARTE BABARATNA SHESHERAO 10:00:00 13:01:47 3:01:47
12733 31308 PANDIT CHETAN MILIND 10:00:00 13:02:26 3:02:26
12734 31313 BAIKAR NIKHIL NANDKUMAR 10:00:00 12:58:48 2:58:48
12735 31315 SHAIKH SALIM SHAKUR 10:00:00 13:53:30 3:53:30
12736 31316 DESAI NILESH SAMBHAJI 10:00:00 12:49:02 2:49:02
12737 31317 MORE AJIT SANDIP 10:00:00 13:54:28 3:54:28
12738 31319 MANE YUVRAJ DINKAR 10:00:00 13:43:49 3:43:49
12739 31322 SHAIKH KAMAL TAIBUDDIN 10:00:00 13:46:38 3:46:38
12740 31324 SHINDE YOGESH GANGARAM 10:00:00 12:54:51 2:54:51
12741 31325 BARUD RAJESH DAYAPPA 10:00:00 13:08:11 3:08:11
12742 31326 KULAL VIJAY LAXMAN 10:00:00 13:11:55 3:11:55
12743 31331 KHANDAGALE SACHIN ANIL 10:00:00 12:51:39 2:51:39
12744 31336 JADHAV GANESH LAXMAN 10:00:00 13:34:33 3:34:33
12745 31355 SARGAR KONDIBA SUBARAO 10:00:00 12:19:19 2:19:19
12746 31358 RATHOD SAIDAS RANJEET 10:00:00 13:57:56 3:57:56
12747 31360 KHARADE RAVINDRA EKNATH 10:00:00 13:12:34 3:12:34
12748 31362 ANDHALE DEVIDAS BHAUSAHEB 10:00:00 13:47:10 3:47:10
12749 31364 SATHE NITIN DATTU 10:00:00 13:52:05 3:52:05
12750 31366 GIRI MANOJ DEVGIR 10:00:00 13:49:55 3:49:55
12751 31368 GOPAL VILAS BAN 10:00:00 13:18:49 3:18:49
12752 31372 TODKAR VISHAL RAMCHANDRA 10:00:00 13:15:45 3:15:45
12753 31374 BHAWAR SUNIL SHANTARAM 10:00:00 13:49:45 3:49:45
12754 31377 BHAGAT PRASHANT KAILAS 10:00:00 13:05:03 3:05:03
12755 31378 SANKHPAL SANTOSH SUBHASH 10:00:00 13:32:02 3:32:02
12756 31379 PATIL SACHIN BABASO 10:00:00 13:30:22 3:30:22
12757 31381 AWARI DILIP ARJUN 10:00:00 13:39:40 3:39:40
12758 31384 SALUNKHE SACHIN SUBHASHRAO 10:00:00 12:49:25 2:49:25
12759 31385 KHAMBE AJIT ANANDRAO 10:00:00 12:52:39 2:52:39
12760 31394 PATIL NAVAL VIJAYSING 10:00:00 13:18:54 3:18:54
12761 31395 WADEKAR AMIT DILIP 10:00:00 13:58:36 3:58:36
12762 31399 PATIL YOGIRAJ GOBA 10:00:00 12:47:44 2:47:44
12763 31403 JADHAV JAGAN BHAGWAN 10:00:00 13:46:35 3:46:35
12764 31404 VEKHANDE DILIP VITTHAL 10:00:00 13:36:42 3:36:42
12765 31406 BANGAR PRAVIN PALO 10:00:00 13:18:18 3:18:18
12766 31408 SATHE DAVID DANIEL 10:00:00 13:52:37 3:52:37
12767 31409 UGHADE VIJAY SOMNATH 10:00:00 12:59:14 2:59:14
12768 31410 GOTMUKALE MALHARI BRAMAJI 10:00:00 13:11:28 3:11:28
12769 31411 KOKARE SUNIL MAHADEV 10:00:00 13:50:54 3:50:54
12770 31412 BANGAR CHINTAMAN ATMARAM 10:00:00 13:30:31 3:30:31
12771 31420 MOGAL ARIFBEG JAMILBEG 10:00:00 12:34:59 2:34:59
12772 31422 DOMBE SUDHAKAR VYANKATARAO 10:00:00 13:47:10 3:47:10
12773 31424 CHOURE PRATAP PRABHAKAR 10:00:00 13:30:33 3:30:33
12774 31425 SHENGAL LAXMAN BALU 10:00:00 13:20:36 3:20:36
12775 31427 BHANGARE DILIP KISAN 10:00:00 13:20:34 3:20:34
12776 31431 PAWAR BHARAT GAMPU 10:00:00 12:54:47 2:54:47
12777 31444 YEDLEWAD LAXMAN POSHTTI 10:00:00 13:53:12 3:53:12
12778 31445 RATHOD GOVIND NAMDEV 10:00:00 12:17:41 2:17:41
12779 31447 PUDALWAD SAINATH KESHAV 10:00:00 13:53:19 3:53:19
12780 31456 GHORBAND GANGADHAR YADAVRAO 10:00:00 12:46:10 2:46:10
12781 31457 KONDEWAD RUKAMAJI NAGORAO 10:00:00 12:46:10 2:46:10
12782 31459 KANNADE SANMUKH BASWRAJ 10:00:00 12:36:38 2:36:38
12783 31460 JINKE BALAJI VITTHALRAO 10:00:00 12:37:08 2:37:08
12784 31464 RATHOD SATISH ASARAM 10:00:00 13:47:27 3:47:27
12785 31465 RATHOD RAJESH BHIKHU 10:00:00 12:50:51 2:50:51
12786 31467 AHIRE RAVINDRA ANANT 10:00:00 13:58:15 3:58:15
12787 31468 CHAVAN SANJAY HARI 10:00:00 13:01:46 3:01:46
12788 31473 JADHAV SUNIL MUKINDA 10:00:00 12:49:42 2:49:42
12789 31474 RATHOD AVINASH SHANKARRAO 10:00:00 13:15:05 3:15:05
12790 31478 MUSALE SATISH BALAJI 10:00:00 13:13:18 3:13:18
12791 31479 JADHAV VASANT RAMRAO 10:00:00 13:36:51 3:36:51
12792 31481 BAJULGE OMPRAKASH SHRIKRISHNA 10:00:00 13:26:56 3:26:56
12793 31482 GEJAGE ASHRUBA VIKRAM 10:00:00 13:25:36 3:25:36
12794 31483 MUNDHE SONBA SHRIHARI 10:00:00 13:08:25 3:08:25
12795 31495 DESALE VISHAL GULABRAO 10:00:00 13:32:35 3:32:35
12796 31498 GHODE NITIN SAWKAR 10:00:00 12:54:41 2:54:41
12797 31501 NIKAM HARSHAL ANIL 12:00:00 15:36:35 3:36:35
12798 31502 HOGADE SHUBHASH LAKSHMAN 12:00:00 15:37:42 3:37:42
12799 31503 DHEBE JANARDHAN RAMCHANDR 12:00:00 15:32:38 3:32:38
12800 31504 GIRI KAMLESH SHASHIKANT 12:00:00 15:54:55 3:54:55
12801 31509 AHIRE YOGESH PRAKASH 12:00:00 14:57:55 2:57:55
12802 31511 SHAIKH RAJU SALIM 12:00:00 15:42:33 3:42:33
12803 31513 WAGH THUSHAR GAJANAN 12:00:00 15:47:18 3:47:18
12804 31515 SONTAKKE UMAKANT RAMAKANT 12:00:00 15:44:24 3:44:24
12805 31521 VANGA GURUNATH MANILAL 12:00:00 15:47:20 3:47:20
12806 31524 NIKUMBH SARAD ASHOK 12:00:00 14:58:15 2:58:15
12807 31526 SURYAVANSHI VIJAY BHAIDAS 12:00:00 14:55:42 2:55:42
12808 31530 BORDE KIRAN GABAJI 12:00:00 15:29:31 3:29:31
12809 31531 NYAHALDE BHARAT HASARAM 12:00:00 14:59:51 2:59:51
12810 31532 NAVLE ARJUN VISHWAMBHAR 12:00:00 15:47:12 3:47:12
12811 31533 KASAR AMOL KISHAN 12:00:00 14:41:48 2:41:48
12812 31534 GADE PANDURANG RAVSAHEB 12:00:00 14:58:54 2:58:54
12813 31537 NARVARE KANHANYA MOHAN 12:00:00 15:29:49 3:29:49
12814 31541 SANAP SAJJAN SANDIPAD 12:00:00 14:34:25 2:34:25
12815 31542 MARLE BHULESHWAR JANARDHAN 12:00:00 15:17:32 3:17:32
12816 31543 KUVAR DHAVLU YASHVANT 12:00:00 15:49:35 3:49:35
12817 31544 SURMAL MANOJ RATAN 12:00:00 15:31:03 3:31:03
12818 31548 KAMBLE AVINASH BHANUDAS 12:00:00 15:19:52 3:19:52
12819 31549 THORAT AMOL NANANSO 12:00:00 15:01:28 3:01:28
12820 31550 SHAIKH NASIR MUBARAK 12:00:00 14:58:01 2:58:01
12821 31554 TIPRALE PARMESHWAR MADHAV 12:00:00 15:25:17 3:25:17
12822 31557 GARKAL GAHININATH AMBADAS 12:00:00 14:29:06 2:29:06
12823 31560 GHUGE JITENDRA VASHUDEV 12:00:00 14:30:42 2:30:42
12824 31566 GHUGE KADUBA KASHINATH 12:00:00 15:26:55 3:26:55
12825 31567 TADVI AYUB NASIR 12:00:00 15:20:12 3:20:12
12826 31572 MUNDHE PARMESHWAR SAKHARAM 12:00:00 15:09:02 3:09:02
12827 31581 DHAKNE SANTOSH KUNDALIK 12:00:00 15:03:35 3:03:35
12828 31586 JADHAV KESHAV PANDURANG 12:00:00 15:42:44 3:42:44
12829 31587 GONDHALI KUNAL PANDURANG 12:00:00 15:35:27 3:35:27
12830 31589 PAWAR NITIN YUVRAJ 12:00:00 15:03:32 3:03:32
12831 31590 JAGDALE RUPESH MARUTI 12:00:00 15:48:06 3:48:06
12832 31591 WAKLE MUKUNDA UTTAM 12:00:00 15:30:45 3:30:45
12833 31593 KAMBLE HARISH HANMANT 12:00:00 15:49:21 3:49:21
12834 31602 CHAVAN VIKAKS MANSING 12:00:00 15:39:23 3:39:23
12835 31604 PARDESHI VIASHAL PANDURANG 12:00:00 15:17:32 3:17:32
12836 31605 MALI PRALADH RANGNATH 12:00:00 14:51:40 2:51:40
12837 31612 PATHAN VASIM EAKBAL 12:00:00 15:32:37 3:32:37
12838 31619 BANSODE SHRIPATI BABURAO 12:00:00 15:10:05 3:10:05
12839 31624 JADHAV SUNIL BABURAO 12:00:00 15:21:29 3:21:29
12840 31625 RATHOD NAVNATH DHONDIRAM 12:00:00 15:25:21 3:25:21
12841 31630 JADHAV ATUL DATTATRE 12:00:00 15:38:47 3:38:47
12842 31631 MUNDE SUBHASH SAYESRAO 12:00:00 15:09:36 3:09:36
12843 31641 MORE PRASHANT BAPURAO 12:00:00 15:15:28 3:15:28
12844 31648 SAYYAD SAHANOOR NOOR 12:00:00 15:38:39 3:38:39
12845 31650 PATIL SAGAR RAJENDRA 12:00:00 15:02:26 3:02:26
12846 31652 AHIRE TULSIRAM VITTHAL 12:00:00 14:47:54 2:47:54
12847 31653 DABHADE CHOTU PRALADH 12:00:00 15:25:10 3:25:10
12848 31655 GABHALE DATTU LAXMAN 12:00:00 15:11:26 3:11:26
12849 31658 NIKAM YOGESH RAMESH 12:00:00 14:47:57 2:47:57
12850 31661 JADHAV GOPAL LAXMAN 12:00:00 15:18:20 3:18:20
12851 31665 KAPADNE SANDIP MADHUKAR 12:00:00 14:36:44 2:36:44
12852 31666 INGALE KIRAN PRABHAKAR 12:00:00 15:18:56 3:18:56
12853 31668 KAPSE DEVRAM SHANKARAO 12:00:00 15:15:30 3:15:30
12854 31669 PUNDGE RAVIKIRAN BHIMRAO 12:00:00 15:35:27 3:35:27
12855 31670 KATKADE RAJABHAU LAXMAN 12:00:00 14:59:04 2:59:04
12856 31680 DUBHALKAR RAMESHWAR JAIRAM 12:00:00 15:03:22 3:03:22
12857 31682 KOTKAR RAVINDRA SAKAHARI 12:00:00 15:07:37 3:07:37
12858 31683 ANDHLE DEVIDAS BABASAHEB 12:00:00 15:04:07 3:04:07
12859 31685 MORE SHARAD KHUSHAL 12:00:00 15:11:45 3:11:45
12860 31686 KARADIKAR GAJANAN BALU 12:00:00 15:01:10 3:01:10
12861 31687 PATIL GANESH LAHUJI 12:00:00 15:47:13 3:47:13
12862 31688 SHIRSATH SANDIP PRAKASH 12:00:00 15:13:28 3:13:28
12863 31691 AHIRE PRADIP SANJAY 12:00:00 14:53:57 2:53:57
12864 31693 PATIL RAKESH RAJENDRA 12:00:00 15:06:50 3:06:50
12865 31696 KOLI GOPAL PRAKASH 12:00:00 15:10:11 3:10:11
12866 31697 JADHAV KALYAN KASHIRAM 12:00:00 15:11:58 3:11:58
12867 31703 PATIL JITENDRA AMRUT 12:00:00 14:54:26 2:54:26
12868 31708 RATHOD AMOL ASARAM 12:00:00 14:59:13 2:59:13
12869 31712 PAWAR RAJU MOHAN 12:00:00 14:48:05 2:48:05
12870 31717 DEEPKE UMESH CHANDRAMONI 12:00:00 15:11:31 3:11:31
12871 31722 RAJPUT DEEPAK CHETAKSING 12:00:00 15:07:13 3:07:13
12872 31724 JADHAV BALIRAM BALU 12:00:00 15:37:46 3:37:46
12873 31726 MANDLE KARUN PARMESHWAR 12:00:00 15:22:08 3:22:08
12874 31728 PATIL PRAFULLKUMAR VIJAY 12:00:00 15:41:03 3:41:03
12875 31740 TAMMALWAR CHANDRAKANT BALLANA 12:00:00 15:37:43 3:37:43
12876 31743 BHOYE PAWAN BUDHA 12:00:00 15:00:12 3:00:12
12877 31744 CHAVAN MITHUN JAIRAM 12:00:00 15:11:40 3:11:40
12878 31755 JADHAV SUNIL CHHABU 12:00:00 15:22:59 3:22:59
12879 31763 SHINDE BHASAKAR RAMESHRAO 12:00:00 14:18:24 2:18:24
12880 31767 YADAV SACHIN BHIMRAO 12:00:00 15:20:41 3:20:41
12881 31769 BAMANE SANJAY BHIKU 12:00:00 14:47:40 2:47:40
12882 31775 TAMAICHE PAWAN PRATAP 12:00:00 15:20:56 3:20:56
12883 31778 PATIL VIJAY GOPICHAND 12:00:00 15:23:10 3:23:10
12884 31779 THAKARE RAHUL SAHEBRAO 12:00:00 14:41:12 2:41:12
12885 31781 MAHAJAN JAYESH ANIL 12:00:00 15:52:17 3:52:17
12886 31783 GAWADE SANTOSH MANGU 12:00:00 15:07:28 3:07:28
12887 31784 SONONE AJAY MAHADEO 12:00:00 15:32:45 3:32:45
12888 31786 SONAWANE KHUSHAL VILASRAO 12:00:00 15:40:17 3:40:17
12889 31787 PILANE KRISHANA KASHIRAM 12:00:00 14:35:46 2:35:46
12890 31789 BAGUL SANTOSH SHRAWAN 12:00:00 15:13:51 3:13:51
12891 31795 JADHAV PINTU RAMCHADRA 12:00:00 15:22:37 3:22:37
12892 31796 BAGAL HANUMANT NARAYAN 12:00:00 15:24:20 3:24:20
12893 31797 TOTEWAD PRABU DATARYA 12:00:00 15:06:08 3:06:08
12894 31798 TADEWAD DNYANESHWAR SAHEBRAO 12:00:00 15:10:25 3:10:25
12895 31802 VEKHANDE RAKESH VILAS 12:00:00 15:09:50 3:09:50
12896 31803 NAGRALE MANOHAR SANTHOSH 12:00:00 15:11:40 3:11:40
12897 31804 PATIL RAVINDRA DURVAS 12:00:00 14:55:45 2:55:45
12898 31805 SHENE SOMNATH VAMAN 12:00:00 15:06:34 3:06:34
12899 31822 GAIKWAD VIJAY SURESH 12:00:00 15:20:31 3:20:31
12900 31823 GARAD BALASAHEB ROHIDAS 12:00:00 15:54:32 3:54:32
12901 31832 PATIL MANOHAR SHIVAJI 12:00:00 14:39:09 2:39:09
12902 31837 TAMBE PRAFULLA LAXMAN 12:00:00 15:23:37 3:23:37
12903 31840 BAHARE ANIL SURESH 12:00:00 15:59:44 3:59:44
12904 31841 PATIL MANOJ TRYAMBAK 12:00:00 15:04:21 3:04:21
12905 31843 SHIRUDKAR DEVENDRA SURESH 12:00:00 14:50:07 2:50:07
12906 31846 SHINDE DIPAK SAMPAT 12:00:00 14:31:02 2:31:02
12907 31848 BADGUJAR RAHUL ARJUN 12:00:00 15:22:11 3:22:11
12908 31855 NAVALE KISHOR LAXMAN 12:00:00 14:31:06 2:31:06
12909 31867 KHOKALE DEEPAK KUMAR 12:00:00 15:37:10 3:37:10
12910 31871 PATIL PURUSHOTTAM SATYAWAN 12:00:00 15:21:51 3:21:51
12911 31872 PARDESHI SHANKAR UTTAM 12:00:00 14:45:44 2:45:44
12912 31873 KAHTIK MAHAMMD SK.KAMARUDDIN 12:00:00 15:02:53 3:02:53
12913 31876 DHAMDHERE DEEPAK BAPU 12:00:00 15:45:16 3:45:16
12914 31881 SONAWANE MADHUKAR VITTHAL 12:00:00 15:43:16 3:43:16
12915 31902 AVHAD KIRAN MANIK 12:00:00 15:00:10 3:00:10
12916 31913 WAGHMARE SWAPNIL BHASKARRAO 12:00:00 15:31:15 3:31:15
12917 31918 DIPKE DINESH NAMDEV 12:00:00 15:11:23 3:11:23
12918 31921 GHUGE SANDEEP KARBHARI 12:00:00 15:23:16 3:23:16
12919 31922 KHADE VINOD KISHANRAO 12:00:00 15:11:23 3:11:23
12920 31925 EDHATE RAJU RAMRAO 12:00:00 14:19:16 2:19:16
12921 31927 RAMDINEWAR PANDURANG SAMBHAJI 12:00:00 15:22:45 3:22:45
12922 31932 APET GANESH BABRUVAN 12:00:00 15:06:10 3:06:10
12923 31938 GAIKWAD DINESH EKNATH 12:00:00 15:39:11 3:39:11
12924 31939 VADARE IRASIDDHA MALAPPA 12:00:00 15:22:06 3:22:06
12925 31940 PATIL KISHOR BAPURAO 12:00:00 15:06:59 3:06:59
12926 31946 AVHAD AJINATH BHAGVAN 12:00:00 15:40:10 3:40:10
12927 31948 JAMADAR BASHIRAHMAD ISAK 12:00:00 15:54:29 3:54:29
12928 31955 CHITTE PRAFULLA CHATUR 12:00:00 15:52:04 3:52:04
12929 31959 GHARGE DEVRAJ ALIAS SAGAR PRATAP 12:00:00 14:04:44 2:04:44
12930 31965 AHIRE KIRAN POPAT 12:00:00 15:35:57 3:35:57
12931 31966 MORE ANKUSH LAXMAN 12:00:00 15:51:48 3:51:48
12932 31969 GILANDE YOGESH DNYANESHWAR 12:00:00 15:40:11 3:40:11
12933 31977 YADAV VISHAL BABURAO 12:00:00 14:58:46 2:58:46
12934 31981 GODE CHANGDEV DHONDIRAM 12:00:00 15:11:23 3:11:23
12935 31982 PORJE YOGESH AMBADAS 12:00:00 15:15:28 3:15:28
12936 31985 KUDAV NITIN JAYWANT 12:00:00 16:00:00 4:00:00
12937 31996 KONDAWALE ASHOK MHASU 12:00:00 15:31:35 3:31:35
12938 31997 BHAVSAR KRUSHNA PRABHAKAR 12:00:00 15:33:45 3:33:45
12939 31999 KHANDAGALE BHIMRAO RANGNATH 12:00:00 15:22:35 3:22:35
12940 32000 RATHOD RAMESH BABURAO 12:00:00 14:34:40 2:34:40
12941 32004 SAPKAL RAJENDRA SONYABAPU 12:00:00 15:25:52 3:25:52
12942 32016 KSHIRSAGAR SAMADHAN JAGANNATH 12:00:00 15:39:19 3:39:19
12943 32020 BANGAR EAKNATH DASHRATH 12:00:00 15:59:23 3:59:23
12944 32023 RATHOD SUBASH BABU 12:00:00 15:12:10 3:12:10
12945 32036 SHIRSATH ADINATH HARIBHAU 12:00:00 15:32:43 3:32:43
12946 32037 GONDHALI SANY ANIL 12:00:00 15:47:22 3:47:22
12947 32040 KALSE SHYAM BALBHIM 12:00:00 14:40:56 2:40:56
12948 32041 GHULE MAHADEO SUKHDEO 12:00:00 14:57:10 2:57:10
12949 32043 BUTALE RAMDAS DASHRATH 12:00:00 15:01:30 3:01:30
12950 32050 HALDE NITISH NARAYAN 12:00:00 15:53:47 3:53:47
12951 32054 WAGH SHARAD MOHAN 12:00:00 15:08:44 3:08:44
12952 32056 MULIK CHANDRAKANT NAMDEO 12:00:00 15:03:12 3:03:12
12953 32058 KHADE MADHUKAR KONDAJI 12:00:00 15:46:51 3:46:51
12954 32065 VARUDE HEMANT SHRIKANT 12:00:00 15:37:42 3:37:42
12955 32066 SASANE YUVRAJ LAKSHAMAN 12:00:00 15:10:08 3:10:08
12956 32078 GHODAKE ASHOK SHIVAJI 12:00:00 14:48:19 2:48:19
12957 32084 RATHOD SANDIP RAJARAM 12:00:00 15:57:10 3:57:10
12958 32089 SAPKAL NITIN NANA 12:00:00 15:46:49 3:46:49
12959 32092 KHARAT DNYANESHWAR SHARAD 12:00:00 15:39:10 3:39:10
12960 32095 SHELKE SUSHIL AASARAM 12:00:00 15:45:00 3:45:00
12961 32097 TADAVI YAKUB RAJAAK 12:00:00 15:16:15 3:16:15
12962 32099 BADE VISHNU DATTATRAY 12:00:00 15:08:27 3:08:27
12963 32102 JONDHALE NITIN SHIVAJI 12:00:00 15:54:21 3:54:21
12964 32104 PACHARNE RAJENDRA SHARAD 12:00:00 15:39:47 3:39:47
12965 32105 SHINDE LAXMAN RAMA 12:00:00 15:36:12 3:36:12
12966 32107 SHENGAL SANTOSH RAMNATH 12:00:00 15:30:21 3:30:21
12967 32110 GANTANDEL PRAJWAL KISHOR 12:00:00 15:56:58 3:56:58
12968 32112 PATIL PRAKASH SARJERAO 12:00:00 15:45:35 3:45:35
12969 32113 PATIL SANGRAMSINHA PHADNIS 12:00:00 15:06:41 3:06:41
12970 32116 BUDHAWANT DNYADEV VITHOBA 12:00:00 15:44:58 3:44:58
12971 32117 PATIL DILIP SAHEBRAO 12:00:00 14:52:37 2:52:37
12972 32121 KOLEKAR PARMESHWAR SHANKAR 12:00:00 15:21:01 3:21:01
12973 32122 MATKAR KUSHAL SHASHIKANT 12:00:00 15:11:51 3:11:51
12974 32126 PAWAR VAIBHAV SUBHASH 12:00:00 15:19:52 3:19:52
12975 32127 DHANAVADE RAJKUMAR JAGANNATH 12:00:00 14:37:23 2:37:23
12976 32130 BHANDVILKAR JAY KASHINATH 12:00:00 15:25:45 3:25:45
12977 32135 BHOIR NITESH DEVRAM 12:00:00 15:27:03 3:27:03
12978 32137 PATIL DHANRAJ SHYAM 12:00:00 15:47:22 3:47:22
12979 32138 BHOIR MANGESH YASHWANT 12:00:00 15:48:11 3:48:11
12980 32141 PATIL NILESH MAHADEV 12:00:00 14:49:18 2:49:18
12981 32142 AGIWALE BHARAT VITTHAL 12:00:00 15:55:20 3:55:20
12982 32143 FARTALE SANDEEP DEVIDAS 12:00:00 14:50:07 2:50:07
12983 32144 PATIL SANJAY PRABHAKAR 12:00:00 15:49:05 3:49:05
12984 32148 NIKALJE VINOD TEJRAO 12:00:00 15:53:52 3:53:52
12985 32160 NAIK AMAR HEMANT 12:00:00 15:20:42 3:20:42
12986 32162 PATIL MANOJ SAHEBRAO 12:00:00 14:39:41 2:39:41
12987 32163 JADHAV RAVINDRA KUSHABRAO 12:00:00 14:47:25 2:47:25
12988 32165 DAVANE VAIBHAV DNYANESHWAR 12:00:00 15:40:21 3:40:21
12989 32170 GUTTE GAHININATH TUKARAM 12:00:00 14:53:00 2:53:00
12990 32172 SHEGOKAR MUKESH MARUTI 12:00:00 14:49:29 2:49:29
12991 32174 SHINDGIKAR RAVIKANT SAMBHAJI 12:00:00 15:06:11 3:06:11
12992 32180 GAMBHIRE RAMESH VALMIK 12:00:00 15:04:00 3:04:00
12993 32181 PATIL JAYESH SHANTARAM 12:00:00 14:58:30 2:58:30
12994 32184 DHOLE DNYANESHWAR OMKAR 12:00:00 15:51:51 3:51:51
12995 32185 DHOLE DINESH OMKAR 12:00:00 15:58:52 3:58:52
12996 32186 BAGUL SATISH LAHANU 12:00:00 15:52:53 3:52:53
12997 32189 GAIKWAD MAHADEV SHANKAR 12:00:00 15:11:26 3:11:26
12998 32192 SONAWANE RAMRAO MADHAV 12:00:00 14:37:29 2:37:29
12999 32196 INGALE SUMEDH LAXMAN 12:00:00 15:57:25 3:57:25
13000 32201 JALAN SANDIP ASAHRUBA 12:00:00 15:23:38 3:23:38
13001 32205 KHARAVADE CHANDRAKANT VASUDEV 12:00:00 15:22:30 3:22:30
13002 32206 DORKAR VIDYADHAR GANGARAM 12:00:00 15:58:10 3:58:10
13003 32207 OMBALE SUNNY DILIP 12:00:00 15:21:44 3:21:44
13004 32213 GAIKWAD SAMADHAN GOROBA 12:00:00 15:26:34 3:26:34
13005 32214 GIRASE DYNANESHWER RAMSING 12:00:00 14:19:25 2:19:25
13006 32217 PONDEKAR NITESH ANANTA 12:00:00 15:46:17 3:46:17
13007 32218 CHAVAN KAILAS SARICHAND 12:00:00 14:52:36 2:52:36
13008 32222 TACHODE LAXMAN SHAHADEO 12:00:00 15:00:50 3:00:50
13009 32228 ARGADE DATTATRAY RAYBHAN 12:00:00 15:11:49 3:11:49
13010 32242 DWARTALE BHASKAR NARAYAN 12:00:00 15:57:10 3:57:10
13011 32257 DHANE KIRAN NARAYAN 14:00:00 15:58:14 1:58:14
13012 32258 MAHALE LAHURAJ DEORAM 14:00:00 17:07:10 3:07:10
13013 32260 SHELAKE VILAS SURESH 14:00:00 17:38:05 3:38:05
13014 32263 DANGI BASAVRAJ SHIVAJI 14:00:00 17:28:40 3:28:40
13015 32268 MANKARE RATNADIP TRYAMBAK 14:00:00 16:36:32 2:36:32
13016 32270 JADHAWAR GANESH MANCHAK 14:00:00 16:42:26 2:42:26
13017 32271 KUNE ROHIDAS ARUN 14:00:00 16:48:25 2:48:25
13018 32275 SURYAVANSHI SAGAR RAVASAHEB 14:00:00 16:26:36 2:26:36
13019 32278 BUDHAR SARVADAS KASHINATH 14:00:00 16:54:37 2:54:37
13020 32284 KHADE GOPINATH JAYRAM 14:00:00 17:40:00 3:40:00
13021 32291 SANGALE RAHUL VIKRAM 14:00:00 17:00:28 3:00:28
13022 32293 CHOUGALE JAYAVANT DINKAR 14:00:00 16:57:15 2:57:15
13023 32299 GAIKWAD TANAJI TUKARAM 14:00:00 17:50:28 3:50:28
13024 32301 AKOLE TUKARAM BHIMRAO 14:00:00 17:28:39 3:28:39
13025 32305 MHATRE RAKESH ROHIDAS 14:00:00 17:33:16 3:33:16
13026 32307 THAKUR AMOL GOPINATH 14:00:00 16:55:43 2:55:43
13027 32319 KAMBLE KALPESH KASHINATH 14:00:00 17:48:56 3:48:56
13028 32320 CHAFILKAR NITIN VAMAN 14:00:00 17:14:00 3:14:00
13029 32328 SHIRTURE JAYANT BHAGWAN 14:00:00 17:58:02 3:58:02
13030 32330 GUTTE DANYNESHWAR VANKATRAO 14:00:00 16:57:12 2:57:12
13031 32331 PATHAN ATULKHAN BASHIR 14:00:00 18:00:00 4:00:00
13032 32333 KUSNURE GAJANAN UMAKANT 14:00:00 16:50:14 2:50:14
13033 32335 RAUT PRADEEP NARAYAN 14:00:00 17:36:21 3:36:21
13034 32340 NAGARE YOGESH MHASU 14:00:00 17:11:44 3:11:44
13035 32342 KADAM NILESH NETAJI 14:00:00 17:05:55 3:05:55
13036 32349 KHAIRE DATTATREY TULSHIDAS 14:00:00 17:00:25 3:00:25
13037 32350 WAGHMODE DNYANESHWAR SHIVAJI 14:00:00 16:46:07 2:46:07
13038 32351 BARANGULE PANDURANG NAGHUNATH 14:00:00 16:46:08 2:46:08
13039 32355 SHIRDHONKAR RAVIKUMAR GANPATRAO 14:00:00 17:54:07 3:54:07
13040 32357 PATARE DEODAN SHALMAN 14:00:00 17:37:23 3:37:23
13041 32365 RATHOD SUDAM BALCHAND 14:00:00 16:46:42 2:46:42
13042 32366 DHEKALE BHASKAR PANDURANG 14:00:00 17:31:04 3:31:04
13043 32367 ARGADE RAHUL BHAGCHAND 14:00:00 17:16:18 3:16:18
13044 32368 SHINDE KISAN DNYANOBA 14:00:00 17:30:39 3:30:39
13045 32369 BATULE SUKHADAV SHIVNATH 14:00:00 17:48:18 3:48:18
13046 32370 SONAWANE SANDIP CHANDRABHAN 14:00:00 17:53:41 3:53:41
13047 32375 GAVADE VIJAY RAMCHANDRA 14:00:00 17:39:53 3:39:53
13048 32377 KULAL VISHAL UTTAM 14:00:00 17:29:51 3:29:51
13049 32378 SHEKUKARE DNYANESHWAR SOMA 14:00:00 17:28:25 3:28:25
13050 32379 PATHAN SIKANDAR KHA SARDAR KHA 14:00:00 17:31:08 3:31:08
13051 32382 BORKAR VISHNU TUKARAM 14:00:00 17:16:45 3:16:45
13052 32383 KHURKUTE NARENDRA KISAN 14:00:00 17:34:33 3:34:33
13053 32385 CHAVAN DILIP MANSING 14:00:00 16:50:18 2:50:18
13054 32387 CHAVAN BALIRAM KISAN 14:00:00 17:40:28 3:40:28
13055 32390 DAVHALE NARAHARI NARAYAN 14:00:00 16:46:26 2:46:26
13056 32392 GADADARE AMOL SHAMRAO 14:00:00 17:46:01 3:46:01
13057 32394 GHUME VIKAS VAIJNATH 14:00:00 16:19:58 2:19:58
13058 32396 SHELKE SUNIL SUBHASHRAO 14:00:00 16:57:20 2:57:20
13059 32399 TOGARE KISHOR PANDHARI 14:00:00 17:24:13 3:24:13
13060 32400 CHORGE SUNIL TUKARAM 14:00:00 16:59:39 2:59:39
13061 32404 NIKAM RAHUL MADHUKAR 14:00:00 17:05:11 3:05:11
13062 32407 BANSODE HARIBHAU VISHNU 14:00:00 17:46:21 3:46:21
13063 32409 RAMRAJE AMIN DHINGANA 14:00:00 17:22:48 3:22:48
13064 32411 DALVI CHETAN RAMCHANDRA 14:00:00 16:52:26 2:52:26
13065 32413 KAKLIJ VINOD SUBHASH 14:00:00 16:48:09 2:48:09
13066 32414 KAKAD GULAB BALNATH 14:00:00 17:03:10 3:03:10
13067 32417 VARNEKAR MILIND GANPAT 14:00:00 17:10:18 3:10:18
13068 32429 LENDE ANKUSH UTTAM 14:00:00 17:50:54 3:50:54
13069 32431 GHUGE MOHAN ROHIDAS 14:00:00 17:01:23 3:01:23
13070 32435 SANAP GOKUL RAJARAM 14:00:00 17:06:28 3:06:28
13071 32438 VARNEKAR SACHIN ARJUN 14:00:00 17:52:49 3:52:49
13072 32439 KAKAD JAGAN LUKHA 14:00:00 17:26:17 3:26:17
13073 32440 KAKAD SOPAN BA[IRAO 14:00:00 17:27:51 3:27:51
13074 32441 VHADGAR LAXAMAN RAMAN 14:00:00 16:57:35 2:57:35
13075 32442 VHADGAR SAMADHAN SURYABHAN 14:00:00 17:15:08 3:15:08
13076 32443 SHINDE SAMADHAN GYANDEV 14:00:00 17:26:12 3:26:12
13077 32445 PAWAR ANIL NAMDEV 14:00:00 17:08:34 3:08:34
13078 32451 BORSE VINOD MAHIPAT 14:00:00 17:46:03 3:46:03
13079 32455 JADHAV SUDHIR SHANKAR 14:00:00 17:57:52 3:57:52
13080 32456 VALVI RUPSING HUNYA 14:00:00 16:56:09 2:56:09
13081 32457 PATIL VIPUL DINANATH 14:00:00 17:42:31 3:42:31
13082 32458 GAIKWAD PRADEEP RAMESH 14:00:00 17:30:41 3:30:41
13083 32459 GAIKWAD MILIND SAMBHAJI 14:00:00 17:13:09 3:13:09
13084 32462 SHENDAGE BALASAHEB SITARAM 14:00:00 17:48:09 3:48:09
13085 32463 SONAVANE SUSHANT BHIMRAO 14:00:00 17:32:16 3:32:16
13086 32464 RATHOD DEVIDAS RAMJI 14:00:00 16:43:55 2:43:55
13087 32465 SONAVANE MACHINDRA DILIP 14:00:00 17:27:50 3:27:50
13088 32467 GADHAVE EKNATH SAMPAT 14:00:00 17:51:01 3:51:01
13089 32469 PATIL DINESH SUBHASH 14:00:00 17:45:46 3:45:46
13090 32472 DANANE RAHUL ARJUN 14:00:00 17:55:48 3:55:48
13091 32474 NADEKAR BHALCHANDRA DASHARATH 14:00:00 17:49:36 3:49:36
13092 32478 SHERE ARJUNSING PRATAPSING 14:00:00 17:43:26 3:43:26
13093 32481 PATIL SWAPNIL SOMA 14:00:00 17:35:38 3:35:38
13094 32487 MUTHE RAMESH CHIMAJI 14:00:00 17:10:21 3:10:21
13095 32489 MALI BHIMANNA ISHWAR 14:00:00 16:32:10 2:32:10
13096 32491 NIKAM ANKUR BADHRINATH 14:00:00 16:44:22 2:44:22
13097 32495 MORE SACHIN ASHOK 14:00:00 17:53:42 3:53:42
13098 32498 KHAIRE NILESH DILIP 14:00:00 17:37:38 3:37:38
13099 32510 WADAJE GAJANNAN ACHYUTRAO 14:00:00 17:15:07 3:15:07
13100 32513 GARUD GOPAL PRAKASHRAO 14:00:00 17:10:17 3:10:17
13101 32525 GHUGE RAM MANIKRAO 14:00:00 17:03:51 3:03:51
13102 32529 THORAT DEVANAND ASHIRAM 14:00:00 16:59:40 2:59:40
13103 32530 ADE PRAVIN UDAYSING 14:00:00 17:33:05 3:33:05
13104 32533 PABALE MAROTI LAXMAN 14:00:00 17:34:52 3:34:52
13105 32552 LAHANE SURAJ SATYPREM 14:00:00 17:32:09 3:32:09
13106 32555 MORE BHUJANGA SHRIRAM 14:00:00 17:30:07 3:30:07
13107 32562 DONGAR DILIP BAJIRAO 14:00:00 16:31:29 2:31:29
13108 32566 PATADE SAUDAGAR RAMKRUSHN 14:00:00 16:20:38 2:20:38
13109 32568 AGHAV ANIL VISHWANATHRAO 14:00:00 17:39:47 3:39:47
13110 32569 PAWAR SANDIP ROHIDAS 14:00:00 16:29:50 2:29:50
13111 32571 AMBHURE ANIL SARJEARAO 14:00:00 16:49:56 2:49:56
13112 32573 SALVE PRAKASH TUKADU 14:00:00 17:33:01 3:33:01
13113 32575 KOLI PRADIP BHAGVAN 14:00:00 16:40:36 2:40:36
13114 32576 TODKAR VINAYAK MAHADEV 14:00:00 17:10:19 3:10:19
13115 32578 AMBARE RAVINDRA SHANTARAM 14:00:00 17:08:23 3:08:23
13116 32579 AMBARE RAMDAS EKANATH 14:00:00 17:51:14 3:51:14
13117 32580 PADGANTIWAR SANJAY BHUMANNA 14:00:00 17:53:46 3:53:46
13118 32582 GADEKAR VISHAL DATTU 14:00:00 16:51:57 2:51:57
13119 32584 ADAGALE KAPINDAR SARJERAO 14:00:00 16:36:38 2:36:38
13120 32585 KHOKALE SOMNATH DEORAM 14:00:00 16:49:22 2:49:22
13121 32586 WADEKAR ROHIDAS SAGAR 14:00:00 17:13:31 3:13:31
13122 32593 BARGE AMOL RAMDAS 14:00:00 17:45:18 3:45:18
13123 32595 MANJARE GENESH PAVAN 14:00:00 17:26:14 3:26:14
13124 32596 APRE RUSHIKESH RAJENDRA 14:00:00 17:41:26 3:41:26
13125 32601 PARKALE VIKRAM PANDURANG 14:00:00 17:46:34 3:46:34
13126 32602 BHAVSAR KIRAN VASANT 14:00:00 17:12:42 3:12:42
13127 32605 KADAM YOGESH ASHOK 14:00:00 17:42:56 3:42:56
13128 32606 SHAIKH AARIF SHAIKH AKRAM 14:00:00 17:50:55 3:50:55
13129 32607 TAYADE PRADIP BABU 14:00:00 16:56:15 2:56:15
13130 32608 KSHIRSAGAR RAHUL ANIL 14:00:00 17:46:44 3:46:44
13131 32609 AMBHORE RAHUL GANGADHAR 14:00:00 17:23:24 3:23:24
13132 32612 NAIK RAMESH DHANRAJ 14:00:00 16:52:28 2:52:28
13133 32614 CHAURE SANJAY HIRALAL 14:00:00 16:56:59 2:56:59
13134 32615 LEVDE LAXMAN TUKARAM 14:00:00 16:51:18 2:51:18
13135 32616 SHINDE BAJIRAO NAVNATH 14:00:00 17:22:54 3:22:54
13136 32619 HIVARE RAHUL BAPU 14:00:00 16:59:36 2:59:36
13137 32621 PALODKAR NARAYAN JAYANTRAO 14:00:00 16:52:23 2:52:23
13138 32625 BAGWAN AFSAR NASIR 14:00:00 17:41:55 3:41:55
13139 32626 IRKAR APPASAHEB BAPURAO 14:00:00 16:35:34 2:35:34
13140 32629 MULANI DADASAHEB RAJENDRA 14:00:00 16:52:11 2:52:11
13141 32636 BHALERAO SWAPNIL RAVINDRA 14:00:00 17:58:43 3:58:43
13142 32637 WALUNJ RUPESH SUDAM 14:00:00 17:12:44 3:12:44
13143 32638 CHAVAN YOGESH DHANRAJ 14:00:00 16:53:30 2:53:30
13144 32639 GAWAI MUKESH KISAN 14:00:00 16:57:37 2:57:37
13145 32640 TADAVI ISMAIL HAIDAR 14:00:00 16:50:04 2:50:04
13146 32641 PATIL NANDKISHOR DHANRAJ 14:00:00 16:46:52 2:46:52
13147 32642 CHAVARE GOVINDA GOPAL 14:00:00 16:55:32 2:55:32
13148 32645 ROKADE PRASHANT KASHINATH 14:00:00 17:18:25 3:18:25
13149 32646 TADAVI YUSUF HAIDAR 14:00:00 17:06:48 3:06:48
13150 32652 KAGNE JAYWANT BALAJI 14:00:00 17:03:38 3:03:38
13151 32654 BARGAJE CHNDRAKANT UDDHAVRAO 14:00:00 17:44:44 3:44:44
13152 32662 KASAR MARUTI AMOL 14:00:00 16:30:46 2:30:46
13153 32677 MISALE TUSHAR RAMESH 14:00:00 17:46:02 3:46:02
13154 32678 GITTE SACHIN PRABHAKAR 14:00:00 17:18:27 3:18:27
13155 32682 SANGSHETTI BHIMASHANKAR SHRIMANTH 14:00:00 16:24:26 2:24:26
13156 32683 GOUDAR ANAND MALLAPPAGOUDA 14:00:00 17:13:38 3:13:38
13157 32685 SURYAWANSHI GAURAV ASHOK 14:00:00 17:05:15 3:05:15
13158 32686 SHISODE RAHUL SURESHRAO 14:00:00 17:45:28 3:45:28
13159 32689 MURKUTE SANGADEO MANIK 14:00:00 16:38:10 2:38:10
13160 32690 KORDE ASHOK SHANKAR 14:00:00 17:19:34 3:19:34
13161 32693 CHAVAN VINAYAK DNYANU 14:00:00 17:41:16 3:41:16
13162 32695 WAGH HIRAMAN BUVAJI 14:00:00 17:33:14 3:33:14
13163 32696 BHORE RAKESH LAXMAN 14:00:00 17:23:22 3:23:22
13164 32699 SOR SANJAY NAMDEO 14:00:00 16:32:54 2:32:54
13165 32700 PANDHARE PRAVEEN MAHADEO 14:00:00 16:43:24 2:43:24
13166 32706 PAWAR LAHU ANANDA 14:00:00 16:37:52 2:37:52
13167 32708 SONAWALE MALHARI TANAJI 14:00:00 17:40:18 3:40:18
13168 32710 JADHAV TUSHAR ANIL 14:00:00 17:22:43 3:22:43
13169 32712 GAWANDHE BHAU NAVSU 14:00:00 16:36:38 2:36:38
13170 32714 CHAUDHARI PRABHAKAR PRAKASH 14:00:00 16:52:09 2:52:09
13171 32717 BOKEPHODE SATISH ASHOK 14:00:00 17:30:28 3:30:28
13172 32720 HAKKE SHIVARAM BALAJI 14:00:00 17:28:33 3:28:33
13173 32722 SINALAKAR KONDIBA GANESH 14:00:00 17:45:08 3:45:08
13174 32726 DONGARE NITIN MARUTI 14:00:00 17:37:37 3:37:37
13175 32736 PATIL GANESH PROMOD 14:00:00 17:45:33 3:45:33
13176 32738 GAYAKAWAD YUVRAJ KASHINATH 14:00:00 17:10:27 3:10:27
13177 32739 MORLE ANIKET DATTARAM 14:00:00 17:33:24 3:33:24
13178 32740 PATHAN IBRAHIM DADASAHEB 14:00:00 17:50:13 3:50:13
13179 32743 KAWALE PANDURANG APPASAHEB 14:00:00 17:39:36 3:39:36
13180 32744 KOLEKAR VISHAL POPAT 14:00:00 17:22:48 3:22:48
13181 32745 KALE MAHADEV BAPUSAHEB 14:00:00 16:48:13 2:48:13
13182 32750 UKANDE SHRINIVAS DATTATRAY 14:00:00 17:34:08 3:34:08
13183 32751 RUPAVATE SURESH LAHU 14:00:00 17:02:16 3:02:16
13184 32761 ADE SANTOSH KISAN 14:00:00 17:03:31 3:03:31
13185 32768 WABLE UMESH HANUMANT 14:00:00 16:44:56 2:44:56
13186 32771 KHANDARE PRASHANT SAUDAGAR 14:00:00 17:59:44 3:59:44
13187 32772 JAWALE SHARAD BIMARAO 14:00:00 16:48:48 2:48:48
13188 32774 BHARSAT JANARDAN HANUMANT 14:00:00 17:10:27 3:10:27
13189 32777 PATIL SACHIN SHIVAJI 14:00:00 17:32:49 3:32:49
13190 32778 BHOSALE AVINASH KISAN 14:00:00 16:40:55 2:40:55
13191 32780 PAWAR YOGESH LINBA 14:00:00 17:23:34 3:23:34
13192 32781 KHALBUTE BABASAHEB SOMNATH 14:00:00 16:20:56 2:20:56
13193 32782 NHAVAKAR JAGADISH BABULAL 14:00:00 17:19:35 3:19:35
13194 32784 DIPAK PANDURANG DHANAKE 14:00:00 17:02:08 3:02:08
13195 32785 DARAWADE GAURESH GANU 14:00:00 17:26:19 3:26:19
13196 32786 JADHAV HARSH BHIMDAS 14:00:00 17:59:26 3:59:26
13197 32789 BHAGAT BHAU PANDURANG 14:00:00 16:52:12 2:52:12
13198 32792 GHARAT SAINATH SHANKAR 14:00:00 17:44:21 3:44:21
13199 32794 KULANGE GANESH TUKARAM 14:00:00 17:22:36 3:22:36
13200 32796 GHUGE MUKESH KAILASH 14:00:00 17:38:05 3:38:05
13201 32798 GHUGE NILESH SHIVAJI 14:00:00 17:23:32 3:23:32
13202 32801 KAKAD JAYARAM LAXUMAN 14:00:00 16:40:11 2:40:11
13203 32803 MANDALE SHIVAJI ASHOK 14:00:00 17:27:50 3:27:50
13204 32808 MORE AJIT DILIP 14:00:00 17:02:14 3:02:14
13205 32809 PATIL KRISHNA POSHA 14:00:00 17:33:51 3:33:51
13206 32810 JANGAM PRATIK PRAVIN 14:00:00 17:14:00 3:14:00
13207 32816 GODE VITTHAL GANGARAM 14:00:00 17:22:09 3:22:09
13208 32817 BHAGAT AMIT SHAM 14:00:00 17:55:05 3:55:05
13209 32818 KHADE RAHUL VISHNU 14:00:00 17:48:56 3:48:56
13210 32820 BARDE KHANDERAO BHASKAR 14:00:00 17:13:33 3:13:33
13211 32822 KAMDI SHIVRAM GOVIND 14:00:00 16:41:31 2:41:31
13212 32823 SHENDE VAIBHAV DASHARATH 14:00:00 17:15:15 3:15:15
13213 32824 CHAUGULE PRATIK GANESH 14:00:00 17:57:58 3:57:58
13214 32827 MANE ANNA BAJARANG 14:00:00 17:08:21 3:08:21
13215 32830 RATHOD CHANDRAKANT LAKHU 14:00:00 17:13:33 3:13:33
13216 32831 KHADE VIJAY BHAGWAN 14:00:00 16:54:36 2:54:36
13217 32832 KUDAV SACHIN VASANT 14:00:00 17:00:42 3:00:42
13218 32834 PATIL PRATIK KAMLAKAR 14:00:00 17:48:16 3:48:16
13219 32835 OMBASE AMOL DADASO 14:00:00 16:54:42 2:54:42
13220 32839 KHADE YOGESH SHAMRAO 14:00:00 16:31:08 2:31:08
13221 32842 KATKAR KIRAN ANKUSH 14:00:00 17:32:15 3:32:15
13222 32846 DEVKATE LAXMAN ANNASO 14:00:00 17:47:59 3:47:59
13223 32847 PATIL MAYUR SUNIL 14:00:00 17:29:05 3:29:05
13224 32848 SHINDE ABHISHEK SHRIPAT 14:00:00 17:36:20 3:36:20
13225 32850 ROKADE SANJAY ANNASAHEB 14:00:00 16:59:58 2:59:58
13226 32851 KADAM PRASHANT CHANDRAKANT 14:00:00 16:59:26 2:59:26
13227 32854 SHINDE SHAILESH BAPUSAHEB 14:00:00 17:30:10 3:30:10
13228 32855 HAKE LAXMIKANT KHANDU 14:00:00 17:16:44 3:16:44
13229 32858 MENGAL RAMDAS PARSHURAM 14:00:00 17:42:56 3:42:56
13230 32860 BHAMARE SAMADHAN KASHINATH 14:00:00 18:00:00 4:00:00
13231 32864 PARDESHI RANJET RAMDHAN 14:00:00 16:36:23 2:36:23
13232 32873 PATIL BHARAT RAMSHING 14:00:00 16:42:08 2:42:08
13233 32875 PATIL RAJESH DIGAMBAR 14:00:00 17:24:28 3:24:28
13234 32881 THAWARE YASHWANT BALASAHEB 14:00:00 17:32:28 3:32:28
13235 32883 BHINGARE RUSHIKESH MUSLIANNA 14:00:00 17:01:23 3:01:23
13236 32884 WAGH SUNIL PRABHAKAR 14:00:00 17:13:21 3:13:21
13237 32885 NAGARGOJE SHASHIKANT GANESHRAO 14:00:00 16:47:00 2:47:00
13238 32886 PAWAR BHARAT BALASAHEB 14:00:00 16:24:03 2:24:03
13239 32887 PAWAR SHARAD LOTAN 14:00:00 17:34:14 3:34:14
13240 32888 SHINDE SWAPNIL ARUN 14:00:00 16:57:18 2:57:18
13241 32889 MUNDHE SWAPNIL LAXMANRAO 14:00:00 17:33:12 3:33:12
13242 32894 INGALE SUDHIR KRUSHNATH 14:00:00 17:24:06 3:24:06
13243 32896 BHAKTE DAYASAGAR TUKARAM 14:00:00 17:07:21 3:07:21
13244 32897 PATIL YOGESH DIGAMBAR 14:00:00 17:44:21 3:44:21
13245 32904 BAGUL BHAULAL DEVIDAS 14:00:00 16:28:27 2:28:27
13246 32906 AADE SANJAY RAMRAO 14:00:00 17:41:14 3:41:14
13247 32907 JADHAV RAVINDRA DEVIDAS 14:00:00 17:33:29 3:33:29
13248 32909 SABALE SACHIN VISHNU 14:00:00 17:06:18 3:06:18
13249 32920 JAVID NAIM SHEKH 14:00:00 17:19:38 3:19:38
13250 32924 GHUGE RAMDAS CHADNRABHAN 14:00:00 16:38:23 2:38:23
13251 32925 DHULKAND POPAT MHATARBA 14:00:00 16:41:08 2:41:08
13252 32927 SONAWANE SIDDHARTH KAIKAS 14:00:00 16:44:22 2:44:22
13253 32929 GAIKWAD BHUJANGRAO SUGDEV 14:00:00 16:52:14 2:52:14
13254 32933 BOBADE GANESH PRALAD 14:00:00 17:31:36 3:31:36
13255 32934 GOGAWALE MAHENDRA JAYSING 14:00:00 17:32:21 3:32:21
13256 32942 SALVE PRAMOD NAGORAO 14:00:00 16:36:41 2:36:41
13257 32946 DUKARE ANIL UTTAMRAO 14:00:00 17:49:18 3:49:18
13258 32947 GAWANDE MACHINDAR VISHAL 14:00:00 17:13:17 3:13:17
13259 32952 SAYYAD JAMIR ILAI 14:00:00 16:51:52 2:51:52
13260 32953 PALVE BHARAT RAVSAHEB 14:00:00 17:06:06 3:06:06
13261 32956 CHAVAN MANOJ SAKHARAM 14:00:00 17:14:26 3:14:26
13262 32958 PAWAR YUWRAJ BHURYA 14:00:00 17:15:10 3:15:10
13263 32959 KADAM NAGESH ASHOK 14:00:00 17:16:54 3:16:54
13264 32964 KUTE YOGESH NAMDEV 14:00:00 16:57:47 2:57:47
13265 32965 TADAVI ASIF NAJIRKHAN 14:00:00 17:58:09 3:58:09
13266 32969 CHAVHAN NAGORAO MANOHAR 14:00:00 17:03:35 3:03:35
13267 32970 KEKAN NAMDEV MOHAN 14:00:00 16:36:06 2:36:06
13268 32972 SONKAMBLE ABHIMANYU AMOL 14:00:00 17:40:34 3:40:34
13269 32974 KAROTE LAXMAN BHARAT 14:00:00 16:58:29 2:58:29
13270 32977 SAJJAN BAJRANG PRAFULCHAND 14:00:00 17:49:29 3:49:29
13271 32979 VIR ASHOK VALU 14:00:00 17:36:18 3:36:18
13272 32980 GAGE PRADIP DATTATRAYA 14:00:00 17:30:32 3:30:32
13273 32982 HANWATE SIDHARTH DEVRAO 14:00:00 16:54:11 2:54:11
13274 32983 DHAKANE SANDIP DINKAR 14:00:00 17:16:52 3:16:52
13275 32985 NIKAM APPASAHEB EKNATH 14:00:00 17:45:22 3:45:22
13276 32991 DAHIPALE DNYANESHWAR BABASAHEB 14:00:00 16:35:26 2:35:26
13277 32992 PAGDHARE VATAN HEMCHANDRA 14:00:00 17:55:49 3:55:49
13278 32993 TADAVI SAID RAJJAK 14:00:00 16:58:18 2:58:18
13279 32996 TADVI RASHID RAJJAK 14:00:00 16:52:25 2:52:25
13280 32997 PATIL NILESH LAHU 14:00:00 16:33:44 2:33:44
13281 32998 PATIL MAYURKUMAR SOPAN 14:00:00 16:32:38 2:32:38
13282 33000 CHANDGUDE DHAIRYASHIL SADASHIV 14:00:00 17:08:57 3:08:57
13283 33001 KHAIRE PRAVIN ANANDA 8:00:00 11:48:19 3:48:19
13284 33008 JADHAV SURESH HIRALAL 8:00:00 10:40:43 2:40:43
13285 33009 BAVISKAR SANDIP GOPAL 8:00:00 11:18:35 3:18:35
13286 33010 GUSINGE VIJUSING DHARAMSING 8:00:00 10:32:32 2:32:32
13287 33013 RATHOD TUSHAR RAMCHANDRA 8:00:00 11:28:21 3:28:21
13288 33014 RAIBOLE AJAY PUNJABRAO 8:00:00 11:11:54 3:11:54
13289 33015 KORE SUDHESH HARICHANDRA 8:00:00 10:22:04 2:22:04
13290 33016 SANKARE YOUVRAJ RAMDAS 8:00:00 11:13:37 3:13:37
13291 33019 MATEKAR SUNIL RAMCHANDRA 8:00:00 10:32:57 2:32:57
13292 33021 PATIL SANDIP SURESH 8:00:00 10:51:42 2:51:42
13293 33023 GARAT LAHY PARMESHWAR 8:00:00 10:17:35 2:17:35
13294 33027 BHOIR NANDU JAU 8:00:00 10:07:52 2:07:52
13295 33028 BIRARI AMOL VISHNU 8:00:00 10:25:04 2:25:04
13296 33038 KATPALE MAHESH UTTAM 8:00:00 10:49:06 2:49:06
13297 33042 YADAV VAIBHAV SADASHIV 8:00:00 10:54:21 2:54:21
13298 33044 VALTE VASANT ANANTA 8:00:00 10:12:05 2:12:05
13299 33048 GORE RAOSAHEB LAXMAN 8:00:00 10:44:09 2:44:09
13300 33057 PATHAN MAHAMMAD ALLAUDIN 8:00:00 11:00:40 3:00:40
13301 33058 KHARADE PRADEEP JALINDAR 8:00:00 10:39:05 2:39:05
13302 33062 KOLEKAR UMESH MAHADEO 8:00:00 10:19:39 2:19:39
13303 33064 CHAUDHARI SAGAR AMRUT 8:00:00 11:41:51 3:41:51
13304 33067 PATIL LAXMAN MARUTI 8:00:00 11:44:44 3:44:44
13305 33071 DHAIGUDE MOHAN JAISINGH 8:00:00 10:52:30 2:52:30
13306 33075 DALVI SAGAR ANANDRAO 8:00:00 11:49:05 3:49:05
13307 33082 PAWAR AJIT KANTILAL 8:00:00 10:18:34 2:18:34
13308 33084 DHADGA VINOD CHAITYA 8:00:00 11:17:26 3:17:26
13309 33086 SHAIKH MUJAJID LALSAHEB 8:00:00 10:53:01 2:53:01
13310 33087 GADEKAR JAYVANT BABAN 8:00:00 11:38:28 3:38:28
13311 33089 GHADGE MARUTI SAMPAT 8:00:00 11:25:31 3:25:31
13312 33096 NAGARE SANTOSH BHAUSAHEB 8:00:00 11:36:05 3:36:05
13313 33100 JADHAV AAKASH DASHRATH 8:00:00 11:43:25 3:43:25
13314 33110 JADHAV DAGDU LAHANU 8:00:00 10:52:50 2:52:50
13315 33111 BHIRE GANESH JAIRAM 8:00:00 11:38:28 3:38:28
13316 33113 KUMATKAR SANTOSH AJINATH 8:00:00 11:11:47 3:11:47
13317 33114 JADHAV AMOL SIDDHNATH 8:00:00 11:49:05 3:49:05
13318 33119 KOLEKAR RAVINDRA NANA 8:00:00 11:16:03 3:16:03
13319 33122 MAGARE VISHAL VISHNU 8:00:00 11:28:05 3:28:05
13320 33126 GURUPAWAR GAJANAN DIGAMBAR 8:00:00 11:12:44 3:12:44
13321 33127 RATHOD JAIPAL TARASING 8:00:00 11:30:21 3:30:21
13322 33128 INGALE RAVINDRA UTTAMRAO 8:00:00 11:55:35 3:55:35
13323 33130 JADHAV VIJAY BHANUDAS 8:00:00 11:04:55 3:04:55
13324 33131 HALDE SATISH NARAYAN 8:00:00 11:13:48 3:13:48
13325 33132 DESHMUKH SAJID NAJIR 8:00:00 11:26:34 3:26:34
13326 33138 PURI DATTRAYA NAGEDRA 8:00:00 11:44:29 3:44:29
13327 33149 SANAP SIDDHESHWAR DINKAR 8:00:00 11:43:11 3:43:11
13328 33154 KADLAG PRASHANT RAGHUNATH 8:00:00 10:37:09 2:37:09
13329 33155 LAWANDE NITIN JAGANNATH 8:00:00 10:28:37 2:28:37
13330 33157 SAWANT SATISH AUDUMBAR 8:00:00 11:38:31 3:38:31
13331 33158 KATE AMOL LAXMAN 8:00:00 11:35:57 3:35:57
13332 33159 SHAIKH MUBARAK KAMALBHAI 8:00:00 11:14:16 3:14:16
13333 33161 JAGTAP ATUL BABAN 8:00:00 11:10:34 3:10:34
13334 33162 INGAVALE SUJIT BABURAO 8:00:00 11:15:23 3:15:23
13335 33163 BHOJANE NILESH BALJI 8:00:00 11:38:52 3:38:52
13336 33168 SHINAGARE LUXMAN AVANAJI 8:00:00 10:46:23 2:46:23
13337 33170 TAMBE SHIVAJI KUNDLIK 8:00:00 11:11:36 3:11:36
13338 33175 JAGDALE GITESH NARESH 8:00:00 10:44:25 2:44:25
13339 33176 JADHAV SIDDHESHWAR ASHOK 8:00:00 11:14:16 3:14:16
13340 33177 SHAIKH RAFIK ISAK 8:00:00 10:17:33 2:17:33
13341 33178 PATIL MAHESH ASHOK 8:00:00 11:35:45 3:35:45
13342 33180 KADAM SAMADHAN SIDHESHWAR 8:00:00 10:26:22 2:26:22
13343 33181 BOMBE JITENDRA CHINTAMAN 8:00:00 10:32:12 2:32:12
13344 33187 RATHOD RAJARAM MOTLAL 8:00:00 10:49:17 2:49:17
13345 33188 TAYADE ARVIND ONKAR 8:00:00 10:53:20 2:53:20
13346 33189 DHANLE RADHESHYAM TATERAO 8:00:00 11:05:32 3:05:32
13347 33193 WARE RAMNATH BHADRINATH 8:00:00 10:53:44 2:53:44
13348 33195 DHAKANE RAJENDRA DEVIDAS 8:00:00 11:06:59 3:06:59
13349 33201 BANSODE NITIN DATTU 8:00:00 11:08:30 3:08:30
13350 33202 NANDVE RAHUL ASHOK 8:00:00 11:40:44 3:40:44
13351 33203 WANKHEDE SUSHIL SUNIL 8:00:00 11:11:07 3:11:07
13352 33204 MADANE SANTOSH BAPU 8:00:00 10:57:25 2:57:25
13353 33206 BHAGAT PRAMOD EKNATH 8:00:00 10:32:44 2:32:44
13354 33209 KHANDARE PRAKASH DNYANBA 8:00:00 11:09:33 3:09:33
13355 33210 AHIRE BHARAT RADHAKRISHNA 8:00:00 11:28:58 3:28:58
13356 33215 PAWAR VIJAY VITTHALRAO 8:00:00 10:28:05 2:28:05
13357 33217 RATHOD NIKHIL MOHANRAO 8:00:00 11:43:44 3:43:44
13358 33218 SURY KIRAN DINGAMBARRAO 8:00:00 10:39:21 2:39:21
13359 33222 JADHAV VILAS BHIKAJI 8:00:00 11:02:48 3:02:48
13360 33223 GAIKAR MAHESH RAMESH 8:00:00 11:09:38 3:09:38
13361 33233 JADHAV RATANKAR MANIK 8:00:00 11:35:48 3:35:48
13362 33235 PAWAR PRAKASH BHAYLU 8:00:00 11:17:17 3:17:17
13363 33236 SARUKHTE BALU BANSILAL 8:00:00 10:26:33 2:26:33
13364 33237 DARANE GOUTAM DEVRAM 8:00:00 10:55:54 2:55:54
13365 33238 GITE RANGNATH ARJUNRAO 8:00:00 10:17:56 2:17:56
13366 33241 RAUT LAXMAN SHIVAJI 8:00:00 10:32:17 2:32:17
13367 33242 KARANGE SANJAY KANHAIYA 8:00:00 11:44:37 3:44:37
13368 33249 SONAWANE SUNIL SHARVAN 8:00:00 11:06:18 3:06:18
13369 33257 BHAGDE SANTOSH MADHAV 8:00:00 10:34:04 2:34:04
13370 33258 PARAGMOR SANJAY DEVKISAN 8:00:00 11:28:23 3:28:23
13371 33262 THATE ISHWAR PRALHAD 8:00:00 11:40:26 3:40:26
13372 33264 THAKUR RUPESH PRAKASH 8:00:00 11:09:54 3:09:54
13373 33268 LABADE AMOL GANGARAM 8:00:00 10:29:36 2:29:36
13374 33269 BHOYE GANESH NANA 8:00:00 11:53:17 3:53:17
13375 33270 JADHAV MOTILAL HIRLAL 8:00:00 10:49:17 2:49:17
13376 33273 KAPASE SACHIN SOPAN 8:00:00 11:02:14 3:02:14
13377 33276 JADHAV LAHU RAMRAO 8:00:00 10:46:12 2:46:12
13378 33278 PAWAR PRADIP SAIDAS 8:00:00 10:10:36 2:10:36
13379 33281 KAHARLE RAMDAS RAMRAO 8:00:00 11:44:30 3:44:30
13380 33282 BAGWAN SHAIKH VASIM 8:00:00 10:46:52 2:46:52
13381 33284 VASAVE RAJKUMAR KAMALSINGH 8:00:00 11:37:16 3:37:16
13382 33287 MAHAJAN PRADIP VISHNU 8:00:00 11:02:21 3:02:21
13383 33289 AMALE MARUTI GOVINDA 8:00:00 10:59:58 2:59:58
13384 33290 LANKE PARVESHKUMAR ATMARAM 8:00:00 11:36:12 3:36:12
13385 33292 VASAVE CHANDRSINGH TEMBRYA 8:00:00 10:35:27 2:35:27
13386 33299 RATHOD VISHAL TARASINGH 8:00:00 11:28:21 3:28:21
13387 33302 ZANKE PRASHANT RAMDAS 8:00:00 10:52:20 2:52:20
13388 33305 NANNAVARE SATISH BALKRISHNA 8:00:00 10:44:10 2:44:10
13389 33311 KOLI MAHADEV MANIK 8:00:00 11:42:30 3:42:30
13390 33315 RATHOD MANOHAR NARAYAN 8:00:00 10:57:25 2:57:25
13391 33320 KADAM ASHOK SHIVAJI 8:00:00 11:06:55 3:06:55
13392 33324 DHEBE RAMESH JANARDHAN 8:00:00 10:45:57 2:45:57
13393 33327 NIKAM KAMLESH BAJIRAO 8:00:00 10:54:10 2:54:10
13394 33330 DISLE DATTA NARAYAN 8:00:00 11:18:27 3:18:27
13395 33331 KANADE SAGAR RAMDAS 8:00:00 10:34:03 2:34:03
13396 33332 KOLEKAR MANOJKUMAR BHAGAVAN 8:00:00 11:27:45 3:27:45
13397 33334 MORE AMIT RAJARAM 8:00:00 11:44:16 3:44:16
13398 33336 PARDESHI SHANKARSING HARILAL 8:00:00 10:53:10 2:53:10
13399 33340 JAGTAP BHAGWAN SHRIRAM 8:00:00 11:02:04 3:02:04
13400 33341 BATTISE JAGDISH SADA 8:00:00 11:15:41 3:15:41
13401 33342 JAGTAP HIRALAL SHRIRAM 8:00:00 10:37:19 2:37:19
13402 33343 PATIL UMESH UTTAMRAO 8:00:00 11:44:48 3:44:48
13403 33345 KHARIK SUKHADEV HARIBHAU 8:00:00 11:36:27