2011ΔΣ(247)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρίθμ. 18 / 22-9-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης Νο 247 /2011
Θ Ε Μ Α : Λειτουργία ΒΙ.ΠΕ στο Μαντούδι
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Τζαχρήστος Χρήστος ,Πρόεδρος
Παπαντωνίου Κων/νος ,Γραμματέας
Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελάρας Αγγελής
Γεωργατζής Ευάγγελος
Γιαννιός Κων/νος
Ανδρέου Γεώργιος
Δράκος Ιωάννης
Κανελλόπουλος Ιωάννης
Καντζούρας Ιωάννης
Κομποθανάσης Χρήστος
Λεοντής Αθανάσιος
Λιαγκάκης Ευστάθιος
Μουστάκας Νικόλαος
Barrett Anthony
Μπρατζίκου – Χριστοδούλου Άννα
Παναγιώτου Κων/νος
Περήφανος Ιωάννης
Ριτσώνης Άγγελος
Στάμου Ιωάννης
Στεργίου Ιωάννης
Στέφου Κυριακή
Τσούμαρης Αθανάσιος
Φραγκογιαννάκης Κων/νος
Χατζής Ανδρέας
Χαλιούλιας Ιωάννης
ΑΠΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ανδρίτσος
Ιωσήφ
,Αντιπρόεδρος
Κατσούρας Δημήτριος , Μέλος

Δημοτικού Συμβουλίου
«
«

«
«

«
«

Στο Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και στην αίθουσα συνεδριάσεων
του δημοτικού συμβουλίου στη Τοπική Κοινότητα Μαντουδίου, σήμερα την
του μηνός 22α του έτους 2011 ,ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αρίθμ. 11943/169-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και την 236/2011 απόφαση
δημοτικού συμβουλίου ,που επιδόθηκε σε κάθε έναν από τους δημοτικούς
συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ,χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Δήμαρχος Δήμου
Μαντουδίου -Λίμνης-Αγίας Άννας, ο Γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου
κ. Στεργίου Γεώργιος και η εκπρόσωπος του συμβουλίου Νέων κα Κοη
Δέσποινα.

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα είπε:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Κύριοι σύμβουλοι, ύστερα από το αίτημα των συμβούλων της
μειοψηφίας που έγινε στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο θα συζητηθεί και
σήμερα από το δημοτικό συμβούλιο το θέμα της δημιουργίας ΒΙ.ΠΕ στην
περιοχή ΦΟΥΡΝΟΙ του Μαντουδίου.
Παρακαλώ τους δημοτικούς συμβούλους να τοποθετηθούν επί του θέματος
Στη συνέχεια το λόγο πήραν οι πιο κάτω δημοτικοί σύμβουλοι :
Περήφανος Ιωάννης : Τόνισε ότι το δημοτικό συμβούλιο δεν έχει πάρει καμία
απόφαση όσο αφορά την δημιουργία ΒΙ.ΠΕ αφού κατά την διάρκεια της
έκτακτης συνεδρίασης που έγινε την 12-8-2011 η δημοτική αρχή αποφάσισε
να μην γίνει δεκτή η ένσταση κατά της ΒΙ.ΠΕ που έκανε τόσο ο ίδιος όσο και ο
επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης κ. Λιαγκάκης Ευστάθιος.
Δήλωσε ότι είναι πολύ μεγάλη και ιστορική ευθύνη η λήψη οποιαδήποτε
απόφασης .
Επισήμανε τον κίνδυνο σε μερικά χρόνια να μαζεύονται στο Μαντούδι όλα
τα σκουπίδια της Ελλάδας.
Ζήτησε να παρθεί απόφαση για να είναι καταγεγραμμένη στα πρακτικά και
στην συνείδηση του λαού.
Καντζούρας Ιωάννης: Τόνισε ότι ο τόπος πρέπει να αναπτυχθεί ,ότι υπάρχει
απόφαση που εξαιρεί την δημιουργία διυλιστηρίων ,πυρηνικών εργοστασίων,
ΧΥΤΑ και όλα όσα αναφέρουν εκείνοι που είναι αντίθετοι με την συγκεκριμένη
επένδυση. Επανέλαβε τις θέσεις ,που εξέφρασε στην Περιφέρεια και τόνισε
ότι θεωρεί κύριο μοχλό ανάπτυξης για την περιοχή την επένδυση και ανέφερε
ότι δεν τον αφορά το πολιτικό κόστος προκειμένου να γίνει κάτι καλό για την
ανάπτυξη της περιοχής.
Λιαγκάκης Ευστάθιος : Υποστήριξε ότι υπήρχε μεθόδευση για το θέμα από
την μεριά του Δήμου, ανέφερε ότι πέρασε από το δημοτικό συμβούλιο η
οριοθέτηση του ποταμού ΚΥΜΑΣΙΩΤΗ χωρίς να ειπωθεί τίποτε. Σε ερώτηση
του αν υπήρχε γνώση για το θέμα ,παρότι είχε κοινοποιηθεί έγγραφο της
ΤΕΡΝΑ και η επιτροπή πρωτοβουλίας ζήτησε να συζητηθεί το θέμα ,η
απάντηση ήταν ότι θα συζητηθεί όταν ενημερωθούμε.
Τόνισε ότι σε περίπτωση δημιουργίας εργοστασίου που θα λειτουργεί με
φυσικό αέριο ,οι αγρότες θα πρέπει να ξεχάσουν τον υδροφόρο ορίζοντα
αφού χρειάζονται 500.000 κυβικά νερό την ημέρα για ψύξη των υψικαμίνων.
Ανέφερε ότι η ίδια η ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε πως σε περίπτωση δημιουργίας
εργοστασίου ,θα απασχοληθούν περίπου 85 άνθρωποι από τους οποίους το
60% θα είναι ειδικευμένο προσωπικό.
Πρότεινε να βγει η δημοτική αρχή στα χωριά –όπως ο Καλλικρατικός νόμος
ορίζει και να γίνουν λαϊκές συνελεύσεις.
Τσούμαρης Αθανάσιος : Τάχθηκε υπέρ της ΒΙ.ΠΕ με αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους προκειμένου να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας.
Barret Anthony: Εξέφρασε την αγανάκτηση του που ο Καλλικρατικός Νόμος
δεν έδωσε το δικαίωμα στο δημοτικό συμβούλιο να γνωμοδοτήσει. Τόνισε ότι
έχει επιφυλάξεις για την ΒΙ.ΠΕ γιατί δεν έχει εμπιστοσύνη στους Ελληνικούς
ελεγκτικούς μηχανισμούς. Επισήμανε ότι η ανάπτυξη της Εύβοιας έπρεπε ήδη
να είχε γίνει με την κατασκευή της τρύπας στο Καντήλι, ότι το κακό ξεκινάει

που η Εύβοια δεν χαρακτηρίζεται ως νησί ,αλλά σαν Στερεά Ελλάδα κάτι για
το οποίο θα πρέπει να γίνει αγώνας .
Παναγιώτου Κων/νος είπε ότι στο όνομα της ανεργίας δεν πρέπει να βάλουμε
ταφόπλακα στην περιοχή. Με την δημιουργία ΒΙ.ΠΑ μπορεί να βρεθεί λύση
για την περιοχή.

Αγγελάρας Αγγελής: Για το θέμα των εγγυήσεων ανέφερε ως παράδειγμα
όταν παραχωρήθηκε η ΒΙΟΜΑΓΝ στον Μπαρμπούτη. Στα δυόμιση χρόνια
Επήλθε η πτώχευση. Όχι στην ΒΙ.ΠΕ . Οι θέσει εργασίας που έχει εξαγγείλει
η ΤΕΡΝΑ είναι 85 ,εκ των οποίων οι περισσότερες θα είναι εξειδικευμένες και
οι υπόλοιπες ελάχιστες.
Στεργίου Ιωάννης :
Ένταση προκλήθηκε όταν ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο,
ζήτησε όμως πριν τον Δήμαρχο να μιλήσει ο πολίτης κ. Καραγιώργος
Ευάγγελος που παρίστατο στην συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου αρνήθηκε να του δώσει το λόγο και
την ίδια στιγμή δημιουργήθηκε ένταση στη συνεδρίαση και κάτοικοι της
περιοχής που παρακολουθούσαν την συζήτηση ζήτησαν την απομάκρυνση
του κ. Καραγιώργου από την αίθουσα.
Ακολούθησε σύγχυση πράγμα που ανάγκασε τον πρόεδρο να διακόψει την
συνεδρίαση για πέντε λεπτά προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση.
Ως ένδειξη διαμαρτυρίας που δεν δόθηκε λόγος στον κ. Καραγιώργο οι
σύμβουλοι της μειοψηφίας κ.κ. Περήφανος Ιωάννης, Αγγελάρας Αγγελής,
Γεωργατζής Ευάγγελος, Παναγιώτου Κων/νος ,Γιαννιός Κων/νος,
Κομποθανάσης Χρήστος, Λιαγκάκης Ευστάθιος, Χατζής Ανδρέας ,
αποχώρησαν από την συνεδρίαση.
Όταν η συνεδρίαση ξεκίνησε εκ νέου ,το λόγο πήρε ο κ. Δήμαρχος ο οποίος
τόνισε ότι οι διαφορετικές απόψεις θα πρέπει να ακούγονται και κάθε γνώμη
είναι σεβαστή. Επισήμανε ότι πραγματοποίησε λαϊκές συνελεύσεις σχετικά με
το θέμα ,μέσα από τις οποίες φάνηκε ,ότι η πλειοψηφία του κόσμου είναι
υπέρ της επένδυσης. Τελειώνοντας ανέφερε ότι και ο ίδιο κρατά «μικρό
καλάθι» όσο αφορά τις υποσχέσεις της ΤΕΡΝΑ ,όμως το έργο πρέπει να
προχωρήσει.
Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η
συνεδρίαση .
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Τζαχρήστος Χρήστος
ΤΑ ΜΕΛΗ
Αγγελάρας Αγγελής
Γεωργατζής Ευάγγελος
Γιαννίος Κων/νος
Ανδρέου Γεώργιος
Δράκος Ιωάννης

Παπαντωνίου Κων/νος

Κανελλόπουλος Ιωάννης
Καντζούρας Ιωάννης
Κομποθανάσης Χρήστος
Λεοντής Αθανάσιος
Λιαγκάκης Ευστάθιος
Μουστάκας Νικόλαος
Barrett Anthony
Μπρατζίκου – Χριστοδούλου Άννα
Παναγιώτου Κων/νος
Περήφανος Ιωάννης
Ριτσώνης Άγγελος
Στάμου Ιωάννης
Στεργίου Ιωάννης
Στέφου Κυριακή
Τσούμαρης Αθανάσιος
Φραγκογιαννάκης Κων/νος
Χατζής Ανδρέας
Χαλιούλιας Ιωάννης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΖΑΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ακριβές απόσπασμα
εκ του πρωτοτύπου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful