STAMPEN MET DE STAATSKRANT

oquette: ‘Maar nee, ze moest zonodig haar eigen spreekbuis hebben. De Stadsdeel Westerparkkrant. Je had Hare Hoogheid moeten zien stampen toen de cijfers van het onderzoek naar het bereik van de media binnen het stadsdeel bekend werden.’ Opmerkelijkste was wel dat, hoewel De Staatskrant in maar twee van de zes buurten binnen het vroegere stadsdeel Westerpark werd bezorgd, ze drie keer beter scoorde dan haar eigen Stadsdeelkrantje. En dat bleef zo, ook nadat het nieuwe stadsdeel West maandelijks 90 duizend exemplaren van de acht pagina’s tellende Stadsdeelkrant West tabloid huisaan-huis liet bezorgen. Nieuw onderzoek toonde aan dat De Staatskrant in haar verspreidingsgebied naast de Kruidvatkrant het meest gelezen huis-aan-huisblad was onder de stadsdeelburgeressen van niet-Nederlandse herkomst. De redactie was optimistisch toen het uitgeverschap van De Staatskrant door het stadsdeel werd gegund aan de Rotterdamse Welzijnsgigant DOCK. Met name de komst van regiodirecteur Nanko Horstmann luidde een nieuwe bloeiperiode voor de krant in. Omdat de krant zo goed aansloot bij het door Stadsdeel West ontwikkelde Nieuwe Welzijn, opperde Horstmann een ketenpartnerschip aan te gaan. Temeer daar het stadsdeel niet het DOCK maar de ABC Alliantie het nieuwe uitgeverschap van De Staatskrant in 2012 gunde. Welzijnsgoeroe Dre Driesen: ‘Terecht maakt de redactie zich zor-

Krantenoorlog
Een tijdlang genoot de buurt van een heuse krantenoorlog tussen De Staatskrant en de Bewonerskrant van het toenmalige stadsdeel Westerpark. Koos van den Berg, destijds afdelingshoofd Communicatie, schreef als zijn alter ego Coco Coquette op het forum dat Eberhard van der Laan destijds de toenmalige stadsdeelburgemeesteres had geadviseerd een samenwerking aan te gaan met deze buurtkrant.

C

Slechts een paar kleine hobbeltjes dienen te worden genomen en dan wordt bekend wie namens De Staatskrant de prestigieuze prijs uit handen van Hare Majesteit in ontvangst zal nemen.

H

et protocol verreist dat de bokaal en de bijbehorende cheque worden aanvaard door de uitgever. Dat was de (Rotterdamse) Welzijnsgigant Stichting DOCK. Maar voor 2012 verkoos het stadsdeel de diensten van een nieuw welzijnsorgaan: de ABC Alliantie. Met name het redactieteam van de achterpagina dreigt met acties als het zover zou komen. Bij haar 40-jarig jubileum is het de derde keer dat welzijnsbobo’s een prijs confisceren van wat in de motivatie ‘het paradepaardje in communicatie met de burger binnen het Welzijnswerk’ wordt genoemd.

Eerder bogen verschillende sociologen zich over de dit jaar 40-jarige buurtkrant De Staatskrant. Annemieke Telkamp van MokumTV maakt op dit moment een documentaire over de tot tweemaal toe uitgeroepen tot beste huis-aan-huiskrant van Nederland. Telkamp: ‘Echte uitgevers zouden hun handen ineenknijpen. Oorspronkelijk was deze maandkrant een uitgave van het Wijkcentrum in voormalig krakersbolwerk de Staatsliedenbuurt. Dat krakersimago bleef kleven tot de redactie zich wist te ontdoen van de stalinistische kraakprofessor Erik van Duyvenvoorde uit het bestuur van het Wijkcentrum. Hij dacht als voorzitter van het Wijkcentrum schrijfverboden te kunnen uitvaardigen. Toen de redactie weigerde daar gehoor aan te geven, meende hij de krant te kunnen opheffen. Uiteindelijk vertrok hij met de staart tussen de benen.’

gen nu de ABC Alliantie hun uitgever wordt. Het zal niet de eerste welzijnsgigant zijn die iets wat in veertig jaar is opgebouwd met een pennenstreek om zeep helpt. Omdat het bijvoorbeeld niet zou passen in hun nieuwe huppelkutjes-huisstijl.’ Mediaspecialist Raymond van Amerongen: ‘Dat zal dan nog voor vermakelijke taferelen zorgen met die prijs. Ik vrees dat ABC Alliantie het besef ontbeert dat De Staatskrant, meer dan al hun huppelkut-projecten bij elkaar, bijdraagt aan de saamhorigheid in de buurten waarin ze te werk worden gesteld.’ Forum: http://61607.activeboard.com

TACHTIG JAAR GELEDEN (1932)

De uit India afkomstige spiritueel leraar Jiddu Krishnamurti (1895-1986) wandelt in 1932 na afloop van een bezoek aan het huis van medium Greet Hofmans in de Vinkenstraat door het Westerpark. (1894-1968). Gezeten onder een boom werd hier een van zijn bekendste uitspraken opgetekend: Echte intelligentie krijgt pas een kans wanneer de hersenen hun beperkingen erkennen.

Nieuw onderzoek toonde aan dat De Staatskrant in haar verspreidingsgebied het meest gelezen huis-aan-huisblad was. Alleen onder vrouwen van niet Nederlandse herkomst werd de krant van Het Kruidvat beter gelezen. In heel Stadsdeel West was de Blokker-krant het meest gelezen, gevolgd door Lekker Doen, een uitgave van Dirk van den Broek. Stadsdeelwijd is de toplijst van meest genoemde bladen in West:

COMMUNICATIE IN WEST HELDER
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

De Blokker Krant Lekker Doen De Staatskrant Het Parool De Telegraaf Het Kruidvat De Volkskrant Amsterdams Stadsblad/De Echo 9. Amsterdam.nl/Stadsdeelkrant West 10. Over de brug/Kerk en Buurt

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful