Tối ưu kết cấu thép cầu trục Sau khi thiết kế sơ bộ thì cầu trục có thể đảm bảo

hoặc không đảm bảo về điều kiện bền hoặc cứng nên ta cần hiệu chính lại các kích thước – tăng hoặc giảm để có kích thước tối ưu đảm bảo sát với điều kiện bền và cứng. Đối với 1 loại cầu trục nhất định thì đã có sẵn kết cấu và khẩu độ cố định nên các thông số về hình học có thể thay đổi được là:    Kích thước mặt cắt ngang dần chính Kích thước mặt cắt ngang dầm đầu Chiều dài 2 dầm đầu

Như vậy để tối ưu hóa kết cấu cầu trục ta có 3 hướng chính:    Tối ưu hóa kích thước mặt cắt ngang dần chính Tối ưu hóa kích thước mặt cắt ngang dầm đầu Tối ưu hóa chiều dài 2 dầm đầu

Tuy nhiên việc tối ưu các kích thước dầm phụ cũng không giảm đáng kể khối lượng vật liệu. Nên đề tài đi theo hướng tối ưu hóa mặt cắt ngang của dầm chính để tối ưu kết cấu thép cho cầu trục.

Kích thước cơ bản mặt cắt ngang dầm chính của cầu trục 1 dầm hộp 3 phương án tối ưu mặt cắt ngang dầm chính: 1 Kích thước cần tối ưu là bề dày các tấm thép giữ nguyên các kích thước khác 2 Kích thước cần tối ưu là chiều cao H và rộng B của dầm chính giữ nguyên các kích thước khác 3 Tối ưu kích thước mặt cắt ngang giữ nguyên các quan hệ kích thước (đồng dạng)

Tăng kích thước cần tối ưu YES So sánh бmax. [f] бmax > 1.2[б] và fmax > 1.2[f] NO бmax < [б] hoặc fmax < [f] NO бmax > 1.2[б] hoặc fmax > 1.2[f] NO Bộ kích thước tối ưu YES Giảm kích thước cần tối ưu YES Sơ đồ chung để tối ưu kết cấu thép cầu trục Câu hỏi: Trong 3 phương án tối ưu đã đủ chưa? Nên đi theo phương án nào? Nếu dùng cả 3 thì khi nào sẽ dùng phương án nào? . fmax với [б].