abaxial plastia buzelor după metoda Abbé-Estlander operaţia lui Abbé glandă salivară aberantă fenestrare fenestrat

coroană fenestrată ablaţie anormal figura, cifră abrazie dentară abrazie profesională abrazie abrazie artificială oglindă bucală rezistentă la abrazie abrazie habituală, a suprafeţelor ocluzale abrazie rituală faţetă de abrazie materiale abrazive reprezentare prezentare grafică abces alveolar abces apical abces dentoalveolar abces gingival abces lingual abces parodontal abces periapical abces periarticular abces pericoronar abces pterigomaxilar abces pulpar abces pastă resorbabilă absorbant absorbant vată hidrofilă coeficient de absorbţie doză de radiaţie absorbită digitaţie epitelială, epiteliul acantotic oţel bandă separatoare din oţel bandă abrazivă din oţel sârmă din oţel freză din oţel acelular cement acelular instrument din oţel oţel inoxidabil bandă din oţel agat placă de agat spatulă de agat acheilie achondroplazie microorganism acidofil acidoză acid

abaxial Abbé-Estlander operation Abbé-Estlander operation aberrant salivary gland fenestration windowed, fenestrated open face crown, window crown ablation abnormal figure, digit dental abrasion occupational abrasion abrasion, wear artificial abrasion abrasion-resistant mirror habitual occlusal abrasion ritual abrasion abrasion facet abrasive substances, substances used for abrading representation tracing, graphic alveolar abscess apical abscess dentoalveolar abscess gingival abscess lingual abscess periodontal abscess periapical abscess periarticular abscess pericoronal abscess pterygomaxillary abscess pulpal abscess abscess absorbent cream absorbent absorbent absorbent cotton coefficient of absorption rad (radiation absorption dose) epithelial peg steel separating steel strip abrasive steel strip steel wire steel bur, steel grain acellular acellular cementum steel instrument stainless steel steel strip agate agate slab agate spatula / instrument acheilia achondroplasia acidophilic microorganism acidosis acid

acin acinii glandei salivare secreţie acinară acrocefalie acrodermatită acrodinie acrodonţie Asociaţia Dentară Americană doză doză, porţie, cantitate doză eficientă doză de atac doză maximă dozare doză optimă adamantinom adamantin croşetul Adams sindrom de adaptare adaptabil adaptor inel de adaptare date fişă personală fişă parodontală adiţie boala Addison adducţie adenită vegetaţii adeniodiene rinofaringiene adenocarcinoma adenom adenopatie adenozin-difosfat (ADP) adenozin-monofosfat adenozin-trifosfat (ATP) adeziune, legare, lipire, legătură forţă adezivă restaurare protetică fixă adezivă (RPF) şef de lucrări (univ.) adjuvant administraţia spitalului administrarea unui cabinet dentar adrenalină adrenocorticotrop astringent adsorbţie aerob facultativ aerob aerobioză aerob obligatoriu aerodontalgie aerosol bisturiu Aesculap tulburări afective aferent afinitate ciment afibrilar

acinus salivary gland acinus acinar secretion acrocephaly acrodermatitis acrodynia acrodontia American Dental Association (ADA) dose batch efficient dose initial dose maximal dose dosing optimal dose adamantinoma adamantine Adam's clasp adaptation syndrome adaptable adapter band adapter data, information chart periodontal chart addition Addison's disease adduction adenitis nasal polyp adenocarcinoma adenoma adenopathy adenosine diphosphate (ADP) adenosine monophosphate adenosine triphosphate (ATP) bonding, adherence adhesive force adhesive fixed partial denture (FPD) lecturer adjuvant hospital management practice management adrenalin(e), epinephrine, suprarenine adrenocorticotropic astringent adsorption aerobe facultative aerobe aerobiosis no obligate aerobe aerodontalgia aerosol Aesculap scalpel affective disturbance afferent affinity afibrillar cementum

afibrinogenemie aftă aftă bucală aftă recidivantă aftos ulceraţie aftoasă stomatita aftoasă ramură agar mediu de cultură din agar pansament rezorbabil din agar agenezie agent contaminant agent iritant contaminant lipsa senzaţiei gustative senil; bătrân bătrâneţe gerontologie aglomerare aglutinare agregare aglosie, absenţa congenitală a limbii agnaţie, absenţa congenitală a mandibulei agonie agranulocitoză creier boală cerebrală sulcus, şanţ cerebral cerebral nerv cranian nerv facial nervul vag, nerv cranian X spasm cerebral repaos la pat edem cerebral contuzie, comoţie cerebrală brancardă hemoragie cerebrală gingivita bolnavului SIDA SIDA (sindrom de imunodeficienţă dobândită) virus HIV tehnica aerabrazivă aparat de detartraj prophyjet buză labiomental despicătură de buză, alveolă şi palat; cheilognato-palatoschizis filtrum retracţie labială cheilită tumora labială defect labial tumefacţie labială procheilie depărtător de buze şi obraji despicătură de buză şi palat

afibrinogen(a)emia sore cancer; aphtha oral aphtha recurrent aphtha aphthous aphthous ulcer aphthous stomatitis branch agar agar culture medium for microorganisms absorbable agar gauze agenesia agent contaminant irritant (agent) contaminant ageusia senile; aged senescence gerontology agglomeration agglutination aggregation aglosia agnathia agony agranulocytosis cerebrum, brain brain disease, mental disorder cerebral sulcus cerebral cranial nerve seventh nerve tenth nerve cerebral spasm standstill cerebral oedema cerebral contussion stretcher stroke HFV-associated gingivitis acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) HIV (Human Immunodeficiency Virus) air-abrasive procedure air-abrasive system lip labiomental cleft lip, maxilla and palate philtrum lip retraction cheilopathy lip tumo(u)r lip deficiency lip oedema procheilia lip and cheek retractor cleft lip and palate

labiopalatoschizis total cheilodinie frenul labial ulceraţie labială labiodental cheilită, inflamaţie labială muşcarea buzei cheiloschisis (buză de iepure) cicatrice labială herpes labial acheilie acheilie contur labial indepărtător de buze buză dublă excizie labială conturul labial labiolingual erizipelul buzei roşul buzelor limita roşului buzei cheiloplastie cancer labial, epitelom de buza ragadă labială fistulă labială sugerea buzei contractură labială îndepărtător bucal macrocheilie scut labial arteră labială linie labială incompetenţă labială contact labial normal parestezia buzei unghiul labial recomandare medicament recomandat linie interlabială pierderea cunoştinţei, leşin lipotimie obstacol academie academic academician involuntar funcţionare nevoluntară canal accesoriu rădăcină accesorie deschiderea accidentală a camerei pulpare (descoperirea accidentală a pulpei) acnee răşină acrilică, acrilat placă de bază acrilică placă de bază acrilică din acrilat ciment din răşină acrilică faţetă din acrilat

complete lip and palate cleft cheilodynia labial frenum lip ulceration labiodental cheilitis, lip inflammation lip biting cleft lip, hare lip labial scar lip herpes acheily acheilia lip line lip retractor double lip labial excision lip contour / outline labiolingual labial erysipelas vermilion border of lip lip line cheiloplasty carcinoma of lips, lip cancer labial rhagades fistula of lips lip sucking lip habits cheek retractor macro cheily lip guard artera labiális lip line (prosthodont.) incompetent lips competent lips lip paresthesia angle of the mouth recommendation prescribed drug interlabial Upline faint, swoon lipothymy obstacle, impediment academy academic; academical academician involuntary involuntary function accessory channel accessory root accidental pulp exposure acne acrylic resin, acrylate acrylic baseplate acrylic baseplate acrylic acrylic resin cement acrylic facing

coroană cu faţetă acrilică proteză din răşină acrilică freză de acrilat şină.) tunelization tunnel preparation (periodont. low blood pressure relief chamber (prosthodont. conformation form stability morphological and functional development morphogenesis formation. stature. obturaţie de bază dinte scurt turaţie redusă aliaj cu punct de topire joasă hipotensiune suprafaţă foliată.) active eruption active / rampant caries active phase active tooth eruption active immunity caries activity hyperactivity capillary attraction active component acupuncture acute acute necrotizing ulcerative gingivitis (ANUG) acute fluoride intoxication acute periodontitis acute apical periodontitis acute PV acute pulpitis acute septic necrosis undermine relining rebasing of denture reliner soft reliner soft reliner cavity liner short / small tooth low rotation low-fusing alloy hypotension. forming. despovărată prepararea cavităţii prin metoda tunelizării preparare prin tunelare a semna formă. gutieră ocluzală din acrilat răşină polimerizabilă la rece coroană din răşină acrilică răşină acrilică acid acrilic acromegalie acromegalie. autopolymer resin acrylic resin crown acrylic resin acrylic acid acromegaly acromegaly actinic effect actinomycosis actinomyces activation activator (orthodont. shape. statură stabilitatea formei dezvoltare morfofuncţională morfogeneză formare ajustabil inel adaptabil ductibil ductilitate formativ resin-faced crown acrylic resin denture acrylic bur acrylic bite guard splint cold cured resin. căptuşire rebazarea protezei material pt. rebazare material de rebazare rezilientă material de condiţionare rezilientă material pt.) to sign form. gigantism efect actinic actinomicoză actinomicete activare activator ortodontic erupţie activă carie activă fază activă erupţie dentară activă imunitate activă carioactivitate activitate crescută activitate capilară component activ acupunctura acut gingivită ulcero-necrotică acută intoxicaţie acută de fluor parodontită acută parodontită apicală acută policitemia vera acută pulpită acută necroză septică acută subminare rebazare. shaping adjustable adjustable band ductile ductility formative .

supporting surface underlying undermine undermined enamel to subject to treatment Albers-Schönberg's osteoporosis albino albumin pseudocyst subgroup pseudotumo(u)r substructure aleuk(a)emic leuk(a)emia subspecies subchapter pseudo-luxation algesia alginate irreversible hydrocolloid alginate . ground substance. situaţie de bază bazai instruire stomatologică de bază placă de bază placă de bază placă de bază metalică baza protezei ceară pt. substanţă de bază metabolism bazai valoarea metabolismului bazai materiale uzuale pt. basis. tehnica dentară materie primă a porţelanului asistenţă de bază principiu fundamental principiu terapeutic peretele bazai noţiuni de bază membrană bazală stare. placa de bază material de amprentă chitos opacizant arie bazală principiu. self-cleasing fixed partial denture subject subjective subject of an experiment ligature needle suture of separation base.morfologie morfologic schimbare de formă deretentivizare zonă retentivă aripa mică a osului sfenoidal RPF suspendată subiect subiectiv subiect de experienţă ac de sutura sutura de separaţie bază materie primă. lege fundamentală subordonat sprijin zonă de sprijin subiacent subminare smalţ subminat supune la un tratament osteoporoză Albers-Schönberg albino albumină pseudochist subgrupă pseudotumoră infrastructură leucemie aleucemică subspecie subcapitol pseudoluxaţie algezie alginat alginat cu priză ireversibilă morphology morphological change of form. metamorphosis blocking-out undercut undercut lesser wing of sphenoid bone sanitary. elementary substance basal metabolism basal metabolism rate usual dental technicians materials porcelain body primary health care fundamental principle therapeutic principle base surface fundamental ideas / notions / conceptions basement layer basal / initial position basal dental undergraduate education baseplate baseplate metal baseplate denture base baseplate wax putty impression material primer basal area principle. ground. fundamental law. supporting supporting / basal area. statute subject (to) support. basic material.

mandibulă artera mandibulară chist osos mandibular anomalie de dezvoltare a mandibulei os maxilar. continuu dentiţie permanentă forţă ortodontică permanentă parazit permanent stabilizator stare stare de sănătate starea fizică stare. incidental. stable permanent dentition continuous orthodontic force permanent parasite stabilization substance / stabilizer status. continual. compliance functional adaptation salaried dentist occasional. maxilă creastă edentată alginate impression material colo(u)r-changing alginate alginic acid subepithelial tissue sham pseudomembrane alimentary alizarin(e) alkaline metal alkaline unfit(ted) for. constituent. necorespondenţă administrare acomodare adaptare funcţională stomatolog angajat ocazional parazit ocazional. amprentă alginat cromatic acid alginic ţesut subepitelial prefăcut. fals pseudomembrană alimentar alizarină metal alcalin alcalin incompetent. ordonată smocuri din păr natural foarfecă sau maşină de tuns (animale) experienţă pe animale animal de experienţă medicină veterinară os mandibular. application. state. piece alcohol spirit alcoholism alcohol solution element chin. mandibular examen de licenţă permanent. stare constituţională piesă componentă alcool alcool sanitar consum de alcool soluţie alcoolică element component bărbie. necorespunzător incompetenţă. constant. constitution component. mentőn consistenţă submandibular ganglion submandibular gnatic. simulat. incompetent incompetence administration. poziţie stare imunosupresată stadiu prodromal stare toxică atireoză stare parodontală schimbare de poziţie de stare poziţie simetrică. unsuited to/for. condition state of health physical condition status immunosuppressive state initial stage toxemia athyroidism periodontal status status disturbance symmetrical position animal bristle clipper animal experiment / test experimental animal veterinary medicine mandible artera mandibulars mandibular bone cyst mandible development disturbance maxilla edentulous crest . facultativ statură. menton consistency submandibular submandibular ganglion gnathic board exam permanent.material pe bază de alginat pt. casual occasional parasite physique. use accommodation.

adaptabil articulator adaptabil şurub de reglare buton de reglare muşchi mentonier spasm al muşchiului mentonier mandibular mişcările fundamentale ale mandibulei mandibula. subluxation of temporomandibular joint temporomandibular joint inflammation rigid temporomandibular joint . adaptable adaptable / adjustable articulator adjusting screw regulating/adjusting button (knob) mentonier muscle muscle spasm mandibular basal mandibular movements mandible jaw. jaw sprain mandibular rest movements mandibular retraction mandibular position unstrained jaw relaxation temporomandibularis articulation. rigiditate ATM (temporomandibulară) alveolar crest maxillary bone inflammation cleft jaw. temporomandibular joint. mandibular nerve neuralgia slope of mandibular ridge luxation of jaw. mandibular caput dislocation of temporomandibular joint. gnathoschisis agnathia gnathic index maxillary arc maxilla fistula mandibular fistula maxillary fracture mandibular fracture gnathion (cephalom. osul mandibular submandibular glandă submandibulară glandă salivară submandibulară mandibulă gnatologie. mandibular joint mandibular joint ankylosis condillus mandible.) submental mental (chin) chin genioplasty allelic gene allergen allergy allergic allergic drug reaction allergic oedema allergic purpura allergic shock allergic stomatitis allergic reaction chin and headcap adjustable. ocluzologie canal mandibular progenie mandibular nevralgie mandibulară ramura ascendentă a mandibulei luxaţie mandibulară mişcările limită ale mandibulei retruzie mandibulară poziţii mandibulare raport mandibular de repaus articulaţia temporo-mandibulară anchiloza articulaţiei temporo-mandibulare cap articular al mandibulei luxaţie ATM artrită ATM (temporomandibulară) anchiloza.creastă alveolară osteită maxilară gnatoschisis agnaţie indice gnatic arc maxilar fistula osului maxilar fistulă mandibulară fractura osului maxilar fractură mandibulară gnathion submentonier mentonier bărbie genioplastie genă allelomorfă alergen alergie alergic reacţie medicamentoasă alergică edem alergic purpură alergică şoc anafilactic stomatită alergică reacţie alergică frondă mentonieră cu capelină reglabil. mandible submandibular submandibular gland submandibular salivary gland mandible gnathology mandibular channel progenia mandibular origin gnathodynia.

parafuncţie mandibulară mobilitate mandibulară liberă necroză mandibulară poziţie de repaus mandibular chirurgia plastică a maxilarelor maxilar inferior în protruzie reflex maseterin subluxaţie. six-year molar comparative study of lower and upper premolars comparative study of lower and upper incisors comparative study of lower and upper molars comparative study of lower and upper canines lower dental arch . mandible mandibular an(a)esthesia lower facial height inferior lower / inferior first premolar lower / inferior first molar. gnathosonics subcondylar fracture anomaly of jaw-cranial base relationship perimandibular gnathion anomaly of jaw size (major) mandibular movements perverted mandibular movement free mandibular movement mandibular necrosis mandibular rest position gnathoplasty protruding lower jaw jaw jerk reflex. matrice intercelulară substanţă interstiţială materiale aloplastice implant aloplastic transplant alogen chirurgia plastică a maxilarelor frondă mentonieră atelă mentonieră vis rezultat fals pozitiv buză inferioară mandibulă submandibular glandă salivară submandibulară supramandibular creastă alveolară mandibulară poziţia mandibulei nevralgie mandibulară dinte mandibular arcadă dentară inferioară fractură mandibulară poziţia posterioară a mandibulei mişcare de protuzie mandibulară maxilar inferior. gnatosonie fractură subcondiliană anomalie mandibulo-craniană perimandibular gnathion anomaliile dimensiunilor mandibulare mişcările mandibulei mişcare mandibulară parafuncţională. molarul de şase ani studiu comparativ al premolarilor inferiori şi superiori studiu comparativ al incisivilor inferior şi superiori studiu comparativ al molarilor inferiori şi superiori studiu comparativ al caninilor inferiori şi superiori arcadă dentară inferioară subluxation of temporomandibular joint clicking jaw. chin cap (orthodont.) chin rest dream false positive result inferior lip mandible submandibular submaxillary salivary gland supramandibular mandibular crest/ ridge mandibular position mandibular neuralgia mandibular tooth lower dental arch. lower mandibular denture mandibular fracture retracted position of the mandible mandibular protraction lower jawbone.) interstitial substance alloplastic materials allograft xenograft gnathoplasty chin retractor. masseter reflex mandibular subluxation. condylar dislocation arch bar angle of the mandible jaw / mandibular fracture fractured jaw retrognathia jaw closing reflex intercelullar substance matrix (histol. luxaţie parţială atelă de imobilizare maxilară gonion fractura maxilarului inferior maxilar fracturat retrognaţie reflex de închidere a gurii substanţă intercelulară substanţă interstiţială.subluxaţie ATM (temporomandibulară) cracment articular. mandibulă anestezie mandibulară etajul inferior al feţei inferior premolar prim inferior molarul prim inferiori.

proteză inferioară al treilea molar inferior. molarul de minte inferior inferior incisiv central inferior lingură de amprentă inferioară al doilea premolar inferior al doilea molar inferior. molarul de 12 ani punct interincizal inferior proteză inferioară incisiv lateral inferior proteză parţială inferioară canin inferior anestezie tronculară periferică mandibulară general sindrom de adaptare generală sistemic anestezie generală stare generală stare parodontală generală chirurgie generală investigaţie / examinare generală afecţiune de sistem / boală generală pungă parodontală falsă narcoză hipnotic. ligament alveolar septum alveolar atrophy . inferior lower / inferior central incisor mandibular impression tray second lower/inferior premolar lower / inferior second molar. twelve-year molar incisal edge lower / inferior denture lower / inferior lateral incisor mandibular partial denture lower / inferior canine mandibular block an(a)esthesia general general adaptation syndrome systemic general an(a)esthesia general physical state general parodontal status general surgery general investigation systemic disease pseudopocket narcosis drug. adormire dispnee nocturnă alveolar atrofie alveolară os alveolar resorbţie alveolară orizontală dehiscenţă alveolară ligatură de sârmă alveolară creastă edentată rebord alveolar arc alveolar chiuretaj alveolar osteotomie alveolară tumoră malignă alveolară ligamente alveolare orizontale sept alveolar atrofie alveolară lower denture lower / inferior third molar lower. narcotic somnifer aparat de anestezie medic anestezist somnifer terapie alternativă pseudotumoră aluminiu placă de bază din aluminiu folie din aluminiu coroană de inveliş din aluminiu ceramică aluminoasă aluminiu turnat cale falsă coagulare anticoagulant timp de coagulare somn. hypnotic soporific (somnific) anaesthetic apparatus an(a)esthesiologist sleeping draught / potion / pill alternative therapy pseudotumo(u)r aluminium aluminium baseplate aluminium foil aluminium cap aluminous porcelain aluminium cast false route coagulation anticoagulant coagulation time sleep sleep dyspn(o)ea alveolar alveolar atrophy alveolar bone horizontal alveolar resorption alveolar dehiscence alveolar wiring residual alveolar ridge alveolar border / crest / margin alveolar arch alveolar curettage alveolar osteotomy alveolar carcinoma horizontal alveolar fibre.

amelogenesis amelogenesis imperfecta American Dental Association (ADA) amylase aminofluoride aminoacid ammonia amorphous amoxycilin amplitude ampoule truncated anaerobe bacteria facultative anaerobe obligate anaerobe anaphylactic shock . lustruirea amalgamului bobită de amalgam rest / deşeu de amalgam capsulă de amalgam instrument pt. obturaţii de amalgam model de amalgam port amalgam pilitură de amalgam tatuaj de amalgam fuloar de amalgam condensarea amalgamului modelajul amalgamului. amalgamator amalgam matrix amalgam die amalgam carrier amalgam scrap amalgam tattoo amalgam condenser (amalgam plugger) amalgam condensation carving of amalgam or wax dispensary outpatient ambulatory oral surgery ameloblast malignant ameloblastoma ameloblastic layer enamel formation. modelarea amalgamului amalgamator matricea pt. tooth socket dental alveolus. al cerii asistenţă ambulatorie pacient tratat în ambulatoriu chirurgie oro-maxilo-facială ambulatorie ameloblast ameloblastom malign strat ameloblastic formare de smalţ amelogeneză imperfectă Asociaţia Medicilor Stomatologi din America amilază aminofluorid aminoacid amoniac amorf amoxicilină amplitudine fiolă amputat bacterie anaerobă anaerob facultativ anaerob obligatoriu şoc anafilactic alveolar line alveolar crest fibre alveolar angle alveolitis periodontal ligaments alveologingival fibre alveolotomy dental alveolus. tooth socket alveolar wall alveolar crest / ridge alveolar crest peripheral periodontal ligaments alveolar fracture amalgam amalgam proportioner / dispenser alternative to amalgam amalgam splint amalgam mortar amalgam pestle silver amalgam amalgam carver amalgam strip amalgam alloy pellet amalgam waste amalgam capsule amalgam carver amalgam mixer.linie alveolară fibră marginală alveolară unghi alveolar alveolită ligamente alveolodentare fibră alveologingivală alveolotomie alveolă dentară alveolă dentară perete alveolar creastă alveolară rebord alveolar ligamente alveolare periferice fractura osului alveolar amalgam dozator de amalgam alternativa amalgamului şină cu retenţie în amalgam mojar de amalgam pistil de amalgam amalgam de argint instrument de modelat amalgam bandă pt.

vascular n(a)evus angiomyoma angioneurotic oedema Angle's classification (orthodont) Angle's malocclusion rickets rachitic angular angular cheilitis labial angle ankyloglossia. anamneză familială întocmirea anamnezei anamneză stomatologică anamneză locală anastomoză / şuntare cuspid anatomic anatomic pensetă anatomică colet dentar anatomic ocluzie anatomică faţetă anatomică unitate morfofuncţională rădăcină anatomică şanţ gingival anatomic coroană anatomică model anatomic punct anatomic de reper suprafaţă ocluzală anatomică punct de reper anatomic relaţie anatomică anatomie orală aparat Andresen anemie anemie pernicioasă anemie hemolitică anestezic anesteziologie anestezist anestezie selectivă pseudochist osos aneurismal anevrism arteriovenos al mandibulei angina angina pectorală angiofibrom angiom. tongue tie TMJ ankylosis dental root ankylosis positive electrode anodontia congenital anodontia partial anodontia . case history / record social / family history history-taking dental history local anamnesis shunt anatomic cusp anatomic forceps. anatomic cervix anatomic occlusion anatomic facing form and function unity anatomic root anatomic gingival sulcus anatomic crown anatomic cast anatomic point anatomic occlusal surface anatomic landmark anatomic relation oral anatomy Andresen appliance anaemia pernicious anaemia sickle cell anaemia anaesthetic agent anaesthesiology anaesthetist selective an(a)esthesia aneurysmal bone pseudocyst arteriovenous aneurysm of mandible angina angina pectoris angiofibroma angioma. tissue. anatomic tweezers anatomic cementoenamel junction. nev vascular angiomiom edem angioneurotic clasificarea anomaliilor după Angle anomalie după Angle rahitism rahitic angular cheilită angulară unghi labial anchiloglosie anchiloza articulaţiei temporo-mandibulare anchiloză radiculară anod anodonţie anodonţie congenitală anodonţie parţială anaphylaxis analgesic analgesic blocking agent analgesia analytic epidemiology bite / occlusal analysis anamnesis.anafilaxie analgetic analgezic analgezie epidemiologie analitică analiză ocluzală anamneză antecedente familiale.

material.) antiepileptic drug antigen antihistamine anticoagulant treatment oral contraceptives anticonvulsive antipyretic antisepsis germicidal antiseptic antibody antro-oral fistula anthropometry mastoid antrum maxillary antrum anxiolyticum drug matter.anodonţie totală anomalie dentofacială anomalia arcadelor dentare anomalie craniofacial anomalie maxilo-facială anorganic ciment dentar anorganic anostoză anoxie antagonist dinte antagonist muşchi antagonist antagonism anterior obturaţie radiculară anterogradă mezioocluzie antibiotic spectrul de acţiune al antibioticului profilaxie antibiotică medicament antidepresiv medicament antiepilectic antigen antihistamină tratament anticoagulant anticoncepţionale orale anticonvulsivant antipiretic antisepsie germicid antiseptic anticorp fistula antro-orală antropometrie sinusul mastoidian sinusul maxilar medicament anxiolitic substanţă. sigilare material bioactiv material bioinert material cu toleranţă biologică afecţiune / boală metabolică echilibru metabolic proces metabolic metabolism substanţă osoasă material de regenerare osoasă material de duplicare substanţă dizolvată material dentar material de ornament dentar sudură material de obturaţie radiculară lipsă de substanţă beneficiu material substanţă izolatoare examenul durităţii materialului total anodontia dentofacial anomaly anomaly of dental arch relationship craniofacial anomaly maxillofacial anomaly. dysgnathia inorganic inorganic dental cement anostosis anoxia antagonist antagonist tooth antagonist muscle antagonism anterior preoperative root filling mesioocclusion. separating medium hardness examination . substance substance pit and fissure sealant bioactive material bioinert material biocompatible material metabolic disease metabolic equilibrium metabolic process metabolism bone material bone regeneration material duplicating material solute dental material tooth ornament. dental jewelry solder root filling material shortage of substance / material material benefit insulating material. materie substanţă material pt. mesial occlusion antibiotic antibiotic spectrum antibiotic prophylaxis depressant (pharmacol.

delta apicală aplazie îngrijire asistentă medicală personal de asistenţă medicală punctul A apoptoză pensulă de aplicare apoziţie aproximai carie proximală contact proximal perete aproximai suprafaţă proximală ambrazură dentară proximală croşet cu vârf în săgeată uzură aproximală cavitate proximală margine aproximală triturat. birth mark nonpigmented n(a)evus pigmented n(a)evus.material de amprentă material de placare material de modelat material plastic pt. vârful rădăcinii dentare apex radiologie rezecţie apicală baza apicală constricţie apicală apical resorbţie apicală fibră periapicală rezecţie apicală chiuretaj apical parodontită apicală ramificaţie. tăiat mărunt vezicular minuscul acid arachidonic curent electric impression material veneer material moulder material modelling compound adhesive materials vaccine polishing cloth devitalizer drug surgical plaster field of dressing strength / solidity of material materials study adhesive (material) blue n(a)evus n(a)evus. end of a tooth root radiological apex root resection / amputation. pigmented mole nonpathogenic bacteria apatite Apert's syndrome apex. apiectomy apical base apical constriction apical apical resorption apical fibre apicoectomy periapical curettage apical periodontitis apical ramification aplasia nursing. amprentă materiale adezive vaccin material de lustruire medicament devitalizant pansament postoperator pansament chirurgical consistenta materialului. măcinat. tocat. care medical nurse nursing staff point A (subspinal) apoptosis application brush apposition approximal proximal caries proximal contact proximal wall proximal surface proximal embrasure proximal / arrowhead clasp proximal wear proximal cavity proximal border chopped vesiculous. root apexification apexogenesis apex. substanţei studiul materialelor material adeziv nev albastru nev nev nepigmentat nev pigmentat bacterii nepatogene apatită sindromul Apert apexul rădăcinii dentare apexificare apexogeneză apex radicular. vesicular minuscule arachidonic acid power .

indice de natalitate filtru de aur disproporţionalitate. rata înbolnăvirii rata natalităţii. lack of symmetry. turnare aliaj de aur aliaj dentar cu conţinut înalt de aur trusă pt. sudură de aur folie de aur raport coroană-rădăcină obturat cu aur aur proporţie incrustaţie din aur coroană de inveliş din aur aur ambutisat proporţie de amestec coroană de aur rest după turnare de aur proporţionalitate aur pt. tapering type facial spasm facial harmony facial cleft facial facial nerve facial nerve paralysis. visage. trapezoid spasm facial armonie facială fisură facială facial nerv facial paralizia nervului facial paralizie facială bilaterală nevralgie de trigemen arc facial motorized chair foil crimper pellet placer foil cylinder cohesive gold cohesive gold foil non-cohesive gold gold plugger. aurificare lot de lipire de aur.fotoliu electric pensă pt. ratio. rate. maxillofacial surgery maxillofacial surgeon maxillomandibular facial paralysis facial haemyparesys maxillary bone cheek bones facial dimension frostbite of face facial pain facial form face form: ovoid type. scale gold inlay gold crown hammer gold foil mixing proportion gold crown gold remainder prop ortionality casting gold gold alloy dental gold alloy gold polishing kit powdered gold death rate morbidity prevalence morbidity incidence. cheek maxillofacial anomaly. facial paralysis bilateral mimetic paralysis facial / trigeminal neuralgia facial arch. asimetrie obturaţie din aur resturi de aur faţă anomalie maxilo-facială maxilo-facial chirurgie maxilo-facială chirurg oro-maxilo-facial mandibulo-facial paralizie facială hemipareză facială os maxilar oasele feţei dimensiunea feţei degerătură facială durere facială forma feţei forma feţei: tip ovoidal. rectangular. aurificare instrument pt. rate / incidence of diseases birth rate gold catcher disproportion. polizarea aurului aur pudră rata mortalităţii prevalenta morbidităţii incidenţa morbidităţii. square type. inequality golden filling gold scrap face. foil plugger gold solder gold foil crown-root ratio gold-filled gold proportion. dysgnathia maxillofacial oral and maxillofacial surgery. aurificare cilindru de aur laminat aur coeziv folie de aur coeziv aur necoeziv fuloar pt. facebow .

sinus-washing sinus lifting sinusitis rugae area silver nitrate argon laser argyrophilic argyrophilic fibre ariboflavinosis Arkansas stone fissure. harm. artificial inferior dental artery internal carotid artery artery posterior superior alveolar artery deep auricular artery buccal artery artery of the pterygoid canal common carotid artery external carotid artery arterial-venous shunt facial artery . maxillary sinus antral irrigation. glossopalatine arch palato-pharyngeal arch zygomatic arch genyan-trum. inoffensive. harmless injury. arc glosopalatin arc palatofaringian arcada zigomatică sinus maxilar spălătură sinusală sinus lift sinusită zona rugilor palatine nitrat de argint laser cu argon argirofil fibră argirofilă ariboflavinoză piatră Arcansas incizură. afectare. outline of face soft tissues of the skull contour / outline of face bird face facial height facial mask faciocervical faciolingual facioplasty facial contour maxillofacial prosthesis facial cancer facial spasm/ jerk / twitch facial reflex facial fistula facial symmetry facial colo(u)ration facial angle facial deformation / distortion mandibular dental arch maxillary dental arch palatoglossal arch. ditch. inofensiv afecţiune. expresie facială contur facial craniu visceral. daună artificial artera dentară inferioară artera carotidă internă arteră artera alveolară postero-superioară artera auriculară profundă artera bucală artera canalului pterigoidian artera carotidă comună artera carotidă externă anastomoză arteriovenoasă artera facială adjustable axis / kinematic facebow facebow record facebow fork facies contour.arc facial ajustabil înregistrare cu arc facial potcoava arcului facial facies. profil facial epiteză facială cancer facial contracţii spastice ale feţei reflex facial fistula cutanată a feţei simetrie facială coloraţie facială unghiul facial deformarea feţei arcadă dentară inferioară arcadă dentară superioară arc palatoglos. viscerocraniu contur facial profil de pasăre înălţimea feţei mască facială cervicofacial linguofacial plastie facială conturul feţei. hurt. canal intercuspidal pit glenoid fossa. articular fossa of temporal bone nasolabial fold intercuspidian fold innocent. damage factitious. şanţ şanţ intercuspidian cavitate glenoidă şanţ naso-labial şanţ intercuspidian inocent.

soră secretară-recepţionistă asistent de cabinet stomatologic asepsie asimetrie facială congenitală infraorbital artery lingual artery arterial pulse arterial pressure. nearsenical trioxid arsenios şina A nespecific asfixie aspiraţie mineral sare minerală asimetric personal auxiliar în stomatologie asistent de stomatologie asistentă medicală. unsymmetrical dental auxiliary / ancillary dental / chairside assistant dental nurse secretary-receptionist dental assistant asepsis congenital facial asymmetry .artera infraorbitară artera linguală puls arterial presiune arterială artera maseterină artera maxilară artera nazală postero-laterală artera palatină descendentă artera palatină mare artera palatină mică artera parotidiană artera faringiană ascendentă artera pterigopalatină artera sublinguală artera temporală artera temporală profundă anterioară artera temporală profundă posterioară artera timpanică anterioară arteriolă arterioscleroză artralgie artrită artrită reumatoidă artroplastie implant artroplastie artrotomie fenomenul Arthrus articulare articulaţie armonie ocluzală funcţională model în ocluzie traiectorie articulară hârtie de articulaţie articulare prin glisare articulează articulator articulator simplex articulatorul Gysi articulator mediu articulator tip şarnieră articulator Wadsworth arsen nonarsenical. blood pressure masseteric artery maxillary artery posterolateral nasal artery descending palatine artery major palatine artery minor palatine artery parotid artery pharyngeal ascending artery pterygopalatine artery sublingual artery temporal artery anterior deep temporal artery posterior deep temporal artery anterior tympanic artery arteriole arteriosclerosis arthralgia arthritis rheumatoid arthritis arthroplasty arthroplasty implant arthrotomy / exarticulation Arthrus phenomenon articulation articulation functional occlusal harmony articulating model occlusal path articulating paper gliding occlusion articulate articulator nonadjustable articulator Gysi articulator semi-adjustable articulator hinge articulator Wadsworth articulator arsenic nonarsenical arsenic trioxide splint "A" nonspecific asphyxia aspiration mineral mineral salt asymmetrical.

temporary. transparent. absorbtion permeable degree (scale) of permeability medium mean value mean deviation (statistic) nontransparent. de tranziţie remisie diametru spălătură. clear transparent wedge lookthrough. transpoziţionare. convertible atavic atavism opposite. temporar proteză provizorie gingia mucogingivală. change. absorbire permeabil grad de permeabilitate mediu valoare medie deviere medie netransparent. transitory temporary occlusal splint transitional transitional / temporary dentures transitional gingiva remission (pathol. remodelare permeabil permeabilitate încălecare remodelare perforare şanţ alveololingual (fundul de sac) şanţ mucolabial şanţ / pliu sublingual şanţ gingivojugal penetrant penetrabilitate plagă penetrantă transfer.) penetrating wound transfer. conversion. change of place. penetrative penetrability (radiol. tranziţional înălţarea temporară a ocluziei tranzitoriu. provisional. clătire greutate atomică atonie atopic transfuzie transmite ereditar ereditate atrofie atrofie alveolară atrofie hemifacială ascorbic acid aspirin clinic table table salt fluoridation asthenia asthmatic. temporar. transpunere transpoziţionare transpoziţie atipic carie atipică impregnare. on opposite side opposite remodelling permeable permeability overlapping remodeling perforation alveololingual sulcus / fold mucolabial fold sublingual plica / fold mucobuccal / vestibular fold penetrating. interim. reshaping transformable.) diameter washout atomic weight atony atopic transfusion transmit by heredity heredity atrophy alveolar atrophy hemifaciális atrophy . opac transparent ic interdental transparent din material plastic transparenţă diagonală provizoriu. transparency diagonal transitional. transposition atypical atypical caries impregnation. lavaj. opaque lookthrough.acid ascorbic aspirină masă clinică fluorizarea sării de bucătărie astenie astmatic transformare transformabil atavic atavism de partea opusă opus restructurare. removal transposition transversion. suffering from asthma transformation.

transplant cut through transformation transillumination diaphanoscopy transmission head transfer audioanalgesia audiovisual aids auriculoinfraorbital plane auriculonasal plane auscultation autoantibody autogenous tooth transplantation autogenous transplantation autogenous autogenous graft autoimmune disease autoimmunity autoinfection sterilizer. lipsa izolaţiei studiu. transparent translucency transparency clear eruption pericoronitis attrition tooth attrition transparency atubular atubular dentin(e) transplantation graft. steam autoclave autocleavable bur block automatic fluor-dispenser automatic mallet automatic plugger automatic dispenser automated processor autonomous autonomous nervous system autoplastic graft . clar erupţie pericoronarită atriţie atriţie dentară transpare atubular dentină atubulară transplantare organ transplantat incizie transformare transiluminare diafanoscopie transmisie bont de transfer. capa de transfer audioanalgezie materiale auxiliare audiovizuale plan auriculoinfraorbital (Frankfurt) plan auriculonazal auscultaţie autoanticorp transplantare autogenă a dinţilor transplant autogén autogen grefă autogenă boală autoimună autoimunitate autoinfecţie autoclav suport de freze autoclavabil dozator automat de fluor ciocan automatic fuloar automatic distribuitor automatic relevator automatizat autonom sistem nervos autonom grefă autoplastică horizontal atrophy disuse atrophy pressure atrophy postmenopausal atrophy atrophic atrophic glossitis senile atrophy atropine infiltration. leakage leakage survey spread over progression metastasis metastatic metastatize lookthrough.atrofie orizontală atrofie de inactivitate atrofie de presiune atrofie postmenopauză atrofie glosită atrofică atrofie senilă atropină infiltraţie. scurgere infiltraţie. inspectare invadează progresie metastază metastatic metastatează transparent transluciditate transparenţă limpede.

rapid tratament de urgenţă imediat. (pi. prompt imediat. bacteria) anaerobe bacteria nonpathogenic bacteria bacteriostatic microflora fusiform bacterium bacterial smear . palatal) avulsion axial axial surface axial grooving axial fracture axial surface cavity axial plane axiodistal (AD) axiolingual (AL) axiomesial (AM) jaw relation record asbestos instantaneous effect prompt prompt. rapid immediate treatment / therapy instant immediate reposition / replacement identification. bacterioinhibitor floră microbiană bacterie fusiformă frotiu bacteriologic autopolymer autoradiograph autoradiogram selfretaining autotransplantation autograft avitaminosis line A (line. direct repoziţionare imediată identificare identificare stomatologică partea omonimă bacil acidofil bacil fusiform bacil formă de baionetă fuloar in baionetă imobilizare în formă de baionetă bacterian infecţie bacteriană peliculă bacteriană flora bacteriană infecţie bacteriană invazie bacteriană placă bacteriană bactericid proprietăţi bactericide bacteriofag bacterioliză examen bacteriologic bacteriostază bacteriostat bacteriostatic efect bacteriostatic bacterie bacterie anaerobă bacterie nepatogenă bacteriostatic. linia de închidere marginală posterioară avulsie axial suprafaţă axială prepararea şanţurilor axiale fractură in sens axial fosetă ocluzală axială plan axial distoaxial axiolingual mezioaxial înregistrarea relaţiei mandibulare asbest efect instantaneu imediat. vibrating. identifying dental identification the same side bacillus acidophilus bacillus fusiformis bacillus bayonet form bayonet condenser bayonet attachment bacterial bacterial infection bacterial plaque / film bacterial flora bacterial infection bacterial invasion bacterial plaque bactericidal. bactericide bactericidal properties bacteriophage bacteriolysis bacteriological examination bacteriostasis bacteriostat bacteriostatic bacteriostatic effect bacterium.autopolimer autoradiograf autoradiogramă autoretentiv a autotransplanta autotransplant avitaminoză linia A.

bacterium) chromogenic bacteria nonspecific bacteria pathogenic bacteria specific bacteria saprophytic bacteria bactericide rod (bacteriol. nonworking side occlusal contact balancing contact balancing side accident traffic injury upper left third molar upper left first premolar upper left first molar upper left lateral incisor upper left second premolar upper left second molar upper left central incisor upper left canine Balkwill angle bank chickenpox cerebral sulcus fissure fissure caries supplemental groove cavity fissure fissured tongue occlusal groove / pit pit / fissure preparation prophylactic odontotomy sealing of pit and fissure pit and fissure sealant lightcuring sealant autopolymerizable pit and fissure sealant enamel groove barbiturate barbituric acid bartholinitis Bartholin canal . şanţ cerebral fisură carie de fisură şanţ suplimentar cavitate fisurală limbă fisurată fisură ocluzală prepararea şanţului odontotomie profilactică sigilare de şanţ şi/sau de fisură material pt. sigilare material de sigilare fotopolimerizabil material de sigilare autopolimerizabil şanţ / fisură de smalţ barbituric acid barbituric bartonilită canalul Bartholin bacteria (sg.) bacterial growth putrefactive bacterium bacter(a)emia bacteroid bacteroides left lower left third molar lower left first premolar lower left first molar lower left lateral incisor lower left second premolar lower left second molar lower left central incisor lower left canine unilateral occlusal balance balanced occlusal contact. colonie bacterie de putrefacţie bacteriemie bacteroid bacteroizi stâng al treilea molar inferior stâng primul premolar inferior stâng primul molar inferior stâng incisivul lateral inferior stâng al doilea premolar inferior stâng al doilea molar inferior stâng incisivul central inferior stâng caninul inferior stâng balans unilateral contact pe partea de balans contact în partea de balans partea de balans accident accident rutier al treilea molar superior stâng primul premolar superior stâng primul molar superior stâng incisivul lateral superior stâng al doilea premolar superior stâng al doilea molar superior stâng incisivul central superior stâng caninul superior stâng unghiul Balkwill bancă varicelă sulcus.bacterii bacterii cromogene bacterii nespecifice bacterii patogene bacterii specifice bacterii saprofite bactericid bacterie sub formă de bastonaş proliferare bacteriană.

ligatura Barton epiteliom bazocelular, basaliom basion bază craniană baza mandibulei bazai os bazai anestezie bazală suprafaţa bazală a protezei creastă bazală membrană bazală membrană bazală carcinom bazocelular boala Basedow bazic, alcalin plan bazai placă de bază acrilică placă de bază din aluminiu placa protezei din metal placă de bază bază (alcalinitate) bazofil bazofilie leucocit bazofil ambalează ambalare ambalarea inlayului ambalare în doi timpi ambalare în vid ambalare în material refractar ambalarea cerii ambalare secţionată masă de ambalat fosfatic masă de ambalat pe bază de ipsos amestec pt. ambalare material de ambalat pe bază de silicat gips de ambalare material de ambalare masă de ambalat higroscopic ambalat, inclus ceară pt. cofraj reglează, poziţionează ajustabil intervenţie intervenţie profilactică intervenţie chirurgicală imbracă, căptuşeşte înşurubare adaptare ocluzală manopera de şlefuire adaptare ocluzală şlefuire punctiformă şlefuire selectivă injectare modelare cu substanţe injectabile acoperire finalizare termină, finisează

Barton's bandage basal cell carcinoma basion cranial base mandibular base basal basal bone basal an(a)esthesia basal surface basal ridge basal lamina (histol.) basement membrane (histol.) nevoid basal cell carcinoma Basedow's hyperthyroidism basic (chem.) base plane acrylic baseplate aluminium baseplate metal base baseplate base (chem.) basophilic basophilia basophilic leukocyte invest, race embedding inlay investment twophase bedding, biphase investment in vacuum refractory investment wax embedding sectional investment phosphate bonded investment material gypsum bonded investment material investment compound silicatebonded investment material investment stone / plaster / gypsum investment material hygroscopic investment imbedded, embedded boxing wax set, regulate, adjust adjustable overhauling, procedure prophylactic treatment surgical intervention coat screwing up occlusal adjustment / correction grindingin occlusal adjustment / correction spot grinding selective grinding injection injection moulding (technol.) covering, masking termination finish

introvertit canal radicular contaminat pat de primire sudare cicatrizează insuflaţie aparat Begg vindecare aprindere în cuptor penetrare penetrare, intruzie sindrom Behcet inserare direcţia, axa de inserare ancoşă refracţie inervaţie încadrare gravură pansează volum inspirator de rezervă respiraţie inspiră aspirare inhalează medic internist medicină internă paralizie facială Bell intern, interior mandren cu filet interior endoderm compacta osoasă internă secreţie endocrină endocrin sistem endocrin perete intern resorbţie internă croşet sau culisă interioară epiteliu adamantin intern infundare şanţ infundare, fosă circulară intrare, orificiu, deschidere incizie dezinfectarea preoperatorie a mâinilor prin spălare prezentare paralizat benign tumoră benignă pemfigus mucozal benign mişcarea Bennett unghiul Bennett paralizie paralizie facială hemiplegie paralizie nervoasă paralizie musculară paralizie cerebrală

introverted contaminated root canal recipient site welding, soldering heal blast Begg appliance healing, cure to fire in a furnace penetration intrusion Behcet's syndrome insertion axis of insertion indentation recess(us) innervation bordering engraving, cut dress inspiratory reserve volume breath inspire aspiration inhale internist internal medicine Bell's palsy inside, internal mandrel with internal thread endoderm internal compact bone endocrine secretion endocrine endocrine system internal wall internal resorption (tooth) internal attachment inner enamel epithelium swage pit swage opening, orifice groove preoperative hand disinfection presentation, submit game, paralytic benign benign neoplasm / tumo(u)r / growth benign pemphigoid of mucous membrane Bennett movement Bennett angle palsy facial paralysis hemiparesis, hemiplegia paralysis muscular paralysis cerebral paralysis

paralizie respiratorie paralizie saturniană impregnaţie salivară depresiune ancoşă benzină acid benzoic benzocaină benzen inoculare imunizare, vaccinare împărţire golf sinusal probă, verificare cimentare, lipire, adeziune instalaţie, echipament fisură iradiere postradiaţie suprafaţă iradiată raport defect de vorbire logopedie imposibilitate de vorbire test fonetic al bolnavului recent protezat tulburare de vorbire dislalie instalare absorbţie puncţie constricţie infiltrare acoperire bolnav, pacient pacient tratat în ambulatoriu asigurare de sănătate lista bolnavilor asistenţă medicală internare, luare în evidenţă informarea bolnavului bolnav pregătit medicamentos bolnav HIV pozitiv hipocondru bolnav tratat bolnav spitalizat pacient afecţiune, boală maladie cheilită boală de sistem afecţiune / boală metabolică boală autoimună boli cu transmisie sexuală boală cronică stare prodromală boală infecţioasă / contagioasă boală profesională boală de natură iatrogenă

respiratory paralysis lead palsy insalivation depression indentation gasoline benzoic acid benzocaine benzene inoculation immunization distribution maxillary sinus test, fit cementation, bonding, adhesion installation fissure irradiation postradiation radiation field count (epidemiol.) speech defect logopaedics alalia speaking test of the recent denturewearer dyslalia dyslalia installation absorbtion stick constriction infiltration covering, masking, coating sick, patient outpatient health insurance panel patient care patient receiving patient information premedicated patient HIV infected patient wouldbe invalid, hypochondriac medicated patient inpatient patient sickness malady cheilopathy systemic disease metabolic disease autoimmune disease sexually transmitted diseases chronic disease aura contagious / communicable / transmissible disease occupational disease iatrogenic disease

afecţiune a gingiei afecţiune respiratorie boală caşectizantă boala ghearelor de pisică boală comportamentală afecţiune secundară boală venerică boală ereditară boală contagioasă afecţiune recidivantă afecţiune bucală afecţiune organică boală nutriţională reprogramare examinarea bolnavului mestecarea de betel inlay incrustaţie din aur inlay cu crampoane inlay din ceramică obturare invaginare freză Beutelrock implantare organ implantat incizură suturare ingestie introducere înveliş îmbrăcat închidere biangular, bicurbat bibliografie purpuriu limbă purpuracee bula lui Bichat bicuspidat bifocal bifurcaţie bifurcaţie dentară leziune a zonei de bifurcaţie radiculară rădăcină bifurcată biconcav şurub bicortical implant bicortical bilateral basculare mişcare de basculare valvă mugure papilă gustativă microscop binocular adeziune biologică material bioactiv degradare biologică biofeedback

gingival disease respiratory disease debilitating disease catscratch disease behavioural disease secondary affection venereal disease hereditary disease communicable disease recurrent disease oral disease organic disease nutritional disease patient recall patient examination betel chewing habit inlay gold inlay pinledge porcelain inlay filling invagination Beutelrock broach implantation implant, graft incisura, notch suturing ingestion introduction coat coated closingvc biangle bibliography purple magenta tongue fatty ball of Bichat, fat buccal pad, corpus adiposus bucae, sucking pad bicuspidate bifocal bifurcation tooth bifurcation bifurcation involvement bifurcated root concavoconcave bicortical screw bicortical implant bilateral tipping tipping movement valve bud gustatory papilla, taste bud binocular microscope biological adhesion bioactive material biological degradation biofeedback

fractură orizontală suborbitară. evidence certificate health certificate itch safety safety regulations safety of operation exhalation valve insurance health insurance dental insurance panel doctor blastoma blastic leuk(a)emia blastomycosis block blowout fracture general an(a)esthesia nitrous oxide analgesia overpowering scratch napkin Bolton triangle Bolton nasion plane Bolton point Bolton plane arch form nervus vagus ciliated. stainless biologically inert biological stability bioassay biological test biomechanic biomechanics biometry BioOss biopsy trephine / punch biopsy biopsy histological specimen punch biopsy biocompatible material bipolar BISGMA / bisphenol Aglycidyl dimethacrylate bismuth bismuth gingivitis bismuth intoxication bismuth line proof.biofil biofizică material bioinert biochimie implant bioceramic biocompatibilitate biologic metal necoroziv. diplomă. inert biologic inert stabilitate biologică test biologic examen biologic biomechanic biomecanica biometrie. ciliat proces de degradare biophilia biophysics bioinert material biochemistry bioceramic implant biocompatible biological inert metal. atestat certificat medical furnicătură siguranţă măsuri de siguranţă măsură de protecţie. adeverinţă. fractură blowout anestezie generală analgezie prin oxid de azot ameţitor barbetă cu scaieţi triunghiul Bolton plan Bolton nasion punctul Bolton plan Bolton formă de boltă nervul vag vilozitate. statistică medicală BioOss biopsie biopsie prin trepanare circulară biopsie eşantion histologic biopsie prin trepanare material cu toleranţă biologică bipolar bisfenolAglicildimetacrilat bismut gingivită bismutică intoxicaţie cu bismut lizereu bismutic dovadă certificat. de siguranţă supapă de siguranţă asigurare asigurare de sănătate asigurare stomatologică medic în relaţia cu casa de asigurări blastom leucemie blastică blastomicoză bloc disjuncţie. ciliary degradation process .

epitelială erupţie cutanată disc de piele lambou cutanat. antiseptizare pată melanică inflamaţie dermică. grefă cutanată grefă dermoepidermică semigroasă cheratinizare dermală plastie cutanată ţesut epitelial transplant epidermic sutura cutanată sutura cutanată nodulară abundent îndepărtarea masivă a substanţei dentare hemoragie abundentă brahicefalic product of degradation dissection. piele subepitelial. necropsie autopsie litic triunghiul Bonwill complicat borax coastă transplant costal coroană de înveliş coroană de înveliş din aur cimentarea coroanei de inveliş coroană jacket din porţelan coroană de înveliş acid tartaric compresă compresă cu apă rece compresă umedă acid boric alcool sanitar baston. skin.produs de descompunere. necropsy postmortem examination (autopsy) lytic Bonwill triangle complicated borax rib rib graft veneer crown gold crown crown cementation porcelainjacket crown complete crown tartaric acid pack / compress cold pack / compress wet compress boric acid alcohol stick broth culture medium Bowen's disease sapient sapience third molar lower left third molar upper left third molar lower right third molar upper right third molar fascia corium. subdermal supuraţie subcutanată ţesut conjunctiv subepidermal transplant de piele bancă de piele pt. transplante fisură cutanată peteşie candidoză cutanată discromie epidermală dezinfecţie tegumentară. băţ mediu de cultură pe bulion boala Bowen înţelept înţelepciune molar de minte al treilea molar inferior stâng al treilea molar superior stâng al treilea molar inferior drept al treilea molar superior drept fascie dermă. putrefacţie disecţie. autopsie. autopsy. dermis. skin graft splitskin graft dermal cheratinization skin plasty epithelial tissue epidermic / epidermal graft skin suture interrupted skin suture profuse high dental material reduction full bleeding brachycephalic . postmortem examination. cutis subdermal subcutaneous abscess subepidermal conjunctive tissue skingrafting skin bank skin fissure petechia cutis candidosis epidermal discromy skin disinfection stigma epithelial inflammation rash leather disc skin flap.

aparat ortodontic fix bradicardie implant Brânemark boala BrillSymmers coeficient de duritate Brinell încercarea la duritate Brinell bruxism bruxism nocturn bruxism diurn bruxomanie morsicatio bucarum suprafaţa vestibuară nişă vestibulară. alcohol / spirit lamp proliferation proliferative Burkitt's tumo(u)r involucrum. coajă fetid halenă fetidă fetiditate vitamina B complex vitamina B sistem CAD/ CAM calus linia lui Camper canalicul dentinar canalicul canalicul dentinar canal alveolar canal alveolar anterior canal alveolar al maxiarului inferior canal alveolar posterior canal incisiv canal infraorbital canal mandibular canal nasopalatin canal palatin posterior canal palatin posterior mic canal pterigoidian canal pterigopalatin canal radicular lezarea canalului mandibular brachydont brachygnathia bracket bradycardia Brânemark implant BrillSymmer's disease BHN / Brinell Hardness number Brinell hardness bruxism. a obrazului sugerea obrazului muşchiul buccinator margine bucogingivală progenie mandibulară. coat fetid halitosis. parte vestibulară cavitate bucală obraz fistulă orală. anterior protruded position bulla bullous pemphigoid Bunsen burner. clenching nocturnal bruxism diurnal bruxism bruxomania cheekbiting lesion buccal surface buccal / vestibular embrasure buccal / vestibular embrasure buccal contour buccal aspect buccal cavity cheek cheek fistula cheek sucking buccinator muscle buccocervical ridge mandibular prognathism. fetidity fetidity vitamin B vitamin B complex CAD/CAM Computer Aided Design Computer Aided Manufacturer callus Camper's line dentin(e) canaliculus canaliculus dentinal canaliculus alveolar canal anterior alveolar canal inferior alveolar canal posterior alveolar canal incisive canal infraorbital canal mandibular canal nasopalatine duct posterior palatine canal accessory palatine canal pterygoid canal pterygopalatine canal root canal canal lesion . ambrazură vestibulară nişă vestibulară contur bucal dinspre bucal. ocluzie inversă anterioară bulă pemfigus bulos bec Bunsen proliferare proliferativ tumora Burkitt teacă. bucală.brahiodont brahignaţie bracket.

cariostatic inhibitor al cariei frecvenţa cariilor carie rapid progresivă. penetrantă susceptibilitate la carii carie senilă carie inactivă carie incipientă. sectorial tooth calcium hydroxide Capdepont's disease Carabelli's cusp active / rampant caries caries activity proximal caries caries ratio atypical caries fissure caries caries examination chart dentin(e) caries anticariogenic caries control cariogenic theory caries experience cariogenic caries prevalence caries attack caries evaluation carious carious lesion caries arrest carious cavity caries survey caries susceptibility dental caries caries degree caries experience caries inhibition caries inhibitory caries inhibitory caries frequency / rate rampant caries caries susceptibility senile caries arrested caries white spot lesion / caries. cuspide tooth.leucoplazie candidozică candidoză candidoză bucală canin hidroxid de calciu boala Capdepont tuberculul Carabelli carie activă activitate carioasă carie proximală proporţia de carii carie atipică carie de fisură fişa examenului cariilor carie dentinară anticariogen controlul cariilor teorie cariogenă bilanţul cariilor cariogenic răspândirea cariei afectare prin carie evaluarea cariei carios leziune carioasă oprirea procesului carios cavitatea cariei evaluarea morbidităţii prin carie susceptibilitate la carii carie dentară gradul cariei bilanţul cariilor inhibiţie a cariei inhibitor al cariei. caninetooth. initial caries caries index caries indicator incipient carious lesion chemicoparasitic theory of caries treated caries caries formation caries attack clinical caries caries prevention caries diagnosis profound caries caries free caries index caries morbidity caries resistant untreated dental caries . prevenţia cariei diagnosticul. determinarea cariei carie profundă fără carie indice de carie morbiditate prin carie rezistent la carie carie netratată candidial leukoplakia candidosis oral candidosis canine. pată albă cretoasă indice al cariei indicator de carie carie incipientă teoria chimico parazitară a cariei carie tratată formarea cariei atac carios carie decelabilă clinic carioprevenţie. eyetooth.

surgical gut caudal coronal cavity pulp chamber. carie prevalentă carioasă carie primară carie profundă carie ocluzală recidivă a cariei oprirea dezvoltării cariei reducere a numărului de carie predispus la carie suprafaţă. cariesresistant smooth surface caries caries progression secondary caries cariology superficial caries caries formation caries preventive caries protective caries control enamel caries cariogenic potential cariogenicity caries preventive cariostatic effect Carmichael clasp carpule cartridge needle cricoid cartilage thyroid cartilage salivary caruncule sublingual caruncule actinomycosis. loc cu predilecţie la carie carie reziduală carioimun. carpule cartilaj cricoid cartilaj tiroid carunculă salivară carunculă sublinguală actinomicoză cervicofacial sutură cu catgut catgut caudal cavitate coronară camera pulpară ulei de cedru cement celular imunitate celulară celuloid bandă de celuloid matrice din celuloid celuloză acetát de celuloză celofan cement dentar cement acelular ciment afibrilar obturaţie de bază cu ciment bază de ciment aplazie de cement cervical caries. rezistent la carie caria suprafeţei netede progresarea cariei carie secundară cariologie carie superficială cariogen cariopreventiv carioprotectiv controlul cariilor carie a smalţului potenţial cariogen cariogenicitate cariopreventiv efect cariostatic coroana lui Carmichael carpulă ac de seringă cu două capete pt. gingival caries occlusal caries penetrating caries perforating caries caries predilection site caries prevalence primary caries deepseated caries occlusal caries recurrent caries caries decrement caries reduction caries susceptible. pulp cavity cedar oil cellular cementum cellular immunity celluloid celluloid strip foil condenser cellulose cellulose acetate cellophane dental cement acellular cementum afibrillar cementum cement base cement base cementum aplasia . cervicofacial catgut suture catgut.carie de colet carie ocluzală carie penetrantă carie penetrantă loc de predilecţie pt. cariesprone caries predilection site residual caries cariesimmune.

malaxarea cimentului spatula pt. (dentoperiosteal fibre) surgical cement silicate cement silicophosphate cement cemented glasionomer cement cementoenamel junction central central pit centric contact central occlusion. prepararea cementului cementoblast cementoblastom cementocit cementoclazie cementoid cementom cementom gigantiform cementofit pansament din ciment chirurgical ciment policarboxilat praf de ciment fibre de ciment ciment chirurgical ciment silicat ciment silicofosfat cimentat ciment ionomer de sticlă joncţiune smalţciment central şanţ central contact centric ocluzie centrică înregistrare intrabucală în poziţie centrică cu machete granulom central cu celule gigante poziţie centrică verificarea ocluziei centrice raport centrat.hiperplazie cementară carie a cimentului sinostoză osteo-cementară displazia cementului radicular cimentare cementoclazie ciment stomatologic ciment dentar organic lichid de ciment ciment fluid ciment cu priză rapidă membrană cementară aplazie cementară hiperplazie cementară cementicul cementogeneză formarea de cement.) central ray centrifuge centrifugation centrifugal centrifugal force . cementogenesis cementifying fibroma cement mixer cement slab cement spatula glass slab cementoblast cementoblastoma cementocyte cementoclasia cementoid cementoma gigantiform cementoma cementosis surgical cement dressing (poly)carboxylate cement cement powder cemental fibre. prepararea cimentului placă de sticlă pt. centric occlusion centric interocclusal record giant cell (reparative) central granuloma centric position centric checkbite centric jaw relation convenience jaw relation occluding centric relation record acquired centric jaw relation central beam (radiol. relaţie centrică relaţie mandibulară de convenienţă înregistrare a raportului ocluziei în poziţie centrică relaţie centrică obţinută / habituală fascicol central al radiaţiei iradiaţie centrală centrifugă centrifugare centrifugal forţă centrifugală cementum hyperplasia cementum caries cementostosis periapical cemental dysplasia cementation cementoclasia dental cement dental organic cement cement. liquid liquid cement quicksetting resin cement cementum membrane cementum aplasia cementum hyperplasia cementicle cementogenesis cementogenous. cementogeneză fibrom cementogen malaxor de ciment placă pt.

seringă uniject implant cilindric cingulum zinc fosfat de zinc zinc clorură de zinc soluţie de clorură de zinc cement zincoxid ZOE zincoxide eugenol material de amprentă cu conţinut de zincoxideugenol pansament cu eugenat de zinc pansament parodontal din zincoxid eugenol pastă din oxid de zinc eugenol oxid de zinc centrifugal casting centrifugal casting machine centriole (biol.turnare prin centrifugare maşină centrifugală de turnare centrozom indice cefalic cefalogramă cefalografie de profil cefalometrie cefalometrie traseu cefalometrie punct cefalometrie radiografie cefalometrică reper cefalometrie sistem CeraOne unitate Cerec CAD/CAM camera de strung al unităţii Cerec CAD/CAM aţă.) cephalic index cephalogram lateral headfilm cephalometry cephalometry cephalometric tracing cephalometric point cephalometric radiograph cephalometric landmark CeraOne system Cerec CAD/CAM unit milling chamber of the Cerec CAD/CAM unit suture material cervical cervical clasp cervical cervix line cervical margin cervix cervix actinie cheilitis cheilodynia cheilognathoschisis chelation chisquare test (statistic) Chlumsky solution chondroblast chondrocyte chondrodystrophy chondroectodermal dysplasia chondroid chondroitin sulphate chondroma chondromyxoma chondrosarcoma chorda tympani cyanoacrylate resin cyanosis cyclic cycle cartridge syringe cylindrical implant cingulum zinc zinc phosphate zinc zinc chloride zinc chloride solution zincoxide phosphate cement ZOE zincoxide eugenol zincoxide and eugenol impression material zincoxide eugenol caps zincoxide eugenol dressing zincoxide eugenol paste zinc oxide . regiune cervicală colet cheilită actinică cheilodinie fisură labioalveolară chelaţie testul chi soluţie Chlumsky condroblast condrocit condodistrofie displasie condroectodermală condroid condroitinsulfat condrom condromixom condrosarcom coarda timpanului cianacrilat cianoză ciclic ciclu ampulă cilindrică pt. material de sutură cervical croşet cervical cervical linie cervicală. linia de colet margine cervicală colet.

disease cytomegalic virus infection cytoplasm cytoplasmic filament cytotoxical substance cytotoxicity citrate lemon juice citric acid clearance (physiol.ciment din oxifosfat de zinc sutura şiretiformă circumferential croşet circular braţul croşetului circular paloare circumorală fibre gingivale circumferenţiale.) cohesive gold .) cleidocranial dysostosis clindamycin clonic clonus coccoid coccus cocci (pi. circulare ciroză chist chist alveolar chist apical chist branhial chist al canalului incisiv. nasopalatine fissural cyst bone cyst sebaceous cyst dermoid cyst thyroglossal cyst eruption cyst dentigerous cyst fissural. globulomaxillary cyst cyst of palatine papilla periapical cyst primordial cyst radicular cyst residual cyst cystectomy cystic fibrosis periapical cyst exteriorized cyst mandibular / jaw cyst multilocular cyst nasoalveolar cyst odontogenic cyst periodontal cyst marsupialization (surg.) residual cyst cystic tumo(u)r cytolysis cytology exfoliative cytology cytomegalic inclusion. chist al canalului nasopalatin chist osos chist sebaceu chist dermoid chist al duetului tireoglos chist coronodentar in momentul erupţiei chist folicular chist globulomaxilar chist al papilei palatine chist periapical chist primordial chist radicular chist persistent după extracţie dentară chistectomie fibroză chistică chist periapical chist extirpat chist mandibular chist multilocular chist nasoalveolar chist de origine dentară chist parodontal marsupializare chist rezidual tumoare chistică citoliză citologie citologie exfoliativa sindrom citomegalic infecţie cu virusul citomegalic citoplasmă filament citoplasmatic substanţă citotoxică citotoxicitate citrat suc de lămâie acid citric eliminare disostoză cleidocranial clindamicina clonic contracţie tonicoclonică cociform coc coci aur coeziv zinc(oxy)phosphate cement shoelace suture circumferential circumferential clasp arm clasp circumferential circumora pallor gingival circular fibres cirrhosis cyst alveolar cyst apical cyst branchial cyst incisive canal cyst.

determinarea axei condiliene contuzie contuzia feţei corion derm coroana clinică coroană dentară coronoid corpuscul calcaros cortex cortical os cortical. mandibular condyle condylar path condylar angle hinge bow contusion bruise of the face corium corium clinical crown dental crown coronoid calcareous corpuscle cortex cortical cortical bone corticotomy cortical cortical osteotomy corticoids. DCR freză de DCR gingival col cervix mandibular neck ( condylar neck) compact bone compact alveolar bone concha of nose condylar axis condylectomy condylion (cephalom) condyle supracondylar inclination of condylar guidance condyloid process. DCR dispozitiv coronoradicular. hidrocarbonat boală diabetică diabet zaharat rafinarea zahărului zahăr invertit fără zahăr obicei de sugere a tetinei cuspid meziolingual cuspid meziovestibular cuspid suplimentar cuspid vestibular canal pt. colet coletul dentar colul condilului compacta osoasă compacta alveolară cornet nazal axa condiliană condilectomie punct condilian condil supracondilian înclinare a ghidajului condilian condil mandibular traiectorie condiliană unghiul condilian arc facial pt. dispozitiv coronoradicular. corticală osoasă modelare corticală în scop ortodontic cortical. Coxsackie virus crest buccinator crest zygomaxillary ridge marginal ridge nasal crest trigonum retromolare transversal crest triangular ridge Christensen's phenomenon CAT Computerized Axial Tomoghrapy sugar diabetes mellitus diabetes mellitus sugar refining invert sugar sugarless cup suction mesiolingual cusp mesiovestibular cusp supplemental cusp vestibular cusp pinhole root canal pin rotary bur for pin . corticosteroids Costen's syndrome stomatitis. capitulum mandibulae.col gingival. strat cortical osteotomie corticală corticosteroide sindromul Costen stomatită Coxsackie creastă creastă buccinatorie creastă subzigomatică creastă marginală creastă nazală trigonul retromolar creastă transversală creastă triangulară fenomenul Christensen tomografie axială zahăr.

canal radicular şurubelniţă şurub pt. şurub filet torsiune şurub şurub cu aripioară mastoidian sugar nounăscut prematur timus.dispozitiv intraradicular pin parapulpar autoînfiletat pin parapulpar neînfiletat ancorare intraradiculară bontul dipozitivului coronoradicular turnat stâlp de RPF cu ştift crampon inlay cu crampoane DOR din titan smoc al smalţului conexiune canal canal accesoriu canal mandibular canalicul canalicul dentinar canal de scurgere. lustruirea amalgamului root canal post selfthreading pin frictionretained pin intraradicular anchorage dowel abutment post abutment spike pinledge titan pin enamel tuft connection canal. canal radicular şurub calibrat şurub de presiune cheie pt. duct de evacuare aparat digestiv canal radicular cale de drenaj canal de turnare alezaj canalar cu laser şurub implant în formă de şurub şurub bicortical menghină şurub pt. duct accessory channel mandibular channel canaliculus dentinal canaliculus conduit canal digestive apparatus. amestec vertebral striu bandă pt. thread of screw torsion screw wing screw mastoid infant premature baby thymus mastoid sinus dropper drop mesiodens droplet Pfluge's drop infection pegshaped incisor intravenous drip scalpel with interchangeable blades tannic acid tannin pickling bowl mixing bowl mixing bowl vertebral stria amalgam strip . glandă timică sinus mastoidian picurător picătură meziodens picătură infecţie prin picătură. pulp canal drain tube casting channel root canal treatment with laser ray screw screw implant bicorticale screw vice root canal screw screwdriver root canal screw calibrated screw set screw wrench worm. a lui Pfluge incisiv conic infuzie prin picătură bisturiu cu lame de schimb acid tanic tanin decapare bol bol de cauciuc bol pt. alimentary system root canal.

striaţiune bruxism. cuttlefish disc sandpaper discholder grindstone dental stone (instr. anatomic tweezers foil crimper dental tweezers. tissue. scrâşnire obicei de scrâşnire. sudură pensă pensă mosquito pensă de fixare a barbetei pensă chirurgicală curbă pensă cu vârf bont dantelat din creasta iliacă os prevelat din creasta iliacă senzaţie de usturime mugure lama bazală endoderm mezoderm. device sandpaper disc sandpaper . sterile germ killer enamel nucleus grinding spot grinding grinding surface abrasive material dental tape abrasive abrasive surface lathe cone diamond point bur abrasive disc abrasive disc. hârtie abrazivă striation clenching clenching habit grinding.) diamond stone wheel stone abrasive instrument. mezodermal ectoderm sterilizare. disc de hârtie abrazivă piatră de şlefuit piatră de şlefuit de uz stomatologic piatră diamantată piatră de şlefuit rotundă instrument abraziv disc de hârtie abrazivă şmirghel. separating strip line stellate pain alleviation / soothing demulcent demulcent drug ciliated epithelium coredrill. tweezers blunt forceps serrated iliac iliac bone tissue prickling sensation bud derm endoderm mesoderm. punch pliers dressing forceps forceps. asepsie asepsie steril antiseptic mugure de smalţ şlefuire şlefuire punctiformă suprafaţă şlefuită material abraziv bandă de şlefuire abraziv suprafaţă abrazivă con pt. clenching polishing strip lighting strip. bruxomanie scrâşnire bandă de lustruire bandă abrazivă metalică separatoare linie stelat calmare calmant calmant epiteliu ciliat ciupire pensă pensă chirurgicală pensetă anatomică pensă pt. mesodermal ectoderma sterilization asepsis germfree. antisepsie. pliers pliers soldering clamp pincers mosquito forceps napkin holder surgical forceps. aurificare pensă dentară pensă clemă pt. tur freză diamantată disc abraziv disc abraziv mandrin pt.

tongs. osteogenesis suprabony bone resorption bone pincers. rongeur. în saltea sutură prin înnodare bont amputat con trunchiat şurub tronconic bont radicular amputare preparare de bont. bone bone forceps bone tumo(u)r bone sequestrum bone dystrophy bone surface avivation bone age bone necrosis bone replacement bone modification bone elevator endochondral bone osteogenic bone pain osteoclast articular caput growing bone skeletal growth. nodul nod chirurgical dublu concrement sutura cutanată nodulară nod chirurgical sutura in diferite puncte. panaceu nod. forceps bone chips bone bur bone bur / cutter spherical bone bur spiral bone bur bone saw .pastă abrazivă pudră abrazivă pilă de separare substanţă abrazivă. de şlefuire siringă cu piston leac miraculos. bone. amputare dezarticulare bont fix os os alveolar substanţă osoasă bancă de oase os bazal afecţiune osoasă implant osos chist osos chist traumatic intraosos cleşte ciupitor de os cleşte ciupitor de os tumoare osoasă sechestru osos distrofie osoasă avivare osoasă vârsta osoasă necroză osoasă calcifiere osoasă. sclerozare osoasă modificare osoasă elevator de os os endochondral osteogenic durere osoasă osteoclast cap articular apoziţie osoasă dezvoltare osoasă supraosos rezorbţie osoasă cleşte de os mici fragmente osoase freză de os freză de os freză de os globulară freză de os spiralat ferăstrău de os abrasive / grinding paste abrasive powder separating file abrasive material with ground piston syringe panacea knot double knot concretion interrupted skin suture surgeon's knot mattress suture interrupted suture abutment truncated truncated cone truncated conical screw root abutment resection prepared tooth disarticulation fixed abutment bone alveolar bone bone material bone bank basal bone osteopathy bone implant bone cyst traumatic bone cyst nibblers.

osseous integration alveolar curettage bone curettage scalper osteogenous osteogenesis. exostoză osificare osificare endocondrală os perichondreal plastie osoasă os artificial sintetic distrucţie osoasă parodontală cancer / tumoră malignă osoasă regenerare osoasă material de regenerare osoasă fisură osoasă rezecţie osoasă pilă pt. os decolator de periost resorbţie osoasă resorbţie alveolară orizontală resorbţie alveolară verticală rarefacţie osoasă pinten osos chirurgie ososasă celulă osoasă trabecula osteitis temporal bone periosteum periosteitis. ossification bone forming cells exostozis spicule ostectomy osteoplasty circumosseal bundle bone bony crepitus bone curette halisteresis. osteomalacia bone atrophy bone plate internal compact bone lamellar bone external compact bone oral bone crest vestibular bone lame hyperostosis sclerotic bone osteonecrosis. osteomalacie atrofie osoasă lamă osoasă compacta osoasă internă os lamelar compacta osoasă externă lamă osoasă orală lamă osoasă vestibulară hiperostoză os sclerozat osteonecroză osos articulaţie osificată torus palatinal torus mandibular. bone necrosis osseous (bony) ossified joint palatinal torus mandibular torus ossification endochondral ossification perichondreal bone osteoplasthy synthetic bone periodontal bone resorption bone cancer bone tissue regeneration bone regeneration material fissured fracture. bone fissure osteotomy bone file bone rasp bone resorption horizontal alveolar resorption vertical alveolar resorption rarefaction of bone bone spur bone surgery bone cell . formarea de os celule formatoare de os exostoză exostoză ascuţită osteotomie osteoplastie circumosos.trabeculă osteită osul temporal periost periostită periostic chiuretă osoasă cicatrice osoasă osteointegrare chiuretă alveolară chiuretaj osos sindesmotom osteogen osteogeneză. periosos os fascicular crepitaţie osoasă chiuretă osoasă halistereză. periostitis periosteal raspatory (bone rasp) bone callus osteointegration.

ghidaj de grup ocluzie cu conducere de grup examen de grup. în masă ştirb atavic. întro colectivitate. echipă. eşantion practică stomatologică în grup prevenţie în masă conducere. colectivitate unitate de dezvoltare mostră grup muscular lot experimental. senzaţie gustativă scăzută hipomineralizare activitate redusă secreţie salivară scăzută lambou tubular.) bone thickness skeleton skeletal bone marrow osteomyelitis bone medular cavity osteotome gouge jugal / zygomatic bone group. team developmental entity sample muscular group experimental group group practice group / mass / collective prevention group guiding function group guiding occlusion group examination snag vestigial hypoplasical cusp hypocalcification hypoesthesia anodontia reduced interocclusal distance hypogeusia hypomineralization descreased activity hyposialia pedicle tube flap tubed pedicle graft tubed pedicle graft rostral . vase si nervi) pungă osoasă clasificarea densităţii osoase fractură osoasă fractură osoasă complicată sechestru os trabecular cavitate osoasă osteotom sutura osoasă grosimea osului schelet scheletic măduvă osoasă osteomielită cavitatea măduvei osoase osteotom pensă os zigomatic grupă. grefă tubulară intervenţie plastică cu lambou în vizieră intervenţie plastică cu lambou în vizieră cioc bone atrophy vertical atrophy horizontal atrophy bone density nail fracture nail fracture bone structure trabecular bone structure osseous bony spicule bone / osseous tissue resorbable bone supporting bone osteology nutrient canal of bone intraosseous pocket bone density types bone fracture complicated fracture sequester.atrofie osoasă atrofie osoasă verticală atrofie orizontală densitate osoasă nit osos nit osos structură osoasă structura osoasa trabeculara osos aşchie osoasă ţesut osos ţesut osos rezorbabil os de susţinere osteologie canal nutritiv. (canal pt. atavism cuspid hipoplazic hipocalcificare hiposensibilitate anodonţie distanţă interocluzală scăzută hipogeuzie. sequestrum trabecular bone bone cavity bone cutter (spherical bone bur) suture (anat.

neoplasm tumora labială metastază tumora benignă tumora osoasă epiphysis apex guttapercha point root apex apical apicoectomy apical base cod liver oil wrist joint slipping. neoplasm lip tumo(u)r metastasis benign neoplasm. bloating. şină tip culisă culisă culisă prefabricată culisă extracoronară capsă culisă tip bilă culisă paralelă sistem de culisare pe capsă sistem de culisare prefabricat cuspid ocluzal cuspid de sprijin cuspidal cuspid abrazia cuspidiană vârf cuspidian poziţie de contact cuspidcuspid contact cuspidcuspid cuspid distomolar cuspid distal creastă cuspidiană poziţionare cuspidiană interferenţa cuspizilor tubercul articular abrazie cuspidiană pantă cuspidiană unghiul pantei cuspidiene cuspid lingual cuspid mezial cuspid incizant cuspid oral cuspid palatinal traiect cuspidian tubercul paramolar cuspid supranumerar cuspid vestibular conducere cuspidiană dislalie. bâlbâire tumefiere tumora. glisare interferenţă de alunecare contact prin alunecare articulaţie cu alunecare arc cu conexiune în glisieră mişcare de alunecare gutieră de articulare. apex con de gutaperchă apex radicular apical rezecţie apicală baza apicală ulei de ficat de morun articulaţia încheieturii mâinii alunecare. gliding slip interference gliding occlusion joint/ gliding / slip joint slip joint spring sliding movement gliding splint precision attachment prefabricated attachment extracoronal attachment stud attachment ball attachment parallel slide press stud attachment coil spring attachment occlusal cusp supporting cusps cuspal cusp cups wear cuspal tip cusp by cusp contact position intercuspal contact position distomolar cusp distal cusp cusp crest intercuspal position cuspal interference articular tubercle cusp abrasion cusp plane cusp plane angle lingual cusp mesial cusp shearing cusp oral cusp palatal cusp cusp path paramolar cusp supernumerary cusp vestibular cusp cusp guidance stammering tumefaction.epifiză vârf. puffiness growth tumo(u)r. benign tumo(u)r. benign growth bone tumo(u)r . swell.

carcinoma neuroma neurofibroma myoma benign neoplasm / tumo(u)r oncogenous oncogenous neoplasia tumo(u)r therapy fibroma soft tissue tumo(u)r precancerous adenoma mucoperidermoid tumo(u)r tumo(u)ral proliferation odontogenic tumo(u)r oncolysis giant cell tumo(u)r neoplasic plasma cell tumo(u)r cancerous tumo(u)r malignant neoplasm / tumo(u)r seeding (pathol. malformation calcareous degeneration pulp degeneration fatty degeneration degenerative dehydration decalcification (preferred term – demineralization) critical decalcifying pH level decalcify . dinţilor permanenţi cariaţi. bucată sfărămiţat. prosthetical injuries denture sore mouth defect (surg.antineoplazic rezorbţie tumoră melanică tumoră de granulaţie epiteliom neurom neurofibrom miom tumoră benignă oncogen oncogen neoplazie terapie tumorală fibrom tumoră a ţesuturilor moi precanceros adenom tumora mucoepidermoidă proliferare tumorală tumora odontogenă liză tumorală tumoră cu celule gigante neoplazic tumora celulei plasmatice tumoră canceroasă tumoră malignă diseminare metastatică pe cale limfatică liză tumorală tumoră secundară oncologie oncologic tumora mixtă hemangiom ameloblastoma lipom soluţia Dakin piesă. extraşi sau/şi obturaţi deformaţie boltă palanită deformată deformare. extracted.) oncolysis secondary tumo(u)r oncology oncological mixed tumo(u)r hemangioma ameloblastoma lipoma Dakin's fluid piece shattered comminuted fracture Darier's disease decubitus.) lip deficiency DEF index DEF (number of permanent teeth decayed. ruinat fractură cominutivă boala Darier decubit durere secundară leziunii provocată de o proteză defect defect labial indice DEF indice DEF nr. deformaţie degenerare calcară degenerare pulpară degenerare grasă degenerativ deshidratare decalcifiere nivel critic al pHului determinând o decalcifiere decalcifiază antineoplastic resolution pigmented tumo(u)r granulomatous tumo(u)r epithelioma. filled) deformity deformed palate deformity.

dentin(e) odontoblastic cell. dentinoblast dentinal sheath dentinoclasia dentinoclast . formation. odontoblast. orthodentin(e) dentinal dentinogenesis. scleroză dentinară dentinogeneză odontoblast lamelă dentinară Neumann rezorbţie dentinară dentinoclast partial palatal plate apical delta demineralization demonstration model. dinte de lapte dinte incisiv dinţi de lapte dinţi molari dinţi posteriori.placa palatinală răscroită a protezei delta apicală demineralizare model de demonstraţie alcool metilic dendrită denervaţie procedeul lui Denker dinte canin dinţi natali dinte invaginat densimetru dens in dente dinte molar molar de minte asistentă de igienizare orală dental proteză cu sprijin odontal fistulă de origine dentară placă dentară fistulă odontală traiectul fistulei odontale dinte anterior dinţi bicuspidaţi dinţi temporari. dentin(e) formation dentinal surface physiologic dentin dentin(e) globule root / radicular dentin(e) dentin(e) bridge interglobular dentin(e) irregular dentin(e) irregular secondary dentin (e) calcification / sclerosis of dentin dentinogenesis. trituranţi denticul dentimetru dentină substanţă dentinară dentină atubulară şurub dentinar de fixarea obturaţiei şurub intradentinar canalicul dentinar carie dentinară joncţiune cementodentinară canalicul dentinar displazie dentinară dentină Ebner dentinar dentinogeneză suprafaţă dentinară dentină fiziologică globul dentinar dentină radiculară punte dentinară din canalul radicular dentină interglobulară dentină neregulată dentină secundară calcificare dentinară. dummy methylated spirit dendrite denervation Denker's operation canine tooth natal teeth dens evaginatus densitometer dens in dente molar tooth third molar oral hygienist / nurse dental tooth-borne prosthesis dental origin fistula dental plaque dental origin fistula dental sinus tract anterior tooth bicuspidal tooth deciduous tooth incisal / incisor tooth deciduous tooth tooth molar posterior tooth denticle dentimeter dentin(e) dentin(e) substance atubular dentin(e) dentin(e) screw dentin(e) screw dentinal canaliculus dentin(e) caries cementodentinal junction dentinal canaliculus dentinal dysplasia von Ebner dentin(e).

piele chist dermoid bolta membranoasă a craniului desmodontal desmodonţiu tumora conjunctivă îndurată desmoliză descuamare descuamativ gingivită descuamativă dentinogenesis.) desmodontal desmodontium.dentinogeneză dentinogeneză dentinogeneză imperfectă dentinoid dentină opalescentă dentină periferică dentină peritubular dentină primară dentină circumpulpară dentină de reparaţie. hypersensitivity dentin(e) eruption accelerated / premature eruption delayed / retarded eruption dentoalveolar dentoalveolar abscess dentofacial dentofacial anomaly dentogingival junction dentogingival fibre dentoperiosteal fibre denudation (periodont. terţiară strat dentinar dentină secundară dentină sclerotica. exfoliative desquamative gingivitis . dentină sclerozată scleroză dentinară carie dentinară dentină terţiară dentină transparentă dentină tubulară dentină hiperestezică hipersensibilitate dentinară dentină erupţie erupţie precoce erupţie tardivă. dentin(e) formation dentinogenesis. periodontal ligament desmoid desmolysis (embryol.) desquamation desquamative. erupţie întârziată dentoalveolar abces dentoalveolar dentofacial anomalie dentofacială joncţiune / limită dentogingivală fibră dentogingivală fibră dentoperiostală denudare substanţă cu efect de dependenţă depolarizare penicilină retard detartraj detartaj şi netezirea cimentului radicular instrument de detartraj instrument de detartraj în formă de sapă instrument de detartraj în formă de seceră instrument de detartraj cu aripioară aparat de detartaj cu ultrasunete unghi drept dreptunghiular dermatită herpetică dermatită de iradiere radiodermatită dermatofibrom derm.) drug habit forming depolarization depot penicillin scaling scaling and root planing sealer hoe sealer sickle sealer wing sealer ultrasonic sealer right angle rectangular herpetic eczema radiation dermatitis radiation dermatitis dermatofibroma dermis dermoid cyst desmocranium (embryol. dentin(e) development dentinogenesis imperfecta dentinoid opalescent dentin(e) mantle dentin(e) peritubular dentin(e) primary dentin(e) circumpulpal dentin(e) reparative dentin(e) dentinal layer secondary dentin(e) sclerotic dentin(e) sclerosis of dentin dentinal caries tertiary dentin (e) transparent dentin(e) tubular dentin(e) hypersensitive dentin(e) dentin(e).

Xray diagnosis diagonal motion / movement dialyzing membrane dialysis diapedesis slide for projector diastema space closure diathermy diathermic apparatus diathesis diazepam diet diethyl ether diphenylhydantoin undifferential differential diagnosis diffusion diffusion diffuse diffusion . glucoza dezinfecţie dezinfectant CO carii şi obturaţii (dinţi permanenţi) diabet insipid diabet zaharat diabet zaharat noninsulinodependent acid diacetic diafanoscopie diafiză diafizal diafragmă diagnosticat simptom fişă de diagnostic teste de diagnostic pune un diagnostic diagnostic diagnostic greşit.distrucţie descendent desensibilizare medicament desensibilizant pastă pt. regim eter etilic difenilhidantoină nediferenţiat diagnostic difereţial difuziune difuzare difuz difuzare destruction descending desensitization desensitizing drug desensitizing paste distillation distilled water plaque detector detergent cuttings devitalization devitalized drugs devitalized dextran dextrin(e) dextrose disinfection disinfectant DF (number of permanent teeth decayed and filled) diabetes insipidus diabetes mellitus NIDDM (noninsulin dependent diabetes mellitus) diacetic acid diaphanoscopy diaphysis diaphyseal diaphragm diagnosed diagnostic feature diagnostic chart diagnostic test diagnose diagnosis defective / false diagnosis clinical diagnosis oral diagnosis Xray examination. desensibilizare distilare apă distilată revelator de placă detergent detritus devitalizare preparat devitalizant devitalizat dextran dextrină dextroză. radiographic diagnosis. eronat diagnostic clinic diagnostic bucal diagnostic radiografie mişcare în diagonală membrană de dializă dializă diapedeză diapozitiv diastema închiderea spaţiului diatermie aparat de diatermie predispoziţie la sindrom hemoragie diazepam dietă.

) distortion distovestibular root DMF rate DMF = decayed. filled (permanent teeth) DMF (number of primary teeth decayed. distocclusion distal distal cusp distal surface distal tooth surface distal drift distal inocclusion distal cavity distal border distal heel (prosthodont. dinţi absenţi sau obturaţi (dinţi permanenţi) cao carii. tobaccoism keratosis from smoking tabagical tongue pigmentation tobacco stain doctor Dolder arch Dolder bar joint attachment . freze tutun fumător sutura în bursă tabagism hipercheratoză tabagică coloraţie saburală maronie tabagică discromie cauzată de tutun medicdoctor arc Dolder menţinere prin bară Dolder diphtheroid dilaceration dimensional dimensional stability diphyodont medical degree postgraduate education (US) direct impression direct pulp caps head transfer dissection dissacharide distoangular distobuccal distolingual distomolar distomolar cusp distocclusal distal occlusion. missing. distocclusion distoversion dysgnathia occlusal disharmony. disk discrepancy infradisplacement dispersion distal occlusion. missed and filled) DMF index deoxyribonucleic acid (DNA) tympanic membrane box bur box tobacco smoker pursestring suture tobacco habit. capa de transfer disecţie dizaharidă distoangular distobucal distolingual distomolar cuspid distomolar distoocluzal ocluzie distalizată distoversiune disgnaţie dizarmonie ocluzală disc discrepanţă dizlocare dispersie distocluzie. ocluzie distalizată distal cuspid distal suprafaţa distală suprafaţă dentară distală distalizare. malocclusion disc. absenţi sau obturaţi (dinţi temporari) număr DMF acid dezoxiribonucleic (ADN) membrană timpanică cutie cutie pt. difiodonţie diplomă de medic învăţământ postgradual amprentare directă coafaj pulpar direct bont de transfer.difteric dilacerare dimensional stabilitate dimensională difiodont. migrare spre distal inocluzie distală cavitate distală margine distală extremitate distală a protezei distorsiune rădăcină distovestibulară valoarea DMF CAO = carii.

fixare prin ligatură de sârmă foarfecă de tăiat sârmă sutură din sârmă ligatură de sârmă intraosoasă sutură suspendată craniofacial cu sârmă sutură perialveolară din sârmă ligatur de sârma continuă duplicare material de duplicare duct canal lingual thesis dolichocephalic convex convexity mask. immobilization wire arch splint wire clamp wire brush wire ligature alveolar wiring circumzygomatic wiring wiring wire splint wiring ligature scissors wiring intraosseous wiring craniofacial suspension wiring perialveolar wiring multiple loop wiring duplication duplicating material duct lingual duct . palatinal de închidere boală Down sindrom Down dozimetru dozare doză mortală doză normală înclinaţie înclinaţie vestibulară abraziv mojar de amalgam mojar cu pistil bandă abrazivă bandă abrazivă pt. refracţie spaţiul dorsal.teză. sandpaper strip finishing strip effect abrasive scrub friction mechanical trituration hand trituration grinder. preparation lethal dose normal dose inclination labioinclination abrasive amalgam mortar mortar and pistil linen strip. finisare efect abraziv freacă fricţiune fricţiune mecanică fricţiune manuală frecător bandă abrazivă pistil de amalgam drenaj tub de drenaj dren metalic diametrul sârmei buclă din sârmă arc din sârmă imobilizare prin arc de sârmă atelă de contenţie din sârmă agrafă de fir metalic perie din sârmă ligatură de sârmă ligatură de sârmă alveolară ligatură de sârmă perizigomatică imobilizare prin sârmă contenţie prin ligaturi de sârmă contenţie.) mongolism (Down's syndrome) Down's syndrome dosimeter burdening. rubber polishing strip amalgam pestle drainage drainage tube metallic drain wire diameter wire loop wire arch wire arch splint. lucrare dolicocefalic convex convexitate mască de protecţie tip botniţă elemente morfologice donator dorsal limitare posterioară mişcare de retruzie. dome morphological elements donor dorsal post dam retrusive motion posterior palatal seal area (prosthodont.

tumefiat tumefacţie labială tumefacţie tisulară edemaţiere. tumefiere instrument de aplicare Dycal disfuncţie alterarea senzaţiei gustative disgnaţie. dysgnathia dyskeratosis dyslexia cleidocranial dysostosis craniofacial dysostosis mandibulofacialis dysostosis dyspepsia dysphagia dysphonia ectodermal dysplasia periapical fibrous dysplasia adiposogenital dystrophy. anomalie maxilofacială discheratoză dislexie disostoză cleidocranial disostoză craniofacială disostoză mandibulofacial dispepsie disfagie disfonie displazie ectodermală displazie periapicală fibroasă displazie adiposogenital distrofie musculară distrofie dentină Ebner fibrila lui Ebner linia lui Ebner glanda lui Ebner ebonită acid acetic pensulă pensulare. edemaţiere proces de expansiune capacitate de expansiune edemaţiat. aspru aspru tăiat grosolan textură neomogenă macrogranulaţie granulaţie crescută. badijonare eritem polimorf StevensJohnson mezenchim ectodermal dulce edulcorant.) knob plug spiral doubleinvesting technique bibevelled cutting instrument duplicate denture duplication duroplastic coarse rough coarsecut coarse fiber coarse grit coarse grit swelling expansion process expansion capacitance swollen lip oedema tissue tumefaction swelling application instrument for Dycal malfunction (dysfunction) dysgeusia maxillofacial anomaly. orthodentin(e) von Ebner's collagen fibril von Ebner's line eccentric von Ebner's gland ebonite acetic acid brush. macrogranulaţie expansiune. tuberozitate tampon spiral tehnica de ambalare cu nucleu central instrument de tăiere cu lamă dublă duplicat al protezei reproducere material plastic dur rugos. Fröhlich's syndrome muscular dystrophy dystrophic von Ebner dentin(e). tumefire. pencil brushing StevensJohnson syndrome ectomesenchyme sweet artificial sweetener sweets EdlanMejchar procedure .duct nazolacrimal canalul lui Stenon canal salivar canalul sublingual mare canalul lui Wharton canal tireoglos proeminenţă. Stenon's canal salivary duct sublingual major duct submandibular duct thyroglossal duct (embryol. înlocuitor artificial al zahărului dulciuri operaţia EdlanMejchar nasolacrimal duct parotid duct.

burned burning furnace burning sensation burning pain prevalence of the disease singletufted brush monocuspidate monocuspidate tooth unique ontogenesis master model direct current (DC) equivalent straight straight fissure bur straight handpiece straight chisel straight scissors upright position straight line uneven subjective adjustable axis facebow individual impression tray individual prevention self performed plaque control uniform illumination inequality balance. intensificare sănătos dentiţie integră ţesut dentar sănătos.EDTA. OMS coacere. equilibrium . acid diamino-etilen-tetraacetic substanţă de călire efedrina eferent ardere escară de combustie reziduu de ardere leziune prin combustie sănătate roborare. burning burnt. igienic asigurare de sănătate carnet de asigurat program de asistenţă medicală inspector sanitar teritoriu de administraţie sanitară statistică medicală Organizaţia Mondială a Sănătăţii. neuniform subiectiv arc facial ajustabil lingură de amprentă individuală prevenţie / profilaxie individuală igienă bucală / orală individuală iluminare uniformă neregulat echilibru EDTA (ethylene diaminotetracetic acid) hardening substance ephedrine efferent combustion. burning eschar burning residue burning lesion health strengthening healthy healthy dentition healthy dental tissue dental health oral and dental health state of health injurious to health unhealthy unhealthy. ardere ars cuptor de ardere senzaţie de arsură pirozis prevalenta bolii periuţă de dinţi interdentară cu un singur smoc monocuspidat dinte monocuspidat unicat ontogeneză model original curent continuu omolog drept freză fisură pt. piesă dreaptă piesă de mână dreaptă daltă dreaptă foarfecă dreaptă poziţie ortostatică linie dreaptă neregulat. hygienic health insurance health card health care planning health inspector local health area health statistics World Health Organization (WHO) firing. injurious to health health service sanitary. tonifiere. intact cavitate orală sănătoasă sănătate bucodentară stare de sănătate afectarea sănătăţii dăunător sănătăţii nesănătos sistem sanitar sanitar.

şină nocturnă durere nocturnă bruxism nocturn gutieră nocturnă pt. asamblare sutura de avivare universitate universal şef de lucrări conferenţiar universitar clinică universitară profesor universitar asistent univesitar culoare potrivită operaţie întrun singur timp proteză imediată unidentară mobilizabilă uniform monoradicular simultan croşet cu un braţ angrenaj succesiune unisex disc cu o faţă activă instrument de tăiere cu lamă unică balans unilateral instrument cudat întrun singur plan unitate unitar standardizare sablator cu nisip de unică folosinţă seringă de unică folosinţă oglindă stomatologică de unică folosinţă din plastic pahar de unică folosinţă ac de unică folosinţă articulator simplex mişcare de închidere şi deschidere ocluzor indice de placă simplificat Vermillion preparare simplificată a cavităţii cavitate simplă monocromatic tratament întro singură şedinţă simbioză coeficient coeficient de expansiune termică coeficient de elasticitate concomitent colaborare recrutare senzaţie de foame. pană formă de ic în formă de ic abrazie cuneiformă static sense balancing line unite.senzaţie de echilibru axă de echilibru unire. amalgamate uniting suture university universal lecturer privat docent university clinic university professor university readership matching colo(u)r monophase surgical treatment unidental immediate prosthesis of the same form.bruxomani ic. plane line) Simplified Oral Hygiene Index convenience form in cavity preparation simple cavity single colo(u)red onesession treatment symbiosis coefficient thermal expansion coefficient modulus of resilience concomitant cooperation recruiting hunger night / nocturnal splint night pain night bruxism night guard wedge wedgeform wedgeshaped wedgeshaped abrasion . uniform monoradicular simultaneous singlearm clasp interlocking succession unisex singlesided disc single bevelled cutting instrument unilateral occlusal balance single plane instrument unit uniform. foame gutieră. unified unity sandblasting unit disposable disposable syringe disposable plastic dental mirror disposable glass disposable needle nonadjustable articulator hingemovement occluder (articulator.

combustie suficient insuficient insuficienţă insuficienţă respiratorie insuficienţă funcţională obturaţie incompletă închidere marginală necorespunzătoară loc de elecţie pentru trepanarea camerei pulpare electroforeză hârtie pt. burning sufficient.os sfenoidal vomer ic din plastic separator tip pană ectoderm ectodermal displazie ectodermală epiteliu ectodermal ectopie erupţie ectopică canin ectopie ramificaţie se ramifică / se distribuie ramificaţie leşin elasticitate inel elastic substanţă elastică pt. ectopy ectopie eruption ectopie canine ramification branch / fork ramification faint. satisfactory. obsolete crib splint grind. electrosurgical scalpel electrical pulp testing apparatus electrical pulp testing . EMG oral galvanism electric dental brush electric stimulus electric furnace electrosurgical knife electrotome. glide sliding flap disposable rubber gloves disposable cup rub ivory elephantiasis gingival elephantiasis / fibromatosis combustion. elctroforeză electrogalvanizare echipament de electrochirugie bisturiu chirurgical electric aparat de electroliză undă electromagnetică radiaţie electromagnetică electromiogramă. swoon elasticity elastic band elastic impression material elastomer out of date. EMG galvanism bucal perie de dinţi electrică stimul electric cuptor electric bisturiu chirurgical electric electrocauter. buff ossification ossifying slip. malaxează fildeş. amprentă elastomer depăşit şină Elbrecht şlefuieşte osificare osificant alunecă. galvanization electrosurgical equipment electrosurgical knife electrolyser electromagnetic wave electromagnetic radiation electromyogram. enough insufficient insufficiency respiratory insufficiency functional insufficiency incomplete restoration insufficient marginal loss election place of endodontical treatment electrophoresis electrophoresis paper electroplating. bisturiu electric aparat electronic de testare a vitalităţii pulpare examenul vitalităţii prin stimulare electrică sphenoid bone vomer bone plastic wedge wedge type separator ectoderm ectodermal ectodermal dysplasia ectodermal epithelium ectopia. ivoriu elefantiazis elefantiază gingivală ardere. gliseză lambou alunecat mănuşă de cauciuc de unică folosinţă pahar de unică folosinţă pisează.

alive sharpening degeneration degenerative inacceptable restoration liquefaction rotation sliding flap to necrotize. to necrose necrosis bone necrosis coagulation necrosis radionecrosis necrosed bone sequestrum necrosed pulp edgetoedge bite wear used up ectopia.) procedure. rotit necrozează necroză necroză osoasă necroză de coagulare radionecroză necrozat sechestru osos pulpă necrozată labiodonţie. ectopy opacification (radiol. avital mod de viaţă de mărime naturală fiziologie fiziologic durată de viaţă nevital. examen subţiat. proces procedeu. ocluzie cap la cap uzură uzat ectopie.electromotor seringă automată reglată electronic pt. way of life lifesized physiology physiological lifetime. tocilar ascuţime. process procedure. metodă procedeu. malpoziţie opacifiere ancorare ancorare intraradiculară croşet inelar boală cronică erupţie tardivă / întârziată tardiv.) anchorage intraradicular anchorage anchor band chronic disease delayed / retarded eruption delayed incisal edgewise arch (orthodont. întârziat incizal arcul incizal procedeu. examination tapered wearing commit . vitalitate viaţămoarte vârstă simbioză nevital. time of life symbiosis lifeless life style. anorganic mod de viaţă viu ascuţire degenerare degenerativ obturaţie inaceptabilă lichefiere rotare lambou alunecat. method procedure. caracter ascuţit/tăios drojdie viaţă. life span lifeless lifestyle living. ascuţit uzură comite electric engine electronic an(a)esthesia injection system electrical pulp testing transmission electron microscope foodstuff (edible) food relaxation sharp sharpener sharpness yeast life life and death age. anestezie test electric de vitaltate pulpară microscop electronic cu transmisie aliment (comestibil) aliment relaxare ascuţit ascuţitor.

cause subscribe safety regulations / measurements prescription sign. în sens invers antagonism elipsoid retardare psihică hipoplazie tulburare psihică psihopat teorie teorie cariogenă calcificare hipocalcificare calcefiere globulară tulburare psihică alunecare muchie absorbţie radiaţie absorbită supresie dispersie viu. premedicaţie condiţionare. repression division. prodromal pregătire premedicaţie freză de preferare premedicatie premalaxat tratament premergător. opposite antagonism ellipsoid mental retardation hypoplasia psychotic disorder insane theory cariogenic theory calcification hypocalcification globular mineralization mental disturbance shift edge absorbtion.) induce. vital producţie protruzie frecvenţă baie revelatoare soluţie revelatoare soluţie de developare developat induce ordonanţă măsuri de siguranţă prescripţie semn premonitoriu. reacţie contraindicaţie contraindicat contrar contralateral controlat necontrolabil control experiment controlat test de control contraunghi contrar. opposite contralateral controlled uncontrolled control controlled experiment control test contraangle contrary. omen preparation premedication preparatory drill premedication premixed premedication (treatment) conditioning from before . gravaj acid anterior differential diagnosis attend supply relaxation resistance resistant antibody counteraction contraindication. neutralizare. counterindication counterindicated contrary. parcelling living.diagnostic diferenţial asistenţă aprovizionare relaxare rezistenţă rezistent anticorp contracarare. swallow absorbed radiation suppression. alive production protrusion frequency developing bath developing solution developing solution developed (phot.

vaporization pulverization fibrozing rot.avansare preîncălzire cuptor de preîncălzire fluidizare. preliminary review previous. se cheratinizează epiteliu cornificat cheratinizat discromie discromie nicotinică decolorat discromie dentară albirea dinţilor cu discromie aspirator promotion preheating preheating furnace flooding advantage copolymerization copolymer vital pulpectomy protrusive mandibular prognathism tooth protrusion procumbency (proclination) prefabricated attachment preformed metal crown protrusion foreseeable. preceding evaporation. submit vestibule protrusive deflection eruption order of eruption secondary pathological eruption erupted preliminary dose previous. protrusiv progenie mandibulară dinte vestibularizat anteroversie culisă prefabricată coroană din metal prefabricat propulsie previzibil preformat parazit parazitar prezentare vestibul mişcare de alunecare protruzivă erupţie cronologie de erupţie erupţie secundară patologică erupt porţie. flux avantaj copolimerizare copolimer pulpectomie vitală în propulsie. doză preliminară preliminar. predictable preformed parasite parasitic presentation. healing (up) primary abutment primary dental caries permanent first molar first aid first aid initial status cornification. keratinized discolo(u)r nicotinic discolo(u)ration faded tooth discolo(u)ration tooth whitening aspirator. provizoriu date din antecedente anterior evaporare pulverizare fibrozare putrefacţie finisare primordial. decay smoothing primary primary dental preparation primary cause of death per primam recovering. keratinization the process of keratinization parakeratosis orthokeratosis keratinize squamous epithelium cornified. primar preparare odontală iniţială cauză principală a decesului vindecare per primam dinţii stâlpi principali carie primară molarul prim permanent prim ajutor acordarea primului ajutor stadiu primar cheratinizare cheratinizare paracheratoză cheratinizare fiziologică suferă o cheratinizare. exhaustor .

sickness digestion digestive disturbance digestive digestive apparatus. scarce conduit canal of principle unbearable locking (up). neutrofilie periferică supraînălţarea ocluziei elevator elevator pt. exhaustor aspirator tube suction apparatus sparse sporadic disseminated shelflife removal. ablation deviation deflection spreading of disease disfigurement distortion break / shatter endure / tolerate / suffer tolerated front. ridicare leucocitoză. stare de rău digestie tulburare de digestie digestiv aparat digestiv aparatul digestiv EMG electromiogramă apofiză articulară protuberantă canină aspirator. despărţire secreţie endocrină inseparabil glandă de secreţie modificare leziune carioasă amestecare. fore. ablaţie deviere deviere răspândirea bolii desfigurare distorsiune se fracturează tolerează acceptabil anterior poziţie de ocluzie cap la cap rădăcină nervoasă anterioară margine tăioasă separare. stimulation neutrophilia to open the bite elevator (oral surg). creştere. alimentary system EMG electromyogram articular eminence canine eminence . rădăcină muşchi ridicător braţ de pârghie greaţă. shutting (up) obturation (filling) marginal spinning enameloma human anthropoid embolism embryo embryopathy increasing. alimentary system digesting system / apparatus. sporadic sporadic diseminat durată de conservare îndepărtare. change carious lesion mixing thinning bleeding to death rare. anterior anterior occlusal position anterior root cutting border separation endocrine secretion inseparable secreting gland modification. root forceps root elevator elevator muscle leverage nausea. infrequent. mixare subţiere hemoragie până la exanghinare sporadic canal de scurgere.aparatură de aspirare tub de aspirare aspirator rar. duct de evacuare principal insuportabil obstrucţie obturaţie adaptare marginală perlă de smalţ uman antropoid embolie embrion embriopatie stimulare.

endodontics unsuccessful endodontical treatment endodontic irrigating syringe endodontical urgency endodontic endogenous endocarditis endocrine ductless gland. gall . spălaturi endodontice endodonţie de urgenţă endodontic endogen endocardită endocrin glandă endocrină endocrinologie ţesutul de legătură nervoasă implant intraosos implant endosos în formă de ac endoplasmatic structura interioara intraosos endoteliu endotoxină inhibare endotraheală respiraţie endotraheală confirmat. enzymic enzymatic. verificat enolază enostoză entamoeba bucală enterococ endoderm endodermic epiteliu endodermal uşor alină calmant tratament simptomatic enzimă enzimatic enzimatic inhibiţie enzimatică enzimă glicolitică enzimatic granulom eosinofil eozinofilie leucocit eozinofil eozinofil integru bilă mental ridge breast feeding empyema dental enamel enanthema enchephalocutaneous angiomatosis endochondral bone endochondral ossification endemic endemic dental fluorosis endochondral bone endocrinopathy endodermal epithelium endodontics endodontia.margine mentonieră alăptare la sân empiem smalţ dentar enanthem angina encefalocutanată os endochondral osificare endochondral endemic fluoroză dentară endemică os endochondral endocrinopatie epiteliu endodermal endodonţie endodonţie tratament endodontic eşuat seringă de lavaj. endocrine gland endocrinology endoneurinum endosseous implant endosteal needle implant endoplasmic endostructure endosteal endothelium endotoxin endotracheal intubation endotracheal insufflation certified enolase enostosis entamoeba gingivalis enterococcus endoderm endodermal endodermal epithelium mild subside / abate demulcent symptomatic therapy enzyme enzymatic. enzymic enzyme inhibitor glycolytic enzyme enzymatic eosinophilic granuloma eosinophilia eosinophilic leukocyte eosinophilic whole bile.

vezică biliară calculos dentiţie integră dantură perfectă epidemie epidemilogie epidemiologie analitică mostră studiu epidemiologie epidemiologie experimentală epidemiologie descriptivă epiderm epidermic epidermoliză buloasă epiglotă cartilaj epiglotic epilepsie epilepsie cu crize grand mal atac de apoplexie epifiză epistaxis epiteliom epiteliu bucal răşină epoxy perle Epstein epulis fibros epulis fisurat epulis epulis cu celule gigante epulis de sarcină vas de sânge pensă vasculară aspru bogat vascularizat origine original rezultat scleroză vasculară stenoză. colectarea abcesului imatur leucoblast durere vasculară pensă vasculară pensă hemostatică Kocher ergonomie vasculită.) Kocherclip / haemostatic forceps ergonomics bloodvessel inflammation contact proximal contact balancing contact centric contact cusp by cusp contact position threepoint contact contact surface contact point junction twopoint contact . h(a)emastat (surg. clamp. carcinoma oral epithelium epoxy resin Epstein's pearls fibrous epulis fissured epulis epulis giant cell epulis pregnancy epulis blood vessel forceps.) coarse abundant vascularization origin originally result hardening of the arteries vascular obstruction haemangioma maturation immature. arterită contact contact proximal contact în partea de balans contact centric poziţie de contact cuspidcuspid contact tripodic suprafaţă de contact punct de contact joncţiune contact bipodic gall bladder calculous unhurt teeth fit denture epidemic epidemiology analytic epidemiology sample epidemiological survay experimental epidemiology descriptive epidemiology epidermal epidermic epidermolysis bullosa epiglottis epiglotic cartilage epilepsy grand mal seizure seizure epiphysis epistaxis epithelioma. obstrucţie vasculară hemangiom maturaţia. bloodvessel pain forceps. clamp. unripe immature leucocyte vascular pain. h(a)emastat (surg.

aşezarea dinţilor în ocluzie suprafaţă de contact contiguu. învecinat. vasodilatator efect vasodilatator anevrism valoare intelect interpretare erupţie dentară erupţie herpetică chist coronodentar in momentul erupţiei erizipel eritem eritem polimorf eritematos eritroblast eritrocit Eritromicină simţ halucinaţie sensibil. energie forţă de încovoiere forţă ocluzală braţ de forţă forţă de compresie forţă de condensare dinamometru oligosialie. aneurysm score (epidemiol. intellect interpretation. diminuarea fluxului salivar roborare. ruptor de forţă croşet ruptor de forţă linie de forţă sistem vascular spasm vascular vasoconstrictor dilatator vascular.contact dentar prematur contact nefuncţional contact ocluzal contactarea. perceptibil. explanation teething herpetic lesion eruption cyst erysipelas erythema multiform exsudativum erythema erythematous erythroblast erythrocyte erythromycin sense hallucination sensible sensitive epithelium . bending force occlusal force arm lever compressive stress condensing force dynamometer oligosialia strengthenting intensifying screen intensifier intensity profuse bleeding stress breaker stress breaker clasp line of force blood vessels vascular spasm vasoconstrictor vasodilatation drug vasodilatation effect aneurism. apropiat eritroleucoplazie fermentaţie fermentare revascularizaţie morală pensare vasculară ligatură vasculară balon Erlenmeyer compresiune digitală ecran forţă adezivă forţă centrifugală repartiţie a forţelor forţă. tonifiere. intensificare ecran care intensifică accelerator intensitate hemoragie puternică disjunctor. emotiv epiteliu senzitiv premature contact nonfunctional contact occlusal contact occlude contact surface contiguous speckled leukoplakia fermentation fermentation revascularization morality instrumental compression bloodvessel bind Erlenmeyer flask digital compression screen adhesive force centrifugal force stress distribution power flexural stress.) (count) intelligence.

prepararea cavităţii instrument cu plan dublu mijloc de prevenire arsenal terapeutic constatare inconştient leşin. comment reasonable esterase (a)esthetics esthetics function esthetic evaluation (a)esthetics esthetics crown foodstuff food impaction food deposits . notice. faint observation. senzaţie prag de sensibilitate anestezie anestezie tronculară periferică mandibulară anestezie generală anestezie bazală anestezie prin infiltraţie anestezie prin inhalaţie anestezie intraligamentară anestezie intramusculară anestezie intrapulpară anestezie intravenoasă anestezie tronculară / prin conducere anestezic anestezic local unguent anestezic substanţă anestezică sensibil funcţie senzitivă nerv senzitiv centru senzitiv receptor senzitiv celulă senzitivă organ senzitiv Escherichia coli prezentare de caz caz caz clinic descrierea cazului creastă esenţială instrument instrument pt. remark.sensibilizează sensibilitate hiposensibilitate sensibilitate prag de sensibilitate insensibil desensibilizare parestezie senzaţie excitaţie. pierderea cunoştinţei observaţie raţional esterază estetică funcţie estetică evaluare estetică estetică coroană fizionomică aliment (comestibil) retenţie a alimentelor depozite alimentare sensitise sensitiveness. feeling sensitive function sensory nerve sensitive centre sensory receptor sensitive cell sensitive organ Escherichia coli case report case clinical case case description crest instrument cavity preparation instrument double plane instrument prophylactic measure armamentarium observation / perceive unconscious blackout. sensitivity hypoesthesia sensibility sensibility limit insensible (to) desensitisation paresthesia sensation stimulus limit of sensibility an(a)esthesia mandibular block an(a)esthesia general an(a)esthesia basal an(a)esthesia infiltration an(a)esthesia inhalation an(a)esthesia intraligamentous an(a)esthesia intramuscular an(a)esthesia intrapulpal an(a)esthesia intravenous an(a)esthesia nerve block conduction an(a)esthesia anaesthetic local an(a)esthetic an(a)esthetic paste an(a)esthetic substance sensitive.

aetiology aetiologica(al) aetiologic(al) factor eugenol noneugenol dressing (periodont. extracţie dentară exogen parodontită experimentală frezaj explorator. exodontics exogenous experimental induced periodontitis cavity test (epidemiol.) exposure rate extirpation of pulp extirpate exudation exudate cantiliver extension cantiliver extension tooth extraction preextraction cast extract . ethyl alcohol ethylene diaminotetracetic (EDTA) acid ethyl chloride etiology. escavare excavator excavator în formă de lingură excavator în formă de sapă excavator în formă de pară excavator lopăţică excavator discoid exodonţie. development Ewing's tumo(u)r exacerbation periapical exacerbation exanthema eccentric eccentric jaw relation eccentric movement eccentric occlusion eccentric position exfoliation exfoliative exfoliative cytology examination.) eugnathia eucalyptol eucalyptus oil Eustachian tube eutectic evolution.) exploratory operation latitude (radiol. pearshaped shovelshaped digger discoid excavator exodontia. testul cavităţii intervenţie explorativă timp de expunere doză de expunere extirparea pulpei se extirpă exsudaţie exsudat restaurare protetică fixă (RPF) cu extensie RPF cu extensie extracţia dentară model preextracţional extrage food deposit food debris ether narcosis ethmoid ethoxybenzoic acid medical ethics ethanol. exfoliative cytological saucerization excavation excavating bur excavator spoon excavator hoe excavator excavator.depunere alimentară rest alimentar narcoză cu eter etmoidal acid etoxybenzoic deontologie medicală alcool etilic acid etilendiaminotetraacetic (EDTA) clorură de etil etiologie etiologie factor etiologie eugenol pansament parodontal fără eugenol eugnaţie eucaliptol ulei de eucalipt trompa lui Eustachio eutectic evoluţie tumoarea lui Ewing exacerbare exacerbare periapicală erupţie excentric raport al maxilarelor în poziţie excentrică mişcare centrifugă ocluzie excentrică poziţie excentrică exfoliere descuamativ citologie exfoliativa examen citologie exfoliativ excavare excavare freză pt.

presă pană de lemn sebaceu glandă sebacee fagocit. dureros nedureros sensibilitate dureroasă reacţie dureroasă durere. mandibular nerve neuralgia. mandibular neuralgia facial pain analgesia. cryoan(a)esthesia freezing point sore. celulă fagocită apărare fagocitară fagocitoză refrigerare refrigeraţie anestezie prin refrigeraţie. gnatodinie durere facială analgezie antineuralgic antalgic extra hard gypsum extracoronal attachment extracoronal retainer extracoronal splint extra maxillary anchorage macrodontia extraoral face gear extraoral appliance extraoral Xray panoramic imaging extra oral fixation / anchorage headgear (orthodont) extrusion silver silver amalgam silver cement colo(u)r-coded silver cone silver solder silver chloride argyria silver nitrate silver nitrate solution silver combine facial facial surface congenital facial asymmetry facial neuralgia contact surface distal contact surface mesial contact surface lingual surface occlusal surface vestibular surface faciocervical faciolingual squeezer wood wedge sebaceous sebaceous gland phagocyte phagocytic defence phagocytosis bite. painful painful algesia reactive pain soreness cheilodynia gnathodynia. pain. iritare.gips extradur culisă extracoronară element extracoronar de retenţie şină extracoronară fixare extramaxilară macrodonţie extraoral aparat ortodontic extraoral aparat extraoral radiografie panoramică extraorală contenţie / fixare extraorală dispozitiv craniocervical de tracţiune extruzie argint amalgam de argint ciment cu argint conuri de argint asortate coloristic sudură de argint clorură de argint intoxicaţie cu argint azotat de argint soluţie de azotat de argint compus argintat facial faţa vestibulară asimetrie facială congenitală nevralgie facială suprafaţă de contact suprafaţă de contact distal suprafaţă de contact mezial faţă linguală faţă ocluzală faţă vestibulară cervicofacial linguofacial aparat de presat. crioanestezie punct de congelare rău. pain abatement antineuralgic anodyne . sensibilitate cheilodinie nevralgie mandibulară. frost freeze refrigeration an(a)esthesia. durere.

aponevroză aponevroză faringeană fascia parotidomaseterină aponevroză temporală alcool metilic faţetă de abrazie relief of pain bone pain pain abatement pain.scăderea durerii durere osoasă analgezie pirozis durere nocturnă sensibiltate dureroasă sensibilitate la durere absenţa senzaţiei dureroase reacţie dureroasă durere durere de origine inflamatorie durere lancinantă durere locală neuralgie stimul dureros mialgie. psihalgie insensibilitate dureroasă dureri în timpul masticaţiei durere reflexă durere lancinantă toleranţă la durere toleranţă la durere durere fulgurantă specie greutate specifică rasă factor factori de coagulare facultatea de medicină facultativ aerob facultativ anaerob parazit facultativ bol consum de alimente între mesele principale parietal consolă fagocit fagocitoză familial fantom cranial model de demonstraţie fantom cranial dinte din fantom farmacoterapie fascie. race factor clotting factors medical school facultative aerobe facultative anaerobe facultative parasite bolus snack parietal bracket. durere musculară artralgie durere iradiantă prag de durere durere pulsatilă nedureros tratament nedureros durere orofacială durere psihogenă. wall phagocyte phagocytosis familial phantom head dummy demonstration model phantom head laboratory phantom tooth pharmacotherapy fascia buccopharyngeal fascia fascia parotideomaseterica temporal fascia methyl alcohol abrasion facet . pain inflammatory pain lancinating pain local pain neuralgia pain stimulus muscular pain arthralgia irradiating / projected / reflected pain pain threshold pulsating pain painless painfree treatment orofacial pain psychogenic pain analgesia masticatory pain reflex pain stabbing pain pain tolerance pain tolerance lighting pain species specific weight type. burning night pain algesia algesia analgesia pain reaction ache.

cap articular colul capului articular traseul mişcărilor articulare unghiul poziţiei capului articular ax condilian ghidaj condilian cefalee.) condillus mandible. condyle neck of the condyle articular trajectory condylar guide inclination condylar axis condylar guidance cephalalgia. polimeric faţetă din acrilat faţetă de abrazie în propulsie fază. headache cluster headaches flame head round head . protein protein metabolism protein deficiency protein synthesis white lesion leucogram. with blood picture leucocyte. leukocyte leukocytic margination immature leucocyte WBC (white blood count) WBC White Blood Count leukaemia head head. caput (anat. stare de agregare fază activă defazaj diagramă de fază microscop cu contrast de fază mitoză fază prereuptivă fază prefuncţională formă în coadă de rândunică seringă de unică folosinţă seringă de injecţie seringă pt. irigarea fistulei seringă cu acţiune aspirareinjectare ac de seringă neacoperit acoperit ocluzie acoperită capac lac protector lamelă feedback aur alb pată albă albire soluţie de albire pudră de albire substanţă care albeşte proteină. coverslip feedback white gold white patch bleaching whitener. durere de cap migrenă freză flacără cap globular anatomic facing backing wear facet acrylic resin veneer acrylic facing propulsion facet phase active phase phase difference phase diagram phase contrast-microscope metaphase (mitosis) preeruptive phase prefunctional phase dovetail disposable syringe hypodermic syringe fistula syringe aspirating and pressing syringe hypodermic needle uncovered covered covered occlusal position operculum protected lacquer coverglass. albumină metabolism proteic deficienţă proteică sinteză proteică leziune albă leucogramă leucocit marginaţie leucocitară leucoblast număr de leucocite formulă leucocitară leucemie cap cap cap articular al mandibulei condil. mandibular caput capitulum. bleacher bleaching powder bleaching agent albumin.faţetă anatomică intradosul faţetei faţetă de uzură faţetă din material plastic.

black (hairy) tongue frenum aspect dental hospital consult lying position task comminuted food mastication decomposition changing clipon safety glasses process.) halfvalue layer (radiol. sarcină fragmentat. evolution dentinogenesis. dread semielliptic construction tissular structure recover surplus half life bisecting technique (radiol.) discovery decubitus (decubital ulcer) supradisplacement hang up . shanker smallpox illegal practice lingua nigra pilosa.) anomaly disturbance of development embryology cephalometrics (cephalometry) cephalostat cephalic xray(ing) headcap head injury head support head rest headdress calvarium ulceration aphthous ulcer lip ulceration ulcerative ulceromembranous ulcerous gingivitis ulcerous stomatitis ulceration recurrent ulcer traumatic ulcer chancre. redus la fragmente triturarea alimentelor descompunere preschimbare ochelari de protecţie aplicaţi prin pensare prelucrare timp de prelucrare anxietate semielipsă construcţie structură tisulară se vindecă surplus timp de înjumătăţire (a izotopilor radioactivi) unghi bisectorial strat despărţitor descoperire ulceraţie de decubit deplasare în direcţie ascendentă suspendă cephalic undeveloped development.cefalic imatur. tetieră os occipital ulceraţie ulceraţie aftoasă ulceraţie labială ulcerativ ulceromembranos gingivită ulceroasă stomatită ulcerată ulcerare ulceraţie recidivantă ulceraţie traumatică şancru variolă practicarea ilegală a medicinei limbă neagră piloasă fren aspect asistenţă stomatologică a bolnavului imobilizat la pat poziţie culcată exerciţiu. subdezvoltat dezvoltare dentinogeneză dezvoltare inhibată unitate de dezvoltare dezvoltare retardată tulburare de dezvoltare tulburare de dezvoltare embriologie cefalometrie cefalostat radiografia cefalică capelină leziune craniană tetieră tetieră muşama pt. preparation manipulating time fear. dentin(e) formation inhibited development developmental entity retarded development deviation (orthodont.

molarul de minte superior suspension motor recovery accumulation epiderma gingival cleft / fissure consumer application semi.motor suspendat de tehnică dentară restabilire. vindecare aglomerare epiderm fisură gingivală consumator aplicare semi semipermeabil membrană semipermeabilă poziţie semiculcată prescrie prescripţie cunoaştere. superior upper lip cleft upper lip point maxilla (upper jaw) maxilla protrusion premaxillary maxillary maxillary an(a)esthesia maxillary arch maxillary fracture superior upper/superior first premolar upper/superior first molar. percepţie absorbţie semicerc semicircular portmatrice Ivory înmuiere. hemiplegia haemispasmus. molarul de şase ani studiu comparativ al premolarilor superiori şi inferiori studiu comparativ al incisivilor superiori şi inferiori studiu comparativ al molarilor superiori şi inferiori studiu comparativ al caniilor superiori şi inferiori arcadă dentară maxilară prodenţie maxilară al treilea molar superior. half semipermeable semipermeable membrane semireclining position prescribe prescription cognition absorption semicircle semicircular semicircular portmatrix Ivory softening exacerbation epidemiological survey nonabsorbing suture degloving dissolve oneside. sixyear molar comparative study of upper and lower premolars comparative study of upper and lower incisors comparative study of upper and lower molars comparative study of upper and lower canines maxillary dental arch protrusion of the maxillae tooth upper/superior third molar . ramolisment exacerbare studiu epidemiologie sutură neresorbabilă deschidere dizolvă hemi hemipareză facială hemiplegie hemispasm hemipareză linguală insolubilitate solubilitate capacitate de dizolvare substanţă dizolvată înmuirere aplicare se fisurează rarefiere tisulară traumatizează superior dehiscenţa buzei superioare punct labial superior os maxilar progenie maxilară premaxilar maxilar anestezie maxilară arc maxilar fractură de maxilar superior premolarul prim superior molarul prim superior. hemi facial haemyparesys haemiparesis. însănătoşire. hemispasm haemiparalysed tongue insolubility solubility resolution (microscopy) solute softening application fissure tissular rarefaction traumatize upper.

expunere condiţie reflex condiţionat presupune poliartrită Felty suprafaţă suprafaţă.incisiv central superior al doilea premolar superior al doilea molar superior. loc cu predilecţie la carie suprafaţă de contact energie de suprafaţă upper/superior central incisor second upper/superior premolar upper/superior second molar. rizaliză tulburare de absorbţie. malabsorbţie pansament rezorbabil din agar material de obturaţie radiculară resorbabilă neresorbabil sutura rezorbabilă material de sutură rezorbabil capacitate de absorbţie explorare. aspiraţie rezorbţie resorbţie apicală cementoclazie rezorbţie osoasă rezorbţie radiculară. molarul de 12 ani proteză superioară incisiv lateral superior canin superior echipament echipament de laborator suprafaţă suprafaţă proximală suprafaţă axială suprafaţa bazală a protezei suprafaţă abrazivă suprafaţă distală superficial. buccal surface enamel surface aspirate absorbtion resorption apical resorption cementoclasia bone resorption radicular resorption malabsorption absorbable agar gauze absorbable root filling paste nonabsorbent absorbable suture absorbable suture material absorption capacity exploration condition conditioned reflex suppose Felty's syndrome surface site caries predilection contact surface surface energy . de suprafaţă incizie superficială suprafaţă posterioară sensibiltate de suprafaţă plagă superficială suprafaţă articulară suprafaţa cavităţii suprafaţă de contact suprafaţă labială suprafaţă laterală faţa linguală faţa mezială faţa ocluzală / triturantă suprafaţă ocluzală suprafaţă proximală suprafaţă orală suprafaţă palatinală suprafaţă lustruită suprafaţă palatină suprafaţă vestibulară suprafaţă de smalţ aspiră absorbţie. twelveyear molar upper denture upper/superior lateral incisor upper/superior canine equipment laboratory equipment surface proximal surface axial surface basal surface abrasive surface distal surface superficial superficial incision posterior surface superficial sensibility surface wound articular surface cavity surface contact surface labial surface lateral surface lingual surface mesial surface occlusal surface occlusal surface approximal surface oral surface palatal surface polished surface palatal surface vestibular surface.

anestezie de suprafaţă / topică dezinfecţie de suprafaţă tensiune de suprafaţă soluţie de detensionare faţa malară suprafaţă triturantă suprafaţă de fractură suprafaţă de contact suprainfecţie reexaminare reexaminare medicală incizează grefă dermoepidermică semigroasă internare. topical an(a)esthesia surface disinfection / sterilization surface tension surfactant malar surface occlusal surface fracture surface contact surface superinfection reexamination medical audit / examination lance splitskingraft intake flashing metal metal baseplate metal allergy metallic stain metal base plating metal base metallic pin metallic stump metallic drain metallic stomatitis metallic metallic foil metallic sphere measurement wire gauze anneal metal implant ceramometallic porcelain. ceramometallic crown metallic structure wire gauze skeleton (prosthodont. grilaj schelet metalic schelet metalic pt. admitere acufenă metal placă de bază metalică alergie la metale coloraţie de origine metalică. bioceramometallic tooth porcelain fused to metal ceramic alloy metallic crown preformed metal crown precontured circular matrix metallic stomatitis metal saddle smelt metal alloy porcelainfusedtometal FPD metalloceramic crown. grilaj tratamentul termic al metalelor implant metalic metaloceramică ceramică pe suport metalic. bonded to metal ceramics. ascuţire lumină flux luminos surface an(a)esthesia. proteză parţială prevalenta bolii terapie conservativă fenol intoxicaţie cu fenol fenotip piatră de şlefuire.) (framework) metal framework (partial denture) prevalence rate maintenance therapy phenol phenol intoxication phenotype stone of sharpening light luminous flux . tatuaj metalic placa protezei din metal placare galvanică placa protezei din metal dispozitiv metalic bont metalic dren metalic stomatită de cauză metalică metalic folie metalică măsurare cu bile metalice de poziţionare pânză metalică. metaloceramic dinte din metaloceramică placare metaloceramică aliaj metaloceramic coroană metalică coroană din metal prefabricat matrice circulară stomatită de intoxicaţie metalică şa de metal metal topit aliaj metalic RPF ceramică arsă pe metal coroană metaloceramică structură metalică pânză metalică.

antiseptic disinfectant disinfectant.transparent intensitate luminoasă fotosensibilitate lustruire oglindă aparat de polizat sursă de lumină efect luminos fotopolimerizare expune la lumină aparat fotografic luminos material pt. communicable) virulence . lightcuring. photographic apparatus luminous lightcuring base resin lightcuring sealant lightcured resin composites lightcuring filling material lightcuring resin opaque birefraction of light ultraviolet light (UV). a lui Pfluge dezinfectant infecţie periraapicală focar de infecţie infecţie repetată pericol de contaminare infecţie încrucişată infecţie pericoronară infecţie indirectă infecţie directă infecţie secundară infecţie fungică infecţie pulpară infecţie mixtă incest risc de contaminare infecţie virotică infecţie reziduală infecţios contaminant boală contagioasă virulenţă transparent luminous intensity photosensitivity polished polishing machine light source luminous effect photopolymerization. contagious contaminant contagious disease (disease. antiseptic periapical inflammation infection focus superinfection infectious danger crosscontamination pericoronaritis indirect infection direct infection secondary infection mould (microbiol. infective.) pulp infection mixed infection incest contamination risk virus infection residual infection infectious. antiseptic chlorous disinfectant contagious/infectious infection bacterial infection Pfluge's drop infection disinfectant. obturaţie de bază fotopolimerizabil material de sigilare fotopolimerizabil compozit fotopolimerizabil material de obturaţie fotopolimerizabil material plastic fotoploimerizabil opac birefringenţă lumină din spectrul UV poziţie oblică fibre oblice creastă oblică protruzie dentară bizotare bizotare plan înclinat linie de fractură oblică dezinfectează dezinfectare dezinfectant dezinfectant substanţă dezinfectantă dezinfectant pe bază de clor infecţios infecţie infecţie bacteriană infecţie prin picătură. polymerization expose (phot. sterilization disinfectant.) camera. ultraviolet radiation inclined position oblique fibre oblique ridge / crest dental protrusion bevel bevel inclined plane oblique fracture line antisepticize disinfection.

căptuşeală. strat (de vopsea). luxaţie luxaţie parţială con de pâslă disc de filţ filiform film (fot.) relevarea filmului developarea filmului distanţă filmfocal casetă de film peliculă bacteriană peliculă de mucină suport de film dentar casetă infectious hepatitis communicable communicable disease contaminant pigment coat pigmented tumo(u)r dyeing vital staining stain.hepatită infecţioasă transmisibil. jaw sprain temporomandibular joint (TMJ) dislocation dislocation partial luxation felt point felt disc/disk filiform film film processing film processing targetfilm distance (radiol.) film dispenser bacterial plaque / film mucinous film film dispenser cassette . infecţios boală contagioasă contaminant.) (focus) attached gingiva attached gingiva border stretch expansion arch tension suture stress relaxant juvenile juvenile infantile melanodontia fibril fibrin fibrinogen haemorrhagic fibrinolysis ameloblastic fibroma / sarcoma fibroblast articular fibrocartilage fibrocyte fibroepithelial polyp fibrolipoma soft fibroma ossifying fibroma ossifying fibroma gingival fibromatosis fibromyoma fibroseal osteointegration oral submucous fibrosis fibrosarcoma fibrous cartilage sprain luxation of jaw. înbrăcăminte tumoră melanică colorare coloraţie vitală colorant cromofob focar gingia fixă limita gingiei fixe tensiune. poluant pigment înveliş. colo(u)r paint chromophobe nidus (pathol. tensionare arc de expansiune sutură de decompresie tensiune. tânăr juvenil melanodonţie infantilă fibrilă fibrină fibrinogen fibrinoliză hemoragică fibrom ameloblastic fibroblast fibrocartilaj articular fibrocit polip fibroepitelial fibrolipoma fibroma moale fibrom osificant fibrom osificant fibromatoză gingivală fibromiom osteointegrare fibroasă fibroză bucală submucoasă fibrosarcoma cartilaj fibros luxaţie luxaţie mandibulară luxaţia ATM (temporomandibulară) dizlocare. stres relaxant juvenil.

F absorbţia fluorului efectul fluorului material de obturaţie cu emisie de fluoruri vehiculant de fluorid filogenesis finishing finishing bur finishing instrument. finisare fin granulaţie fină rafinat hidrát de carbon rafinat disc pt. transfixaţie soluţie de fixare soluţie de fixare restaurare protetică fixă starea fizică dentină fiziologică ser fiziologic ocluzie fiziologică suprafaţă ocluzală fiziologică fizioterapie cil vibratil cablu flexibil braţ flexibil flexibilitate poziţie de flexie flora bacteriană fluctuaţie doză de fluor fluorapatită fluor fluorescentă microscopie cu fluorescentă fluor. F fluor absorption fluor effect fluoridereleasing restorative material fluoride vector .) distolingual fissure fissure bur flat fissure end bur fissure cavity longitudinal fissure mesiovestibular fissure pterygomaxillary fissure transversal fissure branchial fistula dental origin fistula fistula trajectory oroantral fistula oronasal fistula fistula fistula explorer intermaxillary fixation endodontic implant (diadontic implant) fixing solution fixative fixed partial denture physical condition physiological dentin(e) physiological serum.filogeneză finisare freză pt. finisare bandă de pânză pt. finisare instrument pt. lustruire fină fineţe ultrastructură fiolă fisură fisură distolinguală freză fisură freză fisură cu cap plat cavitate la nivelul unei fisuri fisură longitudinală fisură meziovestibulară fisură pterigimaxilară fisură transversală fistulă branhială fistulă de origine dentară traiect fistulos comunicare oroantrală fistulă oronazală fistulă sondă de explorare a fistulei fixare intermaxilară fixaţie transradiculară. saline solution physiological occlusion physiological occlusal surface balneological therapy flagella flexible cable flexible arm flexibility flexion bacterial flora fluctuation fluor dose fluorapatite fluorine fluorescence fluorescence microscopy fluor.) phial fissure (anat. finisher finishing file linenfinishing strip fine fine granulation refined refined carbohydrate fine polishing disc fineness ultrastructure (histol. finisare pilă pt.

mezializare afecţiuni dentare ereditare fuziune dentară dinţi supranumerari dinţi înghesuiţi poziţie dentară heterotopie substanţă dentară discromie intrinsecă dinte mandibular anticoncepţional. embrasure interdental papilla interdental space proximal caries mesial drift congenital dental diseases fusion of teeth supernumerary teeth jammed dentition position of teeth heterotopia. parulis morfologia odontală morfologia suprafeţelor ocluzale alinierea defectuoasă a dinţilor notarea dinţilor interdentar lamă osoasă alveolară interraduculară sept osos interradicular ambrazură interdentară. parodontopatie tratament parodontal terapie chirurgicală parodontală parodontopatie prepuberală parodontită parodonţiu abces parodontal. datorită medicaţiei contraceptive morfologia odontală anchiloză dentară dinte antagonist igienă dentară fluoride solution fluorite. spaţiu interproximal papilă gingivală interdentară tremă interdentară carie proximală migrare dentară în sens mezial. fluor spar topical fluoridation fluor excretion fluor crystal fluoride varnish fluor prevention fluoride solution fluoride tablet dosing fluoridation enamel fluorosis fluoridated table salt fluoridation fluoride tablet combine with the fluor fluoride loss fluoride gel focal epithelial hyperplasia f(o)etal cacostomia halitosis foetus dens in dente periodontal disease periodontal therapy surgical periodontal therapy prepubertal periodontitis parodontal inflammation periodontium periodontal abscess dental morphology occlusal surface anatomy tooth malalignment teeth marking interdental interdental bone septum interdental bone septum interproximal space.soluţie fluorurată fluorină aplicare locală de fluor excreţia fluorului cristal de fluor lac fluorurat profilaxie cu fluor soluţie fluorurată dozarea fluorului prin tablete fluorizare fluoroză a smalţului sare de bucătărie fluorurată fluorizare tabletă cu fluor compus fluorurat deperdiţie de fluor gel fluorurat hiperplazie focală epitelială fetal cacostomie halenă fetidă făt dens invaginatus boală parodontală. tooth displacement dental structure intrinsic colo(u)ring mandibular tooth contraceptive contraceptive gingivitis dental morphology odontostosis (tooth ankylosis) antagonist tooth dental hygiene . contraceptiv gingivită anticoncepţională.

studenţi stomatologi ceramică de uz stomatologic aparatură. pliers dental diagram (odontogram) dental insurance dental health service / care dental unit dental attendance / service hospital dentistry dental recall emergency dental treatment dental elevator dental device excavator. forensic odontology dental health service dental cart practice of dentistry dental remedies dental implants dental index dental file dental education dental education curriculum dental ceramics dental equipment / material dental chart dental ancillary dental disc dental research dental research stomatological prevention mobile dental clinic magnifying mouth mirror community dentistry dental organic cement dental pathology dental polish dental porcelain dental surgery / practice . anorganic material dentar norme pt. echipament şi material stomatologic fişă dentară personal auxiliar în stomatologie disc dentar cercetare stomatologică cercetare ştiinţifică stomatologică prevenţia stomatologică clinica stomatologică mobilă oglindă bucală care măreşte stomatologie comunitară ciment dentar organic patologie dentară pulbere pt. lustruirea dinţilor porţelan dentar cabinet dentar tooth brush substance interdigitation dentist dentistry dentistry odontological dental undergraduate education dental history dental anatomy dental inorganic cement dental material specifications for dental materials dental gold alloy dental / chairside assistant dental identification dental insurance dental cement cotton tweezers dental tweezers. materiale dentare aliaj dentar cu conţinut înalt de aur asistent de stomatologie identificare stomatologică asigurare stomatologică ciment stomatologic pensă stomatologică pensă dentară grafic odontologie asigurare medicală stomatologică serviciu de igienă dentară unit dentar tratament stomatologic asistenţă stomatologică în staţionar control stomatologic prim ajutor în stomatologie elevator dentar instrument stomatologic excavator aparatură stomatologică. dentar . dentistică odontologie instruire stomatologică de bază anamneză stomatologică anatomie stomatologică ciment stomatologic. dental spoon dental equipment / instrument burs classification / annotation forensic dentistry.substanţă de igienă dentară intercuspidare dentist odontologie stomatologie. echipament sisteme de numerotare a frezelor stomatologie medicolegală asistenţă stomatologică măsuţă cu rotile de uz stomatologic practica stomatologică medicaţie stomatologică implante dentare indice dentar fişă stomatologică studiu stomatologic program de pregătire pt.

dental record diphyodont permanent / secondary dentition malocclusion index nomal dentition polyodontia mouth assanation natural dentition mixed dentition dentigerous dentate dental groove primitive dental groove (embryol.) dental pulp pulp exposure pulp extirpation intact pulp pulpal inflammation pulp innervation dental pulp pulpal degeneration . disciplina. de origine dentară dentat şanţ dentar şanţ dentar primar pulpa dentară deschiderea camerei pulpare pulpectomie integritate pulpară pulpită nerv pulpar pulpă dentară atrofie pulpară dental anomaly dental office plane mouth mirror mouth / dental mirror dental organic cement dental explorer / probe dental department dental department dental technology dental therapeutics dental products continuing dental education dental examination conservative / operative / restorative dentistry public health / community dentistry preven(ta)tive dentistry restorative dentistry social dentistry edentate. heterodonţie dentogen. difiodonţie dentiţie permanentă indice ortodontic dentiţie normală hipergeneză dentară asanare bucală dentiţie naturală dentiţie mixtă.anomalie dentară cabinet stomatologic oglindă plană stomatologică oglindă bucală ciment dentar organic sondă dentară disciplină stomatologică departament dentar. edentulous edentulous crest edentulousness edentulous mouth dental circumferences dental eruption impaction of teeth accelerated / premature eruption delayed / retarded eruption late eruption complicated eruption passive eruption partial eruption tooth transplantation autogenous tooth transplantation dentition permanent dentition healthy dentition dental anomaly record of teeth present. clinica universitara tehnologie dentară terapeutică dentară produse stomatologice perfecţionare în stomatologie examen stomatologic odontologie conservatoare igienă bucodentară publică stomatologie preventivă odontologie restauratoare odontologie socială edentat creastă edentată edentaţie cavitate bucală edentată circumferinţa dentară erupţie dentară incluzie dentară erupţie precoce erupţie întârziată erupţie tardivă erupţie dentară dificilă erupţie pasivă erupţie parţială transplant dentar transplantare autogenă a dinţilor dentiţie dentiţie permanentă dentiţie integră anomalie dentară status odontal difiodont .

dental jewelry dental tubercle dental health survey susceptibility tooth age teeth inclination dental necrosis tooth alignment tooth protrusion eruption active tooth eruption ectopic eruption dentition (teething) disturbance in tooth eruption accelerate / premature eruption discolo(u)ration of teeth tooth discolo(u)ration extraction of teeth tooth lose dental origin dental origin cyst pulp pain dental origin infection dental origin abscess proximal contact area odontodynia.detritus pulpar camera pulpară camera pulpară loc de elecţie pt. dureri dentare barodontalgie odontalgic albire dentară tratament de albire a dinţilor sistem de albire dentară odontogeneză anomalie de dezvoltare dentară hemisecţiune suprafaţă dentară suprafaţă dentară distală pulpal detritus. clenching night bruxism tooth germ. tooth bud germectomy tooth stump dental group periapical granuloma dental cusp anatomic cusp supplemental cusp odontoma tooth ornament. dentalgia. trepanarea pulpară circulaţie sangvină pulpară vitalitate pulpară odontopatie obturarea dintelui ciment dentar ciment radicular dinte cu DCR bruxism bruxism nocturn mugure dentar germectomie bont dentar grup dentar granulom periapical cuspid dentar cuspid anatomic cuspid auxiliar odontom. bruxism. tumora mixtă odontală material de ornament dentar tubercul dentar studiu epidemiologie de sănătate orală susceptibilitate. discromie dentară discromie dentară extracţie dentară edentare origine dentară chist de origine dentară nevralgie dentară infecţie de origine dentară abces de origine odontală contact interdentar odontalgie. pulpal vascularization pulp vitality odontopathy stopping of a tooth cementum of the root cementum of the root pintooth odontoprisis. sensibilitate vârsta dentară înclinare dentară necroză dentară alinierea dinţilor pe arcadă dinte vestibularizat erupţie dentară erupţie dentară activă erupţie ectopică dentiţie tulburare de erupţie erupţie precoce coloraţie dentară anormală. smear layer pulpal floor pulp chamber election place of endodontical treatment pulpal vascular plexures. odontalgia barodontalgia odontalgic dental bleaching toothwhitening treatment toothwhitening system odontogenesis dental developmental anomaly / disorder hemisecüon tooth surface distal tooth surface .

polipant de lustruire din cauciuc resorbţie internă suprafaţă dentară fluoroză dentară forma dintelui dinte bigeminat rădăcină dentară apex rizaliză osteoperiostită cleşte de extracţie pt. dimensiune dentară forţă care acţionează în axul longitudinal al dintelui proces de edentare gingie extracţie dentară extracţie seriată cleşte de extracţie dentară articulare interdentară ocluzie ideală dizarmonie ocluzală incluzie dentară indice de notare a dinţilor incluzie dentară gingie tumefiere gingivală necroză gingivală durere gingivală gingivită hiperplazie gingivală palatinală gingival fibre dentogingivale de colagen abces gingival pungă gingivală indice de sângerare a pungii gingivale gingivoragie anomalie dentară arcadă dentară inferioară anomalia arcadelor dentare distanţă interarcadică arcadă dentară lungimea arcadei dentare indice al arcadei lăţimea arcadei dentare compresie de maxilar prophy cup internal resorption (tooth) dental surface dental fluorozis dental form dental bigemination dental root radicular apex. crowbill dental articulation ideal occlusion pathogenic occlusion. gingival abscess gingival pocket bleeding gingival pocket index gingival bleeding dental anomaly lower dental arch anomaly of dental arch relationship interarch distance dental arch arch length arch index dental arch breadth maxillary compression . anomalie de poziţie edentaţie anodonţie formare de breşă edentată anodonţie rebord plat clasificarea edentaţiei edentaţie parţială lungimea dintelui lungime. gingivitis papillary palatal hyperplasia gingival dentogingival collagen fiber parulis. limbus fractură radiculară dinte fals anomalie de poziţie a dinţilor poziţie dentară anormală. rădăcină sept alveolar interradicular. occlusal disharmony impacted tooth dental index impacted teeth gingiva gingival tumefaction gingival necrosis gingival pain gingival inflammation. root apex / tip root resorbtion osteoperiostitis stump forceps interradicular bone septum root fracture fake tooth anomaly of tooth position tooth displacement edentulous area anodontia tooth spacing congenital absence of teeth flat ridge classification of edentulous area partial edentulousness tooth length tooth length / dimension axial loading edentulous process gingiva extraction of teeth serial extraction teeth extraction forceps.

numerotarea dinţilor sistem de numerotare/notare a dinţilor după ZsigmondyPalmer perie de dinţi periuţă de dinţi interdentară cu un singur smoc perie de dinţi electrică ţesut dentar dur formula dentară odontogeneză anodonţie terapie odontală anxietate faţă de tratament stomatologic dinte proeminent avulsie dentară înlocuitori al zahărului premolar abrazie dentară vârsta dentară coroană dentară freză pt. dental) alveolar process tooth size tooth carving tooth brushing brushing techniques tooth movement tooth mobility acrylic resin artificial tooth interim / transitional / provisional denture .) tooth band (embryol. şlefuirea coronară preparare coronară fractură coronară tartru dentar. dental stone calculus removal (scaling) CSI Calculus Surface Index calculus formation calculus deposit subgingival calculus interdental embrasure interproximal wedge interdental brush labial / vestibular embrasure interdental brush proximal embrasure tooth paste. dentifrice. dentifrice pastă de dinţi terapeutică boală profesională criptă foliculară profesional abrazie profesională eroziune dentară profesională mobilitate a dintelui lamă dentară lamă germinativă bazală perimetrul maxim al coroanei dentare odontogramă placă dentară luxaţie a dinţilor alveolă dentară proces alveolar mărimea dintelui modelajul dintelui igienă dentară. calcul dentar detartraj indice de tartru formare de tartru depunere de tartu tartru subgingival nişă interdentară ic interdentar periuţă interdentară nişă vestibulară periuţă interdentară ambrazură dentară proximală pastă de dinţi. calcular deposit. periaj dentar tehnici de periaj mobilitatea dentară mobilitate dentară dinte din acrilat restaurare protetică provizorie dental marking ZsigmondyPalmer's dental record tooth brush singletufted brush electric dental brush hard dental tissue dental formula odontogenesis anodontia odontotherapy fear of dental treatment snaggletooth tooth extrusion artificial sweetener premolar tooth dental abrasion dental age dental / tooth crown crown preparation bur crown preparation crown / coronal fracture dental calculus.) maximal tooth circumference odontogram dental plaque luxation of teeth tooth socket (alveolus. denture paste therapeutic dentifrice occupational disease dental crypt occupational occupational abrasion occupational erosion tooth loosening dental lamina (histol.

) toothpick tooth polishing substance tooth powder dental prosthesis prosthetic dentistry. rădăcină cleşte pt.colet dentar colet dentar anatomic cervical hipersensibiltate de colet lizereu cervical colet clinic carie de colet cleşte cleşte de os priza cleştelui cleşte pt. dentist. operating stool dental therapist dental student forensic dentistry dentistophobia dental phobia dental papilla (embryol. dentist's) dental consultingroom dental chair dentist's stool. neck of tooth cementoenamel junction. croşet cleşte de îndoit sârmă folosit în scop ortodontic medic stomatolog. arch dentist. anatomic cervical cervical hypersensitivity cervical line clinical dental neck cervical caries forceps. consolidarea dinţilor material pt. odontolog stomatolog angajat practician dentar. tongs bone pincers. odontologist salaried dentist dental practitioner stomatological dental practice dental profession operating stool (stool. tongs. shears. stomatolog stomatologic practică stomatologică profesiune de stomatolog taburet dentar cabinet dentar scaun dentar taburet dentar stomatolog clinician student la stomatologie stomatologie medicolegală anxietate faţă de stomatolog teamă patologică de stomatolog papilă dentară scobitoare substanţă de polizare pudră dentrifice protezare stomatologie protetică. imobilizare dentară multicuspidat proteză din răşină acrilică rebazarea protezei baza protezei dental neck. prosthodontia complete denture (complete denture prosthesis) primary dental preparation modelling wax dental pulp dental anomaly tooth displacement odontal restoration record dental restorations tooth retrusion rotation of teeth dental radiography tooth tissues dentoalveolar surgery dental floss flossing unwaxed dental floss waxed dental floss dental injury / trauma fixation of teeth tooth splint material multicuspidate acrylic resin denture rebasing of denture denture base . protetică dentară proteză totală preparare odontală iniţială proba machetei de ceară pulpă dentară anomalie dentară poziţie dentară anormală restaurare odontală schiţarea planului de execuţie a restaurărilor retruzie dentară rotaţie a dinţilor radiografie dentară ţesuturile proprii ale dintelui chirurgie odontală mătase dentară igienă individuală cu mătase dentară mătase dentară naturală mătase dentară cerată traumatism dentar imobilizare dentară. forceps forceps application root forceps clasp forceps turret.

bite of convenience working occlusion orthognathism protrusive occlusion terminal occlusion orthognathic surgery ideal occlusion crossbite occlusion.) orthodontic treatment orthodontic arch .placa protezei din acrilat placă protetică cu sprijin mucozal arcadă dentară inferioară ambalarea protezelor duplicat al protezei curburile arcadei dentare curbură vestibulară al arcadei dentare restaurare protetică terapeutică proteză provizorie proteză imediată croşet interdentar arcadă dentară curbă de aliniere comprimarea maxilarului endognaţie proteză mobilizabilă cu ancorare prin croşet proteză mobilizabilă placa palatinală răscroită a protezei proteză cu placă placă protetică perforată proteză cu plan de direcţionare mandibulară şeile protezei leziunie provocată de o proteză polimerizarea protezei adeziv pt. occlusion of convenience. proteze pastă adezivă pt. stabilitatea protezei proteză parţială retenţia protezei stabilitatea protezei stabilitatea protezei inserarea protezei pe câmpul protetic marginea protezei adeziunea protezelor proteză de rezervă cutie pt. proteză ocluzie habituală ocluzie de partea lucrătoare ortognatism ocluzie în propulsie ocluzie terminală chirurgie proprotetică ocluzie ideală ocluzie încrucişată înregistrarea stării odontale ortodonţie ortodonţie preventivă / interceptivă ortodonţie corectivă ortodontic medic ortodont aparat ortodontic aparat ortodontic mobilizabil tratament ortodontic bară ortodontică plastic base tissue supported basis lower dental arch. proteze construcţia protezei perie pt. lower mandibular denture denture flasking duplicate denture dental arch curves vestibular dental arch treatment denture temporary prosthesis/ denture. stabilitatea protezei praf adeziv pt. crossbite the dental record orthodontia. interim denture immediate denture interdental insertion prosthesis dental arch alignment curve contraction (orthodont. orthodontics preventive / prophylactic orthodontia corrective orthodontia orthodontic orthodontist regulating appliance removable apparatus (orthodont. proteză arie de sprijin pt.) endognathion claspretained denture removable denture partial palatal plate removable prosthesis perforated resin base removable prosthesis mandibular guideplane prosthesis saddle area denture sore mouth denture curing denture base denture paste adhesive denture powder partial denture denture retention denture stability denture stability denture placement prosthesis border denture adhesion spare denture denture box denture construction denture brush denture supporting area habitual occlusion.

dentiţie precoce fixed appliance (orthodont. hipersensibilitate dentară dinte asimptomatic deplasare. migrare dentară mezializare dinte neonatal ghidaj dentar replantare. anodonţie dinte supranumerar separaţie interdentară structură dentară dentoid dentiform culoarea dinţilor cheie de culori cheie de culori pt.aparat ortodontic fix medic specialist ortodont oligodonţie. tooth substance healthy dental tissue dental tissue structure tooth decay. intact structura tisulară dentară carie dentară carie incipientă dinte pivot ligament parodontal TD tehnică dentară materiale uzuale pt. obturaţii compozite sondă dentară ţesut dentar ţesut dentar sănătos. tur de laborator aparat rotativ tehnic laborator dentar motor de T. tehnica dentară piatră pt. reimplantare. repoziţionare dentară imobilizare temporară a dintelui replantat vitalitatea dintelui vitalitate dentară handicapat retardare psihică sac dentar dinte molar erupţie tardivă / întârziată dentiţie precoce durata erupţiei febră în perioada erupţiei dentare dentiţie întârziată erupţie prematură. (colo(u)r guide) composite shade dental explorer.D proces tehnologic în tehnica dentară instrumente de tehnică dentară aparat de polizat pt. repositioning splint loosened to temporary replace missing teeth tooth vitality dental vitality handicapped mental deficiency dental sac molar tooth delayed / retarded eruption accelarated dentition period / duration of eruption dentition fever delayed / retarded dentition early / premature dentition .) orthodontist oligodontia accessory tooth separation of teeth dental structure dentoid dentiform colo(u)r of teeth blending guide. tehnică dentară tehnician dentar mugure dentar ax dentar încărcare dentară igienă dentară igienă dentară profesională compresie maxilară obturaţie dentară fractură dentară hiperestezie. tooth migration mesial drift natal tooth dental guidance dental reimplantation. (dental caries) initial caries supporting tooth periodontal fibre dental technicians usual dental technicians materials lathe stone dental laboratory micromotor dental prosthetics laboratory laboratory engine suspension motor dental prosthetics laboratory procedures dental technicians instruments polishing lathe dental laboratory technician dental germ (tooth germ) dental / tooth axis load of the tooth. dental load dental hygiene / health care professional oral hygiene endognathion dental restoration tooth fracture odontohyperesthesia asymptomatic tooth drifting. probe dental tissue.D motor suspendat de T.

F. gargarism edem lichid sulcular gingival drenaj retenţie de lichid lichid pt. spot. măsurarea fluxului flux. degree. scurgere fluid ciment lichid mediu de cultură lichid continuitate fonaţie parestezie alterarea gustului dental enamel. follicular cyst lingual follicle folic acid patch. mottled enamel fluid gargle oedema gingival sulcus fluid drainage.smalţ dentar dăltiţă de smalţ ameloblast grad focal grad de permeabilitate grad de duritate activitate crescută hiperestezie activitate crescută hipersecreţie salivară. focalizare distanţă focală folie din aluminiu folie de plumb foliere de despovărare mucozală aplicarea unei foiţe de staniol foliere folicular chist folicular folicul lingual acid folic pată pătat leucoplazie pătată / erozivă marmoraţie smalţ pătat fluoroză dentară fluid. aluminium foil lead plate relief of master cast tinfoiling foiling follicular dentigerous cyst. D. stage focal degree (scale) of permeability hardness degree hyperactivity hyperesthesia hyperactivity salivary gland hyperfunction hyperkeratinization focus focus focus (opt. stain mottled spotted or erosive leukokeratosis mottling mottled enamel dental fluorosis. soundformation paresthesia parageusia . progresiv erupţie continuă erupţie continuă proces de polimerizare curgere micrometru pt.) focal distance. draining fluid retention sterilizing liquid rinsing liquid. adamantine layer enamel chisel ameloblast scale. lichid lichid pt. sterilizare soluţie pt. hipersalivaţie hiperkeratinizare focalizare focus. focalizare focus. gargară retenţie de lichid proces proces de degradare proces de expansiune cheratinizare continuu. neîntrerupt. mouthrinse fluid retention process degradation process expansion process the process of keratinization continuous continuous eruption continuous eruption polymerization process flow flow-micrometer flux fluid liquid cement culture fluid continuity phonation.

rotation. foramen. number of rotations. fontanelă important foramen.p. reverse. major palatine foramen posterior palatine foramen.filiform.m. minor palatine foramen round foramen sphenopalatine foramen spinous foramen reversed bevelled. punct de sprijin punct corespunzător axei de rotaţie axă de rotaţie rotaţie taburet rotativ instrument rotativ mişcare de rotaţie instrument rotativ rotativ ruptor de forţă formă stabilitate dimensională forma de contur exterior formaldehidă plasticitate formalină stabilitate de formă timp de modelare filiform phonetics fontanel(le) substantial foramen accessory foramen alveolar foramen. în oglindă con invers freză con invers turaţie angrenaj reductor viteză de turaţie turaţii pe minut rumeguş rotaţie. turn reduction gear revolution speed revolutions per minute (r. turaţie forţă de rotaţie punct de rotaţie viteză de rotaţie axă de rotaţie punct de rotaţie centru de rotaţie fulcrum. revolutions filings. filamentos fonetică fontanelă parietală. internal incision inverse bevel inverted occlusion inverted image inverted cone inverted cone bur revolution. dental of maxilla foramen apical apical foramen foramen caecum incisive / nasopalatine foramen infraorbital foramen mandibular foramen mental foramen oval foramen anterior palatine foramen. shavings rotation rotation force rotation point rotation speed axis of rotation rotation point rotation centre fulcrum hinge axis point axis of rotation rotation rotatory chair rotatory instrument rotatory movement rotatory instrument rotatory swinglock mold (mould) dimensional stability outline form formaldehyde plasticity formalin dimensional stability moulding time . gaură foramen accesoriu gaura alveolară foramen apical foramen apical foramen caecum gaura incisivă gaura suborbitală gaura mandibulară gaura mentonieră gaura ovală gaura palatină anterioară gaura palatină posterioară gaura rotundă gaura sfenopalatină gaura rotundă mică inversat incizie cu bizou inversat în operaţiile parodontale plan înclinat invers ocluzie inversă imagine inversă.). orificiu.

) alkaline metal supervisor principal abutment alveolar fracture dental fracture compression fracture fissure fracture Franceschetti's syndrome . şanţ principal consum de alimente între mesele principale fosa principală linia fulcrum a protezei scheletate conector principal metal alcalin asistentă şefă element principal de agregare fractură alveolară fractură dentară fractură prin compresie fractură osoasă fisurată sindrom Franceschetti formocresol vestibular fold scar cicatrix. gaură.) Fordyce's granule main antagonist main groove main fissure snack central pit fulcrum line major connector (prosthodont. suture scar boiling boiling point soldering soldering investment solder soldering clamp soldering alloy soldering flux soldering apparatus soldering alloy articular temporal bone fossa canine fossa condylar fossa digastric fossa glenoid fossa nasal fossa external pterygoid of condyloid process fossa pterygopalatine fossa retromolar fossa sublingual fossa submaxillary fossa glenoid fossa zygomatic fossa phosphate phosphatecement phosphatebonded investment material phosphorus. aliaj pt. sudură lot. granulaţiile lui Fordyce antagonist principal şanţ principal fisură principală. scar. P phosphoric acid phosphoric acid 37% actinic effect photometry polymerization lamp phototherapy fovea central fovea distal fovea mesial fovea pit (anat.cresol formalină pliu vestibular cicatrice cicatrice fierbere temperatura de fierbere sudare ambalare pt. sudură soluţie decapantă aparat de sudură lot de sudură (lot) cavitate glenoidă fosă canină fosa condiliană fosa digastrică cavitate glenoidă fosă nazală foseta de inserţie a pterigoidianului extern fosă pterigopalatină fosă retromolară foseta sublinguală foseta submaxilară fosa temporomandibular fosa zigomatică fosfat ciment cu fosfat masă de ambalat fosfatic fosfor. sudare sudură clemă pt. fototerapie fosă fosă centrală fosă distală fosă mezială foveolă. puţ petele. P acid fosforic acid fosforic 37% efect actinic fotometrie lampă de fotopolimerizare terapie prin lumină.

îndepărtarea frezei freză pt. bone cutter bur edge preparatory drill chuck remover excavating bur hypohemispherical head .planul Frankfurt frecvenţă bilanţul cariilor frenectomie frenotomie fren fren labial fren lingual fren dentolabial fren inserţia frenului freză freză de acrilat freză de os plan frontal coloziune frontală dinte frontal ghidaj incisal frontotemporal frontomalar turnare prin presiune linie de sprijin asfixie planşeul alveolar funcţie funcţional adaptare funcţională înregistarea funcţională al traiectului articular echilibru funcţional unitate funcţională contact funcţional fază funcţională înregistare ocluzală funcţională insuficienţă funcţională amprentă funcţională armonie ocluzală funcţională amprentă periferică. prepararea cavităţii freză de DCR freză de os tăişul frezei. escavare freză lenticulară Frankfurt horizontal plane frequency caries experience frenectomy frenotomy frenulum. modelare periferică funcţie nutritivă disfuncţie tulburare funcţională găureşte frezare durere de frezare detritus de frezare traumă de frezare furcaţie plastia furcaţiei în legătură cu furcaţia freză portfreză freză pt. marginea activă a frezei freză de preferare instrument pt. tissue trimming nutritive function dysfunction functional disturbance drill milling milling pain milling debris milling trauma furca (furcation) furcation plasty furcal bur bur latch cavity-preparation bur rotary bur for pin bone bur. bridle labial frenum lingual frenum tectolabial frenulum frenum frenum attachment bur acrylic bur bone bur frontal plane head on collision frontal tooth incisal guidance frontotemporal frontomalar diecasting fulcrum line asphyxia alveolar fundus function functional functional adaptation generated occlusal path functional equilibrium functional unit functional contact functional phase functional chewin record functional insufficiency functional impression functional occlusal harmony border / tissue moulding.

lustruire freza cu coadă scurtă freză chirurgicală bloc portfreză cutie pt. atrofie verticală mişcare verticală plan vertical axă verticală fractură verticală tehnica condensării verticale linie verticală ureche medic specialist ORL otalgie tragus. inverted. baie electrolitică fierestrău ferăstrău de os disc dinţat lamă de fierestrău roseshape / round / spherical bur diamond bur root bur rootfacing bur longshank bur taperedfissure bur wheel bur crosscut bur counterangle bur cone. domed conical bur widia bur wolframcarbide burs spearpointdrill flame bur stepdown bur tap (thread cutting) polishing bur shortshank bur surgical bur. bonebur burblock burbox bur stand trepanation bur tungstencarbide bur cylindrical endcutting bur boil. freze freza trepan freză din carbură de tungsten freză cilindrică cu capăt tăios furuncul bacil fusiform stomatită fuzospirilară fuzospirochetoză stomatită fusospirochetal suspendat independent vertical atrofie osoasă verticală deviere verticală aplazie. netezirea furcaţiei freză cu tijă lungă freză fisură tronconică freză disc freză în cruce freză pt. furuncle fusobacterium fusospirochaetal stomatitis fusospirochaetosis fusospirochaetal stomatitis hung independent vertical vertical atrophy vertical deviation vertical atrophy vertical movement vertical plane vertical axis vertical fracture vertical condensation vertical line ear aurist otalgia tragus ENT doctor otorhinolaryngology earloop mask parotid gland parotid gland inflammation tinnitis electroplating bath saw bone saw circular saw disc saw blade . freze suport pt. pavilionul urechii otorinolaringolog otorinolaringologie. ORL mască chirurgicală cu fixare auriculară glanda parotidă parotidită tinitis baie galvanică.freză globulară freză diamantată freză de canal freză pt. contra unghi formă de pară freză conică freză widia freze din wolframcarbid freză cu vârf în formă de lance freză flacără freză de înfundat prag freză de tăiat filet freză pt.

agrafă galactază galactoză guler acid galic curent galvanic bont metalizat prin galvanoplastie model metalizat prin galvanoplastie baie galvanică galvanizat model galvanizat pt. Gasserian ganglion sphenopalatine ganglion submaxillary ganglion putrefactive necrosis (gangrene) gangrene of pulp gangrenous tooth treatment dry necrosis pharynx pharyngeal affection pharyngeal paralysis pharyngeal arch postnasal obstruction pharyngeal pharyngeal inflammation pharyngeal arch pharyngeal tonsil pharyngeal mucosa pharyngoplasty pharyngeal reflex pharyngeal constriction pharyngoscope pharyngoscopy gargle gargle Gasserian ganlion gastrointestinal gastrointestinal system Gate's reamer (reamer. stare gazoasă cilindru de gaz (butelie) codul culorilor pt. inlay galvanism bucal galvanometru galvanizat rază gamma radiaţie gamma ganglionul otic ganglion pietros ganglionul lui Gasser ganglion sfenopalatin ganglion submaxilar / sublingual gangrena gangrena pulpară tratamentul gangrenei dentare gangrena uscată faringe afecţiune faringiană paralizie faringiană boltă faringiană obstrucţia faringelui faringian faringită boltă faringiană amigdală faringiană mucoasă faringiană faringoplastie reflex faringian constricţie faringiană faringoscop faringoscopie lichid pt. gargarism gargarizare. suppression inhibitor inhibited development Gaucher's disease host host organism gasfired furnace gaseous state gaseous gas cylinder gasholder colo(u)r codes larynx. root canal type G) inhibition. recipienţii de gaze laringe clasp galactase galactose collar gallic acid galvanic current alloyplated post copperplated post electroplating bath electrodeposited inlay electroplated model oral galvanism galvanometer electroplated gamma ray gamma radiation otic ganglion petrosal ganglion semilunar ganglion. gargarism ganglionul lui Gasser gastrointestinal sistem gastrointestinal ac de canal Gates inhibare substanţă inhibantă dezvoltare inhibată sindromul Gaucher gazdă organism gazdă cuptor de gaz stare gazoasă gazos. throat .

formare genă letală genă xlincată puroi supuraţie supurativ osteită purulentă de mandibulă supuraţie supuraţie subcutanată infecţie purulentă alveolită supurativă pulpită supurativă purulent scurgere purulentă focar piogenic empiem abces supurativ. origin. come* into being lethal gene sexlinked gene pus suppuration suppurative suppurative mandibular osteitis suppuration subcutaneous abscess purulent infection suppurative alveolar inflammation suppurative pulpitis purulent purulent discharge pyogenic focus empyema suppurative abscess pyogenic genotype gentamicin mechanical trituration mechanical trituration poweroperated root canal reamer rotary dressing casting machine rake retractor ridge rachidian bulb mandibular crest/ ridge alveolar crest/ ridge spinal anomaly basal ridge vertebrate oblique ridge / crest flat ridge flabby ridge spinal column knife edged ridges transverse crest spinal marrow / cord enamel crest induction . lărgirea canalelor acţionat mecanic preparare rotativă frondă de turnare îndepărtător cu ghiare creastă.sublaringian istm laringian laringofaringian laringotomie cartilaj laringian tamponament faringian gel gelificare agrafă de birou violet de genţiana parodontită juvenilă generalizată genetic mutagenic substanţă mutagenică genetică genetic geneză. rebord bulb creastă alveolară mandibulară creastă alveolară anomalia coloanei vertebrale creastă bazală vertebrat creastă oblică rebord plat rebord alveolar flotant coloană vertebrală creastă alveolară ascuţită creastă transversală măduvă spinală creastă de smalţ inducţie infralarynx head of larynx laryngopharyngeal laryngotomy laryngeal cartilage throat pack gel gelatification paper clip gentian violet GJP (generalized juvenile periodontitis) genetic mutagenic mutagen genetics genetic generation. purulent piogenic genotip gentamicină fricţiune mecanică malaxare mecanică ac pt.

gingival attachment gingivectomy. gingival resection gum scissors gingivectomy knife gingival inflammation. gips gips moldano gips dur cuţit pt. gingivitis acute gingivitis bismuth gingivitis desquamative gingivitis hyperplastic / hypertrophic gingivitis chronic gingivitis marginal gingivitis simple marginal gingivitis menstrual cycle gingivitis trench mouth acute necrotizing ulcerative stomatitis ulcerative gingivitis gingivoaxial gingivolabial herpetic gingivostomatitis streptococcal gingivostomatitis PlautVincent's stomatitis gypsum gypsum bonded investment material plaster compound plaster of Paris investment plaster plaster bowl extra hard gypsum plaster saw blue gypsum hard (stone) plaster plaster knife plaster mixer plaster spatula / spoon . gips malaxor de gips spatulă pt. gauze gauze compress gauze drainage gigantiform cementoma gigantism Gigli saw gingiva bar. marginal chiuretaj gingival masaj gingival ligamente gingivale gingia marginală marginea gingivală liberă mucoasă gingivală gingivoplastie gingie alveolară gingie ataşată gingivectomie foarfecă gingivală bisturiu pt. ghips gips extradur fierestrău pt. ghips gerodontology (gerodontia) gauze strip / bandage iodoform gauze absorbent gauze bandage. claps oralgingival epithelium gingival tumo(u)r gingival granuloma gingival gingival curettage gingival massage gingival fibers / ligaments marginal gingiva marginal gingiva edge gingival mucosa gingivoplasty alveolar gingiva attached gingiva. gingivectomie inflamaţie gingivală gingivită acută gingivită bismutică gingivită descuamativă gingivită hiperplazică gingivită cronică gingivită marginală gingivită marginală simplă gingivită menstruală / catamenială stomatită ulceroasă gingivită acută ulceroasă gingivită ulceroasă gingivoaxial gingivolabial gingivoatamatită herpetică gingivostoamtită streptococică stomatita PautVincent gips masă de ambalat pe bază de ipsos amestec de gips ambalare în gips gipsare bol pt.odontogerontologie faşă de tifon faşă iodoformată tifon hidrofil fesă de tifon compresă de tifon drenaj cu meşă cementom gigantiform gigantism fierestrăul Gigli gingie croşet gingival epiteliu gingival tumora gingivală granulom gingival gingival.

) focal infection. modele de gips model de gips râzătoare pt. glosoplastie paralizie a limbii ptoză linguală. glosoptoză glosotomie glotă glucocorticoid glicoproteine glucoza glucozid soluţie de formaldehidă gluten enzimă glicolitică gnathion gnatologie fisură alveolară model gnatostatic ocluzologie. gl. gnatologie focar boală de focar diagnostic de focar plaster bandage plaster impression plaster mass plaster model / cast model trimmer plaster moulding plaster of Paris former. ghips glabelă glanda linguală anterioară.faşă gipsată amprentă de gips masă de ipsos model de ghips aparat de soclat gips de model gips de Paris soclator pt. globular globulin capillary glomerule carotid glomus glossalgia glossectomy glossitis glossitis areata exfoliativa median rhomboid glossitis benign migratory glossitis syphilitic glossitis glossodynia glossohyal glossolabial glossopathy glossoplasty glossoplegia glossoptosis glossotomy glottis glucocortico(stero)ids glucoprotein glucose glucoside formaldehyde solution gluten glycolytic enzyme gnathion (cephalom. glosodinie glosectomie glosită glosită exfoliativa marginală glosită romboidă mediană limbă geografică glosită sifilitică. focal diseases focal diagnosis . pituitary gland sebaceous gland sublingual salivary gland submandibular salivary gland. luetică glosodinie glosohioidian glosolabial afecţiune linguală plastie linguală. submaxillary salivary gland thyroid gland glycerine glycogen globular Czermak's globular dentin mineralization. NühnBlandin glandă paratiroidă hipofiză glandă sebacee glandă sublinguală glandă submandibulară glandă tiroidă glicerina glicogen globular.) gnathology alveolar cleft gnathostatic cast gnathology focus (pathol. model base plaster model / cast plaster scraper glabella anterior lingual gland parathyroid gland hypophysis. sferic dentină globulară Czermak calcefiere globulară globulină glomerul glomerul carotidian glosalgie.

groove. fungic stomatită micotică colonie micotică culisă tip capsă sutura în nasture sondă butonată glomerul greşeală profesională îngrijire asistenţă stomatologică terapie de menţinere îngrijire parodontală punctul gonion gonococ boltă palatină gotică.infecţie de focar focar de infecţie efect de focar. butonat. maintenance dental health service maintenance therapy periodontal maintenance mandibular angular point gonococcal gothic palate gothic arch knob fossa. depression supplemental fossa spherical bone bur round head orbicular roseshape bur / round spherical bur round. globular culisă tip bilă fuloar rotund croşet butonat sondă butonată curb curbă de compensaţie curbă inversă curbă de ocluzie curbă de compensaţie sagitală curbă de ocluzie sagitală. curba lui Spee curbă de compensaţie transversală curbură semn de curbură curbat rădăcină curbă spasm spasm cerebral focal infection infection focus focal effect perifocal focal localization multiple foci focal symptom Golgi's apparatus ball and socket joint struma fungus mycotic mycosis. ogivală boltă ogivală papula fosă fosetă auxiliară freză de os globulară cap globular globular freză globulară sferic. ciupercă de cauză micotică micoză. la distanţă perifocal localizarea focarului focare multiple simptom de focar aparat Golgi articulaţia cu cap şi cavitate guşă fungus. infecţie micotică substanţă antimicotică fungi boală micotică stomatită micotică. pit. anteroposterior curve mediolateral curve curvature curve sign curved everted apex spasm cerebral spasm . round condenser ball clasp bulbheaded probe curve compensating curve reverse curve curve of occlusion anteroposterior curve curve of Spee. spherical ball attachment round plugger. infecţie orală micotică micotic. mycobacterial infection antifungal drug fungi mycotic disease mycotic stomatitis mycotic mycotic stomatitis mycotic colony stud attachment button suture bulbheaded probe glomus malpractice care.

graphic graphite graphite point graphite powder Gram stain gram(me). hemispasm anticonvulsant. oral hygiene simplified) Oral Hygiene Index Grossman root filling material Guérin's fracture Guérin's fracture gum arabic mixing bowel rubber band elastic band rubber cup prophy cup rubber gloves rubber disc polipant disc rubber suction disc . antispastic spasm muscular spasm febril spasmoliză spasmolitic spastic mişcare glisantă vapori chiuretă parodontală Gracey prezentare grafică grafit con de grafit pudră de grafit coloraţie Gram gram. g Gramnegativ Grampozitiv tumora de granulaţie ţesut de granulaţie granulocit granulocitopenie granulom granulom apical granulom central cu celule gigante granulom eosinofil granulom eozinofil al feţei granulom periapical granulom candidozic granulom gangrenos granulom periapical granulom intern granulom al canalelor colaterale granulom gigantocelular periferic granulom piogen granulomatos granulom gravidic granulomatoză femeie gravidă gravitaţie indice Greene Verillion indice de igienă orală Greene material de obturaţie Grossman fractura Guérin fractura Guérin gumă arabică bol de cauciuc inel de cauciuc inel elastic cupula. Gramnegative Grampositive granulomatous tumo(u)r granular / repair tissue granulocyte granulocytopenia granuloma apical granuloma giant cell (reparative) central granuloma eosinophilic granuloma malignant face granuloma periapical granuloma oral candidal granuloma lethal midline granuloma apical granuloma tooth internal granuloma lateral granuloma giant cell (reparative) peripheral granuloma pyogenic granuloma granulomatous gravidarum granuloma (pregnancy granuloma) granulomatosis pregnant woman gravitation GreeneVermillion Index (index. clopot de cauciuc polipant de lustruire din cauciuc mănuşă de cauciuc disc de cauciuc polipant ventuză de cauciuc muscle spasm facial spasm haemispasmus. antispasmodic myopathic spasm feverous spasm spasmolysis spasmolysant spasmodic slider movement steam Gracey curette tracing.spasm al muşchiului mentonier spasm facial hemispasm anticonvulsivant.

p(a)edodontia therapeutic result therapeutic dentifrice therapeutic effect healing incurable curable curative treatment denture healthgiving therapy. puf creştere. stomatolog model de antrenament medic practician răşină flocular perie de lână. tratament fizioterapie metodă de tratament plantă medicinală medicament administrare de medicament medicament antidepresiv oral gumma tubercle gomphosis stool on castors guttapercha guttapercha point colo(u)rcoded guttapercha guttapercha root filling hard guttapercha soft guttapercha warmly condensated guttapercha guttapercha bar guttapercha plugger frequent frequency practice of dentistry dental practice internship examination internship private practice medical practitioner.gomă sifilitică bucală / orală tubercul gomfoză taburet gutapercă con de gutapercă conuri de gutapercă asortate coloristic obturaţie de canal cu gutapercă gutapercă dură gutapercă moale gutapercă condensată la cald baton de gutapercă obturator de gutapercă frecvent frecvenţă practica stomatologică practică stomatologică examen practic practică medicală practică privată medic de familie practician dentar. pedodont stomatologie pedodontică.) . insuficient dezvoltat astenie stare generală alterată specialist în pedodonţie.) a medicine administration depressant (pharmacol. pedodonţie rezultat terapeutic pastă de dinţi terapeutică efect terapeutic vindecare incurabil. increase brand diamond abrasive disc diamond bur stone diamond bur diamond instrument feeble stature inferior asthenic mentally retarded development insufficiency asthenia malaise p(a)edodontist children's dentistry. vindecabil curativ restaurare protetică terapeutică efect terapeutic terapie. phamily physician dental practitioner training model medical practitioner resin floccular wool brush growth. therapy medicinal plant/herb medicine (pharmacol. nevindecabil curabil. dezvoltare marcă comercială disc de şlefuire diamantată piatră diamantată freză diamantată instrument diamantat statură astenică inferior astenic retardat mental nedezvoltat. treatment physiotherapy cure.

imediat turaţie rapidă accelerator rădăcină accesorie. eficient farmacodinamie obişnuinţă cu medicamente. penetrantă rapid. healing healing cap healing by first intention healing by second intention stomach heartburn gastric digestion gastric ulcer gastric spasm gastric juice prompt quicksetting resin cement quicksetting resin quickcured resin rampant caries immediate high speed accelerator accessory root root amputation anatomic root root. pharmacist pharmaceutics pharmaceutical) drug habit controlled drug efficient drug pharmacodynamics addiction pharmacop(o)eia drug offici(n)al drug allergic drug reaction pharmacologist pharmacology pharmacological pharmacotherapeutics drug tolerance prescription drug store recovery. dependenţă de medicamente farmacopee medicament medicament oficinal reacţie medicamentoasă alergică farmacolog farmacologie farmacologic farmacologie clinică toleranţă medicamentoasă medicament eliberat pe reţetă vindecare capa de vindecare a gingiei cicatrizare per primam cicatrizare per secundam stomac arsură gastrică. farmacist farmacie farmaceutic dependenţă medicamentoasă efect farmaceutic controlat medicament eficace. imediat ciment cu priză rapidă polimer cu priză rapidă răşină de polimerizare rapidă carie rapid progresivă. convalescence.substanţă cu efect de dependenţă medicament desensibilizant medicamente anticanceroase medicamentos recipient pt. medicamente premedicaţie bolnav pregătit medicamentos medicaţie farmacoterapie amputare radiculară medicamentoasă tratament medicamentos droghist. lavajul (spălarea) canalului radicular drug habit forming desinsitizing drug anticancer drugs medication drug holder premedication premedicated patient medication pharmacotherapy devital pulp amputation conservative medication druggist. pulp canal syringe for endodontics treatment . laterală amputate radiculară rădăcină anatomică carie radiculară cement radicular formarea de cement radicular lamela cementului radicular stift intraradicular din material plastic canal radicular seringă pt. radicular caries radicular cementum cementogenesis cemental lamella acrylic root canal pivot rootcanal. piroză digestie gastrică ulcer gastric crampă gastrică sue gastric prompt.

periodontal ligament parodontitis alveolodental ligament. root canal obturation root canal plugger root canal spreader root shaping and filling needle root abutment root resection / amputation root apex apex locator apiectomy apical resorption apical inflammation apical granuloma apical foramen stepdown root filling techniques periapical fibres periapical abscess periapical periapical cyst periapical inflammation periapical curettage periapex lingual apex apexification root / radicular dentin(e) distovestibular root interradicular interradicular bone septum separation of roots radicular furcation extraction of tooth root root elevator root surface radicular resorption root forceps root fragment root bur everted apex root alveolodental membrane. canalul radicular obliterarea canalului radicular determinarea lungimii de lucru canal radicular accesor canal radicular colateral alezajul mecanic al canalului radicular prepararea canalului radicular ac pt. condensarea laterală ac de canal bont radicular amputare radiculară apex radicular aparat de localizare al apexului. collateral pulp. periodontal membrane . uscarea canalului radicular sondă de canal radicular cateterizarea canalului radicular instrument de lărgire a canalului freză Beutelrock instrument de lărgit canale din nickeltitan (NiTi) dimensiunile acelor pt. orificiul apical tehnica step down ligamente alveolare periapicale abces periraapical periapical chist periapical infecţie periraapicală chiuretaj periapical regiunea periradiculară apex lingualizat apexificare dentină radiculară rădăcină distovestibulară interradicular sept osos interradicular separarea radiculară preextracţională furcaţie radiculară. rădăcină fragment radicular freză de canal rădăcină curbă rădăcină periodonţiu parodontită parodonţiu root canal post root canal screw obliteration of root canal working length determination accessory canal alveolar canal. rizaliză cleşte pt. apexlocator rezecţie apicală rezorbţie periradiculară. root root canal instrumentation root-canal preparation reamer (root canal poweroperated reamer) paper point root canal probe radicular catheterization root canal reamer Beutelrock broach nickeltitanium (NiTi) file rootcanal needle dimensions root canal shaping root canal filling. rădăcină suprafaţa radiculară rezorbţie radiculară. resp.dispozitiv intraradicular şurub pt. tratamentul endodontic alezajul canalului radicular obturaţie de canal fuloar radicular spreader pt. rezorbţia apexului radicular inflamaţie apicală granulom periapical foramen apicale. lărgirea canalului con de hârtie pt. ramificaţie radiculară extracţia rădăcinii dentare elevator pt.

de lucru extracţie radiculară. ligament periodontal fibră periodontală orizontală instrument pt.) rootfacing bur accessory root radicular root caries root reamer root canal obturation (root canal filling) preoperative root filling guttapercha root filling temporary root canal filling lateral condensation method (endodontics) warm guttapercha technique retrograde root filling root filling material absorbable root filling paste root canal filling condenser root canal sealer root fracture Gysi's articulator pilot light focus inflammable inflammation cheilitis. inflamaţie labială desmodontal space periodontal fibre apical fibre desmodontium (periodontal ligament) horizontal fibre apex localization extraction of tooth root radicular infection radicular root canal therapy endodontics technique endodontology root canal instrument endodontist broach holder safety chain for root canal instrument tooth bleaching clinical root crownroot ratio periradicular interradicular alveolar ligament hypercementosis mesiovesübular root palatal root lateral root canal perforation tooth abutment root root / radicular pulp root root resection (apiectomy) root reamer root resorption external dental root resorbtion root planing root planing (periodont. obturaţia canalului radicular pastă de obturaţie de canal fractură radiculară articulatorul Gysi lumină de veghe focus inflamabil inflamaţie cheilită. determinarea lungimii radiculare. rădăcinii dentare infecţie radiculară radicular tratament de canal radicular tehnici endodontice studiul bolilor pulpei dentare instrument endocanalar specialist în tratamentul pulpei dentare.spaţiu desmodontal fibră periodontală fibră periapicală desmodonţiu. lip inflammation . netezirea furcaţiei rădăcină supranumerară radicular carie radiculară instrument de lărgit canal radicular obturaţie de canal obturaţie radiculară anterogradă obturaţie de canal cu gutapercă obturaţie de canal provizorie obturaţie de canal prin condensare laterală obturaţie de canal cu gutapercă încălzită obturaţie radiculară retrogradă material de obturaţie radiculară material de obturaţie radiculară resorbabilă instrument pt. endodont port tirenervi lănţişor de siguranţă ataşat acului de canal albirea dinţilor devitali rădăcină clinică raport coronoradicular periradicular ligamente alveolare interradiculare hipercimentoză radiculară rădăcină meziovestibulară rădăcină palatină perforaţie laterală rădăcină dintelui stâlp pulpă radiculară rădăcină dentară rezecţie apicală pilă de canal resorbţie radiculară rezorbţie radiculară externă netezire radiculară netezirea rădăcinii freză pt.

occlusion of convenience. o afecţiune temporomandibular joint inflammation sinusitis pericoronitis osteitis periosteitis. antiinflammatory non steroid antiinflammatory drugs (NSAID) antiinflammatory / antiphlogistic agent nonsteroid antiinflammatory agent acute inflammation sinus frontal infection chronic inflammation muscular inflammation arthritis phlogistic inflammatory infiltration inflammatory pain periapical inflammation phlegmonous productive inflammation exudative diathesis inflammatory agent inflammatory phlebitis angular cheilitis inflamed band band driver band remover (orthodont. circle molar band orthodontic band retention groove retraction ring convenience jaw relation habitual luxation habitual occlusion. cu grăsime şuviţă predispozant factor predispozant predispus predispunere predispoziţie pt.) band.artrită ATM (temporomandibulară) sinusită pericoronarită osteită periostită antinflamator antiinflamator parotidită antiflogistic. periostitis antiinflammatory agent antiinfective parotid gland inflammation antiphlogistic. bite of convenience capillary haemangioma cavernous haemangioma hemocytoblast postoperative h(a)emorrhage. cerc inel molar inel ortodontic inel de retenţie inel de refracţie relaţie mandibulară de convenienţă luxaţie habituală ocluzie habituală hemangiom capilar hemangiom cavernos hemocitoblast hemoragie postoperatorie pseudochist hemoragie intraosos fibrinoliză hemoragică hemoragie convenţional păros leucoplazie cu vilozităţi (AIDS) adipos. ring. AINS substanţă antiinflamatoare antiinflamator nesteroidian inflamaţie acută sinuzită frontală inflamaţie cronică miozită artrită inflamat infiltrat inflamator durere de origine inflamat orie inflamaţie periapicală flegmon inflamaţie proliferativă predispoziţie la inflamaţie agent cu efect inflamator inflamator flebită cheilită angulară inflamat inel aplicator de inel instrument de îndepărtat inel inel. posthaemorrhage haemorrhagic bone cyst haemorrhagic fibrinolysis h(a)emorrhagic traditional hairy hairy leukoplakia (AIDS) adipose coil of hair predisposing predisposing factor to be prone to predisposition disposition . antiinflamator antiinflamatoare nesteroidiene.

bending force angle chisel curved scissors wrought wire clasp capillary venous capillary capillary death. carcinoma ectodermal epithelium squamous epithelium endodermal epithelium epithelial origin epithelial nodule / pearl epithelial injury oralsulcular epithelium fake tooth dysgneusia junctional epithelium epithelial cord peeling. epiteliul acantotic subepitelial mugure epitelial epiteliu ciliat epiteliom epiteliu ectodermal epiteliu cornificat epiteliu endodermal de origine epitelială perlă epitelială soluţie de continuitate epitelială epitelu sulcular dinte artificial disgneuzie. lethal sublethal dose lethal dose mortal death rate temple temporal fossa temporal bone infratemporal temporal muscle dying. exitusului cauză principală a decesului letal. încovoiere. ţesătură autopsie autopsie reţea reticular halucinaţie matitate naştere letală epiteliu digitaţie epitelială. mortal doză subletală doză mortală mortal rata mortalităţii regiunea temporală fosă temporală osul temporal infratemporal muşchiul temporal agonie auscultaţie. snare. decease clinical death cause of death primary cause of death deadly. agony auscultation state. ascultaţie stare de agregare stare gazoasă plasă plasă. physical condition gaseous state net net. scaling . mortal. flexiune braţ pliant maleabilitate forţă de încovoiere daltă în unghi foarfecă curbă croşet de sârmă elastică capilar. web postmortem examination (autopsy) postmortem examination (autopsy) lattice reticular hallucination to turn / grow pale stillborn epithelium epithelial peg subepithelial epithelial bud ciliated epithelium epithelioma.plică flexibil îndoire rezistenţa la îndoire. pliable flex bending strength folding bracket malleability flexural stress. perturbarea sensibilităţii gustative epiteliu joncţional cordon epitelial descuamare flexure flexible. vas capilar capilară venoasă capilar moarte moarte clinică cauza decesului.

bruxomani şină pt. ajustare ocluzală forţă ocluzală modalitate de ocluzie poziţie în ocluzie dimensiune verticală a ocluziei desquamative. morsal occlusal adaptation occlusal force occlusal form occlusal position vertical dimension of occlusion . gutieră de înălţare gnatodinamometru ocluzie acoperită ocluzie inversă ocluzal adaptare. ocluzie inversă anterioară verificarea ocluziei centrice disgnaţie ocluzie cap la cap înălţarea ocluziei gutieră de înălţare nocturnă gutieră nocturnă pt. înălţarea ocluziei. pityriasic epithelial rest epithelization epithelial layer epithelial cell epithelial rests of Malassez epithelial cuff long junctional epithelium stratified epithelium pterygoid hamulus epithelial reattachment enamel epithelium voice phonetic phonation dysphonia dyslalia glottis supersonic vocal chord timbre phonetics emesis gag reflex decline dorsal position recumbent position nausea emetic rubber cup polishing cup transversal diameter striated muscle transversal arc transversal. exfoliative. endtoend bite raising the bite mouthguard night guard occlusal appliance / splint gnathodynamometer covered occlusal position inverted occlusion occlusal. incizie. şlefuire diametru transversal muşchi striat arc transversal mişcare compensatorie transversală transversal legătură transversală ax transversal fractură transversală creastă de smalţ transversală ocluzie.descuamativ rest epitelial epitelizare strat epitelial celulă epitelială resturile epiteliale a lui Malassez inserţie epitelială inserţie epitalială plată epiteliu stratificat cârligul aripii interne a apofizei pterigoide reinserţie epitelială epiteliu adamantin. vomă reflex de vomă degradare poziţie dorsală poziţie clinostatică greaţă emetic cupula. occlusion mandibular prognathism. de smalţ voce fonetic fonaţie disfonie dislalie de origine mecanică glotă supersonic coardă vocală timbrul vocii fonetică vomisment. muşcare progenie mandibularâ. clopot de cauciuc clopot pt. anterior protruded position centric checkbite dysgnathia edgetoedge bite. horizontal compensatory movement transversal transversal layer transverse axis transversal fracture transversal enamel crest bite.

square plugger fissure. poziţie ocluzală neutrală ocluzie normală ocluzie deschisă ocluzie eugnată ocluzie progenă înregistare ocluzală funcţională ceară de ocluzie diminuarea verticală a ocluziei determinarea ocluziei ocluzie blocată muşcarea obrazului. bite plate occlusal plane biteblock / occlusal rim crossbite balanced bite / occlusion lateral checkbite height of bite bite gauge mesioocclusion. determinarea dimensiunii ocluzale ocluzie mezializată ocluzie neutrală. dehiscence fissure. cleft facial cleft lateral cleft median cleft gingival Stillman's clefts fissure tongue purging abdominal cleavage splitting fissured lancinating pain similar of matched age (epidemiol. determinarea ocluziei ocluzie încrucişată ocluzie echilibrată verificarea relaţiilor ocluzale în lateropulsie înălţimea ocluziei instrument pt. (morsicatio buccarum) bite movement class 3 restoration trifurcation occlusal harmony tricuspid ternary alloy threequarter crown pinledge abutment triangle Bolton triangle Bonwill triangle triangular cross crest pellicle cementum membrane dialyzing membrane semipermeable membrane sheath fur. pellicle membranous quadrangle condenser. dializă membrană semipermeabilă teacă peliculă membrános fuloar rectangular dehiscenţă fisură fisură facială fisură laterală fisură mediană fisură gingivală Stillman limbă fisurată purgare abdominal clivaj lancinanţă secţionat durere lancinantă asemănător.) . peliculă membrană cementară membrană pt. similar de vârstă identică occlusal device occlusal disharmony record base. film. biteblock. mesoclusion neutroclusion normal bite open bite.înregistrarea ocluziei tulburare de ocluzie şablon de ocluzie plan de ocluzie val de ceară pt. apertognathia eugnathic occlusion prognathic occlusion functional chewin record recordrim. (morsicatio buccarum) mişcare de incizie restaurarea cavităţii de clasa Illa trifurcaţie armonie interocluzală tricuspid aliaj ternar coroană parţială trei pe patru stâlp de punte cu ancorare prin coroană 3/4 triunghi triunghiul Bolton triunghiul Bonwill triunghiular creastă esenţială membrană. bitewax vertical decrease of occlusion bitetaking locked bite cheekbiting.

caracter ascuţit/tăios sondă cu vârf ascuţit typhoid fever directions for use useful beam (radiol. eficient efect oligodinamic ineficient inactivare. inefficacious inactivation efficient. distalizare spaţiul posterior de închidere cuspid distolingual radiaţie de fond posterior dorsal rădăcina nervului spinodorsal canalul Havers aparatul de contenţie Hawley medic de familie medic de familie. behind. limită smalţdentină efect randament efect dăunător efect negativ eficient medicament eficace.febră tifoidă mod de utilizare. limită smalţcement joncţiune. at the back dorsal dorsal root Haversian canal Hawley retainer medical adviser general practitioner Hedström reamer cicatrization welding seamless scar repair tissue sharp sharppointed scissors sharphook retractor sharpness point / sharp probe . medic generálist ac de canal Hedström cicatrizare sudare nesudat cicatrice ţesut cicatricial ascuţit foarfecă cu vârf ascuţit depărtător cu gheare ascuţime. neutralizare eficient doză eficientă substanţă activă retrograd retropulsie mişcare retropulsivă dezavantaj posterior suprafaţă posterioară dinte posterior obturaţie compozită în regiunea molară ocluzie distalizată distoversiune migrare în direcţie distală. trimestru joncţiune mucogigivală limită de întindere contiguu raze limită joncţiune.) entoconid (anat.) cementodentinal junction dentogingival junction borderline case expiry date term mucogingival junction yield point contiguous grenz rays cementoenamel junction dentinoenamel junction effect efficiency injurious / harmful effect adverse effect efficacious efficient drug oligodynamic ineffective. de folosire fascicol util joncţiune cementodentinară joncţiune dentogingivală limită. instrucţiuni de utilizare.) background radiation posterior. stare de graniţă data expirării termen. effective efficient dose active substance / agent retrograde retrusion retrusion movement disadvantage posterior posterior surface posterior / cuspidal tooth composite filling of molars distoclusion distoversion distal migration postdam area (prosthodont.

ascuţire contracţie capsulă, coajă creare de spaţiu dispozitiv pt. creare de spaţiu eugnaţie înlocuire, substituire de substituţie menţinerea spaţiului menţinător de spaţiu localizat aplicare locală anestezie locală anestezic local durere locală efect local simptom local ischemie locală poziţionare reconstrucţie restaurare chirurgicală restaurare restaurator chirurgie restaurátorié repoziţionare, asambale, coaptare repoziţionare reabilitare incorect, eronat, greşit tratament incorect, maltratare spaţiu poziţie stare, poziţie poziţie de ocluzie cap la cap proprioceptiv poziţie de ocluzie poziţie neutră poziţie şezândă hemiatrofia feţei, atrofie hemifacială hemiplegie, paralizie unilaterală hemisecţie hemisecţiune hemofil hemoglobina hemolitic cilindru cilndric freză cilindrică pt. preparat canale celulă epitelială cilindrică epiteliu cilindric mufă pt. turnare, cilindru hepatită hepatită epidemică, hepatită infecţioasă fibromatoză gingivală ereditară ereditar închidere ermetică închidere etanşă herpes dermatită herpetică

sharpening contraction, cicatrical shell, skin space regainer space obtainer orthognathia substitution, replacement substitute space maintenance space maintainer localized local application local an(a)esthesia local an(a)esthetic local pain local effect local symptom local ischemia tooth positioner (orthodont.) restoration, restoring, repairing surgical reconstruction restoration restorative reconstructive surgery assembling, coupling restoration, repair rehabilitation incorrect, wrong inadequate, incorrect treatment space position, situation, posture state, condition, position anterior occlusal position proprioceptive occlusal position neutral position sitting down position hemiatrophy of the face hemiplegia hemisection hemisection h(a)emophilic h(a)emoglobin h(a)emolytic cylinder cylindrical cylindrically guided rootforming drill cylindrical epithelial cells columnar epithelium casting ring hepatitis viral hepatitis hereditary gingival fibromatosis hereditary hermetical sigilation hermetic seal herpes herpetic eczema

erupţie herpetică gingivostomatită herpetică veziculă herpetică herpex simplex herpes zoster, simplex herpetiform ulceraţie herpetiformă teaca epitelială a lui Hertwig heterodont transplant heteroplastic ectopie heterotransplantare heterotransplant acut inflamaţie acută gingivită acută hexoză diastema diastema, fisură, spaţiere spaţiu, spaţiere, distanţă hialin hialinizare cartilaj hialin carenţă, lipsă stare carenţială boală prin carenţă dentiţie deficitară malnutriţie hiatus semilunar eroare, greşeală, defect defect de turnare defectuos, greşit, eronat diagnostic greşit, eronat dizarmonie ocluzală articulare defectuasă, greşită, incorectă disfuncţie restaurare protetică fixă adezivă (RPF) RPF suspendată hiperplazie gingivală hidantoinică derivaţi de hidantoină răşină polimerizabilă la rece polimerizat la rece stimul termic producător de temperaturi coborâte stimul termic la rece pt. testarea vitalităţii pulpare criochirugie polimerizare la rece, autopolimerizare compresă cu apă rece restaurare protetică fixă (RPF) cu extensie RPF metaloceramică stâlp turnat restaurare protetică fixă, RPF provizorie RPF de ceramică RPF cu doi stâlpi RPF cu extensie RPF demontabilă proiectarea construcţiei RPF stâlp dentar pt. RPF RPF Restaurare Protetică Fixă, proteză conjunctă

herpetic lesion herpetic gingivostomatitis herpes variceliform vesicle cold sore (herpes simplex) herpes zoster herpetiform Coxsackie virus stomatitis Hertwig's root sheath heterodont heteroplastic transplant heterotopia, ectopia heterotransplantation, heterograft heterograft acute acute inflammation acute gingivitis hexose diastema diastema, diastasis interspace hyaline hyalinization hyalin cartilage deficiency deficiency state deficiency disease deficiency dentition malnutrition semilunar hiatus fault casting defect defective, deficient defective diagnosis pathogenic occlusion, occlusal disharmony defective articulation dysfunction adhesive fixed partial denture (FPD) sanitary, selfcleasing fixed partial denture Dilantin hyperplasia hydantoine derivates coldcured resin, autopolymer resin coldcured cold stimulus cold sensitivity stimulation cryosurgery coldcuring cold pack cantiliver extension porcelain fused to metal FPD cast abutment temporary fixed partial denture (temporary FPD) allporcelain FPD twoabutment FPD extension FPD removable FPD FPD construction FPD abutment fixed partial denture, FPD

restaurare protetică compozită mobilizabilă RPF RPF cu extensie tifon hidrofil hidrofil acid hidrofluoric hidrofob hidrogen apă oxigenată, peroxid de hidrogen hidrocoloid hidrocoloid pt. amprentă hidrolitic hidroxid hidroxilapatită restaurare protetică fixă (RPF), punte RPF cu extensie intermediar, corpul RPF element intermediar RPF tangent linear RPF cu stâlpi multipli RPF cu fibre de sticlă schelet metalic turnat al RPF fluid mercur dozare de mercur flacon dozator de mercur vapori de mercur intoxicaţie cu mercur lizereu mercurial antrul lui Highmore RPF suspendată diluare diluant higroscop masă de ambalat higroscopic erupţie de varicelă masculin hiperbolă hipercimentoză congestionat, hiperemic congestie, hiperemie hiperfuncţie hipercheratoză tabagică hipercheratoză iritativmecanică hiperoxid ţesut hiperplazic hipertensiune hipertiroidism hipertrofie hipertrofiant hipervitaminoză hipnotism hipofiză tulburare hipofizară hipoglicemie hipoglicemie şoc hipoglicemie acid hipocloros cuspid hipodezvoltat

fixedremovable prosthesis fixedbridge prosthesis partial denture cantiliver prosthesis absorbent gauze hydrophilic hydrofluoric acid hydrophobic hydrogen hydrogen peroxide hydrocolloid hydrocolloid impression material hydrolytic hydroxide hydroxyapatite, bone salt fixed partial denture (FPD), bridge extension FPD fixed partial denture intermediary modified ridge lap multiple abutment FPD glass fiberreinforced bridge / FPD FPD cast framework diluted mercury, quicksilver mercury dosation mercury dispenser mercury vapours mercury poisoning mercury line Highmore antrum sanitary FPD dilution diluent hygroscopic hygroscopic investment smallpox eruption male hyperbole hypercementosis hyperemic hyperemia hyperfunction keratosis from smoking frictional keratosis superoxide flabby / hyperplastic tissue hypertension, high bloodpressure hyperthyroidism hypertrophy hypertrophy hypervitaminosis hypnotism pituitary body hypophysis disease hypoglyc (a)emia hypoglycaemic hypoglyc(a)emic shock hypochlorous acid hypocone (anat.)

hipotensiune hipotiroidian hipotiroidism hipovitaminoză insuficienţă circulatorie instalată brusc simptom cu debut brusc celulă reticuloendotelială, histiocit histamină isteric histogeneză histochimie histochimie examen histologic histopatologic toxic tisular autentificare autentificat profesiune de stomatolog profesie medicală bolnav HIV negativ bolnav HIV pozitiv mastocit brunisor boala Hodgkin rezervor pt. turnare cadavru, corp neînsufleţit vezică, sac veziculă veziculos erupţie veziculosasă veziculos opac homeopatie homeostază regiune frontală frontomaxilar os frontal protuberantă frontală lambou frontal apofiză frontală frontomalar lampă frontală plan frontal oglindă frontală sinuzită frontală omogenizare leucoplazie omogenă sablare pulverizator sablator cu nisip aparat de sablare cu granule fine de nisip sablat homoplastie concav pensă concavitate oglindă concavă grefă homoplastică

hypotension hypothyroid hypothyroidism hypovitaminosis circulatory collapse shower histiocyte histamine hysterical histogenesis histochemistry histochemical histological / microscopical examination histopathological histotoxic standardization standardized dental profession medical profession HlVnegative patient HIVinfected patient mast cell burnisher Hodgkin's disease reservoir in casting dead body, corpse bladder bleb vesicular vesicular eruption pomphoid opaque homeopathy homeostasis forehead frontomaxillary forehead, brow forehead swelling forehead flap frontonasal process (embryol.) frontomalar head reflector frontal level frontal mirror sinus frontal infection homogenizing homogenous leukokeratosis sandblasting powder blower, vapour sandblasting unit sanding apparatus sandblasted homoplasty concave gouge concavity concave dental mirror homograft, homotransplantation

termo. vaporizare sterilizare cu aer cald.brancardă portabil pensă zimţată dinţat. stretcher portable hooked pincér hooked. căldură stimulare termică interval de topire tratamentul termic al metalelor căldură de priză termosensibil tratament aerotermic. prevenirea sforăitului hormon hormon al corticalei suprarenale hormon de creştere estrogen sistem hormonal hormon somatotrop cârlig culisă piatră ponce pudră / granule fine din piatră ponce lungime efect prelungit longitudinal fractură longitudinală dezvoltare longitudinală axa longitudinală leptoprosop efect de durată tehnică radiologică cu con lung polimer cu macromolecule freză cu tijă lungă con lung uvulă hipertrofică lacunele lui Howship debit adaptare amestecare adeziune căldură termorezistent conductibilitate termică febră uşoară / mică sensibilitate termică termogenerare grad termic sursă termică material plastic termopoliremizabil termic.) longchain polymer longshank bur long cone (radiol. zimţat element de ancorare coroană de ancorare ancoră resorbţie alveolară orizontală fibră orizontală plan orizontal spaţiu de inocluzie sagitală orizontal aparat pt. crooked anchor element crown anchorage anchor horizontal alveolar resorption horizontal fibre horizontal plane / level overjet horizontal interim antisnoring appliance hormone suprarenal hormone growth hormone (o)estrogen hormonal system somatotropin (growth hormone) hook link pumice pumice powder length long / delayed effect longitudinal longitudinal fracture longitudinal grow long axis leptoprosope longterm effect longcone technique (radiol.) hypertrophy cal uvula Howship's lacunae yield adaptation mixture adhesion heat heatresistant thermal conductivity slight fever heat sensibility heat generation degree of temperature source of heat thermoplastic resin heat heat stimulation melting range anneal bonding temperature heat labile vaporization hot air sterilization .

termopolimerizare răşină polimerizabilă la cald. îngheţare lichid de răcire sugerea policelui hipercementoză peroxid de hidrogen hiperparatiroidism hiperplazie cementară hiperplazie epitelială localizată hiperplazie gingivală hipogeuzie electric hot air sterilizer temperature determination thermometer temperature phase diagram fusion / melting heat thermoplasticizing substance thermoplastic thermopolimerization heat cured resin treatment heat homogenizing thermal contraction rattle in one's throat thermostable thermodesinfection heater thermoregulation thermal insulator thermal expansion thermal expansion coefficient thermogenic thermal conductibility thermal contraction urinary bladder uric acid waste.sterilizator electric cu aer cald. capsă ansă capilară resort cu buclă deschisă catar carnivor carne. solidificare la cald. suport pt. cable traction tensile strength external traction intermaxillary traction. maxillomandibular traction strain refrigeration coolant thumb suck(ing) excementosis (see also hypercementosis) hydrogen peroxide. termoreglare termoizolant expansiune / dilatare termică coeficient de expansiune termică termogenetic conductibilitate termică contracţie termică vezică urinară acid uric deşeu recipient pt. oxygenating agent hyperparathyroidism cementum hyperplasia focal epithelial hyperplasia gingival hyperplasia hypogeusia . muşchi circadian sarcoid dinţii Hutchinson cablu. fir tracţiune rezistenţă la tracţiune. deşeuri şi vată recipient. pupinel determinarea temperaturii termometru temperatură diagramă termică căldură de topire material termoplastic termoplastic priză la cald. garbage wastewool receiver waste receiver electromagnetic wave wavelength humoral immunity noose loop electrode loop capillary loop open loop spring catarrh carnivorous flesh circadian sarcoid Hutchinson's teeth wire. refrigeraţie. deşeuri undă electromagnetică lungime de undă imunitate umorală ansă electrod cu ansă ansă. termopolimerizare omogenizare termică contracţie termică stridor termostabil sterilizare termică radiator termic reglare termică. coeficient de tracţiune tracţiune externă tracţiune intermaxilară contracţie răcire.

). provizoriu coroană provizorie de protecţie a bontului restaurare dentară provizorie restaurare protetică provizorie proteză provizorie obturaţie de canal provizorie restaurare protetică fixă. interim denture temporary root canal filling temporary fixed partial denture (temporary FPD) temporary crown . de origine străină corp străin de origine nervoasă nervos nevroză exereza nervului neuralgie pachet nervos neurologic nervos neurectomie tractotomie centru nervos nerv optic neuromuscular nerv sublingual cale nervoasă sistem nervos sistem nervos central sistem nervos parasimpatic sistem nervos simpatic sistem nervos vegetativ fibră nervoasă neurofibrom fibră nervoasă mielinică fibre nervoase celulă nervoasă traumatism al nervului nervul palatin nerv simpatic trunchi nervos ac tirnerv terminaţiune nervoasă terminaţie nervoasă proprioceptivă provizoriu temporar. UV ocluzie ideală ideal nerv neurotomie paralizie nervoasă paralizia nervului facial nervul vag neurom decompresiunea nervului inervaţie străin (adj. origin foreign body nervous nervous neurosis nerve avulsion neuralgia nerve plegus neurological nervous neurectomy tractotomy nervous centre optic / visual nerve neuromuscular nervus sublingualis neurofibril nervous system central nervous system parasympathetic nervous system sympathetic nervous systems neurovegetative system. RPF provizorie coroană provizorie malacia pitted enamel iatrogenic disease iatrogenic feature UV radiation ideal occlusion ideal nerve neurotomy paralysis facial nerve paralysis. facial paralysis nervus vagus neuroma nerve decompression innervation foreign (adj. vegetative nervous system nerve fibre neurofibroma myelinated / medullated fibre nerve fibres nerve cell nerve injury palatine nerve sympathetic nerve nerve trunk barbed broach nerve ending proprioceptive nerv termination temporary temporary.).hipoplazie hipoplazie de smalţ boală de natură iatrogenă proprietate iatrogenică radiaţie ultravioletă. transitional temporary crown temporary tooth restoration interim / transitional / provisional denture temporary prosthesis / denture.

sensibilitate excesivă disc abraziv cu granulaţie extrafină gemen dinte geminat arc bigeminat volatil adaptare adaptor ulei volatil proteză imediată imobilizare ligatură de stabilizare afecţiuni orale de origine imunologică imun imunitate activă imunitate celulară imunitate umorală imunitate temporary solution semipermanent periodontal splint temporary denture temporary splint temporary swaged crown temporary filling / stopping temporary cement idiopathic idiopathic steatorrhoea idiosyncrasy coagulation time chronological order accelerated eruption accelarated dentition period / duration of eruption moulding time hardening time mixing / stirring time setting time period of latency reaction time senile.rezolvare provizorie şină parodontală provizorie proteză provizorie şină provizorie / temporară coroană stanţată provizorie obturaţie provizorie material de obturaţie provizorie idiopatic steatoree idiopatică idiosincrazie timp de coagulare ordine cronologică erupţie precoce dentiţie precoce durata erupţiei timp de modelare timp de solidificare timp de malaxare timp de priză perioadă de latenţă timp de reacţie vârstnic carie senilă degenescenţa senilă a ţesuturilor elastice gerontologie scleroză senilă îmbătrânire perioadă timp de solidificare durată timp de sângerare traumatism acustic cronic inflamaţie cronică candidoză cronică juvenil administrarea (unui praxis) adaptare certificat medical stomatologie medicolegală medicină legală hipersensibilitate. length of time bleeding time chronic acoustic trauma chronic inflammation chronic candidosis juvenile practice administration adaptation certificate of health forensic dentistry / odontology forensic medicine hypersensitivity abrasive disk with extrafine granulation twin twintooth twinarch (orthodont. old senile caries senile elastosis gerontology age hardening ageing period hardening time period.) volatile adaptation adapter volatile oil (essential oil) immediate denture immobilization stabilizing ligature oral immunological diseases immune active immunity cellular immunity humoral immunity immunity .

notch mandibular / sigmoid notch pterygomaxillary / hamular notch incisal edge incisal index caries index cranial index community periodontal index of treatment needs (CPITN) mitotic index periodontal index . inerţie secţiune de tendon carie incipientă. white spot lesion / caries incisal angle guide incisal incisal angle incisal guide incision lateral incisor incisor tooth incisura. pasivitate. incisiv central incizură incizură sigmoidă incizură pterigomandibulară margine incizală incizal indice indice de carie indice cranial indice CPITN indice de mitoză index parodontal acquired immunity immunization immunifaction immunogenic effect immunological oral immunology immunologist immunosupressive state immune reaction immune response impacted third molar impacted tooth arrested eruption impermeable implantation implant post implant model implant pillar implant abutment implant implant infrastructure allograft arthroplastic implant bicortical implant bioceramic implant Branemark implant implant post screw implant metal implant implant mesostructure dental implants denture implant implant frame tendon disuse atrophy arrested caries inactivity tendon section initial caries. pată albă cretoasă unghiul conducerii incisive incizal unghiul incizal ghidaj incisiv incizie incisiv lateral dinte incisiv. implant bont de implantare stâlp implantat implant infrastructura implantului implant aloplastic implant artroplastic implant bicortical implant bioceramic implant Branemark dispozitivul implantului implant în formă de şurub implant metalic mezostructura implantului implante dentare implant protetic scheletul implantului tendon atrofie de inactivitate carie inactivă inactivitate.imunitate dobândită imunizare imunizare efect imunizant imunologic imunologie orală medic imunolog stare imunosupresată reacţie imună răspuns imunologic incluzia molarului de minte dinte inclus erupţie întreruptă impermeabilitate implantare tijă de implantare model pt.

flu information infraction inframandibular infraclusion (infraocclusion) infraocclusion. indicele igienei bucale indicaţie elemente de ancorare indirecte coafaj pulpar indirect indispoziţie controlul individual al dozei de radiaţie argument. inlay .A.indicele P. injecţie canulă injecţie subcutanată injecţie subperiostică injectabil perioadă de incubaţie incubator inlay PMA (Index of inflammation of the papillary. abstraction infraorbital infrared infrared radiation infusion infusion apparatus infusion solution lability stimulus reparative dentin(e) electric stimulus pain stimulus stimulus effect sensation / stimulus threshold irritable. excitable excitation stimulation. inhalaţii inhalátor de protoxid de azot narcoză prin inhalaţie carie incipientă mişcare laterală iniţială seringă ac pt. marginal and attached gingiva) oral hygiene index indication indirect retainers indirect pulp capping indisposition personal monitoring (radiol. nursery carver. iritare stimulator stimul mecanic salivă stimulată reacţie de răspuns transmiterea stimulului anestezie prin inhalaţie mască pt.M. irritation stimulator mechanical stimulus stimulated saliva stimulus reaction stimulus transmission inhalation an(a)esthesia inhalation mask nitrous oxide inhaler narcotisation.) infarct bacterial infection radicular infection periodontal infection infiltration an(a)esthesia influenza.) motivation overgrafting induction (embryol. irascibil excitare stimulare. narcosis inhalation incipient carious lesion precurent laterotrusion hypodermic syringe injection / hypodermic needle cannula subcutaneous / hypodermic injection subperiosteal injection injectable incubation period incubator. motivare transplant cu indicaţie greşită inducţie infarct infecţie bacteriană infecţie radiculară infecţie periodontală anestezie prin infiltraţie gripă informaţii fractură incompletă submandibular ocluzie adâncă infraocluzie infraorbital infraroşu radiaţie infraroşie infuzie aparat de infuzie soluţie de infuzie labilitate stimul dentină de iritaţie stimul electric stimul dureros efect stimulant prag de excitaţie iritabil.

freeway space interproximal interradicular interradicular septum interradicular pocket interstitial interstitial space interval.ambalarea inlayului freză fisură tronconică model pt. clip attachment clip bar attachment interdental suture interdental septum interdental embrasure interdental ligament / fibre occlusal interferences interglobular dentin(e) intercuspidal position intercuspidal fossa intermediate saddle fit / attack / bout of fever intermitent orthodontic force sensory interoceptor interocclusal interocclusal clearance / gap. de siguranţă măsură preventivă asociaţie intoxicaţie intraarterial intraarticular intracelular inserare intracoronară element intracoronar de retenţie şină intracoronară injecţie intradermică sutură cutanată inlay investment tapered fissure bur inlay die / model inlay model inlay wax innervation distal inocclusion inoperable inspection functional insufficiency intelligence. intellect intensity intensive care intensive care unit intercellular intercelullar substance intercuspidation intercuspidal position interdental interdental gap interdental gingiva interdental insertion prosthesis Dolder bar. inlay ceară pt. inlay inervaţie inocluzie distală inoperabil inspecţie insuficienţă funcţională intelect intensitate terapie intensivă unitate de terapie intensivă intercelular substanţă intercelulară intercuspidare intercuspidare interdental diastema papilă interdentară proteză cu croşet interdentar ancorare pe bară Dolder ancorare pe bară intercoronară sutura interdentară sept interdentar nişă interdentară ligament interdentar interferenţe ocluzale dentină interglobulară poziţie de intercuspidare fosă intercuspidiană şa intermediară febră intermitentă forţă ortodontică intermitentă interoceptor interocluzal spaţiu interocluzal de repaus interproximal interradicular sept interradicular fund de sac interradicular interstitial interstiţiu interval institut măsură de protecţie. period institute safety measurement preven(ta)tive measure institution intoxication intraarterial intraarticular intracellular intracoronal attachment intracoronal retainer intracoronal splint intradermal injection intradermal suture . inlay model pt.

oral gingival epithelium gingival epithelium gingival hyperplasia gingivectomy gingival contour gingival crater . intraoral blitz circular pt.intraligamnetar anestezie intraligamentară intramuscular anestezie intramusculară injecţie intramusculară intrabucal. gum. filme dentare intraorale telemetrie orală examen intraoral intraosos ligatură de sârmă intraosoasă ancorare endoosoasă şurub pt. fotografii intraorale pensă suport pt. canal radicular anestezie intrapulpară fixare intraradiculară intravascular anestezie intravenoasă injecţie intravenoasă anestezie generală pe cale venoasă inhibare endotraheală tub pt. invertase invert sugar insulin gingiva. şanţ gingival şanţ gingival anatomic lichid sulcular gingival epiteliu sulcular şanţ gigival clinic indice de sângerare gingival afecţiune a gingiei hiperplazie gingivală. ablaţie gingivală contur gingival crater gingival intraligamentous intraligamentous an(a)esthesia intramuscular intramuscular an(a)esthesia intramuscular injection intraoral ring flash biteblock intraoral telemetry intraoral examination intraosseous intraosseous wiring intraosseous fixation root canal screw intrapulpal an(a)esthesia intraradicular anchorage intravascular intravenous an(a)esthesia intravenous injection intravenous narcosis endotracheal intubation intubation tube intubation invagination dens invaginatus bacterial invasion inverting enzyme. established gingival lesion pregnancy gingivitis gingival epithelium. epulis tumefiere gingivală edem gingival pigmentare gingivală gingival supragingival gingia fixă gingivită gingivită ulceroasă gingivită acută gingivită experimentală gingivită precoce gingivită cronică gingivită gravidică epiteliu gingival epiteliu gingival hiperplazie gingivală gingivectomie. ula subgingival gingival sulcus / crevice anatomic gingival sulcus gingival sulcus fluid oralsulcular epithelium clinical gingival sulcus LöeSilness gingival index gingival disease gingival hyperplasia gingival tumefaction gingival pad gingival pigmentation gingival supragingival attached gingiva gingivitis ulcerous gingivitis acute gingivitis experimental gingivitis early gingivitis chronic gingivitis. intubaţie inhibare invaginare dinte invaginat invazie bacterială invertază zahăr invertit insulina gingie subgingival sulcus.

) chorion office reference. circulare atrofie gingivală lizereu gingival rebord gingival. margine gingivală tumefierea rebordului gingival marginea gingivală liberă granulom gingival ţesut gingival abces gingival inserţie gingivală sac gingival depurarea pungii gingivale chiuretaj pungii gingivale transplant gingival gingivoragie. bibliografie bibliografie iradiere dermatită de iradiere dentină neregulată dentină secundară ireversibil alginat cu priză ireversibilă irigaţie.lambou gingival gingivectomie masaj gingival papilă gingivală papilă palatinală pigmentare gingivală plastie gingivală tumora malignă gingivală fibre gingivale circumferenţiale. bibliography gingival margin irradiation radiation dermatitis irregular dentin(e) irregular secondary dentin(e) irreversible irreversible hydrocolloid alginate irrigation irrigator irritant irritant (agent) isch(a)emic school dentistry school dental service of occult origin superinfection yttrium juvenile type periodontitis localized juvenile periodontitis bow archiforma metameric segmentation vault Dolder arch . gingival resection gingival massage / stimulation gingival papilla incisive / palatine papilla gingival pigmentation gingivoplasty gingival tumo(u)r gingival circular fibres gingival / gum recession gingival border / line gingival crest / margin gingival margin tumefaction free gingiva gingival granuloma gingival tissue gingival abscess gingival attachment gingival pocket / sulcus gingival pocket scaling gingival pocket curettage gingival graft gingival bleeding / haemorrhage papilar bleeding index. PBI (Papilla Blood Index) gingival retraction / recession / abrasion ionization ionizing radiation ionoforesis axis of insertion treatment to be followed guided tissue regeneration (periodont. hemoragie gingivală indice de sângerare papilară atrofie gingivală ionizare radiaţie ionizantă ionoforeză direcţia. spălătură irigator iritativ agent iritant ischemic stomatologie şcolară serviciu dentar şcolar de origine necunoscută infecţie repetată ytriu parodontită juvenilă parodontită juvenilă localizată arc în formă de arc diviziune celulară boltă arc Dolder gingival flap gingivectomy. axa de inserare conduită de tratament regenerare tisulară ghidată corion birou literatură.

) lingual arch (orthodont. separating medium insulating layer muscle antagonist muscle myotomy muscular paralysis muscular group myoma muscular dystrophy levator muscle isomer muscular myopathic spasm muscular atony isometric muscular pain muscle fatigue myofunctional muscular atony muscular inflammation striated muscle muscular excitability zygomatic muscle contracture (muscle) muscular fever depressor (anat. durere musculară oboseală musculară miofuncţional atonie musculară miozită muşchi striat excitare musculară muşchiul zigomatic contractură musculară febră musculară muşchi coborâtor rigiditate musculară muşchiul mimicii fus muscular vaulted.) supporting arch primary dental arch taste hypogeusia ageusia parageusia dysgeusia parageusia gustatory papilla. taste bud articulation excitation hectic taste bud gustation isolation rubberdam isolation insulating material.) muscular rigidity mimetic musculature muscle spindle . perturbarea sensibilităţii gustative parageuzie papilă gustativă articulare excitaţie agitat mugure gustativ (de)gustare izolare izolare cu digă substanţă izolatoare strat izolator muşchi muşchi antagonist miotomie paralizie musculară grup muscular miom distrofie musculară muşchiul ridicător izomer muscular spasm muscular atonie musculară izometric mialgie. arcual orthodontic arch arch turret forceps arch turret transversal arc Kennedy bar labial bar / arch (orthodont. arcuire activator de arc arc transversal croşet continuu (Kennedy) bară labială.arcuit bară ortodontică cleşte pt. bară linguală apă potabilă fluorizarea apei potabile arc palatinal. connector bar.). senzaţie gustativă scăzută ageuzie alterarea gustului. arc labial arc lingual. linguoplate drinking water fluorization of drinking water palatal arch / bar fixed bar expansion arch (orthodont. bară palatinală bară de imobilizare arc de dilatare arc de sprijin arcadă temporară gust hipogeuzie. parageuzie disgeuzie.

temporomandibular joint. malar zigomatic fractură malară nerv zigomatic arcada malară. spasm muscular. articular fossa of temporal bone disarticulation tubercul arthralgia arthralgia mandibular condyle articular surface temporomandibular joint (TMJ) sprain arthritis psoriastic/psoriasic arthritis clicking of joint joint immobility synovial fluid articular cartilage temporomandibular disk disk space articular capsule. fasciculaţie substanţă miorelaxantă sistem muscular. mandibular joint articulation ossified joint condylar glenoid fossa. zigomatică fixarea prin ligatură de sârmă a arcadei zigomatice instrument de ridicare al arcadei zigomatice ligatură de sârmă zigomatomalară apofiza osului zigomatic fractura arcului zigomatic muşchiul zigomatic fasciculation muscle relaxant musculation muscle fibre sarcolemma flesh wound muscle cell muscle tissue muscle attachment muscle tone / tonus isotonic isotope radioactive tracer temporomandibularis articulation. joint capsule condylar guidance loose joint gleonoid sweat(ing) exudate exudation sweat gland glowing.secusă. musculatură fibră musculară teacă musculară plagă musculară celulă musculară ţesut muscular inserţie musculară tonus muscular izotonic izotop izotop radioactiv trasor articulaţia temporomandibulară articulaţie articulaţie osificată condilian cavitate glenoidă dezarticulare tubercul articular artralgie artralgie cap articular suprafaţă articulară luxatie ATM artrită artrită psoriazică cracmente articulare rigiditate articulară lichid sinovial cartilaj articular disc cartilaginos articular spaţiu articular capsulă articulară conducere condiliană articulaţie liberă glenoid transpiraţie. sudoare exsudat exsudaţie glandă sudoripară incandescent coroană jacket din porţelan bont pt. incandescent porcelainjacket crown. zygoma zygomatic malar fracture zygomatic nerve malar / zygomatic arch circum arch immobilization malar elevator circum zygomatic wiring zygomatic process zygomatic arch fracture zygomatic muscle . fused porcelain crown jacket crown stump dispensary ambulatory medicare yoke bone. coroană jacket asistenţă ambulatorie asistenţă medicală ambulatorie os zigomatic.

narcotizare adventitious supplemental groove supplemental cusp supplemental fossa accessory canal supplemental adjunctive supplementary (supplement) epidemic epidemic focus epidemic (a) epidemiology indication. I iodine intoxication iodoform iodoform gauze iodoform gauze iodoform paste iodoform solution benign benign neoplasm / tumo(u)r disposition chromophile jugular junctional epithelium cable narcotization narcotic narcotization . I intoxicaţie cu iod iodoform faşă iodoformată compresă iodoformată pastă iodoformată soluţie iodată benign tumora benignă stare generală bună cromofil jugular epiteliu junctional cablu narcotizare drog. correction proofread improvement ice pack icebag diagnostic feature atavism important. considerable insignificant count (epidemiol. recomandare reparaţie corectarea unui manuscris ameliorare compresă cu gheaţă pungă cu gheată simptom atavism important neînsemnat raport semnalează semn de curbură semn caracter marcare. mark. adjuvant şanţ suplimentar cuspid auxiliar fosetă auxiliară canal dentar accesor suplimentar adjunct auxiliar epidemie focar epidemic epidemic epidemiologie indicaţie.) signal / indicate curve sign sign. symptom character. signal indicator right lower right third molar lower right first premolar lower right first molar lower right lateral incisor lower right second premolar lower right central incisor lower right canine dextrorotatory iodine. marker marcaj. characteristic marking. semnal indicator drept al treilea molar inferior drept primul premolar inferior drept primul molar inferior drept incisivul lateral inferior drept al doilea premolar inferior drept incisivul central inferior drept caninul inferior drept dextrogir iod. recommendation repairing. significant. indicare notarea dinţilor material relevator. indication teeth marking marking medium mark. narcotic ameţeală.secundar. stamp.

clasp Canada balm spoon spoon excavator fluoride gel tray impression tray adhesive for impression tray squint. contact.unt de cacao ciocan aur ambutisat calcitonină calciu fluorură de calciu fosfat de calciu deficienţă de calciu hidroxid de calciu material de obturaţie canalară provizorie pe bază de hidroxid de calciu carbonat de calciu oxid de calciu calciu radioactiv calcemie sulfat de calciu şurub calibrat sondă calibrată.) capillary attraction capillary permeability capillary glomerule capillary glomerulus / glomerule capillary capillary loop capillary loop capillary pericyte capillary permeability capillary resistance test capillary pressure capillaroscopy claspretained denture clasp . grataj resturi face legătura contact. ghem capilar capilar ansă capilară ansă capilară pericitom capilar permeabilitate capilară probă de rezistenţă capilară presiune capilară capilaroscopie proteză mobilizabilă cu ancorare prin croşet croşet cocoa butter hammer. scraping scrapings to connect connection. relation switch controller (dent. strabismus trachea cannula measles. aplicarea gelului flourat lingură de amprentă adeziv pt. pojar curbură caolin instrument de detartraj în formă de sapă excavator în formă de sapă chiuretaj. equip. morbilli turn kaolin hoe sealer hoe excavator scratching. relaţie buton de pornire dispozitiv de reglaj activitate capilară permeabilitate capilară glomerul capilar glomerul capilar. mallet hammer gold foil calcitonine calcium calcium fluoride calcium phosphate calcium deficiency calcium hydroxide calcium hydroxide for provisional cavity liner calcium carbonate lime radiocalcium calcemia calcium sulphate calibrated screw calibrated / graduated probe potassium potassium carbonate potassium chloride potassium nitrate preheater furnace camomile compress hook. gradată potasiu carbonat de calciu clorură de potasiu nitrát de potasiu cuptor de preîncălzire compresă cu muşeţel îndepărtător balsam de Canada lingură excavator în formă de lingură lingură pt. lingură de luat amprentă strabism canula de traheotomie rujeolă.

continuous beam. capsule de amalgam de argint braţ caracter iradiere caracteristică carat uree terapie de menţinere freză de carbid fenol carbonat carborundum disc de carborundum piatră de carborundum carbuncul epitelom. molar croşet turnat clemă de ancorare clemă chirurgicală atela cu croşet continuu suport de croşet desenarea liniei croşetelor axa croşetului suprafaţa croşetului croşet continuu croşet universal linia croşetului sarcom Kaposi capsulă capsulă de amalgam aparat vibrator pt. carborundum disc carborundum stone carbuncle carcinoma nevoid basal cell carcinoma epidermoid carcinoma carcinoma in situ squamous cell carcinoma oral carcinoma nevoid basal cell carcinoma syndrome oral cancer cardiac heart diseases heart failure cardiovascular polymorphonuclear leukocyte karyocyte injurious / harmful effect adverse effect arm rest cardindex (file).) surgical clamp continuous clasp splint retainer clasp clasping teeth clasping axis clasp zone continuous clasp. arrowhead clasp Carmichael clasp cervical clasp wire wrought stressbreaker clasp clasp forceps ball clasp clasp bar clasp plate lingual continuous clasp molar clamp cast / wrought clasp crib (orthodont. braţ fişă medicală proximal clasp. file . cancer carcinom bazocelular epiteliom epidermoid carcinom in situ carcinom cheratozic carcinom oral carcinom bazocelular ereditar cancer bucal cardiac afecţiuni cardiace insuficienţă cardiacă cardiovascular leucocit polimorfonuclear cariocit efect dăunător efect advers sprijin pt. croşet croşet ruptor de forţă cleşte pt. carcinom. croşet croşet butonat braţ de croşet placă cu croşete croşet lingual continuu croşet pt.croşet cu vârf în săgeată coroana lui Carmichael croşet cervical sârmă elastică pt. continuous bar retainer universal clasp clasp guideline Kaposi's sarcoma emetic bowl amalgam capsule capsule vibrator for silver amalgam arm character characteristic radiation carat urea maintenance therapy carbide bur phenol carbonate carborundum carborundum wheel.

cauciuc rigid disc de cauciuc vulcanizat gutapercă dură material de obturaţie provizorie dură întăritor duritate grad de duritate palat dur file. cauciuc rigid caucazian cauter cauterizare cavitate substanţă pt. prepararea cavităţii prepararea cavităţii suprafaţa cavităţii suprafaţa cavităţii clasificarea cavităţilor cavitate punctiformă instrument pt. index filing cabinet catabolic catalyst. catalyzer category catheter negative electrode cathode ray vulcanite Caucasian cautery cauterization cavity cavity liner cavity prepared bur cavity preparation cavity surface cavosurface cavity classification spot cavity cavity preparation instrument occlusal cavity cavity access cavity form classification cavity margin cavity border cassette brush interdental brush interdental brush denture brush blue n(a)evus bluegypsum bluewax origin. izolarea cavităţii freză pt. fişe catabolic catalizator categorie cateter.fişier dulap pt.proteză nev albastru gips moldano ceară albastră geneză cheloid eprubetă cuptor de ardere cuptor electric cuptor de gaz cuptor de uscat modele muflă cuptor de uscare dur solidificare timp de solidificare lot solid freză dură gips dur model din gips dur vulcanit. sondă catod rază catodică vulcanit. genesis cheloid test tube burning furnace electric furnace gasfired furnace castdrying furnace muffle drying oven hard hardness hardening time hard solder hard bur hard (stone) plaster hard plaster model vulcanite vulcanite disc hard guttapercha hard provisional cavity liner hardener hardness hardness degree hard palate . card. prepararea cavităţii cavitate ocluzală cavitate de trepanare clasificarea formei cavităţilor marginea cavităţii marginea cavităţii casetă perie periuţă interdentară periuţă interdentară perie pt.

granular hard tissue compact. swab (specimen for examination) barclasp connector arch bar splint Kennedy classification of partial edentulous condition (prosthodont. prosop port şervet acid sulfuros frotiu croşet cu braţ bară interdentară turnată clasificarea edentaţiilor după Kennedy croşet continuu (Kennedy) unguent acid sulfuric mişcare forţată poziţie forţată ecran calificat capacitate permeabilitate imagine inversă. sferic. cream sulphuric acid compulsory movement compulsory position screen qualified. training dental education educated.) Kennedy bar ointment. în oglindă ductil. ceramică legătură ceramică coroană mixtă metaloceramică ceramic.ţesut dur solid chimie legătură chimică chimical pur chimie organică chemochirurgie chemotaxă chemoterapie agent chemoterapeutic sulf clemă pt. cultured formation ceramics aluminous porcelain allporcelain FPD ceramic flux ceramic bond ceramic crown without a supporting metal substructure ceramic the process of keratinization keratinized keratin. teaching. solid. trained. din porţelan cheratinizare cheratinizat material cheratinos cheratocit granule cheratohialine cheratoză actinică chestionar fişă de diagnostic scoarţă freză disc masă rotundă taburet ac Miler cu profil rotund celulă rotundă infiltraţie de celule rotunde globular. capacity permeability inverted image plastic wouldbe invalid. massive chemistry chemical bond chemically pure organic chemistry chemosurgery chemotaxis chemotherapy chemotherapeutic agent sulphur towel clip napkin holder sulphurous acid smear. plastic hipocondru formare studiu stomatologic educat formaţiune ceramică ceramie aluminoasă RPF de ceramică substanţă de fluidizare pt. hypochondriac instruction. skilled ability. cornifier structure keratocyst keratohyalin granules actinic keratosis questionnaire diagnostic chart crust wheel bur panel discussion stool on castors Miller needle with round profile round cell round cell infiltration (lymphatic) globular. granulated . trained.

secţiune examen de secţiune compatibilitatea grupelor sanguine trepanare circulator sistem circulator tulburare circulatorie sanguină circulaţie sanguină celulă limfoidă migratoare obturator Kerr cherubism circumferinţă cuţit bisturiu chirurgical electric întârziere faţă îngustă temporizare erupţie întârziată expansiune întârziată factor de inhibare erupţie tardivă dentiţie întârziată lamă de bisturiu preparat preparat devitalizant trusă trusă pt. drilling. preparation devitalized drugs case.) crosscontamination transverse. reserve set disposable rubber gloves rubber gloves latex examination gloves appliance an(a)esthetic apparatus Begg appliance pine and tube appliance diathermic apparatus electrosurgical equipment electrolyser electrical pulp testing apparatus extraoral appliance regulating appliance soldering apparatus sanding apparatus infusion apparatus craniofacial appliance humidifier .) crosssection crosssectional study blood group crosstolerance trepanation.freză în cruce ligătură de sârmă încrucişată infecţie încrucişată transversal ocluzie încrucişată ocluzie încrucişată plan transversal compatibilitatea grupelor sanguine ligătură încrucişată tăietură transversală. boring circulatory circulatory system circulatory trouble circulation wandering lymphoid cell Kenfiller cherubism circumference knife electrosurgical knife delay narrow face temporization delayed / retarted eruption delayed expansion inhibition factor late eruption delayed / retarded dentition cutting blade product. tranversal crossbite crossbite occlusion. stock. polizarea aurului trusă de instrumente trusă de urgenţă rezervă set mănuşă de cauciuc de unică folosinţă mănuşă de cauciuc mănuşă de examinare din cauciuc aparat aparat de anestezie aparat Begg aparat cu ştift şi tubuşoare aparat de diatermie echipament de electrochirugie aparat de electroliză aparat electronic de testare a vitalităţii pulpare aparat extraoral aparat ortodontic aparat de sudură aparat de sablare aparat de infuzie aparat craniofacial higrofor crosscut bur crosswire (surg. crossbite transversal plane blood group crosstolerance crosslinking (chem. kit gold polishing kit instrument case urgency kit / set store.

exhaustor universal appliance burnout wax apparatus vibrator WaterPik machine. Xray illuminator. despicare divizat secţionare buză dublă cap cu cuzineţi dubli nod chirurgical dublu birefringenţă difiodont . difiodonţie lărgire conică dublă amprentă divizată cu extremităţi duble scalpel dublu inspirator apparatus duplicating equipment myofunctional appliance orthodontic appliance casting apparatus polymerization apparatus receptor retaining device.) bicomponent alloy twoprocedure stage mandrel with pin and chuck and two locating prongs bilateral bilateral mimetic paralysis bibevelled cutting instrument doublesided disc twoabutment FPD twopoint contact double biangle chisel bifurcation bifurcated section in two division divided division double lip doublebearing head double knot birefraction of light diphyodont doubleflatted technique divided impression doubleended doubleended scalpel . biphase binary alloy diphyodont bidental twoway lighting reciprocation (prosthodont. oral hydrotherapy apparatus bifid syntropy bicuspid permanent bicuspid tooth double plane instrument lancet nongamma 2 amalgam sandwich impression technique twophase bedding. bisturiu lanceolar amalgam nongamma 2 amprentă în doi timpi ambalare în doi timpi aliaj binar difiodont bidental iluminare bifocală masticaţie bilaterală aliaj bicomponent procedeu bifazic mandren cu două pinuri de poziţionare şi ac de fixare bilateral paralizie facială bilaterală instrument de tăiere cu lamă dublă disc biactiv RPF cu doi stâlpi contact în două puncte dublu daltă biangulară bifurcaţie bifurcat. retainer retraction appliance fixation apparatus radiographic illuminator.aparat de respiraţie artificială aparat de duplicare aparat miofuncţional aparat ortodontic aparat de turnat aparat de polimerizare receptor dispozitiv de retenţie aparat de retracţie aparat de fixare negatoscop sterilizator uscător aspirator aparat universal aparat de ars ceară vibrator hidropulsor WaterPik bifid sintropie dinte bicuspidat / bicuspidian dinte bicuspidat permanent instrument cu plan dublu bisturiu cu tăiş dublu. radiographic film viewer sterilizer desiccator aspirator. dedublat secţionare.

amestec malaxor de gips aparat de malaxare. general practitioner medicated patient treated caries . amestecare spatulă baton pt amestec hârtie pt. maipraxis medicaţie tratament de canal radicular conduită de tratament fază de tratament fişa planului de tratament planificarea tratamentului schiţarea planului de tratament terapie fonetică / logopedică aplicare topică de fluorid tratament de întreţinere / conservativ tratament stomatologic la patru mâini tratament etiopatogenic tratament medical tratamentul leziunilor parodontale tratament postoperator cură radicală succes terapeutic insucces terapeutic incurabil fişă dentară medic curant bolnav tratat carie tratată mixture mixing mixing proportion mixing / stirring time spatulator paper mixing pad cement mixer mixing bowl plaster mixer malaxor mixing slab / tablet mixing spatula mixing stick mixing pad mixing baton mixing spatula mixing glass slab mixture. terapie tratament anticoagulant tratament de urgenţă tratament întro singură şedinţă tratament nedureros tratament de albire a dinţilor tratament ortodontic eroare profesională. therapy anticoagulant treatment immediate treatment / therapy onesession treatment painfree treatment toothwhitening treatment orthodontic treatment malpractice medication root canal therapy treatment to be followed treatment sequence problem list work sheet treatment planning pictorial treatment planning sheet. blend mixed saliva mixed composition hand initial stage initial caries initial symptom initial dose initial treatment. amestec malaxor de ciment bol pt. malaxor plăcuţă pt. amestec tub de amestec spatulă placă de sticlă pt. amestec amestec. physician. combinaţie salivă mixtă compoziţie mixtă mână stadiu prodromal carie incipientă simptom de debut / iniţial doză de atac incipient tratament.amestec amestecare proporţie de amestec timp de malaxare aparat pt. pictorial charting system speech therapy topical fluoride application conservative treatment fourhanded dentistry cause related treatment medical treatment periodontal treatment postoperative care radical therapy successful treatment treatment failure incurable dental chart doctor. amestecat bloc de hârtie pt.

ascuţit extracţie extirpatie chist extirpat dezarticulare corectare excavare excavare instructor percuţie eliminare volum expirator de rezervă expulsie hand disinfection manual handpiece handpiece autoclave handpiece spanner miniature handpiece laboratory handpiece hand trituration hand trituration manual instrument proofread hand plugger / condenser manual condensation hand rest manual dexterity handled mixing formation prepared cavity protruding snaggletooth expanded duty auxiliary reduction make up.dezinfectarea mâinilor manual piesă de mână autoclav pt. echilibrare echilibrare ocluzală neechilibrat dezechilibru ocluzal arc de echilibrare armonie ocluzală funcţională ocluzie echilibrată aplicarea de ic proeminenţă rezistenţă la oboseală albire dezvoltare ulcerare ulceros supinaţie reducerea luxaţiei ATM enucleaţie subţiat. desfacerea piesei de mână piesă contraunghi cu cap în miniatură piesa de mâna pt. piese de mână cheie pt. lecturare fuloar de mână condensare manuală suport pt. adaos cauterizare. jaw reposition enucleation tapered. sharp extraction extirpation exteriorized cyst disarticulation correction. work out protuberance protrusive supplement cauterization cautery equalization. protrusiv complementar. bleaching development ulceration ulcerated supination TMJ luxation repositioning. laborator fricţiune manuală malaxare manuală instrument de mână corectarea manuscrisului.) fatigue strength whitening.ardere cauter egalare.antebraţ abilitate manuală malaxare manuală formare cavitate preparată proeminent dinte proeminent personal auxiliar cu drepturi lărgite micşorare prelucrează protuberantă. proeminenţă în propulsie. equilibration occlusal equilibration imbalanced occlusal imbalance balancing spring functional occlusal harmony balanced bite / occlusion wedging prominence (anat. revision. rectification sauceration curettage instructor percussion elimination expiratory reserve volume rejection (graft) .

supune presiunii micrognatie arc auxiliar. irigare turnare de model presează. open solubilization flush lavage model casting. extindere palpare rezistenţă extirpare perforation perforation corrosion excision exploration. deschidere. expunere solubilizare clătire spălătură. moulding squeeze.perforaţie perforare coroziune excizie explorare. attempt controlled experiment experimental gingivitis experimental medicine subject of an experiment experimental animal purpose of experiment experimental group experimental epidemiology experimental pathology tested subject accompanying disease accompanying symptom microcephalism. infiltrare elimină expansiune. eşantion epidemiologie experimentală patologie experimentală subiect testat afecţiune coexistentă simptom adiţional microcefalie defect microscopic de etanşeitate fibrilă oligodinamic mică piesă în contraunghi incisivul lateral inferior stâng incisivul lateral superior stâng incisivul lateral inferior drept microglosie premolar prim inferior al doilea premolar inferior primul premolar inferior stâng al doilea premolar inferior stâng primul premolar superior stâng al doilea premolar superior stâng premolar primul premolar inferior drept al doilea premolar inferior drept microstomie mică chirurgie endoorală iradiere iradiant durere iradiată avulsat dezhidratare. exsiccation widening leaking screen expansion palpation resistance evulsion (avulsion) . microcephaly microleakage fibril oligodynamic little contraangle handpiece lower left lateral incisor upper left lateral incisor lower right lateral incisor microglossia lower / inferior first premolar second lower/inferior premolar lower left first premolar lower left second premolar upper left first premolar upper left second premolar premolar tooth lower right first premolar lower right secont premolar microstomia dentoalveolar surgery radiation radiant irradiating / projected pain avulsed dehydration. exicare lărgire difuziune. resort auxiliar personal auxiliar experiment experiment controlat gingivită experimentală medicină experimentală subiect de experienţă animal de experienţă scopul experienţei lot experimental. press micrognathia finger / auxiliary spring auxiliary / ancillary personnel experiment.

spot enteric fever vesicular eruption resection selection secretion excretion selective secretion gland causative causative agent removable removable denture removable apparatus (orthodont. factor etiologic mobilizabil proteză mobilizabilă aparat ortodontic mobilizabil RPF demontabilă restaurare protetică compozită mobilizabilă exsanguinare proiecţie atrezia canalului salivar orificiu de drenaj substracţie clinică clinică universitară clinic diagnostic clinic caz clinic asistentă de igienizare colet clinic farmacologie clinică rădăcină clinică moarte clinică şanţ gingival clinic coroană clinică carie decelabilă clinic experiment clinic ştiinţific subclinic. camphor chlorhexdine chloride bleaching powder chloroform chloropercha chloropercha chlorouse disinfectant Knoop hardness test coagulation .) removable FPD fixedremovable prosthesis persistent hemorrhage projection salivary duct atresia outlet subtraction clinic university clinic clinical clinical diagnosis clinical case dental hygienist clinical dental neck pharmacotherapeutics clinical root clinical death clinical gingival sulcus clinical crown (epidemiol.) clinical clinical test subclinical clinical examination / trial elements of the clinical examination clinician dental therapist radiographic mount chlorine chloramine chlorophenol.difuz extensie RPF cu extensie expunere protruzie erupţie tifos. nemanifest examen clinic elementele examenului clinic clinician stomatolog clinician suport pt. radiografie clor cloramină clorfenol clorhexidină clorură clorură de calciu cloroform gutapercă dizolvată în cloroform cloropercă dezinfectant pe bază de clor încercarea la duritate după scala Knoop coagulare expansive extension FPD with extension exposure protrusion eruption. rash. tifos exentematic erupţie veziculosasă rezecţie selecţionare secreţie glandulară excreţie selectiv.electiv. ales prin sondaj glandă secretoară cauzal agent cauzal.

curba Spee competenţă.necroză de coagulare coagul cheag de sânge cobalt aliaj cobaltcrom pensă Kocher cub cubic pedicul pediculat gelatinos coeficient de absorbţie cofeină digă de cauciuc portdigă izolare cu digă clemă pt. root collodion colloidal semifinal exam colo(u)rimetric coma combination clasp compact bone compact compensatory damages compensating curve anteroposterior curve. Spee curve competence fixation of complement complete. kofferdam suport pt. digă cleşte pt. full. digă coeziv cocaină clorhidrat de cocaină colesterol cristal de colesterol colagen colagenază colagenic fibre dentogingivale de colagen colagenolitic fibră colagenică colaps colateral canal radicular colateral coloid coloidal colocviu colorimetric comă croşet combinat os compact compact despăgubiri curbă de compensaţie curba de compenzaţie. pricepere fixarea complementului complet complex cavitate complexă complicaţie erupţie dentară dificilă material compozit compozit instrument pt. clame kofferdam cleşte perforator de digă digă. resp. collateral pulp. rubberdam rubberdam frame rubberdam isolation rubberdam clamp forceps. inserarea materialului compozit ciment compozit compozit fotopolimerizabil coagulation necrosis coagulum coagulation clot cobalt cobaltchromium alloy Kocherclip cube cubeshaped pedicle. rubberdam rubberdam punch rubberdam rubberdam holder cohesive cocaine cocaine hydrochloride cholesterol cholesterol crystal collagen collagenase collagenous dentogingival collagen fiber collagenolytic collagen fibre collapse collateral alveolar canal. clamp. total complex complex cavity complication complicated eruption composite resin composite composite applicator dental composite cement lightcured resin composites . peduncle pedunculate jellylike coefficient of absorption caffeine cofferdam.

) palatal connector constant constriction contact surface contact point contact stomatitis contact oral infection contact area contact. relation contraindication. concrement connector minor connector (prosthodont. contrast medium controlled drug controlled experiment control group (epidemiol. depozit conector conector mic conector principal palatinal constant constricţie suprafaţă de contact punct de contact stomatită de contact infecţie orală de contact arie de contact contact contraindicaţie contraindicat contracţie contracţii ligatură contractilă substanţă de contrast radiografie cu substanţă de contrast efect farmaceutic controlat experiment controlat grup martor.) healthmaintenance examination . connection. radiopaque medium radiograph. counterindication counterindicated contraction contractile contractile in grass line ligature contrast medium. lot de control examen de control subiect de control examen de control advantages of resin composite physical characteristics of composites disadvantages of resin composites autocured resin composites colo(u)rchanging composite esthetic stability of composite restorations composite filling material composite resin filling material compressive stress compression fracture warm guttapercha root canal filling technique compressive strain compressive strength compression moulding compressive strength compressibility computerized tomography CATscan concrescence concrement condensing force condensation curing silicon.) control examination control subject (epidemiol. impression material etching dissolution condylar axis congenital congenital anodontia congenital absence of teeth geneogenous congenital disorder of factor VIII concave concavoconvex concave mirror serum calculus.avantajele compozitelor proprietăţile fizice ale compozitelor dezavantajele compozitelor compozite autopolimerizabile material compozit cu variaţii coloristice stabilitatea estetică a restaurărilor compozite material de obturaţie compozită material compozit forţă de compresie fractură prin compresie obturaţie de canal cu gutapercă caldă prin compresie solicitare la compresie forţă compresivă amprentă prin presiune rezistenţă la compresiune compresibilitate tomografie computerizată examen computertomografic concreţiune depozit forţă de condensare materile de amprentă pe bază de siliconi cu reacţie de condensare condiţionare acidă ax condilian congenital anodonţie congenitală anodonţie congenitală congenital tulburarea congenitală a factorului VIII concav concavconvex oglindă concavă tartru.

craniometry sinciput disease. dentiţie precoce precoce gingivită precoce terapie precoce naştere prematură nounăscut prematur boala Bowen boala Capdepont fiziopatologie antecedente patologice spital contour buccal contour contour line (Owen's contour lines) conical salt conservation conservative method conservative / operative / restorative dentistry conservative surgery conservative conservative treatment consistency consultation consultant dysergia coordinate attrition. early premature contact accelerated / premature eruption early / premature dentition premature early gingivitis premature therapy premature birth premature baby Bowen's disease Capdepont's disease physiopathology P. skull. (past history) hospital . abrasion. illness premature premature. a sângelui) metodă de conservare odontologie conservatoare chirurgie conservativă conservativ tratament conservator consistenţă consultaţie consultant tulburare de coordonare coordonată uzură abrazie patologică rezistenţă la uzură test al rezistenţei la uzură uzură aproximală faţetă de uzură. untimely. de abrazie proba la uzură rezistenţă la uzură neuzat abrazia smalţului petele lui Koplik percuţie răşină copolimeră fisură viscerală arc branchial fisură viscerală craniu traumatism craniocerebral baza craniului cranian. precoce contact dentar prematur erupţie precoce erupţie prematură. erosion abnormal wear abrasion resistance wear test proximal wear wear facet abrasion test abrasion stability unabraded enamel abrasion Koplik's spot percussion copolymer resin branchial / visceral cleft branchial arch visceral cleft (branchial cleft) cranium. brain brain injury cranial base cranial craniofacial cranial index craniofacial fracture (Le Fort II) cranial height cephalometry.contur contur bucal contur conic sare de bucătărie conservare (de ex. head. cranial craniofacial indice cranial fractură de bază a craniului (Le Fort II) înălţimea craniului cefalometrie boltă craniană boală prematur timpuriu. H.

) cast veneer crown coronal stepback technique operation for coronal denudation metal crown with acrylic resin veener band scissors allcast crown crown abutment porcelain veneer crown. porcelain veneered crown crowned partial crown cap. pathogenesis pathogen pathogenecity acrylic resin crown resinfaced crown aluminium cap anatomic crown gold crown pivotcrown. postcrown crown stump tooth crown crown convexity crown remover crowned crownbill crown (head of tooth) coronal fracture (crown fracture) threequarter crown crown sleeve temporary crown coronal pulp porcelainjacket crown. jacket crown porcelainfaced crown porcelainfaced crown. unlimited restriction. aetiology. coroană stanţată coroană provizorie pulpă coronară coroană jacket din porţelan pericoronar infecţie pericoronară coroană clinică coroană mixtă coronar tehnica step back intervenţie chirurgicală pt. prelungirea coroanei coroană mixtă cu placare polimerică foarfecă de tăiat inel de cupru coroană turnată coroană stâlp coroană ceramică coroană cu faţetă vestibulară din porţelan coroană cu faţete vestibulare de porţelan reconstituire coronară coroană parţială coroană coroană telescopică fractură coronară coroană cu prag coroană fără prag inpatient refer to hospital. put in hospital hospital management internship hospitalisation hospital ward pathognomonic prognostic prognostic prognostic clinical periodontal examination chart boundless. limitation limited etiology. crown telescope crown tooth crown fracture shoulder crown shoulderless crown . fused porcelain crown pericoronal pericoronaritis visible crown (epidemiol. detaşarea coroanei reconstituire coronară instrument de tăiat coroane coroană (dentară) fractură coronară coroană parţială trei pe patru disc pt.bolnav spitalizat internează în spital administraţia spitalului practică medicală tratament spitalicesc salon de spital patognomonic prognosticul bolii prognoză prognostic tablou clinic fişă de examen parodontologic nelimitat limitare limitat etiologie agent patogen patogenie RPF acrilică coroană cu faţetă acrilică coroană de inveliş din aluminiu coroană anatomică coroană de aur coroană pe dispozitiv radicular bont coronar coroană dentară convexitate coronară instrument pt.

reciprocity tear lacrymal duct lacrymal secretion lacrymal gland lacrymal sac angled scissors counterangle handpiece counterangle bur mineral oil mantle artificial crown spittle expectoration. sputum bowl. muşcarea unghiei piriform disc. spittle. periferic viteză de rotaţie freză circulară perie circulară circular matrice circulară fibre circulare de colagen matrice circulară portmatrice circulară mediu. phlegm. disk discoid sandpaperdisc dental disc rubber disc diamond abrasive disc carborundum wheel / disc flat disc polishing disc cutting wheel / separating disc support for discs pathologic(al) correction occlusal adjustment. spittoon circular circumferential rotational speed rotary saw circular brush circular precontured circular matrix circular collagen fiber groups circular matrix matrix retainer milieu nail biting bulb . anturaj onicofagie. reciprocitate lacrimă canal lacrimal secreţie lacrimală glandă lacrimală sac lacrimal foarfecă cotită piesă de mână contra unghi freză pt. spută scuipătoare circular circumferential. occlusal correction / recontouring correlation histopathological pathology gerontology medical / hospital ward corticosteroid cortisone anamnesis emery disc esthetical crown stone stone cement descaling. discuri patologic corecţie adaptare ocluzală corelare histopatologic patologie gerontologie salon de spital corticosteroid cortizon istoricul bolii disc de şmirglu coroană estetică / fizionomică piatră ciment piatră detartaj tusa formare de tartru dentar concrement efect reciproc. expectoraţie. contra unghi ulei mineral halat coroană de înveliş scuipare. expectoraţie scuipat. pickling coughing tooth tartar tartar reciprocal effect.disc discoid disc de hârtie abrazivă disc dentar disc de cauciuc disc de şlefuire diamantată disc de carborundum disc aplatizat disc de lustruire disc de separare suport pt. cuspidor bowl.

inverted.excavator în formă de pară formă de pară biopsie prin trepanare ciculară delimita circumscriere peteşie. domed trephine / punch biopsy encircle. consecinţă. igienă bucodentară comunitară apropiere. bandage dressing material bandage scissors calcular requirement pilot / followup / longitudinal study sequela subsequent conclusion middle. approach adduction mean / middle value semiadjustable articulator medium size dental caries mezialization central point . hematom cutanat ciscumscris circumscris. pansament material de pansat foarfecă pt. outline of face compasses fascicular bundle bone bundle compulsory subjects bond thermopolymerization bonding temperature setting time setting expansion setting contraction polymerization surgical dress accelerant. tartric criteriu studiu pilot / longitudinal sechelă. delimitat scleroderma circumscrisă circumstanţă complicat sutura circulară înconjurare contur contur facial compas fascicular os fascicular fascicol materii obligatorii legătură priză la cald căldură de priză timp de priză expansiune de priză contracţie de priză polimerizare pansament chirurgical accelerator clemă pt.tifon calcular. intermediate public health public health dentist public health / community dentistry nearness. urmare următor concluzie intermediar sănătate publică stomatolog în serviciul igienei publice/ medicinei comunitare stomatologie. bandă pansament cu eugenat de zinc ţesut conjunctiv ţesut conjunctiv subepidermal fibrom celulă conjunctivă ţesut conjunctiv lax ţesut conjunctiv fibros sarcom pansează. convergenţă adducţie valoare medie articulator mediu proces carios de profuzime medie mezializare punct median pearshaped excavator cone. define circumscription petechia circumscription circumscribed scleroderma circumstance complicated (a)round suture surrounding outline. limit. contour contour. accelerator band clamp zincoxide eugenol caps connective tissue subepidermal conjunctive tissue fibroma connective tissue cell loose conjunctival tissue fibrous conjunctival tissue sarcoma dress.

middle mesoderm. mesodermal central incisor median line (midline) mesial traffic injury traffic injury communicating neutral neutralization community dentistry comunity periodontal index of treatment needs (CPITN) centre central cerebral palsy central nervous system intermediate form intermediate abutment indirect indirect infection transmission direct. neutral neutralizare stomatologie comunitară indice CPITN centru central paralizie cerebrală sistem nervos central formă intermediară stâlp intermediar indirect infecţie indirectă transmitere direct infecţie directă cranial aparat craniofacial fractură craniofacial LeFort III reper cranian craniofacial anomalie craniofacial disostoză craniofacial ligatură de sârmă craniofacial craniomaxilar cefalometru punct craniometric pastă pt. leziune accidentală comunicant indiferent. desensibilizare unguent anestezic crepitaţie cretă pată albă de smalţ praf de cretă cretos cretinism crezol chirurgie prin refrigeraţie criostat crioterapie cristal cristalin cristalizare reţea de cristale material de ambalare din cristobalit critic nivel critic al pHului determinând o decalcifiere încărcare critică punct critic median plan median central. mezodermal incisiv central linie mediană mezial accident rutier rană. immediate direct infection cranial craniofacial appliance craniofacial disjunction. granulate crystalline crystallization space lattice (physics) crystobalite investment critical. inert. crepitation chalk white spot in enamel chalk powder chalky cretinism cresol cryocautery cryostat (histol. fracture craniometric point craniofacial craniofacial anomaly craniofacial dysostosis craniofacial suspension wiring craniomaxillary cephalometer craniometric point desensitizing paste an(a)esthetic paste crepitus.plan median median median mezoderm. decisive critical decalcifying pH level proof stress critical point .) cryotherapy crystal.

established gingival lesion chronic juvenile periodontitis chronic simplex (marginal) periodontitis chronic apical periodontitis chronic pulpitis pernicious an(a)emia supraclavicular cumulative exposure (radiol.punct culminant. extrinsec incizie externă oblică forma de contur exterior rezorbţie radiculară externă fracţiune externă exogen epiteliu adamantin extern tegument chiuretaj chiuretaj alveolar chiuretaj apical chiuretaj periapical chiretajul pungii gingivale chiuretaj gingival chiuretă chiuretă parodontală chiuretaj gingivoparodontal chiuretaj subgingival instrument de detarfraj în formă de chiuretă crisis. curette periodontal curette periodontal curettage subgingival curettage curette sealer . fastigium cromoplasmă cromic cromcobalt aliaj cromcobaltnickel bacterii cromogene cromozom cromat acid cromic cronic pulpită cronică hiperplazică gingivită cronică parodontită juvenilă cronică parodontită marginală cronică parodontită apicală cronică pulpită cronică anemie feriprivă PattersonKelly (boala PlummerVinson) supraclavicular efect radiant cumulat conic piatră conică con con invers freză conică freză con invers con de fetru fontanelă cercetare. investigare. external ectoderma external compact bone extrinsic external bevel incision outline form external dental root resorbtion external traction exogenous outer enamel epithelium integument curetting. diferit diferenţă specific excentric extern ectoderm compacta osoasă externă exogen. explorare cercetare stomatologică cuticulă cuticulă dentară eterogen. criză. miscellaneous difference.) conic conical abrasive rotary cone inverted cone conical bur inverted cone bur felt cone fontanel(le) scientific investigation. fastigium chromatin chromic chromecobalt. research dental research cuticle dental cuticle diverse. different. curettage alveolar curettage periapical curettage periapical curettage gingival pocket curettage gingival curettage cutting spoon. cobaltchromium chromecobaltnickel alloy chromogenic bacteria chromosome chromiumplated chromic acid chronic hyperplastic chronic pulpitis chronic gingivitis. variance specific excentric exterior. sharp spoon.

arc labial labil pedală de reostat labiodonţie labiomentonier labioversiune cablul turului cu pedală masă de laborator laborator laborator dentar echipament de laborator taburet pt. chiuvete calitativ hipoproteinemie calitativă tablou sanguin calitativ tablou sanguin cantitativ quantum satis (q. lesion white lesion carious lesion soft soft solder soft guttapercha soft provisional filling material soften. soft palate palatal paralysis soft tissue malacia fluoride varnish litmus paper.) silica. laborator probă de laborator treaptă leziune leziune albă leziune carioasă moale sudură cu topire joasă gutapercă moale material de obturaţie provizorie moale înmuiere radiaţii moi ţesut moale tumoră a ţesuturilor moi modificarea ţesuturilor moi abces al ţesuturilor moi pungă supraalveolară consistenţă moale palatul moale. alăptare la sân numărarea lactobacililor lacunar placă cribriformă subliminal threshold value pain threshold supraliminal flask. testpaper suckling. până la saturaţie cuarţ lampă cuarţ convalescenţă salon de convalescenţă motor cu reostat de picior labial suprafaţa labială înclinaţie vestibulară bară labială.s. valoare de prag prag de durere supraliminal chiuvetă presă pt. damage. lactation.). quartz.s. breast feeding lactobacillus count lacunar cribriform plate . sunlamp (re)convalescence recovery room foot engine labial labial surface labioinclination labial bar unstable. unsteady foot starter labiodental labiomental labioversion foot control cable laboratory bench laboratory dental prosthetics laboratory laboratory equipment laboratory stool laboratory test footrest loss suffered. văl palatin paralizia palatului moale ţesut moale înmuiere lac fluorurat hârtie de turnesol lactaţie. rockcrystal quartz lamp. sink flask press qualitative qualitative hypoproteinosis qualitative blood picture quantitative blood picture quantum satis (q. make* soft soft radiations (soft rays) soft tissue soft tissue tumo(u)r soft tissue alteration soft tissues abscess suprabony / supracrestal pocket softness root of mouth.subliminal prag valoric.

secret lateral lateral excursion lateral surface lateral root canal perforation lateral cleft (lip cleft) lateral condensation methode (endodontics) lateral checkbite lateropulsion latex gloves latex examination gloves viewable visible crown (epidemiol. skin graft sliding flap . flap skin flap. afebrilitate febră septică lambou lambou cutanat. slack loose conjunctival tissue feverish. fevered feverous spasm antipyretic. grefă cutanată lambou alunecat. hidden. tardy low speed latent. inhibare lent viteză mică. lax ţesut conjunctiv lax febril spasm febril antipiretic febră în perioada erupţiei dentare febră intermitentă termometru scăderea febrei. delay decelerate. febrifuge. turaţie redusă latent. slow down/up slow. feverfree septical fever lobe. concealed. antifebrile dentition fever fit / attack / bout of fever clinical / fever thermometer afebrility. malaxarea cimentului carcinom epitelial epiteliom cu celule scuomatoase plăcuţă pt. perceptibly optic / visual nerve parallax. ascuns lateral mişcare de lateralitate suprafaţă laterală perforaţie laterală dehiscenţă laterală obturaţie de canal prin condensare laterală verificarea relaţiilor ocluzale în lateropulsie lateropulsie mănuşă de cauciuc mănuşă de examinare din cauciuc vizibil coroană clinică vizibilitate nerv optic paralaxă febră lejer.) visibly. optic / visual angle fever. amestecare spatula spatula apăsător de limbă plat rebord plat disc aplatizat nas turtit freză fisură cu cap plat perioadă de latenţă latent placă încetineşte încetinire. spatula flat flat ridge flat disc flat nose flat fissure end bur period of latency latent slab slacken.lamina dură lampă de fotopolimerizare lanciform freză cu vârf în formă de lance formă de flacără freză cu cap în formă de flacără freză flacără excavator lopăţică incisiv în formă de lopată placă pt. rotit lamina dura polymerization lamp lanciform spearpointdrill flameshaped flame head drill flame bur shovelshaped digger shovelshaped incisor cement slab epithelial carcinoma squamous cell carcinoma mixing slab / tablet spatula mixing spatula tongue depressor. temperature loose.

exfoliation breath halitosis. hermetic hermetic / nonleaking seal humidifier atmospheric pressure barodontalgia air press caster emphysema chamfer compressor dyspnea (dyspnoea) air turbine airway respiratory disease tracheal foreign body vacuum encase. investment in vacuum casting in vacuum respiration.chiuretaj parodontal cu lambou lambou gingival lambou mucoperiostal operaţie cu lambou lambou mucozal lambou pediculat. fetidity cooling (down) descriptive epidemiology . etanş închidere ermetică higrofor presiune atmosferică barodontalgie aparat de turnare sub presiune emfizem margine oblică. descompunere acoperire decapitare muşchi coborâtor dislocare descendentă slăbire disjuncţia craniofacială a lui Le Fort trahee traheotomie traheostenoza traheal embolie gazoasă răcire cu aer doză minimă compresor cu aer ermetic. chanfrein compresor dispnee turbină cu aer cale aeriană afecţiune respiratorie aspirarea traheală de corp străin vid ambalare în vid turnare în vid respiraţie paralizie respiratorie insuficienţă respiratorie aparat respirator boală caşectizantă descuamare.) infradisplacement sliming down Le Fort fracture trachea tracheotomy tracheostenosis tracheal aerai embolism air cooling minimal dose air compressor airtight. scraping bald tongue (atrophic glossitis) abrade wear. exfoliere răsuflare halenă fetidă refigeraţie epidemiologie descriptivă open flap curettage gingival flap mucoperiosteal flap flap operation mucous membrane lobe pedicle flap / graft laterally repositioned flap swaging graft mucoperiosteal flap decomposition decomposition process smoothing. grefă tubulară lambou rotit lateral lambou de rotaţie lambou mucoperiostal descompunere proces de descompunere şlefuire limbă atrofică abrazează abrazie ardere liză. abrasion burning reduction covering decapitation depressor (anat. breathing respiratory paralysis respiratous insufficiency resuscitator debilitating disease desquamation.

F cu extensie braţ elastic anchiloglosie ac Lentulo. de înghiţit amprentă material de amprentă material pe bază de alginat pt.) substantial swallow (down) deglutitive impression impression material alginate impression material elastic impression material hydrocolloid impression material elastomeric impression material polyether impression material polysulphide impression material reversible hydrocolloid impression compound silicon rubber impression material functional thermoplastic impression material precision of impression functional impression impression plaster impression tray mandibular impression tray acrylic resin tray stainless steel impression tray sandwich impression technique divided impression impression paste partial impression copper ring impression impressing suppress inoculation leontasiasis ossium ablation . segmentară amprentă cu inel de cupru amprentare direct impression suprimă inoculare leontiazis osea. strangulate endotracheal insufflation mouth-to-mouth insufflation / ventilation inspirator apparatus temper of psychical origin to cut*.P. amprentă material de amprenta funcţionala termoplastica precizia amprentei amprentă funcţională gips pt.bizotare troncconic uzează ligatură respiraţie endotraheală respiraţie artificială gură la gură aparat de respiraţie artificială temperament psihogen secţionează placă lamelar os lamelar proteză cu placă denudare cleşte plat lamelă de smalţ modelare formă de lentilă. amprentă substanţă elastică pt. facies leonin ablaţie bevel cylinderdomed wear down ligation. amprentă tip Stents elastomer cu silicon pt.) plate shears enamel lamella modelling lenticular hypohemispherical head bur cantilever fixed partial denture elastic arm ankyloglossia. amprentă hidrocoloid pt. freză spiralată ac Lentulo important înghite de deglutiţie. amprentă amprentă parţială. lamellar lamellar bone removable prosthesis denudation (periodont. amprentă lingură de amprentă lingură de amprentă inferioară port amprentă din răşină acrilică lingură de amprentă inox perforată amprentă în doi timpi amprentă divizată pastă pt. ligature. lenticular freză lenticulară R. amprentă material de amprentă pe bază de tiocauciuc material de amprentă pe bază de polieteri material de amprentă pe bază de silicon polisulfidic hidrocoloid reversibil material pt. to strike* plate discoid. tonguetie twist drill Lentulo spiral (endodont.

film bacterial pellicle remove coated tongue sheet treatment sequence cast veneer crown veneered material leptosome sediment. persoană cu constituţie slabă depunere. resect levator muscle slought air pressure air jet compressed air aerobic drain tube . rezecare muşchi ridicător escară. scamă presiunea aerului jet de aer aer comprimat aerob cale de drenaj bathing stepdown bur pellicle. decolorare depozit calcar bizou bandă abrazivă pt. deposit tooth accretion calcareous deposit bevel finishing strip dropped offspring progeny aspiration covering lethal dose test lethal gene attachment attached break. depozit depunere de concreţiuni. tartru dentar. strike. descendent descendent aspirare învelire. leuk(a)emia aleuk(a)emic leuk(a)emia monocytic leuk(a)emia myeloid leuk(a)emia leukoblast leukocyte basophilic leukocyte eosinophilic leukocyte polymorphonuclear leukocyte mononuclear leukocyte neutrophilic leukocyte. white spot lesion (oral mucosa) spotted or erosive leukokeratosis hairy leukoplakia (AIDS) homogenous leukokeratosis leukokeratosis nodularis verrucous leukoplakia leukokeratosis verrucosus cut. finisare înfundat urmaş. sediment. fracture fracture fractured genesis leucosis. coating. neutrocyte leukocytic infiltration leukocytosis leucogram nicotinic stomatitis leukokeratosis. inserţie ataşat.clătire freză de înfundat prag pelicula eliminarea plăcii bacteriene limbă saburală cearceaf faze de tratament coroană mixtă material de placare leptosom. acoperire determinarea dozei letale genă letală ataşament. inserat fracturează fractură fracturat geneză leucemie leucemie aleucemică leucemie monocitară leucemie mieloidă leucoblast leucocit leucocit bazofil leucocit eozinofil leucocit polimorfonuclear leucocit mononuclear leucocit neutrofil infiltraţie leucocitară leucocitoză leucogramă stomatită nicotinică leucoplazie leucoplazie pătată sau erozivă leucoplazie cu vilozităţi (AIDS) leucoplazie omogenă leucoplazie nodulară leucoplazie verucoasă leucoplazie verucoasă secţionare.

spaţiul posterior de închidere sigilare.). laser alezaj canalar cu laser examinare cu laserdoppler iradiere cu laser radiaţie laser terapie cu laser lichen plan eroziv anestezie locală cu lidocaină lidocaină pulverizată ligamente alveolodentare ligament desmodontal / parodontal ligament stilohioidian ligament stilomandibular ligament sfenomandibular ligament temporomandibular extern ligament temporomandibular intern ligatură ligatură de stabilizare ligatură contractilă ligatură intermaxilară ligatură de stabilizare cribriform. Spix's spine lingual lingual apex alveololingual sulcus. strangulate stabilizing ligature contractile in grass line ligature intermaxillary ligature stabilizing ligature. închidere (fisurei.) lyophilization lipid local an(a)esthesia logopédia speech therapy local . linguoplate lingual bar linguoplate (connector bar) lingual aspect lingual continuous 1 clasp lingual cavity lingual lock (orthodont.) sealing laser laser equipments root canal treatment with laser ray laser doppler examination laser irradiation laser (light amplification by stimulated emission of radiation) laser therapy erosive lichen planus local an(a)esthesia with lydocain lydocain spray periodontal ligaments periodontal ligament stylohyoid ligament stylomandibular ligament sphenomandibular ligament external temporomandibular ligament internal temporomandibular ligament ligature. spongios limb alveolar leucemie limfatică linia albă partea inferioară a liniei milohioidiene linie milohioidiană linia oblică externă expansiune termică lineară limbă abces lingual limbă geografică limbă neagră limbă scrotală spina lui Spix lingual apex lingualizat şanţ alveololingual (fundul de sac) cuspid lingual faţa linguală foramen lingual arc lingual. mandibular spine.) linear thermal expansion tongue lingual abscess geographical tongue black (hairy) tongue crenated tongue lingula mandibulae. connector bar. alveololingual fold lingual cusp lingual surface lingual foramen lingual arch (orthodont. şanţului) laser echipamente pt. foraminous limbus alveolar (anat.) lymphatic leuk(a)emia white line mylohyoid ridge mylohyoid line external oblique line (anat. ortofonie terapie fonetică / logopedică local postdam area (prosthodont. retaining ligature porous. bară linguală bară linguală bară linguală dinspre faţa linguală croşet lingual continuu cavitate linguală blocaj lingual liofilizare lipidă anestezic local logopedie.

lues venerea lye. mobile.anamneză locală aplicare locală de fluor excizie locală factor de creştere locală localizare localizat parodontită juvenilă localizată eprubetă studiu longitudinal plagă împuşcată balant rebord alveolar flotant fractură de etiologie balistică fractură balistică lubrifiere procedeul CaldwellLuc ciupitor de os tip Luer lues bază alcalin lupă lupus eritematos discoid luxaţie luxaţie habituală luxaţie temporomandibulară pulsatil durere pulsatilă limfadenită cervicală limfocit tehnică de congelare granulom lizozomal litic orificiu placă protetică perforată macrocheilie macrodontism macroglosie macrognaţie boala ghearelor de pisică faţă de pasăre. miez practică privată cabinet privat turaţie înaltă electrochirurgie cu înaltă frecvenţă ambalare în material refractar aparat de turnare cu presiune înaltă punct de topire înaltă colorant cu topire înaltă înălţimea feţei dimensiune verticală a ocluziei hipertensiune comportament boală comportamentală ştiinţa comportamentului autoretentiv explorare REM local anamnesis topical fluoridation local excision local growth factor localization localized localized juvenile periodontitis testtube. loose flabby ridge gunshot fracture gunshot fracture lubrication. basic magnifying glass. hypertension behaviour behavioural disease behavioural science selfretaining magnetic resonance imaging (MRI) . micrognaţie mijloc. alkali alkaline. greasing Caldwell-Luc operation Luers bone forceps syphilis. retort longitudinal study bullet wound moving. convex lens discoides lupus erytematosus (DLE) luxation habitual luxation dislocation of temporomandibular joint. micrognathia core private practice private practise high rotation high frequency electrosurgery refractory investment castingair pressure machine highfusing point highfusing stain facial height vertical dimension of occlusion high blood pressure. subluxation of temporomandibular joint) throbbing pulsating pain cervical lymphadenitis lymphocyte freezedrying technique lysosomal granule lytic depression (anat.) perforated resin base removable prosthesis macro cheilia macrodontia macroglossia macrognathism catscratch disease birdlike face.

mandrin. protruzie mandibulară axă mandibulară proteză cu plan de direcţionare mandibulară unghiul mandibular. maxilar inferior submandibular propulsie ramura ascendentă a mandibulei poziţia de repaus al mandibulei mandibular anevrism arteriovenos al mandibulei chist mandibular anestezia nervului dentar inferior reflex maseterin (mandibular) prognaţie mandibulară. rest corrosive effect corrode milling gingival crest (gingival margin) infraorbital margin hilt corrosive. chuck tonsil tonsillectomy tonsillitis cuff loss of permanent teeth permanent / secondary dentition residual permanent permanent / secondary dentition burning residue residue. mandibulomaxilară gutieră mandibulomaxilară mandren cu filet interior mandrin amigdală faringiană tonsilectomie amigdalită manşetă. gonion disostoză mandibulofacial fixare intermaxilară tracţiune intermaxilară liga tură intermaxilară bimaxilar protruzie bimaxilară imobilizare intermaxilară. cofrag pierderea dinţilor permanenţi dinţi permanenţi rezidual permanent dentiţie permanentă reziduu de ardere reziduu gravaj gravează gravare rebord gingival rebord infraorbital mâner caustic magnetic field nuclear metaphase (mitosis) f(o)etus f(o)etal liver infectious hepatitis macrophage macroscopical mucous patch white spot in enamel debris / epithelial rests of Malassez malignant ameloblastoma malignant tumo(u)r / growth wheel stone mandibula inframandibular propulsive movement of mandible lower jaw bone repose mandibular position mandibular arteriovenous aneurysm of mandible mandibular / jaw cyst mandibular nerve block mandibular masseter reflex protrusive mandible mandibular axis mandibular guideplane prosthesis angle of the mandible gonion mandibulofacialis dysostosis intermaxillary fixation intermaxillary / maxillomandibular traction intermaxillary ligature bimaxillary double protrusion (bimaxillary) maxillomandibular fixation. gonion simfiza mandibulară. corroding . (intermaxillary fixation) intermaxillary splint mandrel with internal thread mandrel. remnant.câmp magnetic nuclear mitoză făt fetal ficat hepatită infecţioasă macrofag macroscopic placă mucoasă pată albă de smalţ resturile epiteliale a lui Malassez ameloblastom malign tumora malignă piatră de şlefuit rotundă mandibulă.

soluţie caustică restaurarea cavităţii de clasa II a afecţiune secundară infecţie secundară radiaţie secundară secundar reproducere aparat de duplicare masaj gingival mastectomie mască mască pt.) median plane mediosagittal plane denture characterization establishing . dysgnathia maxillofacial maximal maximal dose maximal convexity maximal intercuspidal position maximal mouth opening position nasal meatus mechanical condensation mechanical stimulus frictional keratosis mechanical stimulus dyslalia mechanic plaque control Meckel's ganglion Meckel's cartilage medial median cleft median nasal process (embryol. inel pt. sutură întreruptă sutură înnodată în diferite puncte matrice matricea pt. anestezie generală mască chirurgicală materia albă sutură în diferite puncte. inhalaţii mască pt. mat maxilar superior submaxilar rezecţie de maxilar superior maxilar osteotomie maxilară fractură de maxilar superior LeFort I anomalie maxilofacială maxilofacial maximal doză maximă convexitate maximă poziţie de intercuspidare maximă poziţie de deschidere maximă a gurii meat nasal condensare mecanică stimul / iritaţie mecanică hipercheratoză cauzată de iritaţia mecanică stimulent mecanic dislalie controlul mecanic al plăcii dentare ganglionul sfenopalatin a lui Meckel cartilajul lui Meckel median fisură mediană mugurele nazal intern plan medial plan mediosagital individualizarea protezei constatare corrosive solution class 2 restoration secondary affection secondary infection secondary rays secondary duplication duplicating equipment gingival massage mammectomy mask inhalation mask an(a)esthetic mask surgical mask materia alba interrupted mattress suture mattress suture matrix amalgam matrix matrix stripe matrix holder / retainer matrix retainer three common matrice cervical matrix platinum matrix celluloid matrix matrix band foilcondenser chalky upper jaw / maxilla inframaxillary upper jaw resection maxillary maxillary osteotomy maxillary fracture maxillofacial anomaly. obturaţii de amalgam matrice tip bandeletă port matrice portmatrice circulară matrice circulară matrice cervicală matrice de platină matrice de celuloid bandă. matrice matrice din celuloid cretos.

poluat forţează punere în tensiune supraveghere. corresponding.supresie îmbolnăvire prevalenta morbidităţi rata înbolnăvirii morbiditate frecvenţa îmbolnăvirii afecţiune coexistentă afecţiune secundară boală de sistem credibil credibilitate torsiune identic carioprevenţie. proper infect contaminate stained strain flexing. creşte pulpă descoperită manifestare deschidere. crearea de acces soluţie suppression illness. extending. disorder. contaminează poluează. contaminează contaminat. observaţie inversare reversibilitate modelare inhibare acţionare depăşit (teorie) deces definiţie prelungire iniţiator observaţie întărire concrement. sickness. stretching observation. glaciate adequate. cured resin measure enlarge / extend / increase exposed pulp manifestation opening solution . colorat. note hardening. fortification freeze. observation. prophylactic prophylactical substance reinforcing. malady morbidity prevalence rate / incidence of diseases morbidity frequency of diseases accompanying disease secondary affection systemic disease reliable reliability (pharmacol. lengthening initiator remark. strenghtening. indisposition. profilactic substanţă profilactică întărire îngheaţă corespunzător infectează. reinforcement concretion indurated malaxate polymer. affection. concordant caries prevention stomatological prevention prophylactical measure method preven(ta)tive prevention prophylaxis collective prophylaxis prophylactic treatment preven(ta)tive / prophylactic orthodontia preven(ta)tive medicine preventive agent preventive. disease. definition elongation. calcul biliar indurat malaxează răşină polimerizată măsoară se măreşte în volum. watching turning reversibility moulding inhibition drive exploded/ discredited theory death determination. prevenţia cariei prevenţia stomatologică mijloc de prevenire metodă de prevenire prevenţie profilaxie profilaxie colectivă intervenţie profilactică ortodonţie preventivă / interceptivă medicină preventivă material preventiv preventiv.) turning identical.

cu) hormon al corticalei suprarenale adrenocortical para argumente pro şi contra bust. melanocit melanom cald gutapercă condensată la cald încălzire balon cu aer cald antagonist secundar antagonism secundar şanţ secundar fisură secundară canal secundar. pause look at / examine / view / survey stabilize custom.distribuţie pe sexe mestecă lezează înterupere inspectează fixează. weight zygote clearance realization. heating hot air / warm air syringe secondary antagonist secondary antagonism secondary seal secondary fissure secondary canal adventitious side effect parathyroid glands byproduct sinuses of nose. embrasure deep sensibility overlap (vertical overbite) coma.) worm.concavitate. basal (histol. depresiune sensibilitate profundă supraacoperire verticală. stabilizează obişnuinţă sprijin suprafaţă de sprijin tratament de întreţinere / conservativ inspecţie încărcare zigot clearance realizare iluminare iluminare laterală sistem de iluminare ceară de albine celulă melanică. cavity. ocluzie adâncă stare de somnolenţă profundă profund membrană bazală filet freză de înfiletare freză de filetare pt. habit support rest area conservative treatment inspection load. beside. usage. profound narcosis profound lamina. suprarenal adrenal suprarenal hormone adrenocortical by. adjuvant efect secundar glande paratiroidiene produs auxiliar sinusurile paranazale pansinuzită glandă suprarenală suprarenal (în leg. colateral secundar. use. accessory pansinusitis adrenal gland. burden. break. implementation illumination oblique illumination illuminator beeswax melanic cell melanoma warm warmly condensated guttapercha warming. thread of screw tap (thread cutting) selfthreading pin menisectomy meniscus quantity quantitative menstrual cycle gingivitis . concavity. piept carie profundă infundare. pin parapulpar meniscectomie menise articular cantitate cantitativ gingivită menstruală / catamenială sex distribution (statistics. near pros and cons bust profound caries depression.) chew vulnerate / injure / damage interruption.

măsurare stabilitate dimensională stabilitate dimensională rigid suport rigid articulaţie imobilizată bară rigidă şină / atelă / bară rigidă rigiditate anchiloză. degree. synthetic artificial sweetener artefact lime demineralization concretion sclerotic bone calcareous degeneration calcification sclerosed calciferous calcareous deposit calcification calcification pulpal calcification calcareous metabolic carpal index methacrylate metallographic metastatic . lifesaving service gauge poison measuring dimension stability dimensional stability rigid rigid support rigid articulation rigid bar rigid bar rigidity rigid temporomandibular joint poisoning bismuth intoxication toxemia heavy metal intoxication virulent. model didactic model de lucru artificial edulcorant. dimension. quality master cast working model. analizează sondă gradată vas gradat aparat de măsurare perpendicular secţiune perpendiculară aparat de măsurare pahar etalon reper cranian scală gradată sondă gradată parodontală eprubetă gradată măsură. rigiditate ATM (temporomandibulara) intoxicaţie intoxicaţie cu bismut stare toxică intoxicaţie cu sărurile metalelor grele toxic balanţă. cântar cântăreşte. masterwork artificial.mentă psihopat asistent de salvare serviciu de salvare măsură otravă determinare. masterpiece. înlocuitor artificial al zahărului artefact var demineralizare concrement os sclerozat degenerescentă calcaroasă calcifiere sclerozat calcificat depozit calcar calcefiere depunere calcară degenerescentă calcică pulpară calcaros metabolic indice metacarpian metacrilat metalografic metastatic mint insane paramedic ambulance. poisonous balance. pair of scales weigh / balance measuring wire bale / bailer scoop measuring / surveying instrument perpendicular square off measuring / surveying instrument measuring cup craniometric point measuring scale measuring scale probe measuring phial (ampoule) measure(ment). grad model original. scale.

ghidaj anterior incisiv central incisiv lateral incisiv lateral mezenchim mezenchimal mezioocluzie. group function central incisor lateral incisor lateral incisor mesenchyma. anterior protected articulation. mielinizat celulă migratoare migrenă. mesenchime mesenchymal mesioclusion. mesial occlusion mesial cusp mesial surface tooth mesialisation / mesial drift mesial mesial cavity mesial rebord mesiodens mesiodens mesiodistal mesiodistal direction mesiolabial mesiolingual mesioocclusal (MO) mesioocclusal cavity mesioocclusodistal (MOD) mesiopalatal mesioversion mesiovestibular root mesoderm mesodermal naked. megrim cluster headaches mycosis microbe microgram(me) microcephaly micrometer-caliper . nanism dentar microgenie microglosie micrognaţie microstomie cu teacă mielinică. faţă de pasăre calibrator micrometric metric system methyl acrylic resin methyleneblue histologic section cutting wound / injury cutting injury incisal margin / edge tooth angle incisal force incisor tooth diastema lower/inferior lateral incisor shovelshaped incisor supernumerary incisor restoring of a fractured incisal anterior guidance. microorganism microgram microcefalie. ocluzie mezializată cuspid mezial suprafaţă mezială migrarea dinţilor în direcţie mezială.sistem metric acrilat metilic albastru de metil secţiune histologică plagă tăiată leziune tăiată margine incizală unghi incizal forţa incisivă dinte incisiv diastema incisiv lateral inferior incisiv în formă de lopată incisiv supranumerar restaurarea fracturii de incisiv conducere de grup frontal. cefalee migrenă micoză microb. mezializare mezial cavitate mezială margine mezială meziodens meziodens meziodistal direcţie meziodistală meziolabial meziolingual MO = mezioocluzal cavitate mezioocluzală MOD = mezioocluzodistal meziopalatinal mezioversiune rădăcină meziovestibulară mezoderm mezodermal nud microdontism. nude microdontism microgenia microglossia micrognathism microstomia myelinated migratory / wandering cell migraine.

probă. studycast sample / model / pattern sampling error (statistics. peer sample / model / pattern amalgam die high precision impression material master model plaster model trimmer copperplated post plaster model. microflora microradiography binocular microscope microtome Mikulicz's aphtha root canal applicator edged broach ppm (parts per million) mimic mimetic musculature everywhere present hypomineralization mineralizated matrix miniature bur minimum basing miniature handpiece quality. eşantion. model eroare de eşantion înregistrarea ocluziei macheta / model de ceară a modela instrument de modelat amalgam material de modelat material de modelat elastic bont de modelat instrument pt. eşantion model de amalgam material de amprentă de precizie/ fluid model original sablator model metalizat prin galvanoplastie model de ghips model gnatostatic model de antrenament model pt.) occlusal device wax model / wax pattern to model amalgam carver moulder material modelling plastic material mould abutment carving instrument plaster moulding modelling wax moulding instrument myofunctional myofunctional appliance gland submandibular gland adenoma secreting gland .) castdrying furnace splitcast method studymodel. cast matrixband. modelat instrument de modelat miofuncţional aparat miofuncţional glandă glandă submandibulară adenom glandă secretorie microorganism acidophilic microorganism microorganism elimination microorganism colony. recordcast. plaster cast gnathostatic cast training model inlay die / model duplicator. class qualitative quality control review. mould (technol. inlay duplicator matriţă cuptor de uscat modele metodă de montare a modelului în articulator cu santuri de reper model de studiu mostră. modelare gips de model ceară pt.microorganism microorganism acidofil eliminarea microorganismelor microflora microradiografie microscop binocular microtom aftă Mikulicz ac Miller ac Miller cu cant ppm (pars per mille) mimică muşchii mimicii omniprezent hipomineralizare matrice mineralizată freză miniatură protecţie pulpară minimă piesă contraunghi cu cap în miniatură calitate calitativ control calitativ supracontrolul calităţii model.

mouth douche phantom head moulage.) monocyte monocytic leuk(a)emia monocloracetic acid monomer infectious mononucleosis mononuclear leukocyte mounted point morbidity morphine morphology cheek biting mortality death rate wash(ing) mosquito forceps motivation motorized chair water pick. clemă pt. implant model ocluzal fantom metodă modul statistic scală de duritate Mohs trigon retromolar inel molar croşet. functional occlusal harmony direction / trajectory of movement . molar retromolar molar radiografie molară cu aripioare greutate moleculară monobloc monocit leucemie monocitară acid monocloracetic monomer mononucleoză infecţioasă leucocit mononuclear piatră montată morbiditate morfină morfologie muşcarea mucoaselor jugale mortalitate indice de mortalitate spălătură pensă mosquito motivare fotoliu stomatologic acţionat electric hidropulsor cap fantom mulaj staţionar mişcarea Bennett mişcare în diagonală mişcare de retruzie. retracţie mişcare centrifugă mişcare verticală mişcare glisantă mişcare de incizie ocluzie dentară funcţională traseu de deplasare glandular adenitis sweat gland secretion gland lacrymal gland cervical ganglion lymphatic gland mitotic index mitral valve prosthesis measurement of dental mobility articulating model demonstration model. phantom method statistics mode degree of hardness Mohs retromolar triangle molar band molar clamp retromolar molar posterior bitewing radiographs molecular weight monoblock (orthodont. dummy elastic compound modelling plaster of Paris implant model occlusal pattern manikin.glandular adenită glandă sudoripară glandă secretoare glandă lacrimală ganglion cervical ganglion limfatic indice de mitoză proteză valvulară mitrală determinarea mobilităţii dentare model în ocluzie model de demonstraţie material elastic pt. moulding stationary Bennett movement diagonal motion / movement retrusive motion eccentric movement vertical movement slider movement bite movement functional occlusion. amprentă gips de Paris model pt.

de tranziţie joncţiune mucogingivală mucoid şanţ mucolabial lambou mucoperiostal fără incizie verticală secundară lambou mucoperiostal fibromucoasă mucoasă mucostatic mucinos mucină fesă de tifon tehnică cu inele multiple chist multilocular papilomatoză linguală multiplă multiplicare pastă mumifiantă. film placă de mucină mucocel tumora mucoepidermoidă gingia mucogingivala. coworker occupational therapy buccinator muscle canine muscle pterygopharyngeal muscle triangularis muscle of lip labial quadrate inferior muscle digastric muscle genioglossus muscle geniohyoid muscle glossopalatine muscle glossopharyngeal muscle hyogloss muscle incisivii labii inferioris muscles incisivii labii superioris muscles upper lip quadrate muscle levator veli palatini muscle .) multilocular cyst pebbly tongue multiplication mummifying paste epidemic parotitis. devitalizantă parotidită epidemică banc de lucru piesă de lucru loc de muncă fişă de comandă confecţionarea modelulu de lucru partea lucrătoare activă ocluzie de partea lucrătoare colaborator ergoterapie muşchiul buccinator muşchiul canin muşchiul pterigofaringean muşchiul triunghiular al buzelor muşchiul pătrat al mentonului muşchiul digastric muşchiul genioglos muşchiul geniohioidian muşchiul glosopalatin muşchiul glosofaringean muşchiul hioglos muşchii incisivi ai buzei inferioare muşchii incisivi ai buzei superioare muşchi ridicător al buzei superioare muşchiul peristafilin intern propulsation motion protrusive motion tic kinematic translatory movement movable mobility degree motor nerve dental mobile clinic mortar pestle MRI magnetic resonance imaging mucinous film mucin / mucoid plaque mucous extravasation cyst mucoperidermoid tumo(u)r transitional gingiva mucogingival junction mucoid mucolabial fold envelop flap mucoperiosteal flap mucoperiosteum mucosa mucostatic muscilagious mucin bandage. mumps work bench work(piece) workplace.mişcare propulsivă mişcare protruzivă tic cinetic mişcare de translaţie mobilizabil grad de mobilitate nerv motor cabinet stomatologic mobil mojar pistil REM rezonanţă electrică magnetică peliculă de mucină. place of work worksheet working model preparation working side working occlusion collaborator. gauze multiband technique (orthodont.

V. denture foundation area denture retention / stability denture flange. dentureedge complete denture synthetic resin acrylic facing . polimeric dinte din acrilat material termoplastic răşină polimerizabilă la cald. dentureborder. denture periphery. termopolimerizare coroană acrilică portamprentă din răşină acrilică coroană mixtă cu placare polimerică matrice din celuloid bandă din celuloid proteză acrilică adeziv polimeric fibră sintetică material compozit cu polimerizare la raze U. register plastic acrylic resin filling material plastic wedge plastic instrument acrylic resin veener acrylic resin artificial tooth thermoplasticizing substance heat cured resin acrylic resin crown acrylic resin tray metal crown with acrylic resin veener plastic matrix plastic matrix strip acrylic resin removable prosthesis adhesive resin resin veining fibre (technol.muşchiul lingual inferior muşchiul maseter muşchiul mental muşchiul milohioidian muşchiul omohioidian muşchiul palatoglos muşchiul palatofaringean muşchiul pterigoidian muşchiul pterigoidean extern muşchiul pterigoidian intern muşchiul rizorius muşchiul sternocleidomastoidian muşchiul sternotiroidian muşchiul stiloglos muşchiul stilohioidian muşchiul temporal muşchiul tensor al vălului palatin muşchiul transvers al limbii muşchiul transversal mentonier muşchiul vălului palatin muşchiul vertical al limbii muşchiul zigomatic index plastic. polizată a restaurării protetice suprafaţa ocluzală a restaurării protetice dinte artificial ceramic designul restaurării protetice suprafaţa de sprijin al restaurării protetice stabilitatea restaurării protetice marginea protezei proteză totală răşină sintetică faţetă din acrilat longitudinalinferior muscle of the tongue masseter muscle mental muscle mylohyoid muscle omohyoid muscle palatoglossal muscle pharyngopalatine muscle pterygoid muscle lateral pterygoid muscle medial pterygoid muscle risorius muscle sternocleidomastoid muscle sternothyroid muscle styloglossus muscle stylohyoid muscle temporal muscle tensor veli palatini muscle transverse muscle of the tongue transverse muscle of the chin muscle of uvula verticalis linguae muscle zygomaticus muscle index.) ultraviolet radiation cured resin quickcured resin acrylic root canal pivot artificial abutment post and core denture denture prognosis denture esthetics denture polished surface denture occlusal surface porcelain / ceramic artificial tooth denture design denture supporting area. material sintetic material de obturaţie fizionomică pe bază de polimeri ic din plastic instrument din material plastic faţetă din material plastic. răşină de polimerizare rapidă ştift intraradicular din material plastic bont artificial dispozitiv corono-radicular (DCR) dinte artificial prognoza longevităţii restaurării protetice efectul estetic al restaurării protetice suprafaţa lustruită.

finisher rotatory instrument chuck remover root canal instrument root canal filling condenser malar elevator aplication instrument for calciumhydroxid cement set of instruments instrumentation stainless steel instrument surgical instrument instrument cabinet colourcoded instrument instrument tray tantalum instrument instrument cleaning filling / stopping instrument artefact operation monophase surgical treatment preoperational preoperative cast operative operative procedure operative procedures surgical reconstruction operating auxiliary surgical surface operative planing pouch procedure for subepithelial grafts palliative intervention/ operation plastic surgery intervention radical operation postoperative post-operative shock operating room operating table operating / surgical suit operating lamp operating mask . eroare profesională. hiperactivitate disfuncţie unitate funcţională insuficienţă funcţională tulburare funcţională.iatrogenie. aplicarea cementului hidroxid de calciu set de instrumente instrumentare instrument din oţel inoxidabil instrument chirurgical dulap pt. disfuncţie evaluarea funcţiei parafuncţie instrument protejarea instrumentului masă cu instrumente dezinfectarea instrumentului instrument abraziv instrumente de tehnică dentară instrument pt. obturaţia canalului radicular instrument de ridicare al arcadei zigomatice instrument pt. finisare instrument rotativ instrument pt. hipoactivitate activitate crescută. device dental technicians instruments finishing instrument. malpraxis nomenclatorul anatomic al lui Miihlreiter gingie artificală funcţionare activitate redusă. operaţie lampă scialitică mască chirurgicală malpractice nomina anatomica Miihlreiter artificial gingiva functioning descreased activity hyperactivity dysfunction functional unity functional insufficiency functional disturbance / trouble functional evaluation parafunction instrument instrument protecting instrumental table instrument disinfecting abrasive instrument. îndepărtarea frezei instrument endocanalar instrument pt. operaţie chirurgicală operaţie întrun singur timp preoperativ model confecţionat pe baza amprentei preoperatorie operativ intervenţie chirurgicală intervenţii chirurgicale restaurare chirurgicală personal auxiliar din blocul operator câmp chirurgical plan de operaţie intervenţie plastică asupra crestei alveolare atrofice intervenţie paliativă intervenţie chirurgicală plastică operaţie radicală postoperativ şoc postoperativ sală de operaţie masă de operaţie halat pt. instrumente instrument de tantál igienizarea instrumentului instrument de obturaţie. cabinet instrument codificat cromatic tavă pt. fuloar artefact intervenţie.

asistentă instrumentară fotoliu chirurgical procedeu. size nanism daily dose circadian daily sunburn diurnal bruxism drug addiction drug addict narcotic narcosis narcotisation.) sodium fluoride solution macro cheilia macrogenia macrocephaly high tension / voltage macrodontia high frequency enlargement magnifying glass / loupe central incisor lower left central incisor upper left central incisor lower right central incisor upper right central incisor high pressure compressed air hardening of hearing lower/inferior first molar. natremie răceală. molarul de 12 ani dinte molar turnare de precizie epilepsie cu crize grand mal mărime. twelveyear molar molar (tooth) high precision casting grand mal seizure dimension. mole (oral pathol. anestezie generală preanestezie membrana lui Nasmyth conţinut în sodiu. guturai. narcosis inhalation intravenous narcosis an(a)esthetic mask prean(a)esthetic enamel membrane (Nasmyth's membrane) sodium content cold sodium sodium fluoride . sixyear molar lower/inferior third molar lower/inferior second molar. gripă sodiu fluorură de sodiu surgical nurse operating chair manipulation artificial artificial abrasion nerve sheath myelinated fibre unmedullated myeloid myeloid leuk(a)emia myeloma multiple myeloma chondromixoid fibroma sucrose n(a)evus. zilnic zilnic arsură solară bruxism diurn narcomanie narcomaniac narcotic narcoză narcoză prin inhalaţie anestezie generală pe cale venoasă mască pt. dimensiune nanism doză zilnică circadian. molarul de sase ani al treilea molar inferior. manoperă artificial abrazie artificială teacă mielinică fibră nervoasă mielinizată amielinic mieloid leucemie mieloidă mielom mielom multiplu fibrom mixocondromatos zaharoză nev soluţie de florură de sodiu macrochelie macrogenie macrocefalie tensiune înaltă macrodontism frecvenţă înaltă mărire lupă incisiv central incisivul central inferior stâng incisivul central superior stâng incisivul central inferior drept incisivul central superior drept presiune înaltă aer comprimat surditate molarul prim inferior. molarul de minte inferiori al doilea molar inferior.

) untreated dental caries noncohesive gold negative base / nonprecious metal inoperable . wet. humidize humectant. species. fixare nazomandibulară nasopalatin rinofaringean tub nazotreheal lichid umed umectează umectant umiditate toleranţă faţă de umiditate lichid sinovial absorbant curbă inversă sfert restaurarea cavităţii de clasa a V-a tratament stomatologic la patru mâini formă pătrată pătrat cromofob intoxicaţie cu săruri de metale grele dispnee necroliză pulpă necrozată osteonecroză necroză pulpară necroză aseptică gen instabil. race. necerată fir natural nazal nasion chist nasoalveolar chist nasolabial nasolabial nasolacrimal imobilizare. inconstant impermeabil aur necoeziv metal nobil / preţios con de fetru neresorbabil. neabsorbabil opacitate de smalţ contact ne funcţional interferenţă ocluzală neigienic neomogen boală venerică genă xlincată distribuţie pe sexe carie netratată aur necoeziv negativ metal nepreţios. damp moisten. mankind unstable impermeable noncohesive gold noble / precious metal felt cone nonabsorbent nonfluorotic enamel opacity nefunctional contact occlusal interference nonhygienic nonhomogeneous venereal disease sexlinked gene sex distribution (statistics. quadrangular square chromophobe heavy metal intoxication oppression in breathing necrolysis necrotic pulp osteonecrosis.fosfat de sodiu hipoclorit de sodiu clorură de sodiu perborat de sodiu mătase dentară naturală. bone necrosis pulp death (necrosis of pulp) aseptic necrosis genus. wetting agent humidity wet strength synovial fluid absorbent reverse curve quarter class 4 restoration fourhanded dentistry square. nenobil inoperabil sodium phosphate sodium hypochlorite sodium chloride sodium perborat unwaxed dental floss natural bristle nasal nasion nasoalveolar cyst nasolabial cyst nasolabial nasolacrymal nasomandibular fixation nasopalatine nasopharyngeal nasotracheal tube juice wet.

sphenopalatine nerve sphenopalatine nerve deep temporal nerve abducens nerve accessory nerve acoustic nerve inferior alveolar nerve auriculotemporal nerve buccal / buccinator nerve facial nerve frontal nerve glossopharyngeal nerve hypoglossal nerve infraorbital nerve lachrymal nerve lingual nerve mandibular nerve masseteric nerve maxillary nerve mental nerve nasopalatine Scarpa's nerve oculomotor nerve ophthalmic nerve optic nerve anterior palatine nerve.S. A.I.necontagios nespecific bacterii nespecifice antiinflamatoare nesteroidiene.) widespread disease public health service population palatine nerve middle palatine nerve. lesser palatine nerve pterygopalatine nerve. greater palatine nerve posterior palatine nerve greater superficial petrosal nerve deep petrosal nerve external pterygoid nerve internal pterygoid nerve trigeminal nerve vagus nerve zygomatic nerve dentinal sheat Neumann flap (periodont.) Asociaţia Stomatologică Internaţională (FDI) necontractil neoplasm. neadeziv incomplet staţionar canal radicular neapexificat concepere unitate internaţională (U.I.) neuralgic neuronal axon (nerve) neurogenic fibroma neurologic .N. tumora boală socială serviciu de sănătate publică populaţie nerv palatin nerv palatin mijlociu nerv pterigopalatin nerv sfenopalatin nerv temporal profund nerv oculomotor extern nervul accesor nervul acustic nerv alveolar inferior nerv auriculotemporal nerv bucal nerv facial nerv frontal nerv glosofaringean nerv hipoglos nerv infraorbital nerv lacrimal nerv lingual nerv mandibular nerv maseterin nerv maxilar nerv mentonier nerv nasopalatin Scarpa nerv oculomotor nerv oftalmic nerv optic nerv palatin anterior nerv palatin posterior nerv mare pietros superficial nerv pietros profund nerv pterigoid extern nerv pterigoid intern nerv trigeminal nerv vag nerv zigomatic lamă dentinară Neumann operaţia Neumann nevralgic neural axon neuronal fibrom neurogen neurologie noncontagious nonspecific nonspecific bacteria NSAID (non steroid anti inflammatory drugs) nonadherent incomplete stationary uncalcificated root apex generation International Unit (IU) Federation Dentaire Internationale (FDI) nonshrinking growth (pathol.

neuromuscular neuron neuroză ocluzie neutră, normală leucocit neutrofil neutropenic linia surâsului stomatită nicotinică, leukocheratoză nicotinică a palatului instrument de lărgit canale din nickeltitan (NiTi) depunere nicotinică discromie nicotinică acid nicotinic nitrogen, (N) gaz ilariant, oxid de azot analgezie prin oxid de azot inhalátor de protoxid de azot ganglion limfatic bucal ganglion cervical profund ganglion cervical superficial ganglion parotidian profund ganglion preauricular ganglion limfatic submandibular ganglion limfatic submaxilar ganglion limfatic submentonier nomă, stomatită gangrenoasă noma nomenclator, terminologie profesională valoare nominală contact labial normal doză normală unitate normală cheratinizare fiziologică curbă normală de aliniere dentară ocluzie normală noxă feminin genul feminin, femeie dezvoltare inhibare de dezvoltare perioadă de creştere direcţie de dezvoltare centru de creştere factor de dezvoltare linii de creştere hormon de creştere, hormon somatotrop tulburare de dezvoltare vegetal asistentă de igienizare / stomatologie creştere, formare, formaţiune nuclear platisma gât, colet, cervix carie de colet chist cervical transparenţă cervicală cervical matrice cervicală

neuromuscular neuron neurosis neutroclusion neutrophilic leukocyte neutropenia laughing line nicotinic stomatitis nickeltitanium (NiTi) file nicotinal deposit nicotinal discolouration nicotinic acid nitrogen (N) laughing gas nitrous oxide analgesia nitrous oxide inhaler buccal lymph node deep cervical lymph node superficial cervical lymph node deep parotid lymph node superficial parotid lymph node submandibular lymph node submaxillary lymph node submental lymph node, submental lymph gland gangrenous stomatitis, noma cancrum oris, noma technical language, professional terminology nominal value competent lips normal dose normal unit orthokeratosis alignment curve normal bite damage, injury woman's, female female expansion, growth growth inhibition growing period growing direction growing center growing factor incremental line growth hormone growing disturbance vegetable dental nurse growth, formation nuclear platysma neck, cervix cervical / gingival caries cervical cyst cervical translucency cervical cervical matrix

nerv cervical cervical limfadenită cervicală matrice cervicală ganglion cervical adenită cervicală venă cervicală arteră cervicală mucinos suboccipital ceafă linie cervicală salivă salivare sialoree chist salivar aspirator de salivă secreţie salivară scăderea secreţiei salivare, hiposialie secreţie salivară scăzută hipersecreţie salivară, hipersalivaţie enzimă salivară peliculă salivară flux salivar ptialism probă de flux salivar xerostomie asialie mucozitate mixom mucoasă submucos ţesut submucos cheratinizarea mucoasei mucozal lambou mucozal placă protetică cu sprijin mucozal erupţie mucozală mucoasă faringiană polip mucozal fren mucoasa boitei palatine mucoasă sublinguală hemoragie mucozală mucos secreţie mucosangvinolentă barbetă barbetă cu scaieţi clemă pt. barbeţică contaminare salivară calcul salivar / litiază salivară ablaţia unui calcul salivar litiază salivară glandă salivară glandă salivară submandibular glande salivare palatinale ablaţia glandei salivare adenectomie

cervical nerve cervical cervical lymphadenitis cervical matrix cervical ganglion cervical adenopathy cervical vein cervical artery mucinous suboccipital nape, back of the head cervical line saliva salivation salivation salivary cyst saliva ejector salivary excretion salivation diminuation hyposialia salivary gland hyperfunction salivary enzyme salivary pellicle salivary flow ptyalism, excessive salivation salivary flow test aptyalia, xerostomia asialia mucus mixoma mucous membrane under mucous membrane tissue under mucous membrane mucous membrane cornification mucosal mucous membrane lobe tissue supported denture basis mucous membrane eruption pharyngeal mucosa mucous membrane polyp frenum palatal mucosa (palatine mucosa) sublingual mucosa mucous membrane haemorrhage mucous phlegm napkin scratch napkin napkin holder salivary contamination sialolith, salivary stone, salivary calculus sialolithotomy salivolithiasis salivary gland submandibular salivary gland palatal salivary glands sialoadenotomy salivary gland extirpation

sialoadenită, inflamaţia glandei salivare atrezia canalului salivar imaginea radiologică a glandei salivare glanda seroasă sialectasie deglutiţia salivei salivă parotidiană retenţie salivară fistulă salivară salivă sublinguală salivă submandibulară aspirator de salivă medicament care reduce saliva sialogog duct salivar inflamaţie duetului salivar plastia duetului salivar stenoza duetului salivar dilatarea duetului salivar determinarea vâscozităţii salivare examenul vâscozităţii salivare salivă vâscoasă peduncul, mâner peduncular lambou tubular intervenţie plastică cu lambou în vizieră disfagie reflex de deglutiţie pediculat grefă tubulară, lambou pediculat înghiţire, deglutiţie mâner baston, băţ limbă sublingual arc sublingual nerv sublingual glandă sublinguală ranula mucoasă sublinguală atrofie linguală afecţiune linguală limbă fisurată glosoplegie, paralizie a limbii hemipareză linguală afecţiune linguală uvulectomie uvula bifida osul hioid suprahioidian muşchii din regiunea osului hioid vârful limbii edem lingual glosodinie, glosopiroză eritroplazie linguală sensibilitate linguală anchiloglosie glosodinie

sialoadenitis salivary duct atresia radiological aspect to salivary gland serous gland sialoectasy salivary deglutition parotid saliva mucoid retention salivary fistula sublingual saliva submaxillary saliva saliva ejector, dental pump antisialogogue sialogogue, salivant salivary duct salivary duct inflammation salivary duct plastic operation salivary duct stenosis salivary duct dilatation salivary viscosity test salivary viscosity test viscous saliva peduncle peduncular pedicle tube flap tubed pedicle graft deglutition pain, dysphagia deglutitional reflex pedunculate pedicle graft / flap swallowing, deglutition handle stick tongue sublingual sublingual arch nervus sublingualis sublingual gland ranula sublingual mucosa atrophy of tongue injury of tongue fissured tongue glossolysis, glossoplegia haemiparalyse tongue glossopathy uvulectomy bifid uvula hyoid bone suprahyoid muscles of hyoid bone glossal vertex glossocele glosodinya tongue erythroplakia glossal sensitivity ancylostoma, adherent tongue glossodynia

fren sublingual frenectomie linguală pensă linguală folicul lingual spasm lingual baza limbii glosită muşcarea limbii limbă fisurată faţa dorsală a limbii glosoptoză vârful limbii nerv lingual glosofaringian glosopalatinal musculatura limbii depărtător de limbă glosectomie excizie linguală, amputarea limbii apăsător de limbă limbă atrofică anchiloglosie limbă saburală limbă saburală amigdală linguală macroglosie glandă linguală glosotomie, glosectomie limbă bifida papilă linguală marginea limbii papilă linguală abces lingual instrument de raclaj lingual sutura linguală §(e)a nas în şa intermediar R.P.F în formă de şa materie primă cauciuc natural suprafaţă rugoasă orificiu, foramen axa sagitală fractură cu deplasare ocluzie deschisă fractură deschisă, cu complicaţii evidenţă fişă de observaţie sutură sagitală parietală cuspid incizant limfă ganglion limfatic ganglion submandibular adenită adenectomie poliadenită periganglionar periadenită

frenulum of tongue frenectomy lingual forceps lingual follicle glossopasm root of tongue glossitis, tongue inflammation lingual bite fissured tongue dorsum of the tongue glossoptosis tip of the tongue lingual nerve glossopharyngeal glossopalatinal lingual musculation lingual musculation tongue retractor glossectomy glossectomy, glossosteresis tongue depressor, spatula bald tongue (atrophic glossitis) ankyloglossia, tonguetie coated tongue coated tongue lingual tonsil macroglossia lingual gland glossotomy, glossectomy bifid tongue lingual papilla lingual border lingual papilla lingual abscess tongue cleaner glossorrhaphy saddle saddle nose saddle pontic raw material crude rubber latex uneven surface slot, embouchure sagittal axis dislocated fracture open occlusal relationship compound fracture record, register, registry, dossier record chart sagittal suture (anat.) shearing cusp lymph lymphaden, lymph node submandibular ganglion adenitis adenectomy polyadenitis perilymph(a) periadenitis

abces ganglionar vas limfatic vas limfatic limfatic ganglion limfatic sistem limfatic articulator tip şarnieră muşchi coborâtor axă de deschidere deschis ocluzie deschisă arc spiralat cu buclă deschisă mişcare de închidere deschidere sutură în opt mâner octogonal presiune turnare sub presiune atrofie de presiune scăderea presiunii atrofie de presiune rezistenţă la compresiune manometru spaţiu expus presiunii presiune ocluzală presiune osmotică presiunea de închidere a chiuvetei presiune axială spaţiu ferit de presiuni zonă care suportă presiunile oligoelemente urmărire pansament compresiv stare de repaus metabolism bazal poziţie de repaus salivă de repaus anxietate sedare tranchilizant, sedativ static întindere tracţiune coeficient de tracţiune / elasticitate / întindere rezistenţă la tensiune ductil ductilitate prag de ductilitate stanţează cheiloschizis, fisură labială buză de iepure cheilognatopalatoschizis apofiză, proces apofiză maxilară aerob obligatoriu anaerob obligatoriu parazit obligatoriu obturaţie inacceptabilă obturare, obstrucţie, obliterare

lymph node abscess lymphatic vessel / duct lymph vessel lymphaceus lymphatic gland lymphatic system hinge articulator depressor muscle opening axis open open bite, apertognathia open loop spring openingclosing movement suture, figure of eight octagonal handle pressure, pressing pressure casting pressure atrophy decompression pressure atrophy compressive strength manometer, pressure gauge pressure area occlusal pressure osmotic pressure flask closure pressure axial stress relief area stressbearing area trace element tracing clamped band rest, state of rest / repose basal metabolism rest occlusion resting saliva anxiety sedation tranquilizer, sedative, calmative static stretching extension modulus of elasticity tensile strength ductile ductility yield point swage cheiloschisis hare lip (lip, cleft) cheilognatopalatoschisis process maxillary process (embryol.) obligate aerobe obligate anaerobe obligate parasite inacceptable restoration obturation

obturator pt. despicături palatine obturator cu balama osteotomia ramurei sagitale a mandibulei, tehnica Obwegeser culoare adecvată odontoblast chist odontogen tumora odontogenă odontogeneză odontogeneză imperfectă fibrom odontogen sarcom odontogen odontogenic odontográf odontogramă odontoclast odontom complex cauză, pricină, temei, motiv ancoraj occipital cauză şi efect cauzal tratament etiopatogenic act ocluzor ocluzor ocluzor cu balama şanţ ocluzal abrazie habituală a suprafeţelor ocluzale analiză ocluzală fisură ocluzală carie ocluzală dizarmonie ocluzală echilibru ocluzal contact ocluzal sensibilitate ocluzală echilibrare ocluzală ajustare, echilibrare ocluzală presiune ocluzală ocluzal plan de ocluzie forţă ocluzală traumă ocluzală cavitate ocluzală sprijin ocluzal puncte de contact ocluzal disfuncţie ocluzală ocluzie centrică ocluzie cu conducere de grup ocluzie habituală înregistrarea ocluziei dezechilibru ocluzal interferenţă ocluzală unitate ocluzală curba ocluziei poziţie de ocluzie interferenţe ocluzale model ocluzal

cleft palate prosthesis, obturator for cleft palate hinged obturator Obwegeser sagittal osteotomy colour matching dentinoblast (odontoblast) developmental odontogenic cyst odontogenic tumo(u)r odontogenesis odontogenesis imperfecta odontogenic fibroma odontogenic sarcoma odontogenic odontograph odontogram odontoclast complex odontoma cause occipital anchorage cause and effect causal causerelated treatment document, deed, charter plane line articulator, bite frame (articulator) occluder (articulator, plane line) hinged occluder/cast relator occlusal pit habitual occlusal abrasion bite / occlusal analysis occlusal groove occlusal caries occlusal disharmony, malocclusion occlusal balance occlusal contact occlusal perception occlusal equilibration re contouring occlusal load occlusal bite plane occlusal force / load / stress occlusal trauma occlusal cavity occlusal rest / stop occlusal interferences occlusal disturbance central / centric occlusion group guiding occlusion habitual occlusion, occlusion of convenience, bite of convenience jaw relation record occlusal imbalance occlusal interference occlusal unit curve of occlusion occlusal position occlusal interferences occlusal pattern

presiune ocluzală spaţiu interocluzal plan de ocluzie stop ocluzal ocluzie statică spaţiu de ocluzie traumă ocluzală primară traumă ocluzală secundară relaţie ocluzală tulburare de ocluzie, malocluzie ocluzie traumatică analiza ocluziei ocluzologie, gnatologie înţelept, deştept înţelepciune cauzează cauzal fantom, model pt. demonstraţii instructor lubrificare suprafaţă colateral dinspre bucal, parte vestibulară canal colateral perete lateral ocluzie în lateropulsie înregistrare intrabucală cu machete a poziţiei de lateralitate lateropoziţie aproximai lambou cu rotaţie laterală direcţie laterală cefalografie de profil deplasare laterală iluminare laterală mişcare masticatorie în lateropulsie radiografie în unghi lateral condensare laterală dinspre faţă linguală determinarea suprafeţei mişcare de lateralitate imagine, normă laterală dinspre palatinal suprafaţă proximală dinţi laterali, trituranţi lateral incisiv lateral canalicul radicular lateral dizolvare soluţie soluţie alcoolică soluţia Dakin soluţie de azotat de argint soluţie fluorurată soluţie de infuzie soluţie Walkhoff solubilitate insolubil

occlusal pressure interocclusal distance occlusal plane centric stop static occlusion occlusal space primary occlusal trauma secondary occlusal trauma occlusal relationship occlusal disturbance, malocclusion traumatic / traumatogenic occlusion occlusal investigation gnathology brainy intelligence cause, occasion causing manikin, phantom instructor lubrication side, flank collateral buccal aspect collateral canal wall collateral lateropulsion occlusion lateral interocclusal record lateral position approximal laterally repositioned flap lateral side lateral headfilm lateral movement, laterotrusion oblique illumination laterotrusion lateral headfilm lateral condensation lingual aspect side determination lateral movement side / lateral / profile (view) palatinal aspect approximal surface molars, masticators lateral lateral incisor lateral rooth canaliculus dissolution solution alcohol solution Dakin's fluid silver nitrate solution fluoride solution infusion solution Walkhoff solution solubility insoluble

cancerology oncologist onlay ontogenie ontogeny opacity opalescent dentine option operation operating light operating field postoperative operation area operable opiate focus (optics. revaccinare vaccin temperatură de topire interval / timp de topire interval de topire punct de topire dislexie topire creuzet metal topit spermă fluorura de staniu folie de staniu oncologie oncolog onlay ontogenetic ontogeneză opacitate dentină opalescentă opţiune operaţie lampă de operaţie câmp operator postoperator arie operatorie operabil opiaceu focalizare optică optim doză optimă temperatură optimă oral aftă bucală anatomie orală per os anticoncepţional oral candidoză bucală lamă osoasă orală cuspid oral diagnostic bucal epiteliu bucal suprafaţă orală galvanism bucal insoluble soluble. umectant oligodonţie foarfecă psalidodonţie plumb folie de plumb şorţ din plumb saturnism paralizie saturniană lizereu saturnian vaccinare. optimum optimal dose optimal temperature oral oral aphtha oral anatomy peroral oral contraceptives oral candidosis oral bone crest oral cusp oral diagnosis oral epithelium oral surface oral galvanism . dissolvable soluble in water solvent humectant oligodontia scissors eugnathia lead lead plate lead apron saturnism lead palsy lead seam (lead line) seeding (bacteriol.) best.). fusion crucible smelt semen stannous fluoride tinfoil oncology. vaccination vaccine fusion/melting heat melting range melting range melting point dyslexia smelting.insolubil în apă solubil hidrosolubil solvent diluant.

rumeguş intracanalar odonton aftă bucală gigantă acromegalie. naris sinuses of nose. oronasal nose nasolabial cyst subnasal wing. ala (of nose) nasal bone nasal obstruction ear nose and throat specialist nasopharynx nasality tip of the nose perinasal nasal respiration nostril. nosebleed . ORList rinofaringe voce nazonată vârful nasului perinazal respiraţie nazală nară sinusurile paranazale transnazal unghiul nasului din profil sept nazal alimentare pe cale nazală cavitate nazală epistaxis oral gumma oral immunological diseases oral immunology oral carcinoma oral soft tissue abscess oral manifestation oral screen oral pathology oral prophylaxis oral rehabilitation oral submucous fibrosis oralsulcular epithelium oral fluid verruca vulgaris oral sepsis clockwise labial erysipelas erysipelas blowout fracture orbitale (cephalom) orbital plane orbital buccal cheekbiting root canal smear layer tooth giant oral aphta acromegaly giant cell giant cell tumo(u)r giant cell epulis giant cell sarcoma oroantral fistula oroantral orofacial pain orofacial pain orofacial muscles fistula. gigantism celulă gigantică tumora cu celule gigante epulis cu celule gigante sarcom cu celule gigante comunicare oroantrală bucosinusal durere orofacială sindrom de nevralgie orofacială muşchii orofaciali fistulă buconazală nas chist nazolabial subnazal aripă nazală os nazal obstrucţie nazală otorinolaringolog. accessory nasal inhalation nasal profile angle nasi septum nasal feeding nasal cavity nasal h(a)emorrhage.gomă sifilitică bucală afecţiuni orale de origine imunologică imunologie orală carcinom oral abcesul părţilor moi ale gurii manifestare orală scut vestibular patologie bucală profilaxie orală reabilitare orală fibroză bucală submucoasă epiteliu sulcular secreţie bucală verucă vulgară orală septicitate bucală în direcţia acelor de ceasornic erizipelul buzei erizipel facial fractură suborbitară punct orbital plan orbital orbital bucal muşcarea obrazului smear layer organic.

medicină medicină legală medicină experimentală os etmoid os incisiv premaxilar. spindle spindle cell spindle cell sarcoma orthodentine continuous orthodontic force orthodontic band arch turret arch turret orthodontic appliance orthognathism normal occlusion orthographic projection (radiol. remedy medical student healing art.) medical practitioner medical health certificate medical degree medical ethics medical school medical audit / examination medical profession certificate of health medical treatment dental uniform laboratory test malpractice medical consultation room medical board medical bill medical discretion obligativity medical audit / examination medical audit gerontology medicine. drug.M. medicament. os intermaxilar presiune osmotică os palatin fibrom osificant os sfenoid osteotomie osteită osteită alveolară alveolită cu durere postextracţională osteită deformantă Paget os temporal osteoblast osteoclast osteocit osteodistrofie osteogenic spindle fusiform. medicine forensic medicine experimental medicine ethmoid bone interincisive bone premaxilla osmotic pressure palatine bone ossifying fibroma sphenoid bone ostectomy osteitis alveolar osteitis dry socket osteitis deformans temporal bone osteoblast osteoclast osteocyte osteodystrophy osteogenic . maipraxis cabinet medical colegiul medicilor onorariu medical obligaţia păstrării secretului medical consult medical examinare medicală gerontologie medicament student la medicină ştiinţă medicală.) physician Doctor of Medicine (D.fus fusiform celulă fusiformă sarcom fusocelular ortodentină forţă ortodontică permanentă inel ortodontic activator de arc cleşte de îndoit sârmă folosit în scop ortodontic aparat ortodontic ortognatism ortognaţie proiecţie ortografică medic doctor medic medic practician medical certificat medical diplomă de medic deontologie medicală facultatea de medicină reexaminare medicală profesie medicală certificat medical tratament medical halat examen de laborator medical erorare profesională.

clătire seringă de lavaj endodontic cateter pt. cablu casetă coloană. sagittal of mandible corddriven flagellated cord (dent.) cachet column. edemaţiat edem senzaţie de greaţă sutura prin înnodare sutură interdentară sutură autonom osteoid osteomyelitis osteonecrosis marble bone postmenopausal osteoporosis primary osteoporosis osteoradionecrosis osteotome alveolar osteotomy cortical osteotomy splitting. rinsing. grade division undivided osteogenesis imperfecta osteoplasty divisible division of cells. ozonoterapie irigare. swelling retching. inocluzie sagitală măsură de precauţie acid oxalic oxigen deficit de oxigenare oxigenare anoxie fibră gingivală oxytalan fibră oxytalan ozon terapie cu ozon. lavaj bucal de uz casnic tratament la domiciliu ovoid overbite. pilier clasificare tipizare notificare diviziune. nausea interrupted suture interdental suture stitch independent . supraocluzie verticală overjet. cell division bifid tongue bifid uvula malar bone home care irrigator / waterjet home care ovoid overbite overjet precautionary / preventive measure oxalic acid oxygen oxygen debt oxygenation anoxia osytalan fibre osytalan fibre ozone ozonetherapy irrigation. lavaj soluţie de spălătură edem cerebral edem alergic edem angioneurotic edemaţiat edematos. divizare indivizibil osteogeneză imperfectă osteoplastic divizibil diviziune. divizare celulară limbă bifida uvula bifida os malar aparat pt. reazem. stâlp. mouthwash endodontic irrigating syringe irrigation catheter rinsing solution cerebral oedema allergic oedema angioneurotic oedema edematous oedematous oedema.ţesut osteoid osteomielită osteonecroză os marmorat osteoporoză postmenopauză osteoporoză primară osteoradionecroză osteotom osteotomie alveolară osteotomie corticală osteotomie sagitală transmisie prin curea flagelat coardă. equip. support classification typing mark.

cilindru aparat de turnat aparat de turnare sub presiune canal de turnare aluminiu turnat schelet metalic pt.autopolimerizabil material de sigilare autopolimerizabil compozite autopolimerizabile adeziv autopolimerizabil autoadeziv turnare prin centrifugare ambalat pt. măcinare molar. colaps. cădere incompatibilitate compatibilitate autopolimeryzable autopolymerizable pit and fissure sealant autocured resin composites autopolymerizable bonding material autoadhesive centrifugal casting encasing for casting defect in casting reservoir in casting sprue button casting hight precision casting autocleansing casting tap. senilitate triturare. turnare defect de turnare rezervor pt. masticator mandibular retromolar tuber lower left first molar lower left second molar upper left first molar upper left second molar lower right first molar retromolar genetics. proteză parţială schelet turnat al RPF croşet turnat bară interdentară turnată coroană turnată ceară de turnare obiect turnat. turnare aliaj de turnare tipar de turnare presiunea de închidere a chiuvetei aparat de turnare centrifugă de turnare aparat de turnare cu presiune înaltă mufă pt. mandibulară primul molar inferior stâng al doilea molar inferior stâng primul molar superior stâng al doilea molar superior stâng primul molar inferior drept retromolar genetică ereditar carcinom bazocelular ereditar ereditate ereditar boală ereditară proprietate ereditară hemoblast triturare prăbuşire. old age grinding. spruepin casting chanel casting gold casting alloy casting mould flask closure pressure casting machine centrifugal casting machine casting-air pressure-machine casting ring casting apparatus air press caster pouring sprue aluminium cast metal framework (partial denture) FPD cast framework casting clip arch bar splint all-cast crown casting-wax casting casting shrinkage multiple posts casting senescence. turnare con de turnare turnare turnare de precizie autocurăţire tijă de turnare canal de turnare aur pt. turnare. milling molar. dinte triturant tuberozitate retromolară. heredity hereditary nevoid basal cell carcinoma syndrome inheritance hereditary hereditary disease triat hemoblast trituration collapse incompatibility compatibility . turnătură contracţia turnăturii turnătură cu tije multiple bătrâneţe.

composite investment compound compound anchorage composite radiograph collision instinct insight stimulus (o)estrogens alloy gold alloy soldering alloy ternary alloy bicomponent alloy cobaltchromium alloy chromecobaltnickel alloy herpes zoster. laringotomie cartilaj tiroid pansament. întrepătrundere se lipeşte coeziune folie de aur coeziv convergenţă convergent complex amestec pt. conexiune sumă sintetic regenerare osoasă ghidată comparaţie contracţie articulează coaptare amestecare. shingles pacemaker patient patient education Paget's disease thyroid gland athyroidism parathyroid hormone thyrochondrotomy thyroid cartilage pack palatal palatal cusp palatal surface papillary palatal hyperplasia palatal root incisive / palatine papilla . sudare. ambalare ancorare compusă radiografie compusă ciocnire. compresă palatinal cuspid palatinal suprafaţa palatină hiperplazie gingivală palatinală rădăcină palatinală papilă palatinală summary to converge knitting connection. malaxare leagă modalitate de legătură legătură concrescenţă compresie compresibil compresibilitate fuzionare.rezumat confluează calus osos relaţie. conflict instinct presimţire instinctuală stimulare hormoni estrogeni aliaj aliaj de aur lot de sudură (lot) aliaj ternar aliaj bicomponent aliaj cobaltcrom aliaj cromcobaltnickel herpes zoster pacemaker pacient educarea pacientului boala Paget glanda tiroidă atireoză hormon tiroidian tirotomie. relation sum synthetic coupled bone remodelling paired comparison contraction articulate coaptation mix up. compound connect junction method relation concrescence compression compressible compressibility coalescence (congrescence) adhere cohesion cohesive goldfoil convergence convergent complex.

discuri de hârtie cromatografie pe hârtie hârtie pt. taste bud lingual papilla papilla salivaris superior. partea palatinală şablon pt. papilomatos papilom verucos sindrom PapillonLeFevre hârtie de articulaţie disc abraziv de hârtie con de hârtie con de hârtie conuri de hârtie asortate coloristic bloc de hârtie pt.) stylus palliative intervention / operation sore mouth palpation occlusal path cusp path complaint stagnation passive hyperaemia extraoral Xray panoramic imaging panoramic radiograph orthopantomograph pantomography pantomogram panthotenic acid Papanicolau staining technique vallate papilla filiform papilla foliate papilla fungiform papilla incisive papilla interdental / gingival papilla gingival papilla gustatory papilla. reclamaţie stagnare hiperemie pasivă radiografie panoramică extraorală radiografie panoramică ortopantomograf pantomografie pantomogramă acid pantotenic coloraţie Papanicolau papila caliciformă papilă filiformă papilă foliată papilă fungiformă papilă incisivă papilă interdentară / interproximal papilă gingivală papilă gustativă papilă linguală ostiumul duetului Stenon papilă papilă sublinguală papilectomie papilom inversat papilom keratinizat papilom scuamos papilom papilomatoză. amestec şerveţel de hârtie papula acid paraaminobenzoic parabolă palatal arch palatal salivary glands palatinal aspect palatal rugae model palatal abscess mixing stick stylet (stylus) rod (bacteriol. virgulă intervenţie paleativă senzaţie de gură saburală palpare traiectorie articulară traiect cuspidian nemulţumire. rugile palatine abces palatinal baton pt amestec bastonaş bacterie sub formă de bastonaş bastonaş. plângere. parotid papilla papilla. (pi. papillae) sublingual papilla papillectomy inverted papilloma keratotic papilloma squamous cell papilloma papilloma papillomatous verrucous papilloma PapillonLeFévre syndrome articulating paper paper abrasive disk paper absorbent point paper point colourcoded paper cone paper mixing pad paper disc stand for paper discs paper chromatography mixing pad kleenex papule paraaminobenzoic acid parabola . bară palatinală glande salivare palatinale dinspre palatinal. amestec disc de hârtie suport pt.arc palatinal.

studierea modelului determinarea liniei de ghidaj. clasp making instrument (surveyor) surveying paramedical para paramolar cusp tiny dentine pin. selfthreading pin titanium root pin parasagittal plane anticholinergic drugs parasympathetic parasympathetic nervous system parathyroid hormone occasional parasite permanent parasite . gingivectomie status parodontal evaluarea stării parodontale abces parodontal inserţie parodontală pungă parodontală sondă parodontală gradată colorimetric determinarea profunzimii pungii parodontale. trioximetilen pastă din paraformaldehidă parafuncţie mişcare mandibulară parafuncţională tulburarea simţului gustativ. sondă parodontală parodontită ulei de parafină parafină paraformaldehidă. paraform paraformaldehyde paste parafunction perverted mandibular movement parageusia humidifier parakeratosis parallelometer. liquid petroleum hard paraffin. stift parapulpar infiletat stift parapulpar din titan plan parasagital parasimpaticolitice parasimpatic sistem nervos parasimpatic parathormon parazit ocazional parazit permanent tap paracentesis periodontal periodontal chart periodontal status periodontal cyst periodontal bone resorption periodontal maintenance periodontal index Russel index (RI). curette sealer measuring scale probe periodontal fibre / ligament periodontal ligament anaesthetic injection periodontal surgery periodontal pack periodontal record evaluation of the periodontium periodontal abscess periodontal attachment periodontal pocket colourcoded probes periodontal probing scaler. pin parapulpar.paracenteză parodontal fişă parodontală stare parodontală chist parodontal distrucţie osoasă parodontală îngrijire parodontală indice parodontal indice parodontal Russel infecţie periodontală tratamentul leziunilor parodontale fişă de examen parodontologic chiuretaj gingivoparodontal instrument de detartraj în formă de chiuretă sondă parodontală gradată fibră periodontală / parodontală anestezie ligamentara chirurgie parodontală pansament chirurgical pt. examinarea pungilor gingivoparodontale. periodontitis liquid paraffin. tulburare a procesului de cheratinizare a epidermului paralelometru pt. parodontometrie instrument de detartaj reataşare / reacolare parodontală sondă pt. periodontal index (PI) periodontal infection periodontal treatment periodontal examination chart periodontal curettage periodontal curette. push periodontal reattachment periodontal probe periodontal inflammation. parageuzie higrofor paracheratoză. paraffin wax paraformaldehyde. examinarea modelului la paralelometru paramedical para tubercul paramolar minuscul dentatus.

pimple Péan's forceps seal p(a)ediatrics . parodontolog afecţiune parodontală paradontoză (termen învechit) geminaţie. boală urliană particulă contaminantă intervenţia Partsch parulis fază pasivă erupţie pasivă imunitate pasivă tularemie pastă resorbabilă pastă abrazivă pastă adezivă pt. (SEM) press stud attachment offici(n)al drug horseshoeshaped pathogenic bacteria pathogenesis pathology oral pathology secondary pathological eruption faulty embrasure wheal. periodontal attachment apparatus periodontium. grinding paste denture paste root canal sealer cream impression paste mummifying paste scanning electron microscope. periodontitis periodontium. paralleling collimated Xray beam collimated beam (radiol. pastă pastă pt. stabilitatea protezei pastă de obturaţie de canal unguent. amprentă pastă mumifiantă microscopie electronică prin baleaj. parasitism parasite parenteral parallelometer parallel parallel slide collimation.parazit obligatoriu parazitar. periodontia periodontist periodontal disease periodontosis (obsolete term) gemination paired comparison parotid gland parotid saliva epidemic parotitis particulate contaminant Partsch's operation parulis passive phase passive eruption passive immunity tularemia absorbent cream abrasive paste. desmodonţiu parodonţiu parodontologie specialist în parodontologie. periodontitis apical periodontitis juvenile type periodontitis periodontoclasia periodontal inflammation. oreion. (MEB) culisă cu buton de retenţie medicament oficinal formă de potcoavă bacterii patogene patogeneză patologie patologie bucală erupţie secundară patologică nişă defectuoasă acnee. împerechere comparaţie paralelă glanda parotidă salivă parotidiană parotidită epidemică. periodontal attachment apparatus periodontology. periodontics. pustulă pensă Pean sigiliu pediatrie obligate parasite parasititic.) parallel technique (cavity preparation) parietal slingshot ligature Parkinson's disease periodontal inflammation. parazitism parazit parenteral paralelogram paralel culisă paralelă paralelizare radiaţie paralelizată fascicol paralelizat tehnică de preparare paralelă a cavităţii parietal ligatură în praştie boală Parkinson parodontită parodontită apicală parodontită juvenilă parodontită profundă infecţie parodontală parodonţiu.

pericoronal infection peripheral peripherial fissure mantle dentine peripherial giant cell (reparative) peripherial granuloma circular periodontal fibre / ligament periodontal fissure periodontal space periosteal alveolar periosteum periosteitis. periostitis osteoperiosteitis peritonsillar abscess peritubular dentine percussion percussion . pericemental os perichondreal abces pericoronar pericoronar pericoronarită.) penetrating caries blade blade edge knifeedge ridge blade implant penicillin penicillin allergy penicillin sensitivity penicillinfast (penicillinresistant) revolutions per minute perception border line border surface edge. border. inflamaţie pericoronară periferie şanţ periferic dentină periferică periferic granulom gigantocelular periferic circular ligament periodontal spaţiu periodontal spaţiu periodontal periostic periost alveolar periostită osteoperiostită abces peritonsilar / periamigdalian dentină peritubular percuţie percuţie copy pellicle pemphigoid foliaceous pemphigus pemphigus vegetans pemphigus vulgaris mildew mould (microbiol.exemplar peliculă pemfigoid pemfigus exfoliativ pemfigus vegetant pemfigus vulgar mucegai infecţie fungică carie penetrantă lamă tăişul lamei creastă alveolară ascuţită implant tip lamă penicilină alergie la penicilină sensibilitate la penicilină penicilino rezistent turaţii pe minut percepţie linie marginală suprafaţă marginală margine perforaţie perforare sutura perialveolară din sârmă ligatură perialveolară abces periapical displazie cementară periradiculară exacerbare periapicală rarefiere osoasă periapicală periapical inflamaţie periapicală radiografia regiunii periapicale examinare radiologică a zonei periapicale spaţiu periapical abces periarticular parodontal. ledge perforation perforation perialveolar wiring perialveolar wiring periapical abscess periapical cemental dysplasia periapical exacerbation periapical bone rarefaction periapical periapical infection apical radiograph apical radiograph periapical space periarticular abscess pericemental perichondreal bone pericoronal abscess pericoronal pericoronitis.

pastille placebo bacterial plaque dental plaque plaque detector plaque control plaque control disclosing solution disclosing agents disclosing tablets . pigmented mole squama squamous psoriasis pyknosis picric acid abutment tooth abutment primary abutment abutment splint implant pillar implant abutment crown abutment subperiostal abutment pill. lipsă de pigment producţie pigmentară nev nepigmentat nev pigmentat scuamă scuamos psoriasis picnoză acid picric stâlp bont dentar.permeabilitate capilară aerosol pulverizare atomizor. atony flabby / hyperplastic tissue pharyngeal mucosa pharynx. placă tablete revelatoare capillary permeability aerosol spray atomizer. gullet pH value pH (hydrogen ion concentration) phlegmon phlegmonous pigmentation pigmented pigment pigmented spot depigmentation pigmentation nonpigmented n(a)evus pigmented n(a)evus. pulverizator flacon pulverizator peroxid cicatrizare per primam închiderea per primam al plăgii cicatrizare per secundam persistent balsam de Peru persistenţa dintelui de lapte peteşie balant atonie ţesut flasc mucoasă faringiană faringe valoare pH pH (concentraţia ionilor de hidrogen) flegmon flegmonos pigmentare pigmentat pigment pată pigmentată depigmentare. spray spraybottle peroxide healing by first intention primary closure healing by second intention persistent Peru balm retained primary dentition petechia flabby flabbiness. dinte stâlp dinţii stâlpi principali imobilizarea bonturilor bont de implantare stâlp implantat coroană stâlp stâlp subperiostal pastilă inlay cu stift pipetă fractură piramidală Le Fort II acid piruvic tabletă placebo placă bacteriană placă dentară revelator de placă eliminarea plăcii controlul plăcii bacteriene indicator colorant substanţe colorante pt. pastille pinlay pipette pyramidal fracture pyruvic acid pill.

plastie plastie gingivală chirurgie plastică ductil. şanţ sublingual şanţ gingivojugal obturaţie obturare indicele gingival P. placă placă plasmocit plasticitate chirurgia plastică a maxilarelor intervenţie chirurgicală plastică. plegie anomalie de număr plica alveololinguală plica mucolinguală şanţ pterigomandibular plică plică.A. os maxilar mucoasă jugală lăţimea feţei pahar de unică folosinţă pahar din plastie de unică folosinţă polarizaţie microscopie cu lumină polarizată. regiune jugală os malar. (MLP) poliantibiotic matrice de celuloid material de amprentă pe bază de polieteri ciment policarboxilat policlinică polimer cu priză rapidă polimerizare proces de polimerizare aparat de polimerizare polimeric poliomielită polipeptid polip mucozal polipoid plaque formation plaque control plague determination plaque retention areas dental plaque plasmacyte plasticity gnathoplasty plastic surgery intervention gingivoplasty plastic surgery plastic platinum platinized gold. obturation PMA (Index of inflammation of the papillary. plastic platină aur platinat platinat folie de platină buclă de platină platinăiridiu ansă de platină matrice de platină platismă proteină plasmatică plasmocit tumora celulei plasmatice paralizie.M. platinum gold platinic platinum foil platinum loop iridiumplatinum platinum clasper platinum matrix platysma plasma protein plasma cell plasma cell tumo(u)r paralysis pleiodontia alveololingual fold mucolabial fold pterygomandibular fold fold sublingual fold mucobuccal / vestibular fold (tooth) filling filling.formarea de palcă controlul plăcii bacteriene determinarea plăcii suprafeţe retentive pt. marginal and attached gingiva) cheek region malar buccal mucosa facial breadth disposable glass disposable cup polarization polarizing light microscopy (PLM) polyantibiotic celluloid matrix polyether impression material (poly)carboxylate cement polyclinic quicksetting resin polymerization polymerization process polymerization apparatus polymeric poliomyelitis polypeptide mucosal polypus polypous .

inaccurate Bolton point cephalometric point condylion (cephalom) contact point rotation point spot welding craniometric point melting point subnasal accurate. polizare bandă de lustruire faşă de pânză freză pt.bandă abrazivă disc de polizat. lustruire pastă de polizat pudră pt. precise. de lustruit puf material pt. lustruire aparat de polizat cupula pt. polishing strip / band polishing disk linen polishing disc polishing material polishing strip linen strip polishing bur polishing apparatus polishing cup polishing / abrasive brush polishing cloth polishing set polishingdisc polishing instrument. şlefuire perie de lustruit material de lustruire trusă de polizare disc de lustruire instrument pt. ceramică materie primă al porţelanului inlay din ceramică coroană ceramică coroană jacket din porţelan arderea porţelanului muflă abrasive. lustruire material de lustruire suprafaţa lustruită pastă de lustruit polizaharid polistiren polisulfid material de amprentă pe bază de silicon polisulfidic poliuretan polivalent ester polivinilic pol faşă compresă umedă polidactilie polinevrită polifiodont punct anatomic de reper imprecis punctul Bolton punct cefalometric punct condilian punct de contact punct de rotaţie sudură prin punctare punct craniometric punct de topire subnazal exact asamblare de precizie şlefuire punctiformă cavitate punctiformă punct de solidificare praf silicoză pulmonară cartilaj porţelan. polisher polishing paste polishing powder polishing agent polished surface polishingpaste polysaccharide polystyrene polysulphide polysulphide impression material polyurethane polyvalent polyvinyl ester pole strip compress polydactily multiple neuritis polyphydont anatomic point inexact. ceramics porcelain body porcelain inlay porcelain veneere / jacket crown porcelain jacket crown baking / firing of porcelain muffle . exact precise / accuracy joint spot grinding spot cavity hardening point powder pneumoconiosis cartilage porcelain.

pars per mille precancerous lesion precancerous phase intermaxillary bone presphenoid practice management high precision impression material high precision impression paste . postgradual atrofie postmenopauză osteoporoză postmenopauză postnatal fază postoperativă tratament postoperator infecţia postoperativă a plăgii hemoragie postoperatorie randament. forţă.p. ceramică dinte din ceramică porţelan / ceramică dentară corector de ceramică coaroană cu placare ceramică glazură ceramică dinte artificial ceramic condrită.faţetă ceramică coroană cu faţetă vestibulară din porţelan turnarea. sprayer porosity shrinkspot porosity solidification porosity porous pore posterior posteroanterior postextraction h(a)emorrhage postgraduate study postmenopausal atrophy postmenopausal osteoporosis postnatal postoperative phase postoperative care postoperative wound infection postoperative h(a)emorrhage. stabilitatea protezei porion pulverizare pulverizează pulverizator porozitate porozitate de incluziuni porozitate de solidificare poros por posterior direcţie posteroanterioră hemoragie postextracţională studii aprofundate.m. porţie cartilaj articular condrificare. pars per mille leziune precanceroasă stare precanceroasă os intermaxilar presfenoidal administrarea / organizarea unui cabinet stomatologic material de amprentă de precizie / fluid material de amprentă fluid porcelain facing porcelainfaced crown fuse porcelain glaze of porcelain biscuit bake porcelain stain porcelain tooth dental porcelain porcelain corrector porcelainfaced crown glaze of porcelain porcelain / ceramic artificial tooth chondritis dose. inflamaţia cartilajului doză. formarea cartilajului disc cartilaginos articular cartilaginos pudră abrazivă condroid. portion articular cartilage chondrification temporomandibular disk chondroid abrasive powder chondroid. voltage replacement therapy restoration fixed partial denture restorative succedaneous eccentric position position eschar p.p.m. posthaemorrhage potency potential. terapie complementară restaurare restaurare protetică fixă restaurativ poziţie excentrică poziţie escară de combustie p. potenţial tensiune de potenţial tratament. cartilaginos praf adeziv pt. coacerea ceramicii glazură de porţelan fază de biscuit in technológia arderii porţelanului pigment pt. cartilaginous adhesive denture powder porion (cephalom) pulverization atomize / pulverize / spray atomizer.

articular eminence coronoid process (of mandible) mastoid process maxillary process (embryol. profilactic carie primară dentină primară cuticulă a smalţului primară şi secundară gingivostomaită herpetică primară traumă ocluzală primară osteoporoză primară tumoră primară şanţ dentar primitiv prismă de smalţ prismă teacă prismatică prismă de smalţ proteză de probă excizie exploratorie amprentă de orientare incizie exploratorie proces alveolar apofiză articulară apofiză coronoidă apofiză mastoidă apofiză maxilară apofiză frontală apofiză pterigoidă proces stiloidian apofiză zigomatică procheilie proenzimă predentine prednisolone preemptive preeruptive phase prejunctional prejunctional phase premolar tooth premolarization (oral surg.) frontonasal process (embryol.predentină prednison preeruptiv fază prereuptivă prejunctional fază prefuncţională premolar. condyloid process. enamel rod trial denture explored excision probe impression explored incision alveolar process articular process. collective prevention individual prevention prevention.) preoperative preparation technique shoulder preparation crown preparation preparation limit ultrasonic preparation preparation instrument prepubertal periodontitis press press technique squeezer compressed swager prevalence group prevention. mass prevention. dinte premolarizare preoperativ tehnică de preparare prepararea bontului cu prag preparare coronară graniţa. limita preparaţiei preparare cu ultrasunete instrument de preparare parodontită prepuberală presă presare aparat de presat.) enamel prism prism prism sheath enamel prisma. prophylaxis oral prophylaxis preventive dentistry prevent measure preventive measure preventive primary caries primary dentine enamelcuticle primary and secondary primary herpetic gingivostomatitis primary occlusal trauma primary osteoporosis primary tumo(u)r dental primitive groove (embryol. presă presat presă de stanţat prevalentă.) pterygoid process styloid process zygomatic process procheilia (proclination) proenzyme . răspândire prevenţie colectivă / în masă prevenţie / profilaxie individuală prevenţie profilaxie orală stomatologie preventivă măsură preventivă măsuri de prevenţie preventiv.

ptoză proliferare. eminence mental eminence provocative test proximal eugnathia pseudoarthrosis . prolabare. prognatism mandibular maxilar inferior în protruzie ocluzie progenă prognatism ocluzie progenă prognostic agravare progresivă prolaps. bilateral for mandibular protrusion mandibular prognathism protruding lower jaw prognathic occlusion maxillary prognathism prognathic occlusion prognosis progressive aggravation prolapse proliferation proliferative productive inflammation prop(a)edeutics air powered abrasive systems for scaling and root planing proprioceptive proprioceptive nerve termination proprioceptor propulsion propulsation facet propulsation facet propulsation motion proteolytic enzyme proteolytic prosthetic prosthetic speech aid survey line preprosthetic prosthodontist denture base polymer maxillofacial prosthesis temporary denture clasp denture denture retention protoplasm double protrusion (bimaxillary) protrusive occlusion protrusive position protrusive motion protrusive excursion protuberance. prevention profile progenia progenia osteotomy. profil facial profil profilaxie. proliferaţie proliferativ inflamaţie proliferativă propedeutică aparat de netezire prophyjet proprioceptiv terminaţie nervoasă proprioceptivă proprioceptor propulsie faţetă de abrazie în propulsie abrazie în propulsie mişcare propulsivă enzimă proteolitică proteolitic protetic aparat de corectare al fonaţiei ecuatorul protetic preprotetic protetician acrilat de proteză epiteză facială proteză provizorie croşet proteză dentară retentivitatea protezei protoplasma protruzie bimaxilară ocluzie în propulsie poziţie în protruzie mişcare protruzivă mişcare de propulsie protuberantă protuberantă mentonieră test de provocare proximal ocluzie psaliodontă pseudoarticulaţie professional professional oral hygiene professor prophylactic substance prophylactic odontotomy facial contour profile prophylaxis.profesional igienizare profesională profesor substanţă profilactică odontotomie profilactică conturul feţei. prevenţie profil. normă laterală ocluzie inversă frontală progenie osteotomie bilaterală de corectare a progeniei progenie.

biopulpotomy devital pulp amputation pulp pathosis. (hyper(a)emia) pulp irritation electrical pulp testing pulp irritation pulpchamber. boală emoţională severă abces pterigomaxilar ptoză pubertate parodontopatie prepuberală vârsta pubertăţii. pubertate. afecţiune pulpară pulpă coronară canalicul radicular lateral degenerare pulpară pulpă dentară medicament devitalizant necroză pulpară pulpă necrozată înlăturarea pulpei modificare pulpară sensibilitate pulpară extirparea pulpei infecţie pulpară gangrena pulpară pulpă radiculară hiperemie pulpară. inflamaţia iniţială a pulpei dentare hiperemie pulpară iritaţie pulpară test electric de vitalitate pulpară iritarea pulpei cameră pulpară expunerea camerei pulpare deschiderea camerei pulpare de origine carioasă. pulp disease coronal pulp lateral rooth canaliculus pulp degeneration dental pulp devitalizer drug necrosis of pulp necrozed pulp pulp removal / extirpation pulpal modification pulpal sensitivity extirpation of pulp pulp infection gangrene of pulp root / radicular pulp pulp hyperaemia initial pulpitis. pulpcavity exposure of pulp caries pulpal exposure pulp lesion coronal pulp endolith (pulpolith) circumpulpal circumpulpal dentine pulpal pulpal abscess exposed pulp exposure of pulp . pulpotomy. carie penetrantă afectare / leziune pulpară pulpă coronară pulpolit peripulpar dentină circumpulpară pulpar abces pulpar pulpă expusă deschidere pulpară psoriatic arthritis psoriasis psychiatry psychogenic pain psychology psychosomatic psychotherapeutics psychotropic psychosismental illness pterygomaxillary abscess ptosis puberty prepubertal periodontitis pubescent / pubertal age postpubertal buffer buffer capacity buffer solution soft soft rubber soft reliner soft rubber polishing cup pulp pulp amputation.artrită psoriazică psoriazis psihiatrie psihalgie psihologie psihosomatic psihoterapie psihotrop psihoză. şlefuire din cauciuc moale pulpă pulpotomie. amputaţie pulpară amputare radiculară medicamentoasă patologie pulpară. vârsta maturităţii sexuale postpuberal tampon capacitate tampon soluţie tampon moale cauciuc moale material de condiţionare rezilientă cupula pt.

reţea extirpare. pulp extirpation pulpitis suppurative pulpitis chronic pulpitis anachore pulpitis closed pulpitis pulpolith pulpoperiodontitis pulp amputation. îndepărtarea pulpei coronare pulsaţie puls arterial frecvenţa pulsului puls venos puncţie linie pupilară proeminenţă purpură alergică veziculă variolică pară de cauciuc pt.p. ablaţie radicală radical cură radicală parapulpal necrotic pulp pulp necrosis pulpless pulpal poison pulp polyp radicular pulp pulp reaction pulp capping direct pulp capping indirect pulp capping pulpal injury pulpcorn. d. pulphorn pulpa / pulp pulp tissue pulp abscess pulp protection pulp vitality pulp vitality test pulpectomy.însuflare dispozitiv. palpitation arterial pulse pulse rate venous pulse puncture.p.parapulpar pulpă necrozată necroză pulpară depulpat caustic pulpar polip pulpar pulpă radiculară reacţie pulpară coafaj pulpar coafaj pulpar direct coafaj pulpar indirect plagă pulpară corn pulpar organul pulpar ţesut pulpar abces pulpar protecţie pulpară vitalitate pulpară test de vitalitate pulpară pulpectomie pulpită pulpită supurată pulpită cronică pulpită retrogradă pulpită închisă pulpolit afecţiune pulpoparodontală pulpotomie.v vital antigen sanguin Q plasă. spray piogenic granulom piogen antigen Q diagnostic QLF aparat ortodontic quad helix aparat de narcoză cu circuit închis Quantiflex Dental freză de fisură Querhieb eritroplazia Queyrat timp de sângerare Quick indice de placă QuigleyHein edemul Quincke puls capilar Quincke quo ad functionem.v funcţional quo ad vitam.d. excizie. tapping pupil line kyphosis allergic purpura pustule chip blower hot air / warm air syringe pyogenic pyogenic granuloma antigen Q QLF's diagnosis quad helix orthodontic appliance Quantiflex Dental narcosis appliance Querhieb fissure bur Queyrat erytroplasia Quick bleedingtime QuigleyHein's plague index Quiencke's edema Quincke capillary pulse quo ad functionem quo ad vitam blood antigen Q net radical excision radical radical therapy . siringă cu aer cald.d. d. pulpotomy pulse.

ocluzală suprafaţă ocluzală anatomică interocluzal suprafaţă ocluzală fiziologică restaurarea suprafaţei ocluzale ocluzal carie ocluzală cuspid ocluzal suprafaţă triturantă cavitate ocluzală plan ocluzal sprijin ocluzal fosetă ocluzală axială suprafaţă in infracluzie abrazia fiziologică a suprafeţei masticatorie.excizie radicală operaţie radicală radicular pulpă radiculară radioactivitate izotop radioactiv calciu radioactiv radiologie radiologie apex radiologie diagnostic radiografie examen radiologie radiotransparenţă radionecroză. masticatorie lipire adeziv materiale adezive adeziv autopolimerizabil adeziv de material plastic agent de legătură răşină de mastic ceară adezivă. hipofunction masticatory relation sticking lute. masticator. viscous communicable communicable disease contagious noncontagious mastication. atriţie suprafaţă triturantă radical excision radical operation radicular radicular pulp radioactivity radioactive isotope. ciclu masticator insuficienţă masticatorie relaţii ocluzale. Xray diagnosis radiographic examination. gnathodynamometer occlusal surface anatomic oclussal surface interocclusal phsiological occlusal surface occlusal surface restoration occlusal occlusal caries occlusal cusp occlusal surface occlusal cavity occlusal plane occlusal rest axial surface cavity subocclusal surface occlusal attrition griding surface . ceară de lipit masticator aparat dentomaxilar. chew chewing / masticatory cycle masticatory/chewing insufficiency. necroză prin radiaţie rădăcină dentară lipicios adeziv vâscos transmisibil boală contagioasă contagios necontagios masticaţie ciclul mişcărilor de masticaţie. măsurarea forţei masticatorii. (ADM) unitate ocluzală forţă masticatorie dispozitiv pt. Xray examination radiolucency. radioparency radionecrosis root of tooth sticky adhesive viscid. radiographic diagnosis. adhesive adhesive plastic autopolymerizable bonding material adhesive resin bonding agent mastic sticky / cement wax masticatory stomatognathic system occlusal / masticatory unit bite strength. gnatodinamometru suprafaţă masticatorie. occlusal force / load / stress bite gauge. radiotransparency. radioisotope radiocalcium radiology roentgeno (radio) radiological apex Xray examination. masticatory force.

tumoro(u)s store store Periodontal Disease Index (PDI) posterior superior alveolar nerve apical ramification ramification anterior superior alveolar nerve middle superior alveolar nerve ramus ramus of mandible furrow wrinkle randomization (sampling random) clonus tic twitching .) laterotrusion biting pressure. ramură ramură ascendentă a mandibulei pliu. tumoral depozitare depozit indice parodontal Ramfjord nerv alveolar posterior ramificaţie apicală ramificaţie nerv alveolar anterior nerv alveolar mediu superior ram. de lateralitate presiune ocluzală forţă ocluzală partea masticatorie activă traiect masticator aparat dentomaxilar / masticator. cancerigenic carcinogenesis carcinogenesis epithelial carcinoma squamous cell carcinoma cancerous cancerous tumo(u)r cancerous growth precancerous oral carcinoma cancerous.restaurare odontală prin piese turnate cu acoperirea cuspidului. oncogeneză oncogeneză carcinom epitelial epiteliom cu celule scuomatoase canceros tumoare canceroasă formaţiune tumorală precanceros epiteliom al cavităţii bucale canceros. occlusal pressure occlusal force / load / stress active masticatory slide occlusal pathway masticatory system / apparatus masticatory plane masticatory efficiency adhesive plaster. fisură pliu randomizare contracţie clonică tic contracţie clonică overlay occlusal area masticatory insufficiency chewing gum masticatory muscle fibrosis of masticatory muscle masticatory muscle spasm chewing ability occlusal / masticatory reabilitation masticatory system / apparatus masticatory motion working path (gnathol. ADM plan ocluzal eficienţa funcţiei masticatorii pansament adeziv muşcătură dureri în timpul masticaţiei pantográf ie cancer epiteliom al buzelor tumora malignă alveolară boală canceroasă medicamente anticanceroase carcinogen cancerigen carcinogeneză. sticking plaster bite masticatory pain pantography cancer carcinoma of lips alveolar carcinoma cancerous disease anticancer drugs carcinogen carcinogenic. adhesive tape. overlay suprafaţă triturantă insuficienţă masticatorie gumă de mestecat muşchii masticatori fibroza muşchilor masticatori spasm al muşchilori masticatori capacitate masticatorie reabilitarea funcţiei masticatorii aparat masticator mişcare masticatorie traiect masticator mişcare de lateropulsie.

rafeul palatin creastă pterigomandibulară elevator periostal răzuşă de os instrument de raclaj lingual test cutanat de contact reacţionează timp de reacţie reactiv reacţie viteză de reacţie reanimare medicament eliberat fără reţetă receptor prescrie reţetă. masseter reflex facial reflex conditioned reflex gag reflex bone tissue regeneration regeneration mentonier region local registration point lateral interocclusal record tracingstick tracing stick needlepoint tracing regression oral rehabilitation reimplantation hidden. concealed. reducere epiteliu adamantin redus plan de referinţă lampă reflectorizantă lumină reflectorizantă lampă de operaţie reflex masticator involuntar reflex maseterin reflex facial reflex condiţionat reflex de vomă regenerare osoasă regenerare regiune mentonieră local punct de înregistrare înregistrare intrabucală în poziţie laterală cu machete creion de înregistrare creion de înregistrare traseu cu ajutorul unui ac înregistrator regresie reabilitare orală reimplantare ascuns. contracroşet ancoraj reciproc neurofibromatoză cracment. deoxygenation reduced enamel epithelium plane of reference lighting spot floodlighting (illumination. secret masked diaphragm recurrence .ranulă creastă palatină. prescripţie recidivă aftă recidivantă afecţiune recidivantă recidivă a cariei ulceraţie recidivantă braţ reciproc al croşetului braţ reciproc. revenire ranula palatine raphe ptherygomandibular raphe periosteal elevator bone grater tongue cleaner allergy patch test to react reaction time reagent. uniform) operating light jerk jaw jerk reflex. latent latent diafragmă recurent. crepitaţie pliu. reactive reaction reaction capacity speed reanimation overthecounter drug receptor prescribe recipe (prescription) recidivation recurrent aphtha recurrent disease recurrent caries recurrent ulcer reciprocal clasp arm reciprocal arm reciprocal anchorage neurofibromatosis cracking wrinkle fissured tongue wrinkled reduction deoxydation. plică limbă plicaturată / plicată plicaturat reducere dezoxidare. recidivă.

order. abnormality. iregulat ectopie. terţiară fisură ragadă labială fisură. alimentary system systematic. dehiscenţă fisura turnăturii fisură de smalţ ruptură reduce o fractură centric jaw relation relaxant unstrained jaw relation thrill remineralization consultation subscribe. anomalie de poziţie distopie abrazie patologică disfuncţie paracheratoză deformare. irregular ectopia. methodic tooth whitening system gastrointestinal system nervous system musculation circulatory system lymphatic system stomatognathic system h(a)ematopoietic system inaction. slit shrinkagecrank enamel fissura rupture set a fracture . inactivitate dentină de reparaţie. cleft rhagad fissure. irregularity dental number anomaly congenital anomaly enamel displasia abnormal consulting/consultation room. metodic sistem de albire dentară sistem gastrointestinal sistem nervos sistem muscular. musculatură sistem circulator sistem limfatic sistem stomatognat. malformation malabsorption syndrome dental anomaly dental developmental anomaly / disorder dental anomaly occlusal disharmomy anomaly. irregular tooth position malposed developing anomaly hypertelorism dental anomaly heterotopia. ADM sistem hematopoetic inerţie. decree abnormal. deformaţie malabsorbţie anomalie dentară anomalie de dezvoltare dentară anomalie dentară tulburare de ocluzie anomalie. abnormalitate anomalie de număr anomalie congenitală displazie de smalţ anormal cabinet medical cabinet stomatologic policlinică cabinet medical sistem sistem endocrin sistem CeraOne aparatul digestiv sistematic. dystopy abnormal wear abnormal function parakeratosis deformity.relaţie centrică relaxant raport mandibular de repaus tremor remineralizare consultaţie ordonanţă anormal. malpoziţie ectopic malpoziţie dentară în malpoziţie anomalie dentară de dezvoltare spaţiu. medical office dental office / operatory / surgery policlinic (polyclinic) medical consultation room system endocrine system CeraOne sistem digesting system / apparatus. ectopy ectopic malposition of teeth. tooth displacement tooth displacement dystopia. breşă supradimensionată anomalie dentară heterotopic poziţie dentară anormală. inactivity reparative dentine fissure.

rezecţie radiculară rezecţie apicală pilitură pilire smearlayer. secţiune strat strat ameloblastic strat dentinar sutura stratificată stratificat strat izolator strat de smalţ laminare. rift. cut root amputation. stratum ameloblastic layer dentinal layer layered suture layered insulating layer enamel layer lamination retention resistance form in cavity preparation retention element retention groove retention place retentive lug retention arm retaining device. rasp. lărgirea canalului freză pt. finisare ac de canal. rumeguş pilă. file bone file finishing file Gate's reamer drill reamer (poweroperated root canal reamer) frictiongrip bur rattail file partial partial anodontia partial ablation partial luxation subluxation of temporomandibular joint partial fixed prosthesis partial eruption partial edentulousness partially edentulous partial denture removable partial denture prosthesis partial crown resorbable bone root resorption segment layer. mişcări de pilire pilă coadă de şoarece parţial anodonţie parţială ablaţie parţială luxaţie parţială subluxaţie ATM (temporomandibulară) proteză conjunctă / fixă erupţie parţială edentaţie parţială parţial edentat proteză parţială proteză dentară parţială mobilizabilă coroană parţială partial impression ţesut osos rezorbabil resorbţie radiculară segment. Gates ac pt. fragment corpuscular radiation resect. depleţie formă de rezistenţă în prepararea cavităţii element de retenţie inel de retenţie loc de retenţie tachet retentiv braţ retentiv dispozitiv de retenţie mucocel suprafaţă de retenţie reticulosarcom fibră reticulară celulă reticulară retină fir de refracţie gingivală repulsion fissure. grate smearlayer grater. stratificare retenţie. resection apicoectomy filings file. apperture restorative dentistry proportionate. slit. os pilă pt. retainer mucous retention cyst retention area reticulum cell sarcoma reticulin fibre reticular / polymorphonuclear cell retina retraction strip . pilişoară.repulsie breşă odontologie restauratoare proporţional particulă radiaţie corpusculară secţionează. rezecă amputaţie radiculară. tip pilă. symmetrical particle. răzuşă pilă pt.

deteriorare dilacerare retraction ring retraction appliance retraction retractor muscles retrogénia retrognathism retrognathic retrograde retrograde root filling anachore pulpitis retrograde obturation / filling retromolar pad retromolar area retrusive excursion retroversion Retzius striations Retzius lines rheumatic fever rheumatic reversible hydrocolloid reversible copper copper amalgam copper cement expiratory reserve volume vibration. rarefiere abrazie rituală factor de rise croşet Roach substanţă roborantă coeficient de duritate Rockwell putred invalid romboid fuloar cu cap romboidal alterabil. fisuri factorul Rh rinită guturai ARM acid ribonucleic ribozom coroană Richmond ulei de ricin boala Rigg rar. putrefiable deterioration laceration . Cu amalgam de cupru ciment cu cupru volum expirator de rezervă vibraţie vibrator inel de cupru amprentă cu inel de cupru rezidual creastă edentată carie reziduală rezidual volum rezidual rezilient perie din cupru ragade. perisabil alterare. rhinitis ribonucleic acid (RNA) ribosome Richmond crown castrol oil Rigg's disease sparse ritual abrasion risk factor Roach clasp roborant substance Rockwell hardness number (RHN) putrid invalid rhombus form. rhomboid parallelogram condenser perishable. elastic copper scrub rhagades Rhfactor rhinitis coryza. oscillation vibratory copper band / ring (for impression) copper ring impression residual residual alveolar ridge residual caries residual residual volume resilient.inel de retracţie aparat de retracţie retracţie muşchi retractori retrogenie retrognatism retrognatic retrograd obturaţie radiculară retrogradă pulpită retrogradă obturaţie retrogradă tubercul retromolar spaţiul retromolar mişcare retropulsivă retroversie striaţiile Retzius liniile lui Retzius febră reumatoidă reumatic hidrocoloid reversibil reversibil cupru.

cracment cracment articular.) collagen fibre fibrous fascicle resin veining fibre (technol) cemental fibre (dentoperiosteal fibre) periapical fibres interradicular alveolar ligament circular collagen fiber groups Sharpey's fiber fibrillary fibrous conjunctival tissue fibrous tissue osytalan fibre osytalan fibre periodontal fibre supraalveolar fibre transseptal fibre enamel fibre rotary sealer rotary instrument swaging graft rotating instruments rotary cutting instrument rotary putrefaction putrescent putrefactive bacterium grooved director scored tablet pinkspot. fixare fixare extramaxilară crack(l)ing. gnathosonics malignant malignant tumo(u)r malignancy malaise smelly bad / offensive breath bad habit illfitting indisposition fiber. imobilizare imobilizare în forma de baionetă menţinere prin bară Dolder ancorare. gnatosonie malign tumora malignă malignitate indispoziţie fetid halenă fetidă obicei vicios nepotrivit indispoziţie fibră os etmodal fibră alveologingivală fibră dentogingivală fibră dentoperiostală reţea de fibre fibră colagenică fascicol fibros fibră sintetică fibre de cement ligamente alveolare periapicale ligamente alveolare interradiculare fibre circulare de colagen fibre Sharpey fibros ţesut conjunctiv fibros ţesut fibros fibră oxytalan fibră gingivală oxytalan fibră periodontală fibră supraalveolară fibră transeptală fibră de smalţ instrument de detartaj rotativ instrument rotativ lambou de rotaţie instrumente rotative instrument de tăiere rotativ rotativ putrefacţie în putrefacţie bacterie de putrefacţie sondă gradată tabletă divizată pată rozacee (granulom intern) ceară roz rugină inoxidabil oţel inoxidabil instrument din oţel inoxidabil lingură de amprentă inox perforată tromb sanguin fixare. internal granuloma wax pink baseplate rust stainless stainless steel stainless steel instrument stainless steel impression tray thrombus. crepitation jaw clicking. anchorage bayonet attachment Dolder bar joint attachment anchorage extramaxillary anchorage . fibre ethmoidal bone alveologingival fibre dentogingival fibre dentoperiosteal fibre filament meshwork (histol. stabilizare. blood clot fixing. stabilization.

Xray photograph radiography contrast medium radiograph lateral headfilm composite radiograph apical radiograph roentgenography stereoscopic radiograph Xray / radiographic film radiographic film file radiographic illuminator. Xray film. roentgenography. Xray treatment . aparat pt. imagine radiologică fluoroscop aparat Röntgen. radiography.F grad de fixitate con de fixare element extracoronar de retenţie element intracoronar de retenţie bară de imobilizare clemă de ancorare aparat de fixare material adeziv şină de imobilizare röntgen radioopacitate radioscopie tub röntgen diagnostic radiografie dozimetru radiologic doză de radiaţie unitate radiologică voalare radiologică ulceraţie de iradiere radiografie radiografie radiografie cu substanţă de contrast radiografie din normă laterală. Xray machine.P. radiograph. rontgenterapie extraoral anchorage fixing immobillization clip bar attachment clip attachment intracoronal attachment intraosseous fixation intraradicular ancorage maxillomandibular / intermaxillar fixation nasomandibular fixation occipital anchorage compound anchorage reciprocal anchorage coil spring attachment medullar fixation fixed fixed abutment bracket fixed appliance (orthodont. de profil radiografie compusă radiografie periapicală radiografie stereoradiografie film radiologic suport de radiografii din plastic negatoscop suport de film radiologie con localizator radiografie. Xray illuminator.fixare extraorală fixare imobilizare fixare pe bară fixare pe bară Dolder inserare intracoronară fixare intraosoasă fixare intraradiculară imobilizare mandibulomaxilară imobilizare nazomandibulară ancoraj occipital ancoraj compus ancoraj reciproc imobilizare în formă de arc spiralat fixaţie medulară ancorat.) fixed bridge prosthesis fixing degree fixed pin extracoronal retainer intracoronal retainer fixed bar crib (orthodont. roentgenogram fluoroscope radiographic equipment. Xray apparatus radiotherapy.) roentgen/Xray ulceration radiograph. radiographic film viewer radiographic film holder focusing cone (radiol. radiographic) film badge roentgen/Xray dose R (roentgen unit) fog (radiol.) fixation apparatus bonding material anchor splint roentgen. radiography radioopacity fluoroscopy roentgentube Xray diagnosis (diagnosis.) radiographic film. Xray. fixat bont fix bracket aparat ortodontic fix R. radiografie radioterapie.

rugile palatine fenomenul Christensen sagital traiectorie condiliană sagitală curbă de compensaţie sagitală sagital curbă de ocluzie sagitală. curba lui Spee osteotomie sagitală plan sagital creastă sagitală / meziodistală specific Xray radiology. rezilienţă coeficient de elasticitate prag de elasticitate / de rezilienţă resort. finger spring retarder stud. German measles erithema bar. îndepărtarea coroanelor culisă cu arc ruptură. roentgenologist fullmouth Xray roentgen rays.rezultat radiologie radiologie semn radiologie control radiologie radiolog examen radiografie oral complet raze Röntgen radiaţie röntgen paralelizată radiaţia Röntgen difracţia razelor X filtru radiologie tub radiologie control radiologic cu ac scut de protecţie radilogică examen radiolgic retrognaţie diatermie de scurtă durată miop freză cu coadă scurtă tehnică cu con scurt rubeola roşeaţă. resiliance modulus of resilience limit of resilience spring slip joint spring balancing spring auxiliary spring. spring rupture. rubor bară baton de gutapercă baton de amestec rugile palatinale elastic memorie elastică tracţiune elastică substanţă elastică material de modelat elastic material elastic pt. Xrays collimated Xray beam Xray beams Xray diffraction added filter. cleft. periodontal index (PI) routine routine examination rough. fisură indice parodontal Russel rutină examen de rutină rugos şablon de ocluzie amprentă cheie pt. anteroposterior curve splitting. scabrous record base palatal rugae model Christensen's phenomenon sagittal condylar path anteroposterior curve sagittal curve of Spee. (radiol. arc arc cu conexiune în glisieră arc de echilibrare resort auxiliar instrument pt. roentgenology Xray diagnosis radiographic survey radiologist. sagittal of mandible sagittal plane sagittal crest specific .) rubella.) Xray tube needle roentgen examination radiation shield radiologie examination rethrognathy diathermy shortterm nearsighted shortshank bur short cone technique (radiol. rod guttapercha bar mixing baton palatine ridge / raphe resilient elastic memory elastic traction elastic compound modeling plastic material elastic compound modelling elasticity. amprentă elasticitate. fissure Russel index (RI).

tweezers surgeon's knot general surgery bone surgery reconstructive surgery surgical preparation surgical cement surgical case surgical bur. condiţionarea acidă eroziune acidă acidogen formare de acid condiţionare acidă a smalţului condiţionare acidă RPF adezivă solubilitate acidă serofibrinos seropurulent seroasă serozitate acid neutralizant de acid acid organic acid anorganic hiperaciditate material de obturaţie radiculară plagă îngrijirea plăgii amploarea. acid etching resin bonded prosthesis acid solubility serousfibrinous seroussuppurating serous membrane serosity acid. acidic acid neutralizer organic acid inorganic acid hyperacidity root canal sealer.autotransplant acid nitric capelină capă gutieră coafaj pulpar granulomatoză sarcoidă icter. bonebur .) cap splint pulp capping sarcoidosis jaundice granulation granuloma granulation tissue spur sicklesealer sickle cell anaemia acrylic acid acidfast acidfast bacterium acidulate pickling solution. hepatită granulaţie granulom ţesut de granulaţie pinten instrument de detartraj în formă de seceră anemie drepanocitară acid acrilic acidorezistent bacterie acidorezistentă acidifică baie acidă acidulat mucopolizaharidă acidă baie de acid microcavităţi retentive după condiţionarea acidă gel pt. filling material wound treatment of wound speed range rotational speed speed surgeon dressing forceps surgical forceps. dent. intervalul vitezei viteză de rotaţie viteză chirurg pensă chirurgicală pensă chirurgicală curbă nod chirurgical surgery chirurgie generală chirurgie osoasă chirurgie restaurátorié pregătire preoperatorie ciment chirurgical caz chirurgical freză chirurgicală autotransplant nitric acid cover piece coping (restorat. acid bath acidulous acid mucopolysaccharide acid bath bonding traps etching gel acid erosion acidogenic acid formation acidetching of tooth enamel etching.

scar. alveolus cell proliferation bone cell osteoclast .p. healing (up) cicatrice. mark rake refractor sharp hookretractor treatment of wound wound excision field of dressing bullet wound cutting wound / injury orifice of wound wound margin pricked wound toilet of a wound wound secretion wound suture suture silk ligature suture needle primary closure split castmounting section. cut. cutting sedation auxiliary materials operating auxiliary auxiliary instrument auxiliary spring auxiliary / ancillary personnel adjuvant cell. buzele plăgii plagă înţepată toaleta plăgii secreţia plăgii sutura plăgii sutura ligatură cu mătase ac pt.ciocan chirurgical instrument chirurgical chirurgical foarfecă chirurgicală secţie de chirurgie răzuşă chirurgicală chirurgie conservativă chirurgie parodontală chirurgie plastică intervenţie chirurgicală freză chirurgicală chirurgie ortodontică tratament chirurgical aparat chirurgical de corectare al fonaţiei pansament din ciment chirurgical explorare chirurgicală d.d. chirurgical clemă chirurgicală mască chirurgicală vulnerabil pansament postoperator dehiscenţa plăgii plagă superficială infecţia plăgii infecţie postoperatorie a plăgii vindecarea plăgii vindecare per primam cicatrice indepărtător cu ghiare depărtător cu vârf ascuţit îngrijirea plăgii excizia plăgii pansament chirurgical plagă împuşcată plagă tăiată orificiul plăgii marginea. sutura avivare per primam a plăgii montarea modelelor în articulator cu şanţuri de reper secţionare sedare materiale auxiliare personal auxiliar din blocul operator instrument auxiliar arc secundar personal auxiliar adjuvant celulă proliferare celulară celulă osoasă osteoclast surgical mallet surgical instrument surgical surgical scissors surgical division surgical file conservative surgery periodontal surgery plastic surgery surgical intervention surgical cutter surgical orthodontia operative treatment surgical speech aid surgical cement dressing surgical exploration surgical approach surgical clamp surgical mask vulnerable surgical plaster wound disruption surface wound wound infection postoperative wound infection wound healing per primam recovering.v.

matrice intercelulară exfoliere. divizare celulară diviziune celulară citotoxic plasmă celulară celulă reticulară ciotologie. inactivare senescenţă organ senzitiv septal osul septal sept alveolar sept interalveolar sept interdentar sept interradicular sept nazal sechestru sechestrectomie odontoblastic cell. celldivision metameric segmentation cytotoxic(al) cell plasma reticular / polymorphonuclear cell cell biology cell type wandering / migratory cell shellac sellanasion plane sella point Turkish saddle dental floss silk suture lisp neutral position neutralization. forming cells cell necrosis cell lineage cellular areolar cell development cytogenetics cell necrosis epithelial cell cell membrane nerve cell muscle cell cytotoxin round cell clone (histol. senility perceptor. formatoare de os necroză celulară origine celulară celular areolar dezvoltare celulară genetică celulară necroză celulară celulă epitelială membrană celulară celulă nervoasă celulă musculară toxic celular celulă rotundă clonă celulară pericelular celulă conjunctivă substanţă interstiţială.odontoblast diferenţiere celulară celule osteogenetice. biologie celulară tip celular celulă migratoare lac plan sellanazion punct selar şaua turcească mătase dentară. sensor septal septal bone alveolar septum interalveolar septum interdental septum interradicular septum nasi septum sequestrum sequestrectomy .) exfoliation of cell cell lysis nucleus nucleolus melanic cell cell membrane cellfree zone migratory / wandering cell cell morphology spindle cell division of cells.) pericytial connective tissue cell matrix (histol. fir de mătase sutură cu mătase vorbire peltică poziţie neutră neutralizare. descuamare liză nucleu nucleol celulă melanică. melanocit membrană celulară zonă acelulară celulă migratoare morfologie celulară celulă fusiformă diviziune. inactivation oldage. dentinoblast cell differentiation bone. odontoblast.

finisare şină culisă atelă de contenţie din sârmă şină Elbrecht culisă extracoronară punerea unei aţele sequestration serous gland serous serous discharge injury. leziune accidentală leziune tăiată rană. sialogram sialography salivary calculus sialorrhoea sialosis accelerate / premature eruption plane auriculoinfraorbital plane auriculonasal plane axial plane Bolton nasion plane successful treatment unsuccessful endodontical treatment treatment failure inclined plane inverse bevel frontal plane vertical plane occlusal plane horizontal plain. level transversal plane slidingloop spring median plane occlusal plane orbital plane parasagittal plane talcum powder masticatory plane occlusal plane plane of reference orientation plane axial plane plane mouth mirror guide plane smooth smooth surface caries unstriated muscle. politraumatism traumatism fibre Sharpey încercarea la duritate Shore sialectazie sialoadenită sialogramă sialografie calcul salivar sialoree sialoză erupţie precoce plan plan auriculoinfraorbital (Frankfurt) plan auriculonazal plan axial plan Bolton nasion succes terapeutic tratament endodontic eşuat insucces terapeutic plan înclinat plan înclinat invers plan frontal plan vertical plan de ocluzie plan orizontal plan transversal resort glisant în buclă plan medial plan ocluzal plan orbital plan parasagiatal talc plan ocluzal plan ocluzal plan de referinţă plan de orientare plan axial oglindă plană plan de ghidaj neted caria suprafeţei netede muşchi neted planare.sechestrare glandă seroasă seros secreţie seroasă leziune. postraumatic traumatism Sharpey's fiber Shore hardness test sialectasia sialoadenitis sialograph. traumatism traffic injury cutting injury injury multiple injuries. leziune leziuni multiple. smooth muscle smoothing splint gliding splint wire arch splint crib splint extracoronal splint splinting . traumă rană.

gutieră de înălţare şină temporară şină parodontală provizorie culisă intracoronară aparat de contenţie bimaxilară imobilizare cu aţele şină de imobilizare atelă şină transversală balon sinusal sinus carotidian cură de sinus sinus etmoidal sinus frontal sinusal sinus cavernos sinusul maxilar trepanare sinusală parasinusal interveţie chirurgicală pe sinus irigarea sinusului. explorarea fistulei sindrom Sjogren valoare gradată scarlatina scorbut scorbutic tăiere. antral lavage antrotomy sagittal sinus buccal splint stridor fistula fistula of lips maxilla. preparare în felie smirglii. irigarea fistulei traiectul fistulei traiectul fistulei odontale formarea de fistulă fistulă sinusală sondă pt. înălţarea ocluziei. maxillary sinus sinus trepanation parasinusal sinus operation antral irrigation. explorarea fistulei seringă pt. antrotomie fistulă sinusală şină vestibulară stridor fistulă fistulă labială fistula osului maxilar fistulă cutanată a feţei fistulă odontală identificarea. hârtie abrazivă sare (de bucătărie) sare de bucătărie fluorizat softlaser terapie cu softlaser multiform. sandpaper salt fluoridated table salt softlaser soft laser therapy multiform multicuspidate multiarticular shock allergic shock anaphylactic shock hypoglyc(a)emic shock shock therapy postoperative shock . antral cavernous sinus maxillary antrum. scorbutus scorbutic slice-cut (preparation) emery. fistula facial fistula dental origin fistula fistula exploration fistula syringe fistulous tract dental sinus tract fistula formation oroantral fistula fistula (surgeon's) probe sicca syndrome (Sjogren's syndrome) graduation. division. polimorf multicuspidat poliarticular şoc şoc anafilactic şoc anafilactic şoc hipoglicemic terapie de şoc şoc postoperator wiring occlusal appliance.imobilizare prin sârmă şină pt. occlusal splint temporary splint temporary periodontal splint intracoronal splint intermaxillary splint splint fixation anchor splint splint crossarch bar splint sinus balloon carotid sinus sinus elevation ethmoidale sinus / antrum frontal sinus sinal. scale of value scarlet fever scurvy. spălătură sinusală puncţie sinusală.

curba lui Spee apofiza géni apofiza géni SNA spina nazală anterioară spina nazală posterioară spiral freză de os spiralat imobilizare în formă de arc spiralat spirochetă spondilită spontan sufuziuni sanguine spontane hemoragie spontană spor sporadic anestezie prin pulverizare.şoc traumatic. pulverizator os temporal ancoraj permanent stabilitate stabilitate biologică stabilitate dimensională crash injury pluristratum multiple polychromatic. spatulare caz special medic specialist ortodont specialist în tratamentul pulpei dentare. secvenţă cronologie de erupţie atrofie atrofie atrofie de inactivitate acid clorhidric sărat.prepararea cimentului spatulă preparare cu spatula. mental tubercle. rând. agate instrument cement spatula spatula spatulation special / particular case orthodontist endodontist species specific bacteria nonspecific curve of Spee. succession order of eruption atrophy atrophic inactivity athrophy hydrochloric acid saline bristle dark room dark field septum interdental space retromylohyoid space space spasmolytic spastic agate spatula. manycoloured oral candidosis series. succesiune. order. şir. orală serie. mental spine ANS anterior nasal spine posterior nasal spine spiral spiral bone bur coil spring attachment spirochete spondylitis spontaneous spontaneous ecchymoses spontaneous bleeding spore sporadic spray anaesthesia nebulizer temporal squama stationary anchorage stability biological stability dimensional stability . anteroposterior curve mental spine genial tubercle. endodontist specie bacterii specifice nespecific curba de ocluzie sagitală. succession serial section serial serial extraction serial study (longitudinal study) sequence. salin. de suprafaţă atomizor. sequence. contuzional pluristratificat multiplu policrom candidoză bucală. de sare smocurile periei de dinţi cameră obscură câmp obscur sept spaţiu interdental spaţiu retromilohioidian spaţiu spasmolitic spastic spatulă de agat spatulă pt. înlănţuire secţiune seriată în serie extracţie seriată examinare seriată ordine.

prickle cell layer .) strangling horny layer. sterilizare lichid pt. steril compresă antiseptică asepsie sterilizare recipient pt.ligatură de stabilizare stabilizator stagnare presă de stanţat staniu stafilococ static.) prickle cell layer stratum spinosum. ADM stomodeum strangulare strat cornos strat germinativ strat granulos strat intermediar strat celular spinos strat spinos stabilizing ligature. noma drugs stomatitis herpetic stomatitis contact stomatitis mycotic stomatitis nicotine stomatitis denture stomatitis stomatognathic system stomadeum (embryol. sterilizare tavă pt. permanent static occlusion statistics statistical statistical analysis general parodontal status record of teeth present. permanent ocluzie statică statistică statistic analiză statistică stare parodontală generală status odontal status parodontal steatoree idiopatică reticul stelat material pt.) stimulant stimulus mechanical stimulus stomatalgia stomatitis aphthous stomatitis allergic stomatitis metallic stomatitis fusospirochaetal stomatitis cancrum oris. stratum corneum. stomatită gangrenoasă stomatită medicamentoasă stomatită herpetică stomatită de contact stomatită micotică stomatită nicotinica stomatită protetică sistem stomatognat. keratinous layer germinal layer granular layer stratum intermedium (histol. retaining ligature stabilizer stagnation swager tin staphylococcus static. sterile antiseptic gauze asepsis sterilization sterilizing canister sterilizing liquid sterilizing tray sterilizer aseptic necrosis sterile water StevensJohnson syndrome gingival cleft / fissure stimulation stimulation (physiol. sterilizare sterilizator necroză aseptică apă sterilă sindrom StevensJohnson. amprentă tip Stents tehnica stepback aseptic. eritem polimorf StevensJohnson fisură gingivală Stilmann stimulare stimulare substanţă stimulantă stimul stimulent mecanic stomatalgie stomatită stomatită aftoasă stomatită alergică stomatită de intoxicaţie metalică stoamtită fuzospirilară nomă. dental record periodontal record idiopathic steatorrhoea stellate reticulum impressioncompound stepback technique aseptic.

) radiation sickness radiobiology radiation dermatitis radiation dermatitis radiation detector radiation dose rad (radiation absorption dose) absorbed radiation radioresistance radiation survey radiointensity radiosensitive . roentgenopaque cumulative exposure (radiol.streptococ gingivostoamtită streptococică numărarea S. streaked strontium struma. sublingual fold sublingual saliva sublingual mucosa subluxation submandibular submaxillary saliva submaxillary submental submental point submucous tissue submucosal submucous abscess submucous injection subnasal subnasion (cephalom. substanţă dentinară rază boală de iradiere radiotransparenţă radiotransparent radioopacitate radioopac acţiune iradiantă cumulantă boală de iradiere radiobiologie radiodermatită radiodermită aparat de detectare a radiaţiilor doză de iradiere doză de radiaţie absorbită radiaţie absorbită radiorezistent controlul radiaţiilor intensitatea radiaţiei radiosensibil streptococcus streptococcal gingivostomatitis Streptococcus mutáns count streptomycin striped. substanţă adamantină dentină. substantia adamantina dentine ray.) suborbital subperiosteal injection subperiosteal abscess subperiostal abutment enamel. beam radiation sickness radiotranslucency radiolucent radiopacity radiopaque. mutáns streptomicină striaţiune stronţiu guşă subcondiliar subcutan abces subcutan injecţie subcutanată siringă hipodermică ac hipodermic subfebril subgingival tartru subgingival chiuretaj subgingival sublingual pliu sublingual salivă sublinguală mucoasă sublinguală subluxaţie submandibular salivă submandibular submaxilar submentonier punct submentonier ţesut submucos submucos abces submucos injecţie submucoasă subnazal punct subnazion punct suborbital injecţie subperiostică abces subperiostal stâlp subperiostal smalţ dentar. goiter subcondylar subcutaneous subcutaneous abscess subcutaneous / hypodermic injection hypodermic syringe hypodermic needle subfebrile subgingival subgingival calculus subgingival curettage sublingual sublingualis plica.

nasolacrimal groove nasal groove gingival / crevicular fluid weight weight loss weight gain serious case rampant caries heavy weighed weight percentage suppurative supraalveolar fibre suprabony pocket.) radiation hazard radiation. al radiaţiilor pericol de radiaţii radiaţie radiaţie de tip central radiaţie electromagnetică radiaţie ultravioletă.p. Sutton's aptha.V radiaţie infraroşie radiaţie ionizantă radiaţie moale radiaţie secundară radiometru.) radionecrosis diathermy radiation burn radiodensity radiotherapy. radiation infrared radiation ionizing radiation soft radiation secondary rays radiometer hard radiation scattered radiation radioactive radioisotope crevicular / oralsulcular epithelium sulcular / oralsulcular epithelium oralsulcular epithelium gingival sulcus gingival crevice. radiation therapy radiation tolerance radiation hygiene monitoring area (radiol. supracrestal pocket supragingival suprahyoid overclosure suprabony supraversion supression friction friction grip rustling. periodontal pocket median sulcus of tongue mylohoid groove nasomaxillary groove. radiance central ray electromagnetic radiation U.v.d. periadenitis mucosa .) radionecrosis beam central beam (radiol. murmur major aphta. dozimetru radiaţie dură radiaţii difuze radioactiv izotop radioactiv epiteliu sulcular epiteliul şanţului gingival epiteliu sulcular oral şanţ gingival şanţ gingivodentar clinic şanţul lingual median şanţ milohioidian şanţ nazolacrimal şanţ nazal fluid gingival / crevicular greutate scădere în greutate creştere în greutate caz grav carie cu evoluţie rapidă supraponderal procent de greutate supurativ fibră supraalveolară pungă parodontală supraalveolară supragingival suprahioidian diminuarea distanţei între arcade supraosos suprapunere supresie fricţiune blocaj prin fricţiune freamăt aftă Sutton radiosensitivity useful beam (radiol. roentgenotherapy.radiosensibilitate fascicol util radionecroză fascicol de radiaţie fascicol central al radiaţiei fascicol paralelizat radionecroză tratament cu unde scurte dermită postiradiere radiodensitate radioterapie. U. terapie radiantă toleranţă faţă de radiaţii radioprotecţie teritoriu supravegheat d.) collimated beam (radiol.V.

ordering regulable. regularizare reglabil anomalie dentară de poziţie disproporţional. stomodeum. igienă orală necrotica reccurens stitch / suture abscess intermaxillary suture suture stepdown bur buried suture endodontical urgency urgency case urgency kit / set emergency operation condensation compression compressed air dense density consistency test mandibular symphysis synalgie synarthroidal joint syndesmosis free mandibular movement patent free graft free gingiva individual loose joint uncured polymer gross macroscopic clearance (prosthodont. orifice oral hygiene. ordonată dentiţie normală ocluzie eugnată regulat reglare. anormal. abces de fir sutură intermaxilară sutură freză de înfundat prag sutură înfundată endodonţie de urgenţă caz de urgenţă trusă de urgenţă intervenţie de urgenţă condensare presiune aer comprimat dens. olfaction nasal odourless. compact densitate densimetrie simfiză mandibulară sinalgie. asymmetry irregular cementogenesis standard saccharide saccharolytic saccharose smell lancinating lacerated smell. prescripţie ordonat poziţie simetrică. adjustable compromised dentition irregular. regulation. simţ olfactiv nazal inodor gură. anomaly. stoma. orificiu igienă bucală. abnormal irregularity. smellless mouth. neregulat neregularitate cementogeneză imperfectă standard zaharid zaharolitic zaharoză miros lancinant dilacerat olfacţie. mouth hygiene substance for mouth rinsing . abnormality. neregulat regulă.abces al suturii. symmetrical symmetrical position dentition eugnathic occlusion regular regulating. orală substanţă pt.) cantilever FPD partial denture cantiliver prosthesis freeend saddle irregular rule regular. durere reflexă sinartroză sindesmoză mobilitate mandibulară liberă patent transplantare marginea gingivală liberă individual articulaţie liberă răşină nepolimerizată macroscopic spaţiu liber RPF cu extremitate liberă RPF cu extensie şa cu extensie neregulamentar. smelling.

ogivală palatoschizis. mouthrinse. uranoschizis palatinal nervul palatin suprafaţă palatinală mouthpiece mouth temperature wax impression technique oral disease oral diseases mouthtomouth insufflation / ventilation mouth odour. fisură palatină. dental health education dental hygienist dental nurse circumoral circumoral furrows (Parrot's furrows) mouth breathing postoral macrostomia oral mucosa stomatitis ulcerous stomatitis mycotic stomatitis.îmbucătură tehnică de amprentare cu ceară bucoplastică afecţiune bucală stări de patologie orală respiraţie artificială gură la gură halenă fetidă bucală cavitate orală sănătoasă oral bucosinusal boala aftoasă ulceraţie bucală planşeul cavităţii bucale infecţie bucală. clătire orală baie de gură. regiune palatinală paralizia palatului moale os palatin deformarea palatului dur palatofaringian boltă palatină gotică. mouth hygiene professional oral hygiene oral hygiene index Oral Hygiene Index Simplified oral hygiene instruction. bucală igienă bucală individuală igienă bucală igienizare bucală profesională indicele igienei bucale indice de placă simplificat Vermillion educaţia igienei orale / bucale asistentă de igienizare orală asistentă de stomatologie circumoral. mouthwash palate palatal paralysis palatal bone deformed palate palatopharyngeal gothic palate palatoschisis. palate cleft palatal. oral microstomie per os intraoral. peribucal şanţuri periorale respiraţie bucală retrobucal macrostomie mucoasă bucală / orală stomatită stomatită ulceroasă stomatită micotică epiteliul mucoasei bucale herpangina. halitosis. angină herpetică lecoplazia mucoasei bucale tumora mucoasei bucale modificarea mucoasei bucale orificiu bucal. foetor oris dental health oral oroantral epizootie stomatitis oral ulceration floor of the mouth stomatitis. oral infection contact oral infection edentulous mouth orificial oropharynx mycotic stomatitis oral hygiene self performed plaque control oral hygiene. apă de gură palat. stomatomycosis mucosal epithelium (of oral mucosa) herpangina oral mucosa leukoplakia oral mucosa tumour modification of oral mucosa mouth orifice microstomia orally intrabuccal oral administration mouthwashing rinsing liquid. orală infecţie orală de contact stare de gură edentată orificial orofaringe stomatită micotică igiena orală. palatine palatine nerve palatal surface . intrabucal administrare per os lavaj bucal. uranoschisis.

mouth gag stomatoscope. uranorafie reflex palatofaringian sutura palatină gură uscată candidoză bucală vestibul bucal lampă orală chirurg maxilofacial chirurgie bucală chirurgie oromaxilofacială ambulatorie mică chirurgie endoorală medic specialist în chirurgie orală spray bucal statusul bucal/oral uscăciunea gurii. xerostomie microstomie deschizător de gură oglindă bucală oral cavitate orală. xerosis oral phimosis mouth prop. bucală cancer bucal epiteliom al cavităţii bucale aparat de protecţie bucală proteză protectoare bucală apă de gură examen oral blocarea mişcării de închidere a gurii trismus comisura labială / bucală cheilită angulară tratament prin irigaţii bucale specialist literatură de specialitate fractură osoasă fisurată dilacerare rezistenţă la rupere plagă sfâşiată educaţie / pregătire postgraduală plan de cercetare medic specialist ORL otorinolaringolog parodontist protetician medic specialist specializare palatal bar palatal connector palatal mucosa (palatine mucosa) cleft palate prosthesis. mouth protector rinsingliquid. obturator for cleft palate palatal arch. labial angle angular cheilitis pulsating irrigation.bară palatinală conector principal palatinal mucoasă boitei palatinale obturator pt. mouthrinse. stoma oral cavity oral cancer oral carcinoma cheek guard mouthguard. uranorraphy palatal reflex palatal suture sore mouth oral candidosis vestibule of mouth mouth lamp oral surgeon oral surgery ambulatory oral surgery dentoalveolar surgery board certified oral surgeon mouth spray oral record dry mouth. oral hydrotherapy specialist professional literature fissure fracture laceration tensile strength lacerated wound postgraduate dental education project aurist ENT doctor periodontist prosthodontist specialist specialization . vaultpalatine Gothic arch hard palate soft palate palate palatine tonsil palatoglossal palatonasal palatoplasty palatorrhaphy. mouthwash clinical oral examination blocking of closure movement lockjaw commissura labiorum (angle of the mouth). mouth mirror mouth. despicături palatinale boltă palatinală boltă ogivală palat dur palat moale boltă palatină amigdală palatină palatoglos nazopalatin palatoplastie palatorafie.

competence incompetent speciality board certification board certified syndesmotomy linen finishingstrip ribbon ribbon arch (orthodont. calculator determinare numerică lac cu sandarac articulare prin glisare tahipnee tahicardie saprofitic bacterii saprofite uscat conţinut de materie uscată gangrena uscată gangrena uscată uscăciunea gurii cuptor de uscare uscător sarcom sarcom odontogen sarcom cu celule gigante sarcom fusocelular origine aripă formă alară şurub cu aripioară instrument de detartraj cu aripioară radiografie cu aripioară muşcată.) ala wing screw wing sealer bitewing radiograph / film keratinous material keratinous / horny layer hyperkeratinization keratinous horn of pulp . fibre salicylate salicylic acid transfer.) circular matrix gingival fibers / ligaments interdental ligament.competent profesionalism.) supernumerary cusp accessory tooth supernumerary teeth polyodontia accessory root supernumerary incisor computer counter numerical determination sandarac varnish gliding occlusion tachypnea tachicardia saprophytic saprophytic bacteria dry dry material content dry necrosis dry gangrene dry mouth drying oven desiccator sarcoma odontogenic sarcoma giant cell sarcoma spindle cell sarcoma origin wing (anat. competenţă incompetent specialitate certificat de licenţă certificat licenţiat sindesmotomie bandă de pânză pt. finisare desmodonţiu arc continuu matrice circulară ligamente gingivale ligamente interdentare salicilat acid salicilic vehiculare. radiografie muşcată material cheratinos strat cheratinos / cornos hiperkeratinizare cheratinos corn pulpar competent professionalism. transport fibră optică iluminare cu fibră optică număr anomalie de număr valoare numerică cuspid supranumerar dinte supranumerar dinţi supranumerari hipergeneză dentară rădăcină supranumerară incisiv supranumerar calculator contor. transport optic fibre fibre optics illumination number dental number anomaly count score (epidemiol.

laborator fecale. excrement fotoliu electric carie secundară tumora secundară dentină secundară cuticulă dentară secundară secundar afecţiune secundară traumă ocluzală secundară loc (de şezut/stat).data expirării procent procentual sedativ. denture periphery. fotoliului măsuţă rabatabilă montată pe braţul scaunului taburet taburet pt. bancă margine margine aproximală margine cervicală extremitate distală a protezei selecţie anestezie selectivă şlefuire selectivă supapă de siguranţă lat inserţie epitalială plată lăţime rebord adaptare marginală exces marginal creastă marginală dehiscenţă marginală tubercul marginal închidere marginală. excrement. lizereu lizereu mercurial ulei de cuişoare osteotomie alveolară segmentară ambalare secţionată metodă de montare a modelului în articulator cu şanţuri de reper masă rotundă scaun dentar spătarul scaunului. faeces motorized chair secondary caries secondary tumo(u)r secondary dentine dental secondary cuticle secondary secondary affection secondary occlusal trauma seat edge.) choice. edge marginal spinning marginal excess marginal crest marginal gap. vast long junctional epithelium breadth border. dentureborder. giddiness rivet riveting wheel border mercury line oil of cloves segmental alveolar osteotomy sectional investment splitcast method panel discussion dental chair chair back table arm stool on castors laboratory stool stool. periferică închidere marginală mental retardare psihică retardare psihică margine mezială marginea protezei marginal disc de preparare a marginii expiry date percent. percentage percentage sedative cyanotic vertigo. dentureedge marginal edgecutting disc . loss of adhesion marginal tubercle border seal. selection selective anaesthesia selective grinding exhalation valve wide. scaun. border proximal border cervical margin distal heel (prosthodont. peripheral seal border seal mental (brain) mental retardation mental deficiency mesial rebord denture flange. ameţeală nit inel de ştanţare bordură. calmant cianotic vertij.

granulated personal conditions personality. inspectează observaţie. părere reprezentare. papilomatos veruca vulgaris glabelă cilii pleoapei nistagmus. mişcări oculare involuntare ocular orbital punct orbital carbon bioxid de carbon hidrát de carbon hidrát de carbon rafinat hidrocarbură senil perie de cărbune sticlă cu fibre de carbon contaminare impur agent de contaminare contaminare sensibilizare ciclul Krebs sensibilizare eye infraorbital oculopathy granule. papillomatous viral wart glabella eyelashes nystagmus ocular orbital orbitale (cephalom) carbon carbon dioxide carbohydrate refined carbohydrate hydrocarbon oldaged. partide grit granulation granular. particulă particule pt. granulous rough endoplasmatic reticulum acinous granular.) staff ophthalmology dustbin waste bin canine lower/inferior canine lower left canine upper left canine lower right canine caniniform canine guidance supraorbital eyelid seminar nosology semipermeable squint to inspection view demonstration. caracter subiect experimental subiect martor personal oftalmologie coş de gunoi coş de deşeuri canin canin inferior caninul inferior stâng canin superior stâng caninul inferior drept caniniform conducere. şlefuit. nisip granulare granular reticul endoplasmatic rugos acinos granulat condiţii personale personalitate. senile carbon brush vitreous carbon contamination stained contaminant contamination sensibilization Krebs cycle sensitization . character test subject control subject (epidemiol. demonstrare. lustruit. ilustrare papilă papilar. illustration verrucous papilloma papillary. exemplification. ghidaj canin supraorbital pleoapă seminar semiologie semipermeabil strabism ocular observă.ochi infraorbital afecţiune oculară granulă.

sun spot. separating strip separating file separating wedge separating disc separator wedge type separator freckles. septic(a)emia septic septical fever agent stabilization substance / stabilizer demulcent drugs abrasive material disinfectant disclosing agents an(a)esthetic substance anodyne relaxant contraceptive tooth brush substance antifungal drug antiinfective antiinflammatory / antiphlogistic agent chemotherapeutic agent structure constructional. salivant rinsing solution pulpal poison instrument diamond instrument tool bracket tranquil(l)izer hepatitis B organ. organizarea unui cabinet dentar organism organogeneză afecţiune organică relaţie centrică obţinută / habituală imunitate dobândită pelicula dobândită a smalţului separation separating strip. revelator substanţă anestezică antalgic relaxant anticoncepţional substanţă de igienă dentară substanţă antimicotică antiinflamator substanţă antiinflamatoare agent chemoterapeutic structură structural medicament care reduce fluxul salivar sialogog soluţie de spălătură caustic pulpar instrument instrument diamantat set instrumental tranchilizant hepatită B organ transplantaţie. lentigo oral sepsis sept(a)emia.separare. placă. de şlefuire dezinfectant substanţe colorante pt. steel strip lighting strip. tract transplantation autogenous transplantation graft. constructive antisialogogue sialogogue. grefare transplantare autogenă organ transplantat organ implantat ciment dentar organic chimie organică organic acid organic substanţă organică anorganic acid anorganic administrarea. separaţie bandă separatoare din oţel bandă abrazivă metalică separatoare pilă de separare ic de separare disc de separare separator separator tip pană pistrui septicitate orală septicemie septic febră septică agent stabilizator calmant substanţă abrazivă. transplant implant. graft dental organic cement organic chemistry organic organic acid organic compound / substance inorganic inorganic acid practice management organogenesis organic disease acquired centric jaw relation acquired immunity acquired enamel pellicle .

rigid stability stability bending strength fatigue strength compressive strength abrasion stability compressive strength tensile strength impact resistance / strength hardening time hardening point solidification porosity silicate silicate cement silicatebonded investment material silicophosphate cement silicon rubber impression material . gingivectomie bisturiu cu tăiş dublu / lanceolar scalpel dublu mâner de bisturiu lamă pt. lues syphilide syphilitic glossitis gummatous lesion of syphilis molar mulberry. moon molar syphilitic syphiloid isolation. lining insulating insulator insulating layer final examination) driving belt scalpel Aesculap scalpel scalpel with interchangeable blades electrosurgical knife gingivectomy knife lancet doubleended scalpel scalpel handle cutting blade scalpel blade petrosal comminution fracture solid.contract alcool metilic alcool etilic triturare pulverizare fisurează dispersie diseminat separaţie boli cu transmisie sexuală sfenoidal sfenomaxilar sfenoorbital sfenopalatinal sfenotemporal sifilis dermatită eruptivă sifilitică glosită sifilitică. luetică gomă sifilitică dinte Moozer sifilitic sifilitic izolare izolant material izolant strat izolator examen curea de transmisie bisturiu bisturiu Aesculap bisturiu cu lame de schimb bisturiu chirurgical electric bisturiu pt. spirit trituration pulverisation burst / split dispersion disseminated separation sexually transmitted diseases sphenoidal sphenomaxillary sphenoorbital sphenopalatine sphenotemporal syphilis. amprentă contract methylated spirit alcohol. tăiere lamă de bisturiu pietros fractură cominutivă solid. forţă de impact timp de solidificare punct de solidificare porozitate de solidificare silicat ciment silicat material de ambalat pe bază de silicat ciment silicofosfat elastomer cu silicon pt. rigid stare solidă stabilitate rezistenţă la flexiune rezistenţă la oboseală rezistenţă la compresiune rezistenţă la uzură rezistenţă la compresiune rezistenţă la tensiune rezistenţă la lovire.

feigning colo(u)r colour stability synapse general adaptation syndrome Behcet's syndrome Costen's syndrome Down's syndrome hyperthyroidism PapillonLeFevre syndrome synergistic synergism synergism colour sensitivity chromaticity staining colo(u)red colo(u)ring solution colo(u)rcoded probes colo(u)r-coded silver cone colo(u)r-coded gutta-percha colo(u)r-coded instrument colo(u)r-coded paper cone synchronous colo(u)r determination colo(u)r-coded colour matching shade guide decolo(u)rize colo(u)r saturation synthetic bone synthesis colo(u)r blindness colo(u)rchanging alginate colo(u)rchanging composite system tablet fluoridation systemic disease ventricular contraction systolic systolic murmur sieve approximation suture spongiosa spongy leaking microleakage suction suction pump cardiac arrest cardiopathy valve (anat. infiltrare defect microscopic de etanşeitate succiune aspirator stop cardiac cardiopatie valvă cardiacă silicosis symbiosis symmetry sympathetic nerve sympathetic nervous systems sign. acromatopsie alginat cromatic material compozit cu variaţii coloristice sistem fluorizare sistematică boală de sistem sistolă sistolic murmur sistolic sită sutură de poziţie os spongios / os trabecular spongios osmoză.silicoză pulmonară simbioză simetrie nerv simpatic sistem nervos simpatic simptom simulare culoare stabilitate coloristică sinapsă sindrom de adaptare generală sindrom Behcet sindromul Costen sindrom Down hipertiroidism sindrom PapillonLeFevre sinergie sinergie sinergism sensibilitate cromatică coloraţie. pigmentat soluţie de colorare sondă parodontală gradată colorimetric conuri de argint asortate coloristic conuri de gutapercă asortate coloristic instrument codificat cromatic conuri de hârtie asortate coloristic sincron determinarea culorii. pigmentaţie coloraţie colorat.) . symptom simulation. colorimetrie codat cromatic culoare adecvată cheie de culori decolorează saturaţie cromatică os artificial sintetic sinteză daltonism.

probe. exhaustor rubber suction disc suction plate aspirating and pressing syringe systole cardiac seizure. examinarea pungilor gingivoparodontale. explorarea fistulei sondă rotunjită cateterizare instrument de detartaj sonic heartbeat cardiac insufficiency heart rate cardiac failure cardiac massage heart failure suction tube aspirator.bătaie cardiacă insuficienţă cardiacă ritm cardiac stop cardiac masaj cardiac stop cardiac tub aspirator aspirator pompă de aspirare cameră de vid. heart attack heart murmur circumscribed scleroderma progressive systemic sclerosis (PSS) sclerotic dentine sclerotic sclerosis of dentin age hardening multiple sclerosis recovery room oral social welfare social dentistry sodium bicarbonate sodium carbonate dysphasia habit habitual standard size service school dental service solitary bone cyst somatic somatotropin (growth hormone) neighbouring. suction apparatus suction pump vacuum / suction chamber aspirator. ventuză aspirator ventuză de cauciuc placă cu succiune seringă cu acţiune aspirareinjectare contracţie cardiacă atac de cord suflu cardiac scleroderma circumscrisă scleroderma progresivă dentină sclerotica. continuitate sondă sondă de explorare a fistulei sondă dentară sondă butonată sondă de canal radicular sondă cu vârf ascuţit sondă calibrată. catheter periodontal probe grooved director fistula (surgeon's) probe blunt probe catheterization sonic sealer . dentină sclerozată sclerotic scleroză dentinară scleroză senilă scleroză multiplexă salon de convalescenţă oral social ajutor social odontologie socială bicarbonat de sodiu carbonat de sodiu disfazie verbală obicei habitual / obişnuit mărime standard serviciu serviciu dentar şcolar chist solitar intraosos somatic hormon somatotrop învecinat. sondă parodontală sondă gradată sondă pt. gradată sondă sondă pt. adiacent adiacent vecinătate. adjacent to adjacent neighbourhood continuity explorer (probe) fistula explorer dental explorer / probe bulbheaded probe root canal probe point / sharp probe calibrated / graduated probe explorer.

stufos tramă ţesut element tisular metaplazie ţesut osos morfodiferenţiere tumefacţie tisulară comprimarea ţesuturilor necrobioză histogeneză apozitie fixare tisulară / fixarea ţesutului ţesut hiperplazic structură tisulară rarefiere tisulară ţesut gingival regenerare tisulară reacţie tisulară ţesut muscular ţesut dur spaţiu interstitial interstitial substanţă interstiţială cultură de ţesuturi ţesut moale detritus tisular detritus pulpar lichid tisular ţesut submucos ţesut flasc ţesut pulpar regenerare tisulară ghidată ţesut fibros elastrometru tisular disociere tisulară ţesut de sprijin. smear layer tissue fluid tissue under mucous membrane flaccid tissue pulp tissue guided tissue regeneration (periodont. alăptare deviaţie statistică standard dispersie pansament compresiv difuzie anxietate radiaţii difuze dislalie unghi unghiul Bennett care formează un unghi tehnica bisectoarei unghiul incizal ac Miller cu cant unghiul nasului din profil glucoza crepitaţie limbă neagră păroasă monstru păros. osseous tissue morphodifferentiation tissue tumefaction compression of tissue necrobiosis histogenesis apposition tissular fixation. dextrose crepitus. spreading clamped band spread oppression scattered radiation dysarthria (phonetics. network tissue tissue element metaplasia bone (tissue).) incisal angle edged broach nasal profile angle grape sugar.) angle Bennett angle angleforming bisecting technique (radiol. ţesut de susţinere sonograph suction lactation standard deviation dispersion. (histol.sonograf sugere lactaţie. crepitation hairy tongue monster hirsute web. fabric.) flabby / hyperplastic tissue tissular structure tissular rarefaction gingival tissue tissue repair tissue reaction muscle tissue hard tissue interstitial space interstitial interstitial substance hanging drop (tissue culture) soft tissue tissue detritus pulpal detritus.) fibrous tissue elastometer tissue dissociation supporting tissue .

dental surgeon subacute subjective carrier. electroforeză placă tabel tabletă. maternity nurse prenatal birth rate postnatal filter electrophoresis paper slab table tablet .) standard error (statistics. strictură moaşă prenatal indice de natalitate postnatal filtru hârtie pt. strictură stenoză. vehiculant substrat chimic sulfamidă sulfat sulfonamidă lancinare puncţie trocar durere lancinantă gudron plagă înţepată cariat leziune carioasă carie dentinară carie primară carie de colet carie radiculară carie reziduală carie. stricture midwife. proces carios constricţie stenozant miotic microstomie istm. tip. constricţie. constriction stenosis.histologie aspect histologie cultură tisulară toleranţă tisulară complicaţie fractură osoasă complicată stază finisare standard deviere standard eroare standard etalon.stenoză. intergrowth complicated fracture stasis standard finishing standard deviation (statistics. decayed carious lesion dentinal caries primary dental caries cervical caries root caries residual caries cariosity constriction stenozed miotic microstomia neck. dentistry stomatologic (al) stomatologist. pastilă histology tissular aspect tissue culture tissue tolerance complication. support substrate sulphamide sulphate sulphonamide twinge tapping trocar stabbing pain tar pricked wound carious.) standard stereophotography stereoradiography stereoscope stereoscopic radiograph nonsteroid antiinflammatory agent steroids stethoscope stethoscopy stomatology. dentist. standard stereofotografie radiografie stereo stereoscop stereoradiografie antiinflamator nesteroidian steroizi stetoscop auscultaţie cu stetoscop stomatologie stomatologic stomatolog subacut subiectiv substrat.

expansion reamer dilatation / expansion screw. lărgirea canalului şurub de expansiune instrument de lărgire a canalului radicular instrument de lărgire a canalului arc de dilatare nearticulat segmentare membru întro asociaţie. sprijină terapie medicamentoasă de susţinere pansament. base talc bur stand abscess gingival abscess abscess formation soft tissues abscess lymph node abscess palatal abscess periodontal abscess peritonsillar abscess pulp abscess migratory abscess periapical abscess support support rest (prosthodont. jackscrew (orthodont. dental health education adviser council suggest .) supporting bone supporting cusps supporting tooth supporting function supporting arch supporting point supporting tissue supporting tissues support area support supported medication treatment packing iodoform gauze anatomic landmark cephalometric landmark tampon oral hygiene instruction. member dilatation.) inarticulate division fellowship fellow coefficient of expansion setting expansion orientation orientation plane region socle. freze abces abces gingival formare de abces abces al ţesuturilor moi abces ganglionar abces palatinal abces parodontal abces peritonsilar abces pulpar abces migrator abces periapical sprijin suport sprijin os de susţinere cuspizi de sprijin dinte pivot funcţie de sprijin arc de sprijin punct de sprijin ţesut de sprijin ţesuturi de susţinere zonă de sprijin susţine. membru lărgire.tablete revelatoare tabletă divizată brancardă tahicardie tahipnee element. calitate de membru coleg de facultate coeficient de expansiune expansiune de priză orientare plan de orientare regiune soclu talc suport pt. tamponament compresă iodoformată punct de reper anatomic reper cefalometric tampon educaţia igienei orale / bucale consilier consiliu sugerează disclosing tablets scored tablet stretcher tachycardia tachypnea element.) root reamers root canal reamer expansion arch (orthodont. dilatare ac pt. alezaj.

feeding. alimentare malnutriţie boală nutriţională nutritiv problemă de nutriţie nutritiv funcţie nutritivă nutritiv soluţie nutritivă mediu de cultură mediu de cultură din agar mediu de cultură pe bouillon mediu de cultură lichid referinţă catalog lamă microscopică obiectiv index university professor teaching staff university readership upbringing. blocaj prin fricţiune agenţi de îmbunătăţire a adeziunii material adeziv parodonţiu ventuză neaderent lipicios substanţă nutritivă leucoplast tub digestiv valoare nutritivă simţ tactil palpare. record cast. nutrition food nutrition. nutriţie aliment ingestie nutriţie. feeding nutrition. alimentary system food value. medical tape. adhesion adherence. adherent. digestive apparatus. alimentation. education. bandaid digesting system.) air vent nonadherent sticky. curriculum study studymodel. feeling palpation palpable nasal feeding alimentation. asistent univesitar educaţie. instruire ucenic ucenicie departament dentar. clinică universitară tantál instrument din tantál materie obligatorie plan de învăţămînt studiu model de studiu model de studiu studiază excavator discoid inserţie. adhesive nutrient sticking plaster. study cast study discoid excavator attachment. palpaţie palpabil alimentare pe cale nazală alimentare. nutritive property touch(ing). adeziune aderenţă. studycast study model. disciplină. adeziune capacitate de aderare. adeziune inserţie parodontală adeziune. object slide object glass subject index . feeding malnutrition nutritional disease nutritional nutritional disturbance nutritive nutritive function nutrient nutritive solution culture medium. alimentation. adhesive tape/plaster. adhesion capacity of adhesion periodontal attachment friction grip adhesion promoters adhesive (material) attachment apparatus (periodont. culture broth agar culture medium for microorganisms culturebouillon culture fluid subject reference subject catalogue microscopic slide. instruction apprentice apprenticeship dental department tantalum tantalum instrument compulsory subjects programme.profesor universitar personalul didactic preparator.

stabilitate nape muscle nape rigidity nape. periodontal probe gingival crevice.) tuberculosis doubleinvesting technique technique technical laboratory handpiece laboratory balance multiband technique (orthodont. crevice. recipient port matrice suport efect de durată contractură articulară durabilă congenitală structură de suport piese anexă. fast. periodontal pocket suprabony pocket.muşchiul cefei rigiditatea cefei ceafă regiune cervicală asigurare socială comunitate proteză de rezervă cilindru de rezervă cuprins. periodontal probe periodontal probing pouch. laborator balanţă tehnică tehnică cu inele multiple tehnica paralelă de preparare a cavităţii tehnologie dentară tehnologie godeu creuzet încărcare sutură de decompresie inerţie. periodontal pocket pocket elimination (periodontal) pocket epithelium interradicular pocket gingival pocket pocket formation pocket depth periodontal probing pocket probe. support durable. culdesac. persistent effect multiple congenital arthrogryposis supporting structures accessories pocket. back of the head cervical region social security community spare denture spare cylinder contents subject matter container. accesorii pungă suprimarea pungii epiteliu al pungii gingivoparodontale fund de sac interradicular pungă gingivală formarea pungii gingivoparodontale adâncimea pungii. pocket taurodont taurodontism abduction distance targetfilm distance (radiol. TBC tehnică de ambalare cu nucleu central tehnică tehnic piesă de mână pt.) parallel technique (cavity preparation) dental technology technology jar crucible load tension suture inertia . lasting. profunzimea fundului de sac determinarea adâncimii pungii gingivoparodontale sondă pt. supracrestal pocket pocket probe. conţinut subiect recipient ţinerea instrumentului în palmă cu punct de sprijin pe police stivă şurub de susţinere port tirnerv container. receptacle palm and thumb grasp anvil-block supporting screw broach holder container matrix holder stand. examinarea fundurilor de sac gingivoparodontale pungă gingivoparodontală / parodontală pungă parodontală supraalveolară sondă parodontală determinarea adâncimii pungii parodontale cu sonda sac taurodont taurodonţie abducţie distanţă distanţă fimfocal tuberculoză.

primară dinte de lapte. compact full dose complete lip and palate cleft full denture total anodontia fullface mask complete crown performance complete extirpation complete. axle condylar axis axial deviation axis of rotation vertical axis axial axial stress . complete denture (prosthodontics) fullmouth Xray radiographic fullmouth survey complement of teeth mucoperiosteal flap subject myofascial pain dysfunction syndrome temporomandibular joint (TMJ) temporomandibular joint sprain axis. saturare nesaturat saturat compact doză totală labiopalatoschizis total proteză totală superioară şi inferioară anodonţie totală mască facială completă coroană de înveliş performanţă extirpare totală complet. tematică sindrom disfuncţional algic al ATMre ATM articulaţia temporomandibulară luxaţie ATM axă axă condiliană deviaţie axială axă de rotaţie axă verticală axial presiune axială milk milk sugar milk fluorization loss of primary teeth exfoliation of deciduous teeth milk dentition primary / deciduous / temporary dentition deciduous / primary tooth. dinte decidual arcadă temporară persistenţa dinţilor de lapte lactate incisiv temporar glandă mamară molar temporar / de lapte molar temporar acid lactic fermentaţie lactică lăptos cristal opalin opalin rulou. total proteză totală dantură completă (artificială) examen radiografie complet al gurii radiografie orală totală dantură completă (naturală) lambou mucoperiostal subiect. full complete denture (complete denture prosthesis) set of teeth.lapte lactoză fluorizarea laptelui pierderea dinţilor temporari căderea dinţilor temporari erupţia dinţilor temporari dentiţie temporară./ deciduous incisive mammary gland primary molar primary molar lactic acid lactic fermentation galactic opaline glass opaline roll. coil telangiectasia intraoral telemetry teleradiography teleradiogram telescope. anchor clamp band telescope crown overdenture saturation insaturated saturated dense. milktooth primary dental arch retained primary dentition milk formula primary. spirală teleangiectazie telemetrie orală teleradiografie teleradiografie telescop coroană telescopică proteză cu telescop saturaţie.

cultivation culture (biol. extension transmission. putrefacţie produse stomatologice natural dentiţie naturală anatomoform fizioterapie termic ocluzie terminală axial plane clasping axis axial mandibular axis sagittal axis axial angle culture. dermoid tumo(u)r tertiary dentine knee jerk volume diminution volume growth volume weight volume percentage volume occlusal load charging rate pregnant woman pregnancy. spreading geographic tongue. freeway space pressure area relief area faulty embrasure crystal lattice product product of degradation dental products natural natural dentition anatomic form physiotherapy thermic terminal occlusion . sarcină. gestaţie epulis de sarcină granulom gravidică gingivită gravidică hiperplazie gingivală gravidică voluminos propagare transmitere limbă geografică spaţiu spaţiu interocluzal de repaus spaţiu expus presiunii spaţiu ferit de presiuni nişă defectuoasă reţea cristalină produs produs de descompunere.) tension tensile stress factor aetiologic(al) factor predisposing factor inhibition factor growing factor therapy alternative therapy dental therapeutics therapeutic principle armamentarium corrective orthodontia teratogenic teratology teratome. gestation pregnancy epulis gravidarum granuloma (pregnancy granuloma) pregnancy gingivitis pregnancy gingival hyperplasia bulky spreading.plan axial axă croşetului axial axă mandibulară axă sagitală unghi axial cultură cultură celulară tensiune forţă de tracţiune factor factor etiologic factor predispozant factor de inhibare factor de dezvoltare terapie terapie alternativă terapeutică dentară principiu terapeutic arsenal terapeutic ortodonţie corectivă teratogen teratologic teratom dentină terţiară reflex patelar scădere volumetrică creştere volumetrică greutate volumetrică procent volumetric volum solicitare ocluzală rată de incărcare gravidă graviditate. benign migratory glossitis space interocclusal clearance / gap.

plan de tratament plan de operaţie plan de cercetare corp statură. trimestru material de amprentă funcţională termoplastică termoplastic răşină termoplastică termostat îndepărtător bucal suprafaţă suprafaţă iradiată nişă vestibulară.) body fluids postural physical medial body fluids body weight body odour posture upright position working position medical board bioassay chisquare test (statistic) experimental group (epidemiol.) pressure area relief area stressbearing area operation area retention area planning treatment planning operative planing project body setup. vestibular embrasure contact area postdam area (prosthodont. eşantion teste de diagnostic test. somatic medial secreţii corporale greutate corporală miros corporal postură ortostatism poziţie de lucru colegiul medicilor test biologic testul chi grupă experimentală. physique body care bodily movement (orthodont. surface radiation field buccal embrasure.) diagnostic test test. trial pulp vitality exploration test provocative test tetanus. fluid corporal postural fizic. ambrazură vestibulară arie de contact spaţiul posterior de închidere spaţiu expus presiunii spaţiu ferit de presiuni zonă care suportă presiunile regiunea de operat suprafaţă de retenţie planificare planificarea tratamentului. stare fizică îngrijire corporală mişcare / dislocare corporală secreţie corporală. probă testarea vitalităţii pulpare prin frezaj explorator test de provocare tetanos ocluzie cap la cap atrofie de inactivitate tetraciclină diagnostic eronat disestezie fals negativ fals pozitiv teză trombină protrombină trombocit trombocitopenie terminal jaw relation terminal record terminal hinge position term functional thermoplastic impression material thermoplastic thermoplastic resin thermostat cheek retractor area. lockjaw edgetoedge occlusion (edgetoedge bite) inactivity athrophy tetracycline false diagnosis dysaesthesia wrong negative wrong positive thesis thrombin prothrombin thrombocyte thrombocytopenia .terminal înregistrarea relaţiei mandibulare în poziţie terminală poziţie finală de deschidere maximă termen.

shell. ţesut înconjurător ligament capsular extensie angrenaj reductor pensulă de aplicare ţinerea unui instrument ca pe stilou calibrator cu culisare fibră Tomes tomografie sensibiltate estompată durere estompată / surdă extremitate tocită. plană pensă cu vârf bont depărtător cu ghiare boante sondă rotunjită obtuz amigdală linguală amigdală amigdală faringiană amigdalită tonicitate tonus muscular topografie inghesuire dinţi înghesuiţi faringe voce guturală thrombocytopenia pseudoh(a)emophilia thromb tic typhoid fever enteric fever coil of hair typical. tifos exentematic şuviţă tipic.trombocitopenie purpură trombocitopenică tromb tic. gullet guttural voice . capsid capsular ligament extension. typing type typing typing thyrotropic hormone thyroxine pure.R din titan titrare croşet în T bară în formă de T oval gălbenuş de ouă încapsulat capsulotomie capsulă articulară capsulă. annex reduction gear applicator brush pen grasp sliding caliper Tomes fibre tomography dull sensitiveness dull pain blunt end blunt forceps blunt hookretractor blunt probe obtuse lingual tonsil tonsil pharyngeal tonsil tonsillitis tonality muscle tone / tonus topography crowding jammed dentition pharynx. capsotomy articular capsule. boantă.C. racletă D. clear medical bill medical officer of health cleaning. prosopospasm febră tifoidă tifus. cleansing depuration. teacă. joint capsule capsule. scaling ultrasonic cleansing cleansable cleanser titan pin titration Tclasp Tbar oval yolk encapsulated capsulotomy. clar onorariu medical medic de sănătate publică curăţare detartraj curăţare ultrasonică curăţabil substanţă de curăţat. specific standardization. specific tipizare tip tipizare tipizare hormon tiroidian tiroxină pur.

politraumatism fractură multiplă multipara polidactilie perfect osteogeneză imperfectă pâlnie orificiu în formă de pâlnie masă profilaxie colectivă concentraţie obturaţie obturaţie din aur obturaţie incompletă ancorarea obturaţiei suprafaţa obturaţiei obturaţie de canal obturaţie provizorie obturaţie retrogradă stift. continuous beam. multiglandular pluricauzal.R stratified epithelium sandwich grafting multiple foci pansinusitis polyadenitis multiple injuries. stopping golden filling incomplete restauration filling anchorage filling surface root canal obturation (root canal filling) temporary filling / stopping retrograde obturation / filling retention pin filling border stopper microleakage cyst filling material cavity liner . mouthrinse mandibular torus torus palatinus teratogenesis torsion further training continuing dental education multiple loop wiring continuous clasp. continuous bar retainer continuous clasp splint chain / continuous suture proliferation toxemia. nit de fixare a faţetei sau obturaţiei marginea obturaţiei tampon defect microscopic de etanşeitate chist material de obturaţie material pt. plurietiologic.F cu stâlpi multipli epiteliu stratificat transplant pluristartificat focare multiple pansinuzită poliadenită leziuni multiple. toxicemia toxicity toxic toxin multiple posts casting pluricuspidate compound cavity multirooted composite surplus pluriglandular pluricausal multiple abutment F. gargară torus mandibular torus palatin teratogeneză torsiune perfecţionare ulterioară perfecţionare stomatologică postgraduală ligatură de sârmă continuă croşet continuu atelă cu croşet continuu sutură continuă proliferare toxemie toxicitate toxic toxină turnatură cu tije multiple multicuspidat cavitate compusă pluriradicular compozit surplus pluriglandular. poly traumatic multiple fracture multipara polydactily perfect imperfecta osteogenesis funnel choana mass collective prophylaxis concentration filling. multifactorial R.P. plug. obturaţie de bază fauces rinsingliquid.faringe soluţie pt.P.

material de obturaţie fotopolimerizabil material de obturaţie cu emisie de fluoruri material de obturaţie provizorie material de obturaţie provizorie dură material de obturaţie compozită material de obturaţie provizorie moale material de obturaţie fizionomică pe baza de polimeri fuloar automatic fuloar in baionetă fuloar rotund obturator de gutapercă fuloar radicular fuloar rectangular fuloar de mână instrument de obturaţie. foil plugger back-action condenser vibratory condenser fragile fragility fracture jaw/mandibular fracture subcondylar fracture alveolar fracture axial fracture bone fracture comminuted fracture root fracture vertical fracture root fracture transversal fracture longitudinal fracture crushing strength fracture surface craniofacial fracture (Le Fort II) craniofacial disjunction fracture gunshot fracture compound fracture blowout fracture closed fracture enamel fracture greenstic fracture splinter / comminution fracture wiping. detritus resturi de aur sechestru detritus de frezare maxilar fracturat imobilizarea osului fracturat lightcuring filling material fluoridereleasing restorative material temporary filling material hard provisional cavity liner composite resin filling material soft provisional filling material acrylic resin filling material automatic plugger bayonetcondenser round plugger. aurificare fuloar pt. drying debris. fuloar fuloar cu cap romboidal condensare. square plugger hand plugger / condenser filling / stopping instrument parallelogram condenser condensation amalgam condensation mechanical condensation vertical condensation manual condensation lateral condensation ultrasonic vibration condensation gold-plugger. mişcare de tracţiune aparat de condensare prin vibraţie fragil fragilitate fractură fractură maxilarului inferior / mandibular fractură subcondiliană fractură osului alveolar fractură în sens axial fractură osoasă fractură cominutivă fractură radiculară fractură verticală fractură radiculară fractură transversală fractură longitudinală linie de rezistenţă suprafaţă de fractură fractură de baza al craniului (Le Fort II) disjuncţie craniofacial LeFort III fractură de etiologie balistică fractură deschisă fractură suborbitară fractură închisă fractură de smalţ fractură în lemn verde fractură / sfarâmere. round condenser guttapercha plugger root canalplugger quadrangle condenser. pulverizare tamponare. fracture immobilization . ştergere rest. detritus gold scrap sequester. zdrobire. comprimare condensarea amalgamului condensare mecanică tehnica condensării verticale condensare manuală condensare laterală condensare cu ultrasunete fuloar pt. sequestrum milling debris fractured jaw fixation of fracture.

grefă grefă autoplastică transplant epidermic transplant / grefă heteroplastică revascularizarea transplantului fixaţie transradiculară. sparge deplasarea fracturii malunion of a fracture imobilizarea capatelor de fractură stomatologie medicolegală corp colonie bacteriană filogeneză colonie spinos trabeculă os trabecular structură osoasă trabeculară trabecular desen trabecular traheal traheotomie canula de traheotomie tragus tranchilizant transcortical transfixaţie dentară transformator rotativ transfuzie mişcare de translaţie microscop electronic cu transmisie transparenţă dentină transparentă transplantare transplantează transplant. transverse splint milling trauma occlusal trauma traumatic traumatic bone cyst traumatic ulcer traumatic / traumatogenic occlusion traumatogenic traumatology trembling trepanation punch biopsy cavity access . curba Wilson şină transversală traumă de frezare traumă ocluzală traumatic chist traumatic intraosos ulceraţie traumatică ocluzie traumatică traumatogen traumatologie tremur trepanare biopsie prin trepanare cavitate de trepanare dwarf pituitary dwarf dwarfism crack fracture dislocation fixation of fracture forensic dentistry body strain (biol.pitic nanism hipofizar nanism crapă.) phylogenesis colony spinous trabecula trabecular bone trabecular bone structure trabecular trabecula pattern tracheal tracheotomy trachea cannula tragus tranquil(l)izer transcortical diadontic implant rotary converter transfusion translatory movement transmission electron microscope transparency transparent dentine transplantation graft transplant graft. free grafts autoplastic graft epidermic / epidermal graft heteroplastic transplant revascularization graft endodontic implant (diadontic implant) transseptal fibre transverse Christensen's phenomenon transverse crest transverse mediolateral curve tranverse occlusal curve. transfixaţie fibră transeptală fenomenul Cristensen transversal creastă transversală transversal curbă de compensaţie transversală curbă de ocluzie transversală. curve of Wilson crossarch bar splint.

lucid. (zonă trigger) triunghi retromolar acid tricloracetic trilateral acid picric trismus triturare trocar tromboză arc în formă de T ansă în formă de T mestecarea / aspirarea tutunului tuberozitate tubercul articular tuberculul lui Carabelli tubercul dentar tuberculul distomolar tubercul lingual tuberculul paramolar tubercul marginal tuberozitatea maxilarului superior plastia tuberozităţilor dentină tubulară tub pt. hyper(a)estetic hypersensitivity allergic reaction dentine. hypersensitivity overexposure overdevelopment. hypersensitive hypersensitive dentine supersensitive. quality hyperplasia survival overmature overhanging overhanging supersensitive. hypersensitive. coroană debordantă hipersensibil dentină hiperestezică hipersensibil hipersensibilitate reacţie alergică hipersensibilitate dentinară supraexpunere supradezvoltat. overlap . intubaţie tub nazotreheal conştiinţă subconştient conştient. hiperplazic canal de evacuare spaţiu de inocluzie sagitală supraacoperire verticală root canal / cavity access trepanation trepanation bur trifurcation trifurcation of root trigeminal trigeminal neuralgia trigger zone retromolar triangle trichloracetic acid trilateral picric acid trismus trituration trocar / trochar thrombosis Tspring Tloop snuff dipping tuberosity articular tubercle Carabelli's tubercle dental tubercle distomolar tubercle lingual tubercle paramolar tubercle marginal tubercle maxillary tuberosity tuberoplasty tubular dentine intubation tube nasotracheal tube consciousness subconscious conscious science behavioural science sciences scientific committee sapient overdosing property. prosopalgic zonă de descărcare. treaz stiinta ştiinţa comportamentului ştiinţe comitet ştiinţific înţelept supradozare proprietate. hyperplasic spillway overjet vertical overbite.orificiu de trepanare trepanaţie freză trepan trifurcaţie trifurcaţie radiculară trigeminal nevralgie a trigemenului. calitate hiperplazie supravieţuire supramaturat debordant obturaţie.

strănutare tireoglos celulele Tzanck alpaca deget overdose overgrowth supersaturation overdevelopment overloading overproduction supersecretion tumo(u)r Burkitt's tumo(u)r benign tumour malignant tumo(u)r / growth primary tumo(u)r mixed tumor airotor airturbine airturbine handpiece Turner's tooth needle spicule ligature needle lung pneumoconiosis pneumonia. suture forceps eyelet pin root shaping and filling needle needle implant needle endosteal implant injection / hypodermic needle mirror disposable dental mirror mirror image concave mirror mirror handle syndrome subclinical shower palliative symptomatic treatment / therapy symptomatic initial symptom symptom sem(e)iology asymptomatic asymptomatic tooth asymptomatic symptomatology.supradoză hiperplazie suprasaturaţie hipertofiere supraîncărcare supraproducţie hipersecreţie tumoare tumoră Burkitt tumora benignă tumora malignă tumoră primară tumora mixtă turbină turbină cu răcire cu apă piesă de mână tip turbină dinte Turner ac exostoză ac de sutură plămân silicoză pulmonară pneumonie ac de unică folosinţă portac ferestruică spinoasă ac de gămălie ac de canal implant ac implant ac intraosos ac de seringă oglindă oglindă dentară de unică folosinţă imagine in oglindă oglindă concavă mâner de oglindă sindrom asimptomatic simptom cu debut brusc paliativ tratament simptomatic / paleativ simptomatic simptom iniţial simptom semiotica asimptomatic dinte asimptomatic asimptomatic semiologie simptom asociat prag de toleranţă insuportabil celulă ciliată strănut. inflammation of the lungs disposable needle needle holder. insupportable prickle cell sneeze. sneezing thyroglossal Tzanckcells German silver finger . sem(e)iology concomitant sign unbearable intolerable.

belated treatment uveoparotid fever ultraviolet radiation curing filling material . angioneurotic oedema nettlerash abrasion. unilateral condylar unilocular radiolucency universal clasp universal appliance universal platescissors predominant symptom urea ureamia ur(a)emic urticaria. ultrasonic waves ultrasonic apparatus ultrasonic handpiece ultrasonic sealer ultrasonic preparation ultrasonic cleansing ultrasonic ultrasonic vibration condensation ultraviolet light (UV). finger strut new caries (epidemiol. şancru ulcus rodens ultracentrifuga ultrasunet aparat cu ultrasunete piesă de mână ultrasonică aparat de detartaj cu ultrasunete preparare cu ultrasunete curăţare ultrasonică ultrasonic condensare cu ultrasunete lumină din spectrul U. ultraviolet radiation ultraviolet radiation cured resin ultraviolet (U.V. resuscitation reinfection reimplantation regeneration revaccination newborn child neonatal ulceration Coxsackie virus stomatitis ulcer rodent ulcer ultracentrifuge ultrasound. reimplantation reanimation. U.V. erosion replenishable (radiol. material compozit cu polimerizare la raze U.) hyperplasia of mandible.) ultraviolet radiation ultramicroscope ultramicroscopic ultrashort waves ultrastructure (histol. ultravioletă. sindrom Heerford material de obturaţie cu polimerizare la UV finger control finger pad syndactylia finger sucking. radiaţie U.V. reşarjabil indicaţie durere tardivă efect tardiv tratament tardiv uveoparotidită.) indication afterpain belated effect. aftereffect of illness. followup care/treatment. unilateral condylar hypoplasia of mandible. ultramicroscop ultramicroscopic unde ultrascurte ultrastructură hiperplazie condiliană unilaterală hipoplazie condiliană unilaterală radiotransparenţă uniloculară croşet universal aparat universal foarfecă de laborator simptom predominant uree uremie uremic urticarie angioneurotica urticarie uzură reîncărcabil.control tactil pulpa degetelui sindactilie sugerea degetelor poziţia degetelor protecţia degetelor apărător de deget studiu longitudinal al bolii carioase reactivare reimplantare.) reactivation replantation. resuscitare reinfecţie reimplantare regenerare revaccinare nou-născut neonatal ulcerare ulceraţie herpetiformă ulcer. finger sucking habit finger position finger protection finger cot. posteffect aftercare.V. attrition. replantare reanimare.V.

cutting cutting border cutting edge cutting instrument bibevelled cutting instrument vagotomia vagotonia . excavation. testul cavităţii peretele cavităţii cavitate la nivelul unei fisuri antrul lui Highmore formare de cavitate cavitaţie excavaţie. maxillary sinus buccal cavity bone cavity distal cavity simple cavity lacunar cavernous hollow head trabecular bone cavity test (epidemiol.) cavity wall fissure cavity Highmore antrum excavation cavitation cavity preparation prepared cavity lingual cavity mesial cavity mesiocclusal cavity occlusal cavity toilet of a cavity gangrenous dry gangrene blow. cavitar cavernos cap tubular os trabecular frezaj explorator. incus sitting down position cavity. tăiere margine tăioasă rebord tăios instrument de tăiere instrument de tăiere cu lamă dublă vagotomie vagotonie UV. amestec placă de sticlă fibră de sticlă RPF cu fibre de sticlă sticlos secţionare. throatflap sediment. sinus baza cavităţii cavitate proximală sinus maxilar cavitate bucală cavitate osoasă cavitate distală cavitate simplă lacunar. preparare de cavitate cavitate preparată cavitate linguală cavitate mezială cavitate mezioocluzală cavitate ocluzală toaleta cavităţii gangrenos gangrena uscată lovitură test de şoc rezistenţa la lovire. uvula. cavernă. hollow. sinus cavity basis proximal cavity genyantrum.radiaţie ultravioletă luetă bifida omuşorul. ultraviolet bifid uvula uvula. excavaţie. luetă sediment şedinţă nicovală poziţie şezândă cavitate. forţă de impact suprafaţă de contact sprijin / stop ocluzal puncte de contact ocluzal. dregs meeting anvil. prepararea cementului placă de sticlă pt. impact impact test impact resistance / strength contact surface occlusal rest / stop occlusal interferences stopneedle glass vessel glass bead sterilizer glasscylinder glasionomer cement glass slab mixing glass slab glass slab / plate vitreous carbon glass fiberreinforced bridge / FPD vitreous sectioning. stopuri ocluzale ac cu opritor / stoper vas de sticlă aparat de sterilizare cu biluţă de sticlă cilindru de sticlă ciment ionomer de sticlă placă de sticlă pt.

vid turnare în vid exudat.) uniting suture nonabsorbing suture absorbable suture tension suture absorbable suture material suture abscess intradermal suture . constant variat variabilă forţă cu direcţie alternantă migraţiune migrator celulă migratoare abces migrator crustă aşteptare prognoză de viaţă variaţie varicelă variolă varicozitate sala de aşteptare sutură sutură de separaţie calus osos sutură de avivare sutură neresorbabilă sutura rezorbabilă sutură de decompresie material de sutura rezorbabil abces de fir de sutură sutura intradermică fifth / trigeminal nerve blind blind fistula blindness vacuolization vacuolar vacuole vacuum fired porcelain vacuum investing vacuum chamber vacuum mixing vacuum vacuum casting exudate. unvaried varied. diversified variable (statistics) jiggling force (periodont. modelarea pragului margine oblică coroană fără prag freză cilindrică cu capăt tăios prag realitate curent alternativ artefact variantă stereotip. threshold reality alternating current artefact version.) migration floating wandering / migratory cell migratory abscess scab.nerv trigeminal orb fistulă oarbă cecitate vacuolizare vacuolar vacuolă porţelan ars în vid ambalare în vacuum cameră de vid amestecare în vid vacum. secretion drain purulent discharge secretory oral fluid transfixation septum shoulder crown bevel shoulder preparation shouldering bur chamfer shoulderless crown cylindrical endcutting bur shoulder. variant constant. secreţie dren scurgere purulentă secretor secreţie bucală transfixaţie sept coroană cu prag bizou preparaţia bontului cu prag freză pt. crust expectation life expectancy variance chickenpox smallpox. variola varicosity reception / waiting room stitch suture of separation suture (anat.

petroleum jelly. safety glasses clipon safety glasses protective preparation endtoend nasal polyp . defence immunity protective lip guard safety shield antidote protective barrier protective function protective glove protective crown protective bandage protective mask vaccination protective inoculation shield protective layer protective goggles.inel fără sudură sutură înfundată sutură de decompresie sutură continuă sutură de poziţie material de sutură trusă pt. petrolatum. protecţie imunitate protector scut labial mască protectoare antidot barieră protectoare funcţie protectoare mănuşă de protecţie coroană de protecţie pansament protector mască de protecţie vaccinare vaccin scut protector strat protector ochelari de protecţie ochelari de protecţie aplicat prin pensare preparat protector cap la cap vegetaţie adenoidă rinofaringiană seamless band buried suture tension suture chain / continuous suture approximation suture suture material suture case suture needle vascularization vascular vasoactive vasodilator iron oxide thickening thichness ferrous linen polishing disc cotton cotton pellet cotton thread cotton tampon cotton roll cotton roll dispenser cotton roll burn cotton roll holder cotton roll holder isolator skeletization skeleton paraffinum molie. sutură ac de sutură vascularizaţie vascular vasoactiv vasodilatator oxid de fier îngroşare grosime feros puf vată buletă de vată filament de vată tampon de vată rulou de vată dozator de rulou de vată afecţiune cauzată de ruloul de vată suport pt. soft paraffin musculosceletal system scheme vasomotor vasovagal attack vassopressor stroma phagocytic defence protection. apărare fagocitară apărare. vată instrument de menţinut ruloul de vată scheletizare schelet vazelină sistem neuromuscular schemă vasomotor colaps vazopresin stroma imunitate.

definitiv. ending. vegetative nervous system permanent final firing permanent filling permanent. tumora mixtă odontală tumoră mixtă legătură chimică chimic pur compoziţie substanţă organică vector.vegetarian sistem nervos vegetativ permanent coacere terminală / finală obturaţie definitivă terminal. sufuziune vegetarian neurovegetative system. heterodonţie odontom. extremity infinitive valence mixed tumo(u)r mixed infection mixed dentition odontoma mixed tumor chemically bundle chemically pure compound organic compound / substance carrier concomitant sign congenital malformation natal tooth inherent. permanent membru infinitiv valenţă chimică tumora mixtă infecţie mixtă dentiţie mixtă. final limb. chance marrow medullary unmedullary medullar fixation soft palate vein angular vein facial vein phlebitis jugular vein internal jugular vein venectomy venule lingual vein venous sinus palatine vein venipuncture retromandibular vein venous venous plexus venous capillary venous pulse sublingual vein temporal vein chancre. shanker ventral venule prescription drug store blood bloodtransfusion service bloodgiver/donor blood bank blackandblue spot(s) . purtător simptom asociat malformaţie congenitală dinte neonatal congenital anomalie congenitală accidental măduvă medular amedular fixaţie medulară văl palatin venă venă angulară venă facială flebită venă jugulară venă jugulară internă venectomie venulă venă linguală sinus venos venă palatină puncţie venoasă venă retromandibulară venos plex venos capilară venoasă puls venos venă sublinguală venă temporală şancru ventral venulă medicament eliberat pe reţetă sânge donare sanguină donator de sânge centru de transfuzii hematom. congenital congenital anomaly accidental.

vas sanguin glandă sudoripară transpiraţie vascularizaţie hemangiom vase sanguine însângerat incest pată de sânge hemoragie hiperemie hematemeză dizenterie veziculă sanguină tablou sanguin leucogramă sistem hematopoetic circulaţia sanguină hemoterapie hemoptizie. cheag sanguin curent / flux sanguin anacoreză transfuzie sifilis sifilitic hiperemie glicemie glicemie picătură de sânge grupa sanguină vas de sânge. platelet (blood) septic (a)emia blood pressure hypotension. hypertension sphygmomanometer. stare septică tensiune arterială hipotensiune presiune arterială presiune capilară hipertensiune tensiometru arteră artera labială hematom discrazie sanguină hemostază plasmă sanguină test sanguin sistem sanguin coagul sanguin veruca vulgară orală temperament) blood clotting clotting factors clotting abnormalities clot blood clot. tonometer artery artera labiális haematom blood dyscrasia hemostasis blood plasma blood test blood system blood clot verruca vulgaris . with blood picture h(a)ematopoietic system circulation of blood hemotherapy spitting of blood. low bloodpressure arterial pressure. spută sangvinolentă circulaţia sanguină circulaţia pulmonară circulaţia sistemică centru de hematologie trombocit septicemie. h(a)emoptysis circulation of blood pulmonary/lesser circulation systemic/greater circulation blood bank blood plate. coagulum blood stream anachoresis transfusion syphilis syphilitic hyper(a)emia glyc(a)emia glyc(a)emia blood drop blood group blood vessel sweat gland sweat vascularization hemangioma bloodvessels covered with blood incest blood stain h(a)emorrhage hyperemia black vomit dysentery blood blister blood picture leucogram.temperament coagularea sângelui factori de coagulare coagulopatii coagulare coagul. blood pressure capillary pressure high blood pressure.

posthaemorrhage spontaneous bleeding kidney renal form renal disease renal failure kidney stone kidney dish blister vesicle vesicle. mucobuccal fold vestibule emergency safe. hemoragie hemoragie abundentă hemostatic burete hemostatic hemoragie timp de săngerare hemoragie mucozală hemoragie postextracţională hemoragie postoperatorie hemoragie spontană rinichi formă renală. reniform nefropatie insuficienţă renală calcul renal tăviţă renală veziculă. harmless rabies vestibular. mucobuccal . bleeding. bulă veziculă veziculă daltă daltă în unghi daltă biangulară daltă de smalţ vestibul bucal vestibuloplastie vestibul vestibul stare de pericol nepericulos turbare. serosity serum blood cell/corpuscule diapedesis leucocyte. rabie vestibular verrucous leukokeratosis verrucosus (blood) serum.verucos leucoplazie verucoasă ser sanguin ser celulă sanguină diapedeză leucocit viteză de sedimentare a hematiilor. sângerare. haemorrhage full bleeding h(a)emostatic h(a)emostatic sponge h(a)emorrhage bleedingtime mucous membrane haemorrhage postextraction h(a)emorrhage postoperative h(a)emorrhage. ha(e)morhagic extravasation. VSH hemogramă numărarea globulelor hemoleucogramă VSH viteză de sedimentare a hematiilor anemie vertebral ischemic ischemie locală eritrocit resorbţie alveolară verticală vertical direcţie verticală dimensiune verticală supraacoperire verticală spută sangvinolentă analiza sângelui predispus la sângerare hemofilie predispoziţie la hemoragie extravazare. overlap sanguinolent sputa blood test bleeder hemophilia diathesis. bleb chisel angle chisel biangle chisel enamelchisel / cleaver vestibule vestibuloplasty buccal shelf. secure. leukocyte blood sedimentation test blood count blood count blood count bloodsedimentation test an(a)emia vertebral ischemic local ischemia erythrocyte vertical alveolar resorption vertical vertical direction vertical dimension vertical overbite.

vesicular false route wax wax baseplate wax embedding boxing wax wax elimination / boil out wax syringe modelling wax wax bur wax checkbite.şanţ gingivojugal suprafaţă vestibulară vestibular lamă osoasă vestibulară cuspid vestibular suprafaţă vestibulară curbură vestibulară al arcadei dentare nişă vestibulară înclinaţie vestibulară şină vestibulară proiecţie proiecţie ortografică duct canalul Bartholin conducere cuspidiană anestezie tronculară / prin conducere conducere incisivă conducere condiliană ghidaj incisiv director plan de ghidaj freză pt. biteblock wax expansion cerate vibrator vibratory condenser Vickers Hardness Test (VHT) tungstencarbide bur . wax record wax bite taking inlaywax wax scrable instrument bluewax wax knife burn wax burnout wax apparatus wax wafer wax instrument wax model / wax pattern waxingup waxing die wax carver waxed dental floss castingwax wax model denture sticky / cement wax bite. determinarea ocluziei expansiunea cerii pansament cu ceară vibrator aparat de condensare prin vibraţie probă de duritate Vickers freză din carbură de tungsten mucobuccal fold. lărgit canale linia croşetului vezicular cale falsă ceară placă de bază din ceară ambalarea cerii ceară pt. canal Bartholin canal cusp guidance nerve block. ceară proba machetei de ceară freză de ceară înregistrarea ocluziei în ceară / val de ocluzie ceară de înregistrare a ocluziei ceară pt. headmaster guide plane guided root bur clasp guideline vesiculous. vestibular fold vestibular surface. inlay instrument de ceară ceară albastră cuţit pt. cofraj eliminarea cerii siringă pt. ceară machetă / model de ceară modelarea cerii modelarea de ceară pt. turnătură spatulă de modelare a cerii mătase dentară cerată ceară de turnare machetă de ceară a protezei ceară adezivă. conduction anaesthesia incisal guidance condylar guidance incisal guide manager. ceară arderea cerii aparat de ars ceară placă de ceară instrument pt. ceară de lipit val de ceară pt. mucobuccal vestibular bone lame vestibular cusp vestibular / buccal surface vestibular dental arch vestibular embrasure labioinclination buccal splint projection orthographic projection (radiol. rim. duct.) tub. buccal surface vestibular.

reformare feedback recidivă regresie supresie reversibilitate ireversibil carie reziduală reacţie. imitaţie reversie. proportion relative occlusal relationship vital vital pulp vital staining vitality vitality test electrical pulp testing . carbură de tungsten durere fulgurantă în formă de furculiţă. recovery paradox recurrent fever recurrent retrognathia reflected glare phlebitis varix pruritus viscosity viscosimeter viscous saliva anatomic relation relationship. recidivant retrognaţie lumină reflectată flebită varice prurit vâscozitate vâscozimetru salivă vâscoasă relaţie anatomică relaţie. efect contrar repoziţionare imediată repoziţionare retruzie retracţie feedback rezidual. back action immediate reposition / replacement replacement retrusion retraction feedback residual residual cyst residual infection irreductible resume. proporţie relativ relaţie ocluzală vital pulpă vitală coloraţie vitală vitalitate test / probă de vitalitate examenul vitalităţii prin stimulare electrică tungstencarbide instrument lighting pain forked phosphoresce vinyl resin vinyl virology virtual. retenţie chist rezidual infecţie reziduală ireductibil recuperare paradox febră recurentă recurent. virusologie redare. bifurcat fosforescenţă răşină vinilică vinii virologie virtual virulent virus virus HIV infecţie virotică purtător de virus afecţiune virotică viral veruca vulgaris virologie. potential virulent virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) virus infection virus carrier viral disease viral viral wart virology imitation drawing away feedback relapse regression suppress reversibility irreversibility residual caries reaction.instrument din vidia.

swelling oedematous water syringe hydrocephaly water addition water steam friction made blister watercooling airturbine hydrosoluble water content hydrophobe water turbine internship trial general investigation bacteriological examination patient examination biological test postmortem examination (autopsy) dental examination autopsy. followup study. hipovitaminoză vitiligo. Xray examination routine examination serial study (longitudinal study) . postmortem examination histological / microscopical examination examination record chart specimen.aparat pt. pulptester vitamin vitamin deficiency vitiligo vehicle excipient (pharmacol. testarea a vitalităţii pulpare vitamină deficienţă vitaminică. cloasma albă vehicul excipient apă impermeabil insolubil în apă hidrosolubil urinare urină secreţie urinară edem edematos siringă cu apă hidrocefalie adiţie hidrică aburi de apă. sample intraoral examination crosssecüonal study clinical examination / trial clinical test healthmaintenance examination. patient recall wear test pilot study. vapori de apă vezică urinară răcire cu apă turbina cu răcire cu apă hidrosolubil cantitatea de apă conţinută hidrofob turbină cu apă examen practic examen. longitudinal study laboratory test longitudinal study magnetic resonance examination subject somebody to an examination salivary flow test salivary viscosity test medical audit / examination laboratory test polarizing light microscopy pulp vitality test radiographic examination. consultaţie investigaţie / examinare generală examen bacteriologic examinarea bolnavului examen biologic autopsie examen stomatologic autopsie examen histologic fişă de observaţie specimen examinare endoorală / endobucală examen de secţiune examen clinic examen clinic ştiinţific examen de control test al rezistenţei la uzură studiu pilot / longitudinal probă de laborator studiu longitudinal examen prin rezonanţă magnetică examinează probă de flux salivar examenul vâscozităţii salivare consult medical investigaţie medicală de laborator examen la microscop cu lumină polarizată test de vitalitate pulpară examen radiologie examen de rutină examinare seriată pulp vitality tester.) water waterproof insoluble soluble in water urination urine urinary secretion oedema.

test vizual deperdiţie de apă hidrosolubil răcire cu jet de apă orizontal ligamente alveolare orizontale atrofie orizontală vocal. CrCoMo dental alloy . aliaj dentar din CrCoMo clinical oral examination impact test speculum examination test. WHO Widman flap threephase chewing model William's filling instrument curve of Wilson. oral hydrotherapy apparatus Weigele method submandibular gland/Wharton canal WhipMix articulator Whitehead mouth forceps white sponge naevus white spot WHO Chronicle World Health Organisation. trial of view water deperdition soluble in water water jet cooling horizontal horizontal alveolar fibre. curba Wilson operaţia sinususului frontal după Winkler elevator apexian a lui Winter wiplă. mediolateral curve Winkler frontal sinus operation Winter's rootapex elevator wipla Wironit Wironium Wiron alloy Wisil.examen oral test de şoc oglindă examen probă. oţel inoxidabil Wironit Wironium aliaj Wiron Wisil. fonetic volum vomă linie linie alveolară linie cervicală / linia coletului striaţie lizereu cervical linie verticală linii de creştere eritrodonţie. colorarea în roşu a dinţilor pudră roşie eritrocit tulburare de eritropoeză numărotarea eritrocitelor policitemie număr de eritrocite vulcanizare vulcanizator articulator Wadsworth inelul limfatic Waldeyer determinarea ocluziei centrice după metoda Walkhoff soluţie Walkhoff cumarină reacţia Wassermann operaţia Wassmund hidropulsor WaterPik metoda Weigele canalul glandei submandibulare Wharton articulator WhipMix deschizător de gură Whitehead nev alb spongios pată albă cretoasă Cronica WHO Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) lambou Widman schemă masticatorie trifazică Wild fuloar tip Williams curbă de ocluzie transversală. ligament horizontal atrophy vocal volume emesis line alveolar line cervix line straff cervical line vertical line incremental line erythrodontia rouge powder red blood cell red blood cell disorder RBC Red Blood Count policitemy RBC (red blood count) vulcanization vulcanizer Wadsworth articulator Waldeyer limphoglandular circle Walkhoff centric occlusion record Walkhoff solution cumarin Wassermann reaction Wassmund operation WaterPik machine.

aroma molar tooth closure hermetic seal path of closure marginal spinning lingual lock (orthodont. pungă.lambou WolfeKrause freze din wolframcarbid aliaj Wood ghidajul traiectoriei masticatorie Wustrow aliaj alb Würzburg Xantalgin lingură de amprentă din material plastic Xantalgin trusă pt. xantelasmă persoană cu dinţi îngălbeniţi perle xantomatoase xantom lingual xanthodermie / xanthocromie / coloraţie galbenă a mucoaselor oronazale Zuckerkandl xantomatoză. veziculă traumatism acustic cronic aromă. purse. amprentă Xantalgin nev palpebral. savour. vesicle chronic acustic trauma flavour.) contact.91439 m) Young forceps Young formula yperit Yta blood group antigen y axis bag. închidere ocluzie închidere marginală ocluzie fermă / adâncă / închisă poziţie ocluzală terminală creastă marginală obturator strat izolator valvă de oprire examen de absolvire ocluzie blocată WolfeKrause flap wolframcarbide burs Wood alloy masticatory route guidance Würzburg white alloy Xantalgin plastic material impression tray Xantalgin Xantalgin trayset xanthelasma xanthodont xanthoma pearls xanthoma of tongue xanthosis xanthomatosis Xantopren xenograft xenoradiography xerocheilia xerodermia xerophthalmia xeroradiography diabetic epidermal xerosis / xeronosus xerosis xerostomia xylitol xylene benzol intoxication xilometazolin X chromosome Xray xylocain yard (1 yard = 0.91439 m) cleşte Young formula Young yperită antigénül de grupă sanguină Yta axa y sac. gust dinte molar închidere închidere etanşă traseu de închidere închidere marginală blocaj lingual contact. terminal jaw relation marginal / border crest obturator isolate layer stop valve terminal examination locked bite . closing occlusion border seal close bite terminal occlusal position. lipomatoză Xantopren xenograft radiografie pe lame de seleniu cheilită uscată dermatită solară xeroftalmie radiografie glandelor salivare xeroză / deshidratare tegumantară diabetică uscare xerostomie xilitol xilol intoxicaţie cu benzol xilometazolină cromozom X rază X xilocaină iard (1 yard = 0.

email smalţ subminat şanţ. trouble maxillofacial anomaly. malocclusion clotting abnormalities glosolalia nutritional disturbance zygion jugal / zygomatic bone zygote enamel. enamel nodule enamel epithelium inner enamel epithelium outer enamel epithelium reduced enamel epithelium enamel cap cleavage of enamel . malfunction. de smalţ epiteliu adamantin intern epiteliu adamantin extern epiteliu adamantin redus capişon de smalţ segmentarea smalţului closedcircuit television demonstration closed pulpitis slice narcosis closed fracture inclusion shrinkspot porosity anomaly. dysfunction growing disturbance dysphagia occlusal disturbance. limită smalţdentină tubercul de smalţ membrană epitelială a smalţului maturaţia posteruptivă a smalţului perete de smalţ displazie de smalţ suprafaţă de smalţ fluoroză a smalţului fluoroză dentară endemică fluoroza smalţului pată de smalţ creastă de smalţ fosetă de smalţ gropiţe şi fisuri de smalţ perlă de smalţ epiteliu adamantin. smalţ nişă a smalţului carie de smalţ joncţiune.demonstraţie televizată cu circuit închis pulpită închisă narcoză cu circuit închis fractură închisă incluzie porozitate de incluziuni tulburare anomalie maxilofacială tulburare de digestie tulburare de dezvoltare tulburare de erupţie disfonie parageuzie tulburare circulatorie sanguină tulburare de coordonare tulburare funcţională / disfuncţie tulburare de dezvoltare disfagie tulburare de ocluzie. dysgnathia digest disturbance disturbance of development disturbance in tooth eruption dysphonia parageusia circulatory trouble dysergia functional disturbance / trouble. substantia adamantina undermined enamel enamel groove enamel groove / fissure developmental enamel groove enamel hatchet enamel niche enamel caries cementoenamel junction cementoenamel ameloblastoma dentinoenamel junction enamel tubercle enamel epithelium perieruptive maturation enamel wall enamel dysplasia enamel surface enamel fluorosis endemic dental fluorosis enamel fluorosis spot enamel spot enamel crest enamel pit pits and fissures in enamel enamel pearl. limita smalţcement amelocementar ameloblastom joncţiune. fisură de smalţ fisura smalţului şanţ de dezvoltare daltă pt. malocluzie coagulopatii glosolalie tulburare de nutriţie punct zigomatic. zighion os zigomatic zigot smalţ.

raluri unghiul labial contuzie şoc traumatic.defect / abrazie de smalţ defect de smalţ opacitate de smalţ hipoplazia smalţului leziune de smalţ formarea smalţului proeminenţe de smalţ abrazia smalţului cuticula smalţului cuticulă primară şi secundară a smalţului lamelă de smalţ cordon de smalţ creastă de smalţ transversală lamelă de smalţ matricea smalţului solubilitatea smalţului prelungire fusiformă a smalţului pelicula dobândită a smalţului prismă de smalţ substanţă interprismatică fisură de smalt strat de smalţ prelungire a smalţului fibră de smalţ fractură de smalţ daltă de smalţ solubilitate acidă a smalţului nodul al smalţului perle de smalţ perlă de smalţ mugure de smalţ creastă.) enamel solubility enamel spindle acquired enamel pellicle enamel prisma / rod interprismatic substance enamel fissure enamel layer enamel tuft enamel fibre enamel fracture enamelchisel / cleavar enamel solubility (acid) enamel knot enamel drops enamel drop enamel nucleus enamel crest / margin enameloid enamel organ enamel colour difference zone surfaces. discoloration zones zona/ herpes zoster greenstic fracture glaucoma compound tracing stick. marginea de smalţ emailat organ al smalţului diferenţe de nuanţă a smalţului zonă zone superficiale / cu discromie zona zoster fractură în lemn verde glaucom baston din substanţă plastică pt. bruising crash injury facial / trigeminal neuralgia framework. green compound impression stick cardiac noise angle of the mouth contusion. amprentă Kerr verde suflu cardiac. contuzional nevralgie de trigemen cofrare taburet pt.) transversal enamel crest enamel lamella enamel matrix (histol. cradling laboratory stool hinge joint hinge axis point hingemovement hinged obturator hinged occluder / cast relator hinge axis personal dosimeter gelatin(e) gelation . laborator articulaţie în balama punct corespunzător axei de rotaţie mişcare de închidere şi deschidere pură obturator cu balama ocluzor cu balama ax articulator / şarnieră dozimetru personal gelatină gelificare enamel abrasion enamel defect nonfluorotic enamel opacity enamel hypoplasia enamel lesion amelogenesis enamel protuberances enamel abrasion enamel membrane / cuticle enamel cuticle primary and secondary enamel lamella enamel cord (embryol.

grăsos. sinterizare. adipose.A. fatty tissue contraction. şnur efectul carioprotectiv a lipidelor lipom lipogeneză/formarea a grăsimii steatoză hepatică liposolubil degenerare grasă adipos. mastication form ZsigmondyPalmerChevron' s quadrant dental record cord caries inhibitory effect of fat lipoma lipogenesis hepatosis adiposus fatsoluble fatty degeneration fatty fatty acid. Chevron coardă. gel anaesthesia cranium visceral vegetative visceral branhial arch ZsigmondyPalmer' s dental record Zsigmondy' s dental record Zsigmondy O. atrophy shrinkage.gel gel floururat anestezie craniu visceral. sistemul de notare în cadrane a dinţilor după ZsigmondyPalmer. adipos ţesut adipos contractare. uleios acid gras lipoid. contraction coefficient of contraction shrinkage crank setting contraction nonshrinking . fatty adipose tissue. contracţie coeficient de contracţie fisură de contracţie contracţie de priză necontractil gel fluor jelly. viscerocraniu visceral visceral arc branhial sistem de numerotare / notare a dinţilor după ZsigmondyPalmer notarea dinţilor după schema Zsigmondy tip de masticaţie Zsigmondy O. F. compactare. atrofie refracţie.