MOLDOVA URBANĂ

ISSN 1857-0380

Nr. 6-7 / 2006

Anenii Noi Basarabeasca Bălţi Bender Biruinţa Briceni Cahul Căinari Călăraşi Camenca Cantemir Căuşeni Ceadîr – Lunga Chişinău Cimişlia Comrat Crasnoe Cricova Criuleni Dnestrovsc Donduşeni Drochia Dubăsari Durleşti Edineţ Făleşti
Floreşti Glodeni Grigoriopol Hîncesti Ialoveni Leova Maiac Nisporeni Ocnita Orhei Rîbniţa Rîşcani Rezina Sîngerei Slobozia Soroca Şoldăneşti Ştefan Vodă Străşeni Taraclia Teleneşti Tiraspol Ungheni Vadul lui Vodă Vulcaneşti

2 Octombrie – Ziua Mondială Habitat
Anatolie Gordeev: „Sunt sigur că proiectul
„New Băcioi” va fi realizat”

pag. 17

Eu am fost iniţiatorul reformei structurale a Primăriei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Ceadâr-Lunga – oraşul în care lucrează proiectele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Toleranţa faţă de corupţie trebuie să fie cât mai joasă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Carol Shmidt – primarul care a adus în Chişinău tramvaiul, electricitatea şi pavajul . . . . . . . 31
„Regele umbrelor” mereu se uită în viitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
România Metropolitană . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

ŞAPTE SCUZE FALSE
pentru a nu lupta împotriva corupţiei
Scuza 1. „Corupţie există peste tot. În Japonia, în Olanda, în Statele Unite. Nu se poate
face nimic împotriva unui fenomen endemic.”
Dar să ne gândim la sănătate. Şi bolile
sunt peste tot. Cu toate acestea, nimeni nu
trage concluzia că eforturile de prevenire şi
tratare a bolilor nu-şi au rostul. Ca şi în cazul
bolilor, nivelul şi tipurile de corupţie variază
foarte mult, iar măsurile preventive şi curative produc într-adevăr o schimbare a stării
de fapt.
Scuza 2. „Corupţia a existat dintotdeauna.
Ca şi păcatul, ea face parte din natura umană.
Nu se poate face nimic împotriva ei.”
Din nou, observaţia este corectă, dar
concluzia nu e valabilă. Dacă păcatul există,
asta nu înseamnă că fiecare dintre noi păcătuieşte în egală măsură şi la fel este şi în cazul
corupţiei. Am putea restrânge tentaţiile care
ne fac să cădem în păcatul corupţiei, chiar
dacă tendinţa rămâne perenă.
Scuza 3. „Noţiunea de corupţie este vagă
şi determinată cultural. În unele culturi comportamentul care vă deranjează nu este considerat corupt. Lupta împotriva corupţiei are
conotaţii de imperalism cultural”.
De fapt, aşa cum arată monumentala istorie scrisă de John T. Noonan, mita nu este
acceptabilă în nici o cultură. Studiile antropologice probează că toţi oamenii pot face
clar distincţia dintre dar şi mită şi, de asemenea, că mita este condamnată. Formele de
corupţie analizate în această carte sunt considerate ilegale în orice ţară din lume.

care aduc echilibru. Dar atât modelele teoretice, cât şi studiile empirice au demonstrat că
acestea sunt bazate pe corupţie. A argumenta că plăţile corupte au un rol pozitiv într-un
anumit sistem nu dovedeşte că fără ele nu ar
fi mai bine.

Scuza 4. „Eradicarea corupţiei din societatea noastră ar necesita o răsturnare completă
de atitudini şi valori. Aşa ceva nu se va întâmpla decât după…[la alegerea vorbitorului: o
sută de ani de educaţie, o adevărată revoluţie
proletară, o renaştere creştină, musulmană
sau a unei alte religii ori a unui stat şi aşa mai
departe]. Orice s-ar încerca până atunci ar fi
sortit eşecului.”
Istoricul campaniilor moralizatoare nu
este încurajator. Mai relevante pentru administratorii municipali ar fi alte două puncte
de vedere. Primul, că asemenea schimbări
masive depăşesc domeniul lor de responsabilitate. Al doilea, că până atunci se pot
face multe alte lucruri, cum ar fi închiderea
unor portiţe, crearea de stimulente şi de factori descurajanţi, creşterea transparenţei şi a
competiţiei, îmbunătăţirea regulilor jocului.
Scuza 5. „În multe ţări corupţia nu dăunează cu nimic. Este uleiul care unge osia economiei şi liantul sistemului politic”.
Ce-i drept, există elemente ale corupţiei

Scuza 6. „Nu se poate face nimic dacă
persoana din vârful piramidei este coruptă sau
dacă este vorba de o corupţie sistematică”.
Este de mai bun augur pentru campaniile anticorupţioniste dacă liderii sunt curaţi
sau dacă este vorba de o corupţie episodică
şi nu de una de rutină. Dar cazurile de succes arată că prin îmbunătăţirea sistemelor se
creează mai puţine oportunităţi pentru toţi,
inclusiv pentru deţinătorii puterii politice, de
a obţine plăţi necuvenite. Corupţia sistematică poate fi redusă.
Scuza 7. „Nu are rost să ne îngrijorăm de
existenţa corupţiei. Odată cu apariţia pieţelor
libere şi democraţiilor multipartinice, corupţia
va dispărea treptat!”
Democraţia şi pieţele încurajează corupţia şi responsabilizarea, prin aceasta ducând
la reducerea corupţiei. Dar în perioada de
tranziţie corupţia poate creşte. În democraţiile stabile, corupţia este o ameninţare cronică pentru furnizarea multor bunuri şi servicii publice, mai ales a celor aflate inerent sub
monopol de stat (ca de exemplu, justiţia).
Sursa: Robert Klitgaard, Ronald MacLeanAbaroa, H. Lindsey Parris, „Oraşe corupte. Ghid
practic de tratament şi prevenire”, HUMANITAS,
Bucureşti, 2006.

Este Chişinăul gata pentru piaţa de capital?
Lucia Candu
Expert în politici urbane
Necesităţile de dezvoltare ale municipiului Chişinău sunt enorme. Conform Concepţiei
PUG a municipiului Chişinău din 2004, valoarea
totală a investiţiilor publice care ar asigura o
dezvoltare social-economică adecvată reprezintă circa 3 miliarde dolari SUA pentru următorii 13 ani. Aceasta este o sumă foarte mare pentru capitala unei ţări sărace în care, de exemplu,
salariul pe oră este de 70 de ori mai mic decât
cel al unui cetăţean danez. Unii oameni categorisesc această sumă ca „imposibilă” sau „ireală”,
ridicând cu neputinţă din umeri. Eu prefer să
văd această cifră drept preţul unei vieţi mai
bune în municipiul Chişinău. Astfel, apare întrebarea: putem oare să ne permitem o viaţă
mai bună?
Daca răspunsul este da, atunci în ce mod va
finanţa municipiul Chişinău necesităţile sale de
dezvoltare? În prezent, majoritatea cheltuielilor
cu caracter investiţional se efectuează din bugetul municipal. Însă conform principiilor teoriei fiscale, bunurile publice capitale cu durată

2

de exploatare îndelungată (e.g. şcoli, poduri,
muzee) trebuie finanţate în mod egal de contribuabilii fiecărei generaţii care utilizează aceste
bunuri. Nu este echitabil ca actualii contribuabili să achite integral “nota de plată” pentru bunurile care vor fi folosite în aceeaşi măsură şi de
generaţiile viitoare.
Acesta este motivul principal pentru care
municipiul Chişinău trebuie să participe la
pieţele de capital naţională şi internaţională.
Mecanismul care stă la baza obligaţiunilor municipale este următorul: în primul rând, municipiul emite obligaţiuni pentru a aduna mijloace

financiare private, apoi construieşte bunurile
publice, iar pe parcursul a câţiva ani rambursează datoria şi dobânda aferentă din bugetul
operaţional. Astfel, generaţiile viitoare care vor
beneficia de bunul public vor contribui la achitarea costului lui.
Este oare Chişinăul gata pentru această
practică nouă? Nu prea. Municipiului îi lipseşte
experienţa în acest domeniu, dat fiind că obligaţiuni municipale nu s-au emis niciodată. De
asemenea, lipseşte capacitatea instituţională,
iar managementul financiar actual, care se reduce la cheltuielile şi veniturile bugetare, lasă
foarte mult de dorit. Un exemplu elocvent este
gestionarea nesatisfăcătoare a creditului de
lungă durată contractat de municipiu de la Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare
pentru reconstrucţia apeductului municipal. În
plus, politicile fiscale se elaborează şi analizează preponderent la nivel naţional, neţinânduse cont de specificul capitalei. Cu toate acestea,
municipiul Chişinău trebuie să-şi asume rolul
de lider şi să înceapă crearea acestor capacităţi
şi pregătirea de intrarea pe pieţele de capital.
Procesul de transformare a Chişinăului într-un
oraş european dezvoltat nu poate fi finanţat
numai din resursele generaţiei actuale.

Moldova urbană

CAPITALA

Avem nevoie de proiecte concrete,
concepţii şi strategii
Oleg Cernei
Consilier municipal,
Preşedintele Consiliului Municipal
al Asociaţiilor Proprietarilor de
Locuinţe Privatizate
Problemele gospodăriei comunale ale municipiului Chişinău întotdeauna au fost în vizorul autorităţilor publice locale. Însă lipsa surselor financiare nu le-a permis să le soluţioneze
la timp şi la nivelul cuvenit. Peste ani ne-am
trezit cu un fond locativ deteriorat, reţele inginereşti uzate. O dată cu privatizarea fondului
locativ, autorităţile locale au purces la înlocuirea întreprinderilor municipale de gestionare a
fondului locativ cu asociaţiile proprietarilor de
locuinţe privatizate. Astfel povara problemelor
fondului locativ parţial a trecut pe umerii asociaţiilor.
Consilierul municipal, preşedintele Consiliului Municipal al Asociaţiilor Proprietarilor
de Locuinţe Privatizate, Oleg Cernei, este
una dintre persoanele cele mai informate în
acest domeniu. El consideră că fără o bază
juridică bine determinată la acest capitol nu
putem vorbi de preluarea standardelor europene de dezvoltare a capitalei. Chişinăul
va ajunge o capitală cu adevărat europeană
numai în cazul când dezvoltarea sa va fi bazată pe proiecte concrete, concepţii şi strategii. Dezvoltarea haotică ce se atestă acum
în municipiul Chişinău nu ne va apropia de
scopul scontat.
Cum apreciaţi aspectul de azi al capitalei?
În ultimii zece ani Chişinăul şi-a schimbat mult aspectul, infrastructura. Însă toate
acestea au evoluat haotic fără a avea un plan
general bine determinat şi multe alte documente strategice. Acum, în sfârşit, se lucrează
la Planul Urbanistic General, în cadrul ultimei
şedinţe a Consiliului Municipal am aprobat
strategia de dezvoltare a municipiului Chişinău. Sper că pe viitor capitala se va dezvolta
conform acestor documente. Acum însă la
acest capitol avem probleme mari. La momentul actual atribuirea loturilor de pământ
se efectuează haotic, deseori iraţional, unor
pământuri arabile li se schimbă destinaţia,
cum s-a întâmplat cu terenurile din Truşeni,
în spaţiile verzi peste noapte „apar” obiective
comerciale, blocuri de locuit. Construcţiile
demarează şi pe terenurile aferente blocurilor de locuit: pe stadioane, pe terenurile de
joacă a copiilor etc.
Totodată pe loturile de pământ destinate
construcţiilor unor obiective comerciale sau
de agrement se construiesc blocuri de locuit.
Nu spun că nu am avea nevoie de spaţiu locativ, dar construcţiile sunt neautorizate, neplanificate.

Nr. 6-7, 2006

Totul se întâmplă fiindcă nu avem documentele necesare aprobate şi anume Planul
Urbanistic General, care ar determina direcţiile de dezvoltare a municipiului in următorii 10-15 ani: zonarea, infrastructura locativă,
industrială, economică, de agrement, stradală. Încălcările se comit din lipsa multor acte
normative şi nu fără ştirea autorităţilor publice locale. Astăzi în primărie deciziile se iau la
moment, fără a ne gândi unde vom ajunge
cu astfel de decizii. Preşedintele a ordonat,
primăria şi Consiliul Municipal au executat.
Sper că Planul Urbanistic General – principalul document strategic va fi aprobat de consiliul curent şi pe viitor tot ce se va construi şi
se va realiza în capitală se va face planificat
şi chibzuit. Avem probleme cu calitatea drumurilor, multe intersecţii sunt foarte periculoase şi necesită reconstruire, avem nevoie
de blocuri noi de locuit. Însă toate acestea
trebuie făcute cu cap, conform proiectelor
aprobate. Atunci vom putea atrage şi investiţii pentru realizarea lor.
… astăzi în inima Chişinăului avem cartiere fără conducte de gaz, canalizare şi apă.
Aveţi perfectă dreptate. În spatele hotelului „Chişinău” avem o astfel de zonă. Acest
lucru se întâmplă din insuficienţă de surse
financiare. În municipiul Chişinău, cu o populaţie de peste 750 mii de locuitori, investiţiile capitale sunt de peste 100 mln. lei. O
sumă mizeră pentru dezvoltare. Atunci când
se aprobă lista titulară a investiţiilor capitale
consilierii iau în consideraţie toate necesităţile: sistemul de învăţământ, suburbiile, infrastructura stradală ş.a. Însă nu întotdeauna
deciziile lui sunt chibzuite. În situaţia în care
avem cartiere fără drumuri, apă, canalizare,
cheltuim pe restaurarea monumentelor, havuzurilor. Oare acestea sunt priorităţile noastre? Anul curent am cheltuit mult pentru
reconstrucţia Complexului memorial „Eternitate” şi lărgirea străzii Pan Halippa. Nu zic că
nu am avea nevoie de aceste obiective, însă
cred că o parte de bani putea fi orientată
spre necesităţile stringente ale chişinăuienilor. Memorialul poate fi reconstruit pe etape:

anul acesta – ceea ce s-a făcut până la 9 mai,
iar restul – în anul viitor. Până in prezent la
acest obiectiv s-au cheltuit milioane de lei.
Lucrările se efectuează în grabă, necalitativ.
Doar câteva milioane erau suficienţi pentru
construcţia unei reţele de canalizare şi apă în
zona Hotelului „Chişinău”. La fel nu este o necesitate reconstruirea havuzurilor. Lucrările
sunt evaluate la suma de 10 mln. lei. Lozinca
pe care deseori o foloseşte primarul interimar dl. Ursu „Suntem pentru oameni şi alături de oameni” nu exprimă faptele lui reale.
Prioritare trebuie considerate necesităţile
vitale ale chişinăuienilor: reparaţia acoperişurilor blocurilor locative, drumurilor, reţelelor inginereşti, şcolilor şi apoi restul. Astăzi
în municipiul Chişinău nu numai că avem
cartiere fără reţele de gaz şi canalizare, dar
şi localităţi suburbane unde lipseşte energia
electrică. Şi aceasta într-o capitală care se
pretinde europeană.
Ştim cu toţii că vă preocupă mult problemele gospodăriei comunale. Privatizarea
spaţiilor locative şi insuficienţa surselor financiare a dus la formarea APLP – o alternativă a întreprinderilor municipale de gestionare a fondului locativ. Însă nu toţi locatarii
sunt de acord cu aceste schimbări.
Chişinăuienii nu conştientizează beneficiile acestui tip de gestionare a fondului locativ. În afară de aceasta, ei trebuie să înţeleagă că o dată cu privatizarea apartamentelor
preiau responsabilitatea pentru întreţinerea
blocului în care locuiesc. E normal şi democratic. Nimeni nu e obligat să facă ordine
într-o casă în care majoritatea apartamentelor sunt privatizate. Apartamentele sunt
o proprietate privată. Locurile de folosinţă
comună trebuie deservite de membrii condomeniului. În Moldova este adoptată Legea
privind condomeniul, conform căreia fiecare
membru al său îşi aduce propria contribuţie
la întreţinerea şi deservirea blocului.
În cadrul asociaţiilor aşa se şi practică.
Însă blocurile ÎMGFL-urilor sunt întreţinute
preponderent din contul surselor bugetare,
ceea ce este foarte convenabil pentru locatari.
Dar nu şi corect. Numărul de locuinţe
privatizate în întreprinderile municipale şi
APLP-uri este practic egal, deci şi dotările
din partea statului trebuie să fie egale. În
acest an municipalitatea planifică cheltuieli
de 41 mln. lei în acest domeniu: 20 mln. lei
– pentru întreţinere şi 21 mln. – pentru reparaţii capitale, din care 3 mln. sunt menite
finalizării lucrărilor de instalare a contoarelor pentru încălzire în blocuri. Noi cheltuim
pentru întreţinere tot atât cât pentru reparaţie. Sume mari sunt cheltuite pentru salubrizarea teritoriilor ÎMGFL, transportarea
gunoiului, salarizarea lucrătorilor întreprin-

3

CAPITALA
derilor. E interesant că nu pot fi verificate
cheltuielile reale. În fiecare zi se înregistrează că a fost transportat gunoiul sau măturat
curţile, dar cunoaştem cu toţii că nu peste
tot acest lucru se efectuează zilnic. O sumă
substanţială (1 mln. lei) este prevăzută pentru lucrările de deratizare executate de Centrul de Medicină Preventivă. Dar nimeni nu
verifică modul de folosire a acestor surse.
Din contul surselor municipale se efectuează reparaţia scărilor, acoperişurilor, terenurilor de joc şi chiar apartamentelor. Uneori
aceste lucrări sunt făcute necalitativ, dar nimeni din locatari nu are dreptul să participe
la recepţia lucrului. Ei pot doar să se plângă
de lipsa calităţii, ceea ce şi fac. În asociaţie
aceste lucrări se fac din contul surselor locatarilor, care urmăresc procesul. Totodată,
municipalitatea este obligată să participe la
reparaţiile capitale ale blocurilor asociaţiilor. Conform legii privind privatizarea, 75%
din sursele provenite de la privatizarea locuinţelor sunt distribuite autorităţilor locale
şi 50% din ele trebuie investite în reparaţia
blocurilor APLP-urilor. Recent am investit
sume mari în cartierele-model, însă municipalitatea a comis o greşeală – nu a atras la
lucrările respective locuitorii lor. Era necesară stabilirea unui parteneriat cu locatarii şi
repartizarea obligaţiilor. Mai mult, blocurile
şi curţile renovate puteau fi transmise la balanţa asociaţiilor. Anul acesta proiectul „Cartier-model” poate fi considerat eşuat. Lucrările au fost planificate, chiar şi începute, dar
banii sunt transferaţi pentru construcţia altor obiective, considerate de unii demnitari
ai primăriei mai importante. Acum lucrările
începute sunt lăsate baltă.
Şi totuşi activitatea APLP-urilor se confruntă cu probleme de cadre, legislative ş.a.
De la bun început nu au fost stabilite regulile de joc. Totul se bazează pe entuziasm.
Conducători devin cei care doresc să schimbe ceva în acest domeniu. Însă aceasta nu e
de ajuns ca să faci treabă bună. Preşedintele
trebuie să posede calităţi de manager, de
contabil şi psiholog. El lucrează cu oamenii,
încheie contracte şi în tot ce face trebuie să
demonstreze competenţă. În România, spre
exemplu, administratorul aşa se şi numeşte
– manager. Persoana trece o instruire corespunzătoare, după care primeşte un certificat
care adevereşte cunoştinţele şi competenţa
lui în acest domeniu. Am înaintat aceeaşi iniţiativă în Parlament încă din 2001, dar documentul a fost adoptat doar în prima lectură.
Probleme cu reparaţiile nu avem. Avem bani
– facem reparaţie, n-avem – nu facem. Toate
lucrările de reparaţie, în afară de cea a acoperişului, sunt executate din contul locatarilor.
Relaţiile cu furnizorii este o altă problemă. În
timpul transferării fondului locativ la balanţa asociaţiilor au fost moştenite şi datoriile
istorice ale locatarilor. După cum pe timpuri
statul nu a putut să colecteze datoriile, nici
preşedinţii nu pot face acest lucru acum.
Iresponsabilitatea unor membri ai APLP contribuie la creşterea datoriilor şi atunci furnizorul aplică propriile mecanisme de luptă cu
datornicii – deconectează ascensoarele, blo-

4

curile – de la reţelele de căldură ş.a. Cu furnizorii de gaze şi energie electrică probleme
nu avem: au fost încheiate contracte directe
între beneficiari şi furnizori. Avem doar doi
monopolişti (“Termocom” şi “Apă-Canal Chişinău”) care nu acceptă această modalitate
de conlucrare, pentru că îşi dau seama că vor
fi obligaţi să asigure calitatea serviciilor, altfel
nu vor fi plătiţi. Cu “Termocom-“ul în genere
e imposibil să ducem tratative, întrucât se
află la etapa de falimentare şi nu-l putem acţiona în judecată pentru servicii necalitative.
În schimb el poate recupera datoriile beneficiarilor prin instanţa de judecată, în rezultat
fiind blocate conturile noastre şi periclitată
activitatea asociaţiei.

tarii, în blocurile care aparţin întreprinderilor
municipale – nimeni. Soarta acestor pierderi
nici acum nu este hotărâtă, întrucât nu este
găsită sursa de acoperire a acestor cheltuieli.

N-ar fi mai raţională transferarea banilor pentru serviciile comunale direct furnizorului, fără intermedierea asociaţiei?

Conform Legii privind energetica, furnizorul acordă servicii agentului economic, adică
APLP, ÎMGFL, CCL, nu fiecărui consumator în
parte. Iar decizia nr. 191 stipulează posibilitatea încheierii contractelor directe cu consumatorii, fapt care este ignorat de unii monopolişti pe piaţa serviciilor comunale. Decizia
prevede şi un model de contract. Legislaţia
trebuie să se expună clar în privinţa aceasta.
Pentru eficientizarea activităţii asociaţiilor e necesar de a transmite la balanţa lor
teritoriile adiacente blocurilor. APLP deservesc aceste teritorii, care de fapt, rămân
o proprietate publică. În rezultat, în multe
curţi ale blocurilor peste noapte apar obiective noi. Au fost multe scandaluri de acest
gen în sectorul Ciocana. Municipalitatea nu
are terenuri libere şi agenţii economici obţin pe toate căile posibile terenuri în curţile
blocurilor. Se distrug terenurile de joacă şi
sport, scuarurile. Trebuie stabilit un moratoriu pe distribuirea acestor pământuri şi suplimentată Legea privind condomeniul care
stipulează că locurile pentru colectarea deşeurilor, parcarea automobilelor, terenurile
de joacă trebuie gestionate de proprietarul
fondului locativ. Aceasta ar permite asociaţiei să facă nişte investiţii sau să le atragă. O
problemă acută prezintă remodificarea apartamentelor. Sunt demolaţi pereţii de bază, se
construiesc anexe fără a fi consultat adminis
tratorul. Unii primesc autorizări de la funcţionarii preturilor şi Primăriei, alţii acţionează,
în general, fără documente. În consecinţă se
distruge blocul, reţelele inginereşti, se majorează consumul de energie termică. Doamne
fereşte să fie vreun cutremur – urmările ar fi
deplorabile. Legislaţia trebuie să fie mai dură
sub acest aspect.
Nu avem o bază de date referitoare la
fondul locativ. În anul trecut au fost prevăzute 1,5 mln. lei în scopul creării ei, însă banii au
fost cheltuiţi în alte scopuri. Nu cunoaştem
câte blocuri cu 2, 3, 9 ş.a. m.d. etaje avem. Nu
ştim când au fost ele construite, când a fost
făcută ultima dată reparaţia capitală în ele.
Aceste date ar permite nu numai realizarea
strategiei locative aprobate de Consiliu, ci şi
planificarea cheltuielilor. Actualmente totul
se face haotic, fără proiecte concrete, concepţii şi strategii.

“Termocom”-ului îi este mai convenabil
să lucreze cu agenţii economici, nu cu fiecare
consumator în parte. El nu doreşte încheierea contractelor individuale.
La una din şedinţele operative ale Primăriei, administratorul întreprinderii a declarat
că este gata să deservească reţelele inginereşti până la intrarea în apartament, dar
pentru o plată suplimentară.
El este gata, noi – nu. Plata pentru deservirea reţelelor trebuie să fie calculată, însă
administratorul blocului decide cine va răspunde de aceasta. “Termocom”-ul este gata
să mai creeze o secţie, care va exista din contul locatarilor.
Problema contractelor individuale a consumatorilor de apă potabilă este deja soluţionată.
Guvernul a obligat în sfârşit „Apă-Canal Chişinău” să-şi asume responsabilitatea
asupra conductelor de apă până la contorul
din apartamente. Deci de la 1 ianuarie 2007,
cu furnizorul de apă vom avea aceleaşi relaţii
ca şi cu furnizorii de gaz şi energie electrică.
Fiecare consumator va avea contract direct
cu furnizorul, iar reţelele inginereşti din bloc
vor fi trecute la balanţa „Apă-Canal Chişinău”.
Astfel întreprinderea va putea face investiţii în aceste obiecte, doar 70% din ele sunt
uzate.
Ce avantaje au părţile din astfel de relaţii?
Consumatorul va scăpa de două probleme. Prima, dispar intermediarii – „Infocom”,
gestionarii fondului locativ. A doua, dispare
problema pierderilor de apă. Fiind responsabil de conductele de apă, transportarea
apei în apartamente, furnizorul va face tot
posibilul să evite pierderile. Instalându-ne
contoare în apartamente, noi, consumatorii,
nu admitem scurgeri de apă, defectări. La fel
va gândi şi furnizorul. Până în prezent, diferenţa datelor contoarelor din apartamente şi
a celui de branşament constituia aproximativ
40%. Conflictul dintre furnizor şi consumator
era generat de aces procent de pierderi. În
asociaţii, responsabilitatea şi-o asumau loca-

De ce schimbări am avea nevoie ca APLPurile să activeze mai eficient?
Avem actele de bază care coordonează
activitatea asociaţiilor: Codul locativ, Legea
privind condomeniul, Legea privind privatizarea, Legea privind energetica şi Decizia
Guvernului nr. 191. Din păcate, unele din ele
se contrazic în ceea ce priveşte prestarea de
servicii.
Spre exemplu…

A intervievat
Angela Chisnencu

Moldova urbană

CAPITALA

Я являюсь инициатором структурной
реформы примэрии
Илья Багдасаров
Лидер Социал-демократической
фракции в Кишиневском
Муниципальном Совете
Директор компании
“Riscom Computers”
Ph.D. Международной Академии
Информатизации
Удостоен звания
«Бизнесмен Года 2003»
Господин Багдасаров, можете честно
рассказать, как Вы, достаточно успешный кишиневский бизнесмен, пришли в
муниципальную власть? Зачем Вам это
нужно было?
Я пришёл туда не сам. Меня делегировала партия “Социал-Демократический
Альянс” Брагиша. Зачем? – более трудный
вопрос. Наверно, чтобы попробовать
продвинуть те идеи, мысли, программные
принципы, которые были выработаны
ещё во времена “Фурники” и “Plai Natal”.
Любая партия стремится если не взять
власть в свои руки, то хотя-бы легитимно
контролировать её. Лидеры СДА посчитали, что с задачей контроля местной публичной администрации в мун. Кишинэу
(напомню, в то время ген. Примаром был
Урекян) лучше справятся бизнесмены,
имеющие опыт как политических баталий,
так и управления экономикой. Вместе с
тем, примэрия Кишинёва по праву считается “хлебным” местом, а бывший примар
ловким политиком и умелым организатором. И партия решила, что форпост из независимых в материальном плане представителей бизнеса в вотчине г-на Урекяна
(с которым собиралась объединиться в
Альянс “Наша Молдова”) будет более эффективным и надёжным. Собственно, этот
расчет оправдался.
Что Вам удалось сделать конкретно
для Кишинева за время пребывания в Муниципальном Совете?
Деятельность в МСК подразделяется
на 2 составляющие: политическую и практическую.
В политическом плане мне удалось
преодолеть политическое противостояние между фракцией коммунистов и
“антикоммунистов: Демократический Кишинёв”, которое означало конфронтацию
между ген. Примаром Урекяном и центральной властью. Мандат советника я
получил только через год после выборов

Nr. 6-7, 2006

– летом 2004 г. И, наверно, многие ещё
помнят ту атмосферу, в которую окунулся город после местных выборов 2003 и
вплоть до парламентских 2005 г. Практически, власть в городе была парализована. Политические партии так увлеклись
антагонистической борьбой, что город,
практически, был отдан на откуп ‘чиновничьему беспределу’. Людям до сих пор
памятны ‘судьбоносные’ решения городской администрации 2003–2004 гг, последствия которых придётся разгребать
ещё долгие годы…
Что мне удалось сделать? Вместе с несколькими здравомыслящими советниками я создал новую фракцию “Социал-Демократов”. Это разрушило хрупкий баланс
в пользу Серафима Урекяна и направило
работу МСК в конструктивное русло. Урекян ушёл из примэрии. Между городской
и центральной властью наладились отношения, а также между администрацией
примэрии и МСК. Фактически, нормальная
работа МСК началась с момента создания
нашей фракции.
Для сравнения: при Урекяне МСК собирался в среднем раз в квартал, а иногда
и в полгода. Сейчас же МСК собирается
2-3 раза в месяц и нужные городу и людям
решения больше не ждут своей очереди
годами. Результаты налицо: достаточно
глянуть СКОЛЬКО всего удалось сделать
за последний год: лето 2005 – 2006 (и это
ещё несмотря на то, что несколько раз
проводились выборы примара, а, как известно, во время выборов не до практической работы.
Что касается практической роли как
советника, то мой фокус и специализация
– это комиссия “по бюджету и финансам
и управлению муниципальной собственностью”. Работа в комиссии отнимает
львиную долю времени. В чём заключается работа? Прежде всего в анализе и

рассмотрении проектов решений, которые готовят различные муниципальные
службы. Собственно, за этим меня в совет
и делегировали. Не буду описывать всей
глубины потрясения, которая постигнет
любого неглупого человека, знакомого
с миром финансов, который попробует
разобраться ЧТО и КАК происходит в примэрии с публичными финансами и собственностью. На это не хватит страниц
и НЕ ЭТО тема дискуссии. Хотя именно
ЭТИМ мне пришлось заняться с коллегами
т.е. по-сути экономическим и финансовым
ликбезом для сотрудников примэрии и
борьбой с чиновниками, лоббирующими
те или иные решения.
1) Собственно, главным результатом
своей деятельности считаю то, что МСК
стал принимать на порядок меньше глупых, вредных и безграмотных в финансовом плане решений.
2) Своей личной победой считаю то,
что удалось доказать и объяснить как чиновникам, так и коллегам-советникам, что
раздавать мун. собственность в аренду
практически за даром – это глупо и нелогично! До этого ВСЯ СОБСТВЕННОСТЬ
сдавалась в аренду по … МИНИМАЛЬНО
разрешённым законодательством тарифам!!! Также давно и пока, к сожалению,
безуспешно пытаюсь объяснить, что сдача
в аренду городской земли по символической цене – это, мягко говоря, преступная
халатность со стороны муниципального
совета.
3) Начиная с 2005 г. муниципальный
бюджет принимается на основании “концепции бюджетно-налоговой политики”,
которая разработана и принята по моему настоянию. К сожалению, из этого
документа выхолощены основные идеи
и принципы, но, как говорится, лёд тронулся. Мне удалось заложить основу программного подхода к процессу формирования и исполнения бюджета. В этом году
МСК должен пойти ещё дальше и принять
уже среднесрочную программу социально-экономического развития города до
2010 года. До сих пор процесс формирования статей бюджета был хаотичным и
во многом формальным. А ведь именно в
бюджете должны закладываться финансирование и реализация тех или иных проектов, о которых говорят политики с высоких трибун.
4) Я был и являюсь одним из немногих
советников, которые лоббируют тему дорожного строительства. Благодаря нашей
настойчивости и тем компромиссам, кото-

5

CAPITALA
рые не видны широкой публике за последние 2 года была произведена серьёзная
модернизация парка дорожной техники
и выделены дополнительные бюджетные
средства на ремонт и реконструкцию дорог и коммуникаций.
5) Я являюсь инициатором ‘структурной реформы’ примэрии. К сожалению,
то, что уже сделано в этом направлении
за последние полгода под руководством
Урсу – это скорее профанация идеи, чем
её реализация. Это даже не половинчатое решение, а реформа ради проформы.
С другой стороны, его понять можно. Он
всего лишь И.О. Да и многие советники
не готовы идти на радикальные меры.
Но даже то, что уже сделано, позволило
решить многие кадровые проблемы с зарвавшимися и обнаглевшими чиновниками, которых как священных коров даже
уволить толком нельзя. В целом, администрация при Урсу работает намного эффективнее, чем раньше. Надеюсь, что эта
реформа будет продолжена и углублена
после местных выборов 2007 г. Тем более,
что в структуре Правительства появилось
соответствующее министерство (о чём я
также ходатайствовал) и Парламент принял существенные изменения в структуре местной публичной администрации
Кишинёва, инициировал реформу межбюджетных отношений. Всё это должно
способствовать коренной и радикальной
реформе в примэрии.
6) В контексте структурной реформы я
предложил разместить все службы примэрии в одном здании и внёс соответствующие предложения. Совет меня поддержал,
но чиновники уже больше года блокируют
все потуги в этом направлении т.к. им выгодно, что примэрия сегодня ‘рассредоточена’ по всему городу. Так труднее управлять – а кому это надо?
7) Прошлой осенью в разгар кризиса
и забастовки водителей маршруток я рассказал обществу правду о состоянии дел
в этой отрасли и предложил общественности собственную концепцию развития
общественного транспорта. В ней были
предложены не только принципы, но и
конкретные механизмы и рычаги выхода
из кризиса.
8) Мной была предложена концепция
информатизации примэрии и обеспечения транспарентности на её основе. Но
комментировать не буду: практически НЕ
С КЕМ разговаривать на эту тему. Все говорят, что надо бы… но работать в этом направлении, и НЕ ДАЙ БОГ(!!!) внедрять это
никому сегодня в примэрии не нужно т.к.
это ударит по интересам слишком многих
людей.
9) До меня все решения по земле принимались не то, чтобы непрозрачно или
волюнтаристски, а абсолютно закрыто
даже для советников! Урекян вообще не
считал необходимым с кем-то советовать-

6

ся, кроме своего ближайшего окружения
и профильной комиссии МСК. А советники считали вполне достойным для себя
голосовать даже НЕ ИМЕЯ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ на руках(!).
Я неоднократно обращал внимание коллег на вопиющие нарушения в
‘земельных’ вопросах. Но сдвинуться с
мёртвой точки удалось только после объявления мною моратория на голосование
по земельным вопросом и широкого обсуждения этого факта в СМИ. Сегодня уже
все советники имеют на руках решения и
видят, что кому распределяется. Как результат: земельных решений стало… в десятки раз меньше! Потому, что махинации
стали слишком заметны.
Вы являетесь одним из самых ярых
противников существования муниципальных СМИ. На чем основано Ваше
мнение и почему, по Вашему, Кишиневу
не нужны «Еuro TV Chişinău”, Radio „Antena
C” и газета „Capitala-Столица»?
Причин несколько. Для начала надо
задаться вопросом “а зачем городу эти
СМИ?” Давайте попробуем проанализировать возможные ответы на этот вопрос:
1) Потому, что других СМИ в городе нет
и надо хоть как-то информировать население, развлекать его и т.д. Это актуально
для некоторых райцентров, но очевидно
не для столицы.
Такой подход был бы оправдан, если
бы СМИ у нас совсем были бы в упадке и
ни одной местной газеты/радиостанции/
телеканала не было бы или они на 100%
контролировались бы одиозными частниками, т.е. не существовало бы ДРУГИХ,
более рациональных и экономичных, но,
главное – эффективных(!) СМИ.
2) Для того, чтобы донести до сведения жителей некоторую важную информацию, которую иные СМИ не опубликуют. Но того же эффекта можно добиться
за гораздо меньшие деньги за счёт грамотной PR-службы. Незачем содержать
собственные радиостанции, телеканалы
и газеты. На правах рекламы можно размещать информацию за меньшие деньги.
Тем более, что большинство ВАЖНОЙ информации другие СМИ и так опубликуют,
так как новости интересны многим. Надо
только грамотно сформировать информационные блоки.
Это задача для информационного
агентства, которое могло бы быть муниципальным или под патронатом муниципалитета. Но как раз от информационного
агентства “Info-Prim” МСК в первую очередь и избавился!
Кроме того, такой подход обеспечил бы не только экономию бюджетных
средств, но и значительно большую аудиторию т.к. подписчики этой газеты, слушатели этой радиостанции и аудитория
этого телеканала – смехотворно малы на

фоне общего медийного поля, которое
присутствует в Кишиневе.
Ещё с трудом пополам можно было бы
согласиться, если бы эти ПРЕДПРИЯТИЯ
были хотя бы НЕ УБЫТОЧНЫМИ т.к. живая
и самая достоверная информация о жизни столицы – это ДЕНЬГИ, что с успехом
доказывают некоторые частные СМИ и
информ. агентства. У нас же ВСЕ муниципальные СМИ пользуются миллионными
дотациями из бюджета. Причём частным
компаниям за ту же работу с подобным
(часто нулевым) эффектом ТАКИЕ деньги
от своих учредителей и РЕГУЛЯРНО даже
не снились!
На мой взгляд, содержание этих
СМИ за счёт муниципального бюджета
– это выброшенные деньги на ветер. Даже
“Monitor de Chişinău” – приложение к газете “Capitala” я считаю нерациональной
затеей. Лучше и ДЕШЕВЛЕ было бы организовать приложение к “Monitorul Oficial”,
к которому все уже привыкли и где печатаются аналогичная официальная информация от парламента, правительства и др.
органов власти.
3) “Если звёзды зажигают, значит это
кому-нибудь нужно…” – у любого “хозяина” рано или поздно появляется искушение использовать собственные СМИ для
своей политической пропаганды. Это нормально. Плохо, когда эти СМИ являются
государственными т.к. при всех перипетиях народ всё-таки всегда больше всего доверяет именно государству. И получается,
что кто-то через государственные СМИ
ведёт свою личную политическую пропаганду.
С муниципальными СМИ так уже было
при Урекяне. Неужели нас даже собственный опыт ничему не учит ? За аналогичный подход с государственными СМИ
тоже много критиковали коммунистов и
Правительство. Но они это поняли! У государства СМИ остаются только для официального информирования населения:
„Monitorul Oficial”. Голая информация и
никакой журналистики. И об этом давно говорит и требует запад и оппозиция
(ХДНП). И в этом я с ними солидарен.
Помню, осенью 2005 года (в разгаре
начала «кризиса» маршрутного такси)
Вы разработали своего рода Концепцию
Развития Общественного Транспорта
г. Кишинева. Чем это все закончилось и
как Вы видите тенденции развития общественного транспорта в муниципии
сегодня?
Кратко я уже ответил на этот вопрос.
Большинство из положений этой концепции нашло отражение в финальном документе, который Совет утвердил. Хотя
до сих пор не взялся за их практическое
воплощение. Также мною были сформулированы некоторые требования к частным
перевозчикам (маршруткам), которые

Moldova urbană

CAPITALA
были приняты МСК около года назад. К сожалению, эти требования так и остались
на бумаге. Исполнительная власть в лице
городской администрации не обеспечила
выполнение этих требований на практике.
Сегодня, спустя почти год, я не вижу
никаких серьёзных изменений ни в ситуации, ни в способах выхода из неё. Всё, что я
хотел сказать, отражено в этой концепции.
А также в соответствующем докладе, который я подготовил (ознакомиться с ними
можно в интернете: www.bagdas.md).
Вместе с тем, не надо относиться к
этим документам, как к аксиоме или догме. Жизнь развивается. За это время были
организованы различные встречи и дискуссии на эту тему. Собственно, финальный проект концепции и был разработан
при широком участии всех заинтересованных сторон. Например, в моей концепции не отражены до конца идеи насчёт
технологии оплаты за проезд. Здесь эксперты пока не пришли к единому мнению.
Есть расхождения и в подходах к механизмам адресных компенсаций социальным
слоям населения. Много споров насчёт
степени и роли муниципалитета в деле
регулирования тарифов и т.д. Но в целом,
концепция пока остается актуальной. И я
убеждён, что именно в этом ключе и будет решаться проблема общественного
транспорта в Кишинёве.
Показательно, что некоторые положения из этой концепции были озвучены
главой государства, а затем и Правительством в качестве требований к городской
администрации и частным перевозчикам.
И эти требования были оперативно удовлетворены. Видимо, у нас в стране для
того, чтобы расшевелить наше чиновничество недостаточно статуса местного
выборного лица. Надо быть, как минимум,
Премьер-министром или Президентом
страны.
Оглядываясь назад, о чем Вы жалеете больше всего в качестве муниципального советника?
О кадровом подходе политических
партий в 2003 г. Если бы состав советников был более подготовленным, то МСК не
стал бы слепым орудием в руках политиков. А это, в свою очередь, позволило бы
совету диктовать свою волю чиновникам
(как и предполагается действующим законодательством), а не наоборот. Безусловно, ответственность, как перед обществом,
так и перед делегировавшими партиями у
советников должна быть. Но уровень профессиональной подготовки, понимания
того ЗАЧЕМ тебя туда делегируют и ЧТО
там надо делать, кроме формального присутствия в зале заседания, чтобы фракция
имела возможность посчитать твой голос… этого не хватает. Очень не хватает.

Nr. 6-7, 2006

Надеюсь, что сейчас в процессе подготовки к новым местным выборам партии
серьёзно задумаются над этим вопросом.
Это даже может стать ключевым фактором
в борьбе за электорат после провальных
прошлогодних выборов ген. примара.
Каким образом, на Ваш взгляд, может и должен строить свои отношения
с сообществом, в рамках социальной
ответственности, городской бизнес?
Для начала давайте определимся
что такой “городской бизнес”? – если это
бизнес, который делают муниципальные
структуры, то моя позиция в том, что чем
меньше у нас будет ‘бизнеса от власти’
– тем лучше. На волне сокращения чиновничьего аппарата некоторые службы
были преобразованы в муниципальные
предприятия. И хотя формально они подразделениями примэрии и МСК не являются, тем не менее в соответствующих
структурах и их взаимодействии с городской администрацией и муниципальном
бюджетом мало что изменилось. Подобный подход ещё можно оправдать в отношении естественных монополий, хотя и
тут грамотная власть должна стремиться
развивать добросовестную конкуренцию
и, соответственно, уменьшать необходимость в гос. поддержке. Но поддерживать
административно и экономически УБЫТОЧНЫЕ предприятия на развившихся
рынках, расходуя на эти цели бюджетные
деньги и разбазаривая при этом публичную собственность – этого я лично не понимаю!
Если речь о взаимодействии частного
бизнеса и его социальной ответственности перед обществом, то его главная социальная ответственность – это платить
налоги.
Известно, что основным бичём нашей
экономики является высокая доля т.н.
‘теневой’ составляющей. А основной причиной ухода бизнеса в тень является относительная лёгкость и безнаказанность
проведения ‘теневых’ операций, что даёт
такому бизнесу существенное конкурентное преимущество. И городская администрация, по-моему, мнению должна чётко
и недвусмысленно определить приоритеты в деле поддержки добросовестной
конкуренции. На самом деле это не очень
трудно!
Сегодняшние реалии говорят о том,
что мелкий бизнес, особенно в промышленности и торговле не может быть добросовестным партнёром государства,
как в деле выполнения им своих прямых
обязанностей по уплате налогов, так и в
поддержке социальных проектов и инициатив. И если функция контроля – это
компетенция, как правило, правительственных структур, то обеспечить административную поддержку и приоритет крупному бизнесу в городе местная власть

может. Иными словами, цивилизованный
протекционизм и даже лоббизм являются более предпочтительными на сегодня
инструментами, чем административная и
правовая вакханалия на местах.
Что это значит? Что вместо закрывания глаз на многочисленные ‘мелкие’ нарушения в розничной торговле (лотки,
киоски, рынки), общественном транспорте (маршрутки), урбанистике (индивидуальное строительство, наружная реклама), благоустройстве и использовании
территорий общественного пользования
(терассы и павильоны, пристройки и навесы, грядки с картошкой и пасущиеся
козы во дворах) и т.п. – вместо всего этого
постараться строить прямые отношения
с более-менее организованными экономическими агентами, которые в обмен
на приоритетное право ведения бизнеса
на определённой территории возьмут на
себя дополнительные социальные обязательства. Разумеется, подобные отношения должны устанавливаться не кулуарно,
а открыто на соответствующих инвестиционных конкурсах.
Речь не идёт о том, что мелкий бизнес
надо полностью убрать из города. А всего лишь об установлении равных правил
для всех участников рынка. И тогда в равных условиях выживут сильнейшие. Как
правило, это, конечно же, будут крупные
компании, даже если они и будут обременены дополнительными социальными
обязательствами. С другой стороны, выживут лишь те из мелких компаний, которые смогут предложить обществу и рынку
новые конкурентоспособные концепты и
подходы или их лучшую и более эффективную реализацию. Всё это будет способствовать развитию соответствующих
рынков в сторону большей цивилизованности отношений между такими бизнесами, обществом и местной властью.
Почему местной власти не очень выгоден такой подход? – потому что крупные и серьёзные компании научились
играть с государством по ‘официальным’
правилам. Являясь добросовестными налогоплательщиками, и имея в своих штатах опытных юристов, такие компании не
стесняются ставить на место зарвавшихся
чиновников, полицейских и прочих ‘контролёров’. Они не боятся отстаивать свою
правоту в судах. Так пусть ‘косвенные’ налоги оседают не в карманах чиновников,
полицейских и судей в виде взяток, а в
виде социальных инвестиций со стороны
частного бизнеса.
Господин Багдасаров, некоторое время назад Вы стали активным участником интернет форума на тему развития Кишинева (www.forum.md), таким
образом, став первым и единственным
муниципальным советником пошедшим
на открытое и постоянное общение с
«анонимными» кишиневцами. Какие цели

7

CAPITALA
Вы преследуете этим и как это у Вас получается?
Это не сложно, хотя и малоприятно.
Дело в том, что мои идеи и позиции непопулярны, так как основаны на прагматичном и реалистичном отношении к действительности. И я об этом прекрасно знаю.
Люди и в XXI веке, выйдя в космос и создав глобальную компьютерную сеть, хотят
верить… в сказки. Которыми их усердно
пичкают маргинальные политики. Трудно
быть хорошо информированным оптимистом. Но не это удручает больше всего, а
то, что фантазии на тему “как хорошо было
бы, если… ” люди выдумывают себе сами.
Кто-то черпает энтузиазм в ностальгии по
СССР, кто-то видит удачные примеры решений в других странах, забывая при этом
СКОЛЬКО СТОЯТ там эти решения. И все
без исключения ругают политиков и чиновников! Парадокс, люди хотят слышать
только позитив. Правда их обескураживает. Но и в изменения к лучшему они не
верят. Поэтому и саботируют выборы.
Вообще, рассуждения нашей публики
о политике и экономике напоминают детскую игру в ‘монополию’. И заметьте, это,
наверно, наиболее продвинутая и подготовленная публика из числа тех, кого принято считать электоратом…
Что полезного в таком общении?
Идей толковых мало. Практически нет.
Хотя иногда и проскальзывают. Но я не настолько штудирую все дискуссии и темы,
чтобы ловить умные мысли форумцев. Так
что в плане поиска новых идей и полезных
инициатив – интернет не то место.
Зато по реакции публики на те или
иные события или инициативы хорошо
видно как общество относится к происходящему. Хотя для этого надо научиться отделять зёрна от плевел. Я просто поражаюсь насколько цинично наше общество.
Впрочем, политики и чиновники его долго
воспитывали в этом духе. Думаю, что наше
общественное сознание выдержит ещё
много ‘экспериментов’ над собой. Но при
условии, что люди будут понимать и осознавать какие сюрпризы им готовят политики. Врядли избиратели будут и дальше
отдавать свои голоса политическим партиям или деятелям без чётких и конкретных программных постулатов. Причём одних только предвыборных обещаний уже
недостаточно. Народ хочет знать каким
образом и за чей счёт власть собирается
реализовывать те или иные инициативы.
Я считаю, что такая или подобная форма интерактива между властью и гражданским обществом станет в обозримом
будущем нормой. Обществу не хватает
правдивой и честной информации о том,
что на самом деле происходит во власти. И
форма прямого общения “без купюр” и посредничества нашей весьма посредствен-

8

ной молдавской журналистики имеет
свои преимущества. Одним из таких преимуществ является то, что в электронной
форме легче отслеживать и протоколировать былые высказывания, сравнивая их с
тем, что происходит на практике. В наших
молдавских условиях, где недоразвитая
журналистика даже не пытается анализировать предвыборные обещания политиков с их реальными поступками или делает это только во времена предвыборных
кампаний, когда такая ‘аналитика’ воспринимается на уровне чёрного PR, эта форма
становится особенно актуальной.
Как представитель бизнеса, как
бы Вы охарактеризовали ситуацию на
рынке труда Кишинева? Достаточно
ли в городе квалифицированной рабочей
силы, или все-таки чувствуется «кадровый голод»?
Недостаток специалистов практически
любых специальностей, как рабочих, так и
менеджерских ощущается и очень сильно. Причём уровень образования играет
весьма условную роль. Нашим дипломам
и сертификатам не верят работодатели
даже здесь. Скорее роль играет уровень
профессионализма в той или иной специальности. Но продемонстрировать какой-то уровень и тем более подтвердить
его могут только люди с практическим
опытом работы. Вот почему выпускникам
и молодёжи так трудно найти хорошую
работу, когда, казалось – бы везде требуются-требуются-требуются. И ещё наша
экономика ещё очень ‘холодная’. Уровень
производительности труда и, соответственно, уровень его оплаты очень низкие даже на региональном ареале. Поэтому специалисты нужных квалификаций
предпочитают искать работу за рубежом.
Как работодатель считаю, что вложения в
молодых специалистов до 30 лет себя не
оправдывают. Мало в какой молдавской
компании хорошему и перспективному
молодому сотруднику может быть обеспечен соответствующий его уровню карьерный рост. А если он на самом деле
талантливый, то его с руками и ногами заберут или конкуренты или, скорее всего,
зарубежные работодатели.
Считается, что Кишинёв по сравнению
с другими городами СССР обладал солидным ресурсом квалифицированной
трудовой рабочей силы. На сегодняшний
день это не так. Новое поколение не очень
трудолюбиво, а старшее по большей части
трудится на благо других государств.
Каково Ваше мнение на счет реформирования кишиневской городской администрации и механизма принятия
решений?
Я уже высказался выше, что являюсь
инициатором реформы городской администрации и её реструктуризации. Ме-

ханизм принятия решений достаточно
подробно определён в законодательстве.
Здесь серьёзных проблем нет. Даже в действующем правовом поле можно выработать действенные и достаточно эффективные механизмы и регламенты. Было бы
желание.
На самом деле основные проблемы
в механизмах выработки решений, процедурах анализа их последствий. А также
определения/разделения ответственности за эти решения и механизмах контроля за их выполнением.
Одним словом, примэрия и другие
органы городской администрации нуждаются в коренном реформировании. И
начинать надо с определения на законодательном уровне функций и задач местной публичной администрации, а также
разграничения полномочий между ветвями местной власти. Парламент уже озаботился этой проблемой и в преддверии
новых местных выборов ‘подшлифовал’
законодательную базу. И, хотя изменения
в целом направлены в правильное русло,
– это поставило ещё больше вопросов,
которые надо срочно решать! Иначе новая городская администрация окажется в
сложном положении.
Проблема в том, что никто серьёзно не
занимается подготовкой соответствующих
законодательных инициатив на системном
уровне. Примэрия расписалась в своей
полной некомпетенции и неспособности
реформировать сама себя (собственно,
это мало кого удивило). Муниципальный
совет – это не рабочий, а общественный
орган. Разработать полноценную концепцию и увязать её с действующим законодательством, жизненными реалиями и
европейскими нормами – это достаточно
сложная профессиональная задача.
Я сформулировал основные принципы
этой реформы. Так как я это понимаю. Для
наших чиновников это оказалось слишком сложно даже для понимания, не говоря уже о конкретной имплементации. Но
это очень объёмный материал и, наверно,
материал для отдельной статьи.
Какие места в столице вам особенно
по душе?
Я считаю себя патриотом родного города, но, тем не менее, не считаю Кишинёв
красивым. Я достаточно поездил по свету
и видел много, действительно, красивых
мест. В архитектуре города и во времена
СССР было мало эстетики, а за последние
15 лет его и вовсе превратили в помойку.
В прямом и в переносном смыслах. Единственное, что радует мой глаз – это комплекс правительственных зданий: Президентура, Парламент, Мин. Сельхоз.
Думаю, что будущее должно быть за
дальнейшей урбанизацией. На волне
подъёма национального самосознания
множество убогих сараев получили статус

Moldova urbană

CAPITALA
“памятников” национального и местного
значения. Это позволило на какой-то период уберечь центр города от архитектурного надругательства. Но в дальнейшем старые ограничения перестают быть
уместными. Архитекторы и строители
научились мыслить масштабно и проектировать целые архитектурные ансамбли,
и экономика уже в состоянии финансировать современное комплексное строительство.
Отдельно надо сказать про места культуры и отдыха, особенно зеленые оазисы:
парки и скверы. Во время дикого перехода
от социализма к капитализму городским
властям было не до них. И сегодня достаточно средств в городской казне на эти
нужды не наберётся. Но в тесной кооперации с частным бизнесом можно найти
модель, когда частные инвестиции помогут содержать парки и скверы в порядке,
очистить озёра и возродить фонтаны. И подобные инициативы уже есть! Разумеется,
свободный доступ к этим красотам будет
обеспечен всем жителям и гостям города.
Из сохранившихся интересных мест
мне лично по душе экспериментальный
сад на ВДНХ. Это, действительно, красиво
и необычно.
Раньше нравилась лестница на ‘комсомольском’ озере. Она чем-то напоминала мне Потёмкинскую лестницу на
приморском бульваре Одессы. Сейчас
муниципалитет инициировал проект реконструкции зоны отдыха в районе парка
“Valea Morilor”. Эту лестницу обязательно
реконструируют!
Что для Вас значит «идентичность
города Кишинева»?
Ничего. Как бы нам не хотелось, но нет
в нашем городе ничего такого особенного. Он не интересен ни архитектурно, ни
культурно. Поэтому он не привлекателен
для туризма. Экономически – развитым
мегаполисом его пока называть рано. Промышленность угробили и возродиться в
этом качестве, видимо, уже не суждено.
Что его выделяет на региональном
уровне: статус столицы европейского
государства и, соответственно, наличие
международного аэропорта. Пожалуй…
всё.
Для меня лично Кишинёв идентифицируется как мой родной, и поэтому любимый, город. К сожалению, больше добавить нечего.
Вы как-то сказали, что из всего Вашего времени потраченного в Муниципальном Совете:
ƒ 60% уходит на разбирательства некомпетентных проектов решений;
ƒ 30% – на формальные согласования;
ƒ 5% – попросту потерянное время;
ƒ и только 5% (оставшегося времени!)
можно считать продуктивными.

Nr. 6-7, 2006

Что обуславливает такую «эффективность» и как можно улучшить ситуацию?
Частично, я уже ответил на этот вопрос когда вы спрашивали про “кадровый голод” в экономике. Но в политике он
проявляется не менее остро! Особенно
катастрофическое положение создалось
в публичном управлении. Причины те
же: мизерные зарплаты, отсутствие мотивации и внятных карьерных перспектив
не позволяют привлечь к нормальной
полноценной работе на благо общества
квалифицированные кадры. Проблем ещё
очень много. Решить бы хотя бы эти…
Каково Ваше мнение о Журнале „Moldova Urbană”?
Пока мне интересно. Как советнику
тема разработки концепции социальноэкономического развития города и, соответственно, плана его генерального
развития для меня важна. Чтение этого
журнала – это как часть профильной самоподготовки. Тем более, что его выпуски
распространяются на заседаниях МСК, где
часто скучно и приятно почитать хоть чтото полезное.
И последний вопрос, – какими, в Вашем понимании, должны быть идеальный примар Кишинева и идеальный муниципальный советник?
Давайте для начала порассуждаем каким может быть мэр столицы? Я выделяю
несколько условных типов:
1) Мэр-хозяйственник. Самое распространённое заблуждение! Мэр-завхоз,
мэр-господар – это уровень села, а не города. И тем более не столицы! Главной задачей или определяющей функцией для
такого выбора является ситуация, когда
жизненно важно сохранить имеющиеся
ресурсы. В таком положение Кишинёв, как
и многие другие города и сёла оказался в
начале 90-х. Тогда нужно было эффективно и грамотно хозяйствовать. Теперь уже
поздно горевать у разбитого корыта.
Тем более, что мэр не управляет хозяйством напрямую. Точнее он НЕ ДОЛЖЕН этого делать! Для этого у него есть
штатные помощники и соответствующие
службы. Мэр должен уметь эффективно
управлять ИМИ и, прежде всего, имеющимися финансовыми ресурсами.
2) Мэр-управленец. Его основная
функция очевидна из названия и вытекает
из предыдущего абзаца. В этом качестве,
мэра можно представить как эдакого директора города, а мэрию – дирекцией (или
администрацией). Достаточно типичная
ситуация для многих европейских и американских городов. Особенно в контексте стремления к развитию и углублению
автономии местного самоуправления по
европейскому типу. В этом случае функ-

ции Муниципального Совета становятся
аналогичными функционалу административного или наблюдательного совета в
Акционерных Обществах. А те же претуры
становятся как-бы филиалами центрального правления на местах (как, собственно, и было до последних изменений в законе о местном публичном управлении,
хотя в таком качестве претуры никогда
нормально не работали).
3) Мэр-строитель. Типичные примеры:
Юрий Лужков в Москве, Гурвиц в Одессе
или, если поближе, Панчук в Бельцах. Ключевой приоритет – это задача развития.
Развития города в архитектурном плане,
его инфраструктуры и урбанистики. Развитие экономики города. Развитие культуры и качества человеческих ресурсов.
Обеспечение конкурентоспособности Кишинёва в долгосрочной перспективе хотя
бы на региональном уровне. Кишинёв
– столица и лицо Молдовы. Если мы хотим
строить Европу у себя дома, то откуда начинать, если не со столицы?
4) Мэр-предприниматель. Имеется
в виду конкуренция между городами за
централизованные ресурсы и бюджеты.
Среди молдавских ‘городов’ такую активность проявляли, например, примар
Чадыр-Лунги и бывший примар Унген.
Нынешнему И.О. ген. примара Кишинёва
также вроде удаётся ‘выбивать’ из Правительства, Парламента и даже Президента
материальную помощь на развитие города. Хотя, в последнем случае это скорее
продиктовано стремлением центральных
властей выправить ситуацию в столице
перед очередными выборами. Другое
дело – европейские фонды взаимопомощи. Это серьёзное подспорье и нам есть
чему поучиться у коллег из Прибалтики
и Румынии. В обозримом будущем много
нам, наверно, не светит, но иметь в виду
и всячески использовать такие возможности – одна из приоритетных задач будущего мэра.
5) Мэр-политик. Просто хороший человек. «Я ему доверяю, поэтому буду за
него голосовать». На мой взгляд совершенно дефективная логика. Но именно она отвечает совковому менталитету. Иначе как
объяснить первую победу на выборах в
России Путина или участие в выборах ген.
примара Думитру Брагиша? Понятно, что
иногда на избирательном участке люди
отдают свои голоса просто за тех… кого
знают или о ком хотя бы слышали.
Я намеренно называю должность “мэр”,
а не примар, так как с нового выборного
периода в городе будет ещё 5 районных
примаров. Своё отношение к последнему
варианту “Мэр-политик” я уже высказал.
Это не означает, что успешный политик не
может стать ‘идеальным’ мэром. Просто для
этого мало быть просто ‘хорошим парнем’.
И кандидат должен соответствовать ещё
хотя бы одному из указанных типажей.

9

CAPITALA
Как я уже сказал мэр-хозяйственник
по-моему уже слишком примитивно. А
мэр-предприниматель, наверно, слишком
рано для Кишинёва. По крайней мере до
тех пор, пока Молдова не займёт хотя-бы
какое-то значимое место на Европейской
карте. Остаётся 2 варианта (2) и (3). Полагаю, что ‘идеального’ варианта в природе
не существует или он должен хорошо подходить под все 5 определений. А вот ‘оптимальным’ для нашего города в рамках общей стратегии развития страны, скорее
всего, был бы вариант мэра-строителя. Но
для того, чтобы от нынешнего состояния
(0) перейти сразу в фазу (3), минуя этап
(2) надо, чтобы КТО-ТО всё-таки построил
в муниципалитете более-менее рабочую
систему городского самоуправления.
При желании это бремя могла бы взвалить на себя центральная власть в лице
соответствующего правительственного
министерства, тем более, что эту модель
хотя бы в общих чертах можно и нужно
будет распространить и на другие города.
Но тогда нарушается принцип и стратегия автономизации местного публичного
управления, и соответствующая реформа
децентрализации грозит превратиться в
профанацию. Чего нынешняя центральная власть не должна допустить. Поэтому,
скорее всего, на данном этапе целесообразнее остановиться на варианте (2).
Процесс наведения порядка в городе
в таком случае будет разбит на несколько
этапов:
– реструктуризация системы управления городом; выстраивание ‘вертикали’ и
‘горизонталей’ управления;
– упорядочивание внутренних и внешних коммуникаций, обеспечение транспарентности;
– приведение регламентов деятельности служб и управлений к единому знаменателю; их антикоррупционная и общественная экспертизы;

– налаживание эффективного взаимодействия с правительственными министерствами и агентствами;
– выработка и аргументация необходимых законодательных инициатив;
И параллельно, вместе с этим:
– провести планомерную и повсеместную инвентаризацию и каталогизацию
имеющихся ресурсов;
– составить их единые регистры и интегрировать эту информацию в общую информационную базу данных;
– систематизировать и классифицировать потребности в ресурсах по отраслям
и степени важности;
– выработать новые требования к сотрудникам и аттестовать нынешних на
предмет соответствия новым стандартам;
- разработать и обосновать возможные схемы мотивации персонала, который
потребуется для решения всех этих задач;
Всё вышеперечисленное займёт по
самым скромным подсчётам полтора-два
года. И это при условии, что между выбранными ветвями власти и внутри их между
политическими партиями будет царить
атмосфера конструктивного сотрудничества… Дай Бог, чтобы управились до очередных парламентских выборов 2009 года.
После всего этого:
– разработать комплексные программы по решению приоритетных задач на
среднесрочную перспективу и определить концепции долгосрочного развития
по отраслям;
И только после этого можно будет
серьёзно говорить о планомерном развитии и, соответственно, можно будет
переходить к фазе (3) т.е. выбирать мэрастроителя.
- Что касается ‘идеального’ советника
или депутата, то такого ТОЧНО не существует. И не надо. Советников много и задач перед муниципальным советом тоже
много. Главное, не повторять ошибки про-

шлого. Думаю вполне нормально будет,
если партии станут ответственно подходить к своим программным разработкам
и, соответственно, делегировать в местные советы тех, кто реально сможет обеспечивать выполнение этих задач.
Хотелось бы, чтобы среди будущих советников было как можно больше: предпринимателей, финансистов, юристов,
управленцев, профессиональных политиков. Неплохо иметь в составе депутатского корпуса представителей силовых
ведомств, особенно армии и спец. служб.
Дисциплина никогда не бывает лишней.
Очень осторожно надо подходить к
представителям интеллигенции: деятелям
науки и культуры. Они, конечно, “ум, честь
и совесть”. Но новейшая история показывает, что в деле управления они часто
оказываются профанами. Но в силу своего
влияния на умы и души избирателей некоторые профанации весьма дорого обходятся обществу. И сводят на нет многие
благие начинания.
Ещё более избирательно надо относиться к представителям “социальных”
профессий и направлений: медики, учителя, социальные работники, молодёжь.
Безусловно, социальная функция власти
одна из самых важных и значимых. И хорошо бы, чтобы эти задачи решали люди,
разбирающиеся в сути вопросов. Но обязательно при этом обладающие организаторскими способностями. Желательно,
подбирать кандидатов из числа общественных деятелей и представителей неправительственных общественных организаций.
Если все эти требования предъявить к
нынешнему составу МСК, то сомневаюсь
что им в той или иной степени будет соответствовать хотя бы 1/3 состава… Это ещё
один ответ на вопрос.
Спасибо за интервью.

PUBLICITATE

Анонс сентябрьского номера специализированного
строительного журнала «Стройбизнес»:
ТЕМА НОМЕРА
Доступное жилье
УРОКИ КОЛЛЕГ
Мне нравится строить
НА ЗАМЕТКУ ПРОЕКТИРОВЩИКУ
Виновата ли стихия
АЗБУКА ЗАКОНА
Внесены изменения в Постановление Правительства РМ
№ 191
Разрешение на строительство, ликвидацию (снос), разрушение или на разборку
ИССЛЕДОВАНИЯ
Международная оценка бизнес-среды
Коррупция в сделках с недвижимым имуществом

10

НАГРАДЫ
Проектируем всё
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН
Под крышей дома
СРЕДА ОБИТАНИЯ
Лифт
ЖКХ
Вопросы, оставшиеся без ответа
НАШИ ВЕТЕРАНЫ
Судьба
МЕДПРАКТИКУМ
Закон на страже здоровья
ОТКЛИКИ ЧИТАТЕЛЕЙ

Moldova urbană

URBANISM

Уверен что проект “New Băcioi” будет
реализован нисмотря ни на какие препятствия
Господин Гордеев, как вы стали архитектором? Что повлияло когда-то на выбор будущей профессии?

присутствовать на обсуждениях проектов
членами Союза, если они совпадали по времени с нашими занятиями. В это же время
мы впервые увидели конкурсные проекты,
которые выставлялись в помещениях Союза, который в те времена располагался на месте нынешнего
ресторана “Panni Pitt” по ул.31
Августа, а тогда ул. Киевской.

учебы в Институте. Особую роль сыграл Вадим Анатольевич Кудинов, у которого мне
повезло поработать в первые годы после
окончания. Там я получил огромный опыт,
Все было, на первый взгляд, очень проработая около двух лет непосредственно
заично. Не надо было сдавать вступительна
строительной
ный экзамен по химии, которая для меня
площадке
(Гостибыла и осталась, областью чудес, как ее когничный
комплекс
да-то называли. Это было основой выбора в
«Кодру», резиденция
пользу данной профессии. Было бы непраЛ.И. Брежнева по ул.
вильно сказать, что
Жуковского, реконя все время хотел
Анатолий Гордеев
струкция гостиницы
быть архитектором.
ЦК КПМ и т.д.). НельAрхитектор. Родился 17 марта 1950 года в КиВ том окраинном
зя не вспомнить в
шиневе. Окончил Факультет Архитектуры Кишиневрайоне Кишинева,
этой связи Сергея
ского
Политехнического
Университета
в
1972
году.
где прошло мое детВладимировича
Принимал
участие
в
проектировании
более
100
ство (а улицы БолВасильева,
незаобъектов
в
Молдове,
Польше,
России
и
Украине.
гарская, Бендерская,
служенно забытого
Автор 143 серии жилых зданий (все в Кишиневе).
Измайловская, Кив настоящее время
Лауреат Госпремии (1980 г.). В 1985-1989 занимает
евская, Подольская
(он заслуживает не
были в те времена
должность главного архитектора города Кишинева.
только памятной доокраиной), никто не
С 1989 по 1999 гг. – вице-председатель Союза Арски, но и отдельной
знал о существовахитекторов Молдовы. В 1985–1990 – член Президиума Союза Архитекторов СССР.
книги!), с которым
нии такой професС 1999 года работает главным архитектором в Институте Архитектуры.
мне довелось также
сии. Правда, жил в
поработать нескольтом районе один
ко лет. В целом, рапожилой мужчина, практически лысый и с
Практически выбор был сделан, однако на
бота в институте «МолдГИПРОСтрой» была
роскошными седыми усами. Заметен он был
окончательное решение опять повлиял все
очень хорошей школой. Позже, работая
тем, что в любое время года, включая самые
тот же Саша Белкин. Когда он пришел на веглавным архитектором города, я пришел к
морозные зимы, он ходил без головного
чер встречи с выпускниками в валенках и с
выводу, что всем архитекторам необходимо
убора и выделялся на фоне падающего снега
трубкой в зубах, я понял, что выбор сделан
какое-то время поработать и в органах власвоей загорелой блестящей лысиной! О нем
правильно!!!
сти, чтобы лучше понимать происходящие
говорили, что он архитектор, однако что это
Но это все, что касается выбора. В протам процессы.
такое, нас в то время как-то не волновало.
цессе становления мне помогли Виктор ФеДо сих пор я не могу сказать, что я стал
Позже, Саша Белкин, мой сосед, на год раньдорович Смирнов, Валентин Александрович
архитектором, так как этот процесс бескоше меня закончивший школу вдруг пошел
Войцеховский, Сергей Борисович Лебедев,
нечен. Как только вы решите, что вы стали
учиться на архитектора. Посещая их дом и
Валерьян Казимирович Сумишевский, у
архитектором, вы тут же останетесь в продо этого (я учился в одном классе с его бракоторых мне довелось учиться во время
шлом. Особенно в наше время, когда все изтом Сережей), меня интересовали его успеменяется с такой сумасшедшей скоростью!
хи в рисовании и живописи. При этом надо
сказать, что рисовал я, сколько себя помню.
Что вы считаете вашей главной проЛучшим подарком в детстве для меня был
фессиональной реализацией?
набор цветных карандашей и альбом. До
Для людей моего поколения, я думаю,
сих пор помню, как пахла новая коробка с
это
самый
сложный вопрос в нашей стране.
карандашами. Преподавательница по СольТо, что казалось хоть какой-то профессиофеджио во время моей учебы в музыкальнальной реализацией (143 серия для КОЭ
ной школе (я учился играть на аккордеоне
ДСК, отмеченная Государственной премией
и закончил все 5 классов, пел в хоре, играл
МССР; серия 143 – МТ для Тирасполя и нев оркестре, но, поняв что это не совсем мое,
сейсмических районов, серия 143 – МК для
отказался сдавать выпускные экзамены,),
Кагула и районов сейсмичностью 9 баллов;
глядя на мой изрисованный учебник, часерия блок – элементов для производства
сто говорила мне, что эти способности все
на заводе ЖБИ и КПД № 4, отмеченная сереравно, когда-нибудь, возьмут верх. Хорошо
бряной медалью ВДНХ СССР; первый в СССР
рисовал и мой отец, и мой дед. Последний,
экспериментальный 14-16 этажный жилой
будучи уже на пенсии, подрабатывал в Худом КПД в сейсмических условиях, на кодожественном Фонде. Чеканил из меди бра,
тором производились испытания ЦНИИЭП
светильники, люстры и т.п. Короче, за год до
жилища; наконец, Генеральный План Кишиокончания школы, по следам Саши Белкина,
нева на период 1985–2005 годов и ПДП Ценя начал ходить на подготовительные курсы
тральной исторической части Кишинева),
в Союзе Архитекторов, которые вел Иван
в настоящее время не имеет никакой ценСтепанович Гриценко, сам превосходный
ности и продолжения! Говорить о главной
рисовальщик. Когда он показывал нам свои
профессиональной реализации невозможработы, нам казалось, что мы этого никогно, так как творческий человек всегда не
да не достигнем! Там же нам приходилось
Портрет однокурстника

Nr. 6-7, 2006

11

URBANISM

60 этажный жилой дом – Mississauga (Canada)
доволен своей работой, что является двигателем прогресса. Если вам понравилось, то
что вы сделали, то стоит задуматься! Постоянное стремление к созданию главного в
вашей жизни объекта и есть наша жизнь. Из
последних работ хотелось бы назвать План
развития Теленешт (2006), выполненный
впервые в Молдове в соответствии с современными европейскими требованиями.
Причем, речь не столько идет о качестве самого проекта, сколько о том, что в Теленештах появились люди, члены Стратегического
Комитета, которые начали понимать, что от
них что-то зависит, и они могут и должны
участвовать в процессе управления своим
городом. Работа над этим проектом еще
больше укрепила мои верования в том, что
это единственно правильный путь, и что,
несмотря на то, что бы ни говорили противники привлечения населения к разработке
Стратегических планов, люди очень хорошо
разбираются во всех вопросах. Порой лучше многих наших профессионалов.
Если можно так выразиться, вы были
последним главным архитектором советского Кишинева. Чем вы гордитесь и
о чем сожалеете сегодня в контексте вашей деятельности на этом посту?
Правильнее будет сказать, что последним главным архитектором советского Кишинева был Сергей Борисович Лебедев, а
мне пришлось работать уже в перестроечное время. Конечно, многое в структурах
власти было из советских времен (кстати,
многое сохранилось и до сих пор!), но это
было время надежд и перемен. Гордиться
особенно нечем, разве что тем, что мне удалось остановить тотальный снос кварталов
исторического центра. В то время уже велось строительство 1 и 12 микрорайонов
Центра, которые с двух сторон (со стороны
ул. Негруцци и со стороны ул. Оргеевской)

12

начали наступление на «старую» застройку. Планировалось строительство второй
очереди КОЭ ДСК, реконструкция завода
ЖБИ и КПД № 4 с целью выпуска домов КПД
для застройки центральной части (причем автором всех этих проектов был ваш
покорный слуга!). В это время мне удалось
сформировать комиссию, получить деньги
из городского бюджета на составление списка зданий и их фотофиксацию, представляющих интерес для дальнейшего изучения
(к сожалению, впоследствии его утвердили
как список памятников, что не совсем правильно). Это послужило хорошим обоснованием невозможности тотального сноса.
Помогло также и то обстоятельство, что город Кишинев в это же время был включен
в список исторических городов СССР. При
этом отмечалось, что основную ценность
Кишинева в этом плане представляет сеть
существующих улиц Центра, сочетание восточной, нерегулярной планировки нижней
части города и регулярной, более поздней,
верхней части, их масштаб и среда. Удалось также сохранить дом Барона Стюарта,
который был определен под снос для расширения ул. Искры на пересечении с ул.
Киевской. Позднее мне позвонил его сын, а
затем приезжал из Шотландии его старший
сын, и оба благодарили за сохранение их
родительского дома. При этом необходимо пару слов сказать о том, кем был Барон
Стюарт. Он был одним из трех меценатов,
которые внесли свои огромные средства в
становление Кишинева. За деньги одного из
них были построены водонапорные башни
и проведен водопровод; за деньги другого
все улицы были вымощены голубым гранитом; на деньги Барона Стюарта были построены офтальмологическая клиника и публичная библиотека. К сожалению, могилы
их, как и могилы А. Бернардацци и Шмидта,
расположенные на лютеранском кладбище

были уничтожены. На их месте разместился
кинотеатр «40 лет ВЛКСМ».
Кроме этого, за 1,5 года удалось осуществить корректировку Генплана Кишинева
и определить, на основе проведенного заказного конкурса, основные направления
разработки ПДП Центра. Необходимо отметить, что до этого разработка Генплана
велась около пяти лет. Было израсходовано
более одного миллиона рублей (огромные
по тем временам деньги) и мне была поставлена задача в короткие сроки организовать завершение этой работы. Некоторые
принципиальные решения, такие как расширение ул. Искры и строительство бульвара Кантемира, требующие сноса половины
всех исторических кварталов, а соответственно, тотального разрушения сложившейся структуры улиц, меня не устраивали.
Была еще одна проблема, о которой уже
мало кто помнит, но реализация этой идеи
также вела к полной ликвидации истории.
Речь идет о расширении и строительстве
Комплекса Кишиневского Государственного Университета. Планировалось главный
22 – этажный корпус построить в кварталах
между ул. Букурешть, Когэлничану, Пушкина, Бэнулеску-Бодони, уничтожив ул. Щусева на отрезке между ул. Пушкина и Бэнулеску-Бодони. Естественно, тотальному сносу
подвергалась вся окружающая застройка,
включая 5 – этажный жилой дом на углу Букурешть – Пушкина. Все кварталы между ул.
Букурешть, Матеевича, Тигина и Пушкина
определялись для строительства студенческого городка, также с тотальным сносом. И
это была не просто идея! На все это разрабатывалась проектная документация, на главный корпус уже были разработаны рабочие
чертежи. Строительство этого комплекса
было включено в знаменитое 101 Постановление по ускоренному развитию Кишинева,
т.е. были заложены необходимые средства.
Весь процесс находился под постоянным
контролем Первого Секретаря КПМ. Было
очень не просто убедить всех, начиная от
Председателя Горисполкома, Председателя
Госстроя, а затем с их помощью всех остальных, включая Первого Секретаря КПМ, отказаться от этой идеи и вынести этот комплекс
за пределы Центра.
Удалось убедить разработчиков транспортной схемы из Москвы (ЦНИИП Градостроительства) отказаться от расширения
ул. Искры. Не сразу, а только после приглашения экспертов из Ленинграда, которые поддержали мои позиции. Однако, пр.
Кантемира пришлось оставить в качестве
компромисса в пользу разработчиков из
Москвы. У них были причины личного характера для сохранения этого решения.
Это то, о чем я сегодня искренне сожалею.
Однако, в то время наиболее остро стоял
вопрос расширения ул. Искры, так как эти
работы были также включены в Постановление 101, т.е. были определены средства и
сроки, исполнение которых строго контролировалось! Как видите, сегодня мы опять
столкнулись с проблемой строительства
проспекта Кантемира, а вернее с проблемой, как остановить этот разрушительный
для нашей истории проект!!!

Moldova urbană

URBANISM
Нельзя не вспомнить первую, последнюю и единственную выставку архитектурных проектов в Центральном, в то время,
Выставочном зале (Рождественском Соборе
в парке) «Орашул меу – ватра мя». Это была
грандиозная выставка. На открытие пришли
первые лица государства, все руководство
страны. Выставка работала неделю, и зал
был полон людьми ежедневно. Это был значительный успех в области пропаганды архитектурного творчества. К сожалению, эта
инициатива не нашла продолжения.
О чем я действительно сожалею, так это
о том, что не было завершено строительство компьютерного завода, расширение
Госуниверситета (на новой площадке) и
строительство нового комплекса Академии
Наук на бул. Дачия по дороге в Аэропорт.
Это были идеи Семена Кузьмича Гроссу,
Первого Секретаря ЦК КПМ. В то время я
не очень понимал эти идеи, но теперь, по
прошествии времени, я сожалею, что этого
не произошло. И сегодня это самые актуальные для Кишинева, да и для Молдовы в
целом, отрасли.
В силу вашей тогдашней функции, вы
были одной из ключевых фигур в разработке Генплана Кишинева 1989 года. Что
представлял из себя тот документ и почему о нем забыли так быстро?
Здесь опять необходимо уточнить, что
разработка Генплана затянулась на столько, что это могло уже послужить предметом расследования, как мне говорили при
постановке задач. Многое, как я уже говорил, меня в этом документе не устраивало.
Помогло то, что в то же время было принято решение о размещении в Кишиневе
компьютерного завода и ряда других предприятий. Мне удалось убедить Сергея Сергеевича Графова, в то время Председателя
Госстроя, в необходимости корректуры разработанных материалов. Он согласился при
условии, что срок не более 1,5 лет и всего
250 тыс. рублей. Разработанный до этого
Генплан был рассчитан на 800 тыс. жителей
к 2005 году. С учетом размещения новых
предприятий численность увеличивалась
и переваливала за миллион жителей. Это
влекло за собой переход в другую категорию и необходимость разработки практически нового Генплана. Председатель
Горисполкома Михаил Сергеевич Платон, о
работе с которым у меня сохранились самые
лучшие воспоминания, согласился с предложением создать рабочую группу по разработке материалов Генплана из ведущих
специалистов всех Министерств, ведомств
и согласующих организаций, и подписал соответствующее Распоряжение.
К работе мне удалось привлечь специалистов из Киева, Москвы и Ленинграда. Конечно же, Генплан 1989 года был разработан
в соответствии с требованиями Плановой
экономики, т.е. на основе разработанных
материалов Госплана СССР по экономическому развитию всего Советского Союза.
При согласовании в Госплане СССР нам несколько уменьшили численность и сделали
ее немного ниже миллиона, т.к. города миллионники переходили в другой разряд по

Nr. 6-7, 2006

снабжению всеми продуктами, а уже тогда
с этим были проблемы. Это был документ,
разработанный без учета мнения жителей
города, без участия их в разработке. Кроме того, все материалы Генплана были если
не с грифом «Секретно», то с грифом «Для
служебного пользования» как минимум.
Все было расписано на ближайшие 20 лет,
а первая пятилетка – во всех деталях. При
этом, такая часть Генплана, как транспортная схема, заложенная в последнем Генплане, практически осталась актуальной и в
наши дни. Это подтверждается тем фактом,
что «Урбанпроект» в процессе разработки
нового Генплана практически полностью
использует эту схему. Сохранили свою актуальность связи Ботаники и Будешт, Ботаники и Боюкан в обход Центра; создание
системы транспортных колец. Актуально и
используется в настоящее время принципиальное решение по строительству в Центральной части города в части ограничения
этажности, сохранения периметральной
застройки кварталов, сохранения памятников. Актуальна идея строительства в городе
линии трамвая, как дополнительного вида
транспорта. Кстати, строительство первой
очереди линии трамвая, соединяющей
Будешты с Центром и Ботаникой длиной
15 км, а также трамвайного депо в районе
компьютерного завода, было включено
в то же 101 Постановление и имело свои
сроки. Невыполнение этого пункта также
является предметом моего сожаления. Актуальна идея обводнения реки Бык и благоустройства прилегающей территории,
строительства мусороперерабатывающего
завода и реконструкция очистных сооружений. По-прежнему актуальна и реализуется идея размещения высотных акцентов
по периметру Центральной части, а также
размещение основных высотных акцентов
на пересечении ул. Чуфля и Букурешть. К сожалению, ушли в небытие идеи размещения
высотных акцентов на Рышкановском холме
(33 – этажный комплекс Вычислительного
Центра), на завершении бульвара Дачия (35
– этажная гостиница «Конкорд»).

Почему о нем забыли так быстро? Это
для меня не понятно, так как эти материалы были утверждены Правительством и
никто их не отменял, а, следовательно, они
являются законом. Это скорее относится к
вопросу исполнения законов в Молдове в
целом. Другими словами, говорить о том,
что у Кишинева нет Генплана, в корне не
верно. Даже в условиях плановой экономики предусматривалась плановая корректировка утвержденных материалов раз в пять
лет. Что мешало корректировать эти материалы на протяжении последних 15 лет в
соответствии с меняющейся ситуацией? Конечно, материалы Генплана 1989 года требуют срочной корректировки, но не более.
Это не относится к разработке Интегрированного Плана Развития Метрополии Кишинэу, так как таких материалов не было и не
могло быть в те времена. Но то, что касается
территориального развития собственно города Кишинева, вполне может быть корректировкой материалов Генплана 1989 года.
Другое дело, что сегодня объектом разработки должна служить Метрополия Кишинэу, а не отдельно взятый город.
Возникает или возникало ли у вас хоть
иногда желание заново возглавить департамент архитектуры и градостроительства Кишинева? Почему?
Не все в нашей жизни зависит от наших
желаний. Желание вмешаться в происходящие в городе процессы у меня были и до
вступления в эту должность, не покидают
они меня и сейчас. Это естественно, так как
я родился в этом городе. Поработав в этом
качестве, я понял, что в такие перестроечные периоды у главного архитектора города не хватает полномочий. В иерархии
Примэрии он находится на одном уровне со
всеми остальными участниками процесса,
действия которых он должен был бы согласовывать между собой. В существующей ситуации он может действовать только через
вице – примара. Даже выход на прямую на
Мэра вызывает справедливое возмущение
этого же вице – примара. На протяжении

Проект Площади Республики и Главного Корпуса Кишиневского Госуниверситета

13

URBANISM
всей своей работы в Горисполкоме, я пытался добиться для Главного архитектора
города, статуса Заместителя Председателя
Горисполкома. Тому был ряд успешных примеров в Советском Союзе. Главный архитектор Минска, города, который в те времена
служил примером для подражания, был одновременно Председателем Госстроя БССР.
Главный архитектор Алма – Ата был Секретарем ЦК КПК. Добиться этого не удалось,
но и сегодня я считаю это первостепенной
задачей. Во всяком случае, до разработки
материалов Плана Развития Метрополии,
Зонирования и современного Регламента.
После утверждения этих материалов можно
более не опасаться за совершение крупных
ошибок и требованию к кандидату могут
быть понижены. Однако, не изменив положение дел в оплате труда всех работников
Примэрии, трудно рассчитывать на приход
профессионалов в эту сферу.
Как бы вы охарактеризовали тенденции развития и сегодняшнее положение
дел в Союзе Архитекторов Молдовы?
Как печальные. Хоть я и являюсь членом Президиума, но даже мне не удалось
добиться обсуждения особенно важных для
развития нашей отрасли документов. Так
было с проектом Концепции развития Муниципия Кишинэу в 2004 году. Та же участь
постигла и разработанную первую стадию
разработки Генплана Кишинэу. Возможно,
Союз Архитекторов утратил свои функции
с изменением строя. А, возможно, так и не
нашел свое место в новых условиях.
Каково ваше мнение о существующем
положении дел в подготовке архитекторов и градостроителей в рамках Технического Университета Молдовы?
Начнем с того, что градостроителей у
нас вообще не готовят. Подготовку же архитекторов, в целом, считаю не отвечающей
требованиям времени. Мне кажется, что переход на 2-стадийное, например, обучение
могло бы решить имеющиеся проблемы.
Что это значит? Проучившись, например, 4
года, выпускник получает диплом архитектора, имеющего право работы по найму.
Проработав, как минимум год или два, желающие продолжить могли бы проучиться
еще 2 года и получить диплом с правом подписи и открытием собственной мастерской.
Необходимо введение одно-двухлетних
курсов по подготовке операторов для работы в соответствующих специальных программах, но имеющих определенную подготовку, в отличие от просто операторов. В
Техническом Университете есть отделение
Градостроительства и обустройства территорий, но архитекторов – градостроителей
на нем, насколько мне известно, не готовят.
А это уже сегодня огромная проблема. Мне
казалось бы правильным ввести обучение
по специальности Градостроительство, выделяя на это, как минимум 25 бюджетных
мест в год, так как выпускники этой специальности, в конечном счете, будут работать
в государственных структурах. Мы говорим
о необходимости разработки градостро-

14

ительной документации на современном
уровне, в виде базы данных в электронном
виде, однако на местах их не кому передавать! Не говоря уже о том, чтобы вести эту
базу, например в “MapInfo” в дежурном режиме. Конечно, какое-то время выходом из
создавшегося положения может служить заключение контракта между местным органом власти и организацией разработчиком
этих материалов на поддержание в актуальном виде этих материалов, но в идеале это
должны быть работники местных органов
власти. Потребность в специалистах этого уровня огромна, учитывая тот факт, что
они должны быть в каждом местном органе
власти городов Молдовы. Вообще, касаясь
вопроса подготовки в целом, не только архитекторов, хотелось бы отметить, что необходимость подготовки тех или иных специалистов, их количество и качество, так
же должны определяться в соответствии со
Стратегией развития. В настоящее время,
как мне кажется, эти вопросы не увязаны и
происходит либо излишек, либо недостаток
то тех, то других специалистов, а об уровне
подготовки и говорить не стоит. Например,
мне нужны работники архитекторы, работающие в программах AutoCAD, ArchiCAD,
MapInfo и т.п., а большинство выпускников
знают только азы работы в этих программах. Я уже не говорю о способности сделать
презентацию проекта в электронном виде.
На сегодняшний день презентация проектов в виде набора планшетов уже не современна. Заказчик теперь хочет «полетать»
вокруг объекта, «зайти» внутрь, «пройти» по
помещениям и т.п. В то же время студентов
усиленно заставляют все делать вручную,
включая дипломные проекты. Существует
даже непонятная норма, не более то ли 40%,
то ли 50% выполнять с помощью компьютера. В результате, я не могу найти работников, а выпускники архитекторы не могут
найти работу.
Вы были главным архитектором
«грандиозного в начале» и «печального в
конце» проекта «New Băcioi» итальянского инвестора «Prospera-Habitat» в Молдове. Почему, по-вашему, самый масштабный инвестиционный проект за все время
независимости Молдовы, так и остался
на бумаге?
Характеристику «грандиозный» я принимаю, а вот «печальный» нет. Я не считаю,
что наступил конец этого проекта. При этом
я не говорю о проекте “Prospera – Habitat”,
а я говорю о проекте “New Băcioi”. Больше,
чем уверен, что проект “New Băcioi” будет
реализован несмотря ни на какие искусственные препятствия, создаваемые либо
по незнанию, либо с умыслом, некоторыми
нашими коллегами. Будет ли он реализован
компанией “Prospera-Habitat” или другим
инвестором, для меня не столь важно. Под
названием “New Băcioi” я имею в виду не
только 133 га, принадлежащие на правах
частной собственности компании “ProsperaHabitat”, а всю территорию в размере около
700 га, которую мы между собой называли
«Ботаника-2». Из всех территорий, рассматриваемых для развития, эта является наи-

более подготовленной, что было определено еще Генпланом 1989 года. Кстати, проект
границ города, утвержденный в том же Генплане, включал в городскую черту и эти территории. Здесь, помимо уже имеющейся и
действующей транспортной инфраструктуры, имеются все возможности инженерной
инфраструктры для строительства первого
микрорайона. Я не знаю желаний компании
“Prospera – Habitat” продолжить этот проект
или свернуть его, однако это действительно, самый масштабный инвестиционный
проект за все время независимости Молдовы. 1,4 млрд. евро с освоением в течение
10 лет. Для меня по – прежнему непонятно
отношение наших чиновников к этому проекту. Допустим, что их опасения оправданы
и компания “Prospera-Habitat”, сразу после
изменения статуса земли, тут же кинется
ее продавать. Кому она ее сможет продать?
Другому инвестору, который захочет реализовать этот же проект или никому!!!! Любой
же инвестор, реализовавший этот проект, не
сможет вывезти его из Молдовы, как технологическое оборудование любого предприятия. То есть, стоимость Молдовы увеличится на стоимость данного объекта навсегда.
Что же может дать реализация подобного
проекта? Это может быть тем локомотивом,
который вытащит всю экономику страны
из того коллапса, в котором она находится.
В конце концов, можно было бы разделить
реализацию этого проекта на очереди и менять статус земель небольшими участками,
что предусмотрено проектом. Весь комплекс состоит из 6 групп по 6 000 жителей
каждый. Кроме этого, можно было бы начать и с развития инженерных сетей, параллельно со строительством первой группы
домов. Для их реализации не требовалось
новых территорий, так как они проходят
по территории города. Самый простой вариант, утвердить проект с разбивкой на
очереди в таком порядке, который гарантировал бы правильное исполнение. Любой
инвестор обязан выполнять утвержденный
проект, а контроль всегда находится в руках
наших чиновников. Много было разговоров
о влиянии Аэропорта, однако разработанный экологический раздел опроверг эти
слухи, а СЭС и Аэропорт дали свое согласование. Странно, если бы это было иначе, так
как в предыдущем Генплане этот район был
включен, как я уже говорил, в число первоочередных для последующего освоения.
Почему такой проект так и остался на бумаге? Не он первый и не он последний. Мне
вообще кажется, что нашим чиновникам не
нужен передовой международный опыт. Он
их пугает. Они теряются и не знают, как лучше поступить. Лучше ничего ни делать, чем
ошибиться – вот основной лозунг на всех
уровнях. Все предпочитают средненькие,
стандартные, серенькие решения. Вопрос
только в том, как долго мы протянем с таким
подходом.
С другой стороны, это лишний раз доказывает, что городские власти не занимаются
стратегическими вопросами, не работают
на опережение, а занимаются текучкой и латанием дыр. В нормальных условиях, городские власти должны были бы сами выкупить

Moldova urbană

URBANISM

эти земли, подвести к ним дороги, инженерные сети, и продать уже по более высокой
цене, обеспечив тем самым и развитие города, и значительные поступления в бюджет. Нужна служба городского маркетинга.
Пока ее не будет, даже иностранцы будут
выигрывать у наших служб в конкурентной
борьбе. Но надо уметь и проигрывать! Если
в данном случае вас обошли на первом этапе, не надо же из-за этого гробить всю идею.
Потому что, как я уже говорил, в самом худшем варианте развития этого проекта, при
продаже этой земли крупно заработал бы
частный инвестор, а не городские власти.
Но не из бюджета же, а с другого, такого
же частного инвестора он получил бы эти
деньги. И тот другой купил бы эти земли не
для того, чтобы смотреть на них, а для того,
чтобы строить! В результате мы все равно
бы получили новый жилой район, а так мы
только затягиваем этот процесс. Земля ведь
уже в частной собственности, вне зависимости от статуса. Вот теперь лишь владелец
будет ждать изменения статуса и ничего
ни делать. Кто же в выигрыше после этого?
И это в то время, когда все ищут хоть кусочек свободных территорий для застройки.
Продажа 2 участков по 4 га Министерством
обороны объявлена крупнейшей сделкой, а
здесь мы ведем речь о 133 га.
Вообще же мы, пока еще, живем в стране, где все зависит от желания чиновника,
чаще всего даже не очень высокого уровня.
Любой чиновник из любой, рассматривающей ваш проект, организации, министерства, ведомства может просто отказать без
особых причин. И он за это не несет никакой ответственности. Например, он может,
ничем ни рискуя, сказать, что он считает, что
вам лучше было покупать земли не в районе Бэчой, а в другом, по его мнению, месте,
и, что здесь, по его мнению, «нам» не нужен
новый город, да и вообще он нам не нужен.
И что можно против этого предпринять,
даже имея утвержденный Правительством
Генплан 1989 года, где эти территории были
первоочередными для расширения границ
города, все расчеты, бизнес план, проект,
рискуя собственными финансами и т.п. С
аналогичным отношением любой заказчик
самого простого офиса сталкивается постоянно. Он постоянно должен кому-либо
что-либо доказывать, пока получит разрешение на строительство. Возможен и такой
вариант, что вам вообще ничего не ответят,
и будут тянуть годами с ответом. И за это
тоже никто ни в ответе. А попробуйте при-

Nr. 6-7, 2006

менить автономное водоснабжение нового
района из артезианских скважин? Согласовывающая организация «Апэ-канал», монополист в своей области, явно вам откажет,
так как ей не выгодно терять клиента. Не говоря уже о том, что не может организация,
ведущая свой бизнес, да еще и являющаяся
монополистом, беспристрастно согласовывать принимаемые другими участниками
рынка решения. Я употребил слово «пока»
в начале этого абзаца, потому что в настоящее время разрабатывается Регуляторная
реформа, которая, может быть, многое изменит, начиная от презумпции молчаливого согласия и до ответственности чиновников.
Что для вас значит «идентичность
города Кишинева»?
Вы знаете, для меня город Кишинев – это
его центральная историческая часть. Есть
город Ботаника, есть город Рышкановка,
Боюканы, Телецентр, Старая Почта, Скулянка, Будешты, Мунчешты и Чокана. Все они
серьезно отличаются друг от друга. У каждого свои проблемы и потребности. Если
бы меня спросили, я бы административно
– территориальное деление делал бы в соответствии с такими субъектами. Нынешние
границы секторов не могут не вызывать изумления у всех жителей города, не говоря
о путанице. Основным отличием Кишинева
является наличие зелени. Это отмечается
всеми, кто посещает наш город. Сохранение
того аромата старого города, его зеленых
улочек, комфортность пребывания для пешеходов и гуляющих, масштаба застройки –
это главное, что хотелось бы сохранить. Для
меня критерием в данной ситуации служит
выбор художника. Пока на улицах старого
города я еще вижу рисующих художников,
значит еще не все потеряно. Вместе с тем,
необходимо создать новые памятники архитектуры. Это должны быть ультрасовременные высотные здания, расположенные как в
ядре старого Центра, так и в новом Культурно-Деловом Центре. У Кишинева есть все
возможности стать современным центром,
привлекая туристов не только памятниками
прошлых эпох, но и объектами 21 века. Для
этого надо изменить отношение к профессии архитектора и понять, что памятники
можно и нужно создавать и сегодня.
Как бы вы охарактеризовали последние 15 лет архитектурно-градостроительного развития Кишинева?

В последние 15 лет никакого архитектурно–градостроительного развития Кишинева, на мой взгляд, не было. Хаотично, без
какой-либо идеи, застраивались все свободные, пригодные для строительства места.
Не могу сказать, как бы я смог управлять
этим процессом в тех условиях, но реальность такова. Сегодня, вроде бы, начинают
осознавать необходимость регулирования
этих процессов, но иногда мне кажется, что
это мне только кажется.
Ваши идейные разногласия в области
градостроительства с «Урбанпроектом»
и «Кишиневпроектом» становятся все
более очевидными. В чем их суть и почему,
и без того узкий круг кишиневских градостроителей, не может прийти к консенсусу хотя бы по основным проблемам развития Кишинева?
Ничего страшного в идейных разногласиях я не вижу. Это нормально для всех
областей, включая градостроительство.
Большое значение в выборе партнеров я
придаю уровню информированности в области передового международного опыта,
а также философии компании. В этом заключаются наши, на мой взгляд, основные
разногласия. Весь передовой международный опыт говорит о необходимости отказаться от кабинетного способа разработки
подобных документов. Это означает диаметрально противоположное направление
основного вектора. Если для кабинетного метода разработки, применявшегося в
условиях Плановой экономики, характерно
направление вектора «сверху – вниз» (я начальник и поэтому я прав!), то в новых условиях необходимо изменить направление на
«снизу – вверх» (привлечение к решению
всех вопросов всего гражданского общества!). Выражается это в создании постоянно действующего органа – Стратегического
Комитета. Этот орган является общественным. В него входят представители всех трех
участников процесса – населения, бизнеса
и власти. Стратегический Комитет не только должен разработать Стратегию социального, экономического и территориального
развития, но и осуществлять постоянный
мониторинг, вносить изменения, коррективы и т.д. Другими словами, он не создается
только на время разработки, а должен работать постоянно, отныне и во веки веков.
Избранные представители власти и чиновники Примарии, в таком случае, становятся подотчетными всем жителям города. В

15

URBANISM
период выборной кампании, претенденты
должны соревноваться в том, каким образом они представляют себе выполнение задач, поставленных населением. Изменения
в составе Муниципального Совета и Примэрии в результате очередных выборов никак не влияют на разработанную Стратегию
в таком случае. Также появляется возможность периодически заслушивать отчеты
руководства города о выполнении тех задач, которые определены всем гражданским обществом. Такой подход защищает
интересы жителей и является единственным способом исключить волюнтаризм в
расходовании общественных средств. Это
можно видеть во всех, разработанных в последние годы материалах, таких, как План
развития Монреаля (2004), Генеральный
План Санкт – Петербурга (2005), Стратегия
развития Вильнюса (2005). Если бы наши
коллеги из «Урбанпроекта» и «Кишинэупроекта» разделяли такой подход, то сегодня мы бы уже имели, как я уже говорил
выше, работающий Муниципальный Стратегический Комитет, разработанную им и
утвержденную Муниципальным Советом
Стратегию на 20 лет, а также план мероприятий, с определением конкретных сроков
и необходимых для этого средств. Вот что
являлось основной задачей первого этапа
разработки Генплана. Во всяком случае, год
назад так это выглядело в условиях тендера.
К сожалению, представители «Урбанпроекта» и «Кишинэупроекта», исповедуя кабинетный способ разработки, не посчитали
необходимым следовать условиям тендера. В результате мы не имеем ни Стратегического Комитета, ни Стратегии (Стратегию,
написанную группой, пусть и очень талантливых людей, нельзя считать Стратегией,
отвечающей интересам всего сообщества),
ни плана действий. Сегодня мы вернулись
на те же позиции, на которых мы были год

назад. Об этом говорю не я, а об этом говорят условия нового тендера на разработку
Плана Развития, который проводится в настоящее время. Опять надо начать с создания Муниципального Стратегического
Комитета, разработать Стратегию и т.д. Мы
стоим на том, что привлечение населения к
участию в разработке данных материалов
имеет первостепенное значение, а «Урбанпроект» относится к этому, как к тяжкому
бремени, что было продемонстрировано
в процессе разработки первой фазы. Как
видите, мы исповедуем разные «религии»!
В настоящее время уже всем понятно, что
к очередным выборам 2007 года мы придем без вышеперечисленных документов,
что приведет опять к неопределенности в
выборе кандидатов, поскольку опять мы
лишены критериев, т.е. задачи обществом
не поставлены, а, значит, каждый волен
предлагать все, что ему придет в голову.
Упущен год и тем более странно, что выиграет тендер по всем признакам опять «Урбанпроект»! Очевидно, нашим чиновникам
не хочется отказываться от возможности
решать все за всех и поменять роль «ведущего» на «ведомого». В дополнение к этому,
я уверен, что без участия таких партнеров,
как «GHK International», например, нельзя
рассчитывать на успех. Конечно, многих
это коробит. Неужели мы сами не сможем?
Не сможем! Это тоже одно из основных разногласий. «GHK International» не постеснялись пригласить Астана, Вильнюс, 8 ключевых городов Латвии, Сербия, Герцеговина,
Македония, Гонк–Конг, Китай и т.д. Вот без
опыта специалистов из Минска, на которого делает основную ставку «Урбанпроект»
мы вполне можем обойтись. И, наконец,
для чего тогда нужен был тендер?
Что вы думаете о процессе урбанизации Молдовы?

Гостиница Марриотт в Кишиневе

16

Думаю, что такого процесса в Молдове
нет. Скорее можно говорить о процессе
дезурбанизации. И я не вижу ничего странного в этом. Если попытаться проанализировать, почему уменьшается городское
население Молдовы, нетрудно заметить,
что основной отток за рубеж происходит из
малых и средних городов. Понятно почему.
Если в селе у людей есть хоть что-то (земля, приусадебный участок, корова и т.п.),
то жители малых городов лишены и этого.
5-этажные дома зимой не отапливаются, замерзает даже канализация. Работы и условий для открытия собственного, малого
или среднего, бизнеса нет. Вместе с тем все
внимание нашего руководства почему-то
направлено на развитие села, что конечно
необходимо, но нельзя забывать о том, что
развитие городов ведет к экономическому
процветанию. Давно известно, что каждый
населенный пункт проходит 4 фазы развития. Первая фаза – фаза индустриализации.
На этой стадии формируется город за счет
размещения предприятий. Появляются
жилые районы. На следующей стадии происходит процесс субурбанизации. Население города начинает осваивать для жилья
пригород, как наиболее отвечающий требованиям, предъявляемым к жилью. Передвижение осуществляется при помощи
автомобиля. Соответственно, инвесторы
следом начинают размещать предприятия
в этих же зонах. Когда условия жизни ничем
не отличаются от городских, люди начинают осваивать более удаленные территории,
пользуясь услугами электрички. Эта третья
фаза носит название дезурбанизации. На
второй и третьей стадиях формируются
первое и второе кольцо метрополии. Четвертая стадия носит название реурбанизации и характеризуется тем, что власти
«города матки» начинают привлекать жителей метрополии обратно в город за счет
строительства объектов развлекательного
характера, спортивных комплексов, комплексов для людей пенсионного возраста и
для молодежи и т.д. Основные города Молдовы находятся в начале второй стадии, т.е.
на стадии формирования Метрополий. Это
нельзя не учитывать, определяя размеры
объектов для разработки Стратегических
планов. Границы Муниципия, города или
поселка никогда не совпадают с границами
Метрополии или агломерации. Что бы мы
не делали, но нам придется прожить эти 4
фазы. Их можно либо ускорять, либо растянуть во времени, но изменить эту последовательность невозможно. Опыт наших
соседей говорит о том, что нам необходимо как можно скорее осознать факт начала
формирования Метрополий со всеми вытекающими последствиями. В противном
случае мы опять отстанем и в этом.
Урбанизация же, как любой процесс
имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, рост уровня урбанизации ведет к экономическому росту, с другой стороны – к
росту демографических проблем. Появился термин “Urbicide” или самоубийство городов. С ростом городов растут проблемы
обеспечения безопасности граждан, растет
уровень наркомании и т.п. Необходимо в

Moldova urbană

GHIDUL ORAŞELOR
каждом конкретном случае пытаться найти баланс между противоречиями и делать
свой выбор с привлечением всего населения и не брать на себя ответственность за
благополучие или здоровье людей, не выяснив их желаний. Пример Голландии для
нас должен быть той целью, к которой нам
надо было бы стремиться. По площади Голландия равна Молдове, но там проживает
более 16 млн. жителей. Города Голландии
перетекают один в другой, как наши села.
Когда-то и у них это были деревушки, переросшие в города. В качестве основного
вида транспорта используются электрички,
которые ходят по всем направлениям, точно по расписанию. Время пересадки может
составлять 2-3 минуты. Никто ни разу не
опоздал, так как в случае технической необходимости, служащий вашей электрички
сообщит той, на которую вы опаздываете,
и вас подождут. Но это чрезвычайные обстоятельства. В такой ситуации нет вопроса о приближении жилья к месту работы.
Вы можете жить в Теленештах, а работать
или учиться в Бельцах, Кишиневе, Яссах
и т.п., и ежедневно совершать поездки на
электричке. Каждое утро большинство голландцев едет на велосипеде до ближайшей
станции, а дальше на электричке к месту
назначения. Уровень урбанизации в Голландии, по-моему, выше 80%, а у нас что-то
около 42-43%. При этом уровень жизни еще
выше, чем разница в уровне урбанизации.
Но даже в этих обстоятельствах, Голландия
одна из ведущих производителей сельскохозяйственной продукции и животноводства. Опыт голландцев в выращивании
картофеля, цветов, саженцев различных деревьев, а также голландские коровы и свиньи признаны во всем мире! Голландские
сыры и пиво – вообще вне конкуренции.
Как видим, можно сочетать высокий уровень урбанизации, обеспечивающий высокий уровень жизни и обеспечивать не только себя продуктами питания, но и успешно
их экспортировать.
Каково ваше мнение о журнале „Moldova Urbană”?
Самое высокое. Мне известно, насколько сложно создать такой журнал, а еще
сложнее поддерживать его «на плаву». Я
его читаю «от корки до корки»! Конечно, человеку всегда хочется большего. Хотелось
бы, чтобы он стал толще, стал цветным, появилась бы возможность публиковать цветные репродукции. Неплохо было бы ввести рубрику «Передовой международный
опыт», «Новости современной архитектуры», чтобы поднять уровень информированности о том, что делается не только у
нас, но и в остальном мире. Отсутствие такого рода информации очень ощущается.
Думаю, со временем, Вам это все удастся.
Очень хорошо, что появился такой журнал,
но хотелось бы, чтобы его читали не только
профессионалы (хотя и это уже много!!!), но
и все жители Молдовы. Но это уже задача
редакции журнала. Желаю Вам добиться и
этих высот.

ЧАДЫРЛУНГА:
город, где работают проекты
Любовь Чегаровская

Oraşul Ceadâr-Lunga

Город Чадыр-Лунга расположен на
юге Молдовы, в самом центре Буджакской степи. Это один из трех городов,
вошедших в состав Гагаузской автономии.

Anul fondării: 1789
Populaţia: 23 400 locuitori
Suprafaţa totală: 96.1 km2
Distanţa până la Chişinău: 137 km
Ziua oraşului: 9 iunie
Primar: Mihai Formuzal

Город-шатер
В истории Чадыр-Лунги есть три основные даты. Первые упоминания о населенном пункте на ее территории относятся
к 1541 году. В исторических документах
за тот год упоминается селенье Тираспо,
позднее ногайское поселение Аран-Юрдо.
Этот факт нашел отражение в Молдавской
Советской энциклопедии за 1977 год. В
1819 году группа гагаузских переселенцев
во главе со священником Захарием Чакиром основала здесь село Чадыр (или Ени
Чадыр, т. е. “Новый Чадыр”). Это название
было перенесено с бывшего родного села,
которое находилось западнее, в Леовском
районе, недалеко от реки Прут. Вскоре
новое селение получило название ЧадырЛунга. Получилось довольно поэтично:
“Чадыр” по-гагаузски означает “шатер”, а
“Лунга” – название реки (по-румынски значит “Длинная”), на которой находится поселение.
В 1958 году Чадыр-Лунга была преобразована в город районного подчинения.
Именно с этого момента в городе стала
бурно развиваться промышленность, населенный пункт разрастался вширь и ввысь,
благоустраивался. Если до этого самым высоким и заметным зданием в Чадыр-Лунге
(а точнее, в ее тираспольской части) была
мельница, то вскоре появились мясокомбинат, завод электротермического оборудования (ЗЭТО), комбинат хлебопродуктов,
опытно-экспериментальный завод (ОЭЗ) и
другие. Стали возводиться 2-х и 5-этажные
жилые дома, школы, профессиональное
училище.
Чадыр-Лунга, как и многие другие подобные ей города районного подчинения,
наполовину город, а наполовину – село.
Ее окраины, хоть и застроены заново после второй мировой войны, но до сих пор
сохранили образ жизни людей, который
был характерен для XIX века. Дома, дворы,
хозяйственные постройки отражают быт
крестьянских семей.
Географическое положение ЧадырЛунги своеобразно и представляет определенный интерес. Город расположен
между четырьмя невысокими холмами.
Чадыр-Лунгу, как уже отмечалось, делит на
две части река Лунга, известная когда-то и
как Чадыр дереси, т. е. речка Чадыр-Лунга
– левый приток реки Ялпуг (который впадает в Дунай), берет начало на окраине села

Чок-Майдан (на 40-50 километров севернее Чадыр-Лунги).

История в улицах
Микротопонимика (т. е. названия местностей, балок, склонов, и т. д.) Чадыр-Лунги
богата и разнообразна, но уже стала забываться. В обиходе, правда, до сих пор
известны некоторые старые названия. Например, городские кварталы (магала, погагаузски “мааля”) Тришполи (Тирасполь,
правая, юго-западная часть города), Батаман (юго-восточная часть) и некоторые
другие, заселенные веками, сохранили в
основном свои прежние названия. Но, в
то же время вряд ли среди горожан можно
найти таких, которые скажут, где находится
Манзыр маалеси, Шюльпень маалеси и др.
Новые же микрорайоны оригинальностью
не отличаются, а получают условное название по какому-либо объекту: например,
мясокомбинат, 3-я школа, совхоз. Правда, в
последние годы возродился интерес к старым названиям, которыми экономические
агенты вновь стали именовать себя.
Следует отметить, что в отличие от Кишинева и многих других населенных пунктов
Молдовы, в Чадыр-Лунге до сих пор сохранились советские названия улиц. В городе
есть улицы Маяковского, Ленина, Есенина,
Буденного, Гастелло, Фрунзе, Олимпийская,
Пролетарская и другие. В период повального избавления от всего, что связано было с
СССР, в Чадыр-Лунге от этого воздержались.
Примаром было разработано положение,
согласно которому, название улицы меняет-

Спасибо за интервью.

Nr. 6-7, 2006

17

GHIDUL ORAŞELOR

ся в том случае, если за это проголосует 75
процентов населения.
Чадыр-Лунга является центром района, объединяющего 9 населенных пунктов с общим числом населения более 64
тысяч человек. Население города составляет около 20 тысяч человек, из которых
большая часть – гагаузы, затем следуют
русские, болгары, украинцы, молдаване.
Живут в городе также белорусы, поляки,
евреи, цыгане и другие. В городе также
много смешанных семей. Чадыр-Лунга с самого зарождения отличается большим интернационализмом: это нашло отражение
и в названии, состоящем из гагаузского и
молдавского терминов. За 200 лет ее существования в Чадыр-Лунге не было ни одного случая межнационального конфликта.
У города широкие экономические и культурные связи с городами-побратимами из
Белоруссии, Болгарии, Турции, России.

Жизнь городу дают проекты
Вот уже семь лет, как городскую администрацию возглавляет инициативный,
опытный, трудолюбивый и целеустремленный человек Михаил Формузал. Если
вначале своей примарской деятельности
он не знал, с какого краю подступиться к
благоустройству города, то за порядок,
который навел этот руководитель, чадырлунгцы горой стоят за Формузала. А это о
многом говорит. Ведь, как известно, избиратели поддерживают не за красивые глаза и статный вид.
Из многочасовой беседы с примаром Чадыр-Лунги стало известно, что ряд преобразований в городе удалось провести за счет
донорских вливаний. Примэрия выиграла

18

три из трех возможных проектов в рамках
программы реформы местных органов власти USAID. Команда мэра Михаила Формузала состоит преимущественно из молодых
и инициативных кадров, активно включившихся в процесс привлечения инвестиционных проектов в населенный пункт.
Сотрудничество местной администрации с USAID началось с проекта, в рамках
которого мэрия была оснащена персональными компьютерами со всем необходимым
программным обеспечением, весь персонал администрации города был обучен работе на ПК, а руководство города прошло
курсы по повышению квалификации.
Местная администрация Чадыр-Лунги
работает с различными проектами практически по всем направлениям, которые
связаны с благосостоянием горожан. Особенно активизировалась эта работа в последние два года. Только от сотрудничества
с USAID местной власти удалось выиграть
более миллиона леев.
На газификацию жилого района Шефтеллик мэрия получила грант в размере
180 тысяч леев, на строительство дороги по
переулку Фрунзе – 298 тысяч леев, еще 300
тысяч леев из того же проекта LGPR было
вложено в ремонт Дома культуры. В настоящее время в работе находится проект
Фонда социальных инвестиции в Молдове.
Он предусматривает ремонт спортивного
зала школы № 2 на сумму 1 миллион 600
тысяч леев и дороги по улице Чеканова
– около 460 тысяч леев.
Благодаря сотрудничеству с различными инвестиционными фондами, в 2005
году на благоустройство Чадыр-Лунги
было затрачено более двух миллионов
леев. Для сравнения: годовые нормативы
Минфина по статье
“благоустройство”
составляют чуть более 100 тысяч леев
для города.
Благоус тройство жилого микрорайона Шефтеллик
остановило
массовый отказ горожан от земельных
участков. Первоначально этот район
планировался под
строительство жи-

лых домов для молодежи. Горожанам было
выделено около 500 участков. Часть населения начала строить дома, в которых не
было ни света, ни газа. Отсутствие элементарных условий привело к тому, что многие стали отказываться от покупки земельных участков, соответственно снизились и
поступления налогов в бюджет. После того
как микрорайон был газифицирован при
поддержке проекта LGPR, интерес людей
к этим участкам вновь возрос. Теперь они
активно работают совместно с примэрией
над привлечением средств для прокладки
водопровода в микрорайоне.
Постепенно начала решаться и одна из
самых болезненных проблем – дороги. Из
76 километров автомагистралей в ЧадырЛунге заасфальтировано лишь 36. Только
четыре дороги находятся в удовлетворительном состоянии, остальные требуют
ремонта. За последние 15 лет в городе не
было построено ни одного километра дорог с асфальтовым покрытием.
Из-за близкого расположения к грунтовым водам, во время проливных дождей
дороги часто затопляются. Это приводит
к вымыванию и разрушению асфальта.
Поэтому в 2003 году специалисты мэрии
пришли к выводу, что надежней всего на
труднодоступных участках строить дороги
из железобетонных плит.
В рамках стратегического плана социально-экономического развития города на
2002-2005 годы были привлечены средства
населения, бюджета и завершено строительство дорог из железобетонных плит по
улицам Буденного, Гастелло, Пролетарской
и переулку Фрунзе. Всего удалось построить около трех километров дорог из железобетонных плит в основном в тех районах
города, где транспорт не мог перемещаться из-за плохого состояния дорожного полотна. Ремонт дорог позволил связать несколько улиц, и теперь службы экстренной
помощи и другие транспортные средства
могут быстро добираться до места назначения.
Выигранный грант в 300 тысяч леев
планируется использовать для ремонта
улицы Чеканова. Она находится рядом с
городским рынком. Из-за того, что ЧадырЛунга расположена на склоновых участках
четырех холмов, во время дождей вода
стекает в центральную часть города. Улица
Чеканова на несколько дней затапливается
водой и грязью. Примэрия вынуждена ежегодно проводить ямочный ремонт проезжей части на деньги из местного бюджета.
Для решения этой проблемы необходим
комплексный подход: отвод ливневых вод
через лоточную систему и ремонт дорожного покрытия влагоустойчивыми материалами. Под эти цели и получали деньги.
Предполагается, что они будут освоены до
конца лета.
За счет инвестиций и средств из местного бюджета проведен ремонт городского
Дома культуры. Построенный еще в 1972
году, он с тех пор ни разу не ремонтировался. Текла крыша, обветшал фасад, в здании
не было туалетов. В период дождей и таяния снега вода стекала на дорогостоящую
звуковую аппаратуру и кресла в зале. Под

Moldova urbană

GHIDUL ORAŞELOR
угрозой закрытия оказались действующие
в Доме культуры кружки, а жители могли
лишиться единственной возможности посещать культурные мероприятия. Теперь эта
проблема уже позади. На обновление здания было затрачено около 700 тысяч леев.

де люди с опаской относятся к предложениям приобрести объекты недвижимости
у городской администрации.

Грамотное
администрирование

Грамотно была решена в городе проблема городского транспорта. Вначале эта
услуга была сосредоточена в руках предприятия-монополиста (АТБ), которое ежегодно несло убытки в размере 57 тысяч
леев. Примэрия через газету объявила
конкурс на оказание транспортных услуг.
Прошедшая конкурсный отбор фирма обязана была соблюдать четыре условия, которые выдвинула примэрия: 1) движение
пассажирского автотранспорта по городу
строго по графику; 2) курсированиение
по маршрутам, установленным местными
органами власти; 3) безопасность пассажиров и 4) согласование стоимости проезда
с местными органами власти. Через полгода была отобрана
транспортная компания, которая до
сегодняшнего дня
оказывает
услуги
по перевозке пассажиров. От маршруток местные власти
отказались
изначально. По городу
курсируют автобусы
средней вместимости, а проезд стоит
два лея. По словам
примара Михаила
Формузала, городская администрация раз и навсегда
решила эту проблему. Чадыр-Лунга –
единственный в республике город, где
общественный транспорт не дотируется
из местного бюджета. Вопрос обновления
парка автобусов и его ремонта находится в
компетенции экономического агента.

Кроме инвестиционных проектов местная администрация сумела грамотно организовать и финансирование из местного
бюджета детских садов и средних учебных
заведений. Теперь каждое дошкольное и
школьное учреждение имеет собственный
бюджет, которым научилось рационально распоряжаться. Примэрия полностью
передала управление финансами руководителям этих заведений. Если раньше отведенных денег едва хватало на то, чтобы
рассчитаться с коммунальными услугами,
то сейчас за счет экономного расходования
электроэнергии, газа и воды средства остаются и на ремонт, приобретение дидактических материалов, покупку компьютеров
и подарков ребятишкам к праздникам.
За счет городского бюджета содержатся 1-й лицей им. Мошкова, три средние и
две неполные средние школы. Из восьми городских и двух колхозных детсадов
сохранилось шесть. В них 90 процентов
расходов, в том числе 50 процентов на питание детей, приходится на городской бюджет. Родители оплачивают 30 процентов
стоимости питания детей, а около 20 процентов покрываются за счет гуманитарной
помощи. В городе успешно функционирует
районный теоретический лицей им. М. П.
Губоглу (с 1992 г.) за счет бюджета района,
частный молдо-турецкий лицей (с 1993 г.)
с преподаванием большинства предметов
на английском языке. Здесь платное обучение, включающее в себя также питание
и проживание учащихся. В городе действует неполная средняя школа-интернат
для сирот, которая финансируется из республиканского бюджета. Не выезжая за
пределы города, можно получить и средне-специальное образование. Профессиональное училище готовит механизаторов,
поваров, фермеров, финансируется также
из республиканского бюджета. Проблема
теплоснабжения школ, детсадов, других
учреждений решена за счет автономных
мини-котельных на газе. В многоквартирных домах жители также устанавливают
индивидуальные газовые котлы. Таким образом, в последние 2 года почти сведена
до минимума работа МП “Теплосети”.
В Чадыр-Лунге почти полностью решен
вопрос с недостроенными объектами. На
охрану этих зданий из местного бюджета
расходовались десятки тысяч леев. Продажа экономическим агентам строений, как
излишних объектов, по рыночным ценам
сейчас приносит немалые деньги в виде различных выплат и налогов в городскую казну.
На сегодняшний день осталось только
два здания, которым нужно найти хозяина.
На охрану этих объектов из городской казны уже потрачено 40 тысяч леев. Местная
власть рада бы их продать, да вот желающих нет. В свете последних событий в горо-

Nr. 6-7, 2006

Транспорт без бюджетных
дотаций

Равнение на Европу
В последние годы населенный пункт
стал все больше благоустраиваться и
стремится пополнить ряды современных
европейских городов. Архитектурным
украшением Чадыр-Лунги стали такие новые или реконструированные здания, как
“Козерог”, “Элит”, “Рандеву”. Строятся новые
коммерческие объекты, укладываются
плиточные тротуары на отдельных улицах,
проводится электрификация, газификация,
телефонизация новых микрорайонов. В
Чадыр-Лунге стало пользоваться спросом
ипотечное строительство. В настоящее
время в городе возводятся два многоэтажных жилых дома: один – силами местного
экономического агента, другой – Национальным агентством жилья.

Ремонтировать жилье должны
специалисты
Как и во многих населенных пунктах, в
Чадыр-Лунге имеются проблемы с ремон-

том старого жилого фонда. Но, в отличие
от других городов, где имеются многоэтажные строения, во втором по величине городе Гагаузии этот вопрос решается силами
местных органов власти. Михаил Формузал – противник создания ассоциаций
владельцев приватизированных квартир
в той форме, которая практикуется в населенных пунктах Молдовы. Примар ЧадырЛунги считает, что ассоциации не могут заниматься ремонтом жилого фонда, так как
это под силу только специализированным
компаниям, которых в нашей стране пока
нет. По мнению М. Формузала, наличие ассоциаций возможно только в тех странах,
где развита экономика, сбалансирован закон, где действуют и сотрудничают между
собой все институты власти, где механизм
работает, как часы. У нас же он не срабатывает. А основная причина перекосов кроется в низком тарифе за техническое обслуживание зданий. В Чадыр-Лунге эта цифра

составляет 30-35 банов в месяц за один
квадратный метр жилья. В год предприятие
коммунального хозяйства собирает около
250-300 тысяч леев. По словам Михаила
Формузала, такая сумма уходит только на
ремонт одной шатровой крыши. Для того,
чтобы коммунальные службы населенных
пунктов содержали в хорошем состоянии
весь жилой фонд, необходимо, чтобы каждый владелец жилья платил в месяц около
трехсот леев за эту услугу. У населения таких денег нет. Поэтому на капитальный и
текущий ремонт многоэтажных строений
деньги выделяются из местного бюджета. В
2005 году удалось выкроить на эту статью
расходов 75 тысяч леев. В текущем году
планируется высвободить 100-150 тысяч
леев. По мнению примара Чадыр-Лунги,
нечестно взваливать старый, разваленный
жилой фонд на плечи населения.

Город поднимается с колен
У второго по значимости города Гагаузии – большой экономический потенциал,
высококвалифицированные кадры, обнадеживающие перспективы. В последние годы
город вплотную подошел к решению ряда
крупных проблем. Это, в первую очередь,
создание совместных предприятий с участи-

19

GHIDUL ORAŞELOR

ем иностранного капитала, возрождение виноделия – самой перспективной валютной
отрасли региона. В городе хоть и медленно,
но проводится реструктуризация и модернизация промышленного производства.
Плодородные земли, щедрое солнце
создают для сельскохозяйственных предприятий идеальные условия для развития
многих отраслей: виноградарства, зернового
производства, садоводства, табаководства.
Частная собственность на землю и технические средства производства способствует
развитию личной инициативы, предприимчивости и деловой активности людей.
В то же время следует признать, что
развал прежних экономических связей
привел к кризису крупнотоварного производства, как на промышленных предприятиях города, так и в сельском хозяйстве.
Такие гиганты (по местным меркам) союзного значения, как завод электротермического оборудования, опытно-экспериментальный, табачный заводы, мясокомбинат,
ковровая фабрика, на которых трудилось
от 500 до 1000 человек, потеряли возможность выпускать и поставлять продукцию
за рубеж. Поэтому многие из них не выдержали процесса реструктуризации, не
смогли приспособиться к новым экономическим условиям.
В целом экономическое положение
города, как и всей Молдовы, по-прежнему
остается трудным. Самые крупные пред-

приятия Чадыр-Лунги,
составлявшие
еще недавно ее
славу и гордость,
находятся в тяжелом
финансовом
состоянии
из-за
нерентабельности
производимой ими
продукции, ее высокой себестоимости
и дороговизны, низкой покупательской
способности потребителей. Особенно
в затруднительном
положении оказались предприятия мясо-молочной промышленности.
В то же время ряд других предприятий,
пережив спад, сумели выстоять и более
или менее успешно проводят реструктуризацию производства. Среди них следует
назвать АО “Скоп”
(бывший райпромкомбинат), АО “Техцентр”, АО “ЗЭТО”, АО
“Чадыр-Петрол”, АО
“Берекет”, АО “Дост”
(строительство).
С каждым годом
все больше крепнет
производственнофинансовое
положение частных
предприятий, которые были созданы в
последние 10-15 лет
и сумели найти свою
нишу в экономике
города и вписаться
в рыночные отношения. В последние
годы стали создаваться производства с
иностранным капиталом, что обеспечивает в первую очередь занятость трудоспособного населения. Это “Асена-Текстиль”
(2001 год, турецкое предприятие), “Сирион” (2004 год, американские инвестиции).
Набирают темпы предприятия виноделия,
созданные на базе бывшего АО “Жемчужина” – ООО “Негвинпрод” (с 2002 года) и
ООО “Чадвинком” (с 2003 года). Надежным
партнером городских предприятий в продвижении их товаров на экспорт является
Торгово-промышленная палата Гагаузии.
Сельское хозяйство представлено СПК
“Даалар Дюзю” (бывшее “Альманжик”), ООО
“Кумнук-Агро”, созданные на базе бывшего
колхоза им. Кирова. Особенно следует отметить ГП “Ат-Пролин” (племенная конеферма колхоза), которое сумел сохранить
бывший заведующий фермой Константин
Келеш. В настоящее время конеферма “АтПролин” известна не только в Гагаузии и
Молдове, но и далеко за их пределами.

Досуг, как показатель
возрождения
Центром культурно-развлекательных
мероприятий для детей и взрослых попрежнему остается Дом культуры. Здесь
проводятся концерты, фестивали, конкур-

20

сы. В 2004 году вступили в строй новые
культурно-развлекательные
комплексы
“Рандеву” (на базе бывшего колхозного детсада за центральной площадью) и “Вояж”
(на базе бывшего ресторана).
В последние годы работа в области
культуры стала носить более целенаправленный и последовательный характер. С
1997 года в городе на базе ипподрома ГП
“Ат-Пролин” проводятся конные состязания “Altin At” (“Золотой конь”). Они приурочиваются к гагаузскому национальному
празднику “Хедерлез” (6 мая). Организатором этих состязаний является Константин
Келеш, человек, преданный коневодству
всей душой зоотехник-селекционер, помимо этого, разносторонне одаренный
художник, спортсмен. Эти состязания привлекают любителей конских скачек со всей
округи. Они стали традиционными и проводятся ежегодно.
Традиционным стал также фестиваль
гагаузской песни, проводимый ежегодно

с 2000 года. В нем также принимают участие исполнители народных и авторских
песен не только из всей Гагаузии, но и из-за
ее пределов. Помимо этого в ДК организуются конкурсы молодых исполнителей,
конкурсы красоты, шоу, концерты, в том
числе с участием звезд эстрады Молдовы.
В поддержку культурных мероприятий широко применяются средства спонсоров, в
первую очередь городских предпринимателей. В здании Дома культуры действует
единственный в Гагаузии театр имени Михаила Чакира, памятник которому установлен перед фасадом главного культурного
учреждения. Постановки чадырлунгского
театра известны и за пределами нашей
страны. Нередко в театре Михаила Чакира
ставят спектакли и турецкие режиссеры.
С каждым годом жизнь в Чадыр-Лунге только улучшается. Об этом говорят
не только жители Чадыр-Лунги, но и близ
расположенных населенных пунктов. В последние годы некоторые семьи, проживающие на юге республики, переезжают на
постоянное место жительство во второй
по значимости город Гагаузии. Главные
причины смены места жительства – улучшение инфраструктуры Чадыр-Лунги и
перспективы для развития частного предпринимательства.

Moldova urbană

ECONOMIA REGIONALĂ

Перспективы производства биодизеля в
контексте экономического развития регионов
Андрей Балынский
Доктор экономических наук,
профессор
Заведующий кафедрой Финансов
и Бухгалтерского учета Бельцкого
Государственного Университета
им. Алеку Руссо
Республика Молдова не располагает
природными запасами традиционных источников энергии к основным из которых,
как известно, относятся месторождения
нефти, газа и каменного угля. Исключение
составляет разведанное месторождение
нефти близ Кагула, перспективы масштабов добычи сырой нефти на котором в
настоящее время не представляет скольнибудь существенного экономического интереса. В силу этих причин в нашей стране
не может быть сформирован оптимальный
топливно-энергетический баланс, который
мог бы служить надежной базой для развития экономики. Это подтвержается данными официальной статистики (Топливноэнергетические ресурсы // Anual statisic al
Republicii Moldova = Статистический ежегодник Республики Молдова, 2005. Ch.:
Statistica, 2005, с. 395), которые свидетельствуют, что в 2004 г. из всей совокупности
топливно-энергетических ресурсов (3398
тыс. тонн условного топлива) внутренние
источники энергии составляли всего 3,6%,
или 121 тыс. тонн, в то время как доля их
экспорта составляла 87,1%, или 2996 тыс.
тонн условного топлива.
Из этих цифр достаточно ясно просматривается опасная для экономики страны
жесткая зависимость от внешних источников поставки энергетических ресурсов.
В современном мире задача обеспечения
стабильности импортных поставок этих
ресурсов представляется крайне сложной, прежде всего, по их ценовой составляющей. И эти проблемы характерны не
только для нашей страны. Главный вопрос
повестки дня последнего саммита руководителей глав правительств и стран восьмерки индустриально-развитых стран
мира, состоявшегося в июле текущего
года в Санкт-Петербурге, который был
посвящен проблеме энергетической безопасности – тому подтверждение.
Причин столь пристального внимания
вопросам энергетической безопасности
существует немало.
Это и всемирная тенденция удорожания топлива, добываемого из недр земли,
и, прежде всего, нефти и газа, которая
обуславливается двумя основными при-

Nr. 6-7, 2006

чинами. Во-первых, разведанные запасы
этих топливно-энергетических ресурсов
при нынешних объемах их добычи и темпах развития производства по оценкам
специалистов обеспечат потребности мировой экономики не более, чем на 50 – 80
лет ближайших лет. Во-вторых, себестоимость добычи топлива возрастает по мере
ухудшения условий его залегания (в зонах
со сложными природно-климатическими
условиями, включая освоение шельфа
дна мирового океана) и усложнения технологий по его извлечению из недр земли
(технические проблемы бурения труднопроходимых слоев земной коры, увеличение глубин скважин и др.).
Это и труднопредсказуемая динамика
коньюнктуры цен на энергетические ресурсы на мировых рынках, изменяющаяся не
только под влиянием чисто рыночных факторов, но и чутко реагирующая на неблагоприятные события в мире как политического, так и природно-техногенного характера.
Вместе с этим, в ближайшие годы в развивающихся странах, в том числе и Республике Молдова, ожидается рост объемов
валового внутреннего продукта (ВВП), обеспечить производство которого без увеличения потребления топливно-энергетических ресурсов практически невозможно.
Кроме того, в последнее время в нашей стране обеспечение увеличения
темпов роста ВВП все больше связывают
с последовательным и комплексным развитием регионов, с деконцентрацией развития из столицы, с децентрализацией. И
это не случайно, так как мировая практика доказала прямую взаимосвязь между
ВВП и типом и уровнем регионального
развития. Такие тенденции, а в последнее
время – и подвижки правительства страны в данном направлении, предполагают
развитие в регионах промышленного и
сельскохозяйственного
производства,

транспорта, сферы услуг и других отраслей. А это, в свою очередь, вызовет необходимость в дополнительных источниках
топливно-энергетических ресурсов.
Дефицит энергии и высокие цены на
традиционные топливно-энергетические
ресурсы (газ, продукты из нефти) будут
сдерживать динамику процессов экономического и социального развития регионов.
Существут ли пути разрешения имеющих и
надвигающихся энергетических проблем?
Ученые и специалисты предлагают
различные пути и варианты обеспечения
энергетической безопасности страны. И
главная проблема кроется не в недостатке предложений в этом направлении, а в
выборе приоритетов, на основе которых
можно сформулировать текущую политику на ближайшую перспективу и главные
стратегические направления развития
энергетической базы нашей страны в обозримом будущем.
Следует сразу отметить, что предлагаемые меры, опубликованные в последнее
время в прессе, существенно отличаются
друг от друга по параметрам экономической эффективности, срокам реализации,
капиталовложениям и иным критериям.
Нам представляется, что каждое предложение, мероприятие или проект в
условиях жесткого дефицита внутренних
источников энергии представляет практический интерес. После всесторонней
оценки они могут оказаться важными и
ценными при выработке энергетической
политики и стратегии – как общегосударственной, так и региональных.
Это касается как внедрения эффективных технологий для предприятий, вырабатывающих тепло- и электроэнергию
(Унгуряну, С. Эффективные технологии для
энергетики //Экон. обозрение, 28 июля
2006, с. 19), так и применения энергосберегающих технологий для предприятий
всех отраслей материального производства и сферы услуг. Однако в данном случае мы сконцентрируем наше внимание
на возобновляемых в природе, то есть
альтернативных источниках энергии.
Речь идет о таких источниках энергии
как энергия воды (гидроэнергия рек, морских и океанских приливов и отливов),
солнечная энергия, энергия ветра и энергия биодизеля растительного и животного
происхождения.
Главное и неоспоримое преимущество
альтернативных источников энергии – их
постоянная возобновляемость в природе. Второе по значимости преимущество
– экологическая безопаность. Существуют
и другие преимущества их использования,

21

ECONOMIA REGIONALĂ

охарактеризовать которые, к сожалению,
не позволяют ограниченные масштабы
данной публикации.
Если рассматривать возможности использования альтернативных источников
энергии, то они достаточно широко варьируют в зависимости от географического
расположения, рельефа местности,
особенностей погодно-климатических условий, плодородия почвы,
уровня развития сельскохозяйственной отрасли и ряда других
условий той или иной страны.
В настоящее время наиболее
освоенной из возобновляемых
в природе источников энергии
является гидроэнергия. Бурное
развитие гидроэнергетики в мире
стало наблюдаться со второй трети ХХ-го столетия и возможности
ее использования далеко еще не
исчерпаны. Особенно это касается использования энергии приливов и отливов. Вместе с тем, следует отметить, что специалисты не
вполне однозначны в оценках экологической безопасности использования гидроэнергии рек, особенно в случаях, когда
ее использование превышает разумные
пределы (каккады гидроэлектростанций,
затопление вследствие наполнения водохранилищ обширных площадей сельскохозяйственных угодий, лугов и лесов).
Отметим также, что природные условия для получения гидроэнергии очень
неоднородны – в одних странах они весьма благоприятны (Канада, Швейцария, Австрия, Италия и др.), в других практически
полносттью отсутствуют (Республика Чад,
Монголия и др.). Так, например, в Италии
около 70% от вырабатываемой в стране
электроэнергии производится на гидроэлектростанциях. И, напротив, в Республике Молдова Дубоссарская и Костештская
ГЭС вырабатывают только около 2% потребляемой в стране электроэнергии, а
дальнейшее расширение возможностей
использования гидроэнергии в нашей
стране весьма ограничено.
Что касается других источников альтернативной энергии – энергии ветра, солнечной энергии и энергии биодизеля, то
в сравнении с гидроэнергией в мировой

22

практике в настоящее время они используются не столь широко. И хотя можно
привести примеры весьма масштабного
и эффективного использования энергии
ветра в Нидерландах, Великобритании и
США, солнечной энергии в Израиле, США
и Австралии, биодизеля в Германии и
Франции, однако мы вынуждены с сожалением констатировать, что в Республике
Моолдова их использование только-только начинает осваиваться.
Принимая во внимание, что в нашей
стране согласно данным Государственной
гидрометеорологической службы в среднем бывает около 230 солнечных дней
в году – использование энергии солнца
представляется весьма перспективным. В
данном случае могут использоваться как
солнечные батареи, позволяющие обеспечить электрической и тепловой энергией средние по масштабам фермерские
хозяйства, так и тепловые коллекторы
нового поколения (Орлов, А., Пусть всег-

да светит солнце! //, Экон. обозрение, 4
авг. 2006 г., с. 28), исползуемые преимущественно для бытовых нужд.
Энергию ветра также можно продуктивно использовать и наиболее благоприятными в этом плане представляются
отдельные возвышенности в местностях,
расположенных преимущественно вдоль
русел рек Днестр и Прут, то есть там, где
количество дней в году с устойчивым ветром наибольшее.
Однако, по нашему мнению, в Республике Молдова использование биодизеля
растительного происхождения в среднесрочной перспективе может занять ведущее место по темпам роста объемов
его производства и использования среди
других альтернативных источников энергии. И реальным примером для подражания наша страна может использовать
практический опыт Германии и Франции,
которые являются лидерами биодизельной индустрии Европейского Союза (ЕС).
Взять хотя-бы объемы производства биодизеля в этих странах или уровень себестоимости его выработки, который находится ниже уровня цены приобретаемого
традиционного дизельного топлива, получаемогог из сырой нефти.

Более того, согласно специальной директиве Европарламента, начиная с 2009
г. все страны-члены ЕС обязаны производить и потреблять биодизель, а к 2010 г.
рыночная доля такого топлива в странах
ЕС должна увеличиться до 5,75%. В абсолютном выражении это составляет порядка 13 млн. тонн (В.К., Сырье для производства биодизеля //Экон. обозрение, 28
июля 2006 г., с. 22). Следует отметить, что
упомянутая директива Европарламента
предусматривает и ряд других мер, направленных на расширение использования биодизеля. Прежде всего, это касается снижения, вплоть до полной отмены,
акцизных ставок при торговых операциях
с биодизелем, создание в региональных
департаментах сельского хозяйства специальных подразделений, призванных
содействовать реализации намеченных
директивой мероприятий по производству и использованию биодизеля.
Перспективы, связанные с началом
освоения и существенным ростом
производства биодизеля в ближайшие годы обуславливаются рядом
стратегических выгод и преимуществ, которые может получить как
экономика нашей страны в целом,
так и отдельные хозяйства агропромышленного комплекса в частности. Во-первых, будет обеспечена
диверсификация источников потребляемой энергии, что послужит
делу укрепления энергетической
независимости и энергетической
безопасности страны. Во-вторых,
будут созданы дополнительные
возможности для развития производства и роста занятости в регионах. В-третьих, это позволит существенно
улучшить общую экологическую ситуацию
в стране и регионах.
Кроме того, наша страна располагает
практически идеальными природно-климатическими условиями и первокласными почвами, необходимыми для выращивания основных сельскохозяйственных
культур, используемых для производства
биодизеля – рапса и подсолнечника.
(Продолжение следует)

Moldova urbană

TRANSPARENCY

Toleranţa faţă de corupţie
trebuie să fie cât mai joasă
Există un cerc vicios în serviciul public
„salarii joase – corupţie”. În opinia dvs., o majorare semnificativă a nivelului de salarizare
a funcţionarilor publici ar reduce corupţia în
Moldova?

Veaceslav Palade
Secretar al Alianţei Anticorupţie
din Moldova
Dle Palade, cui a aparţinut ideea, când
a fost lansată iniţiativa şi ce obiective urmăreşte Alianţa Anticorupţie din Moldova?
La sfârşitul anului 2005 un grup de ONGuri din Moldova din diferite domenii au fost
invitate de către Centrul pentru Combaterea
Crimelor Economice şi a Corupţiei (CCCEC) să
formeze un grup consultativ de experţi de pe
lângă CCCEC. În ianuarie 2006 acest grup de
ONG-uri a decis să se întrunească într-o structură mai independentă şi distanţată de CCCEC.
Astfel la 10 ianuarie curent, 10 ONG-uri au înfiinţat Alianţa Anticorupţie. Misiunea alianţei
este de a consolida acţiunile societăţii civile
îndreptate spre diminuarea fenomenului corupţiei în societate, precum şi asigurarea transparenţei activităţilor administraţiei publice. În
activitatea sa, Alianţa se conduce după principiile legalităţii, colegialităţii, transparenţei,
eticii profesionale, responsabilităţii membrilor
acesteia pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin, în limitele competenţei lor, egalităţii tuturor membrilor în cadrul procesului decizional
al Alianţei, neangajării politice. Pentru informarea publică şi difuzarea materialelor elaborate
în cadrul Alianţei va fi creată o pagină dedicată
de Internet şi se intenţionează publicarea unui
buletin informativ.
Cine face parte în prezent din Alianţă?
La moment Alianţa întruneşte 20 de organizaţii membre. Sunt prezente ONG-uri
care activează atât la nivel naţional cât şi
local. Printre membrii Alianţei sunt Institutul
de Politici Publice, Fundaţia Eurasia, Transparency International, LADOM, Agenţia Media
Impact, Access Info şi altele.
Ce activităţi au fost deja întreprinse şi
care sunt planurile pentru viitorul apropiat?
Alianţa Anticorupţie a fost implicată
într-un şir de activităţi. Membrii Alianţei au
pregătit avize la şase proiecte de legi şi acte
normative, a fost organizată o masă rotundă
şi o conferinţă împreună cu Ministerul Afacerilor Externe şi al Integrării Europene unde a
fost pus în discuţie Planul Preliminar al Fondului Provocările Mileniului pentru RM. În
urma discuţiilor purtate, Guvernul reprezentat de doamna Grecianâi şi-a expus angajamentul ferm de a conlucra cu reprezentanţii
societăţii civile la elaborarea acestui document, este în derulare proiectul „Expertiza
independentă anticorupţie a proiectelor de
legi remise către parlament”.
Planul de activitate a Alianţei pentru anul
2006 vizează elaborarea şi expertizarea pro-

Nr. 6-7, 2006

iectelor de acte normative legislative care ar
facilita prevenirea şi combaterea corupţiei;
ajustarea cadrului legislativ naţional anticorupţional la standardele internaţionale; perfecţionarea cadrului naţional instituţional în
domeniul combaterii şi prevenirii corupţiei;
elaborarea unor studii ale fenomenului corupţiei; prevenirea corupţiei în administraţia
publică; sporirea transparenţei în activitatea
instituţiilor publice; prevenirea corupţiei în
mediul de afaceri; diminuarea toleranţei publice faţă de corupţie.
Cine finanţează activităţile Alianţei?
Secretariatul Alianţei este găzduit de către Fundaţia Eurasia. De asemenea, Fundaţia
intenţionează să finanţeze un şir de iniţiative
anticorupţie implementate de către membrii
Alianţei, dar şi alte organizaţii interesate.
Cine vă sunt partenerii?
Alianţa cooperează cel mai activ la moment cu CCCEC, dar şi cu alte structuri guvernamentale abilitate cu funcţii de luptă
împotriva corupţiei. Alianţa se întruneşte
trimestrial cu Primul Ministru al RM pentru
a discuta progresele atinse, dar şi probleme
existente în lupta cu corupţia.
Este credibilă lupta împotriva corupţiei
declanşată de guvernare?
Intenţia de a lupta activ cu corupţia din
partea guvernării este destul de pronunţată. A
fost înfiinţat un organ separat abilitat cu lupta
împotriva corupţiei – CCCEC, a fost adoptată
strategia naţională de luptă contra corupţiei, cu
statut de lege, au fost elaborate şi aprobate un
şir de alte acte şi reforme menite să diminueze
corupţia substanţial. Totodată este de menţionat faptul că o luptă reală cu acest fenomen
negativ este posibilă doar dacă guvernarea va
da dovadă de o voinţă politică reală de a curma
corupţia, ceea ce de fapt lipseşte în prezent, sau
această voinţă politică se rezumă din păcate
doar la nivel de declaraţii şi intenţii binevoitoare. Cu alte cuvinte, guvernarea trebuie să întreprindă toate măsurile necesare pentru a transfera în viaţă toate acele legi şi reforme iniţiate.

Salariile joase în serviciul public reprezintă fără îndoială un factor determinant în
existenţa corupţiei. Cu toate acestea majorarea salariilor nu ar diminua automat corupţia
în acest domeniu. Sunt de asemenea necesare reformele de rigoare venite să mărească
transparenţa activităţii administraţiei publice de orice nivel, să implice real cetăţenii şi
societatea civilă în luarea deciziilor, precum
şi să mărească eficienţa şi independenţa sistemului de justiţie şi a mijloacelor de informare în masă.
Credeţi că putem considera că un nivel
„tolerabil” al corupţiei este un cost „acceptabil” pentru un profesionalism mai înalt în
administraţia publică?
Toleranţa faţă de corupţie trebuie să fie
cât mai joasă şi nu se merită în nici un caz să
plătim cu aceasta pentru nimic, inclusiv pentru un profesionalism mai înalt.
Corupţie pentru a supravieţui? Este
aceasta o justificare morală?
Corupţia nu poate avea o justificare morală. Cum poţi să justifici încălcarea regulilor
de joc, ca mai apoi să dai vina pe toţi şi să
zici că jocul nu este cinstit? Este adevărat că
corupţia este aproape inevitabilă mai ales
în societăţile în tranziţie cu multitudinea de
probleme complexe pe care le întâmpină,
dar aceasta este doar o constatare şi nu este
posibilă rezolvarea acestor probleme fără o
luptă reală cu corupţia. Vom fi întotdeauna
în proces de tranziţie dacă nu se vor întreprinde eforturi considerabile pentru a respecta regulile jocului.
Care ar fi mesajul către primarii din Moldova în contextul misiunii dvs. de a combate
corupţia în Moldova?
Alianţa Anticorupţie este o organizaţie benevolă şi aproape oricine poate deveni membru. M-ar bucura (dar şi m-ar mira puţin) dacă
primarii se vor interesa eventual de activităţile
pe care le înfăptuim. Există posibilităţi reale de
a întreprinde iniţiative comune anticorupţie de
succes. Lupta cu corupţia nu este o activitate
limitată în timp. Succesul acestei lupte depinde
de mulţi factori, dar este direct proporţional cu
numărul de actori implicaţi.
Cum aţi putea fi contactat de potenţiali
parteneri?
Simplu. La sediul Fundaţiei Eurasia:
str. Tighina 49/4 etaj 3, tel. 235343, E-mail:
vpalade@eurasia.md

23

PRACTICI BUNE

DEMOCRAŢIA LOCALĂ:
o săptămână, un an, sute de ani…
Natalia Motâli
„Primul şi unicul obiectiv
al bunei guvernări este grija
pentru viaţa şi fericirea umană,
şi nu distrugerea lor”.
Thomas Jefferson

nia s-a concentrat pe implicarea tineretului
în procesele de luare a deciziilor la nivel local şi naţional – „Ascultând azi pe alegătorii
de mâine”. În anul respectiv s-au intensificat
relaţiile între autorităţile publice locale şi
organizaţiile de tineret. În 2004 campania îi
motiva pe cetăţeni – „Lăsaţi-vă amprenta”.
În 2005, având un mare succes, acumulat pe
parcursul anilor precedenţi, campania a fost
lărgită şi pentru prima dată a fost proclamată
„Anul democraţiei locale”. Campania anului
2005 a avut scopul de a clarifica rolul autorităţilor publice locale în societate şi de a îmbunătăţi imaginea autorităţilor publice
locale printre tineri şi grupuri „mai greu
accesibile”, precum sunt emigranţii.
Tema campaniei „Săptămâna democraţiei locale” din 2006 este „Implicaţi-vă şi preluaţi puterea”. Campania

Pentru Marea Britanie a devenit o tradiţie
de a petrece în fiecare an în luna octombrie
„Săptămâna democraţiei locale”. Această
iniţiativă a fost lansată pentru prima dată în
1998 de către Asociaţia Administraţiei Publice Locale din Marea Britanie şi de atunci
a avut loc pe parcursul a opt ani consecutiv.
În 2006 activităţile din cadrul „Săptămânii
democraţiei locale” deasemenea sunt planificate tot pentru luna octombrie şi vor avea
loc în perioada 16-20 ale acestei luni.
Asociaţia
Administraţiei
Publice LocaNatalia Motâli activează în Proiectul USAID „Reforma Autole (LGA)* a fost
rităţilor Publice Locale” din anul 2000. În această perioada a coordonat asistenţa de planificare strategică acordată de către Proiect
creată în 1997
la o sută douăzeci de comunităţi din Republica Moldova. În ultimii
pentru a protrei ani Natalia Motâli activează şi în calitate de expert naţional la
mova eficienţa
Centrul „Contact” în cadrul programului de dezvoltare comunitară.
administraţiei
publice locale.
Viziunea Asociaeste orientată spre tineret, cu scopul de a-l
ţiei este administraţia publică locală care creimplica mai activ în viaţa comunităţii şi de a
ează un viitor mai bun pentru cetăţeni prin
folosi la maximum potenţialul tinerilor în acimplicarea lor în procesul de luare a deciziitivitatea administraţiilor locale. Campania va
lor. Asociaţia reprezintă autorităţile locale
încuraja tineretul şi consiliile locale de a lucra
din Anglia şi Wales – în total aproape 500 de
mai strâns şi de a împărtăşi ideile şi practiautorităţi, care cuprind peste 50 de milioane
cile de succes. Printre partenerii campaniei
de cetăţeni.
anului 2006 se numără Agenţia Naţională
„Săptămâna democraţiei locale” este
de Tineret, Parlamentul Tinerilor şi Consiliul
o campanie naţională, care are scopul de a
Tinerilor din Marea Britanie, care şi-au unit
îmbunătăţi imaginea administraţiei publice
eforturile pentru pregătirea unei campanii
locale şi crearea oportunităţilor adiţionale
cu impact puternic printre tineri.
pentru cetăţeni de a se implica şi a contribui
În fiecare an înainte de lansarea campala schimbarea situaţiei în comunităţile lor.
niei Asociaţia Administraţiei Publice Locale
În fiecare an campania „Săptămâna depregăteşte un pachet de materiale, care sunt
mocraţiei locale” are o tematică specială,
trimise tuturor administraţiilor locale cointefocusată pe diverse aspecte ale democraresate în desfăşurarea campaniei pentru a le
ţiei locale. De exemplu, în anul 1999 motoul
acorda asistenţa în pregătirea activităţilor pe
campaniei era „Democraţia locală – în acţiuplan local. Membrii Asociaţiei primesc buletine”. În anul 2000 accentul s-a pus pe „Condune informaţionale lunare care informează aucerea locală, alegerea locală”. Fiind îngrijoraţi
torităţile despre mersul pregătirii campaniei.
de prezenţa electorală scăzută din ultimii ani,
Printre activităţile organizate la nivel local în
în 2001 Asociaţia a propus tema „Alegerile
cadrul campaniei „Săptămâna democraţiei
contează”. Tema anului 2002 a fost „Consiliul
locale” pot fi enumerate sute de activităţi,
care comunică”. Consiliile locale erau încuorientate spre promovarea democraţiei în
rajate de a-i implica pe cetăţeni mai activ în
rândurile funcţionarilor şi cetăţenilor. Printre
procesele de democraţie locală prin diferite
ele se numără întâlniri cu consilieri, interviuri
forme de consultare şi alte activităţi de cola TV şi radio în direct, zilele uşilor deschise
municare între ambele părţi. În 2003 campa-

24

şi lucrul cot la cot cu reprezentanţii administraţiei publice locale, diferite expoziţii tematice în locuri publice, lansarea saiturilor
autorităţilor publice locale, a liniilor fierbinţi,
publicaţiilor locale, semnarea acordurilor de
parteneriat comunitar, prezentarea strategiilor locale elaborate sau colectarea opiniilor
pentru modificarea strategiilor locale şi multe
alte activităţi. Asociaţia Administraţiei Publice Locale colectează anual practicile diferitor
comunităţi privind desfăşurarea campaniei
„Săptămâna democraţiei locale” cu scopul
de a le pune la dispoziţia tuturor autorităţilor
cointeresate. Asociaţia a lansat un
web-sait special
dedicat campaniei
„Săptămâna democraţiei locale”
pe care plasează
informaţia despre
campaniile trecute şi cele planificate (adresa saitului
este http://www.
localdemocracyweek.info).
Pe lângă activităţi pe plan local
în fiecare an se organizează şi o conferinţă
naţională cu genericul anului. La conferinţă
sunt invitaţi toţi cei care sunt cointeresaţi în
tema dată: reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi centrale, mass-media, sectorul
non-guvernamental. În timpul conferinţei
sunt prezentate rezultatele cercetărilor,
practicile de succes şi alte materiale, care corespund temei campaniei din anul respectiv.
La sfârşitul campaniei în fiecare an are
loc o evaluare pe bază de chestionare, completate de către autorităţile care au luat parte în activităţile campaniei, ceea ce permite
Asociaţiei Administraţiei Publice Locale să
pregătească o campanie şi mai eficientă
pentru anul viitor. Luna octombrie n-a fost
aleasă întâmplător pentru desfăşurarea campaniei „Săptămâna democraţiei locale”, ci în
urma analizei propunerilor din partea autorităţilor.
Printre beneficiile implicării în activităţile
campaniei „Săptămâna democraţiei locale”
autorităţile publice locale menţionează următoarele: îmbunătăţirea imaginii autorităţilor locale în ochii cetăţenilor şi mass-mediei; depistarea problemelor în activitatea
autorităţii publice locale; posibilitatea de a
colecta idei utile de la cetăţeni pentru opti-

Moldova urbană

DEZVOLTARE REGIONALĂ
mizarea prestării serviciilor publice; lansarea
unor activităţi noi care altfel n-ar avea loc şi
multe altele.
Diferiţi indicatori dovedesc succesul
campaniei „Săptămâna democraţiei locale”
în Marea Britanie. Unul dintre ei este faptul
că „Săptămâna democraţiei locale” se desfăşoară aproape zece ani consecutiv. Altă
dovadă este faptul că tot mai multe autorităţi în fiecare an se implică activ la realizarea campaniei. În 1999 la desfăşurarea
campaniei „Săptămâna democraţiei locale”
au luat parte 289 de autorităţi locale din Anglia şi Wales, ceea ce prezintă 70% din autorităţile vizate. În 2004 numărul autorităţilor
locale care s-au implicat în implementarea
campaniei a crescut la peste 350 de autorităţi. Campania anului 2005 a fost extinsă
pe parcursul întregului an cu scopul de a-i
convinge pe tineri în puterea lor de a modela viitorul comunităţilor lor. Campania
„Săptămâna democraţiei locale” a trezit interesul nu numai autorităţilor din Anglia şi
Wales, ci şi celor din Irlanda de Nord, Scoţia,
Elveţia, Insulele Falkland şi chiar din Uganda
şi Bahrain, care au preluat experienţa „Săptămânii democraţiei locale” cu scopul de a
contribui la îmbunătăţea democraţiei locale
în comunităţile lor.
Conform opiniilor diferitor participanţi
la campania „Săptămâna democraţiei locale”,
ea nu este doar o campanie de publicitate
pentru autorităţile publice locale. „Săptămâna democraţiei locale” este un semnal de
alarmă pentru toţi cei implicaţi în procesele
politice şi în acelaşi timp o oportunitate excelentă de a schimba lucrurile. John Smith,
liderul partidului laburist din anii 90, era convins că „există atât de multe lucruri bune care
pot fi făcute, dacă noi prindem oportunităţile, pe care ni le oferă lumea modernă...”. Tot
el spunea că „noi suntem arhitecţii secolului
XXI ... şi dacă dorim să oferim un model mai
bun pentru viitor, noi trebuie să fim gata să
facem schimbări şi să gândim cum lucrurile
pot fi altfel”. Şi campania „Săptămâna democraţiei locale” vine exact în susţinerea acestor idei. Ea permite implicarea mai activă a
cetăţenilor în luarea deciziilor care îi afectează viaţa de zi cu zi şi în felul acesta îi oferă
posibilitatea de a schimba lucrurile spre mai
bine. Această campanie ajută la o înţelegere
mai clară a ceea ce de fapt presupune democraţia locală.
Dacă un stat cu o democraţie care numără sute de ani, precum este Marea Britanie,
organizează timp de aproape zece ani la
rând activităţi, orientate spre îmbunătăţirea democraţiei la nivel local, atunci cu atât
mai mult state, care sunt „democraţii tinere”,
precum este Moldova, trebuie la rândul lor
să pună un accent mai mare pe promovarea
democraţiei, ceea ce este dovadă a unei guvernări bune.

Nr. 6-7, 2006

Что ожидает регионы?
(по материалам Конференции «Региональное
развитие: политика и практика в Центральной
и Восточной Европе», 28-29 июня 2006 года)
Валентина Пионтковская
«Строй Бизнес»

Децентрализация и
индустриализация
По данным ПРООН, львиную долю налогов в бюджет Молдовы приносит муниципий Кишинева, где объем инвестиций
на одного жителя в 5,9 раз превышает
аналогичный показатель в регионах.
О необходимости ликвидации диспропорции между экономическим развитием
столицы и регионов говорил в своем выступлении на конференции «Региональное развитие: политика и практика в Центральной и Восточной Европе» министр
экономики и реформ Валериу Лазэр.
Сейчас региональное развитие регламентируется 5 законодательными актами,
в том числе – Стратегией развития экономики и снижения уровня бедности (СЭРСУБ). «Прежде, чем вступать в Евросоюз,
– говорит Валериу Лазэр, надо развить
уровень регионов, создавать их жителям
элементарные удобства, в том числе – доступ к воде. Поэтому в первую очередь
будем развивать инфраструктуру. Евроинтеграция это не цель, а инструмент, с
помощью которого мы должны изменить
экономическую ситуацию в стране».

Валериу Лазэр:
„Без децентрализации экономической деятельности, развитие регионов невозможно“
По мнению министра экономики и
торговли, без децентрализации экономической деятельности развитие регионов невозможно. Он считает, что сейчас
регионы имеют потенциал, который используется недостаточно или вообще
не используется, в то время как регионы
испытывают острую нехватку инвестиций. «Есть абсолютно четкая зависимость
между развитием инфраструктуры и притоком инвестиций, – говорит Валериу
Лазэр, – и государство должно стать катализатором этих процессов, инвестируя в
инфраструктуру».
Сейчас в регионах Молдовы сосредоточено 46% рабочей силы, но производительность труда в 4-5 раз ниже, чем
в крупных городах. Представители мини-

стерства экономики и торговли видят выход из сложившейся ситуации в индустриализации регионов, по аналогии с тем, как
это сделано в Италии и Китае, и обещают
приоритетную поддержку программам
лизинга оборудования и кредитования
для регионов.
По словам Валериу Лазэра, в Италии
практически каждый регион имеет промышленное предприятие, а в ЕС на каждые 5-6 тысяч жителей приходится одно
предприятие.
В Молдове процесс региональной индустриализации находится в начальной
стадии. «В районах, где не развита промышленность, плохо развивается и малый
бизнес, поэтому там так низок уровень налоговых поступлений в бюджет, – считает
директор Центра экономики и финансов
Александр Муравский, – при разработке региональных программ необходимо
учитывать качественное различие между
бедностью в малых городах и в сельской
местности. Если в селе еще можно прокормиться, выращивая продовольствие
на собственном участке, то в малых городах такая возможность отсутствует. Именно там и живет сейчас самое бедное население страны».
Как сообщил представитель Латвии,
к 2007 году статус регионов планируется
усилить, приведя его в соответствие с требованиями ЕС. Только после этого страна
имеет право обратиться к Евросоюзу с
просьбой о финансовой поддержке регионов.
Представитель Чехии рассказал о том,
как его страна стала членом Евросоюза за
15 лет: «Бархатная революция» 1989 года
в Чехословакии привела к мирному разделению страны на Чехию и Словакию, и
принятию акта о муниципалитетах. В 2000
году в Чехии было создано 14 регионов, в
2004 году страна вступила в ЕС».

Какие регионы успешны
По мнению Пола Хилдрета, представителя Департамента местного публичного
управления Соединенного Королевства,
на региональную экономику оказывают
большое влияние глобальные факторы,
уровень развития инфраструктуры, качество квалификации специалистов. А для
идентификации возможных направлений
развития необходимо выявление потен-

25

DEZVOLTARE REGIONALĂ
циала региона, типов рынков. Очень важна и история местности.
В Соединенном Королевстве – 9 регионов, которые сконцентрированы вокруг
городов и основаны на исторических зонах1. Основной прирост доходов в стране
дают южные районы, больше всего – столица страны Лондон.
Пол Хилдрет выделяет несколько факторов, которые гарантируют регионам
устойчивое развитие:
- условия для инновационной деятельности;
- разнообразие возможностей;
- уровень квалификации персонала;
- традиционные связи;
- стратегическое лидерство;
- качество жизни;
- взаимоотношения с близлежащими
городами.
По типологии он выделяет города индустриальные (доминируют 1-2 отрасли);
транспортные (наличие аэропорта, порта,
железной дороги), историко-туристические, региональные (обеспечивают развитие регионов), крупные города или столицы регионов, университетские города.
Чтобы обеспечить устойчивое экономическое развитие, к примеру, городов
индустриального типа, Пол Хилдрет рекомендует развивать сферу услуг; вести
поиск возможных ниш на рынке, основанных на использовании знаний; улучшать
качество жизни; изучать возможности для
постиндустриального будущего города.
Кишинев он относит к городам регионального типа, приоритетом устойчивого
развития которого должны стать: развитие разнообразия в экономике, создание
хорошей учебной базы для подготовки
квалифицированных кадров, сохранение
имеющихся исторических ценностей.
«Региональное развитие невозможно
осуществить мгновенно, – говорит британский эксперт, – этот процесс требует
времени».

Геннадий Иващенко: «Мы
продолжаем жить мифами»
«Мы 15 лет продолжаем жить мифами
о том, что у нас 65 городов, много плодородных земель, избыток квалифицированной рабочей силы и развитая инфраструктура, – говорит Геннадий Иващенко
– исполнительный директор Национального Центра по Развитию Населенных
Пунктов «Habitat-Moldova», – пора признать, что есть Кишинев, и есть остальная
страна, и в регионах мало что меняется.

Столицы других государств тоже доминируют в экономическом развитии, но такой
диспропорции, как у нас, в других странах
нет. Кишинев, как пылесос, высасывает
все возможные ресурсы из провинции.
Любой, более-менее квалифицированный
специалист, не имея возможности для
профессиональной реализации в провинции, едет для этого в Кишинев.
В регионах ощутим хронический кадровый голод, что затрудняет набор высокооплачиваемого персонала для создающихся совместных предприятий или
представительств международных организаций. Почти полгода искали кандидатуру на должность постоянного представителя индустрии сельского туризма
в районе Старого Орхея, хотя критерии
отбора были минимальны, а зарплата – не
ниже столичной. Я свидетель того, как
жителям местностей, испытывающих хронический дефицит финансовых средств,
предлагались гранты, кредиты и обучение
– для реставрации крестьянских хозяйств
в места приема туристов. Однако желание
изменить свою жизнь проявили единицы.
В последнее время кадровый голод ощутим и в столице. Недавно мы объявляли
конкурс по отбору консультантов. Нам
нужны были экономисты с системным
мышлением для реализации проектов. Из
10 заявок 7 было подано выпускниками
вузов, имевших уровень подготовки не
выше, чем в ПТУ. Сейчас не найти не только аналитиков, но и прорабов на стройку,
не хватает обычных сварщиков, строителей, других специалистов. В селах некому работать на полях даже за 100 леев в
день.
Мы всегда говорили, что страна не
имеет собственных энергоресурсов, но
зато у нас есть квалифицированные специалисты и плодородные земли. Для стран
ЕС земли сельскохозяйственного назначения сейчас вообще не рассматриваются,
как серьезный ресурс, а аграрный сектор
живет на дотациях. В ЕС главным капиталом становится человеческий потенциал.
По сравнению с соседними странами, мы
уже серьезно отстаем в региональном
развитии. В 2000 году я принимал участие
в разработке проекта регионального развития, поддержанного Фондом Сороса в
Молдове. Тогда был проведен серьезный
экономический анализ всей территории
страны, по результатам которого были
выделены 5 экономических регионов:
север, юг, центр, муниципий Кишинэу и
Приднестровье. По этому вопросу был

подготовлен полный пакет документов.
Его несколько раз рассматривали, кое-что
меняли, но и по сей день в этом направлении ничего сделано не было. Разработкой
региональной политики вначале занималось Министерство экономики, затем к
этому процессу подключилось Агентство
регионального развития, потом опять
Министерство экономики и торговли, а
сейчас – недавно созданное Министерство местного публичного управления.
При штате всего в 20 сотрудников, его
основной деятельностью станет не столько стратегическое планирование, сколько
решение текущих проблем. Хотя надежду,
что рассматриваемый законопроект будет
принят, дает назначение министром опытного в вопросах практики регионального
развития Виталие Врабие.
На конференции, к сожалению, так и
не прозвучало, что же на сегодняшний
день уже сделано для развития регионов, хотя средства на эти цели Молдове
выделялись. Почему-то не участвует в
разработке законопроекта гражданское
общество, неясно, с кем должны вести
переговоры потенциальные инвесторы,
а у столицы до сих пор нет постоянной
администрации. Во время форума прозвучали идеи, что полюса роста вообще
не нужны – рынок все расставит по своим местам, но в чем же тогда будет заключаться государственная политика? Разве
не в анализе существующих ресурсов и
наиболее эффективном их распределении в масштабах страны?
Когда конференция заканчивалась,
и шла подготовка конкретных рекомендаций, из центральных органов власти в
зале не осталось ни одного специалиста, а
доклад о кооперации местных и районных
властей вообще не состоялся – отсутствовал основной докладчик – председатель
ассоциаций районов.
Все понимают, что проблема регионов существует, что необходима помощь
и поддержка, но никто не говорит, в чем
конкретно это должно выражаться. Еще в
2004 году была разработана Концепция
устойчивого развития населенных пунктов, которую, по-моему, никто из тех,
кто занимается этой проблемой, даже
не читал (желающие ознакомиться, найдут ее на сайте www.habitatmoldova.org).
Международные организации и финансовые доноры могут помочь только тем
странам, которые этого действительно
хотят, и готовы предоставить конкретные
проекты».

1
Прим. ред. – Анатолий Гудым в своем последнем выступлении также акцентировал внимание на более пристальном изучении самых устойчивых
населенных пунктов Молдовы, сохранивших человеческий потенциал на протяжении веков, несмотря на войны и другие катаклизмы.

26

Moldova urbană

DEZVOLTARE REGIONALĂ

DEZVOLTAREA REGIONALĂ – o şansă
pentru creşterea competitivităţii Moldovei
Ruslan Codreanu, Director
Andrei Smic, Coordonator
Dezvoltare Regională
Centrul pentru Dezvoltarea
Strategică a Teritoriului

Actual
Dezvoltarea Regională (în continuare
DR) ca instrument de politică, cel puţin în a
doua jumătate a anului curent, reprezintă
un subiect de interes major printre cercurile academice şi politice din Moldova. Aceste preocupări sunt provocate de mai multe
situaţii:
ƒ Actualul sistem administrativ-teritorial
(în raioane) nu a onorat aşteptările puterii în relaţie cu pronosticurile declarate;
nici la nivelul creşterii eficienţii relaţiei
dintre administraţie şi cetăţean, nici la nivelul rezolvării operative a problemelor
socio-economice (creştere economică,
reducere a sărăciei şi a altor impedimente sociale), şi respectiv, nu s-au redus nici
costurile administrative (ba din contra
au crescut, în pofida deselor reduceri de
personal) de întreţinere a aparatului de
conducere local.
ƒ În ultimii patru ani mai multe proiecte internaţionale au lucrat în acest domeniu,
contribuind la scrierea câtorva proiecte
de lege, eliminate ulterior de la masa discuţiilor.
ƒ Tendinţa externă şi deja clară – de integrare europeană, obligă de fapt Moldova
să preia treptat sistemul de regiuni, întrucât, întreaga Europă funcţionează în
baza regiunilor (de cele mai dese ori mai
mari decât unităţile administrativ-teritoriale), precum şi, în procesul de aderare,
DR constituie un capitol de negocieri
destul de important.
ƒ Şi nu în ultim rând, a fost creat subit un
nou minister, cel al administraţiei publice locale, presupunând să fie preocupat
anume de această politică.
Până în prezent constatăm totuşi că în
Moldova, „DR” ca şi concept de politică este
încă vag percepută. Este sesizabilă această
constrângere atât în concepţia promotorilor
publici, cât şi în accepţia majorităţii actorilor
interesaţi ai societăţii civile. Nenumăratele
proiecte de lege privind DR, precum şi contramandarea deciziilor în vederea adoptării
lor, vin să justifice acest fapt.

Nr. 6-7, 2006

Fiind elaborate de către autorităţile centrale şi experţii străini, s-a creat o situaţie în
care actorii principali, cum ar fi autorităţile
locale, comunităţile de business, societatea
civilă şi chiar populaţia, nu au cunoştinţă
despre acest proces. Deşi este limpede că
ar trebui să participe preopinent nu doar la
executarea politicilor ce-i afectează, ci şi la
împărtăşirea experienţelor (practicilor, tendinţelor, viziunilor) în vederea formulării corecte a cadrului de implementare.
Tocmai de aceea, politica de DR, ca de
altfel şi majoritatea politicilor elaborate în
prezent de către autorităţi, întâmpină dificultăţi la nivelul percepţiei esenţei unei
politici adecvate. Multe din oficialităţi continuă să confunde elaborarea unei politici cu
elaborarea legilor şi pe această presupunere
defectuoasă, se bazează întregul proces de
elaborare a politicilor în Moldova – precizează un raport pentru SIDA din 2005. Şi nu
sunt surprinzătoare motivele creării pripite
a unei Agenţii de Dezvoltare Regională şi
în final a unui minister cu funcţii suprapuse
peste atribuţiile altor ministere şi instituţii
de nivel local.

Necesitate
Cea mai bine dezvoltată ca politică în
comunitatea europeană, DR are un pronunţat caracter economic, urmărind creş-

terea şi consolidarea competitivităţii ariilor
geografice concrete ale unui stat sau a unui
grup de state geografic învecinate. Fiind un
instrument de politică foarte important pentru conversiunea proceselor economice,
consolidarea cadrului financiar şi instituţional, capitalului fizic şi uman, precum şi de
creştere a competitivităţii în ansamblu; politica de DR constituie un set de măsuri destinate accelerării şi dinamizării strategiilor de
extindere şi ocupare a pieţelor. Este un ghid
politic profund descentralizat, bazat pe promovarea sectorului privat şi a pieţelor locale;
urmărind să impulsioneze şi să diversifice
activităţile economice, să stimuleze investiţiile, să contribuie la reducerea şomajului,
in extremis, să conducă la o îmbunătăţire a
nivelului de trai.
O politică de DR valorizează şi complimentează toate politicile economice
şi sociale naţionale la nivel local. Şi poate
fi văzută drept ca un „Cadru Fundamental”
predilect de dezvoltare al unităţilor administrative de nivel I şi II, în şi pe baza căruia sunt
elaborate toate strategiile şi politicile de ţară.
Realizarea efectivă a ultimelor depind de
măsura în care sunt luate în calcul principiile
şi instrumentele de lucru ale Cadrului de DR.
Actualmente nu putem bine să înţelegem (nici să prevedem) ca exemplu, cât de

Efectuat în baza Global Competitiveness Report 2005–2006, World Economic Forum

27

DEZVOLTARE REGIONALĂ
eficiente sunt şi vor fi implementate strategiile de susţinere a dezvoltării ÎMM, de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor,
de ocupare a forţei de muncă, programele
multiple de reamenajare a infrastructurii etc.
Sunt nişte programe relativ bune şi promiţătoare în opinia noastră, dar fără mecanisme
de implementare la nivel local, necuantificabile în timp şi cu „multă” speranţă de ajutor
extern. Numai o politică de DR promovată
consecvent este capabilă să pună în funcţiune documentele actuale („de sertar”). Şi aici
ne bazăm pe două raţiuni evidente. Politica
de dezvoltare regională pe de o parte reprezintă însumarea tuturor politicilor economice şi sociale ca esenţă şi oportunitate urmărite a fi implementate la nivel local, iar pe de
altă parte, este unicul mecanism funcţional
ce delimitează clar responsabilităţile între nivelele administrative.

Competitivitatea
ca obiectiv fundamental
Discrepanţele actuale şi crescânde în
relaţie cu pieţele externe, dar şi în raport cu
evoluţia teritoriilor (pieţelor) interne ale Republicii, impun argumentata nevoie de stabilire şi promovare a unor politici strategice
coerente de echilibrare, de coeziune şi de
creştere a capacităţilor economice naţionale. Acest mediu de prospectare pune la baza
preocupărilor naţionale – competitivitatea
Moldovei – ca element intrinsec al unei economii de piaţă funcţională.
Competitivitatea scăzută a Moldovei
explică de fapt cauzele problemelor ce copleşesc economia şi societatea Republicii.
Produse ieftin vândute sau revândute prin
canale intermediare, lipsa de pieţe sau slaba
echipare de ofertă şi cerere a pieţelor interne, abundenţa produselor străine şi substituirea produselor proprii, incapacitatea
de a concura, inclusiv pe pieţele CSI, pragul
de rentabilitate scăzut al mărfurilor produse, salarii şi venituri mici, forţă de muncă
plecată etc. – sunt câteva din efectele unei
competitivităţi reduse. Adiacent cu acestea,
prognozele catalogate economiei Republicii
pentru anul viitor, cum sunt: creşterea PIB cu
doar 4 %, capacităţii industriale cu doar 1 %,
agriculturii cu doar 2 %, inflaţiei cu 12 %, deficitului comercial cu 0,4 mlrd USD – deduc
că în Moldova, competitivităţii nu i se atrage
atenţia cuvenită, nici la nivel de politici, nici
la nivel de preocupări (sau analize) şi nici la
nivel de indicatori componenţi şi capabili să
dinamizeze rolul economiei în plan extern.
La moment, Moldova este mai slab competitivă decât statele vecine şi cea mai mare
parte a statelor cu care are încheiate acorduri de colaborare economică şi comercială
(vezi Figura). Raportul Global asupra Competitivităţii 2005 – 2006 efectuat de către World

28

Economic Forum, califică Moldova doar pe
locul 89 din 117 state, la nivelul Indicelui Global de Competitivitate (GCI).
Totuşi contrar acestuia, Raportul plasează Moldova în categoria statelor
neperformante cu un venit pe cap de
locuitor mai mic decât nivelul de competitivitate atins; constatarea venind să precizeze că competitivitatea Republicii rămâne să
fie încă valorificată, întrucât Indicele actual
(GCI), înregistrat este capabil să sprijine un
venit pe cap de locuitor mult mai mare. Şi
aceasta este confirmată prin cota atinsă la nivelul Indicelui de Creştere a Competitivităţii,
care înregistrează pentru Moldova locul 82,
– o poziţie relativ mai bună, comparativ cu
a statelor vecine. Aici ţinem să subliniem, că
acest indicator demonstrează că Moldova
poate fi puternic poziţionată la nivel de
competitivitate, în pofida poziţiei actuale.
Ca exemplu, chiar dacă Rusia obţine în prezent un Indice de Creştere a Competitivităţii (75) mai favorabil decât al Moldovei (82),
diferenţa dintre Indicele Global de Competitivitate şi Indicele de Creştere a Competitivităţii înregistrează pentru Rusia o posibilitate
mai redusă după oportunităţile deţinute vizavi de creştere a competitivităţii, ((-22) de
puncte faţă de (+7) pentru Moldova). Analiza în esenţă demonstrează că statele vecine cum ar fi Ucraina şi România, chiar dacă
deţin posibilităţi mai reduse decât Moldova
la nivelul şanselor de creştere a competitivităţii (-16 puncte pentru Ukraina şi respectiv,
0 puncte pentru România), acestea utilizează
din plin avantajele, în comparaţie cu Moldova care practic face nimic. Moldova din acest
punct de vedere, deţine avantaje comparative egale cu Kazahstanul (cel mai competitiv
stat din CSI) şi ar trebui să promoveze politici
de competitivitate tot atât de dinamic ca şi
acesta.
Competitivitatea este o trăsătură a unei
economii dezvoltate. Ea poate fi crescută
prin avantajele comparative şi costurile de
oportunitate deţinute de Moldova în plan
extern. Aceasta însă presupune un puternic
fundament de dezvoltare intern. Specializarea, coeziunea şi descentralizarea proceselor
economice interne constituie principalele
principii ale dezvoltării unui stat ce urmăreşte re-amplasare dinamică pe pieţele mondiale (competitive).
Problemele de dezvoltare internă sunt
arhicunoscute: începând de la accesul la finanţe, lipsă de investiţii, tehnologii învechite
şi ocupaţii exorbitante (nebazate pe piaţă
şi fără valoare înaltă/adăugată), de rând cu
suportul inadecvat al infrastructurii, calitate joasă a forţei de muncă, etică săracă de
muncă şi a culturii de business; şi finisând cu
corupţie, taxe şi proceduri de taxare (inclu-

siv vamale) impunătoare, birocraţie, inflaţie,
etc.
Situaţia internă a Republicii în relaţie cu
oportunităţile externe deţinute pentru creşterea competitivităţii este identificată obiectiv prin intermediul Indicelui Competitivităţii
Business-ului, Moldova obţinând poziţia de
93 din cele 117 state diagnosticate. Indicatorul oglindeşte mediul imperfect al businessului din Moldova comparativ cu majoritatea
statelor din lume, fiind depăşită de un şir de
state slab dezvoltate din Africa chiar, cum ar
fi Cameroon (89), Uganda (85), Zimbabwe
(84), Tanzania (82), Nigeria (76) etc.
Indicatorii mai sus amintiţi ne justifică
în deplină măsură conjunctura critică în
care Moldova este impusă să operaţionalizeze de urgenţă politicile de dezvoltare în
consens cu şansele reale pe care le deţine la
moment. Aceasta însemnă că toate politicile actuale şi care vor fi în continuare elaborate vor urmări să poziţioneze performant
(pe pieţe) Moldova în plan regional extern
– printre statele vecine, grupele economice
din care este parte, inclusiv în ariile de tendinţă politică (cum este cazul integrării în
Uniunea Europeană).
Mediul strategic extern necesită adoptarea unui complex de reguli susţinute şi
implementate la nivel naţional, intern. Discrepanţele interne pentru Moldova sunt
obstacole de facto şi înţelese de toţi, pentru
a valorifica posibilităţile de dezvoltare în plan
internaţional. Este foarte cunoscută „ruptura”
imensă înregistrată între Chişinău şi restul teritoriului Republicii Moldova, atât la nivel de
dezvoltare, contribuţii, investiţii şi chiar perspective. Este o problemă foarte serioasă şi
deloc admisibilă chiar dacă oraşul are statut
de capitală. Desigur, nu este motivul stopării ritmului de dezvoltare a Chişinăului, ci se
vede foarte clar, că potenţialul Moldovei nu
este valorificat de cel puţin 4 ori comparabile
cu potenţialul Chişinăului (care actual deţine
45 % din PIB, 56 % din producţia industrială,
60 % din colectarea impozitelor şi taxelor, 62
% din exporturi etc.).
Discrepanţe majore există şi la nivelul
dezvoltării urbane şi rurale (amplasare forţă de muncă şi calificată, emigrare, sărăcie,
capital, altele); vin şi cele politice (Moldova
transnistreană, Găgăuzia, Taraclia şi restul
Republicii); urmează cele geografice (de
exemplu, logica configurării raioanelor Criuleni şi Dubăsari, „peticelor” autonome şi greu
sesizabile (şi explicabile) din sudul Moldovei
(configuraţiile dintre Cahul, Găgăuzia şi Taraclia)).
Aflate în creştere, aceste imprecizii şi dezechilibre sunt cauzate de cadrul ineficient al
politicilor promovate, inclusiv de legislaţia
inadecvată şi mai puţin productivă în raport
cu obiectivele de dezvoltare proclamate.

Moldova urbană

DEZVOLTARE REGIONALĂ
Centralizarea şi concentrarea profunda a resurselor, lipsa instrumentelor funcţionale de
autonomie locală şi a mijloacelor de mobilizare, duc în continuare la aprofundarea dezechilibrelor din Republica Moldova.
O politica de DR judicios promovată vine
sa preîntâmpine şi sa chiar să elimine aceste
fenomene. Dezvoltarea în bază de regiuni
mai mari, ca şi „câmpuri” de planificare şi
putere socio-economică oferă oportunităţi Republicii Moldova de a deveni mai
competitivă, pe fundamentul utilizării
potenţialului net superior decât cel al unităţilor administrative actuale. Creşterea
competitivităţii internaţionale a Moldovei
pe fundamentul unei solide coeziuni interne (în special prin reducerea dezechilibrelor
şi creşterii competitivităţii inter-regionale),
implementarea eficientă a politicilor naţionale la nivel local şi cu efect pozitiv pentru
comunităţi puternic descentralizate (prin
utilizarea de facto a principiului autonomiei),
participarea civică şi promovarea modernă a
valorilor locale, reprezintă un portofoliu inerent al politicii de DR.
Concluzionăm din cele relatate că în DR,
Moldova trebuie să se focuseze pe obiective foarte clare şi pertinente necesităţilor de
dezvoltare. Se vor evita declaraţiile vagi de
tipul „creşterea socio-economică” sau „reducere a dezechilibrelor” – subînţelese în orice
strategie sau politică promovată de Guvern;
întrucât un obiectiv fundamental vizând
creşterea economică şi reducerea dezechilibrelor interne urmăreşte explorarea de noi
pieţe, noi standarde, noi măsuri, existente în
plan mondial în baza cărora pot reuşi procesele de coeziune internă.
De aceea considerăm că obiectivul fundamental al politicii de DR în Moldova va
urmări să contribuie la creşterea şi consolidarea competitivităţii Moldovei. Ajungem la această concluzie din două considerente generale: în primul rând, DR focusată
pe competitivitate este realmente capabilă
să crească economia (exporturile, capacitatea de concurenţă internă şi externă, volumul şi calitatea de producere, veniturile)
inclusiv sustenantă, adică şi orientată spre
suportul social; în al doilea rând, recunoscând că în viitorul apropiat Moldova (cel puţin în actualul ritm de evoluţie) nu va putea
beneficia de Fondurile Structurale ale UE, va
fi nevoită individual să-şi susţină procesele
de coeziune, – ceea ce înseamnă fonduri financiare inexistente la moment, dar care ar
putea fi găsite în cazul creşterii economice
mai sus-amintite.

Mecanism pro-activ şi dinamic
Politica de DR pentru un stat în parte va
reprezenta un set de măsuri regulatorii preluate în scopul stabilirii unui cadru operaţio-

Nr. 6-7, 2006

nal de creştere a competitivităţii regiunilor
rămase în urmă. Practicile de mai multe ori
au demonstrat că eficienţa socio-economică
nu poate fi atinsă printr-o coordonare centralizată a proceselor. Este imposibil să dezvolţi
echilibrat toate regiunile din stat dintr-un
singur centru, precum şi fără implicarea proactivă a actorilor interesaţi de aceasta din
regiunile propriu-zise. De exemplu, pentru
UE politica de DR reprezintă ansamblul de
măsuri pe care autorităţile guvernamentale centrale, le iau în favoarea dezvoltării
socio-economice a regiunilor. Cu toate că
ultimele lor rapoarte de coeziune economică şi socială semnalează probleme de complexitate a cadrului, încercând în acelaşi timp
să sporească mai mult gradul de autonomie
şi simplificare a proceselor.
Chiar dacă nu există în lume o reţea unică şi fixă pentru dezvoltare, Moldova ar trebui să-şi găsească politicile potrivite pentru
calea de dezvoltare aleasă, date fiind caracteristicile ei economice, sociale, culturale şi
instituţionale. Înţelegem că nu toate experienţele străine sunt şi bune exemple de urmat
ad litteram. Totuşi, o bună parte din acestea,
odată ce unul dintre obiectivele externe ale
noastre tinde spre integrare europeană, reprezintă un summum de indici, de pornire în
construcţia propriilor mecanisme de dezvoltare. În acelaşi sens, politicile de dezvoltare
regională promovate în cadrul Comunităţii
Europene ne servesc elemente fundamentabile pe care am putea edifica politica noastră
specifică de DR.
Credem că mecanismul DR din Moldova
ar trebui configurat în funcţie de obiectivul
fundamental al DR. Principiile care vor sta la
baza funcţionării mecanismului reprezintă în
esenţă, scopurile DR urmărite în plan intern
şi în baza cărora e realizat obiectivul naţional
al DR. Evident, pentru o identificare adecvată
a acestora sunt necesare studii, discuţii publice, dezbateri şi mese rotunde, eminamente în plan local. Cu toate acestea, unele dintre ele pot fi formulate chiar şi acum. Astfel
la baza politicii DR din Moldova propunem
următoarele principii:
Participarea - procesele de DR sunt previzionate, coordonate şi implementate participativ, cu implicarea tuturor actorilor-cheie,
în special din mediul local;
Subsidiaritatea - procesele de DR sunt
precăutate, coordonate, gestionate, administrate şi implementate la nivel local, de către
instituţiile de nivel local. Toate programele
europene de dezvoltare regională sunt elaborate, administrate şi desfăşurate în cadrul zonelor respective;
Coeziunea - obiectivele orientate în DR
ţintesc să consolideze procesele, instituţiile şi pieţele locale, în sisteme inter-conexe,

relaţii de cooperare-competitivă, cadre de
operaţionalizare;
Conversiunea - regiunile de dezvoltare
se convertesc pe ramuri şi activităţi competitive, îmbunătăţesc performant ocupaţiile
tradiţionale, le elimină pe cele exorbitante
şi lansează domenii cu valoare adăugată pe
zone de echilibru;
Specializarea - regiunile de dezvoltare
sunt specializate prin industriile de suport
/ofertante în ramuri conexe şi de valoare înaltă, competitive în plan internaţional;
Parteneriatul - elaborarea, reactualizarea şi implementarea politicilor şi viziunilor
de DR sunt realizate în cooperare cu sectorul
public, privat şi non-profit;
Aditionalitatea - coordonarea proceselor regionale, cât şi fenomenul dezvoltării în
ansamblu, sunt complimentare politicii de
dezvoltare naţională şi a intereselor strategice în complex;
Co-finanţarea - instrumentele financiare
în suportul dezvoltării regiunii implică participarea şi completarea tuturor fondurilor
destinate dezvoltării la nivel naţional (forfetar) şi local (flexibile);
Programarea - acţiunile de dezvoltare
şi implementarea acestora, inclusiv prospecţiunile financiare necesitate, sunt prestabilite şi proiectate în documente strategice cu
viziuni lungi, durabile şi susţenabile (adică
orientate social);
Concentrarea - procesele şi eforturile de
DR se focusează pe problemele majore de
dezvoltare, capabile să crească economia şi
să elimine dezechilibrele, toate aflându-se
în competenţa împuternicirilor exclusive ale
actorilor locali.
De asemenea, suntem de părere că pentru simplificarea proceselor şi delimitarea
clară a funcţiilor şi responsabilităţilor instituţiilor de DR trebuie aplicate principiile adiţionalităţii (complementării) şi eficienţei (în
timp şi reguli).

Regiuni non-administrative
O decizie în sensul înfiinţării regiunilor
necesită adoptarea conjugată a unui complex de măsuri pornind de la revizuirea
legislaţiei existente şi chiar a Constituţiei
până la organizarea unei campanii de informare a opiniei publice cu privire la motivaţiile acestei decizii dar şi la implicaţiile
pe care le presupune implementarea ei.
Este vorba despre un proces care implică
o multitudine de actori şi care nu se poate
realiza decât după parcurgerea unor etape
distincte.
Pentru Moldova, până la trasarea regiunilor este necesar să fie elaborat un pachet
întreg de documente, având drept scop să
reglementeze şi promoveze cadrul de DR.
Un plan naţional sau o Strategie în acest

29

DEZVOLTARE REGIONALĂ
sens este un lucru absolut de important.
Până la el trebuie reglementat prin lege „DR”,
şi anume care să reflecte obiectivele strategice naţionale, scopul şi obiectivele specifice
ale DR din Moldova, principiile care stau la
baza funcţionării mecanismului de DR, criteriile de delimitare a regiunilor, instituţiile
responsabile şi fondurile necesare pentru
implementarea acesteia.
Delimitarea regiunilor nu sunt neapărat fixe. Pot fi flexibile în termeni, întrucât
pentru Moldova aceasta este o primă încercare şi nu se exclude faptul că delimitările
nu vor fi suficient de corecte. Autorităţile
ar trebui să acorde o atenţie deosebită
criteriilor de regionalizare şi nu delimitărilor geo-teritoriale însăşi. De aceea în Lege
nu se vor arăta graniţele regiunilor din mai
multe motive:
ƒ Delimitarea regiunilor este un proces
benevol rezultat prin asocierea independentă a comunităţilor locale. Acest
fenomen nu se poate produce într-o zi.
Şi în afară de timp mai necesită o testare
şi evaluarea posibilităţilor de integrare.
ƒ Delimitarea regiunilor se efectuează în
funcţie de obiectivele naţionale urmărite în contextul DR şi al scopului pus pentru promovarea acestui cadru. Aceasta
presupune o reconsiderare a relaţiilor, a
reamplasării şi nu în ultim rând, a obiectivelor locale.
ƒ Delimitarea regiunilor de la nivel central
chiar de la început, impune un caracter
mai mult politic şi administrativ de trasare, ceea ce este greşit, întrucât Regiunile
în actualul sens nu reprezintă unităţi teritorial-administrative, ci sunt zone create
cu un scop socio-economic concret şi
flexibil în timp pentru atingerea cu succes a rezultatelor.
Regionalizarea (adică delimitarea inclusiv spaţială a regiunilor de dezvoltare)
necesita un studiu, un sistem complex de
factori care trebui obligatoriu luaţi în seamă. Suntem convinşi că, delimitarea artificială a regiunilor de dezvoltare, fără a lua
în calcul tendinţele de dezvoltare ale industriilor de suport, condiţiilor generale ale
comunităţilor în ansamblu, nu va rezolva
problema ritmului de dezvoltare echilibrat, pentru că:
ƒ unele porţiuni ale regiunii (le vom zice
zone regionale), există riscul şi pot fi rupte de la pieţele tradiţionale, de la reţeaua
industriilor de suport (ofertante) cât şi
care utilizează input-urile locale în consumul productiv;
ƒ acestea vor stagna sau nu vor funcţiona
în cadrul regiunii selectate şi vor primi
eventual fonduri „oarbe” fără a lua în considerare caracterul obiectiv al dezvoltării
sale reale;

30

ƒ în ultimă instanţă, aceste zone vor solicita şi vor absoarbe permanent şi fără utilitate fonduri financiare exorbitante;
ƒ cheltuielile financiare în cazul delimitării
artificiale ale regiunilor vor necesita volume dublate sau şi mai mult şi fără efect
pe termen lung.
Este indiscutabil că până la efectuarea
regionalizării teritoriale sunt necesare studii şi cercetări ale comunităţilor şi zonelor
potenţiale ale regiunilor (în general, o parte
bună din localităţi deţin planuri de dezvoltare, acestea trebuie analizate şi actualizate
(supuse conversiei) cât de bune şi relevante
sunt), iniţierea discuţiilor cu grupele regionale principale ale industriilor de suport, a
comunităţii de business, promovarea conceptului în vederea asimilării „regionalizării”
de către autorităţi (training, mese rotunde,
seminare, dezbateri). Elaborarea unor Memorandum-uri în urma acestor şedinţe cons
tituie un avantaj, atât la nivel de implicare
participativă a actorilor locali cheie, cât şi la
nivel de formulare a primelor viziuni locale
în privinţa cadrului DR. Trebuie să se înţeleagă un lucru: comunităţile locale dispun
de planuri şi viziuni reale şi legate de anumite orientări strategice pe termen lung şi
nu ar trebui ca o singură entitate (Minister,
ONG, altele) să le decidă altfel politica de
dezvoltare, unindu-i fără accepţie la alte viziuni de dezvoltare. Din alt punct de vedere
este timpul ca actorii publici locali să dea
dovadă de maturitate în special în această
problemă.
În acest caz, Guvernul poate eventual
să propună o viziune de regionalizare, dar
să o impună arbitrar. Intervenţia de principiu
a Guvernului pe această direcţie face ca regionalizarea să nu fie benevolă, si fondează
regiunile mai mult ca pe aceleaşi unităţi cu
statut administrativ-teritorial.
În acest sens au greşit fostele proiecte
de lege. În plus, considerăm că regiunile
de dezvoltare nu pot fi trasate preopinent
şi absolut, după numărul populaţiei (utilizarea NUTS – urilor). NUTS – urile pot fi
conturate numai după ce regiunile de dezvoltare sunt deja proiectate. Bineînţeles,
un pretext că Moldova va deveni membră
a UE şi invocarea acestei idei ca bază a politicii DR este total incorectă. Nu suntem
împotriva aplicării NUTS–urilor pentru
Moldova, ci credem că este timpuriu să
NUTS-ificăm Moldova fără a şti pentru ce!?
Da, există undeva temeiul că atunci când
vom deveni membri UE, pentru a putea
apela la Fondurile Structurale şi în special
la Obiectivul I (regiunile cărora ar trebui să
fie NUTS de nivel II) ar trebui să ne configurăm după acest criteriu. Însă nici unul din
fostele proiecte de lege nu au luat în calcul
acest lucru.

În general, în baza NUTS al CE, Moldova
poate fi împărţită după cum urmează: NUTS
I – toată Moldova; NUTS II – cele 3 regiuni:
Nord, Centru şi Sud; NUTS III – de la 5 până
la 9 regiuni). Suntem de părere că nivelul
NUTS poate fi aplicat în politica DR pentru
Moldova după trasarea conceptuală a regiunilor (inclusiv obiectivele, scopurile, principiile). La baza trasării acestora vor fi utilizate
analiza pieţelor (de capital, comercial, industrial, service, link-urile dintre ele, resursele
umane etc.). Afilierea, legăturile, tendinţele,
viziunile, strategiile (dacă există), cantitatea
şi calitatea pieţelor – sunt factorii determinanţi pentru proiectarea regiunilor.
În ceea ce priveşte municipiul Chişinău,
considerăm că va fi parte componentă a politicii şi respectiv a Regulamentului privind
DR din motive financiare (întrucât acesta
contribuie esenţial la crearea fondurilor
naţionale), dar şi juridice (politica DR este
una naţională şi include toate sistemele de
nivel local). Probabil municipiul Chişinău ar
putea constitui o regiune singulară (după
exemplul Bucureştiului), însă nu poate fi exclusă şi din una cu suprafaţă mai mare. Este
important aici să nu se ia în considerare
doar numărul populaţiei. Un şir de industrii
de suport din raioanele vecine sunt interconectate de Chişinău şi în procesul de DR
nu pot fi întrerupte. În plus populaţia municipiul Chişinău nu este atât de mare şi nu
atestă riscul suprapopulării (ca să servească
motiv pentru adoptarea unui statut special,
neînglobat de către DR). Uniformizarea populării regiunilor din Moldova, dacă vine
cazul, se poate realiza numai prin poziţionarea regională a municipiului Chişinău – care
chiar daca va precăuta politici puţin diferite
în acţiuni de cele ale regiunilor din ţară, în
scopul şi obiectivele vor coincide ireversibil.
Uniformizarea nu trebuie privită greşit doar
sub aspect habitual, de populare a regiunilor, ci trebuie percepută şi sub oblici funcţionale, cum ar fi repartizarea industriilor de
suport, a centrelor de inovaţie, a universităţilor şi centrelor tehnologice, a capitalizării.
Probabil că Regiunea Chişinău ar putea face
mici abateri de la principiul specializării, în
relaţie cu piaţa internă. Regiunea Chişinău
nu va putea să se poziţioneze perspicace şi
competitiv pe piaţa externă dacă nu-şi va
specializa clar industriile.

Centrul pentru Dezvoltarea Strategică a Teritoriului este deschis
pentru cooperare în acest domeniu,
fiind pregătit să prezinte mai multe scenarii concrete vizavi de DR a
Moldovei. Mai multe informaţii despre acest subiect puteţi afla vizitând
www.economic.md.

Moldova urbană

PERSONALITĂŢI CELEBRE

CAROL SCHMIDT
primarul care a adus în Chişinău electricitatea, pavajul şi tramvaiul
Viorica Cucereanu
Carol Schmidt, profund emoţionat, răvăşit până la lacrimi, mergea prin inima
Chişinăului şi oamenii îl salutau pios. La un
moment, şi-a dat seama că păşeşte pe strada
Gostinaia, cea care de astăzi îi va purta numele. Tot fastul acestei zile i s-a perindat prin
faţa ochilor: elita capitalei îl felicitase cordial
cu prilejul unui eveniment ieşit din comun
– aflarea, timp de 25 de ani, în funcţia de
primar al Chişinăului. Pentru prima dată, o
stradă a Chişinăului fusese numită în cinstea
unui primar aflat în viaţă!
Carol Schmidt, de formaţie jurist, cu studii făcute la Universitatea din Odessa, fusese ales de Consiliul Municipal în funcţia de
primar al Chişinăului în septembrie 1877, pe
când avea doar 30 de ani. Actuala capitală
a Republicii Moldova în acea vreme era un
„oraş al noroiului”: verde, cu străzi drepte,
alură accentuată occidentală-orientală, dar
departe încă de a fi adoptat confortul civilizaţiei de atunci.
Tânărul primar provenea din nobili ereditari germani stabiliţi în Basarabia. Era foarte
bine asigurat material, părinţii lui aveau casă
de piatră la Chişinău, lăsată ca moştenire. El
însuşi făcuse o carieră strălucită, funcţiile de
judecător de instrucţiune, de şef al sectorului
de instrucţiune şi altele pe care le-a deţinut
fiind şi foarte bine retribuite. Or, nu banii, ci
posibilitatea de a munci pentru binele public l-au făcut să accepte funcţia de primar al
Chişinăului. Sobru, pedant, tenace, energic,
se deosebea de consilierii municipali, care
în majoritatea lor făcuseră şcoala în condiţii
casnice, prin cunoştinţe vaste şi o cultură veritabilă. Strategia pe care o elaborase Carol
Schmidt avea o ţintă clară şi era de lungă
durată – să schimbe viaţa chişinăuienilor în
bine, în acest scop modificând însuşi aspectul Chişinăului.
Iurie Colesnic:
Casa din strada Eminescu colţ cu
Varlaam – casă foarte modestă – este
casa în care a trăit Carol Schmidt, primar al Chişinăului timp de 25 ani. Avea
moşie foarte mare şi putea să-şi permită orice, dar el înţelegea că un om are
nevoie de cât are nevoie. Interesul lui
era oraşul Chişinău.
„Cârmuirea oraşului în 1877 era încă tânără, fără practică şi exemple ale anilor trecuţi şi de asta nu era de unde copia, dar trebuia

Nr. 6-7, 2006

1846–1927
primar al Chişinăului între 1877–1903
de creat. Linia diplomatică nu-i era străină
tânărului primar şi el îndată a priceput miezul de cârmuire: „niciodată nu încerca să-l
convingi pe cel ce nu te ascultă”, „la moment
cedează mai marilor decât tine”, „apropie de
tine pe cei care nu au avut nici un scop şi nici
o dorinţă de a pătrunde în Dumă” (I. Colesnic,
„Basarabia necunoscută”, v. VI, ed. ”Museum”,
2005). Spiritul creator l-a caracterizat dintotdeauna pe Carol Schmidt, el conferind funcţiei de primar calităţi inedite.
A durat ceva timp, şi totuşi Chişinăul s-a
eliberat de noroiul care-l inunda, străzile lui
fiind pavate aidoma marilor oraşe europene.
Datorită lui Carol Schmidt, oraşul s-a detaşat
victorios de statutul său provincial, de localitate cu relaţii economice subdezvoltate.
Seara, oamenii umpleau parcurile şi străzile, pentru că primarul aduse în urbe lumina
electrică. În Chişinău fusese construit un sistem de salubrizare, trasă apa în curţile oamenilor. Însemnul cel mai pregnant al bunelor
schimbări s-a arătat a fi tramvaiul. El asigura
o circulaţie comodă şi rapidă, devenind un
mijloc de transport îndrăgit al populaţiei.
Carol Schmidt a făcut poate că mai mult
decât intră în obligaţiile unui primar. El a încărcat cu sens viaţa orăşenilor, înlesnind deschiderea unor valoroase instituţii de cultură,
printre care Muzeul Ţinutului, Şcoala Naţională de Desen (azi Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”), câteva licee, susţinând
organizarea la Chişinău a unor manifestări
culturale remarcabile. Pleda pentru transformarea Chişinăului într-un centru cultural. Rămas văduv, cu patru copii, a pledat cauza copiilor orfani şi a păturilor social-vulnerabile.
Fireşte, a avut şi slăbiciuni. Nu întotdeauna
şi-a ales adepţii potriviţi, la un moment a început să se lase măgulit de laude, şmecherit
de oameni necinstiţi. Dar toate accidental. N-a

tolerat corupţia, pe timpul lui în primărie fusese introdusă o mai bună contabilitate. La Chişinău se dezvoltau cu succes operaţiile bancare.
Construise pentru primărie un nou sediu.
„Îmbunătăţirile capitale au fost introduse şi parţial sfârşite sub primarul Schmidt:
podurile, care costau foarte mult la început
când a fost dată antrepriza pentru instalarea
lor, binecunoscutului Pronin (acesta a dorit
să se îmbogăţească cu 120%), după aceasta
ele se construiau mai ieftin, într-un mod gospodăresc, apeductul a fost reuşit – construit
de către inginerul englez Garrissom; au fost
începute construcţiile spitalului de boli infecţioase, a abatorului, au fost făcute careva
schimbări la pieţe, a fost efectuată o cumpărătură reuşită – 3000 desetine de pământ şi
la fel cu succes au fost realizate datoriile orăşeneşti... Esenţial este că atunci a fost pusă
temelia îmbunătăţirii”. (I. Colesnic, „Basarabia
necunoscută”, v. VI, ed. ”Museum”, 2005)
Obârşia sa germană nu s-a reflectat nicidecum în relaţiile cu populaţia autohtonă. Ba
din contra, Carol Schmidt etala respect deosebit faţă de băştinaşi: vorbea româneşte, era
un profund cunoscător al culturii moldoveneşti. Arhivele şi memoriile contemporanilor
conţin mărturii despre concertele, organizarea cărora le stimula Carol Schmidt, la care se
purtau costume naţionale şi se interpretau
cântece vechi moldoveneşti.
O relaţie aparte avuse primarul-reformator
cu populaţia evreiască din Chişinău, care constant figura printre alegătorii lui fideli. Pogromul
evreilor din 1903 la Chişinău a constituit un
şoc pentru Carol Schmidt, tragicul eveniment
schimbându-i ireversibil viaţa. El şi-a anunţat demisia din funcţia de primar, în semn de protest
împotriva Răului social şi uman, profund decepţionat că într-un oraş european, după cum considera el Chişinăul, a fost posibil aşa ceva.
După aceasta, Carol Shmidt a mai trăit
încă aproape un sfert de secol. „I-a fost dat
să vadă Unirea Basarabiei cu România, să
cunoască stilul şi ambiţiile administraţiei româneşti, care n-a schimbat denumirea străzii
Schmidt... La un deceniu de la dispariţia, în
1927, a acestui ilustru primar al Chişinăului,
mormântul lui a rămas neîngrijit şi doar o
cruce modestă de lemn străjuia la căpătâiul
lui...” (I. Colesnic, „Basarabia necunoscută”, v.
VI, ed. ”Museum”, 2005).
„...oraşul nostru n-a avut niciodată un
primar ca neîntrecutul Carol Schmidt” – scria
unul din contemporanii săi, Pavel Cuzminschi. În memoria chişinăuienilor, primarul-reformator Carol Schmidt rămâne a fi şi primarul-etalon.

31

DEZVOLTAREA LOCALĂ

Dacă nu vor fi întreprinse măsuri adecvate,
vom fi nevoiţi să redeschidem
LISTA LOCALITĂŢILOR FĂRĂ PERSPECTIVĂ
Veaceslav Bulat,
Director, Institutul de Dezvoltare
Urbană din Moldova
Dle Bulat, după părerea Dvs., ce prezintă astăzi “Moldova urbană” şi “Moldova rurală”? Care sunt diferenţele şi similitudinile
dintre ele?
În cifre statistice „Moldova rurală” cuprinde în 1795 localităţi: sate şi comune foarte
mici – 7-100 locuitori (Ceroborta, Buneţi, Teliţa Nouă sau Stanileşti), medii – 3-5 mii şi mari
peste 8 mii la Pelinia, Talmaza sau Bubuieci,
sau chiar peste 11 mii la Cărpineni. Privită
de la înălţimea zborului de pasăre, Moldova
este una din cele mai frumoase ţări. Câmpii,
podişuri şi coline verzi, lacuri mici şi localităţi
amenajate legate între ele cu o reţea de drumuri. Coborând „pe pământ” lucrurile sunt
mai puţin frumoase. Chiar de la intrări, majoritatea localităţilor noastre rurale denotă
că se confruntă cu o mulţime de probleme.
Drumuri deteriorate, maidane ale fostelor
complexe zootehnice în ruine, case părăsite,
case de cultură neîngrijite, stadioane neamenajate, infrastructură de servicii slab dezvoltată, multe păsări fără supraveghere şi multe
baruri. Desigur sunt multe sate în care „suflul
european este acasă”. În aceste sate găsim
gospodării mari amenajate „cu gust”, instituţii publice proaspăt renovate, reţele de gaz
şi apeduct noi, precum şi drumuri asfaltate.
Însă, numărul acestor sate este mic. Statistica spune că „Moldova urbană” ar trebui
regăsită în cele 65 oraşe, din care 11 sunt în
partea stângă a Nistrului. Dar a spune „Oraş”
unor localităţi precum Bucovăţ, Mărculeşti,
Iargara, Ghindeşti, Căinari, Buruinţa, Frunze, ş.a. este foarte greu. În aceste localităţi
mulţi dintre locuitori spun „la noi în sat” şi se
consideră mai mult „săteni” decât „orăşeni”.
Astfel, „Moldova urbană” este la Chişinău şi
Bălţi (fac excepţie aici de oraşele din stânga
Nistrului). Lista poate continua cu alte oraşe
precum Cahul, Soroca, Ungheni, Orhei, Hânceşti, Comrat şi încă câteva. Actualele oraşecentre raionale, cu excepţia celor care au fost
centre judeţene, încearcă să redevină centre
regionale de atracţie dar mai au mult pentru
aşi reconstrui infrastructura, fondul locativ şi
serviciile. În rest oraşele noastre sunt foarte mult ruralizate şi sunt mai degrabă nişte
„sate mari”.

32

Desfăşuraţi activităţi în toate zonele
Moldovei. După părerea Dvs., care sunt diferenţele majore între Nordul, Centrul şi Sudul
Moldovei din punct de vedere economic, social şi psihologic?
Datorită noilor condiţii de organizare
a vieţii şi activităţii diferenţele geografice
practic au dispărut. Desigur au rămas specializările economice tradiţionale. Dar după indicatorii economici de dezvoltare teritorială
este mai greu de stabilit anumite diferenţe
majore între regiunea de nord, centru şi sud.
Raportul Anual de Evaluare a Implementării
SCERS prezentat în aprilie, la compartimentul dezvoltare regională atestă că municipiile Chişinău şi Bălţi rămân în continuare cele
mai prospere „regiuni” cu ponderi semnificative practic la toţi indicatorii de dezvoltare
economică şi socială. Sub aspectul volumului producţiei industriale pe cap de locuitor
raioanele Briceni, Ocniţa, Râşcani (Nord),
Criuleni, Teleneşti (Centru) şi Leova (Sud) au
înregistrat cele mai joase niveluri, iar raioanele Cahul, Taraclia şi UTA Găgăuzia cele mai
înalte. Dezvoltarea reţelei de comerţ şi prestare a serviciilor cu plată populaţiei este mai
bine dezvoltată în regiunea Centru, după
densitatea drumurilor publice nivelul cel
mai înalt este atestat în regiunea de Nord.
După veniturile populaţiei nivelul este mai
înalt în Centru şi Sud, dar după nivelul ratei şomajului regiunea nord are întâietatea.
Cele mai multe locuri de muncă în 2005 au
fost create în UTA Găgăuzia, raioanele Cahul,
Căuşeni, Hînceşti, Orhei şi Soroca. Astfel, aş
putea spune că în mare parte oamenii s-au
„reprofilat” şi în prezent se evidenţiază alte
diferenţe geografice din punct de vedere
economic, social şi psihologic. În localităţile
frontaliere, în special cu Ucraina populaţia
este „ocupată” cu creşterea fructelor şi legumelor şi comerţul în Ucraina şi România.

Populaţia din localităţile aflate în zona de
influenţă a municipiilor Chişinău şi Bălţi dar
şi unele oraşe mai mari (Soroca, Cahul, Ungheni, Hânceşti, Căuşeni, Ocniţa) îşi are preponderent locul de muncă în aceste oraşe,
cu regim de transport tur-retur. Localităţile
din apropierea imediată a Chişinăului sunt
adevărate „dormitoare ale oraşului”. Oraşelecentre raionale sunt în prezent locul cel mai
potrivit pentru dezvoltarea micului business.
Localităţile aflate în preajma arterelor naţionale şi internaţionale se transformă cum vine
primăvara şi până toamna târziu în adevărate pieţe agricole unde poţi găsi atât produse agricole locale cât şi de import şi exotice.
Specifică este viaţa în localităţile amplasate
geografic nefavorabil, departe de traseele
naţionale şi greu accesibile. În aceste localităţi activitatea economică este conservată
pe culturile agricole tradiţionale, infrastructura tehnico-edilitară şi de servicii este slab
dezvoltată, majoritatea populaţiei economic
active este plecată. În cazul în care faţă de
astfel de localităţi nu vor fi întreprinse măsuri politico-economice adecvate statul va
fi nevoit să redeschidă „Lista localităţilor fără
perspectivă”.
Se vorbeşte mult despre impactul macroeconomic al banilor transferaţi de gastarbaiteri. Dar, după observaţiile Dvs., care este
acest impact la nivelul unei localităţi rurale
din Moldova?
Asta este – se vorbeşte. Nimeni însă, încă nu a estimat profund ce fel de impact au
banii transferaţi. Deşi au fost efectuate unele cercetări, fenomenul necesită investigaţii
suplimentare. Din observaţiile noastre, dar şi
discuţiile avute cu participanţii la activităţile pe care le desfăşurăm în localităţi putem
conchide că impactul banilor transferaţi
la nivelul localităţilor rurale este nesemnificativ. Acesta rezultă din faptul cum sunt
cheltuiţi aceşti bani şi care este ponderea
lor în investiţiile pe termen lung la nivel de
localitate. În cele mai dese cazuri, banii câştigaţi cu greu peste hotare se investesc în:
reparaţia şi amenajarea caselor de locuit
sau procurarea apartamentelor în oraşele
mari; achitarea taxelor pentru studiile copiilor; procurarea automobilelor şi, tot mai
frecvent în ultimul timp, în sănătate. Ceea ce
mai rămâne se depune sub formă de depozite bancare. În localităţile rurale sunt foarte
puţini din cei care investesc în deschiderea
unei afaceri, procurarea tehnologiilor performante sau investiţii. Cauzele sunt evidente.

Moldova urbană

DEZVOLTAREA LOCALĂ
În primul rând se investeşte în îmbunătăţirea
condiţiilor de trai ale familiei, ceea ce este
un lucru firesc. Urmează asigurarea viitorului copiilor, propria sănătate şi a unor venituri mici din dobânzile bancare. La investiţii
gastarbaiterii se gândesc în ultimul rând.
Factorii ce condiţionează acest fapt sunt de
natură subiectivă: neîncrederea în succesul
unei afaceri, lipsa cunoştinţelor în lansarea şi
gestionarea unei afaceri, dezinformarea referitor la procesul îndelungat, complexitatea şi
controlul exigent din partea statutului asupra activităţii antreprenorilor, lipsa simţului
de întreprinzător şi obţinerea profiturilor,
tradiţiile locale (de a avea o casă mare, a avea
multe rude, etc.); resurse mici şi nesiguranţa
în stabilitatea valutei naţionale etc. Dar şi de
natură obiectivă: climat investiţional local şi
mediu de dezvoltare a afacerilor nefavorabil,
lipsa stimulentelor şi a susţinerii din partea
statutului, nesiguranţa investiţiilor, corupţia,
politicile financiare ale statutului.
Cum aţi caracteriza o primărie – tip şi un
primar – tip de oraş mic din Moldova?
Primăria–tip a unui oraş mic din Moldova
este o instituţie publică amplasată într-o clădire administrativă veche, care nu a suportat
reparaţii capitale de cel puţin 5-10 ani, cu
birouri slab iluminate şi neîncălzite, mobilier
vechi şi utilaje tehnice depăşite. În primăriile
care „au dat de gustul” proiectelor de finanţare externe putem găsi echipamente moderne, reţele locale de calculatoare şi chiar
conectare la internet. Personalul primărieitip este constituit din câţiva specialişti trecuţi
de vârsta medie, care pot fi găsiţi în birouri în
orele de primire şi numai până la ora 17.00.
În rest „ei sunt” în teritoriu sau la seminare, la
raion, sau în şedinţe, sau în concediu. Primăria-tip este o instituţie cu o autoritate mică
în localitate, mai ales în oraşele reşedinţă de
raion şi este frecventată de cetăţeni în special în orele de dimineaţă.
Primarul-tip al unui oraş mic din Moldova este un bărbat trecut de 45 ani, care
este în primul rând un bun gospodar, foarte
subiectiv şi în măsură diplomat, are experienţă în conducere, mai puţin punctual dar
ordonat, care tinde a-şi respecta cuvântul şi
promisiunile făcute în campania electorală,
care are respect faţă de cetăţeni şi este unul
dintre cele mai respectate persoane în localitate. Specificul lucrului face că primarul-tip al
unui oraş mic din Moldova trebuie să ştie „să
se descurce” în orice situaţie fie că este vorba
de dezvoltarea economică locală, reparaţia
drumului sau protecţia mediului, protecţia
civilă sau protecţia socială a persoanelor în
vârstă, procedura de judecată sau procedura
de achiziţii publice, sisteme de apă şi canalizare sau agricultură şi industrie sau relaţii internaţionale. Deci el este „un om universal”.

Nr. 6-7, 2006

Din punctul Dvs. de vedere, care sunt
principalele probleme cu care se confruntă
oraşele mici din ţară?
Perioada extinsă de transformări economice şi sociale dar şi reformele administrative şi-au pus amprenta asupra dezvoltării
oraşelor mici. În prezent ele se confruntă
cu o multitudine de probleme principalele
dintre care sunt: (i) infrastructură degradată
(drumuri deteriorate, sisteme de apeduct şi
canalizare cu termene de exploatare depăşite, fondul locativ vechi, etc.) (ii) calitatea
nesatisfăcătoare sau lipsa serviciilor publice
(în majoritatea oraşelor mici s-a uitat de ceea
ce este încălzire, serviciile de salubrizare, asigurarea cu apă potabilă sau transport public
lasă mult de dorit); (iii) economie subdezvoltată, lipsa locurilor de muncă respectiv venituri insuficiente ale majorităţii locuitorilor;
(iv) indiferenţa populaţiei faţă de problemele localităţii şi neimplicarea în procesul decizional; (v) criză de autoritate ale Primăriei şi
Consiliului local ce reiese din competenţele
extinse neasigurate cu mecanisme, instrumente de influenţă şi în mod special de
lipsa resurselor financiare necesare. Aceste
probleme sunt secondate de un şir de factori de influenţă care fac ca soluţionarea lor
să se extindă în timp, din care menţionăm:
(i) lipsa capacităţilor de atragere şi gestionare a resurselor financiare străine acordate
sub forma granturilor; (ii) lipsa structurilor de
atragere a investiţiilor; (iii) lipsa ofertelor investiţionale faţă de potenţialii investitorii.
Cum aţi putea caracteriza procesul de
planificare strategică în localităţile moldoveneşti la etapa actuală?
Apreciez înalt localităţile care au dat dovadă de voinţă şi au găsit resursele necesare
pentru a elabora Planul strategic de dezvoltare al localităţii conform cerinţelor moderne. Consider că fiecare comunitate trebuie să
dispună de un Plan strategic de dezvoltare.
Planul strategic este un document care permite prognozarea şi controlarea procesului
de dezvoltare la nivel local, incluzând scenariile posibile de acţiune, are drept efect
cunoaşterea mai bună a mediului intern şi
extern în care operează comunitatea, oferă
imaginea viitorului dorit al comunităţii şi include acţiunile de soluţionare a problemelor
cu care se confruntă comunitatea. Este foarte bine atunci când planurile strategice sunt
însoţite de portofolii de proiecte prioritare.
Acestea permit atragerea de investiţii atât
din interiorul localităţii cât şi din exteriorul
ei. În prezent în Moldova se implementează
un şir de programe care oferă comunităţilor
posibilităţi investiţionale. Prima condiţie de
accesare a finanţării este dispunerea de planul de dezvoltare. Din aceste considerente
procesul de planificare strategică la nivel
local este în plină desfăşurare şi se află la o

etapă avansată de aplicare. Etapa incipientă
a procesului de planificare strategică, când
planurile strategice se elaborau în birouri şi
cabinete, fără a fi consultate şi aprobate de
principalii beneficiari cred ca este depăşită.
În prezent procesul de planificare strategică
este bazat pe principiul implicării cetăţeneşti
la toate etapele de elaborare, dezbatere,
ajustare, aprobare, implementare, monitorizare şi actualizare a planurilor strategice.
Planurile strategice se elaborează conform
unor metodologii testate, aplicabile şi uşor
de înţeles. Documentele elaborate sunt cât
se poate de mult legate de realităţile din teritoriu, potenţialul existent, resursele disponibile, oportunităţile şi posibilităţile de dezvoltare. În paralel, la nivel local se consolidează
echipe de planificatori locali şi structurile
necesare implementării şi monitorizării implementării strategiilor.
Care este situaţia tineretului în provincia
moldovenească?
Situaţia tineretului este foarte incertă.
Din cauza lipsei locurilor de muncă sau lipsei
atractivităţii ofertei de muncă tineretul este
nevoit să plece din provincie şi să migreze în
oraşele mari sau şi mai rău să plece peste hotare pentru a-şi asigura sursele de existenţă.
Situaţia tineretului este îngreunată şi de faptul că din cauza lipsa mijloacelor financiare
şi a alocaţiilor mici care se dau administraţiilor publice locale pentru cultură, tineret şi
sport în provincie practic lipsesc condiţiile
de organizare a odihnei active şi agrementului pentru tineret. Casele de cultură sunt în
stare deplorabilă, cercurile de artişti amatori
funcţionează doar pe alocuri, stadioanele
sunt „frecventate mai des” de animale decât de membrii cluburilor sportive. În aceste
condiţii, dacă nu pleacă din localităţi, tinerii
îşi găsesc refugiu la baruri sau în „grupuri neformale” ce activează mai mult pe timp de
seară-noapte. Desigur, sunt şi excepţii plăcute. În multe localităţi tinerii au dat de „gustul
proiectelor”. Ei sunt organizaţi în ONG-uri locale şi-au creat centre de informare şi acces
la internet, implementează activităţi menite
să schimbe viaţa în localităţile lor. Am primit
satisfacţie şi am colaborat foarte bine cu „Autorităţile publice locale tinere ale oraşului Teleneşti”. Spre informarea cititorilor, în oraşul
Teleneşti este constituit şi activează „Consiliul local al Tinerilor” şi a fost ales chiar şi un
„Primar tânăr”. În perioada decembrie 2005
– mai 2006 oraşul Teleneşti a beneficiat de
un proiect de asistenţă PNUD în elaborarea
Planului Urbanistic General. Abnegaţia şi dorinţa de a schimba lucrurile în bine în oraş cu
care s-au implicat tineretul în analiza problemelor, identificarea direcţiilor de dezvoltare,
elaborarea şi dezbaterea publică a PUG este
demnă de laude. Tot aici aş putea menţiona
buna organizare şi activitate a organizaţilor

33

DEZVOLTAREA LOCALĂ
de tineret din Ungheni, de la Mândreşti şi Verejeni, Căuşeni, Cahul, Leova, Soroca, Grătieşti şi multe alte localităţi. Totuşi, consider că
autorităţile publice trebuie să acorde atenţie
în mod prioritar aspectului economic de angajare al tinerilor. Tergiversarea creării noilor
locuri de muncă atractive şi a îmbunătăţirii
condiţiilor de activitate a micilor întreprinzători vor face ca entuziasmul tinerilor să fie
diminuat complet şi atunci ritmul de îmbătrânire a provinciei va creşte şi mai mult.
Ce părere aveţi vis-a-vis de crearea Ministerului Administraţiei Publice Locale şi ce
aşteptări aveţi faţă de acesta?
În cei 15 ani de independenţă a Republicii Moldova, sistemul de administrare publică locală a fost cel mai zdruncinat de reforme. Reforma începută în 1992 a fost stopată
în 1994. Prin reforma administrativă din 1998
se părea că constituie un sistem european de
administrare ca să revenim în 2003 înapoi la
sistemul vechi. În prezent se pregăteşte o
nouă reformă (dezvoltarea regională şi descentralizarea administrativă) care va fi cel
mai probabil implementată în 2007, după
alegerile locale. Prin aceste reforme s-a reuşit, în anumite momente, orientarea spre
descentralizare şi autonomie locală dar mai
mult totuşi, sistemul de administrare a devenit mai centralizat. Astfel, apariţia noului
minister a trezit polemici mari şi contradictorii. Părerea mea este că reuşita constituirii
unui sistem de administrare publică modern
în Republica Moldova poate fi asigurat doar
de existenţa unei structuri responsabile abilitată cu atribuţiile necesare care să fie la
cârma acestui proces. În acest caz este mai
puţin importantă denumirea acestei instituţii şi tipul ei – Minister al administraţiei
publice sau Comisie parlamentară sau Uniune a autorităţilor locale sau asociaţie. Apar
multe semne de întrebare, odată cu crearea
ministerului ca structură guvernamentală şi
încă în preajma alegerilor locale. Dar astfel
de ministere există în multe ţări europene
inclusiv în cele din fostul „lagăr socialist”
precum (Polonia – Interne şi Administraţiei;
România – Administraţiei şi Interne; Croaţia
– Justiţiei, Administraţiei şi Autoadministrării Locale; Letonia – Dezvoltării Regionale şi
Administrării Locale sau Macedonia – Autoadministrării Locale. Rolul acestor ministere
în constituirea unor sisteme de administrare
moderne în aceste ţări a fost extrem de important. Deranjează altceva. Până în prezent
în Moldova au fost constituite peste 30 asociaţii ale autorităţilor locale (aproape fiecare
raion dispune de asociaţii proprii). Deşi toate
au fixate în statut drept scopuri promovarea
intereselor membrilor lor şi contribuirea la
perfecţionarea sistemului de administrare
publică, în realitate se realizează doar prima
parte a acestui deziderat. Toate asociaţiile

34

sunt politizate şi promovează doar interesele partidelor în căror „umbră” se află. Din
aceste considerente, crearea ministerului
şi activitatea lui ulterioară va fi obiectul de
observare pentru multă lume. Aşteptările
din partea ministerului sunt mari. În primul
rând se aşteaptă – elaborarea şi promovarea
unei politici consecvente a statului în domeniu, orientată spre consolidarea autonomiei
locale şi descentralizarea administrativă. Mai
apoi de la minister se aşteaptă o coordonare
efectivă şi monitorizare a procesului de descentralizare, prin implicarea structurilor de
specialitate ale Guvernului, Parlamentului, şi
structurile asociative ale autorităţilor publice locale; asigurarea unui lobby efectiv al intereselor autorităţilor administraţiei publice
locale la nivelul central şi crearea condiţiilor
de perfecţionare a managementului resurselor umane pentru asigurarea administraţiei
publice locale cu personal profesionist, bine
motivat şi responsabil. În dependenţă de
realizarea acestor aşteptări voi putea aprecia
a fost o idee bună sau nu crearea Ministerului Administraţiei Publice Locale.
Cum aţi putea caracteriza nivelul de asistenţă în domeniul dezvoltării locale din partea organizaţiilor donatoare internaţionale
la etapa actuală?
O vorbă din popor spune că „Nemulţămitului i se ia şi ceea ce i se dă”. Apreciez mult
asistenţa acordată de organizaţiile donatoare internaţionale şi consider că în prezent
nivelul şi volumul de asistenţă este cel mai
înalt din perioada 1992-2005. Suntem implicaţi în acordarea serviciilor de instruire în
domeniul fundraising-ului şi am calculat că
în prezent comunităţile locale din Moldova
pot beneficia de asistenţă din partea a peste
30 de organizaţii donatoare internaţionale.
Însă o bună parte din asistenţa acordată nu
ajunge în localităţile noastre. Şi cauza principală este faptul că despre posibilele surse
de finanţare la nivel local pur şi simplu nu
se cunoaşte. Localităţile rurale dar şi oraşele mici nu dispun de capacităţi umane de a
atrage surse de finanţare. De asemenea, la
nivel local practic lipsesc sau sunt foarte puţine structurile de atragere a finanţărilor. În
lipsa acestora este şi mai complicat procesul
de gestionare a proiectelor.
Care sunt considerate succesul şi eşecul
Dvs. cele mai mari în calitate de consultant
în domeniul dezvoltării locale?
Sunt efectiv în consultanţă de circa cinci
ani şi a vorbi despre succese sau eşecuri
remarcabile mi se pare devreme. Totuşi în
această perioadă am reuşit să mă implic în
implementarea mai multor proiecte din care
majoritatea au avut rezultate bune. La categoria succese mari aş putea remarca relaţiile
de colaborare şi chiar parteneriat cu unii din

beneficiarii noştri care s-au stabilit acum câţiva ani şi care continuă şi în prezent. La acest
capitol pot să menţionez relaţiile care s-au
stabilit cu autorităţile locale din raioanele
Soroca (începând cu 2000), Cahul (din 2001),
Leova (din 2002), Ungheni, Teleneşti, Floreşti,
Hânceşti, Ialoveni etc. La capitolul nereuşite
am doar un singur caz. În anul 2003 în câteva localităţi rurale am demarat un proiect de
asistenţă în dezvoltarea afacerilor. Proiectul
a început bine şi am investit mult pentru a
convinge mai multe persoane de a se lansa
în afaceri. Din păcate, la mijlocul proiectului
finanţatorul s-a retras şi am fost nevoiţi să întrerupem proiectul, lăsând nerealizate multe
speranţe. Sper însă că am reuşit să ne reabilităm or, în 2005 ne-am reîntors în aceste
localităţi cu alte proiecte care s-au realizat
integral.
Ce părere aveţi faţă de revista «Moldova
Urbană»?
Urmăresc cu atenţie apariţia fiecărei ediţii
a revistei şi o citesc cu mare interes. Suntem
o organizaţie specializată în domeniul dezvoltării urbane, de aceea revista este un izvor
important de informaţie în vidul informaţional existent în acest domeniu din Moldova şi
este componentă indispensabilă a bibliotecii noastre. Care sunt părerile? Apreciez înalt
lansarea acestei reviste şi am un interes deosebit faţă de cele ce publică. Revista „MU”
este prima revistă specializată din Moldova,
fără precedent, care abordează problemele
dezvoltării oraşelor. Importanţa şi rolul deosebit pe care îl joacă oraşele în dezvoltarea
unei societăţi nu mai este contestat nici chiar
de cei mai înflăcăraţi susţinători ai anti-urbanizării. De asemenea, complexitatea problemelor cu care se confruntă oraşele în special
cele din Republica Moldova, solicită apariţia
unei asemenea reviste mult mai demult. Dar
„mai bine mai târziu decât niciodată”. Sunteţi
la început de cale, iar problemele dezvoltării
urbane sunt atât de multiple şi diverse încât
s-ar cere o periodicitate mai mare, o specializare a materialelor publicate pe domenii
sau rubrici (de exemplu: planificare urbană,
management şi guvernare urbană, servicii
publice, infrastructură, dezvoltare economică, agrement urban, probleme sociale etc.),
creşterea volumului şi a tirajului. Desigur nu
toate pot fi realizate deodată, de aceea voi
urmări cu plăcere ascendenţa revistei. Sunt
convins că echipa de redacţie şi partenerii
revistei vor depune toate eforturile pentru
ca publicaţia să devină „principala tribună
de idei şi păreri în ceea ce priveşte trecutul
şi prezentul urbanizării şi dezvoltării oraşelor
Moldovei” şi „instrumentul informaţional de
bază în susţinerea dezvoltării Oraşului Moldovenesc” aşa cum şi-a propus la lansare. Cu
această ocazie, Vă urez succes şi multe realizări.

Moldova urbană

PARALELE

Tadjicii văd Moldova
ca pe o ţară europeană
să-i transmit dlui Lucinschi salutări de numai
bine şi sper că prin intermediul revistei Dvs.
să ajungă aceste salutări la dumnealui.
Una din sarcinile cu care ne-am confruntat a fost şi efectuarea unei vizite de studiu a
unui grup de lucrători ai Fondului de Investiţii din Tadjikistan la Fondurile de Investiţii
Sociale din Ucraina şi Moldova. Colegul meu,
Ion Stanciu, a organizat aceste vizite şi colegii tadjici au fost plăcut impresionaţi de Moldova şi în special de Chişinău.

Constantin Enciu
Expert, Business Consulting
Institute
Domnule Enciu, nu atât de răspândite
sunt cazurile când cetăţenii moldoveni sunt
implicaţi în proiecte din alte state în calitate
de experţi internaţionali. Cum aţi ajuns să
lucraţi în Tadjikistan?
Am avut fericita ocazie sa colaborez cu un
expert din Canada aici în Moldova vreo 2 ani în
urmă la Fondul de Investiţii Sociale din Moldova. Am ţinut legătura cu acest expert şi mi-am
exprimat dorinţa să particip în orice proiect
internaţional. Şi această ocazie a apărut anul
trecut când dumnealui mi-a propus să lucrez
în Tadjikistan împreună cu Dr. Ion Stanciu (tot
moldovean), care a fost şeful echipei.
Cât timp aţi fost acolo şi în ce a constat
activitatea dvs.?
Misiunea noastră în Tadjikistan a durat
7 luni şi jumătate, eu personal am activat
numai 6 luni de zile. Iar activitatea noastră
s-a rezumat la elaborarea sistemului informaţional de management şi a sistemului de
evaluare şi monitorizare a proiectelor implementate de Fondul Naţional de Investiţii
Sociale din Tadjikistan. Compania noastră
a elaborat un sistem informaţional foarte
avansat, au fost realizate mai multe instruiri
în sisteme informaţionale de management,
monitorizarea şi evaluarea proiectelor pentru angajaţii Fondului de Investiţii. Împreună
cu angajaţii departamentului de Planificare, Monitorizare şi Evaluare a Fondului, am
testat în teritoriu modulele de instruire în
monitorizarea şi evaluarea participativă a
proiectelor implementate cu suportul Fondului şi am pilotat (testat) indicatorii de monitorizare şi evaluare în localităţile partenere
ale Fondului de Investiţii. Eu personal am
fost responsabil de elaborarea Manualului
operaţional pentru monitorizarea şi evaluarea participativă a proiectelor implementate
de Fondul de Investiţii, elaborarea modulelor de instruire pentru angajaţii Fondului şi
a partenerilor, elaborarea indicatorilor de
monitorizare şi evaluare, am elaborat o broşură pentru comunităţi în monitorizarea şi
evaluarea proiectelor Fondului.
Care a fost prima impresie despre această ţară?

Nr. 6-7, 2006

Cum aţi compara tendinţele de dezvoltare ale acestei „foste republici surori” cu cele
ale Moldovei?
Prima impresie nu a fost prea bună, dar
dacă să ne aducem aminte de zicala „Prima
impresie este o impresie falsă” aşa şi a fost.
Am început activitatea noastră în iarnă şi la
gazda la care stăteam încălzirea lipsea totalmente. Încălzeam casa cu caloriferul electric.
Vreau să spun că şi în Tadjikistan a fost o iarnă
„grea” cum au spus ei. Apropo, am observat
că sistemul de încălzire centralizat lipseşte
totalmente. Locatarii şi-ai instalat sisteme de
încălzire autonome în mare măsură bazate
pe electricitate. Electricitatea pentru consumatorii casnici este de circa 12 ori mai ieftină
decât la noi.
Dar vreau să spun că ne-au primit bine
şi nu am avut bariere în comunicare datorită
faptului că la Fond toţi posedau limba rusă.
Apropo, limba rusă la dânşii este consfinţită
în Constituţia ţării ca limbă de comunicare.
Ce păreri au tadjicii despre Moldova?
Din discuţiile avute cu cei de la Fondul
de Investiţii şi alţii am înţeles că au o atitudine binevoitoare şi în multe aspecte ne asemuim – sunt ospitalieri, deschişi la suflet.
Mulţi spun că au lucrat cu moldovenii cot la
cot în Rusia şi au fost susţinuţi de moldoveni în obţinerea unui loc de muncă sau chiar
au fost învăţaţi să însuşească o anumită profesie în domeniul construcţiilor. Am întâlnit
şi un tadjik căsătorit cu o moldoveancă din
raionul Ungheni şi care locuiesc în Moldova, dar din când în când se duc la lucru în
Rusia.
M-am întâlnit ocazional cu persoane
care l-au cunoscut personal pe dl Pentru
Lucinschi în perioada când dânsul a activat
în această ţară şi am aflat că dumnealui este
vorbit de bine în Tadjikistan, fapt pentru care
m-am bucurat nespus. Chiar unii dintre ei
s-au interesat de dumnealui şi m-au rugat

Ştiţi, o întrebare similară mi-au adresat-o
şi tadjicii „Cum vedeţi ţara noastră în comparaţie cu Moldova?”. Le-am răspuns aşa: „În
prezent sunteţi puţin în urma noastră dar eu
vă văd în următorii 5-10 ani o ţară prosperă
care va fi printre primele din ţările dezvoltate din CSI. Şi pentru aceasta aveţi toate cele
necesare: resurse naturale bogate şi oameni
muncitori şi dornici spre o viaţă mai bună.
Sunteţi deschişi spre cooperare cu toate ţările lumii.”
Dar ca să confirm cele spuse mai sus vreau
să aduc unele cifre luate din diferite surse. Teritoriul Tadjikistanului are o suprafaţă de circa
143 mii km2 (în comparaţie, Moldova are 33
mii km2), iar 93% din această suprafaţă este
acoperită de munţi (Pamir, Tianişani etc.).
Aceşti munţi deţin zăcăminte enorme (cineva a spus că toate elementele din tabelul lui
Mendeleev le putem găsi în aceşti munţi).
Populaţia acestei ţări este de circa 6,9-7,0 milioane locuitori şi este tânără. Este o ţară cu
un potenţial turistic enorm. Cel mai mare pisc
al munţilor (undeva 7,5 km) se află în Pamir şi
se numeşte Piscul Somoni (fostul Pisc al Comunismului). La fel, posedă surse enorme de
apă potabilă – au gheţari veşnici şi dispun de
potenţial energetic considerabil – la moment
se construiesc hidrocentrale puternice unde
sunt antrenate investiţii străine. Se vorbeşte
despre exportul de energie electrică în ţările
vecine. Au mult soare şi pot fi folosite sursele
alternative de energie. Soarele face ca să aibă
de asemenea fructe şi legume cu un gust
deosebit de plăcut.
Desigur, şi ei suferă din cauza lipsei unui
loc sigur de muncă, bine plătit. În prezent
circa 600 mii locuitori, majoritatea bărbaţi,
conform datelor oficiale şi circa 1 milion conform datelor neoficiale sunt plecaţi la lucru
peste hotare, în mare lor parte în Rusia. Sunt

35

PARALELE
unii bărbaţi care se recăsătoresc în Rusia şi
nu se mai întorc în ţară.
Pot să spun despre un caz interesant de
la Fondul de Investiţii din Tadjikistan, când
lucrătorii Fondului s-au dus cu activitatea de
identificare a problemei prioritare a unui kişlak. La adunarea generală a comunităţii au
fost rugaţi să numească problema prioritară
a comunităţii care cu ajutorul Fondului de
Investiţii Sociale poate fi soluţionată. Există
astfel de probleme, dar Fondul de Investiţii
nu poate face nimic. Managerul Fondului,
care era prezent la această adunare, a rugat
să numească această problemă afirmând că
Fondul este în comunitate pentru a le ajuta
să soluţioneze aceste probleme. La care femeia a răspuns: „Bine, atunci aduceţi-ne bărbaţii înapoi acasă...”
La moment Tadjikistanul e considerată
una din cele mai sărace ţări din spaţiul CSI.
În mare parte acest fapt se datorează războiului civil. Singuri tadjicii recunosc că acest
război, care a durat vreo 6 ani, a fost o mare
tragedie pentru popor. Într-un ziar scria că în
acest război şi-au pierdut viaţa de la 60 până
la 100 mii persoane de toate vârstele.
Care sunt principalele diferenţe de abordare în dezvoltarea locală aici şi acolo?
Vreau să spun că nu am avut timp să studiez subtilităţile dezvoltării locale în Tadjikistan. Pot să spun că sistemul de administrare locală puţin diferă de al nostru. Puterea
locală de cel mai mic nivel este Djamoat-ul
(ca Primăria la noi). Însă în componenţa Djamoat-ului pot intra mai multe sate şi populaţia poate atinge cifra de circa 25 mii locuitori.
Fiecare kişlak (sat) are reprezentant(ţi) în Djamoat. Următorul nivel este cel raional apoi
vine cel regional (oblastnoi) şi republican.
Sursele financiare sunt repartizate centralizat. La dânşii ca şi la noi activează o sumedenie de organizaţii internaţionale care acordă
asistenţă în diminuarea sărăciei, soluţionarea
problemelor sociale, de mediu, dezvoltarea
capacităţilor autorităţilor publice locale, dezvoltarea sectorului asociativ etc.
Pot să adaug aici că până în anul curent
Fondul de Investiţii Sociale din Tadjikistan, lucrând cu satele, elabora un aşa numit „План
развития общины – Plan de dezvoltare a comunităţii” care este în volum şi conţinut mai
restrâns decât Planurile de dezvoltare socialeconomice de la noi. La fel se pune accentul
pe consolidarea capacităţilor comunităţilor
în dezvoltarea locală şi a parteneriatului dintre autorităţile publice sectorul de afaceri şi
cetăţeni. Tadjicii văd Moldova ca pe o ţară
europeană şi o tratează adecvat.
Cum vi s-a părut or. Duşanbe în comparaţie cu Chişinăul?
Este greu de comparat. În general numărul populaţiei este cam acelaşi – circa 600 mii
în Duşanbe. Este destul de verde cu arâcuri

36

(canale de scurgere pentru apă de irigat şi
udat pe marginea drumurilor). Încă se află în
curs de reformare, reînnoire. Se construiesc
noi clădiri. Se vorbea despre demolarea tuturor clădirilor de locuit de până la 5 etaje şi
construcţia unor blocuri moderne cu multe
etaje. Să nu uităm că Tadjikistanul este limitat
în pământ arabil sau bun pentru construcţii
şi de aceea se face totul pentru a folosi la maxim suprafeţele existente de terenuri pentru
construcţii.
Chişinăul este mai modern. În Duşanbe
numărul de unităţi de transport cred că este
mai mic, dar se află în creştere rapidă. Sunt
importate maşini auto second hand, aduse
preponderent din Ţările Baltice.
Sunt unele probleme ecologice în Duşanbe – apa potabilă este luată direct din
râul care curge din munţi şi în multe clădiri
apa potabilă vine cu nisip şi alte gunoaie. Localnicii iau această apă şi o pun într-un vas ca
după ce se limpezeşte să fie folosită la băut
şi la pregătirea bucatelor. Unele blocuri de
locuit şi-au construit fântâni arteziene proprii de alimentare cu apă potabilă. În oraş
este foarte mult gunoi, preponderent alcătuit din resturi menajere (de la bucătărie) şi
plastic – sticle, sacoşe de polietilenă, etc. O
altă problemă ecologică a oraşului Duşanbe
este uzina de ciment care se află în apropierea staţiei de alimentare cu apă potabilă şi
care face mult praf, care se aşează pe case,
copaci etc. Casele din acest raion al oraşului
sunt mai ieftine.
În Chişinău, când bate vântul din partea
străzii Munceşti, se simte mirosul neplăcut
de la staţia de epurare a oraşului. Avem apă
curată însă tratată cu clor şi pe care mulţi nu
o folosesc decât la spălat. Mulţi din cunoscuţii mei îşi instalează sisteme de curăţire a
apei care costă pană la 800 de euro. Iar alţii,
la fel de mulţi, cumpără apa de băut. O verişoară de a mea care îşi face studiile în Franţa
mi-a spus că la Paris sunt sisteme de curăţire
a apei care sunt instalate la bloc.
În lunile de vară aproape că nu plouă
deloc în Duşanbe – dânşii în general se miră
dacă plouă vara.
Vreau să adaug aici spusele unui tadjik
din grupul de lucru care a vizitat Fondul de
Investiţii Sociale din Moldova. Mi-a spus că
într-un fel îi pare rău că în Chişinău nu sunt
păstrate şi reabilitate clădirile istorice. Am
fost surprins, într-o oarecare măsură neplăcut, de aceste spuse şi nu puteam să le accept. Dar meditând asupra acestei relatări
mi-am dat seama că într-adevăr aşa este
– sper că Planul Urbanistic General care se
elaborează în prezent să ia în consideraţie
aceste observaţii şi să armonizeze tendinţele
de modernizare a clădirilor cu păstrarea specificului istoric al clădirilor cu o valoare istorico-monumentală.

Aţi vizitat mai multe provincii din Tadjikistan. Cum vi s-au părut oraşele mici şi localităţile rurale tadjice în comparaţie cu cele
moldoveneşti.
Am vizitat doar câteva kişlak-uri şi 2 orăşele mici – Ghisar şi Taboşar. Primul se află nu
departe de Duşanbe, iar al doilea este situat
la vreo 35 km de oraşul Hodjent (fostul Leninabad) care este centrul regiunii Sugd şi
este situat la nordul ţării. Satele sunt mai sărăcăcioase în comparaţie cu cele de la noi. În
multe sate alimentarea cu energie electrică
se efectuează dozat (cum era la noi înainte
de privatizarea reţelelor electrice). Casele de
locuit din sate sunt diferite: mai amenajate
la cei care au lucrat în Rusia şi într-o stare
deplorabilă la cei care nu au putut pleca sau
care nu au o sursă de venit ca să le permită
să trăiască decent. Dar în general sunt mai
puţin amenajate în comparaţie cu cele din
Moldova noastră.
Oraşele mici sunt mai amenajate. Numai
unele întreprinderi au supravieţuit condiţiilor noi piaţă şi intemperiilor războiului civil.
Majoritatea producţiei industriale se importă. Importul se face din China, Dubai din Emiratele Arabe Unite, Turcia, Rusia şi altele.
La moment în Tadjikistan sunt atrase
investiţii considerabile în construcţia şi reabilitarea drumurilor. Se sapă tuneluri. Spre
exemplu, anul acesta la sfârşitul lui mai a fost
finisată săparea unui tunel (cu denumirea
Anzob) cu o lungime totală de circa 5 km şi
care uneşte partea de sud a ţării cu cea de
nord. Iranul investeşte în construcţia unei
uzine de tractoare. Cehii şi polonezii investesc în industria textilă. Ruşii investesc în explorarea zăcămintelor naturale – anul acesta
a fost creată o întreprindere mixtă pentru explorarea zăcămintelor de gaze naturale. Să
nu uităm că fabrica de aluminiu din această
ţară este deţinută la fel de Rusia (Rusal).
Care a fost impactul acestei misiuni internaţionale asupra Dvs. din punct de vedere
profesional şi personal?
Este o experienţă nouă care mi-a dat încredere în forţele proprii. Vreau să spun că
succesele obţinute de mine în Tadjikistan
în mare parte le pot atribui colegului meu
Ion Stanciu care a demonstrat expertiza în
domeniu şi capacităţi manageriale excelente. La fel şi capacitatea de muncă. Am lucrat
zi de zi (12-15 ore) inclusiv zilele de odihnă
pentru a realiza sarcinile trasate în faţa noastră. Pentru aceasta vreau să-i mulţumesc
sincer si să-i urez succese în continuare.
Vreau să mai spun că ştiu că avem în domeniul consultanţei mulţi compatrioţi dotaţi
care pot oferi diferite servicii la nivel internaţional. Şi aceasta poate fi un segment care ar
putea aduce mari beneficii atât persoanelor
date cât şi ţării în întregime.

Moldova urbană

DEZVOLTARE LOCALĂ

În ultimii 5 ani s-a accentuat
CARACTERUL POLARIZAT AL CREŞTERII ECONOMICE
propice pentru dezvoltarea businessului în
regiuni. Situaţia este complicată de faptul că
o bună parte din populaţia aptă să-şi asume
riscurile deschiderii afacerilor în mediul rural
şi în oraşele mici a plecat peste hotare sau a
migrat în marile oraşe.

Valeriu Prohniţchi,
Director Executiv, „Expert Grup”
Ce prezintă astăzi «Expert Grup»?
EXPERT-GRUP este un centru analitic independent, ca formă juridică – organizaţie
neguvernamentală. Misiunea Centrului este
de a contribui la dezvoltarea economică şi
democratică a Republicii Moldova şi la ameliorarea competitivităţii sale internaţionale.
Instrumentele practice cu ajutorul cărora EXPERT-GRUP urmăreşte realizarea acestei misiuni sunt serviciile de cercetare, de expertiză
şi consultanţă pe care încercăm să le prestăm
la cele mai înalte standarde de calitate. Partenerii pentru care noi lucrăm sunt unele organizaţii internaţionale, ministere şi organizaţii
neguvernamentale naţionale pe care încercăm să-i ajutăm să adopte decizii corecte
într-un mediu aflat în continuă schimbare.
Noi ne specializăm în politici economice şi sociale. EXPERT-GRUP publică lunar Analize de Business şi Economie. De
asemenea, noi măsurăm Indicele de Confidenţă a Consumatorilor, care permite
cuantificarea atitudinilor cetăţenilor faţă
de economie şi propriile lor venituri, iar pe
viitor planificăm să măsurăm şi Indicele de
Confidenţă a Producătorilor. Împreună cu
Asociaţia pentru Democraţie Participativă
ADEPT, noi elaborăm Raportul Naţional
de Dezvoltare Umană 2006 (l-a comandat
PNUD) şi monitorizăm implementarea Planului de Acţiuni Uniunea Europeană – Republica Moldova.
Cum aţi caracteriza la moment piaţa serviciilor de consultanţă în domeniilor politicilor publice în Moldova?
Este o piaţă aflată într-o fază incipientă
a formării sale, atât de partea ofertei, cât şi a
cererii. Deocamdată nu am acumulat o masă
critică de organizaţii naţionale de consultanţă care ar avea capacităţile instituţionale şi
umane necesare pentru ca să influenţeze la
modul propriu politicile publice în toate domeniile. Strategiile organizaţiilor existente
nu sunt concertate, iar sinergia activităţilor
este relativ mică din cauza că eforturile nu
sunt coordonate. Rivalităţile inutile şi animozităţile personale limitează mult capacitatea
de acţiune comună.
De partea cererii, Guvernul deocamdată
nu a are o înţelegere a faptului că eficienţa şi

Nr. 6-7, 2006

În viziunea Dvs., cum ar trebui să arate
politica de dezvoltare regională în Republica
Moldova?

claritatea politicilor sale ar avea de câştigat
dacă organizaţiile naţionale de consultanţă
ar fi implicate mai larg în procesul de elaborare a acestor politici. De multe ori Guvernul nu percepe aceste instituţii ca parteneri
credibili şi egali. De asemenea, produsele
analitice sau alte documente comandate de
agenţiile publice organizaţiilor de consultanţă uneori au de suferit dacă nu corespund
priorităţilor ideologice predominante în politica guvernării.
Ce părere aveţi faţă de crearea Ministerului Administraţiei Publice Locale?
Nu ştiu dacă am o părere argumentată
propriu-zisă, deoarece nu sunt specialist în
administraţia publică. Părerea mea subiectivă este că Moldova mai degrabă ar avea
nevoie de o reţea de agenţii regionale de
dezvoltare, decât de un minister al administraţiei publice. De la specialiştii în domeniu
am înţeles că un asemenea minister este o
chestiune destul de rar întâlnită în Europa.
Dar oricum, aceasta nu mă împiedică să
doresc în mod sincer ministerului succes în
activitate.
Cum aţi caracteriza tendinţele actuale de
dezvoltare a Republicii Moldova din punct de
vedere teritorial?
Datele statistice arată că caracterul polarizat al creşterii economice în Moldova s-a accentuat în ultimii 5 ani. Tendinţele economice bune predomină în Chişinău, Bălţi şi unele
oraşe regionale (Ungheni, Cahul). Dar majoritatea aşezărilor urbane sau pretins-urbane
sunt într-o stare de depresie economică. Fără
a mai vorbi de sate, unde perspectivele de
dezvoltare economică accelerată sunt destul de vagi. Această situaţia va persista atâta
timp cât nu vom avea un climat de afaceri

Pentru a aplica o politică de dezvoltare
regională, ar trebui mai întâi să avem regiuni
propriu-zise. Cât de mult nu ne-am dori, un
raion format din 6 sate nu poate fi privit ca
o regiune de dezvoltare. În contextul proceselor de integrare europeană, cred că în
mod inevitabil Moldova va reveni la precedenta structură teritorial-administrativă sau
la o structură similară. Dar aceste regiuni nu
pot fi simple unităţi statistico-economice,
ci trebuie să fie guvernate de o administraţie regională cu capacităţi înalte din punct
de vedere al resurselor umane, financiare şi
administrative. În fiecare din aceste regiuni
trebuie să existe o agenţie puternică de dezvoltare regională. Activităţile acestor agenţii
ar putea fi coordonate de o unitate de dezvoltare regională care ar putea să fie creată
în cadrul Ministerului Economiei sau ca entitate separată subordonată Primului Ministru.
Agenţiile date trebuie să participe plenar la
proiectele europene existente şi să dispună
de competenţe şi resurse umane pentru a
atrage noi proiecte şi mobiliza noi resurse.
Sperăm că la 1 ianuarie 2007 România
va deveni membru al UE. Care va fi, în viziunea Dvs., impactul pe termen scurt şi mediu
al stabilirii hotarelor UE pe Prut pentru Republica Moldova?
Cred că pe termen scurt vor predomina
efectele negative legate de necesitatea vizelor şi de noul regim vamal. Dar pe termen
mediu, dacă Moldova va putea oferi condiţii
atractive, în ţara noastră ar putea veni mai
multe investiţii străine, inclusiv din contul
unor companii care azi sunt localizate în România. Pentru ca să maximizăm aceste beneficii, trebuie să asigurăm un control integral
al frontierei noastre estice, să dezvoltăm infrastructura de transport şi depozitare şi să
creăm un mediu de afaceri care ar compensa
dezavantajele pe care le are Moldova comparativ cu Ucraina sau Belarus.

37

PROFESIONIŞTII
În calitate de locuitor al Chişinăului şi de
economist, cum aţi caracteriza starea actuală şi tendinţele de dezvoltare a capitale moldoveneşti?
Municipiul Chişinău aminteşte de un
adolescent rebel care până la urmă în mod
inevitabil se va statornici, dar al cărui principiu pentru moment este să adopte stiluri şi
atitudini de viaţă care să contravină „normalităţii” mature. Din această cauză, transformările care se produc în personalitatea acestui
adolescent sunt dureroase pentru el şi nu întotdeauna social acceptabile. Din păcate, în
Chişinău evoluţiile foarte bune se petrec în
paralel cu regres sau stagnare inexplicabilă
în alte domenii. Priorităţile pe care le identifică edilii urbani nu sunt întotdeauna înţelese
publicului larg sau specialiştilor în materie de
dezvoltare urbană. Astfel, vedem că aspectul
străzilor centrale se împrospătează şi se înalţă noi edificii moderne. Autorităţile publice
locale încearcă să rezolve problema comerţului stradal neautorizat şi a aglomerării rutelor centrale de transport (deşi instrumentele aplicate denotă încă înclinaţii autoritare
puternice). În acelaşi timp, infrastructura de
bază este într-o stare foarte proastă, gunoiul
de lângă blocuri nu este evacuat uneori cu
săptămânile, iar parcurile publice, cu excepţia celor centrale, sunt într-o stare ecologică
dezastruoasă. Proiecte foarte costisitoare
(reconstrucţia monumentelor, memorialelor,
stadioanelor) sunt lansate fără consultarea
publicului şi în detrimentul altor priorităţi,
mult mai urgente. Transparenţa gestionării
finanţelor publice locale rămâne o problemă
serioasă. Sunt demne de respect încercările
de a conferi oraşului un aspect european.
Dar nici un gospodar care se stimează nu împrospătează numai faţada casei sale, lăsând
curtea sau grădina de izbelişte.
Nu sunteţi tentaţi spre o carieră profesională în afara graniţelor Republicii Moldova?
Deocamdată, nu. Nu vreau să fiu banal,
dar cred în viitorul Moldovei şi vreau să contribui cu ce pot la acest viitor.
Ce părere aveţi faţă de revista «Moldova
Urbană» ?
Este o revistă foarte bună, a cărui principal neajuns, după părerea mea, este tirajul
relativ mic. Dumneavoastră aţi reuşit să plasaţi problematica dezvoltării urbane într-o
perspectivă inovatoare şi să abordaţi chestiuni care în trecut scăpau atenţiei analiştilor
şi publicului larg. Vă doresc ca numărul de
cititori fideli să crească, iar prezenţa, prestigiul şi influenţa dumneavoastră în politicile
de dezvoltare urbană să atingă cote foarte
înalte.

38

“КОРОЛЬ ТЕНЕЙ” никогда
не забывал о перспективе
Порой, многие из нас даже не подозревают, что мы живем среди интересных
людей. Обычно талантливые личности
очень скромны и неприметны. Они вершат великие дела и думают, исключительно о будущем. Именно к такой категории
людей относится и герой нашего сегодняшнего материала, архитектор Семен
Михайлович Шойхет.
ШОЙХЕТ Семен. Архитектор. Родился 1 января 1931 в г. Дубэсарь. Окончил
Политехнический Институт в Ташкенте
в 1956 году. Более полувека работает в
проектном институте «Урбанпроект».
Автор проектов зданий Дома Печати,
Нацбанка, Цирка, Минсельхоза, Дворца Культуры Железнодорожников (все в Кишиневе). В 1997 г. член Президентского Совета. Заслуженный архитектор, лауреат
Госпремии (1984). В 1993-2004 гг. председатель Ассоциации Еврейских Организаций и Обществ Республики Молдова.

Подарок на Новый 1931 год
Будущий талантливый архитектор появился на свет в первый день Нового 1931
года в живописном городке на Днестре
– Дубоссарах. Несколькими годами позже семье пришлось перебраться в Воронеж. Когда началась война, отец ушел на
фронт, а семья была эвакуирована вглубь
страны, в Среднюю Азию. Отец с фронта
не вернулся, а матери, на руках которой
осталось трое детей, приходилось очень
нелегко. Но она сумела их воспитать и
всем дать высшее образование. Когда закончилась война, Семен Шойхет вернулся
в Дубоссары. По возвращении на родину,
он поселился у своей тети (она была очень
интеллигентной и образованной женщиной, работала главным бухгалтером на
промкомбинате). Семен поступил в школу,
где и получил десятилетнее образование.

Архитектор с пеленок
Семен Михайлович вспоминает, что
во время сдачи выпускных экзаменов в
школу пришел журналист, чтобы написать
о выпускниках. Во время беседы представителя средств массовой информации со
школьниками, корреспондент спросил
Семена, кем он хочет стать. И юноша, ни
секунды не раздумывая, сказал, что будет
архитектором. Материал о молодой смене
появился в одной из газет. Корреспондент
особо выделил тех выпускников, которые
сдавали экзамены на “4” и “5”. Среди них
был и Семен Шойхет. Вырезка из газеты
конца сороковых годов до сих пор хранится в личном архиве моего собеседника.

Тяга к знаниям у Семена появилась
еще с детства. Поначалу тетя учила его
выкладывать из поленьев буквы. Таким
образом, мальчишка довольно быстро научился читать. Благодаря заботливой родственнице, будущий архитектор овладел
азами правописания, научился рисовать,
вышивать, да еще играть на скрипке. Полученные знания и навыки очень даже
пригодились Семену в жизни.

Москву он поменял на
Ташкент
Когда пришло время поступать в высшее учебное заведение, Семен решил поехать в Москву, на архитектурный. В качестве запасного варианта был Московский
текстильный институт, в котором можно
было получить специальность художника
по тканям. Но, прежде, чем приступить к
покорению Москвы, Семен решил прогуляться и покататься по первопрестольной,
ощутить вкус приобретенной свободы.
По словам Семена Михайловича, в дорогу в придачу к билету, тетя дала ему 100
рублей. Очутившись в советской столице,
Семен первым делом купил себе пачку
папирос “Казбек” и, устроившись в парке
на лавочке, закурил… Впервые в жизни.
Окурок по незнанию бросил прямо на
землю. А тут как назло рядом оказался
милиционер, который заметил это. Страж
порядка оштрафовал приезжего на целых
пять рублей. Неубедительными оказались
слова абитуриента о том, что он из провинции, в Москве впервые и еще не успел
ознакомиться со всеми правилам и постановлениями, действующими в столице.
Милиционер был неумолим.

Moldova urbană

PROFESIONIŞTII
Дабы поднять себе настроение, молодой человек решил покататься в трамвае.
Проехав несколько остановок, вышел, но
не через переднюю дверь, как это было
установлено в обязательном порядке для
всех пассажиров, а через ту, что ближе. И
это нарушение как назло заметил другой
страж порядка, который оштрафовал нарушителя еще на 5 рублей. И тут Семен
испугался. Он понял, что его ста рублей
хватит ненадолго. Жить было негде, продукты были дорогими, а тут еще на каждом шагу его подстерегали милиционеры
со своими штрафами. Семен спасовал. Но,
как уже сейчас рассказывает архитектор
Шойхет, не конкурса он испугался, а неустроенности и неизвестности, которые
ожидали его впереди. Юноша решил не
испытывать судьбу. Он поехал на железнодорожный вокзал и купил билет в Среднюю Азию, где жила мама.
В Ташкент Семен приехал уже к окончанию вступительных экзаменов. Но все
же успел в одном из последних потоков
сдать экзамены на архитектурный факультет. Несмотря на то, что на каждое место
претендовало по шесть человек, Семен
поступил. Помогли ему знания, привитые
родной тетей. Из-за того, что по профилирующим предметам (черчение, рисование) у Семена были одни пятерки, он
стал студентом архитектурного факультета среднеазиатского политехнического
института. Высшее образование Шойхет
получал 7 лет. Так долго он учился изза корректив, которые вносили в жизнь
партия и правительство. Так, во время
учебы на архитектурном факультете было
издано постановление по борьбе с излишеством в этом виде искусства. У многих
архитекторов, проектировщиков отбирали государственные премии, ордена.
“Виновных” сажали в тюрьмы. Наказывали
за сталинскую помпезную архитектуру, за
то, что в строительство величественных
зданий вкладывались миллиарды рублей,
а при этом советский народ ютился в подвальных помещениях и палатках. Этот документ некоторым образом коснулся и
студентов архитектурных факультетов.
Дело в том, что за два года до появления постановления преуспевающих студентов из Ташкентского политехнического института, в числе которых был и Семен
Шойхет, отправили в Ленинград в Академию художеств практиковаться по профессии архитектора-художника. Именно
там и застало их постановление о мерах
борьбы с излишествами в архитектуре.
Тогда слово “архитектор” было ругательным. Их обвиняли в преклонении Западу,
расточительстве. Например, молдавский
архитектор Войцеховский при проектировании филармонии, предусмотрел в ней
деревянные панели. К нему придрались и
наказали из-за того, что эти самые панели
можно было покрасить просто масляной
краской. За это автора здания понизили в
должности, лишили на пару месяцев зарплаты.

Nr. 6-7, 2006

Назад – в Молдавию
Поэтому, в связи с последними событиями всех вызвали назад в Ташкент и стали
читать инженерные дисциплины. Без этого курса было запрещено выпускать архитекторов. Но, так как Семен Шойхет был на
пятом курсе, ему еще пару лет пришлось
изучать инженерные дисциплины. Таким
образом, защитив диплом на “отлично”
наш герой получил диплом инженераархитектора. По распределению выпускник среднеазиатского политехнического
института Семен Шойхет попал на железную дорогу в Акмолинск (сегодня столица
Казахстана – Астана). Тогда выпускникам
вузов при распределении выдавали выходные пособия, и они обязаны были отработать три года по направлению. В противном случае, ослушавшиеся могли даже
угодить за решетку. Семена Шойхета ктото надоумил не брать выходного пособия,
а походатайствовать перед профильным
министерством путей сообщения СССР об
откреплении. Молодой человек и сам подумывал о смене места работы и жительства. В Акмолинске не было никаких условий для жизни. Вновь прибывшие жили в
палатках. Климат был жесткий, хотя город
показался молодому специалисту довольно интересным. Но, Семен все же решил
ехать в Москву. На последние деньги,
которые ему дала мама, Шойхет поехал
в первопрестольную вести переговоры
о переводе в Молдавию. Во всесоюзном
профильном ведомстве молодому человеку пошли навстречу. Учитывая тот факт,
что Семен не брал выходного пособия,
московские чиновники разрешили выпускнику вуза отправиться на работу на
родину, в Кишинев, без открепления и
перераспределения. Попросту закрыли
на этот факт глаза. Таким образом, Семен
Шойхет появился в Кишиневе и отправился в “Желдорпроект” (проектная организация железной дороги).

Первые испытания
“короля теней”
Специальность, указанная в дипломе,
произвела впечатление на руководство
проектной организации. Однако, для начала они решили испытать молодого
архитектора. “А вы могли бы построить
эпюру свободно лежащей балки?”, – спросили “экзаменующие” новичка, проверяя
его на знание инженерной терминологии.
Без всяких заминок Семен воспроизвел
предложенное задание. Построил он и
“перспективу”, и “тени”, и многие другие
задания проверяющих. Особенно хорошо
Семену Шойхету давались тени. Оказывается, в институте за это его прозвали “королем теней”. Начертательная геометрия,
рисунок давались ему легче, чем другие
предметы. У Шойхета было потрясающее пространственное мышление. Руководство дало добро на прием Шойхета
на работу. Но начальник отдела кадров
управления молдавской железной дороги
резолюции начальства не подчинился. Он

посоветовал молодому архитектору искать работу в другом месте. Тогда Семен
Шойхет пришел в самый большой молдавский проектный институт “Молдгипрострой”. Там ему тоже не повезло. Несмотря
на то, что главный архитектор института
Роберт Курц очень вежливо его принял,
выслушал, но по непонятным соображениям побоялся взять молодого специалиста на работу.
Помогло Семену одно случайное знакомство, которое произошло во время
его путешествия по городам Советского
Союза. Оно было предпринято молодым
человеком для того, чтобы делать с натуры рисунки памятников архитектуры. Во
Львове судьба свела его с архитектором,
однокашник которого жил и работал в
Кишиневе. Случайный знакомый передал
своему кишиневскому другу небольшое
письмо. Вот с этим приветом Семен и пришел к другу львовского знакомого, тоже
по специальности архитектору. Завязалась беседа. Семен рассказал о себе. Продемонстрировал свои знания, удовлетворил просьбу собеседника построить
перспективу. Немедленно был приглашен
на беседу начальник отдела генеральных
планов проектного института. Как раз в
это время в Молдавии разрабатывались
генеральные планы городов и поселков,
работы было очень много у этого единственного государственного проектного
института. По словам С. Шойхета, мастеров было много, а грамотных кадров для
создания демонстрационного материала
было мало. Шойхету поручили разработать генеральные планы семи городов
(Леова, Комрат, Кагул и т.д.). Учитывая, что
в те времена существовал штамп в проектировании населенных пунктов (здания
исполкома, райокома, банк, гостиница,
площадь, улица и памятник Ленину), создать типовые проекты для молодого, образованного специалиста не составило
большого труда. За месяц Шойхету удалось спроектировать необходимые населенные пункты, лишь немного их видоизменяя и дополняя. Эта работа принесла
начинающему архитектору хорошие деньги и стала первой ступенью к покорению
архитектурного Олимпа.
Способности и оперативность в работе сыграли блестящую роль в дальнейшей
судьбе Семена Шойхета. Друг случайного
знакомого понял, что терять такие ценные
кадры, как Семен, просто грех. Поэтому
он дождался момента, когда главное лицо
проектного института Курц уехал в командировку, привел Шойхета к директору
проектной организации и продемонстрировал его работы. Таким образом, молодой специалист был принят на работу в
проектный институт временно (на 3 месяца) с испытательным сроком. Временное
пребывание в институте затянулось на
десятилетия. По словам Семена Шойхета,
в октябре исполняется ровно пятьдесят
лет, как он работает в кишиневском проектном институте “Урбанпроект” (вначале

39

PROFESIONIŞTII
“Молдгипросельстрой”, потом “Молдгипрострой”).
Как говорит Семен Шойхет, никаких
родственников, знакомых,“лохматой”руки
за его спиной не было. Всю свою жизнь он
постоянно участвовал во всевозможных
конкурсах на лучшие здания, сооружения,
микрорайоны, площади, памятники и так
далее. Архитектору Шойхету посчастливилось выиграть более тридцати раз. И он
всегда занимал призовые места. Именно
это и говорило о таланте Семена Михайловича Шойхета.

Полвека, как один день
За пятьдесят лет работы в проектном
институте, Семен Михайлович прошел
путь от рядового сотрудника учреждения до главного архитектора института.
Мой собеседник рассказывал, что, когда
ему предложили возглавить архитектуру
проектного института, первоначально
он отказался взвалить на свои плечи такую ответственность. Но под нажимом и
увещеванием старших коллег, все же дал
согласие. В качестве первого лица главного проектного учреждения Молдовы
Семен Михайлович проработал без малого двадцать пять лет. Профессионализм
его рос год от года. Сейчас, оглядываясь
назад, архитектор Шойхет констатирует,
что его окружали только хорошие люди,
которые передали ему знания, навыки и
секреты архитектурного проектирования.
Семен Михайлович попробовал себя во
всех видах проектирования. В качестве
руководителя творческого коллектива
Шойхет работал над генеральным планом
развития Кишинева. Разработанный документ одобрили Кишинев, Киев и Москва, а
Шойхет параллельно с должностью главного архитектора института был назначен
и начальником отдела проектирования
генеральных планов. Под его началом
были разработаны генпланы главных
молдавских городов: Бендер, Тирасполя,
Бельц и другие.

Здания, которые построил
Шойхет
Но работоспособный и целеустремленный Семен Михайлович не ограничился лишь работой в рамках занимаемых
должностей. Он постоянно участвовал
в конкурсах, которые давали ему право
проектировать жилые дома, детские сады,
школы и другие объекты. По словам архитектора Шойхета, самостоятельности и
свободы в проектировании в те годы не
было. Все проекты разрабатывались по
типовым чертежам. Поэтому, С. Шойхет
утверждает, что в те времена процветала
серость. Но перспективные архитекторы
все же умудрялись добиваться своеобразия. А потом подоспело постановление
партии и правительства, за подписью тогдашнего генерального секретаря Брежнева и председателя Совета Министров
Косыгина “Меры по развитию города
Кишинева”. Семен Михайлович вместе с
коллегами работал над подготовкой паке-

40

та документов по тем объектам, которые
должны были со временем появиться в
молдавской столице. Тогда было предложено построить в Кишиневе гостиницу, библиотеку, оперный театр, цирк. Гостиницу
“Космос” проектировали архитекторы из
Ленинграда, библиотеку – грузины, оперный театр – москвичи, а цирк достался
проектному институту “Молдгипрострой”.
Проектирование этого здания возглавил
Семен Михайлович, за что в 1984 году и
был удостоен Государственной премии.
По проекту Семена Михайловича
Шойхета построен и кишиневский Дворец
железнодорожников. Право на проектирование архитектор получил, выиграв у
коллег объявленный конкурс.
Также Шойхет выиграл конкурс на
проектирование комплекса Ясско-Кишиневской операции, который планировали
установить за цирком на холме. По словам С. Шойхета, были пройдены все инстанции, вплоть до Госплана СССР. Проект
был утвержден, и под него даже выделены деньги. Но подоспевшая перестройка
не дала осуществиться планам. Семен
Михайлович жалеет, что после того, как
проектированию этого объекта было отдано много сил, он так и остался нереализованным.
Первая молдавская школа (ныне молдо-французский лицей имени Г. Асаки)
– тоже дело рук С. Шойхета. Так как школу
нужно было построить в короткие сроки,
чтобы успеть к началу учебного года, проект был сделан из промышленного каркаса, промышленных сборных деталей. Из
таких же конструкций построено и здание
Дома печати.
Семен Шойхет автор проекта крытого
кишиневского теннисного корта, Тираспольской и Бендерской площадей и многих общественных зданий.
“Мне не стыдно за те проекты, которые мы делали в хрущевское время (типовые дома), – говорит С. М. Шойхет. – Я сам,
как и многие другие жители Кишинева,
долгое время жил в бараке. Нужно было
людей вытаскивать из подземелья, бараков. К тому же стоял вопрос, чтобы каждая
семья получила отдельную квартиру”.
По словам Семена Михайловича по его
проектам построено немало жилых домов
в Кишиневе. Автором первых типовых
девятиэтажных домов, которые планировалось возвести на бульваре Негруцци,
тоже был Семен Шойхет. Он также ездил
в первопрестольную утверждать уже готовую проектную документацию. Но все
планы в последний момент поменялись,
а на месте своеобразных девятиэтажных
домов были построены типовые из крупных железобетонных панелей.
Все проекты, составленные Семеном
Михайловичем Шойхетом, ему очень дороги, но есть у него работы, которыми
он гордится и дорожит больше всего. Из
мемориальных памятников – это Шерпенский плацдарм и Мемориал воинской
славы в Кишиневе. Своей удачей архитектор считает памятник жертвам холокоста

в Кишиневе. По словам С. Шойхета, в этом
объекте нет помпезности, а есть контакт
и душевная связь со зрителями. Несмотря на некачественное осуществление, С.
Шойхет считает своей удачей и кишиневский цирк. Из неосуществленных объектов архитектор гордится работой, которая
должна была появиться на Рышкановком
холме. Там планировалось построить
агропромышленный комплекс, административное здание, выставочные и спортивные залы со всей инфраструктурой.
Семен Михайлович – один из немногих
жителей Кишинева, которому установили при жизни мемориальную доску за его
вклад в развитие молдавской архитектуры.
Памятная табличка установлена на здании
Министерства сельского хозяйства, которое
проектировал тоже Семен Шойхет.

“Король теней” видел далеко
вперед
Сейчас, уже оглядываясь назад, Семен
Михайлович считает, что многие проекты были написаны на перспективу. Он
не просто чертил объекты по типовым
калькам, но кое-где старался видеть и
наперед. “В свое время я вплотную занимался генеральным планом Кишинева,
– рассказывает архитектор. – Над этим
документом работали крупные специалисты из многих городов Советского Союза. Генплан прошел проверку на время.
Несмотря на то, что документ был составлен более двух десятков лет назад, можно смело утверждать, что он не потерял
своей актуальности. Просто время вносит
свои коррективы”.
В жизни Семена Михайловича был такой случай. Архитектор создал проект детальной планировки проспект Мира (ныне
Дачия). Как-то посреди ночи в его квартире
раздался телефонный звонок. Звонил заместитель председателя Совета Министров
МССР. До чиновника дошла информация,
что тогдашний председатель Совмина СССР
Николай Тихонов на одном из заседаний
выразил недовольство по поводу слишком
широких проспектов в молдавской столице. Представитель молдавской власти
решил подстраховаться и для выяснения
обстоятельств позвонил архитектору посреди ночи. “Кто вам разрешил транжирить
молдавскую землю? – кричал в трубку еще
не совсем проснувшемуся архитектору государственный служащий. – Почему вы запроектировали такой широкий проспект?
Кому он такой нужен? До утра, чтобы была
представлена объяснительная записка”.
Оставшуюся часть ночи Семен Михайлович писал объяснительную, в которой обосновывал чиновнику, что его творчество
работает не на сегодняшний день, а на
перспективу. За “широкие проспекты” архитектору Шойхету был объявлен выговор.
Чуть позже Семена Михайловича вызвал к
себе секретарь ЦК Компартии Молдавии
Семен Кузьмич Гроссу. Он дал понять архитектору, что знает об административном
взыскании, но поощрил его работу на перспективу и попросил продолжать в том же

Moldova urbană

DEZVOLTARE LOCALĂ
духе. И вот десятилетия спустя Семена Михайловича вновь вызвали на аудиенцию к
одному из государственных служащих, который интересовался, нет ли возможности
еще чуть-чуть расширить проспект Дачия?
“Архитектор в отличие от многих других
специалистов, наряду с точными расчетами
обязан чувствовать перспективу”, – утверждает Семен Михайлович Шойхет. – В свое
время была упущена возможность расширить улицу Букурешты и превратить ее в
дублера проспекта Стефана Великого”.
В настоящее время Семен Михайлович
является руководителем творческой группы, которая занимается реконструкцией
зала заседаний парламента. Под руководством Шойхета проводилась модернизация
Мемориала воинской славы “Eternitate”.
К 60-летию Ясско-Кишиневской опперации Семен Шойхет спроектировал Шерпенский плацдарм
Мемориальной тематике архитектор
посвятил немало своих работ. Связано
это с тем, что во второй мировой войне
погиб, как отец, так и все родственникимужчины семьи Шойхет. Эта тема всегда
волновала Семена Михайловича. Он проектировал памятники погибшим, победе
в войне, жертвам нацизма. За пятнадцать
лет, пока Семен Шойхет возглавлял Ассоциацию еврейских организаций, по его
проектам во многих населенных пунктах
Молдовы были установлены памятники
жертвам холокоста. Мемориальную тематику архитектор считает ведущей в своей
деятельности.
Семья у Семена Михайловича большая и дружная. У него красавица-жена
и два сына. Жена – филолог, журналист,
печатается в местной и зарубежной прессе, верный и надежный критик Семена
Михайовича. Один из сыновей пошел по
стопам отца. Закончил кишиневский политехнический институт, факультет архитектуры. Затем проходил стажировку в
Москве, а в настоящее время работает за
границей. Второй сын Шойхета получил
специальность фотожурналиста, живет и
работает в Кишиневе. Радуют дедушку и
внуки. Один из них при поступлении в вуз
выдержал огромнейший конкурс, а сейчас
учится в Женеве. Там же грызет гранит науки и внучка Семена Михайловича.
Спросила я своего собеседника, не
было ли у него желания выехать за границу, как это сделали многие его друзья
и знакомые. Семен Михайлович сказал,
что об этом его многие спрашивают. Родственники, друзья и близкие архитектора
живут в Америке, Европе, Израиле. Мог бы
уехать и С. Шойхет. Но больше, чем на три
недели, он без Молдавии жить не может.
По словам Семена Михайловича, когда
он едет за, то буквально через несколько
дней его начинает тянуть на родину, к которой он прикипел всей душой. “Я многому учился у людей, с которыми трудился.
Надеюсь, что и они почерпнули для себя
от нашего общения”, – говорит архитектор
Шойхет.
Любовь Чегаровская

Nr. 6-7, 2006

Se impune raţionalizarea
administraţiei publice locale
Veaceslav Ioniţă
Dr. în economie, Expert IDIS
„Viitorul”
D-le Veaceslav Ioniţă, cum evoluează
situaţia pe piaţa locuinţelor? Cât o să mai
crească preţurile apartamentelor? Ne putem
aştepta la o răsturnare a lucrurilor?
Piaţa locuinţelor în Chişinău, din păcate,
nu este formată şi pare a fi extrem de primitivă. În cei 15 ani scurşi de la proclamarea independenţei aici nu s-a întâmplat nimic.
Orice piaţa în perioadă incipientă este
foarte scumpă. Dar cea mai gravă problemă
o reprezintă insuficienţa de ofertă. Vă rog să
vă imaginaţi: dacă noi în municipiul Chişinău
avem 270 mii de apartamente şi case de locuit, iar viaţa maximă a unui apartament este
de 50 de ani, atunci noi anual trebuie să construim minimum 5 mii 500 de apartamente,
dacă menţinem nivelul pe care-l avem fără
dezvoltare. Noi însă construim de două ori şi
ceva mai puţin, adică volumul de construcţii
este cu mult mai mic decât ar trebui să fie.
În această situaţie, piaţa secundară se comportă neadecvat. Altfel spus, preţurile de pe
piaţa secundară sunt egale cu cele de pe piaţa primară.
Mai exact vorbind, piaţa în curs de formare este extrem de fărâmiţată, sunt o mulţime
de întreprinderi mici cu volume de producţie
mici, ceea ce înseamnă costuri ridicate, logistică proastă, management prost, resurse
financiare scumpe. Toate acestea duc la nişte
preţuri exagerate ale apartamentelor, un metru pătrat costă cu 40-50 % mai mult decât
ar costa în condiţiile în care piaţa ar fi concentrată în mâinile a 3-4 întreprinderi mari.
Asemenea întreprinderi ar procura materiale
de construcţie, sau geamuri, direct de la producător, cu reduceri de 20-30%, s-ar bucura
de credibilitate sporită din partea băncilor
care le-ar oferi credite, etc.
În plus, în condiţiile în care piaţa imobilelor în Chişinău şi în Moldova n-a funcţionat,
de fapt, timp de 15 ani, acum, când ea se
relansează şi noi practic nu avem industrie,
întreprinderile mici se grăbesc să-şi crească
capacitatea de producţie şi, din această cauză, lucrează cu o marjă de profit foarte mare.
Dacă în Europa 5% profit în construcţie se
consideră ceva normal, la noi se lucrează cu
40% profit minimum.
Ce se va întâmpla în viitorul apropiat?
Desigur că se va miza şi în continuare pe
ipotecă. În ultimul timp piaţa s-a dezvoltat
tocmai datorită construcţiei prin ipotecă,
care stimulează cererea. Dar s-a întâmplat
următorul lucru: cei trei actori ai pieţei imobiliare – întreprinderile de construcţie, băncile şi cetăţeanul, se minţeau reciproc. Relaţia
dintre ele nu putea fi considerată normală.

Fiecare dintre acestea căuta să le tragă clapa celorlalte. Iar piaţa se menţinea tocmai pe
înşelăciunea aceasta reciprocă. Cum anume?
Întreprinzătorul care construieşte îi minţea
pe ceilalţi doi că oferă un produs de bună calitate la preţ adecvat. Ceea ce nu era adevărat. Am explicat deja că întreprinderile mici
îşi oferă marfa la preţuri mari, ele nu procură
materiale direct de la producător, de aceea şi
preţul la apartamente este mult mai scump
decât ar trebui să fie. Banca îi minte pe ceilalţi doi că le oferă resurse creditare ieftine,
ceea ce nu este adevărat, pentru că rata de
14-15% în valută este foarte mare. De regulă,
ipoteca trebuie să fie la nivelul preţurilor depozitelor bancare. Dacă depozitele bancare
sunt de 10-12%, aceasta trebuie să fie şi suma
maximă a ipotecii. Din ce cauză? Ipoteca este
considerată ca fiind cel mai sigur instrument
financiar. Iar în cazul dat banca îi oferă clientului împrumut la un preţ foarte ridicat şi clientul nu înţelege că el de fapt îşi asumă nişte
obligaţiuni absolut exagerate. Ca rezultat,
dobânda pe care cetăţeanul trebuie s-o plătească pentru ipotecă este mai mare decât
chiria lunară pentru un apartament, ceea ce
este non-sens. Şi pe urmă, e vorba de clientul
care a câştigat nişte bani şi are siguranţa că
banii aceştia vor veni şi pe viitor, iar banca îl
crede adesea fără vreun temei rezonabil.
Cel mai trist este că dacă vă imaginaţi o
piramidă, la baza căreia sunt cele 270 mii de
apartamente de pe piaţa primară, din ele se
operează anual cu 2-3 mii de apartamente şi
cu 15 mii de pe piaţa secundară care reflectă
piaţa primară. Acest număr infim de apartamente este mai puţin supus tranzacţiilor
de vânzare-cumpărare în scopul procurării
unui loc de trai, ci mai curând tranzacţiilor de
schimb. Cu alte cuvinte, omul trece dintr-un
apartament în altul. Şi iarăşi, circa 30 de procente de apartamente se procură nu pentru
a rezolva problema locativă, ci ca investiţii.
În cazul dat iluzia tranzacţiei ne creează
impresia că acesta este preţul imobilului în
Republica Moldova. Dar nu este adevărat.
Deja cresc preţurile la apartamente cu o singură cameră, acestea sunt cele mai atractive
pentru păturile nu prea bogate, iar oamenii

41

DEZVOLTARE LOCALĂ
care au procurat apartamente în scopuri investiţionale, îşi dau seama că investiţia lor
este, de fapt, foarte proastă. Cât a crescut
preţul era o investiţie bună, dar acum preţurile s-au stopat şi ei pierd anual la un apartament cu trei camere, aprox. 2 mii de dolari.
Altfel spus, dacă banii aceştia i-ar depune la
bancă, ar obţine cu 2 mii de dolari mai mult
decât în cazul când îl dă în chirie, iar diferenţa
între preţul de chirie şi preţul apartamentului
este de vreo trei ori. Şi încă un lucru valabil
pentru toată Europa: dintr-un salariu mediu
lunar pe ţară un om îşi poate procura în medie 1-2 metri pătraţi de apartament, vorbesc
de capitale, dar în oraşe mai mici se pot procura 2-3 metri pătraţi, poate şi mai mult. La
noi e nevoie de 7 salarii medii pe ţară ca să
procuri un metru pătrat de locuinţă, deci la
noi apartamentul costă de 7-15 ori mai mult
decât în Europa raportat la salariu.
Aceasta dovedeşte că piaţa imobiliară nu
este legată deloc de economia ţării. Situaţia
dată nu poate dura veşnic. După 2-3 ani de
zile (cam aceasta este perioada când societatea începe a înţelege că ceva nu este normal)
are loc ajustarea pieţei. Şi ajustarea pieţei
cum se face? Cel care a procurat investiţia
vrea s-o vândă, cel care vrea să cumpere îşi
dă seama că trebuie să facă o pauză, că nu
se merită deocamdată să cumperi şi atunci
scade brusc cererea, ceea ce se întâmplă în
prezent în Moldova. Şi atunci are loc scăderea preţului în avalanşă. Dacă cei 30% care
au procurat apartamente ca investiţie încep
a le vinde brusc, atunci preţul la apartamente poate să scadă până la 2 ori. E posibil aşa
ceva, dar, repet, lucrul acesta va fi valabil
pentru apartamentele cu 3 şi mai multe camere şi pentru apartamentele din case noi.
La apartamentele cu o cameră preţul va
scădea nesemnificativ, căci toate operaţiile
se fac anume pe segmentul acesta, oamenii
fiind foarte săraci la noi. Economia noastră,
din păcate, încă nu poate asigura ca omul,
activând în Moldova, să-şi poată procura
apartament. Iar până nu se produc schimbări
în economie, nu pot veni nici operatori.
Aş mai accentua un moment, cel al implicării statului în soluţionarea problemei
spaţiului locativ. Eu niciodată nu am fost
adeptul amestecului statului în această
chestiune. Ceea ce stopează în prezent construcţia de apartamente în Moldova, inclusiv
la Chişinău, este lipsa de pământ, a spaţiilor
de construcţie. Această problemă trebuie
s-o rezolve municipalitatea şi statul. Dacă ne
imaginăm Chişinăul ca o turtă mare, dospită,
vom vedea nişte mici găuriţe, spaţiile care nu
pot fi explorate. Acum se luptă pentru cucerirea ultimelor insuliţe libere din Chişinău.
Câteodată nici nu mai sunt insuliţe libere şi
se construieşte acolo unde nu ar trebui să se
construiască.
Nimeni nu se gândeşte la dezvoltarea
normală a oraşului. Ca să se dezvolte, Chişinăul trebuie să-şi rezolve problema imobilelor, iar în acest scop câţiva ani la rând trebuie
să se repartizeze minimum câte 10-20 ha de
teren. Se poate împrumuta varianta ţărilor
aflate ca şi noi în curs de dezvoltare. În Rusia, bunăoară, municipalitatea oferă terenuri
nu contra bani, da sub formă de cota parte.

42

Se consideră că preţul terenului constituie
20-25% din preţul final al construcţiei, deci
municipalitatea vine cu terenul, în felul acesta parcă oferind un fel de credit întreprinzătorului şi acesta, la rându-i, oferă în loc 20%
din apartamente pe care municipalitatea le
vinde populaţiei sau le pune la dispoziţia
păturilor social-vulnerabile. Dar astăzi la noi
se speculează cu terenurile, întreprinzătorii
sunt nevoiţi să plătească sume enorme, ceea
ce din start presupune preţuri enorme la
apartamente.
Cum vedeţi situaţia în transportul public,
cât de justificată a fost majorarea preţurilor
şi ce măsuri cu caracter economic ar putea să
eficientizeze transportul?
Din păcate, în Moldova nu avem pieţe
dezvoltate. Fiecare ramură de economie, fiecare piaţă trebuie să se conformeze anumitor
reguli, la noi nu există aşa ceva. Transportul
public la fel, este dezvoltat haotic. Prin anii
1992-94, municipalitatea n-avea bani ca să
investească în transportul public. Erau nevoie de zeci de milioane de dolari pentru a procura troleibuze. A apărut transportul privat şi
a început a rezolva problema municipalităţii.
Dar el s-a dezvoltat spontan, fără concept,
fără filozofie, şi aşa a rămas. Este straniu să
credem că noi avem un transport dezvoltat
în condiţiile în care noi nu l-am dezvoltat,
nici nu ne-am bătut capul. Cel mai grav este
caracterul fărâmiţat al transportului. Fiecare
întreprinzător are afacerea lui, practic fiecare microbuz este o mică afacere. Nu există
în Europa situaţii ca omul să facă investiţii
şi să primească dividende în fiecare zi cum
primesc la noi, şi-n plus, cu o marjă de profit
excesivă. În Europa, de exemplu, un autobuz
se răscumpără în 10-15 ani şi abia apoi începe să dea un mic profit. La noi, fiind o piaţă
primitivă, un autobuz se răscumpără într-un
an-doi. Dacă ar fi o piaţă unică, cu 3-4 întreprinzători, care ar opera autobuze, s-ar putea
optimiza traficul, completa sau descărca rutele în funcţie de necesitate etc.
Cât de justificată este ultima majorare a
preţurilor la transportul public? În toată lumea preţul la transportul public se formează conform unor reguli administrative. Ce
înseamnă aceasta? Nu poţi pune preţul pe
care-l vrei, tu eşti în serviciul public şi-n cazul
dat este o negociere între persoana privată
şi autoritatea publică, Consiliul Municipal.
Dar şi negocierea nu merge aşa cum merge
la noi, cu mită, înainte de alegeri se presează
transportatorii, după alegeri suferă populaţia. Trebuie să existe o metodologie de calcul, una publică, oricine trebuie să aibă acces
la ea şi să se explice scurt pe doi: autobuzul
se compensează în 5 ani de zile, mai sunt şi
alţi factori care influenţează taxa – preţul la
combustibil etc. La noi nu există metodologie. Preţul este luat din pod. Se discută, se
scarpină puţin la ceafă şi se anunţă, haideţi
să taxăm pasagerul cu trei lei. De ce 3 lei, de
ce nu 7 lei, de ce nu 100? Bâlbâială şi ilegalitate! Consiliul a avut la dispoziţie 12 ani şi n-a
reuşit să elaboreze o metodologie de formare a preţurilor la transport.
Transportatorii anul trecut operau la
Consiliul Municipal cu cifra de afaceri anua-

lă de 70 milioane de lei şi consiliul lua decizii
reieşind din această cifră de 70 de milioane.
Noi am pierdut ceva timp şi am determinat
că piaţa transportului în Chişinău e de minimum 420-450 de milioane. Am anunţat
această cifră la o conferinţă de presă, vă daţi
seama ce presiune era, au venit toţi directorii
de microbuze: de unde aţi luat cifrele acestea?! Ei susţin că şoferul are un salariu de 550
de lei pe lună, cine nu-şi dă seama că e minciună sfruntată?! Şi-n baza unor asemenea minciuni se primeau decizii! După aceasta Departamentul Statistică a obţinut un grant de
30 mii de dolari, a făcut analiza de rigoare şi a
demonstrat că este vorba de 700 de milioane
cifra de afaceri, pe care şi noi o bănuiam. Şi
când ai 450 de milioane lei piaţa minimum,
o scumpire de la 2 la 3 lei aduce imediat 200
milioane lei venit, bani care sunt scoşi din buzunarul chişinăuienilor. Noi atunci spuneam:
cum poate fi o rută neprofitabilă, în condiţiile
când ruta se vinde cu 5 mii dolari. Cum poate
fi neprofitabilă, când taxa e de 100-200 dolari
numai pentru dreptul de a lucra pe rută, deci
ele mai puteau încă lucra cu 2 lei. Dar aici este
o chestiune, scumpirea la 3 lei va permite
renovarea parcului de microbuze, dar iarăşi,
fără metodologie, fără concept, fără strategie
aşa ceva nu va fi posibil.
Cine ar trebui acum să dezvolte transportul privat? Cum ar trebui să se dezvolte
transportul în Chişinău? Cred că în Chişinău
ar trebui să fie 3-4 firme, care să anunţe concurs, cum se face în toată lumea, şi se dă în
concesiune anumite rute ale oraşului. Dar
mai întâi trebuie elaborată reţeaua de transport, iar mai apoi, fiecare firmă va obţine câte
10-20 de rute, care includ şi rute bune şi rute
mai puţin bune, ca să se obţină un profit relativ egal.
Încă un lucru caracteristic municipiului
Chişinău – diferenţierea de preţuri. Aşa ceva
e inadmisibil! Transportul public nu este distracţie, că vreau merg cu troleibuzul, vreau
merg cu autobuzul, vreau merg cu microbuzul. Omul se află în punctul A şi trebuie
să ajungă în punctul B. El se află la locul de
trai şi trebuie să ajungă la locul de muncă, de
învăţământ etc. Este problema municipiului
să-i asigure deplasarea, şi care-i vina omului
că lângă el nu este troleibuz? Nicăieri în lume
nu există diferenţiere de preţuri: şi metroul, şi
troleibuzul, şi autobuzul, toate sunt la acelaşi
preţ. Preţul trebuie unificat, nicidecum diferenţiat. Se motivează că acesta este transport
municipal şi celălalt transport nemunicipal.
Municipiul nu trebuie să favorizeze pe cineva. Şi compensarea nu se dă prestatorului de
servicii, dar beneficiarului.
Există preţul economic şi preţul social al
transportului. Preţul economic exprimă costul prestării unui serviciu, adică cât îl costă
pe transportator să transporte un pasager
dintr-un punct în altul. Iar preţul social, cât
poate plăti omul pentru a călători dintr-un
punct în altul. Pretutindeni preţul economic
e aproape de două ori mai mare decât preţul
social. Dacă omul în Chişinău poate plăti, să
zicem, 2 lei, pentru a se deplasa din punctul
A în punctul B, atunci preţul acestui serviciu
este undeva de 3 lei şi în ţările civilizate statul
compensează diferenţa, compensarea repre-

Moldova urbană

DEZVOLTARE LOCALĂ
zintă vreo 40 de procente. Dar este oferită tuturor actorilor, nu se face diferenţă, şi absolut
tot transportul public, suta de procente, este
privat. APL încheie un contract de concesiune şi cumpără serviciul, sunt localităţi în care
toţi banii aceştia îi încasează primăria. Primăria vinde biletele, tot ea încasează banii şi
condiţionează profitul transportatorilor.
Problema transportului trebuie rezolvată
în două rânduri: mai întâi, prin concentrarea
pieţii la câteva firme, şi mai apoi prin concesionarea întregului transport, a troleibuzelor,
autobuzelor şi microbuzelor. Să existe un sistem unic integral. Noi am calculat estimativ,
că o investiţie în transportul public al Chişinăului de 1,5 mlrd lei se va răscumpăra în
câţiva ani de zile. Statul nu are 1,5 mlrd. Deci
transportul trebuie dat în gestiune privată.
Statul trebuie să asigure transportul egal
tuturor şi n-o face. S-ar putea de dat în judecată APL pentru că datoria ei este să asigure
transportul public, dar ea se arată incapabilă.
APL trebuie să rezolve problema cetăţeanului,
da ea rezolvă problema transportatorului ca
acesta să se simtă confortabil. APL nu trebuie
să-şi bată capul ca transportatorul s-o ducă
bine, el în primul rând trebuie să se gândească
ca cetăţeanul să aibă acces la transport.
Care a fost rostul creării Ministerului Administraţiei Publice Locale şi ce concluzii putem face după primele luni de activitate ale
sale?
Ministerul în cauză a avut o naştere foarte
dureroasă, din simplul motiv că el n-a apărut
ca o iniţiativă locală. Cineva pe la noi a auzit
şi a hotărât că ar fi necesar un asemenea minister. Chiar şi când fusese decisă crearea lui,
nu se ştia cu ce se va ocupa ministerul în cauză, s-au solicitat sugestii în acest sens până
şi Consiliului Europei. Din fericire, ministrul
Administraţiei Publice Locale, Dl. Vitalie Vrabie, fost primar de Ungheni, şi-a dat seama
foarte clar ce trebuie să facă acest minister, şi
menirea acestui minister în sfârşit începe a se
clarifica. Nu este târziu, este exact la vreme,
credeţi-mă. Domnul Vrabie şi-a asumat un rol
foarte bun, un fel de avocat între guvern şi
APL adică el, fiind reprezentant al guvernului, îşi propune să protejeze APL, şi rolul lui pe
viitor va fi de a spori autoritatea, autonomia
şi independenţa APL. Deci el ca om al Guvernului va sugera permanent executivului cu
ce acesta să contribuie la creşterea statutului
APL.
Cred că, după ce şi-a reluat activitatea
Parlamentul, vor fi finisate şi cele trei legi:
Legea descentralizării, Legea APL şi Legea finanţelor publice locale, la care s-a lucrat foarte mult cu Dnul Vitale Vrabie şi cred că el va
fi responsabil din partea guvernului pentru
elaborarea cadrului legal în vederea creşterii
autonomiei locale, Ministerul făcându-se responsabil de promovarea acestui cadru.
O altă misiune a Ministerului ar fi coordonarea serviciilor desconcentrate, adică
serviciile guvernului în teritoriu. În acest
scop Ministerul apelează la experţi din afară,
inclusiv la IDIS „Viitorul”. Cred şi vreau să-i reuşească să mişte procesul de descentralizate,
mă abţin de concluzii, respect regula celor
100 de zile când nu se fac obiecţii. Primele

Nr. 6-7, 2006

proiecte de legi vor fi lansate în septembrieoctombrie, cam atunci va fi şi prima dare de
seamă a Ministerului, dar cel mai important e
că legea finanţelor publice locale în varianta
normală, care ar permite într-adevăr autonomia financiară, va fi aprobată în 2007, şi atunci în primăvara 2007 se va putea vedea în ce
măsură, şi comisia specială a parlamentului,
şi Ministerul APL au reuşit să promoveze interesele APL prin aprobarea unei legi cardinal
noi în privinţa finanţelor publice locale.
Ce sugeraţi Ministerului, cum ar putea el
contribui la consolidarea autonomiei locale?
Administraţiile publice locale au câteva
probleme comune. În primul rând, ele nu dispun cu certitudine de finanţe, nu pot adopta
decizii independente, sunt limitate în a opera cu proprietatea, atribuţiile lor nici nu sunt
clar definite. Mai mult ca atât, legea conţine
un paradox regretabil: conform legii, autorităţile publice locale au nişte competenţe
enorme, de la litera A la litera Z. Dar în mare
măsură ele nu-şi pot exercita funcţiile pentru
că nu au competenţe financiare. De aceea,
noua Lege a APL trebuie să definească foarte clar competenţele. Să nu fie scris cai verzi
pe pereţi, că APL trebuie să facă una-alta, nu
trebuie scris ceea ce-i imposibil de realizat.
Adică nu îi spui primarului că are dreptul
să construiască cosmodrom în sat. Trebuie
identificate 5-6 competenţe foarte clare pentru care să se găsească bani.
Ce înseamnă autonomie financiară? În
toată lumea bugetul local porneşte de la câţi
bani sunt, şi după aceasta se ajunge la cum să
fie cheltuiţi. Exact ca în familie, se calculează
câţi bani ai şi apoi te gândeşti cum îi cheltui.
La noi se face invers, se calculează cât trebuie
să cheltui, şi după aceasta, de unde să iei
banii. Care-i handicapul acestui sistem, cine
decide cât trebuie să cheltuim? Dacă-l întrebi
pe un primar, el vă dă un buget de 1 miliard
de lei. Dar Ministerul Finanţelor îi spune: nu
trebuie să cheltui atâta. Deci el nu are nici un
fel de libertate, Ministerul Finanţelor îi spune
cât trebuie să cheltuie şi pentru ce trebuie să
cheltuie şi după aceasta tot Ministerul îi dă
bani. Şi atunci care este rolul APL, dacă Ministerul dictează gestionarea banilor?
În ţările avansate Autoritatea Publică Centrală decide cam cât ar trebui să cheltuie autorităţile publice locale, oferă banii şi nu mai are
treabă mai departe. Bugetul local la noi, ca şi
peste tot, se formează din impozitul de proprietate, adică impozitul funciar, impozitul pe
imobil, ceea ce reprezintă circa 300 mln de
lei, impozitul pe venit al persoanelor fizice, 1
mlrd de lei – în total 1,3 mlrd de lei, şi apoi se
mai dau anumite transferuri de 300 mln de lei,
deci în total circa 1,7 mlrd de lei. Aceşti bani
se dau la nivelul I, echitabil, calculaţi după cap
de locuitor după anumite criterii. Cam ce se
poate de făcut cu aceşti 1,7 mlrd lei? Toate primăriile, ce pot face ele? Pot construi drumuri,
pot asigura aprovizionarea cu apă, transportul
public, canalizarea, termoficarea. Gata, punct.
Când ar trebui de spus, vă dau 1,7 mlrd şi
fiecare faceţi ce vreţi, unul vrea – construieşte drumuri, altul are nevoie să repare şcoala,
fiecare decide după necesităţi. Ai fixat cinci
lucruri şi nu te mai amesteci.

Noul Minister ar putea contribui la intensificarea procesului de urbanizare?
Nu cred că urbanizarea ar trebui să ţină
direct de competenţa Ministerului, de lucrul
acesta trebuie să se ocupe autorităţile publice locale. Dar Ministerul, în funcţia lui de
avocat, ar trebui să vină la APL şi să întrebe:
oameni buni, voi sunteţi responsabili de dezvoltarea urbană a localităţii. Ce piedici aveţi,
nu vă convine cadrul Legislativ? Bine, hai să-l
perfecţionăm împreună. Nu face Ministerul,
dar Ministerul prin intermediul guvernului
vine în legislativ cu iniţiativa şi modifică legea.
Relaţia Ministerului cu APL este ca şi relaţia medicului cu pacientul. Acesta din urmă
ştie ce-l doare, dar nu se poate trata singur. De
exemplu, APL vine la Minister şi spune: avem
nevoie de Plan Urbanistic General şi nu-l putem elabora. Experţii Ministerului analizează
situaţia şi prin intermediul Guvernului vin cu
iniţiativa legislativă în Parlament.
Ceea ce înţeleg în privinţa Planurilor Urbanistice Generale e că primăriile nu prea au
bani. În toată lumea, când se doreşte declanşarea unui proces, se obligă prin lege, dar
asta mai rar. De regulă, se creează un fond
naţional, în cazul dat un fond privind elaborarea PUG, şi atunci se anunţă: dacă vreţi
să elaboraţi un PUG şi nu aveţi bani, atunci
veniţi cu 20 de procente ale voastre că restul
vă dăm noi. Acum elaborarea PUG pentru o
localitate micuţă costă vreo 300 mii lei, nu
mai ieftin, şi statul ar spune: eu îţi dau 250
mii, pune tu 50 mii. Asta-i una din soluţii. Rolul Ministerului este de a aduna primarii şi a
conchide de ce nu merge, apoi, a promova
soluţia fie sub formă de lege, fie sub formă
de iniţiativă de a deschide un fond, aşa se
creează în toată lumea relaţia cu APL, prin
stimulente financiare.
O problemă prin sate este de exemplu
cea a şcolilor. Am fost în comuna Criminciuc,
într-un sat unde activează o şcoală de 4 clase cu 9 copii: doi în clasa I, doi în clasa II, trei
în clasa III şi doi în clasa IV-a. Într-o sală de
studii învaţă doi copii din clasa I şi doi din
clasa III, profesorul face puţin lecţii cu unii,
apoi cu alţii. Clar că nu poţi întreţine şcoala
aceasta. Iar următorul sat e la 10 km. Trebuie
autobuz. Primăria nu dispune de asemenea
bani. În toată lumea se organizează fonduri
pentru procurare de autobuze pentru localităţi rurale.
Asta este relaţia dintre stat şi APL – crearea de fonduri. Iar Ministerul se poate transforma şi în manager de fond, ca să-l administreze. Aşa lucrează, bunăoară, Fondul de
Investiţii Sociale din Moldova, Banca Mondială a dat bani ca să înveţe guvernul nostru
să aloce banii anume în aşa mod.
Uitaţi-vă Dvs. pe masa ministrului, la
pachetul de documente. E plin cu cereri. Primarii insistă: daţi-mi 30 mii, 50 mii de lei... Iar
deciziile cum se iau? Ştie cineva cum se alocă
banii şi cui? Care-i mai frumos şi cu ochi mai
albaştri! În toată lumea alocaţiile vin de la
executiv la APL prin programe. Se elaborează programe guvernamentale, de exemplu,
finanţarea bibliotecilor săteşti, asigurarea
cu manuale, primarii aplică şi le vin banii.
Exact cum se face la FISM, la Fundaţia Soros,

43

DEZVOLTARE LOCALĂ
exact aşa primăriile scriu proiecte şi aplică la
guvern. Totul este public, este transparent,
fiecare ştie, de ce a câştigat el şi a pierdut
vecinul lui. Iar la noi acum în Parlament un
deputat se ridică şi întreabă: – Dle ministru,
nu vă supăraţi, dvstră ştiţi ce primărie a primit bani? Era o listă întreagă de primării cărora acum li s-a rectificat bugetul în valoare
de 700 mln. – Păi eu am verificat, toate sunt
primăriile unde primarul este de o anumită
culoare politică. Credeţi că s-a făcut transparent, curat? Desigur că nu.
Cum evoluează procesul de reformare
a autorităţilor publice locale, atestaţi nişte
schimbări?
Deocamdată nu, dar sper să fie. Noi, din
păcate, după 15 ani de independenţă suntem acolo de unde am pornit. Dacă mergeţi
prin sat, ţi se ridică părul în cap: cum nu erau
drumuri aşa nu sunt nici azi, cum era satul
distrus aşa rămâne distrus şi noi ne întrebăm
de ce oamenii fug din sat? În 2002 un agent
economic plătea 1,7 mln impozit, iar bugetul
satului era 180 mii de lei, adică doar 10% lua
satul. Eu m-am săturat să spun: turcii când neau cotropit ne lăsau mai mult, nu luau totul.
La noi se iau banii de la sat şi după aceasta se
întreabă de ce nu se dezvoltă satul. Da cum să
se dezvolte dacă-i luăm toţi banii? Turcul lăsa,
că la anul tot venea să mai ia, da acum toţi banii se concentrează la nivel central. În bugetul
consolidat se adună 10 mlrd de lei. Taxe locale
sunt 100 milioane, nici 1%, aceştia sunt banii
primăriilor, adică din toţi banii care-i colectează autorităţile publice, primăriei revine un
procent, restul e al statului şi statul zice – vă
mai dăm ceva bani, ca un os aşa aruncat.
Nu vă uitaţi că bugetele locale reprezintă
3 mlrd de lei. Asta-i în mare măsură educaţia
şi serviciile statului. Iar pentru serviciile statului, serviciile comunităţii anual se alocă vreo
700 mln de lei, dintre care aproape toţi vin
la Chişinău. Primăriile rămân cu nimic, nu au
nici 10 lei să facă ceva. Mie-mi venea să plâng
când în Parlament se rectifica bugetul şi un
primar cerea 50 mii de lei, că inundaţia a distrus şcoala şi ploua în clase, dar tot nu i s-au
dat bani. Păi am ajuns noi ca primarul să nu
aibă 50 mii de lei ca să repare şcoala distrusă
de inundaţii, în ce ţară s-a văzut aşa ceva? Astea-s sume minime de care trebuie să dispună o primărie. Cea mai nenorocită primărie
trebuie să aibă anual măcar 100-200 mii de
lei ca să-şi rezolve problemele. Da noi îi luăm
toţi banii şi după asta întrebăm de ce nu se
dezvoltă. Păi nu se dezvoltă că i s-au luat toţi
banii. Şi după asta ne întrebăm de ce nu-i bunăstare, de ce oamenii sunt nemulţumiţi de
viaţă. Cum să fie mulţumiţi? De ce are nevoie
omul în sat ca să se simtă bine? Să meargă
pe un drum bun, să fie lumină, apă. Trebuie
măcar 30% din bani să rămână la nivel local,
la noi nu rămâne nimic în prezent.
Încă un lucru trebuie menţionat, că avem
900 de primării. Ţările asemănătoare cu Moldova au 100 de primării. La noi sunt 900. Noi
am calculat, dacă toţi banii – impozitul pe
proprietate, pe imobil, funciar, impozitul pe
venit al persoanelor fizice s-ar da la nivel de
primărie, toate oraşele ar duce-o foarte bine.
Dar sunt sate cu 500 de oameni, cărora le-ar

44

reveni doar 30 mii lei pe an. O primărie ca să
fie funcţională are nevoie de minimum 100 de
mii. Deci, unei primării mici, statul trebuie să-i
mai dea încă 70 mii numai ca să întreţină primarul. Care de fapt nu-i în capacitate să facă
nimic. Nu poate fi o primărie la 500 de oameni, nu poate funcţiona! În toată Europa o primărie revine la cel puţin 3-5 mii oameni. Nu-i
posibil mai puţin că-s prea mari cheltuielile.
De câţiva ani încoace, reforma administrativ-teritorială rămâne o oportunitate. Ce
model de organizare teritorial-administrativă este acum mai acceptabil pentru Republica Moldova?
Orice model e bun, orice model trebuie
să aibă o logică. Noi am zis că pot rămâne şi
raioanele. În Olanda, care poate fi asemănată
cu Moldova sunt acum vreo 40 de primării şi
vreo 3 regiuni. Moldova tot ar putea fi împărţită în 3 regiuni cu 40 de primării. În Moldova
cred că în viitorul apropiat trebuie să ne limităm măcar la vreo 400 de primării. La nivel
de raion să fie concentrate serviciile statului,
oficiul forţei de muncă, educaţia, securitatea,
poliţia, procuratura, serviciile locale care ţin
de viaţa omului, iar coordonarea lor să se realizeze la nivel de regiune.
Spuneam, în Parlament: dacă este un sărac şi al doilea, şi uneşti două sărăcii, se vor
face ei bogaţi? De pildă sunt două primării
nenorocite, câte 50 de oameni care cheltuie
câte 100 mii lei pentru salariul primarului şi,
dacă le-am uni am cheltui aceleaşi 100 mii lei
pentru salariul primarului dar celelalte 100
mii lei pot fi folosite la reparaţia drumurilor
într-un sat, iar la anul în satul vecin. Noi acum
cheltuim vreo 250 de milioane lei în plus pentru întreţinerea aparatului administrativ local
care nu face deseori nimic. Eu am fost într-o
primărie, şede peretele rupt în două şi primarul nu poate face nimic – el nu are hârtie pe
ce să scrie, cui trebuieşte aşa primar care nu
decide nimic?! Numai la alegeri ca să aducă
oameni să voteze anumit partid. Şi gata, asta
este tot rolul lui în 4 ani de zile.
Ce părere aveţi despre pregătirea specialiştilor în domeniul administraţiei publice
locale, este suficientă sau nu?
La noi nu există un concept privind pregătirea specialiştilor în APL, nu există o gândire
unică în ceea ce ar trebui să fie. Avem Academia de Administraţie Publică care în principiu
este un institut de recalificare, avem ASEM,
Universitatea din Cahul şi Universitatea de
Stat care pregătesc specialişti în domeniul administraţiei publice şi o serie de ONG-uri care
tot se ocupă de aceasta. Sincer să vă spun, pregătirea se face cum se face, nu am mari iluzii
privind calitatea, deci nu sunt foarte optimist;
dar vă spun din ce cauză. Atâta timp cât APL
nu are putere reală, ea nu are nici probleme.
Deci nu poate face nimic. În condiţiile când
va avea bani, când va începe a-i gestiona, îşi
vor pune întrebarea, cum să-i cheltuie mai eficient, cum să se coopereze cu alt primar, să rezolve mai bine problema dată. Dar până când
reprezentanţii APL n-au posibilitate să facă
lucrul acesta, ce să-i mai înveţi? Eu din anul
2000 instruiesc primarii zi de zi în domeniul
finanţelor publice locale, cum să cheltuiască

mai rezonabil banii, şi ce rost are, dacă ei nu
cheltuie nimic. Din păcate, nu poţi să-i înveţi
ceva dacă ei nu practică, calitatea studiilor
este foarte bună, dar nu ai unde le aplica.
Acum când discuţi cu un primar şi-l întrebi de ce are nevoie cel mai mult, el îţi
răspunde că vrea să înveţe să scrie proiecte.
Este unicul domeniu unde el real poate realiza ceva, să scrie un proiect, să câştige bani
şi să facă ceva pentru comunitate. Eu cred că
instruirea APL trebuie să aibă câteva dimensiuni. Prima sunt studiile superioare în domeniul APL, pregătirea specialiştilor care nu vor
lucra în domeniul APL, dar le vor consulta, şi
rolul acesta îl execută foarte bine ASEM împreună cu Universitatea din Cahul. A doua se
referă la oamenii intraţi în sistemul APL dar
având cu totul alte specialităţi şi experienţă.
Ei au nevoie de cursuri scurte de recalificare
unde să asimileze noţiuni de bază în domeniul APL. Funcţia aceasta trebuie să şi-o asume
Academia de Administrare Publică. Ulterior,
aceşti oameni avansează şi au iarăşi nevoie
de studii suplimentare, pe care tot Academia
de Administrare Publică trebuie să le ofere.
Iar pentru că legislaţia se schimbă foarte repede, vine mereu un val de informaţii şi de
noţiuni noi, necunoaşterea cărora te discalifică, iată că le vine şi rândul ONG-urilor. Noi
aici, la IDIS „Viitorul”, suntem capabili să le
oferim primarilor cea mai nouă şi completă
informaţie din ţară şi din lume.
Şi ceea ce uităm cu desăvârşire, e că foarte mulţi oameni pleacă din sistemul APL. Din
diferite cauze: personale, sociale, politice,
oamenii părăsesc sistemul şi nu avem nici un
fel de instruire pentru a-i ajuta să se recalifice sau să obţină o specialitate. Securitatea
funcţionarului public cuprinde momentul
de la intrarea până la ieşirea lui din sistem.
Dacă pentru intrare noi mai avem câte ceva,
atunci pentru ieşire nu este absolut nimic.
Cam acesta este un concept general privind
instruirea în domeniul APL.
Spuneţi-mi ce vă inspiră optimism în realităţile noastre în domeniul la care vă referiţi?
Autorităţile publice au mers bine până în
anul 2003, acesta a fost anul lor de aur, când o
parte din TVA rămânea în bugetul local şi atunci
primarii pentru prima dată în viaţă s-au simţit
oameni capabili să rezolve problemele comunităţii. Ulterior situaţia a degradat şi ei sunt nişte
oameni care nu fac nimic. Dar mi se pare că în
sfârşit şi autorităţile publice centrale, şi Preşedintele Parlamentului, şi Preşedintele ţării au
înţeles, ceea ce demult a înţeles Europa, că bunăstarea omului, satisfacţia lui din actul guvernării în mare măsură depinde de calitatea APL,
că dacă APL are puterea cuvenită, ea va face ca
omul să se simtă bine, că ceea ce poate crea bunăstarea nu este Guvernul, cu deciziile lui de a
aloca bani, dar APL care trebuie să aducă bani.
Şi cred că noua structură – Comisia specială a
Parlamentului va duce la bun sfârşit Legea despre APL, care va asigura primarilor deplina libertate de a cheltui banii pentru bunul comunităţii.
Sper că lucrul acesta va avea loc chiar în 2007.
Vă mulţumesc pentru interviu.
A intervievat Viorica Cucereanu

Moldova urbană

VECINII NOŞTRI

România metropolitană
Campaniile medievale de
cuceriri de noi teritorii se poartă
acum cu legea în mână. Oraşele
mari le asimilează pe cele mici,
creând zone metropolitane puternice.
Marile oraşe nu mai fac faţă
fizic ritmului de dezvoltare economică şi demografică, ceea ce
le-a împins la singura soluţie rămasă: extinderea. Primarii municipiilor-nucleu au desenat deja
zone metropolitane, mânaţi de
nevoia de spaţiu şi de fonduri, şi
se pregătesc sa „înghită” oraşe şi
comune, pe care să le asimileze
într-o singură unitate administrativ-teritorială.
Noua Lege a administraţiei
publice locale, intrată în vigoare pe 21 iulie,
prevede, ca element de noutate, o legislaţie
pentru zonele metropolitane. Statul va sprijini iniţiativele de constituire a zonelor metropolitane cu bani, consultanţă şi traininguri.
Ideea de bază a constituirii metropolelor
rămâne însă atragerea de fonduri structurale
de la Uniunea Europeană, pentru ca aşezările mai sărace sa aibă un nivel de trai mai bun,
iar municipiul, spaţiu de extindere.
Primarii oraşelor din ţară au prins din
mers ideea şi îşi adună forţele, iar alţii sunt în
curs de „metropolizare”, lăudându-se cu proiecte măreţe, care pot concura ca populaţie
si suprafaţă cu planul metropolei Bucureşti.

Oradea – metropolă
recunoscută în UE
În prezent, în România există două metropole cu personalitate juridică: Oradea,
cu peste 260.000 de locuitori şi veche de
cinci ani şi Iaşi, care are aproape
400.000 de locuitori, de peste doi
ani. Pe lângă acestea, alte mari
oraşe, cum ar fi Arad, Timişoara,
Cluj, Constanţa, lucrează deja ca
metropole, altele mai mici ca Ploieşti, Braşov, Bacău, Suceava au
proiecte gata de pus in aplicare.
Însă singura metropolă care
este membră a METREX (Reţeaua Europeană a Regiunilor şi
Zonelor Metropolitane), de la 1
ianuarie 2006, rămâne Oradea,
de curând şi marcă înregistrată
la OSIM, spune Marcel Tarta, directorul departamentului Zona
Metropolitană Oradea. Cât despre Iaşi, „o zona metropolitană

Nr. 6-7, 2006

piul de comunele din jur, potrivit
subprefectului Ştefan Alexandru.
La Baia Mare, asociaţia comunitară înfiinţată în 2005 va deveni o
metropolă cu un proiect urbanistic definitivat o dată cu integrarea în UE, de la 1 ianuarie 2007.
Deva, Hunedoara şi oraşul
Simeria plănuiesc de asemenea
să se asocieze într-o zonă metropolitană cu peste 120.000 de locuitori, dacă localnicii vor spune
„da” la referendum.

Aeroporturi la Cluj şi
Braşov
era foarte necesară. Au avut loc schimbări de
mentalitate, tehnice şi manageriale. Lumea
e mulţumită, pentru că e vorba de proiecte
care durează”, spune Mihaela Vrabete, coordonatoarea programului.

Cantemir, a doua metropolă
după Bucureşti
Un proiect care ar putea concura cu cel
al Metropolei Bucureşti este unirea Galaţiului cu Brăila. „Cu peste 600.000 de locuitori,
ar fi a doua aglomerare urbană după Bucureşti. Se face acum un Carrefour, o să facem
un aeroport, un pod peste Dunăre. Probabil
metropola se va numi Cantemir”, a declarat
Mihai Capra, prefectul Galaţiului.

Referendum la Simeria
La Suceava, cel mai important proiect
de metropolă este construirea unei reţele de
drumuri, cu fonduri UE, care să lege munici-

Proiectul privind zona metropolitană Cluj, cu aproximativ
360.000 de locuitori, a fost lansat
în 2004 şi este în derulare. Printre proiectele de dezvoltare se numără şi modernizarea
Aeroportului internaţional Cluj, inclusiv cu
un terminal cargo, un sistem zonal de procesare a deşeurilor, continuarea magistralei
de gaz, programe de protecţia mediului, o
centură ocolitoare, precum şi inele de ocolire pentru municipiul Cluj. Şi Braşovul are în
proiect construirea unui aeroport, în parteneriat cu Harghita şi Covasna. De asemenea,
se vor mai pune bazele unui spital judeţean
şi ale unuia universitar.

„Se păstrează numărul de
eşarfe”
Multe dintre aceste iniţiative au rămas
la stadiul de proiecte, pentru că primarii localităţilor mai mici, care urmau sa fie alipite municipiului, s-au temut să nu-şi piardă
fotoliile. Însă noua lege legitimează la noi
modelul francez de metropolă,
cu menţinerea autonomiei locale, care presupune „structuri mai
puţine, păstrând acelaşi număr
de eşarfe”.
Din punct de vedere administrativ, metropolele se vor coordona singure, fără intervenţia
statului, în lege existând doar un
model care prevede un Consiliu
de Administraţie şi, la alegere, un
administrator public pentru activitatea managerială. „Iniţial, noi
nici nu am vrut să introducem în
lege prevederi legate de zonele
metropolitane, pentru că nu suntem de acord cu legiferarea acestui domeniu. Fiecare trebuie să
se coordoneze cum doreşte la ni-

45

VECINII NOŞTRI
vel local. Tocmai de aceea
există doar prevederi minimale în lege”, spune Liviu Radu, secretar de stat
pentru reforma in administraţie din Ministerul de
Administraţie.

Bucureşti, pe cinci
judeţe
Unul dintre cele mai
controversate proiecte
de metropolă este cel
al Zonei Metropolitane
Bucureşti, început acum
un an şi jumătate. Documentul, care în prezent
se află în dezbatere la comisiile din Senat, prevede
că metropola va cuprinde
localităţi din cinci judeţe,
Ilfov, Dâmboviţa, Călăraşi,
Giurgiu şi Ialomiţa. Bucureştiul se va dezvolta astfel pe o raza de 30-40 km, înghiţind trei
oraşe, printre care şi Olteniţa, şi câteva zeci
de comune şi va avea peste 3 milioane de locuitori. Există trei proiecte pentru zona metropolitană: unul al Primăriei Bucureşti, altul
al PNL şi altul al PSD. Metropola gândită de
primarul Videanu a fost contestată de o ONG
liberală pe motiv ca este un plagiat, însă primăria susţine că proiectul trebuie făcut cât
mai repede.

că aproape 280 de milioane, din totalul de
470 de milioane de europeni. Câteva dintre
metropolele membre ale METREX sunt Provincia Noord-Holland, care are o suprafaţă
de peste 2.600 de kilometri pătraţi şi o populaţie de peste 2,5 milioane, sau metropola
Regiunea Centrală a Ungariei, care are 7.000
de kilometri pătraţi şi peste 2,8 milioane de
locuitori. În Italia, Regiunea Lombardia se întinde pe 23.000 de kilometri pătraţi şi are o
populaţie de nouă milioane de locuitori.

Reţeaua METREX în Europa

Metropola are Consiliu de
Administraţie

În Europa există aproximativ 120 de zone
metropolitane, potrivit site-ului METREX.
Aceste zone urbane, cu populaţii de peste
500.000 de locuitori, reprezintă 60%, adi-

Membrii unei metropole îşi vor alege un
Consiliu de Administraţie, care va desemna
preşedintele, şef peste suprafeţele întinse şi
hiperpopulate.

Ierarhia celor mai mari 20 oraşe
româneşti în anii 1930 şi 2002, locuitori
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1930
Oraş
Populaţie
Bucureşti
639040
Iaşi
102872
Cluj-Napoca 100844
Galaţi
100611
Timişoara
91580
Oradea
82687
Ploieşti
79149
Arad
77181
Brăila
68347
Craiova
63215
Braşov
59232
Constanţa
59164
Satu Mare
51495
Sibiu
49345
Târgu-Mureş 38517
Buzău
35687
Focşani
32481
Botoşani
32355
Bacău
31138
Giurgiu
31016

2002
Oraş
Populaţie
Bucureşti
1926334
Iaşi
320888
Cluj-Napoca 317953
Timişoara
317660
Constanţa
310471
Craiova
302601
Galaţi
298861
Braşov
284596
Ploieşti
232527
Brăila
216292
Oradea
206614
Bacău
175500
Arad
172827
Piteşti
168458
Sibiu
154892
Târgu-Mureş 150041
Baia – Mare
137921
Buzău
134227
Satu Mare
115142
Botoşani
115070

Sursa: recensămintele populaţiei din 1930 şi 2002

46

Potrivit noii Legi a
administraţiei
publice
locale, metropolele sunt
conduse de un Consiliu
de Administraţie compus
din reprezentanţii aleşi ai
localităţilor care compun
metropola, propuşi de
primari şi desemnaţi de
Consiliul Local sau Judeţean. Ulterior, consiliul îşi
va alege dintre membri
un preşedinte, cele două
entităţi având putere legislativă. Consiliul poate
alege şi un aparat tehnic, care să se ocupe de
„managementul de zi cu
zi, însemnând personal
auxiliar, de întreţinere a
reţelei”, a explicat Radu
Comsa, consilier la Ministerul Administraţiei şi Internelor. Acesta
a adăugat ca „fiecare primar rămâne ales în
comunitatea lui, nu se schimbă nimic”, pentru că metropola este un organism de drept
privat. Rolul ei este de cooperare, pentru
dezvoltarea urbană, pentru a realiza proiecte
comune, pe servicii publice, de educaţie sau
culturale, pe care satele sau comunele mici
nu le-ar putea duce la capăt singure. În plus,
noile zone puternice vor putea accesa fonduri europene mai uşor, având în vedere că
vor putea strânge banii pentru cofinanţare, a
mai spus Comsa.
Sursa: Oana Crăciun,
„Cotidianul” din 26 iulie 2006

Evoluţia gradului de urbanizare a
provinciilor istorice româneşti (%)
Anul
Provincie

1930

1948

1977

1992

2002

Oltenia

13,1

13,3

33,7

43,8

43,8

Muntenia

16,6

15,6

35,4

43,1

39,6

Dobrogea

24,1

29,1

57,8

66,8

64,3

Moldova

24,9

19,5

37,5

45,7

42,5

Banat

17,8

21,4

51,9

49,9

56

Transilvania

16,1

19,5

52,4

61,4

60,3

Bucureşti

100

97,7

100

100

100

România

21,4

23,4

47,5

54,5

52,7

Sursa: recensămintele populaţiei

Moldova urbană

CONTACTE UTILE

Arhitecţi-şefi ai raioanelor şi oraşelor R. Moldova
or. Anenii Noi (Piaţa 31 August, 4, bir. 301) Arhitect-şef raional – Gori Acsenia Vladimir
or. Anenii Noi (str. Suvorov, 6, bir. 30) Arhitect-şef al oraşului – Codreanu Vlad Efim
or. Briceni (str. Independenţei, 28) Arhitect-şef raional – Angheluş Constantin Safran
or. Cahul (Piaţa Independenţei, 6, bir. 322) Arhitect-şef raional – Arsenii Ion Ion
or. Călăraşi (str. Biruinţei, 1, bir.7) Arhitect-şef raional – Tarvas lulia Timofei
or. Cantemir (str. Trandafirilor, 2, bir.213) Arhitect-şef raional – Banikov Valeriu Gheorghe
or. Căuşeni (str. Eminescu, 31, bir. 22) Arhitect-şef raional – Focşa Victor Andrei
or. Căuşeni (str. Mateevici, 1) Arhitect-şef al oraşului – Pavlenco Alexei losif
or. Ceadâr-Lunga (str. Lenin, 52, et.ll) Arhitect-şef raional – Hiţiuc Alexandru Victor
or. Comrat (str. Tretiakov, 36, et. IV) Arhitect-şef raional – Petrov Nicolai Gheorghe
or. Comrat (str. Tretiakov, 36, bir. 209) Arhitect-şef al oraşului – Zlatov Vladimir Gheorghe
or. Donduşeni (str. Independenţei, 47, bir. 10) Arhitect-şef raional – Flocos Gheorghe Vasilii
or. Drochia (str. Independenţei, 15, bir. 64) Arhitect-şef raional – Rotaru Viorelia Ion
or. Drochia (str. Independenţei, 15, bir. 202) Arhitect-şef al oraşului – Chiţan Veaceslav Mihai
or. Edineţ (str. Independenţei, 33) Arhitect-şef raional – Bradu Petru Ion
or. Făleşti (str. Ştefan cel Mare, 50) Arhitect-şef raional – Boboc Irina Cristofor
or. Făleşti (str. Ştefan cel Mare, 73, et.lll) Arhitect-şef al oraşului – Cervaniuc Viaceslav Gheorghe
or. Floreşti (str. Victoriei, 2, bir. 61) Arhitect-şef raional – Bobeico Sergiu Ion
or. Glodeni (str. Suverinităţii, 2, bir. 30-A) Arhitect-şef raional – Gurău Varvara Nicolae
or. Hânceşti (str. Mihalcea Hâncu, 123, bir. 22) Arhitect-şef raional – Botnaru Petru Petru
or. Hânceşti (str. Mihalcea Hâncu, 132) Arhitect-şef al oraşului – Petrov Gheorghe Nicolae
or. laloveni (str. Alexandru cel Bun, 45) Arhitect-şef raional – Cazac Claudia Petru
or. laloveni (str. Alexandru cel Bun, 45, bir. 108) Arhitect-şef al oraşului – Stog Serghei Teodor
or. Leova (str. Unirei, 12) Arhitect-şef raional – Tomşa lurie Ion
or. Leova (str. Independenţei, 5, bir. 6) Arhitect-şef al oraşului – Zmeu Ion Pavel
or. Nisporeni (str. Suverinităţii, 2) Arhitect-şef raional – Popa Dumitru Andrei
or. Nisporeni (str. Alexandru cel Bun, 55) Arhitect-şef al oraşului – Balaur Fiodor Vasile
or. Ocniţa (str. Independenţei, 51) Arhitect-şef raional – Groppa Igor Victor
or. Ocniţa (str. M. Viteazu, 1) Arhitect-şef al oraşului – Romaniuc Victor Pavlu
or. Orhei (bul. Eminescu, 2) Arhitect-şef al oraşului – Ţăran Alexandru
or. Rezina (str. 27 August 1991, 1) Arhitect-şef raional – Stan Ion
or. Rezina (str. 27 August 1991, 1, bir. 307) Arhitect-şef al oraşului – Udrea Ana Ion
or. Râşcani (str. Independenţei, 44) Arhitect-şef raional – Astafievi Vladimir Ilie
or. Sângerei (str. Barbu Lăutaru, 29) Arhitect-şef raional – Gâscă Anatol Dumitru
or. Sângerei Arhitect-şef al oraşului – Balagan Gheorghe Nicolae
or. Şoldăneşti (str. 31 August 1989, 1, bir. 105) Arhitect-şef raional – Cojocari Nicolae Mihai
or. Soroca (str. Ştefan cel Mare, 5, bir. 507) Arhitect-şef raional – Golovatâi Ion Nicolae
or. Soroca (str. Ştefan cel Mare, 5, bir. 412) Arhitect-şef al oraşului – Guţu Grigore Gheorghe
or. Ştefan-Vodă (str. Libertăţii, 1, et.ll) Arhitect-şef raional – Radu Petru Ion
or. Străşeni Arhitect-şef raional – Fistican Mihai
or. Străşeni (str. Eminescu, 32-A) Arhitect-şef al oraşului – Diaconu Semion Andrei
or. Teleneşti (str. 31 August 1989, 9, et.lll) Arhitect-şef raional – Marian Tudor Andrei
or. Ungheni (str. Naţională, 11, bir. 315) Arhitect-şef raional – Bâlici Dumitru Sergiu
or. Ungheni (str. Naţională, 7, bir. 407) Arhitect-şef al oraşului – Cazacu Victoria Grigore
or. Vulcăneşti (str. Lenin, 90) Arhitect-şef raional – Rufa Ana Gheorghe
or. Vulcăneşti (str. Gagarin) Arhitect-şef al oraşului – Zagrebelinâi Victor Foma

Nr. 6-7, 2006

Telefon de contact
(265) 23210
(265) 22665
(247) 22772
(299) 21491
(244) 22139
(273) 22272
(243) 23093
(243) 22350
(291) 21415
(298) 22107
(298) 26862
(251) 22418
(252) 23636
(252) 22473
(246) 23582
(259) 22437
(259) 23636
(250) 20678
(249) 23507
(269) 23051
(269) 22472
(22) 723618
(268) 24997
(263) 23592
(263) 23140
(264) 23447, 22048
(264) 23933
(271) 22133
(271) 21802
(235) 21407
(254) 23650
(254) 23005
(256) 23768
(262) 24580
(262) 22440
(272) 22060
(230) 22076
(230) 23236
(242) 23542, 22915
(237) 22508
(237) 22498
(258) 22530
(236) 22152
(236) 22437, 23094
(293) 24549
(293) 23196

47

PUBLICITATE

E-mail: ivascenco@habitatmoldova.org

Machetare: Sorin Ivasişin

Web: www.habitatmoldova.org

Casa editorial-poligrafică,
„Bons Offices”, tel.: 500-895

Centrul Naţional
pentru Aşezările Umane „Habitat Moldova”
Director executiv:
Ghenadie Ivaşcenco
Adresa: of. 610, str. Cosmonauţilor 9, MD
2005, Chişinău, Republica Moldova
Tel.: 0-795-06551

Editori:
Viorica Cucereanu,
Angela Chisnencu,
Liubovi Cegarovscaya

Proiect cofinanţat de Fundaţia
SOROS-Moldova
Opiniile exprimate nu reflectă neapărat
punctul de vedere al Centrului
Habitat-Moldova
Tiraj: 1000 exemplare

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful