Rancangan Pengajaran Harian 1 Unit pengajaran : Mengecam tempat tinggal haiwan.

Pendekatan pengajaran koperatif Mata pelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan murid Tema /Tajuk Objektif pelajaran Hasil pembelajaran A : Sains & Teknologi : Prasekolah : 3 Mei 2011 : 10.00 – 10. 40 ( 40 minit ) : 25 orang : Haiwan peliharaan : Mengenal pasti tempat tinggal haiwan. : Di akhir sesi pengajaran ini, murid dapat : Menguasai isi kandungan a. Mengelaskan haiwan mengikut habitatnya b. Menyatakan tempat tinggal haiwan B Membina kemahiran sainstifik, berfikir dan strategi berfikir a. Membuat lipatan origami haiwan dengan betul b. Mengenal pasti dan melabel tempat tinggal haiwan C Mengamalkan sikap sainstifik dan nilai murni a. Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. b. Melibatkan diri secara aktif dan bekerjasama menyiapkan aktiviti kumpulan Konsep utama : Haiwan ada tempat tinggal masing-masing. Bahan, peralatan dan bahan sumber : Carta gambar haiwan mengikut tempat tinggal Slaid pengajaran dan pembelajaran Peta minda Kertas warna Gam Gunting Langkah berjaga-jaga : Berhati-hati semasa menggunakan gunting kerana boleh menyebabkan luka.

Bidang pembelajaran : Mengecam tempat tinggal haiwan.

Pengetahuan Sedia ada :
a. Murid pernah melihat haiwan-haiwan peliharaan

b. Murid telah mempelajari nama-nama haiwan peliharaan.

Langkah Langkah 1 ( 5 minit )

Isi kandungan Menyatakan haiwan peliharaan murid

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Aktiviti Guru
1. Guru

Aktiviti Murid slaid murid
1. Murid memberi tumpuan dan

Nota

menunjukkan bertanya kepada

Strategi/teknik Penyoalan seluruh kelas. Sikap saintifik dan nilai murni. Penglibatan aktif dan

gambar haiwan peliharaan.
2. Guru

melihat slaid tersebut. 2. Murid menjawab soalan guru dan mendengar penerangan guru dengan penuh minat.
3. Murid memahami perkaitan

tentang gambar tersebut untuk dikaitkan dengan tajuk mengecam tempat tinggal haiwan peliharaan
3. Guru mengaitkan gambar tersebut

dengan tajuk yang akan diajar

antara gambar dengan tajuk yang diajar.

Sumber pangajaran: Slaid Pengajaran dan pembelajaran

Langkah 2 ( 10 minit )

Tempat tinggal haiwan a. Ayam –reban b. Itik – reban c. Burung – sangkar d. Lembu – kandang e. Kuda – kandang f. Arnab – sangkar g. Kucing - rumah

1. Guru menggantung peta minda yang menggambarkan tempat tinggal haiwan. 2. Guru memulakan tajuk pembelajaran dengan menerangkan secara terperinci dengan memberikan contohcontoh. 3. Guru memberi peluang murid untuk bertanya soalan.

1. Murid melihat dengan penuh teliti

Strategi/Teknik Mengilustrasi dengan contoh.

2. Murid memberi sepenuh perhatian kepadan yang disampaikan guru. Sikap saintifik dan nilai murni. Penglibatan aktif 3. Murid yang kurang faham akan bertanya kepada guru. Sumber pengajaran Peta minda.

Langkah 3

Mengenal pasti dan

1. Guru membahagikan murid

1. Murid bergerak kepada kumpulan

Strategi/Teknik

( 10 minit )

melabel tempat tinggal haiwan.

kepada beberapa kumpulan iaitu setiap kumpulan 5 orang.
2. Guru membimbing murid melipat

masing-masing 2. Murid mula melipat origami dengan bimbingan guru. 3. Murid bekerjasama menampal origami mengikut tempat tinggal haiwan pada gambar yang diberikan oleh guru.

Aktiviti kumpulan Sikap saintifik dan nilai murni. Penglibatan aktif dan bekerjasama. Sumber pengajaran Carta gambar haiwan Kertas warna dan gambar Strategi/Teknik Perbincangan kerja diikuti dengan persembahan.

origami ikan,burung dan arnab 3. Guru meminta murid menampal origami mengikut tempat tinggal haiwan pada gambar yang diberi.

Langkah 4 ( 10 minit )

Menceritakan semula tempat tinggal haiwan mengikut kumpulan

1. Guru memilih kumpulan untuk

1. Kumpulan pertama menceritakan semula tempat tinggal haiwan.

menceritakan semula tempat tinggal haiwan yang telah dilengkapkan dengan lipatan origami. 2. Selepas kumpulan pertama guru memilih 2 lagi kumpulan untuk menceritakan semula tempat tinggal haiwan. 1. Guru merumuskan apa yang telah di ajar.
2. Beri tugasan membaca tajuk

2. Kumpulan kedua dan ketiga menceritakan semula tempat tinggal haiwan 1. Murid mendengar rumusan yang dibuat oleh guru. 2. Mendengar pesanan guru. Sumber pengajaran: Hasil kerja murid Sikap saintifik dan nilai murni. Menyayangi haiwan dan mensyukuri nikmat yang dikurniakan oleh Tuhan.

Langkah 5 Penutup

Membuat rumusan

seterusnya iaitu mengumpul haiwan mengikut habitat.

Lampiran Rancangan Pengajaran Harian 1

( Peta Minda )

Arnab tinggal di sangkar

Ayam tinggal di reban

Kuda tinggal di kandang

Tempat tinggal Haiwan Peliharaan

Lembu tinggal di kandang

Itik tinggal di reban

Burung di atas pokok

( Carta gambar haiwan )