P. 1
asing mis

asing mis

|Views: 14|Likes:
Published by Helwa TJ

More info:

Published by: Helwa TJ on Dec 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2011

pdf

text

original

ABSRTAK Daripada hasil kajian yang telah kami lalukan, didapati banyak kebaikan yang boleh kita semua

perolehi daripada teknologi tanpa wayar ini. Ini kerana dengan adanya teknologi tanpa wayar ini membolehkan semua orang mencapai maklumat / data atau pun menghantar maklumat / data dengan cepat tanpa perlu memikirkan masalah-masalah bentuk muka bumi. Di mana faktor-faktor muka dumilah yang menyebabkan masalah penghantaran menjadi lambat dan kos yang tinggi. Teknologi tanpa wayar ini telah lama ditemui, namun bagi negara kita yang sedang giat membangun ianya amat kecil lagi penggunaannya. Oleh itu, pihak kerajaan dan juga pihak swasta haruslah berganding bahu untuk menjadikan negara kita ini menggunakan sepenuhnya teknologi tanpa wayar ini dalam semua bidang, tidak kira dalam bidang ekonomi mahupun pendidikan’ Dengan ini nanti membolehkan negara kita mencapai penggunaan teknologi tanpa wayar dengan sepenuhnya seiring dengan kemajuannya pada masa ini dan mendatang. Semoga dengan wujudnya hub teknologi yang di wujudkan oleh pihak kerajaan menjanjikan negara kita sebagai negara peneraju dalam teknologoi tanpa wayar.

1

1.0 PENGENALAN TEKNOLOGI WI-FI The Eternal Rose Wi-Fi merupakan singkatan bagi Wireless Fidelity dimana istilah ini telah diberikan secara rasmi oleh WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance). Wi-Fi mula diperkenalkan menerusi produk-produk tanpa wayar pada penghujung tahun 1998. Penggunaan Wi-Fi adalah merujuk kepada sistem rangkaian pautan tanpa wayar yang menggunakan hubungan jalurlebar(broadband), titik capaian (access point) dank ad Wi-Fi yang diinstal di dalam computer bagi membolehkan pengguna berkongsi fail dan pencetak serta melayari internet sama seperti rangkaian LAN biasa. Titik capaian adalah merujuk kepada satu peranti elektronik kecil yang bertindak sebagai penghubung dengan kad Wi-Fi yang diinstal di dalam computer pengguna bagi membolehkan perpindahan data berlaku. Menerusi spefikasi 802.11 di antara sumber jalurlebar seperti DSL atau kabel dengan computer tersebut. 802.11 pula merujuk kepada spefikasi teknikal keluarga pautan tanpa wayar LAN yang diberikan oleh IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers). Teknologi Wi-Fi dikatakan tergolong dalam spefikasi 802.11b yang membolehkan perpindahan data berlaku dalam kelajuan sehingga 11Mbps di dalam jalur 2.4 GHz. Sementara itu, teknologi 802.11a pula adalah lanjutan kepada teknologi 802.11b di mana teknologinya lebih pantas. Teknologi 802.11a membenarkan perpindahan data berlaku dalam kelajuan sehingga 54 Mbps di dalam jalur 5 GHz. Teknologi ini juga dikenali sebagai Wi-Fi5 atau WECA.

2

2.0 LATAR BELAKANG Wi-Fi adalah merupakan senibina LAN yang digunakan dalam persekitaran tanpa wayar. Ringkasnya ethernet digunakan dalam rangkaian LAN yang berwayar (menggunakan kabel seperti CAT5 untuk dihubungkan ke jalurlebar) manakala Wi-Fi pula digunakan dalam rangkaian Lan tanpa wayar (menggunakan kad Wi-Fi dan dihubungkan ke titik capaian seterusnya akan menghubungkan ke jalur lebar). WLAN pula adalah merujuk kepada rangkain komputer bagi kawasan setempat di mana setiap komputer dihubungkan antara satu sama lain tanpa menggunakan wayar. Konsep WLAN adalah sama dengan LAN misalnya dari segi penggunaan pelayan dan sistem pentadbiran. Bezanya cuma dari segi medium iaitu WLAN menggunakan gelombang radio manakala LAN menggunakan kabel untuk mentransmisikan data. Wi-Fi Hotspot adalah merujuk kepada satu kawasan khas di mana titik capaian disediakan bagi membolehkan pengguna dihubungkan ke internet menerusi gelombang Wi-Fi. Biasanya, pengguna-pengguna ini menggunakan komputer jenis mudah alih seperti notebook.

3

3. Ini adalah kerana seperti yang kita sedia maklum. Selain daripada itu. Internet dianggap sebagai gedung untuk menggali ilmu dan juga perantaraan untuk berkongsi ilmu samada untuk urusan perniagaan ataupun bertukar-tukar idea. sekurang-kurangnya Internet pasti digunapakai.0 ISU-ISU SEBELUM DAN SELEPAS Wi-Fi Dalam dunia yang serba canggih ini. boleh dikatakan hampir kesemua sektor utama telah memanfaatkan penggunaan IT. penyelenggaraan serta 4 .3. petani juga dapat bertukar-tukar maklumat sesama mereka serta mendapatkan berita-berita terkini misalnya seminar atau pasaran semasa hasil tani pada bila-bila masa dengan hanya menggunakan notebook atau PDA ketika berada di kawasan pertanian. Jika tidak menggunakan teknologi termaju dalam bidang IT.1 ISU PENGUNAAN TEKNOLOGI TANPA WAYAR 3.1. Objektif utama pembangunan prasarana ini ialah bagi membantu petani meningkatkan hasil pertanian mereka disamping boleh berurusniaga secara langsung dengan syarikat atau pertubuhan lain secara maya. Dengan menggunakan teknologi tanpa wayar.1 NEGARA WALES Perkembangan IT dalam bidang pertanian di negara Wales. Satu-satunya bidang yang mungkin dianggap terkebelakang sedikit dinegara kita iaitu bidang pertanian jika dibandingkan dengan bidang lain seperti perindustrian sebenarnya telah mendapat pendedahan yang begitu mengagumkan diluar negara. Dengan inistiatif Agensi Pembangunan Welsh dan dibantu oleh syarikat gergasi penyedia tanpa wayar seperti D-Link dan badan kerajaan tempatan iaitu Powys County Council. beberapa kawasan pertanian di sekitar negara tersebut telah dikenalpasti untuk dibangunkan dengan sistem rangkaian tanpa wayar ini. Di negara tersebut. teknologi jalurlebar dan tanpa wayar telah mula digunapakai di kalangan petanipetani di sana.

Selain mudah. Wi-Fi menyediakan sambungan jalur lebar jarak jauh berkeupayaan tinggi Wi-Fi -Standard antaramuka IEEE 802. Selain daripada itu. petani-petani di sana juga sering menggunakan Internet untuk mendapatkan polisi atau dasar-dasar yang terkini yang ditetapkan oleh kerajaan atau badan tempatan di Internet. setiap binatang ternakan yang baru lahir perlu didaftar dan salah satu kaedah yang paling mudah ialah secara online. PDA dan telefon pintar 5 . -Capaian menggunakan PC. notebook.2 BENTUK KAMPUNG DIGITAL Teknologi tanpa wayar WiMax. pantas dan cukup mudah kerana urusan boleh dibuat diladang-ladang atau dikawasan ternakan tanpa perlu meninggalkan hasil tani mereka.11b dan 802. Sememangnya petani-petani disana bukan dari kelas kedua dari segi gunapakai dan pendedahan terhadap IT.11g -Ruang liputan kecil/terhad antara 45 meter hingga 90 meter.1. ia ternyata memberi keselesaan. 3. petani-petani di sana telah dikehendaki untuk mengemaskinikan rekod binatanag ternakan mereka dari masa ke semasa menerusi satu laman web khas yang dikenali sebagai British Cattle Movement. Di Wales. Sebagai contoh. Selain dari mengurangkan penggunaan kertas dan birokrasi.hubungan ke Internet menjadi lebih mudah kerana tidak perlu memasang kabel atau menyambungkannya ke hub dan sebagainya. Ini adalah kerana banyak urusan mereka khasnya dengan agensi kerajaaan terlibat secara online. ia juga lebih dipercayai berbanding dengan kaedah pos yang mana kebarangkalian untuk tidak sampai kepada agensi kerajaan agak tinggi disebabkan kawasan pertanian ini terletak jauh dipendalaman.

WiMax adalah standard berasaskan teknologi tanpa wayar yang menyediakan sambungan jalur lebar berkeupayaan tinggi secara jarak jauh dan boleh digunakan untuk beberapa aplikasi.11a. Teknologi seperti Wimax mampu menyediakan kemudahan akses kepada sistem komunikasi termaju yang sekali gus dapat merealisasikan kewujudan kampung digital. Wimax adalah teknologi jalur lebar tanpa wayar untuk kawasan meluas merangkumi kawasan luas. Walaupun Wi-Fi (802. Ia berupaya menyediakan kadar data sehingga 75 Mbps bagi setiap pangkalan stesen dan apa yang menjadikan Wimax menarik ialah potensinya menyediakan akses tanpa wayar jalur lebar ke seluruh kawasan. antaranya termasuk sambungan jalur lebar last mile.16 -Ruang liputan luas hingga 50 kilometer -Perlukan menara pemancar -Capaian menggunakan PC. 6 . Banyak kampung di negara ini yang masih tidak menikmati kemudahan sambungan ke teknologi termaju ini. metropolitan dan kawasan luar bandar. hotspots dan sambungan berkelajuan tinggi enterpris untuk perniagaan. notebook. sama ada metropolitan atau luar bandar. PDA dan telefon pintar Usaha mewujudkan kampung digital di negara ini ke arah membentuk masyarakat bermaklumat pelbagai peringkat mampu direalisasikan melalui penggunaan teknologi termaju yang antaranya memanfaatkan kemudahan WiMax dan Wi-Fi. b dan g) lebih menjuruskan kepada kawasan setempat seperti dalam pejabat atau hotspot.WiMax -Standard antaramuka IEEE 802.

Di samping teknologi itu. Penggunaan ICT Rancangan Malaysia Ketujuh menyaksikan pertumbuhan yang pesat dalam penggunaan ICT. terutama di kawasan luar bandar. Wi-Fi juga mampu mewujudkan kampung digital yang mana penggunaan teknologi termaju Intel ini sudah diguna pakai dalam sektor pendidikan negara ini. penyediaan dana modal teroka. pelajar yang menikmati kemudahan ini berupaya untuk memperkenal atau melaksanakan kemudahan itu kepada keluarga di kampung yang seterusnya akan menular ke dalam kampung berkenaan. mengagih serta menggunakan ilmu pengetahuan dan maklumat merupakan faktor terpenting yang mendorong ke arah pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualiti hidup.0 AMALAN TEKNOLOGI TANPA WAYAR Keupayaan untuk mencipta. Pelaburan dalam ICT telah meningkat pada kadar 9. Kerajaan telah melaksanakan pelbagai inisiatif sepanjang tempoh RMKe-7 bagi menggalakkan penerimaan dan penggunaan ICT secara meluas bertujuan meningkatkan keupayaan dalam setiap bidang perniagaan.2 peratus 7 . 4. Melalui pelaksanaan teknologi ini.Wimax bukannya satu teknologi baru dan mampu menjadi pengubah dalam industri telekomunikasi dengan kadar liputan sehingga antara 40 hingga 50 kilometer yang mana ini menjadi alternatif kepada teknologi jalur lebar tradisional yang menggunakan saluran kabel dan telefon. Menyedari bahawa ICT adalah penggerak penting untuk mencapai objektif ini. industri dan kehidupan masyarakat. Inisiatif ini termasuklah bagi pembelian komputer dan peralatan. pemantapan program latihan dan pendidikan serta pembentukan persekitaran perundangan yang sesuai untuk mendorong pembangunan ICT.

Kajian yang dijalankan pada tahun 1998 bertujuan menilai keberkesanan beberapa dasar berkaitan dengan sektor pembuatan mendapati penggunaan ICT lebih tertumpu kepada urusan berkaitan pentadbiran. penyebaran dan penggunaan pengetahuan serta maklumat bagi meningkatkan daya saing dan prestasi ekonomi secara menyeluruh. Keadaan ini menggambarkan bertambahnya kesedaran rakyat terhadap kepentingan pengeluaran. 8 . kawalan dan logistik serta proses pengeluaran. pembayaran gaji dan kewangan dengan diikuti oleh aktiviti komunikasi.setahun daripada RM3.0 peratus bagi kawalan serta pengeluaran. Sebanyak 28 peratus firma tempatan menggunakan ICT untuk pentadbiran dan kewangan berbanding dengan 7.1 peratus setahun dalam perbelanjaan ICT dalam tempoh Rancangan. Kajian juga mendapati penyebaran dan peningkatan penggunaan ICT memberi kesan positif ke atas tahap produktiviti di peringkat firma dan pertumbuhan produktiviti secara keseluruhan. Sektor rumahtangga mencatatkan kadar pertumbuhan yang tinggi iaitu sebanyak 44.8 bilion pada tahun 1995 kepada RM5.9 bilion pada tahun 2000.2 bilion atau 20 peratus daripada keseluruhan perbelanjaan ICT pada tahun 2000 seperti ditunjukkan dalam Jadual 13-1. Pengeluaran berasaskan ICT seperti industri menggunakan robot dan sistem pembuatan yang boleh diubahsuai adalah antara yang biasa digunakan oleh syarikat besar dan asing. Perbankan dan kewangan merupakan sektor kedua tinggi dengan mencatatkan sebanyak 14 peratus diikuti oleh sektor perdagangan pengedaran sebanyak 11 peratus. Sektor pembuatan mencatatkan pelaburan tertinggi dalam ICT sebanyak RM1.0 peratus daripada keseluruhan jumlah perbelanjaan ICT. Sektor Kerajaan juga telah melabur dengan jumlah yang besar dalam ICT iaitu sebanyak RM532 juta pada tahun 2000 dengan menyumbangkan 9. Pemberian insentif seperti pemansuhan cukai jualan ke atas komputer dan alat ganti di samping memberi potongan elaun cukai bagi membeli komputer dan peralatan lain yang berkaitan juga telah membantu meningkatkan penggunaan ICT.

penggunaan ICT telah menyumbang kepada pembaikan sistem dari segi keselamatan dan kebolehpercayaan serta perkhidmatan pelanggan.2 juta 9 . Penggunaan ICT dalam pembangunan petroleum iaitu bagi aktiviti huluan dan hiliran terutamanya mencarigali dan membangunkan hidrokarbon telah berjaya meminimumkan kos. Penggunaan teknologi tercanggih di kedua-dua sektor kecil petroleum dan elektrik telah menyumbang kepada peningkatan produktiviti dalam sektor tenaga.000 pada tahun 1995 kepada 2. Dalam sektor kecil elektrik.Terdapat juga penggunaan ICT yang meluas dalam sektor tenaga. Bilangan komputer peribadi yang dipasang telah meningkat dengan ketara daripada 610. Perluasan penggunaan ICT juga diukur dalam bentuk bilangan pemilikan komputer peribadi dan kadar penembusan Internet. Dengan siapnya Fasa 1 sistem pendigitan dan pengkomputeran serta pengautomasian Pusat Muatan Beban Kebangsaan dan Pusat Kawalan Wilayah oleh Tenaga Nasional Berhad telah dapat mengurangkan dengan ketara gangguan bekalan serta kehilangan tenaga semasa penghantaran.

Maxisnet dan JARING adalah Pembekal Khidmat Internet (ISP) di Malaysia. Ayer Tawar di Selangor dan Kanowit di Sarawak. Sabah dan Kelantan mempunyai bilangan terendah pelanggan Internet iaitu sebanyak 16.9 dengan diikuti oleh Selangor sebanyak 84. 12 pusat sedemikian telah dilaksanakan di seluruh negara.0 peratus bagi Internet. Sehingga akhir tahun 2000. Bilangan komputer peribadi bagi setiap 1. Program Gerakan Desa Wawasan telah dilancarkan pada tahun 1996 bagi meningkatkan kesedaraan penduduk luar bandar untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses mewujudkan perubahan dan pembangunan di kawasan mereka.000 penduduk juga telah meningkat daripada 29. sebanyak 995 kampung telah mendapat manfaat daripada program ini. Di akhir tempoh Rancangan. mel elektronik (e-mel) percuma serta kemudahan Internet.6 dan 12.9 pada tahun 2000 seperti ditunjukkan dalam Jadual 13-3.7 pada tahun 2000. Dari segi taburan mengikut negeri.5 bagi setiap 1.000 penduduk. Penilaian awal menunjukkan terdapat 55 hingga 70 pengguna seminggu yang mana kebanyakannya adalah pelajar.2 juta pada tahun 2000 dengan kadar pertumbuhan yang luar biasa sebanyak 145. Projek lain yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesedaran dan penggunaan ICT ialah projek EBario yang diperkenalkan oleh Universiti Malaysia Sarawak (Unimas).pada tahun 2000 seperti ditunjukkan dalam Jadual 13-2. TMNet.000 penduduk iaitu sebanyak 103.0 peratus bagi pemilikan komputer peribadi dan 7.000 pada tahun 1995 kepada 1. Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) telah dibekalkan dengan komputer yang bertujuan memudahkan kerja pengurusan dan pentadbiran kampung serta memperkenalkan ICT di peringkat kampung. Beberapa program dan projek telah dilaksana oleh Kerajaan sebagai sebahagian daripada usaha untuk meningkatkan penggunaan ICT di kalangan penduduk. Di bawah 10 . Meskipun pertumbuhan adalah luar biasa.5 pada tahun 1995 kepada 95. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mencatatkan bilangan tertinggi bagi pelanggan Internet bagi setiap 1. Bilangan pelanggan Internet meningkat daripada 13. Program ini melibatkan penyediaan kemudahan infrastruktur ICT di pejabat pos dan pelancaran laman web yang membekalkan maklumat tentang perkhidmatan kerajaan. acara penting dan aktiviti setempat. Program Internet Desa telah dilancarkan pada Mac tahun 2000 di dua kawasan perintis iaitu Sg.2 peratus setahun. Di bawah program ini. Tempoh Rancangan juga menyaksikan peningkatan penggunaan Internet oleh rumahtangga dan syarikat. kadar penembusan masih rendah iaitu 9.

projek tersebut. Kerajaan dengan kerjasama 11 . sebanyak 245.3 juta. pencarum Kumpulan Wang Simpanan Pekerja telah diberi kebenaran mengeluarkan simpanan mereka untuk membeli komputer. Sejak skim ini diperkenalkan pada Oktober tahun 1999. komputer serta kemudahan Internet disediakan di sekolah untuk menjadikannya sebagai pusat pembelajaran bagi komuniti. Sebagai sebahagian daripada usaha untuk menggalakkan penggunaan ICT secara meluas.293 daripadanya telah diluluskan yang melibatkan perbelanjaan sebanyak RM665. Di samping itu.460 permohonan telah diterima di mana 199.

sebuah komputer’. 12 .syarikat yang terlibat dalam industri ini telah menganjurkan kempen pemilikan komputer mulai tahun 2000 dengan matlamat ‘sebuah rumah.

Sepanjang tempoh kempen. NITC telah mengadakan seminar Masyarakat Bermaklumat (InfoSoc) dan ekspo tahunan 13 . E-Pembelajaran dan E-Kedaulatan. Dalam usaha untuk mencapai matlamat NITA. Sementara itu. Agenda IT Negara Agenda IT Negara yang bertujuan menjadikan negara sebagai sebuah masyarakat bermaklumat selaras dengan objektif Wawasan 2020. tumpuan telah diberikan kepada penyediaan perkhidmatan secara elektronik yang mesra pelanggan. Bagi mendorong interaksi dan komunikasi di kalangan ahli komuniti untuk meningkatkan kualiti hidup. E-Komuniti telah digubal manakala EPembelajaran ditumpukan kepada pemupukan budaya pembelajaran sepanjang hayat. Lima agenda teras strategik yang telah dikenal pasti ialah EEkonomi. infostruktur dan aplikasi. Grid Pembelajaran Kebangsaan. Di bawah teras strategik E-Ekonomi. E-Kedaulatan memberi tumpuan kepada pembinaan identiti yang tidak mudah luntur dalam menghadapi cabaran besar oleh negara. Sejak penubuhannya. pameran komputer telah diadakan dengan menawarkan komputer pada harga yang lebih murah kepada orang ramai. STIC telah berjaya menggerakkan sektor awam dan swasta untuk melaksanakan 30 projek. E-Komuniti. Melalui E-Perkhidmatan Awam. NITC juga telah menubuhkan Jawatankuasa Pelaksanaan Teras Strategik (STIC) bagi merealisasikan Agenda Teras Strategik. Kerangka NITA adalah berdasarkan kepada pembangunan yang seimbang bagi tiga unsur penting iaitu sumber manusia. keseluruhan sektor dalam ekonomi dijangka dapat mencipta nilai dan kekayaan melalui penyertaan yang berkesan dalam kemunculan ekonomi global yang berasaskan pengetahuan. Contoh bagi projek ini termasuklah Pusat Pertukaran Sumber E-Komuniti. telah memberi tumpuan kepada pembangunan insan dan peningkatan kerjasama antara sektor awam dan swasta. E-Perkhidmatan Awam. Majlis IT Negara (NITC) telah melancarkan Agenda Teras Strategik dengan objektif utamanya untuk mendorong pembabitan rakyat dan institusi secara efektif dalam kemunculan rangkaian persekitaran global. Dalam usaha mewujudkan masyarakat bermaklumat dan berpengetahuan. Dana ICT Komuniti dan SJ2005.

NutriWeb. CyberCare dan Masjid sebagai Pusat Kejiranan adalah contoh sebahagian projek DAGS. Bagi merealisasikan matlamat NITA. Koridor Raya Multimedia (MSC) telah ditubuhkan pada tahun 1996 bagi menyediakan ICT bertaraf dunia yang komprehensif untuk mewujudkan persekitaran kerja dan kehidupan yang mendorong pembangunan ekonomi berasaskan pengetahuan. Kerajaan dengan kerjasama Perkongsian Maklumat Global telah menganjurkan Seminar Pengetahuan Global Kedua (GKII) pada Mac 2000 di Kuala Lumpur untuk membincangkan isu-isu berkaitan bagi mewujudkan masyarakat bermaklumat melalui pembangunan ICT. Skim Geran Aplikasi Penunjuk Cara (DAGS) telah diperkenalkan pada tahun 1998.yang bertujuan menyediakan peluang bagi berdialog serta bertukartukar pengalaman tentang ICT di peringkat negara dan antarabangsa di samping meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai perkembangan Era Maklumat. Pembangunan Koridor Raya Multimedia Menyedari keperluan untuk memacu ekonomi ke arah produktiviti yang lebih tinggi melalui teknologi maklumat dan aktiviti ekonomi yang mempunyai nilai ditambah yang tinggi. Bagi menarik pelaburan sedemikian. pengeluaran produk serta penyediaan perkhidmatan yang berkualiti dan peningkatan produktiviti dalam ekonomi. Sebagai kawasan ujian di peringkat global bagi penyelesaian inovasi. DAGS bertujuan mempromosikan penggunaan ICT dan multimedia untuk pembangunan sosioekonomi melalui pembangunan komuniti yang disokong oleh rangkaian elektronik. Dalam tempoh Rancangan. persekitaran serta insentif yang sesuai telah disediakan untuk menarik syarikat utama terkemuka dunia menggunakan MSC sebagai hub di samping membantu menggiatkan perusahaan kecil dan sederhana (PKS) tempatan dan asing. Perbadanan Pembangunan Multimedia (MDC) telah ditubuhkan sebagai 14 . Dalam usaha ini. Interaksi antara syarikat tempatan dan asing akan mewujudkan nilai baru melalui pendedahan kepada persaingan di peringkat global. sebanyak 37 projek komuniti telah dilaksanakan yang melibatkan perbelanjaan sebanyak RM48 juta. E-Thalassaemia. MSC bertujuan menjadi pemangkin kepada syarikat ICT Malaysia yang berdaya saing supaya dapat berkembang sebagai syarikat bertaraf dunia.

agensi setempat untuk menyelaraskan pembangunan MSC. Jaminan ini termasuklah kebebasan ke atas pegangan ekuiti. Syarikat tersebut juga layak memohon tender bagi kerja-kerja infrastruktur utama MSC. Panel Perundingan Antarabangsa MSC yang dianggotai tokoh ternama perniagaan. Daripada jumlah tersebut. pembuat dasar dan pemikir dalam bidang industri ICT di peringkat global telah diwujudkan bagi menasihati corak pembangunan masa depan MSC. Di samping itu. sebanyak 429 syarikat telah diberikan status MSC. 274 adalah syarikat Malaysia seperti ditunjukkan dalam Carta 13-1. Sehingga akhir tahun 2000. 15 . pengambilan pekerja mahir dari luar negara yang tiada had dan penggunaan modal asing. Syarikat tersebut telah diberikan insentif kewangan yang berdaya saing termasuk pengecualian cukai pendapatan sehingga 10 tahun atau 100 peratus potongan elaun cukai pelaburan bagi tempoh lima tahun. Syarikat yang memiliki aktiviti nilai ditambah yang kukuh sama ada pembekal atau pengguna bagi produk dan perkhidmatan multimedia yang banyak telah diberikan status MSC dan menikmati beberapa keistimewaan serta insentif yang ditawarkan di bawah Bil Jaminan.

16 .

Sebuah pusat kawal selia yang mengandungi 23 sistem akan dibina di Cyberjaya yang mana pusat ini berperanan sebagai pencetus atau hub bandar. kad pelbagai guna dan telekesihatan manakala kelompok penyelidikan dan pembangunan (P&P). aplikasi-aplikasi Botswana. lima bandar siber telah dibangunkan dalam kawasan MSC iaitu Cyberjaya. Aplikasiaplikasi perdana dikategorikan kepada dua kumpulan iaitu aplikasi perdana pembangunan multimedia dan aplikasi perdana persekitaran multimedia. yang diwujudkan Mozambique bagi dan persekitaran Syria telah multimedia. Universiti Putra Malaysia-Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia (UPMMTDC). Menara Berkembar Petronas dan Menara Kuala Lumpur. Terdapat juga beberapa aktiviti yang sedang dilaksanakan untuk menggunakan model sekolah bestari di beberapa buah negara termasuk Sri Lanka dan Afrika Selatan. menunjukkan minat dalam pelbagai aplikasi telekesihatan dan kerajaan elektronik. Taman Teknologi Malaysia. Wilayah Persekutuan Putrajaya telah dibangunkan menjadi Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan baru di mana konsep kerajaan elektronik diperkenalkan. Di samping itu.Sebagai sebahagian daripada usaha untuk menarik sejumlah besar syarikat berasaskan teknologi yang bertaraf dunia ke Malaysia melalui penyediaan persekitaran multimedia yang memberangsangkan. laman web pembuatan seluruh dunia dan pemasaran tanpa sempadan negara merupakan Algeria. Aplikasi perdana kerajaan elektronik telah dilancarkan dengan tujuan memperbaiki operasi agensi kerajaan dari segi proses dalamannya dan penyediaan perkhidmatan 17 . tujuh aplikasi perdana telah diperkenal untuk menyediakan peluang perniagaan bagi penyertaan sektor swasta. Aplikasi-aplikasi ini telah menarik minat pasaran antarabangsa. Cyberjaya telah direkabentuk dan dibangunkan untuk kehidupan dan tempat bekerja yang selesa dalam persekitaran multimedia. Negaraseperti Lubnan. sekolah bestari. Aplikasi Perdana MSC Bagi menggerakkan pembangunan MSC. Aplikasi perdana pembangunan multimedia merangkumi kerajaan elektronik.

Perolehan Elektronik (E-Perolehan). Menjelang pertengahan tahun 2002. Projek E-Perkhidmatan merangkumi beberapa jenis perkhidmatan seperti pengeluaran dan pembaharuan lesen memandu.kepada orang ramai serta peniaga. Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia (HRMIS). Di bawah aplikasi ini. mesyuarat elektronik dan pengesan keputusan yang dapat membantu pengendalian fungsi proses utama dan dengan itu pengurusan serta operasi harian di pejabat kerajaan boleh diperkemaskan. sistem pesanan. sistem perolehan Kerajaan yang sedia ada akan secara automatik dapat menjimatkan kos dan masa. 18 . Teknologi dan penyelesaian ICT terkini telah membolehkan perubahan ini dan cara Kerajaan beroperasi. motivasi serta kepuasan pekerja boleh dipertingkatkan dengan adanya kemudahan dan peralatan yang lebih baik serta penggunaan automasi. Di bawah GOE.000 pembekal kecil dan besar apabila dilaksanakan sepenuhnya. Di bawah projek E-Perolehan. Sistem Pemantauan Projek (PMS) dan Pertukaran Buruh Elektronik (ELX).000 pengguna di 10 agensi perintis yang telah dikenal pasti. penjadualan ujian memandu dan pembayaran bil utiliti. Fasa 1 projek tersebut akan diperluaskan bagi memberi manfaat kepada 150. Sementara itu. 6 projek perintis telah dilaksanakan iaitu Perkhidmatan Elektronik (E-Perkhidmatan). Persekitaran Pejabat Generik (GOE). Projek HRMIS akan membolehkan kira-kira 950. Sistem ini yang dijadual dimulakan pada April 2001 bukan sahaja akan meningkatkan kesedaran ICT di kalangan kakitangan kerajaan tetapi juga menambahkan kecekapan dan keberkesanan. Projek ELX pula akan berfungsi menjadi sebuah pusat setempat bagi maklumat pasaran buruh yang boleh diakses oleh orang ramai dari dalam dan luar negara. Fasa pertama sistem ini yang dimulakan sebagai projek perintis pada 6 Oktober 2000 dijangkakan memberi manfaat kepada kira-kira 20. pembayaran denda. Produktiviti. projek perintis PMS dilaksanakan bagi memproses permohonan projek di bawah RMKe-8. Aplikasi ini dijangka boleh digunakan oleh orang ramai pada Mei 2001.000 kakitangan kerajaan menjalankan fungsi sumber manusia dengan berkesan dalam persekitaran yang bersepadu melalui satu tetingkap antara muka. kelengkapan ICT telah dibangunkan seperti pengurusan dokumen.

bahasa Inggeris. Mengenai KPGK. Bahan ini bukan sahaja menambahkan kurikulum yang berasaskan rangkaian tetapi juga membolehkan pelajar yang mempunyai keupayaan berbeza untuk memperolehi kejayaan mengikut kemampuan masing-masing. Rangkaian Sekolah Global telah juga diperkenal untuk membolehkan sekolah di Malaysia dihubungkan secara elektronik dengan sekolah yang dipilih di serata dunia. Projek ini dijangka beroperasi sepenuhnya pada November 2001. Aplikasi perdana kad pelbagai guna telah diperkenal untuk memudahkan orang ramai berurusan dengan agensi kerajaan dan syarikat swasta. Sekolah-sekolah ini telah dilengkapkan dengan peralatan multimedia/komputer yang terkini dan dibekalkan dengan bahan pengajaran bagi empat mata pelajaran iaitu bahasa Malaysia. Dua inisiatif utama yang telah dijalankan ialah Kad Pembayaran Pelbagai Guna (KPPG) dan Kad Pelbagai Guna Kerajaan (KPGK).Projek tersebut bertujuan mengemblengkan sumber manusia negara supaya penggunaannya dapat dioptimumkan melalui sistem pemadanan yang sistematik antara pencari kerja dengan peluang pekerjaan. sains dan matematik. kreatif dan inovatif serta berupaya membawa ekonomi kepada Era Maklumat. Sebagai pelengkap kepada sekolah bestari. Beberapa kemajuan telah dicapai dalam pelaksanaan kad tersebut. Projek ini yang telah dilaksanakan sebagai projek perintis dalam tempoh RMKe-7 melibatkan 90 sekolah yang terdiri daripada sembilan sekolah baru yang sedang dalam pembinaaan dan 81 sekolah sedia ada yang dinaikkan taraf. Sasarannya adalah sebanyak dua juta kad pintar untuk dibekalkan kepada penduduk 19 . ujian pemakaiannya telah dijalankan melibatkan pengguna terpilih. Sistem Pengurusan Sekolah Bestari membolehkan pihak pentadbir sekolah menguruskan dengan lebih cekap dan berkesan sumber yang ada serta mematuhi proses yang diperlukan untuk membantu fungsi pembelajaran dan pengajaran untuk sekolahsekolah tersebut. Inisiatif sekolah bestari telah diperkenalkan bertujuan melahirkan generasi baru Malaysia yang celik ICT. E-tunai iaitu aplikasi utama dalam kedua-dua kad berjaya dilaksanakan sebagai perintis teknikal semasa Sukan Komanwel Ke-XVI yang diadakan di Kuala Lumpur pada tahun 1998 dan diikuti oleh pelancaran e-tunai sebagai perintis komersil pada September 1999.

Skop MCPHIE dan CME adalah seluruh negara manakala LHP hanya merangkumi kawasan tertentu seperti Hospital Kuala Lumpur. Tiga projek lagi iaitu Mass Customized/ Maklumat Kesihatan Peribadi dan Pendidikan (MCPHIE). KPGK menjadi ujian bagi penciptaan teknologi terkini oleh syarikat tempatan yang kebanyakannya dijayakan dengan kerjasama syarikat asing bertaraf dunia. telekesihatan telah dilaksanakan di 42 pusat kesihatan dan 41 pusat teleperundingan yang mana kebanyakannya terletak di kawasan luar bandar. Aplikasi telekesihatan bukan hanya perundingan satu dengan satu tetapi juga melibatkan keseluruhan spektrum teknologi multimedia bagi memberi manfaat kepada semua pihak dalam sektor kesihatan. Kad tersebut menyediakan perantara yang selamat untuk menyimpan maklumat asas peribadi termasuk data mengenai kad pengenalan. Maklumat tentang kesihatan juga akan disimpan dalam kad tersebut bagi membolehkan pengamal perubatan memperolehi dengan segera maklumat asas dan kritikal pesakit yang boleh membantu penyakit dikenal pasti dan bantuan rawatan segera pada waktu kecemasan. Kelompok P&P telah direkabentuk untuk mewujudkan kerjasama antara pusat P&P multimedia dan firma bagi menghasilkan produk serta teknologi terkini dan dalam masa yang sama menggalakkan penubuhan syarikat baru tempatan yang berteknologi tinggi serta memperbanyakkan aktiviti P&P tempatan untuk 20 . aplikasi baru iaitu Infrastruktur Penting Awam (PKI) juga telah dimasukkan dalam KPGK. Pelaksanaan projek telekesihatan bermula pada Ogos tahun 2000 dan sehingga akhir tahun yang sama. Hospital Kajang. keluarga dan komuniti yang sihat.di kawasan MSC dan Lembah Klang pada tahun 2001. Telekesihatan bertujuan mempercepatkan pencapaian visi penjagaan kesihatan di Malaysia untuk melahirkan individu. Pendidikan Perubatan Lanjutan (CME) dan Rancangan Kesihatan Sepanjang Hayat (LHP) telah selesai pelaksanaan fasa pertamanya. Bagi mendorong e-perniagaan melalui peningkatan aspek keselamatan. lesen memandu dan rekod keluar/ masuk imigresen. Dalam tempoh Rancangan. satu daripada projek telekesihatan telah siap dipasang di semua tempat tersebut. Hospital Ipoh. Hospital Seremban dan beberapa pusat kesihatan terpilih di seluruh negara.

Sejak dilancarkan. Selain menyediakan infrastruktur fizikal bertaraf dunia bagi inovasi multimedia yang kreatif oleh pelabur tempatan dan antarabangsa. Sehingga akhir tempoh Rancangan. Sasaran skim ini adalah untuk meningkatkan keupayaan teknologi syarikat Malaysia yang memiliki status MSC terutamanya PKS melalui aktiviti P&P.meningkatkan daya saing negara. Pembangunan Infrastruktur Komunikasi 21 . Kerajaan telah menyediakan peruntukan sebanyak RM100 juta dalam tempoh Rancangan. sebanyak 19 projek bernilai RM38 juta telah diluluskan. alat bantuan pendengaran interaktif bagi golongan yang cacat pendengaran dan enjin pengurusan maklumat transaksi. Di bawah MGS. Projek ini merangkumi pelbagai produk perkhidmatan dan multimedia seperti integrasi komputer telefoni. Firma juga memperolehi manfaat daripada program ini apabila mendapat pekerja yang mempunyai pengetahuan sesuai dan membantu mengatasi masalah keperluan jangka pendek mereka. seramai 51 pelajar terlibat dalam program ini. Bagi memangkin aktiviti ini. Pengalaman bekerja di bidang yang telah dikenal pasti dalam industri berkaitan membolehkan pelajar terlibat mengaitkan kursus mereka dengan aplikasi teknikal kerja dalam tempoh penempatan. Inisiatif terkini yang dibangunkan di bawah MSC adalah Perkampungan Hiburan (EVillage) yang bertujuan menjadikannya sebagai pusat serantau bagi pembangunan kandungan. Kerajaan telah melaksanakan beberapa projek termasuklah penubuhan Skim Geran Penyelidikan dan Pembangunan MSC (MGS) pada Oktober 1997 dan Program Penempatan Pelajar MSC pada tahun 2000. Program Penempatan Pelajar telah dilaksana bagi membolehkan pelajar yang mengambil kursus ICT mendapat pengalaman kerja dalam industri berkaitan. E-Village juga bertujuan menjadi pemangkin kepada pembangunan kandungan tempatan dalam industri hiburan.

Sehingga akhir tahun 2000. Kadar purata penembusan negara bagi kabel yang dipasang hanyalah 23. Rangkaian gentian optik yang meluas telah dipasang iaitu 62.Dalam tempoh Rancangan. jaminan kecekapan pemasangan dengan rebat kewangan telah diperkenalkan pada tahun 1999. kadar penembusan adalah masih rendah.5 ke 10 gigabit sesaat (Gbps). suara dan video. Labuan. Rangkaian gentian optik membolehkan jalur lebar yang berkeupayaan tinggi menghantar pelbagai bentuk trafik seperti data. Melaka dan Sematan yang menyediakan hubungan trafik ke negara lain dalam lingkungan lautan-lautan Hindi dan Pasifik.7 peratus.600 kilometer yang menghubungkan negeri dan bandar utama di seluruh negara sehingga akhir tahun 2000. terdapat 43 ASP di seluruh negara yang kebanyakannya beroperasi di Lembah Klang dan Pulau Pinang. Internet dan teknologi tanpa wayar merupakan dua teknologi terpantas yang dibangunkan dalam bidang telekomunikasi. Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Bukit Jalil bagi menyokong penggunaan multimedia jalur lebar dan capaian Internet berkelajuan tinggi. Malaysia telah mempunyai empat laluan satelit iaitu di Kuantan. pelaburan yang besar telah dibuat untuk menyediakan infrastruktur komunikasi yang mengandungi teknologi gentian optik. enam ISP telah diberikan lesen tetapi hanya tiga yang telah mula menyediakan perkhidmatan Internet kepada pelanggan. Bagi MSC. rangkaian tulang belakang gentian optik yang merangkumi 360 kilometer telah siap dibina dalam tempoh Rancangan. satelit dan selular bagi menyokong pembangunan ICT dalam negara. Sehingga akhir tempoh Rancangan. Dengan kemajuan teknologi tanpa wayar.2 peratus manakala di kawasan luar bandar kadarnya adalah 11. Peralatan 22 . Infrastruktur jalur lebar MSC terdiri daripada empat jalur utama di mana setiap satu mempunyai lebarjalur antara 2. Bagi melengkapkan ISP. Bagi memastikan infrastruktur yang disediakan berkualiti tinggi. peranti capaian jenis baru yang berpatutan harganya telah tersedia untuk capaian Internet. Walaupun adanya pelaburan sebegini. Berkaitan dengan teknologi satelit. Pembekal Khidmat Capaian (ASP) juga turut diberikan lesen. Pembinaan tulang belakang tersebut juga melibatkan pemasangan suis Mod Pertukaran Asinkroni (ATM) di Cyberjaya.

mengambil kira keperluan pelanggan dan menceburi bidang baru perniagaan. Pasaran e-dagang di rantau Asia Pasifik dianggarkan meningkat daripada USD1 bilion pada tahun 1998 kepada USD6 bilion pada tahun 2000. hubungan perdagangan dan batasan perdagangan antarabangsa. Pelaksanaan inisiatif ini bertujuan menjadikan Malaysia sebagai hub e-dagang dalam pasaran global. Hub Logistik Bersepadu. Perdagangan Elektronik Pertumbuhan pesat Internet sebagai teknologi pengguna telah mendorong mempercepatkan penggunaan perdagangan elektronik (e-dagang) di peringkat global dan dalam negara. E-dagang mewujudkan peluang kepada peniaga bagi meningkatkan daya saing. Kajian tersebut yang selesai pada Februari 2000. Jawatankuasa Kebangsaan Mengenai Perdagangan Elektronik telah ditubuhkan bagi menyediakan kerangka untuk mempromosi dan menyelaraskan pembangunan e-dagang. peranti pegang dan petak kotak. Inisiatif khusus juga dicadangkan seperti Pos Perdagangan dalam talian. melakukan perubahan organisasi dan memperkemaskan kerangka dasar serta peraturan. terdapat kebimbangan berhubung dengan sifat e-dagang dalam dunia tanpa sempadan serta perlindungan dan keyakinan pengguna daripada jenayah siber. Bagi menyediakan kerangka yang komprehensif dan teguh untuk e-dagang. Sistem Pengurusan Harta Intelek dan Pertukaran Internet. 23 . E-dagang bukan sahaja mempengaruhi perniagaan dan pengguna perseorangan tetapi juga menukar corak pasaran. Pada masa yang sama. melibatkan diri dalam pasaran dunia. menggariskan kepentingan tentang perlunya mewujudkan kumpulan kritikal. Memandangkan wujudnya potensi serta perhatian yang mendalam ke atas e-dagang.ini termasuklah peranti Aplikasi Protokol Tanpa Wayar (WAP) seperti telefon mudah alih. menarik masuk pelanggan. kajian mengenai Hala Tuju Strategik Perdagangan Elektronik di Malaysia telah dijalankan. Pembangunan Teknologi Encryption. menimbulkan keyakinan untuk menjalankan urus niaga melalui laman web.

Kad Pembayaran Pelbagai Guna (KPPG) dan Giro Antara Bank (IBG). Bhd. MEPS juga melaksanakan Sistem Pembayaran dan Penjelasan Kebangsaan (NPCS). MEPS yang dimiliki oleh 27 institusi kewangan tempatan menggunakan protokol Urus Niaga Elektronik Terjamin (SET) sebagai piawaian pembayaran. Akta Hakcipta (Pindaan) 1997 bertujuan memastikan perlindungan yang mencukupi ke atas hak harta intelek bagi syarikat yang melabur dalam persekitaran ICT dan multimedia. Asia Travel Mart. dan MSC Trustgate Sdn. Pada akhir tahun 2000. Kad Pintar Wang Tunai Elektronik (MEPS CASH). dua syarikat telah diberi kuasa untuk menentusahkan urus niaga dengan mengeluarkan sijil digital iaitu Digicert Sdn.Com dan Cyber Music Asia. Bank Negara Malaysia telah memperkenalkan Sistem Pembayaran Elektronik Malaysia (MEPS) untuk membina serta melaksanakan pembayaran dalam talian antara pelanggan dan pedagang bagi urus niaga melalui Internet. MEPS juga membolehkan urus niaga dijalankan dengan menggunakan protokol Lapisan Soket Terjamin (SSL). beberapa undang-undang dan peraturan telah digubal bagi mengawal aktiviti di ruang siber. Pihak Berkuasa Pengawalan Pensijilan telah dilantik pada 1 Oktober 1998 bagi memantau dan mengeluarkan lesen kepada syarikat pensijilan yang diiktiraf. pelancongan dan jualan lelong. Syarikat-syarikat ini meliputi beberapa bidang industri seperti hiburan runcit. Bhd. beberapa inisiatif oleh sektor swasta telah dilaksanakan bagi mengambil manfaat daripada pertumbuhan pesat e-dagang. Beberapa syarikat tempatan telah memulakan perniagaan dalam talian melalui laman web e-dagang. Akta Tandatangan Digital 1997 memperuntukkan perlindungan keselamatan urus niaga dalam talian melalui penggunaan tandatangan digital. Di bawah Akta ini.Dalam tempoh Rancangan. perisian. Lelong. Dalam usaha menyokong pembangunan e-dagang. Sebagai sebahagian daripada usaha untuk mempromosi dan menggalakkan edagang. Antara contoh perniagaan e-dagang termasuklah Mall of Malaysia. dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang 24 . Di samping itu. Akta Teleperubatan 1997 yang menyediakan peraturan untuk pengamal perubatan berlesen dalam memberikan perkhidmatan perubatan. Akta-akta lain termasuklah Akta Jenayah Komputer 1997 yang bertujuan membanteras kegiatan salah guna komputer.

200 pada tahun 2000. juru analisis sistem. jurutera perisian. MMU menawarkan kursus berasaskan ICT dan multimedia di peringkat ijazah pertama dan lanjutan. Bagi memenuhi keperluan MSC. Permintaan untuk pekerja ICT terdiri daripada jurutera perkakasan.7 peratus setahun berbanding dengan pertumbuhan keseluruhan sebanyak 3. pengatur program komputer dan kakitangan sokongan teknikal telah meningkat daripada 88. Universiti Multimedia (MMU) telah ditubuhkan pada tahun 1998 dengan mempunyai dua kampus iaitu di Cyberjaya dan Melaka. kira-kira 22 peratus merupakan ijazah sarjana muda teknologi maklumat dan komunikasi. Daripada jumlah graduan tersebut. Dengan dilengkapi ATM berkelajuan tinggi. Institusi swasta menawarkan kursus terutamanya di peringkat diploma dan ijazah pertama manakala institusi awam pula memberi tumpuan kepada ijazah pertama dan lanjutan. dianggarkan seramai 20. Kakitangan sokongan teknikal iaitu sebanyak 32. kemudahan pembelajaran multimedia dan perpustakaan digital. kira-kira 9.1 peratus dan juru analisis sistem sebanyak 23.000 pelajar telah mendaftar dalam pelbagai jurusan.260 graduan telah berjaya dikeluarkan oleh institusi awam dan swasta dalam bidang ICT dan kursus berkaitan dengan kejuruteraan pada tahun 1999.menyediakan kerangka perundangan bagi menyelaraskan percantuman ketiga-tiga industri telekomunikasi.7 peratus setahun dalam tempoh yang sama.160 pada tahun 1998 kepada 108. Kerajaan telah melaksanakan 25 . Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan yang pesat sebanyak 10. Terdapat 170 institusi swasta dan 28 institusi awam yang menawarkan kursus ICT sehingga Oktober 1999. Sebagai sebahagian daripada usaha bagi memenuhi permintaan yang bertambah untuk pekerja ICT khususnya di kawasan MSC.7 peratus merupakan dua kumpulan terbesar. hampir 71 peratus dikeluarkan oleh institusi swasta yang menunjukkan peranan penting sektor swasta dalam aspek latihan untuk ICT. Dari segi penawaran. Daripada jumlah tersebut. Pembangunan Sumber Manusia ICT Revolusi yang berterusan dalam ICT telah mengubah komposisi guna tenaga dan pasaran buruh. penyiaran dan komputer. Pada akhir tahun 2000.

Antara langkah yang diambil termasuklah menambahkan jumlah institusi pengajian tinggi.6 juta atau 14.7 peratus telah digunakan untuk kursus berkaitan ICT dalam tempoh RMKe-7 yang melibatkan pembiayaan bagi 296. kejuruteraan dan pengurusan.beberapa inisiatif dengan jayanya untuk mencukupkan permintaan pekerja berpengetahuan. terdapat kekurangan dalam modal seperti ini terutamanya di peringkat awal pembangunan perniagaan yang berpunca daripada keengganan sistem perbankan yang sedia ada menyediakan pembiayaan kepada usaha yang berisiko tinggi serta kekurangan kepakaran untuk menilai cadangan projek. Dalam 26 . Dana Untuk Industri ICT Akses kepada modal teroka merupakan prasyarat penting untuk membangunkan syarikat yang berasaskan idea yang inovatif serta model perniagaan yang baik. sebilangan besar institusi pendidikan awam dan swasta menawarkan kursus dalam bidang pengajian perniagaan yang mengandungi subjek berkaitan dengan e-dagang.800 latihan. Jumlah pelajar yang sedang mengikuti kursus tersebut ialah seramai 6.398 orang pada tahun 1999. Latihan berasaskan ICT juga turut diberi penekanan di kalangan pekerja dengan tujuan meningkatkan kemahiran serta pengetahuan mereka dalam ICT. Selaras dengan pertumbuhan pesat e-dagang. Di bawah Tabung Pembangunan Sumber Manusia (HRDF) sebanyak RM101.075 orang pada tahun 1999 di institusi awam dan swasta khususnya di peringkat ijazah pertama. Walau bagaimanapun. Langkah-langkah ini dipercepatkan dengan pemberian status MSC kepada institusi dan fakulti masing-masing yang memberi tumpuan kepada latihan untuk pekerja berpengetahuan dalam bidang yang diberi keutamaan seperti ICT. Bilangan graduan pengajian perniagaan yang mendapat latihan e-dagang ialah seramai 1.

MSC Venture Corporation (MSC VC) telah ditubuhkan pada tahun 1999 sebagai sebuah anak syarikat milik penuh MDC. Sehingga akhir tahun 2000. MSC VC telah membantu syarikat yang memiliki status MSC dan yang berpotensi memiliki status berkenaan terutamanya syarikat PKS bagi mendapatkan pembiayaan modal teroka. MSC VC telah melancarkan dana pertamanya iaitu MSC Venture One pada Jun tahun 1999 dengan peruntukan sebanyak RM120 juta. Sasaran bagi dana tersebut adalah syarikat yang baru memulakan perniagaan.hubungan ini. Kerajaan telah menyediakan RM500 juta sebagai dana ICT pada tahun 2000 untuk membiayai syarikat berteknologi tinggi dan berasaskan ICT. Dalam tempoh RMKe-7. Bursa Dagangan Sekuriti Dan Sebut Harga Automasi Malaysia (MESDAQ) telah ditubuhkan untuk menyediakan pilihan dana kepada syarikat berasaskan teknologi dan berpotensi tanpa mengambil kira latar belakang syarikat dan syarikat yang baru memulakan perniagaan. Sehingga akhir tahun 2000. tiga syarikat berasaskan 27 . Usaha juga dibuat bagi memperbaiki sistem perdagangan dengan memperkenalkan sistem baru yang berasaskan Internet serta menghubungkan sistem tersebut dengan Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL). 46 permohonan pinjaman yang bernilai RM211. bioteknologi dan angkasa lepas. Tumpuan telah diberikan kepada 12 bidang teknologi yang diutamakan seperti elektronik berteknologi tinggi. sebanyak RM200 juta disalurkan melalui Bank Industri dan Teknologi Malaysia Berhad (BITMB) bagi membiayai industri berteknologi tinggi termasuk elektronik. baru berkembang dan di peringkat awal tawaran awam permulaan (IPO). MSC VC telah melabur sebanyak RM43 juta dalam 10 syarikat. Sebanyak RM300 juta lagi disalurkan melalui bank perdagangan bagi membiayai modal teroka untuk industri tersebut. Bagi menarik minat pelabur asing ke dalam MESDAQ. bioteknologi dan pembuatan.1 juta telah diterima oleh BITMB manakala jumlah pinjaman yang telah diluluskan adalah sebanyak RM27. ICT. keuntungan mereka dikecualikan daripada peraturan kawalan pertukaran mata wang asing. ICT. telekomunikasi. Bagi memangkin pertumbuhan dan menarik minat syarikat modal teroka supaya melibatkan diri dalam sektor ICT.3 juta. Daripada jumlah tersebut. Sejak pelancaran perdagangannya pada April tahun 1999.

Dalam pejabat LAN tanpa wayar membenarkan pekerja bergerak dengan bebas di dalam bangunan.teknologi yang berkaitan dengan bidang farmasi. Tidak seperti LAN berwayar. Sebuah LAN tanpa wayar menyediakan capaian internet meliputi sebuah kawasan geografi yang kecil dan ia biasanya terhad kepada sebuah rumah atau bangunan. Terdapat dua kategori teknologi tanpa wayar iaitu LAN (local-area networks) atau rangkaian kawasan tempatan dan WAN (wide-area networks) atau rangkaian kawasan luas. Titik capaian ini disambungkan kepada peranti tanpa wayar keapda rangkaian berwayar biasa. ICT dan multimedia telah disenaraikan. Dalam dunia yang lebih nyata. Peranti pengguna seperti komputer bimbit atau peribadi boleh 28 . anda akan mendapati bahawa anda akan berada di luar capaian rangkaian selular dan sistem e-mel tidak dapat dicapai kerana ia tidak disokong oleh negara asing tersebut. Namun realiti tidak seperti yang dinyatakan. WAN tanpa wayar pula menyediakan capaian internet meliputi kawasan yang lebih besar seperti sebuah bandaraya atau negara.LAN tanpa wayar berkomunikasi menerusi titik capaian yang terdiri daripada penerima (transceiver) dan kad Ethernet. Secara realitinya terdapat banyak kelemahan dalam capaian tanpa wayar dan pengguna harus faham bahawa ia berbeza daripada satu rangkaian kepada satu rangkaian yang lain dan daripada satu peranti kepada satu peranti yang lain. para pekerja hanya terhad pada rangkaian dalaman termasuklah internet dan e-mel. Ciri-ciri jaringan tanpa wayar dan capaiannya Capaian maklumat di mana sahaja dan pada bila-bila masa merupakan sebuah janji daripada rangkaian data tanpa wayar. Berhubungan tanpa wayar LAN tanpa wayar boleh menjadi efektif dalam beberapa suasana. Pengguna juga harus faham mengenai tugas penyedia perkhidmatan tanpa wayar dan hubungan mereka dengan pembawa talian tanpa wayar. Rangkaian tanpa wayar popular di dalam rumah yang mempunyai lebih daripada satu komputer bagi mengurangkan kos pemasangan wayar.

Rangkaiannya berasaskan tiga komponen iaitu M-ES (Mobile End System). Apabila MDBS menerima isyarat daripada modem MDBS akan menghantar isyarat pendekod kepada modem untuk memberitahu bahwa data telah diterima.com). M-ES adalah sebuah peranti seperti sebuah modem tanpa wayar untuk PDA.cisco. atau kad ISA (Industry Standard Architecture).avaya. Setiap modul menyokong sehingga enam penerima tanpa wayar.11b.com). Jika ia menerima isyarat "sibuk". Para pengeluar seperti 3Com 802. Cisco (http://www.3com. CDPD sentiasa berfungsi sepanjang masa dan anda tidak perlu mendail kepadanya untuk mendapatkan perkhidmatan dan pengguna akan dicaj menurut jumlah data yang dihantar. Modem tanpa wayar ini akan memantau status MDBS. MDBS mempunyai sebuah modem tanpa wayar dan sebuah modul kawalan komputer.com) mengeluarkan produk-produk tanpa wayar yang serasi . Jika M-ES menerima isyarat "kosong" maka MDBS bersedia untuk menerima data dan ia akan berkomunikasi dengan MDBS. dan MD-IS (Mobile Data Intermediate System). MDBS (Mobile Data Base Station). modem tahu bahawa terdapat sebuah peranti sedang berkomunikasi dengan MDBS.11b yang berkelajuan sehingga 11Mbps dan rangkaian berwayar pada kelajuan 100Mbps atau lebih. CDPD adalah rangkaian suis-paket di mana data dipecahkan kepada serpihan kecil dan dihantar menerusi rangkaian dan tiba di destinasi tanpa mengira susunan. Rekabentuk ini membenarkan MDBS menggunakan seberapa banyak 29 (http://www. LAN tanpa wayar menggunakan standard 802. Jika modem tidak menerima isyarat pendekod maka ia akan menghantar semula maklumat tadi.disambungkan kepada LAN tanpa wayar menggunakan kad PC. Oleh kerana rangkaian ini memerlukan perkakasan tambahan maka CDPD tidak akan dapat meliputi keseluruhan kawasan perkhidmatan. Rangkaian CDPD telah direka menuruti lakaran sebuah rangkaian tanpa wayar. Peranti tanpa wayar akan menerimanya dan menyusun semula paketpaket data tersebut. Kini kebanyakan CDPD banyak digunakan bersama PDA. Di sebalik rangkaian tanpa wayar CDPD (Cellular Digital Packet Data) adalah rangkaian data tanpa wayar yang digunakan pada rangkain bersel analog yang sedia ada. dan Avaya (http://www. kad PCI (Peripheral Component Interconnect).

2Kbps iaitu antara yang paling perlahan dalam sambungan dail-terus. Sebelum peranti meminta maklumat daripada rangkaian CDPD. Pemindahan inframerah adalah separuh dupleks. 2007.kempen. MDIS seterusnya akan memantau jumlah data yang dihantar atau diterima oleh pengguna.my . Kebanyakan PDA dan telefon bersel. Jika modem itu terkeluar daripada http://www.Kementerian Penerangan Malaysia Powered by Mambo Generated: 25 September. Jika ia tidak berhubungan di dalam julat masa itu maka peranti itu dianggap tidak berfungsi 30 . Pada setiap lokasi MDBS ia akan bergabung dengan sebuah menara bersel analog di mana rangkaian tanpa wayar bermula. Setiap peranti mempunyai 500 milisaat untuk bersambung dan 500 milisaat untuk mendapat maklumbalas. MD-IS akan bertanggungjawab untuk mengetahui lokasi modem tanpa wayar pada setiap masa. Inframerah Inframerah membenarkan anda menghantar dan menerima maklumat daripada satu peranti kepada satu peranti yang lain dengan menggunakan cahaya. makan MD-IS akan memilih MDBS yang terdekat dan menggunakan modem pada kedudukan baru. Tamabahan pula untuk mencapai port inframerah yang lain ia hendaklah berada di dalam ruang litup peranti lain. Rangkaian CDPD berkelajuan sehingga 19. ia akan ditentusahkan oleh MD-IS.penerima yang diperlukan pada setiap lokasi MDBS. dan ini membolehkan hanya satu peranti sahaja bersambung pada satu masa. Untuk mengurangkan gangguan port inframerah hendak mempunyai capaian 15 darjah sahaja. mempunyai perisian dan perkakasan untuk menguasai peranti tersebut sementara pencetak dan telefon bersel adalah peranti yang kurang canggih.gov. Jika terdapat gangguan radio daripada peranti lain. Peranti yang lebih canggih seperti PDA dan notebook. Sesetengah PDA membenarkan anda menggunakan inframerah untuk berkomunikasi dengan pencerak atau telefon bersel. port inframerah terganggu dengan sumber cahaya yang lain. notebook dan pencetak mempunyai port inframerah. 17:14 capaian MDBS. Peranti yang lebih canggih pasti akan menguasai sambungan inframerah. Pusat pertukaran inframerah terhad kepada dua peranti sahaja dalam satu masa.

Ada diantara rangkaian direka untuk memberikan kelajuan dan capaian yang tinggi dan luas seperti CDPD dan Ricochet. Apabila peranti berjaya menghasilkan sambungan dengan perantai lain mana ia akan mengambil masa kirakira 0. Walaupun hampir kesemua rangkaian tanpa wayar serupa tetapi ketidakserasian rangkaian memerlukan perhatian yang lebih dalam penentuan kawasan yang diliputi.4GHz. Rangkaian pico adalah sebuah rangkaian "peer-to-peer" yang mana setiap peranti boleh menerima dan menghantar maklumat daripada sebarang peranti. Satu peranti digunakan sebagai peranti utama dan ia akan menentukan frekuensi yang akan digunakan dalam seluruh rangkaian pico tersebut dan peranti lain dianggap sebagai peranti sekunder.64 saat bersambung. Peranti yang berhampiran akan mengesan frekuensi setiap 1. 31 . Bluetooth Bluetooth adalah sebuah teknologi yang menjanjikan banyak kebaikan tetapi ia masih kurang mendapat sokongan perisian dan keselamatan serta harga yang mahal.28 saat dan mengimbas 32 jenis frekuensi. Bluetooth menyediakan komunkasi radio jarak pendek antara peranti Bluetooth. Jika lebih daripada satu rangkaian pico disambung maka ia akan dinamakan sebagai "scatternets". Bluetooth menggunakan frekuensi spektrum 2.. Apabila sebuah peranti Bluetooth cuba bersambung dengan peranti Bluetooth yang lain ia akan mengeluarkan perintah dalam 16 bentuk frekuensi. Contohnya sebuah fon telinga berasaskan Bluetoothboleh digunakan dengan telefon bersel yang disimpan dalam poket anda. Sebuah rangkaian sambungan peranti-peranti Bluetooth dikenali sebagai "piconet" atau rangkaian pico. Dengan itu sebuah peranti boleh menjadi rakan yang aktif dalam lebih daripada satu rangkaian pico.

terdapat pembuat cip iaitu Cambridge Silicon Radio yang telah membangunkan kedua-dua teknologi ini. biasanya pada komputer desktop dan notebook manakala Bluetooth pula digunakan dalam lingkungan PAN iaitu Personal Area Network di mana perantiperanti khusus digunakan misalnya telefon mudah alih. Selain daripada itu.4 GHz tetapi pada hakikatnya tidak. Walaupun secara logiknya kedua-dua teknologi ini mungkin akan terganggu antara satu sama lain disebabkan jalur frekuensinya sama iaitu 2. Ericsson telah membangunkan telefon mudah alih yang boleh memindahkan audio menerusi teknologi Bluetooth dari telefon ke headset tanpa menggunakan wayar. keupayaan audio juga berbeza diantara kedua-dua teknologi ini. keupayaan audio adalah menerusi VOIP (Voice Over IP) dimana spesifikasi dan keperluannya adalah 32 .0 KEJAYAAN Wi-Fi Teknologi Wi-Fi digunakan untuk menggantikan sistem rangkaian wayar iaitu LAN yang sedia ada. Selain daripada itu. pengimbas barkod dan PDA bagi menggantikan peranti yang menggunakan wayar. Sebaliknya dalam teknologi Wi-Fi.5. Ini berdasarkan penyelidikan yang telah dilakukan oleh Bluetooth SIG dan IEEE menerusi teknik AFH (Adaptive Frequency Hopping) yang mendapati bahawa kedua-duanya adalah bebas dari gangguan. Sebagai contoh.

Penggunaan kedua-dua teknologi ini juga boleh dilihat dalam syarikat UPS (United Parcel Service) di mana pengimbas barkod mengimbas kod dengan menggunakan teknologi Bluetooth lalu data-data tersebut dihantar ke titik capaian WLAN yang menggunakan teknologi Wi-Fi untuk dihubungkan ke cawangancawangan lain diseluruh dunia. Ini adalah kerana adanya titik capaian untuk teknologi Wi-Fi disediakan. antara data dan suara. mempunyai sasaran tersendiri dan yang lebih penting ialah bukannya bersaing antara satu sama lain. di mana perpindahan data dapat dilakukan dengan pantas dan cepat. Teknologi Bluetooth pula memudahkan kita memindahkan atau berkongsi data antara notebook dan PDA. Penggunaan kedua0dua teknologi ini menunjukkan akan kepentingan sistem pautan tanpa wayar dalam dunia digital masa kini. Ini adalah kerana sesuatu perbincangan atau mesyuarat boleh dilakukan di tempat-tempat santai yang menyediakan sambungan tanpa wayar ini. Selain itu. Ini memudahkan aplikasi dinikmati sepenuhnya oleh 33 . Integrasi Data dan Suara PATW juga telah mewujudkan integrasi telefoni komputer API yang dipanggil WTAI. dengan adanya teknologi-teknologi ini ia juga telah dapat mengurangkan tekanan kerja.sama sekali berbeza. Teknologi pautan tanpa wayar ini memberikan banyak kelebihan atau kebaikan dalam aktiviti seharian kita seperti boleh melayari internet di mana-mana sahaja seperti di kafe-kafe atau tempat-tempat umum yang digelar sebagai hotspot. Teknologi Wi-Fi ini juga menyediakan lebar jalur yang besar. Maka dengan ini jelas menunjukkan bahawa teknologi Wi-Fi dan bluetooth ini banyak membantu dan memudahkan kerja seharian manusia hari ini. Ini jelas menunjukkan kedua-dua teknologi ini mempunyai kelebihan masing-masing. Ini sangat berguna ketika melakukan persembahan sesuatu projek atau laporan perancangan ketika mesyuarat di mana data-data perlu dikongsi dengan staf-staf yang lain. Malah penyelenggaraan perkakasan juga mudah kerana tiada wayar atau kabel yang digunakan.

Tetapi kini ianya disimpan dijaringan dan sentiasa dikemaskinikan menerusi pelayan.pengguna termasuk mendapat maklumat yang paling kemaskini.  Pengguna berada diluar kawasan yang tidak langsung ada liputan dan penyiaran sel.  Jaringan tanpa wayar masih berdasarkan media pengangkutan narrowband. penanda buku dan kaedah input teks. walaupun teknologi ini mula berkembang. PATW mampu diterokai oleh ramai pengeluar yang berpotensi. memori. Tambahan pula. keupayaan data. CPU dan lain-lain perkakasan yang besar untuk digabungkan. persembahan. antara lain :  Sambungan talian ke pembekal yang tidak menentu seperti yang berlaku keatas ISP untuk Internet Berwayar. grafik dan skrol menjadi lebih sempurna bagi telefon bimbit yang mempunyai skrin persembahan yang lebih besar. Ianya tidak memerlukan cip memori. kandungan dan peningkatan aktiviti pengguna juga menyebabkan peningkatan dalam terminal bergerak tanpa wayar.  Impak kesihatan jangka panjang. organiser. beberapa kelemahan masih perlu diatasi. Kalau dulu banyak data terpaksa disimpan dalam ROM telefon bimbit yang kadangkala memerlukan upgrading. 34 . Kesimpulannya PATW dioptimakan untuk kemudahan terminal dan jaringan tanpa wayar. kekunci dan faktorfaktor kos. hayat bateri. Dalam revolusi aplikasi jaringan pusat. Namun.  Keselamatan dari Penggodam untuk kedua-dua pembekal dan pengguna. Contohnya. memori on-board boleh digunakan untuk kandungan offline. Walaupun ini bukan masalah sekalipun. pengendali jaringan tanpa wayar masih memerlukan penyelesaian pengangkutan yang optima supaya pelanggan dapat diberikan perkhidmatan dalam bandwidth yang sama. PATW telah dicipta berdasarkan masalah utama pengguna telefon bimbit dari segi pemeroses. Walaubagaimanapun rekabentuk telefon bimbit perlu dikekalkan.

0 KESIMPULAN Teknologi inovatif atau jalur lebar tanpa wayar dan jalur lebar atas talian elektrik yang dapat menyediakan sambungan alternatif untuk perniagaan dan kawasan kediaman yang kekurangan talian telefon akan dipertimbangkan. Bagi meningkatkan liputan komunikasi mudah alih dan saling boleh kendali. KTAK berusaha untuk memberi tumpuan kepada dua inisiatif utama iaitu penglibatan kerajaan bagi menghubungkan komuniti terpilih untuk menggalakkan permintaan Internet dan kedua adalah penglibatan sektor swasta bagi menawarkan perkhidmatan Internet. Di bawah pelan itu juga. nisbah langganan telefon selular dalam negara dijangka meningkat kepada 85 orang bagi setiap 100 penduduk pada 2010 berbanding 74. Menurut Kementerian Tenaga. rangkaian infrastruktur akan diperluaskan secara berperingkat dari segi kesediaan perkhidmatan.6. 35 . Air dan Komunikasi (KTAK).1 tahun lalu yang dirangsang oleh faktor kemampuan dan perubahan gaya hidup. liputan dan aplikasi yang inovatif serta berkualiti.

Kementerian Penerangan Malaysia Powered by Mambo Generated: 25 September. 2007. Melalui pindaan itu juga penyediaan infrastruktur jalur lebar di kawasan luar bandar akan dapat dilaksanakan dengan segera. Vermant (2001).0 RUJUKAN http://www. 7.gov.my . Cashman. Course Techonogy One Main Street Cambridge: Massachusetts.kempen. Dengan pindaan itu ia membolehkan penyediaan infrastruktur jalur lebar dibiayai oleh dana Pemberian Perkhidmatan Sejagat.Bagi mengukuhkan dua usaha itu antara tindakan yang sedang diambil oleh kementerian ialah dengan meminda Peraturan-Peraturan Komunikasi dan Multimedia (Pemberian Perkhidmatan Sejagat) 2002. 17:14 Shelly. Discovering Computers. USA 36 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->