PERSEDIAAN MENGHADAPI PEPERIKSAAN

1.
1. TUJUAN PEPERIKSAAN Peperiksaan adalah satu bentuk penilaian untuk mengukur kefahaman, ingatan, penguasaan, kemahiran, kebolehan dan penghayatan calon terhadap sesuatu bahan pembelajaran yang telah dipelajari. NOTE THIS : Despite what most students think, examiners do not like failing students. Most of them would rather pass you than to fail you. It is the pupils (candidates) who fail themselves. This is worth bearing in mind. 2. HOW DO I PREPARE MYSELF FOR EXAMINATION ? 2.1 Persediaan Awal peperiksaan Antara strategi yang boleh pelajar lakukan sebagai persiapan awal menghadapi peperiksaan ialah :

2.

2.1

2.1.1 2.1.2

2.1.1 Menentukan sasaran pencapaian diawal tahun untuk setiap mata pelajaran. 2.1.2 Membina sikap dan pemikiran yang positif terhadap peperiksaan. Anggap peperiksaan itu sebagai satu peluang bukan halangan. It is an opportunity for you to ‘show off’ what you have learned. 2.1.3 Menyedia dan mematuhi jadual belajar/ulangkaji secara berterusan (seperti pada Lampiran A). 2.1.4 Menyediakan senarai semak tajuk untuk semua subjek. Perhatikan tajuk-tajuk yang kerap keluar. 2.1.5 Menyediakan nota yang lengkap, padat dan ringkas (termasuk peta minda). 2.1.6 Membuat analisa soalan lepas dan membuat latihan menjawab soalan sebanyak mungkin. 2.1.7 Memahami bentuk soalan, skema jawapan dan pemarkahan untuk semua mata pelajaran. 2.1.8 Membuat ulangkaji/latihan tambahan secara berterusan. Sama ada semasa dalam kelas atau di rumah. ‘Practice makes perfect’. 2.1.9 GROUP) 2.1.10 2.1.11 2.1.12 Ujudkan kumpulan perbincangan bilamana perlu. (STUDY Berbincang dengan guru sekerap mungkin. Mengemukakan soalan/pandangan semasa dalam kelas. Buat uji diri setiap tajuk/beberapa tajuk secara berkumpulan.

2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 2.1.10 2.1.11 2.1.12 2.1.13

2.1.13 Ujudkan sistem ingatan yang mudah dan ringkas. Misalnya : gunakan Carta Pie, Bar Graph, peta, sketch, spider gram (mind mapping).

SPIDER GRAM Naungan Parameswara Cina Perdagangan Kebangkitan Melaka Cina India Entrepot Agama Kedudukan Hindu Angin Monsun Timur Laut & Barat Daya Sketch Carta Pie Islam

Questioning

Note learning

Key words Verbal Brainstorming

2.1.14 2.1.15 2.1.16 2.1.17

2.1.14 2.1.15 2.1.16 2.1.17 tinggi.

Amalkan teknik belajar yang sistematik dan efektif. Pelbagaikan sumber rujukan. Amalkan tabiat pengurusan masa yang berkesan. Pastikan kesihatan dan kecergasan anda berada ditahap yang Sentiasa ingat pada

2.1.18 2.1.18 2.2
2.2

Sentiasa tingkatkan aras motivasi diri. sasaran pencapaian anda.

Persediaan Akhir Peperiksaan (1-3 bulan sebelum peperiksaan) 2.2.1 Ulangkaji nota-nota ringkas setiap subjek dan gunakan buku rujukan dimana perlu. 2.2.2 Sediakan jadual ulangkaji yang lebih intensif. 2.2.3 Beri perhatian kepada tajuk/tajuk kecil dimana penguasaan anda masih belum memuaskan. 2.2.4 Jika timbul ketidakpastian, bincang dengan rakan/guru.

2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4

2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.3
2.3

2.2.5 (esei).

Jawab soalan-soalan yang lepas dan minta disemak oleh guru

2.2.6 Rekodkan perkembangan ulangkaji anda. Dekit demi sedikit lama-lama jadi bukit. 2.2.7 2.2.8 minit. Fahami dengan sebaik-baiknya keperluan kertas soalan. Lakukan senaman ringan setiap petang sekurang-kurangnya 20

2.2.9 Analisa jadual peperiksaan, gariskan subjek yang anda ambil dan beri perhatian kepada perkara-perkara seperti tarikh, masa, tempat kod subjek dan keperluan yang perlu dibawa. Persediaan Pada Hari Peperiksaan 2.3.1 Tidur awal pada hari peperiksaan, satu jam lebih awal. Untuk kesihatan badan dan kecerdasan otak kita memerlukan masa tidur antara 6-8 jam sebelah malam. 2.3.2 Elak mengulangkaji hingga jauh malam. 2.3.3 Pastikan anda membawa semua alat/bahan/dokumen peperiksaan seperti Kad Pengenalan, pen, slip peperiksaan, pensil, pemadam, pembaris, mesin kira-kira dan lain-lain keperluan sebagaimana yang diarahkan (sediakan senarai semak peralatan). 2.3.4 Jangan lupa ambil serapan pagi. 2.3.5 Pastikan anda berada didewan peperiksaan satu jam atau 45 minit sebelum peperiksaan bermula. Ketua Pengawas Peperiksaan biasa akan memanggil pelajar masuk 15 minit sebelum peperiksaan bermula. 2.3.6 Sementara menunggu peperiksaan bermula lakukan ulangkaji cepat menggunakan Carta, Mind Mapping atau akronim untuk mengingatkan isi-isi penting dengan sepintas lalu. 2.3.7 minit. 2.3.8 2.4.1 Lakukan senaman ringan setiap petang sekurang-kurangnya 30 Jika anda kurang sihat dapatkan rawatan secepat mungkin.

2.3.1 2.3.2 2.3.3

2.3.4 2.3.5

2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.4
2.4

Semasa Peperiksaan (Strategi Menjawab Soalan) Sebelum menulis jawapan. Dengar arahan dari Ketua Pengawas.  Pastikan anda mendapat Kertas Soalan yang betul.  Letakkan Kad Pengenalan dan Slip Peperiksaan di sudut sebelah kanan meja anda.  Berdoa, tarik nafas dan fokus pada peperiksaan. Baca arahan Kertas Soalan dengan teliti terutama yang berkaitan dengan soalan-soalan wajib dan pilihan.  Jawab soalan yang mudah dahulu.  Sediakan rangka jawapan (3-5 minit).  Jawab mengikut kehendak soalan dengan tepat dan padat dengan isi.  Jangan mengunakan masa lebih daripada yang diperuntukan untuk menjawab mana-mana soalan. Tidak ada markah lebih diberikan.  Fahami kehendak dan bentuk-betuk soalan seperti : Ertikan - maksud yang jelas tentang sesuatu istilah. Namakan - Tulis nama-nama tertentu atau label.

2.4.1
   

    

Huraikan Bincangkan Bandingkan Beza Jelaskan Definisi Kritik Analisiskan Rumuskan

-

Penerangan yang terperinci dan jelas. Kemukakan tentang kebaikan dan keburukan serta kesan-kesan. Berikan faktor yang sama dan tidak sama. Berikan faktor yang tidak sama. Terangkan supaya mudah difahami sesuatu fenomena. Takrif tentang istilah/frasa mengikut konteks dan lengkap. Penilaian dan pendapat anda, kebaikan dan keburukan sesuatu perkara. Jelas idea utama dan hubungannya dengan sesuatu, andaian serta kepentingannya. Nyatakan secara ringkas dan padat idea-idea utama serta kepentingannya.

2.4.2
               

2.4.2

Semasa Menulis Jawapan Tidak perlu salin soalan, cuma tulis nombor soalan dengan jelas. Jawapan hendaklah tepat dan berkaitan. Jawapan hendaklah disokong dengan bukti dan petikan, dimana

perlu. Gunakan ilustrasi seperti gambar rajah, jadual, peta, graf, carta dan lain bagi menyokong jawapan.  Pastikan ejaan dan struktur ayat betul dan tepat.  Tunjukkan formula, jalan kiraan dan jawapan jika soalan melibatkan pengiraan.  Bagikan jawapan anda kepada bilangan perenggan yang bersesuaian.  Panjang jawapan hendaklah bersesuaian dengan markah.  Tulisan biarlah kemas dan menarik.  Tulis jawapan ringkas (point form) jika kekurangan masa.  Bagikan masa dengan seimbang bagi setiap soalan.  Jika anda dalam keadaan ‘blackout’ tarik nafas panjang 3 kali dan beralih ke soalan lain dahulu.  Semak semula ‘maklumat peperiksaan’ nombor soalan, jawapan dan lain-lain sebelum anda menghantar kertas jawapan.

KESIMPULAN : Semua pelajar mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang dalam setiap peperiksaan jika mereka menggunakan potensi mereka secara optima. Oleh kerana peperiksaan mementingkan ketepatan maka pelajar mesti membuat persediaan dengan penuh kepastian bukan sekadar asal belajar sahaja. Sikap dan pemikiran yang positif, cita-cita atau matlamat yang tinggi, motivasi diri yang sentiasa menggunung, teknik belajar dan ulangkaji yang sistematik, pengurusan masa yang berkesan dan latihan yang berterusan adalah prasarana yang membolehkan anda menjadi pelajar yang cemerlang. Tidak ada jalan pintas untuk kejayaan (there is no short cut to success). “If you want to get the results that winners get, you must first think like a winner thinks”. (Dr. Staples W.D.) However desire without action will not bring about results. So make a decision to act and start now because the earlier you start the more time you have to prepare yourself for the examination and time lost will never be regained. ‘Selamat Maju Jaya’

Example WEEKLY PLANNER
Day Time 0600 – 1300 1300 – 1400 1430 – 1700 1700 – 1900 1900 - 2200 Maths Tuition Geog Maths Tuition Sejarah BM Tuition BM BI EXERCISE/GAMES/DINNER Sejarah Sains Sains Geog Sejarah BI KH LUNCH BREAK NORMAL LESSONS Maths. KH Sains MON TUES WED THUR FRI SAT SUN

Allocation of time for each subject BM BI Jam 2 2 Maths Sains Jam 3 3 Geog Sejarah Jam 2 3 KH Jam 2

Note : Some subject teachers allow you to use the normal lessons time for revision. Use this time effectively to cover the important topics you need to revise.

NAMA : _____________________________________________ Haribulan : _________________ SASARAN PENCAPAIAN SPM/PMR 2000 UNTUK SETIAP MATA PELAJARAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Sejarah Sains Pendidikan Moral/ Pendidikan Islam Matematik English Literature Geografi Kesusasteraan Melayu SPM 2000 Cemerlang : 1A, 2A Kepujian : 3B, 4B, 5B, 6B Lulus : 7D, 8D Gagal : 9G PMR :

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ekonomi Asas Prinsip Akaun Pendidikan Seni Fizik Kimia Biologi Matematik Tambahan Bahasa Cina

A, B, C, D, E

TIGA SEBAB UTAMA SAYA PERLU MENCAPAI SASARAN TERSEBUT :

1.

1. _______________________________________________________________________ ______ 2. _______________________________________________________________________ ______ 3. _______________________________________________________________________ ______

2.

3.

SAYA AKAN MENCAPAI SASARAN TERSEBUT SEBAB SAYA ……………………………………… …. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………

Dengan ini saya ………………………………………………………………….berjanji untuk berusaha dengan bersungguh-sungguh secara berterusan mulai sekarang untuk mencapai sasaran tersebut.

………………………….. …….. Tandatangan Pelajar Tingkatan

………………………… Pengetua/Guru

Saksi : ………………….. (Ibu Bapa)

Panggau Ruai: www.geocities.com/uthan.geo

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful