1. Dacă o linie a unui determinant este înmulţită cu 2 determinantul se modifică? 2.

Dacă la coloana a doua adaug prima coloană obţin un determinant mai mare decât primul ? 3. La linia a doua a unui determinant scad prima linie înmulţită cu doi. Ce se întâmplă ? 4. Fie determinantul

x+ 1 x x

El va fi egal cu

Explicaţi răspunsul ales.

5. Dacă inversez liniile cu coloanele într-un determinant atunci se obţine un determinant nul? 6. Dacă toate elementele unui determinant sânt pozitive determinantul este pozitiv? 7. Un determinant este nul dacă toate elementele sale sânt nule? 8. Dacă o linie este egală cu o coloană determinantul este nul? 9. Dacă o coloana a unei matrici pătratice este o combinaţie liniară de celelalte coloane atunci determinantul este egal cu ? 10. Există proprietăţi valabile doar pentru linii sau pentru coloane? 11. Se poate calcula determinantul unei matrici de două linii şi trei coloane? 12. Dacă înmulţesc cu zero o linie şi o adun la alta se obţine un determinant nul? 13. Care este mai mare: - determinantul care are elementele de pe doua linii egale cu 10 sau altul care are elementele de pe ultimele doua coloane egale cu 100? 14. Este corect următorul calcul
2 4 6 4 2 4 6 1 6 =2 ⋅ 2 2 3 2 1 2 3 3 ? 1

x xx x 1x0 0 x + 3 x x x+ 0 2 0 xx x003

x x+ 2 x

sau cu

xxx10 0 x x+ 2 x + x x+ 2 x x x x+ 3 x x x+ 3
2 1 2 3 3 ? 1

15. Este corect următorul calcul

− 1 −2 −3

−2 − 1 −2

−3 1 −3 =− ⋅ 2 1 − 1 3

16. Motivaţi de ce determinantul

1 3 − 5

4 1 0

2 6 −0 1

este egal cu 0, fără a face calcule.

17. Dacă Det(A) > Det(B) atunci Det(A*B) > Det(A) * Det(B) ? 18. Fie
a +b b +c c +a 1 1 1 c a +b +c a = a +b +c b 1 1 c 1 a =( a +b +c ) ⋅ 1 b 1 1 1 1 c a =a +b +c b

a +b +c . 1

a) Ce proprietăţi au fost aplicate? b) Sânt corect aplicate? c) Unde este greşeala? 19. Dacă schimb două linii între ele determinantul obtinut este opusul determinantului initial. 20. Când înmulţim un determinant cu un număr vom înmulţi toate elementele determinantului cu acel număr ? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful