P. 1
Caracterizare Comparativa Preluvosol-Aluviosol

Caracterizare Comparativa Preluvosol-Aluviosol

|Views: 593|Likes:
Published by Moga Alexandru

More info:

Published by: Moga Alexandru on Dec 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2014

pdf

text

original

Preluvosolul

:
Preluvosolurile au o morfologie determinată de prezența la suprafața profilului, a unui orizont de bioacumulare de tip Ao, sau Am, urmat subiacent de un orizont de iluviere de tip Bt, care are o culoare cu valori și crome mai mari de 3,5 la materialul în stare umedă, începând din partea superioară a acestuia. Gradul de saturație în baze, este mai mare de 53%. Preluvosolurile, includ fostele soluri de tip brun argiloiluvial si brun roșcat.

Răspândire:
Preluvosolurile sunt răspândite la altitudini cuprinse între 150 m - 800 m, situate în regiunile de deal, de podiș și piemont, uneori și în zona cîmpiilor înalte, pe suprafețe diferit frămîntate ca intensitate și care prezintă un drenaj bun. (Dealurile subcarpatice, Podișul Getic cu Pienonturile vestice, Podișul Transilvaniei, Dobrogea de Nord ).

Materialul parental:
Proluvosolul s-a format pe materiale parentale care evidențiază un conținut ridicat de elemente bazice, în special cationi bazici bivalenți de Ca și Mg. Materialul parental prezintă o mare diversitate, putând fi constituit din depozite loessoide, luturi, argile, nisipuri, conglomerate, gresii.

Vegetația:
În cazul preluvosolurilor, vegetația naturală dominantă este Reprezentată prin păduri de cvercinee: Quercus frainetto (gârniță), Q. cerris (cer),Q. petraea (gorun), iar în zonele mai înalte apare și fagul (Fagus silvatica). Sub vegetația lemnoasă se dezvoltă și o bogată vegetație ierboasă vernală, formată din Anemone nemorosa, A. ranunculoides, Allium ursinum, Corydalis cava, Scilla bifolia și altele, iar după înfrunzirea arborilor se dezvoltă plante de umbră și semiumbră cum sînt: Asperula odorata, Dentaria bulbifera, Carex silvatica, Poa nemoralis, Polygonatum officinale, Convallaria majalis, Campanula persicifolia și altele.

Permeabilitatea solului pentru apă și aer este moderată. de tip mull forestier. Conținutul de humus este de circa 3 g%. structură prismatică. o culoare brun – gălbui ruginiu. are culoare brun sau brung ălbui. prin alterare.6.face ca pe profil să nu se evidențieze un orizont de eluviere.85%.0 .Ck sau Cn. relieful cu drenaj extern bun și prezența elementelor bazice care conferă stabilitate coloizilor. Regimul hidric este de tip periodic percolativ sau percolativ. în care acizii huminici și acizii fulvici au aproximativ aceiași pondere. astfel încât sub acțiunea bacteriilor și a ciupercilor. Evapotranspirația este sub 600 mm.10oC și precipitații medii anuale de 600 mm. se formează minerale argiloase și hidroxizi de fier care imprimă orizontului de suprafață. cu tempraturi medii anuale cuprinse între 6 oC .Climatul este temperat continental umed.Bt . . a avut loc acumularea unei cantități medii de humus. textură mijlocie-fină.4. Procese pedogenetice: Condițiile hidrotermice sunt favorabile mineralizării materiei organice. are culoare brung ălbui-deschis. textură mijlocie sau fină. Orizontul Ck apare de la adîncimea de 130-140 cm. Proprietăți: Preluvosolul este slab diferențiat textural la nivelul orizontului Bt. alături de humus. are culoare brun sau bruncenu șiu. iar gradul de saturație în baze este de circa 80% . În perioadele umede. reacția slab acidă. structură grăunțoaă sau poliedrică. cu valori pH cuprinse în intervalul 6. Indicele de ariditate are valori cuprinse între 25-50. aprovizionarea cu elemente nutritive moderată. Orizontul Bt are o grosime de 90-130 cm. Profilul de sol: Preluvosolul are un profil în general mai slab dezvoltat comparativ cu solurile cu care se găsește în complex și prezintă următoarea succesiune de orizonturi: Ao . pînă la 1000 mm. Cu toate că alterarea și debazificarea ar trebui să fie intense. Orizontul Ao are o grosime de 20-30 cm.

de tip Am. În cazul suprafețelor înclinate puternic și care evidențiază un drenaj intern și extern defavorabil. cireș.hidrofizice. plantelor furajere și legumelor. format pe materiale cu peste 75% schelet. preluvosol sîagnic (st). prezintă textură foarte fină cel puțin în primii 50 cm. sunt create condiții bune privind asigurarea aprovizionării cu apă a plantelor. preluvosol gleic (gc). preluvosol calcic (ca). leguminoaslor pentru boabe: soia. Fertilitatea și folosința: Preluvosolurile prezintă însușiri fizice. piersic.poate fi reglat prin aplicarea lucrărilor agrotehnice. prezintă orizont vertic Ia baza orizontului A.50 cm. preluvosol psamic (ps). preluvosol vertic (ys). Pentru realizarea unor producții ridicate și constante. fasole. prezintă textură grosieră cel puțin în primii 50 cm. are proprietăți hipostag-nice (orizontw) în prima jumătate a profilului. . și biologice favorabile dezvoltării plantelor. sfeclă de zahăr. În cazul preluvosolurilor situate pe versanți. cais.preluvosol roșcat (rs). porumb. mazăre. Datorită zonei de formare. prezintă orizont R între 20. preluvosol rodic (ro). chimice. se recomandă plantațiile de viță de vie și pomi fructiferi: măr.Subtipuri: Preluvosolul evidențiază următoarele subtipuri: preluvosol molic (mo). preluvosol pelic (pe).5 YR în partea superioară. vișin. prun. cît și deficitul de apă din anii secetoți. Excesul de apă din anii ploioși. prezintă orizont alcalizat sau hiposodic (ac). preluvosol litic (li). care are un orizont Bt cu peste 50% nuanțe de 5 YR în partea superioară. care are un orizont Bt cu peste 50% nuanțe de 7. preluvosol scheletic (qq).Preluvosolurile sunt favorabile culturilor de cîmp: grîu. prezintă proprietăți gleice la baza profilului. care are la suprafața profilului un orizont de bioacumulare. este absolut obligatorie aplicarea de măsuri antierozionale. preluvosol sodic (ac). se recomandă aplicarea de îngrășăminte chimice și organice. prezintă orizont carbonato-acu-mulativ sau calcic (Cea). păr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->