ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

 

 

 

 

 

ΑΙΓΑΛΕΩ 28/6/2011 

ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

2η  ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011
ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

----------------------------- 1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ---------------------------ΠΕΜΠΤΗ
α/α
Ώρα
1
8.3011.00

1/9/2011
Μάθημα
106ΙΣΤΟΡΙΑ
ΑΥΤΟΜΑΤ
ΩΝ

Αίθουσα/ες
ΖΑ006ΖΑ007,
ΖΑ008ΖΑ009

ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ
ΚΑΛΙΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

2

11.0013.30

302-ΣΑΕ Ι

ΖΑ006ΖΑ007,
ΖΑ008ΖΑ009,
ΖΑ115ΖΑ116

ΚΑΛΙΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

3

14.0016.30

401-ΣΑΕ ΙΙ

ΖΑ006ΖΑ007,
ΖΑ008ΖΑ009,
ΖΑ115ΖΑ116

ΚΑΛΙΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
α/α
Ώρα
Μάθημα
1
8.3070311.00
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΣΑΕ
2

11.0013.30

704ΕΦΑΡΜ.
ΜΗΧΑΤΡΟ
ΝΙΚΗ

2/9/2011
Αίθουσα/ες
ΖΑ006ΖΑ007,
ΖΑ008ΖΑ009,
ΖΑ006ΖΑ007

ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ
ΚΑΛΙΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ

----------------------------- 2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ---------------------------ΔΕΥΤΕΡΑ
α/α
Ώρα
1
8.3011.00

2

11.0013.30

5/9/2011
Μάθημα
403ΗΛ.ΙΣΧΥΟΣ

Αίθουσα/ες
ΖΑ006ΖΑ007,
ΖΑ008ΖΑ009

403ΗΛ.ΜΗΧΑΝ
ΕΣ

ΖΑ006ΖΑ007,
ΖΑ008ΖΑ009,

ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΗΣ

Επιμέλεια: Δ. Παπαχρήστος, ΕΤΠ, τμήμα Αυτοματισμού ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

1

601-ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙ ΝΩΝΙΩΝ- ΖΑ006ΖΑ007. ΖΑ008ΖΑ009 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΖΑ006ΖΑ007.00 2 11.0013.ΨΗΦ. ΤΕΧΝ.30 8/9/2011 ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ ΤΣΕΛΕΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ   Επιμέλεια: Δ. ΕΤΠ. ΜΕΛ.3011.0016.3011.30 3 14. ΖΑ008ΖΑ009 Μάθημα 202-ΨΗΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤ Α Αίθουσα/ες ΖΑ006ΖΑ007.30 6/9/2011 ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΖΑ006ΖΑ007. ΖΑ008ΖΑ009 ΚΑΛΟΚΑΣΗΣ 3 14.715ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡ ΙΑΣ Αίθουσα/ες ΖΑ006ΖΑ007.00 2 11. ΖΑ008ΖΑ009. ΖΑ115ΖΑ116   ΠΕΜΠΤΗ α/α Ώρα 1 8. τμήμα Αυτοματισμού ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2 .30 303. Παπαχρήστος. ΠΕΡΙΒΑΛΛ ΟΝΤΟΣ 713-ΔΙΟΙΚ. ΖΑ008ΖΑ009 ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ   ΤΡΙΤΗ α/α Ώρα 1 8.0013.0013.3011.30 710ΕΥΦΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΖΑ117 ΝΤΟΥΝΗΣ Μάθημα 503 ΣΣΔ Αίθουσα/ες ΖΑ006ΖΑ007.3 14.0016. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ ΕΩΝ . 406ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΠΡΟΣΤ. ΣΥΣΤΗΜΑΤ Α ΙΙ ΖΑ006ΖΑ007. ΖΑ008ΖΑ009 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ   ΤΕΤΑΡΤΗ α/α Ώρα 1 8.00 7/9/2011 ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ ΚΑΛΟΚΑΣΗΣ 2 11. ΖΑ008ΖΑ009.30 605ΜΗΧΑΤΡΟ ΝΙΚΗ ΖΑ006ΖΑ007 Μάθημα 506ΝΟΜΟΘΕΣΙ Α ΟΙΚ.0016.

30 708ΤΕΧΝΟΛΟΓ ΙΑ CNC ΖΑ006ΖΑ007.00 ΕΓΚΑΤ. ΑΥΤΟΜΑΤΙ ΣΜΟΥ 9/9/2011 Αίθουσα/ες ΖΑ006ΖΑ007. ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ Γ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ α/α Ώρα Μάθημα 1 8.30 505-ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΑΕ. ΞΕΝ. ΖΑ008ΖΑ009.3η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ---------------------------ΔΕΥΤΕΡΑ α/α Ώρα 1 8. ΖΑ008ΖΑ009.30 3 14. ΤΣΕΛΕΣ 602ΡΟΜΠΟΤΙΚ Η ΖΑ006ΖΑ007.0013.00 12//9/2011 Μάθημα 707ΣΥΣΤΗΜΑΤ Α ΔΙΑΧ.ΣΥΣΤΗ ΜΑΤΑ Αίθουσα/ες ΖΑ006ΖΑ007.30 711ΕΙΔ. ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ Μάθημα 205ΗΛ. Παπαχρήστος.ΟΡΟΛ.0013. ΖΑ115ΖΑ116. ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ----------------------------. ΖΑ008ΖΑ009.3011. ΑΛΑΦΟΔΗΜΟΣ 3 14. ΖΑ006ΖΑ007. ΖΑ115ΖΑ116 3 14.0016.00 2 11. ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ ΖΑ006ΖΑ007. ΑΛΑΦΟΔΗΜΟΣ Μάθημα 501ΕΛΕΓΧΟΣ Αίθουσα/ες ΖΑ006ΖΑ007. ΖΑ008ΖΑ009 2 11.Τ.3011.0016.30 104ΗΛ/ΧΝΙΑ Ι ΖΑ006ΖΑ007. ΤΕΤΑΡΤΗ α/α Ώρα 1 8. ΖΑ008ΖΑ009.00 14/9/2011 ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ Επιμέλεια: Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ ΙΩΝ 405CAD/CAM Αίθουσα/ες ΖΑ006ΖΑ007.30 ΤΡΙΤΗ α/α Ώρα 1 8. ΕΤΠ.3011. ΤΣΕΛΕΣ 13/9/2011 ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ ΝΤΟΥΝΗΣ 2 11.30305-ΚΛΑΣ.0016. 11.0013. τμήμα Αυτοματισμού ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 3 . ΓΛΩΣΣΑ ΖΑ006ΖΑ007.

τμήμα Αυτοματισμού ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 4 . ΖΑ107.Χ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕ Σ 502-ΥΔΡ.0013.0013.00 2 11.0016. ΖΑ107. ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Μάθημα 709-Φ.0016.30 302ΠΡΟΓΡΑΜ ΗΥ ΙΙΙ ΖΑ006ΖΑ007. ΖΑ107.0013. ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ 606-ΨΕΣ ΖΑ006ΖΑ007. ΖΑ008ΖΑ009.3011. ΖΑ008ΖΑ009.30 15/9/2011 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ α/α Ώρα Μάθημα 1 8. ΖΑ115ΖΑ116. ΖΑ008ΖΑ009.30 203ΠΡΟΓΡΑΜ ΗΥ ΙΙ ΖΑ006ΖΑ007. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 3 14. ΖΑ008ΖΑ009. Παπαχρήστος.30 102ΦΥΣΙΚΗ ΖΑ006ΖΑ007. ΖΑ008ΖΑ009. ΖΑ008ΖΑ009.00 ΠΡΟΓΡΑΜ ΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΥ Ι ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ 16/9/2011 Αίθουσα/ες ΖΑ006ΖΑ007.30 3 14. ΠΝΕΥΜ ΣΥΣΤΗΜΑΤ Α Αίθουσα/ες ΖΑ006ΖΑ007 ΖΑ006ΖΑ007. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 3 14. ΖΑ115ΖΑ116. ΖΑ008ΖΑ009. ΖΑ115ΖΑ116. 2 11. ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 2 11.0016. ΚΑΝΤΖΟΣ ΠΕΜΠΤΗ α/α Ώρα 1 8. ΖΑ107 ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Επιμέλεια: Δ.30 504ΨΗΦ.ΚΙΝΗΣΗΣ ΖΑ008ΖΑ009.3010311. ΕΤΠ. ΖΑ115ΖΑ116.ΕΛΕΓ ΧΟΣ ΖΑ006ΖΑ007.

ΑΛΑΦΟΔΗΜΟΣ 701ΕΛ.30 507-ΟΡΟΛ. ΕΦΑΡΜΟΓΕ Σ 604ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Αίθουσα/ες ΖΑ006ΖΑ007. ΜΕΤΡ Αίθουσα/ες ΖΑ006ΖΑ007. ΖΑ008ΖΑ009 ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ ΚΑΝΤΖΟΣ 2 11. ΕΤΠ. ΖΑ115ΖΑ116.Τ.Π ΟΛΥΜΕΣΩ Ν 603ΒΙΟΜ. & ΗΛΕΚΤΡΟΝ .0013.3011.30 3 14.30 ΠΕΜΠΤΗ α/α Ώρα 1 8. ΖΑ008ΖΑ009. ΖΑ115- ΤΡΙΤΗ α/α Ώρα 1 8.0016.Ξ.ΓΛΩΣΣΩΝ 20/9/2011 ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ ΑΛΑΦΟΔΗΜΟΣ 21/9/2011 ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 22/9/2011 ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ Επιμέλεια: Δ. ΠΡΩΤΟΚΟΛ ΛΑ ΖΑ006ΖΑ007.30 3 14. τμήμα Αυτοματισμού ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 5 .ΕΛΕΓ ΚΤΕΣ Αίθουσα/ες ΖΑ006ΖΑ007. ΖΑ006ΖΑ007.3011.0013. ΔΙΕΡΓΑΣΙΩ Ν ΖΑ006ΖΑ007.00 2 11.ΠΑΡΑΓ.00 19/9/2011 Μάθημα 402ΗΛΕΚΤΡ.ΕΓΚΑ ΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 3 14. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 702-ΔΙΑΔ.4η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ---------------------------ΔΕΥΤΕΡΑ α/α Ώρα 1 8. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Μάθημα 204ΗΛ/ΧΝΙΑ ΙΙ Αίθουσα/ες ΖΑ006ΖΑ007.00 ΑΛΑΦΟΔΗΜΟΣ Γ.30 ΤΕΤΑΡΤΗ α/α Ώρα 1 8.0016. Ξ ΓΛΩΣΣΑ ΖΑ006ΖΑ007 Μάθημα 706ΤΕΧΝΟΛ.0013. Παπαχρήστος.3011. ΖΑ008ΖΑ009.00 2 11.----------------------------. ΖΑ008ΖΑ009. ΖΑ115ΖΑ116. ΖΑ006ΖΑ007.30 306ΒΙΟΜ. ΖΑ008ΖΑ009.0016. ΜΕΤΡ. ΖΑ115ΖΑ116 ΖΑ006ΖΑ007. ΑΛΑΦΟΔΗΜΟΣ Μάθημα 705ΤΗΛΕΜ.3011. ΖΑ008ΖΑ009.

0013. ΖΑ117 ΖΑ006ΖΑ007.30 404-ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ Α ΜΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ α/α Ώρα Μάθημα 1 8. ΑΛΑΦΟΔΗΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ                Επιμέλεια: Δ.0016.ΖΑ116. ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κ. ΖΑ008ΖΑ009. ΖΑ008ΖΑ009. Παπαχρήστος. ΖΑ117 ΖΑ006ΖΑ007. ΖΑ115ΖΑ116.30 210ΜΑΘΗΜΑΤ ΙΚΑ ΙΙ 3 14. ΕΤΠ.3010111.30 301ΠΙΘΑΝΟΤΗ ΤΕΣΣΤΑΤΙΣΤΙΚ Η ΖΑ006ΖΑ007. ΖΑ107. ΖΑ107.00 ΜΑΘΗΜΑΤ ΙΚΑ Ι 2 11. 2 11. ΖΑ115ΖΑ116. τμήμα Αυτοματισμού ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6 . ΖΑ008ΖΑ009. ΖΑ008ΖΑ009. ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ 23/9/2011 Αίθουσα/ες ΖΑ006ΖΑ007. ΖΑ115ΖΑ116. ΖΑ115ΖΑ116.0013.

Παπαχρήστος. ΕΤΠ.    Επιμέλεια: Δ. τμήμα Αυτοματισμού ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.