10 11 12

Jun Julai Julai

Hari Kantin Sesi 2 Teka-teki Aktiviti Perbahasan

3.0 Kejayaan yang dicapai -Tiada 4.0 Kelamahan : Kelas yang ditentukan tidak dapat menampung bilangan ahli yang sedia ada 5.0 Cadangan : Diharapkan pihak sekolah dapat menyediakan tempat yang lebih sesuai seperti di makmal. 6.0 Laporan Kewangan PENDAPATAN PERKARA JUMLAH Baki B/B RM70.50 Baki B/B RM293.50 PERBELANJAAN PERKARA Kertas Merah Hadiah untuk pertandingan kaligrafi Peralatan dan alat tulis Photostat Hadiah Hadiah Baki B/H

TARIKH 12/01/2011 26/07/2011

TARIKH 17/01/2011 19/02/2011 13/04/2011 13/04/2011 26/04/2011 24/06/2011 05/08/2011

JUMLAH RM9.00 RM55.00 RM28.00 RM3.00 RM63.90 RM16.00 RM189.10

Jumlah RM364.00

Jumlah RM364.00

Disediakan oleh,

Tarikh : 29 JULY 2011

……………………………. (LIM ZHI QIONG) Setiausaha, Persatuan Bahasa Cina, SMK Iskandar Shah, 77000 Jasin, Melaka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful