YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ

H DROL K ve PNÖMAT K GÖTÜRÜCÜLER N D ZAYN PARAMETRELER

Makine Müh. Atilla TENGER

FBE Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Konstrüksiyon Programında Hazırlanan

YÜKSEK L SANS TEZ

Tez Danışmanı: Prof. Mustafa ALIŞVER ŞÇ

STANBUL, 2006

Ç NDEK LER Sayfa S MGE L STES .......................................................................................................................iv ŞEK L L STES ......................................................................................................................... v S MGE L STES .......................................................................................................................vi ÖNSÖZ.....................................................................................................................................vii ÖZET .......................................................................................................................................viii ABSTRACT ..............................................................................................................................ix 1. 2. 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.4 3. 3.1 3.2 3.3 . 3.4 3.5 3.6 3.7 4. 4.1 4.2 5. 5.1 G R Ş..............................................................................................................................1 PNÖMAT K GÖTÜRÜCÜLER ....................................................................................3 Genel Tanım ..................................................................................................................3 Pnömatik Götürme Tesislerinde Kullanılan Sistemler ..................................................5 Vakumlu Tesisler...........................................................................................................5 Basınçlı Tesisler ............................................................................................................6 Hem Vakumlu Hem de Basınçlı Tesisler ......................................................................7 Pnömatik Götürücülerin Ekipmanları............................................................................8 Alış Birimi .....................................................................................................................8 Emme Ağızları.............................................................................................................12 Götürme Boruları.........................................................................................................13 Yol Değiştirme Vanaları..............................................................................................13 Separatörler(Depolar) ..................................................................................................14 Toz Toplayıcılar(Filtreler)...........................................................................................14 Hava Kızakları.............................................................................................................15 PNÖMAT K GÖTÜRÜCÜLER N TASARIMINDA ETK L FAKTÖRLER ........16 ndirgenmiş Lmd Götürme Uzunluğunun Belirlenmesi.............................................16 Götürme Hava Akımının Hızının Hesabı..................................................................17 Pnömatik Taşıma Sistemlerinde ki Fazlı Katı-Gaz Akışında Optimum Taşıma Hızının Belirlenmesi ..................................................................................................19 Karışımın Ağırlık Yığılmasının Hesabı ....................................................................27 Hava Tüketiminin ve Götürme Borusu ç Çapının Hesabı ......................................29 Boruda Gerekli Hava Basıncının Belirlenmesi.........................................................29 Körük çin Gerekli Gücün Belirlenmesi ...................................................................31 ÖRNEK PROBLEMLER............................................................................................33 Basınçlı Bir Hava Götürme Donanımının Hesabı ....................................................33 Emmeli Bir Hava Götürme Donanımının Hesabı .....................................................35 H DROL K GÖTÜRÜCÜLER...................................................................................38 Genel Tanım ...............................................................................................................38 ii

5.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 7. 8.

Hidrolik Götürücüler çin Besleyiciler .....................................................................42 Hidrolik Götürücülerde letim Türleri ......................................................................44 Yıkamalı letme..........................................................................................................45 Pompalı letme ..........................................................................................................46 Pompalı Borulu letme Tesisi ...................................................................................46 Pompalı letmelerde Doldurma Tertibatları.............................................................48 Setli letmelerde Yükleme Tertibatı ..........................................................................48 Enjektörlü Doldurma Tertibatı ..................................................................................49 Ayırıcı Tertibatlar ......................................................................................................50 Boru Tesisatları ..........................................................................................................51 H DROL K GÖTÜRÜCÜLER N TASARIMINDA ETK L FAKTÖRLER .........53 Hacimsel Yükleme .....................................................................................................53 letme Hızı ..................................................................................................................53 Gerekli Boru Çapı ......................................................................................................54 Çökelme ve Yüzme Hızı ............................................................................................54 Basınç Kaybı ..............................................................................................................55 Tahrik Gücü................................................................................................................56 ÖRNEK PROBLEM: H DROL K LETME TES S N N HESABI .........................59 SONUÇLAR................................................................................................................60

KAYNAKLAR.........................................................................................................................61 ÖZGEÇM Ş .............................................................................................................................62

iii

m (2-5)x10-5 değerine sahip bir katsayı. Borunun iç çapını. Kuru pudra malzemelerde düşük değerler alınır. (kg I m') Yük parçacıklarına bağlı ve onların boyutlarıyla artan katsayı Temiz havanın harekete karşı direnç katsayısı α λ iv . (kg/m 3 ) Havanın özgül ağırlığı.S MGE L STES a' B db dp D Frt Frp fs g Lind m Pg Pç Q Ut W fo Yük parçacıklarının boyutu. (m) Parçacık çapı Boru çapı Taşıma hızındaki Froude sayısı Parçacık serbest düşme hızındaki Froude sayısı Kayma sürtünme katsayısı Yerçekimi ivmesi ndirgenmiş götürme uzunluğu Katı-gaz kütlesel debi oranı ndirgenmiş uzunluğu olan götürme borusunun giriş noktalarındaki mutlak hava basıncı ndirgenmiş uzunluğu olan götürme borusunun çıkış noktalarındaki mutlak hava basıncı Donanımın kapasitesi. (t/sa) Optimum taşıma hızı Parçacık serbest düşme hızı Vhava Hava tüketimi (m 3/s) γy γ hava Yük parçacıklarının özgül ağırlığı.

.............47 Pompalı iletmelerde yükleme ve iletme tertibatının şeması.............................................25 Taşıma hızının parçacık çapı ile değişimi (büyük çapa sahip parçacıklar için)..11 Şekil 5......49 Bir enjektörlü yükleme tertibatının şeması ....................40 Beton pompalama donanımı................................................................................................45 Hidrolik borulu götürücü...........5 Vakumlu pnömatik sistem.2 Şekil 3..................9 Şekil 5.....8 Şekil 2.......................................... (büyük çapa sahip parçacıklar) ............................51 v ....4 Şekil 2.....50 Bir merkezkaç ayırıcının şeması(Hidrosiklon)..................14 Şekil 5...............................................3 Şekil 5....................8 Şekil 3........ gösteren grafik ...........................12 Emme ağzı.............................9 Otomatik kumandalı ve tepeden boşaltmalı havalı hücreli besleyici .............................7 Şekil 3............3 Şekil 3........................6 Şekil 5.......................28 Karışımın yığılmasının (tahıl için) indirgenmiş götürme uzunluğuna bağımlılığını gösteren grafik ..................................................................15 Pnömatik taşıma sistemi için faz diyagramı.................................................................................2 Şekil 2..........................................................................................................7 Buhar kazanından külün uzaklaştırılması...........................33 Hidrolik taşıma sisteminin temel unsurları ..........................................................................................................................................................................41 Maden ocağında kullanılan hidrolik götürücü.........1 Şekil 5........................24 Taşıma hızının parçacık çapı ile değişimi (küçük çapa sahip parçacıklar için) .......................................................26 Karışımın ağırlık yığılmasının indirgenmiş götürme uzunluğuna bağımlılığını..................8 Sabit helezon türü havalı besleyici...4 Şekil 5..........................5 Şekil 2...............21 Taşıma hızının parçacık çapı ile değişimi ...............................44 Hidrolik götürücülerin iletme sistemleri ...........9 Şekil 2..15 Pnömatik çimento taşıma sisteminin şematik resmi ...........................................................................................10 Hücre tekerlekli vana.................................................43 Hidrolik yükseltici......................5 Şekil 5..7 Şekil 2........6 Şekil 3.....................................26 Taşıma hızının boru çapı ile değişimi (m=l ve dp=1000mm)...........................................................9 Şekil 3.......6 Basınçlı pnömatik sistem................8 Şekil 5.......................ŞEK L L STES Sayfa Şekil 2...........................................................12 Şekil 5.1 Şekil 3........... (küçük çapa sahip parçacıklar için) ...............26 Taşıma hızının katı-gaz kütlesel debi oranı ile değişimi.....................24 Taşıma hızının parçacık çapı ile değişimi (m=l ve D=10) ...............5 Şekil 3...............................41 Beton santralinde kullanılan hidrolik götürücü ...................................30 Bir havalı çimento donanımının hesap şeması ..................................2 Şekil 5.............................................................................28 β katsayısının S değerine bağımlılığını gösteren grafik ...............................................................13 Hava kızağı.....................................................10 Şekil 5................................... hidrolik donanımın düzenlenmesi ....1 Şekil 2.........................................................................................3 Şekil 2...................................................................................4 Şekil 3.38 Termik santralin kazan dairesinden cüruf ve kül uzaklaştırılması için kullanılan..................................6 Şekil 2...12 Tablalı ve iki yollu bir yol değiştirme vanası....................................13 Şekil 5................................................10 Şekil 4.10 Şekil 3.................................................................................7 Şekil 5............1 Şekil 5...........................................45 Hidrolik bir iletme tesisinin şeması................45 Hidrolik oluk (şematik) ........................42 Tek kademeli santrifüj karışım pompası .................................................48 Basınç kaplı bir doldurma tertibatının şeması..........................

..............................1 Dökme malzemelerin eğim açıları.......11 Çizelge 3............................57 Çizelge 6...............................3 Havalı hücreli besleyicilerin karakteristikleri (Çimento için)..........4 Çizelge 2..............9 Çizelge 2......2 Boru kesici ve 900 dirsek için eşdeğer uzunluklar(yaklaşık değerler) ...................17 Çizelge 3...............19 Çizelge 6....2 Sabit havalı helezon türü besleyicilerin karakteristikleri (Çimento için).....................3 letme hızı (Su hızı) ..........................................1 Dirsekler için eşdeğer uzunluklar (m) .........................Ç ZELGE L STES Sayfa Çizelge 2...........58 vi ......58 Çizelge 6............................2 Yük parçacıklarının boyutlarına göre α katsayısının değerleri...............................1 Pnömatik iletme tesisleri için (VDI 2329’a göre) takribi işletme değerleri ................

Bu sebepten dolayı malzeme taşıma sistemleri de sürekli gelişmektedir. Bu çalışmada. Tezimin hazırlanmasındaki katkılarından dolayı Sayın Prof.ÖNSÖZ Gelişen sanayilerde üretim zamanı ve kalite rekabetin en önemli unsurlarındandır. geniş bir yelpazesi olan malzeme taşıma sistemlerinden pnömatik ve hidrolik konveyörler ele alınmıştır. Mustafa Alışverişçi’ye teşekkürlerimi sunarım. vii .

Bu çalışmada. ancak taşıyıcı olarak gaz yerine su kullanan ve su teminindeki güçlüklerden dolayı daha az kullanılan hidrolik konveyörler ele alınacaktır. bir gaz aracılığı ile taşınmasını konu alan pnömatik konveyörler ve pnömatik konveyörlere göre daha az güce gereksinim gösteren. pnömatik taşıma. taşıma işlemini daha verimli şekilde gerçekleştirebilecek düzenler ön plana çıkmaktadırlar.ÖZET Sanayide her aşamada malın taşınması sırasında konveyörler önemli bir yer tutmaktadır. malzeme taşıma. dizayn parametreleri viii . Taşıma maliyetinin düşük tutulabilmesi için. Özellikle de hafif ve ince taneli malzemelerin taşınmasında kullanılan pnömatik ve hidrolik konveyörlerin kullanılma alanları hızla artmaktadır. Anahtar Kelimeler: Hidrolik taşıma. küçük taneli ya da toz biçimindeki malların. ilke açısından pnömatik taşıma ile benzerlik gösteren.

Hydraulic conveyors are less used because of the hardness of supplying water. For decreasing handling cost. principally similar with pneumatic transporting but uses water instead of gas. material handling. Hydraulic and pneumatic conveyors are used especially for carrying light and tiny particles. new effective mechanisms created. Key Words: Hydraulic handling.ABSTRACT Conveyors are being used in every process of handling in the industry. design parameters ix . pneumatic handling. This work is concerning pneumatic conveyors which transport tiny particles or powder products by gas and hydraulic conveyors that need less power than the pneumatic conveyors.

nakledilen malzemeyi dış tesirlerden korurlar. Bu nedenle. Pnömatik ve hidrolik götürücüler. ağaç. boru ve diğer ekipmanlarda tıkanıklıklara sebep olmamalı. döküm fırınlarında. Kömür madeni. basınçlı hava veya vakum ile sağlanır. denizyolu taşımacılığı pnömatik transportun başlıca kullanıldığı alanlardır. Pnömatik götürücüler. Malzemeler bu sistemlerde bir boru içerisinde iletilir. mekanik transport götürücülerinin kullanılmasının ekonomik olmadığı alanlarda. çimento fabrikalarında. yatay ve düşey taşımacılıkta genelde yaygın olarak kullanılan transport sistemleridir. makine imalat fabrikası. Tamamıyla kapalı sistem içinde çalıştıklarından. Özellikle de hafif ve ince taneli malzemelerin taşınmasında kullanılan pnömatik ve hidrolik götürücülerin kullanılma alanları hızla artmaktadır. granül ve toz malzemenin ya da özel taşıyıcılar içinde birim yüklerin kayıpsız ve çevre kirliliğine sebep olmaksızın taşınmasında. malzeme götürücülerinin çeşitlenmesi kaçınılmaz bir olgu halini aldı. demiryolu. pnömatik sistemin seçilmesi aşamasında taşınacak malzemenin fiziksel ve kimyasal özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle yumuşak toz halindeki materyaller bu tür taşıma şekline uymaktadır. tekstil fabrikası. verimli bir biçimde düzenlenmiş etkin taşıma sistemleri. termik santral. gıda. vb. modern endüstriyel tesislerin temel yapı taşlarından biri konumundadır. Havalı taşıma sistemleri endüstride çok geniş alanda kullanılırlar. . Kimya. tek veya kombine olarak kullanılmaktadır. maden alanında ve tahılların taşınması işlemlerinde.1 1. Çapı santimetreye ulaşan parçacıklara sahip materyaller de pnömatik götürücülerle etkin şekilde taşınabilmektedir. Hava akımı. otomasyonun istendiği hallerde. inşaat sanayileri. Pnömatik götürücü sistemleri ile malzemeler. özellikle kâğıt ve gıda sanayilerinde. sektörlerde malzeme iletim hızını ve kalitesini arttırmak amacıyla. inert gaz veya kuru hava kullanılarak taşınırlar. G R Ş Günümüzde. Havalı götürücülerin hepsinde ortak olan çalışma ilkesi hareketin hızlı bir hava akımı tarafından yüke iletilmesidir. malzemenin özellikleri bozulmamalıdır. taşıma işlemini daha verimli şekilde gerçekleştirebilecek düzenler ön plana çıkmaktadırlar. malzeme kayıpları yoktur ve çalışma ortamını kirletmezler. letilen malzeme. Taşıma maliyetinin düşük tutulabilmesi için.

oldukça basit donatım ve genellikle düşük işletme maliyetleri ve ayrıca taşıma sırasında maden cüruflarının ıslatılması ve tane biçimine getirilmesi. alçak dış sıcaklıklarda suyun donması. Elektrik santrallerinde kül ve cürufun kazan dairesinden uzaklaştırılmasında. soğutma. suyla taşınacak malzemelerin sınırlı olması ve yüksek su tüketimi hidrolik transport makinelerinin başlıca sakıncalarını oluştururlar. tekneler içinde ise aşağı doğru eğimden doğan ağırlık akımı ile hareket eder. Malzeme ve suyun oluşturduğu karışıma genellikle hamur adı verilir. Ayrıca büyük binaların yapımında da hidrolik mekanik yöntemler geniş kullanım alanı bulurlar. .2 Hidrolik transport. Hidrolik transport makinelerinin genel üstünlükleri olarak. Kapalı işletmelerde çalışırken artan hava nemliliği. endüstrinin birçok dalında ve inşaat işlerinde kullanılırlar. Basınçlı transport düzenlerinde hamur. maden ocaklarında cevherin aynadan koparılması ve taşınmasında ve cevher zenginleştirme tesislerinde cürufun uzaklaştırılmasında sık sık hidrolik konveyörler kullanılırlar. dökme malzemelerin borular veya tekneler (kanallar) boyunca bir su akımı içinde taşınmasıdır. seviyeler arasındaki doğal farkın yarattığı basınçla ya da pompalar veya hidrolik yükselticiler gibi hidrolik düzenekler aracılıyla. Hidrolik transport makineleri. yüksek kapasite ve önemli taşıma uzunluğu. yıkama ve yoğunlaştırma gibi belli teknolojik süreçlerin uygulanma olasılıkları sayılabilir.

Bu üstünlük özellikle tozlu malzemeler için önemlidir. götürücü sisteminin enerjisine. • Sıcak maddelerin taşınmasına uygundur. • Hareketli parçaların azlığı nedeniyle az sayıda işletme personeli gerektirir ve ayrıca taşıma işlemi otomasyonu da kolaydır. Pnömatik götürücülerin. • Bazı malların. • Yatırım maliyeti düşüktür. taşıma borusu duvarına çarpmasından dolayı malların bozulması. PNÖMAT K GÖTÜRÜCÜLER 2. • Aşındırıcı malların taşınması durumunda konveyörün hızlı yıpranması. • Taşınan malzemeleri çevre etkilerinden korumakla birlikte. kayıplar önlenir. çevre kirliliğine de bir etkisi bulunmamaktadır. transport şekli olarak tercih edilmesini sağlayan avantajları şunlardır: • Malzeme sızdırmaz borularla taşındığından. bu da yer ekonomisi sağlaması bakımından önemlidir. • Yüksek güç tüketimi. topaklanan ve yapışkan malzemeyi taşımaya uygun olmamaları.1 Genel Tanım Pnömatik götürücülerin çalışma prensibine göre. materyalin yığma yoğunluğuna. Hava akımının yüksek hızı sayesinde iş kabiliyeti. • Islak. . • Sürekli ve sessiz çalışır. • Çok fazla bakım ve kontrol gerektirmez. oluşturulan hava akımı içerisinde askıya alınarak birkaç santimetreden binlerce metreye kadar olan uzaklıklarda düşey veya yatay düzlemde taşınmalıdırlar. dökme mallar. Pnömatik götürücülerin başlıca dezavantajları ise. Pnömatik götürücü sistemlerinin kapasiteleri. • Hava borusu istenilen doğrultuda bükülebilir.3 2. • Gemi ambarları gibi yaklaşılması zor yerlerden bile tane mallar pnömatik yolla kolaylıkla emilir. götürücünün çapına ve uzunluğuna bağlıdır. mekanik sistemlerden çok fazladır.

taşıma sırasında malzeme kayıpları veya çalışma ortamının kirlenmesi gibi olumsuzluklarla karşılaşılmaz.... Bu sebepten dolayı.... en etkin düzenek oluşturulmalıdır.. şu yöntemler geliştirilmiştir: • Vakumlu (emme) tesisler • Basınçlı tesisler • Hem vakumlu hem de basınçlı tesisler Taşınacak olan malzeme..2 Üst basınç 0.30 100 600 Ağır yoğunluktaki iletme 150 2000 nceden orta büyüklüktekine kadar nce Ortadan kaba taneliye kadar 30....10 Üst basınç Max iletme Max iletme kapasitesi uzunluğu Q(t/s) (m) 250 400 Tane büyüklüğü nceden kaba taneliye kadar µ Düşük yoğunluktaki iletme Emme tesisi Basınçlı tesis 30 Basınçlı tesis Basınçlı tesis 0.1 Pnömatik iletme tesisleri için (VDI 2329’a göre) takribi işletme değerleri Yükleme Tesis Basınç sahası bar 0...4 Borularda hava akımının oluşturulmasında gereken basınç düşümünü sağlamak için. basınçlı tesislerde basınçlı bir hava akımı içerisinde götürülür..... taşınacak olan malzeme.05.. Nakledilen malzeme. Çizelge 2.05. vakumlu tesislerde düşük yoğunluktaki hava içinde. borular içerisinde herhangi bir tıkanıklığa yol açmamalıdır.... Pnömatik konveyörler.6 Vakum 0.....50 ve daha fazla 200 60 600 50 . pnömatik götürücülerde.....3 Üst basınç 3.. Birleşik tesislerde ise.. pnömatik sistemin oluşturulması sırasında taşınacak malzemenin kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önüne alınmalı... önce kısmi vakum altında çalışan birinci bölümde daha sonra da basınçlı hava içinde çalışan ikinci bölümde taşınır. çeşitli şekil ve ölçülerdeki partikülleri kapalı bir sistem içinde taşımayı temin ederler.0... dış etkilerden tamamıyla korunduğundan dolayı....01. Borular içerisinde kuru hava veya inert gaz kullanılarak taşınan malzeme oluşturulan düzenekteki ekipmanlara zarar vermemeli..

Vidalı (helezon) besleyici 2. Beton santrali haznesi 14.1 Vakumlu Tesisler Taşınacak malın farklı yerlerden merkezi bir depoya iletilmesi istendiği durumlarda vakumlu pnömatik götürücü tesislerinin tercih edilmesi olumlu sonuçlar doğurur. Basınçlı hava deposu 16. Boşaltma kapaklan 8. Körükler 11. Su tutucu 2. Ara hazne (bunker) 13.2 Pnömatik Götürme Tesislerinde Kullanılan Sistemler 2. Hava kızağı 10.1 Pnömatik çimento taşıma sisteminin şematik resmi 1.2. Toz toplayıcı (torba filtre) 7. Vakumlu pnömatik tesislerde. Götürme borusu 3. • letme uzunluğu 200 m (büyük uzunluklar ve yatay iletmelerde 500 m) • letme yüksekliği 30 m . Seviye göstergeleri 6. Şekil 2. Havalandırma levhaları 9. Kompresör 15.5 Aşağıdaki çimento silosunun şematik görünüşü pnömatik götürücülere iyi bir örnek teşkil etmektedir. Yol değiştirme vanaları 5. Silolar 4. Kendiliğinden boşaltmalı hazne 12.

Şekil 2.2 Vakumlu pnömatik sistem Şekil 2.2. Vakumlu pnömatik götürücülerde taşıma uzunluğu sınırlıdır.6 • Maksimum vakum 0.5 bar • Maksimum tane büyüklüğü 20 mm’dir. Bu özellik. Taşımanın yapıldığı borularda delikler veya çatlaklar varsa bile sistem vakumlu olduğu için taşınan maddeler dışarıya sızamazlar. Bu tip sistemlerde emmeyi sağlayan vakum pompası sistemin sonundadır. bir hücreli besleyici yada özel tasarımlı diferansiyel adımlı bir vidalı (helezon) besleyici ve bir hücre tamburu aracıyla olur. akım hızı yavaş olan malzemelerin taşınmasında ve taşıma mesafesinin arttığı durumlarda basınçlı götürücülerin tercih edilmesini sağlar. Malzemenin boruya girişi bir emme ağzı vasıtasıyla olur. Bunun sebebi ise hava kaynaklarının ulaşabildiği alçak basınçla ilgilidir. vagondan veya karadaki yığından emilen (R) taneli malzemeler. burada havadaki toz ayrıştırılır ve hava vakum pompasından (P) dışarı atılır. Basınçlı götürücüler başlıca ağır pudra ve kütleli malzemeleri taşımakta kullanılırlar. taneli malzemeler kabın dibine birikir. Atmosfer basıncının üstündeki basınçta çalışan bir sistemde boruya giriş. borulardan (G) geçerek siklona (A) gelir.2 Basınçlı Tesisler Basınçlı götürücülerde hava yoğunluğu yüksek olduğu için basınç düşümü daha da fazladır.2'de görüldüğü gibi gemiden. Burada genleşme nedeniyle hava akımının hızı azaldığından. Siklondan çıkan hava önce filtreden (F) geçirilir. Basınçlı götürücüler başlıca ağır pudra ve kütleli malzemeleri taşımakta kullanılırlar. 2. .

tozlardan arındırılarak pompadan geçirilir. Hem vakumlu hem de basınçlı sistemlerde.3 Basınçlı pnömatik sistem 2. kompresörün (P) dışarıdan emerek sıkıştırdığı hava. vakum sistemlilere göre daha fazla olabilir. . basınç büyüklüğü karşı mukavemeti yenebilecek değerde olmalıdır. Ancak bu durum. • letme uzunluğu 500 m (büyük uzunluklar ve yatay iletmelerde 2000 m) • letme yüksekliği 100 m • Maksimum iletme basıncı 4 bar (özel hallerde 10 bar)’dır. Basınç sistemli konveyörlerde boru uzunluğu. Şekil 2.2. Hava kompresörü tesisin girişinde bulunur.3'te de görüldüğü gibi. Şekil 2. malı sürükleyerek istenilen siklona (A) iletir. Basınçlı pnömatik tesislerde. Burada genleşme etkisiyle mallar havadan ayrılır ve taşıyıcı hava siklonun üstündeki bacadan dışarıya atılır. ki sistemin bu şekilde birlikte kullanılmasıyla mallar farklı noktalardan emilebilir ve farklı silolara iletilebilir.3 Hem Vakumlu Hem de Basınçlı Tesisler [4] Bu tip sistemlerde öncelikle mallar vakum hattı ile belli bir depoya getirilir.7 Bu tip sistemler bir noktadan emilen malın bir çok farklı noktaya taşınmasında elverişlidir. Mutlak basınç taşıma hattı boyunca düşer ve taşıma hızı da genişlemeden ötürü yükselir. yalnızca uzun mesafeli transport sistemlerinde göz önüne alınmalıdır. Bu aşamada kullanılan hava. Bu sırada mallar da besleyici yardımı ile tekrar yüksek basınç kısmına yüklenir.

4 Buhar kazanından külün uzaklaştırılması [4] Şekil 2. Çimento ve diğer pudra malzemelerin taşınmasında sabit helezon besleyiciler (Şekil 2. yol değiştirme vanası. alış birimi.5) yoğun şekilde kullanılırlar.3 Pnömatik Götürücülerin Ekipmanları Hava akımıyla mal taşıyan bir pnömatik götürücü.3. emme ağzı. Basınçlı sistemlerde hücreli besleyiciler veya vidalı (helezon) besleyiciler. 2. kompresör sistemi ve otomatik kontrol sisteminden oluşur. bir silindirik gövde içerisinde motor tahrikiyle 1000 d/d’ya kadar çıkabilen hızlarda dönen helezon dişli . sisteme malzemenin yüklendiği birimdir. vakumlu sistemlerde ise giriş ağızları kullanılır. separatör ve toz toplayıcı. götürme borusu.4’de bir buhar kazanından külün uzaklaştırılması için kurulmuş olan vakumlu ve basınçlı sistemle çalışan pnömatik götürücü görülmektedir.8 Şekil 2. 2.1 Alış Birimi Alış birimi. Malzeme besleme haznesinden karıştırma odasına.

5 1. Bir diğer sakınca da helezon ve gömleklerin hızlı aşınmasıdır. Helezon dişlinin vida adımı. Şekil 2. Hareketli besleyiciler.5 Mildeki güç kw 35-50 60-120 150-240 Helezon besleyiciler sürekli beslemeyi sağlarlar ve küçük bir yükseklikleri vardır. Basınçlı hava bunlar aracılığıyla karıştırma odasına girer.9 vasıtasıyla iletilir. Özel salmastra kutuları ya da yağ keçeleri havanın dar bir çevresel yarık boyunca yataklardan helezonlara doğru akmasını sağlar. seyrek olarak kullanılırlar.8-2.5 Sabit helezon türü havalı besleyici [5] Karıştırma odasının alt bölümü iki sıralı boru ağızlarını içerir. helezonu döndürmek için önemli ölçüde güç tüketirler. Palangalardan asılmış besleyiciler ise deniz taşıyıcılarını boşaltmakta kullanılırlar. helezonu taşıyan odadan toz girişini önleyen keçelerle korunurlar. Demiryolu vagonları genellikle tekerlekli helezonlu besleyicilerle boşaltılırlar. Hava.5 1.8-2. . Çizelge 2. Yataklar. ters yönde hava geçişini önlemek ve yükün sıkışmasını sağlamak amacıyla besleme haznesine yaklaştıkça azalır.2 Sabit havalı helezon türü besleyicilerin karakteristikleri (Çimento için) Helezon çapı mm 150 200 250 Kapasite t/sa 25-35 35-80 80-160 Hava basınçlı atü 1. bakımın karmaşık ve güç tüketiminin yüksek olması nedeniyle. Ancak. oda içinde malzemeyi gevşetir ve onu çıkış ağzına götüren boru içinde taşır.8-2.

Aynı zamanda.6 Otomatik kumandalı ve tepeden boşaltmalı havalı hücreli besleyici Hücreli besleyiciler iki gruba ayrılırlar: • Malzemeyi haznenin dibinden boşaltanlar • Malzemeyi haznenin tepesinden boşaltanlar Hücreli besleyicilerin helezon türüne göre belli başlı üstünlükleri şunlardır: • Güç tüketimi düşüktür. • Aşındırıcı malzemeleri taşımaya elverişlidirler. Şekil 2. Daha sonra kabın alt bölümünden verilen basınçlı hava vasıtasıyla malzeme havalandırılıp boşaltma ucuna gitmek üzere boruya girmeye zorlanır. • Çabuk aşınan parçaları yoktur. konik vana vasıtasıyla tam sızdırmazlık durumuna getirilmiştir.6’da görülen hücreli besleyicide malzeme 2 no’lu delikten beslenir. karşı basıncı oluşturmak üzere 5 no’lu vanadan da hava verilir. Şekil 2. [5] . Delik.10 Hücreli besleyiciler çimento yada hava akımı içinde süspansiyon halindeki diğer pudra malzemelerin bir havalı götürücünün borusuna yüklenmesinde kullanılırlar. Kap doldurulup atmosferden yalıtıldığı zaman hava kabın alt bölümüne geçer.

ağırlığın etkisi altında basınç borusuna ya da yükleme haznesine düşer. malzemeyi emmeli götürücülerin borusuna yüklemek için kullanılırlar. malzemenin sırasıyla almaşık hücrelerden alınması nedeniyle kesikli çalışmaya rastlanmaz.7 bir hücre tekerlekli vanayı göstermektedir.3) Çizelge 2. Çift hücreli besleyicilerde. (Çizelge 2. Yüksek basınçlı götürücülerde çapları 50-250 mm arasında değişen dikişsiz çelik borular kullanılır. 1 no’lu huniyle döner tekerleğin hücrelerine beslenir ve buradan. alçak basınçlı bir bölümden daha yüksek basınçlı bir bölüme iletmeye yarar ve bunun tersi de doğrudur.11 • Malzemelerin uzak mesafelere taşındığı ve dolayısıyla basınç düşümünün büyük olduğu durumlarda kullanılırlar. t/sa Çift Tek hücreli hücreli besleyici besleyici 10-20 6-12 20-50 12-30 40-100 24-60 Hava basıncı atü 3-5 3-5 3-5 Hücreli besleyicilerin başlıca sakıncaları büyük yükseklikleri ile kesikli çalışmalarıdır. Malzeme. Bir hava kilitli kapak. Şekil 2. yuvasına hassas olarak alıştırılmıştır ve bu. Emme ağızları. . yükü . Alçak ve orta basınçlı götürücülerde ise 1-3 mm arasında et kalınlığı olan daha hafif borular kullanılır. havanın sızmasını önler. Orta basınçlı sistemlerde (1. Bu vanalar ayrıca. emmeli ya da emme basınç birleşimli sistemlerde.3 Havalı hücreli besleyicilerin karakteristikleri (Çimento için) Kap çapı mm 1000 1400 1800 Besleyici yüksekliği mm 2200 3200 3400 Kapasite. Tekerlek.4 atüye kadar) malzeme çoğu zaman hücre tekerlekli vanalar yardımıyla girerler. gerekenden fazla havanın malzemeye girmesini önler.

Basınç düşümü bir hava akımı yaratır ve bunun bir bölümü malzeme içinden geçer. emmeli götürücülerin borusuna götürmek için kullanılırlar.8 Emme ağzı [8] .7 Hücre tekerlekli vana 2.12 Şekil 2. Malzeme içinden geçen hava onun parçacıklarını kaldırır ve borunun içine sürükler. Şekil 2. diğer bölümü ise bir kontrol vanası aracılığıyla ağız içindeki çevresel yarıktan emilir.8) götürülecek dökme malın içine gömülüdür.3. Bükülebilir hortumla bağlı olan ağız (Şekil 2.2 Emme Ağızları [8] Malzemeyi.

13 2. Şekil 2.9) pompalama birimini boru kollarından birine bağlamaya yarar. Alçak ve orta basınçlı götürücülerde 1-3 mm arasında et kalınlığında olan daha hafif borular kullanılabilir. Borular. aynı şekilde sızdırmaz duruma getirilmiş standart flanşlarla birleştirilir. elektro-pnömatik bir süpürmeli vana ile bir hava silindirine (deposuna) basılır ve bu silindirin pistonu vananın durumunu düzenler.3. 2.3 Götürme Boruları Yüksek basınçlı götürücülerde 50-250 mm arasında değişen çaplardaki dikişsiz çelik borular kullanılır. Vana el ile ya da uzaktan kumandalı olabilir.4 Yol Değiştirme Vanaları Bir yol değiştirme vanası (Şekil 2. Dökme demirden (1) vana gövdesi (3) koluyla çalıştırılan (2) tablalı vanasını taşır.9 Tablalı ve iki yollu bir yol değiştirme vanası [8] . Sonuncu türde iş yapan hava akımı.3. Tabla (4) salmastra kutusu sökülerek dışarı alınır.

akım yönünün değişmesi ve santrifüj kuvvet etkisiyle malzeme hava akımından ayrılır. birisi metal diğeri lastik olan konik sızdırmazlık yüzeylerine sahiptirler. separatördeki ani genişleme nedeniyle hız kaybeder. havayı temizlemek için çeşitli türlerde filtreler eklenir.5 Separatörler (Depolar) Malzemeyi sürükleyen hava separatöre girer. Havanın temizlenme derecesine göre filtreler kaba ve ince diye iki gruba ayrılırlar.3. Karışım. 2.3. Burada hız kaybı. Bunlar. Separatör. yine de tozu ve süspansiyon halindeki hafif parçacıkları çıkış tarafına sürüklemeye yetecek kadar yüksektir. Bu nedenle.14 Daha karmaşık vanalar da kullanılır.6 Toz Toplayıcılar (Filtreler) Separatör içinde hava hızı çok düşük olmakla birlikte. havayı temizlemek için çeşitli türlerde filtreler eklenir. bu noktada. Metal ve lastik teması güvenilir bir sızdırmazlık sağlar. Separatör içinde hava hızı çok düşük olmakla birlikte. yine de tozu ve süspansiyon halindeki hafif parçacıkları çıkış tarafına sürüklemeye yetecek kadar yüksektir. . Bu nedenle. genellikle bombeli uçları olan silindirik bir kap olup dipteki bir kapaktan prosesi kesintiye uğratmadan separatörü boşaltmak mümkündür. 2. Bunlar: • Santrifüj siklonlar • Torbalı filtreler • Sulu silikonlar • Elektrostatik filtreler gibi olabilirler. bu noktada.

Bir çok durumda.Ancak pnömatik hava kızakları sadece çimento. kızağın eğimine. yüksek taşıma kapasitesi.10 Hava kızağı [4] . Basit tasarım. cinsine ve iletilen maddenin niteliğine bağlıdır.4 Hava Kızakları Hava kızakları kuru ve kolay havalanabilir pudra malzemelerin taşınmasında kullanılır. kül ve kömür tozu gibi kuru iletim malları için uygundur.15 2. bu tür konveyörlerin başlıca üstünlüklerini oluşturur. basit montaj ve ayarlama. Teknenin zorunlu aşağıya eğimi ve taşınan malzemenin yapısından gelen sınırlamalar. bu tip konveyörlerin en önemli sakıncalarıdır. Eğim derecesi genellikle % 6 ilâ 12 arasında olmaktadır. Pnömatik hava kızaklarını aşağıya eğimli olarak döşemek gerekmektedir. Kızaklara alttan üflenen hava miktarı. Şekil 2. yapışkan. hava kızakları helezon yada titreşimli konveyörlere tercih edilirler. küçük genel ölçüler. düşük maliyet. düşük güç tüketimi. Nemli. hareketli ve aşınan parçaların yokluğu. pişen ve topak oluşturan tebeşir ve alçı gibi malların taşınmasına uygun değildir.

Taşınan yükün fiziksel ve mekanik özellikleri de önemli rol oynar. Havalı taşıma sürecini niteleyen ikinci derecede parametreler de ayrıca belirlenmelidir. götürme borusunun geometrik uzunluğu ile eşdeğer uzunlukların toplamı olarak elde edilir. Sonuç olarak eşdeğer uzunluk: Ling = ∑l yat + ∑l düş + ∑l eşd +∑l eşv (3. PNÖMAT K GÖTÜRÜCÜLER N TASARIMINDA ETK L FAKTÖRLER Dökme malzeme taşıyan bir havalı götürücü saatte ton olarak istenen Q kapasitesine. Bu eşdeğer boy.1 ndirgenmiş Lmd Götürme Uzunluğunun Belirlenmesi ndirgenmiş götürme uzunluğu.16 3. Bunlar arasında indirgenmiş götürme uzunluğu Lmd(m) karışımın µ ağırlık yığılması (konsantrasyonu). uzunluğa ve borunun yörünge diyagramına bağlı olarak tasarlanır. yol değiştirme vanası olabilir. branşman. hava basıncı P (kg/cm2) ve götürme borusunun iç çapı db (m) dır. Bu bir dirsek. ∑l ∑l ∑l yat = Yatay bölümlerin uzunlukları toplamı = Düşey bölümlerin uzunlukları toplamı = Dirseklerin toplam eşdeğer uzunluğu düş eşd . Bu dirençlerin deneysel verilere dayanan yaklaşık değerlerini pratik bir yol gösterme olarak vereceğiz. götürülen malzemenin özelliklerine ve bu yerel dirençleri doğuran düzeneklerin boyutlarına ve bunlar arasındaki ilişkilere bağlı olup bugün için kesin hesabı yapılamamaktadır. Bir yerel (yığılmış konsantre) direncinin eşdeğer boyu. Bir havalı götürücünün hesabında belirlenmesi gereken en önemli parametreler hava tüketimi Vhava (m3 /s) .1) Burada. 3. içinde malzemeyi sürükleyen bir hava akımından dolayı bu dirence eşit bir basınç kaybı meydana gelen yatay ve düz bir boru parçasının boyudur. malzeme parçacıklarının ν k kaldırma hızı (m/s) boru içindeki hava akımının Vhava hızı (m/s) vardır.

şletme koşullarındaki hafif değişmeler boruyu tıkayarak dar boğazlar meydana getireceğinden. Böylece yüksek yerel dirençler ortadan kaldırılmış olur. Kaldırma hızı (vk). kaldırma hızına bağlıdır. Götürme havası akımının hızı belli ölçüde. belli bir sınırın altına da düşmemelidir. Pudra malzemelerden farklı olanlar götürüldüğünde de yol değiştirme vanasının kesiti götürme borusununkine eşdeğer biçimde olmalıdır.2 Götürme Hava Akımının Hızının Hesabı Götürme hava akımının vhava hızı yeterli derecede yüksek olduğu zaman malzeme boru boyunca kararlı biçimde hareket eder. Düşük değerler. kritik . parçacığın ağırlığını dengelemeye yeterli kaldırma kuvvetini yaratan hava akımı hızı tarafından belirlenir. aşındırıcı olmayan ve düşük götürme hızlarındaki malzemeler için alınır.Hava hızının izin verilebilir minimum (kritik) hızdan çok fazla yüksek olması gereksiz güç tüketimi anlamına gelir. Çizelge 3.17 ∑l eşv = Vanaların toplam eşdeğer uzunluğu 90° lik dirseklerden doğan eşdeğer uzunluk (m) aşağıdaki çizelgeden alınabilir. 3. hız. Burada Ro dirseklerin eğrilik yarıçapı ve db ise götürme borusunun iç çapıdır. Separatörlerin ve santrifüj toz toplayıcıların (siklonların) tasarım parametreleri hesaplanırken bu kaldırma hızı dikkate alınmalıdır.1 Dirsekler için eşdeğer uzunluklar (m) Ro/db oranına göre Leşb değeri (m) olarak eşittir Malzeme Pudra Homojen taneli Küçük-parçalı düzgünsüz ri-parçalı düzgünsüz 4 4-8 6 5-10 8-10 10 6-10 12-16 28-35 60-80 20 8-10 16-20 38-45 70-90 Genellikle kullanılan iki yollu yol değiştirme vanaları için eşdeğer uzunluk (yalnız pudra malzemelerde) l eşv = 8m alınabilir.

akımın taşıma kapasitesi borunun ilk bölümünü izleyen bölümlere göre daha düşüktür. malın dökme yoğunluğu ve çekirdek büyüklüğüne ve hava yoğunluğuna bağlı olmaktadır.2 kg/m 3 'dür. Burada verilen K katsayısının değerleri 0.07 m arasındaki parçacık boyutlarına karşılıktır ve çapı d =0. hava hızı vhava en azından yüzme hızının iki katı olmalıdır.2) Burada K. düşey yükselen hava akımında sert maddeciklerin ağırlık kuvvetine karşı askıda tutan hava hızı olmaktadır. Küre biçimindeki parçacıklar için geniş sınırlar içinde değişir. Diğer bütün koşullar eşdeğerken. Gereksiz yüksek hava hızları.95 kg/m3 arasında alınır. . yüksek basınçlı sistemlerde γ hava =1.18 Kaldırma hızı vk.6-2 c. Hem basınçlı hem de emmeli götürücülerde hava akımı (ve içindeki asılı malzeme). yük parçacığının biçimine. Bir hava akımının taşıma kapasitesi hemen hemen yoğunluğu ve hızının karesi ile doğru orantılı olduğundan. malın zedelenmesine ve büyük tahrik güçlerine sebebiyet verirler. bütün boru boyunca. yani K=10-170'dir. Havanın hızı . havanın taşıma kapasitesindeki fark. basınçlı sistemlerde γ hava dan (atmosferik basınçtaki özgül ağırlık) büyük ve emmeli sistemlerde ise γ hava dan ′ küçük olduğu hatırlanmalıdır. giriş noktasından boşaltma noktasına ilerledikçe basınç düşer ve buna karşılık hız yükselir. Küçük parçacıklar için K katsayısı küçük değerler alınır.07 m olan küre biçimindeki parçacıklar için K=170 alınır. Lind indirgenmiş götürme uzunluğu büyüdükçe artar. Bir taraftan tortu meydana gelmemesi.00001-0. Düşey boru ′ bölümlerindeki ek hava sütununun basıncı hesaplanırken γ hava 'nın. emmeli sistemlerde ise γ ′ =0. Bu.05-0.8-0. Yük boyutları ve özgül ağırlığı büyüdükçe kaldırma hızı büyür. hava yoğunluğu ise küçülür: vk = K γy a′ γ hava (3. diğer taraftan düşey iletme yollarında da iletmenin gerçekleşmesi için. Havanın atmosfer basıncındaki özgül ağırlığı γ hava =l. boyutlarına ve yüzey koşullarına bağlı katsayıdır. lk hesaplar için. yapı elemanlarının aşırı derecede aşınmasına. havanın basıncı ile ters orantılı olarak değişir.

3 Pnömatik Taşıma Sistemlerinde ki Fazlı Katı-Gaz Akışında Optimum Taşıma Hızının Belirlenmesi Dökme malzeme taşınan pnömatik taşıma sistemlerde en önemli parametrelerden biri de taşıma hızıdır. γ hava = sabit ≈ 1 kg/m3 iken. gerekli hava hızı aşağıdaki denklemden hesaplanır: v hava = α γ y + BL2 m/s ind (3.19 Boruların atmosfere yakın noktalarında. Taşıma hızının yüksek olması. homojen Orta-parçalı. . d 1-1000 mikron 1-10 mm 10-20 mm 40-80 mm α 10-16 17-20 17-22 22-25 Emmeli götürücülerde. Bu çalışmada. enerji kullanımını. homojen Maksimum parçacık ölçüsü. yatay boruda veya kanalda tıkanmalara ve basınç düşümünün artmasına neden olmaktadır.2 Yük parçacıklarının boyutlarına göre α katsayısının değerleri Malzeme Pudra Homojen taneli Küçük-parçalı. sistemde taşınan dökme malzemenin boru tabanına toplanarak tabanda kalıcı bir tabaka oluşturmasına. basınç düşümünü arttırdığı gibi taşıma işlemi esnasında daha fazla enerji kullanılmasına ve parçacıkların yüksek hızda hareket etmeleri nedeniyle boru sisteminin ve parçacıkların aşınmasına da neden olmaktadır. ind 3. Dolayısıyla pnömatik taşıma sistemlerinde taşıma hızı. Taşıma hızının düşük olması. boru ve dökme malzeme aşınmalarını azaltmaktadır. götürme borusunun boyu 100 metreyi seyrek olarak geçtiğinden BL2 ihmal edilir. optimum taşıma hızını etkileyen parametreler ve literatürde kullanılan eşitlikler gözden geçirilmiş ve tasarım aşamasında optimum taşıma hızının belirlenebilmesi için kullanılabilecek bir eşitlik tavsiye edilmiştir. optimum taşıma hızı adı verilen bir hızın altına düşürülmemelidir. taşıma hızının çok azaltılması.3) Çizelge 3. yani bir basınçlı götürücünün boşaltma ya da bir emmeli götürücünün emme ağzında. Ancak.

Taşıma hızının optimum taşıma hızının üzerinde tutulması durumunda sistemde boru tabanında parçacık birikmesi meydana gelmemektedir. Katı parçacıkların çaplarının aynı olmaması durumunda boru tabanında hareket eden parçacıklar genellikle büyük çapa sahip olan parçacıklardır.1'de AB eğrisi (G=0) yatay boruda sadece gaz olması durumunda oluşan basınç düşümünü göstermektedir. Taşıma hızı daha da düşürüldüğünde. Bu diyagram. Sistemde gaz ile birlikte parçacık olduğu durumda ise. Biriken parçacık tabakasının artmasına paralel olarak gaz-parçacık akışının olduğu kesit alanı da daralmaktadır. Şekil 3.20 Yatay boruda katı-gaz akışının yapısı genel olarak en iyi şekilde. F noktasında boru kesiti tamamen parçacık ile kaplı olup boru tıkanmış durumdadır.1'de anlatılır. Katı parçacıklarının boru tabanında durarak birikmeye başladığı taşıma hızına optimum taşıma hızı denilmektedir. Birim uzunluktaki minimum basınç düşümü E noktasında görülür. Bu aralıkta taşıma hızının azaltılmasıyla basınç düşümü de azalmaktadır. Şekil 3. görüldüğü gibi taşıma hızı arttıkça basınç düşümü de artmaktadır. parçacık kütlesel debisi (G) bir parametre olmak üzere boru sistemindeki basınç düşümünün taşıma hızına bağlı değişimini gösteren faz diyagramıdır. Taşıma hızı D noktasındaki değerinden aşağıya düşürüldüğünde yer çekiminin etkisiyle boru tabanında parçacık konsantrasyonu artmaya başlamaktadır. Eğer taşıma hızı E’ den F’ ye doğru azaltılmaya devam edilirse basınç düşümü hızlı bir şekilde artmakta olup bu aralıkta taşıma hızının azaltılmasıyla birlikte boru tabanında biriken parçacıkların oluşturduğu tabakanın kalınlığı artmaktadır. . yüksek taşıma hızlarında (C-D arasında) sistemde türbülans etkisinden dolayı parçacıklar boru içerisinde gaz ile birlikte hareket etmekte ve bu aralıkta boru tabanında parçacık toplanması meydana gelmemektedir. Yapılan deneysel çalışmalar pnömatik taşıma sisteminde minimum basınç düşümünün optimum taşıma hızı civarında olduğunu göstermektedir. boru tabanında hareket eden parçacıklar sürtünmenin ve parçacık-parçacık çarpışmalarının etkisiyle enerjilerini kaybederek boru tabanında durmakta ve birikmeye başlayarak kalıcı tabaka oluşturmaktadır. Bu durumda.

Çünkü pnömatik taşıma sistemlerinde optimum taşıma hızı.l dp + 2. m katı-gaz kütlesel debi oranını göstermektedir. U t = 10 k .21 Basınç Düşümü (Pa) G1<G2<G3<G4 Ta m lu do G4 G3 G2 G1 F E D B C A G=0 (malzeme yok) Taşıma Hızı (m/s) Şekil 3. Birçok araştırmacı. belirli bir malzeme için optimum taşıma hızının ve basınç düşümünün hesaplanması konusunda en iyi yöntemin. parçacığın kütlesel debisi ve parçacık serbest düşme hızı gibi birçok faktöre bağlıdır.4) Burada. d ve k ise parçacık çapına bağlı büyüklükler olup d = 1. parçacık şekli. Rizk. Pnömatik taşıma sistemlerinin ekonomik olabilmesi için yatay boru boyunca parçacık çökmesinin oluşmaması gerekmektedir. bu yöntem oldukça zaman alıcı ve uğraş gerektiren bir yoldur.D) δ 1 (3.( g.5 ile ifade edilmektedir. şu eşitliği geliştirmiştir.m k .1 Pnömatik taşıma sistemi için faz diyagramı [8] Bugüne kadar teorik olarak optimum taşıma hızının hesaplanabileceği genel bir yöntem ve eşitlik geliştirilememiştir. Rizk bu eşitliğinde önemli bir parametre olan parçacık yoğunluğu göz önüne almamıştır. Matsumoto ve .7 mm’ den 6 mm' ye kadar) optimum taşıma hızları Ut için. Büyük çapa sahip parçacıkların (0.Taşıma hızına etki eden parametreler incelendiğinde.96 ve k=l. taşıma sisteminin bir prototipi üzerinde deney yapılması olduğunu belirtmişlerdir. Pnömatik taşıma yöntemiyle taşınan dökme malzeme için kabul edilebilir optimum taşıma hızının belirlenmesi genellikle deneysel sonuçlara ve tasarımcının deneyimlerine dayanmaktadır. parçacık ve boru çapı.44 dp +1. Ancak. gaz ve parçacık yoğunluğu. optimum taşıma hızının belirlenebilmesi için birtakım formüller elde edilebilmiştir.

7) Burada.3 3 . p Parçacık çapı 〈 d ′ ise. 75 3 .5) Matsumoto ve di ğerleri. 25 6 (3.158. p U t = 1.m1 3 .D) 0. optimum taşıma hızının hesaplanması ile ilgili olarak yaptıkları detaylı deneysel çalışmalar sonunda şu eşitlik önerilmiştir: U t = 13.D) 0.5 .(σ p σ g ) p −0 .W fo.069.22 diğerlerinin.( g.(W fo / 10)1.D) −0. d ′ = kritik parçacık çapıdır.D)1.m1 3 .39. p 1 U t = 1. .(σ g / σ p ) 0. 20mm'den 1620 mm' ye kadar değişen çaplardaki katı parçacıkların yatay borularda pnömatik olarak taşınması için gerekli olan optimum taşıma hızı ile ilgili deneysel çalışmalar yapmışlar ve daha önceki deneysel çalışmalarında elde edilen sonuçları da kullanarak küçük ve büyük çaptaki parçacıklar için iki farklı eşitlik geliştirmişlerdir. 7 6 (3. 2936 (3.(σ g / σ δ )1 6 .m 0. U t = m 0.( g .(σ p σ g ) 0.(W fo ) 2.34 (3.6581.10) eşitliği ile hesaplanmaktadır. Parçacığın küçük veya büyük parçacık sınıfına girmesi ile ilgili kriter ise aşağıdaki formülle verilmiştir: d ′ D = 1. 43 4 (3.2408. 025 . 74 (3. optimum taşıma hızı. ki fazlı akışta basınç düşümünün en az olduğu noktadaki optimum taşıma hızı ile ilgili olarak Ochi tarafından yapılan deneysel çalışma sonucunda aşağıdaki eşitlik geliştirilmiştir. optimum taşıma hızı.( D d p )1.8) Parçacık çapı 〉 d ′ ise.( g.55 3 . tarafından yapılmış olan deneysel çalışmalar sonucunda ise optimum taşıma hızı.( g. Schade.5249 (σ g σ p ) 0.5 .11 . ayrıca 120 mm ile 2.9) eşitliği ile hesaplanmaktadır. 0249 .D) 0.6) Matsumoto ve diğerleri. 25 ( g .( D d p ) 0.1 mm arasında deği ş en çaplardaki parçacıklar ile deneysel çalışma gerçekleştirmişler ve optimum taşıma hızının hesaplanması için aşağıdaki eşitliği önermişlerdir: U t = 9.

parçacık çapının çok küçük olmasının akışın türbülans şiddetini azalttığını dolayısıyla belirli bir parçacık çapının altındaki değerlerde optimum taşıma hızının parçacık çapı ile ters orantılı olduğunu. parçacığın kütlesel debisi ve parçacık serbest düşme hızı gibi birçok faktöre bağlı olmasına rağmen. Matsumoto'nun önerdiği eşitlikler üzerinde önemle durulmuştur. parçacık ve boru çapı. f s0. Aynı grafikte. 47 . bu faktörlerin tamamını göz önüne alan optimum taşıma hızının hesaplanması ile ilgili bir eşitliğe rastlanmamıştır. parçacık şekli.05.( g. gaz ve parçacık yoğunluğu. Bu diyagram Matsumoto’nun çalışmaları sonucunda oluşturulmuştur. Ancak mevcut çalışmalar içerisinde en kapsamlı olanlar Matsumoto. 25 . büyük çaplı parçacıkların ise boru içerisindeki akışın türbülans şiddetini arttırdığını ifade etmişlerdir.D) 0. boru çapının optimum taşıma hızına olan etkisi de görülmektedir. Bu yönü ile çalışmanın diğer çalışmalardan farklılık göstermesi nedeniyle.W fo. Bu durum ortalama çapları 100 mm'den küçük parçacıkların pnömatik olarak taşınması esnasında çok fazla enerji harcanması gerektiği anlamına gelmektedir. Bu davranış.11) Pnömatik taşıma sistemlerinde önemli bir parametre olan optimum taşıma hızı. literatürde. Taşıma hızındaki aşırı artış özellikle 100 mm'den daha küçük çapa sahip parçacıklar için dikkat çekmektedir. Grafikten de görüldüğü gibi küçük çapa sahip parçacıklarda parçacık çapı küçüldükçe parçacıkların boru tabanında birikmemesi için gerekli olan optimum taşıma hızı artmaktadır.1 (3. . Küçük çapa sahip parçacıklar için taşıma hızının pnömatik sistemde taşınan parçacıkların ortalama çapı ile değişimi Şekil 3.23 0 U t = 1. Tsuji ve diğerleri yapmış oldukları çalışmada.82 .m 0. büyüklükleri mikron mertebesinde olan parçacıkların akışın türbülans şiddetini azaltması nedeniyle ortaya çıkmaktadır.2'de verilmiştir. Rizk ve Schade'nin çalışmalarıdır. Literatürdeki mevcut çalışmalar içerisinde sadece Matsumoto ve diğerleri tarafından yapılan çalışmada bu etkinin dikkate alındığı görülmektedir. Pnömatik taşıma sisteminde kullanılan boru çapının artması ile gerekli optimum taşıma hızı da artmaktadır.

Diyagramdan da anlaşılacağı gibi her bir çalışma diğerinden farklılık göstermektedir Örneğin pnömatik taşıma sisteminde kullanılan parçacıkların ortalama çapının 50 µm olduğu durum göz önüne alındığında Matsumoto .2 Taşıma hızının parçacık çapı ile değişimi [8] (küçük çapa sahip parçacıklar için) Şekil 3. parçacıkların taşınması için yüksek türbülans şiddetine gereksinim gösterdiğinden.kütlesel debi oranlarındaki (m) taşıma hızı ile parçacık çapının değişiminin grafiği gösterilmektedir. taşıma amaçlı enerji kullanımı da artmaktadır.25 m=0.3'de ise sabit boru çapında (D=10 cm) çeşitli katı-gaz.3 Taşıma hızının parçacık çapı ile değişimi (küçük çapa sahip parçacıklar için) Şekil 3. Optimum Taşıma Hızı (m/s) 25 20 15 10 5 0 0 100 200 300 400 500 m=0. Pnömatik taşıma sisteminden geçen katı miktarı arttıkça parçacıkları taşımak için sistemden geçen gazın hızının arttırılması zorunludur. Sistemden geçen katı miktarının arttırılması.4'de küçük çapa sahip parçacıklar için Matsumoto.24 Optimum Taşıma Hızı (m/s) 50 40 30 20 10 0 0 100 200 300 400 500 D=20cm D=15cm D=10cm D=5cm Parçacık Çapı ( µm ) Şekil 3. Rizk ve Schade’nin çalışmalarından alınan eşitlikler karşılaştırılmıştır.5 m=1 Parçacık Çapı ( µm ) Şekil 3. Aksi taktirde parçacıklar boru tabanında birikmekte ve bu da sistemde enerji kaybına neden olmaktadır.

4 Taşıma hızının parçacık çapı ile değişimi (m=l ve D=10) Şekil 3. Şekil 3. Bu farkın Rizk ve Schade'nin küçük çapa sahip parçacıklar için detaylı çalışma yapmamalarından kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir. Boru çapının artması küçük parçacıklı sistemlerde olduğu gibi optimum taşıma hızının artmasına neden olmaktadır.5’de ise büyük çapa sahip parçacıklar için optimum taşıma hızının parçacık çapı ile değişimi sabit katı-gaz kütlesel debi oram (m=1) için gösterilmektedir.5’de ayrıca boru çapının etkisi de gösterilmiştir. Parçacık çapının büyümesiyle parçacıkların ağırlıkları artmakta ve parçacıkları taşımak için gereken hız ve dolayısıyla enerjinin de artması gerekmektedir. Parçacık çapının büyümesine paralel olarak parçacıkları sistemde çökme olmadan taşımak için gerekli olan optimum gaz hızı küçük parçacıklı sistemlerin tersine artma göstermektedir. Parçacık çapı büyüdükçe Rizk ve Matsumoto'nun eşitliklerinden elde edilen sonuçlar da birbirine yaklaşmaktadır. Optimum Taşıma HIzı (m/s) 25 20 Rizk 15 10 5 0 100 200 300 400 500 Matsum oto Schade Parçacık Çapı ( µm ) Şekil 3. .25 eşitliğinin kullanılması durumunda optimum taşıma hızı 18 m/s. Görüldüğü gibi 50 µm parçacık çapı için hesaplamalar arasında 3 kata varan farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Rizk eşitliği kullanıldığında 6 m/s ve Schade eşitliği kullanıldığında ise 12 m/s olarak hesaplanmaktadır.

Optimum Taşıma Hızı (m/s) 20 15 10 5 0 0.6 Taşıma hızının katı-gaz kütlesel debi oranı ile değişimi (büyük çapa sahip parçacıklar) Optimum Taşıma Hızı (m/s) 30 25 20 15 10 5 0 0 10 20 30 40 50 Boru Çapı (cm) Rizk Matsumoto Schade Şekil 3.6’da katı-gaz kütlesel debi oranının optimum taşıma hızına etkisi büyük çapa sahip parçacıklar için (dp=l mm) gösterilmektedir.5 Taşıma hızının parçacık çapı ile değişimi (büyük çapa sahip parçacıklar için) Şekil 3. Pnömatik taşıma sistemindeki parçacıkların kütlesel debisinin artması (sistemde taşınan parçacık miktarının artması) parçacıkların çökme olmadan taşınması için gereken optimum taşıma hızını arttırmaktadır.5 0.26 Optimum Taşıma Hızı (m/s) 35 30 25 20 15 10 5 0 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 D=15cm D=10cm D=5cm D=20cm Parçacık Çapı ( µm ) Şekil 3.25 0.7 Taşıma hızının boru çapı ile değişimi (m=l ve dp=1000mm) .75 1 Katı-Gaz Kütlesel Debi Oranı D=20cm D=15cm D=10cm D=5cm Şekil 3.

Bunu matematiksel olarak. Optimum taşıma hızına etki eden en önemli parametreler boru ve parçacık çapı. Literatürden alınan üç çalışma karşılaştırıldığında Schade ve Matsumoto'nun sonuçlan birbirine yakın çıktığı görülmektedir. µ .7'de ise boru çapının optimum taşıma hızına etkisi üç değişik çalışma için gösterilmektedir. Rizk'in sonuçları ise diğer iki çalışmaya nazaran daha düşük çıkmaktadır. Sonuç olarak. malzemeyi götürmek için gerekli hava miktarına (ağırlıkça) oranıdır.4 Karışımın Ağırlık Yığılmasının Hesabı Hava ve malzeme karışımının konsantrasyonu (ağırlık yığılması). katı-gaz kütlesel debi oranı.12) şeklinde ifade ederiz. Parçacık yoğunluğunun artması parçacığın ağırlığını arttıracağından dolayı parçacıkları gaz içerisinde boru tabanına çökmeden taşımak için daha fazla enerjiye gereksinim duyulacaktır. µ= Q 3. donanımın ağırlıkça kapasitesinin. Burada katı-gaz kütlesel debi oranı m=l ve ortalama parçacık çapı dp=l mm olarak alınmıştır. Daha önceki kısımlarda da belirtildiği gibi boru çapı arttığında optimum taşıma hızı da artmaktadır. .27 Şekil 3. tasarımı yapılan bir sistem için optimum taşıma hızının belirlenmesi ile parçacıkları taşımak için fazla enerji harcanması önleneceği gibi taşınan parçacıkların ve borunun fazla hızdan dolayı aşınmaları da önlenmiş olacaktır. Literatürde mevcut olan eşitlikler gözden geçirildiğinde. gaz ve parçacık yoğunluğudur. bu eşitlikler içerisinde Matsumoto ve diğerleri tarafından önerilmiş olan eşitliklerin tasarım aşamasındaki pnömatik taşıma sistemlerinde optimum taşıma hızının belirlenmesi amacıyla kullanılmasının uygun olduğu sonucuna varılmıştır. 3. Parçacık yoğunluğunun da optimum taşıma hızına etkisi vardır. Karışımın konsantrasyonu ( µ ) götürme borusunun çapına (db).6γ havaVhava kg malzeme/kg hava (3. basıncına (P) ve indirgenmiş götürme boyuna (Lind) bağlıdır. Dolayısıyla parçacık yoğunluğunun artması optimum taşıma hızının artması anlamına germektedir.

5 t/m3) ancak yüksek nem miktarı ve çok a ş ındırıcı malzemeler için. eşdeğer götürme uzunluğuna (Lind) göre belirlenmelidir. orta basınçlıda P = 1.8 Karışımın ağırlık yığılmasının indirgenmiş götürme uzunluğuna bağımlılığını gösteren grafik µ 40 30 1 20 10 0 0 50 100 150 Lind Şekil 3.2 kg/cm2. Basınçlı ve emmeli götürücüler için µ ile Lind arasındaki ilişkiyi gösteren grafikler aşağıda verilmiştir.28 Yüksek basınçlı bir götürme düzeninde.5 − 3.2-0.8 − 2.3-2. özgül ağırlığı yüksek malzemeler ( γ y = 2. karışımın ağırlık yığılması ( µ ).5-5 kg/cm2. Sonuç olarak. emmeli bir götürme düzeninde P = 0.9 Karışımın yığılmasının (tahıl için) indirgenmiş götürme uzunluğuna bağımlılığını gösteren grafik 1: kuru ve serbest akışlı. . hesaplanan donanımın türüne karşılık olarak verilmiş bir basınçta. P = 2. µ 80 60 1 40 20 0 0 400 800 1200 1600 2000 2 Lind Şekil 3. Bu değerler test ve işletme verilerinden elde edilmişlerdir ve kılavuz olarak kullanılabilirler.45 kg /cm2 alınır.2 t/m3) için 2: düş ük özgül a ğırlıklı ( γ y = 1.

5 Hava Tüketiminin ve Götürme Borusu ç Çapının Hesabı Gerekli hava tüketimi şu denklemden hesaplanır: Vhava π .14) Götürme borusunun teorik çapı (db ) belirlendikten sonra. buna en yakın standart boru çapı alınır. 3.29 3. götürülen malzemenin aşındırıcılığına bağlıdır. Taşınacak malzemenin aşındırıcılığı arttıkça et kalınlığı da fazla alınır.16) . Seçilen borunun et kalınlığı.6γ hava 4 (3. v havaπ (3. db = 4Vhava (m) bulunur.v hava (m3/s) 3. Pg = Pç 1 + 2 λLind v hava db 2 λLind v hava ata (3.13) Borunun iç çapı.15) Pç = Pg 1 − db ata (3.d b2 Q = = .6 Boruda Gerekli Hava Basıncının Belirlenmesi Sıkıştırılmış bir ortamın (hava) bir boru içindeki hareketinin teorik ve deneysel incelemeleri aşağıdaki denklemleri sağlamıştır: Basınçlı götürme düzenleri için.

burada β ‘da S de ğerine ba ğlıdır. hava-malzeme sütununun boru kesitine indirgenmiş birim ağırlığı da hesaba katılmalıdır.Lind (3.∑ I d yüksekli ğine kaldırılacaksa.10 −7 ) 16 12 8 4 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1 S (. λ = β .µ . özellikle karı ş ımın ağırlık yığılmasına ( µ ) bağlıdır.5 × 10 −7 Eğer malzeme H=.v hava .v hava . .Lind dp Şekil 3.17) S= db . (3. β = 1.18) Basınçlı götürme düzenleri için bu değerlerin karşılıklı bağımlılıkları işletme ve test verilerinden elde edilmiş ve buna ilişkin eğri yukarıdaki şekilde verilmiştir. Yani.10-6) S= 2 µ .10 β katsayısının S değerine bağımlılığını gösteren grafik Hava ve malzeme karı şımının hareketinde λ birçok etkene. yalnız sürtünme kayıpları de ğil. Emmeli götürme düzenlerinde β 'nın değeri sabittir. 2 µ .30 β (.

Lind v hava ± Pkes (ata) db (3.22) Lk = körüğün izotermik sıkıştırma sırasında emilen 1 m3 hava başına yaptığı teorik iştir. (3. 3. Lk = 23030. Pg = 1 + 2 β . Pç = 1 − 2 β . Lk’yı bulmak için şu denklem kullanılır. .19) Burada. yukarı doğru hareket için Pkes in önündeki işaret artı.P0 .20) ve emmeli götürme düzenleri için.µ.20) denkleminde. aşağı doğru hareket için eksi alınır.7 Körük çin Gerekli Gücün Belirlenmesi Bu güç aşağıdaki denklemden hesaplanır: Nk = L k Vo 60 × 102η (kw) (3.23) Pk = körüklerdeki basınçtır. log Pk P0 (kgm/m3) (3.21) denkleminde bunun tersi uygulanır.Lind v hava ± Pkes db (ata) (3.21) bulunur. ′ γ hava = Havanın özgül ağırlığıdır.µ . (3. (verilen düşey bölüm için ortalama) Basınçlı götürme düzenlerinde Pç ≈ 1 ata ve emmeli götürme düzenlerinde Pg ≈ 1 ata olduğundan sonuçta basınçlı götürme düzenleri için.31 Pkes = ′ Hγ hava µ 104 . Değeri. (3.

basınçlı götürücülerde giriş noktasındaki hava basıncı.3 (kg/cm2) alınabilir.8 0.7 0. (kgm/m3) 4700 4100 3500 2700 . 1 m3 havanın sıkıştırılması için gerekli Lk işi Pk nın katsayısı olarak (3. emmeli götürücülerde ise borunun son noktasındaki basınçtır.α + Pkayıa (ata) (3. (ata) 0.25). Emmeli götürücülerde. Pkayıa = ana hava besleme borusundaki basınç kayıpları. Pw = P0 – Pç α = girişlerdeki kayıplar için katsayı (1. Bu. Bu katsayının değeri enjektörlerin yapısına bağlıdır.75 arasında değişir. P0 = atmosferik basınç.24 denklemine bakınız) seçilir: Pk.23) denklemindeki η toplam kompresör verimi 0.15-1. kompresörler için Pkayıa ≈ 1. yaklaşık 1 (ata) olarak alınır.55-0. (3.24) Burada Pw ata olarak çalışma basıncıdır.32 Pk = Pw .6 0.9 Lk.

Donanım kapasitesi Q=50 (t/sa) olan bu basınçlı götürme donanımının tasarımını yapınız.1 Bir havalı çimento donanımının hesap şeması 1. v hava = α γ y + BL2 (m/s) ind . Şekil 4. ÖRNEK PROBLEMLER 4.33 4.1) denklemine göre hesaplanır: Lind = ∑ l yat + ∑ l düş + ∑ l eşd .2 (t/m 3 ) olan çimento a ş a ğıda ş ematik olarak gösterildi ği ş ekilde depodan alınıp beton santraline götürülmektedir.1 e göre alınmı ş tır) 2. Götürme havası akımının hızı (3.3) denklemine göre hesaplanır.1 Basınçlı Bir Hava Götürme Donanımının Hesabı Özgül a ğırlı ğı γ y =3.d = 210 + 25 + 3 × 5 = 250 m Burada ∑l eş d = 5 metre (R0 / db de ğeri Çizelge 3. ndirgenmiş (hesaplanmı ş ) götürme uzunlu ğu (3.

Lind .13) denkleminden hesaplanır. Karışımın a ğırlık yı ğılması yüksek basınçlı düzenlerde µ 'yü olarak veren grafikteki "1" e ğrisinden alınır.2) denklemi için verilen açıklamalara uygun olarak seçilmi ş tir. 7.34 v hava = 12 × 3.2 × 35 Burada γ hava = 1.5x10-7 bulunur.2 de ğeri (3. Lind ’in fonksiyonu µ =35 4. Götürme borusunun ba ş langıçta (giri ş inde) gerekli hava basıncı (3.5 6.19.5 ata ≈ 2. Kompresörün ana hava besleme borusunda gerekli hava basıncı denkleminden belirlenir.14) denklemine göre hesaplanmı ş tır.v hava . 3.µ .v hava Hγ hava µ Pg = 1 + + db 10 4 Pg = 1 + 2.2) denklemi için verilen açıklamalara uygun olarak ve borunun düş ey bölümünün biçiminden ba ğımsız olarak alındı.6γ hava µ = 50 = 0. Götürme borusunun iç çapı (3.33 (m3/s) 3.5 m/s 3. (grafi ğe göre) 2 ′ β .24) . Vhava = Q 3.14 × 23.Lind db = 35 × 23.20) denklemlerinden hesaplanır: S= 2 µ .8 × 35 ≈ 3.5 2 × 250 ≈ 36 × 10 6 0.6 × 1. 3.33 ≈ 0.5 atü 10 4 ′ γ hava = 1.18. 5.2 + 3 × 10 −5 × 250 2 = 23.135 (m) 3.5 × 10 −7 × 36 × 10 6 + 25 × 1.8 de ğeri (3.v hava (m) db = 4 × 0. db = 4Vhava π .136 ve bu de ğere karş ılık olarak β = 2. Gerekli hava tüketimi (3. (3.

9. stenen sistem emmeli bir götürme donanımıdır.14 × 0.3 1 Lk = 23030 × 1 × log Lk = 23030 × 0.P0 .35 Pk = Pw .Vhavaα ′ × 60 V0 = 3.d b2 4 .1 × 60 ≈ 22 m 3 /dak Burada α ′ = 1.α + Pkayıa (ata) Pk = 3. ndirgenmi ş götürme uzunlu ğu: Lind = ∑ l yat + ∑ l düş + ∑ l eşd d = 10 + 15 + 2.1 sistemdeki kaçakları hesaba katan bir katsayıdır. 1. Nk = Lk .3 = 4.23) denkleminden hesaplanır.13) denkleminden belirlenir.633 ≈ 15 × 10 −3 kg/m 3 4.V0 60 × 102η Nk = 15 × 10 3 × 22 = 98 Kw 60 × 102 × 0. Lk = 23030.4 t/m3 olan yük Q = 25 t/sa kapasiteyle 15 m yüksekli ğe ve 10 m ileriye ta ş ınmak istenmektedir.5 × 10 = 50m ∑l yat = 10m .22) denkleminden belirlenir. V0 = Vhavaα ′ = π .3 ata 8. log Pk P0 4. Tasarımın yapılabilmesi için gereken verileri bulunuz.136 2 × 23. Gerekli kompresör kapasitesi (3. kompresörün emilen her m 3 hava ba ş ına yaptı ğı teorik i ş (3.5 × 1.2 + 0.55 Burada. Gerekli motor gücü (3.2 Emmeli Bir Hava Götürme Donanımının Hesabı Özgül a ğırlı ğı γ y = 1.5 × 1.

Götürme borusunun çıkı ş noktasında gereken hava basıncı (Denklem 3.8 × 10 5 − 15 × 0.385(m 3 / s ) 3.5 × 10 −7 bulunur.236 kg/cm 2 dir.5 2 × 50 ≈ 25.v hava 4 × 0.19. Pç = 1 − 2 β .v hava . Gerekli hava tüketimi (Denklem 3.3) v hava = α γ y = 18 1. 2. Pw = P0 − Pç = 1 − 0.5 × 10 −7 × 25.γ hava .µ 10 4 Pç = 1 − 1.18.Lind .764 = 0. Körük ana hava besleme borusunda gerekli vakum Denklem 3.764 ata 10 4 P0 ≈ 1 kg/cm 2 lik atmosfer basıncında gerekli vakum.8 × 10 5 0.385 ≈ 0.24’den belirlenir. Şekil 3.6γ hava µ 25 = 0.14) db = 4Vhava π .20): S= 2 µ . Götürme vanasının akımının hızı (Denklem 3.µ .36 ∑l düş = H = 15m Çizelge 3. Borunun iç çapı (Denklem 3.Lind db = 15 × 23.95 × 15 = 0.13) Vhava = Q = 3. 3.4 ≈ 22(m / s ) 3.2 × 15 5.v hava db − ′ H .6 × 1.14 bu de ğere karş ılık olarak grafikten β = 1.1’e göre R0 / d b = 6 de ğeri için ∑ l eşd = 10m Bükülebilir bölümlü dirseklerin hesaplanmı ş de ğeri 2.5 dur.9’daki e ğriden µ = 15 4. 7.14m 3.14 × 22 db = 6. 3. .

.22) Nk = Lk . (tahıl yükleyicilerde α = 1. Lk = 5000 kg/m 3 dür.236 × 11 + 0.V0 60 × 102η Nk = 5000 × 22.02 kg/cm 2 alınır.Gerekli kompresör kapasitesi (Denklem 3. (Denklem 3.05 − 1.1 ) Pkayıa = ana hava besleme borusundaki separatör ve filtrelerdeki basınç kayıpları.37 Pk = Pw .14 2 × 22 × 1.14 × 0.3 = 33 kw 60 × 102 × 0.55 Burada.13) V0 = Vhavaα ′ = π .1 × 60 ≈ 22.d b2 4 .1 sistemdeki kaçakları hesaba katan bir katsayıdır. α = a ğzın yapısına ba ğlı olarak emme a ğzındaki kayıpları dikkate alan katsayı.3 m 3 /dak 4 Burada α ′ = 1.α + Pkayıa (ata ) Pk = 0. Gerekli motor gücü belirlenir. 8. emmeli düzenlerde 0.02 = 0. Genellikle. 2.28 ata Burada.Vhavaα ′ × 60 V0 = 3.

katı kütle ta ş ıyıcı sıvı ile karı ş tırılır. ezme veya ö ğütme i ş lemi ile küçültülür. Basınçlı götürme düzenlerinde hamur. Yakla ş ık 40 yıl sonra. katı kütlelerin akan sıvı içerisinde ta ş ınmasını içerir. katı kütlelerin uzak mesafelere ta ş ınması konusunda di ğer ta ş ıma sistemleriyle rekabet eder hale gelmi ş tir. 1914 yılında Londra’da. pompalar yada hidrolik yükselticiler) aracılı ğıyla. katı kütlenin ta ş ıyıcı sıvıdan ayrı ş tırılması gerekmektedir.1 Genel Tanım Hidrolik götürme. Boru hatlarında ta ş ıma i ş lemi tamamlandıktan sonra.1 Hidrolik ta ş ıma sisteminin temel unsurları [6] Katı parçacıklarının hidrolik boru hattı ile ta ş ınması konusunda kaydedilen ilk uygulamalardan biri. Ba ş langıçta katı kütlenin boyutu. hidrolik ta ş ıma.38 5. Genel hidrolik ta ş ıma sistemlerinin temel unsurları Şekil 5. 1950’den sonra. ABD’de kömürün hidrolik yolla ta ş ınması için ilk patent verilmi ş tir. seviyeler arasındaki do ğal farkın yarattı ğı basınçla yada hidrolik düzenekler (örne ğin. Kısa mesafeli sistemlerin bir bölümü bundan sonra geli ş meye ba ş lamı ş tır. tekneler içinde ise a ş a ğı do ğ ru e ğimden do ğan a ğırlık akımı ile hareket eder. . 1850 yılında Kaliforniya’da altın ala ş ımlı kumun e ğimli yüzeyde 10-20 m boyunca içi su dolu kutular vasıtasıyla ta ş ınmasıdır. H DROL K GÖTÜRÜCÜLER 5. uygun yo ğunlu ğun sa ğlanması için.1’de gösterilmi ş tir. Thames Nehri ile 540 m uzaklıkta bulunan Hammersmith güç santrali arasında kömür ta ş ımak için ilk orta boy hidrolik boru hattı kurulmu ş tur. Ta ş ınacak olan malzeme ve ta ş ıyıcı sıvı karı ş ımına hamur adı verilir ve bu karı ş ım borular veya tekneler (kanallar) boyunca ta ş ınır. Terminal tesis Kuru katılar Kuru katılar Sıvı (su) taşıyıcısı HAMUR HAZIRLIĞI ANA POMPA Boru hattı ORTA POMPA Boru hattı Boru hattı Terminal tesis Atık ya da yeniden kullanım için sıvı taşıyıcısı Şekil 5. Boru hattına pompalanmadan önce.

maden ocaklarında cevherin aynadan koparılması ve ta ş ınmasında ve cevher zenginle ş tirme tesislerinde cürufun uzakla ş tırılmasında sık sık hidrolik götürücüler kullanılırlar. Buraya akan su bunları alıp (5) madeni ızgarasına getirir. büyük binaların yapımında da hidrolik mekanik yöntemler geni ş kullanım alanı bulurlar.39 Hidrolik götürme makineleri. maden cüruflarının ısıtılması ve tane biçimine getirilmesi.2'de görülmektedir. • Tabandaki sert parçacıkların bir bölüğünün titreşimi ve süspansiyon halindeki daha küçük parçacıkların sürekli hareketi yardımıyla. Büyük parçalar (6) cüruf kırıcısına düş erler ve burada . yıkama ve yoğunlaştırma) Hidrolik götürücülerin dezavantajları. endüstrinin birçok dalında kullanılırlar. (2) ve (3) yükleme teknelerinden (4) e ğimli ta ş ıma kanalına yüklenmektedir. Cüruf ve kül (1). • Büyük götürme uzunlukları ve yüksek kapasite • Düşük işletme maliyetli olmasının yanında oldukça basit donatımının olması • Taşıma işlemi sırasında istenilen bazı teknolojik süreçlerin uygulanabiliyor olması (örneğin. tüm boru kesiti boyunca hareketi yardımıyla. soğutma. Elektrik santrallerinde kül ve cürufun kazan dairesinden uzakla ş tırılmasında. Bir elektrik santralının kazan dairesinde cüruf ve külün atılmasına yarayan bir hidrolik donanımın ş eması Şekil 5. Hidrolik götürücülerin avantajları. inş aat sektöründe. • Süspansiyon halindeki bütün sert parçacıkların. • Su tüketiminin yüksek olması • Alçak dış sıcaklıklarda suyun donması • Kapalı işletmelerde çalışırken hava nemliliğinin artması • Suyla taşınacak malzemelerin sınırlanması Hamurun su/yük oranındaki de ği ş melere ve su tüketimi veya hızına ba ğlı olarak yatay bir boru hattındaki hamur a ş a ğıdaki üç yoldan biriyle ta ş ınır: • Borunun tabanını kaplayan bir malzeme tabakası üzerinde. Ayrıca.

40 kırılarak hamura karı ş ırlar. (7) pompası bu hamuru (8) boru hattıyla (9) atık yerine basar. Burada kum ve cüruf çökelir, su ise (10) havuzuna akar.

Şekil 5.2 Termik santralin kazan dairesinden cüruf ve kül uzaklaştırılması için kullanılan

hidrolik donanımın düzenlenmesi Hidrolik ta ş ımanın tipik bir di ğer örne ği de su ile kazıdır. Su ile kum, cüruf ve kırılmı ş cevher karı ş ımı borularla yüzeyden alınarak i ş leme yerine ta ş ınır. Regülatör ve baraj yapımında kullanılan hidrolik ta ş ıma uygulamalarından biri de beton pompalama istasyonlarıdır. Beton karı ş ımını merkezi toplama ve da ğıtma noktasından in ş aat halindeki bütün baraj kapaklarına göndermekte kullanılan bir donanımı Şekil 5.3'de görülmektedir. (1) damperli kamyonları beton karı ş ımını 1 [km] kadar uzaklıktaki beton santralından ta ş ırlar. Kamyonlar burada kasalarını kaldırarak betonu (2) beton pompalarının üzerinde bulunan yükleme haznelerine boş altırlar. Pompalar karı ş ımı, basınç altında (3) ve (4) e ğimli yatay beton borular aracıyla asılı durumdaki (5) basma a ğızlarına basarlar. Bu a ğızlar hazırlanmı ş donatım kafesinin üzerinde bulunurlar. Bu tür donanımlarda betonun maksimum pompalanma uzaklı ğı 300 [m] dir.

41

Şekil 5.3 Beton pompalama donanımı

Hidrolik transport makinelerine örnek olarak Şekil 5.4’de bir maden oca ğında kullanılan hidrolik götürücü, Şekil 5.5'de bir beton santralinde kullanılan hidrolik götürücü görülmektedir. [4]

Şekil 5.4 Maden ocağında kullanılan hidrolik götürücü

42

Şekil 5.5 Beton santralinde kullanılan hidrolik götürücü

5.2 Hidrolik Götürücüler çin Besleyiciler

Hidrolik transport makinelerinde, malzemeyi hamur hattına vermek için de ği ş ik türde besleyiciler kullanılır. Tipik ve en çok kullanılanları pompalar ve hidrolik yükselticilerdir (elevatörler). Hamuru büyük uzaklıklara ta ş ımak üzere tasarlanmı ş tek kademeli bir santrifüj pompa
Şekil

5.6'da

görülmektedir.

Pompa,

hamuru

salyangozdaki eksenel deliklerden çeker ve salyangoza ba ğlı hamur hattına basar.
Şekilde; (1) salyangozu, (2) basınç bölümü kapa ğını, (3) emme bölümü kapa ğını, (4)

rotoru, (5) koruyucu burcu, (6) ayar bilezi ğini, (7) ve (8) de ği ş tirilebilir tablaları, (9) pompa milini ve (10) kavramayı göstermektedir.

Bazı durumlarda enjektörü terk eden suyun kuvveti.43 Şekil 5. Pervane genellikle yüksek karbonlu veya manganlı çelikten. statik basınca dönü ş türüldükten ve malzeme (2) honisinden alındıktan sonra. (3) yayıcısının arkasındaki basınç 7 [atü] olur. Su jetinin yüksek hızını yüksek basınca dönüş türerek. Bunun derecesi ta ş ınan malzemenin a ş ındırıcılı ğına. kalkı ş su ile yapılır. Dökme demir parçaları ise de ği ş tirilebilirler.6 Tek kademeli santrifüj karışım pompası Birçok pompa tasarımında.7'de verilmi ş tir. hamuru uza ğa pompalamak için direkt emmeye izin verilmez. (1) enjektörü yardımıyla hidrolik elevatöre beslenir. Hız basıncı. parça boyutuna ve hidrolik basma yüksekli ğine ba ğlıdır. 25 [atü] basınçtaki su. ta ş ınan külü parçalamaya yeterlidir. . Pompa pervanesi önemli ölçüde a ş ınmaya maruzdur. dökme malzemeyi yüksek basınçlı hamur hattına basmaya yarayan bir hidrolik elevatör Şekil 5. hamuru pompasız 1 [km] den daha fazla uzaklı ğa gönderebilir. Bu basınç. bazen de dökme demirden yapılır.

basınçlı iletme tesisi veya emmeli-basınçlı iletme tesisi olarak bölümlere ayrılmaktadır.3 Hidrolik Götürücülerde letim Türleri Hidrolik götürücülerin etki prensipleri ve tesis yapı elemanları. Hidrolik iletme tesisleri. yıkamalı iletme tesisi.7 Hidrolik yükseltici 5.8) adlandırılırlar.44 Şekil 5. letilen malın doldurulmasına göre. [1] . pnömatik götürücülerle benzer tarzdadır. pompalı iletme ve pompalı setli iletme olarak (şekil 5.

9 Hidrolik oluk (Şematik) Şekil 5.8 Hidrolik götürücülerin iletme sistemleri a) Pompalı iletme b) Setli iletme c)Suyu geri dönüşlü setli iletme 5. . iletilen malın yoğunluğu ve iletme kapasitesi ne kadar büyük ise.şeker pancarı) iletilmesinde kullanılırlar. tek başına eğimin etkisiyle (5º ye kadar) ilerler. Bundan sonra karışım. patates. Oluğun sonunda malı taşıyıcı sıvıdan ayıran ayırıcı tertibatlar (elekler.1 Yıkamalı letme Açık oluk içindeki yıkamalı (hidrolik oluk şekil 5.10 Hidrolik borulu götürücü Bu tip götürücüler iletme esnasında aynı anda temizlenmesi istenen zirai mahsullerin (Örneğin. [1] Şekil 5.45 Şekil 5.3. bir yığılmayı önleyebilmek için oluğun eğimi o kadar büyük yapılmalıdır. Oluk ne kadar pürüzlü. tasfiye havuzu) bulunmaktadır.9) karışıma bir başlangıç hızı verebilir.

karışım. 5. Boru tesisatı içinde vakum hüküm sürmektedir. mal doldurma tertibatı. Emme tesisatında pompa iletme yolunun sonunda bulunmaktadır. . malatın cinsine göre. -Emmeli iletme tesisleri -Basınçlı iletme tesisleri ve -Kombine Emme ve Basma iletme tesisleri mevcuttur.11). Ayrıca malın kabulü çok basit olmaktadır. sudan malın ayrılması ile iletilen malın boşaltılması ve karışım pompasından ibarettir. santrifüj pompa içinde büyük bir aşınmaya sebep olur. Bu nedenle pompalı iletme için yalnız küçük tanecikli mal uygun düşmektedir. bir boru tesisatı içinde basınç altında nakledilir. (şekil 5.10) letilen karışım pompayı akıp geçtiğinden dolayı. kesici ve armatürler.46 5.3 Pompalı borulu iletme tesisi Bir pompalı iletme tesisi (Şekil 5.3.2 Pompalı letme Pompalı iletmelerde.3.

11 Hidrolik bir iletme tesisinin şeması a) setli iletme b) Suyu geri dönüşlü pompalı iletme 1)Su girişi 2)Su tankı 3)Santrifüj pompa 4)Mal besleme tertibatı 5)Boru tesisatı 6)Çökeltme havuzu 7)Mal yükleticisi 8)Ventil 9)Basınçlı galon 10)Sürgü klapesi 11)Karıştırma kabı 12)Basınçlı su memeli ring kanal 13)Karıştırma kabı 14)Mal girişi 15)Suyun geri dönüşü 16) letilen malın boşalması 17)Elek 18)Su kabul kabı 19)Geri dönüşlü su kabı 20)Mal nakli Şüphesiz küçük basınç farkı nedeniyle yalnız kısa iletme yollarına erişilebilir. .11a) veya malsu karışımı santrifüj pompanın emiş desteği ile pompa vasıtasıyla sürüklenir (pompalı iletme Şekil 5. daha sonra boru tesisatıyla basılır. Elek vasıtasıyla. su toplanır ve suyun geri hareket kabı ile. iletme yolunun başlangıcında verilir (setli iletme Şekil 5. pompa. Basınçlı iletmelerde.11b).47 Şekil 5. karıştırma kabına geri gönderilecek suyun maldan ayrılması sağlanır.

5 Setli iletmelerde yükleme tertibatı Eğer mal pompa arasından verilirse (setli iletme) pompa içindeki yüksek aşınmadan kaçınılmış olunur. I no’lu klapenin kapalı konumunda doldurulur. sonra karışım boru tesisatı içinde sevk edilir. boru tesisatı içine sokmak gerektiğinden. Doldurma işleminden sonra I no’lu klape açılır ve karışım II no’lu klapenin kapalı olduğu konumda II no’lu kabın içine akar.12 de gösterilmiştir.13’de kömür.12 Pompalı iletmelerde yükleme ve iletme tertibatının şeması 5.4 Pompalı iletmelerde doldurma tertibatları Biraz önce açıklandığı gibi. fazla basınca karşı. . II no’lu klapenin açılmasından sonra kömür-su karışımı iletme borusu içine akacaktır. Bu tip bir sistem Şekil 5. pompanın dönen çarkının zamanla değiştirilmesi gerekir. lk olarak I no’lu kap. Malı. Sonra II no’lu kap I no’lu klapenin kapalı konumunda basınçlı su vasıtasıyla basınç altında tutulur.Su karışımı için şematik olarak gösterildiği gibi. bir basınçlı kap doldurma tertibatı göz önüne alınmalıdır. pompalı götürücülerde mal-su karışımı santrifüj pompa vasıtasıyla emilir.48 5. [1] Şekil 5. Şekil 5. Bu tip iletmelerde. santrifüj pompa içinde büyük aşınmalar meydana geldiği için.

49 Şekil 5. Bir meme vasıtasıyla vakum elde edilebilir. bu nedenle yalnız kısa iletme yolları için uygun düşmektedirler. Mal atmosfer basıncı altında emilebilir.14’e göre enjektöryükleme tertibatı göz önüne alınırsa.6 Enjektörlü doldurma tertibatı Eğer pompa malzeme besleyicisinin önünde düzenlenirse ve Şekil 5. Bu tip emici iletme tesisleri. . pompanın aşınması da önlenebilir.13 Basınç kaplı bir doldurma tertibatının şeması 5. Emici iletme tesislerinde (vakum) pompa boru tesisinin nihayetinde düzenlenmelidir.

birden fazla çökeltme kabı düzenlenmelidir. merkezkaç ayırıcılar da kullanılabilir (hidrosiklon). Daha küçük çaplar ile. Kömür-su karışımı yuvarlak bir kap içine teğetsel olarak gönderilir. Eğer çok ince sert maddeciklerin ayrılması mecburiyeti varsa. Çökeltme kaplarının dışında. . Temizlenmiş olan su. nce sert tanecikler için çökeltme tankı göz önüne alınmalıdır. Ayırıcı içinde dönme akımı ortaya çıkmaktadır. Bunun etki tarzı Şekil 5.50 Şekil 5. aynı giriş hızında ayırma etkisi artmaktadır. Kaba sert maddeler elek vasıtasıyla sudan ayrılabilirler. daha küçük çaplı birçok ayırıcı yerleştirilmelidir. Sürekli bir işletmeyi sağlayabilmek için. Çökeltme tankında toplanan sert maddeler zaman zaman kabın dışına alınmalıdır. orta kısımda düzenlenmiş olan bir boru vasıtasıyla siklonu terk etmektedir.14 Bir enjektörlü yükleme tertibatının şeması 5. Bu sırada sert maddecikler ağırlık kuvvetinin etkisi altında aşağıya doğru ilerleyeceklerdir ve devreden çıkarılacaklardır.7 Ayırıcı tertibatlar Boru tesisatının sonunda sert maddeler sudan ayrılmalıdır.15’den açık olarak görülmektedir.

Sapmalardan mümkün mertebe kaçınılmalıdır (yüksek aşınma). plastik. ergimiş bazalt veya asfalt göz önüne alınmalıdır.15 Bir merkezkaç ayırıcının şeması(Hidrosiklon) 5. Aşınmaya karşı koruma olarak.8 Boru Tesisatları Boru tesisatı olarak normalde çelik borular kullanılmaktadır (genellikle aşınmaya karşı dayanıklı). lastik.51 Şekil 5. Aşınma yalnız .

. boruların döndürülmesiyle ömür yükseltilebilir.10 yıl tutarındadır. .. Hidrolik transport için boru tesisatı 150. Bu tesiste boru çapı 275 mm ve kitlesel iletme kapasitesi 4500 t/gün tutarındadır.1000 mm kullanılmakta. nce taneli kömür için en büyük iletme tesisi 175 km’lik bir uzunluktadır. Tecrübelere göre ince taneli kömürün naklinde ömür takriben 8.52 belirli bir konumda ortaya çıktığı için... bu sırada işletme basıncı 140 bar’a kadar olmaktadır.

onun ağırlığına.3) .2 letme Hızı Hamurun iletme hızını (v) belirlemek için gerekli ölçütlerden birisi. H DROL K GÖTÜRÜCÜLER N TASARIMINDA ETK L FAKTÖRLER 6.53 6. 6. γ y özgül πa 3 (γ y − 1) 6 =k πa 2 v 2 4 (6. Bu hız a parçacık boyutuna. denge denkleminden. k katsayısının ampirik değerini yerine koyarsak parçacıkların düzgün yerleşme hızı olarak.1 Hacimsel Yükleme Hidrolik götürücünün karakteristik büyüklüğü hacimsel yükleme olmaktadır.5’i aşmamalıdır.0.4 Malın hacimsel iletme kapasitesi Taşıyıcı sıvının hacimsel iletme kapasitesi (Su) Toplam hacimsel iletme kapasitesi (Mal-Su karışımının hacimsel iletme kapasitesi) Tıkanmayı önlemek için hacimsel yükleme değeri 0..55 a (γ y − 1) m/s (6. Pnömatik götürücülerde µ değerleri 100’e kadar olmaktadır. v p = 0.05….2) elde edilir. parçacıkların düzgün olarak su içinde yerleştikleri vp hızı (hava içindeki kaldırma hızına benzer) yani hidrolikte “hidrolik boyut” olarak tanınan hızdır. sıvının viskozitesine ve diğer etkenlere bağlıdır. Hacimsel yükleme µ v = I VG I = VG I VG + I VW I Vtop (6. Basitlik sağlamak için parçacıkların küresel biçimde olduğunu varsayarsak.1) µv IVG(m3/s) IVW(m3/s) IVtop(m3/s) Hacimsel yükleme (sert madde konsantrasyonu) = 0.

hamur hattı tabanında hiçbir çökelti vermeden gidebildiği en düşük hızdır. 2 mm ye kadar sert madde parçalarında kayma ihmal edilebilir derecede az olmaktadır) gerekli boru çapı.54 buluruz. 6. (bkz. (6. D= 4.8) m/s. su hızı VW o kadar büyük olmalıdır. Kritik hız. Burada a cm olarak ölçülecektir.v Boru içi çapı genellikle : 150……1000mm Ortalama iletme hızı(su hızı) ≤ 5 (max. Sovyet bilim adamlarınca yapılan araştırmalar kritik hızdan düşük hızlarda götürme yapıldığında hamur hattı tabanında büyük parçacıklar tarafından ince bir çökelti tabakası oluşturulduğu zaman. akım içinde kayma ile hareket eder. Hamurun iletme hızı genellikle bu hızın 3-4 katı olarak alınır. özgül güç tüketiminin ve donatım aşınmasının azaldığını göstermiştir. Bu çizelge. durgun su içinde sert maddeciklerin çökelme hızı veya yükselen su içinde yüzme hızı bir kıstas (kriter) olmaktadır: . malzemenin. v ≈ (3 − 4)v p (6.I Vtop π .3’den de bazı yaklaşık değerler alınabilir.3) 6. toprağın basınçlı hidrolik yöntemle taşınmasına ilişkin verileri içermektedir.4) Hamurun iletme hızı v için Çizelge 6.3 Gerekli Boru Çapı Toplam hacimsel iletme kapasitesinden Ivtop malın gevşeme ve kaymasının ihmal edilmesi halinde (mal.5) D (m) V (m/s) Boru iç çapı D ve tane büyüklüğü a ne kadar büyük olursa.4 Çökelme ve Yüzme Hızı Su hızının tayini için. Çizelge 6.

5…. çökelme veya yüzme hızından daha büyük olmalıdır. 6.D . malın kanala sokulmasıyla.malın şekline. Toplam basınç kaybı. deney yoluyla elde edilmelidir.vs Deneylerden elde edilmiş olan çökelme veya yüzme hızı Su hızı ≤ 5 (max.55 Çökelme veya yüzme hızı v s = c. büyüklüğüne ve üst yüzeye bağlı olup. Suyun yoğunluğu havanın yoğunluğundan yaklaşık olarak 800 kat daha büyüktür ( γ w = 800γ L ). Su hızı vs (m/s) vw (m/s) vw = (1. Su hızı aşağıdaki değerler arasında seçilebilir. Akıntı faktörü.5 Basınç Kaybı Kayıplar temiz suyun tesisat içinde akışı ile mal–su karışımının akışı ile.vW 2. a (m) Çizelge 6.γ W . Kayıplar dirsek ve vanalarda görülür.1’e göre tane büyüklüğü γ y (kg/m3) γ W (kg/m3) c( m ) s Hidrolik ve pnömatik götürücülerin arasındaki önemli farklardan biri de taşıyıcı malzeme olan hava ile suyun yoğunluklarıdır.6) Boru tesisatının tıkanmasını önlemek ve malın ileri hareketini mümkün kılmak için. yükseklik farkının yenilenmesiyle. γ y −γW a γW (6. akışkanın ivmelenmesiyle ve akış esnasında ortaya çıkmaktadır..I red .7) ∆Ptop (N/m2) Toplam basınç kaybı Direnç sabiti (Boru sürtünme sabiti). ∆Ptop = 2 λW . λW (-) . katsayı.k (6. su hızı.1’e göre iletilen malın yoğunluğu Suyun yoğunluğu=1000 kg/m3 .8) m/s Çizelge 6.4).

∆Ptop ηtop (6.8) ile ifade edilir.0..9 η mek (-) . Dolayısıyla literatürden alınabilirler. γW vw D k λW için değerler. iç cidarın pürüzlülüğüne ve Reynold sayısına (Re) bağımlıdır.6 Tahrik Gücü Pompa tahrik motorunun milindeki gerekli motor gücü: PM = I vtop .2 (çamur için daha küçük değerler).0.65…. takribi bir hesap için λw= 0.9) IVtop (m3/s) Ptop (N/m2) Basınç kaybı η top ηp (-) (-) Toplam verim Pompa verimi=0.56 Ired (m) (kg/m3) (m/s) (m) (-) ndirgenmiş iletme uzunluğu (Ekli uzunluk) Suyun yoğunluğu(Taşıma sıvı)=1000 kg/m3 Su hız Boru içi çapı Faktör= 1. Toplam verim η top = η p .η mek PM (W) Gerekli motor gücü Mal-su karışımının hacimsel iletme kapasitesi (6.2……..8….02 6.015….8 Mekanizma verimi=0. suyun iletilmesinde bilinen sürtünme sabitleri ile aynı olmaktadır.0.

..2 .00 3..8 0.15 1.5 0..18 12..15 2. çamur Un Killi dolomit Kireç harcı Kum Buğday Çimento Not: 1) taslak DIN 15262 0.04 0.15 1. arpa Grafit Yanmış kireç Kuru kireç Patates Çakıl Kok Tuvonan kömürü Tasnifli kömür Kil.735 Testere talaşı (odun) 0.....85 1.18 14 15.85 1...47 0.2 0..2 .00 2.80 ...7 1.. çavdar.15 2..79 1.49 0.30 .5 ..15 2.8 1.7 3.18 17..80 .62 2.20 15...91 2.60 .2 2.57 Çizelge 6.4 2..15 1..7 1.5 Mısır.5 .7 0.20 18.60 ..20 15 15.85 1.15 3.85 3..20 15.6 .85 1.15 15 12.30 15 10.85 1...12 50 50 50 40 35 35 35 35 50 25 45 50 45 40 45 55 45 45 35 45 40 35 50 3.1 <0.85 3.1 Dökme malzemelerin eğim açıları Dökme mal Dökme ağırlık Max eğim açısı Dökme açısı letme direnç katsayısı Tane iriliği a′ γ y (t/m3) δ (0 ) Hareketsiz Hareketli 25 35 35 30 25 25 25 15 15 15 30 30 20 20 25 35 30 20 15 20 0 25 35 λ (mm) Kül ve cüruf Linyit Demir hematit Mineral (Cu-Pb) Hafif mineral Yulaf..05 1..15 1..20 12.85 ..83 0...80 .47 18 15.60 .21 2) kötü bakımlı ve sık aşırı doldurmalı kaba işletmeler için (örneğin düzgün olmayan beslenmelerde) λ 'nın bu değerleri %25 civarında arttırılmalıdır..85 2...00 2.15 20.5 ..30 .18 12 18.8 <0.80 .2 .....8 0. pirinç 0.8 <0.18 15.85 2. lül.0 1...00 2.9 1..160 ..20 15...3 ..15 15.... ..20 18..60 ....

26 3.63 1.0 1.10 8. Tanecikli Parçalı 5.62 4.34 2. D boru çapı Büyük değerler yüksek hava hızı ve kuvvetli aşındırıcı mallarda Çizelge 6.62 2.39 2.5 1.20 40...0 15.10 15.10 5.50 8..01 Boru çapı için iletme hızı v(m/s) 200 300 400 500 .....15 5.00 2.3 letme hızı (Su hızı) Tane büyüklüğü a (mm) 0.84 3.60 r/D oranında dirseğin Ik (m) eşdeğer uzunluğu 5 10 20 NOT : r dirsek yarıçapı....60 2..15 25.15 2...28 2.....10 10.2 Boru kesici ve 900 dirsek için eşdeğer uzunluklar(yaklaşık değerler) letilen malın cinsi Kesicinin eşdeğer uzunluğu Is (m) Toz şekl.10 10..0 5..95 2.73 3.58 Çizelge 6.53 3.03 3.

I vtop = I VG µv = 0.63 . pompa verimi 0.02.5 Toplam hacimsel iletme kapasitesi. PM = I vtop .00926 = 0. ÖRNEK PROBLEM: H DROL K LETME TES S N N HESABI Bir hidrolik iletme tesisinde malın kitlesel iletme kapasitesi (filtreli toz) 5 t/h.00278 m3/s 0.1000. boru iç çapı 150 mm.15 burada v w = v ’dir.η mek = 0.3 letme hızı. Motor gücü.2000. Bu tesis için gerekli iletme hızı ve motor gücü ne olmalıdır? Malın hacimsel iletme kapasitesi.63 Toplam basınç kaybı.52 .3.0. I VG = I MG γy = 5 = 10 m3/h = 0.9’dur.52 m/s π .2 = 43264 2.5 t/m3.00278 = 0. ∆Ptop = 2 λ w .7 ve mekanizmanın verimi 0. hacimsel yükleme 0.15) 2 Toplam verim.∆Ptop = η top 0.0. mal yoğunluğu 0. η top = η p .43264 = 634 Nm/s = 0.9 = 0.(0.00926 m3/s 0.v w 2.γ w . v= 4 I vtop πd 2 = 4.0.I red .00926.1.D .7.59 7.634 kW 0.k = 0.0. indirgenmiş iletme uzunluğu 2000 m.

Pnömatik götürücüler için en önemli parametreler hava tüketimi Vhava(m3/s ) hava basıncı P (kg/cm2) ve götürme borusunun iç çapı db (m) dır. Hidrolik götürücülerde ise en önemli parametreler iletme hızı ve motor gücüdür. Hidrolik götürücülerde tıkanmayı önlemek için hacimsel yükleme değerinin 0. özellikle pnömatik götürücülerin piyasada daha fazla yer almaya başladığı göz önüne alınırsa.60 SONUÇLAR Taşıma endüstrisi içinde hidrolik ve pnömatik götürücüler oldukça geniş bir sektöre hitap etmektedir. Bunlar arasında indirgenmiş götürme uzunluğu Lind (m). hidrolik götürücüler de yüksek kapasiteyle uzun mesafelere iletim yapılması istenildiğinde ön plana çıkmaktadır. malzeme parçacıklarının vk kaldırma hızı (m/s). karışımın ağırlık yığılması (konsantrasyonu). pnömatik götürücülerde bu değer 100 e kadar çıkabilmektedir. Son yıllarda. Hem hidrolik hem de pnömatik götürücülerin tasarımı sırasında belirlenmesi gereken önemli parametreler vardır. . Bu verilere ulaşabilmek içinse öncelikle toplam verim. Hidrolik ve pnömatik götürücüler etki prensipleri ve tesis yapı elemanları bakımından her ne kadar benzerlik gösterseler de hacimsel yükleme (sert madde konsantrasyonu) bakımından büyük farklılıklar doğururlar.5 den küçük olması beklenirken. Fakat hesaplar genellikle işletme ve test birimlerindeki pratik deneylerden elde edilen verilere dayanır. Yatırım maliyetlerinin düşüklüğü. sürekli ve sessiz çalışmaları. fazla bakım gerektirmemeleri ve benzer avantajları göz önüne alındığında pnömatik götürücüler tercih edilirken. boru içindeki hava akımının Vhava hızı (m/s) vardır. Havalı taşıma sürecini niteleyen ikinci derecede parametreler de ayrıca belirlenmelidir. bu konudaki çalışmaların arttırılması gerekliliği kaçınılmaz bir gerçek olmaktadır. toplam basınç kaybı ve toplam hacimsel iletme kapasitesini tayin etmemiz gerekmektedir.

Kesikçi M. Vural.Ders Notları”. “Pnömatik Götürücüler . 15-18 Ekim 2003. YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. Thames. Pneumatic Handling Systems. Makine Mühendisleri Odası. B.61 KAYNAKLAR Alışverişçi. V. Dyachkov. Havalı Götürücüler.M. A.Spivakovsky.E. Götürücüler. (1996). Stankovich. Gerdeli smail. Yüksek Lisans Tezi. Alışverişçi. (1987). A. (1984). Pnömatik Götürücüler ve Tasarımında Etkili Olan Parametrelerin ncelenmesi. .Koray. “Hidrolik Götürücüler . I.Ders Notları”. Bulk Solids Handling. (1976). letim Teknolojileri Kongre ve Sergisi Bildirileri. stanbul. (2005).M. “Pnömatik ve Hidrolik Konveyörlerin Konstrüktif Özellikleri ve Hesap Esasları-I”. Çeviren: Cerit.

Müh.62 ÖZGEÇM Ş Doğum tarihi Doğum yeri Lise Lisans Yüksek Lisans 20. . Makine Mühendisliği Bölümü Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mak. Anabilim Dalı.01.1978 zmir 1992-1995 1996-2002 2002-2006 zmir Atatürk Lisesi Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fak. Konstrüksiyon Programı Çalıştığı kurumlar 2004-2005 Dirinler Makina Ltd Şti. 2005-Devam ediyor Siemens A.Ş.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful