You are on page 1of 4

LA CONFERNCIA TREBALL EN GRAN GRUP Debat sobre qu s una conferncia. Acords sobre les conferncies que es prepararan.

n. Presentaci de temes proposats. Criteri per la formaci de grups. Formaci de grups de feina. Establiment dun calendari provisional de preparaci i exposici. PREPARACI DE LA CONFERNCIA Escollim un tema del llistat proposat. Millor si ja en tenim un poc de coneixement previ sobre alguna cosa del tema que volem exposar . Podem consultar a la mestra si volem fer un altre tema. Feim un gui dall que volem explicar o exposar. La conferncia ha de ser de curta durada (un 10 minuts). Cercam informaci, la seleccionam i la ordenam per crear el text del contingut a exposar (LLegir i comprendre la informaci que hem triat. Subratllar i resumir els textos seleccionats. Resumir i escriure el que ja sabiem, el que hem aprs i el que volem explicar. Escollim el format de la presentaci (experiment, maqueta, mural, presentaci digital, joc, etc) Preparam el material per exposar. Sha dincloure: - Ttol de la conferncia. Ha de ser suggerent. - Presentaci del ponent i motiu pel qual ha escollit aquest tema. - Index de la presentaci - Presentaci del tema amb poc text. - Biblliografia Preparam un material per a laudincia (preguntes, test, joc, etc. Sobre el tema). Estudiam el text a exposar. Exposam la conferncia sense llegir, explicant el que hem aprs (podem portar un gui amb els punts principals, noms o dates difcils de recordar). Sha de parlar fort i clar, mirant al pblic. En acabar lexposici, conv donar les grcies al pblic per haver escoltat i demanar als companys si tenen algun dubte o volem fer algun comentar.

AUDINCIA Laudincia he de: Mantenir una actitud correcte i escoltar. Anotar les informacions ms importants o que ens hagin cridat ms latenci. Fer preguntes INTERESANTS al conferenciant quan hagi exposat. Realitzar les activitats proposades pel conferenciant.

AVALUACI Savaluar del conferenciant: El procs de preparaci (autoavaluaci, mestre) El material preparat per la conferncia i lexposici oral (Autoavaluaci,Coavaluaci, mestre)

Savaluar de laudincia: Actitud i respecte pel conferenciant (autoavaluaci, mestra) Inters demostrat (autoavaluaci, mestra)

GRAELLES DAVALUACI Procs de preparaci JO He cercat prou informaci i he portat materials adequats He preparat un gui ben organitzat i coherent He complert els terminis establerts MESTRA

Material preparat i conferncia JO El material (era clar i atractiu, amb poc text, estava ben fet). El tema (sha ents, ha estat coherent i ha exposat aspectes interessants) El to de veu i la postura (volum, vocalitzaci, mirant al pblic) COMPANYS MESTRA

Audincia

JO Actitud (mantir-se en silenci, mirar sempre al conferenciant i el material que exposava) Inters demostrat (preguntes) Realitzaci de lactivitat proposada pel conferenciant

MESTRA

JO ME FELICITO PER MILLORAR PER LA PROPERA OCASI

COMPANYS

MESTRA

PROPOSTA DE TEMES El medi fsic de les Balears (rius, muntanyes, costa,...) Fauna, flora i clima de les Balears Conservaci del medi natural La poblaci de les Balears. Els sectors de producci Els governs autonmics i les institucions de govern El pas del temps a les Balears (una mica dhistria): prehistria, poca musulmana, poca romana, la conquesta de la corona Catalano- aragonesa, la dominaci francesa, la dominaci anglesa) La vida a lpoca medieval Caracterstiques de la vida, i els ssers vius Els animals Les plantes