P. 1
Strategija Razvoja Turizma u Gornjem Podrinju

Strategija Razvoja Turizma u Gornjem Podrinju

|Views: 2,502|Likes:
Published by Nebojša Golić

More info:

Published by: Nebojša Golić on Dec 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/22/2013

pdf

text

original

Sections

 • 2. PRISTUP, CILJEVI I METODOLOGIJA STRATEGIJE
 • 2.1. CILJEVI I BAZIČNI PRINCIPI IZVOĐENJA PROJEKTA
 • 2.2. METODOLOŠKE OSNOVE ISTRAŽIVANJA
 • 3. ZNAČAJ TURIZMA U GLOBALNOM EKONOMSKOM RAZVOJU
 • 4. ANALIZA TURISTIČKIH KRETANJA I TENDENCIJA U
 • 4.1. DANAŠNJI BOSANSKOHERCEGOVAČKI TURISTIČKI PROIZVOD
 • 4.2. TURISTIČKA TRAŽNJA
 • 4.2.1. OSOBINE TURISTIČKE PONUDE I TRAŽNJE
 • 4.2.1.1. Karakteristike turističke tražnje
 • 4.2.1.2. Karakteristike turističke ponude
 • 5.1. RAZVOJ TURIZMA SARAJEVSKE EKONOMSKE MAKROREGIJE
 • 5.2. ZAKLJUČAK
 • 6. SAVREMENI TRENDOVI NA SVJETSKOM I EVROPSKOM TURISTIČKOM TRŽIŠTU
 • 6.1 POSTAVKE RAZVOJA SAVREMENIH TRENDOVI U RAZVOJU TURIZMA
 • 6.2. SAVREMENI TRENDOVI I VJEŠTINE POTREBNI U TURIZMU DANAŠNJICE
 • 6.3. PROGNOZE BUDUĆIH KRETANJA U SVJETSKOM TURIZMU
 • 6.4 KLJUČNI TRENDOVI NA GLAVNIM TRŽIŠTIMA I TRŽIŠTIMA BLIŽEG OKRUŽENJA
 • 7. PODRUČJE GORNJEG PODRINJA OPŠTI / OPĆI PREGLED
 • 7.1. GENERALNA KVALIFIKACIJA DESTINACIJE
 • 7.2. POLITIKA I ADMINISTRATIVNI SISTEM
 • 7.3. GEOGRAFSKI POLOŽAJ
 • 7.4. PRIRODNE KARAKTERISTIKE PODRUČJA
 • 7.4.2.1. Kraški reljef
 • 7.4.2.2. Fluvijalni i fluviokrški reljef
 • 7.4.2.3. Fluviodenudacijski reljef
 • 7.4.2.4. Padinski reljef
 • 7.4.2.5. Fosilni glacijalni i fluvioglacijalni reljef
 • 7.4.3. HIDROGRAFSKE KARAKTERISTIKE
 • 7.4.4. TLA / ZEMLJIŠTA
 • 7.4.5. VEGETACIJA, BILJNI I ŽIVOTINJSKI SVIJET
 • 7.5. KLIMA
 • 7.5.1. PLANINSKA KLIMA
 • 7.5.2. PRETPLANINSKA KLIMA
 • 7.5.3. ALPSKA KLIMA
 • 7.6. STANOVNIŠTVO
 • 7.7. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE
 • 7.9. KULTURNO-ISTORIJSKE ZNAMENITOSTI GORNJEG PODRINJA
 • 8. TURIZAM GORNJEG PODRINJA
 • 8.1. PREGLED I OCJENA: STANJA U TURIZMU NA PODRUČJU GORNJEG PODRINJA
 • 8.2.1. OPŠTINA VIŠEGRAD
 • 8.2.2. OPŠTINA FOČA
 • 8.2.3. OPĆINA GORAŽDE
 • 8.2.4. OPŠTINA NOVO GORAŽDE
 • 8.2.5. OPĆINA USTIKOLINA
 • 8.2.6. OPĆINA PRAČA / PALE
 • 8.2.7. OPŠTINA RUDO
 • 8.2.8. OPŠTINA ROGATICA
 • 8.2.9. OPŠTINA KALINOVIK
 • 8.2.10. OPŠTINA ČAJNIČE
 • 8.3. PROMOCIJA TURISTIČKE PONUDE
 • 8.3.1.1. Planinski turizam
 • 8.3.1.2. Riječni turizam
 • 8.3.1.3. Jezerski turizam
 • 8.3.1.4. Zdravstveno-lječilišni turizam
 • 8.3.1.5. Naučno-istraživački turizam (bio i geo diverzitet)
 • 8.3.1.6. Seoski turizam i organska hrana
 • 8.3.1.7. Lovni turizam
 • 8.3.1.8. Tranzitni turizam
 • 8.5. INFORMISANJE
 • 8.6. MARKETING
 • 8.6.1. RAZVOJ PROIZVODA
 • 8.6.2. PROMOCIJA I PRODAJA
 • 8.6.3. ODNOSI S JAVNOŠĆU (PR BIRO)
 • 8.6.4. OPŠTINSKA/OPĆINSKA TURISTIČKA ORGANIZACIJA/URED
 • 8.6.5. MARKETING PROGRAMI TURIZMA GORNJEG PODRINJA
 • 9. SWOT ANALIZA TURIZMA GORNJEG PODRINJA
 • 9.1. UVODNE NAPOMENE
 • 9.2. INFRASTRUKTURA I SAOBRAĆAJ
 • 9.3. TURISTIČKI PROIZVOD
 • 9.4. LJUDSKI RESURSI I TRŽIŠTE RADA
 • 9.5. ODNOSI I UMREŽAVANJE S DRUGIM PRIVREDNIM I JAVNIM SUBJEKTIMA
 • 9.6. SISTEM REGIONALNOG TURISTIČKOG MARKETINGA
 • 9.7. ORGANIZACIJA, UPRAVLJANJE I PODSTICANJE RAZVOJA TURIZMA
 • 10. STRATEŠKE PREDNOSTI I STRATEŠKI NEDOSTACI
 • 10.1. STRATEŠKE PREDNOSTI
 • 10.2. STRATEŠKI NEDOSTACI
 • 10.3. ZAKLJUČAK
 • 11. VIZIJA
 • 11.1. OBUHVAT VIZIJE
 • 11.2. PRINCIPI
 • 11.3. OSLONAC NA STRATEŠKE PREDNOSTI
 • 11.4. VRIJEDNOSTI KOJE GORNJE PODRINJE ŽELI DA PREDSTAVI
 • 12. STRATEŠKE SMJERNICE RAZVOJA TURIZMA
 • 13. ZAKLJUČAK

Institut za građevinarstvo “IG” Banja Luka

Naučno istraživački Institut

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA U GORNJEM PODRINJU
*Završna verzija

Juli, 2007. godine

SADRŽAJ:
1. 2. UVOD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 PRISTUP, CILJEVI I METODOLOGIJA STRATEGIJE------------------------------------------------ 6 2.1. 2.2. 3. 4. CILJEVI I BAZIČNI PRINCIPI IZVOĐENJA PROJEKTA ------------------------------------------- 7 METODOLOŠKE OSNOVE ISTRAŽIVANJA --------------------------------------------------------- 8

ZNAČAJ TURIZMA U GLOBALNOM EKONOMSKOM RAZVOJU ----------------------------- 10 ANALIZA TURISTIČKIH KRETANJA I TENDENCIJA U BIH ------------------------------------ 13 4.1. DANAŠNJI BOSANSKOHERCEGOVAČKI TURISTIČKI PROIZVOD ------------------------ 16 4.2. TURISTIČKA TRAŽNJA -------------------------------------------------------------------------------- 16 4.2.1. OSOBINE TURISTIČKE PONUDE I TRAŽNJE ------------------------------------------------ 18
4.2.1.1. 4.2.1.2. Karakteristike turističke tražnje ---------------------------------------------------------------------------- 18 Karakteristike turističke ponude---------------------------------------------------------------------------- 20

5.

ZNAČAJ TURIZMA U LOKALNOM I REGIONALNOM EKONOMSKOM RAZVOJU SA OSVRTOM NA SARAJEVSKU EKONOMSKU MAKROREGIJU (SMR) ------------------------ 22 5.1. 5.2. RAZVOJ TURIZMA SARAJEVSKE EKONOMSKE MAKROREGIJE -------------------------- 26 ZAKLJUČAK ---------------------------------------------------------------------------------------------- 29

6.

SAVREMENI TRENDOVI NA SVJETSKOM I EVROPSKOM TURISTIČKOM TRŽIŠTU- 30 6.1 6.2. 6.3. 6.4 6.5. POSTAVKE RAZVOJA SAVREMENIH TRENDOVI U RAZVOJU TURIZMA --------------- 32 SAVREMENI TRENDOVI I VJEŠTINE POTREBNI U TURIZMU DANAŠNJICE ------------ 33 PROGNOZE BUDUĆIH KRETANJA U SVJETSKOM TURIZMU ------------------------------- 37 KLJUČNI TRENDOVI NA GLAVNIM TRŽIŠTIMA I TRŽIŠTIMA BLIŽEG OKRUŽENJA 39 MOGUĆI UTJECAJ SAVREMENIH SVJETSKIH TRENDOVA U TURIZMU, NA TURIZAM B I H---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47 6.5.1. UPRAVLJANJE MARKETINGOM NA NIVOU TURISTIČKE DESTINACIJE KAO ODGOVOR NA UTICAJ SAVREMENIH SVJETSKIH TRENDOVA U TURIZMU --------- 48 PODRUČJE GORNJEG PODRINJA OPŠTI / OPĆI PREGLED ----------------------------------- 50 7.1. GENERALNA KVALIFIKACIJA DESTINACIJE --------------------------------------------------- 50 7.2. POLITIKA I ADMINISTRATIVNI SISTEM ---------------------------------------------------------- 51 7.3. GEOGRAFSKI POLOŽAJ-------------------------------------------------------------------------------- 51 7.4. PRIRODNE KARAKTERISTIKE PODRUČJA ------------------------------------------------------- 52 7.4.1. GEOLOŠKA STRUKTURA, LITOLOŠKI SASTAV, RUDNO - MINERALNA LEŽIŠTA, MINERALNE, TERMALNE I TERMOMINERALNE VODE---------------------------------- 52 7.4.2. RELJEF -------------------------------------------------------------------------------------------------- 53
7.4.2.1. 7.4.2.2. 7.4.2.3. 7.4.2.4. 7.4.2.5. Kraški reljef -------------------------------------------------------------------------------------------------- 54 Fluvijalni i fluviokrški reljef -------------------------------------------------------------------------------- 55 Fluviodenudacijski reljef ------------------------------------------------------------------------------------ 56 Padinski reljef------------------------------------------------------------------------------------------------- 56 Fosilni glacijalni i fluvioglacijalni reljef ------------------------------------------------------------------ 57

7.

7.4.3. HIDROGRAFSKE KARAKTERISTIKE ----------------------------------------------------------7.4.4. TLA / ZEMLJIŠTA -----------------------------------------------------------------------------------7.4.5. VEGETACIJA, BILJNI I ŽIVOTINJSKI SVIJET------------------------------------------------7.5. KLIMA -----------------------------------------------------------------------------------------------------7.5.1. PLANINSKA KLIMA --------------------------------------------------------------------------------7.5.2. PRETPLANINSKA KLIMA-------------------------------------------------------------------------7.5.3. ALPSKA KLIMA -------------------------------------------------------------------------------------7.6. STANOVNIŠTVO ----------------------------------------------------------------------------------------7.7. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE ---------------------------------------------------------------------7.8. PRIVREDA ------------------------------------------------------------------------------------------------7.9. KULTURNO-ISTORIJSKE ZNAMENITOSTI GORNJEG PODRINJA --------------------------

58 60 61 64 64 65 65 66 66 67 67

Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 8. TURIZAM GORNJEG PODRINJA ------------------------------------------------------------------------- 72 8.1. 8.2. PREGLED I OCJENA: STANJA U TURIZMU NA PODRUČJU GORNJEG PODRINJA------ 72 TURISTIČKA PONUDA GORNJEG PODRINJA (PROIZVODI, SMJEŠTAJ, TURISTIČKA TRAŽNJA)-------------------------------------------------------------------------------------------------- 73 8.2.1. OPŠTINA VIŠEGRAD -------------------------------------------------------------------------------- 73 8.2.2. OPŠTINA FOČA --------------------------------------------------------------------------------------- 80 8.2.3. OPĆINA GORAŽDE --------------------------------------------------------------------------------- 100 8.2.4. OPŠTINA NOVO GORAŽDE ---------------------------------------------------------------------- 115 8.2.5. OPĆINA USTIKOLINA ----------------------------------------------------------------------------- 117 8.2.6. OPĆINA PRAČA / PALE ---------------------------------------------------------------------------- 119 8.2.7. OPŠTINA RUDO-------------------------------------------------------------------------------------- 123 8.2.8. OPŠTINA ROGATICA------------------------------------------------------------------------------- 127 8.2.9. OPŠTINA KALINOVIK ----------------------------------------------------------------------------- 136 8.2.10. OPŠTINA ČAJNIČE---------------------------------------------------------------------------------- 140 8.3. PROMOCIJA TURISTIČKE PONUDE --------------------------------------------------------------- 144 8.3.1. VIDOVI TURIZMA I PONUDE TURISTIČKOG PROIZVODA, KOJE JE MOGUĆE RAZVIJATI NA OSNOVU PRIRODNIH PREDISPOZICIJA U GORNJEM PODRINJU 144
8.3.1.1. 8.3.1.2. 8.3.1.3. 8.3.1.4. 8.3.1.5. 8.3.1.6. 8.3.1.7. 8.3.1.8. Planinski turizam --------------------------------------------------------------------------------------------144 Riječni turizam-----------------------------------------------------------------------------------------------147 Jezerski turizam----------------------------------------------------------------------------------------------150 Zdravstveno-lječilišni turizam -----------------------------------------------------------------------------150 Naučno-istraživački turizam (bio i geo diverzitet)------------------------------------------------------150 Seoski turizam i organska hrana---------------------------------------------------------------------------151 Lovni turizam -----------------------------------------------------------------------------------------------152 Tranzitni turizam --------------------------------------------------------------------------------------------153

8.4. BUDŽET --------------------------------------------------------------------------------------------------- 154 8.5. INFORMISANJE ----------------------------------------------------------------------------------------- 156 8.6. MARKETING --------------------------------------------------------------------------------------------- 157 8.6.1. RAZVOJ PROIZVODA ------------------------------------------------------------------------------ 162 8.6.2. PROMOCIJA I PRODAJA--------------------------------------------------------------------------- 162 8.6.3. ODNOSI S JAVNOŠĆU (PR BIRO) --------------------------------------------------------------- 162 8.6.4. OPŠTINSKA/OPĆINSKA TURISTIČKA ORGANIZACIJA/URED ------------------------- 163 8.6.5. MARKETING PROGRAMI TURIZMA GORNJEG PODRINJA ----------------------------- 164 9. SWOT ANALIZA TURIZMA GORNJEG PODRINJA ------------------------------------------------ 166 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 13. UVODNE NAPOMENE --------------------------------------------------------------------------------- 166 INFRASTRUKTURA I SAOBRAĆAJ----------------------------------------------------------------- 167 TURISTIČKI PROIZVOD------------------------------------------------------------------------------- 168 LJUDSKI RESURSI I TRŽIŠTE RADA --------------------------------------------------------------- 171 ODNOSI I UMREŽAVANJE S DRUGIM PRIVREDNIM I JAVNIM SUBJEKTIMA --------- 173 SISTEM REGIONALNOG TURISTIČKOG MARKETINGA ------------------------------------- 175 ORGANIZACIJA, UPRAVLJANJE I PODSTICANJE RAZVOJA TURIZMA ----------------- 177 STRATEŠKE PREDNOSTI I STRATEŠKI NEDOSTACI ---------------------------------------- 180 STRATEŠKE PREDNOSTI ----------------------------------------------------------------------------- 180 STRATEŠKI NEDOSTACI ----------------------------------------------------------------------------- 181 ZAKLJUČAK --------------------------------------------------------------------------------------------- 182 VIZIJA -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 183 OBUHVAT VIZIJE --------------------------------------------------------------------------------------- 183 PRINCIPI -------------------------------------------------------------------------------------------------- 184 OSLONAC NA STRATEŠKE PREDNOSTI---------------------------------------------------------- 184 VRIJEDNOSTI KOJE GORNJE PODRINJE ŽELI DA PREDSTAVI ---------------------------- 184 STRATEŠKE SMJERNICE RAZVOJA TURIZMA ------------------------------------------------ 186 ZAKLJUČAK------------------------------------------------------------------------------------------------ 190

Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka

www.institutig.com

3

Saša Dunović.geoznan.inž.o SARAJEVO PROJEKAT: STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA U GORNJEM PODRINJU Završna verzija IZVRŠILAC: Institut za građevinarstvo „IG“ d.tehnol.inž.inž. dipl. Banja Luka www.ecc Čedomir Pogarčić.građ.inž.inž. dipl. dipl.o.inž. dipl. Nebojša Knežević.com izg@blic. dipl. Prof. dr.inž.šum. dipl.o. Slobodan Berić. Vanja Jerinić. dipl.turizma. dipl. Zdravko Milovanović. dipl.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju NARUČILAC: SARAJEVSKA RAZVOJNA AGENCIJA „SERDA“ d. Dr Zoran Govedar. Generalni direktor Prof. Angelina Ivanović.tehnol.geolog.maš.institutig. godine Dr Alen Lepirica.arh. Maida Vuković. UNUTRAŠNJA KONTROLA Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Prof dr Milorad Milićević. Prof dr Milenko Stanković. dipl.inž. Nenad Gaćeša.maš. Ratko Radišić. dr Zdravko Milovanović.građ. spec. dipl. dipl.net izg@teol. dipl.inž.oec.inž.arh.inž.inž.tehnol.com 4 . dipl.institutig.hidrograđ.net BROJ: VRIJEME IZRADE: RADNI TIM: SU-IGBL-IN-EK-1383/07 Juli 2007.inž.o.

Opština Novo Goražde i Opština Čajniče (Naručilac) i Instituta za građevinarstvo „IG” d. zbog loše prvenstveno drumske infrastrukture. podsticaj i podršku od strane deset opština/općina Gornjeg podrinja.com 5 . Zbog raznovrsne i većim djelom netaknute prirode.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 1. prvenstveno vezano za riječni turizam mi smo u ovoj Studiji dali poseban naglasak razvoju ekoturizma ali takođe i drugih komplementarnih vidova turizma kao što su seoski. posebno pojedinim turistički interesantnim dijelovima. organizovanja i realizacije razvoja turizma u cilju ekonomskog razvoja regije koji bi se u prvom redu očitovao kroz povećanje stope zaposlenosti. Posebno pitanje je nedostatak educiranih turističkih menadžera raznih profila kao i hotelijerske. ima ograničen pristup regionu. Općina Pale Prača. Opština Višegrad. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Opština Foča Ustikolina. iako strateški pozicionirano.SERDA je odlučila da na osnovu Regionalne strategije ekonomskog razvoja za Sarajevsku ekonomsku makroregiju. godine. razvoj ruralnih naselja i poboljšanje usluga kao i ostalih djelatnosti što direktnim što indirektnim putem. Turistički proizvod je koncipiran u skladu sa ''starim. Opština Rudo. sadašnje teške ekonomske situacije. Prema porastu interesa turista za ekoturizam u ovoj regiji. gastro i restoraterske struke. prvenstveno domaćih turista. Takođe ne postoji adekvatna saradnja između relevantnih interesnih grupa u turizmu Gornjeg podrinja. Opština Kalinovik. nepostojanja savremenih smještajnih kapaciteta. religijski i lovni. Gornje podrinje. Ugovorom broj: 0139-I-/06 zaključenim između Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA u saradnji sa Partnerima: Opštine Rogatica.o. Opština Foča. a naročito između javnog i privatnog sektora. UVOD Sarajevska regionalna razvojna agencija .o. regija Gornjeg podrinja koje obuhvata područje deset opština/općina ne koristi ih zbog nedostatka je vizije razvoja Opština regiona. Iako raspolaže sa značajnim turističkim razvojnim potencijalom. Strategija razvoja turizma Gornjeg podrinja je obuhvatila vremenski interval do 2015. realizuje Projekat izrade studije . Na kraju Studije su date strateške smjernice prema kojima bi se trebalo ravnati u procesu planiranja. regiona Gornjeg podrinja. tradicionalnim'' tražnjama.institutig. te inicijativu. a smještajni kapaciteti su skromni (oko 2000 kreveta) sa niskom kategorijom. posebno prema očiglednom trendu njihovog povećanja.Strategija razvoja turizma Gornjeg podrinja. treba favorizovati u svakom slučaju razvoj ekoturizma. Banja Luka (Izvršilac) naručena je izrada studije – Strategija razvoja turizma Gornjeg podrinja. Općina Goražde.

Jedan od prioritetnih ciljeva je i da se turizam kao grana postavi na principe samoodrživosti. PRISTUP. Procesom strateškog menadžmenta preduzeće. CILJEVI I METODOLOGIJA STRATEGIJE Područje Gornjeg podrinja treba da dobije Strategiju razvoja kojom. (metodološki) pokazaće SWOT analiza koja će se u narednim poglavljima tematski prezentirati: potencijalne unutrašnje snage (strengths). Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. jer ''razmatranja imidža su posebno važna za proces internacionalizacije poslovanja. Principi strateškog menadžmenta mogu transformisati turističku privredu jer: Strateški menadžment podstiče nove ideje ukoliko su strateški orjentisane. kao izvoru proizvoda i usluga. (Brkić. Cilj je takođe zapošljavanje i poboljšanje kvaliteta života lokalnog stanovništva uz pomoć turizma. očekivanja su deset opština Gornjeg podrinja da se ovim projektom inicira i razvoj pozitivnog imidža na domaćem i svjetskom tržištu. jer razvoj turizma apsorbuje radnu snagu. Turistički proizvod. Da je Strategija sa postavljenim ciljevima ostvarljiva. Organizacija i podsticanje razvoja turizma. Dugoročna zaštita prirodnih i kulturnih resursa u funkciji turizma. Odnosi i umrežavanje s drugim privrednim i javnim subjektima. rast domaćeg turističkog prometa.com 6 . mora postati svakodnevna praksa. menadžmenta. Procesom strateškog menadžmenta preduzeće identifikuje i razvija svoje konkurentske prednosti. te rast zaposlenosti putem turizma su realni ciljevi koji se nadovezuju i proističu jedan iz drugog. u tom kontekstu svakoj se zemlji. Sistem regionalnog turističkog marketinga. potencijalne spoljne mogućnosti (opportunities). Povećanje deviznog priliva od turizma. Ljudski resursi i tržište rada.institutig. obzirom da se svi procesi rada ne mogu automatizirati i zamijeniti mašinama. Uz ove osnovne privredne ciljeve. zna u kojem smislu da aktivira svoje napore u narednom vremenskom periodu. N.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 2. Promjena imidža BiH u funkciji razvoja turizma). potencijalne unutrašnje slabosti (weaknesses). turističkih radnika i lokalne zajednice. prije svega. potencijalne spoljnje prijetnje (threats) područja Gornjeg podrinja i to segmente: Infrastruktura i saobraćaj. pripisuje određeni imidž''. treba da se postigne povećanje konkurentnosti turističke privrede (kroz klasterski pristup). te da se obezbijedi zaštita turističkih potrošača saglasno današnjoj evropskoj praksi i Zakonu o zaštiti potrošača BiH. Za povećanje domaćeg turističkog prometa nužno je povećati broj zaposlenih.

CILJEVI I BAZIČNI PRINCIPI IZVOĐENJA PROJEKTA Prihvatajući ovako složene ciljeve i interese deset Opština Gornjeg podrinja u oblasti turizma.1. U tom smislu ovaj projekt postavlja temelje za izgradnju internacionalno konkurentne turističke industrije ovog dijela Bosne i Hercegovine. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. autori izrade ovog projekta su svjesni da se primarni fokus mora staviti na cjelovitu izgradnju tržišno orjentisanih turističkih proizvoda s izgledima plasmana i održivosti na domaćem i međunarodnom tržištu.com 7 .Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 2.institutig. Provedenim sistemom nismo samo podstaknuli aktivno uključivanje svih relevantnih aktera u turističkom procesu Gornjeg podrinja i time identifikovali interese i očekivanja već i dobili brojne ideje i prijedloge objektivno izvodljivih programa i aktivnosti čiji se primjeri nalaze i u nastavku Strategije. Vidljivo je da se institucionalni sistem Bosne i Hercegovine ubrzano modernizuje i da se odgovornost za razvoj i rast privrede. Kapacitet za promjene i inovacije na lokalnom i regionalnom nivou sve se više očituje. Šematski prikaz ciljeva projekta je dat u nastavku: CILJEVI PROJEKTA PODIZANJE KONKURENTNOSTI TURIZMA GORNJEG PODRINJA Povećanje deviznog priliva od turizma Rast domaćeg turističkog prometa RAZVOJ POZITIVNOG IMIDŽA Rast zaposlenosti DUGOROČNA ZAŠTITA RESURSA POBOLJŠANJE KVALITETA ŽIVOTA ZAŠTITA TURISTIČKIH POTROŠAČA Princip odozdo na gore je u najvećoj mogućoj mjeri primjenjeni princip u realizaciji ovog projekta a čija je primjena potvrdila na terenu okvire i prostor za promjene. uključujući i turizam sve više decentralizuje.

ili još bolje. METODOLOŠKE OSNOVE ISTRAŽIVANJA Polazeći od navedenih bazičnih principa izvođenja ovog projekta kao i definisanih elemenata iz tenderske dokumentacije. na način potpuno različit od konkurencije. posebno sa stanovišta izgradnje internacionalne konkurentnosti u prioritetnim sektorima/proizvodima. to jest s ugradnjom vlastitog identiteta. definiše se nov i cjelovit upravljački mehanizam turizma i obezbjeđuje se efikasan plan implementacije strategije upravljanja turizmom u Gornjem podrinju.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Princip od pojedinačnog ka opštem Gornje podrinje ima nekoliko tradicionalnih poslovnih sektora u turizmu sa šansama za globalnu konkurentnost. imajući na umu vremensku dimenziju i potrebne resurse. Dali smo prioritet onim sektorima u kojima Gornje podrinje ima najjaču atraktivnost i gdje može najbrže da izgradi vlastite konkurentske prednosti. • • Da bi se došlo do pouzdanih rezultata i operativnih rješenja koje je postavio Naručilac u konkursnoj dokumentaciji. princip bez čije primjene nije moguće očekivati visok domet ovog projekta. ocjenjivanjem različitih mogućnosti izgradnje konkurentnosti u regionu Gornjeg podrinja. izvodi se puna objektivizacija stanja i pretpostavki razvoja turizma Gornjeg podrinja. Na tako odabranom portfoliju proizvoda. 2. predlaže se ukupna razvojna politika u turizmu Gornjeg podrinja. Uključivanje javnosti je.com 8 . Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. definišu se razvojna vizija i strategija. naprotiv. stvaranje imidža turističke destinacije nije moguće bez spremnosti uključivanja javnosti u različite projekte podizanja standarda turističkih usluga na cjelokupnoj teritoriji Gornjeg podrinja koje ne može i ne smije da računa na turizam u izolovanim oazama za strane goste nego. Konkurentske prednosti se grade na način da se proizvodi i usluge oblikuju po uzoru na konkurente. Naime. odnosno konkurentnih turističkih sektora. Zato će biti nužno pojedine dijelove ovog projekta verifikovati posredstvom javnih prezentacija i medija. ali i mogućnost da razvije potpuno nove sektore s obzirom na promjene na svetskom turističkom tržištu. takođe. a imajući u vidu prije svega rast inostranog turističkog prometa.2. za potrebe ovog projekta sproveden je niz istraživanja i obavljeni konsultantski postupci koji su uobičajeni u internacionalnoj praksi sličnih projekata. treba da osigura sistem zanimljivih turističkih iskustava na svojoj cjelokupnoj teritoriji. istraživanjem i komuniciranjem s interesnim subjektima. planovi investicija i planovi razvoja konkurentnosti. modeli rasta. metodološke osnove ovog projekta oblikovane su: • primjenom principa odozdo na gore.institutig.

su rađeni u cilju utvrđivanja stavova direktora turističkih organizacija. konsultacija sa stručnjacima ministarstva trgovine i turizma RS i turističke zajednice FBiH. koji su i najveći urbanistički centri ovog regiona). Nakon provedenih terenskih istraživanja. da se utvrdi cjelovita tržišno-finansijska poslovna slika hotela koji posluju u regionu. kao i predsjednicima opština ili njihovim referentima. Za analizu regionalnog i međunarodnog okruženja i turističkih tokova koristili smo sve relevantne turističke statistike.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Provedena su standardna desk i field istraživanja. opštinskim referentima te mještanima regije Izvršioci su pristupili izradi Strategije razvoja turizma Gornjeg podrinja. (koje su imale izgrađenu Strategiju razvoja. a za potrebe ovog projekta urađena su i dodatna anketna istraživanja te intervjui. (tu smo naišli na dosta problema zbog veoma malog broja ili uopšte nepostojanja zvaničnih statističkih izvora podataka za analizu regionalnih turističkih tokova). Istražene su i aktuelne poslovne performanse hotelske ponude Gornjeg podrinja u cilju otkrivanja bitnih tržišnih obilježja tražnje za hotelima. kao i predsjednika opština na području Gornjeg podrinja u pogledu mogućih razvojnih usmjerenja i potencijala rasta turizma u regiji. Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju je zasnovana i usaglašena i sa razvojnim Strategijama pojedinih opština.com 9 .institutig. koji su povezani s potrebom prikupljanja informacija i dodatne argumentacije za različita problemska područja te s provjerom primjerenosti predloženih rješenja. Intervjui s direktorima lokalnih turističkih organizacija. kao što su Foča i Goražde. U sklopu istraživanja stavova stanovništva Gornjeg podrinja istraženi su interesi kao i stavovi prema turizmu da se utvrde stavovi lokalnog stanovništva o zadovoljstvu postojećim stanjem i željenom pravcu turističkog razvoja na području Gornjeg podrinja. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.

ZNAČAJ TURIZMA U GLOBALNOM EKONOMSKOM RAZVOJU Danas se smatra da turizam sa svojim odlikama ulazi u sve pore društvenog i privrednog razvoja mnogih zemalja. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.1). Posljednjih decenija turizam dobija masovni karakter bilo da su u pitanju međunarodna ili domaća turistička kretanja.com 10 . Svjetsko turističko tržište.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 3. evropsko turističko tržište izgleda (Grafikon br. 2004. (Grafikon br. Svjetsko turističko tržište. Turizam ima izražen neposredan. Evropa je i dalje najinteresantniji turistički region sa učešćem od oko 55% u ukupnim turističkim posjetama. godini 760 miliona dolazaka. 2). To je razlog da se posljednjih godina turizmu poklanja velika pažnja posebno sa aspekta njegovog doprinosa ukupnom privrednom razvoju zemalja i regija. Posmatrano segmentirano. godine Izvor: prema statističkoj dokumentaciji WTO-a ostvarilo je u 2004.institutig. Njeno učešće u svjetskom turističkom prometu još je i veće i iznosi oko 58%. posredan i multiplikovan efekat na razvoj privrede.

a Srednja i Istočna Evropa 73 miliona dolazaka (17%).com 11 .institutig. Prosjek potrošnje po turističkom putovanju u Evropi iznosi 632 EUR. Mediteran) 152 miliona dolazaka (37%). Turistički promet u Evropi za rezultat je imao ukupan prihod od 252 milijarde EUR. Aziji i Pacifiku 78 milijardi EUR. Najznačajnije turističke zemlje u svijetu su Francuska. koje zajedno obuhvataju 33% ukupnog svjetskog turističkog prometa. Južna Evropa (tj. godine Izvor: prema statističkoj dokumentaciji WTO-a Najveće učešće u evropskom turističkom prometu ostvareno je u području Mediterana (37%). od čega je u Evropi ostvareno 250 milijardi EUR. SAD. godini je u svijetu realizovano oko 455 milijardi EUR prihoda od turizma. Distribucija turističkog prometa u Evropi prema karakterističnim regijama bila je kako slijedi: Sjeverna Evropa je registrovala 51 milion dolazaka (12%). U 2003. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. te Zapadne Evrope (34%). Zapadna Evropa 139 miliona dolazaka (34%). godini je iznosila 660 EUR.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Evropsko turističko tržište 2004. Severnoj i Južnoj Americi 102 milijarde EUR. Prosječna svjetska potrošnja turista po putovanju u 2003. odnosno u Africi i Srednjem Istoku 25 milijardi EUR. dok je učešće Srednje i Istočne Evrope iznosilo tek 17%. Španija. Kina i Italija.

Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Za kratko vrijeme ova djelatnost će stati uz bok naftne i automobilske industrije. regionalnog (Gornje podrinjskog). počevši od mikro ( destinacije).com 12 . Turizam je industrija koja bilježi najbrži rast u cijelom svijetu i to je jedna od tri najveće privredne grane na svijetu sa preko 750 milijardi eura prihoda i 808 miliona putnika.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Najznačajnije pojedinačne receptivne zemlje u Evropi su Francuska. svjetskog. Procjene ukazuju da potrošnja domaćih i inostranih turista učestvuje sa oko 12% u ukupnom svjetskom društvenom proizvodu. godine trebalo narasti na milijardu. Italija. (globalnim) tržišnim promjenama. Gornjeg podrinja (domaćeg tržišta). godine na 1. jer u svijetu ne postoji zemlja koja ne razvija na bilo koji način domaći ili ino turizam.institutig. zavisiće od tendencija kretanja turizma na međunarodnom tržištu i stepena strategijskog prilagođavanja turističke privrede. Dosadašnjih 808 miliona međunarodnih putovanja bi do 2010. Turizam spada među prvu djelatnost koja je poprimila globalne dimenzije.6 milijardi. Austrija i Nemačka koje zajedno obuhvataju oko 60% ukupnog turističkog prometa Evrope. globalnog nivoa. Španija. Prema navedenom. a do 2020. Globalno sagledavanje značaja turizma u ukupnom ekonomskom razvoju. pa do makro. uz godišnju stopu rasta od oko 4% jasno je da turizam predstavlja sve značajniju poslovnu djelatnost.

Učešće turizma u ukupnom BDP BIH (2000. a stopa rasta stvarnog bruto domaćeg proizvoda je veća (oko 5%).3. jer je postojeća statistička metodologija zastarjela i neefikasna.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 4. što je dosta diskutabilno obzirom na stanje statistike u turizmu. FIPA. (Satelitski turizam i elaboracija satelitskog računa turizma. Međunarodni dolasci i odlasci turista su se povećali i prihod ostvaren od turizma je oko 650 miliona američkih dolara. koja bi se morala redefinisati i tek takva uvesti u praksu.institutig. februar 2006. turizam u BiH je doživio pozitivan trend u poslednjih pet godina. Ovo je bitno istaći jer su prilikom izrade ove Studije korišteni drugi (npr./2004.. bazični) izvori. umjesto statističkih koji su po pojedinim opštinama/općinama nedostajali.da se izrade preporuke kako bi se modernizovala statistička istraživanja turizma u skladu sa međunarodnim standardima i metodologijom satelitskog računa turizma“. Statističke informacije ukazuju da potrošnja u okviru ulaznog turizma. godine). isti podržavaju makroekonomsku stabilizaciju BiH: inflacija je pod kontrolom. Grafikon br. nego u posljednjim godinama. bi mogla da pokrije više od pola trenutnog deficita bilansa plaćanja BiH-a. Prema podaci Centralne banke BiH. Sarajevo. Zbog toga je sa USAID-om sačinjen Projekt procjene i praćenja te razvoja u statistici turizma BiH i . Povećani prihodi su između ostalog rezultat i aktivnijeg međunarodnog marketinga koji su promovisali državni organi (MIP. TU BiH) na sajmovima i stručnim skupovima. USAID.com 13 .g.) Izvor: Statistika Centralne banke BiH Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. ANALIZA TURISTIČKIH KRETANJA I TENDENCIJA U BIH Prema podacima Centralne banke BIH.

Tabela br. 1 Dolasci turista u RS-u 2004.056 8.3 88./2005.5 101. godini Turistička destinacija Banjsko mjesto Planinsko mjesto Ostala turistička mjesta Ostala mjesta 2004./2005. 95.3 Izvor: Republički zavod RS-a.g.7 5.685 28.3 Index 2004. Banja Luka 2005.385 27./2003.institutig.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Rast turizma prati trend globalne ekonomije. o čemu svjedoče današnji skromni rezultati turističke industrije. Grafikon br. godina u RS. 34./2004.) Izvor: Statistika Centralne banke BiH U posljednjih 20-tak godina Bosna i Hercegovina je kao turistička destinacija bila uglavnom izvan međunarodne konkurencije i značajnih turističkih kretanja.8 105.0 19.com 14 .0 52. Tabela 1.299 7. 36.062 79. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.862 Učešće u ukupnim dolascima 23. Ilustrativni su podaci o dolasku turista u 2004.680 79. 4 koji slijedi prati ulazni i izlazni turizam u BiH Ulazni i izlazni turizam u BiH/BDP (2000.777 Učešće u ukupnim dolascima 24 18 52 6 2005.

56 2. te najbržeg privrednog razvoja i poboljšanja spoljnotrgovinskog deficita. 2005.000 Izvor: Republički zavod RS-a. Osim toga./2004. INDEX 2005.000 INDEX 2005.7 104. odnosno više od 7% ukupnog BDP. 90.22 Izvor: Republički zavod RS-a. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Banja Luka 2005. Ipak. UGOSTITELJSTVU Za IX.989. Po rezultatima ankete koju je nedavno sproveo USAID čak 76% ispitanika smatra da vrijedi investirati u turizam s ciljem poboljšanja BH ekonomije i kreiranja novih radnih mjesta. ukupan direktni i indirektni uticaj turizma na ekonomiju BiH dostiže skoro 1 milijardu KM u 2005. Broj zaposlenih u turizmu procjenjuje se na preko 50 000 radnih mjesta./05. g. odnosno 5% ukupne radne snage u BiH. 36.64 dana Domaći 2.7 U isto vrijeme dogodile su se velike promjene na svjetskom turističkom tržištu koje su takođe zaobišle Bosnu i Hercegovinu.com 15 . BiH ima veliki suficit u platnom bilansu u turizmu. Unapređenje konkurentnosti ponude može se brže ostvariti na onim lokalnim područjima gdje postoje bazični proizvodi i gdje je moguće da se brzo postigne saglasnost javnog i privatnog sektora o modelima. ZADRŽAVANJE UKUPNO 2. strategijama rizicima restrukturisanja i repozicioniranja naslijeđene ponude. 2005. prema Svjetskom savjetu za turizam i putovanja (WTTC) koji prati i prognozira industriju turizma širom svijeta. bez kojeg bi deficit tekućeg računa bio mnogo veći.): Tabela 2.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Prosječno zadržavanje turista je bilo prosječno 2./2005.institutig.7 Ostvareni promet u ugostiteljstvu u tom periodu je iznosio. Stoga je u Bosni i Hercegovini nužno hitno poboljšanje konkurentnosti turističke ponude. 97.76 2. Tabela 3. Tabela br. Banja Luka 2005. zbog ratnih događanja i neprilagođenosti turističke ponude svjetskim trendovima.7 dana 2. 3 Promet u ugostiteljstvu 2004.771./2004.3 86.88 Strani 2. PROMET U 2004. Tabela br. 2 Prosječno zadržavanje turista 2004. a u skladu sa željenim pozicioniranjem na turističkom tržištu.7 dana (domaći i strani turisti 2004. godina PROSJEČNO 2004. mjeseci 40. godini.

Analiza iskorišćenja smještajnih kapaciteta po vrstama smještaja ukazuje na činjenicu da su najbolje popunjeni smještajni kapaciteti u banjskim i/ili klimatskim lječilištima. kantonalnim i entitetskim (TORS.institutig. Glavni današnji proizvodi Bosne i Hercegovine su banje s klimatskim lečilištima. nju ne prati adekvatan profil turističkih proizvoda. 4.com 16 . Na ulasku u novu eru razvoja turizma.1. zbog zaostajanja u razvoju komunikativnog i receptivnog faktora. Bosna i Hercegovina je s jedne strane suočena s potrebom ubrzane revitalizacije nasleđene strukture turizma. a s druge strane s inteligentnim korišćenjem brojnih netaknutih atrakcija i oblikovanjem novih proizvoda. Iste su zbog odsustva Bosne i Hercegovine s međunarodnog turističkog tržišta ostale nemodernizovane. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. omladinskog i dječjeg turizma. rijeke i administrativni centri. planine. Naime.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 4. i u isto vrijeme izbjegava plaćenje boravišne takse koja se usmjerava Turističkim organizacijama /zajednicama . koja te sredstva koristi za zajedničke nastupe i propagandno-promotivne aktivnosti (na ino i domaćem tržištu). U poslijednje vrijeme u Bosni i Hercegovini se postepeno razvija i proizvod ruralnog turizma koji u različitim dijelovima dobija različite forme ponude.Turističkom udruženju u BiH. DANAŠNJI PROIZVOD BOSANSKOHERCEGOVAČKI TURISTIČKI Iako Bosna i Hercegovina posjeduje raznovrsnu atrakcijsku strukturu. Ovo se objašnjava činjenicom što je u vrijeme bivše Jugoslavije glavni fokus turističkog razvoja bio na jadranskom turizmu. Sasvim je izvesno da rehabilitacija naslijeđene strukture ima prioritet ne samo zbog ekonomski efikasnijih solucija za povratak na međunarodno tržište. odnosno FBiH. a naročito socijalnog. odnosno krovnoj organizaciji. zbog činjenice da je u i oko naslijeđenih destinacija moguće na najlakši način podići kapacitete ponude i nivo konkurentnosti. TURISTIČKA TRAŽNJA Na području Bosne i Hercegovine. gradskim. U tom kontekstu. u okviru svih ključnih turističkih atrakcija oblikovane su inicijalne ponude i turistički proizvodi prije 20-tak i više godina. kao i nedoslednosti provođenja Zakona/Uredbe o boravišnoj taksi u RS-u. najvažnije je pitanje kako efikasno aktivirati naslijeđenu smeštajnu ponudu Bosne i Hercegovine. neorganizovanosti turističkih organizacija i nesavjesnog poslovanja hotelijera koji ne prijavljuju turiste. ne postoje relevantni podaci o broju noćenja zbog neuređenosti turističkog tržišta. Ovakvo stanje je nepovoljno jer se na taj način prikriva ukupan prihod i ne plaćaju obaveze po osnovu PDV-a. Naslijeđena turistička struktura i ponuda je uglavnom stvorena za potrebe domaćeg turističkog tržišta. TZ FBiH). a time i bez veće pregovaračke snage prema kupcima. opštinskim. nego. prije svega.2. te tako stvoriti jaču bazu za marketinške aktivnosti.

institutig. što svedoči o sve manjem interesu za ovu vrstu ponude. uslijed čega ga trenutno karakterišu brojni i ozbiljni nedostaci. Polazeći od prethodno navedenih konstatacija. osnovnih karakteristika i relevantnih trendova u sferi ponude i tražnje za Bosnom i Hercegovinom kao turističkom destinacijom u proteklom periodu. aktiviraju turistički potencijal cijele zemlje. nezadovoljavajuća dostupnost mnogih dijelova Bosne i Hercegovine bogate prirodnim i/ili od čovjeka stvorenim atrakcijama. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. nezadovoljavajuća komunalna infrastruktura koja na nekim područjima nije pratila povećanu izgradnju komercijalnih i drugih turističkih kapaciteta. a koji. nezadovoljavajuća i zastarjela struktura ukupnih smještajnih kapaciteta. nezavršen proces privatizacije (kao i slučajevi loše sprovedene privatizacije) onemogućava da se. u dijelu hotela i drugih smještajnih objekata. Iako u Bosni i Hercegovini postoji određeni nivo sezonalnosti turističkog prometa.com 17 . iskorišćenost hotelskih objekata u je relativno skromna. ne registruje od strane službene državne statistike. dok je popunjenost radničkih i omladinskih odmarališta u kontinuiranom opadanju.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju S druge strane. posebno valja naglasiti sljedeće bitne nedostatke: • • • • • nedefinisani tržišni položaj Bosne i Hercegovine kao makrodestinacije (nedostatak bilo kakvog strateškog pozicioniranja) i njena opšta neprepoznatljivost na turističkoj mapi sveta. tržišna neprilagođenost dijela hotelskih i drugih smještajnih kapaciteta zahtjevima savremene tražnje i propulzivnih tržišnih segmenata (radnička i omladinska odmarališta. ona je bitno manje izražena nego u slučaju većine mediteranskih turističkih zemalja. Evidentno je. Pri tome. hitno započne s ulaganjima u podizanje njihovog kvaliteta. s izuzetno visokim učešćem zastarjelih hotelskih objekata niske kategorije. uspavanosti i stagnacije. može se zaključiti da je turizam na teritoriji Bosne i Hercegovine proteklu deceniju proveo u stanju opšte letargije. naime. nedostatak raznovrsnih turističkih proizvoda koji bi mogli da privuku inostranu tražnju. odnosno nepostojanje klasičnog proizvoda "sunce i more". povezan je sa statističkim praćenjem turizma na tlu Bosne i Hercegovine koji je veoma ne efikasan ili uopšte ne postoji. u velikoj mjeri. banje i sl. nizak kvalitet usluga (dobrim dijelom povezano s današnjim nivoom kategorizacije turističko-ugostiteljskih objekata u privatnom i javnom sektoru). dobrim dijelom.). te koji može da ima vrlo negativne implikacije ne samo na cjelokupni budući razvoj turizma Bosne i Hercegovine. i neusklađenost cijena i kvaliteta u dijelu ponude. jedan od aktuelnih problema povezanih sa turizmom Bosne i Hercegovine. da se danas turistički promet ostvaren na tlu Bosne i Hercegovine. povećaju prosječnu potrošnju po danu boravka i osiguraju poslovanje u produženoj sezoni. već i na budžetske prihode države. • • • • Konačno. umanjuje značaj turizma u privrednoj strukturi zemlje. najviše na nivou turističke ponude. što je i razumljivo s obzirom na bitno drugačiju strukturu tražnje.

nosiocima ponude). 1999. s naglašenim značenjem posrednika..2.1. vremenske prilike.na mjestu događaja” jer plasman turističkih usluga se vrši deviznim novčanim prometom. mada on ne prelazi granicu zemlje”.kao i programi za manje grupe turista. velika je elastičnost turističke tražnje u odnosu na nivo (i promjene) prihoda.2. ambijentalna i dr. tražnja kraćih a češćih putovanja. sporta punog adrenalina. karakteriše promjene u traženju: zahtjev turističkih potrošača za povećanjem ekološkog kvaliteta i zdravstveno-rekreativne funkcionalnosti prostora.. adrenalinski sportovi i pojedinačni kreativni programi. ali i sa određenim specifičnostima (Senečić. godine): turistička ponuda je vrlo heterogena. onoga što treba doživjeti. J. Turističko tržište je dio opšteg tržišta i ima svoju turističku tražnju i ponudu.com 18 .. širenje zahtjeva za povećanje nivoa kvaliteta usluga. tako i po ponuđačima (subjektima. Karakteristike turističke tražnje Turistička tražnja je u stalnom traženju novog. sa aspekta tržišne tehnike i institucija.institutig.1.. Sadašnje analize i prognoze turističke tražnje. objekte razmjene (proizvod. veliki je uticaj neekonomskih faktora (političke prilike.. . Istraživanje turističkih tržišta. lijepih i interesantnih turističkih motiva. neprenosiva obilježja. korisnici usluga (turisti) od ponuđača traže niz međusobno povezanih (paket) usluga. povećanje sigurnosti putovanja i boravka.Mikrorad”. turistička tražnja je neravnomjerno raspoređena i pri tome je različitog intenziteta. nosilaca turističkih potreba.. i sl. po broju i vrstama usluga (proizvoda). povećanje tražnje generacije.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 4.trećeg doba”. interesantnih kulturno-istorijskih spomenika.uslugu) i cijenu. Milione ljudi pokreće motivacija da se uključe u turistička kretanja: odmora i relaksacije. 4. u međunarodnom turističkom prometu dolazi do izražaja specifičan vid izuzetno važnog izvoza .1. to je tržište na kojem se isprepliće posredna i neposredna prodaja (prodajni kanali). novog i nepoznatog. OSOBINE TURISTIČKE PONUDE I TRAŽNJE Tržište se prema uopštenoj definiciji može definisati kao sveukupnost odnosa ponude i tražnje. za razliku od ostalih tržišta. na nivo i usmjeravanje turističke tražnje. turističke usluge vezane su za dato područje (destinaciju) i njegova privredna. bolesti. ugodne klime. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. usluge u turizmu ”proizvode” se tek po narudžbi kupca i uslovljene su tražnjom prisutnog kupca turiste. zanimljivog.nepoznatog. Zagreb.

) Očekivati je da će pored turistički afirmisanih zemalja. (Unković. turistički proizvod. Bgd.. S. moda. koje čine lične potrebe nosioca tražnje (odmor. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Nema tražnje. Tada su moguće sljedeće tržišne situacije: Slaba pozicija na tržištu.. Marketing u turizmu treba da predvidi na vrijeme ponašanje potrošača. (Marković. Alternativa je da se ide na nova tržišta. vjerski stavovi i ubjeđenja). rekreacija. socijalna politika i sl. .com 19 .). uslovi rada. Sve faktore koji utiču na promjenu turističke tražnje mogu se grupisati u dvije skupine: Opšte (društveno – ekonomski sistem zemlje. i Z. npr. udobniji i sigurniji transport. S.uz povećanje korišćenja informatike.unikatne destinacije” sa ekološkim vrijednostima zdrave sredine i organske hrane. privredne razvijenosti.(preoblikovati ponudu. cijenu.. porodične veze. demografske karakteristike stanovništva . Objektivni faktori tražnje.)..(pojačati istu stalnim promotivnim aktivnostima). traže se . gdje su moguće razne situacije tražnje: Negativni (opadajući) nivo tražnje .Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju povećanje tražnje kroz brži. podstiče se transformacija prestrukturiranje turističke ponude. Ovakvom tražnjom. Izlazak na specifično tržište . Ekonomika turizma. u razvoju turističke ponude izaći na tržište i zemlje u tranziciji koje imaju povoljne uslove za razvoj turizma i mogućnost da se na ovaj način ravnopravnije uključe u međunarodnu podjelu rada s razvijenim zemljama.. rehabilitacija. zbog specifičnog turističkog proizvoda koji se nudi. Suviše jaka tržišna konkurencija. kao što su nivoi zakonodavstva.(izvršiti marketing analizu uzroka pada tražnje). Postojeće tržište je malo u pogledu potencijala. Osnovi turizma. društveni sistem. Zagreb: Školska knjiga). i usmjeravanje tražnje na Faktori turističke tražnje se mogu različito grupisati npr: subjektivni faktori tražnje. na njega reaguje.(izvršiti segmentaciju tržišta).institutig.. Specifične (određeni i usmjereni pravci tražnje za uslugama datog područja. Latentna tražnja .prirodni ambijent.. jer upravljanje marketingom je upravljanje i tražnjom. Tražnja u padu . Savremena administracija. Rafting na Drini). kanale prodaje.

koji postaju sve kompleksniji i zahtjevniji.). Sekundarnom turističkom ponudom smatra se cjelokupna turistička nadgradnja (objekti za smještaj i ishranu turista. inventivnost i kreativnost.(Bakić. trgovina i sl.1.. jer se uvijek može posjetiti novo turističko tržište. nova destinacija. onda ta regija ima izuzetno primarnu turističku ponudu. Puna tražnja – ( zadatak marketinga da održi tržište i tražnju). O. Marketing u turizmu. 1993. Visoka ulaganja u kapacitete i njihovo sezonsko korišćenje. 2. Ključni faktori koji utiču na turističku ponudu su: 1. Najčešće se turistička ponuda posmatra sa aspekta njenih nosilaca.(zbog sezonalnosti.2.2.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju - Neujednačena tražnja . saobraćaj i veze. Beograd: Ekonomski fakultet.institutig. tj u institucionalnom smislu.). Posmatrajući sa stanovišta regiju Gornjeg podrinja. turističkog tržišta. prilagođavanje. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. receptivni faktori.. Visok udio ličnog rada u pružanju turističkih usluga.”. izvršiti dopunu djelatnosti). komunikativnost i 3. a u širem smislu su to i turistički privredni subjekti i ostale privredne i neprivredne djelatnosti. obuhvaćena je ponuda prirodnih dobara i kulturnoistorijskog nasleđa. Pod pojmom primarne turističke ponude. 4. koristiti novi oblik smještaja ili drugi vid prevoza i sl. atraktivnost.mora se imati u vidu i činjenica o tome da turističke potrebe. Turistička ponuda u užem smislu. podrazumjeva se kao ponuda količine dobara i usluga koji se turistima stavlja na raspolaganje. Karakteristike turističke ponude Turističku ponudu čine sve usluge koje se nude na određenom turističkom tržištu. isti primoravaju turističku ponudu na brže reakcije. relativno teško dostižu tačku saturacije (potpunog zadovoljenja). Slična je podjela turističke ponude na primarnu i sekundarnu. Da je turističko tržište turbulentno i nepredvidivo. Specifična obilježja turističke ponude su njene sledeće karakteristike: Velika neelastičnost.com 20 . Skupa transportna sredstva. Zbog brzog mijenjanja potreba i zahtjeva turista.

turistička organizacija. jer je u centru pažnje tražnja. a ne ponuda. Zagreb.. F.). bitno je uvažavanje turističkog tržišta.com 21 . Informator. zemlja). kao planske odluke.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Uzimajući činjenice navedene u predhodnom poglavlju vezane za specifičnosti turističkog tržišta.. kao i za one koji kreiraju i koordiniraju turističku politiku. usluži i zadovolji kupac” (Kotler.Sve poslovne funkcije i poslovne aktivnosti orijentišu se na kupca i zajednički djeluju da se shvati. turističke ponude i tražnje.) ili makro nivou (turističko mjesto region. Marketing koncepcija predstavlja u našim uslovima veliki zaokret u odnosima preduzeća prema potencijalnim kupcima. na mikro (hotelsko preduzeće. . koji nastoje da ostvare što veći profit. fokusiranje želja i zahtjeva potrošača. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Turistička preduzeća moraju shvatiti ulogu i mjesto marketinške strategije. se stavlja u poziciju umanjivanja konfliktnih tenzija između. 1989. Za bilo kojeg subjekta. te davalaca (turističkih usluga). Upravljanje marketingom. marketing u turizmu. putem kojih se komunicira sa sredinom.. njihovo zadovoljavanje i na toj osnovi ostvarivanja cilja poslovanja.kroz operacionalizaciju iste. potrošača koji traže da ostvare odgovarajuće koristi i zadovolje svoje potrebe i želje.institutig.

. zaustavila devastacija ruralnih naselja. Došlo bi također to privlačenja domaćih i inostranih investicija na ovo područje. prema shemi u prilogu: Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.com 22 . Regionalna Strategija ekonomskog razvoja koja je urađena za Sarajevsku ekonomsku makroregiju je značajna obzirom da tretira i Gornje podrinje koje pripada Sarajevskom ekonomskom makroregionu. trgovina. poboljšala bi ukupni kvalitet života stanovništva Gornjeg podrinja. Usvajanjem koncepta održivog turizma. zanatstvo. saobraćaj. Dugoročna zaštita prirodnih i kulturnih resursa na ovom području. Povećao bi se devizni priliv i rast domaćeg prometa. Povećala bi se stopa zaposlenosti.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 5.. ZNAČAJ TURIZMA U LOKALNOM I REGIONALNOM EKONOMSKOM RAZVOJU SA OSVRTOM NA SARAJEVSKU EKONOMSKU MAKROREGIJU (SMR) Razvojem turizma u Gornjem podrinju došlo bi do ukupnog ekonomskog razvoja regije.institutig. smanjile bi se potencijalne mogućnosti sporog razvoja i osigurala ravnomjernost u privređivanju. Razvile bi se i ostale prateće djelatnosti. promocije i razvoja cijele regije. Strategija SMR-a čine četiri važna segmenta: Makroregiju Sarajevo čine četiri kantona F BiH i trinaest opština/općina iz RS-a.

Ukupno za FBiH 682.206 29.552 701.9 157. 2001.552 stanovnika sa prosječnom gustinom 80.61 Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.9 29.834 150. Tabela br.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Na području regije nastanjeno je 837. Tabela br.3 Ukupno za RS 154.834 551.06 Ukupno za SMR 837. 1991.61 stanovnik po kvadratnom kilometru.com 23 . 2001.274 96. 4.institutig.27 80.068 194. 4 Broj stanovnika i gustina naseljenosti Sarajevske makroregije Administrativne Broj stanovnika St/km2 jedinice 1991.

Regionalna strategija ekonomskog razvoja koja je urađena za Sarajevsku ekonomsku makroregiju je značajna jer.institutig. 5 je vidljiv odnos površina opština/općina na području Sarajevske ekonomske makroregije.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Sarajevska makroregija je značajna i po površini koju pokrivaju njene opštine: Garfikon br 5. Ovo je potrebno istaći i komparirati. evropski standardi i Strategije u regionalnom i lokalnom planiranju i ovdje će doći do izražaja i primjenjivaće se kao takve i u razvoju i planiranju turizma subregije Gornjeg podrinja.com 24 . Iz navedenog Grafikona br. zauzima značajno mjesto i to opština Foča i Kalinovik iz Gornje podrinjskog regiona. Prepreke proistekle iz nejasnih (trenutnih) političkih stavova kao takve će pasti pred neumoljivim ekonomskim zakonima razvoja. Gornje podrinje. sa svojim opštinama. Do sada su najvažniji rezultati procesa izgradnje strategija ostvareni: regionalno i lokalno vlasništvo nad sadržajem strateških dokumenata. ojačani su kapaciteti i interesi partnerskih interesnih grupa kao i njihova spremnost a i odgovornost za provođenje ovih dokumenata. /gdje po kriteriju površina/. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.jer na području deset opština/općina Gornje podrinjske regije su ogromni prirodni i kulturno-istorijski potencijal kao komparativna prednost za razvoj turizma regije. U poređenju sa evropskim makroregionima Sarajevska makroregija spada u regije srednje veličine.

Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Ovo govori da nema ukupnog privrednog razvoja uključujući i razvoj turizma bez. prvenstveno razvoja na regionalnom odnosno. Osnovni komparativni socioekonomski pokazatelji SMR su prikazani u Tabeli br. sve prijetnje se mogu držati pod kontrolom. lokalnom ekonomskom nivou. koji je ujedno i glavni grad BiH. (Sarajevo. sa Kantonom Sarajevo i Gradom Sarajevo.regija može ostvariti rast i razvoj samo u slučaju da se preduzme sveobuhvatan pristup i da se posveti pažnja svim identifikovanim problemima uz istovremeni porast upoznatosti i strategiju za bolju iskorišćenost prirodnih resursa. pokazala je da : .. entitetskom i državnom nivou''.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju SWOT analiza Regionalne strategije ekonomskog razvoja za Sarajevsku ekonomsku makroregiju.). know-how i tradiciju regije. 5 koja slijedi: Tabela br. ali zahtjevaju značajan angažman od strane vlasti na lokalnom. te bi u saradnji sa javnim i privatnim sektorom moglo da dođe do izuzetno kvalitetnih prije svega investicionih rješenja za ulaganja u turizam i valorizaciju ogromnih potencijala s kojim raspolaže SMR -Gornje podrinje. 5 Komparativni socioekonomski pokazatelji SMR-a SMR Sarajevska ekonomska makroregija Lokalne zajednice imaju takođe velika ovlaštenja po Zakonu o lokalnoj upravi i samoupravi.. Novembra 2004.com 25 . kantonalnom.institutig....

vidi smještajne kapacitete u Tabeli br. Izgrađeni su novi hoteli Saraj. Postojanje geografskih. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. klimatskih i kulturno-istorijskih uslova. Grand. Sunce. obzirom na turističke (izgrađene) potencijale sa kojima raspolaže.klubova. Sve to ukazuje na velike potrebe prije svega za investiranjem u turizam. a negdje je i proces privatizacije izostao.diskoteka. RAZVOJ TURIZMA MAKROREGIJE SARAJEVSKE EKONOMSKE Za vrijeme pripreme olimpijskih igara u Sarajevu (1984. teren za biatlon i skijaško trčanje. ne mogu se koristiti ili ih jednostavno nema. 6 Hoteli. sa oko 20 velikih skiliftova.institutig. urađeno je dosta na izgradnji infrastrukture i zimskih sportskih centara i smještajnih kapaciteta (Bjelašnica. T – Termalna i ljekovita voda sa smještajnim kapacitetima. Fojnica) i nalaze se kao takva u branši zdravstva preživljavajući od danas do sutra. Zimski turizam i zimski sportovi su vodeći turistički potencijali sarajevske makroregije sa većim i manjim ski sadržajima raznih skijaških disciplina.restorana. godine). sinergetskog dejstva. Hollywood. Moteli i drugi kapaciteti za smještaj turista SMR 2002. Meridijan. što ukazuje na lošu legislativu i tržišnu orjentaciju ili se ista ne provodi. Jahorina. S.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 5. Razlozi za razvoj turizma ove regioje su veliki: Postojanje tradicije za ovakav oblik turizma.Državni sektor Sarajevska ekonomska makroregija ima kompatibilne strateške programe razvoja turizma sa Gornjopodrinjskim regionom. Trebević i Igman) Na tim planinama nalazi se 10 velikih hotela. Smještajni kapaciteti su ograničeni. kao i dvije velike skakaonice. Na mnogim potencijalnim mjestima za razvoj turizma i ovdje je infrastruktura i turistički objekti potpuno ili djelimično uništena. Grad Sarajevo kao veliki kulturni i administrativni centar nalazi se u blizini ovih turističkih destinacija. godine Administrativna HP HS TP TS jedinica Ukupno FBiH 50 5 2 1 Ukupno iz RS 12 15 1 Ukupno u SMR 62 20 2 1 Legenda: H – hoteli i moteli.1. bob staza. te značaj turizma za razvoj sarajevske makro-regije. P – privatni sektor. Vila Orijent. a u blizini je i međunarodni aerodrom. 6 slijedi: Tabela br.com 26 . kao i prateći ugostiteljski ili su van važećih standarda. turistička preduzeća imaju status Javnih ustanova (Banja Višegrad..

. Jačanje efikasnosti sistema stručne kvalifikacije.. Edukacija turističkih radnika i menadžmenta u novim vješinama i menadžmentu.baščaršija“ su mjesto stalnog obilaska brojnih turista i grupa. Ilidža sa smještajnim kapacitetima i tremomineralnim izvorima i mostom iz rimskog perioda. Izgradnju klastera u različitim granama turističkih aktivnosti.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Sarajevo je mjesto razmeđa kultura./. Razvoj turizma uključuje i provođenje sledećih prioritetnih ciljeva i mjera Prioritetni ciljevi: Mjere Razvoj turističkog marketinga. lovnog i ribolovnog. Zaštita i promocija autentičnog kulturno-istorijskog nasleđa. Program razvoja turizma Sarajevske makroregije preferira : Promociju različitih mogućnosti turističkih potencijala i ulaganja /sa FIPOM.prirodnih Kompleksa i olimpijskog imidža regije.institutig.. Brojni vjerski objekti . Postoji mogućnost za razvoj zdravstvenog turizma u dva BTC-a centra Fojnica i BTC Višegrad Šume . partnerstvom javnog i privatnog sektora... Razvoj novih proizvoda prepoznatljivih na domaćem i ino tržištu. koji treba da implementira cjelovitu marketinšku strategiju i politiku kroz određene projektu periodu od tri godine. Rekonstrukciju i modernizaciju postojećih kapaciteta. vjera.com 27 ... rijeke i jezera sa bogatom florom i faunom su predispozicija za lovni i ribolovni turizam. vodenog turizma. Razvoj regionalnog turističkog sektora (Uključujući i Gornje podrinje) Poboljšanje nivoa obrazovanja u regiji: Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. sa starim trgovačkim centrom . je pogodna za razvoj zdravstvenog i wellnes turizma Raznolikost potencijala za razvoj turizma u Sarajevskoj makroregiji (uključujući i Gornje podrinje). arhitektonskih građevina. vjerskog turizma .. pored zimskog omogućava razvoj i gradskog turizma. koncesijama.. Razvoj turističkih potencijala i turističkih proizvoda.

8. realizira sledeće marketinške projekte: 1. 4. Izrada promotivnih materijala uključujući i turističke vodiče. 6. Studija mogućnost razvoja ekoturizma. Vidikovci grada Sarajeva. signalizacije Prioritet je kada je u pitanju turizam kao privredna grana zajedničko i za Sarajevsku ekonomsku makroregiju i (za subregiju) Gornjeg podrinja: Razvoj regionalnog turističkog sektora Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. 5. 9. Izrada marketinške strategije razvoja turizma u regionu.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Programi Promocija turizma. Dodatno obrazovanje stručnjaka i radnika u turizmu. Projektovanje izrada i stavljanje u funkciju turističke makroregije. 7. Studija razvoja urbanog turizma. 3. Izrada i postavljanje regionalne turističke web stranice. Izgradnja izletišta skakavac. Razvoj turističkih kapaciteta i proizvoda: 1. 2. Izgradnja izletišta biambare. 3. Izgradnja arheološkog parka Debelo brdo. 5. Promocija zdravstvenog i seoskog turizma 4.institutig. 2. Studija izvodljivosti rekonstrukcije i modernizacije kapaciteta zimskog turizma Revitalizacija Nacionalnog parka Tjentište.com 28 .

. entitetskih. razvoj turističke ponude. podrinja) i do privlačenje domaćih i inostranih ulaganja u razvoj regije. godine/. upravljačkih turizma. ekonomskog razvoja za Sarajevsku ekonomsku makroregiju i konstitutivne subregije su . Nadalje. razvoj komplementarnog sektora'' /Regionalna strategija ekonomskog razvoja za Sarajevsku ekonomsku makroregiju. Usvajanje pristupa regionalne politike implicira subregionalnih i lokalnih strategija. radi dobijanja političke želje i podrške razvoju uspostavljanjem održivog razvoja turizma u ovom regionu došlo pozitivnog imidža regiona što bi za posljedicu imalo višestruke inostranih investicija i u druge sektore privrede u regionu. SERDA.). novembra 2004. koje trebaju: pripremu Regionalnih. subregionalne i lokalne) služe za planiranje budućih fondova (EU.. . Lobiranjem na nivou regionalnih. Sarajevo. stranih investicionih. širok asortiman turističkih proizvoda. te obezbjeđivanje dokumentacione osnove za buduće učešće (pristup) u mehanizme strukturnih fondova EU-a. promocije i razvoja cijele regije (SMR-a i G. ZAKLJUČAK Procese regionalnog. Osigurati strateški okvir za uravnotežen ekonomski i društveni razvoj regije SMR-a i subregije Gornjeg podrinja.2. subregionalnog i lokalnog razvoja turizma kao grane sa jakim kooparativnim prednostima treba kontinuirano pozicionirati i razvijati. investicionih. te bi do razvoja koristi. Strateški regionalni razvoj makroregije Sarajevo i Gornjeg podrinja je usmjeren prvenstveno na resurse i njihovo aktiviranje i korišćenje kroz određene investicione programe tržišno orjentisane. kao i poboljšanje kvaliteta života lokalnog stanovništava SMR. lokalnih. Strategije (regionalne. gdje bi se kroz ulaganje u turizam.razvoj turizma kao vodećeg regionalnog sektora.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 5. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Očekivani rezultati..institutig.. Kao dokumenti. entitetskih i državnih struktura. došlo bi do deviznog priliva i rasta domaćeg prometa.odnosno Gornjeg podrinja.. (priliv Dugoročna zaštita prirodnih i kulturnih resursa na ovom području bi bila obezbjeđena održivim razvojem turizma.com 29 .). poljoprivredu i tradicionalne grane industrije povećao broj zaposlenih.

SAVREMENI TRENDOVI NA SVJETSKOM EVROPSKOM TURISTIČKOM TRŽIŠTU I Od 1970. godine. godinu.4 1980 – 1990 4. godini što predstavlja porast od 6.2. Svi regioni su zabilježili porast broja turista u 2000.4 8. a to je 14%.8 9.7 19.7 1990 .1980 5. godine je 690 miliona ili 50 miliona letova više nego u 1999. godine imala 25 miliona dolazaka više nego u 1999. Prema ovim podacima. Evropa je u 2000. dok je deset vodećih turističkih destinacija bitno smanjilo svoje učešće (sa 65 % u 1970. Twentieth Edition.6 1960 .2000 5.1970 9. Turistička privreda postaje jedna od vodećih turističkih grana u svjetskoj privredi.4%. Broj internacionalnih avio letova u 2000. godini). a najviše region Istočne Azije 14 miliona turista više nego u 1999. na globalnom Tabela br. Turistički promet je u neprestanom porastu i po obimu i po dinamici. vidljiv je dinamičan razvoj međunarodnog turizma i turističkog prometa.0 1996 . Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Madrid 2000.6 7. 8. što je povećanje od 4.institutig.6 12. sa sledećim karakteristikama (World Tourisam Organization . Ukupan ostvareni prihod je iznosio 478 milijardi dolara. na 47% u 2004. Tourisam Higlights 2001. godini 7.1 10. Compendium of Tourism Statistic. Procjena je da je 698 miliona turista napuštalo svoju domovinu i odlazilo u neke druge destinacije.4 Izvor :WTO. WTO.5% u odnosu na 1999. Tabela br. godine do danas svjetski turistički promet povećao se gotovo pet puta. godinu.%.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 6. poslije Drugog svjetskog rata.1 1970 .1996 4. posmatrajući ga na međunarodnom nivou.): Porast globalne ekonomije i specijalnih događanja omogućio je porast svjetskog turizma za 7. 7 Rast turizma u svijetu (prosječna godišnja stopa rasta u %) Period Dolazci Prihodi 1950 .4% u odnosu na 1999. Prema podacima Svjetske turističke organizacije. godini. godini (destinacije Španije i SAD-a).com 30 .1960 10. porast turizma nivou je iznosio u 2000.

Meksiko 19. 8 Turistički promet po regionima u 2000.5 2.institutig.7 10.7 2.5 2. Njemačka 17.8 5. 2000/1999 7.9 9.5 52. Kanada 19. razvoj svih vrsta transporta.7 Afrika 28.4 4.5 10.0 20.9 5.5 9.6 7.3 Izvor: WTO.9 3.0 74.9 4. godini od 6.2%. institucionalni i pravni okvir. 9.0 Vidljivo je da je Evropu u 2000.9 -1. Kina 27. Tabela br.0 31.com 31 . Italija 36. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.9 8. Tourism Higlights 2001. promocija i komercijalizacija.0 5.8 48. godini ( u milionima turista) Zemlja 1999 2000 % promjene Tržišno 00/99 učešće 1.0 Južna Azija 6. Broj novih turističkih destinacija u svijetu raste iz godine u godinu.1 18.7 8.5 1.Tabela br.7 7.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Tabela br. Britanija 25. strana 3 Svjetska turistička organizacija (WTO) definisala je osam ključnih faktora koji treba da se ispune za ulazak nove turističke destinacije na svjetsku turističku mapu: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) politička želja i podrška razvoju turizma. pri čemu je ostvaren porast u 2000. SAD 48.9 10. godini posjetilo 403. I u narednim godinama može se očekivati trend smanjenja učešća tradicionalnih turističkih zemalja i usmjeravanje turista ka novim turističkim destinacijama.5 41.7 6.5 6.9 2. 2001.5 4.2 9.2 6.5 Izvor : WTO. Francuska 73.Tourism Higlights.5 20.4 24.3 miliona turista. godini Region Milioni Svijet 698.0 2.9 Bliski istok 20. Rusija 18.2 Istočna Azija 111.3 Evropa 403.2 15. investicije.5 14. Španija 46.2 12. V.4 6. 9 Glavne turističke destinacije u 2000. integracije.3 Amerika 130. kvalitet i javno i privatno partnerstvo.0 10.5 3.

najveće stope rasta turističkog prometa u dolazećem periodu treba očekivati u sljedećim proizvodnim segmentima: 1. Avanturistički turizam. dovodi do koncentracije subjekata ponude. kružna putovanja – omogućavaju da se u što kraćem roku puno toga vidi. Internet olakšava uporedivost destinacija i cijena. aromatični. za bebe. za tenis. 5. tematski turizam.) Brzina prenošenja informacija i sve veća moć promocije od usta do usta. Sportski turizam – zimski i letnji.com 32 .. Sunce i more – interkontinentalna putovanja. golf. 9. kružna putovanja i nautički turizam Tematski turizam se uglavnom bazira na 3E principu (Entertainment. kulturni turizam. Raste potražnja za ekološki čistim područjima. do horizontalne i vertikalne integracije. prevladavajućim načinima promocije. Tržište se sve više raščlanjuje na podskupine koje su definirane životnim stilom. gurmanski. Ruralni turizam. Zdravstveni turizam. potrebama i željama. 6. osobnim sklonostima potrebama i životnim prilikama U savremenim analizama spominje se nekoliko tipova turizma: ekoturizam. Time se omogućava konkurentnost sa cijenom i kvalitetom. 2. za samce.institutig. Tematski parkovi. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Na bazi analize skorijih trendova u kretanju svetskog turističkog prometa. wellness. 7. 8. kao i prema ponašanju današnjih turista. komercijalizacije i distribucije. za naturiste. Education) Po pokazateljima Svjetske turističke organizacije (World Tourism Organization). Dolazi do standardizacije hotela (all inclusive. klupski. jahanje. Skraćuje vrijeme za prikupljanje informacija. njihovim navikama. 6. Urbani turizam.1 POSTAVKE RAZVOJA RAZVOJU TURIZMA SAVREMENIH TRENDOVI U Savremeni trendovi razvoja turizma se baziraju na nekoliko osnovih postavki i to: Razvoj tehnologija donosi promjene u strukturi tržišta i primjeni marketinga.itd. umjetnički. avanturistički turizam. kombinovana putovanja. Excitment. Sastanci i konferencije i 11. 3. Turizam u prirodi. Kulturni turizam. Brodska krstarenja ("Cruises"). 10. 4.

sektoralnoj. u Njemačkoj je održana međunarodna radionica na temu Trendova i potrebnih vještina u turističkom sektoru. nova društvena svijest odnosno interes za autentičnim. kulturne razmjene. lokalnoj. koristi se lokalnim vodičima. Kada govorimo o trendovima ili općim/opštim društvenim promjenama. 'uradi-sam' putnici (zahtjevniji. trgovinu i poslove koje karakterizira internacionalizacija te gdje je mobilnost ljudi. u potrazi za istinitom pričom 'iza' destinacije). SAVREMENI TRENDOVI I VJEŠTINE POTREBNI U TURIZMU DANAŠNJICE U 2005.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 6. upoznavanja s drugim. poslova i usluga velika. Upravo je turizam takav sektor.institutig. a ujedno i odgovorniji). Turizam i dostupnost: gotovo 40 miliona ljudi u Evropi su osobe s posebnim potrebama. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka 33 . Turizam i održivost: • • • • 2. Danas se sve više govori o evropskim istraživanjima za ranu identifikaciju potrebnih vještina ali takva su istraživanja prilično ograničena i uglavnom se fokusiraju na specifične sektore. Perspektivno orijentirana istraživanja novih odnosno promjenljivih vještina potrebnih na tržištu rada zahtijevaju analize na različitim razinama: makroekonomskoj. Turizam i ruralna te kulturna baština: • 4. • postoji jasno rastuće tržište za netradicionalne turističke destinacije. • izuzetno povećana svijest o uticaju masovnog turizma na okoliš. a ujedno su predstavili i situaciju u pojedinim evropskim zemljama. regionalnoj. Stoga je Ured za službene publikacije Evropskih zajednica izdao zbornik s istoimene radionice u kojem se analiziraju turistički trendovi i nove vještine te daju smjernice mogućeg razvoja u ovom području. razini zapošljavanja i preduzetništva. Međunarodni su stručnjaci tom prilikom identificirali opšte trendove i potrebe za specifičnim obrazovanjem turističkih radnika koje je u skladu s tim trendovima. malim i lokalnim iskustvima godišnjeg odmora. www. novi turist (koji jede u lokalnim restoranima. Oni su također turisti pa već s komercijalne tačke gledišta ove potrošače ne treba zanemariti. godini u Halle-u. stvaranja opšteg dobra i prijateljstva.2. Turizam i mir: uz turizam se vežu pojmovi tolerancije. ističe se značajni uticaj novih turističkih oblika ili tema koji su relevantni za budući razvoj sektora: 1.com 3.

itd. Tu su. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. direktno će uticati na način (samo)organizacije godišnjeg odmora. virtualni godišnji odmor postaće stvarnost (Jonckers. Na razini menadžmenta. stoga zahtijeva i specifična znanja. međutim. Ipak. putnici će biti bolje obrazovani o zdravstvenim rizicima na putovanju. Turizam je još uvijek specifičan sektor pa. turističke firme blisko će sarađivati s medicinskim stručnjacima. to su prilično transverzalne vještine. radnoj snazi su potrebna još uvijek i opšta i osnovna znanja i vještine.institutig. upravljačke vještine. stoga turistički menadžeri često imaju obrazovanje u području računovodstva. kontrole hrane. projektni menadžment. • • • 7. higijene. agenti umjetne inteligencije u našim kompjuterima imaće ulogu osobnih tour-operatora. • 6. kvalifikovani i polu-kvalifikovani turistički radnici. koncept koji je još nejasno definiran. od njih se očekuju i slijedeće vještine i kompetencije: kompjuterske vještine. naravno i ostale radne kategorije kao npr.com 34 . vještine upravljanja uticajima globalizacije. Postoje i specifične potrebe za vještinama koje definira ova kategorija rada. nadgledanja. prava. poslovno i strateško planiranje. knjigovodstva. Što se poslovođa (šefova) tiče. ekonomije. računovodstvo. upravljanje destinacijom. Npr. upravljanje promjenama. razvoj proizvoda. menadžment koji koristi vizije i vrijednosti. marketinga. marketinške i prodajne vještine (EC 2001 : 26).Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 5. Turizam i tehnologija: širokopojasni Internet revolucionariziraće komunikacijsku kulturu i potaknuti elektroničku kulturu. nepoznavanje stranih jezika nedavno su nacionalne turističke zajednice nekih evropskih zemalja prepoznale kao stalan problem pa čak i kao kompetitivni nedostatak. poslovođe (šefovi). Poduzetništvo. upravljanje ljudskim resursima. • • • • Turizam i sport: to je brzo rastući segment individualnog i skupnog turizma koji ide dalje od olimpijskih igara. menadžment sigurnosti. a predavači razvijaju taj pojam i razmišljaju o uvođenju koncepta čak već i na obaveznim obrazovnim razinama. strateška udruživanja. inovacije. Turizam i zdravlje: zdrav život i promocija zdrave ishrane među potrošačima postaće prioritet za turističke firme. sve se aktivnije uključuje u obrazovanje. Piet 2005 : 8-9). dok je za kvalifikovane turističke radnike bitno da osim vlastite radne vještine poznaju i rad na kompjuteru te da se snalaze u rješavanju mogućih problema. upravljanja ljudskim resursima. oni moraju imati osnovna znanja rada na kompjuteru. mobilni telefoni postaće privatna sredstva organizacije putovanja. metodike prenošenja znanja.

financijskog upravljanja i kontrole troškova te projektnog menadžmenta. Naime. 'multiskilling' i nova hibridna zanimanja odgovor su na potrebe za novim tipom turističkih proizvoda i usluga (kompleksnijih i sofisticiranijih) te povećane zahtjeve za funkcionalnom fleksibilnošću radne snage. 'Multiskilling' je najčešće odlika malih preduzeća.institutig. No. Poznavanje stranih jezika i specifičnih znanja te vještina koje su vezane uz tehnološke inovacije te penetracija informacijske tehnologije u turistički sektor često su na listi nedovoljnih.Ipak. čišćenje. Nadalje. komunikacijsko-prezentacijskih vještina. danas sve više čujemo o zahtjevima za specifičnim vještinama. no raste i broj skupnih putovanja. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Joppe 2005) za identifikacijom vještina i kvalifikacija u turizmu pokazali su kako određeni društveni trendovi oblikuju razvoj ovog uslužnog sektora. Strietska-Ilina i Zukersteinova 2005. zabilježen je i potpuno suprotan trend. Mnogi istraživački pokušaji (Abicht. važnost dobivaju vještine kao što su npr. usluga prema korisniku. Freikamp i Preuss 2002. pismenosti. Sve to utiče i na promjene u vrstama aranžmana koji se nude u turizmu odnosno dizajn samog odmora. lanci brze prehrane). Ti trendovi odnose se na promjene u načinu provođenja slobodnog vremena. ona su izuzetno važan segment koji ne treba zaboraviti i od kojeg se može kapitalizirati. demografske promjene i povećanu svijest o zdravlju.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Posebni se zahtjevi postavljaju i za polukvalifikovanu radnu snagu u smislu kako osobnih vještina tako i specifičnih tehničkih znanja (npr. a posljedično i na vrstu operatera odnosno djelatnika koji svoje obrazovanje moraju uskladiti s trendovima. U stvari. povećanu individualizaciju. Te nove vještine odnosno obrazovanje u turizmu prvenstveno odlikuje interdisciplinarnost. Bilježe se i promjene u ciljnom tržištu: sve više starije populacije upućuje se na putovanja. trend je često baš suprotan. event i gradskog turizma. individualna putovanja čine treću skupinu. posluživanje. kanadsko istraživanje (Joppe 2005) pokazuje ozbiljan nedostatak znanja u području informacijsko-komunikacijskih tehnologija. s malo prostora za kreativnost (npr. visokopotencijalno tržište su i ljudi s privremenim ili stalnim posebnim potrebama. Tako se bilježe i promjene u turizmu: sve su popularnija 'short-break' putovanja uz koja se onda veže procvat kulturnog. oni traže standardizirane vještine. Marhuenda. Takve industrije ne traže uvijek izvedbu kompleksnih zadataka. rješavanja problema i kritičke analize. Tzv. rad u baru). zdravstveni odnosno wellness turizam rezultat je sve veće svijesti o zdravom životu.com 35 . osobnim i društvenim vještinama i to u svim zemljama. Tako npr. sposobnost učenja i neovisnog obavljanja posla. iako poslovna putovanja nisu turizam u uskom smislu riječi. proces spajanja i akvizicije preduzeća često vodi do stvaranja lanaca hotela i ugostiteljskih preduzeća.

No. Uz to. u ovom je obliku turizma izuzetno bitno poznavati poslovnu etiku. u isto vrijeme traži se i tradicionalno znanje iz područja ugostiteljstva i kulture. zahtijevaju brojne kvalifikacije. 3. 2002) pokušalo je odrediti kvalifikacije trendova pri 'trendsetting' tvrtkama. Oni koji rade u ovom turističkom sektoru moraju izuzetno dobro poznavati materiju brige o zdravlju. itd. a osnovna nedoumica danas je da li se posvetiti holističkom ili specifičnom pristupu (npr. Alternativna medicina i tretmani podmlađivanja postaju izuzetno popularni za što se očekuju specijalističke usluge. plastično-estetska kirurgija na meniju tretmana). Tako je projekt identificirao slijedeće pakete vještina potrebnih u turističkom sektoru: 1. Nadalje. Možda i najteže. Wellness više nije turistička marketinška naljepnica već ga se posmatra kao snažnu vezu između turizma. Nabrojani su najvažniji trendovi i spomenuti novi profili odnosno zahtjevi koji se nameću zaposlenima u turističkom sektoru. ali ne i dovoljno. ali nešto bez čega se ne može ukoliko se želi kvalitetno opstati na turističkoj karti. Menadžer poslovnih putovanja. Agencijski konzultant za podršku putničkim agentima. online putnički agent i event dizajner za rezervaciju i dizajn godišnjeg odmora. 4. kao dio marketinga.. Turistički vodič za ljude ograničene pokretljivosti. isplate plata. Ta su znanja dostupna na raznim tečajevima no izuzetno je bitno da se ti tečajevi ne odvajaju od drugih tečajeva jer je najvažnije da se ICT uče u kontekstu njihove primjene. Luksuzne destinacije kao što su toplice npr. penetracija informacijsko-komunikacijskih tehnologija (ICT) u turistički sektor podrazumijeva važnost posjedovanja ICT vještina na svim razinama zaposlenja. Povećana svijest javnosti o zdravom životu te svijest o specifičnim individualnim potrebama klijenata vodi do potpuno nove situacije u pružanju wellness usluga u turizmu. Stephan 2005 : 86). Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Njemačko istraživanje (Abicht et al. Otkrivanje novih zanimanja i kombinacija vještina proučavajući društvene trendove i trenutni razvoj sektora zasigurno je korisno. Osoblje koje je zaduženo za jelo i piće mora posjedovati znanja o pravilnoj odnosno dijetalnoj ishrani. Elaboracija novih profila zanimanja i uključivanje zahtjeva za njima u obrazovne programe je posebno i izuzetno zahtjevno područje.institutig. kako tretmana tako i prevencije. visoko interdisciplinarna i kompleksna zanimanja za koja je obrazovanje još uvijek prilično rijetko i iskustveno (Ritter. animator. sugerirajući kvalitativno nova. 2. sporta i brige o zdravlju. usluga korisnicima. predstavnik za odnose s gostima te za putničke usluge. Dizajner putovanja.com 36 .

Tabela br.5 3. angažujući vrhunske stručnjake sa domicilnih fakulteta. eksperte za pojedine oblasti iz inostranstva te. poznate međunarodne konsultantske kuće za turizam.3. godine (u milionima turista) Prosječna godišnja Region 2000 2010 2020 stopa(%) rasta1995 -2020 Evropa Istočna Azija Amerika Srednji Istok Afrika Južna Azija Svijet 403 112 130 20 27 6 698 527 195 190 36 47 11 1. provodeći edukaciju iz :zdravstvenog turizma. koji je kreativac i nosilac razvoja destinacijskog turizma. obzirom da se govori o čovjeku.8 6. Tabela br. godine iznosila je 4.006 717 397 282 69 77 19 1. prosječno godišnje.1 6. do 2010.seoskog turizma. na osnovu dosadašnjih razvojnih tendencija i trendova daje predviđana za međunarodni turizam: da će broj turista u međunarodnom turizmu u svijetu rasti po stopi od 3. 10 Vizija razvoja međunarodnog turizma u svijetu do 2020. BiH.1 Dalji pregled prethodne tabele ukazuje na prosječnu godišnju stopu rasta od 4.5 6.7 5. 10. subregija i lokalni nivoa. Tako je Srbija ove godine preko resornog ministarstva trgovine turizma i usluga za edukaciju menadžmenta izdvojila oko 2 miliona eura..com 37 .. turističkom radniku na svim nivoima rada. PROGNOZE BUDUĆIH KRETANJA U SVJETSKOM TURIZMU Svjetska turistička organizacija (WTO). koje su u tranzicij izdvajaju značajna sredstva za te namjene. Ovaj dio savremenih trendova i vještina potrebnih u turizmu je izuzetno važan i imaće presudan uticaj na razvoj turizma.institutig.5% do 3. ali WTO pri tome nije dao predviđanja očekivane turističke potrošnje. Da je tako govore podaci iz okruženja.561 3. odnosno turistički destinacija. godine. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Pored predviđenih razlika u intenzitetu rasta po regionima Evropa bi i dalje zadržala apsolutno dominantno mjesto u svjetskom turizmu. prije svega .8%.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Pozitivni primjeri prakse primjene rezultata istraživanja u praksu u drugim zemljama zasigurno su poticaj za reformu i u našoj. menadžmenta i upravljanja turističkim destinacijama.2%. godine.gdje zemlje iz bližeg okruženja.1 % do 2020. 6.2 4. regija. što po pojedinim regionima izgleda različito. prosječno godišnje do 2020.

(Internet).56 milijardi međunarodnih dolazaka. novi proizvodi i načini promocije. povećana migracija stanovništva). Na osnovu ovih budućih pretpostavljenih trendova u svjetskom turizmu mogu se i očekivati sljedeće promjene u svjetskom turizmu: • • • • • smanjenje troškova putovanja. U svijetu se 2020. kao takve.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Budući trendovi u turizmu su: • • • • • • • • • Kontinuirani rast ponude i tražnje. Povećan broj individualnih putovanja (samostalno organizovanih). Prema Grafikonu br. pri čemu se očekuje smanjenje tržišnog učešća Evrope (46%). Značajne demografske promjene (starija populacija. smanjenje dužine boravka. Povećana diversifikacija destinacija i proizvoda. Tradicionalna tržišta (Francuska.institutig. promjene u sastavu porodice. Statistički podaci WTO-a Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. godine očekuje 1. pri čemu će putovanja biti sve kraća i brojnija. uz istovremeni dalji rast učešća Istočne Azije i Pacifika (26% ukupnih svetskih turističkih dolazaka). predstavljaju alternativu tradicionalnim tržištima. godine. promene u načinu rezervisanja odmora. Španija. Nove prilike za budući turizam u „low cost” avio kompanijama i Internetu (fleksibilnost i transparentnost). 6 Izvor. Italija) imaju umjeren potencijal za rast. Upotreba vikend kuća („2nd homes”) u komercijalne svrhe. promene u glavnim motivima putovanja. Nova tržišta (nove zemlje EU) imaju veliki potencijal rasta prvenstveno zbog toga što se percipiraju kao potpuno nove i neiskvarene destinacije te.com 38 . Svjetsko turističko tržište bi i dalje bilo sa dominantnim udjelom Evrope do 2020.

Broj smještajnih kapaciteta je 85.com 39 .8 ukupnog broja noćenja. što se vidi iz sljedećeg Grafikona br. turističkih ležajeva. Njemačka (6.5%). Na osnovu broja ostvarenih noćenja .867.institutig. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Broj dolazaka turista 1995-2004 u stalnom opadanju. 8.5%).najznačajnija emitivna tržišta za Srbiju u 2004. Grafikon br. 7.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 6.4%) i Turska (3.Češka (8. koji su smješteni u 695 poslovna objekta. Italija (5.1%).5%). su BiH (11.4 KLJUČNI TRENDOVI NA GLAVNIM TRŽIŠTIMA I TRŽIŠTIMA BLIŽEG OKRUŽENJA SRBIJA. Norveška (6.

Soko Banja.). zatim banjska mjesta Vrnjačka Banja.events”) Exit i Guča. a od događaja (.. a Grafikon br. 10.institutig. Kanjiža.odnosno Beograd i njegova okolina. Grafikon br. Novi Sad i Niš. Srbija ima velikih problema sa sezonalnošću u radu turističkih kapaciteta.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Najviše ostvarenih noćenja i dolazaka su imale Jugozapadna i Kopaonička regija.com 40 . Ovakvo stanje produkuje i sezonalnost u ostvarenom turističkom prometu. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Grafikon br. 9 pokazuje prosječnu dužinu boravka turista u Srbiji (1995-2004. Najpopularnije destinacije su gradovi: Beograd. 11. zbog neizgrađenosti isti sa prateći sadržajima.

wellness I fitness centara.turizma. 11 Dolasci turista u 2005. 104 113 102 Promatrano po županijama.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Glavni motivi putovanja: posjeta glavnom gradu. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Tabela br.726.658. banje i planine. najveće rezultate postiže Šibensko-kninska (14% više turista I 23% više noćenja. a time I ukupnih finansijskih efekata. 10. i 2006. prometa i razvitka.institutig.384.070 1.184 8.876 2006. što je 2.876 Index 2006.921 1.7% više u odnosu za period iz prethodne godine. organizirani turistički promet je imao rast kako u predsezoni tako i u glavnoj sezoni. godini DOLASCI TURISTA UKUPNO DOMAĆI STRANI 2005. Hrvatska raspolaže sa ukupno 909 hiljada kreveta u svim vrstama smještaja. Povećanje prometa donijelo je i povećanje broja zaposlenih u djelatnosti hoteli I restorani(87.com 41 ./ 2005.466. došlo je do produženja sezone.995.528. što je za 4% više u odnosu na 2004. Hrvatska Tendencija povećanja fizičkog obima turističkog prometa je stalno prisutna.045 8.6 hiljada radnika. dok je u ostali županijama zabilježen blagi rast turističkog prometa. godinu. te Dubrovačko-neretvanska županija (13% više turista i14% više noćenja). Uz veliki broj obnovljenih hotela. 9. Zahvaljujući subvencijama Ministarstva mora. Tabela br 11 pokazuje povećani broj dolazaka kako domaćih tako i stranih.

Austrija (2. relaksacija (18. strani turisti sudjelovali su sa 66%. godine ostvaren je devizni prihod od turizma u iznosu od 6. kamping (4. Italija (3.Udio se kroz godine povećavao. studijska putovanja (3.institutig. godini su Španija (4.com 42 . U 1995. krstarenja (2. gradu Zagrebu te Istarskoj županiji. Grafikon br. od kojih je 64% provelo svoj odmor izvan Njemačke. U 2004.7 miliona). 12.3 milijardi eura.9%). godine. Glavni motivi za putovanja Nijemaca su: kupanje i sunčanje (39. kada je zabilježeno 44.7 miliona noćenja. što je za 119.3% veće u odnosu na 1994. da bi 2002.3%).9 % više u odnosu na prethodnu godinu.8%). godini je ukupno putovalo 43. godine dostigao nivo od 88%.2%).8%). skijanje (3. Slovenije. godine.7 miliona).Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Ostvarena noćenja i devizni priliv od turizma pokazuju stalni rast od 1999. što je 4.1%) i klupska putovanja (2%).9%).9 miliona) i Turska (2. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.8 dana u 2004.7 miliona). Najviše noćenja ostvareno je u Primorsko-goranskoj županiji. Njemačka. godini u strukturi noćenja.0%). U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja su ostvarili turisti iz Italije. Domaći turisti su ostvarili više noćenja od stranih. Prosječna dužina boravka njemačkih turista na odmoru je iznosila 12.4%). godini. Najpopularnije destinacije Nijemaca u 2004. turing (2.7 miliona Nijemaca. pješačenje (6. wellness (4.6%). i BiH. U 2006. putovanja ka gradovima (6.

golf itd.2%).35 miliona) i Španija (0.com 43 . U 2004. arheologija (0.5% provelo svoj odmor izvan zemlje. od kojih je 51. autobuske ture. Najpopularnije destinacije Francuza u 2004.7%) i SAD (6%).5%). sport i rekreacija (12%).2 miliona Austrijanaca. Glavni motivi za putovanja Italijana su: kupanje i sunčanje (49. Velika Britanija. ali od toga je samo 5. godini je ukupno putovalo 13. priroda (23%). Francuska (17.6%). Rusija. jezera I planine. U 2003. godini su bile Španija (21.1%). U 2004.4%) i Belgija (3. wellness (0.8%).2%). Hrvatska (8.2%) Glavni motivi za putovanja Austrijanaca su odmor uz more. skijanje. od kojih je oko 30% provelo svoj odmor izvan Italije. godini su bile Španija (18. Glavni motivi putovanja Rusa su: odmor I relaksacija (62%). Najpopularnije destinacije Britanaca u 2004. sportske aktivnosti. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. krstarenja.5 miliona).institutig.5%). Njemačka (12. od čega 31.2%). Najpopularnije destinacije Rusa u 2004. godini Britanci su ukupno realizovali 136.4 miliona putovanja Italijana.5%). odmor na selu (5.9 miliona putovanja. izletničke mogućnosti (7%) i ostalo (6%). Finska (0.5 miliona). sport (16%) i avanture (14%). U 2004. kultura. Velika Britanija (12. kultura (34%). Glavni motivi putovanja Britanaca su letnji odmor uz more.3%). godini je ukupno ostvareno 66.1%) i Grčka (6. Grčka (12.7 miliona pravih turističkih putovanja. godini su bile Italija (24. upoznavanje zemlje (13%).8%). godini su bile Turska (1. Francuska.4%).1% u inostranstvu. godini bile su Španija (31. planine (6%). gastronomija. Egipat (0. više destinacija / ture. Najpopularnije destinacije Italijana u 2004.6%) i Hrvatska (11. U 2004. Kanarska ostrva (6. Francuska (18. Glavni motivi putovanja Francuza su: more i sunce (24%).9%). Italija (12.1%). istorija. Austrija.2%). istorijski gradovi (37%).Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Italija. gradski odmor (city break).1%). ostalo (0. godini je ukupno u inostranstvo putovalo 20 miliona Rusa. od čega ih se više od pola odlučilo za mediteranske destinacije. godini je u inostranstvo ukupno putovalo oko 25 miliona Francuza. jezera (1.19 miliona). Najpopularnije destinacije Austrijanaca u 2004.

6% (procena World Travel & Tourism Council-a za 2005.2% ukupnog broja inostranih gostiju).).7% u noćenjima u odnosu na 2000. godine je u hotelima i sličnim objektima boravilo 2.2%) i Grčka (10.7% u odnosu na 2000. Udio turizma u BDP-u zemlje dostigao je učešće od 2.). Udio turizma u BDP-u zemlje dostigao je učešće od 4. koja ima ulogu da kontroliše sprovođenje svih zakonskih i podzakonskih akata u turizmu uključujući i operacionalizaciju prikupljanja taksa. godini su Nemačka (28. godini iznosili 143.6%). godine je u hotelima i sličnim objektima boravilo 7. Makedonija (14.4% ukupnog broja inostranih gostiju). Na nacionalnom nivou turizam je pokriven u okviru rada Ministarstva ekonomije koje ima Upravu za turizam. Potrošnja inostranih gostiju u 2003. godinu.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Bugarska.8 miliona turista sa 12 miliona noćenja što je povećanje od 35.8% u odnosu na 2000. restoratere i turistička preduzeća ukoliko imaju probleme i neka pitanja.2% u noćenjima u odnosu na 2000. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. a zaduženo je za sprovođenje zakona i koordinaciju internih odnosa u turizmu – u skladu s tim se nadležnosti prenose i na niže nivoe (regije i opštine). je iznosila 750 miliona USD na boravak i 315 miliona USD na prevoz.5 miliona noćenja što je povećanje od 13. Glavna tri emitivna tržišta u 2003.com 44 . Smeštajni kapaciteti u hotelima i sličnim objektima su u 2003.288 ležaja što predstavlja isti broj soba ali manji broj kreveta za 4. kao neprofitna institucija koja ima za cilj da savjetuje sve hotelijere. godinu. Glavna tri emitivna tržišta u 2003. 2003.1% u dolascima i smanjenje od 6.282 soba sa 225. Kao posebna organizacija je osnovana Bugarska turistička komora (u sastavu privredne komore).5% (procena World Travel & Tourism Council-a za 2005. Velika Britanija (8. godinu. Najpopularnije destinacije u Bugarskoj su Varna (rivijera).7%) i avion (22. godini iznosili 97. Češka. godinu.960 ležaja što predstavlja povećanje od 19.7%). Sofija i Borovec (skijaški centar).1%) i Poljska (5.8% u dolascima i 48. godini su Srbija i Crna Gora (14.3%).9 miliona turista sa 23. 2003. Najomiljeniji način dolaska u Bugarsku je automobil i autobus (72. Za sprovođenje turističke politike i promociju i komercijalizaciju je zadužena Nacionalna turistička organizacija koja se sastoji i od organizacija na nižem (regionalnom i opštinskom) nivou. Smeštajni kapaciteti u hotelima i sličnim objektima su u 2003.institutig. Posebnu ulogu ima Komisija za trgovinu i zaštitu potrošača.

Odjeljenje za razvojne programe.8 miliona noćenja što je povećanje od 5% u dolascima i 2.4% ukupnog broja inostranih gostiju). turizam je svrstan pod Ministarstvo ekonomije i transporta. Češki turistički klub. Najpopularnije destinacije u Mađarskoj su Budimpešta. dok je na nižim nivoima podjela na Regionalne turističke komisije i Regionalne marketing direktorate. železnica (5%) i avion (4. Unija čeških zoo-vrtova. Potrošnja inostranih gostiju u 2003.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Najpopularnije destinacije u Češkoj su Prag. Smještajni kapaciteti u hotelima i sličnim objektima su u 2003. Postoje i nacionalna strukovna udruženja poput Češke nacionalne federacije hotela i restorana. sportske asocijacije. je iznosila 3. gdje ima svoju Upravu za turizam.9 miliona turista sa 13.634 ležaja što predstavlja povećanje u broju soba kao i u broju ležaja od 10% u odnosu na 2000. Češka uprava za očuvanje prirode. Najomiljeniji način dolaska u Češku je automobilom i autobusom (94%). godine je u hotelima i sličnim objektima boravilo 4.4 milijarde USD na boravak i 58 miliona USD na prevoz. a u zemlji ima regionalne turističke biroe i informativne centre. godinu.2% (procena World Travel & Tourism Council-a za 2005. Češka asocijacija barova. Specijalna udruženja i asocijacije su: Češka unija lečilišnih banja (CUCS). Udio turizma u BDP-u zemlje dostigao je učešće od 4. Češka asocijacija cestovnih i putničkih agencija (ACCKA).4% u noćenjima u odnosu na 2000. Češka asocijacija banjskih lokaliteta (CASL). Balaton i Eger Tokaj regija. Promocijom i razvojem turističkih proizvoda se bavi Mađarska nacionalna turistička organizacija (HNTO). Na državnom nivou za turizam je zaduženo Ministarstvo Regionalnog razvoja koje u Sektoru za turizam ima sljedeća odjeljenja: Odjeljenje za pravne i supervizorske poslove.3%).3%) i Italija (6. Potrošnja inostranih gostiju u 2003. godinu. godini iznosili 64. godini su Njemačka (25.5 milijardi USD na prevoz. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.com 45 .091 soba sa 158. Češko moravska unija vinograda i vinara. Austrija (8. Za promociju turizma je zadužena Czech Tourism Authority (Češka turistička organizacija) koja ima 21 predstavništvo u inostranstvu.). Mađarska. Najomiljenije sredstvo dolaska u Mađarsku su automobil i autobus (90%).5%). 2003. Karlove Vari i Liberec. Glavna tri emitivna tržišta u 2003. a potom avionom (3%) i vozom (3%). Na nacionalnom nivou. je iznosila 3. Češko moravska lovačka unija.institutig. Češka asocijacija turističkih vodiča.55 milijardi USD na boravak i 0. Odjeljenje za koncepciju i međunarodnu saradnju.

Visoke Tatre i Banska Bistrica. Najpopularnije destinacije u Rumuniji su Bukurešt.5 miliona noćenja što je povećanje od 3.4%). Najomiljeniji način dolaska u Slovačku je automobilom i autobusom (99. Glavna tri emitivna tržišta u 2003.8% u dolascima i noćenjima u odnosu na 2000.1% u noćenjima u odnosu na 2000. avionom (14%) i železnicom (8%).7 miliona turista sa 8. građevinarstva i turizma koje sprovodi zakonske i ostale akte u turizmu.9% (procena World Travel & Tourism Council-a za 2005.4%).5% u dolascima i 27. je iznosila 449 miliona USD na boravak i 74 miliona USD na prevoz.institutig. Konstanca i Targu Mores. Udio turizma u BDP-u zemlje dostigao je učešće od 1. godini iznosili 35. Njemačka (14 %) i Francuska (8. godinu. godini su Češka (33.).853 soba sa 90. 2003.com 46 .8 miliona noćenja što je povećanje od 18.3% u odnosu na 2000. Potrošnja inostranih gostiju u 2003.4%) i avionom (0.).3% (procena World Travel & Tourism Council-a za 2005. Na nacionalnom nivou turizam je svrstan u Ministarstvo transporta.3% kao i povećanje ležaja za 24. Smještajni kapaciteti u hotelima i sličnim objektima su u 2003.320 soba sa 201. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Smještajni kapaciteti u hotelima i sličnim objektima su u 2003. godini su Italija (14. godine je u hotelima i sličnim objektima boravilo 2.6 miliona turista sa 16. godine je u hotelima i sličnim objektima boravilo 4. godinu. Za promociju turizma je nadležna Rumunska nacionalna turistička organizacija koja ima razvijen sistem regionalnih i lokalnih turističkih informativnih centara u zemlji. 2003.7%). Udio turizma u BDP-u zemlje dostigao je učešće od 1.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Rumunija.8% ukupnog broja inostranih gostiju).5%) i Njemačka (12. kao i predstavništva u inostranstvu.2%). Glavna javna institucija u turizmu je Ministarstvo ekonomije koje u svom sastavu ima Upravu za turizam pa se na tom nivou donose zakonski i ostali akti koji se tiču turizma. Najomiljeniji način dolaska u Bugarsku je automobilom i autobusom (78%). godinu. Najpopularnije destinacije u Slovačkoj su Bratislava. godinu. godini iznosili 97.5% ukupnog broja inostranih gostiju). Slovačka.773 ležaja što predstavlja povećanje u broju soba za 26. je iznosila 865 miliona USD na boravak i 11 miliona USD na prevoz. Potrošnja inostranih gostiju u 2003. Poljska (15. daleko manje železnicom (0. Glavna tri emitivna tržišta u 2003.636 ležaja što predstavlja povećanje u broju soba za 2% kao i povećanje ležaja za 1% u odnosu na 2000.

odnosno regijama BiH.finansijskoj podsticajnoj politici”. iz koga se finansiraju investicijski programi. 6. što ukazuje na sporu političku podršku turizmu i nameće izradu Strategije razvoja turizma na državnom nivou. ukazivati na brojne i različite promjene u turizmu. kako u oblasti turističke tražnje tako i u oblasti turističke ponude.kao i standardizacija u ovoj djelatnosti (ISO. Misli se konkretno na fondove: 1. regija.. . NA TURIZAM B i H Savremeni svjetski trendovi u turizmu imaće značajan uticaj na razvoj turizma u BiH. od državnog nivoa. . odnosno. kao što je: politička želja i podrška razvoju turizma. nameće niz zadataka iz sfere institucionalnog organizovanja ove grane privređivanja.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Promotivne aktivnosti i razvoj turističkih proizvoda vrši Slovačka nacionalna turistička organizacija (SACR) koja pod sobom ima mrežu regionalnih i lokalnih informacionih centara kao i inostrana predstavništva.ali i širih društvenih.ugovornoj proceduri” i . voditi ključne upravljačke poteze prilagođavanja savremenim svjetskim trendovima. Suština nije samo da se uspostavi jedinstveno turističko tržište. što se obuhvata zajedničkim pojmom harmonizacije. Turistički prostor BiH je nedjeljiv i u tom smislu treba raditi na izradi jedinstvene strategije razvoja turizma BiH. političkih i drugih ciljeva u BiH. Harmonizacija u domenu razvoja materijalne baze turizma – investicija. Evropski fond za regionalni razvoj.EMAS). Ona mora postojati. kao i harmoniziranih pratećih zakona iz ove oblasti.. ekonomskih regija do nivoa lokalne zajednice. subregija i turističkih destinacija. Institucionalni i pravni okvir (WTO-a). preko entiteta . Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.institutig. PRSP strategijom usvojenom na nivou BiH je turizam kao grana samu uzgred pomenut. kako bi se približili i ušli u svjetsko turističko tržište. mora preuzeti lidersku ulogu. Nužna je harmonizacija instrumenata turističke politike sa EU-om. tendencije i trendove. Svjetska turistička organizacija je uvela 8 (prethodno pomenutih) ključnih tačaka koje treba ispuniti da bi neka destinacija ušla na turističko tržište. već da turizam kao najpogodniji homogenizirajući faktor preuzme aktivnu ulogu u ostvarivanju ekonomskih. Marketing menadžment u turizmu BiH. Radi se o tzv. se obezbijeđuje u okviru postojećih institucija za izgradnju turistučkih objekata.. MOGUĆI UTJECAJ SAVREMENIH SVJETSKIH TRENDOVA U TURIZMU.com 47 .zakonskoj proceduri”. kao i razmišljanje o formiranju jedinstvenog Ministarstva za turizam i ekologiju.5. U tom smislu će se morati ispuniti određeni i formalni zahtjevi prije svega prema EU – a i WTO-u.

uspjeh će imati one. Upravljanje marketingom u poslovnoj i turističkoj politici). kulturnio – istorijskim.Bakić. razonodu i rekreaciju. društvenim. društvenog i kulturnoistorijskog okruženja i koje postignu skladan razvoj u ekonomskom. zbog toga je bitno dati i jednu od definicija turističke destinacije: . 6. 3. Harmonizacija u domenu komunikativnog faktora. Harmonizacija u ostalim domenima se mora provesti.institutig. Takvoj destinaciji teži i područje Gornjeg podrinja. UPRAVLJANJE MARKETINGOM NA NIVOU TURISTIČKE DESTINACIJE KAO ODGOVOR NA UTICAJ SAVREMENIH SVJETSKIH TRENDOVA U TURIZMU Kada je riječ o turističkim destinacijama. psihološkom i drugom pogledu. Nužno je između ostalog i usvajanje Opšteg etičkog kodeksa u turizmu. 01. godine ako želimo da postanemo ravnopravna članica i uključimo se u svjetske (evropske). Čile. te neke vrste tzv. svim onim prirodnim. je izuzetno bitna u turizmu jer bez razvijenog saobraćaja. pa je razrađen čitav niz direktiva za razvoj kvalitetnijeg turizma.Pod turističkom destinacijom podrazumjeva se manje ili više zaokružena geografska cjelina koja raspolaže sa atraktivnim.1999. željeznički saobraćaj. Također se posvećuje i posebna pažnja desezoniranju turističkog prometa. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. saobraćajnim i pretpostavkama za smještaj.. koji ima jake rezidue i u BiH.. komunikativnim i receptivnim faktorima tj. . Evropski fond za unapređenje poljoprivrede vidova turizma namjenjen za razvoj seoskog turizma. Evropski socijalni fond. Statistički podaci na nivou EU-a moraju da budu ujednačeni u prikazivanja dva osnovna podatka: Obim turističkog prometa . Učešće turizma u bilansu plaćanja . Harmonizacija u domenu klasifikacije i kategorizacije ponude i unifikacija statistike.” (O. zabavu. restoraterskih i drugih turističkih objekata.devizni priliv i potrošnja u inostranstvu. u tom kontekstu izvršena je odgovarajuća klasifikacija hotelijerskih. za unapređenje kadrovske strukture u turizmu. nema napretka u turizmu i to: vazdušni saobraćaj.1. sociološkom.com 48 .socijalnog” turizma.10. Bitna područja harmonizacije su i zaštita okruženja. ishranu.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 2. antropogenim. te razvoj određenih vidova turizma kao što je seoski turizam.5.broj turista i broj noćenja u raznim vrstama smještaja. turističke tokove. koje je usvojila Generalna skupština svjetske turističke organizacije (WTO) u Santjagu. drumski saobraćaj. koje budu svjesni potrebe zaštite i unaprijeđenja prirodnog.

političkom. određenu sistematičnost u redu poteza. 3. Formulisanje misije . sa ciljem da se kroz određenu marketing strategiju i taktiku ostvare postavljeni marketing ciljevi. Upravljački aspekt marketinga u turizmu (marketing menadžment) treba dati odgovor kako organizovati i preduprediti brojne marketing aktivnosti u turizmu. konceptualni okvir marketing menadžmenta turističke destinacije. državnih praznika. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. 5.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Savremeni svjetski trendovi u turizmu imaće snažan uticaj na turizam BiH. . To znači da se u fokus treba staviti veći broj faktora. promjena visine najamnine (ličnih primanja). na nivou mjesta. Formulisanje odgovarajućih globalnih strategija. U makrookruženju. kao odgovor na uticaj savremenih svjetskih trendova u turizmu. Kontrolu aktivnosti.. Konceptualni okvir marketing menadžmenta turističke destinacije obuhvata sljedeće elemente: 1. godine). povećava diskrecioni dohodak ili rast fonda slobodnog vremena (kao zbir godišnjih odmora. regije ili šire geografske cjeline (Gornjeg podrinja). Svaka faza upravljanja marketingom na nivou turističke destinacije (konceptualni model) mora biti pod stalnom kontrolom.com 49 . u smislu blagovremenog reagovanja i otklanjanja eventualnih propusta uključujući i reviziju marketing aktivnosti turističke destinacije. Odstupanje od ovoga (devijacije) daje osnova za izmjenu u nekom ili svim domenima marketing aktivnosti” (Milisavljević. socio-kulturnom. kojima se mora prilagođavati.1994. 2. vikenda.Osnovno polazište turističke destinacije u razvoju treba da bude u domenu ostvarivanja potreba i želja potrošača. promjene u okruženju mijenjaju turističku tražnju. su brojne promjene trendova i tendencija u ekonomskom. Novi trendovi u turizmu. Situacionu analizu. Dizajniranje organizovanosti.. ciljeva i smjernica. 4. kroz tzv.institutig. demografskom smislu. odnosno regije Gornjeg podrinja. tehnološkom. npr..). Definisanje strategijskih i taktičkih poteza za instrumente Marketing mix-a. i 6.

Četiri granična prelaza Uvac (RudoPriboj).institutig. Upravo iz ovih razloga turizam bi trebao imati vodeću ulogu u razvoju gornjedrinskog regiona.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 7. koji prolazi kroz region. posljednja prašuma u Evropi. najstariji NP u BiH ili prašuma „Perućica”.1. Ljubitelji ekstremnih sportova mogu uživati u raftingu na donjem toku rijeke Tare čiji je kanjon dubok 1300 m i odmah je po dubini iza čuvenog Grand kanjona u Koloradu. Slika br. Kotroman (Višegrad – Mokra gora) i Hum (Foča/Srbinje – Šćepan polje) biće od strateškog značaja u tendenciji razvoja turizma i ekonomskih veza sa susjednim državama. Metaljka (Čajniče – Pljevlja). kao i 2 značajna međunarodna pravca Sarajevo – Beograd i Sarajevo – Podgorica. GENERALNA KVALIFIKACIJA DESTINACIJE Gornjedrinski region obuhvata područje od oko 2500 km2. kao što su Nacionalni park „Sutjeska”. Zbog svoje ljepote stavljen je pod zaštitu UNESCO-a. Geografski položaj regiona je izuzetno povoljan. PODRUČJE GORNJEG PODRINJA OPŠTI / OPĆI PREGLED 7. a broj stanovnika ovog područja je oko 100 000. 1 Geografski položaj regiona Gornjeg podrinja Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. koji predstavljaju pravi raj za ljubitelje prirode.com 50 . Uz rijeke Drinu i Taru region obiluje i drugim prirodnim ljepotama. zbog glavnog putnog pravca u Istočnoj RS.

Zbog toga sa regionalno-saobraćajnog aspekta prostor Gornjeg podrinja je tranzitnog karaktera. Posmatrana regija je planinska oblast sa dolinama. Višegrad. Pale-Prača.700 m) na jugu Gornje podrinje je orografski izdvojeno od susjednih regija.com 51 . u hidrografskom smislu. Rogatica i Čajniče se nalaze u sklopu drugog Entiteta Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj. Rudo. Kalinovik. Kalinovik.) na sjeveru. Goražde.3. to su područja općina/opština: Rogatica. Čajniče i Rogatica. Rudo. Foča i Višegrad u središnjem dijelu regije. posebno njen planinsko-brdski pojas je rijetko naseljen prostor. Foča-Ustikolina. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Pale-Prača se nalaze u Okviru jednog Entiteta Bosne i Hercegovine u Federaciji BiH i to u sklopu Bosansko-Podrinjskog kantona Federacije BiH. istoku i zapadu te visokogorskim planinskim okvirom (višim od 1. Novo Goražde i Čajniče. U demografskom pogledu najveći dio pomenute regije.2. 7. Pale-Prača.institutig. kotlinama i zavalama koje reljefno izražavaju najniže visinske položaje. Kalinovik. Najjaču privlačnu moć pokazuju urbana središta Goražde. Općine Foča/Ustikolina. To su. Nadamo se da će prethodno navedena odrednica značajno uticati na razvojne procese u ovoj regiji a time direktno i na razvoj turizma. Goražde. Temeljno obilježje ovoga područja je kontaktan položaj između evropskog hinterlanda – panonske makroregije i sredozemlja – jadranskog mora i priobalja. Srednjogorskim masivima (visina od 1. Foča/Ustikolina.000 – 1. Preciznije. Sa prirodno-geografskog stanovišta promatrani prostor najvećim dijelom pripada regiji Gornjeg podrinja a svojim manjim dijelom teritorijalno ulazi u makroregiju Visokog krša (opština Kalinovik). dok opštine Foča. područja gornjih poriječja Drine i njenih pritoka te dijela gornjeg toka Neretve jer je u ovoj studiji zbog specifičnosti projektnog zadatka cjelovito obuhvaćena opština Kalinovik. Višegrad. Uvažavajući princip nodalno-funkcionalne regionalizacije prostora ovdje se može izdvojiti više gravitacijskih centara (nodusa – čvorišta) koji su uglavnom lokalnog karaktera.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 7.500 m.n. Foča. POLITIKA I ADMINISTRATIVNI SISTEM Područje Gornjeg podrinja čini teritorija deset opština/općina: Foča.m. Novo Goražde. Rudo. Goražde. Višegrad. Nešto izraženija gustina naseljenosti obilježava dolinsko-kotlinska proširenja uz riječne tokove Drine i njenih pritoka gdje su koncentrisana urbana središta koji danas predstavljaju lokalne centre razvoja. Novo Goražde. GEOGRAFSKI POLOŽAJ Gornje podrinje u regionalno-prostornom smislu predstavlja jugoistočni dio Bosne i Hercegovine.

Sutjeske. Pamić. kotlina i zavala Drine. Crvanj. Drine i Neretve nizvodno od Uloga. magmatskih i metamorfnih stijena nastalih kroz dugu geološku istoriju stvaranja Zemljine kore. Geološki mlađe kvartarne naslage nalazimo na višim položajima visokih planina regije (Maglić. TERMALNE I TERMOMINERALNE VODE Analizirano područje jugoistočnog dijela Bosne u geološkom smislu obilježava pojava raznovrsnih sedimentnih. Bistrice. Lelije. Zelengora.). Ćehotine. lapori.institutig.com 52 . Morfogenetski najmlađe holocene naslage izražene akumulacijskim formama nanosa (aluvijum.4. Klastični sedimenti jursko – krednog fliša se pojavljuju u uskim i izduženim zonama južno od Sarajeva (Durmitorski fliš) u Borču. Treskavica) u obliku pleistocenih nanosa ili na kontaktu izrazito strmih padina sa položenijim terenima u obliku koluvijalnih . Dominantno su zastupljeni na širim područjima planina: Romanije. MINERALNE.MINERALNA LEŽIŠTA. antiklinala i sinklinorija. Treskavice i sjevernih padine Zelengore te na Glasinačkoj i Zagorskoj visoravni koje su nastale i oblikovane u kršu. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. rasjednih zona i reversnih rasjeda. Manjim dijelom ulazi u makrotektonsku jedinicu Spoljnih Dinarida. Lelija. Prače. deluvijum) ispunjavaju dna dolina. Tercijarni jezerski sedimenti gline. Hrčavke. Ljubišnja. Posebno su značajni neotektonski pokreti izdizanja tokom kvartarne periode koji su uticali na sadašnje morfološke karakteristike reljefa i geološku strukturu ovog područja. Neretve i njihovih pritoka. te u užoj i široj okolici Čajniča » ( J.4. Pojavu litofacijalnih kompleksa iz paleozoika ovdje vezujemo za doline Drine s obje strane između Goražda i Foče. tektonskih prozora itd. GEOLOŠKA STRUKTURA. U tektonskom smislu navedeno područje svojim najvećim dijelom pripada Unutrašnjim i Središnjim Dinaridima. Lima. Kolunske rijeke ispod jugoistočnih padina Jahorine i doline Janjine. RUDNO .siparišnih zastora. »Velike mase srednjetrijaskih magmatita nalaze se u širem području Sutjeske i na padinama Zelengore. PRIRODNE KARAKTERISTIKE PODRUČJA 7.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 7.1. na Treskavici i Zelengori. Mezozojski krečnjaci i dolomiti prostorno zahvataju najveći dio ove regije. klipa. zatim u najnižim tokovima Pive i Tare oko Šćepan Polja. proluvijum. Prače. Posmatrani prostor sa ovoga stanovišta obilježava izrazita tektonska složenost kroz pojave navlaka. u području Čelebića. Žepe. Bokšanice. 1978. takozvanu navlaku visokog krša što se teritorijalno odnosi na jugozapadni dio regije. Stijene mezozoika – uglavnom trijaske starosti litološki predstavljaju otvorene profile duboko usječenih klisura i kanjona Bjelave. pješčenjaci prekrivaju zavale i kotline na nižim hipsometrijskim položajima. LITOLOŠKI SASTAV.

izdašnost 0. kanjoni Hrčavke. Raznolikost litološkog sastava. Lima. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Varde. pH 6.institutig. Bitno je spomenuti rudni bazen Miljevinu sa mrkim ugljem i nalazišta kvarcita kod Čajniča u istočnom dijelu regije.4. Prače. morfološke karakteristike. Prostrane dijelove makroregije predstavljaju sredogorski masivi (visina od 1.35 .. izdašnost 0.1 l/s. Danas su u funkciji dva eksploataciona bunara zbirnog kapaciteta 25-30 l/s koja se koriste za potrebe banje. Prače obilježene smjenom dolinskih proširenja (zavale i kotline) sa kanjonsko-klisurastim suženjima. U njezinom centralnom dijelu to su planinska uzvišenja srednjih visina: Bokšanice.200 metara). Glasinac).000 . 10.1 l/s. gornje Neretve itd. Bistrice.1 l/s. pH 6.55. HCO3-Ca tipa. heterogeni litološki sastav.2 stepeni celzijusa. Lima. Najdublje usječene kanjonske i klisuraste doline su: kanjoni Drine nizvodno i uzvodno od Višegrada (dubina i preko 700 metara). Pored navedenih bitno je i spomenuti kiseljak u općini Pale-Prača. Kod sela Luke i Zaborak u opštini Čajniče registrovane su niskotermalne vode temperature 15 stepeni celzijusovih. Vučevice i Kovača te visokogorski greben Jahorine koji su međusobno raščlanjeni i odvojeni dolinskim morfoskulpturama Drine i njezinih pritoka.1. predgorskim stepenicama i zaravnima oblikovanim u kršu (Zagorje. Najniže hipsometrijske položaje reljefno izražavaju kompozitne doline Drine. HCO3 tipa.1 l/s. 7. mineralnih i termomineralnih izvora na ovome području može da inicira razvoj naučno-istraživačkog i zdravstveno-lječilišnog turizma. To su : Čudojevići – temp. RELJEF Neotektonski procesi.com 53 . izdašnost 0.2.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Pojave ruda i minerala su jedna od prirodnih datosti Gornjeg podrinja.2 stepena celzijusa. To su gvožđevite vode sa slobodnim CO2 Kiseljak u Mravinjcu – temperature 13. pH 7.7. pH 8 .2 stepena celzijusa. geološke strukture uz pojave termalnih. izdašnosti 0. Viši položaji (iznad 750 metara) reljefno su predstavljeni padinama gorskih masiva.500 m n/v): Devetaka i Javora na sjeverozapadu te Zvijezde na sjeveroistoku. U opštini Goražde se nalazi nekoliko mineralnih izvora. geografski položaj područja i djelovanje spoljnih egzogeomorfoloških sila su uticali na izraženu polimorfnost i naglašen geodiverzitet reljefa spomenute regije. Ćehotine. U neposrednoj blizini korita potoka Banja kod Višegradske banje javlja se niz termalnih blago radioaktivnih izvora temperature 34 stepena celzijusa. probojnička dolina Sutjeske ''Prosječenica'' (dubina i preko 1. HCO3 tipa Izvor Kiseljak u Bogušiću – temperature 15.

Lelije i Zelengore kao i u drugim dijelovima regije sa otkrivenom karbonatnom podlogom. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. 7. Izravno s njima u hidrološkoj vezi su ponorske zone.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Najviše planine BiH: Maglić (2. padinski. Boginjavi i ljuti krš koga karakteriše učestala pojava vrtača i škrapa je dominantno zastupljen na višim položajima planine Vučevo te dijelovima Treskavice. Lelije (2. prostora Žepe itd. su važna hidrogeološka značajka makroregije posebno sa aspekta vodosnabdjevanja. fluviodenudacijski. u Gvoznom polju. itd.297 m n/v) i Ljubišnja (2.com 54 . Krupca u kanjonu Neretve. Glasinac itd. Devetaka.2. Nastanak i razvoj reljefnih mikrooblika ponora i jama je preduvjetovan prslinama i pukotinama kojima je tektonski ispucala krečnjačko-dolomitna podloga.386 m n/v). To se posebno odnosi na područja opština Kalinovik. Zagorje. južnom. Zvijezde. Snažna kraška vrela: Bistrice. možemo izdvojiti sljedeće morfogenetske tipove reljefa: krški. potkapina i jama su česta na ovom prostoru. Mnoge od njih nisu dosad istražene primjerenim speleomorfološkim metodama. U egzokrške oblike spadaju: kamenice. Padavinske vode i ponornički tokovi u krškim terenima podzemno cirkulišu kroz pukotinske sisteme te na topografsku površinu izbijaju kao krška vrela. Kovača. Morfološki je izražen egzokrškim i endokrškim oblicima. Kraški reljef Krški reljef je prostorno najzastupljeniji u središnjem. Zelengore. Dugovještice u kanjonu Prače. Navesti ćemo samo neke kao što su : ponori na Glasincu. pećinu Dugovještice u kanjonu Prače.242 m n/v) sa visokogorskim hrptovima i grebenima jasno reljefno obilježavaju granicu regije na jugoistoku. zaravni i polja oblikovana u kršu.) do visokoplaninskih zaravni Treskavice.4.1..015 m n/v). Volujak (2. Žepe. Visokoplaninski okvir Zelengore (2..086 m n/v) na jugozapadu prirodno odjeljuju Gornje podrinje od susjednih područja. Pomenute kraške oblike nalazimo u širokom visinskom rasponu od fluviokrških riječnih korita pritoka gornje Drine preko zaravni nastalih i razvijenih u kršu (Gvozno. Endokrška reljefna udubljenja pećina. Položenije terene reljefno izražavaju planinske zaravni. je jedna od osnovnih morfoloških značajki ovoga prostora. predgorske stepenice i dolinska proširenja. Naglašene vrijednosti vertikalne raščlanjenosti koja nerijetko premašuje 500 m/km2. Jahorine. jugozapadnom i sjevernom dijelu promatranog prostora. fosilni glacijalni i fluvioglacijalni reljef. Rogatica. Javora. škrape. U geomorfološkom smislu. kod Jelašca . Foča. Reljefni tip pokrivenog krša je morfogenetsko obilježje šumovitih planina Bokšanice. fluvijalni i fluviokrški.032 m n/v) i Treskavice (2. uvale.institutig.

Slika br. Sutjeske. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.. Pršin potoka itd. Lima.com 55 . Fluviokrški reljef predstavljaju riječna korita oblikovana fluvijalnom erozijom u mezozojskim karbonatima. Reljefno je izražen klisurama i kanjonima (dubina čak i preko 300 metara) rijeke Drine. Na aluvijanim ravnima i niskim riječnim terasama se nalaze naseljena mjesta. Treba spomenuti slapove i vodopade Jabušnice. Ovi oblici su mahom koncentrisani na najnižim hipsometrijskim položajima u kotlinama i dolinama. 2 Krška vrela „Skakavci” 7.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Nelegalnim i nestručnim odlaganjem otpada te ispuštanjem otpadnih voda u pomenuta endokrška udubljenja može da dođe do neželjenih posljedica zato što mnoga vrela služe za vodosnabdijevanje naseljenih mjesta u Gornjem podrinju. Fluvijalni i fluviokrški reljef Fluvijalne oblike reljefno izražavaju riječna korita vodotoka. Svojim položajem u samom središtu Peručice i divljom ljepotom vodopad Skakavac visok 75 m plijeni pažnju posjetilaca.institutig.4. Hrčavki.prirodni tuneli na Dobropoljskoj rijeci i Čehotini zatim evorzijski lonci na Bistrici..2. To su najgušće naseljena područja Gornjodrinske regije i na njima su nastali i razvijeni svi značajniji centri promatranog područja. naplavne ravni i niske riječne terase. Tare. Bistrice.2. Skakavce kod Tođevca. gornjeg toka Neretve i njihovih pritoka. Neretvi . Posebnu prirodnu atrakciju predstavljaju kameni svodovi .

tečenja i kliženja.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Takođe važnu kariku sa aspekta turističke ponude u lancu prirodnih ljepota Gornjeg podrinja predstavljaju duboko usječeni kanjoni: ''Prosječenica'' u Sutjesci. Neretve.institutig.3. Žepe.4. 7. Lima. Bjelave kao i mnogi drugi u regiji . prometnu i drugu infrastrukturu Bistrice i gornje Drine gdje se nalaze važne saobraćajnice. Uglavnom ih vezujemo za padine planinskih masiva i brdovitih uzvišenja analiziranog područja. Slika br. 3 Fluviokrški oblici. puženja.4. Prače. Najčešće su zastupljeni u flišnim kompleksima sa dominantnim učešćem laporovitih slojeva i glina. Padinski reljef Padinske lepeze sredogorskih i visokogorskih masiva te brdovitih uzvišenja regije obilježavaju raznovrsne erozijske i akumulacijske reljefne forme. jaruženja. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.2. Negativni procesi spiranja i jaruženja su se posebno intenzivirali u novijem razdoblju uslijed prekomjerne eksploatacije šuma na većem broju lokaliteta promatranog područja.4.2. Posebno su značajni destrukcijski procesi kliženja koji negativno utiču na objekte. Hrčavke. Najznačajniji fluviodenudacijski oblici u užem smislu ovdje su predstavljeni fluidalnim procesima spiranja. Fluviodenudacijski reljef Fluviodenudacijski reljef je zastupljen u područjima koje litološki grade vododržive stijene.com 56 .erozijski lonci 7.

com 57 . Posebnu notu atraktivnosti regije daju pješčane piramide u molasnim sedimentima kod Miljevine kao prirodni geomorfološki spomenik koji treba turistički valorizirati. Fosilni glacijalni i fluvioglacijalni reljef Pleistocenom glacijacijom su bile zahvaćene naše visoke planine.).. To bi moglo da predstavlja značajnu pogodnost za razvoj različitih vidova turizma od ekstremnih sportova (alpinizam. 7. kamenih zubova i igli te prozoraca koji su oblikovani u karbonatima. godine. valova. Te mikrolokacije spadaju u jedne od najprivlačnijih i najljepših ne samo u promatranom prostoru nego i šire te predstavljaju potencijalne turističke destinacije.5. Fluvioglacijalne konglomeratske terase su ovdje najbolje očuvane uz gornji tok Drine gdje se pružaju na dužini od preko 20 km na potezu Šćepan polje – Foča. krškim i ostalim erozijsko . kajakaštvo. Na njihovim tjemenima se razvio grad Foča. Krajolik njegovog zaštićenog okoliša površine 17. Na osnovu navedenog možemo zaključiti da područje regije Gornjeg podrinja obilježava bogatstvo odnosno izražena polimorfnost reljefnih oblika što je uticalo na raznolikost pejsaža. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Magliću i Volujku nalazimo ostatke glacijalnog reljefa u vidu komčića. Ovi reljefni oblici su sveprisutna pojava u promatranom području. Magliću i Volujku . Zubova 1790 m i Oblika 1877 m na Treskavici.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Erozijske oblike predstavljaju točila. 250 ha najvećim dijelom obilježava nadasve raznolik pitoresktan pejsaž i divlja iskonska priroda sa očuvanim biljnim zajednicama i životinjskim vrstama od kojih su mnoge endemične. Osnovan je 1962. Unutar parka se nalaze strogo zaštićene zone od kojih je najčuvenija zona prašumskog rezervata ''Perućica''. Nacionalni park ''Sutjeska'' teritorijalno obuhvata krajnji južni dio promatranog prostora. .4. fluviodenudacijska udubljenja jaruga i vododerina dok akumulacijske oblike izražavaju urušne kupe. fosilnih cirkova. Zelengori. Ljubišnji.2..destrukcijskim procesima ili prekriveni šumskom vegetacijom. Prozorci “Petera Vrata” iznad kanjona Drine su reprezentativan primjer selektivne erozije kao i prozorac u Vrataru u kanjonu Sutjeske. Zelengori. Oblici nastali hemijskim i mehaničkim trošenjem stijena su česta pojava u obliku ostenjaka. morena . kamene igle vrhova Prsti 2158 m u Volujku. masovnog – rekreativnog turizma (kratke šetnje i rekreacija) do naučno – istraživačkog (hidrogeologija krša.institutig. Ardova 1858 m i Treskavca 1803 na Zelengori. sipari. Treskavici. Na Leliji. Trijeske 1803 m na Jahorini te brojnih stjenovitih kukova širom brdsko-planinskog pojasa. eliptičnih brežuljaka. proluvijalni i deluvijalni nanosi koji se nalaze na kontaktu padina sa uravnjenijim terenima. U reljefnim ulegnućima nekadašnjih cirkova i ledničkih dolina nastala su brojna planinska jezera na Treskavici. slobodno penjanje. To su sa turističkog ali i estetskog stanovišta vrlo privlačni dijelovi reljefa kao vrh Maglić 2386 m. škola u prirodi). . Navedeni oblici danas su uveliko zamaskirani savremenim egzogeomorfološkim fluviodenudacijskim.

rijeka Drina (uzvodno od Broda).planinske rijeke duge 197 km. Prača i Žepa sa lijeve. Izvire ispod Prokletija i teče složenom kompozitnom dolinom koju obilježava smjena kotlina i dolinskih proširenja sa uskim klisurama i kanjonima. padavinama. sjeverne i istočne Crne gore. Treba istaći da uz Taru. sa prosječnim proticajem od 90 m3/sec. Ostale rijeke su manjih srednjegodišnjih proticaja od 20 m3/sec. Lim je najveća pritoka Drine u koju se uliva 12 km uzvodno od Višegrada. Sutjeske itd. Bistrica (uzvodno od Miljevine) te njihove pritoke estetikom svojih obala. Rijeka Drina je količinski najveći tok sa prosječnim godišnjim proticajem (kod Višegrada) 302 m3/sec.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 7. Jugoistočnu granicu regije kao riječnu državnu granicu (na dužini većoj od 20 km) predstavlja tok Tare. što se odnosi na gornje tokove Neretve kod Uloga. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. odnosno Ćehotina. To je najveća desna pritoka Save i nastaje u Šćepan polju sutokom Pive i Tare. geološkoj građi. Sve navedene tokove u ovom području obilježavaju mehanizmi tekućica gornjih tokova zbog izrazitih nagiba uzdužnih profila. Pored ljepote ovoga snažnog. Ćehotine. tipu tla i vegetaciji. i pejzažnoambijentalnim skladom njihovih kompozitnih dolina imaju predispozicije za razvoj riječnog turizma. Sutjeska.3.com 58 . Lim i Rzav sa desne strane. U hidrografskom smislu desne pritoke dijela gornjeg toka Neretve u opštini Kalinovik su Krupac i Jezerica odnosno Jezernica s lijeve strane. Drugi po količini vode u regiji. Izuzetak predstavljaju meandrirajući tokovi Drine u kotlinama i zavalama gdje dominira bočna fluvijalna erozija i akumulacija šljunkovito-pjeskovitog nanosa sa pojavama ada. Kolunska rijeka. Lim i Sutjeska pripadaju nivalno-pluvijalnom režimu koga odlikuju dva maksimuma proticaja u proljeće i u jesen i dva minimuma u ljeto i u zimu. Drina. Značajnije pritoke gornjeg toka Drine su Sutjeska. HIDROGRAFSKE KARAKTERISTIKE Prostor Gornjepodrinjske regije sa hidrografskog aspekta skoro u cijelosti teritoritorijalno zahvata gornje poriječje Drine u Bosni i Hercegovini te pripada Crnomorskom slivu.institutig. Ovaj planinski vodotok drenira široke planinske prostore istočne i jugoistočne Bosne. Količina protoka nezagađenog toka Tare od 77 m3/sec (kod Šćepan polja) sa vodama prve klase kvaliteta predstavlja itekako značajan vodni resurs regije. Bistrice. je tok Lima . bistrog planinskog vodotoka od posebnog su značaja njegove čiste oligosaprobne vode koje danas igraju važnu ulogu u razvoju riječnog turizma. Bilans i režim voda tekućica prvenstveno ovisi o geografskom položaju. Njihova korita su ispunjena krupnim vučenim nanosom sa pojavama brojnih brzaka i vodopada. Ove rijeke obilježava prva klasa kvaliteta. zapadne Srbije i sjeverne Albanije. Gornji tok Neretve i njene pritoke pripadaju pluvio-nivalnom režimu sa najvišim vodostajima u aprilu i maju (prvi maksimum proticaja) te novembru i decembru a najnižim u avgustu i septembru.4. Bistrica. Ova studija obuhvata područje opštine Kalinovik koja svojim dijelom gravitira Podrinju tako da se njome tretira i dio gornjeg poriječja Neretve odnosno manji dio Jadranskog sliva. izrazita providnost i zelenomodra boja vode što može da privuče i strane turiste. reljefu. Prače.

. pukotinama i kanalima) i prenešena duboko u krško podzemlje. Ilešiču pripadaju nivalno-pluvijalnom režimu koga obilježavaju proljetni (najviši u maju zatim aprilu i martu) i kasnojesenji maksimum proticaja (novembarski približno jednak decembarskom) te dva minimuma u ljeto i zimu. Tara.institutig. Pri visokim vodama. Bistrice. Ove vode se na topografskoj površini ponovo pojavljuju u obliku pomenutih snažnih kraških vrela. Rakitnice.orohidrografska razvođa su jasna u predjelima regije sa vododrživim stijenama dok je u krškim terenima površinska hidrografska mreža dezorganizovana sistemima ponora (predstavljenim prslinama. Oteše pa Govze i Dobropoljke u slivu Bistrice te gornje tokove Prače. Lim i Sutjeska dreniraju najviše masive Dinarida čije apsolutne visine premašuju preko 2300 m te po S. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Drina. Hrčavke. Vrlo važnu hidrološku značajku također predstavljaju pojave brojnih i čestih stalnih manjih planinskih rijeka i potoka sa čistim i pitkim vodama u kojima egzistira potočna pastrmka. Na područjima planinskih zaravni oblikovanih u kršu teku manji. Sve pritoke Drine i Neretve su bujičarskog karaktera jer dotiču iz planinskih područja. Drine. ponori se nerijetko začepe pa se na površini formiraju manje akumulacije.com 59 . Bioču i Magliću. Na ovim rijekama je posebno u maju izražena pojava snježne retenzije odnosno retardacijskih voda zbog topljenja snijega u Durmitoru. Bjelave. Obilježavaju ih neusaglašeni uzdužni profili. Rijeke teku kroz kompozitne doline koje karakterizira česta smjena kotlinskozavalskih proširenja sa kanjonima i sutjeskama. Površinska . Nakon dugotrajnih i obilnih kiša je evidentna pojava kraške retenzije odnosno zakašnjelih retardacijskih voda na tokovima koji dotječu iz planinskih krških terena kao i na vrelima sa relativno plitko zalijegajućom izdani. Gornji tok Neretve i njene pritoke pripadaju pluvio-nivalnom režimu sa najvišim vodostajima u aprilu i maju (prvi maksimum proticaja) te novembru i decembru a najnižim u u avgustu i septembru. uslijed dotoka golemih količina vode i zapunjavanja nanosom. Sutjeske. Koline i Osanice te Žepe. Komovima. Obilježavaju ih dosta neuravnoteženi godišnji i mjesečni hodovi vodostaja na što je prvenstveno uticao raspored padavina i izrazita vertikalna raščlanjenost reljefa. Tare.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Jedna od najvažnijih datosti područja je bogatstvo čiste prirodne vode koja uz autohtonu eko hranu može da obogati turističku ponudu Gornjeg podrinja. često periodični.. U porječju gornjeg toka Drine sa ovoga aspekta treba pomenuti čiste tokove njezinih lijevih pritoka: Sutjeske.. Na tim mjestima brzina vode često premašuje 1m/sec. Često uslijed izrazitih nagiba uzdužnih profila riječna korita većine tokova su ispunjena krupnim vučenim nanosom sa pojavama brzaka i vodopada. Hrčavke. Izuzetak predstavlja tok Drine u dolinskim proširenjima Gornjeg podrinja koje tu zbog smanjenog nagiba talože svoj finiji šljunkovito-pjeskoviti nanos uslijed pojačane bočne fluvijalne erozije. ponornički tokovi. To je posebno izraženo u duboko usječenim kanjonsko-klisurastim dolinama Prače. Prokletijama.

To su područja istočnih padina Jahorine i doline Kolunske rijeke. Zelengore i Ljubišnje. Najniže hipsometrijske položaje u dolinama rijeka pedološki izražavaju fluvisoli. antropogene aktivnosti i vrijeme.4. Treskavice i Crvnja. organski sastav. U cilju razvoja riječnog turizma potrebno je poduzeti mjere i aktivnosti u cilju sprečavanja ovakvih pojava kroz ekološku edukaciju stanovništva i primjenu zakonskih mjera. Zemljište je opšte dobro koje ima primarnu ulogu u proizvodnji hrane i kao prirodni resurs nema neiscrpne rezerve.institutig. Treskavice. Treskavici. Lima kod Rudog i donjeg toka Rzava kod Višegrada su najplodnija u regiji. pedološki supstrat je predstavljen distričnim kambisolom – kiselosmeđim tlima. reljef. Ćehotine. Njihove obale i korito nerijetko predstavljaju divlje deponije u koje domicilno stanovništvo odlaže otpad. Ono se stvara i obnavlja veoma sporo zato ga treba strogo zaštiti te provesti racionalne agrotehničke mjere pri njegovom iskorištavanju. Janjine i padina desne dolinske strane nizvodno od Višegrada. koje geološki tvore paleozojske kisele silikatne stijene. U gornjem porječju Neretve to su bistre i čiste planinske riječice koje dotiču sa Zelengore. U poredbi s prethodno spomenutim vodne akumulacije prirodnih planinskih jezera su zanemarive što se takođe odnosi i na manje vještačke akumulacije HE Bogatići na Željeznici i HE Mesići na Prači. No po svojoj ljepoti prirodna planinska jezera na Zelengori. Rogatica te u jugoistočnom i jugozapadnom dijelu opštine Foča.com 60 . To se odnosi na padine i planinske zaravni planina Devetaka. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Po svojim vodnim zapreminama vještačke akumulacije HE Višegrad i Perućačko jezero su značajni limnološki objekti regije u smislu razvoja jezerskog turizma.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju U ovu grupu se mogu svrstati i sastavnice desne pritoke Drine Rzava . pod Volujakom i Crvanj planinom su nezaobilazna u turističkoj ponudi Gornjeg podrinja. Više terene odnosno srednjogorski i gorski pojas pedološki izražavaju kalkokambisoli i kalkomelanosoli razvijeni na krečnjaku. Da bi se razvio sloj od svega nekoliko cm tla potrebno je u prosjeku oko 500 godina. klima. Ovaj tip zemljišta najviše je zastupljen u opštinama Kalinovik. Prema pedološkoj karti Bosne i Hercegovine (R 1: 500 000) na širokim prostorima središnjeg dijela Gornjeg podrinja. TLA / ZEMLJIŠTA Osnovni faktori koji utiču na nastanak i razvoj tla su litološki supstrat. Potrebno je naglasiti da navedeni vodotoci predstavljaju recipijente otpadnih voda. doline Sutjeske. Pogodna su za uzgoj mnogih kultura a navodnjavanjem daju visoke prinose.Crni i Bijeli Rzav kao i Radonja lijeva pritoka Lima.4. Lelije. Ova aluvijalna dolinska tla koja se nalaze u dolinskim ravnima uz tokove Drine i pritoka na potezu od Foče do Goražda. Zbog izrazite prirodne raznolikosti navedeno područje obilježava više tipova tala. 7.

Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. na prisojnim položajima. Nerazvijena plitkozalijegajuća zemljišta litosola. Zemljišta planinskih zaravni (opštine Kalinovik. nalazimo na najvišim grebenima i liticama Volujaka. posebno na kontaktu pomenutih bjelogoričnih šuma i livada postoje prirodne mogućnosti za razvoj pčelarstva te proizvodnju meda kao domaćeg eko proizvoda. BILJNI I ŽIVOTINJSKI SVIJET Po karti ekološko-vegetacijskih rejona SR Bosne i Hercegovine (Beus. Na nižim padinama Gornjeg podrinja. raži.. Treskavice i Lelije kao i na strmim kanjonskim stranama Bistrice. kruške i šljive čiji bi proizvodi (džem.) ova regija teritorijalno ulazi u gornjedrinsko i jugoistočno bosansko područje a dijelom i u područje istočnobosanske visoravni. Najniži položaji u dolinama i kotlinama rijeka predstavljeni su vegetacijom vlažnih staništa higrofilnih vrsta vrba i topola.. Maglića. Razvoj voćarstva u dolinama i kotlinama Gornjeg podrinja ima dugu tradiciju.institutig. Lima. Česte su pojave mozaika kompleksa kambisola i rankera u opštinama Rudo i Višegrad. 1983. Ova tla su pogodna za razvoj šuma. Rogatica. Drine i Žepe. Na tim područjima. egzistiraju hrastove šume sladuna. rakija. Tare.Vardište u opštini Višegrad. ječma i zobi odnosno domaćeg hljeba kao eko-gastronomske ponude.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Pogodna su za uzgoj krompira. koja se pojavljuju na krečnjačkodolomitnoj podlozi. kitnjaka i cera. Rendzine su najzastupljenije na potezu planina Zvijezda ( vrh Stolac ) .4. Zatim uzgoj oraha.5. prirodni sokovi) igrali ključnu ulogu u ekoturističkoj ponudi zdrave hrane kao jednog od specifikuma regije. Mravinca i Osanice.com 61 . VEGETACIJA. 7.) pogodne su za uzgoj domaćeg krompira koji se i danas vrši bez primjene hemijskih preparata. Burlica i dr. zaklonjenim od hladnih vjetrova. Tu se posebno misli na uzgoj kvalitetnih autohtonih jabuka koje vezujemo za područja oko Goražda.

starosti i preko 300 godina. Na tom strogo zaštićenom području možemo naći jele i smrče. 4 Šume hrasta.5 m. jele i bukve. Gorski vegetacijski pojas iznad 1. Posebno treba pomenuti endemičnu vrstu Pančićeve omorike na planinama sjeverno od Višegrada i na pojedinim mikrolokacijama Gornjeg podrinja.). smrče i jele zastupljene na visoravnima istočne Bosne. kajmak. javora i johe.234 ha koji se nalazi u okviru Nacionalnog parka Sutjeska. Sa stanovišta specifičnog naučno-istraživačkog vida turizma je posebno značajan zaštićeni prašumski rezervat Perućica sa površinom od 1. na visinama iznad 1. Brdsku vegetacijsku zonu prekrivaju šume bukve.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Slika br. mlijeko. u vegetacijskom smislu su uz planinske pašnjake predstavljeni vegetacijom sipara i bora krivulja. Šume crnog bora uglavnom nastanjuju litice kanjona ovoga područja dok su mješovite sastojine bijelog bora. Ekoturističke zaštitne zone. Vegetacija ekološki čiste sredine planinskih pašnjaka značajna je za razvoj stočarstva a time i proizvodnju zdrave hrane (sir. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.institutig.000 m n/v obilježen je gustim sastojinama smrče. Zato treba poduzeti neophodne mjere u cilju zaštite i revitalizacije ovog regulatora prirodnih procesa koji je vrlo bitan sa aspekta razvoja planinskog i zdravstveno – lječilišnog turizma.. koje površinski zapremaju najveći dio ovoga prostora..com 62 .700 m. Najviši položaji ovog prostora. Na mikrolokacijama mrazišta prisutne su mrazišne šume smrče. čije visine dostižu i preko 50 metara sa prsnim promjerom od 1. U poslijeratnom tranzicijskom razdoblju neracionalna divlja sječa doprinosi ubrzanom nestanku šuma promatranog područja regije. javora Vegetacijske zone (pojasevi) su lako prepoznatljive uslijed izraženih visinskih razlika. te zone rezervisati prostornim planom u tzv. bukve.

sokola.institutig. izvori i vrela. vitaminoznih i ljekovitih vrsta a naročito među makrofitskim gljivama što je bitna značajka u proizvodnji i ponudi zdrave hrane. jarebicu kamenjarku itd. lisicu. Nerijetke su pojave stenoendemičnosti kao i postojanje starih – reliktnih vrsta. zmije. tetrijeba gluhana. divlju svinju. potoci i jezera su prirodna staništa osebujnog životinjskog svijeta (žabe. planinski pašnjaci.com 63 . divlju mačku. čiste planinske rijeke. Za vegetacijskog razdoblja ono svojom pojavom ne samo da uljepšava prirodni pejsaž nego može da se iskoristi i za prehrambene i farmaceutske potrebe. balkanska divokoza kao rijetke ugrožene evropske vrste koje su u zemljama Evrope prava rijetkost i stoga strogo zaštićene. Proplanci. U planinskom pojasu Gornjeg podrinja egzistira brojna vrste visoke divljači od kojih su najbitniji: mrki medvjed. a od ptica surog orla.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Floristički sastav područja je raznolik. sovu ušaru. Jedna od osnovnih značajki faune je visok procenat endemičnih – rijetkih vrsta. brojni proplanci. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Karakterizira ga izuzetno bogatstvo biljnih vrsta i visok procenat endemskih vrsta cvjetnica posebno na karbonatnoj podlozi. stjenoviti dolomitno – krečnjački odsjeci ovog većim dijelom nezagrađenog i rijetko naseljenog područja obiluju raznim vrstama ljekovitog bilja. ribe. Veliki je broj jestivih. puževi. vuk. ptice i visoka divljač). Guste šume. Sa aspekta turizma trebalo bi promovisati srndaća. livade. visoki planinski grebeni.

Vučeva. KLIMA Promatrani prostor je u klimatskom pogledu izvanredno interesantna oblast jer predstavlja prelazno područje u kojem se sudaraju i prepliću mediteranski i kontinentalni uticaji pa se ovdje na relativno malom prostoru može naći više klimatskih tipova. Također. vodenih mahovina kao indikatora čistih nezagađenih voda.institutig. ptice koje obitavaju na ovom prostoru Planinski vodotoci su životna staništa salmonida (potočna pastrmka. Takva su mjesta poznata kao mrazišta među kojim je čuveno Mrazište na Igmanu. vodenih insekata (vodeni cvijet. njihove osnovne karakteristike i prostorno rasprostranjenje. PLANINSKA KLIMA Planinska klima je značajno zastupljena u regiji. lipljen.1. sova.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Slike br. mladica). 7. Ovom prilikom ćemo samo navesti glavne klimatske tipove. Ljubišnje itd. Nerijetka je i pojava sada već ugrožene evropske vrste – vidre. 7. obalčari. Klimatski obilježava navedene planinske masive i terene čije visine premašuju 1000 m.com 64 . tvrdokrilci itd. riječnih rakova. Zelengore. gdje je zabilježena dosad najniža izmjerena temperatura u bivšoj Jugoslaviji od –43. Na uskim lokalitetima javljaju se izrazite temperaturne inverzije koje remete normalan raspored vegetacije. Devetaka. 5 Sokol. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.5. Uvažavajući navedene osebujne i specifične prirodne karakteristike ove regije posebnu pažnju treba pokloniti razvoju turizma u prvom redu ekoturizma u cilju turističke valorizacije Gornjeg podrinja.) .5. dijatomeja.5 oC. jarebica kamenjarka. suri orao. Odlikuje se svježim ljetima i hladnim dugim zimama s obiljem snježnih padavina. slične pojave nalazimo u reljefnim udubljenjima – uvalama i vrtačama planina Lelije.

Ljubišnja. Zbog čistog zraka i tišine. Višegrada i Foče obilježava podtip blage župne klime koju karakterizira odsustvo snažnih i hladnih vjetrova. Padavine su ravnomjerno raspoređene i njihov godišnji nivo iznosi u prosjeku od 750 do 1. Sjeverne padine ovih masiva umjerenijih nagiba pogodne su za alpske skijaške discipline (slalom.5.700 m n/v. Volujka i Ljubišnje planine. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. spust itd. Zime su vrlo duge i oštre.institutig. 7. vjetrovi su česti a nerijetko dostižu orkansku jačinu (brzina preko 200 km/h). To bi bila samo jedna karika u lancu turističke ponude Gornjeg podrinja. šljiva) odnosno proizvodnji zdrave hrane kao domaćeg proizvoda. 7. sa negativnim temperaturnim vrijednostima i traju preko 6 mjeseci.000 mm. PRETPLANINSKA KLIMA Predjeli sa pretplaninskom klimom obuhvataju područja u rasponu od 350 do 750 m n/v. Treskavice. crosscountry). Zelengore. turno skijanje.2. jesen je toplija od proljeća. Prosječna godišnja temperatura je niža od 10 oC.) koje spadaju u masovniji vid turizma. Zbog morfologije terena dolinska proširenja oko Goražda. Kovač su pogodna za razvoj zdravstveno . kruška. Pomenute klimatske i morfološke karakteristike spomenutih visokih planina pogoduju razvoju ekstremnih avanturističkih sportova – alpinizma (zimskog i u suhoj stijeni). Česte su zimske pojave radijacionih magli. Područja dolina i kotlina uz gornje tokove Drine i Bosne gdje je dominantan uticaj pomenutog klimatskog tipa su najgušće naseljeni prostori regije.5. prisojnim padinskim kosama iznad tokova Drine i njihovih pritoka te pedološke karakteristike zemljišta pogoduju razvoju voćarstva i autohtonih vrsta (jabuka. orah. turnog skijanja i cross-countrija na nešto položenijim terenima planinskih visoravni.lječilišnog turizma. ALPSKA KLIMA Alpska klima vlada na najvišim planinskim terenima visokih Dinarida na visinama iznad 1. Navedeni klimat je zastupljen na najvišim grebenima Lelije. Snježni pokrivač se održi do ljetnih mjeseci. Zvijezda.com 65 . Ljeta su umjereno topla dok su zime hladne sa snježnim pokrivačem koji se održi od 1 do 2 mjeseca u prosjeku.3. Mikroklimatski uticaji župne klima koji su prisutni na nižim. planinska područja sa crnogoričnim šumama kao Devetak. Maglića.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Dugotrajan snježni omotač koji se zadrži na osojnim padinama planina Gornjeg podrinja traje i preko četiri mjeseca što je jedna od značajnih prirodnih datosti za razvoj zimskih sportova i zimskog turizma (alpsko skijanje.

Bosansko-podrinjski kanton se sastoji od 3 općine: Goražde. kao i 2 značajna međunarodna pravca Sarajevo . opština Kalinovik imala je 4. Naselja su razbijenog tipa sa velikim brojem zaselaka. Opština Novo Goražde se prostire na 123 kvadratna kilometra i čini je tridesetak većih naselja sa oko 4000 stanovnika. Metaljka (Čajniče . godine.000 stanovnika.Podgorica. Nešto izraženija gustina naseljenosti obilježava dolinsko-kotlinska proširenja uz riječne tokove Drine i njenih pritoka gdje su koncentrisana urbana središta koji danas predstavljaju lokalne centre razvoja.927. odnosno oko 24.6. Ustikolina i Prača. raspoređenih u 89 naselja. a opštinu Rudo po posljednjem službenom popisu stanovništva 11. godine živjelo 10.571 stanovnika. općina Rogatica imala je 21.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 7. Po posljednjem službenom popisu stanovništva iz 1991. Na teritoriji opštine Foča trenutno živi 27. za 12.919 stanovnika.208 stanovnika. posebno njegov planinskobrdski pojas je rijetko naseljen prostor.Beograd i Sarajevo .667 stanovnika.Pljevlja).2 stanovnika na km2.Šćepan polje). Zauzima površinu od 820 km2. – 1991.000. Čajniče je zabilježilo značajan pad stanovništva u periodu 1981.com 66 . a broj stanovnika koji žive u ove tri općine je 40. Prema rezultatima popisa stanovništva iz 1991. godine. SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Po pitanju saobraćaja i komunikacija region ima veoma povoljan geografski položaj zbog glavnog putnog pravca u Istočnoj RS. Četiri granična prelaza Uvac (Rudo-Priboj).Mokra gora) i Hum (Foča/Srbinje . STANOVNIŠTVO U demografskom pogledu najveći dio Gornjeg podrinja. raspoređenih u 119 naselja.9 %. koji prolazi kroz region. u Čajniču je živjelo ukupno 8. 7.000 stanovnika u 21 mjesnoj zajednici.institutig. Kotroman (Višegrad . godine. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.7. U gradu Foči trenutno živi 12. Po posljednjem službenom popisu stanovništva iz 1991. Broj stanovnika koji nastanjuju opštinu Višegrad je 15. raspoređenih u 73 naselja.978 stanovnika. jer je u Čajniču 1981.

električne energije. ali mali broj preduzeća uspješno plasira svoje proizvode na inostrano tržište. Značajan porast broja malih i srednjih preduzeća u ovim granama privrede govori o preduzetničkom duhu ljudi ovog regiona. Povratak raseljenih lica i izbjeglica je još jedan važan izvor. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.institutig. imaju veliki potencijal za uzgoj ribe. 7. Kapaciteti u tekstilnoj industriji nisu u potpunosti iskorišćeni.8. ali gubljenje tržišta. Energetski sektor ovog regiona poznat je po svojoj visokoj produktivnosti. hemijskoj. koji osigurava priliv novih ideja. KULTURNO-ISTORIJSKE PODRINJA ZNAMENITOSTI GORNJEG Cijelo područje Gornjeg podrinja je bogato ostacima duhovne i materijalne kulture od najstarijih vremena do danas.). drvnoprerađivačkoj. drvnoprerađivačka i tekstilna industrija su zapošljavale oko 80% od ukupnog broja zaposlenih u industrijskom sektoru. prerade drveta i metalne industrije. dok je broj zaposlenih u uslužnom sektoru značajno porastao i to na polju trgovine.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 7. Postoje 3 velike hidroelektrane na rijeci Drini. To je vrlo značajna i nezaobilazna komponenta turističke ponude regije posebno sa stanovišta razvoja religioznog ali i naučno-istraživačkog turizma.9. proizvodnje tekstila. Metalna. Nedavno urađene studije rijeke Drine i njenih pritoka pokazuju da hidroenergetski potencijal postoji na ukupno 45 mogućih lokacija za proizvodnju električne energije. PRIVREDA U prošlosti se ekonomija gornjedrinskog regiona bazirala na metalnoj. tehnološka zaostalost i niska produktivnost doveli su do smanjenja ekonomskih aktivnosti u ovim sektorima. planinsku vodu koja se može izvoziti na inostrano tržište. znanja i vještina. posebno arheologije i istorije. Takodje. Broj zaposlenih u državnim preduzećima je prepolovljen.com 67 . treba pomenuti čistu. Privatni sektor se postepeno širi. U drvno-prerađivačkoj industriji danas su privatne pilane one koje ostvaruju dobitak. Poljoprivreda je bila i ostala vodeća privredna grana u ekonomiji ovog regiona sa veoma povoljnim preduslovima za proizvodnju zdrave hrane (jagodičasto voće. uz mogućnosti za razvoj poljoprivrede (zdrava hrana). ljekovito bilje itd. ali značajan dio hidroenergetskog potencijala još uvijek nije iskorišćen. vojno-namjenskoj. turizma. tekstilnoj i prehrambenoj industriji. Rijeke takođe. gljive.

To je jedna od najvažnijih turističkih destinacija Gornjeg podrinja. Tođevac. Samobor. Grajselića i Kalinovika. kompeks grada Borač) što traži dodatne radove da bi se uključili u funkciju turizma.01.2005. Treba ih štititi i konzervirati. Most na Žepi datira iz druge polovine 16. Na njima nisu rađeni konzervatorskorestauratorski radovi a mnogi od njih su danas zamaskirani vegetacijom. Obalj. Lokaliteti ranoslavenskog doba (VII – XII v. Nominiran je za upis u svjetsku kulturno-historijsku baštinu UNESCO-a. U opštini Rogatica ima više gradina kao npr. Državna komisija BiH za očuvanje nacionalnih spomenika ga je proglasila nacionalnim spomenikom 31. kao pedološkim slojem. nalazi se u blizini naselja Žepa. Brodar. kod Osova-Veliki Gradac.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Uvažavajući Prostorni Plan Bosne i Hercegovine faza «B» . vijeka.628 stećaka. godine. Značajna su za detaljnija arheološka istraživanja.). Gradca na Gvoznu. Vratar. Gradine na Glasincu se vežu za nekropole tumula sa kojima čine historijsku i arhitektonsku cjelinu. vijeka.com 68 . itd. Višegrad. Na području regije to su gradine na području opštine Kalinovik kao što su gradine: kod Vlahovlja.Valorizacija PRIRODNE I KULTURNO-HISTORIJSKE VRIJEDNOSTI u ovoj studiji ćemo navesti najvažnije kulturno-historijske spomenike i cjeline Gornjeg podrinja. Stjepan grad. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Nakon njegove dislokacije 1966. To je višegodišnji rad svjetskog arhitekte toga vremena.institutig. u pravilu. Boženove Glave i Jasena kod Kuta. (npr. Ovo su samo glavni lokaliteti srednjevjekovnih burgova koje su Osmanlije kasnije. Predstavlja remek djelo osmanske arhitekture. Sjeverskog-Ilijak itd. Brojne nekropole stećaka se mogu naći u širokom visinskom rasponu u regiji od dolina Drine i njenih pritoka pa do visokoplaninskih zaravni Kalinovika. Jeleč. Kao specifično srednjevjekovno kulturno-istorijsko nasljeđe BiH oni predstavljaju prvorazrednu atrakciju za strane turiste. Osmanski period Most Mehmed paše Sokolovića sa jedanaest vitkih lukova preko Drine datira iz 16. dograđivale za vlastitu odbranu. Srednji vijek Srednjevjekovne utvrde – burgovi na ovom području su: Borač. Kođa Mimar Sinana. Taj vitki kameni luk predstavlja remek dijelo osmanske arhitekture. Metalno (brozano i željezno doba) Ovo razdoblje je predstavljeno ostacima utvrđenih naselja i svetilišta starih Ilira a datiraju u posljednja dva milenija stare ere.) Mušići kod Višegrada naseobina iz (VI-VII v. godine. Pavlovac. Peć. Na području opštine Rogatica su evidentirana čak 53 lokaliteta sa ukupno 2. Lokaliteti rimskog doba U regiji su evidentirani Cvilin kod Ustikoline i neistraženo rimsko naselje kod Rogatice.

Sve one su bile neponovljiva kulturno-historijska vrijednost. Redžep pašina kula u Žepi. Žepi. Važno je spomenuti i stara turbeta uz ove džamije..com 69 . Istu sudbinu je doživjela jedna od najstarijih džamija u ovom dijelu Evrope. kao što je to Musluk džamija u Foči. Danas se ponovo grade džamije u ovom području. i tako dalje. džamije u Dobrunu su uništene. Slika br. Rogatici. Aladža džamija. u prvom redu džamija.institutig.. Turhan-eminova džamija u Ustikolini. u Ustikolini.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Bitno je spomenuti i stare mostove na Bistrici. Na žalost. Sinan begova džamija u Čajniču. 6 Aladža Džamija Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. hamami. koje možemo vidjeti u okviru današnje Višegradske banje. džamija Mehmed paše Kukavice. Navedene aktivnosti bi trebalo organizirati zajedno sa IVZ. Zatim. Također. Kožetini kod Ustikoline. a neke su već u funkciji. Džamije Najveći broj sakralnih islamskih objekata. Vjerovatno bi mogle biti u funkciji religijskog turizma sa čijeg stanovišta su posebno interesantna dvorišta. Od važnih kulturno-historijskih spomenika iz ovog perioda u Gornjem podrinju spomenućemo sljedeće: Sahat kula u Foči. Jeleč predstavlja jasnu strukturu stare kasabe iz ovog perioda. Ostatke stare gradske strukture predstavljaju ostaci fočanske čaršije. kao jedna od najljepših i najboljih arhitektonskih ostvarenja na području Balkana (stilovi Hataj i Rumi). a pored nje Careva džamija. je uništen tokom proteklog rata u BiH na području Gornjeg podrinja. ostaci gradske strukture u Goraždu.

godine na lokalitetu Varoš.institutig. vijeka. godine. u selu Obalj kod Kalinovika. grad se pominje u izvorima iz 1444. Rataji.com 70 . crkva posjeduje carske dveri iz 17-18. tu je i nekoliko kritskih ikona iz 16-17. nedaleko od srednjovjekovnog utvrđenog grada sa istim imenom. Slika br. kraljica Jelena i njihov mali sin Uroš. godinu. rad Georgija Mitrofanovića iz 1616.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Pravoslavne crkve i manastiri Dobrun. U blizini pravoslavne crkve nalazi se stara škola iz treće decenije i parohijska kuća iz druge polovine 19. podignuta je ili obnovljena 1834. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. u Ratajima kod Miljevine nalazi srednjovjekovna grobnica koju su stariji istraživači datirali u 15-16. vijeka župan Pribil i njegovi sinovi Stefan i Petar. Dobrun je najstariji pravoslavni manastir na području Republike Srpske. se Pravoslavna crkva Svetog Nikole u Foči sagrađena je 1857. Dobrunske freske su na osnovu vladarskog portreta. u zbirci crkve u Foči je i ikona Hristos na prijestolu iz 1688/1689. Popi. Srednjovjekovna grobnica. godine. vijeka. na kojem su prikazani kralj Dušan. crkva u selu Popi. u crkvi se nalazi ikona Svete Trojice. kritski rad iz 17-18. na Rzavu. Bogorodičinu ikonu. vijeka sa duboreznim okvirom. 7 Manastir Dobrun Kalinovik. crkva Vaznesenja Hristovog. vijek. na kultnom mjestu sa praistorijskom gromilom i nekropolom sa stećcima. nad kanjonom Neretve su ostaci starog grada Oblja. Višegrad. vijeka. koja potiče iz seoske crkve u Čelebićima. vijeka i lijepi primjerci domaćeg ikonopisa 18-19. Crkva Uspenja Bogorodice. godine. sjeverno od sredokraće puta Srbinje–Tjentište. Kalinovik. Osnovali su ga početkom 14. Smješten je istočno od Višegrada. godine. godine. Foča. i 1454. datirane u 1343. crkva obnovljena 1869. Obalj.

godine.e Tjentište. datuje se u prvu polovinu 19. Sopotnica.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Čelebići. Od objekata vezanih za NOB. Spomenici NOB . vajar iz Beograda. u Uspenjskoj crkvi u Čajniču čuva se bogata zbirka ikona i rukopisnih i starih štampanih knjiga.radova srpskih slikara Georgija Mitrofanovića i majstora Jovana i Andrije Raičevića – iz 17. godine radila štamparija Božidara Goraždanina. Navedeni pravoslavni hramovi kao i vjerski skupovi . godine.com 71 . crkva u groblju zaseoka Rijeka u selu Čelebićima. godine. vijeka. ili je u to vrijeme obnovljen stariji hram na ovom mjestu. važno je spomenuti spomen muzej Prve proleterske brigade u Rudom kao i brojna partizanska groblja i spomenike u regiji. Manja crkva Vaznesenja Hristovog. Štrpci. na seoskom groblju se nalazi crkva brvnara posvećena svetom Iliji podignuta nakon ustanka 1875. Crkva Svetog Ilije.sabori mogu da posluže za razvoj vjerskog turizma što traži zajedničku saradnju u kreiranju programa i aktivnosti između SPC i turističkih organizacija. crkva Svetog Nikole – Šklopotnica. opština Foča. Čajniče. u porti Uspenjske crkve u Čajniču. Đorđa u Donjoj Sopotnici. Crkva Uspenja Bogorodičinog i crkva Vaznesenja Hristovog. Autor je Miodrag Živanović. crkvu je podigao herceg Stefana Vukčić Kosača 1454. četiri kilometra sjeverno od Goražda. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. jula kod crkve Sv. godine.institutig. Autor spomen-muzeja je arhitekta Ranko Radović iz Beograda. i 1526. sagrađena je 1857-1863. U Sopotnici je između 1519. obnovljena je 1893. Novo Goražde. u crkvi se nalazila zbirka vrijednih ikona . smještena u crkvenom muzeju. tridesetak kilometara istočno od Srbinja. spomen-kompleks. Od tradicionalnih kulturnih manifestacija najznačajniji je Petrovdanski sabor koji se održava svake godine – 12. godine. je nezaobilazan u turističkoj ponudi Gornjeg podrinja. crkva Svetog Georgija. Novo Goražde. spomen obilježje Bitke na Sutjesci nastalo je 1973. Ovaj spomen obelisk vezan za Drugi svjetski rat. Rudo. vijeka.

ne postoje relevantni podaci o broju noćenja zbog neuređenosti turističkog tržišta. Nasljeđena turistička struktura je uglavnom stvorena za potrebe domaćeg turističkog tržišta. Gornjepodrinjski region je s jedne strane suočen s potrebom ubrzane revitalizacije nasleđene strukture turizma. Sasvim je izvesno da rehabilitacija naslijeđene strukture ima prioritet ne samo zbog ekonomski efikasnijih solucija za izlazak na domaće i međunarodno tržište.1. prije svega. Na ovom području. planine i Nacionalni Park „Sutjeska”. splavarenja. Višegradu i Turistički ured BosanskoPodrinjskog kantona. TURIZAM GORNJEG PODRINJA 8.institutig. U cijeloj regiji smještajni kapaciteti su vrlo skromni (manje od 2000 kreveta). a s druge strane s inteligentnim korišćenjem brojnih netaknutih atrakcija i oblikovanjem novih proizvoda. Uvidom u situaciju na terenu je ocijenjeno da većina sadašnjih turističkih objekata prvenstveno hotela i motela ima zastarjelu prateću infrastrukturu i ne može da zadovolji potrebe i zahtjeve savremenog turizma a posebno stranih gostiju. Naime.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 8. a time i bez veće pregovaračke snage prema kupcima. neorganizovanosti turističkih organizacija i nesavjesnog poslovanja ugostitelja koji ne prijavljuju turiste. kretanja broja noćenja nismo mogli ni izvesti zbog nepostojanja precizne evidencije kojom bi mogli odrediti trend turističkih kretanja u Gornjem podrinju. Iskorišćenost hotelskih objekata je relativno skromna. U poslednje vreme u regionu Gonjeg podrinja se postepeno razvija i proizvod ruralnog turizma koji u različitim dijelovima dobija različite forme ponude. Rogatici. nju ne prati adekvatan profil turističkih proizvoda. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Iste su zbog odsustva Bosne i Hercegovine s međunarodnog turističkog tržišta ostale nemodernizovane. (deset opština/općina). u okviru svih ključnih turističkih atrakcija oblikovane su inicijalne ponude prije 20-tak i više godina. Analizu kretanja broja turista.com 72 . Na području regiona. od ove godine. Na ulasku u novu eru razvoja turizma. PREGLED I OCJENA: STANJA U TURIZMU NA PODRUČJU GORNJEG PODRINJA Iako region Gonjeg podrinja posjeduje raznovrsnu atrakcijsku strukturu. zbog činjenice da je u i oko naslijeđenih destinacija moguće na najlakši način podići kapacitete ponude i nivo konkurentnosti. nego. Glavni današnji proizvodi Gornjepodrinjskog regiona su rijeke sa ponudama raftinga. postoje samo tri Turističke organizacije i to u Foči.

2.2.u gornjem slivu rijeke Drine. već i na budžetske prihode. može se zaključiti da turizam na teritoriji ovog regiona trenutno karakterišu brojni i ozbiljni nedostaci. Užice i Čajetina. bogatstvo flore i faune. TURISTIČKA PONUDA GORNJEG PODRINJA (PROIZVODI. Istočna granica opštine ujedno je i državna granica sa Srbijom i Crnom Gorom. Opština Višegrad raspolaže značajnim kulturnim i prirodnim.Dubrovnik. umanjuje značaj turizma u privrednoj strukturi regiona. 8. a u skladu sa željenim pozicioniranjem na turističkom tržištu. jedan od aktuelnih problema povezanih sa turizmom regiona Gornjeg podrinja. površina je 448 km². bogatstvom kao podlogom za razvoj turizma. U kotlini koju ograđuju planine Dikava. SMJEŠTAJ.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Polazeći od prethodno navedenih pokazatelja i kvantifikacija osnovnih karakteristika i relevantnih trendova u sferi ponude i tražnje za regionom Gornjeg podrinja kao turističkom destinacijom u proteklom periodu. povezan je sa statističkim praćenjem turizma na tlu regiona koji je veoma ne efikasan ili uopšte ne postoji.institutig. Opština Višegrad.sačuvana ekološka ravnoteža. Suva gora. čini je interesantnom za razvoj svih vrsta turizma. a na ušću Rzava u Drinu. Konačno. a koji. TURISTIČKA TRAŽNJA) 8. Panos. Sjemeć. Priroda je na ovom prostoru formirala takav mozaik da cjelokupna teritorija opštine čini jedinstven i kompleksan turistički motiv. Lisičije stijene. smještena je u jugoistočnom dijelu Republike Srpske.com 73 . a sa zapada i sjeverozapada sa opštinama Rogatica i Srebrenica. Sam geografski položaj opštine Višegrad i činjenica da se nalazi na pola puta na pravcu Beograd . Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Sa juga graniči sa opštinom Rudo. Postojeći uslovi kao što su: geografski položaj.1. OPŠTINA VIŠEGRAD Strategijom razvoja Opštine Višegrad 2006-2010 turizam je definisan kao jedan od najvažnijih strateških ciljeva. te koji može da ima vrlo negativne implikacije ne samo na cjelokupni budući razvoj turizma. Stoga je u Bosni i Hercegovini nužno dramatično poboljšanje konkurentnosti turističke ponude. 70 km od čuvenog Zlatibora i isto toliko od Tare. najviše na nivou turističke ponude. klima. zatim 120 km udaljenosti od olimpijske planine Jahorina. u velikoj mjeri. Uzamičke planine. stvaraju mogućnost za razvoj raznih oblika turizma. odnosno opštinama Bajina Bašta.nalazi se Višegrad na srednjoj nadmorskoj visini od 324 metara. Gornja i Donja Lijeska i Babina gora.

Zaštićene biljne i životinjske vrste.institutig. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Restorani i kafe barovi.Na Drini ćuprija Most Mehmed-paše Sokolovića proglašen je nacionalnim spomenikom BiH od strane Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Lov. Spomen obilježja. Manastir Dobrun. Projektovao ga je i sagradio Kodža Mimar Sinan. Turistička uskotračna pruga Vardište –Višegrad. Kulturne manifestacije: • Višegradska staza. Sportski objekti. dvorski arhitekata i graditelj u tadašnjoj Turskoj.com 74 . • Likovno saborovanje i • Sokolski dani. Gradska galerija Višegrad. Splav na Drini. Vožnja brodićem „Zelenika“ i vožnja kajakom. Most Mehmed paše Sokolovića .paše Sokolovića i građen je od 1571. U toku je izrada menadžment plana za nominaciju mosta na listu kulturne baštine UNESC-a. Spomen kuća „Ive Andrića“. Skijanje na vodi. • Susreti bibliotekara. RC „Vilina vlas“.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Turistička ponuda opštine Višegrad Turistička ponuda opštine Višegrad se može posmatrati kroz sljedeću ponudu: Most Mehmed -paše Sokolovića. Tradicionalni ribolov na Drini. Zadužbina je Mehmed. godine.40 metara i širine kolovoza 6 metara. Splavaranje.44 metara. Hotel „Višegrad“.visine nad normalnim vodostajem rijeke 15.ukupne dužine 179. Prelijepa građevina sa 11 lukova. Rijeka Drina sa vještačkim jezerima. do 1577. Spomen biblioteka „Ivo Andrić“.

a 1945.Na Drini ćuprija Turistička uskotračna pruga Vardište –Višegrad Turistički projekat obnove uskotračne pruge Vardište-Višegrad implementira vlada Republike Srpske i Opština Višegrad i njegov završetak očekuje se do kraja 2006. 8 Most Mehmed paše Sokolovića . vijeka.institutig. 9 Izgled lokomotive i željezničke stanične zgrade u Mokroj Gori Manastir Dobrun Na zaravnini iznad rijeke Rzav. Nedaleko od njega nalaze se ostaci srednjevjekovnog utvrđenja grada Dobrun.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Slika br. Slika br. vijeku. Jedinstvena turistička atrakcija u BiH omogućiće turistima da popularnim „ćirom“ putuju živopisnim kanjonom riječice Rzav od Višegrada do Mokre Gore i čuvene šarganske osmice. godine srušen je do temelja.com 75 . 16. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Rušen i obnovljen je više puta – u 15. i 17. Manastir je gradio župan Pribil i njegovi sinovi Stefan i Petar polovinom 14. desetak kilometara istočno od Višegrada. nalazi se manastir Dobrun. godine. Poznat je i po imenu Kruševo. u istoimenom selu. u Prvom svjetskom ratu.

stare preko 650 godina. Manastir Dobrun uvršten je na tzv. godine. 10 Manastir Dobrun sa konakom Rekreativni centar „Vilina vlas“ RC „Vilina vlas“ udaljen je od Višegrad 5 km. Manastir ima veliki konak. Crkva je obnovljena 1884. a miniranjem 1944.institutig. godine skoro sasvim razorena. U medicinskom dijelu objekta nalazi se zatvoren bazen (18 x 16 m) sa toplom radioaktivnom vodom. Privremenu listu nacionalnih spomenika u BiH. aperitiv bar. Gostima su na usluzi dva restorana sa 370 sjedišta. Raspolaže sa 160 ležaja u jednokrevetnim. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. a u njenoj unutrašnjosti sačuvan je dio fresaka. a hram sedrom. doveli u pristojno stanje. liječenje i rehabilitaciju svih starosnih grupacija i raznih vrsta bolesti. biblioteku. Osnovne karakteristike termalne vode su radioaktivnost čiji je nosilac rodon koji je terapijski optimalan. dvokrevetnim sobama i apartmanima. Dobrunskim freskama istoričari umjetnosti daju visoku cijenu. Monasi koji su u Dobrun stigli krajem prošlog vijeka. Termalne vode koriste se za prevenciju.com 76 . Temperatura vode je 38 stepeni celzijusa. tertana i prostor za medicinsku terapiju sa najmodernijim uređajima za liječenje i rehabilitaciju.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Dva i po vijeka bio je bez monaha i služio kao parohijski hram. Temelj je zidan kamenom. zajedno sa stručnjacima posebnu pažnju posvetili su živopisu hrama da bi freske. salon za društvene igre. Hram manastira Dobrun sagrađen je kao jednobrodna bazilika bez kupole i jednostavne je arhitekture. To je savremen objekat sa medicinskim i ugostiteljskim dijelom. Posle rata je opet obnovljena i dovedena na izgled iz 19 vijeka. Stručnjaci su utvrdili da su termalne vode višegradske banje stare preko 38 hiljada godina i da izbijaju na površinu sa dubine 180 m. Slika br. riznicu i ostale prateće objekte i otvara mogućnost za razvoj vjerskog turizma.

170 280 800 358 35 Kamenica 101 5 33 88 196 77 45 3 Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.842 ha.650 ha i • posebno lovište „Kamenica“ lovne površine 3. 11 Banjsko-rekreacioni centar „Vilina Vlas“ Tradicionalni ribolov na Drini Postojanje dva jezera na Drini bogata ribom. Lov Na području opštine Višegrad egzistiraju dva lovišta: • lovište „Panos“ lovne površine 38. Prebrojavanjem divljači ustanovljeno je sljedeće stanje u oba lovišta: Tabela br.com 77 . 12 Brojno stanje divljači u lovištima Višegrada Lovište Trajno zaštićena divljač Orlovi(Aquilae) Zaštićena divljač Srna(Capreolus Capreolus) Medvjed(Ursus Arctos) Divokoza(Rupicapra Rupicapra) Zec(Lepus europaeus) Lještarke(Tetrastes bonasia) Nezaštićena divljač Divlja svinja(Sus scrofa) Lisica(Vulpes Vulpes) Vuk (Lupus canis) Panos 25 572 38 1.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Slika br.institutig. stvara uslove za izgradnju ribogojilišta i ribarskih staza za sve vrste ribarskog takmičenja.

povezivanjem sa hotelom Borike. avgusta. „Višegradska staza“ je kulturna manifestacija posvećena uspomeni na život i djelo Ive Andrića.000 knjiga. godine da bi se odužili nobelovcu koji je u svom književnom opusu opisao Višegrad. rukopisa. U okviru Višegradske staze održava se manifestacija Susreti bibliotekara koju organizuje Udruženje bibliotekara Republike Srpske. U toku 2004. Uz bogat sadržaj hotela Borike treba izdvojiti šetnju živopisnim planinskim stazama. salonom i lovačkom sobom sa 150 sjedišta upotpunjavaju ovu ponudu.com 78 .Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Turistička putovanja sa malom brodicom „Zelenika“ Turistička putovanja sa malom brodicom „Zelenika“ jezerom do Bajne Bašte. Ljubitelji zime mogu da uživaju u vožnji sankama sa zapregom i skijanju na dobro opremljenim ski-stazama sa ski-liftom. koji raspolaže sa kapacitetom od 40 ležaja. Višegrađani su je osnovali 1976. Kulturne manifestacije: Višegradska staza. Likovno saborovanje održava se svake godine tradicionalno od 24. Sportski objekti Sportski objekti u opštini Višegrad su Sportska dvorana. Susreti bibliotekara. U biblioteci se nalazi prostor predviđen za stalnu postavku Andrićevih djela. jahanje konja. Likovno saborovanje. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. U organizaciji Gradske galerije do sada je održano dvanaest saborovanja na kojim su uzeli učešće umjetnici iz devet zemalja. vožnju fijakerom. godine u galeriji se moglo vidjeti sedam različitih postavki. kao i određen broj prevedenih dijela Ive Andrića koji su dobijeni raznim prigodama. -30. Gradska biblioteka „Ivo Andrić“ Gradska biblioteka „Ivo Andrić“ raspolaže sa fondom oko 40. gradski stadion i sportski centar “Ušće“. fotodokumenata.institutig. U toku je održavanje trinaestog likovnog saborovanja. Gradska galerija Višegrad Galerija u svom fondu ima oko 400 vrijednih likovnih djela iz tri tematske cjeline rađenih sa mnogo tehnika.

2004. dobio inspiraciju za pisanje svog najpoznatijeg djela „Na Drini ćuprija“. godine prilikom obilježavanja 200. škola odbojke.com 79 .08. Spomen obilježje izgrađeno je u obliku dva otvorena lista knjige na kojim je uklesan portret Ive Andrića iz profila. čineći sa njima jedinstvenu cjelinu. Spomen-obilježje voždu Đorđu Petroviću Karađorđu u Dobrunu otkriveno je 28. Zaštićene biljne i životinjske vrste Od veoma rjetkih i zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta sa liste koje su prisutne na ovom prostoru ili su svojim stanišnim uslovima vezani za ovo područje izdvajaju se: • Pančićeva omorika Po mišljenju mnogih stručnjaka najljepša evropska četinarska najzastpljenija četinarska vrsta u parkovima Evrope i Amerike. U sklopu RC „Vilina vlas“ nalaze se i sportski tereni za pripremu sportista. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.sportski centar „Ušće“ zajedno sa RC „Vilina vlas“ pruža sve uslove za pripremu sportista za takmičenja. juna 1985. Spomen kuća Ive Andrića Kuća u kojoj je Ivo Andrić proveo djetinstvo i u kojoj je. godišnjice Prvog srpskog ustanka. gradski stadion . Spomen obilježja Spomen-obilježje Ivi Andriću otkriveno je na devetoj po redu „Višegradskoj stazi“ . vazduh na nadmorskoj visini od 460 m.35 metra sa prečnikom stabla 45-50 cm.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Novoizgrađena sportska dvorana sa 1200 sjedeći mjesta. Kuća se nalazi na lijevoj obali Drine i Andrić je 1953. Miris drevnih četinara. Odlikuje se usko-piramidalnim habitusom sa nisko spuštenim granama i prečnikom krošnje pri osnovi 3-5 metara. divni zeleni pejzaži upotpunjavaju ovu ponudu. Narasta u visinu 30 .institutig. Tradicionalno se održava sportski kamp „Vilin volej“. u prirodnoj veličini na dva krajputaša. vrsta i Reliktni je endem Balkanskog poluostrva i njeno prirodno stanište je na području Velikog Stoca (opština Višegrad) i Mitrovca na Tari (CG). godine i nalazi se u parku pored mosta Mehmed paše Sokolovića. godine poklonio gradu Višegradu. Raste na strmim i kamenitim terenima pretežno sjeverne ekspozicije. gledajući stari most.

drvoreda i cvijetnjaka. Foča je nekadašnja oaza mira. Spada u grupu samoloidnih riba. Takođe raste u specifičnom ambijentu u blizini izvora termalne vode u višegradskoj banji. Zbog značaja navedenih pravaca ova opština ima veoma povoljan geosaobraćajni položaj. Ime je dobila po vlaknastim i dugim listovima. Mladica je riba čistih voda čija je temperatura dosta niska i koje su bogate kiseonikom i vrlo je osjetljivlja na zagađenja.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju • Vilina vlas Jedna vrlo specifična vrsta paprati.institutig. M18 (Sarajevo – Foča – Nikšić) i P457 (Foča – Pljevlja). Slika br.com 80 . sa centralnom čaršijom u orijentalnom stilu gdje su se ranije dešavala sva privredna dešavanja u gradu i susreti ljudi sa svih strana svijeta. parkova. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. u blizini Šćepan Polja gdje nastaje rijeka Drina. 8. stjecište bogatih trgovaca i dobronamjernih ljudi sa prepoznatljivom arhitekturom tipičnog bosansko-hercegovačkog šehera u orijentalnom duhu sa 18 mahala od kojih se iz 16 njih sa 17 gradskih islamskih bogomolja.2. OPŠTINA FOČA Foča je smještena u jugoistočnom dijelu zemlje na granici prema Crnoj Gori i Sandžaku. te razmeđu krševite Hercegovine i šumovite Bosne. 12 Geografski položaj Foče u regionu Foča je sa okruženjem povezana sa magistralnim putevima M20 (Gacko – FočaUstiprača).2. • Mladica Njeno izvorno i prirodno stanište je rijeka Drina svojim tokom do Ljubovije.

nedostatku površina za pješake. zelene i slobodne površine uz objekte.com 81 . Prirodni uslovi izraženi reljefističkim florističko – vegetacionim. U periodu neposredno poslije rata opštinske institucije nisu posvećivale turizmu pažnju koju on realno zaslužuje. Zemljane piramide u okolini Miljevine površine 2 ha. Donji tok rijeke Tare u dužini od 24 km. pogodnim za lov i ribolov. endemi. i rijeka Tara koja teritorijom ove opštine protiče u dužini od 24 km. pored poljoprivrede. Što za posljedicu ima pojavu zastoja. Tok rijeke Ćehotine. Uslijed nedostatka parking prostora koriste se pješačke površine. Tok rijeke Drine od Šćepan polja od Foče.institutig. vrata. Bijelo.436 ha gdje se u još uvijek netaknutom rezervatu prirode nalaze najveći evropski uzorci jelke (63 m) i homore (65 m). nemogućnost direktnog pristupa objektima i sl. Uveliko se osjeća nedostatak prostora za parkiranje i garažiranje kako putničkih tako i teretnih vozila. te kapitalni primjerci bukve. faunističkim i klimatskim karakteristikama predstavljaju u cjelini atraktivnu osnovu za razvoj više različitih vidova turizma na području opštine Foča. (klisura. koji u cjelini prestavlja prirodnu vrijednost i rezervat. kao i zasigurno najljepši vodopad u BiH Skakavac. označen kao ključni razvojni faktor opštine. hotelima. rijeka Sutjeska sa prirodnim rijetkostima. zagušenosti. Kotlaničko.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Gradska saobraćajna mreža dobrim je dijelom posljedica vremena kada se motornom saobraćaju nije pridavao veliki značaj. pećine. Najznačajnija je prašuma Perućica unutar Nacionalnog parka. zatim glacijalna jezera na Zelengori: Crno. jezera u Gornjim i Donjim Barama. a što se negativno odražava na ambijent urbanog područja. Turistička ponuda opštine Foča Na području ove opštine nalaze se najznačajniji prirodni rezervati. Glavin nedostatak ove mreže ogleda se u nedovoljnoj širini saobraćajnica. Posebni rezervati prirode su i: • • • • • Sastojine Pančićeve omorike „Sokolina“ na planini Radomišlja sa površinom od 30 ha. koja se nalazi pod zaštitom. (rariteti. Tek u usvojenom "Strateškom planu razvoja opštine Foča za period 2006-2011" turizam je. parkovi i slično). tjesnac. što ukazuje na nemogućnost saobraćajne mreže da odgovori zahtjevima modernog saobraćaja. Splavaranje niz Taru i Drinu je čuvena atrakcija i značajan turistički sadržaj. te planinama Zelengorom i Maglićem bogatim divljači. endemna flora i fauna). sportskim i rekreativnim terenima. Štirinsko. teškoće pri istovaru i utovaru robe. nepravilnom rasporedu čvornih mjesta. Tu je prije svega Nacionalni park „Sutjeska“. kao i atraktivnim jezerima bogatim ribom. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Orlovačko. Foča raspolaže sa značajnim turističkim sadržajima. Takođe rijeka Drina i Ćehotina su bogate ribom posebno plemenitom mladicom. površine oko 1. bazenom površine 16 000 m2. sa prašumom Perućica.

Opštine Foča i Goražde evidentirane su kao pridruženi članovi. sa realnom mogućnošću uključenja u projekat. a direktno su vezani za turizam Partnerske opštine Srebrenica. Projekat se realizuje u okviru SERDA-e. Osnivanje udruženja građana CPTZ (Centar za promociju turizma i zanatstva) "Ornamenti" Foča.institutig. NP „Sutjeska je najraznovrsniji kompleks ekosistema na prostoru BiH i jedan od najraznovrsnijih na prostorima jugoistočne Evrope..kojim je regulisan rad Nacionalnog parka „Sutjeska“ i utvrđene njegove osnovne djelatnosti. propagande i prezentacije turističkih potencijala opštine. zanatstva i ugostiteljstva. Izrada Strategije razvoja turizma u Gornjem podrinju. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. koji će se kandidovati za razne međunarodne i domaće fondove. u februaru 2006 godine osnovana je Turistička organizacija opštine Foča. koji uključuju i izradu projekata ispred opštine Foča. sa osnovnim ciljem promocije. U tom pravcu direktor TO Foča je član radne grupe za turizam i učestvuje u aktivnostima oko implementacije projekta. gustih šumskih kompleksa.. Uređenje ušća Ćehotine u Drinu. akva-parka i terena za mali fudbal. Nacionalni park .com 82 . Cijelo područje Parka odlikuje izuzetna ljepota i raznolikost oblika pejzaža . čije su osnovne programske aktivnosti: Organizovanje edukacije iz oblasti turizma.od pitomih dolina. identifikacija autentičnih zanatskih i turističkih potencijala i njihova promocija. do visokih planinskih masiva. planinskih pašnjaka.Sutjeska„osnovan je 1962.. sa izgradnjom mosta preko Ćehotine. Uzice i Priboj iz Srbije implementiraju DVTD projekat (Razvoj turizma u dolini rijeke Drine) čiji je cilj organizovanje ovih opština kroz jedan turistički region i predstavljanje i realizacija nekoliko projekata u razvoju turizma koji se grade na zajedničkim prilikama i potencijalima. godine. • Informacija o projektima koji su u fazi implementacije u opštini Foča. godine donijela Zakon o nacionalnim parkovima. Bratunac. I sama opština počela je sa većim kapitalnim ulaganjima u turističku infrastrukturu. Bajina Bašta. avgusta 1996. podizanje ekološke svijesti na realizaciji projekta na zaštiti životne sredine. Skupština RS je 17. Ponovo je NP „Sutjeska u kategorizaciji Međunarodne unije za zaštitu prirode IUCN-a (II kategorija) i član evropske federacije parkova EUROPARK-a.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Kao rezultat tog opredjeljenja opštine. te Ljubovija. Višegrad i Rudo iz BiH. flore i faune itd. Tjentište NP . unapređenje turističkog i zanatskog imidža na području opštine Foča i regiona.Sutjeska.

U geološkom pogledu. a ostatak čine livade. Apsolutna minimalna temperatura spušta se i do -22.5) i februar (-2. od kojih su brojne endemske. U klimatskom pogledu. a ono što. Maglića. ove planine izgrađuju pretežno sedimentne stijene. ovo područje je pod uticajem modifikovane planinske klime. planinske klime. Smještena je u izrazitoj uvali. odnosno decembar (1. ali gotovo ravnomjerno raspoređene padavine u obliku kiše i snijega. Volujaka. Prašuma Perućica Prašuma Perućica je evropski dragulj iskonske prirode.Dubrovnik. a na Čemernu (1305 m.250 hektara. takođe. a znatno manje magmatske. Hercegovine i Crne Gore. Površina parka iznosi 17. kroz koje prolazi jedan od najvažnijih putnih pravaca ka moru. Planine koje okružuju i čine NP “Sutjeska” su dio vijenca Dinarida. Park se prostire na otprilike 430 19” sjeverne geografske širine i 180 37” istočne geografske dužine.700 hektara. Volujaka i Sniježnice.institutig. Podgorice 146.6 stepeni celzijusa. izmelju masiva Maglića. odnosno 1527 mm godišnje. a apsolutna maksimalna i do +30 stepeni. Jedna od posebnosti NP „Sutjeska” je njegov položaj na magistralnom putu Beograd . kao centralni dio Parka. a od Zelengore je odvojena kanjonom Sutjeske. Pored toga. od čega je preko 66% pokriveno šumama.n.1) u Suhoj. od Dubrovnika 143 km. prosječno . najočuvanija i najveća prašuma u Evropi. Vučeva. u kojoj je od osnivanja NP (1962. 1428 mm godišnje u Suhoj.m. Zbog stalnog sudara tople.n. januar (-4.Dubrovnik i Sarajevo . god. karakteriše ovo područje su duboki kanjoni Sutjeske. Najtopliji mjeseci su juli i avgust. mediteranske i oštre.) +6. NP „Sutjeska” upravlja lovištem „Zelengora” koje obuhvata površinu od oko 53. Tjentište.9) na Čemernu.4. U užem dijelu Parka je strogi prirodni rezervat Perućica (1391 ha). Hrčavke i Jabučnice.) +8. Na području NP „Sutjeska” nalaze se i mnogobrojni spomenici starije i novije istorije.9 na Čemernu. bistrih planinskih rijeka bogatih potočnom pastrmkom.m.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Na Zelengori se nalazi osam glečerskih jezera „gorskih očiju”. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Veoma je dragocjen i bogat fond divljači i rijetkih biljnih vrsta. na Čemernu. oivičeno rijekama Pivom. Negativnu temperaturu imaju samo januar (-3. NP „Sutjeska” obuhvata prostrano planinsko područje na tromeđi Bosne. izvorišnim tokom Neretve. Srednja godišnja temperatura iznosi u Suhoj (690 m.) strogo zabranjena bilo kakva intervencija čovjeka.sa +18 stepeni u suhoj i +14. te planinskim masivima Bioča. pašnjaci i goleti iznad gornje granice šuma. Drinom. udaljeno je od Sarajeva 96 km. nad ovim prostorima su česte i obilne.com 83 . Lebršnika i Zelengore.

su po svojoj masi. veličini i ljepoti bile neprevaziđene u Dinaridima. praveći vodopad Skakavac. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Pogledom sa Dragoš Sedla (Vidikovac) prema Magliću otvara se preko visokih stabala borova. smrča i jela izvanredna panorama prašume koja zaustavlja dah svojom atraktivnošću i ljepotom.institutig. 1938.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Kroz samo srce Perućice. Vlada SR BiH je 1952. Prilikom izrade šumsko-privredne osnove ispod planine Maglić. niz uvalu u koju je smještena protiče prema Sutjesci Perućki potok. Kao rezultat tog otkrića. Slika br. godine. od redovnog šumskog iskorišćavanja i proglasila ga prirodnim rezervatom za naučne i obrazovne svrhe. Nepristupačnost velikih dijelova ovog područja bio je razlog što je vrlo malo ljudi moglo da vidi ovo čudesno djelo prirode. površine 1234 ha. sa preko 1000 metara kubnih drvne mase po hektaru sa pojedinim primjercima visine do 50 metara. šumarska komisija koja je radila taj posao. smrče i bukve. otkriva zadivljujuće primjerke jele. 13 Prašuma “Perućica” Šume u kanjonu Perućice. godine izdvojila područje Perućice. na padinama Maglića. koji se na jednom mjestu stropoštava sa visine od 75 metara.com 84 .

com 85 . 14 Potok Perućica Jezera Orlovačko Orlovačko jezero je glacijalno jezero na nadmorskoj visini od 1500 m. a širina oko 120.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Slika br. Orlovča (1965 m) i Stoga (1821 m). Slika br. Kao i većina Zelengorskih jezera izloženo je osunčavanju i ljeti je veoma prijatno za kupanje. najveća dubina je oko 4 m. Okolina jezera je krečnjačka sa pješčarskom osnovom raznih boja.institutig. Jezerska obala je blago nagnuta.između vrhova Ljeljena (1765 m). 15 Orlovačko jezero Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Dužina jezera je oko 250 m. a dno i obala obrasle su vodenim biljkama.

koju dobija od refleksa biljaka. Dužina jezera je oko 300 m. široko 140 m.5 m. ali je vrlo plitko.com 86 . Dužina jezera je oko 600 m. a širina 350 m. Jezero je kruškastog oblika. Jezero je na oko 1500 m. Osim izvorske vode jezero dobija vodu i od topljenja snijega. Slika br. U južnom dijelu jezera ispod stijena kod velikog kamena uvire tekuća voda u karstnu jamu i po pričanju starosjedilaca javlja se u vidu izvora oko 5 km južnije u mjestu Pridvorica. na udaljenosti od oko 4 km. Planinice (1722 m). između visova Klek (1810 m). između vrhova Dobre (1795 m). (Kleka 1810 m) i Zimovice (1783 m).m. ispod sjeveroistočnih ogranaka Dumoške planine. Voda iz jezera otiče podzemnim kanalima. pokrivene žućkastosivim pijeskom i izlizanim kamenjem. planinskog masiva Tovarnice. a najveća dubina je blizu 7 m. a sa sjeveroistoka Medvjeđim brdom sa vrhovima Mele i Velike Siljevice (1710 i 1720 m). 16 Kotlaničko jezero Gornje bare Nalazi se na istočnim padinama Uglješina vrha (1858 m). južno od Štirinskog jezera. Na sjeveroistočnoj strani jezera nalaze se planinske livade. Leži u karstnoj uvali na nadmorskoj visini od 1677 m. Obale jezera su blagog nagiba. Jezero leži između Dumoša (1879 m). a širina od 80 m do 120 m. a obrasle su širokim pojasom vodene trave u kojoj se legu divlje patke. dugo je 200 m.institutig. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. sa najvećom dubinom od 2. a između ostalog i sa jednog od najvećih izvora koji se nalazi na zapadnoj strani. Osredak (1832). Voda ima prirodnu zelenkastu boju smaragda. u čijim su udubljenima grupisane male bare bogate barskom florom. Jezero prima izvorsku vodu sa više strana.n. koje pokrivaju gotovo cijelo jezero.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Štirinsko Najveće jezero na Zelengori. Prutače (1813 m). Kotlaničko Nalazi se na nadmorskoj visini od 1514 m. Donje bare Jezero se nalazi u podnožju sjeveroistočne strane Tovarnice sa vrhom Planinica (1722 m). sa najvećom dubinom preko 4 m.

Sa sjeverozapada se spuštaju strane Orlovca obrasle smrčom. a na jugoistočnoj strani je bukova šuma.90 metara. ali je smješteno uz samu granicu uže zone NP „Sutjeska” u podnožju jugozapadnih padina Maglića. Carev do (2200 m). Obala jezera je močvarna. a smješteno je na nadmorskoj visini od 1517 metara. 17 Trnovačko jezero i vrh Maglića u pozadini Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Jezero je okruglog oblika.institutig. crni humus pokriva ne samo obalu. Na sjevernoj strani iz jezera voda otiče jarkom u obliku malog potočića. a sa jugoistočne strane u jezeru se nalazi izvor. Trnovačko jezero Jezero teritorijalno pripada Crnoj Gori. Okruženo je visokim planinskim vrhovima: V. maksimalne dubine 4 m. na nadmorskoj visini od 1450 m). Bijelo jezero Smješteno je u šumovitom kraju sjeverozapadnih padina Zelengore.com 87 . sa dubinom od 1 do 1. na nadmorskoj visini od 1417 m. već i dno. Kotlina jezera je jajolikog oblika. sa prečnikom oko 40 m. Crno jezero Nalazi se u pješčarskoj kotlini sjeverozapadnih padina Zelengore. pa je zbog toga jezero i dobilo ime. Vrste (2301) i Maglić (2386 m). Vlasulje (2337 m). okruženo vrhovima planine Orlovače (1960 m) i masiva Trebave sa visovima. koja dopire do jezera. Na dnu jezera je pločasto bijelo kamenje sa pijeskom. široko 400 metara. Jezero je dugo preko 700 metara.5 metara. a dužina je 80 . ispod Vrbničkih koliba (1622 m). Veći dio jezera je obrastao barskom florom.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Jezero je udaljeno oko 2 km vazdušne linije od Donjih bara i smješteno je na nadmorskoj visini od 1550 m. Volujaka i Bioča. Slika br.

karakteristike Zelengore su gusti šumski kompleksi. Prostrana planinska visoravan. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. vjekovno stjecište stočara u ljetnjim mjesecima. livadama i pašnjacima. VUČEVO. To je granična planina sa Crnom Gorom. Veoma je atraktivna za planinare.Maglić je najveći vrh u Bosni i Hercegovini visok 2386 metara. ali ipak bogata šumama. kada ožive „katuni”. Za razliku od Maglića i Volujaka.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Planine MAGLIĆ . Skoro bezvodna. koje su izrazito stjenovite planine. Staze na Zelengori ne odlikuje ekstremna ili vrlo velika težina uspona. planinski pašnjaci i prelijepa glečerska jezera „gorske oči”. pa su staze na strani koja teritorijalno pripada Bosni i Hercegovini. a sa četvrte natkriljena visokim masivom Maglića. Drine i Pive. okružena sa tri strane kanjonima Sutjeske. Slika br.com 88 . 18 Maglić VOLUJAK je planina koja se nadovezuje na Maglić i ima niz vrhova preko 2000 metara. ali su ne manje atraktivne sa stanovišta ljepote pejzaža i bogatstva biljnog i životinjskog svijeta. ZELENGORA je planinski plato zapadno od kanjona Sutjeske. Posebna atrakcija Zelengore su „katuni” tradicionalna ljetna stočarska naselja.institutig.

a sa istoka Šuški potok. Hrčavka i Bukovik. Glavne pritoke Sutjeske sa zapada su Jabušnica. gdje su karavani noćevali pod šatorima. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. pridružuju joj se brojne riječice i potoci. U srednjem vijeku. Na tom kratkom putovanju. Pješčane piramide Od Foče na zapad. vjerovatno jer se nalazilo na mjestu karavanske stanice. a njeno ušće je na oko 430 m.com 89 .šator. Sve ove vode Parka su kristalno bistre i čiste. koji govore o prisustvu čovjeka na ovim prostorima od najstarijih vremena i svjedoci su burne prošlosti ovih krajeva. Samo mjesto Tjentište dobilo je naziv po latinskom tentorijum . Od davnih vremena. a uzgoj stoke na planinu i boravak u katunima tokom ljetnih mjeseci tradicija koja se održala do danas. dakle ukupan pad iznosi oko 1370 metara. u mjestu Pirni Do nalaze se zemljane piramide koje predstavljaju geomorfološke rijetkosti na ovim prostorima i slične su zemljanim piramidama u Americi u Koloradu. bogate potočnom pastrmkom i drugim oblicima života karakterističnim za te ekosisteme. Volujaka i Zelengore.m. Kulturno-istorijsko nasljeđe Posebnu vrijednost NP “Sutjeska” čine spomenici starije i novije istorije.institutig. bosanski velikaši nastoje da drže ovo područje zbog njegove važnosti i položaja na važnom karavanskom putu iz Dubrovnika.n. 19 Pogled sa vrha Maglića Rijeka Sutjeska Rijeka Sutjeska je glavni sliv NP svoj put dug 22 kilometra počinje na nadmorskoj visini od 1800 metara. stočarstvo je glavna djelatnost. Perućica i Ždrijelo.. koji se skoro strmoglavo obrušavaju sa podnožja Maglića.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Slika br. što dovoljno govori o karakteru ove planinske ljepotice.

juna 1943.italijanskih i kvislinških trupa. arhitektonsko remek-djelo. malo je onih koji su se jednom uspeli na neki od planinskih vrhova ovih Dinarskih Alpa. godine na prostorima Crne Gore. u većoj ili manjoj mjeri. odvijala se od 15. na ovim prostorima odvijala se jedna od najtežih i najkrvavijih bitaka koje su partizanske snage vodile protiv združenih njemačko . a da se nisu opet vraćali. a sačuvani su. U toku tih mjesec dana borbi. 20 Spomenik na Tjentištu Ponuda Nacionalnog parka “Sutjeska” Planinarenje Maglić. O tom periodu postoje brojni pisani izvori. U novijoj istoriji. koja se kretala sa tom partizanskom grupacijom. Tradicionalni planinarski pohodi su: Vidovdanski uspon na Maglić (krajem juna) i Jezera Zelengore (avgust). na Tjentištu je izgrađen memorijalni kompleks. Ranka Radovića. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Drinaljeva i Zagorja. po ginulo je preko 7 500 partizanskih boraca Glavne operativne grupe NOVJ-e i veliki broj ranjenika Centralne bolnice. U spomen na tu veliku bitku.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Današnje područje Parka nalazi se na prostoru nekadašnjih triju srednjevjekovnih župa: Sutjeske. Bitka na Sutjesci (V ofanziva-operacija ŠVARC). posebno iz dubrovačkog arhiva. a završne i najkrvavije borbe odigrale su se na području Sutjeske i planinama oko nje. istočne Hercegovine i istočne Bosne. i stećaka na nekoliko lokacija u Parku. tj u II svjetskom ratu. maja do 15. tada veoma mladog beogradskog arhitekte. Vratar i Veletin.institutig.com 90 . ostaci nadgrobnih spomenika. sa glavnim župskim sjedištima u gradovima Tođevac. rad akademskog vajara Miodraga Živkovića. Slika br. Volujak i Zelengora omiljena su odredišta planinara i drugih ljubitelja prirode. čiji je centralni dio monumentalni spomenik. kao i Spomen-kuća Bitke na Sutjesci.

Orlovačko jezero.Tovarnica (prevoj Dobra -1640 m) Jezero Donje Bare. Orlovačko jezero . ZELENGORA 1. Lokva Dernečište (1620 m-Crvene Prljage 1943 m .716m). 3.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Neke od planinarskih staza na području NP „Sutjeska” su: MAGLIĆ 1.Studenac (2296m) .Repušni do ( 100 m) – Tiholjica (1680 m) .Jezero Gornje bare (1550 m) . Orlovačko jezero . atletiku. PERUĆICA 1. Vrijeme pješačenja-6 sati 2. Most na Vrataru (746 m) – Slavigora (947 m) .Maglić (vrh).Kuzmanske kolibe (1450 m) Badanj (2243 m ) . Vrijeme pješačenja – 6 sati. Vrijeme pješačenja 6 sati. VOLUJAK 1. rukomet. pruža idealne uslove za sport i rekreaciju. Sve ovo. Suha (716 m) Tunjemir (1424 m) – Makaze (1683 m) – Prijevor (1688 m).Uglješin vrh (1859 m) . ZELENGORA-DONJE BARE 1.5 sati. pripreme sportskih ekipa i organizovanje sportskih takmičenja. Predviđeno vrijeme pješačenja -10 sati 2.Bregoč (2015 m) Javorak . košarku.Vilinjak (1762 m) Donje bare.Kozje stijene (2014m) – Orlovac (1965 m) – Ljeljen (1776m) .institutig.Orlovačko jezero.000 metara kvadratnih.Badanj (2243 m) .Grab (kanjon Sutjeske).com 91 . Dragoš sedlo (1284 m) . Jezero Donje . Vrijeme pješačenja 6 sati 2. odbojku. Jezero Donje bare (1490 m) . Suha (710 m) .Uglješin vrh (1859 m)-jezero Gornje bare (1550 m) jezero Donje bare (1490m) Vrijeme pješačenja 6 sati. Predviđeno vrijeme uspona 3 sata 2.Studenac (2296 m) – Grab (kanjon Sutjeske).Maglić 2386 m). Vrijeme pješačenja-4 sata Sportske aktivnosti u prirodi Na Tjentištu postoji sportsko rekreativni centar sa terenima za fudbal. Orlovačko jezero (1438 m) . Predviđeno vrijeme pješačenja 7.Planinica (1620 m) – Siljevica (1722 m) . uz veoma povoljne klimatske i druge karakteristike. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Prijevor (1680 m) .Tunjemir (1424 m)-Suha (kanjon Sutjeske .5 sati 2. Vrijeme pješačenja-3.Štirinsko jezero (1677 m) – Kotlaničko (1514 m) Borilovačko jezero (1483 m) . kao i otvoreni bazen veličine 16. Vrijeme uspona 3 sata.

orao suri. golub grivnjaš. Rijeke Sutjeska. Poslednjih 25 km rijeke protiče teritorijom opštine Foča. golub dupljaš. a ribolov na ovim rijekama i jezerima je istinsko zadovoljstvo za sve ljubitelje ovog sporta. kao i neka jezera „Zelengore” bogata su ribom posebno potočnom pastrmkom. srne i tetrijeba. puh veliki. Nacionalni park „Durmitor” je zajedno sa Tarom 1980.com 92 . kraljić crvenoglavi. crna žunja i kukavica. konopljarka. galica planinska. sova buljina. krtica. Nastaje ispod Komova od riječica Veruše i Opsanice u Crnoj Gori. srna. pliska bijela. jež. Hrčavka i Jabušnica. orao krstaš. Važniji sisari u Parku su: Divokoza. siva šojka. takodje je veoma privlačno za posjetioce. hermelin. sova šumska. orao zmijar jastreb kokošar. kampovanje je za mnoge omiljeni način boravka i odmora u Parku. Rijeka Tara je jedna od najljepših i najizazovnijih rijeka u Evropi i svijetu.sa kanjonom dugim 80 km. divlje svinje. kobac ptičar.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Lov i ribolov U lovištu “Zelengora” kojim upravlja NP “Sutjeska” vrši se uzgoj. soko kraguljić. vrana. slavuj veliki. galica čolica. grlica divlja. češljugara. Kao rijetka i prorijeđena divljač smatra se:divlja mačka. koji ujedno spada u najdublje kanjone na svijetu (1300 m). Lovište je veličine 53. zec. vjetruša klikavka. kreja. kuna zlatica. divokoze. zimovka. kuna bjelica. godine uvršćena u ekološki rezervat biosfere svijeta. lještarka. čime je zaštićena međunarodno usvojenom konvencijom. lisica. Kampovanje u Parku je dozvoljeno na za to određenim mjestima i uz odobrenje Uprave. mala lasica. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Postoji uređen kamp na Tjentištu. trčka. zeba. kamenjarka. vidrica. vidra. Područje prašume PERUĆICA. bilo da se radi o ljubiteljima prirode ili naučnicima i istraživačima iz različitih naučnoistraživačkih disciplina. zaštita i uzgojni odstrel divljači: medvjeda. a najčešća mjesta za kampovanje su Orlovačko jezero i Suva Gora (Vučevo). divlja svinja. ćuk lulavac. jazavac. medvjed. vuk. vjeverica. Rijeka Tara U okviru projekta “Biosfera i čovjek” rijeka Tara je 1977. sjenica. Kampovanje Već decenijama. veliki šareni djetlić.institutig. ris i slijepo kuče. odmah poslije Kolorada. Karakteristične ptičje vrste: tetrijeb veliki. godine upisan u Registar svjetske baštine pri UNESKO.700 hektara i prostire se na jednim od najatraktivnijih predjela BiH.

Višegradu i Zvorniku spuštali ljudi koji su se zvali triftari. Tok joj je dug svega 150 metara. koje zajedno grade rijeku Drinu.T u voda u vidu širokog slapa pada u Taru. dolina i proširenja koja prelaze u veće kotline. Šljivansko je udaljeno šest km od mosta na Tari prema Mojkovcu i tu se put spušta na svega par metara od Tare. sačinjenog uglavnom od krečnjaka i škriljaca.institutig. koje su različite po dužini i u odnosu na godišnja doba. usječena na okolnim. Dosta prostrana zaravan na lijevoj obali. Rijeka Ljutica nalazi se oko 3 km uzvodno od mosta na Đurđevića Tari. Decenijama se niz Taru spuštala građa. veoma promjenljive po izdašnosti vode. kroz koji je svojom erozijom napravila jedan od najljepših kanjona na svijetu. gumenim čamcima i kajakom. posebno u njenom gornjem toku. šumom obraslim planinama jer bogate šume pokrivaju 38 odsto površine sliva Tare. sa nizom terasa. Vrelo izvire u pećini ispod litice pored same Tare.com 93 . Kanjon Tare dug je 80 kilometara. uokvirena gustom listopadnom šumom. Po obilnosti vode spada u najjače pritoke Tare (u proljeće i do 100 kubnih metara u sekundi) Crna (Mušova) vrela Svega kilometar ispod Levera sa desne strane Tare izbijaju snažna. Kanjon Tare sa strmim. Radovan Luka je konačište sa motelom i uređenim prostorom za kampovanje na 44. Neki nazivi su dobijeni na osnovu prirodnih karakteristika. iznad kojih se nalazi prašumski splet bujne vegetacije. Po svojoj specifičnosti i izrazitosti ljepote. neki po legendama. drugi opet po događajima i ličnostima koji su ostavili snažan pečat. kilometru kanjona i 23. Slijede opisi nekih od brojnih toponima: Šljivansko Tiho i mirno mjesto na ušću Šljivanskog potoka. skoro vertikalnim obalama i uz povremena proširenja predstavlja jedinstvenu reljefnu cjelinu.). Na samom kraju toka su proširenja Brijeg i Šćepan Polje gdje se Tara sastaje sa rijekom Pivom (na 433 m. što je veoma pogodno za dopremanje opreme za splavarenje. lepezasta vrela koja su nazvana Crna ili Mušova vrela.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Svojim tokom od 158 km prolazi kroz predjele veoma različitog geološkog sastava. skoro da nema nijednog dijela kanjona koji nije dobio svoje posebno ime.n. od polazišta sa Šljivanska. Na Šljivanskom je uređen teren za polazak splavova i čamaca kanjonom Tare. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. govoreći o neraskidivoj vezi čovjeka i rijeke. Od svog izvorišta Tara ima više pritoka. Kvalitet vode spada u rijeke prve kategorije (klase) boniteta. Danas je spuštanje Tarom moguće drvenim splavom. kome prethode dva buka i pećine Radonjice. Nju su niz Taru do pilana u Foči. Ti nazivi su zapravo originalna toponomija Tare.m.

nalazi se lijepo uređen kamp sa drvenim kućicama kolibicama i šatorski kamp. Nikovića ili Jovičića sige je veoma lijep predio gdje ispod stijena u strani kanjona izbije jak izvor koji pravi jezerce. Niže od Brštanovice nalaze se Brštanovački bukovi. Gornji i Donji. Ispod Popove lučice u proljeće izbija jak izvor koji pada niz liticu i zove se Skakavac. duga 15 kilometara sa veoma atraktivnim kanjonom. duboka. pitomija. Na desnoj obali Tare uz pećine sa jezercetom duboko u stijeni (otvora 10 m) izbija veoma jak izvor u vidu vodopada. nalazi se lijepo i za kanjon Tare veliko polje. na Tari koji su pravi izazov za splavare. nataloženu sedru. Kanjon je obrastao gustom četinarskom i listopadnom šumom. Ovo je jedan od najljepših i najimpresivnijih predjela u cijelom kanjonu Tare. i obrušavaju u Taru.institutig. a zatim u vidu slapa visokog 15-tak metara pada u Taru. (Plavi vir). U njenom se koritu nalazi Sušičko jezero koje ponekad ljeti zna i da presuši.com 94 . sa željeznim mostom na Tari i putem prema Foči i dalje prema Sarajevu. obale postaju mnogo manje strme. na crnogorskoj strani. Bijeli brijeg je mjesto niže Siga i u tom dijelu je Tara mirna i tiha. na prostoru između Tare i Pive. Šćepan Polje Sa lijeve strane. Drugi slap je visočije. Na luci koja se zove Brštenavica nalazi se odmorište za splavare. dolina šira. Strane kanjona su strme. izuzetnih boja. nekih 70 kilometara nizvodno. sa oštrim ivicama dubine 700 metara. Donji dio kanjona je suvjer voda ponire da bi se opet javila na oko 730 metara nadmorske visine. bez litica sve do Ustiprače. Tu je i granični prelaz prema RS. dok se u njoj ogledaju litice kanjona sa svojim. u šumi koji nakon protoka kroz malu luku pravi vodopad niz slapove od sige visine 40 m. visokog oko 50 metara. Okolo je gusta listopadna šuma. prema predanju. bježali popovi i kaluđeri pred turskim progonom.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Bailovića sige su jedan od najatraktivnijih mjesta u kanjonu Tare. Tu je podignut kamp šatorskog tipa. Siga je obrasla purpurnozelenom mahovinom koja vodene mlazove čini još atraktivnijim. zapravo ravna luka duga preko 800 metara. Na desnoj obali Tare na vrhu kanjona nalazi se zaravan sa nizom sela pod nazivom Meštrevac. na Grabu nalazi se savremeni i uređeni kamp. Na Šćepan Polju nastaje snažna i isto tako lijepa i atraktivna Drina. ali i prestaje kanjon. Par kilometara niže. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. a široka 400 metara. Rijeka Sušica je lijeva i najveća pritoka Tare koja dolazi iz srca Durmitora. najveći. Izvor: monografija „Tara u slici i riječi” Autor i priređivač: Miroje Vuković Izdavač: DPU „Znanje” i IP „Komovi” Izdanje: Podgorica 2005. Tu je i pećina Ćelije u koju su. godina. Na desnoj strani koja pripada RS. odnosno BiH. sa mlazevima koji se slivaju niz sigu. u vidu grozdova okićenim borovima. po mnogima i najljepši.

Sarajevo 2004. preronjen je sifon na 410. U pećinu je moguć pristup suvim kanalom. Što se tiče ugostiteljstva u poslijeratnom periodu ova djelatnost postepeno prelazi u privatne ruke. Pećinu su do sada jedino istraživali speleolozi SD „Ursus spelaeus” iz Foče. a posebno izgradnji i sanaciji smještajnih kapaciteta. Pećinu su prvi put istraživali 1979. Sam kvalitet ugostiteljskih usluga je na niskom nivou. motel „Miljevina“ i dr. početnih istraživanja. Spelomorfološki. 1 Izvor Monografija “Pećine i jame RS”. Do proljeća 1997. u tunelu kojim prolazi magistralni put Trnovo Foča. godine speleolozi SD „Ursus spelaeus” iz Foče. Pećina se završava blatnjavim sifonom. Problem prestavlja nemogućnost sanacije nekih ugostiteljskih objekata. Ukupna dužina svih istraženih podzemnih kanala je 1.com 95 . metru. poslije čega je ponor povezan sa pećinom u kanjonu rijeke Bistrice. Pećinu su prvi put istraživali speleolozi SD „Ursus spelaeus” iz Foče 1979. Ukupna dužina istraženih kanala pećine Peruc je 299 metara1. PERUC-Ova pećina se nalazi u selu Izbišine u blizini Miljevine. metru.Foča. Izdavač :Zavod za udžbenike i nastavna sredstva S.025 metara. U vrijeme velikih padavina događa se da poplavi i suvi kanal. Slično ostalim speleološkim objektima u blizini kanjona rijeke Bistrice i u ovoj pećini se na nekoliko mjesta nalaze sifoni. koji je trenutno jedina fizička veza sa Glavnim kanalom.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Važnije pećine na području opštine Foča VELIKI PONOR nalazi se nedaleko od naselja Miljevina. kao što su hotel „Sutjeska“. Autori: Goran Dujaković direktor i glavni i odgovorni urednik Ranko Batinić. metru (treći sifon). U pećini se nalazi nekoliko vodopada i tri sifona. PEĆINA U TUNELU je najduži objekat okoline kanjona rijeke Bistrice. objekat je morfološki istražen u dužini od 530 metara i dubini 37 metara. Pećina ima dva ulaza. Iznad glavnog kanala nalazi se suvi kanal dugačak 247 metara. Spelološka istraživanja velikog ponora pomogla su da se riješi problem odlaganja jalovine Rudnika mrkog uglja Miljevina. od kojih je vodeni kaptiran. godine. u blizini starog puta Miljevina .institutig. Ulaz u pećinu nalazi se u blizini sela Kuta. Uskim kanalima pećine protiče stalni vodeni tok. Tokom istraživanja preronjena su tri sifona. veliki ponor sastoji se od glavnog kanala i nekoliko manjih sporednih kanala. čemu u narednom periodu treba posvetiti veliku pažnju. koji nije speleoronilački istraživan. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. koji je na pojedinim mjestima dubok i do jedan metar. za koji je potok koji teče pećinom predstavljao problem. ali je dalje istraživanje zaustavio sifon na 500. godina. Pećina se morfološki sastoji od glavnog kanala ispresijecanog na nekoliko mjesta sifonima. Najveća dubina vode u kanalima velikog ponora iznosi 7 metara. Ne postoje publikovani detaljniji podaci o objektu. Ova pećina je ranije istraživana do sifona na 92. Tokom ovih.

2 dvokrevetne 2 trokrevetne 1 petorokrevetna 9 šestorokrevetnih Ukupno G . kuhinju i WC Lovačka kuća na lokalitetu Dobre Vode na starom putu prema Kalinoviku raspolaže sa 15 ležajeva u 4 spavaće sobe. NP “Sutjeska” .institutig. Orlovačko jezero i Bogunovac je 4 ležaja.HOTEL „MLADOST” – Tjentište – Dvokrevetnih 35 trokrevetnih Ukupno 6 x 2 = 12 35 x 3 = 106 117 Kapacitet restorana Hotela „Mladost” je 80 mjesta 2. Objekat ima salon. Na području NP “Sutjeska” postoje dva lokaliteta za kamp.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Evidencija smještajnih kapaciteta na području opštine Foča: 1. kuhinju i WC. PAVILJONI-TJENTIŠTE A . Objekti imaju salon.4 četvorokrevetne 3 trokrevetne Ukupno B . HOTEL „ZELENGORA” 8 jednokrevetnih 47 dvokrevetnih 8 apartmana Ukupno Broj parking mjesta je 25 Kapacitet restorana -150 stolica Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.com 8x1=8 47 x 2 = 94 8 x 2 = 16 118 96 .lovačkih kuća koje se nalaze na lokalitetima Bare.3 dvokrevetne 1 petorokrevetna 8 sedmokrevetnih 3 osmokrevetne Ukupno UKUPNO U PAVILJONIMA 4 x 4 = 16 3x3=9 25 2x2=4 2x3=6 1x5=5 9 x 6 = 54 69 3x2=6 1x5=5 8 x 7 = 56 3 x 8 =24 91 -185 Broj parking mjesta ispred hotela „Mladost” je 50 za automobile i 20 za autobuse Kapacitet planinsko .

tačnije krajem avgusta mjeseca napravljen je put-prilaz rijeci Tari sa teritorije BiH. Ove godine. Poseban akcenat u narednom periodu treba staviti na adaptaciju i rekonstrukciju saobraćajnica koje vode prema turističkim destinacijama (prilazni putevi Tari. od Velenića do Brštenovice.institutig.. Jedan je Brštenovica na obali Tare. Opština dosta čini na rekonstrukciji lokalnih puteva. što nije slučaj sa turističkom.). u cilju apliciranja na sredstva domaćih i međunarodnih fondova. stanje nije zadovoljavajuće. Saobraćajna signalizacija je zadovoljavajuća. ali sredstva koja je ona u mogućnosti izdvojiti za ovu namjenu su ograničena. kao i obezbijediti sredstva za zaštitu kulturnoistorijskih spomenika. Smještaj je obezbjeđen u šatorima i bungalovima.200+120 ljetna terasa Broj parking mjesta -100 KPZ-RESTORAN PANSION “DRINA” 13 dvokrevetnih Ukupno KPZ 13 x 2 = 26 32 Broj parking mjesta-100 Kapacitet restorana 160+120 ljetna terasa Na području opštine postoje dva lokaliteta za kamp. Probijanje puta na desnu obalu rijeke u dužini od 3. U tom cilju opština je preko TO preduzela i konkretne mjere izrade projekata na datu temu. Što se tiče lokalnih puteva i pristupnih puteva turističkim destinacijama. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Sa turističkog aspekta takođe je važno uložiti i sredstva za uređenje prostora oko pojedinih turističkih destinacija.6 km. Kategorizacija smještajnih kapaciteta: Još uvijek ne postoji i zato je potrebno poboljšati kvalitet kako smještaja tako i ostalih ugostiteljskih usluga.com 97 . pješčanim piramidama.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju KPZ-MOTEL „BRIONI” dvije trokrevetne + 2 pomoćna ležaja Ukupno: 8 ležajeva Kapacitet restorana . ali ima još prostora za napredovanje i poboljšanje kvaliteta kako bi se došlo do evropskih standarda.. znatno će doprinijeti i turističkoj afirmaciji dijela opštine na čijoj teritoriji je napravljen put i koji svojim živopisnim krajolikom pogoduje razvoju seoskog turizma. pored značaja za organizovanje raftinga. a drugi Bastasi na obali Drine. Treba napomenuti da je kvalitet usluga svake godine sve bolji.

Prostorija se nalazi u zgradi ''Begove kuće''. koji sadrži i ime ovog grada. godine. osvjetljavanje svih kampova. pored osnovnih aktivnosti u svom radu će oformiti informativni centar koji bi bio na usluzi kako domaćim tako i stranim gostima. a koja je zaista očaravajuća. Tom prilikom je i načelnik opštine g-din Zdravko Krsmanović istakao da su u pregovorima sa Holandskom vladom obezbjeđena sredstva za opštinu Foča i Goražde od milion KM za razvoj turizma. obavljene i koje treba realizovati u narednom periodu u cilju promocije i unapređenja turizma na ovim prostorima. vršiti sanaciju postojećih i izgradnju novih turističkih objekata. te uređenje prostora Ušća gdje ćemo napraviti jedan jedinstven turistički prostor sa akvaparkom. U „Strateškom planu razvoja opštine Foča za period 2006. Turistička organizacija. dobila svoju prostoriju.'' ''Opština je donijela Odluku o legalizaciji kampova na Bastasima i Brštanovici. a takođe u potpunosti opisuje prirodu kojom ova opština raspolaže. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. kao i regiona. razvijati turističku infrastrukturu. – 2011. Turistička organizacija Foče je 21. razvijati turističke potencijale i turističke proizvode. Nova prostorija u potpunosti odgovara takvim zahtjevima turističkih organizacija. u Šantićevoj ulici. a sve vezano za turističku ponudu opštine Foča.06.institutig. stvarati prepoznatljiv turistički imidž opštine Foča. odštampan je logo koji kaže '' Fočaravajuće''. „Taj novac će biti potrošen za uređenje prilaza rijekama Tari i Drini. godina“ ističu se u dijelu „Strateški pravci razvoja opštine Foča“ – „Razvoj turizma“. već se vode pregovori sa HE na Drini i JP Šume Srpske”. strateške smjernice i to: • • • • • • zaštititi i na pravilan način eksploatisati prirodne ljepote. Na području opštine se već uveliko krenulo u jačanje medijske prezentacije turističkih ponuda ove opštine. Tom prilikom je istaknuta potreba za radom ovakve jedne organizacije kao i cijeli niz aktivnosti koje su već. Istaknuto je da je Turistička organizacija osnovana sa ciljem očuvanja i promocije kako prirodnih tako i kulturno-istorijskih znamenitosti grada.2006.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Turistička organizacija Foče Nakon zvaničnog osnivanja krajem februara 2006.com 98 . razvijati marketing u turizmu.

Programom bi se stvorila mogućnost informisanja neograničenog broja zainteresovanih i svakako bi doprinijela stvaranju turističkog imidža opštine Foča. • • • • • Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. imali bismo jednostavan pregled svih turističkih destinacija. zatim Dubrovnik i Sarajevo sa okolinom. Uređenje i modernizacija pristupnih puteva prema turističkim odredištima. vjerski i ljetni turizam. takođe. Projekat bi obuhvatio šire područje regije: opština Foča sa NP "Sutjeska" i spajanje sa NP "Durmitor" u Crnoj Gori.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju RAZVOJNI PROGRAMI: • • • • Izrada studije o turističkim potencijalima opštine Foča. Nevesinje i Foča u saradnji sa GRIN VISSIONS iz Sarajeva. Izrada propagandnog materijala. privlačenje investicija i markiranje Foče kao značajnog mjesta na turističkoj karti BiH. Na taj način bi se objedinila turistička ponuda područja koje ima perspektivu za planinski. sa posebnim akcentom na modernizaciju puta od Velenića do Brštenoviće i na elektrifikaciju tog područja. Program razvoja Regionalnog turizma. Izrada suvenira karakterističnih za opštinu Foča. razvoj zanatstva i kućne radinosti. zatim objedinile bi se sve potrebne informacije na nivou opštine i bile bi dostupne svim zainteresovanim licima. Rudo. poboljšati razvoj turističke ponude područja lociranih uz pristupne puteve. Nikšić sa manastirom Ostrog. Cilj programa je omogućavanje lakšeg kretanja i ugodnijeg boravka na području naše opštine. Izrada master-plana ili strategije razvoja turizma na razvoj regionalnog turizma u saradnji sa Sarajevskom razvojnom agencijom SERDA.com 99 . područje Mostara sa Međugorjem i Čitlukom.institutig. kao i splavarenje Tarom i Drinom. Programom bi se bitno uticalo na stvaranje pozitivnog imidža opštine kao turističkog centra. Cilj programa je promocija Foče kao turističkog centra. Program razvoja eko-turizma koji će obuhvatiti opštine Kalinovik. Čajniče. ponuda i sadržaja. Rogatica. Projekat ima za cilj objedinjavanje turističke ponude sa akcentom na planinski i vjerski turizam. Projekat ima za cilj definisanje pravaca turističkog razvoja. Višegrad sa pograničnim područjem sa Srbijom. Ovim projektom će se pojednostaviti pristup turističkim destinacijama. kompletiranje turističke ponude. Izrada turističke web stranice. Goražde. Izrada putokaza prema turističkim odredištima.

Preko teritorije Općine vode važne saobraćajne komunikacije.institutig.2. Na ovom prostoru raspoređeno je 5 mjesnih zajednica. Goražde okružuju uzvišenja Misjak na jugozapadu. nalazi se Goražde na objema obalama valovite Drine. od zapada prema istoku i sa juga prema sjeveru. Slika br.com 100 . nizvodno od Foče 30 km. Lokalna mreža puteva je dobro razvijena tako da se automobilom može doći u najveći broj sela u Općini. protiče ljepotica Drina. a na vangradskom području 42 stanovnika na 1 km2. otprilike oko 1 km.952 stanovnika gradskog područja. Sam grad Goražde zahvata površinu od 8 km2. Između ovih lijepih šumskih predjela. koja nizvodno od grada. Ostalih 15 mjesnih zajednica raspoređene su na cijelom području Općine i u njima su naselja seoskog tipa.Ustikolina.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 8. Grad Goražde je najveće naselje u Općini na koje se nastavlja naselje Vitkovići i zajedno čine najveće povezano naseljeno područje Općine. Općina Goražde zauzima jugoistočni dio BiH. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.3. na istoku Ustiprača. OPĆINA GORAŽDE U središnjem gornjem toku rijeke Drine. Samari na jugu.588 stanovnika. jedan od najljepših i najatraktivnijih gradova u ovom dijelu naše države. 21 Goražde Površina Općine iznosi 248. a nalazi se na istoku FBiH. Gubavica na zapadu i Površnica na sjeveru. Graniči na istoku i na jugu direktno sa RS. od toga je 18. na zapadu i jugozapadu Foča . Gustina naseljenosti u gradskom području je 2369 stanovnika na 1 km2. Općina Goražde ima 31. a na sjeveru Pale sa sjedištem u Prači. Grad ima veoma dobar geografski i strateški položaj. Susjedne općine su: na jugu Foča. gubi svoje pravo ime i prelazi u vještačko jezero. ili 60 ℅.8 km2. Biserna na jugoistoku.

a evidentno je da postoje trenutno samo 42 ležaja koji se nalaze u "Staračkom domu". U prijeratnom periodu na području Općine su egzistirala 2.putevi koji povezuju Općinu sa širim područjem (magistralni i regionalni) i putevi koji povezuju općinski centar sa ostalim naseljima u okviru Općine (lokalni putevi). a to je neadekvatno prostorno planiranja Općine Goražde. ležaja. koja se sa svojim brzim tokom duboko usjekla u stijenske mase i tako formirala brojne kanjone. hotela i 3. Bitno je istaći da je jedan od glavnih faktora slabog razvoja turizma bio struktura industrije.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Općina Goražde nalazi se na 43˚40΄ sjeverne geografske širine i na 18˚ 58΄ istočne geografske dužine. U geomorfološkim svojstvima terena najvažniju ulogu u ovom području imala je rijeka Drina. a posebno rijeku Drinu. a u pravcu sjever-jug 18 km.institutig.Goražde . Nadmorska visina u dolini Drine je 345 m. državne svojine. Dijagonala Općine u pravcu zapad-istok iznosi 26 km.Brod na Drini) i M20 (Ustiprača . Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Magistralni putni pravci su: M5 (Sarajevo -Višegrad). obzirom da je bila razvijena industrija koja je zagađivala životnu sredinu. M18 (Sarajevo . tako i u poslijeratnom periodu nastavljen je stihijski razvoj turizma i ugostiteljstva na području ove Općine. U poslijeratnom periodu bilježi se skoro u potpunosti zamiranje turizma. Ovo područje karakteriše pretežno srednje-planinsko zemljište. Pored navedenog razloga. Općinu Goražde određuje dolina rijeke Drine sa graničnim planinskim masivima koji se pružaju u pravcu istok-zapad. ističemo još jedan bitan faktor. nikada prostornoplanskom dokumentacijom nisu bila određena područja za razvoj turizma. koja ima sve preduslove za snažan razvoj turizma.Čajniče) u dužini 24. Ovome je u znatnoj mjeri doprinio slab razvoj turizma u proteklom periodu. Hoteli se ne nalaze u funkciji.Foča). da bi kod amfiteatralnih proširenja terena poprimila miran tok i taložila ogromne količine transportovanog materijala i formirala prostrane aluvijalne zaravni. koji zahtjeva strožije kriterije u kategorizaciji ugostiteljskih objekata i bolje kvalitete u pružanju ugostiteljskih usluga. Regionalna putna mreža je zastupljena putnim pravcem R-44 (Prača . motela sa ukupno 160. Kod saobraćajne infrastrukture imamo dva osnovna nivoa . sa nadmorskom visinom iznad 500 m. Ovo pokazuje prijeratni stepen razvoja turizma na području Općine. Lokalna putna mreža je zastupljena sa 13 važnijih putnih pravaca Turistička ponuda općine Goražde Kako prije rata.Jabuka . Oko 75 % teritorije Općine otpada na ispresijecano planinsko. uglavnom pokriveno šumom i pašnjacima. Naime.3 km.com 101 . duž toka rijeke Drine. Ostalih 25 ℅ teritorije otpada na zemljište ispod 500 m nadmorske visine. a na planinskim grebenima do 1400 m. koji obezbjeđuju otvorenost ovog područja.

jer prijeratni hoteli još nisu u funkciji. veslače i ribolovce. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Najznačajniji turistički resursi na području Općine Goražde su: • • • • • • Tok rijeke Drine. Zdrava seoska okolina koja se odlikuje brdsko-planinskim reljefom na kojima se proizvodi zdrava hrana. ali malo ili skoro nikako iskorišćeno. Osnovana je Turistička zajednica Općine. pa je sportski ribolovni turizam u zamahu.. Lijepa i pitoma sela u podnožjima okolnih brda izuzetno su povoljna za seoski turizam. Ljepotica Drina privlači kupače. Bogatstvo kojim je priroda obdarila Bosansko-podrinjski kanton Goražde je veliko. koja je nosilac razvoja turizma na području Općine. Kosovska rijeka. Brdsko-planinska uzvišenja koja okružuju rijeke obrasla su raznovrsnim listopadnim i zimzelenim drvećem.com 102 . a njena voda je kao malo gdje u BiH. posebno seoskog. U njegovom iskorištavanju leži šansa za prosperitet ovog kantona. a privlačne su i pastrmke i druge vrste riječnih riba. a prostranstva bogata svim vrstama divljači.. Oni koji vole komfor. moraće sačekati. zbog proteklih ratnih zbivanja postala su istorijska mjesta od značaja za istoriju cjelokupne BiH i kao takva već privlače pažnju mnogih turista. Kajakaški klub "Buk" sa dugogodišnjom tradicijom organizuje takmičenje i prvenstva u kajaku na divljim vodama. Drina privlači brojne kajakaše. Goražde obiluje prirodnim ljepotama. odličan ugođaj za lovce. Kolina.). za što na rijeci Drini postoje idealni uslovi. Lov i ribolov. ali i avanturističkog. Turistički ured Kantonalne turističke zajednice BPK Goražde organizuje nezaboravan ugođaj: splavarenje rijekom Drinom. još nezagađena. (Modran. međutim zbog stihijskog razvoja u porastu je pružanje turističkih usluga gostima u privatnim domaćinstvima na crno. Razvovrsnost sportskih objekata i pogodnost toka rijeke Drine naročito za razvoj kajakaškog sporta. Sadba. Pojedina mjesta kao i samo Goražde. Odlični su uslovi za razvoj turizma. obiluju bogatim ribljim fondom i pravi su ugođaj za ribolovce. po čemu je ova rijeka jedinstvena u Evropi. Ova rijeka kao i njene pritoke: Prača. Proplanci na planinskim uzvišenjima su prave vazdušne banje. Mnogo je lijepih plaža i mjesta za kampovanje. Povoljni klimatski uslovi.institutig. Čuvena je drinska mladica koja može dostići težinu do 37 kilograma.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Evidentna je velika potražnja za uslugama u ovoj grani. nažalost. za sve koji vole odmor u netaknutoj prirodi i kampovanje. Žanj.

koji raspolaže sa osam dvokrevetnih soba i restoranom kapaciteta šezdeset mjesta. igra i zabava ljudi različitih nacija. Oniprom. u privatnom smještaju Općina Goražde raspolaže sa 200-300 kreveta.institutig. Goraždanski internacionalni Festival prijateljstva. Smještajni kapaciteti: a) Pansioni • "Pansion Goring" . Pored velikih prodajnih centara na području općine Goražde (Interex. kapacitet restorana je pedeset mjesta. • „Amaro" 80 mjesta za sjedenje. Glavni moto ovog festivala je prijateljstvo. u ovom gradu na rijeci Drini. e) Turistička zajednica je jedina javna ustanova za informisanje građana i potencijalnih turista o ponudi općine Goražde. c) Restorani. • „Drinska bašta" 100 mjesta za sjedenje. tri bazena.Vitkovići . • „Kazablanka" 90 mjesta za sjedenje.sala za seminare. kao i niza lovačkih kuća ili domova u prirodi. Na osnovu službene evidencije. g) Područja za kupovinu. • "Pansion . Lepenica companv. kapacitet restorana je pedeset mjesta.com 103 . • "Motel Azot" . • „Zambak" kapacitet pedeset mjesta. raspoređenih širom općine. • „Ambasador" 50 mjesta za sjedenje. ali i turiste koji vole netaknutu prirodu. Braća Karović) nalazi se i niz manjih prodavnica. dvadeset kreveta. sala za seminare. druženje.Idal"(Kod Apka). iz svih dijelova Evrope. b) Privatni smještaj. čiji mostovi spajaju ljude. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Lovište i izletište "Bijele vode" na Krivoj Dragi idealan su ambijent za lovce. posjeduje salu za održavanje seminara i poslovnih sastanaka • "Pansion pri staračkom domu" . u mjesecu avgustu svake godine. d) bungalova na području općine Goražde trenutno nema ali je općina u fazi izgradnje jednog kompleksa od pet bungalova. f) Konferencijski centri.četrdeset ležajeva. • „Goring" kapacitet 60 mjesta za sjedenje. okuplja muzičare i umjetnike iz više evropskih zemalja..dvadeset dvokrevetnih soba. • "Pansion Ambasador" -jedanaest dvokrevetnih soba.

kao i tri ambulante u užem gradskom jezgru i osam područnih ambolanti (Vitkovići.institutig. Bogušići. Turistička agencija "Obner". Obzirom da je izvršena kategorizacija puteva i podjeljene su putne dionice održavanje vrši dijelom Federalna direkcija za ceste. Vranići. Važno je istaći da su veliki uspjeh u sportu Goraždani postigli u karateu. Sport Goražde spada u red gradova u kojima su pojedini sportovi veoma cijenjeni i razvijeni. ali su postigli prilično dobar uspjeh. Organizuje prijevoz turista u ovoj regiji. Osim tih. a osobito se dobro afirmisao sport u karateu. Faočići). Berič. I. Dom Zdravlja. Infrastruktura a) Putevi Na prostoru općine Goražde putna infrastruktura je na zadovoljavajućem nivou (kako u urbanim tako i u ruralnim dijelovima Općine) ali i dalje se radi na poboljšanju kvaliteta postojećih asfaltnih cesta kao i asfaltiranje cesta prema seoskim naseljima.com 104 . e) Autobuska stanica je smještena u užem gradskom jezgru.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Turističke agencije • • Putnička agencija "Centroprevoz". košarci i rukometu. Ministarstvo za privredu BPK-a Goražde kao i sama općina Goražde. b) Električna energija Općina Goražde ima stabilno napajanje električnom energijom i prostor cijele općine je pokriven navedenim energentom. Obezbjeđuje splavove za turiste i druge sadržaje koji su neposredno vezani za ovaj proizvod i Turističku ponudu BPK-a Goražde. Ilovača. Ovi klubovi osnovani su poslije II svjetskog rata i nemaju dugu tradiciju kao fudbalski klubovi. čiji vozni park obezbjeđuje visoko-kvalitetan prijevoz i zadovoljava potrebe turista na ovim prostorima. Ambolanta. Prva pomoć Na prostoru općine Goražde postoji Kantonalna Bolnica. d) Bolnica. odbojci. Goražde i rijeka Drina su redovno bili domaćini raznih takmičenja među domaćim i inostranim kajakaškim klubovima. Osanica. dok željeznička stanica na području Općine ne postoji Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Kajakaški Klub BUK je jedan od najstarijh sportskih klubova u Goraždu i postoji vise od 40 godina. goraždani imaju dugu tradiciju i sportova na Drini. c) Voda Vodosnadbijevanje grada pitkom vodom vrši se u vodozahvatnom objektu u naselju Vitkovići gdje se voda uzima iz rijeke Drine i pomoću savremenih filtera u pitkom stanju distribuira potrošačima. Rešetnica. Bosni i Hercegovini i šire.

1955. manjih pritoka rijeke Drine. Raznovrsnost ribljim fondom. Nešto od toga pohranjeno je u Zemaljski muzej u Sarajevu. a negdje i u manjim skupinama kao što su područja oko Ilovače. kamene sjekire. Gornji tok rijeke Drine. g) Gorska služba spašavanja Na prostoru općine Goražde. egzistira Planinarsko društvo «Maglić» Goražde u sastavu kojeg postoji i Gorska služba spašavanja.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju f) Pristupačnost-sezonska pristupačnost. Geografija a) Vodeni slivovi (rijeke. što je osnovni preduslov da pored ravničarskih vrsta žive i najzanimljivije salmonidne vrste riba (pastrmka. Zupčići. Iz Osmanlijskog carstva izdvajamo vrijedan religiozni spomenik tj. Nažalost generacije prije nas iz davne prošlosti nisu sačuvale spomenike. Postoji nešto spomenika religioznog karaktera iz bogumilskog vremena i Osmanlijskog carstva. a arheološka iskopavanja potvrđuju da su naselja: Popov Do. Spomenici i kulturni objekti U Goraždu postoje tragovi života iz praistorije. Džamija u selu Kreča na kojoj postoji natpis iz kojeg se vidi da je podignuta 1553.com 105 . posuđe od glinene opeke. • • • Iz ranijeg doba srednjeg vijeka su mahom stećci. II. čekići i važne. Podhranjen i još neka druga mjesta naseljavali stanovnici mlađeg kamenog doba. Svim Javnim ustanovama omogućen je pristup tokom cijele godine kao i većeni turističkih objekata. jezera. Pored rijeke Drine na području Oćine nalazi se i Osanička rijeka. ribe) Rijeka Drina je najveći hidropotencijal na području općine Goražde. Vrijedi pomenuti i nadgrobne spomenike (nišane) rasprostranjene oko džamija u Goraždu. III. godine u naselju Zupčići pronađeni su kameni bodeži. postavljeni na osami. izrazito bogatstvo mladicom i drugim vrstama ribe. rad Carigradskih majstora uklesan vješto u krupnoj kaligrafiji u dželi pismu. a) Spomenici. izvori. još uvijek sačuvan od svih zagađivača. lipljan. restoranima. potoci. Jedan od vrijednijih nišana je izveden vanredno lijepo od kristalnog mramora. mladica) interesantne ribolovnim sladokuscima. Interesantno je da u selu Bogušići postoji izvor mineralne vode (kiseljak) kao i na Mravinjcu (koji je malo lošije kvalitete od navedenog u Bogušićima). Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. koje nije sačuvano u gradu. na istom nalazištu pronađeni su i kipovi (idoli) prailirskog stanovništva. podignut Rašidkadić Mehmedu 1902. Podhranjenski potok i niz dr. te brige o zaštiti ovih vrsta.institutig. godine. Pansionima i si. proizvelo je potrebu za formiranjem sportskih ribolovnih društava koja egzistiraju na ovom prostoru. godine u haremu Sinan-begove džamije. Takođe.

čilimi.com 106 . je udruženje žena koje svojim radom čuvaju tradicija (tkanice. rasprostranjene kako u gradu tako i u okolnim naseljima (u užem dijelu grada Vinarići. Hanu obučene u tradicionalne narodne nošnje iz 19. Građevine iz Osmanskog vremena su porodične kuće orijentalnog stila gradnje. te spomen ploče na zgradama.institutig. njeguje tradicionalne načine tkanja isključivo za odijevne predmete od prirodnih materijala. e) Rukotvorine • „Motiv". promoviše Bosanske lutke tipa suvenira i igračke: Eminu. U Goraždanskom kraju nalaze se stare džamije: Kreča. a postoji gradska galerija u kojoj se pored umjetničkih dijela vrše i povremene postavke muzejskih eksponata.) te džamija u Krečima. • Udruženje Žena „Goraždanke". Maru. kao i Katoličko groblje sa očuvanim nadgrobnim spomenicima iz 19 vijeka. Gunjačići itd.Rorovi. vijeka sve četiri konfesije f) Kulturni i tradicionalni događaji Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. d) Istorijske građevine. serđade. Brajlovići. godine. Hranjen.). Anu. Most ispod mosta. Spomenici iz proteklog rata su: • Spomen park. U gradu je sačuvano i niz manjih stambenih i poslovnih objekata koji datiraju iz ova dva vremenska perioda. Ilovača. b) Religiozni objekti: Sinan-bega Sijerčića džamija u gradu Goraždu obnovljena 1963. Osječani. godine (nekada kasarna i bolnica) i sadašnja zgrada Gradske galerije koja je prvobitno bila apoteka. Građevine iz austrougarskog doba su sadašnja Osnovna škola sagrađena 1878. Zaimov Do. Rešetnica. Vranići itd. • UŽ „Drina" Mravinjac. Oglečeva. U Goraždu postoje Katolička i Pravoslavna kapela novijeg doba. i spomen česme. odjevni predmeti i si. Smještene su u prostorijama Centra za kulturu. Posestra. Imaju svoju radionicu i prodajni prostor na Trgu branilaca u Goraždu. džamija u naselju Vitko vici. Zavodište. c) Muzeji Ne postoje.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Spomenici iz II Svijetskog rata su rasprostranjeni po teritoriji općine Goražde i to su: • Potrkuša.

" • Dani Isaka Samokovlije . Ovim činom se obilježava godišnjica njegove smrti 15. kulturne manifestacije u izvođenju renomiranih kuća i umjetnika iz Bosne i Hercegovine. • Doček Nove Godine. Splavarenje. Planinarski memorijalni pohod „Grebak" održava se u junu Drina & Prača-nove turističke destinacije. predstavlja sintezu različitih kulturnih dešavanja iz velikog broja evropskih zemalja. do 10. igra i zabava". U znak sjećanja na poznatog goraždanskog pjesnika i kompozitora Rade Jovanovića. „Dani Jabuke"Sajam je kulturno-privredna manifestacija koja traje tri dana i po strukturi je promotivnog. koji se održava pod sloganom: "prijateljstvo. druženje. mjesto održavanja Cenar za kulturu Goražde . Svečano otvaranje i sama izložba proizvoda je u Gradskoj dvorani „Mirsad Hurić". • • • • • • Pored navedenih višednevnih manifestacija u Goraždu se održava i niz jednodnevnih manifestacija kulturno-zabavnog sadržaja. organizator TZ BPK-a Goražde. Održava se početkom jula. oktobar. Jedan dio manifestacije održava se i u Sarajevu.Sunce nad Drinom.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju • • Aprilski Dani kulture.institutig. avgusta. muzičke i dr. u organizaciji općine Goražde i TZ BPK-a Goražde. filmske. juna 2005 održao prvi međunarodni festival pjesme i sevdaha „Rade Jovanović Goražde 2005. Ovaj festival. a sjećanje na dobar provod i festivalski duh živi do narednog festivala.manifestacija koja obuhvata pozorišne. U čast jednog od najistaknutijih bh. Internacionalni festival dječije pjesme „Šta se pjesmom sanja" održava se u junu. januara 1955. Internacionalni Festival prijateljstva Centralni događaj turističke ljetne sezone je tradicionalni "INTERNACIONALNI FESTIVAL PRIJATELJSTVA". a obimnim programom predviđeni su brojni sadržaji. • Omladinski festival zabavne muzike „TAMO GDJE LJUBAV POČINJE" Centar za kulturu Goražde • Drinske večeri dječije poezije. Cilj i namjera organizatora je da ova manifestacija Goraždu vrati izgubljeni status u oblasti voćarstva koje je imalo prije stotinu i više godina.Sunce nad Drinom" koja traje više dana. godine. Centar za kulturu. koji traje od 01. "Internacionalni festival prijateljstva" okuplja brojne prijatelje Goražda iz cijele Evrope. Tradicionalno taborovanje izviđača. trodnevna propagandno turistička manifestacija koja se organizuje u cilju promovišanja turističke ponude i turističkih potencijala BPK-a Goražde sa posebnim naglaskom na najatraktivniji turistički proizvod tj. gdje moto ovog festivala dobija puni smisao i postiže željene efekte. književnika i pripovjedača Isaka Samokovlije početkom Januara održava se tradicionalna manifestacija" Dani Isaka Samokovlije . Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Mjesto događanja Centar za kulturu Goražde Festival pjesme i sevdaha "Rade Jovanović" Goraždani nisu zaboravili svog pjesnika Rada Jovanovića. a tokom sajma organiziraju se i okrugli stolovi pod pokroviteljstvom Poljoprivrednog fakulteta iz Sarajeva.com 107 . u Goraždu se 18. izložbenog i edukativnog karaktera.

kompleks naselja „Bijele Vode" na Krivoj Dragi isključivo namijenjen za komercijalni lov sa vodicima i obučenim psima Ribolovni turizam. UZ „Drina". c) Budući ili planirani srodni razvojni projekti. Neophodno je povećati edukaciju u Osnovnim školama o značaju očuvanja životne sredine a najbolji način bi bio uvođenje navedenog predmeta u nastavu kao obaveznog. Nedostatak kadrova se ogleda za sljedeći oblasti turizma: • • V. Sportsko ribolovno društvo „Goražde". Više puta tokom godine organizuju se akcije čišćenja grada i priobalja rijeke Drine. d) Projekti i aktivnosti očuvanja životne sredine. Projekat mokrog Čvora i uređenja plaže Sadbajošje u toku realizacije. U saradnji sa općinama u regiji Istočne Bosne uraditi projekat Turističke signalizacije. UZ „Goraždanke f) Speološka. veći broj ribolovnih vodica iz Sportskog ribolovnog društva „Goražde" Tradicionalno poznati ugostitelji Znatan broj profesora Historije koji su kompetentni da prezentuju dešavanja na ovim prostorima kroz Historiju. Osobe za vožnju splavova (neophodna edukacija novih splavara) Udruženja/Civilno društvo a) b) c) d) Lovačko društvo „Biserna" Goražde. Projekat koji je aplicirala TZ BPK-a Goražde prema Evropskoj komisiji a koji nosi naziv „Eko turistički itinerer". e) UZ „Motiv. kao i projekat općine Goražde koji se odnosi na izgradnju mokrog čvora na Sadbi i uređenja plaže. Lovni turizam. Planinarsko društvo „Maglić" Goražde. ne egzistiraju. a) Prošli srodni razvojni projekti. Turistički vodiči. VII. pita ispod sača. Riblja čorba. Rijeka Drina je jedna cjelina i djelimično (parcijalno) se ne može zaštiti već je potrebno uraditi zajednički projekat očuvanja ove zelenooke ljepotice. Razvoj projekata i aktivnosti. Ekološka udruženja i sekcije funkcionišu u sastavu Osnovnih i Srednjih škola. Projekat zaštite okoliša i u saradnji sa opštinama izgradnja Regionalne deponije otpada. b) Sadašnji srodni razvojni projekti.institutig.com 108 . Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Ljudski resursi Na prostoru općine Goražde postoji uistinu kvalitetan kadar za pojedine oblasti turističke ponude: • • • • • Gastro ponuda (specijaliteti od domaćih proizvoda bez hemikalija.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju IV.

na području općine PalePrača. hrasta i plemenitih liščara. raznih vrsta drveća i grmlja. Kompleks se također sastoji od prelijepih staza za šetanje i rekreaciju a prelijepi krajolici često ostavljaju bez daha. Nalazi se na osnovnim pravcima turističkog prometa zapadne. naročito divljači koja je ulovljena neposredno prije pripreme. Bosansko-podrinjski kanton Goražde. sa jako razvijenim reljefom. U restoranu radi veoma uslužno osoblje. a od Goražda ona iznosi 19 km. Luksuzno opremljeni apartmani obezbjeđuju sav komfor potreban za odmor i uživanje tokom cijelog boravka.com 109 . te prizemne flore.70 km²) i pripada kategoriji brdsko-planinskih lovišta otvorenog tipa. tj. Smještaj. a u vegetacionom periodu IV-VIII mjesec 18.4º C.8 ºC. Sarajevo-Pale-Prača-Goražde-Dubrovnik. Za goste koji stižu na sarajevski aerodrom prevoz je obezbjeđen do smještajnog kompleksa. po količini i kvalitetu. Obuhvata površinu od oko 2370 hektara (23. ustvari. Pored toga. Beograd-Ustiprača-Goražde-Dubrovnik. Klima je uslovila bujan razvoj. Odvojenost apartmana od restorana i lovačke sobe obezbjeđuje privatnost i mir za svakog gosta. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. a poslužuju se vrhunski kulinarski specijaliteti spravljani od prirodne i zdrave hrane. potoka ili rijeka. Prostire u području umjereno kontinentalne klime sa prosječnom godišnjom temperaturom 9. Objekti su izgrađeni od prirodnih materijala i njihov dizajn se u potpunosti uklapa u ambijent. gdje.institutig. Idealno mjesto za večernje druženje gostiju i održavanja proslava pruža autentična lovačka soba sa bezbroj trofeja divljači ulovljene u lovištu.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Lovište Bijele Vode Lovište “Bijele vode” se nalazi u jugoistočnom dijelu BiH. Cijelo područje je bogato vodom i ne postoje veći kompleksi koji nemaju izvora. u sklopu kompleksa se nalazi još i otvoreni bazen koji pruža ugodne trenutke osvježenja i razonode. Udaljenost lovišta od međunarodnog aerodroma „Sarajevo“ je 68 km. ono je veoma važna prometna raskrsnica osnovnih putnih pravaca: • • • Beograd-Ustiprača-Sarajevo. Čist zrak i netaknuta priroda te svježa i okrepljujuća voda koja dolazi direktno sa izvora garant su čestom boravku u restoranu kapaciteta 50 sljedećih mjesta koji se nalazi u sklopu kompleksa. tako da sve to čini prehranu divljači bogatom i raznovrsnom. Prevladavaju visoke i niske šume bukve. srednje i istočne Evrope. obitava pretežan dio raznovrsne divljači.

Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Pored potpunog ugođaja za strastvene lovce uprava kompleksa nudi raznovrstan program aktivnosti i za one koji to nisu a žele da odmor provedu u nepatvorenoj prirodi i uzbuđenju.institutig. zatim pticama. a u izuzetnim slučajevima i kao foto-lov. kuna zlatica i bjelica. lisica. Kao najatraktivnije se ističe cjelodnevno spuštanje (rafting ili splavarenje) niz rijeku Drinu. Lovište je bogato raznovrsnom divljači visokog i niskog lova. Medvjed – Urcus Arctos (L).02. zec i ptice.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Slike br. 22 Lovište „Bijele Vode” Lov U lovištu “BIJELE VODE” lov se provodi kao komercijalna i sportsko-rekreativna djelatnost. do 15. do 15. vrijeme lovljenja od 01. vrijeme lovljenja od 15. Srndač – Capreolus Capreolus (L). ljeko-biljem. Velike količine raznovrsne ribe ponudiće poseban užitak strastvenim ribolovcima kojima će sigurno ostati u sjećanju bogat ulov. u periodima mjesečine prve četvrti do punog mjeseca (±2). vrijeme lovljenja od 01.05. što će pružiti priliku za uživanje u lijepim pejzažima a povremeno i do povećanja nivoa adrenalina.04. Divlje svinje – Sus Scrof (L).com 110 . u periodima mjesečine prve četvrti do punog mjeseca (±2). Vuk.09.10 do 15. gljivama i dr. divlja mačka i jazavac.06.

Splav je neobično plovilo izgrađeno od drvene oblovine.institutig. Doći na splavarenje. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Tokom splavarenja često se nude i mogućnosti aranžmana jela sa roštilja.com 111 . Ovu neobičnu avanturu vode iskusni splavari sa dugogodišnjim iskustvom. također u zavisnosti od vodostaja rijeke. kao i mogućnost smještaja i prevoza u luksuzno opremljenim apartmanima na lovištu Bijele Vode. Slika br. odmoriti se i zaboraviti na svakodnevnicu. Rijeka Drina koja je cijelim svojim tokom pitka. znači opustiti se. Splavarenje Drinom Splavarenje niz Drinu ima veliku tradiciju.000 eura. A prelijepi prizori i pejzaži će biti nadahnuće za svakog slikara. „Vodeni Ćiro“ Goražde kao najljepši grad Gornjeg Podrinja je napravilo veliki iskorak na polju turizma. Riječ je o projektu pod nazivom “Vodeni Ćiro“ za čiju realizaciju je Evropska komisija odobrila 167. Splavarenje svemu tome daje jednu novu dimenziju intimnog druženja sa čistoćom prirode.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Jako raznovrsna flora će zadovoljiti i najzagriženije berače ljekovitog bilja i gljiva. Naime. duga je 22 km i traje od 5 do 6 sati zavisno od vodostaja rijeke Drine. nastalo je iz potrebe da se građa transportuje iz šume nizvodno do strugara gdje je prerađivana. koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Splav je dug 14 metara i na njega se može smjestiti maksimalno 16 osoba. pića. općina Goražde je zajedno sa općinom Rudo prema Evropskoj komisiji kandidovala zanimljiv projekat koji je dobio “zeleno svijetlo”. 23 Splavarenje Drinom Relacija na kojoj se vrši splavarenje je od Ustikoline do Goražda. pružiće Vam nezaboravne trenutke i jedinstven osjećaj tokom splavarenja. S vremenom je izraslo u posebnu turističku atrakciju Bosne i Hercegovine. Drina čitavim svojim tokom i pored jakih bujica i brze vode ima svoj prepoznatljiv mir.

a s istim ciljem planirana je i izrada web stranice te brošura cijelog projekta. Strgačina i cilj će biti pristanište u dolini rijeke Lima. a prvo je predviđeno u Općini Foča-Ustikolina. ova turistička ponuda obuhvatila bi tri veoma atraktivna dana. Posebno atraktivan i zanimljiv biće sam parobrod (Vodeni Ćiro) koji će se praviti od odobrenih sredstava kao i sama pristaništa Prvi brod proizveden u BiH raspolagaće turističkim salonom za 35 putnika i kabinom za kapetana. Za goste je tokom splavarenja predviđena pauza u naselju Vranići kod ribarske kolibe gdje je priređeno druženje uz tradicionalne bosanske specijalitete ispod sača te riblju čorbu. Kada je riječ o općini Goražde prema projektu je između ostalog planirana izgradnja četiri vidikovca. Centralni događaj manifestacije tradicionalno je splavarenje Drinom od Ustikoline do Goražda. Drugi vidikovac na kojem bi se uradila ljetna bašta.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Ovim projektom će se poboljšati turistička ponuda posebno sa aspekta iskorištenja potencijala rijeke Drine u ove svrhe. Projekat "Vodeni Ćiro" podrazumjeva niz zanimljivih i ujedno bitnih segmenata kojim će se upotpuniti turistička ponuda na vodotoku rijeke Drine. Zamisao je da turisti sa splavova prelaze u parobrod.com 112 . Plan je da se turisti niz Drinu spuštaju najmanje tri dana. Prema procjenama. a splavarenje neće trajati samo četiri-pet sati kao do sada. zatim slijede naselja Međeđa. On će polaziti sa jezera akumulacije HE Višegrad gdje će se turisti i ukrcavati nakon što se spuste sa splavovima i čamcima. mokri čvor i tuševi te izgradilo pet bungalova bit će u naselju Sadba na obali rijeke Drine. treći na kupalištu Žanj ili na desnoj obali Drine a jedna od pogodnosti je i što je upravo u toku rekonstrukcija hotela "Drina" pa možda jedno pristanište bude i tu.nove turističke destinacije u BiH" Riječ je o tradicionalnoj manifestaciji čiji je cilj promocija turizma i turističkih potencijala na području Bosanskopodrinjskog kantona. Parobrod će se zaustavljati u općini Ustiprača. dok će posljednje biti nizvodno kod streljane Kako bi ponuda bila potpunija u sklopu projekta općina Goražde obezbijediće po pet splavova i rafting čamaca sa kompletnom opremom. U sklopu manifestacije je upriličena i promocija turističkih potencijala ovog dijela BiH te posjeta lovno-turističkom kompleksu "Bijele vode" u općini Pale-Prača Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Tradicionalna manifestacija "Drina i Prača . čime bi rijeka Drina bila u pravom smislu riječi iskorištena u turističke svrhe.institutig. odnosno pristaništa za splavove i raftinge.

institutig. podsticaj razvoju sela i stvaranju boljeg imidža Gornjedrinskog kraja. U „Strateškom planu razvoja Općine Goražde“ ističe se u dijelu „Strateške smjernice i razvojni programi“ – „Programi razvoja turizma. otvaranju malih porodično . Osnovni cilj puta jabuke je razvijanje novih turističkih proizvoda. • Podrške u obuci i prekvalifikaciji radnika. • Pomoć u radu obrtničkih udruženja. na koji način će se osigurati prepoznatljivost ovog kraja. „Put jabuke“ Put jabuke je manifestacija i ujedno specifičan način promovisanja turističkopoljoprivredno-kulturno istorijske i gastronomske ponude ovih prostora.com 113 . • Organizuje edukativne radionice zainteresovanih poljoprivrednih proizvođača Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. vrstama proizvoda (plantaža jabuka). a dijelom i zbog toga što je Goražde osim po splavarenju. • Odabir tipa turističke ponude u skladu sa prirodnim pogodnostima Općine. U okviru programa razvoja turizma neophodno je osigurati: • Animiranje i osposobljavanje građana za turističku djelatnost. poznato kao voćarski kraj u kome se uzgajaju autohtone vrsta jabuka. Organizuje se zbog činjenice da je izgradnja hidrocentrale na rijeci Drini izvjesna. uslužnih djelatnosti i obrta“. i da će splavarenje kao osnovni turistički proizvod ove Općine biti ugrožen. te povećati uposlenost građana.nove turističke destinacije u BiH" je Turistička zajednica BPK Goražde. kao i stvaranju povoljnijeg okruženja za poduzetničke akcije što više građana. • Napravi bazu podataka o smještajnim i drugim kapacitetima. otvaranje novih hotelsko-ugostiteljskih objekata. da raspoloživi prirodni potencijali daju mogućnosti razvoja turizma. • Odrediti optimalne mogućnosti pojedinih vrsta obrta i uslužnih djelatnosti. gastronomskoj i kulinarskoj ponudi na trasi Puta jabuke. podstrek razvoju seoskog turizma. • Pomoć u povezivanju sa privrednim i društvenim sektorom. Turistička zajednica po tom pitanju treba da uradi sljedeće: • Utvrdi stepen zainteresovanosti poljoprivrednih proizvođača za učešće u projektu putem ankete. a njihova promocija na ovakav način trebala bi doprinijeti da Drina i Prača postanu stalne destinacije potencijalnim turistima Organizator manifestacije "Drina i Prača .Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Efekti manifestacije su pozitivni i s obzirom na BPK Goražde obiluje prirodnim ljepotama i turističkim potencijalima.prerađivačkih kapaciteta na bazi jabuke.

Maršruta Puta jabuke obuhvata bi sela u kojima se proizvodi jabuka tj. a samim tim i povećanje životnog standarda poljoprivrednog stanovništva. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Privredne komore BPK-a. Putem poticajnih mjera za razvoj malog biznisa potrebno je omogućiti zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima sa tih područja. originalnija i bolja turistička ponuda. da otvore male proizvodne pogone za preradu jabuke u kojima bi se jabuka prerađivala. povrće.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Rezultati koji se očekuju od ove manifestacije jesu ti da se da potpunija. zaokružen turistički proizvod. povećanje broja gostiju. gigantske plakate. otvoriti specijalizovane „Butike jabuka“. Neophodno je uraditi i Signalizaciju „Puta jabuke“ postavljanjem panoa. a nalaze se u neposrednoj blizini putne komunikacije Sarajevo -Dubrovnik i već su povezana sa Goraždem. i ne samo jabuke nego i drugih poljoprivrednih proizvoda.institutig. Sadba i Posestra. kvalitetniji i atraktivniji turistički aranžman. kantona. čvršću spregu poljoprivrede i turizma. restorane u kojima bi se proizvodi od jabuka na licu mjesta prodavali. Partneri za realizaciju projekta treba da budu Turistička zajednica Bosanskopodrinjskog kantona koja bi predložila team building za realizaciju projekta u čiji sastav bi ušli predstavnici: Vlade Bosansko-podrinjskog kantona-ministarstva za poljoprivredu. Bogušići. brošure postere. Bogatija turistička ponuda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Berič. Udruženja obrtničke komore BPK-a. Udruženja poljoprivrednika. RTV BPK-a. MZ-a koje se nalaze na maršruti Puta jabuke. ali i pružale usluge smještaja domaćim i stranim gostima. opštine Goražde. Ovo bi bila idealna prilika da se seoski turizam razvije. unikatne etikete koje bi se lijepile na proizvode od jabuke i ne samo jabuke. Izraditi propagandni materijal. i drugi.com 114 . Ilovača. putokaza maršrute „Puta jabuke“. nastupati na domaćim i inostranim sajmovima u cilju promocije „Puta jabuke“ kao novog turističkog proizvoda Bosansko-podrinjskog kantona. Organizovaniji pristup proizvodnji i prodaji jabuke i svih proizvoda od jabuke. bolju infrastrukturu seoskih područja. prerađevine od mlijeka i mesa i drugo) Nosilac ovih aktivnosti treba da je Opština Goražde jer raspolaže sopstvenim sredstvima namenjenim za kreditiranje i pokretanje malog biznisa. otkrovljenje. restauraciju i revitalizaciju kulturno istorijskih spomenika sa ovoga područja. Bilo bi potrebno uložiti određena finansijska sredstva za rekonstrukciju i proširenje puteva. kroz promociju ne samo proizvoda od jabuke nego i drugi poljoprivredni proizvodi (voće. dobijanje certifikata o kvalitetu proizvoda. razvoj malog biznisa.

4. ekologije. Graniči se sa Goraždom. Opština se prostire na 123 kvadratna kilometra i čini je tridesetak većih naselja sa oko 4000 stanovnika. mješaju nacije. Kao trgovačko središte i gradsko naselje. kula Hercega Stefana Vukčića Kosače. Za postanak. Na prostoru opštine Novo Goražde trenutno je registrovano 64 poslovnih subjekata od čega 53 samostalne privredne djelatnosti i 11 preduzeća. trgovalo. farme (puževa. zasadi jagodičastog voća. naročito u oblasti trgovine i ugostiteljstva. Danas se ove firme nalaze u post privatizacionom periodu koji karakteriše smanjenje broja zaposlenih (oko 300 trenutno zaposlenih). na što su uticale promjene koje su zadesile industrijski sektor i veoma dobri prirodni uslovi za razvoj poljoprivrede kao što su plodno zemljište i dobri klimatski uslovi. gradi crkvu "Svetog Georgija".2. pa sada 5 posluje kao A.O. Rogaticom. Samostalne privredne djelatnosti su u stalnoj ekspanziji i razvoju. Višegradom i Fočom. U periodu od 1519. godine. do 1521. godine. ranije Srpsko Goražde. godine. godine na prostoru sadašnje opštine privatni sektor uopšte nije bio razvijen. nastala je podjelom predratnog jedinstvenog Goražda 1994. stoke).com 115 .institutig. Velike mogućnosti se otvaraju u finansiranju projekata turizma. OPŠTINA NOVO GORAŽDE Opština Novo Goražde. Novo Goražde predstavlja malu tačku na geografskoj karti svijeta u kojoj se ukrštaju značajni i važni putevi i rijeke.1300 metara. ali i bojevalo. Dvije godine kasnije. a kao otvoreni grad 1444. vjere i običaji. opstanak i razvoj ovog kraja najzaslužnije je srednjevjekovno utvrđenje Samobor. druga po starini na Balkanu. Smještena je u središtu Gorenjedrinske regije a nalazi se ispod istočnih obronaka Jahorine na nadmorskoj visini između 335 . godine. a šest kao D. godine u njoj je radila ćirilična štamparije. a prva na prostorima današnje BiH. pa većina stanovništva koja živi na području opštine Novo Goražde intenzivno se bavi poljoprivredom.D. sudaraju civilizacije.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 8. najdirektnije vezano uz Dubrovačku karavansku trgovinu. godine Herceg Stefan desetak kilometara uzvodno. Do 1991. 1446. Goražde se pominje 1379. zato što je većina stanovnika bila zaposlena u industrijskim kompleksima UNIS (Tvornica žice i tvornica mašina oko 1000 zaposlenih).O. Čajničom. a verifikovana nakon Dejtonskog Mirovnog Sporazuma 1995. Privatizacija je izvršena u svim preduzećima. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Ovaj izrazito brdsko planinski kraj smješten je na raskršću puteva kojim se vjekovima pohodilo. plastenici i sl. u Donjoj Sopotnici.

o. – 1522.) Izrada strategije razvoja turizma Gornjedrinske regije (SERDA) Učestvovanje u projektu “VODENI ĆIRO“ Renoviranje staze za SAMOBOR-GRAD ZAMAK Spomen štamparija u porti Crkve SVETOG GEORGIJA Smještajni kapaciteti: .com 116 . Objekat ima 32 sobe sa erkondišnom. skijanje na vodi Agencija Laguna-ribolov.Sopotnica / u perodu od 1519. edukacija Organizacija lova sa stručnom i osposobljenim kadrovima Projekti u toku realizacije • • • • • • EKO-TURISTIČKI KAMP-Ustiprača I Faza II Faze ribarske staze .Eko-turistički kamp Splavarenje. koga su Francuski pripadnici SFOR-a izgradili 2000. ribolov. na 1300 metara nadmorske visine.Motel: JAGODIĆ: 40 ležaja lokacija: Ustiprača. označavanje staze. te veliku platformu na dva nivoa.o. . dodjeljen je i novoizgrađeni trospratni objekat hotelskog tipa. klupe i sl. splavarenje. Konferencijski-info centri: -Omladinski centar “ŠANSA“. kupatila i sve ostale sadržaje pogodne za ugostiteljsku djelatnost. EUFOR je u januaru opštini Ustiprača dodijelio na trajno korišćenje objekat bivšeg porušenog RTV repetitora Trovrh.Restorani: SAMOBOR d.završetak radova na izgradnji ribarske staze. a druga na Balkanu Srednjevjekovni utvrđeni grad – zamak Samobor Ljetnjikovac Herceg Stefana Vukčića Kosače Jezero na raskrsnici Ustiprača. godine.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Turistička ponuda opštine Novo Goražde • • • • • • • Crkva Svetog Georgija – D. godine bila je smještena prva ćirilična štmparija u BiH.institutig. garaže. kuhinju. Ustiprača. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. restoran. Uz ovaj objekat.

8. a ukoliko se predratni trafo ne osposobi u izgledu je gradnja vjetrenjače u saradnji sa Holandskom ambasadom. Nakon reintegracije ovog dijela općine Foča u Federaciju BiH. odnosno Palama. Površina općine iznosi oko 180 km2 i prostire se većim dijelom na lijevoj i manjim dijelom na desnoj obali rijeke Drine. javnih ustanova i infrastrukture.com 117 . godine reintegrirano u sastav Federacije BiH. Objekat je izvanredan za planinski turizam. tim prije što do njega vodi pristojan makadamski put koji ga veže sa asfaltom prema Goraždu. Područje općine Foča-Ustikolina sastoji se od dijela nekadašnje općine Foča koje je 1995. OPĆINA USTIKOLINA Općina Foča-Ustikolina je jedna od tri općine Bosansko-podrinjske županije. javnim ustanovama i nekoliko privrednih subjekata. velikim dijelom je izvršena rekonstrukcija stambenih objekata. uposleno je u organima uprave. 24 RTV Repetitor “Trovrh” Za aktiviranje objekta nedostaje struja. njih oko 150. a manji broj. Stanovništvo na prostoru općine najviše se bavi zemljoradnjom.2. Sačinjavaju je tri mjesne zajednice.institutig.5. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Slika br. a administrativno sjedište općine je u Ustikolini.

Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.com 118 . Visina munare iznosi negdje oko 65 m. Most na Kožetini se danas nalazi na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine po odluci Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne I Hercegovine. Danas se Turhan Emin-Begova džamija nalazi na privremenoj listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine po odluci Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne I Hercegovine.institutig. vidi u privrednom i turističkom razvoju. Obzirom da se prostire na obalama i slivovima nekoliko rijeka i riječica u Ustikolini je od davnina bilo izuzetno razvijeno ribarstvo. Danas je na istom mjestu podignuta nova džamija sa najvećom munarom na Balkanu. Oaze zelenila i ljepote u slivovima rijeka omogućavaju idealne uslove za razvoj riječnog turizma na ovim prostorima. koja je tokom proteklog rata u Bosni i Hercegovini srušena do temelja. U Ustikolini je podignuta prva džamija u BiH (među prvima na Balkanu). ispred kojih turisti mogu boraviti na trijemu (verandi) i uživati u prirodi i prelijepom pogledu na rijeku Drinu.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Turistička ponuda opštine Ustikolina Općina Foča-Ustikolina je privredno nerazvijena općina koja svoju perspektivu. između ostalog. Slike br. 25 Most na Kozetini Turističko naselje «Ada» smješteno je na riječnom ostrvu tri kilometra nizvodno od Ustikoline Ugodan prirodni ambijent upotpunjen je drvenim kućicama (kolibama) izgrađenim u modernom stilu opremljene krevetima i kupatilima. a možda i u Evropi. Turhan Emin-Begova džamija. Na teritoriji općine nalazi se znatan broj objekata i simbola iz bogatog kulturnohistorijskog naslijeđa Bosne i Hercegovine koji čine sastavni dio njene povijesti.

i Romanijom. pecati. poslovne ručkove kao i sve ostale vrste zabava. igrati nogomet na mini stadionu. Turistički ponuda općine Prača/Pale Geografski položaj. Udaljena je od središta kantona Goražda oko 40 km-a. sa nadmorskom visinom oko 1400 m. cvrkutu ptica.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Slika br.Ili poći u obilazak «Rimskog mosta» kao i stećaka koji se nalaze nedaleko od «Ade» ! Idealno za odmor sa prijateljima..com 119 . koja je zaista prava rijetkost na Drini Također organizatori organizuju svadbe. pogodna klima šume bogate raznom divljači i šumskim plodovima davale su ljudima u davna vremena dobre uslove za život tako da se i danas mogu naći ostaci civilizacije iz srednjeg vijeka. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. kolegama u potpuno prirodnom ambijentu. opasana planinama Jahorinom. plodno tlo.2. te prelijepim visovima Crnim rajskim vrhom. Klekom i Borovcom..6.institutig. prepun divnog mirisnog cvijeća. koja je visoka oko 1900 m. OPĆINA PRAČA / PALE Prača je smještena na obalama istoimene rijeke u veoma plodnoj dolini. turisti mogu boravak provesti i u zajedničkom «dnevnom boravku» uz koji im stoji na raspolaganju kuhinja sa pratećom opremom. omogućava turistima cjelodnevni boravak na otvorenom odakle mogu sići i na plažu i to pješčanu. pružiće najmlađima igru i zabavu tokom cijeloga dana. Na «Adi» turisti mogu uživati u zdravoj i čistoj okolini. Pored kućica. a od glavnog grada Sarajeva 35 km s kojim je povezana modernom asfaltnom saobraćajnicom. 8. Atraktivna terasa urađena iznad same rijeke Drine.. porodicom. kupati se u Drini. te vanjski roštilj. odmarati se. rođendanske proslave. 26 Turističko naselje “Ada” Park.

Mlijeko sa brdskih predjela od seoskih domaćinstava dobivala je u drvenim koritima koja su bila povezana sa tvrđavom u obliku vodovoda. Nakon provedene jedne noći bacala bi ih sa gradskih zidina u kanjon rijeke Prače.com 120 . Ljubitelji sportskog ribolova mogu na ovoj rijeci provoditi nezaboravne trenutke. Uz sve to tu je i domaća tradicionalna kuhinja sa zdravom domaćom hranom. 27 Semiz Pašino Turbe i Stećak Lijepi živopisan kraj. Prača u doba Turske vladavine zauzima značajno mjesto kao zanatsko-trgovački centar.institutig. što pruža veliki ugođaj ljubiteljima lova i veliki užitak u praćenju pasa u otkrivanju i gonjenju divljih svinja. Na prostoru Prače postoje dva lovačka društva "Rasoha" i "Rogatica". Najčudnija legenda vezuje ovu neobičnu vladarku sa strašću za ubijanjem mladih odabranih ljubavnika. sela smještena podno planina na obalama rijeke Prače koja je sačuvana u svojoj prirodnoj čistoći i veoma je bogata potočnom pastrmkom. Šume su bogate raznovrsnom divljači. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Na lokalitetima sela Komrani i Čemernica i drugim mjestima i danas se nalazi veliki broj stećaka. Legenda kaže za ovu neobičnu vladarku da je vunom pregrađivala rijeku Praču kako bi uživala u vožnji lađom. Smještena na karavanskom putu koji je povezivao Dubrovnik sa Bliskim Istokom. Slike br. Brdsko planinski kraj obrastao velikim šumama i livadama sa puno izvorske vode veoma je bogat ljekovitim biljem i mnogim vrstama jestivih gljiva. Prača je bila mjesto hanova i konaka gdje su karavani svraćali na odmor i konačište te vršili nabavke potrebština za daljnji put. U blizini Prače nalaze se ostaci drevnog grada Pavlovac kojim je vladala neobična vladarka Jerinja. Lovačko društvo "Rogatica" posjeduje prelijepi lovački dom u netaknutoj prirodi koji ima 50 ležaja i gater sa divljim svinjama.

Slika br. 29 Kanjon rijeke Prače Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. U neposrednoj blizini ovih izvorišta nalaze se ostaci drevnog grada "Pavlovca" o kojem se pripovijedaju razne misteriozne legende.com 121 .institutig.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Na izvorištima termalne vode "Toplik" postoje idealni uslovi za kampovanje i provođenje nezaboravnih trenutaka u netaknutoj prirodi. Kanjon rijeke Prače sa svojim liticama daje izvanredan ambijent za ljubitelje prirode i onih koji se bave planinarenjem. Slika br. U kanjonu postoji veliki broj pećina i špilja među kojima ima još i onih koje nisu ispitane. dobar ugođaj i mogućnost za bavljenje zimskim sportovima. U zimskom periodu ovi predjeli daju izuzetno lijepu sliku. 28 Izletište Topolik Visovi Crni rajski vrh. Klek i Borovac su idealni za planinarenje. njihova nadmorska visina od oko 1700 m i prelijepi živopisni kraj sa izvorima i potocima i čistim zrakom su idealno mjesto za boravak i odmor.

staja za smještaj konja. Dalje bi se izgradilo naselje za smještaj 30 posjetilaca.institutig. Na ovaj lokalitet može se dođi uređenim makadamskim putem iz Prače tokom cijele godine.podrinjskog kantona Goražde i Sarajevskog kantona. streljana. lova itd. Kompletan prostor bi se ogradio čeličnom žicom. dakle radi se o ekološki čistoj i pogodnoj zoni. Za planinare. Namjena objekta je višestruka sa sadržajima za odmor i rekreaciju. prostor za golf. Sama lokacija projekta omogućava veoma brz i siguran dolazak svim posjetiocima bilo da se radi iz Sarajeva ( 60 km. Ovaj Sportsko . Ovi objekti su smješteni na obali rijeke Prače u blizini fudbalskog terena. odnosno Bosansko . Na ovom lokalitetu bi se instalirala kompletna infrastruktura za ovaj centar što podrazumijeva napajanje električnom energijom 380 V. što daje mogućnost raznim sportistima i sportskim ekipama da obavljaju veoma kvalitetne pripreme. ferijalce i izviđače ovo je veoma zanimljivo i vlada veliko interesovanje da bar jedan dio tog puta pređu i osjete ono što su preživjeli stanovnici ovog kraja u toku proteklog rata. Ovaj lokalitet može pružiti rekreaciju i odvijanje sporta tokom cijele godine to podrazumijeva u ljetnjem periodu golf. 2000. U širem području Rajskog vrha ne nalazi se ni jedna industrijska zona. 4 apartmana sa oko 20 ležaja. Predviđena je izgradnja sportsko rekreacionog centra. uređenje izvorišta i napajanje naselja vodom. Posebne prirodne pogodnosti posjeduje lokalitet “Rajski vrh” koji se nalazi na nadmorskoj visini od 1. igralište za fudbal i odbojku. Urbanističkim rješenjem je određena građevinska parcela građevinskom linijom.000 m2.Put preko Grepka.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju JKP Prača u svom posjedu ima restoran. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. ) ili iz Goražda ( 35 km. kao i Goražda odnosno Ilovače takođe uređenim makadamskim putem. streljaštvo itd. Na ovom lokalitetu postoji izvorište pitke vode koje može zadovoljiti potrebe Sportsko rekreacionog centra. sankanja. niti manje preduzeće.462 m. Sportsko rekreacioni centar bi obuhvatao površinu od 270. ).com 122 . staza za jahanje. jahanje na konjima po uređenim stazama. Obzirom da se radi o ispitanom području kada je u pitanju sport i rekreacija zagarantovano je odvijanje sporta kako u ljetnoj tako i u zimskoj sezoni. dok u zimskom periodu pruža velike mogućnosti za sve vrste skijanja. godine je izrađen Projektni zadataka za izradu glavnog projekta sportsko rekreacionog centra “RAJSKI VRH” Prača. kao i dovođenje telefona. Kroz teritoriju ove općine prolazi jedan dio puta koji je u proteklom ratu za goraždanski kanton značio "Put spasa" . planinarenje. S obzirom da će kompletan lokalitet biti ograđen i obezbjeđen svojim osobljem zagarantovana je bezbjednost posjetilaca.rekreacioni centar je jedini ovakve vrste u Federaciji na širem području istočne Bosne. mini ski lift.

2. Na sjevernoj strani je planina Varda sa najvećim vrhom od 1389 m. Zemljište je izrazito brdsko-planinsko. Novo Goražde. nestali su tragovi legendarne pruge. Užice i Čajetina. Rudo predstavlja idealno središte za aktivan odmor i porodični boravak u prirodi. koja sa svojih 1389 metara visine dominira nad ovim područjem.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 8. Ova jedinstvena turistička atrakcija afirmiše sjećanje na nekadašnju uskotračnu prugu i popularnog “Ćiru” koji je povezivao ove krajeve sa samim središtem moderne Evrope 19. Prostire se na površini od 344 km2 i graniči sa opštinama: Višegrad. Priboj. na prosječnoj nadmorskoj visini od 400 m. koja se nastavlja na Viogor prema opštini Goražde.7. najveći vrh je Goleš ( 1479 m). na blagim završnim obroncima planine Varda. nalazi se hotel. na glavnom trgu sa spomenikom Prvoj Proleterskoj brigadi Titovih partizana. koji. nakon katastrofalne poplave krajem 19. Na suprotnoj. lijevoj obali Lima uspokojilo se Staro Rudo. od kojeg je. uz neka domaćinstva u bližoj okolini. nudi adekvatan smještaj i mogućnost ishrane. a na južnoj strani planina Tmor sa najvećim vrhom od 1280 metara. sa selima razbacanim i ispresijecanim planinskim prevojima. dvadesetak kilometara prije njegovog ušća u Drinu. Potapanjem završnog dijela kanjona Lima i većeg dijela kanjona Drine. Prostire se na površini 344m2 Smješteno na 420 metara nad morem. Čajniče.institutig. Sam grad Rudo nalazi se u brdsko-planinskom kraju donjeg toka rijeke Lim. Brojne mogućnosti koje nudi izdašna priroda i jedinstven geomorfološki položaj i okruženje Rudog. dovoljan su razlog da se ozbiljnije počne razmišljati o iskorišćavanju prirodnih datosti u svrhu razvoja turizma na ovim prostorima. Rogatica. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Okruženo je planinskim vrhovima. Nadmorska visina se kreće od 300-1450 m. OPŠTINA RUDO Opština Rudo smještena je u krajnjem istočnom dijelu Republike Srpske i većim svojim dijelom graniči sa Srbijom i Crnom Gorom. koji će ujedno biti i baza “Vodenog Ćire”. stoljeća. u živopisnom ambijentu kanjona rijeke Lim. na planini Vučevici. Turistička ponuda opštine Rudo U samom centru. nastalo današnje prema prvom urbanističkom planu na ovom dijelu Balkana. Vodeni Ćiro Ove mogućnosti značajno će se povećati otvaranjem kampa na području Setihova. Sam gradić smješten je u pitomini nad rijekom. vijeka.com 123 .

omogućava organizovanje kružne ture uključujući pješačenje. Dvostrana komunikacija sa dolinom i centrom u Rudom. ___ SEOSKI TURIZAM I EKO TURIZAM Veliki broj dobro organizovanih i atraktivnih domaćinstava stvorili su optimalne uslove za najzdraviji oblik boravka u prirodi kroz eko i seoski turizam. Kanjoning i paraglajding Kanjoni ovih rijeka pogodni su za ugodnu vožnju bicikla u posebnom prirodnom ambijentu. RAVANCI Mir i spokoj ove visoravni garantuju svakom posjetiocu izuzetan odmor i relaksaciju. nabavke prirodnog meda. kao i mir i spokoj tradicionalnih gazdinstava sa autohtonim stilom života i rada akumulira u svakom posjetiocu pozitivnu energiju i sjećanje na nezaboravne trenutke. Voda vještačkog jezera objedinila je i vode dvije manje rijeke koje se u samoj Strgačini ulijevaju u Lim: Radojna sa juga i Sućeska sa zapada.StrgačinaBrodari .kako u netaknutu prirodu spektakularnog kanjona. Komunikacijska linija od Rudog. nudi velike mogućnosti za upražnjavanje ove vrste odmora i rekreacije. domaćih rakija vrhunske kvalitete.com 124 . planinarenje. Prvo za obilazak jedne od atraktivnih pećina nad samom vodom Lima.Međeđa . Mrsova. preko sela Biljezi sve do Ravanaca. bicikl ili terenska vozila. pa do organizovanja eko-radionica i škola u prirodi. Strgačinu s pravom možemo svrstati u topdestinacije za razvoj sportskog turizma u BiH. Brojne staze beskrajnim livadama i bogatim šumama idealne su za šetnje. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. te poligonom za penjanje u stijenama kanjona. na potezu Setihovo .Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Plovidba “Vodenim Ćirom” linijom pružanja pruge. pruža mogućnost kreiranja odmora i aktivnosti po mjeri. U kombinaciji sa pomenutim biciklističkim potencijalima. te na sjever u planinska područja Paštan Brda. Velika mirna površina jezera idealna je za sve sportove na vodi. Plovidba uključuje i dva zaustavljanja u najljepšem dijelu kanjona Lima. tako i u bogatu istoriju ovog kraja. te rekreativnu i aktivnu vožnju planinskog bicikla. ljekovitog bilja. nezaboravan je doživljaj i svojevrstan skorak . preko Sokolovića. sa slijetanjem na samu obalu jezera. Uspavani krajolik.Ustiprača.institutig. od branja gljiva. sa tek jednim domaćinstvom i nekoliko vikendica. kao i izuzetno atraktivnim poletištima za paraglajder na obroncima Gradine i Donje Strmice. Ravanci su idealan prostor za organizovano kampovanje i niz pratećih sadržaja. Veliki izbor domaće hrane i proizvoda vrhunske kvalitete.

iz atraktivnog etno-sela na Mokroj Gori. nakon čega su mu se ruke tresle punih dvadeset godina. u neposrednoj blizini Rudog. rodna kuća prema predanju…) samo su uvod u impozantnu zaostavštinu ovog velikog državnika i dobrotvora . kaskade i bukovi pravi su izazov za kajakaše i raftere.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju MEHMED-PAŠA SOKOLOVIĆ Cijeli kraj neizbrisivo je vezan za ime i djelo Mehmed-paše Sokolovića. suvenirnicom i prekrasnim okolišem. Postojalo je vjerovanje da ovo stablo ne smije biti posječeno. • Rafting U “živom” dijelu rijeke. Iako je Lim vezan sa sve aktivnosti i način života. koji je rođen u Sokolovićima. Ni vodu. RIJEKA LIM Rijeka Lim je zila kucavica ovog kraja i najupečatljiviji vizualni kontakt posjetiocu. koji se kao dječak zvao Radojica. Legenda kaže da je jedan od davnih predaka današnjih Kiridžića posjekao taj grm. brzi dijelovi. zaokružio je ovaj atraktivni turistički paket na najbolji mogući način. I danas je aktivno središte pravoslavnih vjernika. MOKRA GORA I “ŠARGANOVA OSMICA” Neposredno ispred manastira u Dobrunu stajalište je obnovljene dionice turističke uskotračne pruge “Šarganova osmica” koja pristiže iz susjedne Srbije.com 125 . kreacije poznatog režisera Emira Kusturice. dakle prije ulaska u mirne vode vještačkog jezera. Iz ostataka zida kuće u kojoj se rodio Radojica izrastao je veliki glog. Predanje kaže da je majka u toj vodi Radojicu kupala.legendarni most ćuprija na Drini u Višegradu. PRAVOSLAVNI MANASTIR DOBRUN Malo je znano o kakvom vrhunskom kulturnoistorijskom spomeniku je riječ. udaljen 30-tak km od Rudog preko Uvca na sjever. Nastavak pruge prema Višegradu kao krajnjem odredištu. Na Ravancima još živi legenda o rodnoj kući Mehmed-paše Sokolovića. ne smije niko da potkopa jer bi mu se moglo desiti isto. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Nekoliko spomen obilježja u njegovom rodnom mjestu (džamija. Najstariji manastir u ovom dijelu Balkana! Smješten u mističnom ambijentu tjesnaca rijeke Rzav.institutig. sa stablom kakvog nema u okolini. na ukupnoj dužini od oko 25 km (od Rudog oko 12 km). ono što pruža u smislu sportskog turizma vrijedno je izuzetne pažnje. pa otuda vjerovanje da se voda ne smije mutiti i potkopavati. koja sječe kao grom. predstavlja nezaobilaznu stanicu na kružnom putovanju prema Višegradu. ali i turistička atrakcija sa velikim brojem obnovljenih objekata u autentičnom stilu. spomen-česma. Na potezu od Uvca ili od samog Rudog.

stvorile su mogućnosti formiranja nekih jedinstvenih geomorfoloskih oblika i skupina. Ispod Bujaka je poznata pećina “Propastva” u kojoj se nalazi jezerce dužine 20 m i dubine 2 m sa više prostorija i dugim hodnicima malo ispitanih i bogatim pećinskim nakitom. Izražene kraške karakteristike kraja sa bogatim šumama. Grivin grad je na nepristupačnoj stijeni.plovidba “Vodenim Ćirom” iz baze u Setihovu. Crkvina ispod puta Rudo-Sokolovići pedesetak stećaka. Brijg u Gaočićima pedesetak. Vihra 1101 m i Bujak 1221 m nadmorske visine. pružaju ljubiteljima sportskog lova i ribolova potpuno zadovoljstvo. Revanje i Sjenožeta sa obiljem ljekovitog bilja (oko 50 poznatih vrsta). pa se na nekim atraktivnim lokalitetima nailazi na tragove srednjevjekovne i gradnje otomanskog perioda. • Planinarenje i Hiking Okolina Rudog predstavlja jedinstvenu kombinaciju dubokih kanjona i visokih planina. izuzetno vrijedne pećinske objekte.com Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka 126 . Varda 1389 m.pećina “Vilinska jama” na brdu Orlić iznad Ljutave sa pećinskim stubovima do 10 m visine i velikim brojem prostorija. Pored brojnih mogućnosti planinarenja i obilaska interesantnih područja i vidikovaca. tri su u obliku sanduka a ostalo su ploče.institutig. Sa lijeve strane Lima je neispitan speleološki objekat .po narodnom predanju to je kula koju je sagradio car i u nju zatvorio po kazni „Prokletu Jerinu”! NEKROPOLE STEĆAKA Na području Opštine Rudo su i velike nekropole stećaka: • • • • Crkvina iznad puta Rudo –Obrvena desetak stećaka. Posebnu vrijednost predstavlja ribolovna staza i baza u Setihovu.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju moguće je doživjeti nezaboravnu avanturu “jahanja” na brzacima Lima. gdje se tokom proljeća održavaju brojna ribolovna takmičenja i druženja. nudimo neke najzanimljivije kao što su: Prostrane visoravni Ravanci. www. Vrijedni članovi ribolovnog udruženja stvorili su uslove za jedinstven doživljaj ribolova za veliki broj gostiju koji dolaze iz unutrašnjosti. Ravi gaj iznad Pleme kod Uvca staro groblje. Sa desne strane Lima se uzdižu brda Đurkovac 1145 m. uključujući i neke skrivene. pa sve do moćnih kanjona Lima i Drine u Brodaru. Stanovnici Rudog sudbinom su vezani za Lim i jedna od aktivnosti koja to najbolje pokazuje svakako je kvalitetno organizovani sportski ribolov.. Avantura završava na području Setihova. gdje se neprimjetno uplovi u mirne vode jezera. Bogata i burna prošlost uzrokovala je obilje istorijskih zaostavština. Odavde slijedi novi izazov . Rjeka Lim prepuna raznovrsne ribe i šume sa okolnim brdima divljači.

Rogatica zauzima oko 650 km2 i ima 17 000 stanovnika. U gornjem djelu Grivina pod Rudinom je majdan gdje su vađeni vi stećci. Vlasenica. Rogatica je podeljena u 11 mesnih zajednica: Berkovići. jedna od najvećih nekropola stećaka u BiH na lokalitetu mramorje. Graniči se sa opštinama Pale. prema Višegradu je Sjemeć. Han Pijesak. Gučevo. Odžak pored samog uvrđenja „Kule” jedan slomljen stećak.institutig. sa 1497 m nadmorske visine. Stjenice i Žepa. Borike. Crkvište kod Biševića ima jedan stećak u obliku sanduka. Rogatica. Srebrenica.com 127 . desetak sljemenika a ostalo su sanduci i ploče. Sjedište opštine. Bijelo Brdo nekropola na Crkvenoj Glavici i na lokalitetu Okolišta jedan stećak ostali su uništeni i upotrebljeni za gradnju puta. na sjeveru Devetak sa 1417 m nadmorske visine. Višegrad i Rudo. a na jugoistoku Crven.oko 200 stećaka.tu je ostao jedan sa tek započetim klesarskim radovima Pazalje. Slika br.8. dalje na istok. na istoku Tmor i Zasada. na zapadu Lunj. Milići. Mesići. Omacina lokalitet Barice veća i značajna nekropola. Grivin lokacija Nogina bara oko 10 –ak stećaka. Seljani. nažalost.2. prelomljen.nekropola na Zlatnoj glavici oko 60 stećaka.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju • • • • • • • • • • Cikotsko Polje-staro groblje sa više ploča pravljeni od tvrdog kamena gabra. Kozići. u kotlini rijeke Rakitnice nalazi se grad Rogatica. Osovo. 8. Sokolac. Oko nje su brda. Strgačina. OPŠTINA ROGATICA Na jugoistoku Republike Srpske. Budimlija –lokalitet Mramorine. 30 Rogatica Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Kukavice. grad Rogatica leži na 525 m nadmorske visine. 8 su sljemenici a ostalo su sanduci i ploče.

Turistički ponuda opštine Rogatica Hoteli : 1) Hotel "Borike" raspolaže sa 36 ležajeva. pitku vodu.Područje opštine Rogatica posjeduje kvalitetnu ekološki ne zagađenu. a nakon toga osposobljen je restoran. u centru grada. Nalazi se na udaljenosti oko 20-ak kilometara od grada. kafe-barova i picerija zaokružuju turističko-ugostiteljsku ponudu. terasa i kuhinja.Opština Rogatica je magistralnim putevima povezana sa svim susjednim opštinama u Republici Srpskoj. Posebna atrakcija je ergela sa 70 rasnih konja koja je osnovana 1893. www.moderno opremljena kino-sala. Restorani: U gradu se nalaze restorani: "Ruža” i „Bašta" sa još 30-ak ugostiteljskih objekata tipa restorana.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Strateški plan razvoja Opštine Rogatica prioritet je dao razvoju turizma. Nosilac turističke i ugostiteljske djelatnosti je preduzeće „Agrokombinat” u čijem sastavu egzistira i hotel „Borike” sa 36 ležajeva i 100 sjedišta u restoranu.Snadbjedvenost potrošača električnom energijom na području opštine vrši se putem osnovnog 110 kilovatnog dalekovoda iz pravca Višegrad 35 kilovatnog dalekovoda iz pravca Višegrada i Sokoca koji služe kao rezerva napajanja.com c) Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka 128 .institutig. centrima u Bili i šire. Infrastruktura a) b) Putevi . 2) Hotel „Park" u Rogatici je devastiran u ratu. Električna energija . godine. Privatni smještaj . Nalazi se u centru grada.Ne postoje. godine i jedina je te vrste na Balkanu. dok su sobe sa 70 ležajeva još uvijek van funkcije. suveniri. a sva naseljena mjesta lokalnom putnom mrežom sa sjedištem opštine. Područja/zone za kupovinu (hrana. Konferencijski centri . Info centri . Bungalovi ili planinske kućice . restoranom od 100 sjedišta. kafana. druge robe ili usluge) .Najveći broj radnji je u samom centru grada. Voda .Centar za razvoj biznisa kontakt i Turistička organizacija opštine Rogatica. Na području opštine na rijeci Prača nalazi se hidroelektrana Mesiči instalisane snage 3 megavata koja se bavi proizvodnjom električne energije od 1950.postoje ali nisu registrovani. salonom i lovačkom sobom sa kaminom i kuhinjom u kojoj se pripremaju specijaliteti ovog kraja.

„Česme" i „Pašić Kula".546 stanovnika. f) Sela .500 mm/m2 d) Zaštićena područja . „Radevići".497 m) i planina Tmor na jugoistoku. ambulanta.900 m.U glavnoj ulici na ulazu u grad postoje dvije benzinske pumpe Geografske odlike a) Vodeni slivovi (rijeke. Planine su na istočnoj. Veći dio opštine pokriven je signalom mob. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. izvorište „Ziličina" i „Seljani" koja su uređena i koriste se za snadbjevanje gradskog područja vodom. izvor potoka „Toplik". jugozapadnoj i sjevernoj strani. dok u ruralnim naseljima živi oko 41. a pošta postoji i na Borikama u blizini hotela „Borike”. do kasno u proljeće.Na području opštine Rogatice prostire se 121 naseljeno mjesto (jedno urbano naselje i 120 ruralnih naselja . prva pomoć .U urbanom naselju Rogatica trenutno živi oko 58.Most na rijeci Žepi nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.Rogatičko područje je poznato po nekoliko raritetnih biljnih vrsta. u kojima živi 14.Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika na sjednici održanoj 31. Pančićeva omorika stara više od 120 godina čija su stabla visoka 40 metar i dva stabla . nedaleko od hotela „Park" sa savremenom digitalnom telefonskom centralom velikog kapaciteta. te rasponom krošnje 12-14 m.4 % stanovnika od ukupnog broja stanovnika.Primarnu zdravstvenu zaštitu vrši Dom zdravlja u čijem sastavu su neophodne službe za ovaj nivo zdravstvene zaštite.U glavnoj ulici grada nalazi se pošta. sa područnom ambulantom na Borikama.tel. i izvorišta.417 m). specijalne karakteristike. flora i fauna.2005. dok na uzvišenjima i planinama dostiže i do 1. g) Populacija . na istoku Sjemeč (1. staze. a među njima su najveće na sjeveru Devetak (1. Najznačajnije na taj način identifikovane podzemne vode su: izvori rijeka „Rakitnice" i „Žepe".) . riba) . visine 14 m. itd.Na području opštine postoji veliki broj identifikovanih podzemnih voda koje prirodnim putem izlaze iz površine zemlje u vidu izvorske vode. među kojima su: stablo brijesta prečnika 23 m i visine 28 m. ponajviše sa visinom između 800 i 1. Nižim djelovima vlada kontinentalna klima dok u višim djelovima vlada planinska klima sa velikim snjegovima koji se dugo zadržavaju. izvori. godine proglasila je Istorijski spomenik .com 129 . i) Pristupačnost (mogućnost prilaza) —Putevi prema svim kulturnoistorijskim i prirodnim naslijeđima su pristupačni i prohodni za automobile tokom cijele god. b) Planine (aktivnosti.institutig. potoci. Benzinske pumpe . Autobuska stanica . jezera. Oko 20 % ovog područja otpada na visinu od 500 m.Autobuska stanica se nalazi na ulazu u grad. nadmorska visina. Godišnja količina padavina kreće se od 700800 mm/m2 u Rogatici i bližoj okolini.6% stanovnika.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju d) e) f) g) Bolnica.Rogatičko područje je pretežno srednje planinsko. dok je 80 % planinsko područje.Međeđe" lijeske prečnika 166 era. e) Endemske vrste i zaštićena flora i fauna .01. c) Klima (sezonski)-Klimatske karakteristike ovog područja su u neposrednoj vezi sa njegovom nadmorskom visinom.koja su smještena u 13 Mjesnih zajednica). Pošta .

Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju

Spomenci i kulturni objekti a) Spomenici • U Rogatici postoji spomen obilježje-kosturnica u kojoj su sahranjeni Srpski i Crnogorski vojnici izginuli 1914. godine na brdu Vitnju i širem području Glasinca. • U parku Doma zdravlja u Rogatici formirana je mala kolonija kamenih spomenika-lapida koji potiču iz antičkog doba. • Desetak kilometara južno od Rogatice nalaze se ostaci srednjovjekovnog grada Borča. Nedaleko od ostataka srednjovjekovnog grada BorČa nalazi se nekropola kamenih nadgrobnih spomenika u kojoj su sahranjivani članovi vlastelinskih porodica Radinović-Pavlović. • Ostaci srednjjovjekovnog grada Vratar nalaze se u Žepi, na čijem području postoji veći broj nadgrobnih spomenika-stećaka. • Objekat Redžep - pašine kule u Žepi, predstavlja ostatke materijalne kulture iz Turskog perioda. • U Rogatici se nalazi i spomenik Kralju Petru I Velikom. b) Religiozni objekti - U Rogatici se nalaze: Pravoslavna crkva Hram Svete Trojice podignut 1886 god., katolička crkva i u izgradnji je džamija koja je u toku rata bila srušena. Na Borikama se nalazi Hram Svetog Apostola Petra i Pavla podignut 1911.god. (udaljen 20 km od Rogatice). c) Istorijske građevine, oblasti - 35 km sjeveroistočno od Rogatice u Žepi se nalazi čuveni kameni most na rijeci Žepi. Udruženja/Civilno društvo, vezana za razvoj turizma a) Lovačka - Među najstarija sportska društva na području Rogatičke opštine ubraja se i Lovačko društvo koje nosi ime svog grada, sa dva lovišta: planinsko lovište „Sjemeć" i brdsko lovište „Mednik-Sočice" b) Ribarska - Ribarsko društvo ''Bereg" c) Planinarska - Planinarsko društvo,,Sjemeć” d) Grupe žena (potencijalni proizvođači suvenira)- Na području opštine Rogatica djeluju tri vrste udruženja žena Razvoj projekata i aktivnosti a) prošli srodni razvojni projekti b) sadašnji srodni razvojni projekti - Projekat „Vodeni Ćiro” c) budući ili planirani srodni razvojni projekti - Proglašenje zaštićenog rezervata biosfere „Drina". d) projekti i aktivnosti očuvanja životne okoline - „Jačanje prekogranične saradnje na polju zaštite životne sredine u bazenu rijeke Drine.

Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka

www.institutig.com

130

Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju

Žepa Na oko četrdesetak kilometara sjeveroistočno od grada Rogatice u istočnoj Bosni nalazi se mjesto Žepa. Postojeći podaci ukazuju da su na području Žepe postojala ljudska naselja još u praistorijskom periodu o čemu svjedoče lokaliteti Gradina, između sela Vrela i Krnjica uz rijeku, i druga Gradina, jugozapadno od sela Vratara. Ostaci srednjovjekovnog grada Vratar nalazi se u Žepi. Bio je podignut na jednom visokom, vrlo strmom, teško pristupačnom grebenu sjmeštenom na desnoj obali rijeke Žepe. Na gradu su i danas očuvani temelji, zidov, četiri okruglaste kule, ostaci velike sale i sudačka stolica, uklesana u matičnoj, živoj stijeni. Na području današnjeg sela Vratar postoji veći broj nadgrobnih kamenih spomenika - stećaka. Objekat Redžep-pašine kule u Žepi, predstavlja ostatke materijalne kulture iz turskog perioda. Tačno se ne zna iz kog vremena potiče, ali arheolozi i istoričari kažu daje takvih objekata po Bosni bilo u XVII i XVIII vijeku, a i da su se mogle graditi i u prvim godinama XIX vijeka. Na mjestu gdje se Žepa ulijeva u Drinu nekada je stajao drveni most, koga je svaka veća bujica rušila a ljudi ponovo opravljali. Bila je to neprekidna borba čovjeka i prirode, koja je okončana u drugoj polovini XVI vijeka pobijedom čovjeka. Tada je nastao divan kameni most, postavljen tako visoko da voda do njega nikad nije dosegla. Most je sagrađen u seocetu Slapu, desetak metara od ušća Žepe u Drinu, na mjestu gdje putnik dolazeći kanjonom Drine od Višegrada, naglo izbija u relativno pitomu dolinu Žepe. U starijim zapisima i putopisima nema nikakvih podataka o graditelju i vremenu izgradnje Mosta na rijeci Žepi, niti je na mostu ostao sačuvan tekst sa tarihom, koji bi mogao dati preciznije podatke o tome. Sa sigurnošću se može tvrditi daje Most na rijeci Žepi jedno od najljepših i najelegantnijih ostvarenja ove vrste u Bosni i Hercegovini. Dok Most na rijeci Drini u Višegradu imponira svojom veličinom, određenom stilskom i tehničkom dotjeranošću, a mostarski svojim rasponom i elegancijom, most na Žepi, iako manjih dimenzija, predstavlja monumentalni iskaz snage i ljepote. Evo šta naš poznati pisac Ivo Andrić u svojoj poznatoj pripovjetci 'Most na Žepi' kaže o ovom zdanju: 'Na svašta se moglo pomisliti pre negoli na tako čudesnu građevinu u rastrganu i pustu kraju. Izgledalo je kao da su obale izbacile jedna prema drugoj po zapenjen mlaz vode, i ti se mlazevi sudarili, sastavili u luk i ostali tako za jedan trenutak, lebdeći nad ponorom. Ispod luka se videlo, u dnu vidika, parče modre Drine, a duboko nad njim grgoljila zapenjena i ukroćena Žepa. Dugo oči nisu mogle da se naviknu na taj luk smišljenih i tankih linija, koji izgleda kao daje u letu samo zapeo za taj oštri mrki krš, pun kukrikovine i pavite, i da će prvom prilikom nastaviti let i iščeznuti.

Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka

www.institutig.com

131

Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju

Slike br. 31 Most na Žepi Most na ušću Žepe stajao je decenijama izvan upotrebe. Daleko od naseljenih mjesta i prometnih tokova, on je, zahvaljujući načinu gradnje, odolijevao zubu vremena. Međutim, izgradnja HE Bajina Bašta zapečatila je njegovu sudbinu, kao što je ugrozila i Višegradski most i ostale spomenike graditeljstva. Akumulaciono jezero ove HE podiglo je Razinu vode za 10 m iznad najviše kote Mosta. Zavod za zaštitu spomenika BiH uspostavio je kontakte sa investitorom o njegovoj rekompoziciji i izmještanju na teren koji neće biti poplavljen. U ljeto 1966. godine došlo je do demontaže mosta i izvlačenja materijala na kotu koja ostaje iznad najviše kote jezera. Godine 1967. izvršena je njegova rekonstrukcija, a 1968. je pušten u promet. Njegova sadašnja lokacija je na oko 500 m od naselja Žepa, nedaleko od objekta Redžeb-pašine kule, koja je građena u približno istom periodu. Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih Spomenika na sjednici održanoj od 25. do 31.1.2005. godine donijelo je odluku o proglašenju povijesnog spomenika-Most na Žepi nacionalnim spomenikom i s tim u vezi odluke o njegovoj trajnoj zaštiti i očuvanju. Aktivnosti koje bi trebalo poduzetu u Žepi u cilju poboljšanja i unapređenja turističke ponude ovog kraja ogledaju se u: 1. Uređenje plutajuće platforme dužine 10 metara a širine 2 metra, 2. Uređenje pristaništa

Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka

www.institutig.com

132

a kasnije se počelo sa uzgojem plemenitih arapskih rasa.com 133 . najpre su uzgajani samo bosanski konji. Borike imaju svoju osnovnu školu. a nešto manje je zastupljena zemljoradnja. Stanovništvo se uglavnom bavi stočarstvom. Ova aktivnost bi se realizovala angažovanjem povratničke radne snage (5 dana po 10 radnika povratnika) i • Nabavka i postavljanje 6 klupa i 3 stola 3.5 m a neophodno je uraditi krčenje cijele dužine staze. Uređenje regulisanog dijela obale što podrazumjeva čišćenje priobalnog korita jezera i nasipanje šljunka u priobalnom pojasu. Svojom ljepotom i veličinom ističe se ”Međeđa lijeska” koja broji oko 450 godova. Staze su idealne. 4. nabavka i postavka 10 korpa za smeće. a visina 8 m.5 km a širina 1. farmi ovaca i oranicama zasijanim ječmom a u poslednje vrijeme i malinom. nadaleko čuvenoj Ergeli. obim krošnje 12 m. Ovde turisti mogu uživati u vožnji fijakerom ali i jahati čistokrvne konje. Primjenom savremenih agrotehničkih mjera i mehanizacije. čišćenje mosta od mahovine. Uređenje pješačke staze. proširivanje i ukopavanje staze na dužini oko 2 km. sanacija dvije već postojeće vodenice koje nisu u funkciji. hotel “B” kategorije no čime se žitelji Borika posebno ponose je ergela na kojoj se uzgajaju rasni arapski i bosansko – brdski konji Prije više od 100 godina austrijski stručnjaci su utvrdili da su na ovim prostorima idealni uslovi za uzgoj konja. godine. a konji prelepi.institutig. u Republici Srpskoj prostire se gradić Rogatica. Borike su ponikle na najlepšim pašnjacima i cvijetnim livadama a poseban ukras su njihove prelepe crnogorične i bjelogorične šume. nabavka i postavka 10 klupa. Borička visoravan poznata je po proizvodnji krompira.5m. Dužina pješačke staze je 3. a na 18 km severoistočno od Rogatice na 1000 m nadmorske visine nalazi se pravi raj za ljubitelje netaknute prirode: BORIKE. Uređenje mosta i prostora oko mosta što podrazumjeva krčenje prostora oko mosta. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. ukoliko su ljubitelj konjičkog sporta. Bez preterivanja se može reći da su Borike prirodna fabrika lijekova jer su izuzetno bogate izvorima zdrave prirodne vode i raznovrsnog ljekovitog bilja. crkvu. obim stabla je 4. Ergela je osnovana davne 1893.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Aktivnost koja se treba uraditi su: • Krčenje i uređenje pristupne staze. Borička visoravan Duž planinske rijeke Rakitnice u istočnoj Bosni. poštu. Manji broj ljudi je zaposlen u šumarstvu i drvnoj industriji. ambulantu.

I ne samo to. u čijem sastavu se nalazi ergela. gdje konji svakodnevno trče održavajući kondiciju. idealno je stanište za uzgoj konja. U protekle tri godine Vlada Republike Srpske intervenisala je novčanim sredstvima. Okružen bujnom borovom šumom. Na obližnjem pašnjaku grupa od tridesetak konja. godine. uspijeva da održi minimalan broj od oko 65 konja samo zahvaljujući sijenu i zobi koju sami proizvode. dovođenjem grla iz ergele "Goražde". . Smještena je u prelijepom ambijentu Boričke visoravni kod Rogatice. Razvoj kućne radinosti Razvoj seoskog turizma kroz izradu studije izvodljivosti rekonstrukcije i modernizacije seoskog turizma. a pored štale radni konji upregnuti u zaprežna kola natovarena sijenom. Turistički smješteni kapaciteti na području opštine su skromni i svedeni su na ponudu koju pruža hotel „Borike" na Borikama. ima sve preduslove za razvoj turizma. Organizovana je i škola jahanja bosansko . Brdsko-planinski predio. Borike sa svim svojim prirodnim ljepotama. a kasnije. punim divljači. 3. salonom i lovačkom sobom sa kaminom i kuhinjom u kojoj se pripremaju specijaliteti ovog kraja.com 134 . U pomalo oronulim drvenim štalama smješteni su pastuvi u boksovima. jakom ogradom. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. godine kao ergela arapskih konja. 4. a ispred štale prostor ograđen visokom. (mali amaterski već postoji iza vile kod hotela) Rekonstrukcija objekta stare škole u “Školi u prirodi”. oko 1920.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Borike su postale nadaleko poznate po proizvodnji zdrave hrane. krompira i žitarica. Stručni uzgoj vršen je za potrebe austrougarske vojske. 5.institutig. restoranom od 100 sjedišta. blagom klimom u ljetnom i oštrom u zimskom periodu. Izgradnja velikog Ski –lifta.brdskih i arapskih konja. na vratima su matični brojevi i podaci o svakom grlu. Ergela arapskih konja . Prvobitni cilj ergele bio je da se planskim odabirom dobije krupniji. Ove godine pomoć je izostala. 2. kao i jahanje namjenski obezbijeđenih poni konja za najmlađe goste. Hotel „Borike" raspolaže sa 36 ležajeva. u prekrasnom planinskom pejsažu ovaj hotel raspolaže trim stazom i ski liftom. masivniji konj sa krupnijim vratom i vojsci potrebnim osobinama. u krajoliku borovih šuma i čistih planinskih pašnjaka. jedina na Balkanu. sa bogatim šumskim predjelima.. formira se i ergela brdskobosanskih konja. Završetku sportskih terena.Borike“ Nedaleko od hotela „Borike" je čuvena Ergela "Borike" osnovana je davne 1893. Aktivnosti koje bi trebalo poduzetu na Boračkoj visoravni u cilju poboljšanja i unapređenja turističke ponude ovog kraja ogledaju se u: 1. Izuzetni prirodni uslovi za razvoj turizma nisu propraćeni sa adekvatnom infrastrukturom. ODP “Agrokombinat”.

boričku jagnjetinu. keške. Mogu jahati konje ili se voziti fijakerom. Ukoliko niste probali cicvaru sa medom. Za one turiste koji vole lov takođe postoji mogućnost da uživaju u lovu na srndaće. Slike br. 32 Ergela „Borike HOTEL BORIKE Hotel “Borike” je hotel “B” kategorije i raspolaže sa 40 ležajeva. ovaj hotel vam to nudi na svom meniju kao i ostalu zdravu hranu. Slike br.institutig. 33 Hotel “Borike” Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.com 135 . borički kajmak i krompir. Poseduje restoran sa aperitiv barom.a pored svega toga mogu uživati u ljepoti netaknute prirode i odmoriti se od gradske gužve i buke. vukove. lisice. restoran sa 100 sedišta i lovačku sobu sa kaminom i 35 mesta. divlje svinje. Ukoliko su turisti gosti hotela mogu koristiti usluge ergele neograničeno. postoji opravdana opasnost da i posljednja ergela domaćih konja u Bosni i Hercegovini bude ugašena.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Ako im država ne pomogne.

D. doline i pećine. Turci su Borac zauzeli prije 1466. Glavni dijelovi njegovih bedema davno su razrušeni. kratkim i toplim ljetom. pismenosti i umjetničkim težnjama tadašnjih stanovnika ovog kraja. blažom zimom praćenom sa nešto hladnijim vjetrovima.2. ljekovito bilje i sl. Suho polje i dr. duž gornjeg toka Neretve i njezinih pritoka. godine su prenesena u Sarajevo i nalaze se u bašti Zemaljskog muzeja i predstavljaju najkarakterističnije i najreprezentativnije dokumente o običajima. Dva stećka u obliku sarkofaga sa svojim dimenzijama naročito su se isticala i 1914.com 136 . vrtače.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Borač Desetak kilometara južno od Rogatice nalaze se ostaci srednjovjekovnog grada Borca. Poda. ponori. U raznolikosti reljefa opštine Kalinovik skoncentrisano je ogromno blago biljnog i životinjskog svijeta od kojih su pojedine vrste endemične. Lelije i Zelengore sa gornjim tokom rijeke Neretve i njezinim pritokama. Još u X vijeku ovaj grad sa svojim Varošištima pominje se kao utvrđenje i mnogi istoričari ga nazivaju „SLAVNI GRAD" jer je bio vojnički. Na užem području. ali se po ostacima može zaključiti daje to bilo jedno od najrasprostranjenijih utvrđenja u Bosni tog vremena. Impozantna je i nekropola u obližnjem selu Lađevine. pa i saobraćajni centar ovog dijela Balkana. Polje. Na većem dijelu ovog područja je pretežno kontinuirana klima sa dugom i oštrom zimom.institutig. Prema tome na području opštine Kalinovik imamo pretežno kontinentalno-visinsku klimu i malu zonu mediteranske klime. stvarajući prostornu visoravan pod imenom Zagorje.9. godine i brzo ga razorili i napustili. Nedaleko od ostataka srednjovjekovnog grada Borca nalazi se nekropola kamenih nadgrobnih spomenika u kojoj su se sahranjivali članovi vlastelinskih porodica Radinović . 8. Glavni karakter većem dijelu područja daje Treskavica koja se postepeno spušta sa sjeverozapada na jugoistok. kulturni i privredni. sa karakterističnim oblicima reljefa kao što su: uvale. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. osjeća se uticaj mediteranske klime sa toplim suvljim ljetom. OPŠTINA KALINOVIK Opština Kalinovik zahvata dijelove planinskih masiva Treskavice.Pavlović.…). zatim rijetke (jestive gljive. Kladovo polje. Vrlo bitan podatak je da se na Kalinovačkoj površini još uvijek najveći dio hrane proizvodi na tradicionalni način bez bilo kakve promjene hemijskih preparata. kao i zatvorena polja Gvozno. Ječmeni do.

igralištem za odbojku. a dvije ("Glavičine i Kuk"). fiskulturnom salom i Domom kulture. publikovane široj javnosti kroz TV serijal "Najljepše pećine Republike Srpske". Crvanjasko i Kladopoljsko jezero. Slike br. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. • Smještajno ugostiteljski.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Slike br.trgovinski kapaciteti Od smještajnih kapaciteta veći je hotel "Lelija" koji raspolaže sa 70 ležajeva.institutig. Štirinsko. 34 Panorama opštine Kalinovik Turistička ponuda opštine Kalinovik Na području opštine Kalinovik postoji više lokaliteta koji se ističu kao nadprosječne prirodne ljepote koje se mogu izdvojiti iz cjelokupnog planinskog podneblja opštine Kalinovik.com 137 .400 knjiga i salom za čitanje. Zatim lovačko planinarski dom koji raspolaže sa 20 ležajeva manji broj u ostalim dijelovima opštine Ulog-Dobro Polje i privatni smještaj sa ukupno 80 ležajeva. igralište za mali fudbal. 35 Smještajno ugostiteljski kapaciteti opštine Kalinovik • Sportski objekti Od sportskih objekata opština Kalinovik raspolaže sa fudbalskim igralištem. Na području opštine pažnju privlači i veliki broj pećina (oko 200) sa izuzetnim ljepotama stalagmita i stalaktita od kojih je samo manji broj ispitan. sa salom za prikazivanje filmova i drugih manifestacija kao i sa bibliotekom koja raspolaže sa 15. a to su prije svega jezera i to: Kotlaničko. Borilovačko i Orlovačko na Zelengori. Gvozno kao i riječni tokovi rijeke Neretve i Bistrice I čuvenih 365 izvora planine Treskavice.

vidre oko vodotoka. • Zagorsko lovište Slike br. koja se u cijelosti uklapa u Kalinovačku opštinu.. divokoza. Takođe je značajno napomenuti da je u toku opremanje i instalacija radio stanice. Od sportskih manifestacija su aktuelna takmičenja u fudbalu. kamp i sl. kune. KUD "Zagorje" Guslarsko društvo "Zagorje".institutig. zimska škola skijanja sa tradicionalnim takmičenjem na kraju škole. Planinarsko društvo "Lelija". ribolovni. zeca. orlova. seoski i eko turizam. tetrijeba. povremeno šakala i drugih. pružaju izvanredne uslove za obitovanje različitog životinjskog svijeta. divlje mačke. kao i muzički festival "Djeca pjevaju hitove" i tradicionalni Petrovdanski vašar. divljih svinja. 36 Zagorsko lovište Ukupna površina Zagorskog lovišta iznosi 39656 ha. karateu. Tu je stanište mrkog medvjeda. na lovno produktivnu površinu. od čega. pomenuto prirodno bogatstvo. Oblici turizma koji su zastupljeni na području opštine Kalinovik: sportski. gdje stoljetne četinarske i rodne listopadne šume i svo njihovo. vuka. ljetnje škole u prirodi. planinarstvo.com 138 . lovni. srneće divljači. Sportsko ribolovno društvo "Ulog" Udruženje lovaca "Zagorje" . speleologija. otpada 29345 ha sa nadmorskom visinom od 500 do 2032 metara. rekreativni.umjetničkih društava na području opštine Kalinovik egzistiraju slijedeća: Fudbalski klub "Kalinovik". lještarke.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju • Sportska i kulturno-umjetnička društva Od sportskih i kulturno . Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Karate klub "Bene". te lisica.

Izgrađeno je 25 visokih čeka za osmatranje i lov. Zagorani su srdačni. veseli. onom lovačkom od divurica. na Dobrim vodama i Kaćuni su reprezentativne. vepra. Sadrži kuhinju. pruža izvanredne smještajne kapacitete i omogućava ugodan boravak i većeg broja lovaca. vuka. Krušku nije red odbiti jer je ona neizbježna: i kad se rađa. na Međunarodnoj izložbi trofeja proglašena Svjetskim prvakom. sir i jagnjetina su nešto drugo. Svakom dobronamjernom će otvoriti svoju dušu i punuditi ga ljutom kruškom prepečenicom. izgrađene po najvećim lovačkih standardima. Osim lova. kaljužišta. a i vuk je 1977. mladom jagnjetinom. i kad se ženi. tu se dočekuju i ugošćuju gosti. divokozu koja je 1966. a sve to u čistoj prirodi koja očarava. šumskih plodova. Ne treba zaboraviti da su zagorske planine iznjedrile i svjetske prvake.. susretljivi i gostoprimljivi ljudi. sobe sa krevetima za spavanje. solila koja se obavezno s proljeća i u jesen popunjavaju solju. Kajmak. te pojila. branje gljiva. u Bukureštu. dočekuje. borovnica. Prije svega hranilišta koja se redovno popunjavaju sijenom i zrnastom hranom. čijih se 150 članova stara o uzgoju i zaštiti divljači i stvara sve neophodne preduslove za lov. god. kraj izvora čiste pitke vode.Sutjeska'' Tjentište. odatle se polazi u lov i vraća iz lova.institutig. pa se lovac. U tom smislu je obezbijeđena dobro opremljena profesionalna lovočuvarska služba. s malo lovačke sreće može domoći kapitalnog trofeja medvjeda. kupatilo s toplom vodom.. a bogami i kad se ispraća. prije svega kad se održava tradicionalna Zimska hajka na vuka u suorganizaciji sa nacionalnim parkom . prokresuju i održavaju lovačke staze i drugo. kad se slavi. možeš ih odbiti. boravak na ovom području. zova divljine i netaknutosti. Izgrađeni su brojni lovno uzgojni i lovno tehnički objekti. veliki dnevni boravak. prvenstveno za potrebe komercijalnog lova. takođe u Bukureštu proglašen svjetskim prvakom.Zagorje'' iz Kalinovika s bogatom i dugogodišnjom tradicijom. kupina. malina. smješten u okrilje crnogorice. god. a one tri: u Jablanićima. koja okuplja veliki broj učesnika iz svih krajeva BiH i republika bivše Jugoslavije. organizuju se velika druženja. Tu se redovno okupljaju lovci. osobito u dane vikenda. branje ljekovitog bilja.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Lovištem gazduje Lovačko udruženje . kajmakom i sirom koji su sastavni dio dobrodošlice. ako im možeš odoljeti! Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. gdje još uvijek ima beskraja. planinarenje. može biti obuhvaćen i drugim sadržajima kao što su: foto-lov. i kad se teretuje.com 139 . osobito za otvorenje lova na srndaća i hajke na vukove. Novo adaptirani lovački dom na Dobrim vodama. jagoda. Tu se redovno popunjavaju mečilišta hranom i održava stalna prisutnost divljači visokog lova. osobito lov komercijalnog tipa. ribolov.

2.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 8. Ayverdi napominje da je po Evliji u Čajnicu bilo 10 džamija. Turistička ponuda opštine Čajniče Prvi pokušaj sintetičkog predstavljanja spomenika kulture osmanskog perioda učinio je Dr Ekrem Hakki Ayverdi. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Čajnice je od uvijek bilo bogato vodom. Makrolokacijski izraženo Čajnice je smješteno na 43º 33' 36. Slika br.institutig. i iz Crne Gore u Bosnu.10. stiješnjeno rijekom Janjinom ( oko 25 km).com 140 . a ostalim se ne zna ni ime. OPŠTINA ČAJNIČE Čajnice je kapija na ulazu iz Bosne u Crnu Goru. Čajnice je smješteno na brijegu. u Čajnicu ima 23 884 ha visoke šume. sa zapadne strane obroncima Orufice (1310 m) i sa istoka nešto udaljenijim obroncima Civci brda (1324 m). za 12. ni lokacija. međutim od tih petnaest džamija danas se zna za četiri barem po imenu. godine živjelo 10 208 stanovnika. ni približan izgled. na nadmorskoj visini od 816 metara. jer je u Čajnicu 1981. godine.96" Istočne geografske dužine. 37 Čajniče Mikrolokacijski gledano. Nalazi se na krajnjem jugoistoku Bosne i Hercegovine.-1991. Prema podacima o visokim šumama. Prema rezultatima popisa stanovništva iz 1991. Čajnice je zabilježilo značajan pad stanovništva u periodu 1981. visokim šumama i planinskim pašnjacima. u Čajnicu je živjelo ukupno 8 919 stanovnika. sa površinom od 275 km2.03" Sjeverne geografske širine i 19° 04' 11.9 %. a salname kasnije registruju još pet. okruženo sa južne strane planinom Cicelj (1281m).

do februara 1580.institutig. odnosno na tlu Hercegovine Jedan od srodnika Mehmed-paše Sokolovića je bio i Sinan-beg Boljanić. Sinan-beg je bio Sandžakbeg Bosne i Hercegovine i dužnost je obavljao tokom 16. dakle pune tri decenije. Antonije (1571. potomaka i daljnjih srodnika. Ova porodica je poznata po gradjenju dviju najpoznatijih džamija u Bosni i Sandžaku . Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. godine) sandžaka. godine) i Hercegovačkog (u periodima od februara 1552. osnivač i preporoditelj kasabe Taslidža ili današnjih Pljevalja.. do jeseni 1563. do 1587.. i od aprila 1574. a sudeći prema starim natpisima. Njihova aktivnost se.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Iz sela Boljanici u današnjoj Pljevaljskoj opštini iznikla je poznata begovska porodica Bajramagić. i 1571. vrhunac ovog graditeljskog poleta padao je u period između 1568. do ljeta 1564. ali i kao najveći dobrotvor Čajnica. od juna do decembra 1569.).-1575. godine.). Period vezirovanja Mehmed-paše Sokolovića obilježen je neprikosnovenim. višedecenijskim upravljanjem članova njegove šire porodice Bosanskim i Hercegovackim sandžakom kao i Hercegovačkom mitropolijom.). Rođen je u selu Boljanici. godine. Period vezirovanja je obilježen i velikim brojem sagrađenih i obnovljenih spomenika islamske i pravoslavne vjerske zajednice. od aprila 1563. u Hercegovačkoj mitropoliji i na srpskom patrijaršijskom prijestolju smjenjuju članovi njegovog roda: Makarije (1557.-1587. do marta 1567. koje su podizane u užem rodnom kraju ili širem zavičaju. od ljeta 1564. dok su njegovi sinovi poznati Sinan-beg i Husein-paša Bajramagići.. Rodonačelnik ove porodice je Bajram-aga.. Gerasim (1575. Bio je to period najveće graditeljske aktivnosti u balkanskim krajevima za vrijeme Otomanskog carstva. Zavičajnih zadužbina Sokolovićevih rođaka. Doba vladavine sultana Selima II i vezirovanja njegovog zeta Mehmed-paše Sokolovića (druga polovina XVI stoljeća) poklapalo se sa poletnim periodom turske umjetničke renesanse Sinanovog doba (mimar Sinan je bio glavni arhitekta Carstva u periodu 1548.-1588. stoljeća. Sinan-beg (kasnije Sinan-paša) Boljanić je u istoriji Bosne i Hercegovine upisan kao sandžak-beg Bosanskog (u periodu od jeseni 1562.Sinan-begova džamija u Čajnicu i Husein-pašina džamija u Pljevljima. dok je njegov brat poznati egipatski i bosanski velija Husein-paša.com 141 . dubrovačkim i turskim arhivskim podacima.-1571. do februara 1557. ogledala i u velikoj graditeljskoj i slikarskoj djelatnosti. Mehmed-paša Sokolović se zauzeo oko obnavljanja Pećke patrijaršije i omogućio da se od 1557. kao jedno od šestoro djece Bajram-age. najviše je bilo i najgušće koncentrirano u Polimlju i Podrinju. i najzad Savatije. pored ostalog. preuzetoj na neobično velikom broju crkvenih građevina koje se u ovo vrijeme podižu ili pak obnavljaju..

karavan-saraj. a 1903. mesdžid u kasabi Sopotu u Nevesinjskom kadiluku. dvije radionice za štavljenje kože i dva mlina na Janjini u Čajniču.institutig. Osim Sinan-begove džamije. U njoj se čuvaju stari rukopisi. godine. postojale su u Čajnicu i Mir Muhamedova ili Mustajbegova džamija. vijeka. i početkom 15. slikana u 15. Uz džamiju je podigao mekteb. godine i ukopan je u turbetu kraj svoje džamije u Čajnicu. i donesena je iz manastira Banja kod Priboja na Limu. 22 dućana. Podigao je mekteb u selu Njegošević. godine otvorena Srpska škola.. Sinan-beg Boljanić je umro 1582. Ona je istovjetna ikonama u Jerusalimu i Svetoj gori. karavan-saraj i most u Priboju na Limu (Bosanski sandžak). ono što odlikuje ove spomenike jeste potpuna jasnoća i stroga pravilnost arhitektonskog rješenja. Zvonik je na malom pročelju. Čudotvorna ikona u crkvi se nalazi preko 400 godina. Među njima je i čuvena ikona svete Bogorodice. U Čajnicu je 1492 godine podignuta Srpska pravoslavna crkva. mostove na Janjini u selu Međurijecji u nahiji Pribud u kadiluku Čajnice. hamam i karavan-saraj u kasabi Cernik u kadiluku Velika u sandžaku Zacasna. Sinan-pašina mahala. a na južnoj i zapadnoj fasadi su portali. dok je nova crkva podignuta 1863 godine. koja je srušena 1959. U Čajnicu je 1820. godine izgrađena je i Katolicka crkva. U crkvenoj zbirci ističe se ikona svetog Đordja. Crkvu je. koju je izradio po predanju evangelist Luka. kao i Oliverovo jevanđelje iz 1513. vijeka.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Sinan-beg Boljanić je u Čajnicu podigao džamiju. kao i brižljivo odabrani proporcijski odnosi građevine. godine. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. kao i Sabornu Crkvu u Sarajevu gradio Andrija Damjanov. kao i Hadži. vijeku i pergamentno Čajnicko Četvorojevanđelje sa kraja 14. Pored činjenice da su svi navedeni objekti zavičajnog karaktera.Velijudinova ili (Vreoska) džamija. mekteb. tekiju sa musafirhanom. koje su podizali ljudi porijeklom sa ovog tla.com 142 . kako u osnovi tako i u elevaciji. Crkva je zanimljiva trobodna građevina sa kolonadama prekrivenim sa 14 malih kupola. oko koje se kasnije formirala mahala prozvana po njemu. U samom centru Čajniča nalazi se crkva Uspenja Presvete Bogorodice građena polovinom 19. štampane knjige i ikone.

com 143 . godine. Ova ikona prestavlja jednu od najstarijih i najljepših u Bosni i Hercegovini. vijeka. vijeka i ikona Svete Trojice. Osim ove. Najstarije pisano djelo u čajničkoj crkvi je četvorojevanjđelje iz 14. rad nepoznatog vojvođanskog slikara. 38 Crkva Uspenja Presvete Bogorodice Osim po komplikovanom rješenju gornjih konstrukcija. veoma slično Mostarskom Jevanđelju Manojla Grka.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Slika br. vijeka sa Bogoridcom Odigistrijom na jednoj i likom Svetog Jovana Preteče na drugoj strani. u čajničkoj Crkvi se čuva i jedna od najpoznatijih ikona Svetog Georgija sa 12 scena koje ilustruju njegovo žitje. rad jednog anonimnog slikara iz druge polovine 16. darovana 1848. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Najveću vrijednost ima dvostruka litijska ikona Čajnička krasnica iz 14. U crkvi se nalazi i ikona Svetog Nikole rad Andrije Raičevića iz 17. crkva je zanimljiva i po bogatoj zbirci ikona i rukopisnih i starih štampanih knjiga. godine. vijeka. Tu je i jevanđelje iz Papraćesa zapisom sveštenika Olivera iz 1513.institutig.

te ostalih oblika koji bi se mogli ponuditi zavisno od svjetski trendova i ponude okruženja. u savremenom dobu. Na osnovu ovog višednevnog regionalnog programa turističke ponude moguće je napraviti različite kombinatorike turističkih ponuda Gornjeg podrinja. Posebno atraktivni i privlačni za visokogorsko planinarenje su masivi Maglića. naučno-istraživačkog i seoskog.1. Jablan do. Bijele vode itd. učešćima na međunarodnim i regionalnim turističkim sajmovima. Zelengore. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. kulturno-istorijskog. Na atraktivnim lokalitetima Zelengore. Na njima postoje markirane staze koje treba obnavljati. postoje izgrađene planinske i lovačke kuće koje su ograničenog kapaciteta (Gornje Bare. zanimanju. KOJE JE MOGUĆE RAZVIJATI NA OSNOVU PRIRODNIH PREDISPOZICIJA U GORNJEM PODRINJU Na osnovu prezentiranih prirodnih datosti kojima je bogato obdarena ova regija možemo zaključiti da postoje prirodne predispozicije za razvoj turističko rekreativnih aktivnosti koje ulaze u sklop: planinskog. pašnjaci.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 8. oštri grebeni. Njihovi goli.3. itd). VIDOVI TURIZMA I PONUDE TURISTIČKOG PROIZVODA. lovnog. stjenovite litice sa siparima. Važno je istaći da očekivane aktivnosti traže jaku spregu između javnog i privatnog sektora. 8. Lelije i Treskavice čije apsolutne visine premašuju 2000 m. zdravstveno . jezerskog. romantična planinska jezera. Danas. Ljubišnje.3. prema platežnoj moći.1. Budući da promatrani prostor većim dijelom obilježava čista prirodna sredina postoje dobre predispozicije za razvoj ekoturizma. Volujaka.) povezane planinarskim stazama i makadamskim putevima. 8. domaći ili strani turisti.institutig.1. PROMOCIJA TURISTIČKE PONUDE Turističke ponude i programe treba uskladiti i prilagoditi prema interesu turista. Jugovo jezero. TV emisija.3. riječnog. turizma. hučni potoci te bujne mješovite šume sa usamljenim proplancima predstavljaju bogatstvo raznolikosti koje je skladno ukomponovano u pejsaž gorskog krajolika. prospekta i brošura na stranim i domaćim jezicima. kvalitetno obrađenih video zapisa. Lelije. itd. Planinski turizam PLANINARENJE Planinarenje ima svoju dugu tradiciju u Gornjem podrinju jer cijelu regiju opasuju visoke i srednjevisoke planine Dinarskog morfosistema.lječilišnog.com 144 . što prvenstveno podrazumijeva precizno praćenje turističkih kretanja. kao i sastav turista (starosti. promocija turističke ponude se vrši putem: Interneta.

Jugovo. Štirinsko i Kladopoljsko te Gornje i Donje Bare. Njihove padine su umjerenijih nagiba od prethodno pomenutih visokogorskih masiva te su pogodne za izletničko planinarenje i rekreativnu šetnju. Zbog prirodne estetike njihove pojave i samog ambijenta u kojem se nalaze ona predstavljaju potencijalne destinacije planinskog turizma u ovom dijelu regije. Kovač. Do njega planinari i turisti dolaze iz Nacionalnog Parka «Sutjeska» . Bijelo i Crno. Na Zelengori su to: Orlovačko. No da bi se to postiglo potrebna je šira podrška države. Maglić. Volujaku i Ljubišnji nema planinskih objekata. Takođe za razvoj navedenih vidova planinskog turizma po svojim prirodnim karakteristikama su interesantna područja planinskih zaravni u okviru svih navedenih planinskih masiva Gornjeg podrinja. Devetak i Veliki Stolac. Ispod sjeveroistočnih padina Crvnja je Crvanjsko jezero kao i jezero na Gvoznu ispod Treskavice. Pored rekreativne uloge mnoga od njih su poribljena te se koriste za ribolov. entiteta. Nešto sjevernije (u središnjem i sjevernom dijelu regije) se nalaze srednjevisoke planine Pliješ. Sa turističkog stanovišta važno je spomenuti i nedaleko Trnovačko jezero koje se nalazi u susjednoj Crnoj Gori ali u geomorfološkom smislu pripada istom planinskom masivu (Maglić i Volujak). Svakako najpoznatiji u regiji je vidikovac kod Dragoš sedla sa pogledom na prašumu Peručicu i slap Skakavac visine 75m kojim se divlja rječica Peručica vertikalno ruši preko surih litica dok suri stjenoviti odsjeci Volujaka i Tovarnice u pozadini zatvaruju vidokrug. regije i opština na kojoj se nalazi nacionalni park. Posebnu draž ovome prostoru daju lijepa i atraktivna planinska jezera. Zelengora i Volujak koji se nalaze u okviru NP ''Sutjeska'' kao i prašumski rezervat ''Peručica'' sa slapom Skakavac visine 75m koji se nalazi u srcu ove jedne od posljednjih prašuma Južne Evrope su najposjećeniji od strane planinara i turista tokom ljeta i rane jeseni. U cilju regionalnog razvoja turizma u Visokim Dinaridima ovom prilikom bi predložili da se visokogorsko područje Maglića. Volujaka i Bioča objedini u jedinstveni transnacionalni park dvaju država BiH i Crne gore jer taj prostor u prirodnom ali i turističkom smislu predstavlja jednu neraskidivu cjelinu.Magliću. Vidikovci odnosno tačke osmatranja sa izrazitim radijusom vidika su bitne kao turističke destinacije . Varda. Područje Nacionalnog parka «Sutjeska» koje se nalazi na samom jugoistoku Gornjeg podrinja po svojoj prostorno-planerskoj funkciji i bogatim prirodnim sadržajima bi trebao predstavljati nosioca razvoja brojnih vidova planinskog turizma u regiji. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.institutig. To su takvi kontrasti i bogati prirodni sadržaji koje treba znalački iskoristiti.com 145 . Jahorinski Borovac i Klek. To bi po našoj viziji bio regionalni park prirodnih ljepota evropskog značaja.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Važno je napomenuti da na najvišim planinama Bosne i Hercegovine . Kotlaničko.

Podesne za ovaj vid sportsko-rekreativne aktivnosti su planinske zaravni Borika. vidikovac kod Nedavića (pogled na kanjon Neretve). kanjona Lima. Postoje i druge visinski niže lokacije sa atraktivnim vidicima kao što su to Poda (pogled na centralni masiv Zelengore). divlje svinje) ali takođe tetrijeba gluhana u doba parenja što predstavlja izuzetnu atrakciju. Sa najviših vrhova i grebena spomenutih visokih planina radijus vidika seže i preko 100 km zračne linije.institutig. Ljubišnje i Crvnja.Treskavca u Zelengori. Stijene Maglića. Znači human pristup životinjama što i jeste jedna od osnovnih smjernica ekologije na čijim naučnim pristupima je zasnovan ekoturizam. Prvenstveno to se odnosi na terene donjeg kanjona Prače. Kmur kod Foče itd. predstavlja nezaobilazan segment ekoturističke ponude. sjeverni odsjeci Volujaka. planina Bokšanica (pogled na kanjon Drine). Nadgorje kod Bakića i Tjentište (opština Foča) te Bijele Vode (općina Goražde) predstavljaju lokalne zimske ski-centre u cijelom Gornjem podrinju Turno skijanje ili visokogorsko skijanje imalo bi svoju punu primjenu tokom zimskih i ranoproljetnjih mjeseci na visokim planinama regije. Zaista impresivan prizor. Makaza. Sniježnice. Pogodni za ovaj vid individualnog poluekstremnog sporta su masivi Zelengore.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Izvrstan vidikovac je Vranovina sa koje se pruža nesvakidašnji pogled na zasnježene vrhove Durmitora i kanjonski tok Tare što u hipsometrijskom smislu predstavlja visinsku razliku od 2000 metara. Vučeva. Kozje strane u Zelengori itd.com 146 . su pogodne za penjanje u suhoj stijeni. Velikog Treskača u Treskavici. divokoze. Lelije. Tu se u prvom redu misli na snimanje visoke divljači (medvjeda. Alpinizam kao ekstremni individualni sport . Jelašca. Osnovna pretpostavka za Cross country ili skijaško hodanje su tereni blažih nagiba pod snježnim pokrovom. SKIJANJE Alpsko skijanje kao jedan od masovnih vidova zimskog turizma minorno je zastupljeno na području regije iako postoje dobri prirodni uslovi za njegov razvoj. Organizovanjem fotosafarija obogatila bi se ekoturistička ponuda regije. vuka. u kanjonu Sutjeske itd. Gosine planine. Zagorje kod Kalinovika . Sve su to jedne od budućih potencijalnih turističkih destinacija Gornjeg podrinja. Sutjeske itd. Ništa manje atraktivan je i vidik sa Zlatnog Bora u susjedstvu. Za iskusnije turne skijaše posebno one koji vole avanturu Maglić i Volujak bi svakako predstavljali izazov. Za razvoj sportskog penjanja koje po definiciji podrazumjeva blizinu saobraćajnice i stijene takođe postoje uslovi. srne.danas u savremenom razdoblju. Za zimsko penjanje u ledno kombinovanim strmcima podesni su strmi odsjeci Maglića. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. područja oko Kalinovika (Gvozno. Obalj) kao i drugi teren i brdsko-planinskog pojasa posebno oni koje odlikuje relativno dobra saobraćajna povezanost.

Riječni turizam Pojam rekreacija je nastao od latinske riječi recreare što znači oporaviti se. Pretpostaviti je da bi letenje – paragliding bilo izvodivo na širokom prostoru regije. najveća turistička potražnja i interes su usmjereni ovom vidu ekoturizma.2. Masovnije turističke posjete ovim rijekama su u ljetnom periodu.institutig. jezera. vodopade. potoka. Navedena karakteristika je bitna pretpostavka za masovnije turističke posjete. – Čemerno.1. U tom razdoblju su zastupljene brojne sportsko – rekreativne aktivnosti. dio trase napuštene uskotračne pruge od Ustiprače do Prače itd. Vezano za kopnene vode u ovoj studiji pod rekreacijom se podrazumjeva: kupanje. Prema iskazima organizatora u zadnje vrijeme na rafting turama je evidentno učešče stranih turista posebno onih iz zapadnih zemalja. zelenkasto-modrom bojom voda. stari drum Čajniče Foča. pojavnoj i fizičko-hemijskoj raznolikosti nego i po specifičnoj ljepoti i atraktivnosti koja odlikuje većinu bistrih rijeka. od stacionarnorekreativnih do ekstremno-sportskih aktivnosti. Tara i Drina su ocijenjeni na većoj dužini svog toka kao rijeke srednje teškoće po međunarodnoj rafting skali. Posebno treba istaći ljepotice Taru i Drinu – koje svojim proticajima. kvaliteti. atraktivnošću dubokih kanjona i klisura i pitomih dolinskih proširenja uz naglašen stepen biodiverziteta slatkovodnih i kopnnenih vrsta živog svijeta su pogodne za razvoj ekoturizma. Gvozna.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Mountain bicycling (planinski biciklizam) Na terenima koji su ispresjecani makadamskim putevima a nisu u funkciji savremenog automobilskog saobraćaja postoje dobre mogućnosti za razvoj planinskog biciklizma. Navesti ćemo ovom prilikom samo neke kao što su: Jelašca – Poda – Orlovačko jez. rekreativne šetnje i boravak uz rijeke. U ljetnim mjesecima. brojnim brzacima. Značaj voda Gornjopodrinjske regije se ne ogleda samo u njihovom bogatstvu. hotelom u neposrednoj blizini i terenima pogodnim za horseback. vrela i termomineralne izvore. bistrinom. Rafting kao popularna sportsko-rekreativna aktivnost je posebno značajna u posljednje vrijeme u BiH. Preciznije to je glavni centar za ovu turističko-rekreativnu djelatnost sa ergelom.com 147 . osvježenje. Za taj ekstremni sport potrebno je utvrditi pravce vjetrovnih struja i pogodne lokacije te se konsultovati sa onima koji se njime aktivno bave. tereni Borika. Horseback ili jahanje konja u prirodnom ambijentu je jedna u lepezi ekoturističkih aktivnosti za koju ovdje tradicionalno vezujemo Borike. Vode su značajan i perspektivan resurs ovog područja sa bogatim prirodnim datostima koje omogućavaju razvoj različitih vidova turizma. pejzašno – ambijentalnim skladom obala. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.3. vrela i planinskih jezera. 8.

Ti skoro nedostupni predjeli divlje . Rijeka Drina. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Goraždu ali i drugim mjestima regije osnovane privatne firme specijalizirane za riječni turizam. Znači s ekološkog aspekta vrlo je važno utvrditi kapacitet prihvata riječnih ekosistema Tare i Drine (caring capacity. posebno nešto umireniji dijelovi toka u dolinskim proširenjima kod Foče.com 148 . Kanjonstvo kao ekoturistički vid ekstremnog sporta posebno raširenog u zapadnim zemljama može da ima punu primjenu u brojnim i do 1000 metara duboko usječenim kanjonskim dolinama Gornjepodrinjske regije. Zbog toga su. To je zadatak interdisciplinarnog tima stručnjaka sa ciljem budućeg održivog razvoja turizma. Pored čistih tokova poklonici ovog sporta mogu da uživaju u atraktivnim kanjonima. i pratećom infrastrukturom.izvorne prirode sa turističkog stanovišta predstavljaju prvorazrednu atrakciju. vodopadima i snažnim kraškim vrelima . Sarajevu. Splavarenje se tradicionalno veže za ove dvije rijeke te predstavlja posebnost turističke ponude Gornjeg podrinja. To su kanjoni: Neretve ispod Nedavića. Sportski ribolov ima dobre predispozicije za razvoj na ovom području. Prači i Drini zato što usljed izrazitih nagiba uzdužnih profila njihova riječna korita obiluju brzacima i vodopadima. Svojevrsna turistička atrakcija ovdje su višednevna spuštanja splavom kroz kanjon Tare i dolinu Drine. Na obalama gornje Drine su otvoreni turistički punktovi u Ščepan Polju. veliki problem masovnijem dolasku stranih kajakaša predstavlja čvrsti otpad koji je vidljiv na stranama riječnih korita za vrijeme niskih vodostaja. Bistrice. Kajakaštvo kao vid ekstremnog sporta ima dobre prirodne predispozicije za razvoj posebno na Tari. gustim mješovitim šumama koje natkriljuju hučna korita. Cijenjene vrste salmonida . Razvoj kanostike u ovome području nema dužu tradiciju iako za to postoje mogućnosti. eng. Bastasima. Bjelave.institutig. Oteše. Međutim.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Zbog evidentnog masovnog učešča rafting čamaca i brojnosti posjetilaca važno je utvrditi granice do kojih se mogu koristiti ove rijeke a da se ne naruše prirodni procesi u njihovim tokovima i obalama. Ustikolini itd. mladica i lipljen nastanjuju brze planinske rijeke regije. Na tim mjestima brzina vode često premašuje 1m/sec. posebno u Foči. Čehotine te brojnih manjih pritoka u pomenutim slivovima. atraktivnim drinskim kanjonima su pogodne za razvoj ovog veslačkog sporta. Smatramo da bi državni organi trebali izvršiti plansko ulaganje u razvoj raftinga i splavarenja kao perspektivnih vidova riječnog turizma . To su ljetni kampovi sa improviziranim restoranima.) što zapravo predstavlja mogućnosti ekosistema da prihvati antropogene pritiske bez trajnog poremećaja njegovog prirodnog balansa. Sutjeske. Vještačke akumulacije HE '' Višegrad'' i Peručaćko jezero koje se nalaze u preko 500 m dubokim. Goražda i Višegrada su pored spomenutog splavarenja podesni za rekreativnu kanoistiku. Hrčavke.potočna pastrmka.

institutig.. Janjine. Brojni slapovi i vodopadi predstavljaju samo jednu kariku u lancu atraktivnih turističkih sadržaja kao što su Skakavac u Peručici... Zasada riječne tokove za kupanje i osveženje koristi lokalno stanovništvo. To je rekreacija na obalama rijeka i vrela u koju su uključene sve starosne grupe stanovništva. Mogu se koristiti za osvježenje u julu i avgustu kada temperature zraka premašuju 30 stepeni celzijusovih U pitoresknoj dolini Rzava je ponovo puštena u rad uskotračna pruga na relaciji Dobrun – Vardište kojom je obogaćena turistička ponuda opštine Višegrad. U njenoj neposrednoj blizini kod Dobruna se nalaze prirodne plaže rijeke Rzav koja je ljeti pogodna za kupanje. Ovom prilikom ćemo navesti samo neke od brojnih lokacija koje su pogodne za rekreaciju. Prema nalazima eksperata riblji fond rijeke Drine je ugrožen te stoga treba poduzeti adekvatne mjere i aktivnosti kojim bi se riješio ovaj aktuelni problem ihtiofaune. Govze.. vodopadi Jabušnice. gornjeg toka Prače i Bistrice. Impresivni kanjon i dolina Sutjeske u srcu Nacionalnog parka ''Sutjeska'' je tokom ljeta masovnije posjećen. 39 Cijenjenije vrste Samonida u rijekama Gornjeg podrinja Prigodne reklame. Radoinje. Posebnu pažnju bi trebalo posvetiti pasioniranim poklonicima sportskog ribolova iz inostranih zemalja radi pridobijanja buduće stalne turističke klijentele. Ljutnice. Mladica Pastrmka Lipljen Slika br. Skakavci u kanjonu Hrčavke. Dobropoljke. Pršin potoka. sadržaji i programi turističke ponude te potpora šire zajednice bi imale važnu ulogu u razvoju ovog tipa riječnog turizma. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Rzava.. Brijoni kod Čehotine.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Mušičarenje ili flyfishing koji je popularan na Zapadu bi mogao imati svoju punu primjenu na ovim bistrim i atraktivnim vodotocima. vrela Krupice.... Najmasovnije po broju učesnika su kratke posjete vikend-izletničkog karaktera. obale tokova Drine. To su: dolina Žepe. Kadino vrelo. Većina rijeka regije su hladni planinski tokovi sa prosječnim ljetnim temperaturama vode 12-16 stepeni celzijusa. Krupca.com 149 .

3. na relaciji Višegrad – Peručac dugoj 54 km.institutig.1. kapaciteta 50 putnika je na raspolaganju turistima.3.1. Ovo balneološko lječilište koristi termomineralnu vodu temperature od 34 stepena Celzijusa.3.4.com 150 . Jezerski turizam Površinski vodeni slojevi vještačkih akumulacija HE '' Višegrad'' i ''Bajina Bašta'' (u opštini Višegrad) imaju znatno više temperature od pomenutih rijeka te su pogodne za kupanje i rekreaciju tokom ljetnjih mjeseci.1. Turistički brodić ''Zelenika''. platformama na vodi te izgradnjom turističkougostiteljskih objekata itd. neuralgije i dr. Šumovita područja. Zdravstveno-lječilišni turizam Banjsko-rekreativni turizam u Gornjem podrinju je zastupljen u banji ''Vilinoj Vlasi'' kod Višegrada. Ovom brodicom bi se turistički valorizirala akumulacija HE Višegrad odnosno 35 km ujezerenog toka Drine i 13 km atraktivnog kanjona Lima. Izrazite dnevne oscilacije jezerskog nivoa uzrokovane radom pomenutih hidroelektrana utiču na zamuljivanje obale i onemogućavaju normalan pristup jezerima. Nekada na lokaciji Metaljka u graničnom dijelu opštine Čajniče je bio sanatorijum za plućne bolesti.5.3. Naučno-istraživački turizam (bio i geo diverzitet) Naglašen stepen bio i geodiverziteta te preplitanje različitih klimatskih tipova na ovom području su uticali na visok stepen biodiverziteta vrsta . Višegradska banja je jedino balneološko lječilište u Gornjem podrinju u kojoj se liječe reumatična oboljenje. tihi ambijent i čisti planinski zrak koji su posebno obilježje srednjevisokih planina Kovač. Saobraća akumulacijskim jezerom HE ''Bajina Bašta'' kroz atraktivni kanjon Drine.živog svijeta. To je značajna prepreka razvoju jezerskog turizma ovdje koja bi se mogla riješiti pontonima. Priroda je tako bogato obdarila područje regije brojnim fenomenima tako da razvoj naučno-istraživačkog turizma ima svoju punu opravdanost. Devetak te visokoplaninskih zaravni pogoduju liječenju nervnih i plućnih bolesti. 8. Treba napomenuti da su u ovom radu turizam i rekreacija na planinskim jezerima navedena u sklopu podpoglavlja ''Planinski turizam''. Važno je istaći da je izgradnja turističkog broda ''Vodenog Ćire'' (originalna ideja potekla od lokalne nevladine organizacije iz Rudog) u fazi finalizacije. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Razvoj ovog vida turizma traži velika ulaganja.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 8. U toku je izgradnja nekoliko pristaništa sa pontonima za «Vodenog Ćiru» koja će u bliskoj budućnosti imati funkciju jezerskih luka Gornjeg podrinja. 8.

Pale-Prača. geografe. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Rogatice i Žepe. u Gvoznu polju) i izdašna kraška vrela. Mnoge lokacije navedene u ovoj studiji mogu da posluže kao mjesta – ''škole u prirodi'' za učenike osnovnih i srednjih škola. Atraktivne pješčane piramide tercijarno molasnih sedimenata kod Miljevine treba praktično zaštiti i dovesti u turističku funkciju. Interesantni su fluviokrški oblici kanjonskih tjesnaca Sutjeske.3. Zatim brojni ponori i ponornički tokovi (npr. biologije. ekologe i ostale. Brojne hidrogeološke zone – pećine zatim jame u okolini Kalinovika..institutig. geologije. Mnoge od njih su neispitane što predstavlja izazov za speleologe i geologe. Zato bi trebalo pokušati djelovati u tom pravcu. krških masiva i kanjona opština Foča.. Cijelo područje Nacionalnog Parka «Sutjeska» je iznimno interesantno i privlačno za: geomorfologe. Vrlo je važno napomenuti za sve korisnike ove studije da pri samom procesu kreiranja ekoturističkih programa odnosno ponuda seoski turizam i kulturnoistorijsko nasljeđe ne smiju biti zaobiđeni. Bistrice. Navedeno podrazumjeva restauraciju takvih sada često napuštenih seoskih objekata koji su skoro u poluruševnom stanju i formiranje etno sela. Stranoj klijenteli su često najinteresantniji stari objekti građeni u tradicionalnom stilu. čiste i uređene seoske kuće. dendrologe. poljski radovi (npr.6. kao posenih destinacija. geografije. Stari tradicionalni zanati. Seoski turizam i organska hrana Razvoj specifičnog seoskog turizma nema dužu tradiciju iako za njega postoje uslovi na ovom području. Rogatica. proces proizvodnje zdrave.com 151 . što bi svakako moglo da inicira razvoj naučno-istraživačkog turizma. hidrometeorologe.. Višegrad . bi trebalo podržati i uvrstiti u turističke programe. geologe. narodne nošnje. Neretve itd.košenje trave. botaničare. bez upotrebe pesticida. Prašumski kompleks Careve Gore u Zelengori bi takođe bio zanimljiv sa ovoga aspekta kao Gostilja i Veliki Stolac vezano za endemičnu Pančićevu omoriku zatim Radomišlje itd. Stoga se u razvoj ove grane ekoturizma mogu uključiti i savremenije.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Prašumski rezervat «Perućica» sa površinom od 1291 h je svakako jedan od najznačajnijih za razvoj ovog vida turizma posebno za naučnike iz oblasti šumarstva i biologe. Hrčavke. Pojave endemične faune vodotoka i jezera čine ovaj prostor vrlo zanimljivim za ihtiologe.. 8. Kamene svodove na Dobropoljskoj rijeci i na Čehotini bi trebalo zaštiti u formi geomorfološko-hidroloških spomenika. Pogodne su za održavanje terenskih ekskurzija studenata šumarstva.) kao vid rekreacije.1.organske hrane. organska-zdrava hrana. mljevenje žita u starim mlinovima itd.

tetrijeba.te treba da nađe svoje mjesto u reaktiviranju turističkih lovnih prostora regije Gornjeg podrinja. hranilištima. Podaci o stanju lovne divljači i prometu turista su nekompletni I počivaju na evidenciji lovački društava.1.institutig. Lov je perspektivna grana turizma koga treba ukomponirati u višednevne turističke programe regije zajedno sa ostalim navedenim vidovima turizma. 8. divlju svinju. U prvom redu tu se misli na: mrkog medvjeda. vuka. U budućnosti treba razmotriti mogućnost formiranja novih turističkih lovnih područja njihovo uključivanje u turističku ponudu Gornjeg podrinja. Pored toga to je i sportsko-rekreativna aktivnost . otvorenim i zatvorenim čekama.zatvorena lovišta”. divokozu. za potrebe lovaca visoke klase. šumskog zeca. Takođe postoje mogućnosti usluge lovačkih vodiča iz brojnih lovačkih društava vezano za razgledanje lovišta i pratnju u lovu. Za primjer ćemo navesti idejni projekat «Put jabuke» poteklu od direktora turističke zajednice Bosansko-Podrinjskog kantona kojim bi se objedinila ponuda zdrave hrane i seoskog turizma u okolini Goražda. zaštita i odstrel divljači. stručni kadar I lovočuvarsku službu I mogu da preuzmu veliki broj lovačkih područja na upravljanje I gazdovanje. kunu zlaticu. divlju svinju. Mnogi lovni reviri ovdje su sa opremljenim lovačkim kućama. U lovištima opština Gornjeg podrinja tradicionalno se vrši uzgoj. jarebicu kamenjarku.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Zato su vrlo važni lokalni idejni projekti i stav lokalne zajednice. uređenim lovačkim stazama.. kao I da u okviru postojećih formiraju takozvana . te sadašnja zakonska regulativa po kojoj se trofeji ne mogu iznositi van države..7. lisicu.3. ali je u isto vrijeme mjesto zadovoljenja potreba turista. Jedna od prepreka masovnijeg dolaska lovaca iz stranih zemalja predstavlja loš i neadekvatan smještaj lovaca. Favoriziranje lovnog turizma je politički značajno jer je veoma zastupljen oblik turizma u međunarodnim relacijama. koji mogu za cilj da imaju stimulaciju seoskog turizma uvažavajući pri tom realnu ekonomsku situaciju. ali u isto vrijeme komplementaran je sa mnogim drugim djelatnostima u turizmu. pratioca i opremes. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.com 152 . Divljač je osnovni predmet i motiv lovnog turizma. Šumska gazdinstva.. lovaca. Lovni turizam Lovni turizam je jasno diferenciran od ostalih oblika turizma.trenutno imaju najbolju lovnoprivrednu osnovu. koja zadovoljava potrebe i psiho-fizički relaksira.

(noćenje). Alternativa: pecanje u Drini nizvodno od Šćepan polja. Jedan od važnijih koraka u regionalnom turističkom razvoju ovog područja predstavlja objedinjavanje turističkih programa i sadržaja svih opština Gornjeg podrinja. Dolazak u NP Sutjeska – kanjon Prosječenica – Dragoš sedlo (Vidikovac) – Prijevor (ručak) – Tjentište (posjeta spomeniku). dan. Tjentište – Gornje Bare – Uglješin vrh – Donje Bare (ručak) – Gusni put – Tjentište. Ovdje ćemo u okviru predstavljanja oblika turizma navesti jedan integrisani turistički proizvod na regionalnom nivou koji imaju za cilj višednevni turistički boravak u Gornjem podrinju: Jedanaestodnevni program turističke ponude: 1. dan. što bi. tj. stećcima i ponoru. dan. eko hrana (opština Čajniče) – posjet čajničkoj crkvi – Goražde (noćenje) Alternativa: lov ili foto safari na Kovač planini. dan. branje ljekovitih trava) – Dobre vode (ručak domaći specijaliteti) – Pješćame piramide kod Miljevine – Foča.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 8.8. 2. zanatstvo. Foča – vidikovac Vranovina – Brštenovica – rafting Tarom i Drinom do kampova Šćepan polja ili Bastaha. javna bezbjednost. Tranzitni turizam Obzirom da Region Gornjeg podrinja prestavlja geografsku vezu između sjevera i juga te da kroz region prolazi glavni putni pravc u Istočnoj RS.institutig.com 153 . 6. Tjentište – Gvozno polje kod Kalinovika (posjeta jezeru. (noćenje) Alternativa: foto safari u lovištu Zelengora ili pecanje u Sutjesci.3. direktno ili indirektno bi bilo uključeno ugostiteljstvo. dan. trgovina. nadamo se. dan. (noćenje) Alternativa: Dragoš sedlo – Perućica – dolina Suhe – Tjentište (planinarska tura). prema južnom jadranskom primorju. u bližoj perspektivi rezultiralo saradnjom i ponudom na daleko višem nivou. Foča – Goražde (splavarenje i ribolov) – Bijele vode (noćenje). Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. 3. komunalne službe. saobraćaj. itd). (noćenje) 5. 4. od sjevera prema jugu. Ponudu Tranzitnog turizma je potrebno osmisliti tako da se uz predmetnu saobraćajnicu izgradi kvalitetna turistička ponuda koja će privući prolaznike da se zaustave na ovom području i možda tu provedu i duže vrijeme. javne službe (elektroprivreda. jedana od značajnijih turističkih ponuda regiona može da bude i tranzitni turizam.1. Pored turističke ponude integrisanog i objedinjenog turističkog proizvoda. To bi bila jedinstvena ponuda prema susjednim i drugim turističkim regijama. tj. Bijele vode – Piknik na Cicelju.

Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju

7. dan. Goražde – projekat „Put jabuke“ 8. dan. Goražde – Rudo plovidba brodom vodenim Ćirom kroz kanjon Lima i Drine do Višegrada. 9. dan. Višegrad (obilazak mosta, galerije likovne kolonije i kuće Ive Andrića) – Dobronski manastir – vožnja turističkim vozom na relaciji Dobrun-Vardište – Višegradska banja (moguče korištenje bazena i toplih kupki). 10. dan. Višegradska banja – put preko Sjemeća za Borike (ručak domaći specijaliteti) – Žepa (obilazak mosta i Redžep pašine kule) – Borike (noćenje). Alternativa: planinski biciklizam po visoravni Borike. 11. dan. Borike – Rogatica – posjeta starom gradu Borču – vožnja kroz atraktivni kanjon Prače – ručak u Prači (domaći specijaliteti) – Pale – Sarajevo.

Na osnovu ovog višednevnog regionalnog programa ponude turističkog proizvoda moguće je naraviti različite kombinacije turističkog integriranog proizvoda Gornjeg podrinja.

8.4. BUDŽET
Budžeti koji stoje na raspolaganju turističkim organizacijama opština Gornjeg podrinja su limitirani uslijed činjenice što same organizacije, u postojećim uslovima niske tražnje, mogu u veoma ograničenom obimu da finansiraju vlastite aktivnosti iz sopstvenih izvora sredstava (prodaja suvenira, brošura, iznajmljivanje vodiča). U cilju sticanja budžeta, boljeg načina finansiranja turizma, kada su ograničeni razni izvori finansiranja, dobro bi bilo postaviti i organizaciono-institucionalnu formu organizovanja svih interesnih grupa u turizmu Gornjeg podrinja (stekholdera). Region može formirati asocijaciju, udruženje/udrugu koja bi okupila sve zainteresovane (stekholdere) za razvoj turizma i na taj način objedinjavati ne samo turističku ponudu nego obezbjeđivati sredstva za realizaciju kvalitetnih programa od interesa za sve članice udruženja /udruge /, a koje one pojedinačno ne mogu izfinansirati. Buduća Gornjodrinska turistička asocijacija bi imala regionalni karakter, strukovno i tržišno profilisana i orjentisana ka budžetiranju i traženju sredstava za profitabilne projekte. To bi u početku bio pristup interesnih grupa da se razbije monotonija i deklarativni (politički) stav podrške razvoju turizma regije. Gro opština/općina, Gornjepodrinjskog regiona, nemaju ni formirane Turističke organizacije TO, kao organizaciono-institucionalni oblik za promociju (marketinške aktivnosti), praćenje i organizaciju turističke djelatnosti na nivou opštine /općine, a to su Kalinovik, Foča-Ustikolina, Pale –Prača, Rudo, Novo Goražde, Čajniče.

Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka

www.institutig.com

154

Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju

Ovakvo stanje se pravda prvenstveno, nedostatkom sredstava u lokalnom budžetu. Jedan od izlaza u ovakvom stanju je sprega i budžetiranje turizma kroz partnerstvo javnog i privatnog sektora, što predstavlja realnu i najkraću mogućnost da se dođe do kvalitetnih sredstava za podsticanje i razvoj turizma. Prema sumi ulaganja u turističko – ugostiteljsku djelatnost po stanovniku (u poslijeratnom razdoblju, period 1996. – 2000. godine), Bosansko-Podrinjski kanton je na devetoj, predzadnjoj poziciji Tabela br. 13. Tabela br. 13 Investicije u turističko-ugostiteljsku djelatnost od 1996.-2000. po stanovniku Kumulativ Kumulativno Područje Godišnje Rang
1996.-2000., (hilj.KM) 1996.-2000.

F BiH, Ukupno Kanton Sarajevo Hercegovačkoneretvanski Hercegbosanski Tuzlanski kanton Zeničko-dobojski Unsko-sanski Srednjo-bosanski Posavski Bosanskopodrinjski Zapadnohercegovački
Izvor: Statistički bilten godišta,FZS,Sarajevo

89.241 51.054 13.703 4.901 8.859 5.399 3.523 1.456 209 112 45
Bruto domaći

7,7 25,5 12.5 11,7 3,5 2,7 2,3 1,2 0,9 0,6 0,1
proizvod i investicije

38,5 127,3 62,8 58,4 17,4 13,5 11,4 6,0 4,5 3,1 0,5
FBiH i

─ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
kantona,razna

To potvrđuje da se na području Gornjeg podrinja veoma malo do sada ulagalo u turističko ugostiteljsku djelatnost, iako ovo područje na kantonalnom nivou FBiH, makro-regionalnoj ekonomskoj organizaciji (SMR-a), zauzima veliki prostor sa bogatim kulturno-istorijskim nasleđem i prirodnim ljepotama. Opštine po Zakonu o lokalnoj upravi i samoupravi treba da u svojim budžetima predvide sredstva za podsticanje i razvoj turizma, te osnuju Turističke organizacije. Opštine: Rogatica, Višegrad, Foča, imaju Turističke organizacije, formirane tokom 2006. godine, a općina Goražde ima tzv. Turistički ured u okviru općinskih organa iako je središte kantona i po toj shemi trebala bi da ima formiranu jaku kantonalnu turističku zajednicu koja treba da djeluje u okviru TZ FBiH, prvenstveno na promociji turističkih potencijala Bosansko-podrinjskog kantona. Drugim rečima, turističke organizacije su najvećim dijelom zavisne od opštinskog menadžmenta i sredstava javnog sektora.

Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka

www.institutig.com

155

Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju

8.5. INFORMISANJE
Usluge koje pružaju turističke organizacije na ovom prostoru variraju u zavisnosti od karakteristika područja i interesa javnog sektora da na svojoj teritoriji osigura usluge turističkog informisanja. Radno vrijeme turističkih organizacija takođe varira od slučaja do slučaja, pri čemu je najveći broj turističkih organizacija zatvoren tokom vikenda. Usluge koje se pružaju putem telefona često ne odgovaraju međunarodnim standardima kvaliteta, a posebno treba ukazati na činjenicu da ima slučajeva kad se niko ne javlja na telefonske pozive. Turističke organizacije na ovom prostoru danas ne bilježe, a i nemaju ovlašćenja da reaguju na žalbe turista, uslijed čega ne dolazi do pozitivnih primjera i akcija kako bi se pojedini izvori žalbi otklonili. Turističke organizacije na ovom prostoru danas ne pružaju potencijalnim klijentima uslugu bukiranja/rezervisanja određenih turističkih aktivnosti na području svog djelovanja. Kad je riječ o ljudskim potencijalima, treba naglasiti da u ovom sektoru nedostaje obučenih ljudi, različitih vještina (npr. veoma je teško obezbijediti kvalitetne vodiče,..), ili nije dovoljno, adekvatno školovano (trenirano) za potrebe posla koji obavlja, naročito u smislu gostoljubivosti, od gosta očekivanog kvaliteta usluživanja, odnosno poznavanja stranih jezika. Kao rezultat toga, stiče se utisak o neprofesionalnosti turističkih organizacija. Uprkos činjenici da su turističke organizacije započele promovisanje specijalizovanih proizvoda kroz svoje promotivne materijale (kao što su banje, lov i ribolov, planine, jezera i rijeke, kulturne i prirodne atrakcije), još uvijek se ne promovišu specifični proizvodi i usluge namenjene određenim tržišnim segmentima (kao što su lov, ribolov, jezera, seoski turizam i dr.), uslijed čega je najveći dio promotivnih materijala u opticaju opšteg karaktera (nedovoljno fokusiran). Od ukupno deset opština ovog regiona njih samo tri (Foča, Višegrad, Roratica) imaju turističke organizacije (osnovane 2006./07. godine) dok općine Goražde, Foča/Ustikolina i Prača-Pale, koje su u sklopu Bosanko-podrinjskog kantona, imaju jedan Turistički ured. Ni jedna TO nema internet prezentaciju. U nadi da će se neka TO odlučiti za izradu internet prezentacije sugerišemo da ona mora biti zadovoljavajućeg kvaliteta tako da se može uporediti s međunarodnim standardima. To se naročito odnosi kako na dizajn, tako i na sadržinu koja ne smije biti preopširna (i stoga nerelevantna), ili nedovoljno informativna. Mora da sadrži opis ili turističku kartu regije, pomoću koje se lakše mogu locirati atrakcije, gradovi i sl. koji se pominju i promovišu i što je takođe važno aktivna cijelo vrijeme, sa svježim primamljivim informacijama. Neophodno je i da se informacije prezentuju i na engleskom jeziku.
Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.institutig.com

156

Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju

Generalno, može se reći da je samo na bazi korišćenja interneta trenutno još uvek teško doći do pouzdane, praktične i korisne informacije o kapacitetima turističke ponude i turističkim proizvodima Gornjeg podrinja.

8.6. MARKETING
U turističkim organizacijama na ovom području marketinške aktivnosti još uvijek nisu jasno definisane, ni uspostavljene, tako da trenutno nema praktično nikakvih marketinških strategija, kao ni marketinškog formiranja turističkog proizvoda, njegove promocije i distribucije. Turističke agencije su dominantno fokusirane na snabdijevanje klijenata promotivnim materijalima, odnosno davanje savjeta i pomaganje putnicima namernicima, kako da ih odvedu van, u druge zemlje na druge turističke destinacije. Prisustvovanje (nastupi) na turističkim sajmovima u zemlji i svijetu predstavljaju glavni promotivni alat za turističku promociju Gornjeg podrinja. U tom kontekstu neophodno je izraditi marketing plan koji bi imao zadatak da na smislen način poveže atrakcije i proizvode i tržištu (domaćem i ino) predstavi Gornje podrinje kao novu (evropsku) turističku destinaciju. Pri tome, ovaj plan bi trebao da vodi računa da se paralelno sa prezentacijom identiteta Gornjeg podrinja kao turističke destinacije na međunarodnom i domaćem tržištu, moraju graditi turistički proizvodi kao i profesionalni marketing sistem regiona. Putem marketing plana svi resursi i atrakcije treba da se slože u funkcionalni sistem koji daje realnu bazu za ostvarenje kratkoročnih ciljeva u vidu stvaranja integralnih procesa promocije i komercijalizacije, kao i dugoročnih ciljeva u vidu osiguranja rasta ukupne ekonomije turizma regiona, ali i kreiranja internacionalno konkurentskih turističkih proizvoda. Ciljevi marketing plana Gornjeg podrinja treba da predstavljaju okvir za buduće odluke unutar marketing sistema. Unutar marketinga ciljevi se definišu kako bi podržali bazična razvojna opredeljenja i globalne smjernice razvoja turizma u regionu Gornjeg podrinja, kvantifikaciju dobijaju u detaljnim, tj. operativnim i posebno definisanim godišnjim planovima. Oni određuju smjer dejstva marketing akcija i njihov kontinuitet vezano za ono što treba postići. Ciljevi se postavljaju dugoročno za narednih deset godina, ali su podložni mijenjanju zavisno od toga koliko će se brzo region turistički razvijati.

Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka

www.institutig.com

157

Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju

Marketinški se ciljevi definišu na sljedeći način: 1. Pozicionirati Gornje podrinje kao turističku destinaciju na domaćem kao i na inostranom tržištu; 2. Višestruko povećati broj inostranih kao i domaćih gostiju u Gornjem podrinju, maksimalno povećati prodaju na domaćem i inostranim tržištima; 3. Uspostaviti i operacionalizovati sistem marketinga Gornjeg podrinja na domaćem, regionalnom kao i na nivou opština/općina. 1. Pozicionirati Gornje podrinje kao turističku destinaciju na inostranom kao i na domaćem tržištu. Danas Gornje podrinje nema imidž turističke destinacije zato što u prošlosti nije značajno bio prisutan na karti turizma, kao i zbog činjenice da su protekla događanja u regionu onemogućila da se region rehabilituje i dodatno razvije svoju turističku industriju. Da bi se promjenile percepcije o Gornjem podrinju od juče u percepcije o turističkom regionu sutra, i to na domaćem i internacionalnom planu, potrebno je krenuti u snažan i postepen interni i eksterni marketing. U tom smislu se na prvom mjestu postavlja zahtjev za turističkim brendom Gornjeg podrinja koji integriše najbolje turističke vrijednosti koje region ima s korisnicima koji će region birati kao odredište za turistička putovanja. 2. Višestruko povećati broj domaćih kao i inostranih gostiju u regionu, maksimalno povećati prodaju na domaćem i inostranim tržištima. Povećanje broja gostiju se generalno dobiva sa nečim novim i interesantnim. Gornje podrinje ovdje može da se predstavi prije svega kao turistički region koji ima definisane proizvode. Na taj način će ljudi da dolaze da se upoznaju sa prirodnim ljepotama ovog kraja, ali i sa proizvodima. Sljedeći element je opšta promocija Gornjeg podrinja kao turističke destinacije. Prije svega, putem novog, (prvog), turističkog brenda, a onda i strateškim nastupom prema tržištima od interesa (inostranim i domaćim, tržištima sa interesima za određene proizvode) i turističkoj industriji (turoperatori, agencije). Na bazi dosadašnjih razmatranja u sklopu Strategije razvoja turizma Gornjeg podrinja nepobitno je dokazano da Gornje podrinje već danas ima prostora da bitno uveća turistički promet na bazi promišljenih i ciljanih marketinških akcija. 3. Uspostaviti i operacionalizovati sistem marketinga regiona Gornjeg podrinja na domaćem, regionalnom kao i na nivou opština/općina. Sadašnji sistem marketinga regiona je u skladu sa današnjom situacijom turizma regiona, ali i ukupnim finansijskim sredstvima kojima raspolažu Turističke organizacije/uredi Gornjeg podrinja.
Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.institutig.com

158

Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju

Da bi se ostvarila prethodna dva cilja preduslov je profesionalni pristup upravljanju marketingom turizma Gornjeg podrinja u sistemu turističkih organizacija/ureda regiona. Samo profesionalnim odnosom prema turizmu mogu se postići adekvatni rezultati u vidu povećanja broja gostiju ali i poboljšanja imidža Gornjeg podrinja. Radi ostvarenja gore navedenih ciljeva potrebno je da se organizuje krovna organizacija regiona Turistička asocijacija Gornjeg podrinja, kantonalna turistička zajednica, Bosansko-podrinjskog kantona i Turističke opštinske organizacije na području RS-a opština. Prije svega, neophodno je definisati zadatke koje će te organizacije obavljati. Ti zadaci bi trebali biti sljedeći: • • • • • Razvoj proizvoda; Istraživanja, promocija i prodaja (na ciljnim tržištima); Turističke informacije i koordinacija svih marketinških aktivnosti na lokalnom nivou; Aktivnosti na međunarodnim tržištima, u prvoj fazi posredstvom lokalnih marketinških jedinica i Marketing menadžment turističke destinacije (mjesta,regije).

U tom smislu buduća Turistička zajednica Bosansko-podrinjskog kantona bila bi: • • • • Proizvodno orjentisana; Pružala bi usluge opštinama; Pružala bi usluge privatnom sektoru; i Brinula bi o menadžmentu Gornjepodrinjskog turističkog brenda (marke) i o nacionalnoj promociji.

Na nivou opština trebalo bi da se uspostavlja struktura koja bi imala naglasak na aktivnosti razvoja proizvoda i koordinacije opštinskih turističkih organizacija/ureda na područjima opština. Drugim riječima, opštinske turističke organizacije jesu transmisija za promociju i prodaju između krovnog i brojnih destinacijskih turističkih organizacija, dok na polju razvoja proizvoda, odnosa sa gostima i organizovanja sistema informisanja, imaju aktivnu ulogu i odgovornost izgradnje kapaciteta lokalnih organizacija. Opštinske organizacije tako poprimaju ulogu destinacijskih menadžment organizacija, te ulaze u jaku saradnju s privatnim sektorom na području razvoja proizvoda i stvaranja cjelovitog turističkog lanca vrijednosti i sistema iskustava u opštinama. Opštinske turističke organizacije se u tom kontekstu osim na programe izgradnje konkurentnosti lokalnih destinacija u marketinškom dijelu fokusiraju na Informacione centre.
Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.institutig.com

159

podrinja. a koja u osnovi pretpostavlja: • • Profesionalnu i čvrstu saradnju u zajedničkom interesu. Ona asimilira i stekholdere kao interesne grupe i proširuje članice potencijalne Asocijacije. a u RS-u na opštinskom. kako slijedi. Glavni zadatak ove Asocijacije je razvoj i promocija turističkog proizvoda G.com 160 . Ovakav konceptualni prilaz rezultat je položaja Gornjeg podrinja koje obuhvata opštine/općine dva entiteta. U tom smislu cjelovita organizaciona shema marketing sistema (destinacijska marketing organizacija) Turističke asocijacije Gornjeg podrinja trebala bi imati organizacionu shemu. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. U FBiH je to na kantonalnom nivou. kod koji postoje različiti pristupi kod organizovanja turističkih organizacija/zajednica.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Cilj ovakvog modela opšte organizacije je jasna podjela poslovnih misija na oba nivoa organizovanja. Jasnu podjelu marketinških zadataka zbog racionalnog korišćenja resursa gdje se na regionalnom nivou u prvi plan stavljaju komercijalne i komunikacione aktivnosti koje su na lokalnom nivou povezane s izgradnjom turističkih proizvoda i koje su povezane s informacijama i odnosima s gostima.institutig. odnosno nivou gradova. odnosno BiH i daje mogućnost ovakog organizovanja. Krovna organizacija je koncipirana u skladu sa Zakonom o udruženjima / udrugama i fondacijama RS.

prije svega. Turističku asocijaciju Gornjeg podrinja treba uspostaviti kao snažnu profesionalnu organizaciju koja mora zadovoljiti nove zahtjeve vremena. Buduća Turistička asocijacija Gornjeg podrinja treba sve više da postaje lider nove ere koji stvara i realizuje turističke promotivne akcije s naglaskom na nove usluge.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju TURISTIČKA ASOCIJACIJA G. da bude kreativni lider marketing menadžmenta Gornjeg podrinja. Budući klijenti Turističke asocijacije Gornjeg podrinja moraju biti i klijenti cjelovite baze koja pokriva potencijalni vrijednosni sistem gornjedrinskog turizma.PODRINJA (Destinacijska marketing organizacija) Razvoj proizvoda Promocija proizvod PR ured Foča TO (Opštinska / destinacijska menadžment organizacija) Razvoj proizvoda Promocija i prodaja Višegrad TO (Opštinska / destinacijska menadžment organizacija) Razvoj proizvoda Promocija i prodaja Goražde TZ (Kantontonalni destinacijski menađžment) Razvoj proizvoda Promocija i prodaja Rogatica TO (Opštinska / destinacijska menadžment organizacija) Razvoj proizvoda Promocija i prodaja Čajniče TO (Opštinska / destinacijska menadžment organizacija) Razvoj proizvoda Promocija i prodaja Foča/Ustikolina (Općinski / destinacijski menadžment ured) Razvoj proizvoda Promocija i prodaja Prača / Pale (Općinski / destinacijski menadžment ured) Razvoj proizvoda Promocija i prodaja Novo Goražde TO (Opštinska / destinacijska menadžment organizacija) Razvoj proizvoda Promocija i prodaja Rudo TO (Opštinska / destinacijska menadžment organizacija) Razvoj proizvoda Promocija i prodaja Kalinovik TO (Opštinska / destinacijska menadžment organizacija) Razvoj proizvoda Promocija i prodaja Turistička asocijacija Gornjeg podrinja treba.institutig.com i 161 . Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.

Organizovanje kampanje tržišne marke (brend kampanje).Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Ključna pozicija Buduće Turističke asocijacije Gornjeg podrinja je u stvaranju turističkih proizvoda. Kreiranje promotivnih alata kao i štampa promotivnih materijala. organizovanje i strukturisanje novih grupa proizvoda. Osmišljavanje i implementacija sistema komunikacija i prodaje. 8. Strukturiranje i organizacija postojećih grupa proizvoda i svih poslovnih aktivnosti privatnog sektora. Izbor ciljnih tržišta i odabranih ciljnih segmenata.6.6.6. aktivnosti i usluga. koordinacija lokalnih turističkih biroa i podrška podizanju njihovog konkurentskog kapaciteta. Stvaranje inovativnih i dinamičnih sistema paketa turističkih doživljaja u sklopu predloženih proizvoda. njihovo objedinjavanje u promotivne i komercijalne aktivnosti na nacionalnom nivou. Interna kontrola kvaliteta proizvoda. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. 8. i Stvaranje efikasnog sistema komercijalizacije.com 162 . RAZVOJ PROIZVODA U organizacionoj strukturi Buduće Turističke organizacije/ureda Gornjeg podrinja treba da se kreira Odjeljenje za razvoj proizvoda koji će imati svog menadžera koji koordinira rad proizvodnih menadžera.institutig. Stvaranje.3. 8.1.2. i Pokretanje aktivnosti saradnje i kreiranje marketing klubova među ključnim igračima. ODNOSI S JAVNOŠĆU (PR BIRO) Prema nacrtu buduće organizacije biro se pozicionira na krovnom nivou. Ovo odjeljenje će imati sljedeće odgovornosti i zadatke: • • • • • • Osiguravanje jasnog i nedvosmislenog imidža. pozicioniranja i brenda. a sastoji se od rukovodioca i dva pomoćnika koji stvaraju platformu za komuniciranje pozitivnog imidža Gornjeg podrinja kao prepoznatljive turističke destinacije. Glavni zadaci Odjeljenja za razvoj proizvoda su sljedeći: • • • • • • Praćenje potreba i očekivanja turista. PROMOCIJA I PRODAJA Na istom nivou kao i Odjeljenje za razvoj proizvoda se kreira Odjeljenje promocije i prodaje koji takođe ima svog menadžera koji koordinira akcije promocije i prodaje.

na srednji rok biće moguće jednostavnije i efikasnije upravljati cijelim sistemom marketinga Gornjeg podrinja. od razvojnih projekata i sve većem ulasku privatnog kapitala. Na koji će se način mijenjati interesna struktura turističkih organizacija na opštinskom nivou zavisiće.com 163 .4. Interni marketing. već i sve potrebne informacije o cijelom regionu kao i Bosni i Hercegovini kreirajući sinergetski efekt (tzv. Isti će biti sve više zainteresovan za konkurentski standard gornjedrinskih turističkih destinacija. Za marketinšku funkciju određuju se opštinske/općinske turističke organizacije/uredi koji su u suštini danas glavni sadržaj turističke organizacije opština/općina regiona. Za očekivati je da će u nekim značajnim mikrodestinacijama.institutig. stavljajući im na raspolaganje ne samo potrebne informacije za svoju destinaciju. uz jaku saradnju s opštinama zavisno od opštinskih dominantnih proizvoda. Uz dosadašnje odgovornosti i aktivnosti ove organizacije preuzimaju i bliski kontakt i saradnju sa krovnom organizacijom. 8. i Lobiranje. Izvjesno je da glavni nosilac treba da bude Buduća Turistička asocijacija Gornjeg podrinja. Na regionalnom nivou profesionalizaciju buduće Turističke asocijacije Gornjeg podrinja usmjeravaće opšti regionalni interes za razvojem turističkih proizvoda i turističkom promocijom Gornjeg podrinja u svijetu i domaćem tržištu. doći uskoro do prvih javno-privatnih partnerstva.6. cross selling ili unakrsna prodaja). prije svega. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Prema gore navedenim prijedlozima. uredi se usmeravaju prema cjelovitom destinacijskom menadžmentu. Održavanje i kreiranje odnosa sa svim vrstama medija. to jest na lokalnom nivou. Na taj način treba da se ostvaruje brža i efikasnija izgradnja konkurentnosti i marketinga lokalnih jedinica.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Glavne odgovornosti i zadaci PR biroa: • • • • Kreiranje sistema odnosa s javnošću u Gornjem podrinju kao i u kasnijoj fazi u inostranstvu. Opštinske/općinske turističke organizacije/uredi treba da zauzmu proaktivan stav prema odnosu sa gostima. treba očekivati veću profesionalizaciju na svim nivoima. Iz izloženog. OPŠTINSKA/OPĆINSKA TURISTIČKA ORGANIZACIJA/URED Na najnižem nivou organizacione strukture Buduće Turističke asocijacije Gornjeg podrinja. Na opštinsko/općinskom nivou profesionalizacija treba da bude rezultat velikih opštinskih investicija u turističku infrastrukturu i suprastrukturu na osnovu javnih i privatnih investicija. kao i jakim programima izgradnje kapaciteta lokalnih organizacija koje moraju biti inicirane od buduće Turističke organizacije/ureda Gornjeg podrinja.

Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 8. Da bi se razvile izvodljive marketing akcije potrebno je imati osnovne alate pomoću kojih će moći da se privuku potencijalni tržišni segmenti odnosno izvori tražnje. koji je određen marketinškim ciljevima i realnim potrebama.5. Kada su strategija portfolija proizvoda i potencijalni tržišni segmenti jednom definisani.institutig. tako i ovaj mora biti formulisan na način da taktičke aktivnosti po područjima djelovanja budu po vremenu i sredstvima u skladu sa marketinškim strategijama i zadacima. MARKETING PROGRAMI TURIZMA GORNJEG PODRINJA Akcioni plan marketinga treba da uzme u obzir potrebu za odgovarajućim komunikacionim i promocionim alatima da bi se povećala efikasnost marketing akcija. koji mora imati najmanje četiri glavna područja i to: INTERNI Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. kao i predloženog portfolija proizvoda za svaki tržišni segment. mora biti vođena uz punu saradnju i učestvovanje ključnih aktera u turističkom procesu. Pozicioniranje Gornjeg podrinja i njegovih opština/općina 2. potrebno je znati koji su najprikladniji marketinški alati. koje su njihove komponente i kako ih prilagoditi marketing akciji u vezi sa predloženim proizvodima turističkog sistema Gornjeg podrinja. Plan treba da definiše pojedinačni marketinški alat za promociju i komercijalizaciju postojećih proizvoda.6. Akcioni plan predlaže specifične strategije i akcije za svaki od definisanih ciljeva marketing plana da bi se povećala efikasnost marketing akcija turističkog sistema Gornjeg podrinja. Kreiranje brenda i njegovo komuniciranje 3. Organizovanje grupa proizvoda 4. kako oni funkcionišu kroz promociju i komercijalizaciju. dajemo pregled koraka koji su potrebni da bi se ti ciljevi i ostvarili: 1. To je i prvi korak u postavljanju marketinškog sistema Gornjeg podrinja. Ipak. Stoga rasprava o budžetu. kao i postojećim i potencijalnim tržišnim segmentima u gornjedrinskom turističkom sektoru. Aktivna prodaja Kao i svaki destinacioni marketinški sistem. plan treba da precizira potrebnu promociju i komercijalizaciju u cilju povećanja efikasnosti sistema kao i privlačenja definisanih potencijalnih tržišta.com 164 . Uzevši u obzir gore navedene ciljeve marketing plana. One bi trebalo da budu primjerne karakteristikama postojeće turističke ponude. Inovativno i dinamično stvaranje paketa 7. Razvoj proizvoda 6. Organizovanje grupa specijalizovanih proizvoda i aktivnosti 5.

institutig. C. INTERNI MARKETING / LJUDSKI RESURSI uzima u obzir marketinške napore usmjerene prema zaposlenima sistema buduće turističke organizacije Gornjeg podrinja sa ciljem izbora. pa je logično računati s njihovim daljim korišćenjem da bi se ostvarili ciljevi marketing plana. jer su do sada bile relativno slabo zastupljene u sistemima komercijalizacije. SISTEM KOMUNIKACIJE je dosad bio dominirajući. PROGRAMI MARKETINŠKE INFRASTRUKTURE su nužni za tehnološko opsluživanje sistema. SISTEM PRODAJE I KOMERCIJALIZACIJE stavlja naglasak na proaktivan pristup prodaji Gornjeg podrinja kao turističke destinacije kao i pojačanu komercijalizaciju i pojedinih općina/opština. B.com 165 .Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA INTERNI MARKETING/ LJUDSKI RESURSI SISTEM PRODAJE I KOMERCIJALIZACIJE SISTEM KOMUNIKACIJE A. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. kao i veću efikasnost sistema donošenja odluka. motivacije i zadržavanja najboljih ljudi koji će obavljati svoje poslove na najbolji mogući način. ali i prema opštoj javnosti radi dobivanja podrške u radu i lakšeg sprovođenja ovog marketing plana. D.

prije svega. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Profil sadašnjih snaga ("strengths") i nedostataka ("weaknesses") turizma ovog područja izveden je na osnovi direktnog uvida na terenu i intervjua s ključnim osobama. Turistički proizvod u užem smislu (prirodni i kulturni resursi i atrakcije. s osnovnim ciljem da se ukaže na njihovu relativnu važnost. Pri tome je ocjena 10 najbolja u slučaju snaga i prilika. a zaduženim za oblast turizma na područu tih opština. SWOT analizi je pristupljeno putem strukturisanja ključnih komponenti turističkog sistema Gornjeg podrinja. i to prema sljedećim područjima: • • • • • • Opšta Infrastruktura i Saobraćaj. Sistem turističkog marketinga Organizacija. izvršeno i njihovo ocjenjivanje na skali od 1 do 10. a s obzirom na dominantnu važnost sadašnjih i očekivanih procesa u ovoj oblasti za razvoj turizma. SWOT analiza predstavlja nezaobilazno sredstvo za identifikaciju i sistematizaciju mogućeg poligona ključnih strategija i politika da se postavljeni ciljevi i ostvare.com 166 . nedostacima. profil spoljnih prilika ("opportunities") i prijetnji ("threats"). upravljanje i podsticanje razvoja turizma. nezavisno od toga da li je riječ o snagama. određenim ispred svake opštine za saradnju sa autorima ove Strategije. Potrebno je takođe naglasiti i činjenicu da je prilikom definisanja svakog pojedinog elementa (kategorije).1. Ljudski resursi i tržište rada. 9. U tom kontekstu. turistička struktura i turistička infrastruktura). izveden je na osnovi analize tržišta i konkurenata. a najlošija u slučaju nedostataka i prijetnji.institutig. odnosno na prioritete u djelovanju. SWOT ANALIZA TURIZMA GORNJEG PODRINJA SWOT analiza je veoma pogodna tehnika za svaku turističku destinaciju. odnosno njegovog efikasnog uključivanja na domaću i međunarodnu poslovnu scenu.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 9. UVODNE NAPOMENE Kako je definisana projektnim zadatkom Strategija razvoja turizma Gornjeg podrinja. prilikama ili prijetnjama prema svih šest prethodno navedenih područja. a za koja treba utvrditi inicijalne strategije i politike. Odnosi i umrežavanje s drugim javnim i privrednim sektorima. predstavlja projekat koji. treba da da racionalne odgovore na pitanja strukturisanja i rasta turizma ovog područja. S druge strane. koja želi da ima saznanja o svojim slabim i jakim tačkama.

10 – najlošija) 7 8 8 9 8 7 8 6 5 10 Redni broj 1. Ne primjenjivanje zakona. Nedostatak sistema za upravljanje otpadom 6. Institucionalna regulacija zaštita životne sredine 6. Razvijena bazična telekomunikacijska i informatička infrastruktura 2. i dr. voda 5. Strateški geoprometni položaj Gornjeg podrinja 2.institutig. INFRASTRUKTURA I SAOBRAĆAJ 1.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 9. kvalitetnih turoopratora 10.2. Snage Ocjena (1 – najlošija. 10 – najbolja) 8 9 7 8 7 5 Redni broj 1. Tranzitna pozicija 4. Uključenost u glavne regionalne cestovne koridore 3. Zastarjelost voznog parka 3. Električna energija.) Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Slabosti Ocjena (1 – najbolja. Nedostatak domaćih. Nedostatak bazične infrastrukture unutra postojećih turističkih destinacija 4. Tehnološka zastarjelost distribucijskih kapaciteta električne energije 7. kontrole i kaznenene politike kod incidenata na području životne sredine (divlja odlagališta otpada. Nedostatak i devastacija opšte i turističke destinacije 8. Nedostatak i zastarjelost vodovodne i kanalizacione mreže otpadnih voda 5. Nedostatak i zapuštenost putne i riječne infrastrukture 2. Nedostatak dobre regulacije saobraćaja u gradovima i parkinzima 9.com 167 .

Šansa Ocjena (1 – najlošija. hedonizam) 2. 10 – najlošija) 7 7 7 Redni broj 1. 10 – najbolja) 10 8 10 10 9 Redni broj 1.com 168 . otvorenost. Velika netaknuta priroda u planinama i brdskim ruralnim predjelima 4. Opasnosti Ocjena (1 – najbolja. Rastuća ponuda događaja (festivali. manifestacije) 3. Gubitak potencijalnog tržišta zbog zaostajanja za konkurencijom 9. Opšti tehnološki progres i pad cijena na tržištu infrastrukturne opreme. posebno komunikacijske i informatičke 3. Visoko vrijedno kulturno-istorijsko nasljeđe Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Nedostatak domaćih izvora za finansiranje infrastrukture i saobraćaja 2. Izbjegavanja ovog regiona od strane turista zbog negativnog iskustva sa infrastrukturom i signalizacijom uz puteve Gornjeg podrinja 3. 10 – najbolja) 7 7 7 Redni broj 1. Snage Ocjena (1 – najlošija.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 3. TURISTIČKI PROIZVOD 1. Ljudi Gornjeg podrinja (gostoljubivost. Primjena visoko razvijenih evropskih standarda u infrastrukturi i saobraćaju 4. Projekti u toku kao i opšti interes organa uprave i međunarodne zajednice za projektima infrastrukture 2.3.institutig. Postojanje Nacionalnih parkova zaštićenih područja prirode 5.

Neizgrađena prostorno urbanistička regulacija većine sadašnjih i potencijalnih turističkih destinacija 3. 8. Nedostatak profesionalno oblikovanih proizvoda za internacionalnu komercijalizaciju 10.com 169 . Nedostatak novostvorenih turističkih atrakcija (tematski parkovi i sl) 8. 7. Slabosti Ocjena (1 – najbolja.institutig. i organizovanim događajima 9. Identitet i atraktivnost regionalne gastronomije Kultura ugostiteljstva i restoraterstva kao susreta orijentalne i evropske kuhinje Naslijeđeni kapaciteti hotela i drugih smeštajnih objekata koje je razmerno lako moguće rehabilitovati i staviti na tržište Dobra vrijednost za novac u lancu vrijednosti turističke industrije Dobro razumijevanje sadašnje turističke industrije i menadžmenta o vlastitim konkurentskim nedostacima 7 7 6 6 8 2. 10. Nedovoljna zaštita i održavanje glavnih nacionalnih prirodnih i kulturnih resursa i atrakcija 2. Nedostatak inicijalne infrastrukture za rast novih turističkih destinacija 4. Nedostatak smeštajnih kapaciteta internacionalnog kvaliteta 7.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 6. Nedostatak cjelovitog lanca vrijednosti kod većine sadašnjih turističkih proizvoda 8 10 8 Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. 9. Nedostatak renomiranih hotelskih lanaca/brendova 11. Nekontrolisana i divlja izgradnja u i oko atraktivnih sadašnjih i budućih turističkih destinacija 5. 10 – najlošija) 9 9 7 7 8 10 6 8 Redni broj 1. Nedostatak jakih preduzeća u turističkoj industriji koji mogu preuzeti veće projekte 6. posebno panoramskim putevima. Nedostatak uslužnih sadržaja na turistički atraktivnim lokacijama.

Pozitivna promjena svjetskog institucionalnog javnog mnenja prema Bosni i Hercegovini otvara prostor za turizam 2. Šansa Ocjena (1 – najlošija.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 3. Trajna devastacija i mogućnost gubljenja nekih prostora i lokacija za turistički razvoj 2. Opasnosti Ocjena (1 – najbolja.com 170 . 10 – najlošija) 10 6 6 Redni broj 1. Rekreativni i turistički potencijal Drine. Tare i drugih atraktivnih rijeka na ovom području 4. Diversifikacija turističkih proizvoda uslijed tehnoloških promjena i promjena u obrascima življenja 8. Uobičajena pozitivna reakcija svjetskog tržišta prema novim destinacijama 6. Ubrzana privatizacija i stabilizacija poslovanja naslijeđene turističke imovine u Bosni I Hercegovini 4. Izostanak interesa lokalnih i stranih ulagača u turističku industriju Gornjeg podrinja Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Primjena novih tehnologija u turističkoj industriji 5. Interes za ulaskom internacionalnih hotelskih brendova 3. Diversifikacija godišnjih odmora na tri do četiri putovanja tokom godine te jaka vikend turistička aktivnost Evropljana 7. 10 – najbolja) 8 7 10 5 8 7 7 9 Redni broj 1.institutig. Ubrzane aktivnosti konkurenata na razvoju turističkih proizvoda i mogućnost slabljenja startne pozicije 3.

com 171 . 10 – najbolja) 8 8 5 5 7 7 8 Redni broj 1.) 4. zabava. Pretežno pozitivan odnos stanovništva Gornjeg podrinja prema turizmu kao industriji 2.) 8. Urođeni bosanski mentalitet i sklonost kvalitetu usluge 3. Nedovršena cjelovita zakonska regulacija sistema zapošljavanja i radnih odnosa u turizmu Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka 10 9 10 6 7 8 5 www. Projekti međunarodnih organizacija na podizanju kapaciteta zaposlenih u javnom i privatnom sektoru turizma 2. Kvalitetan nivo i reforme u toku sistema opšteg obrazovanja 4. fleksibilno radno vrijeme i sl. Ulazak privatnih škola i univerziteta na tržište obrazovanja 7. Nedovoljna informisanost stanovništva Gornjeg podrinja o turizmu i hotelijerstvu kao izvoru blagostanja i razvoja životnih karijera 2. tematski parkovi i sl.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 9. Tradicija visokoškolskog obrazovanja u oblasti turizma 5. Neprilagođenost sadržaja stručnih nastavnih programa novim profitnim zahtjevima turističko-hotelskog sektora 5. manifestacije.4. Diversifikacija stručnog obrazovanja prema strukama 6. 10 – najlošija) 7 Redni broj 1. LJUDSKI RESURSI I TRŽIŠTE RADA 1. Slabosti Ocjena (1 – najbolja. Snage Ocjena (1 – najlošija. Nefleksibilnost sistema zapošljavanja (dvojna zanimanja. Nedostatak kadrova u novim turističkim zanimanjima (animacija. Nedostatak internacionalno kvalifikovanih hotelskih i turističkih menadžera i drugih ključnih zanimanja 3.institutig. Nedovoljan broj postojećih škola za bazična zanimanja 6. sezonski rad. Nedovoljna mobilnost radne snage u turizmu Bosne i Hercegovine 7.

Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju

3.

Šansa
Ocjena (1 – najlošija, 10 – najbolja) 10 8 6 6 8

Redni broj 1. Dostupnost evropskih fondova usmjerenih razvoju kadrovske baze turizma Bosne i Hercegovine 2. Veliko tržište rada bosanskih iseljenika diljem Evrope 3. Primjena evropskih rješenja i zakonske regulative u oblasti rada i zapošljavanja 4. Interes stranih obrazovnih institucija na polju turizma i hotelijerstva za saradnju sa Bosnom i Hercegovinom 5. Internet dostup obrazovnim informacijama i intelligence sistemima na polju turizma

4.

Opasnosti
Ocjena (1 – najbolja, 10 – najlošija) 9 10 6

Redni broj 1. Niska kvaliteta usluga i povećani stepen nezadovoljstva klijenata 2. Usporen rast produktivnosti i performanse bosanskog turizma i hotelijerstva u inicijalnoj fazi razvoja 3. Gubljenje startne konkurentske pozicije i preimućstava na području ljudskih resursa Bosne i Hercegovine

Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka

www.institutig.com

172

Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju

9.5. ODNOSI I UMREŽAVANJE S DRUGIM PRIVREDNIM I JAVNIM SUBJEKTIMA 1. Snage
Ocjena (1 – najlošija, 10 – najbolja) 10 6

Redni broj 1. Laka dostupnost zdrave i kvalitetne hrane 2. Velik broj (kulturnih) događaja i manifestacija

2.

Slabosti
Ocjena (1 – najbolja, 10 – najlošija) 7 7 6 9 8 7 8 9 6 7

Redni broj 1. Slaba povezanost hotelskih kuća s lokalnim proizvođačima zdrave hrane 2. Slabo korišćenje mogućnosti tzv. "agroturizma" 3. Nedovoljna institucionalna saradnja 4. Nekoordinisana zaštita kulturnih dobara i nedovoljan nivo ulaganja u zaštitu (održavanje) 5. Slaba uključenost institucija kulture i kulturno-istorijskog naslijeđa u turističku ponudu 6. Nerazvijena trgovinska ponuda namenjena turistima (suveniri i sl.) 7. Nerazvijeni propisi koji regulišu rad trgovina u turističkim destinacijama 8. Nemogućnost uspostave cjelovitog lanca vrijednosti 9. Nedostatak saradnje nadležnih institucija na polju valorizacije i dugoročne zaštite turističkog prostora 10. Nedostatak jačih oblika kooperacije preduzetnika malog i srednjeg biznisa

Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka

www.institutig.com

173

Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju

3.

Šansa
Ocjena (1 – najlošija, 10 – najbolja) 8 5 7

Redni broj 1. Pojačani interes seoskih domaćinstava za privređivanjem u turizmu 2. Velik broj preduzetnika u trgovini spreman da upotpuni trgovinsku ponudu u turističkim centrima 3. Velik broj neartikulisanih inicijativa za kreiranje turističkih suvenira, etno ponude i sl

4.

Opasnosti
Ocjena (1 – najbolja, 10 – najlošija) 8 8 10 9

Redni broj 1. Niska kvaliteta cjelovite ponude i povećani stepen nezadovoljstva klijenata 2. Usporen privredni rast u djelatnostima komplementarnim turizmu 3. Zadržavanje niske stope samozapošljavanja 4. Gubljenje startne konkurentske pozicije u odnosu na druge destinacije u razvoju sa bolje uspostavljenim cjelovitim lancem vrijednosti

Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka

www.institutig.com

174

8. Nema jasne definicije ciljnih tržišta i razumijevanja poželjnih iskustava od ciljnih tržišta 4. Inicijalna pokrivenost udruženjima agencijskog poslovanja kao i udruženjima nekolicine proizvoda (banje. Profesionalnost marketinških kadrova unutar sistema turističkih organizacija i poslovnih udruženja 2. Nepostojanje profesionalne internet-web marketinške i prodajne platforme regiona Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka 9 9 10 9 8 9 9 10 www.com 175 .6. turistička statistika i tržišna istraživanja turizma Bosne i Hercegovine. Nerazvijeni informacijski sistem. Nema efikasnog pakovanja cjelovitih destinacijskih/proizvodnih iskustava 6. 10 – najlošija) 10 Redni broj 1. i dr. Inicijalna pokrivenost sistemom lokalnih turističkih organizacija 2.institutig. seoski turizam. Nema izgrađenog sistema za upravljanje iskustvima gostiju u destinacijama 9. 10 – najbolja) 2 2 6 4 Redni broj 1.) 3. SISTEM REGIONALNOG TURISTIČKOG MARKETINGA 1. a time i region Gornjeg podrinja. Još uvek nema svijesti o Bosni i Hercegovini kao turističkoj destinaciji na međunarodnom tržištu 3. Bosna i Hercegovina. Još uvek nije uspostavljena jaka interesna veza agencija i touroperatora sa regionom kao destinacijom i drugim destinacijama u Bosni i Hercegovini 7. Bosna i Hercegovina nije ozbiljno prisutna u globalnim sistemima distribucije u turizmu 5. Snage Ocjena (1 – najlošija. Slabosti Ocjena (1 – najbolja.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 9. Koordinacijska uloga turističkih organizacija Gornjeg podrinja 4. nema nacionalni turistički brend koji jasno prenosi sliku vlastitog marketinškog pozicioniranja 2.

Sve opšta dostupnost marketinških alata. 10 – najlošija) 6 5 3 Redni broj 1. Šansa Ocjena (1 – najlošija.u. Ubrzane inovacije u procesima nacionalnog marketinga zemalja u okruženju 2. tehnologija i intelligence sistema u svijetu 3.com 176 . 10 – najbolja) 8 5 6 10 Redni broj 1. Interna organizacija i poslovne misije turističkih ureda nisu definisane Izuzetno nizak budžet za turistički marketing regina i njegovih turističkih proizvoda 8 10 3. Moguće političke tenzije na području regiona Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Globalna konkurencija u ponudi diverzifikovnih turističkih proizvoda 3. 4.institutig. Opasnosti Ocjena (1 – najbolja. Ovaj region je na početku razvoja turizma i može koristiti pozitivna iskustva i greške drugih 4.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 10. Promovisanje nacionalnog turističkog brenda je u toku na CNN. Pozitivan uticaj promjena institucionalnog javnog mnenja na rast interesa turista i posrednika turističkih putovanja za regionom Gornjeg podrinja 2. 11.

Izraženi politički interes Opština regiona prema turizmu te inicijalne institucionalne i financijske potpore planovima razvoja destinacija i projekata investicija 4. Dugotrajan i skup proces dobivanja potrebnih dozvola 9 9 9 9 Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Slabosti Ocjena (1 – najbolja. posebno pripreme investicija i akvizicije investitora 5. organizacija i asocijacija turističkog sektora regiona 2. 10 – najlošija) 10 7 9 Redni broj 1. Naslijeđena struktura i pokrivenost institucija. UPRAVLJANJE I PODSTICANJE RAZVOJA TURIZMA 1. Odluka Opština regiona za formulisanjem turističke vizije i strategije 9 9 9 2. ORGANIZACIJA. Nedostatak realnih lokalnih vizija. Postojanje bazične institucionalne osnove za regulaciju turističkog sektora (zakon o turizmu i razni pravilnici) 3. Nedostatak jake državne pomoći za razvoj konkurentske sposobnosti turizma Gonjeg podrinja. 10 – najbolja) 4 7 Redni broj 1.institutig. koncepata i programa za turistički razvoj 3. Nedostatak jasnog i na temelju dominantnog iskustva turističkog strukturisanja regiona 4. Snage Ocjena (1 – najlošija.7.com 177 .Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 9. Nerazvijeno financijsko tržište za tzv "startup" projekte 7. Neatraktivni uslovi bankarskog financiranja s visokim kamatama i hipotekarnim klauzulama 6. Rastući lideršip Opština regiona u procesima reforme i rehabilitacije turističkog sektora (zna se što se želi) 5. Nedostatak opšte prihvaćene i dobro artikulisane vizije razvoja turizma regiona 2.

11.institutig.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 8.com 178 . Početak pristupnih pregovora s EU 8 9 7 4. 9. Negativni efekti eventualno produžene faze divljeg kapitalizma i korupcije Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. 10. Otežan dogovor o prioritetima zbog sukoba lokalnih i centralnih interesa 3. 13. Još uvijek prisutan nizak nivo osjećaja prema javnom dobru i javnim interesima 2. 12. Šansa Ocjena (1 – najlošija. Orijentisanost privatizacije na cijenu (tko da više) a ne na razvoj (tko šta može i kakve se razvojne sinergije postižu) Nedostatak javno-privatnih partnerskih odnosa u uspostavi vrijednosnog lanca turizma u destinacijama opština regiona Nedostatak opšteg sistema upravljanja kvalitetom u turizmu Nedostatak profesionalnog i atraktivnog sistema poticaja za privlačenje stranih investitora u turizmu Nedostatak realno artikulisanog sistema poticaja za rast malog i srednjeg biznisa u turizmu Nedostatak upotrebljive funkcionalne i financijske statistike turizma 8 8 10 7 7 10 3. Interes i podrška internacionalne zajednice projektima i programima razvoja turizma regiona Gornjeg podrinja 2. 10 – najbolja) 7 Redni broj 1. Mogućnost da se iz centralne pozicije brzo stvori osnova i hijerarhijska struktura upravljanja razvojem turističkih proizvoda i destinacija 3. 10 – najlošija) 7 5 8 Redni broj 1. Lako dostupni globalni modeli i iskustva u organizaciji i upravljanju turizmom 4. Opasnosti Ocjena (1 – najbolja.

gdje se ipak prioritet daje unutrašnjim slabostima. a što je i logično s obzirom da je i Bosna i Hercegovina i ovaj region na početku izgradnje profesionalne turističke industrije. budući da su ulaganja samo na osnovu unutrašnjih snaga i korišćenja prilika bez otklanjanja slabosti suboptimalna. što je dobar znak koji znači da stvari iz okruženja za sada idu u korist turizma ovog regiona.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Izvedena SWOT analiza. 2. Važno je na osnovu nalaza ove SWOT analize učiniti dodatni napor za dodatnim političkim marketingom turizma Gornje podrinjskog regiona kao važnom budućom polugom u proizvodnji regionalnog blagostanja. ravnomerno raspoređene. 3. Vidljivo je da su slabosti one na koje turistička politika može djelovati. Uvažavajući konfiguraciju koja je proizašla iz ove SWOT analize. razvoju turizma Gornje podrinjskog regiona treba pristupiti kao međusobno povezanom poligonu. Intenzitet nedostataka (515) je više od dva puta od intenziteta snaga (241). Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. je ocjena data od strane autora teksta i nedvosmisleno upućuje na sljedeće: 1. odnosno one na koje ista teže deluje. Treba dakle do kraja senzibilizovati interese svih interesnih subjekata i ostvariti dogovor o viziji turizma na nivou regiona. kako bi se olakšao put upravljanju turizmom u pojedinim opštinskim destinacijama. 4. Broj prilika iz okruženja je bitno veći od pretnji.institutig.com 179 .

1. 10. predstavljaju strateške resurse za uspjeh u budućnosti. planinskih masiva Zelengore. povezivanjem i upravljanjem prirodnih i ljudskih resursa. STRATEŠKE PREDNOSTI I STRATEŠKI NEDOSTACI Strategija u turizmu se vodi. te koji. agrarnih područja i lovno-ribolovnih zona. Maglića. povezivanjem i upravljanje sa njima u skladu sa brojem turista. koje su vođene na principima ekonomije iskustva. Poznato je da se današnja svjetska konkurencija u turizmu više ne rukovodi samo kriterijumima proizvoda i kvaliteta turističke ponude u užem smislu. s velikim brojem očuvanih manastira. pješčanih piramida. pa se lako i brzo kopiraju. U vrijeme globalnih komunikacija i sveopšteg pristupa informacijama. Nasleđena baština spomenika različitih kultura. kako bi se omogućio ekonomski razvoj i sačuvali postojeći resursi. Nedirnuta prostranstva planina.com Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka 180 .Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 10. Veliki neiskorišćeni potencijal prelijepih rijeka Drine i Tare. šuma. koje čine jedinstvenu strukturu atrakcija u ovom dijelu Evrope. prepoznavanjem potencijala određenje regije. www. šansi i opasnosti te. na toj osnovi. njenim planiranjem. Postojanjem velikih i raznolikih kulturoloških i prirodnih potencijala predstavlja za Gornje podrinje. STRATEŠKE PREDNOSTI SWOT analiza je pokazala širok sklop snaga. Današnje ozbiljne turističke politike. sve su više usmjerene na izgradnju i njegovanje sopstvenih dugoročnih strateških potencijala iza kojih stoje različite ponude i proizvodi koje je znatno teže kopirati. širok poligon strategija djelovanja i njihove prioritete. veliku prednost za turistički razvoj ili za nove atrakcije u već postojećim turističkim ponudama. U tom smislu se strateški potencijali Gornje podrinjskog regiona za uspjeh u turizmu definišu kao: • • • • • Pozitivan odnos stanovništva Gornje podrinjskog regiona prema turizmu. tehnologije razvoja proizvoda i različitih vrsta turističkih ponuda su svima dostupne. Geostrateški položaj Gornje podrinjskog regiona na međi nekoliko istorijskih kulturnih krugova i s Nacionalnim parkom „Sutjeska” i prašumom „Perućica” koji predstavlja još uvijek neotkrivenu turističku ponudu jugoistočne Evrope. slabosti. Volujaka. zanimaju koje su strateške konkurentske prednosti na kojima Gornje podrinjski region može da gradi svoju turističku industriju u narednom periodu.institutig. ergele „Borike”. Ovde nas. čije slike stvaraju prepoznatljivi imidž jedinstvenog i kontrastima bogatog pejzaža. uslijed toga. prije svega. itd. urođeno gostoprimstvo i jak pozitivan emotivni odnos koji gost dobija kao rezultat svog boravka u ovom regionu. otvorenost.

uslijed činjenice da zemlja još nije formulisala i međunarodno komercijalizovala prepoznatljive turističke proizvode bazirane na sistemu iskustva. kao kombinovana posljedica nedostatka aerodroma. uslijed nedovoljne saradnje i koordinacije između Opštinskih vlasti i relevantnih interesnih grupa u turizmu Gornjeg podrinja. nedovoljna svijest i/ili razumijevanje o važnosti sistema turističkih iskustava i uspostavljanja cjelovitog lanca vrijednosti kod većine sadašnjih proizvoda regionalnog turizma. nedostatak opšte prihvaćene vizije turizma Gonjeg podrinja.com 181 . nedovoljna zaštita i održavanje glavnih nacionalnih prirodnih i kulturnih resursa/atrakcija. kao i niska mobilnost radne snage u Bosni i Hercegovini i nefleksibilnost sistema zapošljavanja (sezonski rad. odnosno savremenih autoputeva i opšte zapuštenosti drumske infrastrukture. još uvijek je nedovoljno artikulisana i uspostavljena prostorno-urbanistička regulativa većine sadašnjih i potencijalnih turističkih destinacija i/ili centara. kao i uslijed veoma niskog promotivnog budžeta. kadrova u novim turističkim zanimanjima (animacija. odnosno pojedinim turistički interesantnim dijelove. fleksibilno radno vrijeme i sl. nedostatak internacionalno kvalifikovanih hotelskih i turističkih menadžera. interpretacioni centri i sl. manifestacije. ograničen pristup regionu. nedostatka "low-cost" avioprevoznika.). nedostatak vizija razvoja Opština regiona. nekontrolisana ("divlja") gradnja. • • • • • Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. kontrole i kaznene politike kod incidenata na području životne sredine (divlje deponije). samim tim i regionu Gonjeg podrinja najviše uslijed činjenice da zemlja još uvijek nema nacionalni turistički brend koji jasno prenosi sliku željenog tržišnog pozicioniranja.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 10. glavni strateški nedostaci koje Gornje podrinjski region mora hitno da riješi ako želi da uspije na domaćem i međunarodnom turističkom tržištu su: • na međunarodnom tržištu još uvijek nema svijesti o Bosni i Hercegovini kao turističkoj destinaciji. STRATEŠKI NEDOSTACI S druge strane. kao i nedostatak turističkog strukturisanja turizma regiona na bazi dominantnog iskustva.institutig.2.). kao i neprimjenjivanje zakona. tematski parkovi. zabava.

Gornje podrinje predstavlja najbolji izbor za drugi odmor u godini.com 182 . Može se. Sve to. nudeći svijetu različite turističke proizvode koji kombinuju atraktivne prirodne. dalje. konstatovati da. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. nudeći brojne razloge za dolazak i boravak. Gornje podrinje ne bi trebalo da nudi dominantno jednoznačne proizvode.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 10. istorijske i socijalne elemente kojima okruženje obiluje.institutig.3. dakle. Imajući sve to na umu. Gornje podrinje sasvim sigurno može da preuzme odgovornost za izgradnju sopstvenih prepoznatljivih kompetencija u turizmu. ZAKLJUČAK Uzimajući u obzir navedene kako strateške potencijale. nego veliki broj različitih proizvoda koji izviru iz njegovih strateških dugoročnih potencijala. tako i identifikovane glavne nedostatke regiona. mora biti začinjeno i povezano s prepoznatljivim bosanskim životnim stilom koji se najbolje može doživeti u kulturnom okruženju prijateljski nastrojenih ljudi.

Polazeći od prethodno navedenih razvojnih pitanja.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 11. tržišno vođenim pristupom. do obrazovanja).com 183 . Kakve goste/turiste želimo da privučemo. kad je reč o viziji turističkog sektora regiona Gornjeg podrinja. ali i inspirativan proces u kojem moraju da učestvuju svi ključni igrači. U tom kontekstu. da "pomiri" tzv. a time i odgovornost za osiguranje i alokaciju resursa. tako i na međunarodnom planu) i na koji način ćemo ga graditi/komunicirati. slijedi i maksimalna posvećenost. dalje. jasno je da je priprema vizije izuzetno težak. Iz toga. Konačno. osim što mora biti tržišno usmjerena. s obzirom na činjenicu da realizacija vizije zahtjeva ne samo bazično razumijevanje i prihvatanje. dakle.1. U tom konketstu. posebno valja naglasiti i činjenicu da vizija. Kakve ćemo sadržaje ponude (glavne i sporedne) izgraditi/ponuditi (u smislu cjelovitog lanca vrijednosti).institutig. međutim. idealnu sliku turizma u nekoj destinaciji u vremenskom periodu za koji se donosi. Kakav imidž želimo (kako na lokalnom tržištu. jednom kad se vizija usvoji. vizija treba. . VIZIJA 11. S druge strane. takođe mora da sadrži i bazične vrijednosti/principe koji vjerno odražavaju uvjerenja različitih društvenih grupa lokalne zajednice o tome kako će turizam da služi stanovništvu regiona. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. odnosno Koje će organizacije i pojedinci preuzeti odgovornost za ostvarenje vizije. odnosno energije. već i najkritičniju komponentu turističke politike neke zemlje ili regije s obzirom da mora da ponudi kvalitetne odgovore na sljedeća bitna pitanja: • • • • • • • Kakva ćemo destinacija biti. ona predstavlja ne samo osnovno polazište. vrijednosno vođen pristup. već i poistovećivanje s njom od strane svih učesnika. Koliko će da košta ostvarenje vizije i kako da obezbjedimo za to potrebna sredstva. njeno je sprovođenje još zahtjevniji proces. zahtjevan. sa tzv. Kakve sadržaje podrške moramo da obezbjedimo u cilju ostvarenja vizije (od saobraćajne i druge infrastrukture. OBUHVAT VIZIJE Vizija turističkog razvoja predstavlja funkcionalnu i inspirativnu.

jer se ovaj region nalazi na veoma bitnim saobraćajnim pravcima. "od nule". • • 11. (Zelengora. Gornje podrinje u turizmu želi da se pokaže kao novo. veliki potencijal prelijepih rijeka koje se mogu iskoristiti za razvoj dosta različitih vidova turizma i koji regionu Gornjeg podrinja daju jaku stratešku prednost.2.3. praktično. šuma i ruralnih područja..Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 11. već i razdvajaju od konkurencije. različitim manifestacijama i događajima. Gornje podrinje u turizmu treba da se fokusira najviše na one sadržaje i inicijative koje. Volujak. obezbjeđuju Gornjem podrinju razvoj još jednog vida turizma. VRIJEDNOSTI PREDSTAVI KOJE GORNJE PODRINJE ŽELI DA U skladu sa svim prethodnim konstatacijama i odrednicama. . Gornje podrinje će u turizmu igrati na faktor (pozitivnog) iznenađenja jer kreće. a u cilju maksimalno efikasnog uključivanja regiona u domaću i međunarodnu turističku arenu. Gornje podrinje ne samo postavljaju na turističku mapu. inovativno i različito tržište. 11. Aktuelno duhovno stvaralaštvo i sklonost festivalima. PRINCIPI Uvažavajući maksimalno rezultate svih obavljenih terenskih istraživanja.).institutig. uz najmanji transakcioni trošak. Maglić. odabrana turistička vizija treba svijetu da prestavi Gornje podrinje kao: Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.4. Spomenička baština s naglaskom na vjerske objekte i arhitektonska remek djela iz doba Osmanlijske vladavine koji daju ovom regionu jake argumente za afirmaciju i prezentaciju kao destinacije s istorijom i kulturom. Gornje podrinje treba da prihvati turizam kao efikasnu polugu za uključivanje u domaću i međunarodnu tržišnu utakmicu i globalizaciju. povoljan geostrateški položaj Gonjeg podrinja. Nacionalni park „Sutjeska” i zaštićeni dijelovi prirode kao što je prašuma „Perućica” i drugi očuvani potencijali planina.com 184 . proizašle su sljedeće ključne vrijednosti na kojima treba da se zasniva razvojna vizija turizma regiona u nastupajućem periodu: • • • • • Turizam u Gornjem podrinju mora da bude dobitna kombinacija za svakog. OSLONAC NA STRATEŠKE PREDNOSTI Prethodno je definisano da Gornje podrinje na dugi rok svoju konkurentnost u turizmu mora da gradi na svojim sljedećim strateškim prednostima: • • • • ljudi Gornjeg podrinja daju posebno jake argumente ovom regionu da uđe u domaću i internacionalnu turističku industriju. kao izvor za kreiranje novih proizvoda i inovacija u turizmu.

intelektualne i političke elite prihvataju turizam i turističku industriju kao važan faktor političke integracije. Čini ga deset opština/općina. pri čemu s njima uspostavlja prisnost. obrazovanja i novih tehnologija. te ugostiteljstva baziranog na gastronomskoj baštini i autohtonim kulinarskim iskustvima. Gornje podrinje je područje bogato vodom i šumom. odnosno lično i profesionalno uvažavanje. Region koji aktivnom i inovativnom turističkom politikom integralnog i održivog razvoja u narednom periodu višestruko uvećava promet i prihode u turizmu i postaje ozbiljan akter domaće i svjetske turističke industrije. identitet.turistička destinacija Gornje podrinje je region u gornjem toku rijeke Drine koji u jednakoj mjeri cijeni sve prirodne i kulturne resurse kojima raspolaže. Goražde ili Višegrad. s ciljem da u turizmu bude zaposlena tokom cijele godine. s gradovima kao što su Foča.institutig. srce Istočne Bosne i Hercegovine. Region koji je svjesan da blagostanje kroz turizam nije moguće bez kvalitetne infrastrukture. Region je posebno posvećen valorizaciji vodnih tokova koji se nalaze na njegovom području.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju • • • • • • • • Region koji iskreno ("sa srcem") prihvata goste iz cijelog svijeta. Svojim nenadmašnim položajem na međunarodnim putnim pravcima idealno je mjesto za razvoj turizama. Ovdje se nalaze veoma vrijedni prirodni i istorijski resursi zemlje. privrednog razvoja i dugoročnog ekonomskog prosperiteta. Područje uz sliv rijeke Drine od velikog je razvojnog i rekreativnog potencijala za region i koje posebno valorizuje obalni prostor za tranzitni i stacionarni turizam.com 185 . razumevanje. ukazujući istovremeno na svoje bogato nasljeđe. njegovane i zaštićene prirodne resurse i moderno opremljene smeštajne kapacitete. Region čije stanovništvo. izvedene iz bogate i relativno ravnomjerno raspoređene resursne osnove i strukture atrakcija. Gornje podrinje otvorenog srca prima turiste iz zemlje i inostranstva. koje su jednako snažno opredjeljene za održivi razvoj turizma. znanja. Region koji u turizmu "igra" na različite proizvode. zanimljivu. vjerodostojnu i iznad svega čistu turističku destinaciju s prepoznatljivim (unikatnim) identitetom. ali i ubrzanom razvoju ruralnog i planinskog turizma. kao i gusta mreža puteva nudi jedinstveni uvid u sve ljepote ovog regiona. odnosno njihovog trensfera svim akterima u turizmu. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. toleranciju. Region koji međunarodno tržište prihvata kao sigurnu. a visok standard opreme zimskih i letnjih zdravstvenih i rekreativnih središta. odnosno sve svoje kulturno-istorijske vrijednosti i posebnosti. kao središtima koji s ponosom ističu svoje kulturno-istorijsko nasljeđe. Region koji kroz turizam izražava svoj ponos. Vizija: Gornje podrinje . Region koji cijeni i maksimalno je posvećen očuvanju i zaštiti svih svojih prirodnih i kulturnih blaga.

Buduća Gornjodrinska turistička asocijacija bi imala regionalni karakter. Pored Turističke asocijacije Gornjeg podrinja potrebno je formirati kantonalnu turističku zajednicu Bosansko-podrinjskog kantona i Turističke opštinske organizacije na području RS-a opština. Turističke informacije i koordinacija svih marketinških aktivnosti na lokalnom nivou. To bi u početku bio pristup interesnih grupa da se razbije monotonija i deklarativni (politički) stav podrške razvoju turizma regije. Da bi se to izvelo neophodno je realizirati strateške smjernice kroz sljedeće aktivnosti: Formirati Turističku asocijaciju Gornjeg podrinja koja bi okupila sve zainteresovane (stekholdere) za razvoj turizma i na taj način objediniti ne samo turističku ponudu nego obezbjeđivati i sredstva za realizaciju kvalitetnih programa od interesa za sve članice asocijacije. Istraživanja. TV emisija. regije). itd. a koje one pojedinačno ne mogu izfinansirati. promocija i prodaja (na ciljnim tržištima). staviti u funkciju te promovisati.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 12. strukovno i tržišno profilisana i orjentisana ka budžetiranju i traženju sredstava za profitabilne projekte. STRATEŠKE SMJERNICE RAZVOJA TURIZMA Neophodno je zaključiti da u Gornjem podrinju postoji čitav niz turistički atraktivnih područja koja treba. obzirom da povezuje sve zainteresovane. Zadaci tih organizacije bi trebali biti sljedeći: Razvoj proizvoda. učešćima na međunarodnim i regionalnim turističkim sajmovima. kvalitetno obrađenih video zapisa. prospekta i brošura na stranim i domaćim jezicima. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Na istom nivou kao i Odjeljenje za razvoj proizvoda treba formirati i Odjeljenje promocije i prodaje koji takođe ima svog menadžera koji koordinira akcije promocije i prodaje. pripremiti. U organizacionoj strukturi Buduće Turističke organizacije/ureda Gornjeg podrinja treba da se kreira Odjeljenje za razvoj proizvoda koji će imati svog menadžera koji koordinira rad proizvodnih menadžera. Aktivnosti na međunarodnim tržištima.institutig. u prvoj fazi posredstvom lokalnih marketinških jedinica i Marketing menadžment turističke destinacije (mjesta..com 186 . Vršiti promociju turističke ponude putem: Interneta. Ovakav organizaciono – institucionalni model povezivanja je najpogodniji za početak i aktiviranje rada. identifikovati.

institutig. pomoću koje se lakše mogu locirati atrakcije. itd).. koji se pominju i promovišu i što je takođe važno aktivna cijelo vrijeme. U cilju obezbjeđenja budžeta Turističkoj asocijaciji Gornjeg podrinja. kao i sastav turista (starosti. zanimanju. Važno je istaći da očekivane aktivnosti traže jaku spregu između javnog i privatnog sektora i što je najvažnije – uspostaviti funkcionalan sistem za preciznu evidenciju o turističkim kretanjima (kretanja broja turista i kretanje broja noćenja).. tako i na sadržinu koja ne smije biti preopširna (i stoga nerelevantna). Neophodno je i da se informacije prezentuju i na engleskom jeziku. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. gradovi i sl. Lobirati na nivou regionalnih. kako bi se na osnovu prikupljenih podataka mogli planirati sljedeći razvojni procesi u ovoj oblasti. ili nedovoljno informativna. Sugerišemo da ona mora biti zadovoljavajućeg kvaliteta tako da se može uporediti s međunarodnim standardima. Mora da sadrži opis ili turističku kartu regije. entitetskih i državnih upravljačkih struktura.. U strateški državni projekat «Postaviti Bosnu i Hercegovinu na turističku mapu Svijeta» kojim se na međunarodnim turističkim sajmovima promoviše BiH uvrstiti turističke destinacije Gornjeg Podrinja koje su dosada izostavljene. što predstavlja realnu i najkraću mogućnost da se dođe do kvalitetnih sredstava za podsticanje i razvoj turizma. koncesijama. prema platežnoj moći.com 187 . To se naročito odnosi kako na dizajn. (Foreign Investment Promotion Agency (FIPA) of Bosnia and Herzegovina (BiH)). partnerstvom javnog i privatnog sektora. radi dobijanja političke želje i podrške uspostavljanju održivog razvoja turizma u ovom regionu. Izraditi marketing plan koji bi imao zadatak da na smislen način poveže atrakcije i proizvode i tržištu (domaćem i ino) predstavi Gornje podrinje kao novu (evropsku) turističku destinaciju. kantonalnoj turističkoj zajednici Bosansko-podrinjskog kantona i Turističkim opštinskim organizacijama Opštine po Zakonu o lokalnoj upravi i samoupravi treba da u svojim budžetima predvide sredstva za podsticanje i razvoj turizma.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju U cilju promovisanja i povećavanja nivoa informisanja o turističkoj ponudi Gornjeg podrinja izraditi internet prezentaciju Turističke asocijacije Gornjeg podrinja. sa svježim primamljivim informacijama. Turističke ponude i programe treba uskladiti i prilagoditi prema interesu turista. Treba izvršiti promociju različitih mogućnosti turističkih potencijala i ulaganja sa FIPOM. domaći ili strani turisti. što prvenstveno podrazumijeva precizno praćenje turističkih kretanja. Jedan od načina finansiranja razvoja turizma na ovom području treba da bude i kroz partnerstvo javnog i privatnog sektora.

tako da najveći dio promotivnih materijala u opticaju ne bude samo opšteg karaktera (nedovoljno fokusiran). te evropskih asocijacija nacionalnih parkova). Izvršiti inventarizaciju i klasifikaciju postojećih i potencijalnih turističkih receptiva. kao vida turizma koji privlači turiste kojima nije glavni zahtjev savremeni i luksuzni smještaj i moderna infrastruktura. staza i prateće infrastrukture. motela. pansiona.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Turističke organizacije trebaju imati za cilj promovisanje specijalizovanih proizvoda kroz svoje promotivne materijale (kao što su banje.. rakija.. veoma je teško obezbijediti kvalitetne vodiče. posebnu pažnju treba pokloniti razvoju seoskog i ekoturizma. entiteta. kajmak. proizvodnja zdrave hrane). jezera i rijeke. turističkih objekata. kao i edukaciju novih turističkih radnika. (kojih nedostaje u ovom sektoru). Radno vrijeme turističkih organizacija bi trebalo da je dosta duže nego do sada i trebalo bi da je obavezan rad i tokom prvog dana vikenda. Ubrzati proces certifikacije domaćih proizvoda (jabuka. naročito u smislu gostoljubivosti. Kad je riječ o ljudskim potencijalima. treba naglasiti da treba izvršiti doedukaciju postojećih turističkih radnika. ribolov.) čime bi se stimulisao razvoj poljoprivrede i obogatila ekoturistička ponuda ovoga područja. (hotela. planine.)..institutig. Aktivirati administraciju Opština u traženju podrške revitalizaciji infrastrukture NP Sutjeska (od strane: države. Uvažavajući navedene osebujne i specifične prirodne karakteristike ove regije. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. u različitim vještinama (npr.).. odnosno poznavanja stranih jezika. smještajnih kapaciteta. kao i specifični proizvodi i usluge namjenjene određenim tržišnim segmentima (kao što su lov.. Stimulisati razvoj seoskog turizma i obiteljskog poduzetništva (stari zanati. od gosta očekivanog kvaliteta usluživanja. seoski turizam i dr.com 188 . kulturne i prirodne atrakcije). jezera. Izgraditi nove i osavremeniti postojeće smještajne kapacitete. kao i sadašnje stanje turističke infrastrukture. Kao prvi korak za bilo kakav razvoj turizma u Gornjem podrinju treba postaviti izgradnju i uređenje saobraćajnica. lov i ribolov. subotom. itd. apartmana i bungalova).

Nastojati ostvariti saradnju sa stranim turističkim firmama koje su specijalizarane za navedene vidove turizma.com 189 .Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Objedinjavanjem turističke ponude izvršiti međusobno povezivanje i saradnju na lokalnom i regionalnom nivou sa susjednim regijama. Pri izradi budućih Prostornih razvojnih planova opština obavezno se ravnati prema navedenim strateškim razvojnim smjernicama turizma. Ukloniti divlje deponije i očistiti korita rijeka od krutog komunalnog i indutrijskog otpada.institutig. Zaštititi prirodne ljepote i rijetkosti korišćenjem na osnovima održivog razvoja. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Izvršiti deminiranje zaostalih minskih polja u cjelosti. Zaštititi kulturno-istorijske spomenike i inicirati i podržati njihovu restauaraciju.

Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Potrebno je uspostaviti funkcionalan sistem za preciznu evidenciju o turističkim kretanjima (kretanja broja turista i kretanje broja noćenja). Objediniti turističke ponude i izvršiti međusobno povezivanje i saradnju na lokalnom i regionalnom nivou sa susjednim regijama... uz aktivnu saradnju privatnog i javnog sektora u procesu razvoja turizma na regionalnom i lokalnom nivou. i 8. Edukacija turističkih radnika i menadžmenta u novim vješinama i menadžmentu. povećanje deviznog priliva od turizma. dipl. Rekonstrukciju i modernizaciju postojećih kapaciteta..maš. partnerstvom javnog i privatnog sektora. 8. (Poglavlje 12.. Treba provesti sve aktivnosti iz Strateških smjernica razvoja turizma. treba kontinuirano razvijati. ove Strategije. subregionalnog i lokalnog razvoja turizma kao grane sa jakim komparativnim prednostima Gornjeg podrinja.6. rast domaćeg turističkog prometa. ZAKLJUČAK Procese regionalnog. Generalni direktor Prof. 8.3..5.). te rast zaposlenosti putem turizma.inž.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju 13.institutig. kao i preporuke iz Poglavlja 8. Razvoj novih proizvoda prepoznatljivih na domaćem i ino tržištu.4. Nastaviti aktivnosti na daljoj razradi i implementaciji ove Studije: izraditi detaljne planove investicija i marketinga. kako bi se na osnovu prikupljenih podataka mogli planirati sljedeći razvojni procesi u ovoj oblasti. koncesijama.com 190 . Turizam Gornjeg podrinja iznad svega treba da postigne povećanje konkurentnosti turističke privrede. U cilju razvora turizma potrebno je implementirati Strateške smjernice razvoja turizma Gornjeg podrinja kroz: Promociju različitih mogućnosti turističkih potencijala i ulaganja/sa FIPOM(Foreign Investment Promotion Agency (FIPA) of Bosnia and Herzegovina (BiH)).dr Zdravko Milovanović.

itb. Novi Sad.com 191 .Marketing u turizmu.): Geologija Jugoslavije. Beograd Beus. M. Rudarsko-geološki fakultet.institutig.Printcom. Vocational identity. Qualificationsentwicklung in Tourismus. Trends and skills needed in the tourism sector: 'tourism for wellness'. Luxembourg. Bakić. Beograd. U: Trends and skill needs in tourism. (1983. V..Prometej. M. Bakić.O. Final report of Working Group B. Jonckers. Office for Official Publications of the European Communities.. Zukersteinova.Beograd.. flexibility and mobility in the European labour market.K. Luxembourg. Branchenbericht zum Projekt Trendqualifikationen als Basis zur Früherkennung von Qualifikationsentwicklungen. Poslovanje preduzeća u turizmu. Sarajevo Dukić . (2002). European Commission. B. (2005).Beograd.(2005)Promjena imiđža BiH u funkciji razvoja turizma.htm Ritter. European Commission. Internet adresa: www. Šumarski fakultet.Banjsko klimatska mjesta i mineralne stolne vode BiH.Ekonomski fakultet.N. Office for Official Publications of the European Communities.. (1982.(1996). Halle. 7-11 Joppe. Naučna knjiga. 41-51 Hrabovski.de/projekte/fame/fame.E.E.): Hidrologija kopna.Ekonomski fakultet. Office for Official Publications of the European Communities. Improving training in order to upgrade skills in the tourism industry. DG Enterprise (2001). Beograd Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Preuss.unibremen. Freikamp. L. (1995).. Brkić. U: Trends and skill needs in tourism. (2005). str. Bećirević..Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju LITERATURA I IZVORI Abicht. D. F.(1993). General trends and skill needs in the tourism sector in Europe.O. Marhuenda.Upravljanje marketingom u poslovnoj i turističkoj politici.(2005). General trends and skill needs in tourism in Canada. O. Stephan (2005).Ekonomski fakultet. H. Luxembourg.Tuzla. O. U: Trends and skill needs in tourism.. (1984. str. str. i dr. Piet (2005). Brussels.Sarajevo Čačić..Marketing menađžment turističke destinacije. Bakić. A.): Ekološko-vegetacijska rejonizacija Bosne i Hercegovine.Ekonomski fakultet..(2006):Destinacije zdravstvenog turizma. Strietska-Ilina. 79-88 Anđelković.

(1978.): Enciklopedija Jugoslavije. (1999):Osnove marketinga. Državni sekretarijat za poslove narodne odbrane. JLZ . (1998. Sarajevo Mihić. Građevinska knjiga. (1978. Trebinje Nejašmić.Sarajevo Grupa autora.. Sarajevo Katzer. Univerzal. P. Reinhold Book Co. urbanizam i prostorno uređenje. Grupa autora (1983. N. Prag Katzer. (1960. Urbanistički zavod Bih. Zagreb Skupina autora . Wissensch.): Prirodne i kulturno –historijske vrijednosti BiH. (1901. (1991): Moguća revitalizacija sociodemografski depresivnih područja Hrvatske..): Mogućnosti razvoja planinskih masiva u SR BiH. A. Kulturni-istorijski spomenici i centri za rekreaciju. Prostorni plan Bosne i hercegovine.):Upravljanje marketingom.): Nacionalni park Sutjeska – Prostorni plan posebnog područja. I.W. (1979. Sarajevo Taubman. Sutjeska. Institut za arhitekturu. Sarajevo Skupina autora. Beograd Grupa autora. Institut za migracije i narodnosti sveučilišta u Zagrebu. F.(1991):Savremeni tokovi u turizmu.institutig. Institut za korištenje i zaštitu voda na kršu.com 192 . (1968. Ekonomski fakultet. I.): Injženjerska geologija. (1984.): Veliki geografski atlas Jugoslavije. Zagreb Lepirica.): The Encyclopedia of Geomorphology. Fondeko svijet. Tuzla Marković. Zagreb Milanović.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju Fairbridge. P. (1926. New York Grupa autora.J.) Prašumski rezervat Peručica. ): Osnovi turizma. Sarajevo Grupa autora.).): Zur Verbreitung der Trias in Bosnien. Lj. R.): Geologija Bosne i Herzegovine. 21. (1980): Rekreacija u Bosni i Hercegovini. Faza B -Valorizacija.): Vojno-inženjerijski opis reke Drine. (1999. (1965. (1989.):Istraživanje turističkih tržišta. F.Mikrorad. SNL. Informator. Sarajevo Kotler. (1970. S.): Studija dugoročnog razvoja turizma BiH.Beograd.): Hidrogeologija karsta i metode istraživanja. Beograd Senečić. Zagreb Panjukov. Zagreb Grupa autora (1987. i Z.( 1980. Sarajevo Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www. Zagreb Grupa autora. urbanizam i prostorno planiranje. Instiut za arhitekturu. F. (1986.

Oxford University Press. (1988.): Geomorphology and Hydrology of Karst Terrains. W. New York Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka www.Strategija razvoja turizma u Gornjem podrinju White.com 193 .institutig. B.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->